VG171202 - Jeg tror ikke han er så misfornøyd med svarene han fikk.
SA171201 Dette er en plan som vil ha stor betydning for den videre byutviklingen, og den debatten som Næringsforeningen er med på å skape, er viktig for at byen sammen skal komme fram til de riktige svarene når planen vedtas.
DB171201 På trykk får Listhaug definere sin egen tolkning av undersøkelsen : At svarene uttrykker støtte til midlertidig returstans for ungdommene, mer enn at de skal få prøvet vedtakene sine på nytt.
DA171201 Det hørtes ikke slik ut på svarene han ga.
VG171130 Komiteens nestleder, Svein Harberg ( H ), skriver i en tekstmelding at han ikke har fått gått gjennom svarene , men tror en høring « kan være en god løsning ».
DB171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, sier likevel tallet er for høyt.
DB171130 Svarene ble gitt i kontekst til hans nye album, som av journalisten blir beskrevet som en « terapitime ».
DA171130 Men svarene er ikke gode nok for komiteens medlemmer, snarere tvert om : ¶
DA171130 LES OGSÅ : Christine Meyer om Siv Jensens svar til komiteen : Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling ¶
DA171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, sier likevel tallet er for høyt.
AP171130 Komiteen anser svarene for tilfredsstillende, og saken avsluttes.
AP171130 Der fremholder hun at flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken.
AP171130 Svarene utløser nye spørsmål.
AP171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, sier likevel tallet er for høyt.
AP171130 Svarene spriker ¶
AP171130 Slike spørsmål, og mange lignende, har opptatt menneskene like lenge som menneskene har vært mennesker, og svarene har variert fra den ene ytterfløyen til den andre.
AA171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, sier likevel tallet er for høyt.
VG171129 Spørsmålene fulgte opp de seks som allerede var stilt, siden flere medlemmer var misfornøyde med de opprinnelige svarene fra finansministeren.
VG171129 Etter at svaret til Jensen kommer i dag, vil komiteen vurdere om den skal stille nye spørsmål, ha en høring eller se seg fornøyd med svarene .
VG171129 Leder Dag Terje Andersen ( Ap ) sier at det etter svarene fra Jensen og Meyers brev, er mer sannsynlig med en høring.
DN171129 Tidligere SSB-sjef Christine Meyer er kritisk til flere av svarene som finansminister Siv Jensen kommer med i et 169 sider langt dokument sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite onsdag.
DN171129 Flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken, ifølge avgått SSB-sjef Christine Meyer.
DN171129 Foto : Per Thrana Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen behandle de nye svarene fra finansministeren tirsdag.
DN171129 Foto : Per Thrana Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal etter planen behandle de nye svarene fra finansministeren tirsdag.
DB171129 Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga.
DB171129 Forbundsleder Jan Egil Pedersen i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet var ikke tilfreds med svarene fra Horne eller fra finansminister Siv Jensen ( Frp ) som ble utfordret på samme sak i den ordinære spørretimen senere på dagen.
DB171129 Og hva skjer med journalistikken ? Svarene er ikke opplagt.
DA171129 Komiteen mente de første svarene de hadde fått i saken, ikke var tilstrekkelige.
DA171129 | Meyer : Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling ¶
DA171129 Flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken, ifølge avgått SSB-sjef Christine Meyer.
DA171129 Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga.
BT171129 Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga.
BT171129 Forrige uke uttalte Meyer at de seks svarene Jensen da hadde gitt Stortinget, ikke ga en korrekt og dekkende fremstilling av saken.
BT171129 Spørsmålet er heller om de to sannhetssøkerne har alle de rette svarene .
AP171129 Komiteen anser svarene for tilfredsstillende, og saken avsluttes.
AP171129 Der fremholder hun at flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken.
AP171129 Svarene utløser nye spørsmål.
VG171128 Spørsmålene var en oppfølging på svarene Jensen sendte dagen før.
VG171128 Flere medlemmer av komiteen er ikke tilfredse med svarene som kom fra Jensen i forrige omgang.
VG171128 Det kan godt hende vi må ta en runde til, men jeg må se svarene først for å se om det er noe jeg savner, sier Mazyar Keshvari ( Frp ) til VG.
VG171128 Alt avhenger av svarene , sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen ( Ap ) til VG.
VG171128 - Jeg synes svarene i forrige omgang var grundige og med mye dokumentasjon.
DN171127 Samtidig ble 90 prosent av svarene i ifo-målingen hentet inn før sammenbruddet i forhandlingene om en ny tysk koalisjonsregjering for en ukes tid siden.
DN171127 I stedet for å tenke gjennom de « beste » svarene på spørsmål du vil bli stilt i et intervju, bør du prøve å være mer spontan og flytende i måten du snakker på.
DB171127 Svarene vi får gjør oss i stand til å forstå problemet før vi handler.
DB171127 SKUFFET : Frier Kristin legger ikke skjul på at hun synes svarene fra Rolf er lite tilfredsstillende.
AP171127 - Vi i Frp sitter ikke med alle svarene
AP171127 - Ja, og Frp sitter ikke med alle svarene her.
SA171126 Smilet, humøret og svarene ga alle uttrykk for at dette var både etterlengtet og gledelig.
DB171126 Interessant sak, men har du noen lokale case, er svarene jeg får.
AP171126 Smilet, humøret og svarene ga alle uttrykk for at dette var både etterlengtet og gledelig.
AA171126 Smilet, humøret og svarene ga alle uttrykk for at dette var både etterlengtet og gledelig.
SA171125 Når intervjuobjektene ble presentert for en tenkt hjertestans i ukjente omgivelser, var imidlertid svarene mer nyanserte.
AP171125 Forsto man hva som kunne skje med dem som ble deportert ? Svarene var søkende.
VG171124 Hun kan ikke være så langt unna Marit Bjørgen, men vi får svarene først når de står side om side på startstreken.
VG171124 - For meg var faktisk de to siste kampene bra, for jeg fikk de svarene jeg følte at jeg trengte.
DB171124 - For meg var faktisk de to siste kampene bra, for jeg fikk de svarene jeg følte at jeg trengte.
NL171123 Det er slående hvor mange som mener at gamle lover inneholder absolutt alle svarene på hvordan norsk fiskerinæring skal organiseres også i fremtiden.
DN171123 Om veien videre etter valgnederlaget, erkjente Støre at han og partiet foreløpig ikke har alle svarene på hvor veien skal gå.
AP171123 Når svarene fra Jensen foreligger, vil komiteen avgjøre neste skritt.
AP171123 Mulighetene er : ¶ Svarene er tilfredsstillende, og saken avsluttes.
AP171123 Svarene utløser nye spørsmål ¶
VG171122 Vi har grunn til å betvile om de enkle og effektive sikkerhetspolitiske svarene Norge har hatt historisk vil fungere like godt i fremtiden.
NL171122 Svarene på Bodøs strategiske utfordringer ligger derfor vel så mye utenfor Bodøs normale sirkler av makt og innflytelse, som innenfor.
DB171122 De to neste argumentene til Siv Jensen - advarsler underveis i styringsdialogen, og at leveransene sto i fare - kan etter svarene som ble sendt til kontrollkomiteen i går, slås sammen til ett.
DB171122 Svarene Siv Jensen sendte over til kontroll- og konstitusjonskomiteen i går, var ikke overbevisende - og svikter faktisk totalt på et helt sentralt punkt.
DB171122 Flere av svarene kan gi økt ro og få fram nye perspektiver i norsk debatt : 96 prosent ønsker å være en del av det norske samfunnet. 94 prosent vil straffe dem som oppfordrer til terror. 71 prosent har stor grad av tillit til kongehuset : Kong Harald er muslimenes konge. 44 prosent vil ha økt regulering av koran
DB171122 Svarene fra 850 tilfeldig utvalgte muslimer, som har bodd mer enn fem år i landet og svart på 12 sider med spørsmål, ble presentert under tittelen « Muslimene slår tilbake ».
