DA171222 Det samme er også fisken, men og for industrien generelt er det å få økt samhandling med Kina, og det at vi nå kan se på å eksportere industrivarer, og da spesielt teknologi , til Kina, en super mulighet.
DA171214 Man må være en brobygger til flere leverandører som kan levere ulik teknologi .
DA171214 En by som bruker teknologi til å gjøre hverdagen lettere for innbyggerne.
DA171214 - Det betyr ikke at man som totalleverandør skal levere all teknologi .
AA170815 USA mener rakettens teknologi kan brukes til militære formål.
NL170814 Strategien er en bred gjennomgang av de mange mulighetene som havet rommer : energi ( fossil og fornybar ), fiskeri og havbruk, transport, maritim infrastruktur, mineralutvinning, utvikling av ny teknologi og reiseliv.
NL170814 Her kan ny teknologi , avansert datafangst og « big data » spille en avgjørende rolle.
NL170814 Den rivende utviklingen innen teknologi vil gjøre det mulig.
DN170814 Trump-administrasjonen vil starte undersøkelser av Kinas lovgivning som tvinger utenlandske selskaper med virksomhet i Kina til å overføre teknologi til kinesiske samarbeidspartnere.
DA170814 I tillegg blir det en mengde debatter og informasjonsmøter om alt fra klima, skole og pensjon til havbruk, landbruk, havbruk og teknologi .
AP170814 Da jeg dro utenlands for noen år tilbake, var det å være norsk lik matpakke, hyttetur på fjellet, heie på skijentene, samt å være god på fiske- og oljerelatert teknologi .
AP170814 Da jeg dro utenlands for noen år tilbake for å bidra i humanitært arbeid med FN og lokale NGO-er, var det å være norsk lik matpakke, hyttetur på fjellet, heie på skijentene, samt å være god på fiske- og oljerelatert teknologi .
DN170813 Kina bruker reglene for å få utenlandske investorer til å gi fra seg verdifull teknologi , skriver avisen.
DN170813 CNBC skriver at Kina har tvunget en rekke amerikanske selskaper til å bli med i fellesforetak eller dele teknologi med kinesiske selskaper, og trekker frem eksempler som smarttelefoner og elbiler.
AA170813 USA mener rakettens teknologi kan brukes til krigsformål.
DN170812 Vi trenger dieselbiler, vi trenger bensinbiler, men vi må omstille til ny teknologi raskere, sa Merkel lørdag foran et CDU-publikum i industribyen Dortmund, opplyser Bloomberg.
DN170812 Fremdeles mener hun at bilindustrien må bli bedre til å ta imot ny teknologi : ¶
NL170811 Og der stadig flere i tillegg mener at både ny teknologi og den formidable økningen av eksporten fra nord, gjør jernbane mer relevant enn noensinne.
DB170811 Disse skal være tilpasset overlevelse ved kjernefysisk krigføring, en teknologi amerikanske entreprenører også eksporterer til Japan.
DB170811 Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å styrke Enova, sikre CO₂-kompensasjonsordningen og utvikle nye ordninger for pilotering og uttesting av ny teknologi .
AP170811 Politiet forsøker nå å redde all teknologi som er i ubåten for å spore hvor ubåten har vært.
AP170811 Politiet forsøker nå å redde all teknologi som er i ubåten for å spore hvor ubåten har vært.
DN170810 Men akkurat nå har jo Tesla fullt fokus på levering så det er ikke riktig tidspunkt å komme med ny teknologi .
AP170810 Bachelor i statsvitenskap og master i innovasjon, teknologi og kunnskap ¶
DB170809 Også kunnskap om teknologi for øvrig er etterspurt i markedet.
DA170809 Sp : Vil løfte fram og stimulere til ny teknologi som gir reelle klimakutt, bruke skog til fornybart materiale og drivstoff, og ønsker ikke oljeleting i de sårbare områdene i Lofoten og Vesterålen.
FV170808 Satser milliarder av kroner på ny teknologi .
FV170808 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
FV170808 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
DN170808 - Dette er veldig bra for oss, sier Jessen, og viser til synergiene som følge av at PSA-gruppen benytter seg av europeisk teknologi .
DN170808 I stedet vil man ifølge flere kilder kunne åpne telefonen ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, en teknologi som er mindre sikker enn fingerskanning.
DN170808 Storbanken mener også at en slik teknologi vil forbedre sikkerheten.
DN170808 I en analyse hevder UBS at flyselskapene kan spare 35 milliarder dollar per år ( rundt 277 milliarder kroner ) ved å utvikle teknologi for pilotløse fly, skriver Financial Times.
DB170808 Likevel mener eksperter nyhetsbyrået AFP har snakket med, at Nord-Korea trenger ny teknologi for at atomtrusselen skal bli fullverdig.
DB170808 Spesielt reagerer Pichai på at at Damore hevder at kvinner er mindre egnet til å ha en karriere innen teknologi enn menn.
DB170808 Disse forskjellene kan forklare hvorfor vi ikke ser lik representasjon av kvinner innen teknologi og lederskap », skrev Damore.
DB170808 Bare 20 prosent av arbeidsstyrken, som har jobber innen teknologi , er kvinner.
DB170808 , med tittelen « Google's Idelogical Echo Chamber » ( Google's ideologiske ekkokammer ), som i utgangspunktet var ment internt, skriver Damore at årsaken til forskjeller mellom kjønnene i teknologiindustrien er biologiske forskjeller og at disse gjør kvinner mindre egnet for å gjøre karriere innen teknologi .
DB170808 Noe av det som skaper forandringer er ny teknologi og nye impulser, som påvirker det velkjente og gjør det annerledes - kanskje verken verre eller bedre, eller kanskje begge deler på en gang.
DB170808 Men som respons på et intervju om « angrepet » på norske verdier, virket det hensiktsmessig å peke på at mye av det som samlet oss før, tv-personligheten og fellesfortellingene, sprang ut av en særegen nasjonal mediepolitikk og en teknologi som gjorde det mulig å være samlende.
AA170808 Også konkurransebildet, teknologi , oljepris, Norges bytteforhold mot utlandet og produktivitet spiller inn, ifølge NHO-sjefen. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Testsenteret på Mongstad er bygd for å teste ut og kvalifisere teknologi for CO2-fangst i stor skala.
DN170807 Blystad etablerte også i 2006 selskapet MPF Corp som utviklet teknologi for en såkalt flerbruksflyter som skulle drive boring og oljeproduksjon parallelt, men selskapet bukket under for store kostnadsoverskridelser og ba i 2008 om konkursbeskyttelse.
DB170807 Norge kan levere ny teknologi , og være et fyrtårn for resten av verden.
DB170807 Det handler om mer enn teknologi , men også om hvilke mål vi styrer etter.
DA170807 Ryghaug mener at folk er mer aktsomme med ny teknologi og at de kjører mer forsiktig når bilen går stillere.
AP170807 - Nå henger også sykehusene etter i viktige investeringer i utstyr og teknologi , sier han.
AA170807 Ryghaug mener at folk er mer aktsomme med ny teknologi og at de kjører mer forsiktig når bilen går stillere.
VG170806 « Mennesker tilpasser seg og er mindre sårbare overfor ekstreme værsituasjoner enn før på grunn av fremskritt i medisinsk teknologi , aircondition og temperaturreguleringer i husene sine », skriver de i et brev som er vedlagt studien.
VG170805 Der slår de fast at befolkningens verdisyn er likest når det gjelder antimaterialisme, likestilling, teknologi , ikke-religiøs, lovrespekt, antistatus, rural og trygghet.
DB170805 Norge må utvikle næring som kan erstatte oljeinntektene, vi må tilpasse samfunnet vårt grunnleggende endringer i teknologi og klima.
DA170805 Piql har møtt stor interesse for sin teknologi internasjonalt, men i Norge har det gått saktere med å få interesserte kunder på lista.
DA170805 Hos Piql på Union Brygge fikk ministeren og hans partikolleger servert en presentasjon av bedriftens teknologi for lagring av data for framtida - ny teknologi, basert på godt over 100 år gammel teknologi , blant annet moderne filmruller som skal kunne vare i 500 år.
DA170805 Hos Piql på Union Brygge fikk ministeren og hans partikolleger servert en presentasjon av bedriftens teknologi for lagring av data for framtida - ny teknologi , basert på godt over 100 år gammel teknologi, blant annet moderne filmruller som skal kunne vare i 500 år.
DA170805 Hos Piql på Union Brygge fikk ministeren og hans partikolleger servert en presentasjon av bedriftens teknologi for lagring av data for framtida - ny teknologi, basert på godt over 100 år gammel teknologi, blant annet moderne filmruller som skal kunne vare i 500 år.
DA170805 århundre kan bli den digitale mørkealderen, sa Katrine Loen Thomsen i Piql under sin presentasjon, og understreket at Piqls forretningsidé er å komme opp med teknologi som skal sørge for at man unngår at nettopp det skjer.
VG170804 - Ja, både gjennom ny teknologi , som i langt større grad enn tidligere gjør god kontroll mulig, og mer vekt på kompetansebygging rettet mot våre økonomiforvaltere ved utenriksstasjonene, sa kontrolldirektøren.
DN170804 De blir ofte tvunget til å dele teknologi og patenter med kinesiske selskaper.
DB170804 Det oppveies dessverre ikke av moderne teknologi .
DA170804 Vi vet at teknologi og globalisering raskere enn noen sinne endrer arbeidsplassene våre.
AP170804 Samtidig er det de siste årene utviklet ny og bedre teknologi for assistert befruktning, også til par der mannen har få spermier.
VG170803 Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi , sier Helgesen.
DN170803 Et av våre fokusområder har vært boring og brønn, der vi erfarer at ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til en betydelig effektivisering og lavere HMS-risiko, sier hun.
DN170803 - Vi må oppfordre jenter til å velge teknologi
DB170803 - Jeg er ikke noe flink med telefoner og teknologi , og klarer ikke følge med i e-post-innboksen, engang.
DA170803 Holdren var direktør i avdelingen for vitenskap og teknologi i Det hvite hus kontor under Barack Obama.
DN170802 Volkswagen innrømmet i september 2015 at selskapet installerte programvare i 11 millioner biler med dieselmotorer verden over, teknologi som førte til reduserte utslipp når bilene ble testet.
DN170802 Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken ( EIB ) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester.
DN170802 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
DB170802 Uten videregående utdanning blir det vanskeligere og vanskeligere for folk å finne arbeid, ikke minst fordi teknologi og automatisering gjør at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til utdanning.
AP170802 Samtidig har Der Spiegel kommet med avsløringer av det som ser ut som ulovlig kartellvirksomhet : VW, Porsche, Audi, Daimler og BMW skal i flere tiår ha samsnakket om standarder bak lukkede dører - om teknologi , kostnader, leverandører, markedsstrategier og altså rensing av dieselutslipp.
VG170801 Bedre teknologi = flere funn = mer behandling.
VG170801 Teknologi , særlig ny billeddiagnostikk gjør det mulig å finne flere sykdomstegn enn før.
VG170801 - Fagfolk, omsorgsplasser, teknologi til hjemmetjenester og kvalitet koster, og det er av de tingene som koster mye.
DN170801 Vi skal fortsatt være verdensledende på den type teknologi , og dette er et forsøk på det, sier Solberg.
DA170801 Da må vi sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi , automatisering og digitalisering.
DA170801 Vi skal fortsatt være verdensledende på den type teknologi , og dette er et forsøk på det, sier Solberg.
AA170801 Xi har siden han tiltrådte i 2012 presset på for å modernisere landets militære styrker, blant annet gjennom investeringer i teknologi , landets marine samt forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Kinas væpnede styrker teller i dag rundt 2 millioner personer, men ligger bak USA hva gjelder avansert teknologi .
AA170801 Volkswagen innrømmet i september 2015 at selskapet installerte programvare i 11 millioner biler med dieselmotorer verden over, teknologi som førte til reduserte utslipp når bilene ble testet. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken ( EIB ) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester.
AA170801 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
DN170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp, sier hun.
DB170731 Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre ¶ 10.
DB170731 Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse. 4.
DB170731 Ny teknologi kan hjelpe flere eldre leve gode liv og bo trygt hjemme.
DB170731 - Dette er politikk som kommer til å koste, med kvalitet, flere ansatte, ny teknologi og bedre boliger.
DA170731 Tilfeldigvis samtidig offentliggjorde en ledende etterretningsoffiser en artikkel der han advarte mot en ny trend i egen og verdens etterretningsorganisasjoner : Ifølge Michael Milstein, er etterretningsorganisasjonene blitt så forblindet av egen teknologi og såkalt Big Data at de ikke lenger gjør sitt opprinnelige håndverk som er å bli dybdekjent med sin motpart.
DA170731 Da må vi sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi , automatisering og digitalisering.
AP170731 Ordningen skal ifølge Ap gi ekstraordinære investeringstilskudd « til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.
AP170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp, sier hun.
AA170731 | Støre vil gi eldre kjærlighetsgaranti og teknologi
AA170731 Ap lover å sette av 250 millioner kroner årlig i neste stortingsperiode for å utvikle ny teknologi .
AA170731 Per i dag finnes det ikke teknologi som gjør at alle biler i Norge kan gi null utslipp, sier hun.
AA170731 Vi må søke sammen og utvikle « go'fot'n » som vi har i entreprenørskapskulturen, naturressursene, kunnskap, og teknologi .
DB170730 Samtidig er noen bekymret for hvilke uforutsette konsekvenser så kraftfull teknologi kan ha for både samfunn og miljø, og for at misbruk og grådighet kan føre til at den gjør mer skade enn gagn i det store bildet.
DB170730 KOMMENTAR : Ny teknologi gir nye muligheter til å endre i genene til matplanter og dyr.
VG170729 FREMTIDENS TEKNOLOGI : Steinar Aamdal ( til høyre ) er enig om at det er for tidlig å tilby gentesting av kreftsvulster til norske pasienter.
DN170729 Tomra skal bidra med teknologi , programvare og stå for investeringene som teknologien krever.
DB170729 For å få det til kreves ny teknologi som beskytter oppdrettslaksen mot sykdomsframkallende organismer, gjør merdene rømmingssikre og muliggjør oppsamling av partikulært avfall.
DA170729 Så vidt vi vet utførte oldboyslaget kuppet på egen hånd, og de ble dessverre arrestert alle sammen - takket være deres manglende forståelse for moderne teknologi .
DB170728 En teknologi som har blitt satt på vent i Norge i snart 30 år, og som har vært en fiasko på gasskraftverket på Mongstad, som ble slått konkurs i år.
AA170728 Evalueringen peker på marin teknologi som ett av to områder hvor Norge har internasjonalt ledende forskningsmiljøer.
AA170728 Dette er vi enige i, men for oss understreker det et enda sterkere behov for å utvikle andre havbaserte næringer og mer kostnadseffektiv teknologi i petroleumsvirksomheten.
AA170728 Det er avgjørende at et Ocean Space Centre har ny funksjonalitet som gjør det mulig å utvikle og teste teknologi for kompliserte bølge- og strømforhold.
DN170727 « Intex mottok nylig en rapport basert på laboratorietester med ny teknologi , som viser at produksjonen på Mindoro Nikkel kan være svært lønnsom med dagens nikkelpriser, både for limonitt og satellitt, som er de to viktigste bestanddelene i nikkelmalmen », skriver selskapet i meldingen til Oslo Børs.
DN170727 Mens Intex tidligere anslo et behov for å investere 2,5 milliarder dollar, eller nesten 20 milliarder kroner, viser tester nå at ny teknologi vil redusere dette til 26 - 35 millioner dollar, eller 205 - 275 millioner kroner.
DN170727 Gruveselskapet Intex Resources satser på ny teknologi og nye initiativ.
DB170727 Sammen med kunnskap om naturvitenskap og teknologi , oljepolitikk og økonomi og mennesker som arbeider i industrien gir dette godt grunnlag for debatt om hvordan vi møter fremtidens energi- og klimautfordringer.
DB170727 Teknologi og naturvitenskap er ikke nøytralt.
DB170727 På bakgrunn av dette får kvinner kjønnspoeng til en rekke studier knyttet til teknologi og realfag.
AA170727 Israel lovet tidligere i uka å fjerne metalldetektorene, men gjorde det samtidig klart at de ville bli erstattet av « sikkerhetskontroll ved hjelp av avansert teknologi og andre midler ».
AA170727 De ble vedtatt fjernet tidligere i uken, men samtidig varslet regjeringen at installasjon av det som ble omtalt som avansert teknologi .
AA170727 ¶ Selv 21 år etter drapet får politiet stadig inn nye tips i saken, spesielt etter at TV 2 tidligere i måneden kunne fortelle at ny teknologi gjorde at politiet hadde identifisert Espås på et bilde.
AA170727 Les også : Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
AA170727 EMGS leter etter olje- og gass med elektromagnetisk teknologi , men har blitt hardt rammet av oljeselskapenes innsparinger de siste årene.
VG170726 Natt til tirsdag fjernet Israel metalldetektorene, og har uttalt at de erstattes med « avansert teknologi », som ifølge flere medier skal være nye kameraer for å kjenne igjen ansikter.
SA170726 Du kunne ikke bruke teknologi den gang, men i dag er det helt annerledes, sier den tidligere fotballmagikeren.
NL170726 Det dreier seg om biologi, teknologi , investeringer, og ikke minst mentalt at vi fokuserer enda sterkere på hva vi kan gjøre.
DN170726 - Hver gang jeg hører folk som sier at kunstig intelligens kommer til å skade folk i fremtiden tenker jeg, jaså, du vet, teknologi kan generelt alltid brukes til noe godt eller dårlig, og man må være forsiktig med hvordan du bygger det og man må være forsiktig med hva man lager og hvordan det skal brukes.
DB170726 I intervjuet legger ikke fotballegenden noe skjul på at hans eget mål, som var med på å sikre Argentina VM-gull i 1986, ville blitt annullert med den type teknologi .
DB170726 - Jeg har tenkt over det, selvfølgelig, målet ville ikke stått med den type teknologi .
DB170726 Israel lovet tirsdag å fjerne metalldetektorene, men gjorde det samtidig klart at de ville bli erstattet av « sikkerhetskontroll ved hjelp av avansert teknologi og andre midler ».
AP170726 Du kunne ikke bruke teknologi den gang, men i dag er det helt annerledes, sier den tidligere fotballmagikeren.
AA170726 Men palestinerne mener dette ikke er nok ettersom Israel samtidig varslet at myndighetene vil bruke « avansert teknologi » for å overvåke hvem som tar seg inn på høyden.
VG170725 - Sikkerhetskabinettet har bestemt seg for å erstatte metalldetektorene med andre sikkerhetstiltak basert på nyere og mer avansert teknologi , sier han i en uttalelse.
DN170725 Dette er samme teknologi som meteorologene bruker til å spå hvordan været skal være om to ukers tid, forteller Brandtzæg entusiastisk.
DN170725 - I Wiersholm jobber vi hver dag med å finne ut hvordan ny teknologi kan gjøre våre råd bedre, billigere og mer effektive.
DN170725 Patrick Kramer i selskapet Digiwell viste i juni frem sin mikrochip til pressen på en festival om bærbar teknologi i Berlin.
DB170725 Den israelske regjeringen besluttet dette i et møte i går kveld, og skal erstatte metalldetektorene med det statsminister Benjamin Netanyahu omtaler som « avansert teknologi », ifølge Ha'aretz.
DB170725 Norge har mange naturgitte fortrinn, høy kompetanse, tilgang på teknologi og en effektiv fastlandsindustri i hele landet.
AA170725 Metalldetektorene vil imidlertid bli erstattet av det Israel kaller « sikkerhetskontroll ved hjelp av avansert teknologi og andre midler ».
AA170725 Den israelske regjeringen besluttet natt til tirsdag å fjerne metalldetektorene og erstatte dem med det statsminister Benjamin Netanyahu omtaler som « avansert teknologi ».
AA170725 Men mens både hets og sanksjoner tidligere skjedde mer en-til-en, har ny teknologi i økende grad flyttet begge deler til det offentlige rom som kalles sosiale media.
AA170725 De gjør at vi også tilpasser oss ny teknologi .
AA170725 Både at tiden hvor man kunne hetse andre konsekvensløst er over, og å vurdere midler og hensikt basert på kjennskap til hvordan ny teknologi fungerer.
AA170725 | Teknologi , hets og sanksjoner ¶
DN170724 Det er utrolig viktig å forstå teknologi i den posisjonen jeg sitter i.
DN170724 - Det er utrolig viktig å forstå teknologi i den posisjonen jeg sitter i.
DB170724 Videre i promovideoen som har blitt spredd den siste uka sto det at teamet har brukt enorme mengder teknologi som skal både beskytte Michael, og filme kappløpet.
DB170724 Programmet brukte avansert forskning og teknologi for å gjøre utfordringen mer tilgjengelig og morsom.
DB170723 Fukushima-katastrofen er enestående i verdenshistorien så langt, og gjør at Tepco må lene seg på teknologi som ikke er oppfunnet ennå, når de skal rydde opp.
AA170723 Det man tidligere skriftlig måtte ta gjennom Fylkesmannen, kan man med dagens teknologi gjøre med noen få trykk på mobiltelefonen.
AA170722 Ifølge Der Spiegel skal de tyske bilprodusentene ha hatt rundt 60 arbeidsgrupper sammen der de samarbeidet om teknologi og innkjøp.
NL170721 Onsdag 19.7 var det en reportasje på NRK hvor politiet selv sa at de hadde tatt flere ruspåvirkede sjåfører takket være nettopp " nye metoder og ny teknologi ".
DB170721 SALON-DE-PROVENCE ( procycling.no ) : Noen ganger kommer teknologi i veien for en god historie.
DB170721 OPPDAGELSE : Bare 10 til 15 prosent av verdenshavene er blitt undersøkt med denne type teknologi .
DB170721 Bare 10 til 15 prosent av verdenshavene er blitt undersøkt med denne type teknologi , ifølge Stuart Minchin.
DA170720 Et stort flertall ønsker å jobbe med enten barn, helse eller teknologi .
DA170720 - Alle bransjer trenger denne kompetansen, selv om man ikke jobber bare med teknologi .
DN170719 Med alle de store endringene som skjer i verden i dag, mange drevet frem av ny teknologi , vil den verden våre barn skal leve i som voksne, se ganske annerledes ut enn i dag.
DN170719 Advarer norske soldater mot falske nyheter ¶ ¶ | - Vi må oppfordre jenter til å velge teknologi
DB170719 EU er den eneste i verden som gir betingelser til Israel, som jo kommer med teknologi til hver eneste region i verden, sier han og fortsetter : ¶
DB170719 - Vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.
AA170719 Kina har også et godt forhold til Israel og inngikk tidligere i år en rekke avtaler om samarbeidsprosjekter innen teknologi . ( ©NTB ) ¶
AA170719 Abbas uttalte under besøket tirsdag at han ønsker et samarbeid med Kina både når det gjelder økonomi, teknologi og industri.
DB170718 Sjøvoll forteller at en problemstilling som Arkivverket har vært opptatt av er dette med e-post og nyere teknologi .
AA170718 Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinnelige entreprenører, særlig innen teknologi og realfag.
AA170718 For du kan få til hva som helst ! Teknologi for og med begge kjønn ¶
AA170718 - Ja, mest sannsynlig er det en skjevfordeling da også, sier Hunt og har et dagligdagseksempel på hvor viktig det er med begge kjønn når ny teknologi skal utvikles.
AA170718 Det hadde vært fint om fancy teknologi kunne redde oss ut av denne miljøkrisen, men det mest kostnadseffektive tiltaket er å forhindre at plast ender opp i naturen i utgangspunktet.
AA170717 Ståle Grut er journalist og skriver om teknologi og medier i NRK Beta.
AA170717 Han forteller videre at han må ha en doktorgrad innen teknologi eller medisin, og deretter trene på det europeiske senteret i Europa for å komme i mål med den drømmen.
AA170717 Det inneholder mye teknologi og mange mysterier.
AA170717 Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen.
DB170716 Musk mener denne typen teknologi skiller seg fra andre områder som politikerne har regulert tidligere.
VG170715 Tyrkere med høy kompetanse innen teknologi og IT forlater også landet i hopetall.
VG170715 Private aktører og ny teknologi fører til flere nettbaserte løsninger der folk kan bestille tjenester hjem.
VG170715 Gammel trend, ny teknologi
VG170715 Dette er tilbake til en tid hvor hjemmebesøk var en sentral del av legeyrket, løftet frem av ny teknologi , sier Nicolai Skarsgård ¶
DA170715 Også annen ny teknologi er aktuell.
DA170715 Det er utviklet teknologi og løsninger som vil komme til nytte i flere andre sektorer og medvirke til store utslippsreduksjoner fra skipsfarten.
DA170715 Også annen ny teknologi er aktuell.
DA170715 Det er utviklet teknologi og løsninger som vil komme til nytte i flere andre sektorer og medvirke til store utslippsreduksjoner fra skipsfarten.
VG170714 Satellittene vil inngå i vår portefølje av teknologi og være med på å gi oss et riktig, globalt trafikkbilde, sier seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverket.
DN170714 Hun mener oppskytingen legger til rette for at ny norsk teknologi kan utvikle seg til å bli internasjonalt konkurransedyktig.
AA170714 Samfunnets krav om mindre utslipp og mer energieffektiv teknologi har hengt over bransjen som en mørk sky i mange år.
AA170714 Området sør for San Francisco har fostret bedrifter som Apple, Google og Facebook som de siste tiårene har levert teknologi som har endret fullstendig måten vi jobber og kommuniserer på.
AA170713 Med ny teknologi vil man så undersøke hvor ulven i Skandinavia kommer fra, og også undersøke om det er innblanding av hund i arvematerialet.
VG170712 - I årtier har teknologi og globalisering knyttet oss tettere sammen og gjort oss mer produktive.
DB170712 Stortinget står foran en stor omlegging og modernisering av sine sentrale IT-systemer som til dels er gamle og utviklet i teknologi som er utdatert.
DN170711 Når det kommer til mobilitet, så betyr teknologi noe.
DN170711 Hvert minutt teller, og de reisende har et økende behov for integrerte løsninger og teknologi som bidrar til å gjøre reisen mer produktiv, viser funnene.
DN170711 Sentralt i påstandene er HNA Group, som blant annet eier Hainan Airlines og forsøker å etablere et av Kinas største investeringsselskaper med spesielt fokus på reiseliv og teknologi .
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 Bildene fra saken er gått gjennom på nytt, og de er skannet på nytt med ny teknologi , opplyser Kåre Skare Lystad, som er IKT-ingeniør ved etterforskningsseksjonen på Ålesund politistasjon, til kanalen.
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
AA170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
AA170711 Etter å ha tatt i bruk ny teknologi mener politiet nå å vite nøyaktig tidspunkt for drapet på Trude Espås i 8. august 1996.
AA170711 Bildene fra saken er gått gjennom på nytt, og de er skannet på nytt med ny teknologi , opplyser Kåre Skare Lystad, som er IKT-ingeniør ved etterforskningsseksjonen på Ålesund politistasjon, til kanalen.
DB170710 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170710 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶
DB170710 « Jeg vil ikke at en stykker opp verdensmarkedet », sa han, en fransk president i hyllest til teknologi fra USA.
AA170710 - Sapa har lyktes i å restrukturere driften og løfte lønnsomheten og er nå godt posisjonert for å fortsette reisen som en del av Hydro, med sikte på enda høyere verdiskapning gjennom satsing på markedssegmenter som gir økt merverdi gjennom teknologi og kompetanse, sier Brandtzæg.
DB170708 - Om noe, synes jeg perioden er for kort, men mange sier at sosial endring, og dermed potensielt generasjonsendringer går fortere og fortere, særlig når det gjelder teknologi
DA170708 Det skjer ikke med flyplassdrift på Rygge, i hvert fall med dagens teknologi , forteller han.
DA170708 Det er derimot en teknologi som ligger langt fram i tid.
NL170707 Det hadde vært fint om fancy teknologi kunne redde oss ut av denne miljøkrisen, men det mest kostnadseffektive tiltaket er å forhindre at plast ender opp i naturen i utgangspunktet.
DB170707 NY TEKNOLOGI : Denne GPS-teknologien skal gi Norge et fortrinn i jakten på OL-gull i Pyeongchang kommende vinter.
DB170707 Dukker det opp ny teknologi er det Normen som undersøker om den tilfredsstiller sikkerhetskravene.
AP170707 Seba sier at drivkraften ikke er ønsket om en grønnere tilværelse, men ny teknologi som folk vil velge, i hovedsak fordi det er billigere.
AP170707 Arbeidsmarkedet har endret seg, og mange av jobbene for dem uten utdanning har forsvunnet som følge av globalisering og ny teknologi .
AA170707 Som alle andre er man innenfor utdanningssektoren bedre til å se « grønne løsninger » - de handler gjerne om bedre teknologi eller fornybar energi - enn å ta inn over seg selve omfanget av en klimaskadelig virksomhet, slik også når det gjelder reising.
VG170706 Han påpeker samtidig at USA allerede har tilsvarende teknologi i Alaska og Japan.
VG170706 Grego i UCS tror heller ikke at Kina og Russland føler seg truet nå, men at fremtidens teknologi bekymrer dem.
VG170706 Vi må forsterke samarbeidet om utdanning, kultur, teknologi , forskning, media (... ) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.
DN170705 Ny teknologi og førerløse biler kan føre til flere biler på veien i byene, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt.
DN170705 Mens regjeringen ikke vil ha flere biler i byområdene, kan teknologi som gjør sjåføren overflødig, gi motsatt resultat, melder NRK.
DN170705 - Vi tror at ny teknologi vil gjøre bilene mer utslippsfrie, og det er derfor vi jobber for å bygge ny og bedre vei - fordi det kommer til å bli flere biler med åra.
DB170705 Vi er nysgjerrig på all mulig ny teknologi , sier Nystad til Dagbladet.
DB170705 NY TEKNOLOGI : Denne GPS-teknologien skal gi Norge et fortrinn i jakten på OL-gull i Pyeongchang kommende vinter.
DB170705 Med ny og banebrytende teknologi i langrennssporten skal de hjelpe Norge til OL-gull i Pyeongchang.
DB170705 INNOVATIV : Martin Johnsrud Sundby elsker å teste ut ny teknologi og nye treningsmetoder.
BT170705 Med en befolkning med høy utdannelse, foreldre med stor bevissthet rundt opplæring av egne barn og teknologi som gjør det mulig å være geografisk uavhengig av egne barn, burde flere foreldre gripe muligheten til å lære opp sine egne barn i perioder enn de rundt 200 som gjør det i dag.
AA170705 Å løse utfordringene og behovet for innovasjon og omstilling er en kontinuerlig forbedring- og effektiviseringsprosess der evnen til å ta i bruk ny teknologi , metoder og samarbeidsformer er avgjørende for å lykkes.
DA170704 Og hvordan kan vi bli mer kreative med teknologi ?
DA170704 FOTO : KATRINE STRØM ¶ - Teknologi er blitt så viktig i dag, men fortsatt er det stort potensial i å knytte det til samfunnsutvikling.
DA170704 - Min interesse for teknologi er gammel, og jeg var heldig nok til å få studere det lenge før det ble allemannseie, sier han.
DA170704 Barna er overrasket over at det er biler, strøm, hus, strand og digital teknologi i Afrika.
AP170704 « Ingen bransje slipper unna digitaliseringen », « Vi har vært igjennom endringer før, men denne er større, og det kommer til å bli brutalt », « Det er reell fare for at vårt århundres mest fundamentale teknologi blir dominert av et lite knippe store selskaper ».
AP170704 De er sanne fordi digital teknologi er i ferd med å ta et nytt stort jafs av de arbeidsoppgavene som tidligere kun kunne utføres av mennesker.
AP170704 « Ingen bransje slipper unna digitaliseringen », « Vi har vært igjennom endringer før, men denne er større, og det kommer til å bli brutalt », « Det er reell fare for at vårt århundres mest fundamentale teknologi blir dominert av et lite knippe store selskaper ».
AP170704 De er sanne fordi digital teknologi er i ferd med å ta et nytt stort jafs av de arbeidsoppgavene som tidligere kun kunne utføres av mennesker.
VG170703 - Ingen teknologi får være med.
SA170703 « I 2017 burde ikke hvorvidt barn skal møte teknologi eller ei være en debatt », skriver Andrew Rhodes.
SA170703 - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi , og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
NL170703 Vi vil sammen jobbe for å få frem fakta, fortelle historiene og vise fram bredden fra det havnæringen har å by på innen produksjon, innovasjon og teknologi .
DN170703 - Du ser fortsatt penger komme fra teknologi og over til finans.
AP170703 - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi , og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
AA170703 Dagens teknologi gjør at vi aldri før har hatt mer kunnskap om hva Adressa-leseren er interessert i.
VG170701 Vi avviser ikke teknologi , men vi har ingen planer om å introdusere VAR ( Video Assistant Referee ) foreløpig.
DN170630 Der kunne statsministeren presentere valgkampens første løfte : En satsing på 1 milliard kroner til forskning og teknologi de neste fire årene.
VG170629 - Hva « kjæresteforholdet » deres angår, håper jeg at de med vår tids teknologi greier å holde kontakten og forbli venner for livet.
SA170629 Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi , automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
FV170629 Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi , automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
AP170629 Andre land betaler gladelig mellomlegget for å få opp en teknologi og industri som man får bruk for i fremtiden, sier Hansson.
AP170629 Andre land betaler gladelig mellomlegget for å få opp en teknologi og industri som man får bruk for i fremtiden, sier Hansson.
AP170629 Hvis vi ser oss rundt bidrar teknologi , automatiserte løsninger og enkle roboter allerede til at vi har et mer effektivt liv.
VG170628 Ifølge Bowers er det ikke nødvendigvis snakk om en økning i antall skip, men heller å bytte ut gammel teknologi , og dermed en økning i kvalitet fremfor kvantitet.
DN170628 Android-appen « Personkontroll 1.0 » er utviklet av Politiets ikt-tjenester ( PIT ), en enhet med 490 ansatte som leverer alt av teknologi til politiet og er både utvikler, drifter og forvalter av kritiske systemer.
