DA171213 Thomas Middelthon, talsmann for styret på Blidensol sykehjem , og varamedlem i styret, har denne kommentaren da RA konfronterer ham med innholdet i brevet : ¶
DA171213 LES OGSÅ : Ansatte anmelder Blidensol sykehjem
DA171213 En fersk avgjørelse i EU-domstolen kan få konsekvenser for Blidensol sykehjem som har styrevedtatt hijabforbud.
DA171213 Det er Pleiehjemsforeningen i Rogaland som eier Blidensol sykehjem .
DA171029 Rådmannen vil spare 51 millioner kroner i 2017, også i skoler, barnehager og sykehjem .
DA171022 ALTERNATIV : Jan Erik Søndeland og Venstre vil ha brannstasjonen mellom Lervig sykehjem , Rema 1000 og Johannes læringssenter.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/46nEe/Influensadodsfallene-doblet-seg-i-fjor Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
VG171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DB171017 Mange av forbundets medlemmer jobber på sykehjem og ser utviklingen på nært hold.
DB171017 La oss få foredrag på sykehjem og seniorsentre.
DB171017 72 prosent av ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem har erfaring med at eldre drikker slik at det går ut over helse, funksjon eller relasjoner, ifølge Skadeforebyggende forum og rusfeltets samarbeidsorgan, Actis.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/odjr0/Menneskelige-levninger-funnet-i-krokodille-i-Australia To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171017 To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DA171016 I budsjettforslaget for 2018 lover byrådet nær 500 nye årsverk for at eldre kan bo hjemme lenger, og de lover å styrke bemanningen på sykehjem med fem prosent.
DB171014 To dager tidligere hadde demenspasienten forsvunnet fra et sykehjem to kilometer unna.
DB171014 ( Dagbladet / NTB ) : En eldre dement kvinne som var forsvunnet fra et sykehjem , fryktes drept av en saltvannskrokodille etter funn av levninger ved en elv i Australia.
AA171013 To dager tidligere hadde demenspasienten forsvunnet fra et sykehjem to kilometer unna.
AA171013 En eldre dement kvinne som var forsvunnet fra et sykehjem , fryktes drept av en saltvannskrokodille etter funn av levninger ved en elv i Australia.
AA171013 Samtidig kommer morgendagens pensjonister til å være friskere, og ha bedre råd og vil dermed kreve bedre service og flere tjenester enn dagens eldre på kommunenes sykehjem .
DB171012 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171012 Formålet med kunstsamlingen er at god kunst skal være tilgjengelig for alle : Kunstverk lånes ut til skoler, sykehjem og andre kommunale virksomheter og finnes derfor over hele byen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Staten betaler indirekte for lærere og sykehjem ved at kommunene får store overføringer.
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem .
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DB171011 TIER : Halvparten av norske kommuner dropper å spørre beboere på sykehjem om hvordan de har det.
DB171011 Snåre avviser ikke verdien av brukerundersøkelser, men minner om at opp til 80 prosent av beboerne på et sykehjem kan være demente.
DB171011 Samtidig scorer sykehjem dårligst på tilfredshet i undersøkelser om nordmenns tilfredshet med offentlige tjenester.
DB171011 SLÅR ALARM : Eldre på sykehjem er en sårbar gruppe.
DB171011 Nordmenn minst fornøyd med sykehjem
DB171011 Nord-Norge utmerker seg i negativ retning når det kommer til brukerundersøkelser på sykehjem .
DB171011 LITEN BEDRING : Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.
DB171011 Innbyggerundersøkelsen ( DIFI ) viser at nordmenn er minst fornøyd med sykehjem blant offentlige tjenester.
DB171011 I fjorårets undersøkelse blant beboere og pårørende med tilknytning til et 40-talls sykehjem i og utenfor Oslo, svarer åtte av ti at de er fornøyd med sykehjemmet.
DB171011 Det samme bør vel gjelde på et sykehjem , sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB171011 Anne Kristin Vie viser til at de som får plass på sykehjem nå er sykere enn sykehjemsbeboere var tidligere.
DB171011 Forbrukerrådet slår alarm om norske sykehjem : - Halvparten lar ikke de eldre komme til orde ¶
DA171011 I april 2014 innhentet Nav informasjon fra et sykehjem i Stavanger.
VG171005 Thune ser ofte at hele storfamilier er smittet, og skabben smitter også raskt i barnehager, skoler og på sykehjem der skabben smitter fra pleier til pasient.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Han vil ha en offentlig debatt om problemstillingene ved å fotografere og filme der vi mottar offentlige tjenester - fra barnehager, skoler, barnevern, sykehus og sykehjem , og setter fredag ned et utvalg som skal diskutere dette.
DB171004 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DA171002 LES OGSÅ : Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem - forbund reagerer ( RA+ ) ¶
DB170930 ¶ MAT : En undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført, viser at pasienter på norske sykehjem risikerer å gå mer enn elleve timer uten å få servert mat.
DB170930 « Mange sykehjem gjør unna for mange måltider på noen få timer tidlig på dagen.
DB170930 Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i hele Norge.
DB170930 - At halvparten av våre eldre på sykehjem må gå uten mat i over elleve timer er svært alvorlig.
DB170930 - Alle sykehjem kan gjøre dette, mener daglig leder.
DB170930 ( Dagbladet ) : Forbrukerrådet melder i dag om en undersøkelse de har gjennomført, som viser at halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat.
AA170930 SE MER : De unges nyttårskonsert ¶ | - Sykehjem lar eldre gå mer enn elleve timer uten mat ¶
AA170930 Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem .
AA170930 Halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat, ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet.
AA170930 Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i Norge, og svarene viser at 49 prosent av alle sykehjemmene bryter med disse retningslinjene.
AA170930 Et vanlig eksempel er en eldre dement som har flyttet på sykehjem .
DA170928 Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen, samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.
DA170928 - Vi må opp på samme bemanning som det private sykehjem har, sier finansbyråden.
VG170927 Samtidig vil flere på sykehjem være sykere.
VG170927 Når det først er nødvendig å komme på sykehjem , skal kvaliteten være god : ¶
DN170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
DB170927 Nye tall fra kommunenes arbeidsgiverbarometer viser at sykepleiere utgjør under 20 prosent av de ansatte på hvert fjerde sykehjem og i hjemmesykepleien.
DB170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
DA170927 I motsetning til det forrige byrådet, ser vi det som en naturlig oppgave at Oslo kommune skal drive sykehjem .
DA170927 For en drøy uke siden skrev Dagsavisen om sykepleiermangelen ved norske sykehjem .
DA170927 Derfor mener vi at ideelle sykehjem har en egenverdi.
DA170927 Bystyret har vedtatt at sykehjem som i dag drives av kommersielle aktører, skal tilbakeføres til kommunen når kontraktene går ut.
DA170927 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det forrige byrådet førte « en villet og ideologisk politikk » som har ført til store forskjeller mellom private og kommunale sykehjem .
DA170927 - Det er for dårlig bemanning på mange sykehjem , og spesielt de kommunale.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus | Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Religiøse hodeplagg på sykehjem ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Forskerne konkluderer med at resultatene er så gode at alle sykehjem i hele landet bør vurdere å ta i bruk intravenøs behandling.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Forskeren : Fokuseres ikke nok på innhold ¶ 40.000 eldre og syke bor på sykehjem i Norge.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Fakta : Slik foregikk prosjektet ¶ 30 sykehjem i 12 kommuner i Vestfold deltok ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Dette skal til for at eldre trives på sykehjem
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Derfor øremerker vi 1,2 milliarder hvert år til kompetanseheving i kommunenes helse- og omsorgstjenester mot sykehjem og hjemmesykepleien.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Beslutningene om livsforlengende behandling er noe av det vanskeligste på et sykehjem , her oppstår det både medisinske, etiske og juridiske problemstillinger, sier Romøren.
AA170927 Heller ikke ti eldre som døde på et sykehjem nord for Miami er foreløpig inkludert i det offisielle antallet ofre.
AA170927 Når det gjelder investeringsbehovet, viser byrådet blant annet til behovet for å bygge flere barnehager, skoler og sykehjem .
VG170926 I tillegg til jobben ved legevakten, tar hun vakter på et sykehjem i Larvik og på voldtektsmottaket i Vestfold for å spe på inntekten.
DA170926 | Dement mann var savnet fra sykehjem
DA170926 Mannen skal ha blitt savnet fra et sykehjem på Klepp tidligere tirsdag ettermiddag.
DA170926 Litt over klokken 19.00 tirsdag melder politiet at en dement mann er savnet fra et sykehjem .
AA170926 Jeg vil utfordre deg til å bli med meg på et uanmeldt besøk til et av byens sykehjem ( her anonymisert ), slik at du ved selvsyn kan se hvordan beboerne ved dette sykehjemmet har det i sin hverdag.
VG170925 Til daglig jobber Maja Udtian på... du gjetter det ikke ; sykehjem .
DA170925 Det vil korte ned tida eldre blir boende på sykehjem .
VG170920 Bokselegendens kone opplyser til TMZ at han døde på et sykehjem av komplikasjoner i forbindelse med lungebetennelse.
DB170920 - Vi synes det er leit at Regjeringen stemte ned vårt forslag til en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DA170920 Lyse bekrefter at det er strømbrudd i områdene rundt Ullandhaug skole onsdag morgen, og at Mosvangen sykehjem er blant de berørte kundene.
DB170919 Vi vil raskt fremme forslag om å sikre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
AA170919 * Statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DA170918 Nær halvparten av de 5.000 sykepleierne som deltok i undersøkelsen svarte at de ønsker å slutte eller er usikre på om de vil fortsette å jobbe ved sykehjem eller i hjemmesykepleien.
DA170918 Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) i Oslo, forteller at hun har mottatt en storm av bekymringsmeldinger fra sykepleiere som er ansatt ved sykehjem i Oslo det siste året.
DA170918 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, er enig i at bemanningen på mange sykehjem er lav.
DA170918 Gautun viser til at bare to av ti som tar sykepleierutdannelse, ønsker å jobbe ved et sykehjem eller i hjemmetjenesten, og at veldig mange stillinger i dag blir stående ledige.
DA170918 Eldrebølgen er nær - samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.
DA170918 * I en undersøkelse som NOVA publiserte i fjor, svarte nesten halvparten av de rundt 5.000 sykepleierne som ble intervjuet at de ønsket å slutte eller var usikre på om de ville fortsette å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleie.
DB170916 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170916 - Virksomhetene, som for eksempel bydelsadministrasjoner, skoler, sykehjem og rusinstitusjoner, har som regel ikke kompetanse på kunst, og for dem er det ikke alltid lett å identifisere kunstverk.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Sykehjem : Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Innføre en « kjærlighetsgaranti » som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem . 6.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Sykehjem : Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Han så at i Norge dør veldig mange på sykehus eller på sykehjem sammenlignet med andre land, sier Høie.
VG170912 STØRE-TURNÉ : Jonas Gahr Støre tilbakela flerfoldige hundre mil i valgkampen og møtte folk både på arbeidsplasser, skoler, sykehjem og gatelangs.
DB170912 - Nå skal jeg besøke moren min på sykehjem , så skal vi møte partiet og sentralstyret etter det.
DB170911 Vi ønsker også en bemanningsnorm på sykehjem , og vil stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen for å hindre at eldreomsorg blir business, sier Lysbakken.
DB170911 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem , skoler og få hender i arbeid.
DB170911 ¶ DET GODE LIV : - Jeg har i hvert fall ikke noen problemer med vekta ! sier Oddvar Nilsen, som bor i omsorgsbolig tilknyttet Sandetun sykehjem .
DB170911 Norman Both ved Sandetun sykehjem har i hele prosessen jobbet tett sammen med kollega avdelingsleder Erlend Eliassen og kjøkkensjef Kjell Feverinsen ved Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord.
DB170911 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170911 Kjøkkensjef Norman Both ved Sandetunet sykehjem forteller at de siden i vinter har kjørt ut mat til 30 hjemmeboere ved hjelp av Frivillighetssentralen.
DB170911 For ett år siden tok kjøkkensjef Norman Both på Sandetun sykehjem i Sande i Vestfold kraftige grep : I tillegg til å skyve middagen til senere på dagen, innførte han nye serveringsmetoder som gjør at hver eneste beboer får tilpasset maten ut fra egne behov.
DB170911 Da den tyskfødte kokken startet ved sykehjemmet for to år siden, møtte han et kjøkken ganske likt mange andre sykehjem : Full av ferdig - og halvferdige produkter.
DB170911 : Arild Johansen ( 74 ), Åge Carlsen ( 63 ) og Johan Espeseth ( 74 ) bruker Sandetunet sykehjem som dagsenter.
DB170911 - Vi følger samme opplegget som Sandtun sykehjem , og mitt inntrykk er at responsen blant beboerne er like positiv : De fleste går opp i vekt når de kommer på sykehjemmet, der alle får spesialtilpasset mat lagt opp på tallerken, og klart for oppvarming i ovn i de ulike avdelingene.
DB170911 ( Dagbladet ) : Sist lørdag bragte vi undersøkelsen som viser at 1 av 3 eldre risikerer underernæring på norske sykehjem .
DN170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
AA170910 Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.
DB170909 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : - Løftebrudd, hårreisende og svik, raser Bård Hoksrud ¶
DB170909 Også på spørsmål om eldre og sykehjem svarer 29, 5 prosent at Ap er best, mens 18 prosent sier Høyre.
DB170909 Deretter på lista kommer skatter og avgifter, eldreomsorg og sykehjem , miljø og arbeidstakerrettigheter.
NL170908 siste oppslag om ett av Norlandias sykehjem .
NL170908 Renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem
NL170908 Det kan true helt nødvending renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem .
DB170908 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : - Løftebrudd, hårreisende og svik, raser Bård Hoksrud ¶
DB170908 STORTINGET ( Dagbladet ) : Det ble ramaskrik da Dagbladet avdekket enorme forskjeller i standarden på maten i fengsel, studentkantiner - og sykehjem .
DB170908 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170908 Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DA170908 LES OGSÅ : Bli med inn i « Norges fineste sykehjem » ¶
DA170908 Det første treet ble plantet rett ved Lervig sykehjem .
DA170908 Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem
DA170908 - Forsvarlig ved Vålandstunet sykehjem
DB170907 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psyikske plager.
DA170907 Nav har flere bedrifter de samarbeider med om utplassering av sosialhjelpsmottakere, alt fra barnehager til sykehjem og til byggefirmaer.
DB170906 En bemanningsnorm i sykehjem , som særlig Frp da snakket varmt om før de kom i regjering, men som ble stemt ned av Frp da SV foreslo det i Stortinget.
DB170906 - Hvorfor stemte dere ned bemanningsnormen for sykehjem da SV foreslo det i Stortinget ?
DB170906 Etter besøk på et sykehjem som trenger oppussing og en videregående skole som satser på yrkesfag, forklarer Ap-lederen at det er nettopp slike formål skattepengene skal gå til.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen « Mener legen din at du må på et sykehjem , så skal du ha rett på en sykehjemsplass ».
AA170906 I valgkampen for fire år siden lovet Høyre å innføre et ventelistesystem som skulle gi full oversikt over ventelister på sykehjem i norske kommuner.
AA170906 Halvparten av alle vedtak om langtidsopphold i sykehjem , iverksettes i løpet av 15 dager, ifølge SSB.
DB170905 Å orke å leve og å ville leve, er noe jeg har snakket mye om i jobben som psykolog på sykehjem , og før dette alderspsykiatrisk poliklinikk.
DB170905 » Det var hans opplevelse av hvordan livet hans hadde endret seg fra å kunne klare seg selv hjemme, til det å måtte flytte på sykehjem som følge av sykdom.
DB170905 Slik beskrev en beboer hva han følte etter å ha flyttet på sykehjem .
DB170905 Rundt 40 prosent av alle på sykehjem anslås å ha depresjonsymptomer, og så kommer alle andre psykiske lidelser i tillegg.
DB170905 For å sette det i perspektiv : Det bor 40 000 mennesker på sykehjem i Norge, og selv vet jeg bare om en håndfull psykologer som jobber med eldre ute i kommunene.
DB170905 Flertallet hadde likevel ikke store behov for pleie eller bodde på sykehjem , tvert imot klarte de seg relativt godt på egenhånd i sitt eget hjem.
