DB171215 I 2014 passerte Lego Mattel på lista over verdens største leketøysprodusenter etter at sistnevntes flaggskip « Barbie » hadde en periode med sviktende salg, men tidvis havner også danskene i hardt vær.
DB171211 Sviktende billettsalg ¶
DB171210 Det er mørke tider for tysk langrenn med sviktende resultater, seere og sponsorer.
DA171208 I Oslo katolske bispedømme er man glad for at den daglige lederen er frifunnet, men skuffet over at sviktende kontroll og rutiner har ført til at bispedømmet likevel må ut med 2 millioner kroner i foretaksstraff.
AA171208 I Oslo katolske bispedømme er man glad for at den daglige lederen er frifunnet, men skuffet over at sviktende kontroll og rutiner førte til at bispedømmet likevel må ut med 2 millioner kroner i foretaksstraff.
SA171207 Utfordringen er jo at Stortinget her fatter vedtak på sviktende grunnlag fordi ordføreren ikke fulgte kommuneloven da det gjaldt å fatte det vedtaket på junimøtet.
DB171206 Tross sviktende helse og halsproblemer fikk publikum en opplevelse de sent vil glemme.
SA171205 Stortinget sitt vedtak 08.06.17 om Nye Sandnes kommune er altså gjort på sviktende forutsetninger.
AP171205 Til det svarer jeg at Åsmund Egge synes å ha en sviktende forståelse for det totalitæres art i sovjetisk politikk, og at han kanskje heller ikke helt skjønner hvor lenge paranoiaen som Stalin skapte, varte i tid.
DN171202 - Mens andre mediehus har måttet kutte kraftig de siste årene på grunn av sviktende annonseinntekter, lever NRK godt med stabile lisensinntekter og skjermes således i stor grad for endringene om skjer i bransjen.
AP171201 Sviktende helse ¶
VG171130 Men det er flere punkter som kan bestrides, og tallet er forårsaket av sviktende inntekter.
DN171130 Programdirektør Jarle Nakken avviser at seertallene har vært sviktende , og påpeker at programmet fortsatt er et av de mest sette på TV 2.
DN171130 Programdirektør Jarle Nakken avviser at seertallene har vært sviktende , og påpeker at programmet fortsatt er et av de mest sette på TV 2.
SA171129 Lenge var virksomheten ut fra Lerwick og andre havner preget av tilfeldigheter, dårlig planlegging og minst like dårlige båter, mye fyll, angivere, sviktende disiplin og naive forestillinger om hvor lite tyskerne visste.
NL171128 Dette gjelder spesielt sviktende og ustabilt DAB-mottak i kjøretøyer.
VG171124 Jeg tror dette handler om sviktende dømmekraft hos markedsavdelingen i Tine.
AP171124 Slettholms angrep på en FB-post og en blogg fra i fjor er, slik jeg ser det, tuftet på feil fakta og sviktende grunnlag.
DB171123 Dette er en kritikk som bygger på sviktende forutsetninger.
SA171122 Systemet fremstår som selvfinansierende og opprettholder en virkelighetsoppfatning basert på sviktende og tvilsomme premisser.
SA171122 I 2015 ble det blant annet et underskudd på 1,7 millioner kroner for forbundet på grunn av sviktende sponsorinntekter.
FV171122 I 2015 ble det blant annet et underskudd på 1,7 millioner kroner for forbundet på grunn av sviktende sponsorinntekter.
AP171122 Ikke mindre foruroligende er det når OECD med sin sviktende lokalkunnskap opptrer som politisk aktør med anbefalinger til norske myndigheter, så som ut fra antatt stordriftsfordel å nedlegge mindre skoler eller avlønne lærere etter elevprestasjoner.
AP171122 I 2015 ble det blant annet et underskudd på 1,7 millioner kroner for forbundet på grunn av sviktende sponsorinntekter.
NL171121 Var helseministeren selv klar over på hvilket sviktende grunnlag han ga sin helhjertede støtte til Helse Nord ?
DA171121 På spørsmål om ikke kjennelsen viser at lisensjakta foregår på sviktende juridisk grunnlag, svarer Furuberg : ¶
DB171120 I klagen stilles det også spørsmål ved om det er mer underliggende interne, og organisatoriske forhold som er bakgrunn for disse utmeldelsene - og ikke sviktende tillit.
DB171120 - Departementet peker i stor grad på de tre pressemeldingene som kom i forbindelse med at disse trossamfunnene meldte seg ut, der de utmeldte samfunnene peker på en sviktende tillit og en gal retning, sier advokat Andreas Søreng Høiby.
DB171118 Skøyter var lenge en nasjonalsport i Norge, men i takt med sviktende resultater, har spesielt langrennssporten glidd ifra.
AA171118 Selvsagt kan jobb- og arbeidssituasjonen endre seg for enkelte, men mønsteret gir grunn til å tro at det i like stor grad handler om sviktende motivasjon når den politiske hverdagen kommer snikende noen år inn i valgperioden.
VG171116 TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen blir sittende i stillingen, til tross for at han har innrømmet sviktende håndtering av en sex-trakasseringssak i kanalen.
NL171116 Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.
DB171115 Byrået presiserer at arbeidet har vært vanskelig på grunn av sviktende medisinske journaler.
AA171114 Vi ser både en sviktende rekruttering blant de unge og en økt avgang blant erfarne fastleger pga. dette.
VG171113 søkerne faktisk har familie ( i afghansk forstand, hvilket er betydelig videre enn den norske kjernefamilien ) og at de fleste heller ikke representerer de aller mest sårbare, men tvert i mot de mer ressurssterke, ja så har vi en sterk politisk bevegelse i Norge som nå vil endre asylpolitikken på sviktende grunnlag.
VG171113 Jeg mener de fleste fattet et vedtak på sviktende grunnlag og tar utviklingen i etterkant til inntekt for at jeg hadde rett.
NL171113 Spesielt når avisen argumenter på sviktende grunnlag, og derfor prøver å spille på regionale strenger som ikke foreligger.
BT171111 Sviktende besøkstall gjorde at kunstneren i sommer bestemte seg for å selge.
DB171109 Tørke, skogbranner, luftforurensning, tap av lokale arter og økosystemer, erosjon langs kysten og sviktende ferskvannsforsyninger er noen av problemene.
NL171108 Er det for å redde en sviktende TIL-økonomi at resultatet ble som det ble i formannskapet ?
SA171106 Selv om Rogaland fortsatt har skatteinntekter godt over landsgjennomsnittet, har jeg forståelse for at det er krevende for fylkeskommunen å tilpasse seg sviktende skatteinntekter.
DN171103 DN mener : Ja til fosterhjemsprofitører ¶ Sviktende kontroll i barnevernet ¶
DB171102 ( Finansavisen : ) Etter flere år med sviktende salg gikk kleskjeden Vivikes i fjor på sitt dårligste år hittil, med et underskudd på 55 millioner kroner, skriver Finansavisen.
AP171102 Det meldes om sviktende billettsalg og lav entusiasme for det førstkommende.
DB171101 ( Finansavisen.no ) : Et sviktende nyboligsalg i år skremmer ikke Conceptor Bolig fra å sette i gang bygging av 51 leiligheter med en salgspris på 212 millioner i Indre Horten Havn.
DB171101 - Norske aviser er allerede i en ekstremt vanskelig situasjon med sviktende inntekter fra annonser og abonnenter.
