AA171020 Det eneste fornuftige er å la bussene og bilene gå i Olav Tryggvasons gate, erstatt parkeringsplassene på den ene siden av Fjordgata med sykkelvei .
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/83bxW/To-gode-madlagutter Skepsis fra næringsdrivende i Pedersgata var det som skulle til for at Høyre og John Peter Hernes sørget for å få utsatt prøveprosjektet med sykkelvei og enveiskjøring.
SA171018 Skepsis fra næringsdrivende i Pedersgata var det som skulle til for at Høyre og John Peter Hernes sørget for å få utsatt prøveprosjektet med sykkelvei og enveiskjøring.
DA171018 Den står faktisk nesten ute i veibanen ifølge planene for en bredere Ulvenveien, med sykkelvei og plass til kollektivtrafikk.
AA171011 Politikeren trekker fram et kryss med sykkelvei i Ila som eksempel.
DB171010 Trafikklys for bilister er ikke gjeldende for syklende på sykkelvei .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- Lyset til venstre gjelder kun for bilister, og ikke syklistene som befinner seg i en egen sykkelvei , ifølge landsforeningen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- - Dette er en prøveordning hvor det er laget en helt egen sykkelvei for syklende.
AA171010 Lyset til venstre gjelder kun for bilister, og ikke syklistene som befinner seg i en egen sykkelvei , ifølge landsforeningen.
AA171010 - Dette er en prøveordning hvor det er laget en helt egen sykkelvei for syklende.
AA171010 - Dette er en prøveordning hvor det er laget en helt egen sykkelvei for syklende.
AA171009 ¶ I prosjektet som nå pågår på Møllenberg inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate.
AA171009 I prosjektet som nå pågår på Møllenberg inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling MILLIONER TIL TRYGGERE SYKKELVEI : 18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 tryggere for syklister i Oslo.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/nzveJ/Da-han-ville-gjore-sentrum-bilfritt_-fikk-han-en-kule-i-posten-Europas-borgere-krangler-om-fremtidens-byer En flere kilometer lang sykkelvei langs Rue de Rivoli er under bygging.
VG170927 * Helårs sykkelvei økes fra med en mil neste år : Fra 70 kilometer til 80.
DN170927 Neste år skal det også bygges 12 kilometer ny sykkelvei og gjøres enklere å sykle om vinteren.
DB170927 Neste år skal det også bygges 12 kilometer ny sykkelvei og gjøres enklere å sykle om vinteren.
AA170927 Neste år skal det også bygges 12 kilometer ny sykkelvei og gjøres enklere å sykle om vinteren.
DA170919 - En helhetlig bru med gang- og sykkelvei kan bakes inn i Buskerudbypakke 2, sier Sørensen, som understreker at det vil ta mange år før strekningen endelig kan være klar.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister Les her hvor mye sykkelvei byrådet lover at vi skal få i løpet av året.
AA170919 På noen få uker har Trondheim fått kanskje sin flotteste og best plasserte sykkelvei .
VG170908 Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei .
VG170908 En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie ( H ), som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i denne saken.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Han minner om at utbyggingen også innebærer ny busstrasé og egen sykkelvei .
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Den omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei .
AA170804 Ørland og Bjugn får 4 millioner kroner til blant annet gang- og sykkelvei og digitaliseringstiltak.
AA170804 Trondheim og Klæbu får 3,5 millioner kroner til utvikling av saksbehandlerrobot og gang- og sykkelvei .
AA170731 På fylkesvei 714 kjørte et vogntog inn på en gang- og sykkelvei etter at ett hjul kom utenfor veibanen.
AA170709 Sykkelbyen Trondheim ¶ Sykkelvei med fortau i Gamle Kongevei ¶
AA170709 Strekningen får fortau på 2,5 meter og sykkelvei på 3,0 meter adskilt med en gul midtlinje, forteller Olden.
AA170709 I prosjektet inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate.
AA170709 I Gamle Kongevei skal det bygges sykkelvei med fortau.
AA170709 Bildet er tatt fra krysset Bakkegata/Kirkegata og nordover ( mot Nonnegata/Innherredsveien ), her blir det ny sykkelvei Foto : Mariann Dybdahl ¶
DA170707 Byrådet ønsker å få plass til trikk og sykkelvei i alléen, og vil derfor flytte trerekken for å få bedre plass i gata.
