SA171030 - I Obs har vi over 300 ulike juleprodukter tilgjengelige , men de færreste butikkene har tatt inn alle disse produktene ennå.
BT171030 Vi skal snakke om det tilgjengelige mennesket som ikke så forskjell på en statsråd og en fersk student eller journalist.
AP171030 Glatte, overfladiske og konvensjonelle : Tilsynelatende er tiårets filmer en ørkenvandring mellom de ambisiøse storfilmene fra syttitallet ( tenk Gudfaren ) og de tilgjengelige indiefilmene på nittitallet ( av typen Tarantinos filmer ).
AA171030 Lars Ursin har i Adresseavisen lørdag en kronikk om hva som skjer i Strindamarka, og med et uttrykt ønske om at stiene skal være tilgjengelige for alle brukere av marka, turgjengere, løpere, syklister og skiløpere.
VG171028 - Den utsatte familien må nå få den støtten den trenger, og alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å spore opp og pågripe gjerningsmennene.
VG171028 - Kommisjonen har begynt å se på spørsmålet og vil ta hensyn til alle tilgjengelige data.
DB171028 - Den utsatte familien må nå få den støtten den trenger, og alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å spore opp og pågripe gjerningsmennene.
DB171028 - KV Barentshav har informert HRS om at data ikke vil være tilgjengelige før klokken 8 i morgen, opplyser HRS.
DB171027 - Vi setter alle tilgjengelige ressurser inn for å ivareta dem som er involvert, og for å få tak i pårørende, sier Skogmo til Dagbladet. | - Det er et heroiserende bilde av Hitler, og det at det er produsert i 2011, nei, jeg liker ikke det ¶
DB171027 Det er med på å underbygge et feilaktig, moraliserende premiss : At det å være interessert i offentlig tilgjengelige opplysninger er noe suspekt.
DB171026 Dagbladets anmelder Fredrik Wandrup gir en femmer på terningen og kaller den spennende og velskrevet : « Bakke har gjort en kjempejobb med å gå igjennom tilgjengelige muntlige og skriftlige kilder og sydd stoffet sammen til en frodig og underholdende fortelling om et enestående menneske ».
AP171026 - Alle tilgjengelige beviser får kommisjonen til å konkludere med at syriske styrker slapp en flybombe med sarin i Khan Sheikhoun, heter det i en rapport for tidsrommet mars til juli.
AP171026 Glatte, overfladiske og konvensjonelle : Tilsynelatende er tiårets filmer en ørkenvandring mellom de ambisiøse storfilmene fra syttitallet ( tenk Gudfaren ) og de tilgjengelige indiefilmene på nittitallet ( av typen Tarantinos filmer ).
SA171025 - Bilene våre er de tryggeste og best ytende bilene tilgjengelige i dag, og i fjor bekreftet vi en forbedring av Model X-påliteligheten på 92 prosent sammenlignet med starten av 2016.
AP171025 - Bilene våre er de tryggeste og best ytende bilene tilgjengelige i dag, og i fjor bekreftet vi en forbedring av Model X-påliteligheten på 92 prosent sammenlignet med starten av 2016.
AA171025 - Bilene våre er de tryggeste og best ytende bilene tilgjengelige i dag, og i fjor bekreftet vi en forbedring av Model X-påliteligheten på 92 prosent sammenlignet med starten av 2016.
AA171024 På den annen side kjenner vi oss igjen i svenskenes utfordringer med få flytimer og få tilgjengelige skrog, sier oberstløytnant Mikkelsen til bladet.
VG171023 « Politiet og påtalemyndigheten skal som ledd i etterforskning av lovbrudd innhente og vurdere alle tilgjengelige bevis, også bevis innhentet av utenlandske myndigheter.
DN171022 Coop og Norgesgruppen har utviklet en plattform som kan håndtere alle tilgjengelige betalingsformer.
DN171022 Coop og Norgesgruppen har utviklet en plattform som kan håndtere alle tilgjengelige betalingsformer.
VG171021 - Vi søker etter gjerningsmannen med alle tilgjengelige politistyrker.
SA171021 Begge er tilgjengelige på benken.
AP171021 Begge er tilgjengelige på benken.
AA171021 Politiet opplyser på Twitter at de jakter på gjerningsmannen « med alle tilgjengelige ressurser » og beskriver ham som en mann i 40-årene, iført grå bukser og en grønn treningsjakke.
VG171020 Vi har det også oppe som tema i møter med tillitsvalgte, i sjåførmøter på de respektive avdelingene og i andre tilgjengelige kanaler vi har.
DN171018 Disse er offentlig tilgjengelige , likeens entreprenørenes svar, sier Larsen.
SA171017 Vi er blitt så vant til å være tilgjengelige hele tiden, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.
SA171017 Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
DN171017 » Flesland mener det er få grep som skal til for å gi bedre informasjon og være mer tilgjengelige .
DA171017 Det andre poenget handler om totalberedskapen, hvor Forsvaret selv har vært veldig tydelig på at så lenge man har Bell-helikoptre, er det viktigere for spesialstyrkene å ha dem tilgjengelige her enn at de skal være i nord, sier Pettersen.
BT171017 De er lett tilgjengelige , nesten gratis, gir umiddelbar kontakt med andre og tilgang til nyheter og hendelser fra hele verden.
BT171017 Vi er blitt så vant til å være tilgjengelige hele tiden, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.
BT171017 Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
AP171017 Vi er blitt så vant til å være tilgjengelige hele tiden, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.
AP171017 Billettene som er tilgjengelige koster fra 1200 kroner og oppover.
AA171017 | Sør-Trøndelag har landets mest tilgjengelige fastleger ¶
AA171017 » Flesland mener det er få grep som skal til for å gi bedre informasjon og være mer tilgjengelige .
SA171016 Vi må sikre at helsesøstrene har nok ressurser, er lett tilgjengelige og jobber på en best mulig måte - nettopp på grunn av deres nøkkelrolle i å skape et godt læringsmiljø og bidra til elevenes mestring av både skole og hverdag.
BT171016 Norge har ingen naturlig hovedrolle i slike ordninger, men kan jobbe for at land som er interessert, får tilgang til den beste tilgjengelige kunnskapen og hjelp til finansieringen.
AA171016 Føringene fra politikere vektlegger tidlig innsats, mer forebygging og lett tilgjengelige lavterskeltilbud.
AA171016 De er tilgjengelige 24 timer i døgnet og geografisk avstand er ikke noe hinder.
VG171015 Norske leger hadde dermed ingen mulighet til å bruke tilgjengelige medisiner, selv om de mente det var til det beste for pasienten.
BT171015 Dersom studenter og undervisere skal være aktive deltakere i det samme faglige fellesskapet, er det viktig at vi er til stede og tilgjengelige for hverandre i alle læringssituasjoner.
AP171015 Dersom ingen av de tilgjengelige informasjonskanalene om det regulære, månedlige pensjonsbeløpet oppleves tilfredsstillende, bør de aktuelle pensjonistene i så fall finansiere papirutsendelsene selv.
VG171014 Norske leger hadde dermed ingen mulighet til å bruke tilgjengelige medisiner, selv om de mente det var til det beste for pasienten.
DB171014 I dag velger de beste utøverne innen enkelte idretter selv hvilket tidspunkt på døgnet de skal være tilgjengelige for dopingkontroll, slik vil det ikke være med en chip, skriver daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, i en e-post til Dagbladet.
AP171014 Som ett av Weinsteins ofre, den franske skuespillerinnen Léa Seydoux, nylig sa det : Kvinnene får ofte tildelt roller der de skal være sexy og tilgjengelige , og et eller annet sted har jo disse fantasiene sitt opphav.
AA171014 - Vi hadde rundt 30 stykker fra Røde Kors, fire hundeekvipasjer fra Norske redningshunder, i tillegg til at et helikopter og tilgjengelige politipatruljer ble satt inn i søket, forklarer Mogstad.
VG171012 - Alle tilgjengelige ressurser i Telemark Røde Kors Hjelpekorps er kallet ut for å bistå i søk etter savnede i Seljordsvatnet, skriver de videre.
DN171012 Etter å ha truffet et lavpunkt på 8,6 millioner fat om dagen i september 2016, har amerikansk råoljeproduksjon økt med 685.000 fat om dagen frem til juli i år, måneden som har siste tilgjengelige statistikk », skriver IEA.
DB171012 - Alle tilgjengelige patruljer, hunder og helikopter deltar.
DA171012 Presidenten har lenge snakket om sitt ønske om å gjøre disse planene tilgjengelige på tvers av stater.
DA171012 Direktivet som Trump har underskrevet skulle gjøre disse såkalte « premium plans » mer tilgjengelige for allmennheten.
AP171012 De har som primæroppgave å holde sambandslinjer mellom militære ledere og avdelinger trygge, og tilgjengelige , enten det er her i Norge eller under internasjonale operasjoner der norske soldater deltar.
AP171012 Den største av dem er at alle medisinene er tilgjengelige på gateplan, tilvirket i skitne laboratorier og brukes av alle som ikke får nødvendig helsehjelp.
AA171012 Alle tilgjengelige ressurser i Telemark Røde Kors Hjelpekorps, om lag 60 personer, blant dem flere redningsdykkere, bisto i redningsarbeidet.
NL171011 Hvis politikerne bruker de tilgjengelige finansieringskildene maksimalt, kan UFB bli « selvfinansierende ».
DN171011 « Konsernets virksomhet krever ytterligere rundt 200 millioner kroner i fritt tilgjengelige kontakter for å håndtere månedlige likviditetssvingninger », skriver selskapet ( Vilkår ) ¶
AP171011 Osmundsen ser gjerne at private hjertestartere også kommer inn der, selv om det er usikkert hvor tilgjengelige disse vil være.
AP171011 - Men samtidig ser vi at det at de er tilgjengelige er det som i mange tilfeller kan være avgjørende for å redde liv.
DB171010 Kunnskapsgrunnlaget : Regjeringen vil sørge for at forskningsaktivitet, kunnskapsgap, forskningsaktører og ressurser innen psykisk helse blir gjennomgått for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser ut fra målet om best mulig helse i hele befolkningen.
DA171010 Jeg prøver å få strømmet så mange kamper som mulig, og særlig cupkampene siden de sendes på NRK og er lett tilgjengelige her borte, forteller 33-åringen.
DA171010 Noe har nemlig gått skikkelig galt i laboratoriet, og nå vandrer de gærne zombiene rundt i bur inne i den mørke labyrinten, som er en av fire som er tilgjengelige i år.
AP171010 Enhver forsker bør gjøre sine resultater offentlig tilgjengelige .
NL171009 De er tilgjengelige 24 timer i døgnet og geografisk avstand er ikke noe hinder.
AP171009 Vårt mål er å bidra til håp og helse basert på reelle erfaringer med reelle og alvorlige helseproblemer og metoder som er tilgjengelige i dag.
DB171007 Etter det er det mulig at prisene stiger og at billettene ikke lenger er tilgjengelige .
AP171007 Ifølge Forbes vil crowdfunding-modeller utgjøre en større del av verdens tilgjengelige kapital enn tradisjonelle finansieringskilder innen 2020.
DN171006 Trafikken måles i antall passasjerkilometer, mens kapasiteten er antall tilgjengelige setekilometer.
DN171006 Måltallet for inntekt per tilgjengelige setekilometer ( PASK ) gikk ned med en prosent i september.
DA171006 De private merknadene er ikke tilgjengelige ennå, men blant de offentlige instansene er det særlig to deler ved planen som får kritikk ; utbyggingen på Holmen og planene for området ved Stavanger stasjon.
AA171006 De siste tilgjengelige tallene viser at Hurtigruten fraktet nesten 300 000 lokalreisende og 80 000 godsforsendelser i nord.
DN171005 Det var også en økning for total trafikkvekst, som er antall passasjerkilometer, og tilgjengelige setekilometer med henholdsvis 29 og 28 prosent.
DN171005 - Denne personen og dette angrepet har ikke etterlatt seg noen umiddelbare tilgjengelige kjennetegn som man forventer å finne etter slike masseskytinger, sa McCabe på en pressekonferanse i Boston.
DB171005 Ofte kan det være mangel på tilgjengelige bilder i en ny konflikt og fristelsen er stor for å bruke arkivbilder.
DA171005 Han drar verdensbyggingen flere hakk lengre enn Ridley Scott var i stand til å gjøre, med god hjelp av sømløse digitaleffekter som selvsagt ikke var tilgjengelige for 35 år siden.
AA171005 - Denne personen og dette angrepet har ikke etterlatt seg noen umiddelbare tilgjengelige kjennetegn som man forventer å finne etter slike masseskytinger, sa McCabe på en pressekonferanse i Boston.
AA171005 - De fleste av bøkene hans er veldig tilgjengelige , og flere av dem er blitt til filmer, sier Scherr, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
VG171004 Hans effektive utnyttelse av morsmålet minner om ung Vaular på sitt mest tilgjengelige .
VG171004 Fra 400 000 kroner i 2013 til 7,8 millioner kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige .
DB171004tilgjengelige baner - hvor det ikke foregår organisert trening eller kamp - er det de fleste steder bare noen få som trener på egen hånd, i små grupper.
AA171004 - Denne personen og dette angrepet har ikke etterlatt seg noen umiddelbare tilgjengelige kjennetegn som man forventer å finne etter slike masseskytinger, sa McCabe. ( ©NTB ) ¶ | Én pågrepet på Göteborg-flyplass etter mistenkelig funn ¶ Én person er pågrepet på Landvetter flyplass ved Göteborg, der deler av en avgangshall er sperret av etter funn av mistenkelig gjenstan
VG171002 « Farmen » er fortsatt under innspilling i Arendal, så ingen av de andre deltagerne er tilgjengelige for kommentar.
DB170930 Myndighetene kan og bør bestemme hvem, hvor, når og til hvilken pris ulike rusmidler skal være tilgjengelige .
SA170929 - Trenere og spillere er først tilgjengelige etter den viktige kampen mot Strømmen, opplyser mediesjef Roy Emanuelsen til Fædrelandsvennen.
FV170929 - Trenere og spillere er først tilgjengelige etter den viktige kampen mot Strømmen, opplyser mediesjef Roy Emanuelsen til Fædrelandsvennen.
AP170929 Tall for 2017 er ikke tilgjengelige , men politiet sier det har vært en økning i antall voldshendelser den siste tiden.
AP170929 - Trenere og spillere er først tilgjengelige etter den viktige kampen mot Strømmen, opplyser mediesjef Roy Emanuelsen til Fædrelandsvennen.
AA170929 Tall for 2017 er ikke tilgjengelige , men politiet sier det har vært en økning i antall voldshendelser den siste tiden.
VG170928 » Skuespilleren maner i sin melding i sosiale medier til å bekjempe alle former for kreft og gjøre helsetjenester tilgjengelige for alle.
SA170928 Ifølge Insidethegames, som følger både sommerlige og vinterlige leker tett, er bare 22,7 prosent av alle tilgjengelige billetter revet vekk.
DN170928 Dette, kombinert med tilgjengelige SURF-ordre til en estimert verdi på 10 milliarder dollar de neste 15 månedene, en slankere kostnadsbase, og en bedret markedsposisjon, bør gjøre Subsea 7-aksjen til en interessant investering på vei inn i 2018, mener Arctic Securities.
BT170928 Ifølge Insidethegames, som følger både sommerlige og vinterlige leker tett, er bare 22,7 prosent av alle tilgjengelige billetter revet vekk.
AP170928 Ifølge Insidethegames, som følger både sommerlige og vinterlige leker tett, er bare 22,7 prosent av alle tilgjengelige billetter revet vekk.
AA170928 Sammenlignbare tall fra andre norske aviser er i skrivende stund ikke tilgjengelige .
VG170927 - I løpet av 2018 vil omtrent 700 parkeringsplasser være borte fra gateplan innenfor Ring 1, men flere parkeringshus vil være tilgjengelige , sier hun.
DA170926 - Vi er tilgjengelige og stiller opp når vi bli invitert, sier han.
AA170926 - Vi er tilgjengelige og stiller opp når vi bli invitert, sier han.
DA170925 Irak truer med å ta « alle tilgjengelige skritt » for å stanse kurderne.
DA170925 Den irakiske staten truer med å ta « alle tilgjengelige skritt » for å stoppe kurderne.
AA170925 Kontrollene ble gjennomført på ekspressbusser der det er tilgjengelige setebelter på hvert sete i bussen og ingen ståplasser, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DN170924 Spesielt er det også at mange av grottene er så lett tilgjengelige bare en kort gåtur fra veien ¶
DB170924 Regnskapene for de to første selskapene er nå tilgjengelige i brønnøysundregistrene, og viser en dobling av omsetningen fra året før.
DN170923 Og revpar, som er losjiinntekt fordelt på alle tilgjengelige rom, har samlet for de syv nettene fra forrige fredag til fredag 22. september, økt med 22,4 prosent.
DB170923 Der finner du ikke bare et moderne hotell med spa, eget badeland og alle tenkelige fasiliteter, men også et tur- eldorado oppe på det de lett tilgjengelige fjellviddene.
AP170923 Ifølge Pentagon ble dette gjort for å demonstrere de mange militære alternativene som er tilgjengelige for president Donald Trump.
NL170922 Unge nydelige jenter blir presentert som umiddelbart tilgjengelige seksualobjekter, i tråd med tradisjonen fra 67, mens litt eldre medsøstre har tendens til å bli usynlige, og mannfolkene er helter eller direktører, gjerne litt grå ved tinningen, det er helt OK på mannfolksiden.
DA170922 Brukervilkårene kan også være vanskelige å forstå og lite tilgjengelige .
AP170922 Brukervilkårene kan også være vanskelige å forstå og lite tilgjengelige .
AA170922 Brukervilkårene kan også være vanskelige å forstå og lite tilgjengelige .
SA170921 Sendingene og produktene var tilgjengelige , men nøkkelfaktoren til populariteten for sykkelsendingene til TV 2 er de tre mennene i tet : Christian Paasche, Johan Kaggestad og Dag Otto Lauritzen, ifølge Ahlsen.
FV170921 Sendingene og produktene var tilgjengelige , men nøkkelfaktoren til populariteten for sykkelsendingene til TV 2 er de tre mennene i tet : Christian Paasche, Johan Kaggestad og Dag Otto Lauritzen, ifølge Ahlsen.
AP170921 Sendingene og produktene var tilgjengelige , men nøkkelfaktoren til populariteten for sykkelsendingene til TV 2 er de tre mennene i tet : Christian Paasche, Johan Kaggestad og Dag Otto Lauritzen, ifølge Ahlsen.
AA170921 - Artilleristillinger i disse områdene vil umiddelbart bli kvelt med alle tilgjengelige våpen, sa han videre.
DN170920 Disse skal være tilgjengelige døgnet rundt.
VG170919 - Vi vil ikke tolerere de som begår denne heslige forbrytelsen, og ved å bruke alle verktøyene som er tilgjengelige for oss, inkludert spesialressurser som Tweed, vil vi fortsette å ta ut de som begår disse lovbruddene og bringe dem til rettferdighet, har Jan Simpson, ved politiet i Essex uttalt.
SA170919 De 22.000 billettene til kampen ble solgt umiddelbart etter at de ble tilgjengelige , så interessen hos de oransje er det ingenting å si på.
