DN171018 En tjeneste som blir stadig dyrere, ettersom postvolumet synker , skriver Nationen.
DB171018 For hver runde synker sjansene til Mikaela.
DA171018 Det er mange grunner til at appetitten synker med alderen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Dermed synker både utslippene og statens inntekter.
DB171015 Lengst nord forventer Meteorologisk institutt at gradene synker i tiden framover.
DB171015 utover uka synker gradene i nord, og i indre Finnmark er det fare for snø, spår Terje Alsvik Walløe.
DB171013 Stadig flere synker .
DB171012 De regelmessige massakrene øker riktignok støtten til strengere regulering, men den synker som regel igjen etter en stund.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Ledigheten synker til 4 prosent neste år, ned fra 4,3 prosent i år og toppen på 4,7 prosent i fjor.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Derfor synker ledigheten neste år.
AA171012 Unges arbeidsdeltakelse synker , og deler av kjernearbeidskraften har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, sier LO. ( ©NTB ) ¶
DA171011 På feltet korrupsjon synker Trump-støtten med 18 prosentpoeng.
DA171011 Misnøyen er derimot mindre når det gjelder Trumps håndtering av kampen mot IS, internasjonal handel og skattespørsmål : her synker Trump « kun » mellom åtte og ni prosentpoeng.
DA171011 Det er derfor naturlig at han synker også blant kjernevelgerne når han har få politiske resultater å vise til, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no.
DA171011 På feltet korrupsjon synker Trump-støtten med 18 prosentpoeng.
DA171011 Misnøyen er derimot mindre når det gjelder Trumps håndtering av kampen mot IS, internasjonal handel og skattespørsmål : her synker Trump « kun » mellom åtte og ni prosentpoeng.
DA171011 Det er derfor naturlig at han synker også blant kjernevelgerne når han har få politiske resultater å vise til, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no.
AA171007 Dermed synker også troen på at vannet skal utløse et skred.
DN171006 Det blir tøffere fremover, og det finnes ingen enkle løsninger når renteinntektene synker , sier statsminister Erna Solberg ( H ) i et intervju med Dagbladet.
AA171006 Om nettene blir det kuldegrader i høyere strøk, mens temperaturen i lavlandet synker under fem grader.
AA171006 Fram til kvelden går snøgrensen på 800 meter, fra om kvelden synker den til 500 - 700 meter.
AP171005https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/E66v2/Varmt-hav-truer-lundefuglene-pa-Faroyene Fortsatt kan du tusle blant tusenvis av lundefugler på Færøyene, men antallet synker drastisk.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
SA171004 Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
DN171004 I neste periode synker veksten i oljepengebruk ifølge avisen til tre milliarder kroner årlig, samtidig som utgiftene til eldrebølge, forsvar og andre formål øker.
DB171004 Andelen som spiller fotball synker med alderen.
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
DN171003 Sjansen for en lykkelig brexit synker raskt ¶ ¶ orrige uke talte Labour-leder Jeremy Corbyn til sitt partilandsmøte.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over I neste periode synker veksten i oljepengebruk til 3 milliarder kroner årlig.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over At ledigheten synker , mener han ikke beviser at utfordringene i arbeidsmarked er borte.
VG171002 - Det vil bli oppdaget mer ettersom vannstanden synker , men det dreier seg om ganske store skader, sier ordføreren.
VG170930 Riksadvokat Tor-Aksel Busch begrunnet avviklingen med at folks tillit til rettsvesenet synker når de opplever at en dømt overgriper i neste instans blir frikjent av en jury som ikke begrunner sin avgjørelse.
DB170930 Marylands justisminister har også argumentert med at tap av kunder vil føre til at skatteinntektene synker .
DB170930 Krymper, synker .
NL170929 Selv om tilskuertallet på Alfheim synker og engasjementet ikke er det samme som på 80- og 90-tallet, er det fortsatt mange i Tromsø som bryr seg om TIL.
DA170929 Jeg synker ned på bruskassen igjen.
DN170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Finansdepartementet skriver i Revidert nasjonalbudsjett 2017 at den årlige gjennomsnittlige veksten synker til 3 - 4 milliarder kroner « de nærmeste årene ».
AA170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
AA170928 Derimot synker lesertallet for papiravisen med hele 16,7 prosent, noe som medvirker til at Adresseavisens totale lesertall faller med 8 prosent i forhold til i fjor - fra 274 000 til 252 000.
DB170922 For Mexicos del er det snakk om havplata Cocos, som synker under den Nord-Amerikanske kontinentalplata.
NL170921 Det vil være nødvendig med flere slike upopulære valg når oljeinntektene synker og inntektene til staten blir redusert.
AA170921 Samtidig synker temperaturene.
DB170920 15 prosent av søppelet flyter til enhver tid rundt i havet, 15 prosent skylles i land langs strender og svaberg, mens hele 70 prosent av søppelet synker ned på havbunnen.
DB170919 Et lite mindretall av teknologieiere blir søkkrike, mens den store middelklassen synker ned i et filleproletariat med lave inntekter og usikre arbeidsforhold.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom | Bruk av rusmidler og røyk synker drastisk blant norsk ungdom ¶
VG170918 Etter å kastet henne over bord, åpnet han ventilene til Nautilus, og ubåten synker .
NL170918 ¶ Det meste av havsøppelet synker til bunns eller flyter på havet, men noe blir skylt i land og utgjør en fare for dyrelivet langs strendene.
DA170918 | Kvinneandelen i oljebransjen synker på vei mot toppen ¶
AA170918 Mot slutten av perioden synker også temperaturene til ned mot 10 grader på dagtid og under 5 grader om natten. 15 dagersvarselet ¶
VG170917 Da synker temperaturen og vinden øker i sørøstlig retning.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her.
SA170917 Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her.
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her.
DB170917 Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her.
BT170917https://www.bt.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her.
AP170914https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/3nGK9/Endre-Myrdal-Olsen-25-samler-pa-fjelltopper Og i høyden er det tåkeskyer som stiger og synker .
DB170913 Det kan imidlertid være at inntekten synker etter at samarbeidspartnerne hans gjentatte ganger har trukket seg i løpet av året.
DA170912 Mens MDG synker fra over 3 til et nokså stabilt 2,6 i Buskerud, blir de liggende litt høyere på Kongsberg og Drammen med 3,2 prosent oppslutning, idet 95 prosent av stemmene er talt opp.
AA170912 Andelen internettbrukere synker litt med alderen, men er fortsatt temmelig høy : 69 prosent mellom 65 og 74 år og 43 prosent mellom 75 og 79 år surfer på nettet minst én gang om dagen.
VG170911 Hvis valgdeltakelsen synker vil Stortinget bli mindre representativt.
NL170911 I stedet synker partiet ned til stakkarslige 27,5 %, og ser ut til å vakle videre uten mål og nesten også uten mening.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen ksten blir lavere og langt under Norges Banks mål ¶ dermed vil veksten i kjøpekraften, målt ved veksten i reallønnen, bli stadig sterkere ¶ lånerenten i banken vil holde seg på dagens svært lave nivå eller lavere ¶ veksten i antall jobber blir mye høyere enn i fjor og året før, slik at ledigheten synker
DB170909 Og hvordan skal han styrke den norske modellen, i en tid hvor EØS-innvandringen skaper store problemer i en rekke bransjer og organisasjonsgraden synker blant arbeidstakere ?
DA170907 - Jo lenger man sitter i den sofaen, jo dypere ned i den synker man, påpeker hun.
AA170907 Også i resten av Europa synker antall asylsøknader, og afghanske asylsøkere er den gruppen som hadde størst nedgang fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 ( tall for andre kvartal 2017 er foreløpig ikke klare ).
AA170907 Det betyr i BNP per innbygger i realiteten synker , tross realvekst i økonomien.
AA170907 At returtallene likevel synker , skyldes blant annet at mange afghanere forsvinner fra mottak eller annet kjent oppholdssted etter endelig avslag på søknad om opphold, og/eller før politiet får pågrepet dem.
NL170906 Selv om ledigheten synker og flere kommer seg i jobb, lener regjeringen seg ikke tilbake.
DB170906 Frp synker kraftig sammenlignet med 2013-skolevalget, ned fra 15,6 prosent til 10,4 prosent i årets skolevalg.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Dette betyr at ledigheten på to år synker med rundt 15.000 personer.
VG170905 I det litt større perspektivet er imidlertid ikke resultatene så veldig forskjellig fra de målingene vi har sett blant velgerne ellers de siste månedene, og i VG senest tirsdag ettermiddag : Ap er største parti, men synker under 30 prosent.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
SA170905 Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
DB170905 Frp synker kraftig sammenlignet med 2013, ned fra 15,6 prosent til 10,4 prosent i årets skolevalg.
DA170905 LES OGSÅ : Boligprisene i Stavanger synker videre ¶ 20 prosent flere salg ¶
DA170905 LES OGSÅ : Boligprisene i Stavanger synker videre ¶
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
DB170904 Antallet som tar yrkesfaglig utdanning synker .
DB170904 ¶ UPOPULÆRE : Mens Høyre og FrP synker på TV2s meningsmåling, henter Arbeiderpartiet inn noe av det tapte.
