DB171211 Hun forteller at hun gjorde den kongelige kokken oppmerksom på at det var et tidkrevende bakeprosjekt, men fikk til svar at de var mange på kjøkkenet, og at dette ikke var noe problem.
DB171211 Tematikken er komplisert og tidkrevende .
BT171211 Ammehjelp er tidkrevende men så uhyre viktig.
SA171209 Steinkonservator Ann Meeks i gang med det tidkrevende arbeidet på veggene i Domkirken.
AP171206 Barnet må forberedes i lang tid, og etter samvær er det ofte en opprivende og tidkrevende oppgave å få et barn i emosjonelt opprør tilbake til en normal hverdag igjen.
DN171205 Å produsere og distribuere sim-kort til abonnentene er både kostbart og tidkrevende siden de ofte sendes i posten og man tidvis må skifte sim-kort. eSim har også en miljømessig fordel ved at produksjon og avfall reduseres kraftig.
BT171205 Byrådet står fast på at det blir for dyrt og for tidkrevende å fjerne motorveien fra Ytre Sandviken.
SA171202 I reklamen for Evondos heter det : « Tradisjonell pleie og omsorg er svært tidkrevende ».
SA171202 Det er i det hele tatt forferdelig tidkrevende å ta seg tid til hverandre.
SA171201 Det var både kostbart, tidkrevende og til tider farlig arbeid.
DB171130 TIDKREVENDE : Det er bare én liten hake : Hvis du skal ha surkål til jul, bør du begynne nå.
AA171127 Søkeprosessen for å komme med på verdensarvlisten er en tidkrevende affære og litt av et nåløye å komme gjennom.
DN171126 ¶ Det er både vanskelig - noen ganger umulig - og tidkrevende å finne ut hvem som har satt i gang et cyberangrep.
DA171126 Vollheim understreker at sakene som gjelder kriminelle nettverk er veldig tidkrevende og at det er en viktig debatt å ta om myndighetene skal forfølge de kriminelle i retten eller bruke andre virkemidler på å stoppe dem.
DA171126 - Tidkrevende saker ¶
DA171124 Vi ser at FHI har hatt en økt ressursbruk fordi saksbehandling er mer omfattende og tidkrevende .
DA171124 * - Vi ser at FHI har hatt en økt ressursbruk fordi saksbehandling er mer omfattende og tidkrevende . * - Vi bruker mer tid internt på operative ting. * - Tjenestene er betydelig dyrere.
SA171123 Arbeidet med å gjennomgå og analysere det svært omfattende etterforskningsmaterialet har imidlertid vist seg å være enda mer tidkrevende enn først antatt, og rapporten blir derfor ferdig noe senere enn først antatt, sier Erdal.
VG171121 - Det er tidkrevende og tungt.
NL171120 Det er noen ledige arealer nordøst på Tromsøya, men det meste er avhengig av tidkrevende trafikk- og veiløsninger for å kunne tas ordentlig i bruk.
BT171118 TIDKREVENDE : På NHH saksbehandler vi 1700 søkere.
DA171117 Alle spillerne har fotballen som en tidkrevende hobby.
SA171115 Dette er et utrolig tungvint, tidkrevende og lite effektivt system, som gjør det mye lettere å velge bil framfor buss.
AA171115 Per i dag er dette tidkrevende , og gjennomsnittlig alder for å stille diagnosen er 1,5 år i Norge, fortsetter Adde.
DB171113 Å skaffe prevensjonspiller som amerikansk kvinne er i dag tidkrevende , vanskelig og dyrt.
DB171113 ¶ TAR GREP : Å skaffe prevensjonspiller som amerikansk kvinne er i dag tidkrevende , vanskelig og dyrt.
DB171113 Man velger bort det som er tidkrevende , og finner frem til gode løsninger for forbrukere som har dårlig tid, men ønsker høy kvalitet på middagen.
AP171113 Et masterstudium er en tidkrevende affære, og jeg hadde tenk å jobbe minimalt ved siden av.
AP171112 Likevel skal syv av ti gravide gjennom en ny, tidkrevende og ubehagelig test for svangerskapsdiabetes.
VG171108 Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget. * 1 Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke.
VG171108 Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget. * 1 Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke.
VG171108 Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget. * 1 Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke.
VG171107 Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget. * 1 Derfor fremmet SV i dag et nytt forslag som skal rett til votering.
SA171105 Rekrutteringsproblemene forklares med at yrket de senere årene har blitt langt mer tidkrevende , og derav mindre attraktivt særlig for yngre leger.
SA171105 Det var lagt til 12 minutter, blant annet på grunn av en tidkrevende skade på Watford-keeper Heurelho Gomes.
BT171105 Det var lagt til 12 minutter, blant annet på grunn av en tidkrevende skade på Watford-keeper Heurelho Gomes.
AP171105 Det var lagt til 12 minutter, blant annet på grunn av en tidkrevende skade på Watford-keeper Heurelho Gomes.
AA171105 Det var lagt til 12 minutter, blant annet på grunn av en tidkrevende skade på Watford-keeper Heurelho Gomes.
DN171103 Denne jobben er enormt omfattende og tidkrevende , men straks vi fikk mandatet på plass har det vært rask fremdrift i prosjektet, sier Solvik-Olsen.
