BT171202 Selv om KS ikke betalte regningen da de skulle, vil det likevel svi når kravet nå er grundig tallfestet , og vi er nødt å se på helhetssituasjonen som lærernormen skal implementeres i.
DB171124 Så klart vil det være godt for barn i småskolen å ha flere lærere rundt seg, hvilket KrF fikk gjennomslag for og tallfestet i siste, heseblesende runde av forhandlingene om statsbudsjettet.
DA171121 Høyre har hatt saker, men har ikke tallfestet dette.
VG171117 Vi har ikke tallfestet behovet for skatteøkning, men vi støtter forslaget om å øke skattene for de med de høyeste inntektene og formuene for å finansiere velferdsbehovet, sier hun.
DB171101 Det er derimot ikke tallfestet hvor mye av dette som ender opp i havet og vannet - likevel er det snakk om betydelige mengder.
DB171031 Men SSB har ikke tallfestet alle positive effekter av innvandring ».
DB171028 Det er departementets ansvar å ha god, tallfestet oversikt over situasjonen på sokkelen, og stille kritiske, men konstruktive, spørsmål til næringens framtid.
VG171021 Emil Meek har fått ny UFC-kamp ¶ Tallfestet svakt UFC-kort ¶
VG171020 Stort bedre er det ikke at 91 prosent mangler et tallfestet mål i planverket sitt for hvor de vil med likestillingsarbeidet, mens bare en håndfull forbund har satt av egne penger til dette.
VG171012 * Når styrketall og hjemmefordel er tallfestet spilles resten av kampene 50.000 ganger på en maskin.
DA171012 KrF er klar på at de vil styrke ordningen, men har ikke tallfestet hvor mye de vil øke kompensasjonene der med.
DN171009 Regjeringen og Venstre har tidligere avvist tallfestet lærernorm.
AA171006 Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om. ( ©NTB ) ¶
AP171004 Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om. | - Moderne kriger handler ikke bare om bomber og maskingevær ¶
AA171004 Tyvene rasket med seg flere dyre klokker under innbruddet natt til onsdag, men det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om.
SA170923 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50 000 ganger på en datamaskin.
SA170923 Når rangeringene er tallfestet , spilles resten av kampene for sesongen 100 000 ganger på en datamaskin.
AP170923 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50 000 ganger på en datamaskin.
AP170923 Når rangeringene er tallfestet , spilles resten av kampene for sesongen 100 000 ganger på en datamaskin.
DB170911 Ap har lagt fram en tallfestet plan for hvordan Norge skal nå.
DN170908 - Vi mistenker at de har tappet firmaene for penger, men det har vi ikke tallfestet ennå.
AA170908 Det er også rapportert om dødsfall på De Britiske Jomfruøyer, men disse er ikke tallfestet .
AA170908 - Vi mistenker at de har tappet firmaene for penger, men det har vi ikke tallfestet ennå.
AA170908 - Vi mistenker at de har tappet firmaene for penger, men det har vi ikke tallfestet ennå.
AA170906 - Vi mistenker at de har tappet firmaene for penger, men det har vi ikke tallfestet ennå.
AP170905 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen, kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170905 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen, kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
DB170831 Både MDG, SV og Arbeiderpartiet vil ha et rentetak, som MDG tallfestet til 8,5 prosent.
DB170829 Det er derimot ikke tallfestet hvor mye av dette som ender opp i havet og vannet.
AP170812 Skattenivå : Senterpartiet vil øke skatter og avgifter, men har ikke tallfestet hvor mye.
AP170812 SV har ikke tallfestet hvor mye, men partiet kritiserer Ap for at partiet bare vil øke skattene med 15 milliarder og ikke reversere alle skattereduksjonene regjeringen har gjennomført de siste fire årene.
DB170809 EU har ennå ikke offisielt tallfestet et krav, men 60 milliarder euro har vært antydet, og finansminister Bruno Le Maire i Frankrike setter den ubetalte regninga til 100 milliarder euro.
DA170809 Arbeiderpartiet : Vil nå målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 og har lagt fram en tallfestet plan som innebærer nullutslippsteknologi i veitransporten, biodrivstoff, grønn skipsfart og karbonfangst og lagring.
AP170804 UTØYA ( Aftenposten ) : Jonas Gahr Støre vil beholde en tallfestet fraværsgrense.
AP170804 - Det kommer til å være en tallfestet fraværsgrense.
AP170804 - AUF ønsker at det ikke skal være en tallfestet grense for fravær i veideregående skole.
AP170804 Hverken Fremskrittspartiet eller Høyre har tallfestet sine skatteløfter for den kommende Stortingsperioden.
AP170802 Hussaini håper det er mulig å få moderpartiet med på at det ikke skal være en tallfestet fraværsgrense.
AP170802 Hun mener i motsetning til AUF at det bør være en tallfestet fraværsgrense.
DA170801 Høyre har foreløpig ikke tallfestet hvor mye reformen vil koste.
DA170731 Høyre har foreløpig ikke tallfestet hvor mye reformen vil koste.
