BT171210 Konkret begrunner komiteen tildelingen slik : « ( ICAN )... får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
SA171208 Satsingsområde Barnehagesenteret starter opp høsten 2018, og tildelingen varer i første omgang i fem år med mulighet for forlengelse.
SA171208 - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen .
DB171208 - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen .
BT171208 - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen .
AP171208 - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen .
AA171208 - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen .
VG171206 Nå må vi stå fram og gjøre jobben, sa Burke etter tildelingen , ifølge The New York Times.
VG171206 Men det er ikke tvil om at tildelingen gir ekstra motivasjon til de norske grenene av #metoo-bevegelsen.
VG171206 - Jeg syns tildelingen er ekstremt viktig.
AP171206 Senest i Politisk kvarter tirsdag denne uke sa Arbeiderpartiets Trond Giske at tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 viser hvor vanskelig det er for omverdenen å forstå at Nobelkomiteen er uavhengig av den norske stat.
DA171205 Økonomer mener at konsekvensutredningen som ble lagt til grunn for tildelingen av lisenser til oljeleting i Barentshavet, er full av feil.
AP171205 Like etter at tildelingen ble kjent, skrev daværende utenriksminister Børge Brende i Aftenposten : ¶
AA171205 I begrunnelsen for tildelingen av prisen heter det blant annet : Men at work er et tilbud som møter et svært aktuelt samfunnsbehov.
VG171201 Stipendene har stått på stedet hvil siden tildelingen til vinteridrettsutøverne i 2010.
VG171201 Fredag formiddag kom tildelingen av spillemidler til Norges idrettsforbund, inkludert Olympiatoppen, fra KUD.
VG171201 Da blir det dårligere for utøverne og deres trenings-hverdag, sa Tore Øvrebø til VG drøyt to uker før tildelingen . 2017 : 16 mill til stipender ¶
VG171201 Vi hadde håpet på mer gehør for dette, og sånn sett oppleves tildelingen til « post 1 » som skuffende, sier NIFs generalsekretær, Karen Kvalevåg, til VG.
VG171201 Tildelingen for 2018 inneholder 12,5 millioner mindre til administrasjon enn organisasjonen drømte om, og også fremover er det bare å ta innover seg at det må strammes inn.
SA171201 Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag.
DA171201 Av Stian Johnsen ¶ Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag.
AP171201 FOTO : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag.
AA171201 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag.
SA171130 Den norske nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, annonserer tildelingen av fredsprisen for 2017 til ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
DA171130 - Med tildelingen av Bajo del Toro Este-lisensen styrker vi posisjonen vår innen lettolje i Vaca Muerta-formasjonen, et skiferområde av verdensklasse, sier Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, i en pressemelding.
AP171130 I etterkant av tildelingen frøs forholdet mellom Norge og Kina, og relasjonen ble ikke normalisert igjen før i 2016.
DA171129 - Hvis EU utløser mekanismen kan de begrense tildelingen av framtidige EU-midler.
SA171128 Det handler om påstander om korrupsjon, en avsatt og utestengt president, påstand om uregelmessigheter rundt tildelingen av to fotball-VM ( Russland og Qatar ), påstander om umenneskelige arbeidsforhold til de som bygger VM-arenaer i Qatar og arrestasjon av en rekke medlemmer av de styrende organer av organisasjonen.
AP171128 Det handler om påstander om korrupsjon, en avsatt og utestengt president, påstand om uregelmessigheter rundt tildelingen av to fotball-VM ( Russland og Qatar ), påstander om umenneskelige arbeidsforhold til de som bygger VM-arenaer i Qatar og arrestasjon av en rekke medlemmer av de styrende organer av organisasjonen.
AA171128 Det handler om påstander om korrupsjon, en avsatt og utestengt president, påstand om uregelmessigheter rundt tildelingen av to fotball-VM ( Russland og Qatar ), påstander om umenneskelige arbeidsforhold til de som bygger VM-arenaer i Qatar og arrestasjon av en rekke medlemmer av de styrende organer av organisasjonen.
DN171124 SRBGs konkurrenter PNC Norge og Skanska klaget begge på tildelingen av oppdraget ved Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag.
DN171124 Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen , sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen, ifølge NTB.
DN171123 | Kinesisk selskap skal bygge Beitstadsundbrua ¶ Tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag opprettholdes etter at Statens vegvesen har behandlet de to klagene som kom inn.
DN171123 Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen , sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.
AA171123 | Beitstadsundbrua blir bygd av kinesere - klagene er avvist ¶ Tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag opprettholdes etter at Statens vegvesen har behandlet de to klagene som kom inn.
AA171123 Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen , sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.
DN171122 | Steile fronter til siste dag i klimarettssaken ¶ Tildelingen av lisenser for oljeleting i Barentshavet må kjennes ugyldig, krever miljøorganisasjonene som har saksøkt staten for brudd på Grunnloven.
DN171122 Sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon gikk de to organisasjonene til sak mot staten fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, den såkalte 23. konsesjonsrunden, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.
DN171122 I tillegg har Stortinget stemt over tildelingen tre ganger, påpeker han.
DN171122 - Dette er et komplisert vurderingstema, sier regjeringsadvokaten, som påpeker at tildelingen har skjedd i tråd med gjeldende lover og prosesser.
DN171122 Tildelingen strider også mot Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen, ifølge saksøkerne.
AP171121 Vi kan på ingen måte si at den foreslåtte tildelingen etter sosiodemografiske kriterier vil kompensere for kostnadene til spesialundervisning og tilpasset opplæring for våre skoler.
AP171121 Slik tildelingen nå ser ut til å bli, vil vi ikke få nødvendig handlingsrom for å ivareta våre elevers behov for tilstrekkelig tilpasset opplæring.
AP171121 Etter vår vurdering vil denne tildelingen være altfor lav til at vi kan oppfylle Opplæringslovens krav på dette feltet.
DB171118 Helt siden Qatar ble tildelt VM for sju år siden, har tildelingen og de politiske forholdene i landet vært et gjennomgående tema.
SA171116 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
SA171116 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
BT171116 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
AP171116 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
AA171116 Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen sier til Klassekampen at tildelingen er strøket av økonomiske grunner.
AA171116 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
DB171115 Nobelprisen er ikke et uttrykk for norsk utenrikspolitikk, tildelingen skal skje på frie vilkår og mest mulig i tråd med Alfred Nobels testamente.
DN171114 Regjeringen ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser på sin side til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
DN171114 - Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i fremtidige generasjoners klima, og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet, har Greenpeace-leder Truls Gulowsen uttalt til NTB.
DB171114 I tillegg har regjeringen under tildelingen av lisensene sett bort fra kritikk fra helt sentralt hold.
DB171114 Både Polarinstituttet og Miljødirektoratet var imot tildelingen av halvparten av lisensene, fordi de var lagt til særlig sårbare områder.
DB171114 Ved å ta tildelingen av disse ti nye oljelisensene til domstolen, kan vi tvinge frem et vendepunkt for klimaet.
AP171114 Regjeringsadvokaten viser også til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
AP171113 Med etableringen av Olympiatoppen, tildelingen av Lillehammer-OL og en offensiv satsing på forskning og utvikling for å skape moderne toppidrettsutøvere skulle Norge bli best - for enhver pris.
AP171113 Med etableringen av Olympiatoppen, tildelingen av Lillehammer-OL og en offensiv satsing på forskning og utvikling for å skape moderne toppidrettsutøvere skulle Norge bli best - for enhver pris.
DN171112 Vi mener derfor tildelingen er et brudd på grunnlovens krav om at staten skal sikre et godt miljø for framtidige generasjoner, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace.
DN171112 Riksadvokaten viser til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
DN171112 - Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i framtidige generasjoners klima og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet, sier Gulowsen til NTB, og viser til at tildelingen åpnet opp et helt nytt område for oljevirksomhet.