VG171101 Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget. * 1 Derfor vil SV fremme et nytt forslag som kjøres rett til votering.
DB171101 Lisensen skal være svært tidkrevende og dyr å skaffe seg, og det er kun forretninger i godkjente næringsbygg som i det hele tatt er kvalifisert for å få lisens.
DA171101 Det har vært vanskelig å skaffe til veie gjenstander, så det har vært et tidkrevende arbeid for Thorkildsen og hans medarbeidere.
AP171031 - På grunn av mange nominasjoner fra flere land er det en del tidkrevende arbeid som skal utføres av bedømmelseskomiteene.
AP171030 Dyrere, vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart ¶
AP171030 Dette har gjort det dyrere, vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang.
AP171030 Dessverre har Statistisk sentralbyrå gjort det vanskeligere, mer tidkrevende og mer uforutsigbart for forskere å få tilgang til data.
DB171029 Ulendt terreng skal gjøre letearbeidet vanskelig og tidkrevende .
DB171029 Ulendt terreng gjorde letearbeidet vanskelig og tidkrevende .
AP171029 Metoden gjør at de unngår tidkrevende prosesser.
DN171027 Renovasjon og oppgradering er mer tidkrevende for kommunen enn for private aktører på grunn av saksbehandlingstid.
DB171026 Mennesker har den tidkrevende egenskapen at de er individer, ikke en ensartet flokk.
DB171025 - Heidi Weng mener at hun får sovet for dårlig her og at dagene blir for tidkrevende .
DA171024 Hvert enkelt ark som skulle tas vare på, måtte støvsuges, noe som var tidkrevende .
AP171024 Hvert enkelt ark som skulle tas vare på, måtte støvsuges, noe som var tidkrevende .
BT171023 Det vil være både tidkrevende og komplisert å begrense trafikken gjennom sentrum, men det betyr ikke at ambisjonsnivået skal senkes.
AP171023 - Kjøp av selv mindre eiendommer er ofte tidkrevende prosesser i kommunen.
AP171023 - Kjøp av selv mindre eiendommer er ofte tidkrevende prosesser i kommunen.
DB171022 En som derimot har funnet en billigere løsning, som muligens er mer tidkrevende , er den norske bloggeren Karolina Maria Griciute ( 21 ).
SA171016 i Haugesund oppnår mer med dialog og tillit til elevene, enn med tidkrevende føringer av fravær og anmerkninger.
DB171014 Å se seg selv i speilet og lage ny politikk er slitsomt og tidkrevende .
DA171013 Politiet jobber fortsatt med å gå gjennom overvåkingsvideoer, og dette arbeidet er tidkrevende .
DB171012 På denne bakgrunnen blir en reform av Grunnloven vanskelig og tidkrevende .
AP171012 Dette er vanskelig og tidkrevende arbeid.
DB171011 Det gjør at det vil være svært tidkrevende for astronauter i nærheten av Mars å be Jorden om hjelp, og de vil i praksis måtte klare seg på egenhånd.
AP171011 Det er tidkrevende arbeid, som å restaurere et maleri, sier han.
VG171010 - Hvert eneste steg i denne prosessen, fra oppheving til erstatning, vil involvere mye tidkrevende juss.
VG171009 - Jeg har opplevd saken veldig uryddig og tidkrevende .
NL171003 Alternative og ytterlige tidkrevende kommunale utredninger om ny lokalisering dersom politikerne blir enige, spør du meg.
VG171002 Politiet i Las Vegas har uttalt at identifiseringen av ofrene vil være en lang og tidkrevende prosess, ifølge nyhetsbyrået AP.
SA171001 | Altfor tidkrevende å reise kollektivt ¶
SA171001 Her er noen eksempler som viser hvor tidkrevende det er å reise kollektivt dersom en reiser andre ruter enn mellom Sandnes og Stavanger og de nærmeste områdene rundt.
SA170927 - Det er altfor kostnadskrevende og tidkrevende å sende folk dit med tanke på all treningen de trenger.
SA170927 Poenget med en tunnel på Mekjarvik er at så mange som mulig kan øve i tilstrekkelig grad uten at det blir for tidkrevende og kostbart.
DB170927 Å SPILLE singelplater er tidkrevende , men gir lønn for strevet.
DA170927 Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forklarer Eli Grimsby.
AP170927 I tillegg er redusert spiring i akset en tidkrevende egenskap å foredle for, fordi de kritiske værforholdene ikke opptrer hvert år.
AP170927 - Maria Romøren mener sykehjemmene må få ressurser for å gjøre denne oppgaven som kan være tidkrevende .
VG170926 Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.
AP170926 Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.
DA170925 Før kornet kunne forlate havna med hest eller bil, måtte det fylles i sekker, noe som var både tungvint og tidkrevende .
DB170922 Det vil forutsette tidkrevende manuelle operasjoner.
VG170921 Arbeidet er tidkrevende , og er ventet å foregå til utpå dagen torsdag lokal tid.
SA170921 - Jeg forstår naturligvis at enkelte saker er svært tidkrevende å etterforske.
DB170916 Det vil forutsette tidkrevende manuelle operasjoner.
SA170911 Det er ikke vanskelig, men kan kanskje oppfattes som litt tidkrevende .