AP170731 | Ap vil bare gi ett tallfestet eldreløfte ¶
AP170731 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen, kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170731 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen, kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AA170705 - Vi har ikke tallfestet noen forventning til hvor mye folk er villig til å betale inn utover det skattebeløpet de er pålagt, men vi tror ikke det kommer til å summere seg opp til veldig høye beløp, skriver Jensen ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
DN170628 Ingen har tidligere tallfestet dette, men det er viktig i oppbyggingen av kunnskap om effektene av lakselus og mange aktører har etterlyst slike beregninger av effekter på bestandene, sier Forseth.
DN170626 4,1-4,6 milliarder er tallfestet som mulige årlige besparelser i hjemmetjenestene fra 2018 til 2030.
SA170516 Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har tallfestet at Norge må opp i 40.000 solgte elsykler årlig før elsykkelbruk får effekt på klimautslippene.
SA170516 Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har tallfestet at Norge må opp i 40.000 solgte elsykler årlig før elsykkelbruk får effekt på klimautslippene.
DN170516 Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har tallfestet at Norge må opp i 40.000 solgte elsykler årlig før elsykkelbruk får effekt på klimautslippene.
AP170516 Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har tallfestet at Norge må opp i 40.000 solgte elsykler årlig før elsykkelbruk får effekt på klimautslippene.
VG170512 La meg presisere at vi ikke har tallfestet prosent i nytt program.
AP170507 Hva partiet mener sperregrensen bør ligge på er ikke tallfestet .
AA170507 Partiet har ikke tallfestet noen ny grense.
DA170504 - Første gjennomgang skal gjøres i 2020, og så gjentas hvert femte år framover, men her må vi få tallfestet et tak på hvor store utslippene kan være i hver periode, slik at vi kan få redusert utslippene i Norge tilstrekkelig fram mot 2050.
SA170428 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50.000 ganger på en datamaskin.
FV170428 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50.000 ganger på en datamaskin.
BT170428 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50.000 ganger på en datamaskin.
AP170428 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50.000 ganger på en datamaskin.
VG170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
VG170426 Readler tallfestet det til mindre enn én million dollar samlet sett og muligens ingen kutt for San Francisco sin del.
SA170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
SA170426 Readler tallfestet det til mindre enn én million dollar samlet sett og muligens ingen kutt for San Francisco sin del.
DN170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
DN170426 Readler tallfestet det til mindre enn én million dollar samlet sett og muligens ingen kutt for San Francisco sin del.
AA170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
AA170426 Readler tallfestet det til mindre enn én million dollar samlet sett og muligens ingen kutt for San Francisco sin del.
AP170419 SV vil innføre en detaljert tallfestet norm for økt lærertetthet i småskolen.
SA170406 Antallet produksjonsregioner for melk kuttes fra 18 til 14.i ¶ Tallfestet mål for økologisk produksjon og forbruk fjernes.i ¶
AA170331 Den eneste forsterkingen vi kan se, er at klimamålet for 2050 er tallfestet slik det ble avtalt i budsjettavtalen mellom de borgerlige samarbeidspartiene i 2016, sier hun.
DB170330 Vi får komme tilbake til hvilke som bidrar mest når vi har tallfestet betydningen av tilbakeholdte overskudd i bedriftene for inntektsulikheten.
DB170327 Slik ble det også til slutt, og kilder Dagbladet har snakket med sier at partiet vedtok et tallfestet klimakrav nettopp fordi det er nødvendig å få Arbeiderpartiet til å komme med klimalovnader under eventuelle forhandlinger, og at disse løftene må være tallfestede.
DB170327 Samtidig understreker hun at SV skal ha en tallfestet kuttplan på bordet før partiet skriver under på en avtale med Ap.
DB170327 Da SV vedtok et tallfestet kuttkrav på 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter under landsmøtet, var Venstres Ola Elvestuen raskt ut og ønsket partiet lykke til, med en viss sarkastisk undertone.
DB170327 Blant de fem hovedkravene er et tallfestet klimakutt ¶
DA170327 Fornærmede tallfestet voldtektene til å være minst 70.
VG170319 - Vi har tallfestet hva slags kuttmål vi har mot 2030.
DB170301 Det er fordi det er så lite tallfestet , og det er vanskelig å lage en robot som skal kunne jobbe når det dreier seg om medmenneskelig kontakt, som handler om å hjelpe folk til å bedre sin arbeidsevne, for eksempel, sier han.
DB170127 Summen er ikke tallfestet , men i sitt alternative statsbudsjett for inneværende år sørget partiet for 3 mrd mer til kommunene enn de blåblå.
AP170108 I Mack har man ikke tallfestet kostnadskuttene internt, men saken skal drøftes med de 120 ansatte innen 14 dager.
DB170105 Det ble også tallfestet hva som skulle til for at det skulle skje.
AP160830 Merton mener likevel at det som en praktisk tilnærming går an å komme opp med en tallfestet fordeling.
SA160531 Vi bør i alle fall se til at denne subsidieringen av vindkraften blir tallfestet .
AP160318 Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 100.000 ganger på en datamaskin.
AP160128 Bare noen få av tiltakene har en tallfestet effekt.
AP160121 Syrerne ba om erstatning for tort og svie, men tallfestet ikke kravet.