DA171122 Om veien videre etter valgnederlaget, erkjente Støre at han og partiet foreløpig ikke har alle svarene på hvor veien skal gå.
BT171122 Klokken 1700 onsdag møttes kontrollkomiteen for å behandle de første svarene fra finansminister Siv Jensen om bråket i Statistisk sentralbyrå.
AP171122 Klokken 1700 onsdag møttes kontrollkomiteen for å behandle de første svarene fra finansminister Siv Jensen om bråket i Statistisk sentralbyrå.
VG171121 - Vi har kommet til den konklusjon at det var umulig å forholde seg til alle svarene med så kort frist, sier leder Dag Terje Andersen, som beskriver svarene fra finansministeren som grundige.
VG171121 - Vi har kommet til den konklusjon at det var umulig å forholde seg til alle svarene med så kort frist, sier leder Dag Terje Andersen, som beskriver svarene fra finansministeren som grundige.
VG171121 - Svarene til kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en pressemelding.
SA171121 Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet.
DN171121 - Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, skriver Meyer.
DB171121 Kontroll- og konstitusjonskomiteen slår seg imidlertid ikke til tro med svarene fra finansministeren.
DB171121 Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet.
DB171121 Det kommer fram i svarene som Jensen tirsdag sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DA171121 Kontrollkomiteen gikk i møte klokka 14.00 tirsdag, hvor svarene til Siv Jensen vil bli diskutert.
DA171121 Jeg mener at det må begrunnes langt bedre enn det gjør i disse svarene , sier SV-politikeren.
DA171121 - Det er ingenting i disse svarene som stilner mine bekymringer, sier Knag Fylkesnes til Dagsavisen.
DA171121 Svarene kom tirsdag formiddag.
DA171121 - Svarene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en skriftlig kommentar.
BT171121 Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet.
BT171121 Det kommer frem i svarene som Jensen tirsdag sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
BT171121 | Meyer ut mot Jensens svar om SSB-bråket ¶ Svarene som finansminister Siv Jensen ( Frp ) har gitt Stortinget, er ufullstendige, mener avgått SSB-sjef Christine Meyer.
BT171121 Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, som følge av finansiering av et moderniserings- og digitaliseringsprogram, påpeker Meyer.
BT171121 - Svarene fra finansministeren er ufullstendige fordi de ikke redegjør for hva SSBs ledelse svarte, og hva ledelsen foretok seg for å imøtekomme bekymringene departementet hadde.
AP171121 De var aldri fornøyd med svarene mine.
AP171121 | Meyer ut mot Jensens svar om SSB-bråket ¶ Svarene som finansminister Siv Jensen ( Frp ) har gitt Stortinget, er ufullstendige, mener avgått SSB-sjef Christine Meyer.
AP171121 Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, som følge av finansiering av et moderniserings- og digitaliseringsprogram, påpeker Meyer.
AP171121 - Svarene fra finansministeren er ufullstendige fordi de ikke redegjør for hva SSBs ledelse svarte, og hva ledelsen foretok seg for å imøtekomme bekymringene departementet hadde.
AP171121 Sendte signaler i brev og møter ¶ Svarene fra Jensen er en lang liste over møte- og kontaktvirksomhet fra mai 2016 til Meyer gikk av 12. november 2017.
AP171121 Kontrollkomiteen møtes for å diskutere svarene
AP171121 Komiteen har to verktøyer : Den kan stille spørsmål, og eventuelt nye spørsmål hvis svarene ikke er tilfredsstillende.
AP171121 Høyres Svein Harberg vil lese svarene « i sin helhet » før han kommenterer saken.
AP171121 - Svarene redegjør godt og grundig for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere samfunnsoppdraget, sier Keshvari.
AA171121 Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet.
AA171121 Det kommer fram i svarene som Jensen tirsdag sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
VG171120 Han har fått de svarene han håpet på.
SA171120 Forskning kan også noen ganger gi svar på hva som virker og hva som ikke virker, og noen ganger vil disse svarene være ubehagelige.
VG171119 Men svarene Meyer gir i medarbeidersamtalen skal ikke ha vært nok til å tilfredsstille finansminister Siv Jensen : ¶
DA171119 En nyfrisert VIF-trener hadde ikke svarene .
DB171118 Svarene også.
VG171117 Sundby, som var godt fornøyd med svarene han fikk fra sin egen kropp, beskriver sin 12 år yngre rival som « skremmende god ».
FV171117 De første svarene på om Petter Northug er i rute til OL skulle komme i helga.
DB171117 Han er ikke tilfreds med svarene han fikk fra statsministeren.
DA171117 - Det er en alvorlig sak, og Søviknes har inntil nylig virker helt uinteressert i å gi oss de svarene vi har bedt om.
AA171117 Giske mener svarene på de fire store oppgavene er fire store reformer, som nå blir Arbeiderparriets prioritet fremover : ¶ 1.
DN171116 SV-representant Kari Elisabeth Kaski, som stilte spørsmålet til statsministeren, er ikke fornøyd med svarene hverken da eller nå.
DB171115 Gjennom skriftlige spørsmål til statsråden har SV presset ministeren på om utbyggingen i det hele tatt vil være lønnsom for staten og fellesskapet på sikt, hvorpå både svarene og prosessen rundt dem har vekket oppsikt.
DA171115 » Hvorpå byrådslederen svarte ting som « Jeg hører at opposisjonslederen ikke lytter til de svarene jeg gir », men det var jo ikke rart, da det fortsatt var mye tull med lyden.
VG171114 Han utelukker ikke en høring, men sier at de per i dag bare forholder seg til svarene fra Finansdepartementet.
DB171114 Svarene Stortinget jeg får da, de er helt avgjørende for hva jeg tenker rundt det spørsmålet, svarer Storehaug og legger til : ¶
AP171114 Det betyr at svarene må foreligge senest onsdag i neste uke ¶
AP171114 Svarene fra finansminister Siv Jensen avgjør om komiteen tar saken videre.
DB171113 Her var svarene entydige.
DB171112 Det norske OL-håpet Kristoffersen er tilfreds med de svarene han fikk underveis i Levi.
DB171112 Svarene Trump har kommet med, er ulikt svarene fra alle andre amerikanske toppolitikere.
DB171112 Svarene Trump har kommet med, er ulikt svarene fra alle andre amerikanske toppolitikere.
DA171112 Giske var lite fornøyd med svarene finansministeren ga på fredagens pressekonferanse.
DA171112 - Det vil svarene vi får fra Jensen avgjøre.
BT171112 De første svarene på om Petter Northug er i rute til OL skulle komme i helga.
AP171112 De første svarene på om Petter Northug er i rute til OL skulle komme i helga.
SA171111 De første svarene på om Petter Northug er i rute til OL skulle komme i helga.
DB171111 - Etter å ha lest de detaljerte beskrivelsene av hendelsene og sett svarene fra Moore og valgkamporganisasjonen hans, kan jeg ikke lenger støtte hans kandidatur til Senatet, skriver Lee på Twitter.
NL171110 Underveis var jeg ofte usikker på om vi hadde svarene , noen ganger sikker på at vi ikke hadde dem ennå, vi måtte vite mer før vi kunne svare media.
AA171110 Jeg spør derfor en gjeng med mannlige kolleger i lunsjpausen : Hvordan forstår dere kjærestene deres ? Svarene kan oppsummeres slik : ¶ 1.
SA171109 Det har vært vanskelig å få svar på våre henvendelser, og vi har ikke vært fornøyd med de svarene vi har fått, sier han.
DB171109 Ifølge Finansavisen benytter systemet så avanserte algoritmer til å finne den rette porteføljen av fond til kunden, basert på svarene .