DB170905 Det bor mange eldre på sykehjem som har gode liv og føler seg både sett, hørt og respektert.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Endring i folketallet får konsekvenser for hvor mange boliger, barnehager og sykehjem det er behov for, sier Johansen i en epost.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er det nå stor interesse for det statlige investeringstilskuddet som gis til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Hvor mange av dem som blir på sykehjem , og hvor mange som kommer i omsorgsbolig, kan han ikke svare på.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Den gang konkluderte de med at de fleste kommunene bygde plasser som omsorgsboliger fremfor sykehjem .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Både Disch og Vetvik, og andre forskere, viser til at kommunene hevder det er rimeligere å drifte omsorgsboliger med hjemmetjenester enn å drifte sykehjem med heldøgnsbemanning.
DB170904 Gjeninnføre statstilskudd til for oppussing av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170904 * Kjærlighetsgaranti på sykehjem : par som ønsker det skal få bo sammen.
DB170904 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170904 Tidligere i sommer fortalte vi at minst 31 sykehjem så sent som i 2016 serverte middag allerede kl. 12.30.
DB170904 Hun har med stor interesse fulgt Dagbladets artikler den siste tiden om stor variasjon av maten på ulike sykehjem .
DB170904 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170904 - Jeg skulle ønsket at alle sykehjem hadde tilgang til ferske råvarer, og at alle lager mat fra eget kjøkken der resten av personalet kan kommunisere med kokkene 365 dager i året.
DB170904 Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQVal/103-ar-gamle-Alfhild-Valeur-far-ikke-sykehjemsplass Derfor søkte hun om plass på sykehjem .
DB170902 Støre vil innføre en « kjærlighetsgaranti » for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
DB170902 Barnevern utgjør bare en liten del av den totale virksomheten i disse omsorgskonsernene, som også driver stort innenfor blant annet hjemmetjenester, flyktningmottak, bo- og omsorgstjenester, sykehjem og rehabilitering.  ¶
VG170901 Dette inkluderer blant annet 20 sykehjem og byens operahus.
VG170901 Yngre leger vil svært gjerne jobbe som leger, derfor søker de seg heller til sykehus og sykehjem .
VG170901 For Rødt handler ikke standpunktet vårt mot profittmotivert velferd om at vi har noe imot de som jobber i kommersielle barnehager og sykehjem eller de som bruker tilbudet.
DB170901 Han trekker fram Rødts fanesak, kampen mot at selskaper tjener seg rike på privat drift av barnehager og sykehjem .
DA170901 Sammen med Tollerud ser han på med bekymring at Hvaler kommune, ifølge Fredriksstad Blad, vurderer å overlate driften av sitt nye sykehjem på Spjerøy til nettopp Norlandia.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver, som tilsyn på sykehjem , daglegevakter og legevakter.
DB170831 Vi vet at et riktig og godt kosthold i en hyggelig atmosfære er grunnleggende viktig både for helsen og trivselen til eldre på sykehjem .
DB170831 Vi sammenliknet dagens varmrett i et fengsel, i studentkantina og på et sykehjem .
DB170831 To sykehjem har ringt og gitt sin støtte i dag.
DB170831 TILBUDET ER BLITT DÅRLIGERE : - Jeg var på et sykehjem i dag.
DB170831 Solfrid Damgaard, Halden sykehjem : Dette var pinlig.
DB170831 Samtidig er det mange sykehjem som har tatt dette på alvor og serverer mat som både ser, smaker og serveres på en flott måte.
DB170831 NITRIST : Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth syntes det var trist å se maten som sist fredag ble servert på Halden sykehjem .
DB170831 Middagen som ble testet i Halden sykehjem er uakseptabel, mener Hansson, som særlig reagerer på at grønnsakene som fulgte med var makaronistuing : ¶
DB170831 Mette Nord, leder i Fagforbundet ( organiserer 360 000 medlemmer, mange av dem på sykehjem ) : Urovekkende tilstander ¶
DB170831 Jeg var på et sykehjem i dag.
DB170831 Jeg har besøkt mange sykehjem og institusjoner, og er blitt kontaktet av eldre og pårørende.
DB170831 I slutten av juli avslørte vi oppsiktsvekkende tall fra 31 sykehjem som så sent som i 2016 servere middag allerede kl. 12.30.
DB170831 I mitt eget fylke har jeg utfordret sykehjem , som jeg mener ikke har gitt de eldre den maten de fortjener.
DB170831 Høie mener det er leit å se bildet av middagen som ble servert de eldre på Halden sykehjem .
DB170831 Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170831 - Når Halden sykehjem ikke lager maten selv, men får den levert fra et sentralkjøkken, kan konsekvensen bli som denne.
DB170831 - Jeg har jo vært innom en del sykehjem - og sett alt fra glimrende til nitrist.
DB170831 - Gode måltider på sykehjem handler i hovedsak om ledelse.
DB170831 - Dårlig mat på sykehjem er alltid trist lesning, særlig når vi vet at mange eldre på sykehjem får i seg for lite mat.
DB170831 - Dårlig mat på sykehjem er alltid trist lesning, særlig når vi vet at mange eldre på sykehjem får i seg for lite mat.
DB170831 - Bildene av maten på Halden sykehjem er urovekkende, men jeg tror ikke Halden er i noen særstilling.
DB170831 | Edith ( 83 ) bor på sykehjem .
DB170831 Journalist : Therese Doksheim Fengsel vs sykehjem .
VG170830 Hun presiserer e-posten til VG at Skoggata ikke er et sykehjem , men at beboerne leier omsorgsleiligheter av kommmunen.
DB170830 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem , skoler og få hender i arbeid.
DB170830 Vi spiste samme middag som de innsatte i Halden fengsel, vi spiste dagens rett i studentkantina på Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen ved Halden, og middag på korttidsavdelingen på Halden sykehjem .
DB170830 SYKEHJEMMET : Halden sykehjem ligger i Kjærlighetsstien i grønne omgivelser utenfor sentrum av byen.
DB170830 På Halden sykehjem fikk vi lyst til å snu i døra.
DB170830 Hvem spiser best, de innsatte i fengsel, beboerne på et sykehjem eller studentene på en høgskole ?
DB170830 HALDEN SYKEHJEM
DB170830 De eneste fargeklattene på tallerkenen på Halden sykehjem er to striper ketchup og sennep.
DB170830 - Når spiste politikerne et måltid på sykehjem sist, spør Greni.
DB170830 - Jeg jobbet på sykehjem for 30 år siden.
DA170829 I handlingsplanen er det lagt opp til en institusjon med 160 plasser for bofellesskap og 200 plasser for et nytt sykehjem .
DA170829 Hun og hjelpepleierkollega Mary Antonypillai ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo har nettopp pratet med fagforeningslederne Hans-Christian Gabrielsen i LO og Mette Nord i Fagforbundet.
DB170828 Halvardshjemmet, et sykehjem som ble drevet av Oslo Bymisjon og var kåret til et av Oslos beste sykehjem i mange år.
DB170828 Halvardshjemmet, et sykehjem som ble drevet av Oslo Bymisjon og var kåret til et av Oslos beste sykehjem i mange år.
DA170828 Alf Oskar Olsen ( 103 ) er den eldste deltakeren i sykkel-VM, og bærer ledertrøyen på Domkirkens sykehjem .
DB170826 | Edith betaler 12 000 kroner i måneden for å bo på sykehjem .
DB170826 Journalist : Therese Doksheim Fengsel vs sykehjem .
VG170824 Skoggata er et botilbud med døgnbemanning for eldre som er for syke til å bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem .
VG170824 Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge Riikka Aubert presiserer i en e-post til VG at Skoggata ikke er et sykehjem , men at beboerne leier omsorgsleiligheter.
VG170824 Det er driftet av velferdskonsernet Norlandia, som i fjor tok ut 102 millioner kroner i utbytte for drift av barnehager og sykehjem .
DA170824 « Bo- og servicesenter » er et botilbud med døgnbemanning for eldre som er for syke til å bo hjemme, og for friske til å bo på sykehjem .
DA170824 Er han så syk at han heller skulle bodd på sykehjem ?
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Vi kan alltids låne for å bygge sykehjem , men det er ikke noe poeng når vi ikke har penger til å drifte det.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Nå skal han utrede bygging av et nytt sykehjem .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Mer hjemmesykepleie, færre på sykehjem
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Han sier kommunen ikke har plasser til alle eldre som må på sykehjem , og at de derfor kjøper plasser fra nabokommunen Tvedestrand.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Det er behov for både mer personell og store investeringer, blant annet i nytt sykehjem .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser - Ifølge økonomiavdelingen må vi da stenge seks av våre syv sykehjem .
DB170823 Vie mener at ernæringsscreening bør være obligatorisk på alle sykehjem .
DB170823 Venstre mener at det viktigste grepet en kommune gjør, er å legge til rette for sykehjem som klarer å skape ro, nok tid og hygge rundt et næringsrikt måltid.
DB170823 SV mener det trengs kompetansebaserte bemanningsnormer på sykehjem og i omsorg, nettopp for å ha tid til alle viktige oppgaver og mer selvbestemmelse for eldre, og riktig kompetanse til å ha høy standard på alle områder, også ernæring.
DB170823 Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, mener det er uholdbart at brukere på sykehjem må gå så lenge uten mat : ¶
DB170823 Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.
DB170823 Kåret til Norges beste sykehjem : Gunnvor avslører trikset som fikk de eldre til å spise maten ¶
DB170823 Kun 94 av 203 sykehjem som deltok i spørreundersøkelsen, oppfylte kriteriet for nattfaste på inntil elleve timer.
DB170823 Helseminister Bent Høie er krystallklar på at samtlige sykehjem snarest tar i bruk kartleggingsverktøyet som gjør at man får oversikt over situasjonen rundt hver enkelt pasient og kan sette inn nødvendige tiltak.
DB170823 Frp er bekymret for at stadig flere sykehjem går bort fra å ha kjøkken på sykehjem , og i stedet serverer ferdigprodusert mat.
DB170823 Frp er bekymret for at stadig flere sykehjem går bort fra å ha kjøkken på sykehjem, og i stedet serverer ferdigprodusert mat.
DB170823 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170823 Dette kom fram i svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i PP-konkurransen « Gylne Måltidsøyeblikk 2016 ».
DB170823 De Grønne mener brukere på sykehjem og andre offentlige omsorgsinstitusjoner må garanteres mat til rimelig tid og et godt og variert kosthold, sier han. 5 superfoods du finner på « super'n » til under 30 kroner !
DB170823 - Jeg har selv vært på sykehjem og sett hva de har fått til med næringsrik mat i en hyggelig atmosfære.
DB170823 - Hva slags ris bak speilet har du til et sykehjem som høsten 2018 melder inn at de fortsatt har underernærte beboere som mangler en oppfølgingsplan ?
DB170823 ( Dagbladet ) : Samtidig som stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, kommer Helsedirektoratets nye rapport om oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem .
DB170823 I saken, som er mye delt i sosiale medier, uttaler Nikolai Astrup fra Høyre blant annet at « det er ingen motsetninger mellom det å la folk beholde mer av sine egne inntekter, samtidig som vi bygger mer vei, satser på sykehjem [ osv. ] ».
DB170821 Oslo har fått 143 færre plasser på sykehjem : ¶
DB170821 KJØKKENET : Slik så kjøkkenkroken til den eldre kvinnen ut da hun ble hentet til sykehjem .
DB170821 Bård Hoksrud knytter bildene sammen med en artikkel Dagbladet skrev tidligere i sommer, hvor det kommer fram at nevnte eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), har fjernet 143 plasser på sykehjem for heller å satse på hjemmetjenesten i kommunen.
DB170821 Eller at for lav bemanning på sykehjem fører til dårligere stell av beboerne.
DA170821 I tillegg har vi forhåndsstemmemottak på samtlige sykehjem , videregående skoler, fengsel og sykehus.
AA170821 Noen kan komme til et sykehjem og synge og spille, eller vise frem et teaterinnslag.
AA170821 - At eldre og unge som bor i omsorgsboliger og på sykehjem bør få anledning til å få oppleve kulturinnslag.
AA170818 Jeg begriper ikke at et oppegående menneske med en anelse IQ vil slå sammen politidistrikt, sykehjem og skoler.
VG170817 Sammen med broren sin, Roger, driver Kristian Adolfsen Norlandia-konsernets sykehjem og barnehager med privat profitt.
VG170817 I Bergen står Støres partifeller sammen med KrF om å ta driften av sykehjem tilbake fra kommersielle eiere.
DB170817 Hun fortalte om hans ni år på et sykehjem med et rom han omgjorde til atelier og skrivestue med en selvlaget plakat på veggen : « Hysj.
DB170817 Her lover Støre og Arbeiderpartiet at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem .
AA170817 | Kommunepolitikerne vil ha hjemmetjenester, men stortingspolitikerne snakker om sykehjem
AA170817 Bare 1 prosent av omsorgslederne mener rikspolitikerne bør være mest opptatt av sykehjem , rettighetsfesting og fritt brukervalg.
DB170816 Det finnes ingen risiko i å drifte et sykehjem når det er skattebetalerne finansierer i sin helhet.
DB170816 Mange snakker om de eldre, men pasienter på sykehjem uttaler seg sjelden i samfunnsdebatten og få snakker på vegne av dem.
DB170816 Jeg ble overrasket over at de som bor på sykehjem er blant de gruppene som har de aller største humanitære behovene i Norge i dag. 80 prosent er demente, de fleste har svært dårlig helse, mange har psykiske problemer og for mange lider med store smerter i livets siste fase.
DB170816 Eldre på sykehjem er en av åtte grupper utpekt i SSB-rapporten Humanitære behov i Norge, bestilt av Røde Kors.
DB170816 Bemanningen i norske sykehjem må økes slik at de ansatte får bedre tid til hver pasient.
VG170815 Mennesker på sykehjem har like stor rett på hjelp til psykiske helseplager som andre mennesker.
VG170815 Men også frivillige vil ha noe å tilby, både på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. 3 ) Skape et eldreinkluderende samfunn ¶... som fremmer eldres deltagelse i alt fra arbeidslivet til sosiale aktiviteter når arbeidsdagen er over.
VG170815 Mange eldre på sykehjem er i en spesielt sårbar situasjon fordi de ikke er i stand til å oppfatte og formilde hvordan medisinen påvirker dem.
VG170815 Mange sykehjem har for lite tilbud om aktivitet.
VG170815 La det være klart : « Eldre » er en grov sekkebetegnelse som i upresis dagligtale omfatter alt fra friske, nyslåtte pensjonister som opplever å ha det bedre enn noensinne, til mennesker som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv og derfor har store hjelpebehov, for eksempel på et sykehjem .
VG170815 Kvaliteten på sykehjem varierer, men sykehjemmene fremstår i mange tilfeller som lukkede systemer som bidrar til dehumanisering av de gamle.
VG170815 For eldre på sykehjem er « samsykelighet » et stikkord : Gamle mennesker kan sitte midt i « en spagetti » der fysiske helseutfordringer griper inn i psykiske tilstander og å gjør det vanskelig å skille dem fra hverandre.
DB170815 Også eldre på sykehjem , psykisk syke og de utenfor arbeidslivet er en utsatt gruppe i samfunnet vårt, slår Røde Kors-rapporten fast.
DB170815 Eldre med og uten demens, på sykehjem .
DB170815 » - Vi vil foreslå at alle sykehjem skal ha pårørendeutvalg, slik at pårørende har innflytelse på tilbudet deres nærmeste får, lovfeste fritt avlastningsvalg, slik at pårørende og brukere får større valgfrihet i å velge det beste tilbudet for dem og at det etableres flere pårørendeskoler, sier Tone W.
AA170815 Nye tall fra NHO viser at vi kan spare mye på å la private ta over for eksempel sykehjem og barnehager, sier Bjørnstad.
DN170814 Senere denne måneden flytter hun til Hattfjelldal for å jobbe ved kommunens sykehjem .
DN170814 Hattfjelldal har slitt med fraflytting og befolkningsnedgang de siste årene og valgte i år å iverksette utradisjonelle tiltak for å sikre seg nok kvalifiserte sykepleiere til kommunens sykehjem .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje - Kolberg og Ap vil stanse etablering av private barnehager og sykehjem .
VG170813 Anestesilege Carla Ruud kjører på vinterføre til sin mor som ligger på et sykehjem i hjembygda.
DA170812 Så om den ene i et parforhold har krav på sykehjem , og den andre ikke har det, men er avhengig av kommunens tjenester, er det i dag slik at den andre også får lov til å flytte inn.
DA170812 Hun kjøper derfor ikke skeptikernes argument om at en slik garanti vil legge stort press på ektefellene om å flytte inn på sykehjem .
DA170812 - Vi vil innføre en « kjærlighetsgaranti », for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Byrådserklæringen sier nei til å privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og å legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Adolfsen-brødrene, som eier barnehager, sykehjem , sykehushotell og barnevern, tok 102 millioner kroner i utbytte fra sitt selskap Norlandia Care for årene 2015 og 2016.
