BT171217 Erfaringene ungdommene gjorde skapte forutsetninger for deltakelse, for eksempel da elevene spilte for eldre pasienter ved et sykehjem i nærmiljøet.
SA171215 | Attendo velferd skal drive Boganes sykehjem
SA171215 Boganes sykehjem .
SA171215 Basert på redegjørelsen i tilbudet vil Attendo Velferd AS levere gode brukerrettede tjenester på Boganes sykehjem , heter det i redegjørelsen.
SA171215 Nytt sykehjem ( 283 millioner ) ¶
SA171215 Hennes partikollega Stig Hansen har vært mye på besøk på sykehjem den siste tiden, og hadde et engasjert innlegg om sykehjemsmat under debatten.
SA171215 Det har vist seg å stemme både når det gjelder nytt rådhus og nytt sykehjem .
SA171215 Det er å gå baklengs inn i framtida å bygge nytt sykehjem uten å legge til rette for kjøkken, sier Strandskog.
DB171213 Jeg undres over om Høyre tror at grunneiere vil gi bort en tomt gratis til kommunene for at vi skal få bygget skoler, barnehager eller et sykehjem .
DB171213 Det gjør at vi har behov for flere skoler, barnehager, brannstasjoner, sykehjem , idrettshaller og annet framover.
DA171213 Thomas Middelthon, talsmann for styret på Blidensol sykehjem , og varamedlem i styret, har denne kommentaren da RA konfronterer ham med innholdet i brevet : ¶
DA171213 LES OGSÅ : Ansatte anmelder Blidensol sykehjem
DA171213 En fersk avgjørelse i EU-domstolen kan få konsekvenser for Blidensol sykehjem som har styrevedtatt hijabforbud.
DA171213 Det er Pleiehjemsforeningen i Rogaland som eier Blidensol sykehjem .
DA171213 Opplegget Holger Olsen har utviklet for å få ned sykefraværet på, blir nå brukt i andre kommunale sykehjem i Oslo.
DA171213 Den er også inne i prosedyrene for sykehjem i Oslo kommune.
DA171213 80 prosent av dem som bor på sykehjem er demente, og for dem er trygghet og kjente ansikter i hverdagen viktig.
DA171213 Johannessen besøkte klubbmannen Halvorsen på Borge sykehjem lørdag.
VG171212 Noen har deltidsjobb på universitet og høyskoler, på legevakt eller sykehjem , mens andre jobber ved siden av for legemiddelskaper.
SA171212 | Ordkrig om nye sykehjem i Stavanger ¶
SA171212 Striden om og når Stavanger skal bygge flere nye sykehjem , er allerede i gang.
SA171212 Kåre Reiten ( H ) mener ikke det er gammeldags å bygge sykehjem likevel, selv om det hørtes sånn ut fra bystyrets talerstol på mandag.
SA171212 Han vil både bygge demenslandsby i Ramsvig innen 2021 og nytt stort sykehjem innen 2024/25.
SA171212 januar begynner innflyttingen i Lervig sykehjem .
SA171212 I fjor ble 108.000 pasienter skrevet ut fra sykehus for å få oppfølging på sykehjem , institusjon eller fra kommunehelsetjenesten i sitt eget hjem.
NL171212 Ingen skoler, barnehager eller sykehjem skal legges ned, og paradoksalt nok kan den lange avstanden fra yttersida av Senja til sentrum på Finnsnes virke til yttersidas fordel også på sikt.
DA171211 De har holdt på i to år, og startet med å sette opp « Vaffelhjertemysterier » i desember 2016, og har i 2017 vært på turné i Oslo og spilt 11 forestillinger på ulike eldresentre og sykehjem .
SA171209 Pleietrengende par skal få bo sammen på sykehjem med Jonas Gahr Støres ( Ap ) kjærlighetsgaranti.
SA171209 Ap-leder Jonas Gahr Støre lover ektepar og samboere at de skal få bo sammen på sykehjem .
SA171206 | Uviss framtid for Domkirkens sykehjem
SA171206 Klarer ikke politikerne å løse floken, kan det føre til at en hel etasje i nye Lervig sykehjem ikke tas i bruk neste år.
SA171206 Domkirkens sykehjem og rådmannen har ikke blitt enige om sykehjemmets byggeplaner.
SA171206 Domkirkens sykehjem ligger i Duesvei på Eiganes.
SA171205 Og videre : I etterkant av et sykehusopphold eller opphold på et sykehjem er det mange som er utrygge.
AA171205 Også ryddeoppgaver på Trondhjems Hospital, oppdrag på sykehjem og andre vaktjobber.
AA171205 - Variasjonen er stor, sist fredag hjalp de til under en julefest på et sykehjem , der de serverte og danset med de eldre.
SA171202 Rita Schrøder, aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Bergåstjern sykehjem , har funnet frem en hel rekke countrysanger på Youtube.
SA171202 Politikerne i kommunalstyret for oppvekst og levekår gikk denne uka enstemmig inn for et forslag om å sette igang et pilotprosjekt får å videreutvikle bruk av sosiale medier på sykehjem .
SA171202 Nå vil politikerne at sykehjem skal bruke mer sosiale medier.
SA171202 Kanskje har de ikke helse til å gå på konsert på konserthuset, men de kan få konserten på storskjerm, sier Merete Børresen, konstituert virksomhetsleder ved Bergåstjern sykehjem .
SA171202 Hun sitter på fremste rekke på Bergåstjern sykehjem og nynner med mens Bjøro Håland med cowboyhatten på snei synger fra storskjermen foran i rommet.
SA171202 Det ble både sang og applaus da Bergåstjern sykehjem arrangerte ønskekonsert med Youtube.
BT171202 « Alle » vet at forholdene ved flere av byens sykehjem ikke er slik de bør være.
BT171202 SYKEHJEM : Det er i dag politikerne må planlegge og oppføre tidsriktige sykehjem , skal de stå klare til det er deres tur å flytte inn, skriver Trygve Hillestad.
BT171202 Riktignok er sykehjem en form for sykehus, men er det egentlig det når « pasientene » som oppholder seg på et sykehjem ikke er syke som i sykehus ?
BT171202 Riktignok er sykehjem en form for sykehus, men er det egentlig det når « pasientene » som oppholder seg på et sykehjem ikke er syke som i sykehus ?
BT171202 Min slektning er i kategorien « venter på permanent plass på sykehjem ».
BT171202 Jeg har vært innom de fleste av byens sykehjem i løpet av mitt voksne liv, men det var vært i andre ærend som ikke på samme måte har berørt mine følelser som nå når jeg jevnlig besøker mitt familiemedlem.
BT171202 Hadde det ikke vært fordi hun ikke lenger kan bo alene hjemme, kunne alt hun får av hjelp på sykehjemmet like gjerne blitt utført hjemme, slik hun hadde det i mer enn ett år før hun måtte flytte på sykehjem .
BT171202 For øvrig tilsier gjennomsnittsalderen til våre politikere at det er i dag de må begynne å planlegge og oppføre tidsriktige sykehjem , skal bygningene med bemanning være klare til det er deres tur å flytte inn.
BT171202 Det er først nå det går opp for meg hvor lite personlig liv man får som pasient på sykehjem .
BT171202 SYKEHJEM : Det er i dag politikerne må planlegge og oppføre tidsriktige sykehjem, skal de stå klare til det er deres tur å flytte inn, skriver Trygve Hillestad.
BT171130 Bergen kommune vil overta disse oppgavene på sikt, men ønsker også at pengene følger med oppgaveoverføringen slik at det ikke går ut over andre tjenester som kommuner har ansvar for, eksempelvis barnehager, sykehjem eller helsestasjoner.
AP171130 Noe er likt : Begge byrådene varslet kamp mot stoppeklokkeregimet i eldreomsorgen, og rekommunalisert sykehjem .
SA171129 « Styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening forslår bygging av et nytt sykehjem med en egnet beliggenhet », skriver Elsa Vistnes.
SA171129 Vi ber videre politikerne i Stavanger bidra til at nye sykehjem får denne typen/lignende fysiske rammer som mulighetsstudien beskriver.
SA171129 Styret i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening forslår derfor bygging av et nytt sykehjem med en egnet beliggenhet.
SA171129 I dag har for mange av kommunens sykehjem fysiske rammer som et sykehus.
DA171129 - Det startet med at kommunen forpliktet seg til å handle inn Fairtrade-kaffe og - te, noe som resulterte i at vi har handlet slike produkter for 1,6 millioner kroner, til bruk på sentralkjøkkenet, dagsenter og sykehjem , sier Stefanussen.
AP171129 Det får de til med full stans i kjøp av flere kommunale boliger, og de vil fjerne budsjettpostene for « strategiske eiendomskjøp », altså kjøp av tomter kommunen om noen år kan trenge til for eksempel skoler og sykehjem .
AP171128 De ansatte ved kommunens sykehjem skal ha ferie.
AP171128 De ansatte ved kommunens sykehjem skal ha ferie.
BT171127 LIVSGLAD : Anne Monsen er livsgledekonsulent ved Midtbygda sykehjem .
SA171126 Våkn opp sønner og døtre av eldre med begynnende demens, og krev at deres foreldre får en verdig avslutning på livet på et sykehjem som er spesialtilpasset for disse eldre.
SA171126 Hvis denne praksisen fortsetter, får kommunen to i stedet for en å skaffe plass til på sykehjem .
SA171126 Det er flott med det nye Lervig sykehjem som endelig er innflyttingsklart.
SA171126 juli ble kommunene pålagt av statsråd Bent Høie å føre ventelister for dem som venter på fast plass på sykehjem .
SA171126 90 beboere med demens få plass, men de som allerede bor på Ramsvigtunet uten demens, blir flyttet til andre sykehjem .
SA171126 Det er bedre å bygge en helt ny demenslandsby fra bunnen av enn å bygge om et gammelt sykehjem , selv om det vil bli dyrere og ta lengre tid, mener Pensjonistpartiet.
SA171126 | Vil bygge om Ramsviktunet sykehjem til demenslandsby ¶
SA171126 Ved å bygge om Ramsviktunet sykehjem ( i bakgrunnen ) kan vi få til en demenslandsby uten at det vil ta mange år og uten at det vil bli for dyrt, mener Kåre Reiten ( H ).
SA171126 Levekårsjefen i Stavanger foreslår at Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger bygges om til demenslandsby.
SA171126 | Blidensol sykehjem blir solgt til kommunen ¶
SA171126 Thomas Middelthon er glad for at Stavanger kommune tar over driften av Blidensol sykehjem .
SA171126 mars 2018 skal ta over driften av Blidensol sykehjem .
DB171126 Oppfattes som pleiepasient og vil trolig trenge langvarig ( varig ? ) opphold på sykehjem . (...
DA171123 - Flertallet styrker heller ikke eldreomsorgen, mens vi styrker alders- og sykehjem med 17,5 millioner årlig, sier hun.
DA171123 Det skal bygges et nytt sykehjem på deler av tomten til det gamle, hvor det også blir et tilbud til demente, med blant annet egen sansehage.
DA171123 Byutviklingskomiteen behandlet saken om Lille Tøyen Sykehjem i komitemøtet onsdag kveld, mens forslaget falt.
BT171123 Helsebyråden har testet ut hele ukesmenyen på byens sykehjem .
AP171123 I flere måneder kunne hun sjonglere småbarnsliv og 120 prosent jobb på Statoil og sykehjem .
AP171123 I flere måneder kunne hun sjonglere småbarnsliv og 120 prosent jobb på Statoil og sykehjem .
SA171122 Bakgrunn : Onsdag kveld vedtok Pleiehjemsforeningen å selge Blidesol sykehjem til Stavanger kommune for 35 millioner kroner.
SA171122 Riskatun var tidligere sykehjem som rådmannen ville bruke til boliger for personer med store utfordringer innen rus og psykiatri.
SA171122 | Blidensol sykehjem blir solgt til kommunen ¶
SA171122 Thomas Middelthon er glad for at Stavanger kommune tar over driften av Blidensol sykehjem .
SA171122 mars 2018 skal ta over driften av Blidensol sykehjem .
DA171122 Denne infrastrukturen inneholder alt ifra skoler, sykehjem , bydeler, etater og andre kommunale instanser, sier finansbyråd Robert Steen ( Ap ) til Dagsavisen.
DA171122 - Vi fibrer opp 1.200 skoler, sykehjem , kommunale institusjoner og bydeler.
SA171121 Rådmannen utreder nå en mulig plassering av ny skole på Storhaug på nabotomten til Lervig sykehjem .
SA171121 | Eldre på sykehjem ligger i sengen over 12 timer i døgnet ¶
DA171121 | Overfalt og befølte kvinner på sykehjem
DA171121 Hendelsene fant sted på et sykehjem i Stavanger-distriktet i mars i fjor.
BT171121 | Eldre på sykehjem ligger i sengen over 12 timer i døgnet ¶
AP171121 Dette skal til for at eldre trives på sykehjem
AP171120 Tatt etter å ha lurt eldre på sykehjem
BT171118 SISTE FASE : I dag dør nærmere halvparten av alle nordmenn på et sykehjem .
BT171118 Kvinner lever lenger enn menn og utgjør ca tre fjerdedeler av beboerne i sykehjem .
BT171118 Internasjonale undersøkelser viser at de fleste eldre ikke ønsker å flytte til et sykehjem .
BT171118 I dag dør nærmere halvparten av alle nordmenn på et sykehjem .
BT171118 I sykehjem er det sjelden bruk av kunstig væsketilførsel.
BT171118 Gjennomsnittlig botid i sykehjem er mer enn to år.
BT171118 En hustru kan stelle sin mann hjemme, men når hun som enke blir avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn, er sykehjem ofte den enkleste løsningen.
BT171118 Dette er idealet en tilstreber i norske sykehjem i livets siste timer.
VG171115 Og da ektemannen gikk bort, og Tordis etter hvert kom på sykehjem i Stavanger, vedlikeholdt hun interessen for superlaget - for det kunne hun se på kabel-TV-en på hjemmet.
DB171115 Vi hatt en sentral TV-mottager som er plassert på ett sykehjem , og så sender vi derfra.
DB171115 Vår mor bor på sykehjem .
DB171115 Samtidig gir kommunen beboerne på sykehjem og omsorgsboliger ( og kanskje også kommunale leiligheter ? ) et dårligere tilbud enn de hadde tidligere.
DB171115 Det er for oss pårørende viktig å understreke at dette ikke bare gjelder mor, men alle de som bor på Stavangers sykehjem og omsorgsboliger.
DB171115 Vår mor bor på sykehjem .
DB171115 Samtidig gir kommunen beboerne på sykehjem og omsorgsboliger ( og kanskje også kommunale leiligheter ? ) et dårligere tilbud enn de hadde tidligere.
DB171115 Det er for oss pårørende viktig å understreke at dette ikke bare gjelder mor, men alle de som bor på Stavangers sykehjem og omsorgsboliger.
DA171115 Tordis visste ingenting da Red Army Stavanger og pressen møtte opp på Rosendal sykehjem og omsorgsboliger på Storhaug i Stavanger.
DA171115 Det skal være godt og attraktivt å være på sykehjem .
DA171115 At beboere på sykehjem i Stavanger kommune ikke får bestemme over eget TV-tilbud, har også fått Venstre-politiker og Tottenham-supporter Jan Erik Søndeland vil ta opp saken politisk.
VG171114 Les mer : Eldre er ensomme, de sulter på sykehjem , glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt, eller ?
DA171114 Det skal være godt og attraktivt å være på sykehjem .
DB171113 Vi hatt en sentral TV-mottager som er plassert på ett sykehjem , og så sender vi derfra.
AP171113 At de tenker seg om og betaler for det som bygges og driftes i landet vårt : sykehus, sykehjem , skoler og mye mer.
SA171112 Turen fortsetter mot miljøstasjonen foran Lervig sykehjem .
DA171112 LES OGSÅ : Dyrere å bo på sykehjem i Stavanger ¶
DA171112 90-åringen bor på Rosendal sykehjem og omsorgsboliger på Storhaug.
AP171112 DRESDEN ( Aftenposten ) : Et sykehjem har innredet to rom i DDR-stil for å hjelpe demente eldre.
DB171111 Han sier også at sønnen ble overført fra et sykehjem i Gloucester i England til et sykehus i Belgia, november i fjor fordi han var fortvilet og ikke klarte å akseptere situasjonen sin.
VG171109 Den tyske skuespilleren døde på et sykehjem i München mandag, opplyser sønnen til avisen Bild.
DA171108 Overgrepene skal ha funnet sted på et sykehjem i distriktet og etter det RA kjenner til skal både 29-åringen og de fornærmede ha vært ansatt på dette.
DA171108 LES OGSÅ : - Gikk med kjønnsorganet ute ¶ | - Misbrukte kvinner på sykehjem
VG171105 » Hyggelig sykehjem : Selskapslama sprer glede ¶
VG171105 Nes kommune hadde ikke noe tilbud som var tilpasset unge demente, derfor fikk 58-åringen plass på skjermet avdeling ved Nes sykehjem sammen med betydelig eldre beboere.
VG171105 - Jeg har bare godt å si om de som jobber på Nes sykehjem .
SA171103 Også Gabrielsen mener kommunen må bygge et nytt sykehjem ( i tillegg til Lervig sykehjem som tas i bruk i januar ) i tillegg til demenslandsby : ¶
SA171103 Også Gabrielsen mener kommunen må bygge et nytt sykehjem ( i tillegg til Lervig sykehjem som tas i bruk i januar ) i tillegg til demenslandsby : ¶
SA171103 Og under ombyggingen legges det opp til at de som nå bor i Ramsvik, skal flyttes til Mosheim sykehjem og/eller Lervig.
SA171103 Og Lervig sykehjem vil jo være fullt.
SA171103 Og Blidensol ( som er et sykehjem for demente med 58 plasser ) har jo masse kompetanse på demens, argumenterer Gabrielsen som har formidlet sine synspunkter til Kåre Reiten ( H ), leder av levekårstyret.
SA171103 Men med den store økningen i antall eldre og antall demente framover ( se fakta ), må vi også ha flere sykehjem , sier Gabrielsen.
SA171103 Lervig sykehjem på 123 plasser tas i bruk januar 2018.
SA171103 Helge Gabrielsen var styrer ved Øyane sykehjem i 34 år og har vært med i bystyret for Høyre i 18 år.
SA171103 Gabrielsen er nå områdeleder i Norge for det danske selskapet « Sundhet og Livsmot » som selger trimutstyr blant annet til sykehjem .
SA171103 Det er en svært liten økning sett i forhold til kostnadene, påpeker foreningen som mener kommunen heller bør bygge et nytt sykehjem .
SA171103 Både demensforeningen og Helge Gabrielsen mener kommunen må bygge enda et nytt sykehjem .
SA171103 Bygg nytt sykehjem
SA171103 Blidensol sykehjem ligger på Åsen i Hillevåg bydel.
SA171103 - Da blir jo hele området nedlagt, både sykehjem , bofellesskapet, omsorgsboligene og trygdeboligene.
SA171103 - Blidensol sykehjem blir nå kommunalt.
BT171103 PASIENTENS BESTE : Pasienter og pårørendes personlige følelser og historier er viktige i vårt forbedringsarbeid, kan de ikke styre den faglige debatten om medisinsk behandling i sykehjem .
BT171103 Men selv om personlige følelser og pasienthistorier er viktige i vårt forbedringsarbeid, kan de ikke styre den faglige debatten om medisinsk behandling i sykehjem .
BT171103 Intravenøs behandling med væske- og ernæring drives i økende grad på sykehjem , men kan gi de aller sykeste bivirkninger og komplikasjoner.
BT171103 I BT 2.11 retter Astrid Musland anklager mot behandlingen hennes far fikk ved et sykehjem i Bergen kommune og innholdet i « Metodebok for sykehjemsleger » og trekker spesielt frem vår tilnærming til lindrende behandling i livets siste fase.
BT171103 Den er nå i bruk ved sykehjem i store deler av Norge.
AA171102 Så er det endel eldre som havner på sykehjem eller dør fra katten og familien kontakter da FOD.
SA171101 Torgeir Høien tror vi trenger et ungdomsopprør mot velferdsstaten, hvis det ikke skal bli tvungen to-årig verneplikt på norske sykehjem .
BT171101 | Bergen får sykehjem midt i sykehuset ¶
SA171031 Rådmannen bes derfor legge fram en sak hvor en ser på muligheten for å øke antallet sykehjemsplasser ved å flytte rusavdelingen ved Stokka sykehjem til en egen lokasjon, og slik frigi denne avdelingens 17 plasser til ordinær sykehjemsdrift.
SA171031 Også Ap var positive til demenslandsby i Ramsvik, selv om de for to år siden mente det beste ville være å bygge en slik landsby i tilknytning til Blidensol eller Bergåstjern sykehjem .
SA171031 Mosheim sykehjem
SA171031 Levekårsjefen peker på Mosheim eller Lervig sykehjem .
SA171031 Hun mener det vil være en bedre løsning å bruke pengene dette vil koste på å bygge et nytt sykehjem .
SA171031 Han ville heller bygge et annet sted i stedet for å « klatte på » et gammelt sykehjem , som han sa den gang.
SA171031 Dette impliserer at beboere ved ferdigstilling av demenslandsbyen kan velge å flytte tilbake til Ramsvig eller bli værende ved Stokka sykehjem .
SA171031 Det første handler om at rådmannen bør lage en sak på hvordan Stavanger kan « utvide begrepet « demenslandsby » til å i like stor grad handle om et ressurssenter for mennesker med demens, med en lignende utforming som utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
SA171031 Da levekårsjef Eli Karin Fosse lanserte ideen om å bygge om Ramsviktunet sykehjem til demenslandsby for to år siden, var Pensjonistpartiets Karl W.
AP171031 Hans Olav Syversen og KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
SA171030 Den politiske behandlingen vil neppe føre til store endringer, men det kan være viktig å se ekstra på muligheten for å redusere kuttene som rammer skole og sykehjem .
SA171030 Rådmannen mener de kan flyttes til « for eksempel Mosheim og eventuelt Lervig sykehjem ».
SA171030 Rimeligere enn dette går det ikke an å få det : Vi bygger om et gammelt sykehjem og staten tar halve regningen, sier Reiten.
SA171030 Når landsbyen står klar - skal de få velge om de vil flytte tilbake til Ramsvigtunet og bli en del av demenslandsbyen, eller om de vil flytte til et annet sykehjem eller bofellesskap.
SA171030 I framtiden må vi nemlig basere oss på at det kun er de sykeste som kommer på sykehjem . 85 - 90 prosent av de på sykehjem vil være demente.
SA171030 Etter å ha gjennomført en såkalt mulighetsstudie, konkluderer rådmannen med at dette kan man få til på en god måte ved å bygge om Ramsvigtunet sykehjem , bofellesskap og omsorgsboliger.
SA171030 Det betyr at vi må bygge om og bygge nye sykehjem som er mer tilpasset denne diagnosen i framtiden, svarer Kåre Reiten ( H ) som er leder for levekårstyret.
SA171030 De ansatte ved dagens sykehjem og bofellesskap vil bli gitt den opplæringen de trenger for å kunne jobbe i demenslandsbyen.
SA171030 Beboerne vil få en helt annen frihet enn ved et tradisjonelt sykehjem i og med at de har et trygt område som de kan bevege seg på og at man legger opp til en hjemlig atmosfære både ute og inne.
SA171030 85 - 90 prosent av de på sykehjem vil være demente.
DA171029 Rådmannen vil spare 51 millioner kroner i 2017, også i skoler, barnehager og sykehjem .
SA171028 De første vaske-robotene er allerede på plass i norske sykehus og sykehjem , og de går ikke engang i veien for portør-robotene. 40 000 mennesker lever av å vaske norske bedrifter, de fleste kan erstattes av lite kravstore maskiner.
SA171027 Selv om vi legger ned de tre gamle - Mosheim og Vålandstunet sykehjem og Petri aldershjem- og flytter pasientene over til Lervig, koster det mer å ta i bruk et nytt, og tilbudet blir bedre, sier Fosse.
SA171027 Selv om dette er et populært tilbud, vil det smerte mer å redusere bemanningen eller antall plasser ved våre sykehjem i Stavanger.
SA171027 Pasientene ved Mosheim sykehjem skal flyttes over til Lervig sykehjem .
SA171027 Pasientene ved Mosheim sykehjem skal flyttes over til Lervig sykehjem.
SA171027 Nye Lervig sykehjem .
SA171027 Lervig sykehjem : - Vi tar i bruk nytt, flott, moderne sykehjem på 123 plasser.
SA171027 Lervig sykehjem : - Vi tar i bruk nytt, flott, moderne sykehjem på 123 plasser.
SA171027 Her ser du ett av rommene på Lervig sykehjem .
SA171027 Domkirkens sykehjem på Eiganes.
SA171027 Det ville ikke politikerne, som kom opp med en løsning som går ut på at Domkirkens sykehjem skal flytte over til Lervig.
SA171027 Det største løftet på budsjettet til helse- og velferdstjenestene blir driften av nye Lervig sykehjem .
SA171027 Til tross for kutt innenfor alle sektorer, bygger Sola kommune både sykehjem , skole, rådhus og kirke de neste årene.
DB171027 STORE PÅ VELFERD : Norlandia driver stort innen barnehager, pasienthotell og sykehjem .
DB171027 Også SV hadde som en av sine viktigste valgkampssaker at det skal være « profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem . » ¶ 1,7 milliarder ¶
DB171027 Brødrene Kristian og Roger Adolfsen er blant dem som har tjent store penger på velferdstjenester som barnehager, sykehjem og asylmottak.
