VG171212 Vi har et særlig ansvar for å hjelpe andre land til å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene, sier hun.
VG171212 - Avtalen har bidratt til å øke oppmerksomheten mot risikoene ved klimaendringer, og satt internasjonale mål for hvordan vi skal kunne tilpasse oss.
SA171212 Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.
SA171212 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DN171212 Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.
DN171212 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere Nato og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DN171212 - Å få 100 av de bedriftene som er verdens 100 største utslippere av klimagasser, til å tilpasse sin virksomhet til målene i Parisavtalen, vil ha betydelige ringvirkninger, sier Anne Simpson, investeringsdirektør for bærekraft i Californias pensjonsfond Calpers i en pressemelding.
DN171212 Vi har et særlig ansvar for å hjelpe andre land til å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene, sier hun.
DB171212 De kjøper godt innhold, og bruker algoritmer til å tilpasse slik at hver enkelt bruker skal få presentert det beste innholdet til sin smak, sier Sundet.
DA171212 Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.
DA171212 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
BT171212 Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.
BT171212 De allierte sier i en uttalelse at de har « full tillit » til Stoltenbergs evne til å lede arbeidet med å tilpasse NATO til nye utfordringer.
BT171212 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
AP171212 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
VG171211 Obeid har skrevet en rekke kritiske saker om irakiske myndigheter, blant annet denne artikkelen der han anklaget Iraks politikere, og særlig statsminister statsminister Haidar al-Abadi, for å tilpasse sin politikk til britiske oljeselskapers gjeninntreden i Irak.
NL171211 17 millioner kroner i utstyr, programvare og å tilpasse lokaler.
AP171207 Det er for ofte reindriften som må vike og tilpasse seg mindre arealer.
AP171207 Eller for å tilpasse lidelseshistorien til sesongen : Det er på høy tid å tegne et mer realistisk bilde av Rudolf.
VG171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DB171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DB171206 - Der det er salta blir det fort bart, men på mindre veier kan det være glatt, sier Schie og oppfordrer alle trafikanter om å kjøre forsiktig og tilpasse farten etter forholdene.
DB171206 Tvedt er glad i å tilpasse sentrale begreper fra norsk akademisk og intellektuell tradisjon til eget bruk.
DA171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
BT171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere Nato og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DA171205 - Det betyr etter vår mening at mantraet om at skolen skal klare å tilpasse seg alle er ganske vanskelig, kanskje en umulig oppgave for skolen.
DB171204 Det å flytte til andre siden av jordkloden er ikke enkelt for en mann i Jesus' alder, men unggutten fra São Paulo hadde små problemer med å tilpasse seg sin nye livsstil nord i England.
DB171204 - For å være ærlig så trodde jeg det ville bli mye mer vanskelig å tilpasse seg livet i Manchester enn det faktisk har vært, forteller Jesus til FourFourTwo.
DB171204 Det gjør at vi vil klare å tilpasse oss endringer som uansett kommer, i tillegg til at vi vil ligge foran i utviklingen av nye arbeidsplasser i en grønn økonomi.
DB171204 Som en del av visjonen om å gjenskape et Norge for 100 år siden, som er premisset for hele tv-konseptet, må deltakerne tilpasse seg trangere kår med dårligere tilgang til mat.
DB171204 Også « Farmen»-crewet må tilpasse seg 1917-tilværelsen i stor grad, slik at deltakerne ikke blir påvirket av noe utenfra.
AP171204 november skrev Ole Martin Johansen, fra FpU, om en barneskole i Skien som ville tilpasse seg 40 % av skolens elever med utenlandsk opprinnelse gjennom å ha med et vers fra koranen i julespillet sitt, og hvor forferdelig dette visstnok er.
AP171202 Den fremhever at kriminelle har en klar fordel av at ny teknologi og nye metoder utvikles raskere enn politiet klarer å tilpasse seg dem.
VG171201 Det er viktig å se på hva NIF skal være på kort og lang sikt, og tilpasse organisasjonen deretter, sier hun.
AP171201 Kanskje de kan tilpasse seg litt ?
DB171130 - Seminaret i går var en presentasjon fra arbeidsgruppen som vurderer hvorvidt bærekrafthensyn skal tas med inn i det langsiktige arbeidet med å tilpasse fremtidige kostråd.
DA171130 « Mener statsråden at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføre ? » og « Vil statsråden ta grep for å redusere omfanget av pålegg som hindrer lærere i å tilpasse undervisningen og følge opp elevene.
AP171130 En juridisk bindende bemanningsnorm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyre og vil begrense mulighetene for å tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov.
AP171130 » Jeg mener det er svært urovekkende at en norsk barneskole prøver å tilpasse seg nye kulturer så mye at vi gir slipp på vår egen identitet og kultur.
AP171130 Det er uakseptabelt for Fremskrittspartiet at vi skal tilpasse oss så mye at vi gir slipp på våre egne kristne tradisjoner.
AP171130 Lærernormen kommer til å gi hver enkelt lærer mer tid og mulighet til å tilpasse undervisningen og se hver enkelt elev.
VG171129 I et intervju med klubbens hjemmeside forklarer Lindelöf hvorfor det har tatt litt tid å tilpasse seg livet i Premier League etter sommerens overgang fra portugisiske Benfica.
DN171129 Hvis kundene ønsker å bruke Messenger, så må vi bare tilpasse oss og gjøre det som er best for kunden, sier Sætre.
AP171129 Da det først hadde skjedd, prøvde jeg å tilpasse meg på best mulig måte.
AP171129 Når det er knapphet på ressurser, blir det færre muligheter for å tilpasse undervisningen.
VG171128 Det kommer noen nye, og så klarer ikke konkurrentene å tilpasse seg.
AA171128 I dag gjør ny teknologi at det er lettere å tilpasse seg disse endringene.
AA171128 Det kommer noen nye, og så klarer ikke konkurrentene å tilpasse seg.
DB171127 - Kneet kjennes annerledes enn før, og derfor har jeg blitt nødt til å tilpasse meg.
DB171127 Nå er hun i gang med å tilpasse seg sitt kongelige liv.
DB171127 Nå er hun i gang med å tilpasse seg sitt kongelige liv.
DB171127 Nå er hun i gang med å tilpasse seg sitt kongelige liv.
BT171127 Kostnaden ved å tilpasse skipene blir også lettere for rederiene å forsvare når stadig flere havner tilbyr landstrøm.
BT171127 Det bør være fullt mulig å tilpasse en stor andel av cruiseskipene innen den tid, forutsatt at Bergen havn gir de rette insentivene.
DB171126 Det vil være altfor kort tid til å tilpasse oss, mener Holthaus.
DN171125 Han påpeker at forbrukerne er i dag godt forberedte og vante med å tilpasse sine innkjøp til dager eller perioder hvor handelen eller enkeltaktører lokker med høye rabatterer.
DB171125 SKUFFET : Direktør i Virke Reiseliv Line Endresen Normann er skuffet over at regjeringen ikke gir reiselivsnæringa tid til å tilpasse seg nye momsregler.
BT171125 Vi har premisset til det gode liv, med evne og ressurser til å tilpasse oss et nytt klima.
DN171124 - Forbrukerne er i dag godt forberedte og vante med å tilpasse sine innkjøp til dager eller perioder hvor handelen eller enkeltaktører lokker med høye rabatterer.
DN171124 - Forbrukerne er i dag godt forberedte og vante med å tilpasse sine innkjøp til dager eller perioder hvor handelen eller enkeltaktører lokker med høye rabatterer.
DN171123 - Vi begynner jo nå å se litt effekt av marginskvistestingen, og har tro på at myndighetene vil tilpasse den ytterligere, sier Dyrnes og viser til at selskaper som Fjordkraft og Atea nylig har gått inn mobilmarkedet.
AP171123 Selv om isbjørn til nå har klart å tilpasse seg endringer frykter forskerne at det kun er midlertidig.
AP171122 De må tilpasse seg, ikke bære nag, mener avisen.
VG171121 Hagen har vært et hår i suppa, han har ikke villet tilpasse seg og de etablerte har derfor gjort sitt ytterste for å holde Carl I.
VG171121 - Det gleder ethvert sosialdemokratisk hjerte at økonomien går bedre, men kanskje vi ikke klarte å tilpasse strategien vår.
DB171121 - Jeg tror Klopp alltid har uttalt at han ikke lukker døra for noen, dersom de kan tilpasse seg og gjøre som de blir fortalt og leverer på treningsfeltet, sier Pearce.
DN171120 Etter tiår med store problemer med å tilpasse seg en ny økonomisk verdensorden med konkurranse fra andre asiatiske selskaper har de japanske selskapene klart å reise seg igjen.
AP171119 Hagen har vært et hår i suppa, han har ikke villet tilpasse seg og de etablerte har derfor gjort sitt ytterste for å holde Carl I.
DA171118 Lærerne føler de blir instruert til å undervise på samme måte etter gitte maler, uten å få bruke sin faglige kompetanse til å tilpasse opplegget ut fra hva som er best for hver enkelt elevgruppe.
VG171117 - Det er Statistisk sentralbyrås eget ansvar å styre og tilpasse virksomheten slik at de løser samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte.
DA171117 Og barn vil i en del tilfeller forsøke å tilpasse seg det de tror tilhøreren ønsker.
DA171117 - Når barn i en slik situasjon konfronteres direkte med at « jeg vet hva du har sagt », er det naturlig at barnet forsøker å tilpasse forklaringen til det man tror avhører vil høre.
VG171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
SA171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
SA171116 Både på grunn av signaler om at vi må tilpasse oss en annen økonomisk ramme, og at vi hele tiden må utvikle organisasjonen så den er relevant for medlemmene, sier Kvalevåg.
SA171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
SA171116 Både på grunn av signaler om at vi må tilpasse oss en annen økonomisk ramme, og at vi hele tiden må utvikle organisasjonen så den er relevant for medlemmene, sier Kvalevåg.
DN171116 Tilpasse seg ¶
DB171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
BT171116 - Men generelt vil jeg nok si at store offentlige institusjoner som Norges Bank og SSB må være forberedt på å tilpasse sine organisasjoner til endrede rammevilkår, sier han.
BT171116 Tilpasse seg ¶
BT171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
BT171116 Både på grunn av signaler om at vi må tilpasse oss en annen økonomisk ramme, og at vi hele tiden må utvikle organisasjonen så den er relevant for medlemmene, sier Kvalevåg.
AP171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
AP171116 Både på grunn av signaler om at vi må tilpasse oss en annen økonomisk ramme, og at vi hele tiden må utvikle organisasjonen så den er relevant for medlemmene, sier Kvalevåg.
AA171116 Grunnen til omstillingen skal være for å « bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.
NL171115 Mange av dem har strevd mer enn nok med å tilpasse seg norske forhold, norsk skole og norsk kultur.
DB171115 De vet hva de har, de evner å mobilisere og gjøre det som skal til og for Danmarks vedkommende, som etter mine begreper er det beste laget med de beste spillerne og derfor også har de fleste strengene å spille på, kan de variere og tilpasse seg motstanderen, alt avhengig av hvem de møter.
DA171115 De har minst mulighet til å tilpasse seg et endret klima, sier Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.
DA171115 Da kan vi ikke gi fattige land lån for å tilpasse seg klimaendringene, mener Grindheim.
AA171115 Arrangør Rudi Rørstad sier at de har jobbet lenge med å tilpasse messen til den nye trafikksituasjonen.
AA171115 Vi vil kanskje helst ha inn dem som er best skikket til å tilpasse seg.
VG171114 Og jo flere slike de får, desto mer må de kanskje tenke på å tilpasse seg de europeiske datoene også.
VG171114 Han har blant annet i denne artikkelen anklaget Iraks politikere, særlig statsminister Haidar al-Abadi, for å tilpasse sin politikk til britiske oljeselskapers gjeninntreden i Irak.
DA171114 Vi er i ferd med å tilpasse oss en digital tid både teknologisk og pedagogisk !
BT171114 Men ønsker vi at det er barna som skal tilpasse seg denne utviklingen ?
BT171114 En annen måte å stille spørsmålet på er følgende ; ønsker vi at det er barna som skal tilpasse seg denne utviklingen, eller vil vi at det er arbeidslivet og samfunnet som skal justeres etter barn sine behov ?
AP171114 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
VG171113 Jeg tror folk flest i solidaritetens navn med disse vil klare å tilpasse seg.
DB171113 Ingen av beboerne har lenger egen dekoder, derfor er det ikke mulig å tilpasse tilbudet individuelt.
AA171113 Statens vegvesen melder om glatte veier og minner bilførere om å tilpasse kjøringen til vinterføre.
AA171112 Politikerne må slutte å klatte på lovverket for å tilpasse oss til teknologien.
AA171112 Er det lov å bruke sensorer for å se hvordan du reagerer på annonser og tilpasse budskapet etter følelsene dine ?
VG171111 - Det er helt andre raser som ikke klarer å tilpasse seg vårt land og våre tradisjoner.
VG171111 - Jeg tror vi må diskutere mer rundt tidlig innsats og hva vi gjør for å tilpasse det for de minste barna, enn å få en diskusjon om en 20 år gammel reform, avslutter statsråd-vikaren.
VG171109 Men når klubblaget i stadig større grad spiller med to sentrale midtbanespillere i stedet for tre, og Lars Lagerbäcks norske landslag konsekvent spiller i 4-4-2, ser han behovet for å tilpasse seg.
VG171109 Vi kan ikke lenger tilpasse oss religiøse krav som hindrer deltagelse.
SA171109 Barnehagesjefen i Stavanger mener barnehagen ikke har klart å tilpasse seg nye krav til barnehager.
SA171109 Det er vi, menneskene, som må tilpasse oss klimaendringene.
DB171109 - Det å ha en forståelse for hvordan hormonene i menssyklusen påvirker kroppen gjør en mer forberedt på formen før, under og etter mensen slik at man kan tilpasse treningen og forebygge menssmerter.
VG171108 Han viser til at prøver kan oppleves som stressende, men at de også er et verktøy for å vurdere hva elevene har lært og kunne tilpasse undervisningen den enkeltes behov.
DB171108 Den vil øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.
DB171108 Sammen med de 27 øvrige NATO-landene besluttet de å etablere to nye kommandoer for å tilpasse NATOs militære organisering til dagens trusselbilde.
DB171108 - Handler det om å tilpasse Atlanterhavspakten til en ny tid ?
DB171108 « Flertallet bemerker i den sammenheng at arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid ikke er begrenset til eksisterende stillinger, men innebærer også en viss plikt til å tilpasse organiseringen av sin virksomhet slik at tilbudsplikten kan oppfylles, dersom dette er mulig », heter det i dommen.
BT171108 Men er skadene for store, eller det ikke er mulig å tilpasse undervisningen til skadene, så skal det mye til for at vi som lærere setter en legeerklæring til side.
VG171107 Ved tariffoppgjøret i 2009 mislyktes det for Stoltenberg-regjeringen å få de ansattes organisasjoner med på en avtale om å tilpasse de offentlige tjenestepensjoner til pensjonsreformens prinsipper.
SA171107 - Jeg sliter fortsatt med det, og har store humørsvingninger, men jeg har lært meg tilpasse dagene etter dem.
AA171107 - Jeg sliter fortsatt med det, og har store humørsvingninger, men jeg har lært meg tilpasse dagene etter dem.
SA171106 Selv om Rogaland fortsatt har skatteinntekter godt over landsgjennomsnittet, har jeg forståelse for at det er krevende for fylkeskommunen å tilpasse seg sviktende skatteinntekter.
SA171106 29-åringen mener skoene var av dårlig kvalitet, og Uniteds materialforvalter måtte tilpasse skoene før han kunne spille i dem.
BT171106 Vår allsidige og fleksible kommunale legevakt er ofret for å tilpasse seg rigide nasjonale finansieringsordninger.
AA171106 29-åringen mener skoene var av dårlig kvalitet, og Uniteds materialforvalter måtte tilpasse skoene før han kunne spille i dem.
VG171104 Hun har hatt en unik evne til å tilpasse seg alderen.
AP171104 Men de lar oss få komme innenfor veggene til Al-Jarha, organisasjonen som blant annet hjelper skadede soldater med å tilpasse proteser.
VG171103 Tidligere bekjente av Sayfullo Saipov ( 29 ) forteller om en ung mann som slet med å tilpasse seg livet i USA, og som viste et hissig temperament.
VG171103 Vi kan ikke lenger tilpasse oss religiøse krav som hindrer deltakelse.
DN171103 ¶ Det er arbeidsgivers plikt å sørge for å tilpasse virksomheten til det marked den opererer i, og de ansatte må godta endringene selv om konsekvensene kan bli store, sier forfatteren.
DB171103 Mennesket har sluttet å tilpasse seg og lar motstanderen vinne i « krigen ».
VG171102 * 1 Naprapatlandslaget : - Naprapatlandslaget kommer til å tilpasse informasjonen sin i samsvar med forandringer i de lovene vi er underlagt, men lurer på om det er rett bruk av ressurser.
DB171102 Det fine med Rosenborg er at det er kjente roller, så at det kommer inn én så klarer du fort å tilpasse deg, men det kan smelle rundt øra på ham ganske kjapt, sa Max' ekspert Bengt Eriksen om det Konradsen har i vente.
DB171102 Det fine med Rosenborg er at det er kjente roller, så at det kommer inn én så klarer du fort å tilpasse deg, men det kan smelle rundt øra på ham ganske kjapt, sa Max' ekspert Bengt Eriksen om det Konradsen har i vente.
DA171102 - De kan ha vanskelig med å tilpasse seg i Vesten.
SA171101 Uten tillit til at man kan lære nye ting og mestre nye oppgaver, uten appetitt for nye utfordringer, og uten evne til å tilpasse seg nye medarbeidere og samarbeide, kommer en fort til kort som arbeidstaker.
DB171101 Ulvang forteller videre til Adresseavisen at han tror utøverne kommer til å tilpasse seg øvelsene, og at de ikke er « så ille » som de kan høres ut ved første øyekast : ¶
DB171101 For å komme rundt det bør boligskatt innføres gradvis, for eksempel over ti år slik at vi kan tilpasse oss en ny situasjon.
AP171101 Kunnskap om utslippene er første steg mot å redusere dem, slik en god og oppdatert ROS-analyse er første skritt mot å tilpasse seg et endret klima.
AP171031 For å gi skolene som taper mest mulighet til å tilpasse seg, foreslås en overgangsordning slik at ingen får et kutt på mer enn 5 prosent det første året endringene virker.
AP171031 Lærerne har jo ingen mulighet til å følge opp, tilpasse undervisning og se alle elevene faglig og psykisk.
VG171030 Vi har et byråd som snakker høyt om at de bryr seg om miljøet, men hva med å tilpasse de tankene til virkeligheten ?
SA171030 Martin Ellingsen ( 22 ) skulle bruke høstsesongen på å « tilpasse seg ».
FV171030 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
DA171030 - Foreldre bør tilpasse samtalen med barna individuelt.
BT171030 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
AP171030 For å gi skolene som taper mest en mulighet til å tilpasse seg, foreslås en overgangsordning slik at ingen får et kutt på mer enn 5 prosent det første året endringene virker.
VG171029 Jeg tenker at jeg har såpass mange forskjellige plattformer å stå på innen underholdning, komedie og drama at jeg har mange muligheter til å tilpasse meg virkeligheten også i årene som kommer, fortsetter Antonsen.
AP171029 Martin Ellingsen ( 22 ) skulle bruke høstsesongen på å « tilpasse seg ».
SA171028 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
DB171028 - Jeg har sett, i tidligere sesonger, at utfordrerne sliter med å tilpasse seg i den allerede godt etablerte gruppa.
DN171027 Det har skapt et marked for å tilpasse leiligheter til kommunens behov for videresalg, sier han.
DA171027 En del klubber i Eliteserien har fått tid på seg til å tilpasse seg felles ball.
AP171027 Særlig vil de tilpasse seg varslede skatteendringer.
AP171027 Særlig vil de tilpasse seg varslede skatteendringer.
SA171026 Når myndighetene bestemmer hvor mange taxier det skal være, gir dem kjøreplikt og krever at løyvehavere skal ha fulltidsaktivitet, har ikke næringen muligheter til å tilpasse seg etterspørselsforholdene.
SA171026 Nærturene i boka er både korte og lange, for å tilpasse hele befolkningen i Kristiansand.
FV171026 Nærturene i boka er både korte og lange, for å tilpasse hele befolkningen i Kristiansand.
