VG171018 I vår tok flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet et åpent oppgjør med forbundets toppsjef Olaf Thommessen.
SA171018https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/LKr2R/Petroleumstilsynet-bekymret-etter-klar-tilbakemelding GRANSKNING : For administrerende direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet er det bekymringsfullt hvis verneombud og tillitsvalgte lurer på om det er vits i å gi beskjed.
SA171018https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/LKr2R/Petroleumstilsynet-bekymret-etter-klar-tilbakemelding Administrerende direktør Anne Myhrvold ønsker en tett dialog med verneombud og tillitsvalgte , men er ikke enig i kritikken av Petroleumstilsynet.
DN171018 De tillitsvalgte er sterkt uenig i begrunnelsen for nedbemanningen.
VG171017 I vår tok flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet et åpent oppgjør med forbundets toppsjef Olaf Thommessen.
VG171017 « Sånn sett så tegner det seg et bilde av at hun har jobbet intenst for å få laget en VG - sak som hun deretter har brukt for å manipulere styret og tillitsvalgte , der hun ganske kynisk har brukt særlig Monica.
VG171017 I vår tok flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet et åpent oppgjør med forbundets toppsjef Olaf Thommessen.
VG171012 Hvis Femstjernerbevegelsens tillitsvalgte holder fast ved denne enøyde doktrinen om at alle øvrige politkere er korrupte, har de også fraskrevet seg muligheten til innflytelse. | 16 døde i fengselsopprør i Mexico ¶
AA171012 - Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet, er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter.
NL171009 Både vi tillitsvalgte og arbeidsgiver undersøker nå om hvilke regler som regulerer forholdet for videre å finne ut hvordan vi på best måte kan løse stortingsvedtaket og oppgaveoverføringen.
NL171009 Tillitsvalgte i Forbundet for Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen ( FLT ) har fokusert på å unngå oppsplitting og fragmentering av en presset vegfaglig kompetanse, både da produksjonsavdelingen i Statens vegvesen ble omdannet til Mesta A/S på begynnelsen av 2000-tallet, under Forvaltningsreformen før 2010 (
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Stortingspresidenten har lite reell makt, men utøver viktige funksjoner som fremste tillitsvalgte og leder av arbeidet i nasjonalforsamlingen.
DN171006 Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i Eni, for å finne en løsning.
AA171006 Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i Eni, for å finne en løsning. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Den bekymringen tiltar i styrke når det ikke gis innsyn i sentrale bilag, noe NRK opplevde, og ved at sentrale tillitsvalgte har reagert på manglende informasjon.
VG171003 Vi forutsetter at de lokale tillitsvalgte varsler arbeidsgiver så tidlig som mulig om aksjonen, slik Hovedavtalen krever, sier Johansen.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/g5nBk/Sykehus-forbyr-de-ansatte-a-snuse Hun har ikke mottatt noen reaksjoner fra ansatte eller tillitsvalgte på innskjerpingen av reglene.
VG171002 Det er omkvedet blant lærere som selv jobber i skolene, kanalisert gjennom deres egen tillitsvalgte , Odd Erling Olsen.
NL171002 Den som bruker noen minutter på å snakke med tillitsvalgte i Nordland, der partiet mistet to mandater og er redusert til en skygge av seg selv, vil forstå hvor dypt denne avmakten nå stikker i Ap.
DN170927 Hele ledelsen har selvfølgelig et ansvar for at vi ikke lyktes med å vinne valget, men det har vi alle som er tillitsvalgte i partiet, sier Knutsen.
VG170926 Derfor må både vi tillitsvalgte , toppledelse og folkevalgte finne løsninger, sier Cecilie Hofstad Opheim, hovedtillitsvalgt for 416 sykepleiere i Sandefjord kommune.
DA170926 - Det gjøres mye godt arbeid ute i virksomhetene med gode prosesser mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte.
DA170921 * Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
NL170920 Så til alle som kjemper for at Helgeland skal få et tilbud innen luftfart som ligner på det som resten av landet har : Vi kan spekulere i hva eventuelle tillitsvalgte og nyvalgte tenker og mener om den kommende etableringen.
DB170919 På møte starter den interne prosessen der tillitsvalgte fra hele landet skal si sitt om alt fra sentrumsflørt til skatteøkninger.
DB170919 - I dag skal Arbeiderpartiet ha landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet.
DB170919 - I dag skal Arbeiderpartiet ha landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet.
DA170919 - Vi er godt kjent med situasjonen ved flere av de videregående skolene i Oslo, og har tett kontakt med flere av våre tillitsvalgte .
DA170919 - I dag skal Arbeiderpartiet ha landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet.
DA170919 Tillitsvalgte i KrF og Venstre har etter valget tatt til orde for å gå inn i regjering, mens andre har advart mot en slik løsning.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Deretter lukkes dørene for at partiets øverste tillitsvalgte fritt og ærlig skal diskutere hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt og ikke minst hvem som har ansvaret for at Solberg-regjeringen fikk fornyet tillit.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere - Våre tillitsvalgte har vært ganske åpne på at hvis merinntektene går til økt velferd er det vilje til å betale mer skatt.
AA170919 Tirsdag og onsdag diskuterer tillitsvalgte fra hele landet valgkampen og resultatet.
AA170919 - I dag skal Arbeiderpartiet ha landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet.
AA170919 Trondheim kommunes ressursteam for for gravide rusmiddelavhengige : « Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora » skriver kronikkforfatterne.
AA170919 Til dere vil vi innledningsvis minne om to ting : ¶ Tillitsvalgte velges som talspersoner for andre, i og med tillit.
AA170919 Slik er det imidlertid nødvendigvis ikke, og det er her tillitsvalgte utgjør en vesentlig forskjell i denne historien.
AA170919 Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora.
AA170919 Dette er til dere som mener at tillitsvalgte for større grupper i arbeidslivet ikke er nødvendig.
AA170919 | Tillitsvalgte gjør en forskjell ¶
AA170919 Tillitsvalgte ønsker prinsipielt å være hjelperne en presset arbeidsgiver behøver for å navigere riktig og klokt.
DB170917 - Jeg er selvsagt skuffet, på vegne av tillitsvalgte og medlemmer som har jobbet for å få det til.
VG170915 Advokat Elden skrev følgende i en epost til VG i sommer : « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
DN170914 Mange smil og fornøyde fjes da statsminister Erna Solberg talte til Høyres rådgivere, stortingsrepresentanter, tillitsvalgte og statsråder torsdag.
DB170914 Og Ap-sekretær Kjersti Stenseng lover en omfattende og grundig gjennomgang der medlemmer og tillitsvalgte skal få si sitt.
VG170913 Det var derfor viktig at han ble fulgt opp av sine nærmeste overordnede og dommernes øverste tillitsvalgte i dommerforeningen, som i brevs form hadde uttrykt sterk mistillit til Edvardsen og like sterk støtte til Hauge noen dager i forveien.
NL170913 Det er saker som dette som fører til at Aps tillitsvalgte rundt omkring i landet nå spør om Støre kan være den som skal utgjøre et tydelig alternativ mot høyresiden.
NL170913 Og da mener jeg ikke bare partiledelsen, men også partiets tillitsvalgte rundt om i landet.
VG170912 Thorsen mener at Ap ikke har lyttet til grunnfjellet - de tillitsvalgte og velgerne selv.
VG170912 Man kan alltid lytte mer til grunnfjellet og tillitsvalgte , men vi har brukt mye tid de siste to årene på å involvere bredden i partiet, sier hun.
DB170912 - Sentralstyrets medlemmer er sentrale tillitsvalgte i Ap, og de har vært i kontakt med meg gjennom hele valgkampen, med tilbakemeldinger og, råd.
DA170911 Stadig flere i ledelsen snakker til kameraene og til journalistene, ikke til de tillitsvalgte i salen.
DA170911 Og den passer ikke nødvendigvis til den hverdagen som partimedlemmer og tillitsvalgte lever i.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Muligheten for fortsatt regjeringsmakt tenner også partiets tillitsvalgte .
AA170911 Tillitsvalgte , folkevalgte, vaffelstekere.
AA170910 Vi velger likevel å ta til motmæle når alt det som er gjort de siste månedene av tillitsvalgte , ansatte og ledelse ikke blir nevnt med et ord.
DB170908 Det kan vi selvsagt skylde på de tillitsvalgte og medlemmene deres for - kanskje burde de holdt seg med en kommunikasjonsavdeling, eller kjøpt tjenester fra First House.
DB170908 De tillitsvalgte på klubbkontoret river seg i håret over hvordan det nærmest er blitt umulig å få mediene til å interessere seg i det som angår medlemmene deres : At alle skal ha en trygg jobb med en lønn å leve av.
NL170906 Trofaste medlemmer og tillitsvalgte i Høyre fortviler, og mytteristene står offentlig frem og taler regjeringen midt i mot.
DB170906 I tett dialog med ansatte og tillitsvalgte klarte vi å løse nesten samtlige med frivillig avgang.
DA170906 Både tillitsvalgte i Vestre Viken og politikere på Buskerudbenken er sterkt kritiske til Helse Sør-Østs stoppordre til at Vestre Viken får utføre en type øyeoperasjoner, mer spesifikt retinakirurgi, som de har drevet effektivt med pasienter inn og ut samme dag.
