VG171210 Ville svarer at bankene ikke bryr seg om hva som er best av blockchain eller deres anvendelse av teknologien , men heller hvordan de kan gi et best mulig produkt til kunden.
VG171210 Slik beskriver Ulf Bjørnhaug den underliggende teknologien til de digitale valutaene som stadig øker i verdi.
VG171210 Samtidig som Nilsson er meget positiv til teknologien , er det mange som er bekymret.
VG171210 Han mener også at arbeidet i R3 ikke er reell bruk av teknologien .
VG171210 Han har stor tro på at teknologien kan skape store endringer, men samtidig understreker han behovet for regelverk fra myndighetene.
VG171210 Han har liten tro på bankenes arbeid med å benytte seg av teknologien , og tror de vil bli foreldet.
VG171210 Flere frykter også at teknologien benyttes til kriminalitet, blant andre Russlands president Vladimir Putin.
VG171210 Den ser på mulighetene finansielle institusjoner som banker har til å bruke teknologien .
VG171210 Blockchain, eller blokkjede, er den underliggende teknologien som gir de digitale valutaene sine egenskaper.
VG171210 - Når de forsøker å bruke blockchain, for eksempel i R3, så er ikke det en reell bruk av teknologien .
VG171210 - Intensjonen med teknologien er jo å fjerne behovet for mellomledd og skape et system uavhengig av banker, og det kan godt hende det skjer, men finansielle tjenester vil bestå.
VG171210 Teknologien er et register eller en regnskapsbok som gjennom kryptering gjør at man unngår forfalskning og tyveri, samtidig som man ikke trenger en betrodd tredjepart som en bank.
VG171210 Teknologien ble utviklet mot slutten av 2000-tallet av en person eller grupe med psevdonymet Satoshi Nakomoto.
DN171210 - Det er feil at teknologien ikke finnes, bare se på Statoil som sist sommer stilte krav til batterier og blandet drift for offshorefartøyene selskapet skal bruke.
DB171209 ( Finansavisen ) : - Teknologien er testet og godt mottatt.
DN171208 Bull Jenssen tror det seneste prisrallyet skyldes psykologi i markedet, men også en utvikling av teknologien til bitcoin som har fått folk som har spekulert i mer eksotiske kryptovalutaer til å komme krypende tilbake til bitcoin.
AP171208 På den ene siden vitenskapen, som jo har utforsket genteknologiens potensial og ser muligheten for å bruke denne teknologien til å løse verdensproblemer innen for eksempel medisin og matproduksjon.
AP171208 Mange investerer uten særlig kjennskap til teknologien , eller forståelse for hvordan disse markedene fungerer.
AP171208 Likevel er det vi som samfunn og politikerne våre som skal ta stilling til hvordan vi benytter og regulerer teknologien .
AP171208 Flere banker og finansinstitusjoner ser at teknologien er interessant også for dem.
DN171207 Teknologien vi har utviklet er noe verden skal ha mye av fremover.
DN171207 Financial Times skriver at ASX med dette blir den første store børsen som forplikter seg til teknologien .
AP171207 « Teknologien har allerede kommet så langt at om ikke altfor mange år, kan ufrivillig barnløshet være en saga blott ».
DB171206 Takket være teknologien forskes det nå på, og utvikles, modifisering som kan skape sykdomsresistente dyr og planter, endre næringsinnhold, og øke produktiviteten i produksjonen.
DB171206 Det norske regelverket for genmodifisering av organismer ( GMO ) er i utakt med både tida og teknologien .
DN171205 Sønstebø sier gründerne ikke er opptatt av verdien av IOTA, men av teknologien og hva den kan gjøre.
DN171205 Sønsteby forteller at de virkelig har fått fart på utviklingen og at svært mange utviklere, også utenfor selve prosjektet, nå jobber med å ta teknologien i bruk.
DN171205 Prosjektet ser altså ut til å være godt i gang på den fronten, og det har løftet kursen, selv om det ikke er noen direkte kobling mellom bruk av teknologien og verdien på myntenheten.
DN171205 Først i dingser ¶ eSim vil i første omgang bli vanlig i annet utstyr enn smarttelefoner, siden teknologien fortsatt er ganske ny og umoden, melder Telenor.
DN171205 Teknologien vil også komme til smarttelefoner, pc-er og nettbrett når produsentene velger å bygge dette inn.
DB171205 Senere skulle teknologien lisensieres ut eller selges til bilprodusenter.
AP171205 Denne teknologien vil overta, sier Bu.
AA171205 Er det riktig at vi som bor i i-land skal tjene på dette, eller skal teknologien komme flere til gode, spurte han.
DN171204 Kina ønsker full kontroll over internett, hva som publiseres og tilgang til teknologien .
DB171204 - En slik løsning blir stadig mer sannsynlig når teknologien deres ( Nord-Koreas, red.anm. ) utvikler seg.
DB171204 Det er ikke første gang noen bruker mulighetene teknologien gir til å få hjelp.
AP171204 Hvis teknologien lar seg overføre fra sau til mennesker, vil nyvinningen kunne bedre behandlingen av for tidlig fødte barn.
AP171204 Han har uttalt til NRK at han tror teknologien også vil bli mulig for mennesker.
AP171204 Teknologien har allerede kommet så langt at om ikke altfor mange år, kan ufrivillig barnløshet være en saga blott.
AP171204 Teknologien som kan løse det, er bokstavelig talt allemannseie.
AA171204 Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til Klassekampen at teknologien gjør det mulig å flytte statlige arbeidsplasser, for eksempel i direktorater og etater, til distriktene.
SA171201 Frp vil særbehandle Uber for å få teknologien til Stavanger.
DB171130 For det nordkoreanske regimet er de tekniske framskrittene som både den kjernefysiske teknologien og rakett-teknologien forteller om, store seire.
DA171129 Teknologien har gått framover og prisene har gått ned.
DA171129 Samtidig har teknologien utviklet seg slik at man kan reise stadig fortere, noe som har gjort at vi reiser stadig « mer » i betydningen antall kilometer per dag eller år.
DN171126 Teknologien er overbevisende, og produktet svært godt gjennomført.
BT171126 Vi vet at teknologien er klar og utprøvd, skriver innsenderne.
BT171126 Vi vet at teknologien er klar og utprøvd til å oppnå betydelig større reduksjoner enn det anbudet krever.
BT171126 Offshoreflåten har vist oss at denne teknologien fungerer - også i langt mer krevende farvann enn de Kystruten opererer i.
BT171126 Gjennom anbudet burde staten sikret at skipene er forberedt på fremtidig teknologi, som for eksempel hydrogen, slik at en kan bytte til lavere utslipp når teknologien er klar i løpet av anbudsperioden.
DB171125 - Når teknologien blir så lett tilgjengelig, så kan for eksempel terroristorganisasjoner lage våpnene selv, selv om de ikke er en stat.
DB171125 - Teknologien som er illustrert i filmen er rett og slett bare en integrasjon av eksisterende muligheter.
DA171124 Muligheten til å bruke overskuddsenergi fra solceller til å drive plasmareaktoren, gjør teknologien enda mer bærekraftig og klimavennlig.
AP171124 Alle er likevel ikke imponert over teknologien i de til dels gamle fartøyene.
BT171123 FREMTID UTEN FØRER : Britene ønsker å gå foran i den nye teknologien på veiene, og vil så tidlig som i 2021 slippe førerløse biler løs på veiene.
SA171122 Noen av de utstyrskravene OD kjempet igjennom kostet mange penger, − men menneskeliv ble spart, og teknologien ga norskbaserte leverandører konkurransefortrinn på verdensmarkedene.
DA171122 Og jeg vendte meg til min kollega Fredrik Høyer, for å forstå hvorfor og hvordan en sann menneskelig dikter begynner å bruke denne teknologien i en slik grad at den blir en del av hans kreative prosess.
AP171122 Den nye teknologien gjør også at banken kan spare store beløp.
AP171122 Den nye teknologien ble først brukt til å la eksisterende kunder refinansiere, men nå er den også prøvd ut på helt nye kunder, skriver Dagens Næringsliv.
AA171122 Den nye teknologien gjør også at banken kan spare store beløp.
AA171122 Den nye teknologien ble først brukt til å la eksisterende kunder refinansiere, men nå er den også prøvd ut på helt nye kunder, skriver Dagens Næringsliv.
SA171120 Her forklares blokkjede-prinsippene, og PWC slår fast at teknologien vil gi dramatiske endringer i energimarkedene.
SA171120 Blockchain, eller blokkjede, er teknologien bak den digitale valutaen bitcoin.
BT171119 Vi synes derfor det er uforståelig at nytt anbud for ruten er utformet uten noe som helst dialog med aktørene som skal levere teknologien til disse båtene.
AP171119 Jeg kan love at vi også fremover skal jobbe for å gi publikum best mulig innhold for lisenspengene, at vi hele tiden skal omstille oss for å løse samfunnsoppdraget på nye måter fordi samfunnet, teknologien og publikums forventninger også endrer seg.
SA171118 Men teknologien vil ikke erstatte behovet for fysisk tilhørighet og lokal skaperkraft.
SA171118 Den dagen vi bevilger penger til teknologien , vil suksessen fortsatt være avhengig av kvaliteten på scenen.
DN171117 Pengene skal gå til å videreutvikle og teste teknologien sammen med fire partnere, og målet er å danne et selskap der Ansteensen skal være sjef i oppstartsfasen.
DN171117 - Vi kommer til å teste ut hvor teknologien har størst mulighet for å lykkes.
AP171116 Med mindre teknologien i mellomtiden har gjort sjåførene overflødige, da.
AP171116 Det høres litt UFO ut, men teknologien finnes allerede.
AP171116 Teknologien finnes allerede, og i løpet av de neste par årene vil den begynne å erstatte mennesker bak rattet.
NL171115 Teknologien gjør det mulig å utnytte ledig kapasitet der hvor denne måtte finnes uavhengig av geografisk lokalisering.
DB171115 Og da havnet vi på at de som skal ha andre kanaler får ta i bruk den andre teknologien .
AA171115 God start : Flowmotion Technologies har hatt et voldsomt forhåndssalg på teknologien som tillater opptak av video med smarttelefon uten ristinger.
DA171114 For informasjonens skyld : HumTech handler om å sette mennesket ( human ) i sentrum for teknologien - med software knyttet til livslang læring, helse og det å tilegne seg ny kompetanse.
SA171113 TEKNOLOGIEN FORANDRER : Ingen vet hvordan fremtidens bilkjøp og - bruk blir, men en ting er sikkert : Bilene blir ikke borte med det første.
FV171113 TEKNOLOGIEN FORANDRER : Ingen vet hvordan fremtidens bilkjøp og - bruk blir, men en ting er sikkert : Bilene blir ikke borte med det første.
DB171113 Og da havnet vi på at de som skal ha andre kanaler får ta i bruk den andre teknologien .
DB171113 » Øyvind : ¶ « Teknologien .
AP171113 TEKNOLOGIEN FORANDRER : Ingen vet hvordan fremtidens bilkjøp og - bruk blir, men en ting er sikkert : Bilene blir ikke borte med det første.
AA171113 TEKNOLOGIEN FORANDRER : Ingen vet hvordan fremtidens bilkjøp og - bruk blir, men en ting er sikkert : Bilene blir ikke borte med det første.
AA171112 Politikerne må slutte å klatte på lovverket for å tilpasse oss til teknologien .
AA171112 Men Norge mangler en overordnet plan om hvor vi vil, hva teknologien skal få lov til å gjøre og hvilke grenser den ikke får tråkke over.
AA171112 Hver dag fattes beslutninger som vil prege nordmenns liv av Elon Musk, Mark Zuckerberg og de ingeniørene som vil la teknologien gjøre alt som går an, bare fordi det er mulig.
AA171112 Teknologien vil åpne for nye måter å jobbe på.
DB171110 - Teknologien er der, kundeatferden er der, og konkurransen er hard om kundenes lommebok, sier han.
VG171109 Fordi teknologien åpner for det, vil betaling for hurtiglading i fremtiden sannsynligvis skje automatisk ved at laderen gjenkjenner bilen via ladekontakten.
SA171109 Han understreker at teknologien endrer seg, og det er ikke sikkert at gårsdagens løsninger passer best til morgendagens behov.
SA171109 Furenes skriver at teknologien vil skape nye arbeidsplasser innenfor nye yrker.
NL171109 Med teknologien « e-bjeller » og « Find my Sheep » fra Sognefjorden kan dyreeiere spore dyrene på en kart-app på mobiltelefonen sin.
NL171109 Teknologien er egenutviklet.
FV171109 Men vi mener teknologien kan brukes til å løse samfunnsmessige utfordringer som dette.
AP171109 I sendingen går vi inn på hvordan teknologien fungerer.
SA171108 Men vi mener teknologien kan brukes til å løse samfunnsmessige utfordringer som dette.
NL171108 Det er denne teknologien som kan gi vettige elektriske biler i tungtransportklassen, både ved sin flerdobling av kapasitet/vekt-forholdet, og raske ladeevne.
NL171108 Den nye teknologien med faststoffbatterier er først nå under utvikling for praktisk bruk.
BT171108 Men vi mener teknologien kan brukes til å løse samfunnsmessige utfordringer som dette.
AA171108 Men vi mener teknologien kan brukes til å løse samfunnsmessige utfordringer som dette.
NL171107 Når de oppdateres er teknologien i full fart til å utdatere dem.
DN171107 Åpen krangel om teknologien
DN171107 Musk, som i flere år har advart mot kunstig intelligens, sa i sommer at teknologien utgjør en reell eksistensiell trussel for menneskeheten.
DN171107 I sommer kom Tesla-gründer Elon Musk og Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg i åpen krangel på Facebook og Twitter om teknologien .
DB171107 Selskaper som utvikler denne teknologien må ta initiativer for å drive etisk riktig forskning.
DB171107 Dette er en god konsekvens av teknologien her og nå.
DB171107 Hadde Austlid tatt seg tid til å forstå kronikken ville hun innsett at jeg beskriver fakta, og hun må gjerne kritisere de amerikanske IT-gigantene fordi de velger å pakke sin teknologi inn i kvinnenavn, og benytter kvinnelige modeller til å menneskeliggjøre teknologien .
BT171107 Med omstillingen som er underveis, har SSB nå startet arbeidet for å kunne utnytte mulighetene den nye teknologien gir, et arbeid som har vært forsømt gjennom mange år.
SA171105 Vi kan velge å utforske og utfordre teknologien , eller vi kan forholde oss passivt til utviklingen.
AP171104 Det snakkes om teknologien som tar over.
SA171103 Vi er på vei inn i et nytt og historisk tiår for norsk skole, der alle skal få mestre grunnleggende digitale ferdigheter og der stadig flere skal få utvikle teknologien videre.
SA171103 Derfor må vi gjøre mer for å løfte alle elever opp på et godt nivå, samtidig som heier frem flere som kan utvikle teknologien videre.
SA171103 Teknologien skal bli en del av skolen på lærernes og elevenes premisser, slik at den oppleves som et nyttig verktøy.
SA171103 Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.
FV171103 Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.
DA171103 - Vi kan oppnå togradersmålet, vi har teknologien og verktøyene som skal til.
BT171103 Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.
AP171103 Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.
AA171103 Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.
NL171102 Vi må derfor forberede oss på å kunne ta i bruk denne nye teknologien til samfunnets beste.
NL171102 Så selv om vi i dag ikke har mulighet til å forutse fremtidens kompetansebehov i sin helhet, er det viktig at vi ruster oss på best mulig måte for å møte digitaliseringen og den nye teknologien som kommer.
BT171102 Men når noe først går galt, er det utrolig hvordan det stopper opp med den nye teknologien .
BT171102 Ja, teknologien må gå videre.
BT171102 De er kanskje tungvinte og vanskelig å finne ( også bankkontor er på vei ut av moten ), men de fant en løsning raskere enn den nye teknologien .
SA171101 Elevene ved Roaldsøy synes ikke teknologien er noe hinder for for det sosiale på skolen.
AP171031 I tillegg får vi en bonus ; vi vil kunne bygge forståelse og rammeverk til å håndtere de mange, samfunnsmessige påvirkninger og dilemmaer som teknologien vil stille oss overfor i stedet for å overlate styringen til Google, Facebook, Apple og de andre transnasjonale megamonopolene.
DN171030 Blockchain, teknologien bak kryptovalutaen bitcoin, er en av teknologiene Ulvik og hennes innovasjonsteam nå studerer i detalj.
DN171030 Bitcoin-teknologien blockchain er en av teknologien hun tror kan endre oljeselskapet.
DN171030 Teknologien kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner.
DN171030 Blockchain, teknologien bak kryptovalutaen bitcoin, er en av teknologiene Ulvik og hennes innovasjonsteam nå studerer i detalj.
DN171030 Bitcoin-teknologien blockchain er en av teknologien hun tror kan endre oljeselskapet.
DN171030 Teknologien kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner.
DB171030 Teknologien er ikke klar til å overta jobben til snekkeren og helsefagarbeideren, og da trenger vi flere som tar yrkesfag, og flere som fullfører, hvis ikke stopper Norge.
DB171030 Teknologien til Sir David Attenboroughs program er også blitt enda bedre.
AP171030 Da vil de selv kontrollere teknologien , og ikke bli kontrollert av den.
DB171029 Men det brukes milliardbeløp til forskning på dette området, så teknologien kommer nok, sier han.
DB171029 - Eierskapet til oppdrettsnæringen er ofte langt bort fra kommunene hvor selve oppdrettet foregår, samtidig som det blir færre ansatte på grunn av teknologien .
DB171029 Teknologien som anvendte bilderør for å skape skjermbilde gjorde TV-en både dyp og bred.
AP171029 Her er hvordan vår rapport om « forutseende analysevirksomhet » oppsummerer teknologien ( side 5 ) : ¶
VG171028 - Teknologien til Cosport er gammel og utdatert, og de opplever nå at enkelte olympiske komiteer forlater dem.
DB171027 Selv opplever jeg at jeg gjennom teknologien blir stadig mer kjent med meg selv.
SA171024 Istedenfor at vi styrer teknologien , styrer den oss.
SA171024 Dersom vi ikke tar makten over teknologien , vil framtidens robotsamfunn gjøre også oss til roboter.
SA171024 DEBATT : Dersom vi ikke tar makten over teknologien , vil framtidens robotsamfunn gjøre også oss til roboter.
SA171024 Teknologien kan komme dit hen at GPS i bilene oppdager fotgjengere eller barn i trafikken lenge før de er synlige.
DB171024 ¶ SER LYST PÅ FREMTIDEN : FutureHome-gründer Sigbjørn Groven håper 250.000 hus har installert teknologien innen fem år.
VG171023 Samme teknologien vurderes også tatt i bruk ved de planlagte norske fullskala-prosjektene ved Norcems sementproduksjon i Brevik, ved Norges største avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, og ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn.
VG171023 Denne teknologien må redde verden ¶
VG171023 Denne teknologien finnes ikke, og den utvikles heller ikke på Mongstad.
NL171023 ¶ Vi lever i en verden der teknologien utvikler seg i rivende fart og uansett vil en anskaffelse av avanserte stridsvogner ikke lenger ha den aller siste « cutting edge-teknologien » den dagen Forsvaret er klar til å ta dem i bruk, skriver Oddvar Nygård.
