DN171020 Det er imidlertid verdt å merke seg at det er langt færre av produsentene innenfor investeringsvarer som melder om nedgang i sysselsettingen enn i foregående kvartal, ifølge SSB.
SA171018 Man kan ikke holde boligbyggingen oppe på grunn av sysselsettingen i boligbyggebransjen.
SA171018 Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk.
DN171018 Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html Man kan ikke holde boligbyggingen oppe på grunn av sysselsettingen i boligbyggebransjen.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html Man kan ikke holde boligbyggingen oppe på grunn av sysselsettingen i boligbyggebransjen.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk.
AA171018 Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk.
AA171018 Han regner med at vil se en effekt i sysselsettingen allerede om seks til tolv måneder dersom fallet i nyboligsalget fortsetter.
AA171018 Boligprodusentene frykter utviklingen kan få følger for sysselsettingen og andre sider av norsk økonomi.
DA171017 - Dette vil bety en stor reduksjon både i sysselsettingen , inntektene og verdiskapningen for fellesskapet, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.
DA171017 - Dette vil bety en stor reduksjon både i sysselsettingen , inntektene og verdiskapningen for fellesskapet, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.
VG171013 Sysselsettingen øker, og det ligger også an til at en større del av nordmenn i arbeidsfør alder deltar i arbeidslivet.
VG171012 Les også : Faktisk helt feil at sysselsettingen fortsetter å falle ¶
DN171012 Flere får jobb og sysselsettingen øker kvartal for kvartal, utdypet hun og la til at oppsvinget i økonomien har kommet raskere enn ventet.
DN171012 Neste år anslås sysselsettingen å øke med 1,1 prosent fra i år.
DN171012 Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.
DN171012 Vekst over det som er antatt normalvekst i økonomien vil bidra til at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake de neste årene.
DB171012 Regjeringen mener at arbeidsmarkedet er i bedring, med høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet ».
AA171012 Også sysselsettingen vil øke, tror regjeringen.
AA171012 Regjeringens mislykkede skatteletter og historisk høye oljepengebruk har gitt dårlige resultater for sysselsettingen , kommenterer organisasjonen.
AA171012 Men det etterlyses tiltak som kan gjenreise sysselsettingen , særlig for unge.
AA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DN171006 Orkanene hadde en netto reduserende effekt på sysselsettingen utenfor landbruket, mens det ikke var noen effekt på ledighetsraten, ifølge en rapport fra arbeidsdepartementet, skriver TDN Finans.
DB171005 Også han mener regjeringen må holde seg innenfor handlingsregelen på tre prosent, men peker på at sysselsettingen fortsatt er lav.
DB171005 - Det er fortsatt rom for å bruke oljepengene aktivt for å hjelpe sysselsettingen , sier han.
DN171004 - Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
AA171004 - Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
VG171003 * Sysselsettingen er høyere enn i resten av Spania.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Vi må sikre at sysselsettingen fortsetter å øke.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
DN171002 Utover i uken får vi også ferske boligpristall fra Eiendom Norges bruktboligstatistikk og på fredag kommer månedens viktigste tall fra USA : den amerikanske sysselsettingsrapporten, såkalt nonfarm payrolls, som måler sysselsettingen i USA utenfor landbrukssektoren.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked Men hvis dette går for langt, gir det uro, usikkerhet og brå skift som er uheldig ut fra målet om stabil vekst i sysselsettingen og økonomien, sier Laugen.
VG170927 Mens Norge har hatt nedgang i sysselsettingen de siste åtte årene.
DN170927 Men det er grunn til å tro at aku-tallene har undervurdert den egentlige veksten i sysselsettingen i norsk økonomi, skriver hun.
DN170927 Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.
DB170927 - Som tidligere nevnt er det grunn til å tro at AKU-tallene har undervurdert den egentlige veksten i sysselsettingen i norsk økonomi.
DB170927 Sysselsettingen steg med 8.000 personer fra juni til juli og like mye fra forrige tremånedersperiode.
AA170927 Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling.
DB170913 Flere, både i Ap og utenfor, mener Ap bommet på krisefortellingen om Norge, og at man satset for ensidig på arbeid, høy ledighet og fall i sysselsettingen .
AA170913 Fram mot slutten av 2019 forventes det at sysselsettingen vil øke med ytterligere 60.000. ( ©NTB ) ¶
DB170909 Uavhengig av om dette i praksis øker sysselsettingen virker det naturlig at noe av velstandsøkningen bør tas ut i fritid, og det har vi også gjort historisk ( på 30-tallet jobbet vi ti timer mer i uka og hadde langt mindre ferie ).
DA170909 Han begrunner det med at sysselsettingen har falt langt mer enn hva ledigheten har økt.
DA170909 Derfor vil sysselsettingen øke.
DA170909 Blant disse har det ifølge Markussen vært et tydelig fall i sysselsettingen på både lang og mellomlang sikt.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Siden SSBs arbeidskraftsundersøkelse ( AKU ) begynte i 1972, har sysselsettingen blant menn i sin beste alder ( 25 til 54 år ) - falt med hele 10 prosentpoeng.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener den fallende sysselsettingen handler om mangel på kompetanse, ikke helseutfordringer.
NL170908 Og det er like vanskelig for norske nynazister å prøve å rekruttere nye medlemmer i miljøer der sysselsettingen er høy og det råder en positiv fremtidstro og optimisme.
DN170907 Oppsvinget vil føre til at sysselsettingen øker, samtidig som flere vil melde seg på i arbeidsmarkedet igjen, viser prognosene.
DB170907 Sysselsettingen vokser ¶
VG170906 Økt andel arbeidsledige og økt andel studenter uten deltidsarbeid, noe som i stor grad er forårsaket av konjunkturene, har bidratt til at sysselsettingen i 2016 er henholdsvis 2 og 1 prosentpoeng lavere enn i 2008 og 2013, som andel av befolkningen mellom 15 og 74 år.
VG170906 Politikk er selvsagtikke uten betydning for utviklingen i sysselsettingen .
VG170906 Istedenfor politisk taktikk om hvem som har skylden for svingninger i sysselsettingen , og hva den er forårsaket av - politikk, konjunkturer eller demografi - er det viktig å drøfte hvilke rammevilkår og incentiver som må til for å få til en oppgang i sysselsettingsandelen, slik at finansieringen av velferdsordningene kan sikres på lang sikt.