DB171026 Vi aner et større tema - avstanden mellom vinnere og tapere, konflikten mellom elitene som bestemmer og mennesker som har nok med å tilpasse seg.
AP171026 Nærturene i boka er både korte og lange, for å tilpasse hele befolkningen i Kristiansand.
AA171026 På 1980-tallet måtte UKA og Samfundet tilpasse seg en ny tid - med sterkere konkurranse på utelivsmarkedet.
AP171025 Tidligere rektor : - Klarte ikke å tilpasse godt nok ¶
AP171025 Skolen klarte ikke å tilpasse godt nok, og vi trengte all mulig hjelp vi kunne få.
VG171024 - Det er spennende å se om Klopp i enda større grad klarer å tilpasse sin fotball ut fra spillerutvalget sitt.
SA171024 KRONIKK : Vi hører at guttene i større grad enn jentene sliter på skolen, og at jentene er bedre å tilpasse seg skolen enn gutter.
VG171023 Derfor støtter vi Riksadvokatens initiativ for å få Stortinget til å behandle metodebruken og tilpasse norsk lovverk til disse utfordringene.
AP171023 Da blir det så lett for oss som skal på utkledningsfest, å tilpasse oss deres følelser, slik at vi slipper å bruke dagen derpå på å lese leserinnlegg om hvor fæle vi er.
VG171021 For et vilt dyr kan aldri tilpasse seg et bur, selv om de er født i ett.
SA171021 Denne prosessen med å erfare fare og tilpasse seg er svært verdifull.
AP171021 Her kan du lese mer om hvordan vi må tilpasse oss klimaendringer i fremtiden : ¶
DN171020 I sin kvartalsrapport skriver Posten at det er « helt nødvendig med større regulatorisk handlingsrom for raskere å kunne tilpasse tjenestetilbudet til markedsutviklingen.
DB171020 På skolenivå vil den også begrense kommunenes mulighet til å tilpasse lærertettheten etter elevmassen, og prioritere ressursene der behovet for oppfølging er størst, slik man i dag gjør i for eksempel Oslo.
AP171020 I sin kvartalsrapport skriver Posten at det er « helt nødvendig med større regulatorisk handlingsrom for raskere å kunne tilpasse tjenestetilbudet til markedsutviklingen.
AP171020 Mange lokalaviser går foran og viser hvordan en kan tilpasse seg dagens mediebilde gjennom å bruke teknologi på nye måter og øke både opplag og inntekter.
SA171019 Enhver næring opplever at markedene deres endres, og er helt avhengig av å kunne tilpasse seg når det skjer.
SA171019 Dette påvirker selvsagt markedet for drosjer, men deres muligheter til å tilpasse seg en slik ny virkelighet, er nesten ikke-eksisterende.
DB171019 Da måtte arbeidsgiveren min tilpasse stillingen min i påvente av at jeg kan bli endelig godkjent som psykolog.
DA171019 Kontantstøtten vil hun likevel beholde, men det er behov for å tilpasse ordningene til 2017, mener Tønnessen.
SA171018 I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til markedet og redusere antall ansatte med 26 årsverk.
SA171018 - Vi har over tid opplevd et krevende marked, og er derfor nødt til å tilpasse bemanningen til et lavere nivå.
DB171018 For nettopp 2026-lekene er det første gjennomførte forsøket på å få en søkerprosess der de aktuelle byene har full frihet til å tilpasse arrangementet slik de vil.
DB171018 De kommer til å ha andre forutsetninger for å tilpasse seg ny teknologi enn eldre arbeidstakere, sier YS-leder Jorunn Berland.
DB171018 - Vi vil komme gjennom denne omstillingen, men noen vil få det vondt mens andre klarer å tilpasse seg.
DB171018 De som bosetter seg i Norge skal tilpasse seg oss, ikke omvendt.
AP171018 På ett område har eksperimenteringen som strategi imidlertid klare begrensninger : « Plattformiseringen » gjør at man må bestemme seg for enten selv å utvikle egen plattform som DnB gjorde med Vipps eller å tilpasse seg den gjeldende standard som Nordea har gjort ved å hoppe fra den ene til den andre.
SA171017 DEBATT : Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringen.
DB171017 At Napoli kommer til å tilpasse litt og gjøre noen endringer i forhold til det de stilte med sist, tror jeg de kommer til å gjøre.
DB171017 - De spiller fullstendig annerledes enn det vi normalt møter i Premier League, så vi må tilpasse oss.
DA171017 - I og med at volumene på brev er mer enn halvert siden årtusenskiftet, og er forventet å falle betydelig framover, har regjeringen gjort en del for å tilpasse de regulatoriske kravene, sier statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet.
AA171017 Vi tvinges til å tilpasse oss.
DB171016 ( Finansavisen ) : Oljeindustrien har gjennomført kraftige kostnadskutt for å tilpasse seg mye lavere oljepriser.
DB171015 Tatt tid å tilpasse seg ¶
DB171015 Ejuke sier at han nå trives godt i Oslo, men at det har tatt tid å tilpasse seg livet i Norge og i norsk fotball.
DB171015 Dette er min første sesong og jeg måtte tilpasse meg ligaen og alt annet.
AP171015 Utdanning og omskolering av voksen arbeidskraft, økt arbeidsmobilitet, og velferdsordninger for dem som ikke evner å tilpasse seg.
DA171014 Også hun er enig i at integreringsarbeidet i kommunene må bli bedre, og sier kommunene har fått flere muligheter til å tilpasse opplegget.
VG171013 De må erkjenne at de må tilpasse seg en ny virkelighet og teknologi.
DB171013 I fjor var regjeringens forklaring på den beskjedne økningen at næringslivet trengte tid på å tilpasse seg.
VG171012 Les også : Falcao bekrefter rykteflom : - Vi visste hva som skjedde i de andre kampene ¶ 26-åringen var forberedt på å være tålmodig og tilpasse seg et nytt land.
DN171012 Vil tilpasse tempoet ¶
DN171012 Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.
AA171012 Han sier trusselbildet er annerledes i dag, og at det derfor er nødvendig å tilpasse grenseforordningen til dette.
VG171011 Ifølge hans advokat Marius Graasvold jobber han nå med å tilpasse seg et vanlig liv i Norge.
NL171011 De besøkte meg en gang i uken mens jeg var på rehabilitering, og helsepersonellet passet alltid på å tilpasse min opptrening til etter tiden med familien.
DN171011 Wiig har jobbet lenge med å tilpasse sin OE32-klasse-seilbåt til konkurransereglene i Golden Globe Race.
DN171011 Han har allerede jobbet lenge med båten for å tilpasse den til reglementet i regattaen.
DB171011 MANGE INVOLVERT : Regissør Tomas Alfredson sier han ikke kompromisser, men at han iblant har måttet tilpasse seg.
DB171011 - Som filmskaper er ikke kompromisser noe jeg gjør, men iblant må man tilpasse seg, sier han.
VG171009 - Vi har hatt det samme mesterskapsprogrammet siden Oberstdorf-VM i 2005, så det kan være på tide å tilpasse oss.
AP171009 Det indre urverket er også i stand til å tilpasse seg endringer ved hjelp av signaler.
VG171008 - Mange tvilte på nordmannen da han ikke klarte å tilpasse seg Castilla og spansk tredjenivå.
VG171008 - Han trenger fortsatt å tilpasse seg fotball på det aller høyeste nivået, men detaljene han viser i form av dribleraid fulle av kvalitet, teknikk og pasninger bidrar til å øke forventningene i Madrid om at de fortsatt har en ekte juvel i sine hender, skriver Marca.
VG171008 Istedenfor å ta affære, tilpasse seg, bryte med sedvaner, virrer de handlingslammede rundt seg selv og hverandre.
VG171008 - Vi ønsker oss selvfølgelig flere tiltak i verktøykassa, så vi kan tilpasse straffen enda bedre, sier hun. 18-åringen føler selv at hans skreddersydde straff i frihet har gjort ham til et bedre menneske.
AP171007 Norge vil derfor - helt uavhengig av politiske vedtak - tilpasse seg den påståtte fremtidige energisituasjonen med mindre behov for olje og gass på naturlig måte.
DB171006 Andre forsøker å tilpasse norsken det danske.
AP171006 Nå kan folk fortsatt få lov til å forurense, men som rasjonelle forbrukere vil vi tilpasse oss at det blir dyrere.
VG171005 Det var vanskelig å tilpasse seg et annet liv, og jeg kjente at jeg ble deprimert.
SA171005 Det var vanskelig å tilpasse seg et annet liv, og jeg kjente at jeg ble deprimert.
FV171005 Det var vanskelig å tilpasse seg et annet liv, og jeg kjente at jeg ble deprimert.
DA171005 Hvis ikke må du tilpasse deg.
AP171005 Men de som vil slå følge med oss får vær så god tilpasse seg vårt tempo.
AP171005 Det var vanskelig å tilpasse seg et annet liv, og jeg kjente at jeg ble deprimert.
DB171004 Hvis Bendtner får sjansen fra start, mener Povlsen at 29-åringen må tilpasse seg Hareides spillestil.
DB171004 - Viktig å tilpasse økonomien til det å være pensjonist ¶
DB171003 - Det er bare å tilpasse seg virkeligheten, sier han.
DB171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, atferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
AP171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, adferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
AA171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, atferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
DB170929 NMR har front mot « globalistiske interesser som vil utradere vår kultur og etniske særpreg, og isteden erstatte den med en smussgrå sørpe av multikultur og dekadanse », og mener at skolen indoktrinerer og hjernevasker barna til å tilpasse seg og ikke våge å stille spørsmål ved « den nye, sionistiske verdensorden ».
AP170929 Om få år vil roboter på samme måte som mennesker kunne tilpasse seg uventede situasjoner.
AP170929 De vil forstå omgivelsene, tilpasse seg været, navigere uten GPS og kunne bevege seg i typisk norsk terreng.
VG170928 - Nå skal vi tilpasse både beskyttelsen og bilen, slik at det passer.
SA170928 De landet på ferdighusleverandøren IEC-HUS, som var villig til å tilpasse huset etter parets ønsker.
SA170928 Berge Lavik, salgs- og markedssjef i IEC-HUS, forteller at husene de bygger, ofte må justeres litt for å tilpasse seg tomten.
NL170928 Et slikt fartøy vil også enkelt kunne tilpasse seg anbudets krav til miljøutslipp, selv med diesel drift.
AA170928 Vi sier « mail » i stedet for « e-post », mange sier « customize » i stedet for « tilpasse », og når vi legger inn en ny applikasjon på telefonen, kaller vi den en « æpp » med engelsk uttale i stedet for norsk.
VG170927 Vi viser at vi kan tilpasse oss, forandre formasjon og spille på ulike måter, sier Chris Smalling - i midten av de tre bak da Manchester United spilte i en 3-4-3-formasjon mot CSKA Moskva.
AP170923 Dermed kan de tilpasse seg eventuelle nye tariffer som gjør det dyrere å bruke mye strøm samtidig.
VG170922 - Det ville være en fordel for folk og bedrifter i både Storbritannia og EU å få tid til å tilpasse seg den nye situasjonen på en velordnet måte, sa May.
DB170922 Jeg syntes han gjorde det veldig bra i de situasjonene hvor du så at han prøvde å tilpasse seg vår måte å spille på, sier Klopp til the Telegraph.
DB170922 Det er et hulevesen som har gjennomgått en lang evolusjonær reise for å tilpasse seg miljøet i Sentral-Asia, sier Alberto Sendra, forsker ved Alcal University i Spania, til The Independent.
DB170922 - For å gi familien vår den beste muligheten til å tilpasse seg, ville vi la dette være en privatsak før vi delte det med offentligheten.
AA170922 - Det vil være en fordel for folk og bedrifter i både Storbritannia og EU å få tid til å tilpasse seg den nye situasjonen på en velordnet måte, sa May.
VG170921 For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten.
DN170920 I likhet med De Jong handlet mye om å tilpasse seg de nye kravene.
BT170920 - Det handler om å tilpasse det til dagens standard og samtidig ta vare på gården til kommende generasjoner, sier ekteparet.
SA170919 - Det handler om å tilpasse det til dagens standard og samtidig ta vare på gården til kommende generasjoner, sier ekteparet.
AP170919 Noen forskere viser at menneskeheten vil få store lidelser, mens andre kommer frem til at vi kan tilpasse oss.
SA170918 - Det handler om å tilpasse det til dagens standard og samtidig ta vare på gården til kommende generasjoner, sier ekteparet.
DA170918 Utgangspunktet var å tilpasse det nye Grünerløkka til det eksisterende gatenettet med naturlige trafikkårer i Thv.
AP170918 - Det handler om å tilpasse det til dagens standard og samtidig ta vare på gården til kommende generasjoner, sier ekteparet.
VG170917 Så har vi vært nødt til å tilpasse oss han litt, samtidig som han har jobbet hardt for å tilpasse seg norsk fotballkultur, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.
VG170917 Så har vi vært nødt til å tilpasse oss han litt, samtidig som han har jobbet hardt for å tilpasse seg norsk fotballkultur, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.
DB170917 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170916 Man vet ikke hva man har størst talent til når man er ung, og et allsidig grunnlag gjør at du tåler mer trening og er flinkere til å tilpasse deg endringer, sier Nesheim til Dagbladet.
DB170916 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170916 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
VG170915 For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten », skriver Duhamel og Fergie i en felles pressemelding.
VG170915 Se alle VGs matbørser siden september 2014 : Her kan du kan sammenligne dagens priser med tidligere matbørser og tilpasse din egen handlekurv.
DN170915 Regionen har fått 48 timer på å tilpasse seg ordningen.
AA170915 Regionen har fått 48 timer på å tilpasse seg ordningen.
VG170914 Den samme historien har også formet oss slik at vi er i stand til å tilpasse oss våre livsbetingelser på best mulig måte.
SA170914 Den peker på at IKT gir muligheter til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
DA170914 Han mener et forpliktende samarbeid med Venstre bare er aktuelt hvis de vil tilpasse seg Frps politikk.
DA170914 Han mener et forpliktende samarbeid med Venstre bare er aktuelt hvis de vil tilpasse seg Frps politikk.
AA170914 Med Destiny 2 så trenger ikke Bungie lenger å tilpasse spillet for PS3 og Xbox 360, noe som har gjort at områdene er langt større enn tidligere ( og ser flottere ut ).
DB170913 Han mener pilotene nå må tilpasse seg konkurransen fra 70 andre flyselskaper som opererer i Norge.
DN170912 Fylkeslederne i KrF mener det i stor grad vil bli opp til regjeringen Solberg selv å tilpasse seg slik at den kan overleve.
VG170911 Foreldrene bestemmer seg for å kidnappe Nisha og plassere henne hos slektninger i Pakistan hvor hun må tilpasse seg foreldrenes kultur.
DA170911 Gøy å tilpasse og bygge noe man skal tilbringe uendelig med tid inne i og legge fundamentet for best mulig ytelse.
DN170910 - Som helhet lar den seg nok ikke endre, men jeg må forstå ulikheter og klare å tilpasse meg forskjellige kulturer.
DN170910 - Jeg må forstå ulikheter og klare å tilpasse meg forskjellige kulturer, sier BDO Norge-sjef Trond-Morten Lindberg som nå får ansvar for revisjonsselskapet i mer enn 90 land.
VG170909 Ja, kampene blir litt annerledes på kunstgress, men jeg tror ikke det er så vanskelig å tilpasse seg, sier Berntsen.
VG170909 Vi må bli med dit sykdommen fører oss, og tilpasse oss underveis om det som binder oss sammen skal overleve ; kjærligheten, respekten for hverandre, latteren og øyeblikkets glede.
DN170909 I innstillingene kan man tilpasse lydbildet til egen hørsel og egne hodetelefoner.
DB170909 Jeg tror det sosiale spillet blir minst like viktig som erfaring, og jeg er flink til å tilpasse meg alle miljøer, sier Snøløs.
VG170908 Vi må tilpasse og modernisere regelverket, og vi må gjøre noe for å få balanse i konkurransesituasjonen, sier UEFA-presidenten ifølge NTB.
DN170908 Etter det DN forstår, handler slike tiltak om at SAS vil tilpasse aktiviteten mer etter sesongvariasjoner.
AP170908 Vi skal tilpasse oss en verden der fossil energi utfordres stadig sterkere av fornybar energi, noe som skaper muligheter, men også krevende overganger for oljenasjonen Norge.
AA170908 Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i ferjesambandet på fylkesvei 715, Flakk - Rørvik, for el-ferjer.
AA170908 Verdal er et eksempel på et samfunn med sterk industriell vekst som ikke hadde lagt nok vekt på at de som jobbet i industrien også trengte påfyll utenom arbeidstid, at de hadde familier som skulle tilpasse seg et nytt sted hvor industrien sto i sentrum.
VG170907 Skal Ødegaard fungere, så må han få brukt egenskapene sine, og da må man tilpasse laget ved å bruke de riktige spillerne rundt ham.
DN170907 - Vi er tydelige på dette allerede idag, men her må vi også se nærmere på hvordan vi bør tilpasse våre prosedyrer for å sørge for at vi er i tråd med den nye loven når den kommer, sier Berentsen ¶
DN170907 - Vi må begynne i dag og jobbe med det vi har og så tilpasse oss det som vil skje.
AP170907 Integreringspolitikken må baseres på krav til foreldrene om å tilpasse seg norske lover og regler samt de skikker som er gjeldende i Norge.
VG170906 - Vi jobber med å tilpasse oss varmen.
DB170906 Men at den mest velstående delen av landets rikeste aldersgruppe skal ha store problemer med å tilpasse seg litt lavere garantipensjon, er lite sannsynlig.
SA170905 Så kan det hende at vi må tilpasse oss mer i framtidige kvalifiseringskamper om man møter et lag som Tyskland.
DB170905 Det virker som om vi mennesker er utstyrt med en naturlig evne til å tåle og tilpasse oss mange av de dramatiske endringene som alderdommen bringer med seg.
BT170905 Så kan det hende at vi må tilpasse oss mer i framtidige kvalifiseringskamper om man møter et lag som Tyskland.
AP170905 Så kan det hende at vi må tilpasse oss mer i framtidige kvalifiseringskamper om man møter et lag som Tyskland.
AA170905 Så kan det hende at vi må tilpasse oss mer i framtidige kvalifiseringskamper om man møter et lag som Tyskland.
SA170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
SA170904 Magnus vil møte bedre motstand hele tiden, og vil nok klare å tilpasse seg, sier Grønn, som innrømmer at han ble overrasket over partiet.
FV170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
DB170904 I et intervju med Ekstra Bladet før kampen, peker blant annet spillerne på Hareides evne til å tilpasse spillet etter motstanderen, og at han får det beste ut av mannskapet.
DB170904 Stavanger og omegn har ifølge SR-bank lykkes med å tilpasse utgiftene til en oljepris på rundt 50 dollar fatet.
DB170904 Kommunelegen bekreftet overfor oss at vi omtrent ikke har underernærte eldre i Gloppen, fordi vi er så opptatt av å tilpasse måltidene etter hva de eldre selv liker.
DB170904 Derfor kan vi tilpasse maten til den enkelte bruker.
AP170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
AP170904 Magnus vil møte bedre motstand hele tiden, og vil nok klare å tilpasse seg, sier Grønn, som innrømmer at han ble overrasket over partiet.
DN170903 - Jeg begynte i juni og kan ikke ta æren for det, men vi er en bank som er god til levere det kundene ønsker og til å tilpasse oss raskt.
DB170903 « Bodak Yellow » er en låt som bare blir sterkere og mer tiltalende av at den ikke forsøker å tilpasse seg en strømlinjeformet radiovirkelighet.
NL170901 Hvis vi antar at den største svakheten ved vårt teknokapitalistiske system er at det ikke er i stand til å tilpasse seg de begrensningen som naturen representerer så vil en optimist lett kunne tenke at vi globalt sett er inne i en tid som særpreges av en kraftig justering der « miljøvennlig produksjon » etterhvert vil utkonkurrere pris som konkurransefortrinn.
DB170901 « Økonomien, og samfunnet, vil forsøke å tilpasse seg.
DB170901 Selv om det er grunn til å være optimistisk over markedets evne til å tilpasse seg, og på ny skape arbeidsplasser i stor skala, kan ventetiden bli lang og tung å takle, slik den også var etter den forrige store industrielle revolusjonen.
AA170901 Bankene er nå i ferd med å tilpasse og finpusse systemet.