AP171023 Norges satsing på denne teknologien kan imidlertid få internasjonale ringvirkninger langt utover de relativt beskjedne mengdene med CO₂ som i første omgang skal lagres årlig.
AP171023 Teknologioptimismen har dermed fått et skjær av teknologideterminisme, fordi teknologien fremviser større grad av definerende makt og forutbestemthet.
AP171023 Gjennom temming og kultivering blir teknologien til « vår teknologi ».
AP171023 Fremmedgjøring og maktesløshet kan oppstå uten at teknologien utgjør en direkte risiko eller fare.
AP171023 Teknologien skal håndtere disse utfordringene, og gevinsten anses som større enn risikoen.
DN171022 Dermed har de unngått importavgiften på 25 prosent, men har samtidig måttet dele gevinsten, og teknologien med en lokal samarbeidspartner, skriver Wall Street Journal.
AP171022 Den nye teknologien er her allerede.
AP171022 Aftenposten har spurt ham hvordan man forsvarer seg mot den nye teknologien .
AP171022 - Å få oversikt over teknologien er første trinn for å redusere faren, sier han.
AP171022 - Kan teknologien også brukes i militær sammenheng, for å oppdage droner eller ubemannede fartøyer ?
VG171021 Teknologien , som kalles Geofence eller virtuelle gjerder, finnes allerede.
BT171021 - Vi ønsker å være pådrivere for teknologien som er kommersielt tilgjengelig, men som trenger tilpasninger i forhold til fartøystørrelser, sier Frihammer.
BT171021 Teknologien er tilgjengelig.
DB171020 Gjennom hemmelige arbeidsgrupper skal den tyske bilindustrien ha blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, hevdet Der Spiegel.
DA171020 - Vi er stolt over å ha blitt valgt ut til å jobbe med dette prosjektet, som er banebrytende når det gjelder størrelsen og teknologien på styrekablene, opplyser konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions.
AP171020 Avgiftsfritakene har vært en forutsetning for elbilenes inntreden i markedet, for at nettet av ladestasjoner er bygget ut, og for at teknologien har kunnet utvikle seg.
VG171018 LOVENDRING : Jon Rouse mener det er viktig å pushe regjeringen til å endre lovverket all den tid teknologien utvikles i høy hastighet.
SA171018 Teknologien vil også skape arbeidsplasser i Norge, ifølge olje- og energiminister Terje Søviknes.
AA171018 Hun sier at de ansatte hele tiden får beskjed om endringer i teknologien og opptellingen, og at valgfunksjonærene mange steder ikke har tilstrekkelig opplæring.
SA171017 Mange frykter at teknologien kommer til å spise opp jobbene våre.
AP171016 Så fort utvikles teknologien
AP171016 Kurzweils beregninger for hvor fort teknologien utvikler seg viser en eksponentiell graf, det vil si at sprangene mangedobles for hvert steg i utviklingen den tar.
BT171015 Vi går øyeblikkelig i gang med workshops for å undersøke hva teknologien kan gjøre for oss.
AP171015 - Teknologien som virkelig kommer til å elektrifisere transportsektoren er her allerede.
AP171015 Følg hele programmet fra A-Tech direkte fra Operaen her ¶ - Teknologien som virkelig kommer til å elektrifisere transportsektoren er her allerede.
AP171015 Vi er nødt til å la næringslivet ta den nyeste teknologien i bruk for å være konkurransedyktige.
AP171015 For politikere betyr teknologien at de ikke kontrollerer informasjonsflommen.
AP171015 For kunder betyr teknologien at de lettere kan utgjøre en samlet makt overfor globale bedrifter.
AP171015 For bedrifter betyr teknologien at konkurransen skjer på mer like vilkår.
AP171015 Delingsøkonomiens tidsalder ¶ Teknologien gjør det også mulig for private mennesker å engasjere seg i økonomisk aktivitet på en helt annen måte og skala enn før.
DB171014 Og teknologien finnes allerede.
DA171014 Å satse lite på denne teknologien er som å skyte seg selv i foten, fastslår Sollien.
DA171014 Å satse lite på denne teknologien er som å skyte seg selv i foten, fastslår Sollien.
AP171014 Det blir fort mange fine ord uten kunnskap om hvordan ta i bruk teknologien på en måte som skaper verdi for kundene, sier Andreassen.
AP171014 Kunsten i dag er global, godt hjulpet av teknologien .
DN171013 - Dette er en viktig milepæl og et tegn på at markedet har tillit til utsiktene for bitcoin og den underliggende teknologien .
AP171013 Oppfinneren, forfatteren og dataeksperten står bak en rekke banebrytende teknologier, som den første flatskanneren, den første teknologien for optisk tegngjenkjenning, og tekst-til-tale syntese som gjorde det mulig å lage lesemaskiner for blinde.
AP171013 I flere av sine bøker har Kurzweil kommet med spådommer om hvordan teknologien vil forme fremtiden.
AP171013 Her er hans spådommer om hvordan teknologien vil endre fremtiden.
AP171013 Googles profilerte fremtidsforsker Ray Kurzweil kommer til Oslo for å diskutere teknologien som driver endringer nå.
VG171012 Teknologien er moden.
DB171012 Noen ganger som et nytt og annerledes servicekonsept som Eatsa, andre tilfeller supplerer teknologien menneskene, som Henn-na-Hotel der roboter står for room service, sier Tor W.
AP171012 Gjennombruddet innen kunstig intelligens de siste årene kommer fordi det nå finnes store nok datamengder tilgjengelig for å utnytte teknologien , og kraftige nok datamaskiner til å trene modellene.
AP171012 Men når jeg virkelig skal lage god mat, velger jeg påfallende ofte å forlate all teknologien .
SA171011 Selv om det koster å få ny nøkkel er det én ting som er bra med den nye teknologien : Den er sikrere for deg som bileier.
FV171011 Selv om det koster å få ny nøkkel er det én ting som er bra med den nye teknologien : Den er sikrere for deg som bileier.
DB171011 Problemet er at teknologien i dag dessverre også kan fortrenge det autentisk menneskelige.
BT171011 Selv om det koster å få ny nøkkel er det én ting som er bra med den nye teknologien : Den er sikrere for deg som bileier.
AP171011 Selv om det koster å få ny nøkkel er det én ting som er bra med den nye teknologien : Den er sikrere for deg som bileier.
DB171010 På nettsidene hevdes det at teknologien bak Titus-valutaen - i motsetning til Bitcoin - sikrer fullstendig anonymiserte transaksjoner, blant annet ved hjelp av elleve forskjellige algoritmer for å skjule kjøper og selger.
DA171010 Så et viktig spørsmål framover blir hvordan offentlig sektor greier å nyttiggjøre seg teknologien som kommer, sier Brasch, og legger til : ¶
AA171010 Teknologien hans består i å pumpe vann opp i Norges store vannmagasin når prisen er lav og ruste opp turbiner og tunneler slik at mye kraft kan leveres på kort tid.
DN171009 Teknologien er dermed på plass, og nå mangler bare lovverket.
AP171009 Igjen er vi faktisk verdensledende, teknologien kommer fra vår erfaring med flytende plattformer, og mange av leveransene fra norsk leverandørindustri.
AP171007 Den ferske bedriften Pentatonic har teknologien som skal til, og avtalen med kaffekjede-giganten gir dem en solid start.
AA171006 Så lenge teknologien og kunnskapen som kreves for å lage nye atomvåpen finnes, er det bare et spørsmål om tid før tanken på økt militær slagkraft frister nok til at noen fyrer opp sentrifugene og setter produksjonen av atomstridshoder i sving.
NL171005 Mitt inntrykk er at mange middelaldrende tenker at teknologien vil løse alt for oss.
NL171005 De tenker visst at teknologien vil løse alt for oss.
AP171005 | Jorden dør, teknologien gror, men likevel digitaliserer vi ikke flere skolebøker Gabriel Hvarnes Wiedemann ¶
AP171005 FOTO : Lyudmila Voronova / Shutterstock / NTB scanpix / Privat ¶ « Teknologien i skolen er utdatert ! » er en kjent setning.
DB171004 Mandag bidro teknologien imidlertid til at Stephen Paddock kunne avfyre et stort antall skudd i løpet av et kort tidsrom.
DB171004 Året 2013 ble teknologien erklært stabil og etablert, og forskerne kan nå rutinemessig ta fram tredimensjonale biomolekylstrukturer med en oppløsning helt ned på atomnivå.
AA171004 Året 2013 ble teknologien erklært stabil og etablert, og forskerne kan nå rutinemessig ta fram tredimensjonale biomolekylstrukturer med en oppløsning helt ned på atomnivå.
SA171003 Det har jo en sammenheng med at det er et helt annet register av aktiviteter som er tilgjengelig for barn i dag, samt all den nye teknologien som er kommet, sier Kalvenes.
DN171003 Nordmannen Dag Kittlaus solgte teknologien bak Apples personlige assistent, Siri, for 200 millioner dollar.
DN171003 De har utarbeidet en modell hvor de har sammenlignet teknologien bak 50 tjenester - blant annet Apples Siri, Googles søkemotor, Microsofts Bing-tjeneste og konkurrerende kinesiske tjenester.
AP171003 Denne teknologien vil få dagens utfordringer med falske nyheter til å fremstå som bagatellmessige.
AP171003 Det har jo en sammenheng med at det er et helt annet register av aktiviteter som er tilgjengelig for barn i dag, samt all den nye teknologien som er kommet, sier Kalvenes.
AA171003 Søtorp mener at seriekoblede røykvarslere, komfyrvakter og informasjonskampanjer er sannsynlige årsaker til utviklingen, men advarer mot å stole på teknologien .
DB170929 I kombinasjon med liten respekt for autoriteter og små forskjeller mellom topp og bunn gjør dette at israelske gründere kontakter store bedrifter for å fortelle at teknologien deres kan endre selskapets framtid, eller prøver å finne kunder og investorer med teknologier som bare er 90 prosent.
AP170929 Hansbø mener at Forsvaret bør handle nå og foreta bestillinger før teknologien er ferdig utviklet, slik det er blitt gjort for kampflyet F-35.
AP170929 Frykter ikke at teknologien vil dominere som terrorvåpen ¶
AP170929 - Jeg er nok ikke av de som frykter at teknologien vil bli de nye store terrorvåpnene.
SA170928 Vie er derimot klar på at selve teknologien er kommet for å bli.
DN170928 Vie er derimot klar på at selve teknologien er kommet for å bli.
AA170928 Vi mener også at dette gjør oss og våre ansatte mer attraktive, sier Johansen som ikke vet om noen allerede har tatt i bruk teknologien .
AA170928 Vi er veldig stolte over hva vi har fått til, og vi ser for oss at teknologien vi har skapt kan brukes til så mye bra og viktig.
AA170928 Og det er teknologien bak denne som nå ligger åpent.
AA170928 Nå spekulerer flere utenlandske media i om selskaper som Amazon, Facebook og Google vil benytte seg av den trønderske teknologien .
AA170928 - Men hvorfor legge teknologien åpen for alle ?
AA170928 Vie er derimot klar på at selve teknologien er kommet for å bli.
DB170926 Det handler om å utnytte teknologien med GPS-tracking, hvor vi kan lage et ekstra tilbud for dem som vil få en ekstra seeropplevelse av rittet, og samtidig en betalingsløsning via Vipps eller en annen app, sier Tiedemann Hansen.
AA170926 Menneskene viktigst ¶ - Teknologien skal ikke gå på bekostning av forholdet vårt til barna og de voksne.
AA170926 Teknologien gir oss som foreldre en trygghet i hverdagen.
DN170922 Blockchain ( se faktaboks ) er den underliggende teknologien bak bitcoin.
DN170922 Blockchain ( se faktaboks ) er den underliggende teknologien bak bitcoin.
AA170922 Fylkeskommunen har også ambisjoner for at denne teknologien kan brukes på hurtigbåter.
VG170921 Klimatrøbbel : Teknologien som skal redde verden, finnes ikke ¶
DN170921 Bilen arver mye av den samme teknologien vi finner i de større 90- og 60-seriebilene.
DA170921 Med hjelp fra teknologien , greier vi å lete etter relevans gjennom hele denne katalogen.
AA170921 Kommisjonen viser til grunnene høyesterett oppga for å annullere valget, spesielt måten valget ble gjennomført på, og da særlig teknologien som ble brukt. ( ©NTB ) ¶
DB170920 Norge er det eneste landet, sammen med Sveits ( som også har for god råd ), som likevel velger å satse på teknologien .
AP170920 Målet i første omgang må være å finne en felles filosofisk forståelse for at teknologien er her, for at alle skal kunne delta, sier Kaljulaid.
AP170920 Målet i første omgang må være å finne en felles filosofisk forståelse for at teknologien er her, for at alle skal kunne delta, sier Kaljulaid.
DB170919 Når eierne av teknologien blir vinnerne i framtida blir en naturlig konsekvens å sørge for at flere eier.
DB170919 Jeg er ikke helt sikker på om det er akkurat disse forslagene jeg vil fremme når alle argumenter er vurdert og de er veid opp mot alternative forslag, men jeg er helt sikker på at det haster med å komme i gang med diskusjoner og politiske endringer som kan sikre at den nye teknologien blir et løft for oss alle.
DB170919 Ifølge en rapport fra Deloitte har teknologien skapt fire ganger flere jobber enn den har avskaffet siste 144 år.
DN170918 Teknologien derfra har hatt mye å si for fremveksten til Viju, som i fjor omsatte for 794 millioner kroner - og satser på tosifret prosentøkning i år.
DB170917 Nes i Datatilsynet sier det jobbes mye med denne teknologien i dag, innenfor mange ulike sektorer.
DB170917 - Det forfatterne av studiet her har gjort, er å komme med et veldig dristig utspill for å vise hvor mektig denne teknologien er.
AP170917 Vi kan ikke stole blindt på at teknologien skal redde oss.
DN170915 Nyhetsnettstedet Marketwatch har seks tips til å gjøre teknologien mindre avhengighetsskapende.
VG170914 - Industrien og nyvinning innenfor både bil - og flyindustrien ble en faktor for å « hvitvaske » Tyskland etter nazismen, fordi tyskerne demonstrerte at de ville bruke teknologien til det beste for mennesket, for å skape innovasjon og arbeidsplasser.
DN170914 Teknologien som benyttes i neste generasjon dataspill, blant annet virtuell og kunstig virkelighet, kan også benyttes for å simulere militære angrep.
DN170912 Den avanserte teknologien bak Face ID kan også brukes til mer underholdende ting.
DN170912 Sorteringssamfunnet der vi setter etiske grenser og ikke bare lar teknologien råde, og den sosiale profilen er viktig for oss, som ulikhet, sier Syversen.
AP170912 Verre er det at i løpet av årene Statnett har somlet med Elhub, så har teknologien løpt fra den valgte løsningen.
DB170910 Til Dagbladet bekrefter han at metodikken ble igangsatt allerede for mange år siden, men at de etter årevis med forskning begynte å anvende den nye teknologien i skikjøringen for rundt 4-5 år siden.
DB170910 Det er denne teknologien som det norske langrennslandslaget nå forsøker å adoptere til skisporet - som Dagbladet har omtalt flere ganger tidligere.
DB170910 Teknologien ble først anvendt i fartsdisiplinene, men blir nå tatt i bruk i like stor grad i de tekniske disiplinene.
DB170910 - Teknologien er ingen magi i seg selv og forutsetter at utøverne er gode nok til å gjennomføre beskjedene de får i kjølvannet av analysene.
DB170910 Ved hjelp av den hollywood'ske teknologien « filmtriks » er Jonas-i-gata plutselig i full passiar med Jonas Gahr Støre, og hvis du tror budskapet her er at lederen for Arbeiderpartiet har selvironi og byr på seg sjæl, så tar du smertelig feil.
DN170909 Samsungs Note-serie har alltid vært et tilbud til de brukerne som stiller høyest krav til ytelse, vil være produktive på telefonen og dem som er glade i den siste teknologien .
VG170908 Allerede året før uttalte UCI-presidenten til VG at de var klar over teknologien fantes.
NL170907 Den avanserte teknologien i petroleumsbransjen vil være helt nødvendig for det grønne skiftet.
DB170907 Nord-Korea sier at hydrogenbomben som de testet, kan plasseres på en interkontinental ballistisk missil, og at testen ble gjennomført for å « undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
AA170907 Kronprins Haakon og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ser stort potensial for den norskstøttede teknologien som gjør ørkenen grønn og fruktbar.
DN170906 - Det er veldig skuffende å se at Opel gjør seg bort med denne enkle og relativt billige, men livreddende teknologien .
DN170906 Hele teknologien er basert på et dokument publisert av Nakamoto i 2008.
DN170906 Teknologien bak bitcoin ble utviklet for nær ti år siden av en ukjent person som kaller seg Satoshi Nakamoto.
AP170905 Med en utdannet og fleksibel arbeidsstyrke blir det lettere å møte etterspørsel etter arbeidskraft som er i stand til å dra nytte av den nye teknologien .
DN170904 Teknologien for selvkjørende biler og busser er kommet langt.
DB170904 Videre mener de at riktig bruk av utstyret deres er viktig og at Stade 2 ikke har hatt noen opplæring i bruk av teknologien .
DB170904 Stade 2 hevder at teknologien gav en rekke falske resultater og skal ikke klart å oppdage mer avanserte, elektromagnetiske motorer skjult i hjulene.
DB170904 Journalistene skal ha fått tak i teknologien UCI benytter seg av for å sjekke syklene.
DB170904 Teknologien skal ifølge Stade 2 være utviklet sammen med et lite, nyetablert britisk firma.
DB170904 Nord-Korea hevder at hydrogenbomba de testet kan plasseres på en interkontinental ballistisk missil, og at testen ble gjennomført for å « undersøker og bekrefter treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
DN170903 Det koreanske nyhetsbyrået KCNA melder at testen, som fant sted klokken 12 nordkoreansk tid ( 5.30 norsk tid ), ble gjennomført for å « undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
DB170903 Den italienske avisen Corriere della Sera, den franske TV-kanalen France 2 og den tyske kringkasteren ARD har fått tak i teknologien , som UCI har utviklet sammen med det britiske selskapet Endoscope-i.
DB170903 Teknologien for å avdekke motordoping er av UCI blitt markedsført for salg til de nasjonale forbundene.
DB170903 Nord-Korea hevder at hydrogenbomba de testet kan plasseres på en interkontinental ballistisk missil, og at testen ble gjennomført for å « undersøker og bekrefter treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
DB170903 Nord-Korea hevder at hydrogenbomba de testet, kan plasseres på en interkontinental ballistisk missil, og at testen ble gjennomført or å « undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
DB170903 Nord-Korea sier at hydrogenbomben som de testet, kan plasseres på en interkontinental ballistisk missil, og at testen ble gjennomført for å « undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
AA170903 Det koreanske nyhetsbyrået KCNA melder at testen, som fant sted klokken 12 nordkoreansk tid ( 5.30 norsk tid ), ble gjennomført for å « undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten » til teknologien sin.
DA170902 Så jeg valgte å se for meg at de som kommer til makta og kontrollerer denne teknologien , har et annet perspektiv på det - hva om de ikke ønsker å forbedre mennesket og gjøre det klokere, men hater mennesker, hater snusfornuften og hele den vestlige dannelseshistorien ?