VG170906 I tillegg er det flere måleutfordringer og ulike statistikker for sysselsettingen .
VG170906 I denne forbindelse har vi gitt ut Civita-notatet « Hva skjer egentlig med sysselsettingen ? », hvor vi blant annet ser nærmere på ulike statistikker og trender i sysselsettingsutviklingen.
VG170906 En viktig årsak til at debatten er såpass stor er at det er komplisert å forstå utviklingen i sysselsettingen i Norge.
VG170906 Den siste tidenhar det vært ganske mye debatt om sysselsettingen , om andelen sysselsatte stiger eller ikke, lange versus kortsiktige trender osv.
DN170906 Det bekrefter at regjeringens oljepolitikk fungerer, noe som er avgjørende for sysselsettingen og våre inntekter fra Norges viktigste næring i tiårene fremover, sier Søviknes i pressemeldingen.
VG170905 Faktisk helt feil : Sysselsettingen fortsetter å falle ¶
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
SA170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
DN170905 Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen .
DA170905 Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen .
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/02bKB/-Vi-bor-onske-robotene-velkommen--Bruce-og-Bernhardsen Paradoksalt nok eksploderte samtidig sysselsettingen i bilbransjen.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
VG170904 - Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen, sier Solberg.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk En viss grad av nervøsitet har slått inn i boligmarkedet, men renten er fortsatt lav, sysselsettingen høy og behovet for bolig fortsatt til stede, påpeker Øye.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk En viss grad av nervøsitet har slått inn i boligmarkedet, men renten er fortsatt lav, sysselsettingen høy og behovet for bolig fortsatt til stede, påpeker Øye.
DN170903 Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170903 Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170901 - Rapporten er svak, selv om det fortsatt er en vekst i sysselsettingen som er større en veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder.
DN170901 Veksten i den amerikanske sysselsettingen har i gjennomsnitt økt med 195.000 jobber i måneden fra mai til juli.
DN170901 Hva angår sysselsettingen legger vi oss rett under konsensus på 180.000 og venter en økning i non-farm payrolls på 175.000 for august.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Veksten i sysselsettingen skyldes blant annet at folk flest bruker mer penger, slik at veksten i økonomien tar seg kraftig opp.
VG170830 Svein Harald Øygard kaller det en « trist dag for Norge » at sysselsettingen i Norge nå er levere enn noe annet land i Nord Europa.
DN170830 Sysselsettingen i bransjen var på topp i 2015 med rundt 8000 årsverk, men krevende tider med lav oljepris førte til en betydelig reduksjon.
DN170830 På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 185.000 personer, ifølge Bloomberg.
DA170830 Sysselsettingen i bransjen var på topp i 2015 med rundt 8000 årsverk, men krevende tider med lav oljepris førte til en betydelig reduksjon.
DB170829 Den gruppen der sysselsettingen synker mest er unge menn.
DN170828 Magnussen og DNB venter at veksten i sysselsettingen avtar og at ledigheten holder seg stabil på 4,3 prosent.
DB170828 I mellomtida har hun styrt gjennom oljeprisfall og påfølgende dramatisk fall i sysselsettingen i oljesektoren og omkringliggende bransjer.
AA170827 Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25 - 54.
AA170827 Arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret mener diskusjonen om ledighet er en avsporing og at det er sysselsettingen som er viktig.
DA170826 Nedgangen i ledigheten på 0,4 prosentpoeng det siste året fortjener forsiktig feiring, men utviklingen i sysselsettingen virker som malurt i begeret.
DA170826 Mens ledigheten har økt med to prosentpoeng siden finanskrisen i 2008, falt sysselsettingen med nesten fem prosentpoeng.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Siden SSBs arbeidskraftsundersøkelse ( AKU ) begynte i 1972, har sysselsettingen blant menn i sin beste alder - aldersgruppen 25 til 54 år - falt med hele 10 prosentpoeng.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Men også i H/Frp-regjeringstid de siste fire årene har sysselsettingen falt.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Hverken Ap eller hovedmotstander Høyre har klart å snu utviklingen med at sysselsettingen i Norge faller og « utenforskapet » øker.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet - Under den rødgrønne regjeringen falt sysselsettingen blant menn 25 - 54 år med 2 prosentpoeng ?
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet - Hovedbildet er at sysselsettingen økte mye i denne perioden.
DB170825 Vi har vært med på skattelettelser som vi ser har hjulpet på, og fått sysselsettingen i Norge i riktig retning, men barnefattigdommen går ikke i riktig retning, sier Hareide.
DN170824 Ifølge nasjonalregnskapet økte sysselsettingen med 0,4 prosent eller rundt 10.600 personer i andre kvartal etter mer enn to år med svak vekst.
DN170824 Han trekker spesielt frem at nasjonalregnskapstallene viser at sysselsettingen økte klart i kvartalet.
DN170824 De viser at det nå er sterk vekst i sysselsettingen .
DB170824 De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10 600 personer.
DB170824 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) er fornøyd med veksten i sysselsettingen .
DB170824 Sysselsettingen øker markert og de fleste jobbene kommer i privat sektor.
DA170824 De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer.
DA170824 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) er fornøyd med veksten i sysselsettingen .
DA170824 Sysselsettingen øker markert og de fleste jobbene kommer i privat sektor.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber - Befolkningen vokser sterkere enn sysselsettingen .
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber kvartal i år steg sysselsettingen med 0,4 prosent.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) er fornøyd med veksten i sysselsettingen .
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Sysselsettingen øker markert og de fleste jobbene kommer i privat sektor.
AA170824 De foreløpige beregningene viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer.
AA170824 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) er fornøyd med veksten i sysselsettingen .
AA170824 Sysselsettingen øker markert og de fleste jobbene kommer i privat sektor.
DB170823 Hun og Jensen sa seg særlig fornøyd med at ledigheten går ned, og at sysselsettingen tar seg opp.
DB170823 Men skattekuttene virker ikke på sysselsettingen i nevneverdig grad.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Onsdag kom SSB med nye tall for ledigheten og sysselsettingen .
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Der kommer det tall for sysselsettingen som blir sett på som mer pålitelige enn tallene som kom onsdag.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Sysselsettingen falt litt etter ett hopp opp i mai.