SA171026 Til tross for kutt innenfor alle sektorer, bygger Sola kommune både sykehjem , skole, rådhus og kirke de neste årene.
SA171026 Investeringsnivået er høyt, men viktige prosjekter som nytt rådhus og nytt sykehjem er nødvendige, og bidrar til å skape aktivitet og arbeid i regionen vår, samtidig som vi i dagens marked får mye for pengene.
SA171026 Det betyr mindre penger til alt, blant annet barnehager, skoler og sykehjem .
SA171026 Sykehjem : Maksimalsats per måned : 37700 kroner.
DA171026 Virksomhetsleder Anne Røsbak og avdelingsleder Erik Bjerk ved Sunde sykehjem har testet såkalte smartbleier på eldre det siste halvåret - med gode resultater, ifølge dem.
DA171026 To sykehjem i Stavanger har tatt i bruk bleier med sensorer som skal forhindre unødvendig skift av eldre.
DA171026 Nå får alle sykehjem i kommunen få det samme tilbudet.
AA171025 | Brann på sykehjem i Trondheim ¶
AA171025 Politiet melder på Twitter at det er brann i et rom på et sykehjem .
AA171025 Brann på et rom på Zion sykehjem på Strinda førte til evakuering.
AA171025 - Før vi kom frem var brannen på Zion sykehjem slukket, og beboer på rommet var ute.
AA171025 #Trondheim : Melding om brann på rom på sykehjem område Strinda.
DA171024 Retten fant det også skjerpende at volden fant sted i fornærmedes eget hjem og at han hadde blitt nødt til å oppholde seg på sykehus og sykehjem etter volden.
DA171024 Selv om politikerne har uttalt til RA at de er positive til en Viking-redning, skal en eventuell 70-millionerstransaksjon sees i en større sammenheng der barnehageplasser, skoler og sykehjem tross alt ( ! ) er viktigere enn fotball.
DA171024 Det er blitt brukt til alt fra sykehjem og skole til residens for Vidkun Quisling årene han satt ved makten.
DA171022 ALTERNATIV : Jan Erik Søndeland og Venstre vil ha brannstasjonen mellom Lervig sykehjem , Rema 1000 og Johannes læringssenter.
AP171022 Jeg blir invitert av foreninger, kommunehelsetjeneste og sykehjem i hele landet for å holde foredrag om ME.
DB171021 Oslo har samme norskkrav for å gå på videregående skole, arbeide i barnehage eller på sykehjem .
VG171019 VG er med på besøk til Lilleborg sykehjem i Oslo, hvor LO-lederen og Fagforbundet-lederen møter lærlingene Nikoline Skjelbred ( 17 ) og Anna Jakubowska ( 20 ).
SA171019 Blidensol sykehjem kan bli overtatt av Stavanger kommune.
SA171019 - Det har vært et godt sykehjem når det gjelder demensomsorg, og vi har ingen planer om å endre på det.
SA171018 På Rennesøy er det bare ett sykehjem .
SA171018 - De fleste kommer ikke til å merke det, de som jobber i skole, barnehage, sykehjem ,.
SA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
AP171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
VG171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DB171017 Mange av forbundets medlemmer jobber på sykehjem og ser utviklingen på nært hold.
DB171017 La oss få foredrag på sykehjem og seniorsentre.
DB171017 72 prosent av ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem har erfaring med at eldre drikker slik at det går ut over helse, funksjon eller relasjoner, ifølge Skadeforebyggende forum og rusfeltets samarbeidsorgan, Actis.
AP171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DA171016 I budsjettforslaget for 2018 lover byrådet nær 500 nye årsverk for at eldre kan bo hjemme lenger, og de lover å styrke bemanningen på sykehjem med fem prosent.
DB171014 To dager tidligere hadde demenspasienten forsvunnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DB171014 ( Dagbladet / NTB ) : En eldre dement kvinne som var forsvunnet fra et sykehjem , fryktes drept av en saltvannskrokodille etter funn av levninger ved en elv i Australia.
AA171013 To dager tidligere hadde demenspasienten forsvunnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171013 En eldre dement kvinne som var forsvunnet fra et sykehjem , fryktes drept av en saltvannskrokodille etter funn av levninger ved en elv i Australia.
AA171013 Samtidig kommer morgendagens pensjonister til å være friskere, og ha bedre råd og vil dermed kreve bedre service og flere tjenester enn dagens eldre på kommunenes sykehjem .
DB171012 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171012 Formålet med kunstsamlingen er at god kunst skal være tilgjengelig for alle : Kunstverk lånes ut til skoler, sykehjem og andre kommunale virksomheter og finnes derfor over hele byen.
AP171012 Staten betaler indirekte for lærere og sykehjem ved at kommunene får store overføringer.
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem .
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171011 TIER : Halvparten av norske kommuner dropper å spørre beboere på sykehjem om hvordan de har det.
DB171011 Snåre avviser ikke verdien av brukerundersøkelser, men minner om at opp til 80 prosent av beboerne på et sykehjem kan være demente.
DB171011 Samtidig scorer sykehjem dårligst på tilfredshet i undersøkelser om nordmenns tilfredshet med offentlige tjenester.
DB171011 SLÅR ALARM : Eldre på sykehjem er en sårbar gruppe.
DB171011 Nordmenn minst fornøyd med sykehjem
DB171011 Nord-Norge utmerker seg i negativ retning når det kommer til brukerundersøkelser på sykehjem .
DB171011 LITEN BEDRING : Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.
DB171011 Innbyggerundersøkelsen ( DIFI ) viser at nordmenn er minst fornøyd med sykehjem blant offentlige tjenester.
DB171011 I fjorårets undersøkelse blant beboere og pårørende med tilknytning til et 40-talls sykehjem i og utenfor Oslo, svarer åtte av ti at de er fornøyd med sykehjemmet.
DB171011 Det samme bør vel gjelde på et sykehjem , sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB171011 Anne Kristin Vie viser til at de som får plass på sykehjem nå er sykere enn sykehjemsbeboere var tidligere.
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DA171011 I april 2014 innhentet Nav informasjon fra et sykehjem i Stavanger.
SA171010 Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
VG171005 Thune ser ofte at hele storfamilier er smittet, og skabben smitter også raskt i barnehager, skoler og på sykehjem der skabben smitter fra pleier til pasient.
AP171005 Han vil ha en offentlig debatt om problemstillingene ved å fotografere og filme der vi mottar offentlige tjenester - fra barnehager, skoler, barnevern, sykehus og sykehjem , og setter fredag ned et utvalg som skal diskutere dette.
DB171004 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
SA171003 Maten som blir levert til sykehjem og hjemmeboende eldre i Sola blir produsert i Bergen.
DA171002 LES OGSÅ : Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem - forbund reagerer ( RA+ ) ¶
DB170930 ¶ MAT : En undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført, viser at pasienter på norske sykehjem risikerer å gå mer enn elleve timer uten å få servert mat.
DB170930 « Mange sykehjem gjør unna for mange måltider på noen få timer tidlig på dagen.
DB170930 Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i hele Norge.
DB170930 - At halvparten av våre eldre på sykehjem må gå uten mat i over elleve timer er svært alvorlig.
DB170930 - Alle sykehjem kan gjøre dette, mener daglig leder.
DB170930 ( Dagbladet ) : Forbrukerrådet melder i dag om en undersøkelse de har gjennomført, som viser at halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat.
AA170930 SE MER : De unges nyttårskonsert ¶ | - Sykehjem lar eldre gå mer enn elleve timer uten mat ¶
AA170930 Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem .
AA170930 Halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat, ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet.
AA170930 Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i Norge, og svarene viser at 49 prosent av alle sykehjemmene bryter med disse retningslinjene.
AA170930 Et vanlig eksempel er en eldre dement som har flyttet på sykehjem .
DA170928 Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen, samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.
DA170928 - Vi må opp på samme bemanning som det private sykehjem har, sier finansbyråden.
VG170927 Samtidig vil flere på sykehjem være sykere.
VG170927 Når det først er nødvendig å komme på sykehjem , skal kvaliteten være god : ¶
SA170927 Strandskog mener en boassistent ved et sykehjem ikke vil ha kapasitet til både å hjelpe til med å servere mat og ta forefallende renhold på et helt sykehjem .
SA170927 Strandskog mener en boassistent ved et sykehjem ikke vil ha kapasitet til både å hjelpe til med å servere mat og ta forefallende renhold på et helt sykehjem.
DN170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
DB170927 Nye tall fra kommunenes arbeidsgiverbarometer viser at sykepleiere utgjør under 20 prosent av de ansatte på hvert fjerde sykehjem og i hjemmesykepleien.
DB170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
DA170927 I motsetning til det forrige byrådet, ser vi det som en naturlig oppgave at Oslo kommune skal drive sykehjem .
DA170927 For en drøy uke siden skrev Dagsavisen om sykepleiermangelen ved norske sykehjem .
DA170927 Derfor mener vi at ideelle sykehjem har en egenverdi.
DA170927 Bystyret har vedtatt at sykehjem som i dag drives av kommersielle aktører, skal tilbakeføres til kommunen når kontraktene går ut.
DA170927 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det forrige byrådet førte « en villet og ideologisk politikk » som har ført til store forskjeller mellom private og kommunale sykehjem .
DA170927 - Det er for dårlig bemanning på mange sykehjem , og spesielt de kommunale.
AP170927 | Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus ¶
AP170927 Religiøse hodeplagg på sykehjem ?
AP170927 Forskerne konkluderer med at resultatene er så gode at alle sykehjem i hele landet bør vurdere å ta i bruk intravenøs behandling.
AP170927 Forskeren : Fokuseres ikke nok på innhold ¶ 40.000 eldre og syke bor på sykehjem i Norge.
AP170927 Fakta : Slik foregikk prosjektet ¶ 30 sykehjem i 12 kommuner i Vestfold deltok ¶
AP170927 Dette skal til for at eldre trives på sykehjem
AP170927 Derfor øremerker vi 1,2 milliarder hvert år til kompetanseheving i kommunenes helse- og omsorgstjenester mot sykehjem og hjemmesykepleien.
AP170927 Beslutningene om livsforlengende behandling er noe av det vanskeligste på et sykehjem , her oppstår det både medisinske, etiske og juridiske problemstillinger, sier Romøren.
AA170927 Heller ikke ti eldre som døde på et sykehjem nord for Miami er foreløpig inkludert i det offisielle antallet ofre.
AA170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
VG170926 I tillegg til jobben ved legevakten, tar hun vakter på et sykehjem i Larvik og på voldtektsmottaket i Vestfold for å spe på inntekten.
DA170926 | Dement mann var savnet fra sykehjem
DA170926 Mannen skal ha blitt savnet fra et sykehjem på Klepp tidligere tirsdag ettermiddag.
DA170926 Litt over klokken 19.00 tirsdag melder politiet at en dement mann er savnet fra et sykehjem .
AA170926 Jeg vil utfordre deg til å bli med meg på et uanmeldt besøk til et av byens sykehjem ( her anonymisert ), slik at du ved selvsyn kan se hvordan beboerne ved dette sykehjemmet har det i sin hverdag.
VG170925 Til daglig jobber Maja Udtian på... du gjetter det ikke ; sykehjem .
DA170925 Det vil korte ned tida eldre blir boende på sykehjem .
SA170921 | Pårørende hadde med seg bøtte og fille for å vaske på sykehjem
SA170921 Les flere saker om sykehjem her.
SA170921 I stedet for at renholderne er ansatt på sykehjemmet, har nå Byggdrift i Sola kommune ansvar for vaskingen på kommunens tre sykehjem .
SA170921 Vågedalen sykehjem har renholdere ved hver avdeling i tillegg.
SA170921 På Vågedalen sykehjem holdes alle rommene reine ved hjelp av en robot.
SA170921 Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår, forteller at prosjektet ved Vågedalen sykehjem er et pilotprosjekt.
SA170921 Per Haarr sier at de fleste sykehjem i Stavanger har eget vaskepersonell.
SA170921 Når renholderne har vasket, blir det enda renere hvis roboten vasker i tillegg, sier Catrine Feyling Tengesdal, virksomhetsleder ved Vågedalen sykehjem .
SA170921 I 2016 ble Vågedalen sykehjem tildelt innovasjonsmidler for å teste ut vaskeroboter, tilsvarende støvsugerroboter.
SA170921 Gulvene ved Vågedalen sykehjem i Stavanger vaskes ikke lenger bare av en renholder, men en robot.
SA170921 Flere sykehjem skal prøve det samme.
SA170921 - Dette er framtiden på mange måter, og vi har nettopp også tildelt midler til Sunde og Haugåstun sykehjem til det samme.
SA170921 | Sykehjem vaskes av robot ¶
VG170920 Bokselegendens kone opplyser til TMZ at han døde på et sykehjem av komplikasjoner i forbindelse med lungebetennelse.
DB170920 - Vi synes det er leit at Regjeringen stemte ned vårt forslag til en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DA170920 Lyse bekrefter at det er strømbrudd i områdene rundt Ullandhaug skole onsdag morgen, og at Mosvangen sykehjem er blant de berørte kundene.
DB170919 Vi vil raskt fremme forslag om å sikre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170919 Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven.
AP170919 Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
AA170919 * Statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DA170918 Nær halvparten av de 5.000 sykepleierne som deltok i undersøkelsen svarte at de ønsker å slutte eller er usikre på om de vil fortsette å jobbe ved sykehjem eller i hjemmesykepleien.
DA170918 Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) i Oslo, forteller at hun har mottatt en storm av bekymringsmeldinger fra sykepleiere som er ansatt ved sykehjem i Oslo det siste året.
DA170918 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, er enig i at bemanningen på mange sykehjem er lav.
DA170918 Gautun viser til at bare to av ti som tar sykepleierutdannelse, ønsker å jobbe ved et sykehjem eller i hjemmetjenesten, og at veldig mange stillinger i dag blir stående ledige.
DA170918 Eldrebølgen er nær - samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.
DA170918 * I en undersøkelse som NOVA publiserte i fjor, svarte nesten halvparten av de rundt 5.000 sykepleierne som ble intervjuet at de ønsket å slutte eller var usikre på om de ville fortsette å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleie.
DB170916 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170916 - Virksomhetene, som for eksempel bydelsadministrasjoner, skoler, sykehjem og rusinstitusjoner, har som regel ikke kompetanse på kunst, og for dem er det ikke alltid lett å identifisere kunstverk.
AP170915 Sykehjem : Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170915 Innføre en « kjærlighetsgaranti » som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem . 6.
AP170915 Sykehjem : Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170914 Ikke noe hos denne karakteren får meg til å tro at han har kjærlighet for torsken og tømmeret, omsorg for bestemor på sykehjem , sut for tenåringsgutten som har droppet ut av skolen, forståelse for ambulansepersonellet på nattevakt eller bekymring over stopp i sysselsettingen.
AP170913 Han så at i Norge dør veldig mange på sykehus eller på sykehjem sammenlignet med andre land, sier Høie.
VG170912 STØRE-TURNÉ : Jonas Gahr Støre tilbakela flerfoldige hundre mil i valgkampen og møtte folk både på arbeidsplasser, skoler, sykehjem og gatelangs.
DB170912 - Nå skal jeg besøke moren min på sykehjem , så skal vi møte partiet og sentralstyret etter det.
DB170911 Vi ønsker også en bemanningsnorm på sykehjem , og vil stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen for å hindre at eldreomsorg blir business, sier Lysbakken.
DB170911 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem , skoler og få hender i arbeid.
DB170911 ¶ DET GODE LIV : - Jeg har i hvert fall ikke noen problemer med vekta ! sier Oddvar Nilsen, som bor i omsorgsbolig tilknyttet Sandetun sykehjem .
DB170911 Norman Both ved Sandetun sykehjem har i hele prosessen jobbet tett sammen med kollega avdelingsleder Erlend Eliassen og kjøkkensjef Kjell Feverinsen ved Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord.
DB170911 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170911 Kjøkkensjef Norman Both ved Sandetunet sykehjem forteller at de siden i vinter har kjørt ut mat til 30 hjemmeboere ved hjelp av Frivillighetssentralen.
DB170911 For ett år siden tok kjøkkensjef Norman Both på Sandetun sykehjem i Sande i Vestfold kraftige grep : I tillegg til å skyve middagen til senere på dagen, innførte han nye serveringsmetoder som gjør at hver eneste beboer får tilpasset maten ut fra egne behov.
DB170911 Da den tyskfødte kokken startet ved sykehjemmet for to år siden, møtte han et kjøkken ganske likt mange andre sykehjem : Full av ferdig - og halvferdige produkter.
DB170911 : Arild Johansen ( 74 ), Åge Carlsen ( 63 ) og Johan Espeseth ( 74 ) bruker Sandetunet sykehjem som dagsenter.
DB170911 - Vi følger samme opplegget som Sandtun sykehjem , og mitt inntrykk er at responsen blant beboerne er like positiv : De fleste går opp i vekt når de kommer på sykehjemmet, der alle får spesialtilpasset mat lagt opp på tallerken, og klart for oppvarming i ovn i de ulike avdelingene.
DB170911 ( Dagbladet ) : Sist lørdag bragte vi undersøkelsen som viser at 1 av 3 eldre risikerer underernæring på norske sykehjem .
DN170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
DB170909 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : - Løftebrudd, hårreisende og svik, raser Bård Hoksrud ¶
DB170909 Også på spørsmål om eldre og sykehjem svarer 29, 5 prosent at Ap er best, mens 18 prosent sier Høyre.
DB170909 Deretter på lista kommer skatter og avgifter, eldreomsorg og sykehjem , miljø og arbeidstakerrettigheter.
NL170908 siste oppslag om ett av Norlandias sykehjem .
NL170908 Renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem
NL170908 Det kan true helt nødvending renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem .
DB170908 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : - Løftebrudd, hårreisende og svik, raser Bård Hoksrud ¶
DB170908 STORTINGET ( Dagbladet ) : Det ble ramaskrik da Dagbladet avdekket enorme forskjeller i standarden på maten i fengsel, studentkantiner - og sykehjem .
DB170908 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170908 Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DA170908 LES OGSÅ : Bli med inn i « Norges fineste sykehjem » ¶
DA170908 Det første treet ble plantet rett ved Lervig sykehjem .
DA170908 Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem
DA170908 - Forsvarlig ved Vålandstunet sykehjem
DB170907 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psyikske plager.
DA170907 Nav har flere bedrifter de samarbeider med om utplassering av sosialhjelpsmottakere, alt fra barnehager til sykehjem og til byggefirmaer.
DB170906 En bemanningsnorm i sykehjem , som særlig Frp da snakket varmt om før de kom i regjering, men som ble stemt ned av Frp da SV foreslo det i Stortinget.
DB170906 - Hvorfor stemte dere ned bemanningsnormen for sykehjem da SV foreslo det i Stortinget ?
DB170906 Etter besøk på et sykehjem som trenger oppussing og en videregående skole som satser på yrkesfag, forklarer Ap-lederen at det er nettopp slike formål skattepengene skal gå til.
AP170906 « Mener legen din at du må på et sykehjem , så skal du ha rett på en sykehjemsplass ».
AA170906 I valgkampen for fire år siden lovet Høyre å innføre et ventelistesystem som skulle gi full oversikt over ventelister på sykehjem i norske kommuner.
AA170906 Halvparten av alle vedtak om langtidsopphold i sykehjem , iverksettes i løpet av 15 dager, ifølge SSB.
DB170905 Å orke å leve og å ville leve, er noe jeg har snakket mye om i jobben som psykolog på sykehjem , og før dette alderspsykiatrisk poliklinikk.
DB170905 » Det var hans opplevelse av hvordan livet hans hadde endret seg fra å kunne klare seg selv hjemme, til det å måtte flytte på sykehjem som følge av sykdom.
DB170905 Slik beskrev en beboer hva han følte etter å ha flyttet på sykehjem .
DB170905 Rundt 40 prosent av alle på sykehjem anslås å ha depresjonsymptomer, og så kommer alle andre psykiske lidelser i tillegg.
DB170905 For å sette det i perspektiv : Det bor 40 000 mennesker på sykehjem i Norge, og selv vet jeg bare om en håndfull psykologer som jobber med eldre ute i kommunene.
DB170905 Flertallet hadde likevel ikke store behov for pleie eller bodde på sykehjem , tvert imot klarte de seg relativt godt på egenhånd i sitt eget hjem.
DB170905 Det bor mange eldre på sykehjem som har gode liv og føler seg både sett, hørt og respektert.
AP170905 Endring i folketallet får konsekvenser for hvor mange boliger, barnehager og sykehjem det er behov for, sier Johansen i en epost.
AP170905 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er det nå stor interesse for det statlige investeringstilskuddet som gis til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170905 Hvor mange av dem som blir på sykehjem , og hvor mange som kommer i omsorgsbolig, kan han ikke svare på.
AP170905 Den gang konkluderte de med at de fleste kommunene bygde plasser som omsorgsboliger fremfor sykehjem .
AP170905 Både Disch og Vetvik, og andre forskere, viser til at kommunene hevder det er rimeligere å drifte omsorgsboliger med hjemmetjenester enn å drifte sykehjem med heldøgnsbemanning.
DB170904 Gjeninnføre statstilskudd til for oppussing av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170904 * Kjærlighetsgaranti på sykehjem : par som ønsker det skal få bo sammen.
DB170904 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170904 Tidligere i sommer fortalte vi at minst 31 sykehjem så sent som i 2016 serverte middag allerede kl. 12.30.
DB170904 Hun har med stor interesse fulgt Dagbladets artikler den siste tiden om stor variasjon av maten på ulike sykehjem .
DB170904 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170904 - Jeg skulle ønsket at alle sykehjem hadde tilgang til ferske råvarer, og at alle lager mat fra eget kjøkken der resten av personalet kan kommunisere med kokkene 365 dager i året.
DB170904 Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
AP170904 Derfor søkte hun om plass på sykehjem .
DB170902 Støre vil innføre en « kjærlighetsgaranti » for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
DB170902 Barnevern utgjør bare en liten del av den totale virksomheten i disse omsorgskonsernene, som også driver stort innenfor blant annet hjemmetjenester, flyktningmottak, bo- og omsorgstjenester, sykehjem og rehabilitering.  ¶
VG170901 Dette inkluderer blant annet 20 sykehjem og byens operahus.
VG170901 Yngre leger vil svært gjerne jobbe som leger, derfor søker de seg heller til sykehus og sykehjem .
VG170901 For Rødt handler ikke standpunktet vårt mot profittmotivert velferd om at vi har noe imot de som jobber i kommersielle barnehager og sykehjem eller de som bruker tilbudet.
DB170901 Han trekker fram Rødts fanesak, kampen mot at selskaper tjener seg rike på privat drift av barnehager og sykehjem .
DA170901 Sammen med Tollerud ser han på med bekymring at Hvaler kommune, ifølge Fredriksstad Blad, vurderer å overlate driften av sitt nye sykehjem på Spjerøy til nettopp Norlandia.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver, som tilsyn på sykehjem , daglegevakter og legevakter.
DB170831 Vi vet at et riktig og godt kosthold i en hyggelig atmosfære er grunnleggende viktig både for helsen og trivselen til eldre på sykehjem .
DB170831 Vi sammenliknet dagens varmrett i et fengsel, i studentkantina og på et sykehjem .
DB170831 To sykehjem har ringt og gitt sin støtte i dag.
DB170831 TILBUDET ER BLITT DÅRLIGERE : - Jeg var på et sykehjem i dag.
DB170831 Solfrid Damgaard, Halden sykehjem : Dette var pinlig.
DB170831 Samtidig er det mange sykehjem som har tatt dette på alvor og serverer mat som både ser, smaker og serveres på en flott måte.
DB170831 NITRIST : Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth syntes det var trist å se maten som sist fredag ble servert på Halden sykehjem .
DB170831 Middagen som ble testet i Halden sykehjem er uakseptabel, mener Hansson, som særlig reagerer på at grønnsakene som fulgte med var makaronistuing : ¶
DB170831 Mette Nord, leder i Fagforbundet ( organiserer 360 000 medlemmer, mange av dem på sykehjem ) : Urovekkende tilstander ¶
DB170831 Jeg var på et sykehjem i dag.
DB170831 Jeg har besøkt mange sykehjem og institusjoner, og er blitt kontaktet av eldre og pårørende.
DB170831 I slutten av juli avslørte vi oppsiktsvekkende tall fra 31 sykehjem som så sent som i 2016 servere middag allerede kl. 12.30.
DB170831 I mitt eget fylke har jeg utfordret sykehjem , som jeg mener ikke har gitt de eldre den maten de fortjener.
DB170831 Høie mener det er leit å se bildet av middagen som ble servert de eldre på Halden sykehjem .
DB170831 Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170831 - Når Halden sykehjem ikke lager maten selv, men får den levert fra et sentralkjøkken, kan konsekvensen bli som denne.
DB170831 - Jeg har jo vært innom en del sykehjem - og sett alt fra glimrende til nitrist.
DB170831 - Gode måltider på sykehjem handler i hovedsak om ledelse.
DB170831 - Dårlig mat på sykehjem er alltid trist lesning, særlig når vi vet at mange eldre på sykehjem får i seg for lite mat.
DB170831 - Dårlig mat på sykehjem er alltid trist lesning, særlig når vi vet at mange eldre på sykehjem får i seg for lite mat.
DB170831 - Bildene av maten på Halden sykehjem er urovekkende, men jeg tror ikke Halden er i noen særstilling.
DB170831 | Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170831 Journalist : Therese Doksheim Fengsel vs sykehjem .