BT170919 De 22.000 billettene til kampen ble solgt umiddelbart etter at de ble tilgjengelige , så interessen hos de oransje er det ingenting å si på.
AP170919 De 22.000 billettene til kampen ble solgt umiddelbart etter at de ble tilgjengelige , så interessen hos de oransje er det ingenting å si på.
DB170917 Men er virkelig en 24 år gammel fyr som prøver å komme seg vekk fra de morderiske gatene, med alle tilgjengelige midler ( inkludert sine på ingen måte ubetydelige musikalske evner ! ), rett adressat for våre bekymringer ? 21 Savage - Bank Account ¶
SA170916 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skrev Niggli i en intern rapport.
DB170916 Gastesi la til at de ikke har tilgjengelige steder hvor beboerne kan søke ly akkurat nå.
DB170916 Tilgjengelige fondsmidler etter første runde i januar er 24,4 millioner kroner, opplyser Norsk filminstitutt til Dagbladet.
DB170916 Cecilie Skog er blant Norges mest erfarne fjellklatrere, og har besteget en rekke av verdens vanskeligst tilgjengelige fjell.
DA170916 - Hva kan bli konsekvensene av at de er så tilgjengelige ? - 22. juli 2011 viste oss hvor farlig konspirasjoner kan være.
BT170916 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skrev Niggli i en intern rapport.
AP170916 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skrev Niggli i en intern rapport.
AA170916 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skrev Niggli i en intern rapport.
VG170915 Kanin-planen er et initiativ fra president Maduro for å gjøre matvarer mer tilgjengelige for folk.
DB170915 Jentene han etter hvert forgrep seg mot ble valgt fordi de var tilgjengelige .
SA170914 Vi kan jobbe på nye måter, forbedre kvaliteten på arbeidet, bli mer tilgjengelige for brukerne og kompensere for geografiske avstander.
SA170914 DEBATT : Vi kan jobbe på nye måter, forbedre kvaliteten på arbeidet, bli mer tilgjengelige for brukerne og kompensere for geografiske avstander.
DN170914 Revpar er nøkkeltallet som fremkommer når den samlede losjiinntekten, uten moms og frokost, deles på alle tilgjengelige rom uavhengig av om de er leid ut for natten eller ikke.
DN170914 Med en økning på over 20 prosent i losjiinntekten per tilgjengelige rom så langt i år, troner Tromsø helt på toppen av listen fra Benchmarking Alliance.
DB170914 Sund sier SAS informerer sine kunder gjennom de kanalene de har tilgjengelige . | - Blir som å velge mellom pest eller kolera ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
AP170914 Norge kunne hatt lettere tilgjengelige regnskaper ¶
SA170913 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.
DB170913 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.
DB170913 - Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig for å bevise brudd på dopingreglene hos 95 utøvere.
BT170913 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.
AP170913 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.
AA170913 Det er et fryktelig høyt tall og en stor bekymring når en samtidig vet at det mangler gode og lett tilgjengelige tjenester.
AA170913 « Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket », skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.
DB170912 Halvparten av de 320.000 tilgjengelige billettene til utlandet er tinget.
DB170912 Det tilsvarer sju prosent av de tilgjengelige billettene.
DA170911 Chelsea vil ta i bruk « strengeste tilgjengelige straff » mot supportere som har sunget en sang med antisemittisk innhold om spissen Álvaro Morata.
VG170910 Myndighetene i delstaten opplyste lørdag at mer enn 400 lokaler, for det meste skoler, kirker og samfunnshus, er tilgjengelige for folk som trenger et sted å søke ly for orkanen.
DA170910 Alle unntatt Bård Finne og Ernest Agyiri er tilgjengelige .
AP170910 De som stemmer, gjør det nok uansett for valglokalene er så tilgjengelige .
VG170909 Den amerikanskledede koalisjonen vil fortsette å bruke tilgjengelige virkemidler for å støtte Syrian Democratic Forces og irakiske partnere i oppdraget om å nedkjempe IS, heter det videre i pressemeldingen.
VG170908 Likevel skal vi alltid være tilgjengelige , og jobbe etter selskapets behov.
DN170908 Inntekten per tilgjengelige rom, det bransjen kaller revpar, økte med fem prosent fra juli i fjor til juli i år.
AP170908 - Alle tilgjengelige bevis får kommisjonen til å konkludere med at det er rimelig grunn til å mene at syriske styrker slapp en bombe med sarin over Khan Sheikhoun, heter det i rapporten til FNs krigsforbryteretterforskere.
VG170907 Ingen ved Browns kontor var tilgjengelige for kommentar like etter fengselsvesenets avgjørelse.
DN170907 Måltallet for inntekt per tilgjengelige setekilometer ( PASK ) økte med én prosent til 67 øre.
DB170907 Andøya flystasjon er med sin unike plassering og enorme tilgjengelige arealer, NATO og Norges strategisk viktigste base for nordområdene.
DA170907 Dagsavisen Østfold har forsøkt å få en uttalelse fra redaktør Pål Enghaug og nyhetsredaktør Øystein Kristiansen i Moss Avis, men ingen av dem har vært tilgjengelige for kommentarer i dag.
AA170907 De to ordbøkene, som eies og utvikles av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap, er åpne og tilgjengelige for alle.
AA170906 I tillegg har alle skipene sikkerhetsteam og medisinsk personale om bord, og de er tilgjengelige døgnet rundt.
VG170905 - Jeg oppfatter tyskere som mer tilgjengelige og velvillige enn det engelske landslaget, og mange andre, tillegger han.
DB170905 Det fordrer videre satsing på å gjøre barnehageplasser billige og tilgjengelige , men også på å heve kvaliteten for dem som allerede går i barnehage. 2.
DA170905 Når kildene er åpne og tilgjengelige , gir det mulighet til å verifisere eller avkrefte opplysninger.
VG170904 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
DN170903 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
AA170903 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
VG170902 Med absolutt alle tilgjengelige spillere inne i feltet på en siste corner, fikk ikke Klepp klarert.
VG170902 Ap mener det viktigste er å legge til rette for å kombinere jobb og familie og at dette gjøres med gode permisjonsordninger, tilgjengelige barnehager med høy kvalitet og et arbeidsliv som gir rom for at livet hjemme krever mer i en kort fase av livet.
AP170902 KrF vil jobbe for friske penger til kulturskolene, så de blir tilgjengelige for folk flest.
AP170902 Det er viktig å ta vare på det som er tilgjengelige og gratis for alle, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsmann i KrF, om partiets viktigste saker i kulturpolitikken.
VG170901 Nå har vi tilgjengelige baner og anlegg som gjør at det er mulig for barn og unge å oppnå drømmene sine.
DN170901 - Prisnedgangen i Oslo er som forventet, med tanke på det tilgjengelige boligtilbudet, innstramning i finansiering og lavere befolkningsvekst.
AP170901 Hirschhorns Monumenter er av papp, trepaller og teip : billig materialer som er tilgjengelige overalt.
AA170901 - Prisnedgangen i Oslo er som forventet, med tanke på det tilgjengelige boligtilbudet, innstramming i finansiering og lavere befolkningsvekst, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
VG170831 Evnen til å improvisere med de ressursene som er tilgjengelige , vil derfor ha stor betydning, sier Holmgrunn til av Eidsvoll Ullensaker Blad.
NL170831 I en krisesituasjon med mottak av allierte vil antallet jagerfly bli langt høyere enn antallet tilgjengelige jagerflyhangarer.
DB170831 Han så de første to episodene av « Faten tar valget » like etter at de ble tilgjengelige på NRK nett-tv kl 15 i dag.
AA170831 Den lever helst av kjøtt, gjerne fra åtsler, men satte nok også pris på lett tilgjengelige kalorier.
SA170830 I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post for brukerne våre ved spørsmål, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.
FV170830 I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post for brukerne våre ved spørsmål, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.
DA170830 - Det er veldig bra at alle videregående skoler i Oslo skal være like tilgjengelige for alle søkere, uavhengig av hvor de bor i byen.
BT170830 I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post for brukerne våre ved spørsmål, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.
AP170830 I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post for brukerne våre ved spørsmål, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.
VG170828 I tiden før de blir sendt til godkjenning i Beslutningsforum er de tilgjengelige for norske leger ved såkalt « compassionate use », men med en gang medikamentet blir sluppet på det norske markedet kan ikke norske leger gi pasienter som Ann Kristin medisinen lovlig før medikamentet er blitt godkjent av Beslutningsforum.
AA170828 Da handler det om tre ting : For det første at spesialpedagoger er tilgjengelige , for det andre at de har så stor stillingsandel i barnehagen at de også teller med i fellesskapet.
SA170826 Selve åpningsforestillingen skal være på scenen inne og er nesten utsolgt, 400 har sikret seg billett, 50 er fortsatt tilgjengelige .
DB170826 Jeg går glipp av å se en politimann sette kaffen i vrangstrupen, men vi har fått løsninger som er enklere, tryggere og mer tilgjengelige enn at vi skal bruke politifolk på å stemple rett kopi.
VG170825 Han skal bygge en rakett av alt mulig rart han kan få tak i, og raketten skal kunne sende Peter ut i rommet og inn i en æra der romreiser er tilgjengelige for sivile ».
AP170825 Og nå er mellom 40 og 70 fragmenter tilgjengelige .
AP170825 Og nå er mellom 40 og 70 fragmenter tilgjengelige .
AP170825 Han skal bygge en rakett av alt mulig rart han kan få tak i, og raketten skal kunne sende Peter ut i rommet og inn i en æra der romreiser er tilgjengelige for sivile ».
DN170824 Read Group har utviklet en ny type teknologi som gjør det mulig å installere seismiske sensorer i vanskelig tilgjengelige oljebrønner, blant annet på havbunnen.
DB170824 Hvis en rekord settes, men utøverne svikter i å gjøre seg tilgjengelige , strykes resultatet.
DB170823 På plussiden finner man veksten i skatteinntekter og økningen i tilgjengelige oljepenger siden fjoråret.
AA170823 - Da jeg selv også jobbet på sykehus lå det donorkort tilgjengelige på jobb som jeg bare kunne ta av, og da ble det veldig lett, sier Masserud.
NL170822 Resultatene er åpent tilgjengelige på nasjonale nettsider.
NL170822 Modellen til det norske velferdssamfunnet er grunnleggende basert på industriell utnyttelse av tilgjengelige naturressurser, til beste for det store fellesskapet.
DN170821 Seks stasjoner ble tilgjengelige 30. august 2013, slik at elektriske reiser mellom landets største byer ble mulig.
DA170820 Ikke bare lykkes de overmåte bra, men « Thelma » er i tillegg deres mest allmenne og tilgjengelige tittel til nå.
DB170819 Og biler er lett tilgjengelige for såkalte « ensomme ulver » », skriver Huffington Post.
DB170819 Det er lett for presse og pressefolk å gå seg fast i et overdrevent fokus på politikeres retoriske og mediestrategiske valg, som ofte vil være lettere tilgjengelige og ligge tettere opp til deres egen spesialkompetanse, enn tørre detaljer om forskriftsendringer og justeringer i fordelingsnøkler.
DB170818 Barcelona er ikke et hvilket som helst mål for de som vil stå fram som « hellige krigere », men kystbyen Cambrils 110 kilometer lenger sørvest i Catalonia kan være tilfeldig eller det letteste tilgjengelige målet.
AP170818 - Det er en type angrep som er svært vanskelig å avverge og oppdage, fordi terroristene bruker lett tilgjengelige midler, som biler og kniver, sier han til NTB.
AP170818 - Det er en type angrep som er svært vanskelig å avverge og oppdage, fordi terroristene bruker lett tilgjengelige midler, som biler og kniver, sier han til NTB.
AA170818 De mater alle tilgjengelige meningsmålinger inn i statistiske modeller, og simulerer opptil 50.000 valg.
DA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AP170817 Helsesøstre bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken mener leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.
AP170817 - Helsesøstre bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken.
AA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AA170817 Alle tilgjengelige midler i Silver er lagt inn i potten til fordeling blant kundene.
AA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AA170817 Passene til fredag og lørdag er for lengst utsolgt, men det er ennå tilgjengelige torsdagspass.
DB170816 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AP170816 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AP170816 Dette er kun varer som er tilgjengelige for alle kjedene, det vil si at alle billigmerkene som First Price ( Norgesgruppen ), Eldorado ( Norgesgruppen ), Bestpris ( Rema ) og X-tra ( Coop ) faller utenfor.
AP170816 - Skal butikkene bare konkurrere om prisen på varer som er tilgjengelige i alle kjedene, vil andre produkter lide.
AA170816 Han trekker fram at fritidstilbud må være tilgjengelige for alle og at man forhindrer frafall i skolen.
VG170815 Viasats premium-kanaler for sport, som inkluderer Champions League, La Liga, FA-cupen, Ligacupen, Serie A, NHL og Formel 1, vil være tilgjengelige via TV-distributørens « RiksPakken ».
VG170815 Til Norge kommer Grandland X i to utstyrsvarianter, Innovation og Premium, samt med to motoralternativer, 130 hk bensin og 120 hk diesel, begge tilgjengelige med seks trinns manuell- og automatisk girkasse.
SA170815 Her er grafikken tilgjengelige for trykk på både puter, klokker, mobildeksel og i tradisjonell glass og ramme - og selvfølgelig kan du også filtrere etter farger.
DB170815 For å få til et større samarbeid mellom kulturinstitusjonene og turistnæringen, har Kulturdepartementene tatt kontakt med alle institusjonene som får støtte gjennom statsbudsjettet, for å se hvordan man kan gjøre de store klassikerne tilgjengelige for turistene som kommer, og ha åpent om sommeren.
DB170815 august har de sitt første møte, og Helleland forteller at hun vil gi dem i oppdrag å komme med råd om hvordan man kan gjøre norske klassikere tilgjengelige for turister på deres språk, og hvordan kunst og kultur kan få en større plass i det totale norske reiselivstilbudet.
BT170815 Her er grafikken tilgjengelige for trykk på både puter, klokker, mobildeksel og i tradisjonell glass og ramme - og selvfølgelig kan du også filtrere etter farger.
AP170815 - Nå vil vi gjøre disse dataene mer tilgjengelige , sier direktør Ove Fredheim i Telenors bedriftsdivisjon.
AP170815 Her er grafikken tilgjengelige for trykk på både puter, klokker, mobildeksel og i tradisjonell glass og ramme - og selvfølgelig kan du også filtrere etter farger.
AA170815 Viasats premium-kanaler for sport, som inkluderer Champions League, La Liga, FA-cupen, Ligacupen, Serie A, NHL og Formel 1, vil være tilgjengelige via TV-distributørens « RiksPakken ».
AA170815 Viasats premium-kanaler for sport, som inkluderer Champions League, La Liga, FA-cupen, Ligacupen, Serie A, NHL og Formel 1, vil være tilgjengelige via TV-distributørens « RiksPakken ».
AA170815 På NJFFs nettsider er det enkelt å få oversikt over hvilke introjakter som er tilgjengelige i ditt område - du kan se tilbudet fylkesvis og helt ned på lokallagsnivå.
VG170814 Søstrene er i skattelistene for 2015 ( siste tilgjengelige skattetall ) oppført med rundt syv milliarder i formue hver.
DN170814 Halvorsen er ikke blant de 30 største aksjonærene i hverken Marine Harvest eller Bakkafrost og siste tilgjengelige aksjeposter er da fra årsskiftet.
AP170814 De er gjort av Aftenposten på grunnlag av tall i statsbudsjettet 2017, andre offentlig tilgjengelige kilder og egne forutsetninger det er gjort rede for over.
AA170814 Daesh er den arabiske betegnelsen på IS, som ifølge Mahmud bruker « alle tilgjengelige midler for å overleve ».
VG170813 Begge lagene slet med å finne tilgjengelige medspillere i åpningsminuttene.
VG170812 Vi mener at Norge hører hjemme i den gruppen av land som har mulighet for å gi den beste dokumenterte tilgjengelige behandlingen ved brystkreft, sier Naume.
AP170812 Ifølge landets føderasjon for farmasøyter er kun 15 prosent av nødvendige medisiner lett tilgjengelige i Venezuela.
DA170811 Bøkene er laget i samarbeid med reklamebyrået Anorak og de ligger alle tilgjengelige på nettet.
AP170811 Men de skal være tilgjengelige for alle, gratis, også for dem som vil lage reiseplanleggere som konkurrerer med vår.
AA170811 Samtidig viser verstinglista over kommuner som bygger ned matjord viser at politikerne i Trondheim har vært for ettergivende for utbyggernes krav om å få de beste og mest tilgjengelige områdene omregulert til nærings- og boligformål.
VG170810 Dette er forbrytere, og vi har ikke nølt med å arrestere dem, eller gå etter dem med alle tilgjengelige midler, sier politimester Ashman ¶
AP170810 - Det er gledelig at såpass mange av årets kandidater er steder som er tilgjengelige for alle, enten det er for fritidsaktiviteter, natur-, kultur- eller matopplevelser.
AA170810 Facebook sier de har bistått enkelte eksempelserier økonomisk, men at de kun utgjør en liten prosentandel av de tilgjengelige seriene. ( ©NTB ) ¶
DN170808 Boeings viseadministrerende direktør Mike Sinnett sier de grunnleggende byggesteinene i denne teknikken åpenbart er tilgjengelige , og ifølge ST skal de første testene gjennomføres neste år med fly uten passasjerer.
DB170808 Siste tilgjengelige statistikk viser at de har 247 millioner i inntekter årlig, mot Høyres 177 millioner.
DA170808 Larsen er fascinert av at disse ørsmå bitene fra verdensrommet er tilgjengelige for alle.
AP170808 Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
AA170808 Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
DB170807 Det var også er tog som sporet av på Ski stasjon, som gjør at noen av sporene ikke er tilgjengelige .
VG170805 - For min klient fremstår det som om Spesialenheten tilsynelatende bevisst har unnlatt å innhente lett tilgjengelige bevis, i den hensikt å komme frem til et ønsket resultat.
DB170805 - Vi har utviklet en egen kredittmodell, og investorene putter inn fra 1.000 til 10 millioner kroner i hvert tilgjengelige lån på vår portal, til en rente på mellom 5 og 20 prosent, sier Bore, som legger til at FundingPartner selv tar 1 prosent i forvaltningshonorar.
DN170804 Inntektene per tilgjengelige setekilometer ( RASK ) var på 0,46 kroner per setekilometer.
DA170804 Førland Mottaksdrift AS ville drive asylmottak i Vikedal i Ryfylke, og har i et tilbud til UDI, opplyst å ha 150 tilgjengelige plasser.
DB170803 I tillegg peker seniorøkonomen på at tilbudssiden har fortsatt å øke, og viser til at flere boliger har blitt gjort tilgjengelige for salg på Finn.no.
DB170803 Den lettest tilgjengelige adspredelsen var det NRK til enhver tid fant det for godt å sende.
AA170803 Her er det bilvei og lett tilgjengelige områder.
DB170802 Som vi har fremholdt en rekke ganger mener vi at man skal få tilbud om det best tilgjengelige tiltaket til enhver tid, uavhengig av hvem som har tilbudet.
