NL171115 Staten korrigerer for demografiske forskjeller, geografi og sosiale forhold ( inntektsnivå, sykelighet , andel innvandrere ).
AP171112 Helsetjenesten oppdager avvik og risiko for sykdom stadig tidligere, uten at vi vet om behandling vil redusere sykelighet eller dødelighet.
DB170629 Problemet er bare at det aldri er vist verken reduksjon av sykelighet eller dødelighet ved at friske sjekker seg på denne måten.
AP170626 Ifølge Roksund er det vist at generelle helseundersøkelser hverken påvirker sykelighet eller dødelighet.
AP170619 Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet.
AP170522 Vi må også vite hva som fører til sykelighet , også kalt ikke-dødelig helsetap.
AP170522 Vi må også vite hva som fører til sykelighet , også kalt ikke-dødelig helsetap.
AP170522 Resultatene viser store forskjeller i hva vi dør av og hva som gir sykelighet .
AP170522 En grunn til at vi har manglet en helhetlig oversikt, er at dødelighet og sykelighet er vanskelige å sammenligne.
AP170522 Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet , slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
VG170422 Og man vet fra større byer som Bergen og Oslo at de dagene det er mest forurensning er det økt sykelighet .
DB170327 Såkalte helsesjekker av friske har ikke vist å ha effekt på verken sykelighet eller død.
DB170327 Såkalte helsesjekker av friske har ikke vist å ha effekt på verken sykelighet eller død, skriver artikkelforfatteren.
DB170327 Her ga helsekontroller av friske verken effekt på totaldødelighet eller sykelighet av hjerte- og karsykdommer.
DB170327 Forskerne kom til at helsekontroller ikke ga noen positiv effekt verken på sykelighet , sykehusinnleggelser, bekymring, sykefravær eller uførhet.
SA170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
FV170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
BT170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
AP170102 - Vi vet at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet , for tidlig fødsel og dødfødsler.
AP160209 Både fordi liggetiden på sykehus er kortere etter samhandlingsreformen som kom i 2012, og fordi graden av sykelighet er økende.