DA171101 Det trekkes fram en rekke punkter som ifølge advokatene underbygger at løperne skal være dømt på sviktende grunnlag, og IOC beskyldes for i sin dom å ha sett bort fra helt grunnleggende rettsprinsipper.
DB171031 Flügger-ledelsen oppgir selv at konsernet opplever sviktende inntjening og et marked i forandring, skriver Finansavisen, og viser til årsberetningen.
DB171031 Den russiske modellen, som jobbet i Kina, led av flere sviktende organer, som følge av en infeksjon i nervesystemet og blodforgiftning.
AP171030 Partiet opplevde en sviktende oppslutning fra mai til september.
AP171030 Ap har sviktende oppslutning i fagbevegelsen ¶
DA171029 Ordfører Christine Sagen Helgø og resten av Stavanger-politikerne må ta stilling til hvilke konsekvenser sviktende skatteinntekter må få.
AP171029 De ansetter jordanere til å følge dem opp, og for å undervise barna, som i sin tur letter på både sviktende arbeidsmarked og overfylte skoler.
DA171027 Begynnende eldrebølge og sviktende skatteinntekter fører til tøffere prioriteringer for ordfører Christine Sagen Helgø og de andre Stavanger-politikerne.
DA171026 På grunn av sviktende økonomi ønsker rådmann Bodil Sivertsen å innføre eiendomsskatt i Sandnes.
DA171026 På grunn av sviktende økonomi ønsker rådmann Bodil Sivertsen å innføre eiendomsskatt i Sandnes på verk, bruk og næringseiendom.
DA171026 Sviktende skatteinntekter som et resultat av økt arbeidsledighet er noe av bakgrunnen for rådmannens forslag.
DB171024 Reppe ba Fremskrittspartiet legge til rette for kompensasjon til oppdrettere i Hardanger som, ifølge ham, er ofre for restriksjoner innført på bakgrunn av sviktende forskning.
AP171023 Klinikkstenging på sviktende grunnlag ¶
DA171022 I år var den lenge lammet av langvarig skade og lagets sviktende selvtillit.
DB171020 Om det sviktende billettsalget gir underskudd, kan ikke teatret opplyse, siden tallene ikke er klare før regnskapet foreligger, ifølge Christensen.
AP171020 Alle indikatorer, som økte utgifter til vei, skilt og dyrere euro, samt sviktende sponsor- og salgsinntekter, peker på at underskuddet vil bli enda større.
VG171019 - Bevisene satt i sammenheng beviser at han har vært i kamp og gjort væpnet tjeneste, sier politiadvokat Thomas Blom under aktoratets prosedyre, etter at statsadvokaten måtte kaste inn håndkleet grunnet sviktende stemme.
NL171019 I dag har den sikkerhetspoliske realiteten innhentet tidligere tiders sviktende sikkerhetspolitiske vurderingsevne, men Stortinget har en tradisjon for å ikke se seg tilbake.
DB171019 De avlyste kampene kan ha spilt en rolle for det sviktende billettsalget.
DA171019 « Norske aviser er allerede i en vanskelig situasjon med sviktende annonseinntekter og opplag.
DB171018 Sviktende økonomi i markedet er årsaken.
DA171018 Gharahkhanis spørsmål til kulturminister Linda Hofstad Helleland lyder som følger : « Norske aviser er allerede i en vanskelig situasjon med sviktende annonseinntekter og opplag.
VG171017 Makt, medaljer og mysterier i norsk langrenn », som tar for seg norsk langrenns fascinerende reise fra fiaskoen i Calgary til dagens hegemoni, fremstod ikke forfatteren spesielt optimistisk for fremtiden, i en tid der snømangel, sentralisering og sviktende interesse i store nasjoner vitterlig gir grunn til bekymring.
DB171017 Han påstår at barnevernet har spilt fallitt i det forebyggende arbeidet og har sviktende kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger.
AP171017 - Vi har sett at matvarebransjen har opplevd et sviktende omdømme de senere årene, men spesielt har dette rammet Reitan-gruppen som denne gangen nok får merke folks misnøye med de nye tiltakene med « bestevenn»-strategien.
VG171016 Etter det VG erfarer skal det også være det sviktende billettsalget som er årsaken til at Buffer ikke tar turen fra USA.
VG171016 Det sviktende publikumstallet har neppe noe å gjøre med at det samme kveld arrangeres proffstevne i Skien der Kevin Melhus går sin første kamp i regi av sitt eget promotorselskap.
DB171015 Sviktende innbetalinger førte til at boligmarkedet fikk et sammenbrudd, og uroen førte til at tilliten til finansmarkedene stupte.
SA171012 Sviktende billettsalg har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ukene, og onsdag kom en ny, dyster oppdatering.
FV171012 Sviktende billettsalg har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ukene, og onsdag kom en ny, dyster oppdatering.
DB171012 Hun er ikke redd for sviktende interesse : ¶
DB171012 Den internasjonale olympiske komité, IOC, skal ha uttrykt bekymring for situasjonen og det sviktende billettsalget på verdensbasis.
DA171012 Avisene lider allerede av sviktende annonseinntekter og opplag.
BT171012 Sviktende billettsalg har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ukene, og onsdag kom en ny, dyster oppdatering.
AP171012 - En sviktende finansiering gjør at det blir vanskeligere for journalistene å gjøre jobben sin, mener presseorganisasjoner.
AP171012 Sviktende billettsalg har fått stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ukene, og onsdag kom en ny, dyster oppdatering.
DB171011 Det ene er de sakene hvor barnevernsystemet fatter beslutninger på sviktende grunnlag, fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.
SA171009 I en tone som minner om sviktende argumenter, og hvem tror denne Gamst Pedersen at han er som gjør at han kan uttale seg om sin egen arbeidsplass, tyr Hilmarsen til et par ordentlige tofotstaklinger for å nedsable motstanderen ordentlig.
DB171007 Sviktende innbetalinger førte til at boligmarkedet fikk et sammenbrudd.
AA171006 I dommen heter det at kvinnen har vist « en aldri sviktende forpliktelse » til ytterliggående islam.
AA171006 Onsdag gikk det helt galt for May da hun skulle holde sin tale til toryenes landsmøte for å gjenvinne den sviktende tilliten.
AA171004 Både en uromaker og en sviktende stemme gjorde at Theresa May gjentatte ganger måtte avbryte sin tale til toryenes landsmøte i Manchester.
DN171003 | Tine kutter nær en halv milliard ¶ Sviktende melkesalg og stopp i eksportstøtte gjør at meierisamvirket Tine må spare en halv milliard kroner.
DA170929 Resultatet ble sviktende billettsalg og nytt underskudd, opplyser eierne nå.
NL170927 Finnmarkssykehusets strategiske plan for sykehusstrukturen i Finnmark bygger på sviktende grunnlag - fordi fakta mangler.
AP170926 Vi er bekymret for en gradvis sviktende innholdsproduksjon, både i kvalitet og omfang - og at den ikke blir savnet før det er for sent.
DN170924 Kim fortsatte med å si at « handling er det beste virkemiddelet for å få en hørselssvekket, senil gammel gubbe med sviktende mentale ferdigheter til å skjønne budskapet.
VG170922 Jeg vil sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede amerikanske dotarden ( eldre person med sviktende mentale ferdigheter, journ. anm ) med ild, sier Kim Jong-un.
VG170922 Tidligere har den samme forskningsgruppen vist at personer som rammes av Parkinson sykdom har en sviktende biologisk mekanisme i hjernen, som gjør at de ikke blir beskyttet mot aldringsrelaterte skader på mitokondrienes arvestoff.