DB170911 På spørsmål om hva som er årsaken til den tidkrevende prosessen, trekker Lohne fram at fangene på Guantanamo ikke behandles som vanlige tiltalte.
AP170911 Det er ikke vanskelig, men kan kanskje oppfattes som litt tidkrevende .
DA170909 Arbeidet med å sikre og forsterke kulverten er både komplisert og tidkrevende .
DA170908 - Det høres tidkrevende ut ?
AP170905 I en SINTEF-undersøkelse mener mer enn halvparten av de spurte bedriftene at useriøse aktører slipper unna fordi det er tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere dem.
AP170905 - I dag er det svært tidkrevende for arrangører å slåss mot kommunens byråkrati, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, som blant annet drifter Ekeberg Idrettshall.
DB170903 - Det har vært en svært omfattende og tidkrevende etterforskning, med en rekke avhør av de fornærmede og personer med nær kjennskap til familien, samt slekt og helsepersonell.
AP170903 - Det har vært en svært omfattende og tidkrevende etterforskning, med en rekke avhør av de fornærmede og personer med nær kjennskap til familien, samt slekt og helsepersonell.
DN170830 Men dette er mer tidkrevende jakt enn det som finnes ute på åkrene også nært tettbebygde strøk.
AA170828 Ekteparet Quist fra Haugesund er blitt levende symboler for den tidkrevende kampen mange kreftpasienter og deres pårørende må føre mot et tungrodd helsebyråkrati.
DN170826 Pruting er ikke tidkrevende og kan gi svært god timebetaling, mener Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.
DN170826 - Pruting kan gi svært god timelønn, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, som understreker at det slett ikke er vanskelig eller tidkrevende .
DA170826 - Søren tar vare på meg når jeg er i Danmark, sier han om båndet som ble knyttet under den tidkrevende innspillingen av TV-serien « 1864 » i Praha.
AA170826 Det blir både dyrt og tidkrevende .
DB170824 Det er verken vanskelig eller tidkrevende å finne ut hvem som har unnlatt å betale for parkeringen, og mange land følger derfor opp boten gjennom en vanlig innkrevingsprosess.
NL170823 Slike omorganiseringer er gjerne tunge og tidkrevende og sliter svært på personalet.
AP170821 Halvparten av bedriftene svarte at de mente useriøse aktører slipper unna, og at de mest problematiske og tidkrevende bedriftene systematisk blir unngått.
AA170821 Dette er etter min mening et alternativ, men blir både dyrt og tidkrevende i forhold til å beholde dagens modell.
AP170819 Noen syns det er tidkrevende å måtte levere og hente barna, og foretrekker derfor å bli hjemme med dem.
AA170819 - Dette er et veldig tidkrevende arbeid, legger han til.
AA170819 - Dette er et veldig tidkrevende arbeid, legger han til.
DB170818 Hittil i år har vi redusert blant annet salt i hele 90 av våre egne produkter, men dette er et tidkrevende arbeid og vi har ikke rukket en gjennomgang av alle produktene ennå.
DB170812 Slikt vil fort spre seg til de nærmeste bøkene og gjøre stor skade, som det vil være dyrt og tidkrevende å utbedre.
DN170804 ¶ På den annen side er det dessverre svært vanskelig og tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere at utenlandske sjåfører virkelig får utbetalt allmenngjort lønnssats i hjemlandet, skriver forfatteren.
SA170731 Gjør vi dette, slipper vi så ofte å ta den store ryddesjauen eller den tidkrevende rengjøringen, sier renholdsekspert Else Liv Hagesæther.
DB170731 Jeg er redd prosessen i EFPA vil bli mer tidkrevende .
BT170731 Gjør vi dette, slipper vi så ofte å ta den store ryddesjauen eller den tidkrevende rengjøringen, sier renholdsekspert Else Liv Hagesæther.
AP170731 Gjør vi dette, slipper vi så ofte å ta den store ryddesjauen eller den tidkrevende rengjøringen, sier renholdsekspert Else Liv Hagesæther.
DA170730 Jeg er klar over vanskene som har vært knyttet til å samkjøre helse og politi, og har en viss forståelse for at de har tenkt at dette kan være tidkrevende .
DB170724 Tidkrevende forberedelser ¶
DB170724 I starten av februar startet det som har blitt en tidkrevende kamp for filmstjerna.
DB170721 I mellomtiden må britene som har jobben og hverdagslivet sitt i London, flytte lenger og lenger ut av byen, og belage seg på mer og mer tidkrevende pendlerruter.
VG170714 - Men det er mer tidkrevende ettersom man hele tiden må teste ut en rekke forskjellige VPNer for å finne ut hvilke som fortsatt fungerer, og hvilke som har blitt blokkert.
SA170713 Velg gode råvarer og lag mesteparten av det lite tidkrevende tilbehøret kvelden før, så kan du nyte tiden sammen med gjestene dine i stedet for på kjøkkenet.
SA170713 Oppskriftene er alle enkle og lite tidkrevende .
BT170713 Velg gode råvarer og lag mesteparten av det lite tidkrevende tilbehøret kvelden før, så kan du nyte tiden sammen med gjestene dine i stedet for på kjøkkenet.
BT170713 Oppskriftene er alle enkle og lite tidkrevende .