VG170831 Men det ligger an til en jevn innspurt : Trenden de siste ukene er at Erna klatrer oppover og Ap synker på målingene.
DA170831 Det er svært uvanlig at Arbeiderpartiet synker på målingene gjennom en valgkamp.
AA170831 ¶ Rustflekkene kommer av hårspenner og hårnåler som synker til bunns i badet.
AA170831 - Hver kveld har vi en oppsuging av det som synker ned på bunnen.
DB170830 Nå ser vi at høyresiden øker, mens de rødgrønne synker .
DB170830 Fremskrittspartiet er i siget mens Ap synker .
DA170830 Ventetiden ved norske sykehus synker .
AA170830 Ventetiden ved norske sykehus synker .
VG170829 - Jeg er veldig redd for hvor mange døde kropper vi vil finne når vannet synker , sier politisjefen.
VG170829 Politisjefen i Houston, Art Acevedo, sier han er svært bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker .
DN170829 Politiet er bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker .
DB170829 Den gruppen der sysselsettingen synker mest er unge menn.
DA170829 Arbeiderpartiet synker som en stein på ny meningsmåling fra NRK.
DA170829 Arbeiderpartiet synker som en stein på ny meningsmåling fra NRK.
AA170829 Politiet er bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker . 2.000 mennesker er så langt reddet fra flommen i byen.
AA170828 Politisjefen i Houston, Art Acevedo, sier han er svært bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker .
DB170827 En ny undersøkelse utført av Respons analyse for matvarekjeden Kiwi viser at ¶ 95 prosent av foreldre med barn i barneskolen sender med matpakke daglig på skolen, mens tallet synker til 75 % i ungdomsskolen. 59 prosent lager matpakke med grovt brød som hovedinnhold, 4 prosent svarer fint brød.
DN170825 Boligbyggingen øker - prisene synker
DN170825 | Boligbyggingen øker - prisene synker
AA170825 Temperaturen synker langsomt fra tirsdag ned mot rundt 15 grader de øvrige ukedagene.
NL170824 På det viser vil det være færre som synker inn i « forstår-ingenting-syndromet ».
NL170824 Når oljeinntektene synker og Norge må hente utenlandsk kapital fra andre næringer er distriktene særlig viktig.
DN170824 MDG måles til 3,9 prosent ( +0,2 ), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Andelen i jobb synker .
AA170824 Ap synker under 30-tallet også i Infacts siste måling for VG.
AA170824 MDG måles til 3,9 prosent ( +0,2 ), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning.
DB170823 Kim reiste i månedsvis i det sørlige Stillehavet for å la verden få vite hva som skjer med befolkningen på øyer som synker som følge av atomprøvesprengninger.
DA170823 Vanntemperaturen synker
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3wmw/Vinneren-er-klar-Dette-blir-det-nye-klimahuset-i-Botanisk-hage-pa-Toyen - Selv om klimaendringen på kloden blir stadig mer åpenbar, så synker bevisstheten rundt dette temaet i Norge.
AA170823 140 ansatte i sesongen, et tall som synker ned til rundt 20 utenfor sesongen, som i hovedsak går fra våren til høsten.
NL170822 Det kommer i tillegg til den maten som fisken ikke spiser og som synker til bunns.
DB170822 Bakgrunnen er ikke bare at nordmenn velger høyere utdanning og at yrkesfagenes statusen synker .
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/725Ov/Ubatsaken-Dansk-politi-fant-del-av-kvinnekropp-i-vannet Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meters dyp.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/725Ov/Kapteinens-forklaring-Kim-Wall-dode-i-ulykke-om-bord-pa-ubaten Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meters dyp.
VG170820 Nord og vest i landet synker nivået i elvene raskt, ifølge offisielle kilder.
VG170819 « Det er en av sikkert hundre feil som kan føre til at en ubåt synker », konkluderer Sjøforsvarets eksperter.
VG170819 De mener at forklaringen er plausibel og at feil på ballasttanken kan føre til at ubåten synker raskt.
VG170818 På dagens ferske VG-liste synker den fra 9. til 31. plass.
VG170818 GÅR NEDOVER : Sophie Elise-singelen synker drastisk etter en lovende start.
VG170818 Det er danske TV 2 som både har skaffet bilder av ubåten like før den synker og av det som skjer når den private cabincruiseren kommer Madsen til unnsetning.
DB170817 - Når jeg står på startstrek prøver jeg å stenge ute hvem jeg konkurrerer mot, men når det synker inn er det helt rått å slå jenter som Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.
DB170816 Kommentar om oppdrettsnæringen : Profitten går til himmels, mens miljø og biologi synker stadig dypere ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RVJpJ/Dagens-korte-innlegg--torsdag-17-august Gelius hevder videre at tallene for dåp og konfirmasjon synker dramatisk i Oslo.
DB170815 Blant uavhengige velgere synker oppslutningen for første gang under 30 prosent til 29 prosent.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/xqKvj/Ubatmysteriet-er-fortsatt-like-mystisk--Her-er-5-sporsmal-og-svar-som-kanskje-gjor-deg-litt-klokere Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meters dyp.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Regnet over fire år blir det store penger : 80 ekstra oljemilliarder synker til rundt 15 ekstra milliarder de neste fire årene, regnet i faste kroner.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Når forventet realavkastning synker , så følger det av selve grunntanken med fondet at også uttaket skal ned.
AA170815 Temperaturene synker til i overkant av 15 grader.
AA170814 Fra lørdag kveld kommer det inn nedbør sørvestfra og temperaturen synker .
AA170814 At temperaturen synker under 20 grader igjen betyr imidlertid ikke at sommervarmen blir totalt borte.
SA170813 At jeg ikke fikk det helt til i dag setter en liten demper, men når inntrykkene synker inn så tror jeg at jeg skal si meg godt fornøyd med 2. plassen sammenlagt.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sikret-VM-billetten-i-Tromso---Godt-jeg-sluttet-pa-BodoGlimt-240286b.html At jeg ikke fikk det helt til i dag setter en liten demper, men når inntrykkene synker inn så tror jeg at jeg skal si meg godt fornøyd med 2. plassen sammenlagt.
VG170811 Hvordan blir debatten når CRISPR utvikles videre og blir mer presis, og mulighetene for hva dette potensielt kan brukes til virkelig synker inn ?
DB170811 Har man klart å gå ned i vekt, betyr imidlertid trening mye for å stabilisere vekten, siden forbrenningen synker mye.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Skip-holdt-pa-a-kollidere-med-ubaten Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meter dyp.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier-nekter-straffskyld Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meter dyp.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier--Jeg-har-noe-jeg-vil-si Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meter dyp.
DB170810 klasse, synker dette som en stein til 15-20 prosent.
AA170810 Fra om kvelden synker temperaturen med mange grader i løpet av kort tid, til under 15 grader.
DB170809 Dersom en spiller får lavere enn minus 100, er det stor sannsynligvis for at han synker 0,1 i pris samme natt.
DB170809 Nå peker derimot bilene oppover og arbeidsledigheten på Vestlandet synker .
VG170808 Støtten synker
VG170808 Også blant sine egne synker støtten til Trump.
VG170808 OMSTRIDT : President Donald Trump blir tatt imot som en helt på et folkemøte i Ohio i slutten av juli, men blant flertallet av amerikanske velgere synker støtten.
SA170808https://www.aftenbladet.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Det samme gjelder ikke for Oslo der byggingen øker, mens salget synker .
SA170808 Det samme gjelder ikke for Oslo der byggingen øker, mens salget synker .
DB170808 Nyboligsalget synker kraftig ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Det samme gjelder ikke for Oslo der byggingen øker, mens salget synker .
AA170808 LES KRONIKKEN : Helse Midt-Norge synker dypere i hengemyra ¶ 3,5 milliarder kroner ¶
DB170807 ( Oppdatering 2 : Som en annen leser påpeker - Jaime synker derimot rett til bunns, på grunn av sin fancy, og fryktelig tunge, Lannister-rustning.
VG170806 Salget av dieselbiler synker raskt.
DB170806 Og mens oppslutningen om Trump også synker på meningsmålingene, begynner flere andre republikanere å posisjonere seg for å kjempe om Det hvite hus ved neste presidentvalg i 2020.
VG170805 Interessen synker i USA ¶
DB170805 Stadig flere, som sjefen i Exxon, antyder nå at vi er i ferd med å nå « peak oil » - ikke fordi tilgangen til olje blir mindre, men fordi etterspørselen synker .
VG170804 Landets valuta synker i takt med den politiske uroen.
DN170804 Venezuelas valuta - bolivar - faller som en stein mens landet synker stadig lenger ned i en krise som gjør innbyggerne stadig mer skadelidende og desperate.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/aVMGM/USA-anerkjenner-ikke-Venezuelas-nye-forsamling Venezuelas valuta - bolivar - faller som en stein mens landet synker stadig lenger ned i en krise som gjør innbyggerne stadig mer skadelidende og desperate.
AA170804 Venezuelas valuta - bolivar - faller som en stein mens landet synker stadig lenger ned i en krise som gjør innbyggerne stadig mer skadelidende og desperate.
SA170803 Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
SA170803 Og år for år synker nivået i forhold til de gode spillerne og lagene der ute.