AA170823 Vi har tro på at bedringen vil fortsette og at sysselsettingen vil øke mer enn befolkningsveksten framover, sier hun.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og sysselsettingen vil øke mer enn befolkningsveksten, sier hun.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Hun vil ikke gi noen eksakt prognose for sysselsettingen fremover.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Det som er vår bekymring er at nedgang i ledigheten ikke er koblet til tilsvarende økning i sysselsettingen , sier hun.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning - Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og at sysselsettingen vil øke mer en befolkningen, sier finansminister Siv Jensen.
DA170821 Siden finanskrisen har arbeidsledigheten økt med litt over to prosent, mens sysselsettingen har falt med over det dobbelte.
DA170818 Et annet punkt som er viktig for Rødt er å styrke sysselsettingen i fylket.
AA170818 Fagorganisasjonene her i landet har fått 118.000 flere yrkesaktive medlemmer siden 2006, men samtidig har sysselsettingen økt med 300.000.
AA170818 3 prosent av fastlandsøkonomien og 4,29 prosent av sysselsettingen .
DA170817 I løpet av de nærmeste årene vil Østfold trenge rundt 6.000 nye arbeidsplasser dersom vi skal holde sysselsettingen oppe.
DA170816 Tiltak direkte rettet mot sysselsettingen er det mest effektive virkemiddelet for å hindre arbeidsledighet på kort sikt.
DB170814 - Jeg er ikke fornøyd med sysselsettingen , jeg heller.
DB170814 - Du snakker feil, vi skal ikke høyne skatten til bedriftene, men til de som tjener mest, parerte Støre, som påpekte at sysselsettingen har falt kraftig.
NL170810 Reiselivet står for fire prosent av samlet verdiskaping - 73 milliarder kroner - og ni prosent av sysselsettingen i næringslivet, ifølge den nevnte stortingsmeldingen.
NL170810 På Senja er sysselsettingen i sjømatnæringen høy, og Senja trekker nå også til seg flere med fagkompetanse og høyere utdanning.
NL170810 Den private sysselsettingen er for eksempel i sum under 60 prosent i kommunene i Troms.
DN170808 Hvis formuesskatten blir til hinder for sysselsetting, og formuesskatten har en mindre omfordelingseffekt enn sysselsettingen, må formuesskatten vike til fordel for sysselsettingen , mener Lund.
DN170808 Hvis formuesskatten blir til hinder for sysselsetting, og formuesskatten har en mindre omfordelingseffekt enn sysselsettingen , må formuesskatten vike til fordel for sysselsettingen, mener Lund.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Våre tall viser at blant de bedriften som blir rammet sier syv av ti at det vil gå utover sysselsettingen .
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Derfor er det anslaget eierne gir på den økte sysselsettingen av betydning ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Våre tall viser at blant de bedriften som blir rammet sier syv av ti at det vil gå utover sysselsettingen .
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Derfor er det anslaget eierne gir på den økte sysselsettingen av betydning ¶
AA170808 - Det er overraskende høye anslag for hvor mye dette betyr for sysselsettingen , sier Skogen Lund, og fortsetter : ¶
NL170801 økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser ¶ 2 ) Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport ¶ 3 ) Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst ¶ 4 ) 40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter ( 20-års periode ) ¶ 5 ) 20-40 pst verdiøkning for eiendomsprisene ¶
DN170801 Men tallene vitner om en tilbakegang i sysselsettingen .
DA170801 Optimisme er nødvendig for sysselsettingen .
DA170801 I følge NAV hadde økningen av kontantstøtta for ettåringer i 2014 negativ effekt på sysselsettingen blant mødre i kontantstøttealder, men ikke blant fedrene.
AP170731https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oqGMK/Selv-turister-mener-det-er-for-mange-turister-pa-Island Sysselsettingen i bransjen har økt med 15 prosent det siste året.
AA170726 For det har vært sterk vekst i sysselsettingen , og arbeidsledigheten i USA er nå på 4,4 prosent, opplyser sentralbanken i en uttalelse.
DA170725 kvartal bedømmes totalt sett som positive av bedriftslederne, som forventer økt ordretilgang, men fortsatt videre fall i sysselsettingen . | - Jeg er for feit, jeg drikker for mye og jeg bruker for mye penger på vin ¶
DN170707 Ifølge Bloomberg News blir dette sett på som en ledende indikator for sysselsettingen , siden arbeidsgivere tenderer til å øke arbeidsuken før eventuelt nye personer blir ansatt eller redusere den før personer eventuelt blir sagt opp.
DN170707 Foto : Drew Angerer/AFP/NTB scanpix ¶ Sysselsettingen utenom jordbruket i USA steg med 222.000, ifølge den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for juni.
DN170707 Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser.
DN170706 Bruce oppfordrer til å huske at rentene er fortsatt lave, sysselsettingen øker, arbeidsledigheten faller og reallønnen vokser igjen.
DN170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Faktiskno-fant-feil-hos-Jensen_-Vedum_-Giske-og-Borten-Moe-624612b.html - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AA170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AA170627 Bygg og anlegg har økt sysselsettingen og er sammen med reiselivet blant de mest positive til utviklingen de kommende månedene.
SA170624 » Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
SA170624 Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nei_-Nilsen_-all-oljen-skal-ikke-opp-335020b.html Ingen ønsker en lettvint omgang med sysselsettingen og norsk velferd.
SA170622 Vi venter at sysselsettingen vil vokse raskere enn arbeidstilbudet framover, slik at arbeidsledigheten vil avta framover, sier direktør Ida Wolden Bache.
SA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen , og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
DB170622 Nå er det kommet et nytt gap, sysselsettingen og produktiviteten faller.
DB170622 Han mener Høyre/Frp-regjeringen har mislykkes i å skape jobber og viser til fall i sysselsettingen .
DB170622 FEIL TAL : Høyre-nestleder og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener Ap-leder Jonas Gahr Støre er omtrentlig med tall, og ikke har fått med seg at sysselsettingen flater ut.
DB170622 - Er det fordi ledigheten faller at du fokuserer mer på sysselsettingen .
