VG171215 Selv om EUs ferske uttalelse understreker at man har noen retningslinjer på plass her, gjenstår det at partene forhandler seg ferdige om disse brennbare temaene .
SA171215 Hennes argumenter for å ta ut Jærlinga er at veien blir 8,5 kilomter lengre, den er dårligere i forhold til temaene naturmangfold, kulturmiljø, naturresurser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv.
VG171214 Doping var et av temaene som kom opp.
SA171214 De tre største temaene denne uka : ¶
DB171214 Temaene har blant annet vært kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, frihetsberøvelse og « hjemsending » av barn til foreldrenes opprinnelsesland for å hindre integrering ( endog på koranskoler ).
AP171214 De tre største temaene denne uka : ¶
AA171214 De tre største temaene denne uka : ¶
SA171213 Jervs ambisjoner og Kristoffer Ajer er også blant temaene .
FV171213 Jervs ambisjoner og Kristoffer Ajer er også blant temaene .
AP171213 Asyl- og flyktningpolitikken er et av de mest splittende temaene i norsk politikk.
AP171213 Jervs ambisjoner og Kristoffer Ajer er også blant temaene .
BT171212 Statsråden har derfor varslet at koordinering og arbeidsdeling mellom institusjoner med humanistiske fag vil være et av temaene under møtet mellom kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolerektorene over nyttår.
DB171211 Proteksjonisme, fri flyt av arbeid og kapital, handel og globalisering, er plutselig seilt opp som et av de viktigste temaene i vestlig politikk.
DA171209 Vi er opptatt av mange av de samme temaene som blir tatt opp i filmen : Arrangert ekteskap og sosial kontroll, sier Iram Haq.
VG171208 Da var navnebyttet ett av temaene .
VG171208 NÅ BRAKER DET LØS : Den snart avsluttede fase 1 i Brexit-forhandlingene er egentlig bare et grunnarbeid, før britenes Theresa May og EUs Jean-Claude Juncker kan begynne diskusjonen om de store temaene .
SA171207 Men vi snakker også om Ranheim-opprykket, hvor ett av temaene etterpå ble Sogndal-trener Eirik Bakkes utblåsing.
AP171207 Men vi snakker også om Ranheim-opprykket, hvor ett av temaene etterpå ble Sogndal-trener Eirik Bakkes utblåsing.
AA171207 Men vi snakker også om Ranheim-opprykket, hvor ett av temaene etterpå ble Sogndal-trener Eirik Bakkes utblåsing.
DB171205 Det har vært kjent at et av temaene som skulle tas opp på møtets første dag, var om Russland skal få delta i OL i Pyeongchang eller ei.
DB171204 Selv om temaene kretser rundt samlivsbrudd og lengsel, blir låtene hans aldri tunge og ugjennomtrengelige.
AA171204 Temaene var å vise mot til å bry seg for å motvirke mobbing, blant annet i sosiale medier og viktigheten av å inkludere alle - enten det er et fotballag eller en klasse.
AA171204 Kursene er skrevet på en lettfattelig måte og er rikt illustrert med bilder og tegnimger som gjør det enkelt å tilegne seg basiskunnskaper i de utvalgte temaene », skriver DNT i en pressemelding.
VG171203 Og nå er problematikken rundt den fremtidige grensen mellom Irland og Nord-Irland et av de mest betente temaene i brexitforhandlingene, sier professor i moderne europeisk historie ved NTNU, Kristian Steinnes, til VG.
DB171201 Kanskje et annet språk enn det fagmiljøene og offentligheten bruker om disse temaene .
DA171130 Temaene må være i tida, og relevante.
AP171129 Temaene er mange og kontekstene kompliserte : Koloniseringen av Nordland, selskapet Ny Jords arbeid med å fremme nydyrking i landet, utvandringen til Amerika, kvinnens plass i hjemmet, debatten om mødre som dreper sine barn, og bakteppet er den store krigen i Europa og revolusjonen i Russland.
AP171129 Er du på Facebook, kommer det antakelig ikke som noen overraskelse at det er saker innenfor disse temaene som vekker det største engasjementet : ¶
VG171128 Såkalt galaktisk diplomati er også ett av temaene .
DN171127 Dessuten at både barne-, ungdoms- og videregående skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning i disse temaene .
AP171127 To av de vanskeligste temaene skal ha vært innvandring og nedbygging av den tyske kullindustrien for å kutte utslippene av klimagasser.
DB171124 TV 2 skriver at én av temaene dronningen skal lære mer om i Ghana, er slavetida.
VG171122 - Jeg kan bekrefte at møtet fant sted og at ett av temaene i møtet var endringene i forskningsavdelingen.
SA171122 Det hvite hus opplyste tirsdag kveld at Syria, Iran, Nord-Korea, Afghanistan og Ukraina var blant temaene som ble diskutert.
SA171122 Det blir tre samlinger i året der temaene er : Hva er leder- og trenerrollen.
AP171122 Kuttene i støtten til DVB var ikke blant temaene i intervjuet.
AP171122 Det blir tre samlinger i året der temaene er : Hva er leder- og trenerrollen.
AA171122 Det blir tre samlinger i året der temaene er : Hva er leder- og trenerrollen.
SA171121 Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene , heter det i en pressemelding fra organisasjonene.
SA171121 Blant temaene er ordbruk i garderoben, om utvikling av spillere - og også om hvordan det er å spille 200 kamper uten å bli tatt av banen én eneste gang.
DB171121 Der er blant annet det å trappe ned på karrieren ett av temaene .
AP171121 Blant temaene er ordbruk i garderoben, om utvikling av spillere - og også om hvordan det er å spille 200 kamper uten å bli tatt av banen én eneste gang.
AA171121 Et av temaene det er uenighet om er forslaget om å innføre en lærernorm i skolen.
VG171119 Han ville ha temaene for intervjuet på forhånd.
DB171119 Under samtalen rundt kjøkkenbordet hjemme hos Kåre Willochs datter kommenterer hovedpersonen selv stadig temaene vi snakker om.
DA171119 - De viktige temaene denne dagen setter søkelyset på, som menns helse, selvmordsraten blant menn og dårlige skoleresultater hos gutter i skolen, er alvorlige saker som må løses.
DA171119 - De viktige temaene denne dagen setter søkelyset på, som menns helse, selvmordsraten blant menn og dårlige skoleresultater hos gutter i skolen, er alvorlige saker som må løses.
VG171118 Jeg hadde selv også flere møter med Ragnhild Harbo og juristen hvor mulig politianmeldelse var blant temaene . » - Ville saken blitt håndtert annerledes i dag ?
AP171118 Jeg hadde selv også flere møter med Ragnhild Harbo og juristen hvor mulig politianmeldelse var blant temaene . » - Ville saken blitt håndtert annerledes i dag ?
NL171116 Da fikk jeg igjen oppleve hyggen det er å kjøre inn på den ihjelbeitede Finnmarksvidden, Et av temaene jeg tok opp da jeg var i Kautokeino og Karasjok, var rovdyrerstatning.
DA171116 Han kommer til konferansen for å snakke om negativ sosial kontroll, og et av temaene han ønsker å ta opp, er norske barn med somalisk bakgrunn som sendes til koranskoler i Somalia på såkalt « kulturrehabilitering ».
DA171115 Partene må enes om disse temaene : ¶
DB171114 Der er blant annet det å trappe ned på karrieren ett av temaene .
AP171114 Bildenes kompliserte forhold til sannheten og virkeligheten har lenge vært et av de viktigste temaene i kunsten.
SA171113 Temaene var : ¶ om noen av SSBs regnemodeller skulle forbli i forskningsavdelingen eller om de skulle flyttes ut til statistikkavdelingen ¶ om hvilke personer som skulle ha ansvaret for å utvikle og drifte to av modellene ¶ kriteriene for å bestemme hvem av de SSB-ansatte som skulle bli værende i forskning
AP171113 Faren for en atomkonflikt med Nord-Korea var et av temaene som presidentene ikke fikk tid til å snakke om, selv om det betegnes som den kanskje farligste saken i verden nå.
AP171113 Temaene var : ¶ om noen av SSBs regnemodeller skulle forbli i forskningsavdelingen eller om de skulle flyttes ut til statistikkavdelingen ¶ om hvilke personer som skulle ha ansvaret for å utvikle og drifte to av modellene ¶ kriteriene for å bestemme hvem av de SSB-ansatte som skulle bli værende i forskning
VG171110 - Kommer han til å ta opp temaene islam eller homofili ?
NL171110 Samtidig spenner temaene i Nordnorsk debatt vidt.
NL171110 Et av temaene de skal diskutere er NRK.
DB171110 Før det ble klart at de to presidentene ikke skal møtes var Syria og Nord-Korea blant de mest aktuelle temaene for møte.
AP171110 Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene.
AP171110 Kina er følgelig et av de aller mest følsomme temaene i Vietnam i dag.
VG171109 « Styret konstaterer at forskning er et av temaene som vil bli behandlet i statistikklovutvalget.
DN171109 Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene.
AP171109 Både Viking og Burchnall trender på mikrobloggtjenesten, det vil si at de er noen av de mest diskuterte temaene blant brukerne.
DN171108 Modellen er satt opp til å fange opp de 80 mest omtalte temaene som til enhver tid viser seg å ha relevans for den økonomiske aktiviteten.
DN171108 - Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som trekker indeksen opp i oktober, et vil si « IT, « teknologi » og « oppstartsbedrifter ».
DN171108 Ett av temaene på sakslisten er uttalelsen Gunnar Bjørkavåg ga i fredagens utgave av DN.
BT171108 Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene.
VG171107 Temaene for møtet var : ¶ * 1 Orientering om foreliggende retningslinjer ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder på nettet. * 1 Eventuelt behov for endrete retningslinjer, og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten. * 1 Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som a
SA171106 - Det er viktig med åpenhet om disse temaene .
NL171106 Profilgruppa er med på å sette agendaen gjennom de temaene som tas opp og de innlederne som blir invitert.
DA171106 - Alle disse vanskelige temaene som er tabubelagte.
VG171105 Sammen med serien følger veiledningshefter som skal støtte lærere og andre slik at de kan følge opp temaene i filmene.
VG171104 Som forskeren Erling Holmøy, som har jobbet mye med disse temaene .
VG171102 Identitet er et av de eksistensielle temaene som Heidi Sævareid utforsker i romanen « Bruddlinjer ».
NL171102 Disse store temaene ble blant annet diskutert på Industrikonferansen i Bodø i slutten av september, men selv om ulike utfordringer for fremtiden ble belyst, var det få som konkretiserte hvordan vi på best mulig måte kan utnytte mulighetsrommet og skape endringen vi trenger.
DA171102 Eventyrenes kraft er hvordan de tar opp de store temaene - ondskap, kjærlighet, hat - for barn.
AP171102 Nord-Korea og nye handelsavtaler blir de to sentrale temaene når Trump, som har med seg en delegasjon på rundt 40 næringslivsledere, møter Kinas mektigste.
AP171102 Det er blant temaene som går igjen når bydelen Grønland i Oslo omtales i mediene.
AP171102 Som en betydelig mottager av offentlig støtte, og som en svært sentral forvalter og utgiver av det frie ord, ville bokbransjen ved større grad av åpenhet også bidra til et mer interessant offentlig ordskifte om disse viktige temaene .
VG171101 Det skandaløse Justin Bieber-besøket er blant temaene .
AP171101 Disse to temaene står også høyt når velgerne rangerer viktige saker.
VG171031 Visepresident i Facebook Colin Stretch sier til komiteen at det kan virke som at målet har vært å skape splittelse rundt disse temaene .
DN171031 Direktekjøp uten budrunder, innleide konsulenter og manglende bruk av forkjøpsrett er blant temaene som politikerne nå vil ha svar på.
DN171031 Alle temaene er inkludert i den omfattende granskningen som nå utføres av Deloitte.
AA171031 Sjefredaktør Kirsti Husby mener det var riktig av avisen å omtale temaene som er brakt frem i artiklene som er klaget inn.
AA171031 Disse temaene er synliggjort gjennom historien til fire kvinner der tre av dem ble dronninger.
BT171029 Rådgiverne har flerkulturell utdanning med spisskompetanse i temaene negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.
DA171028 - I Skandinavia har de temaene jeg tar opp stått på agendaen lenge, og det gjør det også lettere nå gjennom til de som vil høre.
AP171026 Samfunnsdebattanten har selv klare meninger om temaene .
