AP171102 I de to byrommene finner man òg mer uformelle økonomiske aktiviteter, så som tigging , salg av gatemagasiner med mere.
VG171030 Det er aggressiv tigging på fire hjul.
DA171011 Slik det er nå kan det likevel bli nødvendig å forby tigging , selv om det også medfører ulemper.
DA171011 I dette tilfellet fant politiet dokumenter som viste overføringer av store beløp til Romania, og det var neppe fra tigging .
AA170905 Tobé mener tigging er et stort problem i Sverige i dag, og at et nasjonalt forbud er det eneste effektive virkemiddelet.
AA170905 Det konservative opposisjonspartiet Moderaterna vil ha et nasjonal forbud mot tigging i Sverige.
DB170903 Dette var opplysningsarbeid om faren ved tvungen tigging .
DB170817 Hareide satt Frp sine kristne verdier under ild da han konfronterte Jensen med Frp sine forslag om at tigging skal være forbudt, men det skal være lov å kjøpe sex.
VG170815 | Flere enn seks av ti vil forby tigging
VG170815 Velgerne og partiene ser med andre ord ikke ut til å være helt på linje i spørsmålet om tigging bør forbys eller ikke.
VG170815 POSITIVE TIL FORBUD : Seks av ti spurte i en større undersøkelse om velferdspolitikk sier ja til et forbud mot tigging .
VG170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
DA170815 | Flere enn seks av ti vil forby tigging
DA170815 Velgerne og partiene ser med andre ord ikke ut til å være helt på linje i spørsmålet om tigging bør forbys eller ikke.
DA170815 Seks av ti spurte i en større undersøkelse om velferdspolitikk sier ja til et forbud mot tigging .
DA170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
AP170815 DAB-radio, helsetjenesten, KrFs reformpause, kritikk av Aftenpostens « journalistiske knep », fraværsgrensen, tigging og privat kreftomsorg.
AA170815 | Flere enn seks av ti vil forby tigging
AA170815 Velgerne og partiene ser med andre ord ikke ut til å være helt på linje i spørsmålet om tigging bør forbys eller ikke.
AA170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
DB170805 Tigging gir to ukers fengsel i Danmark ¶
AA170718 | Danmark skjerper lovgiving mot tigging
AA170718 Dommen lyder på 14 dagers ubetinget fengsel og er de første som er avsagt etter at den skjerpede loven mot tigging trådte i kraft 21. juni i år. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Danmark har skjerpet loven mot tigging og en rumensk tigger er som den første dømt til 14 dagers fengsel.
DB170624 Denne klassiske liberale æreskodeksen er misbrukt om stort og smått til den snart er tømt for all prinsipiell mening ; om heliumballonger, tigging , tagging, private kjølehjørner, hijab, røyking, sexkjøp, stripping, mobiltelefoner i skolen, yoghurt i barnehager, hundebæsj i parken, nynazister i Fredrikstad, aupairer på Oslo vest, surrogati, blasfemi, nyttårsraketter med styr
DB170621 ¶ FORBUD : Dette vil Frp ha en slutt på, tigging i Oslo.
DB170621 Hagen og Tommy Skjervold at tigging forbys i Oslo.
DA170621 En av de faste punktene på bystyrets agenda, i hvert fall tilsynelatende, er Høyre og Frps evige omkamper om saker om tigging og hijab.
DA170621 | Frp vil forby tigging i Oslo ¶
DA170621 Hagen og Tommy Skjervold at tigging forbys i Oslo.
DA170619 Sett fra myndighetenes side var det om å gjøre å redde unga fra moralsk forfall - tigging , kriminalitet og lediggang.
DB170614 Tidligere var det mulig å straffe " utrygghetsskapende tigging " med sju dagers betinget fengsel.
DB170614 Loven gjelder tigging i gågater, ved stasjoner, på offentlige transportmidler og i eller ved supermarkedet.
FV170608 | Vil ha slutt på aggressiv tigging og pillesalg i Markens ¶
FV170608 Derimot krever han mer synlig politi i Markens for å få bukt med pillesalg og aggressiv tigging .
SA170601 | Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging
SA170601 Danskenes statsminister Lars Løkke Rasmussen vil skjerpe straffen for tigging som skaper utrygghet, fra en ukes betinget fengsel til to ukers ubetinget fengsel.
DA170601 | Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging
DA170601 Regjeringen vil fordoble og skjerpe straffen for « utrygghetsskapende tigging » fra sju dagers betinget fengsel til 14 dagers ubetinget fengsel, lyder det fra statsministeren.
DA170601 Danskenes statsminister Lars Løkke Rasmussen vil skjerpe straffen for tigging som skaper utrygghet, fra en ukes betinget fengsel til to ukers ubetinget fengsel.
AA170601 | Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging
AA170601 Regjeringen vil fordoble og skjerpe straffen for « utrygghetsskapende tigging » fra sju dagers betinget fengsel til 14 dagers ubetinget fengsel, lyder det fra statsministeren.
AA170601 Danskenes statsminister Lars Løkke Rasmussen vil skjerpe straffen for tigging som skaper utrygghet, fra en ukes betinget fengsel til to ukers ubetinget fengsel.
DA170529 Løsgjengere var det samme som omstreifere, fanter, landstrykere eller « lediggjengere/ørkesløse », mens betleri var tigging , og drukkenskap var fyll ( Ot.prop. nr. 113 2004/2005 ).
