AP170613 Sykkelgaten er inspirert av nederlandske erfaringer.
AP170408 Den faktiske sykkelgaten er bare drøyt 50 meter lang ¶
AP170326 Syv allmenninger skal overstyre gateutformingen ved hjelp av belegg og fargebruk, og firmaet skal knytte sykkelgaten opp mot disse.
AP170326 Her skal det bygges svært mye, og sykkelgaten kommer parallelt med Dronning Eufemias gate rett nedenfor.
AP170326 - Hvordan blir sykkelgaten seende ut ?
AP170326 Sykkelgaten kommer fra vest i Operagata t.h. i bildet, går over i Rostockgata og svinger mot Sørenga.
AP170326 Sykkelgaten får lys asfalt ¶