DN170831 Avtalen innebærer blant annet at partene har blitt enige om å samarbeide om kostnadseffektivisering med fokus på å kunne tilpasse pilotkapasiteten etter behovet, skriver Di.se og viser til en pressemelding.
AA170831 Når vi har god fingerspissfølelse er vi lærende, det vil si at vi kan endre oss, tilpasse oss, være fleksible, men også påvirke situasjoner, sette grenser, være tydelige osv.
NL170830 Ved å forankre, teste ut og tilpasse løsninger etter universelle retningslinjer men hensyn til mennesket.
SA170829 Mens guttene eksploderer i utvikling, blir mange jenter satt tilbake og må tilpasse treningen deretter.
DB170829 Da jeg måtte dra, klarte jeg ikke å tilpasse meg det som ble forventet av meg, jeg måtte forsvare meg mer og ta på meg forskjellige oppgaver som jeg ikke var vant til fra Barcelona.
AP170829 Mens guttene eksploderer i utvikling, blir mange jenter satt tilbake og må tilpasse treningen deretter.
VG170828 Det tok tid for Floyd å tilpasse seg, men han vant til slutt kontrollert.
VG170828 - Emilie har slitt med å tilpasse seg livet i Amerika og hadde hjemlengsel.
VG170828 Bane Nor-sjefen avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
SA170828 EGEN STIL : Selv om svigerforeldrene har gjort en formidabel jobb med gården, er det viktig for både henne og mannen å tilpasse det til deres stil.
DN170828 Bane Nor-sjefen avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
DB170828 Han avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
DB170828 Freia-fabrikken har alltid vært god til å tilpasse seg det produksjonsutstyret de har hatt tilgjengelig.
DA170828 Han avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
AP170828 Bane Nor-sjefen avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
AP170828 EGEN STIL : Selv om svigerforeldrene har gjort en formidabel jobb med gården, er det viktig for både henne og mannen å tilpasse det til deres stil.
AA170828 Han avviser at det ikke er mulig å tilpasse rutetabellen slik Fritzson hevder.
AA170828 UDI må tilpasse kapasiteten til behovet, men det blir helt feil å fjerne mottakskapasiteten i distriktene først.
AP170827 - Vi må planlegge ut fra langsiktige prognoser og tilpasse vår politikk etter det.
DB170826 Med bakgrunn som utdannet klassisk sanger og Grand Prix-deltaker har han vist evne til å tilpasse seg formatet.
DB170826 Med bakgrunn som utdannet klassisk sanger og Grand Prix-deltaker har han vist evne til å tilpasse seg formatet.
DA170826 I partiprogrammene til Frp, Sp og Ap står det fortsatt at de ønsker å ta et initiativ for å tilpasse internasjonale konvensjoner.
DA170826 - Tilpasse regelverket ¶
SA170825 Jeg måtte tilpasse meg den smalere banen og tempoet i spillet, men ellers var jeg godt forberedt, forklarer Lundqvist.
DN170825 Ifølge Horne vil økt satsing på IKT i skolen gi bedre muligheter til å tilpasse undervisningen til den enkelte, noe som kan gi ny muligheter for elever som har for eksempel synshemning og lese- og skrivevansker.
DN170825 - Å tilpasse pengepolitikken er ingen enkel oppgave, var Draghis korte refleksjon, ifølge CNBC.
AP170825 Jeg måtte tilpasse meg den smalere banen og tempoet i spillet, men ellers var jeg godt forberedt, forklarer Lundqvist.
AA170825 Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen.
AA170825 - Tilpasse regelverket ¶
AA170825 Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen blant annet.
AA170825 Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen i en debatt på Politisk Kvarter fredag morgen.
AA170825 Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen.
AA170825 De som driver butikker, har uansett ikke noe annet valg enn å tilpasse seg et skiftende marked.
AP170824 En skal være bestemt, samtidig som en skal tilpasse seg omgivelsene.
SA170823 Du kan tilpasse kjøtt og grønnsaker i forhold til sesong og tilbud.
DN170823 Vi må tilpasse vår virksomhet når rittet er over, sier Thomasgaard.
DN170823 Også de sykkelmerkene som tradisjonelt har holdt seg til rene landeveissykler kaster seg nå på trenden med å tilpasse syklene til bruk også på grovere vei neste sesong.
BT170823 Du kan tilpasse kjøtt og grønnsaker i forhold til sesong og tilbud.
AP170823 Du kan tilpasse kjøtt og grønnsaker i forhold til sesong og tilbud.
VG170822 Enkelte barn vil automatisk streve med å tilpasse seg dette presset.
DA170822 Den som ikke er villig til å tilpasse seg og ta i bruk de utallige nyvinningene som preger samfunnsutviklingen blir satt på sidelinjen.
VG170821 - Så er det slik at klubbene må forholde seg til rammene og tilpasse den økonomiske driften i forhold til det, selv om vi har forståelse for at det kan være krevende.
NL170821 Det er vanskeligere å tilpasse undervisningen elevenes ulike behov dersom læreren har ansvar for mange elever om gangen.
VG170820 Vi kommer til å tilpasse oss kjapt.
DA170819 - Fra 2018 åpner vi for løpende saksbehandling uten søknadsfrister, for å bedre tilpasse oss til prosjektenes behov.
NL170818 Svikten må jo skyldes elevene som ikke kan tilpasse seg, ikke skolen, mener tydeligvis kommunens skoleledelse.
AA170818 Det må gå an å tilpasse seg og tenke nytt.
AA170818 Også er det jo fint å se helheten av rommet for å tilpasse seg resten.
AA170818 Har du høy takhøyde kan man tilpasse det med skap helt opp, eller man kan legge i sokkelskuffer eller mindre skuffer på sidene for å fylle ut rommet.
VG170816 De mener der vil kunne svekke konkurransen at kjedene får full innsikt i konkurrentenes priser ; de mener de da lettere vil kunne tilpasse prisen til konkurrentene.
SA170816 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
SA170816 Han skal tilpasse seg og vi har ingen garantier, sier Soltvedt.
FV170816 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
DB170816 Vår erfaring er dessuten at vi må tilpasse produktene til den norske ganen.
DB170816 Å lære å kjenne seg selv, tilpasse omgivelsene og vise forståelse for ting som ellers ville fremstått som merkelig og uakseptabelt, er vel så viktig - og kanskje viktigere.
AP170816 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
AP170816 Han skal tilpasse seg og vi har ingen garantier, sier Soltvedt.
SA170815 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
AP170815 - Fordi vi må tilpasse reduksjonene vi gjennomfører etter situasjonen i norsk økonomi.
AP170815 - Fordi vi må tilpasse reduksjonene vi gjennomfører etter situasjonen i norsk økonomi.
AP170815 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
AP170815 For å tilpasse seg tidsforskjellen skal det svenske langrennslaget ha samling i Japan rett før OL i Sør-Korea.
VG170814 Alle de endringer kirken har vært gjennom for å tilpasse seg et alt mer humant verdisyn i befolkningen har blitt banket gjennom utenfra, ofte til ville protester fra representanter for kirke og diverse trossamfunn.
VG170814 - De som kommer hit må tilpasse seg våre verdier, vår handlemåte og væremåte.
DN170814 Mennesker som kommer til Norge, skal tilpasse seg oss, ikke omvendt, sier hun.
DN170814 Jensen er opptatt av at det innvandrere må tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
DB170814 Mennesker som kommer til Norge, skal tilpasse seg oss, ikke omvendt, sa Jensen.
AA170814 Pstereos festivalsjef, Bård Flikke, sier det har vært god dialog mellom partene og de begge jobber med å tilpasse seg hverandre.
DN170813 Du har allerede brukt timevis - og tusener av kroner - på å finpusse og tilpasse gaming-pc-en din slik at den yter optimalt i de nyeste og mest krevende spillene.
DA170813 Jeg må nok prøve å tilpasse meg til den nye formasjonen og forvente å spille med ti eller ni mann i neste kamp, sa Chelsea-manager Antonio Conte til BBC etter kampen.
SA170810 Så vil vi selvsagt tilpasse oss.
FV170810 Så vil vi selvsagt tilpasse oss.
DA170810 De klarer ikke tilpasse seg klimavirkeligheten, og følge opp de kravene de selv har forpliktet seg til.
DA170810 - Dette bekrefter at Ap anno 2017 sliter tungt med å tilpasse seg virkeligheten.
DA170810 De klarer ikke tilpasse seg klimavirkeligheten, og følge opp de kravene de selv har forpliktet seg til.
DA170810 - Dette bekrefter at Ap anno 2017 sliter tungt med å tilpasse seg virkeligheten.
BT170810 Så vil vi selvsagt tilpasse oss.
AP170810 Så vil vi selvsagt tilpasse oss.
AA170810 Forsvaret må tilpasse organisasjon og planer til det vedtatte antallet. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Så vil vi selvsagt tilpasse oss.
VG170809 - Når det gjelder selskapsskatten, så har vi i skattereformen blitt enige om å redusere den, for å tilpasse den til nivået våre konkurrentland har.
VG170809 Her kan du tilpasse etter eget ønske.
DB170809 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DA170808 Vi har forsøkt å tilpasse oss utfordringene underveis, sier han.
SA170807 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
SA170807 Vi trenger en spiller som ikke behøver tid på å tilpasse seg ligaen og nivået, sier Valakari.
FV170807 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
BT170807 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
AP170807 Jo mer informasjon læreren har om barnet ditt, dess lettere kan lærerne tilpasse opplegget for din datter eller sønn, sier Bjørnestad.
AP170807 Vi trenger en spiller som ikke behøver tid på å tilpasse seg ligaen og nivået, sier Valakari.
DB170805 Norge må utvikle næring som kan erstatte oljeinntektene, vi må tilpasse samfunnet vårt grunnleggende endringer i teknologi og klima.
VG170803 Foreldrene bestemmer seg for å sende Nisha til slektninger i Pakistan, og der må hun tilpasse seg foreldrenes kultur.
VG170803 Han ønsker seg en mykere tilnærming til skilsmissen med EU, og ser for seg en tre år lang overgangsperiode der britiske selskaper får tilgang til det indre markedet og dermed også tid til å tilpasse seg.
AP170803 - Vi er opptatt av at det må legges ned en egeninnsats fra dem som kommer til Norge, samtidig som vi må være romslige på at det tar tid å lære seg et nytt språk og tilpasse seg en ny kultur, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, og viser til at mange innvandrere kommer til landet med svært begrenset utdanningserfaring.
VG170801 Menneskesmuglerne kan tilpasse seg også en slik situasjon.
NL170801 Statens vegvesen prøver å tilpasse oss behovene innenfor rammene vi har for drift og vedlikehold.
NL170731 Dette innebærer selvfølgelig at fylkeskommunen måtte tilpasse feriavviklingen slik at bevilgede penger uten opphold kunne formidles fra fylkeskommunen til brukernes TT-kort.
DB170731 Der det kan oppstå problemer, blant annen innen humanistiske fag, må det være institusjonenes, ikke politikernes, oppgave å tilpasse rekrutteringen.
VG170729 Du må ha spillere som kan tilpasse seg norsk fotball.
SA170728 Så gjelder det bare å tilpasse seg like fort på banen.
DA170728 Men jeg tror dette vil tilpasse seg etter hvert.
DA170728 Men her er det sånn at man må tilpasse seg og kan ikke tillate seg å være eksklusiv.
AP170728 - Jeg er imponert over hvordan mange av verftene har klart å tilpasse seg.
AP170728 Så gjelder det bare å tilpasse seg like fort på banen.
VG170726 Styrken til de beste managerne i dag er å tilpasse seg endringer i hvordan folk er.
SA170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige, eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
NL170725 Likevel vil det å satse for mye på å tilpasse seg KrF være taktisk uklokt av Arbeiderpartiet.
DN170725 - Teknologiselskaper med muskler til å tilpasse seg kontinuerlig ¶
DB170725 Til og med mediene begynner etter hvert å tilpasse seg.
BT170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige, eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
AP170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige, eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
NL170724 De problemer mange muslimer har for å tilpasse seg livet i et vestlige samfunn som Norge, stikker dypere og er mer komplekse til at de kan løses over en kopp kaffe.
DB170724 - Et barn som høres av for mange forståsegpåere vil kunne forsøke å tilpasse seg ved å svare slik det oppfatter at den voksne ønsker.
DB170724 Og et barn som høres av for mange forståsegpåere vil kunne forsøke å tilpasse seg ved å svare slik det oppfatter at den voksne ønsker.
SA170722 Så handler det også om å tilpasse så man får det ut i vannet også.
FV170722 Så handler det også om å tilpasse så man får det ut i vannet også.
DB170722 ( Dagbladet ) : - Da Martin Ødegaard kom til Heerenveen i januar, var det naturlig at han trengte litt tid på å tilpasse seg kulturen, den nye ligaen og de nye medspillerne.
DB170722 Etterforskerne måtte bruke metoder ment for større barn, og måtte selv tilpasse det etter beste evne.
BT170722 Så handler det også om å tilpasse så man får det ut i vannet også.
AP170722 Så handler det også om å tilpasse så man får det ut i vannet også.
VG170721 Vi tar utgangspunkt i de idéene for spillet som vi har, så får vi tilpasse det til det materialet vi rår over.
DB170721 Andre mener det er menneskene som bør tilpasse atferden og svanen bør få leve.
AP170721 - Macron har antydet at han vil tilpasse elementer fra den nordiske modellen til Frankrike.
AA170721 Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter det enkelte barn og barnegruppens behov og forutsetninger, også når enkelte barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre tid.
DA170720 - Vi kjenner ikke fullt ut alle konsekvensene av endringene, eller hvor raskt vi mennesker klarer å tilpasse oss disse konsekvensene, sier klimaforskeren til Dagsavisen.
AA170720 Man må tilpasse aktiviteten, etter de midlene man har, forklarer han til Dagens Næringsliv.
DB170719 Direktøren for organisasjonen, Casey Lartigue, sier til The Guardian at de opplever at mange av flyktningene har slitt med å tilpasse seg det nye samfunnet, og at savnet etter de der hjemme er for stort til at de takler overgangen.
AP170719 Han sier bevegelsen ser på seg selv som moderate muslimer, som vil ivareta de grunnleggende prinsippene i islam, men samtidig tilpasse seg.
VG170718 - Hvis jeg finner en egnet plass i lokalet kan vi sikkert tilpasse dette i fremtiden.
NL170718 Men man må vel bare tilpasse seg nye trender enten man liker det eller ikke ?
VG170717 Man må tilpasse seg markedene.
DB170717 I utgangspunktet ønsker vi å spille fotball vi også, men vi må tilpasse oss værforholdene og motstanderen, mener Michelsen.
AA170717 - Å tilpasse språk etter situasjon er et eget punkt i læreplanen i norskfaget, og lærerne er flinke til å bevisstgjøre elevene sine på hva slags språkbruk som passer i ulike sammenhenger, sier Skovholt, og legger til at det i arbeidslivet og offentlige sammenhenger alltid vil være nødvendig å kunne uttrykke
AA170717 Vi prøver ofte å tilpasse slik at lokale får jobbe med tilsvarende lokale prosjekter, og det vil selvfølgelig også være mulig her.
VG170716 Vi må tilpasse oss situasjonen nå, sier storebror Abderrahim Nouri.
VG170716 - Må tilpasse oss ¶
SA170716 Vi prøver nå å tilpasse oss denne situasjonen, forteller han videre.
DN170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170716 Vi prøver nå å tilpasse oss denne situasjonen, forteller han videre.
AA170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
AP170714 Han mener det vil tilpasse seg.
AP170714 Dette er ungdom som ikke helt har klart å tilpasse seg samfunnet, og vi har brukt mye ressurser på å ha tilstedeværelse, sier Soldal.
VG170713 Vi tror vi i arbeidet med å tilpasse totalforsvaret til de nye utfordringene, vil oppdage at det er nødvendig med et betydelig stykke arbeid for å sikre at dagens systemer holder mål.
SA170713 Generalprøven mot Frankrike viser at dette er et lag som evner å tilpasse seg et høyere nivå i løpet av 90 minutter med god motstand.
SA170713 Generalprøven mot Frankrike viser at dette er et lag som evner å tilpasse seg et høyere nivå i løpet av 90 minutter med god motstand.
DB170713 Bortsett fra OPECs halvhjertede forsøk på å tilpasse produksjonsvolum til prisutviklingen for olje, er det ingen internasjonale reguleringer av handelen med olje, gass og kull.
AP170713 Ved søknad om norsk pass er det imidlertid « opp til søkeren å velge mellom å tilpasse hodeplagget eller ta det av, eller eventuelt. trekke søknaden om pass.
AP170713 Generalprøven mot Frankrike viser at dette er et lag som evner å tilpasse seg et høyere nivå i løpet av 90 minutter med god motstand.
AP170713 Generalprøven mot Frankrike viser at dette er et lag som evner å tilpasse seg et høyere nivå i løpet av 90 minutter med god motstand.
SA170712 Jeg må tilpasse min filosofi til de spillerne jeg har til disposisjon, svarer finnen.
SA170712 For profesjonelle sprintere er dette en større utfordring å takle, men som vi må prøve å håndtere og tilpasse oss så godt vi kan, skriver Pedersen i tekstmelding.
BT170712 For profesjonelle sprintere er dette en større utfordring å takle, men som vi må prøve å håndtere og tilpasse oss så godt vi kan, skriver Pedersen i tekstmelding.
AP170712 Jeg må tilpasse min filosofi til de spillerne jeg har til disposisjon, svarer finnen.
AP170712 For profesjonelle sprintere er dette en større utfordring å takle, men som vi må prøve å håndtere og tilpasse oss så godt vi kan, skriver Pedersen i tekstmelding.
AA170712 For profesjonelle sprintere er dette en større utfordring å takle, men som vi må prøve å håndtere og tilpasse oss så godt vi kan, skriver Pedersen i tekstmelding.
DB170710 Han trenger nok litt tid på å tilpasse seg norsk fotball, men han har gode basisferdigheter og en god pasningsfot.
VG170709 Likedeling bør innføres over tid for å gi foreldre, næringsliv og samfunn tid til å tilpasse seg ny ordning.
NL170709 Med fraværsgrensen kan lærerne heller fokusere på å tilpasse undervisningen etter elevenes behov, og sørge for god oppfølging for hvert enkelt.
NL170709 Jeg mener det er å motivere elevene, hjelpe opp de som sliter, og tilpasse undervisningen etter hver enkelt elevs behov.
VG170706 Olavsfestdagene viser en større vilje til å tilpasse seg lokalet i klagen, og det er veldig positivt.
VG170706 - Det har blitt antydet i klagen at det kan være aktuelt å gjøre julesalmer hvor et kor medvirker, og at hun vil tilpasse programmet sitt til rommet.
DB170705 Så må vi grave i de viktigste elementene, forstå prosessene og tilpasse treningen etter resultatene vi finner, avslører han.
DB170704 Med så mange ulike muligheter for gravferdsseremoni som det er i dag ser jeg ikke grunn til at kirken skal tilpasse seg ønsker ukritisk.
DB170704 De endringene som ble gjort for å tilpasse oss til dommen i Strasbourg er ikke reversert.
NL170703 Det krever mye å klare og " tune seg inn " og tilpasse skjerming eller andre deler av omsorgen for den enkelte pasient.
SA170701 Det er naturligvis viktig å tilpasse doseringen etter barnets vekt og alder.
DB170701 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
BT170701 Her må alle tilpasse seg, sier Njål Lambrechts i Blink Film.
AP170701 Det er naturligvis viktig å tilpasse doseringen etter barnets vekt og alder.
VG170630 Sportssjef Berntsen tror ikke spillerne kommer til å ha problemer med å tilpasse seg ligaer som kun spiller på gress.
DB170630 Karakteren var tidligere modell og flyttet fra sitt overdådige liv i New York City til lille Fairview for å tilpasse seg en roligere og mer normal livsstil.
BT170630 - Fallende inntekter og resultat over tid i NextGenTel gjør at vi må tilpasse kostnadsnivået, skriver han i en SMS til BT.
AP170630 - Vi vil ikke at menneskene skal måtte tilpasse seg systemet, men vi ønsker å kunne tilpasse systemet til den enkelte bruker.
AP170630 - Vi vil ikke at menneskene skal måtte tilpasse seg systemet, men vi ønsker å kunne tilpasse systemet til den enkelte bruker.