NL170905 Partiets tillitsvalgte i nord har gjennom valgkampen blitt ydmyket i møtet med velgerne, når forsvar av Norge blir tema.
DN170902 At 13.000 flere nordmenn har fått privat helseforsikring, gir unødvendig arbeid for fastlegene, sier tillitsvalgte .
VG170901 Strategien handler i første rekke om hvordan Aps fremste tillitsvalgte skal gjennomføre debattene med Fremskrittspartiet, og da særlig den mest synlige statsråden, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
DB170901 IKKE FORNØYD : « Jeg kan forsikre om at å si at vi får « konkurransedyktige lønninger og goder » er en feilaktig påstand », skriver de amerikanske kabinansattes tillitsvalgte Valentin Lorien i et brev til flyselskapet Norwegian. norsk tipping ¶
DB170901 - Tillitsvalgte som står midt oppi det vil ha tilbake lovforbudet mot bemanningsbyråene, som vi hadde helt fram til år 2000.
DA170901 Det er både engasjerende og viktig når vi den 11.september får det privilegium å stemme på hvem vi vil ha som våre øverste tillitsvalgte .
DA170901 De er jo våre egne tillitsvalgte , og det blir egentlig å kritisere oss selv når vi sier at politikerne er udugelige.
DA170901 - Jeg har selv vært der ute og snakket med ansatte og tillitsvalgte , som uttrykte bekymring.
DB170830 Ifølge Finansavisen mener HR-lederne i bedriftene i finansnæringen at 65,8 år er den beste avgangsalderen, mens de tillitsvalgte i bedriftene mener at 66,4 år er riktigst.
DA170830 Det vil koste det offentlige noe, men det er en måte å gire opp de tillitsvalgte på.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Gabrielsen og hans følge av heltidslønnede rådgivere, LO-sekretærer og tillitsvalgte - menneskene som gir ansikt til klisjeen « Aps fryktinngytende valgkampmaskin » - har vært ute i hardt vær før.
DA170829 Det går igjen hver gang vi besøker våre medlemmer og tillitsvalgte , sier Gabrielsen, som mener partene i arbeidslivet og myndighetene i fellesskap må jobbe sammen for å redusere sykefraværet.
DN170828 ¶ TV 2-sjefen sier han hadde velsignelse fra de tillitsvalgte da mediehuset igangsatte kildejakt internt.
DA170828 Prioriteringer av fagområder er gjort i dialog med våre tillitsvalgte .
DB170825 Det har kostet, særlig for Venstre-ledelsen, som gang på gang har måttet forsvare for sine egne velgere og tillitsvalgte hvorfor de gir makt til et innvandringsfiendtlig parti fult av klimafornektere.
VG170824 Tariffavtale skal være inngått, det skal være signert protokoll mellom bedriften og tillitsvalgte og innleien skal være tidsbegrenset.
DN170824 De tillitsvalgte i Farstad Shipping skriver i en pressemelding at det er svært trist dag for de ansatte, selskapet og hele regionen der Farstad Shipping har vært en stor og anerkjent arbeidsgiver, og en betydelig aktør i den maritime klyngen.
DA170824 Men i et marked der andelen midlertidige og innleide øker blir presset ofte voldsomt på de tillitsvalgte for å si ja til flere innleide.
DA170824 For at et firma skal kunne bruke en stor andel innleid arbeidskraft må de tillitsvalgte i bedriften gi grønt lys.
VG170823 - De fleste slike saker, enten de involverer bruk av sosiale medier eller ikke, håndteres av de tillitsvalgte ute på den enkelte arbeidsplass eller av forbundene.
DA170823 Ikke bare har den tillitsvalgte mannen forsøkt å svindle Nav for penger.
DA170823 Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett i går.
AA170823 Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett tirsdag, skriver Dagsavisen ¶
AA170823 Ifølge Rørheim har fylkesstyret ført partiorganisasjonen på grensen til kollaps, både når det gjelder medlemstall, tap av tillitsvalgte og frafall av kommunestyremedlemmer. ( ©NTB ) ¶
VG170822 Dagens ledelse, både tillitsvalgte og ansatte i Skiforbundet må forholde seg til de enhver tid styrende organer.
VG170822 LOs medlemmer og tillitsvalgte , som er selve grunnfjellet i Ap, har et lavt engasjement for Støre og hans regjeringsprosjekt.
NL170822 Ansvarsfulle tillitsvalgte møter i visse situasjoner vegg av mistillit og motarbeiding.
NL170822 Som Klassekampen skriver presist i sitt referat fra pressekonferansen hadde de tillitsvalgte ingen innvendinger mot gransking.
NL170822 Sjøl kontaktet jeg - som fagorganisert - mine tillitsvalgte i Fagforbundet for å diskutere hvordan vi kunne svare.
NL170822 I løpet av en hektisk morgen ble det klart at lokale tillitsvalgte fra seks ulike fagforeninger på UNN stilte seg bak en relativt improvisert pressekonferanse med overskriften : 'Gi oss arbeidsro og respekt, ikke trusler og mistillit'.
NL170822 I likhet med tillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta, Fysioterapiforbundet, Forskerforbundet og NITO ønsket jeg å møte utspillene fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe ( SP ) og Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og deres krav om ekstern gransking av UNN og utskifting av ledelsen.
DB170821 Vi snakker altså om en demokratisk ledelsesmodell med tett samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse i strategiske beslutninger for bedriften.
NL170820 Men for mange av Aps velgere og tillitsvalgte er de svake meningsmålingene etter fire år i opposisjon et stort skår i gleden.
VG170817 « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
NL170817 ¶ SKUFFENDE : Det er svært skuffende at Mads Gilbert og de tillitsvalgte ser ut til å bedrive et spill som har helt andre formål enn å bidra til en høyst påkrevet prosess for å rydde opp i en langvarig neglisjering av kravet om å melde fra når alvorlige feil blir begått, skriver Nordlys på lederplass.
NL170817 Mest av alt ser det til ut til at Gilbert og de tillitsvalgte forsøker seg på en større avledningsmanøver, når man prøver å vri debatten over til et krav om større bevilgninger.
NL170817 Gilbert og de tillitsvalgte fremførte der et, etter vår mening, underlig budskap.
NL170817 Det er svært skuffende at Mads Gilbert og de tillitsvalgte ser ut til å bedrive et spill som har helt andre formål enn å bidra til en høyst påkrevet prosess for å rydde opp i en langvarig neglisjering av kravet om å melde fra når alvorlige feil blir begått.
DB170817 Arbeiderpartiet har på sin side lite å tjene på å diskutere innvandring, et spørsmål som splitter både tillitsvalgte og partiets velgere.
DB170816 ne om vold og trusler stiller blant annet krav om : ¶ at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler ¶ at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakerne og deres tillitsvalg
DA170816 Når jeg snakker med tillitsvalgte på skoler som sliter, gir de uttrykk for at det som mangler er et bredt sammensatt skolemiljøteam bestående av flere ulike yrkesgrupper.
DA170816 I så måte opplever jeg at de tar dette på alvor og jobber nært opptil tillitsvalgte , sier Andersen.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H ARENDAL : De fremste tillitsvalgte for landets leger og sykepleiere anklager Høyre og Arbeiderpartiet for å ha for lik og unnfallen helsepolitikk.
DB170814 Opplever en ansatt netthets i forbindelse med arbeidet er dette et felles problem som arbeidsgivere, vernetjenesten, tillitsvalgte og ansatte har et felles ansvar for å håndtere.
VG170804 Ap har alltid forholdt seg profesjonelt til tillitsvalgte i organisasjoner uavhengig av politisk bakgrunn, svarer Grande.
NL170804 Det er desverre også slik at næringens fremste tillitsvalgte fremstår som mest opptatte av egen profitt når mange mener de må bidra med mer i sine omgivelser.
DB170804 - Det er ingen parti på Stortinget som har så mange tillitsvalgte med dyr som hobby, levebrød og livsstil, som vi i Senterpartiet.
VG170803 Men samtidig må det være greit å fortelle åpent om hvor mange elever som må dele lærerens oppmerksomhet, svarer lærernes fremste tillitsvalgte .
NL170801 Nygaard kaller forsvarsministeren en " retorikkfabrikk " som ikke engang vil møte de tillitsvalgte , og han sier at det er " en alvorlig tillitskrise mellom ministeren og oss i systemet ".
DB170719 Virksomhetene som lykkes i å få flere hele stillinger er de som har utviklet et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og lokale politikere.
DB170719 I dag skjer dette i samarbeid mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte .
DN170709 Hun opplyser at de tillitsvalgte har fått en foreløpig presentasjon av TV 2s nye organisering, men at denne skal drøftes videre over sommeren.
VG170630 På den eneste stedet som tilbyr kjønnskorrigerende behandling i form av hormoner og kirurgi - Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet - har de tillitsvalgte slått alarm om arbeidsmiljøet.