DN170803 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/wqzaA/Stadig-flere-boliger-gir-kjopers-marked Temperaturen synker : Folk svikter visningene.
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hvordan-kan-norsk-fotball-bli-bedre-nar-vi-ikke-en-gang-er-enige-om-hva-som-er-god-fotball-239667b.html Og år for år synker nivået i forhold til de gode spillerne og lagene der ute.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/XV1Wn/Tysklands-bilindustri-frykter-kjoreforbud-for-dieselbiler Salget av dieselbiler i Tyskland synker stadig.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/XV1Wn/Tysklands-bilindustri-frykter-kjoreforbud-for-dieselbiler Salget av dieselbiler i Tyskland synker raskt.
DA170801 Ledigheten synker
DA170801 Det er ekstra fint å se at ungdomsledigheten synker og at sysselsettingsandelen for ungdom øker.
DN170731 - I den bransjen faller tilbudet av papir fortere enn etterspørselen synker .
DA170731 Ledigheten synker
DB170729 Sommerferien sender prisene på charterreiser går i været rundt St.hans og synker ikke før to måneder senere.
DB170729synker prisene.
DB170729 Flyprisene synker
DB170729 Den såkalte GINI-koeffisienten, som måler ulikhet i Norge, synker også betraktelig når offentlige tjenester inkluderes i regnestykket.
VG170728 Likevel synker andelen eldre som bor på institusjon.
DB170727 ¶ BEDRE TIDER : Nye tall viser at antall arbeidsledige i Norge synker .
SA170726https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/En-etterlysning-til-toppfotballsjefen-Na-ma-du-vise-vei_-Semb-239287b.html Kanskje mer og bedre trening er svaret på det meste - både på hvorfor landslagsnivået synker og på hvorfor så mange jenter faller fra når de kommer opp i tenårene.
SA170726 Kanskje mer og bedre trening er svaret på det meste - både på hvorfor landslagsnivået synker og på hvorfor så mange jenter faller fra når de kommer opp i tenårene.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-etterlysning-til-toppfotballsjefen-Na-ma-du-vise-vei_-Semb-239287b.html Kanskje mer og bedre trening er svaret på det meste - både på hvorfor landslagsnivået synker og på hvorfor så mange jenter faller fra når de kommer opp i tenårene.
AA170724 Også Russland har sluttet seg til avtalen, som skal hindre at oljeprisen synker .
DB170722 - Båten synker sakte i Stillehavet, skriver seileren selv i en oppdatering på Facebook.
DA170722 Jeg tror at i tilfeller hvor det er naturlig å føle sympati, så synker terskelen.
AP170720https://www.aftenposten.no/osloby/i/7rMpB/Skyfri-himmel-og-sommersol-fikk-Oslo-folket-til-a-stromme-ut-pa-fjorden - Temperaturen kan nok stige ytterligere før det synker utover ettermiddagen.
DB170719 Når menneskerettighetens status synker , svekker det folkerettens kraft.
VG170718 Samtidig som støtten hans synker skjer det samme med dollarkursen.
DB170717 Etter seks måneder i Det hvite hus synker støtten til Trump drastisk.
DA170717 Det er de som sitter fast i ledighetskøen når arbeidsledigheten synker .
DN170716 | Tilliten til Trump synker igjen ¶
DB170716 Foto : Reuters / NTB Scanpix ¶ SYNKER TIL BUNNS : En imponerende video viser et stort skip bli senket utenfor Texas i USA.
AA170715 Vår livskvalitet synker ikke om vi dropper noen flyreiser.
VG170712 oktober 1962 : Hurtigruteskipet « Sanct Svithun » kommer ut av kurs, går på grunn og synker . 44 mennesker dør. 5. november 1962 : Gruveulykke i Kings Bay på Svalbard. 21 mennesker dør. 31. mai 1963 : Norge erklærer herredømme over kontinentalsokkelen.
DA170712 Når sola synker , stiger stemningen.
VG170711 KRITISK : USA-ekspert Ketil Raknes mener Donald Trump synker stadig dypere i den hengemyra Russland-etterforskningen har blitt.
DA170711 LES OGSÅ : Boligprisene synker igjen ¶
AP170711https://www.aftenposten.no/osloby/i/yqb1J/Oslo-for-Oslo-fergene-feirer-100-ar Sola synker , fergen kommer.
DA170710 LES OGSÅ : Fraværet synker og flere fullfører med fraværsgrensen ¶
AA170709 Temperaturene synker og regnet skal falle, det er prognosene for kommende uke.
VG170708 Arbeidsledigheten synker , men lønningene står stille, fastslår Michael Stull, assisterende direktør i bemanningsbyrået Manpower.
VG170708 Oppslutningen øker fra 45,7 til 46,7 prosent, og antall plasser på Stortinget synker « bare » fra 85 til 77 av 150.
DA170708 - Mamma, vi har bare gått én kilometer ! sukker en overrasket tiåring, når vi synker ned på en steinhelle for å spise matpakken, med orkesterplass til hele den store, vide Hardangervidda under oss.
AA170708 Vanligvis synker prisen på bæra utover sesongen, som i år er nokså sen på grunn av mye dårlig vær.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway - Men ledigheten synker ?
SA170706 I et marked der boligprisene synker , er det langt mellom de virkelig gode salgene.
DB170706 ¶ FRAVÆRET SYNKER : Fraværet går ned, men ikke alle er fornøyde.
BT170706https://www.bt.no/bolig/Denne-leiligheten-gikk-1_75-mill-over-prisantydning-10354b.html I et marked der boligprisene synker , er det langt mellom de virkelig gode salgene.
AP170706https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-leiligheten-gikk-1_75-mill-over-prisantydning-10354b.html I et marked der boligprisene synker , er det langt mellom de virkelig gode salgene.
AA170706 Samtidig synker temperaturen betydelig.
SA170705 Hurra, boligprisene synker !
SA170705 Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1101/Eiendom/boligprisfall-for-andre-maned-pa-rad Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DN170705 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DA170705 | Fraværet synker og flere fullfører med fraværsgrensen ¶
DA170705 | Boligprisene synker igjen ¶
DA170705 | Fraværet synker og flere fullfører med fraværsgrensa ¶
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OVl1O/-Stort-prisfall-og-lang-salgstid-pa-Oslo-boliger-de-siste-to-manedene Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/-Stort-prisfall-og-lang-salgstid-pa-Oslo-boliger-de-siste-to-manedene-624654b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170705https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqmzO/-Hurra_-boligprisene-synker-Medisinen-virker-pa-oss | Hurra, boligprisene synker !
AP170705https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Hurra_-boligprisene-synker-Medisinen-virker-pa-oss-624523b.html | Hurra, boligprisene synker !
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html Hurra, boligprisene synker !
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html Hurra, boligprisene synker !
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med « normalen ».
VG170704 Alle synker
DN170704 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqwPW/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra Vi ser nå at Europas handel med Russland synker , mens USAs handel faktisk øker.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra-624546b.html Vi ser nå at Europas handel med Russland synker , mens USAs handel faktisk øker.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Unge-seere-dropper-vanlig-TV--bruker-like-mye-tid-pa-stromming-624536b.html « Skam»-seertallene synker
VG170703 Inkluderer man disse soningsformene, synker andelen utlendinger til 32 prosent.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Igjen synker tallet på antall personer som omkommer på norske veier.
VG170702 Den stiger og synker som en evig bølge.
AA170701 | Snitthastighetene synker etter at nye fartsmålinger er satt opp ¶
VG170630 Europa : Andelen som dør av tarmkreft synker drastisk ¶
VG170629 Med lav fart synker stabiliteten, og triksing blir vanskelig.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Temperaturen-synker-videre-i-boligmarkedet-i-Oslo-Boliger-selges-under-prisantydning_-og-folk-svikter-visningene-624251b.html | Temperaturen synker videre i boligmarkedet i Oslo : Boliger selges under prisantydning, og folk svikter visningene ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Temperaturen-synker-videre-i-boligmarkedet-i-Oslo-Boliger-selges-under-prisantydning-og-folk-svikter-visningene-624251b.html | Temperaturen synker videre i boligmarkedet i Oslo : Boliger selges under prisantydning og folk svikter visningene ¶
DA170628 Heggelund tror ikke det er Høyres arbeidslivspolitikk og endringene i arbeidsmiljøloven som er årsakene til at partiet nå synker som en stein.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html Samtidig som befolkningen blir eldre, synker arbeidsstokken.
NL170627 Dersom denne også erkjennelsen synker inn hos den øvrige befolkningen, kan stortingvalget i september vise seg å bli et kraftfullt og bestemt forsvar for den arktiske bonden i nord.
NL170627 På samme tid synker elevtallet.
DB170626 Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter, viser ferja som synker .
DB170626 Du kan se video av ferja som synker lengre oppe i saken.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Sjefokonom-Boligprisene-i-Oslo-kan-falle-20-prosent-623964b.html Nå flommer markedet over og prisene synker .
AA170626 Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter, viser ferja som synker .
FV170625 Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter, viser ferja som synker .
