DN170612 Flere trekker teatersponsing etter Trump-portrett ¶ ¶
DN170612 | Flere trekker teatersponsing etter Trump-portrett ¶
AP170612 | Flere trekker teatersponsing etter fremstilling av Trump som Cæsar ¶