DB170802 Er det nok til at vi skal akseptere at våre barn eller våre gamle blir avskåret fra det best tilgjengelige tilbudet ?
DB170802 Barna dras inn i denne livsstilen i ung alder, og ikke bare fordi alternative livsstiler ikke er tilgjengelige for dem.
AA170802 Via gratisappen « Digital soppkontroll » er kontrollører tilgjengelige fra 13. august.
SA170801 Spillerne som mistet forrige kamp har presset seg hardt til å bli klare i tide og jeg er glad for å ha dem tilgjengelige , sier Rodgers.
NL170801 De veiløse øyene rundt forbi i kommunen er med få unntak alle private i den forstand at det verken finnes transport eller kaianlegg som er tilgjengelige for offentligheten.
NL170801 Da er det også viktig at opinionen får tilgang til alle tilgjengelige fakta rundt havbruksforvaltningen.
DN170801 Høyre mener det må bli slutt på at oljeselskapene bare utvinner den lettest tilgjengelige oljen i starten og ikke tar jobben med å utvinne restoljen - som er mer vanskelig tilgjengelig.
DB170801 - De er tilgjengelige til kampen, eller til deler av den.
DB170801 Sist uke endte det målløst i en kamp der Celtic ikke hadde sine beste spisser tilgjengelige .
DB170801 Likevel bekymrer han seg over den tilspissede debatten som preger mange nettsteder som ikke er tilgjengelige for alle og enhver.
DA170801 Men penger som er bundet opp i bedrifter er ikke tilgjengelige for å betale skatten.
DA170801 Høyre mener det må bli slutt på at oljeselskapene bare utvinner den lettest tilgjengelige oljen i starten og ikke tar jobben med å utvinne restoljen - som er mer vanskelig tilgjengelig.
BT170801 Spillerne som mistet forrige kamp har presset seg hardt til å bli klare i tide og jeg er glad for å ha dem tilgjengelige , sier Rodgers.
AP170801 Spillerne som mistet forrige kamp har presset seg hardt til å bli klare i tide og jeg er glad for å ha dem tilgjengelige , sier Rodgers.
DN170731 | Kraftige kursutslag på merkedag for Snapchat-aksjen ¶ 400 millioner Snap-aksjer er blitt tilgjengelige for handel etter at karantenetiden for flere innsidere og ansatte gikk ut mandag.
DN170731 Etter at begge karanteneperiodene er opphevet vil 97 prosent av selskapets aksjer være tilgjengelige for omsetning, ifølge analytikeren.
AP170731 Bymiljøetaten har ikke vært tilgjengelige for kommentar på grunn av ferieavvikling.
AP170730 Store markeder er ikke tilgjengelige for de fleste utenforstående, men flyktningbeskrivelser og satellittbilder viser mer enn 400 av dem over hele landet, bygninger på størrelse med kjøpesentre hvor alt fra hjemmebrent til kinesiske bildeler blir omsatt.
AA170730 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige , og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AP170728 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige , og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AA170728 - Vi har helsepersonell i butikken som er tilgjengelige .
VG170727 Dokumentene Scaramucci mente var lekket, og som han dermed ville ha etterforsket, viser seg for øvrig å være offentlig tilgjengelige dokumenter om hans finanser.
DA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
AA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
AA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
AA170726 Noen av medikamentene kvinnen hadde med seg selges på resept i Norge, noen er ikke tilgjengelige i Norge i det hele tatt.
AA170726 FFI beskriver nedslitte, umoderne og lite tilgjengelige tilfluktsrom som ikke kan beskytte mer enn halvparten av oss.
VG170725 De skal bli værende i fangenskap tilgjengelige for forskere skriver NBC.
SA170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige , eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
DB170725 Han beskriver Mayday-meldinger som svært alvorlige, meldinger Hovedredningssentralen reagerer på umiddelbart med alle tilgjengelige ressurser.
BT170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige , eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
AP170725 Han ble utfordret på om spillet han la opp til var tilpasset spillerne som var tilgjengelige , eller om det var de som måtte tilpasse seg en stil de ikke hadde forutsetningene for å mestre.
AA170725 Resultatet blir selvsagt at også disse erfaringene i prinsippet blir tilgjengelige globalt, og at den som hetser plutselig kan få den store negative oppmerksomheten han hadde forventet å slippe.
VG170723 Det er også viktig at Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap fungerer som det rådgivende organet de skal være, og at tilgjengelige legemidler fordeles mellom de norske sykehusene der behovet er størst.
VG170722 De nye Chelsea-fjesene Antonio Rüdiger og Tiemoué Bakayoko er fortsatt ikke tilgjengelige , og Álvaro Morata er ikke klar ennå, men vi tror likevel på Chelsea-seier : Det er vår anbefaling til 2,30 i odds.
DB170722 Men et teknisk problem med det ene tilgjengelige avhørsrommet på Barnehuset, gjorde at avhøret måtte flyttes til politihuset på Grønland i Oslo.
VG170721 Til dels svært detaljert informasjon om IS-krigerne, som deres navn, når de ble rekruttert, deres siste tilgjengelige adresse, hvilken moské de har gått i når de ikke har vært på slagmarken, deres mors navn og bilde, er inkludert i listen.
SA170721 NYE FJES : Flere emojier blir tilgjengelige for Apple-enheter senere i år.
FV170721 NYE FJES : Flere emojier blir tilgjengelige for Apple-enheter senere i år.
DA170721 Man kan variere smakene etter dagsformen, lommeboka og tilgjengelige råvarer.
BT170721 NYE FJES : Flere emojier blir tilgjengelige for Apple-enheter senere i år.
AP170721 NYE FJES : Flere emojier blir tilgjengelige for Apple-enheter senere i år.
AA170721 Anbudssystemet skal sikre at de ulike aktørene tilbyr tilgjengelige tjenester av høy kvalitet til en rimelig pris.
DB170720 Ulike rusmidler vil måtte reguleres ulikt ; noen vil kunne gjøres tilgjengelige via substitusjonsbehandling for avhengige, som i dagens LAR, mens andre vil kunne omsettes friere, slik alkohol selges i dag.
AA170720 I slutten av mai ble de nye, norske sedlene med havmotiv tilgjengelige for det norske folk.
AA170719 - Nordmenn deler ferieopplevelser og ønsker å være tilgjengelige i sosiale medier også i ferien.
AA170719 I dag finnes det i Norge ingen offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende biogass ( som er den typen tung lang transport trenger ).
AA170718 Mendez sier resultatet av observasjonene burde være tilgjengelige innen slutten av neste uke.
VG170717 Norges to største stjerner var dermed ikke tilgjengelige da spillerne møtte pressen mandag formiddag, dagen etter 0-1-nederlaget for Nederland i åpningskampen i EM.
VG170717 Leder Færre tilgjengelige sommerjobber gjør at mange ungdommer ikke får sitt første møte med arbeidslivet før de er i tyveårene.
VG170717 Vi mener at Norge hører hjemme i gruppen av land som har mulighet til å gi den best dokumenterte og tilgjengelige behandlingen ved brystkreft, sier overlege ved Oslo universitetssykehus og medlem i Norsk bryst cancer gruppe ( NBCG ), Bjørn Naume.
SA170717 - Vi gjør oss selv tilgjengelige , vi svarer på alle spørsmål, og så skriver du denne dritten, skal Brailsford ha sagt.
FV170717 - Vi gjør oss selv tilgjengelige , vi svarer på alle spørsmål, og så skriver du denne dritten, skal Brailsford ha sagt.
DB170717 nå ser vi ikke 20-tallet i Finnmark, men alle tilgjengelige data peker mot oppholdsvær i de tre nordligste fylkene til helgen, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.
DA170717 - Hvor tilgjengelige er disse hyttene ?
BT170717 - Vi gjør oss selv tilgjengelige , vi svarer på alle spørsmål, og så skriver du denne dritten, skal Brailsford ha sagt.
AP170717 - Vi gjør oss selv tilgjengelige , vi svarer på alle spørsmål, og så skriver du denne dritten, skal Brailsford ha sagt.
VG170716 I dag er etsende væsker tilgjengelige for hvem som helst i butikker og på nett i Storbritannia.
VG170716 - Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner, og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid.
SA170715 For å få et bra mesterskap, trenger vi alle tilgjengelige , kommenterer Sjögren.
FV170715 For å få et bra mesterskap, trenger vi alle tilgjengelige , kommenterer Sjögren.
BT170715 For å få et bra mesterskap, trenger vi alle tilgjengelige , kommenterer Sjögren.
AP170715 For å få et bra mesterskap, trenger vi alle tilgjengelige , kommenterer Sjögren.
VG170714 I den anledning er internasjonale journalister, deriblant VG, invitert til hovedstaden Ankara for møter med den vanligvis lite tilgjengelige toppledelsen i den tyrkiske staten.
VG170713 Hegghammer mener angrep med lett tilgjengelige midler som lastebiler og andre kjøretøyer er en naturlig konsekvens av kontraterrorarbeidet som er gjort i Europa de siste årene.
NL170713 Det første grepet jeg i så fall anbefaler ordfører Røymo å gjennomføre, er å iverksette rullering av kystsoneplanen for Tromsøregionen slik at man har tilgjengelige arealer for å sikre næringens vekst, og dermed bidra til realisering av Røymo's ambisjoner for sjømatbyen Tromsø.
DN170713 Hegghammer mener angrep med lett tilgjengelige midler som lastebiler og andre kjøretøyer er en naturlig konsekvens av kontraterrorarbeidet som er gjort i Europa de siste årene.
DB170713 Undersøkelsen har også vist at den tilgjengelige veibredden, som i utgangspunktet var marginal, ble ytterligere redusert over en 200 meters strekning.
AA170713 Undersøkelsen har også vist at den tilgjengelige veibredden, som i utgangspunktet var marginal, ble ytterligere redusert over en 200 meters strekning.
VG170712 Røde Kors gikk rundt i campen hele tiden, og var tilgjengelige døgnet rundt.
DB170711 Verken Gesbert eller Offredo hadde poeng i klatrekonkurransen i forkant av etappen, og det var derfor ingen kamp om det ene tilgjengelige poenget på hver av bakkene.
DB170711 - Vi har økt flyfraktkapasiteten i antall tilgjengelige tonn med 102 prosent det siste året.
VG170710 Man skulle dermed tro at 40-åringen har råd til å betale skatten sin, men problemet ser visstnok ut til å være at han ikke har noen tilgjengelige penger for hånden.
VG170710 Dersom bagasjen er forsinket, kommer den vanligvis på neste tilgjengelige avgang.
DB170710 Videre understreker Presthus at Spesialenheten forutsatte at dokumentene, som lensmannen i Avaldsnes benekter at de noensinne har fått, « var tilgjengelige for personell i politiet som arbeidet med saker som vedrørte Halvorsen ».
DB170710 Alt av tilgjengelige resurser er på vei til stedet.
AP170710 I 2014, siste tilgjengelige år med statistikk, ble det registrert bare 350 slike skader.
VG170709 Alt av tilgjengelige resurser er på vei til stedet.
VG170709 Tone kritiserer ikke Tønsberg sykehus, men trekker frem hvilket enormt press leger setter en pasient og familien under, ved å fortelle om tilgjengelige medisiner som de ikke kan få.
DB170709 Alt av tilgjengelige resurser fra politiet er på stedet og jobber med å lokalisere mannen.
AA170709 Vest politidistrikt opplyste at en utenlandsk person hadde falt ut i fossen og at alt av tilgjengelige ressurser var på vei til området.
AA170708 Han sier et av diskusjonstemaene for møtet kommer til å være nye økonomiske verktøy som kan gjøres tilgjengelige .
NL170707 De tegningsgrunnlagene som er tilgjengelige viser at fergen skal ha nok klaring til å kunne gå inn i fergekaien.
DA170707 Regjeringen imøtekommer dette ønske med også i denne avtalen å øke tilgjengelige investeringsmidler.
AA170707 Valutajustert yield ( inntekt per passasjer ) var uforandret, mens inntekten per tilgjengelige setekilometer gikk ned med 1 prosent. ( ©NTB ) ¶ | " Krigssone » i Hamburg under G20-toppmøtet ¶
VG170706 Ved forsinkelser kommuniserer de endringer via SMS, og er tilgjengelige på flyplass, telefon, chat og i sosiale medier.
VG170706 - Reklamefrie pakker er et tiltak som snusindustrien vet vil få færre barn og unge til å begynne med snus, og de bruker derfor alle tilgjengelige midler til å stoppe tiltaket.
DN170706 Iinntektene per tilgjengelige setekilometer ( rask ) var 0,39 kroner, mot 0,42 kroner i samme måned i fjor.
DB170706 Franskmannen tok dermed de to eneste tilgjengelige poengene, men var ikke i nærheten av å true ledelsen til Fabio Aru i den konkurransen.
AP170706 - Vi oppfordrer de reisende til å bruke kollektivtransport til og fra Oslo Lufthavn i de to sommerukene vi har foran oss, da vi ikke lenger kan garantere tilgjengelige parkeringsplasser, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse A.
DA170705 Siste tilgjengelige regnskapstall viser at selskapet hadde driftsinntekter på om lag 4,5 millioner kroner i 2015.
VG170704 - TV-opplevelser er blitt lett tilgjengelige .
DA170704 De gamle stallbygningene ligger i Slottsparken, og har ikke vært tilgjengelige for publikum tidligere.
BT170704 Men tilgjengelige ressurser er de samme, og det krever ikke mye fantasi for å se at dette ikke øker kvaliteten på den enkelte kanal.
AP170704 De nye syklene i Oslo vil være tilgjengelige frem til september.
AP170704 Hittil har denne del av slottsbygningene aldri før vært tilgjengelige for publikum.
VG170703 De aller fleste oppfører seg fint uten doping, men det kan være fristende å bruke så tilgjengelige programmer, svarer han.
VG170703 Hun fikk informasjon om tilgjengelige kliniske studier av legen sin på Radiumhospitalet, og har vært med på to.
SA170703 Søk opp de DNT-hyttene som ligger nærmest deg på ut.no, eller de som er lett tilgjengelige med tog, buss eller bil.
SA170703 I tillegg til Bendtner og Jensen er Alex Gersbach, Erlend Dahl Reitan, Mushaga Bekanga, Erik Botheim og Arild Østbø tilgjengelige for Ingebrigsten på reservebenken.
DN170703 Det er så langt tilbake mediebyrået har tilgjengelige målinger.
AP170703 Søk opp de DNT-hyttene som ligger nærmest deg på ut.no, eller de som er lett tilgjengelige med tog, buss eller bil.
AP170703 I tillegg til Bendtner og Jensen er Alex Gersbach, Erlend Dahl Reitan, Mushaga Bekanga, Erik Botheim og Arild Østbø tilgjengelige for Ingebrigsten på reservebenken.
SA170702 Det betyr at Kent-Are Antonsen er eneste tilgjengelige venstreback i de to neste kampene til Nilsen er tilbake.
AP170702 Det betyr at Kent-Are Antonsen er eneste tilgjengelige venstreback i de to neste kampene til Nilsen er tilbake.
VG170701 De andre to « gamle » låtene ( tittellåten og « Bloodstream » har også vært tilgjengelige en stund ) er fremdeles bagateller både kunstnerisk og streamingmessig - selv om « Bloodstream » gjør seg bedre i totalen her enn på egen hånd.
BT170701 En del av dem vil gå konkurs og skipene deres vil da bli tilgjengelige for svært lave priser.
AA170701 Helltunnelen kommer ikke med i denne oversikten på grunn av at det ikke er tilgjengelige data å få derfra per dags dato.
VG170630 Automateierne saksøkte Staten for brudd på EØS-reglementet, og anket til alle tilgjengelige instanser.
SA170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
DB170630 Kravene om tilgjengelighet i boliger senkes, ramper blir brattere og færre balkonger tilgjengelige .
DB170630 Forskriften erstatter kravet om en snusirkel på minimum 1,5 meter i tilgjengelige boenheter med et valgfritt alternativt snurektangel.
BT170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
AP170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
VG170629 Mens samtlige deltakerland i denne turneringen har tatt ut sine beste tilgjengelige folk, så har landslagssjef Joachim Löw ( 57 ) tatt ut en uerfaren tysk tropp.
BT170629 Lett tilgjengelige , kraftige rusmidler som er vanskelige å dosere, fører til overdoser.
NL170628 Da bør alle slike mulighetsrom være tilgjengelige .
AP170628 Viken forteller at tilgjengelige ressurser i både Nord- og Sør-Trøndelag er satt inn i saken.
AA170628 Viken forteller at tilgjengelige ressurser fra både Nord- og Sør-Trøndelag er satt inn i saken.
DB170627 Vi holder våre ryttere og vårt støtteapparat til de høyeste etiske standarder, og vil handle og kommunisere i takt med dette, ettersom flere detaljer blir tilgjengelige , skriver hans amerikanske lag Trek-Segafredo i en pressemelding.
VG170626 Skulle stoppes med alle tilgjengelige midler ¶
VG170626 Operasjonssentralen hadde også gitt ordre om å stoppe ham med alle tilgjengelige midler.
AP170626 Pasienter har rett til medvirkning og skal få informasjon om tilgjengelige alternativer hvis de ønsker det.
AA170626 Startskjermen i appen gir en oversikt over pågående spillutfordringer, tidligere spilte spill, en liste over anbefalte spill, samt muligheten til å søke etter spill fra Kahoots database med over 20 millioner offentlig tilgjengelige kahoots.
AA170626 I 2017 har serien som kjent vært blokkert for brukere utenfor Norge, mens publikum i Norden etter hvert igjen kunne se klippene som ble tilgjengelige på skam.p3.no.
DN170625 Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon, og såkalt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder.
DB170625 Utvalgsmedlemmene fordeler hundrevis av millioner på vegne av skattebetalerne, og det finnes ingen lett tilgjengelige referater fra møtene.
AA170625 Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon, og såkalt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder. ( ©NTB ) ¶
VG170624 NRK har gjennom alle sesongene holdt kortene tett til brystet angående serien, og skuespillerne har ikke vært tilgjengelige for pressen mens serien har pågått.
DN170624 Noen av dem måtte sove på madrasser utenfor prinsessenes rom og skulle være tilgjengelige til enhver tid.
SA170623 Viland mener den relativt store kapasitetsveksten på hotellrom i Bergen de siste årene, helt klart er medvirkende til at det fortsatt er tilgjengelige rom under VM.
SA170623 Nabohotellet Havnekontoret, som er et Clarion-hotell i Nordic Choice-kjeden, har også rom tilgjengelige under VM.
NL170623 Årets første del av blåkveitefisket har vært dårlig og seien er forsvunnet fra tilgjengelige områder for kystflåten utenfor Andenes.
DA170623 Formkurver, tabellplasseringer og tilgjengelige spillere ?
BT170623 Ifølge Løkaas Fossum har Ving flere tilgjengelige reiser fra Bergen enn i fjor.
BT170623 Viland mener den relativt store kapasitetsveksten på hotellrom i Bergen de siste årene, helt klart er medvirkende til at det fortsatt er tilgjengelige rom under VM.
BT170623 Nabohotellet Havnekontoret, som er et Clarion-hotell i Nordic Choice-kjeden, har også rom tilgjengelige under VM.
