BT171231 Eldrerådet vet at det ligger en byggeklar tomt like ved Horisont i Åsane, og en entreprenør lover tomten tilrettelagt i løpet av et halvt år.
DB171230 Alt var tilrettelagt , skryter Plummer, som ble flydd sporenstreks i privatfly til Roma, der mye av innspillingen forgikk.
VG171225 - Skolen har tilrettelagt for kombinasjonen toppidrett og utdanning siden 70- og 80-tallet, så kunnskapen om hvordan det skal gjøres har blitt videreført over generasjoner.
AA171225 Forhandlingene har blitt tilrettelagt og meglet fram av den russiskortodokse kirken.
SA171222 Nå trenger vi å få tilrettelagt for de eldste og de beste i verden, sier han.
SA171222 Det er veldig bra tilrettelagt der og lite som må gjøres for å få på plass et anlegg.
AP171222 Nå trenger vi å få tilrettelagt for de eldste og de beste i verden, sier han.
AP171222 Det er veldig bra tilrettelagt der og lite som må gjøres for å få på plass et anlegg.
AA171222 Nå trenger vi å få tilrettelagt for de eldste og de beste i verden, sier han.
AA171222 Det er veldig bra tilrettelagt der og lite som må gjøres for å få på plass et anlegg.
DA171221 Totalt har Oslo kommune tilrettelagt ti kilometer med vei for sykling i løpet av 2017.
DA171221 Totalt har Oslo kommune tilrettelagt ti kilometer med vei for sykling i løpet av 2017.
DA171219 Ståle Ringsjø får ikke tilrettelagt arbeidstida si.
DA171219 Alt er tilrettelagt slik at de minste klarer å ta seg fram på egen hånd.
AA171219 Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering.
BT171217 Skolen samarbeidet med barnevernet, helsesøster og PPT for å lage et tilrettelagt musikktilbud, ledet av en musikkterapeut.
DB171216 Ordingen, som i utgangspunktet skulle være tilrettelagt slik at « sliterne » i arbeidslivet kunne gå av tidlig, blir selvsagt også brukt av de mindre utslitte.
AA171215 Jeg var altså rullestolbruker, og mitt hjem var ikke tilrettelagt for det.
DA171214 Foruten å ha blitt et av Nordens flotteste bryteanlegg, er hallen et allsidig anlegg tilrettelagt for håndball, basketball, volleyball, badminton, innebandy og allidrett.
DA171214 : Foruten å ha blitt et av Nordens flotteste bryteanlegg, er hallen et allsidig anlegg tilrettelagt for håndball, basketball, volleyball, badminton, innebandy og allidrett.
SA171212 - Ståle Solbakken har et poeng når han mener at for mye kan bli tilrettelagt og at man står i fare for å miste noe på veien gjennom ungdomsfotballen, sier Håkon Grøttland.
FV171212 - Ståle Solbakken har et poeng når han mener at for mye kan bli tilrettelagt og at man står i fare for å miste noe på veien gjennom ungdomsfotballen, sier Håkon Grøttland.
BT171212 - Ståle Solbakken har et poeng når han mener at for mye kan bli tilrettelagt og at man står i fare for å miste noe på veien gjennom ungdomsfotballen, sier Håkon Grøttland.
AP171212 - Ståle Solbakken har et poeng når han mener at for mye kan bli tilrettelagt og at man står i fare for å miste noe på veien gjennom ungdomsfotballen, sier Håkon Grøttland.
AP171209 - Det har nok å gjøre med at det ikke har vært godt nok tilrettelagt for å si ifra om seksuell trakassering, mener Mjåset.
NL171207 Vi ønsker oss derfor et eget oppholdsrom spesielt tilrettelagt for pasienter som reiser til og fra UNN på behandling, eventuelt egne seterader for denne gruppen.
DN171207 Mens finanssystemet har tilrettelagt for en høy vekst har det utviklet seg raskt i størrelse og kompleksitet », skriver IMF.
BT171207 Det har fremkommet eksempler der foreldre som ber om tilrettelagt undervisning for et barn, og foreldre med barn som har fravær fra skolen på grunn av sykdom, har blitt meldt til barnevernet.
VG171205 Det er overhodet ikke tilrettelagt for at man skal varsle om slikt.
DN171204 Administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier mener myndighetene har vært kloke og tilrettelagt for at det blir samme regler som i EU.
DA171202 - Mine tanker for tiltak vil selvsagt gi miljøeffekt, men hensikten er å gjøre det helhetlige transportbildet mer effektivt og tilrettelagt for gående, syklende og bilister og ikke minst øke sentrums attraktivitet, svarer Mork.
DA171201 - Hvordan synes du landslagsledelsen har tilrettelagt for deg med tanke på OL ?
AA171130 Nå skal det sies at jeg har vært innom alle byens kafeer, og bare fåtallet er faktisk tilrettelagt til å jobbe på med andre ting enn å skrive tekster på en pc-skjerm.
AA171130 Byen vår er ikke tilrettelagt for oss som ønsker å jobbe, eller dem som bor langt unna.
VG171129 Dette skal avklares nærmere i et tilrettelagt avhør av den unge gutten.
AP171129 Det betyr at lærere kan konsentrere seg om å følge opp hver enkelt elev og gi bedre og mer tilrettelagt undervisning.
SA171128 Uansett er ingenting tilrettelagt for Serie A i Benevento.
BT171128 Uansett er ingenting tilrettelagt for Serie A i Benevento.
AP171128 Uansett er ingenting tilrettelagt for Serie A i Benevento.
AA171128 Uansett er ingenting tilrettelagt for Serie A i Benevento.
AP171127 For at alle elever skal føle at opplæringen blir tilrettelagt dem, må fokuset på spesialpedagogikk utgjøre en enda større del av lærerløftet.
SA171122 Nå vil flertallspartiene i Stavanger gjøre alle disse p-plassene tilrettelagt for elbiler.
SA171122 - På grunn av min klients lave alder har hun forklart seg i tilrettelagt avhør.
DN171122 ¶ Nå har Statoil-ledelsen bestemt seg for å gjøre fritidsrom som er tilrettelagt for lengre opphold, røykfrie.
BT171122 Mer miljøvennlige skip, tilrettelagt for landstrøm og uten bruk av tungolje.
SA171121 I tillegg er kombinasjonen yrkesfaglig opplæring, studiespesialisering og tilrettelagt opplæring et Norge i miniatyr.
SA171121 Nå vil flertallspartiene i Stavanger gjøre alle disse p-plassene tilrettelagt for elbiler.
DB171118 Det ble videre søkt plass på et tilrettelagt mottak, nettopp for å sikre at Ati fikk den nødvendige oppfølgingen for å sikre at nødvendige undersøkelser og helsehjelp ble gitt.
VG171116 - Disse seks gode ekstra månedene med Kira i Mexico har vært uvurderlige og vi er så veldig takknemlige for alle som var med på å gi Kira behandlingen og som tilrettelagt den fantastiske tiden vi hadde i Mexico, sier Jennifer og Trond til VG.
SA171115 Mange kan også flytte over til omsorgsboliger spesielt tilrettelagt for denne gruppen.
SA171114 Yrkeshemmede William Høibo ( 21 ) vil gjerne jobbe, men det er mangel på ledige VTA-plasser ( varig tilrettelagt arbeid ).
SA171114 Stavanger kommune, som er vår majoritets eier, setter i gang to tiltak i egen regi for å hjelpe på situasjonen med lange ventelister : Praksisplasser for funksjonshemmede og et prøveprosjekt for kommunal varig tilrettelagt arbeid ( VTA ).
DN171114 Området ved gondolen er mer innholdsrikt og tilrettelagt for ulike aktiviteter.
AP171114 I dagens samfunn er det jo også tilrettelagt for at ungdom skal ta kontroll.
DB171113 Patten understreker at den seksuelle volden blir beordret, tilrettelagt og utført av myanmarske styrker.
AP171113 Patten understreker at den seksuelle volden blir beordret, tilrettelagt og utført av myanmarske styrker.
SA171111 Vi har i Norge i dag nesten 10.000 ansatte i såkalte VTA-virksomheter ( Varig Tilrettelagt Arbeid ).
SA171111 Sittende regjering har lite å skryte av med hensyn til å avhjelpe de stadig voksende ventelistene av våre håpefulle arbeidssøkende til varig tilrettelagt arbeid.
SA171111 I en rapport gjort tilbake i 2012 av Arbeidsforskningsinstituttet, skriver de at man i 2015 forventet at behovet for Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet ville øke med 20 - 50 prosent.
DB171111 - Vi har tilrettelagt en løsning for alle produkter.
SA171110 Her er det tilrettelagt for en livsstil uten daglig « nødvendig » bruk av bil.
DA171110 Til tross for flere legeerklæringer om skrantende helse, og boforhold som ikke kan kalles annet enn skandaløse har han fått avslag på søknad om tilrettelagt kommunal bolig.
VG171109 I forkant av innspillingen har Per Henry Borch, talsmann for Truenorth Norway, som har tilrettelagt for Hollywood-crewet, uttalt seg til media.
VG171107 Dette er spesialtilpassede utdanningsstillinger som er tilrettelagt for at legene skal få en god innfasing i fastlegejobben.
AA171107 Det er meget godt tilrettelagt for syklende, og eieren har våget å satse på en kantineløsning som overgår det meste av det som finnes i Trondheim fra før.