VG170809 Grunnet skadene ble pasienten lovet et korttidsopphold på sykehjem .
DB170809 - Vi vil la studenter bo billig i studentboliger nær sykehjem og omsorgsboliger mot at de forplikter seg til å bruke tid sammen med de eldre.
DB170809 ( Dagbladet ) : Fremskrittspartiets nestleder trekker fram flere eksempler der han hevder at Ap kopierer Frp ; samboergaranti for eldre, underregulering av pensjon og studenter på sykehjem .
NL170808 Kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig med økonomiske og faglige ressurser må settes inn for å gi bedre pleie og omsorg for eldre som trenger det ; hjemmebasert, i omsorgsbolig eller sykehjem - ut fra den enkeltes behov.
NL170808 En slik rettighet innebærer at kommunene må planlegge for fleksible og praktiske løsninger når man bygger eller renoverer sykehjem , slik at rettigheten blir reell.
NL170808 Da Stoltenberg II- regjeringen innførte investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2008, var nettopp begrunnelsen at det var bygget og renovert for få plasser.
NL170808 Arbeiderpartiet vil gi eldre ektepar/samboere rett til å kunne bo sammen når den ene eller begge må på sykehjem , en såkalt « kjærlighetsgaranti ».
DB170808 Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige, bare fordi de ikke driftes av kommunen.
DB170808 Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige, bare fordi de ikke driftes av kommunen.
DA170808 | Fire sykehjem får ernæringssmekk ¶
DA170808 Virksomhetsleder Kirsten Piil ved Råde sykehjem sier de er godt i gang med å bedre rutinene.
DA170808 Ved Orkerød sykehjem ble det avdekket avvik i den tverrfaglige oppfølgingen av pasientene, samt at journalene er uoversiktlige og ikke alltid inneholder relevante og nødvendige opplysninger.
DA170808 Også ved Orkerød sykehjem jobbes det med å skjerpe rutinene.
DA170808 Mot slutten av fjoråret ble det også funnet lignende avvik ved Tingvoll sykehjem i Sarpsborg og Marker bo- og servicesenter.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem , har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem, har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene.
DA170808 AVVIK : Råde sykehjem er et av sykehjemmene Fylkesmannen har funnet avvik i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring.
DA170808 - I tillegg til oppfølging av de enkelte sykehjemmene, bruker vi også våre ulike arenaer til å videreformidle funnene til andre sykehjem , slik at disse også kan lære av dette, sier Heldahl.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem .
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Ap vil innføre « kjærlighetsgaranti » på sykehjem : Par skal få bo sammen.
DB170807 En hjelpepleier på et kommersielt sykehjem i Oslo, kan i dag risikere å tape opp mot 100.000 kroner i året på å jobbe for et kommersielt sykehjem fremfor et kommunalt.
DB170807 En hjelpepleier på et kommersielt sykehjem i Oslo, kan i dag risikere å tape opp mot 100.000 kroner i året på å jobbe for et kommersielt sykehjem fremfor et kommunalt.
DB170807 Møtene handler om hva som får kommuner og sykehjem til å ta i bruk gode løsninger - og hva som hindrer dem.
DB170807 Jeg har besøkt sykehjem landet rundt.
DN170806 ¶ Chrestense Schaug Njærheim ( 29 ) har byttet ut oljeplattformer og borevæske med sykehjem og eldre.
DN170806 Her sammen med 81 år gamle Wenche Nyheim, beboer på Akerselva sykehjem på Bjølsen i Oslo.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k59K9/Legg-ned-hele-bydelssystemet--Johnny-Gimmestad I Grorud bydel får rundt regnet hver femte søker ( 22 prosent ) ikke plass på sykehjem .
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k59K9/Legg-ned-hele-bydelssystemet--Johnny-Gimmestad Aftenposten presenterte nylig en sterk historie om dette : En 92-åring med seks sykehusinnleggelser de siste åtte månedene får ikke plass på sykehjem i sin bydel.
DA170804 Hun ønsker å styre sitt eget liv så lenge som mulig, og mener sykehjem er uaktuelt.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge Vi tror ingen ønsker å havne på Norges største sykehjem .
VG170803 - Jeg mener ikke at kommuner skal prioritere å bygge toaletter fremfor skoler og sykehjem .
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Jeg tror ikke spørsmålet om lovfestet rett er det viktigste, heller god kommuneøkonomi og høy nok bemanning på sykehjem , sier han.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Han viser til at Frp også gikk til valg på å innføre en bemanningsnorm for legedekning på sykehjem .
NL170802 Det burde egentlig være en selvfølge at pleietrengende eldre par får bo sammen på sykehjem , men slik er det dessverre ikke i dag.
DB170802 På kommunale sykehjem er hele 80 prosent demente.
DB170802 Aandal påpeker ifølge avisen at kommunale sykehjem tar 85 prosent av det du har av pensjonsordninger, renter, leieinntekter og aksjeutbytte.
DB170802 Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen, er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170802 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Men det er en vesentlig forskjell på en skoleplass og et sykehjem .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Hun er enig med Jensen i at legene bør ha en viktigere rolle når eldre skal vurderes for sykehjem , men sier endringene fra Regjeringen ikke har gjort noen forskjell.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Eldre er ikke pålagt å komme på sykehjem , slike unge er for å komme på skole, sier hun og understreker at brukermedvirkning er svært viktig for Frp.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Eldre er ikke pålagt å komme på sykehjem , slike unge er for å komme på skole, sier Siv Jensen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Det er en vesentlig forskjell på en skoleplass og et sykehjem .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Det blir vanskeligere og vanskeligere å få plass i sykehjem , og flere og flere får i stedet plass i omsorgsbolig.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd - Mener legen din at du må på et sykehjem , så skal du ha rett på en sykehjemsplass, sa Siv Jensen i 2013.
VG170801 Partiet vil også innføre krav om hvilken kvalitet kommunen skal ha på omsorgen, sier dette skal gjelde alt fra handlehjelp, kvalitet på mat og pleien på sykehjem .
VG170801 Ap vil blant annet gi det de kaller en « kjærlighetsgaranti », en garanti for at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
VG170801 januar i år sovnet Ulf Jonas Støre, Ap-lederens far, inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo, etter å ha vært på sykehjem i nesten tre år.
VG170801 januar i år sovnet Ulf Jonas Støre, Ap-lederens far, inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo, etter å ha vært på sykehjem i nesten tre år.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/GVmV9/Sykehjemsplasser-i-Oslo-Samme-regelverk_-men-svart-ulik-praksis Nå er hun oppgitt over at hun har fått avslag på søknaden sin om permanent plass på sykehjem .
VG170731 - Hvis noe går galt, så går det bra, sier 19-åringen, som til daglig jobber på... du gjetter det ikke : sykehjem .
VG170731 De sulter på sykehjem , glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt.
DB170731 Å tilby rimelige studentboliger til studenter i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger skal i første omgang være et prøveprosjekt etter modell fra Nederland.
DB170731 Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 Støre vil også innføre en kjærlighetsgaranti og tilby studenter rimelige hybler i tilknyttet sykehjem og eldreboliger mot å delta i sosiale aktiviteter med beboerne.
DB170731 Kjærlighetsgaranti og studentboliger ved sykehjem
DB170731 Innføre en « kjærlighetsgaranti » i sykehjem .
DB170731 Dette gjelder fra enkle hverdagsoppgaver som hjelp til å handle til avansert behandling og pleie på sykehjem .
DB170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 - Vi vil innføre en kjærlighetsgaranti for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem .
DB170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem melder NRK.
DB170731 Jeg er hjelpepleier, har jobbet på sykehjem og er enig i at dette er ikke er bra.
DB170731 juli skriver Dagbladet om matrutiner på norske sykehjem .
DA170731 | Ap vil la studenter bo på sykehjem
DA170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
DA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet på mandag fram i sin plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode, et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem , melder NRK.
DA170731 Ap foreslår å la studenter bo billig på sykehjem mot at de bruker tid med de eldre.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte « Kjærlighetsgaranti » i sykehjem .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Ap vil sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Støre, som mistet faren sin i vinter, har gitt uttrykk for at foreldrene en periode var usikre på om de fikk felles plass på kommunalt sykehjem .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre På spørsmål om kommuner som kun benytter offentlige sykehjem og sliter med å innfri garantien, da vil måtte kjøpe plasser av private - hvis den finnes i nærheten - svarer Støre slik : ¶
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Men klarer ikke kommunale sykehjem å innfri garantien, vil ikke Jonas Gahr Støre love felles plass på privat sykehjem.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Det ligger ikke noe absolutt nei når det gjelder det, men det må ikke tolkes på noen måte som om det offentlige fraskriver seg ansvar og åpner for løsninger som ikke kommer alle til gode, sier Ap-lederen som gjerne ser at det bygges sykehjem og studentboliger i tilknytning til hverandre.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Da Ap-leder Jonas Gahr Støre mandag la frem Aps eldresatsing for de neste fire årene, var en såkalt « kjærlighetsgaranti » på sykehjem ett av mange tiltak.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Ap vil innføre « kjærlighetsgaranti » på sykehjem : Par skal få bo sammen.
AA170731 Ap-leder Jonas Gahr Støre lover eldre ektepar og samboere at de skal få bo sammen på sykehjem .
AA170731 | Ap vil la studenter bo billig på sykehjem
AA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland, legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem , melder NRK.
AA170731 Forslaget går ut på å starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.
AA170731 Ap foreslår å la studenter bo billig på sykehjem mot at de bruker tid sammen med de eldre.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Der har man Paulus sykehjem og Manglerudhjemmet for eksempel.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud De er sykehjem som tenker annerledes, og de vet at de må tenke annerledes dersom de skal ha livets rett.
VG170729 Folk er evakuert inn på et sykehjem i nærheten av brannstedet.
DB170729 Planlagte stopp på reiseruta er selvsagt også bedrifter, offentlige etater, sykehjem og kulturinstitusjoner.
VG170728 Ni av ti beboere på sykehjem er fornøyd med tilbudet.
VG170728 Institusjonsbasert modell der staten tilbyr omsorgstjenester - som hjemmehjelp og sykehjem - til de som trenger det.
VG170728 Hagen mener vi kan bli bedre til å aktivisere eldre på sykehjem .
VG170728 De sulter på sykehjem , glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt.
VG170728 De som trenger det skal få plass på sykehjem .
VG170728 BOR PÅ OMSORGSHJEM : Tore Knut Øiseth ( 85 ) og Kari Tollisen ( 85 ) lider av demens og bor på Økernhjemmet, et kommunalt sykehjem .
DA170728 Derfra går det slag i slag gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder med nærmere tretti stopp hos bedrifter, sykehjem , integreringstiltak, privatpersoner og kultur- og sportsbegivenheter de neste fire dagene.
NL170727 Kommunen er i sterk vekst, og flere innbyggere betyr flere skoler, sykehjem og øvrige kommunale tjenester.
DB170726 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170726 Partiet har kampen mot « velferdsprofitører » som sin mest profilerte sak, og har stilt krav om ingen nye private kommersielle barnehager eller sykehjem i Oslo som forutsetning for samarbeid med byrådet.
VG170725 Det samme gjelder ni av 10 beboere på sykehjem .
DB170725 - Utrykningen skal ikke ta mer enn ti minutter til for eksempel sykehjem , sykehus og tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, samt maksimalt 20 minutter til resten av tettstedet, sier Hans Kristian Madsen. 12.000 ansatte ¶
DB170725 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
DB170725 « Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem .
DB170725 Undersøkelsen viser at det er minst 31 sykehjem som begynner serveringen av middag allerede klokken 12.30 eller klokken 12.45.
DB170725 Toppe er imidlertid ikke overrasket over at minst 31 sykehjem starter serveringen middagen før kl. 13.00, slik Forbrukerrådets oversikt viser.
DB170725 Som statsråd har jeg besøkt en rekke sykehjem .
DB170725 Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er enig i at beboernes ønsker bør veie tyngst, men understreker også at personalet har svært krevende arbeidsdager på mange sykehjem : ¶
DB170725 Kjersti Toppe i Senterpartiet sier at partiet hennes er svært opptatt av å bedre ernæringen på sykehjem : ¶
DB170725 I Sandefjord kommune, representert med ett sykehjem på lista fra Forbrukerrådet, ble tidspunktet for middagsservering på sykehjem lagt om for et drøyt år siden.
DB170725 I Sandefjord kommune, representert med ett sykehjem på lista fra Forbrukerrådet, ble tidspunktet for middagsservering på sykehjem lagt om for et drøyt år siden.
DB170725 Hvilke sykehjem dette gjelder er anonymisert.
DB170725 Hun sier at Ap i fjor foreslo en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DB170725 God ernæring skaper trivsel, ro og helsegevinst også for beboere på sykehjem .
DB170725 FOR DIALOG : Arnt Steffensen representerer mange ansatte på sykehjem Norge rundt. norsk tipping ¶
DB170725 Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem .
DB170725 Derfor er det avgjørende at vi får alle sykehjem til å servere middag fra tidligst 16-tiden og i tillegg kommer med et nytt måltid til kvelds, sier Bent Høie til Dagbladet.
DB170725 Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem .
DB170725 Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem.
DB170725 - Å presse tre måltider inn i et formiddagsskift, kan kanskje være praktisk for den som lager vaktskjemaet på et sykehjem , men det er ikke bra for beboeren.
DB170725 - Jeg hører regelmessig om sykehjem som gjør dette, og som forteller om betydelig mer ro på avdelingene om natten, mindre bruk av medisiner, og at de eldre går opp i vekt.
DB170725 - Ja, det finnes en del sykehjem i Norge i dag som fortsatt serverer middagen på et tidspunkt som er lunsjtider for de fleste.
DB170725 14.00 på sykehjem .
DB170725 - 31 sykehjem opplyste så sent som i fjor at de starter med middag når vi andre spiser lunsj, blant annet i tre Høyre-styrte kommuner ?
DB170725 Dette er penger som vi istedenfor kunne tatt ut i utbytte, og seinere brukt på sykehjem og barnehage her hjemme.
DB170725 På 31 av 203 sykehjem som deltok i en undersøkelse i fjor av måltider og når de serveres, må de eldre spise middag før klokka 13.
DB170725 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
VG170724 På Økern sykehjem har de egen demens-restaurant.
DB170724 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
VG170720 På Søreide Sykehjem og Odinsveien omsorgssenter i Bergen har de sparket ut daglig leder, sånn at de ansatte nå jobber for byrådslederen i stedet.
DB170719 Når en person blir lagt inn på et sykehjem , vil jeg at de pårørende skal bli spurt om hvilken type mat mammaen eller pappaen vanligvis liker å spise.
DB170719 Med filmen som utgangspunkt diskuterer vi med sykehjem etter sykehjem hvordan de kan få enda mer glede inn i beboernes liv, via ganen.
DB170719 Med filmen som utgangspunkt diskuterer vi med sykehjem etter sykehjem hvordan de kan få enda mer glede inn i beboernes liv, via ganen.
DB170719 Jeg er ekstremt stolt av folka mine på Nygård sykehjem, for dette dreier seg ikke om meg - men hva vi sammen kan få til, så lenge vi evner å se hver eneste beboer på hvert eneste sykehjem , oppsummerer Erlend Eliassen.
DB170719 Jeg er ekstremt stolt av folka mine på Nygård sykehjem , for dette dreier seg ikke om meg - men hva vi sammen kan få til, så lenge vi evner å se hver eneste beboer på hvert eneste sykehjem, oppsummerer Erlend Eliassen.
DB170719 Etter militærtjenesten tok Erlend fatt på læretiden for å bli kokk ved et lite sykehjem i Stavern.
DB170719 De siste to årene har nemlig Erlend bedret mattilbudet til hundrevis av eldre på sykehjem landet rundt, og stått fremst i kampen mot underernæring.
DB170719 - På hvilken måte har du bidratt til å endre tanken på hvordan vi lager mat til eldre på sykehjem , Erlend ?
DB170719 - Jeg er så glad for både personalet og beboerne som åpent bød på seg selv i filmen og fortalte om utfordringene rundt det å spise på et sykehjem .
DB170719 - Erlend Eliassen har i stor grad bidratt til å øke forståelsen for hvor viktig det er med samspill mellom kjøkkenet og alle avdelingene på et sykehjem .
DB170718 Det har ført til at flere sykehjem må nedbemanne.
DB170718 Det er ikke til å komme fra at det er SV og Ap som kutter i sykehjemsplasser og bruker flere millioner kroner på å rekommunalisere sykehjem .
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem , får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse.
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem , får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse, skriver helseminister Bent Høie.