VG170830 Hun presiserer e-posten til VG at Skoggata ikke er et sykehjem , men at beboerne leier omsorgsleiligheter av kommmunen.
DB170830 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem , skoler og få hender i arbeid.
DB170830 Vi spiste samme middag som de innsatte i Halden fengsel, vi spiste dagens rett i studentkantina på Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen ved Halden, og middag på korttidsavdelingen på Halden sykehjem .
DB170830 SYKEHJEMMET : Halden sykehjem ligger i Kjærlighetsstien i grønne omgivelser utenfor sentrum av byen.
DB170830 På Halden sykehjem fikk vi lyst til å snu i døra.
DB170830 Hvem spiser best, de innsatte i fengsel, beboerne på et sykehjem eller studentene på en høgskole ?
DB170830 HALDEN SYKEHJEM
DB170830 De eneste fargeklattene på tallerkenen på Halden sykehjem er to striper ketchup og sennep.
DB170830 - Når spiste politikerne et måltid på sykehjem sist, spør Greni.
DB170830 - Jeg jobbet på sykehjem for 30 år siden.
DA170829 I handlingsplanen er det lagt opp til en institusjon med 160 plasser for bofellesskap og 200 plasser for et nytt sykehjem .
DA170829 Hun og hjelpepleierkollega Mary Antonypillai ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo har nettopp pratet med fagforeningslederne Hans-Christian Gabrielsen i LO og Mette Nord i Fagforbundet.
DB170828 Halvardshjemmet, et sykehjem som ble drevet av Oslo Bymisjon og var kåret til et av Oslos beste sykehjem i mange år.
DB170828 Halvardshjemmet, et sykehjem som ble drevet av Oslo Bymisjon og var kåret til et av Oslos beste sykehjem i mange år.
DA170828 Alf Oskar Olsen ( 103 ) er den eldste deltakeren i sykkel-VM, og bærer ledertrøyen på Domkirkens sykehjem .
DB170826 | Edith betaler 12 000 kroner i måneden for å bo på sykehjem .
DB170826 Journalist : Therese Doksheim Fengsel vs sykehjem .
VG170824 Skoggata er et botilbud med døgnbemanning for eldre som er for syke til å bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem .
VG170824 Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge Riikka Aubert presiserer i en e-post til VG at Skoggata ikke er et sykehjem , men at beboerne leier omsorgsleiligheter.
VG170824 Det er driftet av velferdskonsernet Norlandia, som i fjor tok ut 102 millioner kroner i utbytte for drift av barnehager og sykehjem .
DA170824 « Bo- og servicesenter » er et botilbud med døgnbemanning for eldre som er for syke til å bo hjemme, og for friske til å bo på sykehjem .
DA170824 Er han så syk at han heller skulle bodd på sykehjem ?
AP170824 Vi kan alltids låne for å bygge sykehjem , men det er ikke noe poeng når vi ikke har penger til å drifte det.
AP170824 Nå skal han utrede bygging av et nytt sykehjem .
AP170824 Mer hjemmesykepleie, færre på sykehjem
AP170824 Han sier kommunen ikke har plasser til alle eldre som må på sykehjem , og at de derfor kjøper plasser fra nabokommunen Tvedestrand.
AP170824 Det er behov for både mer personell og store investeringer, blant annet i nytt sykehjem .
AP170824 - Ifølge økonomiavdelingen må vi da stenge seks av våre syv sykehjem .
DB170823 Vie mener at ernæringsscreening bør være obligatorisk på alle sykehjem .
DB170823 Venstre mener at det viktigste grepet en kommune gjør, er å legge til rette for sykehjem som klarer å skape ro, nok tid og hygge rundt et næringsrikt måltid.
DB170823 SV mener det trengs kompetansebaserte bemanningsnormer på sykehjem og i omsorg, nettopp for å ha tid til alle viktige oppgaver og mer selvbestemmelse for eldre, og riktig kompetanse til å ha høy standard på alle områder, også ernæring.
DB170823 Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, mener det er uholdbart at brukere på sykehjem må gå så lenge uten mat : ¶
DB170823 Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.
DB170823 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170823 Kun 94 av 203 sykehjem som deltok i spørreundersøkelsen, oppfylte kriteriet for nattfaste på inntil elleve timer.
DB170823 Helseminister Bent Høie er krystallklar på at samtlige sykehjem snarest tar i bruk kartleggingsverktøyet som gjør at man får oversikt over situasjonen rundt hver enkelt pasient og kan sette inn nødvendige tiltak.
DB170823 Frp er bekymret for at stadig flere sykehjem går bort fra å ha kjøkken på sykehjem , og i stedet serverer ferdigprodusert mat.
DB170823 Frp er bekymret for at stadig flere sykehjem går bort fra å ha kjøkken på sykehjem, og i stedet serverer ferdigprodusert mat.
DB170823 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170823 Dette kom fram i svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i PP-konkurransen « Gylne Måltidsøyeblikk 2016 ».
DB170823 De Grønne mener brukere på sykehjem og andre offentlige omsorgsinstitusjoner må garanteres mat til rimelig tid og et godt og variert kosthold, sier han. 5 superfoods du finner på « super'n » til under 30 kroner !
DB170823 - Jeg har selv vært på sykehjem og sett hva de har fått til med næringsrik mat i en hyggelig atmosfære.
DB170823 - Hva slags ris bak speilet har du til et sykehjem som høsten 2018 melder inn at de fortsatt har underernærte beboere som mangler en oppfølgingsplan ?
DB170823 ( Dagbladet ) : Samtidig som stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, kommer Helsedirektoratets nye rapport om oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem .
DB170823 I saken, som er mye delt i sosiale medier, uttaler Nikolai Astrup fra Høyre blant annet at « det er ingen motsetninger mellom det å la folk beholde mer av sine egne inntekter, samtidig som vi bygger mer vei, satser på sykehjem [ osv. ] ».
DB170821 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : ¶
DB170821 KJØKKENET : Slik så kjøkkenkroken til den eldre kvinnen ut da hun ble hentet til sykehjem .
DB170821 Bård Hoksrud knytter bildene sammen med en artikkel Dagbladet skrev tidligere i sommer, hvor det kommer fram at nevnte eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), har fjernet 143 plasser på sykehjem for heller å satse på hjemmetjenesten i kommunen.
DB170821 Eller at for lav bemanning på sykehjem fører til dårligere stell av beboerne.
DA170821 I tillegg har vi forhåndsstemmemottak på samtlige sykehjem , videregående skoler, fengsel og sykehus.
AA170821 Noen kan komme til et sykehjem og synge og spille, eller vise frem et teaterinnslag.
AA170821 - At eldre og unge som bor i omsorgsboliger og på sykehjem bør få anledning til å få oppleve kulturinnslag.
AA170818 Jeg begriper ikke at et oppegående menneske med en anelse IQ vil slå sammen politidistrikt, sykehjem og skoler.
VG170817 Sammen med broren sin, Roger, driver Kristian Adolfsen Norlandia-konsernets sykehjem og barnehager med privat profitt.
VG170817 I Bergen står Støres partifeller sammen med KrF om å ta driften av sykehjem tilbake fra kommersielle eiere.
DB170817 Hun fortalte om hans ni år på et sykehjem med et rom han omgjorde til atelier og skrivestue med en selvlaget plakat på veggen : « Hysj.
DB170817 Her lover Støre og Arbeiderpartiet at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem .
AA170817 | Kommunepolitikerne vil ha hjemmetjenester, men stortingspolitikerne snakker om sykehjem
AA170817 Bare 1 prosent av omsorgslederne mener rikspolitikerne bør være mest opptatt av sykehjem , rettighetsfesting og fritt brukervalg.
DB170816 Det finnes ingen risiko i å drifte et sykehjem når det er skattebetalerne finansierer i sin helhet.
DB170816 Mange snakker om de eldre, men pasienter på sykehjem uttaler seg sjelden i samfunnsdebatten og få snakker på vegne av dem.
DB170816 Jeg ble overrasket over at de som bor på sykehjem er blant de gruppene som har de aller største humanitære behovene i Norge i dag. 80 prosent er demente, de fleste har svært dårlig helse, mange har psykiske problemer og for mange lider med store smerter i livets siste fase.
DB170816 Eldre på sykehjem er en av åtte grupper utpekt i SSB-rapporten Humanitære behov i Norge, bestilt av Røde Kors.
DB170816 Bemanningen i norske sykehjem må økes slik at de ansatte får bedre tid til hver pasient.
VG170815 Mennesker på sykehjem har like stor rett på hjelp til psykiske helseplager som andre mennesker.
VG170815 Men også frivillige vil ha noe å tilby, både på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. 3 ) Skape et eldreinkluderende samfunn ¶... som fremmer eldres deltagelse i alt fra arbeidslivet til sosiale aktiviteter når arbeidsdagen er over.
VG170815 Mange eldre på sykehjem er i en spesielt sårbar situasjon fordi de ikke er i stand til å oppfatte og formilde hvordan medisinen påvirker dem.
VG170815 Mange sykehjem har for lite tilbud om aktivitet.
VG170815 La det være klart : « Eldre » er en grov sekkebetegnelse som i upresis dagligtale omfatter alt fra friske, nyslåtte pensjonister som opplever å ha det bedre enn noensinne, til mennesker som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv og derfor har store hjelpebehov, for eksempel på et sykehjem .
VG170815 Kvaliteten på sykehjem varierer, men sykehjemmene fremstår i mange tilfeller som lukkede systemer som bidrar til dehumanisering av de gamle.
VG170815 For eldre på sykehjem er « samsykelighet » et stikkord : Gamle mennesker kan sitte midt i « en spagetti » der fysiske helseutfordringer griper inn i psykiske tilstander og å gjør det vanskelig å skille dem fra hverandre.
DB170815 Også eldre på sykehjem , psykisk syke og de utenfor arbeidslivet er en utsatt gruppe i samfunnet vårt, slår Røde Kors-rapporten fast.
DB170815 Eldre med og uten demens, på sykehjem .
DB170815 » - Vi vil foreslå at alle sykehjem skal ha pårørendeutvalg, slik at pårørende har innflytelse på tilbudet deres nærmeste får, lovfeste fritt avlastningsvalg, slik at pårørende og brukere får større valgfrihet i å velge det beste tilbudet for dem og at det etableres flere pårørendeskoler, sier Tone W.
AA170815 Nye tall fra NHO viser at vi kan spare mye på å la private ta over for eksempel sykehjem og barnehager, sier Bjørnstad.
DN170814 Senere denne måneden flytter hun til Hattfjelldal for å jobbe ved kommunens sykehjem .
DN170814 Hattfjelldal har slitt med fraflytting og befolkningsnedgang de siste årene og valgte i år å iverksette utradisjonelle tiltak for å sikre seg nok kvalifiserte sykepleiere til kommunens sykehjem .
AP170814 - Kolberg og Ap vil stanse etablering av private barnehager og sykehjem .
VG170813 Anestesilege Carla Ruud kjører på vinterføre til sin mor som ligger på et sykehjem i hjembygda.
DA170812 Så om den ene i et parforhold har krav på sykehjem , og den andre ikke har det, men er avhengig av kommunens tjenester, er det i dag slik at den andre også får lov til å flytte inn.
DA170812 Hun kjøper derfor ikke skeptikernes argument om at en slik garanti vil legge stort press på ektefellene om å flytte inn på sykehjem .
DA170812 - Vi vil innføre en « kjærlighetsgaranti », for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
AP170810 Byrådserklæringen sier nei til å privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og å legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.
AP170810 Adolfsen-brødrene, som eier barnehager, sykehjem , sykehushotell og barnevern, tok 102 millioner kroner i utbytte fra sitt selskap Norlandia Care for årene 2015 og 2016.
VG170809 Grunnet skadene ble pasienten lovet et korttidsopphold på sykehjem .
DB170809 - Vi vil la studenter bo billig i studentboliger nær sykehjem og omsorgsboliger mot at de forplikter seg til å bruke tid sammen med de eldre.
DB170809 ( Dagbladet ) : Fremskrittspartiets nestleder trekker fram flere eksempler der han hevder at Ap kopierer Frp ; samboergaranti for eldre, underregulering av pensjon og studenter på sykehjem .
NL170808 Kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig med økonomiske og faglige ressurser må settes inn for å gi bedre pleie og omsorg for eldre som trenger det ; hjemmebasert, i omsorgsbolig eller sykehjem - ut fra den enkeltes behov.
NL170808 En slik rettighet innebærer at kommunene må planlegge for fleksible og praktiske løsninger når man bygger eller renoverer sykehjem , slik at rettigheten blir reell.
NL170808 Da Stoltenberg II- regjeringen innførte investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2008, var nettopp begrunnelsen at det var bygget og renovert for få plasser.
NL170808 Arbeiderpartiet vil gi eldre ektepar/samboere rett til å kunne bo sammen når den ene eller begge må på sykehjem , en såkalt « kjærlighetsgaranti ».
DB170808 Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige, bare fordi de ikke driftes av kommunen.
DB170808 Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige, bare fordi de ikke driftes av kommunen.
DA170808 | Fire sykehjem får ernæringssmekk ¶
DA170808 Virksomhetsleder Kirsten Piil ved Råde sykehjem sier de er godt i gang med å bedre rutinene.
DA170808 Ved Orkerød sykehjem ble det avdekket avvik i den tverrfaglige oppfølgingen av pasientene, samt at journalene er uoversiktlige og ikke alltid inneholder relevante og nødvendige opplysninger.
DA170808 Også ved Orkerød sykehjem jobbes det med å skjerpe rutinene.
DA170808 Mot slutten av fjoråret ble det også funnet lignende avvik ved Tingvoll sykehjem i Sarpsborg og Marker bo- og servicesenter.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem , har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem, har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene.
DA170808 AVVIK : Råde sykehjem er et av sykehjemmene Fylkesmannen har funnet avvik i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring.
DA170808 - I tillegg til oppfølging av de enkelte sykehjemmene, bruker vi også våre ulike arenaer til å videreformidle funnene til andre sykehjem , slik at disse også kan lære av dette, sier Heldahl.
AP170808 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem .
AP170808 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem.
AP170808 Ap vil innføre « kjærlighetsgaranti » på sykehjem : Par skal få bo sammen.
DB170807 En hjelpepleier på et kommersielt sykehjem i Oslo, kan i dag risikere å tape opp mot 100.000 kroner i året på å jobbe for et kommersielt sykehjem fremfor et kommunalt.
DB170807 En hjelpepleier på et kommersielt sykehjem i Oslo, kan i dag risikere å tape opp mot 100.000 kroner i året på å jobbe for et kommersielt sykehjem fremfor et kommunalt.
DB170807 Møtene handler om hva som får kommuner og sykehjem til å ta i bruk gode løsninger - og hva som hindrer dem.
DB170807 Jeg har besøkt sykehjem landet rundt.
DN170806 ¶ Chrestense Schaug Njærheim ( 29 ) har byttet ut oljeplattformer og borevæske med sykehjem og eldre.
DN170806 Her sammen med 81 år gamle Wenche Nyheim, beboer på Akerselva sykehjem på Bjølsen i Oslo.
AP170806 I Grorud bydel får rundt regnet hver femte søker ( 22 prosent ) ikke plass på sykehjem .
AP170806 Aftenposten presenterte nylig en sterk historie om dette : En 92-åring med seks sykehusinnleggelser de siste åtte månedene får ikke plass på sykehjem i sin bydel.
DA170804 Hun ønsker å styre sitt eget liv så lenge som mulig, og mener sykehjem er uaktuelt.
AP170804 Vi tror ingen ønsker å havne på Norges største sykehjem .
VG170803 - Jeg mener ikke at kommuner skal prioritere å bygge toaletter fremfor skoler og sykehjem .
AP170803 Jeg tror ikke spørsmålet om lovfestet rett er det viktigste, heller god kommuneøkonomi og høy nok bemanning på sykehjem , sier han.
AP170803 Han viser til at Frp også gikk til valg på å innføre en bemanningsnorm for legedekning på sykehjem .
NL170802 Det burde egentlig være en selvfølge at pleietrengende eldre par får bo sammen på sykehjem , men slik er det dessverre ikke i dag.
DB170802 På kommunale sykehjem er hele 80 prosent demente.
DB170802 Aandal påpeker ifølge avisen at kommunale sykehjem tar 85 prosent av det du har av pensjonsordninger, renter, leieinntekter og aksjeutbytte.
DB170802 Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen, er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170802 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
AP170802 Men det er en vesentlig forskjell på en skoleplass og et sykehjem .
AP170802 Hun er enig med Jensen i at legene bør ha en viktigere rolle når eldre skal vurderes for sykehjem , men sier endringene fra Regjeringen ikke har gjort noen forskjell.
AP170802 Eldre er ikke pålagt å komme på sykehjem , slike unge er for å komme på skole, sier hun og understreker at brukermedvirkning er svært viktig for Frp.
AP170802 Eldre er ikke pålagt å komme på sykehjem , slike unge er for å komme på skole, sier Siv Jensen.
AP170802 Det er en vesentlig forskjell på en skoleplass og et sykehjem .
AP170802 Det blir vanskeligere og vanskeligere å få plass i sykehjem , og flere og flere får i stedet plass i omsorgsbolig.
AP170802 - Mener legen din at du må på et sykehjem , så skal du ha rett på en sykehjemsplass, sa Siv Jensen i 2013.
VG170801 Partiet vil også innføre krav om hvilken kvalitet kommunen skal ha på omsorgen, sier dette skal gjelde alt fra handlehjelp, kvalitet på mat og pleien på sykehjem .
VG170801 Ap vil blant annet gi det de kaller en « kjærlighetsgaranti », en garanti for at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
VG170801 januar i år sovnet Ulf Jonas Støre, Ap-lederens far, inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo, etter å ha vært på sykehjem i nesten tre år.
VG170801 januar i år sovnet Ulf Jonas Støre, Ap-lederens far, inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo, etter å ha vært på sykehjem i nesten tre år.
AP170801 Nå er hun oppgitt over at hun har fått avslag på søknaden sin om permanent plass på sykehjem .
VG170731 - Hvis noe går galt, så går det bra, sier 19-åringen, som til daglig jobber på... du gjetter det ikke : sykehjem .
VG170731 De sulter på sykehjem , glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt.
DB170731 Å tilby rimelige studentboliger til studenter i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger skal i første omgang være et prøveprosjekt etter modell fra Nederland.
DB170731 Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 Støre vil også innføre en kjærlighetsgaranti og tilby studenter rimelige hybler i tilknyttet sykehjem og eldreboliger mot å delta i sosiale aktiviteter med beboerne.
DB170731 Kjærlighetsgaranti og studentboliger ved sykehjem
DB170731 Innføre en « kjærlighetsgaranti » i sykehjem .
DB170731 Dette gjelder fra enkle hverdagsoppgaver som hjelp til å handle til avansert behandling og pleie på sykehjem .
DB170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 - Vi vil innføre en kjærlighetsgaranti for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
DB170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem melder NRK.
DB170731 Jeg er hjelpepleier, har jobbet på sykehjem og er enig i at dette er ikke er bra.
DB170731 juli skriver Dagbladet om matrutiner på norske sykehjem .
DA170731 | Ap vil la studenter bo på sykehjem
DA170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
DA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet på mandag fram i sin plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode, et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem , melder NRK.
DA170731 Ap foreslår å la studenter bo billig på sykehjem mot at de bruker tid med de eldre.
AP170731 « Kjærlighetsgaranti » i sykehjem .
AP170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger.
AP170731 Ap vil sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170731 Støre, som mistet faren sin i vinter, har gitt uttrykk for at foreldrene en periode var usikre på om de fikk felles plass på kommunalt sykehjem .
AP170731 På spørsmål om kommuner som kun benytter offentlige sykehjem og sliter med å innfri garantien, da vil måtte kjøpe plasser av private - hvis den finnes i nærheten - svarer Støre slik : ¶
AP170731 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem .
AP170731 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem.
AP170731 Det ligger ikke noe absolutt nei når det gjelder det, men det må ikke tolkes på noen måte som om det offentlige fraskriver seg ansvar og åpner for løsninger som ikke kommer alle til gode, sier Ap-lederen som gjerne ser at det bygges sykehjem og studentboliger i tilknytning til hverandre.
AP170731 Da Ap-leder Jonas Gahr Støre mandag la frem Aps eldresatsing for de neste fire årene, var en såkalt « kjærlighetsgaranti » på sykehjem ett av mange tiltak.
AP170731 Ap vil innføre « kjærlighetsgaranti » på sykehjem : Par skal få bo sammen.
AA170731 Ap-leder Jonas Gahr Støre lover eldre ektepar og samboere at de skal få bo sammen på sykehjem .
AA170731 | Ap vil la studenter bo billig på sykehjem
AA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland, legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem , melder NRK.
AA170731 Forslaget går ut på å starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
AA170731 Ap foreslår å la studenter bo billig på sykehjem mot at de bruker tid sammen med de eldre.
AP170730 Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten.
AP170730 Der har man Paulus sykehjem og Manglerudhjemmet for eksempel.
AP170730 De er sykehjem som tenker annerledes, og de vet at de må tenke annerledes dersom de skal ha livets rett.
VG170729 Folk er evakuert inn på et sykehjem i nærheten av brannstedet.
DB170729 Planlagte stopp på reiseruta er selvsagt også bedrifter, offentlige etater, sykehjem og kulturinstitusjoner.
VG170728 Ni av ti beboere på sykehjem er fornøyd med tilbudet.
VG170728 Institusjonsbasert modell der staten tilbyr omsorgstjenester - som hjemmehjelp og sykehjem - til de som trenger det.
VG170728 Hagen mener vi kan bli bedre til å aktivisere eldre på sykehjem .
VG170728 De sulter på sykehjem , glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt.
VG170728 De som trenger det skal få plass på sykehjem .
VG170728 BOR PÅ OMSORGSHJEM : Tore Knut Øiseth ( 85 ) og Kari Tollisen ( 85 ) lider av demens og bor på Økernhjemmet, et kommunalt sykehjem .
DA170728 Derfra går det slag i slag gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder med nærmere tretti stopp hos bedrifter, sykehjem , integreringstiltak, privatpersoner og kultur- og sportsbegivenheter de neste fire dagene.
NL170727 Kommunen er i sterk vekst, og flere innbyggere betyr flere skoler, sykehjem og øvrige kommunale tjenester.
DB170726 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170726 Partiet har kampen mot « velferdsprofitører » som sin mest profilerte sak, og har stilt krav om ingen nye private kommersielle barnehager eller sykehjem i Oslo som forutsetning for samarbeid med byrådet.
VG170725 Det samme gjelder ni av 10 beboere på sykehjem .
DB170725 - Utrykningen skal ikke ta mer enn ti minutter til for eksempel sykehjem , sykehus og tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, samt maksimalt 20 minutter til resten av tettstedet, sier Hans Kristian Madsen. 12.000 ansatte ¶
DB170725 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170725 « Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem .
DB170725 Undersøkelsen viser at det er minst 31 sykehjem som begynner serveringen av middag allerede klokken 12.30 eller klokken 12.45.
DB170725 Toppe er imidlertid ikke overrasket over at minst 31 sykehjem starter serveringen middagen før kl. 13.00, slik Forbrukerrådets oversikt viser.
DB170725 Som statsråd har jeg besøkt en rekke sykehjem .
DB170725 Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er enig i at beboernes ønsker bør veie tyngst, men understreker også at personalet har svært krevende arbeidsdager på mange sykehjem : ¶
DB170725 Kjersti Toppe i Senterpartiet sier at partiet hennes er svært opptatt av å bedre ernæringen på sykehjem : ¶
DB170725 I Sandefjord kommune, representert med ett sykehjem på lista fra Forbrukerrådet, ble tidspunktet for middagsservering på sykehjem lagt om for et drøyt år siden.
DB170725 I Sandefjord kommune, representert med ett sykehjem på lista fra Forbrukerrådet, ble tidspunktet for middagsservering på sykehjem lagt om for et drøyt år siden.
DB170725 Hvilke sykehjem dette gjelder er anonymisert.
DB170725 Hun sier at Ap i fjor foreslo en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DB170725 God ernæring skaper trivsel, ro og helsegevinst også for beboere på sykehjem .
DB170725 FOR DIALOG : Arnt Steffensen representerer mange ansatte på sykehjem Norge rundt. norsk tipping ¶
DB170725 Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem .
DB170725 Derfor er det avgjørende at vi får alle sykehjem til å servere middag fra tidligst 16-tiden og i tillegg kommer med et nytt måltid til kvelds, sier Bent Høie til Dagbladet.
DB170725 Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem .
DB170725 Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem.
DB170725 - Å presse tre måltider inn i et formiddagsskift, kan kanskje være praktisk for den som lager vaktskjemaet på et sykehjem , men det er ikke bra for beboeren.
DB170725 - Jeg hører regelmessig om sykehjem som gjør dette, og som forteller om betydelig mer ro på avdelingene om natten, mindre bruk av medisiner, og at de eldre går opp i vekt.
DB170725 - Ja, det finnes en del sykehjem i Norge i dag som fortsatt serverer middagen på et tidspunkt som er lunsjtider for de fleste.
DB170725 14.00 på sykehjem .
DB170725 - 31 sykehjem opplyste så sent som i fjor at de starter med middag når vi andre spiser lunsj, blant annet i tre Høyre-styrte kommuner ?
DB170725 Dette er penger som vi istedenfor kunne tatt ut i utbytte, og seinere brukt på sykehjem og barnehage her hjemme.
DB170725 På 31 av 203 sykehjem som deltok i en undersøkelse i fjor av måltider og når de serveres, må de eldre spise middag før klokka 13.