AP170630 - Vi vil ikke at menneskene skal måtte tilpasse seg systemet, men vi ønsker å kunne tilpasse systemet til den enkelte bruker.
AP170630 - Vi vil ikke at menneskene skal måtte tilpasse seg systemet, men vi ønsker å kunne tilpasse systemet til den enkelte bruker.
AA170630 Hva kan den organiserte idretten gjøre for å tilpasse seg denne nye tiden ?
AP170629 Stoltenberg : - Må tilpasse oss realiteten ¶
AP170629 Man må bare tilpasse seg den realiteten, sier han.
DA170628 Som lokale programrådgivere i Vietnam hjelper de sårbare grupper å tilpasse seg klimaendringer gjennom mikrofinans og opplæring lokalt.
DA170628 - Folk bekymrer seg, men prøver å tilpasse seg.
NL170627 Det som burde være åpenbart er at et nordnorsk landbruk som 100 prosent må tilpasse seg konkurransen fra internasjonale leverandører, i praksis betyr en hurtig avvikling av det samme landbruket.
VG170626 Nå begynner kristiansunderne å tilpasse seg nivået i Eliteserien.
DB170626 - Vi skal bruke mer tid på å teste og tilpasse utstyr.
DB170625 I et promoklipp forteller den tidligere P3Morgen-profilen at hun blant annet nekter å barbere kroppshåret for å tilpasse seg samfunnets skjønnhetskrav.
BT170625 Derfor kan vi ikke ha lærere som ikke ser elevene, evner å tilpasse læringen, tør å gå inn i situasjoner og skaper en relasjon, miljø og motivasjon for læring, når så mye står på spill.
BT170624 Hjemdal, som er byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen, mener at man i noen tilfeller vil kunne tilpasse plassen bedre enn de rammene som er satt.
VG170623 Vi er opptatt av å tilpasse virkemidlene til den situasjonen Norge er i, og vi opplever at de virkemidlene vi nå har, er langt på vei tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig innvandring til Norge, sier han.
VG170623 Jensen svarer videre at hun ikke mener Norge skal trekke seg ut av konvensjoner vi er forpliktet til å følge, men at « vi må tilpasse kartet terrenget ».
SA170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
AP170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
AP170623 Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem i en pressemelding.
AP170623 Vi er opptatt av å tilpasse virkemidlene til den situasjonen Norge er i, og vi opplever at de virkemidlene vi nå har, er langt på vei tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig innvandring til Norge, sier Høie til VG.
AA170623 - Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, legger han til.
AA170623 Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.
VG170622 Men bergensere har klart å tilpasse seg været.
DB170622 Der Vangstad har gjort nøye forberedelser i form av rekogniseringstur for to uker siden, Google Maps-profil av løypen og sene treningsøkter for å tilpasse seg starttiden, har Edvald kun vært gjennom løypen én gang.
DN170621 Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.
DA170621 - Folk her vet å tilpasse seg de stadig nye situasjonene.
AA170621 Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet Fv 715 Flakk - Rørvik for elferger.
AA170621 Hvor attraktiv er jeg for arbeidsgiver når jeg ikke kan tilpasse ferien etter bedriftens behov ?
VG170619 Ellers har resten av familien som består av mor og to jenter på tre og syv år, vennet seg til at de må tilpasse ferien til Arsenals timeplan dersom de skal få med seg far.
VG170619 Leder Brit Brenno ved Konstitusjonell avdeling forklarer at Stortinget ikke er er omfattet av sikkerhetsloven fordi reglene ikke uten videre lar seg tilpasse Stortingets funksjon som nasjonalforsamling.
VG170617 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) mener NAV har brukt altfor lang tid på å tilpasse skjemaene sine, og fikk i et møte beskjed om at det var komplisert og tidkrevende å endre skjemaene, og at perspektivet var fram mot 2019.
DB170617 - Må tilpasse seg ¶
DB170617 - Det er ikke disse jentene som skal tilpasse seg etter hva butikkene mener, det er butikkene som skal tilpasse seg dem, sier hun og fortsetter : ¶
DB170617 - Det er ikke disse jentene som skal tilpasse seg etter hva butikkene mener, det er butikkene som skal tilpasse seg dem, sier hun og fortsetter : ¶
BT170617 Men vi opplevde også tilbud som ikke virket, eller at forvaltningen ikke var villig til å tilpasse hjelpen i forhold til våre ønsker og behov.
AA170616 Drosjeselskapene burde komme seg på offensiven, ha tro på egen virksomhet, tilpasse seg den nye virkeligheten og gi Uber kamp til døra.
VG170613 Hvis noen har en jobb, som de kan tilpasse til meg, så er det bare å ringe.
NL170613 I hans verden er det med andre ord vi som skal tilpasse oss..
AP170613 Når det tilrettelegges for syklister og fotgjengere, håper hun at alle trafikkgrupper lærer å tilpasse seg en ny hverdag.
VG170612 Hun fortalte om sin sykdom og hvor vanskelig det er å få arbeidsgivere til å tilpasse arbeidsplassen til de som trenger det.
DN170612 - Fjoråret bar bud om forsiktig optimisme, med en organisasjon som har vært og fortsatt går gjennom krevende reduksjoner for å tilpasse organisasjonen til den aktiviteten vi har i dag, forklarer Eide til nettstedet.
DB170612 Vi skal være et filter som bidrar til å tilpasse til barnets alder og personlighet - men samtidig også en kanal som åpner opp, tydeliggjør, forståeliggjør og forklarer.
VG170611 Han tror Morata kan trenge litt tid til å tilpasse seg, men påpeker at det hjelper å ha landsmenn som David De Gea, Ander Herrera og Juan Mata i klubben.
SA170610 Gjemre, som etter studier i Paris må tilpasse maleriet den lokale « gode smak », møtes av denne kritikersalven : « Velkommen hjem, Per !
DB170610 June blir tatt med til en hemmelig herreklubb der samfunnstoppene koser seg med « kvinner som ikke klarte å tilpasse seg » den nye samfunnsordenen.
DB170609 Hun har jobbet i hemmelighet i Spania med å tilpasse seg argentinske Erica Farias.
DB170609 - Vi må tilpasse oss stilen til Erica Farias.
DB170609 Bildene fra London ga meg inntrykket av at verdiene som ung muslim ikke er forenlig med de vestlige verdiene jeg hver dag prøver å tilpasse meg.
AA170609 Nå kan de konservative bli tvunget til å tilpasse seg partier som Labour og Liberaldemokratene, som ønsker helt annen linje.
VG170608 Ankeutvalget sier det må anerkjennes at det i Breiviks tilfelle er en betydelig utfordring for Kriminalomsorgen å oppnå en « optimal balanse » mellom å tilpasse soningsforholdene slik at de både ivaretar terroristens helse og verdighet, samt de tunge sikkerhetshensynene rundt ham.
SA170608 Han innrømmer at både han og familien har slitt med å tilpasse seg livet i et nytt land.
SA170608 At det er veldig fysisk, men at jeg vil ha muligheter til å tilpasse meg det.
FV170608 Han innrømmer at både han og familien har slitt med å tilpasse seg livet i et nytt land.
FV170608 At det er veldig fysisk, men at jeg vil ha muligheter til å tilpasse meg det.
DB170608 Arbeidet er kvalitetsmessig dårlig utført, og det er gjort forsøk på å manipulere bakgrunnsmaterialet for å tilpasse det til ønsket resultat.
DA170608 I fjor høst ba de om å få spille sjuer istedenfor femmer, fordi de ville tilpasse seg sjuerfotball, som neste steg.
AP170608 Han innrømmer at både han og familien har slitt med å tilpasse seg livet i et nytt land.
AP170608 At det er veldig fysisk, men at jeg vil ha muligheter til å tilpasse meg det.
VG170607 - Det er stor spenning og store forventninger til at Andreas skal kjøre, men han får lov til å tilpasse seg til den farten han føler for, sier Matton.
VG170607 Uber vil tilpasse seg ESA-prosessen og jobbe for å fortsette i Norge, opplyste selskapet på en pressekonferanse i Oslo onsdag.
BT170607 FESTBREMS : Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, tror vi må tilpasse oss en lavere lønnsvekst i 2015.
BT170607 Bedrifter vil måtte tilpasse seg et annet kostnadsnivå, og ledigheten vil stige, sier hun.
NL170606 Men det går en grense for hvor mye reindriftsnæringen kan tilpasse seg.
NL170606 Overføring av kvotene til en slik « Distriktskvotebank » kan skje over noen år slik at rederiene som i dag mottar disse kvotene får tid til å tilpasse seg.
BT170606 Foreldre har gjort hva de kan for å tilpasse seg den nye hverdagen.
VG170605 - Man må alltid tilpasse tur etter skredfare, ferdigheter og risikoaksept.
AP170605 Å smøre kitt på glasset og tilpasse det i rammen var morsomst.
VG170602 Studien antar at andre land ikke reduserer sine utslipp, at selskaper ikke klarer å tilpasse seg reguleringer, at det ikke blir noen reduksjon i strømforbruket, skriver de.
DN170602 I mars i fjor påla tilsynet DNB enten å innrette forvaltningen av fondet i samsvar med de kjennetegn aktiv forvaltning har, eller å tilpasse prisingen av fondet til den forvaltningsstrategien som er fulgt.
DN170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
DB170602 Jeg må bare prøve å tilpasse meg etter rennprogrammet, sier Holund til Dagbladet.
DA170602 Nå har mange av dem begynt å tilpasse seg en ny klimavirkelighet, både privat og i jobbsammenheng.
DA170602 Nå har mange av dem begynt å tilpasse seg en ny klimavirkelighet, både privat og i jobbsammenheng.
AA170602 I tillegg til å si at verden må tilpasse seg klimaendringene, heller enn å bekjempe dem, peker han på flere punkter som gjør at avtalen er verdiløs : Den vil bli svært dyr, med årlige kostnader på 1 - 2 billioner dollar per år og ville bare resultert i et utslippskutt på 1 prosent av det som er nødvendig for å nå togradersmålet.
AA170602 Spenncon Rail på Hønefoss som leverer sviller til Bane Nor, er allerede i gang med å tilpasse støpeformene slik at nye sviller skal oppfylle kravene i den nye standarden.
SA170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170601 - Huset har en sterk personlighet, og vi som bor her må tilpasse det moderne livet til det gamle bygget, sier hun.
DB170601 Da må dosene stadig økes for å få effekt, og det hindrer kroppens evne til å tilpasse seg hardere trening.
BT170601 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
BT170601 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601 - Huset har en sterk personlighet, og vi som bor her må tilpasse det moderne livet til det gamle bygget, sier hun.
SA170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
FV170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
BT170531 Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
AP170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170530 Ingebrigtsen startet forrykende i Rosenborg, men siden har det blitt mindre fres og fremdrift i forsøket på å tilpasse seg internasjonalt nivå.
DN170530 - Vi ser en utrolig vilje til å endre seg og evne til å tilpasse seg.
AP170530 Redaktøren må stå fritt til å tilpasse konkret hvordan den enkelte tjenesten skal utformes for å hindre ulovlige innlegg.
DN170529 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170529 Ser man derimot dagens migranter over Middelhavet som individer på jakt etter et bedre liv, med evner og vilje til å tilpasse seg et nytt samfunn, så finner man ingen allegorier eller profetier mellom permene i De helliges leir, bare misantropi og fremmedfrykt.
BT170529 Vi må tilpasse oss, kommenterer statsminister Erna Solberg.
BT170529 | - Vi må tilpasse oss Trump ¶
SA170528 - Jeg tror et godt treningsspill må kunne tilpasse seg spillerens nivå og dagsform.
BT170528 - Jeg tror et godt treningsspill må kunne tilpasse seg spillerens nivå og dagsform.
AP170528 - Jeg tror et godt treningsspill må kunne tilpasse seg spillerens nivå og dagsform.
VG170527 Han er med for å tilpasse seg fartsendringer i tøffe lag.
DB170527 - Vi la ut eiendommen tidligere i år og justerte ned prisen for å tilpasse oss markedet, sier Lian.
BT170527 Trumps økonomirådgiver Gary Cohn har også hintet om at USA kan komme til å bli i avtalen, men tilpasse målene for klimakutt.
AP170527 De vil tilpasse legers utdanning til arbeid i kommunene, og de vil satse på å gjøre det mer attraktivt å jobbe på legevakt.
AA170527 Trumps økonomirådgiver Gary Cohn har også hintet om at USA kan komme til å bli i avtalen, men tilpasse målene for klimakutt.
AA170527 Folk flest er forberedt på at de må tilpasse seg nye tider, med nye bompengesatser og nye restriksjoner på bilbruk.
BT170526 Men som med de fleste absurde regler, tvinger det seg frem unntak for å tilpasse politikken til virkelighetens verden.
AP170526 - Vi må tilpasse sikkerhetstiltakene på en måte som gjør at dagen kan feires på en så verdig måte som mulig, samtidig som vi ikke kan tillate oss å være naive.
VG170525 - Jeg synes det er unødvendig å ha en lov som ikke håndheves, da er det bedre å tilpasse lovene til realitetene, sier Wiborg.
DB170525 Det norske byråkratiet har sømløst klart å tilpasse seg fløypartier til høyre og venstre.
BT170524 « Du må tilpasse ledelsen etter situasjonen », sier en som blir intervjuet.
BT170524 De dagene krisen utspilte seg, ble det avgjørende å tilpasse ledelsen etter situasjonene som oppsto, drevet av kompetansen og legitimiteten til å håndtere oppgavene som måtte løses.
AP170524 Susanne Hanssen, seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratet viser til at dagens rovviltforvaltning baserer seg på et prinsipp om å skille rovvilt og beitedyr gjennom å inndele landet i forvaltningsområdene hvor rovvilt har prioritet og hvor næringen må tilpasse seg.
AP170523 Vi må tilpasse oss en økonomi som ikke tillater like mange ansatte som før, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen.
VG170522 Blir det flertall for det, må man lokalt forholde seg til det og tilpasse Oslopakke 3 etter de rikspolitiske vedtakene.
DN170522 Vi må alltid tilpasse oss, sier Haugsdal.
DN170522 Vi har en ganske stor del av nybygg på drilling og offshore, og det markedet er veldig lavt nå om dagen, så vi må tilpasse oss det, sier Haugsdal til DN.
DN170522 - Vi må alltid tilpasse oss ¶
BT170522 Her må alle tilpasse seg, sier Njål Lambrechts i Blink Film.
BT170522 Flertallet skaper, bevisst eller ubevisst, et press om å tilpasse seg.
DB170521 Til å kutte og tilpasse lengdene på ferdigplenen, trenger du en skarp kniv.
AP170521 Spørsmålet er hvordan og hvor raskt Norge skal tilpasse seg disse forholdene. 3rd-party-bio ¶
AP170521 Spørsmålet er hvordan og hvor raskt Norge skal tilpasse seg disse forholdene.
NL170519 Folket, både reindriftsfamilien og TV-teamet med utstyr og små hytter slept etter beltevogner må tilpasse seg dyrenes rytme, og det igjen er bestemt av naturens rytme, været, vinden og vindretningen, instinktene, særlig hunndyrenes, de drektige simlenes drift mot kalvings-plassene og sommer-beitet.
AA170519 Kommunalråd Berit Tiller ( H ) tror Kunstmuseet må tilpasse seg et større publikum.
VG170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.
FV170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.
DN170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.
DA170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.
BT170518 Og mens konflikten pågår med økende styrke, må hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen tilpasse hverdagen sin så godt de kan. | - Alt skjedde rekordraskt etter at jeg fikk avtalen i hånden ¶
AA170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.
VG170517 - Justisdepartementet vil i den videre dialogen med DSB søke å tilpasse oppdraget til de anslåtte rammebetingelsene på en måte som fortsatt bidrar til et godt samfunnssikkerhetsarbeid, skriver Amundsen i en e-post til VG.
VG170516 - Vi tror at å tilpasse opplæring til det du faktisk skal gjøre, og endre tjenestetiden til det faktiske behovet, vil avdelingene alltid være klart til å gå i strid med mesteparten av sitt personell.
DN170516 De medfølgende hodetelefonene er støydempende og kan tilpasse både lyd og støydemping til din hørsel og omgivelser.
DB170516 Via software kan du også ta en lyttetest for å tilpasse lyden ytterligere, på samme måte som adapt sound-funksjonen fra Samsung.
SA170515 Her kan man tilpasse visningene etter eget behov.
AP170515 Her kan man tilpasse visningene etter eget behov.
SA170514 Det gir fleksibilitet, man kan tilpasse spillerstallen underveis i sesongen.
DN170514 - Vi har jobbet veldig mye det siste året med å redefinere konseptet vårt og finne måter å tilpasse oss digitaliseringen.
DN170514 - Vi har jobbet veldig mye det siste året med å redefinere konseptet vårt og finne måter å tilpasse oss digitaliseringen.
AP170514 Det gir fleksibilitet, man kan tilpasse spillerstallen underveis i sesongen.
AP170513 Men når det er hipp som happ om det går bra i det mest optimistiske scenariet deres, og de har større tro på karbonavgifter og karbonfangst enn på sol og vind, og de kaller dette å tilpasse seg Parisavtalen, så lyver de.
VG170512 Se alle VGs matbørser siden september 2014 : Her kan du kan sammenligne dagens priser med tidligere matbørser og tilpasse din egen handlekurv.
DB170512 - Maten har god kvalitet og sykehjemmene kan tilpasse måltidstidspunktene og valg av matretter, skriver Gåskjenn i en epost til Dagbladet.
SA170510 Det fremstår derfor som useriøst av Norsk olje og gass å bruke rapporten i den svært viktige debatten om hvordan aktører på norsk sokkel skal tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser uten at det går utover sikkerheten for mennesker, miljø og verdier.
DN170510 Johansen påpeker likevel at seismikkmarkedet vil kunne være godt med en oljepris rundt dagens nivå, dersom oljeselskapene får tid til å tilpasse seg, og legger til at oljeselskaper tidligere har klart seg med priser rundt dagens nivå.
VG170509 - Jeg mener United burde tilpasse seg og bli mer offensive.
DB170509 Nå kan man se hvor gammel du er, og tilpasse reklamen deretter.
AA170508 Dette må vi dessverre tilpasse oss til.
DB170507 Det er en annerledes type fotball, men jeg trodde ikke jeg skulle tilpasse meg så fort.
DB170506 Overland mener likevel at jødene som bor i Norge pent må tilpasse seg norsk lov.
AP170506 Men vi må i større grad slippe til dem som føler seg forbigått og tilpasse politikken vår.
VG170505 Det er alltid nye ting, og vi er nødt til å tilpasse oss.
DA170505 Toni gjør sitt beste for å tilpasse seg denne uvante nye rollen, og blir mer selvsikker mens hun begynner å beherske dansingen.
DA170505 Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen.
BT170505 Bøndene har dessuten muligheter til å tilpasse seg markedet i større grad, mener han.
BT170505 Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen.
BT170505 Innvandrere skal møtes med krav om å tilpasse seg den norske kulturen, mener Frp-leder Siv Jensen.
AP170505 - Han legger til det viktige poeng at de fremmede som skal tilpasse seg og leve her som borgere av Norge, har bruk for at vi definerer hva vi står for, sier hun.
AA170505 Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen.
AA170505 Bøndene har dessuten muligheter til å tilpasse seg markedet i større grad, mener han.
VG170504 Det tok tid for skiskyttergutta å tilpasse seg Mazets filosofi i fjor sommer, men ifølge franskmannen så han store fremskritt gjennom vinteren.
DN170504 Hvis det gjetter feil, får det vite det og vil da tilpasse seg litt or å gjøre en bedre gjetting neste gang.
DB170504 - Vi fortsetter å utvikle virksomheten for å tilpasse oss endringene som skjer i markedet og for å rigge oss for fremtiden.
AA170504 Det betyr at vi trenger et NATO som er fleksibelt og kan tilpasse seg en ny virkelighet, sa Solberg.
DB170502 Vi må ikke glemme at artene har overlevd gjennom millioner av år, og gjennom evolusjonspresset utviklet motstandskraft og resistente gener for å tilpasse seg forholdene - helt uten menneskenes hjelp.
AA170502 - Vi må tilpasse oss den digitale hverdagen og nye medievaner.
VG170501 Aksel må tilpasse seg gradvis, forklarer Ryste.
SA170501 Aksel må tilpasse seg gradvis, forklarer Ryste.
DB170501 Aksel må tilpasse seg gradvis, forklarer Ryste.