AA171107 - Mange er nok litt urolige for å reise med små barn, men det er helt uproblematisk så lenge du bor på et hotell som er tilrettelagt for dette, forteller Siri.
SA171106 Testen har tydeliggjort at det ville ha gjort hverdagen enklere for mange brukere dersom den digitale infrastrukturen rundt tjenestene var bedre tilrettelagt og mer brukervennlig.
DN171106 Selger er et syndikat tilrettelagt av NRP Finans as.
DB171105 - Et godt kosthold krever både kompetanse på ernæring, tilrettelagt informasjon og oppfølging knyttet til forståelse og motivasjon.
AP171105 Noen har tilrettelagt for andre gjennom sitt profesjonelle arbeid.
AP171105 Noen har tilrettelagt for andre gjennom sitt profesjonelle arbeid.
VG171103 - De hadde ingen innvendinger så lenge området er godt tilrettelagt for forflyttingshemmede, noe det også er, sier Vangstein.
SA171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen.
NL171103 Vi må drøfte hva de nye bykvalitetene skal være og vi må sikre at sentrum har kapasitet og er tilrettelagt til å ta imot ny aktivitet.
BT171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen.
AP171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen.
SA171102 Ved klage til både politi og Stavanger kommune, er svaret at veien må være sånn av hensyn til den lokale bussen og humpene er selvsagt tilrettelagt for den.
NL171101 Hele området fra Hansjordnesbukta til Erling Kjeldsens veg vil være tilrettelagt for kollektiv, gange og sykkel.
SA171031 Samtidig som disse rammene blir fjernet - fjernes også all menneskelig verdighet og ethvert forsøk på å ta ansvar for egne handlinger og tilrettelagt boevne.
VG171030 Han er mistenkt for å ha tilrettelagt for folkeavstemningen om katalansk uavhengighet 1. oktober, som økte temperaturen i konflikten med sentralregjeringen.
SA171030 Om det i dag arrangeres kortkurs i vinsmaking eller salsakurs, er ukjent for meg, men jeg er kjent med at det gjennom skolene tilbys kurs innen sang, musikk, teater, teknisk kompetanse, og de har egne kurs som er tilrettelagt for eksempel funksjonshemmede eller med eldre som målgruppe.
DN171030 May uttalte dagen i forveien at dagens system ikke er godt nok tilrettelagt for å håndtere slike anklager.
VG171029 Og fredag slapp Netflix en ny sesong av « Stranger Things », en slags syntese av mange av åttitallets King-romaner og noveller ( med en dæsj Steven Spielberg ), nøye timet og tilrettelagt for halloween-feiringen denne uken.
AA171029 Lørdag var det åpen dag på tinghuset i Trondheim, med rettsaker tilrettelagt for barn og en bryllupsseremoni, litt utenom det vanlige.
SA171027 Tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede : Dette gjelder praksisplasser for personer med uføretrygd.
BT171027 I tillegg har jeg gjort forsøk med individuelt tilrettelagt lekseplan.
AP171025 I undersøkelsesrapporten står det, ifølge barnevernssjefen, at det med fordel kunne vært bedre tilrettelagt for gutten på skolen, at det burde vært et mer konsekvent opplegg rundt ham, og at det er viktig at de grensene som blir satt, blir etterfulgt.
AP171025 » - Kunne med fordel vært bedre tilrettelagt på skolen ¶
DB171024 Jstisministeren sier de gjennom fornying av bygningsmasse har ført til at det blir bedre tilrettelagt for aktivisering.
AP171024 Når en syk voksen person går ned til 66 prosent lønn etter ett år, kan den voksne forstå at den for eksempel må spare krefter til tirsdager og torsdager - fordi da skal de til en tilrettelagt arbeidssituasjon.
NL171023 Forbundet har også sett vår ivrighet i Tromsø, og tilrettelagt med å omgjøre 3 divisjon til en nasjonal serie.
AP171023 I mange kryss er det tilrettelagt for at syklister kan stille seg i « sykkelbokser » foran stopplinje for bilene, sier Larsen.
DB171021 Med tilfeldig og lite tilrettelagt opplæring får elevene med seg lite av den vanlige undervisningen.
BT171021 Men hva mener innbyggerne som bor langs veien, om den tiltenkte økningen av tungtransport på en vei ( FV570 ) som ikke er tilrettelagt verken for gående eller andre « myke » trafikanter ?
DN171020 Det er statlige Siva ( Selskapet for industrivekst ) som har tilrettelagt og administrert en søknadsprosess som har endt med utvelgelsen av de to katapultsentrene.
SA171019 Det samme gjelder for elever med nedsatt funksjonsevne hvis skolen har et opplegg som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen.
SA171019 Gjennom de siste ti årene har han tilrettelagt for toppturer i Hægebostad som man ved hjelp av kart må orientere seg fram til.
AP171019 Gjennom de siste ti årene har han tilrettelagt for toppturer i Hægebostad som man ved hjelp av kart må orientere seg fram til.
DN171017 - Iran har sagt at de ønsker å øke andelen fornybar energi, og vi har lenge jobbet for at norske selskaper kan gå inn og gjøre den jobben, sier Gaute Kolnes Steinkopf, rådgiver for Saga Energy og en av dem som har tilrettelagt for avtalen, til NTB.
DN171017 OECD advarer mot en « rotete brexit » der det ikke blir tilrettelagt for ordnede handelsforhold til EU.
DB171017 Vi var veldig nære å få barn, så alt er bokstavelig talt tilrettelagt om jeg en dag vil ta opp tråden igjen.
BT171017 - Iran har sagt at de ønsker å øke andelen fornybar energi, og vi har lenge jobbet for at norske selskaper kan gå inn og gjøre den jobben, sier Gaute Kolnes Steinkopf, som er rådgiver for Saga Energy, og som har tilrettelagt for avtalen, til NTB.
AP171017 - Iran har sagt at de ønsker å øke andelen fornybar energi, og vi har lenge jobbet for at norske selskaper kan gå inn og gjøre den jobben, sier Gaute Kolnes Steinkopf, rådgiver for Saga Energy og en av dem som har tilrettelagt for avtalen, til NTB.
AA171017 OECD advarer mot en « rotete brexit » der det ikke blir tilrettelagt for ordnede handelsforhold til EU.
AA171017 - Iran har sagt at de ønsker å øke andelen fornybar energi, og vi har lenge jobbet for at norske selskaper kan gå inn og gjøre den jobben, sier Gaute Kolnes Steinkopf, rådgiver for Saga Energy og en av dem som har tilrettelagt for avtalen, til NTB.
DA171014 Disse skal være tilrettelagt for kjørere på alle nivåer.
DA171013 45 av skistedene har også fått merket Familie Plus, som viser at de er spesielt godt tilrettelagt for barn.
AP171013 For selv om man skulle tro at det å drive med sykkel og langrenn i Norge er godt tilrettelagt , er ikke det min opplevelse når jeg trener i trafikken. 3rd-party-bio ¶
AP171013 For selv om man skulle tro at det å drive med sykkel og langrenn i Norge er godt tilrettelagt , er ikke det min opplevelse når jeg trener i trafikken.
AA171012 TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede ¶
DB171011 Jeg kunne tenkt meg hjelp med tilrettelegging for helsa mi, med tilrettelagt bolig og for eksempel snømåking, sa han til Dagbladet da.
DA171011 For at etter- og videreutdanningen skal bli mest mulig vellykket er det viktig at det blir tilrettelagt for at den kan skje i kombinasjon med den aktuelle arbeidstakerens jobb, familiesituasjon og behov for fritid, understreker Simmenes.
AP171011 Pengene skal gå til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA.
DB171009 Det har nok hendt, men komiteen er nettopp tilrettelagt for at mindretallet skal kunne holde flertallet i øra.
DA171009 - Stortinget er en hyggelig og godt tilrettelagt arbeidsplass på nesten alle måter, men vi har nok litt å gå på når det gjelder miljø.
DA171009 - Stortinget er en hyggelig og godt tilrettelagt arbeidsplass på nesten alle måter, men vi har nok litt å gå på når det gjelder miljø.
DB171004 En godt tilrettelagt tursti eller et svømme- og badeanlegg kan mange steder skape vel så mye fysisk aktivitet som en ekstra fotballbane.
VG171002 Særlig er vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede, forteller Eide.
SA171002 Særlig var vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede.
DN171002 Særlig var vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede.
DA171002 september skrev Dagsavisen om kronisk syke Dorian Andersen som ble nektet tilrettelagt kommunal leilighet, til tross for at han bor på 14 kvadratmeter midt i Oslos slum.
DA171002 Særlig var vannmengdene store i et boligområde som er tilrettelagt for funksjonshemmede.
AP171002 Særlig var vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede.
AA171002 Særlig var vannmengdene store i et boligområde som er tilrettelagt for funksjonshemmede.
DB170927 Costa Rica er med andre ord et mekka for aktivitetsglade nordmenn, enten man liker full fart på elvene, å bryne seg på bølgene, eller puste inn og ut på en av landets mange feriesteder tilrettelagt for yoga.
AP170927 Vi bor her på Sagene, og her er det veldig tilrettelagt og det kryr av småbarn, sier tobarnsmor Marta Helene Nogva.