VG170627 Serien er basert på romanen ved samme navn av Caroline Kepnes og handler om bokhandleren Joe som bruker dagens teknologi til å få drømmekvinnen til å falle for ham.
VG170627 Ifølge forlaget vever Brown denne gangen forskning, religion og historie også sammen med revolusjonerende ny teknologi .
FV170627 Oda Tangedal Andersen ( 9 ) fra Strømme skole synes teknologi er gøy, og valgte derfor å gå på skole i sommerferien.
FV170627 De bruker sin første ferieuke på å lære om teknologi .
BT170627 En tenker som oftest at den eldre garde er litt svakere på teknologi enn en selv.
SA170626 Med dagens teknologi kan den ikke bli større, med mindre det satses betydelig mer på kjernekraft.
DN170626 - Norske bedriftsledere ser på start-ups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi .
DN170626 - Norske bedriftsledere ser på start-ups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi.
DB170626 Flyreiser ble vanligere, og ny teknologi spredde seg stadig raskere, noe som gjorde Expo-arrangementets nyvinninger mindre lovende.
AP170625 I lavproduktive land tar det to, tre og fire år på å ta i bruk ny teknologi , sier han.
AP170625 Han ser heller på ny teknologi som veien til å få stadig mer ut av arbeidskraft og kapital.
AP170625 Det er fordi vi aksepterer ny teknologi og fordi vi umiddelbart tar den i bruk.
AP170625 - Det er aldri noe alternativ for Norge å ikke ta i bruk ny digital teknologi .
AP170625 I lavproduktive land tar det to, tre og fire år på å ta i bruk ny teknologi , sier han.
AP170625 Han ser heller på ny teknologi som veien til å få stadig mer ut av arbeidskraft og kapital.
AP170625 Det er fordi vi aksepterer ny teknologi og fordi vi umiddelbart tar den i bruk.
AP170625 - Det er aldri noe alternativ for Norge å ikke ta i bruk ny digital teknologi .
AP170625 | Nå kan en app behandle fobier Aksel Inge Sinding og Michelle Jensen ¶ Teknologi kan brukes for å behandle psykiske helseproblemer, en av helse-Norges største og dyreste utfordringer.
AP170625 I Norge har det lenge vært fokus på utvikling av ny teknologi for å gjøre helsesektoren mer effektiv, ofte omtalt som eHelse-løsninger.
SA170624 Bibliotekene har gått inn i en ny tid og har møtt ny teknologi , medier, krav og forventninger på en offensiv måte.
NL170624 t, og nylig svarte selskapet med å søke om å få legge opp til en kraftig økning i sin produksjon, til tross for at deres gamle lakseslakteri har drevet ulovlig i flere tiår, - til tross for at det ligger innerst i nasjonal laksefjord, - til tross for at de ikke planlegger å ta i bruk ny og bedre teknologi , og til tross for at Alta kommune har brukt betydelige ressurser de siste årene på å legge til rette for ny lokalisering fo
NL170624 Det skal ikke være nødvendig å gå med hjertet i halsen for at ikke vårt naturmangfold skal skades unødvendig og uopprettelig av en industri som har midlene og mulighetene til å ta i bruk teknologi som minimerer risikoen og tar vare på ressursene.
AP170624 Dette er en stor, variert by der det er mulig å ha andre interesser enn teknologi , sier Silber.
AP170624 Vi må ta oss kraftig sammen for å henge med i timen og forstå hvordan ny teknologi endrer spillereglene fullstendig, sa Jenssen til Aftenposten i fjor.
AP170624 Bente Sollid Storehaug mener tiden krever storsinn overfor nye tanker og ny teknologi .
AP170624 Bente Sollid Storehaug mener tiden krever storsinn overfor nye tanker og ny teknologi .
AA170624 I stedet er det smarttelefoner og teknologi som tar over, og de mister mye av det å være menneske - nemlig hvordan vi skal forholde oss til hverandre og oppføre oss mot andre på best mulig måte, sier Swami Nityamuktananda.
AA170624 De er tilpasset moderne krav, gir bedre forhold for brukerne og legger til rette for mer effektiv saksbehandling gjennom ny teknologi .
VG170623 I vår hadde han et engasjement ved Pyongyangs universitet for forskning og teknologi .
NL170623 Beslutningen om valg av DAB som teknologi ble tatt av en samlet radiobransje i samarbeid med Medietilsynet, og et bredt Stortingsflertall står bak vedtaket om overgangen.
FV170623 Konkurransen skjerpes på småbilmarkedet når Volkswagen lanserer helt nye Polo med nytt design, bedre plass, og ikke minst teknologi som tidligere var forbeholdt større modeller.
SA170622 Selskapet er blant de største nordiske leverandørene av teknologi og plattformer til utenlandske kasinoer på nett.
NL170622 Det som før ble betraktet som utilgjengelige fabeldyr på store havdyp skal med ny kunnskap og teknologi bli nye ressursnæringer for Norge.
NL170622 Når NRK har valgt DAB som sin teknologi , handler det om samfunnssikkerhet, kombinert med at allmennheten skal ha tilgang til NRKs programtilbud og tjenester.
DN170622 Dreier digitalisering seg om teknologi ?
DN170622 Og så tenker jeg vel også at ny teknologi vil tvinge seg frem her, eksempelvis i form av fingeravtrykk på mobilen eller en SMS-kode i kombinasjon med et passord, sier Villadsen.
DN170622 | Dreier digitalisering seg om teknologi ? Teknologi har styrket og styrt oss helt siden vi tok i bruk ild, hjul og sverd, papir, damp, elektrisitet og elektronikk, skriver artikkelforfatteren.
DN170622 | Dreier digitalisering seg om teknologi ?
DB170622 Det Singapor-baserte satellittselskapet Astroscale har rekruttert en rekke spesialister for å utvikle teknologi som skal ødelegge romsøpla ved å tvinge det ned, og inn i atmosfæren.
AP170622 Selskapet er blant de største nordiske leverandørene av teknologi og plattformer til utenlandske kasinoer på nett.
DN170621 Etter hvert følte gründerne at det etablerte mediekonsernet bare var ute etter å få kontroll over Snapsales teknologi .
DB170621 Det førte til at Jobs samlet sine utviklere og laget et team som skulle utvikle en helt ny type berøringsskjerm - en revolusjonerende teknologi .
DA170621 Vi ønsker også å bringe inn forskjellige typer tematikk, som økologi, sosiale endringsprosesser og teknologi .
AP170621 Her kan du lese Aftenpostens reportasje om hvordan ting har gått galt for Kalanick, med beskyldninger om juks, tyveri av teknologi , sextrakassering i bedriften og en råtten intern kultur.
VG170620 Med teknologi følger man mer med på alt - uansett hvor man er.
VG170620 - De knabba teknologi fra feil fyr, humrer Brændeland.
SA170620 Ikke minst gjelder det ny og miljøvennlig teknologi som krever enda flere ulike mineralske råstoffer enn den tradisjonelle.
DN170620 - Vår ambisjon er å forsterke det gode samarbeidet vi allerede har med Ucom og Kjedehuset, slik at bedrifter får nødvendig støtte med å ta i bruk ny teknologi og digitalisere sine kjerneprosesser over hele Norge, sier Fredheim.
DB170620 Med dagens teknologi .
DB170620 Det vil nemlig ta oss tre millioner år, med dagens teknologi , å nå det nærmeste stjernesystemet, ifølge Hawking. - 40 år etter at vi sendte opp vår lengstfarende romsonde, har den nådd rommet utenfor vårt solsystem.
DA170620 Like fullt er det mye som engasjerer, særlig sett i perspektiv mot hvordan digital teknologi er i ferd med å bli en så sømløs del av vår hverdag at vi er nødt til å tenke over det - selv om vi kanskje ikke orker.
BT170620 NRKs marionettselskap i form av Digitalradio Norge, tok innersvingen på den ekstatiske DAB-Linda og en lang rekke stortingsrepresentanter som fortsatt ikke forstår at de sa « ja » til en teknologi som ikke engang er knyttet til internett.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi .
NL170619 Ny teknologi , digitalisering og automatisering åpner store muligheter for fiskeindustrien.
NL170619 Moderne teknologi er et annet nøkkelord.
NL170619 I disse dager rigges det til ny teknologi for kostnadseffektiv innhenting av forskningsdata fra havet.
BT170618 Verden forandrer seg, ny teknologi utvikles.
BT170618 Det ligger en betydelig gevinst både praktisk, økonomisk og helsemessig i å kunne tilby folk den hjelpen de trenger i deres eget hjem ved hjelp av moderne teknologi .
AA170618 Bygging av en base på Mars i Minecraft, robotprogrammering, fridykking, laserkutting, eksperimenter innen kjemi, fysikk og teknologi og en rekke ulike kurs i lyd- og musikkproduksjon er blant aktivitetene.
AA170618 Bygging av en base på Mars i Minecraft, robotprogrammering, fridykking, laserkutting, eksperimenter innen kjemi, fysikk og teknologi og en rekke ulike kurs i lyd- og musikkproduksjon er blant aktivitetene.
AP170617 Dessuten blir miljøvennlig sol- og vindenergi stadig mer rimeligere på grunn av ny teknologi .
DN170616 Volkswagen Polo er et solid bevis på at småbilene stadig raskere arver teknologi fra toppmodellene.
DB170616 Alle liker da velferd og teknologi ?
DB170616 Løsningen er imidlertid ikke å stenge ned norsk petroleumsproduksjon, men å utvikle ny teknologi som kan erstatte oljen.
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DA170616 Ny kunnskap og teknologi gjør at vi kan utnytte ressursene mer effektivt og lønnsomt.
AA170616 Å drive kamp mot Uber, delingsøkonomi og moderne teknologi , blir som å kjempe mot de berømte vindmøllene.
AA170616 Service, lokalkunnskap, pålitelighet og teknologi burde være våpnene de rustet seg med, ikke krav om enerett på persontransport.
AA170616 Men sektoren er forpliktet til å få mest mulig helse ut av hver krone, og det vil alltid finnes smartere måter å arbeide på, blant annet på grunn av utviklingen av ny teknologi .
SA170615 Det er ikke et spørsmål om å være for eller imot det tradisjonelle taxisystemet, men et spørsmål om å omfavne ny teknologi og mulighetene delingsøkonomien gir.
DN170615 Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi .
DN170615 Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi , heter det i pressemeldingen.
DN170615 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DN170615 Mange av disse funnene er små, flere funn ligger langt unna utbygd infrastruktur, og noen krever ny teknologi for å bli utbygd.
DN170615 DNB-sjef Rune Bjerke tror digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170615 ¶ Dersom elevene skal beherske teknologi og bruke den kreativt, er det et absolutt minimum at grunnleggende programmering tas inn som et obligatorisk fag i grunnskolen, sier forfatterene.
DA170615 Mange av disse funnene er små, flere funn ligger langt unna utbygd infrastruktur, og noen krever ny teknologi for å bli utbygd.
AA170615 Trådløs teknologi er ikke alltid til å stole på.
DN170614 Appene til Uber og andre selskaper lar privatpersoner yte transporttjenester i egne kjøretøyer gjennom en teknologi som bruker geolokasjon og smarttelefoner.
DB170614 Rowling på laget ¶ - « The Cauldron » er en trollmannspub i London, hvor vi bruker teknologi for å få magi til å føles ekte, sier Cortland, i Kickstarter-videoen.
DB170614 - Bruker teknologi
BT170614 Vi ønsker digitalisering av reiselivet velkommen, men ny teknologi krever at myndighetene følger med på utviklingen.
DN170613 Store teknologi og it-selskaper falt som sten på de asiatiske og europeiske børsene.
SA170612 - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap, til Dagens Næringsliv.
DN170612 Med ny teknologi er det ofte slik at man pleier å se på hvorfor det ikke virker.
AP170612 Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.
AP170612 Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.
VG170611 NY PROGRAMVARE : Politiet har utvidet verktøykassen med ny teknologi for å bekjempe kriminalitet, sier Jon Ståle Stamnes i politiet.
VG170611 Innføringen av teknologi som Palantir, utvider verktøykassen til politiet og gjør det mulig å utnytte det politiet vet.
DN170611 Han forklarer at de tøffe årene fra 2010 til 2012 skyldes at han ikke hadde investert nok i olje, tank og rigg, men holdt seg fast i teknologi .
DN170611 Lignende teknologi eksisterer allerede, men har krevd helt slette flater for å festing til huden.
DN170611 Vi har både kompetanse og teknologi til å være endringsvillige, men så har vi denne iboende endringsfrykten som handler om å være redd for å ikke lykkes.
DN170611 Hvis jeg skulle velge selv så ville jeg heller gått den veien at man tar i bruk teknologi på en ny måte for eksempel ved bruk av lasermåling i høyde, og kamera i tuppen av spyd og i startnummeret.
DB170611 Ubers teknologi og bestillingssystem med dynamisk prising som tilpasser seg etterspørselen, fungerer bedre.
AP170611 Han mener de høye avgiftene gjør det umulig å investere i siste teknologi og bruke dyrt biodrivstoff, også fordi flyselskapene har en presset økonomi.
SA170610 Ny teknologi gjør at stasjonene vil ruve mindre i landskapet.
DN170610 - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap.
DA170610 Høgåsen-Hallesby mener det spesielt er noen typer teknologi som kommer til å bety en hel masse.
AP170610 Don DeLillos siste bok handler om å fryse ned kroppen slik at fremtidens teknologi kan redde den fra døden.
AP170610 Don DeLillos siste bok handler om å fryse ned kroppen slik at fremtidens teknologi kan redde den fra døden.
SA170609 Vår vurdering : Ladeenheten skrur seg automatisk av ifølge produsenten, og har energibesparende teknologi .
NL170609 Det er et paradoks vi aldri har hatt så god tilgjengelig teknologi for effektiv grensekontroll, og aldri hatt så svak kontroll ved grensa.
FV170609 Vår vurdering : Ladeenheten skrur seg automatisk av ifølge produsenten, og har energibesparende teknologi .
DN170609 Henrik Lie-Nielsen mener det største potensialet ligger i å utvikle tjenester eller teknologi som senere kan brukes internasjonalt.
DN170609 Formålet med foreningen er å bidra til å etablere selskaper som kan utvikle nye produkter innen finansiell teknologi .
DN170609 Det har gått cirka et halvår siden han foreslo for gründermiljøet i Bergen at det ble opprettet en egen bransjeforening for å samle aktørene innen finansiell teknologi , vanligvis omtalt som « fintech ».
DN170609 - Vi må bli flinkere til å eksportere finansiell teknologi , sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.
BT170609 Vår vurdering : Ladeenheten skrur seg automatisk av ifølge produsenten, og har energibesparende teknologi .
AP170609 Vår vurdering : Ladeenheten skrur seg automatisk av ifølge produsenten, og har energibesparende teknologi .
VG170608 Funnene ble først datert til å være omtrent 40.000 år gamle, men ny teknologi og nye undersøkelser for 10 år siden indikerte at fossilene kunne være 160.000 år gamle.
DN170608 Selskapet er ett av 13 fra hele Europa som får presentere nyskapende finansiell teknologi under messen Money 20/20 i København i slutten av juni.
DB170608 Så er jeg opptatt av at store arrangementer skal ta i bruk og demonstrere ny teknologi .
AP170608 I en tid da resten av verden omstilles på grunn av teknologi , er det å ikke stille krav til produktivitetsvekst det samme som å sette velferdsstaten på avvikling.
AA170608 Når mulighetene for overvåkning er store, fordi digital teknologi har skapt et gjennomsiktig samfunn hvor alle borgere uopphørlig etterlater seg elektroniske spor. torbjorn.knutsen@ntnu.svt.no ¶
VG170607 Sjokkbildene : Syk Sotra-hval hadde 30 plastposer i magen ¶ - Teknologi danker ut politikk ¶
VG170607 Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi , sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.
VG170607 Men det er altså slik at kvotepliktig sektor fortsatt skal få Enova-støtte, men nå rettet mot utvikling av ny teknologi , sier Søviknes til VG.
SA170607 - Teknologi danker ut politikk ¶
SA170607 I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at UiS får ti stipendiatstillinger - fem på desentralisert fornybar energi og smart teknologi , og fem på pasientsikkerhet.
DN170607 - Teknologi danker ut politikk ¶
DN170607 Dressmann-arving Marius Varner spytter inn 150 millioner kroner i Selvaag-arving Tharald Nustads prosjekt for å tjene penger på teknologi som gjør verden til et bedre sted.
AP170607 | Med denne boksen vil Apple styre hjemmet ditt ¶ TEKNOLOGI : Med sin smarte høyttaler HomePod viser Apple at kampen mellom gigantene vil stå om å bli den nye, usynlige hjernen i hverdagen din.
AA170607 Med dagens teknologi kan generatorer vi har i dag, bli mindre, lettere og mer effektive ( se for eksempel Tesla-motoren ).
SA170606 Det tar på å føle seg annerledes, - å streve med nytt språk, ny kaffe, stadig ny teknologi , merkelige sosiale koder og mye annet.
DN170606 - Men vi vil fortsatt være betydelige aksjonærer i selskapet og vil fortsatt være i selskapets ledergruppe, sier Morten Lindeman, som i dag er direktør for innovasjon og teknologi i Infront.
DB170606 - Teknologi danker ut politikk ¶
DA170606 Avtalene er ikke bindende, men tar til orde for økt satsing på klimavennlige energikilder, klimaforskning og kommersialisering av miljøvennlig teknologi .
DA170606 ) og Kinas minister for vitenskap og teknologi , Wen Gang, undertegnet klimaavtalen i Beijing tirsdag.
AP170606 - Teknologi danker ut politikk ¶
AP170606 Avtalene er ikke bindende, men tar til orde for økt satsing på klimavennlige energikilder, klimaforskning og kommersialisering av miljøvennlig teknologi .
AP170606 ) og Kinas minister for vitenskap og teknologi , Wen Gang, undertegnet klimaavtalen i Beijing tirsdag.
AA170606 Avtalene er ikke bindende, men tar til orde for økt satsing på klimavennlige energikilder, klimaforskning og kommersialisering av miljøvennlig teknologi .
VG170605 I forbindelse med at VG gjorde nye undersøkelser rundt dødsfallet bestemte politiet seg i fjor for å åpne kvinnens grav i et forsøk på å sikre en DNA-profil med moderne teknologi .
VG170605 Det er en helt ny teknologi , hvor forskerne har foretatt analyser av strontiumisotoper og oksygenisotoper fra tannemaljen hennes.
NL170605 Ny teknologi har bidratt til at mulighetene til å spre digitalt hat er større enn noensinne.
DN170605 Prosjektet var teknisk utfordrende og krevde teknologi som ennå ikke fantes, men blant de aller første som så potensialet var gründeren Geir Førre, som gikk inn som storinvestor i Prox Dynamics i Asker.
DN170605 Det ble til The North Alliance ( NOA ), en slags familie av nordiske- og internasjonale byråer med innenfor reklame, design og teknologi .
DN170605 Konsernsjef Preben Carlsen i Trigger om deres ferske undersøkelse om teknologi og digitalisering. - - - Foto : Per Thrana ¶
DN170604 | Millionprosjekt for AMK-sentraler vraket ¶ 16 AMK-sentraler skulle oppdateres med ny teknologi i kjølvannet av angrepene 22. juli 2011.
AP170604 » | Ny teknologi bringer åstedet inn i rettssalene, forklarer statsadvokat : - Det kan minne mye om et dataspill ¶
AP170604 Men det gis inntrykk av at forfekterne av teknologi i skolen er uansvarlige og retningsløse.
VG170602 Store amerikanske selskaper, som til nå har ledet an i utviklingen av miljøvennlig teknologi , har tydelig tatt til orde for å beholde Parisavtalen.
SA170602 Ny teknologi for et bedre klima vil tvinge seg fram med eller uten USA på laget. mener Aftenbladet.
DN170602 Kina er svært interessert i å skaffe seg teknologi og kompetanse fra Europa.
DN170602 Han jakter på europeisk teknologi og investeringer i europeiske selskaper sammen med kinesiske investorer.
DN170602 - Kinesiske selskap og teknologi vil helt sikkert se flere åpne dører, inklusive Europa.
DN170602 - Vi driver med teknologi og vi har skapt et økosystem rundt de plattformene vi har.
DN170602 Tror mer på teknologi enn Trump-effekt ¶
DB170602 Moderne teknologi har gjort det ganske enkelt, sier Putin.
DB170602 Årsaken til at saken ble tatt opp igjen var at man i 2015 og ved hjelp av ny teknologi greide å få fram en DNA-profil fra funn på neglene til Kristin.
DB170602 En sak som ble oppklart ved hjelp av ny og bedre teknologi , er drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen i Larvik i 1999.
DB170602 -  Det vil kunne øke mulighetene for at flere uløste saker kan oppklares med ny teknologi og nye metoder.
DB170602 « Uten en storstilt overgang til ny teknologi og nye typer drivstoff vil det være nærmest umulig å oppnå tilstrekkelig store kutt i klimagassutslippene til 2030 ".
DA170602 Vi vil ikke få ny teknologi , energieffektivisering og mer fornybar energi uten dem, mener Randeberg.
DA170602 Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi .
DA170602 Det de alle har til felles er at de minst har en mastergrad innen teknologi eller realfag.
DA170602 - På 1970- og 80-tallet var ingeniørene og teknologene litt av problemet i og med at de var med og skapte forurensende teknologi .
DA170602 Vi vil ikke få ny teknologi , energieffektivisering og mer fornybar energi uten dem, mener Randeberg.
DA170602 Det de alle har til felles er at de minst har en mastergrad innen teknologi eller realfag.
DA170602 - På 1970- og 80-tallet var ingeniørene og teknologene litt av problemet i og med at de var med og skapte forurensende teknologi .
DA170602 * Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi .
BT170602 Fornybar energi og bærekraftig ny teknologi for ulike sektorer i samfunnet blir stadig billigere.
AP170602 Oslo er stort, med det mest innovative og kraftfulle miljøet i Norge på ny teknologi . | - Slaget om Raqqa er i gang ¶
AP170602 Oslo er stort, med det mest innovative og kraftfulle miljøet i Norge på ny teknologi .
AP170602 « Vil du investere i teknologi , bør du ha som mål å gjøre verden til et bedre sted å være », sier han.
AP170602 Skuespillere Adrian Grenier er for mange mest kjent fra filmen « The Devil Wears Prada » og TV-serien « Entourage », men Grenier vil gjerne også bli husket for sitt engasjement for startups og teknologi , og bruker mye tid på det han omtaler som den « industrielle evolusjon ».
AP170602 Hun understreker at det fremdeles er et behov for ny teknologi i AMK-sentralene, men at de må se nærmere på hvordan dette kan løses ved en senere anledning.
AP170602 juli-kritikk - vraker prosjektet etter planlegging for 17 millioner ¶ 16 AMK-sentraler i hele landet skulle få ny teknologi etter kritikk i kjølvannet av 22. juli-granskingen.
AA170602 - Amerikansk teknologi er fortsatt interessant, og en del utviklingsland kan være interessert i å få slik hjelp fra USA, sier forskeren.
VG170601 Det som derimot har hatt stor betydning i tillegg til ny teknologi , er store verdenshendelser som Sovjetunionens fall, gjenforeningen av Tyskland og finanskrisen.
SA170601 Smartby-teknologien vil også understøttes av en satsing som dette, med smart og miljøvennlig teknologi integrert i en klimavennlig bygningsstruktur.
SA170601 Tenk så mye kunnskap og teknologi vi har, og så driver vi fortsatt og kriger og hugger hodene av hverandre.
DN170601 Med moderne teknologi er det ganske enkelt å få til.
DN170601 Videre opplyses det at Orkla har mål om kun en fabrikk per kategori, og kun en teknologi per geografiske område.
DN170601 Tror mer på teknologi enn Trump-effekt ¶
DA170601 » TA I BRUK NY TEKNOLOGI NÅ ELLERS VIL DU DØØØØØ !
DA170601 « Kan vi data og teknologi , kan vi lære oss en hvilken som helst bransje på seks måneder og utkonkurrere den.
DA170601 Byen vår, staten vår, tjenestene våre, bedriftene vi jobber i, de aller fleste av dem trenger på en eller annen måte å ta teknologi på alvor.
AP170601 Med dagens teknologi er det fullt mulig, sa den russiske presidenten.
AP170601 - Gitt nærheten mellom Russland og Vest-Europa, billig logistikk og effektiv produksjon og teknologi , er vi naturlige partnere, sa Putin.
AP170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi , mener han.
AP170601 Tenk så mye kunnskap og teknologi vi har, og så driver vi fortsatt og kriger og hugger hodene av hverandre.
AA170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi , mener han.
VG170531 For Trump veier kull tyngre enn ny miljøvennlig teknologi .
VG170531 - Når andre land investerer i avansert teknologi og går videre med Parisavtalen, mener vi USA best kan utøve globalt lederskap og fremme amerikanske interesser ved å være en fullverdig partner i en verdensomspennende innsats, står i det oppropet som blant annet ledende selskaper innen informasjonsteknologi har undertegnet.
DN170531 | Tror mer på teknologi enn Trump-effekt ¶
DA170531 Det er en teknologi vi mener har minimal påvirkning på miljøet, sier Donskoj.
DA170531 Det er en teknologi vi mener har minimal påvirkning på miljøet, sier Donskoj.
AP170531 - Det er først og fremst næringsliv og teknologi som nå driver det grønne skiftet.
SA170530 Klimatiltakene i NTP baserer seg på svært usikre forutsetninger når det gjelder innføring av ny teknologi og klimavennlig drivstoff.
SA170530 I sommer skal 1000 sauer i Lyseheiene delta i det som blir verdens største sporing med siste nye teknologi for « tingenes internett ».
NL170530 Forkjemperne for utbygging viser til at ny og bedre teknologi skal gjøre det sikrere å drive oljeutvinning.
DN170530 - Skjønner du ikke teknologi , kan du ikke være sjef ¶
DN170530 Ny teknologi gir nye muligheter for oss, sier Anniken Hauglie.
DN170530 Han opplyser at fondet i hovedsak vil se på fire sektorer i Norge : helse, teknologi , tjenester og « litt » industri.
DB170530 « Carne y Arena » var i det hele tatt en vektigkombinasjon av ny teknologi , kunst og verdenspolitikk.
DA170530 Da er det bra man har moderne teknologi å ty til.
SA170529 Merkevare og teknologi avgjør ¶
SA170529 september, uten at han ville gå ut med detaljer, bortsett fra at den skal ha en teknologi som langt på vei gjør den selvkjørende.
SA170529 Han elsker å bruke ungdomssystemet, og han er også lidenskapelig med hensyn til teknologi og måten den kan brukes inn mot en kamp, tilføyer han.
NL170529 I fusjonen ble ingeniørfagene ved høgskolen slått sammen med de øvrige realfagene i Fakultet for naturvitenskap og teknologi .
DN170529 Endringer i teknologi har forandret forventningene til hva en reisende vil ha på et hotell.
DB170529 Han elsker å bruke ungdomssystemet, og han er også lidenskapelig med hensyn til teknologi og måten den kan brukes inn mot en kamp, tilføyer han, gjengitt av NTB.
DA170529 Neodrill mener Statoil har benyttet seg av selskapets teknologi i deler av Cap-X-systemet.
BT170529 De maksimerer profitt fra eksisterende teknologi , samtidig som de utvikler teknologien som skal ta over.
BT170529 Han elsker å bruke ungdomssystemet, og han er også lidenskapelig med hensyn til teknologi og måten den kan brukes inn mot en kamp, tilføyer han.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi , og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst, mer CO₂-effektiv teknologi , og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529 De tar ikke utgangspunkt i dagens tilstand og regner seg fremover på folketall, teknologi , økonomi og slikt, men har i stedet noen antagelser om hvordan utviklingen muligens kan bli, forskjellige kombinasjoner for hvert scenario.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi , og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst, mer CO₂-effektiv teknologi , og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529 De tar ikke utgangspunkt i dagens tilstand og regner seg fremover på folketall, teknologi , økonomi og slikt, men har i stedet noen antagelser om hvordan utviklingen muligens kan bli, forskjellige kombinasjoner for hvert scenario.
AP170529 Skolepolitikere og skoleledere har vært naive i innføringen av digital teknologi i skolene.
AP170529 Merkevare og teknologi avgjør ¶
AP170529 september, uten at han ville gå ut med detaljer, bortsett fra at den skal ha en teknologi som langt på vei gjør den selvkjørende.
AP170529 Han elsker å bruke ungdomssystemet, og han er også lidenskapelig med hensyn til teknologi og måten den kan brukes inn mot en kamp, tilføyer han.
AA170529 Neodrill mener Statoil har benyttet seg av selskapets teknologi i deler av Cap-X-systemet.
AA170529 Løsningen kan være at de fylkeskommunene som er villige til å investere i ny kunnskap og ny teknologi sammen etablerer en båtpool, som får i oppgave å lede an utviklingen av nye generasjoner ferjer og hurtigbåter.
AA170529 FosenNamsos Sjø eier båtene, de skal bygges på Kleven verft på Møre og fylles på med teknologi fra Siemens på Sorgenfri i Trondheim - med styringssystemer fra Elpro i Agdenes og de skal gå på batterier fra PBES, produsert på Selsbakk i Trondheim i de samme lokalene som Selfa Artic tidligere holdt til i, som under ledelse av Erik Ianssen, som produserte verdens første elekt
SA170528 Og da de brukte samme teknologi for å lage en pianotrapp i Stockholm, var det flere som valgte bort rulletrappen og lekte seg på pianotrappen i stedet, sier Skjæret-Maroni og fortsetter : ¶
SA170528 Med ny teknologi kan du spille deg i form.
SA170528 - Teknologi kan absolutt gi motivasjon for trening, mener Opland.
DN170528 Etter plagiatanklager fra det lille selskapet Neodrill nekter Stavanger tingrett Statoil å bruke en ny teknologi i sommerens oljeleting.
BT170528 Og da de brukte samme teknologi for å lage en pianotrapp i Stockholm, var det flere som valgte bort rulletrappen og lekte seg på pianotrappen i stedet, sier Skjæret-Maroni og fortsetter : ¶
BT170528 Med ny teknologi kan du spille deg i form.
BT170528 - Teknologi kan absolutt gi motivasjon for trening, mener Opland.
AP170528 Snarere handler ny teknologi om å forbedre hverdagen for både gjester og medarbeidere, sier Wisth.
AP170528 Ny teknologi ikke nok ¶
AP170528 Noen bedrifter klarer å ta ny teknologi i bruk og øker dermed sin produktivitet mye fra år til år.
AP170528 Men også hoteller tar ny teknologi i bruk.
AP170528 Dette til tross for at roboter, digitalisering og fantastisk teknologi kommer inn på stadig nye områder i de utviklede landene i verden.
AP170528 - I hvilken grad kan ansatte erstattes med teknologi og maskiner i hotelldrift ?
AP170528 Teknologi kan aldri erstatte ansatte.
AP170528 Og da de brukte samme teknologi for å lage en pianotrapp i Stockholm, var det flere som valgte bort rulletrappen og lekte seg på pianotrappen i stedet, sier Skjæret-Maroni og fortsetter : ¶
AP170528 Med ny teknologi kan du spille deg i form.
AP170528 - Teknologi kan absolutt gi motivasjon for trening, mener Opland.
DN170527 - Norge har gode muligheter, med brukere som tar til seg ny teknologi raskt, men digitaliseringen må få topp prioritet hvis vi skal henge med blant foregangslandene, mener Tore Tennøe direktør i Teknologirådet.
DB170527 Siden den gang har jeg bare lært meg å håndtere ny teknologi motvillig og etter alle andre, eller ikke i det hele tatt.
DB170527 Jeg er en bygutt med lidenskap for teknologi , og nå sitter jeg her, i villmarka, og skal drive en gård.
AP170527 Og der vil både vindkraft og solcellepaneler og ny teknologi skape nye muligheter.
AP170527 Fortum tester nå ut ny teknologi for avfallssortering i Finland, hvor forbrukerne fritas for kildesorteringen.
AP170527 Aiman Shaqura har møtt flyktninger som har vært gründere, utviklet medisiner og ny teknologi , men som ender opp med å vaske toaletter eller åpne pizzarestaurant når de kommer til Norge.
AP170527 Aiman Shaqura har møtt flyktninger som har vært gründere, utviklet medisiner og ny teknologi , men som ender opp med å vaske toaletter eller åpne pizzarestaurant når de kommer til Norge.
AA170527 « Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn » skriver Ole Petter Bjørseth i dette debattinnlegget.
AA170527 Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn.
VG170526 Håndtegner Hagen, denne gang utstyrt med iPad og elektronisk tusj ( kom ikke å si at pressens erfarne gentlemen avskyr moderne teknologi ), og undertegnede slår av en morgenprat med den amerikanske journalisten og forfatteren Anne Applebaum.
DN170526 Blant annet vil de prøve å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst.
DB170526 Topplederne ber selskapene utvikle og ta i bruk ny teknologi for å oppdage voldsoppfordringer automatisk.
AA170526 De vil trolig også forsøke å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Topplederne ber selskapene utvikle og ta i bruk ny teknologi for å oppdage voldsoppfordringer automatisk.
VG170524 » Kompetanse i realfagene er en forutsetning for at Norge skal lykkes i å utvikle ny teknologi og kunnskapsbaserte næringer.
DB170524 Luftskipet skulle lette, fly, teste all teknologi - og gjennomføre en perfekt landing tre timer senere.
DB170524 Første gang det heliumfylte luftskipet - som er en blanding av teknologi hentet fra fly, helikoptre og selvsagt luftskip - var i lufta, var i 2012.
AP170524 Teknologi kan også utnyttes på flere områder.
AP170524 Arbeider med å trene flyselskaps ansatte på teknologi , salg og service.
AP170524 Vi investerer våre inntekter fra olje og gass i teknologi og moderne fornybar energi for å holde på vår posisjon i energimarkedet.