DN171112 - Vi mener tildelingen er ugyldig fordi det representerer et for stort inngrep i framtidige generasjoners klima og fordi klimakonsekvensene ikke er utredet, sier Gulowsen til NTB, og viser til at tildelingen åpnet opp et helt nytt område for oljevirksomhet.
DB171110 For å være med i denne tildelingen må klubben din klare å samle 50 stemmer mellom hver trekning.
SA171106 Besteforeldrenes klimaaksjon går sammen med Greenpeace og Natur og Ungdom i søksmålet mot staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet.
AA171106 Klagefrist på tildelingen er ti dager, og signering av kontrakt vil først skje etter den tid, ifølge Statens vegvesen.
DB171103 Poenget var den lumre stemningen tildelingen skapte.
DA171103 « Vi vil gjennomgå Norevik Stavrums rapport når den er mottatt for å kontrollere at stipendet er brukt i henhold til forutsetningene for tildelingen », skriver seksjonsleder Richard Smith i Norsk kulturråd.
DA171101 Flere andre kommuner har tatt etter hovedstaden allerede, sier Marius Holm, daglig leder i Zero, om denne tildelingen .
DN171031 Statsbygg konstaterer at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har gitt Team Urbis særskilte fordeler.
DN171031 Statsbygg har avvist klagen fra arkitektfirmaet Team G8+ på tildelingen av kontrakten for det nye regjeringskvartalet til konkurrenten Team Urbis.
DB171031 Statsbygg konstaterer at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har gitt Team Urbis særskilte fordeler.
DB171031 Nå har de altså avvist klagen og konstaterer at tildelingen er fjort i samsvar med anskaffelsesregelverket.
DB171031 Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen , heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.
AP171031 oktober klaget selskapene bak Team G8+ på tildelingen og pekte på rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke ble utlignet og juryens habilitet.
NL171026 Da Forsvarsdepartementet i 2011 startet arbeidet med å undersøke om enkelte gruppers innsats under krigen hadde blitt glemt i tildelingen av krigsdekorasjoner var både veteranene fra Narvik, partisanene i Finnmark og mange sivile under tvangsevakueringa åpenbare kandidater sett med nordnorske øyne.
BT171026 Etter at striden rundt tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo ble lagt til side, går norske myndigheter på tøfler i debatten om Kinas brudd på menneskerettighetene.
VG171025 Det er en rekke mistanker mot ham rundt tildelingen av TV-rettigheter til fotball-VM i 2026 og 2030.
SA171025 Diplomatisk krise ¶ Tildelingen av fredsprisen til den nå avdøde menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010 utløste en diplomatisk krise mellom Norge og Kina.
DN171025 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AP171025 I den grad det finnes presedens å lene seg på, må man tilbake til 1994 da KrFs Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot tildelingen av fredsprisen til PLOs leder Yasir Arafat, sammen med Israels statsminister Yitzak Rabin og utenriksminister Shimon Peres.
AP171025 Diplomatisk krise ¶ Tildelingen av fredsprisen til den nå avdøde menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010 utløste en diplomatisk krise mellom Norge og Kina.
SA171023 Bak tildelingen lå skorpionsparket som ga scoring i ligakampen mot Crystal Palace 1. nyttårsdag.
BT171023 Bak tildelingen lå skorpionsparket som ga scoring i ligakampen mot Crystal Palace 1. nyttårsdag.
AP171023 Bak tildelingen lå skorpionsparket som ga scoring i ligakampen mot Crystal Palace 1. nyttårsdag.
AA171023 Bak tildelingen lå skorpionsparket som ga scoring i ligakampen mot Crystal Palace 1. nyttårsdag.
SA171020 Han er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av sommer-OL i 2016. 75-åringen er også siktet for skatteunndragelse, hvitvasking av penger, samt å drive en kriminell organisasjon i forbindelse med Rios vellykkede bud i 2009.
AP171020 Han er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av sommer-OL i 2016. 75-åringen er også siktet for skatteunndragelse, hvitvasking av penger, samt å drive en kriminell organisasjon i forbindelse med Rios vellykkede bud i 2009.
DA171019 Statsminister Erna Solberg tror Ungarn vil bøye av for Norges krav om at tildelingen av EØS-penger til sivilsamfunnet må skje uavhengig av ungarske myndigheter.
DA171019 Polen og Ungarn har begge ønsket politisk kontroll over tildelingen av penger til frivillige organisasjoner gjennom EØS-midlene.
DN171018 Avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold Stine Helgeland i NFI sier at det ikke ligger en skjønnsmessig vurdering bak tildelingen , men at « Norway » var den best kvalifiserte søkeren ut ifra tekniske kriterier.
DA171018 Mens skoler i vest, nordvest og indre by får redusert tildelingen noe.
DB171017 - Vi så utslaget av Olympic Agenda i tildelingen av de siste sommerlekene til Paris og Los Angeles, som sier at de ikke hadde klart dette uten reformen.
DB171017 Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen , heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.
DB171017 G8+ klager nå på tildelingen .
VG171016 Legger man til at koblingen mellom idrettstopper og pengegriskhet stadig dukker opp i nye sammenhenger, der korrupsjonsskandalen rundt tildelingen av sommer-OL til Rio er siste skudd på stammen, begynner totalen å bli innmari vanskelig å håndtere.
VG171016 Sårede egoer har det vært nok av her hjemme etter overhalingen vi har fått av amerikanske TV-komikere etter tildelingen av Nobels fredspris til Obama, den gangen vi ble tomme for smør eller da Sylvi Listhaug « fløt rundt som en ostepop » i Middelhavet.
DN171016 I år var tildelingen totalt på 313 millioner kroner, det samme som i 2016.
DN171016 Tildelingen går til 157 aviser.
DA171016 Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen , heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.
AA171016 Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen , heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.
DB171015 Tildelingen av prisen « Rising Star » - i konkurranse med Jakob Ingebrigtsen og Miltiadis Tedoglou - var nok et bevis på Warholms eventyrsesong.
VG171014 Derfra har forholdet blitt surere og surere, med kutt i tildelingen til Norges idrettsforbunds ( NIF ) administrasjon, harde krav til NIF og varsel om ytterligere kutt når spillemidlene skal fordeles senere i år.
VG171014 « Vi mistenker at Jerome Valcke mottok urettmessige fordeler fra en finansmann som jobbet med sportsrettigheter i forbindelse med tildelingen av mediarettigheter i enkelte land for VM i 2018, 2022, 2026 og 2030, og fra Nasser al-Khelaifi i forbindelse med mediarettighetene i enkelte land for fotball-VM i 2026 og 2030 », heter det i en uttalelse fra de sveitsiske etterforskerne.
DN171013 Den qatarske fotballtoppen er mistenkt for lovbrudd i forbindelse med tildelingen av medierettighetene for fotball-VM til visse nasjoner.
VG171012 PSG-eieren trekkes angivelig inn i etterforskningen i forbindelse med tildelingen av medierettigheter for fotball-VM i visse nasjoner.
SA171012 PSG-eieren trekkes angivelig inn i etterforskningen i forbindelse med tildelingen av medierettigheter for fotball-VM i visse nasjoner.
DB171012 PSG-eieren trekkes angivelig inn i etterforskningen i forbindelse med tildelingen av medierettigheter for fotball-VM i visse nasjoner.
AP171012 PSG-eieren trekkes angivelig inn i etterforskningen i forbindelse med tildelingen av medierettigheter for fotball-VM i visse nasjoner.
AA171012 PSG-eieren trekkes angivelig inn i etterforskningen i forbindelse med tildelingen av medierettigheter for fotball-VM i visse nasjoner.
DB171011 Nuzman ble sist uke pågrepet mistenkt for å ha bidratt til korrupsjon i forbindelse med tildelingen av 2016-OL til Rio de Janeiro.
DB171011 Brasilianske myndigheter mener at Nuzman var sentral da millioner av dollar ble brukt på stemmekjøp i forkant av tildelingen av OL til Rio.