AP170925 Fra et litterært perspektiv må boken sees som en didaktisk dialog, godt tilrettelagt .
AA170923 Det står også i begrunnelsen at han har sikret og tilrettelagt for bruk av Malvikmarka i all ettertid til kommende generasjoner.
SA170922 Måløy er tilrettelagt som New York, med gatenumre fra 1 og oppover ¶
SA170922 Det elektriske anlegget er tilrettelagt for velferdsteknologi.
AP170922 Måløy er tilrettelagt som New York, med gatenumre fra 1 og oppover ¶
AP170922 Det elektriske anlegget er tilrettelagt for velferdsteknologi.
AA170922 Det betyr at persontrafikken i Trondheimsfjorden kan løses med andre og nye tilrettelagte løsninger, hvor man kommer seg raskt inn til Trondheim sentrum fra et større omland, for eksempel med hurtigbåter som har miljøvennlig elektrisk fremdrift, og hvor det er tilrettelagt med moderne parkeringsanlegg på ulike knutepunkt langs Trondheimsfjorden.
AP170921 - Kroppen min er tilrettelagt for snylting « Snyltefaen » : En ærlig og humoristisk dokumentar om å få et nytt organ.
DB170919 Med pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris og som inneholder minst to av følgende elementer : ¶
AP170919 Byrådet har vedtatt at Ring 2 en gang skal bli spesielt tilrettelagt for trikk og syklister på hele strekningen fra Majorstuen til Carl Berners plass.
AP170919 - Mange ulykker kunne trolig vært unngått hvis det hadde vært tilrettelagt for syklister, sier Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt.
AA170919 Infrastrukturen er tilrettelagt for turister, samtidig som du fortsatt finner det genuine Thailand.
AA170919 - På Sunwing er rett og slett alt tilrettelagt for at hele familien skal få en så vellykket ferie som mulig.
DN170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
DN170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
DA170918 Far kom inn på Seilekroa som har vært et viktig senter i den idrettslige delen av klubbens arbeid, som med det nye bryggeanlegget er enda bedre tilrettelagt for bruk enn før, sier Peter Høeg om hvorfor festen ble lagt til Rødtangen.
AA170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
AA170918 Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.
AP170917 Dersom en statsråd, som skal planlegge for Norge ti år frem i tid, ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, så vil vi ikke få tilrettelagt bedre drenering i byer eller flomsikre rasutsatte bygder.
DN170915 Etter to dager med møter tilrettelagt av Den dominikanske republikk, sier landets president Danilo Medina at et tredje møte er avtalt 27. september.
NL170913 Hvis en ønsker hjelp og spørsmål ifm intoleranse for melk, egg og annet så kan en kontakt en ernæringsfysiolog og da få tilrettelagt i forhold til intoleranse og sjekka ut matvarer en ikke tåler.
DA170912 Med rumpevarme i benkene langs veggen, er det tilrettelagt for en behagelig, meditativ opplevelse.
VG170910 Det er derfor de går på en skole med et helhetlig tilrettelagt tilbud.
DN170908 Utviklingshemmede og andre personer som trenger varig tilrettelagt arbeid har mye å bidra med, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ), som tidligere i uka var i Moss og besøkte en VTA-bedrift.
DN170908 Etter det NTB kjenner til, gikk regjeringen under budsjettkonferansen i august inn for å øke overføringene til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA.
DA170908 Med utførlig dokumentasjon fra lege har han søkt å få en tilrettelagt kommunal leilighet, men fått avslag.
DA170908 Kronisk syke Dorian Andersen ble nektet tilrettelagt kommunal leilighet og må bo på 14 kvadratmeter i Oslos slum.
AA170908 Og det er mer tilrettelagt å komme seg ut der.
DA170907 Til tross for flere legeerklæringer om at han har behov for tilrettelagt bolig får Dorian Andersen avslag på søknad om kommunal leilighet.
VG170906 Men vi kunne ønsket at det var blitt bedre tilrettelagt .
DN170906 Fjelløp i Sverige er mye mer tilrettelagt , og en blir knapt bløt på føttene underveis.
DA170901 Det garantien går ut på er at de som trenger det, skal få et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring.
VG170829 Heggdal opplyser at BI valgte å gjennomføre fadderuken, men at det ble tilrettelagt for studentene som ønsket det.
DB170825 Albumet er spilt inn i 2013, men ikke tilrettelagt for utgivelse før nå.
SA170824 - Jeg skulle ønske det kunne vært mer tilrettelagt for futsal i Norge.
NL170824 Vi har tilrettelagt , men kommunen skal ikke ta ære for dette.
AP170824 « Alt er taima og tilrettelagt » ( Egon ) ¶
VG170823 Med kraftig vindtrykk fra store kjøretøyer kan det være farlig, det er ikke tilrettelagt for syklister her, forklarer han.
DB170822 Over halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte.
AA170822 Over halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte.
DB170820 TILRETTELAGT : Med gode hjelpemidler arbeider Lars Marius Heggberget som før, alt tar bare litt lenger tid.
DN170819 - Ifølge en Naf-undersøkelse sier én av tre at de vil samkjøre om det blir tilrettelagt for det.
AP170817 Tingretten vil få se videoopptak av et tilrettelagt avhør av den 10 år gamle sønnen.
DA170816 Vi vil øke antallet tiltaksplasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA ) og styrke NAVs oppfølging av personer som er under tiltaket VTA i ordinær sektor.
DB170814 Men Maya har fått hjelp til å komme tilbake til skolen, takket være et tilrettelagt opplegg for jenter mellom 12-18 år.
VG170813 - Det er tilrettelagt for rask gjennomføring av byggeprosjektet, med etablering raskere enn hva som tidligere har blitt vurdert som realistisk.
AA170812 - Valg av periode er tilrettelagt for å gjøre belastningene minst mulig, slik at normal vannstand er tilbake i god tid før vinteren og før eventuelt is legger seg.
DB170811 Senteret har siden åpningen i 2015 hatt stor pågang fra skoleklasser fra hele landet og har et tilrettelagt undervisningsopplegg.
DA170811 Til og med de tre årene vi spilte på Bislett ( 97-99 ) ble vi nødt til å forholde oss til det NFF-eide komplekset på feil side av elva, der mulighetene for å bygge klubb og tjene egne penger har vært lite tilrettelagt .
NL170810 Dagens regjering har foreslått å flytte ansvar for varig tilrettelagt arbeid fra NAV til kommunene.
AA170810 Vi må komme dit at de tilbyr tjenester tilrettelagt akkurat for meg.
VG170809 Ratna Elisabet Kamsvåg, retoriker ved Handelshøyskolen BI, er ikke enig i at debatten var litt kjedelig, men påpeker at den nok ikke var tilrettelagt for førstegangsvelgere.
DB170808 Et offentlig monopol reduserer mangfoldet i sektoren, og vil ikke i like stor grad kunne sikre oss selv og våre nærmeste et best mulig tilrettelagt tilbud.
DB170808 Hver eneste ungdom som havner under offentlig omsorg har sin egen historie, og noen vil trenge mer tilrettelagt faglig hjelp enn andre.
DN170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AP170802 Samtidig ble retten til en sykehjemsplass sidestilt med retten til en tilsvarende omsorgsbolig tilrettelagt for tjenester hele døgnet.
AP170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AA170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
NL170731 juli kunne funksjonshemmede i Troms fylke som er avhengig av tilrettelagt transport, og har TT-kort, juble.
DB170731 ( Dagbladet ) : Under skjebnevalget i Venezuela, hevder opposisjonen i landet at alt er tilrettelagt for at presidenten og hans sosialistparti skal vinne.
VG170728 KARTLEGGER BYEN : Armert med iPad sjekker Eva Quist ( 75 ) og Odd Grann ( 85 ) hvilke deler av Oslo som er godt tilrettelagt for eldre, og hva som må bli bedre.
DN170725 - Cazes er mistenkt for å ha stått bak svartebørsmarkedet AlphaBay og tilrettelagt for ulovlig distribusjon av blant annet narkotika over hele verden.
DB170724 - Barnevernet eller andre bør ikke høre barna dersom man antar det som forholdsvis sikkert at barnet vil bli tatt inn til et tilrettelagt avhør hos politiet, konkluderer de i debattinnlegget.
DB170724 Barnevernet eller andre bør ikke høre barna dersom man antar det som forholdsvis sikkert at barnet vil bli tatt inn til et tilrettelagt avhør hos politiet.
AA170724 Hun kunne tilrettelagt slik at jeg kunne ha jobbet.
AA170724 Arbeidsdagen ble tilrettelagt med mulighet for hvile.
DA170723 juli-senteret i Oslo, som åpnet for to år siden, tilbyr omvisninger for skoler på senteret, inklusive tilrettelagt opplegg i forkant av besøket.
DA170723 juli-senteret i Oslo, som åpnet for to år siden, tilbyr omvisninger for skoler på senteret, inklusive tilrettelagt opplegg i forkant av besøket.
AA170723 Første gang jeg besøkte eventyrbyen Angkor Wat i Kambodsja, en gang på 90-tallet, var stedet ikke tilrettelagt og uten inngangsbillett.
AA170723 Tilrettelagt natur minner om fornøyelsesparker.
SA170722 Det er tilrettelagt for at han skal svømme, sier turnétrener Lars-Arne Andersen.