AP170524 Vi investerer våre inntekter fra olje og gass i teknologi og moderne fornybar energi for å holde på vår posisjon i energimarkedet.
NL170523 ¶ Gjennom 60 år er det bygd opp et unikt nordnorsk utdanningssted innenfor teknologi og ingeniørfag ved Høgskolen i Narvik, nå UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi , IVT.
NL170523 ¶ Gjennom 60 år er det bygd opp et unikt nordnorsk utdanningssted innenfor teknologi og ingeniørfag ved Høgskolen i Narvik, nå UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT.
NL170523 Ingeniørutdanningen ved universitetet er fordelt på to fakultet, ett i Tromsø og ett i Narvik, hvorav fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ( IVT i Narvik ) har den alt overveiende andelen av denne.
NL170523 Gjennom 60 år er det bygd opp et unikt nordnorsk utdanningssted på dette feltet, ved Høgskolen i Narvik, nå UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi , IVT.
DN170523 Dersom noen selskaper ønsker å samarbeide med oss om å ta i bruk slik teknologi er det bare å ta kontakt, sier Bours.
DN170523 Ny teknologi er nøkkelen til neste generasjons miljøvennlige kjøretøyer og til å lagre elektrisitet fra sol og vind.
DN170523 De enorme batterifabrikkene er ventet å sette fart på det grønne skiftet, både blant bilprodusenter og kraftselskaper for å utvikle stadig bedre metoder og teknologi på energilagring.
DN170523 Bare innen 2021 er det ventet at ny teknologi vil føre til at batterienes kapasitet vil mer enn dobles.
VG170522 Brøyn mener retningslinjene som The Guardian har publisert, tyder på at Facebook bruker mindre algoritmer og teknologi i sin moderering, enn man tidligere har trodd.
SA170522 | Statoil skal bruke 1 - 2 milliarder på digital teknologi
SA170522 Statoil etablerer et digitalt kompetansesenter og skal investere mellom 1 og 2 milliarder kroner på ny digital teknologi fram mot 2020.
NL170522 Hvis du leser denne artikkelen på din mobiltelefon, på et nettbrett eller på en datamaskin, så er sannsynlighet stor for at illustrasjonsbildet har blitt bragt til deg med teknologi og metoder basert på de matematiske metoder som ligger til grunn for årets Abelpris.
DN170522 « Enestående teknologi » ¶
DN170522 Vi kan koble oss til alle type systemer, uavhengig av teknologi og plattform.
DN170522 Og vi henter ut data uavhengig av teknologi og plattform, forklarer han.
DN170522 - Med et fantastisk team og en helt enestående teknologi kan Documaster fort bli den mest spennende nykommeren blant norske programvareselskaper de neste fem årene.
DB170522 - Er dette ny teknologi ?
BT170522 Våre organisasjoner samarbeider ikke, men vi har et felles mål : Å bli kvitt fossilt brennstoff, bruke nye teknologi og gjøre verden til en renere plass.
SA170521 Årsaken til at disse prosessene feilet, er mangel på forståelse heller enn mangel på kompetanse eller teknologi .
SA170521 Det innebærer grunnleggende endring av tankemønstre, prosesser og organisatoriske hierarkier - ikke datasystemer og teknologi i seg selv.
DA170521 - Debatten om hvor langt vi skal gå med teknologi og om vi skal tilrettelegge for at gravide får kunnskap om at barnet har Downs, er helt legitim.
AP170521 Ny teknologi må muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå.
AP170521 Mer teknologi og bedre tilgang til systemer i bilene skal sikre at politiet i støre grad kan jobbe fra bilen og ha bedre kontakt med operasjonssentralen.
AP170521 Ifølge politiledelsen skal dette støttes av bedre teknologi og systemtilgang både hos operasjonssentralene og patruljenes biler.
AP170521 juli-kommisjonen : Politipatruljene må få tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling.
AP170521 | Ikke alle er like hyppe på store doser av supermoderne teknologi Sigmund Hov Moen ¶
DB170520 Klimautfordringene på luftfart må først og fremst løses med ny teknologi .
DB170520 Men produsenten har ambisjoner om å bli en viktig elbilprodusent, de arbeider målrettet med teknologi for selvkjørende biler og i Shanghai nylig, viste de en elektrisk SUV ved navn ES8.
DA170520 Thorsheim forteller at det fortsatt er folk med stort miljøengasjement og interesse for ny teknologi som utgjør majoriteten av kundegruppen.
DA170520 Ann Grete Hestnes, professor ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU, mener MDG-vedtaket om mer Enova-støtte til solenergi er et skritt i riktig retning.
AP170520 Han mener behovet for en kompetansereform er mye større i dag enn tidligere, på grunn av den raske utviklingen av ny teknologi , digitalisering og automatisering.
FV170519 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk torsdag demonstrert ny teknologi for automatiske søk i pasientjournaler ved Sørlandet sykehus.
DN170519 Bloomberg har i en større reportasje gått gjennom flere slike avtaler, som ifølge nyhetsbyrået gjøres for å spre investeringene inn mot teknologi og underholdning og å øke den samlede fortjenesten i industriselskaper som tradisjonelt sett har lave marginer og begrenset avkastning.
DB170519 Men selv med gode analyser, sikkerhetsrutiner og avansert teknologi , er det alltid en fare for at ikke alt går som planlagt.
DB170519 Forkjemperne for utbygging viser til at løsningen ligger i ny teknologi .
AP170519 Men gjennom noen enkle spørsmål fra toppstudenter innen innovasjon og teknologi blir hele modellen snudd på hodet : ¶
AA170519 På Sanners dag i Trondheim ble det 1 - 0 og soleklar hjemmeseier til teknologi over Powerpoint.
AA170519 Morsomt : Ny teknologi kan både være dønn seriøse greier og morsomt.
AA170519 I tillegg til teknologi som den Blueye har utviklet, peker moderniseringsministeren særlig på helseteknologi som et område der det har skjedd en rivende utvikling.
AA170519 MDG-lederne vil endre skattereglene for oljesektoren og samtidig hjelpe andre næringer med kutt i arbeidsgiveravgift for å ansette folk, bedre tilgang til risikokapital, flere fondsordninger og skattefordeler ved å investere i miljøvennlig teknologi .
SA170518 Statsråden mener hyperloop er en spennende teknologi som kan vise seg å ha livets rett, men : ¶
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi . » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 - Få inn teknologi , og så kan vi se på situasjonene med en gang.
NL170518 En konsekvensutredning vil ikke kunne endre på en slik konklusjon, med den kunnskap og teknologi som er tilgjengelig i dag.
BT170518 - Få inn teknologi , og så kan vi se på situasjonene med en gang.
AP170518 Statsråden mener hyperloop er en spennende teknologi som kan vise seg å ha livets rett, men : ¶
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi . » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 - Få inn teknologi , og så kan vi se på situasjonene med en gang.
AA170518 Teknologi for fangst og lagring av CO 2 er ikke klar.
DN170517 Ny teknologi og lovgivning de siste årene har ført til større usikkerhet rundt anonymitetsretten.
BT170517 Ny teknologi skal selvfølgelig feires, men så lenge jeg lever skal jeg kjempe for at også neste generasjon skal få oppleve den hypnotiske følelse av å se noe på et stort lerret.
DA170516 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av ny teknologi , og da må vi forvente at han og stortingsflertallet legger til rette for gode løsninger for elsykkel, svarer Schlaupitz.
DA170516 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av ny teknologi , og da må vi forvente at han og stortingsflertallet legger til rette for gode løsninger for elsykkel, svarer Schlaupitz.
DA170516 - Sårbarheten vår er høyere fordi vi bruker teknologi til flere funksjoner i samfunnet.
DA170515 - Hva slags teknologi eller produkter forventer du skal komme ut av Lavutslipp 2030 ?
DA170515 - At vi kan vise fram løsninger og teknologi som er tatt i bruk, og at vi kan vise til målinger og beregninger som viser store utslippsreduksjoner fra ikke-kvotepliktig sektor.
AA170515 | Storbank valgte trøndersk teknologi
DN170514 Men disse løsningene er ikke basert på samme teknologi som kontaktløse betalingskort.
DB170514 I tillegg mener jeg at vi må lære mer om teknologi på skolen og i høyere utdanning.
DB170514 Fallende oljepriser, billigere alternativ energi og ny teknologi er faktorer som kan gjøre at noen oljereserver vil være ulønnsomme.
AP170514 Mange selskaper jobber nå parallelt med ulike modeller av flyvende biler, basert på ulike teknologi .
DB170513 I verste tilfelle stoler vi ikke på teknologi i framtida, sier sikkerhetsrådgiveren.
DA170513 Menneskeheten drives ut i rommet som kolonister, men gjør seg i stadig større avhengige av kunstig intelligens og teknologi .
DN170512 Dette er en teknologi som benyttes for å forhindre avlytting og ble først utviklet av Bell Labs på 1930-tallet.
SA170511 Testsenteret for teknologi for CO2-fangst ble åpnet i 2012.
SA170510 Stian Antonsen, sikkerhetsforsker og markedssjef, SINTEF Teknologi og samfunni ¶
SA170510 Innenfor ledelse av forsyningskjeder er det etikk og samfunnsansvar som, sammen med ny teknologi , får mest fokus om dagen.
SA170510 Vi er midt i en revolusjon for grønn teknologi , og ifølge Verdens Økonomiske Forum utkonkurrerer fornybar energi den fossile i land etter land allerede.
SA170510 I stedet for å binde opp kapitalen og kompetansen vår til olje- og gassprosjekter som skal stå klare lenge etter at verdens etterspørsel etter fossil energi har sunket, må vi posisjonere oss i markedet for fornybar energi og annen grønn teknologi .
DB170510 - Senest i 2050, hvis det ikke kommer revolusjonerende teknologi på banen for å fange opp utslipp.
AP170510 - Med så mange nye folk i politiet er det et etterslep på utstyr, det er et etterslep på ny teknologi og annet, sier statsminister Erna Solberg ( H ) utenfor Stortinget i et regntungt Oslo sentrum.
AP170509 Vi vil at folk skal jobbe med klimaløsninger, energi, fornybar og ny teknologi .
AP170509 Vi vil at folk skal jobbe med klimaløsninger, energi, fornybar og ny teknologi .
AP170509 Men det er ikke overtro at teknologi endrer verden, skriver Joacim Lund.
AA170509 Når teknologi , samfunnsfag og humaniora flytter sammen og forsterker næringslivssamarbeidet, får vi en arena med en unik bredde i kompetanse.
AA170509 For å lykkes er den gryende bioøkonomien avhengig av kompetanse og teknologi .
VG170508 Nærmest alle endringer rundt oss er knyttet til teknologi .
VG170508 Moberg peker på at forbrukerelektronikk strømmer inn fra alle kanter, og trekker fram smarttelefonen, men også ny teknologi innenfor lyd og bilde.
SA170508 Vi får bare håpe det kommer mållinje teknologi , det tror jeg vil gange TUIL veldig, sier TUIL-spissen.
DB170508 Bedriftene trenger ikke utvikle smartere løsninger og teknologi når en billig arbeider kan bære materialene med muskelkraft.
BT170508 Hadde Hordfast virkelig hastet for dem så burde de ha gått for kjent teknologi gjennom indre trasé.
AP170508 Vi får bare håpe det kommer mållinje teknologi , det tror jeg vil gange TUIL veldig, sier TUIL-spissen.
AA170508 Vårt hovedargument knytter seg til at det tverrfaglige potensialet som ligger i krysningspunktet mellom kunst, musikk, arkitektur, design og teknologi best realiseres ved at KAM blir en integrert del av NTNUs campus.
AA170508 Kunstmiljøene samarbeider tett med teknologimiljøene på Gløshaugen, arkitektur og design har forankring i både teknologi og kunst.
AA170508 Kunst og teknologi er en av bærebjelkene i NTNUs kunststrategi.
SA170507 På lengre sikt vil økende skala og de nye økosystemene som skapes i tilknytning til ny teknologi , gi lønnsomhet som bidrar til at prisforskjellen mellom bærekraftig og fossil diesel reduseres.
SA170507 Annen teknologi må derfor benyttes for å omvandle biomasse til eksempelvis råstoff for diesel-raffinerier.
DN170507 Teknologi hjelper til med å forsterke meldingene gjennom falske nyhetssteder i sosiale medier, sier Janis Sarts, direktør i Natos Strategic Communications Center of Excellence, en tenketank i Riga, Latvia til New York Times.
AP170507 Det er også teknologi under utvikling for varmedeteksjon.
VG170506 Begge de unge er opptatt av bærekraftig teknologi , og skulle gjerne sett at det var større fokus på miljø nå i innspurten av valgkampen.
DB170506 « På samme måte som Tesla bruker veiene og kundene sine til å beta-teste sin autonome teknologi , er det feil av Dodge å tilby en dragracer til bruk på veiene ».
AP170506 I en omtale av den nye « akseleratoren » skriver IN på sine hjemmesider at nHack « vil være åpent for alle sektorer » men at det blir lagt mest vekt på « smarte byer, bioøkonomi, ny energi og finansiell teknologi ( fintech ), havrommet og helse og velferd.
AP170506 Han var egentlig på vei hjem til Trondheim da han så muligheten for å bli med på det han tror blir et nytt industrieventyr i Kina : Blueye Robotics, et spin-off fra NTNU ledet av Erik Dyrkoren, som har utviklet teknologi for en undervannsdrone.
AP170506 - Her har vi fått med et selskap med utgangspunkt i Silicon Valley som har tro på at vi kan produsere og distribuere norsk teknologi i Kina og resten av verden.
FV170505 - Thomas Bagley har i dag sagt opp sin stilling som direktør for teknologi og e-helse da han har fått ny jobb.
BT170505 Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom.
AP170505 Siste nytt er at justisdepartementet i USA nå har åpnet etterforskning av taxidistributøren med mistanke om at de har brukt teknologi for å omgå loven og lure statlige kontrollører.
AP170505 Hvordan kan ny teknologi som kunstig intelligens gjøre det lettere å finne smarte løsninger for å dekke storbyborgernes behov ?
AP170505 Hvordan teknologi kan skape mer fleksible universiteter og høyskoler, tilpasset den enkelte student, og bidra til det fremtidige behovet for livslang læring.
AP170505 - Norge trenger konkrete løsninger på noen av samfunnets utfordringer, og vi mener teknologi er en vesentlig del av løsningen.
AP170505 - Jeg gleder meg til å se hvordan de som deltar tenker på mulighetene teknologi som for eksempel kunstig intelligens og roboter gir oss.
AP170505 - Thomas Bagley har i dag sagt opp sin stilling som direktør for teknologi og e-helse da han har fått ny jobb.
AA170505 - Thomas Bagley har i dag sagt opp sin stilling som direktør for teknologi og e-helse da han har fått ny jobb.
DN170504 Vestlig teknologi
DN170504 Tjenester og teknologi blir så vevd inn i hverandre at ledere i alle typer virksomheter må ta den digitale lederrollen.
DB170504 juli-kommisjonens rapport fra 2012 kunne vi lese om dårlig kommunikasjon, misforståelser, utdatert teknologi , manglende koordinering og uklare kommandolinjer som førte til somling og feil mens barn ble drept på Utøya.
VG170503 Vi er avhengig av denne kunnskapen på alle viktige samfunnsområder : innen helse, utdanning, teknologi og samfunnsutvikling generelt.
VG170503 Ny teknologi i form av trykkekunsten var avgjørende for at Luthers opprør mot elitene kunne spre seg så hurtig i Europa.
VG170503 En annen teknologi du bør vurdere er MU-MIMO.
DA170503 * Macron vil halvere avhengigheten av atomkraft, investere kraftig i fornybar energi-prosjekter og gjøre Frankrike verdensledende innen « grønn teknologi ».
VG170502 Les også : Eksperter : Usikre på om dagens teknologi ville løst saken ¶
DB170502 Skipet skal bygges av Norske Vard og skal fylles med norsk teknologi .
DB170502 Hvis det forskes frem teknologi som kan suge opp mikroplast fra verdenshavene, har vi behov for mer penger og da trenger vi hjelp til å løfte problemet høyt opp på den globale agendaen, sier generalsekretæren.
DB170502 Et 181 meter langt skip, proppfullt av ny og banebrytende teknologi .
DB170502 Innlemmelsen av Kina og Øst-Europa i verdensøkonomien, globalisering og ny teknologi har alle svekket arbeidernes forhandlingskraft og muliggjort økte overskudd i næringslivet til glede for bedriftseierne.
DA170502 Så har hun da også vært en hybrid spydspiss for et kunstnerisk grensesnitt mot ny teknologi , og har helt siden starten tidlig på 80-tallet utforsket nye muligheter, materialer og teknologier.
DA170502 Hun er en innovatør som blander kunst og teknologi og regnes som en av frontfigurene i sjangeren « New media art ».
VG170501 Vi står foran store endringer med roboter og ny teknologi , som vil gi høyere effektivitet og produksjon : Arbeidsplasser blir overflødige og vi kan stå overfor et sysselsettingsproblem.
VG170501 Jeg tror både produktivitetsutviklingen og ny teknologi vil forsterke behovet for sekstimersdag, sier Leirvaag.
DN170501 Dette handler om et selskap og et samarbeid som dessverre ikke lyktes, og om en teknologi som tross alle gode intensjoner, store forhåpninger og stor arbeidsinnsats fra alle parter dessverre ikke var god nok til å skape en attraktiv og effektiv markedsplass for brukerne.
DB170501 Det handler om teknologi , om klimapolitikk, og om at peak-oil ideen er død og begravet.
DB170501 De forteller om hvordan de to ble venner over interressen for teknologi , havet og rap musikk, og hvordan denne unike kombinasjonen av interesser førte dem til ideen om at de gjennom sine kombinerte lidenskaper kunne lage en ny type musikkfestival.
BT170501 Skipet blir 181 meter langt, og vil være proppfullt av alt som kan oppdrives av ny teknologi .
BT170501 Proppfullt av teknologi
BT170501 Skipet blir 181 meter langt, og vil være proppfullt av alt som kan oppdrives av ny teknologi .
BT170501 Proppfullt av teknologi
AP170501 Eksempelvis laseravstandsfinnere, vanlig og infrarødt kamera og annen kjent teknologi .
AP170501 Dette gir dem bedre muligheter for å utnytte grønn teknologi , eksempelvis elektrisitet fra batterier eller hydrogendrevne brenselceller.
AP170501 Skipet blir 181 meter langt, og vil være proppfullt av alt som kan oppdrives av ny teknologi når det er klart til bruk i 2020.
AP170501 Proppfullt av teknologi
AA170501 Vi står ovenfor et grønt skifte og ny teknologi påvirker nesten alle delene av våre liv.
AA170501 I fremtiden har vi behov for å tenke nytt rundt energi, og vi trenger teknologi som kan bekjempe sykdom og fattigdom.
VG170430 Han sier det imidlertid er en viss optimisme i miljøet for at dagens teknologi gir muligheter for en medisin og behandling som kan hjelpe disse barna og familiene deres.
SA170430 Har tar nå en doktorgrad der han forsker på interaksjon mellom teknologi og mennesker.
SA170430 Han har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og tar nå doktorgrad der han forsker på interaksjon mellom teknologi og mennesker.
AP170429 Har tar nå en doktorgrad der han forsker på interaksjon mellom teknologi og mennesker.
AP170429 Han har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og tar nå doktorgrad der han forsker på interaksjon mellom teknologi og mennesker.
SA170428 Det nye er form : Hvilke medier og hvilken teknologi som er tilgjengelig, gjør noe med forholdet mellom velgere og politikere, som igjen gjør noe med hvordan man kommuniserer og overbeviser velgerne.
SA170428 Gjennom ny teknologi og utvidede tilløpstunneler økes produsert energi i kraftverket med nærmere 180 GWh.
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet, er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 Det ble innført mye ny teknologi da Veireno skulle ta over.
AA170428 Teknologi kan gjøre fantastiske ting.
AA170428 Teknologi kan bidra til at vi tar nye muligheter fra havrommet i bruk.
SA170427 I Rogaland finnes enorm kompetanse innenfor energi og teknologi .
DN170427 Det skal lite til av ny teknologi eller vestlig forretningspraksis før det er mulig å få små bedrifter til å vokse mye.
DB170427 - Realiteten er at det på nåværende tidspunkt ikke finnes en slik teknologi i horisonten.
DA170427 I mellomtiden ser vi at smart teknologi og andre ressurser blir brukt for å øke grensesikkerheten, sa Conway til Fox News tirsdag.
DA170427 Roboten er designet av professor Tomotaka Takahasi, professor i avansert teknologi ved Universitetet i Tokyo.
DA170427 Avansert teknologi
DA170427 Dette er teknologi vi kan ta i bruk her og nå, sier hun.
BT170427 Vi kan drømme om menneskelignende roboter, men må innse at dette er spekulasjoner - dagens teknologi er langt mer prosaisk, mener innsender.
BT170427 Vi kan drømme om menneskelignende roboter, beslutningsdyktige datamaskiner og intelligent teknologi, men må innse at dette er spekulasjoner - dagens teknologi er langt mer prosaisk.
BT170427 Vi kan drømme om menneskelignende roboter, beslutningsdyktige datamaskiner og intelligent teknologi , men må innse at dette er spekulasjoner - dagens teknologi er langt mer prosaisk.
BT170427 Skal vi utvikle menneskelige roboter, kan vi heller ikke basere oss på dagens teknologi .
AP170427 Ubemannet teknologi . (...
SA170426 DEBATT : I disse dager er det mange innen politiet som må bytte arbeidssted, og flere som må ta i bruk ny teknologi for å kunne henge med i svingene.
DN170426 Å blande kunst og teknologi oppfattes like umusikalsk som å skape sammenheng mellom kunstens intelligens og kunstig intelligens, men det er slike cocktailer fremtiden krever.
DB170426 Ved å kombinere nye arbeidsmetoder med teknologi får vi en helsetjeneste som leverer bedre og mer persontilpassede tjenester.
DB170426 Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste, og da er teknologi et viktig verktøy, ikke et mål i seg selv.
DB170426 Det er lett å la seg blende av ny teknologi, men teknologi har ingen verdi uten at den har en praktisk nytte.
DB170426 Det er lett å la seg blende av ny teknologi , men teknologi har ingen verdi uten at den har en praktisk nytte.
DA170426 | KRONIKK : Ny teknologi krever ny politikk ¶
DA170426 Kunnskap om teknologi og hvordan man kan innhente og bruke informasjon vil bli viktigere i morgendagens arbeidsliv, og da må skolen henge med i utviklingen.
DA170426 Teknologi har i flere hundre år ført til maskiner som kan erstatte mennesker på arbeidsplassene.
AP170426 I tillegg skal han ha brukt avansert teknologi for å skjule sine spor.
AA170426 - Faktum er at deres utslipp har økt fordi de bruker mer kull, og de bruker kull som er, du vet, ikke ren teknologi .
AA170426 Norske bedrifter er også verdensledende leverandører av teknologi , utstyr og tjenester, sier Sandberg.
SA170425 Jeg er redd for at lokalt næringsliv, som utviklet ny og verdensledende teknologi med Condeep-plattformene, har gått glipp av enestående forretningsmuligheter med ny teknologi for rørbroer i en verden der tusenvis at øyer trenger fastlandsforbindelse.
SA170425 Jeg er redd for at lokalt næringsliv, som utviklet ny og verdensledende teknologi med Condeep-plattformene, har gått glipp av enestående forretningsmuligheter med ny teknologi for rørbroer i en verden der tusenvis at øyer trenger fastlandsforbindelse.
DN170425 Det tar urimelig lang tid å innføre også svært enkel, samfunnsøkonomisk lønnsomt og livreddende teknologi , sier hun.
DN170425 Banken sier rapperen vil gi dem et « eksternt perspektiv på kultur, menneskekjærlighet og teknologi ».
DN170425 Verdens største oljeeksportør pøser enorme summer inn i teknologi og fornybar energi ¶
DA170425 Særlig når teknologi og globalisering gir en gevinst som ikke kommer alle til gode, men skaper større ulikhet mellom de som arbeider og de som sitter på kapital, sier LO-økonomen.
VG170424 Fagdirektør for teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes, forteller at det er Parkeringsselskapet som har ansvaret, selv om de har en ekstern leverandør til å utføre tjenesten for seg.
SA170424 Dette er første gang slik teknologi tas i bruk i Bergen.i ¶
DN170424 Ma mener de neste tiårene kommer til å bli smertefulle for menneskene, blant annet på grunn av økt bruk av såkalt kunstig intelligens ( AI ) og forstyrrelser utløst av internett og ny teknologi på stadig flere områder.
DB170424 Direktør for produktledelse og teknologi Osbert Ong ved D-Links europakontor ga Dinside dette svaret pr. e-post : ¶
DA170424 Men Solvik-Olsen anfører at nye og skjerpede krav til teknologi , som for eksempel førergjenkjenning ved fingeravtrykk, ikke må bidra til å gjøre sjåførene selv til et mål for terrorister.
DA170424 I tillegg kunne importørene love at ny teknologi også ville gjøre det vanskeligere for uvedkommende å ta kontroll over ulike kjøretøy, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H.
DA170424 Takket være ny teknologi blir det stadig enklere og renere å hente opp olje.
BT170424 Dette er første gang slik teknologi tas i bruk i Bergen.
AA170424 Selskapet har hovedkontor på Tyholt og har bygd seg opp til å bli verdensledende innen trådløs teknologi .
AA170424 Nordic peker på både låssystemer, betalingssystemer og alarmsystemer som områder der ting nå knyttes opp mot hverandre med trådløs teknologi .
AA170424 Forbrukerelektronikk er det største enkeltmarkedet for selskapets teknologi , og omfatter blant annet utstyr til pc-er og mobiltelefoner.
DN170423 Teknologi og ingeniørfag, økonomi og internasjonale rettsstudier er noen eksempler.
DN170423 Verdens største oljeeksportør pøser enorme summer inn i teknologi og fornybar energi ¶ ¶
BT170423 Det er ikke slik at økonomi og teknologi er det eneste som evner å forandre verden og bringe bedrifter fremover.
BT170423 Viktige deler som angår økonomi og kontakt med det offentlige krever at man mestrer teknologi .
BT170423 Barn er på et helt annet nivå enn oss fossiler når det gjelder bruk av teknologi .
BT170423 Arbeidslivet bruker stadig mer teknologi , og barn som er på skjerm, forbereder seg indirekte til kommende arbeidsliv.
AP170423 Bransjen må være klar, og norsk industri må være tidlig ute for å bli leverandører av teknologi og komponenter til den nye luftfartsepoken, sier Avinors konsernsjef som gjerne nevner at de første tankene om el-fly var det Norsk Luftsportsforbund som kom med.
AP170423 Og vi må bruke ny teknologi , sier han, og ønsker private utviklere på det området.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi .
AP170423 Og vi må bruke ny teknologi , sier han, og ønsker private utviklere på det området.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi .
DB170422 For noen år siden ble han overtalt til å investere penger i en engelsk bank, som lovet å gi skattelette dersom han investerte i noen selskap som satset på teknologi .
DB170422 Ellers er det ikke utenkelig at mye av innmaten vil være teknologi vi allerede har sett i de andre flaggskipene.
DB170422 Slik teknologi kan slå fast en gang for alle om ballen var over målstreken.
DB170422 Blant de viktigste er at teknologi som ikke bare foreligger, men som er enkel å bruke uten at altfor mye tid går til spille, som regel blir innført dersom det antas å gi noen form for fordeler.
VG170421 - Vi er veldig på vakt mot en plan hvor større investeringer i våpen og teknologi vil føre til færre soldater i Hæren og Heimevernet.
SA170421 Med slagordet « Innovate » ønsker ONS 2018 både å sette dagsorden og å presentere nye tanker, metoder og teknologi for en mer klimavennlig energibransje.
DB170421 HOLOGRAM : Ytre-venstre-kandidaten Jean-Luc Mélenchon bruker sosiale medier og ny teknologi til å ta innpå de andre presidentkandidatene.
DB170421 « Opels modelloffensiv i 2017 er den største noen gang, og med Grandland X kompletterer Opel modellprogrammet med en familievennlig SUV lastet med moderne teknologi ».
DB170421 Opel Grandland X vil også komme med tyskernes mest moderne teknologi .
DB170421 Full av moderne teknologi
DB170421 En av de virkelig store forskjellene er at fattige land baserer seg på eksport av råvarer, mens rike land produserer avanserte industriprodukter som krever høy teknologi og kompetanse.
DB170421 Vi trenger teknologi som gjør at besteforeldre skal kunne bo hjemme lenger eller for at elever får bedre oppfølging på skolen.
DB170421 Vi er ikke dårlige på teknologi i Norge, men vi er aller best på å forbruke den.
DB170421 Når vi ikke vekker barn og unges nysgjerrighet for teknologi og realfag fra barneskolen av er det ikke rart at de ikke velger teknologiutdanning.
DB170421 Hvorfor interesserer ikke norsk ungdom seg for å studere teknologi ?
DB170421 Framtidas næringsliv, nye varer, tjenester, industrieventyr eller eksportsuksesser skapes med ny teknologi .
AP170421 Men praten om teknologi er ofte så dum.
AP170421 Karl-Fredrik Tangen fyrer seg gjerne opp mot « yppersteprester » som skal frelse verden med blind tro på teknologi .
AP170421 - Nei da, jeg slipper til, og jeg er begeistret for teknologi .
VG170420 Operativsystem : Android 7 Nougat + Samsung Experience ¶ Teknologi : Trådløs hurtiglading ( Qi ), HDR, USB-C, iris-leser ¶
VG170420 Og stort bedre skussmål kan man antageligvis ikke gi en ny teknologi .
SA170420 DEBATT : Vi er enige i at fornybarfondet er et godt tiltak, som åpner opp for mange nye muligheter til utvikling av klimavennlig og energieffektiv teknologi .
SA170420 Cayla kobles til internett via en app, og benytter teknologi for stemmegjenkjenning for å kommunisere med barnet ¶
DN170420 Venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon bruker nyeste teknologi for å nå ut til velgerne.
DN170420 Rimfrost teknologi gjør at oppdrettslaksen vokser raskere og får bedre helse, sier Remøy i pressemeldingen.
DN170420 Sosiale medier-giganten utvikler teknologi som skal gjøre det mulig å kommunisere på nye måter.
DN170420 Blant nyvinningene Facebook planlegger er teknologi som lar brukerne skrive med tankene, opplyste visepresident Regina Dugan under Facebooks årlige utviklerkonferans i San Jose onsdag.
BT170420 Cayla kobles til internett via en app, og benytter teknologi for stemmegjenkjenning for å kommunisere med barnet Skjermdump ¶
AP170420 Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
AP170420 Unge vil studere teknologi , gjerne kombinert med ledelse.
AP170420 - Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi .
AP170420 Cayla kobles til internett via en app, og benytter teknologi for stemmegjenkjenning for å kommunisere med barnet ¶
AA170420 | Rekordsøkning til NTNU, men jentene svikter teknologi og guttene helse ¶
AA170420 - Ambisjonen er at vi skal være den mest interessante utdanningsinstitusjonen i Norge på de fleste studier, spesielt innen vår hovedprofil teknologi , sier Kjeldstad.
AA170420 Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170420 - Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi .
VG170419 Dette har bidratt til utviklingen av teknologi og kompetanse som har gitt oss unike konkurransefortrinn.
VG170419 Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer.
SA170419 Skal vi kunne nå målene om reduserte utslipp, må det satses offensivt og ved utvikling av ny teknologi .
SA170419 - Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier.
DN170419 Hvis vi ikke var med på noe videre vindløp, hadde vi gått glipp av kompetanse og teknologi , sier den tidligere TV 2-meteorologen, som i tillegg til å investere i vindkraftprosjekter, også leder et forskningsnettverk for miljøvennlig energi i Stavanger.
DN170419 - Utviklingen i verden går mot fornybar teknologi .
DN170419 Målt i installert kapasitet var solenergi i fjor med 75 gigawatt ( GW ) for første gang større enn noen annen teknologi .
DB170419 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170419 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170419 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170419 « Elegant design, fremtidens teknologi og masse kraft vises frem i en fullelektrisk pakke....
DB170419 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170419 Dette er en teknologi Audi viser som en håndfast forsmak før den produksjonsklare utgaven kommer.
DB170419 . Klassiske Audi-elementer i designet ledsages av en elektrisk drivlinje og teknologi som viser vei inn i fremtiden.
DB170419 | Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere ¶
DB170419 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
AA170419 Kine Angelo er universitetslektor ved NTNU på institutt for arkitektur og teknologi .
SA170418 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet.
SA170418 Hvorfor skal Norge plutselig bli ledende innen førerløs teknologi , når vi hittil ikke har klart å bygge biler i det hele tatt ?
SA170418 - Ved å teste ut teknologi og skape bedre mobilitet, kan utviklere og produsenter finne løsninger som vi kan selge til andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DN170418 IMF kommer med klare anbefalinger om å investere i økonomiene - og spesielt i landenes egen befolkning for å stå bedre rustet i den globale konkurransen hvor økt bruk av teknologi skaper store skiller.
DN170418 Fra hypermoderne teknologi og kunstig intelligens, til rørpost og blodprøver som sendes i taxi.
DN170418 I Forskningsparken i Oslo samarbeider konsulentselskap og kirurger om å få ny, verdensledende teknologi inn i operasjonssalen.
DN170418 - Jeg er heldig som får så mange muligheter til å reise verden rundt og dele min lidenskap for akselererende teknologi og maskinlæring, sier Watson.
DN170418 | Når pulsbelte ikke er nok ¶ Teknologi og trening er blitt gode venner.
DB170418 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170418 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170418 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170418 Kjent teknologi
DB170418 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170418 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170418 | Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere ¶
BT170418 BÆREKRAFTIG : Hvis næringen er villig til å teste ny teknologi og kommunene er villig til å åpne nye arealer for testing, er det mulig å se for seg bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
BT170418 Derfor kan samtidskunsten være like vanskelig å forstå som den nyeste utviklingen innenfor teknologi , natur - eller samfunnsvitenskap.