AP170713 Velg gode råvarer og lag mesteparten av det lite tidkrevende tilbehøret kvelden før, så kan du nyte tiden sammen med gjestene dine i stedet for på kjøkkenet.
AP170713 Oppskriftene er alle enkle og lite tidkrevende .
AA170713 Velg gode råvarer og lag mesteparten av det lite tidkrevende tilbehøret kvelden før, så kan du nyte tiden sammen med gjestene dine i stedet for på kjøkkenet.
AA170713 Oppskriftene er alle enkle og lite tidkrevende .
VG170711 Det er veldig tidkrevende arbeid, konstaterer Ytterbøl.
AA170711 Den forvirringen er det ofte tidkrevende å rydde seg ut av.
DB170709 Og det var en tidkrevende jobb.
AP170707 - Regjeringen har sagt at det er tidkrevende at partene er med.
AP170630 Disse registrene er tilgjengelig for analyse i dag, men forskningsmiljøer som ønsker tilgang har fortalt oss at de ofte opplever systemet som tungvint og tidkrevende , som « en evig runddans ».
VG170625 Til tross for tidkrevende arbeid fra to regjeringsoppnevnte tidstyvutvalg, opplever ikke skolelederne noen reduksjon i tidsbruk på rapportering og dokumentasjon.
VG170625 Samtidig vet vi at mange tidstyver er lokale, unødvendige møter og tidkrevende HMS-rutiner er blant disse », skriver skolestatsråden i en epost til VG.
NL170623 Tillitsbyggingen har vært tidkrevende .
DB170622 Et annet tidkrevende arbeid i etterforskningen er forsøket på å finne interessante spor i teletrafikken i området.
DB170622 Steele i spissen ikke lyktes i å få Cosby dømt, roste han juryens innsats i den tidkrevende drøftingen.
DB170621 Kulturrådet forklarer det med at det er for tidkrevende å gi individuelle svar.
VG170617 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) mener NAV har brukt altfor lang tid på å tilpasse skjemaene sine, og fikk i et møte beskjed om at det var komplisert og tidkrevende å endre skjemaene, og at perspektivet var fram mot 2019.
DB170617 Selv om han uttrykte skuffelse over at saken ble annullert, skrøt han av juryens innsats i den tidkrevende drøftingen.
DB170616 Jeg måtte forklare dem at dette er mye mer tidkrevende enn som så, sier han.
SA170614 Altså ikke som i dag hvor man i de fleste sammenhenger kun levere inn et skriftlig produkt som gjennomgår en plagieringskontroll og deretter den velkjente og tidkrevende prosessen kalt retting - en prosess som henger igjen fra den tiden hvor elevene ble vurdert ut fra kunnskapsmål, og ikke som i dag ut fra kompetansemål.
DB170613 I alle disse vervene er kravene så omfattende og tidkrevende at presidentene uansett må ha rause styrehonorar.
AP170612 De legger frem mange positive aspekter med det, men meddeler også at dette er tidkrevende å gjennomføre.
AP170612 De legger frem mange positive aspekter med det, men meddeler også at dette er tidkrevende å gjennomføre.
FV170608 Normalt er det svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i menneskerettighetsdomstolen.
DB170608 Selv om samarbeidet med World Chess Events har vært utmerket, har arbeidet med å få på plass nødvendig finansiering vist seg veldig tidkrevende .
DA170608 Det er normalt svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i Menneskerettighetsdomstolen.
AA170608 Det er normalt svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i Menneskerettighetsdomstolen.
AA170608 Normalt er det svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i menneskerettighetsdomstolen.
AA170608 Det er normalt svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i Menneskerettighetsdomstolen.
NL170606 Der levde hver avdeling sine egne liv, skjermet for innsyn og krav fra skiftende rådmenn og ordførere, som jo måtte ta geriatriheisen ned fra tredje og busse ( ikke veldig effektivt ), bile ( ofte ), gå ( tidkrevende , tungt og lite effektivt ), om de skulle ha møte med bygartneren, idrett- og kultur eller hvilken avdeling det nå var som holdt til på Stakkevollveien, i Fredrik Langes gate, på Mellomveien eller andre stede
DA170601 - Det har vært vanskelig å skaffe til veie gjenstander, så det har vært tidkrevende , medgir Thorkildsen, som legger til at gjenstandene de har fått, kjøpt eller deponert er på høyde med museumsgjenstander ute i Europa.
AA170531 Sakene er tidkrevende og fører gjerne til en omfattende etterforskning over flere land.
AA170531 Da skal saken deres gjennom en tidkrevende behandling.
BT170530 Å være partner er en tidkrevende affære, og det er sjelden plass til to av dem i én familie.
AP170529 Hvitsnippforbrytelser har ofte internasjonale forgreninger, og dette er en type kriminalitet som er svært ressurs- og tidkrevende å etterforske.
VG170527 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid.
SA170527 Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende , ikke minst hvis du har en komplisert hage.
SA170527 Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende , ikke minst hvis du har en komplisert hage.i ¶
BT170527 Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende , ikke minst hvis du har en komplisert hage.
AP170527 For gjenværende fastleger og annet personell er det tidkrevende å sette nye vikarer inn i tjenestene.
AP170527 Arbeidet med å sette opp avgrensningskabler kan være komplisert og tidkrevende , ikke minst hvis du har en komplisert hage.