DN170922 Handling er det beste virkemiddelet for å få et hørselssvekket, gammel mann med sviktende mentale ferdigheter til å skjønne budskapet.
VG170921 Sviktende seertall gjør at TV-kanalen E ! gir serien nådestøtet, skriver TV Guide.
DN170921 I 2007 anmeldte Bettencourts datter, Francoise Bettencourt Meyers, flere personer i Lilianes nærmeste omgangskrets for å ha utnyttet hennes sviktende helse.
DN170917 Juritzen forlag tjente i 2016 penger for første gang på to år, etter at eskalerende kostnader og sviktende salgsinntekter førte til sammenhengende millionunderskudd i 2014 og 2015.
DB170917 Den internasjonale olympiske komité, IOC, skal ha uttrykt bekymring for situasjonen og det sviktende billettsalget på verdensbasis.
VG170913 Dårlig og lite kommunikasjon, samt sviktende lederskap når jeg nå i etterkant sitter på en del mailer og meldinger hvor informasjonen om hva som har skjedd i denne prosessen er sprikende og noe ulogisk.
SA170911 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
AP170911 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
AA170911 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
DN170910 Langerud sier SMS-stuntet var planlagt lang tid i forveien og ikke kommer som et resultat av sviktende målinger.
DB170910 Da sang hjemmefansen Martin Ødegaards navn - noen måneder etter at 18-åringen fikk mye tyn for den sviktende formkurven til Heerenveen i vår.
DB170910 Nei, retorikk er alt det som sporer av en diskusjon, som for eksempel å be folk svare på et konkret spørsmål, eller stille dem til ansvar for sviktende logikk, stråmenn, falske motsetningsforhold og forenklede årsaksforklaringer, og alt sånt som tar fokus vekk fra den virkelige kampen som må kjempes, nemlig den mot mødre med barnevogn på Grønland.
DA170910 Problemet er selvbildet, mangelen på selvtillit og den sviktende troen på at egne verdier er gode nok.
DA170910 Problemet er selvbildet, mangelen på selvtillit og den sviktende troen på at egne verdier er gode nok.
AP170910 Ifølge Langerud var stuntet planlagt lang tid i forveien og kommer ikke som et resultat av sviktende målinger.
AA170910 Langerud sier SMS-stuntet var planlagt lang tid i forveien og ikke kommer som et resultat av sviktende målinger.
AA170910 Langerud sier SMS-stuntet var planlagt lang tid i forveien og ikke kommer som et resultat av sviktende målinger.
AA170910 Langerud sier SMS-stuntet var planlagt lang tid i forveien og ikke kommer som et resultat av sviktende målinger.
AP170909 - Hvis Solberg vil ta beslutninger uten hensyn til informasjon som kommer, er jeg redd for at vi kan være på autopilot mot en situasjon der store forsvarsinvesteringer blir gjort på sviktende grunnlag.
AP170907 Hun trekker frem mangel på barns medvirkning som ett eksempel på sviktende kompetanse : ¶
AA170907 Tørke og sviktende avlinger gjorde krigen i Syria verre og bidro til den store flyktningkrisen.
VG170905 Sak etter sak viser sviktende politisk kontroll med et politidirektorat som stadig eser ut i omfang og makt.
DA170905 Sammen med spesialrådgiver i STL, Anne Sender, ramser hun og generalsekretæren opp problemene : Dårlig kommunikasjon, sviktende tillit og manglende forståelse og enighet om at Samarbeidsrådet er et fellesprosjekt for alle medlemsorganisasjonene, samt det de ser som Islamsk Råds gjentatte hang til å spille på en offerrolle.
DA170904 På den andre siden ropes det om reversering, men er det noe vi trenger i en verden preget av klimakrise, eldrebølge og sviktende inntekter, er det nytenkning.
SA170902 Til en forandring kunne de svare på spørsmål om hvordan det er å vinne en tellende kvalifiseringskamp, ikke om dårlige resultater, sviktende taktikk eller utenomsportslige hendelser.
FV170902 Til en forandring kunne de svare på spørsmål om hvordan det er å vinne en tellende kvalifiseringskamp, ikke om dårlige resultater, sviktende taktikk eller utenomsportslige hendelser.
BT170902 Til en forandring kunne de svare på spørsmål om hvordan det er å vinne en tellende kvalifiseringskamp, ikke om dårlige resultater, sviktende taktikk eller utenomsportslige hendelser.
AP170902 Til en forandring kunne de svare på spørsmål om hvordan det er å vinne en tellende kvalifiseringskamp, ikke om dårlige resultater, sviktende taktikk eller utenomsportslige hendelser.
DB170901 Her ser vi en annen side av statsministerkandidatens personlighet : Hans stahet og sviktende evne til å lytte til gode råd.
VG170829 Men etter mitt skjønn medvirket regjeringsskiftet i 1986 - da den borgerlige regjeringen ble kastet under sitt arbeid for å hindre at sviktende oljeinntekter skulle føre til krise - til at man fikk en alvorlig krise senere - i Arbeiderpartiets regjeringstid.
DN170829 Greenpeace og Natur og ungdom har tidligere saksøkt staten for å stoppe tildelingene av leteareal i Barentshavet Sørøst på grunn av angivelig sviktende saksbehandling.
DA170829 Ansvaret hviler primært på Fylkeskommunen og Stavanger kommune, og selvsagt politikere som på sviktende grunnlag haster med umiddelbare, populistiske konklusjoner.
DN170828 En sviktende tro på president Donald Trump kan være grunnen.
AP170828 En kjapp og kjekk konklusjon kunne være at fraværsgrensen ble innført på sviktende grunnlag : De nye reglene skulle løse et problem som ikke fantes.
AA170827 - Det som er alvorlig nå er at vi ser en tiltakende sviktende rekruttering av nye leger som skal begynne i fastlegeordningen.
DN170824 Fallet kan skyldes en sviktende omsetning for selskapets mobilannonser, ifølge Arctic.
AA170823 Denne fremgangen, sammen med utsiktene til et godt valg for Senterpartiet, gjør at mulighetene for et nytt politisk flertall og skifte av regjering likevel ikke er uoppnåelig, til tross for Aps sviktende oppslutning.
DN170821 Amerikanske kjeder som TGI Friday's, Ruby Tuesday og Applebee's opplever sviktende besøk og nedgang i omsetning.
DB170821 Og det er mennesker som rammes av hetebølger og sviktende avlinger.
VG170818 Forsyth som ledet « Strictly Come Dancing » som er den engelske tittelen på « Skal vi danse » fra 2004 til 2013,, har vært plaget av sviktende - helse over tid nå og han var heller ikke i stand til å være tilstede i begravelserne til to av hans nærmeste venner, Ronnie Corbett og Sir Terry Wogan i fjor.
DB170816 For å ta ytterpunktene som har pågått i flere år er de preget av eksempler på omsorgsovertakelse på sviktende grunnlag, samtidig som barnevernsystemet lukker øynene for situasjoner med alvorlig omsorgssvikt, overgrep og vold.
DB170816 Det nyetablerte Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern ( KIB ) hevder at barnevernsystemet har dårlig og manglende kompetanse, at sakkyndige ikke er gode nok, at det mangler tverrfaglig samarbeid, at rettsapparatet fatter beslutninger på sviktende grunnlag og at barnevernet må omorganiseres.
AP170816 Årsaken kan være sviktende lokal støtte.
AP170816 | Har IS sviktende støtte i « hovedstaden » Raqqa ?