DA170718 Rokilde sykehjem i Kristiansund har laget en ordning der frivillige blir rekruttert som trivselsvenner som besøker eldre på sykehjemmet.
DA170718 Paulus sykehjem i Oslo har generasjonskafe med sammenkomster, konserter og kulturelle innslag.
DA170718 I Tromsø har rundt 50 ungdommer fått sommerjobb på kommunens sykehjem .
DA170717 Som mora mi gjorde i mange år, hun jobba på sykehjem .
DB170716 Blidensol sykehjem i Stavanger vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb høsten 2016, et forbud de trakk i april i år.
DA170714 | Grünerløkka sykehjem legges ned ¶
DA170714 Rommet hans på Grünerløkka sykehjem har utsikt over elva, men snart må han flytte.
DA170714 På Grünerløkka sykehjem er Kjell Johansen umild mot det han kaller « sitt byråd ».
DA170714 Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt botilbud for eldre.
DA170714 Grünerløkka sykehjem har totalt 108 plasser.
DA170714 Det er redusert etterspørsel for vanlige langtidsplasser på sykehjem , og bygget er ikke egna for moderne sykehjemsdrift.
DA170714 - Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt og moderne botilbud for eldre.
DB170712 Partiet har også vært medansvarlig for det forfallet som har skjedd ved landets mange sykehjem, og som i dag innebærer at 17 av våre sykehjem klassifiseres som « uegnede ».
DB170712 Partiet har også vært medansvarlig for det forfallet som har skjedd ved landets mange sykehjem , og som i dag innebærer at 17 av våre sykehjem klassifiseres som « uegnede ».
NL170710 Erna og co har videreført Aps enøyde helsekutt, og resultatene ser vi i bygd og by med stadig færre sykesenger, ambulanser, akuttilbud, fødeklinikker, sykehjem , rehabiliteringstilbud, fysioterapi, terapibasseng, lokalsykehus, lavere bemanning og mye mer.
DB170710 Dramatiske tall fra 31 sykehjem : - Kan redde liv ved å flytte middagen ¶
AA170710 | Mann dømt etter å ha stukket av med moren fra sykehjem i Tromsø ¶
AA170710 Hendelsen skjedde i Tromsø da mannen hentet sin 90 år gamle mor fra et sykehjem i Tromsø, fordi han mente at hun ikke hadde det bra der, melder NRK.
AA170710 En mann i 50-årene er dømt til fengsel etter at han stakk av med sin 90 år gamle mor fra et sykehjem i Tromsø.
VG170709 : Pleietrengende Cecilie bor på sykehjem i « feil » kommune : - Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned ¶
AA170704 Antall varsler fra sykehjem har gått ned, mens antall varsler fra sykehus har økt fra 2015.
AP170703https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-folk-om-Fabian-Stangs-kritikk--Nei_-folk-er-fortsatt-like-glade-og-apne-som-for-624496b.html Men sånn som det er nå må mange gå for private løsninger for å få ungene i barnehage, og det samme gjelder nok for sykehjem , sier Wennerberg.
SA170701 Bak dem på dette bildet vises det nye Lervig sykehjem .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Handler-det-virkelig-om-mennesker-336298b.html ISOLERT : I syv måneder bodde en pasient på et sykehjem der ingen av de ansatte kunne prate med henne, forteller innsender.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Handler-det-virkelig-om-mennesker-336298b.html Hjemkommunen har sett behovet for at pasienten får opphold ved Signo Konows, et sykehjem der tegnspråk er dagligspråket, og har sagt seg villig til å betale Bergen kommune for oppholdet.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Handler-det-virkelig-om-mennesker-336298b.html Det vitner om manglende forståelse av hva det vil si å være ensom døv på et sykehjem - uten å forstå og uten å bli forstått.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Handler-det-virkelig-om-mennesker-336298b.html Bergen kommune viser manglende forståelse for hva det vil si å være ensom og døv på et sykehjem .
NL170630 Dette betød imidlerid til at byrådet hadde fullmakt til å privatisere hele bydrift, alle sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, den kommunale hjemmetjenesten osv.
DB170629 Til tross for ledig kapasitet fikk 183 personer avslag om langtidsplass på sykehjem i fjor.
DB170629 Thorkildsen sier ingen av byrådspartiene lovte å bygge flere sykehjemsplasser eller å opprettholde dagens sykehjem uavhengig av hvilken stand de er i.
SA170628 Vi skal bygge nytt sykehjem , ny skole og ny idrettshall som alle vil få ultrakort utrykningstid fra en ny brannstasjon.
DA170627 Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern ?
DA170627 Skattepengene burde går til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern, ikke i havne i lommene på private velferdsprofitører, mener SVs Eirik Faret Sakariassen.
FV170626 Flekkefjord brannvesen rykker ut på røykutvikling på Tjørsvågheimen sykehjem .
FV170626 FLEKKEFJORD : Røykutvikling på sykehjem ¶ 10.22.
DN170626 Hvert år bruker det offentlige 54 milliarder kroner på hjemmetjenester og 45,8 milliarder kroner på sykehjem .
DB170626 Ifølge tiltalen fikk pasienten på Snåsa sykehjem i Nord-Trøndelag 52,5 milligram morfin intravenøst, fordelt på tre sprøyter i en periode på to timer og 25 minutter. 84-åringen døde i underkant av sju timer etter hun fikk den første sprøyten, 25. august 2016, skriver Trønder-Avisa.
DB170626 Da jobbet hun med drift av sykehjem i Bærum kommune, men hun ble rekruttert til å bli markedssjef i Norlandia Omsorg, som var det første private omsorgsfirmaet i Norge.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Sykepleier-tiltalt-for-uaktsomt-drap-624040b.html En sykepleier er tiltalt for uaktsomt drap etter at en 84 år gammel kvinne døde etter å ha fått injisert 52,5 milligram morfin på et sykehjem i Nord-Trøndelag i 2016.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Festivalsommer-pa-Fyllingsdalen-sykehjem-335703b.html | Festivalsommer på Fyllingsdalen sykehjem
DA170623 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, har gått gjennom bruken av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem .
DA170623 - Vi prioriterer blant annet store penger til strategiske tomtekjøp for å bygge skoler og sykehjem , flere lærere i Osloskolen og flere ansatte i eldreomsorgen, sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) da.
AA170623 | Beboere på sykehjem evakuert ¶
AA170623 Det skal ha oppstått et branntilløp i det elektriske anlegget ved Rissa sykehjem , og derfor er beboerne ved sykehjemmet evakuert til en annen fløy.
SA170620 juni side 8-10 om situasjonen ved Våland sykehjem og side 12 om " folk som slutter å skrive avvik fordi 'det får ingen konsekvenser' likevel ".
SA170617 Stavanger kommune fremstår som et godt eksempel også her, der de nylig kunngjorde en konkurranse for ny avtaleperiode for drift av Boganes sykehjem .
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
SA170617 I kunngjøringen står det at formannskapet i Stavanger kommune har vedtatt at prisen som legges til grunn, skal være tilsvarende kostnad for drift av øvrige sykehjem og at det skal konkurreres på kvalitet.
SA170617 I Stavanger er andelen ideelle sykehjem 34 prosent.
SA170617 Her Boganes sykehjem i Stavanger.
SA170617 Diakonhjemmet byr på helhetlige brukertilbud, der sykehjem , sykehus og høyskole understøtter hverandre.
SA170617 Det mangler altså ikke på eksempler på samfunnsfordeler ideelle og private sykehjem gir.
SA170617 Det er på høy tid for de andre kommunene i Rogaland til å se til Stavanger når det legges planer for fremtidige sykehjem og tilbud for eldre.
SA170617 DEBATT : Stavanger har landets høyeste andel ideelle sykehjem , ifølge en fersk rapport fra Oslo Economics.
SA170617 Noen dager lukter det nybakt i gangene ved Tasta sykehjem .
SA170617 Marit Malmin, Kine Hegreberg og Hans Olav Aarflåt gjør klar dagens middag på Tasta sykehjem .
BT170617 Vi kontaktet hjemmesykepleien, den kommunale hjemmehjelpen og fikk avlastningsopphold på sykehjem .
BT170617 På Bergen kommune sine hjemmesider ser jeg at kommunal referansekostnad for sykehjem i 2015 var på om lag 738.000 kroner.
BT170617 Jeg kan ikke gjenbruke min kunnskap i forhold til min kone, hun er nå på sykehjem , og det er andre utfordringer som gjelder.
BT170617 Det er interessant å vurdere mulige innsparinger ved at overflyttingen fra eget hjem til sykehjem utsettes eller elimineres.
SA170616 | Vålandstunet fra sykehjem til boliger ¶
SA170616 En jury har valgt vinnerprosjektet for hvordan Vålandstunet sykehjem skal erstattes med 44 seniorboliger.
DA170616 Det jeg studerer er hvordan det fungerer når de kjører ut til sykehjem med røntgentjenester.
VG170613 Bedre hjemmehjelp, mindre kø på sykehjem og eldresenter, det er viktigere enn mer i pensjon.
DA170613 » På vegne av Helsetilsynet behandler fylkesmannen regionalt klager fra borgerne, i tillegg til at de driver forebyggende og planlagte tilsyn hos sykehus og sykehjem .
BT170613 SYKEHJEM : Vi er redd for at situasjonen er verre i Bergen enn vi er klar over, skriver Inger-Johanne Knudsen.
AP170611 Han tegnet flere trivelige sykehjem og eldreboliger.
SA170609 I vår har det vært skrevet mye om ernæring for eldre på sykehjem .
SA170609 I påvente av en lovendring ønsker jeg meg mange psykiatriske avdelinger, lik rusavdelingen på Stokka sykehjem .
SA170608 Da Høiland var hjemom for tre år siden, hadde han konserter ved en rekke sykehjem , på Kvitsøy og Fogn, i Arkivet og hos Gaffel og Karaffel.
DB170608 Forslaget ble døpt « demensskatt », fordi det i praksis betydde at eldre måtte selge huset sitt hvis de skulle på sykehjem .
AP170608 Da Høiland var hjemom for tre år siden, hadde han konserter ved en rekke sykehjem , på Kvitsøy og Fogn, i Arkivet og hos Gaffel og Karaffel.
NL170607 Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system.
SA170605 Hun var syk og dement, men vi mener at hun ble svekket av oppholdet på Vålandstunet sykehjem
AA170605 For en tid tilbake slo de ansatte på et sykehjem alarm fordi det kunne ta mange timer før de døde ble hentet.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud, og der enkelte tjener seg rike på velferd.
DA170602 I stedet for å være et høydepunkt, er middagsmåltidene blitt stress på mange sykehjem og innimellom bekreftelser på at beboerne der ikke lever fullverdige liv.
DA170602 Frp-politikeren Christian Wedler får omvisning på kjøkkenet på Stokka sykehjem av kjøkkensjef Karl Svela.
DA170602 Det er vel og bra at Bent Høie har hentet inspirasjon i sin egen hjemby, der kunnskapen om mat og måltider er høy, samtidig som sykehjemssektoren er åpen for nye tanker - slik som rusavdelingen på Stokka sykehjem er et eksempel på.
BT170602 De fleste anskaffelser kommunen foretar, kommer innbyggerne til gode - enten de er trafikanter på kommunale veier, elever på kommunale skoler eller beboere på private, men kommunalt finansierte sykehjem .
VG170601 Han ble senere sendt til sykehus og var der i tre til fire dager før han ble sendt til sykehjem for et kort opphold.
VG170601 - Etter to uker på sykehjem trodde faren min at han hadde fått fast plass der.
DA170531 Både Aftenbladets serie om de uverdige forholdene ved et kommunalt bofellesskap og RAs artikler om nattbemanningen på et kommunalt sykehjem , er saker der varslerne som har følt seg dårlig behandlet ikke blir tatt på alvor og møtes med sanksjoner.
VG170530 Mindre til skoler, sykehus, sykehjem .
DB170530 - De store utbruddene som man hadde på 1980-tallet, i Canada for eksempel, var det eldre på sykehjem som døde, men voksne får normalt ikke alvorlig sykdom, sier Olsvik.
DA170530 * Gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem , selv om ikke begge parter har like stort behov for pleie.
SA170529 Om det blir nødvendig med sykehjem eller hjemmesykepleie, ja, da må det også betales fullt ut av familien.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem .
DB170529 Akkurat slik vi finner det når det gjelder anbud på barnevern og sykehjem , sier Linn Herning til Dagbladet.
DA170529 To dager etter at Linda Krüger varslet Fylkesmannen om forhold på Vålandstunet sykehjem , meldte hennes sjef om « avvik eller alvorlig hendelse » i arbeid Krüger hadde utført.
DA170529 Sykepleieren Linda Krüger varslet Fylkesmannen om det hun mener er alvorlige forhold i bruk av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem .
DA170529 Så skriver Mubarak at det er krevende for ansatte å jobbe på sykehjem med dårlig bygningsmessig standard.
DA170529 Og det er ikke slik at staten i dag gir rehabiliteringstilskudd til kommunale sykehjem .
DA170529 Når Lervig sykehjem står ferdig, skal tre eldre sykehjem/aldershjem rives.
DA170529 Nå er vi snart ferdige med byggingen av nye Lervig sykehjem , til om lag 470 millioner kroner.
DA170529 LES : Kommunen risikerer å måtte ta regningen selv på etterslep av sykehjem
DA170529 Jeg har også besøkt samtlige sykehjem og aldershjem i Stavanger.
DA170529 Ingenting av dette nevnes i Mubaraks kronikk, tvert imot hevder hun det ikke investeres én krone i rehabilitering og vedlikehold i våre sykehjem !
DA170529 I tillegg er samtlige bad på Slåtthaug-, Haugåstunet- og Sunde sykehjem i ferd med å bli rehabilitert, blant annet for å bedre arbeidssituasjonen for de ansatte.
DA170529 I dag får vi et tilskudd for Lervig sykehjem som gir tidenes statlige investeringsstøtte !
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
DA170529 Det gjelder både sykehjem , skoler, barnehager, bofellesskap og kommunale boliger.
DA170529 Det er riktig som Mubarak skriver at « regjeringen har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem .
DA170529 Dersom vi hadde utsatt Lervig sykehjem til 2021, ville altså sykehjemmet ikke bli bygget med statlige tilskudd hvis regjeringen gjør alvor av å endre tilskuddsordningen radikalt.
DA170529 Da snakker vi sannsynligvis om blant annet Våland og Mostun sykehjem .
DA170529 Det er viktig fordi om du for eksempel er ansatt som pleieassistent på et sykehjem kan det stå i kontrakten at du skal drive « forefallende arbeid ».
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem .
FV170523 Uleberg ¶ | 99 år og for frisk for sykehjem
SA170522 | Sein middag på sykehjem skal gi mer matlyst ¶
SA170522 Middagservering klokken 16 skal gi de eldre på sykehjem bedre appetitt og bedre søvn.
DB170522 - Utrykningen skal ikke ta mer enn ti minutter til for eksempel sykehjem , sykehus og tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, samt maksimalt 20 minutter til resten av tettstedet.
DA170522 Sykepleieren Linda Krüger har sendt klage til Fylkesmannen over bruk av ufaglært personell ved Vålandstunet sykehjem .
DA170522 Fylkesmannen vil ha svar på hvordan Stavanger kommune planlegger for forsvarlig bemanning på Haukåstunet sykehjem .
SA170519 Mange syke eldre opplever å bli sendt mellom sykehus, sykehjem , og så hjem, for så å havne på sykehus igjen.
SA170519 Nå har de fått prøve seg på sykehjem , og kan ikke tenke seg en mer givende jobb.
SA170519 FOTO : Kristian Jacobsen ¶ | - Mer givende å jobbe på sykehjem enn i typiske mannsyrker ¶
SA170519 Alle stortrivdes i praksis på sykehjem og var fast bestemt på å bli i helse- og omsorgssektoren.
SA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
DB170518 63-åringen ble diagnostisert med demens i 2014 og fikk korttidsplass på Madserud sykehjem .
DA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og fikk korttidsplass på sykehjem .
AA170518 Den 63 år gamle kvinnen ble i 2014 diagnostisert med demens og ble overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170517 Hanssen sa at de nye legene skulle bruke tid på pasienter og oppgaver innen skolehelsetjeneste og sykehjem .
DB170516 - Jeg googlet « kvinne og svindel », så kom bildet av samme kvinne som hadde lurt min 90 år gamle svigermor på sykehjem på Nordstrand for flere år siden, fortalte dette vitnet.
BT170516 Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon, lavere lønn og ulike former for bemanningskutt.