AP170526 Uten vind ville avstanden til toppen tatt 40 minutter å gå, men nå vet hun at den kraftige motvinden vil gjøre turen langt mer tidkrevende .
DB170524 Haugen forteller til Dagbladet at det hele ikke var så tidkrevende som det kanskje ser ut som.
FV170523 Distriktssjef i Postnord i Kristiansand, Jon Erik Sundt, sier at godsfrakt på bane har blitt altfor tidkrevende .
SA170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende , sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
FV170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende , sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
BT170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende , sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
AP170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende , sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
DB170518 ( Dagbladet ) : Latviske Eugene Romanovsky har laget en litt spesiell, og veldig tidkrevende bruktbilannonse.
AA170516 - Vi går nå gjennom dette materialet, noe som er tidkrevende , sier Høyer.
VG170515 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid.
AP170515 Derfor er det tidkrevende å få skannet alle, selv om vi jobber så raskt vi kan, sier Arnøy.
AA170515 Åstedsarbeid og berging av de to fartøyene blir tidkrevende , og riksvei 7 blir stengt utover kvelden.
VG170514 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid.
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid.
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid.
SA170510 Tidsdifferansen på å lade til 80 og 100 prosent er ganske stor, man må ha tidkrevende « finlading » for å toppe hver enkelt battericelle, mens det opp til 80 prosent bare pøses på.
AP170510 Tidsdifferansen på å lade til 80 og 100 prosent er ganske stor, man må ha tidkrevende « finlading » for å toppe hver enkelt battericelle, mens det opp til 80 prosent bare pøses på.
DB170509 Opphevelsen av redegjørelsesplikten, som i dag overvåkes av ombudet med klageadgang til nemnda, begrunnes i et ønske om å redusere tidkrevende og byråkratiserende pålegg rettet mot arbeidslivet : « Departementet forutsetter at arbeidsgiver selv ønsker å drive likestillingsarbeid ».
AA170509 Han kan ikke si hvor lang tid etterforskningen vil ta, men opplyser at økonomiske straffesaker erfaringsmessig er tidkrevende å etterforske.
AP170507 Men ifølge flere bredbåndsaktører er det en møysommelig, dyr og tidkrevende prosess å få tillatelse av hver enkelt kommune til å grave for å legge fibernett. 30.000 kr for å behandle søknad ¶
AP170507 Det tregeste bredbåndet koster mest ¶ - Tidkrevende og tungvint ¶
AP170507 Det er en tidkrevende og tungvint prosess, sier Christensen.
AP170507 Men ifølge flere bredbåndsaktører er det en møysommelig, dyr og tidkrevende prosess å få tillatelse av hver enkelt kommune til å grave for å legge fibernett. 30.000 kr for å behandle søknad ¶
AP170507 Det tregeste bredbåndet koster mest ¶ - Tidkrevende og tungvint ¶
AP170507 Det er en tidkrevende og tungvint prosess, sier Christensen.
AP170507 Men ifølge flere bredbåndsaktører er det en møysommelig, dyr og tidkrevende prosess å få tillatelse av hver enkelt kommune til å grave for å legge fibernett. 30.000 kr for å behandle søknad ¶
AP170507 Det tregeste bredbåndet koster mest ¶ - Tidkrevende og tungvint ¶
AP170507 Det er en tidkrevende og tungvint prosess, sier Christensen.
AP170505 Listhaug sier ektemannens støtte har vært helt avgjørende for at hun har kunnet ha en så tidkrevende jobb som hun har i dag samtidig som hun har tre små barn.
SA170502 I motsetning til en bedrift som har bunnlinjen som mål og mening, er en kommune forpliktet til å spille med åpne kort, om det er aldri så slitsomt og tidkrevende .
AA170502 At det dessuten er en tidkrevende læringsprosess, vet alle som har forsøkt.
DA170431 Du trenger ikke tenke på utbeining, kraftkoking, tidkrevende garnityrer eller jålete pynt.
BT170426 En slik byutvikling er kostbar - og tidkrevende .
DN170424 - Dette er den verste typen vær vi kan få, for det er null grader og tung snø som er tidkrevende å rydde bort, sa Gurli Ulverud i Avinor til NTB mandag ettermiddag.
DA170424 - Dette er den verste typen vær vi kan få, for det er null grader og tung snø som er tidkrevende å rydde bort, sa Gurli Ulverud i Avinor til NTB mandag ettermiddag.
DA170417 - Dersom bryggerier skal bli pålagt å ha salgsbevilling i hver enkelt kommune i landet, blir det vanskelig og svært tidkrevende .
DB170416 Det er tidkrevende å drifte over 150 salonger og å ha ansvar for over 1000 medarbeidere.
DB170414 Mer enn ni måneder etter forsvinningen driver dansk politi fortsatt en storstilt etterforskning, der særlig registrering av mobiltrafikken i området er et tidkrevende puslespill.
DB170413 Med andre ord : Tidkrevende lesing, om du ikke gjør som oss : ¶
DN170406 Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.
DB170406 Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.
DB170406 Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.
BT170406 Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.
AP170406 Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.
DB170405 Det er en kostbar og tidkrevende prosess, og praksis viser at svært få saker bringes inn for domstolene.
AA170405 Det er tidkrevende saker, hvor gjerningspersonen ofte har greid å svindle til seg mye penger.