AA170418 Kunnskap og teknologi er fremtidens olje, og vil være det Norge skal leve av i fremtiden.
DN170417 De har pasjon og innsikt i ny teknologi , sier Nordeas toppsjef, Casper von Koskull, under et besøk på The Factory på Fornebu, en yngleplass for finansteknologigründere som Nordea støtter.
DN170417 Nurx bygger teknologi som endrer måten folk samhandler med helsevesenet, ved å benytte lynmeldinger, mobilapp, og innebygde systemer for å redusere kostnader og forenkle pasientens opplevelse gjennom telemedisin.
DB170417 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170417 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
DB170417 Ny teknologi : Mal huset 20 prosent raskere dinside ¶ fra Butinox Futura ¶
BT170417 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
AP170417 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet.
AP170417 Hvorfor skal Norge plutselig bli ledende innen førerløs teknologi , når vi hittil ikke har klart å bygge biler i det hele tatt ?
AP170417 - Ved å teste ut teknologi og skape bedre mobilitet, kan utviklere og produsenter finne løsninger som vi kan selge til andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DN170416 Ligger man i stedet litt i forkant av utviklingen, tester ut ny teknologi raskt og har evne til å snu seg rundt, da blir det lettere å henge med.
DN170416 Et eksempel er bruken av teknologi i styrkingen av karriere og læring, som er en lite utnyttet mulighet i norske organisasjoner.
DN170416 - For å lykkes, må man ha en tydelig strategi, forstå hva slags kompetanse man trenger og våge å eksperimentere med teknologi i en tidlig fase.
DB170416 Men innovative yrker som app-utvikling og annen moderne teknologi sto ikke på lista, som var utarbeidet av den eldre garde.
AP170416 Nå har det langt mer sammenheng med digital teknologi .
AP170416 I tillegg til London trekkes byer som Barcelona, Seoul, København og Singapore ( " smart nasjon " ) ofte frem som ledende innen smart teknologi .
AP170416 Fra økologi til teknologi
AP170416 Dette endret seg i 2008, da vi begynte å bruke ordet « smart » i sammenheng med digital teknologi .
AP170416 De ønsket å selge digital, datastyrt teknologi til byer, som skulle kunne ta bedre avgjørelser, sentralisere informasjonsflyten, og få tilgang til Big Data.
AP170416 Arenaer og fasiliteter over hele parken tar i bruk grønn teknologi og lavkarbon-design for å ha lavest mulig miljøpåvirkning.
AP170416 Aftenposten tok turen til London for å finne ut hva Oslo kan lære av - og lære bort til - en av Europas ledende byer innen « smart » teknologi .
AP170416 - Tingenes internett handler om hvordan teknologi og maskineri snakker med hverandre helt uavhengig av mennesker.
AA170416 Vi vet at mennesker og teknologi vil spille på samme lag i fremtida.
AA170416 Takket være det siste innen teknologi kunne han endelig skaffe seg en jobb som ga ham fleksibilitet i forhold til arbeidssted.
AA170416 Oljebransjen vakler, det skrikes etter nye energiløsninger og ny teknologi treffer oss midt i fleisen.
DB170415 Det jobbes med å utvikle teknologi for å få til dette.
AP170415 I kjølvannet av den kalde krigen er ballistiske missiler og teknologi spredt til stadig flere nasjoner.
AP170415 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
SA170414 Kanskje var det datidens naive tiltro til teknologi og produktivitet som legitimerte å sperre hønene inne.
DB170414 Valgene vi tar vil få store konsekvenser for vårt syn på menneske, teknologi og etikk.
DB170414 Samtidig utvikler vi stadig mer avansert teknologi for å modifisere den.
AA170414 - Vi er glade for å fortsette og vil jobbe for at italienerne skal få nyte fordelene som moderne teknologi tilbyr, heter det i en uttalelse fra Uber. ( ©NTB ) ¶
SA170413 - Inntil i dag har det vært en bra løsning for å få folk over til utslippsfrie løsninger, men i fremtiden vil ny teknologi sørge for at også de fleste tunge biler får samme mulighet.
DN170413 - Inntil i dag har det vært en bra løsning for å få folk over til utslippsfrie løsninger, men i fremtiden vil ny teknologi sørge for at også de fleste tunge biler får samme mulighet.
DB170413 De siste årene har billig og bedre teknologi gjort store fremtog i bilene.
DN170412 Tøft i teknologi
DN170412 Utfordringen er å få tak i de riktige menneskene som forstår både forretningssiden og teknologi .
DN170412 Det å jobbe med pr i dag er noe helt annet enn for ti år siden nettopp på grunn av ny teknologi og fremveksten av sosiale medier, blogger, podkaster, søkemotoroptimalisering, falske nyheter og så videre.
DN170412 Utfordringen er å få tak i de riktige menneskene som forstår både forretningssiden og teknologi .
DN170412 Det å jobbe med pr i dag er noe helt annet enn for ti år siden nettopp på grunn av ny teknologi og fremveksten av sosiale medier, blogger, podkaster, søkemotoroptimalisering, falske nyheter osv.
AP170412 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen i Norge.
AP170412 - Siden selve grunnprinsippet bak ERTMS er at mye teknologi plasseres i togene, må togselskapene ta mye av kostnadene.
AP170412 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen i Norge.
AP170412 - Siden selve grunnprinsippet bak ERTMS er at mye teknologi plasseres i togene, må togselskapene ta mye av kostnadene.
VG170411 En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen til kanalen.
VG170411 - Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene.
SA170411 Ny teknologi er direkte produktivitetsfremmende, men har også en dynamisk komponent ved at den erfaringen man vinner ved å utvikle og implementere ny teknologi øker økonomiens kunnskapsbase.
SA170411 Ny teknologi er direkte produktivitetsfremmende, men har også en dynamisk komponent ved at den erfaringen man vinner ved å utvikle og implementere ny teknologi øker økonomiens kunnskapsbase.
SA170411 Fra tidligere industrielle revolusjoner vet vi at teknologi og automasjon også krever mer av de ansatte.
SA170411 Digitalisering rører allerede ved så godt som alle næringer, og fordi vi fortsatt ikke kjenner morgendagens teknologi , vil digital nysgjerrighet kanskje være den avgjørende evnen de neste årene.
DN170411 Avtalene viser at vi ønsker å gjennomføre endringer i handelsnæringen i India ved bruk av teknologi , sier Flipkart-grunnleggerne Sachin Bansal og Binny Bansal i en kommentar.
DB170411 - All teknologi og ny teknologi rundt sikkerhet må beskytte både sjåføren og allmenheten, sa kommunikasjonssjef Erika Svanström i bransjeorganisasjonen Sveriges åkeriföretag til Dagbladet tidligere i dag.
DB170411 - All teknologi og ny teknologi rundt sikkerhet må beskytte både sjåføren og allmenheten, sa kommunikasjonssjef Erika Svanström i bransjeorganisasjonen Sveriges åkeriföretag til Dagbladet tidligere i dag.
DB170411 - All teknologi og ny teknologi rundt sikkerhet må beskytte både sjåføren og allmenheten.
DB170411 - All teknologi og ny teknologi rundt sikkerhet må beskytte både sjåføren og allmenheten.
BT170411 En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen.
BT170411 - Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene.
AA170411 En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen.
AA170411 - Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene.
SA170410 Vi ser også på ny teknologi for å dyrke kjøtt og melk helt uten at dyr må slaktes eller leve i fangenskap.
DN170410 ¶ Norge er inne i en krevende omstilling, men naturressurser i kombinasjon med teknologi og høy kompetanse gir oss store muligheter i det grønne skiftet.
DA170410 Ny teknologi , digitalisering og automatisering, dette er ord som er blitt dagligdagse.
DA170410 La meg illustrere med fire vinklinger : ¶ 1 ) Vær stolt : Vi er allerede i front som testarena for ny teknologi og bygger nå Europas lengste og mest omfattende bussvei.
DA170410 I fjor lanserte Stavanger Arbeiderparti ideen om Stavanger som et testlaboratorium for ny teknologi .
DA170410 Det betyr i praksis at du og jeg får tilbud om å prøve ut nyskapende teknologi for å se om og hvordan den fungerer, skriver Aps Cecilie Bjelland.
DA170410 | « Stavanger som testlab for ny teknologi » ¶
DA170410 4 ) Vær realist : Ny teknologi vil også utfordre våre trygge liv.
BT170410 Vi ser også på ny teknologi for å dyrke kjøtt og melk helt uten at dyr må slaktes eller leve i fangenskap.
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi .
AP170410 - Det finnes analyser i dag som viser at det er rundt 50 millioner parkeringsplasser i hele Europa som ikke er tilknyttet noen form for teknologi .
AP170410 Vi ser også på ny teknologi for å dyrke kjøtt og melk helt uten at dyr må slaktes eller leve i fangenskap.
AA170410 Når alt kommer til alt, handler det ikke om hvorvidt Börjesson pendler, om museet har investert i interaktiv teknologi , om samlingen står i kjelleren, på loftet, eller om Håkon Bleken synes noe er jævlig kjedelig.
DA170409 Utstyret og spillene som spilles på RogaHack er nyeste teknologi innen spillverdenen.
AP170409 Historien har vist at både organisering og teknologi kan gi store produktivitetsforbedringer i tidligere svært arbeidskrevende sektorer.
DA170408 Nå skal loven oppdateres slik at den er i takt med ny teknologi og en ny digital virkelighet.
DA170408 - Med de utfordringene næringen står overfor i dag, er ikke en slik produksjonsvekst - med dagens teknologi med åpne merder - i nærheten av å være forsvarlig.
DN170407 Vanlig markedstilgang kan akselerere oppbyggingen av nye næringer i Norge, for eksempel innen teknologi , helse og energi.
DN170407 Om nye forbindelser i næringslivet trekker Ma frem digital teknologi som en større vekstnæring enn olje og gass.
AP170407 Biogassanlegget tar i bruk avansert norsk teknologi .
VG170406 Ifølge selskapet PwC, som har skrevet en rapport om « Cloud Hopper », er de rammede blant annet offentlig sektor, detaljhandel, energi- og gruvedrift, teknologi og byggebransjen.
FV170406 Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID-er, noe som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier Lindeberg i pressemeldingen.
DN170406 Oljefondet bør forvaltes passivt ¶ Teknologi gjør gjeldsregister overflødig ¶ ¶
DN170406 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DN170406 Han er veldig positiv, mottakelig og nysgjerrig, og opptatt av teknologi .
DB170406 Fordi, uansett nettets deilige teknologi kommer det sjelden god journalistikk, i tekst og bilder, uten at de ansatte er ute blant folk.
AP170406 British Airways lanserer helautomatisert ombordstigning basert på teknologi som gjenkjenner ansikter.
AP170406 - Vi er positive til ny teknologi som gjør reisen enklere og mer effektiv for våre passasjerer, men det er myndighetene som må godkjenne og tilrettelegge for bruk av biometrisk ansiktsskanning.
AP170406 Vi bruker også teknologi til å sikre at flere eldre kan bo hjemme, og trygt, lenger, sier Johansen.
AP170406 Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi , og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.
AP170406 Betegnelsen « smarte byer » er ofte ganske diffus, men i en rapport utarbeidet av Innovasjon Norge rett før jul i fjor blir det lagt vekt på at en smart by bruker teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.
VG170405 - Avansert teknologi skal i stor grad klare å kjenne igjen det aktuelle bildet, og automatisk blokkere at det postes på nytt.
SA170405 Samtidig kommer det ny teknologi som kan benyttes.
DN170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DA170405 - Regjeringen lener seg på at marked og teknologi skal løse dette på egen hånd.
AP170405 Samtidig kommer det ny teknologi som kan benyttes.
AP170405 De dyre omsorgstjenestene kan bare i begrenset grad rasjonaliseres med teknologi .
AA170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
AA170405 De store framskrittene innen medisinsk teknologi gjør at det som var overlatt til « naturen » bare for noen år siden, nå har gjort oss i stand til å definere hvem som skal få leve opp eller ikke.
VG170404 ) I UMG har vi ikke bare fornyet distribusjonsmodeller og teknologi , men hele forretningsmodeller.
VG170404 Kineserne er veldig interessert i ny teknologi og innen blant annet medisinsk teknologi , grønne løsninger og fisk og hele havrommet, har vi mange ledende selskaper.
VG170404 Kineserne er veldig interessert i ny teknologi og innen blant annet medisinsk teknologi, grønne løsninger og fisk og hele havrommet, har vi mange ledende selskaper.
SA170404 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
SA170404 Det finnes norske råvarer og teknologi som kan erstatte soya : Både brunalger, treflis, insekter, tang og tare trekkes frem av forskere som fullverdige alternativ.
DN170404 - Hvordan er nordmenn til å ta i bruk ny teknologi ?
DN170404 Fintech brukes som en forkortelse på finansteknologi, og er et samlebegrep for ny teknologi innen finansielle tjenester.
DN170404 Samtidig som han utviklet teknologi for Google, bygget han i all hemmelighet opp et selskap som senere skulle vise seg å konkurrere med Google, ifølge CNBC.
DN170404 Nå er Uber-toppen anklaget for å ha stjålet verdifull teknologi .
DN170404 Levandowski er nå Ubers sjef for å utvikle selvkjørende teknologi .
DB170404 Parallelt er det utviklet enkel teknologi for å lage biodiesel av vegetabilske og animalske oljer.
DB170404 Klimanytten for biodrivstoff er avhengig av to faktorer : Hvilket råstoff som brukes og hvilken teknologi som tas i bruk for å omdanne dette råstoffet til biodrivstoff.
BT170404 Statoil har akkurat synliggjort dette ved å informere om at ny teknologi ga nytt liv til Njord og Baune-feltene som opprinnelig var planlagt avstengt.
BT170404 IKKE SÅ MØRKT : Ny teknologi , nye lisenser og nye arbeidsmetoder vil gi nytt håp for permiterte oljerabeidere og geologi/teknologi-studenter, mener innsender.
BT170404 For det globale energikonsumet kan Norge være en pioner i utviklingen av teknologi til fornybar energi ( vind, bølger, tidevann og sol ), og eksportere teknologi til verdensmarkedet.
BT170404 For det globale energikonsumet kan Norge være en pioner i utviklingen av teknologi til fornybar energi ( vind, bølger, tidevann og sol ), og eksportere teknologi til verdensmarkedet.
BT170404 En undersøkelse blant landets petroleumsingeniører viser at flertallet av dem sitter på kompetanse og teknologi som kan ha anvendelse for fornybare energibærere.
BT170404 50 foredragsholdere fra inn- og utland vil vise siste nyvinninger innen forskning og teknologi .
VG170403 Det er viktig å huske at med så avansert teknologi , er det ikke uvanlig med startvansker i utrullingen.
DN170403 Apple har uttalt at de vil slutte å bruke Imagination Techs grafiske teknologi om rundt to år.
DN170403 The Future Groups teknologi har fått stor oppmerksomhet.
DN170403 Det er viktig å huske at med så avansert teknologi , er det ikke uvanlig med startvansker i utrullingen.
DB170403 Her er det forbrukersamfunnet ( i Norge kalt velstandssamfunnet ) som pepres med flyreiser, digre dollarglis, alkohol, sjåvinisme, hvithet, de hotteste fotografiapparater, teknologi , klær, make up, kropp og mote.
DB170403 Det er viktig å huske at med så avansert teknologi , er det ikke uvanlig med startvansker i utrullingen.
BT170403 Både Apple, Google og Amazon satser på brukervennlig teknologi for smarte hjem.
AP170403 Også i oktober kan du få ny kunnskap om teknologi og samfunnsutvikling.
AP170403 Med begrensningene som ligger i dagens kunstige intelligens, er bruk av denne type teknologi foreløpig begrenset til nisjeområder i helsevesenet.
AP170403 » Dette er spørsmålet du må besvare hvis du vil komme inn på Global Solutions-programmet ved Singularity University i California, et av USAs fremste universiteter når det gjelder teknologi og innovasjon.
AP170403 Også i oktober kan du få ny kunnskap om teknologi og samfunnsutvikling.
DN170402 Teknologi gjør det mulig å hente inn mer - og bedre - data om hva folk faktisk gjør i ulike jobber og kunnskapen og adferden som trengs for å lykkes, skriver artikkelforfatteren.
DB170402 ReCheckit har hittil investert rundt 4 millioner kroner i sin teknologi .
DB170402 FINANSAVISEN : Det norske teknologiselskapet ReCheckit vokser på sin teknologi som bidrar til mersalg på nett.
DB170402 - Vi er ambisiøse, og vår teknologi kan operere globalt.
DB170402 Selv får jeg assosiasjoner i litt annen retning - hvordan den tematiseringen av symbiosen mellom kroppslighet og teknologi som kunstnere som regissør David Cronenberg gjorde til en synlig og kontroversiell kulturell strømning utover åttitallet, virker mer og mer toneangivende for vår samtid, mer og mer science og mindre og mindre fiction, i en virkelighet hvor stadig mer av menneskelig kommunikasjon og vårt spillero
DB170402 Kombinert med møtet mellom det kroppslige og teknologi , og en faretruende undertone som i aller høyeste grad bygger videre på grunntonen i selve musikken.
BT170402 Vi må også diskutere hvordan vi forholder oss til samfunnsutviklingen og hvordan vi balanserer verdien av tradisjonshåndverk og klassisk kunst opp mot ny teknologi og nye kunstuttrykk.
VG170401 Men det som er sikkert er at vi ikke lykkes hvis vi ikke prøver oss på innovative formater og ny teknologi , sier McBride.
VG170401 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til VG at det finnes teknologi for å rense utløpsvann fra vaskemaskiner for tekstilfibre før det havner i avløpet.
DB170401 - Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken.
AA170401 - Jeg har en stor filminteresse, og liker å kunne bruke dagens teknologi til å vise ting jeg ikke har sett selv.
SA170331 Det som skjedde, mener Kosinski, var at Donald Trump ved hjelp av ny teknologi nådde frem til en del som ikke har vært del av den politiske debatten tidligere.
SA170331 - Selv om vi hadde hatt perfekte lover og perfekt teknologi , er data ekstremt vanskelig å kontrollere.
DN170331 Ukjente kinesiske selskaper har sikret seg luksushoteller, filmstudioer, eiendommer, teknologi og patenter i oppkjøp som tilsvarer hva japanske selskaper gjorde på 1980-tallet.
DB170331 Vurderingene amerikansk etterretning har gjort de siste månedene indikerer at USA har større tillit til sikkerhetskontrollen ved flyplasser i USA og Europa, der « avansert teknologi og trening bidrar til å redusere risikoen », skriver CNN.
DA170331 Så er det bra at de vil bruke 50 millioner på å gi bedriftene mulighet til å teste ut ny teknologi , men når vi vet at noen av industriens pilotprosjekter koster det tidobbelte, kan det fort bli litt smått, sier Gabrielsen til Dagsavisen.
AP170331 Statsministeren deltar også på et norsk-kinesisk næringslivsseminar, og besøker et vannrensingsanlegg som benytter norsk teknologi .
AP170331 Dette betyr at alle offentlig ansatte jobber smartere og tar i bruk ny teknologi .
SA170330 Norsk industri må være best på grønn teknologi og nyskapende løsninger for å klare seg, ifølge regjeringens nye industrimelding.
DN170330 Vivlabs' teknologi var en ny digital assistent med langt flere muligheter enn Siri eller Google Now.
DN170330 Dette er teknologi som kommer fra oppkjøpet av Vivlabs, som blant annet var eid av blant andre Dag Kittlaus - norskamerikaneren som utviklet Apples Siri.
DN170330 Russland eksporterer mer avansert teknologi og kunnskap enn tidligere.
DN170330 Kompleks og rask problemløsing, sterkt etisk kompass, kritisk tenkning, samarbeid og et globalt livssyn blir ungdommens konkurransefortrinn i det nye arbeidslivet gjennomsyret av teknologi og data, skriver Silvija Seres ( fra venstre ), Julija Pauriene og Maria Akkuratnova.
DN170330 Kompleks og rask problemløsing, sterkt etisk kompass, kritisk tenkning, samarbeid og et globalt livssyn blir deres konkurransefortrinn i det nye arbeidslivet gjennomsyret av teknologi og data.
DN170330 Teknologi skal ikke være mål i seg selv i klasserommet, men et verktøy som gjør læring mer effektiv og engasjerende.
DN170330 Kompleks og rask problemløsing, sterkt etisk kompass, kritisk tenkning, samarbeid og et globalt livssyn blir ungdommens konkurransefortrinn i det nye arbeidslivet gjennomsyret av teknologi og data, skriver Silvija Seres ( fra venstre ), Julija Pauriene og Maria Akkuratnova.
DB170330 - Hit skal bedriftene få komme og teste ny teknologi og nye løsninger, sier Mæland som kaller sentrene for en høyteknologisk sløydsal for bedrifter.
DB170330 Det kommer hele tiden ny teknologi .
DB170330 Hermstad sier framtida ikke er vindmøller, men teknologi : Norge bør satse på å eksportere miljøvennlige løsninger, sier MDG-toppen.
DB170330 - Norge bør gjøre som andre rike land og satse på teknologi , tjenester og produkter som vi kan eksportere til utlandet, gjerne i form av nye miljøvennlige løsninger.
DB170330 - De færreste rike land lever av å eksportere energi eller råvarer, men eksporterer tjenester, industriprodukter og teknologi .
DB170330 For eksempel vil vi antakelig kunne se at dersom pensjonsalderen ikke øker, dersom vi ikke klarer å integrere innvandrerne i arbeidsmarkedet, dersom ulikheten øker, hvis vi ikke svarer på klimautfordringen og om vi ikke lykkes med å effektivisere omsorgstjenester ved hjelp av ny teknologi - da har vi problemer.
DB170330 Da må vi tenke helt nytt om hvordan vi kjøper tjenester og investerer i teknologi .
DB170330 Teknologi kan bidra til dette, og Norge bør ligge bedre an i å utnytte potensialet.
DB170330 Vekst i ny teknologi og fornybarmarkeder The Carbon Tracker Initiative ga nylig ut rapporten « Expect the unexpected », som viser at endringer i markedet for lavutslippsteknologier skjer så raskt at ulike scenarier blir veldig fort utdatert.
DB170330 Norge har en utslippsfri kraftsektor, en høykompetent befolkning, enorme tilgjengelige fornybare ressurser, store mengder penger på bok, og en befolkning som lett tar ny teknologi i bruk.
AP170330 - Vi har teknologi .
AP170330 Mæland omtalte 50 millioner kroner i årets budsjett til å teste og utvikle ny teknologi i « næringslivets sløydsal ».
AA170330 Norsk industri må være best på grønn teknologi og nyskapende løsninger for å klare seg, ifølge regjeringens nye industrimelding.
AA170330 Med ny teknologi og mer bruk av automatisering kan arbeidsplasser som tidligere var flagget ut, flyttet tilbake til Norge, påpeker Solberg til NTB.
VG170329 Ti år etter at amerikanske Bill Kochevar ble lam fra skuldrene og ned, kan han igjen blant annet spise ved egen hjelp takket være ny teknologi .
VG170329 Industrimeldingen tar opp hvordan norsk industri må omstille, og regjeringen varsler at de vil ta opp muligheter og utfordringer med ny teknologi , roboter og grønn energi.
SA170329 Overfor de som utviklet teknologi som ikke binder meg til arbeid i hjemmet.
SA170329 Med dagens politikk er det nemlig ofte mer attraktivt å investere i bolig to og tre, i stedet for nye næringer og ny teknologi .
DN170329 Dette er en bra teknologi for rask og presis fokus, men ikke helt nytt.
DN170329 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170329 Blackrock er på langt nær de eneste som gjør store grep for å tilpasse seg ny teknologi .
DN170329 - Tradisjonelle metoder for aksjeforvaltning påvirkes av massive nyvinninger innen teknologi og data.
DN170329 Selv betegner Buzzfeed seg som et medieselskap som også jobber med teknologi .
DB170329 Ti år etter at amerikanske Bill Kochevar ble lam fra skuldrene og ned, kan han igjen blant annet spise ved egen hjelp takket være ny teknologi .
DB170329 RENSKÅRENT : Tydelige linjer, aktuell teknologi .
AP170329 Det som imidlertid har endret seg i løpet av de 28 årene han har vært med å arrangere kavalkaden, er bruken av teknologi .
AP170329 Vi kan snakke om teknologi , men vi kommer ikke unna den menneskelige kontakt, sa Stensrud, som roste Jensen for hans bruk av den såkalte dialogmodellen.
AP170329 - Finnes det ikke i dag teknologi , som simulatorer, som med sikkerhet forteller hvordan en tunnel vil fungere ?
SA170328 FM-sending er nemlig enkel teknologi .
SA170328 Mye teknologi i små hus ¶
SA170328 Kravet om mye teknologi i bitte små hus gjør at dette fortsatt tydelig er et førstegenerasjonsprodukt.
SA170328 Før vi går ned på enkeltproduktnivå vil vi si at det her foreløpig er ganske tydelig at det dreier seg om første generasjon av en teknologi .
FV170328 Mye teknologi i små hus ¶
FV170328 Kravet om mye teknologi i bitte små hus gjør at dette fortsatt tydelig er et førstegenerasjonsprodukt.
FV170328 Før vi går ned på enkeltproduktnivå vil vi si at det her foreløpig er ganske tydelig at det dreier seg om første generasjon av en teknologi .
DN170328 Dette finner vi eksempler på innen teknologi , design og prosessindustrien. 5.
DN170328 Vivlabs' teknologi var en ny digital assistent med langt flere muligheter enn Siri.
DN170328 Selskapet er i ferd med å gjøre kinesiske byer smartere med bruk av teknologi .
DN170328 Ifølge BBC er målet at selskapet skal produsere teknologi som skal gi små elektroder, som kan implanteres i menneskers hjerne.
DB170328 Rakettskjoldet vil heller ikke bli en statisk størrelse, men videreutvikles i takt med at ny teknologi modnes.
BT170328 Mye teknologi i små hus ¶
BT170328 Kravet om mye teknologi i bitte små hus gjør at dette fortsatt tydelig er et førstegenerasjonsprodukt.
BT170328 Før vi går ned på enkeltproduktnivå vil vi si at det her foreløpig er ganske tydelig at det dreier seg om første generasjon av en teknologi .
AP170328 - Dette er vanskelig for de nåværende Uber-sjåførene å etterleve fordi de benytter sine privatbiler, sier Agerbo, som håper at loven vil bli endret slik at " danskene igjen kan få glede av moderne teknologi som Uber ".
AP170328 Mye teknologi i små hus ¶
AP170328 Kravet om mye teknologi i bitte små hus gjør at dette fortsatt tydelig er et førstegenerasjonsprodukt.
AP170328 Før vi går ned på enkeltproduktnivå vil vi si at det her foreløpig er ganske tydelig at det dreier seg om første generasjon av en teknologi .
AP170328 Bruk av teknologi i psykiatrien viser gode resultater for flere lidelser.
AA170328 Selskapet meldte i forrige uke at det hadde planer om å kjøpe seg inn i andre selskaper med ny teknologi .
AA170328 - Dette er vanskelig for de nåværende Uber-sjåførene å etterleve fordi de benytter sine privatbiler, sier Agerbo, som håper at loven vil bli endret slik at " danskene igjen kan få glede av moderne teknologi som Uber ".
VG170327 Muliggjørende teknologi
SA170327 Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi , Prosjekter og Boring.
SA170327 Med ny teknologi , prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.
DN170327 For tre år siden oppdaget Kjell Einar Ellingsen en ny teknologi hjemme i garasjen i Tananger.
DN170327 Telia vil bruke Disruptives teknologi , og er blant deres viktigste signeringer av tidlige partnere.
DN170327 - Det nye med vår teknologi er kostnaden på sensoren, størrelsen og at det er enkelt å ta i bruk.
DN170327 Foto : Mikaela Berg Gründerne av The Future Group kaller sin teknologi Interactive Mixed Reality - der de tar i bruk både elementer fra Virtual reality og Augmented reality.
DB170327 Roboter og ny teknologi avskaffer flere jobber enn de skaper.
DB170327 Klimaendringer og tap av naturmangfold vil skape store endringer i produksjon, teknologi , energiforbruk og ressurs- og arealbruk.
DB170327 I stedet bygger det seg opp et komplekst framtidsbilde : Teknologi som avskaffer gode jobber, en klimakrise som ikke er under kontroll, autoritær politikk og høyrepopulisme på frammarsj, folkevandring som utfordrer nasjonalstaten, terror og kriger uten ende, skarpe konflikter når det gjelder kultur, identitet og religion.
DB170327 - Det er viktig å ta litt risiko i denne bransjen, og vi må jobbe på for å drive utviklingen av både formater og teknologi , sier Eivind Landsverk.
AP170327 Ny teknologi
AP170327 - Utvikling av ny teknologi og nye behandlingsmetoder er gledelig.
AA170327 - Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.
AA170327 - Med ny teknologi , prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.
DB170326 ISOLERT : For å bevise at indianerstammene som lever uten kontakt med overden finnes, laget organisasjonen « Survival » denne filmen for å vise at det i vår tid fortsatt finnes mennesker som lever uten teknologi .
DB170326 Siden starten i 1998 har vi daglig omtalt ny teknologi , og det er først når man tar et dypdykk i arkivet at vi skjønner hvor ekstrem utviklingen har vært.
BT170326 Robotpsykologen Ellie får flere traumepasienter til å åpne seg Bruk av teknologi i psykiatrien viser gode resultater for flere lidelser.
BT170326 Bruk av teknologi i psykiatrien viser gode resultater for flere lidelser.
AP170326 Bioenergi : Opprette et statlig, grønt investeringsselskap med en startkapital på ti milliarder kroner som skal investere i selskaper som leder an i utvikling av nye løsninger og nye teknologi .
DN170325 De 19 andre firmaene og personene skal ha « overført, eller mottatt, fra Iran, Nord-Korea og Syria, varer, tjenester, teknologi eller andre elementer som kan sees som en tilførsel til utviklingen av masseødeleggelsesvåpen eller missilvåpen ».
DB170325 Den gangen skjønte jeg ikke helt hva hun snakket om da hun - i tillegg til det åpenbare behovet for oppussing - viste til behov for nye scener og oppgradert teknologi .
AP170325 Med klut og kost og såpevann - og ganske avansert teknologi - skal byens gater vaskes.
AP170325 Med dagens teknologi er det altfor stor forsinkelse gjennom nettet, sier Svendsen.
AP170325 FOTO : Rolf Øhman ¶ 5G-teknologien vil ha stor betydning for å kunne ta i bruk ny teknologi i samfunnet, ifølge Berit Svendsen.
AP170325 Ble konserndirektør med ansvar for teknologi i 2000.
AP170325 - Med ny teknologi mates fisken i dag automatisk og vi ser for oss en nær fremtid hvor avanserte sensorer og høykvalitets billedoverføring med 5G henter inn mengder av data som kan oppdage sykdom tidlig, forebygge rømming og varsle om forurensing for å nevne noen eksempler, sier Svendsen.
AP170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet, ifølge Svendsen.
AA170325 De 19 andre firmaene og personene skal ha « overført, eller mottatt, fra Iran, Nord-Korea og Syria, varer, tjenester, teknologi eller andre elementer som kan sees som en tilførsel til utviklingen av masseødeleggelsesvåpen eller missilvåpen ».
AA170325 Med dagens teknologi er det altfor stor forsinkelse gjennom nettet, sier Svendsen.
AA170325 - Med ny teknologi mates fisken i dag automatisk og vi ser for oss en nær fremtid hvor avanserte sensorer og høykvalitets billedoverføring med 5G henter inn mengder av data som kan oppdage sykdom tidlig, forebygge rømming og varsle om forurensing for å nevne noen eksempler, sier Svendsen.
AA170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet, ifølge Svendsen.
AA170325 Ny teknologi , roboter og det grønne skiftet blir sentrale temaer.
AA170325 Meldingen diskuterer hvilke muligheter og utfordringer ny teknologi , roboter og det grønne skiftet kan gi.
DN170324 De trenger ikke å være teknologiske eksperter, men de må være i stand til å se hvordan teknologi påvirker egen bedrift og bransje og utnytte denne på best mulig måte.
DB170324 Fintech, eller finansiell teknologi, som er et samlebegrep for ny teknologi innen finansielle tjenester, spås å ha stor påvirkning på fremtiden til finansielle tjenesteytere som bankene.
DB170324 Fintech, eller finansiell teknologi , som er et samlebegrep for ny teknologi innen finansielle tjenester, spås å ha stor påvirkning på fremtiden til finansielle tjenesteytere som bankene.
DB170324 DNB-sjef Rune Bjerke har tidligere sagt at banken kan oppleve en halvering av de ansatte, nettopp som følge av ny teknologi , og at roboter kan komme til å ta over store deler av kundeservicen fremover.
DB170324 Virtuell teknologi i TV-show ¶
DB170324 Selskapet har utviklet en ny og virtuell teknologi for bruk i TV-show.
DA170324 Fordi den norske helsetjenesten i liten grad er interessert i innovasjon, må den norske helsenæringen i stedet satse internasjonalt, og det med stor suksess, for i andre land ser de i større grad mulighetene som ligger i ny teknologi og nye metoder, skal vi tro Bjørgum.
DA170324 - Refusjonsordningene innad i helsetjenesten stimulerer ikke til bruk av ny teknologi .
AP170324 Hennes ambisjon er å løse noen av verdens største problemer ved hjelp av ny teknologi .
AP170324 Hennes ambisjon er å løse noen av verdens største problemer ved hjelp av ny teknologi .
AP170324 Ifølge OCCRP skal pengene ha gått fra kontoer i en bank i Moldova til en bankkontoer i Latvia og innkjøp av luksusprodukter, smykker, teknologi og varer og tjenester verden over.
AP170324 Vi kan oppnå en del gjennom målrettede lederprogrammer, men aller viktigst er det at kvinner som trives med å påvirke, peke ut retning og lede andre mennesker, også blir nysgjerrige på teknologi , skriver Veslemøy Østrem.