DB170725 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
VG170724 På Økern sykehjem har de egen demens-restaurant.
DB170724 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
VG170720 På Søreide Sykehjem og Odinsveien omsorgssenter i Bergen har de sparket ut daglig leder, sånn at de ansatte nå jobber for byrådslederen i stedet.
DB170719 Når en person blir lagt inn på et sykehjem , vil jeg at de pårørende skal bli spurt om hvilken type mat mammaen eller pappaen vanligvis liker å spise.
DB170719 Med filmen som utgangspunkt diskuterer vi med sykehjem etter sykehjem hvordan de kan få enda mer glede inn i beboernes liv, via ganen.
DB170719 Med filmen som utgangspunkt diskuterer vi med sykehjem etter sykehjem hvordan de kan få enda mer glede inn i beboernes liv, via ganen.
DB170719 Jeg er ekstremt stolt av folka mine på Nygård sykehjem, for dette dreier seg ikke om meg - men hva vi sammen kan få til, så lenge vi evner å se hver eneste beboer på hvert eneste sykehjem , oppsummerer Erlend Eliassen.
DB170719 Jeg er ekstremt stolt av folka mine på Nygård sykehjem , for dette dreier seg ikke om meg - men hva vi sammen kan få til, så lenge vi evner å se hver eneste beboer på hvert eneste sykehjem, oppsummerer Erlend Eliassen.
DB170719 Etter militærtjenesten tok Erlend fatt på læretiden for å bli kokk ved et lite sykehjem i Stavern.
DB170719 De siste to årene har nemlig Erlend bedret mattilbudet til hundrevis av eldre på sykehjem landet rundt, og stått fremst i kampen mot underernæring.
DB170719 - På hvilken måte har du bidratt til å endre tanken på hvordan vi lager mat til eldre på sykehjem , Erlend ?
DB170719 - Jeg er så glad for både personalet og beboerne som åpent bød på seg selv i filmen og fortalte om utfordringene rundt det å spise på et sykehjem .
DB170719 - Erlend Eliassen har i stor grad bidratt til å øke forståelsen for hvor viktig det er med samspill mellom kjøkkenet og alle avdelingene på et sykehjem .
DB170718 Det har ført til at flere sykehjem må nedbemanne.
DB170718 Det er ikke til å komme fra at det er SV og Ap som kutter i sykehjemsplasser og bruker flere millioner kroner på å rekommunalisere sykehjem .
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem , får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse.
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem , får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse, skriver helseminister Bent Høie.
DA170718 Rokilde sykehjem i Kristiansund har laget en ordning der frivillige blir rekruttert som trivselsvenner som besøker eldre på sykehjemmet.
DA170718 Paulus sykehjem i Oslo har generasjonskafe med sammenkomster, konserter og kulturelle innslag.
DA170718 I Tromsø har rundt 50 ungdommer fått sommerjobb på kommunens sykehjem .
DA170717 Som mora mi gjorde i mange år, hun jobba på sykehjem .
DB170716 Blidensol sykehjem i Stavanger vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb høsten 2016, et forbud de trakk i april i år.
DA170714 | Grünerløkka sykehjem legges ned ¶
DA170714 Rommet hans på Grünerløkka sykehjem har utsikt over elva, men snart må han flytte.
DA170714 På Grünerløkka sykehjem er Kjell Johansen umild mot det han kaller « sitt byråd ».
DA170714 Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt botilbud for eldre.
DA170714 Grünerløkka sykehjem har totalt 108 plasser.
DA170714 Det er redusert etterspørsel for vanlige langtidsplasser på sykehjem , og bygget er ikke egna for moderne sykehjemsdrift.
DA170714 - Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt og moderne botilbud for eldre.
DB170712 Partiet har også vært medansvarlig for det forfallet som har skjedd ved landets mange sykehjem, og som i dag innebærer at 17 av våre sykehjem klassifiseres som « uegnede ».
DB170712 Partiet har også vært medansvarlig for det forfallet som har skjedd ved landets mange sykehjem , og som i dag innebærer at 17 av våre sykehjem klassifiseres som « uegnede ».
NL170710 Erna og co har videreført Aps enøyde helsekutt, og resultatene ser vi i bygd og by med stadig færre sykesenger, ambulanser, akuttilbud, fødeklinikker, sykehjem , rehabiliteringstilbud, fysioterapi, terapibasseng, lokalsykehus, lavere bemanning og mye mer.
DB170710 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
AA170710 | Mann dømt etter å ha stukket av med moren fra sykehjem i Tromsø ¶
AA170710 Hendelsen skjedde i Tromsø da mannen hentet sin 90 år gamle mor fra et sykehjem i Tromsø, fordi han mente at hun ikke hadde det bra der, melder NRK.
AA170710 En mann i 50-årene er dømt til fengsel etter at han stakk av med sin 90 år gamle mor fra et sykehjem i Tromsø.
VG170709 : Pleietrengende Cecilie bor på sykehjem i « feil » kommune : - Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned ¶
AA170704 Antall varsler fra sykehjem har gått ned, mens antall varsler fra sykehus har økt fra 2015.
AP170703 Men sånn som det er nå må mange gå for private løsninger for å få ungene i barnehage, og det samme gjelder nok for sykehjem , sier Wennerberg.
SA170701 Bak dem på dette bildet vises det nye Lervig sykehjem .
BT170701 ISOLERT : I syv måneder bodde en pasient på et sykehjem der ingen av de ansatte kunne prate med henne, forteller innsender.
BT170701 Hjemkommunen har sett behovet for at pasienten får opphold ved Signo Konows, et sykehjem der tegnspråk er dagligspråket, og har sagt seg villig til å betale Bergen kommune for oppholdet.
BT170701 Det vitner om manglende forståelse av hva det vil si å være ensom døv på et sykehjem - uten å forstå og uten å bli forstått.
BT170701 Bergen kommune viser manglende forståelse for hva det vil si å være ensom og døv på et sykehjem .
NL170630 Dette betød imidlerid til at byrådet hadde fullmakt til å privatisere hele bydrift, alle sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, den kommunale hjemmetjenesten osv.
DB170629 Til tross for ledig kapasitet fikk 183 personer avslag om langtidsplass på sykehjem i fjor.
DB170629 Thorkildsen sier ingen av byrådspartiene lovte å bygge flere sykehjemsplasser eller å opprettholde dagens sykehjem uavhengig av hvilken stand de er i.
SA170628 Vi skal bygge nytt sykehjem , ny skole og ny idrettshall som alle vil få ultrakort utrykningstid fra en ny brannstasjon.
DA170627 Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern ?
DA170627 Skattepengene burde går til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern, ikke i havne i lommene på private velferdsprofitører, mener SVs Eirik Faret Sakariassen.
FV170626 Flekkefjord brannvesen rykker ut på røykutvikling på Tjørsvågheimen sykehjem .
FV170626 FLEKKEFJORD : Røykutvikling på sykehjem ¶ 10.22.
DN170626 Hvert år bruker det offentlige 54 milliarder kroner på hjemmetjenester og 45,8 milliarder kroner på sykehjem .
DB170626 Ifølge tiltalen fikk pasienten på Snåsa sykehjem i Nord-Trøndelag 52,5 milligram morfin intravenøst, fordelt på tre sprøyter i en periode på to timer og 25 minutter. 84-åringen døde i underkant av sju timer etter hun fikk den første sprøyten, 25. august 2016, skriver Trønder-Avisa.
DB170626 Da jobbet hun med drift av sykehjem i Bærum kommune, men hun ble rekruttert til å bli markedssjef i Norlandia Omsorg, som var det første private omsorgsfirmaet i Norge.
AP170626 En sykepleier er tiltalt for uaktsomt drap etter at en 84 år gammel kvinne døde etter å ha fått injisert 52,5 milligram morfin på et sykehjem i Nord-Trøndelag i 2016.
BT170625 | Festivalsommer på Fyllingsdalen sykehjem
DA170623 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, har gått gjennom bruken av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem .
DA170623 - Vi prioriterer blant annet store penger til strategiske tomtekjøp for å bygge skoler og sykehjem , flere lærere i Osloskolen og flere ansatte i eldreomsorgen, sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) da.
AA170623 | Beboere på sykehjem evakuert ¶
AA170623 Det skal ha oppstått et branntilløp i det elektriske anlegget ved Rissa sykehjem , og derfor er beboerne ved sykehjemmet evakuert til en annen fløy.
SA170620 juni side 8-10 om situasjonen ved Våland sykehjem og side 12 om " folk som slutter å skrive avvik fordi 'det får ingen konsekvenser' likevel ".
SA170617 Stavanger kommune fremstår som et godt eksempel også her, der de nylig kunngjorde en konkurranse for ny avtaleperiode for drift av Boganes sykehjem .
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
SA170617 I kunngjøringen står det at formannskapet i Stavanger kommune har vedtatt at prisen som legges til grunn, skal være tilsvarende kostnad for drift av øvrige sykehjem og at det skal konkurreres på kvalitet.
SA170617 I Stavanger er andelen ideelle sykehjem 34 prosent.
SA170617 Her Boganes sykehjem i Stavanger.
SA170617 Diakonhjemmet byr på helhetlige brukertilbud, der sykehjem , sykehus og høyskole understøtter hverandre.
SA170617 Det mangler altså ikke på eksempler på samfunnsfordeler ideelle og private sykehjem gir.
SA170617 Det er på høy tid for de andre kommunene i Rogaland til å se til Stavanger når det legges planer for fremtidige sykehjem og tilbud for eldre.
SA170617 DEBATT : Stavanger har landets høyeste andel ideelle sykehjem , ifølge en fersk rapport fra Oslo Economics.
SA170617 Noen dager lukter det nybakt i gangene ved Tasta sykehjem .
SA170617 Marit Malmin, Kine Hegreberg og Hans Olav Aarflåt gjør klar dagens middag på Tasta sykehjem .
BT170617 Vi kontaktet hjemmesykepleien, den kommunale hjemmehjelpen og fikk avlastningsopphold på sykehjem .
BT170617 På Bergen kommune sine hjemmesider ser jeg at kommunal referansekostnad for sykehjem i 2015 var på om lag 738.000 kroner.
BT170617 Jeg kan ikke gjenbruke min kunnskap i forhold til min kone, hun er nå på sykehjem , og det er andre utfordringer som gjelder.
BT170617 Det er interessant å vurdere mulige innsparinger ved at overflyttingen fra eget hjem til sykehjem utsettes eller elimineres.
SA170616 | Vålandstunet fra sykehjem til boliger ¶
SA170616 En jury har valgt vinnerprosjektet for hvordan Vålandstunet sykehjem skal erstattes med 44 seniorboliger.
DA170616 Det jeg studerer er hvordan det fungerer når de kjører ut til sykehjem med røntgentjenester.
VG170613 Bedre hjemmehjelp, mindre kø på sykehjem og eldresenter, det er viktigere enn mer i pensjon.
DA170613 » På vegne av Helsetilsynet behandler fylkesmannen regionalt klager fra borgerne, i tillegg til at de driver forebyggende og planlagte tilsyn hos sykehus og sykehjem .
BT170613 SYKEHJEM : Vi er redd for at situasjonen er verre i Bergen enn vi er klar over, skriver Inger-Johanne Knudsen.
AP170611 Han tegnet flere trivelige sykehjem og eldreboliger.
SA170609 I vår har det vært skrevet mye om ernæring for eldre på sykehjem .
SA170609 I påvente av en lovendring ønsker jeg meg mange psykiatriske avdelinger, lik rusavdelingen på Stokka sykehjem .
SA170608 Da Høiland var hjemom for tre år siden, hadde han konserter ved en rekke sykehjem , på Kvitsøy og Fogn, i Arkivet og hos Gaffel og Karaffel.
DB170608 Forslaget ble døpt « demensskatt », fordi det i praksis betydde at eldre måtte selge huset sitt hvis de skulle på sykehjem .
AP170608 Da Høiland var hjemom for tre år siden, hadde han konserter ved en rekke sykehjem , på Kvitsøy og Fogn, i Arkivet og hos Gaffel og Karaffel.
NL170607 Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system.
SA170605 Hun var syk og dement, men vi mener at hun ble svekket av oppholdet på Vålandstunet sykehjem
AA170605 For en tid tilbake slo de ansatte på et sykehjem alarm fordi det kunne ta mange timer før de døde ble hentet.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud, og der enkelte tjener seg rike på velferd.
DA170602 I stedet for å være et høydepunkt, er middagsmåltidene blitt stress på mange sykehjem og innimellom bekreftelser på at beboerne der ikke lever fullverdige liv.
DA170602 Frp-politikeren Christian Wedler får omvisning på kjøkkenet på Stokka sykehjem av kjøkkensjef Karl Svela.
DA170602 Det er vel og bra at Bent Høie har hentet inspirasjon i sin egen hjemby, der kunnskapen om mat og måltider er høy, samtidig som sykehjemssektoren er åpen for nye tanker - slik som rusavdelingen på Stokka sykehjem er et eksempel på.
BT170602 De fleste anskaffelser kommunen foretar, kommer innbyggerne til gode - enten de er trafikanter på kommunale veier, elever på kommunale skoler eller beboere på private, men kommunalt finansierte sykehjem .
VG170601 Han ble senere sendt til sykehus og var der i tre til fire dager før han ble sendt til sykehjem for et kort opphold.
VG170601 - Etter to uker på sykehjem trodde faren min at han hadde fått fast plass der.
DA170531 Både Aftenbladets serie om de uverdige forholdene ved et kommunalt bofellesskap og RAs artikler om nattbemanningen på et kommunalt sykehjem , er saker der varslerne som har følt seg dårlig behandlet ikke blir tatt på alvor og møtes med sanksjoner.
VG170530 Mindre til skoler, sykehus, sykehjem .
DB170530 - De store utbruddene som man hadde på 1980-tallet, i Canada for eksempel, var det eldre på sykehjem som døde, men voksne får normalt ikke alvorlig sykdom, sier Olsvik.
DA170530 * Gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem , selv om ikke begge parter har like stort behov for pleie.
SA170529 Om det blir nødvendig med sykehjem eller hjemmesykepleie, ja, da må det også betales fullt ut av familien.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem .
DB170529 Akkurat slik vi finner det når det gjelder anbud på barnevern og sykehjem , sier Linn Herning til Dagbladet.
DA170529 To dager etter at Linda Krüger varslet Fylkesmannen om forhold på Vålandstunet sykehjem , meldte hennes sjef om « avvik eller alvorlig hendelse » i arbeid Krüger hadde utført.
DA170529 Sykepleieren Linda Krüger varslet Fylkesmannen om det hun mener er alvorlige forhold i bruk av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem .
DA170529 Så skriver Mubarak at det er krevende for ansatte å jobbe på sykehjem med dårlig bygningsmessig standard.
DA170529 Og det er ikke slik at staten i dag gir rehabiliteringstilskudd til kommunale sykehjem .
DA170529 Når Lervig sykehjem står ferdig, skal tre eldre sykehjem/aldershjem rives.
DA170529 Nå er vi snart ferdige med byggingen av nye Lervig sykehjem , til om lag 470 millioner kroner.
DA170529 LES : Kommunen risikerer å måtte ta regningen selv på etterslep av sykehjem
DA170529 Jeg har også besøkt samtlige sykehjem og aldershjem i Stavanger.
DA170529 Ingenting av dette nevnes i Mubaraks kronikk, tvert imot hevder hun det ikke investeres én krone i rehabilitering og vedlikehold i våre sykehjem !
DA170529 I tillegg er samtlige bad på Slåtthaug-, Haugåstunet- og Sunde sykehjem i ferd med å bli rehabilitert, blant annet for å bedre arbeidssituasjonen for de ansatte.
DA170529 I dag får vi et tilskudd for Lervig sykehjem som gir tidenes statlige investeringsstøtte !
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
DA170529 Det gjelder både sykehjem , skoler, barnehager, bofellesskap og kommunale boliger.
DA170529 Det er riktig som Mubarak skriver at « regjeringen har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem .
DA170529 Dersom vi hadde utsatt Lervig sykehjem til 2021, ville altså sykehjemmet ikke bli bygget med statlige tilskudd hvis regjeringen gjør alvor av å endre tilskuddsordningen radikalt.
DA170529 Da snakker vi sannsynligvis om blant annet Våland og Mostun sykehjem .
DA170529 Det er viktig fordi om du for eksempel er ansatt som pleieassistent på et sykehjem kan det stå i kontrakten at du skal drive « forefallende arbeid ».
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem .
FV170523 Uleberg ¶ | 99 år og for frisk for sykehjem
SA170522 | Sein middag på sykehjem skal gi mer matlyst ¶
SA170522 Middagservering klokken 16 skal gi de eldre på sykehjem bedre appetitt og bedre søvn.
SA170522 Like før jul fikk den politiske opposisjonen i Sandnes, ved Høyre, KrF, Miljøpartiet de grønne og Venstre, med seg resten av bystyret på å vedta nettopp at senere middag skal testes ut og evalueres, med tanke på å innføre dette ved alle sykehjem .
SA170522 | Sein middag på sykehjem skal gi mer matlyst ¶
SA170522 Middagservering klokken 16 skal gi de eldre på sykehjem bedre appetitt og bedre søvn.
DB170522 - Utrykningen skal ikke ta mer enn ti minutter til for eksempel sykehjem , sykehus og tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, samt maksimalt 20 minutter til resten av tettstedet.
DA170522 Sykepleieren Linda Krüger har sendt klage til Fylkesmannen over bruk av ufaglært personell ved Vålandstunet sykehjem .
DA170522 Fylkesmannen vil ha svar på hvordan Stavanger kommune planlegger for forsvarlig bemanning på Haukåstunet sykehjem .
SA170519 Mange syke eldre opplever å bli sendt mellom sykehus, sykehjem , og så hjem, for så å havne på sykehus igjen.
SA170519 Nå har de fått prøve seg på sykehjem , og kan ikke tenke seg en mer givende jobb.
SA170519 FOTO : Kristian Jacobsen ¶ | - Mer givende å jobbe på sykehjem enn i typiske mannsyrker ¶
SA170519 Alle stortrivdes i praksis på sykehjem og var fast bestemt på å bli i helse- og omsorgssektoren.
SA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
DB170518 63-åringen ble diagnostisert med demens i 2014 og fikk korttidsplass på Madserud sykehjem .
DA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og fikk korttidsplass på sykehjem .
AA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170517 Hanssen sa at de nye legene skulle bruke tid på pasienter og oppgaver innen skolehelsetjeneste og sykehjem .
DB170516 - Jeg googlet « kvinne og svindel », så kom bildet av samme kvinne som hadde lurt min 90 år gamle svigermor på sykehjem på Nordstrand for flere år siden, fortalte dette vitnet.
BT170516 Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon, lavere lønn og ulike former for bemanningskutt.
VG170514 - Moren min døde i en slum av et sykehjem , så det har vært en lettelse for meg å skrive om den andre ytterkanten. sier Anne som tidligere har skrevet om morens siste tid på et sykehjem i Oslo, i den nærmest selvbiografiske romanen « Jeg har et teppe i tusen farger ».
VG170514 sier Anne som tidligere har skrevet om morens siste tid på et sykehjem i Oslo, i den nærmest selvbiografiske romanen « Jeg har et teppe i tusen farger ».
VG170514 sier Anne som også er veldig fornøyd med å skrive om et bra sykehjem .
NL170513 ¶ Det har vært innbrudd på Kroken sykehjem i Tromsø i løpet av natta.
NL170513 | SISTE : Knuste vindu og brøt seg inn på sykehjem i Tromsø ¶ ¶
DB170512 VARIASJON : Det er ikke lenger bare husmannskost på menyen på norske sykehjem .
DB170512 På mange sykehjem ser middagen ut som dette.
DB170512 MAT VIKTIG : For mange beboere på sykehjem er måltidene et høydepunkt på dagen.
DB170512 GODE EKSEMPLER : Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reiste i 2015 rundt til norske alders-og sykehjem på jakt etter forbilder.
DB170512 Det gjelder også sykehjem .
DB170512 Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reiste med samarbeidspartnere i 2015 rundt til norske alders-og sykehjem på jakt etter forbilder.
DB170512 - Mange sykehjem dårlige på mat ¶
DB170512 Vi utdanner flere ledere og sørger for legemiddelgjennomgang på alle sykehjem .
AP170511 Si ;D-innlegg : Dette er til deg som tror det å jobbe på sykehjem bare handler om å tørke eldre folk etter dobesøk.
AP170511 Jeg har praksis på et sykehjem akkurat nå.
VG170510 Langemyhr ble i 2008, sammen med fire ansatte, siktet for grovt bedrageri på til sammen 28 millioner kroner i forbindelsen med oppføringen av Økern sykehjem i Oslo.
AP170510 I tillegg til politiutstyr, prioriterer Regjeringen blant annet pensjonister, sykehjem dyrevern og kulturlivet i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
DN170509 Vi legger mer asfalt, vi bygger skoler og sykehjem .
DA170509 - Om lag 60 prosent av alle som bor på norske sykehjem og institusjoner er feil- eller underernært.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem, og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem, og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem , og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Et nytt, toppmoderne sykehjem med et flott eget kjøkken, legesenter og alt man kan ønske seg for våre eldre som trenger en mere omfattende omsorg og pleie de siste årene av sitt liv.
VG170508 Wam døde søndag på Vestby sykehjem etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
VG170508 Uteng jobbet som hjelpepleier ved Sør-Tromsøya Sykehjem da hun ble drept.
DN170508 Wam døde søndag på Vestby sykehjem etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
DB170508 Det har gitt effekt : Entreprenøren Skanska fikk omtrent samtidig et anbud fra Rogaland fylkeskommune om bygging av en videregående skole, og et anbud fra Stavanger kommune om bygging av et sykehjem .
DA170508 | Kommunen risikerer å måtte ta regningen selv på etterslep av sykehjem
DA170508 Stavanger kommune skal bruke 40 millioner i statlige tiltaksmidler til renovering av bad og rom ( gulvbelegg og maling ) ved fire sykehjem i 2017.
DA170508 Stavanger kommune har totalt 17 sykehjem .
DA170508 Standarden på kommunens sykehjem er heller middelmådig til dårlig.
DA170508 På moderne sykehjem utstyrt med ny velferdsteknologi vil hverdagen bli enklere for de ansatte, og ikke minst for brukerne.
DA170508 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har et etterslep på 37 milliarder kroner, viser kartleggingen.
DA170508 For kommunene vil dette bety at de som har behov for - og står foran nødvendig rehabilitering av sykehjem uten mulighet for å øke kapasiteten ikke lenger vil få statlig tilskudd.
DA170508 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
DA170508 Det er fremdeles mange sykehjem og flere uferdige rehabiliteringsoppgaver som gjenstår i kommunen.
DA170508 Det er derfor arbeidskrevende for ansatte å jobbe i et sykehjem med dårlig bygningsmessig standard.
DA170508 Dagens blåblå regjering har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem .
DA170508 Arbeiderpartiet vil derfor videreføre dagens investeringstilskudd til bygging og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AP170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
FV170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
DB170507 Svend Wam var syk i mange år, og døde søndag på Vestby sykehjem , opplyser familien hans til NTB.
DA170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
AP170507 Store planer for nytt sykehjem .
AP170507 Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen står i skyggen av Oppsal sykehjem .
AP170507 Ekspertene vet mye om hva som gjør livet godt på sykehjem
AP170507 - Kommer du inn på et sykehjem , så får du ofte en umiddelbar magefølelse som kan være god eller ikke så god.
AA170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
DB170506 Det er også satt i gang med et arbeid med ny trygghetsstandard i sykehjem , som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
DB170506 Allikevel vet vi at mange lever uverdige liv både med hjemmebasert omsorg og på institusjonspregede sykehjem på grunn av dårlig bemanning og kompetanse.
DB170506 Allerede i 1985 vedtok Stortinget at vi ikke skulle bygge sykehjem som ingen vil bo i om tretti år, og at sykehjem ikke skal være en institusjon men en boform.
DB170506 Allerede i 1985 vedtok Stortinget at vi ikke skulle bygge sykehjem som ingen vil bo i om tretti år, og at sykehjem ikke skal være en institusjon men en boform.
BT170506 I Eritrea har vi ikke en gang sykehjem .
AA170505 | Geiter i fengsel og hund på sykehjem er bra for helsa ¶
AA170505 Sauer, geiter, høner, katter, kaniner, hunder, hester - til og med esler og lama blir stadig oftere en del av hverdagen på sykehjem , barnehager og andre institusjoner.
AA170505 Depressive lidelser, ensomhet, demens, uro og redusert språk er vanlig på sykehjem .
SA170504 Vi vet at mange beboere kommer på sykehjem fordi pårørende ikke klarer i lengden å måtte stå opp 2-3 ganger pr. natt for å hjelpe sine nærmeste på toalettet.
SA170504 Tror dere at disse beboerne ikke trenger å gå på toalettet like mye på et sykehjem ?
SA170504 Seniorsaken i Rogaland gir full støtte til Linda Krüger som har varslet fylkeslegen om den uforsvarlige og uverdige nattevaktbemanningen ved Vålandstunet sykehjem .
SA170504 Derfor forventer Seniorsakens medlemmer og alle andre i byen vår, som har sine nærmeste på en av byens sykehjem , at våre politikere tar nødvendige grep i denne saken og bevilger nok penger så nattevaktbemanningen blir forsvarlig.
SA170504 Sykepleier Linda Susanne Krüger mister kanskje jobben ved Vålandstunet sykehjem , fordi hun følger lov og samvittighet.
SA170504 Her er en test : Se for deg at du får jobb som sykepleier med eldre, trengende pasienter ved et sykehjem .
