VG170913 Debatt Arbeiderpartiets reflekterte leder tilpasset seg medienes √łnske om munnhuggeri og taktikkspekulasjoner .
VG170913 Arbeiderpartiets reflekterte leder tilpasset seg medienes √łnske om munnhuggeri og taktikkspekulasjoner .