AP171011 Når temaet nå dukker opp igjen i sammenheng med tildelingen av Nobels fredspris til ICAN, sier Brende at et « forbud mot atomvåpen er en blindvei og et slag i luften ».
DB171007 Inntil nå er det organisasjonen Stefan Batory-stiftelsen som har organisert tildelingen av de sivile midlene i Polen.
VG171006 - Vi lever i en verden hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Reiss-Andersen i begrunnelsen for tildelingen .
VG171006 - Du trodde først at tildelingen var tull ?
VG171006 - Vi lever i en verden hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Reiss-Andersen i begrunnelsen for tildelingen .
DB171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
DB171006 Sånn sett er tildelingen ukontroversiell, sier Sveen og fortsetter : ¶
DB171006 Solberg sier at hun ikke opplever tildelingen som kritikk av den norske regjeringen.
DA171006 KrF-leder Knut Arild Hareide håper tildelingen av Nobels fredspris til ICAN vil sette fart i arbeidet for atomnedrustning.
DA171006 ), Beatrice Fihn og Will Fihn Ramsay jubler på kontoret i Geneve etter at tildelingen av Nobels Fredspris er kunngjort.
DA171006 Han tror tildelingen vil føre til at flere stater signerer atomvåpenforbudet. 53 stater har så langt undertegnet.
DA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
DA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse.
DA171006 Avgjøres i Hellas ¶ Tildelingen skjer på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas 17. mai neste år.
DA171006 Akademins leder Sara Danius fremhevet også Ishiguros evne til å blande sjangere, i intervju med Sveriges Radio like etter tildelingen .
AP171006 Det tok ti timer før amerikanske myndigheter reagerte på tildelingen av Nobels fredspris til ICAN, Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen.
AP171006 Tildelingen i 2017 gjør det lettere for Nobelkomiteen å utvise større dristighet en annen gang.
AA171006 Internasjonalt får tildelingen blandet mottakelse.
AA171006 Eksperter kaller tildelingen en kritikk av Norge, NATO og atommaktene og et spark bak til alle land som ennå ikke har signert traktaten.
AA171006 Tildelingen av fredsprisen til ICAN har blåst friskt liv inn i den norske atomvåpendebatten.
AA171006 | Nobelkomiteen : Tildelingen har solid forankring i Alfred Nobels testamente ¶
AA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
AA171006 Tildelingen vil ikke ha noen konkrete følger for NATO og Norges praktiske politikk på området.
AA171006 Gleden til tross - Fihn trekker fram alvoret når hun blir spurt om hvilken beskjed denne tildelingen retter til atommaktene.
AA171006 Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse for tildelingen av fredsprisen til ICAN.
AA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse.
AA171006 KrF-leder Knut Arild Hareide håper tildelingen av Nobels fredspris til ICAN vil sette fart i arbeidet for atomnedrustning.
AA171006 Slik oppsummerer Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hovedbudskapet ved tildelingen av årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ).
AA171006 Internasjonalt får tildelingen blandet mottakelse.
AA171006 Eksperter kaller tildelingen en kritikk av Norge, NATO og atommaktene og et spark bak til alle land som ennå ikke har signert traktaten.
SA171004 Tildelingen av mesterskapet vil skje på FIS-kongressen i greske Costa Navarino 17. mai neste år.
DB171004 Tildelingen skjer på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas 17. mai neste år.
DA171004 Gjerne italienske Elena Ferrante også, men der gjør forfatterens bruk av pseudonym kanskje tildelingen for vanskelig.
AP171004 Tildelingen av mesterskapet vil skje på FIS-kongressen i greske Costa Navarino 17. mai neste år.
AP171004 Tildelingen av mesterskapet vil skje på FIS-kongressen i greske Costa Navarino 17. mai neste år.
VG171003 Ønsket om 2018-midler til NIF sentralt står imidlertid nærmest på stedet hvil sammenlignet med tildelingen i 2017 ( 25,4 mill. ) : 25.050 mill.
VG171003 Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 - og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017.
SA171003 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
SA171003 - Vi har forholdt oss til det som ble varslet for tildelingen for 2017.
DB171003 - Så lenge virksomheten foregår innenfor norsk lov og de forutsetninger som gjelder for tildeling av midler har vi ingen synspunkter, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( FrP ) i Justisdepartementet, og legger til at tildelingen vurderes årlig.
BT171003 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
BT171003 - Vi har forholdt oss til det som ble varslet for tildelingen for 2017.
AP171003 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
AP171003 - Vi har forholdt oss til det som ble varslet for tildelingen for 2017.
AA171003 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.
AA171003 - Vi har forholdt oss til det som ble varslet for tildelingen for 2017.
VG171002 Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 - og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017.
AP171001 Nobelprismedaljene øker i verdi i takt med gullprisen, og i år øker også prispengene som følger med tildelingen .
AA170928 Tildelingen utløste en diplomatisk krise mellom landene som varte fram til i desember i fjor, da forholdet ble normalisert og den diplomatiske kontakten ble gjenopptatt i full bredde. ( ©NTB ) ¶
AP170926 august om tildelingen av sykehjemsplasser mellom Oslos bydeler.
DN170925 Hun legger til at valgkomiteen sto enstemmig bak tildelingen av nye politiske verv til partiledelsen ¶
AA170923 Bergen kjempet mot Hamburg, Brussel og Thessaloniki om tildelingen .
SA170913 I stedet for spennende " valgvaker " kunne man på forhånd planlegge feiringer av tildelingen i begge vertsbyene.
SA170913 I Los Angeles brant OL-ilden på Los Angeles Memorial Coliseum igjen allerede før den offisielle tildelingen . ( @NTB ) ¶
DB170913 I stedet for spennende " valgvaker " kunne man på forhånd planlegge feiringer av tildelingen i begge vertsbyene.
DB170913 I Los Angeles brant OL-ilden på Los Angeles Memorial Coliseum igjen allerede før den offisielle tildelingen .
DA170913 I stedet for spennende " valgvaker " kunne man på forhånd planlegge feiringer av tildelingen i begge vertsbyene.
DA170913 I Los Angeles brant OL-ilden på Los Angeles Memorial Coliseum igjen allerede før den offisielle tildelingen .
DA170913 Hele folket må samle seg bak disse lekene, sa Frankrikes president Emmanuel Macron etter tildelingen .
AP170913 I stedet for spennende " valgvaker " kunne man på forhånd planlegge feiringer av tildelingen i begge vertsbyene.
AP170913 I Los Angeles brant OL-ilden på Los Angeles Memorial Coliseum igjen allerede før den offisielle tildelingen . ( @NTB ) ¶
VG170908 Krisen mellom Norge og Kina etter den siste tildelingen ble først løst da Norge lovet å respektere Kinas « kjerneinteresser ».
AP170908 Krisen mellom Norge og Kina etter den siste tildelingen ble først løst da Norge lovet å respektere Kinas « kjerneinteresser ».
DB170907 De var også sentrale i tildelingen av OL til Rio.
VG170905 KRITISK ; Abid Raja ( V ) mener at det må stilles krav til Fredsprisvinnerne, også etter at tildelingen har funnet sted.
DB170905 Ifølge Robsahm har det, etter at kriteriet om publikumsappell kom, blitt et mønster i tildelingen av Amanda-prisene.
VG170904 Flere eksperter VG har snakket med peker på mulig regelbrudd ved tildelingen av kontrakten.
VG170904 - Hva slags juridiske vurderinger har blitt gjort i forkant av denne tildelingen ?
SA170902 Saksøkerne mener også at tildelingen av lisenser i Barentshavet er i strid med Parisavtalen ¶
SA170902 Greenpeace og Natur og Ungdom har senere gått til søksmål mot staten for tildelingen av leteblokker i Barentshavet gjennom 23.konsesjonsrunde, som de mener strider mot Grunnloven.