AP170623 Viland mener den relativt store kapasitetsveksten på hotellrom i Bergen de siste årene, helt klart er medvirkende til at det fortsatt er tilgjengelige rom under VM.
AP170623 Nabohotellet Havnekontoret, som er et Clarion-hotell i Nordic Choice-kjeden, har også rom tilgjengelige under VM.
SA170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.i ¶
DN170622 I 2015 solgte Onepiece kosedresser for 120 millioner kroner, ifølge siste tilgjengelige årsregnskap.
DA170622 I tillegg har han evnen til å gjøre teknologiske løsninger tilgjengelige og forståelige for innbyggere og medarbeidere i Stavanger kommune, sier Skjørestad.
BT170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.
AP170622 Tilgjengelighet til balkonger : I leiligheter som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere, vil det fortsatt være krav om at alle balkonger skal kunne benyttes av alle.
VG170621 Finnes det et etisk regelverk som legene må forholde seg til når det gjelder hva de må informere om av teoretisk tilgjengelige medisiner ?
SA170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
DN170621 Siste tilgjengelige oversikt fra Statistisk sentralbyrå over byggeaktivitet i strandsonen viser at strandsonen langs Oslofjorden er under størst press.
DA170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
AP170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
AP170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
AP170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
AA170621 I tillegg er det annen ombygging som vil påvirke tilgjengelige parkeringsplasser og oppstillingsareal for fergekø.
AA170621 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
VG170620 Skam ¶ · « Skam » publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV.
SA170620 Klubbstyret har ifølge Burchnall gjort penger tilgjengelige for å hente flere spillere i sommer.
NL170620 Ja, fordi vi vet at vårt publikum i dag velger blant det beste innholdet fra de beste mediehusene og den mest tilgjengelige teknologien i verden.
DN170620 Nå nærmer vi oss en fase der vi skal vokse med flere butikker, men det er avhengig av tilgjengelige lokaler på 1000 kvadratmeter i kjøpesentre.
DB170620 Nicolaisen synes det er en god idé, men ønsker seg også et system for at arbeidsgiverne kan holde seg oppdatert på hvilke arbeidstakere i Nav-systemet som er tilgjengelige .
DB170620 Alle tilgjengelige enheter har vært i aksjon i løpet av natten, inkludert politihelikopteret.
AP170620 - Sidene skal selvsagt være tilgjengelige for så mange som mulig, og oppfylle alle de krav for universell utforming som er gjeldende.
AP170620 Klubbstyret har ifølge Burchnall gjort penger tilgjengelige for å hente flere spillere i sommer.
VG170619 Samtlige åtte 2017-deltakerland har tatt ut sine beste tilgjengelige folk, men ikke Tyskland.
VG170619 - At de bare « ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende » er veldig langt unna hvordan resten av samfunnet er pålagt å behandle gradert informasjon.
SA170619 - Noen svigerforeldre oppfattes som invaderende og krevende, mens andre sliter med at de er for lite til stede og lite tilgjengelige .
SA170619 Eks-styreleder sier alle overføringer er gjort gjennom bank, og at tallene vil være lett tilgjengelige for bobestyrer.
SA170619 Det får jeg bare forholde meg til, og gjøre det beste med de rytterne som er tilgjengelige under Touren, sier Kristoff til TV 2.
DN170619 Ifølge siste tilgjengelige regnskap fra Winges heleiede investeringsselskap Illuminati as tok gründeren ut et utbytte på 64 millioner kroner for 2015.
DB170619 Det får jeg bare forholde meg til, og gjøre det beste med de rytterne som er tilgjengelige under touren, sier Katusha-kapteinen til TV2. procycling.no kommer tilbake med mer !
BT170619 - Noen svigerforeldre oppfattes som invaderende og krevende, mens andre sliter med at de er for lite til stede og lite tilgjengelige .
BT170619 Eks-styreleder sier alle overføringer er gjort gjennom bank, og at tallene vil være lett tilgjengelige for bobestyrer.
BT170619 Det får jeg bare forholde meg til, og gjøre det beste med de rytterne som er tilgjengelige under Touren, sier Kristoff til TV 2.
AP170619 - Noen svigerforeldre oppfattes som invaderende og krevende, mens andre sliter med at de er for lite til stede og lite tilgjengelige .
AP170619 Det får jeg bare forholde meg til, og gjøre det beste med de rytterne som er tilgjengelige under Touren, sier Kristoff til TV 2.
VG170618 Mens resten av spillerne og støtteapparatet er tilgjengelige for intervjuer etter treningen, er det ingen som får snakke med dansken.
DB170618 ( I beste U2/Kendrick Lamar-stil er hele bandet kreditert, og vi hører også noe bass og gitar i lydbildet som muligens rettferdiggjør dette, men i god A-Laget-tradisjon er den tilgjengelige krediteringen for låten meget sparsom og mangelfull ) ¶
VG170617 Tirsdag meldte The Telegraph at både Carl Jenkinson og Mathieu Debuchy, som begge har kontrakt til 2018, er tilgjengelige for salg denne sommeren.
BT170616 Kombinasjonen av svært mange turister og svært få tilgjengelige toaletter skaper problemer og frustrasjon.
DB170615 Juryen har stilt seks spørsmål, selv om dommeren advarte dem mot å ta for gitt at alle bevisene og vitneutsagene kom til å være tilgjengelige for dem under drøftinga, ifølge New York Times.
AP170615 Fester, sex og rus, fristelsene er mange og konstant tilgjengelige .
DB170614 Den tilgjengelige fortellingen er den om nasjonal ære, mener Stein Ringen.
AP170614 I stedet for dagens 5 - 6 tilgjengelige marinefartøy vil 13 bli kontinuerlig tilgjengelige , nemlig tre fregatter, fire undervannsbåter, fire lynraske fartøy i MTB-klassen og to mineryddingsfartøyer.
AP170614 I stedet for dagens 5 - 6 tilgjengelige marinefartøy vil 13 bli kontinuerlig tilgjengelige, nemlig tre fregatter, fire undervannsbåter, fire lynraske fartøy i MTB-klassen og to mineryddingsfartøyer.
VG170613 Han var litt opp og ned i denne kampen, men han er definitivt med i bildet hvis du ser på de spissene vi har tilgjengelige , sier Lagerbäck - som kan komme til å ha Premier League-suksessen Joshua King tilgjengelig igjen mot Aserbajdsjan og Tyskland i september.
DN170613 En landsomfattende undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund viser at bare 39 prosent gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger de vurderer å kjøpe.
DB170613 Politiet søker etter den innsatte med alle tilgjengelige patruljer.
DB170613 Gir foreldreansvaret rett til å utsette eget barn for hensiktsløs og eksperimentell behandling, dersom det bygger på at foreldrene ikke evner å ta til seg den beste tilgjengelige kunnskap ?
DA170613 - Vi har gjort oss tilgjengelige med egen nabolagskontakt og egen nabo-epost.
DA170613 Blant dem svarer bare 39 prosent at de gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger man vurderer å kjøpe.
AP170613 En landsomfattende undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund viser at bare 39 prosent gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger de vurderer å kjøpe.
AA170613 En landsomfattende undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund viser at bare 39 prosent gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger de vurderer å kjøpe.
AA170613 En landsomfattende undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund viser at bare 39 prosent gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger de vurderer å kjøpe.
DB170612 De fem norske kontinentallagene har kjempet seg imellom om de fire tilgjengelige plassene til Arctic Race of Norway.
VG170611 Rundt halvparten av disse skal være tilgjengelige for angrepet på Raqqa.
DB170611 Klærne er nå tilgjengelige på nettsidene til det populære varemagasinet.
SA170610 Han påpeker at sikkerheten i Nordsjørittet er veldig godt planlagt, også på de plassene som er minst tilgjengelige .
DN170610 Han sier Aps planer kan korrigeres etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelige .
DB170610 « Selv om Comey i sitt vitnemål sa at han lakk notatet som et svar på en tweet, så viser offentlig tilgjengelige opplysninger at New York Times siterte fra notatene dagen før den omtalte tweeten », hevdet Kasowitz i en skriftlig uttalelse.
DB170610 Han sier Aps planer kan korrigeres etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelige .
DB170610 I min tilfredshet over å ha plukket opp at Elias' meldinger som ble publisert på hatkontoen mot Vilde var blå ( og at han sånn sett kunne vært delaktig i spredningen ), glemte jeg helt at dette ikke var noe mysterie i det hele tatt : de meldingene var allerede offentlig tilgjengelige , via Elias og guttas youtube-kanal « Hei Briskeby »,
AA170610 Han sier Aps planer kan korrigeres etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelige .
VG170609 Dette er detaljer, og de skal ikke stille opp på alt, men vær litt tilgjengelige , avmystifisér, vær blid - og svar gjerne litt frekt i intervjuer, oppfordrer Nordlie.
SA170609 Det internasjonale basketballforbundet ( FIBA ) har et krav om at hver lag må ha 100 tilgjengelige spillere til hvert landslag.
NL170609 Det er det tilgjengelige synlige politiet vi trenger.
NL170609 Det er det tilgjengelige synlige politiet vi trenger, skriver Sandra Borch.
AP170609 Det internasjonale basketballforbundet ( FIBA ) har et krav om at hver lag må ha 100 tilgjengelige spillere til hvert landslag.
AP170609 Det internasjonale basketballforbundet ( FIBA ) har et krav om at hver lag må ha 100 tilgjengelige spillere til hvert landslag.
VG170608 - Hvis spillerne har problemer med å komme opp i den riktige attityden, så må man lure på om man har tatt ut riktige spillere, sier Lagerbäck som igjen har Haitam Aleesami og Tore Reginiussen og Markus Henriksen tilgjengelige .
DN170608 SAS-konsernet hadde en økning i passasjertrafikken ( RPK ) på åtte prosent i mai på årsbasis, mens kapasiteten målt ved tilgjengelige setekilometer ( ASK ) var opp 7,2 prosent, ifølge en melding torsdag.
DN170608 Foreløpig valutajustert yield var ned tre prosent i mai, mens inntektene per tilgjengelige setekilometer ( PASK ) var ned to prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170608 Også disse seriene er tilgjengelige i nye, fantastiske utgaver.
DB170608 En ny bok har samlet alle tilgjengelige striper av den sagnomsuste tegneren, som ga seg i 1947.
DB170608 De nye danske Willy-bøkene er tilgjengelige i landets beste tegneseriehandel, Tronsmo i Oslo.
DB170608 Den katolske historikeren Erwin Iserloh hadde studert alle tilgjengelige kilder og fant ingen dokumentasjon på historien, unntatt Melanchthons påstand.
DN170606 Yielden i måneden var 0,37 kroner ( 0,41 ), mens inntektene pr tilgjengelige setekilometer ( rask ) var 0,32 kroner ( 0,36 ).
DN170606 Yielden ( inntekt per passasjer ) i måneden var 0,37 kroner ( 0,41 ), mens inntektene per tilgjengelige setekilometer ( rask ) var 0,32 kroner ( 0,36 ).
DN170606 Begge modellene blir tilgjengelige i butikkene i « neste uke », ifølge Apple.
DA170606 Mai sto også for en økning i antall tilgjengelige boliger, 325 ble lagt ut for salg i Stavanger, noe som er 40,7 prosent flere enn i samme periode i 2016.
BT170606 Tilgjengelige og gode barnehager er viktig på så mange områder.
SA170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
FV170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
BT170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
AP170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
AP170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
SA170603 Tjenestene vil være tilgjengelige igjen i « løpet av søndag morgen » uten at DNB kan si nøyaktig når.
SA170603 Vi må telle opp hvem som er tilgjengelige , sier Ole Gunnar Solskjær til Rbnett.
AP170603 Tjenestene vil være tilgjengelige igjen i « løpet av søndag morgen » uten at DNB kan si nøyaktig når.
AP170603 Vi må telle opp hvem som er tilgjengelige , sier Ole Gunnar Solskjær til Rbnett.
AA170603 Tjenestene vil være tilgjengelige igjen i « løpet av søndag morgen » uten at DNB kan si nøyaktig når.
DB170602 -  I flere saker har vi konstatert at det er beslag som ikke er tilgjengelige .
AA170602 For å legge til rette for full deltakelse blant obligasjonseierne, vil selskapet søke å anvende tilgjengelige rettslige virkemidler for å gjøre transaksjonen bindende for enhver blokkerende minoritet, for eksempel en ordning under britisk lov, kalt UK scheme.
VG170601 Skam ¶ · « Skam » publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV.
SA170601 Men da billettene var tilgjengelige kostet de billigste 60 pund - ti ganger mer enn kvinnefinalen.
SA170601 Billetter var fortsatt tilgjengelige til kvinnefinalen torsdag formiddag.
NL170601 Delmålet om marine verneområder sier at man innen 2020 skal ha bevart minst 10% av kyst- og havområdene, basert på den beste tilgjengelige vitenskapelige informasjon.
DB170601 At dokumenter blir arkivert er ikke ensbetydende med at de blir offentlig tilgjengelige .
BT170601 Men da billettene var tilgjengelige kostet de billigste 60 pund - ti ganger mer enn kvinnefinalen.
BT170601 Billetter var fortsatt tilgjengelige til kvinnefinalen torsdag formiddag.
AP170601 Men da billettene var tilgjengelige kostet de billigste 60 pund - ti ganger mer enn kvinnefinalen.
AP170601 Billetter var fortsatt tilgjengelige til kvinnefinalen torsdag formiddag.
AA170601 Selv om flere av figurene fra originalen dukker opp, er den brede leken med såpeopera og småstedsdrama tonet ned til fordel for David Lynch på sitt mest sære, skrudde og vanskelig tilgjengelige .
AA170601 Originale « Twin Peaks » var David Lynch på hans bredeste og mest tilgjengelige .
AA170601 | - Vi skal være lett tilgjengelige for kunst- og kulturfeltet ¶
VG170531 Det er vanskelig å se noen som er tilgjengelige .
DN170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DN170531 Tilbakemeldingene fra sportsbransjen er at folk i de siste årene etterspør dyrere sykler enn før, ifølge Norsk elbilforening, som mener dette skyldes at butikkene har et bredere utvalg elsykler enn før, at kundene vet mer hva de skal spørre etter og stadig nye aktører gjør at elsykler er mer tilgjengelige i butikker landet over.
DB170531 Dagbladet har sett listene som er gjort tilgjengelige .
DA170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
VG170530 Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
AP170530 Var ikke tilgjengelige for offentligheten ¶
AP170529 Detaljene i rapporten blir ikke utgitt før til sommeren, men noen forenklede oppsummeringer og faktaark er tilgjengelige .
AP170529 Detaljene i rapporten blir ikke utgitt før til sommeren, men noen forenklede oppsummeringer og faktaark er tilgjengelige .
SA170528 Sju av ti poeng forsvant for RBK da Kåre Ingebrigtsen i løpet av tre seriekamper luftet samtlige tilgjengelige spillere i troppen - minus backen Dahl Reitan og spissen Botheim.
DA170528 For første gang siden de mest vellykkede treningskampene er nesten alle spillerne tilgjengelige .
DB170527 Dersom bagasje under noen omstendigheter ikke kommer med et fly, vil det bli sendt med det neste tilgjengelige flyet.
VG170525 BEVIS : Bildene som nå er tilgjengelige på internasjonale pressbyråer viser det som skal være utløseren til bomben i Manchester.
DN170524 I et brev til utenriksminister Børge Brende ( H ), oppfordrer han Brende til å gi saken høyeste prioritet, og skriver at han forventer at utenriksministeren utnytter alle tilgjengelige kanaler.
DB170524 - Den som blir utestengt får tydlig beskjed om at de må gjøre seg tilgjengelige for dopingkontroller om de vil komme tilbake til idretten en gang i framtiden.
DB170524 - De er gode på identifisere punkter som er sårbare, og å iverksette tiltak som tilgjengelige rømningsveier.
DB170524 Han understreker gjentatte ganger at det er en optimistisk film, og at budskapet er at de teknologiske løsningene på klimaproblemene nå er tilgjengelige , hvis politikerne vil ta dem i bruk.
DB170524 Og hvis filmer som disse er tilgjengelige , fra første stund, fra sofakroken, hvorfor skal du gjøre en avtale med vennene dine og dra deg ut av huset ?
DB170524 Et udiskutabelt gode er at særegne og sjeldne filmer slik kan bli tilgjengelige over hele verden, for publikummere som aldri ville hatt muligheten til å se dem på kino.
AA170524 I et brev til utenriksminister Børge Brende ( H ), oppfordrer han Brende til å gi saken høyeste prioritet, og skriver at han forventer at utenriksministeren utnytter alle tilgjengelige kanaler.
VG170523 Og alle tilgjengelige midler i den demokratiske verktøykassa må tas i bruk for å stoppe det.
DB170523 Jihadistenes kamp mot « korsfarerne » vil fortsette, og målene vil være de mykeste og mest tilgjengelige .
VG170522 Frykten for at Russland skal bli utestengt fra 2018-OL gjør at de nå desperat stiller seg tilgjengelige for dopingtesting.
VG170522 De fire første episodene er tilgjengelige på HBO Nordic nå.
DB170522 Dermed er det bare 11 av søkerne som står på den offentlig tilgjengelige søkerlista, opplyser forbundet i pressemeldingen.
DA170522 Dalloway » på plass i bokhandlerne, er alle Virginia Woolfs mest kjente, og flere av de litt mindre kjente, bøker tilgjengelige på norsk.
BT170522 Det må dessverre innrømmes at Siljustøl ikke er blant de lettest tilgjengelige av de tre komponisthjemmene som inngår i Kunstmuseene Kodes samling.
DN170521 Netflix og Youtube er standard på de aller fleste, mens andre apper ( eksempelvis HBO, Amazon, Canal Digital GO og NRK TV ) kun er tilgjengelige på utvalgte merker.
DB170521 Det har klubben tenkt å fortsette med, blant annet fordi de mener at det er bra at norsk håndballs aktører er synlige og tilgjengelige .
DB170521 De nevnte spesifikasjonene kunder kan be om ( og betale for ), er oppgraderinger som ble tilgjengelige på E-type etterhvert, deriblant helsynkronisert girkasse dersom dette ikke var installert på donorbilen, forbedret kjølesystem eller bremsekalipere fra E-type Series 2.
AP170521 De frigjorte arbeidstimene er tilgjengelige for kreftkurer, undervisning og eldrehjem.
VG170519 Parkeringshusene vil fortsatt være tilgjengelige , sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til VG.
DB170519 - Sør-Korea er ikke det beste stedet for vintersport og det er ikke det best tilgjengelige stedet for gjester, sier Seeberg til Dagbladet.
AA170519 - Tanken er at dette skal gjøre kulturaktiviteter mer tilgjengelige for folk, sier Opoku om appen som skal utvikles i samarbeid med Visit Trondheim.
DN170517 Ifølge meldingen er det midlertidige rapporter i AutoPASS som kunne være tilgjengelige .
DN170517 mai er ennå ikke tilgjengelige .
AA170517 Han opplyser at opplysningene som har vært tilgjengelige ikke kan brukes til identitetstyveri. ( ©NTB ) ¶
DB170516 Ryanair avslo kravet og mente at vilkårene til selskapet er lett tilgjengelige på Ryanairs hjemmesider, og disse må aksepteres for å få bestilt billett.