AP171026 » Erik Bye er ikke her til å forsvare seg, men i en ellers imponerende fortelling der vi virkelig føler at Bakke gjennom Bye gir oss et litt friskere blikk på verden, farer han altså litt for mye med harelabb over det som skulle vise seg å bli ett av de mest omtalte temaene denne mediehøsten.
AP171026 Økland har skrevet temaene som delvis kan gjenfinnes i tidligere prosjekter.
NL171025 Dette startet med arbeiderrettigheter og miljø, og dyrevelferd seiler opp blant de temaene etisk bevisste forbrukere verden over bryr seg mest om.
VG171023 Sosial dumping var et av temaene EU-president Jean-Claude Juncker reiste i sin årstale til EU-parlamentet i september.
VG171021 Åpenheten rundt ekteskapsbruddet er et av temaene i den oppdaterte kongebiografien « Kongen.
VG171021 President Donald Trump plan om å bygge en mur mot Mexico var et av de virkelig sentrale temaene i valgkampen hans i fjor.
DB171020 Kirsebom er for øvrig bokaktuell i disse dager, med « Vendela : Alt jeg ikke har fortalt », der historien om faren er blant temaene .
VG171019 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
SA171019 De amerikanske storbyene - som sliter med disse temaene enda - har noen hundre års erfaring, og de har kommet lenger.
AP171018 Likeledes har heller ikke internasjonalt ledende akademikere og konsulenter enkle fasitsvar på disse temaene . 3.
SA171017 Hvordan Henriksen huskes som spiller, hvor han vant fem seriegull men også pådro seg 29 gule kort og fikk tilnavnet « Rambo », og hvordan han lurte journalistene trill rundt kvelden før « Mirakelet på Mestalla », er to av temaene i denne ukens « Rasmus&Saga ».
AP171017 Hvordan Henriksen huskes som spiller, hvor han vant fem seriegull men også pådro seg 29 gule kort og fikk tilnavnet « Rambo », og hvordan han lurte journalistene trill rundt kvelden før « Mirakelet på Mestalla », er to av temaene i denne ukens « Rasmus&Saga ».
SA171016 Disse temaene rører noe ved meg, sier Vibeche Grødum ( 39 ) mens hun forsøker å holde tilbake den ivrige Border collie-valpen med det passende navnet, Scott.
DB171016 Det er ennå ikke slått fast om hans forsvinning var avgjørende for soldatenes skader, men dette er blant temaene som skal opp i rettssaken mot den norskættede soldaten, skriver BBC.
AP171016 Disse temaene rører noe ved meg, sier Vibeche Grødum ( 39 ) mens hun forsøker å holde tilbake den ivrige Border collie-valpen med det passende navnet, Scott.
DA171014 - Jeg velger ikke de temaene jeg skriver om, jeg bare skriver.
AP171014 Dét er temaene i romanen Pornomania, skrevet av politimann Eirik Husby Sæther.
AA171014 Nå som temaene igjen er aktualisert gjennom blant annet ferske tall fra Ungdata, lurer jeg på om undervisningsopplegget blir brukt ?
VG171013 Utenforskap og identitet er blant temaene det dykkes i her, på såpass usentimentalt vis at det kan friste å sitere hele sangtekster.
DB171013 Han bekrefter at et av temaene som ble diskutert, var hvordan man best kunne kvitte seg med et lik.
AA171013 Han bekrefter at et av temaene som ble diskutert, var hvordan man best kunne kvitte seg med et lik.
SA171012 Starts vikarierende assistenttrener gjester Fotballradioen, der turbulente dager i Start er et av temaene .
FV171012 Starts vikarierende assistenttrener gjester Fotballradioen, der turbulente dager i Start er et av temaene .
AA171012 De viktigste temaene for disse samtalene er rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU, Storbritannias bidrag til EUs budsjetter og reglene som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.
DB171010 Kjærlighet er et av de store temaene 37-åringen skriver om, og han avslører blant annet at han vurderte å sterilisere seg etter sin andre skilsmisse, fra kona Maria Elvegård Riise.
VG171009 Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro ¶
DB171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.
DA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.
DA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.
AA171009 I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.
DB171008 Det legges derfor opp til en dialog med grunneierne foran neste tursesong der den aktuelle steinen er blant temaene .
VG171006 Rasisme, flyktninger, mobbing og unges deling av bilder i sosiale medier er blant de høyaktuelle temaene hun skriver engasjert og innsiktsfullt om.
DB171005 Har kommentert disse temaene hyppig de siste ukene og skrev kronikk nylig i Aftenposten.
DB171005 - Overraskende ¶ - Temaene som Kazuo Ishiguro er mest assosiert med, er minne, tid og selvbedrag, heter det på Nobelprisens offisielle Twitter-konto.
DA171004 Det blir gøy å løfte blikket litt og jobbe med de virkelig store temaene , sier Marthinsen til Dagsavisen.
DB171002 Dette er en hersketeknikk for at man ikke skal ta opp disse temaene .
DA171001 Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
AA171001 Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
DB170930 Innvandring og miljø har de siste to stortingsvalgene blitt blant de viktigste temaene som avgjør velgernes partivalg.
DB170930 I år var innvandrings- og asylpolitikk helt i toppen, for første gang nummer tre av temaene som bestemte hvilken stemmeseddel som endte i urnen.
DB170930 For de største partiene kan umulig være tydelige på de nye temaene som er i ferd med å bli blant de aller viktigste for velgerne.
AP170930 - Det viser at skolen ikke klarer å fange opp de viktigste temaene .
SA170929 Denne helga bidrar hun og Ida Alstad på et seminar i Trondheim for unge idrettsjenter i regi av Sunn Idrett der kosthold er et av temaene .
NL170929 Retten til selvbestemmelse er et av temaene det undervises i.
AP170929 Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
AP170929 Denne helga bidrar hun og Ida Alstad på et seminar i Trondheim for unge idrettsjenter i regi av Sunn Idrett der kosthold er et av temaene .
AA170929 Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
DA170926 På flere av temaene har vi dessuten hentet inn ulik eksperthjelp.
DA170926 - Jeg håper vi gir et nyansert bilde på de ulike temaene som vi tar opp.
AP170926 Begge disse temaene ble da også tatt opp, men i praksis var seansen, ifølge APs anonyme kilder, en 90 minutters pensumleksjon i USAs innflytelse og tilstedeværelse i verden - « American Power 101 ».
VG170925 Professor Renate Köcher ved Allensbach-instituttet påpeker at AfD gjorde et oppsving mot slutten av valgkampen fordi temaene fra 2015 - innvandring og integrering - plutselig igjen ble aktualisert i mediene, men påpeker at mobilisering i sosiale medier trolig også spilte en betydelig rolle.
SA170925 Sykkel-VM, måltørke og hannibal Lecter er blant temaene i Ballspark-podkasten.
SA170925 Sivert Heltne Nilsen er blant dem som blir gransket nøye, og både spissenes måltørke og etterdønningene etter sykkel-VM er blant temaene som tas opp.
AP170925 Men det er helt sikkert at bøkene sjelden egner seg som kosestund, og de fungerer best for lesere som er forberedt på de temaene som tas opp.
AP170925 Sykkel-VM, måltørke og hannibal Lecter er blant temaene i Ballspark-podkasten.
AP170925 Sivert Heltne Nilsen er blant dem som blir gransket nøye, og både spissenes måltørke og etterdønningene etter sykkel-VM er blant temaene som tas opp.
VG170924 « Vi burde snakke om disse temaene , men å bruke et humoristisk intervju mellom ektefolk og å vri det for å forevige sladder, er uansvarlig ».
DB170923 Der er klassifisering blant temaene .
DA170923 I den nye romanen « Ministeriet for den høyeste lykke », hennes første på tjue år, skriver hun om alle disse temaene , og enda flere til, i skjønnlitterær form.
VG170921 På temaet hvordan « Skam », på grunn av temaene serien tar opp, på mange måter ble livbøyen i folks liv, forteller Josefine hvordan hun opplevde å spille inn historien der Noora blir utsatt for overgrep.
DB170920 Foran 129 statsoverhoder brukte Trump anledningen til å skryte av hvor bra det har gått med USA siden han ble valgt til president, før han penset inn på temaene det var knyttet mest spenning til : Nord-Korea og Iran, og det Trump omtaler som « kjeltringstater ».
SA170919 Dette er noen av temaene vi kommer innom : ¶
DB170919 Han gikk på talerstolen litt over klokka 16, og startet rolig med å ønske velkommen til hans fødeby New York, før han penset inn på temaene det var knyttet mest spenning til : ¶
DB170919 Vi skal være i front på alle de temaene som gjelder arbeidslivet vårt, sier han.
BT170919 Dette er noen av temaene vi kommer innom : ¶
AP170919 Dette er noen av temaene vi kommer innom : ¶
VG170918 Dette var et av de andre temaene dommer Kim Heger boret mye i under rettssaken.
AP170918 Spørsmålet om hvordan man skal unngå krig i området vil være blant de største temaene under FN-uken.
AA170918 Helse, utdanning, klima og flyktninger er blant temaene når kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker Etiopia.
VG170917 I juni 2017 hadde olje- og energiminister Terje Søviknes samtaler med kinesiske myndigheter der CO₂-håndtering var blant temaene .
VG170917 Dette var også et av temaene under forsvarets prosedyre.
VG170916 Lawrence ble også intervjuet av E ! om sin nye film, og et av temaene er barn.
DB170916 Klima var blant temaene velgerne oppgir som deres viktigste saker, og for første gang oppsto det en reell debatt mellom politikere i alle partier om framtida til norsk oljepolitikk.
DB170915 På OL-samlingen til Olympiatoppen i mai, var tidsakklimatisering et av temaene .
SA170914 Men mange av temaene i Hegerbergs landslagskritikk viste seg å gå igjen i spillernes EM-evaluering som ble lagt frem denne uken.
DB170914 Blant temaene var IOCs behandling av den russiske dopingskandalen.
DA170914 Eggdonasjon er et av temaene som flere av Aps fylkesledere gjerne får igjennom.
DA170914 Eggdonasjon er et av temaene som flere av Aps fylkesledere gjerne får igjennom.
BT170914 Men mange av temaene i Hegerbergs landslagskritikk viste seg å gå igjen i spillernes EM-evaluering som ble lagt frem denne uken.
AP170914 Men mange av temaene i Hegerbergs landslagskritikk viste seg å gå igjen i spillernes EM-evaluering som ble lagt frem denne uken.
AA170914 Etter møtet med May understreket Tillerson at USA og Storbritannia er helt på linje på de fleste temaene som ble drøftet.
VG170913 Regjeringsspørsmålet var et av temaene som ble diskutert.
AP170913 Sørger for at mediene skaffer seg bedre kunnskap om innvandring, islam og terror - som er noen av de viktigste temaene i vår tid. 2.
VG170912 VG kan presentere en tabbeliste der flere av temaene allerede ble løftet frem i Arbeiderpartiets sentralstyremøte tirsdag ettermiddag om hva som gikk galt.
SA170912 Hver tirsdag fremover kan du høre mer om disse temaene i vår nye podkast Sprekpodden.
DA170912 Men de kretser om de samme, litt banale, temaene : Subjektet er ingenting uten objekt ( er ).
BT170912 Hver tirsdag fremover kan du høre mer om disse temaene i vår nye podkast Sprekpodden.
AP170912 Dere ville kjent igjen mange av temaene , sier Støre.
AP170912 Hver tirsdag fremover kan du høre mer om disse temaene i vår nye podkast Sprekpodden.
DB170911 I denne velgerguiden har vi spurt alle partiene hva de mener om disse temaene .
AP170911 Oljeboring er blant temaene utenlandske medier skriver om i forbindelse med det norske stortingsvalget.
AP170911 Dette er ett av de viktigste temaene for Norges og Europas fremtid.
AP170911 Dette er ett av de viktigste temaene for Norges og Europas fremtid.
AP170910 Det er å håpe at politikerne vier temaene større interesse når den politiske hverdagen straks setter inn.
AA170910 Sangeren Therese Ulvan tolket samler som harmonerer med temaene Joralf ville snakke om : ¶
AP170909 Sosiale skiller og klimaendringer var blant temaene som gikk igjen i filmene i konkurransen.
AA170909 Sosiale skiller og klimaendringer var blant temaene som gikk igjen i filmene i konkurransen.
DB170908 Dette har til gjengjeld vært en av de store temaene i valgkampen, og den handler om mer enn klimakutt - den er også sentral i spørsmålet om næringsutvikling og sysselsetting i Norge framover.