DB170902 De mest fornuftige planene ble likevel skrinlagt noen få år etter tildelingen i 2009, som f.eks. : ¶
AP170902 Saksøkerne mener også at tildelingen av lisenser i Barentshavet er i strid med Parisavtalen ¶
AP170902 Greenpeace og Natur og Ungdom har senere gått til søksmål mot staten for tildelingen av leteblokker i Barentshavet gjennom 23.konsesjonsrunde, som de mener strider mot Grunnloven.
VG170901 « NIF sentralt har, etter tildelingen av spillemidler for 2017, kuttet midler til de ulike stabsavdelingene i sentraladministrasjonen.
DA170831 Kommunene bestemmer selv hvor mye midler som skal tildeles barnehagene, og i Rygge er tildelingen såpass lav at Smedhusåsen har måttet øke antall barn på hver avdeling.
DA170827 I 2016 ga det full uttelling med et fantastisk EM-gull på 1500 meter, sa friidrettspresident Ketil Tømmernes under tildelingen .
VG170823 Tildelingen av alpin-VM 2025 skjer i juni 2020.
AA170817 Det mest ironiske er at nye Spektrum blir bygd i kjølvannet av tildelingen av håndball-EM 2020.
AA170807 Forutsetningen for tildelingen av ekstramidlene var at alle utbedringene skulle utføres i løpet av 2017.
DN170806 Tildelingen av mesterskapet har fått hard kritikk på grunn av landets brudd på menneskerettighetene, antall døde arbeidere i byggingen av stadioner og anklager om korrupsjon.
DB170730 Pengene skal gå til prosjekter som besørger sosial og økonomisk utjevning i EU- og EØS-området, men slik Dagbladet har avdekket denne uka går tildelingen i flere tilfeller riktig galt.
DB170729 Her leser han dikt i forbindelse med tildelingen av Gyldendal-prisen 2004.
AA170721 Mattis' beslutning betyr at 400 millioner av den opprinnelige tildelingen holdes tilbake.
VG170718 Jeg har jo registrert at det har vært stilt spørsmål knyttet til Villar, sier Espelund, og refererer til boten Villar fikk for å unnlate og hjelpe etterforskere med informasjon vedrørende tildelingen av Qatar-VM.
SA170718 I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc ( 212.000 kroner ) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.
FV170718 I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc ( 212.000 kroner ) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.
BT170718 I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc ( 212.000 kroner ) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.
AP170718 I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc ( 212.000 kroner ) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.
AP170718 I november 2015 fikk Villar en bot på 25.000 sveitserfranc ( 212.000 kroner ) og en advarsel fra FIFA for manglende samarbeid under granskningen av tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018.
DA170715 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Kina og Norge var dårlig helt fram til i fjor.
DA170715 Tildelingen utløste en diplomatisk krise i Norges forhold til Kina.
DB170714 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Kina og Norge var dårlig helt fram til nylig.
DB170714 Den tildelingen var sterkt mislikt fra kinesisk hold.
AA170714 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Kina og Norge var dårlig helt fram til i fjor.
VG170713 I vitnemål med FBI har Blazer innrømmet at han og andre tok imot bestikkelser før tildelingen av VM-sluttspillene i 1998 og 2010.
SA170713 I vitnemål med FBI har Blazer innrømmet at han og andre tok imot bestikkelser før tildelingen av VM-sluttspillene i 1998 og 2010.
DN170713 Men tildelingen utløste rasende reaksjoner i Kina og førte til at forholdet til Norge ble frosset i årevis etterpå.
DN170713 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell.
DN170713 og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støttet tildelingen .
DN170713 Tildelingen av Nobels fredspris sparket i gang ytterligere arbeid for å få Kina til å løslate Liu, med USAs daværende president Barack Obama og en gruppe Nobels fredsprisvinnere i spissen.
DB170713 I vitnemål med FBI har Blazer innrømmet at han og andre tok imot bestikkelser før tildelingen av VM-sluttspillene i 1998 og 2010.
DA170713 Men tildelingen utløste rasende reaksjoner i Kina og førte til at forholdet til Norge ble frosset i årevis etterpå.
DA170713 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell.
DA170713 og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støttet tildelingen .
DA170713 Men tildelingen utløste rasende reaksjoner i Kina og førte til at forholdet til Norge ble frosset i årevis etterpå.
DA170713 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell.
DA170713 og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støttet tildelingen .
DA170713 Men tildelingen utløste rasende reaksjoner i Kina og førte til at forholdet til Norge ble frosset i årevis etterpå.
DA170713 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell.
DA170713 og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støttet tildelingen .
DA170713 Tildelingen av Nobels fredspris sparket i gang ytterligere arbeid for å få Kina til å løslate Liu, med USAs daværende president Barack Obama og en gruppe Nobels fredsprisvinnere i spissen.
AP170713 I vitnemål med FBI har Blazer innrømmet at han og andre tok imot bestikkelser før tildelingen av VM-sluttspillene i 1998 og 2010.
DA170711 Senest i forrige uke kunne han melde om tildelingen av en intensjonsavtale med Nexen Petroleum for bruk av søsterriggen COSLPioneer på britisk sokkel i Nordsjøen.
AA170710 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Norge og Kina er først nå i ferd med å bli normalisert.
AA170707 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig fram til desember 2016 da Norge skrev under på en avtale med Kina.
DN170706 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig i årene som fulgte.
DB170706 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig i årene som fulgte.
AA170706 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig fram til desember 2016 da Norge skrev under på en avtale med Kina.
DB170705 Ifølge Frederic Hauge har utlysingen av de 93 blokkene i Barentshavet og tildelingen av 40 blokker i den 23. konsesjonsrunden vakt betydelig oppsikt i Europa, England og USA.
VG170704 Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.
SA170704 Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.
DN170704 Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.
AP170704 Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.
AP170704 - Men det var en rekke politikere på høyresiden som støttet tildelingen av Nobelprisen til Liu Xiaobo, burde de ikke støtte ham nå ?
AP170704 - Men det var en rekke politikere på høyresiden som støttet tildelingen av Nobelprisen til Liu Xiaobo, burde de ikke støtte ham nå ?
AA170704 Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.
BT170703 BEDRE HELSE : Prosjektleder Guri Rørtveit håper nye og bedre behandlingsmetoder skal bli resultatet av tildelingen på over 100 millioner fra Forskningsrådet.
AA170703 Blant de helt umiddelbare tiltakene er å kanalisere de begrensede midlene fra revidert nasjonalbudsjett til bemanning slik jeg oppfatter bakgrunnen for tildelingen .
DB170702 Kineserne avviste det norske argumentet om Nobelkomiteens politiske uavhengighet, og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støtter tildelingen . 30. november 2010 ble det kjent at Kina utsatte forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid.
DB170702 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell ».
DB170702 Kineserne avviste det norske argumentet om Nobelkomiteens politiske uavhengighet, og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støtter tildelingen . 30. november 2010 ble det kjent at Kina utsatte forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid.
DB170702 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell ».
DB170702 Det tyske naziregimet kalte tildelingen en hån mot Tyskland, og skremte daværende utenriksminister og kongefamilie fra å være til stede under seremonien i 1936.
AP170702 SØRUM ( Aftenposten ) : I 2010 hyllet Høyre tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo.
AP170702 SØRUM ( Aftenposten ) : I 2010 hyllet Høyre tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo.
DN170630 Hun mener tildelingen er en viktig milepæl, også i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagassen.
DB170629 Etter tildelingen har også franske myndigheter satt i gang en omfattende etterforskning etter korrupsjonsanklager mot blant annet tidligere IAAF-president, Lamine Diack, som sto i sentrum for beslutningen.
DB170629 BBC skriver torsdag at det føderale amerikanske politiet ( FBI ) og amerikanske skattemyndigheter ( IRS ) har satt i gang granskning, og de ønsker å komme til bunns i om det har skjedd noen ulovligheter i forbindelse med tildelingen . 11 sportshøydepunkter du bør få med deg i sommer Dagbladet Pluss ¶
DB170629 Skal etterforske tildelingen av friidretts-VM ¶
DB170629 - På kort sikt tror vi ikke at denne tildelingen vil ha stor påvirkning på dagens spotmarked fordi ingen av båtene som er blitt tildelt kontrakt går i spotmarkedet i dag.