DA170516 Vinene som lanseres i serien vil være tilgjengelige i begrensede opplag og vil avsløres på www.vinbatch.no når partiet er sluttsolgt.
AA170516 Store deler av områdets tilgjengelige brannpersonell var opptatt med den omfattende lyngbrannen ved Ottersøya i Nærøy kommune da rekkehusbrannen brøt ut mandag.
DB170515 Til det europeiske testprosjektet er syv biler på plass - fire av disse var tilgjengelige for testing i København.
AA170515 Etter en kald vår er flere norske grønnsaker først tilgjengelige i butikkene nå.
VG170513 Landslagsledelsen ønsker til enhver tid å ha de beste spillerne tilgjengelige for landslaget, men respekterer at enkelte av forskjellige årsaker velger å representere en annen nasjon.
VG170512 - Vår holdning er at det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, og dessuten opplyser om tilgjengelige hjelpetiltak for ungdom som kan være risikoutsatt.
NL170512 Avisa The Independent Barents Observer har sammenlignet satellittbilder fra Kolahalvøya i Russland i Google Earth med den tilgjengelige informasjonen man har om antall atomvåpen i Russland.
DB170512 På veien mot Alberobello ble derfor de innlagte spurtene det mest interessante, ettersom det også var tilgjengelige poeng for de tre første i feltet.
AP170512 Øyeceller er tilgjengelige med en sprøyte.
AP170512 Den lille, eneste tilgjengelige dosen var nok til at Layla i dag fortsatt er kreftfri.
AP170512 Øyeceller er tilgjengelige med en sprøyte.
AP170512 Den lille, eneste tilgjengelige dosen var nok til at Layla i dag fortsatt er kreftfri.
SA170511 Alle kampene blir tilgjengelige på Viasat-kanalene og Viaplay, og første kamp ut er Community Shield fra Wembley første helgen i august.
NL170511 Avisa The Independent Barents Observer har sammenlignet satellittbilder fra Kolahalvøya i Russland i Google Earth med den tilgjengelige informasjonen man har om antall atomvåpen i Russland.
DB170511 Alle kampene blir tilgjengelige på Viasat-kanalene og Viaplay, og første kamp ut er Community Shield fra Wembley første helgen i august.
BT170511 Syklene vil være tilgjengelige ut oktober.
AP170511 Alle kampene blir tilgjengelige på Viasat-kanalene og Viaplay, og første kamp ut er Community Shield fra Wembley første helgen i august.
AA170511 Innføringen av effekttariff på strøm kunne derfor med fordel vært et tema som tok større plass i ordskiftet, med fokus på hvilke redskaper, holdninger og teknikker som er tilgjengelige for å imøtekomme effekttariffens prisregime.
FV170510 - Vi har ingen tilgjengelige som kan svare på noe, og vil heller ikke kommentere det som har skjedd, sier kvinnen, før hun legger på røret.
DB170510 Det er bare en håndfull som er tilgjengelige , men du kan, som med vanlig tegning, endre størrelsen på penselen ved å klype sammen to fingre på skjermen eller skyve dem fra hverandre. #3 : Magisk viskelær ¶
BT170510 - Vi har ingen tilgjengelige som kan svare på noe, og vil heller ikke kommentere det som har skjedd, sier kvinnen, før hun legger på røret.
BT170510 - Vi har ingen tilgjengelige som kan svare på noe, og vil heller ikke kommentere det som har skjedd, sa en kvinne i selskapet, før hun la på røret.
AP170509 Han mener at den strategien Rema nå har valgt, er det samme lavpriskjedene brukte for mange år siden, da ikke alle varene var tilgjengelige over alt.
SA170508 Der skal mindre enn ti prosent av de tilgjengelige billettene så langt være søkt om.
DN170508 Den nominelle yielden var ned syv prosent og nominell PASK ( inntekt per tilgjengelige setekilometer ) opp 1 prosent.
DB170508 Wahl er glad for at videoene blir tilgjengelige igjen, men legger til at « det er deilig å se at jeg har forandret meg litt siden den gang.
DB170508 Det er ganske enkelt å få til på egenhånd, og det med lett tilgjengelige hjelpemidler.
AP170508 Den nominelle yielden var ned 7 prosent og nominell PASK ( inntekt per tilgjengelige setekilometer ) opp 1 prosent.
AP170508 Der skal mindre enn ti prosent av de tilgjengelige billettene så langt være søkt om.
AA170508 Den nominelle yielden var ned 7 prosent og nominell PASK ( inntekt per tilgjengelige setekilometer ) opp 1 prosent.
SA170507 Konfirmantene inviteres derfor til en skattejakt, til å finne verdier for livet som ikke bare ligger i den lett tilgjengelige overflaten, men som krever tid, øvelse og et annet språk.
FV170507 De som trengte hvile kunne søke til tre sentre der 1.000 senger var tilgjengelige , i tillegg til 10.000 porsjoner gulasj, melder Bild.
DN170507 Men underveis dit skal « reservasjonsrett eller andre tilgjengelige virkemidler benyttes ».
DA170507 De som trengte hvile kunne søke til tre sentre der 1.000 senger var tilgjengelige , i tillegg til 10.000 porsjoner gulasj, melder Bild.
AA170507 De som trengte hvile kunne søke til tre sentre der 1.000 senger var tilgjengelige , i tillegg til 10.000 porsjoner gulasj, melder Bild. ( ©NTB ) ¶
DB170505 « Til tross for at FIFAs klagekomité betrakted Lionel Messis adferd som kritikkverdig, konkluderer førstnevnte med at bevisene som var tilgjengelige ikke var tilstrekkelige », heter det blant annet.
DB170505 Bare Island har lavere ulikhet enn Norge, ifølge siste tilgjengelige tall.
AP170505 Uber tilbyr en app som kobler tilgjengelige sjåfører med passasjerer.
BT170504 Verken rådmann Rune Lid eller ordfører Kari-Anne Landro ( H ) har vært tilgjengelige for kommentar, men rådgiver Ole-Karsten Midtgård har oversendt det siste brevet Sund kommune har sendt fra seg i sakens anledning.
VG170503 ( Prisene i testen er veiledende priser fra leverandør eller hentet fra prisjakt.no der de har vært tilgjengelige . ) ¶
SA170503 Da er kun kontraktsløse spillere tilgjengelige , og det har Reo-Coker vært siden januar 2016 da avtalen med canadiske Montreal Impact gikk ut.
FV170503 Da er kun kontraktsløse spillere tilgjengelige , og det har Reo-Coker vært siden januar 2016 da avtalen med canadiske Montreal Impact gikk ut.
DB170503 Vålerenga informerer også om at United skal stille sitt sterkeste tilgjengelige mannskap i den aktuelle kampen.
DB170503 Ledere som forventer at ansatte alltid skal være tilgjengelige på plattformer som Workplace, eller svare umiddelbart, gjør fort mer skade enn nytte for seg hvis konsekvensen av er at ansatte stadig hentes ut av den dype konsentrasjonen.
DA170503 Ifølge en pressemelding fra Vålerenga skal United stille sitt sterkeste tilgjengelige mannskap i sommerens kamp, og det betyr at profiler som Rooney, David de Gea og Paul Pogba kan bli å se i Oslo.
BT170503 Da er kun kontraktsløse spillere tilgjengelige , og det har Reo-Coker vært siden januar 2016 da avtalen med canadiske Montreal Impact gikk ut.
AP170503 Dine mest sensitive helseopplysninger har vært tilgjengelige for 110 IT-arbeidere i Øst-Europa og Asia siden midten av mars, ifølge NRK.
AP170503 Da er kun kontraktsløse spillere tilgjengelige , og det har Reo-Coker vært siden januar 2016 da avtalen med canadiske Montreal Impact gikk ut.
FV170502 - Vi rykket ut med alle tilgjengelige ressurser som vil si mannskapsbil, lift og 10 mann.
DB170502 Han mener også at TV 2 har fremstilt risikoen ved prøven på feil måte, og unnlatt å se risikoen i sammenheng med sykdommen pasienten hadde og den tilgjengelige behandlingen.
DA170502 Billetter til festforestillingen vil være tilgjengelige for alle som vil være med å feire.
DA170502 Det betyr at alle henvendelser om fotografier, kart og tegninger som er tilgjengelige på www.stavangerbilder.no vil bli behandlet som normalt, sier seksjonslederen.
DA170502 - Dette vil styrke fagmiljøet og sørge for å gjøre flere arkiver tilgjengelige for publikum på samme sted, sier Olsen.
BT170501 Ser man historisk på barnehagens tradisjon, var det gjerne hagen og de lett tilgjengelige nærområdene som utgjorde stedene for naturopplevelser.
DB170430 På Twitter publiserte de en lenke til en pressemelding og en lenke til flere episoder som skal ha blitt gjort tilgjengelige på pirattjenesten Pirate Bay.
DB170429 Hos nettstedet pollofpolls.no samler de inn alle tilgjengelige meningsmålinger og lager et gjennomsnitt som viser trenden tydelig : der har Senterpartiet 12,4 prosent.
DA170429 NRKs TV-arkiv er fullt av lett tilgjengelige klipp fra denne perioden.
DB170428 - Vi har åpent tilgjengelige e-postadresser, men dersom vi stadig blir utsatt for slike aksjoner, kan det føre til mindre tilgjengelighet, sier han.
DA170428 Alternativet er at jeg og andre myndighetsledere har hemmelig e-postadresse og blir mindre tilgjengelige .
DN170427 Norwegian gjentar også at de venter en vekst i tilgjengelige setekilometer ( ASK ) på 30 prosent, ifølge TDN Finans.
DB170427 - Rent kommunikasjonsfaglig skaper man forventninger blant folk når man går ut i forkant av en valgkamp med løfter om å åpne opp Oslo kommune og være mer tilgjengelige for pressen.
DB170427 Politiet opplyser at de jakter gjerningsmennene « med helikopter og alle tilgjengelige styrker ».
AA170427 Hun er utdannet innen kontor og administrasjon, og opplever at det er forholdsvis få tilgjengelige jobber, og at det er mange små deltidsstillinger.
DN170426 Classic 15.000 ¶ 2015-tall siste tilgjengelige tall.
DN170426 Classic 15.000 ¶ 2015-tall siste tilgjengelige tall.
DB170426 Å delta i det offentlige ordskiftet, å skrive artikler eller kronikker i allment tilgjengelige tidsskrifter og aviser, belønnes ikke.
BT170426 Kamerat B, C og D inntok deretter kjøkkenet, og stjal med seg det de kunne av ketchup, sennep og andre tilgjengelige sauser.
AP170426 Med plansjer og tidslinjer vil de gjennom tre dager - tirsdag til torsdag - legge frem sine funn etter å ha lagt sammen analysene av kontantinnskudd, pengeoverføringer, sms-er, e-post, bankkort, flybilletter, bompasseringer og andre tilgjengelige spor for å plassere de tiltalte i tid og rom i forhold til hverandre og påstandene i tiltalen.
DB170425 Hugvik mener de aldri har hatt mer tilgjengelige tjenester enn nå.
AP170425 De fleste bygg og steder er tilgjengelige for alle.
VG170424 Dessuten viser de samme landene Skam-episodene i egne nettspillere og der er de tilgjengelige dagen etter Norge, sier Håkon Moslet.
VG170423 Edvartsen har ikke vært tilgjengelige for kommentarer søndag.
DB170423 Heldigvis ser det ut til at tyskeren er fullstendig klar over hvor det er svakheter i laget, og dersom de riktige spillerne ikke er tilgjengelige , vil han ikke hente andre spillere bare for å gjøre det ( noe som ofte fører til at spillere som ikke passer inn blir hentet og blir vanskelig å bli kvitt etterpå ).
DB170423 I praksis betyr dette at bankene må gjøre sine konto-systemer tilgjengelige , og at andre aktører kan hente ut informasjon eller utføre betalingstjenester.
DB170423 Er de i det hele tatt tilgjengelige på Android ?
DA170423 Moa Abdellaoe er ute av stallen på grunn av skade, ellers er alle tilgjengelige .
DA170423 Da Christian og jeg bestemte oss for å få barn, ville vi først prøve det enkleste og mest tilgjengelige .
VG170422 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
DN170422 - Landbruket har historisk alltid livnært seg på verdiskapingen fra alle tilgjengelige naturressurser.
DB170421 Du kan laste ned tjenesten som en app til telefonen din, og så kan du søke opp steder i nærheten eller se hvilke steder som er tilgjengelige i de områdene du ønsker å kjøpe noe.
AP170421 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
AP170421 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
DB170420 Mange steder er tilgjengelige i 3D, altså der byggverk, fjell og lignende er gjengitt også i høyden.
VG170419 Eksempler er det populære mobilspillet « Pókemon Go » eller de bevegelige filtrene som er tilgjengelige på den sosiale appen « Snapchat ».
SA170419 De kan dermed være tilgjengelige for bruk i løpet av 2-5 år om testingen lykkes.
DB170419 - Prognosen vi har henvist til ( som viser det forventede antall søkere, journ.anm ) er de beste tilgjengelige tallene vi hadde, som viser en økning over de senere årene, nå ved over 24.000 søknader om familieinnvandring i 2017.
VG170418 - Vi skal bruke alle verktøy tilgjengelige .
DB170418 Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere - bare at disse er tilgjengelige på andre nettsider.
BT170418 Festspillsjefene drømmer om egen strømmetjeneste, en Netflix i miniatyr, der festivalens beste konserter og forestillinger kan være evig tilgjengelige .
AP170418 Sistnevnte er den mest « eksotiske » kysten, men også den minst tilgjengelige .
AP170418 FUS-barnehagegründer Eli Sævareid hadde 15 millioner i inntekt i 2015, siste tilgjengelige ligningsår.
AA170418 Men Netflix har helt klart hatt en visjon også før disse enhetene ble så tilgjengelige overalt, sier analytiker Michael Pachter i Wedbush Securities.
AA170418 Fredag forsvinner ytterligere fem radiokanaler i Trøndelag og Møre og Romsdal og blir kun tilgjengelige på DAB.
VG170417 Tallene for mars er fortsatt ikke tilgjengelige .
DB170417 Det er disse navnene som dukker opp på listen over tilgjengelige trådløse nett på mobiler og PC-er.
AP170416 Alle NRKs kanaler er tilgjengelige i TV-menyen.
AP170416 Politiet jakter nå en gjerningsmann i Oslo sentrum, med « alle tilgjengelige ressurser », opplyser Nordve.
DB170415 Agentselskapet sier videre at fotballspilleren vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å forfølge saken.
AP170415 Rundt 1990 fikk imidlertid en sterk gruppe historieentusiaster støtte til et prosjekt som skulle gjenopprette den lettest tilgjengelige Vestre bastion.
VG170414 Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere - bare at disse er tilgjengelige på andre nettsider.
FV170414 Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere - bare at disse er tilgjengelige på andre nettsider.
AA170414 Besøksloggene vil bli tilgjengelige på forespørsel tidligst fem år etter Trumps presidenttid er over. ( ©NTB ) ¶
DB170413 - I forslaget til TEK17 er kravene om hvilke boliger som skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser videreført fra TEK10.
DB170413 I alt er 13 figurer tilgjengelige , hver med sine egenskaper, og som du låser opp etter hvert.
AP170413 De åpne vannkildene tilgjengelige for romfolket er ofte ubeskyttede og forurensede.
AP170413 Nettet gjør dem mer tilgjengelige .
AP170413 Ikke av ond vilje, men fordi de ikke er tilgjengelige for jevnaldrende på fritiden, sier Staksrud.
DB170412 Slik kan man, når lokal kunnskap ikke lenger spørres, oppleve at nødmeldesentralen henter ut Loppas eneste tilgjengelige lege over åpent hav til fjerne fjorder, slik at det tar legen fem timer å komme seg hjem igjen til den befolkningen han var satt til å tjene.
SA170411 Det ligger langsiktige, politiske ordninger til grunn for at vi produserer mat på små og mellomstore gårdsbruk, i ulike klimasoner, på jordstykker som er både bratte og vanskelig tilgjengelige , fra lengst nord i Finnmark til helt sør i Agder.
DB170411 For selv om fokuset de senere årene har vært på sofistikerte, høyteknologiske måter å gjennomføre terrorangrep på, så har de mest tilgjengelige metodene for å drepe mange uskyldige alltid vært relativt enkle.
DB170411 Politiet melder at alle tilgjengelige ressurser er satt inn i etterforskningen.
AA170411 Det var vitner som varslet politiet om brannen klokka 15.38 tirsdag ettermiddag, og politiet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper.
DB170410 Vi har feks verdens minst tilgjengelige sprøyterom her til lands.
DA170410 | Reiser med alle tilgjengelige spillere ¶
DA170410 Oilers-trener Pål Gulbrandsen ( bildet ) reiser med alle tilgjengelige spillere når laget spiller mot Frisk Asker.
AP170410 Brannmannskapet har jobbet i hele natt på stedet, og det er fortsatt mellom 30 og 40 personer som jobber med å få slukket brannen i det vanskelig tilgjengelige og knusktørre terrenget.
AA170410 - De vi slåss mot, samarbeider, har store ressurser, bruker alle tilgjengelige verktøy, og trusselbildet endrer seg fort, sier Morten Tandle, som blir administrerende direktør for den nordiske satsingen.
VG170408 Kort tid etter angrepet ble alle tilgjengelige i Stockholm-politiet kalt inn på jobb.
SA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
DA170408 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
AA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
DB170407 Han opplyser at de sender alle tilgjengelige ressurser til stedet.
DN170406 Selskapet hadde en vekst i passasjertrafikken på 16 prosent, men yielden og inntektene per tilgjengelige setekilometer var lavere enn i samme måned i fjor.
DN170406 Vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser og er forberedt på vanskelige forhandlinger.
DB170406 Du kan sjekke tilgjengelige restbilletter både på nettsiden til Tkts og andre private billettkontorer, som eksempelvis Leicester Square Box office.
DB170406 Faktorer som situasjonsvurdering og tilgjengelige ressurser er også viktig for en pågripelse.
DA170406 Remman sier de har satt alle tilgjengelige ressurser på saken og håper å få løst problemet så snart som mulig.
DA170406 Regissøren av « Oldboy » er tilbake med sin kanskje mest tilgjengelige film, en nytelse av et kostymedrama spekket med kontroverser og sjokkeffekter.
BT170406 Han sa også at verdenssamfunnet trenger et klarsignal til å bringe hjelp inn til 1 million mennesker som befinner seg i beleirede eller andre vanskelig tilgjengelige områder i Syria.
AA170406 Han sa også at verdenssamfunnet trenger et klarsignal til å bringe hjelp inn til 1 million mennesker som befinner seg i beleirede eller andre vanskelig tilgjengelige områder i Syria. ( ©NTB ) ¶
SA170405 Alt av singler blir fortsatt tilgjengelige gratis, men for å høre neste albumutgivelse av for eksempel superstjerne Drake med en gang, må brukerne nå betale.
SA170405 Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
DN170405 Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
DA170405 - De norske bryggeriene er veldig lett tilgjengelige , både på Vinmonopolet og på andre festivaler.
