VG171229 Arbeidsministeren : Ledigheten like lav som før oljekrisen ¶ * - I varehandelen er det store konsern, men de er organisert lokalt og krav til tariffavtale må stilles på den enkelte arbeidsplass.
VG171227 I 2017 ble det en tvist om regissørenes tariffavtale fortsatt består, og den kom opp i Arbeidsretten.
VG171227 Filmforbundet nekter sine medlemmer å jobbe for NRK, uavhengig av at vi tilbyr vilkår som den ansatte er godt fornøyd med og som følger tariffavtale .
VG171227 Filmforbundet lanserer imidlertid kravet om ny tariffavtale på sin måte ved enhver enkeltkontrakt NRK ønsker å gjøre, og da tar det jo tid.
VG171227 Brem sier NRK krever at regissører på drama skal reguleres etter journalistavtalen, noe han mener vil innebære en dramatisk lønnsnedgang, og brudd med den tariffavtale som fortsatt gjelder for regissører på NRK.
VG171227 - NRK har sagt nei til kravet om tariffavtale fra filmforbundet slik det foreligger, og mener at vi allerede har tariffavtaler som er dekkende for filmarbeidere.
VG171227 - Det NRK gjør nå, er å ulovlig utestenge regissører på en over 50 år gammel tariffavtale .
VG171212 Det er ikke til å komme fra at det er en stor utfordring at AFP-ordningen bidrar til at bedrifter kvier seg for å inngå tariffavtale .
DN171212 Selskapet regner ikke flyvernes fagforeninger som noen motpart i forhandlinger og har derfor ingen tariffavtale med sine ansatte. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
VG171207 En problemstilling som kan bli reist, er at det ikke bare er ansatte i bedrifter som har tariffavtale , som skal få nyte godt av den.
DN171206 Det dreier seg blant annet om at man må være ansatt i en bedrift med tariffavtale når man går av med pensjon og at man må ha vært ansatt i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene for å få tilgang på ordningen.
DB171206 Han er likevel enig med Blyverket i at ordningen fører til at bedrifter kvier seg for å inngå tariffavtale på grunn av AFP-kostnadene det fører til.
DB171206 Tariffavtale er en forutsetning for AFP, og AFP innebærer at bedriftene betaler 2,5 prosent av lønna inn i ordningen.
DA171206 For å kvalifisere for AFP må du være ansatt i en bedrift med tariffavtale når du går av med pensjon.
VG171201 I dag foreligger det en tariffavtale for regissører som er midlertidig ansatt i NRK.
VG171201 NRK står fritt til å publisere « Mammon 2 » i henhold til egen tariffavtale for regissører.
DB171201 - Da vi skulle inngå en avtale med Filmforbundet om publisering nå, stilte Filmforbundet krav om at NRK skulle gå med på noen helt andre saker som vi har diskutert over et års tid, som gjelder forvaltning av rettigheter og tariffavtale .
DN171128 I tillegg slipper bedrifter uten tariffavtale unna AFP-kostnaden, noe som gjør at motstanden mot å inngå tariffavtaler øker.
DB171128 I tillegg slipper bedrifter uten tariffavtale unna AFP-kostnaden, noe som gjør at motstanden mot å inngå tariffavtaler øker.
BT171128 I tillegg slipper bedrifter uten tariffavtale unna AFP-kostnaden, noe som gjør at motstanden mot å inngå tariffavtaler øker.
VG171126 I dag foreligger det en tariffavtale for regissører som er midlertidig ansatt i NRK.
AP171119 Retten til AFP krever derfor at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale som omfatter AFP.
AP171119 AFP ( avtalefestet pensjon ) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale .
AP171119 Retten til AFP krever derfor at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale som omfatter AFP.
AP171119 AFP ( avtalefestet pensjon ) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale .
DB171115 Det er imidlertid lov å leie fra til og fra hverandre dersom bedriften får tillatelse fra myndighetene, og er omfattet av samme tariffavtale .