AP170529 Strid om gatekunst og tigging
AP170529 Politiet mente han drev tigging .
AP170529 - Et enslig barn som leser dikt på gaten for penger er etter min oppfatning tigging , mente avisens kommentator Nikolai Varsegov i avisen Komsomolskaja Pravda.
AP170529 Tigging er i utgangspunktet forbudt i Moskva.
AA170527 Bladet holder selgerne unna kriminalitet og tigging , og de tjener noen kroner på en måte som gjør at de kan se andre i øynene.
BT170522 Han ble arrestert for å streife om uten pass og bedrive betleri ( tigging ).
SA170519 Bildet av tigging i dag er sterkt preget av NRK-reportasjens avdekning av omfattende kriminalitet og sterke bakmenn i tiggermiljøene.
AP170518 Dokumentaren forteller at de rumenske bakmennene tjener millioner på tigging , prostitusjon og narkotikahandel.
SA170515 | Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt ¶
SA170515 På samme måte skal heller ikke pågående og aggressiv tigging tolereres.
SA170515 Innføring av et generelt forbud mot all tigging på bakgrunn av noen tiggeres atferd, vil ikke være til hjelp for flere.
SA170515 I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om organisert tigging, samt tilfeller med pågående tigging , har diskusjonen om et tiggeforbud vært i vinden.
SA170515 I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om organisert tigging , samt tilfeller med pågående tigging, har diskusjonen om et tiggeforbud vært i vinden.
SA170515 Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt.
SA170515 Brennpunkt-dokumentaren avdekker organisert menneskehandel og narkotikavirksomhet i Bergen knyttet til tigging .
SA170515 mai inn for forbud mot tigging .
DB170515 Et generelt forbud mot tigging vil derfor bare være nødvendig dersom en har til hensikt å ramme andre nødstilte borgere i Norge.
DA170513 « Tigging , tagging og tissing » skulle bli forbudt i Oslo.
DA170513 Tigging var « noe av det mest kyniske jeg kan tenke meg », ifølge Rune G.
SA170512 Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging .
SA170512 Problemet er altså ikke tigging , men aggressive personer.
SA170512 Jeg mener at forbud mot tigging ikke hører hjemme i et fritt, åpent demokrati.
SA170512 Før loven ble opphevet, hadde tigging i det store og hele vært et lite problem, selv om tigging hadde økt i de store byene.
SA170512 Før loven ble opphevet, hadde tigging i det store og hele vært et lite problem, selv om tigging hadde økt i de store byene.
SA170512 Forbud mot tigging viser en naiv holdning, fordi man tror at forbudet vil løse problemet.
SA170512 FOTO : Pål Christensen ¶ Tigging blir forbudt i Sola.
SA170512 Argumentasjonen til Høyre og Frp er at tiggingen er aggressiv, selv om politiet selv påpeker at de ikke har nødvendige virkemidler for å håndheve aggressiv tigging .
DA170511 Sammenhenger mellom tigging og organisert kriminalitet er påvist i mange sammenhenger, uten at det dermed er slått fast at bak enhver tigger står det en mafiaboss.
DA170511 Sammenhengene mellom tigging og fattigdom har også vært kjent lenge, på samme måte som de fleste av oss reagerer negativt på å bli oppsøkt av pågående personer som vil ha penger, selge magasiner, lodd eller strømavtaler for den saks skyld.
DA170511 Formannskapet i Sola har talt : « Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.
DA170511 Det er allerede forbudt å forstyrre den alminnelige fred og orden ved utilbørlig atferd - slik pågående og aggressiv tigging er.
DA170511 Det enkleste for Sola-politikerne har vært å sende tiggeproblemet videre til politiet - som på sin side oppgir at de har midlene som trengs for å håndtere pågående tigging .
DA170511 Et enkelt forslag med følgende tekst : « Det innføres ikke meldeplikt for tigging i Oslo ».
SA170510 Flertallet i formannskapet i Sola vil ha et lokalt forbud mot tigging , slik regjeringen med støtte fra Sp har åpnet for.
SA170510 Biskop Ivar Braut mener et forbud mot tigging er en dramatisk løsning.
DB170510 Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.
DB170510 Plutselig angriper løven, mens barna skriker i bakgrunnen ¶ ¶ TIGGING : I slutten av mai blir det forbudt å tigge i Os kommune.
DB170510 Os kommune forbyr tigging .
DB170510 Forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
DB170510 - Ja, politiet har allerede bortvist personer som drev særlig aggressiv tigging i Os.
DA170510 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
DA170510 Også krav om meldeplikt for tigging , slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener byrådet.
AA170510 Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.
AA170510 Os kommune forbyr tigging .
AA170510 Forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
AA170510 - Ja, politiet har allerede bortvist personer som drev særlig aggressiv tigging i Os.
SA170509 - Når jeg som ordfører får telefoner fra innbyggere i kommunen som sier at de ikke handler i sentrum på grunn av dette, skal jeg si at dette får du bare tåle ?, spurte Solas ordfører, Ole Ueland : Sola kommune forbyr tigging
FV170509 Feltsersjant i Frelsesarmeen, Kari Klingsheim, og styreleder i « Fra tiggerkopp - Norge », Bjørn Øyvind Fjeld, reagerer på at et flertall vil forby tigging .
DN170509 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
DN170509 Også krav om meldeplikt for tigging , slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener byrådet. 10 millioner til rydding ¶
DA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging .
DA170509 Høyre og Fremskrittspartiet i Sola fikk gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i kommunen.