DA171109 Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn.
BT171109 Verken opposisjonen eller byrådet har alle svarene .
VG171108 Liv Signe Navarsete ( Sp ) og Trond Giske ( Ap ) har stilt kritiske spørsmål til Siv Jensen, som i svarene er bekymret og påpasselig med å lempe ansvaret over på Meyer.
NL171108 I disse svarene kan det ligge nye felles framtidsbilder og visjoner som aldri er uttalt.
DA171108 Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn.
AA171108 Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn.
NL171107 Svarene har uteblitt.
SA171105 - Jeg mener vi alle må gå skikkelig i oss selv for å finne svarene på formsvikten.
AP171105 Aftenposten gir deg svarene : Dette er veien videre for Catalonia ¶
AP171105 - Jeg mener vi alle må gå skikkelig i oss selv for å finne svarene på formsvikten.
SA171104 Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.
FV171104 Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.
BT171104 Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.
AP171104 Kanskje kommer de mest interessante svarene fra dem som har opplevd ufrihet og kaos.
AP171104 Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.
AA171104 Om to uker kommer de første svarene på hvilke resultater treningsinnsatsen har gitt.
DB171103 - Svarene viser at kommunene synes at dagens regelverk er uklart og at det er vanskelig å vite hvordan tilsynet skal gjennomføres.
AP171103 - Svarene viser at kommunene synes at dagens regelverk er uklart og at det er vanskelig å vite hvordan tilsynet skal gjennomføres.
DB171102 Svarene viste at kundenes ønsker lå ganske langt unna kjedens tidligere strategi, skriver avisen.
SA171101 For det tredje må svarene foreldreundersøkelsen settes i sammenheng med andre kvalitetsmål.
DA171101 Svarene skal resultere i en nettutstilling.
AP171101 - Svarene deres viser at så mange som 1 av 5 barn gruer seg ofte til å gå på skolen, sier forsker Mette Løvgren.
AP171031 Problemet er at svarene vil bli lange, komplekse og kreve innsats fra større forskningsgrupper over lengre tid.
AP171031 Men de dype og innholdsrike svarene finnes hovedsakelig i bøker ( som teller lite eller intet på veien mot forskningskompetanse ).
AP171031 For svarene hadde satt oss i stand til å hjelpe milliarder av mennesker opp til gode liv - både i mindre utviklede land og her hjemme.
VG171029 Helsekontoret har bedt om legenes mening om prosjektet : ¶ - Svarene vi får fra fastlegene er rimelige entydige og går i store trekk ut på at det er behov for å håndtere disse pasientgruppene på en bedre måte, men at metoden det legges opp til i realiteten ikke er særlig god.
DB171028 Svarene kom fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen.
DB171028 Svarene kom fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen.
AP171028 Svarene fra over ett tusen norske muslimer med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan, Iran, Bosnia-Hercegovina, Irak, Somalia, Marokko og Afghanistan i alderen 18 til 75 år, fører henne til følgende konklusjon : ¶
SA171027 - Du bruker indre ressurser, heller enn å søke etter alle svarene utad, sier Lonclar.
SA171027 Mushaga Bakenga fikk ikke de svarene verken han eller TIL ønsket torsdag.
SA171027 Nicklas Bendtner og Mike Jensen var to av svarene .
AP171027 Prosessen og svarene i utformingen av det nye Regjeringskvartalet har med god grunn skapt opprør.
AP171027 - Du bruker indre ressurser, heller enn å søke etter alle svarene utad, sier Lonclar.
AP171027 Mushaga Bakenga fikk ikke de svarene verken han eller TIL ønsket torsdag.
AA171027 - Du bruker indre ressurser, heller enn å søke etter alle svarene utad, sier Lonclar.
SA171026 » I realiteten virker det som om barnehagesjefen i samarbeid med Rådmannen bare har kastet svarene fra undersøkelsen rett i søpla, For de på Hinna har visst ikke svarene betydd noen ting.
SA171026 » I realiteten virker det som om barnehagesjefen i samarbeid med Rådmannen bare har kastet svarene fra undersøkelsen rett i søpla, For de på Hinna har visst ikke svarene betydd noen ting.
SA171026 Sammen med de andre som har jobbet med utviklingen av kjelken gleder han seg til å få de endelige svarene på hvordan Skarstein opplever den på snø.
SA171026 I vindtunnelen på NTNU får Birgit Skarstein de svarene hun trenger for å være optimalt forberedt inn mot vinterens konkurransemål.
DA171026 Ellers følger svarene i undersøkelsen et mønster vi har sett tidligere.
DA171026 - Svarene er ønsketenkning, sier Dana-Æsæl Manouchehri, generalsekretær i den norske organisasjonen LIM, som jobber for integrering basert på liberale verdier.
BT171026 ØNSKETENKNING : Dana-Æsæl Manouchehri mener svarene i undersøkelsen er ønsketenkning.
BT171026 SKEPTISK : Venstres nestleder Abid Raja tror ikke svarene reflekterer virkeligheten.
AP171026 Samtidig demonstrerte den at spørsmålsstilling kan ha mye å si for svarene en får.
AP171026 Men dette betyr ikke at man ikke kan ha tillit til svarene .
AP171026 Ikke minst fordi svarene i all hovedsak bekrefter bildene fra tidligere undersøkelser.
AP171026 I den store undersøkelsen som Filter Nyheter gjennomførte blant muslimer i fjor, ligner svarene ganske mye på dem som gis i Ishaqs undersøkelse.
AP171026 Det påvirker til en viss grad tolkningen av svarene , slik den fremstår i hennes bok Hvem snakker for oss ?, men først og fremst hvilke spørsmål som anses viktige å få svar på.
AA171026 Sammen med de andre som har jobbet med utviklingen av kjelken gleder han seg til å få de endelige svarene på hvordan Skarstein opplever den på snø.
AA171026 I vindtunnelen på NTNU får Birgit Skarstein de svarene hun trenger for å være optimalt forberedt inn mot vinterens konkurransemål.
AP171025 Matematikken gir de fleste svarene
DB171024 Foreløpig har ikke svarene vært betryggende, sier Fylkesnes.
DA171024 Filmen er et nært og bevegende portrett av årene forfatteren av « De utålmodige av hjertet » levde i eksil, blant annet i New York og Rio de Janeiro fram til hans død i Petropolis i 1942, rådvill og intellektuelt resignert i sin søken etter svarene på hvordan nazismen kunne senke sitt mørke over Europa.
AP171024 For å finne svarene gjennomførte vi Norges største eksperiment med nettvarder ( beacons ) og mobil kundedialog i varehandelen.
VG171021 Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.
SA171021 Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.
DB171021 Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.
AP171021 Hva skjer nå ? Svarene får du i denne saken.
AP171021 Hva skjer nå ? Svarene får du i denne saken.
AP171021 Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.
AP171021 Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.
DA171020 De svarene får Dagsavisen fra Inger Hanssen-Bauer, som er leder av Norsk klimaservicesenter, et samarbeidsprosjekt som blant annet omfatter Meteorologisk institutt.
DA171020 De svarene får Dagsavisen fra Inger Hanssen-Bauer, som er leder av Norsk klimaservicesenter, et samarbeidsprosjekt som blant annet omfatter Meteorologisk institutt.
DB171019 Svarene jeg fikk var blant annet « Se til helvete å kom deg tilbake dit du kom fra dust » og « er det noen som kan sende han der abdul auf-spiren ut av landet » etc.
VG171018 - Jeg mener svarene mine var riktige.
AP171018 Ikke imponert over svarene fra Solberg ¶
AP171018 Ikke imponert over svarene fra Solberg ¶
SA171017 Nicklas Bendtner og Mike Jensen var to av svarene .