FV170722 Det er tilrettelagt for at han skal svømme, sier turnétrener Lars-Arne Andersen.
BT170722 Det er tilrettelagt for at han skal svømme, sier turnétrener Lars-Arne Andersen.
AP170722 Det er tilrettelagt for at han skal svømme, sier turnétrener Lars-Arne Andersen.
NL170721 Alle skal ha bad som er tilrettelagt for rullestolbrukere, og ikke minst ha tilknytning til offentlig strøm, vann og kloakk.
DB170721 Vi er takknemlige og ydmyke for at vi bor i et land der utviklingshemmede får tilrettelagt undervisning på en vanlig skole, og faktisk også gratis skyss til og fra AKS og skolen.
DB170716 - Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene, for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske, sier daglig leder Nicolai Skarsgård i Hjemmelegene til VG.
VG170715 - Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene, for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske.
DB170715 Vår type kollektivtransport er spesielt tilrettelagt for besøkende for andre land.
DB170715 Kanskje kan noe av grunnen til dette være at vår tjeneste er skreddersydd for utenlandske turister som besøker Oslo - og ikke er spesielt tilrettelagt for Osloborgere ?
DA170715 Det er tilrettelagt svært fine kyststier rundt nesten hele øya.
AA170714 I framtiden må alle scener være tilrettelagt for musikere med gåstol, flirer han.
AA170714 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | - I framtiden må scener være tilrettelagt for musikere med gåstol ¶
VG170712 Om hverdagen til landslagsløperne vet jeg at de har en morgenøkt, så reiser de hjem, slapper av, sover og restituerer, og så har de en ettermiddagsøkt, og mat og kosthold er tilrettelagt .
DB170710 I dag er ikke kostholdsrådene tilrettelagt for overvektige for eksempel, sier ernæringsprofessoren.
DB170710 Han sier myndighetene må endre på kostholdsrådene, og da lage råd tilrettelagt for de menneskene som må gå ned i vekt.
DB170710 - Kostholdsrådene ikke tilrettelagt
DN170709 Jeg konstaterer at mange, særlig unge kvinner, mener det ikke er godt nok tilrettelagt for en balanse mellom karriere og fritid.
VG170706 - Burde det vært tilrettelagt for at dere fikk spille i fred ?
SA170701 Det er tilrettelagt slik at han tar 60 studiepoeng gjennom Norges idrettshøgskole.
AP170701 - Vi forstår at anmelderne ikke har mat tilrettelagt for masseproduksjon som sin favoritt, svarer Tusenfryds Bjørn Håvard Solli.
AP170701 - Vi forstår at anmelderne ikke har mat tilrettelagt for masseproduksjon som sin favoritt, svarer Tusenfryds Bjørn Håvard Solli.
AP170701 Det er tilrettelagt slik at han tar 60 studiepoeng gjennom Norges Idrettshøgskole.
AA170701 Tilgjengeligheten for folk til sjøen er tilrettelagt særlig gjennom turstier nær strandlinja, opparbeidelse av bade- og fiskeplasser og ikke minst oppryddinga i Ila og ved Killingdal gruver som har gitt byen flotte turstier nær sjøen.
DA170630 - Den åpenheten vi nå har tilrettelagt for, er antagelig den mest omfattende i noen organisasjon, sier han.
AA170630 Turstiene som er tilrettelagt av hjemklubben min Vind IL.
AA170630 Det er Vind IL som har tilrettelagt for at jeg og mange andre kan drive vår egenorganiserte aktivitet.
VG170629 I hans gamle klubb Molde sitter hans gamle trener Ole Gunnar Solskjær og ville garantert tatt imot en av sine favorittspillere med åpne armer - om det ville vært tilrettelagt økonomisk.
AP170629 Jo bedre tilrettelagt , jo lettere vil det være å følge trafikkreglene, mener byråden.
AP170629 Jo bedre tilrettelagt , jo lettere vil det være å følge trafikkreglene, mener byråden.
VG170628 Det har jeg begynt å tenke mer og mer, siden jeg skal få barn i et land som Norge hvor det meste er så tilrettelagt .
VG170628 To barn er avhørt i saken i saken gjennom såkalt tilrettelagt avhør.
AP170628 - Vi har gjennomført avhør, med såkalt tilrettelagt avhør for barn som er under 15 år.
AA170628 - Vi har gjennomført avhør, med såkalt tilrettelagt avhør for barn som er under 15 år.
NL170626 Våre fagområder kommer fra de tidligere høgskolemiljøene, og som ledere har vi tilrettelagt for tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid.
VG170623 FBI hadde sett oversiktsbilder over de to eiendommene som tydet på at de var tilrettelagt for spionasjevirksomhet.
VG170623 GJØVIK ( VG ) I et tilrettelagt vitneavhør snakker barnet moren inn i et straffbart forhold uten å få opplyst konsekvensene av det, mener syvbarnsmorens forsvarer.
VG170623 Den innebærer at barn mellom 12 og 15 år, som er i et såkalt tilrettelagt avhør, ikke har rett til å gjøres oppmerksom på at de ikke har plikt til ikke å forklare seg om sine foreldre for eksempel i drapssaker.
SA170619 Mitt program har vært tilrettelagt mot Touren.
DB170619 Mitt program har vært tilrettelagt mot touren.
BT170619 Mitt program har vært tilrettelagt mot Touren.
AP170619 Men er det syklistene sin feil, eller er ikke veiene godt nok tilrettelagt for syklistene i Oslo ?
AP170619 Mitt program har vært tilrettelagt mot Touren.
AA170619 Mitt program har vært tilrettelagt mot Touren.
AP170618 I dag er det igjen bare en høyst alminnelig dag, en dag som alle andre, en dag da en god del tusen norske kvinner og menn kommer til å lunte av sted til de helt spesielle benkene, burene og avlukkene som er tilrettelagt spesielt for dem.
VG170617 Seksjonssjef Magne Fladby i NAV sier til VG at de har fått med seg at det har vært mange reaksjoner på at dagens foreldrepengeløsning ikke har vært tilrettelagt for medmødre.
VG170617 Før sommeren vil papirskjemaene være tilrettelagt for medmødre, mens den elektroniske løsningen vil ha med dette fra høsten.
VG170616 - Insitamentene innen idrett var overraskende gode og tilrettelagt .
DA170616 Hun både håper og tror at flere vil la bilen stå nå som sykling er bedre tilrettelagt på strekningen.
AP170615 Byggene skal derimot være godt tilrettelagt med innvendig stigeledning for slukkevann.
AP170615 Byggene skal derimot være godt tilrettelagt med innvendig stigeledning for slukkevann.
VG170613 Et politisk drama på norsk jord tilrettelagt av nordmenn ledet frem et historisk øyeblikk foran Det hvite hus i Washington, D.C.
AA170613 Retten mente enstemmig at han hadde tilrettelagt for tyveriene og kjørt bilen som ble benyttet.
SA170612 | Vil utfordre statsråder om tilrettelagt arbeid ¶
SA170612 Sandnes-politikerne ønsker mer penger av regjeringen til tilrettelagt arbeid.
AA170612 Da Marianne fra Trondheim reiste til Malawi før jul var hun klar over at kontrastene kom til å være store, og at lite var tilrettelagt for at funksjonshemmede skulle få en enklere hverdag.
AA170612 - For eksempel at 80 prosent av skolene i Norge ikke er tilrettelagt , og som gir en stengt dør til barn med funksjonshemning, mener hun.
VG170611 I et brev til Stortinget henviser hun til Barnekonvensjonen som sier at skolene skal være tilrettelagt for alle.
VG170611 Hun har opplevd mye større læringsutbytte og en annen trivsel og livskvalitet etter snart et år som elev på en tilrettelagt skole.
VG170611 Det som skulle være et tilrettelagt hjelpemiddel for henne, ble i stedet en kilde til konflikt og utestenging.
DB170610 - I attraktive områder, for eksempel skjærgården i Brevik eller Bamble, får du ikke hytter i vannkanten med tilrettelagt vei, vann og kloakk for under fire millioner kroner.
SA170609 Det var timet og tilrettelagt .
DB170609 Det var rett og slett timet og tilrettelagt , sa Nysæter til NTB i beste Egon Olsen-stil.
AP170609 Det var timet og tilrettelagt .
VG170608 Som på flere av Goas resorter er det ikke uvanlig at lokalbefolkningen kommer ned på samme strand på kvelden - så her er det godt tilrettelagt for møter med en ny kultur.
SA170607 Det blir tilrettelagt for rundt 500 p-plasser på østsiden av fylkesvei 44.
SA170606 Oppgavene er stort sett enkle ; - vi snakker om såkalt tilrettelagt arbeid for folk med mangelfullt utviklede datagener.
VG170530 Han mener det er « ikke akseptabelt » at tilrettelagt utstyr ikke tas i bruk, likeså at spesielle behov ikke tas hensyn til.
DB170529 Norge har siden 2001 tilrettelagt for forhandlinger mellom den kommunistiske opprørsbevegelsen NDFP og filippinske myndigheter.
DA170529 Om dette skriver Vegvesenet at « traseen er i hovedsak tilrettelagt for konvertering til bybane.
DA170528 Mens det i dag er en tilrettelagt familieavdeling på Trandum, har Politidirektoratet fått i oppdrag å opprette en egen familieenhet utenfor Trandum i løpet av 2017.