DN170831 Det er 12 år siden den danske sivilingeniøren begynte å sysle med teknologien som skal fullautomatisere arbeidet på boredekkene.
DN170831 Blockchain er den underliggende teknologien bak kryptovalutaen bitcoin.
DN170831 - Det er ingen tvil om at Nord-Korea kan bygge et missil som kan fly distansen til USA, men de mangler evnen og teknologien til å utføre et faktisk angrep med atomvåpen, ser Selva, og lister opp tre utfordringer han mener de står overfor : ¶
DA170831 Teknologien gir oss noen helt fantastiske nye muligheter, men også noen nye trusler.
DN170830 Vi lever i troen og teknologien er unik, fastholder han.
AP170830 Facebook i for eksempel Tyskland kan si at et av deres selskaper i Irland eier teknologien og krever lisensinntekter tilsvarende overskuddet.
DB170828 Slik innfrir du enkelt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ Teknologien de skal ta i bruk har ikke vært brukt i individuelle idretter tidligere, men bidro da Tyskland ble verdensmestere i fotball i 2015.
DN170825 Tesla-ledelsen sier i en kommentar til WSJ at Autopilot-avdelingen har over 100 ansatte som jobber med teknologien , og at avgangene den siste tiden kan skyldes hardere kamp om talentene.
DN170824 Funksjonaliteten, de dynamiske egenskapene og teknologien er essensen av Volkswagens gode kvaliteter, og T-Roc vil bidra til å styrke vår SUV-offensiv ytterligere, sier styreleder i Volkswagen, Dr.
DN170824 Lønnsomheten kunne selvfølgelig vært bedre, men dette skyldes i hovedsak at vi har hatt store utviklingskostnader på teknologien , sier Tore Kjos til DN ¶
DN170824 - Vi er i full gang med kommersialiseringen av teknologien og har solgt teknologien til flere store prosjekter, sier Kjos om den sterke omsetningsveksten.
DN170824 - Vi er i full gang med kommersialiseringen av teknologien og har solgt teknologien til flere store prosjekter, sier Kjos om den sterke omsetningsveksten.
DA170824 Denne teknologien kan stanse et kjøretøy på 7 tonn som ruller i 80 kilometer i timen.
DA170824 - Det var et komplisert samspill mellom den nyeste teknologien og de eldste triksene i boken.
DN170823 Samsungs nisjetelefoner i Note-serien er beregnet på brukere som krever ekstra mye av telefonen, som vil ha den siste teknologien og ønsker å være produktive.
DN170822 OccupEye er navnet på teknologien , skriver Bloomberg.
DN170822 I en epost til Bloomberg, bedyrer Barclays at de ikke bruker teknologien til å følge med på hvor mye den enkelte ansatte jobber.
DN170822 Buzzfeed skrev i januar 2016 at avisen Daily Telegraph installerte den samme teknologien for å se når journalistene var ved skrivebordene.
DN170822 Bloomberg skriver at teknologien oppmuntrer til såkalt « hot-desking » - det vil si at ansatte enten deler et skrivebord eller ikke har en fast plass og må finne en der det er mulig.
VG170821 Det kommer til å gå veldig raskt i mange land med overgangen til fornybar energi, etter hvert som teknologien blir bedre.
DB170819 Kritikerne er redd for at vi snart vil ta i bruk teknologien for å forbedre de egenskapene vi setter pris på, som medfølelse, intelligens og selvkontroll.
DB170819 Ja, kan teknologien hjelpe oss på veien mot bedre liv, har vi en moralsk forpliktelse til å ta den i bruk.
VG170817 - Nei, det er en lang vei å gå for å sikre at teknologien innen olje og gass kan utnyttes i andre sektorer.
AA170817 Fra sykepleieren som trenger hjelp til velferdsteknologien på sykehjemmet, til bedrifter som blir mer og mer avhengig av at teknologien fungerer.
VG170815 Helgesen ser for seg at den selvkjørende teknologien kan bli en ny næring for Norge.
VG170815 - Vi må bli kjent med teknologien først.
VG170815 - Av erfaring vet vi at teknologien vil bli tatt i bruk uansett.
VG170815 Prisen på CO₂ ventes å stige så bratt i årene fremover at teknologien blir uinteressant for stadig flere.
DB170815 Fabrikken har både rakett-teknologi og tegninger av denne teknologien , og Ukraina både var og er - sammen med Russland - det mest korrupte landet i Europa, ifølge Corruption Perceptions Index.
DN170814 Anleggene må bygges, teknologien utvikles, og selve produksjonsprosessen kan ta inntil tre år fra egg til slaktet fisk, sier Sletmo.
DN170814 Hele teknologien er basert på et dokument publisert av Nakamoto i 2008.
DN170814 Flere av de ulike fraksjonene i bitcoin-miljøet har vært uenige om hvordan en skal kunne håndtere flere transaksjoner, videreutvikle teknologien og samtidig sørge for at datasentrene som håndterer transaksjonene fortsatt har incentiver til å fortsette.
DN170814 Teknologien bak bitcoin ble utviklet for nær ti år siden av en ukjent person som kaller seg Satoshi Nakamoto.
AA170810 - Dette er kjempealvorlig og et bilde på at kommunene ikke klarer å hente ut potensialet i teknologien , sier Austlid, som mener kommunene jobber altfor lite med å kartlegge innbyggernes behov og ønsker.
DN170809 Teknologien har eksistert en god stund, men så langt har den store bølgen latt vente på seg.
DN170808 Det kan betyr at Samsung også venter med å innføre teknologien .
DB170808 Når teknologien bykser videre, og gir muligheter for å hente kunnskap og underholdning fra langt flere kilder, blir den delen av oss som er hektet på den nasjonale kulturelle hovedstrømmen mindre.
VG170806 Hun tror ikke teknologien og internett har gjort det lettere å finne en kjæreste i dag enn tidligere.
DA170803 I de tjue årene som har passert siden den gang har den digitale teknologien endelig kommet dit hen at Besson kunne klare å virkeliggjøre visjonene han hadde for « Valerian », med et tilstrekkelig budsjett i ryggen.
DA170803 I de tjue årene som har passert siden den gang har den digitale teknologien endelig kommet dit hen at Besson kunne klare å virkeliggjøre visjonene han hadde for « Valerian », med et tilstrekkelig budsjett i ryggen.
AP170802 Årsaken til bunnrekorden er tredelt : I tillegg til at teknologien har gjort at flere lyktes med å få egne barn gjennom prøverør, er saksbehandlingstiden lengre enn tidligere.
AP170802 Hans univers er knyttet til et Helsinki som ikke lenger eksisterer, som er blottet for den teknologien og designen vi forbinder med det moderne Finland.
VG170801 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter, og utvidet fredag sanksjoner mot landet, melder NTB.
DN170801 At det nå kommer et myndighetskrav, vil legge press på dem og kunne pushe mer utviklingen av denne teknologien , sier Solberg.
DN170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien , noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
DN170801 I tillegg benyttes teknologien til å identifisere og følge andre i sosiale medier, og også i noen grad å skape og spre innhold, skriver artikkelforfatteren.
DA170801 At det nå kommer et myndighetskrav, vil legge press på dem og kunne pushe mer utviklingen av denne teknologien , sier Solberg.
DA170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien , noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
AP170801 Strategien vil foreslå tiltak for å stimulere til utvikling av digitale læremidler, en forsterket satsing på digital kompetanse og at grunnleggende forståelse for hvordan teknologien er bygget opp - for eksempel gjennom algoritmisk tenkning ( koding ) - skal tidlig inn i skolen.
AP170801 Elevene må selvfølgelig både forstå og kunne bruke hardware og software, men like viktig er å forstå hvordan den underliggende teknologien virker, ha evnen til kritisk tekning og analyse, samt den nødvendige dannelsen for å kunne delta som samfunnsborger.
DA170731 Teknologien gir oss noen helt fantastiske nye muligheter, men også noen nye trusler.
AP170731 » Teknologien skal bidra til at flere eldre kan « leve gode liv og bo trygt hjemme.
DB170730 Tørkeresistente avlinger, økt næringsinnhold i maten og reduksjon av klimaavtrykket fra matproduksjonen er noen av de andre idéene som utforskes med denne teknologien .
DB170730 På bildet som Jansson publiserte fra måltidet ser pastaretten nesten skuffende vanlig ut, men nettopp dette er hovedpoenget i debatten om genredigert mat : Teknologien gjør det mulig å gjøre små genetiske endringer som kan være umulig å skille fra dem som forekommer naturlig - men som kan få stor betydning for fremtidens matproduksjon.
AP170730 | Anja Røyne : - Vi kan ikke stole blindt på at teknologien skal redde oss.
VG170729 Han forteller at gentesting er en del av fremtidens kreftmedisin, men at teknologien ikke er utviklet nok til å kunne tilbys pasienter.
VG170729 Denne teknologien er en del av fremtidens kreftmedisin, og kalles persontilpasset medisin.
VG170729 - Hva skal du si til en ung mor med kreft som ønsker å leve lenger - at vi har en god test som kan gi deg lenger levetid, men at teknologien ikke er godt nok utviklet til å kunne tilbys deg ?
VG170729 Teknologien er ikke ferdig utviklet, mener de.
DN170729 Tomra skal bidra med teknologi, programvare og stå for investeringene som teknologien krever.
SA170728 - Du skal ikke engang kjøre én meter, for da går mye av teknologien i motoren i stykker, sier Bruu.
FV170728 - Du skal ikke engang kjøre én meter, for da går mye av teknologien i motoren i stykker, sier Bruu.
DN170728 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter og utvidet fredag sanksjonene mot landet.
AP170728 - Du skal ikke engang kjøre én meter, for da går mye av teknologien i motoren i stykker, sier Bruu.
AA170728 USA og andre frykter at teknologien i Simorgh-raketten også kan benyttes i interkontinentale raketter og utvidet fredag sanksjonene mot landet.
DN170727 Den nye teknologien , hvor vi selger nikkelkonsentrat fremfor nikkel, har økt interessen fra ulike interessenter betydelig, sier styreleder Lars Christian Beitnes i Intex i meldingen.
SA170726 Selvsagt ville ikke målet blitt godtatt om teknologien hadde vært der den gang, sier Maradona til FIFAs nettside.
SA170726 Diego Maradona er tilhenger av videodømming selv om teknologien hadde annullert hans berømte mål med hånden mot England under 1986-VM.
SA170726 Teknologien ble testet ut under sommerens kontinentcup med blandet suksess.
DB170726 Da kunne man ikke bruke teknologien , men situasjonen er annerledes i dag, sier Maradona.
DB170726 Teknologien gir oss klarhet og kvalitet, den gir et positivt resultat til de lagene som bestemmer seg for å angripe og ta risikoen, sier Maradona til FIFA.
AP170726 Selvsagt ville ikke målet blitt godtatt om teknologien hadde vært der den gang, sier Maradona til FIFAs nettside.
AP170726 Diego Maradona er tilhenger av videodømming selv om teknologien hadde annullert hans berømte mål med hånden mot England under 1986-VM.
AP170726 Teknologien ble testet ut under sommerens kontinentcup med blandet suksess.
AA170726 - Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelige arbeidsgrupper blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, ifølge Der Spiegel.
VG170725 Det er to år før Pentagon forespeilet at det asiatiske diktaturet hadde teknologien på plass.
DN170725 Planen er at teknologien deretter kan implementeres på selskapets øvrige anlegg.
DN170725 Teknologien vil gjøre det mulig å drifte med lavere energiforbruk enn tidligere.
DN170725 For Three Square Market er tanken at firmaet får testet og videreutviklet teknologien for sine egne produkter.
DN170725 - På sikt vil denne teknologien bli standardisert hvilket vil innebære at du kan bruke dette som ditt pass, på offentlig transport og alle innkjøp, skrev toppsjef Todd Westby i en blogg der han fortalte om programmet, som han hevder er det første av denne typen i USA.
DA170725 Da må vi ikke bare kunne bruke teknologien til daglig, men også utvikle den videre.
AA170725 | Teknologi, hets og sanksjoner ¶ Teknologien skaper en situasjon hvor noen veldig få med dårlig oppførsel møter veldig harde sosiale sanksjoner, mens de aller fleste ikke møter noen i det hele tatt.
AA170725 Resultatet av den noe uforutsigbare teknologien hvor enkelte ting kan gå viralt, mens det aller meste ikke gjør det, skaper en situasjon hvor noen veldig få med dårlig oppførsel møter veldig harde sosiale sanksjoner, mens de aller fleste ikke møter noen i det hele tatt.
AP170723 Teknologien som kan brukes til å gi tilgang til livsviktig informasjon i akuttsituasjoner, kan også misbrukes til å gi tilgang til informasjon man ikke skal ha, skriver kronikkforfatterne.
AA170722 - Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelige arbeidsgrupper blitt enige om teknologien i kjøretøyene, kostnader, leverandører, markeder, strategier og til og med om håndteringen av utslipp fra dieselbilene, ifølge Der Spiegel.
NL170721 Den nye teknologien gir også store muligheter.
DN170721 Scatec Solar er et av flere selskaper som ble grunnlagt av Alf Bjørseth, som står bak teknologien .
DB170720 Samferdselsminister og bilelsker Ketil Solvik-Olsen har lovet at lovverket ikke skal stå i veien for teknologien , og har selv hevdet at vi framtiden mest sannsynlig ikke vil eie vår egen bil.
AA170719 Skal private transportselskaper kunne ta teknologien i bruk er det åpenbart at det må bygges et nettverk av fyllestasjoner i hele landet, men løsningen må også være konkurransedyktig med fossile drivstoff.
DB170716 Et eksempel er blant annet teknologien som brukes i førerløse biler.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
DA170715 Og det som skjer nå er altså at det er inngått en rekke kontrakter om bygging av nye elektriske ferjer og ombygging av gammeldagse dieselferjer til den nye teknologien .
DA170715 Det var i november 2014 Stortinget ba regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
DA170715 Og det som skjer nå er altså at det er inngått en rekke kontrakter om bygging av nye elektriske ferjer og ombygging av gammeldagse dieselferjer til den nye teknologien .
DA170715 Det var i november 2014 Stortinget ba regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
VG170714 I det lange løp, kan teknologien muliggjøre en værmelding for rommet.
VG170714 Her ligger teknologien forut for tjenestetilbudet, sier Kleppe.
DN170714 Leverandørene av teknologien inkluderer Space Norway, Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt.
DN170714 Her ligger teknologien forut for tjenestetilbudet, sier seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverket til VG.
AA170714 En tredje faktor er Teslas evne til å håndtere nettverkseffekter og bygge opp en infrastruktur som underbygger teknologien .
DB170713 Transportøkonomisk institutt ( TØI ) har undersøkt utslipp fra lastebiler i faktisk bruk og funnet ut at en lastebil uten den nyeste teknologien slipper ut 4 g NOx per kilometer kjørt, og 0,025 g svevestøv ( PM10 ).
DB170713 Her er teknologien som gjør dette mulig.
VG170711 Uansett hvor moderne teknologien blir, er det den samme typen ild som kommer.
VG170711 For mens teknologien har revolusjonert måten vi driver krigføring på, tror Ytterbøl mange ville blitt overrasket over hvor simpelt ting fremdeles fungerer under væpnet konflikt.
DN170711 Teknologien og designet setter standarden for hele bransjen, samtidig som denne modellen gir en imponerende forsmak på retningen for våre øvrige modeller, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Audi i Norge i en pressemelding.
AA170711 Han tror ikke ungdom er blitt verre enn før, men mener konsekvensene av denne typen handlinger er større i dag fordi teknologien gjør det veldig enkelt å ta og dele bilder og video.
DB170710 Den nye teknologien , som har gitt flere overraskende resultater på testene, skal hjelpe de norske landslagsutøverne til å gjøre bedre taktiske valg og gå enda mer arbeidsøkonomisk enn de allerede gjør.
DB170710 Hvem som helst kunne sett ut som meg med den teknologien og mulighetene vi har i dag, avslører han til Dagbladet.
DN170709 Når den kommer har teknologien nådd sitt ytterpunkt.
DB170709 I takt med at teknologien og trusselbildet endrer seg er det naturlig at politiet og etterretningstjenesten har behov for nye metoder.
DB170708 - Man må finne balansen mellom en mangel på regulering - som innebærer alle mulige typer bruk, og personifiseringer av barn og kvinner som seksualobjekter - og overregulering, som vil kvele teknologien , sier Wynsberghe.
DA170708 Vi har ikke den teknologien i dag som gjør at vi kan fly dagsturer til London.
SA170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
FV170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
DN170707 « Dette skiftet vil markere en stor triumf for Samsung Electronics og displaydivisjonen, som har foretatt store investeringer i denne teknologien de siste årene », skriver den japanske næringslivsavisen.
DN170707 Samsung lanserte de første OLED-smarttelefonene i 2010 og investerte 9800 milliarder won ( 70 milliarder kroner ) i denne teknologien i 2016.
DB170707 Idet tekniske utfordringer møter teknologien helsepersonellet selv bruker privat, oppstår det egne løsninger på problemene, skriver utvalget i rapporten, og viser til kreative løsninger blant landets helsepersonell.
BT170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
AP170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
AA170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
VG170706 Men denne teknologien har ikke noe klart endepunkt.
VG170706 Teknologien har modnet siden den gang, men den er fortsatt upålitelig.
DN170706 Det kommer ikke fram om de spurte er skeptiske til teknologien eller om de bare synes noen andre enn Norge bør gå opp løypa først.
DN170706 Teknologien gir politiet informasjon om sannsynlig sted, tid og type ran for neste gang ranere slår til, skriver artikkelforfatteren.
AA170706 Det kommer ikke fram om de spurte er skeptiske til teknologien eller om de bare synes noen andre enn Norge bør gå opp løypa først.
DN170705 Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier TØI-forsker Jørgen Aarhaug.
DB170705 Martin Johnsrud Sundby synes den nye teknologien er spennende.
DN170704 Teknologien kan skanne brukerens ansikt og åpne telefonen på noen hundre millisekunder, opplyser kilden til Bloomberg.
DN170704 Teknologien er fortsatt under uttesting, og det er usikkert om den blir å finne i neste Iphone-versjon.
DA170704 Calixte Tayoro tror ikke alle forstår hvilke muligheter teknologien gir oss til å være kreative.
AA170703 Da teknologien gjorde det mulig, begynte vi å trykke fotografier.
VG170628 Både mindre aktører og de mer profesjonelle utvikler seg i takt med teknologien , sier Pedersen.
SA170628 Han mener " gevinsten ligger i fleksibiliteten ", at teknologien kan tilpasses den enkelte.
DN170628 - Jeg vil si det er en milepæl for oss, med akkurat denne teknologien og dette brukerscenarioet, sier den nye PIT-direktøren Tormod Stien, med bakgrunn fra mobilbransjen som tidligere sjef for Network Norway/Tele2 Business og Ventelo.
BT170628 Jeg møter ansatte med glød og pågangsmot, som møter teknologiske nyvinninger med interesse og åpenhet, men også de som trenger ekstra veiledning for å få teknologien til å fungere.
VG170627 Teknologien har vi, det er ikke der det butter imot, men kommersielle og juridiske rammeverket må utvikles, sier Torbjørg Fossum i Statoil, som jobber med forretningsutvikling av lavkarbonløsninger.
