VG171206 Schjold påpeker at analysen viser brede trekk i utviklingen fremover, men antar at etterspørselen etter teknologer og spesialister vil bli særlig stor i 2018.
VG171206 Bruce støtter også prognosen om at teknologer vil bli etterspurt.
VG171206 - Vi kommer til å se et skifte i styrkeforholdet, særlig i jakten på teknologer , hvor det vil bli hard kamp om de beste, sier han.
DN171206 Jobbmarkedet viser en stadig sterkere etterspørsel etter teknologer , og at dette er noe som griper om seg i flere bransjer, viser Jobbindeksen.
DB171206 Jobbmarkedet viser en stadig sterkere etterspørsel etter teknologer , og at dette er noe som griper om seg i flere bransjer, viser Jobbindeksen.
DA171206 Jobbmarkedet viser en stadig sterkere etterspørsel etter teknologer , og at dette er noe som griper om seg i flere bransjer, viser Jobbindeksen.
SA171114 Arbeidslivet teknologer , og behovet øker dramatisk hvert år.
SA171109 Men svært mange tunge instanser ; forskere, ledere for arbeidslivets organisasjoner, teknologer og ledere av de største selskapene i verden, mener at den revolusjonen som nå bare er inne i sin innledende fase, er annerledes.
AA171108 Foreslått : Tine Hunt, her under en sommerfest med Girl Geek Dinner ( nettverk for kvinnelige teknologer ).
AP171031 Jeg treffer stadig unge, utenlandske teknologer som snakker varmt om Norge.
AA171029 De siste årene har teknologer funnet sammen.
DA171008 - Gründere i vårt felt er teknologer .
DN170921 Dette er saken ¶ | Teknologer , kom dere til USA ¶ ¶
AA170921 Selskapet i Trondheim har i dag 130 ansatte - de aller fleste teknologer - med en gjennomsnittsalder på 31 år.
AA170921 Selskapet i Trondheim har i dag 130 ansatte - de aller fleste teknologer - med en gjennomsnittsalder på 31 år.
DN170918 Han mener kombinasjonen av smarte penger på investorsiden, erfarne bedriftsbyggere og rekruttering av gode teknologer er faktorene som har skapt enorm vekst for norske videoselskaper.
AA170912 Næringslivet etterspør kvinnelige teknologer , og studentene har behov for å se hva de kan bruke utdanningen til tidlig i studiet.
DN170828 Det er særlig yrkesgruppene fagarbeidere, ingeniører og teknologer som er etterspurt.
AP170816 12 når Aftenposten kjører debatt mellom teknologer , investorer og politikere.
DN170813 At kvinner på grunn av biologiske forskjeller egner seg dårligere som teknologer og ledere er bare sprøyt, sier hun.
DN170719 Vi kommer ikke til å skru av oljekranen i morgen, vi trenger fortsatt teknologer og realister, og er helt avhengige av å ivareta de fagmiljøene som finnes i dag, sier hun.
AA170718 Nå gir hun en del av premien til kvinnenettverket Girl Geek Dinners, fordi hun har erfart at kvinnelige teknologer og gründere må stå sammen.
AP170714 Det dreier seg om velutdannede unge teknologer og IT-folk som ønsker en mer interessant karriere og bedre lønn.
NL170612 Narvik har utdannet ingeniører i 61 år og sivilingeniører i snart 30 år, og har en kompetanse på å utdanne teknologer som er betydelig større enn noen annen by i Nord-Norge.
NL170612 Jeg vil hevde at teknologer utdannet i nord vil ha stor verdi og være avgjørende for at vi kan klare å løfte nærings- og industriutvikling i framtidas Nord-Norge.
DB170606 Det tverrfaglige utvalget vil bestå av forskere, teknologer og ungdommer.
DA170606 Det tverrfaglige utvalget vil bestå av forskere, teknologer og ungdommer.
DA170602 Ingeniører og teknologer har vært nyskapende på norsk sokkel i tiår, som her på Utsirahøyden i Nordsjøen.
DA170602 Ingeniører og teknologer har vært nyskapende på norsk sokkel i tiår, som her på Utsirahøyden i Nordsjøen.
BT170602 Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer , advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet.
AA170602 Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer , advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet.
AP170528 Noen økonomer og teknologer er optimister og venter at robotiseringen vil øke produktivitetsveksten.
AP170428 Støre begynner åpepnbart å høste fruktene av å ha tilegnet seg kompetanse og rekruttert teknologer til sin innerste krets.
DN170420 Skal vi utvikle kunnskapssamfunnet videre og beholde vår ledende digitale posisjon, er det helt avgjørende at vi utdanner nye teknologer , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding torsdag.
AP170420 Skal vi utvikle kunnskapssamfunnet videre og beholde vår ledende digitale posisjon, er det helt avgjørende at vi utdanner nye teknologer , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
DB170419 ( Finansavisen ) : I fjor høst gjennomførte Nito, en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer , en undersøkelse om medlemmenes mulighet for formell og relevant etter- og videreutdanning.