DN170628 Statoil poengterer samtidig at det fortsatt vil være behov for å benytte spotmarkedet for offshore serviceskip etter tildelingen , men at behovet vil variere fra dag til dag.
DA170628 Opplysningene stammer fra originalrapporten fra advokaten Michael Garcia, som fikk i oppdrag å ettergå ryktene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen av VM i 2022 til Qatar.
AA170628 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen , og forholdet mellom Kina og Norge var dårlig helt fram til i fjor.
AA170628 Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt prioritert i tildelingen .
SA170627 Hajo Seppelt, en kjent tysk forfatter og journalist, tar også til orde for at tildelingen av fotball-VM bør revurderes.
SA170627 Her leser Sepp Blatter opp Qatar under tildelingen av 2022-VM i 2010.
BT170627 Hajo Seppelt, en kjent tysk forfatter og journalist, tar også til orde for at tildelingen av fotball-VM bør revurderes.
BT170627 Her leser Sepp Blatter opp Qatar under tildelingen av 2022-VM i 2010.
AP170627 Han understrekte da hvor viktig tildelingen var.
AP170627 Hajo Seppelt, en kjent tysk forfatter og journalist, tar også til orde for at tildelingen av fotball-VM bør revurderes.
AP170627 Her leser Sepp Blatter opp Qatar under tildelingen av 2022-VM i 2010.
AA170627 Hajo Seppelt, en kjent tysk forfatter og journalist, tar også til orde for at tildelingen av fotball-VM bør revurderes.
AA170627 Her leser Sepp Blatter opp Qatar under tildelingen av 2022-VM i 2010.
DN170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
DB170626 Kineserne avviste det norske argumentet om Nobelkomiteens politiske uavhengighet, og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støtter tildelingen . 30. november 2010 ble det kjent at Kina utsatte forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid.
DB170626 Kina kalte tildelingen « uanstendig » og beskyldte Norge for å belønne en dømt « kriminell ».
BT170626 Tildelingen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som frøs forbindelsene til Norge.
AP170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
AP170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
AA170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
AA170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
AA170626 Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen og frøs forbindelsene til Norge.
AA170626 - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.
DB170625 At tildelingen av fredsprisen til en kinesisk dissident har utviklet seg til et vondt, verkende sår, vet jo vi i Norge « alt » om.
VG170623 Etter at VG har presentert dokumentasjonen på Traaviks personlige involvering i tildelingen overfor UD, svarer kommunikasjonsdirektør Frode O.
VG170622 Søndag avslørte VG hvordan den tidligere ambassadøren hadde vært personlig involvert i tildelingen av bistandsmidler til en kvinne han var i et hemmelig forhold med.
VG170622 Etter at VG har presentert dokumentasjonen på Traaviks personlige involvering i tildelingen overfor UD, svarer kommunikasjonsdirektør Frode O.
AA170619 Når det gjelder markedsadgang har norske oppdrettsselskaper opplevd problemer med å selge laks til Kina i kjølvannet av tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiabo i 2010.
VG170618 I tillegg gikk penger ut til en kvinne som hadde et forhold til en norsk embetsmann som ser ut til å ha ivret for tildelingen .
VG170614 Om fem år skal det, etter enorme kontroverser rundt tildelingen , spilles verdensmesterskap i Qatar.
DN170613 - Vi la ut egenkapitalbevis for over to milliarder kroner, men i tildelingen fikk investorene i gjennomsnitt rundt halvparten av det de ønsket, sier Heiberg.
AP170612 Likevel er det ingen tvil om at de tidligere knutepunktfestivalene kan oppleve en aldri så liten blåmandag når tildelingen skjer i november.
AP170610 Ultimatumet innebærer at MDG vil stanse tildelingen av lisenser gjennom 24. konsesjonsrunde, som Regjeringen satte i gang i fjor høst.
AP170610 Ultimatumet innebærer at MDG vil stanse tildelingen av lisenser gjennom 24. konsesjonsrunde, som Regjeringen satte i gang i fjor høst.
SA170609 Årene etter tildelingen av fotball-VM i 2022 har vært fylt med kontroverser.
SA170609 Siden tildelingen i Zürich i 2010, har det ene problemet fulgt det andre.
SA170609 Det er kommet en rekke anklager om korrupsjon i forbindelse med tildelingen av mesterskapet, noe Qatar hele tiden har benektet.
SA170609 Daværende emir Sjeik Hamad bin Khalifa al Thani og kona Mozah bint Nasser Al Missned kunne juble etter tildelingen av 2022-VM i desember 2010.
DA170609 Hvordan skal vi kunne feire det ? Tildelingen av VM til disse regimene gjøres av skandaliserte FIFA, som sitter på en pengebinge i størrelsesorden 1,5 milliarder dollar, og som tjente nesten seks milliarder dollar i perioden 2011-2014, inklusive VM i Brasil.
AP170609 Årene etter tildelingen av fotball-VM i 2022 har vært fylt med kontroverser.
AP170609 Siden tildelingen i Zürich i 2010, har det ene problemet fulgt det andre.
AP170609 Det er kommet en rekke anklager om korrupsjon i forbindelse med tildelingen av mesterskapet, noe Qatar hele tiden har benektet.
AP170609 Daværende emir Sjeik Hamad bin Khalifa al Thani og kona Mozah bint Nasser Al Missned kunne juble etter tildelingen av 2022-VM i desember 2010.
AP170608 studerer tildelingen av helserelaterte ytelser fra 1993 og fremover.
SA170607 Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger er svært glad for tildelingen . − Stipendiatstillingene kommer på fagområder som er strategisk viktige for Universitetet i Stavanger og gir oss god drahjelp til ytterligere styrking av disse områdene, sier hun.
DB170607 De få gangene han har snakket offentlig, for eksempel under tildelingen av Musicare-prisen fra president Obama i 2012, har han benyttet anledningen til å si noe vesentlig.
NL170606 Etterhvert ble man klar over at den rause tildelingen av trålkonsesjoner hadde ført til enorm økning i fangstkapasiteten.
SA170529 Mange nye øvingsrom ¶ 4.750.000, som er den største tildelingen i denne runden, går til Tou Scene som får tilskudd til bygging av 18 øvingsrom og ett ensemblerom.
SA170529 - Vi på Tou Scene er henrykt over tildelingen fra Musikkutstyrsordningen.
DB170524 Bak konflikten lå tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010.
DB170522 Trump fikk utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », het det uttalelsen fra kongehuset i Saudi-Arabia i forbindelse med tildelingen av æresmedaljen.
VG170520 Staten har for tilfellet fått uriktige opplysninger og tildelingen har skjedd på feilaktig grunnlag.
VG170520 Dersom det ligger klart til grunn for tildelingen at Fyrlykta skal være ideell og at betalingen skal gå til oppfyllingen av allmennyttige formål, er det grunn til å stille spørsmål om Fyrlykta oppfyller kravene, mener Vordahl.
VG170520 Den andre problemstillingen er knyttet til tildelingen av fosterrhjemsavtalen.
VG170520 - Basert på omtalen i VG kan det virke som om det er valgt en struktur som gjør det lettere å få tildelingen samtidig som organisasjonen blir belastet kostnader på en slik måte at pengene kommer personer som står bak organisasjonen til gode.
SA170520 I tillegg til anklager om bestikkelser i forkant av tildelingen , har menneskerettighetssituasjonen i begge landene blitt angrepet.
FV170520 I tillegg til anklager om bestikkelser i forkant av tildelingen , har menneskerettighetssituasjonen i begge landene blitt angrepet.
BT170520 I tillegg til anklager om bestikkelser i forkant av tildelingen , har menneskerettighetssituasjonen i begge landene blitt angrepet.
AP170520 I tillegg til anklager om bestikkelser i forkant av tildelingen , har menneskerettighetssituasjonen i begge landene blitt angrepet.