VG170514 - Moren min døde i en slum av et sykehjem , så det har vært en lettelse for meg å skrive om den andre ytterkanten. sier Anne som tidligere har skrevet om morens siste tid på et sykehjem i Oslo, i den nærmest selvbiografiske romanen « Jeg har et teppe i tusen farger ».
VG170514 sier Anne som tidligere har skrevet om morens siste tid på et sykehjem i Oslo, i den nærmest selvbiografiske romanen « Jeg har et teppe i tusen farger ».
VG170514 sier Anne som også er veldig fornøyd med å skrive om et bra sykehjem .
NL170513 ¶ Det har vært innbrudd på Kroken sykehjem i Tromsø i løpet av natta.
NL170513 | SISTE : Knuste vindu og brøt seg inn på sykehjem i Tromsø ¶ ¶
DB170512 VARIASJON : Det er ikke lenger bare husmannskost på menyen på norske sykehjem .
DB170512 På mange sykehjem ser middagen ut som dette.
DB170512 MAT VIKTIG : For mange beboere på sykehjem er måltidene et høydepunkt på dagen.
DB170512 GODE EKSEMPLER : Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reiste i 2015 rundt til norske alders-og sykehjem på jakt etter forbilder.
DB170512 Det gjelder også sykehjem .
DB170512 Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reiste med samarbeidspartnere i 2015 rundt til norske alders-og sykehjem på jakt etter forbilder.
DB170512 - Mange sykehjem dårlige på mat ¶
DB170512 Vi utdanner flere ledere og sørger for legemiddelgjennomgang på alle sykehjem .
AP170511 Si ;D-innlegg : Dette er til deg som tror det å jobbe på sykehjem bare handler om å tørke eldre folk etter dobesøk.
AP170511 Jeg har praksis på et sykehjem akkurat nå.
VG170510 Langemyhr ble i 2008, sammen med fire ansatte, siktet for grovt bedrageri på til sammen 28 millioner kroner i forbindelsen med oppføringen av Økern sykehjem i Oslo.
AP170510 I tillegg til politiutstyr, prioriterer Regjeringen blant annet pensjonister, sykehjem dyrevern og kulturlivet i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
DN170509 Vi legger mer asfalt, vi bygger skoler og sykehjem .
DA170509 - Om lag 60 prosent av alle som bor på norske sykehjem og institusjoner er feil- eller underernært.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem, og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem, og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Selvsagt kommer det til et punkt i livet for noen der de må på sykehjem , og for noen av våre gamle, nedslitte sykehjem er det på høy tid at de får flytte inn i nye Lervig sykehjem som skal stå ferdig til innflytting årsskiftet 2017/2018.
DA170509 Et nytt, toppmoderne sykehjem med et flott eget kjøkken, legesenter og alt man kan ønske seg for våre eldre som trenger en mere omfattende omsorg og pleie de siste årene av sitt liv.
VG170508 Wam døde søndag på Vestby sykehjem etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
VG170508 Uteng jobbet som hjelpepleier ved Sør-Tromsøya Sykehjem da hun ble drept.
DN170508 Wam døde søndag på Vestby sykehjem etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
DB170508 Det har gitt effekt : Entreprenøren Skanska fikk omtrent samtidig et anbud fra Rogaland fylkeskommune om bygging av en videregående skole, og et anbud fra Stavanger kommune om bygging av et sykehjem .
DA170508 | Kommunen risikerer å måtte ta regningen selv på etterslep av sykehjem
DA170508 Stavanger kommune skal bruke 40 millioner i statlige tiltaksmidler til renovering av bad og rom ( gulvbelegg og maling ) ved fire sykehjem i 2017.
DA170508 Stavanger kommune har totalt 17 sykehjem .
DA170508 Standarden på kommunens sykehjem er heller middelmådig til dårlig.
DA170508 På moderne sykehjem utstyrt med ny velferdsteknologi vil hverdagen bli enklere for de ansatte, og ikke minst for brukerne.
DA170508 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har et etterslep på 37 milliarder kroner, viser kartleggingen.
DA170508 For kommunene vil dette bety at de som har behov for - og står foran nødvendig rehabilitering av sykehjem uten mulighet for å øke kapasiteten ikke lenger vil få statlig tilskudd.
DA170508 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
DA170508 Det er fremdeles mange sykehjem og flere uferdige rehabiliteringsoppgaver som gjenstår i kommunen.
DA170508 Det er derfor arbeidskrevende for ansatte å jobbe i et sykehjem med dårlig bygningsmessig standard.
DA170508 Dagens blåblå regjering har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem .
DA170508 Arbeiderpartiet vil derfor videreføre dagens investeringstilskudd til bygging og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AP170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
AA170508 Manusforfatteren og filmregissøren, som egentlig het Svend Wamnes Akstuft, døde på Vestby sykehjem søndag etter et langt sykeleie, opplyser familien hans til NTB.
FV170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
DB170507 Svend Wam var syk i mange år, og døde søndag på Vestby sykehjem , opplyser familien hans til NTB.
DA170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
AP170507 Store planer for nytt sykehjem .
AP170507 Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen står i skyggen av Oppsal sykehjem .
AP170507 Ekspertene vet mye om hva som gjør livet godt på sykehjem
AP170507 - Kommer du inn på et sykehjem , så får du ofte en umiddelbar magefølelse som kan være god eller ikke så god.
AA170507 Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset.
DB170506 Det er også satt i gang med et arbeid med ny trygghetsstandard i sykehjem , som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
DB170506 Allikevel vet vi at mange lever uverdige liv både med hjemmebasert omsorg og på institusjonspregede sykehjem på grunn av dårlig bemanning og kompetanse.
DB170506 Allerede i 1985 vedtok Stortinget at vi ikke skulle bygge sykehjem som ingen vil bo i om tretti år, og at sykehjem ikke skal være en institusjon men en boform.
DB170506 Allerede i 1985 vedtok Stortinget at vi ikke skulle bygge sykehjem som ingen vil bo i om tretti år, og at sykehjem ikke skal være en institusjon men en boform.
BT170506 I Eritrea har vi ikke en gang sykehjem .
AA170505 | Geiter i fengsel og hund på sykehjem er bra for helsa ¶
AA170505 Sauer, geiter, høner, katter, kaniner, hunder, hester - til og med esler og lama blir stadig oftere en del av hverdagen på sykehjem , barnehager og andre institusjoner.
AA170505 Depressive lidelser, ensomhet, demens, uro og redusert språk er vanlig på sykehjem .
SA170504 Vi vet at mange beboere kommer på sykehjem fordi pårørende ikke klarer i lengden å måtte stå opp 2-3 ganger pr. natt for å hjelpe sine nærmeste på toalettet.
SA170504 Tror dere at disse beboerne ikke trenger å gå på toalettet like mye på et sykehjem ?
SA170504 Seniorsaken i Rogaland gir full støtte til Linda Krüger som har varslet fylkeslegen om den uforsvarlige og uverdige nattevaktbemanningen ved Vålandstunet sykehjem .
SA170504 Derfor forventer Seniorsakens medlemmer og alle andre i byen vår, som har sine nærmeste på en av byens sykehjem , at våre politikere tar nødvendige grep i denne saken og bevilger nok penger så nattevaktbemanningen blir forsvarlig.
SA170504 Sykepleier Linda Susanne Krüger mister kanskje jobben ved Vålandstunet sykehjem , fordi hun følger lov og samvittighet.
SA170504 Her er en test : Se for deg at du får jobb som sykepleier med eldre, trengende pasienter ved et sykehjem .
SA170504 | Lervig sykehjem får eget kjøkken ¶
SA170504 Et enstemmig formannskap i Stavanger vedtok torsdag at nye Lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken, som en integrert del av driften.
SA170504 Det er nå helt klart at lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken.
AA170503 Hos oss representert ved en rådmann for Helse- og Velferd som om sykehjem sier « at det periodevis er en sykepleier tre kilometer unna er en kalkulert risiko i dagens situasjon, selv om vi ønsker at det skal være en sykepleier på hver enkelt enhet ».
SA170502 Det trengs både hender og kompetanse », skriver Linda Susanne Krüger, som har varslet Fylkesmannen om det hun mener er kritisk underbemanning av sykepleierkompetanse ved et sykehjem i Stavanger.
SA170502 april, over hele første side, forteller oss at mer enn hundre tusen kristne mennesker hver år drepes i muslimske land, samtidig som samme avis nærmest « slakter » styret i Blidensol sykehjem for senildemente fordi det våger å foreslå innført et nøytralt arbeidsantrekk der « hijab » ikke inngår, med all den undertrykkelse av kvinner det representerer.
SA170502 Krüger sluttet som avdelingssykepleier på sykehjem i Stavanger.
SA170502 Varsleren Torill Anglevik ble arbeidsufør etter en konfliktfylt periode på Rosendal sykehjem .
SA170502 Torill Anglevik beklager ikke at hun jobbet ved et konfliktherjet Rosendal sykehjem .
DB170502 SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
AP170502 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AA170502 | Ni personer smittet av antibiotikaresistente bakterier på sykehjem
AA170502 Dette er det første utbruddet av MRSA på sykehjem i Trondheim i år.
AA170502 - Vi har ikke så mye MRSA på sykehjem .
VG170501 Dette betyr at for eksempel ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten kan tape millioner i pensjon om de blir privatisert. * 1 Kompensasjon for reise ¶
VG170430 Han vil ha bemanningsnorm i skolen, minstenorm på sykehjem , mer flyktninger, mer penger til familier og bistand.
DA170430 * Gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem , selv om ikke begge parter har like stort behov for pleie.
AP170430 KrF vil utvikle en « minstenorm for bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester. » 18.
SA170429 DEBATT : Tiden synes nå moden for at Stavanger kommune, som tydeligvis anser seg selv som den reelle driftsherre og arbeidsgiver ved Blidensol sykehjem , overtar disse rollene også formelt og eventuelt leier hjemmet av Pleiehjemsforeningen.
SA170429 april på ny sier at det er useriøst av oss å ikke ville møte henne som « oppdragsgiver » for å drøfte « forutsetningene for videre drift av Blidensol sykehjem og eventuelle alternativer til heving eller oppsigelse av driftsavtalen ».
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Hva « minstenorm for bemanning og kompetanse » i sykehjem og hjemmesykepleie vil koste, har KrF foreløpig ikke regnet på.
AP170429 KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP170429 Hva « minstenorm for bemanning og kompetanse » i sykehjem og hjemmesykepleie vil koste, har KrF foreløpig ikke regnet på.
SA170428 Arbeidstilsynet vil vurdere om Blidensol sykehjem har « et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170427 Det bor 58 pasienter på Blidensol, som er et privat ideelt sykehjem for demente.
BT170427 mars underholdt vi på Fundacion Betanien, et sykehjem hvor Bergen kommune kjøper plasser til bergenske sykehjemspasienter.
VG170426 « Så her ligger jeg, på et sykehjem i en kommune jeg ikke tilhører, er bostedsløs, ingen tar ansvar og NAV gjør svært lite.
VG170426 | Pleietrengende Cecilie bor på sykehjem i « feil » kommune : - Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned ¶
VG170426SYKEHJEM : Cecilie Brenden Høgtorp ( 27 ) er nå på en akutt sykehjemsplass i en kommune hun sier hun ikke har noen relasjon til, og ønsker å flytte til en annen kommune.
VG170426 De siste 18 månedene har 27-åringen tilbrakt på sykehus og flere rehabiliteringsinstitusjoner i håp om å kunne trene seg opp, men i mars i år ble hun flyttet på sykehjem i Elverum kommune - som er en kommune hun forteller at hun ikke har noen reell tilknytning til.
SA170426 Stavanger kommunen vil nå vurdere å heve driftsavtalen med Blidensol sykehjem .
SA170426 Beboerne på Tasta sykehjem ser rett ut på den voksende haugen med søppel.
SA170425 | Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem
SA170425 Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger, det være seg skole eller sykehjem , nekter en ansatt å bære et slikt plagg ?
SA170425 Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem , hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge.
SA170425 DEBATT : Striden knyttet til Blidensol sykehjem og sykehjemmets nei til ansattes bruk av hijab er enda ikke avklart, men det er tydelig at styret er på retrett.
SA170425 Ordfører og rådmann i Stavanger hadde invitert styret i Blidensol sykehjem til et møte.
DA170424 Linda Krüger, som har varslet om det hun kaller svært alvorlige forhold på sin arbeidsplass Vålandstunet sykehjem , var før helgen invitert til Eidsvolls plass foran Stortinget for å holde appell som varsler.
DA170424 Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem , og har varslet Fylkeslegen om det hun mener er svært alvorlige forhold for pasientene.
DA170424 Det skjedde i etterkant av RAs artikkel om sykepleier Linda Krügers varsling til Fylkeslegen om ufaglærte på Vålandstunet sykehjem .
DA170424 - Bakgrunnen er et medieoppslag om bemanning på natt på Vålandstunet sykehjem omtales.
VG170423 * 1 Brannstasjoner mangler maskiner for å vaske skittent utstyr og uniformer - og gjør dette på kommunale sykehjem og institusjoner. * 1 Manglende planer for å kartlegge og vurdere risikoen for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk. * 1 Manglende opplæring, rutiner og kunnskap om hvordan man skal unngå risiko.
DB170423 - Senterpartiet er jo vanligvis opptatt av smådriftsfordeler, for eksempel når det gjelder sykehjem med nærhet mellom de som gir pleie og de som får pleie.
DB170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
DA170421 Rogaland Avis har vært i kontakt med Blidensol sykehjem , som ikke ønsker å kommentere saken.
DA170421 I et brev til sykehjemmet skriver Fylkesmannen i Rogaland at han over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 I brevet sendt til Blidensol sykehjem 17. mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Hun understreker likevel at opprettelsen av tilsynssaken ikke betyr at fylkesmannen tror Blidensol sykehjem er i en særstilling når det kommer til bruken av tvang.
DA170421 Blidensol sykehjem har kunnet klage på kravet om utlevering av opplysninger til Statens helsetilsyn.
DA170421 - Det er ikke slik at vi har noen bekymring for at Blidensol gjør dette mer enn andre sykehjem , men dette er et felt hvor kvalitetssikringen skal være på topp og som vi må ha et ekstra blikk på, sier Dahle-Melhus.
DA170421 mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AP170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AA170421 Ifølge tiltalen ble kvinnen overført fra Madserud sykehjem til sitt eget hjem i Oslo i januar 2015.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem .
AA170421 Etter det suksessfulle arbeidet med « Livsglede sykehjem » ( som nå har skiftet navn til « Livsglede hjem » ), ga Trondheim kommune i 2012 « Livsglede for eldre » i oppdrag å bruke de samme metodene for å skape nye løsninger også for dem som bor hjemme, som har vanskelig for å komme seg ut og leve sitt vante aktive liv.
AA170421 29 Morgendagens omsorg, og i 2012 ble sertifiseringsordningen « Livsglede sykehjem » en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen.
VG170420 Advokat : « Paradise Hotel»-deltagerne eies med hud og hår ¶ 24-åringen, som til daglig blogger og jobber på sykehjem , er glad hun fortalte om honoraret ¶
DA170420 Andre saker er kompensasjon for oppussing av sykehjem og styrke områdesatsingene.
VG170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
VG170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
VG170419 HIJAB : Blidensol sykehjem har gitt opp kampen mot religiøse hodeplagg.
VG170419 | Sykehjem snur - tillater likevel hijab ¶
DA170419 To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
DA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
DA170419 Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170419 Debatt : Hijab på sykehjem
DA170419 Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170419 Blidensol sykehjem .
AA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
AA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
SA170418 Tre fagforeninger avholdt felles møte på Blidensol sykehjem tirsdag, i håp om å få avklart hva som skjer med pasienter og ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen.
SA170418 Hva skjer med pasientene og de ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem ?
BT170412 FORSKNING : Professor Bettina Husebø ble sjokkert da hun begynte å jobbe på sykehjem og forsto hvor lite hun visste om sykehjemsmedisin. − Sykehjemsmedisin er så komplisert at det burde vært en egen disiplin i legestudiet.
DA170411 Virksomhetsleder Ragnhild Torkelsen på Vålandstunet sykehjem vil ikke kommentere Linda Krügers varsling, ¶ vaktbyttet eller forholdene på sykehjemmet.
DA170411 På Vålandstunet sykehjem er det både eldre på korttidsopphold og svært syke pasienter.
DA170411 Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem .
DA170411 I perioden 2007 - 2013 var hun avdelingssykepleier og dermed mellomleder på Stokka sykehjem , og kjenner til det å skvises mellom økonomi og hensynet til faglig forsvarlig drift.
DA170411 Hun mener forholdene for pleie på sykehjem har vært en salderingspost for lenge.
DA170411 - Hvordan vil du generelt karakterisere forholdene på Vålandstunet sykehjem ?