BT171016 Og hva har Instagram-fotoet av finansminister Siv Jensen ( Frp ) i indianerjente-habitt med statsbudsjettet å gjøre ? Svarene på de to første er interessante, fordi det sier mye om hvordan velgerne oppfatter profilen i et statsbudsjett, og hva som er viktig for et velstående samfunn som vårt å prioritere.
AP171016 Nicklas Bendtner og Mike Jensen var to av svarene .
AP171014 - Nå har jeg en forventning om at vi skal få et svar på hvorfor man har gjort som man har gjort, sier Lippestad, som foreløpig ikke kan si når svarene kommer.
AP171014 - Nå har jeg en forventning om at vi skal få et svar på hvorfor man har gjort som man har gjort, sier Lippestad, som foreløpig ikke kan si når svarene kommer.
VG171013svarene han gir høres det ikke ut på Solskjær som han tror løsningen er å handle dyrt for å komme tilbake på tronen.
DN171013 Svarene er omtrent tilsvarende når økonomene blir spurt om de ledende sentralbankenes løsslupne pengepolitikk er ansvarlig for det de mener er oppblåste aksjeverdiene de siste årene.
DB171013 Da han ikke var fornøyd med svarene , tildelte han fornærmede to-tre slag i hals og nakke.
DA171012 Jeg vet like lite som alle andre, men et av privilegiene ved å være romanforfatter er at jeg kan dikte opp de svarene jeg vil ha.
AP171012 Svarene følger sterkt partipolitiske skillelinjer.
AP171012 Andre tips er å stille henne spørsmål om henne selv, lytte nøye til svarene hennes, vise interesse og følge opp.
DB171011 Mix lar seg intervjue under forutsetning at Dagbladet ikke kapper vekk noe i svarene hans.
DA171010 Analyseselskapet Sentio Reseach har på deres oppdrag spurt 600 ledere i næringslivet om de har definert virksomhetens konkurransefortrinn, kan du utdype dette, og hva var svarene dere fikk ?
VG171009 Når vi bruker begrepet « en form for » digitalt grenseforsvar betyr det at vi i dag ikke har alle svarene for hvordan den endelige løsningen vil se ut.
VG171009 Deretter har klubbledelsene på Stortinget og på Youngstorget gjennomgått alle tilbakemeldingene, anonymisert svarene og sammenfattet dette til to rapporter.
DB171009 Det er blant annet disse svarene som er med å utgjøre helhetsvurderingen.
DA171009 Det er blant annet disse svarene som er med å utgjøre helhetsvurderingen.
AA171009 Det er blant annet disse svarene som er med å utgjøre helhetsvurderingen.
DB171008 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB171007 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
AP171007 Gjennom stadig mer akkumulert kunnskap, mer avanserte ligninger og dyre, høyteknologiske instrumenter, avdekker de større og større fliker av svarene på universets gåter.
VG171006 Så går det ikke bedre enn at Kirsch blir tatt av dage før han rekker å komme til poenget, mens Robert Langdon finner seg selv på flukt fra skumle typer og på vei til Barcelona for å finne svarene på Edmond Kirsch' hemmeligheter.
DA171006 I forrige uke tok Høyre opp saken i bystyrets spørretime, men Lae Solberg ble ikke beroliget over de svarene han fikk fra byrådet.
DB171004 Han viser ellers til de skriftlige svarene han har gitt i Stortinget om saken.
DB171004 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) skriver i en epost til Dagbladet at han « registrerer SV sin tolkning » av svarene han har gitt - uten at han bestrider denne overfor Dagbladet.
AP171004 Tror Stalins terror ikke drepte så mange ¶ Svarene viser dessuten at russere flest ikke aner noe om hvor mange som ble drept eller forfulgt under Stalins regime.
AP171004 På spørsmål om hvor mange mennesker som faktisk ble rammet av Stalins undertrykkelser, viser svarene at russere flest ikke aner noe om omfanget : ¶ 46 prosent svarer det var mindre enn noen hundretusener mennesker.
DA171002 Også vi har sagt at saken legges ut etter første gangs reguleringsbehandling, og så tar vi standpunkt etter svarene som kommer inn.
AP171001 Prøver er tatt, men svarene foreligger ikke før mandag formiddag.
AP171001 Prøver er tatt, men svarene foreligger ikke før mandag formiddag.
DB170930 Svarene i undersøkelsen viser at 49 prosent av sykehjemmene bryter med disse retningslinjene, sier fagdirektør Vie, som forteller at så mange som 60 prosent av de eldre kan være underernært.
AA170930 Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i Norge, og svarene viser at 49 prosent av alle sykehjemmene bryter med disse retningslinjene.
DN170928 Om vi skal legge svarene i tredje kvartal til grunn, er nedturen definitivt over for denne gang.
DB170928 Det er likevel vanskelig å si om svarene skyldes misnøye med Frp eller ei.
AP170928 Det er jo ikke gitt at dagens politikere har alle svarene på hva nordmenn trenger om 20, 30 og 40 år.
AA170928 Om vi skal legge svarene i tredje kvartal til grunn, er nedturen definitivt over for denne gang.
DN170927 Etter planen skal svarene på spørreundersøkelsen legges fram på Aps sentralstyremøte mandag 2. oktober.
AP170927 Etter planen skal de innkomne svarene legges frem på Aps sentralstyremøte mandag 2. oktober.
DB170926 Partikontoret går nå gjennom svarene og lager en rapport for sentralstyret.
DB170926 Og jeg er glad for at svarene er i en konstruktiv tone.
DB170926 Jeg har bare skumlest, og vi må bruke uka på å analysere svarene og lage en rapport, sier Stenseng.
DB170926 Nå har partileder Jimmie Åkesson uttalt seg, men svarene faller ikke i god jord hos Wigh.
DA170926 - Paradoksalt, mener Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen om svarene i den ferske undersøkelsen som Hovedorganisasjonen la fram tirsdag.
AP170926 - Paradoksalt, mener Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen om svarene i den ferske undersøkelsen som Hovedorganisasjonen la frem tirsdag.
AA170926 - Paradoksalt, mener Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen om svarene i den ferske undersøkelsen som Hovedorganisasjonen la fram tirsdag.
AP170923 Lørdag fant mange svarene i Oslo sentrum.
AP170922 Svarene sier mye om Russland etter 17 år med all makt samlet rundt Putin - og hvor lett det er å jukse med meningsmålinger.
DN170920 Tirsdag var han på Handelskonferansen 2017 arrangert av Hovedorganisasjonen Virke for å fortelle om nettopp det, og et av svarene er mer bruk av kundedata.
DB170920 Han var fornøyd med svarene han fikk, og satte pris på folkehavet opp Fløyen.
VG170919 Nesten samtlige ble skutt i hodet, skriver magasinet GQ som tilbragte flere måneder i Sør-Carolina på jakt etter svarene på hva som gjorde Dylann Roof til en av historiens verste terrorister.
DB170919 Svarene haglet inn, hundrevis.
AP170919 Påstanden har dårlig dekning i artikkelen som er uten kildekritikk : Preger ikke utformingen av spørsmålene svarene ?
AA170919 Det er i fellesskap vi finner de beste svarene .
AP170918 Blant disse fordeler svarene om skatten seg slik : ¶ 9 prosent tror de slipper skatt med aksjesparekonto ¶ 12 prosent tror de får mindre skatt ¶ 37 prosent tror skatten blir utsatt ¶ 6 prosent tror ikke kontoen har noen skatteeffekt ¶ 26 prosent svarer « vet ikke » ¶
AP170918 » I undersøkelsen understrekes det også at svarene vil være viktige for å meisle ut strategien foran kommune- og fylkestingsvalget om to år.
DB170917 Det er her svarene ligger, ikke i politikkens verktøy som mange hamrer løs på.
AP170917 Det er ikke gitt at svenske myndigheter sitter på alle de riktige svarene .