SA170504 | Lervig sykehjem får eget kjøkken ¶
SA170504 Et enstemmig formannskap i Stavanger vedtok torsdag at nye Lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken, som en integrert del av driften.
SA170504 Det er nå helt klart at lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken.
AA170503 Hos oss representert ved en rådmann for Helse- og Velferd som om sykehjem sier « at det periodevis er en sykepleier tre kilometer unna er en kalkulert risiko i dagens situasjon, selv om vi ønsker at det skal være en sykepleier på hver enkelt enhet ».
SA170502 Det trengs både hender og kompetanse », skriver Linda Susanne Krüger, som har varslet Fylkesmannen om det hun mener er kritisk underbemanning av sykepleierkompetanse ved et sykehjem i Stavanger.
SA170502 april, over hele første side, forteller oss at mer enn hundre tusen kristne mennesker hver år drepes i muslimske land, samtidig som samme avis nærmest « slakter » styret i Blidensol sykehjem for senildemente fordi det våger å foreslå innført et nøytralt arbeidsantrekk der « hijab » ikke inngår, med all den undertrykkelse av kvinner det representerer.
SA170502 Krüger sluttet som avdelingssykepleier på sykehjem i Stavanger.
SA170502 Varsleren Torill Anglevik ble arbeidsufør etter en konfliktfylt periode på Rosendal sykehjem .
SA170502 Torill Anglevik beklager ikke at hun jobbet ved et konfliktherjet Rosendal sykehjem .
DB170502 SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
AP170502 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AA170502 | Ni personer smittet av antibiotikaresistente bakterier på sykehjem
AA170502 Dette er det første utbruddet av MRSA på sykehjem i Trondheim i år.
AA170502 - Vi har ikke så mye MRSA på sykehjem .
VG170501 Dette betyr at for eksempel ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten kan tape millioner i pensjon om de blir privatisert. * 1 Kompensasjon for reise ¶
VG170430 Han vil ha bemanningsnorm i skolen, minstenorm på sykehjem , mer flyktninger, mer penger til familier og bistand.
DA170430 * Gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem , selv om ikke begge parter har like stort behov for pleie.
AP170430 KrF vil utvikle en « minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester. » 18.
SA170429 DEBATT : Tiden synes nå moden for at Stavanger kommune, som tydeligvis anser seg selv som den reelle driftsherre og arbeidsgiver ved Blidensol sykehjem , overtar disse rollene også formelt og eventuelt leier hjemmet av Pleiehjemsforeningen.
SA170429 april på ny sier at det er useriøst av oss å ikke ville møte henne som « oppdragsgiver » for å drøfte « forutsetningene for videre drift av Blidensol sykehjem og eventuelle alternativer til heving eller oppsigelse av driftsavtalen ».
AP170429 KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP170429 Hva « minstenorm for bemanning og kompetanse » i sykehjem og hjemmesykepleie vil koste, har KrF foreløpig ikke regnet på.
SA170428 Arbeidstilsynet vil vurdere om Blidensol sykehjem har « et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170427 Det bor 58 pasienter på Blidensol, som er et privat ideelt sykehjem for demente.
BT170427 mars underholdt vi på Fundacion Betanien, et sykehjem hvor Bergen kommune kjøper plasser til bergenske sykehjemspasienter.
VG170426 « Så her ligger jeg, på et sykehjem i en kommune jeg ikke tilhører, er bostedsløs, ingen tar ansvar og NAV gjør svært lite.
VG170426 | Pleietrengende Cecilie bor på sykehjem i « feil » kommune : - Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned ¶
VG170426SYKEHJEM : Cecilie Brenden Høgtorp ( 27 ) er nå på en akutt sykehjemsplass i en kommune hun sier hun ikke har noen relasjon til, og ønsker å flytte til en annen kommune.
VG170426 De siste 18 månedene har 27-åringen tilbrakt på sykehus og flere rehabiliteringsinstitusjoner i håp om å kunne trene seg opp, men i mars i år ble hun flyttet på sykehjem i Elverum kommune - som er en kommune hun forteller at hun ikke har noen reell tilknytning til.
SA170426 Stavanger kommunen vil nå vurdere å heve driftsavtalen med Blidensol sykehjem .
SA170426 Beboerne på Tasta sykehjem ser rett ut på den voksende haugen med søppel.
SA170425 | Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem
SA170425 Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger, det være seg skole eller sykehjem , nekter en ansatt å bære et slikt plagg ?
SA170425 Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem , hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge.
SA170425 DEBATT : Striden knyttet til Blidensol sykehjem og sykehjemmets nei til ansattes bruk av hijab er enda ikke avklart, men det er tydelig at styret er på retrett.
SA170425 Ordfører og rådmann i Stavanger hadde invitert styret i Blidensol sykehjem til et møte.
DA170424 Linda Krüger, som har varslet om det hun kaller svært alvorlige forhold på sin arbeidsplass Vålandstunet sykehjem , var før helgen invitert til Eidsvolls plass foran Stortinget for å holde appell som varsler.
DA170424 Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem , og har varslet Fylkeslegen om det hun mener er svært alvorlige forhold for pasientene.
DA170424 Det skjedde i etterkant av RAs artikkel om sykepleier Linda Krügers varsling til Fylkeslegen om ufaglærte på Vålandstunet sykehjem .
DA170424 - Bakgrunnen er et medieoppslag om bemanning på natt på Vålandstunet sykehjem omtales.
VG170423 * 1 Brannstasjoner mangler maskiner for å vaske skittent utstyr og uniformer - og gjør dette på kommunale sykehjem og institusjoner. * 1 Manglende planer for å kartlegge og vurdere risikoen for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk. * 1 Manglende opplæring, rutiner og kunnskap om hvordan man skal unngå risiko.
DB170423 - Senterpartiet er jo vanligvis opptatt av smådriftsfordeler, for eksempel når det gjelder sykehjem med nærhet mellom de som gir pleie og de som får pleie.
DB170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
DA170421 Rogaland Avis har vært i kontakt med Blidensol sykehjem , som ikke ønsker å kommentere saken.
DA170421 I et brev til sykehjemmet skriver Fylkesmannen i Rogaland at han over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 I brevet sendt til Blidensol sykehjem 17. mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Hun understreker likevel at opprettelsen av tilsynssaken ikke betyr at fylkesmannen tror Blidensol sykehjem er i en særstilling når det kommer til bruken av tvang.
DA170421 Blidensol sykehjem har kunnet klage på kravet om utlevering av opplysninger til Statens helsetilsyn.
DA170421 - Det er ikke slik at vi har noen bekymring for at Blidensol gjør dette mer enn andre sykehjem , men dette er et felt hvor kvalitetssikringen skal være på topp og som vi må ha et ekstra blikk på, sier Dahle-Melhus.
DA170421 mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AA170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem .
AA170421 Etter det suksessfulle arbeidet med « Livsglede sykehjem » ( som nå har skiftet navn til « Livsglede hjem » ), ga Trondheim kommune i 2012 « Livsglede for eldre » i oppdrag å bruke de samme metodene for å skape nye løsninger også for dem som bor hjemme, som har vanskelig for å komme seg ut og leve sitt vante aktive liv.
AA170421 29 Morgendagens omsorg, og i 2012 ble sertifiseringsordningen « Livsglede sykehjem » en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen.
VG170420 Advokat : « Paradise Hotel»-deltagerne eies med hud og hår ¶ 24-åringen, som til daglig blogger og jobber på sykehjem , er glad hun fortalte om honoraret ¶
DA170420 Andre saker er kompensasjon for oppussing av sykehjem og styrke områdesatsingene.
AP170420 Vi trenger eldreomsorg lokalt så folk får oppleve alderdommen i sitt lokalmiljø, og ikke på store sykehjem der ingen kjenner hverandre.
VG170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
VG170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
VG170419 HIJAB : Blidensol sykehjem har gitt opp kampen mot religiøse hodeplagg.
VG170419 | Sykehjem snur - tillater likevel hijab ¶
DA170419 To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
DA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
DA170419 Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170419 Debatt : Hijab på sykehjem
DA170419 Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170419 Blidensol sykehjem .
AA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
AA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
SA170418 Tre fagforeninger avholdt felles møte på Blidensol sykehjem tirsdag, i håp om å få avklart hva som skjer med pasienter og ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen.
SA170418 Hva skjer med pasientene og de ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem ?
BT170412 FORSKNING : Professor Bettina Husebø ble sjokkert da hun begynte å jobbe på sykehjem og forsto hvor lite hun visste om sykehjemsmedisin. − Sykehjemsmedisin er så komplisert at det burde vært en egen disiplin i legestudiet.
DA170411 Virksomhetsleder Ragnhild Torkelsen på Vålandstunet sykehjem vil ikke kommentere Linda Krügers varsling, ¶ vaktbyttet eller forholdene på sykehjemmet.
DA170411 På Vålandstunet sykehjem er det både eldre på korttidsopphold og svært syke pasienter.
DA170411 Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem .
DA170411 I perioden 2007 - 2013 var hun avdelingssykepleier og dermed mellomleder på Stokka sykehjem , og kjenner til det å skvises mellom økonomi og hensynet til faglig forsvarlig drift.
DA170411 Hun mener forholdene for pleie på sykehjem har vært en salderingspost for lenge.
DA170411 - Hvordan vil du generelt karakterisere forholdene på Vålandstunet sykehjem ?
BT170411 | Høyre vil bruke millioner på gamle sykehjem
BT170411 Nå vil Høyre bruke millioner på å ruste opp det og andre sykehjem som har fått avviklingen utsatt.
BT170411 B-sykehuset på Melkeplassen skal drives videre som sykehjem i enda noen år.
SA170410 Dette bildet har skapt enorm debatt om eldreomsorg og hva som blir servert på sykehjem .
SA170410 Det som skulle være lørdagskos for eldre i Sola er blitt en heftig debatt om eldreomsorg og hva som blir servert på tallerknene på sykehjem .
DA170410 Sola-ordfører Ole Ueland ( H ) har også tatt del i debatten om matserveringen ved kommunens sykehjem .
DA170410 Maten til beboere ved sykehjem i Sola kommune lages av Sola storkjøkken, som er eid av kommunen.
DA170410 Lørdag ettermiddag var Langeteig på besøk hos sin mor på et sykehjem i Sola kommune, da det ble servert mat.
DA170410 Hun sier maten på bildet kommer fra storkjøkkenet, og at det videre er opp til hvert enkelt sykehjem å tilberede og eventuelt supplere med det tilbehøret de ønsker.
DA170410 Dette bildet fra et sykehjem i Sola kommune har gått viralt.
VG170408 Les også : Høie mener det er for lite kompetanse på sykehjem
VG170408 - De som driver å bevilger penger, og så videre, skulle nesten hatt seg et tvangsår på et sykehjem .
SA170405 Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ), til høyre, støtter beslutningen om å si opp driftsavtalen med Blindesol sykehjem .
SA170405 Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) støtter beslutningen til rådmannen om å si opp driftsavtalen med Blindensol sykehjem .
SA170405 Den eneste måten å løse Blidensol-konflikten på, er at styret ved sykehjemmet trekker seg, mener Geir Amundsen som de siste årene har ledet sammenslutningen Ideelle sykehjem i Stavanger ( ISAS ).
SA170405 Både kommunen og sammenslutningen for ideelle sykehjem er bekymret for arbeidsforholdene ved Blidensol sykehjem .
SA170405 Både kommunen og sammenslutningen for ideelle sykehjem er bekymret for arbeidsforholdene ved Blidensol sykehjem.
AP170405 For eksempel har de aller fleste som mottar tannhelsetjenester fra det offentlige, nær kontakt med kommunen fordi de går på skole eller er på sykehjem .
AP170405 For eksempel har de aller fleste som mottar tannhelsetjenester fra det offentlige, nær kontakt med kommunen fordi de går på skole eller er på sykehjem .
SA170404 Stavanger kommune vil si opp avtalen med Blidensol sykehjem .
SA170404 I løpet av to år vil Stavanger kommune avvikle driften ved Blidensol sykehjem .
SA170404 Det betyr at pasientene må flytte til andre sykehjem .
FV170404 De trives og har det godt på Mandal sykehjem , Hanne Lande og Astrid Loland.
FV170404 Da Mandal sykehjem flyttet på tidspunktene for måltidene for de eldre, ga det et bedre liv for beboerne.
DA170404 Pasientene ved Blidensol sykehjem må flytte til andre sykehjem .
DA170404 Pasientene ved Blidensol sykehjem må flytte til andre sykehjem.
DA170404 LES OGSÅ : Debatt : Hijab på sykehjem
DA170404 Blidensol sykehjem .
DA170404 - Oppsigelsesperioden er på to år, og når den perioden er omme, vil vi ikke lenger bruke Blidensol som vårt sykehjem .
DA170404 Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov.
DA170404 Et godt eksempel er « Aktivitetsdosetten » som er utviklet av fysioterapeut Lone Koldby ved Øyane sykehjem i Stavanger.
BT170404 Enten det er legebesøk, medisiner, opphold på sykehjem eller barnehager, må folk betale litt selv.
DA170403 Stian Eliassen, Cecil Pratt og Frode Ulltang utenfor sin nye arbeidsplass på Stokka sykehjem .
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem .
DA170403 For Gjesteland er det viktig at de som jobber på sykehjem er gode mennesker.
DA170403 Du trenger ikke være kvinne for å vise omsorg, og tunge løft er ikke det som gjør deg til en mann, mener de tre mennene som nå er helserekrutter på Stokka sykehjem .
DA170403 etasje på Stokka sykehjem er Cecil Pratt i ferd med å følge Ivar Gjesteland ( 101 ) ut i fellesstuen.
VG170402 For andre kan det ha begynt med kampen for et bedre sykehjem i bygda.
BT170402 I løpet av 2017 skal de fleste sykehjem i Bergen gjøre det samme.
BT170402 Beboerne på Ulset sykehjem sitter lenger til bords og spiser bedre etter at middagen ble flyttet fra halv to til halv fire.
DA170401 Goode på sykehjem », som en karakteristisk humørfylt hyllest til enda en av sine største helter.
DB170331 Det er veldig få som drømmer om å komme på Norges største sykehjem , sier han.
AP170331 Selv om de aller fleste befinner seg på skoler, i barnehager, sykehus, sykehjem og ulike kommunale etater, er mange tusen å se i offentlige byrom.
AA170331 Kommunene vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dem som kan ha store tannhelseproblemer, som beboere på sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie.
DB170330 Vi ser samme holdning til private sykehjem , omsorgsboliger, rusinstitusjoner og barneverntjenester.
AP170330 Blant annet ved at kommersielle aktører nå ikke får bygge nye barnehager i Oslo, at sykehjem er rekommunalisert og at kommunen igjen står for renovasjonen.
DB170329 Offentlig sektor kjøper varer og tjenester fra private selskaper i stort omfang, og fra et offentlig perspektiv skulle det ikke være noen forskjell på en krone enten den er brukt på sykehjem , barnehage eller på veibygging.
AA170329 | Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sykehjem
AA170329 | Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sykehjem
VG170328 Og brukerundersøkelser fra private sykehjem og private barnehager viser at brukerne trives.
VG170328 Jeg synes det er flott når dedikerte ledere og ansatte ved Manglerud sykehjem i Oslo skaper gode meningsfulle hverdager for eldre med demens.
VG170328 Byrådet i Oslo skal rekommunalisere fire privatdrevne sykehjem .
VG170328 Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, synliggjorde disse forskjellene da hun kritiserte private sykehjem for noen år siden.
VG170328 Hun har også vært med på å etablere hønsegård i skolehagen på Geitmyra og på Paulus sykehjem på Grunerløkka.
DA170328 Det var i 1989 at beboere og ansatte på et sykehjem i Bergen ikke ville ha Elsebet Rahlffs kunstutsmykking med dagligdagse tekstiler som kjøkkenhåndklær og broderier fordi det minnet dem om hverdagens slit.
SA170327 Ali ( Ap ) frykter de gamle på sykehjem får for mye medisiner.
DA170326 - Nå har jeg akkurat vært på spellejobb på Stovner sykehjem , skjønner `u, ja, det skjer noe hele tida, sa Kari Svendsen litt hektisk i telefonen.
AP170326 « Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170326 | Er det verdt å vedlikeholde gamle sykehjem ?
AP170326 Det vil koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger.
SA170324 På Stokka sykehjem, og alle andre sykehjem i Stavanger, er hijab tillat som en del av arbeidsantrekket.
SA170324 På Stokka sykehjem , og alle andre sykehjem i Stavanger, er hijab tillat som en del av arbeidsantrekket.
SA170324 Blidensol er eneste sykehjem som har innført hijab-forbud.
SA170324 Åtte sykehjem serverer middag mellom klokka 13 og 14.
SA170324 Å forskyve middagen fra midt på dagen til ettermiddagen, er et av tiltakene bystyret kommer til å vedta når de mandag diskuterer kvaliteten på byens sykehjem .
SA170324 | Stavanger vil innføre sen middag på alle sykehjem
SA170324 Politikerne vil innføre sen middag ved alle byens sykehjem .
SA170324 Blant disse er Domkirkens sykehjem som dette bildet er fra.
SA170324 Yaha Gapurayeva har jobbet på Blidensol sykehjem i seks år.
VG170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.
VG170323 KAN BRUKES : Ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger kan ha på seg hijab på jobb.
VG170323 | Sykehjem tapte hijab-sak ¶
DA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem å bruke hijab på jobb.
DA170323 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170323 Blidensol sykehjem .
DA170323 Sammen med Håkon Tangen, André Skogheim og Kurt Are Sleveland-Marin Johnsen skal Vuyk starte i sin nye jobb på Bergåstjern sykehjem mandag neste uke.
DA170323 Håkon Tangen, André Skogheim, Kurt Are Sleveland-Marin Johnsen og Roy Vuyk skal begynne som helserekrutter på Bergåstjern sykehjem neste uke.
DA170323 Aldri har det vært større interesse for prosjektet « Menn i helse », og nå skal 30 menn med ulik arbeidsbakgrunn prøve seg på sykehjem .
DA170323 110 ble innkalt til intervju og nå får 30 av disse prøve seg som helserekrutter på sykehjem de neste 12 ukene.
DA170323 Så kom det triste budskapet om at vår kjære Jostein Haukali hadde sovnet stille inn på Stokka sykehjem , Stokka onsdag 15. mars, 2017, 81 år gammel.
DA170323 Jostein Haukali sovnet stille inn på Stokka Sykehjem onsdag 15.
DA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem å bruke hijab på jobb.
DA170323 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170323 Blidensol sykehjem .
AA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.
AA170323 ( ©NTB ) ¶ | Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak ¶
DA170322 Thorbjørnsen sier det ikke handler om hvem som leverer best kvalitet, men om hvilken modell det er ønskelig å ha på Lervig sykehjem .
DA170322 Kjøkkensjef Karl Svela har ingenting imot at Lervig skal drifte sitt eget kjøkken, men han synes politikerne snakker storkjøkkendriften på Stokka sykehjem ned for å snakke det alternative forslag opp.
DA170322 Jeg sier ikke at den ene er bedre enn den andre, men at på Lervig sykehjem har det hele tiden vært lagt opp til en integrert kjøkkendrift, legger han til.
DA170322 Debatten om sykehjemsmat har vart lenge, og Karl Svela, kjøkkensjef hos Stavanger Byggdrift KF ved Stokka sykehjem , begynner å få nok.
DA170321 Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern ?
AP170321 - Sykehjem
VG170320 Privatdrevne sykehjem hvor ansatte og eldre trives, er ikke noe å klage på.
VG170320 Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170320 | Lervig sykehjem vil ikke spare penger på mat fra storkjøkken : - Da er den saken avklart ¶
SA170320 Måltidene er dagens høydepunkt for Alf Oskar Olsen ( 102 ) som bor på Domkirkens sykehjem .
SA170320 Det er ikke penger å spare ved å overlate ansvaret for kjøkkenet på Lervig sykehjem til Stavanger Byggdrift.
SA170320 De gamle her skal flytte inn på nye Lervig sykehjem når det står klart om ett år.
DA170320 Det listes opp virksomhet som idrettsanlegg, barnehager, sykehus, sykehjem og skoler, og Kirkens Bymisjon driver blant annet sykekjem.
AA170319 Hvem er det som bygger skoler og sykehjem ?
VG170318 SV vil ha forbud mot å ta ut profitt i barnehager, barnevern, asylmottak og sykehjem .
VG170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170317 | Dement kvinne savnet fra Øyane sykehjem
SA170317 Klokka 17.30 melder operasjonsleder i politiet at en dement kvinne er savnet fra Øyane sykehjem på Hundvåg.
DN170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
DN170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DA170317 Nesten fire av fem sykepleiere har opplevd pasienter med alkoholproblemer, viser undersøkelsen, hvor 859 personer som jobber i hjemmepleien eller ved sykehjem i Norge har deltatt.
BT170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
BT170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
AP170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AP170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
AA170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AA170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
VG170316 Hagen mener det er viktig at de store kommunale arbeidsplassene som skoler, barnehager og sykehjem er fri for ansatte som bærer synlige symboler.
DA170316 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170316 Olstad forteller at det er knappe rammer, både i private og offentlige sykehjem .
DA170316 Men at bydelene skal ha to uanmeldte tilsyn ved hvert sykehjem årlig.
DA170316 Henrik Mevold er direktør for samfunnskontakt der, og forteller at de ikke har statistikk på uanmeldte tilsyn på Oslos sykehjem .
DA170316 Det blir blant annet ikke leid inn vikarer ved sykdom på veldig mange av våre sykehjem , sier han.
DA170316 - Det er klart det er utfordringer, det er det på alle sykehjem , legger han til.
AP170316 » Hvorvidt denne skatteinngangen vil være nok til å finansiere alle godene, inkludert økt barnetrygd, bedre pensjoner og andre trygder, økte sosialhjelpsatser og en rekke nye lovpålagte bemanningsnormer i skolen, på sykehjem og i barnevernet, gir ikke programmet noe tydelig svar på.
VG170315 Betyr det at alle landets private sykehjem også vil få denne sterke avgrensningen ?
VG170315 - Oslo har de kommunalisert noen private sykehjem .
VG170315 * Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170315 Nå er hun inne i sitt andre år som lærling ved et sykehjem .
DB170315 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170314 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker å innføre forbud mot hijab og andre religiøse hodeplagg for de ansatte.
DA170314 » LES OGSÅ : To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170314 LES OGSÅ : Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170314 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170314 En fersk avgjørelse i EU-domstolen kan få konsekvenser for Blidensol sykehjem som har styrevedtatt hijabforbud.
DA170314 - Blidensol er et privat sykehjem og det eneste saken gjelder er arbeidsantrekk, og der inngår ikke hijab.
BT170313 Her lærer helseansatte å utføre tester og målinger på eldre, slik at de ikke sendes på unødvendige turer fra sykehjem til sykehus.
BT170313 Vi er trøtt av at personalet på enkelte sykehjem møter oss med at « pasienten vil ikke, det er så vanskelig » og « vi har ikke tid ».
BT170313 Vi er trøtt av at personalet på enkelte sykehjem møter oss med at « pasienten vil ikke », « det er så vanskelig » og « vi har ikke tid ».
BT170313 Og hvorfor er det slik at det orale hygienenivået varierer så mye fra etasje til etasje i samme sykehjem ?
BT170313 Hvordan kan det da ha seg at det på andre sykehjem er gullende rene forhold ?
DA170312 Men vil vi bo på sykehjem ?
DB170310 - Høres bedre ut enn et norsk sykehjem .
BT170310 Hun har bodd på et sykehjem siden hun var 27 år.
DB170309 RUSOMSORG : Erna Solberg besøker rusavdelingen ved Stokka sykehjem i Stavanger.
DB170309 | Det er kåret til Oslos beste sykehjem .
DB170308 På flere sykehjem har de valgt å låse ovnen på rett tid og temperatur, slik at det bare er å trykke på startknappen, forteller hun.
DA170308 - Tenk så morsomt det ville vært med hønsehold i en barnehage, eller tomatplanter ved et sykehjem , sier hun.
AA170308 Når det gjelder rekruttering til sykehjem og hjemmetjeneste, er det kommunen som har virkemidlene som skal til for å skaffe kvalifisert personell, svarer Røe Isaksen.
VG170307 Den unge mannen som til daglig kjører matvarer til et sykehjem i hjemkommunen la først telefonen fra seg og tenkte ikke noe særlig på tekstmeldingen som hadde tikket inn i innboksen.
SA170307 | Blidensol sykehjem : Saken dreier seg om religionsnøytralt arbeidsantrekk ¶
SA170307 Forrige fredag var det årsmøte i Pleiehjemsforeningen i Rogaland, som eier Blidensol sykehjem .
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
SA170307 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker ikke at ansatte skal bruke hijab på jobb.
SA170307 Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet tirsdag saken om hijab-bruk ved Blidensol sykehjem .
SA170307 Det er styret ved Blidensol sykehjem som har klaget avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) inn for Likestillings- og diskimineringsnemnda. | 500 Telenor-kunder i Sandnes uten nett på andre dagen ¶
SA170307 - Jeg har aldri fått reaksjoner fra pasientene på at jeg bruker hijab på jobb, sier kvinnen som mener hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem er diskriminering.
AA170307 Høie trakk fram hvordan eldre har fått bedre livskvalitet ved sykehjem som har endret måltidsrutiner.
AA170307 Birtavarre sykehjem i Kåfjord trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse.
AP170305 Å sitte alene, passiv på et sykehjem ?
AP170305 » Jeg må innrømme at sykehjem gjør meg nervøs.
