DB171230 De jobber med etterforskning, digitalt politiarbeid, tilrettelagte avhør av barn, avhør av mistenkte og de har med seg revisor i gruppen. 22-åringen som først ble pågrepet, var også den første i dette sakskomplekset som ble dømt i Bergen tingrett.
DA171230 I Europa er også turgåing på tilrettelagte og oppkjørte stier i høyfjellsterreng blitt en stor trend, slik at du kan gå tur eller løpe i snøen på fjellet eller i skogen - uten å måtte ha ski på beina.
VG171216 Tilrettelagte avhør av barn foretas ved Barnehuset i Bodø.
DA171117 Ordningen med tilrettelagte avhør fra oktober 2015 er et skritt i riktig retning. sier hun.
VG171115 Gjennom en et beslag kan vi plutselig oppdage et stort antall fornærmede eller et nettverk av overgripere, som krever enormt mye tid i form av gjennomgang av beslag, tilrettelagte avhør av barn og andre etterforskningsskritt, sier Lid.
VG171111 Kvinnen hadde vært i to tilrettelagte avhør med politiet, og retten fant hennes forklaringer konsistente og troverdige.
SA171111 Jeg representerer en bransje som sysselsetter funksjonshemmede og andre uføretrygdede med behov for spesielt tilrettelagte arbeidsplasser.
AP171022 Ingen av jentene kommer til å møte i retten, men det blir spilt av såkalt tilrettelagte avhør av dem under rettssaken.
DN171009 I dag kan personer med svennebrev og fagbrev søke seg til enkelte høyere utdanninger via den såkalte y-veien, som innebærer tilrettelagte studieprogrammer.
DA171009 I dag kan personer med svennebrev og fagbrev søke seg til enkelte høyere utdanninger via den såkalte y-veien, som innebærer tilrettelagte studieprogrammer.
DA171005 Tilrettelagte rasteplasser flere steder ved bredden.
DA170930 Mange av sentrene byr også på flotte, tilrettelagte flytløyper og bike parks i nærheten.
VG170927 Også de friske og oppegående eldre skal legges til rette for - med benker og tilrettelagte områder.
AA170922 Det betyr at persontrafikken i Trondheimsfjorden kan løses med andre og nye tilrettelagte løsninger, hvor man kommer seg raskt inn til Trondheim sentrum fra et større omland, for eksempel med hurtigbåter som har miljøvennlig elektrisk fremdrift, og hvor det er tilrettelagt med moderne parkeringsanlegg på ulike knutepunkt langs Trondheimsfjorden.
DB170915 Alle unge ofre for vold og overgrep skal avhøres der i såkalte tilrettelagte avhør, av personer med barnefaglig kompetanse.
VG170910 Christine Racine, avdelingleder ved spesialpedagogisk avdeling på Perspråten videregående, forteller at dette er et situasjon som gjelder for mange av elevene som går i den tilrettelagte klassen på skolen.
AP170909 Også John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, trekker frem samhandling som feltet der manglene er størst.
AP170905 Botaniske hages vel tilrettelagte naturopplevelse har en fortid som Akers eneste adelsgård og stedet der Universitet ikke ville ligge.
VG170821 I tilrettelagte avhør av barna forut for hovedforhandlingen i tingretten, beskrev de vold mot moren og flere voldsepisoder mot dem selv, ifølge dommen : ¶
DA170809 Retten viste til at det er foretatt tilrettelagte avhør av døtrene, som styrker mistanken mot ham ytterligere.
DN170727 Jonas Gahr Støre brukte deler av tirsdagen i Rogaland på å møte folk som får jobb gjennom tilrettelagte arbeidsplasser.
VG170726 Han får støtte fra Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten, som mener tilrettelagte tilbud vil styrke Lofoten som et bærekraftig reiselivsprodukt : ¶
AA170725 Men Nav har en rolle sammen med din arbeidsgiver når det gjelder å finne gode og tilrettelagte løsninger for deg i din situasjon, slik at du til tross for helseprob-lemer etter hvert kan komme tilbake på jobb, og dermed også kan opprettholde ditt inntekts-nivå.
DB170724 Men i dag skjer de tilrettelagte politiavhørene for ofte først etter at barnevernet og andre instanser har gjort sitt.
DB170724 I dagens system kommer de tilrettelagte avhørene i mange tilfeller for sent, ofte så sent at barnet allerede har snakket med mange andre.