AP170917 Vi er avhengig av finansiering, men den må aldri avhenge av at vi gir de svarene politikerne eller private donorer ønsker.
DB170916 Leste om islamsk teologi, prøve å lese Koranen, prøvde å be mer og være en bedre muslim for å finne svarene .
AP170915 Det er greit både å stille spørsmål ved mediene og betvile svarene som gis.
AA170915 Svarene fra både førskolepedagoger og foreldre viste at barn som bor mest eller hele tiden hos den ene av foreldrene, sliter mest.
SA170914 Les svarene ved å trykke på boksene : ¶
SA170914 Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
FV170914 Les svarene ved å trykke på boksene : ¶
DN170914 Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges frem for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober.
BT170914 Les svarene ved å trykke på boksene : ¶
BT170914 Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
AP170914 Svarene skal danne grunnlag for en rapport som blir lagt frem for partiets sentralstyre 2. oktober.
AP170914 Her kommer svarene .
AP170914 Her kommer svarene .
AP170914 Les svarene ved å trykke på boksene : ¶
AP170914 Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
AA170914 Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges fram for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober.
AA170914 Les svarene ved å trykke på boksene : ¶ 1.
VG170913 - Ser det ut som seglet tar skade av arbeidet må vi avbryte, men vi håper likevel å kunne få tatt et slags avtrykk slik at vi får svarene vi søker.
DB170913 - Interessen er med andre ord svært stor, men svarene vi fikk inn avdekker også stor usikkerhet rundt.
AP170913 Svarene kom før de fikk velgernes endelige kom over hvordan det hadde gått.
VG170912 Men de store svarene får man neppe før på den andre siden av vinteren, når smålagene er slått ut og det virkelig spisser seg til.
VG170912 Hva er de sosialdemokratiske svarene på utfordringene vi står overfor ?
NL170911 Globalisering, automatisering, migrasjon, alt dette er politiske utfordringer som Ap burde hatt de beste svarene på.
VG170910 Jeg synes hele intervjuet bar preg av at han ikke var interessert i å høre på svarene mine, men heller avbryte og komme med morsomheter og småspydigheter, sier Syversen.
DB170909 Dette var svarene vi fikk.
AA170907 Felles for svarene er generell frustrasjon, vanskjøtsel siden barndommen, dårlige økonomiske utsikter og få muligheter til å delta i et vanlig sivilt liv.
VG170906 Og rundt dem er det pårørende som sitter igjen med sorgen, fortvilelsen, spørsmålene og - noen gang - de tunge svarene .
DB170906 Ut fra svarene er det tung støtte til fortsatt NATO-medlemskap. 76 prosent er for, mens bare 7 prosent er mot, mens 17 prosent ikke har noen mening om spørsmålet.
DB170906 Ut fra svarene deres er det en helning mot venstresiden i norsk politikk.
DB170906 At 32 prosent vil skyte mer ulv i Norge, er også med på å vippe svarene over i favør av Sp, mener Bergh, selv om en større gruppe, på 41,5 prosent, ikke ønsker dette.
DB170906 Svarene sier også noe om hva folk er opptatt av i valgkampen.
DB170906 Svarene heller i restriktiv retning, sier Bergh. 55 proset oppgir at de er uenig i en oppmykning på asylfeltet.
AA170906 Så hvordan lytter dagens tenåringer til musikk ? Svarene som MusicWatch mottok var både motstridende og kompliserte.
AA170906 Nettstedet Digital Music News, som har tatt for seg analysen, skriver i dag at streaming sto for 41 prosent av lyttingen, men at hele 13 forskjellige måter å høre musikk på utgjorde totalen av alle svarene .
AA170906 Halvparten av svarene eksisterte ikke engang da de ble født.
SA170905 Om svimmelheten gjør at Casper Ruud går glipp av flere turneringer, blir klart når svarene på prøvene foreligger.
DB170905 JEG HAR IKKE svarene .
DA170905 Det svarene viser er at elitene i Norge ikke er spesielt elitistiske.
AP170905 Først etter at vi har gått gjennom svarene , skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan, sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) til Aftenposten mandag.
AP170905 Om svimmelheten gjør at Casper Ruud går glipp av flere turneringer, blir klart når svarene på prøvene foreligger.
SA170904 Les alle svarene ved å klikke deg inn på boksene under.
SA170904 Fakta : VENSTRE ¶ Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Fakta : SOSIALISTISK VENSTREPARTI ¶ Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV. 1.
SA170904 Fakta : SENTERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Fakta : MILJØPARTIET DE GRØNNE ¶ Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne. 1.
SA170904 Fakta : KRISTELIG FOLKEPARTI ¶ Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
SA170904 Fakta : HØYRE ¶ Svarene er gitt av Svein Harberg, komitéleder i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
SA170904 Fakta : FREMSKRITTSPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Fakta : ARBEIDERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
SA170904 Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?i ¶ Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre.
SA170904 Svarene er uredigert.
FV170904 Les alle svarene ved å klikke deg inn på boksene under.
FV170904 Fakta : VENSTRE ¶ Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Fakta : SOSIALISTISK VENSTREPARTI ¶ Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV. 1.
FV170904 Fakta : SENTERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Fakta : MILJØPARTIET DE GRØNNE ¶ Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne. 1.
FV170904 Fakta : KRISTELIG FOLKEPARTI ¶ Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
FV170904 Fakta : HØYRE ¶ Svarene er gitt av Svein Harberg, komitéleder i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
FV170904 Fakta : FREMSKRITTSPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Fakta : ARBEIDERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
FV170904 Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre ? Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre.
FV170904 Svarene er uredigert.
DB170904 - Selv om han er flink og voksen i svarene sine, synes jeg det lyser igjennom at han er skuffet over ikke å være en av Lagerbäcks utvalgte.
DB170904 Dermed blir det helt gyldig å koble svarene direkte til denne statistikken - og også rimelig å legge vekt på at det er så mange som 39 prosent som ønsker færre flyktninger, selv når de direkte fôres med en statistikk som tydelig oppmuntrer dem til å gi det motsatte svaret.
DB170904 ( med rette ) kunnet avfeie disse tallene med at folk svarte ut fra at Dagbladet hadde forsynt dem med en selektiv og helt forvrengt fremstilling av realitetene, og at svarene sikkert ville vært helt annerledes dersom man hadde hatt en korrekt forståelse av situasjonen.
AP170904 Først etter at vi har gått gjennom svarene , skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan.
AP170904 Svarene er stort sett de samme.
AP170904 Les alle svarene ved å klikke på boksene under.
AP170904 Les alle svarene ved å klikke deg inn på boksene under.
AP170904 Fakta : VENSTRE ¶ Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Fakta : SOSIALISTISK VENSTREPARTI ¶ Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV. 1.
AP170904 Fakta : SENTERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Fakta : RØDT ¶ Svarene er gitt av Odd Christian Hagen, kommunestyrerepresentant på Gjøvik. 1.
AP170904 Fakta : MILJØPARTIET DE GRØNNE ¶ Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne. 1.
AP170904 Fakta : KRISTELIG FOLKEPARTI ¶ Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
AP170904 Fakta : HØYRE ¶ Svarene er gitt av Svein Harberg, komitéleder i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
AP170904 Fakta : FREMSKRITTSPARTIET ¶ Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Fakta : ARBEIDERPARTIET ¶ Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité. 1.
AP170904 Disse navnene burde vært mer populære nå Navn Babyverden.no ¶ Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre.
AP170904 Det viktigste : Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre ? Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre.
AP170904 Svarene er uredigert.
DB170903 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB170902 Svarene kommer fra byrådssekretær Daniel Rees.
DA170902 Ut fra svarene vil vi lage en tiltaksplan.
SA170901 Svarene er Landslagsskolen, kvinneutredning, nye sportsplaner, kvalitetsklubb-prosjektet.
DB170901 De konkrete svarene på de store problemene lar derfor vente på seg.