AA170702 Kollektivfelt og sykkelvei med fortau.
AA170702 Kollektivfelt og sykkelvei med fortau i forlengelsen av Dybdahls veg.
AA170702 Sykkelvei med fortau : 900 meter fra Christian Frederiks gate over Gløshaugen og frem til Jernbanebrua i Strindvegen.
AA170701 Gang og sykkelvei fra Skansen til Solsiden og to nye bruer gir også flotte tur og transportårer langs sjøen.
AA170630 Vi oppfordrer bilister og syklister til å følge nøye med, det er mye anleggsarbeid og vi har ikke åpnet for sykkelvei ennå.
AA170630 Sykkelvei og andre endringer knyttet til prøveprosjektet for miljøgate i Innherredsveien er forventet å være på plass innen 14. juli.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Ti kilometer ny sykkelvei i 2017 ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html 1,5 kilometer sykkelvei i året, mens det ble bygget 9 kilometer i fjor.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Ti kilometer ny sykkelvei i 2017 ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html 1,5 kilometer sykkelvei i året, mens det ble bygget 9 kilometer i fjor.
AA170623 Her vil det i tillegg etableres en sykkelvei .
AA170622 Arbeidene som er i gang innebærer at flere av svingene på dagens vei skal rettes ut, og at det også skal bygges gang- og sykkelvei .
AA170622 - I et trangt parti skal vi sprenge ned en 25 meter høy skjæring for å gjøre plass til bredere vei og gang- og sykkelvei .
DA170621 Opposisjonen ville også stille spørsmål om ekspropriering av boliger på Skøyen, om sykkelvei på Bygdøy, og, som alltid, om E18-utbyggingen.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Frp ønsket på sin side en garanti for at ingen del av private hager i området skulle eksproprieres for å lage sykkelvei .
AP170621 Frp ønsket på sin side en garanti for at ingen del av private hager i området skulle eksproprieres for å lage sykkelvei .
DA170616 Torsdag åpnet 900 meter med ny sykkelvei langs fylkesvei 120.
DA170616 - Jeg tror vi kommer til å være den kommunen som strekker ut flest meter med sykkelvei i 2017, sa han.
AA170613 Under arbeidet har Statens vegvesen lagt nytt fortau, satt opp støyskjermer på østsiden av veien og anlagt 450 meter med sykkelvei fra Kong Øysteins veg frem til Strindheim skole.
AA170613 Bromstadvegen har fått nye støyskjermer, kollektivfelt og sykkelvei .
AA170613 Bromstadvegen har blant annet fått 450 meter med sykkelvei frem til Strindheim skole.
AA170609 Kjørefelt blir sykkelvei
FV170608 Det vil også bli lagt nytt dekke på 3,6 kilometer gang- og sykkelvei langs fylkesveinettet i Sirdal.
DA170608 Der var det kommet sykkelvei isteden.
AA170608 ¶ Det er køer på Heimdal etter stenging av Smedbrua, brua blir nå gang og sykkelvei .
AA170607 | Vil lage sykkelvei til 200 millioner kroner ¶
AA170607 Kommunen ønsker å bygge en sykkelvei fra Ranemsletta i Overhalla og til sentrum av Namsos.
VG170606 Vi får også ny separat bussvei og en sammenhengende sykkelvei fra Asker og inn til Oslo, og dermed klimaeffekter som ikke blir godt nok vektlagt i modellene, sier Nikolai Astrup.
AA170604 SE ANIMASJON : En ny gang- og sykkelvei er med i veiutbyggingsplanene for Sluppenområdet.
AA170604 Gang- og sykkelvei med høy standard del av utbyggingsprosjektet på Sluppen ¶
AA170604 En del av planene er en gang- og sykkelvei på 1,6 kilometer, som kan få en pris på rundt 100 millioner kroner.
BT170602 Den vil gi Åsane-folk en mye raskere sykkelvei til sentrum.
AP170601 I dag sier reguleringsplanen for området at gang- og sykkelvei må være på plass før byggene kan åpnes.
AP170531 | Fire milliarder kroner til gang- og sykkelvei
AP170531 Regjeringen legger til rette for bruk av fire milliarder kroner til gang- og sykkelvei utenfor de ni største byene i landet.