VG170627 FREMSKRITT : BMW X3 er ikke ulik sin forgjenger, men teknologien er up-to-date.
DB170627 - Teknologien blir for barna et viktig verktøy i årene som kommer.
AP170627 Nå er det kunngjort at inderne kan få kjøpe denne teknologien .
AP170627 - Da vil de få muligheten til å teste, bruke og vise frem teknologien sin på en måte som gjør det mulig å konkurrere i det tøffere markedet utenfor Norge, sier han.
AP170627 - Da vil de få muligheten til å teste, bruke og vise frem teknologien sin på en måte som gjør det mulig å konkurrere i det tøffere markedet utenfor Norge, sier han.
AP170625 - For å kunne bruke den nye teknologien trenger vi kompetanse.
AP170625 - For å kunne bruke den nye teknologien trenger vi kompetanse.
SA170624 Når det gjelder bibliotekene, er det avgjørende å ha tilbudet i rimelig nærhet, selv om teknologien åpner for nyemåter å bruke biblioteket på.
NL170622 Det blir stadig tydeligere at det kan ha vært en forhastet beslutning å slukke den velfungerende teknologien i FM-nettet for evig og alltid.
DB170622 ( Finansavisen ) : På tredje forsøk hadde seerne for lengst gitt opp TVNorge-satsingen « Lost In Time » der det norske milliardeventyret The Future Group sto bak teknologien .
DB170621 En av verdens mest kjente fysikere har lyst til å stille Trump spesielt ett spørsmål Dagbladet Pluss ¶ - Teknologien er fantastisk, men menneskeheten har ikke holdt tritt med teknologien.
DB170621 - Teknologien er fantastisk, men menneskeheten har ikke holdt tritt med teknologien .
DB170621 Teknologien er for langt foran oss til at helt klarer å forstå hva som skjer, la han til.
NL170620 Ja, fordi vi vet at vårt publikum i dag velger blant det beste innholdet fra de beste mediehusene og den mest tilgjengelige teknologien i verden.
AA170619 I en tid da kloden er truet av klimaendringer, vil teknologien spille en avgjørende rolle for utviklingen de neste tiårene.
BT170618 Dette er et eksempel på hvordan man i helsesammenheng kan nyttiggjøre seg den nye teknologien .
VG170616 Den teknologien kan være med å trumfe Trump. | - Herregud, hvor får du plass til den stemmen ?
DN170616 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til fordelene med at flere reiser sammen og påpeker at teknologien gjør dette lettere enn før.
DB170616 Teknologien og kunnskapen vi har utviklet har også vist seg å være en verdifull eksportvare.
AA170616 - Mens kunstig intelligens på egen hånd ikke kan oppdage alt terrorrelatert innhold, er teknologien uvurderlig for en plattform som Facebook, hvor det globalt i dag er nesten to milliarder brukere som skriver på mer enn 80 språk, heter det i en pressemelding fra Facebook via deres norske kommunikasjonsbyrå.
DN170613 Heller ikke Volvo har tro på denne teknologien .
DB170613 Teknologien gir et nær ubegrenset overvåkingspotensial, hva skjer med vår rett til personvern da ?
DN170611 Forskerne ved Saarland Universität sier at teknologien de jobber med å kommersialisere er såpass enkel i sin oppbygning at det på relativt kort sikt vil være mulig for privatpersoner å skrive ut slike e-tatoveringer med personlige printere hjemme.
DN170611 E-tatoveringer ¶ Teknologien kan også brukes til såkalte e-tatoveringer som kan lyse opp, endre farge og lignende, uten nødvendigvis å ha noen form for trådløs kommunikasjon innebygget.
SA170609 Flyselskapet innrømmer at det sliter med teknologien , men lover bedring.
DN170609 I neste fase kan man eksportere teknologien til utlandet, sier han.
DB170609 ¶ SIKKERHET : - Vi må utnytte teknologien , men vi må også tenke framover og sørge for en forsvarlig IKT-sikkerhet, skriver justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen i denne kronikken.
DB170609 Vi må utnytte teknologien , men vi må også tenke framover og sørge for en forsvarlig IKT-sikkerhet.
DA170609 De sa at jeg behøver en operasjon, men at det må skje i utlandet fordi de mangler teknologien her.
AP170609 Irena understreker at det trolig vil gå 5 til 10 år før teknologien for dette er moden og klar til å brukes i store produksjonsanlegg.
AP170609 Det tar fortsatt mange år før teknologien er moden, slik at store produksjonsanlegg kan komme på plass.
DN170608 Teknologien skal bli en viktig del av bankens fremtidige sparetilbud, i tillegg til å samle aksje- og fondssparing på ett sted.
DN170608 - Det holder for et selskap å stjele teknologien for å bli en konkurrent.
AP170608 Flyselskapet innrømmer at det sliter med teknologien , men lover bedring.
AP170608 Flyselskapet innrømmer at det sliter med teknologien , men lover bedring.
VG170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.
SA170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.
SA170607 Hun oppdaget teknologien som har gjort genmanipulering til en lek.
DN170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.
DB170606 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.
BT170606 | Hun håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten ¶
BT170606 VIL IKKE LAGE SUPERMENNESKER : - Teknologien er ikke ment for å forvandle oss, mener Emmanuelle Charpentier.
BT170606 Hun håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten Genmanipulering er blitt lett som en lek.
AP170606 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.
AP170606 I kampen om å vinne annonsekroner har Google tatt teknologien et skritt lenger.
AP170606 I kampen om å vinne annonsekroner har Google tatt teknologien et skritt lenger.
DN170605 Og det er en fordel om jeg forstår teknologien godt, sier han.
DN170605 Jeg ser etter teknologien jeg tror blir mer relevant i tiden fremover og mennesker som har energi til å være med på det.
AP170605 | Emmanuelle Charpentier håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten ¶
SA170603 DNBs systemleverandør Evry forklarer at de gjør omfattende modernisering av teknologien , noe som skal gi DNB og deres brukere bedre banktjenester, skriver E24.
AP170603 DNBs systemleverandør Evry forklarer at de gjør omfattende modernisering av teknologien , noe som skal gi DNB og deres brukere bedre banktjenester, skriver E24.
AA170603 DNBs systemleverandør Evry forklarer at de gjør omfattende modernisering av teknologien , noe som skal gi DNB og deres brukere bedre banktjenester, skriver E24.
DB170602 Da saken først ble etterforsket, var ikke teknologien god nok til å få fram en full DNA-profil fordi det var så lite materiale, forklarte sønnens advokat til Fædrelandsvennen.
DB170602 Til NRK sier han at de eldre føler seg diskriminert og satt på siden av samfunnet når de ikke kan benytte seg av teknologien staten krever av dem.
DA170602 - Etter at jeg kom inn i miljøbevegelsen innså jeg at jeg trengte å vite mer om teknologien og mulighetene som liggger i den, forteller Gjærum.
DA170602 - Etter at jeg kom inn i miljøbevegelsen innså jeg at jeg trengte å vite mer om teknologien og mulighetene som liggger i den, forteller Gjærum.
SA170601 Teknologien er brennaktuell den dag i dag.
SA170601 - Teknologien for å hjelpe barnløse er blitt bedre, og langt flere lykkes med assistert befrukting enn før.
AP170601 - Teknologien for å hjelpe barnløse er blitt bedre, og langt flere lykkes med assistert befrukting nå enn før.
AP170601 - Teknologien for å hjelpe barnløse er blitt bedre, og langt flere lykkes med assistert befrukting enn før.
AP170601 | Emmanuelle Charpentier håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten ¶
AP170531 Analytikerne mener den nyeste raketten kan være en slags minitest for teknologien til en senere interkontinental ballistisk rakett som kan nå amerikanske byer.
SA170529 Kommer et merke uten den helt store forankringen i markedet med en bil som har den beste teknologien og som sklir pent gjennom den norske avgiftssystemet, strømmer kundene til.
SA170529 Han mener også at teknologien er en viktig driver når det kommer til hvilke valg norske bilkunder gjør.
BT170529 De maksimerer profitt fra eksisterende teknologi, samtidig som de utvikler teknologien som skal ta over.
AP170529 Kommer et merke uten den helt store forankringen i markedet med en bil som har den beste teknologien og som sklir pent gjennom den norske avgiftssystemet, strømmer kundene til.
AP170529 Han mener også at teknologien er en viktig driver når det kommer til hvilke valg norske bilkunder gjør.
AA170529 Teknologien som skal testes og utvikles i Trondheimsfjorden vil prege hele den internasjonale skipsindustrien.
SA170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
SA170528 Teknologien har gjort intervalltrening til en lek for 13-åringen som ikke fant seg til rette på fotballbanen.
SA170528 Teknologien går så fort at vi ikke henger med.
DA170528 Det han er redd for er imidlertid hvordan teknologien påvirker sannheten, hvordan ting oppfattes, snus og vendes på.
BT170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
BT170528 Teknologien har gjort intervalltrening til en lek for 13-åringen som ikke fant seg til rette på fotballbanen.
BT170528 Teknologien går så fort at vi ikke henger med.
AP170528 - Men denne teknologien handler ikke om å erstatte godt vertskap.
AP170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
AP170528 Teknologien har gjort intervalltrening til en lek for 13-åringen som ikke fant seg til rette på fotballbanen.
AP170528 Teknologien går så fort at vi ikke henger med.
AP170527 Men når alt dette skal skje, kan Lundmark ikke tidfeste : Det vil komme gradvis etter hvert som teknologien er klar.
AP170527 Og vi gjemmer oss i teknologien .
DB170526 Derimot den åpenbare faren at teknologien kan bli så spissferdig og dyr at de mindre hoppnasjonene ikke har ressurser til å følge med.
DN170523 - Denne teknologien er fortsatt på forskningsstadiet.
DN170523 Teknologien kan også brukes til å sikre datamaskiner, nettverk og it-systemer.
DA170523 Støtteordningen til solceller åpnet opp for denne teknologien i Oslo, og Norge.
DN170522 Teknologien løser en rekke store og aktuelle utfordringer i både privat og offentlig sektor, sier Kroghrud.
BT170522 Teknologien utviklet i næringen danner grunnlag for verdiskapning i mange sektorer.
DB170520 Her kan du lese om det - og mer om teknologien i bilen.
DA170520 - Solceller er et produkt som er omtrent der elbilen var for ti år siden, men nå begynner teknologien å bli moden for at langt flere kan ta den i bruk også i Norge, sier Thorsheim og legger til : ¶
BT170520 - Karbonfangst- og lagring har et kjempepotensial, men teknologien høres kanskje ikke så sexy ut for delegatene på MDG-landsmøtet.
DB170519 « AVA-teknologien som er benyttet er basert på « Privacy by Design » altså innebygd personvern, og denne teknologien har blitt vurdert i henhold til eksisterende og fremtidig personvernregulering i et annet EØS-land » skriver Olsen i innlegget.
DB170519 Og til slutt gikk selskapet bak reklamen, ProntoTV, ut med et langt innlegg på nettsidene sine hvor de forklarer hvorfor de fortsatt mener at teknologien er uproblematisk.
DB170519 Ikke kamera ; « sensor » ¶ « Teknologien gir nye muligheter for annonsører, og er ikke i strid med de strenge reglene vi har for personvern og overvåkning » skriver markeds- og kommunikasjonssjef Jørn Olsen i ProntoTV.
DB170519 Han kaller teknologien for « AVA ( Anonymous video analytics ) ».
AA170519 Styrte teknologien
AA170519 Men det var like ved Nidelvas utløp han selv fikk styre teknologien .
SA170518 - Dermed, når teknologien er modnet i pilotprosjekter i Dubai, USA og eventuelt Helsingfors-Stockholm, kan Norge være med å dra i gang en ny næring i det 21. århundre, sier han.
SA170518 Teknologien vil bli svært miljøvennlig fordi det brukes svært lite energi på å sende kapslene fremover.
DN170518 - Vi skal demokratisere teknologien for mindre arrangører, som får tilgang til et godt system.
DB170518 Selv om teknologien er gammel, er problemstillingen ganske ny for dem.
DB170518 Via teknologien kalt WorldSense, laget i samarbeid med Lenovo og Vive, skal disse hodesettene være i stand til å spore ikke bare at du vrir på hodet, men også hvordan du beveger deg - uten bruk av eksterne kameraer som følger med, slik det fungerer på HTC Vive-hodesettet.
AP170518 - Dermed, når teknologien er modnet i pilotprosjekter i Dubai, USA og eventuelt Helsingfors-Stockholm, kan Norge være med å dra i gang en ny næring i det 21. århundre, sier han.
AP170518 Teknologien vil bli svært miljøvennlig fordi det brukes svært lite energi på å sende kapslene fremover.
VG170516 Det er vanskelig å si nøyaktig hvilken uke hun er i fordi teknologien ikke er avansert nok, sier Ashok.
DB170516 Teknologien er ikke avansert nok til at vi kan avgjøre nøyaktig hvilken uke hun er i, sier han.
DB170516 Da vi spurte om det kunne være mulig å bruke denne teknologien også til å låse opp telefonen, eller tilordne ulike funksjoner til ulike klemmepunkter, hevdet teknikeren vi pratet med at det ikke ville være mulig.
DB170516 Teknologien er basert på lydsignaler og fungerer kun på et cirka 5 cm stort område på nedre halvdel av telefonen.
DA170516 Økonomien vår har gitt oss gode rammevilkår, og derfor var vi mindre utsatt denne gangen, men alle studier tilsier at vi ikke er like flinke på sikkerhet som vi er på å ta i bruk teknologien , sier hun.
DB170515 Dette med tanke på å downsize teknologien mest mulig.
DB170515 Et annet poeng er at dette er en aldersgruppe som har vokst opp i den digitale teknologien og lettere endrer vaner.
DA170515 - Teknologien har nå gjort det mulig for NRK å lansere innhold på en annen måte, sier Lund.
DA170515 Som for eksempel vil en batteriløsning som gjør det mulig med elektriske fartøy i norske fjorder, få effekter i alle de fartøyene som får denne teknologien .
AP170515 Analytikerne mener den nyeste raketten kan være en slags minitest for teknologien til en senere interkontinental ballistisk rakett som kan nå amerikanske byer.
AP170515 Analytikerne mener den nyeste raketten kan være en slags minitest for teknologien til en senere interkontinental ballistisk rakett som kan nå amerikanske byer.
AP170514 Det som gjenstår, er først og fremst å få teknologien i bygget til å virke.
VG170512 Forsøket på problemløsning er å bygge kompetanse i alle etatene, og spre det over landegrensene på samme måte som teknologien ikke lenger kjenner grenser.
VG170512 - Denne teknologien kan brukes i all type kriminalitet.
AP170512 Selskapet Editas Medicine vil bruke teknologien til å reparere genfeil som gir synssvekkelser og blindhet, ved å sprøyte CRISPR-molekyler direkte inn i øyet på pasientene.
AP170512 Selskapet Editas Medicine vil bruke teknologien til å reparere genfeil som gir synssvekkelser og blindhet, ved å sprøyte CRISPR-molekyler direkte inn i øyet på pasientene.
DB170510 Her så tilsynet for seg hvordan fjesanalyse kunne gi målretta reklameskilt, før de så praktisk bruk av teknologien i bybildet.
AA170509 Før jul investerte Siva 37 millioner for å få på plass et testsenter for biofermentering i Rogaland, slik at teknologien kan utvikles videre.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, skriver kronikkforfatteren.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, og der Norge er i ferd med å ta en viktig posisjon.
BT170508 NHO Hordaland har istedenfor støttet den spekulative midtre trasé, der de beregnede kostnadene for « Monsterbroen » allerede har passert 40 milliarder kroner og teknologien for å lage den enda ikke finnes.
AP170508 Slike raketter kan i teorien nå helt til Los Angeles på USAs vestkyst, men Nord-Korea har ikke vist at de fullt ut behersker teknologien .
DN170507 Prosjektene har undersøkt hvordan teknologien kan løse alle problemer i stedet for å spørre « hvordan kan teknologien forbedre valget ».
DN170507 Prosjektene har undersøkt hvordan teknologien kan løse alle problemer i stedet for å spørre « hvordan kan teknologien forbedre valget ».
BT170507 De turte imidlertid ikke å utvikle den nye teknologien , siden de fryktet at den ville spise av overskuddet til deres eksisterende produkter.
AP170505 Kan teknologien bidra til å løse noen av våre største samfunnsutfordringer ?
DA170502 Jeg har utviklet teknologien i samarbeid med de beste ingeniørene på Jæren.
BT170501 Noe av teknologien er hentet fra Røkkes krillbåter, som han selv har vært med på utvikle.
BT170501 Noe av teknologien er hentet fra Røkkes krillbåter, som han selv har vært med på utvikle.
AP170501 Vil du bli oppdatert på hvordan teknologien endrer samfunnet ?
AP170501 Vi i SINTEF, sammen med flere andre her hjemme, utvikler nå teknologien som autonome skip trenger.
AP170501 Regelverk er ingen uoverkommelig hindring, men må tilpasses teknologien .
AP170501 Teknologien som trengs i autonome skip er i hovedsak tilgjengelig alt nå, men må testes og kvalifiseres.
AP170501 Vil du bli oppdatert på hvordan teknologien endrer samfunnet ?
AP170501 Noe av teknologien er hentet fra Røkkes krillbåter, som han selv har vært med på utvikle.
AP170501 Noe av teknologien er hentet fra Røkkes krillbåter, som han selv har vært med på utvikle.
DB170428 Man er også avhengig av at teknologien fungerer, og man kan ikke betale anonymt, og dermed beskytte privatlivets fred.
DB170428 Den sofistikerte teknologien er huset i en voldsom urkasse, som definitivt vil vekke oppsikt.
DA170428 Hvis ikke vi sier noe om dette, så tenker jeg at teknologien tar oss igjen og at vi faktisk kommer dit, sier Bollestad, som er partiets helsepolitiske talsperson.
DB170427 Tanken er å en dag bruke denne teknologien til å sørge for at premature menneskebabyer har en bedre mulighet for å overleve, og samtidig redusere sjansen for helseplager som følge av alt for tidlig fødsler.
DB170427 Så langt har de brukt teknologien på seks premature lam, og lyktes.
DB170427 Olavs Hospital, sier til NRK at det lenge har vært jaktet på noe som ligner mer på en livmor enn den teknologien vi har i dag ¶
DB170427 Forskerne i Philadephia avviser derimot at denne teknologien kan brukes under et helt svangerskap.
BT170427 Andre hadde derimot større forhåpninger til den nye teknologien .
DB170426 Pasientene har talt, nå må vi tilby leger den samme teknologien andre yrkesgrupper har hatt tilgang på i årtier.
DB170426 Utslippskutt fra avfallssektoren er en avgjørende bidragsyter for å få ned CO2-utslippene, og teknologien kan dermed bli ettertraktet.
DB170426 Pluggen har blitt mye mindre enn den tradisjonelle USB-pluggen, det er ikke lenger mulig å putte den i feil vei og teknologien har langt bedre spesifikasjoner enn tidligere, slik at man kan lade langt flere typer enheter.
DN170425 Hun ønsker seg også et eksportprogram, samt offentlige kunder som er villige til å prøve ut teknologien .