VG170519 En ekspert på offentlige anskaffelser har tidligere sagt at tildelingen av hundremillionerskontrakten var ulovlig fordi direktoratet ikke kunne påvise at Fyrlykta var ideell.
AA170517 Tildelingen av prisen under European Drone Film Festival i Barcelona begrunnet juryen slik : ¶
DB170515 Dagen etter tok han imidlertid et oppgjør med tildelingen , forteller han videre.
BT170511 Tildelingen skjer samtidig som det blir kjent at regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017.
DN170510 Vi ønsker en tydeligere forklaring på hvordan tildelingen gjøres, en nærmere beskrivelse på hva som skal til for å få utbetalt kompensasjon.
DB170510 Greenpeace er en av organisasjonene som saksøker staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet, og sendte inn stevning i fjor høst.
AA170509 Prisen skal bestå av et diplom, et spesialutformet kunstverk og et større arrangement i forbindelse med tildelingen .
AA170509 Formelt blir det formannskapet som står for tildelingen , etter en enstemmig innstilling fra en hederspriskomité bestående av ordføreren, to politikere, rådmannen og ytterligere en representant oppnevnt av rådmannen.
VG170508 », heter det i begrunnelsen for tildelingen av Norges høyeste utmerkelse.
VG170508 VG fortalte lørdag om den andre aksjonen som ligger til grunn for tildelingen av Norges høyeste utmerkelse, angrepet på Park Palace Hotel.
DA170508 - Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent nylig.
AP170508 - Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent.
AP170508 Tildelingen var omstridt.
BT170506 « Da internettleverandørene « roterer » tildelingen av IP-adresser, blir det ofte umulig å sikre bevis i alvorlige straffesaker.
VG170504 I begrunnelsen for tildelingen heter det : ¶
VG170504 Han mener tildelingen er viktig.
VG170504 », heter det i begrunnelsen for tildelingen .
AA170504 Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv », heter det i begrunnelsen for tildelingen .
SA170501 Han etterforskes for å ha mottatt bestikkelser ved tildelingen av kontrakter til nasjonalarenaen Maracanã.i ¶
SA170501 kr i bestikkelser rundt tildelingen av OL-kontrakter.
FV170501 Han etterforskes for å ha mottatt bestikkelser ved tildelingen av kontrakter til nasjonalarenaen Maracanã.
FV170501 kr i bestikkelser rundt tildelingen av OL-kontrakter.
BT170501 Han etterforskes for å ha mottatt bestikkelser ved tildelingen av kontrakter til nasjonalarenaen Maracanã.
BT170501 kr i bestikkelser rundt tildelingen av OL-kontrakter.
AP170501 Han etterforskes for å ha mottatt bestikkelser ved tildelingen av kontrakter til nasjonalarenaen Maracanã.
AP170501 kr i bestikkelser rundt tildelingen av OL-kontrakter.
DB170427 Derfor synes jeg hun er en ekte realfagshelt, sier kunnskapsministeren i forbindelse med tildelingen . i 2014 var Abdelrahman en av 22 « realfagshelter » som var med på en idédugnad med ham.
DA170427 I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a. : " Hanans undervisningsfilosofi bygger på at alle kan mestre matematikk.
DA170427 Det er Norsk matematikkråd som står for tildelingen av prisen, som er oppkalt etter matematikeren Niels Henrik Abels lærer, og går til en mattelærer eller en gruppe lærere som har utmerket seg.
AA170424 Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har vedtatt forskriftsbestemmelsen som setter krav om at miljø skal vektes minimum 30 prosent når miljøkrav er et kriterium for tildelingen .
BT170413 Det er forståelig at samtiden valgte å prioritere gjenoppbyggingen av landet og at det derfor i mange tilfeller ikke ble sendt inn opplysninger som kunne gitt de etterlatte et minne om familiens falne, som var Hjemmestyrkenes Råds intensjoner med å åpne for tildelingen av Krigsmedaljen post mortem også for deres medlemmer.
DB170411 Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen hvert år i april.
DN170410 Det er Columbia-universitetet i New York som står for tildelingen hvert år i april.
DB170410 Stiller spørsmål ved tildelingen
VG170407 Etter seks år i kulden, siden tildelingen av Nobels fredspris Liu Xiaobo, skal forholdet mellom Norge og Kina normaliseres.
VG170407 - Tildelingen av Nobels Fredspris var et slag i ansiktet for Kina, forklarer professoren.
VG170406 Etter seks år i kulden, siden tildelingen av Nobels fredspris Liu Xiaobo, skal forholdet mellom Norge og Kina normaliseres.
DA170406 Tildelingen blir mottatt med glede i Lysfjorden.
VG170404 IRN har på ingen måte brutt forutsetningene for tildelingen av statsstøtte, slik organisasjonen ser det.
VG170404 - IRN er nødt til å finne seg i at når de mottar statlig støtte, så må de stå til rette for hvordan de pengene blir brukt, og svare for om de mener vilkårene til denne tildelingen blir oppfylt.
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser, bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen , sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
DA170404 Tildelingen begrunnes til Marianne Linds begrunnes i hennes « modige og banebrytende innsats gjennom over 30 år for incestutsatte.
DA170404 Tildelingen begrunnes i at Lillebjørn Nilsen har skapt sanger og musikk som forteller om og skildrer livet i Oslo.
AP170404 Her takker hun kong Harald for tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje i 2007.
SA170331 FIS-kongressen i Tyrkia neste år står for tildelingen av VM nordiske grener i 2023.
AP170331 Forhandlinger var i godt gjenge da Kina i 2010 brøt all forbindelse på politisk nivå etter tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo.
AP170331 Aftenposten har bedt om svar fra Kina-ekspert Bjørnar Sverdrup-Thygeson som har forsket på de virkningene tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo fikk på norsk-kinesiske handelsrelasjoner, og på hvordan Beijing benytter seg av økonomiske virkemidler som utenrikspolitisk verktøy.
AP170331 FIS-kongressen i Tyrkia neste år står for tildelingen av VM nordiske grener i 2023.
AA170331 Tildelingen førte til et anstrengt forhold mellom Norge og Kina, og Sølberg mener hun nå er blitt en brikke i et politisk spill.
VG170330 Og tildelingen av prisen til ham førte til et anstrengt forhold mellom Norge og Kina, som varte helt frem til i fjor.
SA170330 Tildelingen av VM i skiflyging 2022 skjer på FIS-kongressen i Hellas 17. mai 2018.
AP170330 Tildelingen av VM i skiflyging 2022 skjer på FIS-kongressen i Hellas 17. mai 2018.
DN170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten.
DN170328 Fra Det hvite hus heter det at regelen ville bli en hengemyr for tildelingen av statlige kontrakter, mens næringslivet hevdet den ville påføre dem større kostnader.
DB170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten.
DA170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten.
BT170328 Trump har også besluttet å oppheve en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av staten.
AP170328 Fra Det hvite hus heter det at regelen ville bli en hengemyr for tildelingen av statlige kontrakter, mens næringslivet hevdet den ville påføre dem større kostnader. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Fra Det hvite hus heter det at regelen ville bli en hengemyr for tildelingen av statlige kontrakter, mens næringslivet hevdet den ville påføre dem større kostnader. ( ©NTB ) ¶
VG170327 Vi oppfatter dette som en potensiell « utvanning » av tildelingen av spillemidler til idrettsformål og av hele spillemiddelordningen », heter det.
DA170325 Jan Kristoffer Dale ¶ Tildelingen skjer lørdag, på årsmøtet til Den norske Forfatterforening.
AP170325 Vi har vanskelig for å forstå at tildelingen av en kontaktperson til Utøya-rammede fratok fastlegene ansvar eller legitimitet.
AA170322 Skanska saksøkte Bane Nor etter tildelingen , melder NRK.
SA170320 Her sammen med barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken og kronprins Haakon under tildelingen .