SA170830 Og de spør : Hvordan kan man bruke 322 millioner på spillerutvikling for guttene mens jentene bare får seks millioner i året ? Svarene fra NFF er avvisende og byråkratiske.
FV170830 Og de spør : Hvordan kan man bruke 322 millioner på spillerutvikling for guttene mens jentene bare får seks millioner i året ? Svarene fra NFF er avvisende og byråkratiske.
DB170830 Med et moderparti som på NRKs siste måling er landets største, ble oppgaven for Heyerdahl å forsvare regjeringens politikk mot angrep fra resten av panelet, men kanskje særlig debattlederen, som gjentatte ganger avkrevde en forklaring på regjeringens politikk, men avbrøt svarene .
DB170830 Den lærende er ofte ikke klar for denne type lærestoff, og fokuset blir på feil og mangler i svarene .
BT170830 Og de spør : Hvordan kan man bruke 322 millioner på spillerutvikling for guttene mens jentene bare får seks millioner i året ? Svarene fra NFF er avvisende og byråkratiske.
AP170830 Utviklingen kan illustreres med svarene på et spørsmål der de intervjuede skal velge mellom to alternative syn på hva innvandrere betyr for norsk kultur ( se grafikk ).
NL170829 Men det har dessverre vært meget vanskelig å oppnå kontakt, samtidig som de få svarene jeg har mottatt, bærer preg av at avgjørelsen er tatt !
DB170829 FOR om metodene bak spørreundersøkelsen sikkert er faglig interessante, er svarene selv med rause feilprosenter knusende for den internasjonale friidretten : ¶
DA170829 Spørsmålene var bedre enn svarene da Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møttes til duell i Tromsø.
AP170828 Statsminister Erna Solberg ( H ) avviser at svarene fra velgerne i denne meningsmålingen er tegn på et uklart borgerlig alternativ : ¶
SA170827 Over Expressen er han noe mer ullen i svarene : ¶
SA170827 Over Expressen er han noe mer ullen i svarene : ¶
FV170827 Over Expressen er han noe mer ullen i svarene : ¶
DB170827 VIL FÅ SVAR : Under direktesendinger med politikere, er det ikke alltid like lett å få svarene man søker.
AP170827 Over Expressen er han noe mer ullen i svarene : ¶
AP170827 Over Expressen er han noe mer ullen i svarene : ¶
VG170826 Jeg har ingen oppfatning om hva svarene kommer til å bli, men jeg vil gjerne ha spørsmålet besvart, sier Niclas Wargren, som leder etterforskningen.
DB170826 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB170826 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
VG170824 - Nasjonalt rettsmedisinske institutt ( NFC ) sier de har sendt en del resultater, men vi klarer ikke finne de svarene .
NL170824 For den som søker innskt i utfordringene for samene, leverte debatten svarene i konsentert form.
DB170824 Han er en person som tenker ut svarene underveis, og hele tiden kommer med interessante perspektiver på det som blir sagt.
AA170824 Svarene inneholder mange nyanser, men ordførerne tegner et overraskende positivt bilde av Bygde-Norge.
VG170823 Den tidligere presidentkandidaten forklarer i lydopptaket at hun ikke har alle svarene på hvorfor hun ikke vant valget.
DB170823 Det bærer også svarene fra mange av slangefangernes facebookfølgere preg av.
DB170823 Dette kom fram i svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i PP-konkurransen « Gylne Måltidsøyeblikk 2016 ».
DB170823 Av hjemmeboende eldre over 67 år viste de innkommende svarene at én av fire ( 26 prosent ) hadde risiko for underernæring.
AA170823 Svarene ungdomstoppene ga på ulike spørsmål om skolepolitikk sendte både AUF-leder Mani Hussaini, FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud og Syver Hanken fra Unge Høyre på rygg ut i vannet utenfor Aker Brygge i Oslo.
DB170822 De spør om utviklingen til Martin og er fornøyde med svarene .
DB170822 Designindustrien er et av svarene på spørsmålet « Hva skal Norge leve av i morgen ? ».
DB170820 Media får ikke de sprudlende svarene de ønsker seg fra den karakteristiske karen fra Jæren.
AA170820 Basert på svarene foreslo administrasjonen i Kirkerådet i juni at det på neste kirkemøte, i april 2018, gås inn for en ren valgordning.
DB170818 WWF sin vurdering av partiene er basert på svarene de har gitt på de stilte spørsmålene, og er ikke en vurdering av deres helhetlige klimapolitikk.
DB170818 Ett av svarene får terningkast 2.
DB170818 Det er KrF, Venstre, MDG, SV og Rødt som kommer best ut av testen, med terningkast 6 på samtlige av svarene de har gitt.
DB170818 Svarene de gir, viser at verken Arbeiderpartiet eller Høyre har innsett alvoret.
DA170818 Det er Norfakta som har utført målingen på oppdrag fra Drammen Høyre, og svarene er innhentet 14.-15. august.
DA170818 Samtidig viser svarene at folk er langt fra likegyldige når det gjelder den kontroversielle utbyggingsplanen kommunen har inngått med Ticon gjennom Marienlyst Utvikling AS.
DA170817 Etter en kort rådslagning kom de tre fagdommerne inn i retten igjen og lagdommer Hanne Sophie Greve sa at de godtok svarene til juryen og at 18-åringen var frifunnet.
AP170817 Les svarene , og bedøm selv ¶
SA170816 Svarene fra hennes undersøkelse viste at veldig mange landslagsutøvere regulerte vekten.
DA170816 Fredrik Haaning avviser kategorisk at Drammen Høyre har stilt spørsmål på en slik måte at de skal få svarene de ønsker.
DA170816 Da får vi jo ikke de riktige svarene , sier han.
BT170816 Svarene fra hennes undersøkelse viste at veldig mange landslagsutøvere regulerte vekten.
AP170816 Professor Terje Hagen ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over svarene i Respons ferske spørreundersøkelse.
AP170816 Svarene Aftenposten har fått fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet, har samme budskap.
AP170816 Disse innleggene, og svarene mine, har skapt reaksjoner.
AP170816 Svarene fra hennes undersøkelse viste at veldig mange landslagsutøvere regulerte vekten.
SA170815 Hvor får de tak i så mye våpen, ammunisjon, fly, krigsmaskiner og drivstoff når folket ikke engang har råd til å sove med mett mage ? Svarene var like kompliserte som problemene.
DB170815 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
AP170815 I dag ville nordmenn bevilget en ekstra milliard til andre grupper, går det frem av svarene på spørsmålet : ¶
AP170815 Hvis det skal deles ut en tilsvarende milliard nå, hvilke ( n ) gruppe mener du burde få den ? Svarene lød : ¶
AP170815 Hvilke ( n ) av disse gruppene tror du er mest utsatt for økonomiske problemer i dagens Norge ? Svarene lød slik : ¶
DA170814 Ingen enkel kur ¶ Svarene på hvordan utviklingen kan kontres, varierer.
DA170814 Ingen enkel kur ¶ Svarene på hvordan utviklingen kan kontres, varierer.
DB170813 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB170812 - Etterhvert som Farah blir konfrontert med disse spørsmålene av media, får vi håpe han vil være mer imøtekommende med svarene , skriver Edmund Willison i Honest Sport etter en kritisk gjennomgang av alle de ubesvarte spørsmålene.
DB170811 De har blogget om noen av de beste svarene de har fått, men det morsomste er jo å tenke seg fram til et svar selv, før du ser hva andre svarte.
DA170810 Medisinske nettsteder kan være som en krystallkule ; søk og klikk på Google gir oss de svarene vi vil høre.
AP170810 Nylig ble spørsmålet stilt inne på et av de mange lukkede vinforumene på Facebook : hva er hverdagsvinen du alltid kommer tilbake til ? Svarene kom raskt og skråsikkert tilbake.