VG170404 * 1 Redusert fysisk form : Elever med lang skoleskyss er som gruppe i dårligere fysisk form enn elever uten- eller med kort- og lite tidkrevende skoleskyss.
DA170404 - Å bygge opp systemet har vært tidkrevende .
DA170404 Som teknikk er tegning tidkrevende og prisnivået følger deretter, men det forhindret ikke at Mallings utstilling hos Galleri Haaken var utsolgt allerede åpningskvelden.
VG170403 Etterforskningen, som fikk kallenavnet « Operasjon Kinder », var tidkrevende - men siden før jul i fjor har politiet pågrepet minst 36 personer i den alvorlige straffesaken.
DA170402 Svært tidkrevende
DA170402 De synes ikke det er noe som har vært spesielt utfordrende i prosessen, men er enige om at det har vært tidkrevende .
DA170402 - Å selge en bolig er langt mer tidkrevende enn folk flest tror, sier Birkeland.
AA170401 Det blir tidkrevende å vaske opp, sier Ketil Lysheim, enhetsleder for enhet eiendom som drifter kommunale bygg i Steinkjer kommune.
FV170327 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
SA170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
BT170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
AP170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
SA170324 Han legger ikke skjul på at prosjektet er tidkrevende , og at det medfører et visst press.
AP170324 Han legger ikke skjul på at prosjektet er tidkrevende , og at det medfører et visst press.
VG170320 Fortvil ikke - det trenger ikke å være så tidkrevende .
DA170316 Det er en veldig tidkrevende prosess å skrive musikk, så når jeg føler at jeg har godt nok materiale til å gi ut et album så kommer det !
AP170315 Det ble svært tidkrevende og kostbart.
SA170313 Men så ble det fortalt at sønnen måtte jobbe deltid fordi dette var så tidkrevende .
AP170310 - Det er vår plikt og vårt ansvar å gjennomføre de endringene vi mener bør gjøres, sier han og gir uttrykk for at det ville vært feil å vente til etter valget fordi ny inndeling vil medføre stor og tidkrevende omstilling en del steder.
DB170307 I tillegg til de mer tidkrevende graveprosjektene, er det avgjørende for Dagbladet å være god på den løpende time-for time, minutt-for-minutt-journalistikken.
DB170307 I tillegg til de mer tidkrevende graveprosjektene er det avgjørende for Dagbladet å være gode på « den løpende journalistikken ».
SA170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
BT170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
AP170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
AA170304 Det ble mye klatring og tidkrevende manøvre i høyden.
AA170304 Tidkrevende byggeprosess ¶
DB170302 Det er tidkrevende , og sesongplanen til de fleste rytterne er krevende nok i seg selv.
AP170302 - Idretten krever ressurssterke foreldre som både har økonomiske ressurser og kapasitet til å la barna drive med tidkrevende idrett.
BT170301 Det er tidkrevende , vanskelige og kostbare etterforskninger.
BT170301 Det er tidkrevende , vanskelige og kostbare etterforskninger.
VG170228 - Vi er privilegerte som jobber i en avis som har ressurser til å la oss jobbe med et så tidkrevende prosjekt.
AP170228 Men å endre fylkesgrensene som valgkrets til Stortinget, er en mye mer tidkrevende prosess. 6.
AP170228 Men som sagt : Det er tidkrevende .
DB170227 Blant de mest prestisjetunge merkene er dette en tidkrevende jobb som må gjøres for hånd, og arbeidet er i seg selv en håndverkskunst det kan kreve mange år for å mestre.
AA170227 Du skal også lete lenge etter komplekse og tidkrevende prologer eller på andre måter kjedsomme måter å « lære » deg spillet.
DN170226 Alt dette er både tidkrevende og ressurskrevende oppgaver som krever kapital, sier Johannessen til Smaalenenes Avis.
AA170226 Alt dette er både tidkrevende og ressurskrevende oppgaver som krever kapital, sier Johannessen til Fredriksstad Blad.
DB170224 Det er tidkrevende å ta kollektivtransport til området.
BT170224 - Det er en tidkrevende og omfattende etterforskning.
DA170222 Det blir for tidkrevende .
VG170221 Foss beskriver arbeidet med avgraderingen av rapporten som « tidkrevende og vanskelig ».
DB170219 Dagens utklassingsseier forteller at det er usikkert om noen i det hele tatt makter å bli med på tempoet hennes, men vær klar over at løypa i Otepää var spesielt hard og tidkrevende .
DA170216 Men det er utrolig tidkrevende .
DA170216 Tidkrevende
VG170214 Men å skaffe ID-papirer kan være en tidkrevende prosess, og så langt har de enslige mindreårige måttet vente i mottakene.
AA170214 - Hvorfor kalte Helleland inn til en kostnads- og tidkrevende audition hvor hver region skal bruke tid på å reise til Oslo for å danse for ministeren ?
DB170213 Men mine kilder i utvalget forteller at de fikk beskjed under besøket at modellen er kostbar, tidkrevende og har levert høyst blandede resultater i et noe lengre perspektiv.
DA170213 tar tid : - Det er tidkrevende å reparere natur, sier Arnodd Håpnes.