DN170425 - Som oss tror will.i.am at teknologien kan bedre og forenkle våre liv, noe som er kjernen i alt vi brenner lidenskapelig for i Atom.
DA170425 - Mobilen og teknologien gjør at vi kan jobbe hvor som helst.
VG170424 Seerne har sagt tydelig fra at de vil vite at teknologien faktisk fungerer før de skrur oss på igjen.
AP170424 Teknologien er ennå ikke på plass, det tar flere tiår før tilvekst erstatter den bindingen av karbondioksyd som går tapt ved hogst, og transportbehovet til og fra produksjonsanlegg vil være stort.
DN170423 Teknologien tester han i en gammel reaktorhall 25 meter under bakken.
BT170423 | Hvem skal høste gevinsten av den nye teknologien ?
BT170423 I en tid der arbeidsplasser forsvinner må vi spørre hvordan vi som samfunn skal fordele arbeidet og hvem som skal høste gevinsten av den nye teknologien ?
BT170423 Den nye teknologien kan gi oss et samfunn med mer fritid og mindre økonomiske forskjeller.
AP170423 Slike raketter kan i teorien nå helt til Los Angeles på USAs vestkyst, men Nord-Korea har ikke vist at de fullt ut behersker teknologien .
AP170423 Slike raketter kan i teorien nå helt til Los Angeles på USAs vestkyst, men Nord-Korea har ikke vist at de fullt ut behersker teknologien .
AP170423 De store flyfabrikkene, både Airbus og Boeing, jobber intenst med å overføre den samme teknologien til fly.
DB170421 Vi er raske til å ta i bruk det andre har laget, men er ikke like gode på å bruke teknologien som verktøy til å skape.
VG170420 Og fremfor å bare la teknologien være en del av merkelappen på produktet, har produsenten gjort to ekstremt nyttige ting med dem.
VG170420 Men dette har vært en relativt saktegående vekst der det har vært forholdsvis langt mellom de helt nye måtene å bruke teknologien på.
VG170419 Teknologien er der, spørsmålet er hvordan dette skal gjennomføres, ikke minst ; hvilke situasjoner skal kunne TV-vurderes ?
VG170419 - Hvorfor har vi ikke den teknologien i fotball ?
VG170419 Han mener nøkkelen ligger i teknologien AR ( augmented reality ) - såkalt utvidet virkelighet.
SA170419 Nå venter Lidun spent på å teste ut teknologien .
SA170419 Før teknologien ga oss bevisbyrden, ville man diskutert disse avgjørelsene frem og tilbake, og tilhengerne av hvert sitt lag, ville vært skråsikre på at de hadde rett.
DB170419 I dag håper jeg teknologien er implementert som et rettferdig verktøy i alle store ligaer, turneringer og mesterskap i løpet av et års tid.
DB170419 GI RONALDO TEKNOLOGIEN : Når sesongen 2017/2018 starter i august vil det være en grov forsømmelse mot det vakre spillet om Bundesliga er den eneste ligaen som velger å gjøre fotballen mest mulig rettferdig.
DB170419 Resultatet ville vært annerledes uten det, men dette er fotballens utvikling, og det er sånn det vil bli, sa Didier Deschamps ifølge CNN etter å ha sett teknologien i aksjon i mars, og fikk støtte av sin spanske kollega.
DB170419 - Teknologien sørget for at rettferdigheten seiret.
BT170419 Nå venter Lidun spent på å teste ut teknologien .
AP170419 - Når teknologien på batterier og solanlegg stadig blir bedre, vil du kunne lagre egenprodusert strøm til eget bruk, slik at du slipper å kjøpe strøm fra nettet når den er på det dyreste, forteller Westskog.
AP170419 Nå venter Lidun spent på å teste ut teknologien .
AP170419 Før teknologien ga oss bevisbyrden, ville man diskutert disse avgjørelsene frem og tilbake, og tilhengerne av hvert sitt lag, ville vært skråsikre på at de hadde rett.
SA170418 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken.
DN170418 Da denne teknologien ble lansert i 2012 skrøt Adidas av at den gir mer tilbake i fraskyvet fra hvert steg.
DB170418 USA skal imidlertid ikke vurdere å bruke teknologien de har gitt Sør-Korea.
DB170418 Kjent teknologi ¶ Teknologien i en elbil ligger ikke lenger i batterier eller motoriseringer.
AP170418 » I løpet av arrangementet vi det være debatter om hvordan transporttilbudet i Oslo vil bli endret og hvordan teknologien vil påvirke helse- og omsorgstilbudet i hovedstaden.
AP170418 Vi er ikke ut etter teknologien , men å få slike busser i systemet.
AP170418 Hovedspørsmålet for kvelden er : « Om få år vil teknologien totalt endre millionbyen Oslo.
AP170417 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken.
DN170416 Men Haslestad ser store muligheter for dem som griper muligheten og forstår hva teknologien innebærer, for logikken synes klar : ¶
DB170416 MER ENN BIL : Teslas toppsjef Elon Musk ser mye lenger enn til landeveien, med fremtidsrettede transportløsninger, utvinning av fornybar energi, energilagring, romfart - ja, helt frem mot en fremtidig fusjon mellom mennesket og teknologien .
DB170416 Andre analytikere påpeker at Elon Musk og Tesla ikke begrenser seg til bilbransjen som sådan, men ser ut over og forbi industriens kunstige grenser til mobilitet generelt, til produksjon, utnyttelse og lagring av fornybar energi - og til en større grad av interaksjon mellom mennesket og teknologien .
AP170416 Om få år vil teknologien totalt endre millionbyen Oslo.
AP170415 En del land har selv videreutviklet teknologien , samtidig som de har etablert ambisiøse programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen.
AP170415 En del land har selv videreutviklet teknologien , samtidig som de har etablert ambisiøse programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen.
AP170415 Den norske elbilforeningen peker på at teknologien fremdeles er fersk, og at batteriene vil videreutvikles i tiden fremover.
AP170415 Den norske elbilforeningen peker på at teknologien for elbil fremdeles er fersk og at vi vil se en utvikling i elbilbatteriene.
SA170413 Teknologien er blitt mye bedre, el-teknologien har hoppet framover de siste årene.
DN170413 Den mest moderne teknologien .
AP170413 Men Staksruds råd er ikke å gi teknologien til syndebukk, men heller se på hvordan voksne og barn bruker teknologien .
AP170413 Men Staksruds råd er ikke å gi teknologien til syndebukk, men heller se på hvordan voksne og barn bruker teknologien.
DB170412 Andreas Thorsheim, gründer av Otovo, som leverer solcellepaneler for privatmarkedet, mener rapporten allerede er utdatert, fordi den er basert på tall fra 2015 og fordi det har vært et sterkt prisfall på teknologien i 2016.
AP170412 Jakken med teknologien plassert på ermet er beregnet for syklister, og er noe av det siste nye innen « wearables », en produktgruppe som er anslått vil omsette for rundt 19 milliarder dollar neste år.
AP170412 Den plasserer bokstavelig talt teknologien på ermet ditt, men gjør det på en så diskret måte at det ikke er nødvendig å bære enda en innretning på kroppen.
AP170412 Så sent som onsdag før påske var den belgiske kongen og den danske kronprinsen i København for å ta en titt på den nye teknologien .
AP170412 Så sent som onsdag før påske var den belgiske kongen og den danske kronprinsen i København for å ta en titt på den nye teknologien .
DN170411 Den nye teknologien gjør det helt uproblematisk med oppgjør etter regning.
DA170411 Teknologien har overtatt, all informasjon gis via nettbrett og hodetelefoner.
BT170411 Teknologien har drevet opp tempo i all kommunikasjon, og påvirker måten vi ser hverandre og verden på.
SA170410 | Teknologimagasinet : Her er teknologien som fant ut at lakris er nydelig til påskelammet ¶
DN170410 Men teknologien brukes også til tekstopplesing på NRKs kanaler for svaksynte.
DB170410 Politiet fikk ikke til teknologien , men har bedt Vegdirektoratet om å få gjennomføre feltforsøk på et senere tidspunkt.
DB170410 Det begynner å bli en stund siden Apple ga brukerne muligheten til å diktere inn tekstmeldinger, e-poster og andre ting, men nå har de omsider funnet et nytt bruksområde for teknologien : Videoklipp.
BT170410 | Teknologimagasinet : Her er teknologien som fant ut at lakris er nydelig til påskelammet ¶
AP170410 Om få år vil teknologien totalt endre millionbyen Oslo.
AP170410 | Teknologimagasinet : Her er teknologien som fant ut at lakris er nydelig til påskelammet ¶
DA170408 - Hittil har man bare klattet litt her og der på loven ettersom teknologien har utviklet seg.
VG170407 Jeg synes det er spesielt gøy fordi de har fått den fordi de har den beste teknologien , sier Solberg til VG.
DB170407 Vi har fortsatt troen på teknologien , nøkkelpersonellet, innsatsen og medaksjonærene, sier Gunnar Carlson, industrigründer og styreleder i Easy Form, til Finansavisen.
DN170406 Ifølge statistikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ble fiber i løpet av 2015 den mest vanlige teknologien i privatmarkedet.
DB170406 Men Bluetooth er ikke den eneste trådløse teknologien som tar sikte på å spille en sentral rolle i IoT-universet.
AP170406 Over tid ønsker flyselskapet å kunne tilby teknologien også på internasjonale flyvninger.
AP170406 FREMTIDSRETTET : 4000 passasjerer har allerede benyttet seg av den nye teknologien til British Airways.
AP170406 Vel så viktig er det at avstanden mellom den teknologien som folk bruker privat, og den du møter i det offentlige, ikke blir for stor.
AP170406 Det er firmaet UMS ( Unified Messaging Systems ASA ) på Helsfyr i Oslo som har utviklet teknologien .
AA170406 Over tid ønsker flyselskapet å kunne tilby teknologien også på internasjonale flyvninger.
AA170406 FREMTIDSRETTET : 4000 passasjerer har allerede benyttet seg av den nye teknologien til British Airways.
AA170406 Ifølge statistikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ble fiber i løpet av 2015 den mest vanlige teknologien i privatmarkedet.
VG170405 Men jeg vil påstå at teknologien er ganske presis.
VG170405 I tillegg ser vi stort fremtidig potensial i denne teknologien .
DN170404 « Internet of things » trenger å bli koblet på et sted, og man trenger løsninger for å dra nytte av teknologien , sier administrerende direktør Michael Jacobs i it-selskapet Atea.
DN170404 Nå har Alphabets ( Googles morselskap ) selskap Waymo - som utvikler den selvkjørende teknologien - saksøkt Levandowski og anklager ham for å ha stjålet tusenvis av dokumenter og bedriftshemmeligheter for Otto.
DB170404 Dermed ble den nye teknologien installert.
DB170404 ¶ INVESTERT : Kjell Inge Røkkes Aker ASA har investert 20 millioner i The Future Group, selskapet bak teknologien til TVNorge-programmet « Lost in Time ».
DB170404 ¶ TRE BLIR DRIVSTOFF : Teknologien for å omdanne trevirket til biodrivstoff vil bygge på kunnskapen vi har om foredling av enklere råstoffer, skriver artikkelforfatterne.
DB170404 Teknologien for å omdanne trevirket til biodrivstoff vil bygge på kunnskapen vi har om foredling av enklere råstoffer.
DA170404 Nå vet vi at det er flere som vurderer å starte produksjon av hydrogen og at teknologien er blitt bedre.
BT170404 Kunsten blir nå å få alle energibærere og all norsk industri til å nyttiggjøre seg denne teknologien og kompetansen til hele nasjonens fortjeneste.
DN170403 Hun overvar en demonstrasjonen av « Lost in Time » - TVNorge-programmet som er bygget på teknologien .
DN170403 Gründerne bak teknologien til det kriserammede tv-showet « Lost in Time » har tatt ut millionsummer før selskapet har fått reelle inntekter.
DN170403 Nå blir programmet tatt av skjermen til teknologien fungerer igjen.
DN170403 Her tester kulturminister Linda Helleland ut teknologien .
DN170403 Andresen har til sammen investert 170 millioner kroner i The Future Group, selskapet som har utviklet teknologien .
DB170403 Da kan man forsikre seg om at teknologien fungerer.
DB170403 - Det er en litt uheldig utvikling, så den publisiteten TVNorge fikk forrige uke rundt teknologien som ikke fungerte, ser ut til å ha vært stort sett negativ for tv-seingen, sier Morten Wiberg, TV-sjef i mediebyrået Carat.
AP170402 - Rema er opptatt av samfunnsansvar, og det er helt åpenbart at denne teknologien kan føre til færre ulykker, sier hun.
AP170402 - Rema er opptatt av samfunnsansvar, og det er helt åpenbart at denne teknologien kan føre til færre ulykker, sier hun.
SA170331 Slik forandrer teknologien verden akkurat nå.
SA170331 Joacim Lund : Slik endrer teknologien verden akkurat nå ¶
DB170331 Denne teknologien skal ha blitt brukt til å utvikle eksplosiver som effektivt kan skjules i elektronikk - og samtidig snikes gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser, melder kanalen.
BT170331 - Teknologien er blitt dramatisk forbedret og mer miljøvennlig.
DN170330 En del av teknologien er den samme som fra Galaxy Note 7-modellen, men dette er også en modell som må konkurrere med Apples neste Iphone.
DA170330 Vi har flyttet store ting ut i havet før og vi har teknologien , legger Simonsen til.
VG170329 Skjermen til Galaxy S1 var fire tommer stor, og AMOLED var alt på plass - Samsung hadde faktisk brukt teknologien i mobilene sine en stund på det tidspunktet.
SA170329 Ulempen med avansert biodrivstoff er imidlertid at teknologien er umoden.
SA170329 Ulempen med avansert biodrivstoff er at teknologien er umoden.
SA170328 For første gang i en landskamp ble et mål annullert etter den nye teknologien ( dette er ikke det samme som målkameraene som brukes i Premier League ).
BT170328 For første gang i en landskamp ble et mål annullert etter den nye teknologien ( dette er ikke det samme som målkameraene som brukes i Premier League ).
AP170328 For første gang i en landskamp ble et mål annullert etter den nye teknologien ( dette er ikke det samme som målkameraene som brukes i Premier League ).
DN170327 Mens du før har måttet sjekke disse tingene manuelt, kan den nye teknologien sende dataene til mobilen din.
DN170327 John Fredriksen, Kjell Inge Røkke og Johan H Andresen har til sammen investert 200 millioner kroner i The Future Group, selskapet som har utviklet teknologien .
DN170327 Her tester kulturminister Linda Helleland ut teknologien .
AP170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes.
AA170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes.
DB170326 Målet med prøveprosjektet er å teste ut selvkjørende biler for å videreutvikle teknologien som skal kunne føre til sjåførfrie Uber-biler.
DB170326 I et nytt prøveprosjekt vil Uber teste sine selvkjørende biler for å videreutvikle teknologien som skal kunne føre til sjåførfrie Uber-biler.
DB170325 Da TVNorge lanserte programmet beskrev de teknologien slik : ¶
AP170325 Teknologien endrer selskapet og Telenor blir utfordret fra flere hold, både av små aktører og av selskaper som Facebook og Google.
AP170325 - Teknologien vil påvirke oss enormt de neste årene.
AA170325 Teknologien endrer selskapet og Telenor blir utfordret fra flere hold, både av små aktører og av selskaper som Facebook og Google.
AA170325 - Teknologien vil påvirke oss enormt de neste årene.
AA170325 For at vi skal kunne utvikle den teknologien vi trenger for å kunne ta hele Norge i bruk er vi nødt til å dele kunnskap, erfaringer og perspektiver.
DN170324 Vi må forstå hvordan vi utnytter den nye teknologien på best mulig måte, sier Jan Tore Sanner.
DN170324 Alle må ta innover seg at teknologien vil utfordre fremtidens arbeidsmarked, også offentlig sektor, sier Jan Tore Sanner.
DN170324 Alle - også ansatte i offentlig sektor - må ta innover seg at teknologien endrer arbeidsmarkedet, sier statsråd Jan Tore Sanner.
DB170323 Vi springer etter teknologien og vi løper så fort vi kan, men det er et enormt omfang.
DB170323 Det gjelder teknologi og krypteringsdelen av teknologien , som er i stadig utvikling.
DB170323 Jo flere muligheter vi får og jo lenger teknologien kommer, jo mer relevante blir mange av disse spørsmålene.
DN170322 - Teknologien er ikke bare lett tilgjengelig.
AP170322 Denne teknologien er snart på plass.
AP170322 Avansert biodiesel ligger litt lenger frem i tid, fordi teknologien er mer kompleks og krever mer forskning for å være konkurransedyktig.
AP170322 Det blir Norges eneste kino med denne teknologien .
AP170322 Det blir Norges eneste kino med denne teknologien .
SA170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.
SA170321 Forus-selskapet Dwellop har klart å snu tap til gevinst gjennom å reise ut i verden med teknologien sin.
FV170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.
DN170321 Her prøver kulturministere Linda Hofstad Helleland teknologien .
BT170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.
AP170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.
AA170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.
DN170320 Samferdselsministeren håper teknologien vil skape mange nye arbeidsplasser.
DB170320 I morges inviterte Telenor til den første 5G-demonstrasjonen på norsk jord ; altså teknologien som om noen år vil ta over etter 4G, slik 4G gjorde med 3G.
DA170320 Næringen er positiv til ideen, men ikke før teknologien blir god nok.
DA170320 Men så snart teknologien er på plass, vil vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å få flest mulig over på mer miljøvennlig drivstofftyper, sier Rye til RA.
DA170320 Fylkesleder i Norges Taxiforbund Rogaland, Solveig Nærland, sier næringen er positiv, men at det er teknologien det skorter på.
DA170320 - Det må være realistisk å ha høye krav til taxinæringen så lenge teknologien stadig utvikler seg, og med tanke på hvor stor del av klimagassutslippene transportsektoren utgjør, sier Lunde til RA.
DA170320 Teknologien må bedres og rekkevidden må bli større først, sier Nærland.
SA170319 Telenor demonstrerte teknologien mandag.
DB170319 The Guardian understreker at teknologien Nord-Korea hevder å besitte, enkelt kan ombygges til missilbruk.
DA170319 Til tross for at det regner mindre enn før, vil den nye teknologien i landbruket redde dem, tror Koné.
AP170319 Og skal du utvikle en god software - noe som kan forenkle hverdagen til kunden må du spørre om alle mulige og umulige ting for å skjønne behovet og konvertere det til teknologien .
DN170318 Vi vil også se at teknologien i seg selv, urørt av menneskehånd, vil kunne sortere blant kandidater, gjennomføre personlighetstester, og til og med gjennomføre førstegangsintervjuer av kandidatene.
DN170318 Faren med den automatiserte teknologien er at rekrutteringsprosessene aldri vil bli bedre enn informasjonen og innstillingene som ligger til grunn i utgangspunktet, påpeker han.
DN170318 - Teknologien er i bruk allerede.
SA170317 Det har teknologien sørget for.
FV170317 Vi har testet denne teknologien i noen år, men vi må også teste teknologien når vi oppskalerer produksjonen.
FV170317 Vi har testet denne teknologien i noen år, men vi må også teste teknologien når vi oppskalerer produksjonen.