DN170320 - Tildelingen av Njord-kontrakten på fredag var større enn forventet og gir arbeid til verftet på Stord i flere år fremover.
VG170317 Den tildelingen som norsk idrett søker KUD om, er i et visst størrelsesområde.
DN170317 Haugan mener tildelingen er et resultat av at oljeselskap og leverandører samarbeider stadig mer om forbedringer.
DB170317 Også olje-og energiminister Terje Søviknes ( FrP ) er strålende fornøyd med tildelingen .
DB170317 Kværner-sjefen mener tildelingen er et resultat av at oljeselskap og leverandører nå stadig mer samarbeider om forbedringer.
AA170315 Norge blir stevnet for EFTA-domstolen for tildelingen av en kontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet i Kristiansand.
DN170313 Tildelingen vil også bidra til å øke vår kredibilitet via a vis andre kundegrupper i UK, skriver selskapet i en melding.
VG170310 I tillegg ser man på tildelingen i forbindelse med OL i Rio de Janeiro ( 2016 ) og Tokyo ( 2020 ).
DN170309 Rosenberg hadde da tatt inn flere ti-talls lærlinger og kunne etter tildelingen av denne kontrakten ta inn enda flere.
SA170308 Det kommersielle overskuddet på mer enn syv millioner kroner er nå tilbakeført til kommunen i tråd med vilkårene for tildelingen .
AP170308 Det kommersielle overskuddet på mer enn syv millioner kroner er nå tilbakeført til kommunen i tråd med vilkårene for tildelingen .
DB170306 Nå er jeg tilbake, i glass og ramme, sa Ari Behn med et smil under tildelingen . | « Hvor kommer du fra ?
DN170303 Nigeria har tatt ut korrupsjonssiktelser mot oljeselskapene Shell og Eni i forbindelse med tildelingen av en letelisens i 2011.
DN170303 Nigeria har tatt ut korrupsjonssiktelser mot oljeselskapene Shell og Eni i forbindelse med tildelingen av en letelisens i 2011.
DN170303 Dette er det foreløpig seneste skrittet i granskingen av tildelingen av letelisensen OPL 245 utenfor kysten av Nigeria.
BT170302 - Er det ingenting i denne tildelingen du er misfornøyd med ?
AA170302 Det totale budsjettet i tildelingen er 17 milliarder kroner.
AA170302 Vinneren av fredsprisen blir offentliggjort i oktober, før tildelingen finner sted i Oslo 10. desember, dagen for Alfred Nobels dødsdato.
AA170302 - Han er svært idérik, har en enorm arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne, sa Skrove om kameraten før tildelingen .
SA170301 Rogalands nye identitet ble kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
SA170301 november ble Rogalands nye identitet kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
SA170301 Rogalands nye identitet ble kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
SA170301 november ble Rogalands nye identitet kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
VG170227 Og hun var fjellstø og urokkelig i tildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.
BT170225 » Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by.
BT170225 » Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by.
DB170224 Retten fant det ikke påvist avvik mellom tilbudet fra Veireno og kontraktsvilkårene som ga grunnlag for å stanse tildelingen .
DB170224 Men Norsk Gjenvinning tapte altså søksmålet mot kommunen med krav om å få stanset tildelingen .
DB170224 Det var her i Oslo byfogdembete at Norsk Gjenvinning ( NG ) saksøkte Oslo kommune - og tapte - etter tildelingen av Veireno-kontrakten.
DB170224 Det var en måte for oss å belyse forhold ved tildelingen som vi synes var bekymringsfulle og problematiske.
AA170224 Tildelingen skjer etter den såkalte Best Value Procurement ( BVP )-metoden.
SA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
SA170222 Han er tydelig glad og stolt over tildelingen .
FV170222 Han er tydelig glad og stolt over tildelingen .
DB170222 Jeg ser på tildelingen som en anerkjennelse av kvalitet.
BT170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AP170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
DB170220 ¶ FØRSTEDAME : Kaci Kullmann Five satte pris på å møte en annen barrierebryter, USAs President Barack Obama, under tildelingen av Nobels fredspris i 2009.
SA170215 I november tar både Greenpeace og Natur og Ungdom staten til retten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet.
DB170214 oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
AA170214 oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
DN170213 - Vi er svært tilfreds med tildelingen .
DB170212 Gruppelederen tenker på at det var det forrige byrådet som satte vilkårene for tildelingen av ny søppel-kontrakt, og at det var de som ga kontrakten til Veireno AS.
BT170209 I tillegg til at tildelingen er ydmykende, er vinnerens reaksjoner nesten like interessante.
SA170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
FV170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
DA170208 Historikerprosjektet som i fem år har vurdert om personer eller grupper har blitt forbigått i tildelingen av krigsmedaljer, lette etter skjulte krigshelter, men har skapt storm med sin konklusjon om at det ikke bør tildeles flere medaljer.
BT170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
BT170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AP170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AP170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AA170208 Historikerprosjektet som i fem år har vurdert om personer eller grupper har blitt forbigått i tildelingen av krigsmedaljer, lette etter skjulte krigshelter, men har skapt storm med sin konklusjon om at det ikke bør tildeles flere medaljer.
SA170203 På den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen kommende onsdag vil denne tildelingen bli en orienteringssak.
SA170203 På den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen kommende onsdag vil denne tildelingen bli en orienteringssak.
FV170203 På den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen kommende onsdag vil denne tildelingen bli en orienteringssak.
BT170203 På den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen kommende onsdag vil denne tildelingen bli en orienteringssak.
AP170203 På den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen kommende onsdag vil denne tildelingen bli en orienteringssak.
SA170131 Blant dem som jubler over tildelingen er meråkerbyggen Emil Iversen.
AP170131 Blant dem som jubler over tildelingen er meråkerbyggen Emil Iversen.
DB170129 ¶ REAGERTE RASKT : Utenriksminister Børge Brende reagerte hurtig og bestemt etter avsløringene, og opplyste til VG at han ville " foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen ".
DB170129 Utenriksministeren reagerte hurtig og bestemt etter avsløringene, og opplyste til VG at han ville " foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen " ( vår uthevelse ).
DB170129 Denne tildelingen gjaldt altså det såkalte nedrustningsprosjektet.
AP170124 Skal også granske håndteringen etter tildelingen
FV170122 Under tildelingen sa Jon Georg Dale at han var imponert over både ølet og salget.
SA170120 684 millioner kroner lød fasiten da rammene for tildelingen av spillemidler lå klare tidlig i desember i fjor.
FV170120 684 millioner kroner lød fasiten da rammene for tildelingen av spillemidler lå klare tidlig i desember i fjor.
BT170120 684 millioner kroner lød fasiten da rammene for tildelingen av spillemidler lå klare tidlig i desember i fjor.
AP170120 684 millioner kroner lød fasiten da rammene for tildelingen av spillemidler lå klare tidlig i desember i fjor.
DB170119 I forkant av tildelingen av oljeblokkene skrev Statens forurensingstilsyn et hemmelig brev til olje- og energidepartementet der de frarådet det som nå var i ferd med å skje.
DB170117 Forlaget begrunner tildelingen med at Linnestås forfatterskap blant annet utforsker skillet mellom sjangrene på nye måter.
AP170117 - Dagens pressemelding fra Statoil om et nytt funn illustrerer godt betydningen av tildelingen av forhåndsdefinerte områder, sier Søviknes.
AP170112 Minnefondet som ga pengene til Fattighuset ville ikke uttale seg til VG om tildelingen , melder avisen.
BT170103 | Kommunen tapte i retten, Sandsli sykehjem blir utsatt ¶ Tildelingen av totalentreprisen på Sandsli sykehjem var ulovlig, mener Bergen tingrett.
SA161225 - Norges Sjakkforbund ville valgt et annet arrangørland om vi hadde stått for tildelingen , bekrefter sjakkpresident Morten L.
BT161225 - Norges Sjakkforbund ville valgt et annet arrangørland om vi hadde stått for tildelingen , bekrefter sjakkpresident Morten L.