DB170622 Selv om ledighetstallene ser imponerende ut med tanke på hvor alvorlig oljekrisen var for Norge, er de underliggende tallene for sysselsettingen nedslående.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Veksten i sysselsettingen øker fra svake 0,2 prosent i fjor til knapt 1 prosent fra og med 2018.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Tallene fra Norges Bank viser at sysselsettingen vil øke med 0,8 - 1,0 prosent årlig i år og de tre påfølgende årene. 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Oppsving i sysselsettingen
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Ledigheten avhenger blant annet av veksten i sysselsettingen som henger sammen med veksten i økonomien.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Direktør Ida Wolden Bache i Norges Bank skiller mellom endringer i sysselsettingen som følger de kortsiktige bølgene i økonomien og de underliggende endringene som skjer uavhengig av bølgene.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Veksten i sysselsettingen øker fra svake 0,2 prosent i fjor til knapt 1 prosent fra og med 2018.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Tallene fra Norges Bank viser at sysselsettingen vil øke med 0,8 - 1,0 prosent årlig i år og de tre påfølgende årene. 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Oppsving i sysselsettingen
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Ledigheten avhenger blant annet av veksten i sysselsettingen som henger sammen med veksten i økonomien.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Direktør Ida Wolden Bache i Norges Bank skiller mellom endringer i sysselsettingen som følger de kortsiktige bølgene i økonomien og de underliggende endringene som skjer uavhengig av bølgene.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AA170622 Vi venter at sysselsettingen vil vokse raskere enn arbeidstilbudet framover, slik at arbeidsledigheten vil avta framover, sier direktør Ida Wolden Bache.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen , og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
AA170622 Vi venter at sysselsettingen vil vokse raskere enn arbeidstilbudet framover, slik at arbeidsledigheten vil avta framover, sier direktør Ida Wolden Bache.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen , og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
DN170621 AKU har vært en litt upålitelig og volatil informasjonskilde og vi stoler mer på tallene vi får fra NAV på ledighet og fra nasjonalregnskapet og Regionalt nettverk på sysselsettingen .
DB170620 - Ledigheten er på vei ned, sysselsettingen på vei opp.
AA170620 Arbeidsledigheten har gått ned den siste tiden, men sysselsettingen er ikke bedret.
DN170614 Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170614 Tror sysselsettingen tar seg opp ¶
AA170614 Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-med-ultimatum-for-valget-Vil-stoppe-all-ny-oljeleting-622875b.html Han viser til at rundt 50.000 arbeidsplasser har forsvunnet fra oljenæringen de siste fire årene, og sier « alt tyder på » at både oljeprisen, etterspørselen etter olje og sysselsettingen i sektoren kommer til å falle.
AP170610 Han viser til at rundt 50.000 arbeidsplasser har forsvunnet fra oljenæringen de siste fire årene, og sier « alt tyder på » at både oljeprisen, etterspørselen etter olje og sysselsettingen i sektoren kommer til å falle.
DN170608 * Arbeidsledigheten er fortsatt klart høyere enn gjennomsnittet de siste tjue årene ¶ * Sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er to prosentpoeng lavere enn i perioden fra 2010-2013 og ventes å holde seg lav også fremover ¶
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
AP170608 Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
AA170608 Samtidig vil sysselsettingen være relativt lav.
AA170608 Husholdningenes forbruk har dessuten vokst, realinntekten stiger og sysselsettingen er på vei opp.
DN170607 Samtidig har vi har fortsatt utfordringer knyttet til å øke sysselsettingen , og derfor setter vi inn målrettede virkemidler, blant annet mot langtidsledige og unge, sier finansministeren.
DN170607 Organisasjonen har samtidig merket seg at veksten i sysselsettingen så langt har latt vente på seg.
AA170607 Sysselsettingen tar seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynner å falle og prisstigningen skal normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge OECD-rapporten World Economic Outlook som ble offentliggjort onsdag formiddag.
AA170607 Samtidig har vi har fortsatt utfordringer knyttet til å øke sysselsettingen , og derfor setter vi inn målrettede virkemidler, blant annet mot langtidsledige og unge, sier Jensen.
AA170607 Sysselsettingen skal ta seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynne å falle og prisstigningen normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge World Economic Outlook.
DN170602 Ifølge Olsen i Nordea Markets er veksten i sysselsettingen fortsatt høy nok til at arbeidsmarkedet fortsetter å strammes til.
DN170602 Arbeidsmarkedsrapporten var ventet å vise at sysselsettingen utenfor landbrukssektoren, såkalte nonfarm payrolls, skulle stige med 182.000.
DN170602 Arbeidsledigheten fremkommer etter en separat undersøkelse, og kan dermed vise en annen utviklingen enn veksten i sysselsettingen .
DA170529 Klart at de 221 millioner er viktige for sysselsettingen !
AA170529 - Veksten tar seg opp, sysselsettingen tar seg opp og investeringene tar seg opp.
DB170524 Strøm Fjære i DNB Markets viser til at tallene for sysselsettingen har svingt en del på på månedsbasis, men at nivået i mars er på nivå med gjennomsnittet det siste året.
DB170524 Mer spesifikt har arbeidsstyrken falt med 18.000 personer siden juli, mens sysselsettingen er ned 4.000 personer, fortsetter Handelsbanken-økonomen.
DB170524 Makroøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken karakteriserer trenden i sysselsettingen som svak.
DB170524 Sysselsettingen steg dermed med 6.000 personer fra 3-månedersperioden før.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.
AP170522 Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.
SA170521 Nye milliarder til vei og bane har økt sysselsettingen med 7.846 årsverk de siste fire årene.
SA170521 Frps Hans Andreas Limi mener samferdselsinvesteringer er viktige også av hensyn til sysselsettingen .
DN170521 Samferdselsprosjekter som nye E18 gjennom Vestfold gir god uttelling i sysselsettingen , viser en analyse som Frp har fått utført av Samfunnsøkonomisk analyse.
DN170521 Nye milliarder til vei og bane har økt sysselsettingen med 7.846 årsverk de siste fire årene.
DN170518https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/1147/Makrookonomi/jobbtallene-peker-bade-opp-og-ned Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
DN170518 Statistisk sentralbyrå publiserte denne uka ferske tall fra nasjonalregnskapet for første kvartal, som viser at sysselsettingen økte med 3.100 personer fra kvartalet før.
DN170518 Solberg vil slett ikke unnskylde at sysselsettingen har vokst innen offentlig forvaltning.
DN170518 Men når sysselsettingen i offentlig forvaltning alene økte med 3.500 personer, innebærer dette at sysselsetting i privat sektor gikk ned.
DN170518 Arbeiderpartiet parerer ved å vise til ferske tall i nasjonalregnskapet og slår fast at sysselsettingen i privat sektor landet sett under ett gikk ned i årets tre første måneder.
DN170517 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
SA170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, tilsvarende rundt 3.100 personer i fjerde kvartal i fjor.