DB170501 Selv om de i prinsippet gjelder for alle, er det ikke i praksis forventet at man som vestlig statsleder skal tilpasse seg på den måten, sier Lysa til Dagbladet.
BT170501 Aksel må tilpasse seg gradvis, forklarer Ryste.
AP170501 Aksel må tilpasse seg gradvis, forklarer Ryste.
SA170430 Utvikle eliteutøvere.i ¶ Tilpasse distanser for de yngste.i ¶
DB170430 - Å tilpasse mitt liv i en slik situasjon, opplevde jeg som helt naturlig.
AP170430 Tilpasse distanser for de yngste.
DB170429 Du kan enkelt tilpasse bredde og høyde selv, slik at det passer perfekt der du ønsker å plassere det.
DA170429 Andre partier har også lyktes i å tilpasse seg denne velgergruppa.
AP170429 Ulvik mener likevel trafikantene har vist vilje til å tilpasse seg den krevende situasjonen.
SA170428 Johnsen klarte aldri å tilpasse seg den nye virkeligheten.
DN170428 For første gang kommer Skoda med programmerbart digitalt instrumentpanel man selv kan tilpasse .
SA170427 - Vi har en tendens til å tilpasse nivået vårt til motstanderen.
DB170427 Vil tilpasse oss ¶
DB170427 - Jeg tror vi har muligheten til å kvalifisere oss for Champions League, men hvis vi ikke klarer det vil vi tilpasse oss og spille i Europa League, sier han.
BT170427 Vi har ikke kilometer med flater å ta av, da må vi tilpasse Bybanen til bymiljøet.
AP170427 - Vi har en tendens til å tilpasse nivået vårt til motstanderen.
AA170427 - Ved å fjerne kontantplikten vil Norge tilpasse seg den digitale tidsalder og gjøre hverdagen tryggere for de ansatte i reiselivet og for våre innbyggere, mener hun.
DN170426 Robotrådgivere har allerede fått mange kunder i andre markeder, og nå vil Finans Norge tilpasse reglene for god rådgivingsskikk til robotene.
DN170426 ¶ I noen sammenhenger gir tariffavtaler et større handlingsrom for de lokale parter til å tilpasse til egen virksomhet, mens de i andre tilfeller virker begrensende, sier forfatteren.
DA170426 I tillegg til å bygge bedre kvalitet generelt i skolen og høyere utdanning, må vi ha et utdanningssystem som er fleksibelt nok til å tilpasse seg de endringene som skjer i arbeidslivet, og som bidrar til å fremskaffe det nye næringslivet den kompetansen som trengs.
AA170426 - Ved å fjerne kontantplikten vil Norge tilpasse seg den digitale tidsalder og gjøre hverdagen tryggere for de ansatte i reiselivet og for våre innbyggere, mener hun.
VG170425 Her synes jeg forresten at spilleren har klart å tilpasse seg laget - sier Kroksæter - og trekker blant annet frem bevegelsesmønsteret til Bendtner i etablert angrep på banens siste tredjedel.
VG170425 Det er veldig ofte sånn at når nye spillere kommer til klubben, så tar det tid å tilpasse seg nye spillere, og nye spillere å tilpasse seg laget.
VG170425 Det er veldig ofte sånn at når nye spillere kommer til klubben, så tar det tid å tilpasse seg nye spillere, og nye spillere å tilpasse seg laget.
DA170425 Vareide peker på at Stavanger står overfor store og komplekse utfordringer, demografisk utvikling, økende arbeidsledighet, klimaendringer og behov for å tilpasse ressursbruk etter nye økonomiske vilkår.
DA170425 Dette handler om å tilpasse aktivitetene i barnehagen etter den situasjonen man er i og de barna man har ansvar for.
VG170423 - Religion brukes for å vise forskjellene mellom de « gode borgerne » og de « onde », og bak ligger det en fordømmelse av muslimer, som noen som ikke kan tilpasse seg det franske samfunnet.
AP170423 Han sier turoperatørene måttet tilpasse seg etterspørselen og har redusert kapasiteten.
AP170423 Han sier turoperatørene måttet tilpasse seg etterspørselen og har redusert kapasiteten.
VG170422 - Det virker som klubbene har sett at de er nødt til å tilpasse seg inntektene.
VG170422 - Når vi får færre barn i skolen og flere eldre må vi tilpasse tjenestetilbudet til dette, mener han.
BT170422 Macron ønsker å « tilpasse Frankrike til verdens gang ».
AA170422 Årsaken var at det å tilpasse seg klimaendringer ble betraktet som å gi opp arbeidet med å kutte klimaskadelige utslipp.
AA170422 Trondheim er i gang med å tilpasse seg et klima i endring.
VG170421 Mens folk forventet at han skulle spille alle kamper og score tre mål i hver av dem, skal Streppel ha fortalt, så har treneren selv alltid vært klar over at det ikke kom til å bli så lett for en ung spiller å tilpasse seg et nytt lag, et nytt land og et nytt språk.
VG170421 I 2014 oppfordret medmor Hanne Langseth-Eide ( 37 ) NAV om å tilpasse nødvendige skjemaer for likekjønnede par.
VG170421 Etter å ha sett seg lei av at Hanne måtte signere som « far » på en rekke nødvendige skjemaer for foreldre, besluttet de våren 2014 å kontakte NAV via e-post for å oppfordre dem til å tilpasse skjemaene sine for likekjønnede par.
VG170421 - Det har snart gått tre år siden vi tok runden med NAV og oppfordret dem om å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnede par.
DN170421 Kulturen har endret seg og vi i den raskere kategorien må tilpasse oss, sier Hoff.
AA170421 Mørseth mener likevel at mediehuset har jobbet hardt for å tilpasse seg på en måte som gjør at leserne ikke blir skadelidende.
VG170420 Les mer om hvordan du kan tilpasse skjermen til Galaxy S8 i den fullstendige testen av Galaxy S8+ hos Tek.no ¶
DB170420 Vi må hente spillere fra en annen hylle enn de største norske klubbene og må tilpasse oss litt etter det.
SA170419 Hun måtte tilpasse huset den fantastiske utsikten.
BT170419 Hun måtte tilpasse huset den fantastiske utsikten.
AP170419 Mens kloner er avhengig av nye, sjeldne, mutasjoner for å tilpasse seg, gir sex oss en bedre evne til å utnytte den genetiske variasjonen som finnes i populasjonene.
AP170419 Disse nye sexutøverne viser seg å kunne tilpasse seg nye miljø raskere enn sine klonale venner.
AP170419 | Dikt : Kanskje vi må tilpasse oss byen og ikke omvendt ?
AP170419 Hun måtte tilpasse huset den fantastiske utsikten.
BT170418 Vi ser også at møtene medfører grunnleggende diskusjoner om balansen mellom det enkelte barns subjektivitet og betydningen av det å høre til i og tilpasse seg et fellesskap.
AP170418 - Disse dataene vil kunne brukes til å tilpasse tjenester til fordel for dere selv og på bekostning av aktørene som vil levere tjenester gjennom appen dere har.
AA170418 Ifølge Opplæringsloven skal skolen tilpasse opplæringen til den enkelte elev, og det gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer.
VG170417 Med spillere borte og ute med skade må vi tilpasse oss.
VG170417 - Måtte tilpasse oss ¶
DB170416 Da kan det være lurt å tilpasse lengden til plassen.
DN170415 Nå vil de tilpasse bransjenormene for rådgivning til robotrådgivere.
AA170415 Det handler om å tilpasse seg situasjonen.
DB170414 Rogers jobber nå med å tilpasse teatermanuskriptet til lerretet.
DB170414 Hvorfor er det okei å skifte kjønn for å tilpasse det ditt eget bilde av deg selv, men ikke for å tilpasse deg normene i samfunnet omkring ?
DB170414 Hvorfor er det okei å skifte kjønn for å tilpasse det ditt eget bilde av deg selv, men ikke for å tilpasse deg normene i samfunnet omkring ?
BT170414 Rogers jobber nå med å tilpasse teatermanuskriptet til lerretet.
AA170414 Rogers jobber nå med å tilpasse teatermanuskriptet til lerretet.
VG170413 Det ble fjernet fra loven i 2004, da Erdogan var statsminister og Tyrkia ville tilpasse seg EU-krav.
DB170413 - Det betyr alt fra å gjøre produktene kjent i markedet til å tilpasse laksen til de ulike landenes spisevaner.
VG170412 Han vil måte tilpasse seg en rolleendring dersom han skulle få sjansen på A-landslaget, der han så langt kun har fått knappe fem minutter i en privatlandskamp mot Estland i fjor.
DB170412 - Nato må fokusere på vår tids viktigste saker og tilpasse seg framtida.
DB170412 Tilpasse framtida ¶
DB170411 Netflix-utvalget vil for eksempel tilpasse seg landet du er i, dersom landet har Netflix.
DA170411 Høyre vedtok på sitt landsmøte tidligere i år å oppheve sexkjøploven, samt tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.
VG170410 Ofte vil konfliktene handle om i hvilken grad flertallet skal tilpasse seg enkeltmennesker eller små grupper som ønsker å bryte med samfunnets normer.
VG170410 For at kommunene skal kunne tilpasse sin økonomi fases loven ut slik : ¶ * 1 Maks skattesats for 2018 kan ikke utgjøre mer enn 4 promille ¶ * 1 Maks skattesats for 2019 kan ikke utgjøre mer enn 2 promille ¶
SA170410 Jeg må tilpasse meg systemet og en ny hverdag.
DN170410 Programvaren skal være smart nok til å tilpasse oppgaver til hver enkelt elevs nivå for å styrke undervisningen, men det har ingen ambisjoner om å gjøre lærerne arbeidsløse.
DB170410 Vi har dessuten jobbet med å tilpasse lysstyrken på blåfargen, forklarer Erling Fosse.
DB170410 På den andre sida skal jeg klare å tilpasse og tilrettelegge undervisninga for Abdi, en 17 år gammel gutt fra Syria, som skal be, fem ganger om dagen, i klasserommet, også midt under historieprøva.
DB170410 Det gjelder å tilpasse seg tildelingskriteriene og å holde seg inne med de rette folkene.
BT170410 Jeg må tilpasse meg systemet og en ny hverdag.
AP170410 Dette er livsnødvendig for at vi skal kunne tilpasse oss nåtidens miljø.
AP170410 Jeg må tilpasse meg systemet og en ny hverdag.
AP170409 Mye av arbeidet var å tilpasse den nye skolen til kvartalets karakter og historiske bygninger, og skolen knytter seg til deler av de eksisterende byggene for å hindre de nye volumene i å bli for dominerende, sier Reiten.
AP170407 Slik kan personen bedre forstå og tilpasse seg dine behov underveis og skape en trygg ramme for å utforske seksualiteten.
SA170406 Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet.
FV170406 Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet.
DN170406 Løsningen er å justere og modernisere samt holde dialog med aktørene for å tilpasse ordningen, understreker han.
DN170406 En normalisering av renten i USA vil skje gradvis og gir asiatiske land mulighet til å tilpasse seg.
DB170406 - Vi ønsket å være i forkant og tilpasse oss så langt som mulig i forhold til diskusjonen som har vært.
BT170406 Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet.
AP170406 Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet.
AA170406 Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet.
SA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
DN170405 Standard for Country Tourer er også siste generasjon av FlexRide, som sørger for å tilpasse støtdempere, styring, girskift og gassrespons basert på tre ulike innstillinger, « Standard », « Sport » og « Tour ».
DN170405 - Forbrukeren vet å tilpasse seg kredittinnstramminger, sier meglertopp. 5,5 prosent av de spurte svarte forbrukslån.
DB170405 - Han slet med språket og trengte nok litt tid på å tilpasse seg, men han leverte noen gode kamper og ga alltid 100 prosent.
BT170405 Både Venstre og KrF er nødt til å tilpasse seg for ikke å dø.
AA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
SA170404 Uansett hvor lang tid det tar, vil jeg tilpasse meg Eliteserien.
AP170404 Uansett hvor lang tid det tar, vil jeg tilpasse meg Eliteserien.
AA170404 Dersom læreren ikke klarer å tilpasse opplæringen og skape et godt læringsmiljø vil ikke elevene lære det vi ønsker at de skal lære.
SA170403 For å bøte på disse åpenbare manglene bør en etablere et langsiktig forskningsprogram for reiselivsnæringen på minimum 50 millioner kroner per år over en 10-års periode og tilpasse Forskningsrådets virkemidler til reiselivsnæringen. 3.
SA170403 - Vi er opptatt av å la eggprodusentene tilpasse sin produksjon i takt med myndighetenes krav.
DN170403 - Vi er opptatt av å la eggprodusentene tilpasse sin produksjon i takt med myndighetenes krav.
BT170403 For at mennesker med ulik bakgrunn skal føle at deres interesser ivaretas, må det vises hvor godt samfunnet klarer å tilpasse seg den etniske befolkningens forespørsler og behov.
DN170402 Ledere må tilpasse seg.
DN170402 For å overleve slike ekstreme situasjoner og steder, må man tilpasse seg og i noen tilfeller også akseptere og følge situasjonene.
DN170402 - Jeg har lært kunsten med å tilpasse meg veldig raskt.
DB170402 De fleste rederiene har virkelig gått inn for å tilpasse skip til ulike målgrupper, og fått det til, sier Rivera til Dagbladet.
AA170402 - Det er en vanlig art i Midt-Norge, og den har veldig stor evne til å tilpasse seg områder hvor det bor folk.
AP170401 Den svenske gratisavisa Nöjesguiden skriver at NRK har filmet fjerde sesong av tv-serien Skam på høykant - for å tilpasse seg mobilbruken til programmets unge målgruppe.
VG170331 MISFORNØYD : Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, synes NAV har brukt alt for lang tid på å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre til likekjønnede par.
SA170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
FV170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
DN170331 Vår overlevelse er avhengig av alt annet liv på planeten, og når klimaendringene endrer på dette livet er vi nødt til å tilpasse oss.
DB170331 Det må anses som en rimelig god tid til å tilpasse seg.
DA170331 Også begrepet « tilpasse » blir for trangt når en skal forklare reduksjonen ; og selv med en slik argumentasjon, skulle fremdeles Heimevernet bestått med 41.000 soldater i planverket.
DA170331 Det er også stor forskjell på en styrke med 41.000 soldatene Heimevernet har i dag og til en styrke på 38.000 soldatene som Heimevernet må tilpasse seg dersom stortingsflertallet opprettholder sitt vedtak.
AP170331 - Vi jobber kontinurelig med hvordan vi skal ta betalt for digitalt innhold, og med å tilpasse oss lesernes behov.
AA170331 - Vi ser at handel på nett i andre bransjer begynner å bli stort, og dagligvarebransjen må tilpasse seg dette.
VG170330 I Norge må alle tilpasse seg norsk kultur og verdier.
SA170330 Systemet skal tilpasse seg barna og familiene, ikke omvendt.
SA170330 Barnevernet skal tilpasse seg barna og familiene, ikke omvendt.
DB170330 For å bli en del av lokalsamfunn i Norge må innvandrere lære seg norsk og tilpasse seg vår kultur og normer og regler, sier Jensen videre.
DA170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
AP170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
AA170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
VG170329 Man bør tilpasse seg etter et nytt samfunn og nye kultur ut.
VG170329 IKKE GREIT : Etiopiske Bekele mener kvinner som bruker nikab må tilpasse seg samfunnet bedre.
VG170329 Det sier islam også, at man skal tilpasse seg lover og regler, påpeker han.
VG170329 Det blir vanskelig på jobb også, og det burde vi tilpasse oss.
DN170329 Blackrock er på langt nær de eneste som gjør store grep for å tilpasse seg ny teknologi.
DB170329 Man kan ikke gi dispensasjon og tilpasse fra øvelse til øvelse, men må finne noe fast som fungerer som et fellesreglement for alle militærøvelser.
DA170329 - IS vil kunne tilpasse seg en tilværelse i ørkenen, som andre terrororganisasjoner.
VG170328 Hamas forsøker å tilpasse seg en ny virkelighet, i likhet med alle de andre aktørene i spillet om Midtøsten.
DB170328 - Det vi gjør er egentlig å tilpasse oss bruken av midlertidig ansettelser til privat sektor.
BT170328 Jeg har behov for noe langsommere tempo og må tilpasse arbeidsoppgavene til det, men jeg er absolutt i funksjon igjen.
AA170328 AtB har erfart at å ikke tilpasse tilbudet til utviklingen også er en risiko, og gir store kostnader.
SA170327 - Han tente på ideen, og jeg gikk i gang med å tilpasse restaureringen til en ny, skreddersydd løsning som jeg redesignet, forteller Egeland, som tok utgangspunkt i moderne materialer.
AP170327 - Han tente på ideen, og jeg gikk i gang med å tilpasse restaureringen til en ny, skreddersydd løsning som jeg redesignet, forteller Egeland, som tok utgangspunkt i moderne materialer.
DB170326 Ved å trykke på « mer » får du flere valg der du kan tilpasse publikumet akkurat slik du vil.
DB170326 Et tannhjul vises dersom avsenderen har valgt å tilpasse publikumet.
DA170326 Europakjenner Mark Leonard tror ikke populistbølgen har stanset : enten fordi den har mer kraft i seg, eller fordi etablerte partier ikke ser noe annet valg enn å tilpasse seg politikken deres.
DB170325 ( Dagbladet ) : To ganger i året stiller nesten hele verden klokka enten fram eller tilbake for å tilpasse oss årstidene.
DA170325 Kalla, som ofte bruker litt tid på å tilpasse seg fristil etter å ha gått klassisk måtte slippe sammen med Weng.
BT170325 Til tross for dette velger vi å tilpasse oss samfunnets behov.
AP170325 Vi må tilpasse oss klimaendringene, sier Helgesen.
AA170325 For at vi skal kunne møte morgendagens utfordringer må vi være i stand til å tilpasse oss en stadig mer globalisert verden.
VG170324 Ikke helt ulikt innslaget « Trafikk og panikk » fra 1974, et stykke klassisk komikk der hverken Fleksnes eller den andre sjåføren har planer om å rikke seg en millimeter for å tilpasse seg den andre.
AP170324 Mens andre mener at dette må vi bare tilpasse oss, lokker Vedum med at det ikke behøver å være slik.
SA170323 En bør ikke endre personlighet, men tilpasse seg.
DB170323 Fotballen i England er fysisk, men det er den i Frankrike også, så jeg ville ikke hatt noe problem med å tilpasse meg.
DB170323 Poenget var snarere å koble humaniora på de eksisterende finansieringskanaler, og tilpasse disse den humanistiske forskningen.
BT170323 En bør ikke endre personlighet, men tilpasse seg.
AP170323 - Det er ingen grunn til at ikke Norge skulle klare å tilpasse seg press på kostnader og lavere priser og fortsette å utvikle sine ressurser, sier oljeeksperten, som leder IEAs avdeling for oljeindustrien og oljemarkedet.
AP170323 En bør ikke endre personlighet, men tilpasse seg.
SA170322 Dette handler om å ta i bruk ny og brukervennlig teknologi, og tilpasse behov som mange forbrukere har.
SA170322 Erlend Segberg ( 19 ) har forandret kroppen for å ta nye karrieresteg og tilpasse seg Steinar Pedersens krevende spilletid.
FV170322 Erlend Segberg ( 19 ) har forandret kroppen for å ta nye karrieresteg og tilpasse seg Steinar Pedersens krevende spilletid.
FV170322 En bør ikke endre personlighet, men tilpasse seg.
DN170322 - Vi setter pris på forsøkene på å tilpasse Tillerson.
DA170322 Vi har stadig videreutviklet tilbudet for å tilpasse det til behovet.
AP170322 Erlend Segberg ( 19 ) har forandret kroppen for å ta nye karrieresteg og tilpasse seg Steinar Pedersens krevende spilletid.
SA170321 Og har vi ikke bedre spillere å velge, så må jo jeg tilpasse meg.
FV170321 Og har vi ikke bedre spillere å velge, så må jo jeg tilpasse meg.
DB170321 Både på HMS-biten, personal-biten, og vi har forsterket drift og driftspersonalet i forhold til å nettopp kunne jobbe mer offensivt med å tilpasse rutene.
BT170321 Og har vi ikke bedre spillere å velge, så må jo jeg tilpasse meg.
AP170321 Og har vi ikke bedre spillere å velge, så må jo jeg tilpasse meg.
VG170320 Men mye veies opp av de utallige mulighetene til å tilpasse telefonen akkurat slik du vil ha den.