DN171106 Tirsdag morgen møtes legeforeningen og Spekter for å vurdere hvordan de skal forholde inntil en ny tariffavtale er etablert.
DN171106 Situasjonen i dag er at det ikke finnes en gyldig tariffavtale mellom Spekter og legeforeningen, som regulerer arbeidsforholdene på sykehusene.
AP171103 Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale , skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.
DB171102 Norwegian og pilotforeningen enige om ny tariffavtale
DN171101 | Norwegian og piloter enige om ny treårig tariffavtale
DN171101 Norwegian Pilot Services og den skandinaviske pilotforeningen Norwegian Pilot Union ble natt til onsdag enige om rammene for en ny treårig tariffavtale .
DN171101 Det er derfor gledelig at Norwegians skandinaviske pilotselskap og pilotforeningen er blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir forutsigbarhet og stabilitet i en tid der konkurransen blir stadig tøffere.
DN171101 - Vi er svært godt fornøyd med at vi er blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig.
DB171101 Begge partene opplyser at pilotene i de norske, svenske og danske pilotselskapene nå vil få en ny tariffavtale med fortsatt konkurransedyktige betingelser.
DB171101 - Vi er svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig.
DA171101 | Norwegian og pilotforeningen enige om ny tariffavtale
DA171101 Norwegian Pilot Services og den skandinaviske pilotforeningen Norwegian Pilot Union er blitt enige om rammene for en ny treårig tariffavtale
DA171101 Begge partene opplyser at pilotene i de norske, svenske og danske pilotselskapene nå vil få en ny tariffavtale med fortsatt konkurransedyktige betingelser.
DA171101 - Vi er svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig.
DA171023 Tariffavtale og lovverk ¶
DA171018 Heismontørene krever tariffavtale med heisselskapet.
DB171014 Å forsøke å nekte ansatte retten til å inngå en tariffavtale er et angrep på grunnleggende kjøreregler i samfunnet og på selve grunnlaget for fagbevegelsen.
DB171014 Uten en tariffavtale står arbeidsgivere fritt til å ansette folk til 90 kroner timen dersom de synes 110 er for mye.
DB171014 Når man motarbeider noe så grunnleggende som en tariffavtale er det også bare å se langt etter en ansvarlig fagbevegelse som stiller moderate lønnskrav og bryr seg om bedriftenes overlevelse.
DB171014 En tariffavtale betyr nemlig at man er nødt til å forholde seg til arbeidstakerne i en bedrift som et kollektiv.
DB171014 Den siste måneden har det blitt streiket for retten til en tariffavtale på Sotra i Hordaland.
NL171006 Et slikt incentiv kan være en tariffavtale for opplevelsesbransjen.
DN171004 For øvrig er TV 2 bundet av tariffavtale med forpliktelse til lønnsmessig å likebehandle midlertidig ansatte med fast ansatte.
DB171002 For oss har det vært viktig å få på plass en tariffavtale at våre medlemmer i Kreftforeningen får den samme tariffavtalen som de andre medlemmene våre, sier By.
AA171002 Norsk Sykepleierforbund og leder Eli Gunhild By vant striden med NHO Abelia om en tariffavtale for sykepleierne i Kreftforeningen.
AA171002 Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) og NHO Abelia er enige om en ny tariffavtale .
AA171002 Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) og NHO Abelia er enige om en ny tariffavtale .
SA170921 Hvis du får på plass en tariffavtale , kan du fravike lovens krav i forsvarlige rammer.
SA170921 TARIFFAVTALE : Avtale mellom fagforbund og arbeidsgiver om lønn og arbeidsforhold.
DN170919 | Alle havnearbeidere får ny tariffavtale
DN170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
DN170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
DN170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale , samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
DA170919 | Alle havnearbeidere får ny tariffavtale
DA170919 Transportarbeiderforbundet ( NTF ) mente Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere, men Høyesterett kom imidlertid i desember til at boikotten er ulovlig.