AP170509 Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging , sammen med politiet.
AP170509 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har tidligere oppfordret de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging .
AP170509 I dag er det meldeplikt for tigging i Trondheim, Bergen og Kristiansand.
AP170509 Byrådet i Oslo vil blant annet be Ruter og Sporveien om å øke tilstedeværelsen med vekter for å stanse aggressiv tigging .
AP170509 Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.
AP170509 - Vi ville innført et forbud mot tigging , noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising.
AP170509 - Vi har fått tilbakemeldinger om at flere opplever aggressiv tigging .
AA170509 | Sola kommune forbyr tigging
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging , melder Stavanger Aftenblad.
AA170509 Høyre og Fremskrittspartiet i Sola fikk gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i kommunen.
AA170509 Vi ville innført et forbud mot tigging , noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising, sier Solberg til Aftenposten. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
AA170509 Også krav om meldeplikt for tigging , slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener det rødgrønne byrådet.
AA170509 I tillegg vil kommunen be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.
SA170508 Flere partier ønsker et forbud mot tigging i Sola.
SA170508 Etter en vinter med aggressiv tigging i Sola sentrum, vil Sola trolig innføre forbud mot tigging .
SA170508 Etter en vinter med aggressiv tigging i Sola sentrum, vil Sola trolig innføre forbud mot tigging.
AP170508 Deres forsøk på å finansiere sine turer via tigging eller av og til å selge sine feriebilder, er blitt snappet og delt på sosiale medier av flere sosialt beviste reisende og en provosert lokalbefolkning.
DB170505 Vasile oppfordret meg og Fremskrittspartiet til å arbeide for et forbud mot tigging i Norge, og sørge for at romfolk i større grad får hjelp til utdannelse og arbeid i Romania.
DB170505 I tillegg til tigging , har jentene blitt brukt til å selge seksuelle tjenester, samt tyveri av gullsmykker og salg av falske smykker.
DB170505 Han er tydelig på at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, sementerer fattigdom og medfører at barn må avbryte utdannelsen.
DB170502 På 1600- og 1700-tallet ble tigging organisert gjennom fattighus og barnehjem, slik at blant annet barn kunne tigge for å skaffe midler til barnehjemmets ordinære drift.
DB170502 NRKs dokumentar om tigging som « coverup » for organisert kriminalitet har igangsatt en ikke helt entydig debatt hvor juss, moral og politikk blandes sammen for å begrunne standpunkter for eller imot tigging .
DB170502 NRKs dokumentar om tigging som « coverup » for organisert kriminalitet har igangsatt en ikke helt entydig debatt hvor juss, moral og politikk blandes sammen for å begrunne standpunkter for eller imot tigging.
DB170502 Jeg har forståelse for at noen politikere og representanter for politiet ønsker seg et flatt forbud mot tigging , fordi det er korteste vei, men den korteste veis prinsipp er et prinsipp som i liten grad samsvarer med rettsstatsprinsippene, som har langsommere prosesser forankret i rettssikkerhetsnormer.
DB170502 Etter hvert som fattigvesenet ut over 1700-tallet ble organisert, ble også tigging gradvis regulert - og i 1907 ble tigging på offentlig sted forbudt gjennom ikrafttredelsen av løsgjengerloven.
DB170502 Etter hvert som fattigvesenet ut over 1700-tallet ble organisert, ble også tigging gradvis regulert - og i 1907 ble tigging på offentlig sted forbudt gjennom ikrafttredelsen av løsgjengerloven.
DB170502 Det er mitt syn at ropet på et flatt hjemmelsforbud mot tigging er forankret i et ønske om å bruke det juridiske argumentet som en flottør for moralske synspunkter som gjenspeiler et mørkt menneskesyn, uten noen forståelse for fattigdommens kompleksitet og tragedie.
DB170502 Tigging organisert gjennom religiøse organisasjoner har vært akseptert i Norge siden før 1200- tallet og er fortsatt en religiøs praksis ofte konkretisert som almisser.
DB170502 Tigging har vært integrert i samfunnet siden middelalderen.
BT170429 Min motstand mot tigging skyldes ikke bare at politiet anbefaler et tiggeforbund som ledd i en kriminalitetsbekjempelse.
BT170429 Men bør vi ha et forbud mot ren tigging ?
DB170428 Markedet for tigging er langt mindre attraktivt for bakmenn.
DB170428 De må attpåtil ha lagt inn masse historier om kriminalitet og utnytting, narkotika og svart arbeid, bare for at det de forteller om tigging skal virke mer troverdig.
AA170428 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
AA170427 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
AA170427 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
AA170426 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
AA170426 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
BT170425 Ved bruk av skjult kamera har Brennpunkt dokumentert et omfattende rumensk nettverk som kombinerer tigging med kriminelle aktiviteter, at de tjener mye penger og tar med seg pengene hjem til Romania.
BT170425 Filmen er et godt bidrag til flere debatter : om prostitusjon, tigging , Schengen, menneskehandel, politiarbeid.
BT170425 Filmen er derfor ikke et bevis på at all tigging i Norge er et skalkeskjul for organisert kriminalitet.
BT170425 Eller er det også mye penger å tjene på tigging ?
BT170425 Dokumentert : I dette nettverket er det en klar sammenheng mellom tigging og annen kriminalitet.
BT170425 Det er synd, for akkurat dette er kjernen i debatten om organisert tigging .