SA170809 Se svarene på ulike spørsmål nederst i artikkelen.
SA170809 Se svarene på ulike spørsmål nederst i artikkelen.
DN170809 Jonas er god på analyse, men ikke på svarene , sa Erna Solberg.
DN170809 ¶ | - Jonas er god på analyse, men ikke på svarene
BT170809 Se svarene på ulike spørsmål nederst i artikkelen.
AP170809 Se svarene på ulike spørsmål nederst i artikkelen.
AP170809 Se svarene på ulike spørsmål nederst i artikkelen.
DB170808 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
AP170808 - Er det i det hele tatt noe som overrasker deg i disse svarene fra skattyterne ?
AP170808 - Er det i det hele tatt noe som overrasker deg i disse svarene fra skattyterne ?
AP170807 Høyre har endre standpunkt på landsmøtet rett og slett fordi vi utredet alternativene, og svarene som kom frem, fremsto ikke som bedre enn dagens modell.
AA170807 I vår undersøkelse ba vi om begrunnelser for enkelte av svarene som ble gitt.
DB170806 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB170805 Jeg tror ikke vi kommer til å finne svarene på dette i årets valgkamp, men det er jo heller ikke for seint etterpå.
DB170805 En del av svarene som nå raskt kommer fra barneministeren og fra fagfolk, tenker vi at ikke vil hjelpe barn og unge som trenger det.
AP170805 Her får du svarene du trenger som ung muslim, og det tror jeg skiller oss ut.
AA170804 Nå må vi kjempe sammen, fordi vi står overfor vår tids største krise ; klimakrisen, sa Nilsen, og la til at svarene , dem finner man i nord.
VG170803 - Folk kommer kanskje ikke til å like svarene våre - men de skal alltid behandles profesjonelt og med respekt.
DB170803 Tiltakene er ulike og enkelte kjeder, som Rema 1000, har ut fra svarene å dømme mer kontroll på kaffens opprinnelse enn andre.
SA170802 Les svarene under!i ¶
BT170802 Les svarene under !
AP170802 Om lag halvparten får svarene de trenger fra dem.
AP170802 Les svarene under !
AA170802 Skal vi i det moderne Norge se opp til en krigerkonge som Olav den hellige, en jødehater som Martin Luther og en Jesus som kan fortolkes på så mange måter ? Svarene varierer ut fra hvem som snakker.
DB170731 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
DB170731 Når Arbeiderpartiet er ærlige på at vi vil hente inn en del av de store skattekuttene fra Høyre- og Frp-regjeringen, så er dette et av svarene på hvorfor det er nødvendig, sier han.
DB170731 Vanligvis er det slik at arbeidsgiver aldri får se svarene på spørsmålene.
DB170731 Personlighetsprofilen blir regnet ut på bakgrunn av svarene på spørsmålene.
DB170730 Dagbladet fant noen av svarene i Polen.
VG170729 I tillegg intervjues turister av SSB, og svarene vektes mot det faktiske antallet overnattinger.
VG170728 - De svarene underbygger at det først og fremst er Ap, men også SV og Senterpartiet som ivaretar våre synspunkter best.
DA170727 Dagsavisen har fått opplyst at svarene lagres i 18 måneder.
DA170727 - Flere søker på forskjellige stillinger hos oss, og dette gjør at svarene deres kan gjenbrukes.
DA170727 Dagsavisen har fått opplyst at svarene lagres i 18 måneder.
DA170727 - Flere søker på forskjellige stillinger hos oss, og dette gjør at svarene deres kan gjenbrukes.
SA170726 Men selv om han var litt kort i svarene , bryr den norske skistjernen seg svært lite om den dårlige plasseringen.
BT170726 Men selv om han var litt kort i svarene , bryr den norske skistjernen seg svært lite om den dårlige plasseringen.
AP170726 Men selv om han var litt kort i svarene , bryr den norske skistjernen seg svært lite om den dårlige plasseringen.
AP170726 Men selv om han var litt kort i svarene , bryr den norske skistjernen seg svært lite om den dårlige plasseringen.
AA170726 Forsvarsdepartementet viser til svarene som FFI har gitt.
VG170725 Hun ler mellom svarene - i kjent stil - og avslører at hun gjennomførte første treningsøkt allerede seks dager etter at Oscar kom til verden 30. juni.
DB170725 Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem.
VG170724 Hun har aldri fått føle at hun er en del av elleveren, aldri fått føle tillit, og det er i hvert fall ingen som kan forvente at hun kommer med alle svarene mot Danmark.
SA170722 Spørsmålene har vært mange, men kritikerne er ikke blitt tilfredsstilt av svarene .
SA170722 Spørsmålene forsvinner ikke, og svarene er viktige, sier han.
DB170722 Jenta er ikke helt konkret i svarene , men forteller videre om hvordan det opplevdes.
BT170722 Spørsmålene har vært mange, men kritikerne er ikke blitt tilfredsstilt av svarene .
BT170722 Spørsmålene forsvinner ikke, og svarene er viktige, sier han.
AP170722 Spørsmålene har vært mange, men kritikerne er ikke blitt tilfredsstilt av svarene .
AP170722 Spørsmålene forsvinner ikke, og svarene er viktige, sier han.
DB170721 Større kommuner er ett av svarene , men god økonomi og økt lokalt selvstyre er også nødvendig.
DB170720 Det er et av svarene Støre gir på hvordan ulikhetsveksten skal bremses eller reverseres.
AA170720 Denne uken kom svarene fra hovedopptaket til studier landet rundt.
VG170718 Som første medie kan VG nå publisere svarene fra de 119 norske deltagerne som alle har spilt i en av Norges to øverste divisjoner.
DB170718 Nå får dere ( pressen ) de svarene dere ønsker og vi ønsker å prestere godt mot Belgia, sier Hegerberg.
DA170715 | Har Norge svarene ?
DA170715 De første svarene får vi når Norge åpner mesterskapet mot vertsnasjonen Nederland på søndag.
DB170714 Med de forskjellige svarene fra juryformannen følte de så at de ikke kom noen vei.
VG170713 Svarene han fikk var nok ikke helt slik han ventet. hans egen 80-årsdag.
VG170713 Svarene han fikk var nok ikke helt slik han ventet.
VG170708 - Vi fikk absolutt alle svarene vi ville ha.
VG170707 « Når vil @PressSec gi svarene han har lovet ?
DB170707 Svarene burde være dyster lesing for en finansminister som har kuttet formuesskatten med om lag fem milliarder.
VG170706 - Jeg kommer jo rett fra trening i høyden, og kommer ned og får de svarene jeg vil ha.
VG170706 Det må tas forbehold i alle bauger og kanter om den angivelige plasseringen av Henrik Ingebrigtsen på en « mistenkt-liste » hos det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ), for her er spørsmålene så langt betydelig flere enn svarene .
DB170706 Jeg fikk de svarene jeg ville ha.
DB170705 Trolig ville svarene vært litt annerledes i dag, sier Kitterød.
DA170705 I dag får vi de første svarene fra sammenlagtfavorittene.
NL170703 Vi understreker at det vi legger frem her ikke er en vitenskapelig forskningsrapport, men svarene vi har fått er relativt entydige.
NL170703 Vi mener svarene gir en god pekepinn på hvordan Tromsøs muligheter og utfordringer oppfattes av næringslivet lokalt, regionalt og internasjonalt.
NL170703 Svarene jeg fikk tilsier at skjerming kanskje aldri vil oppleves bare godt så lenge det ikke er frivillig, men at målet deres var å gjøre skjermingen best mulig for den enkelte pasient.
DN170703 Hvert halvår undersøker Danske Capital norske investorers holdning til markedene og produserer Norsk investorbarometer på bakgrunn av svarene .
DN170703 Hvert halvår undersøker Danske Capital norske investorers holdning til markedene og produserer Norsk investorbarometer på bakgrunn av svarene .