FV170630https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Mistillit-mot-Olsen-star-fast-703331b.html De tillitsvalgte opprettholder sin mistillit til direktør Jan-Roger Olsen etter at de fredag hadde et møte med ledelsen ved Sørlandet sykehus.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Statoil-henter-IT-tjenester-hjem-624391b.html - Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoil-systemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing, sier hun.
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Mistillit-mot-sykehusdirektoren-703304b.html Tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal har ikke tillit til sykehusdirektør Jan- Roger Olsen.
SA170628 Tillitsvalgte og foreldre kan kanskje slutte å forbanne idrettstoppene mens de står og svetter over vaffeljernene.
DA170628 - Vi har mange tillitsvalgte som er opptatt av SV.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html Dette er temaer for samtalene mine med de tillitsvalgte , ansatte og ledere i hjemmetjenestene i disse dager.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/meninger/Pa-grasrota-stekes-det-vafler-og-drives-dugnader-for-a-fa-det-til-a-ga-rundt-Pa-toppen-flyter-pengene-238004b.html Tillitsvalgte og foreldre kan kanskje slutte å forbanne idrettstoppene mens de står og svetter over vaffeljernene.
VG170624 Situasjonen på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet har ført til så stor bekymring hos de tillitsvalgte at de har varslet fylkesmannen i Oslo og Akershus om det det kaller « kritikkverdige forhold » som skaper en risiko for pasientene.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Og de bruker sine mange ansatte og tillitsvalgte mot oss, sier han.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Og de bruker sine mange ansatte og tillitsvalgte mot oss, sier han.
VG170623 Fra før har de tillitsvalgte på Rikshospitalet uttrykt sterk bekymring over arbeidsmiljøet på avdelingen.
DN170622 Her bør alle offentlig sentralt plasserte ledere og tillitsvalgte gå gjennom reglementet, sier forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo.
DN170622 - Saken har blitt et mareritt for ledelsen, for tillitsvalgte og har svekket tilliten til politiet.
BT170622 Politikere er innbyggernes tillitsvalgte .
VG170620 Før jul slo de tillitsvalgte på Rikshospitalet alarm om situasjonen.
DN170619 - De ansatte, frivillige eller tillitsvalgte som skal ta betalt får en egen brukerkode de legger inn i Myshop-appen.
VG170617 Årsaken til politikrangelen er at de tillitsvalgte mener at Politidirektoratet ( POD ) ikke har lagt frem gode nok vilkår som gir politiansatte kompensasjon når de beordres om å reise til Bergen.
VG170617 | Politi-strid foran sykkel-VM ¶ Tillitsvalgte og Politidirektoratet er ikke enige om avtalene som skal gjelde når politifolk beordres i tjeneste utenfor hjemdistriktet under sykkel-VM.
VG170617 Nå ønsker tillitsvalgte i politiet bedre rammevilkår.
BT170617 Flere tillitsvalgte er bekymret for at Sykkel-VM vil få en ekstrabemanning som ikke er motiverte for jobben.
AA170616 Reagerer : Sykepleiernes tillitsvalgte er bekymret for situasjonen ved St.
VG170614 De ansattes tillitsvalgte bruker begrepet « race to the bottom » der alle parter gradvis blir dårligere stilt når utviklingen får gå sin gang.
VG170613 Etter å ha vinglet i skolepolitikken i fire år, er partiet nå klare til å gå til valg på et lærerforslag som tillitsvalgte lærere kaller « bleikt ».
NL170612 Aktive militære tør ikke snakke offentlig, og overlater det til pensjonister og tillitsvalgte som stemples som inkompetente, lokalpatrioter og illojale.
SA170609 Stavanger kan risikere to sykehus i flere tiår, ifølge de tillitsvalgte ved sykehuset.
SA170609 Tillitsvalgte ved SUS har tidligere vært svært kritisk til finansieringen av det nye sykehuset.
SA170608 Verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget har i en dag en lovfestet rolle i arbeidsmiljøarbeidet.
SA170608 Arbeidstakere spiller en sentral rolle, og HMS arbeidet skal være organisert gjennom verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte eller andre ansatte.
SA170608 Stavanger kan risikere to sykehus i flere tiår, ifølge de tillitsvalgte ved sykehuset.
SA170608 Tillitsvalgte ved SUS har tidligere vært svært kritisk til finansieringen av det nye sykehuset.
AP170608 - Den kan være et supplement, men ifølge våre tillitsvalgte ble den forrige rapporten i liten grad brukt til utvikling.
AA170601 - Vi skal ha et møte med tillitsvalgte og verneombud i morgen, fredag.
VG170531 Også de tillitsvalgte i Forsvaret reagerer positivt på beslutningen om å stoppe endringene i HV.
SA170531https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html KOMMENTAR : Det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte , skriver Kjetil Kroksæter.
SA170531https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Jeg erfarer at det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte .
SA170531https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
SA170531 KOMMENTAR : Det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte , skriver Kjetil Kroksæter.
SA170531 Jeg erfarer at det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte .
SA170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
DB170531 Er du usikker på hvilke rettigheter du har på arbeidsplassen, eller føler du at du ikke blir ivaretatt på riktig måte, bør du kontakte arbeidsplassens tillitsvalgte , eller LOs sommerpatrulje.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html KOMMENTAR : Det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte , skriver Kjetil Kroksæter.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Jeg erfarer at det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte .
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
AP170531 KOMMENTAR : Det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte , skriver Kjetil Kroksæter.
AP170531 Jeg erfarer at det irriterer politikerne grenseløst at idretten er så raus med å lønne sine tillitsvalgte .
AP170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
AA170531 En rekke sentrale offiserer og tillitsvalgte i Heimevernet har tidligere fortalt Adresseavisen at de frykter at nedleggelsen av Heimevernet vil gå ut over sikkerheten rundt Kampflybasen Ørland flystasjon og Muligheten til å sikre mottak av allierte tropper og materiell i en eventuell krigssituasjon.
DB170530 Mannens tillitsvalgte , Stig Berntsen i Fagforbundet, er tydelig oppgitt over kommunens behandling av saken.
NL170529 Legeforeningens tillitsvalgte ble ikke spurt om å være medforfattere av kronikken, og ønsker å understreke at vi stiller oss fullt og helt bak utsagnene om at bruk av hemmelige opptak fra møter kan motvirke et sunt debattklima internt.
NL170529 I en kronikk som nylig ble publisert i Nordnorsk Debatt, beklager tillitsvalgte og hovedverneombud ved UNN lekkasjen av opptaket.
DA170529 Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker.
VG170528 - Daværende politimester Geir Ove Heir hadde et tett og godt forhold til vernetjenesten og de tillitsvalgte , og informerte oss om prosessen.
DN170527https://www.dn.no/nyheter/2017/05/26/2035/Arbeidsliv/avviser-brutalitet-i-ansettelsespolitikken Tillitsvalgte reagerer.
DN170526 Tillitsvalgte reagerer.
DB170524 - Når tillitsvalgte har forsøkt å varsle, har man som leder et plikt til å sørge for at det er systemer som fanger det opp, sier NITOs president Trond Markussen til NTB.
AA170524 Både tillitsvalgte , fagorganisasjoner og sentrale myndigheter vil bli invitert med i arbeidet.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være.
AP170523 Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være.
NL170521 Vi vil påpeke at denne type hemmelig opptak i arbeidslivet er uakseptabelt og noe vernetjenesten og vi som tillitsvalgte i UNN tar sterkt avstand fra.
DB170520 Men det var ikke bare idrettens tillitsvalgte som var i Russland under OL.
DA170520 - Før jeg begynte på denne galskapen, forankret jeg initiativet hos 30 kloke mennesker - alt fra tillitsvalgte fra organisasjonslivet til pasienter, pårørende og helseansatte, og ikke minst jurister.
NL170518 Vi kunne kanskje tro at LO-kongressen valgte bort nordlendinger fordi de tidligere tillitsvalgte i toppledelsen fra landsdelen hadde gjort en usedvanlig dårlig jobb.
NL170518 Problem-sakene renner som en stri elv forbi Høyres tillitsvalgte i landsdelen.
FV170518 Når Sørlandets sykehus nå står foran store kutt, frykter de tillitsvalgte at det kan ødelegge fagmiljø.
VG170516 Utvalget skal også drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker.
VG170516 BERGEN ( VG ) Politifolk i Norge advares mot å varsle om kritikkverdige forhold av sine egne tillitsvalgte .
VG170516 - Så lenge et varslerombud ikke er på plass, og vi ikke har et kunnskapssenter som kan øke kvaliteten på den jobben som skal gjøres både blant tillitsvalgte og ledere, blir vår totalvurdering at hensynet til varsleren og de helsemessige konsekvensene varsling kan ha for vedkommende, veier tyngst.
SA170516 Aftenbladet mener : Det er ikke vanskelig å forstå at tillitsvalgte er bekymret for finansieringen av nytt sykehus på Ullandhaug.
NL170516 I løpet av mai utreder et UiT-utvalg, bestående av dekaner, tillitsvalgte og eksterne rådgivere, denne saken.
DA170516 Rådmann Per Kristian Vareide og de tillitsvalgte er enige om hvem som skal utgjøre kommunens nye toppledelse fra 1. januar.