BT170425 | Når fakta snakkes bort ¶ Tigging er skalkeskjulet for og porten til alvorlig kriminalitet.
BT170425 Vi vet at tigging både er skalkeskjulet for og porten inn til alvorlig kriminalitet.
BT170425 | Hvem hjelper vi ved å tillate tigging ?
BT170425 Vi har imidlertid også eksempler på at selve tiggingen er utslag av menneskehandel der mindreårige er satt til tigging i tillegg til å utføre kriminalitet.
BT170425 Uansett om en anser kriminalitetsbekjempelse eller adgangen til å be om hjelp ved å tigge som viktig, bør det være et tankekors at tigging er forbudt i Romania.
BT170425 JA TIL TIGGEFORBUD : Førstestatsadvokat : Eirik Stolt-Nielsen mener at et tiggeforbud vil gjøre det mulig å bortvise dem som i dag bruker tigging som et skalkeskul for kriminell aktivitet.
BT170425 I forarbeidene til Løsgjengeloven §11 begrunnes forbud mot sedvanemessig tigging med bekjempelse « av det saakallede fantefolks omstreiferi ».
BT170425 Europol omtaler i sin årsrapport om menneskehandel at både barn og voksne utnyttes til tigging .
BT170425 Et forbud mot tigging ville gi anledning til bortvisning av dem som i dag har mulighet til å legge til rette for kriminell aktivitet og inntjening.
BT170425 Et forbud mot tigging vil på ingen måte løse alt.
BT170425 Det er sedvanemessig tigging som ønskes forbudt.
BT170425 De som anser tigging som en jobb, der vi har grunn til å frykte at dette utgjør et skalkeskjul for kriminalitet.
BT170425 Da omreisende tiggere uten tilhørighet i landet igjen ble et problem, innførte man mulighet for å forby tigging gjennom lokale byvedtekter.
BT170425 At i stedet for forbud mot tigging , bør politi og påtalemyndighet forfølge det som i dag er lovstridig.
BT170425 tigging .
AA170425 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
AA170425 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
FV170424 | Kvadraturforeningen : - Vil ikke ha tigging i sentrum ¶
FV170424 Harald Andersen daglig leder i Kvadraturforeningen, mener at tigging ikke bør forekomme i sentrumsgatene.
FV170424 Daglig leder i Kvadraturforeningen, Harald Andersen, sier at de i flere år har hatt et ønske om å forby tigging i Markens.
FV170424 De vil ha forbud mot tigging og fjerne leiren under broa på Vesterveien.
DB170424 ¶ NØDVENDIG : Tigging er absolutt ikke noen hyggelig « jobb », men ofte en siste utvei for mange mennesker, skrivber artikkelforfatteren.
DB170424 Om det blir forbud mot tigging , er det fremdeles lov å kjøpe magasinet Folk er Folk - slik at man i tillegg til god samvittighet kan få lærdom om romfolkets historie.
DB170424 Man klarer aldri å fjerne tigging med forbud.
DB170424 Tigging er absolutt ikke noen hyggelig « jobb », men ofte en siste utvei for mange mennesker.
DB170424 Vi stiller spørsmålet om alt dette kan stamme fra tigging .
DB170424 I NRK Brennpunkts dokumentar « Lykkelandet », som fulgte en kriminell rumensk bande i Bergen som brukte tigging som skalkeskjul for ymse kriminaltet, ble nettopp grundigheten i det journalistiske arbeidet fremhevet av journalistene selv.
DA170424 Les også : Politiet tillater tigging
DA170424 Les også : Oppfatter tigging som et problem i Stavanger ¶
DA170424 Les også : Tigging og politisk overspill ¶
DA170424 Ifølge politiet er det « ikke et behov for et lokalt tiggerforbud i Stavanger kommune da vi allerede har de verktøy som trengs for å håndtere tigging hvis det medfører ordensproblemer, kriminalitet, eller utføres av utlendinger uten lovlig opphold.
DA170424 » I november 1901 ble 24 år gamle Oskar Tapio Jakobsen dømt til to måneders tvangsarbeid for tigging av Kristiania byrett.
DA170424 Oskar innrømmet å ha bedt gamle kollegaer og bedrestilte om hjelp, men nektet for at dette var tigging ( Arkivet etter Prinds Christian Augusts Minde, Oslo byarkiv ).
DA170424 De fleste for tigging og løsgjengeri etter Fattigloven.
BT170424 | Når fakta snakkes bort ¶ Tigging er skalkeskjulet for og porten til alvorlig kriminalitet.
BT170424 Vi vet at tigging både er skalkeskjulet for og porten inn til alvorlig kriminalitet.
BT170424 Man opprettet tukthus og straff for tigging .
AP170424 Her er dagens kortinnlegg : Handel med Russland, høyt og tett på Grefsen, Oslofjordtunnelen, forsøpling og tigging , TEK17 og boligkvalitet, moderinsering av jernbanen.
AP170424 Bildene av store mengder kontanter i NRKs Brennpunkt-dokumentar Lykkelandet skulle dokumentere luksuslivet til tiggernettverket i Bergen, som angivelig skal ha tjent millioner på organisert tigging , gateprostitusjon og salg av narkotika.
VG170423 « Brennpunkt»-programmet viser angivelig hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.
SA170423 « Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester », skriver Inge Takle Mæstad.
SA170423 I kjølvannet av dokumentaren finner Stavanger Frp det gunstig å relansere sitt gamle forslag om å forby tigging ( Aftenbladet 20. april ).
