AA170904 Flere dataeksperter har etterspurt bedre rutiner, stikkprøver og telling på ulike maskiner for å unngå at en hacket tellemaskin fører til at samme feil gjentas i første og andre tellerunde .
DN170609 Valgkretsen Kensington i London må i gang med en tredje tellerunde for å finne ut hvem som har gått av med seieren i distriktet.
DN170609 Ifølge BBC var det ved siste tellerunde 35 stemmer som skilte Labour og De konservative.