BT170625https://www.bt.no/nyheter/utenriks/-Tre-dode_-30-savnet-etter-forlis-i-Colombia-336147b.html Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter, viser fergen som synker .
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Flere-omkom-da-bat-med-150-turister-sank-i-Colombia-623955b.html Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter, viser ferja som synker .
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqPkP/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd Jeg skjønner ikke at Høyre og Fremskrittspartiet kan være så fornøyde med arbeidsmarkedet når det var 126.000 ledige i første kvartal, og andelen som er i jobb synker raskt.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd-623191b.html Jeg skjønner ikke at Høyre og Fremskrittspartiet kan være så fornøyde med arbeidsmarkedet når det var 126.000 ledige i første kvartal, og andelen som er i jobb synker raskt.
DA170623 Tyskland : Alternative für Deutschland ( AfD ) synker på målingene, med 12 - 13 prosent ned til 8 prosent før valget i september i år.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
VG170621 Mosjøen ser ut til å nå hele 19 pluss på dagtid, men gradestokken synker litt til kvelden.
SA170621 » Ingen i Ap påstår at ledighetsprosenten ikke synker .
NL170621 I stedet velger TJFF konfrontasjon mens medlemstallet synker .
VG170620 * Når varmen er levert til Norge, Barentshavet og Polhavet, synker strømmen til bunns og kommer tilbake sørover kald, mørk og nedkjølt, før den igjen starter på nytt ved Ekvator.
DA170620 Mens den franske produksjonen synker , øker den i Tyskland.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter Dermed synker også motivasjonen blant norske studenter.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html Dermed synker også motivasjonen blant norske studenter.
AP170619 Dermed synker også motivasjonen blant norske studenter.
VG170618 Noen ganger synker drivet i historien, blant annet når Jeppes ( manglende ) kjærlighetsliv og libido gjentas til det kjedsommelige.
SA170618 Antall arbeidsrettssaker synker i Stavanger og Sandnes, etter å ha økt med 300 prosent fra 2012 til 2016.
DB170617 CAPE MAY ( Dagbladet ) : Kveldssola synker sakte ned i havet utenfor Cape May, sør i New Jersey.
SA170616 Et annet viktig aspekt er at salgsverdien på spillere synker proporsjonalt med tiden det er igjen av kontraktene deres.
VG170615 Når ledigheten synker , flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker - hva skal Ap kritisere da ? | « Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter ¶
SA170615 Til tross for utallige mediesaker den siste tiden om lysere tider i arbeidsmarkedet, spør Ap-medlem Dag Svihus om arbeidsledigheten synker i Rogaland ( Aftenbladet 10. juni ).
SA170615 Samtidig som antallet utlyste stillinger øker kraftig, synker antallet varslede oppsigelser og permitteringer, og ligger i følge Nav-direktør Truls Nordahl nå på et lavt nivå.
VG170613 Utover uken synker temperaturene, og det blir perioder med nedbør.
AP170613 Nå flommer markedet over og prisene synker .
DA170612 De verste scenarioene er brann om bord, at flåten havarer og synker til bunns, eller at slepet ryker slik at lekteren går på grunn i den norske skjærgården.
AA170612 De verste scenarioene er brann om bord, at flåten havarer og synker til bunns, eller at slepet ryker slik at lekteren går på grunn i den norske skjærgården.
SA170611 Ledigheten synker !
SA170611 Faktisk er det sånn at hvis du går fra registrert arbeidssøker over på sosialhjelp, bidrar du til at ledigheten i Norge synker .
SA170611 FOTO : Charlotte Helgeland ¶ | Synker virkelig arbeidsledigheten i Rogaland ?
SA170611 Synker virkelig ledigheten i Rogaland ?
DB170611 ( Dagbladet ) : Sola står høyt - men prisene synker .
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html Nå flommer markedet over og prisene synker .
AP170611 Nå flommer markedet over og prisene synker .
DN170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
DN170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
AA170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
AA170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
AA170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
AA170609 Tre års fastrente synker med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.
DA170608 I verste fall mister Labour så mange plasser at det synker under 200.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-boliger-er-ikke-sa-dyre-som-mange-tror-622701b.html Mer av samlet inntekt i familiene går da til å betale renter, folk blir mer forsiktige i forbruket og appetitten på nye boliger synker
AP170607 Mer av samlet inntekt i familiene går da til å betale renter, folk blir mer forsiktige i forbruket og appetitten på nye boliger synker
DN170606 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
AP170606https://www.aftenposten.no/osloby/Boligprisene-synker-mest-pa-Grnerlokka-622600b.html | Boligprisene synker mest på Grünerløkka ¶
AP170606 | Boligprisene synker mest på Grünerløkka ¶
VG170602 Fredag kveld er det klart at singelen synker allerede etter to uker på Norges offisielle hitliste, VG-lista.
NL170601 Sykefraværet synker nok ikke om kommunen slipper konkurranse fra privat omsorgstjeneste.
AP170601 Men nå som « The Donald » er president, synker lesertallet som en stein ¶
DB170531 ¶ STADIG FÆRRE RØYKERE : Andel av nordmenn som røyker synker stadig, men fordelingen mellom utdanningsgrupper er ulik, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.
DB170531 Merkels understreking av at Europa nå må ta større ansvar for egen sikkerhet synker inn over europeerne.
VG170530 Se bilde : Her synker « Pirates of the Caribeean»-skipet ¶ - « Pirates-serien » har aldri vært noen kritikeryndling, men elsket av publikum.
DB170530 Inkluderer man de passive valgene, betyr 1 prosent gevinst ved å utsette pensjoneringen at sannsynligheten for tidligpensjon synker med hele 12 prosent.
DB170530 I det aktive valget betyr 1 prosent forventet neddiskontert gevinst ved å vente med pensjoneringen, at sannsynligheten for å ta ut pensjon ved 62 år synker med 3 prosent.
DB170530 Kinobesøkene synker
DB170530 Å lete etter morsomheter i denne voksenkomedien er det samme som å finkjemme stranden etter tapte gjenstander med en metalldetetktor, mener CNN, og skriver at filmen « synker som en stein ».
BT170530 Lyng beskriver « mødregjøringsprosessen » som en negativ karrierespiral der motivasjonen synker i takt med opplevelsen av utilstrekkelighet og tilsidesettelse på jobb.
BT170530 Han bøyer nakken, han synker gradvis lenger nedover, inn i en helt annen verden, helt til hender og fingrer smelter sammen med pianoet.
SA170529 Batteriprisene synker
NL170529 Ved å ignorere dem gir vi de mindre makt, vi bukker ikke under eller synker til deres nivå.
AP170529https://www.aftenposten.no/bil/Na-har-denne-en-tredjedel-av-det-norske-elbilmarkedet--10180b.html Batteriprisene synker
AP170529 Batteriprisene synker
VG170527 Jeg spiser vanligvis 5000 kcal om dagen, så jeg merker allerede at energien min synker , sier han.
SA170527 Og kommer tåka, synker også temperaturen, sier Livik.
SA170527 Bygeværet vil prege hele søndagen, og med regnet synker også temperaturen gradvis.
DB170527 Video : Instagram / @sydneybrown_xo ¶ SYNKER TIL BUNNS : En imponerende video viser et stort skip bli senket utenfor Texas i USA.
VG170526 - Forventingene synker og du bryter bare for å ha det gøy, sier hun.
VG170526 « Baywatch»-filmen synker som en stein », skriver CNN og stempler filmen som « meningsløs og tom ».
BT170525 Vi får nordavind og temperaturene synker .
VG170524 Heller ikke i kveld slipper vi helt unna problematikken, og hovedofferet er Mars' stemme, som rett som det er synker i den soniske sementen.
DA170524 I befolkningen synker andelen som mener helsen er god eller svært god, fra 86 prosent i aldersgruppen 16-24 år til 73 prosent i alder 55-74 år.
BT170524 I morgen synker temperaturene, før de øker igjen på fredag.
AA170523 Tror boligverdien synker
VG170522 Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten : flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker .
DB170522 Fra onsdagen ser det ut til at det kommer inn en front som fører til at temperaturen synker og det blir mer skyer og nedbør.
VG170521 Synker begge under, jevner det seg ut.
NL170520 Mens andre land har økende forbruk av antibiotika synker tallet i Norge.
DN170518 Nå stiger oljeinvesteringene mens boliginvesteringene synker forsiktig.
DB170518 Den er som en murstein, den synker bare til bunns og drukner, sier kommunikasjonssjef i Odense Zoo, Rikke Skovlund til dansk TV2.
NL170517 - Temperaturen synker i store deler av fylket både i morgen og fredag.
DN170517 - Kontantbruk synker jo og antall minibanker blir færre og noen har innført gebyr på uttak.
DB170516 Også salget av nye boliger synker fra en 58 prosents økning i mars til en nedgang på 27 prosent i april.
DB170516 Igangsettingen av nye boliger synker med 27 prosent i april sammenlignet fjoråret.
AP170516 Tjenesten opplever at pågangen er størst etter skoletid, mens antall henvendelser synker i perioder det er fri fra skolen.
AA170516 Også igangsettingen av nye boliger synker .
DB170515 - Det er riktig at døde, marine dyr synker til bunns, men under riktige omstendigheter dannes det gass i kadaveret som kan holde det flytende over tid.
