DB170629 Problemet er bare at det aldri er vist verken reduksjon av sykelighet eller dødelighet ved at friske sjekker seg på denne måten.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Ifølge Roksund er det vist at generelle helseundersøkelser hverken påvirker sykelighet eller dødelighet.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-de-ikke-dodelige-sykdommene_-som-psykiske-lidelser-og-muskel--og-skjelettplager_-som-koster-samfunnet-mest-623504b.html Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet.
AP170619 Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Vi må også vite hva som fører til sykelighet , også kalt ikke-dødelig helsetap.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Resultatene viser store forskjeller i hva vi dør av og hva som gir sykelighet .
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html En grunn til at vi har manglet en helhetlig oversikt, er at dødelighet og sykelighet er vanskelige å sammenligne.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet , slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
AP170522 Vi må også vite hva som fører til sykelighet , også kalt ikke-dødelig helsetap.
AP170522 Resultatene viser store forskjeller i hva vi dør av og hva som gir sykelighet .
AP170522 En grunn til at vi har manglet en helhetlig oversikt, er at dødelighet og sykelighet er vanskelige å sammenligne.
AP170522 Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet , slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
VG170422 Og man vet fra større byer som Bergen og Oslo at de dagene det er mest forurensning er det økt sykelighet .
DB170327 Såkalte helsesjekker av friske har ikke vist å ha effekt på verken sykelighet eller død.
DB170327 Såkalte helsesjekker av friske har ikke vist å ha effekt på verken sykelighet eller død, skriver artikkelforfatteren.
DB170327 Her ga helsekontroller av friske verken effekt på totaldødelighet eller sykelighet av hjerte- og karsykdommer.
DB170327 Forskerne kom til at helsekontroller ikke ga noen positiv effekt verken på sykelighet , sykehusinnleggelser, bekymring, sykefravær eller uførhet.
SA170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
FV170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
BT170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
AP170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.