FV170317 Fortsatt testes teknologien i pilot- og demonstrasjonsanlegg.
FV170317 - Det jobbes godt innen utvikling av ny teknologi for biodrivstoff, men om teknologien er moden nok for at dette skal bli en industriell satsing, er noe uklart for meg, sier han.
FV170317 Teknologien er prøvd ut i småskala, men i fullskala har ingen lykkes med å få det til å fungere.
DN170317 Teknologien ble introdusert i USA i 1923, da franskmannen Georges Claude og hans selskap Claude Neon solgte to neonskilt til en Packard-bilforhandler i Los Angeles.
AP170317 | SXSW oppsummert : Slik forandrer teknologien verden akkurat nå ¶
VG170316 - Det å ta selvkritikk, det har jeg jo ingen problemer med, men det viktigste jeg er opptatt av, styret er opptatt av, det er å komme seg videre, men så tror jeg vi skal være ydmyke, alle sammen, og si at teknologien går raskt fremover.
DB170316 Metodene som ble brukt for å analysere atombombene på 50-tallet var ikke like nøyaktige som teknologien vi har tilgang til i dag.
AP170316 Vil teknologien redde oss ?
AP170316 Teknologien kan redde oss.
AP170316 Teknologien kan redde oss.
AP170316 Teknologien kan redde oss.
AA170316 Utviklingen har skjedd så umerkelig at de fleste tar teknologien og den åpne tilgangen på informasjon som en selvfølge.
AA170316 Dette skjønte de som startet dette eventyret, og de gjorde en meget grundig jobb, både med teknologien og organiseringen rundt.
AA170316 Teknologien må være nøyaktig standardisert og satt opp for at alt skal fungere, og det må være enighet globalt hvis internett skal fungere overalt i verden.
DN170315 DNs konferanse om disrupsjon ¶ | Teknologien tar alle - selv kua ¶
DB170315 - Mye av teknologien som brukes i dag gjør en mer stresset fordi den overvåker produksjonen og arbeidsdagen din.
VG170314 I stedet for å klamre oss til forbrenningsmotoren, bør vi satse på den beste teknologien , som allerede er tilgjengelig.
DN170314 Foto : Arctic Securities Konkurrentene har teknologien
DA170314 Den virkelige jobben begynner imidlertid nå når nettbrettene blir tilgjengelige for skolene og vi skal få til en bruk som ivaretar alle de spennende mulighetene denne teknologien har.
DA170314 Teknologien utvikler seg fort og vi blir stadig eksponert for ny teknologi og nye kommunikasjonskanaler.
AA170314 - Hvorfor kunne man ikke bruke de gamle festene med de nye brikkene ? - Teknologien går videre, de nye festene med borrelås er en forenkling av de gamle.
DN170313 Teknologien skal overføres til hjemlandet.
DN170313 Thomas Anglero er innovasjonsdirektør i IBM Norge mener det er viktig å utnytte mulighetene i teknologien .
DN170313 - Den nye teknologien gir fantastiske muligheter, så lenge man er nysgjerrig og åpen for nye måter å jobbe på, sier IBMs innovasjonsdirektør.
DN170312 Thomas Anglero er innovasjonsdirektør i IBM Norge mener det er viktig å utnytte mulighetene i teknologien .
DN170312 - Den nye teknologien gir fantastiske muligheter, så lenge man er nysgjerrig og åpen for nye måter å jobbe på, sier IBMs innovasjonsdirektør.
DB170312 - Det er mye som tyder på at enkelte kampanjer, både i USA og andre deler av verden, bruker denne teknologien på en uetisk måte - for å fremme falske nyheter eller å ikke svare på meningsmålinger, skriver Tim Berners-Lee.
DB170312 Og det er noen fellestrekk mellom den og denne Q8 Sport Concept, hvorav teknologien som består i å benytte en letthybrid-løsning med et ekstra 48-volts elektrosystem som er koblet opp mot et litiumion-batteri.
DB170312 - Kan man ikke se på et vanlig TV-program i tre timer i strekk, så går teknologien i feil retning, sier Johnson.
DA170312 Vi utfordres av konkurrenter hele tida, og vi må bruke teknologien til å utnytte alle muligheter.
DA170312 Vel inne på et ( lydisolert ) møterom med vegger dekorert av plakater med glitrende skyskrapere, understreker Berit Svendsen at hun også ser at teknologien kan føre noe vondt med seg.
AA170312 For å utvikle teknologien videre skal Bergenbio nå hente inn ny kapital gjennom sin sjette store emisjon ( aksjeutvidelse ).
SA170310 Inntektene herfra er sentrale for at Norge kan satse på innovative løsninger, samtidig som teknologien kommer til nytte en rekke andre steder.i ¶
DB170310 Teknologien skal ikke arves direkte, for her har Mercedes ett og annet de selv vil ha sagt.
DA170310 Inntektene herfra er sentrale for at Norge kan satse på innovative løsninger, samtidig som teknologien kommer til nytte en rekke andre steder.
AA170310 Denne har fungert som en slags usynlighetskappe, og i miljøene eksisterer det en oppfatning om at teknologien og postdistribusjonen gjør at de kriminelle klarer å holde politiet på avstand.
AA170310 Scott går videre og nevner andre faktorer som gir denne teknologien fortrinn som stillhet, økt mobilitet, drahjelp i motvind og motbakker, kvalitetsøyeblikk, problemfri parkering, er lite plasskrevende, gir andre opplevelser, gir trening, uavhengighet, fleksibilitet for de som ikke ønsker å bruke sykkelen som treningsmaskin.
AA170308 Jeg tror det er nødvendig at de som skal være ledere skjønner teknologien og ikke bare er dyktige som ledere, sier sivilingeniørstudenten inn kommunikasjonsteknologi.
DB170307 Teknologien er ikke å finne i noen konkrete modeller ennå, men de er nok neppe langt unna.
DB170307 - Ser man etter kontiniutet i endringene mener jeg at den går på at journalistikken alltid har brukt den nyeste og best tilgjengelige teknologien til å publisere innholdet.
DA170306 Hvor mange ladestasjoner trenger Oslo i framtida ? - Teknologien går lynraskt, og allerede nå ser vi billige biler med stor rekkevidde.
DB170305 Scene for scene ¶ Teknologien som nå kommer, gjør at Netflix i stedet kan analysere hver enkelt scene i en film eller episode, og gi hver scene sin egen bitrate.
DB170305 Etter at den nye teknologien er ferdig rullet ut, vil det samme innholdet ha en snittbitrate på 277 kbps, ifølge selskapet.
DB170305 Det skulle være mer enn nok til å strømme Netflix-innhold etter at den nye teknologien er på plass.
DB170305 Den nye teknologien rulles altså ut på mobile plattformer om et par måneder.
DN170303 Vi skal derimot utnytte den teknologien som er tilgjengelig der ute.
VG170302 Heller ikke at teknologien var så god at vi ville skifte ut radioen frivillig.
DB170302 Men det viktige her er ikke teknologien , men politikken.
DN170228 Men teknologien er kjent.
DB170228 Som vanlig hadde den franske bilprodusenten - som for øvrig er i samtaler med General Motors om å overta Opel - valgt et spektakulært ytre for å vise teknologien de er i ferd med å utvikle.
DB170228 Og i 2016 brakte Tesla det meste av denne teknologien ut på veien.
DB170228 Maskinlæring ¶ Teknologien er såkalt deep learning, der maskinen via sensorer og oppkobling til andre oppkoblede objekter og enheter, får tilgang til data om bilføreren og hans eller hennes omgivelser. og analyserer dem for å forstå, og tilpasse seg.
DB170228 Teknologien er i hvert fall klar.
DB170228 Oppo skal ha tatt over 50 patenter på denne teknologien og over 100 ingeniører har jobbet med den i over ett år. 5X-teknologien er foreløpig ikke å finne i noen av Oppos telefoner, men vi regner med at det er noe som vil komme rundt neste hjørne fra selskapet som selger flest telefoner i Kina, og som er nummer fire globalt.
BT170228 Teknologien for å avholde møter på digitale plattformer blir bedre og bedre.
BT170228 Teknologien for å avholde møter på digitale plattformer blir bedre og bedre.
VG170227 Brikkesettet er det samme, og det er teknologien ellers i telefonen også.
DN170227 Finner teknologien til Finn deg, vil det begynne å dukke opp boliger i reklamene dine på nettet.
DN170227 Lxs også : ¶ Teknologien verden snart må ta i bruk ¶
DB170227 - Vi har kompetansen, teknologien og ikke minst ledig produksjonskapasitet.
BT170227 Velstanden og teknologien har de siste tiårene skapt et par generasjoner med konsumbevisste enlåtssurfere : Yngre mennesker som syns støy er plagsomt og musikk kun er til for moro skyld.
AP170226 Investeringene har gjort at massevis av forskere har kunnet utvikle teknologien som tydeligvis er nødvendig for å gjøre planter om til noe som til forveksling ligner kjøtt.
AP170225 Det er virksomheter med mange biler som vil bruke ekstra penger til å kjøpe denne teknologien , som ikke vil være billig, sier han.
AP170225 Aftenpostens teknologikonferanser har som mål å bidra med kunnskap om hvordan teknologien endrer samfunnet.
AA170224 Teknologien gjør at en bil kan skanne sine omgivelser med laser-sensorer, noe som er avgjørende for en selvkjørende bil. ( ©NTB ) ¶
DN170223 Kristin Skogen Lund : - Teknologien må ikke stå alene ¶
DN170223 De bedriftene som lykkes best i disse dager, er opptatt av kundeverdi, ikke teknologien .
AP170223 New York Times har allerede testet teknologien , som nå er på vei til resten av verden.
AP170223 Fordi Perspective er basert på kunstig intelligens, blir teknologien bedre jo mer den brukes.
AP170223 Cohen utelukker ikke at også debatter i sosiale medier etter hvert kan dra nytte av teknologien .
AP170223 Bak teknologien som skal rydde opp i kommentarfeltet står Jigsaw, et selskap i Google-systemet som jobber med å løse globale problemer på nett.
AP170223 Teknologien har lært seg å identifisere uønsket innhold ved å gå gjennom hundretusenvis av kommentarer som har vært vurdert av mennesker.
AP170223 Teknologien er i en tidlig fase.
AP170223 New York Times har allerede testet teknologien , som nå er på vei til resten av verden.
AP170223 Bak teknologien som skal rydde opp i kommentarfeltet står Jigsaw, et selskap i Google-systemet som jobber med å løse globale problemer på nett.
AA170223 Det sjette er et informasjonsprosjekt som skal bryte ned fordommer mot den nye teknologien .
DB170222 Nettet og den digitale teknologien gir partiene helt nye muligheter til å enkelt nå ut til et stort antall velgere over hele landet, men selve prinsippet om direktebudskap fra politikere til velgere er velkjent og grunnleggende.
VG170221 Teknologien utvikler seg i et voldsomt tempo.
SA170221 Akkurat som sin mann, har hun en doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology - og dermed må Statoil kunne bevise at det ikke er hun som har utviklet teknologien .
DN170221 Lxs også : ¶ Teknologien verden snart må ta i bruk ¶
FV170220 Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien .
DN170220 i advokatutgifter ¶ Teknologien må ikke stå alene ¶ ¶
BT170220 Venter vi noen tiår mens vi lar infrastrukturen ligge brakk, vil det bli nær umulig å komme tilbake til den kunnskapen og teknologien som nå gjør det mulig å hente ut resterende olje- og gassreserver.
BT170220 Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien .
AA170220 Han viser til at det er en lang verdikjede bak produksjonen og utviklingen av teknologien , og at flyene vil være avhengig av en rekke strukturer på bakken, logistikksystemer og vedlikeholdstjenester.
AA170220 Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien .
SA170219 Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien .
DN170219 Faksimile : NRK ¶ | Teknologien må ikke stå alene ¶
AP170219 Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien .
DB170218 Du kan lese mer om denne teknologien her.
DB170218 Det viktigste med teknologien var imidlertid at man var pålogget nettet hele tiden, og betalte kun for benyttet datamengdeoverføring.
DN170217 Teknologien oppfattes som avansert, næringslivet som spesialisert og kvaliteten som høy.
BT170217 Når teknologien gir oss bedre løsninger enn bompengene, så bør vi som politikere omfavner muligheten.
DB170216 Fullskala rensing måtte utsettes med to år, i håp om at teknologien i mellomtida ville gjøre prosjektet billigere.
DB170216 Anlegget skulle dermed bygges, og teknologien utvikles parallelt.
DA170216 Filmen, som får premiere fredag, reiser ifølge regissøren spørsmål som : Er det teknologien vi skal lene oss på framover, eller trenger vi også i framtida å tro på noe guddommelig, noe som er større enn oss selv ?
AA170216 - Teknologien er der, det handler bare om politisk vilje, sier han.
DB170215 Siden den gangen har teknologien tatt kvantesprang, og Arbeiderpartiets programutvalg vil nå ha et internasjonalt regelverk.
DB170215 Teknologien har utviklet seg i rasende fart siden den gangen.
DA170215 Det er nødvendig å validere den aktuelle teknologien i et stort fullskala demonstrasjonsanlegg for vindkraft, svarer Willoch.
DA170215 - Veldig, veldig mye av teknologien fra olje og gass er aktuell for offshorevindindustrien, påpeker han.
DA170215 Teknologien er dermed klar, men vindkraftbransjen er ikke helt lik oljebransjen.
DA170215 - Teknologien klar ¶
BT170215 - Teknologien er der, det handler bare om politisk vilje, sier han.
AA170215 - Teknologien er der, det handler bare om politisk vilje, sier han.
VG170214 - Vi har en egen plattform for å dele varsler, og vi har et eget senter i Estland som hele tiden sørger for at vi har den beste teknologien og de beste ekspertene i cyberforsvaret, sier Jens Stoltenberg.
DB170214 I en atomvåpenfri verden ville det være behov for et forsvar i fall noen prøvde å gjeninnføre våpnene, og han tilbød å dele teknologien med sovjetrusserne.
DB170214 I dag, drøyt 30 år og 150 milliarder dollar seinere, er teknologien fortsatt ufullkommen og upålitelig.
DA170214 - Det har blitt vanskeligere å rulle ut teknologien enn først antatt.
AA170214 For at denne teknologien skal utvikles videre må det forskes, og forskning er og blir en av NTNUs viktigste oppgaver.
AA170214 Vi er avhengige av denne teknologien for å få kunst og kulturproduksjonen ut til det internasjonale markedet, sier Helleland.
DN170213 Det handler ikke om at leger er verdens flinkeste og smarteste folk, men at det finnes et menneskelig perspektiv som man ikke klarer å få inn i teknologien , sier lege og gründer Harald Dobloug i Legevisitt.
AP170213 SpareBank 1 Gruppen kjøpte merkenavnet og teknologien fra selskapet Mcash i slutten av 2015 for en ukjent sum.
AP170213 SpareBank 1 Gruppen kjøpte merkenavnet og teknologien fra selskapet Mcash i slutten av 2015 for en ukjent sum.
AP170213 En mulig plan er å bruke denne teknologien til å gi malariamygg en genmutasjon som gjør at de får sterile avkom og dermed rett og slett dør ut.
AP170213 En mulig plan er å bruke denne teknologien til å gi malariamygg en genmutasjon som gjør at de får sterile avkom og dermed rett og slett dør ut.
DB170212 Tanken er likevel å dra teknologien et steg videre, og gjøre en letthybrid av det.
DB170212 Teknologien må også inn i de bredere segmentene, de bilklassene der det finnes flest kunder.
SA170211 Elevene ved Roaldsøy synes ikke teknologien er noe hinder for for det sosiale på skolen.
DB170211 Teknologien bestemmes av det som er tilgjengelig, koblet til de krav til dokumentasjon myndighetene til enhver tid stiller.
VG170210 Men når teknologien gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial, krever grunnverdiene som konstituerer vårt demokratiske samfunn at det settes noen grenser.
AP170210 Da ser jeg ingen grunn til ikke å benytte meg av det, når teknologien er kommet dit den er.
AP170210 Da ser jeg ingen grunn til ikke å benytte meg av det, når teknologien er kommet dit den er.
AA170210 Selskapet forventer at denne teknologien i større grad vil preget det såkalte « tingenes internett », der stadig flere ting folk omgir seg med i hverdagen blir koblet til internett.
DA170209 Den såkalte delingsøkonomien er for så vidt ikke noe nytt - det nye ligger i at teknologien setter utleier og kunde direkte i kontakt med hverandre uten hensyn til løyver, tillatelser, sikkerhet, skatt eller andre krav som gir dyrere tjenester.
DA170209 - Jeg tror at flere av tenkejobbene vil få hjelp av teknologien framover, der de kan får raskere og bredere grunnlag.
DA170209 - Teknologien gjør det også lettere i dag å produsere ting.
BT170209 Jeg kjenner ikke teknologien her, men det er en del forutsetninger som må oppfylles for at fukttransporten via elektroosmose skal fungere, sier Stig Geving.
BT170209 Forskjellen her er at teknologien integreres i klesplagg.
BT170209 - Vi er trygge på at teknologien , som kalles Hydro_Bot, representerer en radikal forbedring innen transport av fuktighet i klær, sier direktør Trond Heldal i det sveitsisk-baserte teknologiselskapet, Osmotex, som har ledet forsknings- og utviklingsarbeidet gjennom de siste ti årene.
SA170208 Når teknologien er utviklet og testet i Jøsenfjordsambandet, ser Vegvesenet for seg å videreutvikle den for andre og mer krevende samband.
SA170208 Når teknologien er utviklet og testet i Jøsenfjordsambandet, ser Vegvesenet for seg å videreutvikle den for andre og mer krevende samband.
DN170208 Slik sett er teknologien et mål i seg selv, også innen finans, skriver artikkelforfatteren.
DB170208 Han legger til at det kommer alltid ny teknologi, og når den teknologien blir brukt i en sektor, er det alltid noen som mener den må bli prøvd ut for andre formål.
DB170208 Som pensjonist bruker han via sin blogg mye tid på det han ser som problematiske sider med den trådløse teknologien rundt oss.
AP170208 Norske arbeidsgivere står også overfor store muligheter om man tar i bruk mulighetene teknologien gir oss.
AP170208 Men teknologien vil ikke automatisk føre til en sysselsettingsvekst, sier Madsen.
AA170208 Norske arbeidsgivere står også overfor store muligheter om man tar i bruk mulighetene teknologien gir oss.
AA170208 Men teknologien vil ikke automatisk føre til en sysselsettingsvekst, sier Madsen.
SA170207 - Vi er samtidig oppmerksomme på at teknologien de siste ti årene gjør det lett å innhente slik informasjon og at leverandørene ikke er fristet til å gå over streken.
SA170207 - Teknologien gjør det lett å samle inn informasjon ¶
SA170207 Da trengs innsikt i de økonomiske tyngdelovene, som vil være noe av det eneste som består når markedene og teknologien endrer seg.
FV170207 - Vi er samtidig oppmerksomme på at teknologien de siste ti årene gjør det lett å innhente slik informasjon og at leverandørene ikke er fristet til å gå over streken.
FV170207 - Teknologien gjør det lett å samle inn informasjon ¶
DN170207 Denne teknologien kan få en fem prosent markedsandel i 2030.