DN170412 Ønsker flere teknologer i toppen ¶
DN170412 Mangelen på teknologer i konsernledelsen er jo merkelig sett i lys av at Rune Bjerke nylig har gått ut og sagt at DNB ikke lenger er en bank, men en teknologibedrift.
DN170412 Ønsker flere teknologer i toppen ¶
DN170412 Mangelen på teknologer i konsernledelsen er jo merkelig sett i lys av at Rune Bjerke nylig har gått ut og sagt at DNB ikke lenger er en bank, men en teknologibedrift.
DN170410 Bedriftene etterspør ingeniører og teknologer .
DN170410 4 av 10 medlemsbedrifter i NHO sier at de har behov for ingeniører og teknologer .
FV170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
DN170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
DA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
AP170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
AA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.
BT170326 Ropstad mener et bredt sammensatt utvalg med ungdom, teknologer og forskere sammen bør klare å finne gode tiltak.
BT170313 Svaret er å se forbi oljesektoren og se det store behovet Norge har for ingeniører og teknologer i annen industri.
BT170313 La oss supplere med dyktige ingeniører og teknologer der behovet er stort.
AA170308 Også teknologistudenten Hege Krokås Borge er overbevist om at jentene først må bli teknologer før de kan bli sjefer.
AA170308 Kvinnelige teknologer
AA170308 På nettstedet fakenewschallenge.org utfordrer de teknologer og forskere til å utvikle teknologi som ikke bare klarer å finne ut hva andre troverdige nettsteder har skrevet om temaet i en artikkel, men om artikkelen du studerer faktisk gir samme inntrykk av temaet som den kvalitetssikrede artikkelen.
AA170308 La oss håpe også teknologer her i byen vil ha ambisjoner om å løse store utfordringer for demokratiet, ikke bare for næringslivet.
DN170301 | Trenger teknologer og humanister ¶
DB170224 Ved å invitere teknologer og gründere til åpen problemløsning, stimulerer de til nye tanker.
DN170223 Anders Waage Nilsen : - Vi er alle teknologer
DN170221 Vi er alle teknologer
DN170216 Vi er alle teknologer
DN170216 | Vi er alle teknologer
AA170215 Dagens globale arbeidsmarked for teknologer og naturvitere krever sammensatt kunnskap om tverrfaglige problemstillinger der politikk, økonomi og kultur er viktige komponenter.
DN170210 Vi må ha flere teknologer , sier Skogen Lund.
DN170210 På en konferanse blant bedrifter som skal etablere et « Toppindustrisenter » for å bli best, leverte NHO-direktør Kristin Skogen Lund et engasjert forsvar for å få flere teknologer .
DN170210 NHO-direktør Kristin Skogen Lund ( i midten ) påpeker at Norge ligger bak Sverige i utdannelsen av teknologer .
DN170210 Hun mener det trengs teknologer både i private bedrifter og i offentlig sektor.
AP170130 - Pedagoger og teknologer jobber sammen for å utvikle nye, gode løsninger.
DN170114 Kort sagt handler det om at teknologer kun til en viss grad kan utvikle løsninger for spesialister innenfor ulike områder, for eksempel radiologer - uten at spesialistene selv er involvert.
AP170111 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ) er enig i behovet for teknologer , særlig i en tid med økt digitalisering og automatisering.
AP170111 Det Norge trenger er teknologer med økonomiforståelse og økonomer med teknologisk forståelse.
DB170110 Skogen Lund beklaget seg over at samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag var i vekst, at realfag og ingeniørfag var i tilbakegang, og at dette sluset studentene inn i det offentlige i stedet for å stimulere til å bli det Skogen Lund og NHO mener de burde bli : Produktive teknologer til nytte for næringslivet.
DN170108 | Ønsker flere teknologer i toppen ¶
DN170108 Vi må konstatere at det ikke er teknologer som dominerer ledelsen eller styrerommene i store norske virksomheter, sier Tone Bjørseth-Andersen til DN.
DN170108 Tone Bjørseth-Andersen ( 47 ) mener norske bedrifter ville hatt godt av flere teknologer i ledelsen.
BT170105 NITO er fagforeningen som organiserer ingeniører og teknologer .
AP160916 Facebooks teknologer ønsker å formulere regler og deretter iverksette algoritmer som håndhever dem.
AP160916 En redaktør innenfor Facebook kunne ha sittet ved samme bord som teknologer , produkt- og PR-folk og fastsette politikk som vil være til fordel både for brukerne og bedriften.
AP160901 Det innebærer en satsing på teknologikompetanse både blant nåværende ledere, og blant fremtidens teknologer og ledere.
AP160901 Dagens og morgendagens ledere og teknologer må tenke kreativt på hvordan vi bruker eksisterende og ny teknologi for å kunne endre dette og skape nye bærekraftige forretningsmuligheter.
AP160217 Deretter følger ingeniører og teknologer .
AP160217 - Man trenger kloke hoder i tiden fremover, teknologer , realister og ingeniører, for å utvikle framtidens løsninger, sier Hodneland.