DB170212 Erdogan og Yıldırım sier nettopp at det vil bli mye mer « effektivt » når man slipper regjeringsforhandlinger og tidkrevende forlik i Parlamentet.
DB170211 En oppgradering av kjøkkenet kan være dyrt og tidkrevende , men det skal ikke mye til for å gi kjøkkenet en ny vår.
VG170209 Dette kan høres byråkratisk ut, men skal vi få med oss hele verden på en ny og bindende avtale, må vi gjennom slike trinnvise og tidkrevende prosesser.
SA170209 Frustrerende nok er det hele et tidkrevende arbeid.
DN170209 Den tidligere borgermesteren i London sa allerede i 2015 at han av patriotiske grunner ville levere inn det ene passet sitt, men det viste seg at å avstå fra amerikansk statsborgerskap er en tidkrevende prosess.
DN170209 Å navigere mellom shippingbransjens mange mellomledd, speditørene, har vært en tidkrevende og kostbar affære.
DB170209 Det er tidkrevende å gå igjennom argumenter for hvorfor dette er en dårlig idé, men jeg skal forsøke å se om forkjemperne for skolepenger har kommet med noen fornuftige argumenter som støtter opp under deres forslag.
BT170207 I vår makelighet ønsker vi oss både egg, ferdige kyllingfileter og bryststykker - å koke og renske en høne er for brysomt og tidkrevende .
DB170206 Har Thom Brownes tidkrevende plagg plass i vårt « fast fashion»-samfunn ?
SA170203 - Jobben i seg selv har vært tidkrevende og det er like mye en livsstil som en jobb.
AP170203 - Jobben i seg selv har vært tidkrevende og det er like mye en livsstil som en jobb.
DB170202 Da bestemte de seg for å melde seg ut, men det ble en mer kostbar og tidkrevende affære enn de hadde ventet seg.
AP170202 Mens de tidkrevende , kroniske, vanskelige problemstillingene skvises ut ?
AP170202 Det vil også komme pasienter med sammensatte, tidkrevende problemer til gode.
BT170201 Politiet uttalte i fjor at etterforskningen av saken har vært tidkrevende og vanskelig.
BT170201 Russiske visumpraksis er streng, komplisert og tidkrevende , noe som gjør at det kan gå lang tid å få visum.
AP170201 Russiske visumpraksis er streng, komplisert og tidkrevende , noe som gjør at det kan gå lang tid å få visum.
AP170201 Russiske visumpraksis er streng, komplisert og tidkrevende , noe som gjør at det kan gå lang tid å få visum.
AP170201 Russiske visumpraksis er streng, komplisert og tidkrevende , noe som gjør at det kan gå lang tid å få visum.
DB170128 I dag må mange studenter, særlig de som tar et mindre profesjonsrettet studium, selv finne ut av hvordan de kan tilpasse det de lærer til jobben de skal fylle, ofte gjennom tidkrevende prøving og feiling.
VG170127 - Vi er heldig som jobber i en avis som har ressurser til å la oss jobbe med et så tidkrevende prosjekt, sier Åsebø.
DB170120 MED rundt 1 000 navn på de ulike listene som ble brukt i svindelen fra 2011 til 2015, var det et tidkrevende arbeid.
SA170118 - Utvalgsmedlemmene bor og arbeider i fire ulike land, og det er et tidkrevende arbeid å analysere, vurdere og nedtegne informasjonen når vi nå skal besvare vårt mandat.
AP170118 - Utvalgsmedlemmene bor og arbeider i fire ulike land, og det er et tidkrevende arbeid å analysere, vurdere og nedtegne informasjonen når vi nå skal besvare vårt mandat.
DB170115 Jeg er over min nostalgiske fase nå, og jeg klarer å akseptere med en viss stolthet igjen at jeg også har endt opp som en slags rapper, siden det er noe jeg får til å funke, mens piano og avansert teori ble for tidkrevende og avansert for meg.
SA170112 Politiet vil samtidig understreke at etterforskningen vil bli tidkrevende og at gjenopptakelsen ikke betyr at vi venter et snarlig gjennombrudd, sier Berge.
FV170112 Politiet vil samtidig understreke at etterforskningen vil bli tidkrevende og at gjenopptakelsen ikke betyr at vi venter et snarlig gjennombrudd, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Lars Ole Berge.
AP170110 Dessuten ga nesten 20.000 opp den tidkrevende søknadsprosessen og forsøkte å komme seg inn ulovlig.
BT170109 En innovasjonsprosess er både tidkrevende og kostbar, og får man ikke kjedene med på konseptet, kan det fort bli en dyr affære.
BT170109 En innovasjonsprosess er både tidkrevende og kostbar, og får man ikke kjedene med på konseptet, kan det fort bli en dyr affære.
DB170108 Han understreker at han ikke har sett rapporten fra Finanstilsynets undersøkelse, men sier han antar at noe av grunnen til den lave gjennomføringsgraden kan skyldes tidkrevende systemendringer.
DB170103 Arbeidet med å varsle den utenlandske mannens pårørende var ressurs- og tidkrevende , derfor ville ikke politiet bekrefte dødsfallet før flere timer etter ulykken.
VG161221 Det har vist seg tidkrevende og vanskelig å gjenopprette tilliten.