BT170207 - Vi er samtidig oppmerksomme på at teknologien de siste ti årene gjør det lett å innhente slik informasjon og at leverandørene ikke er fristet til å gå over streken.
BT170207 - Teknologien gjør det lett å samle inn informasjon ¶
AP170207 - Vi er samtidig oppmerksomme på at teknologien de siste ti årene gjør det lett å innhente slik informasjon og at leverandørene ikke er fristet til å gå over streken.
AP170207 - Teknologien gjør det lett å samle inn informasjon ¶
AA170207 Sammen danner vi et utgangspunkt for at teknologien skal kunne bidra til en bærekraftig digital endring.
AA170207 Kan vi akseptere at teknologien står ubenyttet når den først finnes ?
AA170207 Det er ikke den nye teknologien vi skal frykte, men den gamle.
DN170206 I stedet søker de friheten til å realisere egne ideer, noe som teknologien daglig beviser at er fullt mulig.
DN170206 Her skaper teknologien fellesskap, miljø og nye koblinger mellom aktørene.
DB170206 Holmøy mener det er en fascinerende forskning og at teknologien har stort potensiale, men tror det er et godt stykke igjen.
DB170206 Denne teknologien er nok for folk som har valgt respiratorbehandling.
DB170206 Teknologien er ny, ja, men utfordringen er eldgammel.
VG170203 - Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter.
DB170203 Årsaken er en redsel for at teknologien « misbrukes for å leite etter avvik - for faktisk å fjerne foster som kunne ha levd et godt liv.
DB170203 Å kunne få vite om fosteret har en slik kromosonfeil når teknologien er tilstede, bør være en selvfølgelig del av det å fatte et informert valg om egen framtid.
BT170203 - Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter.
DN170202 Dataspillselskapet ZeniMax har gått til søksmål mot giganten med påstand om at teknologien som driver den virtuelle virkeligheten - kjent som vr for det engelske begrepet virtual reality - i Oculus-brillene er basert på teknologi som er stjålet fra ZeniMax' programvare.
DB170201 Nå skal de altså sammen finne ut hvordan langrenn og ski best skal sponses i framtida, samtidig som de skal samarbeide om å utvikle teknologien på arenene i begge land.
DB170201 Fagdirektør for teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes, mener det er mange selskap som kan ha interesse av dataen som samles inn via denne teknologien .
DB170131 Talspersonen hevdet også at Team Sky aldri har jukset med teknologien .
DB170131 Politiet vil ifølge CBS ikke gå ut med hvem denne slektningen de har fått et treff på er, men de har ved hjelp av teknologien funnet den som sannsynligvis sto bak drapet.
SA170130 Denne teknologien ble grunnlagt av Boeing i 1950-årene, og Boeing var kontrahert av NASA for kvalitetskravene til Apollo-programmet ( ref. månelandingen i 1969 ).
SA170130 Denne teknologien ble grunnlagt av Boeing i 1950-årene, og Boeing var kontrahert av NASA for kvalitetskravene til Apollo-programmet ( ref. månelandingen i 1969 ).
DN170130 Klarer du å bruke teknologien til å være brukervennlig og relevant, er du med i spillet.
DB170130 Talspersonen hevdet også at Team Sky aldri har jukset med teknologien .
SA170129 Teknologien kan hjelpe dem.
BT170129 Teknologien kan hjelpe dem.
AP170129 Teknologien kan hjelpe dem.
DB170128 - Målet med teknologien er å gjøre det tilgjengelig for alle kunsthistorikere, museer og biblioteker å kunne lese gamle tekster som har vært ødelagte, sier Alessia Cedola, forsker og fysiker i det italienske forskningsrådet, til CNN.
AP170128 Helseminister Høie sier den nye teknologien legger stor vekt på at selv om man er blitt redusert, så får man hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.
DB170127 ¶ DYSTERT BILDE : Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, luftet sine tanker om den nye teknologien på en konforanse i Oslo.
SA170126 Men teknologien ( boring fra land ) er der, og dersom selskapene vil undersøke om det virkelig finnes olje ( og gass ) utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så må de også være villige til å betale prisen for å få dette bekreftet - eller avkreftet.
DB170125 Teknologien begynner å bli moden, kostnadene reduseres og produktene blir bedre.
AP170125 Men det er også den teknologien med det største skadepotensialet.
AP170125 Den teknologien brukes i alt fra førerløse biler til språkgjenkjenning på mobilen.
AP170125 Alle de store teknologiselskapene som for eksempel Amazon, IBM, Google og Facebook satser nå tungt på teknologien .
AP170125 Men det er også den teknologien med det største skadepotensialet.
AP170125 Den teknologien brukes i alt fra førerløse biler til språkgjenkjenning på mobilen.
AP170125 Alle de store teknologiselskapene som for eksempel Amazon, IBM, Google og Facebook satser nå tungt på teknologien .
DB170124 ¶ TEKNOLOGIKVINNER : Teknologien vil ha stoe betydning for vår framtid, men så langt er likevel færre enn en av ti utviklere i Norge kvinner.
DB170124 Man skal være oppmerksom på denne teknologien , og leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, til Dagbladet.
DB170124 Kan du unnvære den nyeste teknologien , får du lignende rengjøring, ytelse og komfort mye billigere i eldre modeller.
DN170123 Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon.
AP170123 Der vi mennesker savner både falkens frie flukt og skarpe syn, kan teknologien komme oss i møte.
AP170123 Der vi mennesker savner både falkens frie flukt og skarpe syn, kan teknologien komme oss i møte.
BT170122 Friedman tar i sin nyeste bok « Thank You for Being Late » til orde for et optimistisk syn på hvordan vi kan forholde oss til en verden som akselererer på tre sentrale områder : i markedet, i naturen og i teknologien .
AP170122 Teknologien krever at store mengder data om passasjerene blir analysert, ifølge Coyne, som mener Australia nå ligger milevis foran de fleste andre land i verden.
AP170121 - Teknologien er i ferd med å revolusjonere trafikken.
SA170119 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
FV170119 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
BT170119 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
AP170119 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
SA170118 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
DN170118 Ståle Kyllingstad tror norsk leverandørindustri nettopp har teknologien som kan senke kostnaden.
DN170118 Spørsmålet er om dere har denne teknologien .
DN170118 Volvo kommer også med en ladbar versjon av sin nye 90-serie, og det som taler til Volvos fordel er at også stasjonsvognen kommer med denne teknologien .
DB170118 ¶ DAB-ROT : En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
DB170118 - Jeg synes det er vanskelig å leve med at man i saker med et stort flertall på Stortinget, som ikke er berørt av noen samarbeidsavtale, og hvor teknologien og folkemeningen er gått forbi oss, ikke skal ta stilling til dette, sier Micaelsen.
DB170118 For det andre er teknologien for rensing av NOx-utslipp på nyere diesellastebiler og - busser langt bedre enn tilsvarende for nye dieselbiler.
BT170118 En uke etter at Nordland fylke gikk over til DAB-radio, melder politiet om problemer med den nye teknologien .
DN170117 - God fagkunnskap kommer alltid til å være viktig, men du må krysse det med forståelse av hvordan teknologien endrer hverdagen i dag.
DN170117 Facebook og Google har lenge ledet an med denne teknologien .
DB170117 - Vi er nødt til å være litt mer framoverlente og ta i bruk positivt den nye teknologien .
AP170117 Kostnaden for denne teknologien i en motor skal liggge på mellom 60.000 og 100.000 kroner, dette gjør at den i utgangspunktet er for kostbar for vanlige personbiler.
AP170117 Teknologien innebærer at NOx-partiklene nøytraliseres av urea, som er en blanding av amoniakk og vann, ifølge Hagman.
SA170116 KOMBINERER : WiFi-tale er teknologien som kombinerer 4G-nettet og WiFi-nettet og gjør det mulig å ringe og sende meldinger over WiFi.
AP170116 KOMBINERER : WiFi-tale er teknologien som kombinerer 4G-nettet og WiFi-nettet og gjør det mulig å ringe og sende meldinger over WiFi.
DN170114 Tanken er at teknologien skal fungere som en støtte eller forsterkning av trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i hverdagen.
DB170113 Ideen er at de skal kjøre disse bilene for å se hvordan en kan utvikle teknologien og hvordan det kan fungere framover.
AP170113 Den medisinske teknologien gjør store fremskritt.
DB170112 Dagbladet-spaltisk Karl-Eirik kval har kritisert den bejublede teknologien , men får her svar fra matematikklærer Simen Spurkland.
DB170111 Hele ideen om at teknologien er død og det ikke vil finne sted mer innovasjon er rent sludder.
SA170110 Vi har alltid jobbet med hvordan og hvorfor teknologien muliggjør et helt nytt samfunn.
SA170110 Det blir tvingende nødvendig at vi gjør det dersom vi skal klare å utnytte de enorme mulighetene teknologien gir.
SA170110 Teknologien kan gi økt levestandard, redde liv, redde klimaet og kloden.
SA170110 Teknologien gjør oss i stand til å utnytte unike egenskaper som opptrer på dette nivået.
DB170110 De vil bruke restemat og at teknologien skal hjelpe oss.
DB170108 Samsungs QLED-TV-er er et godt eksempel på at det er for tidlig å pensjonere teknologien ennå.
SA170106 Linda Hofstad Helleland sier at en kommersialisering av teknologien er helt nødvendig : ¶
DB170106 Og hvorfor satse helt nytt når en heller kan vente på at andre bedrifter finner opp teknologien , for så å ta den i bruk ?
AP170106 Dette er svært gode spørsmål som det er viktig å ha en levende debatt om ettersom teknologien skrider frem.
AP170106 Linda Hofstad Helleland sier at en kommersialisering av teknologien er helt nødvendig : ¶
AP170106 Linda Hofstad Helleland sier at en kommersialisering av teknologien er helt nødvendig : ¶
DN170105 Slik teknologi vil ha personvernrelaterte ringvirkninger siden teknologien like enkelt kan brukes til å lytte på private samtaler som offentlige arrangementer.
DN170105 På CES 2017 vil det bli vist nye hodesett som tar teknologien videre.
AP170105 Han mener det er nødvendig at teknologien utvikles videre slik at samkjøringen lett kan komme i gang når folk ønsker å samkjøre.
DB170104 Disse personene, som oftest menn, forstår nettarenaene, de kan teknologien som brukes for å kommunisere der, og de kjenner tonen og omgangsformen til barna, sier Dahl Nilssen til Dagbladet.
DB170104 Over 45 titler skal støtte denne teknologien allerede ; blant annet Watch Dogs 2 og Deus Ex : Mankind Divided.
AP170104 Rice er opptatt av å ikke satse på teknologien bare for teknologiens egen skyld.
AP170104 Det handler heller om å få teknologien inn på andre fagfelter.
AP170104 - Dette handler ikke om å satse på teknologien isolert.
AP170104 Teknologien har kommet langt allerede i dag, men det er fortsatt ganske dyrt.
SA170103 Det kan skape økt etterspørsel etter elektriske renovasjonsbiler, som gjør at teknologien på sikt blir bedre og billigere.
AP170102 Joacim Lund kommenterer : Teknologien vil snu arbeidslivet på hodet, men de fleste av oss lukker øynene og håper det vil gå bra.
DN170101 VR-visir for smarttelefoner senker terskelen for å ta i bruk teknologien bredt.
DN170101 Turisme er også en bransje som ventes å begynne å ta i bruk teknologien .
DN170101 Teknologigigantene jobber hardt med å lage den beste teknologien for å la oss snakke med våre smarte omgivelser.
DN170101 Salg og kundeservice er typiske bruksområder for denne teknologien .
DN170101 Derfor vil teknologien også i større grad bli kommersialisert.
AP170101 Det er teknologien .
AP170101 De forsket frem teknologien som bedriften nå jobber videre med.
AP170101 De forsket frem teknologien som bedriften nå jobber videre med.
VG161227 Realisme : Brukbar hvis teknologien sitter.
VG161227 Kjent teknologi : Teknologien for å spre partikler er ikke kjent ¶
AP161227 Kvaliteten er sjokkerende god, allerede før noen har prøvd å finpusse og lage et kommersielt produkt av teknologien .
AP161207 IEAs scenarier, forutsetter at vi henter ut CO2 fra atmosfæren i en helt annen skala enn det teknologien klarer i dag. 2 ) « Renewal ( fornyelse ) er et scenario der verden faktisk lykkes med å sikre befolkningen nok energi, samtidig som målet om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader kan oppnås ».
AP161205 Teknologien gjør det mulig å anrike proteiner fra mel av ulike typer korn og frø gjennom energieffektive metoder for tørrfraksjonering, altså maling og luftsortering kombinert med sikting.
AP161128 Vi kan håpe på at teknologien vil løfte oss ut av fossilalderen tidligere enn det selv FNs klimapanel våger å anslå.
FV161104 Eventuelt kan det tenkes at deltakerne følte at teknologien fjernet ansvaret fra dem, sier Jakicic. ( for abonnenter ) ¶
SA161026 I utgangspunktet ser hun VR som et fint supplement, særlig til nye boliger, men understreker at den nye teknologien må overholde markedsføringslovens krav.
SA161026 Her tester Stig Jørgensen og Nils Erik Ådnanes i Nordbohus teknologien .
SA161026 Fire boliger på ti minutterVR - virtual reality - er på full fart inn i nybolig-markedet, og flere boligprodusenter tar nå i bruk rimelige og enkle varianter av VR-brillene for å gjøre teknologien tilgjengelig for massene.
SA161026 - Jeg ble litt svimmel, for den teknologien er fortsatt litt umoden.
DN161025 Daglig leder og gründer Karl Alveng Munthe-Kaas ( 33 ) sier til DN at pengene skal brukes på mer markedsføring, videreutvikling av teknologien og ekspansjon.
SA161021 Men det er flere aspekter ved den nye teknologien vi tar opp i denne ukens teknologimagasin, for eksempel om hvordan Tesla skal « skygge » deg som sjåfør.
AP161021 Lover nødvendig lovendring innen sommeren ¶ Teknologien kommer altså til å komme som et hurtigtog, ikke minst her i Norge.
AP161021 Men det er flere aspekter ved den nye teknologien vi tar opp i denne ukens teknologimagasin, for eksempel om hvordan Tesla skal « skygge » deg som sjåfør.
SA161020 Tesla tilbyr alt et system for automatisk styring og bremsing på sine biler, kalt Autopilot, men denne teknologien skal bare benyttes under overvåking av bilføreren.
SA161020 Den nye teknologien vil gjøre bilkjøring dobbelt så trygg, hevdet Musk da han presenterte nyheten under en pressekonferanse i Silicon Valley onsdag.
SA161020 Den nye teknologien vil gjøre Teslas modeller over 20 prosent dyrere, medgir Musk, som likevel mener at det vil være verdt det.
AA161019 Den nye teknologien gjør det mulig å seile helelektrisk.
DA161003 Den smarte kunsten innebærer å la teknologien bringe nye levende kunstneriske uttrykksformer inn i bybildet, gjerne med deg - innbyggeren - som medvirkende utøver.
AP161001 Yuval Harari skriver om hva teknologien kan gjøre med oss.
AP160916 De må investere ressurser i teknologien og utnytte dens muligheter.
AP160913 - Veldig mange venter på at teknologien skal bli moden, men noen må begynne, sier hun.
AP160901 - Fri fart betyr maksimal utnyttelse av teknologien i Telia-nettet.
SA160830 Vi er avhengig av å bli kjent, for å få teknologien ut i verden, sier Stensen.
SA160830 Tirsdag vant teknologien innovasjonsprisen for små og mellomstore bedrifter under ONS.
DA160818 - Målet er å bruke teknologien til å gjøre livet bedre, lettere for innbyggerne - samt gjøre tjenestene billigere og mer effektivt for kommunen, sier Sagen Helgø.
DA160818 Til slutt er det viktig å ikke glemme innbyggerne, brukerne av teknologien , sier Rana til RA.
SA160817 Det er tyske Audi som nå er de første til å ta i bruk teknologien , skriverForbes.
SA160817 Bilprodusentene konkurrerer nå om å integrere den nye teknologien , som kan gjøre trafikkflyten både sikrere og mer effektiv.
SA160817 - I fremtiden kan vi se for oss denne teknologien innebygd i bilenes navigasjon, start/stopp-funksjoner og kan til og med brukes til å forbedre trafikkflyten i kommuner, sier sjefen for « connected vehicles » i Audi, Pom Malhotra, i enpressemelding.
AP160817 Det er tyske Audi som nå er de første til å ta i bruk teknologien , skriverForbes.
AP160817 Bilprodusentene konkurrerer nå om å integrere den nye teknologien , som kan gjøre trafikkflyten både sikrere og mer effektiv.
AP160817 - I fremtiden kan vi se for oss denne teknologien innebygd i bilenes navigasjon, start/stopp-funksjoner og kan til og med brukes til å forbedre trafikkflyten i kommuner, sier sjefen for « connected vehicles » i Audi, Pom Malhotra, i enpressemelding.
AP160813 Anders Vaa har brukt teknologien til å behandle dialekter på samme måte som fuglekvitter og barnesanger.
AP160807 - Det er mye morsomt vi kan gjøre med denne teknologien , sier Aguirre til Aftenposten.
AP160807 - Amerikanerne viser fortsatt stor interesse for den norskutviklede teknologien , skriver selskapet i årsrapporten for 2015.
SA160722 - Vi har utviklet mye nytt utstyr, og vi har vært åpne om det vi har funnet ut og den teknologien vi har tatt i bruk overfor andre nasjoner.
AP160722 - Vi har utviklet mye nytt utstyr, og vi har vært åpne om det vi har funnet ut og den teknologien vi har tatt i bruk overfor andre nasjoner.
AP160721 Hvorfor finnes det så få etiske betenkninger rundt denne nye teknologien som i så stor grad vil kunne omdefinere vår hverdag ?
AP160721 For tiden utvikles denne teknologien i stor skala, blant annet av Oculus og Leap Motion.
AP160721 Teknologien er der.
SA160708 Ikke minst i Norge hvor avgiftsystemet belønner denne teknologien stort.
AP160708 Ikke minst i Norge hvor avgiftsystemet belønner denne teknologien stort.
SA160707 Industrien har vært forberedt på det regjeringen legger opp til i energimeldingen og forventer nå at politikken likebehandler de ulike produksjonsteknologiene slik at utbygging av ny kraft i Norge vil basere seg på den mest lønnsomme teknologien .
SA160707 Teknologien tar kraften i bruk ¶
SA160707 Teknologien , med effektivisering og digitalisering, gjør vindkraft stadig mer kostnadseffektiv.
AP160628 Vil eksportere teknologien ut i verden ¶
AP160628 Vil eksportere teknologien ut i verden ¶
AP160624 Denne teknologien som kalles EOR, brukes ennå.
AP160620 Nå er også teknologien kommet så langt at det er mulig å få til gode priser på økologiske produkter, sier han.
AP160617 Målet ved full drift er at dette skal bli et tilbud til alle reisende der teknologien gjør det mulig.
AP160617 Målet ved full drift er at dette skal bli et tilbud til alle reisende der teknologien gjør det mulig.
AP160610 Denne teknologien som kalles EOR, brukes ennå.
AP160609 Det er bare fire år til, og teknologien er ennå ikke lønnsom og testet i stor skala, sier Saltvedt.