DB170528 Det betyr bare at man blir raskere ferdig til en lavere pris, vi får bedre buss- og sykkelvei , og slipper å frata et tyvetalls familier hjemmene sine.
DB170527 Tyskerne har bygget flomvoller langs så og si hele Elben, og oppe på vollene har de lagt en to meter bred sykkelvei .
DB170527 Elbradweg ¶ Sykkelvei som i all sin utstrekning er 1260 kilometer lang og strekker seg fra Praha i Tsjekkia til Cuxhaven der Elben renner ut i Nordsjøen i nordvestre Tyskland.
BT170527 Resultatet er at bilene fremdeles kjører over Torget og Bryggen, at det ikke er plass til å bygge sykkelvei gjennom sentrum, at man kjører bil gjennom den trange sentrumskjernen fremfor å kjøre rundt eller under.
DB170526 REKKER IKKE BREMSE : Myles Gatherer ( 29 ) sykler langs en sykkelvei i London, i det to forgjengere løper over veien.
AP170526 - Jeg synes det er så gøy at det er blitt en sømløs sykkelvei langs hele havnepromenaden.
AA170526 Jernbaneundergangen skal erstatte Smedbrua, som skal bli gang- og sykkelvei .
FV170525 FOTO : Lars Hollerud ¶ | Sykkelvei må vente på rettsavgjørelse ¶
SA170524 Byggingen av ny gang- og sykkelvei på Helleland gir trafikkproblemer.
VG170523 Ved siden av- og delvis over motorveien er det planlagt en egen bussvei, lokalvei og ny sykkelvei .
VG170523 OPPE PÅ E18-TUNNELEN : Delvis oppe på den nye Høviktunnelen som vil utgjøre ny E18 fra Oslo til Høvik/Ramstadsletta, er det planlagt både lokalvei, egen bussvei og sykkelvei , i Statens vegvesens planer.
BT170518 Elin har et godt poeng : Oppfør deg i trafikken, ta hensyn og avpass farten, spesielt på gang - og sykkelvei .
AA170517 | Gjenåpner gang- og sykkelvei på Tiller ¶
AP170513https://www.aftenposten.no/osloby/Sykkelbyraden-forberedt-pa-brak-nar-hun-fjerner-parkeringsplasser-620758b.html Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo : Unge vil ha sykkelvei , eldre vil ha parkering ¶
AP170513https://www.aftenposten.no/osloby/Sykkelbyraden-forberedt-pa-brak-nar-hun-fjerner-parkeringsplasser-620758b.html Berg minner om at det rødgrønne byrådet fikk bygget 9 kilometer sykkelvei i 2016, mot 3,5 kilometer i 2015.
AP170513 Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo : Unge vil ha sykkelvei , eldre vil ha parkering ¶
AP170513 Berg minner om at det rødgrønne byrådet fikk bygget 9 kilometer sykkelvei i 2016, mot 3,5 kilometer i 2015.
AP170511 | Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo - unge vil ha sykkelvei , eldre vil ha parkering ¶
FV170509 mars døde en fem år gammel gutt da han ble truffet av denne mobilkranen på en gang- og sykkelvei i Vågsbygd.
DA170508 Det foreslås snuhammer der veien stenges, og området mellom veistengningene foreslås omdisponert fra kjørevei til sykkelvei med fortau.
AA170508 Hun har fått vite at kostnadene på gang- og sykkelvei fra Eklesvingen og to kilometer oppover vil ligge på 85 millioner kroner.
DB170505 På grunn av større endringer i det trafikale bildet ( ny næringspark, gang- og sykkelvei mm. ) blir disse omgjort til « vanlige » fotobokser, punkt-ATK.
AA170502 På bildet sykles det forbilledlig på forbilledlig sykkelvei .
SA170427 Presis Vegdrift AS fra Bergen skal drifte og vedlikeholde 1010 kilometer med gang- og sykkelvei og riks- og fylkesvei til 2020.
SA170423 | Nå skal det bli slutt på gang- og sykkelvei ¶ 60 millioner er satt av de neste tre årene for å bygge veier kun syklistene får benytte seg av.
SA170423 Slik ser sykkelvei med fortau ut.
AA170423 Torsdag startet Statens vegvesen arbeidet med å bygge en 250 meter lang gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på Strindheim til Gildheim bussholdeplass.