DB170527 Imponerende tilrettelagt
DA170527 Mange har egne områder tilrettelagt for bobiler.
DA170527 FOTO : MARIANNE LØVLAND/NTB SCANPIX Bobiler har fylt opp parkeringen som er tilrettelagt for slike kjøretøy i Svolvær.
DB170525 Utdanninga ved det utvalgte universitetet dåkker sikta på har aldri vært meir tilrettelagt for at studentan skal tilbake til Norge og lisensperiode.
DB170522 Politiet skal ha tvunget mennene til å ta hiv-tester, fotografert dem nakne og tilrettelagt for at bildene kunne spres på nettet.
AA170522 - Alt er ikke tilrettelagt ennå, men det arbeides med det og med skilting.
NL170520 Men hvordan er det å halvere antall verksteder som er spesielt tilrettelagt for plusserne, å ivareta den integrerte modellen ?
DA170520 Derfor er det også veldig godt tilrettelagt for fotturer i de flotte fjellområdene rundt.
BT170519 At Jensen har støttet og tilrettelagt for Cappelens narkotikainnførsel, vil være tilstrekkelig.
BT170518 Skolen er ikke godt nok universelt utformet, bygget har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendige arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger.
BT170518 Innvendig har skolen ramper tilrettelagt for bevegelseshemmede, men nye rom er oppført uten at tekniske installasjoner er videreført.
AP170518 Skiene er byttet ut med fritidssko og barna kan ta seg gjennom fire ulike hinderløyper som er spesielt tilrettelagt for barn i alderen 4 til 12 år.
AP170518 Skiene er byttet ut med fritidssko og barna kan ta seg gjennom fire ulike hinderløyper som er spesielt tilrettelagt for barn i alderen 4 til 12 år.
NL170516 Ved ferdigstillelse av SeaWalk-en er forholdene tilrettelagt for igangsetting av snuoperasjonene for cruiseturismen over Hamnbukt.
NL170515 - Det er dessuten toaletter på andre siden av brua, som er tilrettelagt for funksjonshemmede.
NL170512 - Det er godt tilrettelagt , og vil nok ikke øke risikoen for farlige situasjoner, sier han.
AA170512 Fredag var gutten i et såkalt tilrettelagt avhør, og politiet velger nå å videreformidle ytterligere en beskrivelse av mannen : ¶
VG170510 Nå har jeg fått en kjempemulighet, og jobben er veldig godt tilrettelagt med hensyn til ishockeyen, sier Anders Bastiansen - som spilte sin VM og OL-kamp nummer hundre mot Slovenia.
DN170510 Salget ble tilrettelagt av Pareto.
VG170509 Politiet har gjennomført flere avhør i saken, og det er også foretatt tilrettelagt avhør av det fornærmede barnet.
DB170509 Det er gjennomført flere avhør i saken, og det er også foretatt tilrettelagt avhør av barnet anmeldelsen gjelder.
DB170509 - Det er gjennomført flere avhør i saken og det er også foretatt tilrettelagt avhør av det fornærmede barnet, skriver politiet i en pressemelding.
AP170509 Politiet opplyser i pressemeldingen om at det er gjennomført flere avhør i saken og at det er foretatt tilrettelagt avhør av det fornærmede barnet.
AA170509 Det er gjennomført flere avhør i saken, og det er også foretatt tilrettelagt avhør av barnet anmeldelsen gjelder.
VG170508 - Der vil det være tilrettelagt og bedre plass for å se, forklarer han.
SA170506 Det er veldig tilrettelagt for at man skal kunne spille hockey og satse på det.
SA170506 Det er veldig tilrettelagt for at man skal kunne spille hockey og satse på det.
BT170506 Det er veldig tilrettelagt for at man skal kunne spille hockey og satse på det.
AP170506 Det er veldig tilrettelagt for at man skal kunne spille hockey og satse på det.
DN170505 I tillegg vil det bli kontorarealer tilrettelagt for neste generasjon arbeidsplasser », med ulike typer kontorfellesskap.
DB170505 Laget stiller med støtteapparat og han blir del av et opplegg for alt er tilrettelagt for rytterne, sier Kvålsvoll.
DB170505 - Det er ikke tilrettelagt for syklister her til lands, som for eksempel i Danmark og Nederland.
AA170505 - Det er klart det blir et tomrom der, men jeg har tilrettelagt for en rekke prosjekter, så jeg er iallfall ikke redd for å blir arbeidsledig, smiler Gimse og tilføyer.
SA170504 Rådmann Per Kristian Vareide forsikret i Stavanger formannskap torsdag at det er kommunens klare mål å videreføre ordningen med tilrettelagt arbeid i friområdene.
DA170504 * * Tilrettelagt for universell utforming. * * Lanternen er blitt løftet høyere opp, og har nå trapper rundt seg. * * Alle vannrør og kabler under jorda er byttet ut.
DN170502 I Norge har banken ligget langt bak DNB på aksjehandel, blant annet målt etter ny egenkapital tilrettelagt for bedriftene.
DA170502 I fjor ble det satt opp en flytebrygge i sjøen, og det ble tilrettelagt for badeplass i Luravika.
AA170502 Fortsatt mangler detmye på at Trondheim er godt nok tilrettelagt for sykling.
DA170429 - Samfunnet er ikke tilrettelagt for arbeiderklassen.
DB170428 Videre står det at kvinnens lege er blitt informert om tilpasningene som er gjort, blant annet er det tilrettelagt med pauserom med mulighet for overføring av lyd og bilde fra salen.
DB170428 - Vi vil jo jobbe med å prøve å få det tilrettelagt slik at man kan gjennomføre saken uten store helsemessige og praktiske problemer.
DA170428 Hvem skal ha biler tilrettelagt for funksjonshemmede ?
DA170428 Kongeparken i Rogalands største nysatsing er Sætra, et nytt temaområde spesielt tilrettelagt for småbarnsfamilier.
DA170428 Den ene delen av området blir tilrettelagt for vannlek, med frådende geysirer, sprutende grantrær og viltre bekker.
DA170428 Mens det i dag er en tilrettelagt familieavdeling på Trandum, har Politidirektoratet fått i oppdrag å opprette en egen familieenhet utenfor Trandum i løpet av 2017.
VG170426 Jeg vil få meg et sted å bo, en tilrettelagt leilighet og bli mest mulig selvstendig igjen.
DA170426 Friområder med lune viker og badeplasser, flott tilrettelagt med grillplasser, er populært.
DN170425 - Dårlig tilrettelagt
DN170425 - Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.
DB170425 - Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.
BT170425 - Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.
AP170425 - Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.
AA170425 - Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier Røise.
DB170424 - De lokale myndighetene skal ha mye ros for måten de har tilrettelagt øya for syklsiter på.
VG170423 I små kommuner kan det være få eller ingen utrykninger i løpet av et år, og dette kan være noe av årsaken til at ikke alle brannstasjoner er like godt tilrettelagt , sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk Anne-Cathrine Hjertaas.
VG170422 Kommunen : - Skolehverdagen vil bli tilrettelagt
VG170422 Hun forteller videre at skolehverdagen vil bli tilrettelagt for barn med helsemessige utfordringer.
VG170419 De siste årene har reisemålet også blitt enda mer tilrettelagt for de minste, med aktivitetstilbud både spesialtilpasset for barn og for familier med alle aldre.
DA170419 Vassøy er ikke tilrettelagt for mye biltrafikk og ikke mener vi den skal være det heller med sine 1,6 kilometer med vei.
BT170417 - De sier jo allerede at skolen er litt tilrettelagt for jenter og hvis alle lærerne er kvinner, så hjelper jo ikke det akkurat.
SA170415 Mariam, Helen og Youssef er svake morsmålslesere, og har rett på tilrettelagt prøve med tolk eller ekstern sensor.
AP170415 - De sier jo allerede at skolen er litt tilrettelagt for jenter og hvis alle lærerne er kvinner, så hjelper jo ikke det akkurat.
SA170414 - Alt er ordentlig og tilrettelagt for at vi skal utvikle oss hver dag.
BT170414 - Alt er ordentlig og tilrettelagt for at vi skal utvikle oss hver dag.
AP170414 I dag er det krav om tilrettelagt avhør ved ett av landets elleve barnehus for barn som er ofre for eller har vært vitne til vold og overgrep, melder NRK.
AP170414 - Alt er ordentlig og tilrettelagt for at vi skal utvikle oss hver dag.
DB170413 ( Dagbladet ) : Ungdomsforeningen til Norges Handikapforbund ( NHFU ) har nettopp sluppet en sterk kampanjevideo, som vil belyse hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse, når verden rundt ikke er tilrettelagt for det.
AP170413 Først satt han på glattcelle et døgns tid før fengslingsmøtet, så ble han overført til et fengsel med voksne, deretter flyttet til et mer tilrettelagt fengsel.
AA170413 Utstillingen er tilrettelagt for barnefamilier som vil få utdelt en sekk med et oppgavekart som kan brukes i utstillingen.
AA170413 Oppgavekart : Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har tilrettelagt utstillingen « Det lokales logikk » for barnefamilier.
DA170412 Her vil rusavhengige kunne sone straffen sin i frihet med et eget tilrettelagt program.