DA170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
DA170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
DA170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale , samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
AA170919 | Alle havnearbeidere får ny tariffavtale
AA170919 Transportarbeiderforbundet ( NTF ) mente Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere, men Høyesterett kom imidlertid i desember til at boikotten er ulovlig.
AA170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
AA170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
AA170919 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale , samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
VG170914 Norsk Flygerforbund og Parat har kommet til enighet med SAS og NHO om en ny tariffavtale .
DN170914 Norsk Flygerforbund og Parat oppnådde ved firetiden natt til torsdag enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale .
DN170914 Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale .
DB170914 ( Dagbladet ) : Norsk Flygerforbund og Parat har kommet til enighet med NHO Luftfart og SAS om en ny tariffavtale .
DA170914 Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.
DA170914 Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med om en ny tariffavtale med NHO Luftfart og SAS og avblåser den varslede storstreiken.
DA170914 * Norsk Flygerforbund og Parat oppnådde enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale klokken 4 natt til torsdag etter 14 timer med uformelle samtaler på Riksmeklerens kontor.
AP170914 Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale .
AA170914 Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.
DB170913 Flertallet av bedriftene som jobber på boligprosjektet Grenselunden har ikke noen sentral tariffavtale , eller organiserte ansatte, noe Støre selv omtalte som « løsarbeiderkontrakter ».
AA170913 Norsk Flygerforbund og Parat har oppnådd enighet med om en ny tariffavtale med NHO Luftfart og SAS og avblåser den varslede storstreiken.
DN170911 De siste årene har han forsøkt for å få på plass en tariffavtale med Propuro, som er et av de største bemanningsbyråene på Vestlandet.
DN170911 - Vi ser at flere har meldt seg inn og venter krav om tariffavtale .
DB170911 De siste årene har han forsøkt for å få på plass en tariffavtale med Propuro, som er et av de største bemanningsbyråene på Vestlandet.
DB170911 - Vi ser at flere har meldt seg inn og venter krav om tariffavtale .
AA170907 Tillitsvalgt Krzysztof Jedlikowski sier de fleste ansatte taper 30.000 kroner bare i skifttillegg fordi de ikke har tariffavtale , sammenlignet med dem som har en slik.
AA170907 Nå går de ut i streik for tariffavtale og rettferdige vilkår.
AA170907 De har andre arbeidsvilkår enn et mindretall av de ansatte i bedriften og får heller ikke tariffavtale .
VG170906 Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale , og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ.
AA170905 Til helga starter meklingen for de norske SAS-pilotene om en ny tariffavtale , og det bekymrer konsernsjefen.
AA170831 Resultatet var skifte av tariffavtale , noe som medførte at vår avtalefestet ytelsesbaserte pensjon ble tatt fra oss, og erstattet med en innskuddsbasert ordning.
AP170830 Økt arbeidsinnvandring gir hardere kamp om ufaglærte jobber, samtidig som mange virksomheter verken har tariffavtale eller at arbeidstakerne er fagorganiserte.
NL170829 Det kan være lavere bemanning, ingen tariffavtale , noen ganger dårligere lønn, noen ganger får de litt høyere lønn, men det hentes fort ut i fra gullkrukken, kutt i pensjon.
DB170826 Jordfald og Nymoen har sett på de ti prosentene med lavest lønn, og funnet ut at tre av fire jobbet i en virksomhet uten tariffavtale i 2012.
DB170826 I studien Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor ? viser for eksempel Bård Jordfald og Ragnar Nymoen at stadig færre av de lavest lønnede jobber i en virksomhet med tariffavtale .
VG170825 Skuespillerforbundet har forhandlet frem en tariffavtale med arbeidsgiverne i Virke Produsentforening, og den setter en minstelønn per dag på filmsettet, forklarer Alfsen.
AP170825 En endring til fordel for å dekke barnehagens faktiske utgifter, vil ikke ramme barnehager med gode pensjonsavtaler og tariffavtale .