AP170324 For en gjennomsnittlig direktør, rådmann, banksjef, redaktør, omsorgssjef eller rektor har teknologi i mange år vært outsourcet til en egen avdeling.
AP170324 Det var en gang teknologi handlet om bits, bytes, fibernett og ram.
DN170323 Westerdals Oslo ACT er en privat høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi med 1800 studenter, 160 ansatte og en omsetning på 248 mill kroner.
DB170323 Det gjelder teknologi og krypteringsdelen av teknologien, som er i stadig utvikling.
AP170323 Bruk av teknologi i psykiatrien viser gode resultater for flere lidelser.
SA170322 Dette handler om å ta i bruk ny og brukervennlig teknologi , og tilpasse behov som mange forbrukere har.
FV170322 | Hollendere sikrer seg sørlandsk teknologi
DN170322 Ny analyse : Tror roboter og teknologi kan føre til « massive » jobbtap ¶
DN170322 Vi tenker fortsatt på teknologi i den gamle teknologiens bilde.
DN170322 Andersen hevder, basert på forskningsresultater, at norske toppledere er sinker på teknologi .
DN170322 - Norske toppledere mener teknologi er noe som kan delegeres til it-sjefen.
DN170322 - Hvis du ikke tenker på teknologi , så kommer den og tar deg, sier Andersen.
DN170322 Tim Rosenkilde, som er daglig leder i karriereselskapet Arbeidslivsressurs Norge, understreker at man må være bevisst på at ny teknologi vil ha en tendens til å favorisere ekstroverte mennesker.
DA170322 Personlig har jeg stor tro på mulighetene teknologi gir offentlig sektor gjennom samarbeid i helsevesenet, tilpasset opplæring og effektivt vedlikehold i transportsektoren.
DA170322 Ny teknologi vil løse utfordringer rundt klima, helse og utdanning på en måte som vil gi veldig mange spennende jobber.
DA170322 Teknologi løser utfordringer på områder kvinner tradisjonelt er opptatt av.
AP170322 Norske forskningsmiljøer har nå samlet seg i forskningssentret Bio4Fuels nettopp for å utvikle ny teknologi for biodrivstoffproduksjon.
AP170322 Klimanytten fra produksjon av biodrivstoff er som andre prosesser avhengig av at riktig teknologi kombineres med riktig råstoff.
AP170322 Det er derfor på mange måter en sirkel som sluttes når vi nå ved hjelp av ny teknologi lager avansert biodrivstoff fra fornybare råstoffer.
AA170322 Henry Harteveldt, som er analytiker i Atmosphere Research Group, sier det er en bekymring for at terrorister har utviklet teknologi som gjør at de kan plassere en bombe slike i elektroniske gjenstander, men han tror på sin side at forbudet kun vil skape forvirring og være til bry.
VG170321 Han forklarer at de kun er i startfasen på samarbeidet, men at de ser et stort potensial for bruk av ny teknologi i denne typen konsepter.
DB170321 Det kommer stadig mer avansert teknologi og små gjenstander, sier Bae.
DB170321 Vi opplever mye uro rundt politi, Heimvernet og Forsvaret, der beredskap landet rundt ofres til fordel for teknologi .
DB170321 Sist var jeg veldig frustrert fordi manglende teknologi gjorde det umulig, forteller Jacquet, som er biolog.
DB170321 Betalingssperre : Regjeringen vil gjøre betalingssperren mer effektiv og støtter at betalingsforbud oppdateres til å gjelde ny teknologi , inkludert betaling via tredjepartsløsninger.
DA170321 Da kan vi ikke ha rammevilkår som faktisk gjør det enklere å leie inn folk fra andre land enn det er å ansette norsk kompetanse, sier Randeberg, som leder fagforeningen med 72.000 medlemmer innen teknologi og realfag.
BT170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi , sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
BT170321 Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.
AP170321 Både for innsjekket bagasje og håndbagasje er det en kombinasjon av menneskelig kontroll og teknologi .
AP170321 Ifølge OCCRP skal pengene ha gått til luksusvarer, teknologi og honorarer til store rockeband på turné i Russland.
AA170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi , sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170320 I tillegg skjer det mye spennende i Norge i forbindelse med teknologi og utvikling.
VG170320 Operativsystem : Android 7 + EMUI 5.1 ¶ Teknologi : Fingerleser under glass, hurtiglading ¶
VG170320 Fire separate seter, elegante former, avansert teknologi og masse muskler ( 0-100 km/t under 3 sekunder ) det langstrakte panseret.
DN170320 I teknologi ble to av tre doktorgrader avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap, skriver NIFU.
DN170320 - Da de første Teslaene kom i 2009 var de banebrytende med sin teknologi og rekkevidde.
DN170320 Med gamlemåten hengende over stolryggene inviterte Dagens Næringsliv til konferanse om undergravende teknologi onsdag.
DB170320 Likevel er det mulig at det har blitt brukt en annen form for teknologi mot President Trump og hans kolleger, sa Nunes.
DB170320 På Helgelandskysten bruker man avansert teknologi for å overvåke bestanden, justere foring og den slags, men der man ser at videoforbindelsen faller ut hver gang Hurtigruta passerer fordi passasjerene bruker av 4G-kapasiteten. 5G vil bøte på dette, og vil i tillegg gjøre det mulig å overvåke hver enkel fisk i anlegget og luke bort de med lakse
DB170320 | Tidenes comeback for gammel teknologi
DA170320 De peker på at det er penger på plass, i Handlings- og økonomiplanen for 2017 - 2020 er det satt av IT-avdelingen med 1,35 millioner fra 2017 til å bruke teknologi , og « politiske møter » er nevnt som eksempel.
VG170319 Operativsystem : Android 7.0 Nougat ¶ Teknologi : Dolby Vision, HDR 10, QuickCharge 3.0, vanntett ( IP68 ), USB-C ¶
DN170319 Med gamlemåten hengende over stolryggene inviterte Dagens Næringsliv til konferanse om undergravende teknologi onsdag.
DB170319 | Tidenes comeback for gammel teknologi
AP170319 - Vi må få inn mer teknologi og digitalisering, for eksempel på handelshøyskolene, sier hun, og understreker at det også er næringslivets ansvar å kommunisere at dette er etterspurt kompetanse.
AP170319 - Vi har helt klart for få kvinner å velge mellom innenfor teknologi og digitalisering, sier Hellebust.
AP170319 - Derfor mener jeg jobben min handler like mye om møter med mennesker som med teknologi .
DN170318 Vi vil få se banebrytende teknologi som sørger for å opprettholde dialogen mellom relevante jobbsøkere og bedrift direkte, dialogen vil være én til én, online og med løpende informasjonsflyt begge veier.
DN170318 Vi må også være bevisst på at ny teknologi vil ha en tendens til å favorisere ekstroverte mennesker som er på digitale plattformer, som er synlige i dialog, uttrykk og hendelser på nett, sier Rosenkilde.
DN170318 Oljeindustrien har nærmest gått i stå på grunn av mangel på teknologi . reservedeler og ekspertise.
DB170318 - Det er derfor vi bruker milliarder av dollar på personell, hunder, teknologi , gjerder, sivile tjenestemenn og videoovervåkning.
DB170318 NYMOTENS : RUF har utstyrt bilen med ny teknologi , til og med i lyktene.
DA170318 Nye reisestrender, teknologi og miljøutfordringer endrer alle spilleregler kontinuerlig.
BT170318 Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.
AP170318 Ny teknologi , nye våpen : Fredag pågrep FBI John Rayne Rivello ( 29 ) hjemme i Salisbury, Maryland.
VG170317 Det er et drama om hvordan ubegrensede mengder teknologi kan underlette arbeidet i store menneskejakter som dette, og hva menneskets rolle i denne brave, nye, overvåkede verdenen kan være.
SA170317 Det er på ingen måte sikkert at det samme flertallet som innførte piggdekkavgift i Stavanger, også vil godkjenne at alle piggdekkbrukere skal registreres med ny teknologi på kommunegrensen.
SA170317 Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.
FV170317 Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.
FV170317 Det er videreutvikling av teknologi , og det har risiko, sier Lahnstein.
FV170317 - Det jobbes godt innen utvikling av ny teknologi for biodrivstoff, men om teknologien er moden nok for at dette skal bli en industriell satsing, er noe uklart for meg, sier han.
DN170317 - Men vi ser generelt at behovet for kandidater med bakgrunn fra - eller særlig interesse for it og teknologi har økt, forklarer Vihovde.
DN170317 Verdens største oljeeksportør pøser enorme summer inn i teknologi og fornybar energi ¶
DB170317 Batteriteknologi og annen teknologi er ennå ikke kommet langt nok til at det kan være en fullgod erstatning.
DA170317 - Nyere norsk forsvarshistorie har litt for mange eksempler på at kapasiteter og teknologi har blitt videreført når de egentlig har vært utdatert.
AP170317 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen.
AP170317 Problemet er at slik teknologi ikke er ferdig testet ut noe sted i verden.
AA170317 Solberg ser mange muligheter til å bruke teknologi for å nå ut til barn og unge som ikke får den skolegangen de burde.
AA170317 Men også funksjonshemmede, som ofte blir utestengt fra skoler og utdanningsinstitusjoner i utviklingsland kan ha nytte av ny teknologi . ( ©NTB ) ¶
DN170316 Samtidig kan det dukke opp revolusjonerende teknologi som man ikke kjenner til i dag, men som må være « mindblowing » for ha betydelig innvirkning, mener Wærness.
DB170316 For inngangspengene får du ikke bare et innblikk i hypermoderne teknologi og en innføring i hvordan teleskopet jakter på utenomjordisk tegn til liv, kan du også klatre opp til en utsiktsplattform oppunder taket i teleskopets indre og med fugleblikk se ned på fasilitetene, som er like store som 30 fotballbaner.
DB170316 Med moderne teknologi vil den kunne bygges hvor som helst : Hardangervidda, Finnmarksvidda, Svalbard.
DA170316 - Vi er ikke redd for ny teknologi , men det er ingen som kan forklare oss hva som egentlig er alternativet.
AP170316 Men det er ikke den eneste kjennskapen skuespilleren har til teknologi : ¶
AP170316 Konferansens hovedtema denne gangen er hvordan teknologi kan være en del av løsningen på de store samfunnsutfordringene, hvordan norske ledere skal møte konkurransen og ta i bruk de nye verktøyene.
AP170316 I 2009 var han med på å etablere menneskerettighetsorganisasjonen Thorn, som bruker ny teknologi til å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.
AP170316 Aftenposten teknologikonferanse A-TECH 2017 blir avisens tredje konferanse om teknologi og samfunnsutvikling.
AP170316 Aftenposten har arrangert konferanser i snart tre år, på områder som er sentrale i vår journalistiske profil, blant annet innen utenriks, byutvikling, klima, politikk og teknologi .
AA170316 VR-seansen var utrolig bra, og det gjør meg ekstra stolt at dette er teknologi som utvikles i Trondheim, sier fylkespolitiker Guro Angell Gimse ( H ), som selv har jobbet mange år i politiet.
AA170316 Stortingsrepresentant Hårek Elvenes ( H ) mener bruk av ny teknologi er en viktig del av politireformen.
AA170316 Stortingsrepresentant Elvenes påpeker at økt bruk av teknologi også er en viktig del av politireformen.
AA170316 Stabssjefen fikk massiv skryt fra politikerne under besøket fordi politidistriktet leder an i arbeidet med å benytte seg av ny teknologi .
AA170316 Ikke minst gjennom bruk av ny teknologi , sier Elvenes.
AA170316 - Det er rett og slett artig å se hvordan teknologi nå kan benyttes både ute i patruljebilene og under trening.
AA170316 Det ligger lag på lag med teknologi mellom telefonen min og nettet som trafikken skal rutes gjennom, og det ligger lag på lag i andre enden før en mottaker kan se eller høre det jeg har sendt.
SA170315 - Jeg synes det er bra at kronprinsen får et innblikk i utviklingsplanene for Granåsen, og at han får se hvordan vi samarbeider for å utvikle teknologi og arrangement i Trøndelag og Norge, men også sammen med gode naboer i Sverige, sier Trondheims ordfører, Rita Ottervik.
DN170315 I tillegg kommer investeringer i spektrum og teknologi .
DN170315 Da må ledere på alt fra bondegårder til børsselskaper forstå hvordan teknologi endrer verden om de vil overleve, mener Microsoft-direktør Kimberly Lein-Mathisen.
DN170315 Vi spiller i VM, sier Foss under DNs konferanse om hvordan ny teknologi gjør det mulig å snu opp ned på forretningsmodeller og utfordre veletablerte bransjer.
DB170315 Professoren trekker også frem stadig bedre teknologi i de ulike yrkene.
DB170315 Og med god teknologi forventer også arbeidsgiver at du skal produsere mer, og dette øker faktisk byrdene på arbeidstaker.
DB170315 Nyutviklet teknologi er selvsagt veldig bra, men av og til kan det virke mot sin hensikt med tanke på stress og trivsel, sier Haukedal.
DB170315 Journalist : en bransje som opplever mye kutt, og der det forventes at reporterne jobber lenger til lavere lønn, samtidig som man skal beherske stadig ny teknologi .
DB170315 Teknologi kan slå begge veier ¶
DA170315 « Digital Technology » handler kanskje ikke så mye om teknologi , men mer om de livene vi lever i en teknologisk tidsalder og hvordan det påvirker våre holdninger og vår evne til mobilitet, oppbrudd og bevegelse.
AP170315 - Jeg synes det er bra at kronprinsen får et innblikk i utviklingsplanene for Granåsen, og at han får se hvordan vi samarbeider for å utvikle teknologi og arrangement i Trøndelag og Norge, men også sammen med gode naboer i Sverige, sier Trondheims ordfører, Rita Ottervik.
AA170315 Senteret vil legge grunnlaget for morgendagens teknologi for å løse energiutfordringene i elektroniske signaler.
AA170315 Senteret har som mål å legge grunnlaget for morgendagens teknologi for å løse energiutfordringene i elektroniske signaler.
DB170314 Nå leverer den tyske elsykkelprodusenten Haibike elsykler med slik teknologi innebygd, kalt eConnect.
DA170314 Rådmannen støtter prosjektet, og mener det åpner for å lage teknologi som også kan brukes andre steder.
DA170314 Ny teknologi vil også gjøre det mer aktuelt å bruke i undervisning i skolene.
DA170314 Direktør Hanne Beate Ueland og konservator og kurator Inger Gudmundson på Stavanger kunstmuseum vil bruke det siste i teknologi for å formidle Kitty Kiellands verker.
DA170314 Teknologien utvikler seg fort og vi blir stadig eksponert for ny teknologi og nye kommunikasjonskanaler.
DA170314 Det tilsier at Oljefondet skal investere mellom 30 og 50 milliarder kroner i slik teknologi .
AP170314 Og de blir godt vant med en teknologi i stadig utvikling.
AA170314 » Selskapet EMGS, som spesialiserer seg i elektromagnetisk teknologi for leting etter olje under havbunnen, har slitt tungt under oljenedturen.
SA170313 Markussen mener det er ekstra bekymringsfullt at det er deres arbeidsmarked, kanskje mer enn for noen andre, som er mest truet av automatisering som følge av nye teknologi .
SA170313 Teknologi , utdanning og trygd ¶
DN170313 En fantastisk mulighet og nå er det opp til oss å fortsatt levere varene hva gjelder, teknologi , produkt og tjenester ved hjelp av våre dyktige medarbeidere, sier driftsdirektør Bjørn Erik Helgeland i Abax Group.
AP170312 Avansert teknologi og utdatert produksjon ¶
AP170312 Markussen mener det er ekstra bekymringsfullt at det er deres arbeidsmarked, kanskje mer enn for noen andre, som er mest truet av automatisering som følge av nye teknologi .
AP170312 Teknologi , utdanning og trygd ¶
AA170312 Investinor er stolte av hva Bergenbio har fått til, og ser med forventning frem mot den videre testingen av selskapets teknologi , og veien frem mot kommersialisering, sier Jensen.
AA170312 - Bergenbio har hatt en sterk utvikling de siste årene, og at selskapet nå søker notering på Oslo Børs er en viktig milepæl på reisen mot kommersialisering av selskapets teknologi , sier Jensen i en pressemelding.
VG170311 Etterforskningsgruppen som siden januar i år har jobbet med den snart 22 år gamle drapssaken, håper at ny teknologi kan gi svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995.
VG170311 Den skal inn mellom Evoque og Range Rover Sport og er spekket med moderne teknologi .
SA170311 Etterforskningsgruppen håper at ny teknologi kan gi svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995.
BT170311 | Håper ny teknologi kan gjøre Bergen til Norges tennishovedstad ¶
AP170311 Etterforskningsgruppen som siden januar i år har jobbet med den snart 22 år gamle drapssaken, håper at ny teknologi kan gi svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995.
AA170311 Etterforskningsgruppen som siden januar i år har jobbet med den snart 22 år gamle drapssaken, håper at ny teknologi kan gi svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995.
SA170310 Det er vanskelig å spå, men det er helt sikkert at landet trenger høyt utdannede mennesker, gjerne med bakgrunn fra realfag og teknologi .
SA170310 | Håper ny teknologi kan gjøre Bergen til Norges tennishovedstad ¶
FV170310 Dessuten har XC60 ny teknologi , nye og verdensledende sikkerhetssystemer, skandinavisk inspirert design og komfort.
DN170310 Pøser enorme summer inn i teknologi og fornybar energi ¶
DN170310 | Verdens største oljeeksportør pøser enorme summer inn i teknologi og fornybar energi ¶
DN170310 Visekronprins Muhammad Bin Salman i Saudi-Arabia har blant annet styringen over det nasjonale oljeselskapet Saudi Aramco som satser stort på fornybar energi og teknologi .
DN170310 Saudierne ønsker å skaffe seg teknologi .
DN170310 Nå investerer Saudi-Arabia flere titall milliarder dollar i teknologi og grønn energi.
DN170310 Både kongedømmets gigantiske oljeselskap Saudi Aramco og landets Public Investment Fund har gjort enorme investeringer i grønn energi og teknologi .
DN170310 Av 70 investeringer i teknologi var 16 av disse direkte rettet mot den såkalte mobilitetsindustrien.
DB170310 Wellington er kjent som Sør-Stillehavets teknologiske hovedstad, og vil gjerne beholde posisjonen og satser derfor videre på framtidsrettet innovativ teknologi .
DB170310 ¶ MYE SPENNENDE : På messer i Europa er tendensen at avanserte R-sykler, lettkjørte retrosykler med moderne teknologi , er sterkt voksende, mener redaktør i MC-avisa, Oddbjørn Myklebust.
DA170310 Det er vanskelig å spå, men det er helt sikkert at landet trenger høyt utdannede mennesker, gjerne med bakgrunn fra realfag og teknologi .
DA170310 - Det at veitrafikkens klimagassutslipp fortsetter å vokse skyldes at trafikkveksten utligner effekten av ny teknologi , som elbiler og biler med lavere drivstofforbruk, påpeker Schlaupitz.
AP170310 Investeringene i sykehusene må opp for å unngå at tilbudet svekkes, og man må øke satsingen på teknologi , ifølge rapporten.
AP170310 - Selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er denne effekten « spist opp » av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi , utstyr og vedlikehold av sykehusbygg, heter det i rapporten som Menon Economics har laget på oppdrag av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi , kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning.
VG170309 Bruk av teknologi er helt avgjørende i kampen mot organisert kriminalitet, mener Europol.
VG170309 Teknologi
VG170309 - Teknologi er en nøkkelkomponent i mesteparten, om ikke all kriminell aktivitet utført av organiserte bander i EU, sier Wainwright.
SA170309 Dessuten har XC60 ny teknologi , nye og verdensledende sikkerhetssystemer, skandinavisk inspirert design og komfort.
DB170309 I sin tale lovet Solberg økte bevilgninger til ny teknologi .
DB170309 Teknologi og infrastruktur ¶
DB170309 Opel hevder at den nye modellen kombinerer langt mer plass enn før med sportslige kjøreegenskaper, det siste innenfor teknologi og en design som følger opp de etter vår mening vellykkede linjene til kombikupéen Insignia Grand Sport.
DB170309 TRE DÅRLIGE TING : Regjeringens nødløsning av et klimaforlik fra desember har ikke en beviselig miljøgevinst, gir oss ikke noen ny teknologi eller konkurransefortrinn, og øker utgiftene for forbrukerne kraftig.
DB170309 Men det er umulig med et parti fylt av klimafornektere med et religiøst forhold til gammel teknologi .
DB170309 Denne nødløsningen har ikke en beviselig miljøgevinst, gir oss ikke noen ny teknologi eller konkurransefortrinn, og øker utgiftene for forbrukerne kraftig.
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
BT170309 Dessuten har XC60 ny teknologi , nye og verdensledende sikkerhetssystemer, skandinavisk inspirert design og komfort.
AP170309 Blant annet lover hun å øke bevilgninger til teknologi .
AP170309 Dessuten har XC60 ny teknologi , nye og verdensledende sikkerhetssystemer, skandinavisk inspirert design og komfort.
AA170309 Bruk av teknologi er helt avgjørende i kampen mot organisert kriminalitet, mener Europol.
AA170309 - Teknologi er en nøkkelkomponent i mesteparten, om ikke all kriminell aktivitet utført av organiserte bander i EU, sier Wainwright.
VG170308 FBI-direktøren fortalte at det føderale politiet de fire siste månedene i 2016 beslagla 2800 datamaskiner, harddisker, mobiltelefoner og andre gjenstander, som kunne knyttes til kriminell virksomhet, mulig terrorisme og spionasje, men at de manglet teknologi og kunnskap til å få åpnet nesten halvparten av dem.
VG170308 - Men vi kan med rimelig grad forvente et privatliv i våre boliger, biler og når vi bruker teknologi .
SA170308 Her et illustrasjonsfoto av en AMS-måler fra Aidon som bruker annen teknologi .
SA170308 - Ulik teknologi
FV170308 Her et illustrasjonsfoto av en AMS-måler fra Aidon som bruker annen teknologi .
FV170308 - Ulik teknologi
DN170308 Tidligere i år sa DNB-sjef Rune Bjerke at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170308 Ny analyse : Tror roboter og teknologi kan føre til « massive » jobbtap ¶
DN170308 For halvannet år siden var Karen Dolva ( 26 ) en av tre gründere som startet No Isolation, et selskap som vil bruke teknologi til å hjelpe mennesker ut av ensomhet.
DN170308 Selskapet har vært mistenkt for å ha brukt amerikanske komponenter, teknologi og patenter, og for å ha eksportert ferdige produkter til Iran og Nord-Korea - i strid med amerikanske lover og sanksjoner.
DN170308 Det kinesiske teknologiselskapet ZTE har akseptert en rekordstor bot etter å ha eksportert avansert teknologi , inneholdende amerikanske komponenter og patenter, til Iran og Nord-Korea.
DB170308 Hybridisering for å øke ytelsene er blitt vanlig den senere tiden - senest kunne vi fortelle om den nyeste utgaven av Porsche Panamera - Turbo S e-hybrid, som med slik teknologi tilbyr hele 680 hestekrefter og 850 newtonmeter.
DB170308 Kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland skriver til Dinside i en e-post at Haflsund benytter målere med en annen teknologi enn de som er undersøkt ved det nederlandske universitetet.
DB170308 Hvilken teknologi disse benytter har vi så langt ikke klart å bringe på det rene.
AP170308 Her et illustrasjonsfoto av en AMS-måler fra Aidon som bruker annen teknologi .
AP170308 - Ulik teknologi
AA170308 Videre har CIA utviklet teknologi for å avlytte folk via smart-TV-er fra Samsung, ifølge dokumentene.
AA170308 Og teknologiutdanning er en bra bakgrunn fordi teknologi skal brukes av alle over alt.
AA170308 Hun er overbevist om at det er nødvendig at begge kjønn deltar i utviklingen av teknologi og viser til at bilbeltene bare er testet ut på mannlige dukker og derfor ikke tilpasset kvinnekroppen.
AA170308 Her finner du sjefene for framtida : De er kvinner, unge og studerer teknologi .
AA170308 - Jeg deltok på teknologicamp for jenter i regi av jenteprosjektet Ada og fikk øynene opp for teknologi .
AA170308 - Ada-prosjektet er helt avgjørende for at det er så mange jenter som studerer teknologi , sier likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir ved NTNU.
AA170308 De første 50 000 tonnene skal realiseres ved bruk av kjent teknologi og eksisterende løsninger, mens det resterende skal virkeliggjøres ved å ta i bruk elementer fra teknologipiloten som Hydro bygger på Karmøy.
AA170308 Så om noen sier det ikke finnes kvinnelige gründere innen teknologi , så er det falske nyheter, sier Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge.
AA170308 På nettstedet fakenewschallenge.org utfordrer de teknologer og forskere til å utvikle teknologi som ikke bare klarer å finne ut hva andre troverdige nettsteder har skrevet om temaet i en artikkel, men om artikkelen du studerer faktisk gir samme inntrykk av temaet som den kvalitetssikrede artikkelen.
SA170307 Fylkestinget avgjorde i dag hvilken teknologi som skal drive bussveien som åpnes i 2021.
DB170307 Vi skriver tester, guider og forbrukernyheter innen nisjene teknologi , motor, bolig, økonomi, reise og fritid.
DB170307 Vi skriver tester, guider og forbrukernyheter innen nisjene teknologi , motor, bolig, økonomi, reise og fritid.
DB170307 Mest vanlig er ladeeffekter på rundt 20W blant toppmodellene, men på mobilmessen i Barcelona viste kinesiske Meizu frem sin nye teknologi kalt Super mCharge.
AA170307 Justisminister Jeff Sessions sier selskapet " ikke bare krenket eksportkontroller som holder sensitiv amerikansk teknologi ute av hendene på fiendtlige regimer, slik som det iranske ".
VG170306 Delingen er heller ikke mer idealistisk enn at Googles morselskap Alphabet, som har vokst seg stor og fet på å dele andres åndsverk, har saksøkt Uber for å bruke deres teknologi til å utvikle førerløse biler.
SA170306 Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi , ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016.
SA170306 Rimac har utviklet batteriene selv, og det sies nå at Aston Martin skal bruke Rimac sin teknologi i sine kommende elbiler.
FV170306 Nest mest fikk Agder Energi Varme med 5,3 millioner til ny teknologi ( trepulveranlegg ) til varmesentralen i Arendal, mens Grimstad kommune fikk 3,6 millioner til utskifting av fornybare varmesentraler.
FV170306 Bedriften leverer teknologi til blant annet olje-, forsvars- og luftfartsektoren.
FV170306 Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi , ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016.
FV170306 Rimac har utviklet batteriene selv, og det sies nå at Aston Martin skal bruke Rimac sin teknologi i sine kommende elbiler.
DN170306 I Norge har vi jo sett hva forandringer i teknologi gir av endringer i markedet, og landene i Europa står nok foran mye av det samme - derfor vil eierskapet i PSA være en betydelig fordel for Opel.
DN170306 Det kreves ikke veldig høy teknologi , sier Torbjørn Tidemann på telefon fra Gulfen.
DB170306 S- og V90 er i hovedsak et nytt karosseri på samme plattform, og ellers samme teknologi .
DB170306 - Det er en kåring som er viktig for en ny bil og vi merker oss at den premieres for ny teknologi som i-cockpit-løsningen for eksempel.
DB170306 - De som i dag flytter inn i en splitter ny bolig med gasspeis, skal være klar over at de samtidig flytter inn i en bolig der det brukes en teknologi Norge ikke vil ha i framtida.
BT170306 Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi , ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016.
BT170306 Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi , ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016.
BT170306 Rimac har utviklet batteriene selv, og det sies nå at Aston Martin skal bruke Rimac sin teknologi i sine kommende elbiler.
AP170306 Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170306 ol, for samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren, forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sevastopol.
AP170306 Forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell ( liste I ) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi ( liste II ) til militær sluttbruk i Russland.
AP170306 Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi , ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016.
AP170306 Rimac har utviklet batteriene selv, og det sies nå at Aston Martin skal bruke Rimac sin teknologi i sine kommende elbiler.
AA170306 Administrasjonen er ikke veldig stor i distriktene, så fortrinnsvis blir det folk som jobber med innhold og teknologi , sier Gynnild-Johnsen. ( ©NTB ) ¶
DN170305 Netflix har utviklet teknologi som lar dem vise langt bedre billedkvalitet med lang lavere krav til båndbredde.
DN170305 - Dagens teknologi gir et kornete bilde på en god mobilskjerm hvis man bruker 555 kbit per sekund.
DB170305 Det kan virke uproblematisk å gå for kontantfritt i samfunnet vi lever i her og nå, med det styresettet vi har, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være, hvilken teknologi vi vil ha og hvem som styrer om 15-20 år, sier Steffensen, som skrev en kronikk om spørsmålet i Dagbladet før helga.
DB170305 Netflix' sjef for produktinnovasjon, Todd Yellin, kunne fortelle at ny teknologi skal rulles ut i løpet av et par måneder.
BT170305 Begrunnelsen for konklusjonen er i all hovedsak den samlede kompetanse innen finans, forskning og teknologi .
VG170304 Det går ut på å utrede mulighetene moderne teknologi gir, for eksempel ved å delta og stemme via Skype eller lignende, for klubbledere som av ulike grunner sliter med å være fysisk til stede på kommende fotballting.
VG170304 De siste femti årenes medisinske historie er beretningen om en fabelaktig triumf skapt i fellesskap av vitenskap, teknologi og det moderne velferdssamfunnet.
DB170304 ¶ HEMMELIG TEKNOLOGI : Sjåførtjenesten Uber er omstridt i mange land.
AP170304 Klimaministeren registrerer at flere tar i bruk LNG og at batteridreven teknologi er i ferd med å bli ferdig med barnesykdommene.
SA170303 Mens Jadarhus og Rogalandsregionen har ligget langt fremme med å tilby smartteknologi en stund, kommer også flere ferdighusleverandører med avansert teknologi fremover.
DN170303 | Ny analyse : Tror roboter og teknologi kan føre til « massive » jobbtap ¶
DN170303 Tidligere i år ble det kjent at Amedia vraket Schibsted til fordel for Google og deres teknologi for å tilby mer målrettet annonser overfor annonsørene.
DB170303 Det kan virke uproblematisk å gå for et kontantfritt samfunn slik vi lever her og nå, med det styresettet vi har, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være, hvilken teknologi vi vil ha og hvem som styrer om 15 - 20 år.
DA170303 - Dette bidrar til både utslippskutt, energieffektivisering og utvikling av ny grønn teknologi , sier Bru.
AP170303 Mens Jadarhus og Rogalandsregionen har ligget langt fremme med å tilby smartteknologi en stund, kommer også flere ferdighusleverandører med avansert teknologi fremover.
AA170303 Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter.
VG170302 De 20 millionene er imidlertid kun hentet fra budsjettet for gjerder, infrastruktur og teknologi , ettersom dette er penger administrasjonen ikke trenger godkjennelse for å flytte til andre prosjekter. 5 av millionene er hentet fra et grenseprosjekt i Arizona mens de resterende 15 millionene er hentet fra et overvåkingprosjekt ved grensen, skriver nyhetsbyråe
VG170302 Jeg holder faktisk med bestefar som venter på billigere teknologi .
VG170302 Det må settes av plass på Museum for udatert teknologi og feilslåtte milliardsatsninger ( MUTFM ).
FV170302 | Teknologi og luksus i den nye 5-serien ¶
DN170302 - Dette er ikke nødvendigvis den mest stabile situasjonen du kan ønske deg, men vi må gi mye respekt til og rom for til den raske utviklingen av ny teknologi , som i stor grad er knyttet til optimistiske inntjeningsutsikter sent i 2017 og særlig i 2018, sier makrostrateg Richard Hastings i Seaport Global Securities LLC. til Marketwatch.
DN170302 - Dette er ikke nødvendigvis den mest stabile situasjonen du kan ønske deg, men vi må gi mye respekt til og rom for til den raske utviklingen av ny teknologi , som i stor grad er knyttet til optimistiske inntjeningsutsikter sent i 2017 og særlig i 2018, sier makrostrateg Richard Hastings i Seaport Global Securities LLC. til Marketwatch.
AP170302 Går vi 150 år tilbake, til industrialiseringens barndom, var elementer som representerte teknologi og fremskritt det gjeveste vi kunne tenke oss.
AA170302 Vi sier post-post apokalyptisk for tidsperioden som « Horizon Zero Dawn » foregår i er så lenge etter ( den ikke uutalte ) apokalypsen at vi er tilbake til en slags framtidig ekvivalent av bronsealderen ( med noen få innslag av teknologi som har overlevd ).
VG170301 Men dette skyldes heller teknologi og automatisering enn handel i seg selv.
DN170301 Bilen mangler de mer avanserte sikkerhetssystemene som tilbys i de fleste av konkurrentene, og avansert teknologi som automatiske bremsesystemer.
DN170301 Det var bred enighet på møtet om at man må bryte ned barrierer mellom ulike fagfelt og sektorer for å nå målet om å utvikle ny teknologi .
DN170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi .
DN170301 - Myndigheter ønsker mindre tungindustri som kull- og stålverk, og vil ha mer forskning, utvikling og teknologi .
DB170301 ¶ DATASTYRT : Professor Jan Ketil Arnulf mener at flyvere og skipskapteiner i fremtiden vil erstattes med datastyrt teknologi .
DB170301 Så langt har Sikkerhetsdepartementet kun lett etter ekstra penger i den delen av budsjettet som dreier seg om gjerder, infrastruktur og teknologi .
DB170301 Og siden tilstedeværelsen av ny teknologi gjør mange flere arbeidere mer produktive enn de ellers ville vært ( mange har nytte av excel-ark i jobben sin ), øker lønningene som følge av det.
DB170301 Ny teknologi , om den kommer i form av roboter eller ikke har en rekke fordeler.
DB170301 Høye lønninger i bånn gir bedrifter et insentiv til å investere i ny teknologi som gjør billige arbeidere overflødig eller som øker produktiviteten til arbeiderne.