DB170724 De kan tas inn for å høres av helsesøster, på et familievernkontor, av barnevernet, av psykologer eller i forbindelse med tilrettelagte avhør hos politiet.
DB170722 Politiet opplever en eksplosiv økning i antallet barneavhør, også kalt tilrettelagte avhør.
AP170713 Tilbudet av tilrettelagte langturer er stort både i Norge og Europa.
AA170704 Det gjelder blant annet hva den siktede kvinnens øvrige barn har forklart i tilrettelagte avhør samt innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten.
AP170629 - De tre er sammen, sier Sand, som også kan opplyse at det foreløpig er foretatt tilrettelagte avhør av to av barna.
AA170629 - De tre er sammen, sier Sand, som også kan opplyse at det foreløpig er foretatt tilrettelagte avhør av to av barna.
DA170628 Samtlige av barna har i tilrettelagte avhør forklart at de ble slått på hånden, om skriking og kjefting, og flere av dem har også forklart at de har blitt slått med en golfsiktepinne, tøfler og linjal.
BT170628 - De tre er sammen, sier Sand, som også kan opplyse at det foreløpig er foretatt tilrettelagte avhør av to av barna.
AA170628 - De tre er sammen, sier Sand, som også kan opplyse at det foreløpig er foretatt tilrettelagte avhør av to av barna.
VG170623 I det tilrettelagte avhøret ble barnet spurt om Bakken, om hva barnet husket om dagen før og dagen etter drapet og hvordan de tre tiltalte oppførte seg.
DB170622 I kjennelsen fra Sunnmøre tingrett heter det at retten har lagt særlig vekt på forklaringen de to fornærmede har gitt i tilrettelagte avhør : ¶
AA170622 De har forklart seg i tilrettelagte avhør, melder TV 2.
AA170622 De har forklart seg i tilrettelagte avhør, melder TV 2.
DB170620 NÅR historien om Sørlandets skihelt ; den gamle 5-mils mesteren Reidar Andreassen ( 84 ), nå er kommet i bokform, er det en bra påminnelse om hvordan de aller beste finner steder å trene uten at de har vokst opp med tilrettelagte tilbud og perfekte anlegg.
VG170613 - Det legges opp til at jeg skal få tilrettelagte tiltak.
VG170611 - Jeg har søkt mye og vært inne på intervjuer, men ingen arbeidsgiver er villig til å ansette en som må ha tilrettelagte rammer om jobben.
DA170610 Problemet er at store, offentlige områder blir gjort utilgjengelige av kommersielle aktører, noe som mest av avdekker at det er behov for bedre tilrettelagte arealer ment spesielt for denne typen utendørsvirksomheter i byen om sommeren, sier Erling Dokk Holm til Dagsavisen.
SA170607 Nå ønsker hun ekstra bevilgninger for flere tilrettelagte arbeidsplasser.
SA170607 Flertallspartiene vil se på muligheten for å finne penger til flere tilrettelagte arbeidsplasser.
FV170607 Tilrettelagte aktiviteter som fotball og sykkelturer.
SA170606 Tilgang på lege, fysioterapeut og optiker.i ¶ Tilrettelagte aktiviteter som fotball og sykkelturer.i ¶
BT170606 Tilrettelagte aktiviteter som fotball og sykkelturer.
AP170606 Tilrettelagte aktiviteter som fotball og sykkelturer.
DA170602 I etterkant har politiet foretatt tilrettelagte avhør av barna.
AA170529 - Barna må inn til tilrettelagte avhør.
AA170529 - Barna må inn til tilrettelagte avhør.
SA170525 I saker hvor mindreårige er involverte må politiet også bruke tilrettelagte avhør.
VG170520 Og at de kan finne gondoler og tilrettelagte veier oppover fjellene i Alpene og andre steder.
DA170520 Godt tilrettelagte produkter, stor og mye fisk i kombinasjon med spektakulær natur gjør Norge til en populær fiskedestinasjon, påpeker hun.
NL170515 I tre tilrettelagte avhør har han forklart seg om overgrepene han er utsatt for, sier tingrettsdommer Gjerde.
AP170515 I tre tilrettelagte avhør har han forklart seg om overgrepene han er utsatt for, sa tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde under domsavsigelsen.
AP170515 I tre tilrettelagte avhør har han forklart seg om overgrepene han er utsatt for, sa tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde under domsavsigelsen.