DB170814 - Vi skal finne ut om det skyldtes oksygenmangel eller sviktende behandling, sa lederen for delstatsregjeringen Yogi Adityanath ifølge Washington Post under et besøk på sykehuset i dag.
DB170814 Hadde enormt press på seg etter sviktende oppslutning, men virket uberørt, overraskende frekk og selvsikker.
DB170807 Konsekvensene ser vi allerede i form av hetebølger, ekstremvær, tørke og sviktende avlinger.
AA170803 Endringene var varslet og kommer i kjølvannet av en rekke skandaler og feilgrep som har ført til sviktende oppslutning for regjeringen.
AP170802 Når lytterne oppdager det, blir det selvsagt ekstra surt å se på kontoutskriftene og konstatere at de har kjøpt inn nye DAB-radioer for tusenvis av kroner på sviktende premisser.
DB170731 Normalt gjøres det på sviktende grunnlag.
DN170730 | Israel bekymret over Abbas' sviktende helse ¶
AA170730 De inkluderer blant annet prinsessens beskrivelser av hvordan dronning Elizabeth reagerte da Diana spurte om råd i forbindelse med det sviktende ekteskapet med prins Charles.
AA170730 | Israel bekymret over Abbas' sviktende helse ¶
DN170729 Demokratene peker på at monopoldannelser og sviktende markedsreguleringer har gjort at amerikanerne i dag betaler for dyrt for ting som medisiner, briller, flybilletter og kabel-tv.
VG170728 SLEMMESTAD ( VG ) LOs nye leder, Hans-Christian Gabrielsen ( 50 år i dag ), sier det blir regjeringsskifte hvis den sviktende oppslutningen om Høyre og Frp blant LOs medlemmer fortsetter.
DA170728 Utspillet kom etter at det fra flere hold er blitt uttrykt bekymring for sviktende rekruttering til oljebransjen framover.
VG170727 To statsråder er nå sparket ut av Stefan Löfvens regjering, mens en tredje gikk av på grunn av sviktende helse.
DN170726 Dette har ført til anklager om sviktende kommunikasjon i regjeringen.
AA170726 Dette har ført til anklager om sviktende kommunikasjon i regjeringen.
AA170726 Dette har ført til anklager om sviktende kommunikasjon i regjeringen. ( ©NTB ) ¶
DB170725 Hun gikk bort i sitt hjem i Rancho Mirage i California, etter flere måneder med sviktende helse.
AP170723 Dagens kortinnlegg handler om varsling i arbeidslivet, bistand, sviktende forsvarsevne, kriminalpolitikk og økende byråkratisering.
NL170721 Syke kan utredes over flere år på grunn av sviktende pasientinformasjon mellom avdelingene.
DN170719 Den ikoniske motorsykkelmakeren Harley-Davidson i Milwaukee, Wisconsin, melder om sviktende salg, og må i andre halvår kutte i arbeidstiden ved fabrikkene i USA. 180 jobber forsvinner ved fabrikkene i Milwaukee og Kansas City.
DN170719 Den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson melder om sviktende salg, og aksjekursen stuper.
DB170717 Det er det nyfødte barnet som plasseres rett fra fødeavdelingen basert på sviktende grunnlag, som blir fratatt sin mor og et omsorgsfullt familienettverk.
DB170715 Spekulasjoner om sviktende form har oppstått i kjølvannet av Froomes seiersløse oppkjøring til Tour de France.
DA170712 Med redusert livskvalitet som følge av sviktende organer, får du et helt annet liv enn hvis du er frisk.
NL170711 Tørke og sviktende avlinger var en faktor til utbruddet av den arabiske våren i 2011 som også var forspillet til den pågående konflikten i Syria.
DB170711 Reppe ba Fremskrittspartiet legge til rette for kompensasjon til oppdrettere i Hardanger som, ifølge ham, er ofre for restriksjoner innført på bakgrunn av sviktende forskning.
NL170708 juli ), samt frilansjournalist John Gustavsens bidrag om sviktende forskning ( Nordlys 7. juni ).
DB170706 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag 30.juni.
DA170705 De har truffet sitt vedtak på et sviktende grunnlag.
VG170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
SA170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
DN170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
DB170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa Federica Mogherini i en uttalelse fredag i forrige uke.
AP170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
AA170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
SA170703 Særlig siden Novak Djokovic og verdensener Andy Murray har vist sviktende form tidligere i år.
DN170703 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170703 Særlig siden Novak Djokovic og verdensener Andy Murray har vist sviktende form tidligere i år.
DB170703 På grunn av Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag.
AP170703 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i uttalelsen.
AP170703 Særlig siden Novak Djokovic og verdensener Andy Murray har vist sviktende form tidligere i år.
VG170702 HENVISER VIDERE : Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse har ført til at EU nå forventer at han løslates.
VG170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DN170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredspris-vinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I ly av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller utlandet, heter det i uttalelsen fra utenrikssjef Mogherini.
AP170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170701 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
NL170630 Landbruksdepartementet hevdet den gang, på sviktende grunnlag, at det ikke finnes statsallmenninger i Nordland og Troms.
AA170630 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
VG170629 Enda en VG-avsløring knyttet til sviktende håndtering av bistandsmidler viser at Utenriksdepartementet har store utfordringer med forvaltning av bistandsbudsjettet.
SA170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
FV170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
DN170628 Hva med sviktende New York Times og Washington Post ?
DB170628 ¶ INNRØMMER RUTINE-SVIKT : Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
DB170628 Han ble den første sittende president siden 1958 som ikke våget å stille opp til gjenvalg grunnet sviktende popularitet.
AP170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
AP170627 Hva med sviktende New York Times og Washington Post ?
AA170627 Hva med sviktende New York Times og Washington Post ?
DB170622 - Og hvis du snakker med folk og ser på målinger, sier de at nest etter krig og terror er økte forskjeller og sviktende tillit noe av det folk frykter mest.
BT170622 FOTO : Marcel Mooij / Shutterstock / NTB scanpix ¶ | Sviktende beredskap ¶
DA170619 Arbeiderpartiet vil ikke gå inn for et mistillitsforslag i Stortinget mot forsvarsministeren som følge av hemmeligholdet av riksrevisjonenes rapport om sviktende terrorsikring i Norge.
SA170618 Ola Bernhus kommenterer Tromsøs sviktende form.
AP170618 Ola Bernhus kommenterer Tromsøs sviktende form.
AA170618 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
DB170617 En annen grunn til sviktende interesse kan være at velgerne opplever parlamentsvalget som en nedtur i forhold til et dramatisk presidentvalg.
VG170616 NTB skriver at Kohl har hatt sviktende helse de siste årene.
SA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
SA170616 Sviktende helse ¶
NL170616 Feilene i kalkylene og beslutningsgrunnlagene er for store, og kan bare forklares med fullstendig systemsvikt i prosjektutredingen og fullstendig sviktende sikkerhetspolitiske- og strategiske inngangsverdier.
NL170616 Det er intet mindre enn nasjonens fremtid og folkets sikkerhet de forvalter, og dette kan ikke forvaltes av mennesker som gjemmer seg bak sviktende systemer og som ikke kan stilles til ansvar.
FV170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
FV170616 Sviktende helse ¶
DN170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
DB170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
DA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
DA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
BT170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
AA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
AA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse.
VG170614 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim.
VG170613 - I denne saken foreligger det påstander om at legeerklæringene er utstedt på sviktende grunnlag.
AP170613 Det ble raskt klart at justisministeren sliter med en sviktende hukommelse, spesielt når det gjelder møter med russiske tjenestemenn.