AA170423 Snarveien til bussholdeplassen ved Nidar sjokoladefabrikk erstattes av en ny gang- og sykkelvei .
AA170423 Gildheim bussholdeplass ved Nidar blir stengt frem til juli på grunn av byggingen av en ny gang- og sykkelvei .
AA170423 - Vi har i ettertid sett at behovet for en gang- og sykkelvei ble større når flere busser begynte å benytte seg av Strindheimtunnelen.
DN170421 Jeg opplever ikke min sykkelvei som farlig, men jeg tror ti forskjellige syklister vil gi ti forskjellige svar fordi det er utrolig stor forskjell på tilretteleggingen rundt omkring.
AA170421 Prosjektet innebærer bygging av 4,5 kilometer ny fylkesvei, rundt 2 kilometer ny gang- og sykkelvei og en ny rundkjøring, ifølge en pressemelding.
VG170420 Da Røkke flyttet inn i sin bolig på Konglungen i Asker i 2010, bidro han økonomisk til finansieringen av en gang- og sykkelvei i området, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170413 Det er asfaltert sykkelvei hele veien med nydelig utsikt til havet store deler av ruten.
DA170330 Bred sykkelvei av høy standard mellom Stavanger, Forus og Sandnes ( Sykkelstamvegen ).
AP170329 Det er gang- og sykkelvei langs strekningen.
AP170326 Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo : Sykkelvei gjennom leskur, smalt sykkelfelt og sykkelvei som bråstopper ¶
AP170326 Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo : Sykkelvei gjennom leskur, smalt sykkelfelt og sykkelvei som bråstopper ¶
SA170324 Når den nye bussveien er på plass, blir veien dobbelt så brei med bilvei, bussvei, midtrabatter, sykkelvei og fortau.
AP170322 Vi får midlertidig E18 rett utenfor porten, sykkelvei inntil huset på to sider og blir fratatt deler av hagen med hekk som hindrer innsyn.
DA170314 Det mest overraskende som skjedde på helgas årsmøte var at byråd Lan Marie Nguyen Berg bråsnudde i spørsmålet om sykkelvei på Bygdøy.
AA170310 Kanskje skal Trondheim Kommune i større grad begynne å fokusere på el-sykkelutvikling i stedet for å ha hovedfokuset på infrastruktur ( sykkelvei og bilvei ), bil, elbil og superbuss.
VG170309 Ingen forventer at det vil komme tunge kjøretøy sklidende på en gangvei eller sykkelvei , sier Oretorp.
VG170309 I september i fjor døde en elleve år gammel jente da hun ble påkjørt av en lastebil på en sykkelvei i Tønsberg.
VG170309 Dette er den andre ulykken på et halvt år hvor et barn har omkommet som følge av en ulykke i forbindelse med tungtransportarbeid på gang- eller sykkelvei .
DB170308 Det er fortsatt usikkert hvordan kranen kan ha sklidd fra en bakketopp og ned på en gang- og sykkelvei der gutten døde.
BT170304 Føreren stakk av ved Plantasjen og inn mot Gullgruven der han kjørte mot enveiskjøring og i gang og sykkelvei .
SA170303 Lederen vektlegger sterkt at posisjonen i Sandnes har tatt ut rådmannens forslag til ny sykkelvei til det nye skiskytteranlegget i Melshei.
SA170303 Derfor prioriteres Sandnes gang- og sykkelvei her, og i Figgenveien, framfor sykkelsti til Melshei.
DA170303 Høyre gikk for en mellomløsning med sykkelvei på den ene siden av bilveien, mens byrådets forslag om sykkelvei på begge sider fikk flertall.
DA170303 Høyre gikk for en mellomløsning med sykkelvei på den ene siden av bilveien, mens byrådets forslag om sykkelvei på begge sider fikk flertall.
DA170303 - Vi er ikke mot sykkelvei i Åkebergveien.
DA170303 Melby sier også at hun ikke godtar SVs tall om sykkelvei .
DA170303 For det andre sammenlignes sykkelvei i sykkelveinettet mot et hvilket som helst sykkelfelt.
DA170303 - Mellom 2006 og 2015 ble det i snitt bygget halvannen kilometer med sykkelvei , sier hun.