SA170516 - Det er gode nyheter når SSBs tall nå viser at sysselsettingen stiger, sier Mæland.
DB170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, rundt 3100 personer i fjerde kvartal i fjor.
AA170516 Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, tilsvarende rundt 3.100 personer i fjerde kvartal i fjor.
AA170516 - Det er gode nyheter når SSBs tall nå viser at sysselsettingen stiger, sier Mæland.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser.
SA170513 Målingen viser at sysselsettingen går fra 0,1 prosent i 2016 til 0,9 prosent i 2018.
VG170512 - Etter 2030 må vi begynne å kutte i budsjettene, med mindre vi lykkes med å effektivisere eller få opp sysselsettingen i Norge.
DA170512 Og selv om det går godt i bransjer som reiseliv og bygg og anlegg, har ikke sysselsettingen i industrien begynt å ta seg opp, sier Dørum.
DN170511 Siden årsskiftet har det også vært tegn til ny oppgang i sysselsettingen .
DB170511 Styrke sysselsettingen
DB170511 I dette tilfellet er det å jukse, fordi intepellasjonen i 2014 ble besvart av statsministeren fordi den gjaldt innsats fra alle departementer for å øke sysselsettingen .
DB170511 FORLANGER : Dag Terje Andersen ( Ap ) forlanger at statsminister Erna Solberg selv skal håndtere interpellasjonen hans om sysselsettingen .
DB170511 - Jeg har levert en interpellasjon til statsministeren om situasjonen på arbeidsmarkedet, og hvordan alle departementer kan bidra til å styrke sysselsettingen .
DA170510 Vekslet inn i arbeidsplasser sier undersøkelsen TNS Gallup har gjort for SR-Bank, at det blir en bruttøkning i sysselsettingen på mellom 5000 og 10.000 jobber i Rogaland det neste året.
DN170509 Finansminister Siv Jensen innrømmer at sysselsettingen ikke er god nok.
DN170509 - Vi mener at utviklingen i sysselsettingen kommer til å gå i en positiv retning fremover.
DB170509 Om Norge skulle stanset all leteaktivitet og heller ikke åpnet for noen nye oljefelt, ville sysselsettingen ligget i gjennomsnitt ligget 63 000 personer under referansebanen per år.
DB170509 Med en litt mindre radikal endring, der en stanser all leteaktivitet, men utvinner alle oljeforekomster som allerede er funnet, vil sysselsettingen ligge under med i gjennomsnitt 36 000 personer per år.
DN170505 « Både solid vekst i sysselsettingen , som viser at den lave veksten i mars var tilfeldig.
DN170502 - Det er hele fire år siden vi så en tilsvarende vekst i sysselsettingen .
DN170501 Etter skuffende vekst i sysselsettingen på 89.000 jobber utenom jordbruket i mars, er det ventet en oppgang på 190.000 nye jobber i april, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
SA170430 En tredjedel av den norske sysselsettingen kan i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.
FV170429 En tredjedel av den norske sysselsettingen kan i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.
DB170427 Det urovekkende nå er at ledigheten øker, og at sysselsettingen går ned, sier Støre.
VG170426 Det er nettopp den høye sysselsettingen som bærer vårt velferdssamfunn - et av de beste og mest velfungerende i verden.
AA170426 - Folk vil ha flere arbeidsplasser og mer velstand, ikke dårlig politikk som undergraver sysselsettingen , sier Marcegaglia.
AP170425 Hva sa og mente egentlig partileder Jonas Gahr Støre da han snakket om sysselsettingen på Arbeiderpartiets landsmøte sist helg ?
AP170425 Fakta er at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivået på tyve år.
AP170425 april sa partileder Jonas Gahr Støre blant annet at : « Etter fire år med Frp og Høyre har vi den laveste sysselsettingen på tyve år, og den fortsetter å falle.
VG170424 Statsministeren sier det mest interessante med Ap-landsmøtet er mangelen på nytenkning når det gjelder sysselsettingen .
DB170423 « Valget står mellom høyrepartiene som sitter med hendene i fanget når ledigheten er rekordhøy og sysselsettingen faller, og Arbeiderpartiet som gjør arbeid til alle til jobb nummer én.
DN170421 Mens det ventes et videre fall i sysselsettingen .
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html Men jeg kan si med ganske stor sannsynlighet at det ikke har vært noe fall i sysselsettingen siden fjerde kvartal, legger han til.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html - Mener dere fallet i sysselsettingen skyldes fire år med borgerlig regjering, Marthinsen ?
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html - Etter fire år med Frp og Høyre har vi den laveste sysselsettingen på tyve år, og den fortsetter å falle, sa partilederen.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html ) helt på viddene om utviklingen i sysselsettingen i landsmøtetalen sin i går, slik Steinar Juel ( t.h. ) mener ?
AP170421 Men jeg kan si med ganske stor sannsynlighet at det ikke har vært noe fall i sysselsettingen siden fjerde kvartal, legger han til.
AP170421 - Vi har den laveste sysselsettingen på tyve år, sa Støre i sin tale til landsmøtet.
AP170421 - Mener dere fallet i sysselsettingen skyldes fire år med borgerlig regjering, Marthinsen ?
AP170421 - Etter fire år med Frp og Høyre har vi den laveste sysselsettingen på tyve år, og den fortsetter å falle, sa partilederen.
AP170421 ) helt på viddene om utviklingen i sysselsettingen i landsmøtetalen sin i går, slik Steinar Juel ( t.h. ) mener ?
AA170419 Små og mellomstore bruk står for om lag halvparten av produksjonen her i landet, og de bidrar også vesentlig til sysselsettingen i utkantene.
DN170417 Bare i Spania og Hellas har sysselsettingen falt mer enn i Norge siden finanskrisen.
DN170415 Siden andre kvartal 2008 har kun to OECD-land hatt en dårligere utvikling i sysselsettingen enn Norge.
DN170415 Men til tross for krasjlandingen etter krisene har sysselsettingen gått sakte, men sikkert oppover igjen den siste tiden.
DN170415 Bare i to andre rike land har sysselsettingen falt mer enn i Norge siden finanskrisen.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/1546/Bors/trump-skryt-tatt-godt-imot-pa-wall-street Sterkt fall i ledigheten, som skyldtes kraftig oppgang for sysselsettingen i « household survey » », skriver DNB Markets.