DA170612 Seerflukt, sponsortørke og sviktende inntekter : Nå ber Spellemannprisen kulturministeren om hjelp.
VG170611 - Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, sier fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.
VG170611 - Sviktende grunnlag ¶
DB170611 Det var uklart hvordan velgernes sviktende interesse ville påvirke balansen mellom de ulike partiene i valget til nasjonalforsamling, som holdes i to runder.
DA170611 Han gikk foran i den oppløftende starten, han skaffet straffesparket som ga utligningen før han avslørte sin sviktende dømmekraft da han og Søderlund kom alene mot keeper.
AA170611 Det var uklart hvordan velgernes sviktende interesse ville påvirke balansen mellom de ulike partiene i valget til nasjonalforsamling, som holdes i to runder.
DB170610 « Vi har ikke fått muligheten til å forklare ordentlig hva som skjer engang », som vel er Pepsi Max'sk for « Vi må få lov til å fraskrive oss ansvar, fordi Isak var dust mot oss først, så da var det jo ikke noe rart at vi hevnet oss på en uskyldig person basert på konspiratoriske antagelser, sviktende etterretningsrapporter og forhastede
VG170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.
AP170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver Fredheim i en pressemelding.
AA170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver Fredheim i en pressemelding.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene, eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene, eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
VG170603 Jeg vet at han elsket våre barn, og han ville aldri såret dem med vilje ved å ta sitt liv », uttalte hun og antyddet samtidig at han kan ha hatt sviktende dømmekraft på grunn av medikamentbruk.
DA170603 omgang gikk tilbake til normalen da de misbrukte store målsjanser på grunn av sviktende siste-pasning i situasjoner der de var i klart overtall.
AA170529 ¶ Hilde Lossius Kvam ble 60 år og var et aldri sviktende lyspunkt, skriver hennes mor.
AA170529 Hun har vært et aldri sviktende lyspunkt - noe totalt positivt, en kilde til varme, følsomhet, glede og samhold.
DN170528 Stortinget vil ha nye svar om sviktende terrorsikring og Forsvarsdepartementets påståtte forsøk på å « sminke » kritikk.
DB170526 OVER GRENSEN : Syriske flyktninger strømmer igjennom et sviktende grensegjerde, inn i det sørøstlige Tyrkia.
VG170524 På spørsmål om NSM tok en beslutning på sviktende grunnlag da Fjelds klage ble avvist i 2014, svarer kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy : ¶
DB170524 Over alt ser man sviktende oppslutning om tradisjonelle aviser og kringkasting, såkalt « mainstream media ».
VG170523 Enkelte mener at dronningen ikke holder mål som kunstner, og at Kode-ledelsen har vist sviktende dømmekraft.
AP170523 Han mener mye av det som er kommet frem bygger på rykter og sviktende anklager.
AA170523 I et innslag på NRK P2 mandag morgen var temaet sviktende rekruttering til allmennmedisinen.
VG170522 Han har tidligere fortalt at nedleggelsen i all hovedsak skyldes sviktende billettinntekter.
VG170520 Den 83-årige keiseren frykter at hans sviktende helse vil hindre han i å kunne utføre sine plikter.
NL170519 Ifølge sakkyndige som har observert mannen, har han utvist sviktende evne til realistisk vurdering av sine omgivelser og at denne svikten har sammenheng med vrangforestillinger om egen betydning og paranoide tanker.
DB170519 OL-arrangøren tar likevel det sviktende billettsalget med knusende ro.
AA170515 Her har vi uttalt oss på sviktende grunnlag - det kan Forsvaret bekrefte, sier Fagerholt.
DB170513 og med et unnskyld på SMS fra moren ), tar det ikke lang tid før alt - og da mener jeg alt - går til helvete, av de gode, gamle grunnene : at man ikke snakker med hverandre, at man mistror hverandre, lar sine egne frustrasjoner gå ut over andre, eller at man trekker feilaktige konklusjoner på sviktende grunnlag.
VG170511 Den er også representativ for filmens sviktende fortellerform generelt : « King Arthur : Legend Of The Sword » hopper brått fra tablå til tablå, fra utfordring til utfordring, som et dataspill, og knaker nesten konstant i de narrative sammenføyningene.
BT170509 I Bergen sier habile kunstfagfolk at Kode-ledelsen har vist sviktende dømmekraft i saken.
AA170509 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oppdaget sviktende rutiner i kontrollen av mobilkranen som kjørte på en liten gutt i Kristiansand i mars.
DA170506 På en lett sviktende internettforbindelse fra Bislett, mens 18-trikken suser forbi, er vi nesten i Paris.
AP170505 « Helt sviktende grunnlag » ¶
AP170505 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
BT170504 Og at de to partiene har alvorlig sviktende motivasjon for å støtte en regjering der Frp er med ?
VG170503 Nå har enda en kritisk rapport påtalt sviktende samfunnssikkerhet og manglende oppfølging av pålegg.
VG170502 Dette skyldes et mangfold av årsaker hvor korrupsjon, sviktende rettsvesen og en svak økonomi er avgjørende.
DB170502 Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, Sigrid Lien, er sterkt kritisk til valget av dronning Sonja, og mener - ifølge BT, at Kode-ledelsen utviser sviktende dømmekraft.
DB170502 Sviktende dømmekraft ¶
SA170425 Silje Theodorsen ( 22 ), som har vært på rekruttlandslaget i to år, er ute av laget etter en 2016/17-sesong som har vært preget av sykdom og sviktende resultater.
DB170425 Der er det manglende tradisjon og sviktende ressurser som de siste årene har gitt en tydelig nedgang i talenter fra Oslo øst.
AP170425 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170425 | Sviktende faktasjekk av Aftenposten Steinar Juel ¶
AP170425 Silje Theodorsen ( 22 ), som har vært på rekruttlandslaget i to år, er ute av laget etter en 2016/17-sesong som har vært preget av sykdom og sviktende resultater.
SA170424 Forsvarer : Sviktende samhandling ¶
SA170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
DN170424 Det har vært en rekke rapporter om sviktende salg av Trump-produktet det siste året.
DA170424 Årsakene er blant annet hetebølger, ekstremvær, flommer, sviktende avlinger og sultkatastrofer.
BT170424 Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
BT170424 Ofte handler det om sviktende intimitetsferdigheter.
AP170424 Forsvarer : Sviktende samhandling ¶
AP170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
VG170421 Selv om pressesjef Jens Nordahl hos Vinmonopolet opplever været som den viktigste årsaken til det sviktende rødvinssalget i 2017, ser han flere mulige påvirkningskilder : ¶
SA170421 Saken vitner om en overivrig fylkesbyråkrat med sviktende kunnskap om at organisasjonslivet er en bærebjelke i det demokratiske Norge.
DN170420 I mars var hun med på å arrangere den såkalte Petroleumskvelden ved universitetet, der sviktende rekruttering til oljerelaterte studier var et hovedtema.
DB170420 Finansavisens søsterpublikasjon Kapital, omtalte i fjor at både Birkebeinerrennet og Holmenkollmarsjen opplever sviktende deltakelse.
DB170418 Argumentene imot en slik åpning har de siste årene vært på sviktende grunn, og nå kan enkelte av disse argumentene ikke karakteriseres som annet enn alternative fakta.
DA170418 For noen er selvmord knyttet til psykisk sykdom, mens for andre kan ulike livskriser som tap av ektefelle/partner, tap av arbeid, tap av sosial status, sviktende selvfølelse, mobbing, høye krav til seg selv, psykisk press og ensomhet, føre til selvmord eller selvmordsforsøk.