AA170405 Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
AA170405 Alt av singler blir fortsatt tilgjengelige gratis, men for å høre neste albumutgivelse av for eksempel superstjerne Drake med en gang, må brukerne nå betale.
VG170404 Musikkmediet peker også på at den nye avtalen bryter prinsippet Spotify hevdet de aldri ville bryte : At enkelte albumlanseringer kun vil være tilgjengelige for de betalende brukere.
VG170404 Organisasjonen er i gang med å « samle inn og analysere informasjon fra alle tilgjengelige kilder ».
VG170404 Med tog nesten til døra er Finse-hytta ( DNT ), samt hotellet Finse 1222, lett tilgjengelige fra både Oslo og Bergen.
SA170404 OPCW opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " ¶ ( ©NTB ) ¶
DB170404 - I tillegg så vil klipp og høydepunkter fra kampene være tilgjengelige for andre medier etter at kampene er ferdigspilt.
DB170404 OPCWs folk holder nå på å samle inn og analysere informasjon fra alle tilgjengelige kilder, og vil rapportere om funnene etterhvert, skriver OPCW på sin nettside.
DB170404 Vi jobber for å gjøre sunne valg lett tilgjengelige i våre butikker og heier på alle tiltak som bidrar til at folk spiser mer frukt og grønt, sier kategoridirektør Stig Eriksson til Dagbladet.
DA170404 OPCW opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " ¶
DA170404 Vi trenger derfor flere møteplasser mellom kommune og sosiale entreprenører- som Trippel- konferansen på Tou scene-, og at politikere og kommuneansatte er lett tilgjengelige for direkte kontakt med entreprenørene.
BT170404 OPCW opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " ¶ ( ©NTB ) ¶
BT170404 OPCW opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " ¶ ( ©NTB ) ¶
AP170404 De store nasjonalparkene er et must, men flere av de kjente byene er også veldig tilgjengelige og meget interessante å reise til, sier Neset.
AA170404 OPCW opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " om angrepet, som skal ha kostet minst 58 mennesker livet i Khan Sheikhun i Idlib-provinsen tirsdag morgen.
DB170403 Det ene utelukker ikke det andre ; man ser gjerne at det er nettopp de landene med et bredt utvalg i medikamenter ; hvor medikamentene også er lettere tilgjengelige enn de ville vært i Norge, som bygger heroinklinikker.
DB170403 Dersom vi imidlertid får et forsterket LAR med bruk av de tilgjengelige medisinene som er på markedet, og en reell opplevd brukermedvirkning i valg av medikamenter, så vil behovet for HAB være mindre, men dette er ikke det samme som at vi som brukere sier « nei til heroin ».
VG170402 Sykehuset i Östersund har tilkalt ekstra alle tilgjengelige ressurser.
SA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
FV170402 Politiet kalte inn alle tilgjengelige ressurser etter ulykken, og veien ved ulykkesstedet er nå stengt.
DN170402 Jeg har også lært å plukke fra hverandre en dårlig situasjon og fokusere på å finne de beste, tilgjengelige løsningene.
DB170402 Jeg håper virkelig at dette går så bra som mulig, men så langt ser det ut som en tragisk ulykke, legger Tomas Johansson til, og understreker at alle kommunens ansatte er tilgjengelige i forbindelse med ulykken.
DB170402 Johansson la vekt på at alle kommunens ansatte er tilgjengelige i forbindelse med hendelsen.
DB170402 Politiet har tilkalt alle tilgjengelige ressurser fra regionene rundt.
DB170402 Kommunalråd Tomas Johansson sa tidligere i dag at samtlige av kommunens ansatte var tilgjengelige i forbindelse med ulykka.
DA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
BT170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
VG170401 « Skam»-stjernene har ikke vært særlig tilgjengelige for pressen eller fansen etter at « Skam»-suksessen var et faktum.
VG170401 FBIs undersøkelser viser også at de bærbare datamaskinene kan bli modifisert med lett tilgjengelige verktøy og utstyr.
SA170401 - Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler.
FV170401 - Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler.
DN170401 Opplysninger om økonomien til rundt 180 av de øverste tjenestemennene må føres opp i offentlige tilgjengelige dokumenter, og sent fredag friga Det hvite hus flere av disse, melder nyhetsbyrået AP.
DB170401 Vi har derfor måttet gjennomføre alle våre analyser kun med offentlig tilgjengelige data.
BT170401 - Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler.
BT170401 - Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler.
AP170401 - Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler.
AA170401 Opplysninger om økonomien til rundt 180 av de øverste tjenestemennene må føres opp i offentlige tilgjengelige dokumenter, og sent fredag friga Det hvite hus flere av disse, melder nyhetsbyrået AP.
BT170331 Opplevelsen av å vente på buss eller bane kan bli bedre ved at det er tilgjengelige frukttrær eller bærbusker ved holdeplassen.
AP170331 Det som er nytt er at de blå veiene er tilgjengelige på de nye stedene, noe det ikke var før.
AA170331 Det som er nytt er at de blå veiene er tilgjengelige på de nye stedene, noe det ikke var før. Da kan du dra den gule mannen som er nederst til høyre og sette han på de blå veiene og se rundt. Disse turmålene kan du nå gå : ¶ " ¶
AA170331 Kommuneadvokaten har ikke foretatt egen etterforskning i saken, men har gått gjennom de forhold og dokumenter som er omtalt i Adresseavisens dekning av saken og gjennom å gå gjennom offentlig tilgjengelige dokumenter i saken fra innsyn.no.
DN170330 I forbindelse med presentasjonen av sentralbankens syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen i EU, har sentralbanken tidligere kommunisert at de er rede til å bruke alle tilgjengelige instrumenter.
DB170330 - Man trenger å gå gjennom de tilgjengelige bilmodellene for å kunne sikre at kravene som kommer i forskriften er gjennomførbare.
DB170330 Tilgjengelige farger er de to på bildet, altså sort og roségull, og prisen forventes å ligge på ganske hyggelige 200 dollar ( rundt 2.000 kroner ) når klokka kommer på sensommeren.
DB170330 Norge har en utslippsfri kraftsektor, en høykompetent befolkning, enorme tilgjengelige fornybare ressurser, store mengder penger på bok, og en befolkning som lett tar ny teknologi i bruk.
AP170330 De åpne vannkildene tilgjengelige for romfolket er ofte ubeskyttede og forurensede.
VG170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
VG170329 Tallene er de siste statistisk tilgjengelige , fra 2015.
SA170329 Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger. ( ©NTB ) ¶
DN170329 Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger. ( ©NTB ) ¶
DN170329 - Gjennom å kombinere SABAs drøyt 700 utsalgssteder, samt kompetanse de besitter gjennom å være en ledende leverandør av blomster til dagligvarehandelen, med Plantasjens bransjeledende supply chain og kunnskap om planter, blir vi mer tilgjengelige for våre kunder, sier Plantasjen-sjef Jon Abrahamsson Ring.
DB170329 Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger.
DB170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
DB170329 Hva Bixby kan gjøre vil også begrenses av hvilke tjenester som er tilgjengelige i hvert enkelt land.
BT170329 Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger.
AA170329 Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger. ( ©NTB ) ¶
DB170328 I og med beliggenheten er Bangor den første tilgjengelige flyplassen etter å ha krysset Atlanteren, og årlig lander 10 000 fly, mange av dem militære, her for å fylle tankene.
DA170328 - Vi håper å ha resten tilgjengelige til seriestart, men akkurat nå er det greit at serieåpningen for vår del først er på mandag, sier Ronny Deila.
AP170328 I begynnelsen av februar ringte Aftenposten Coca-Colas ordrekontor og ba om de offentlig tilgjengelige listeprisene, og fikk oppgitt det.
VG170327 - Rørledningene ligger på kryss og tvers oppå bakken og er tilgjengelige for hvem som helst.
DB170327 ( Alle tre seriene er tilgjengelige i Norge på Netflix. ) ¶
DA170327 - Altibox ser fram til et spennende samarbeid med Norsk Fotball, Discovery og VG om å utvikle spennende aktiviteter som kan bidra til å løfte eliteserien og OBOS-ligaen og gjøre dem tilgjengelige for enda flere, sier Skjelbred.
VG170326 - Hvilket ansvar har du for hva du deler på din offentlig tilgjengelige Facebook-konto ?
SA170326 I AaFK er han enten midtstopper eller venstreback, men nå var det så få tilgjengelige spillere for trenerne at de satte fram Gretarsson som makker til Bjørn Helge Riise i Fredrik Carlsens sjukdomsfravær.
DN170326 Målt på ren hi-fi-lyd er den for grovkornet, men det mer enn utlignes av utvalget av spillfunksjoner, som er lett tilgjengelige og lette å bruke midt under kampens hete.
DB170325 Ifølge Sørheim er FN-organisasjonen World Food Programme ( WFP ) avhengig av flydropp for å få levert mat til de vanskeligst tilgjengelige områdene.
DA170325 * 23 prosent av utleieobjektene er tilgjengelige året rundt.
VG170324 For å verifisere innholdet i videoen, har VG sammenliknet videoen med alle tilgjengelige bilder og videoklipp fra åstedet som ble publisert etter drapet på torsdag.
VG170324 « Osloskolens utgangspunkt er at denne problemstillingen primært ikke løses gjennom ulike tekniske « filterløsninger » både på grunn av måten disse filtrene fungerer og fordi mange elever gjennom sine private mobiltelefoner likevel har tilgang til åpne nettløsninger som også vil være tilgjengelige i skoletiden.
DB170324 Foto : Knut Moberg IVRIG KRABAT : Suzuki Swift er svingvillig og morsom å kjøre aktivt - den kunne fint taklet mer enn de tilgjengelige 90 hestekreftene.
DB170324 Googles egne smarttelefoner er tilgjengelige i norske nettbutikker, men ikke i norsk utgave.
VG170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
VG170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
VG170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
VG170323 Hun påpeker hvordan pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen og utfordrer samfunnet på hva som blir konsekvensene for neste generasjon som er oppfostret på porno.
SA170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
SA170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
FV170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
FV170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
DN170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
DN170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
DB170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
DB170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
DB170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
DB170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
DB170323 For selv om fokuset de senere årene har vært på sofistikerte, høyteknologiske måter å gjennomføre terrorangrep på, så har de mest tilgjengelige metodene for å drepe mange uskyldige alltid vært relativt enkle.
DA170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
DA170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
BT170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
BT170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
AA170323 Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til - kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.
AA170323 - Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler.
SA170322 De bruker også data om deg og meg til å gjøre tjenester tilgjengelige på den måten, på det tidspunktet og det stedet folk ønsker dem.
SA170322 Men bilprodusentene godtar ikke mer enn syv prosents innblanding av den mest brukte og tilgjengelige biodieselen.
AP170322 Mens alle tilgjengelige politiressurser på org. krim. er opptatt med « Operasjon Sisu », i gjengmiljøet, og bistand til Hedmark politidistrikt i « Operasjon Lonely Rider » med å avverge et forestående ran, skriver Jensen til Cappelen klokken 15.07 : ¶
AP170322 Men bilprodusentene godtar ikke mer enn syv prosents innblanding av den mest brukte og tilgjengelige biodieselen.
AA170322 Men bilprodusentene godtar ikke mer enn syv prosents innblanding av den mest brukte og tilgjengelige biodieselen.
VG170321 « Ved terroranslag vil politiet bli varslet og respondere med lokalt tilgjengelige ressurser, før eventuelt beredskapstroppen innkalles og det anmodes om bistand fra Forsvaret.
DB170321 Når politikerne nå prinsipielt går inn for en enerettsmodell, så bør de samtidig benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å verne om modellen og norske spillere.
DB170321 Perry har tidligere fortalt at hun ble oppdratt etter meget strenge rammer, som blant annet innebar bibelen som eneste tilgjengelige lesestoff.
DA170321 - Flere tilgjengelige hotellrom vil også gi muligheter til å hente større kongresser og konferanser til Stavanger enn byen tidligere har hatt, sier Sevland, administrerende direktør i ONS, til RA.
SA170320 Hadde alle spillerne vært tilgjengelige og klar til kamp til sereistart, hadde jeg startet med følgende ellever : ¶
DA170320 Det er viktig både for åpenhet og demokrati at møtene er tilgjengelige , og dette er vår tids løsning, sier ordføreren til RA.
AP170320 I sin åpningsreplikk la Schiff frem de viktigste offentlig tilgjengelige opplysningene om kontakt mellom personer i Trumps valgkampapparat og personer tilknyttet russiske myndigheter.
AP170320 Hadde alle spillerne vært tilgjengelige og klar til kamp til sereistart, hadde jeg startet med følgende ellever : ¶
VG170319 * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister ¶
AP170319 * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister ¶
VG170318 i dag tilgjengelige på Jay-Zs Tidal, ettersom Tidal er en ren abonnementstjeneste - i motsetning til Spotify som også har en gratis reklameløsning.
VG170317 Han er i utvalget av tilgjengelige CAS-dommere og har i tillegg til sin generelle « voldgiftskompetanse » vært dommer i en rekke dopingsaker i CAS, sier Hjort.
SA170317 - Vi skal skru sammen Norges beste fotballprogram med alle tilgjengelige deler.
FV170317 - Vi skal skru sammen Norges beste fotballprogram med alle tilgjengelige deler.
DN170317 Kvikkas opplyser i siste tilgjengelige regnskap å ha 12 ansatte.
BT170317 - Vi skal skru sammen Norges beste fotballprogram med alle tilgjengelige deler.
AP170317 - Vi skal skru sammen Norges beste fotballprogram med alle tilgjengelige deler.
VG170316 Det slås fast at dette er det eneste tilgjengelige treningstilbudet for brukere som er avhengige av en vanntemperatur på 34 grader.
DN170316 Verken nettbanken eller hjemmesidene til Norges største bank, DNB, var tilgjengelige for brukerne torsdag morgen, ¶
DB170316 PS : Jose Mourinho opplyste på sin pressekonferanse at Anthony Martial og Wayne Rooney ikke er tilgjengelige på grunn av skader.
DB170316 Så har det vært litt for mange hendelser som har ført til at noen av tjenestene ikke har vært tilgjengelige de siste ukene, og det er selvfølgelig ikke en ønskelig situasjon.
BT170316 Tidligere er det blitt kjent at IS-krigere har anskaffet kommersielt tilgjengelige droner og utstyrt dem med våpen.
AP170316 Tidligere er det blitt kjent at IS-krigere har anskaffet kommersielt tilgjengelige droner og utstyrt dem med våpen.
AA170316 Tidligere er det blitt kjent at IS-krigere har anskaffet kommersielt tilgjengelige droner og utstyrt dem med våpen.
AA170316 Verken nettbanken til DNB eller betalingstjenesten Vipps er tilgjengelige for brukerne torsdag formiddag.
AA170316 - Vi har satt alle tilgjengelige ressurser i sving for å rette opp problemene og feilretting er i gang, men vi må påregne at det kan noe tid før systemene er oppe igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til NTB.
AA170316 Verken nettbanken til DNB eller betalingstjenesten Vipps er tilgjengelige for brukerne torsdag formiddag.
AA170316 - Vi har satt alle tilgjengelige ressurser i sving for å rette opp problemene og feilretting er i gang, men vi må påregne at det kan noe tid før systemene er oppe igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til NTB.
DB170315 Dette handler om tilgjengelige helsetjenester for kvinner - ikke om jobben til fastlegen.
SA170314 Våre spillere skal være tilgjengelige .
SA170314 Onsdag trener man som normalt, og der er vanlig praksis i RBK at spillerne er tilgjengelige i intervjusonen inne på stadion etter økta.
DA170314 Den virkelige jobben begynner imidlertid nå når nettbrettene blir tilgjengelige for skolene og vi skal få til en bruk som ivaretar alle de spennende mulighetene denne teknologien har.
AP170314 Påstanden matcher dårlig med lett tilgjengelige fakta : ¶
AP170314 Våre spillere skal være tilgjengelige .
AP170314 Onsdag trener man som normalt, og der er vanlig praksis i RBK at spillerne er tilgjengelige i intervjusonen inne på stadion etter økta.
AA170314 - Disse medisinene er jo lett tilgjengelige i butikken rundt hjørnet.
VG170313 « Det [ norske myndigheter ] ikke er gode til, er å se i verktøykassen for å se hvilke verktøy som er tilgjengelige for dem.
DN170313 Tromsø topper også listene over oppnådd rompris ( uten frokost og moms ) og dermed også revpar, som er den samlede losjiinntekten uten frokost og moms fordelt på alle tilgjengelige rom.
DN170313 Tromsø topper også listene over oppnådd rompris ( uten frokost og moms ) og dermed også revpar, som er den samlede losjiinntekten uten frokost og moms fordelt på alle tilgjengelige rom.
DN170313 I Stavanger og omegn er 11,3 prosent av de tilgjengelige kontorlokalene ledige.
DA170313 Da er det viktig at det er stor bredde i blokkene som er tilgjengelige .
DA170313 I Stavanger og omegn er 11,3 prosent av de tilgjengelige kontorlokalene ledige.
AA170313 Da er det viktig at det er stor bredde i blokkene som er tilgjengelige .
AA170313 I Stavanger og omegn er 11,3 prosent av de tilgjengelige kontorlokalene ledige.
BT170312 Brannvesenet sendte derfor alle tilgjengelige ressurser da brannen ble meldt like før klokken 05 i morges.
AP170312 Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.
VG170311 Vi rykket derfor ut med tilgjengelige mannskaper, en slik sak har naturlig nok prioritet, sa Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett onsdag.
DB170311 Alle episodene er tilgjengelige på TV 2 Sumo.
BT170311 PET- scann, er også tilgjengelige der de ansees som nødvendige.
BT170311 Kirurgien bør nå gjøres laparoskopisk, etter strenge retningslinjer, og kirurgen er bare en av flere i et tverrfaglig team der alle må være tilgjengelige .
VG170310 I tre av de fire regnskapsårene som er tilgjengelige har årsoppgjøret dessuten ikke vært avgitt innen lovens frist.
VG170310 Det siste tilgjengelige regnskapet for Shake Your AS - fra 2014 - viser et nøkternt overskudd på 128.000, mens inntektene var nede i 2,5 millioner kroner.
SA170310 Vi flytter også norsk toppfotball bort fra høye betalingsmurer, og gjør flere kamper tilgjengelige på reklamekanaler, sier Tine Austvoll Jensen til Bergens Tidende.
FV170310 Vi flytter også norsk toppfotball bort fra høye betalingsmurer, og gjør flere kamper tilgjengelige på reklamekanaler, sier Tine Austvoll Jensen til Bergens Tidende.
DB170310 juli-terroren, mener kontaktpersonen som ofre får tilbud om i kommunen, bør være tilgjengelige i minst tre år etter en traumatisk hendelse.
DB170310 Eksperter som har studert den tilgjengelige informasjonen sier at aktiviteten antyder en intensjon om å kommunisere via e-post i en periode da båndene mellom Trump-organisasjonen og Russland ble gransket nøye på grunn av Russlands påståtte innblanding i hackingen av Demokratenes e-post-servere.
DB170310 ØNSKER NYE REGLER : Anton Vestavik i Kellox, som blant annet importerer Honda, ønsker at norske myndigheter fjerner avgiftslegging av effekt og kubikk, men istedet utslipp, slik det gjøres det med bil, nå som tallene er tilgjengelige .