DN170407 Sterkt fall i ledigheten, som skyldtes kraftig oppgang for sysselsettingen i « household survey » », skriver DNB Markets.
DN170407 Ifølge ham har den svake veksten i sysselsettingen sammenheng med dårlig vær.
DN170407 Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for mars viser at sysselsettingen utenfor landbruket steg med 98.000 personer.
DB170406 Til tross for at sysselsettingen i petroleumsrelaterte næringer falt med 50.000, leverte nylig SSB helt ferske tall der det vises til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016.
DB170406 Bals tar blant annet opp sin bekymring angående arbeidslivet, der han tar til orde for å få sysselsettingen opp og arbeidsløsheten ned, samt å sikre et mer organisert arbeidsliv.
DN170404 De siste nasjonalregnskapstallene fra SSB viser imidlertid at sysselsettingen har økt i årene 2013 til 2015.
DN170404 - Sysselsettingen faller i privat sektor, legger han til.
DN170404 Støre mener reformretningen har vært feil : ¶ - Sysselsettingen har falt. 15 prosent av menn i 30-årene er nå ikke sysselsatt, sa Støre.
DA170404 Selv om Osloregionen har landets sterkeste vekst i sysselsettingen , er det nødvendig med enda flere arbeidsplasser med høy verdiskapning her, mener forsker.
DA170404 - Så lenge det legges til rette for at befolkningen skal vokse, er det nødvendig med en tilsvarende økning i antallet arbeidsplasser, slik at man klarer å opprettholde sysselsettingen på samme nivå som i dag.
DA170404 * De siste fem årene har veksten i sysselsettingen samlet sett vært på hele 10,6 prosent i Osloregionen, i betydningen Oslo, Bærum og Skedsmo.
DN170331 Finansdepartementet er bekymret for « store forskjeller i sysselsettingen mellom majoritetsbefolkningen og ulike innvandrergrupper. (...
DN170331 Ifølge beregningene, som ligger til grunn for Perspektivmeldingen, ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DN170331 Ifølge beregningene, som ligger til grunn for Perspektivmeldingen, ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DN170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
DA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DA170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
AA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
AA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
AA170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
DB170330 Framfor skattekutt uten dokumentert effekt bør vi øke investeringene våre i velferd som kan bidra til å øke sysselsettingen og inntektene på sikt.
AA170330 | Seks av ti innvandrere jobber ¶ Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170330 Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 63,5 prosent og kvinner 56,6 prosent, ¶ Sysselsettingen er lavest for innvandrere fra Afrika der vel fire av ti er i arbeid, 42,3 prosent.
SA170328 Veksten i økonomien skal mer enn dobles i år, sysselsettingen øker og oljen når endelig bunnen.
DN170328 Ordreinngangen bedrer seg, og sysselsettingen ser ut til å stabiliseres, skriver Jullum.
DN170328 Sysselsettingen vil ta seg ytterligere opp og ledigheten vil falle tilbake de neste to årene, spår meglerhuset.
DB170328 En rød tråd i mye av dette handler om å få sysselsettingen opp og arbeidsløsheten ned, og å sikre et mer organisert arbeidsliv.
AA170328 Veksten i økonomien skal mer enn dobles i år, sysselsettingen øker og oljen når endelig bunnen.
SA170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, sier Søviknes.
SA170327 Næringen er avhengig av å få tildelt nye leteområder for å holde produksjonen, sysselsettingen og inntektene til staten oppe.
AP170327 Næringen er avhengig av å få tildelt nye leteområder for å holde produksjonen, sysselsettingen og inntektene til staten oppe.
AP170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljøer, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
AA170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljøer, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
DN170322 - Det tallene fra SSB også viser er at sysselsettingen fortsetter å falle.
DN170322 - Det er noe av det denne valgkampen vil handle om ; å sørge for at sysselsettingen ikke faller.
DN170322 Sysselsettingen faller ¶
DN170322 I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8.
DB170322 Det viser seg for eksempel at sysselsettingen blant innvandrere med afrikansk bakgrunn er på 40 prosent.
BT170320 Tertiærnæringene, inkludert handel og kontor, media, IKT og lignende utgjorde 76 prosent av sysselsettingen i 2015.
VG170315 Gode statsbudsjetter og fornuftig økonomisk politikk er også viktig for at næringslivet skal blomstre og sysselsettingen holde seg høy.
DB170315 * Åtte prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv i 2015 var innenfor reiselivsbransjen.
VG170313 Regjeringen har klart å øke sysselsettingen , men i hovedsak i offentlig sektor.
VG170313 I fjor gikk sysselsettingen ned i norske bedrifter, sier han.
SA170313 Vi ser at mens sysselsettingen har gått ned, har trygdeytelsene gått opp, sier Markussen.
SA170313 - Da ser vi ofte at sysselsettingen faller en del for denne gruppen.
AP170313 Det er bekymringsfullt, og det viktigste nå er å få ledigheten ned og sysselsettingen opp, slik de nå klarer i Sverige, sier Andersen.
AP170313 Mens sysselsettingen blant unge menn fra høyinntektsfamilier har falt fra 92 prosent til 87 prosent frem til 2012, har det tilsvarende tallet blant unge menn fra lavinntektsfamilier falt fra 90 prosent til 78 prosent.
AP170312https://www.aftenposten.no/okonomi/For-falt-nesten-like-mange-fra-rike-som-fra-fattige-familier-utenfor-Na-er-klasseskillet-blitt-betydelig-615113b.html Vi ser at mens sysselsettingen har gått ned, har trygdeytelsene gått opp, sier Markussen.
AP170312https://www.aftenposten.no/okonomi/For-falt-nesten-like-mange-fra-rike-som-fra-fattige-familier-utenfor-Na-er-klasseskillet-blitt-betydelig-615113b.html - Da ser vi ofte at sysselsettingen faller en del for denne gruppen.
AP170312 Vi ser at mens sysselsettingen har gått ned, har trygdeytelsene gått opp, sier Markussen.
AP170312 - Da ser vi ofte at sysselsettingen faller en del for denne gruppen.
BT170311 Norges Bank meldte denne uken om økende produksjon og høyere vekst i sysselsettingen .
DB170309 Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt - vi husker at over en million norske arbeidstakere for to år siden streiket mot at Høyre svekket arbeidsmiljøloven, sier Støre.
DA170309 Arbeidsledigheten ventes å falle moderat framover, mens sysselsettingen tar seg noe opp.