AP160609 - Det krever en kraftig omlegging av verdens energi og klimapolitikk og en betydelig endring i teknologien vi bruker når vi bruker og produserer energi, sier Wærness.
AP160607 Siden den gang har teknologien utviklet seg videre i stor fart, og omfanget av digitale spor har økt enormt.
SA160606 Teknologien i drakten er helt i verdensklasse, men designet blir for kjedelig for meg.
AP160606 Teknologien i drakten er helt i verdensklasse, men designet blir for kjedelig for meg.
AP160602 Men alle bruker teknologi, eller får teknologien brukt mot seg.
AP160602 Teknologien velger ikke side.
SA160530 Litt om teknologien i draktene : ¶
AP160530 Litt om teknologien i draktene : ¶
AP160523 Alt var bedre før, før teknologien tok over.
AP160520 Det mest interessante er kanskje at Hyundai skriver at de forventer å kommersialisere teknologien , noe som kan bety at det ikke er så altfor lenge til arbeidere og andre kan få glede av de avanserte robotdraktene.
AP160516 Teknologien må utvikles ulike steder, men erfaringsdeling må være et sentralt ansvar.
SA160512 Sertifikatsystemet er teknologinøytralt for å sikre at det til enhver tid er den teknologien som er mest kostnadseffektiv, enten det er vannkraft eller vindkraft, som skal bygges ut.
FV160512 Hun mener hydrogen er en mer egnet energikilde enn elektrisitet, men at selve teknologien rundt hydrogen per i dag er mindre utviklet.
BT160512 Hun mener hydrogen er en mer egnet energikilde enn elektrisitet, men at selve teknologien rundt hydrogen per i dag er mindre utviklet.
BT160509 Teknologien bar først betegnelsen DAB, men har siden fått en teknisk oppgradering når det gjelder lyd og blitt utviklet til DAB+.
AP160509 - Hvis modeller som Holoflex og Reflex kan vise oss veien, samtidig som teknologien modner, kan innfasing av ny teknologi gå svært fort når noen en gang mistenker at de har fasiten.
AP160509 Teknologien bar først betegnelsen DAB, men har siden fått en teknisk oppgradering når det gjelder lyd og blitt utviklet til DAB+.
AP160429 Helt siden bandet lanserte sin grensesprengende video til « Take On Me » har a-ha likt å ligge litt i forkant av teknologien .
AP160429 Først mandag ettermiddag vil designerne få muligheten til å teste teknologien med bandet.
AP160428 Teknologien er en toveiskommunikasjon mellom måleren og nettselskapet, slik at du også får løpende informasjon om strømprisene i øyeblikket og forbruket ditt.
AP160428 Les mer om Blockchain-teknologien Andreassen viser til : Teknologien som kan endre samfunnet slik vi kjenner det ¶
AP160421 I Norge har ikke teknologien vært særlig mye brukt, men på Gardermoen har de brukt den til å sjekke om flypassasjerer bruker falske pass.
AP160421 - Men teknologien har ikke kommet så langt som man har håpet.
AP160421 Teknologien har fortsatt svakheter ¶
AP160421 For jeg ser flere muligheter enn utfordringer blant annet fordi teknologien hjelper oss på vei.
AP160421 - Det har vært planen helt fra starten, men vi måtte begynne med de dyrere bilene for å ha råd til å utvikle teknologien , sa Musk.
AP160419 Zapata kan avsløre at de har tatt i bruk mye av den samme teknologien som vi finner i droner for å holde Flyboard Air stabil.
AP160418 Minst like viktig er det at fellesskapet lager rammeverk og regler for at teknologien kan tas i bruk på en samfunnsnyttig, etisk forsvarlig og bærekraftig måte.
AP160418 Forskere og bedrifter trenger vilje og evne til nytenkning for å kunne nyttiggjøre teknologien til beste for virksomheten og samfunnet forøvrig.
AP160417 Potensialet i denne teknologien er enormt.
AP160417 For bedrifter blir det langt enklere å holde orden på distribusjon og frakt, forutsatt at leverandører og andre involverte aktører bruker den samme teknologien .
AP160417 Det som gjør denne teknologien så snedig, er at hvem som helst kan bruke din nøkkel til å kryptere data - men bare du kan låse det opp igjen.
AP160417 Den samme teknologien låser også opp leiebilen som står parkert utenfor ferieleiligheten.
AP160417 Den nye teknologien CRISPR tar biovitenskapene med storm.
AP160417 - Er du ikke redd noen vil misbruke teknologien ?
AP160417 Den nye teknologien CRISPR tar biovitenskapene med storm.
AP160409 « Historien har vist oss at å ha den beste teknologien ikke er garanti for seier, noe den pågående krigen i Afghanistan er et eksempel på.
AP160407 Fra PSTs ståsted underbygger dette at tiden er moden for å tilpasse lovgivningen til teknologien og gjeldende trusselbilde for på den måten å gjenopprette effekten av de metodene som ble gitt oss av Stortinget i 2005.
AP160407 Både trusselbildet og teknologien har endret seg betraktelig.
AP160405 - Det største hinderet er å få bygget infrastruktur for lading av bussene, men teknologien er klar.
AP160331 Poenget til Jenssen er at teknologien nå utvikler seg så fort at man på flere områder vanskelig kan planlegge langt frem i tid.
AP160331 Jeg tror vi kommer til å gjøre det på en mer fleksibel og mer attraktiv måte for kundene enn det vi gjør i dag, når vi etter hvert blir enda flinkere til å ta i bruk teknologien som finnes.
AP160331 I stedet burde vi vurdere å inngå kontrakter der det kjøpes 50 busser i året og hele tiden sørge for at vi har den nyeste teknologien , sier Jenssen.
AP160330 Edgar Snowden har vist hvor uhyggelig teknologien er blitt.
AP160321 Årets buzzord : blockchain ¶ Teknologien bak bl.a. bitcoin.
AP160321 I løpet av de neste tiårene vil teknologien kunne løse mange av verdensproblemene.
AP160319 Harper tror imidlertid at datastyrt dyrking vil bli en stadig større del av matproduksjonen etter hvert som teknologien blir bedre og mer tilgjengelig for de som vil og har mulighet til å investere i den.
AP160318 Han ser for seg en lang rekke eksempler på hva teknologien kan brukes til når mobilen plutselig blir helt eksakt klar over sine omgivelser innendørs.
AP160318 Fortsatt er det ganske mye som skal på plass før du kan ta i bruk teknologien .
AP160318 - Jeg håper teknologien følger samme bane som GPS gjorde.
AP160318 Teknologien som ligger bak er imidlertid ikke triviell.
AP160318 Teknologien lager en digital kopi av virkeligheten rundt deg og kan forstå omgivelsene sine på en helt annen og mye mer nøyaktig måte enn i dag.
AP160316 Vil du lese mer om teknologien byrådet håper å få på plass på Klemetsrud ?
AP160316 Vi vet at vi trenger denne teknologien for å hindre at klimaendringer får alvorlige konsekvenser, sier Berg til Aftenposten.
AP160316 Hun er fagansvarlig for CCS i Bellona, som er navnet på teknologien som skal brukes til å fange og lagre CO2-utslippene.
AP160316 Allerede i 2011 vedtok Miljøpartiet De Grønne at vi ønsker selvkjørende biler velkommen når teknologien utvikler seg.
AP160313 Vi må løfte blikket og putte pengene der teknologien er.
AP160313 Leie, ikke eie ¶ Teknologien finnes allerede.
AP160313 Ikke konsumentene, ikke de som tilbyr teknologien , men politikere som ikke har nok kompetanse til å ta de riktige beslutningene : ¶
AP160308 Verden har startet ¶ Teknologien finnes, men grunnen til at det er så vanskelig å sette i gang med storstilt utbygging er knyttet til at det kreves høye investeringer, samt politisk vilje til å gi subsidier.
AP160308 Men etter at verdens land i Paris i desember ble enige om å prøve å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, har denne teknologien fått ekstra drivstoff.
AP160308 Hensikten med testanlegget var å finne billigere og bedre metoder for CO2-fangst slik at teknologien kan brukes for å rense både Mongstad-anleggene og andre anlegg rundt om i verden.
AP160308 Hanhar snakket om teknologien i over 20 år.
AP160308 For noen lavtliggende øyer kan karbonfangst være det eneste som gjør at de overlever : Teknologien som kan redde landet hans fra klimakatastrofe finnes ikke ennå i stor skala ¶
AP160308 Flere eksperter mener også at de største innsparingene ikke vil komme på selve teknologien , men for eksempel stordriftsfordeler når de settes i gang i stor skala flere steder.
AP160308 Denne teknologien som kalles EOR, brukes ennå.
AP160308 At karbonfangst er « mye mindre sexy » enn sol og vind, tror Hauge er årsaken til at denne teknologien har fått relativt lite oppmerksomhet i mediene.
SA160307 Japanerne er også kanskje de mest kreative når det gjelder å finne nye bruksområder for teknologien , og nå har landet etablert sitt førsterobot-hotell byen Nagasaki i det sørlige Japan.
AP160307 Japanerne er også kanskje de mest kreative når det gjelder å finne nye bruksområder for teknologien , og nå har landet etablert sitt førsterobot-hotell byen Nagasaki i det sørlige Japan.
SA160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien , og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
SA160304 Også engelske FA Cupen trekkes frem som en aktuell testarena for teknologien .
BT160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien , og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
BT160304 Også engelske FA Cupen trekkes frem som en aktuell testarena for teknologien .
AP160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien , og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
AP160304 Også engelske FA Cupen trekkes frem som en aktuell testarena for teknologien .
AP160303 Man skal være litt forsiktig med å la seg blende av teknologien , mener han.
AA160228 Vi vet ikke hvor langt teknologien er kommet da.
AP160227 At mange kjøper, bidrar til at teknologien utvikles.
AP160227 Teknologien som driver dette bringer tross alt mye bra.
SA160225 Virtual Reality ( VR ) er teknologien « alle » snakker om i teknologiverden om dagen.
SA160225 Mer om teknologien bak 360-strømmingen kan du lese på Facebooks hjemmeside.
AP160225 Virtual Reality ( VR ) er teknologien « alle » snakker om i teknologiverden om dagen.
AP160225 Mer om teknologien bak 360-strømmingen kan du lese på Facebooks hjemmeside.
SA160224 Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix ¶ Teknologien har fått innpass også i hjembelysningen.
AP160224 Teknologien som beriker, kan også splitte og ødelegge.
AP160224 Teknologien er i rask utvikling.
AP160224 Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix ¶ Teknologien har fått innpass også i hjembelysningen.
DA160223 Valget av teknologien for bussveisystemet vil blant annet bero på en avveining mellom forskjellen i risikoen for driftsavbrudd ved det mer velprøvde trolleybuss-systemet og annen ikke-fossil teknologi, slik som batteridrift og ladning.
DA160223 Dette omskriver Moi Nilsen til at Heinzerling har uttalt at teknologien ikke fantes, og går på dette uberettigede grunnlaget løs på ham med en type grisetakling av en offentlig tjenestemann som til og med for Moi Nilsen er sjelden vare.
AP160220 - Men teknologien blir stadig bedre.
AP160220 - Men teknologien blir stadig bedre.
AP160219 Men han påpeker også at det er mye som gjenstår før teknologien har bevist at den har livets rett.
AP160219 Like fullt har verdens banker og børser kastet seg over teknologien , som tilbyr dem både sterkere etterrettelighet og høyere effektivitet enn de allerede har.
AP160219 Fors ¶ - Teknologien bak er smart.
AP160219 Det er fortsatt tidlig, men om fem år er han overbevist om at teknologien er utbredt.
AP160219 Bitcoin-systemet er faktisk ganske primitivt, sammenlignet med neste generasjon av teknologien .
AP160219 Banken Santander anslår at teknologien vil spare banker for 20 milliarder dollar i året innen 2022.
AP160218 †" Teknologien utvikles stadig, og modellene blir flere.
AP160218 †" Teknologien utvikles stadig, og modellene blir flere.
AP160213 ¶ Professor Jørn Rattsø understreker at det meste av teknologien norsk næringslivtrenger, utvikles i utlandet FOTO : Bendiksby, Terje ¶
AP160211 Fortsatt vekst : Smartere økonomi• Veksten i produktiviteten må opp.• Organiseringen, teknologien og produktene i bedriftene, staten, kommunene og frittstående organisasjoner må forbedres raskere enn før• Norge må gå fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.
AP160211 - Statoil kan utnytte denne teknologien og erfaringen og gjøre god butikk på dette for Norge, legger han til.
DA160210 Fylkesvaraordfører Marianne Chesak ( Ap ) foretrekker ladbare busser, hvis teknologien er god nok.
AP160210 Produktivitetsvekst handler om evnen til å organisere arbeidskraften, kapitalen, naturressursene og teknologien bedre enn året før.
AP160210 Fortsatt vekst : Smartere økonomi• Veksten i produktiviteten må opp.• Organiseringen, teknologien og produktene i bedriftene, staten, kommunene og frittstående organisasjoner må forbedres raskere enn før• Norge må gå fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.
AP160207 Teknologien visker ut grensene mellom næringsliv og forskning, offentlig politikk og privat aktivitet - og erfaringer på tvers av disse skillelinjene vil være avgjørende for god forståelse og rask utvikling.
AP160206 Sånn går det når skattereglene ikke holder tritt med teknologien .
AP160206 Problemet er at teknologien og det globale næringslivet har endret seg så radikalt de siste ti årene at internasjonale skatteregler er blitt helt utdatert.
AP160203 Teknologien krever det.
AP160203 Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt, sa han.
AP160201 Teknologien har forlengst sørget for å legge til rette for at vi kan kuratere vårt eget tv-tilbud, så lenge vi er villig til å betale for det.
AP160129 Det er ikke teknologien vi skal til livs, men eier- og ansvarsstrukturene.
AP160129 Det er ikke teknologien vi skal til livs, men eier- og ansvarsstrukturene ¶
AP160127 Og bonden, som tradisjonelt blir fremstilt som bakstreversk og tradisjonsbundet, har raskt tatt i bruk den nye teknologien .
AP160127 De er rett og slett motstandere av selve teknologien og det vitenskapelige fundamentet for matproduksjonen.
AP160127 Teknologiforsker Don Tapscott avviser at teknologien kan løse våre problemer : « Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt » ¶
AP160127 Teknologiforsker Don Tapscott avviser at teknologien kan løse våre problemer : « Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt » ¶
AP160127 Steve Wozniak ( 65 ), som onsdag var trekkplaster på Aftenpostens konferanse om teknologi og fremtidens arbeidsliv, mener teknologien er best når man ikke behøver å lære hvordan man skal bruke den.
AP160127 Han ble spesielt imponert over at teknologien var såpass intuitiv at det ikke var nødvendig å lære hvordan man skulle bruke den.
AP160126 Om man får dette på plass blir Klemetsrud det første industrianlegget i verden med denne karbonnegative teknologien , sier Sirin Engen, rådgiver i Bellona.
AP160126 Teknologi.pdf ¶ teknologi_96x100mm.pdf ¶ Teknologien vil endre arbeidslivet slik vi kjenner det i dag.
AP160126 | Vil teknologien overta jobbene våre, og hvor fort vil det skje ?
AP160126 Teknologiforsker Don Tapscott, som du også får se på konferansen, avviser at teknologien kan løse alle våre problemer.
AP160126 - Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt, sier han i et intervju med vår USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg.
AP160125 | Norge kan lede på vei mot en industriell delingsøkonomi Marcus Furuholmen og Tor Jakob Ramsøy ¶ Teknologien som gjør analyse og sikker lagring og deling av enorme datamengder fra industrien mulig, er i sterk utvikling.
AP160125 | Norge kan lede på vei mot en industriell delingsøkonomi Marcus Furuholmen og Tor Jakob Ramsøy ¶ Teknologien som gjør analyse og sikker lagring og deling av enorme datamengder fra industrien mulig, er i sterk utvikling.
AP160123 Teknologiforsker Don Tapscott avviser at teknologien kan løse våre problemer.
AP160123 Plutselig forsto jeg at jeg hadde en utopisk visjon om teknologien og at jeg undervurderte de samfunnsmessige kostnadene, sier kanadieren, som til daglig bor i Toronto men som reiser verden rundt og holder minst 80 foredrag i året.
AP160123 Nei, teknologien har drept flere jobber enn den har skapt.
AP160123 Men vi kan benytte oss av teknologien for å finne de løsningene vi trenger, sier han.
AP160123 Denne teknologien kan revolusjonere livet til svært mange mennesker.
AP160123 | « Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt » ¶
AP160123 - Teknologien kommer ikke til å løse problemene våre.
AP160123 - Teknologien kommer ikke til å løse problemene våre, sier han.
AP160120 Likevel tror jeg at den nye teknologien denne gangen utgjør en mer grunnleggende trussel mot sysselsetting enn vi har sett noen gang før.
AP160120 Laura Tyson, tidligere leder for president Clintons råd av økonomiske rådgivere og direktør ved Haas School of Business, Berkeley : - Jeg er bekymret fordi den nye teknologien fjerner behovet for arbeidskraft over hele spekteret av ferdigheter.
AP160117 Hvordan ser du på det gapet med tanke på at teknologien for å gjøre det i stor skala ikke finnes i dag ?
AP160117 Helgesen viser i tillegg til Norge har gitt EØS-midler til Øst-Europa med tanke på denne teknologien , uten at det har vært noen suksess.
AP160107 I løpet av få år vil teknologien automatisere, forbedre, forkludre og utfordre alle våre forestillinger om økonomier og markeder, varer og tjenester.
AP160107 Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, snakker om hvordan teknologien endrer norsk industri og om nye vekstmuligheter for Norge på NHOs årskonferanse torsdag.
AP160107 Teknologien utfordrer de tradisjonelle merkevarene og endrer måten virksomhetene må tenke på med hensyn til å bygge troverdighet og omdømme, sier hun.
AP160107 Det gjelder å henge med i teknologiutviklingen, anvendelse av teknologien på nye områder er vel så viktig som å finne den opp - det er innovasjon, sa Solberg.
AP160106 Her er det et område hvor teknologien har ligget foran samfunnsutviklingen, sier Marthinsen fra Ap.
AP160105 I løpet av få år vil teknologien automatisere, forbedre, forkludre og utfordre alle våre forestillinger om økonomier og markeder, varer og tjenester.
SA160104 I tillegg finnes det en rekke større SUV-er med denne teknologien . 2015 var året da elbilbestanden i Norge passerte 60.000 biler.
AP160104 I tillegg finnes det en rekke større SUV-er med denne teknologien . 2015 var året da elbilbestanden i Norge passerte 60.000 biler.
AP160103 Thorkildsen er ikke redd for at teknologien skal bidra til en mindre human eldreomsorg.
AP160103 Dersom teknologien kan ta seg av mye av det praktiske får pleierne mer tid til å ta seg av menneskene.
AP160103 Teknologien kan aldri erstatte menneskelig kontakt, sier Inga Marte Thorkildsen.
AP160102 Teknologien finnes.
AP160102 - Teknologien endrer seg så raskt at selskaper, land, utdanningssystemer og vi individer ikke rekker å tilpasse oss.
AP160102 Ifølge Solca er det rom for ulike tolkninger av hva teknologien kan gjøre.