NL170511 En del avhør er gjennomført som tilrettelagte avhør.
NL170511 De fleste tilrettelagte avhørene er foretatt ved Statens barnehus i Bodø, mens noen er gjennomført på barnehus andre steder i landet.
DB170511 En del av vitnene som er avhørt er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
BT170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
AA170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
AA170508 For å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet trenger vi samling i fleksible, moderne og tilrettelagte lokaler.
BT170425 Jeg er ofte til stede ved tilrettelagte avhør av barn.
VG170424 Det er blant annet opprettet elleve barnehus hvor barn som har blitt utsatt skal få tilrettelagte avhør.
BT170414 Vi går utfra at Ap og SV fremdeles ønsker å styrke satsingen på tilrettelagte opplæringstilbud og arbeidet med frafallsproblematikk, slik de ivret for i 2007.
BT170414 Det var en klar og uttalt forståelse for behovet for styrking av slike tilrettelagte opplæringstilbud som Dagskolen representerte.
AP170414 Såkalte tilrettelagte avhør gjennomføres av spesialutdannede politifolk, mens avhørsleder, advokater og andre fagpersoner følger med på bakrommet via video.
DB170413 ¶ NØDVENDIG : Lene Vågslid ( Ap ) sier at å overholde fristene for tilrettelagte avhør ikke er gratis, men helt nødvendig med tanke på videre etterforskning av overgreps- og voldssaker mot barn.
DB170413 I oktober 2015 ble dommeravhør av barn erstattet med såkalte tilrettelagte avhør, med avhørsleder fra politiet.
DB170413 Fra 2014 til 2016 økte antall gjennomførte dommeravhør og tilrettelagte avhør med 106 prosent i Oslo politidistrikt, fra 336 avhør i 2014 til 692 avhør i fjor.
DB170413 De ber nå om at fristbestemmelsen for tilrettelagte avhør for barn på en uke, skal gjelde « dersom det er en akutt risiko eller fare for vitnet eller sakens opplysning », men at en 2-ukers- frist bør gjelde når dette ikke er tilfelle.
AP170406 Arbeide med å forbedre tilgangen på relevant statistikk over hvor mange tilrettelagte avhør av barn som medfører domfellelse av voldsutøvere/overgripere.
DB170405 Oslo-politiet sier at voldtektssaker får uakseptabel lang liggetid på grunn av korte frister for tilrettelagte avhør.
DB170405 ¶ ÅPEN FOR ENDRING : Justisminister Per-Willy Amundsen sier han er åpen for å endre fristene for tilrettelagte avhør.
DB170405 Etterforskningen av grove saker mot voksne må ligge på vent i perioder hvor politiet må gjennomføre mange tilrettelagte avhør.
DB170405 De ønsker at 1-ukes-fristen for tilrettelagte avhør av barn skal endres.
DB170405 - Det mener jeg det var for tilrettelagte avhør, men nå ser vi gode resultater og det kan som sagt godt hende at det er viktig å lempe på disse fristene så vi setter politiet i bedre stand til å håndtere flere oppgaver samtidig, sier han.
AP170405 Elsykler på etablerte grusveier og tilrettelagte turveier/turstier er rimelig siden syklene lager lite støy, og underlaget tåler sykling, men når produsentene ser markedsmulighetene, kommer det garantert offroad- og fatbike-varianter som tar seg frem omtrent hvor det skal være.
DB170404 Øst politidistrikt estimerer at de vil komme til å gjennomføre 1350 tilrettelagte avhør i år, en økning på 64,4 prosent i forhold til i fjor.
DB170404 UTFORDRENDE : Politiet på Romerike ligger an til å gjennomføre 600 tilrettelagte avhør i år.
DB170404 Romerike-politiet foretok 300 tilrettelagte avhør i fjor.
DB170404 Dette teamet foretar ikke tilrettelagte avhør.
DB170404 Det fører til at vi har mange alvorlige voldtektssaker mot voksne som får uakseptabelt lang saksbehandlingstid fordi sakene med tilrettelagte avhør tar det meste av kapasiteten.
DB170404 BLE BRIEFET : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Sylvia Horne ( Frp ) ble seint i mars briefet om hvor ressurskrevende tilrettelagte avhør er for politiet.
DB170404 At etterforskningen av grove saker mot voksne må ligge på vent i perioder hvor politiet må gjennomføre mange tilrettelagte avhør.