AA170410 På veien til Estenstadhytta har du også et område som er tilrettelagt for barn der trær er kuttet og tilpasset for klatring og moro, sier Jondum.
AA170410 Er det tilrettelagt med benker ?
AP170408 Tre av fire syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for syklister i 2015.
AP170408 94 prosent syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for fotgjengere i 2015.
VG170406 På tirsdag falt dommen mot Ubaydullah Hussain, som ble dømt til ni års fengsel, blant annet, for å ha tilrettelagt reisen for nettopp Adam Magomadov.
SA170405 Øverste del av stien ble tilrettelagt i 2014 med penger fra « Naturarven som verdiskaper ».
SA170405 Arkitekter skapt attraksjoner og Nasjonale turistveger er tilrettelagt med rasteplasser, utsiktspunkt og annen infrastruktur.
DA170405 - Sentrum er dårlig tilrettelagt for barn og unge, og dårlig for eldre, sier hun.
BT170405 Forsøk overføring av varig tilrettelagt arbeid ( VTA ).
AP170405 VTA-ordningen : Forsøk varig tilrettelagt arbeid ( VTA-ordningen ).
AP170405 VTA-ordningen : Forsøk varig tilrettelagt arbeid ( VTA-ordningen ).
AA170405 VTA-ordningen : Forsøk varig tilrettelagt arbeid ( VTA-ordningen ).
VG170404 I tillegg er Hussain tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for en sjette person, som er av britisk opprinnelse.
SA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
DB170404 Det er ikke forsvarlig å gi forsvarer og siktede en frist på under en uke til å gjennomgå et tilrettelagt avhør.
DB170404 - Vi deltok i en kapitalutvidelse som ble tilrettelagt av DNB Markets.
DA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
BT170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
AA170404 Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.
BT170402 Jeg mener veien å gå er gjennom lærere med god kompetanse, tid til hver enkelt elev og verksteder tilrettelagt for varierte aktiviteter.
AA170331 - Jeg synes det er artig å være leder for et parti med debatt og hvor ikke alt er timet og tilrettelagt .
DB170328 GLEDE I HYTTEVEGGEN : Gjendesheim er en av de tradisjonsrike DNT-hyttene hvor det er tilrettelagt tilbud for barn og barnefamilier i påska.
DA170327 Samtidig ønsker byrådet å gjenåpne holdeplassen i Welhavens gate, og samtidig sørge for at holdeplassen på sikt blir utformet og tilrettelagt for universell tilgjengelighet, står det i byrådssaken.
DN170323 Advokatfirmaet Selmer har vært kjøpers rådgiver, mens Trond Mohn-deleide Arctic Securities har rådgitt Meteva og samtidig tilrettelagt kjøpers oppkjøpsfinansiering.
DB170323 Og det betyr at du kan måtte punge ut med ekstra penger dersom du bruker anlegg og områder som er tilrettelagt for turistbesøk.
DA170322 Vårt samfunn har råd og plikt til å ta vare på mennesker som kommer i en vanskelig situasjon og de som har behov for å få tilrettelagt sin arbeidsdag.
DA170322 Disse kan ha behov for omskolering eller Varig Tilrettelagt Arbeid.
DA170322 Dette selskapet startet i 1972 og har lang tradisjon for å hjelpe mennesker med et attføringsbehov eller som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass.
DA170322 Dette er tilbud til mennesker som ikke lett kommer inn i vanlig arbeid, men som ved hjelp av tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet får en meningsfull hverdag.
DA170322 Behovet for Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA, er stort.
DA170322 Allservice har i Avdeling Kvaleberg hatt en meget solid virksomhet for Varig Tilrettelagt Arbeid.
DA170322 * Sterkere satsing på Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA ¶
DA170322 * Noen faller utenfor det ordinære arbeidsliv og må få tilbud om tilrettelagt arbeid, enten for en kortere tid eller varig.
BT170321 Paviljongen er tilrettelagt som kiosk.
VG170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
DA170318 I dag er godkjennelsene tilrettelagt slik at industrien skal tjene mest mulig penger, og ikke for oss, altså pasienter og pårørende.
AP170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
AA170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
AP170317 Tendensen viser at vekstbedriftene som skal gi varig tilrettelagt arbeid, velger andre arbeidstagere enn utviklingshemmede.
AA170316 De anklages for å ha tilrettelagt for at hackere kunne samle inn informasjon ved å trenge seg inn i datasystemer i USA og andre steder.
DB170315 De anklages for å ha tilrettelagt for at hackere kunne samle inn informasjon ved å trenge seg inn i datasystemer i USA og andre steder.
DA170315 - Med tilpasset trening tilrettelagt for Isak skal dette selvfølgelig være mulig.
BT170315 De anklages for å ha tilrettelagt for at hackere kunne samle inn informasjon ved å trenge seg inn i datasystemer i USA og andre steder.
DA170314 l kunne bli et sammenhengende urbant parklandskap som rommer det meste av det offisielle Oslo, fra Slottet og Universitetet, til teatrene, de historiske museene, Karl Johan og Stortinget ; en bilfri bykjerne som er tilgjengelig fra alle kanter av byen med trikk og bane, til fots og på sykkel og tilrettelagt for både folkeliv og sanseopplevelser, lek og fest og store markeringer. » - Dette er også et viktig grep med tanke
DB170313 - Vi lever i et samfunn som ikke i stor nok grad er tilrettelagt for at det skal være enkelt å velge miljøvennlig.
AP170313 Sætra, et nytt temaområde spesielt tilrettelagt for familier, er parkens største satsing i år.
AA170313 Det er lovbrytere mellom 15 og 18 år som kan få spesielt tilrettelagt straffegjennomføring istedenfor ordinær fengselsstraff eller samfunnsstraff, hvis de samtykker til det.
AA170312 De nye bussene blir godt tilrettelagt med brede dører, lavgulv, rullestolplasser, og mer informasjon enn i dag. 10.
DA170311 l kunne bli et sammenhengende urbant parklandskap som rommer det meste av det offisielle Oslo, fra Slottet og Universitetet, til teatrene, de historiske museene, Karl Johan og Stortinget ; en bilfri bykjerne som er tilgjengelig fra alle kanter av byen med trikk og bane, til fots og på sykkel og tilrettelagt for både folkeliv og sanseopplevelser, lek og fest og store markeringer. » - Dette er også et viktig grep med ta
SA170308 - Kanskje jeg burde hatt det da jeg kom til Tromsø for da hadde det vært lettere å ha tilrettelagt .
DA170308 - Flybransjen og flyplassene mest tilrettelagt for menn på jobbreise.
AP170308 - Kanskje jeg burde hatt det da jeg kom til Tromsø for da hadde det vært lettere å ha tilrettelagt .
AA170308 Hun jobber som heismontør, og forteller at hun har lik lønn med mennene i bransjen, men at det ikke var er så lett å få tilrettelagt arbeidsdagen ved graviditet.
DA170306 Det første skoleåret er steinerbarna lokalisert på Barnebråten, spesielt tilrettelagt for de minste.
DA170306 - Skolen har fra første stund opptrådt som et samlet team der ulike fagpersoner jobber målrettet for at « Ragne » skal bli møtt på en god måte, der hun føler seg trygg og får ting tilrettelagt slik at hun opplever mestring.
VG170304 Eller et godt og tilrettelagt helsetilbud.
SA170303 SMARTHUS : Huset « Mynte » fra Hellvikhus er ny i 2017 og tilrettelagt for smarthusteknologi.
SA170303 Blant annet har Hellvik Hus utviklet et hus særlig tilrettelagt for smartteknologi.
BT170303 Bergen kommune har tilrettelagt ved å bygge tre offentlige hundeluftegårder i Bergen.
AP170303 - Det betyr at elever med lese- og skrivevansker fortsatt kan ta andre fremmedspråk og vil ha rett til å få tilrettelagt undervisning.
AP170303 - Det betyr at elever med lese- og skrivevansker fortsatt kan ta andre fremmedspråk og vil ha rett til å få tilrettelagt undervisning.
AP170303 SMARTHUS : Huset « Mynte » fra Hellvikhus er ny i 2017 og tilrettelagt for smarthusteknologi.
AP170303 Blant annet har Hellvik Hus utviklet et hus særlig tilrettelagt for smartteknologi.
DB170301 Nå har denne kommunikasjonen blitt bedre tilrettelagt ved at glassveggen er erstattet med et gitter, sa Storrvik til Dagbladet.
DB170301 Vi tror ikke at han har vært skytteren, men at han har tilrettelagt for drapet, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Dagbladet.
DB170301 Mange kan fullføre tilrettelagt skole og i stor grad leve selvstendige med tilrettelagt arbeid.
DB170301 Mange kan fullføre tilrettelagt skole og i stor grad leve selvstendige med tilrettelagt arbeid.
DA170301 Med andre ord : Det var tilrettelagt .
AP170301 Vise hva Kriminalomsorgen har gjort og ikke gjort, hvordan de har tilrettelagt i Behring Breiviks soningshverdag.
SA170227 Anleggene der er ikke tilrettelagt for handikappede. − Kjelkehockeyen kan ikke vente seg mer tid til neste sesong.
BT170227 Anleggene der er ikke tilrettelagt for handikappede. − Kjelkehockeyen kan ikke vente seg mer tid til neste sesong.