SA170423 Gjennom tigging , prostitusjon og salg av medikamenter utnyttes mennesker for å gjøre bakmennene rike.
SA170423 Fremskrittspartiet klarer det ikke når de på ene siden ville forby tigging for å hindre prostitusjon, og på den andre siden oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
SA170423 Det er et skremmende og ubestridt faktum at mennesker utnyttes på det groveste av kyniske bakmenn og menneskehandlere - også gjennom tigging .
SA170423 Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
SA170423 FOTO : Ronald Johansen / iTromsø ¶ | Tigging kan bli borgerlig stridstema ¶
SA170423 De borgerlige partiene er splittet i synet på tigging .
SA170423 Bent Høie og Høyre ønsker et totalforbud mot tigging og støttes av Frp, men Venstre og KrF er imot et slikt forbud.
DB170423 I dokumentaren, hvor det kommer fram at et tiggernettverk i Bergen har tjent millioner på organisert tigging , gateprostitusjon og salg av narkotika, blir det vist til bilder av store mengder kontanter i ulike valuta og luksusliv.
DA170423 LES OGSÅ : Tigging og politisk overspill ¶
DA170423 - Selvsagt skal vi ha nulltoleranse for aggressiv tigging .
DA170423 - Dette er ikke et forbud for å bli kvitt tigging , men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
AP170423 Så er debatten om hvorvidt vi skal kriminalisere tigging her igjen.
AP170423 I årevis har et forbud på tigging vært høyt på agendaen.
DB170422 Vi bekjemper ikke organisert kriminalitet gjennom å forby tigging heller.
DB170422 Vi bekjemper ikke fattigdom gjennom å legge til rette for tigging .
DB170422 Utelates tigging , livnærer de seg jo fortsatt på narkotikasalg, prostitusjon og tyveri.
DB170422 Organisert kriminalitet og bakmenn er bare en liten del av bildet, og disse burde forfølges helt uavhengig av tigging .
DB170422 Og tigging .
DB170422 Løsningen mot organisert kriminalitet er altså ikke å innføre et forbud mot tigging , men at politiet faktisk håndhever de lover og regler som allerede finnes.
DB170422 Da spørs det om et forbud om tigging vil ha samme effekt på narkotikasalg, prostitusjon og tyveri.
DB170422 Tigging anses ikke som arbeid, og gir ingen sosiale rettigheter.
DB170422 I forbindelse med diskusjonen om et eventuelt tiggerforbud, peker de på at det etter alt å dømme er mer kriminalitet i rommiljøene i København, der tigging er forbudt, enn i Oslo.
DB170422 Det forplikter ingen til å gi dem penger, eller å mene at tigging bør være tillatt.
DA170422 NRK Brennpunkts dokumentar om sammenhengene mellom tigging , magasinsalg, prostitusjon og narkotikasalg har rystet mange de siste dagene.
DA170422 LES OGSÅ : Her blir det ny ølpub ¶ | Tigging og politisk overspill ¶
BT170422 Å stjele folks lommebøker, mishandle og tvinge kvinner til prostitusjon eller plage folk med tilrop og tigging , er ikke en del av rumensk kultur.
BT170422 Å stjele folks lommebøker og tvinge kvinner til prostitusjon eller tigging er ikke en del av rumensk kultur.
AP170422 NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.
AP170422 Mange sitter igjen med et inntrykk av at det generelle bildet er at dette handler om alvorlig kriminalitet og at tigging og bladsalget bare er en front.
AP170422 Reaksjonen kommer etter at justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) oppfordrer de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging .
AP170422 Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier Amundsen til NRK.
AA170422 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
DB170421 ¶ Regjeringen vil forby tigging .
DB170421 Men det er her regjeringspartienes kortslutning finner sted : De mener at et forbud mot tigging vil gi politiet enda et verktøy i kassa når de skal bekjempe organisert kriminalitet tilknyttet disse miljøene.
DB170421 Ikke fordi et forbud mot tigging er en rasjonell eller logisk reaksjon på organisert kriminalitet, men av årsaker som heller kan kalles ussel politisk opportunisme.
DB170421 For politiet bør det være grei skuring å skille mellom lovlige handlinger ( tigging ) og ulovlige handlinger ( menneskehandel ).
DB170421 Et forbud mot å be fremmende om penger må i så fall bero på en tro på at alvorlig kriminalitet springer ut ifra tigging - at handlingen « be om penger fra fremmede » er et dragsug mot ulovlig virksomhet.
DA170421 Vi avkreftet myten om at det i hovedsak er kriminelle bakmenn som skor seg på tiggervirksomheten i Oslo - men vi skriver også at det finnes kriminelle nettverk som driver med dop og prostitusjon, og at det er et betydelig omfang av vinningskriminalitet blant personer som også driver med tigging , sier forskningsleder hos Fafo, Anne-Britt Djuve.
DA170421 Tirsdag viste NRK Brennpunkt « Lykkelandet », en dokumentar som viser hvordan tigging , prostitusjon og dopsalg i Bergen blir drevet av et organisert rumensk nettverk.
DA170421 Tidligere redaktør i =Oslo skrev at « ledende forskere pynter på funn etter egen overbevisning », og hevdet at « kritikere til tigging stemples som umoralske, mens tiggeren selv blir sittende på asfalten ».
DA170421 I Oslo har det, påpeker politiførstebetjenten, vært domfellelser på menneskehandel hvor tigging har vært utnyttelsesformen.