DB170310 Men om hun skulle gjøre det, så kan du jo forsøke å blidgjøre henne med at jeg kom med første tilgjengelige fly.
DA170310 juli-terroren, mener kontaktpersonen som ofre får tilbud om i kommunen, bør være tilgjengelige i minst tre år etter en traumatisk hendelse.
BT170310 juli-terroren, mener kontaktpersonen som ofre får tilbud om i kommunen, bør være tilgjengelige i minst tre år etter en traumatisk hendelse.
BT170310 Vi flytter også norsk toppfotball bort fra høye betalingsmurer, og gjør flere kamper tilgjengelige på reklamekanaler, sier Tine Austvoll Jensen til Bergens Tidende.
AP170310 Vi flytter også norsk toppfotball bort fra høye betalingsmurer, og gjør flere kamper tilgjengelige på reklamekanaler, sier Tine Austvoll Jensen til Bergens Tidende.
AA170310 juli-terroren, mener kontaktpersonen som ofre får tilbud om i kommunen, bør være tilgjengelige i minst tre år etter en traumatisk hendelse.
DB170309 Også dieselbiler kan få hard medfart på biodieselen Ifølge Bergens Tidende godtar de bilprodusentene mer enn sju prosent innblanding av den mest brukte og tilgjengelige biodieselen.
DA170309 Jeg tror folk ser fordelen med å ha mindre, tilgjengelige enheter og et godt tjenestetilbud der de bor, sier Vedum, som trekker fram en meningsmåling fra Tromsø forrige uke.
BT170309 I en tid hvor nesten alle mennesker til enhver tid er tilgjengelige for personlige angrep via sosiale medier, er det dessuten en etisk fullstendig uforsvarlig voldshandling.
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet, og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
BT170309 I en tid hvor nesten alle mennesker til enhver tid er tilgjengelige for personlige angrep via sosiale medier, er det dessuten en etisk fullstendig uforsvarlig voldshandling.
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet, og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
AP170309 De var i utsatte situasjoner som gjorde dem tilgjengelige for misbruk ».
VG170308 - Man kan bare anta at Facebook-lederne var uvillige eller motvillige til å delta i et intervju eller en debatt om hvorfor disse bildene er tilgjengelige på Facebook, sier Jordan til BBC.
SA170308 - Når vi vet at pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for neste generasjon, som er oppfostret på hardcore porno, sa hun.
DB170308 Til nå har det gått på at laget faktisk ikke har hatt mange modeller tilgjengelige .
DB170308 ) Sannheten er at pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen.
DA170308 Hun tror byens kulturinstitusjoner kan bidra til dette, ved å skape gode og tilgjengelige møteplasser som kan forebygge utenforskap.
AP170308 - Når vi vet at pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for neste generasjon, som er oppfostret på hardcore porno, sa hun.
AA170308 - Når vi vet at porno er den mest tilgjengelige og grafiske seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for de neste generasjonene, som blir oppfostret på hard core porno, sa hun.
DN170307 Når losjiinntekten deles på alle tilgjengelige rom, får vi nøkkeltallet revpar ( revenue per available room ).
DB170307 - Ser man etter kontiniutet i endringene mener jeg at den går på at journalistikken alltid har brukt den nyeste og best tilgjengelige teknologien til å publisere innholdet.
BT170307 - Både New York og Boston er populære reisemål, og blir nå tilgjengelige for både korte helgeturer og lengre reiser.
DN170306 Inntektene per tilgjengelige setekilometer ( rask ) var 0,28 kroner, en nedgang fra 0,32 samme måned året før.
DN170306 Noe av poenget med Kahoot er at brukerne kan dele sine spørrekonkurranser, og det finnes nå et bibliotek med hele 15 millioner offentlig tilgjengelige konkurranser, såkalte « Kahoots ». 600.000 i Norge ¶
DN170306 - Vi ønsker å skape det beste, mest relevante, globalt tilgjengelige læringsverktøyet, og med totalt en milliard spillere så langt kan vi med stolthet si at vi nærmer oss dette målet.
AA170306 Vi ønsker å skape det beste, mest relevante, globalt tilgjengelige læringsverktøyet, og med totalt én milliard spillere så langt kan vi med stolthet si at vi nærmer oss dette målet.
AA170306 Hele 110 millioner spill er spilt på plattformen til nå, og 15 millioner av dem er offentlig tilgjengelige spill, også kalt kahoots.
DB170303 PlayStation 4-eiere med PS Plus-abonnement får følgende spill denne måneden, tilgjengelige fra 7. mars : ¶
DB170303 Forrige måneds spill er tilgjengelige frem til 7. mars, så om du vil ha Little Big Planet 3, Not a hero, Starwhal, Ninja Senkhi DX og TorqueL må du legge dem til i biblioteket i løpet av de neste dagene.
DA170303 Det blir færre tilgjengelige utslippskvoter.
DA170303 * Antall tilgjengelige kvoter i sin helhet skal reduseres med 2,2 prosent hvert år i perioden 2021 - 2030.
BT170303 Problemet er at det finnes få eller ingen tilgjengelige lovlige områder for hundesosialisering i vår kommune.
DN170302 Meglerhuset trekker frem at mars og april har vært sterke måneder for aksjen de to seneste årene, delvis grunnet at tilgjengelige aksjer for shortsalg er blitt redusert før den årlige generalforsamlingen, som har utløst shortskvis.
DB170302 De nye 100- og 200-kronesedlene vil bli gjort tilgjengelige for bankene fra 30. mai, men det er ikke gitt at de vil « dukke opp » i minibanker, butikker og utsalgssteder umiddelbart etter lansering, sier Molberg til Dinside.
DA170302 « Hval på sitt mest tilgjengelige », skrev Dagsavisen i sin anmeldelse.
SA170301 Disse kanalene vil nå bli tilgjengelige fra og med 1. april.
FV170301 Siste tilgjengelige regnskapstall er fra 2015.
DB170301 Jeg forholder meg til de tilgjengelige formene for transport som finnes der jeg reiser, og i dette tilfellet var UberBlack et godt alternativ, sier Steen.
DB170301 - Jeg forholder meg til de tilgjengelige formene for transport som finnes der jeg reiser, og i dette tilfellet var UberBlack et godt alternativ.
DB170301 Politiet satte inn alle tilgjengelige ressurser på å fakke knivraneren.
AP170301 Disse kanalene vil nå bli tilgjengelige fra og med 1. april.
DB170228 Begge nettbrettene kommer med S Pen, som åpner for litt flere funksjoner, eller i hvert fall en annen måte å løse allerede tilgjengelige funksjoner på.
AP170228 Han sier han håper ethvert land, « i dette tilfellet Malaysia, som har potensielle beviser for noe så alvorlig som dette, gjør dem tilgjengelige så raskt som mulig ».
AA170228 Han sier han håper ethvert land, « i dette tilfellet Malaysia, som har potensielle beviser for noe så alvorlig som dette, gjør dem tilgjengelige så raskt som mulig ».
SA170227 HMD Global som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, lanserte også smarttelefonene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3 som alle vil bli tilgjengelige i en rekke markeder.
BT170227 HMD Global som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, lanserte også smarttelefonene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3 som alle vil bli tilgjengelige i en rekke markeder.
AP170227 HMD Global som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, lanserte også smarttelefonene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3 som alle vil bli tilgjengelige i en rekke markeder.
VG170226 - De siste tilgjengelige tallene er fra 2013, men det skjer relativt få endringer år for år, så forholdstallene mellom bil og anleggsmaskiner er relevante, sier Gjerset.
BT170226 Ved alle fire stasjonene vet vi hvordan luftkvaliteten til enhver tid er, fordi Bergen kommune og Norsk Institutt for Luftforskning ( NILU ) gjør disse målingene kontinuerlig tilgjengelige på www.luftkvalitet.info.
DB170225 - Vi har to forstøvere som er tilgjengelige for våre utøvere.
AP170225 Å levere vaksinere og medisin - eller for den saks skyld andre nødvendigheter - til vanskelig tilgjengelige steder i utviklingsland, er et annet område hvor droner allerede er tatt i bruk.
VG170224 Torsdag ble tallene tilgjengelige .
DB170224 Noen av dem er tilgjengelige som enkelttitler, men det finnes også tre « Jackbox party pack»-samlinger ; hver av dem med fem spill.
DB170224 Jackbox-pakkene er for øvrig tilgjengelige på en rekke plattformer - PC, Mac, Xbox, PlayStation, Apple TV og Android TV.
VG170223 Både videoene og stillbildene er fritt tilgjengelige for viderebruk, så lenge man oppgir Statens vegvesen som kilde.
SA170223 Aftenbladet har digitalisert tusenvis av fakturaer og gjort utbetalingene fra 2011 og frem til februar 2016 tilgjengelige for leserne i en søkbar database.
SA170223 - I den første innsynsbegjæringen ba vi om innsyn i alt som dreide seg om pengebruken på Dale, samt tilgjengelige møtereferater, reiseregninger, saksinnstillinger og styrepapirer, sier journalist Elisabeth Risa, hun har jobbet med prosjektet siden januar i fjor.
DN170223 Stordalens Nordic Choice-kjede, økte inntekten per tilgjengelige rom, såkalt revpar, med 6,3 prosent.
DN170223 Siste tilgjengelige regnskap for 2015 viser at Wenaasgruppen har en samlet balanse på 6,5 milliarder kroner og 2,3 milliarder kroner i bokført egenkapital.
DB170223 - Alt av tilgjengelige bevis viser at det er svært sannsynlig i slike saker, at barnet tilegner seg en blanding av språkene, som er veldig ulik den foreldrene snakker.
AP170223 Ingen av de fem andre selskapene Enger eier gjennom Mece Invest har revisormerknader, ifølge regnskapene som er tilgjengelige i databasen til Visma BizWeb ¶
AP170223 Dokumentasjonen av tilgjengelige båter var, ifølge Gjørv, sentral for at kommisjonen mente den første politipatruljen som kom frem hadde selvstendig handleplikt.
AP170223 Det skriver Renå, stipendiat ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, i en ny forskningsartikkel som publiseres i den første åpent tilgjengelige utgaven av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift torsdag.
DN170222 Den ligger likevel fremdeles et lite stykke under målet på to prosent : Sentralbankens foretrukne mål på inflasjonen, PCE-indeksen, var på 1,6 prosent i desember, ifølge siste tilgjengelige statistikk fra Det amerikanske handelsdepartementet.
DN170222 Illustrasjonen er basert på tilgjengelige data om diameter, masse og distanse fra stjernen.
DA170222 De to mannlige forfatternes dystopier med menn i hovedrollene har imidlertid vært tilgjengelige på norsk hele tida.
SA170221 PREMIER LEAGUE : Også Premier League produseres i UHD, men foreløpig er ikke disse sendingen tilgjengelige i Norge.
SA170221 Men det betyr ikke at myndighetene bør benytte alle tilgjengelige tekniske muligheter til å sikre alle voksne et barn, uansett.
FV170221 PREMIER LEAGUE : Også Premier League produseres i UHD, men foreløpig er ikke disse sendingen tilgjengelige i Norge.
BT170221 PREMIER LEAGUE : Også Premier League produseres i UHD, men foreløpig er ikke disse sendingen tilgjengelige i Norge.
AP170221 De var også opptatt av spørsmålet om hvor de ulike gruppene av mannskaper befant seg på ulike tidspunkter med tanke på å kunne ha nyttiggjort seg tilgjengelige båter.
AP170221 PREMIER LEAGUE : Også Premier League produseres i UHD, men foreløpig er ikke disse sendingen tilgjengelige i Norge.
AP170221 februar handler først og fremst om at ulike miljøer på integreringsfeltet velger å forholde seg til svært ulike utsnitt av de tilgjengelige data på området, tolker funn ut fra hva de mener i utgangspunktet - og i liten grad er opptatt av hva som skjer blant annerledes tenkende.
AA170221 Steder som er lett tilgjengelige og har gratis parkering, sier Sollihaug.
SA170220 I tillegg er det masse folk som er tilgjengelige i markedet.
AP170220 januar at FNs klimapanels ( IPCC ) synteserapport fra 2014 sier « For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene ».
DB170219 Tilgjengelige farger skal være blå, gull og lysegrønn.
VG170217 - Vi kommer til å låne ut mer penger til små og mellomstore bedrifter over hele landet i år enn i fjor, og målet vårt er at kundene skal oppleve oss enda mer tilgjengelige og relevante etter omorganiseringen.
DN170217 Vi vurderes også som lite tilgjengelige på grunn av korte arbeidsdager og mange fridager.
DB170217 - Tillerson understreket også den økende trusselen Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram utgjør, og oppfordret Kina til å bruke alle tilgjengelige midler for å moderere Nord-Koreas destabiliserende oppførsel, sier en talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.
DB170217 Cecilie Skog er blant Norges mest erfarne fjellklatrere, og har besteget en rekke av verdens vanskeligste, tilgjengelige fjell.
AA170217 - Tillerson understreket også den økende trusselen Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram utgjør, og oppfordret Kina til å bruke alle tilgjengelige midler for å moderere Nord-Koreas destabiliserende oppførsel, sier en talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.
VG170215 - Disse stoffene er ikke akkurat lett tilgjengelige , men dersom man tenker seg at dette er et drap utført av agenter fra en makt, er dette stoffer slike tjenester vil kunne ha.
DA170214 Eller gjøre gressbanene mer tilgjengelige for andre enn byens store fotballag ?
AA170214 Ifølge FN lever det nå 4,72 millioner syrere i såkalt vanskelig tilgjengelige områder, blant dem 600.000 som er beleiret enten av regjeringsvennlige styrker eller opprørere. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Vi er åpne og oppgir selvfølgelig alt vi gjør - og er hver dag tilgjengelige for kontroll fra WADA.
DN170213 ¶ Ytterligere statlig kvotering vil være kontraproduktivt til hva vi trenger - nemlig flere tilgjengelige dyktige kvinner som bryter gjennom glasstaket i privat sektor og blir synlige ledere i offentligheten, sier forfatteren.
DB170213 Baldwin sa på en pressekonferanse sent søndag at helikoptre vil være tilgjengelige for søk og redning nær Oroville-demningen.
AP170213 - Våre kunder kan bruke all de tre løsningene som er tilgjengelige i Norge i dag.
BT170212 Og denne fremgangen ville ikke ha kommet uten utenlandske investeringer, hovedsakelig i industriproduksjon ment for eksterne markeder som ble tilgjengelige på grunn av reduserte handelshindringer.
BT170211 PAVILJONGER : I ventesonen er det to store paviljonger som vil være tilgjengelige for alle.
BT170211 PAVILJONGER : I ventesonen er det to store paviljonger som vil være tilgjengelige for alle.
VG170210 Det ble ifølge politikilder også beslaglagt 71 gram TATP - et sprengstoff som kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og som ble brukt både i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i fjor.
DB170210 « (... ) vurderer Miljødirektoratet at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å konkludere med at ulvene i Eidskog kommune har en unormal atferd, og vurderer at det finnes andre tilgjengelige tilfredsstillende løsninger i stedet for uttak for å minske risiko for angrep på hund », står det i avslaget.
DB170210 « For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene ».
DB170210 På side 41 heter det : « For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene ».
BT170210 Det ble ifølge politikilder også beslaglagt 71 gram TATP - et sprengstoff som kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og som ble brukt både i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i fjor.
BT170210 Men det vil være langt mindre snø enn nå i lett tilgjengelige søndagsparadis som Gullfjellet, Kvamskogen og Nordmarka.
AP170210 Det ble ifølge politikilder også beslaglagt 71 gram TATP - et sprengstoff som kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og som ble brukt både i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i fjor. | 400 hvaler strandet på New Zealand.
AA170210 Sprengstoffet kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og det ble brukt i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i 2016.
AA170210 Det ble ifølge politikilder også beslaglagt 71 gram TATP - et sprengstoff som kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og som ble brukt både i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i fjor. ( ©NTB ) ¶
BT170209 Helsemyndighetene må iverksette tiltak for å sikre tilgjengelige og kontinuerlige allmennlegetjenester i hele landet.
AA170209 Helsemyndighetene må iverksette tiltak for å sikre tilgjengelige og kontinuerlige allmennlegetjenester i hele landet.
VG170208 Snøen ligger lenge utover våren og fjellet er en av de lettest tilgjengelige i området.
AP170208 Helsemyndighetene må iverksette tiltak for å sikre tilgjengelige og kontinuerlige allmennlegetjenester i hele landet.
VG170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
SA170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
SA170207 Nå når Januar-vinduet er stengt i England, vil det være mange spillere som kan være tilgjengelige for Viking.
DN170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
DB170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
BT170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
AP170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
AP170207 Nå når Januar-vinduet er stengt i England, vil det være mange spillere som kan være tilgjengelige for Viking.
AA170207 I desember i fjor sendte prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum Kjell Håvard Nilsen en e-post til byplansjefen der han skrev : « Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige .
AA170207 Aassved Hansen viste til at det er holdt informasjonsmøter om planene og at høringsdokumentene er tilgjengelige for alle.
AA170207 Ifølge en mail fra byplansjef Hilde Bøkestad skrev Nilsen blant annet : « Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige .
AA170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.
VG170206 Jeg vet at Klopp har forklart at spillerne de ønsket, ikke var tilgjengelige , men jeg synes det burde blitt hentet inn en spiller eller to.
VG170206 Det var jo tilgjengelige spillere.
DN170206 I et større perspektiv inkluderes også utdannelse, muligheter for urbant landbruk og offentlig tilgjengelige verksteder.
DB170206 All statistikk er åpent tilgjengelige for alle, og Norge bruker samme metoder og samme mål på ledighet som andre land.
BT170204 Dette skader også deres mulighet til å ha en åpen dør og å være tilgjengelige for elever som har behov for samtaler utover dette.
BT170204 Dette skader også deres mulighet til å ha en åpen dør og å være tilgjengelige for elever som har behov for samtaler utover dette.
AP170204 Han sier at Elkader, som mange andre småbyer i denne delen av USA, sliter med at folk flytter ut etter videregående og at ingen er villige til å ta industrijobbene som faktisk er tilgjengelige her.
DB170203 Enkle, ukompliserte retter laget med tilgjengelige ingredienser, forteller Ina, som har internasjonal bakgrunn og egentlig er utdannet interiørarkitekt.
AA170203 Statistisk sentralbyrå opererer med 130.000 arbeidsledige her i landet, noe som utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken i november, som er siste tilgjengelige tall.
DB170202 Som et svar på at kommunehelsetjenesten rapporterer for lav tilgang på kompetanse hos det tilgjengelige helsepersonellet, har Høie bevilget 1,2 milliarder kroner til kompetansehevende tiltak innen eldresektoren i « Kompetanseløft 2020 » ( blant annet i et intervju i VG 24. oktober i fjor, og ministerens egen kommentar i Dagbladet 6. desember ).
DB170202 * Det største hinderet for å bestille kurs og opplæring av ansatte er ikke at man ikke vet hva man trenger av kunnskap i enheten, men at den som styrer pengesekken i enheten, eller kommunen, henviser til tilgjengelige ( rimelige/gratis ) kurs som ikke oppfyller de faglige kravene.