VG170824 Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er ikke ulovlig i Norge, men det kreves at sentrale punkter er oppfylt : ¶ Tariffavtale skal være inngått, det skal være signert protokoll mellom bedriften og tillitsvalgte og innleien skal være tidsbegrenset.
VG170824 Hos entreprenører uten tariffavtale utgjorde innleien mer enn 50 prosent.
DB170817 ¶ KONFLIKT : NRK sier opp tariffavtale med regissører.
AA170808 Vi krever at lønns- og arbeidsvilkårene sykepleierne i Kreftforeningen har hatt videreføres i en tariffavtale som partene har like rettigheter til å forhandle på.
AA170808 Norsk Sykepleierforbund forhandler ikke medlemmenes rettigheter ned, men kjemper sammen med våre medlemmer i Kreftforeningen for en anstendig tariffavtale .
AA170808 I prosessen hvor Kreftforeningen valgte å skifte arbeidsgiverforening, fikk sykepleierne et nytt forslag til tariffavtale .
AA170808 Dette viser at det brede lag av samfunnet faktisk mener Norsk Sykepleierforbund bør stå på i denne saken, og at Kreftforeningen snart tar til fornuft og sikrer sykepleierne sine en ordentlig tariffavtale .
AP170807 Hittil har det NHO og NSF ikke klart å bli enige om en tariffavtale .
AA170807 Hittil har det NHO og NSF ikke klart å bli enige om en tariffavtale .
DA170806 Hittil har det NHO og NSF ikke klart å bli enige om en tariffavtale .
DA170730 Har du tariffavtale ?
DA170730 - Det er ekstra positivt at de har tariffavtale , sier kollega Naemi Trandum.
DN170708 I begjæringen viser LO til at to av tre innen disse bransjene jobber i bedrifter uten tariffavtale . 44 prosent har utenlandsk bakgrunn mot 28 prosent for åtte år siden og LO mener en betydelig andel av de utenlandske arbeidstagere har lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett ligger langt lavere enn både det som er vanlig i bransjen og minstelønn.
SA170630 Den lovnaden holdt til vi kom til forhandlingsbordet og skulle forhandle ny tariffavtale .
DB170630 « Vi har forhandlet om tariffavtale med SEPLA i lang tid, og som kjent må det to parter til for å få dette på plass.
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene gjelder i hele Europa og regelverket sikrer pilotenes rettigheter på dette området uavhengig om det er en tariffavtale på plass eller ikke », repliserer Bjørn Erik Barman Jenssen.
DB170630 « Vi har forhandlet om tariffavtale med SEPLA i lang tid, og som kjent må det to parter til for å få dette på plass.
DB170630 Martin Stork peker på at Norwegian-piloter i Skandinavia har en tariffavtale som fastsetter hvor mange fridager som kan selges.
DB170630 Derfor ser vi fram til å få en tariffavtale og regulere dette, sier han.
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene gjelder i hele Europa og regelverket sikrer pilotenes rettigheter på dette området uavhengig om det er en tariffavtale på plass eller ikke », repliserer Bjørn Erik Barman Jenssen.
VG170629 Krogstad mener at det må være en bransjetilpasset regulering på innleie-kvote, og at regulering av bemanningsbransjen må foregå i en landsomfattende tariffavtale .
VG170616 Når for eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til
DB170607 Faktisk var rundt halvparten av arbeiderne uorganiserte, flertallet var ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale , og et knippe mennesker hadde såkalte nulltimerskontrakter, som Ap-lederen har omtalt som en " skam ".
VG170529 For Dagbladet har avslørt at Støre, gjennom familiens investeringsselskaper, er involvert i et byggeprosjekt som har brukt arbeidere fra bemanningsbyråer og uten tariffavtale .
DB170529 Dessuten var flertallet av bedriftene som jobbet på byggeplassen, ikke tilsluttet en sentral tariffavtale .
NL170526 Det medfører heller ikke riktighet at vår direktør nekter oss tariffavtale .