SA170515 FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ | Tillitsvalgte tviler på finansieringen av det nye sykehuset ¶
SA170515 Aud Riise ( fra venstre ), Lars Kåre Kleppe, Mette Øfstegaard og Alexander Seland er sentrale tillitsvalgte ved Stavanger universitetssjukehus.
SA170515 - Blir vi nødt til å ha to sykehus i Stavanger i årevis ? spør tillitsvalgte ved SUS.
NL170515 Som folkevalgte og tillitsvalgte fra Finnmark er vi glad for at det i de siste årene har funnet sted et økt samarbeid om leteaktivitet, hvor selskap som opererer i Barentshavet samarbeider i større grad enn tidligere om sine operasjoner.
FV170515 Tillitsvalgte frykter at pasientene blir taperne.
DA170514 Helseminister Bent Høie ( H ) vil få en omvisning på Odda sjukehus og møte pasienter, ansatte og tillitsvalgte når han besøker kommunen 16. mai.
VG170513 april fortalte VG at flere ansatte og tillitsvalgte ikke har tillit til forbundsleder Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.
VG170512 Det var naturlig å ta det når de øverste tillitsvalgte i Idretts-Norge var samlet, sier Tom Tvedt.
VG170512 - Vi har et kretsstyrevedtak på at Buskerud Idrettskrets anmoder Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsbegrensning på åpenheten, men i det samme kretsstyrevedtaket står det at vi samtidig er opptatt av at det ikke må iverksettes tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber frivillig, sier Bogerud til VG.
DA170512 - Jeg har i alle år vært skeptisk til høye lønninger og andre godtgjørelser for toppledere i både næringslivet og fagbevegelsen, og særskilt for tillitsvalgte er det viktig å være nøktern.
VG170511 Til og med Boye Ullmann gir honnør til den nye sjefen : Ullmann er en av de tillitsvalgte der nede på gulvet, som representerer ytterste venstre side i LO.
VG170511 Torsdag ettermiddag er det et regionmøte i forbundet, hvor ledelsen møter de regionalt tillitsvalgte .
VG170511 april fortalte VG at flere ansatte og tillitsvalgte ikke har tillit til Thommessen.
SA170511 Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis.
FV170511 Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis, sier kretsleder Roar Bogerud.
DA170511 - Jeg tror mange av Høyres medlemmer og tillitsvalgte opplever at mediene lokalt har en slagside, og at det preger deres forhold til journalister.
DA170511 - Jeg tror mange av Høyres medlemmer og tillitsvalgte opplever at mediene lokalt har en slagside, og at det preger deres forhold til journalister.
BT170511 Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis, sier kretsleder Roar Bogerud.
AP170511https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Hele-idretts-Norge-snakker-om-regningene---na-skal-de-stemmes-over-235397b.html Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis, sier kretsleder Roar Bogerud.
AP170511 Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis.
VG170510 Ja, vi leverte for to uker siden 30 forslag på Stortinget, for et seriøst og organisert arbeidsliv - inspirert av samtalene vi har hatt med tillitsvalgte over hele landet, sa han og la til : ¶
NL170510 - Medlemmene sto på for å få gjennomslag, og de tillitsvalgte læres opp for å gi det et innhold.
VG170509 Når det er rene mafiatilstander i sentrale deler av norsk arbeidsliv, så er det vår plikt som tillitsvalgte å si ifra, sier hun.
DN170509 Samtidig kjøper tillitsvalgte aksjer i selskapet til historisk lave priser.
DA170509 Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, skriver FriFagbevegelse.
DA170509 - Generelt ser vi at tillitsvalgte blir totalt overkjørt i innleiesaker.
DA170509 - Når det er rene mafiatilstander i sentrale deler av norsk arbeidsliv, så er det vår plikt som tillitsvalgte å si ifra, sier hun.
AP170509 Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, skriver FriFagbevegelse.
AP170509 - Generelt ser vi at tillitsvalgte blir totalt overkjørt i innleiesaker.
AA170509 Helseminister Bent Høie ( H ) vil få en omvisning på Odda sjukehus og møte pasienter, ansatte og tillitsvalgte når han besøker Hordaland-kommunen 16. mai.
VG170508 Og jeg vet det ergrer titusener av tillitsvalgte som møter unge mennesker som så gjerne vil jobbe, men ikke slipper til, sa hun.
SA170507 Men at en av de sentrale tillitsvalgte i norsk idrett og i internasjonal friidrett skal ha vært innblandet i slikt, det er likevel oppsiktsvekkende.
FV170507 Men at en av de sentrale tillitsvalgte i norsk idrett og i internasjonal friidrett skal ha vært innblandet i slikt, det er likevel oppsiktsvekkende.
BT170507 Men at en av de sentrale tillitsvalgte i norsk idrett og i internasjonal friidrett skal ha vært innblandet i slikt, det er likevel oppsiktsvekkende.
AP170507https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Bislett-et-dopingreir_-skal-vi-tro-pa-det-235144b.html Men at en av de sentrale tillitsvalgte i norsk idrett og i internasjonal friidrett skal ha vært innblandet i slikt, det er likevel oppsiktsvekkende.
AP170507 Men at en av de sentrale tillitsvalgte i norsk idrett og i internasjonal friidrett skal ha vært innblandet i slikt, det er likevel oppsiktsvekkende.
VG170505 Dommernes tillitsvalgte leder, Ola Hobber Nilsen, mener Svein-Erik Edvartsens oppførsel mot kollega Reidar Gundersen er « helt uakseptabel ».
VG170505 Derfor ble de sentrale tillitsvalgte i fylket enige om å jobbe for Listhaugs kandidatur.
BT170505 Tillitsvalgte var kritiske, nettopp fordi sensitiv informasjon kunne komme på avveie.
AA170505 Og selv om Frps sentrale tillitsvalgte er tilfreds med å sitte i regjering, er det ikke så mye som tyder på at velgermassen er av samme oppfatning - også etter denne landsmøtetalen.
SA170502 | Lydig hund provoserer kommuneansatte ¶ Tillitsvalgte i Stavanger reagerer kraftig på lederkurs i kommunen - og lydighetsplikten som illustreres med en Golden retriever.
DN170502 I rundt 30 år har Tranøy vært tillitsvalgt, de siste 20 årene som den mest fremtredende tillitsvalgte i Aker-systemet.
SA170501 Disse unntakene avtales i dag mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte .
SA170501 Arbeidstidsutvalgets flertall foreslår å endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette slike turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte .
FV170501 Ap-politiker Randi Øverland får støtte av tillitsvalgte når hun sier de mange deltidsstillingene gjør det vanskeligere å rekruttere til helsesektoren.
DA170431 Det vår vi henvendelser fra tillitsvalgte hele tiden, sier han og fortsetter : ¶
VG170430 Til sist ber de tillitsvalgte fylkesmannen føre tilsyn ved avdelingen.
VG170430 Tidligere i 2016 hadde en av de tillitsvalgte sendt en e-post til sykehusledelsen.
VG170430 Også tillitsvalgte Aasmund Bredeli fra Den norske legeforeningen og Birgit Aanderaa, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved OUS sier seg enig i beskrivelsen av situasjonen på avdelingen.
VG170430 Like før jul i fjor sendte de tillitsvalgte derfor et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
VG170430 I slutten av mars sendte de tillitsvalgte på nytt et varsel om uforsvarlighet på avdelingen.
VG170430 I flere år har de tillitsvalgte ropt varsko om arbeidsmiljøet på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet.
VG170430 Det er nå satt i gang en omorganisering som et svar på tilbakemeldingene fra de ansatte og tillitsvalgte .
VG170430 Den tillitsvalgte overlegen Christian Grimsgaard frykter for pasientsikkerheten på Rikshospitalet-avdelingen.
VG170430 De tillitsvalgte mener at det i løpet av denne tiden ikke er foretatt seg nok for å bedre situasjonen, og at situasjonen medfører en fare for pasientsikkerheten.
VG170430 - Jeg har ikke lyst til å forhåndskonkludere, men hvis det er som skissert fra de tillitsvalgte , er det bekymringsfullt.
VG170430 - Det jeg leser av disse varslene, er at de tillitsvalgte på bakgrunn av de ansattes tilbakemeldinger er bekymret for forsvarligheten i driften.
DN170430 - Ifølge våre tillitsvalgte er det nå leid inn tre nederlandske teknikere på Ørlandet og seks i Bodø til flyvedlikehold, sier Espe.
DB170430 Du kan vinne vanvittige 223 millioner kroner ¶ fra norsk tipping ¶ Tillitsvalgte har varslet Fylkesmannen om at ledelsen ved Rikshospitalet ikke har maktet å forbedre arbeidsmiljøet ved psykosomatisk avdeling, ifølge VG.
AA170430 | Ansatte slår alarm om arbeidsmiljø ved Rikshospitalet ¶ Tillitsvalgte har varslet Fylkesmannen om at ledelsen ved Rikshospitalet ikke har maktet å forbedre arbeidsmiljøet ved psykosomatisk avdeling, ifølge VG.
SA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DN170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DB170429 Denne uka var Nelson i Oslo, i en konferanse for de kabinansattes tillitsvalgte i Norwegian-konsernet, hos fagforbundet Parat.