DA170309 Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt, parerer Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sier skattekuttene ikke virker, samtidig som forskjellene øker.
AA170309 Arbeidsledigheten ventes å falle moderat framover, mens sysselsettingen tar seg noe opp.
DN170308 Sysselsettingen har økt, men produktiviteten er fortsatt lav, sa Hammond.
AA170308 Sysselsettingen har økt, men produktiviteten er fortsatt lav, sa Hammond.
DB170307 De oppgir også at sysselsettingen har økt noe, og de venter at sysselsettingsveksten også vil tilta litt de neste tre månedene.
DN170306 - Hvis vår forventning om en økning i sysselsettingen på 220 000 personer ( konsensus venter ifølge Reuters 190 000 personer ) og uendret ledighetsrate på 4,7 prosent slår til, er den aller siste brikken på plass for en renteheving neste uke, skriver Fjære i morgenrapporten.
DB170306 For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav.
DA170306 For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav.
DN170303 Analytiker Jeanette Strøm-Fjære i DNB Markets mener også den svake utviklingen i sysselsettingen indikerer et mindre positivt arbeidsmarked enn det ledighetstallene alene gir inntrykk av.
AA170303 Hun understreker at den store utfordringen nå er å få sysselsettingen opp.
DN170301 Tallene viser imidlertid et svært begrenset nedgang i sysselsettingen i februar, sier Hoberg.
DN170301 Dermed ble den første oppgangen i sysselsettingen på over to år vi så i januar relativt kortvarig.
DN170301 Delindeksen som angir sysselsettingen i industrien falt ned til 49,8 i februar fra en vekst på 51,4 i januar.
AA170301 Fram mot 2018 venter Nav at ledigheten i Norge vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å øke, viser Navs ferske arbeidsmarkedsprognose.
DN170228 - Nord-Norge og reiselivet blir trolig blant områdene som bidrar til at sysselsettingen stiger, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
SA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
SA170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, sier Fjære.
DN170222 - Det er fortsatt fall i sysselsettingen , men fallet i arbeidsstyrken var større.
DN170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til aku-tallene.
DB170222 - Men uten mer vekst i sysselsettingen tror vi det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, føyer Strøm Fjære til.
DB170222 - Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, til tross for lavere ledighetsrate.
AA170222 Samtlige medlemsland i EU er nå i økonomisk vekst, og både sysselsettingen og lønningene er på vei oppover.
AA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
AA170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, sier Fjære.
AP170221 Hvor relevant er sysselsettingen til 60 år gamle pakistanske kvinner i dag for sysselsettingen til 25 år gamle syriske kvinner som kommer i dag - om 35 år ?
AP170221 Hvor relevant er sysselsettingen til 60 år gamle pakistanske kvinner i dag for sysselsettingen til 25 år gamle syriske kvinner som kommer i dag - om 35 år ?
AP170220 I « maskinindustri » sank sysselsettingen med 20 prosent.
AP170219 I årstalen torsdag var sentralbanksjef Olsen inne på den svake veksten i sysselsettingen i næringslivet etter fallet i oljeprisen.
AA170219 I løpet av de tre årene de borgerlige har styrt landet, har sysselsettingen økt med 14.366 i snitt hvert år.
VG170216 Hvis de skal øke sysselsettingen i Norge ved å fjerne statlige arbeidsplasser i Oslo så blir jeg helt oppgitt, sier Raymond Johansen til VG.
VG170216 * 1 Sysselsettingen : Laveste andel i jobb på 20 år. * 1 Private jobber : I fjor gikk antallet i jobb i det private ned for første gang siden finanskrisen. 2 av 3 nye jobber under denne regjeringen har kommet i det offentlige. * 1 Skattekuttene : Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder. * 1 B
DB170216 « Broen til framtiden » har derfor bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å regne på konsekvensene av en utfasing av oljen, samt se hva som trengs av offentlige investeringer for å kunne bevare velferden og sysselsettingen , blant annet ved hjelp av nye klimajobber.
AP170216 Han dukker dypere inn i tallene for endringer i sysselsettingen fra høsten 2014 til utgangen av 2016.
SA170215 Oljejobbene som skal skapes med oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ødelegge den lokale sysselsettingen - som i dag er mye større enn det som kan komme.
SA170215 Ironisk nok skal de ikke bare ødelegge økosystemene, oljeboring kommer til å ødelegge den lokale sysselsettingen .
SA170215 Fiskerinæringa har vært grunnlaget for bosettingen langs hele kysten, og den betyr fortsatt mye for sysselsettingen i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DN170215 Siden oljeprisen begynte å falle høsten 2014, har det vært god vekst i sysselsettingen innen hotell og restaurant, men ellers har 2 av 3 nye jobber kommet innen offentlig forvaltning og bygg og anlegg.
DN170215 Høy arbeidsledighet og lav yrkesdeltaking blant kvinner kan gi rom for videre vekst i sysselsettingen selv om befolkningen ikke vokser.
VG170214 Arbeid er grunnmuren i velferdsstaten, og lønnsoppgjørene må bidra til at sysselsettingen holdes høy.
DN170214 Først når inflasjonen stiger og sysselsettingen øker, vil sentralbanken Federal Reserve avgjøre om renten skal økes, fremholder hun.
DN170214 Først når inflasjonen stiger og sysselsettingen øker, vil Federal Reserve avgjøre om renten skal økes, fremholder hun.
DN170214 Han viser til at sysselsettingen vokser kraftig, samtidig som at arbeidsledigheten er relativt stabil.
DN170214 Dette nivået er ventet å falle ytterligere, som følge av blant annet lav byggaktivitet og en liten økning i sysselsettingen .
AA170214 Først når inflasjonen stiger og sysselsettingen øker, vil sentralbanken Federal Reserve avgjøre om renten skal økes, framholder hun.
VG170209 Norsk Industri varsler i sin konjunkturrapport beskjeden økonomisk vekst, og en nedgang i sysselsettingen .
DN170209 SSBs foreløpige beregninger viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent i fjerde kvartal.
DA170209 Onsdag la de fram tall over at sysselsettingen flater ut, som følge av den økte effektiviseringen, digitaliseringen og « robotifiseringen ». 1 av 3 jobber forsvinner ¶
DA170207 Samme mann etablerte flere nasjonalparker enn noen andre presidenter før ham ( bare overgått av Reagan ! ), han fikk vedtatt USAs miljølov, avsluttet verneplikt, gikk til krig mot kreft gjennom National Cancer Act, erklærte seg som keynesianer og fikk fart på sysselsettingen .