DA170421 Brennpunkt studerer en velstående prostitusjons- og narkotikaliga som driver tigging som skalkeskjul.
DA170421 - Men er det ikke bekymringsfullt når det blir avslørt at tigging kan være skalkeskjul for menneskehandel ?
AA170421 Politikere, særlig fra Frp, som tapte kampen forrige gang tigging var et hett tema, pusser støvet av sitt gamle krav om å innføre forbud.
AA170421 Politiarbeid er den riktige veien å gå, ikke et generelt forbud mot tigging som kan ramme uskyldige.
AA170421 Gjennom narkotikasalg, prostitusjon, vinningskriminalitet, magasinsalg og tigging har nettverket håvet inn store summer.
AA170421 Et viktig argument er at tigging kan være et skalkeskjul for kriminalitet.
AA170421 De som bruker tigging for å dekke over kriminalitet, kan straffes uten tiggeforbud.
AA170421 Hør Adresseavisens kommentatorer diskutere Ap, terror og tigging på podkast ¶
AA170421 Både nikab, ulv og tigging har sammenheng med større temaer, men er ikke store problemer i seg selv.
VG170420 Tigger fikk hjelp av minister - ble forfatter ¶ Tigging ikke problemet ¶
VG170420 På kritikken fra Amano svarer redaktøren at det kom tydelig frem i dokumentaren at det handlet om grov internasjonal kriminalitet forkledd som tigging .
VG170420 NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere skal styre markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.
VG170420 Tirsdagens NRK Brennpunkt-dokumentar, som avdekket et kriminelt nettverk av rumenere som tjener millioner på blant annet menneskehandel, prositusjon og tigging i Bergen, har ført ny debatt om et nasjonalt tiggeforbud.
VG170420 Han sier tigging ikke er et hyggelig syn, men at han ikke vil gjøre tiggere til kriminelle.
VG170420 Bøe mener tigging skal være helt unødvendig i et land med så gode velferdsordninger, men at debatten om tigging ikke bare er en debatt om hva som er unødvendig i et velferdssamfunn som Norge.
VG170420 Bøe mener tigging skal være helt unødvendig i et land med så gode velferdsordninger, men at debatten om tigging ikke bare er en debatt om hva som er unødvendig i et velferdssamfunn som Norge.
DB170420 Tidligere i dag har Erna Solberg og Høyre sagt at de fortsatt ønsker et forbud mot tigging i Norge.
DB170420 Sosialbyråd i Bergen Erlend Horn ( V ) vil på tross av det som kom fram i dokumentaren ikke forby tigging i Bergen.
DB170420 Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier Amundsen til kanalen.
DB170420 Justisminister Per-Willy Amundsen sier i kveld til NRK at det som kommer fram i dokumentaren er gode argumenter for å innføre lokale forbud mot tigging umiddelbart.
DB170420 ( Dagbladet ) : Ifølge dokumentarfilmen « Lykkelandet » har et tiggernettverk i Bergen tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon og salg av narkotika, og rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Norges nest største by.
DB170420 ( Dagbladet ) : Ifølge dokumentarfilmen « Lykkelandet » har et tiggernettverk i Bergen tjent millioner på organisert tigging , gateprostitusjon og salg av narkotika, og rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Norges nest største by.
DB170420 Politiet argumenterte og arbeidet aktivt for å få Oslo kommune til å vedta et lokalt forbud mot tigging .
DB170420 NRKs program « Lykkelandet » om tigging , tyverier, narkosalg og hallikvirksomhet i Bergen den 18. april er etter alt å dømme starten på årets « Tiggerdebatt ».
DB170420 Men prosessøkonomisk er det en lettelse for politiet å kunne ta dem for tigging .
DB170420 Men hvorfor kobles dette til et forbud mot tigging ?
DB170420 Dokumentaren viser ikke det introduksjonen sier, at tigging fører til stor rikdom her og i hjemlandet.
DB170420 Tigging er i seg selv knapt mer enn sjenerende for oss med varme hus for oss selv og alller nærmeste familie.
DB170420 Tigging derimot, er lett å håndheve.
DA170420 Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
DA170420 Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.
DA170420 Forby tigging
DA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging , skriver de videre.
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
BT170420 Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset.
BT170420 BT har de siste dagene hatt rundt 12 artikler om tigging .
BT170420 Nettverket bedriver med langt mer enn tigging .
BT170420 Tigging er ikke i seg selv et problem.
BT170420 TIGGING : Politiet har all mulighet til å gripe inn mot tyveri, hallikvirksomhet, menneskehandel og salg av narkotika.
BT170420 Høyrerepresentantenes retorikk virker til å late som at tigging først og fremst ses på som et ordensproblem fremfor at deres fattigdom og nød blir problematisert som et sosialt problem.
BT170420 Før 1500-tallet ble tigging sett på som et naturlig uttrykk for fattigdom og nød i Europa, på 1500- tallet oppsto det imidlertid et skille mellom dem som var verdige trengende og dem som var « uverdige » trengende.
BT170420 For en løser ikke organisert kriminalitet og grov utnyttelse av mennesker ved å forby tigging .
BT170420 Et forbud mot tigging vil ikke fjerne prostitusjon, det kriminelle nettverket eller de kyniske bakmennene.
BT170420 Et forbud mot tigging kan ikke løse utfordringene skissert i innlegget til Høyre-politikerne så lenge man har fattigdom.
BT170420 Tigging er ikke et nytt fenomen, heller ei unikt i Norge.