BT170429 I dag er sykehusene helt avhengig av avtaler med tillitsvalgte for å sikre helt ordinær drift.
BT170429 Den enkeltes behov og ønsker bør ivaretas så langt det går, og arbeidsplanene skal drøftes med tillitsvalgte .
AP170429 Eriksen har to år på rad ledet KrFs programkomité, og hun ledet i 2010 partiets strategiutvalg, som gikk inn for å fjerne kravet om at tillitsvalgte i partiet skal være bekjennende kristne.
AP170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
VG170428 ), fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF, skrev den tillitsvalgte toppdommeren i en tekstmelding til VG.
VG170428 VG har intervjuet flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet, som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
SA170428 Medlemsmassen har krympet dramatisk på 20 år, de tillitsvalgte har fortsatt en " veldig høy " alder, og KrF mister oppslutning.
DN170428 | Oljearbeidere mangler tillit til Airbus ¶ Tillitsvalgte har liten tillit til helikopterleverandøren Airbus og mener Statoil må sikre flere helikoptertyper i flåten.
BT170428 Sammen med sine ansatte og tillitsvalgte har han sett på fordeler og ulemper ved kontaktbetaling.
VG170427 Han fikk delta på møtet i går, fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF, skriver den tillitsvalgte toppdommeren i en tekstmelding til VG.
SA170427 - Han kjenner ikke forholdene på plattformen og taler mot bedre viten, sier de to tillitsvalgte i en felles uttalelse.
BT170427 Han har kvittet seg med partiets mørkemannsstempel, åpnet opp for at ikke-kristne kan bli tillitsvalgte og gått i tog under Oslo Pride.
BT170427 | Fagforeninger mener ledelsen i Helse Førde bryter hovedavtalen ¶ Tillitsvalgte i fem fagforbund beskylder ledelsen ved Helse Førde for å bryte hovedavtalen.
BT170427 Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Delta og Ergoterapiforbundet mener ledelsen har satt i verk et prosjekt innen kirurgi uten at de ansatte eller deres tillitsvalgte er rådført, slik paragraf 29 i hovedavtalen sier de skal eller bør gjøre, melder NRK.
BT170427 De tillitsvalgte mener at forprosjektet ikke har sikret de ansattes reelle innflytelse.
AA170427 157 tillitsvalgte : I dag teller kommunestyrerepresentantene på Fosen til sammen 157.
SA170426 Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) ønsker ledelse og tillitsvalgte ved Blidensol velkommen til møte.
AP170426 I 2013 ble bekjennelsesparagrafen, som krevde at partiets tillitsvalgte var kristne, fjernet.
DN170421 Kilde : Proff.no ¶ | Tillitsvalgte i Statoil mener ledelsen krisemaksimerer ¶
DN170421 Flere tillitsvalgte reagerer på det de mener er krisemaksimering fra Statoil når ledelsen hevder at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet kan bli utsatt.
DN170421 Den åpne dialogen og det konstruktive samarbeidet mellom tillitsvalgte , ansattes representanter og ledelsen i Aker og Aker-eide selskaper, gjør det mulig å gjennomføre store endringer og tilpasninger på en omforent og kraftfull måte.
DA170421 Flere tillitsvalgte reagerer på det de mener er krisemaksimering fra Statoil når ledelsen hevder at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet kan bli utsatt.
DA170421 | Tillitsvalgte i Statoil mener ledelsen krisemaksimerer ¶
AA170421 Flere tillitsvalgte reagerer på det de mener er krisemaksimering fra Statoil når ledelsen hevder at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet kan bli utsatt.
AA170421 ( ©NTB ) ¶ | Tillitsvalgte i Statoil mener ledelsen krisemaksimerer ¶
DN170420 De tillitsvalgte mente de ble presset til å la ledelsen undersøke epostkontoene deres - også de private.
DN170420 - TV 2-ledelsen har presset våre tillitsvalgte
BT170419 - Vi ble hørt, jubler skolens tillitsvalgte .
DA170418 - Vi har et avtaleverk som vi skal forholde oss til, men vi har hatt flere møter med tillitsvalgte om dette, avslutter Berg.
DB170412 Saken kan likevel, ifølge Hannemyr, handle om hvor mye press som ble lagt på ansatte og tillitsvalgte for å gi samtykke.
DB170412 Gisle Hannemyr, universitetslektor i informatikk ved Universitetet i Oslo, kjenner ikke spesielt til denne saken, men uttaler til Dagbladet at det kan se ut som om TV 2 kjenner til regelverket knyttet til søk i ansattes epost-kontoer hvis tillitsvalgte og de ansatte selv var tilstede.
DB170412 Derfor har vi også sagt at vi sammen med tillitsvalgte skal gjennomføre en grundig evaluering over påske.
DN170411 | TV 2 søkte i private eposter ¶ Tillitsvalgte i TV 2 ba om at en uavhengig tredjepart skulle gjennomføre kildejakten i mediehuset, men ble ikke hørt.
DN170411 Henrikke Helland, klubbleder i TV 2, sier de tillitsvalgte i retrospekt aldri skulle godtatt undersøkelsen.
SA170410 Vi møtte tidligere statsminister Khaleda Zia, leder for Bangladesh Nationalist Party ( BNP ) sammen med andre av partiets fremste tillitsvalgte .
DN170410 Travelmarket.no ¶ | - TV 2-ledelsen har presset våre tillitsvalgte
DN170410 TV 2-sjefen sier han hadde velsignelse fra de tillitsvalgte da mediehuset igangsatte kildejakt internt.
DN170410 TV 2-sjefen sier han hadde velsignelse fra de tillitsvalgte da han jaktet ansatte som lekket til pressen.
DB170404 Jeg er spesielt skuffet over Kristelig Folkeparti, som ellers ønsker å framstå som et verdiparti - med tillitsvalgte som vanligvis profilerer sympatiske kvaliteter som moral, etikk og medmenneskelighet.
VG170402 Lokalpolitikere og tillitsvalgte fra hele landet bruker denne helgen til å bestemme hvilke saker Venstre skal gå til valg på.
DB170331 På landsstyremøtet for tre uker siden fikk hun stoppet partiet fra å utelukke regjeringssamarbeid med Frp totalt, men motstanden mot Frp er stor både blant Venstres tillitsvalgte og velgere.
DB170330 - Vi må innse at selv om samarbeidsavtalen har gitt oss enorme politiske gjennomslag, har den som konstellasjon undergravet Venstres renommé i samfunnet og ikke minst slukket gløden hos våre tillitsvalgte .
DA170330 Grunnen skal ha vært at de nye tillitsvalgte ville klarere vervet med sine overordnede før Islamsk Råd ( IRN ) gikk ut med navnene, sier generalsekretær Mehtab Afsar.
AA170330 De nye reglene stiller blant annet krav til arbeidsgiverne om kartlegging av risiko, opplæring og informasjon til ansatte og tillitsvalgte og krav om å følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler.
DN170329 Tillitsvalgte for nordsjøarbeiderne i Statoil er motstandere av selskapets planlagte offshore-nedbemanning, her ved Terje Herland, Christer Olsson, Hans Fjære Øvrum og Per Helge Ødegård fra YS.
DB170327 For trekk knyttet til erstatning for skade eller tap skal trekkgrunnlaget drøftes med både arbeidstakeren selv og de tillitsvalgte , med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det.
DA170327 Jeg vil takke alle dyktige medarbeidere jeg har jobbet med, og ikke minst alle de engasjerte og flinke tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å bli kjent med - fra klubbnivå, via kretser og forbund, til idrettsstyret.
DA170327 - Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte , både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, fortsetter han.
BT170327 Jeg vil takke alle dyktige medarbeidere jeg har jobbet med, og ikke minst alle de engasjerte og flinke tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å bli kjent med - fra klubbnivå, via kretser og forbund, til idrettsstyret.
BT170327 - Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte , både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, fortsetter han.
DB170325 - Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om ferieavviklingen, bør arbeidstaker derfor ta kontakt med sin tillitsvalgte for hjelp.
DB170325 Tillitsvalgte kan bidra til å få i stand et møte med arbeidsgiver, og forsøke å få på plass en løsning som tilfredsstiller både arbeidstaker og arbeidsgivers ønsker og behov, sier Larsen.
DN170324 Samlet representerer de til sammen 57 tillitsvalgte i LO-klubbene i Aker ASA 4.500 LO-medlemmer i Aker Solutions, Kværner, Aker BP og Akastor.
DN170324 - Det finnes et unntak som sier at hvis du inngår en avtale med de tillitsvalgte , kan du leie inn utover det som er normalordningen.
AA170324 - Det finnes et unntak som sier at hvis du inngår en avtale med de tillitsvalgte , kan du leie inn utover det som er normalordningen.
AA170324 Samlet representerer de til sammen 57 tillitsvalgte i LO-klubbene i Aker ASA 4.500 LO-medlemmer i Aker Solutions, Kværner, Aker BP og Akastor.
DB170322 I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid.
DB170322 Behov for overtid skal drøftes med tillitsvalgte såfremt det er mulig.