AP170227 Anleggene der er ikke tilrettelagt for handikappede. − Kjelkehockeyen kan ikke vente seg mer tid til neste sesong.
DB170226 En del ting er også litt « røffere » og mindre tilrettelagt her enn andre steder.
DB170226 Jeg kunne tenkt meg hjelp med tilrettelegging for helsa mi, med tilrettelagt bolig og for eksempel snømåking, sier han oppgitt.
DB170222 Hvordan skal barna kunne medvirke til sin hverdag om alt allerede er bestemt og tilrettelagt ?
SA170221 Topputøvere får mye tilrettelagt den tiden de er aktive.
BT170221 Topputøvere får mye tilrettelagt den tiden de er aktive.
AP170221 Topputøvere får mye tilrettelagt den tiden de er aktive.
DA170219 - Her har vi rettet et søkelys på dem som mangler noe fysisk og tilrettelagt for folk som tradisjonelt ikke finner seg til rette i idretten, sier Rune Røksund til RA.
AA170219 Her er alt tilrettelagt , så det er bare å hive seg rundt, sier Simavik.
AA170218 Ved tilrettelagt hjelp kan hun bo i egen leilighet.
AA170218 Gråkallen Skileik er et område som er tilrettelagt for barn, og er åpent hver dag i ferien.
VG170217 - Men vi har avdekket at det ikke har vært tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne i de tre sesongene de har hatt dette som kontraktforpliktelse, sier Katharina Rise.
AA170217 - Jeg tror ikke at det vil lykkes innen 24 måneder å få tilrettelagt alle avtaler rundt Storbritannias sorti fra EU, sier Juncker under en internasjonal sikkerhetskonferanse i München ifølge Reuters.
AA170217 - Skolen bør jobbe for at det er godt tilrettelagt for å spise matpakke på skolen, og at det finnes kantiner som har sunne alternativer tilgjengelig, mener ernæringsfysiologen.
VG170216 I strid med kontraktsforpliktelsene ble det ikke tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne om antidopingarbeid.
DN170216 Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.
DN170216 Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt mellom stat og kommune.
DN170215 Flere får tilrettelagt hjelp ¶
AA170215 - Jeg kan bekreftet at det per i dag ikke er et eget program for assistert retur som er tilrettelagt for enslige mindreårige fra Afghanistan, svarte Listhaug i januar.
AA170215 - Totalforbudet gjelder bruk av all ild i eller i nærheten av skog og mark, også på grillinnretninger som er tilrettelagt av kommunene.
DA170213 Denne er også spesielt godt egnet for dem på to hjul, med hundrevis av kilometer med stier som er tilrettelagt for terrengsykling.
AP170209 Det vil kreve smarte, sofistikerte og prisvennlige teknologiske løsninger - tilrettelagt for hver unike bykjerne.
DB170207 På lang sikt bør det være et siktemål, slik Holden, Markussen og Røed har foreslått, å gjøre om de helserelaterte kontantytelsene til en form for jobbgaranti, hvor en tilbyr gradert trygd og tilrettelagt arbeid, med tilbud om kommunale jobber hvis ikke de private leverer ( se pdf ).
DB170207 Forslaget er godt og bør fungere som en testballong for en mer omfattende omlegging fra passive kontantytelser til tilrettelagt og gradert arbeid.
AA170207 Hun synes kommunen kunne tilrettelagt mer for hundeeierne i form av søppelbøtter til å kaste fra seg posene med hundebæsj.
AA170206 » « Har vta ( varig tilrettelagt arbeid ) plass gjænnom nav.
VG170204 Norge har tidligere tilrettelagt for møter mellom den afghanske regjeringen og Taliban, og sommeren 2015 bekreftet Brende til VG at slike møter ble holdt i Norge.
AP170202 Det er fint tilrettelagt for de minste, sier hun.
DB170201 Tilrettelagt undervisning for alle koster mye penger, men som FAFO har vist, vil kostnaden for å mislykkes i integreringen bli langt høyere på sikt.
DB170201 Ved hjelp av logaritmer klarer « Den nakne sannhet » å spre spesielt tilrettelagt faktainformasjon gjennom ulike kanaler til målgrupper som fornekter fakta.
DB170131 Min arbeidsplass var ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.
DB170131 Dessverre har jeg opplevd at det står mye igjen før det er godt tilrettelagt for arbeidstakere med fysiske utfordringer.
AP170131 I alt er det planlagt åtte byruter, der 55 kilometer med vei skal ombygges eller bli tilrettelagt for sykkel innenfor Ring 3.
SA170127 Studiet er tilrettelagt for de med yrkesfaglig bakgrunn, slik at de det første året har mer teori og mindre praksis.
DB170127 Her er et tilrettelagt for at alle barn skal få opplevelser ute gjennom et morsomt, aktivt, allsidig, enkelt, naturvennlig og trygt friluftsliv.
AP170125 Den eneste svakheten ved firkantede Carl Berner i sommersol ; for dårlig tilrettelagt for syklister.
AP170125 Den eneste svakheten ved firkantede Carl Berner i sommersol ; for dårlig tilrettelagt for syklister.
VG170124 Samtalene er tilrettelagt av Russland, og Iran som støtter Assad-regimet, og Tyrkia, som har støttet opprørerne.
DB170124 Og her hadde ransmannen timet og tilrettelagt det aller mest for å sørge for at han ikke slapp unna lovens lange arm, og pågripelsen var neppe den vanskeligste i politihistorien. 70-åringen spaserte ut av banken, med ransbyttet på seg.
AP170124 Slik foregår et tilrettelagt barneavhør.
AP170124 Hun mener det er en økende problem at barnevernet gjør sine undersøkelser uavhengig av politiet, og at det kan ødelegge bevis før barnet er kommet til tilrettelagt avhør av en politispesialist.
SA170123 Samtidig er det tilrettelagt for over 4000 studentboliger i området.
SA170123 Samtidig er det tilrettelagt for over 4000 studentboliger i området.
SA170121 Da kommer også talentene frem, og det blir også bedre tilrettelagt for toppidrett.
BT170121 Likevel : Mens vi venter på at alt skal være perfekt tilrettelagt for et liv med mindre bil, er det mulig å endre ideen om transport.
BT170121 Da kommer også talentene frem, og det blir også bedre tilrettelagt for toppidrett.
AP170121 Da kommer også talentene frem, og det blir også bedre tilrettelagt for toppidrett.
DB170119 « For at han ikke skal påføres komplikasjoner under soning må forholdene være tilrettelagt for rullestol med tilstrekkelige hjelpemidler, personhjelp og tilbud om fysioterapi.
DB170118 TV 2 : - Blir tilrettelagt
DB170117 - I dag er de ikke tilrettelagt for miljøprioritering.
AP170116 En rekke storfilmer det siste året er tilrettelagt for 4DX-teknologien.
AP170116 En rekke storfilmer det siste året er tilrettelagt for 4DX-teknologien.
AP170106 Ifølge tiltalen skal Jensen ha tilrettelagt for import av 13,9 tonn av stoffet.
VG170105 I mellomtiden skal vergen ha tilrettelagt for salg av boligen, og blant annet ha betalt ut 163.000 kroner til et enkeltpersonsforetak for å vaske huset.
DB170104 Med flere etapper for spurterne og en kongeetappe med bakkefinale tilrettelagt for de klatresterke rytterne, var det en utgave ikke ulik de fire foregående som rittdirektør Knut-Eirik Dybdal gjorde rede for foran en forsamling ordførere, journalister og, ikke minst, representanter fra den franske storarrangøren ASO.
DB170104 Min far har alltid tilrettelagt for min selvstendighet.
DN170101 - For å få enda bedre fart på det grønne skiftet, og sikre raskere utvikling fra idé til marked, har vi nå tilrettelagt for et sømløst system fra start til mål der én søknad adresserer alle samarbeidspartnerne.
DB170101 AKTIV FERIE : Mallorca er tilrettelagt både for fotturer og sykling.
SA161222 I tillegg er bygningsmassen ny og godt tilrettelagt .
AP161201 Det kan være områder hvor det er tilrettelagt for skating eller morsomt for mindre barn å leke.
AP161115 De omgås samtidig andre elever og har et tilrettelagt opplegg i fem fag.
DN161111 ALibaba har tilrettelagt deler av nettstedet for bruk av virtual reality-briller.
SA161021 Nå håper han at de vil finne en aktivitet hun vil trives med, og som er tilrettelagt for henne.
BT161021 Nå håper han at de vil finne en aktivitet hun vil trives med, og som er tilrettelagt for henne.
AP161021 Han mener likevel det definitivt ikke hadde gjort noe om Tesla hadde tilrettelagt for at Tesla-eiere som ønsket det kunne oppgradere fra Hardware 1 til Hardware 2.
AP161021 Nå håper han at de vil finne en aktivitet hun vil trives med, og som er tilrettelagt for henne.
SA161007 « Etableringen av nytt Norsk grafisk museum samlokalisert med hermetikkmuseet i Gamle Stavanger, er et godt eksempel på videreføring og satsing på historiske verdier tilrettelagt for ny aktivitet, som bidrar til å skape en god by å bo i ». skriver Siri Aavitsland og Bitten Bakke.
SA161007 Til slutt skal nevnes at etableringen av nytt Norsk grafisk museum samlokalisert med hermetikkmuseet i Gamle Stavanger, er et godt eksempel på videreføring og satsing på historiske verdier tilrettelagt for ny aktivitet, som bidrar til å skape en god by å bo i.