DB170301 Grunnet ny teknologi kan disse arbeiderne være mer produktive enn før, noe som igjen øker deres lønn.
AA170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi . ( ©NTB ) ¶
VG170228 Operativsystem : Nokia Series 30+ ¶ Teknologi : Bluetooth 3.0 + SLAM, MicroUSB, Mini-jack, WAP ( ! ), Snake, GSM ( 900 + 1800 ), FM-radio ¶
VG170228 Operativsystem : Windows 10 ¶ Teknologi : S-Pen og tastatur følger med ¶
SA170228 Sony gjør et poeng ut av det de kaller for « predictive capture », en teknologi som skal hindre at du går glipp av poteniselle blinkskudd.
SA170228 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger Teknologimagasinet diskuterer trådløs lading, droner som skal hente deg med et tastetrykk og et Apple-konsept vi ikke helt har troen på.
DB170228 De fleste av disse er teknologi som er på plass i flere biler som selges i dag - men her er de altså knyttet sammen til et fullstendig selvkjørende kjøretøy.
DA170228 Produsenten er Genan AS i Danmark, en ISO-sertifisert produsent som derfor har tilgang til teknologi og maskiner for å påse at produktet blir så rent som mulig.
DA170228 For å skape nye arbeidsplasser trengs det først og fremst entusiastiske og flinke folk, så må det en god idé eller teknologi til, det må utvikles en god strategi og plan, og sist, men ikke minst trengs det kapital for å vokse.
AP170228 Ikke bare laks men energi og teknologi også ¶
AP170228 Sony gjør et poeng ut av det de kaller for « predictive capture », en teknologi som skal hindre at du går glipp av poteniselle blinkskudd.
AP170228 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger Teknologimagasinet diskuterer trådløs lading, droner som skal hente deg med et tastetrykk og et Apple-konsept vi ikke helt har troen på.
AA170228 Israel hadde ikke tilgjengelig tilstrekkelig teknologi for å avdekke tunneler, flyvåpenet var ikke forberedt godt nok på å slå ut Hamas-tunnelene, mens hæren manglet kamptrening for å kunne settes inn på riktig måte.
VG170227 Vi snakker tross alt ikke om spesielt billige mobiler her, men de er rimeligere enn flere av konkurrentene og stiller med mye ny teknologi .
VG170227 Operativsystem : Android 7 ¶ Teknologi : Quick Charge 3.0 ¶
VG170227 Operativsystem : Android 7 ¶ Teknologi : Hurtiglading, Qnovo Adaptive Charging ¶
DN170227 Kameraene er ikke de samme som på P9, men en revidert utgave av fjorårets teknologi .
DN170227 Jobbene finnes i alle 50 stater, i shipping og konsulentbransjen, teknologi og kapitalintensive sektorer som energi og forsvar.
DB170227 Men Opel hevder at den nye modellen kombinerer langt mer plass enn før med sportslige kjøreegenskaper, det siste innenfor teknologi og en design som følger opp de etter vår mening vellykkede linjene til kombikupéen Insignia Grand Sport.
AP170227 Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AA170227 Når det gjelder olje, fiske, havbruk, skipsfart, skipsbygging og maritim og marin teknologi og forskning er vi ofte størst, først eller best.
AA170227 Heldigvis har ikke menneskeheten hatt teknologi til å utnytte havet fullt ut.
VG170226 Operativsystem : Android 7.0 Nougat, HTC Sense og Sense Companion ¶ Teknologi : Lærer seg ditt bruksmønster ( AI ) ( Foreløpig ikke på plass i testenhet - testen oppdateres ) ¶
AP170226 Med bruk av ny teknologi har de kommet mye tettere på originalen bare i løpet av det siste året.
DB170225 Målinger gjort av Post- og teletilsynet og Statens strålevern viser at du får 0,2 promille av høyeste tillatte stråleverdi når du står to meter fra en trådløs ruter, som sender med omtrent samme effekt som de målerne som bruker trådløs teknologi .
BT170225 Disse fem tingene var natur, teknologi , bøker, regn.
AP170225 Fornybar AS ( OED ) : Investeringsselskapet for grønn teknologi , etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp.
AP170225 Temaet var bruk av teknologi kontra satsing på soldater på bakken som forberedelser til fremtidens militære operasjoner.
AP170225 I stedet for å tilføre disse styrkene mer teknologi , bruker man nå mer ressurser på kvantitet og trening.
AP170225 Aftenposten har tidligere intervjuet oberstløytnant Egil Daltveit om balansen mellom teknologi og personell i Forsvaret.
VG170224 - Jeg mener at hus skal ha dagens teknologi , slik at den dagen jeg selger det så kan jeg selge med det som gjaldt da jeg renoverte huset.
VG170224 - Dagens teknologi
FV170224 I stedet produseres kraft ved hjelp av sol, vind, geotermal teknologi , og bølgekraftverk.
FV170224 I de senere årene har Kosha Joubert, president av Global Ecovillage Network, definert øko-landsby som et tradisjonelt samfunn som bevisst utvikles av menneskene som lever der, og som verdsetter hva de har og integrerer dette med innovativ teknologi for å gjøre livet mer bærekraftig.
DN170224 Googles morselskap Alphabet saksøker Uber og beskylder taxiapp-selskapet for å ha stjålet deres teknologi for selvkjørende biler.
DN170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi , skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
DB170224 I Norge kan vi få til noe av det samme hvis vi bygger videre på vår verdensledende teknologi innen i olje og gass for å utvikle nye vekstnæringer på havbunnen.
DB170224 Med dagens teknologi er det til og med mulig å oppdage svulster for tidlig - fordi noen svulster utvikler seg så langsomt at de aldri ville gitt symptomer.
DB170224 Teknologi som dette finnes, og vi må forholde oss til den.
DB170224 Moderne teknologi som mobiltelefon, PC og TV var andre ting Vikan opplevde å ha fått et litt annet forhold til etter « Anno»-oppholdet.
AP170224 Selv om nye utbygginger kommer i 4G, brukes eldre teknologi fortsatt.
AA170224 Millioner av biler verden over var utstyrt med teknologi som gjorde at de fremsto som mer miljøvennlige under tester enn hva de i realiteten var.
AA170224 Googles morselskap Alphabet saksøker Uber og beskylder taxiapp-selskapet for å ha stjålet deres teknologi for selvkjørende biler.
AA170224 Alphabet ønsker å ta saken til retten, og at det blir utbetalt erstatning for det de omtaler som et " kalkulert tyveri " av deres teknologi .
AA170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi , skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
AA170224 Selv om nye utbygginger kommer i 4G, brukes eldre teknologi fortsatt. ( ©NTB ) ¶
DN170223 Han hevder at Stavangers historie for kommersialisering av teknologi , samt det store private investeringsmiljøet i byen, gjorde utslaget.
DN170223 Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
DN170223 Regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi , og har sterke og kompetente investeringsfond.
DN170223 Teknologi handler om å kombinere menneskekompetanse med maskinkompetanse.
DB170223 I i tillegg har den bedre kjøreegenskaper, alt det siste innen teknologi og tilkoblingsmuligheter samt forbedret sikkerhet », sier Michael Cole, Chief Operating Officer i Kia Motors Europe i en pressemelding.
DA170223 Grunnen til at Fornybar AS, også kalt Fornybarfondet, blir lagt til Stavanger, er ifølge ministeren kombinasjonen mellom sterke miljøer innen teknologi , finans og energi.
DA170223 - Selskapet skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi, og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi , over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova.
DA170223 - Selskapet skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi , og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi, over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova.
AP170223 « Hvis du gjennom teknologi får tilgang til bilen uten at du er innom en merkeforhandler, om du kan sjekke om bilen er skrapet opp, om alt er i orden, og får digitale rapporter, og får koden til å låse opp bilen på mobilen, er mye av mellomkostnadene løst.
AP170223 Legge til rette for bruk av ny teknologi for reduserte utslipp på gjenværende dieselstrekninger.
AA170223 Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, som i hovedsak skal være rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
AA170223 De peker på at regionen har « lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi , og har sterke og kompetente investeringsfond ».
AA170223 - Elbil er fortsatt en ny teknologi , det er mangel på ladestasjoner og rekkevidden er ofte dårlig.
DB170222 Kjemi, biologi, fysikk, geofag og teknologi er sentrale for å kunne løse de store samfunnsutfordringene som kommer. | - Et godt tegn i et litterært klima der 14-åringer kommer med selvbiografi ¶
DA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AA170222 Innovasjonssenter krever samspill med teknologi og forskning.
AA170222 Forskning innen medisin og medisinsk teknologi ligger et steinkast unna på Øya.
AA170222 Viktig å ta i bruk ny teknologi
AA170222 Man kan komme hit for å prøve ny teknologi , og lage ting selv.
AA170222 Danielsen forteller at biblioteket bestandig har vært et sted for kunnskapsdeling, men at det med tiden har blitt viktigere å ta i bruk ny teknologi for å lære hvordan de fungerer.
SA170221 - Så snart innholdsleverandørene starter å produsere i HDR, så er våre bokser og teknologi klare for det, men det skjer neppe før neste CL-sesong, sier Line Vee Hanum i MTG.
SA170221 Nyere biler har mer teknologi enn før, og er dermed mer kompliserte.
SA170221 Statoil hevder altså at ekteparet har stjålet forretningshemmeligheter og patentert teknologi som tilhører oljeselskapet.
SA170221 Skifergassfeltet Eagle Ford er et av områdene hvor Statoil prøver å effektivisere driften med ny teknologi .
SA170221 Mannen ble valgt til å lede arbeidet med utvikling av ny teknologi til utvinning av skiferolje og skifergass.
SA170221 I fjor startet Statoil Gulf Services opp et nytt selskap, Reveal Energy Services, for kommersialisere teknologi for skiferolje- og gass utviklet av egne forskere og ingeniører.
SA170221 Da er ny teknologi viktig, og Reitan har tidligere framholdt at de jakter på ny teknologi .
SA170221 Da er ny teknologi viktig, og Reitan har tidligere framholdt at de jakter på ny teknologi.
FV170221 - Så snart innholdsleverandørene starter å produsere i HDR, så er våre bokser og teknologi klare for det, men det skjer neppe før neste CL-sesong, sier Line Vee Hanum i MTG.
FV170221 Nyere biler har mer teknologi enn før, og er dermed mer kompliserte.
DN170221 - Dette konseptet er basert på en livsstilstrend og retter seg mot reisende med en « Millennial lifestyle », med stort fokus på teknologi , musikk, kunst og kultur.
DN170221 Ved å bruke store datamengder og teknologi kan trafikkflyten på eksisterende veinettverk bedres.
DN170221 - Teknologi er noe som opptar store deler av befolkningen, sier Telenors kommunikasjonssjef Kristine Meek ( til høyre ) om samarbeidet med Det Nye-redaktør Karine Thyness ( til venstre ).
DB170221 Å ta vare på den livgivende fornybare naturen : jordsmonn, ferskvann, skog, liv i havet og artsmangfoldet, krever at vi begrenser invaderende teknologi .
DB170221 Vår bruk av teknologi har vært drivkraften i ødeleggelse av liv og landskap.
DB170221 Hvem innser at å bruke mindre energi, areal, mineraler og invaderende teknologi er en irriterende enkel måte å stoppe naturødeleggelse på ?
DB170221 Husk at vår teknologi allerede har kapasitet til geologiske katastrofer som ødeleggelse av ozonlaget, eskalerende drivhuseffekt og stråling med global nedkjøling etter en atomkrig.
DB170221 Det er snodig da at partiprogrammer pøser på med teknologi for å løse klimakrisen.
BT170221 - Så snart innholdsleverandørene starter å produsere i HDR, så er våre bokser og teknologi klare for det, men det skjer neppe før neste CL-sesong, sier Line Vee Hanum i MTG.
BT170221 Marine næringer i Norge har utvilsomt et enormt verdiskapingspotensial, både på grunn av våre naturgitte fortrinn og fordi vi kan bygge på avansert teknologi fra olje- og gassindustrien.
BT170221 Hvor enn i havet man kunne komme til med datidens teknologi og forskningsmetoder, yret det tvert imot av ukjente og fascinerende livsformer.
BT170221 Nyere biler har mer teknologi enn før, og er dermed mer kompliserte.
AP170221 - Så snart innholdsleverandørene starter å produsere i HDR, så er våre bokser og teknologi klare for det, men det skjer neppe før neste CL-sesong, sier Line Vee Hanum i MTG.
AP170221 Nyere biler har mer teknologi enn før, og er dermed mer kompliserte.
DN170220 Vi er nødt til å forsterke vår teknologi slik at kundene finner det fornuftig å bestille reiser og opplevelser direkte, sier Aase.
DN170220 - Vi er nemlig nødt til å investere tungt i teknologi for å beholde posisjonen som den beste til å sy sammen rundturer med offentlig kommunikasjon som buss, tog og ferger.
DN170220 Japanske Nomura, som har et eget team som følger Hon Hai og Apples asiatiske komponentleverandører, mener at det taiwanske selskapet er svært godt posisjonert da de også besitter egen teknologi .
DB170220 I november i fjor gikk varslet derfor regionrådet i Ryfylke at de vurderer å ta i bruk ny teknologi , blant annet droner som kan bidra med nødhjelp, ved blant annet Preikestolen.
DB170220 Ny teknologi koster flesk, og mye av konseptet med Skoda er jo at prisene skal være lave.
DB170220 Men når det gjelder ny teknologi haster tingene ikke like mye.
BT170220 Teknologi gjør sitt inntog i alle bransjer og stopper ikke ved landegrensene, mener Frode Eilertsen.
BT170220 Regjeringen forstår at om den resterende oljen og gassen skal utvinnes, må teknologi og arbeidskraft videreutvikles nå.
VG170219 Borgere i frie og åpne samfunn som Norge, Tyskland, Sør-Korea og Chile opplever fremskritt innenfor næringsliv, vitenskap og teknologi som hviterussere, burmesere og cubanerne bare kan drømme om.
DN170219 Vi må få it og teknologi mer inn i utdannelse og offentlig sektor, utviklingen vi ser går jo ikke over.
DN170219 Ny teknologi som overtar stadig flere jobber « maner til dyp angst i store deler av den globale millennial-generasjonen », ifølge Deloittes oppsummering av den internasjonale spørreundersøkelsen.
DN170219 Jeg er usikker på om det er lagt nok vekt på teknologi på universiteter og høyskoler, sier hun.
DN170219 Flere av deltagerne på konferansen uttrykte usikkerhet for hva teknologiske endringer skal bringe med seg i fremtiden, særlig i kjølvannet av DNB-sjef Rune Bjerkes utsagn om at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170219 Men vi må ta innover oss at Norge utdanner for få studenter innenfor teknologi og realfag i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med, sier forfatteren.
DA170219 Samtidig er jeg veldig glad i ny teknologi .
AP170219 Tradisjonell norsk offshore industri kan risikere å bli sittende igjen med utdatert teknologi og produkter hvis det ikke nå aggressivt investeres i industrier og produkter som kan undergrave og utkonkurrere vår egen posisjon som oljenasjon, skriver Kjartan Slette.
AP170219 Disruptiv teknologi forholder seg ikke til rett eller galt fordi disrupsjonens natur er å endre selve spillereglene.
DN170218 Mulighetene innenfor teknologi og finans er for eksempel større i utlandet enn i Norge, sier 23-åringen.
DB170218 - Vi ber nå bransje og myndigheter se til at grunnleggende forbrukervern kommer på plass, og at barn ikke brukes som testkaniner for dårlig og uferdig teknologi , sa direktør Randi Flesland i en pressemelding.
DB170218 Ny teknologi gjorde at den totale sensuren ikke lot seg opprettholde.
AP170218 I tillegg vil det være forbud eller restriksjoner for eksport av varer og teknologi på enkelte sensitive områder.
AA170218 Kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll er ikke enig i at luftfarten oppfører seg likegyldig til klima, og hun viser til atWiderøe har inngått kontrakt om å kjøpe fly med ny teknologi og som er mer miljøvennlige.
AA170218 I MDG synes vi det hadde vært spennende å peke ut Finnmark som et fylke der staten kan bidra til å få testet ut mer effektiv teknologi , mer miljøvennlig drivstoff og bedre prosedyrer for å få ned klimagassutslippene fra luftfarten, sier Hansson.
AA170218 Hansson mener det skjer mye innenfor teknologi når det gjelder fly, og at destore avstandene i Finnmark og det godt utbygde kortbanenettet, gjør at fylket er et bra sted å teste ut en klimavennlig luftfart.
SA170217 Et møte mellom teknologi og kunst, signert Pia Myrvold.
SA170217 Nye produkter tar i bruk ny teknologi for at man skal kunne lade mobilen uansett hvor man er i huset.
SA170217 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger { { { startchapter:3 } } } ¶
FV170217 Nye produkter tar i bruk ny teknologi for at man skal kunne lade mobilen uansett hvor man er i huset.
FV170217 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger { { { startchapter:3 } } } ¶
DN170217 Men de har for eksempel med Messenger vist hvordan de får brukerne til å ta i bruk ny teknologi .
DB170217 - Det er kanskje ikke unaturlig at unge har et høyt forbruk ; det er mange fristelser, og det er kjøpepress på alt fra klær til teknologi .
BT170217 Nye produkter tar i bruk ny teknologi for at man skal kunne lade mobilen uansett hvor man er i huset.
BT170217 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger { { { startchapter:2 } } } ¶
BT170217 Dagens teknologi gjør det mulig for mange å utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra.
AP170217 Nye produkter tar i bruk ny teknologi for at man skal kunne lade mobilen uansett hvor man er i huset.
AP170217 Ny teknologi skal lade telefonen din via radiobølger { { { startchapter:3 } } } ¶
AP170217 Direktøren i Innovasjon Norge mener Norsk design, kunst, kultur, urbanitet og teknologi må ta mer plass for å gi nasjonen flere ben å stå på inn i en krevende global konkurranse hvor økonomien er i omstilling.
AP170217 Design er mer enn møbler, og for meg som er opptatt av og har bakgrunn innenfor teknologi , er design underkommunisert og undervurdert, sier Traaseth.
AP170217 - Et mer tydelig og oppdatert nasjonalt budskap vil få flere til å få øynene opp for Norge og velge norske løsninger, norsk teknologi , norske produkter og øke lysten til å besøke Norge.
DN170216 Selskaper som utvikler teknologi for å overvåke industriprosesser, er en annen norsk særegenhet Wardi trekker frem innenfor det som kalles IOT - tingenes internett.
DN170216 - Men vi leter et selskaper som jobber med avansert teknologi .
DB170216 Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 Det er ikke bare hardt arbeid og medfødt talent, men en hel rekke forhold som klaffer, om det er mammaer som har stått på hodet for sønnene sine, eller endringer i økonomi og teknologi gir ett årskull eller pengesterke krefter et fortrinn på et kritisk tidspunkt.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
AP170216 Fornybar AS ( OED ) : Investeringsselskapet for grønn teknologi , etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp.
AP170216 Fornybar AS ( OED ) : Investeringsselskapet for grønn teknologi , etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp.
VG170215 De har også åpne markeder og mer teknologi enn før, selv om de fortsatt ligger langt bak.
DN170215 Bank er teknologi
DN170215 Utviklingen av nødvendig, ny teknologi for å motvirke global oppvarming går for sakte.
DN170215 Prising av utslipp bidrar også til økt etterspørsel etter ny og mer miljøvennlig teknologi .
DN170215 For å fremme miljøvennlig teknologi kan det være nødvendig å forsterke klimapolitikken med støtte til grunnforskning og til utvikling og spredning av klimavennlige prosesser og produkter.
DN170215 Det har gitt oss tilgang til teknologi og kapital, og det har satt oss i stand til å utnytte våre særskilte fordeler i produksjon av varer og tjenester.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DB170215 Hun er for teknologisk utvikling innen forsvarsindustrien, og ser også fordeler med en slik type teknologi .
DA170215 NTNU er som kjent et fremragende universitet med vekt på teknologi og naturvitenskap, men var det ikke et kontor for kultur kulturministeren skulle lokalisere ?
DA170215 Skal vi få til å eksportere mere norsk kultur til et internasjonalt marked, må vi bli bedre på å utvikle teknologi .
DA170215 « Stortinget ber regjeringen senest i 2017 sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi ».
AA170215 NTNUs hovedprofil og nasjonale rolle innen teknologi skal styrkes ytterligere.
AA170215 - Teknologi vil bli viktigere i tiden som kommer, noe som gjør at vi er avhengige av en institusjon slik som NTNU.
SA170214 Vi håper at ny teknologi som VR, med nye produkter som 360-kamera kan være med å gi bransjen et lite oppsving i 2017, sier Røsholm.
FV170214 Vi håper at ny teknologi som VR, med nye produkter som 360-kamera kan være med å gi bransjen et lite oppsving i 2017, sier Røsholm.
DN170214 - Samtidig som vi ser en berettiget bekymring for avvik fra regelverket og mulige bøter, er vi vel så bekymret for råsalg fra useriøse aktører som vil benytte det nye regelverket til å overselge alt fra teknologi til personvernombud- og advokattjenester i tiden før og etter mai 2018.
DN170214 Det siste året har han bygget opp en portefølje blant de mest spennende oppstartsselskapene innenfor teknologi og delingsøkonomi.
DB170214 Vi trenger stadig oppdatert kompetanse, særlig på teknologi , for å holde tritt med markedet og holde en høy takt i innovasjon.
BT170214 Vi håper at ny teknologi som VR, med nye produkter som 360-kamera kan være med å gi bransjen et lite oppsving i 2017, sier Røsholm.
AP170214 Vi håper at ny teknologi som VR, med nye produkter som 360-kamera kan være med å gi bransjen et lite oppsving i 2017, sier Røsholm.
AA170214 - Kulturministeren argumenterer med at Trondheim og NTNU har mye kompetanse på teknologi .
AA170214 - Det er ingen miljøer i Norge som er så sterke på teknologi og digitalisering som det NTNU er.
VG170213 Kina for ren teknologi
VG170213 I en verden hvor USAs klimaforpliktelser ser svært usikre ut og hvor EU sliter med å tilpasse seg en virkelighet uten Storbritannia, kan Kina innta en ledende rolle innen ren teknologi , bærbare løsninger og utslippskutt.
VG170213 Dette er med på å drive prisene ned - med stordrift og ny teknologi .
VG170213 - Kina har på svært få år gått fra å være verdens fabrikk til å være verdens laboratorium for ren teknologi .
DB170213 - Hvis han sammenlikner det som har skjedd på miljøfronten de siste fire årene med de åtte årene Ap satt i regjering, vil han se at det har vært et taktskifte med satsing på grønn teknologi og fornybar energi, som havvind.
DB170213 Hornig, som fra sitt kontor i Det hvite hus var president Johnsons spesialrådgiver for forskning og teknologi .
DB170213 Hornig, som fra sitt kontor i Det hvite hus var president Johnsons spesialrådgiver for forskning og teknologi .
BT170213 I pressemeldingen er det eneste som kanskje ligner en begrunnelse dette : « I Trondheim er det eit sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi .
BT170213 Med hederlige unntak, er teknologi og kunst to ulike ting, ikke to sider av samme sak, slik man kan få inntrykk av når man hører ministerens tale, sier hun til BT.
AP170213 Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170213 Ifølge rapportene inspiserte han først den mobile utskytningsrampen som er « konstruert av arbeidere i våpenindustrien med egen innsats, teknologi og klokskap ».
AA170213 Trondheimskontoret leverer blant annet teknologi til elektromotorene som skal drive de nye Hurtigruten-skipene som skal bygges ved Kleven-verftet. | 43-åring fortsatt drapssiktet etter løslatelse fra varetekt ¶
AA170213 Kultur trenger teknologi til sin formidling, og NTNU har lange tradisjoner for tverrfaglig samarbeid, sier Hofstad Helleland.
AA170213 - Våre naboer i Norden har vært flinkere til å eksportere sin kunst og kultur - blant annet gjennom ny teknologi .
DN170212 Ny teknologi og spådommer om halvering av arbeidsstokken gir usikre utsikter for unge i finansbransjen.
DB170212 ( Dagbladet ) : Ny teknologi , nye utfordringer.
DB170212 Volvo-sjefen Håkan Samuelsson har tidligere fortalt at de i elbilene ikke vil gå for litium-ion-batterier, men heller velge en teknologi med enda høyere energitetthet.
DB170212 Løsningen Anderson skisserer en teknologi basert på forhjulsdrevne versjoner med 3-sylindrede bensinmotorer.
DB170212 Foreløpig vet vi ikke hvilken teknologi de her sikter til, og velger. 48 volt ¶
DB170212 De hemmelige tjenestenes virksomhet befinner seg midt i et veikryss av vanskelige avveininger : Individets rettigheter står mot statlig kontroll og overvåking, trygghet veies mot frihet, ny teknologi utvider demokratiske kanaler, men kan også brukes mot borgerne osv.
DB170212 Til tross for at ny teknologi har banet vei for ny materialbruk og legeringer, er friksjon fortsatt en stor utfordring.
DA170212 Formålet med slike støtteordninger er å gjøre ny teknologi kjent, inspirere miljøvennlig atferd, og få i gang et større marked som gjør tilbudet tilgjengelig for flere.
VG170211 Kan få øye på dronene på flere tusen meters avstand ¶ Teknologi som forstyrrer signalene til dronene er et av våpnene luftforsvaret bruker mot uønskede droner, men ørner er ansett som mest effektive og økonomiske.
DB170211 Vinteren 2017 : Det nyåpnede Nixon-biblioteket og - museet i Yorba Linda, California, lokker med utvidede utstillinger og oppdatert teknologi noen strakser unna Disneyland.
DB170211 Verken delingsøkonomi, teknologi eller « nye forretningsmodeller » berører kjernen i loven og dens begrunnelse.
DB170211 Hvorfor pakke det inn i uholdbare påstander om teknologi ?
DA170211 | Ny teknologi er ikke nok i klimakampen ¶
DA170211 Også flere representanter for regjeringen har uttalt stor tro på at ny teknologi langt på vei skal kunne løse klimautfordringene i samferdselssektoren.
DA170211 - Renere teknologi har et kjempestort potensial og vil bli det viktigste tiltaket framfor forbud og restriksjoner, sa statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen i juli i fjor.
AP170211 De manglet kapital, teknologi , salgsapparat og infrastruktur.
VG170210 De som derimot gjorde nettopp det er startet av private, enkeltpersoner som det også heter, med evne og vilje til å skape teknologi og løsninger som har revolusjonert vår hverdag.
DN170210 Finans og teknologi leverer best ¶
DN170210 Vi vet ikke alt om fremtiden, men vi vet at digital teknologi kommer på alle felter, sier hun.
DN170210 Og til bedriftene, der stadig mer av kjernevirksomheten er drevet av teknologi , om å tilrettelegge bedre for å sikre seg kompetanse, samarbeide og dele.
DB170210 Turid Jorunn Thune, seksjonsoverlege ved hudpoliklinikken på Haukeland universitetssykehus, har sett en slik type teknologi blitt demonstrert.
DB170210 Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi , først tatt i bruk for 100 år siden.
AP170210 Man bruker moderne teknologi til å se lusa på fisken mens den svømmer rundt, og skyter den med laserskudd, sier Stenwig.
AA170210 Han mener det nye lovforslaget er et tilbakeskritt ettersom det er basert på det han mener er foreldet teknologi .
AA170210 Selskapets teknologi har hittil hovedsakelig vært rettet mot energieffektiv trådløs kommunikasjon over korte avstander, men avdelingen i Finland jobber med teknologi for slik kommunikasjon over lengre avstander.
AA170210 Selskapets teknologi har hittil hovedsakelig vært rettet mot energieffektiv trådløs kommunikasjon over korte avstander, men avdelingen i Finland jobber med teknologi for slik kommunikasjon over lengre avstander.
AA170210 Selskapet har hovedkontor på Tyholt, og har bygd seg opp til å bli verdensledende innen trådløs teknologi .
VG170209 Blant annet har han arbeidet for å stanse visumordninger for utenlandske arbeidere innenfor forskning og teknologi .
DN170209 Økt effektivisering og bruk av ny teknologi er nødvendig for å møte utfordringene, mener KS.
DN170209 Det skal investeres i nytt produksjonsutstyr og ny teknologi for å bedre effektiviteten, sier Holsether.
DA170209 Men det gir også noen muligheter med ny teknologi , sier Madsen.
DA170209 - Dette er konsekvensene av nyere teknologi .
BT170209 Bruk teknologi for å løse problemet !
BT170209 Ansvarliggjøring av søppel gjennom teknologi .
AP170209 Komitéleder Nikolai Astrup ( H ) understreker at regjeringen ikke har konkludert om hvordan taximarkedet skal reguleres fremover, men han er positiv til ny teknologi som kan gi forbrukerne et bedre tilbud.
DN170208 Madsen mener det er stor omstillingsvilje i tjenestenæringene og at mange gründere og entreprenører viser at de griper sjansen som ny teknologi gir.
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi , reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DN170208 | Bank er teknologi
DB170208 Det til tross for verdens mest avanserte teknologi .
DB170208 Han legger til at det kommer alltid ny teknologi , og når den teknologien blir brukt i en sektor, er det alltid noen som mener den må bli prøvd ut for andre formål.
BT170208 Ny teknologi kan skape store forandringer for yrkesfagelevene i Hordaland.
BT170208 Dersom det kan lages et slags rensefilter som filtrerer ut mikroplast i vannet fra vaskemaskinene, vil vi vurdere hvordan vi kan bidra til at slik teknologi tas i bruk.
BT170208 Den såkalte « delingsøkonomien » har tatt både enkeltbransjer og lovverket på sengen, og er nok et eksempel på at ny teknologi setter kjøreregler i arbeidslivet på prøve.
BT170208 " Den såkalte « delingsøkonomien » har tatt både enkeltbransjer og lovverket på sengen, og er nok et eksempel på at ny teknologi setter kjøreregler arbeidslivet på prøve ", mener BT.
BT170208 Dersom det kan lages et slags rensefilter som filtrerer ut mikroplast i vannet fra vaskemaskinene, vil vi vurdere hvordan vi kan bidra til at slik teknologi tas i bruk.
BT170208 Med slike priser på utprøvd teknologi kan omstillingen gå veldig fort.
BT170208 Mens andre næringer tilpasser seg bortfall av etterspørsel ved å kutte kostnader og reduserer kapasiteten, er varehandelens omstilling motsatt : Stigende etterspørsel vil bli betjent med færre ansatte på grunn av teknologi og digitale forretningsmodeller.
BT170208 Fra da av vil avansert teknologi registrere all vareplukking fra hyllen til handlekurven - også når man angrer og setter ting tilbake.
VG170207 Ifølge Seilmagasinet er båten en konstruksjon full av nytenkende teknologi .
DN170207 - Vi snakker om den digitale revolusjon, at det er teknologi vi skal satse på og leve av.
DB170207 Helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge og behandle sykdom.
DB170207 En av de viktigste erkjennelsene med delingsøkonomien, er at smart bruk av teknologi lager bedre markedsplasser.
AA170207 · Vi skal utvikle teknologi som styrker mulighetsrommet for hva man kan utrette med menneskelig intelligens.
AA170207 · IBM skal investere og bidra til at studenter og arbeidstakere utvikler ferdighetene som skal til for å arbeide effektivt sammen med kognitiv teknologi .
AA170207 « Kognitiv teknologi tar ikke arbeidet fra oss.
AA170207 Vår teknologi , våre produkter og tjenester, og vår fremgangsmåte vil bli designet for å forsterke og utvide menneskelige evner, kunnskap og potensial.
AA170207 Som Lerchendalkonferansen presiserer, handler digital endringskraft først og fremst om mennesker - om deg og meg - og om hvordan vi møter hverandre og samfunnet i samspill med ny teknologi .
AA170207 Samtidig er det vel neppe noen andre områder enn i helsesektoren der bruk av ny teknologi reiser like mange etiske problemstillinger.
AA170207 Parallelt med dette initiativet har vi i IBM besluttet tre prinsipper for vår videre utvikling av kognitiv teknologi : ¶
AA170207 Med kognitiv teknologi vil nye arenaer for samhandling med maskiner oppstå.
AA170207 Kognitiv teknologi tar ikke arbeidet fra oss.
AA170207 I IBM anslår vi at en milliard mennesker innen utgangen av året vil bruke tjenester basert på vår kognitive teknologi Watson.
AA170207 Forventningene til kognitiv teknologi er enorme.
AA170207 Det finnes mange eksempler på hvordan kognitiv teknologi bidrar til å stille mer presise diagnoser og kommer opp med forslag til behandlinger med langt større treffsikkerhet enn det legene greier.
AA170207 Der det er store datamengder tilgjengelig, kan ny teknologi gjøre beslutningsgrunnlaget bedre.
AA170207 Teknologi kan definitivt avhjelpe.
AA170207 Teknologi kan definitivt avhjelpe » skriver kronikkforfatteren.
AA170207 Det måtte kanskje vært mer forstandig å vente til ny teknologi er modnet og til flere av FM-enhetene har hatt sin naturlige avgang ? 10 : Jeg har mange radioer : Det er godt selskap i den.
SA170206 Samtidig har undervannsbåtene deres fått såpass godt utviklet teknologi at de blir stadig vanskeligere å oppdage, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, til NRK.
SA170206 Russiske ubåter beveger seg lenger mot vest, og ny teknologi gjør dem vanskeligere for Forsvaret å oppdage enn tidligere.
SA170206 Satser milliarder av kroner på ny teknologi .
SA170206 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
SA170206 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
DN170206 De britiske forskerne hevder at både solkraft og elbiler nå blir både bedre og billigere så raskt at prognosene ikke holder følge, og at mange analyser som lages av oljeselskaper og myndighetsorganer tar utgangspunkt i utdaterte vurderinger om kostnadene for ny teknologi .
DN170206 Jeg ønsker bare å finne opp og utvikle teknologi som vil forbedre folks liv.
DB170206 Dette er en teknologisk nyvinning bygget av de mest moderne materialer og teknologi .
DB170206 Det til tross for verdens mest avanserte teknologi .
