BT171114 For eksempel vil ikke Venstre få gjennomslag for å skaffe 650 millioner kroner ved å avskaffe taxfree-ordningen , og KrF vil ikke få inn 450 millioner kroner med kutt i privat konsulentbruk i staten.
DA171002 * Det må bli slutt på å subsidiere flytrafikken gjennom taxfree-ordningen .
DA171002 * Det må bli slutt på å subsidiere flytrafikken gjennom taxfree-ordningen .
DB170831 Kutt av taxfree-ordningen , dyrere tobakk og redusert synlighet, er klokt.
DB170828 Og det blir dermed også ytterligere useriøst av Wiborg å viderebringe denne ugyldige påstanden ( især når selv DinAvis' artikkeltekst egentlig ikke presenterer dette som annet enn ett mulig indirekte resultat av å fjerne taxfree-ordningen ).
DB170828 At man snakker om å « legge ned taxfree-ordningen », kommer kanskje inn under vanlig tabloid unøyaktighet, selv om forslaget altså kun ville ramme taxfree-salget av alkohol og tobakk, og ikke andre taxfree-varer ( som utgjør omtrent 40% av taxfree-inntektene ).
AP170804 | Taxfree-ordningen er egentlig ganske genial Haakon Dagestad ¶
AP170730 - Jeg er veldig glad for at de har klart å forhandle vekk saker som jeg ikke har likt, spesielt dette med taxfree-ordningen , sier moren til KrF-lederen.
AP170728 En ung jente med hendene fulle av flasker oppsummerte godt hva mange, meg selv inkludert, tenker om taxfree-ordningen .
DA170713 I tillegg benytter kinesere seg av taxfree-ordningen Global Blue.
AP170617 På Arbeiderpartiets landsmøte så sent som i april i år lå det an til en aldri så liten taxfree-thriller siden partiet kunne komme til å gå inn for å avvikle hele taxfree-ordningen .
AP170614 Det har også vært harde angrep på selve taxfree-ordningen , som blir kritisert for å øke alkoholforbruket og stimulere til økt reising.
AP170614 Det har også vært harde angrep på selve taxfree-ordningen , som blir kritisert for å øke alkoholforbruket og stimulere til økt reising.
NL170613 Undersøkelser viser at hele 86 % vil handle utenlandske flyplasser eller på flyet hjem dersom taxfree-ordningen bortfaller.
NL170613 I et innlegg på Nordnorsk debatt kommer journalist Ylva Helene Schwenke med en rekke påstander om taxfree-ordningen .
NL170613 Den norske taxfree-ordningen er en solidarisk modell som gjør det mulig å ha et godt flyplasstilbud i distrikts-Norge.
NL170613 Avvikles den norske taxfree-ordningen er det også hit, til avgangshallene på flyplassene i Europa, vi vil flytte en betydelig andel av salget som i dag skjer på norsk jord.
NL170613 | Taxfree-ordningen er smart ¶
DA170613 JP ga to klare politiske signaler : ¶ * Taxfree-ordningen må bestå.
DA170613 - Vi forsikret dem om at det ikke er et politisk tema å fjerne taxfree-ordningen , som sammen med parkering legger hele grunnlaget for flyplassdrift.
NL170601 Man kan heller ikke se på taxfree-ordningen som en reddende engel blant økonomisk svakerestilte familier som kunne tenkt seg et par billige flasker vin etter Spania-turen.
NL170601 Dette er ikke den første kritikken taxfree-ordningen møter.
NL170601 Dersom taxfree-ordningen skal avvikles må det tas grep fra politisk hold som kan forsikre at det fortsatt vil være mulig å komme seg fra Finnmark til Oslo med fly, da det ikke finnes andre alternativer.
DB170520 På sikt ønsker partiet å fjerne hele taxfree-ordningen .
DA170423 Vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper.
VG170422 « For eksempel vil noen hevde at en omlegging av taxfree-ordningen fra anbud og konkurranse til salg av alkohol tildeles Vinmonopolet ( som Stortinget før jul vedtok å utrede ) over tid kan svekke Avinors inntektsgrunnlag så mye at man får problemer med å finansiere alle småflyplassene ».