AP170305 Stipendiat Reidun Sandvik ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ( Sefas ) ved Universitetet i Bergen har gjennomgått medisineringen til pasienter ved sykehjem i 14 kommuner.
AP170305 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AP170305 Hun fant en nidobling i bruk av opiater på sykehjem på ti år, ifølge Dagens Medisin.
AP170305 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AP170305 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
VG170304 - Mamma bor nå på sykehjem , og det er altså så fantastisk, sier Kloppen og lar følelsene få overhånd.
VG170303 Pengene skal mannen ha tjent mens han jobbet som vaktmester på et sykehjem .
SA170303 - Dette er en alvorlig sak, sier Guro Fykse i Arbeidstilsynet om flere forhold ved Blidensol sykehjem i Stavanger.
DB170303 Noen vil slippe å flytte på sykehjem .
DB170303 * Vi stiller krav om legemiddelgjennomgang på sykehjem .
DA170303 Nødvendige tjenester som bosstømming, drift av skoler, barnehager og sykehjem bør i prinsippet være i offentlig regi.
DA170303 For skolers, barnehagers og sykehjemmenes del kan ideelle organisasjoner av og til gi et mer variert tilbud, selv om Blidensol sykehjem i Stavanger til fulle har vist baksiden av ideell eller ikke-kommunal drift.
BT170303 Om man trenger hjemmehjelp, sykehjem eller andre tjenester, ja da skal man ha rett på det, nå man trenger det.
BT170303 Debatten om private og ideelle sykehjem blir sikkert like opphetet som alltid.
AP170303 Mange blir sinte, får dårlig samvittighet og sitter igjen med mange vanskelige minner fra denne tiden, sier Høie som er overrasket over å se hvor liten innsats kommunene yter før de eldre blir lagt inn på sykehjem .
AA170303 - På et sykehjem der de aller fleste var over 85 år, gikk to svar suverent mest igjen på spørsmål om hvorfor de trodde de ble så gamle : Jeg har alltid likt å gå, og jeg har godt humør, sier Breivik.
DA170302 « Hvordan ønsker Stavanger kommune at kompetanse og kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie skal ivaretas da stillinger står ledige, og det nå foreligger eksempler på sykepleiere som ikke ønsker å søke seg til kommunen grunnet lavere lønn ?
DA170302 Jeg jobber natt som sykepleier på sykehjem .
SA170301 De gamle som bor på sykehjem i Sola, får ikke bare fersk middag fra storkjøkkenet, de får også nybakt brød og nybakt kaffemat hver dag.
SA170301 Senere middag på sykehjem : Det er ønskelig at sykehjemmene går over til senere middag.
SA170301 Aftenbladet lot mesterkokk Charles Tjessem teste mat ved to sykehjem i Stavanger : Det ene servert mat fra storkjøkkenet til Stavanger byggdrift, det andre mat fra eget kjøkken.
SA170301 Ny sentrumskole og nytt sykehjem utsettes.
AA170301 | Utviklingshemmede må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem
AA170301 Noen få, ressurssterke, har oppnådd gode ordninger med brukerstyrt personlig assistanse 24 timer i døgnet 7 dager i uka, mens flertallet må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem ved utmåling av tjenester.
SA170228 En mellomleder fikk beskjed om at han kunne gå fra jobben sin under fredagens årsmøte ved Blidensol sykehjem .
BT170227 Vi trenger ikke politikere som bare treffer de eldre på sykehjem et par uker i forkant av valget for å sanke stemmer.
BT170227 Slutt å snakk så mye om sykehjem , men snakk mer om hjemmetjenestene, rehabilitering, avlastningsplasser og omsorgsteknologi.
BT170227 STEMMESANKING : Vi trenger ikke politikere som bare treffer de eldre på sykehjem et par uker i forkant av valget for å sanke stemmer, skriver Remi Lønøy.
BT170227 I lys av saken om Charles og Gunvor ønsker de at eldre i Bergen skal få bo sammen på sykehjem , selv om den ene er for frisk.
VG170226 Kommunen er en storutbygger ; vi skal bygge for 26 milliarder kroner de neste tre årene, sier Lippestad og viser blant annet til nye skoler, sykehjem og idrettshaller.
SA170226 februar vedtok bystyret at rådmannen skal sluttføre forhandlinger om kjøp av aksjeselskapet som eier tomten mellom Rema 1000 Haugesundsgata og Lervig sykehjem .
DA170226 De fleste utbrudd som meldes inn, finner sted på institusjoner som sykehjem eller sykehus.
VG170225 Folk flest er mer opptatt av veier, skole og sykehjem .
DA170225 Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen, sier Karin Andersen.
DA170225 Da kommunen tok over Madserud sykehjem i januar, gikk mange av de ansatte opp mellom 40-50.000 kroner i året i grunnlønn.
DA170225 - Vi har øket tilskuddet til nye sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns pleie.
DA170225 - Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem .
AA170225 Men det er plassmangel både i sykehuset og i sykehjem og på begge sider tvinges det frem løsninger som ikke er gode.
AA170225 Lav bemanning i sykehjem har alltid vært regelen.
AA170225 Hun slapp lang behandling i sykehuset, for så å vinne en plass videre i sykehjem .
AA170225 Behovet er god omsorg i sykehjem .
SA170224 Vi har nå snakket med Aps veteranforum, ansatte, beboere på sykehjem , Eldrerådet, Seniorsaken og ikke minst Sykepleierforbundet, sier Ali.
SA170224 Nå går Arbeiderpartiet inn for at de gamle på nye Lervig sykehjem skal få fersk mat.
SA170224 Arbeiderpartiets representanter i levekårstyret gikk først inn for rådmannens forslag om at kjøkkenet på Lervig skulle driftes av Stavanger Byggdrift som også driver storkjøkkenet på Stokka sykehjem .
SA170224 - Jeg synes Hilmar Egeli uttrykker det så godt : Et sykehjem er et hjem.
SA170224 Nå går Arbeiderpartiet inn for at de gamle på nye Lervig sykehjem skal få fersk mat.
SA170224 « Uverdig » og « rabaldermøte » er ord som ble brukt under årsmøtet ved Blidensol sykehjem fredag ettermiddag.
SA170224 Pedersen Welle, leder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem , idet hun går forbi Brian Swan ( til høyre ) som ble foreslått som ny styreleder.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem , og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
BT170223 Vi er i tillegg blitt kontaktet av en eldre kvinne som følte at Bergen kommune ikke strakk seg langt nok for å legge til rette for at ektepar kan bo sammen på sykehjem i byen vår.
BT170223 Kjærlighet dør ikke selv om den ene ektefellen eller samboeren havner på sykehjem .
BT170223 Flere sykehjem er allerede gode på å legge til rette for slike løsninger.
BT170223 Dersom kun den ene ektefellen eller samboeren har vedtak om fast opphold på sykehjem , men de likevel ønsker å være sammen i større deler av døgnet, så skal vi legge til rette for det.
BT170223 Dersom begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , skal de få̊ bo sammen hvis begge ønsker det.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem , og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
BT170223 Vi er i tillegg blitt kontaktet av en eldre kvinne som følte at Bergen kommune ikke strakk seg langt nok for å legge til rette for at ektepar kan bo sammen på sykehjem i byen vår.
BT170223 Kjærlighet dør ikke selv om den ene ektefellen eller samboeren havner på sykehjem .
BT170223 Flere sykehjem er allerede gode på å legge til rette for slike løsninger.
BT170223 Dersom kun den ene ektefellen eller samboeren har vedtak om fast opphold på sykehjem , men de likevel ønsker å være sammen i større deler av døgnet, så skal vi legge til rette for det.
BT170223 Dersom begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , skal de få̊ bo sammen hvis begge ønsker det.
AP170223 Nasjonalparker, Nasjonalmuseet, kraftpriser, NAV og sykehjem .
SA170222 Vi var i nær dialog hele tiden, for mat er en viktig del av driften av et sykehjem .
SA170222 Selv var jeg virksomhetsleder ved Haugåstunet sykehjem i mange år.
SA170222 På storkjøkkenet på Stokka vakumpakkes maten før den kjøles ned, lagres og leveres sykehjem som ikke har eget produksjonskjøkken.
SA170222 I Danmark, for eksempel i Århus, legger de nå ned sentralskjøkken og bygger kjøkken ved hvert sykehjem , forteller Kirsten Harstad i Sykepleierforbundet.
SA170222 Hvorfor skal da våre gamle på sykehjem gjøre det ?
SA170222 Hvis jeg skal på sykehjem en gang, skal jeg på et sykehjem med eget kjøkken.
SA170222 Hvis jeg skal på sykehjem en gang, skal jeg på et sykehjem med eget kjøkken.
SA170222 Hvis jeg bor på sykehjem om 25 år, skal jeg ikke få lov å spise kake ?
SA170222 Hun synes det burde være en selvfølge at det serveres fersk, hjemmelaget mat til de gamle på sykehjem .
SA170222 - Det nye kjøkkenet på Lervig sykehjem må styres derfra, det må ligge under sykehjemstyreren, ikke settes ut til andre.
SA170222 ) sier det ikke skal lukte mat på sykehjem , det er ikke lov, for de gamle blir kvalme av matlukt.
SA170222 « Het potet » : Stavanger bygger nytt stort sykehjem med produksjonskjøkken i Lervig i Østre bydel.
SA170222 Og de gamle på sykehjem betaler jo for seg !
SA170222 Har ikke de en mor eller far på sykehjem ?
SA170222 Dette leverer mat til ni av byens sykehjem .
SA170222 Hvorfor skal da våre gamle på sykehjem gjøre det ?
DA170222 « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre kraftige sanksjoner mot kommuner som tvinger eldre i sykehjem til å bo på dobbeltrom mot sin vilje ».
DA170222 De har systematisk stemt ned SVs forslag som vil bedre forholdene for eldre i sykehjem .
DA170222 - Frp har ingen troverdighet på å gjøre livet bedre for eldre på sykehjem .
DA170221 SV ønsker at Lervig sykehjem skal drifte sitt eget kjøkken.
DA170221 De ønsker dessuten at Lervig sykehjem skal drifte sitt eget kjøkken.
AP170221 Bildet er fra Aftenpostens reportasje fra Lambertseter alders- og sykehjem .
AA170221 | Innbrudd i sykehjem
AA170221 Natt til tirsdag har uvedkommede brutt seg inn i et sykehjem i Mellomveien i Trondheim.
AA170221 Jeg jobber som miljøarbeider på et sykehjem i byen, og trives veldig godt med å være tilbake i jobb.
SA170220 | Ønsker samboergaranti på sykehjem i Stavanger ¶
SA170220 Jeg var med i levekårstyret en gang dette skjedde, og vi var da tydelige på at vi håpet det var siste gangen kommunen plasserte ektepar eller samboere mot deres vilje på ulike sykehjem .
SA170220 De gangene begge havner på sykehjem er det naturlig at de skal kunne bo sammen også her, sier Cille Ihle, Høyres representant i levekårsstyret.
SA170220 - Vi har fra tid til annen hatt enkeltsaker hvor eldre ektefolk eller samboere har blitt plassert på ulike sykehjem .
SA170220 - Jeg mener at det bør være en menneskerett å få bo sammen med det menneske en har delt livet sitt med selv om man blir gammel og kommer på sykehjem .
SA170220 - Det et en selvfølge at syke eldre par får leve, ofte den siste tiden, sammen på sykehjem .
DA170220 Storkjøkkenet på Stokka sykehjem produserer hver uke mat til over 600 mennesker, og har en kapasitet på 1000 personer i uken.
DA170220 Politikerne behandler i disse dager hvordan kjøkkenet på Lervig sykehjem skal driftes.
DA170220 Levekårstyret ber om at økonomien klargjøres mellom alternativene ren integrert kjøkkendrift i sykehjemmet og kjøkkenet drevet av Stavanger Byggdrift KF, som i dag leverer mat til ni sykehjem .
DA170220 LES OGSÅ : Eger skal smykke ut Lervig sykehjem
DA170220 - Nå har vi spist fantastisk god mat, og nå har vi en stor prosess foran oss når det gjelder Lervig sykehjem .
DA170220 - Det er viktig at politikerne ser hva som skjer, og at de får kjennskap til og kunnskap om storkjøkkenet, sier Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ), som oppfordrer andre partier til å legge turen innom Stokka sykehjem .
DA170220 | Eger skal smykke ut Lervig sykehjem
DA170220 Stavanger-kunstneren Nils Eger skal smykke ut Lervig sykehjem .
DA170220 LES OGSÅ : Tre kunstnere konkurrerer om Lervig sykehjem
VG170219 | Studie : Dobbelt så mange syke eldre døde på sykehjem etter reform ¶
VG170219 Sammen med Jorunn Drageset, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og sykehjemslege Jenny Foss Abrahamsen har Bruvik studert pasientene ved en korttidsavdeling på et sykehjem i Bergen.
VG170219 SJEKKET SYKEHJEM : Frøydis Bruvik, forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen, har kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen.
VG170219 SJEKKET SYKEHJEM : Frøydis Bruvik, forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen, har kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen.
VG170219 Nå har forskere i Bergen sammenlignet situasjonen for eldre som blir overført fra sykehus til sykehjem før og etter at reformen ble innført.
VG170219 Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap, svarer Bruvik.
VG170219 KORTERE PÅ SYKEHUS : Flere dør på sykehjem etter samhandlingsreformen, sannsynligvis fordi de overføres senere.
VG170219 Hun understreker at dagens sykehjem er noe helt annet enn de var for 20 år siden.
VG170219 En ny studie viser at eldre ligger kortere på sykehus, og er eldre når de overføres til sykehjem , enn før samhandlingsreformen.
VG170219 Dobbelt så mange dør på sykehjem .
VG170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
VG170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
VG170219 - Pasientene kommer tidligere fra sykehus til sykehjem , noe som er i tråd med reformen.
VG170219 - Her vil det være store forskjeller mellom kommunene, men det er ingen tvil om at de som jobber på sykehjem har fått endrede oppgaver etter innføringen av reformen, sier Frøydis Bruvik.
VG170219 - For mange syke eldre vil det være bedre å være på sykehjem enn på sykehus.
VG170219 * Døde dobbelt så mange pasienter på sykehjem etter sykehusopphold.
VG170219 * Ble færre overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
SA170219 Alf Oskar Olsen koser seg med fruktsalat til dessert på Domkirkens sykehjem .
BT170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
BT170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
BT170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
BT170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
BT170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
BT170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
BT170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
BT170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap.
AP170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
AP170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
AP170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AP170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
AP170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AP170219 Antall eldre som dør på sykehjem , er doblet etter samhandlingsreformen, viser en studie fra Bergen.
AP170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
AP170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
AP170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap.
AA170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
AA170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
AA170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AA170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
AA170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AA170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
AA170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
AA170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap. ( ©NTB ) ¶
SA170218 Vi dro først til Domkirkens sykehjem som har eget kjøkken, deretter til Bergåstjern sykehjem som er.
SA170218 Vi dro først til Domkirkens sykehjem som har eget kjøkken, deretter til Bergåstjern sykehjem som er.
SA170218 Svaret er vanlig, god mat, forteller Alf Oskar Olsen til Charles Tjessem ved Domkirkens sykehjem .
SA170218 Jeg vil gjerne ha god mat når jeg havner på sykehjem .
SA170218 I dag lager åtte sykehjem i Stavanger mat på eget kjøkken, mens ni får maten fra storkjøkkenet på Stokka.
SA170218 Hvis det er slik på flere sykehjem , kan vi være fornøyde.
SA170218 Domkirkens sykehjem har 29 beboere og lager maten på eget kjøkken.
SA170218 DOMKIRKENS SYKEHJEM ( lager mat på eget kjøkken ) ¶
SA170218 Charles Tjessem syntes bordet på Bergåstjern sykehjem var fint dekket med levende lys og blomster og hvit tøyduk.
SA170218 Bergåstjern sykehjem har 76 beboere og får maten levert fra storkjøkkenet på Stokka.
SA170218 BERGÅSTJERN SYKEHJEM ( ett av ni sykehjem i Stavanger som får levert mat fra Stavanger byggdrift sitt storkjøkken på Stokka ) ¶
SA170218 BERGÅSTJERN SYKEHJEM ( ett av ni sykehjem i Stavanger som får levert mat fra Stavanger byggdrift sitt storkjøkken på Stokka ) ¶
SA170218 - Joda, det var stor forskjell, slår Charles Tjessem fast etter at han torsdag spiste komlemiddag på to av byens sykehjem .
SA170218 - Aller helst ville jeg ha blitt gammel på Domkirkens sykehjem .
SA170218 Svaret er vanlig, god mat, forteller Alf Oskar Olsen til Charles Tjessem ved Domkirkens sykehjem .
SA170218 - Joda, det var stor forskjell, slår Charles Tjessem fast etter at han torsdag spiste komlemiddag på to av byens sykehjem .
SA170218 Dagsrevyens Jon Gelius gjentok og gjentok, og til slutt erklærte helse- og omsorgsminister at Arendal kunne bruke fornuft i spørsmålet om Charles Hovd Nilsen, når han skulle på sykehjem , skulle få bo sammen med kona Gunvor.
SA170218 » Jeg var, som leder av daværende eldreråd, medlem av planleggingsgruppen for nytt sykehjem i Lervig.
SA170218 Som en beboer på sykehjem sa til meg : « Det er rart at de vil ta fra oss kjøkkenet.
SA170218 Resultatet ble at kjøkkenet ble lagt ned for en del kommunale sykehjem .
SA170218 Nå når Lervig sykehjem snart er ferdigstilt, oppstår en merkelig diskusjon i det politiske miljøet om en skal bruke kjøkkenet.
SA170218 For noen år tilbake pågikk en diskusjon om avvikling av kjøkken på byens sykehjem og heller lage maten på et storkjøkken.
SA170218 Det heter jo sykehjem og aldershjem.
SA170218 De ideelle private sykehjem beholdt sine kjøkken.
SA170218 februar om kjøkkendrift på Lervig sykehjem .
SA170218 Sykehjem er for mange eldre siste bosted ( hjem ).
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Trump avslører : Neste uke kommer en ny utgave av innreiseforbudet som sjokkerte verden ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( Dagbladet/NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 Klimaskeptiker blir Trumps miljøsjef : - Et angrep i fullskala ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 Putins hemmelige kryssermissil ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Se video av vinsmaking på Manglerud sykehjem øverst i saken.
DB170218 Oppmerksomheten rundt Manglerudhjemmets innsats for beboernes trivsel skapte en debatt rundt privatisering av sykehjem .
DB170218 Helland mener at dette er noe alle sykehjem kan få til : ¶
DB170218 - Vi mener at det er viktig at selv om man kommer på sykehjem , så må man kunne fortsette livet som man hadde før.
DB170218 - Manglerudhjemmet har fungert aldeles utmerket, og har vært en flott inspirasjon for våre kommunale sykehjem .
DB170218 - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen, ler Marit Skjeldal ( 75 ).
DB170218 - Det koker ned til om man tror de skal lykkes på langdistanse ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 - Alle sykehjem kan gjøre dette, mener daglig leder.
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Kommentar ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Camarada for Android ( Play butikk, gratis ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
VG170217 | Ap lover samboergaranti for eldre på sykehjem
VG170217 Vedkommende må også delvis oppfylle kriterier for korttidsplass på sykehjem .
VG170217 Historien om Gunvor ( 95 ) og Charles ( 94 ) får Arbeiderpartiet til å komme med en garanti : Eldre ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.
VG170217 Forutsetningen er at også den som ikke har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , må trenge helse- og omsorgstjenester.
VG170217 Allerede torsdag snudde Arendal kommune og sa at ekteparet likevel skal få bo på sykehjem sammen.
VG170217 ) vil innføre en nasjonal samboergaranti for par hvor bare den ene har krav på langtidsplass på sykehjem .
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DA170217 « Oppvarmet mat », lyder det fra kritikerne som mener at hvert sykehjem skal ha sine egne kokker.
DA170217 Mat på sykehjem dukker opp på politikernes bord med ujevne mellomrom.
DA170217 Lervig sykehjem er grunnen til at eldrematen enda en gang havner på politikermenyen.
DA170217 LEDER : I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har, skriver Bjørn G.
DA170217 I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har.
DA170217 I dag lager storkjøkkenet mat til 610 beboere på ni av byens sykehjem , mens fem private og tre kommunale hjem har sine egne kjøkkener.
DA170217 Egentlig burde ethvert sykehjem hatt en Michelin-kokk som Sven Erik Renaa, som her forbereder posjerte kamskjell på Tasta sykehjem under en gjesteopptreden i fjor.
DA170217 Egentlig burde ethvert sykehjem hatt en Michelin-kokk som Sven Erik Renaa, som her forbereder posjerte kamskjell på Tasta sykehjem under en gjesteopptreden i fjor.
DA170217 - Det skal ikke være nødvendig å måtte gå til media for å få hjelp, sier Hoksrud, og nevner ekteparet i 90-årene i Arendal som ikke fikk bo sammen etter at kona fikk slag og kom på sykehjem som et eksempel.
BT170217 Her lærer helseansatte å utføre tester og målinger på eldre, slik at de ikke sendes på unødvendige turer fra sykehjem til sykehus.
AA170217 Helsestasjon og sykehjem .
FV170216 | Gunvor ( 95 ) og Charles ( 94 ) får ikke bo sammen på sykehjem
FV170216 Gunvor og Charles Hovd Nilsen får ikke bo sammen på sykehjem , på tross av at de har vært gift i 67 år.
FV170216 I desember skrev Fædrelandsvennen at ekteparet ikke fikk bo sammen på sykehjem .
FV170216 Gunvor og Charles Hovd Nilsen har kjempet for å kunne bo på samme sykehjem .
DB170216 Nå har Statens helsetilsyn besluttet at også Nordreisa kommune skal granskes etter hendelsen ved Sonjatun sykehjem i april 2016.
BT170216 Reguleringssøknad for Gamle Betanien sykehjem , samt et nybygg bak, er sendt inn til kommunen.
BT170216 GAMMELNYTT : Kalfarveien 20 skal føres tilbake til da Amtmann Schydtz bodde her, før det ble sykehjem .
AA170216 Torsdag morgen oppdaget forbipasserende ved Rema 1000 på Dragvoll et hakekors malt med rød maling på butikkveggen som ligger mot Dragvoll sykehjem .
VG170215 FÅR LOV : Ekteparet Charles ( 94 ) og Gunvold Hovd Nilsen ( 95 ) har vært gift i 67 år, og har helt siden Gunvor ble innlagt på sykehjem med slag kjempet for at de skal kunne bo sammen.
SA170215 | Her lages maten til ni av Stavangers sykehjem
SA170215 Skal denne maten også serveres til de 123 eldre ved nye Lervig sykehjem ?
SA170215 - Hvis dere får oppdraget med å lage maten på Lervig sykehjem , vil det foregå slik som her ?
SA170215 610 eldre ved ni sykehjem får maten sin fra storkjøkkenet til Stavanger byggdrift på Stokka.
SA170215 Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem , bosetting av flyktninger, barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede.
SA170215 | Her lages maten til ni av Stavangers sykehjem
SA170215 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem får knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet i en ny rapport.
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger, og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
AP170215 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
AP170215 Hun er daglig leder på Lambertseter Alders- og sykehjem i Oslo.
AP170215 Heldigvis er ikke dette en korridor de demensrammede oppholder seg i, men personalet bruker denne gangen i skjermet avdeling på Lambertseter Alders- og sykehjem .
AP170215 Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170215 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
AP170215 Det er ingen romslig korridor i den førti år gamle aldershjemfløyen på Lambertseter Alders- og sykehjem .
AA170215 | Milliarder i etterslep på vedlikehold av sykehjem
AA170215 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging.
SA170214 Regjeringen har økt tilskuddet til bygging av sykehjem fra 30 til 50 prosent.
SA170214 Kjøkken på nye Lervig sykehjem er bygget.
SA170214 Jeg har besøkt byens sykehjem .
SA170214 Det er snakk om hva vi synes er den beste totalløsningen ved et nytt stort sykehjem med det vi i dag vet om ernæring.
SA170214 - Vi bygger et stort nytt sykehjem til 470 millioner kroner.
SA170214 - Hvis den maten ikke er god nok for Lervig sykehjem , er den da god nok for de andre ni sykehjemmene som Stokka leverer mat til ?
SA170214 Kjøkken på nye Lervig sykehjem er bygget.
DA170214 Åse Anda, Geir Egil Bergjord og Nils Eger konkurrerer om å smykke ut Lervig sykehjem for 1 million kroner.
DA170214 « Når brukere/beboere kommer til Lervig sykehjem , vil de oppleve et møte med en « fargedusj ».
DA170214 | Tre kunstnere konkurrerer om Lervig sykehjem
DA170214 Stavanger-kunstnerne er invitert til lukket konkurranse om kunstverk i Lervig sykehjem , som bygges nå.
AP170214 VERDT ET GJENSYN : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem
AP170214 VERDT ET GJENSYN : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem
FV170211 Minst tre ganger har faren til Linda Voreland, Ragnvald Voreland ( 88 ), blitt utsatt for voldelige angrep av medbeboer på Presteheia sykehjem .
FV170211 FOTO : JACOB BUCHARD ¶ | - Pappa ( 88 ) angrepet tre ganger på sykehjem
SA170210 Maten på Lervig sykehjem må både lages på Lervig og styres fra Lervig, mener flertallspartiene i levekårstyret.
SA170210 Avdelingsleder Gøril Monsen ved Rovik boas og tillitsvalgt Guro Ravndal i Sykepleierforbundet ønsker seg flere sykepleiere som vil jobbe på sykehjem .