AP170907 Et av de største og viktigste temaene er fraværende i valgkampen.
DN170906 Et av temaene i Shillers bok om bobler er en kollektiv angst for digitalisering i befolkningen, og at folk frykter for sin egen rolle og fremtid når verden stadig blir mer robotisert og digitalisert.
DB170906 Slår tilbake ¶ Temaene ble diskutert i helsedebatt i Dagbladets valgbod foran Stortinget onsdag, der Lysbakken møtte helseminister Bent Høie ( H ) og Frps eldregeneral Bård Hoksrud.
SA170905 Dette er bare noen av temaene vi skal ta opp.
DB170905 De nye tverrfaglige temaene er betimelige.
BT170905 Dette er bare noen av temaene vi skal ta opp.
AP170905 - De grønne temaene er ofte abstrakte og handler om langsiktige perspektiver.
AP170905 Dette er bare noen av temaene vi skal ta opp.
AA170905 Hvilke verdier som er viktige, og hvem som får ta del i velferden, er noen av temaene i debatten hvor innvandringsminister Sylvi Listhaugs politiske rådgiver og førstekandidat for Frp i Nord-Trøndelag, Espen Teigen, stiller.
SA170903 Et av de viktigste temaene var at alkohol-skandaler ikke ville tolereres.
FV170903 Et av de viktigste temaene var at alkohol-skandaler ikke ville tolereres.
DN170903 En konto i Panama, et hyttefelt i Nissedal og en fiktiv arv er blant temaene i straffesaken som skal opp for Oslo tingrett de neste fire ukene.
BT170903 Et av de viktigste temaene var at alkohol-skandaler ikke ville tolereres.
AP170903 Et av de viktigste temaene var at alkohol-skandaler ikke ville tolereres.
SA170902 Der var ett av temaene mulighetene for et tettere samarbeid med Rosenborg.
AP170901 Der var ett av temaene mulighetene for et tettere samarbeid med Rosenborg.
SA170831 Jan Åge Fjørtoft og Bertil Valderhaug gjester podkasten, og ett av temaene er Ada Hegerbergs nei til Norge.
DB170831 Men da valgkampen åpnet med partilederdebatt i Arendal, var disse temaene helt borte.
DA170831 Dette er noen av de betente temaene : Når skal bedriftene få lov til å forhandle uten fagforeninger ?
DA170831 Dette er de mest betente temaene : ¶
AP170831 Jan Åge Fjørtoft og Bertil Valderhaug gjester podkasten, og ett av temaene er Ada Hegerbergs nei til Norge.
AP170830 Han sier at blokkene i hovedsak er enige om de store temaene , som pengepolitikken og handlingsregelen.
AA170830 Han sier at blokkene i hovedsak er enige om de store temaene som pengepolitikken og handlingsregelen.
VG170829 Selv om temaene som kommer opp er interessante : Kvinners plass i fotballen ser vi - dessverre - fortsatt at må debatteres.
AP170829 Statsråden mener det ikke bør overraske noen at innvandring og integrering er blant temaene under « studieturen ».
VG170828 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
VG170828 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DN170828 Kommunestruktur, responstid i politiet, forsvar, asyl-, integrering- og innvandringspolitikk var blant de andre temaene Sp-lederen måtte svare på.
DB170828 ¶ UTENRIKSMINISTER : Amerikanske verdier var blant temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson ble intervjuet på tv-kanalen Fox News søndag.
DB170827 Men de beste filmatiseringene viser at man forstår at det er disse temaene som er de viktigste », skriver Breznican.
AP170827 Droneovervåking, øvelseskjøring og koding i skolen var noen av temaene som stakk av med semifinalebilletter i høstens innovasjonskonkurranse.
VG170826 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
NL170826 På et valgmøte i Tromsø forleden, arrangert av NHO og Nordlys, var reiseliv et av temaene .
AP170824 Temperaturen i debatten blir høyere når alle disse temaene sauses sammen.
AA170824 Både Adresseavisen og NRK Trøndelag har hatt flere saker på disse temaene de siste dagene, og disse vil nok også bli en del av debatten, tror Bjørgan.
DN170823 Skattenivå og sysselsetting er blant de store økonomiske temaene i årets valgkamp.
AA170823 Skattenivå og sysselsetting er blant de store økonomiske temaene i årets valgkamp.
AA170823 Han sier at blokkene i hovedsak er enige om de store temaene som pengepolitikken og handlingsregelen.
SA170822 Therese Johaugs-dommen selvsagt ett av temaene i sesongens første podcast.
DA170822 Er det vanskelig å snakke om disse temaene uten å være ( parti )politisk ?
AP170822 Therese Johaugs-dommen selvsagt ett av temaene i sesongens første podcast.
VG170821 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170819 Men i en valgkamp som er usedvanlig tett, kunne det vært interessant om de store partiene tok mot til seg og forsøkte å mobilisere på de to store, politisk underkommuniserte temaene i Norge : klimatrusselen og velferdsstatens framtid når oljeinntektene forsvinner og antallet eldre øker.
DA170819 - Jeg går jo selv på videregående og har hatt om de samme temaene som disse elevene, men har aldri gått ut for å oppleve noen safari.
DA170818 - Temaene som Rødt profilerer med stor tydelighet fram mot dette valget, nemlig sosial dumping og velferdsprofitører, gjør at vi går fram.
DB170817 Ett av temaene som CNN-ankeret Lemon repeterte under sendinga var presidentens svake historiekunnskaper og manglende kapasitet til å sette helgas hendelser i kontekst.
AA170817 Oppslutningen og partiprogrammet var blant temaene da KrF-leder Knut Arild Hareide gjestet Politisk valgkvarter i NRK torsdag.
AA170817 Oppslutningen og partiprogrammet var blant temaene da KrF-leder Knut Arild Hareide gjestet Politisk valgkvarter i NRK torsdag.
DB170816 Realiteten er likevel at det er grunnleggende politisk uenighet om mange av disse temaene , og at ingen norske partier har grunn til å slå seg selv på brystet i begeistring over hva de får til.
DB170816 ¶ SYND : Rapper Linda Vidala påpeker at King Skurk One har rappet om de samme temaene siden 2015, men at det er først nå det er blitt et problem.
DB170816 Han har rappet om de samme temaene siden 2015, men det er først nå dette er blitt et problem.
VG170815 Vi er uenige, og skal ikke gå mer inn på de to temaene .
VG170815 Barnefattigdom er et av temaene som står på dagsordenen under Arendalsuka, der Velferdsbarometeret legges fram onsdag.
VG170815 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170815 Don Rosa utvikler temaene med villskap, detaljrikdom og fortellerglede. | - Kim fikk raketter fra Ukraina ¶
DB170815 Noen av avbrytelsene fra programlederne er nødvendige for å fordele ordet, få framdrift i debatten og holde partilederne til temaene .
DA170815 Barnefattigdom er et av temaene som står på dagsordenen under Arendalsuka, der Velferdsbarometeret legges fram onsdag.
AA170815 Barnefattigdom er et av temaene som står på dagsordenen under Arendalsuka, der Velferdsbarometeret legges fram onsdag.
DB170814 Men finansministeren var påfallende usynlig i økonomidebatten, og maktet ikke å få eierskap til noen av temaene i den første delen av debatten.
DA170814 - For oss er alle disse temaene viktige, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Wang.
AA170814 Nettopp fordi den første timen av partilederdebatten i stor grad handlet om de store og nær sagt altomfattende temaene skatt og arbeid, gir det seg selv at det var de to store partiene på hver sin side av sentrum som dominerte i debatten.
VG170813 Utfordringen er å kunne debattere disse temaene på en frisk måte, uten å skape en så stor grad av skyttergravskrig at det vanskeliggjør det viktige integreringsarbeidet som skal fortsette i mange år fremover.
VG170812 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
AP170812 Skatt blir et av temaene når partilederne møtes til valgkampens første debatt i Arendal mandag kveld.
VG170811 - Mange av de viktige utviklingspolitiske temaene er berørt i Arbeiderpartiets program.
DB170811 Som samfunnsfaglærer prøver jeg etter beste evne å aktualisere temaene i faget.
DB170811 De vil dekke temaene hatefulle ytringer, antisemittisme, rasisme, diskriminering av minoriteter og udemokratiske holdninger.
VG170810 Et av temaene som har vært på dagsordenen den siste tida, er å opprette egne asylsentre i Libya for å hindre at folk tar den farlige ferden over havet.
DB170809 Temaene er økonomi, arbeid, skole, helse og omsorg.
DB170809 Det skjedde på tankesmien Civitas frokostmøte, og temaene var definert på forhånd : Økonomi, skole og utdanning og helse og omsorg.
DA170809 Men Dagsavisens kommentator slår fast at de to temaene allerede er på dagsorden.
DN170808 Vi fikk fram bare de temaene vi var uenige om og ikke hvor mye vi har fått til på borgerlig side.
AA170808 Vi fikk fram bare de temaene vi var uenige om og ikke hvor mye vi har fått til på borgerlig side.
VG170806 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DN170806 I etterkant av møtet sa Lavrov at sanksjonene og reaksjonene i etterkant var et temaene som ble drøftet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.
AP170806 I etterkant av møtet sa Lavrov at sanksjonene og reaksjonene i etterkant var et temaene som ble drøftet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.
DN170805 Hele 27 land møter, og nettopp Nord-Korea og landets rakettester er et av temaene som skal diskuteres.
DB170805 Og de har begge mye å tjene på at disse temaene ikke blir snakket om, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.
DB170803 , Trumps svigersønn Jared Kushner og tidligere valgkampsjef Paul Manafort hadde med en russisk advokat i fjor sommer, skal være et av temaene i Russland-etterforskningen.
DB170801 Hans typer var nattversjoner av westernfilmens ryttere, og temaene bevegde seg i samme landskap.
DB170731 de omfattende debattene rundt romanserien « Min kamp » og tv-programmet « Hjernevask » utviklet seg til nyanserte ordskifter om det norske samfunnet og hva disse prosjektene sier om tilstanden der, med utgangspunkt i tekster som gjør det samme som hva gode anmeldelser gjør : Analyserer innholdet og temaene , og stiller spørsmål om hva som e
VG170729 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DA170728 - I arbeidet med beredskapssenteret har vi hatt flere åpne møter med Oslo kommune, både med den sittende politiske ledelsen og den forrige, hvor den planlagte utbyggingen har vært blant temaene på dagsorden, sier Amundsen.
DB170727 Dette skal ha vært et av temaene som ble diskutert i et møte som fant sted mellom statsråden og barnevernet i Kristiansand den 26. juni i år.
DA170727 Dette skal ha vært et av temaene som ble diskutert i et møte som fant sted mellom statsråden og barnevernet i Kristiansand den 26. juni i år.
DN170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
AA170725 Menneskerettigheter, sikkerhet og migrasjon var blant temaene for et møte mellom EUs utenrikssjef Federica Mogherini og Egypts utenriksminister Sameh Shoukry.
AA170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
NL170724 Det er et ubehagelig faktum for mange at temaene omkring enkeltmenneskets valgfrihet har vært ført av Fremskrittspartiet.
DB170724 Men også disse temaene må kunne tåle dagslys og debatt, tett fulgt av respekt for at det kan finnes mange valg og mange måter å leve ansvarlige egne liv på.
VG170722 juli ikke ville bli en del av eksamen i 2012, ble det viktigere å rekke gjennom de temaene elevene faktisk ville bli testet i.
VG170721 juli ble ett av temaene da riksadvokat Tor-Aksel Busch gjestet podkasten til VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.
VG170721 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170718 - Når det kommer nye representanter som det gjør nå etter valget, så har Stortinget et introduksjonskurs for nye representanter, og da vil protokoll og kleskode vil være et av temaene .
VG170717 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
AA170717 De to bygningene var også et av temaene da presidentene Donald Trump og Vladimir Putin møttes under G20-møtet i Hamburg tidligere i måneden.
VG170711 Etter det første møtet mellom Trump og Putin fredag hevdet Putin at konflikten i Øst-Ukraina skal ha vært blant temaene som ble diskutert.
DB170710 Filmen er en overnaturlig thriller, hvor temaene kristendom, homofili og skyldfølelse står sentralt.
VG170709 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170709 I tillegg skriver han at sanksjonene mot Russland var et av temaene som ikke ble tatt opp på møtet.
VG170708 - Et av de veldig viktige temaene var klimaendringer.