DB170404 - Vi har også hatt en veldig økning i antall tilrettelagte avhør og det utgjør et stort ressursuttak, sier hun.
DB170404 - Vi har ikke nok ressurser totalt sett til å også etterforske andre alvorlige saker hvor barn ikke er fornærmet, sier Lysholm, som også sier at de opplever en stor økning i antall tilrettelagte avhør i vold- og overgrepssaker mot barn.
DB170404 - Til tross for en betydelig styrking i 2016 opplever vi at økningen av etterforskning av overgrep mot barn med tilrettelagte avhør, digital etterforskning og flere omfattende internettovergrepsaker har spist opp kapasitetsøkningen, og vel så det.
DB170404 - Mange saker med tilrettelagte avhør får også det, fordi det hele tiden kommer nye vi må ta tak i med én gang slik at vi ikke får avsluttet de vi allerede har, sier Lysholm.
DB170404 - Det har førsteprioritet å gjennomføre tilrettelagte avhør innenfor fristen, men hvilke saker det går på bekostning av, er gjenstand for løpende prioriteringer, sier Mona Hertzenberg, kriminalsjef for Romerike-politiet.
DB170404 - De etterforskerne som har hele dette spekteret av vold- og sedelighetssaker, blir i første rekke brukt i saker hvor det foretas tilrettelagte avhør.
DB170404 ( Dagbladet ) : I slutten av mars slo Øst politidistrikt alarm overfor justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) : Etterforskningen av store og komplekse nettovergrepssaker medfører et stort antall avhør av barn, såkalte tilrettelagte avhør.
DA170404 Ved å tilrettelegge for at flere får levere tjenester til innbyggerne, så kan vi i mange tilfeller få bedre og mer tilrettelagte tjenester.
DA170403 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil " samle og markedsføre " noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
AA170327 Politiet mener det er for utfordrende å foreta tilrettelagte avhør av barn innen sju dager.
AA170327 Han sier de bruker så store ressurser på tilrettelagte avhør at de sliter med å få ferdig sakene.
AA170327 - Farene er også at vi ikke klarer å se de viktigste sakene i en mengde av tilrettelagte avhør, sier han.
AA170327 Mannen gikk alene tilbake til den tilrettelagte boligen og fortalte at kvinnen var syk.
DB170323 TURISTUTVIKLING : Du kan bli nødt til å betale for å benytte tilrettelagte stier og anlegg - dersom kommunene selv ønsker.
DB170323 - Skal Norge som turistdestinasjon heve seg til et internasjonalt konkurransedyktig nivå, må kvaliteten og tilbudet på deler av de tilrettelagte reiselivsopplevelsene heves betydelig, sier Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
DA170322 En VTA-bedrift gir de yrkesvalghemmede fysisk tilrettelagte arbeidsplasser, ivaretaking av behov knyttet til fysisk aktivitet, koordinering av tjenester, utvikling av ressurser, motivering og trening av sosiale ferdigheter og rådgivning om kosthold og ernæring.
BT170321 Vest politidistrikt har hatt hovedansvar, men har fått bistand underveis av Kripos, blant annet til såkalte tilrettelagte avhør.
DA170317 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen « samle og markedsføre » noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
AP170317 Rettighetsutvalget har også sett på tilgangen på varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser, som både tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
AA170317 I tillegg foreslås det at politiet fortsatt skal kunne opprette " særskilte tilrettelagte innkvarteringssteder " dersom det skulle oppstå behov for pågripelse og fengsling langt unna Politiets utlendingsinternat. ( ©NTB ) ¶
AA170317 I tillegg foreslås det at politiet fortsatt skal kunne opprette " særskilte tilrettelagte innkvarteringssteder " dersom det skulle oppstå behov for pågripelse og fengsling langt unna Politiets utlendingsinternat.
AA170313 Mannen gikk alene tilbake til den tilrettelagte boligen og fortalte at kvinnen var syk.
VG170304 Egentlig ikke noen virkelig gode og tilrettelagte velferdsordninger heller.
SA170227 Beste tilrettelagte manus ( Adapted Screenplay ) : Moonlighti ¶
DB170227 Beste tilrettelagte manus : ¶
DB170227 Beste tilrettelagte manus : ¶
DA170227 * Beste tilrettelagte manus ( Adapted Screenplay ) : Moonlight ¶
BT170227 * Beste tilrettelagte manus ( Adapted Screenplay ) : Moonlight ¶
BT170227 Politiet har den siste tiden gjennomført tilrettelagte avhør av barn på Barnehuset i Kristiansand.