NL170526 Det er de ansatte selv som må fremme krav om tariffavtale , dette har jo Fagforbundet selv fortalt oss.
VG170525 Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale , og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ.
DB170525 I dag kan Dagbladet nemlig avsløre at flertallet av bedriftene som jobber på boligprosjektet Grenselunden ikke har noen sentral tariffavtale , eller organiserte ansatte.
DB170525 Selskapet har tariffavtale for sine ansatte gjennom Fellesforbundet, hvor 26 ansatte er organisert.
DB170525 Selskapet er organisert i Elektromontørenes forening, men har ingen tariffavtale med dem.
DB170525 Nils Løff AS, stålkonstruksjoner : Selskapet har ikke ansatte som er organisert, er ikke tilsluttet sentral tariffavtale .
DB170525 Minst seks av åtte undersøkte bedrifter som jobber på anleggsstedet, ikke er tilsluttet noen sentral tariffavtale .
DB170525 Har ikke tariffavtale med sentralt forbund, men har såkalt husavtale.
DB170525 Har ikke tariffavtale med nasjonalt forbund, men har egen « husavtale » for sine ansatte.
DB170525 Har ikke tariffavtale med NAF eller andre LO-forbund, men har " husavtale ", og sier de forholder seg til de lovpålagte minstesatsene for maskinentreprenørene.
DB170525 Det er nemlig strengere begrensninger på bruk av bemanningsbyrå hvis innleiebedriften mangler tariffavtale .
DB170525 De ansatte er ikke fagorganisert og har ikke tariffavtale med noe sentralt forbund, opplyser prosjektansvarlig Odd Bjerke.
DB170525 Bedriften har heller ikke noen bedriftsintern tariffavtale , men opplyser at de følger minstekravene i loven.
DB170525 Av disse mangler seks tariffavtaler med sentrale forbund, hvorav to opplyser at de ikke har noen form for tariffavtale .
DB170525 Alle ansatte har tariffavtale , og er organisert i Fellesforbundet.
DA170525 Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale , og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ.
AA170525 Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale , og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ.
DA170524 Samtlige av Espiras 95 barnehager har tariffavtale inngått mellom Private Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.
AA170523 Det er neppe tilfeldig at utspillet kommer nå, like etter at Den norske legeforening startet forhandlingene med staten om en ny tariffavtale .
DA170522 Vi vil ha en sentral tariffavtale som sikrer oss de vilkårene vi hadde.
AA170519 | Kreftforeningens ansatte ut i streik fra mandag ¶ 19 sykepleiere i Kreftforeningen går mandag ut i streik etter at NHO og Kreftforeningen ble ikke enige med Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) om en tariffavtale .
AA170519 - Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstakergrupper, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO til NTB.
BT170518 I mai samme år startet forhandlingene om en tariffavtale mellom fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
AP170518 | Kreftforeningens ansatte ut i streik fra mandag ¶ 19 sykepleiere i Kreftforeningen går mandag ut i streik etter at NHO og Kreftforeningen ble ikke enige med Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) om en tariffavtale .
AP170518 - Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstagergrupper, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO til NTB.
VG170512 LO-kongressen gikk også inn for at innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at at tidsbegrenset innleie bare skal kunne avtales der det er hjemmel for det i landsomfattende tariffavtale .
AP170511 Enkelte tariffavtaler inngått i Norge er kommet i konflikt med EØS-retten, for eksempel Transportarbeiderforbundets tariffavtale for havnearbeiderne.
BT170510 Meglingen om ny tariffavtale for ansatte i barnehager, kirker og andre virksomheter konsernet Akasia i Bergen i forrige uke førte ikke frem.
AA170509 Meklingen om ny tariffavtale i forrige uke førte ikke fram.
BT170508 Meglingen om tariffavtale førte ikke frem.
DB170505 Meklingen om tariffavtale førte ikke fram.
BT170505 Meklingen om tariffavtale førte ikke frem.
BT170505 Meklingen om tariffavtale førte ikke frem.