VG170708 Han sier et av temaene vil være nye økonomiske verktøy som kan brukes for å hjelpe landene nå sine utslippsforpliktelser.
VG170708 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170708 De viktige temaene i år er klima, frihandel, terrorbekjempelse, migrasjon og utvikling.
AA170708 - Et av de veldig viktige temaene var klimaendringer.
VG170707 - Jeg tror det er viktig med variasjon i temaene , og sånn som « happy moments » som bare vokste ut av at jeg satt og viste at akkurat nå så har jeg det bra.
DB170707 De andre store temaene på møtet er terrorbekjempelse, migrasjon, helse og utvikling.
DB170707 Miljø er et av temaene som i forkant av G20-møtet ble sett på som et av de viktigste.
DB170707 SISTE : Russlands president Vladimir Putin har uttalt at Syria, Ukraina, nett-sikkerhet og kampen mot terror var temaene som ble diskutert i møtet med Donald Trump.
DB170706 - Menneskerettsspørsmål står ikke på dagsordenen på G20-møtet, men kan dukke opp når de andre temaene tas opp, kommenterte hun kort.
VG170705 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
AA170704 Handel og Nord-Korea er blant temaene som Kinas president Xi Jinping og hans russiske kollega Vladimir Putin skal diskutere i Moskva.
VG170703 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170629 På dagsorden sto USAs sikkerhets- og utenrikspolitikk, og blant temaene var NATO.
DB170629 På flere av temaene tror de europeiske landene det er lettere å få enighet.
DB170629 Trump mot frihandel ¶ Temaene når verdens mektigste ledere møtes i Hamburg i neste uke, er klima, handel, migrasjon og terror.
DB170629 Særlig på de to første temaene venter ekspertene bråk.
DB170629 En konfrontasjon mellom forbundskansler Angela Merkel og USAs president Donald Trump synes uunngåelig etter at Tyskland varslet at temaene for G20-møtet blir kimaendringer, frihandel, håndteringen av global migrasjon, skrev The Guardian mandag.
BT170629 ENDRINGER : Abort er et av temaene hvor dagens vestlendinger skiller seg vesentlig fra hva de gjorde for 36 år siden.
AP170629 Temaene i valgomaten skal helst være aktuelle og bør være forholdsvis lette å ta stilling til.
AP170629 Temaene i valgomaten skal helst være aktuelle og bør være forholdsvis lette å ta stilling til.
VG170628 Erna Solberg svarer Støre : - I min tid som statsminister er beredskap og samfunnssikkerhet et av temaene jeg har brukt mest tid på.
VG170628 Debatt Erna Solberg svarer Støre : - I min tid som statsminister er beredskap og samfunnssikkerhet et av temaene jeg har brukt mest tid på.
VG170627 Disse store temaene har blitt presentert med humor, varme og klokskap.
SA170626 Når en TV-serie som « Skam » tar opp disse temaene og problematiserer dem, gjør de virkelig noe revolusjonerende.
SA170626 Når en TV-serie som « Skam » tar opp disse temaene og problematiserer dem, gjør de virkelig noe revolusjonerende », skriver Aftenbladets faste gjestekommentator Namra Saleem.
DA170625 Statsministeren holder fast ved beskrivelsene som hun og justisministeren kom med under Stovner-besøket, der de mange bilbrannene i Oslos østlige bydeler var blant temaene .
AA170625 Statsministeren holder fast ved beskrivelsene som hun og justisministeren kom med under Stovner-besøket, der bilbrannene i Oslos østlige bydeler var blant temaene .
VG170622 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DB170622 Likevel er ikke dette noe vi gjør i hver utgave, sier Tveten og forteller at « Julia » varrierer temaene i bladene.
VG170621 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
DA170621 Blant temaene som ble diskutert var Sørenga-bassenget for funksjonshemmede, som Aftenposten i går fortalte at var veldig møkkete.
VG170620 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
VG170620 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
AA170620 Han ba begge sider sette til side " smerten og uenigheten fra fortiden ", men hadde ikke noen konkrete forslag om hvordan prosessen kunne drives fremover eller hvordan unngå temaene som har fått alt til å gå i stå tidligere.
NL170619 En av de mest interessante temaene er hvorfor utredningen har måttet forholde seg til « gamle » økonomiske rammer, når et flertall på Stortinget vil øke forsvarsbudsjettet opp til to prosent-målet.
DB170619 Hun mener en voldsom problematisering av religion ville ha overskygget de nære, mellommenskelige temaene serien er god på.
VG170618 * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen.
AA170618 Temaene er vårt fremtidige livsgrunnlag, genteknologi, fakta og fiksjon om klimaendringer og utforskning og bevaring av havet.
DA170615 I en tid der det bør være mer enn nok politikk for politikerne - enten temaene er konsekvenser for langtidsledige, utviklingen av sentrum, trangere tider for skolen eller miljøspørsmål - velger noen politikere å framstå med vrede fordi festivalgjengere bare får kjøpe to øl om gangen.
DN170613 Da Utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud tok ordet, gikk hun raskt inn i et av de mest brennbare temaene i saken ; hvorvidt det var riktig av Økokrim å tiltale selskapene og deres rådgivere for å ha brutt opplysningsplikten i ligningsloven.
AP170613 Temaene selvmord og psykiske lidelser er såpass tabubelagt at de som er utenforstående, blir redd for å si eller gjøre noe feil.
VG170612 Det er blant temaene som skal tas opp i løpet av årets konferanse.
AP170612 Ett av temaene blir situasjonen på Balkan, blant annet kommer den bosniske utenriksminister Igor Crnadak.
DN170611 Forslag til bedre mekanismer for forebygging, avdekking, kompetansebygging og objektsikring er blant de viktigste temaene i meldingen.
VG170609 Et av temaene i Mühleisens brevroman er at man som middelaldrende kvinne blir mer og mer usynlig, selv om en kvinne midt i livet er like vital som en mann midt i livet.
DB170609 Men han legger til at han ikke vil begrense seg til disse temaene .
DB170609 - Helgekommentaren har ofte tatt opp de virkelig tunge temaene , men selv om det er tungt gjør formen at budskapet når gjennom.
AA170609 Han deltok fredag på et ministermøte i Luxembourg der returpolitikk var ett av temaene .
VG170608 Det er på tide å snakke om de evige temaene . temaene.
VG170608 temaene .
SA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DN170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
AA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DB170607 « Jeg ønsket å skrive sanger som var forskjellige fra det noen hadde hørt før, og disse temaene var grunnleggende.
DB170607 Dylan sier at disse eviggyldige temaene jobbet seg inn i sangene, bevisst eller ubevisst.
AA170607 Som følge av terrorangrepene i London og Manchester er sikkerhetspolitikk blitt et av de heteste temaene forut for torsdagens parlamentsvalg.
NL170602 Den kommunale boligpolitikken overfor vanskeligstilte var ett av temaene som det ble satt søkelys på i denne serien.
AP170601 Dette handlet om de samme temaene som er brennbare i dag : ¶
NL170529 mai for et aldri så lite politisk comeback i et av de mest betente samepolitiske temaene .
AA170529 Temaet åpner opp for spørsmål som berører både de store samfunnsperspektivene og de nære og personlige temaene .
SA170528 Etter Manchester-angrepet har nasjonal sikkerhetspolitikk blitt ett av de viktigste temaene i valgkampen fram mot valget på nytt Parlament 8. juni.
DB170528 Et av de store temaene under årets filmfestival i Cannes har vært strømmegigantene Netflix og Amazons inntog i hovedkonkurransen, og spørsmålet om dette setter kinofilmen under press.
NL170527 Men vi har fremdeles en åpen invitasjon til et vanlig journalistisk intervju med både Jan Tore Sanner ( H ), Erna Solberg ( H ) og Per Willy Amundsen ( Frp ) om disse temaene .
AP170525 Islam og muslimer er et av de mest omtalte temaene i norske redaksjonelle medier, viser en medieanalyse utarbeidet av Retriever på oppdrag fra Fritt Ord.
DB170524 Trolig vil de to unngå temaene der de er diamentralt uenige, som flyktningpolitikk og klimapolitikk.
AP170524 - Messen er fundert på temaene muligheter, mobilitet og bærekraft, sier Al Bayat, og forteller hvordan halvparten av energien brukt under messen skal være fornybar.
AP170524 - Messen er fundert på temaene muligheter, mobilitet og bærekraft, sier Al Bayat, og forteller hvordan halvparten av energien brukt under messen skal være fornybar.
AA170524 TV-serien « Skam » og flyktningkrisen var blant temaene under onsdagens norskeksamen for avgangselevene i videregående skole.
DB170523 Byrdefordeling mellom USA og resten av alliansen og NATOs rolle i kampen mot terrorisme er temaene for møtet.
DA170523 Det skyldes blant annet at arven etter henne blir forvaltet på en god måte, og at temaene hun jobbet med aldri går ut på dato.
DA170523 De har fått laget en fin utstilling med en representativ presentasjon av de viktigste temaene i kunstnerskapet.
VG170522 Et forsvar mot populisme krever dessuten at man tar fatt i temaene innvandring og integrering.
BT170522 Hvis vi fortsetter å diskutere stråmannen, går de viktige temaene klar av debatt.
BT170522 Hvis vi fortsetter å diskutere den magre stråmannen, går de viktige temaene klar av debatt.
VG170519 Siden dette er en type offentlig prosess som ikke er underlagt offentlighet, kan ikke NIF gå dypere inn på de temaene som nå skal kartlegges og vurderes, heter det i pressemeldingen.
DN170519 Torsdag sa imidlertid Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari at de ikke hadde diskutert noen av temaene ennå.
DB170519 Torsdag sa imidlertid Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari at de ikke hadde diskutert noen av temaene ennå.
DB170519 Hoppet fram og tilbake etterhvert som temaene vekslet gjennom talen.
DA170519 Så skal jeg sortere dem, og presentere temaene for de byrådene som det enkelte forslag sorterer under, sier ordføreren til Dagsavisen.
DA170519 Tidligere tiders kolonialisme, som i våre dager antar helt andre former, er ett av temaene som behandles fra mange ulike innfallsvinkler.
AA170519 Torsdag sa imidlertid Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari at de ikke hadde diskutert noen av temaene ennå. ( ©NTB ) ¶
AA170519 Mulig kolonisering av andre planeter er ett av temaene under Starmus-festivalen i Trondheim 18.-23. juni.
SA170517 - Jeg ble overrasket over dette utspillet fra IOC da de presenterte en deklarasjon på akkurat de samme temaene som blir diskutert i de to arbeidsgruppene i WADA, ga Helleland tydelig uttrykk for.
BT170517 - Jeg ble overrasket over dette utspillet fra IOC da de presenterte en deklarasjon på akkurat de samme temaene som blir diskutert i de to arbeidsgruppene i WADA, ga Helleland tydelig uttrykk for.
AP170517 Et av temaene som alltid skaper debatt er spørsmålet om pengebevilgninger til politiske partier.
AP170517 - Jeg ble overrasket over dette utspillet fra IOC da de presenterte en deklarasjon på akkurat de samme temaene som blir diskutert i de to arbeidsgruppene i WADA, ga Helleland tydelig uttrykk for.
AA170517 - Jeg ble overrasket over dette utspillet fra IOC da de presenterte en deklarasjon på akkurat de samme temaene som blir diskutert i de to arbeidsgruppene i WADA, ga Helleland tydelig uttrykk for.
SA170516 Her er temaene som skal diskuteres ; ¶
AP170516 Her er temaene som skal diskuteres ; ¶
NL170515 Velger vi å samle å ta et felles løft om disse viktige temaene , er det vanskelig å tenke seg en bedre strategi enn en sannhetskommisjon, som man allerede har høstet noen erfaringer med i både Sør Afrika og Kanada.
AA170515 EU ventes å bli et av temaene i samtalene.
VG170514 Overgangsmarkedet var et av de viktigste temaene på Klopps pressekonferanse i forkant av søndagens nøkkelkamp mot West Ham.
VG170514 Derfor er jeg bekymret for at vi ikke får en åpen og reell debatt om et av de viktigste temaene i vår tid.
VG170514 Vi har hørt fra brukerne våre at « 13 reasons why » har åpnet opp dialogen mellom foreldre, tenåringer, skolen og apparatet knyttet til psykisk sykdom i hele verden, og vi håper serien fortsetter å være en katalysator for samtaler knyttet til disse viktige temaene ».
VG170514 Vi er nå i gang med å legge inn en ekstra veiledning før seriens første episode, for å forsikre oss om at seerne er klar over de vanskelige temaene serien berører.