BT170411 | Høyre vil bruke millioner på gamle sykehjem
BT170411 Nå vil Høyre bruke millioner på å ruste opp det og andre sykehjem som har fått avviklingen utsatt.
BT170411 B-sykehuset på Melkeplassen skal drives videre som sykehjem i enda noen år.
SA170410 Dette bildet har skapt enorm debatt om eldreomsorg og hva som blir servert på sykehjem .
SA170410 Det som skulle være lørdagskos for eldre i Sola er blitt en heftig debatt om eldreomsorg og hva som blir servert på tallerknene på sykehjem .
DA170410 Sola-ordfører Ole Ueland ( H ) har også tatt del i debatten om matserveringen ved kommunens sykehjem .
DA170410 Maten til beboere ved sykehjem i Sola kommune lages av Sola storkjøkken, som er eid av kommunen.
DA170410 Lørdag ettermiddag var Langeteig på besøk hos sin mor på et sykehjem i Sola kommune, da det ble servert mat.
DA170410 Hun sier maten på bildet kommer fra storkjøkkenet, og at det videre er opp til hvert enkelt sykehjem å tilberede og eventuelt supplere med det tilbehøret de ønsker.
DA170410 Dette bildet fra et sykehjem i Sola kommune har gått viralt.
VG170408 Les også : Høie mener det er for lite kompetanse på sykehjem
VG170408 - De som driver å bevilger penger, og så videre, skulle nesten hatt seg et tvangsår på et sykehjem .
SA170405 Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ), til høyre, støtter beslutningen om å si opp driftsavtalen med Blindesol sykehjem .
SA170405 Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) støtter beslutningen til rådmannen om å si opp driftsavtalen med Blindensol sykehjem .
SA170405 Den eneste måten å løse Blidensol-konflikten på, er at styret ved sykehjemmet trekker seg, mener Geir Amundsen som de siste årene har ledet sammenslutningen Ideelle sykehjem i Stavanger ( ISAS ).
SA170405 Både kommunen og sammenslutningen for ideelle sykehjem er bekymret for arbeidsforholdene ved Blidensol sykehjem .
SA170405 Både kommunen og sammenslutningen for ideelle sykehjem er bekymret for arbeidsforholdene ved Blidensol sykehjem.
AP170405 For eksempel har de aller fleste som mottar tannhelsetjenester fra det offentlige, nær kontakt med kommunen fordi de går på skole eller er på sykehjem .
SA170404 Stavanger kommune vil si opp avtalen med Blidensol sykehjem .
SA170404 I løpet av to år vil Stavanger kommune avvikle driften ved Blidensol sykehjem .
SA170404 Det betyr at pasientene må flytte til andre sykehjem .
FV170404 De trives og har det godt på Mandal sykehjem , Hanne Lande og Astrid Loland.
FV170404 Da Mandal sykehjem flyttet på tidspunktene for måltidene for de eldre, ga det et bedre liv for beboerne.
DA170404 Pasientene ved Blidensol sykehjem må flytte til andre sykehjem .
DA170404 Pasientene ved Blidensol sykehjem må flytte til andre sykehjem.
DA170404 LES OGSÅ : Debatt : Hijab på sykehjem
DA170404 Blidensol sykehjem .
DA170404 - Oppsigelsesperioden er på to år, og når den perioden er omme, vil vi ikke lenger bruke Blidensol som vårt sykehjem .
DA170404 Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov.
DA170404 Et godt eksempel er « Aktivitetsdosetten » som er utviklet av fysioterapeut Lone Koldby ved Øyane sykehjem i Stavanger.
BT170404 Enten det er legebesøk, medisiner, opphold på sykehjem eller barnehager, må folk betale litt selv.
DA170403 Stian Eliassen, Cecil Pratt og Frode Ulltang utenfor sin nye arbeidsplass på Stokka sykehjem .
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem .
DA170403 For Gjesteland er det viktig at de som jobber på sykehjem er gode mennesker.
DA170403 Du trenger ikke være kvinne for å vise omsorg, og tunge løft er ikke det som gjør deg til en mann, mener de tre mennene som nå er helserekrutter på Stokka sykehjem .
DA170403 etasje på Stokka sykehjem er Cecil Pratt i ferd med å følge Ivar Gjesteland ( 101 ) ut i fellesstuen.
VG170402 For andre kan det ha begynt med kampen for et bedre sykehjem i bygda.
BT170402 I løpet av 2017 skal de fleste sykehjem i Bergen gjøre det samme.
BT170402 Beboerne på Ulset sykehjem sitter lenger til bords og spiser bedre etter at middagen ble flyttet fra halv to til halv fire.
DA170401 Goode på sykehjem », som en karakteristisk humørfylt hyllest til enda en av sine største helter.
DB170331 Det er veldig få som drømmer om å komme på Norges største sykehjem , sier han.
AP170331 Selv om de aller fleste befinner seg på skoler, i barnehager, sykehus, sykehjem og ulike kommunale etater, er mange tusen å se i offentlige byrom.
AA170331 Kommunene vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dem som kan ha store tannhelseproblemer, som beboere på sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie.
DB170330 Vi ser samme holdning til private sykehjem , omsorgsboliger, rusinstitusjoner og barneverntjenester.
AP170330 Blant annet ved at kommersielle aktører nå ikke får bygge nye barnehager i Oslo, at sykehjem er rekommunalisert og at kommunen igjen står for renovasjonen.
DB170329 Offentlig sektor kjøper varer og tjenester fra private selskaper i stort omfang, og fra et offentlig perspektiv skulle det ikke være noen forskjell på en krone enten den er brukt på sykehjem , barnehage eller på veibygging.
AA170329 | Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sykehjem
AA170329 | Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sykehjem
VG170328 Og brukerundersøkelser fra private sykehjem og private barnehager viser at brukerne trives.
VG170328 Jeg synes det er flott når dedikerte ledere og ansatte ved Manglerud sykehjem i Oslo skaper gode meningsfulle hverdager for eldre med demens.
VG170328 Byrådet i Oslo skal rekommunalisere fire privatdrevne sykehjem .
VG170328 Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, synliggjorde disse forskjellene da hun kritiserte private sykehjem for noen år siden.
VG170328 Hun har også vært med på å etablere hønsegård i skolehagen på Geitmyra og på Paulus sykehjem på Grunerløkka.
DA170328 Det var i 1989 at beboere og ansatte på et sykehjem i Bergen ikke ville ha Elsebet Rahlffs kunstutsmykking med dagligdagse tekstiler som kjøkkenhåndklær og broderier fordi det minnet dem om hverdagens slit.
SA170327 Ali ( Ap ) frykter de gamle på sykehjem får for mye medisiner.
DA170326 - Nå har jeg akkurat vært på spellejobb på Stovner sykehjem , skjønner `u, ja, det skjer noe hele tida, sa Kari Svendsen litt hektisk i telefonen.
AP170326 « Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170326 | Er det verdt å vedlikeholde gamle sykehjem ?
AP170326 Det vil koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger.
SA170324 På Stokka sykehjem, og alle andre sykehjem i Stavanger, er hijab tillat som en del av arbeidsantrekket.
SA170324 På Stokka sykehjem , og alle andre sykehjem i Stavanger, er hijab tillat som en del av arbeidsantrekket.
SA170324 Blidensol er eneste sykehjem som har innført hijab-forbud.
SA170324 Åtte sykehjem serverer middag mellom klokka 13 og 14.
SA170324 Å forskyve middagen fra midt på dagen til ettermiddagen, er et av tiltakene bystyret kommer til å vedta når de mandag diskuterer kvaliteten på byens sykehjem .
SA170324 | Stavanger vil innføre sen middag på alle sykehjem
SA170324 Politikerne vil innføre sen middag ved alle byens sykehjem .
SA170324 Blant disse er Domkirkens sykehjem som dette bildet er fra.
SA170324 Yaha Gapurayeva har jobbet på Blidensol sykehjem i seks år.
VG170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.
VG170323 KAN BRUKES : Ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger kan ha på seg hijab på jobb.
VG170323 | Sykehjem tapte hijab-sak ¶
DA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem å bruke hijab på jobb.
DA170323 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170323 Blidensol sykehjem .
DA170323 Sammen med Håkon Tangen, André Skogheim og Kurt Are Sleveland-Marin Johnsen skal Vuyk starte i sin nye jobb på Bergåstjern sykehjem mandag neste uke.
DA170323 Håkon Tangen, André Skogheim, Kurt Are Sleveland-Marin Johnsen og Roy Vuyk skal begynne som helserekrutter på Bergåstjern sykehjem neste uke.
DA170323 Aldri har det vært større interesse for prosjektet « Menn i helse », og nå skal 30 menn med ulik arbeidsbakgrunn prøve seg på sykehjem .
DA170323 110 ble innkalt til intervju og nå får 30 av disse prøve seg som helserekrutter på sykehjem de neste 12 ukene.
DA170323 Så kom det triste budskapet om at vår kjære Jostein Haukali hadde sovnet stille inn på Stokka sykehjem , Stokka onsdag 15. mars, 2017, 81 år gammel.
DA170323 Jostein Haukali sovnet stille inn på Stokka Sykehjem onsdag 15.
DA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem å bruke hijab på jobb.
DA170323 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170323 Blidensol sykehjem .
AA170323 Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.
AA170323 ( ©NTB ) ¶ | Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak ¶
DA170322 Thorbjørnsen sier det ikke handler om hvem som leverer best kvalitet, men om hvilken modell det er ønskelig å ha på Lervig sykehjem .
DA170322 Kjøkkensjef Karl Svela har ingenting imot at Lervig skal drifte sitt eget kjøkken, men han synes politikerne snakker storkjøkkendriften på Stokka sykehjem ned for å snakke det alternative forslag opp.
DA170322 Jeg sier ikke at den ene er bedre enn den andre, men at på Lervig sykehjem har det hele tiden vært lagt opp til en integrert kjøkkendrift, legger han til.
DA170322 Debatten om sykehjemsmat har vart lenge, og Karl Svela, kjøkkensjef hos Stavanger Byggdrift KF ved Stokka sykehjem , begynner å få nok.
DA170321 Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem , asylmottak eller barnevern ?
AP170321 - Sykehjem
VG170320 Privatdrevne sykehjem hvor ansatte og eldre trives, er ikke noe å klage på.
VG170320 Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170320 | Lervig sykehjem vil ikke spare penger på mat fra storkjøkken : - Da er den saken avklart ¶
SA170320 Måltidene er dagens høydepunkt for Alf Oskar Olsen ( 102 ) som bor på Domkirkens sykehjem .
SA170320 Det er ikke penger å spare ved å overlate ansvaret for kjøkkenet på Lervig sykehjem til Stavanger Byggdrift.
SA170320 De gamle her skal flytte inn på nye Lervig sykehjem når det står klart om ett år.
DA170320 Det listes opp virksomhet som idrettsanlegg, barnehager, sykehus, sykehjem og skoler, og Kirkens Bymisjon driver blant annet sykekjem.
AA170319 Hvem er det som bygger skoler og sykehjem ?
VG170318 SV vil ha forbud mot å ta ut profitt i barnehager, barnevern, asylmottak og sykehjem .
VG170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170317 | Dement kvinne savnet fra Øyane sykehjem
SA170317 Klokka 17.30 melder operasjonsleder i politiet at en dement kvinne er savnet fra Øyane sykehjem på Hundvåg.
DN170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
DN170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
DA170317 Nesten fire av fem sykepleiere har opplevd pasienter med alkoholproblemer, viser undersøkelsen, hvor 859 personer som jobber i hjemmepleien eller ved sykehjem i Norge har deltatt.
BT170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
BT170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
AP170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AP170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
AA170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AA170317 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.
VG170316 Hagen mener det er viktig at de store kommunale arbeidsplassene som skoler, barnehager og sykehjem er fri for ansatte som bærer synlige symboler.
DA170316 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170316 Olstad forteller at det er knappe rammer, både i private og offentlige sykehjem .
DA170316 Men at bydelene skal ha to uanmeldte tilsyn ved hvert sykehjem årlig.
DA170316 Henrik Mevold er direktør for samfunnskontakt der, og forteller at de ikke har statistikk på uanmeldte tilsyn på Oslos sykehjem .
DA170316 Det blir blant annet ikke leid inn vikarer ved sykdom på veldig mange av våre sykehjem , sier han.
DA170316 - Det er klart det er utfordringer, det er det på alle sykehjem , legger han til.
AP170316 » Hvorvidt denne skatteinngangen vil være nok til å finansiere alle godene, inkludert økt barnetrygd, bedre pensjoner og andre trygder, økte sosialhjelpsatser og en rekke nye lovpålagte bemanningsnormer i skolen, på sykehjem og i barnevernet, gir ikke programmet noe tydelig svar på.
VG170315 Betyr det at alle landets private sykehjem også vil få denne sterke avgrensningen ?
VG170315 - Oslo har de kommunalisert noen private sykehjem .
VG170315 * Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170315 Nå er hun inne i sitt andre år som lærling ved et sykehjem .
DB170315 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem .
SA170314 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker å innføre forbud mot hijab og andre religiøse hodeplagg for de ansatte.
DA170314 » LES OGSÅ : To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170314 LES OGSÅ : Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170314 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶
DA170314 En fersk avgjørelse i EU-domstolen kan få konsekvenser for Blidensol sykehjem som har styrevedtatt hijabforbud.
DA170314 - Blidensol er et privat sykehjem og det eneste saken gjelder er arbeidsantrekk, og der inngår ikke hijab.
BT170313 Her lærer helseansatte å utføre tester og målinger på eldre, slik at de ikke sendes på unødvendige turer fra sykehjem til sykehus.
BT170313 Vi er trøtt av at personalet på enkelte sykehjem møter oss med at « pasienten vil ikke, det er så vanskelig » og « vi har ikke tid ».
BT170313 Vi er trøtt av at personalet på enkelte sykehjem møter oss med at « pasienten vil ikke », « det er så vanskelig » og « vi har ikke tid ».
BT170313 Og hvorfor er det slik at det orale hygienenivået varierer så mye fra etasje til etasje i samme sykehjem ?
BT170313 Hvordan kan det da ha seg at det på andre sykehjem er gullende rene forhold ?
DA170312 Men vil vi bo på sykehjem ?
DB170310 - Høres bedre ut enn et norsk sykehjem .
BT170310 Hun har bodd på et sykehjem siden hun var 27 år.
DB170309 RUSOMSORG : Erna Solberg besøker rusavdelingen ved Stokka sykehjem i Stavanger.
DB170309 | Det er kåret til Oslos beste sykehjem .
DB170308 På flere sykehjem har de valgt å låse ovnen på rett tid og temperatur, slik at det bare er å trykke på startknappen, forteller hun.
DA170308 - Tenk så morsomt det ville vært med hønsehold i en barnehage, eller tomatplanter ved et sykehjem , sier hun.
AA170308 Når det gjelder rekruttering til sykehjem og hjemmetjeneste, er det kommunen som har virkemidlene som skal til for å skaffe kvalifisert personell, svarer Røe Isaksen.
VG170307 Den unge mannen som til daglig kjører matvarer til et sykehjem i hjemkommunen la først telefonen fra seg og tenkte ikke noe særlig på tekstmeldingen som hadde tikket inn i innboksen.
SA170307 | Blidensol sykehjem : Saken dreier seg om religionsnøytralt arbeidsantrekk ¶
SA170307 Forrige fredag var det årsmøte i Pleiehjemsforeningen i Rogaland, som eier Blidensol sykehjem .
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
SA170307 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker ikke at ansatte skal bruke hijab på jobb.
SA170307 Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet tirsdag saken om hijab-bruk ved Blidensol sykehjem .
SA170307 Det er styret ved Blidensol sykehjem som har klaget avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) inn for Likestillings- og diskimineringsnemnda. | 500 Telenor-kunder i Sandnes uten nett på andre dagen ¶
SA170307 - Jeg har aldri fått reaksjoner fra pasientene på at jeg bruker hijab på jobb, sier kvinnen som mener hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem er diskriminering.
AA170307 Høie trakk fram hvordan eldre har fått bedre livskvalitet ved sykehjem som har endret måltidsrutiner.
AA170307 Birtavarre sykehjem i Kåfjord trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse.
AP170305https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Ut-og-jakte-eldreomsorg--Helene-Skjeggestad-616305b.html Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
AP170305 Pecha Kucha : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem Hilde Helland ville forandre Manglerudhjemmet.
VG170304 - Mamma bor nå på sykehjem , og det er altså så fantastisk, sier Kloppen og lar følelsene få overhånd.
VG170303 Pengene skal mannen ha tjent mens han jobbet som vaktmester på et sykehjem .