DB170206 Hva betyr slik teknologi for mennesker med slike tilstander, og familiene deres ?
DB170206 Men fra ledelsens side har vi brukt mye tid på å forstå hvilken tid vi lever i, ta på alvor den demografiske utviklingen, hva som skjer innenfor teknologi og arbeid, og ha vilje og mot til å handle på det grunnlaget.
DB170206 Med bakgrunn som programmerer og UX-designer tenkte Karen at man måtte kombinere teknologi og tilstedeværelse.
DB170206 Hva er det med det nye, ukjente, som vekker en slik negativ holdning, og særlig når det kommer til teknologi ?
DB170206 Er det en ulempe å bruke teknologi til å følge opplæringsloven, og tilby elevene sine tilpasset opplæring ?
BT170206 - Vi er opptatt av å unytte ny teknologi , men utfordringene er eldgamle, konstaterer LO-toppen.
AP170206 Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170206 Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170206 Digital spionasje er nettverksbaserte etterretningsoperasjoner der målet er å få tak i gradert eller annen sensitiv informasjon eller å skaffe seg tilgang til ettertraktet teknologi .
AP170206 Blant annet vil dette gjelde innenfor fornybar energi og « grønn » teknologi .
AA170206 Samtidig har undervannsbåtene deres fått såpass godt utviklet teknologi at de blir stadig vanskeligere å oppdage, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, til NRK.
AA170206 Russiske ubåter beveger seg lenger mot vest, og ny teknologi gjør dem vanskeligere for Forsvaret å oppdage enn tidligere.
AA170206 - Vi er opptatt av å unytte ny teknologi , men utfordringene er eldgamle, konstaterer LO-toppen.
SA170205 - Det er ikke ny teknologi , men skatteunndragelse som gir fordeler.
SA170205 Steffensen peker også på at mange eldre kan ha problemer med å måtte forholde seg til ny teknologi som de ikke behersker.
FV170205 Steffensen peker også på at mange eldre kan ha problemer med å måtte forholde seg til ny teknologi som de ikke behersker.
DN170205 Erkerivalene Samsung og LG kniver om å ha den beste billedkvaliteten og å forsvare sine valg av teknologi .
DN170205 Også britiske teknologimiljøer håper de kan få bedre tilgang på talenter innen teknologi , skriver The Telegraph.
DB170205 Jeg er enig i at de såkalte klimaendringene skaper visse problemer for oss : De får oss til å sløse bort milliarder av dollar på å utvikle teknologi vi ikke trenger for å dekke energibehovet vårt », skriver han her.
BT170205 - Det er ikke ny teknologi , men skatteunndragelse som gir fordeler.
BT170205 - Det er ikke ny teknologi , men skatteunndragelse som gir fordeler.
AP170205 - Det er ikke ny teknologi , men skatteunndragelse som gir fordeler.
AP170205 Handel og teknologi henger sammen ¶
AP170205 Teknologi er like viktig ¶
AA170205 - Det er ikke ny teknologi , men skatteunndragelse som gir fordeler.
AA170205 Et langsiktig mål er å utvikle et eget program for forskning, teknologi og entreprenørskap ved NTNU i Gjøvik.
AA170205 Steffensen peker også på at mange eldre kan ha problemer med å måtte forholde seg til ny teknologi som de ikke behersker. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Etter at ny teknologi har ført til at vi alle sammen går rundt med et høyoppløselig kamera i lommen, sier det seg selv at det også blir flere bilder av vold og overgrep.
DB170204 Kommuniserer ved hjelp av teknologi
DB170204 Vi må også sørge for at folk får mulighet og rett til å oppdatere kompetansen sin i møte med ny teknologi .
VG170203 Norge bestiller fire nye ubåter, som ifølge produsenten er utstyrt med det ypperste av tysk teknologi .
VG170203 NY TEKNOLOGI : - Norsk forskning og norske bedrifter skal bidra til å utvikle ny teknologi for ubåtene som Norge skal kjøpe.
VG170203 NY TEKNOLOGI : - Norsk forskning og norske bedrifter skal bidra til å utvikle ny teknologi for ubåtene som Norge skal kjøpe.
VG170203 - Sammen med avtalen med Tyskland var utviklingen av teknologi det viktigste for det norske Forsvarsdepartementet.
SA170203 Det er rett og slett fordi vi ikke har teknologi til å skille mellom fossile biler og elbiler når de kjører inn og ut.
SA170203 Det er rett og slett fordi vi ikke har teknologi til å skille mellom fossile biler og elbiler når de kjører inn og ut.
DB170203 Som med DAB og andre politisk styrte utrullinger av ny teknologi har du lite du skal ha sagt.
DB170203 RØPER DEG : Teknologi du bruker i helsemessig øyemed kan registreres av målerne.
DB170203 Det vil være data som forteller om når man er hjemme eller ikke, hvor mange personer som bor i husstanden og om det kommer gjester, skriver fagdirektør for teknologi , Atle Årnes, i Datatilsynet i en e-post til oss.
AP170203 Samtidig tester landet under sin leder Kim Jong-un stadig nye raketter og utvikler sin teknologi på feltet.
AP170203 Teknologiutviklingen gjør at Ula-klassens egenskaper, som er basert på et 80-tallsdesign og datidens teknologi , på sikt ikke vil være tilstrekkelig mot moderne, høyteknologiske trusler.
DN170202 Ny teknologi og spådommer om halvering av arbeidsstokken gir usikre utsikter for unge i finansbransjen.
DN170202 - Teknologi kan bringe jobber hjem.
DN170202 Dataspillselskapet ZeniMax har gått til søksmål mot giganten med påstand om at teknologien som driver den virtuelle virkeligheten - kjent som vr for det engelske begrepet virtual reality - i Oculus-brillene er basert på teknologi som er stjålet fra ZeniMax' programvare.
DB170202 BMW 5-serie : Bedre bil, mer teknologi og til lavere pris ¶
DB170202 Internett og annen teknologi som har vokst fram er blitt omfavnet av landbruket.
AP170202 De to nye reaktorene skal bygges med russisk teknologi og for ca. 90 milliarder kroner lånt fra Russland.
AP170202 Vet du hva signalfeil er ? Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen : ¶
AP170202 Kreml har lansert gigantiske planer om å investere 240 milliarder i Arktis, men russerne trenger utenlandske investorer og teknologi .
SA170201 Vi bør også ha ambisjoner om å etablere et årlig samlingspunkt for de mange krysningene mellom kultur og teknologi her i Stavanger.
SA170201 Poenget med denne oppramsingen understreker et viktig poeng : Det er knapt noen andre områder som har blitt så påvirket og forandret av teknologi som kulturlivet.
SA170201 Det skal skapes stabile, bærekraftige og nye næringer basert på teknologi og kompetanse.
SA170201 Det er knapt noen andre områder som har blitt så påvirket og forandret av teknologi som kulturlivet.
SA170201 De søker etter å finne nye måter å utnytte teknologi på.
DB170201 Fagdirektør for teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes, mener det er mange selskap som kan ha interesse av dataen som samles inn via denne teknologien.
DB170201 FAGDIREKTØR FOR TEKNOLOGI : Atle Årnes i Datatilsynet.
DB170201 Det er ikke gateopptøyer eller sinte Facebook-innlegg som kan sikre fremtiden, men målrettet anvendelse av kunnskap og teknologi .
AP170201 | Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170201 | Øyvind Østerud : Selvkjørende biler - hodeløs teknologi
AP170201 Under eventet Teknologi og fremtidens arbeidsmarked i september forklarte Primavera de Philippi hvordan blockchainer fungerer.
AP170201 Steve Wozniak, en av Apples grunnleggere, var en av gjestene under eventet Teknologi og fremtidens arbeidsmarked i januar i fjor.
AP170201 Avisen har arrangert eventer om byutvikling, klima, teknologi og utenrikspolitikk i tillegg til A-magasinet live og ulike Aftenposten Junior-arrangementer.
AP170201 " Verden går videre, og tekst-TV er etter hvert en plattform og en teknologi som ikke lenger er et satsningsområde for TV 2 ", sier kommunikasjonsdirektør Jan-Petter Dahl i TV 2 til TV 2 på en av de andre plattformene.
SA170131 Operativsystem : Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMIi ¶ Teknologi : G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIMi ¶
FV170131 Operativsystem : Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMI ¶ Teknologi : G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIM ¶
DN170131 Norske leverandører har demonstrert konkurransekraft, og har til sammen sikret seg over 70 prosent av alle tildelte kontrakter på Johan Sverdrup, sier konserndirektør Margareth Øvrum for teknologi , prosjekter og boring i Statoil.
DB170131 - Først og fremst ser vi etter selskaper med god teknologi som har bevist i markedet at de får det til og har fornøyde kunder.
BT170131 Operativsystem : Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMI ¶ Teknologi : G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIM ¶
AP170131 Visste du at teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen ?
AP170131 - Verden går videre, og tekst-TV er etter hvert en plattform og en teknologi som ikke lenger er et satsingsområde for TV 2, sier kommunikasjonsdirektør Jan-Petter Dahl til TV 2.
AP170131 Operativsystem : Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMI ¶ Teknologi : G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIM ¶
DN170130 Folk bruker disse markedsmekanismene til å oppgradere ny teknologi , som igjen fører til økt databruk, sier Langerak.
DN170130 | Teknologi er viktig, men neppe et mål i seg selv ¶
DB170130 Helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge og behandle sykdom.
AP170130 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen.
AP170130 Teknologi behøver heller ikke å utelukke andre og mer tradisjonelle former for aktivitet og undervisning.
DN170129 Foto : Aleksander Nordahl ¶ | Teknologi er viktig, men neppe et mål i seg selv ¶
DB170128 ( Dagbladet ) : Takket være teknologi , kan forskere nå lese hva som står i disse 2000 år gamle bokrullene ¶
DB170128 Med dagens teknologi følger smartløsninger med de aller fleste produkter og tjenester.
AP170128 Mange kommuner har latt beboere som Ellen Margrethe Sundby prøve ny teknologi .
AP170128 Man må slutte å omtale teknologi som noe kaldt og fremmedgjørende, men være klar over at det også føler til mestring og trygghet.
AP170128 Helsedirektoratet anbefaler nå at kommunene innfører følgende teknologi : ¶
AP170128 Erstatter mennesker med teknologi
AP170128 - Vil du at alle kommuner skal innføre alt som finnes av teknologi ?
AP170128 - Har dere fremdeles den gamle og syke i hovedfokus når man erstatter mennesker med teknologi ?
SA170127 Framover anslår norske forskere at én av fire jobber vil erstattes av teknologi innen 20 år.
DN170127 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener mange nordmenn ikke har tatt innover seg hvordan digitalisering og ny teknologi vil endre arbeidsmarkedet dramatisk de neste årene.
DN170127 Ny teknologi er også en viktig nøkkel i klimatilpasningsarbeidet, er noen av anbefalingene fra EEA.
DN170127 Credit Suisse er av samme oppfatning og mener at bransjer som tilhører den « gamle økonomien » i Kina er å foretrekke fremfor teknologi og tjenesteytende sektor.
DB170127 Men hvis ikke vi klarer å være mer lønnsomme og bedre på teknologi enn konkurrentene, blir det usikre arbeidsplasser - det kan jeg love, sa konsernsjefen.
DB170127 Det er ny teknologi som gjør bankens framtid så uviss.
DB170127 Dette svarer godt til Vegdirektoratets krav om at de kvalifiserte prosjektene er helhetlig utformet i forhold til omgivelsene, samt fungere godt for sine formål med tanke på miljøhensyn, fremkommelighet, trafikksikkerhet og teknologi .
SA170126 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, innrømte sist fredag at « vi forstår ikke sikkerhet godt nok », og hun sa at hun tok dette tungt.
SA170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi .
SA170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi.
SA170126 Retningen handler om at man er « for alltid ung », vil bryte regler og er opptatt av teknologi .
SA170126 Retningen handler også om at tingene får personlighet på grunn av teknologi .
SA170126 Også når det gjelder teknologi .
SA170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi.
SA170126 Med ny teknologi har mange også sett sitt snitt til å prøve seg med digitale hjelpemidler.
SA170126 - Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen som er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2, i en pressemelding.
FV170126 Med ny teknologi har mange også sett sitt snitt til å prøve seg med digitale hjelpemidler.
FV170126 - Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen som er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2, i en pressemelding.
DN170126 DNB-sjef Rune Bjerke tror digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DB170126 - Med moderne teknologi er det nå mulig å lage helt individuelle vaksiner i tide til å behandle pasienter til en pris som helsevesenet har råd til og som også gir selskapet en fornuftig inntjening, legger han til.
DB170126 Opprinnelig representerte analogien trusselen om global kjernefysisk krig ( atomkrig ), men senere har også teknologi som har innvirkning på klimaet ( klimaendringene ) og « ny utvikling innen biovitenskap og nanoteknologi som kan føre til ugjenkallelige skader » blitt regnet med.[1 ] Jo nærmere viserne kommer midnatt, jo større estimerer man risikoen for utvikling av en verdensomfattende katastrofe.
DB170126 I tillegg gjør tilgangen på ny teknologi noen dårlige epler mye farligere enn de før har vært, om de er overbeviste islamister eller psykopater uten sympati for andre mennesker.
BT170126 Samtidig som BKK nedbemanner, starter de testfabrikk og et investeringsselskap som skal satse 30 millioner kroner i ny grønn teknologi .
BT170126 Med ny teknologi har mange også sett sitt snitt til å prøve seg med digitale hjelpemidler.
BT170126 - Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen som er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2, i en pressemelding.
AP170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi .
AP170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi.
AP170126 Retningen handler om at man er « for alltid ung », vil bryte regler og er opptatt av teknologi .
AP170126 Retningen handler også om at tingene får personlighet på grunn av teknologi .
AP170126 Også når det gjelder teknologi .
AP170126 TEKNOLOGI : Viktig og typisk for trenden « Youth tonic » er teknologi og personlig teknologi.
AP170126 Med ny teknologi har mange også sett sitt snitt til å prøve seg med digitale hjelpemidler.
AP170126 - Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen som er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2, i en pressemelding.
DN170125 En mur vil dessuten ikke holde innvandrere unna, sa han, og tok til orde for mer bruk av teknologi og overvåking.
DN170125 Selskapet opplyser at det vil investere 600 millioner i nytt utstyr og avansert teknologi ved fabrikken i delstaten Indiana.
DB170125 Med denne nye loven legger regjeringen til rette for utprøving av ny og framtidsrettet teknologi i Norge.
AP170125 Vi er nødt til å tenkte nytt - blant annet hvordan vi kan bruke moderne teknologi for å hjelpe pasientene våre til å etterleve behandlingen bedre, sier han.
AP170125 Parallelt med at vi må betale mer penger for stadig mindre mengder militært utstyr drives det frem teknologi i det sivile marked, som 3D-printere og selvtenkende droner, som kan gi mer krutt for hver krone.
AP170125 Militær teknologi kjennetegnes først og fremst ved at det er dyrt.
DN170124 Concludes teknologi fanger opp når en diskusjon, meldingsutveksling eller samtaleemne er ganske langt fremskredet.
DB170124 ), Anita Schjøll Brede og Beathe Due jobber innen teknologi , og forteller om sine erfaringer og utfordringer.
DB170124 Høyt utviklet teknologi er som regel et gode, men så spørs det om man forstår hvilken knapp man trykker på.
DB170124 Man skal være oppmerksom på denne teknologien, og leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, til Dagbladet.
DB170124 Han forteller at det utvikles teknologi hvor analysen kan avgjøre om en finger tilhørere et levende menneske.
DB170124 Og når bedrifter blir utkonkurrert av teknologi eller andre land frigjør det arbeidskraft som kan brukes til å fylle andre behov.
AP170124 Antropologer har studert fenomenet kunstig intelligens i tiår, og til tross for stadig mer avansert teknologi er tidligere forskning fremdeles høyst gyldig.
DN170123 Vi gjør vårt og håper at utviklingskonsesjoner og ny teknologi vil gjøre denne debatten unødvendig om noen år.
DN170123 Og med dagens teknologi i kombinasjon med det han mener er en manglende felles lusestrategi i bransjen, mener Aarskog det står for mye oppdrettslaks i sjøen.
DN170123 Marine Harvest har en klar lusestrategi utformet av våre forskere, men vi er avhengige av at alle er med og at en tar problemene på alvor - i hvert fall frem til at ny teknologi løser problemene.
DN170123 Vi trenger sunne hav og nyskapende teknologi , slik at vi i fremtiden kan hente ut mer mat, medisiner og energi fra havet, sa Solberg.
DN170123 - Vi trenger sunne hav og nyskapende teknologi , sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet Arctic Frontiers-konferansen mandag.
DN170123 Butikkene må bruke mulighetene som ligger i ny teknologi .
DB170123 Allerede i løpet av dette året vil et prøveprosjekt basert på ny teknologi ved ID-kontroll startes opp på flyplassen i Canberra, sier immigrasjonsminister Peter Dutton til ABC News.
DB170123 - Ved å bruke biometrisk teknologi vil vi få en langt mer strømlinjeformet inn- og utpassering på flyplassene samtidig som vi ivaretar sikkerheten, sier han.
DB170123 Vi skal ikke konservere Norge slik det ser ut i dag, men satse over hele landet og ta i bruk de mulighetene som finnes, spesielt i ny teknologi , sier Kjersti Stenseng.
DB170123 - Høyre og Frp har pratet mye om å ta i bruk ny teknologi om det skiftet vi skal gjennom, og om at vi må tåle en periode med utrygghet og ledighet mens det skapes nye arbeidsplasser.
DB170123 Er det Oslo som er ledende når det gjelder å utvikle ny kunnskapsbasert teknologi ?
BT170123 De tror at miljøriktige løsninger er ensbetydende med dyr teknologi og skyhøye kostnader.
VG170122 Årsakene til det polske problem er deres avhengighet av kull, og alt for liten satsing på grønn teknologi .
DN170122 Det siste året har han bygget opp en portefølje med det han kaller de mest spennende oppstartsselskapene innenfor teknologi og delingsøkonomi.
BT170122 Det er stor forskjell på Oljefondet som beholdning og pengestrømmene ( i form av avkastning ) som kan flyte inn i studieplasser, ny teknologi og infrastruktur.
AP170122 Australia vil bekjempe lange passkøer med ny teknologi .
DN170120 Jeg er sikker på at våre tjenester, teknologi og forsikringsordninger representerer en så stor verdi for utleierne at de fleste vil fortsette å leie ut selv om de må betale noe skatt, sier han.
DN170120 Jeg er sikker på at våre tjenester, teknologi og forsikringsordninger representerer en så stor verdi for utleierne at de fleste vil fortsette å leie ut selv om de må betale noe skatt, sier han.
BT170120 TAR DET TUNGT : Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen på Troll-feltet har gått inn på henne.
BT170120 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen har gått inn på henne.
BT170120 TAR DET TUNGT : Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen på Troll-feltet har gått inn på henne.
BT170120 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi , prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen har gått inn på henne.
AP170120 Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring, i en pressemelding.
DN170119 Innvendig skrytes det av skotsk skinn og det nyeste innen teknologi .
DN170119 Dendrobium er inspirert av naturen og forankret i teknologi - en sammensmelting av design og ingeniørkunst - jeg kan ikke vente til mars da bilen skal avsløres for verden, sier Larissa Tan, som er sjef for Vanda Electrics.
DN170119 - Dendrobium er den første hyperbilen fra Singapore og kulminasjonen av Vandas ekspertise innen design og teknologi .
DB170119 Med mindre hun oppfatter utvikling av teknologi , fagbrev i gjenvinningsfag og trygge arbeidsforhold som bakstreversk, og selskapenes bunnlinje og mest mulig utnyttelse av arbeidskraft som eneste suksesskriterium ?
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi .
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi .
AP170119 Temaene på årets konferanse inkluderte kostnadsutvikling i bransjen, klima og teknologi .
SA170118 Og at ny teknologi vil frelse oss fra det en gang i fremtiden.
DN170118 Hvis dere tror dere har teknologi som gjør at dere kan klare det, er det et argument.
DN170118 NTNU-professor May-Britt Hägg med ny teknologi for å skille ut klimagass.
DN170118 Amerikansk storkonsern kjøper rettighetene til ny teknologi fra Trondheim.
AP170118 Og at ny teknologi vil frelse oss fra det en gang i fremtiden.
DN170117 Vi trenger folk som har en god fagutdannelse og som samtidig forstår teknologi .
DN170117 Det kan godt tenkes at tradisjonelle universiteter som har høy prestisje faktisk viser seg å være dårligere på enkelte fagområder, for eksempel på å bruke ny teknologi i undervisningen, sier statsministeren.
DB170117 - Alt ligger til rette på de nye aktivitetsarmbåndene og annen teknologi for regelmessig måling av puls, fysisk aktivitet, vekt, blodtrykk eller for eksempel oksygennivået i blodet på en kolspasient, sier Tone Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson og sykepleier med bakgrunn blant annet fra Ahus.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi .
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi .
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi .
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi . 11.
AP170117 i dag har man ikke teknologi for å skille automatisk mellom motortypene.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi . 11.
AP170117 Tunge kjøretøy med Euro VI-motorer, som busser, har nå en effektiv teknologi for rensing av NOx, og slipper kun ut beskjedne mengder av alle typer eksosutslipp », skriver TØI i rapporten.
AP170117 NY TEKNOLOGI : Lastebiler levert etter 2014 har renseteknologi som gir små utslipp.
AP170117 Biler med slik teknologi renser både eksosen de slipper ut, og luften som kommer inn i motoren.
SA170116 En teknologi som gjør det mulig å ringe og sende meldinger uten mobildekning.
AP170116 En teknologi som gjør det mulig å ringe og sende meldinger uten mobildekning.
SA170115 De kjøper seg inn i ny teknologi , med mer begrenset rekkevidde og usikker gjensalgsverdi.
DN170115 Hun peker på at tendensen allerede er synlig innenfor helseteknologi, hvor man blant annet finner anvendt teknologi fra petroleumsnæringen nyttig.
AP170115 Ved hjelp av moderne teknologi har Snøhetta/Massiv Lust fått treet til å leve videre i skulpturell form inne i en kjøpesenterverden.
AP170115 Med ny teknologi kan man bygge nesten alt man ønsker.
DN170114 I fremtiden vil teknologi også gjøre det enklere både å behandle pasienter « direkte » og mer personlig i form av skreddersydd medisinering.
DN170114 - Når du begynner å tenke gjennom nye typer teknologi , blir det masse utfordringer, både teknologiske, juridiske og etiske, sier Fosse.
SA170113 « Igjen er det de som ikke behersker teknologi , som taper », skriver Synnøve Ladstein.
SA170113 Igjen er det de som ikke behersker teknologi , som taper.
DN170113 Også Hyundai Ioniq kommer med slik teknologi .
DN170113 Hør også debatt om globalisering, populisme, teknologi og økonomene ¶
DB170113 - I vårt nye partiprogram er vi veldig tydelige på at vi trenger en nasjonal satsing på ubemannet teknologi og kunstig intelligens, både på utvikling og utprøving av det, sier nestleder og leder i programkomiteen, Hadia Tajik.
DB170113 Sånn er akseptabelt å si om presset kommer fra ny teknologi , kommersialisering og anglifisering.
VG170112 Spørsmålet er om det er mulig ved bruk av ny DNA-teknologi å få noe resultat som kan brukes, slik det ble gjort med ny teknologi i Kristin Juel Johannessen-saken der Henning Hotvedt ble dømt til 13 års fengsel for drapet som skjedde i 1999.
FV170112 Det betyr at ny teknologi og ytterligere miljøsatsing kan innføres underveis i kontraktsperioden, står det i pressemeldingen.
DN170112 Tallrike miljøvernere, men også næringslivsfolk og analytikere, har likevel argumentert mot oljeutforskning i nordområdene ut fra at det ikke vil være lønnsomt fordi ny grønn teknologi vil få oljeetterspørselen og oljeprisen til å falle om få år.
DN170112 Tallrike miljøvernere, men også næringslivsfolk og analytikere, har likevel argumentert mot oljeutforskning i nordområdene ut fra at det ikke vil være lønnsomt fordi ny grønn teknologi vil få oljeetterspørselen og oljeprisen til å falle om få år.
DB170112 Han sier kutt av klimagassutslipp i transportsektoren er helt avgjørende for å nå klimamålene, og mener Norge kan bli verdensledende på utvikling av ny teknologi innenfor miljøvennlig transport til sjøs og for førerløse kjøretøyer.
DB170112 Dette er teknologi som gjør bilen selvkjørende, og VW anslår at den vil være tilgjengelig i markedet innen 2025.
DB170112 ¶ VIL HA MER NATURFAG : - Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenlikne seg med.
DB170112 Vårt andre poeng er at vi i Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenlikne seg med.
DB170112 Vi må derfor stimulere flere unge til å satse på realfag og teknologi gjennom insentiver og ved satsinger som « Jenter og teknologi ».
DB170112 Vi må derfor stimulere flere unge til å satse på realfag og teknologi gjennom insentiver og ved satsinger som « Jenter og teknologi ».
DB170112 For eksempel studerte 31 prosent av de uteksaminerte studentene i Tyskland realfag og teknologi i 2012, mot 17 prosent av totalen i Norge.
DB170112 For eksempel studerte 31 prosent av de uteksaminerte studentene i Tyskland realfag og teknologi i 2012, mot 17 prosent av totalen i Norge, skriver Kristin Skogen Lund.
DB170112 Men ny teknologi må passe de unge, ikke de eldre, for å overleve.
DB170112 Med kul teknologi fra nittitallet.
DB170112 Hva politikerne våre egentlig skulle jobbet med : Isteden for å lulle med gammel teknologi , trenger vi politikere som forstår at teknologiutviklingen ikke tar pause.
DB170112 Det er mye penger å kaste bort på gårsdagens teknologi .
DB170112 DAB er utdatert 22 år gammel teknologi .
DB170112 Dette betyr at tohjuls rullestoler med selvbalanserende teknologi faller inn under definisjonen.
DN170111 Ikke bare kan de redusere kostnadene gjennom teknologi og innovasjon, men de har en mulighet til å bli markedsleder.
DB170111 PÅ NETT : - Etterkrigsgenerasjonen har som godt voksne opplevd IKT-revolusjonen, og de fleste av oss har rukket å bli fortrolig med slik teknologi .
DB170111 Etterkrigsgenerasjonen har som godt voksne opplevd IKT-revolusjonen, og de fleste av oss har rukket å bli fortrolig med slik teknologi .
AP170111 Teknologi og avanserte dippedupper styrer mer og mer av livene våre.
AP170111 Teknologi og avanserte dippedupper styrer mer og mer av livene våre.
AP170111 Teknologi og økonomi henger sammen og utfyller hverandre i fremtidens utdanning.
SA170110 Og vi vet at det er en stor sannsynlighet for at kunnskap og teknologi fra denne næringen vil være sentral i overgangen til en mer grønn fremtid.
SA170110 Og vi vet at det er en stor sannsynlighet for at kunnskap og teknologi fra denne næringen vil være sentral i overgangen til en mer grønn fremtid », skriver Tore Killingland.
SA170110 Noe som tydelig bekrefter den såkalte Amaras lov, som sier at vi konsekvent overvurderer betydningen av teknologi på kort sikt - og undervurderer den på lang sikt.
SA170110 Genterapi er en annen eksponentiell teknologi vi bare har sett begynnelsen på.
SA170110 Forskning fra både Handelshøyskolen BI og fra flere utenlandske studier viser at vi næringslivsledere diskuterer for lite teknologi .
SA170110 En eksponentiell teknologi som ikke er så dagligdags for mange, er nanoteknologi, altså teknologi på atom- og molekylnivå.
SA170110 En eksponentiell teknologi som ikke er så dagligdags for mange, er nanoteknologi, altså teknologi på atom- og molekylnivå.
DN170110 Ny teknologi , ulikhet, populisme og globalisering var tema da Telenor-sjef Sigve Brekke og finansminister Siv Jensen møter økonomiprofessorene Victor Norman ( gikk nylig av med pensjon fra NHH ), Kalle Moene ( UiO ) og Ragnar Torvik ( NTNU ) til paneldebatt tirsdag klokken 12.30.
DN170110 - Veiprising kan ta hensyn til hva slags teknologi som brukes - slik at alle teknologier bærer sine egne kostnader uavhengig av om det er diesel eller elbil.
DN170110 - Men systemet kan også gi fordeler til ny teknologi .
DB170110 Samtidig fremmer de forslag om at regjeringen skal legge til rette for ny teknologi og emballasje som kan bidra til å redusere matsvinn.
BT170110 Vi må derfor stimulere flere til å studere realfag og teknologi gjennom insentiver og satsinger som « Jenter og teknologi ».
BT170110 Vi må derfor stimulere flere til å studere realfag og teknologi gjennom insentiver og satsinger som « Jenter og teknologi ».
BT170110 For eksempel studerte 31 prosent av de uteksaminerte studentene i Tyskland realfag og teknologi i 2012, mot 17 prosent av totalen i Norge.
AP170110 - Veiprising kan ta hensyn til hva slags teknologi som brukes - slik at alle teknologier bærer sine egne kostnader uavhengig av om det er diesel eller elbil.
AP170110 - Men systemet kan også gi fordeler til ny teknologi .
AP170110 I Norge er det lang tradisjon for å diskutere etikk parallelt med at ny teknologi utvikles.
AP170110 Bioteknologiloven handler vel så mye om etikk som teknologi .
BT170109 Selvsagt skal vi digitalisere og utvikle ny teknologi , men uansett hvilke løsninger og nyvinninger vi utvikler, kommer vi ikke utenom at de til syvende og sist skal brukes av mennesker.
BT170109 Det er nettopp mennesker som skal vedlikeholde, ta i bruk ny data, implementere nye tjenester eller bli mer effektive i møte med ny teknologi .
BT170109 Selvsagt skal vi digitalisere og utvikle ny teknologi , men uansett hvilke løsninger og nyvinninger vi utvikler, kommer vi ikke utenom at de til syvende og sist skal brukes av mennesker.
BT170109 Det er nettopp mennesker som skal vedlikeholde, ta i bruk ny data, implementere nye tjenester eller bli mer effektive i møte med ny teknologi .
DN170108 Universitetet starter blant annet nye sivilingeniørlinjer i havteknologi, energi og medisinsk teknologi .
DN170108 De nye plassene fordeler seg på praktisk-pedagogisk utdannelse ( PPU ) for søkere med bakgrunn i fag som matematikk, naturfag og teknologi , både for allmennfag- og yrkesfaglærere.
DN170108 * Integrert masterprogram i medisinsk teknologi ( sivilingeniør ) ¶
DN170108 Med biler som Ford Fiesta ST200 står ikke selvkjørende teknologi akkurat høyt på ønskelisten.
DN170108 Tone Bjørseth-Andersen, eier og styremedlem i Scatec, mener høye kostnader presser norske bedrifter langt frem på bruk av teknologi , men er usikker på om man følger like godt med på nye forretningsmodeller.
DN170108 En annen sak er om norske virksomheter i tilstrekkelig grad er forberedt på at ny teknologi kan endre selve forretningsmodellen.
DN170108 - I internasjonal sammenheng opplever jeg at norske bedrifter er langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi .
DN170108 Teknologi og investeringer ¶
DB170108 Blant annet fortalte han til BBC i fjor at menneskeheten risikerer selvutslettelse, blant annet fordi utviklingen av forskning og teknologi gjør at det kan skapes nye måter som ting kan gå galt på.
DB170107 Ny teknologi og digitalisering har endret medienes økonomi og posisjon radikalt.
BT170107 Nå skal ny teknologi inn i alle landets barnehager.
SA170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
SA170106 Med teknologi fra Trondheim håper vi å bidra til at det kan bli produsert snø ved høyere temperaturer i fremtiden, sier hun.
SA170106 Dette er en teknologi som det kan bli et stort globalt marked for, tror Røkke.
FV170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
FV170106 Og hva med teknologi ?
DN170106 Derved svekkes inntektene som finansierer både viktige tjenester til folk, skole, eldreomsorg, sykehus, og støtte til omstilling og nødvendig satsing på ny teknologi i næringslivet, sier han.
DN170106 Så langt ser det ut til at de vil bruke eksisterende lover om gjerder og annen teknologi for overvåking av grensen i sør.
DN170106 Teknologi og investeringer ¶
DN170106 Teknologi og investeringer ¶
DN170106 Dumme bygg må bli smarte Teknologi som får bygg til å « snakke », åpner for store miljø- og klimabesparelser. mer ¶
DB170106 - De bruker det de har lært i sin teknologi og i neste test, og vår vurdering er at vi har sett en kvalitativ forbedring i Nord-Koeras evner i løpet av det siste året, som følge aktivitetsnivået, sa Blinken under en pressekonferanse.
DB170106 Både utvikling av teknologi som produserer ren energi og teknologi som bruker ren energi, vil gjøre at etterspørselen kan synke raskt.
DB170106 Både utvikling av teknologi som produserer ren energi og teknologi som bruker ren energi, vil gjøre at etterspørselen kan synke raskt.
BT170106 Hun vil ha færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag, og flere studenter innen realfag og teknologi .
BT170106 Dessuten er det en mer produktiv oppgave å gjøre kunnskap om ny teknologi til integrert del av alle fagområder.
BT170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
BT170106 Hun vil ha færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag, og flere studenter innen realfag og teknologi .
BT170106 Dessuten er det en mer produktiv oppgave å gjøre kunnskap om ny teknologi til integrert del av alle fagområder.
BT170106 Og hva med teknologi ?
AP170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
AP170106 Og hva med teknologi ?
AP170106 Med teknologi fra Trondheim håper vi å bidra til at det kan bli produsert snø ved høyere temperaturer i fremtiden, sier hun.
AP170106 Dette er en teknologi som det kan bli et stort globalt marked for, tror Røkke.
AP170106 Med teknologi fra Trondheim håper vi å bidra til at det kan bli produsert snø ved høyere temperaturer i fremtiden, sier hun.
AP170106 Dette er en teknologi som det kan bli et stort globalt marked for, tror Røkke.