AP170514 Alle disse tre temaene ble grundig diskutert på folkemøtet i Irvine, i tillegg til spørsmålet om immigrasjon. Én etter én stilte folk fra publikum seg opp foran mikrofonene for å formidle hvor rasende de er på Washington-politikerne generelt og på Mimi Walters spesielt.
VG170513 Hill skriver med satirisk brodd og vidd om disse temaene - rett og slett kostelig lesning.
AP170511 EØS-avtalen er blitt et av de store temaene for Landsorganisasjonens kongress, ikke så mye på talerstolen som i kulissene.
AP170511 EØS-avtalen er blitt et av de store temaene for Landsorganisasjonens kongress, ikke så mye på talerstolen som i kulissene.
VG170510 Et av temaene Lavrov gikk inn på var sanksjonene president Obama innførte like før han gikk av.
DA170510 Jeg håper kirken ser på dette som en mulighet til å delta i debatt rundt temaene vi tar opp, sier Eidsvåg, som ser på « Etterlyst : Jesus » som en slags forlengelse av sin konsertvirksomhet.
DA170510 Jeg håper kirken ser på dette som en mulighet til å delta i debatt rundt temaene vi tar opp, sier Eidsvåg, som ser på « Etterlyst : Jesus » som en slags forlengelse av sin konsertvirksomhet.
AA170510 Heldigvis er det mer vanlig å være åpen om disse temaene i dag enn for noen år siden.
AA170510 Vi håper at den fortsetter å være en katalysator for samtaler om disse viktige temaene , heter det i e-posten.
AA170510 - Fra starten har det vært advarsler i begynnelsen av de tre mest grafiske episodene, et ettershow som heter « bakgrunnene », som går dypere inn i noen av de vanskeligere temaene som er portrettert, og en nettside som hjelper personer med å finne lokale ressurser for hjelp til mental helse, skriver de blant annet.
AA170510 Olav, Martin og Jesus ¶ Temaene varier fra dypdykk i de spesielt aktuelle personene ( og symbolene ) Olav den hellige, Martin Luther og Jesus, og fra Syrias fremtid til årets festivaltema Idol.
AA170509 Vi nevner alltid Andøya blant de viktigste temaene , sammen med en styrking av landmakten med Hæren og Heimevernet, sier Slagsvold Vedum.
VG170505 I intervjuet med Aftenposten reflekterer kongen over sin fars holdninger til de samme temaene som han selv tok opp i talen.
BT170505 - Det er ikke veldig stor uenighet om de sentrale temaene .
AP170505 Innvandring og stoltheten over Norge er temaene hun bruker mest tid på i landsmøtetalen.
AA170505 - Det er ikke veldig stor uenighet om de sentrale temaene .
DN170504 - Vi vet at når vi kommer til kongressen, kommer det til å bli harde fronter og debatter rundt disse temaene .
AA170503 Også da var sikre soner blant temaene .
AA170503 Også da var sikre soner blant temaene .
VG170502 I tillegg til de tretten originale episodene, har Netflix produsert en ekstraepisode som tar for seg de sensitive temaene som serien omhandler.
DN170502 Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år.
DB170502 Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år.
DB170502 Krigen i Syria var et av temaene presidentene Donald Trump og Vladimir Putin snakket om over telefonen tirsdag.
DB170502 Undersøkelsen spenner over en tidsperiode fra 1999 til 2015, og en rekke av temaene som er tatt opp er innenfor områder som de senere årene er betydelig forbedret gjennom nytt regelverk og forbedret praksis, sier oberst Sven H.
BT170502 Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år.
BT170502 Krigen i Syria var et av temaene presidentene Donald Trump og Vladimir Putin snakket om over telefonen tirsdag.
BT170502 Krigen i Syria var et av temaene presidentene Donald Trump og Vladimir Putin snakket om i et telefonmøte som beskrives som svært vellykket.
BT170502 Samarbeid og vann var blant temaene statsminister Erna Solberg ( H ) la vekt på i talen da hun åpnet Folgefonnsenteret i Rosendal i Hardanger.
AP170502 Et av temaene blir trolig det kontroversielle « North Stream 2»-prosjektet, hvor tyske og russiske næringsinteresser vil bygge en ny gassledning fra Russland til Tyskland.
AA170502 Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år.
AA170502 Krigen i Syria var et av temaene presidentene Donald Trump og Vladimir Putin snakket om i et telefonmøte som beskrives som svært vellykket.
AA170430 Temaene er nemlig noe hun har jobbet med i fylkespolitikken gjennom mange år.
BT170429 Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse, mobbing, seksualitet, identitet, rus, og det å være et godt menneske.
DN170428 Nord-Korea var et av temaene under intervjuet med Reuters.
AP170428 Oppfølgingen av tiltakene er også blant temaene i rapporten, i tillegg til hvorvidt en trafikkulykke, som skjedde under transport av girkassen i 2015, kan kobles til utmattingsbruddet eller ei.
DA170427 Hun lover at disse temaene ikke er noe Senterpartiet lett forhandler bort dersom de kommer i regjering.
AA170427 Men det er ikke på disse ni temaene han er mest opptatt av.
SA170425 - Så lenge barn og unge ser og hører om kropp og vekt fra andre kanter, som skole, fritidsaktiviteter, sosiale medier, tv og film, er det viktig at de har trygge voksne de kan snakke med om disse temaene .
SA170425 - Så lenge barn og unge ser og hører om kropp og vekt fra andre kanter, som skole, fritidsaktiviteter, sosial medier, tv og film, er det viktig at de har trygge voksne de kan snakke med om disse temaene .
DB170425 Det er et av de sentrale temaene i rettssaken mot de to.
BT170425 - Så lenge barn og unge ser og hører om kropp og vekt fra andre kanter, som skole, fritidsaktiviteter, sosiale medier, tv og film, er det viktig at de har trygge voksne de kan snakke med om disse temaene .
AP170425 - Så lenge barn og unge ser og hører om kropp og vekt fra andre kanter, som skole, fritidsaktiviteter, sosial medier, tv og film, er det viktig at de har trygge voksne de kan snakke med om disse temaene .
SA170424 I begrunnelsen fra Fritt Ord heter det videre at Dag og Tid ofte går mot strømmen i temaene den tar opp, og undersøker andre saker enn mange andre medier.
AP170424 Velgerundersøkelser fra første valgomgang viser at økonomi og arbeidsledighet er de viktigste temaene for Macrons velgere, mens innvandring og terror er fullstendig dominerende blant dem som stemmer på Le Pen. 5.
AP170424 Velgerundersøkelser fra første valgomgang viser at økonomi og arbeidsledighet er de viktigste temaene for Macrons velgere, mens innvandring og terror er fullstendig dominerende blant dem som stemmer på Le Pen. 5.
AP170424 Humaniorameldingen fortjener mye ros for å åpne opp mange muligheter for fagmiljøene, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig.
AA170424 I begrunnelsen fra Fritt Ord heter det videre at Dag og Tid ofte går mot strømmen i temaene den tar opp, og undersøker andre saker enn mange andre medier.
AP170423 Hør ukens utgave av den politiske podkasten Aftenpodden her, der Arbeiderpartiets landsmøte er et av temaene . 7.
DA170422 Nedgangen kommer til tross for at flere av temaene Le Pen mobiliserer stemmer på, som innvandring, raseri mot globaliseringen og sikkerhet, har vært en del av valgkampen.
DN170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene , faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
DB170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene , faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
DA170421 Temaene er kjente - Oslo slik det var, venner og minner fra ungdomstid ( shoutout to Pop Spesial ! ) - men det er som om deLillos stadig snur på steiner fra fortida og finner nye ting å skrive om.
DA170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene , faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
AP170421 Grensene er de tabubelagte temaene som man ikke skal snakke så mye om.
AA170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene , faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
DA170420 - Få i gang en personlig refleksjon hos folk om de temaene dere snakker om.
DA170420 Tidligere år har temaene vært « Changes » i 2014, « Transition » i 2016 og altså « Innovate » i 2018.
VG170419 I sin landsmøtetale torsdag ettermiddag er den utviklingen i arbeidslivet ett av temaene som Ap-leder Støre trekker frem.
SA170419 Alexander Søderlund er ukens gjest i Rasmus&Saga, og der er vi innom alle de tre temaene nevnt over.
DA170419 Det er relasjonene mellom menneskene, Archies forhold til familie og venner og hans stadig mer desperate søken etter sex og kjærlighet som er de store temaene i boka.
AP170419 Alexander Søderlund er ukens gjest i Rasmus&Saga, og der er vi innom alle de tre temaene nevnt over.
SA170418 Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap, skriver Aftenposten. 1.
AP170418 Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap. 1.
AP170418 Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap. 1.
AP170418 Men alvorlighetsgraden rundt disse temaene , spesielt selvmord, er blitt undertrykket.
SA170415 De tospråklige samfunnskunnskapslærerne gjennomgår temaene i undervisningen, repeterer og forbereder kandidatene på prøven.
DB170414 - Jeg tror det blir mye engasjement rundt disse temaene , slik det pleier å være på Arbeiderpartiets landsmøte, sier Støre til NTB.
DB170413 Mens Donald Trump er kjent for sin til tider utbasunerende og direkte stil, la flere på sosiale medier merke til at Stoltenberg var godt forberedt på temaene og spørsmål fra pressen.
SA170412 Den amerikanske presidenten var på sin side intervjuet av TV-kanalen Fox News onsdag, hvor Russland og Syria var blant temaene .
DN170412 Dette blir et av de viktigste temaene når de to møtes.
DN170412 - De to viktigste temaene blir en mer rettferdig bidragsfordeling i alliansen, og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.
DB170412 Den amerikanske presidenten Donald Trump var på sin side intervjuet av TV-kanalen Fox News onsdag, hvor Russland og Syria var blant temaene .
BT170412 - De to viktigste temaene blir en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.
AP170412 På forhånd var det forventet at de to viktigste temaene i møtet mellom Stoltenberg og Trump ville være byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror.
AP170412 Han la til at Russland og NATO-landenes byrdefordeling var de to viktigste temaene på møtet.
AP170412 - De to viktigste temaene blir en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.
AA170412 - De to viktigste temaene blir en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.
AA170412 Dette blir et av de viktigste temaene når de to møtes.
AA170412 - De to viktigste temaene blir en mer rettferdig bidragsfordeling i alliansen, og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.
DA170411 Dette er en utstilling som åpner for refleksjon og ettertanke om noen av de temaene som er med på å forme oss som mennesker.
DB170410 Erna Solberg står fast ved at det var en riktig avgjørelse å ikke snakke om disse temaene .
AP170410 Uken før påske sendte TV-kanalen BFMTV reportasjer om at nettopp problemene i forstedene er blant de temaene som er glemt i denne valgkampen.
DA170409 Islam og angrep på politiske motstandere er de viktigste temaene på plakatveggen hos de unge i Nasjonal Front.
DA170409 Islam og angrep på politiske motstandere er de viktigste temaene på plakatveggen hos de unge i Nasjonal Front.
DB170408 Han har i ettertid ikke lagt skjul på at han var skuffet over utskiftiftingen, som er blant temaene han skriver om i selvbiografien « Bare gjør det.
AP170408 Et av de temaene som har foruroliget meg mest, og som uten tvil har fått en økende betydning de siste 30 årene, er bruken av vold fra ideologiske, politiske eller religiøse motiver.
DB170407 Hun vil ikke si når Norge vil kunne ta opp disse temaene med Kina.
DA170406 Temaene de to skal diskutere er ikke like hyggelige som rammene rundt begivenheten : Mens det vil blafre i palmer rundt de to statslederne på Donald Trumps strandsted i Florida, vil Trump og hans kinesiske kollega rette oppmerksomhet mot langt mer betente områder.
VG170405 Dermed øker den allerede spente stemningen i forkant av møtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jingping, hvor det er ventet at den pågående atomvåpen-trusselen fra Kim Jong-un blir et av de mest sentrale temaene .
DN170405 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid, sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
DA170405 Det er blitt sagt på både EU-siden og på britisk side at borgeres rettigheter er av de temaene som først vil behandles i forhandlingene, sier Lunde.
AP170405 De to største temaene for møtet blir trolig handel og trusselen fra Nord-Korea, der USA ønsker at Kina skal legge større press på nabolandet.
AP170405 De to største temaene for møtet blir trolig handel og trusselen fra Nord-Korea, der USA ønsker at Kina skal legge større press på nabolandet.