DB170515 - De aller fleste urene synker typisk 20-30 prosent i verdi den dagen de tas i bruk, hevder urmaker Knut Lervik i Lervik Ur.
DB170512 Når andelen yrkestakere som organiserer seg synker ned mot 50 prosent, ringer det noen bjeller.
VG170511 Dessuten synker andelen som er organisert og det er en utvikling det er viktig å stoppe.
AP170511https://www.aftenposten.no/kultur/Skam-seertallene-synker-620980b.html Også det totale antallet seere på NRK3 og NRK nett-TV synker .
AP170511https://www.aftenposten.no/kultur/Skam-seertallene-synker-620980b.html | « Skam»-seertallene synker
AP170511 For viljen til å støtte syklistene synker når de spurte får spørsmål om å fjerne parkeringsplasser : ¶
AP170511 Da synker entusiasmen i alle grupper, men mest blant de eldre.
AP170511 Sammen med en del aktive grep fra Jensen betyr dette at skattenivået synker med 2,1 milliarder kroner i året reviderte budsjett, sammenlignet med anslaget gitt i det opprinnelige budsjettet.
AP170511 Jensens aktive lettelser, sammen andres strukturelle endringer i økonomien utenfor hennes kontroll, gjør at skattenivået synker med 2,1 milliarder kroner i år, regnet i forhold til det opprinnelige budsjettet.
AP170511 Også det totale antallet seere på NRK3 og NRK nett-TV synker .
AP170511 | « Skam»-seertallene synker
VG170510 Båten synker , sier Mohanned Jammo i telefonsamtalen som nå har blitt lekket til det italienske magasinet L'Espresso.
VG170510 Hvis man venter til høyere alderstrinn, så synker sannsynligheten for å ta igjen de andres nivå år for år.
AA170510 Det er de papirbaserte annonseinntektene som synker mest, disse ble redusert med elleve prosent - mot fire prosent i de digitale.
AP170509 Det vil si at slakken i økonomien blir mindre og ledigheten synker .
DB170508 Andelen fagorganiserte synker , etterspørselen etter fagarbeidere og lærlingeplasser forsvinner når tilgangen på annen, billig arbeidskraft er stor.
AP170508 Det vil si at slakken i økonomien blir mindre og ledigheten synker .
VG170507 Fødselstallene synker i over 100 land i verden.
SA170504 Hun understreker at det ikke er ønskelig at gjelden synker som følge av boligprisfall eller total brems i markedet.
DN170504 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
BT170504 Hun understreker at det ikke er ønskelig at gjelden synker som følge av boligprisfall eller total brems i markedet.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html Hun understreker at det ikke er ønskelig at gjelden synker som følge av boligprisfall eller total brems i markedet.
AP170504 Hun understreker at det ikke er ønskelig at gjelden synker som følge av boligprisfall eller total brems i markedet.
DB170503 Hun melder at det blir mildest i morgen, men fra torsdag synker temperaturen.
DA170502 Blant annet har det bidratt til at troen på EU synker .
AP170502https://www.aftenposten.no/reise/Det-er-ikke-bare-Tyrkia-som-sliter-med-turismen-Disse-to-reisemalene-er-ogsa-pavirket-10037b.html Prisene synker når etterspørselen blir mindre, og da blir det mer attraktivt.
AP170502 Men selv om valgoppmøtet synker til 67 prosent, som historisk sett er lavt for presidentvalg i Frankrike, vil Le Pen mangle stemmer, ifølge en beregning gjort av Politico.
AP170502 Prisene synker når etterspørselen blir mindre, og da blir det mer attraktivt.
DB170501 En politikk som skal fungere godt i en verden der etterspørselen faller og prisene gradvis synker vil måtte se annerledes ut.
DB170429 De synker litt i vår nye måling, men har forsatt en oppsiktsvekkende høy oppslutning - 11,1 prosent.
DB170428 « Når du krasjer med favoritthesten din under oppvarmingen slik at den faller med deg, og du får en stor kul i panna rett før du entrer ringen, og du kommer på tredjeplass, og du innser at klumpen synker ned til øyet og at blåmerket faktisk er den perfekte sminken.
DN170427 Også her synker omsetningen, men kun med fem prosent fra fjerde kvartal - og 18 prosent fra første kvartal i fjor.
SA170426 Og publikumstallet på Sandnes kulturhus synker stadig.
AA170426 Albania synker stadig lenger ned i en fastlåst politisk krise etter at EU-parlamentets forsøk på å megle mellom regjeringen og opposisjonen mislyktes.
DB170425 Deretter synker antallet årlig, fra 26.762 skatteytere i 2012 til 17.356 i 2015.
DB170425 « Når du krasjer med favoritthesten din under oppvarmingen slik at den faller med deg, og du får en stor kul i panna rett før du entrer ringen, og du kommer på tredjeplass, og du innser at klumpen synker ned til øyet og at blåmerket faktisk er den perfekte sminken.
AP170425 | Innvandringen synker raskere enn antatt Tre forskere i Statistisk sentralbyrå ¶
SA170424 - For å unngå at plasten synker til bunns, er det viktig å få fjernet bosset så raskt så mulig, sier initiativtaker til prosjektet, Ove Gudding.
BT170424 - For å unngå at plasten synker til bunns, er det viktig å få fjernet bosset så raskt så mulig, sier initiativtaker til prosjektet, Ove Gudding.
SA170421 Når fettinnholdet går opp, synker protein- og vanninnholdet.
FV170421 Når fettinnholdet går opp, synker protein- og vanninnholdet.
BT170421 Når fettinnholdet går opp, synker protein- og vanninnholdet.
AP170421 Når fettinnholdet går opp, synker protein- og vanninnholdet.
AA170421 Da blir det lettere vær og perioder med sol, samtidig som temperaturen synker , forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet. 30 - 45 millimeter nedbør de våteste stedene ¶
AA170420 Det er vanlig at temperaturene synker noe i etterkant av en El Niño.
DA170419 Det blir aldri dårlig, men temperaturen i romanen synker paradoksalt nok når det brenner som heftigst politisk.
DN170418 I Eigersund ser vi at prisene fortsatt synker ( 0,2 prosent ), så dette er en region vi følger med spenning i tiden fremover, avslutter Lundesgaard.
DB170418 Det er et valg mellom et Frankrike som reiser seg eller et Frankrike som synker , sa Le Pen mandag.
DN170417 | Andelen i arbeid synker
BT170417 I rapporten « Om lærerrollen » står det at mannsandelen synker for alle lærergruppene over tid, og at fallet er størst for lektorer.
DN170415 Det er to årsaker til at andelen sysselsatte av den arbeidsdyktige befolkningen synker : ¶
AP170415 I rapporten « Om lærerrollen » står det at mannsandelen synker for alle lærergruppene over tid, og at fallet er størst for lektorer.
DB170413 | Hvis du lurer : gamle egg flyter, ferske egg synker
DB170413 | Hvis du lurer : gamle egg flyter, ferske egg synker
AA170412 Mens fødselsratene på øya synker kraftig, er kjæledyr blitt svært viktig for mange av Taiwans innbyggere. ( ©NTB ) ¶
DB170411 Det gjør at tilskuertallet nå synker år for år selv med et sterkt økende innbyggertall. og det på tross av at fotball som breddeaktivitet er mer populært i Oslo enn noen gang.
DB170410 Trump har ikke en gang sittet i 100 dager, men de ser urovekkende tegn til at deres mann oppfører seg som en ganske alminnelig politiker som synker ned i sumpen i Washington.
BT170410synker den i årene som følger.
AP170410 Du kan også bruke oppbygde voller og trapper eller nedsenkede basseng eller fortau med hulrom under seg, som synker sammen dersom biler kjører over dem, for å stoppe biler i fart.
AA170410 Vi tar utgangspunkt i at det verken øker eller synker nevneverdig, så får vi heller se på tallene i ettertid, forklarer pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.
VG170408 Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt.
DB170408 TIL BUNNS : Synker egget når du legger det i et glass med vann, er det ferskt.
DB170408 Ja, det vil alltid være slik at egg som flyter er eldre enn de som synker , men det er ikke dermed sagt at egget er dårlig og må kastes.
DB170408 - Den berømte eggetesten som sier at friske egg synker til bunns og dårlige egg flyter, gjelder ikke norske egg.
AA170408 - Strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt.
VG170407 Men medaljen har en bakside : Norskandelen synker .
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/0900/Energi/kraftdirektor-venter-historisk-lave-strompriser Og strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/0900/Energi/kraftdirektor-venter-historisk-lave-strompriser Og nå synker strømprisen over hele landet, ifølge Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Los Energy.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/0900/Energi/kraftdirektor-venter-historisk-lave-strompriser Synker
DN170407 Og strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt.
DN170407 Og nå synker strømprisen over hele landet, ifølge Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Los Energy.
DN170407 Synker
DA170407 Knekk egget oppi til slutt slik at det synker ned til bunnen.
SA170406 Antallet stiger, andelen synker
AA170406 Der førstkommende helg blir mild med dagtemperaturer på opp mot 10 grader, synker temperaturen i midten av neste uke.
SA170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester.