SA170303 - Dette er en alvorlig sak, sier Guro Fykse i Arbeidstilsynet om flere forhold ved Blidensol sykehjem i Stavanger.
DB170303 Noen vil slippe å flytte på sykehjem .
DB170303 * Vi stiller krav om legemiddelgjennomgang på sykehjem .
DA170303 Nødvendige tjenester som bosstømming, drift av skoler, barnehager og sykehjem bør i prinsippet være i offentlig regi.
DA170303 For skolers, barnehagers og sykehjemmenes del kan ideelle organisasjoner av og til gi et mer variert tilbud, selv om Blidensol sykehjem i Stavanger til fulle har vist baksiden av ideell eller ikke-kommunal drift.
BT170303 Om man trenger hjemmehjelp, sykehjem eller andre tjenester, ja da skal man ha rett på det, nå man trenger det.
BT170303 Debatten om private og ideelle sykehjem blir sikkert like opphetet som alltid.
AP170303 Mange blir sinte, får dårlig samvittighet og sitter igjen med mange vanskelige minner fra denne tiden, sier Høie som er overrasket over å se hvor liten innsats kommunene yter før de eldre blir lagt inn på sykehjem .
DA170302 « Hvordan ønsker Stavanger kommune at kompetanse og kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie skal ivaretas da stillinger står ledige, og det nå foreligger eksempler på sykepleiere som ikke ønsker å søke seg til kommunen grunnet lavere lønn ?
DA170302 Jeg jobber natt som sykepleier på sykehjem .
SA170301 Ny sentrumskole og nytt sykehjem utsettes.
AA170301 | Utviklingshemmede må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem
AA170301 Noen få, ressurssterke, har oppnådd gode ordninger med brukerstyrt personlig assistanse 24 timer i døgnet 7 dager i uka, mens flertallet må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem ved utmåling av tjenester.
SA170228 En mellomleder fikk beskjed om at han kunne gå fra jobben sin under fredagens årsmøte ved Blidensol sykehjem .
BT170227 Vi trenger ikke politikere som bare treffer de eldre på sykehjem et par uker i forkant av valget for å sanke stemmer.
BT170227 Slutt å snakk så mye om sykehjem , men snakk mer om hjemmetjenestene, rehabilitering, avlastningsplasser og omsorgsteknologi.
BT170227 STEMMESANKING : Vi trenger ikke politikere som bare treffer de eldre på sykehjem et par uker i forkant av valget for å sanke stemmer, skriver Remi Lønøy.
BT170227 I lys av saken om Charles og Gunvor ønsker de at eldre i Bergen skal få bo sammen på sykehjem , selv om den ene er for frisk.
VG170226 Kommunen er en storutbygger ; vi skal bygge for 26 milliarder kroner de neste tre årene, sier Lippestad og viser blant annet til nye skoler, sykehjem og idrettshaller.
SA170226 februar vedtok bystyret at rådmannen skal sluttføre forhandlinger om kjøp av aksjeselskapet som eier tomten mellom Rema 1000 Haugesundsgata og Lervig sykehjem .
DA170226 De fleste utbrudd som meldes inn, finner sted på institusjoner som sykehjem eller sykehus.
VG170225 Folk flest er mer opptatt av veier, skole og sykehjem .
DA170225 Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen, sier Karin Andersen.
DA170225 Da kommunen tok over Madserud sykehjem i januar, gikk mange av de ansatte opp mellom 40-50.000 kroner i året i grunnlønn.
DA170225 - Vi har øket tilskuddet til nye sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns pleie.
DA170225 - Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem .
AA170225 Men det er plassmangel både i sykehuset og i sykehjem og på begge sider tvinges det frem løsninger som ikke er gode.
AA170225 Lav bemanning i sykehjem har alltid vært regelen.
AA170225 Hun slapp lang behandling i sykehuset, for så å vinne en plass videre i sykehjem .
AA170225 Behovet er god omsorg i sykehjem .
SA170224 Nå går Arbeiderpartiet inn for at de gamle på nye Lervig sykehjem skal få fersk mat.
SA170224 « Uverdig » og « rabaldermøte » er ord som ble brukt under årsmøtet ved Blidensol sykehjem fredag ettermiddag.
SA170224 Pedersen Welle, leder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem , idet hun går forbi Brian Swan ( til høyre ) som ble foreslått som ny styreleder.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem , og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
BT170223 Vi er i tillegg blitt kontaktet av en eldre kvinne som følte at Bergen kommune ikke strakk seg langt nok for å legge til rette for at ektepar kan bo sammen på sykehjem i byen vår.
BT170223 Kjærlighet dør ikke selv om den ene ektefellen eller samboeren havner på sykehjem .
BT170223 Flere sykehjem er allerede gode på å legge til rette for slike løsninger.
BT170223 Dersom kun den ene ektefellen eller samboeren har vedtak om fast opphold på sykehjem , men de likevel ønsker å være sammen i større deler av døgnet, så skal vi legge til rette for det.
BT170223 Dersom begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , skal de få̊ bo sammen hvis begge ønsker det.
BT170223 Vi starter med kommunens egne sykehjem , og så går vi i dialog med de private ideelle sykehjemmene.
BT170223 Vi er i tillegg blitt kontaktet av en eldre kvinne som følte at Bergen kommune ikke strakk seg langt nok for å legge til rette for at ektepar kan bo sammen på sykehjem i byen vår.
BT170223 Kjærlighet dør ikke selv om den ene ektefellen eller samboeren havner på sykehjem .
BT170223 Flere sykehjem er allerede gode på å legge til rette for slike løsninger.
BT170223 Dersom kun den ene ektefellen eller samboeren har vedtak om fast opphold på sykehjem , men de likevel ønsker å være sammen i større deler av døgnet, så skal vi legge til rette for det.
BT170223 Dersom begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , skal de få̊ bo sammen hvis begge ønsker det.
AP170223 Nasjonalparker, Nasjonalmuseet, kraftpriser, NAV og sykehjem .
SA170222 Hvorfor skal da våre gamle på sykehjem gjøre det ?
DA170222 « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre kraftige sanksjoner mot kommuner som tvinger eldre i sykehjem til å bo på dobbeltrom mot sin vilje ».
DA170222 De har systematisk stemt ned SVs forslag som vil bedre forholdene for eldre i sykehjem .
DA170222 - Frp har ingen troverdighet på å gjøre livet bedre for eldre på sykehjem .
DA170221 SV ønsker at Lervig sykehjem skal drifte sitt eget kjøkken.
DA170221 De ønsker dessuten at Lervig sykehjem skal drifte sitt eget kjøkken.
AP170221 Bildet er fra Aftenpostens reportasje fra Lambertseter alders- og sykehjem .
AA170221 | Innbrudd i sykehjem
AA170221 Natt til tirsdag har uvedkommede brutt seg inn i et sykehjem i Mellomveien i Trondheim.
AA170221 Jeg jobber som miljøarbeider på et sykehjem i byen, og trives veldig godt med å være tilbake i jobb.
SA170220 | Ønsker samboergaranti på sykehjem i Stavanger ¶
SA170220 Jeg var med i levekårstyret en gang dette skjedde, og vi var da tydelige på at vi håpet det var siste gangen kommunen plasserte ektepar eller samboere mot deres vilje på ulike sykehjem .
SA170220 De gangene begge havner på sykehjem er det naturlig at de skal kunne bo sammen også her, sier Cille Ihle, Høyres representant i levekårsstyret.
SA170220 - Vi har fra tid til annen hatt enkeltsaker hvor eldre ektefolk eller samboere har blitt plassert på ulike sykehjem .
SA170220 - Jeg mener at det bør være en menneskerett å få bo sammen med det menneske en har delt livet sitt med selv om man blir gammel og kommer på sykehjem .
SA170220 - Det et en selvfølge at syke eldre par får leve, ofte den siste tiden, sammen på sykehjem .
DA170220 Storkjøkkenet på Stokka sykehjem produserer hver uke mat til over 600 mennesker, og har en kapasitet på 1000 personer i uken.
DA170220 Politikerne behandler i disse dager hvordan kjøkkenet på Lervig sykehjem skal driftes.
DA170220 Levekårstyret ber om at økonomien klargjøres mellom alternativene ren integrert kjøkkendrift i sykehjemmet og kjøkkenet drevet av Stavanger Byggdrift KF, som i dag leverer mat til ni sykehjem .
DA170220 LES OGSÅ : Eger skal smykke ut Lervig sykehjem
DA170220 - Nå har vi spist fantastisk god mat, og nå har vi en stor prosess foran oss når det gjelder Lervig sykehjem .
DA170220 - Det er viktig at politikerne ser hva som skjer, og at de får kjennskap til og kunnskap om storkjøkkenet, sier Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ), som oppfordrer andre partier til å legge turen innom Stokka sykehjem .
DA170220 | Eger skal smykke ut Lervig sykehjem
DA170220 Stavanger-kunstneren Nils Eger skal smykke ut Lervig sykehjem .
DA170220 LES OGSÅ : Tre kunstnere konkurrerer om Lervig sykehjem
VG170219 | Studie : Dobbelt så mange syke eldre døde på sykehjem etter reform ¶
VG170219 Sammen med Jorunn Drageset, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og sykehjemslege Jenny Foss Abrahamsen har Bruvik studert pasientene ved en korttidsavdeling på et sykehjem i Bergen.
VG170219 SJEKKET SYKEHJEM : Frøydis Bruvik, forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen, har kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen.
VG170219 SJEKKET SYKEHJEM : Frøydis Bruvik, forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen, har kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen.
VG170219 Nå har forskere i Bergen sammenlignet situasjonen for eldre som blir overført fra sykehus til sykehjem før og etter at reformen ble innført.
VG170219 Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap, svarer Bruvik.
VG170219 KORTERE PÅ SYKEHUS : Flere dør på sykehjem etter samhandlingsreformen, sannsynligvis fordi de overføres senere.
VG170219 Hun understreker at dagens sykehjem er noe helt annet enn de var for 20 år siden.
VG170219 En ny studie viser at eldre ligger kortere på sykehus, og er eldre når de overføres til sykehjem , enn før samhandlingsreformen.
VG170219 Dobbelt så mange dør på sykehjem .
VG170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
VG170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
VG170219 - Pasientene kommer tidligere fra sykehus til sykehjem , noe som er i tråd med reformen.
VG170219 - Her vil det være store forskjeller mellom kommunene, men det er ingen tvil om at de som jobber på sykehjem har fått endrede oppgaver etter innføringen av reformen, sier Frøydis Bruvik.
VG170219 - For mange syke eldre vil det være bedre å være på sykehjem enn på sykehus.
VG170219 * Døde dobbelt så mange pasienter på sykehjem etter sykehusopphold.
VG170219 * Ble færre overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
SA170219 Alf Oskar Olsen koser seg med fruktsalat til dessert på Domkirkens sykehjem .
BT170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
BT170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
BT170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
BT170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
BT170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
BT170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
BT170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
BT170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap.
AP170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
AP170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
AP170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AP170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
AP170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AP170219 Antall eldre som dør på sykehjem , er doblet etter samhandlingsreformen, viser en studie fra Bergen.
AP170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
AP170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
AP170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap.
AA170219 | Dobbelt så mange dør på sykehjem
AA170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem , mens flere ble sendt hjem.
AA170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AA170219 Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
AA170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AA170219 - Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.
AA170219 - Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem , sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.
AA170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap. ( ©NTB ) ¶
SA170218 Svaret er vanlig, god mat, forteller Alf Oskar Olsen til Charles Tjessem ved Domkirkens sykehjem .
SA170218 - Joda, det var stor forskjell, slår Charles Tjessem fast etter at han torsdag spiste komlemiddag på to av byens sykehjem .
SA170218 Dagsrevyens Jon Gelius gjentok og gjentok, og til slutt erklærte helse- og omsorgsminister at Arendal kunne bruke fornuft i spørsmålet om Charles Hovd Nilsen, når han skulle på sykehjem , skulle få bo sammen med kona Gunvor.
SA170218 » Jeg var, som leder av daværende eldreråd, medlem av planleggingsgruppen for nytt sykehjem i Lervig.
SA170218 Som en beboer på sykehjem sa til meg : « Det er rart at de vil ta fra oss kjøkkenet.
SA170218 Resultatet ble at kjøkkenet ble lagt ned for en del kommunale sykehjem .
SA170218 Nå når Lervig sykehjem snart er ferdigstilt, oppstår en merkelig diskusjon i det politiske miljøet om en skal bruke kjøkkenet.
SA170218 For noen år tilbake pågikk en diskusjon om avvikling av kjøkken på byens sykehjem og heller lage maten på et storkjøkken.
SA170218 Det heter jo sykehjem og aldershjem.
SA170218 De ideelle private sykehjem beholdt sine kjøkken.
SA170218 februar om kjøkkendrift på Lervig sykehjem .
SA170218 Sykehjem er for mange eldre siste bosted ( hjem ).
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Trump avslører : Neste uke kommer en ny utgave av innreiseforbudet som sjokkerte verden ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( Dagbladet/NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 Klimaskeptiker blir Trumps miljøsjef : - Et angrep i fullskala ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 Putins hemmelige kryssermissil ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Se video av vinsmaking på Manglerud sykehjem øverst i saken.
DB170218 Oppmerksomheten rundt Manglerudhjemmets innsats for beboernes trivsel skapte en debatt rundt privatisering av sykehjem .
DB170218 Helland mener at dette er noe alle sykehjem kan få til : ¶
DB170218 - Vi mener at det er viktig at selv om man kommer på sykehjem , så må man kunne fortsette livet som man hadde før.
DB170218 - Manglerudhjemmet har fungert aldeles utmerket, og har vært en flott inspirasjon for våre kommunale sykehjem .
DB170218 - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen, ler Marit Skjeldal ( 75 ).
DB170218 - Det koker ned til om man tror de skal lykkes på langdistanse ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 - Alle sykehjem kan gjøre dette, mener daglig leder.
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 ( NTB ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Kommentar ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶ ¶
DB170218 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170218 Camarada for Android ( Play butikk, gratis ) ¶ | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
VG170217 | Ap lover samboergaranti for eldre på sykehjem
VG170217 Vedkommende må også delvis oppfylle kriterier for korttidsplass på sykehjem .
VG170217 Historien om Gunvor ( 95 ) og Charles ( 94 ) får Arbeiderpartiet til å komme med en garanti : Eldre ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.
VG170217 Forutsetningen er at også den som ikke har vedtak om langtidsopphold på sykehjem , må trenge helse- og omsorgstjenester.
VG170217 Allerede torsdag snudde Arendal kommune og sa at ekteparet likevel skal få bo på sykehjem sammen.
VG170217 ) vil innføre en nasjonal samboergaranti for par hvor bare den ene har krav på langtidsplass på sykehjem .
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DB170217 | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
DA170217 « Oppvarmet mat », lyder det fra kritikerne som mener at hvert sykehjem skal ha sine egne kokker.
DA170217 Mat på sykehjem dukker opp på politikernes bord med ujevne mellomrom.
DA170217 Lervig sykehjem er grunnen til at eldrematen enda en gang havner på politikermenyen.
DA170217 LEDER : I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har, skriver Bjørn G.
DA170217 I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har.
DA170217 I dag lager storkjøkkenet mat til 610 beboere på ni av byens sykehjem , mens fem private og tre kommunale hjem har sine egne kjøkkener.
DA170217 Egentlig burde ethvert sykehjem hatt en Michelin-kokk som Sven Erik Renaa, som her forbereder posjerte kamskjell på Tasta sykehjem under en gjesteopptreden i fjor.
DA170217 Egentlig burde ethvert sykehjem hatt en Michelin-kokk som Sven Erik Renaa, som her forbereder posjerte kamskjell på Tasta sykehjem under en gjesteopptreden i fjor.
DA170217 - Det skal ikke være nødvendig å måtte gå til media for å få hjelp, sier Hoksrud, og nevner ekteparet i 90-årene i Arendal som ikke fikk bo sammen etter at kona fikk slag og kom på sykehjem som et eksempel.
BT170217 Her lærer helseansatte å utføre tester og målinger på eldre, slik at de ikke sendes på unødvendige turer fra sykehjem til sykehus.
AA170217 Helsestasjon og sykehjem .
FV170216 | Gunvor ( 95 ) og Charles ( 94 ) får ikke bo sammen på sykehjem
FV170216 Gunvor og Charles Hovd Nilsen får ikke bo sammen på sykehjem , på tross av at de har vært gift i 67 år.
FV170216 I desember skrev Fædrelandsvennen at ekteparet ikke fikk bo sammen på sykehjem .
FV170216 Gunvor og Charles Hovd Nilsen har kjempet for å kunne bo på samme sykehjem .