AA170405 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid, sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
SA170404 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid, sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
DN170401 Temaene går på bærekraft, delingsøkonomi, helse, ren energi og smarte byer og samfunn, havrommet inkludert maritimt, olje og gass, bioøkonomi, sjømat, entreprenørskap og reiseliv.
DB170401 I møte med Netanyahu i morgen vil de samme temaene bli reist, men også to-statsløsningen.
DB170401 Han vet om det moralske ansvaret han har, og gjør ikke slikt for å sjokkere, men for å ta opp ubehaget i temaene , sier Schwind og legger til : ¶
VG170331 Han håper disse temaene kan komme på agendaen på et ekstraordinært ting.
VG170331 Jo bedre byene løser temaene , jo større sjanse for å få hagen full av artister i sommer, sier Solstad.
DN170331 Fjerning av konstantstøtten og skjerping av norske klimaforpliktelser er noen av temaene som er ventet å få mye oppmerksomhet. tillegg er det ni rene dissenser, om blant annet surrogati, republikk, aktiv dødshjelp, kirkeskatt, sexkjøp og verneplikt, skriver NTB.
DN170331 Blant temaene Skei Grande snakket om, var satsingen på norsk skole.
AP170331 Fakta : Regjeringens perspektiver ¶ Temaene er : ¶
AP170331 Fakta : Regjeringens perspektiver ¶ Temaene er : ¶
AP170331 Hvis du ønsker å snakke mer med noen om dette, har jeg skrevet ned noen steder du kan kontakte hvor du møter flinke fagfolk og frivillige som jobber med å snakke om disse temaene .
VG170330 I temaene innvandring og fremmedfrykt, terrorisme, mangel på arbeidsplasser, EU og det bestående franske politiske systemets ansvar for alt som går galt i Frankrike, er hun en retorisk mester.
FV170327 I løpet av første omgang « trendet » Rekdal på Twitter, hvilket betyr at han var ett av de ti mest populære temaene i Norge.
DB170327 Sosiale medier var et av de store temaene under Paleyfest- samtalen med skaperne og skuespillerne i « Westworld ».
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
AA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
VG170326 I løpet av den første omgangen « trendet » Rekdal på Twitter, noe som betyr at han var ett av de ti mest populære temaene på Twitter i Norge.
SA170326 I løpet av første omgang « trendet » Rekdal på Twitter, hvilket betyr at han var ett av de ti mest populære temaene i Norge.
DN170326 Ett av temaene på konferansen i år var utdannelse som sikrer arbeidslivet kandidatene man vil trenge i fremtiden.
BT170326 I løpet av første omgang « trendet » Rekdal på Twitter, hvilket betyr at han var ett av de ti mest populære temaene i Norge.
AP170326 I løpet av første omgang « trendet » Rekdal på Twitter, hvilket betyr at han var ett av de ti mest populære temaene i Norge.
AA170325 Ungene er veldig interessert og engasjerer seg dypt i temaene , sier Haug.
AA170324 Lederen i Sør-Trøndelag Sp, Jorid Jagtøyen mener lederens landsmøtetale tok opp de viktigste temaene i den politiske diskusjonen frem mot valget, og at Slagsvols Vedums opptreden på scenen i Trondheim slår fast at både han og partiet er i flytsonen.
DB170323 Flere mente også NRK i kjølvannet av denne debatten, burde ta opp temaene om somalieres situasjon i Norge på en seriøs måte i andre programmer, uten ironi og humor.
DB170323 - Er det ikke nettop det at NRK tør å ta tak i disse ubehagelige temaene , som gjør at man klarer å nå denne målgruppa ?
AP170323 Disse temaene kan det bli debatt om når Sp starter landsmøtet på Lerkendal i Trondheim fredag : ¶
AA170323 Flere tok også til orde for at temaene som ble tatt opp, også bør tas opp på en seriøs måte i andre programmer uten ironi og humor.
DN170322 Det er et av temaene vi må ta tak i.
BT170322 Den sene byggestarten av vei og jernbaneprosjektet var et av de temaene da statsminister Erna Solberg stilte i Stortingets spørretime i dag.
DA170321 Dessuten er faglig sjalusi ett av temaene tema her.
VG170320 Hva er de viktigste temaene ?
VG170319 « Tørst » er tittelen på den nye boka og et av temaene er vampyrisme.
DA170319 Trumps anklage om at Trump Tower i New York ble avlyttet av Obama har vokst til å bli et av de heteste temaene i Washington, særlig etter hvert som stadig flere politikere og tjenestemenn, forsikrer at det ikke fins bevis for påstanden.
BT170319 Trumps anklage om at Trump Tower i New York ble avlyttet av Obama har vokst til å bli et av de heteste temaene i Washington, særlig etter hvert som stadig flere politikere og tjenestemenn forsikrer at det ikke fins bevis for påstanden.
AA170319 Trumps anklage om at Trump Tower i New York ble avlyttet av Obama har vokst til å bli et av de heteste temaene i Washington, særlig etter hvert som stadig flere politikere og tjenestemenn, forsikrer at det ikke fins bevis for påstanden.
VG170318 Press på Nord-Korea, rakettforsvarssystem og Sør-Kinahavet er temaene som setter USAs utenriksminister på prøve når han nå har landet i Kina.
VG170318 Her er temaene forskerne tror blir sentrale i Tillersons første møte med Kinesiske myndigheter : ¶ 1.
DN170318 Nord-Korea og handel er blant temaene det er ventet at de skal diskutere.
DN170318 Blant temaene det er ventet at de to utenriksministerne skal diskutere lørdag er Nord-Korea, ettersom Kina har handelsforbindelser med landet.
BT170318 Ungdomspartiene har bedt om forbedringer av seksualitetsundervisningen i årevis, men denne kan aldri bli god før vi utdanner lærere som er trygge på disse temaene .
BT170318 Selv ikke i de fagene som beviselig har kompetansemål som handler om disse temaene .
AA170318 Nord-Korea og handel er blant temaene det er ventet at de skal diskutere.
AA170318 Blant temaene det er ventet at de to utenriksministerne skal diskutere lørdag er Nord-Korea, ettersom Kina har handelsforbindelser med landet. ( ©NTB ) ¶
VG170317 Et av de mindre kjente temaene den gangen : Matchballen.
VG170317 Temaene er foreløpig uklare, men det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
SA170317 Tidligere har Trump rettet kraftig kritikk mot Merkels asylpolitikk, og innvandring var også blant temaene som ble berørt da de to møtte pressen sammen for første gang.
DN170317 Blant temaene han tok opp var norske forbrukermyndigheters arbeid med urimelige brukervilkår hos amerikanske appselskaper.
DB170317 Det er et av temaene som de snakker om i kveldens « Skavlan ».
BT170317 Blant temaene er verdens største tunfiskart, som igjen finnes i norske farvann.
AA170317 Tidligere har Trump rettet kraftig kritikk mot Merkels asylpolitikk, og innvandring var også blant temaene som ble berørt da de to møtte pressen sammen for første gang.
AA170317 - Vi er orientert om at franske myndigheter har åpnet en innledende etterforskning av de samme temaene og at de to vil samarbeide, skriver Airbus i en pressemelding.
DN170316 Alle snakker om temaene vi har hatt og vi har ikke hatt så mye makt på fem år, men vår innflytelse økte for hver dag, sa han til tv-kanalen ITV.
DN170316 Alle snakker om temaene vi har hatt og vi har ikke hatt så mue makt på fem år, men vår innflytelse økte for hver dag, sa han til tv-kanalen ITV.
AA170316 Kreml bekreftet planene om et besøk onsdag og sa at situasjonen i Ukraina vil bli ett av temaene som skal diskuteres. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Sammen med vårt faste panel, politisk redaktør Tone Sofie Aglen, kommentator Terje Eidsvåg og programleder Harry Tiller, snakker Skei Grande om de politiske temaene som vil prege landsmøtet og om hvordan samarbeidet med Høyre og Frp egentlig går.
DN170314 En av de viktigste temaene under konferansen er maskiner som « kan snakke » og oppføre seg ganske likt mennesker.
AP170314 En journalist i Berlin-avisen Der Tagesspiegel søkte Merkels kontor om innsyn i bakgrunnssamtaler Merkel har hatt med journalister om temaene flyktningkrise, Brexit og det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland.
AP170314 En journalist i Berlin-avisen Der Tagesspiegel søkte Merkels kontor om innsyn i bakgrunnssamtaler Merkel har hatt med journalister om temaene flyktningkrise, Brexit og det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland.
VG170313 Hva er de viktigste temaene i valget ?
DB170313 Nederlands EU-medlemskap var ett av temaene da landets statsminister Mark Rutte møtte høyrepopulisten Geert Wilders til debatt to dager før valget.
DB170313 Ingen av disse temaene var imidlertid det som skapte mest oppmerksomhet under partiets landsmøte på Gardermoen i helga.
AP170313 Dette var Olav Strømmes hovedverk ; her oppsummerte han de mange temaene hann hadde arbeidet med gjennom et langt kunstnerliv.
AP170311 Forestillingen har fått tittelen Humanity, etter at Gervais tidligere har gjort seg ferdig med temaene Science, Fame, Politics og Animals.
AP170311 Forestillingen har fått tittelen Humanity, etter at Gervais tidligere har gjort seg ferdig med temaene Science, Fame, Politics og Animals.
AP170311 Forestillingen har fått tittelen Humanity, etter at Gervais tidligere har gjort seg ferdig med temaene Science, Fame, Politics og Animals.
DB170310 Jeg skal forsøke å holde de andre i tøylene og sette temaene .
AA170310 Temaene er ventet å dreie seg om Syria-krigen, handel og energi.
DN170309 Det er et av de heteste temaene på verdens viktigste digitalkonferanse, som starter denne uken.
DB170309 Skatt er et av temaene som skal opp til debatt på landsmøtet.
AA170309 Spørsmålet om hvorvidt eggdonasjon bør tillates i Norge er et av temaene som skal behandles på Høyres landsmøte som åpner torsdag ettermiddag.
BT170308 Store protester brøt ut landet rundt og løftet debatten om kvinners rettssikkerhet, som er en av temaene under årets 8. mars-feiring.
BT170308 Store protester brøt ut landet rundt og løftet debatten om kvinners rettssikkerhet, som er en av temaene under årets 8. mars-feiring.
BT170308 Jeg ønsker her å presentere noen av temaene , innledere og noen paroler knyttet til disse, og håper at det er med å vekke din nysgjerrighet og engasjement.
BT170308 I programmet i dag vil kvinners rettigheter være den røde tråden, og temaene spenner vidt.
AP170308 Blant temaene var vold mot kvinner.
AA170307 Selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold var blant temaene i halvparten av møtene, ifølge fondet.
SA170306 Et av temaene er de norske myndigheters kostråd og FNs bærekraftmål som ramme for arbeidet med den nye handlingsplanen.
DB170306 Blant temaene som tas opp er disse : ¶
AA170306 Barnehage, kontantstøtte, foreldrepermisjon og barnetrygd var i mange år blant de temaene som ble heftigst debattert i norsk politikk.
AA170305 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sa Anne Elisabeth Solsem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.
VG170304 - « Skam-serien » tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening om hvorfor valget i år falt på « Skam ».
DB170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
DA170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
DB170302 Det handlet også om at temaene ikke skulle knyttes opp til et bestemt miljø.
AA170302 Fram til nå har forhandlingene vært inndelt i temaene " styresett ", " grunnloven " og " valg ".
FV170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
DB170301 ( Dagbladet ) : Donald Trumps planer om en grensemur har vært et av de mest omtalte temaene i både valgkampen og i hans så langt relativt korte regjeringstid.
DB170301 I et nytt portrettintervju med Vanity Fair snakker hun om flere av temaene , men hun beveger seg også inn på hvorfor hun har valgt å holde kortene om privatlivet sitt såpass tett til brystet. 26-åringen pryder mars-utgaven til magasinet.
DA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AP170301 Det var lite nytt i temaene Trump tok opp, men tonen var likevel mer disiplinert og positiv.
AP170301 Han mener den tar opp alle temaene som er reist, til grundig behandling.
AP170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 Trafikken i Midtbyen var ett av temaene da Adresseavisen og Selskabet for Trondhjem Bys vel inviterte til debattmøte.
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
DB170228 Natt til onsdag skal Trump tale til Kongressen og det er ikke utenkelig at innvandring blir et av temaene Trump sneier innom.