FV170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester.
DN170405 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DN170405 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
AP170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester.
AP170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester.
SA170404 Dermed fortsetter tendensen med at andelen for yrkesfag synker .
SA170404 Noen forventer at prisene synker , andre forventer at prisene stiger mer moderat.
AP170404 Noen forventer at prisene synker , andre forventer at prisene stiger mer moderat.
DB170402 Et sted mellom fjerde og femte bibelvers merker biskop Per Arne Dahl at interessen synker og mange ikke klarer å dy seg. -  Det er frustrerende å stå på prekestolen og se at folk sjekker Facebook eller fotballkamper.
VG170401 Dette fordi befolkningen samlet sett blir eldre og oljeinntektene synker .
SA170401 TÅLER MER : Løkspirer tåler en frostnatt, men dekk spirene med tekstil om temperaturen synker under fem minus, anbefaler Tor Smaaland.
DB170401 Det vil likevel komme ganske mye nedbør i form av sludd og regn, men så synker temperaturene igjen og i slutten av neste uke blir det kaldere igjen, sier Terje Alsvik Walløe, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, og fortsetter : ¶
BT170401 TÅLER MER : Løkspirer tåler en frostnatt, men dekk spirene med tekstil om temperaturen synker under fem minus, anbefaler Tor Smaaland.
AP170401 TÅLER MER : Løkspirer tåler en frostnatt, men dekk spirene med tekstil om temperaturen synker under fem minus, anbefaler Tor Smaaland.
FV170331 I gummibåter som synker .
DB170331 - Jeg ser for meg at jeg legger på svøm en solvarm dag i Middelhavet, og når jeg ikke orker å svømme mer, så synker jeg ned i det store blå, sier Wiik.
AP170331 Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt, sier LO-lederen.
AA170331 Da synker dagtemperaturen ned mot seks-sju grader.
AA170331 Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt, sier LO-lederen.
SA170330 Hvis innholdet ikke utløser engasjement, synker engagementraten, noe som forteller Facebook at man har mange fans, men få engasjerte - altså tror de at man produserer dårlig innhold. - « Likesjaget » har kanskje blitt litt redusert.
AP170330 Hvis innholdet ikke utløser engasjement, synker engagementraten, noe som forteller Facebook at man har mange fans, men få engasjerte - altså tror de at man produserer dårlig innhold. - « Likesjaget » har kanskje blitt litt redusert.
SA170329 Ikke bare synker prestasjonene, eleven mister også kontakten med faget og miljøet.
DB170329 Tirsdag er det rundt ti grader i lufta, onsdag synker den mot sju og torsdag vil gradestokken være nede i to til tre grader.
DB170329 ( Dagbladet ) : Østafjells synker temperaturene kraftig i dagene framover.
DA170329 Flere båter synker uten å etterlate seg spor, tror flyktningorganisasjon.
DA170329 - Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten å etterlate seg spor, sier Flavio Di Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for flyktninger ( IOM ).
AP170329https://www.aftenposten.no/verden/Nar-150-kan-ha-druknet-i-nytt-forlis-i-Middelhavet-618182b.html - Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten å etterlate seg spor, sier Flavio Di Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ).
AP170329 - Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten å etterlate seg spor, sier Flavio Di Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ).
AA170329 - Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten å etterlate seg spor, sier Flavio Di Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ).
VG170327 Men tirsdag og onsdag synker temperaturene : ¶
DB170327 meter den synker .
AP170326 - Det er ikke statlige forordninger, men den lave prisen på naturgass som er hovedårsaken til at kullproduksjonen synker .
AP170326 Da slapper åreveggene av, blodtrykket synker og kroppen danner betaendorfiner.
VG170325 Evnen til ereksjon synker ofte med alderen, og hos menn over 65 år er det 20 - 25 prosent som har ereksjonsproblemer.
DA170324 Fraværet synker over hele landet, og flere elever uttaler seg om at den nye fraværsgrensen er en god ordning.
DA170324 Det er flott at fraværet synker blant skulkere.
AP170324 I så fall vil det være hans egne partifeller som sørger for at det synker .
AP170324 I så fall vil det være hans egne partifeller som sørger for at det synker .
AP170324 Fra 35-årsalder synker fertiliteten veldig mye, sier politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening til ABC Nyheter.
AA170324 Snøgrensen synker til mellom 200 og 400 meter i løpet av kvelden.
AA170324 Fra 35-årsalder synker fertiliteten veldig mye, sier politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening til ABC Nyheter.
SA170322 klasse synker andelen til 50 prosent.
DB170322 Selv om arbeidsledighetene synker , går også tallet på antall sysselsatte ned med 11 000 personer fra oktober 2016 til januar 2017.
DN170321 Rentene på de tyske statsobligasjonene med to års løpetid stiger tirsdag, mens renten på tilsvarende franske statsobligasjoner synker .
DA170321 91,3 prosent av kvinnene er omskåret, men tallet synker noe.
AP170320 På høsten blir dagene kortere samtidig som temperaturen synker .
DB170318 Trivsel, samt elevdemokrati og medvirkning synker , mens mobbing stiger.
AA170318 Skaden begynner allerede å skje når temperaturen synker til minus 2,5 grader.
VG170317 Å få med den hjem er uvirkelig, selv om det kommer til å ta tid før det synker inn, sier Klæbo til NRK etter dagens sprint.
AA170317 Samtidig er det klart at antall migranter synker kraftig.
DB170316 Under avspillingen av avhøret synker hodet hans dypt ned i pulten foran ham.
BT170316 Det meste av plasten synker til bunns.
BT170316 Det meste av plasten synker til bunns.
AP170316 Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
AP170316 Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
VG170315 Da synker kostnadene ute i landet, men vi får en større kostnad i sentrum.
SA170315 Men det er ikke hovedårsaken til at utenlandsadopsjonen synker kraftig i Norge.
DA170313 Norges utgifter øker, og inntektene synker , men svaret er ikke kutt i velferd.
DB170310 VARSLING : Mobilen din varsler deg når hotellprisene synker .
DB170310 Lus, sykdommer og brutale avlusingsmetoder er de viktigste årsakene til at produksjonen stagnerer eller synker .
AP170310 kvinne nå synker igjen.
AP170309 Ledigheten synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent fra 2019.
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten, målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
DN170308 Men hvis de bare synker i den ene, synes hun altså at det og kan være greit.
AA170308 Hun satte også som forutsetning at norske utslipp innen landbruk, transport og resten av ikke-kvotepliktig sektor, synker .
DA170307 Ifølge Verdens helseorganisasjon er det viktigste som skjer i et land som liberaliserer abortlovgivningen, at dødeligheten synker kraftig.
BT170307 Hvis denne realiteten synker inn, er det umulig for meg som pappa, politiker og samfunnsborger å forbli uengasjert i forhold til kvinnekampen.
BT170307 Hvis denne realiteten synker inn, er det umulig for meg som pappa, politiker og samfunnsborger å forbli uengasjert i forhold til kvinnekampen.
AP170305 Merkostnadene ved gratis barnehage synker stadig.
VG170303 Å nippe til en coctail, mens sola synker ned i det uendelige Atlanterhavet, er aldri feil.
SA170303 Medier og kommunikasjon er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet som synker i popularitet, noe som også har en forklaring i arbeidsmarkedet.
SA170303 Dermed fortsetter tendensen med at andelen for yrkesfag synker .
DN170303 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DB170303 Nå er det minusgrader de fleste stedene, men temperaturen synker i løpet av lørdag og det vil komme sur vind.
DB170303 Når de eldre flytter på institusjon, synker de pårørendes innsats ofte brått.
AP170303 Når de eldre flytter på institusjon, synker de pårørendes innsats ofte brått.
AA170303 - Det er gledelig at ungdomsledigheten synker .
AA170303 - At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket.
DN170228 Kinas forbruk av kull synker ( illustrasjonsbilde ).
BT170227 Trengereid synker bare syv centimeter på kartet, mens Korsneset i Fana blir tolv centimeter lavere.
BT170227 Det betyr at mens høydeverdiene i enkelte områder ved svenskegrensen øker med 35 centimeter, synker de så mye som 15 centimeter på Sørvestlandet.
BT170227 Synker mest i vest ¶
AP170226 Alternative für Deutschland synker på meningsmålingene og trues av splittelse.
AP170226 Alternative für Deutschland synker på meningsmålingene og trues av splittelse.
SA170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker .
FV170224 FOTO : Ruud, Vidar / NTB Scanpix MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker .
DB170224 Brækhus synker litt i knærne, men kommer seg raskt.
BT170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker .
AP170224https://www.aftenposten.no/bil/Farre-sok-etter-dieselbil--dette-soker-folk-pa-i-stedet-9872b.html MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker .
AP170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker .
VG170222 Dere synker på et så grusomt nivå, jeg kan ikke vente til fredag, sa Brækhus, som antydet at hennes svenske motstander ikke hadde kraft i slagene sine.
DB170222 I den kontroversielle musikkvideoen « Formation » har hun blant annet på seg en Gucci-kjole når hun i videoen synker ned i vannet på taket av en politibil.
DB170221 Når vannstanden synker , får vi ikke nok ferskvann.