BT170420 PROSTITUSJON : Prostitusjonen fremstilles nærmest som en trivialisering av det som burde være kjernen i saken : Ikke tigging , ikke tyveri, ikke pillesalg : Grov prostitusjon og menneskehandel.
BT170420 NRK Brennpunkt har avdekket det som fremstår som kriminelle nettverk som bruker tigging på gaten i Bergen som skalkeskjul for narkotikakriminalitet, hallikvirksomhet og tyveri.
BT170420 Hvis man ønsker å avdekke aktører som bruker tigging som et skalkeskjul bør politiet heller bli bedre til å kartlegge og etterforske disse miljøene, f.eks. ved aktivt å bruke registreringsplikten for tiggere.
BT170420 Det fremstår, hvor tilsiktet det enn er, som en trivialisering av det som burde være kjernen i saken : Ikke tigging , ikke tyveri, ikke pillesalg : Grov prostitusjon og menneskehandel.
AP170420 En 22-årig mann hevdet at pengene politiet ønsket inndratt ikke kom fra pillesalg, men « at han har skaffet seg kontantene ved tigging og salg av blader ».
AP170420 Aftenpostens gjennomgang viser at tigging er tema i fire av dommene fra i år.
AP170420 - Dette er en godt organisert virksomhet av folk som selger piller under dekke av tigging , sier han.
AP170420 Tigging tema i to dommer ¶
AP170420 Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet - 140 personer i tallet - står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.
AP170420 Han kjenner seg ikke igjen i utspillene til Oslo-politiet om at rumerne og bulgarere selger piller under med tigging som skalkesjul.
AP170420 Han kjenner seg ikke igjen i det bildet politiet tegner eller det bildet som ble tegnet i NRKs brennpunkt fra Bergen om at tigging og bladsalg er skalkeskjul for kriminalitet.
AP170420 Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Roobin Hood-huset.
AP170420 | Aftenposten mener : Tigging må fortsatt være lov ¶
AP170420 NRK Brennpunkts gode dokumentar om det multikriminelle, rumenske miljøet i Bergens gater har satt liv i debatten om tigging , nok en gang.
AA170420 Ifølge dokumentarfilmen « Lykkelandet » har et tiggernettverk i Bergen tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon og salg av narkotika, og rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Norges nest største by.
AA170420 Ifølge dokumentarfilmen « Lykkelandet » har et tiggernettverk i Bergen tjent millioner på organisert tigging , gateprostitusjon og salg av narkotika, og rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Norges nest største by.
AA170420 Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.
AA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging , skriver de videre. ( ©NTB ) ¶
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
AA170420 Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
AA170420 Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.
AA170420 Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.
VG170419 Å forby tigging på generelt grunnlag er en avsporing.
VG170419 Os vil forby tigging
VG170419 I Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet » som ble vist på NRK tirsdag kveld, kommer det fram hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging , prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.
VG170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging .
VG170419 Men jeg tror ikke det løser noe som helst, for alternativet til tigging er salg av roser, salg av blader og ulike gjenstander.
VG170419 - Den ene grunnen er at vi mener tigging ikke er riktig måte å tjene penger på.
DB170419 Stortingsrepresentant Ulf Leirstein sier at det ikke er noen grunn til å at man i Norge må ty til tigging for å livnære seg.
DB170419 Sent i går kveld gikk Fremskrittspartiet ut med ønske om forbud mot tigging .
DB170419 Også her hjemme har tigging vært i fokus den siste tiden, om enn av en litt annen årsak.
DB170419 - Dokumentaren på « Brennpunkt » viser helt tydelig at det er organisert kriminalitet som står bak hovedvekten av tigging i Norge.
DB170419 - NRK-programmet fremstiller et lite miljø i Bergen, men det er mange deler av dokumentaren som fører til at seeren sitter igjen med et inntrykk av at det at tigging er et skalkeskjul for organisert kriminalitet, er et generelt problem i hele Norge.
DB170419 VIL FORBY TIGGING : Aina Stenersen og Frp vil forby tigging , og heller hjelpe de som trenger det i Romania.
DB170419 VIL FORBY TIGGING : Aina Stenersen og Frp vil forby tigging, og heller hjelpe de som trenger det i Romania.
DB170419 Seige myter om tigging Leder ¶
DA170419 I NRK Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet » sendt tirsdag, ble det avslørt at bakmenn i rumenske tiggermiljøer i Bergen i tillegg til tigging står bak prostitusjon og narkosalg.
DA170419 - Dette er ikke er forbud for å bli kvitt tigging , men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
BT170419 | Forbud mot tigging - et veivalg ¶
BT170419 Derfor ga Stortinget, anført av Høyre, kommunene hjemmel til å regulere tigging, og dermed også muligheten til å forby tigging dersom det skulle bli uhåndterlig.
BT170419 Derfor ga Stortinget, anført av Høyre, kommunene hjemmel til å regulere tigging , og dermed også muligheten til å forby tigging dersom det skulle bli uhåndterlig.
BT170419 Danmark og England har nasjonale forbud mot tigging , mens andre europeiske land har gitt kommunene hjemmel til å regulere selv, i tråd med den norske ordningen.
BT170419 Da er det viktig at vi kommer sammen og finner tiltak for å hindre de negative konsekvensene denne formen for tigging fører med seg som menneskehandel, tyveri og prostitusjon, samtidig som vi skaper politikk for de som trenger en hjelpende hånd.