AP170227 Politiet har den siste tiden gjennomført tilrettelagte avhør av barn på Barnehuset i Kristiansand.
BT170213 Det vil også være tilrettelagte utrykningsveier i sonene.
BT170130 Målet er at eldre skal kunne bo i sine egne boliger lengst mulig, eller at det skal få anledning til å flytte til spesielt tilrettelagte leiligheter, gjennom leie eller kjøp.
SA170124 For to år siden var « The Imitation Game » nominert i hele åtte kategorier, men vant altså bare i én - for beste tilrettelagte manus ved Graham Moore.
FV170124 Kriminalstatistikken fra 2016 viser ellers en kraftig økning av tilrettelagte dommeravhør av barn.
FV170124 For to år siden var « The Imitation Game » nominert i hele åtte kategorier, men vant altså bare i én - for beste tilrettelagte manus ved Graham Moore.
AP170124 Når en sak om seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner, drap, kroppsskade og kjønnslemlestelse er anmeldt, skal det gjennomføres såkalte tilrettelagte avhør av barn og særlig sårbare vitner.
AP170124 Fakta : Tilrettelagte avhør på Statens barnehus ¶
AP170124 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge, en ny ordning trådte i kraft høsten 2015.
AP170124 Tilrettelagte avhør ( tidligere dommeravhør ) er en del av politiets etterforskning.
DB170111 Det betyr at vi også må ha gode offentlig tilrettelagte tjenester som møter den eldre minoritetsbefolkningens behov.
FV161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
BT161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det. | - Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna.
AP161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AA161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
BT161216 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161216 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AA161216 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161208 Tilrettelagte studier kan være klokt.
AP161207 - Kapasiteten i Oslo er OK, men mange andre Barnehus rundt i landet har problemer med å få gjennomført de tilrettelagte avhørene innen tidsfristen.
AP160924 Ved hjelp av tospråklige lærere og tilrettelagte lesing med konkrete hjelpemidler og samtale kunne barna fortelle fantasihistorier på norsk etter ett år.
AP160916 Det finnes tilrettelagte turer til Erg Chebbi, som er ett av utgangspunktene for turer inn i Sahara.
AA160916 Det finnes tilrettelagte turer til Erg Chebbi, som er ett av utgangspunktene for turer inn i Sahara.
AP160322 Styrket statens barnehus og politiets arbeid med tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner.
AP160308 Nå er det en ukes frist til å gjennomføre tilrettelagte avhør av barna, noe som tidligere kunne ta flere måneder.
AP160307 For eksempel tilrettelagte foreldreveiledningskurs som man blant annet gir tilbud om i Groruddalen.
AP160307 Fakta : Tilrettelagte avhør ¶
AP160307 Et av rundt ettusen årlige tilrettelagte avhør av barn er i gang på Statens barnehus, midt i Oslo sentrum.
AP160307 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.
AP160307 For eksempel tilrettelagte foreldreveiledningskurs som man blant annet gir tilbud om i Groruddalen.
AP160307 Fakta : Tilrettelagte avhør ¶
AP160307 Et av rundt ettusen årlige tilrettelagte avhør av barn er i gang på Statens barnehus, midt i Oslo sentrum.
AP160307 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.
AP160305 Ofte ser vi at barn er instruert til ikke å fortelle noe i tilrettelagte avhør, sier hun.
AP160305 De diskuterer om det tilrettelagte avhøret kan tas et annet sted enn på Barnehuset, siden hun er såpass gammel.
AP160305 Ofte ser vi at barn er instruert til ikke å fortelle noe i tilrettelagte avhør, sier hun.
AP160305 De diskuterer om det tilrettelagte avhøret kan tas et annet sted enn på Barnehuset, siden hun er såpass gammel.
AP160229 Beste tilrettelagte manus : ¶
AP160127 Statens Barnehus i Oslo : Det ble totalt foretatt 818 tilrettelagte avhør i 2014, i 688 av dem hadde barnet status som fornærmet.
AP160118 Politiet har til nå ikke klart å innfri lovens tidsfrister for tilrettelagte avhør ( tidligere dommeravhør ).
AP160101 Kjent som et av Alpenes best tilrettelagte skisteder for barn.
AA160101 Kjent som et av Alpenes best tilrettelagte skisteder for barn.