SA170105 Kombinasjonen av maritim kompetanse, ny teknologi og ren kraft kan bli en ny vekstnæring i Norge.
SA170105 Eller kanskje fordi noen tror at sol- og vindkraft, batterier og ny teknologi raskt vil erstatte behovet for magasiner og vannturbiner ?
FV170105 Satser milliarder av kroner på ny teknologi .
FV170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
FV170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
DN170105 Grunnen til det er at vi tar i bruk mer ny teknologi og at mer av kundekontakten skjer digitalt.
DN170105 Årets tema var«Made in Norway », og skulle løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
DN170105 Kortversjonen er at QLED kombinerer de beste egenskapene fra OLED og kvanteprikker ( se faktaboks ) for å gi de aller beste tv-bildene det er mulig å lage med dagens teknologi .
DN170105 Den litt lengre forklaringen er at QLED er i likhet med OLED en teknologi som ikke krever bakbelysning.
DN170105 Slik teknologi vil ha personvernrelaterte ringvirkninger siden teknologien like enkelt kan brukes til å lytte på private samtaler som offentlige arrangementer.
DN170105 Consumer Electronics Show ( CES ) i Las Vegas er sammen med IFA i Berlin på høsten de to viktigste arenaene for produktlanseringer innen forbrukerelektronikk og annen teknologi .
DN170105 Teknologi og investeringer ¶ | - Det neste Norwegian kommer fra strømbransjen ¶
BT170105 Satser milliarder av kroner på ny teknologi .
BT170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
BT170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
AP170105 Satser mindre på teknologi og haike-apper ¶
AP170105 En stor del av pengene gikk til å utvikle denne samkjøringsplattformen, testing av teknologi med tilbakemelding fra brukere, informasjonsopplegg for den enkelte bruker, utvikle egen hjemmeside www.2pluss.inf, internasjonalt samarbeid og mye annet.
AP170105 Eggen peker på fire grunnleggende ting som må være på plass : Tryggheten, belønningsordninger som monner, teknologi som gjør det enkelt og politiske vilje helt til toppen.
AP170105 - Prosjektet nådde ikke de praktiske samkjøringsmålene, men vi har høstet mye kunnskap og utviklet mye teknologi som vi kan ta med oss videre, sier Eggen, som ble pensjonist for ett år siden, men fremdeles brenner for saken.
AP170105 Satser milliarder av kroner på ny teknologi .
AP170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
AP170105 NY TEKNOLOGI : Ford investerer store summer i elektrifisering, i tillegg til teknologi knyttet til selvkjørende biler.
DN170104 Med et utseende som lett kunne passert noe Citroën kunne gjort, kombinert med nyskapende teknologi og ytelser en sportsbil verdig, skal bilen visstnok komme i produksjon allerede i 2018.
DN170104 | Bærbar teknologi på trendtoppen ¶
DN170104 Trening blir stadig tettere knyttet til teknologi .
DN170104 Flere sterke trender ¶ - Teknologi er nå essensielt i vår hverdag.
DB170104 Store investeringer blir gale fordi vi har for lite kobling til teknologi , sier Støre.
DB170104 Skal de som jobber i pleiehjem kunne ta i bruk ny teknologi , må det legges til rette for det.
DB170104 Nå må vi også satse mye mer på kompetanse gjennom arbeidslivet, fordi ny teknologi gjør gamle oppgaver overflødige og nye oppgaver utfordrende.
DB170104 Hvis offentlig sektor skal være det lokomotivet det er på velferd, må vi ta i bruk teknologi i større grad enn i dag, sier Støre.
DB170104 En statsminister har i dag nær tilgang på utenrikspolitisk og økonomisk analyse, men veldig lite på teknologi .
DB170104 Det handler om å få det påfyllet som trengs for å beherske ny teknologi .
DB170104 De som åpenbart tjener på globaliseringen, er de som eier teknologi , kapital og har høyere utdanning.
DB170104 Akselerasjonen i teknologi , digitalisering og robotisering er så kraftig at hvis vi ikke setter inn virkemidler, blir vi rammet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
DB170104 - Det offentlige, helt opp til regjeringsnivå, er for dårlig skodd når det gjelder kunnskap om ny teknologi .
AP170104 Rice tror også omstilling og utvikling av offentlig sektor vil handle mye om teknologi .
AP170104 Det handler mer om å få teknologi inn i alle andre utdanninger, enn å satse på teknologi isolert.
AP170104 Det handler mer om å få teknologi inn i alle andre utdanninger, enn å satse på teknologi isolert.
AP170104 Andenæs minner også om at den største veksten i antall studenter har kommet innenfor nettopp teknologi , realfag, helse og lærerutdanning.
AP170104 - Det store poenget for å møte samfunnets behov og raske utvikling er å koble sammen teknologi og andre fagfelt, sier han.
AP170104 For å gjøre det skal de bruke en teknologi som heter Virtual Reality ( VR ).
SA170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi , det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
FV170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi , det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
DN170103 Men det er også nye kunder som vil teste ut Volvo og ny teknologi som de ser virker, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Cars Norway.
DN170103 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag, mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi .
DN170103 Teknologi og investeringer ¶
DN170103 Nustad mener alle bransjer fremover vil treffes av en « tsunami » av teknologi som skaper banebrytende endringer, og at Norge bør sette av minst to prosent av Oljefondet for å kunne ri denne bølgen og ikke bli offer for den.
DN170103 Nustad er blant en rekke fremstående investorer og gründere som har svart på DNs spørsmål om teknologi og økonomi, og på dette punktet har Nustad særlig mye på hjertet.
DN170103 Teknologi og investeringer ¶
DB170103 Foto : Cecilie Pollen AVANSERT : Apple har pakket mye teknologi inn i Airpods, som både kan spille musikk og brukes til handsfree.
BT170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi , det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
BT170103 « Nulling » av antibiotikabruken, utvikling av vaksiner, teknologi og effektivt fôr er eksempler på dette.
AP170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi , det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
SA170102 I 2017 blir hverdagen bare enda mer preget av teknologi .
FV170102 I 2017 blir hverdagen bare enda mer preget av teknologi .
DN170102 USAs påtroppende president Donald Trump stoler ikke på nymotens teknologi når noe viktig skal leveres.
DN170102 Teknologi og investeringer ¶ | - Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet ¶
DB170102 Mer bruk av teknologi .
DB170102 Ny teknologi kan redusere miljøkonsekvensene av flyging målt per kilometer.
DB170102 Denne høsten har den spektakulære andresesongen hatt premiere, og via moderne teknologi kommer seerne enda tettere på dyrenes verden.
BT170102 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag, mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi .
BT170102 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag, mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi .
BT170102 I 2017 blir hverdagen bare enda mer preget av teknologi .
BT170102 De må tilby noe nytt, og å ta i bruk ny teknologi er en mulighet.
BT170102 - Vi ønsker å bruke teknologi til å nå flere av medlemmene våre der de er.
BT170102 ) og Olav Thorstad vil bruke ny teknologi til å nå flere medlemmer.
AP170102 Vi vet at teknologi og realfag er relevant.
AP170102 Nye studieplasser har i all hovedsak kommet innenfor teknologi og realfag, sier hun.
AP170102 Flere studenter innen realfag og teknologi .
AP170102 I 2017 blir hverdagen bare enda mer preget av teknologi .
SA170101 Vi trenger bedrifter som utvikler seg og skaper nye produkter og nye markeder, vi trenger grundere, vi trenger ny teknologi og vi trenger motkonjunkturtiltak.
SA170101 Fiskeri, utstyrsleverandører, trevareindustri, fornybar energi, smart teknologi , anleggsbransje og handel er alle næringer som opplevde vekst i 2016.
SA170101 En smartby bruker teknologi på måter som gjør livet bedre og lettere for oss innbyggere, og balanserer dette med fornuftig bruk av ressurser.
SA170101 Vi må dessuten lære oss til å bruke moderne teknologi slik at hver enkelt av oss, både innbyggere og ansatte, får løst oppgavene bedre, mer nøyaktig og slik at vi både bruker mindre tid og ressurser.
SA170101 De tradisjonelle mediene tar også i stadig større grad i bruk teknologi i redigering av nettstedene, men det personlige ansvaret står fast.
DN170101 | Voldsom vekst i grønn teknologi
DN170101 Utprøving av ny, miljørettet teknologi hadde størst etterspørsel i 2016 med en vekst på 35 prosent sammenlignet med 2015.
DN170101 Miljøteknologiordningen, som gir støtte til utprøving av ny, miljørettet teknologi , på tvers av alle næringer, var en av ordningene i Innovasjon Norge som hadde størst etterspørsel i 2016.
DN170101 De store trendene er summen av mange små endringer i hvordan vi bruker teknologi , mener Jörgen Boyny i GfK.
DN170101 DN har i nyttårsuken stilt en rekke norske gründere og investorer spørsmål om teknologi og fremtiden.
DN170101 Vi er altfor lite nytenkende og offensive når det kommer til å teste ut nye teknologi .
DN170101 Teknologi og investeringer ¶
DN170101 ¶ DN har i nyttårsuken stilt en rekke norske gründere og investorer spørsmål om teknologi og fremtiden.
DN170101 Opera har vært ekstremt viktig for kompetansen innen teknologi og bedriftsutvikling i Norge, og har lært opp mange bra folk og hentet mye god kompetanse fra utlandet.
DB170101 Oppdagelsen til forskerne åpner for at man - en gang i framtiden - skal kunne bruke samme teknologi på mennesker.
DB170101 Apple har i så måte skiftet teknologi mange ganger.
AP161231 Klimavennlig teknologi utvikles i rekordfart, men samtidig overtar Trump i USA, og Carl I.
AP161231 I 2017 blir hverdagen bare enda mer preget av teknologi .
VG161230 Og vi ville utsatt viktige investeringer i teknologi og infrastruktur.
DA161230 Utredningen skal se nærmere på kostnader, teknologi og virkninger på sårbare områder av en eventuell fast forbindelse.
AP161229 De vil neppe vise frem alt, da står de i fare for å avsløre sine metoder og sin teknologi .
VG161227 Kjent teknologi ?
VG161227 Kjent teknologi : Teknologien for å spre partikler er ikke kjent ¶
VG161227 Kjent teknologi : Nei.
VG161227 Kjent teknologi : Ja ¶
VG161227 Her er i alle fall de mest sentrale forslagene til å bruke ukjent teknologi - kort sagt : Vi skal redde kloden med ting vi ikke kan !
BT161222 I stedet sier Lucid at de har sett etter mulighetene som ligger i det de kaller en « dramatisk endring », gjennom elektrifisering, automatisert kjøring, bildeling og sammenkoblet teknologi .
AP161222 I stedet sier Lucid at de har sett etter mulighetene som ligger i det de kaller en « dramatisk endring », gjennom elektrifisering, automatisert kjøring, bildeling og sammenkoblet teknologi .
BT161212 Språket er i konstant utvikling, i takt med samfunn og teknologi .
AP161206 - Vi ber nå både bransje og myndigheter se til at dette kommer på plass, og at barn ikke brukes som testkaniner for dårlig og uferdig teknologi , sier Flesland.
AP161206 - Barn må ikke brukes som testkaniner for dårlig og uferdig teknologi .
AP161205 Ved hjelp av ny teknologi lages produkter med utseende, konsistens og smak som minner om kylling- eller svinekjøtt.
AP161205 Proteiner fra havre egner seg svært godt til mat, og med moderne teknologi kan det produseres høyproteiningredienser fra havre som kan tilsettes i mange ulike matprodukter.
AP161205 Næringsmiddelbedrifter i Europa tar i bruk ny teknologi for å kunne produsere både nye produkter og ingredienser basert på planteprotein.
AP161205 Havre og teknologi
AP161205 Det finnes også teknologi som kan teksturere protein.
AP161205 Det er også teknologi som kan gi produkter basert på planteprotein bedre sensoriske egenskaper - altså endre hvordan maten oppleves, for eksempel hvordan den lukter, smaker eller ser ut.
AP161130 Utgangspunktet er en nær fremtid der moderne teknologi endrer den menneskelige psyke.
AP161130 Det må stilles krav til sikkerhet og legges til rette for konkurranse ved nye forretningsmodeller, ny teknologi og delingsøkonomi.
SA161126 Ingen vet hvordan radiolyttingen vil bli fra 2018, når hele landet er tvunget over på en teknologi ingen har bedt om, unntatt ledelsen i NRK, P4 og SBS Radio, som eier Radio Norge og Radio 1-stasjonene.
AP161123 Interessert i teknologi ?
AP161121 . Interessert i teknologi ?
SA161114 Dette er tilsynelatende en vanlig bil, men under skallet er det kostbare deler og teknologi som ligger flere hyller over den vanlige utgaven.
BT161114 Dette er tilsynelatende en vanlig bil, men under skallet er det kostbare deler og teknologi som ligger flere hyller over den vanlige utgaven.
AP161111 Da Trump noen dager før valget sa han ville trekke tilbake alle føderale bevilgninger til klimatiltak, klimaforskning og utvikling av grønn teknologi , legge ned miljødirektoratet og oppheve alle Obamas reguleringer, responderte Kinas klima-sjefforhandler Xie Zhenhua.
SA161107 NTNU og senter for idrettsanlegg og teknologi er koblet på i jobben med å optimalisere snøsystemene, sier hun.
SA161026 Ny teknologi gir flere visningsmuligheter i boligmarkedet. 360 graders visning, 3D- og VR-visning er begreper som i stadig økende grad går igjen.
SA161026 - Det var et godt hjelpemiddel for å visualisere hvordan det kunne bli, sier 25-åringen, som tror unge mennesker vil være mer åpne for ny teknologi i boligmarkedet.
FV161020 Det vi her er vitne til er at vi nå tar i bruk teknologi på en måte som bidrar positivt til trafikksikkerhet, trafikkflyt og bedre utnyttelse av kapasiteten i veinettet.
FV161020 - I samarbeid med andre er vi nå i stand til å teste framtidens teknologi som vi ønsker å sette i serieproduksjon i Audi.
AP161020 Det vi her er vitne til er at vi nå tar i bruk teknologi på en måte som bidrar positivt til trafikksikkerhet, trafikkflyt og bedre utnyttelse av kapasiteten i veinettet.
AP161020 - I samarbeid med andre er vi nå i stand til å teste framtidens teknologi som vi ønsker å sette i serieproduksjon i Audi.
VG161018 I møter med den ukrainske ledelsen bør vestlige ledere sende et utvetydelig signal om at bruk av slik teknologi for å bekjempe motstandere er utillatelig, og at en slik reaksjon på kritikk ikke er akseptabel.
FV161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
BT161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
AP161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
VG161014 I dag kan de operere helt på egen hånd med moderne teknologi .
AP161013 Jo mer teknologi som overstyrer feilene bilister gjør, dess færre veiulykker blir det, bekrefter TØI-rapporten.
AP161013 En « særskilt satsning på økt bruk av teknologi » - med strak kurs mot mer eller mindre førerløse biler.
AP161013 - En slik teknologi vil ikke være til erstatning for en god veistandard, og kjøretøyene må være teknisk i orden.
AP161013 ) er teknologi som kompenserer for sjåførens svakheter, sier en av forskerne bak rapporten, Per Andreas Langeland.
VG161010 Jentas advokater argumenterer for at Facebook har teknologi som ville gjort det mulig å blokkere bildet permanent, skriver Guardian.
SA161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller.
FV161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller.
BT161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller.
AP161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller.
AP160913 Det er veldig teknologisk utfordrende, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi , prosjekter og boring i Statoil, til NTB.
AP160909 Samtidig tester landet stadig nye raketter og utvikler sin teknologi på feltet.
FV160908 Apple vil bringe teknologi ut i klasserommene med sitt ConnectED-prosjekt.
AP160907 Apple vil bringe teknologi ut i klasserommene med sitt ConnectED-prosjekt.
AP160831 Samtidig avtalte lastebilprodusentene å forsinke ny teknologi som kunne redusere lastebilenes utslipp av helsefarlige stoffer.
AP160830 Støre sier et viktig innspill han tar med seg fra rundturen, er et ønske om en mer målrettet næringspolitikk som støtter bedrifter i å prøve ut ny og mer miljø- og klimavennlig teknologi .
AP160830 For norsk olje- og gassindustri har mulighet til å produsere med lavere utslipp enn ellers i verden, og de har mulighet til å komme med ny teknologi , blant annet innenfor fangst og lagring, som kan være avgjørende for arbeidet mot klimaendringer, sier han.
SA160826 BBCskriver at NSO Group har kommet med en uttalelse der de skriver at de har teknologi som kan brukes til å bekjempe terrorisme og kriminalitet, men at de ikke hadde kjennskap til noen spesielle hendelser.
BT160826 BBCskriver at NSO Group har kommet med en uttalelse der de skriver at de har teknologi som kan brukes til å bekjempe terrorisme og kriminalitet, men at de ikke hadde kjennskap til noen spesielle hendelser.
DA160818 Vi har teknologi og kunnskap som oljehovedstad.
AP160817 Spesielt innen teknologi og digitalisering.
AP160817 Hun peker på at Norge har et potensial til at flere tar i bruk ny teknologi , spesielt innen offentlig sektor.
AP160817 Hun mener både olje, gass, havbruk og mineralnæringen er eksempler på sektorer hvor Norge er i tet på å ta i bruk ny og relevant teknologi .
AP160817 Flemming Hegerstrøm ( t.h ) er sjef for Hospital IT, som leverer pasientrettet teknologi til helsevesenet.
AP160817 - Mange bedrifter er gode på teknologi , men mangler markedsforståelse og forretningsmodeller for internasjonal vekst, sier Traaseth.
AP160817 - I Norge er det både mangel på programmerere generelt, og personer med spisskompetansen innen avansert teknologi , som vi trenger, forklarer Hegerstrøm.
SA160813 Han er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
FV160813 Han er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
AP160813 Han er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
SA160804 For øvrige spørsmål rundt de engelske fotballrettighetene henviser Bjarne Laastad til Kjetil Nilsen, direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
FV160804 For øvrige spørsmål rundt de engelske fotballrettighetene henviser Bjarne Laastad til Kjetil Nilsen, direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
AP160804 For øvrige spørsmål rundt de engelske fotballrettighetene henviser Bjarne Laastad til Kjetil Nilsen, direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.
SA160801 Interessert i teknologi og den digitale hverdagen ?
AP160730 Det har en egen teknologi som skal få væske til å fordampe.
AP160730 - Det er laget med en egen teknologi slik at væsken kan fordampe, sier Marius.
FV160729 Interessert i teknologi og den digitale hverdagen ?
SA160728 Interessert i teknologi og den digitale hverdagen ?
SA160712 - Det er gøy å bruke teknologi på en sånn måte.
SA160707 Teknologi vil legge til rette for økt elektrifisering på mange områder av samfunnet i nær fremtid.
AP160707 LIKT TILBUD : Informasjonssjef i Telenor Per-Aril Meling, forteller at Telenor jobber med å gi et tilbud til kundene hvor det er lik pris på bredbånd og TV uavhengig av teknologi , men at dette krever store investeringer.
AP160707 Han understreker at Telenor moderniserer hele telenettet og investerer på alle nivåer, både kobber-, fiber - og kabelnettet.- Vi investerer betydelige beløp ved å bygge ut fiber nærmere kunden, slik at vi kan tilby høyhastighet bredbånd og på sikt TV-produkt på kobberlinjen og uavhengig av teknologi .
AP160707 . Interessert i teknologi ?
SA160705 Interessert i teknologi og den digitale hverdagen ?
FV160705 Interessert i teknologi og den digitale hverdagen ?
BT160705 Den nye finansskatten er en tøff tilleggsbelastning for en næring som allerede står midt i en kritisk omstillingsfase grunnet ny teknologi og strengere myndighetskrav.
AP160704 Det mest moderne av teknologi er tatt i bruk, bl.a. tar man i bruk roboter i varemottaket som skjer hver eneste morgen.
FV160701 Interessert i teknologi ?
FV160701 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
SA160630 Interessert i teknologi ?
SA160630 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
DN160630 - Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter.
BT160630 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
AP160630 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
SA160617 Google, Facebook og Samsung er blant stadig flere som satser stort på å gjøre ¶ til en moden og relevant teknologi .
AP160617 Google, Facebook og Samsung er blant stadig flere som satser stort på å gjøre ¶ til en moden og relevant teknologi .
SA160615 Selskapet sier de ikke bare vil satse på én type teknologi .
SA160615 Mercedes-Benz skal investere 65 milliarder kroner i det de kaller « grønn teknologi » over de to neste årene.
SA160615 Her er det brenselcelle, ladbare hybrider, elbiler og konvensjonelle drivlinjer med ny elektrisk teknologi .
SA160615 - Derfor legger vi vekt på økt effektivitet gjennom smartere teknologi , og vi gjennomfører det i alle modellserier, sier Thomas Weber, styremedlem i Daimlers utviklingsavdeling.
AP160606 Målet med fondet er å ta i bruk teknologi som bidrar til en utslippsfri kjøretøypark, samkjøring og det de kaller « smarte reiser ».
AP160604 Bruker teknologi som er testet med én flytende vindmølle på kysten utenfor Karmøy siden 2010.
SA160525 Det er ny testing med ny teknologi av dopingprøver tatt under OL i Beijing i 2008 som har ført til at utøvere blir avslørt nesten åtte år etter konkurranse.
SA160525 De var blitt avslørt etter at 454 dopingprøver, tatt under lekene i 2008, var blitt analysert på nytt med ny teknologi .
AP160525 Det er ny testing med ny teknologi av dopingprøver tatt under OL i Beijing i 2008 som har ført til at utøvere blir avslørt nesten åtte år etter konkurranse.
AP160525 De var blitt avslørt etter at 454 dopingprøver, tatt under lekene i 2008, var blitt analysert på nytt med ny teknologi .
SA160524 De var blitt avslørt etter at 454 dopingprøver, tatt under lekene i 2008, var blitt analysert på nytt med ny teknologi .
AP160524 De var blitt avslørt etter at 454 dopingprøver, tatt under lekene i 2008, var blitt analysert på nytt med ny teknologi .
SA160519 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
SA160519 - Kundene ser besparelsen i å velge en teknologi som for mange gjør at de kan kjøre bilen i rent elbilmodus i det daglige og ha den ekstra rekkevidden til de lange turene, sier Svanes.
FV160519 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
FV160519 - Kundene ser besparelsen i å velge en teknologi som for mange gjør at de kan kjøre bilen i rent elbilmodus i det daglige og ha den ekstra rekkevidden til de lange turene, sier Svanes.
BT160519 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
BT160519 - Kundene ser besparelsen i å velge en teknologi som for mange gjør at de kan kjøre bilen i rent elbilmodus i det daglige og ha den ekstra rekkevidden til de lange turene, sier Svanes.
AP160519 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
AP160519 - Kundene ser besparelsen i å velge en teknologi som for mange gjør at de kan kjøre bilen i rent elbilmodus i det daglige og ha den ekstra rekkevidden til de lange turene, sier Svanes.
BT160518 BACK TO BASICS : Med M2 har BMW valgt å ikke lesse på med all verdens elektronikk og teknologi .
DA160514 Hovedprosjektet mitt er hvordan ny teknologi endrer hvordan TV blir fortalt.
SA160512 Livsløpsanalysene for hver teknologi og for hele produksjonsløpet tar høyde for alle direkte og indirekte faktorer.
AP160509 - Hvis modeller som Holoflex og Reflex kan vise oss veien, samtidig som teknologien modner, kan innfasing av ny teknologi gå svært fort når noen en gang mistenker at de har fasiten.
BT160505 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
BT160505 - Elbiler i Europa har i dag en markedsandel på 1,1 prosent, på samme nivå som Norge var for fem-seks år siden, men vi tror utviklingen fremover kan gå enda raskere på grunn av utviklingen innen rekkevidde og teknologi , sier Bu.
FV160504 Google startet uttesting av selvkjørende biler i 2009, da ved å utstyre Toyota Prius-modeller med selskapets teknologi .
FV160504 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
FV160504 - Elbiler i Europa har i dag en markedsandel på 1,1 prosent, på samme nivå som Norge var for fem-seks år siden, men vi tror utviklingen fremover kan gå enda raskere på grunn av utviklingen innen rekkevidde og teknologi , sier Bu.
BT160504 Google startet uttesting av selvkjørende biler i 2009, da ved å utstyre Toyota Prius-modeller med selskapets teknologi .
AP160504 Google startet uttesting av selvkjørende biler i 2009, da ved å utstyre Toyota Prius-modeller med selskapets teknologi .
BT160503 Med andre ord teknologi som gjør bilene mer eller mindre selvkjørende.
BT160503 De ser samtidig at annen teknologi , da særlig smarttelefoner, bidrar til at folk er mindre oppmerksomme i trafikken.
AP160429 De er et eksperimentelt designstudio på Gründerløkka i Oslo, som arbeider i skjæringspunktet mellom design, arkitektur, kunst og teknologi .
AP160419 Vi er blitt enige om premissene for at vi kan benytte sertifiseringsselskapet FORCE Technology, som også tidligere har kontrollerte fjernvarmenettet, og vi er blitt enige om hvilken teknologi vi skal benytte i tilstandskontrollen.
AP160417 Hoteller og bilutleiere er gode eksempler på bedrifter som er ivrige etter å bruke slik teknologi .
SA160413 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
FV160413 Bakgrunnen for disse fordelene er å hjelpe ny teknologi inn på markedet, og gjøre elbilene konkurransedyktige i forhold til vanlige biler.
BT160406 Vi er raske til å ta i bruk ny teknologi og opplever da både de heldige og uheldige effektene av det, sier avdelingsdirektør Simon Øverland i Folkehelseinstituttet til NTB.
AP160405 Samferdelsministeren brukte blant annet tiden sin på scenen til å prate om fremtidens teknologi med selvkjørende busser.
SA160321 Operativsystem : iOS 9.3 ¶ Teknologi : LTE ( 4G ), HSPA, EDGE, GPRS, Bluetooth 4.0 + A2DP, ANT+ ¶
AP160321 Operativsystem : iOS 9.3 ¶ Teknologi : LTE ( 4G ), HSPA, EDGE, GPRS, Bluetooth 4.0 + A2DP, ANT+ ¶
SA160317 Ny teknologi lar Vegtrafikksentralen sende en melding gjennom radioen i bilen din dersom det brenner i tunnelen du er i.
AP160316 | Valget står ikke mellom teknologi og delingsøkonomi eller sykkel og kollektivt Marion Godager Tveter ¶
AP160308 Lønnsomheten kommer med ny teknologi og robotisering.
SA160307 Byr også på annen teknologi
AP160307 Byr også på annen teknologi
SA160304 For Arkivverket vil de grunnleggende oppgavene være de samme enten arkivmateriale er digitalt eller på papir, mens arbeidsprosesser, teknologi og terminologi vil være forskjellig.
SA160304 Nå kan det altså bli åpnet for teknologi som omfatter andre deler av fotballkamper.
BT160304 Nå kan det altså bli åpnet for teknologi som omfatter andre deler av fotballkamper.
AP160304 Nå kan det altså bli åpnet for teknologi som omfatter andre deler av fotballkamper.
SA160226 VUGGE : « Luni » er designet av studentene Anniken Frich, Izelin Tujunen og Erik Harmens fra Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for teknologi , kunst og design.
SA160225 - Facebook ønsker å være en fremtidig premissleverandør av teknologi som « kobler mennesker sammen » på nye måter, slik VR-teknologi tilrettelegger for, og har siden oppkjøpet av Oculus Rift i 2014 vist klart og tydelig at de vil lede fremfor å følge VR-utviklingen.
SA160225 Interessert i ny teknologi ?
AP160225 - Facebook ønsker å være en fremtidig premissleverandør av teknologi som « kobler mennesker sammen » på nye måter, slik VR-teknologi tilrettelegger for, og har siden oppkjøpet av Oculus Rift i 2014 vist klart og tydelig at de vil lede fremfor å følge VR-utviklingen.
AP160219 Tapscott forteller helt kort at nå kommer en teknologi som kommer til å snu opp ned på hvem vi kan stole på i samfunnet.
AP160219 Interessert i mer om teknologi ?
AP160215 - Fjellvettreglene handler mer om læring gjennom erfaring og refleksjon enn om teknologi og utstyr.
BT160214 Målet med arrangementet « Jenter og teknologi » er å vise jenter hvordan det er å studere ulike ingeniørfag, studier som typisk domineres av gutter.
BT160214 Engan-Skei forteller at arrangementet « Jenter og teknologi » er et nasjonalt samarbeid som også ble holdt på Universitetet i Tromsø, NTNU og Høyskolen i Oslo og Akershus på onsdag. 200 tiendeklassinger fra Bergen, Askøy og Nord-Hordaland besøkte HiB.
DA160210 Hun sier at i foredraget hennes vil hun snakke om sin bakgrunn som futurist og kunstner innen nye media, smart teknologi og interface design.
SA160205 Både på grunn av flere nye elbilmodeller og videre utvikling av teknologi og rekkevidde, men også fordi det vil bli usikkerhet om videreføring av insentivene etter 2018, sier Bu.
AP160202 Ny teknologi i flytypene A380 og Boeing 777 gjør at klimaet inne skal føles som om du er på langt lavere høyde enn du i virkeligheten befinner det.
AP160131 Her kan vi ha alt fra musikkbarnehager til miljøer for oppstartsselskaper, innovasjon og teknologi .
AP160131 Her kan vi ha alt fra musikkbarnehager til miljøer for oppstartsselskaper, innovasjon og teknologi .
FV160129 Har du lyst til å få flere nyheter om sosiale medier, teknologi og din digitale hverdag ?
AP160127 | Direkteblogg : Teknologi og fremtidens arbeidsliv ¶
SA160122 « Gammel teknologi er langt mer forurensende enn ny teknologi », sier Seljeskog i en pressemelding fra bransjeforeningen Norsk Varme.
SA160122 « Gammel teknologi er langt mer forurensende enn ny teknologi », sier Seljeskog i en pressemelding fra bransjeforeningen Norsk Varme.
BT160122 « Gammel teknologi er langt mer forurensende enn ny teknologi », sier Seljeskog i en pressemelding fra bransjeforeningen Norsk Varme.
BT160122 « Gammel teknologi er langt mer forurensende enn ny teknologi », sier Seljeskog i en pressemelding fra bransjeforeningen Norsk Varme.
AP160119 Hans konklusjon : Kim Jong-uns fremste prioritet er å bedre økonomien, så han måtte vise frem landets teknologi for potensielle kunder som Iran.
AP160119 Hans konklusjon : Kim Jong-uns fremste prioritet er å bedre økonomien, så han måtte vise frem landets teknologi for potensielle kunder som Iran.
AP160117 Ny treningstrend : - Nå bruker « alle » teknologi når de trener.
DA160115 Nye næringer kommer og det er stor fokus på innovasjon og teknologi , hvilket gjør det er naturlig å se mot Asia, sier Saupstad.
AP160114 Geving tror den tradisjonelle måten å annonsere boliger på, for eksempel via Finn.no, er i ferd med å bli gårsdagens teknologi .
AP160114 De som lykkes best, er de som vil se behov frem i tid, og har best teknologi , sier Carl O.
SA160113 Opptatt av teknologi ?
AP160113 RENERE LUFT : i moderne passasjerfly er luften blitt stadig bedre med ny teknologi .
AP160113 Opptatt av teknologi ?
SA160111 De må tilby noe nytt, og å ta i bruk ny teknologi er en mulighet.
SA160111 - Vi ønsker å bruke teknologi til å nå flere av medlemmene våre der de er.
SA160111 ) og Olav Thorstad vil bruke ny teknologi til å nå flere medlemmer.
AP160111 De må tilby noe nytt, og å ta i bruk ny teknologi er en mulighet.
AP160111 - Vi ønsker å bruke teknologi til å nå flere av medlemmene våre der de er.
AP160111 ) og Olav Thorstad vil bruke ny teknologi til å nå flere medlemmer.
FV160108 Forskningsleder Mariann Sandsund ved helseavdelingen til Sintef Teknologi og samfunn forklarer at hender og føtter lett kjøles ned når det blir kaldt.
BT160108 Forskningsleder Mariann Sandsund ved helseavdelingen til Sintef Teknologi og samfunn forklarer at hender og føtter lett kjøles ned når det blir kaldt.
AP160108 Forskningsleder Mariann Sandsund ved helseavdelingen til Sintef Teknologi og samfunn forklarer at hender og føtter lett kjøles ned når det blir kaldt.
BT160107 Rasmus Hansson : Ny teknologi .
BT160107 Grønn teknologi .
AP160106 - Med den kunnskapen vi har om nordkoreansk teknologi , er jeg skeptisk til at det er snakk om en hydrogenbombe, sier han til NTB.
AP160102 » Andre merker, som Mont Blanc, innfører ny teknologi i urene via klokkeremmene.
AP160102 Noen måneder etter at Apple Watch kom i handelen, markedsført både som en luksusgjenstand og et stykke teknologi , ser det ikke ut som om den digitale smartklokken har fått noen effekt i den øverste, eksklusive delen av markedet.-Mitt inntrykk er at den teknologirevolusjonen som mange ventet, ikke har tatt klokkeindustrien med storm, og slett ikke produsentene av sveitserur, sier Luca Solca, som er forsk
AP160102 Men uansett, noen klokkemerker tar ingen sjanser, og innfører nå ny teknologi i produktene sine.
AP160102 De vil måtte appellere til en mer digital-erfaren kundegenerasjon som ser på bærbar teknologi som det normale.
AP160102> De vil måtte appellere til en mer digital-erfaren kundegenerasjon som ser på bærbar teknologi som det normale.
AP160102> target="avis" href= De vil måtte appellere til en mer digital-erfaren kundegenerasjon som ser på bærbar teknologi som det normale.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= De vil måtte appellere til en mer digital-erfaren kundegenerasjon som ser på bærbar teknologi som det normale.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= De vil måtte appellere til en mer digital-erfaren kundegenerasjon som ser på bærbar teknologi som det normale.