BT170419 Tigging er heller ingen langsiktig løsning for å hjelpe folk ut av vedvarende fattigdom.
BT170419 Tigging eller betleri var tidligere straffbart etter løsgjengerloven § 11.
AP170419 I Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet », viste NRK tirsdag hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging , prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.
AP170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging .
AP170419 | NRK : Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen ¶ 140 personer er sentrale i et miljø som driver med organisert tigging , prostitusjon og narkohandel, ifølge NRK.
AP170419 Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet - 140 personer i tallet - står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.
AP170419 - Vi er veldig enig i at tigging er organisert, sier hun.
AP170419 I Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet », viste NRK tirsdag hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging , prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.
AP170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging .
AA170419 Ifølge statskanalen er 140 personer sentrale i et miljø som håver inn millioner på organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.
AA170419 Ifølge statskanalen er 140 personer sentrale i et miljø som håver inn millioner på organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.
AA170419 Trakasseringen skjer i kjølvannet av NRKs dokumentar « Lykkelandet », hvor det kommer fram at et tiggernettverk i Bergen har tjent millioner på organisert tigging , gateprostitusjon og salg av narkotika.
AA170419 NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.
AA170419 I Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet », viste NRK tirsdag hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging , prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.
AA170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging .
AA170419 | Os-ordfører vil ha slutt på tigging
AA170419 Hun forteller at lensmannen i Os, Oddbjørn Dyrdal, støtter et totalforbud mot tigging .
AA170419 Brennpunkt-dokumentaren viser hvordan et rumensk kriminelt nettverk tjener store penger på organisert tigging , prostitusjon, vinningskriminalitet og narkotika i og rundt Bergen.
AA170419 | NRK : Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen ¶ 140 personer er sentrale i et miljø som driver med organisert tigging , prostitusjon og narkohandel, ifølge NRK.
AA170419 Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet - 140 personer i tallet - står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet, skriver Bergens Tidende.
AA170419 - Vi er veldig enig i at tigging er organisert, sier hun.
BT170418 | NRK : Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen ¶ 140 personer er sentrale i et miljø som driver med organisert tigging , prostitusjon og narkohandel, ifølge NRK.
BT170418 Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet - 140 personer i tallet - står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet.
BT170418 - Vi er veldig enig i at tigging er organisert, sier hun.
BT170418 « Ved å regulere tigging i politivedtektene kan man også bekjempe kriminell virksomhet som man antar kommer i kjølvannet av tigging », skriver Silje Hjemdal i saken hun vil fremme for bystyret.
BT170418 « Ved å regulere tigging i politivedtektene kan man også bekjempe kriminell virksomhet som man antar kommer i kjølvannet av tigging », skriver Silje Hjemdal i saken hun vil fremme for bystyret.
BT170418 | Byrådet vil ikke forby tigging
BT170418 Prinsipielt synes han det er feil å forby tigging , at det å be om hjelp aldri må bli ulovlig.
BT170418 PRINSIPP : Til tross for avsløringene om organisert tigging, mener Erlend Horn at det er feil å forby tigging , at det å be om hjelp aldri må bli ulovlig.
BT170418 PRINSIPP : Til tross for avsløringene om organisert tigging , mener Erlend Horn at det er feil å forby tigging, at det å be om hjelp aldri må bli ulovlig.
BT170418 Høyres stortingspolitiker Peter Christian Frølich var saksordfører da Stortinget ga kommuner hjemmel for å lovregulere tigging .
BT170418 Horn er forberedt på en debatt om forbud mot tigging i Bergen og nasjonalt.
BT170418 Hjemdal mener tiden er inne for at Bergen kommune vurderer å bli en av landets første kommuner som iverksetter en regulering av tigging gjennom politivedtektene.
BT170418 Frp vil forby tigging i Bergen ¶
FV170328 Retten har ikke kunnet se bort fra at resten av pengene stammer fra sparing og tigging , slik 30-åringen hevder.
AA170313 Ungdommene utnyttes blant annet til seksuelle formål og tigging , og det er flest jenter som blir ofre.
AP170308 Eller partiets ønske om mer søndagshandel og forbud mot tigging ?
FV170303 Hun hevder at hun kun har drevet lovlig tigging og at Rivotril-tablettene var egen medisin.
AP170202 - Tigging er et kjærkomment tegn på ydmykhet ¶
AP170202 - Tigging er et kjærkomment tegn på ydmykhet ¶
AP170202 - Tigging er et kjærkomment tegn på ydmykhet ¶
BT160614 På den andre siden skal salg av Megafon være en ordentlig jobb - ikke tigging i forkledning.
AP160611 Så det man må gjøre er å forby tigging .
DB160606 Politi og barnevern mente at jenta var utsatt for menneskehandel i form av tvangsarbeid og tigging .
AP160110 Det er også endel studenter som ikke har noen finansieringskilder og er trengende, men samtidig kvier seg for å be andre om hjelp fordi de synes tigging er uverdig, sier studenten Mohammas Javad Lakzaie til AP i det han henger fra seg en skjorte.
AP160110 - Synes tigging er uverdig ¶
AP160110 Det er også endel studenter som ikke har noen finansieringskilder og er trengende, men samtidig kvier seg for å be andre om hjelp fordi de synes tigging er uverdig, sier studenten Mohammas Javad Lakzaie til AP i det han henger fra seg en skjorte.
AP160110 - Synes tigging er uverdig ¶
AP160110> - Synes tigging er uverdig ¶