DB170322 FO-lederen synes det er deprimerende og skremmende å både lese i Dagbladet og høre fra medlemmer og tillitsvalgte at truslene mot barnevernansatte har økt.
VG170320 Raabye bekrefter nå opplysningene fra tillitsvalgte i HV ; som slo alarm i VG tidligere i mars, om at HV har fått 40 prosent flere objekter på sin nøkkel-liste i den siste tiden, ¶
SA170320 Nå tror tillitsvalgte i riggselskapet North Atlantic Drilling at de snart skal få noen nye.
AA170320 - Tynt beslutningsgrunnlag og kort tid på avgjørelsen, sier tillitsvalgte i Trondheim.
DN170319 - I så fall skal vi tilpasse oss en slik prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte , sier pressesjef John Eckhoff i Posten.
BT170319 Nylig gikk tillitsvalgte i Heimevernet ut og advarte om situasjonen.
BT170319 Nylig gikk tillitsvalgte i Heimevernet ut og advarte om situasjonen.
AP170318https://www.aftenposten.no/norge/politikk/SV-er-ikke-helt-som-andre-partier-Toppene-har-spyttet-inn-millioner-til-partikassen-617386b.html Også i partiet Rødt betaler tillitsvalgte en andel til partiet.
AP170318https://www.aftenposten.no/norge/politikk/SV-er-ikke-helt-som-andre-partier-Toppene-har-spyttet-inn-millioner-til-partikassen-617386b.html - Det er de færreste i SV som får være tillitsvalgte .
AP170318 Også i partiet Rødt betaler tillitsvalgte en andel til partiet.
AP170318 - Det er de færreste i SV som får være tillitsvalgte .
VG170317 Her er private venner, men de fleste til stede er folk som gjør en innsats for partiet som tillitsvalgte , ansatte eller på andre måter har vært tilknyttet partiet, sa Solberg til VG tidligere i mars.
DB170317 ( Dagbladet ) : Ap-lederen talte torsdag til en forsamling tillitsvalgte i Fellesforbundet.
DB170317 Vi er tydelige overfor potensielle varslere om at det er en belastning å varsle og at vi, som tillitsvalgte , kan ta den belastningen for dem ved å ta opp saken på deres vegne.
DB170317 Noen saker kommer aldri fram i lyset på grunn av frykt for represalier eller fordi sakene finner sin løsning gjennom andre kanaler enn varslingsinstituttet, for eksempel ved at tillitsvalgte løfter saken på vegne av sine medlemmer.
DB170317 Alternative varslingskanaler som skjermer varsleren er eksplisitt nevnt, som å varsle anonymt, til eksternt organ, til kollegaer eller til tillitsvalgte .
BT170317 - Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene.
AA170317 - Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene.
DA170314 Vi mener vi trenger en nasjonal overenskomst for bruk av innleie, der det bare kan godkjennes gjennom fagforeninger og lokale tillitsvalgte , sier Bergstø.
AP170314 november i fjor : Venstre har samlet sine tillitsvalgte .
DB170313 - Vi vil ta en runde med alle tillitsvalgte og høre om de har noen forslag eller innvendinger på hvordan overtidssystemet er per dags dato.
DB170313 - Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller deres tillitsvalgte , men det er arbeidsgiver som avgjør til sist.
DB170313 - Hovedregelen i ferieloven er at tidspunktet for ferie skal drøftes med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte , og at arbeidsgiver og disse skal finne frem til enighet om dette, forteller Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.
DA170313 For oss tillitsvalgte virker det som at nedleggelsen kan komme før 2020.
FV170312 Men så lenge det er kaos på borgerlig side, kan Høyres tillitsvalgte ikke gi noe troverdig svar på hvordan partiet skal styrere videre etter valget. | 15 vedtak du bør få med deg fra Høyres landsmøte ¶
AA170312 Dette kan fungere hvis vi har tillit til våre tillitsvalgte .
VG170310 Han viser også til at de tillitsvalgte i Heimevernet slo alarm i VG tidligere denne uken, om at antallet nøkkelobjekter som HV skal rykke ut til forsvare i tilfelle krig eller krise, har økt med 40 prosent.
AA170310 Når Høyres landsmøte nå har vedtatt å fjerne avgiften, møtes det med vantro både hos tidligere ledelse og tillitsvalgte ved Rygge Sivile Lufthavn ( RSL ).
AA170310 Vi uttaler oss ikke som fagfolk på økonomi, men vi tror at å unnvære å ta hensyn til de råd vi som sjåførenes tillitsvalgte og verneombud har kommet med, vil koste fylkeskommunen, AtB og til sist skattebetalerne mye unødvendige utgifter.
AA170310 Vi som står bak dette brevet er alle elleve tillitsvalgte og verneombud fra tre yrkesorganisa-sjoner som var med på prøve-kjøring av to aktuelle « superbusser » vinteren/våren 2016 : En 21-meters enleddet buss fra Mercedes og en 24 meters toleddet buss fra Van Hool.
AA170310 Superbuss : « Vi uttaler oss ikke som fagfolk på økonomi, men vi tror at å unnvære å ta hensyn til de råd vi som sjåførenes tillitsvalgte og verneombud har kommet med, vil koste fylkeskommunen, AtB og til sist skattebetalerne mye unødvendige utgifter », skriver de ellleve bussjåførene som prøvekjørte superbusse
VG170309 Her er private venner, men de fleste til stede er folk som gjør en innsats for partiet som tillitsvalgte , ansatte eller på andre måter har vært tilknyttet partiet, sier Solberg.
BT170308 Hun understreker at de tillitsvalgte sentralt i kommunen har støttet omleggingen av turnusen for Helga Drange.
AA170308 Kun i alvorlige saker kobles bedriftshelsetjenesten, verneombud eller tillitsvalgte inn.
AA170308 Det mobiliserte også kraftig, både velgere og egne tillitsvalgte .
VG170307 Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som også sitter i Stortingets kontrollkomite, sier at varslet fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i Riksrevisjonens rapport : ¶
VG170307 Nå slår de tillitsvalgte i Heimevernet alarm om det de mener er en skrikende mangel på sammenheng mellom pålagte oppgaver, og antallet soldater som skal utføre oppgavene.
VG170307 GIR RIKSREVISJONEN RETT : Alarmen fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i kritikken, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ).
DB170303 François Fillon kjemper for sitt politiske liv, men han lever under et uutholdelig press fra stadig flere tillitsvalgte i det konservativer partiet Republikanerne ( LR ) om å trekke seg som deres president-kandidat.
DB170303 Flere tillitsvalgte i LR er redde for å legge landskapet mellom Nasjonal Front og Sosialistpartiet ( PS ) åpent for Macron og hans nye mellomparti.
DB170303 Både blant sosialistene og de konservative advarer høytstående tillitsvalgte mot å la Marine Le Pen seile uimotsagt inn i Elysée-palasset i vår.
AP170227 Per-Willy Amundsen etter fengselsdrapet : Skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor - får krass kritikk fra tillitsvalgte
DB170226 I mai 2016 mottok daværende justisminister Anders Anundsen en bekymringsmelding fra tillitsvalgte i Norsk fengsel og friomsorgsforbund ( NFF ).
DA170226 De tillitsvalgte på Rosenberg verft ga tydelig beskjed til Siv og Erna om at skattekutt ikke hjelper der, og krevde tiltak som faktisk skaper flere jobber.
AP170226 Brochmann skriver i e-posten at den reviderte fordelingen er presentert for de tillitsvalgte i god tid og at de ansatte har blitt informert både samlet og i møter med den enkelte dersom det har vært behov for det.
AP170226 | Per-Willy Amundsen etter fengselsdrapet : Skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor - får krass kritikk fra tillitsvalgte
AP170226 Senest i fjor sendte tillitsvalgte i NFF sendte en omfattende bekymringsmelding om forholdene i norske fengsel.
AP170226 - Våre tillitsvalgte , både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Bråten.
AA170226 - Våre tillitsvalgte , både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Bråten.
SA170225 Det er ikke Legeforeningen, eller dens tillitsvalgte , som holder konflikten varm.
DA170225 I dialog med våre tillitsvalgte og medarbeidere, har vi besluttet at vi vil legge vekt på sosiale forhold i den samlede vurderingen når det er sterke grunner til det.
AP170225 - Våre tillitsvalgte , både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Rita Bråten, leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund.
AP170225 - Våre tillitsvalgte , både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Bråten.
DB170224 Det vi ser er at vi tillitsvalgte rundt om i hele landet har en stor jobb å gjøre med å fortelle om vår politikk og tydeliggjøre det alternative vi er til den sittende regjeringen i de 200 dagene som gjenstår fram til valget, sier hun.
DA170223 Målet er å etablere et midlertidig kontor med tillitsvalgte fra Fagforbundet.
DA170223 SVs Kari Elisabeth Kaski møtte tirsdag tillitsvalgte i Folkehelseinstituttet, som i likhet med Helsedirektoratet, også må foreta store kutt i staben på grunn av regjeringens budsjettkutt.
BT170223 Vi som tror på prinsippene tillit, multikultur, mangfold og solidaritet, skuffes av stillheten fra våre tillitsvalgte .