DN170319 Jeg vil derfor invitere partene i arbeidslivet til å bli med å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen : Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.
DN170319 - I så fall skal vi tilpasse oss en slik prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.
VG170318 - Det er bare en av de tingene Beijing må tilpasse seg til eller leve i en evigvarende syklus av raseri, sa tjenestemannen til Reuters. 3.
BT170318 » Den viktigste tråden var likevel at allmuen skulle tilpasse seg samfunnsordenen.
DB170316 I stedet for å videreføre punktet om søndagsåpne butikker, gikk landsmøtet inn for en formulering om å « tilpasse åpningstidene i handelsnæringen... ».
DB170316 De beste kan du selv justere luftmengden i, for å tilpasse motstand til kroppsvekt og kjørestil.
VG170315 Den største bomben, hvis vi ikke gjør mange av de tingene som IKT-utvalget peker på, og som egentlig hele samfunnet bærer preg av nå... hvis ikke klarer å tilpasse oss de endringene som er der, det er bomben, sier Røine.
SA170314 Skolen har til ulike tider blitt fylt opp med språk som overlesser visjonen : Den moderne elev skal utvikle seg målrettet, utvikle konkrete ferdigheter, dokumentere kompetansen, tallfeste kunnskapen og tilpasse seg.
DN170314 ¶ Mange av de smarte elementene i fremtidens kraftsystem er knyttet til at forbruk, lokale energilager og produksjon fortløpende kan tilpasse seg til situasjonen i kraftsystemet, for eksempel ved at noen typer forbruk reduseres hvis en feil oppstår, sier forfatteren.
DA170314 Da må vi som skoleeier strekkes oss og se hvordan vi kan tilpasse undervisningen slik at vi nettopp når fram til alle elevene - både gutter og jenter - på en god måte.
AP170314 - Vi skal tilpasse pengebruken etter den faktiske økonomiske situasjonen.
AA170314 - Vi skal tilpasse pengebruken etter den faktiske økonomiske situasjonen.
DB170313 Hun viser til den vedtatte formuleringen « Tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle. » - Så langt har jeg ikke sett noe tydelighet fra Høyre i denne saken, og det kan virke som om denne tåkete formuleringen er lagt inn i programmet for å ta oppmerksomheten fra hva partiet egentlig mener om søndagsåpe
DB170313 - Høyre-landsmøtet stemte ned forslaget om søndagsåpne butikker og vedtok i stedet formuleringen om å tilpasse åpningstidene i handelsnæringen til forbrukernes behov.
BT170313 Kvinner forventes å tilpasse seg andres behov og følelser, men får lite forståelse tilbake, uavhengig av om de er minoritetskvinner, voldtektsofre eller bare ikke ser forskjell på en transkvinnes penis og en manns penis.
BT170313 Kvinner forventes å tilpasse seg andres behov og følelser, men får lite forståelse tilbake, uavhengig av om de er minoritetskvinner, voldtektsofre eller bare ikke ser forskjell på en transkvinnes penis og en manns penis.
DB170312 Adaptiv « sports»-luftfjæring skal tillate å tilpasse kjøreegenskapene etter diverse kjøreforhold og ønsket kjørestil.
VG170311 Det ligger mange utfordringer i å tilpasse et tilbud til hver enkelt, men flere steder får de det til.
FV170311 Nå vil partiet bare " tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle ". ( ©NTB ) ¶
DB170311 Nå vil partiet bare « tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle ».
AP170311 Dette er vårt land, og hvis dere ikke kan tilpasse dere, kom dere til helvete ut, tilbake til deres eget land og kultur.
VG170310 At næringslivet har måttet tilpasse seg, kan kalles valgfrihet for pappaer og familier, det også.
BT170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
AP170310 - Når grensene endres i kommuner og fylkeskommuner, må også staten tilpasse seg, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 For å yte god pleie og omsorg må sykepleieren stadig tilpasse seg nye krav og utfordringer.
VG170309 « Konkurransen er under stadig endring for å tilpasse seg fotografenes hverdag », står det på hjemmesiden.
VG170309 - Politiet må tilpasse seg og følge etter på samme vis.
DB170309 16 LED-segmenter er integrert i hver av de smale frontlyktene, slik at tilsammen 32 enheter skifter mellom ulike lysmønstre for å tilpasse seg forankjørende og møtende trafikk og dermed bidra til økt sikkerhet på veien.
DB170309 Det er med andre ord ikke tilfellet at bedrifter trenger ekstra tid til å tilpasse seg den økonomiske situasjonen.
AA170309 - Politiet må tilpasse seg og følge etter på samme vis.
AA170309 Men det han hadde lært passet ikke på Hegra og den brokete gjengen med bønder, soldater og utrent personell han hadde der, så han måtte endre seg og tilpasse seg.
VG170308 Bistandsadvokaten forklarer at norske menn i større grad evner å tilpasse sin forklaring og væremåte på en måte som kommer dem til gode i saken, og at det kan være en fordel at de ligner mer på dem som skal dømme dem.
DN170308 DNB må derfor tilpasse organisasjonen for å møte små og mellomstore bedrifters behov fremover. », opplyser banken i en pressemelding ¶
VG170307 Forskeren Cass Sunstein ( 2007 ) har gått så langt som å si at det å tilpasse nyhetsbildet slik at man kun blir utsatt for innhold man allerede er tilbøyelig til å være enig i, er en fare for demokratiet.
SA170307 Og Trump må nødvendigvis tilpasse seg disse reaksjonene.
SA170307 En kontrakt med den ambisiøse engelske klubben kan være et perfekt sportslig steg for Forren, som i tilfelle kan bruke det neste halvåret på å tilpasse seg fram mot kommende sesong.
BT170307 Vi sosialiseres til å tilpasse atferden vår til potensielle overgripere.
BT170307 Trenger det virkelig å ses på som en naturkraft, som det er kvinners ansvar å tilpasse seg ?
BT170307 Er du en av dem som sier at man ikke kan tilpasse livene sine etter terrortrusler ?
AP170307 En kontrakt med den ambisiøse engelske klubben kan være et perfekt sportslig steg for Forren, som i tilfelle kan bruke det neste halvåret på å tilpasse seg fram mot kommende sesong.
VG170306 I mesterskap som VM og OL bør en kunne tilpasse det med riktige løyper, sier Skinstad, som skal være ekspertkommentator for Discovery under OL neste vinter.
DN170305 Småpartiene må tilpasse seg det store, dominante partiet.
DB170305 Samtidig slet England med å tilpasse spillet sitt til den nye situasjonen.
DB170305 Utvalgets forslag om et konsekvent individorientert pensjonssystem er basert på en snever forståelse av de behovene det offentlige pensjonssystemet skal dekke, og det virker helt urimelig å gi forslagene tilbakevirkende kraft for store grupper av kvinner som ikke lenger har en reell mulighet til å tilpasse seg endringene gjennom å øke sin deltakelse i arbeidsmarkedet.
DA170304 Det er denne virkeligheten kunst- og kulturinstitusjonene nå må tilpasse seg.
SA170303 Samtidig trenger han tid på å tilpasse seg den nederlandske fotballen, sier Streppel.
DA170303 De har fått anledning til å bo i Norge og får tilgang til alle våre goder, da må de oppfylle sin del av avtalen ; nemlig tilpasse norsk kultur og bli en del av oss.
BT170303 Samtidig trenger han tid på å tilpasse seg den nederlandske fotballen, sier Streppel.
AP170303 Samtidig trenger han tid på å tilpasse seg den nederlandske fotballen, sier Streppel.
SA170302 - Skal vi være relevante i fremtiden og med på utviklingen av markedet, må vi gjøre disse grepene nå og tilpasse tilbudet vårt til nordmenns nye TV-vaner.
FV170302 - Skal vi være relevante i fremtiden og med på utviklingen av markedet, må vi gjøre disse grepene nå og tilpasse tilbudet vårt til nordmenns nye TV-vaner.
DB170302 Jeg synes det er bra at tre av ti ikke savner noen ting når de er på ferie, det viser ønsket om å tilpasse seg og nyte ferien/reisen.
DB170302 Å tilpasse Vardø-radaren til bruk for rakettskjoldet vil være en særlig torn i øyet på russerne, fordi det bekrefter at begrunnelsen for rakettskjoldet - forsvar mot Iran - vil være en veldig tøyelig sannhet.
BT170302 - Skal vi være relevante i fremtiden og med på utviklingen av markedet, må vi gjøre disse grepene nå og tilpasse tilbudet vårt til nordmenns nye TV-vaner.
AP170302 - Skal vi være relevante i fremtiden og med på utviklingen av markedet, må vi gjøre disse grepene nå og tilpasse tilbudet vårt til nordmenns nye TV-vaner.
DN170301 - Jeg vil derfor invitere partene i arbeidslivet til å bli med å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen : Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier hun.
DB170301 Etaten hadde vist svært stor forståelse for hans vanskelige livssituasjon og gjorde det de kunne for å tilpasse arbeidssituasjonen de spesielle omstendighetene familien var havnet i.
DA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
AA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
VG170228 Vi ønsker ikke at han skal kunne tilpasse seg andres forklaringer, og så er det selvfølgelig viktig for oss at vi kan kartlegge særlig om dette drapet var planlagt og hva som var motivet, uten at han kan påvirke andre vitner, sier Omholt til VG.
VG170228 Men jeg har invitert partene til å gå gjennom permitteringsordningen for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
DN170228 - Ville dette vært lettere å kommunisere dersom det forelå et referat der det fremkom at disse diskusjonene allerede hadde vært oppe og markedet dermed tidligere hadde kunnet tilpasse seg at diskusjonen var høyere oppe på agendaen ?
DB170228 - De som er flinkest, er de som klarer å tilpasse seg etter tilstanden og ikke bare følger planen som de la for fire-fem måneder siden, mener Heming-jenta.
DB170228 En CV bør være ryddig, og ifølge Nav bør du tilpasse CV-en og sørge for å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på, hver gang du søker på en ny jobb.
DB170228 Et enkelt eksempel er hvordan den vil motta informasjon fra smartklokken din om hva slags form du er i og tilpasse seg og kjørestilen til det.
DB170228 og analyserer dem for å forstå, og tilpasse seg.
BT170228 Kunnskapsministeren demonstrerer ved unnlatelse at Høyre ikke har ambisjoner om å både redusere frafall, og tilpasse elevene til det teorifokuserte kunnskapssamfunnet.
AA170228 Vi som kjører bil må tilpasse oss, sier Arnt Einar Andersen.
AA170228 Vi ønsker ikke at han skal kunne tilpasse seg andres forklaringer, og så er det selvfølgelig viktig for oss at vi kan kartlegge særlig om dette drapet var planlagt og hva som var motivet, uten at han kan påvirke andre vitner, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG.
DN170227 Saudi-Arabia må tilpasse seg en ny hverdag med lavere oljepriser og økt konkurranse fra blant annet oljesandproduksjon og alternativ energi.
DB170227 16 LED-segmenter er integrert i hver av de smale frontlyktene, slik at tilsammen 32 enheter skifter mellom ulike lysmønstre for å tilpasse seg forankjørende og møtende trafikk og dermed bidra til økt sikkerhet på veien.
BT170227 SSB-forsker Lars Østbys erfaring er at innvandrere er flinke til å tilpasse seg norske forhold.
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
BT170227 SSB-forsker Lars Østbys erfaring er at innvandrere er flinke til å tilpasse seg norske forhold.
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
AP170227 Så langt i Lahti har flere av de norske langrennsløperne slitt med å tilpasse seg den nye drakten som ble lansert til mesterskapet.
DA170226 I motsetning til enkelte andre arter som sannsynligvis er i bedre stand til å tilpasse seg og å overleve klimaendringene enn oss, tror jeg dessverre ikke vi har så lenge igjen på jorden.
AP170226 SSB-forsker Lars Østbys erfaring er at innvandrere er flinke til å tilpasse seg norske forhold.
AP170226 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
VG170225 - Folk må ta det rolig og tilpasse farten.
DB170225 BRUK NÅR DET ER BILLIGST : Den nye strømmåleren kan hjelpe deg å tilpasse strømforbruket til varierende priser i løpet av døgnet.
DA170225 Kalla, som ofte bruker litt tid på å tilpasse seg fristil etter å ha gått klassisk måtte slippe sammen med Weng.
VG170224 Han må få tid og ro på seg til å tilpasse seg et vanlig liv igjen.
DB170224 I « Anno»-bobla måtte hun også tilpasse seg en konstruert versjon av 1537.
SA170223 Vi hadde allerede skjøvet kampen for å tilpasse oss dem.
DB170223 Deres beste sjanse til å tilpasse seg disse globale spillereglene er å holde sammen.
DA170223 Høyhastighetsprosjektet skal knytte til seg ledende kompetanse på området og skal benytte kunnskap fra stadige suksesshistorier fra utlandet og tilpasse de internasjonale erfaringene til norske forhold.
AP170223 - Å tilpasse veiene til nye typer transport er noe av det viktigste vi gjør i vårens store transportplan.
AP170223 Vi hadde allerede skjøvet kampen for å tilpasse oss dem.
AA170223 Konsernsjef Terje Male sier Møllergruppen har store oppgaver foran seg med å tilpasse seg de store endringene han mener kommer fort i bilbransjen.
DB170221 Hele premisset for nedskaleringsprossene som nå er i gang i Heimevernet, var å tilpasse det reelle antallet soldater til de politiske ambisjonene ved å redusere måltallet, som i mange år har vært høyere på papiret enn i virkeligheten.
VG170220 Men jeg brukte den kampen til å tilpasse meg weltervektklassen.
VG170220 Får jeg ikke oppgitt hvor lite eller mye samme forbilde spiser, må jeg selv tilpasse hvor mye mat kroppen min trenger.
DB170219 Noen unge kan også synes at det er patetisk når vi voksne legger på et smilefjes, så det handler rett og slett om å tilpasse kommunikasjonen sin til en mottaker, sier hun.
DN170218 Dette har verden ikke klart å tilpasse seg, advarte han.
DB170218 På den måten kan en klok mann tilpasse seg sin tids laster.
DA170218 Dette har verden ikke klart å tilpasse seg, advarte han.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
DB170217 Uber har slitt med reguleringer og forbud, mens Airbnb har måttet tilpasse seg lokal kultur og behov.
AP170217 Lagmannsretten ser bort fra 29-åringens forklaringer om hvor han var fra klokken 06.30 til 06.34 og mener de ikke er troverdige og « fremstår som konstruert for å tilpasse seg det som fremkommer av video.
DN170216 Handlingsregelen ¶ | - Det vi gjør er å tilpasse kartet etter terrenget ¶
DN170216 - Det vi gjør er å tilpasse kartet etter terrenget, sier finansminister Siv Jensen.
DN170216 For å tilpasse seg utviklingen i dagligvaremarkedet har Nortura etablert datterselskapet Norfersk som skal eksklusivt betjene Norgesgruppens kjeder Meny, Spar og Kiwi med produkter av storfe, svin og lam.
DB170216 Nå sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen at nedjusteringen fra fire til tre prosent dreier seg om å tilpasse kartet til terrenget, fordi den forventede realavkastningen av Oljefondet ikke lenger er på fire prosent..
DA170216 Selskapet sier de vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene, og at driftsstans på gasskraftverket vil føre til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 250.000-300.000 tonn per år fra Mongstad.
DA170216 Selskapet startet høsten 2016 en prosess for å tilpasse organisasjonen til endrede markedsforhold, forvaltningskapital og strategi.
DA170216 Kundene er tjent med et forvaltningsselskap som kontinuerlig kan mestre og tilpasse seg ulike markedsforhold.
DA170216 Det tar noen minutter å tilpasse seg den impresjonistiske animasjonen, men det er en særegen stil som kler denne langveisfarende filmen godt.
AP170216 Forsvarsminister James Mattis kalte hovedkvarteret i Brussel for « mitt andre hjem » da han ankom møtet og begynte sin kunngjøring med å snakke om Russlands inntog i Ukraina og NATOs behov for tilpasse seg.
VG170215 På trappen til Jens Stoltenberg, sa Mattis også at NATO må tilpasse seg et endret trusselbilde.
DN170215 Statoil vil også tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene.
DB170215 Det er heller ingenting i veien for å tilpasse modellene til å inkludere organisert lønnsdannelse.
DA170215 Selskapet sier de vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene, og at driftsstans på gasskraftverket vil føre til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 250.000-300.000 tonn per år fra Mongstad.
AP170215 Selskapet sier de vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene, og at driftsstans på gasskraftverket vil føre til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 250.000 - 300.000 tonn per år fra Mongstad.
AP170215 Selskapet sier de vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene, og at driftsstans på gasskraftverket vil føre til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 250.000 - 300.000 tonn per år fra Mongstad.
AA170215 Selskapet sier de vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene, og at driftsstans på gasskraftverket vil føre til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 250.000-300.000 tonn per år fra Mongstad.
AA170215 NVE mener de smarte målere vil gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie.
DN170214 NVE mener de smarte målere vil gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie.
DN170214 To av tre mener at de i fremtiden må endre rutiner og prosedyrer for å tilpasse seg den kommende forordningen.
DB170214 NVE mener de smarte målere vil gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie. ( ©NTB ) ¶
DA170214 Verden og vi er i konstant endring, og kommunedelplanen fra 2001, med en justert områdeplan for den nordre delen, er moden for å tilpasse seg den nye verdenen og framtidens smarte byer.
AA170214 Serbia må dessuten gradvis tilpasse seg EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, blant annet forholdet til Russland.
AA170214 NVE mener de smarte målere vil gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Selv om det er guffent for menneskene som opplever det, så har det jo enda ikke blitt så ille at vi ikke kan klare å tilpasse oss.
VG170213 I en verden hvor USAs klimaforpliktelser ser svært usikre ut og hvor EU sliter med å tilpasse seg en virkelighet uten Storbritannia, kan Kina innta en ledende rolle innen ren teknologi, bærbare løsninger og utslippskutt.
VG170213 Schiøtz Wibye advarer mot å tilpasse oss islamismen, og vi må kreve at det snakkes norsk i moskeene.
DN170213 To av tre mener at de i fremtiden må endre rutiner og prosedyrer for å tilpasse seg den kommende personvernforordningen.
DN170213 En løsning kan være å benytte den strukturen som er på plass i BankAxept, men det må kobles opp og tilpasse bankenes behov, sier han.
AA170212 Mange hundeeiere er flinke til å tilpasse hverdagen til den aldrende hunden.
SA170211 « Mange innsatte sliter med å tilpasse seg et nytt liv utenfor murene, derfor er den faste psykologstillingen i rusmestringsenheten så viktig », skriver Karl Olaf Sundfør og Målfrid J.
SA170211 Mange innsatte sliter med å tilpasse seg et nytt liv utenfor murene, derfor er den faste psykologstillingen i rusmestringsenheten så viktig.
AP170211 Mange hundeeiere er flinke til å tilpasse hverdagen til den aldrende hunden.
VG170210 Det er likevel ikke en umulig oppgave å tilpasse DGF de krav EMD og EU-domstolen oppstiller.
VG170210 - Jeg er flink til å tilpasse meg situasjoner og lage nye rutiner - og jeg føler livet mitt har gått « from paradise to prison », eller fra himmel til helvete.
DA170210 - Men det vil de tilpasse seg etterhvert, sier Deila, som ser fram til å møte Manuel Pelligrini.
AP170210 Hun har trukket partiet til venstre i den økonomiske politikken, ikke minst for å tilpasse seg partiets voksende skare av arbeiderklassevelgere.
VG170209 - Vi er i en situasjon hvor Kina er fremvoksende og har en dominerende posisjon i Sørøst-Asia, hvor USA, som tidligere har hatt en helt overlegen maktposisjon, nå må tilpasse seg en maktforskyvning, og en verden hvor de ikke lengre er like dominerende, sier Øystein Tunsjø.
SA170209 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har gitt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag å tilpasse HV-styrkene til Stortingets vedtak fra november i fjor.
DB170209 - Det hender at du må tilpasse deg for å hjelpe laget.
DB170209 Arbeiderpartiet bør snarere lede an i et arbeid for å tilpasse også pensjonsordningene i offentlig sektor en virkelighet hvor stadig færre arbeidere må betale for stadig flere pensjonister.
AA170209 Utstillingen viser hvordan unge duöjjie-utøvere i dag jobber med å utvikle og tilpasse duöjjie ( samisk håndverk ), til samtiden.