VG170209 Norge har særlig høye utgifter til sykehus og langtids omsorgstjenester som sykehjem .
VG170209 Bruker særlig mye på sykehus og sykehjem
SA170209 Men uansett løsning skal maten på Lervig sykehjem være god, svarer han.
SA170209 Maten på Lervig sykehjem må både lages på Lervig og styres fra Lervig, mener flertallspartiene i levekårstyret.
SA170209 Dette er en så viktig del av et sykehjem , at det må være en integrert del av ansvaret hos styrer der, forankret som en del av den totale driften.
SA170209 Da vil de gamle på Lervig være sikret god mat, « på høyden med maten de gamle får ved Domkirkens sykehjem og enda bedre », er hans første argument.
SA170209 Arbeiderpartiet går inn for rådmannens forslag om at kjøkkenet på Lervig skal driftes av Stavanger Byggdrift som også driver storkjøkkenet på Stokka sykehjem .
SA170209 - Vi ønsker at dette skal bli byens beste sykehjem .
SA170209 Vil han få like god mat når han skal flytte inn på nye Lervig sykehjem ?
SA170209 Måltidene er dagens høydepunkter for Alf Oskar Olsen ( 102 ) ved Domkirkens sykehjem .
BT170209 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
BT170209 Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året ¶ ​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der ¶
AA170209 * Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
VG170208 lige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på sykehjem .
DA170208 | Allservice ønsker å drive sykehjem og hotell ¶
DA170208 Konkurranse-kriteriet som legges til grunn skal være 100 prosent på kvalitet, som blant annet betyr at sykepleierstillinger skal minst være på nivå med kommunale sykehjem , sier han.
DA170208 Drift av sykehjem og hotell kan være neste steg for selskapet - som blant annet driver med arbeidstrening.
DA170208 Drift av sykehjem og hotell kan bli aktuelt, kanskje allerede i inneværende år.
DA170208 Allservice har allerede sett på muligheter for drift av sykehjem i Stavanger.
DA170208 - Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan legge inn anbud på for eksempel drift av sykehjem her i byen.
DA170208 - Det er forskjell på å drive skoler og sykehjem og å drive en spikerfabrikk, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DA170208 - Det er forskjell på å drive en kommune med skoler og sykehjem og på å drive en spikerfabrikk.
BT170208 | Sandsli sykehjem kan bli forsinket i lang tid ¶
BT170208 FORTSATT UBEBYGD : På denne tomten i Sandslimarka skal det komme et sykehjem med 120 plasser.
AP170208 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
AP170208 Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året ¶ ​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der ¶
AP170208 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
AP170208 Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året ¶ ​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der ¶
BT170207 Samtidig har de hevet terskelen for å få sykehjem , og mindre hjelpeoppdrag som kun hjelp til dusj og medisinhåndtering skal avsluttes.
BT170207 Med andre ord får de eldre reduserte tjenester, nei til plasser i omsorgsbolig og sykehjem , de skal bo lengre hjemme boligene sine og betale eiendomsskatt.
DB170203 Noe av Oslo kommunes suksess i eldreomsorgen er at de har utfordret andre aktører til å drive sykehjem .
DB170203 Kommunale sykehjemsplasser er cirka 50 000 til 100 000 kroner dyrere per vektet plass, enn privatdrevne sykehjem .
DB170203 I en ny rapport fra NyAnalyse kommer det frem at privatdrevne sykehjem i Oslo gjør det best på kommunens kvalitetsmålinger.
DB170203 Etter så mange år med gode resultater virker det underlig at byrådet velger å rekommunalisere alle private sykehjem .
DB170203 Byrådets enfoldige kamp mot de private kan resultere i en hensiktsløs årlig merkostnad på 50 millioner kroner, bare fordi de innbitt ønsker at alle privatdrevne sykehjem skal være kommunale.
DB170203 Byrådet bør erkjenne at det er betydelige kostnadsforskjeller mellom kommunale og private sykehjem .
DA170202 Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll ved Brustadbua på E 39 og på Revheim ved Sunde sykehjem mellom klokken 08.15 og 14.45 torsdag.
DB170131 - Utgangspunktet er at vi er en liten kommune med 3200 innbyggere, et lite sykehjem , få ansatte og få stillinger, og det er lenge mellom hver gang vi har ledige stillinger på 50-60 prosent, for ikke å si hundre prosent, sa han, og fortsatte : ¶
DB170130 Eldre kan også plasseres på « storbruk », som et sykehjem , eller få flere nye dingser så de kan passe på seg selv, slik at arbeidsfolk kan jobbe mest og lengst mulig.
DA170130 * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem .
FV170128 To utbedringsprosjekter ved biblioteket fikk til sammen 6 millioner kroner, og samme sum ble brukt til å oppgradere beboerrom ved Kvales Minne sykehjem .
FV170128 FOTO : Bjelland, Kjartan Kvales Minne sykehjem i Tveit fikk rehabilitert mange beboerrom med 6 millioner kroner fra " krisepengene " fra staten.
SA170127 Kameratene har lagt informasjonsbrev i postkassen til 250 Vålands-beboere, besøkt sykehjem og Stavanger Universitetssjukehus.
SA170127 De har delt ut 250 flyveblader, besøkt sykehjem og Stavanger Universitetssjukehus.
DB170127 Han mener det er umulig for små kommuner, som har små sykehjem , å oppfylle NSFs krav om heltidsstillinger.
DB170127 - Utgangspunktet er at vi er en liten kommune med 3200 innbyggere, et lite sykehjem , få ansatte og få stillinger, og det er lenge mellom hver gang vi har ledige stillinger på 50-60 prosent, for ikke å si hundre prosent, begynner han.
AP170127 Lund kommune er en liten kommune med 3100 innbyggere og har ett sykehjem med 28 plasser.
SA170126 Og inntektene går til velferd for oss alle : Til skoler, barnehager, sykehus og sykehjem .
AP170123 Kaye døde i et sykehjem mandag morgen, bekrefter stjernens tidligere agent til BBC. | « Dans først.
SA170119 I intervjuet som er gjort på Snåsa sykehjem , tar Gjerstad et oppgjør med velferdssamfunnet og mener vi er på ville veier.
FV170118 I intervjuet som er gjort på Snåsa sykehjem , tar Gjerstad et oppgjør med velferdssamfunnet og mener vi er på ville veier.
BT170118 Hun som begynner å gråte når hun hører at ektefellen blir skrevet ut og ikke får korttidsplass på sykehjem denne gangen heller.
DB170116 Rødt-lederen minner om at Høyre-byrådet i 2011 sa opp avtalen med Adecco bare dager etter at NRK avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem .
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
BT170116 Ehamparam hadde arbeidet som ufaglært assistent ved Betanien rehabilitering og sykehjem fra april 2012 til september 2014.
SA170114 Han sier også at regjeringen er i ferd med å utvikle en ny trygghetsstandard på sykehjem .
SA170113 beboer i sykehjem enn Rennesøy.
DB170111 Forskeren peker på at vi i framtida vil kunne klare oss med færre tradisjonelle sykehjem dersom vi rigger eldreomsorgen annerledes.
DB170111 Han hadde vært inn og ut av sykehjem , og Stian var forberedt på at han kom til å gå bort.
VG170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo tirsdag.
VG170110 - Jeg besøkte min mor og far tidligere i dag, begge bor på sykehjem her i Oslo.
VG170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
DB170110 ¶ Faren til Jonas Gahr Støre, Ulf Jonas Støre, sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
DB170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
DB170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
BT170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
BT170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
AP170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
AP170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
DB170109 Vanessa del Rae, som jobber som sex-rådgiver for sykehjem , sier til Welt am Sonntag at prostituerte har vist seg å være en « velsignelse » for flere av pasientene.
DB170109 Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem .
AP170109 Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem .
DN170108 - Mormoren min bodde på sykehjem etter et hjerneslag og hadde ofte problemer med å forstå hva som ble sagt.
SA170106 Når organisering og drift av sykehjem iverksettes etter målstyringsprinsipper, hvor økonomiske og effektivitetshensyn prioriteres foran faglig pleie- og omsorgshensyn, får man ofte dårlige resultater for beboerne.
SA170106 Feilernæring på sykehjem , for lite fokus på og kunnskap om eldre sitt ernæringsbehov.i ¶
SA170106 Det ble avdekket avvik og lovbrudd ved 2/3 av 243 sykehjem .
SA170106 Aftenbladet skriver at opptil 60 prosent av eldre som bor på sykehjem , er underernærte, og de hevder at dette tiltaket gir bedre helse og mer matglede.
SA170106 Aftenbladet har på lederplass omtalt statsminister Erna Solberg sin nyttårstale der hun viste til et tiltak om å flytte på tidspunkt for middagen som serveres på sykehjem .
DB170105 Åsas mor er 85 år gammel og bor på sykehjem .
DB170105 ¶ MOR OG DATTER : Moren til Åsa Kjellberg Line er 85 år og bor på sykehjem .
DB170105 Den store kostnaden i dag er sykehjem .
DA170104 | Debatt : Hijab på sykehjem
DA170104 Stavanger kommune burde ikke blande seg inn i styrets vedtak, men heller bidra til at et sykehjem i kommunen med de beste referanser kan fortsette i samme stil, til beste for pasientene.
DA170104 LES OGSÅ : Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170104 Det er med stor forskrekkelse jeg ser skriveriene angående Blidensol sykehjem .
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans.
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans, skriver Jorunn Haram.
DB170103 Naboer til skolen ble evakuert til Liland sykehjem på grunn av stor røykutvikling.
BT170103 | Kommunen tapte i retten, Sandsli sykehjem blir utsatt ¶
BT170103 Tildelingen av totalentreprisen på Sandsli sykehjem var ulovlig, mener Bergen tingrett.
BT170103 SANDSLIMARKA : Byggingen av Sandsli sykehjem skulle etter planen ha startet nå ved årsskiftet.
SA170101 Vi skal unngå grenser som setter unødvendige skiller : enten det gjelder klesuniform på et av våre sykehjem eller hvordan vi møter hverandre.
AP161102 Ved sykehjem og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner dør nå 27,6 prosent av kreft, mens 26,6 prosent dør av hjerte- og karsykdommer.
SA161011 Ved siden av har hun full jobb som helsefagarbeider i Oslo kommune, der 27-åringen jobber på et sykehjem .
AP161011 Ved siden av har hun full jobb som helsefagarbeider i Oslo kommune, der 27-åringen jobber på et sykehjem .
AP160913 For tiden er Moxnes spesielt opptatt av såkalte velferdsprofittører, selskaper som driver blant annet sykehjem , barnehager og asylmottak med kommersielle motiver.
AP160903 Totalt har 3490 norske pasienter fått respiratorbehandling utenfor sykehus ( hjemme eller på sykehjem ) fra 2002 til 2015.
AP160902 Undersøkelser viser at omtrent 80 prosent av beboerne på norske sykehjem har en demenstilstand.
AP160902 Planforslaget ble sendt på høring i juni og legger opp til at dagens sykehjem rives og at det bygges et nytt bygg med plass til 130 beboere.
AP160902 Neste år kan byggingen av helt nye typer sykehjem være igang på Lille Tøyen og Dønski.
AP160902 Det burde ikke være så rart med pub på sykehjem På Manglerudhjemmet har de spa og fotballpub for demente pasienter.
AP160901 Thorkildsen : - Jeg ønsker en mer helhetlig tenkning i kommunale sykehjem
AP160901 Prosjekt Bedre hverdagsliv er basert på modellen fra De Hogeweyk, et sykehjem for personer med demens i Nederland, og består av fire utvalgte sykehjem : Manglerudhjemmet, Sofienberg bo- og behandlingssenter, Økernhjemmet og Fagerborghjemmet.
AP160901 Prosjekt Bedre hverdagsliv er basert på modellen fra De Hogeweyk, et sykehjem for personer med demens i Nederland, og består av fire utvalgte sykehjem : Manglerudhjemmet, Sofienberg bo- og behandlingssenter, Økernhjemmet og Fagerborghjemmet.
AP160901 I dag er det 20 kommunale og 28 private sykehjem .
AP160901 Byrådet mener at offentlige sykehjem i Oslo nærmest er blitt et « supplement » i velferden, og at det burde være omvendt.
AP160901 - Hva sier du til brukerundersøkelser der sykehjem driftet av ideelle eller private organisasjoner kommer bedre ut enn de kommunale ?
AP160901 - Er dette en kulturendring som du ønsker å se på flere kommunale sykehjem ?
AP160831 | Fersk rapport : Dette skal til for at eldre trives på sykehjem
AP160831 Undersøkelsen ble gjort på fire sykehjem i Oslo.
AP160831 Som regel besøkte de flere avdelinger ved samme sykehjem .
AP160831 Rapporten finner at mange beboere opplever at trygghet, fellesskapsfølelse og personlig pleie er viktig under oppholdet på sykehjem .
AP160831 Målet med studien var å la de eldres stemme bli hørt, og å prøve å forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes appetitt, helse og opplevelse av trivsel.
AP160831 I rapporten som skal legges frem offentlig i september, har de sett konkret på hva fire ulike sykehjem i Oslo gjør ut av måltidene og andre viktige trivselsmomenter.
AP160831 Forbrukerrådets representant tilbrakte på forsommeren én dag på hvert sykehjem og spiste frokost og lunsj sammen med beboerne.
AP160831 Forbrukerrådet mener at hverdagen på et sykehjem ikke trenger å være så annerledes enn hjemme, og at en rekke små tiltak kan bidra til at beboerne opplever bedre appetitt, helse og trivsel : ¶
AP160831 Enkle grep i hverdagen har stor effekt for eldres trivsel på norske sykehjem , viser en fersk rapport fra Forbrukerrådet.
AP160831 Det burde ikke være så rart med pub på sykehjem
AP160831 De store forskjellene på sykehjem i Oslo ligger, ifølge Kristensen, ikke i om de er privat eller offentlig driftet.
AP160831 - Dere har vært én dag hver på fire sykehjem som hadde sagt seg villige til å ta imot dere.
AP160831 - De fleste sykehjem i Oslo har et forbedringspotensiale.
AP160831 - De fleste sykehjem i Oslo har et forbedringspotensiale, sier Anne-Lise Kristensen, Pasient-og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo.
AP160831 | SV-topp i Oslo anklager sykehjem for svertekampanje ¶
AP160831 Viktig info når Unicare kjører kampanje for å sverte kommunale sykehjem : ¶
AP160831 På Twitter onsdag ettermiddag går eldrebyråd Inga Marte Thorkildsens høyre hånd hardt ut mot det driveren av Manglerudhjemmet i Oslo, som denne uken har fått ros for nye løsninger ved sitt sykehjem .
AP160831 Mener byrådet at det er en svertekampanje mot kommunale sykehjem når Manglerudhjemmet forteller om fine resultater ? pic.twitter.com/tvt0JwWOHC ¶
AP160831 Larsen mener kommunale sykehjem har vel så gode tilbud.
AP160831 Knusende rapport om tilstanden ved norske sykehjem
AP160831 Flere sykehjem har pub.
AP160831 Etter at videoen fra Manglerudhjemmet ble publisert på Aftenposten har det vært en opphetet debatt på Twitter rundt privat drift av sykehjem .
AP160831 Det burde ikke være så rart med pub på sykehjem
AP160831 Den type tilbud som de viser fram ved Manglerudhjemmet finnes også på kommunale sykehjem .
AP160831 Byrådssekretær Benjamin Endre Larsen ( SV ) hevder på Twitter at eierne av Manglerudhjemmet driver en svertekampanje mot kommunale sykehjem i Oslo.
AP160831 Benjamin Endre Larsen anklager nå den private tilbyderen for å drive en « kampanje for å sverte kommunale sykehjem » i Oslo.
AP160831 Alle kommunens sykehjem tilbyr dessuten alkoholservering til beboerne sine, sier Larsen.
AP160831 Alle beboere på kommunens sykehjem kan få servert alkohol.
AP160831 - Jeg mener åpenbart at Unicare har lagt ned mye energi i å angripe byrådets politikk, som går ut på at vi ønsker å avkommersialisere driften av sykehjem .
AP160831 Vi vil finne gode og dårlige eksempler blant både kommunale og private sykehjem .
AP160831 Sykefraværet er lavere i private enn i kommunale sykehjem , noe som viser at trivsel og passende belastning ikke er en automatisk følge av at kommunen drifter.
AP160831 Manglerudhjemmet sykehjem er i øyeblikket landets mest kjente sykehjem .
AP160831 Manglerudhjemmet sykehjem er i øyeblikket landets mest kjente sykehjem.
AP160831 Hadde denne historien vært representativ for private sykehjem , hadde ikke debatten vart særlig lenge.
AP160831 Forrige lørdag publiserte Aftenposten et innlegg fra en pårørende som hadde hatt sin mor på et annet privatdrevet sykehjem .
AP160831 Det burde ikke være så rart med pub på sykehjem På Manglerudhjemmet har de spa og fotballpub for demente pasienter.
AP160831 Brukerundersøkelser gir ikke indikasjoner på at pasientene har det verre der enn i kommunale sykehjem .
AP160831 Begge historiene illustrerer imidlertid et vesentlig poeng : Driftsformen er ikke avgjørende for tilstanden på et sykehjem .
AP160830 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AP160830 Men SV-byråden understreker at også kommersielle eller private sykehjem opplever motstand fra pårørende.
AP160830 Manglerudhjemmet har fungert aldeles utmerket, og har vært en flott inspirasjon for våre kommunale sykehjem , sier eksordfører Fabian Stang ( H ) til Aftenposten.
AP160830 Manglerudhjemmet er et av fire sykehjem i Oslo som fikk 100.000 kroner til prosjekt « Bedre hverdag », og ifølge ledelsen har dette tilskuddet, sammen med dugnadsinnsats blant de ansatte, ført til store endringer for beboerne.
AP160830 Hun påpeker også at kommunale og idelle sykehjem har vært del av prosjektet sammen med Manglerudhjemmet, og har innført lignende tiltak.
AP160830 Det burde ikke være så rart med pub på sykehjem .
AP160830 Byrådet ønsker å avslutte kontrakten med Manglerud sykehjem fra og med 2019.
AP160830 - Det er lenge siden jeg jobbet ved et kommunalt sykehjem , men da måtte vi skrive søknad for å kjøpe inn sukkerbrød til en bursdag, sier Hilde Helland, som er daglig leder på Manglerud.
AP160829 PechaKucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem
AP160829 I denne ukens PechaKucha forteller Hilde Helland om hvordan hun endret et tradisjonelt sykehjem til en morsom møteplass med restaurant og pub.
AP160829 Det er få menn på norske sykehjem , og vi ville gjøre noe for dem.
AP160829 - Man har jo gjerne nok å gjøre på et sykehjem .
AP160829 - Dette kan alle sykehjem i Norge gjøre, sier Hilde Helland, daglig leder ved Manglerudhjemmet i Oslo til Aftenposten.
AP160825 På Paulus sykehjem ønsker vi at gruppetreningen skal gi både fysisk trening og sosialt samvær.
AP160825 Paulus sykehjem har ingen inntekter på tjenester eller behandling som utføres av disse underleverandørene, og heller ikke på husleie.
AP160825 Paulus sykehjem har avtale med en frisør og en fotterapeut som er selvstendig næringsdrivende og som har lokaler på sykehjemmet.
AP160825 Les sønnens fortelling om morens ti måneders lange opphold på Attendo Paulus sykehjem : ¶
AP160825 En slik påstand betyr at hele det tverrfaglige teamet på Paulus sykehjem systematisk og bevisst bryter alle forskrifter og lover som sykehjemmet er regulert etter.
AP160825 Det er svært beklagelig at et opphold ved Paulus sykehjem er oppfattet som et så dårlig tilbud at man bytter sykehjem .
AP160825 Det er svært beklagelig at et opphold ved Paulus sykehjem er oppfattet som et så dårlig tilbud at man bytter sykehjem.
AP160825 På nytt sykehjem
AP160825 Min mor flyttet til Attendo Paulus sykehjem i juli 2015.
AP160825 Jeg har søkt overflytting til et annet sykehjem , er kritisk til behandlingen og pleien hun får, mener den er i strid med gjeldende retningslinjer.
AP160825 I dag fikk jeg beskjed om at hun har fått plass på et annet sykehjem .
AP160825 Her er fortellingen om min mors ti måneder lange opphold på Attendo Paulus sykehjem , et børsnotert selskap som tjener penger på eldreomsorg.
AP160825 Det er stille i gangene på Attendo Paulus sykehjem .
AP160818 Vil la gamle og syke få vite hvor lenge det er til de får institusjonsplass : Bent Høie etablerer venteliste for sykehjem
AP160810 | Sykepleiestudent nektet å servere svinekjøtt på sykehjem
AP160810 Ved Stovnerskogen sykehjem opplevde ledelsen at noen ansatte kastet bacon, og pålegger nå alle ansatte å servere det som står på menyen.
AP160810 Ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo serveres mat med svin med den største selvfølge.
AP160810 Studenten, som tar en bachelor i sykepleie, hadde praksis på et sykehjem der beboerne tilbys hjemmebrygget øl på søndager og innimellom øl og vin.
AP160810 Saken har ikke tilknytning til Stovnerskogen sykehjem i Oslo, men også her har de hatt enkeltepisoder knyttet til religion og yrkesutfølelse.
AP160810 For eksempel kan ikke ansatte på et sykehjem på grunn av religion, nekte å pleie en pasient av motsatt kjønn eller nekte å hjelpe en pasient med å spise hvis maten inneholder svin, sier hun ¶
AP160810 En muslimsk sykepleiestudent ville ikke servere eldre på sykehjem svin på grunn av sin tro.
AP160810 En muslimsk sykepleiestudent hadde nylig praksis på et sykehjem på Østlandet.
AP160810 - Det betyr også at muslimske beboere på sykehjem skal få slippe å få svinekjøtt.
AP160804 Særlig etter fadesen med prosessen rundt nedleggelsen av Furuset sykehjem og kravene om at private sykehjem må redusere bemanningen.
AP160804 Særlig etter fadesen med prosessen rundt nedleggelsen av Furuset sykehjem og kravene om at private sykehjem må redusere bemanningen.
AP160801 Vi er helt nødt til å rehabilitere gamle sykehjem , bygge nytt og legge ned de som ikke tilfredsstiller moderne krav til kvalitet.
AP160801 Samtidig er vi helt nødt til å rehabilitere gamle sykehjem , bygge nytt og legge ned de som ikke tilfredsstiller moderne krav til kvalitet.
AP160801 Mange av dem som i dag kommer på sykehjem kunne fått et bedre tilbud hvis det fantes flere bemannede omsorgsboliger og en bedre hjemmetjeneste - i tillegg til flere dagtilbud og annet som gir mennesker mening, fellesskap og trygghet.
AP160801 Innsparingene har de måttet ta ved byens egne sykehjem .
AP160801 I tillegg har Oslo i årevis satset tungt på tradisjonelle sykehjem , men ikke på alternativene.
AP160801 Finansieringssystemet for sykehjem i Oslo innebærer at Sykehjemsetaten selger sykehjemsplasser til bydelene.
AP160801 Det første vi gjorde da det nye byrådet overtok, var derfor å offentliggjøre avvikene i sykehjem og hjemmetjenester.
AP160731 Malou Kruse fra Sønderborg og Malene Severinsen fra Århus har sommerjobb på et sykehjem på Gjøvik.
AP160718 Flere vil trenge hjelp med maten, enten de bor på sykehjem eller hjemme.
AP160717 Lørdag kveld måtte politiet stanse to tenåringsgutter på jakt etter en Pokémon-figur på utsiden av et sykehjem i Mo i Rana.
AP160708 Nylig fikk derfor beboere og deres pårørende ved post 1 ved Furuset sykehjem beskjed om at de må flytte i løpet av de kommende ukene.
AP160708 I Oslo er alle sykehjem organisert under Sykehjemsetaten.
AP160708 Et sykehjem er, som navnet sier, et hjem.
AP160708 De må først flytte til et sykehjem med ledig kapasitet, for deretter å stille seg på venteliste der de ønsker å bo.
AP160705 Når færre personer flytter på sykehjem , betyr det at sykehjemsplasser står tomme.
AP160705 Men hvis en lege mener at pasienten må på sykehjem , bestemmer kommunen.
AP160705 Istedet for at Sykehjemseaten får penger til å drive sykehjem , får Oslos 15 bydeler pengene.
AP160705 I mai 2014 var det 3969 langtidsbeboere ved sykehjem .
AP160705 De fikk ikke lov til å bruke foajeen inne på Furuset sykehjem til arrangementet, i stedet hadde de rigget seg til på gårdsplassen utenfor.
AP160705 Bakgrunnen for at en avdeling ved Furuset sykehjem legges ned, er nedgangen i antall beboere på sykehjem .
AP160705 Bakgrunnen for at en avdeling ved Furuset sykehjem legges ned, er nedgangen i antall beboere på sykehjem.
AP160705 Bakgrunnen er at færre eldre bor på sykehjem .
AP160705 - Vi har mange slitte, gamle sykehjem som trenger rehabilitering.
AP160705 4000 langtidsplasser ved sykehjem i Oslo er besluttet nedlagt.
AP160702 På Post 1 på Fursuet sykehjem sitter Inger Johanne Pedersen på sengen sin.
AP160702 På Furuset sykehjem fikk 28 beboere denne uken en dramatisk beskjed : Kommunen legger ned avdelingen deres.
AP160702 Post 1 på Furuset sykehjem er Inger Johanne Pedersens adresse ennå noen dager.