DN170203https://www.dn.no/nyheter/2017/02/03/1430/Makrookonomi/227000-nye-jobber-i-usa-i-januar Ifølge Bloomberg News blir dette sett på som en ledende indikator for sysselsettingen , siden arbeidsgivere tenderer til å øke arbeidsuken før eventuelt nye personer blir ansatt eller redusere den før personer eventuelt blir sagt opp.
DN170203https://www.dn.no/nyheter/2017/02/03/1430/Makrookonomi/227000-nye-jobber-i-usa-i-januar Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser.
DN170201 | Nå ansetter industrien ! Sysselsettingen er på sitt høyeste på to år, viser fersk undersøkelse.
FV170128 Fædrelandsvennen har samarbeidet med Klassekampen og en rekke lokalaviser rundt omkring i Norge for å undersøke effekten av regjeringens « krisemilliarder » som skulle stimulere sysselsettingen . 64 kommuner skulle nyte godt av til sammen 5 milliarder kroner.
FV170128 Disse pengene kan likevel, om de kom i tillegg til ordinære bevilgninger, ha stimulert sysselsettingen .
FV170128 hensikten har vært å finne ut om sysselsettingen har blitt stimulert i de kommunene det var meningen å å hjelpe.
DN170126 I prosent av befolkningen var sysselsettingen 66,8.
DN170126 - At den generelle utviklingen i sysselsettingen er svak reflekteres også i statistikken fra NAV.
DB170126 Men sysselsettingen faller.
DB170126 Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, påpeker at trenden i sysselsettingen har vært nedadgående siden starten av 2016, og ganske flat siden 2014.
DB170126 For mens sysselsettingen falt med 13.000 personer fra oktober til november, ble arbeidsstyrken redusert med hele 15.000 personer, og dermed fikk man det overraskende fallet i arbeidsledigheten.
DB170126 - Gjennom 2016 har veksten i arbeidsstyrken svekket seg og utviklingen har vært mer på linje med trenden i sysselsettingen .
DB170126 OECDs råd er å forsterke oppfølgingsarbeidet, øke antallet tiltaksplasser og tidlig inngripen for å øke sysselsettingen blant gruppen med nedsatt arbeidsevne.
BT170126 Mens sysselsettingen falt med 14.000 personer fra august til november, økte befolkningen i alderen 15 til 74 år.
AP170126 Mens sysselsettingen falt med 14.000 personer fra august til november, økte befolkningen i alderen 15 til 74 år.
AP170121 I oljelandet Norge går sysselsettingen i privat sektor selvsagt i bølger.
AP170121 Derimot øker sysselsettingen i offentlig sektor jevnt og trutt, fra år til år.
DB170120 Sistnevnte står for det meste av sysselsettingen i næringen.
DB170120 Men selv i et år med den laveste gjennomsnittlige oljeprisen på mer enn 12 år, viser det seg at sysselsettingen i oljebransjen er den suverent mest verdifulle for den norske stat, påpeker Finansavisen.
DB170120 Ett blikk på skatteinngang og sysselsettingen , selv i kriseåret 2016, der den gjennomsnittlige oljeprisen havnet under 45 dollar fatet, burde gi grunn til å dempe bekymringene.
SA170119 Til tross for betydelig økning i bruk av oljeinntektene over statsbudsjettet for å stimulere økonomien og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, har sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.
DN170119 Mens sysselsettingen i byggebransjen økte med 11 prosent fra 2008 til 2014, gikk antallet unge nordmenn i bransjen ned.
DN170118 Samtidig falt sysselsettingen med 50.000 i petroleumsrelaterte næringer i samme periode.
DN170118 - Sysselsettingen i offentlig sektor har økt med i overkant av 20.000 personer i samme periode.
DN170118 - Selv om veksten i produksjonen ventes å stige og sysselsettingen kan ta seg noe opp i 2019 og 2020, vil ledighetsraten neppe falle vesentlig.
DN170118 - Med fortsatt svak vekst i norsk økonomi er det heller ikke utsikter til at sysselsettingen vil ta seg vesentlig opp fremover.
BT170113 Sysselsettingen øker for eksempel i bygg og anlegg samt i reiselivsbransjen.
DN170111 Det er i den syvende himmel, sier Rogoff og spår at både næringslivets investeringer og sysselsettingen vil bli overraskende høy fremover.
AP170111 Så det har stor betydning for sysselsettingen i landet vårt.
AP170110 NAV har sett økning i sysselsettingen og nedgang i arbeidsledigheten i året som har gått.
AP170110 Hun tror ikke stigende boligpriser er en forutsetning for at sysselsettingen innen næringen øker, men at det kan forsterke tendensen.
AP170110 Fylkesdirektør i NAV, Hege Farnes Hildrum, gleder seg over positive prognoser for sysselsettingen i Oslo.
AP170110 Anslått økning i sysselsettingen i 2016 er på 1,1 prosent eller omtrent 5000 personer.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen , sa finansminister Taro Aso, som også har vært statsminister.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen , sa Japans finansminister Taro Aso.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen , sa finansminister Taro Aso, som også har vært statsminister.
DN170108 Japanske bilprodusenter er betydelige bidragsytere til den amerikanske sysselsettingen , sa Japans finansminister Taro Aso.
DN170106 Støre sier kuttene til Høyre øker forskjeller i stedet for å øke sysselsettingen .
DB170105 Man ønsker at internasjonale produksjonsselskaper kommer hit, for å få opp sysselsettingen i kulturbransjen, og få god markedsføring av Norge.
DN170104 - Et unikt sosialt eksperiment, som man håper skal forenkle byråkratiet, redusere fattigdommen og øke sysselsettingen , skriver New York Times om det finske eksperimentet.
DB170104 Veksten er syltynn, og sysselsettingen faller.
DB170104 Sysselsettingen faller ¶
DB170104 Veksten er syltynn, og sysselsettingen faller.
DB170104 Sysselsettingen faller ¶
DN170102 Delindeksen for sysselsettingen steg fra 46,8 til 49,9 i desember.
DN161223 Gruppen skal være enig om at økonomien vil holde seg stabil med svakere vekst, så lenge sysselsettingen holder seg oppe.
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html Størst vekst i sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen og i tjenesteytende næringer.
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html Sysselsettingen i petroleumsnæringen blir halvert.