AP170411 Thorbjørnsrud ser en sammenheng mellom al-Sisis undertrykkelse av opposisjonen, med oppimot 60.000 opposisjonelle i fengsel, en sviktende økonomi og IS' forfølgelse av kopterne.
FV170406 Lav oljepris og sviktende marked i Sør-Korea er årsaken.
VG170403 Kun en måned har gått siden TVNorge bestemte å ta realityserien « Dødens tjern » av lufta etter sviktende seerrespons.
AP170330 Professor Frode Thuen bør vite at kunnskapsgrunnlaget om barns bostedsordninger er mer sviktende enn han fremstiller det.
SA170329 Det antydes at de som vil sette inn tiltak for bedre luft i Stavanger, gjør det på sviktende kunnskapsgrunnlag.
DA170326 Helsa er sviktende .
DA170325 Dette påvirker også shoppingtallene dramatisk, og flere av de store motehusene har rapportert om sviktende salgstall, både i Frakrike og andre store motebyer i Europa.
BT170322 I fjor utga jeg en bok om sviktende dialog mellom lege og pasient basert på 90 historier fortalt av pasientene selv.
DN170318 - Bruker vi automatiserte prosesser i hr som hviler på sviktende data, vil vi også se resultater som gjenspeiler dette.
DB170318 De varslet om et demokrati i forvitring på grunn av sviktende oppslutning, særlig blant unge.
DA170316 - Tørke og sviktende avlinger er en viktig årsak til hungersnød.
AA170313 Mange av dem som aksepterer ungdomsstraff, gjør det dessuten på sviktende grunnlag.
DB170311 Foto : AFP PHOTO/HO / GeoEye satellite image ¶ Sviktende roboter ¶
VG170309 Henning Andersen i Sahr, som organiserer ESPN-eide X Games for arrangør TV 2 i Norge, vedgår at sviktende fart har vært « en issue » - altså en sak - for løperne, selskapet som sørger for utformingen av slopestyle og Big Air, samt ¶ organisasjonsledelsen.
SA170309 Johann Forfangs sviktende resultater denne sesongen har ført til at inntektene har sunket dramatisk.
DB170308 De redaktørstyrte mediene er ikke bare under økonomisk press på grunn av sviktende forretningsmodeller og nye brukervaner.
DB170307 Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, mener denne debatten er et forsøk fra Høyres side på å avlede oppmerksomheten vekk fra regjeringens sviktende satsing på beredskap.
AP170306 Det er først og fremst sviktende annonseinntekter som gjør at mediehusene må kutte og nedbemanne.
DN170305 Mattilsynet anmeldte Lerøy Seafood-selskapet Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett til politiet i fjor for alvorlig sviktende fiskevelferd etter at lakselus hadde spist seg helt inn til hodebenet på fisken.
BT170305 | Lovgivning på sviktende faktagrunnlag ¶
DN170304 Komitéleder Torbjørn Røe Isaksen begrunner mindre skattekutt i årene som kommer, med trangere tider med sviktende oljeinntekter og flere eldre.
AA170304 Komitéleder Torbjørn Røe Isaksen begrunner mindre skattekutt i årene som kommer, med trangere tider med sviktende oljeinntekter og flere eldre.
DA170303 Men Hamas har ikke bedret livene for folk i Gaza, og bevegelsen lider av sviktende støtte.
DA170303 Ingvild Flugstad Østberg ville ha vært en naturlig kandidat til tremila før mesterskapet kom i gang, men tegn til sviktende form på sprinten og 10-kilometeren ga landslagstrener Roar Hjelmeset hodebry.
DA170303 Ingvild Flugstad Østberg ville ha vært en naturlig kandidat til tremila før mesterskapet kom i gang, men tegn til sviktende form på sprinten og 10-kilometeren ga landslagstrener Roar Hjelmeset hodebry.
DN170302 Forklaringen er sviktende leilighetssalg som følge av forsinkelser.
VG170301 | TVNorge tar « Dødens tjern » av lufta ¶ Sviktende seertall gjør at TVNorge stopper krimreality-serien « Dødens tjern » ¶
FV170228 Han mener det er spesielt ett område som er årsak til det sviktende omdømmet.
DB170228 Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen : sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse.
DB170228 Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen : sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse.
SA170227 Han mener det er spesielt ett område som er årsak til det sviktende omdømmet.
AP170227 Han mener det er spesielt ett område som er årsak til det sviktende omdømmet.
BT170226 | Lovgivning på sviktende faktagrunnlag ¶
VG170225 Og ingen av systemets ledere trådte frem for å ta ansvaret for sviktende i beredskapen.
VG170225 Ikke en eneste leder gikk av på grunn av sviktende i beredskapen 22. juli.
VG170224 | Forsvarstopper : Pengemangel og få reservedeler bak fregattrøbbel ¶ Sviktende kjøpekraft i forsvarsbudsjettene og mangel på reservedeler er hovedforklaringen på problemene i fregattvåpenet, ifølge forsvarstopper.
DB170222 Det som Marit Bjørgen omtalte som « små ting i forbindelse med rutiner » da hun forleden snakket om hvor glad hun var for å bli frikjent for påstandene om sviktende norsk etikk.
DB170221 Senere tvitret Trump at han hadde økende kriminalitet og sviktende svensk integrering generelt i tankene.
AA170221 Særlig i Asia er det et stort marked for elfenben, som i pulverisert form tradisjonelt er blitt ansett som et vidundermiddel mot sviktende potens.
DB170220 Senere tvitret presidenten at han hadde økende kriminalitet og sviktende integrering generelt i tankene, med en omstridt Fox News-dokumentar som inspirasjon.
DN170217 Løypenettet ved sveitsiske alpebyer som Davos er imponerende, men alpelandet sliter med sviktende antall turister på grunn av en råsterk valuta.
DN170217 Nye skritt tas for å gi Stortinget et ugradert sammendrag av den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen om sviktende terrorsikring av offentlige bygg.
AA170217 For de fleste stopper det av seg selv en dag, og da står man der da med lua i hånda, sviktende arbeidshelse og en bønn til arbeidsgiver om å få gå over til dag og aften-stilling.
VG170216 VG har det siste året avslørt massiv ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner.
VG170216 Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.
SA170216 Enda klarere, i nærheten av refs, er påpekningen av den sviktende oppfølgingen av antidopingprogrammet Ren utøver.
FV170216 Enda klarere, i nærheten av refs, er påpekningen av den sviktende oppfølgingen av antidopingprogrammet Ren utøver.
DB170216 Populisme og protest er alltid et spørsmål om sviktende tillit i det politiske systemet.
BT170216 Enda klarere, i nærheten av refs, er påpekningen av den sviktende oppfølgingen av antidopingprogrammet Ren utøver.
AA170216 | Trøndersk mediekonsern i pluss til tross for sviktende inntekter ¶
DB170215 Det skal ha gått18 dager fra Trump først fikk beskjed om den sviktende sannhetsgehalten i Flynns forklaring om samtalene med Kisljak, ifølge Washington Post.
AA170215 De har et poeng når de peker på at da blir Nidarø-alternativet mye dyrere enn forutsatt, og at stedsvalget da er gjort på sviktende premisser.
AA170213 En stadig nedadgående spiral av stadig mer krangling og sviktende salg, kulminerte i at Blackmore sluttet for godt, og etter en kort periode med Steve Satriani på gitar, kom Steve Morse inn i bandet.