VG170422 Partiledelsen ba landsmøtet avvise et forslag fra Fjell Ap om å avvikle hele taxfree-ordningen .
VG170422 Han legger til at også Vinmonopolet nå har tatt kontakt og vil få anledning til å fremme sitt syn på taxfree-ordningen på et senere møte med flyplassalliansen.
VG170422 - Hverken Røros kommune eller alliansen har noen mening om taxfree-ordningen .
DB170417 37 forskjellige land over hele verden er nemlig med i taxfree-ordningen som gjør at du kan handle i vanlige butikker og å få tilbake momsen etter handelen.
SA170402 Men regjeringspartiene er bastante ; de vil ikke endre taxfree-ordningen .
SA170402 Høsten 2015 ba Stortinget regjeringen å legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen , inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.
SA170402 Dessverre er de politiske partiene, med noen få unntak, redde for velgernes reaksjon dersom taxfree-ordningen på flyplassene fjernes.
SA170402 Taxfree-ordningen er under press ¶
VG170401 Lørdag ettermiddag ba Grimstad landsmøtet om nåde for taxfree-ordningen , stikk i strid med innstillingen fra programkomiteen og landsstyret : ¶
AA170401 Venstre-ledelsens syn er at taxfree-ordningen bidrar til billigere flybilletter og dermed gjør det mer attraktivt å fly i stedet for mer miljøvennlige alternativer.
AA170401 Et stort flertall i Venstre går inn for å beholde taxfree-ordningen ved landets flyplasser.
SA170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen
AP170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen
AP170330 Grasrota i partiet Venstre er mot at partiledelsen, eller eliten i Oslo, foreslår å avvikle taxfree-ordningen på flyplassene.
SA170329 Så til scenariet om avskaffing av taxfree-ordningen .
SA170329 Det overrasker oss ikke at TRN vil forsvare taxfree-ordningen , men å bruke begrepet « solidarisk » er å ta vel hardt i.
SA170329 | Taxfree-ordningen er ikke solidaritet ¶
AP170329 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen
DA170328 Store deler av grasrota i Venstre vil stoppe partitoppenes planer om å skrote taxfree-ordningen .
SA170327 Regjeringens egen utredning om taxfree-ordningen viser at den øker alkoholforbruket og svekker klimamålene, fordi den gjør fly og ferge billigere.
SA170327 Det er derfor grunn til å håpe på framtidsrettede og folkehelsevennlige vedtak om taxfree-ordningen på partienes landsmøter i ukene og månedene som kommer.
SA170323 Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 FOTO : Anders Minge ¶ | Taxfree-ordningen er en solidarisk modell ¶
SA170323 DEBATT : Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 Avvikles den norske taxfree-ordningen , vil ikke salget forsvinne.
SA170323 mars gir SV-representantene Ingrid Kristine Aspli og Akosua Awuku en ensidig negativ framstilling av taxfree-ordningen .
SA170320 « På Stortinget har alle, unntatt Høyre og Frp, sagt seg villige til å se kritisk på taxfree-ordningen », skriver Ingrid Kristine Aspli og Akosua Awuku.
SA170320 | Det er feigt å ikke ville røre taxfree-ordningen
SA170320 På Stortinget har alle, unntatt Høyre og Frp, sagt seg villige til å se kritisk på taxfree-ordningen .
SA170320 Det holder ikke at man har flyttet brennevinet litt lenger bak i butikken, Taxfree-ordningen må fremdeles gjøres noe med.
SA170320 Det er blitt uttalt at avvikling av taxfree-ordningen gjør at driften av småflyplassene i Norge står i fare.
SA170320 Taxfree-ordningen gir Avinor leieinntekter, som igjen gir lavere lufthavnavgifter, som igjen gir lavere billettpriser.
AP160424 - Men vi har altså gjort endringer i taxfree-ordningen , for å nevne ett eksempel, og vi har tatt mål av oss til å endre gårdssalg av lokalprodusert sider, sier hun.
AP160322 TRN-sjefen sier han er klar over at han leder en virksomhet som har blitt gjenstand for mer kritisk diskusjon i det politiske miljøet, og at taxfree-ordningen kan bli fjernet eller salget av politiske årsaker overlatt til Vinmonopolet.