DB170228 Temaene som skulle debatteres var politireform, kommunereform, regionreform, ulv og landbruksmeldingen.
AA170228 Målet er ikke å koste de vanskelige temaene under teppet.
VG170227 Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for.
SA170227 Legene for de ulike VM-nasjonene møttes i Lahti for å diskutere et av de heteste temaene i langrenn det siste året : Håndtering av luftveisplager.
SA170227 Bård Finne valgte å gå til Vålerenga, og overgangen er selvsagt ett av temaene i ukens podkast fra Ballspark-gjengen.
FV170227 Legene for de ulike VM-nasjonene møttes i Lahti for å diskutere et av de heteste temaene i langrenn det siste året : Håndtering av luftveisplager.
DA170227 Hun satte ord på mange av de temaene som skulle prege det 89.
BT170227 Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for.
BT170227 Bård Finne valgte å gå til Vålerenga, og overgangen er selvsagt ett av temaene i ukens podkast fra Ballspark-gjengen.
AP170227 Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for.
AP170227 Legene for de ulike VM-nasjonene møttes i Lahti for å diskutere et av de heteste temaene i langrenn det siste året : Håndtering av luftveisplager.
AP170227 Bård Finne valgte å gå til Vålerenga, og overgangen er selvsagt ett av temaene i ukens podkast fra Ballspark-gjengen.
AA170227 I tillegg er et møte mellom de to landenes presidenter et av temaene på agendaen.
AA170227 Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for.
AA170225 Temaene som særlig utløser hatefulle innlegg er religion, flyktninger og likestilling.
VG170224 - Temaene i « Innafor » er kjempeviktige, og jeg ville ikke ha vært serien foruten.
SA170224 Det innebærer at det er blant de mest diskuterte temaene på det sosiale nettverket de siste minuttene.
FV170224 Det innebærer at det er blant de mest diskuterte temaene på det sosiale nettverket de siste minuttene.
BT170224 Det innebærer at det er blant de mest diskuterte temaene på det sosiale nettverket de siste minuttene.
AP170224 Det innebærer at det er blant de mest diskuterte temaene på det sosiale nettverket de siste minuttene.
AA170222 Alt som teller rommer mye på liten plass, men klarer likevel å balansere de mange komplekse temaene med varme, forståelse og respekt. » | Takk til deg som reddet livet mitt den kvelden ¶ ¶
DB170220 Han unnlot også å nevne alle temaene som samtalene dekket.
AP170218 Da generalsekretær Stoltenberg møtte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov her i München fredag, var mer åpenhet om militærøvelser et av temaene .
VG170214 Dette nektet Flynn først for å ha gjort, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene .
DB170214 I et TV-intervju har visepresident Mike Pence fastholdt at Flynn ikke diskuterte sanksjonene med den russiske ambassadøren, men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene .
DB170214 På tross av at de fleste nå er i ferd med å innse at vårt nåværende dominansforhold til naturen har bragt oss opp i nært uløselig problemer, har ulvedebatten vært veldig langt unna å dreie seg om disse sentrale temaene .
AP170214 Klima- og miljøpolitikk er blant de viktigste temaene på Rådhuset.
AP170214 Klima- og miljøpolitikk er blant de viktigste temaene på Rådhuset.
AA170214 Men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene . ( ©NTB ) ¶ | - Nordkoreansk rakett kan nå mål 200 mil unna ¶
VG170213 Åsleik, som alltid var befriende ukommersiell, som alltid lette etter den ekte nerven i humoren, som alltid gikk all in og satset 100%, som ønsket at norske komikere skulle bli modigere og ærligere, by mer på seg selv og ta fram de temaene som tråkker utenfor den slagne landeveien.
DN170213 - Ett av temaene er budsjettet for 2017, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.
DB170213 De to er i utgangspunktet sterkt uenige i temaene .
BT170213 Mandag møtte hun sin motpart NHO og statsminister Erna Solberg ( H ) på regjeringens halvårlige kontaktmøte for partene i arbeidslivet, der det kommende inntektsoppgjøret var blant temaene .
AA170213 Mandag møtte hun sin motpart NHO og statsminister Erna Solberg ( H ) på regjeringens halvårlige kontaktmøte for partene i arbeidslivet, der det kommende inntektsoppgjøret var blant temaene .
AA170211 Krigen i Syria og situasjonen i Midtøsten er blant temaene de to skal snakke om.
SA170210 Penger og finansiering var blant temaene , og Qatars finansminister kunne fortelle følgende : ¶
FV170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
DN170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
DA170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
BT170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
BT170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
AP170210 Filmen handlet om æresdrap, en av temaene menneskerettighetsaktivisten Khan er opptatt av.
AP170210 Penger og finansiering var blant temaene , og Qatars finansminister kunne fortelle følgende : ¶
AA170210 Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene.
DA170209 Siden forrige LO-kongress har flere forbund vedtatt kritiske uttalelser til norsk EØS-medlemskap, så også dette er forventet å bli et av de heteste temaene på årets kongress.
VG170208 Og det er ikke selve tematikken som gjør « Moonlight » til en unik film, det er den dype og delikate behandlingen av temaene , som for mange kunne ha forvist den til politisk agenda-skuffen.
AP170207 Men quizen dokumenterte bare felles formuleringer der de omtaler de samme temaene .
AA170207 Dette er blant temaene som skal belyses på Lerchendalkonferansen, som arrangeres i Trondheim 7.-8. februar.
AA170207 Programlederne legger vekt på at det er viktig for dem å få lytterne til å komme med sine historier og meninger om temaene de tar opp.
AA170207 For å skape større samfunnsengasjement hos yngre mennesker, mener de at det er viktig å ta opp de riktige temaene .
AA170207 - Vi må treffe på de temaene som unge bryr seg om, tenker jeg enkelt og greit.
AP170206 Når sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste mandag la frem tjenestens syvende årlige trusselvurdering, var de to temaene øverst på dagsordenen Russland og det digitale rommet.
AP170206 Når sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste mandag la frem tjenestens syvende årlige trusselvurdering, var de to temaene øverst på dagsordenen Russland og det digitale rommet.
DB170203 Ett av temaene Donald Trump garantert må høre mye om under sikkerhetsbriefingene, er Nord-Korea.
AP170202 Sist president Vladimir Putin og Rosneft-sjef Igor Setsjin møttes, var Statoil et av temaene .
DB170201 Et av temaene som ble tatt opp var spesielt utsatte politikere opp mot stortingsvalget.
BT170201 Temaene under samtalene omfatte alt fra nordområdene til Syria, samt menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170201 Temaene under samtalene omfatte alt fra nordområdene til Syria, samt menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170201 Temaene under samtalene omfatte alt fra nordområdene til Syria, samt menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170201 Temaene under samtalene omfatte alt fra nordområdene til Syria, samt menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170131 - Det er også viktig med synlige rollemodeller som er skeive og har innvandrerbakgrunn, samt at flere stemmer i innvandrermiljøene snakker om disse temaene , skriver Øvergaard.
BT170129 Vi hadde i september i fjor møte med Statens vegvesen der krysset på Nesttun var ett av temaene .
DN170128 Det er også ventet at Syria og forsøkene på å få på plass en fredsløsning for Kypros vil være blant temaene som tas opp.
SA170127 Under oppholdet skal « spillestil og innholdet på ulike lagdeler » være blant temaene , sier hovedtreneren, som ikke er bekymret for at TIL vil komme til å tape stort mot Rostov, som i vinter har slått Bayern Munchen i mesterligaen.
AP170127 Under oppholdet skal « spillestil og innholdet på ulike lagdeler » være blant temaene , sier hovedtreneren, som ikke er bekymret for at TIL vil komme til å tape stort mot Rostov, som i vinter har slått Bayern Munchen i mesterligaen.
DN170125 Forbedringer på dette området har vært blant temaene selskapet har reklamert mest for i oljenedturen.
SA170124 For vi kan liste opp noen av temaene der Høgli har involvert seg : ¶
AP170124 Leder av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt ( A ), sier til Aftenposten at temaene under samtalene vil spenne over alt fra nordområdene til Syria og også omfatte menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170124 Leder av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt ( A ), sier til Aftenposten at temaene under samtalene vil spenne over alt fra nordområdene til Syria og også omfatte menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170124 Leder av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt ( A ), sier til Aftenposten at temaene under samtalene vil spenne over alt fra nordområdene til Syria og også omfatte menneskerettigheter og situasjonen i Ukraina.
AP170124 For vi kan liste opp noen av temaene der Høgli har involvert seg : ¶
DB170123 kilte kvinnene i Europa og Amerika seg ut sammenlignet med resten av verden, og det var at de var mer interessert i saker om humanitær bistand og miljøsaker » ( uten at det er klart for leseren om de er « mer interessert » i dette enn sin egen politiske interesse, mer enn menns interesse for disse temaene , eller mer enn resten av verdens interesse ).
AP170122 Bredden på Hoffsveien ved den planlagte T-banestasjonen på Skøyen har vært et av temaene det har vært diskusjoner om.
DB170120 Blant temaene Trump diskuterte med Stern er sin datter Ivankas kropp, det å ha sex med kvinner som har mensen, trekant-sex og å dumpe kvinner når de fyller 35 år.
SA170119 Steinar Pedersen og Andreas Jenssen gjester programmet, der temaene spenner fra Pedersens første tunge debutsesong som trener i eliteserien til kjendis-Farmen.
FV170119 Steinar Pedersen og Andreas Jenssen gjester programmet, der temaene spenner fra Pedersens første tunge debutsesong som trener i eliteserien til kjendis-Farmen.
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi.
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi.
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi.
AP170119 Steinar Pedersen og Andreas Jenssen gjester programmet, der temaene spenner fra Pedersens første tunge debutsesong som trener i eliteserien til kjendis-Farmen.
DB170117 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger var temaene i lukket rett SMS-kontakten mellom Jensen og hasjbaron Gjermund Cappelen, hva Jensen brukte informasjonen han fikk fra Cappelen til samt Jensens kontantbruk og hvor han fikk kontantene fra. - 24 saker fra Cappelen ¶
DB170115 Jeg prøver å åpne hodet mitt for hva som skjer der ute, og selv om jeg blir fort sliten av å høre på moderne rap, finnes det mye bra, om enn det er litt mye ekko rundt de samme temaene .
BT170114 Regler om parforhold i fengselet er ett av temaene .
AP170114 Torsdag og fredag hadde Venstre strategiseminar der fremtidig samarbeid var ett av temaene .
AP170113 - Der er vi i samme situasjon, det er et av de temaene som blir drøftet i stortingsmeldingen.
BT170112 Mer konsentrert om temaene han og advokaten mener er kjernen i saken der staten er dømt for menneskerettighetsbrudd.
SA170111 Som Aven skriver, blir disse temaene ofte undervist på en måte som ikke forbereder oss på å håndtere usikkerhet i den virkelige verden, hvilket igjen medfører at vi er ukomfortable med usikkerhet og sliter med å tenke klart på hvordan vi skal forholde oss til usikkerhetene som påvirker våre beslutninger.
AP170110 - Men Jensen valgte å avslutte avhørene før vi hadde vært igjennom alle de varslede temaene .
AP170110 Et av temaene som diskuteres, er eggdonasjon.
AP170110 Vi vet ennå ikke om funnene fra den gryende mengden studier kan generaliseres, men vi vil fortsette å dele resultater fra denne forskningen i håp om en mer informert debatt og friere forskning om disse temaene .
DB170109 Selvfølgelig er det viktig å også som en motvekt fortelle om alle solskinnshistoriene og om alle som vokser opp under helt andre omstendigheter, men dette er det fullt mulig å gjøre uten å mistenkeliggjøre eller forsøke å diskreditere dem som tar opp de vanskelige temaene .
DB170107 Statsminister Erna Solberg ( H ) trekker nå opp de fire temaene hun håper skal gi Høyre en ny valgseier og et fornyet borgerlig flertall i høstens valg.
DB170107 - Dette er de fire temaene vi har valgt ut som hovedsaker, sier Solberg til NTB.
AP170107 Jeg tror derfor at staten vil føre samme strategi, men enda klarere adressere de temaene der staten er mest uenig med tingretten, sier advokat Thomas Horn, partner i Schjødt og en av Norges fremste eksperter på isolasjonsspørsmål og menneskerettigheter.
SA170104 Branns Kristoffer Barmen er ett av temaene i ukens podkast.
BT170104 Branns Kristoffer Barmen er ett av temaene i ukens podkast.