VG170208 I det åpne brevet, som han adresserer til hele Nederland, betegner han et økende ubehag over at folk kommer til landet og nyter godt av landets frihet, men misbruker den samme friheten, nekter å tilpasse seg og avviser landets verdier.
SA170208 Mange forteller om et press om å jobbe mest mulig og å tilpasse familiens liv til arbeidsgivers og arbeidslivets behov.
FV170208 - Det er viktig å tilpasse farten.
FV170208 Det har vært mye styr med å finne den riktige setupen ( tilpasse utstyret ).
DN170208 - Vi har gjort en rekke grep for å tilpasse oss markedet, inkludert kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer, men også betydelige investeringer i utvikling av nye prioriterte produkter og løsninger.
BT170208 - Det er viktig å tilpasse farten.
AP170208 - Det er viktig å tilpasse farten.
AA170208 Samtidig er det nødvendig å tilpasse mottakskapasiteten etter behovet for mottaksplasser, svarer statsråden.
AA170208 I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer.
AA170208 - Det er viktig å tilpasse farten.
SA170207 Det har vært mye styr med å finne den riktige setupen ( tilpasse utstyret ).
SA170207 Vi må gjøre det vi kan for å sinke klimaendringene, men vi må også tilpasse oss virkeligheten.
DB170207 Det er lettere å tilpasse kjøretilbudet gjennom Uber som sikrer høyere pris når etterspørselen er stor, enn løyvesystemet til taxibransjen.
BT170207 Det har vært mye styr med å finne den riktige setupen ( tilpasse utstyret ).
BT170207 Vi må gjøre det vi kan for å sinke klimaendringene, men vi må også tilpasse oss virkeligheten.
AP170207 Dermed kan de tilpasse forvaltningen til de svært spesielle tidene med høy prising av både aksjer og lånepapirer og stor fare for at begge faller i verdi samtidig, sier han.
AP170207 Dermed kan de tilpasse forvaltningen til de svært spesielle tidene med høy prising av både aksjer og lånepapirer og stor fare for at begge faller i verdi samtidig, sier han.
AP170207 Dermed kan de tilpasse forvaltningen til de svært spesielle tidene med høy prising av både aksjer og lånepapirer og stor fare for at begge faller i verdi samtidig, sier han.
AP170207 Nå har Høyre moderert eget syn og går bare inn for å « tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre i tiden når forbrukerne ønsker å handle.
AP170207 Det har vært mye styr med å finne den riktige setupen ( tilpasse utstyret ).
AP170207 Vi må gjøre det vi kan for å sinke klimaendringene, men vi må også tilpasse oss virkeligheten.
VG170206 Noen folk trenger mye tid på å tilpasse seg ligaen, lagkameratene og alt det andre, men denne fyren bare gikk rett inn.
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
VG170206 Ofte ender jakten på det som binder oss nordmenn sammen, den norske fellesidentiteten, ut i uklare formaninger om at våre nye landsmenn må tilpasse seg det som er « typisk norsk ».
DB170206 Jeg tenker jo at man ikke lager nye tog uten å tilpasse dem perrongen.
DB170206 Det ble imidlertid for mye moderasjon og liberal konsensus for utvalgsmedlem Toje, som mente det ble stilt for få krav til innvandrere om å tilpasse seg norsk kultur, at utvalget underslo at etniske nordmenn kommer til å bli mindretall i Norge i framtida, og at det er for dyrt å øke kompetansen til våre nye landsmenn.
DB170206 Andre nyheter er blant annet muligheten for å sette et skjermbilde man har tatt som bakgrunnsbilde i systemgrensesnittet, en mer kompakt hurtigmeny og en ny varseloversikt, der du også kan tilpasse hva slags type varsler du vil se i sprettoppbokser. 4.50-oppdateringen er nå sendt ut til utvalgte betatestere og vil typisk bli lansert for alle i løpet av noen uker.
BT170206 - Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt, sier Hussaini.
AP170206 Dermed kan de tilpasse forvaltningen til de svært spesielle tidene med høy prising av både aksjer og lånepapirer og stor fare for at begge faller i verdi samtidig, sier han.
AP170206 Dermed kan de tilpasse forvaltningen til de svært spesielle tidene med høy prising av både aksjer og lånepapirer og stor fare for at begge faller i verdi samtidig, sier han.
AA170206 - Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt, sier Hussaini.
VG170205 Men selv 911 må tilpasse seg en fremtid med stadig lavere utslipp, og både analytikere og media mener fremtidens sportsbiler blir ladbare, sier Blume.
VG170204 For å tilpasse seg den oppfinnsomme rollefiguren brukte Till tid på å se en haug av episoder fra den originale TV-serien og trente så mye han maktet.
VG170204 Grindeanu har sagt at formålet er å tilpasse straffeloven til grunnloven og bedre situasjonen i overfylte fengsler.
SA170203 Skepsisen den gangen bygde på at han ikke ville kunne tilpasse seg en rolle som underordnet treneren.
DN170203 Han legger til at selskapets kunder er flinke til å tilpasse seg eget databruk.
DB170203 Han forteller at han ikke var mentalt klar for overgangen, og sleit med å tilpasse seg miljøet, kulturen, treningen og ernæringen.
DB170203 Han oppmuntret folkene i departementet til å bruke sine « naturlige og velutviklede evner til å tilpasse seg endringene her hjemme ».
AP170203 Myndighetene synes tydeligvis at det er greit at særavgifter ikke skal betales ved denne type import, og da er vi nødt til å tilpasse oss rammebetingelsene, sier han.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
AP170203 Skepsisen den gangen bygde på at han ikke ville kunne tilpasse seg en rolle som underordnet treneren.
DB170202 Og når selskapene vet nøyaktig hva kundenes behov her, kan de bedre tilpasse investeringene sine, påpeker Guro Grøtterud.
DB170202 - Kundene selv vil slippe å lese av måleren, kunne tilpasse forbruket sitt for å spare penger og få mulighet til å selge egenprodusert strøm, skriver Grøtterud i en e-post til Dinside.
SA170201 Spillerne finner det vanskelig å tilpasse seg hans stil.
SA170201 Han er også noe mer villig til å tilpasse stilen til spillemateriellet enn det Drillo var. 2.
SA170201 Det blir garantert endringer i måten å spille på, men jeg antar at han vil gi de aller fleste av dem som har vært med en sjanse til å tilpasse seg en ny filosofi.
FV170201 Spillerne finner det vanskelig å tilpasse seg hans stil.
FV170201 Han er også noe mer villig til å tilpasse stilen til spillemateriellet enn det Drillo var. 2.
FV170201 Det blir garantert endringer i måten å spille på, men jeg antar at han vil gi de aller fleste av dem som har vært med en sjanse til å tilpasse seg en ny filosofi.
DN170201 Vi vil ikke gå hele veien, men må tilpasse oss virkeligheten.
DB170201 Vi prøvde ulike måter å tilpasse oss ulike tidssoner.
BT170201 Spillerne finner det vanskelig å tilpasse seg hans stil.
BT170201 Han er også noe mer villig til å tilpasse stilen til spillemateriellet enn det Drillo var. 2.
BT170201 Det blir garantert endringer i måten å spille på, men jeg antar at han vil gi de aller fleste av dem som har vært med en sjanse til å tilpasse seg en ny filosofi.
AP170201 Regjeringen arbeider med å tilpasse lovverket.
AP170201 Regjeringen arbeider med å tilpasse lovverket.
AP170201 Spillerne finner det vanskelig å tilpasse seg hans stil.
AP170201 Han er også noe mer villig til å tilpasse stilen til spillemateriellet enn det Drillo var. 2.
AP170201 Det blir garantert endringer i måten å spille på, men jeg antar at han vil gi de aller fleste av dem som har vært med en sjanse til å tilpasse seg en ny filosofi.
VG170130 « Han lytter godt til irettesettelser og er svært lærenem, så jeg tror ikke en medeier vil ha noen problemer med å tilpasse han til sitt behov. » - Responsen er svært bra, jeg har ikke kommet gjennom alt ennå.
SA170130 Programmet : ¶ 19.00 : Velkommen ved Hå-ordfører Jonas Skrettingland ¶ 19.10 : Ole Christian Hallesby, rådgiver og regnskapsfører for landbruket : Hvordan skal bonden forholde seg til og tilpasse seg dagens politikk ? 19.40 : Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ). 20.10 : Pause.
DB170130 Rense og plombere ( sand/skum ) olje/parafintank : 16.000 ¶ Tilpasse oljekjel til fyring med biobrensel : 17.000 ¶
AP170130 Statsminister Solberg møter allerede krav om at Norge må tilpasse sin politikk for å demme opp for uheldige konsekvenser av USAs nye politikk.
DB170129 At det er noe man kan lære om og tilpasse seg til, framfor at det er noe som må fikses, sier Roen om Odiele.
DB170129 At det er noe man kan lære om og tilpasse seg til, framfor at det er noe som må fikses, sier Roen om Odiele.
AP170129 Og dette er nok helt avgjørende - skal man ta del i og tilpasse seg det norske fellesskapet, må man også kunne føle seg velkommen og akseptert.
AP170129 Og dette er nok helt avgjørende - skal man ta del i og tilpasse seg det norske fellesskapet, må man også kunne føle seg velkommen og akseptert.
DB170128 I dag må mange studenter, særlig de som tar et mindre profesjonsrettet studium, selv finne ut av hvordan de kan tilpasse det de lærer til jobben de skal fylle, ofte gjennom tidkrevende prøving og feiling.
SA170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser.
FV170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser.
DN170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser.
AP170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser.
DB170125 ¶ BREV : ( Dagbladet ) : Nederlands statsminister Mark Rutte tar i et åpent brev til landets innbyggere til orde for at de « som nekter å tilpasse seg, og kritiserer våre verdier bør oppføre seg som vanlig, eller forsvinne ».
DB170125 ( Dagbladet ) : Nederlands statsminister Mark Rutte tar i et åpent brev til landets innbyggere til orde for at de « som nekter å tilpasse seg, og kritiserer våre verdier bør tilpasse seg, eller forsvinne ».
DB170125 ( Dagbladet ) : Nederlands statsminister Mark Rutte tar i et åpent brev til landets innbyggere til orde for at de « som nekter å tilpasse seg, og kritiserer våre verdier bør tilpasse seg, eller forsvinne ».
DB170125 Og det krever at vi reflekterer over måter å tilpasse oss forandring, ikke bare begrense den.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
DB170124 Opprinnelig skulle vi holde på i tre dager, og så fikk vi beskjed om å tilpasse oss to dager.
DB170123 De enorme mengdene med data om folks handlevaner kan butikkene bruke til å tilpasse seg.
SA170122 Jeg vil ikke tilbake til en helsetjeneste der den enkelte må tilpasse seg systemet.
BT170121 Selv om det er forståelig at norske bønder blir redde og urolige ved ulvens nærvær, er næringene som benytter seg av naturens ressurser nødt til å tilpasse seg naturen.
SA170120 Siden rammene lå klare har generalsekretær Inge Andersen og hans stab jobbet for å tilpasse seg en hverdag med færre disponible kroner.
FV170120 Siden rammene lå klare har generalsekretær Inge Andersen og hans stab jobbet for å tilpasse seg en hverdag med færre disponible kroner.
BT170120 Dette er noe vi må tilpasse oss, sier Opedal.
BT170120 Siden rammene lå klare har generalsekretær Inge Andersen og hans stab jobbet for å tilpasse seg en hverdag med færre disponible kroner.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur, mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur, mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170120 Siden rammene lå klare har generalsekretær Inge Andersen og hans stab jobbet for å tilpasse seg en hverdag med færre disponible kroner.
DN170119 I stedet for å stange hodet i veggen vil vi tilpasse oss, og Atea er en veldig god mulighet til nettopp det, sier gründer Karen Dolva ( 26 ) i No Isolation til DN.
DN170119 I stedet for å stange hodet i veggen vil vi tilpasse oss, og Atea er en veldig god mulighet til nettopp det, sier gründer Karen Dolva ( 26 ) i No Isolation til DN.
DB170119 Dessuten kan du tilpasse hvordan tastaturet skal foreta aurokorrigering, om det skal forutse neste ord, tillate stygge ord og den slags.
DN170118 Mediehus bruker cookies både for å hjelpe å huske innlogging, men også for å følge med på hva du interesserer deg for og tilpasse innholdet eller tjenestene.
DN170118 Kroppen må tilpasse seg en hardere virkelighet.
DB170118 Vi valgte imidlertid å lytte til medarbeiderne og å tilpasse oss det vi oppfattet var deres ønske ».
DB170117 * Tilpasse finansieringsmodellene for at nettkonsultasjoner i større grad kan erstatte fysisk oppmøte.
DB170117 De Kontraherende Parter skal treffe de nødvendige tiltak for å opprettholde bestandene av vill flora og fauna eller å tilpasse dem til et nivå som særlig svarer til de økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, tatt i betraktning de økonomiske og rekreasjonsmessige krav og behovene til underarter, varieteter eller typer som lokalt er i fare.
DB170117 Storbritannia skal ikke være « halvt inne, halvt ute » av EU, sa May, og landet skal heller ikke tilpasse seg en avtale som andre land har med EU, noe som tydeligvis sikter til Norge og EØS-avtalen.
BT170117 Lærernes sentrale arbeidstidsavtale fryses, og man må stå fritt lokalt på hver enkelt skole til å tilpasse til de lokale forholdene.
BT170117 Lærernes sentrale arbeidstidsavtale fryses, og man må stå fritt lokalt på hver enkelt skole til å tilpasse til de lokale forholdene.
DB170116 Men han må uansett tilpasse seg sterke politiske institusjoner i USA.
DN170115 Vi må tilpasse oss til denne nye konteksten.
DN170115 Vi må kunne tilpasse oss de lokale markedene.
DB170115 Det er en stor fordel å ta tak i midtbanekrigen tidlig, for det gjør at motstanderne må tilpasse seg deg.
BT170115 Kommunene kan til en viss grad tilpasse dette arbeidet slik at det passer den enkelte kommune, men det må foregå en registrering, verdisetting og kartfesting.
AP170115 Punkt for punkt tar den for seg hvordan Veivesenet må tilpasse utbyggingen til at de får bygge ett kort strekk, og ikke et langt, samtidig som de må ta hensyn til at det tross alt er planlagt videre utbygging.
DN170114 Han mener det også vil gi økt sikkerhet og bedre muligheter til å tilpasse tilbudet.
SA170113 Vi kan ikke gjøre noe med været, men vi kan prøve å tilpasse oss slik at det ble best mulig forhold, sa en tydelig irritert Kjetil Jansrud til TV 2.
SA170113 - Det er ikke enkelt å tilpasse seg så raskt, men jeg synes han klarte seg bra.
DB170113 Foto : Pål Joakim Pollen EGEN APP : Via Google Home.appen kan du tilpasse Chromecast Ultra slik du vil, blant annet ved å velge hva slags bilder som skal vises når den ikke er i bruk, tillate gjestemodus og den slags.
BT170113 Vi kan ikke gjøre noe med været, men vi kan prøve å tilpasse oss slik at det ble best mulig forhold, sa en tydelig irritert Kjetil Jansrud til TV 2.
AP170113 Melby påpeker at administrasjonen vanligvis vil tilpasse seg til sine forventninger om hvordan sjefen opptrer.
AP170113 Melby påpeker at administrasjonen vanligvis vil tilpasse seg til sine forventninger om hvordan sjefen opptrer.
AP170113 Vi kan ikke gjøre noe med været, men vi kan prøve å tilpasse oss slik at det ble best mulig forhold, sa en tydelig irritert Kjetil Jansrud til TV 2.
AP170113 - Det er ikke enkelt å tilpasse seg så raskt, men jeg synes han klarte seg bra.
DN170112 Lyden tilpasses brukerens hørsel og kan tilpasse seg dager hvor man for eksempel er forkjølet.
DN170111 For viseadministrerende direktør Timothy Warrington handler en lavere bemanning hovedsakelig om å tilpasse seg fremtiden.
DB170111 Jeg er mye mer redd for at teknologiske endringer vil skje så raskt at vi ikke klarer å tilpasse oss som mennesker, enn at de vil skje tregere, sier Rogoff, ifølge Finansavisen.
DB170111 Men han var også en revolusjonær som ville tilpasse den iranske økonomien til omverdenen.
BT170111 Hun skrev på sin facebookside : « Jeg mener de som kommer til Norge må tilpasse seg samfunnet vårt.
SA170110 - Jeg tror at Ødegaard vil klare å tilpasse seg på en fin måte.
FV170110 Det er nokså enkelt for spillere fra Skandinavia å tilpasse seg, sier den tidligere proffen, som dro videre til Fulham.
FV170110 - Enkelt å tilpasse seg ¶
BT170110 La heller skolen tilpasse seg barnet.
BT170110 La heller skolen tilpasse seg barnet.
AP170110 - Jeg tror at Ødegaard vil klare å tilpasse seg på en fin måte.
SA170109 Det er nokså enkelt for spillere fra Skandinavia å tilpasse seg, sier den tidligere proffen, som dro videre til Fulham.
SA170109 - Enkelt å tilpasse seg ¶
BT170109 Det er nokså enkelt for spillere fra Skandinavia å tilpasse seg, sier den tidligere proffen, som dro videre til Fulham.
BT170109 - Enkelt å tilpasse seg ¶
AP170109 Det er nokså enkelt for spillere fra Skandinavia å tilpasse seg, sier den tidligere proffen, som dro videre til Fulham.
AP170109 - Enkelt å tilpasse seg ¶
DB170108 Men som videoen understreker, handler det aldri om å tilpasse seg konvensjonene.
BT170108 For å oppnå best mulig resultat, kan det i dag se ut som at resultatene som skal oppnås, er viktigere enn å tilpasse lærestoffet til de evnene og forutsetningene elevene har.
DB170107 Spørsmålet er også hvordan den enkelte klarer å tilpasse teknikken til skia.
BT170107 Selv om det i en viss grad lar seg gjøre å foreta diverse innstramninger for å tilpasse seg gitte levekår, tærer det svært hardt på økonomien og livskvaliteten.
DN170106 BeoPlay M5 er designet av Cecilie Manz og har i likhet med andre Beoplay-høyttalere utskiftbare ulltrekk slik at man kan tilpasse høyttaleren til resten av interiøret i huset.
DB170106 I stedet for å tilpasse seg Norgesgruppen vil de kjøre sitt eget løp.
AP170106 Erfaringene fra sæddonasjon viser at lovgivere evner å kontrollere og tilpasse .
DN170105 Vaskemaskinene får kunstig intelligens, og kan tilpasse temperaturen etter hardheten i vannet.
AP170105 Amerikanerne klarte å tilpasse seg, sier Saltvedt.
DN170104 * Hvordan skal velferden reformeres for på en bedre måte tilpasse seg endringene i arbeidslivet ?
DB170104 * Ap vil også tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet bedre til behovene i arbeidslivet.
BT170104 Jobben er å tilpasse seg på best mulig måte.
BT170104 - Jo flere som blir med, jo enklere vil det være å tilpasse tilbudet ved å differensiere litt.
DB170102 Når produsenter forsøker å tilpasse seg publikums ønsker kan de forsterke problemene.
DB170102 Noen som produserer for et massemarked vil nødvendigvis måtte tilpasse seg preferanser som ikke nødvendigvis er gode.
FV170101 Det er samme bommen for alle, og det er bare å tilpasse seg, sier trener Stöckl.
BT170101 Det er samme bommen for alle, og det er bare å tilpasse seg, sier trener Stöckl.
BT170101 - Mange av problemene mine går på å tilpasse teknikken til nytt utstyr.
SA161231 Det er samme bommen for alle, og det er bare å tilpasse seg, sier trener Stöckl.
AP161231 Norsk økonomi vil trenge mange år på å tilpasse seg.
AP161231 Han mener selv klimaendringer ikke er noe å bry seg om fordi " vi vil tilpasse oss det som skjer ".
AP161231 Han mener selv klimaendringer ikke er noe å bry seg om fordi " vi vil tilpasse oss det som skjer ".
AP161231 Det er samme bommen for alle, og det er bare å tilpasse seg, sier trener Stöckl.
FV161230 - Mange av problemene mine går på å tilpasse teknikken til nytt utstyr.
DB161226 - Vi prøver å tilpasse konseptene til markedet.
AA161226 - Vi tar ingen sjanser med været, og må tilpasse rutene når vi står ovenfor værforhold som vi har opplevd denne jula.