SA170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk.
FV170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk.
BT170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk.
AP170210 52-åringen, som er rørlegger av yrke, ble dimittert allerede første dag på grunn av sviktende helse.
AP170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk.
DN170208 Kundepress og sviktende salg fikk Nordstrom i USA til å droppe moteproduktene til Ivanka Trump.
DN170208 Dette har ført til sviktende salg.
DA170208 Enten Hansen leker seg med tilårskommen, sviktende hukommelse, urinering, naboskap, kvinnelige flykapteiner, « Mein Kampf », flytoget, fotball, Therese Johaugs krem, oppfinnelser, litteratur, omvendt psykologi, hamburgerjakt i Skottland, Starbucks, bedriftsidrett, opplagte spørsmål, eldre mennesker og mobilteknologi, tanga, sex, b
VG170207 For å kompensere for sviktende logikk skrives meldinger med store bokstaver og utropstegn.
DN170206 - Noen med begavelse og overbevisning bør kjøpe FALSKE NYHETER og sviktende New York Times, og enten drive den korrekt, eller la den brettes sammen med verdighet, skrev Trump på Twitter i slutten av januar.
DA170206 - Noen med begavelse og overbevisning bør kjøpe FALSKE NYHETER og sviktende New York Times, og enten drive den korrekt, eller la den brettes sammen med verdighet, skrev Trump på Twitter i slutten av januar.
DA170206 - Noen med begavelse og overbevisning bør kjøpe FALSKE NYHETER og sviktende New York Times, og enten drive den korrekt, eller la den brettes sammen med verdighet, skrev Trump på Twitter i slutten av januar.
BT170206 - Noen med begavelse og overbevisning bør kjøpe FALSKE NYHETER og sviktende New York Times, og enten drive den korrekt, eller la den brettes sammen med verdighet, skrev Trump på Twitter i slutten av januar.
AP170206 Samtidig kan vi ikke utvikle effektiv behandling uten presis diagnose, og for mange som kjenner på sviktende hukommelse oppleves informasjon om årsak og prognose viktig.
AP170206 Samtidig kan vi ikke utvikle effektiv behandling uten presis diagnose, og for mange som kjenner på sviktende hukommelse oppleves informasjon om årsak og prognose viktig.
VG170204 Mange opplever sviktende potens når behandlingen er ferdig.
DB170202 Dette er bekymringsfullt i en sektor der sviktende fagkunnskap, for eksempel innen medisinering, er livsviktig.
DB170202 keholdet og den manglende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter, høy arbeidsledighet, lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial tillit, intoleranse og snikende autori
DB170131 Det et uttrykk for en sviktende rolleforståelse.
BT170131 Ryktene om Assads sviktende helse blir tilbakevist av myndighetene.
DB170128 - Vi jobber knallhardt for å snu trenden, og har spesielt fokus på unge, men vi kan ikke gjøre noe med sviktende næringsutvikling, sier leder av Nav i Tvedestrand, Åse Selaasdal, til Tvedestrandsposten.
DB170125 Årsak : Sviktende salg.
DB170122 Det er en enorm forandring fra tidligere, da overvekten blant annet førte til sviktende helse og mobbing.
DN170117 - Grunnen til at det nå blir avviklet er sviktende salg, utfordringer med produksjonen og logistikk samt utfordringer med dokumentering og karakterisering av en kompleks råvare, sier gründer, hovedaksjonær og styreleder Reidar Goffeng.
DN170117 - Grunnen til at det nå blir avviklet er sviktende salg, utfordringer med produksjonen og logistikk samt utfordringer med dokumentering og karakterisering av en kompleks råvare, sier gründer, hovedaksjonær og styreleder Reidar Goffeng.
AP170117 Sviktende veiledningstjeneste ¶
DB170116 Etterforskningen avdekket mangel på organisering, tilsyn og sviktende styringskultur.
AP170113 Den britiske flåtens blokade av den danske kornforsyning og sviktende avlinger i Norge førte til hungersnød, særlig i 1809 og 1812.
BT170112 Sivilombudsmannen mener at politiet ofte tar førerkortet fra rusbrukere på sviktende grunnlag.
AP170112 « En sviktende søppelhaug » og « falske nyheter ».
AP170112 Front Nationals leder Marine Le Pen har også sviktende engelskkunnskaper, noe hun heller ikke legger skjul på.
AP170112 « En sviktende søppelhaug » og « falske nyheter ».
AP170112 Front Nationals leder Marine Le Pen har også sviktende engelskkunnskaper, noe hun heller ikke legger skjul på.
AP170111 Trump advarer mot « konsekvenser » etter at nyhetsnettstedet Buzzfeed - som han omtaler som en « sviktende haug med søppel » - tirsdag publiserte en uverifisert rapport som hevder at Russland sitter på kompromitterende informasjon om ham.
AP170111 - Buzzfeed er en sviktende haug med søppel.
AP170111 Trump advarer mot « konsekvenser » etter at nyhetsnettstedet Buzzfeed - som han omtaler som en « sviktende haug med søppel » - tirsdag publiserte en uverifisert rapport som hevder at Russland sitter på kompromitterende informasjon om ham.
AP170111 - Buzzfeed er en sviktende haug med søppel.
AP170111 Trump advarer mot « konsekvenser » etter at nyhetsnettstedet Buzzfeed - som han omtaler som en « sviktende haug med søppel » - tirsdag publiserte en uverifisert rapport som hevder at Russland sitter på kompromitterende informasjon om ham.
AP170111 - Buzzfeed er en sviktende haug med søppel.
DB170110 Obamas grunnleggende analyse var riktig, mener seniorforsker Svein Melby som i slutten av februar kommer med bok om USAs sviktende ledervilje.
DB170107 Dagbladet hevder at verdien av norske olje- og gassressurser kan synke på grunn av sviktende etterspørsel.
DN170106 Nå dumper investorer aksjer i japanske Fast Retailing etter sviktende salg i desember.
DN170106 Nå dumper investorer aksjer i hurtigvoksende japanske Fast Retailing etter sviktende salg i desember. mer ¶
DB170106 Men i romjulen overrasket ASO med beslutningen om å stenge dørene til ørkenrittet, angivelig på grunn av sviktende sponsorinntekter.
DB170104 En tilbakekalling av etablerte rettigheter i Norge er så inngripende at de sviktende bevisgrunnlagene vedtakene bygger på er en skandale for rettssikkerheten for somaliere i Norge.
AP170104 En ringerunde til noen av de norske reiseselskapene, viser at Tyrkia rammes hardt av sviktende interesse fra norske turister.
AP170104 Apollo dropper i år charterreiser til Tyrkia på grunn av sviktende interesse fra norske turister.
AP170104 Sviktende besøk har ført til sjarmoffensiv fra tyrkiske turistmyndigheter.
AP170104 En ringerunde til noen av de norske reiseselskapene, viser at Tyrkia rammes hardt av sviktende interesse fra norske turister.
AP170104 Apollo dropper i år charterreiser til Tyrkia på grunn av sviktende interesse fra norske turister.
AP170104 Sviktende besøk har ført til sjarmoffensiv fra tyrkiske turistmyndigheter.
SA170103 Bush, som er 92 år gammel og har sviktende helse, har derimot meldt avbud, og det samme har tidligere førstedame Barbara Bush.
AP170101 Årsakene til tillitsproblemet er kjente : Nyhetsmedienes sviktende inntekter og knappe ressurser.