AP170104 Branns Kristoffer Barmen er ett av temaene i ukens podkast.
AP161230 Et av temaene Sundby fikk spørsmål om var utestengelsen av de russiske løperne og om han føler at rettssikkerheten til dem blir ivaretatt.
FV161213 Hør Aftenpodden Sport, der noen av temaene er MMA-slåssing, russisk doping og millionkuttene til toppene i NIF.
BT161213 Hør Aftenpodden Sport, der noen av temaene er MMA-slåssing, russisk doping og millionkuttene til toppene i NIF.
VG161121 Angrep på varslere og det « post-faktuelle » samfunn var to av temaene .
AP161106 Temaene gjentas og endevendes ustoppelig, mens saken om aleneboendes levekår stues bort.
AP161103 Temaene spenner fra Roma, Kleopatra via julefortellinger, brennevinskrig, Charlie Hebdo, Roald Dahl og Don Martins isbil.
AP161101 - Det var ikke slik at ingen skrev om de temaene vi er opptatt av, men det var ingen steder vi kunne finne og høre det.
FV161030 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
SA161029 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
SA161029 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
BT161029 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
AP161029 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
AP161029 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
SA161027 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
FV161027 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
BT161027 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
AP161027 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
BT161024 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
AP161023 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶ | - Idretten må ta garderobekulturen tilbake ¶
AP161023 Hør Aftenpodden Sport hvor drapstrusler, Johaug-saken, spinnvill kommentator og nedrykksdrama er blant temaene : ¶
AP161019 Et av de store temaene i valgkampen var bilfritt sentrum.
AP161009 Den rivende teknologiske utviklingen innen oppdrettsindustrien var ett av temaene da fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) var vert for Ny-Ålesund-symposiet nylig.
SA161005 Hør Aftenpodden Sport - hvor boksing i bakrus er blant temaene : ¶
AP161005 Hør Aftenpodden Sport - hvor boksing i bakrus er blant temaene : ¶
DA160926 Kostnadsbesparelser er ett av temaene under Solastrandseminaret om olje og økonomi i regi av Norsk Petroleumsforening.
AP160920 Fornebubanen var ett av temaene på Aftenpostens byutviklingskonferanse på Latter tirsdag kveld.
AP160909 Å forby eller ikke forby ? Temaene i grenseland kommer stadig tettere.
AP160902 Tiltak mot internasjonale skatteunndragelser er ett av temaene på toppmøtet.
AP160902 Tiltak mot internasjonale skatteunndragelser er ett av temaene på toppmøtet.
AP160901 Sykehjemsdebatten er blant temaene i ukens podkast Aftenpodden.
AP160901 Nivået på drivstoffavgiftene er for tiden et av de vanskeligste temaene i samarbeidet mellom regjeringspartiene og de to sentrumspartiene.
AP160831 Denne saken er blant temaene i ukens podkast Aftenpodden.
AP160831 Avgiftene for bilister er et av de heteste temaene i dragkampen om neste års statsbudsjett.
AP160831 Men kanskje har noen av temaene rett og slett blitt Hærlands kunstneriske blindsone, som enkelt kunne ha blitt luket ut om hun på manussiden hadde fått seg noen « førerhunder ».
AP160830 Denne saken er blant temaene i ukens podkast Aftenpodden.
AP160830 Grønne avgifter og klima blir ett av de aller vanskeligste temaene .
AP160826 Fem ting Trump har sagt om utenrikspolitikk - og hva Hillary Clinton mener om de samme temaene .
AP160823 Fem ting Trump sa om utenrikspolitikk - og hva Clinton mener om de samme temaene
AP160817 Det jeg liker best, er de overraskende temaene og forflytningen av fokus.
AP160817 I etterkant ble det samtale med ungdomspolitikerne om hvorfor de har valgt disse temaene og en debatt rundt dem.
AP160816 I den motsatte enden er innvandring et av temaene partistrategene frykter mest.
AP160708 Kanskje det er et av temaene hun stiller spørsmål ved her.
AA160708 Kanskje det er et av temaene hun stiller spørsmål ved her.
AP160621 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160620 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶ | « Wales - Nord-Irland var som en tippekamp fra 80-tallet » ¶
SA160619 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160619 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160619 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160619 . Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160619 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
SA160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
BT160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AA160618 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AA160617 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶ " ¶
SA160616 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160616 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160616 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160616 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶ | « Ikke verd så ekstatiske jubelscener » ¶
AP160616 Supporterbråk, kløe i underlivet og EMs skuffelser er blant temaene du får svar på i ukens podcast.
AP160616 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶ | - Rumpegrafsinga kan ikke ha vært noe særlig for kona til Löw ¶
AP160615 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160615 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160615 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160613 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor kløe i underlivet, brutal supportervold, Islands nye helter og et nakenstudio i Oslo er blant temaene : ¶
AP160607 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160607 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160605 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶ | « Uansett hva som skjer videre, vil EM 2016 dessverre huskes for fotballpøblenes herjinger » ¶
AP160605 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160605 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160604 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160604 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160604 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160604 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160604 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
FV160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
FV160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
BT160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160603 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160602 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160602 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160602 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160602 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AA160602 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶ | « Individuell idrett skaper flere tapere » ¶
SA160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
SA160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
BT160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160601 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160531 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160531 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160531 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160530 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Reals møkkamann, Mourinho, supporterklubben og mini-EM er blant temaene : ¶
AP160512 Riffene og temaene låter fint hver for seg, men for en gangs skyld savnes den stramme produksjonen til Kurt Ballou.
AA160427 Sikkerhet i urbane strøk, herunder kriminalitet, er blant de temaene Muggah har jobbet mye med.
AP160421 Nå forvalter hun en modenhet som kler de store temaene hun velger å berøre.
BT160419 Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor VIFs snuoperasjon, Riises dommerutskjelling, Barcas kollaps og Deilas ydmykende nedtur er blant temaene : ¶
AP160417 Den nådeløse kulturministeren, Zlatans fremtid, « VIF-hetsen » og de store avsløringene fra Panama er blant temaene i siste utgave av Aftenpodden Sport : ¶
SA160416 - - - - - - - - Den nådeløse kulturministeren, Zlatans fremtid, « VIF-hetsen » og de store avsløringene fra Panama er blant temaene i siste utgave av Aftenpodden Sport : ¶
AP160416 - - - - - - - - Den nådeløse kulturministeren, Zlatans fremtid, « VIF-hetsen » og de store avsløringene fra Panama er blant temaene i siste utgave av Aftenpodden Sport : ¶
AP160415 - - - Den nådeløse kulturministeren, Zlatans fremtid, « VIF-hetsen » og de store avsløringene fra Panama er blant temaene i siste utgave av Aftenpodden Sport : ¶
AP160413 Den nådeløse kulturministeren, Zlatan, Messi og de store avsløringene er blant temaene i denne ferske utgaven av Aftenpodden Sport : ¶
AP160413 . Den nådeløse kulturministeren, Zlatan, Messi og de store avsløringene er blant temaene i denne ferske utgaven av Aftenpodden Sport : ¶
AP160404 Bjerke sier dette er ett av temaene bankens interne undersøkelser skal avdekke.
AP160404 Blant temaene hun konkret lister opp, er antikorrupsjonsarbeid, håndtering av etiske problemstillinger og om eierdialogen fungerer etter hensikten.
AP160403 Kampen mot IS, trusselen fra Russland og flyktningkrisen i Europa er de tre viktigste temaene på dagsordenen når NATO-sjef Jens Stoltenberg møter USAs president, Barack Obama, i Det ovale kontor på mandag.
AP160403 Hør Aftenpodden Sport hvor sykkel, norsk fotball, landslaget og ishockey er blant temaene : ¶
AP160403 Hør Aftenpodden Sport hvor sykkel, norsk fotball, landslaget og ishockey er blant temaene : ¶ | « Ingen vant på White Hart Lane, bortsett fra Leicester.
AP160321 Kan bli et av de store temaene på SXSW neste år.
AP160319 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160308 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160308 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160308 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160307 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160307 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160307 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160306 Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden.
AP160303 Til NTB sa han : " Jeg antar at en bedre og rettferdig ansvarsfordeling også vil være blant temaene for Listhaugs møter i Stockholm. " - Det er oppsiktsvekkende at utenriksministeren i sin redegjørelse tirsdag ikke nevnte det nordiske møtet om det heteste utenrikspolitiske temaet akkurat nå.
SA160302 Jeg tror dette skyldes at disse temaene får så stor plass i offentligheten og blir så mye debattert, sier Bugge.
AP160302 Jeg tror dette skyldes at disse temaene får så stor plass i offentligheten og blir så mye debattert, sier Bugge.
AP160224 Det virker som analytikerne har vært for bundet av de temaene som har preget de siste års rapporter, selv om Lunde mener dette er en sak primært for justismyndighetene.
AP160222 Blant de temaene som nå er høyt oppe på dagsordenen i denne forhandlingsrunden, er landbruk.
AP160220 Blant de temaene som nå er høyt oppe på dagsordenen, er landbruk.
AP160218 I denne podcasten er barneekteskap ett av temaene .
AP160216 Eksempel 2 : Statped bruker sin ekspertise til å lage etterutdanningstilbud i temaene flerkulturalitet og flerspråklighet.
AP160212 I dag, åtte måneder senere, vegrer jeg meg for å skrive om disse temaene .
AP160211 Forfølgelse av kommunister i USA på 1950-tallet er noen av temaene det fleipes satirisk med i Hail, Caesar, og den samme russiske journalisten spurte Clooney : ¶
AP160209 For republikanerne er det nasjonal sikkerhet og frykten for terrorisme som er de viktigste temaene når de skal stemme, noe vi har fått bekreftet på flere av republikanervalgmøtene vi har vært på.
AP160206 Dørene åpnes for meg fordi jeg ikke nærmer meg disse temaene som en konfronterende journalist, forklarer hun.
AP160205 Ett av temaene er Slottets fotosamling.
AP160205 Blant temaene for den nye foredragsserien : Slottsarkitekturen, kongefamilliens bilpark og samlingen på 150.000 fotografier.
AP160204 Norges asylutsendelser til Russland og ansettelsen av innvandrings - og inkluderingsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) var blant temaene statsministeren ble kjørt hardt på.
AP160126 Under tittelen « Teknologi og fremtidens arbeidsmarked » vil fremtredende internasjonale og norske eksperter og aktører legge frem sitt syn og diskutere disse viktige temaene .
AP160122 - Dette er langsiktige midler som gir muligheter til å kunne jobbe konsentrert med de samme temaene over mange år.
AP160118 Ny rapport : Verdens toppledere har ikke vært så pessimistiske på lenge Mellom alle de tunge temaene , er det også rom for glam.
AP160118 Fremveksten av roboter og kunstig intelligens er blant temaene som vil bli diskutert.
AP160118 Dette er temaene som vil oppta eliten i Sveits i år : ¶ 1.
AP160113 Hun forsikrer kvinnene om at skoletilbud for syriske barn i Tyrkia vil være ett av temaene hun mener det er naturlig å ta opp på konferansen.
AP160111 Totalt uforståelig og meningsløs blir derfor praksisen vår, med å stryke studentene på bakgrunn av feilsvar i disse temaene .
AP160111 Tidspunktet for denne eksamenen er tilpasset slik at den kommer etter at studentkullene er blitt undervist i temaene brøk - og prosentregning.
AP160111 Gjennom de to årene med obligatorisk matematikk blir studentene undervist i alle temaene , og med vekt på forståelse.
AP160111 Fra og med forrige årskull arrangeres det en sentralt gitt eksamen for alle høyskolestudenter nettopp i disse temaene .
AP160105 Et av de viktigste temaene var Afghanistan.
AP160105 I år blir det hovedvekt på temaene storgårdsjul i 1890-årene, krigsjul i 1944 og jul i byen i 1920.
AA160105 I år blir det hovedvekt på temaene storgårdsjul i 1890-årene, krigsjul i 1944 og jul i byen i 1920.
AA160105 I år blir det hovedvekt på temaene storgårdsjul i 1890-årene, krigsjul i 1944 og jul i byen i 1920.
AP160103 Debatten om jordet går inn til kjernen i ett av de vanskeligste temaene i regionplanen for Oslo og Akershus, nemlig hvor matjord skal vike for bolig- og næringsutbygging.
AP160101 Rekord : Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sier at asylreturer blir et av de store temaene i årene fremover.
AP160101> Rekord : Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sier at asylreturer blir et av de store temaene i årene fremover.