AP170302https://www.aftenposten.no/norge/En-billion-til-nasjonal-transportplan-Forvirret-av-alle-de-ulike-prosjektene-Her-far-du-den-fulle-oversikten-616084b.html Men det fortsatt åpent om det blir politisk støtte til motorvei med bussfelt og sykkelvei der dette er planlagt av Statens vegvesen.
AP170302 Men det fortsatt åpent om det blir politisk støtte til motorvei med bussfelt og sykkelvei der dette er planlagt av Statens vegvesen.
AP170301 Fra Hovinbyen på Hasle er det bygget sykkelvei mot sentrum, så for meg kan dette løse et transportbehov, sier Raknes, som skal ut å se på el-sykkel torsdag.
AA170301 Plassen kan gjøres om til utekafé, lekeplass, promenade, sykkelvei og mye mer.
DA170213 Gang- og sykkelvei opp mot Molkeholen blir midlertidig stengt i denne uken, for å gi plass til omkjøringsvei for biler og busser rundt anleggsområdet.
SA170212 | Anleggsarbeid på Madla gir ny gang- og sykkelvei
DA170212 I 2016 ble det bygget ti ganger mer sykkelvei enn gjennomsnittet de siste årene.
DA170207 Ifølge MDG var Frps nedstemming av sykkelvei over Kanalbrua dråpen som fikk begeret til å renne over.
DA170207 Frp stemmer mot å oversende saken med sykkelvei på kanalbroa til fylket.
DA170207 Frp stemmer i mot utprøving av enveisregulering og etablering av toveis sykkelvei med fortau i Abelsgate.
FV170202 I tillegg blir det gang- og sykkelvei med ekspresstandard.
AP170131 Over ni kilometer sykkelvei skal tilrettelegges i løpet av året.
AP170119 I fjor bygget vi 9 kilometer med sykkelvei .
AP170119 I fjor bygget vi 9 kilometer med sykkelvei .
SA170117 Gang og sykkelvei på Hanasand var i fjorårsbudsjettet, og vi kom et hakk videre i år.
AP170110 Og byråden er optimistisk med tanke på utviklingen : - I år skal vi vedlikeholde 100 km med sykkelvei året rundt, det er dobbelt så mye som i 2016.
AP170108 Noen kilometer sykkelvei og fjerning av parkeringsplasser har knapt hatt effekt.
SA170105 Bygging av gang- og sykkelvei i urbane strøk gir en samfunnsmessig gevinst på fire - fem ganger kostnaden og er langt mer lønnsom enn de fleste vegprosjekter, ifølge Transportøkonomisk institutt.
FV161216 I tillegg bygges det ny gang- og sykkelvei , med ekspressvei-standard, som etableres på den nye broa.
SA161019 Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei .
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei .
AP161004https://www.aftenposten.no/reise/Dette-er-Norges-svar-pa-Toscana-343b.html Mellom Preikestolen fjellstue og Stavanger er det cirka 70 km sykkelvei , inkludert en kort fergetur mellom Oanes og Lauvvik.
SA160722 For gang- og sykkelvei er avstanden 15 meter.
AP160606https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-alle-detaljene-i-Oslopakke-3-avtalen-199383b.html Det blir to felt i hver retning, pluss et vekslingsfelt i hver retning, pluss egen bussvei og egen sykkelvei .
AP160423 Sykler skal også prioriteres i Bygdøy allé, med egen sykkelvei .
DA160413 Betaler du mer eller mindre for boliglånet enn naboen ? | Sykkelvei hjalp uføre ¶
AP160318https://www.aftenposten.no/osloby/Olavs-hypotese-om-skal-bare-knappen-i-motoriserte-kjoretoy-56153b.html Sykkelvei
AP160225 †" Her blir det friområde, men først og fremst en gang- og sykkelvei , sier Marcussen.
AP160215 Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, forklarte i Aftenposten onsdag at det i tiden fremover vil bli færre gateparkeringer, fordi sykkelvei blir prioritert.
AP160210 Oslo kommunes sykkelprosjekt har også delt ut piggdekk : De står i kø for å teste gratis sykkel-piggdekk - I tiden fremover vil det bli færre gateparkeringer fordi vi prioriterer sykkelvei , sier Berg.
AP160114 Konseptet Sykkelbane har en opphøyet sykkelvei , en såkalt dansk løsning, på hver siden av gaten.