DB170504 IFALPAs visepresident Jack Netskar reagerer skarpt både på dette og på at OSM skal betale en sum for hver ITF-tilknyttet ansatt med tariffavtale - i første omgang tre dollar månedlig.
DA170503 Holship-dommen sier at EØS-avtalen har forrang foran ILO-konvensjoner og at bruk av kampmidler for å framtvinge tariffavtale kan forbys.
BT170503 De ansatte i Akasia Barnehager AS, Akasia Kirke og gravferd AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS må forhandle frem en ny tariffavtale .
AA170503 De ansatte i Akasia Barnehager AS, Akasia Kirke og gravferd AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS må forhandle fram en ny tariffavtale .
VG170501 Vanlig arbeidstid i Norge for ansatte med tariffavtale er 7,5 timer dagen : 37,5 timers uke.
DB170430 Har betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene, ¶
DB170429 Forhandlingene om en tariffavtale i USA pågår nå, med en statlig mekler på grunn av store problemer i innledningsfasen.
DB170429 - Hvis vi forhandler fram en tariffavtale , og får svart på hvitt de beskyttelsene som vi har vært bekymret for å miste, løser det problemene.
VG170424 To måneder før Høyesteretts dom forelå - men etter at EFTA-domstolen hadde slått fast at havnemonopolet var i strid med EØS-avtalen - undertegnet LO og NHO en ny tariffavtale som videreførte havnemonopolet i tariffperioden fram til våren 2018.
VG170424 - En tariffavtale mellom LO og NHO kan naturligvis ikke gå ut over en avgjørelse i Høyesterett, sier Nicolay Skarning.
VG170424 Tariffavtale
AA170406 Lærerne ved skolen har streiket i to uker etter at forsøkene på å få på plass en lokal tariffavtale mislyktes.
DN170403 Kabinpersonell på Norwegian-fly i USA får tariffavtale
DA170403 april 2016 måtte forholde seg til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår eller om bemanningsforetaket kunne forholde seg til sin egen tariffavtale , slik det ble åpnet for i en egen forskrift i Arbeidsmiljøloven i fjor.
DA170403 For stillinger som rederiet ikke viderefører på NOR-betingelser må det gjennomføres forhandlinger om tariffavtale , skriver utvalget.
DN170330 | Kabinpersonell på Norwegian-fly i USA får tariffavtale
DN170330 OSM Aviation forhandler også med de kabinansattes fagforening NCCA i USA om en tariffavtale for de kabinansatte på de øvrige langdistanseoperasjonene i USA.
DN170330 Det er datterselskapet OSM Aviation Short Haul U.S som har inngått en femårig tariffavtale med International Association og Machinists and Aerospace Workers i USA ( IAM ).
DN170330 Derfor er vi glad for at vi nå har nok en tariffavtale på plass, sier administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation.
DN170330 Bemanningsselskapet OSM Aviation har inngått tariffavtale med den amerikanske fagforeningen IAM for kabinpersonell i USA.
DN170330 Administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation sier han er glad for å ha fått en tariffavtale på plass.
DB170330 De kabinansattes fagforening Norwegian Cabin Crew Association ( NCCA ) kunne dermed starte forhandlinger om en tariffavtale .
AA170330 | Kabinpersonell på Norwegian-fly i USA får tariffavtale
AA170330 OSM Aviation forhandler også med de kabinansattes fagforening NCCA i USA om en tariffavtale for de kabinansatte på de øvrige langdistanseoperasjonene i USA. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Det er datterselskapet OSM Aviation Short Haul U.S som har inngått en femårig tariffavtale med International Association og Machinists and Aerospace Workers i USA ( IAM ).
AA170330 Derfor er vi glad for at vi nå har nok en tariffavtale på plass, sier administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation.
AA170330 Bemanningsselskapet OSM Aviation har inngått tariffavtale med den amerikanske fagforeningen IAM for kabinpersonell i USA.