AP170223 I forrige uke ble de orientert av sine tillitsvalgte i fagforeningene Samfunnsviterne og Delta.
AA170223 - Hele reformen er svært autoritært gjennomført og avtalefestet medbestemmelse er torpedert gjennom politiske vedtak, sier Johnsen, som mener dette oppfattes som mistillit til lokale politimestre og tillitsvalgte .
SA170222 Tillitsvalgte er i sin fulle rett til å holde saken varm med ulike typer innlegg.
DA170222 Den frykten er fullt ut reell, mener tillitsvalgte , og det blir bekreftet i Helsedirektoratets egne vurderinger for 2017 : ¶
DB170221 Nå krever de tillitsvalgte bedre sikringstiltak.
AA170221 Nå krever de tillitsvalgte bedre sikringstiltak.
AP170218 I 2012 var samarbeidsklimaet, ifølge fagforeningene, så dårlig at tillitsvalgte sendte bekymringsmelding til departementet.
VG170217 - Vi har veldig ryddige prosesser for omstilling i DNB, i tett samarbeid med de tillitsvalgte .
BT170217 Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og statlig sektor kan, i samarbeid med tillitsvalgte , utarbeide beredskapsplaner for ansatte som får « jobbe hjemmefra-dager » i de dagene forurensningen i Bergen nærmer seg kritiske nivåer.
AA170217 Jeg skulle gjerne hørt arbeidsgivers argumenter i møte med tillitsvalgte da dette i tråd med nevnte 2.3.1 ble drøfta.
VG170216 I tillegg tillater statsminister Solberg stilltiende at sentrale tillitsvalgte i Frp med jevne mellomrom har oppsiktsvekkende uttalelser om flyktninger, muslimer og innvandrere.
AP170216 - Når vi utreder dette, så må vi involvere ansatte, tillitsvalgte og kommuner.
AP170216 - Når vi utreder dette, så må vi involvere ansatte, tillitsvalgte og kommuner.
VG170215 I henhold til NFIFs lov er medlemmer av internasjonale forbundsstyre også valgt medlem i eget særforbund og kommer i tillegg tillitsvalgte valgt av tinget.
VG170215 Men når sentrale tillitsvalgte i partiet forteller bygdefolk som lever med rovdyr på tunet, at deres følelse av frykt ikke er reell, kommer ikke Venstre til å få så mye som en varaordfører.
DB170215 Veireno er tilknyttet en sentral tariffavtale som skal gi bedriften mulighet til å avtale utvidet bruk av overtid lokalt med lokalt tillitsvalgte , skriver Veireno-leder Jonny Enger i en redegjørelse til Dagbladet.
AP170215 - Noe av problemet vårt er at vi får informasjon via våre lokale tillitsvalgte .
AP170215 - Noe av problemet vårt er at vi får informasjon via våre lokale tillitsvalgte .
AA170213 - Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte , sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
DN170210 Oppsigelsene skjer etter en lengre prosess sammen med de tillitsvalgte i selskapet, sier viseadministrerende direktør i Solstad Sven Stakkestad til Sysla.
DN170210 - Vi er i samtaler med de tillitsvalgte i konsernet nå.
DB170210 Oppsigelsene skjer etter en lengre prosess sammen med de tillitsvalgte i selskapet, sier viseadministrerende direktør i Solstad Sven Stakkestad til Sysla.
BT170210 - Vi er i samtaler med de tillitsvalgte i konsernet nå.
AP170210 Oppsigelsene skjer etter en lengre prosess sammen med de tillitsvalgte i selskapet, sier viseadministrerende direktør i Solstad Sven Stakkestad til Sysla.
AA170210 Oppsigelsene skjer etter en lengre prosess sammen med de tillitsvalgte i selskapet, sier viseadministrerende direktør i Solstad Sven Stakkestad til Sysla.
VG170209 Hun er ikke enig med Legeforeningens tillitsvalgte i at Ahus ble bygget for lite og viser til at sykehuset aldri har hatt flere pasienter i sitt opptaksområde enn i dag.
VG170209 Både Ahus og Sykehuset Østfold ble bygget for små i forhold til behovet, mener tillitsvalgte i Legeforeningen.
VG170209 Sammen med tillitsvalgte på Akershus universitetssykehus ( Ahus ), har de tre gjentatte ganger forsøkt å advare helseforetak og politikere.
VG170209 Nå advarer tillitsvalgte leger mot at det samme skal skje i Drammen.
VG170209 Det er urealistisk, mener de tillitsvalgte legene Tom Henri Hansen ( f.v. ), Kristin Kornelia Utne og Anne-Karin Rime.
VG170209 ADVARER : Sykehuset Østfold er nytt og fint, men for trangt, mener tillitsvalgte leger.
AA170209 De har registrert kritikken fra ulikt hold mot partiets linje, men mener at den ikke representerer noe nytt innhold eller retorikk fra partiets tillitsvalgte .
DN170207 - Det blir en tøff kamp ut ifra stemningen blant de tillitsvalgte .
DA170207 De to tillitsvalgte mener videre at regjeringens hastverk allerede er blitt lastverk med tanke på de oppgavene Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er satt til å utføre.
DA170207 Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått klar beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) om dette, opplyser tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Dagsavisen.
DA170207 Tillitsvalgte oppfatter dette som om det haster for regjeringen å få til en slanking av antallet ansatte fram mot høstens stortingsvalg.
AP170207 - Det blir en tøff kamp ut ifra stemningen blant de tillitsvalgte .
AA170207 - Det blir en tøff kamp ut ifra stemningen blant de tillitsvalgte .
DB170204 Etter noen tiår der arbeiderbevegelsens fokus først og fremst hadde vært å bygge landet etter krigen, og der det var gjort en stor innsats for å øke produktiviteten og rasjonalisere, var det en ny generasjon arbeidstakere og tillitsvalgte som reiste debatt om miljøet på og utenfor arbeidsplassen.
DB170204 Det har vært ekstremt krevende å stå i for den enkelte, og krevende å håndtere for oss som tillitsvalgte .
DB170204 Derfor har vi i samråd med tillitsvalgte blitt enige om å tilby sluttpakker også i denne fasen.
DB170204 - Ledelsen og tillitsvalgte skal ha en felles evaluering når vi er gjennom denne prosessen.
DB170203 Hun opplyser at drøftelsene med de tillitsvalgte starter denne uka.
BT170203 Hun opplyser at drøftelsene med de tillitsvalgte starter denne uka.
AA170203 Hun opplyser at drøftelsene med de tillitsvalgte starter denne uka.
DB170201 Drøftet GPS-bruk med tillitsvalgte
DB170201 Veireno-sjef Jonny Enger skriver i en kommentar at han har jobbet aktivt med de tillitsvalgte i selskapet for å få en aksept for utvidet bruk av overtid, som etter planen skulle foreligge før oppstart.
AP170201 Veireno-sjef Jonny Enger, skriver til Dagbladet at han har arbeidet mye med de tillitsvalgte i selskapet for å få en aksept for utvidet bruk av overtid.
DB170131 Da har både Ketil og jeg en erfaringsbase vi kan bruke i organisasjonen, bygge opp tillitsvalgte og folkevalgte, som gjør oss enda bedre ved neste valg.
DN170130 - LO vil oppfordre regjeringen til å trekke forslaget og i stedet gå i en dialog med ledelse og tillitsvalgte i selskapet om alternative løsninger for å beholde hele flåten på NOR-flagg, sier Gabrielsen.
AP170130https://www.aftenposten.no/norge/Forsvaret-skal-spare-33-milliarder-Under-halvparten-av-sparetiltakene-virker_-ifolge-ny-rapport-613969b.html I omtalen står tillitsvalgte og politikere i kø for å slakte Forsvarets innsparingsbestrebelser.
AP170130 I omtalen står tillitsvalgte og politikere i kø for å slakte Forsvarets innsparingsbestrebelser.
AP170130 I omtalen står tillitsvalgte og politikere i kø for å slakte Forsvarets innsparingsbestrebelser.
SA170126 Ved kontroversielle spørsmål kan fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud oppleves som sand i maskineriet.
DN170124https://www.dn.no/nyheter/2017/01/24/1439/Luftfart/streik-kan-lamme-flytrafikken-i-februar | Streik kan lamme flytrafikken i februar ¶ Tillitsvalgte for deler av bakkemannskapene til Widerøe, SAS og Norwegian stiller hos Riksmekleren neste uke.
DN170124 | Streik kan lamme flytrafikken i februar ¶ Tillitsvalgte for deler av bakkemannskapene til Widerøe, SAS og Norwegian stiller hos Riksmekleren neste uke.
BT170124 Alle medlemmer av et selskaps styre eller bedriftsforsamling, også ansatterepresentantene, kan bli erstatningsansvarlige for sine handlinger eller unnlatelser som tillitsvalgte .
DB170121 Men før han i helgen skal planlegge valgkamp med 380 tillitsvalgte , minner Hareide om hva han egentlig ønsker seg.
BT170120 | Skremt over sine egne i LO-familien ¶ Tillitsvalgte i Fellesforbundet lever greit med Aps oljekompromiss i nord, men er rasende på oljemotstanderne innad i LO-familien.