AP170221 Disse dollarene har, påstår myndighetene, samme verdi som amerikanske dollar, men i praksis synker den reelle kursen raskt, melder The Economist.
DB170219 De ligger nest sist, og det er en fare for at Blackburn-skuta synker ned på nivå tre neste sesong hvis de fortsetter i samme spor.
AA170219 Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten.
DB170218 Som et resultat av kapitalutvidelsen og overføringen av Fredriksens private nybyggingskontrakter synker ifølge Finansavisen hans eierandel i rederiet fra 83 til vel 60 prosent.
VG170217 - Jeg tenker ikke på det nå, nei, men kanskje en dag, når jeg sitter på et eldrehjem på Sverresborg i Trondheim, så kanskje det synker inn at det var en kul opplevelse.
DB170217 Mener Rolness synker lavt ¶
DB170217 Han mener også at Rolness synker lavt i måten han kritiserer programleder Solheim på.
DA170216 Fraværet synker i den videregående skole i Rogaland etter innføring av ny fraværsregel.
DA170216 En foreløpig opptelling viser at både dagsfraværet og timefraværet synker i de offentlige videregående skolene i Rogaland, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.
DA170216 Temperaturene synker
DA170215 Gjennomsnittlig salgstid synker fra 113 til 107 dager, og raskest går det i Vestre Slidre med 44 dager.
AA170215 Salgstiden synker
AA170215 Gjennomsnittlig salgstid synker fra 113 til 107 dager, og raskest går det i Vestre Slidre med 44 dager.
SA170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
SA170214 Uansett om disse flyter eller synker ( som vegvesenet håper ) : Plast i havet er som forurensing å regne og derfor helt uakseptabelt.
FV170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
BT170214https://www.bt.no/digital/Vi-kjopte-nesten-n-million-nye-DAB-radioer-i-fjor-9828b.html Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
BT170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
AP170214https://www.aftenposten.no/digital/Vi-kjopte-nesten-n-million-nye-DAB-radioer-i-fjor-9828b.html Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
AP170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker , mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
AP170213 Det er gledelig at fraværet synker etter innføring av fraværsgrensen i høst.
DB170212 Samtidig varierer det hvor raskt temperaturen synker , avhengig av konsistens, fettinnhold o.l.
BT170212 Sammen med rushtidsavgiften, som Frølich selv foreslo i Bergen bystyre i sin tid der, gjør det at privatbilismen - og bompengeinntektene - i byen vår synker .
DA170211 I tillegg synker det i havet, så alle bør forte seg å reise hit... 2.
AP170208 Madsen sier at det er sammensatte årsaker til at andelen sysselsatte i denne aldersgruppen synker spesielt mye, men at det kan ha sammenheng med at det er denne gruppen unge som først rammes av lavkonjunkturer i økonomien.
AA170208 Madsen sier til NTB at det er sammensatte årsaker til at andelen sysselsatte i denne aldersgruppa synker spesielt mye, men at det kan ha sammenheng med at det er denne gruppa unge som først rammes av lavkonjunkturer i økonomien.
BT170207 - Vi har hatt en periode med veldig dårlig vær, og da er det helt legitimt at garnet synker til bunns.
AA170206 I lavlandet synker temperaturen til mellom ti og 15 minusgrader, mens det blir ned mot 25 minusgrader i indre strøk.
DN170203 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DB170203 Den store strømmen fra de britiske øyene, som på 1800-tallet var overlegent størst, og resten av Europa, som var størst på 1960- og 1970-tallet, synker sterkt og utgjør nå om lag en firedel av nye innvandrere.
DB170201 Rose forteller han at hun aldri vil slippe ham, men hun mister taket, og Jack synker ned til sin død.
DB170201 Mot slutten av filmen synker det såkalte usynkelige skipet, og hovedpersonene Jack og Rose, spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet, befinner seg på åpent, iskaldt hav.
DB170201 Dessuten blir havet surere fordi det tar opp en del av CO2-utslippene ( lavere pH-verdier ), og forholdet O2/N2 synker i samsvar med forbrenning av karbon og dannelse av CO2.
DB170201 ¶ SAMMENKLEMT : At sofaen etterhvert synker sammen er et kjent problem for mange.
DB170201 DUN SYNKER SAMMEN : Sofaputer som inneholder dun, er som oftest de som synker sammen etter kort tid, ifølge Rolf Guldberg, daglig leder ved Fagmøbler på Askøy i Bergen.
DB170201 DUN SYNKER SAMMEN : Sofaputer som inneholder dun, er som oftest de som synker sammen etter kort tid, ifølge Rolf Guldberg, daglig leder ved Fagmøbler på Askøy i Bergen.
AP170201 Andelen velferdsytelser av samlet inntekt synker imidlertid raskt med økende botid, men flater ut etter fire års botid.
AP170201 Andelen velferdsytelser av samlet inntekt synker imidlertid raskt med økende botid, men flater ut etter fire års botid.
SA170131 29 prosent av respondentene under 30 år oppga at de kjøpte sofaen sin hos Ikea, og tendensen synker markant når alderen stiger.
BT170131 29 prosent av respondentene under 30 år oppga at de kjøpte sofaen sin hos Ikea, og tendensen synker markant når alderen stiger.
AP170131 29 prosent av respondentene under 30 år oppga at de kjøpte sofaen sin hos Ikea, og tendensen synker markant når alderen stiger.
SA170130 Jeg trenger nok litt tid før det synker skikkelig inn, sier Kristian Bjørnsen til Aftenbladet.
AP170130 Jeg trenger nok litt tid før det synker skikkelig inn, sier Kristian Bjørnsen til Aftenbladet.
SA170129 Når det synker litt inn, skal vi nok greie å være fornøyde.
FV170129 Når det synker litt inn, skal vi nok greie å være fornøyde.
DN170129 Messen vurderer erstatningssøksmål hvis besøkstallet synker kraftig som følge av UiBs endrede praksis, ifølge Alstad.
DB170129 Trenden vi ser er at de fleste modellene synker gradvis etter hvert som tiden går.
BT170129 Når det synker litt inn, skal vi nok greie å være fornøyde.
AP170129 Hvis den faktiske markedsrenten underveis i levetiden blir høyere enn den opprinnelige forventede renten, så synker lånepapirets pris ute i markedet.
AP170129 Når det synker litt inn, skal vi nok greie å være fornøyde.
DN170126 Vi tror vi bryter ut av dette båndet til oppsiden i løpet av våren når det blir klart at lagernivåene synlig synker , skrev Kjus i en epost til DN onsdag ettermiddag.
DB170126 Når prisene synker kan det i noen tilfeller være lønnsomt å lage fotballreisen selv i stedet for å kjøpe gjennom et reisebyrå.
DB170126 I tillegg til dette synker naturligvis både billettpriser og hotellpriser som følge av et svakere britisk pund, sier Øyvind Rusten, prosjektansvarlig i firmaet G Travel Fotball.
DB170126 For hotellprisene i de store fotballbyene London, Manchester, Liverpool synker som en stein.
DN170125 De har allerede opplevd at marginer og provisjoner synker , samt at det er kommet flere operatører inn som konkurrenter, sier Morten Evjen i rådgivningsselskapet Telehjelpen.no.
DB170125 Torsdag synker snøskredfaren til 2-moderat i Vest-Finnmark, mens det i Nord-Troms og Tromsø blir 3-betydelig.
AP170125 Torsdag synker snøskredfaren til 2-moderat i Vest-Finnmark, mens det i Nord-Troms og Tromsø blir 3-betydelig.
DN170123 | Investorrabatten synker på Børsen ¶
DB170123 Og, når det gjelder klimapolitikk viser det seg at havet ikke stiger, det synker og ingenting er menneskeskapt, alt er skapt av ikke-menneskeskapte maskiner.
BT170122 I Norge er det en høy pris, men prisene synker raskt.
DB170121 Norske politikere står i fare for å bygge opp en kunstig olje-boble som sprekker med brutal kraft dersom oljeprisen synker på grunn av lavere etterspørsel kombinert med stor tilgang.
DB170121 Som, hvis jeg har forstått dem rett, betyr å ikke tenke så mye at ting blir vanskelig og humøret synker .
SA170120 Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen, og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.
DB170120 Alvoret synker inn ¶
DN170119 Andelen norske bygningsarbeidere falt fra 88 til 80 prosent, og antall nordmenn under 23 år som søker seg til bransjen synker .
SA170118 - Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.
FV170118 - Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.
DB170118 Og den er omtrent like god på varmholding som de andre standardkoppene : Temperaturen på kaffen synker med cirka 24 grader første halvtimen, til 57,2 grader - og etter halvannen time er kaffen 44,9 grader.
BT170118 - Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.
AP170118 - Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.
SA170117 Da synker etterspørselen etter dyr norsk olje.
DB170117 Den kalde luften synker ned i lavereliggende områder av byen og den varme luften blir liggende som et lokk over.
AP170117 Den kalde luften er tyngre enn varm luft og dermed synker den kalde luften ned i lavereliggende områder av byen og den varme luften blir liggende som et lokk over.