AP161225 - Norges Sjakkforbund ville valgt et annet arrangørland om vi hadde stått for tildelingen , bekrefter sjakkpresident Morten L.
VG161221 I en kort uttalelse fra de to landenes regjeringer blir fredsprisen i 2010 nevnt, uten at Norge beklager tildelingen .
AP161220 » Five : Like fortjent i dag ¶ - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sier Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five til NTB.
AP161220 BEIJING ( Aftenposten ) : Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo var en av de groveste innblandinger i Kinas indre anliggender fra Vestens side de senere år, skriver Beijing-avisen Global Times i en lederartikkel tirsdag.
AP161220 » Five : Like fortjent i dag ¶ - Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sier Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five til NTB.
AP161220 BEIJING ( Aftenposten ) : Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo var en av de groveste innblandinger i Kinas indre anliggender fra Vestens side de senere år, skriver Beijing-avisen Global Times i en lederartikkel tirsdag.
AP161219 Den gang sa Erna Solberg følgende om tildelingen : ¶
AP161219 Den gang sa Erna Solberg følgende om tildelingen : ¶
AP161219 Kinesiske myndigheter har tidligere krevd at Norge skal beklage tildelingen av Nobels fredspris før en eventuell forsoning.
AP161219 En rapport som kom i 2014, som så på hva tildelingen har hatt å si for norsk økonomi konkluderte med at utdelingen ikke hadde fått store og alvorlige følger for handelsforholdet.
AP161219 Tildelingen førte til et anspent forhold mellom Norge og Kina.
AP161219 Tildelingen førte til en spent situasjon mellom Norge og Kina.
AP161219 Kinesiske myndigheter har tidligere krevd at Norge skal beklage tildelingen av Nobels fredspris før en eventuell forsoning.
AP161219 En rapport som kom i 2014, som så på hva tildelingen har hatt å si for norsk økonomi konkluderte med at utdelingen ikke hadde fått store og alvorlige følger for handelsforholdet.
AP161219 Tildelingen førte til et anspent forhold mellom Norge og Kina.
AP161219 Tildelingen førte til en spent situasjon mellom Norge og Kina.
FV161216 " På bakgrunn av bragd-perspektivet peker juryen spesielt på det tøffe sporvalget når tildelingen skal begrunnes.
SA161209 Hofstad kaller tildelingen på 684 millioner totalt til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ( opp fra 660 millioner kroner i 2016 ) for en historisk satsing på idrettsaktivitet.
SA161209 - Men regjeringen kutter tildelingen til NIF sentralt ?
AP161209 Hofstad kaller tildelingen på 684 millioner totalt til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ( opp fra 660 millioner kroner i 2016 ) for en historisk satsing på idrettsaktivitet.
AP161209 - Men regjeringen kutter tildelingen til NIF sentralt ?
SA161121 Berntsen understreker at selv om Qatar har arrangert VM både i sykkel og håndball, så er det først og fremst tildelingen av fotball-VM som har ført til økt fokus på arbeidsforholdene i landet.
AP161121 Berntsen understreker at selv om Qatar har arrangert VM både i sykkel og håndball, så er det først og fremst tildelingen av fotball-VM som har ført til økt fokus på arbeidsforholdene i landet.
VG161018 Men istedenfor å tildele embetet til en uavhengig person ble stillingen som riksadvokat tildelt den tidligere lederen av presidentfraksjonen Jurij Lutsenko, som i tiden etter tildelingen heller ikke kan skryte av å ha etterforsket høytstående korrupte tjenestemenn i det nåværende maktapparatet.
AP161009 NEW YORK ( Aftenposten ) : Colombias president Juan Manuel Santos håper tildelingen av Nobels fredspris vil forene det colombianske folket i arbeidet med å skape varig fred.
AP161009 Her kan du lese hva den nye fredsprisvinneren svarte på spørsmålene som Aftenposten stilte ham etter at at tildelingen var kjent.
AP161009 - Denne tildelingen er en anerkjennelse av alle colombianere, og særlig ofrene for denne langtrukne væpnede konflikten.
AP161007 Tildelingen skal også forstås som en hyllest til det colombianske folk som til tross for store prøvelser og overgrep ikke har gitt opp håpet om en rettferdig fred, og til alle parter som har bidratt til fredsprosessen.
AP161007 Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ Tildelingen av Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos for hans arbeid med å stanse den 52 år gamle borgerkrigen i landet, virker klok.
AP161007 Dersom geriljaorganisasjonens leder nå også hadde fått fredsprisen, kunne tildelingen ha virket mot sin hensikt.
SA160809 Den første tildelingen vil skje allerede til høsten, med kontrakten for tilpasning av Sleipner-plattformen, sier Elseth.
AP160729 » Aluko sier til ICIJ at opplysningene knyttet til tildelingen av oljekontrakter til hans selskap var « villedende » spekulasjon.
SA160618 Rivaliseringen mellom de to byenes klubber og at det kroatiske forbundet prioriterer hovedstaden fremfor Split i tildelingen av landskamper.
BT160618 Rivaliseringen mellom de to byenes klubber og at det kroatiske forbundet prioriterer hovedstaden fremfor Split i tildelingen av landskamper.
AP160618 Rivaliseringen mellom de to byenes klubber og at det kroatiske forbundet prioriterer hovedstaden fremfor Split i tildelingen av landskamper.
AP160602 Flere arrangører har avvist å invitere amerikaneren til sine stevner, og Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) har endret regelverket rundt tildelingen av de prestisjetunge « årets utøver»-prisene slik at dopingdømte ikke kan få dem.
AP160518 Med denne tildelingen viser fingeren til oss som er unge i dag og fremtidige generasjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom i pressemeldingen.
AP160518 Derfor er denne tildelingen av letelisenser helt avgjørende, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til NTB.
AP160518 - Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er veldig fornøyd med tildelingen i 23. konsesjonsrunde som styrker vår leteportefølje, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel.
AP160518 - Tildelingen av letelisenser betyr tilgang til nye arealer.
AP160518 Det sier han etter at oljeminister Tord Lien og regjeringen åpnet for oljeleting i helt nye leteområder i Barentshavet da tildelingen i den 23. konsesjonsrunden ble lagt frem onsdag.
AP160307 Det har vært minneverdige hendelser der, som da Badawis kone, Ensaf Haidar, kom fra Canada for å stå der sammen med oss i mai, og gleden over tildelingen av Sakharov-prisen i oktober.
AP160226 Støtter tildelingen av VM i 2018 og 2022 til henholdsvis Qatar og Russland.
AP160220 Aftenposten skrev om Harstad da tildelingen ble kjent : ¶
SA160217 Årsaken er at Beckenbauer skal ha vist manglende vilje til å samarbeide med komiteen i dens etterforskning av korrupsjonsanklagene som er fremsatt rundt tildelingen av VM-sluttspillene til Russland og Qatar i 2018 og 2022.
SA160217 Også der er Beckenbauer i hardt vær, som følge av en omstridt pengeoverføring til FIFA forut for tildelingen .
SA160217 Boten tyskeren ble ilagt onsdag, har imidlertid ingenting med tildelingen av fotball-VM i 2006 til Tyskland.
AP160217 Årsaken er at Beckenbauer skal ha vist manglende vilje til å samarbeide med komiteen i dens etterforskning av korrupsjonsanklagene som er fremsatt rundt tildelingen av VM-sluttspillene til Russland og Qatar i 2018 og 2022.
AP160217 Også der er Beckenbauer i hardt vær, som følge av en omstridt pengeoverføring til FIFA forut for tildelingen .
AP160217 Boten tyskeren ble ilagt onsdag, har imidlertid ingenting med tildelingen av fotball-VM i 2006 til Tyskland.
AP160216 Bak tildelingen ligger det likevel en klar forutsetning om at Oslo kommune må forplikte seg til å realisere Lambda.
AP160111 Meningsløs praksisSpesielt ved store høgskoler er tildelingen av ressurser altfor knapp.