DB170327 Vær oppmerksom på at ulike virksomheter kan ha andre bestemmelser i tariffavtale angående utbetaling av feriepenger.
 ¶
DB170327 Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
DB170327 Ferieloven åpner nemlig for at denne regelen kan fravikes ved en tariffavtale .
DB170327 De må avtalefestes i en tariffavtale , altså mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter.
DB170327 Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.
DB170327 - En del virksomheter med tariffavtale har slike regler om at alle feriepengene utbetales i mai eller juni måned, uavhengig av om ferie avvikles helt eller delvis om sommeren.
DB170327 De kabinansattes fagforening Norwegian Cabin Crew Association ( NCCA ) kunne dermed starte forhandlinger om en tariffavtale .
AA170323 | Privatskole-lærere streiker, hevder de blir nektet tariffavtale
AA170323 Skagerak International School foretrekker en tariffavtale for privatskoler som er framforhandlet sentralt mellom arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og Utdanningsforbundet.
AA170323 Lærerne ved Skagerak International School i Sandefjord streiker etter at forsøkene på å få på plass en lokal tariffavtale mislyktes.
AA170323 Det skal være enighet mellom lærerne og skolen om lønns- og arbeidsvilkår, men skolen nekter å nedfelle dem i en lokal tariffavtale inngått direkte med de ansatte, ifølge Utdanningsforbundet.
AA170323 - Det er ingenting som hindrer skolen i å inngå en tariffavtale direkte med Utdanningsforbundet, slik flere andre private skoler har gjort.
DB170322 I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid.
DB170322 Bedrifter med tariffavtale har ofte høyere overtidstillegg enn dette, opplyser Brodschöll.
DN170319 Tajik viser til at den rødgrønne regjeringen innførte krav om tariffavtale og forsvarlig drift av private barnehager.
DB170317 Han forklarer at NRK ikke har noen tariffavtale med Norsk Filmforbund, og at de derfor tilbyr kontrakter i tråd med NRKs trafiffavtale.
DB170316 Det er i dag ingen tariffavtale med Filmforbundet.
VG170315 Mandag vedtok styret i Norsk Skuespillerforbund ( NSF ) å påby sine medlemmer å stå på kravene om å følge fagforbundets tariffavtale , og ikke gi etter for press fra norske kringkastere, TV 2 og TV Norge.
BT170315 Taxisjåførene i Taxi 1 truer med streik hvis de ikke får på plass en tariffavtale .
DB170314 Han hevder på sin side at Belsvik fortsatt er til vurding, og at rollen ikke er besatt, men som Dagbladet omtaler ovenfor må fagorganiserte Belsvik imidlertid bryte med egen tariffavtale for å bli med på produksjonen, noe hun ikke ønsker.
DB170313 Også her kan reglene fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.
 ¶
DB170304 Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen skriver at « de fleste av våre piloter og kabinansatte er fagorganisert », og at Norwegian « ønsker å få på plass en tariffavtale for våre amerikanske kolleger. » « Vår samarbeidspartner OSM Aviation er formell arbeidsgiver for vårt amerikanske kabinpersonale og er derfor avtalepart i forhandlingene med fagforeningen i USA.
DB170304 Det eneste vi kan legge til er at vår forhandlingsleder er øverste leder for vår virksomhet i USA, og dermed innehar nødvendige fullmakter til å inngå tariffavtale på vegne av selskapet », skriver Øygard til Dagbladet.
DB170304 - Han er ikke er i stand til å forhandle om en tariffavtale , sier Lorien.
DB170302 « Vår samarbeidspartner OSM Aviation er i forhandlinger med NCCA om en tariffavtale for våre kolleger i USA.
DB170302 « Vi er i forhandlinger med NCCA om tariffavtale i USA, og har ingen ønsker om å svekke dem som fagforening.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale .
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale .
DB170215 Veireno er tilknyttet en sentral tariffavtale som skal gi bedriften mulighet til å avtale utvidet bruk av overtid lokalt med lokalt tillitsvalgte, skriver Veireno-leder Jonny Enger i en redegjørelse til Dagbladet.