AP160702 Når færre personer flytter på sykehjem , betyr det at sykehjemsplasser står tomme.
AP160702 Nylig fikk hun brev om at hun må flytte fra avdeling 1 på Furuset sykehjem i løpet av noen uker.
AP160702 Nedleggingen skjer som del av en større omorganisering av sykehjem i Oslo, siden færre eldre enn før bor på sykehjem .
AP160702 Nedleggingen skjer som del av en større omorganisering av sykehjem i Oslo, siden færre eldre enn før bor på sykehjem.
AP160702 Istedet for at Sykehjemseaten får penger til å drive sykehjem , får Oslos 15 bydeler pengene.
AP160702 Inger Johanne Pedersen trives på Furuset sykehjem hvor hun har vært i over tre år.
AP160702 Enten « ostehøvelkutt » ved mange sykehjem , som vile gått utover kvaliteten.
AP160702 Bakteppet for flyttingene er et fall i antall beboere på sykehjem : ¶
AP160702 - Det vi vet, vi som har prøvd å få foreldrene våre inn på sykehjem , er at bydelene ofte gir avslag.
AP160702 96-åringen sitter på sengen sin på avdeling 1 på Furuset sykehjem .
AP160620 | Når sykehjem svikter : Udugelige og inkompetente ledere må stilles til ansvar Tore Westhrin ¶
AP160620 Vi skal selvsagt kreve at politikerne bevilger tilstrekkelig med penger til å drive gode sykehjem .
AP160620 Vi kan bevilge massevis av penger, men med dårlige ledere blir det dårlige sykehjem .
AP160620 To sykehjem i samme kommune kan være som natt og dag.
AP160620 Min kone vantrivdes, men jeg var usikker på om andre sykehjem i kommunen kunne gi oss et bedre tilbud.
AP160620 Jeg kom på sykehjem i hjembyen.
AP160620 Helseminister Bent Høie vil lage kvalitetsstandarder som alle sykehjem i landet skal oppfylle.
AP160620 Det er på høy tid, når to sykehjem i samme kommune kan være som natt og dag.
AP160609 Så liten ble altså kapasitetsveksten for eldre som bodde i aldershjem og sykehjem .
AP160609 Det kunne også brukes til å erstatte et utrangert bygg med et nytt sykehjem , og det kunne brukes til å slå sammen tosengsrom til ensengsrom med bad og toalett på rommet.
FV160601 Joseph sykehus og sykehjem .
AP160601 | Oslo kan miste milliarder til bygging av nye sykehjem
AP160601 Tallet inkluderer om lag 100 plasser i utenbys sykehjem .
AP160601 Oslo kommune ønsker å erstatte Furuset sykehjem med et helt nytt bygg.
AP160601 Oslo kommune vil bygge et helt nytt sykehjem til erstatning for Furuset sykehjem .
AP160601 Oslo kommune vil bygge et helt nytt sykehjem til erstatning for Furuset sykehjem.
AP160601 Oppsal sykehjem : 2018 ¶
AP160601 Med andre ord skal det ikke lenger gis støtte hvis kommunen sanerer og bygger nytt eller rehabiliterer et gammelt sykehjem uten at kommunen totalt sett får flere plasser å tilby brukerne.
AP160601 Han er i ferd med å demonstrere hvor vanskelig det er å få rullestolen inn på « skapdoen » som står i et hjørne av det lille rommet han har på Furuseth sykehjem .
AP160601 Fjerner støtte til å rehabilitere sykehjem
AP160601 Fakta : I denne rekkefølgen har Oslo planlagt rehabilitering og nybygging av sykehjem : ¶
AP160601 Det er ikke bare Furuset sykehjem som merkes av tidens tann.
AP160601 Arvid Olav Risen og institusjonssjef Birgit Birkeland viser hvor liten plass det er inne på skaptoalettet som står i et hjørne på det lille rommet han har på Furuset sykehjem .
AP160601 - Det største minuset ved denne type sykehjem og rom, er at beboerne må gå gjennom korridoren når de skal dusje.
AP160601 3,5 milliarder kroner som kommunen har regnet med til rehabilitering og erstatning av utdaterte sykehjem .
AP160530 Joseph sykehus og sykehjem .
AP160525 Retten til gode omsorgstjenester bør ikke, ifølge henne, knyttes til om du får hjelpen hjemme eller på et sykehjem .
AP160525 Regjeringen har også lagt frem lovforslag med presisering av retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig når dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester.
AP160525 Regjeringen har også innført rabatt for dem som mot sin vilje kommer på dobbeltrom på sykehjem .
SA160514 Derfor prøves nå velferdsteknologi ut i Stavanger, som skal gjøre det mulig å bo lenger hjemme før man må på sykehjem .
DA160512 I tillegg skal byens flotteste sykehjem bygges i dette området og da vil det være bra med en park her.
AP160510 Jeg tenker også på sykehjem , parker, snøbrøyting osv.
DA160506 Det vil også være viktig for utsikten til de som skal bo på Lervig sykehjem at det blir en fin park i fronten av sykehjemmet, sier Kari Raustein.
AP160506 Og Harstad, der innvandrere får arbeidspraksis og språkopplæring på kommunale sykehjem .
AP160503 Noen dager senere ble han overført til et sykehjem .
AP160423 Oslo rekommunaliserer private sykehjem .
AP160423 Jeg har besøkt mange gode kommunale sykehjem .
AP160423 - Manglerud er et sykehjem utenom det vanlige, med nærbutikk, spa-avdeling, nyoppussede stuer.
AP160423 Som Aftenposten tidligere har skrevet er byrådet nå i ferd med å rekommunalisere private sykehjem, samtidig som private sykehjem har fått beskjed om å kutte i bemanningen.
AP160423 Som Aftenposten tidligere har skrevet er byrådet nå i ferd med å rekommunalisere private sykehjem , samtidig som private sykehjem har fått beskjed om å kutte i bemanningen.
AP160423 Jeg har besøkt mange gode kommunale sykehjem .
AP160423 Frp håper eiendomsskatt, bilfritt sentrum, rekommunalisering og nedbemanning av private sykehjem i Oslo skal skremme velgerne fra å stemme Arbeiderpartiet i stortingsvalget neste år.
AP160423 - Manglerud er et sykehjem utenom det vanlige, med nærbutikk, spa-avdeling, nyoppussede stuer.
AP160423 - Kvaliteten og omsorgen skal være like god uansett om kommunen selv eller ideelle aktører skal drive sykehjem og gleder oss allerede til valgkampen i 2019 for å vise både Siv Jensen og andre skremmere om at de tar feil, sier han.
AP160421 Så har vi endret på investeringstilskuddene, nettopp for å stimulere kommunen til å øke utbyggingsaktiviteten, sier hun og sikter til statlige investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tilbud.
AP160421 » Antyder at forslaget går for langt i å sidestille plass på sykehjem med plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og påpeker at de « reguleres ulikt på mange områder, slik at det ikke alltid er likegyldig om langtidsopphold tilbys i sykehjem eller i tilsvarende bolig.
AP160421 » Antyder at forslaget går for langt i å sidestille plass på sykehjem med plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og påpeker at de « reguleres ulikt på mange områder, slik at det ikke alltid er likegyldig om langtidsopphold tilbys i sykehjem eller i tilsvarende bolig.
AP160421 Regjeringen presiserer pasienters rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
AP160421 Mener legen din at du må på et sykehjem , så skal du ha rett på en sykehjemsplass.
AP160421 - Hvis man er opptatt av at eldre får plass på sykehjem når de faktisk trenger det, er det mye viktigere og vil gi eldre større rettigheter at de bruker dagens klagerett, sier hun og viser til at de som klager ofte får medhold.
AP160421 Det er ikke arbeidsledige oljeingeniører som kommer til å jobbe på sykehjem og ta seg av de mange eldre eldrebølgen bringer.
AP160418 Alle beboere derfra ble evakuert til andre helsehus og sykehjem i byen.
AP160417 Dette er også interessant i den pågående debatten om videre privatisering eller ikke av sykehjem i Oslo kommune.
AP160411 Vi er likevel undrende til at eldrebyråden i Oslo ber kommersielle sykehjem bruke overskudd til bemanningsreduksjon.
AP160411 Nylig ble det klart at Madserud sykehjem blir det første som blir rekommunalisert.
AP160411 Det nye byrådet i Oslo har bestemt at kommersielle aktører ikke får fornyet kontraktene for å drive sykehjem i Oslo.
AP160411 Av Oslos 48 sykehjem er 15 drevet av kommersielle aktører, mens 13 drives av ideelle.
AP160411 april om å la ideelle overta driften av Madserud sykehjem .
AP160407 Jeg har stor respekt for at hun nå fighter for eldre på sykehjem .
AP160407 Forrige uke kunne Osloby fortelle at seks kommersielle sykehjem i Oslo har bedre bemanning enn de kommunale.
AP160407 Dette er benyttet til å forbedre tjenestene ved våre sykehjem .
AP160407 Derfor koster det mer når kommunen driver sykehjem .
AP160407 De har i dag lavere bemanning enn private sykehjem .
AP160407 Byråden argumenterte med at de ansatte i private sykehjem har dårligere pensjonsvilkår enn ansatte i offentlige sykehjem .
AP160407 Byråden argumenterte med at de ansatte i private sykehjem har dårligere pensjonsvilkår enn ansatte i offentlige sykehjem.
AP160407 Byråd Thorkildsen ønsker på sin side å sette spørsmålet om overskudd i bedrifter som driver sykehjem på dagsordenen.
AP160406 | Oslo kommune tar over Madserud sykehjem , ideelle får ikke slippe til ¶
AP160406 Onsdag kveld ble det bestemt at Oslo kommune ta rover driften av Madserud sykehjem som i dag drives av Norlandia.
AP160406 Nasir Ahmed ( Ap ) mente på sin side at det er viktig at kommunen overtar driften av sykehjem fordi i dag havner kommunale penger i private hender.
AP160406 I byrådserklæringen slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem .
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 De er mest kjent for sykehus og høyskole, men driver ett sykehjem fra før : Sagenehjemmet.
AP160406 De borgerlige partiene måtte onsdag tåle nederlag i saken om at Madserud sykehjem .
AP160406 | Oslo kommune tar over Madserud sykehjem , ideelle får ikke slippe til ¶
AP160406 Onsdag kveld ble det bestemt at Oslo kommune ta rover driften av Madserud sykehjem som i dag drives av Norlandia.
AP160406 Nasir Ahmed ( Ap ) mente på sin side at det er viktig at kommunen overtar driften av sykehjem fordi i dag havner kommunale penger i private hender.
AP160406 I byrådserklæringen slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem .
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 De er mest kjent for sykehus og høyskole, men driver ett sykehjem fra før : Sagenehjemmet.
AP160406 De borgerlige partiene måtte onsdag tåle nederlag i saken om at Madserud sykehjem .
AP160406 | Ideelle er klare til å overta sykehjem
AP160406 Men siden 2011 har den drevet sykehjem også : Sagenehjemmet, hvor kommunen kjøper plasser.
AP160406 I byrådserklæringer slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem .
AP160406 Foreløpig har ikke byrådet lagt frem en plan over hvilke sykehjem som skal rekommunaliseres og hvilke som skal ut på egne anbud bare blant ideelle.
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406 Det er 1 av 15 sykehjem drevet av kommersielle selskaper.
AP160406 De har ikke deltatt i anbudsrundene for sykehjem tidligere.
AP160405 For det andre er det dårlig bruk av kommunens penger å bruke et millionbeløp på støtte, når de ikke har penger til å vedlikeholde idrettshaller, ikke har ordentlig standard på sykehjem eller tilstrekkelig barnehageplasser.
AP160402 Mye av kuttet må tas i driften ved Oslos 48 sykehjem .
AP160402 Blant annet er seks private sykehjem , som har bedre bemanning enn kommunens egne hjem, nå bedt om å nedbemanne innenfor pleiedelen.
AP160402 Bemanningen er noe av det viktigste for dem som bor på sykehjem .
AP160402 - Jeg har foreslått at man øyeblikkelig stanser nedbemanning ved sykehjem i Oslo.
AP160401 Private sykehjem betaler heller ikke generelt lavere lønninger enn kommunale, slik enkelte påstår.
AP160401 Flere har reagert på at byrådet i Oslo forsøker å reforhandle kommunens avtaler med privatdrevne sykehjem , med sikte på å redusere bemanningen.
AP160331 | Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem
AP160331 Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem , siden flere bor hjemme lenger.
AP160331 - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
AP160331 Jeg søkte på sykehjem da jeg var 95 år, men vi kjempet mye for å få fast plass.
AP160331 Både kommunale og private sykehjem må kutte.
AP160331 - Det er idiotisk med dørterskler på sykehjem .
AP160331 09.05.1917, bor på Hovseter sykehjem , avd.
AP160331 | Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem
AP160331 Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem , siden flere bor hjemme lenger.
AP160331 - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
AP160331 Oslo kommune vil at private sykehjem skal redusere bemanningen : ¶ 50-åringer blir fremtidens ungdommer ¶
AP160330 Kona jobber 75 prosent deltid på et sykehjem og tjener 800 kroner i måneden.
AP160330 Ungdommer står på venteliste for å bli besøksvenn på sykehjem .
AP160330 | Byrådet ber private sykehjem redusere bemanningen ¶
AP160330 Seks kommersielle sykehjem i Oslo har bedre bemanning enn de kommunale.
AP160330 Oslo kommune ønsker å reforhandle kontrakter med seks private sykehjem for å spare penger.
AP160330 Hvis kuttene bare tas ved kommunale sykehjem , mens de private skjermes, kan det føre til en stor kvalitetsforskjell.
AP160330 Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem , siden flere bor hjemme lenger.
AP160316 Ønsket om å bli kvitt kommersielle sykehjem kan dermed ende med at bare kommunale hjem står igjen.
AP160316 Ved 4 av 15 kommersielt drevne sykehjem går kontrakten ut denne bystyreperioden : Madserud sykehjem , Ammerudlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet.
AP160316 Ved 4 av 15 kommersielt drevne sykehjem går kontrakten ut denne bystyreperioden : Madserud sykehjem, Ammerudlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet.
AP160316 Oslo har i dag 15 sykehjem som drives av kommersielle aktører.
AP160316 Madserud er første sykehjem hvor dette er aktuelt.
AP160316 James Stove Lorentzen ( H ) ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle organisasjoner, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160316 Hva om vi i stedet for å legge dette innunder Sykehjemsetaten som et ordinært sykehjem , åpner for at dagens ledelse ved Madserud kan fortsette bare i kommunal regi, som en frittstående enhet ?
AP160316 Han mener det kan gi kommunen et veldrevet alternativ som kan brukes som sammenlikningsgrunnlag for å lære av og dermed bedre driften ved andre kommunale sykehjem .
AP160316 Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og resten av det rødgrønne byrådet ønsker å fase ut den kommersielle driften av sykehjem i Oslo.
AP160316 - I dag vet vi ikke hvor mye penger som tas ut ved hvert enkelt sykehjem .
DA160303 Retten til enerom på sykehjem .
DA160303 Retten for ektefolk og samboere til å kunne bo sammen på sykehjem .
DA160303 Han viser til at det tidligere er påpekt tilfeller av mishandling, ulovlig tvang og mulig omsorgssvikt ved norske sykehjem .
DA160229 Den nye brannstasjonen i Lervig ser ut til å bli nær dobbelt så stor som planlagt, og spiser nå kraftig av tomten til ny park foran Lervig sykehjem .
DA160229 Beboerne som flytter inn på Lervig sykehjem skulle få utsikt til en stor park.
DA160229 ), Kari Nessa Nordtun og Leif Knudsen konstaterer at brannstasjonen som skal bygges i bakgrunnen ser ut til å bli nesten dobbelt så stor som planlagt, og spiser nå av den store parken som er planlagt foran Lervig sykehjem .
AP160223 Vi må planlegge slik at det er skoler, barnehager og sykehjem til alle som trenger det, sier han. †" Vi tror at det kan bli like gode bokvaliteter selv om det bygges mer på Fornebu.
AP160223 Store, små, omsorgsboliger og sykehjem , slik at man får et minisamfunn innenfor et område.
AP160221 Ikke bare på tvers av bydelene, men også på tvers av sektorer - for alt fra barnehager til sykehjem .
AP160221 I fjor fikk Adresseavisen innsyn i anonymiserte meldinger om alle registrerte alvorlige avvik, altså feil, ved sykehjem i Trondheim.
AP160221 En gjennomgang i Dagsavisen i desember i fjor av over 4500 meldinger fra sykehjem , vitnet om feilmedisinering og lav bemanning.
AP160221 En gjennomgang Dagsavisen gjorde av over 4500 avviksmeldingerfra sykehjem , fortalte den samme historien.
AP160221 Vi vil heller ikke på sykehjem hvor bemanningen stadig reduseres, slik at sykehjemmet igjen blir en oppbevaringsanstalt hvor kun våre primære behov for vask og tilførsel av mat blir prioritert.
AP160221 Vi skal klare oss selv så lenge vi kan, men når behovet for hjelp oppstår, vil vi ikke stues bort hjemme, på dagsentre eller i sykehjem uten aktiviteter og kulturtilbud som stimulerer oss.
AP160221 Vi skal klare oss selv så lenge vi kan, men når behovet for hjelp oppstår, vil vi ikke stues bort hjemme, på dagsentre eller i sykehjem uten aktiviteter og kulturtilbud som stimulerer oss, skriver kronikkforfatteren.
AP160221 Vi finner ikke mange sengeliggende beboere på våre sykehjem nå, og de fleste har enerom.
AP160221 Ved å redusere de gode og helsefremmende tilbudene i sykehjem og omsorgsboliger, kan liggetiden fort bli kortere grunnet mistrivsel, og Oslos behov for sykehjemsplasser i 2016 blir redusert i samsvar med byrådets vedtatte strategi.
AP160221 Som erstatning for sykehjem har vi omsorgsboliger, hvor eldre kan flytte inn i en tilrettelagt leilighet som er betjent store deler av døgnet.
AP160221 Samhandlingsreformen medfører raskere utskriving fra sykehus, gamle og syke sendes rett hjem, ofte uten vedtak om hjelp og oppfølging, også når sykehuset har sagt at sykehjem er eneste alternativ.
AP160221 Mener sykehuset at vi trenger en plass i sykehjem , skal vi ha det !
AP160221 I dag har Furuset sykehjem 32 ledige senger, bydelene prioriterer ikke kjøp av plasser selv om vi vet at behovet for plasser er der.
AP160221 Fikk du plass på sykehjem , delte du rom med opptil åtte medpasienter, og du måtte belage deg på å ligge i sengen hele døgnet.
AP160221 Dette er et godt alternativ for eldre som bor i store hus og eller leiligheter, men heller ikke omsorgsboligene kan erstatte våre sykehjem når helsetilstanden blir for komplisert og krevende.
AP160216 Heldigvis er sykehjem i Oslo unntatt, men det er kanskje bare foreløpig.
AP160216 Demente eldre på sykehjem som har lyst på kjøttkaker eller laks, skal få nei.
AP160216 Demente eldre på sykehjem som har lyst på kjøttkaker eller laks, skal få nei ¶
AP160215 Byrådet i Oslo innfører en fast vegetardag i alle kommunale kantiner med unntak av sykehjem og eldresentre.
AP160215 Konfrontert med hvorfor byens sykehjem og eldresentre « skal slippe » eller « ikke få tilbud om » vegetarmat en dag i uken, antydet eldrebyråden at det kan skyldes at noen av dem lever på spesielle dietter - eller langsiktige matavtaler der det er vanskelig å endre leverandører.
AP160215 For i motsetning til Rådhuset er det ikke eget kjøkken på alle sykehjem .
DA160212 Det medarbeiderne melder mest avvik knyttet til - uavhengig av om det er i kommunale, ideelle eller kommersielle sykehjem - er uansett medikamenthåndteringen, sier hun.
DA160212 - Vi vil ha pooler med faste folk, i faste, hele stillinger, som kan være på et sykehjem over lengre tid.
DA160212 - I den forrige avviksrapporten, som kom rett før jul, har Sykehjemsetaten selv framhevet at mange sykehjem har dårlig erfaring med vikarer fra bemanningsbyråer.
AP160210 Ikke lang tid etter dette sovnet Dag Storhaug inn på Byskogen Sykehjem .
AP160209 Økte krav og flere undersøkelser er ifølge avdelingsleder Kjersti Tiller ved Lørenskog sykehjem forklaringer som må tas tas med i beregningen.
AP160209 Skal lage trygghetsstandard for sykehjem
AP160209 På Lørenskog sykehjem bor ca 156 omsorgstrengende pasienter fordelt på syv forskjellige avdelinger.
AP160209 Det er store hull i kompetansen til de ansatte som jobber på sykehjem og i hjemmetjenestene, viser den første norske undersøkelsen som er gjort på området.
AP160209 De som jobber i hjemmetjenesten hadde generelt dårligere kunnskaper enn de som jobbet på sykehjem .
AP160209 - Vi er også i gang med å utvikle en trygghetsstandard som skal sikre god praksis på landets sykehjem , sier hun.
AP160209 - Kravene til kompetanse til helsepersonell i eldreomsorgen har endret seg veldig mye i de senere årene, sier Kari Os ved Utviklingssenter for sykehjem i Akershus.
AP160209 ) og sykepleier Helga Dokka arbeider på Lørenskog sykehjem - og har en krevende hverdag.
DA160203 Her er hun i området Lervig sykehjem skal bygges, med tomten for brannstasjon i bakgrunnen.
DA160203 - Lervig kom raskt opp, for å ligge nær og ha rask tilgang til sykehjem , sykehus, kjøpesentra, trehusbebyggelse og Stavanger sentrum, sier Berg til RA.
AP160129 En dag kun med mat uten kjøtt og fisk blir ikke innført på sykehjem i Oslo.
AP160129 Den skal ¶ ikke innføres på sykehjem og eldresentre, ellers i alle kommunens kantiner.
AP160125 Og det kan godt tenkes at dagens sykehjem bør saneres eller bygges om.
AP160125 Dette er ikke lett å få til i dagens sykehjem , men omsorgsboliger er neppe hele svaret.
AP160125 Det er knapt noen som ønsker å bli innlagt på sykehjem dersom det ikke er helt nødvendig, og det er heller ingen uenighet om at skattebetalernes penger skal brukes fornuftig.
AP160121 trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Alle fra fylte 65 år Barn og voksne med bla diabetes, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt Personer med svært alvorlig fedme ( KMI over 40 ) Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurderin
AP160115 Vi syns det er trist at eldreomsorg er blitt ensbetydende med sykehjem , og at eldrepolitikk er blitt ensbetydende med eldreomsorg.
AP160115 Samtidig lot de sykehjemsplasser stå tomme, noe som gikk utover sykehjemsetatens økonomi, og eksisterende sykehjem i Oslo.
AP160115 | Sykehjem bra, hjemme best Inga Marte Thorkildsen ¶
AP160115 Kanskje kan ektefellen klare seg langt bedre og lengre ved for eksempel å bo alene og ta et daglig besøk på et sykehjem enn å skulle stå i situasjonen hjemme og over tid.
AP160114 Bruken av sykehjem varierer sterkt mellom bydelene, snittet er 35,5 prosent for eldre over 90 år.
AP160108 | Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem , svekkes eldreomsorgen i Oslo Svendsen og Elgsaas ¶
AP160108 Vi ville ha blitt svært bekymret om administrasjonen i Østensjø planla en utvikling der bare 22 prosent av eldre over 90 år skulle få plass på sykehjem .
AP160108 Mindre bruk av sykehjem i St.
AP160108 Men når eldre ikke kan bo godt hjemme lenger, når de egentlig trenger tilsyn døgnet rundt, da har de behov for plass på sykehjem .
AP160108 Ledelse og ansatte på sykehjem forteller at pasientene som får plass i dag er sykere og mer hjelpetrengende enn de var tidligere.
AP160108 Hanshaugen, der de har redusert bruk av sykehjem de siste årene.
AP160108 Hadde den bydelen brukt like mye penger på sykehjem som en gjennomsnitts bydel, ville den brukt 30 millioner mer i 2015.
AP160108 Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem , betyr det en alvorlig svekkelse av eldreomsorgen i Oslo. 3rd-party-bio ¶
AP160108 Disse brukerne har omtrent det samme bistandsbehovet som personer med fast plass på sykehjem .
AP160108 Det medfører at mange eldre med demens og alvorlige sykdommer, i hovedsak enslige kvinner, som i dag får plass på sykehjem , må bo lenger hjemme.
AP160108 Av dem som fikk langtidsplass i sykehjem i tre bydeler i 2015 hadde 70 prosent demens/stor hukommelsessvikt, 30 prosent fysisk sykdom, 75 prosent bodde alene, 55 prosent var feilernært.
AP160108 40 prosent av eldre over 90 år plass på sykehjem .
AP160103 Inga Marte Thorkildsen vil satse mer på hjemmetjenester og mindre på sykehjem i eldreomsorgen i Oslo.
AP160103 Hanshaugen skulle brukt like mye penger på sykehjem som en gjennomsnittlig Oslo-bydel, ville de brukt 30 millioner mer.
AP160103 Bydelen har bygget ned sin satsing på sykehjem , og jobber systematisk med trening og tilrettelegging for at de eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
AP160103 - Vi må ikke passivisere folk med den konsekvens at de havner raskere på et sykehjem , men legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme med tett oppfølging fra hjemmetjenesten og frivillige, enten i egne hus eller i omsorgsboliger, sier byråden.
AP160103 - Færre sykehjem er løsningen ¶