AP161224 De registrerer hvor fort alt rundt beveger se, og skal tilpasse kjøring, hastighet og avstander til dette.
AP161219 Reiseselskapet har økt fra fem til seks kilo for å tilpasse oss de øvrige flyselskapene i Thomas Cook-gruppen.
AA161219 Reiseselskapet har økt fra fem til seks kilo for å tilpasse oss de øvrige flyselskapene i Thomas Cook-gruppen.
AP161211 Det betyr at vi har en skole som ikke klarer å tilpasse undervisningen uavhengig hvilket kjønn man har, og det bør politikerne og hele Skole-Norge ta på det groveste alvor.
AP161207 Jeg trengte bare en måte å tilpasse meg den nye situasjonen på.
AP161207 - Det er ikke noe ukjent problem at mange sliter med å tilpasse seg en ny hverdag.
DN161205 Sony har også de beste mulighetene til å tilpasse lyden til de hodetelefonene man bruker.
AP161202 Rike indere og folk fra middelklassen har klart å tilpasse seg ved å bruke kredittkort eller bruke andre former for digital betalingsformer, men det er ikke mulig for flere hundre millioner fattige indere som ikke engang har bankkonto.
BT161123 Men er ikke det aller viktigste å faktisk kunne tilpasse seg og overleve i det samfunnet vi er født inn i ?
AP161121 - Jo flere som blir med, jo enklere vil det være å tilpasse tilbudet ved å differensiere litt.
SA161116 Jeg mener det blir rart og en liten unnlatelsessynd hvis vi skal tilpasse oss så mye at vil vi unnlater å ta med den viktigste delen av hvorfor vi feirer jul.
AP161114 Jeg er uenig i at skolens læreplan, Norges helligdager, ferier og butikkenes åpningstider har måttet tilpasse seg etter en religion under halvparten av folket tror på.
AP161114 Hele det norske folket skal ikke tilpasse seg til dette.
AP161104 Men du må tilpasse deg været.
SA161023 - Magemusklene er veldig strekt over livmoren under svangerskapet, og trenger tid til å tilpasse seg før man kan begynne med hard trening.
BT161023 - Magemusklene er veldig strekt over livmoren under svangerskapet, og trenger tid til å tilpasse seg før man kan begynne med hard trening.
AP161022 Hun ville bare påpeke at innvandrere må tilpasse seg arbeidsmarkedet, og at for eksempel restaurantansatte må kunne servere alkohol og svinekjøtt selv om de ikke konsumerer den slags selv.
AP161018 Også i Dagbladet tirsdag oppfordrer Listhaug innvandrere til å tilpasse seg norsk levesett, blant annet ved ikke å dekke til ansiktet sitt.
BT161011 Hvor lang batterilevetid trenger du?Når du først har kjøpt et par : Bruk god tid på å tilpasse gummi-/skumputer og eventuelle ørevinger.
DN161002 Begge deler skal gjøres ved hjelp av avansert maskinlæring, som automatisk skal kunne tilpasse forbruk til alt fra strømpriser som varierer gjennom døgnet til ditt hus og ditt bruksmønster.
VG160916 Heller enn å tilpasse til det eksisterende og se helhetlige løsninger velger politikerne minste motstands vei og setter seg i fanget på byggherren.
AP160905 » - Mens terrorister og andre kriminelle ganske enkelt kan tilpasse seg det nye regelverket ved å kryptere meldingene eller ved å sende brev.
AP160905 » - Mens terrorister og andre kriminelle ganske enkelt kan tilpasse seg det nye regelverket ved å kryptere meldingene eller ved å sende brev.
AP160901 - Oslo er en relativt trygg by å sykle i, men det er fordi de ulike gruppene er gode til å tilpasse seg, påpeker hun.
AP160901 - Men også fordi de hurtig kan bytte mellom ulike arenaer ; fra gate til fortau, eller fra sykkelfelt til gate når sykkelfeltet opphører, er det denne gruppen som i størst grad må tilpasse sin adferd underveis, påpeker hun.
SA160729 Hun mener leietagere muligens må tilpasse seg med tanke på beliggenhet, type bolig og hva de har råd til å leie.
FV160729 - Utviklere vil ofte tilpasse programvaren til de nyeste mobil- eller PC-modellene på markedet, som gjerne er betydelig kraftigere og raskere enn de gamle.
BT160729 Hun mener leietagere muligens må tilpasse seg med tanke på beliggenhet, type bolig og hva de har råd til å leie.
AP160729 Hun mener leietagere muligens må tilpasse seg med tanke på beliggenhet, type bolig og hva de har råd til å leie.
SA160728 - Utviklere vil ofte tilpasse programvaren til de nyeste mobil- eller PC-modellene på markedet, som gjerne er betydelig kraftigere og raskere enn de gamle.
AP160723 De har ikke hatt tid til å tilpasse seg.
SA160714 Hvis vi skal lykkes med turismen, må vi tilpasse oss underveis.
AP160707 Men de strenge våpenlovene i Massachusetts legger kraftige restriksjoner på hvor store magasiner man kan bruke og hvordan man kan tilpasse slike våpen.
BT160705 Finansnæringen kommer til å tilpasse seg innføring av en finansskatt.
BT160701 Men hvordan undervisningen skjer bør det være stor åpning for å variere og tilpasse slik man selv mener passer best til faget og læringen.
AP160628 - Men vi må tilpasse oss.
AP160628 - Men vi må tilpasse oss.
NL160621 For å tilpasse vår videregående skole til framtiden må vi saldere driften innenfor opplæring.
NL160621 Denne regelen er satt for å kunne tilpasse tilbudet etter elevtallet.
AP160621 - Det tar litt tid å tilpasse seg livet her.
SA160617 Det handler om å tilpasse teknikken til en bedre fysikk utover sommeren, sier Stöckl til iTromsø.
FV160617 - Det tredje er at man må tilpasse forretnings- og prismodeller til konkurransen, forbruksvaner og etterspørselen i det enkelte land man opererer i.
AP160617 Det handler om å tilpasse teknikken til en bedre fysikk utover sommeren, sier Stöckl til iTromsø.
BT160614 Vi jobber stadig med å tilpasse vårt arbeid til den stadige skiftende situasjonen for våre selgere.
AP160610 Det er riktig å tilpasse politikken til virkeligheten og de aktuelle utfordringene.
AP160608 Det er også viktig å ta unge muslimer på alvor og være i stand til å svare på spørsmål om hvordan moskeer og islam kan tilpasse seg i samfunnet.
SA160606 VARIANTER : Man kan tilpasse skjermene på mange forskjellige vis.
AP160606 Det kan nesten virke som om skolen er mer opptatt av at eleven skal tilpasse seg til skolen enn at opplæringen skal tilpasses til elevene.
AP160606 VARIANTER : Man kan tilpasse skjermene på mange forskjellige vis.
SA160602 Tegningene av nybygget er redelige, det er gjort et godt forsøk å tilpasse nybygget både i volum og høyde til den eksisterende bebyggelsen.
FV160527 For å tilpasse mageleiet, kan man legge barnet på skrå og delvis over en stor og myk pute.
SA160525 For å tilpasse mageleiet, kan man legge barnet på skrå og delvis over en stor og myk pute.
AP160525 For å tilpasse mageleiet, kan man legge barnet på skrå og delvis over en stor og myk pute.
AP160520 Staten kan nemlig etter hvert få større problemer enn næringslivet med å tilpasse seg nedturen i oljeprisene.
SA160518 Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
FV160518 Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
AP160518 Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
SA160506 Det er utfordrende og kostbart å tilpasse nytt røropplegg til rom med stukkatur, listverk og andre arkitektoniske detaljer.
AP160506 Det er utfordrende og kostbart å tilpasse nytt røropplegg til rom med stukkatur, listverk og andre arkitektoniske detaljer.
AP160428 Merk deg navnet : Jill SteinI ukene fremover er hun nødt til å vise, i enda større grad enn hun allerede har gjort, at hun er villig til å tilpasse sin politiske plattform til de mange millionene som har valgt en annen enn henne.
AP160428 Jeg har selv valgt å tilpasse min tro til min livsstil og til lovene og reglene i landet der jeg er født og oppvokst, og jeg har aldri vært i en situasjon der disse har kollidert med hverandre.
AP160427 Jeg ville valgt en ytring først, og latt formspråket tilpasse seg etter det.
AP160427 - Det tredje er at man må tilpasse forretnings- og prismodeller til konkurransen, forbruksvaner og etterspørselen i det enkelte land man opererer i.
AP160424 Øystein Thorup i Avantor er også fornøyd med at politikerne tar ansvar : - Til oss som utbygger sender de et viktig signal om at de er villige til å strekke seg og tilpasse seg når det dukker opp prosjekter som er så gode at de fortjener det, sier han.
AP160423 - Det er viktig, fordi det er de som må tilpasse seg oss, ikke motsatt, sa Listhaug.
SA160421 Tilpasse til nye behov.
FV160421 Tilpasse til nye behov.
BT160421 Tilpasse til nye behov.
AP160421 Tilpasse til nye behov.
AA160421 Tilpasse til nye behov.
AP160415 De som kommer til Norge, må tilpasse seg verdiene i samfunnet vårt.
AP160415 Ayaan Hirsi Ali : Vi må velge de innvandrerne som kan tilpasse seg : ¶
AP160413 Om de ikke har det på menyen, er det ofte mulig å tilpasse retter, så ting går i riktig retning.
AP160412 - Vi har forsøkt å tilpasse prosjektet, og bygger lavere ned mot dalen og høyere opp mot Linne hotell, der det allerede ligger et høyt bygg.
AP160408 - For det tredje må vi tilpasse antallet vi tar imot til den kapasiteten vårt samfunn har til å integrere på en god måte.
AP160407 Fra PSTs ståsted underbygger dette at tiden er moden for å tilpasse lovgivningen til teknologien og gjeldende trusselbilde for på den måten å gjenopprette effekten av de metodene som ble gitt oss av Stortinget i 2005.
AP160405 - Vi må tilpasse arbeidskapasiteten til markedssituasjonen.
AP160331 - Hvis vi har denne datatilgangen og kan tilpasse det til et mer fleksibelt kollektivtilbud, vil det være mulig å ha barn som driver med fotball uten å ha bil, mener Jenssen.
AP160324 Deres ideologi overser 1400 år med islamsk tradisjon med meningsmangfold og religiøse diskusjoner og har som målsetning å gå direkte tilbake til de hellige kildene uten å tilpasse tolkningene til tidsepoken vi lever i.
SA160321 Team med gode faglærere og spesialpedagoger klarer bedre å inkludere og tilpasse læringen til den enkelte best.
SA160321 En omfattende forskningsrapport om inklusjon og effekt, « Viden om inklusion 2013 », har som funn at skoler som setter sammen team med gode faglærere og spesialpedagoger, bedre klarer å inkludere og tilpasse læringen til den enkelte best.
AP160317 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de m
AP160316 Noen tyskere betrakter henne som sta og steil - en idealist uten evne til å tilpasse seg virkeligheten.
BT160314 Siden har buekorpsene gjort en mengde mer eller mindre bevisste fremstøt for å tekkes sine kritikere eller tilpasse seg sin egen tid.
AP160309 - I Norge strekker vi oss langt for å tilpasse oss alle mulige behov.
AP160308 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de m
AP160308 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de m
AA160308 Det handler om at Hurtigruten er nødt til å tilpasse seg forventningene til de nye kundegruppene, sier Lillebo til avisen.
AP160307 For arbeidsgivere er det da lett å tenke at familiene skal tilpasse seg arbeidslivet, og ikke motsatt, kontret Erik Lunde ( KrF ).
AP160306 Det nye bysykkelsystemet er ikke komplett før til neste sesong, og operatørene er glad de har rikelig med tid og ikke trenger stresse med å tilpasse tilbudet til etterspørselen.
AP160303 » †" Dersom preferansene endres, er det så klart naturlig å også tilpasse resepten forsiktig over tid, sier han og signaliserer at økende interesse om mengden salt også i krydder gjør at Hindu jobber med å oppgi dette, uten at de har fått det på plass ennå.
AP160301 Nasjonalforsamlingens oppgave er nå å tilpasse seg det folk ønsker og fjerne hindringer slik at delingsøkonomien kan vokse og ekspandere i Estland.
AP160227 Uansett er det viktig å ikke hodeløst tilpasse seg nye trender i økonomien.
AP160227 Det viktige er å vite hvordan den digitale transformasjonen gir nye muligheter, slik at vi kan tilpasse eksisterende forretningsmodeller til dette.
AP160227 Det er viktig å ikke hodeløst tilpasse seg nye trender i økonomien.
AA160223 I begge butikkene vil vi tilpasse vareutvalget ut fra hva det er mest etterspørsel etter og vareutvalet vil bli mye større, sier Aina Tysse.
AP160219 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, ¶ b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og ¶ c. å legge til rette for at høstingen av
AP160217 Det er en fysisk liga, og noen spillere klarer å tilpasse seg.
DA160215 KrF vil gi flere verktøy til flyktningforeldres som skal tilpasse seg de norske omsorgsverdiene, forteller KrF-nestleder Dagrun Eriksen.
AP160214 Det betyr at Vestlandet må tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå og et lavere kostnadsnivå i oljesektoren, samtidig som hele landet må tilpasse seg en fremtid hvor andre og nye næringer må løfte vekst og verdiskapning videre.
AP160214 Det betyr at Vestlandet må tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå og et lavere kostnadsnivå i oljesektoren, samtidig som hele landet må tilpasse seg en fremtid hvor andre og nye næringer må løfte vekst og verdiskapning videre.
AP160214 Et direktiv angir bare et minstekrav og så kan landene tilpasse sin lov rundt det.
DA160211 Vi har kunnet tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, sier Bjordal.
AP160211 Marienlyst er langt større enn det NRK har behov for, og statskanalen bruker store midler hvert år på å tilpasse lokalene til dagens behov.
AP160206 OECD har brukt et par år på å tilpasse regelverket for internasjonal beskatning til utviklingen.
AP160204 Det vi da må gjøre, er å tilpasse oss de endrede strømmene i kundeadferd.
AP160204 - Ut fra denne kunnskapen må vi gjøre en grundig vurdering av om det å tilpasse undervisningstiden kan være ett tiltak, sierleder i Landsgruppen av helsesøstre, NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.
AP160204 - På et eller annet tidspunkt blir man uansett nødt til å tilpasse seg samfunnet rundt.
AP160203 Banken tar derfor omfattende grep for å tilpasse kontorer og bemanning til den nye bankhverdagen.
AP160202 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de m
AP160129 Vanlige folk har vist stor evne til å tilpasse seg og takle praktiske utfordringer der flyktningene oppholder seg, som mer press på skolesystemet.
AP160128 Alexander Søderlund ble det mer og mer, etter å ha fått tid til å tilpasse seg.
AP160126 For eksempel taxinæringen bør sporenstreks slutte med klageropet om at nye aktører skal tilpasse seg gamle regler.
AP160126 De ni bransjene som er i kategorien « kort tid, stor endring » er midt i eller vil snart gjennomgå endringer, og må raskt tilpasse seg det nye markedet:1.
AP160126 Bedrifter som er i kategorien « lang tid, stor endring » vil stå overfor endringer om tre til fem år, og har derfor mer tid til å tilpasse seg endringene.
AP160126 Nå blir det lettere for mediene å tilpasse seg brukernes ønsker og behov, uten å skjele til momsreglene i sin utvikling.
AP160126 Nå blir det lettere for mediene å tilpasse seg brukernes ønsker og behov, uten å skjele til momsreglene i sin utvikling ¶
AP160126 Nå blir det lettere for mediene å tilpasse seg brukernes ønsker og behov, skriver Aftenposten på lederplass.
AP160126 Nullmoms på digitalt innhold gjør det lettere for norske medier å tilpasse seg - på kort sikt.
AP160123 Akkurat nå skjer forandringene raskere enn vi rekker å tilpasse oss, sier han - og advarer : ¶
AP160123 - Vi kan ikke fortsette som i dag, der vi forsøker å tilpasse fremtidens teknologi inn i våre utdaterte modeller.
AP160123 Der tar Mourinho blant annet opp at han er villig til å forandre seg for å tilpasse seg klubbens prinsipper - og 52-åringen har også ifølge avisen lagt frem en klar plan for laget og hvilke avgjørende endringer han ønsker å gjøre.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger, tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger, tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
AP160122 I hvert fall så lenge befolkningen vil være i stand til å tilpasse seg de nye tidene og bevare det som gjør Corn-øyene så unike.
AP160122 På ungdomsskolen slet hun med å tilpasse seg.
AA160122 I hvert fall så lenge befolkningen vil være i stand til å tilpasse seg de nye tidene og bevare det som gjør Corn-øyene så unike.
AA160122 I hvert fall så lenge befolkningen vil være i stand til å tilpasse seg de nye tidene og bevare det som gjør Corn-øyene så unike.
AP160121 Hæren skulle ikke lenger levere et stort antall soldater til ISAF-styrken, og Hærens ledelse måtte tenke nytt for å tilpasse Hæren til den nye situasjonen.
AP160121 Som foreldre må man tåle å stå imot når situasjonen er slik at de ikke kan eller bør tilpasse seg barnet, sier han.
AP160119 « Verdens ledere står overfor et businesslandskap som er vanskeligere og vanskeligere å lese og tilpasse seg », slår rapporten fast.
DA160118 Derfor tar det også i noen tilfeller lengre tid for selgere i disse å tilpasse forventningene de har til salget av sin eiendom.
DA160118 Derfor tar det også i noen tilfeller lengre tid for selgere i disse å tilpasse forventningene de har til salget av sin eiendom.
AP160118 - Vi var tidlig ute med å tilpasse oss lovverket for å kunne holde søndagsåpent.
AP160118 - Vi var tidlig ute med å tilpasse oss lovverket for å kunne holde søndagsåpent.
AP160114 Dette er opplysninger vi ønsker å snakke med foreldrene om uten at de kan tilpasse seg de faktiske opplysningene, sier Henriksbø.
AP160114 Dette er opplysninger vi ønsker å snakke med foreldrene om uten at de kan tilpasse seg de faktiske opplysningene, sier Henriksbø.
AP160113 Denne undersøkelsen bekrefter at fuglene i stor grad evner å tilpasse trekkretning, flyvehøyde, etc. slik at de unngår turbinene, selv om natten.
AP160112 Men Norge kan vanskelig ende opp med særnorsk spesiallovgivning for multinasjonale virksomheter og må tilpasse seg EU-lovgivning.
AP160111 Den norske taxinæringen kan unngå å bli forbikjørt av bildelingstjenester som Uber ved å tilpasse seg brukernes krav til en billigere og enklere tjeneste. tac446b6.jpg ¶
AP160111 Det David Bowie gjorde i sin mest klassiske periode fra årene 1971 til 1983, handler ikke om å tilpasse seg en musikalsk bakgrunn som andre hadde satt.
AP160110 - Men man kan styre intensiteten selv, og velge om man vil jobbe på høy intensitet, eller tilpasse det slik man selv ønsker, sier Johansen.
AP160109 - Når vi skal tilbake til Youngstorget når det nye bygget står ferdig, må vi tilpasse Kulturhuset 2.0 til hvordan tidsånden er da.
AP160108 De som har studert slikt, mener at lønnsveksten i Norge har stor evne til å tilpasse seg gode og dårlige tider.
AP160107 Man mente det ville koste uforholdsmessig mye å tilpasse stasjonen til nytt ruteopplegg for NSB, tatt i betraktning hvor få som brukte den.
AP160107 Man mente det ville koste uforholdsmessig mye å tilpasse stasjonen til nytt ruteopplegg for NSB, tatt i betraktning hvor få som brukte den.
FV160106 Både batterikapasitet og akselavstanden er lett å tilpasse ulike biltyper.
AP160105 Både batterikapasitet og akselavstanden er lett å tilpasse ulike biltyper.
AP160103 Vi må bli flinkere til å lytte til de eldre og tilpasse oppfølgingen til deres ønsker og behov.
AP160103 - Gjennom sine intervensjoner i Syria og Ukraina bruker han Russlands militære styrke for at verden generelt og USA spesielt skal se på Russland som en likeverdig partner med interesser man må tilpasse seg, ifølge BBC-korrespondenten.
AP160102 - Teknologien endrer seg så raskt at selskaper, land, utdanningssystemer og vi individer ikke rekker å tilpasse oss.
AP160102 - Rekker ikke å tilpasse oss ¶