AA170213 Akademikerne mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en ny tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at arbeidstakersiden er enig.
DB170204 Vi vil presisere hva en « arbeidstaker », « arbeidsgiver » og en « tariffavtale » er i loven, slik at det blir vanskeligere å løpe fra ansvaret eller frata folk rettigheter.
DB170203 - Det er kommunens plikt å påse at lønn og arbeidsvilkår følges i henhold til både arbeidsmiljøloven og renovasjonsarbeidernes tariffavtale , sier Adamsrød.
DB170202 Junit og NHO Luftfart forhandler om en ny tariffavtale , og er bl.a. uenige om lønn.
DN170130 - Fordi det er blitt brudd mellom Junit og NHO i tariff-forhandlingene om en ny tariffavtale .
BT170128 Derfor håper vi at vi blir enige om en ny tariffavtale når vi møtes hos Riksmeklingsmannen lørdag 4. februar, sier Bente Ørberg.
SA170124 underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
DB170118 « OSMs advokatfirma fortalte oss at de ikke behøver å konsultere oss på noen nye endringer av våre arbeidsforhold fordi vi ennå ikke har en tariffavtale », skriver Lorien til Dagbladet.
DB170118 Ifølge presidenten i NCCA, Valentin Lorien, haster det med å starte forhandlingene med Norwegians bemanningsselskap OSM Aviation, fordi medlemmene ikke har noen tariffavtale som beskytter dem.
DB170118 Ifølge Mikkelsen ser OSM Aviation fram til å få en tariffavtale og ønsker å komme i gang med forhandlingene så snart som mulig.
AP170113 Ordensvaktene i Youngstorvet Vertskap krever tariffavtale , men torsdag ble det brudd i forhandlingene hos Riksmegleren.
AP170113 - Vårt krav om tariffavtale ligger fast, men hos motparten er det ingen vilje, sier Mikkelsen.
AP170110 - Veireno er bundet av tariffavtale , så vi vet at dette er i orden, sier Tingelstad.
AP170110 - Veireno er bundet av tariffavtale , så vi vet at dette er i orden, sier Tingelstad.
DB170106 Havnearbeiderne boikottet derfor Holship for å presse dem til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett.
DB170106 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund.
DB170106 Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale , samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund.
DB170103 Der bestemte et flertall i Høyesterett at havnearbeidernes boikott med siktemål å presse det danske selskapet Holship til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsritt, er i strid med EØS-regelverket.
DA160531 « Tariffavtale med lokal overenskomst er ikke tilpasset virksomhetens drift » ble av Moberg pekt ut som en av utfordringene, og dessuten arbeidsintensive og spredte arrangementer.
AP160411 Hos Diakonhjemmet har de ansatte en tariffavtale tilsvarende den i det offentlige.
AP160403 Parat har i likhet med Fellesforbundet forhandlet med Norsk Industri i mange uker, og har nå signert en ny tariffavtale for to år.
AP160331 I private bedrifter med tariffavtale er AFP nå et livsvarig tillegg til folketrygden for alle, enten man fortsetter å jobbe eller ikke.
AP160119 - Ettersom man da kan tilby arbeidskraft som selvstendig næringsdrivende blir man ikke bundet til samme lønns- og arbeidstidskrav som ligger i en tariffavtale .
AP160109 Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale , må utvelgelseskriteriene ikke stride med tariffavtalen.
AP160106 Utvalget mener at regelen fortsatt skal gjelde, men bare for ansatte uten tariffavtale, ikke for dem som har en tariffavtale som sikrer bedre vern.
AP160106 Utvalget mener at regelen fortsatt skal gjelde, men bare for ansatte uten tariffavtale , ikke for dem som har en tariffavtale som sikrer bedre vern.
AP160106> Utvalget mener at regelen fortsatt skal gjelde, men bare for ansatte uten tariffavtale , ikke for dem som har en tariffavtale som sikrer bedre vern.