BT170202 Hvis man ikke kan ta høyde for den tilgjengelige kunnskapen, kan man i det hele tatt kalles seg skeptisk og ikke bare ignorant ?
DB170201 - Det har vært en begrensning, for når man søker så søker man blant tilgjengelige kandidater, og man søker etter de som er interesserte og motiverte, og vi er ikke konkurranseduktige økonomisk mot store ligaer eller klubber og større landslag.
DB170201 Gorsuch er kjent for sitt klare, tilgjengelige språk, og har skrevet mange kommentarer.
DB170201 Figur 3 viser en rekke ulike beregninger av den globale middeltemperaturen og det som kalles for en « reanalyse », dvs alle tilgjengelige måledata ( termometere, satellitter, ballonger, osv ) som er matet inn i en atmosfæremodell for å gi best mulig beskrivelse av atmosfæretilstanden.
AP170128 Stativene i Oslo er synlige og tilgjengelige for alle.
AP170128 OFO-gründer Dai Wei ( 25 ) opplyser til avisen South China Morning Post ( SCMP ) at hans gule sykler nå er tilgjengelige i 22 kinesiske byer, med en abonnentskare like stor som hele Norges befolkning.
AP170128 Det er fantastisk hvor mye enklere hverdagen blir når du har sykler tilgjengelige overalt i byen, akkurat når du ønsker det.
DB170127 - Jeg liker å lage mat som er enkel å få til, og med ingredienser som er tilgjengelige i butikken, sier Ida - som tidligere har avslørt blant annet hva som gjør hennes havregrøt helt spesiell.
SA170126 Tall fra Barne- ungdoms og familieetaten ( som ikke er offentlig tilgjengelige , og som det av uklare grunner er vanskelig å få fatt i ) viser at antall hasteplasseringer i Norge i perioden 2008 til 2013 økte fra 945 til 1609.
SA170126 I dag står vi en situasjon hvor tilgjengelige oljefelt minker og tusenvis er arbeidsledige.
SA170126 Tall fra Barne- ungdoms og familieetaten ( som ikke er offentlig tilgjengelige , og som det av uklare grunner er vanskelig å få fatt i ) viser at antall hasteplasseringer i Norge i perioden 2008 til 2013 økte fra 945 til 1609.
DB170126 Og da dagen var over, var de ikke tilgjengelige , sier Bjørgen.
SA170125 Januar nærmer seg slutten, og det vil medføre at flere spillere vil være tilgjengelige for norske klubber.
BT170124 De fleste prisene er fra hotellenes egne nettsider og gjelder for billigste tilgjengelige rom.
AP170124 Selve forestillingene var derimot svært tilgjengelige .
SA170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
SA170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
FV170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
FV170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
DB170123 Mange kan befinne seg i denne situasjonen og dermed være avskåret fra å få brukt tilgjengelige nyrer av rent biologiske årsaker.
BT170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
AP170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
AP170123 Et naturlig spørsmål er da : Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten ?
DN170122 DN har sammenlignet de såkalte estimatene fra analytikerne og selskapenes tilgjengelige regnskapstall fra 2016.
BT170122 Selv om dagens fjortiser er oppvokst med sine helter lett tilgjengelige på nettbrett og mobil, blir det noe helt annet med storformat og bredt lerret.
DB170121 Ikke sjelden dreier det seg om kommersielt tilgjengelige sanger og til og med hele album, lagt ut med eller uten opphavsmannens tillatelse.
SA170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave.
BT170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave.
AP170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave.
SA170119 Forskjellsbehandlingen er merkbar for andre fordi det blir færre tilgjengelige parkeringsplasser.
SA170119 Etter den klønete håndteringen av Sundby-saken og alt det andre trøblet i høst, var skiledelsen enige om at organisasjonen måtte bli mer åpne og tilgjengelige .
SA170119 Etter den klønete håndteringen av Sundby-saken og alt det andre trøblet i høst, var skiledelsen enige om at organisasjonen måtte bli mer åpne og tilgjengelige .
FV170119 Etter den klønete håndteringen av Sundby-saken og alt det andre trøblet i høst, var skiledelsen enige om at organisasjonen måtte bli mer åpne og tilgjengelige .
BT170119 Etter den klønete håndteringen av Sundby-saken og alt det andre trøblet i høst, var skiledelsen enige om at organisasjonen måtte bli mer åpne og tilgjengelige .
AP170119 Etter den klønete håndteringen av Sundby-saken og alt det andre trøblet i høst, var skiledelsen enige om at organisasjonen måtte bli mer åpne og tilgjengelige .
DB170118 Ifølge offentlige tilgjengelige dokumenter Finansavisen har fått innsyn i viser det seg imidlertid at både Ullensaker kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt kjennskap til problemstillingen lenge, uten å foreta seg noe tidligere.
SA170116 Det er selvfølgelig betimelig å stille disse spørsmålene, men realiteten er at når januar er over, vil det være flere tilgjengelige spillere som Viking kan snuse på.
SA170116 Da er det ikke mange potensielt gode nok spillere tilgjengelige for Viking.
DB170116 Han har hatt lagre av kontanter, hemmelige telefoner og lett tilgjengelige håndvåpen både på jobb og hjemme.
AP170116 Det er selvfølgelig betimelig å stille disse spørsmålene, men realiteten er at når januar er over, vil det være flere tilgjengelige spillere som Viking kan snuse på.
AP170116 Da er det ikke mange potensielt gode nok spillere tilgjengelige for Viking.
DB170115 For øyeblikket har United en bedre tropp, flere tilgjengelige spillere og er i mye bedre form.
DB170115 Fordelen er at pengene er tilgjengelige fra alle enheter du logger på fra, men den åpenbare ulempen er at du da stoler på en tredjepart for å ta vare på nøklene for deg.
DB170112 I disse utrygge tider kan det være godt å vite at vi får deg hjem uansett og vi er alltid tilgjengelige .
DN170111 Justisdepartementet er versting på å gjøre dokumentene sine tilgjengelige , ifølge ny rapport.
DN170110 - Å redusere kravet til kun én krone vil gjøre aksjeselskaper enda mer tilgjengelige for useriøse aktører, sier konstituert avdelingsdirektør Halvor E.
DN170110 Både NHO og LO mener aksjeselskaper vil bli enda mer tilgjengelige for useriøse aktører dersom aksjekapitalkravet blir redusert.
DB170110 Men ifølge Gordon Taylor i PFA ( Professional Footballers' Association ) er det vanlig at lista inneholder få spillere som er « tilgjengelige » for salg.
AP170110 Jeg hadde tilgjengelige kontanter, det kan mistenkeliggjøres, men det er slik jeg er, sa Jensen.
SA170109 Vi har besøkt og gitt lovnad om nytt kulturhus i Kristiansund hvor de ikke har lokaler til sitt museum i byen, og der biblioteket ikke har tilgjengelige lokaler for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
DB170109 Dagbladet har nå gjort Oslo-borgernes søppelklager tilgjengelige i en søkbar, interaktiv grafikk.
SA170108 Hun mener det er viktig å være oppmerksomt tilstede og tilgjengelige for barna.
SA170108 Det viktigste er at man er oppmerksomt til stede og tilgjengelige for barna.i ¶
SA170108 Det viktigste er at man er oppmerksomt til stede og tilgjengelige for barna.
BT170108 Hun mener det er viktig å være oppmerksomt tilstede og tilgjengelige for barna.
BT170108 Det viktigste er at man er oppmerksomt til stede og tilgjengelige for barna.
AP170108 Hun mener det er viktig å være oppmerksomt tilstede og tilgjengelige for barna.
AP170108 Det viktigste er at man er oppmerksomt til stede og tilgjengelige for barna.
DB170107 Siemens har hatt virksomhet i Norge siden slutten av 1800-tallet, men hos Brønnøysund og Proff.no er regnskapene kun tilgjengelige tilbake til 1998.
FV170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
DB170106 Bak ligger noe Netflix kaller en « anbefalingsalgoritme », og ifølge deres egne sider tas dette med i beregningen : ¶ « Tilgjengelige sjangre for filmer og TV-serier » ( vi forstår ikke nøyaktig hva dette betyr, men sjansen for at en krimfantast får høyere stjerner på krim virker trolig ) ¶
BT170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
AP170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
AA170106 - Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi.
DN170105 Yielden ( inntekt per passasjerkilometer ) i måneden var 0,37 kroner, mens inntektene per tilgjengelige setekilometer ( rask ) var 0,31 kroner.
DN170104 87 prosent av au pairene i Norge kommer fra Filippinene, ifølge UDIs oversikt over antall innvilgede oppholdstillatelser i 2015, som er den ferskeste tilgjengelige statistikken.
AP170104 Olga Zaytseff og hennes kolleger har utviklet en database hvor kvinnene til enhver tid kan velge mellom 150 tilgjengelige eggdonorer.
AP170104 Olga Zaytseff og hennes kolleger har utviklet en database hvor kvinnene til enhver tid kan velge mellom 150 tilgjengelige eggdonorer.
DB170103 Eriksen er å se i det siste tilgjengelige avsnittet av sesong fire av gigasuksessen « Vikings ».
AP161219 Bluetooth-hodesett har jo vært tilgjengelige i årevis.
AP161207 Oppvekstdirektør Arild Rekve i kommunen oppfordrer foreldre og andre voksne i Kristiansand til å være ekstra tilgjengelige og lyttende overfor barn og ungdom i tiden fremover.
BT161202 I menyen vil du kunne filtrere og finne frem til alle seriene som er tilgjengelige for nedlasting.
AP161123 Forskningsbyråkrater og politikere har gått i spissen for utvendige tallmål på forskningskvalitet - fordi de er fengende og lett tilgjengelige for ikke-forskere.
FV161104 Men vi i trenerteamet jobber videre sammen med de spillerne som er tilgjengelige til enhver tid, sier Hergeirsson.
AP161029 Flere republikanere tolket notatet som et bevis på at Clinton-stiftelsen er korrupt og at ekteparet Clinton tok seg godt betalt for å gjøre seg selv tilgjengelige for rike donorer.
AP161028 Forsvarssjef : Altfor få norske soldater er tilgjengelige
SA161026 Dersom verkstedet har en hjemmeside, må de også ha priseksemplene lett tilgjengelige der.
AA161025 Fra 2008 og frem til i fjor økte inntektene per tilgjengelige rom med 0,2 prosent.
SA161019 Legg reflekser i lommene på alle jakker, så er de tilgjengelige når du trenger dem.
AP161019 Legg reflekser i lommene på alle jakker, så er de tilgjengelige når du trenger dem.
DN161018 Nydelig og klassisk tilgjengelig moden frukt på smak med perfekt avslipte og tilgjengelige tanniner.
SA160930 TILGJENGELIGHET : Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov.
SA160930 Det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov.
AP160930 TILGJENGELIGHET : Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov.
AP160930 Det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov.
SA160915 NYE EMOJIER : Disse tildekkede emojiene kan bli tilgjengelige i 2017.
AP160915 NYE EMOJIER : Disse tildekkede emojiene kan bli tilgjengelige i 2017.
DN160902 Seks stasjoner ble tilgjengelige 30. august 2013, for å muliggjøre elektriske reiser mellom de største byene våre.
SA160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
AP160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
BT160728 Den forplikter seg til å ivareta kirkene, kirkekunsten og inventaret og sikre at disse er tilgjengelige for hele folket.
SA160712 Tvert imot opplever vi faktisk at de tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å lure nordmenn til å spille bort mest mulig penger, sier kommunikasjonsdirektøren.
FV160712 Tvert imot opplever vi faktisk at de tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å lure nordmenn til å spille bort mest mulig penger, sier kommunikasjonsdirektøren.
BT160712 Tvert imot opplever vi faktisk at de tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å lure nordmenn til å spille bort mest mulig penger, sier kommunikasjonsdirektøren.
AP160712 Tvert imot opplever vi faktisk at de tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å lure nordmenn til å spille bort mest mulig penger, sier kommunikasjonsdirektøren.
SA160624 SPREKK : Arkitektens idé var å legge hytta i det minst tilgjengelige og ugjestmilde området, nemlig over sprekken i landskapet ¶
SA160624 Det viste seg at arkitektens idé var å legge hytta i det minst tilgjengelige og ugjestmilde området, nemlig over sprekken i landskapet.
AP160624 SPREKK : Arkitektens idé var å legge hytta i det minst tilgjengelige og ugjestmilde området, nemlig over sprekken i landskapet ¶
AP160624 Det viste seg at arkitektens idé var å legge hytta i det minst tilgjengelige og ugjestmilde området, nemlig over sprekken i landskapet.
AP160620 Takket være at flere reiser og at luksuriøse tilbud der har vært « rimelige » og tilgjengelige for mange har gjort at denne trenden har inntatt Europa for fult.
AP160620 Et av de første målene er å skalere opp enkelte av produktene slik at de blir tilgjengelige i alle Rema-butikkene.
AA160620 Takket være at flere reiser og at luksuriøse tilbud der har vært « rimelige » og tilgjengelige for mange har gjort at denne trenden har inntatt Europa for fult.
SA160531 Bilene vil også bli tilgjengelige med firehjulstrekk og som SUV.
SA160530 På grunn av batteriene som ligger under gulvet synker det tilgjengelige volumet fra 480 til 370 liter.
FV160530 Bilene vil også bli tilgjengelige med firehjulstrekk og som SUV.
AP160530 På grunn av batteriene som ligger under gulvet synker det tilgjengelige volumet fra 480 til 370 liter.
SA160515 De andre ikonene har til felles at de er toppturer til de høyeste, mest spesielle og også etter hvert de mest tilgjengelige og kjente toppene, sier Thune.
SA160515 Aurlandsdalen - ikke tilgjengelige tallI Aurlandsdalen møtes Østland og Vestland i et vakkert fjellområde i Skarvheimen.
BT160515 De andre ikonene har til felles at de er toppturer til de høyeste, mest spesielle og også etter hvert de mest tilgjengelige og kjente toppene, sier Thune.
BT160515 Aurlandsdalen - ikke tilgjengelige tallI Aurlandsdalen møtes Østland og Vestland i et vakkert fjellområde i Skarvheimen.
AP160515 De andre ikonene har til felles at de er toppturer til de høyeste, mest spesielle og også etter hvert de mest tilgjengelige og kjente toppene, sier Thune.
AP160515 Aurlandsdalen - ikke tilgjengelige tallI Aurlandsdalen møtes Østland og Vestland i et vakkert fjellområde i Skarvheimen.
AP160331 De vil bli mer tilgjengelige for kunder og pasienter i den kommende Jing-Jin-Ji-regionen dersom de flyttes ut til den sørøstlige forstaden.
AP160331 De 50 tingene er langt mer tilgjengelige i dag enn de har vært noen gang før.
AA160331 De 50 tingene er langt mer tilgjengelige i dag enn de har vært noen gang før.
AA160331 De 50 tingene er langt mer tilgjengelige i dag enn de har vært noen gang før.
AP160313 Hun minner om at har gode permisjonsordninger ( fordelt på begge foreldre ), ammefri, samt billige og tilgjengelige barnehager har bidratt til at vi er i verdensklasse når det gjelder kvinnelig sysselsettingsgrad - og at vi har hatt høye fødselstall.
AP160311 I den kritiske biografien Will in the World : How Shakespeare Became Shakespeare ( 2004 ), bruker Greenblatt adskillig kløkt og fantasi til å bygge broer mellom Shakespeares tekster og de få biografiske fakta som er tilgjengelige om dikteren.
AP160308 Men de sist tilgjengelige tallene, gir ingen holdepunkter for å si at en økt andel ettåringer nå holdes hjemme med kontantstøtte.
AP160303 Stavanger opplevde en stor pågang av nordmenn i fjor, også her har tilgjengelige hotell fått en del av æren.
AP160303 Tilgjengelige skaper også reiselyst, sier Warberg.
AP160303 Men de sist tilgjengelige tallene, gir ingen holdepunkter for å si at en økt andel ettåringer nå holdes hjemme med kontantstøtte.
AP160303 Vilkårene er lange, uklare og lite tilgjengelige .
AA160303 Stavanger opplevde en stor pågang av nordmenn i fjor, også her har tilgjengelige hotell fått en del av æren.
AA160303 Tilgjengelige skaper også reiselyst, sier Warberg. Sjekk denne morsomme listen : ¶ Topp ti storbyer ¶ Create your own infographics ¶ " ¶ 20 steder står på listen : ¶
AP160229 Offentlig tilgjengelige dokumenter ¶
SA160224 Drosjene i Norge har i alle år vært tilgjengelige overalt, alltid.
SA160224 at vi skal være tilgjengelige alltid, uansett om det er lønnsomt eller ei.
AP160215 DNT ønsker at fjellvettreglene skal oversettes til engelsk slik at de blir tilgjengelige for utenlandske turister.
AP160212 Flere digitale arenaer er tilgjengelige .
AP160209 « Om lag 250 plasser til gateparkering vil bli midlertidig skiltet parkering forbudt og ikke tilgjengelige i 1 - 3 dager, avhengig av lengde og volum på snøfallet og hvor raskt ryddingen gjennomføres », skriver Gjøs i brevet til byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.
AP160130 - Svalbard er verdens mest tilgjengelige høyarktiske område, og Norge satser tungt på forskningstilrettelegging.
AP160129 NYE IKONER : Kjærlighet, haha, wow, trist og sint blir snart tilgjengelige på Facebook.
AP160126 Fremskrittspartiet ønsket seg oppdaterte tall og spurte SSB om å få siste tilgjengelige statistikk.
SA160125 For å undersøke hvor det er DAB+-dekning og hvilke kanaler som er tilgjengelige , se radio.no.i ¶
SA160125 For å undersøke hvor det er DAB+-dekning og hvilke kanaler som er tilgjengelige , se radio.no.
BT160125 For å undersøke hvor det er DAB+-dekning og hvilke kanaler som er tilgjengelige , se radio.no.
AP160123 Ved at nettene i stadig større grad kobles fra proprietære hardwareløsninger, og går over på mer tilgjengelige programvareplattformer, vil man kunne tilby nye måter å utvikle og operere nettverk på.
AP160123 Forskerne mener aktørene i bransjen i større grad vil bruke, og gjøre sine data ( « Big data » ) tilgjengelige for bruk i konkrete prosjekter til samfunnets beste. 10 Nettverk blir programvare, billige og bruker mindre strøm ¶
DA160121 - Jeg leste første manusutkast så sent som i november 2014, og hadde et veldig smalt tidsvindu hvor både Tom Hiddleston og Hugh Laurie var tilgjengelige .
DA160115 For det vil bli færre tilgjengelige jobber - også når oppturen kommer.
DA160115 For det vil bli færre tilgjengelige jobber - også når oppturen kommer.
AP160115 Kjøpernes posisjon kan derfor sies å være styrket på nettmarkeder som Silk Road, hvor informasjon og deres tilbakemeldinger er tilgjengelige for alle deltakerne.
SA160113 Kriteriene har vært tydelige og tilgjengelige for alle.
AP160113 Kriteriene har vært tydelige og tilgjengelige for alle.
AP160113> Kriteriene har vært tydelige og tilgjengelige for alle.
AP160113> target="avis" href= Kriteriene har vært tydelige og tilgjengelige for alle.