AP160929 Det er enkelt og relativt tilrettelagt langs ruten.
AP160928 Det skal blant annet komme et krav om at tilrettelagt transport ( TT ) skal skje med utslippsfrie kjøretøy, det jobbes med nytt løyvereglement og egne ladestasjoner for el-drosjer.
BT160920 Han konstaterer at de har fått et forsprang på norske klubber ved måten de har tilrettelagt fotballtrening med skolegang.
AP160903 Den praktiske orienteringen i bruken av filosofien deler han med engelskmannen Alain de Botton som har tilrettelagt kunsten og filosofiens kanon for hverdagslivet.
AP160901 Veiene er minst tilrettelagt for syklister, så de improviserer mest.
AP160901 Hun mener årsaken er fordi syklistene er i den gruppen det i minst grad er tilrettelagt for.
AP160901 - På den andre siden kan det tenkes at syklistene føler seg presset fordi det ikke er godt nok tilrettelagt for dem, og at de derfor reagerer med negative gester.
AP160901 Utlendingsinternatet har en familieavdeling som er tilrettelagt for barn.
AP160831 Vi må ha en annen bemanning enn i dag om man skal sikre at de sykeste eldre får forsvarlig omsorg og pleie, og at de friskeste får et tilrettelagt aktivitetstilbud.
AP160831 Utlendingsinternatet har en familieavdeling som er tilrettelagt for barn.
AP160831 Utlendingsinternatet har en familieavdeling som er tilrettelagt for barn.
SA160811 NAF har gjort en undersøkelse som viser at én av tre ønsker samkjøring dersom det blir tilrettelagt for det.
AA160728 Mens opp mot 800 timer sendes på TV 2 og TV 2 Sportskanalen, blir 2500 timer tilrettelagt for TV 2 Sumo.
AP160725 Den trenger ikke å være den største flyplassen, men samtidig trenger den fasiliteter som en liten kafé og være tilrettelagt for enhver som skal ut å reise.
SA160531 ( Kilde : Trygg Trafikk, Politiet - tilrettelagt ved hjelp av Ipsos ) ¶
FV160531 ( Kilde : Trygg Trafikk, Politiet - tilrettelagt ved hjelp av Ipsos ) ¶
AP160531 ( Kilde : Trygg Trafikk, Politiet - tilrettelagt ved hjelp av Ipsos ) ¶
SA160506 De gamle Frognerleilighetene var opprinnelig tilrettelagt for den øvre middelklasse som gjerne hadde egen husholderske som tok seg av matlagingen.
AP160506 De gamle Frognerleilighetene var opprinnelig tilrettelagt for den øvre middelklasse som gjerne hadde egen husholderske som tok seg av matlagingen.
AP160427 Landslagssjef Vidar Løfshus uttalte til Adresseavisen mandag at ingen i norsk langrennshistorie har fått et så tilrettelagt opplegg som Petter Northug.
AP160427 - Det er klart at Petter har fortjent å få et tilrettelagt opplegg.
AP160421 » Antyder at forslaget går for langt i å sidestille plass på sykehjem med plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og påpeker at de « reguleres ulikt på mange områder, slik at det ikke alltid er likegyldig om langtidsopphold tilbys i sykehjem eller i tilsvarende bolig.
AP160421 Regjeringen presiserer pasienters rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
AP160421 Lovforslaget setter likhetstegn mellom rett til en sykehjemsplass og retten til en « tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.
SA160417 Men eksempelvis Sats Elixia kjører « Yoga for athletes », en time som er tilrettelagt for å passe bedre for menn.
AP160417 Men eksempelvis Sats Elixia kjører « Yoga for athletes », en time som er tilrettelagt for å passe bedre for menn.
AA160417 Men eksempelvis Sats Elixia kjører « Yoga for athletes », en time som er tilrettelagt for å passe bedre for menn.
AP160416 I København har de tilrettelagt litt etter litt.
AP160416 †" Noen byer hadde gater som var tilrettelagt for trikk, buss og taxi innenfor det bilfrie området.
AP160416 I København har de tilrettelagt litt etter litt.
AP160416 †" Noen byer hadde gater som var tilrettelagt for trikk, buss og taxi innenfor det bilfrie området.
AP160412 - Dette beviser at museer som har et kjent, internasjonalt tema, er tilrettelagt for turister og som driver et aktivt markedsarbeid er populære blant utenlandske turister og at de er en viktig del av reiselivsproduktet, sier Tuftin.
AP160411 - Hun skal få en redegjørelse og få hjelp av PWC - PricewaterhouseCoopers, som selv har tilrettelagt for virksomheter i skatteparadis.
AP160410 Dønski videregående skole tilbyr studiespesialisering, idrettsfag og tilrettelagt opplæring.
AP160410 Dønski videregående skole tilbyr studiespesialisering, idrettsfag og tilrettelagt opplæring.
SA160328 ELBILPLASSER : Nå kommer det et krav om at parkeringsanlegg skal ha egne plasser som er tilrettelagt for elbiler.
AP160328 ELBILPLASSER : Nå kommer det et krav om at parkeringsanlegg skal ha egne plasser som er tilrettelagt for elbiler.
FV160323 ELBILPLASSER : Nå kommer det et krav om at parkeringsanlegg skal ha egne plasser som er tilrettelagt for elbiler.
AP160319 Selvaag pluss er et livstidsprosjekt der mye er tilrettelagt .
AP160315 I dag er det ikke tilrettelagt for gående eller syklister som skal til Bygdøy.
AP160313 Ved Åndervatnet har Statskog ei åpen bu, en åpen gamme, og en tilrettelagt bålplass.
AP160309 Han har stående tilbud om samtaler med helsepersonell, og han har et tilrettelagt opplegg hvor han kan studere universitetsfag - riktignok fra cellen.
NL160308 Det er begrensede parkeringsmuligheter for dem som vil besøke andre steder enn Nordkapphallen, og det egentlig nordligste punktet ; Knivskjelodden, har så dårlig tilrettelagt adgang at kun de færreste våger seg ut.
BT160308 Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.
AP160307 Barnehuset i Oslo har siden 2009 tilrettelagt for over 4000 avhør av vold og overgrepsutsatte barn og unge.
AP160307 Barnehuset i Oslo har siden 2009 tilrettelagt for over 4000 avhør av vold og overgrepsutsatte barn og unge.
AP160304 Det er også tilrettelagt for familieaktiviteter på området utenfor Operaen og Barcode.
AP160304 Andersen, som også skryter av HAV Eiendom, som for sjette året på rad har tilrettelagt for aktiviteter der ute.
AP160223 I dag vil han heller anbefale Kata Tjuta/Mount Olga, et fjellparti tilrettelagt for fotturisme en kort kjøretur unna Ayers Rock.
AA160223 I dag vil han heller anbefale Kata Tjuta/Mount Olga, et fjellparti tilrettelagt for fotturisme en kort kjøretur unna Ayers Rock.
AP160221 Som erstatning for sykehjem har vi omsorgsboliger, hvor eldre kan flytte inn i en tilrettelagt leilighet som er betjent store deler av døgnet.
AP160221 Når vi er ferdigbehandlet på sykehus vil vi ikke sendes hjem uten at forholdene er tilrettelagt for dette.
AP160212 Det er enkelt og relativt tilrettelagt langs ruten.
AA160212 Det er enkelt og relativt tilrettelagt langs ruten.
AP160207 Vi vil bruke Bylivsundersøkelsen for å finne tiltak som kan gjøre Kvadraturen mer tilrettelagt for barn, voksne og eldre, sier Marcussen.
AP160207 kvadraturen er, i likhet med mye av sentrum, ikke godt tilrettelagt for eldre og barn.
AP160205 For hvor ofte har du lagt merke til hvordan byer er tilrettelagt for barn, bortsett fra lekeplasser ?
SA160128 Gravide som trenger det skal fortsatt få tilrettelagt arbeidet, sier Bratten til Dagens Medisin.
AP160112 Gaten er ikke tilrettelagt for syklister.
AP160112 Gaten er ikke tilrettelagt for syklister.
AP160108 Blant annet har Hildegun Riise selv tilrettelagt romanen Morgon og kveld i en kritikerrost oppsetning med Anne-Marit Jacobsen som går på Nationaltheatret for tiden.
NL160105 - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.
AP160101 SMÅ SKILØPERE : Mange vil nok vente med alpeturen til barna er seks år, men i Serfaus-Fiss-Ladis er også store områder av skisenteret tilrettelagt for de aller minste støvlene.
AP160101 Området er utrolig tilrettelagt og ikke for stort og uoversiktlig.
AP160101 Naboen til det mer kjente skistedet Chamonix er enormt og godt tilrettelagt for barna.
AP160101 Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AA160101 SMÅ SKILØPERE : Mange vil nok vente med alpeturen til barna er seks år, men i Serfaus-Fiss-Ladis er også store områder av skisenteret tilrettelagt for de aller minste støvlene.
AA160101 Området er utrolig tilrettelagt og ikke for stort og uoversiktlig.
AA160101 Naboen til det mer kjente skistedet Chamonix er enormt og godt tilrettelagt for barna.
AA160101 Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AA160101> Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AA160101> target="avis" href= Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.