AP170116 | Prøvefokuset øker på skolen, mens motivasjonen min synker
DB170115 SOM SØPPEL : Når verpehønene har ytt sitt i ca 75 uker, synker eggproduksjonen og en ny besetning tar over.
DB170115 * HØNS : Når verpehønene har ytt sitt i ca 75 uker, synker eggproduksjonen og en ny besetning tar over.
AP170115 Asyltallene synker , men det er liten grunn til å feire.
DB170114 Kulden i Beograd synker helt ned til minus 20 grader, og flyktningene som bor her fryser og håper på hjelp.
AP170112 Det er fire minusgrader og vind da den ene skien synker .
DB170111 Menneskelig aktivitet, ulovlig jakt og klimaendringer fremheves som årsaker til at bestanden stadig synker .
AP170111https://www.aftenposten.no/reise/Nok-et-superar-for-norsk-reiseliv---dette-er-arsakene-9653b.html Utenlandstrafikken økte mest med 9,6 prosent i desember, innland økte med 3,1 prosent, mens offshoretrafikken fortsatt synker , med en nedgang på13,9 prosent.
AP170111 Utenlandstrafikken økte mest med 9,6 prosent i desember, innland økte med 3,1 prosent, mens offshoretrafikken fortsatt synker , med en nedgang på13,9 prosent.
AP170110 | NAVs spådom for 2017 : Ledigheten synker i Oslo ¶
DB170109 I stedet for å havne på dynga når levetiden til produktet de først var en del av er slutt, blir ressursene tatt opp igjen i sirkelen uten at verdien av dem eller kvaliteten synker .
DB170107 Proteksjonisme vil gi flere jobber, men samtidig har han lovet å innføre tiltak som vil senke lønningene og dermed redusere usanernes kjøpekraft, slik at landet synker ned i barbari, sjølvberging og Mad Max-aktige tilstander.
DN170105 Boligkvaliteten synker . mer ¶
DB170105 Mens kaldt vann synker ned og beveger seg mot ekvator, beveger varmt overflatevann seg mot polene.
AP170105 Når prisen stiger omtrent like mye som volumet synker , ser regnskapene ganske pene ut likevel.
SA170104 Knapt noen området opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, forteller Dreyer.
SA170104 Knapt noen området opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, forteller Dreyer.
DN170104 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
DN170104 - Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, påpeker Dreyer.
DB170104 Målinger har vist at byen synker 1-2 millimeter hvert eneste år.
DB170104 Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en melding.
AP170104 Det er blant de yngste aborttallene synker mest.
AP170103 Fornybar energi og skifergass er lett tilgjengelig og kan konkurrere på pris, og etterspørselen etter kull synker stadig.
DB161231 Når vannet er stille, synker oksygennivået.
DB161231 Ifølge Chris Gobler, professor ved Stony Brook University, er det vanlig at fisken dør når oksygennivået synker .
AP161231 Selv om tallene svinger fra år til år, er trenden klar ; antall dødsulykker synker .
SA161230 KYRRE AAMDAL : Tror prisene synker underveis i året.
SA161230 Derfor synker prisene halvveis ¶
FV161230 KYRRE AAMDAL : Tror prisene synker underveis i året.
FV161230 Derfor synker prisene halvveis ¶
BT161230 KYRRE AAMDAL : Tror prisene synker underveis i året.
BT161230 Derfor synker prisene halvveis ¶
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html KYRRE AAMDAL : Tror prisene synker underveis i året.
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html Derfor synker prisene halvveis ¶
AP161230 KYRRE AAMDAL : Tror prisene synker underveis i året.
AP161230 Derfor synker prisene halvveis ¶
DN161226 - Ja, men nå synker temperaturene og det kommer nysnø mange steder.
AP161212https://www.aftenposten.no/okonomi/London-trafikken-rett-til-himmels-da-Ryanair-kom-til-Gardermoen-610971b.html Trafikktallene for november viser at innlandstrafikken synker ved de fleste av Avinors 46 lufthavner, men økning på utenlandstrafikk sørger for en total trafikkoppgang på 1,3 prosent.
AP161207https://www.aftenposten.no/okonomi/Dette-er-gruppene-som-kommer-til-a-prege-Nav-statistikken-i-fremtiden-610435b.html Forutsetning : Nettoinnvandringen ( innvandring minus utvandring ) synker fra drøyt 37.000 i år og neste år til rundt 27.000 i de fem siste årene til 2030.
AP161111https://www.aftenposten.no/reise/Det-er-bare-ett-sete-igjen-til-denne-prisen-6737b.html Det kan være grader av villeding her - hvis det faktisk er to seter igjen og så synker etterspørselen, så legges det ut flere, sier han.
VG161020 | Fengselskøen synker
AP161004 Veksten har falt, ledigheten har økt og kjøpekraften synker for folk flest i år.
BT160920 | Rett etter straffesparket er tatt, synker spilleren sammen : - Det var veldig smertefullt ¶ ¶ ¶ divisjonsspiller med tragikomisk scoring.
AP160902 Energiintensiteten synker : Det kreves stadig mindre energi for å produsere like mye.
DA160803 | Boligprisene i Stavanger synker videre ¶
AP160803 Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.
AP160719https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Foreldre-advares-mot-a-dekke-til-vogner---hvorfor-nar-ikke-budskapet-inn-22b.html Så hva er det med spedbarns - og småbarnsforeldre, hvorfor synker ikke budskapet inn hos alle ?
BT160707 Derimot er de ikke geografisk jevnt fordelt : I dag er andelen eldre høyest i de minst sentrale kommunene ( 15 prosent ), og synker med økende grad av sentralitet.
AP160705https://www.aftenposten.no/verden/Slik-ble-flyktningstrommen-stanset-588264b.html UDI-direktør Frode Forfang mener avtalen med Tyrkia er den viktigste årsaken til at antallet asylsøkere synker så mye, men påpeker at det fortsatt er mulig å ta seg til Norden.
NL160621 Her har fylkestinget, med Arbeiderpartiet i spissen, sammen klart å finne en løsning hvor vi sikrer desentralisert struktur selv om elevtallet dessverre synker .
DA160620 I 2019 synker det til 15 millioner.
AP160620https://www.aftenposten.no/reise/--Charterluksus-har-vart-en-av-de-tydeligste-trendene-de-siste-arene-8412b.html Det er en kjent myte at prisnivået på pakkereiser synker jo nærmere avreisedato man kommer - i virkeligheten er det jo snarere tvert om : Det lønner seg absolutt alltid å være tidlig ute.
SA160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
AP160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
SA160530 På grunn av batteriene som ligger under gulvet synker det tilgjengelige volumet fra 480 til 370 liter.
AP160530https://www.aftenposten.no/bil/Mye-BMW-for-pengene-8532b.html På grunn av batteriene som ligger under gulvet synker det tilgjengelige volumet fra 480 til 370 liter.
SA160404 Selv om flere av dem lager både hybrid - og elbiler, er ikke det tilstrekkelig til at utslippssnittet synker nok.
BT160404 Selv om flere av dem lager både hybrid - og elbiler, er ikke det tilstrekkelig til at utslippssnittet synker nok.
AP160313 Norske politikere er opptatt av at kvinner skal føde mange nok barn til at folketallet ikke synker - og de er opptatt av å motvirke ufrivillig deltid.
SA160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
FV160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
BT160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
AP160303https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-klagde-nordmenn-aller-mest-pa-i-2015-8969b.html Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
AP160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
AP160302https://www.aftenposten.no/okonomi/Rema-skal-fa-opp-veksten-med-mer-og-billigere-okologisk-mat-14997b.html For øyeblikket synker produksjonen.
AP160218https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-bygger-du-laftehytte-9046b.html I en håndlaftet hytte synker veggene om lag tre centimeter per etasje, noe lafterne tar hensyn til alle steder der sigingen kan skape problemer, for eksempel ved dører, vinduer, trapper, kjøkkenskap og andre faste installasjoner på vegg.
FV160203https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Emma-og-William-pa-navnetoppen-9166b.html ¶ Fakta : Disse navnene synker mest i popularitet ¶
AP160126https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Emma-og-William-pa-navnetoppen-9166b.html Fakta : Disse navnene synker mest i popularitet ¶
AP160126 Fakta : Disse navnene synker mest i popularitet ¶
AP160121 I Serbia denne uken synker gradestokken ned mot i hvert fall 12 minusgrader, ifølge Yr.no.
AP160119 Ressursene øker, kriminaliteten synker .
DA160111 Gjennomsnittlig salgstid synker fra 132 til 112 dager.
DA160111 Gjennomsnittlig salgstid synker fra 132 til 112 dager.
AP160108https://www.aftenposten.no/bolig/I-disse-byene-er-det-selgers-marked-na-9252b.html Leier frivillig : ¶ Synker igjen om noen måneder ¶
AP160108https://www.aftenposten.no/bolig/I-disse-byene-er-det-selgers-marked-na-9252b.html - Det kommer ut en del flere boliger i februar og mars, og da synker prisene igjen.
AP160108 Leier frivillig : ¶ Synker igjen om noen måneder ¶
AP160108 - Det kommer ut en del flere boliger i februar og mars, og da synker prisene igjen.
AP160102 For første gang siden 90-tallet synker igjen forventet levealder for russiske menn.