DB170216 Nå har Statens helsetilsyn besluttet at også Nordreisa kommune skal granskes etter hendelsen ved Sonjatun sykehjem i april 2016.
BT170216 Reguleringssøknad for Gamle Betanien sykehjem , samt et nybygg bak, er sendt inn til kommunen.
BT170216 GAMMELNYTT : Kalfarveien 20 skal føres tilbake til da Amtmann Schydtz bodde her, før det ble sykehjem .
AA170216 Torsdag morgen oppdaget forbipasserende ved Rema 1000 på Dragvoll et hakekors malt med rød maling på butikkveggen som ligger mot Dragvoll sykehjem .
VG170215 FÅR LOV : Ekteparet Charles ( 94 ) og Gunvold Hovd Nilsen ( 95 ) har vært gift i 67 år, og har helt siden Gunvor ble innlagt på sykehjem med slag kjempet for at de skal kunne bo sammen.
SA170215 Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem , bosetting av flyktninger, barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede.
SA170215 | Her lages maten til ni av Stavangers sykehjem
SA170215 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem får knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet i en ny rapport.
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger, og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
AP170215 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
AP170215 Hun er daglig leder på Lambertseter Alders- og sykehjem i Oslo.
AP170215 Heldigvis er ikke dette en korridor de demensrammede oppholder seg i, men personalet bruker denne gangen i skjermet avdeling på Lambertseter Alders- og sykehjem .
AP170215 Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170215 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
AP170215 Det er ingen romslig korridor i den førti år gamle aldershjemfløyen på Lambertseter Alders- og sykehjem .
AA170215 | Milliarder i etterslep på vedlikehold av sykehjem
AA170215 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging.
SA170214 Kjøkken på nye Lervig sykehjem er bygget.
DA170214 Åse Anda, Geir Egil Bergjord og Nils Eger konkurrerer om å smykke ut Lervig sykehjem for 1 million kroner.
DA170214 « Når brukere/beboere kommer til Lervig sykehjem , vil de oppleve et møte med en « fargedusj ».
DA170214 | Tre kunstnere konkurrerer om Lervig sykehjem
DA170214 Stavanger-kunstnerne er invitert til lukket konkurranse om kunstverk i Lervig sykehjem , som bygges nå.
AP170214 VERDT ET GJENSYN : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem
AP170214 VERDT ET GJENSYN : - Det er ikke gitt at du elsker bingo bare fordi du er på sykehjem
FV170211 Minst tre ganger har faren til Linda Voreland, Ragnvald Voreland ( 88 ), blitt utsatt for voldelige angrep av medbeboer på Presteheia sykehjem .
FV170211 FOTO : JACOB BUCHARD ¶ | - Pappa ( 88 ) angrepet tre ganger på sykehjem
SA170210 Maten på Lervig sykehjem må både lages på Lervig og styres fra Lervig, mener flertallspartiene i levekårstyret.
SA170210 Avdelingsleder Gøril Monsen ved Rovik boas og tillitsvalgt Guro Ravndal i Sykepleierforbundet ønsker seg flere sykepleiere som vil jobbe på sykehjem .
VG170209 Norge har særlig høye utgifter til sykehus og langtids omsorgstjenester som sykehjem .
VG170209 Bruker særlig mye på sykehus og sykehjem
SA170209 Vil han få like god mat når han skal flytte inn på nye Lervig sykehjem ?
SA170209 Måltidene er dagens høydepunkter for Alf Oskar Olsen ( 102 ) ved Domkirkens sykehjem .
BT170209 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
BT170209 Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året ¶ ​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der ¶
AA170209 * Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
VG170208 lige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på sykehjem .
DA170208 | Allservice ønsker å drive sykehjem og hotell ¶
DA170208 Konkurranse-kriteriet som legges til grunn skal være 100 prosent på kvalitet, som blant annet betyr at sykepleierstillinger skal minst være på nivå med kommunale sykehjem , sier han.
DA170208 Drift av sykehjem og hotell kan være neste steg for selskapet - som blant annet driver med arbeidstrening.
DA170208 Drift av sykehjem og hotell kan bli aktuelt, kanskje allerede i inneværende år.
DA170208 Allservice har allerede sett på muligheter for drift av sykehjem i Stavanger.
DA170208 - Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan legge inn anbud på for eksempel drift av sykehjem her i byen.
DA170208 - Det er forskjell på å drive skoler og sykehjem og å drive en spikerfabrikk, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DA170208 - Det er forskjell på å drive en kommune med skoler og sykehjem og på å drive en spikerfabrikk.
BT170208 | Sandsli sykehjem kan bli forsinket i lang tid ¶
BT170208 FORTSATT UBEBYGD : På denne tomten i Sandslimarka skal det komme et sykehjem med 120 plasser.
AP170208 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
AP170208 Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året ¶ ​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der ¶
BT170207 Samtidig har de hevet terskelen for å få sykehjem , og mindre hjelpeoppdrag som kun hjelp til dusj og medisinhåndtering skal avsluttes.
BT170207 Med andre ord får de eldre reduserte tjenester, nei til plasser i omsorgsbolig og sykehjem , de skal bo lengre hjemme boligene sine og betale eiendomsskatt.
DB170203 Noe av Oslo kommunes suksess i eldreomsorgen er at de har utfordret andre aktører til å drive sykehjem .
DB170203 Kommunale sykehjemsplasser er cirka 50 000 til 100 000 kroner dyrere per vektet plass, enn privatdrevne sykehjem .
DB170203 I en ny rapport fra NyAnalyse kommer det frem at privatdrevne sykehjem i Oslo gjør det best på kommunens kvalitetsmålinger.
DB170203 Etter så mange år med gode resultater virker det underlig at byrådet velger å rekommunalisere alle private sykehjem .
DB170203 Byrådets enfoldige kamp mot de private kan resultere i en hensiktsløs årlig merkostnad på 50 millioner kroner, bare fordi de innbitt ønsker at alle privatdrevne sykehjem skal være kommunale.
DB170203 Byrådet bør erkjenne at det er betydelige kostnadsforskjeller mellom kommunale og private sykehjem .
DA170202 Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll ved Brustadbua på E 39 og på Revheim ved Sunde sykehjem mellom klokken 08.15 og 14.45 torsdag.
DB170131 - Utgangspunktet er at vi er en liten kommune med 3200 innbyggere, et lite sykehjem , få ansatte og få stillinger, og det er lenge mellom hver gang vi har ledige stillinger på 50-60 prosent, for ikke å si hundre prosent, sa han, og fortsatte : ¶
DB170130 Eldre kan også plasseres på « storbruk », som et sykehjem , eller få flere nye dingser så de kan passe på seg selv, slik at arbeidsfolk kan jobbe mest og lengst mulig.
DA170130 * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem .
FV170128 To utbedringsprosjekter ved biblioteket fikk til sammen 6 millioner kroner, og samme sum ble brukt til å oppgradere beboerrom ved Kvales Minne sykehjem .
FV170128 FOTO : Bjelland, Kjartan Kvales Minne sykehjem i Tveit fikk rehabilitert mange beboerrom med 6 millioner kroner fra " krisepengene " fra staten.
SA170127 Kameratene har lagt informasjonsbrev i postkassen til 250 Vålands-beboere, besøkt sykehjem og Stavanger Universitetssjukehus.
SA170127 De har delt ut 250 flyveblader, besøkt sykehjem og Stavanger Universitetssjukehus.
DB170127 Han mener det er umulig for små kommuner, som har små sykehjem , å oppfylle NSFs krav om heltidsstillinger.
DB170127 - Utgangspunktet er at vi er en liten kommune med 3200 innbyggere, et lite sykehjem , få ansatte og få stillinger, og det er lenge mellom hver gang vi har ledige stillinger på 50-60 prosent, for ikke å si hundre prosent, begynner han.
AP170127 Lund kommune er en liten kommune med 3100 innbyggere og har ett sykehjem med 28 plasser.
SA170126 Og inntektene går til velferd for oss alle : Til skoler, barnehager, sykehus og sykehjem .
AP170123 Kaye døde i et sykehjem mandag morgen, bekrefter stjernens tidligere agent til BBC. | « Dans først.
SA170119 I intervjuet som er gjort på Snåsa sykehjem , tar Gjerstad et oppgjør med velferdssamfunnet og mener vi er på ville veier.
FV170118 I intervjuet som er gjort på Snåsa sykehjem , tar Gjerstad et oppgjør med velferdssamfunnet og mener vi er på ville veier.
BT170118 Hun som begynner å gråte når hun hører at ektefellen blir skrevet ut og ikke får korttidsplass på sykehjem denne gangen heller.
DB170116 Rødt-lederen minner om at Høyre-byrådet i 2011 sa opp avtalen med Adecco bare dager etter at NRK avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem .
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
BT170116 Ehamparam hadde arbeidet som ufaglært assistent ved Betanien rehabilitering og sykehjem fra april 2012 til september 2014.
SA170114 Han sier også at regjeringen er i ferd med å utvikle en ny trygghetsstandard på sykehjem .
SA170113 beboer i sykehjem enn Rennesøy.
DB170111 Forskeren peker på at vi i framtida vil kunne klare oss med færre tradisjonelle sykehjem dersom vi rigger eldreomsorgen annerledes.
DB170111 Han hadde vært inn og ut av sykehjem , og Stian var forberedt på at han kom til å gå bort.
VG170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo tirsdag.
VG170110 - Jeg besøkte min mor og far tidligere i dag, begge bor på sykehjem her i Oslo.
VG170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
DB170110 ¶ Faren til Jonas Gahr Støre, Ulf Jonas Støre, sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
DB170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
DB170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
BT170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
BT170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
AP170110 Ulf Jonas Støre sovnet inn på Katinka Gulberg sykehjem i Oslo tirsdag ettermiddag.
AP170110 - Faren min har vært på sykehjem i snart tre år.
DB170109 Vanessa del Rae, som jobber som sex-rådgiver for sykehjem , sier til Welt am Sonntag at prostituerte har vist seg å være en « velsignelse » for flere av pasientene.
DB170109 Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem .
AP170109 Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem .
DN170108 - Mormoren min bodde på sykehjem etter et hjerneslag og hadde ofte problemer med å forstå hva som ble sagt.
SA170106 Når organisering og drift av sykehjem iverksettes etter målstyringsprinsipper, hvor økonomiske og effektivitetshensyn prioriteres foran faglig pleie- og omsorgshensyn, får man ofte dårlige resultater for beboerne.
SA170106 Feilernæring på sykehjem , for lite fokus på og kunnskap om eldre sitt ernæringsbehov.i ¶
SA170106 Det ble avdekket avvik og lovbrudd ved 2/3 av 243 sykehjem .
SA170106 Aftenbladet skriver at opptil 60 prosent av eldre som bor på sykehjem , er underernærte, og de hevder at dette tiltaket gir bedre helse og mer matglede.
SA170106 Aftenbladet har på lederplass omtalt statsminister Erna Solberg sin nyttårstale der hun viste til et tiltak om å flytte på tidspunkt for middagen som serveres på sykehjem .
DB170105 Åsas mor er 85 år gammel og bor på sykehjem .
DB170105 ¶ MOR OG DATTER : Moren til Åsa Kjellberg Line er 85 år og bor på sykehjem .
DB170105 Den store kostnaden i dag er sykehjem .
DA170104 | Debatt : Hijab på sykehjem
DA170104 Stavanger kommune burde ikke blande seg inn i styrets vedtak, men heller bidra til at et sykehjem i kommunen med de beste referanser kan fortsette i samme stil, til beste for pasientene.
DA170104 LES OGSÅ : Leder : Hijab-synsing på sykehjem
DA170104 Det er med stor forskrekkelse jeg ser skriveriene angående Blidensol sykehjem .
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans.
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans, skriver Jorunn Haram.
DB170103 Naboer til skolen ble evakuert til Liland sykehjem på grunn av stor røykutvikling.
BT170103 | Kommunen tapte i retten, Sandsli sykehjem blir utsatt ¶
BT170103 Tildelingen av totalentreprisen på Sandsli sykehjem var ulovlig, mener Bergen tingrett.
BT170103 SANDSLIMARKA : Byggingen av Sandsli sykehjem skulle etter planen ha startet nå ved årsskiftet.
SA170101 Vi skal unngå grenser som setter unødvendige skiller : enten det gjelder klesuniform på et av våre sykehjem eller hvordan vi møter hverandre.
AP161102https://www.aftenposten.no/norge/Snart-er-det-kreft-som-tar-flest-liv-i-Norge-608095b.html Ved sykehjem og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner dør nå 27,6 prosent av kreft, mens 26,6 prosent dør av hjerte- og karsykdommer.
AP160731https://www.aftenposten.no/osloby/Byen-er-full-av-turister-Hva-gjor-de-egentlig-i-Oslo-600958b.html Malou Kruse fra Sønderborg og Malene Severinsen fra Århus har sommerjobb på et sykehjem på Gjøvik.
FV160601 Joseph sykehus og sykehjem .
AP160530https://www.aftenposten.no/bolig/--For-meg-er-dette-helt-perfekt-Midt-i-byen_-med-masse-fasiliteter_-og-store-fellesomrader-8531b.html Joseph sykehus og sykehjem .
SA160514 Derfor prøves nå velferdsteknologi ut i Stavanger, som skal gjøre det mulig å bo lenger hjemme før man må på sykehjem .
DA160506 Det vil også være viktig for utsikten til de som skal bo på Lervig sykehjem at det blir en fin park i fronten av sykehjemmet, sier Kari Raustein.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html | Oslo kommune tar over Madserud sykehjem , ideelle får ikke slippe til ¶
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html Onsdag kveld ble det bestemt at Oslo kommune ta rover driften av Madserud sykehjem som i dag drives av Norlandia.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html Nasir Ahmed ( Ap ) mente på sin side at det er viktig at kommunen overtar driften av sykehjem fordi i dag havner kommunale penger i private hender.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html I byrådserklæringen slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem .
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html Fakta : Sykehjem i Oslo ¶ 20 av Oslos 48 sykehjem drives i dag av kommunen selv. 13 drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle aktører.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html De er mest kjent for sykehus og høyskole, men driver ett sykehjem fra før : Sagenehjemmet.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html De borgerlige partiene måtte onsdag tåle nederlag i saken om at Madserud sykehjem .
AP160331https://www.aftenposten.no/norge/Krangler-om-hvem-som-har-ansvaret-for-millionkutt-ved-Oslos-sykehjem-55167b.html | Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem
AP160331https://www.aftenposten.no/norge/Krangler-om-hvem-som-har-ansvaret-for-millionkutt-ved-Oslos-sykehjem-55167b.html Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem , siden flere bor hjemme lenger.
AP160331https://www.aftenposten.no/norge/Krangler-om-hvem-som-har-ansvaret-for-millionkutt-ved-Oslos-sykehjem-55167b.html - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
DA160303 Retten til enerom på sykehjem .
DA160303 Retten for ektefolk og samboere til å kunne bo sammen på sykehjem .
DA160303 Han viser til at det tidligere er påpekt tilfeller av mishandling, ulovlig tvang og mulig omsorgssvikt ved norske sykehjem .
DA160229 Den nye brannstasjonen i Lervig ser ut til å bli nær dobbelt så stor som planlagt, og spiser nå kraftig av tomten til ny park foran Lervig sykehjem .
DA160229 Beboerne som flytter inn på Lervig sykehjem skulle få utsikt til en stor park.
DA160229 ), Kari Nessa Nordtun og Leif Knudsen konstaterer at brannstasjonen som skal bygges i bakgrunnen ser ut til å bli nesten dobbelt så stor som planlagt, og spiser nå av den store parken som er planlagt foran Lervig sykehjem .
DA160212 Det medarbeiderne melder mest avvik knyttet til - uavhengig av om det er i kommunale, ideelle eller kommersielle sykehjem - er uansett medikamenthåndteringen, sier hun.
DA160212 - Vi vil ha pooler med faste folk, i faste, hele stillinger, som kan være på et sykehjem over lengre tid.
DA160212 - I den forrige avviksrapporten, som kom rett før jul, har Sykehjemsetaten selv framhevet at mange sykehjem har dårlig erfaring med vikarer fra bemanningsbyråer.
AP160210 Ikke lang tid etter dette sovnet Dag Storhaug inn på Byskogen Sykehjem .
DA160203 Her er hun i området Lervig sykehjem skal bygges, med tomten for brannstasjon i bakgrunnen.
DA160203 - Lervig kom raskt opp, for å ligge nær og ha rask tilgang til sykehjem , sykehus, kjøpesentra, trehusbebyggelse og Stavanger sentrum, sier Berg til RA.