AP170101 Årsaken er sviktende inntekter ¶
AP161220 Det nasjonale flyselskapet, Turkish Airlines, er blitt tvunget til å sette flere titalls fly på bakken og også kuttet en av tre avganger mellom Oslo og Istanbul som følge av sviktende etterspørsel.
VG161213 79-åringen har slitt med helsen, deriblant sviktende syn, den siste tiden.
AP161125 Dette er en rute selskapet la ned for noen år siden på grunn av sviktende lønnsomhet.
AP161125 Dette er en rute selskapet la ned for noen år siden på grunn av sviktende lønnsomhet.
AP161019 Innholdet har nok noe å gjøre med mannens opplagt sviktende helse.
AP161018 Riksrevisjonen understreker at påpekninger om sviktende beredskap er en gjenganger, og at lignende forhold også ble påpekt for ett år siden.
SA161016 Hun sier huner oppgitt over at mange svensker har felt en nådeløs dom over den norske skiløperen på sviktende grunnlag : ¶
AP161016 Hun sier huner oppgitt over at mange svensker har felt en nådeløs dom over den norske skiløperen på sviktende grunnlag : ¶
SA161010 Sviktende publikumsoppmøte får også konsekvenser for neste års budsjett.
AP161010 Sviktende publikumsoppmøte får også konsekvenser for neste års budsjett.
AP161004 Nå må vi konstatere at Stortinget har fattet vedtak på et nokså sviktende grunnlag, fordi konsulentenes arbeid var mangelfullt og inneholdt til dels store feil, sier stortingspresidenten til avisen.
SA160927 Det er beklagelig om kombinasjonen av ovenstående elementer og sviktende kunnskap om legers arbeidstidsordninger har kastet oss ut i en unødig sykehusstreik.
SA160927 Sviktende kunnskap ¶
AP160829 Ifixit, som har døpt problemet « Touch Disease », har tatt kontakt med en rekke steder som tilbyr reparasjoner av mobiler, som melder at de får inn et høyt antall Iphone-telefoner med sviktende berøringsfunksjonalitet hver måned.
AP160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AA160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AA160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AA160725 Han er ikke imponert over jobben IOC har gjort med antidoping, og mener avsløringene som nå kommer er en konsekvens av et sviktende system i mange år.
AP160716 ) og styreleder Morten Johansen må konstatere at et sviktende billettsalg førte til konkurs.
SA160714 Det er vanlig at lokalmiljøer kommer i konflikt fordi man på den ene siden ønsker å regulere og begrense turismen, men samtidig utgjør turismen en positiv økonomisk faktor i samfunn med sviktende næringsgrunnlag.
AP160630 Den finske reformen kom på grunn av akutt pengekrise i Yle og sviktende oppslutning om lisensen. 100.000 finske husstander nektet å betale den.
AP160621 En fersk rapport om øyrikets festivalmarked viser at i den ekstremt bløte sommeren 2012 ble 57 festivaler kansellert på grunn sviktende besøk.
AP160621 En fersk rapport om øyrikets festivalmarked viser at i den ekstremt bløte sommeren 2012 ble 57 festivaler kansellert på grunn sviktende besøk.
AP160616 | Nordmenn er bekymret for å reise til Tyrkia i sommer ¶ Sviktende besøk har ført til sjarmoffensiv fra tyrkiske turistmyndigheter.
AP160602 Men det var ikke bare taktikk og laguttak som sviktet mot Ungarn, det var enda mer sviktende innsats og respekt for oppgaven.
DB160420 Mobiliseringen mot norsk barnevern har altså i stor grad skjedd på sviktende grunnlag.
AP160414 For fortiden prøver på stephenkingskvis å kjempe mot endringene James vil gjøre, og det tar form som alt fra radmagre tynne menn frakker som hvisker " you shouldn't be here " til sviktende bilbremser og forbipasserende som sparker bein på ham.
AP160407 Ikke bare i form av Eddies sviktende tro på daglig leder Cal - eksen til konen Sarah - eller Eddies hemmelige møter med en mystisk kvinne utenfor Meyerist-bevegelsen.
AP160404 I 2009 innrømmet selskapet i interne dokumenter at de hadde sviktende dokumentasjon om et selskap som håndterte transaksjoner for millioner av dollar til støtte for Nord-Koreas brutale regime.
AP160329 Feilvurderinger : Rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS mener det er stor fare for at utlendingsmyndighetene feilaktig beslutter at mange unge asylsøkere er over 18 år, på grunn av sviktende rutiner og en omstridt aldersundersøkelse.
AP160322 Kanskje er castingen av Ben Affleck og Henry Cavill nok til at vi tror på dem som sviktende helter : Ingen av dem fremstår som spesielt smarte og kløktige, selv om de har nok krefter og hjelpemidler og Affleck til tider har et stumt, uintelligent uttrykk.
AP160322 Sviktende helter ¶
AP160322 Kanskje er castingen av Ben Affleck og Henry Cavill nok til at vi tror på dem som sviktende helter : Ingen av dem fremstår som spesielt smarte og kløktige, selv om de har nok krefter og hjelpemidler og Affleck til tider har et stumt, uintelligent uttrykk.
AP160322 Sviktende helter ¶
AP160316 Politikk på sviktende grunnlag ¶
AP160301 Det er nok bekymringer rundt den omstillingen vi har, med sviktende oljepris, og situasjonen i Europa setter oss på prøve.
AP160301 For tiden er dette Ali Khamenei, som er 76 år gammel og har sviktende helse.
AP160227 Eksempelvis vises ikke skulpturen Torii ( 2006 ) sammen med filmen Drawing Restraint 9 ( 2005 ), som den er assosiert med, noe som gir verket sviktende kontekst.
SA160222 Leketøysgrossisten Simba-Dickie Nordic har opplevd sviktende omsetning og høye underskudd siden 2012.
SA160222 Sviktende omsetning ¶
FV160222 Leketøysgrossisten Simba-Dickie Nordic har opplevd sviktende omsetning og høye underskudd siden 2012.
FV160222 Sviktende omsetning ¶
AP160222 Leketøysgrossisten Simba-Dickie Nordic har opplevd sviktende omsetning og høye underskudd siden 2012.
AP160222 Sviktende omsetning ¶
AP160209 I høringsnotatet som helhet er det påfallende at risikoen for barn på flukt trekkes frem på sviktende faglig grunnlag for å rettferdiggjøre pkt. 6.4 samtidig som det ikke tas med i betraktningen i diskusjonen av pkt.7.
AP160209 Like fullt har Gamst et ønske om å vise at den sviktende tilliten i Rosenborg og skadehistorikken de siste to årene, er noe han en siste gang kan komme tilbake fra.
AP160208 Også arthausfilm har sviktende billettsalg.
AP160203 Sviktende organisering er alvorlig nok, men i ukene etter masseovergrepene i Kõln og andre byer nyttårsaften har den politiske debatten fått en ny dimensjon.
AP160119 Han skal ha håndtert saken med en enøydhet som står i strid med kravet til objektivitet og åpenhet for ny informasjon, og han skal ha hatt sviktende forståelse for jusen på området.
BT160111 Fakta : Første tilbakegang i flytrafikken siden 2009 ¶ Sviktende innenlandstrafikk er årsaken til fallet i flytrafikken, som gikk ned med 1 prosent i fjor.
AP160110 Han synes forskerne analyse bygger på sviktende forutsetninger.
AP160110> Han synes forskerne analyse bygger på sviktende forutsetninger.
AP160110> target="avis" href= Han synes forskerne analyse bygger på sviktende forutsetninger.