DN170119 Sandnes i TV 2 understreker at kanalen gjør sitt for å sikre at fagforeninger har tillitsvalgte på plass under omstillingen.
DN170119 I et møte med TV 2 torsdag ba fagforeningen om en redegjørelse for årsaken til at deres tillitsvalgte har havnet på listen over overtallige.
DN170119 Dermed står Parat Media nå uten tillitsvalgte i kanalen.
DN170119 - Dette er en svært krevende situasjon, først og fremst for de ansatte og tillitsvalgte i TV 2, sier Spence.
DN170119 Parat-lederen opplyser at fagforeningen har bedt om en redegjørelse for årsaken til at deres tillitsvalgte har havnet på listen over overtallige.
DN170119 Dermed står Parat Media nå uten tillitsvalgte i kanalen.
DB170118 Samtidig understreker hun at TV 2 har lagt en plan for å sikre at tillitsvalgte er til stede gjennom hele prosessen og at det blir en god overgang til nye tillitsvalgte er på plass.
DB170118 Samtidig understreker hun at TV 2 har lagt en plan for å sikre at tillitsvalgte er til stede gjennom hele prosessen og at det blir en god overgang til nye tillitsvalgte er på plass.
DB170118 REAGERER : TV 2-klubbleder Henrikke Helland reagerer sterkt på at flere tillitsvalgte har fått beskjed om at de må gå.
DB170118 Ifølge tillitsvalgt for TV 2-journalistene, Henrikke Helland, er Mikkelsen ikke den eneste tillitsvalgte som har fått beskjed om at hun er ferdig i TV 2.
DB170118 Hun forteller at to av deres tillitsvalgte har fått beskjed om at de ikke er med videre i TV 2, og at de derfor har vært i møte med kanalen i ettermiddag.
DB170118 Helland sier til Dagbladet at tillitsvalgte i flere av klubbene er blant dem som må gå, og reagerer i likhet med Mikkelsen sterkt på ledelsens valg.
DB170118 Der vi har sett at tillitsvalgte blir berørt av omstillingen så har vi selvfølgelig sett på hvordan vi best tilrettelegger for tilstedeværende tillitsvalgte fremover, slik vi skal gjøre og alltid vil gjøre når det skjer endringer i TV 2.
DB170118 Der vi har sett at tillitsvalgte blir berørt av omstillingen så har vi selvfølgelig sett på hvordan vi best tilrettelegger for tilstedeværende tillitsvalgte fremover, slik vi skal gjøre og alltid vil gjøre når det skjer endringer i TV 2.
DB170118 - Vi mener vi har en hovedavtale som skal verne tillitsvalgte i slike prosesser, og var overrasket da det sto tillitsvalgte på listene over de som ikke får plass i TV 2 videre, sier Helland til Dagbladet. 177 må gå i TV 2 ¶
DB170118 - Vi mener vi har en hovedavtale som skal verne tillitsvalgte i slike prosesser, og var overrasket da det sto tillitsvalgte på listene over de som ikke får plass i TV 2 videre, sier Helland til Dagbladet. 177 må gå i TV 2 ¶
DB170118 - TV 2-klubbleder Henrikke Helland mener at de har en hovedavtale som skal verne tillitsvalgte i kuttprosesser.
DB170118 - Hovedavtalen sier at vi skal sikre at vi har operative tillitsvalgte i omstillingsprosesser.
BT170118 | Skremt over sine egne i LO-familien ¶ Tillitsvalgte i Fellesforbundet lever greit med Aps oljekompromiss i nord, men er rasende på oljemotstanderne innad i LO-familien.
AP170118 | TV 2 vil si opp Parats klubbleder : Tillitsvalgte ser svært alvorlig på saken ¶
DB170117 - Fra flere hold har vi mottatt bekymringsmeldinger, blant annet ordførere og lokale tillitsvalgte , som mener at prosessen ikke har vært åpen og grundig nok.
SA170116 SAFE mener det er reell fare for at verneombud og tillitsvalgte kan bli nøytralisert, og Petroleumstilsynet er bekymret ( se 17 sekunder ut i videoen ).
SA170116 Da organisasjonssekretæren i fagforbundet SAFE tok konflikten nærmere i øyesyn, rapporterte han at ledelsen hadde skapt en fryktkultur og forsøkte å kneble både verneombud og tillitsvalgte ( krever innlogging ).
AP170116 - Jeg kan bekrefte det tillitsvalgte og Raabye beskriver, sier han.
AP170116 - Jeg kan bekrefte det tillitsvalgte og Raabye beskriver, sier han.
DB170115 Forsøk på saklig polemikk fra Akademikerne ble møtt med aggressive utsagn som at tillitsvalgte leger « kommer (... ) med usanne påstander » uten å følge opp med dekning for anklagene.
AP170115 - Alle som har en rolle i valget i Norge i 2017, fra tillitsvalgte og ansatte i partiene til politikerne selv, bør ha i bakhodet at de kan være interessante å påvirke.
SA170113 Ofte blir jeg kontaktet av verneombud og lokale tillitsvalgte som bekrefter det Bellonas leder Frederic Hauge så treffende hevdet i NRK i romjulen, at det kan synes som om at Ptil ikke lenger evner å gjøre det vi forventer av dem.
SA170113 Dersom dette ikke blir beklaget, må Ptil dokumentere sine påstander og vise til saker der varslingsordningen er misbrukt av tillitsvalgte , verneombud eller andre med egen personlige agenda.i ¶
SA170111 Vi tenker at det nå er de tillitsvalgte i Kvaleberg/Vannassen barnehages tur til å komme til ordet.
SA170111 Som tillitsvalgte i vår barnehage stiller vi oss store spørsmålstegn med å utrede vår barnehage med tanke på neddimensjonering, da vi er en permanent barnehage.
SA170111 Innlegget er skrevet på vegne av frustrerte tillitsvalgte i Kvaleberg/Vannassen barnehage.i ¶
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170109 Hun vedgår at det trolig vil være Ap-medlemmer og - tillitsvalgte og mange andre som vil være skuffet.
AP170109 Hun vedgår at det trolig vil være Ap-medlemmer og - tillitsvalgte og mange andre som vil være skuffet.
SA170104 Goliat har også hatt flere tilfeller av strømstans og har fått flere pålegg fra tilsynet som ikke er blitt fulgt opp i tide, samt bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og verneombud.
DB170103 I januar 2015 ble Belhadj ISIS-leder i Libya, den samme mannen som var USAs tillitsvalgte i 2011, ifølge Washington Times.
AP170103 FOTO : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ Tillitsvalgte Sigve Bolstad mener triksing ødelegger muligheten til å få et bedre politi. 22,1 prosent av 2.200 spurte politiansatte svarer at de har oppgitt bedre tall enn det var grunnlag for, skriver VG. 12,2 prosent svarte at de hadde oppgitt for gode tall én til fem ganger, 5,4 prosent hadde trikset min
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Utdanningsforbundet mener undersøkelsen bekrefter det lærere og tillitsvalgte har fortalt om i mange år : ¶
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Kartleggingen ble gjort fra juni 2015 til august 2016 og omfatter intervjuer med elever, lærere, tillitsvalgte og rektorer ved 15 skoler, samt spørreundersøkelser blant 17 skoleeiere, 103 skoleledere og 5000 lærere.
SA161003 Det mangler for eksempel sentrale retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og et opplæringssystem for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal håndtere og forstå slike dilemmaer.
AP161003 Det mangler for eksempel sentrale retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og et opplæringssystem for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal håndtere og forstå slike dilemmaer.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html Utdanningsforbundets tillitsvalgte mener at fraværsregelen virker etter intensjonen.
SA160603https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-nye-FIFA-sjefen-i-hardt-var---En-yngre-utgave-av-Sepp-Blatter-210169b.html Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
SA160603 Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
FV160603https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-nye-FIFA-sjefen-i-hardt-var---En-yngre-utgave-av-Sepp-Blatter-210169b.html Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
BT160603 Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
AP160603https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-nye-FIFA-sjefen-i-hardt-var---En-yngre-utgave-av-Sepp-Blatter-210169b.html Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
AP160603 Den offisielle grunnen er at reaksjonstiden vil bli kortere hvis det viser seg at tillitsvalgte i de aktuelle komiteene har opptrådt uredelig.
SA160602 Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte , man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte , man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
AP160602 Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte , man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
SA160521 Det innebærer at det i Kirken, selv når ulike meninger er sterke, ikke skal være meningstvang i dette spørsmålet, verken for prester, andre ansatte, tillitsvalgte eller vanlige kirkemedlemmer.
SA160304 Jeg ønsker nå en god og konstruktiv dialog med tillitsvalgte og ansatte.
SA160304 Jeg ønsker nå en god og konstruktiv dialog med tillitsvalgte og ansatte, slik at vi finner en løsning som både ivaretar kultur og samfunnsoppdraget vårt.
DA160231 Dette blir en ekstraoppgave de tillitsvalgte i Oslo brann- og redningsetat er lite glad for.
AP160106 Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.
AP160106> Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.
AP160106> target="avis" href= Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.