SA161129 TIDKREVENDE : Heidi Husbys pepperkakehus har tatt lang tid å lage ¶
FV161129 TIDKREVENDE : Heidi Husbys pepperkakehus har tatt lang tid å lage ¶
AA161129 Foto : Privat ¶ TIDKREVENDE : Heidi Husbys pepperkakehus har tatt lang tid å lage Foto : Privat ¶
SA161121 Han mener kabel-TV-selskapene er vel vitende om dynamikken i boligsammenslutninger, og spekulerer i at reforhandlinger er tidkrevende arbeid for styrene.
AP161121 Han mener kabel-TV-selskapene er vel vitende om dynamikken i boligsammenslutninger, og spekulerer i at reforhandlinger er tidkrevende arbeid for styrene.
AP161120 - Men mange kan ofte være tidkrevende å dokumentere og undersøke.
AP160708 GRAFISK : Sjablongen kan sprayes raskt, men forarbeidet med utforming av idé og utskjæring kan være tidkrevende .
AA160708 GRAFISK : Sjablongen kan sprayes raskt, men forarbeidet med utforming av idé og utskjæring kan være tidkrevende .
AP160619 Arbeidet med finansiering er svært tidkrevende , både når det gjelder offentlige og private midler (...
AP160606 Det har vært tidkrevende forhandlinger.
AP160606 Her er det duket for harde og tidkrevende omkamper.
AP160509 Jeg har ingen sekretær til å gjøre slike ting, jeg må gjøre det selv, og det blir rett og slett for tidkrevende .
AP160428 Men å endre fylkesgrensene som valgkrets til Stortinget, er en mye mer tidkrevende prosess. 5.
AP160425 Å etablere en ny organisasjon er kostbart, tidkrevende og juridisk komplisert.
AP160405 Å undersøke slike « falske positive » treff legger beslag på store ressurser, det er tidkrevende og vanskelig.
AP160404 Fordi skatteparadisene ofte er langt unna, kan det både være praktisk vanskelig og tidkrevende å besøke dem.
AP160328 Jobben med å motvirke rekruttering til så destruktive bevegelser er sammensatt og tidkrevende .
AP160308 Jeg tror at for menn som meg, som har en spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona, skriver Abid Raja.
AP160308 Det er mulig jeg tar feil, men jeg tror at for menn som meg, som haren spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona.
AP160308 Jeg tror at for menn som meg, som har en spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona, skriver Abid Raja.
AP160301 * Teltløsningen kan erstatte bruk av nødinnkvartering på hoteller og campingplasser mens UDI arbeider med å etablere mer tidkrevende , permanente løsninger.
AP160229 Saksbehandling både på norsk og russisk side kan være tidkrevende arbeid, skriver PU i en epost til Dagsavisen.
SA160226 Ettersom det kan være tidkrevende å skrive et velformulert klagebrev, spesielthvis du ikke kjenner til fagspråket og alle de rare fremmedordene, tar programmetseg av denne jobben.
AP160226 Ettersom det kan være tidkrevende å skrive et velformulert klagebrev, spesielthvis du ikke kjenner til fagspråket og alle de rare fremmedordene, tar programmetseg av denne jobben.
AP160215 Dette er, ifølge Anne Sofie Durkis i bymiljøetaten, både omfattende og tidkrevende .
AP160215 Dette er, ifølge Anne Sofie Durkis i bymiljøetaten, både omfattende og tidkrevende .
AP160206 Så det er en tidkrevende prosess, men hos oss har den gitt resultater.
AP160206 - Trenger ikke nødvendigvis 5 i snitt for å bli en god lege ¶ Tidkrevende prosess ¶
AP160130 Det er dyrt og tidkrevende .
AP160118 Derfor har vi fått uavhengige instanser til å måle opp butikkarealene, og vi sørger for å henge målebrevene synlig for publikum slik at vi skal unngå tidkrevende anmeldelser, sier Lykke som sier at anmeldelsen ikke i det hele tatt vil rokke ved Bunnpris' strategi med å holde søndagsåpent der det er mulig og marked for det.
AP160118 Derfor har vi fått uavhengige instanser til å måle opp butikkarealene, og vi sørger for å henge målebrevene synlig for publikum slik at vi skal unngå tidkrevende anmeldelser, sier Lykke som sier at anmeldelsen ikke i det hele tatt vil rokke ved Bunnpris' strategi med å holde søndagsåpent der det er mulig og marked for det.
DA160115 Kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland viste til at det da måtte bli en helt og tidkrevende runde med nabovarsler, høringer og nye vedtak.
AP160114 Dette, sier han, er en både tidkrevende og kostbar løsning, men kan ikke annet ennå følge pålegget : ¶
AP160114 Dette, sier han, er en både tidkrevende og kostbar løsning, men kan ikke annet ennå følge pålegget : ¶
SA160104 Da får du både blanke vinduer, og slipper loen fra kluten, men det er litt tidkrevende .
FV160104 Da får du både blanke vinduer, og slipper loen fra kluten, men det er litt tidkrevende .
BT160104 Da får du både blanke vinduer, og slipper loen fra kluten, men det er litt tidkrevende .
AP160104 Da får du både blanke vinduer, og slipper loen fra kluten, men det er litt tidkrevende .
AP160104> Da får du både blanke vinduer, og slipper loen fra kluten, men det er litt tidkrevende .