DB170702 * * Dersom du setter deg ned med intensjon om intervjue mannen også, kan det godt være at direkte spørsmål om Qhubeka-stiftelsen gir deg de aller beste svarene tilbake.
VG170701 Men hans egen sjef var mer offensiv i svarene lørdag kveld : ¶
VG170701 Svarene er i en skala fra 0 til 1000.
VG170701 Svarene er delt inn i fire hovedkategorier : Bilen og kjøreopplevelsen ( teller 40 prosent ), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet ( 20 prosent ), service på verkstedet ( 20 prosent ) og lojalitet til merket ( 20 prosent ).
SA170701 Petter Northug, som var skifestens klart mest populære utøver, var godt fornøyd med svarene han fikk.
FV170701 Petter Northug, som var skifestens klart mest populære utøver, var godt fornøyd med svarene han fikk.
BT170701 Vi har ikke de endelige svarene , men mener våre forslag er et godt grunnlag å bygge videre på for å utvikle fremtidens sikkerhetsnett for barn.
AP170701 Petter Northug, som var skifestens klart mest populære utøver, var godt fornøyd med svarene han fikk.
AP170701 Petter Northug, som var skifestens klart mest populære utøver, var godt fornøyd med svarene han fikk.
SA170630 Ser han etter sykkelen, ser han etter en mulighet til å stikke av fra det hele ? Svarene er korthugde, samtidig som de modererende venteordene er mange.
FV170630 Ser han etter sykkelen, ser han etter en mulighet til å stikke av fra det hele ? Svarene er korthugde, samtidig som de modererende venteordene er mange.
DB170630 Tilbudt til « hele feltet » ¶ Svarene til Azevedo harmonerer igjen lite med bildet av spillet som vil foregå mellom agent Joona Laukka og potensielle beilere de neste tre ukene.
BT170630 Ser han etter sykkelen, ser han etter en mulighet til å stikke av fra det hele ? Svarene er korthugde, samtidig som de modererende venteordene er mange.
AP170630 Ser han etter sykkelen, ser han etter en mulighet til å stikke av fra det hele ? Svarene er korthugde, samtidig som de modererende venteordene er mange.
AA170630 Ser han etter sykkelen, ser han etter en mulighet til å stikke av fra det hele ? Svarene er korthugde, samtidig som de modererende venteordene er mange.
SA170629 - Vi har sett intervjuet og svarene til Bakelants.
SA170629 Her er svarene fra de øvrige. 1 : Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløring om pengebruken i NIF ? 2 : Hva forventer du av den nye generalsekretæren ?
NL170629 Så kan man si at foreldrene må ta ansvar og lære barna gode økonomiske vaner, og det gjenspeiles også i svarene i undersøkelsen.
BT170629 Kanskje er du en av dem som har fått med deg disse åtte valgene, eller kanskje er du en av dem som drikker mindre eller bekymrer deg mindre for porno eller abort enn de gjorde for 36 år siden ? Svarene på hva som definerer vestlendinger i dag får du i alle fall servert av Aarebrot torsdag.
BT170629 Her er svarene fra de øvrige. 1 : Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløring om pengebruken i NIF ? 2 : Hva forventer du av den nye generalsekretæren ?
AP170629 - Vi har sett intervjuet og svarene til Bakelants.
AP170629 Her er svarene fra de øvrige. 1 : Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløring om pengebruken i NIF ? 2 : Hva forventer du av den nye generalsekretæren ?
AA170629 - Vi har sett intervjuet og svarene til Bakelants.
AA170629 Her er svarene fra de øvrige. 1 : Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløring om pengebruken i NIF ? 2 : Hva forventer du av den nye generalsekretæren ?
DA170628 - Vi får de mest interessante svarene i posten rundt mars/april, sier Gjerpe.
BT170628 Dette er svarene de kommer med på opplysningene Aftenposten og andre medier omtaler.
DN170627 Selv om de negative svarene fortsatt dominerer i to av næringene - blant oljeleverandørene og innen informasjon og kommunikasjon - har bedømmelsen blitt klart mindre negativ i disse næringene i løpet av de siste kvartalene.
DN170627 Og det føyer seg inn blant svarene vi får på sysselsetting, hvor en økende andel ser for seg flere ansatte fremover, sier Dørum.
DN170627 Han mener svarene fra drøyt 1800 av arbeidsgiverorganisasjonens medlemsbedrifter tegner et bilde av en økonomi som snart er tilbake på det han mistenker er blitt « den nye normalen » i norsk økonomi.
AA170627 De svarene venter vi på, og Mattilsynet vil jobbe videre for å forsøke å finne årsaken, sier Rognerud til Trønder-Avisa.
SA170626 Under kan du lese alle svarene .
AP170626 Under kan du lese alle svarene .
AA170626 Under kan du lese alle svarene .
SA170625 Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank sier at hun ikke er overrasket over svarene : ¶
AP170625 Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank sier at hun ikke er overrasket over svarene : ¶
AP170625 Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank sier at hun ikke er overrasket over svarene : ¶
NL170623 Nordlys konkluderer fredag på lederplass at overgangen til DAB-radio så langt ikke har vært vellykket og baserer det på svarene de har fått på ett spørsmål i en meningsmåling Infact har gjennomført.
BT170623 Jeg har ikke svarene nå, men vi ser i plukkanalyser hos BIR at altfor mye spisbar mat fra både husholdning og bedrift blir kastet.
NL170622 I løpet av få måneder vil det ikke finnes noe alternativ til DAB i Troms, og det er dessverre grunn til å frykte at mange vil da være uten radiodekning, dersom vi skal legge svarene i Infact-undersøkelsen til grunn.
AA170622 Når man spør diplomater og byråkrater i EU om hva PESCO konkret skal bestå av, er svarene derimot mer unnvikende.
NL170621 I så måte får nok også regjeringspartiene de riktige svarene i denne rapporten.
DB170621 Noen av disse svarene kan bare komme fra Nord-Korea, dersom de er villig til å opprette kontakt med USA.
VG170619 Det harmonerer dårlig med svarene regjeringen har gitt i offentligheten om at situasjonen er bedre nå, at myndighetene har kontroll og vil klare å beskytte såkalte objekter.
DN170619 Alarmerende om norske lederes teknologikompetanse - eller ga rett og slett undersøkelsen svarene man kunne vente seg ?
DA170619 Svarene fra departementet ¶
VG170617 FLAMMEINFERNO : - Tankene våre er med dere - og jeg vil gjøre alt jeg kan for å finne svarene på hva som hendte i Grenfell Tower, sa politisjefen henvendt til de pårørende på en pressekonferanse lørdag.
AP170616 - Folk var ikke fornøyd med svarene .
AP170616 - Folk var ikke fornøyd med svarene .
AP170615 Veldig mange av svarene til Putin gikk nettopp ut på å love mer penger, enten det var til farttige pensjonister, nybakte mødre, miljøtiltak, boligbygging eller veier.
AP170615 Dette er de første gode svarene jeg har fått med hensyn til det, og jeg vet at jeg har flere løp foran meg, sa Hynne til TA etter målgang.
VG170614 Dette er svarene vi har fått : ¶
VG170613 Men jeg tror Lars Lagerbäck fikk ganske mange av de svarene han var ute etter.
DB170613 Det de har til felles, er at de er egnet til å påvirke svarene .
DN170612 Svarene hennes var mer som « taler », ifølge et parlamentsmedlem.
AA170612 Svarene hennes var mer som « taler », ifølge et parlamentsmedlem.
VG170611 - Hvis jeg spurte hva som ble sagt, kunne jeg få svarene : « Glem det » - eller « det har du ikke noe med.
DA170611 Svarene var like klare som beskjedene til spillerne er på feltet og i samtaler.
DA170611 - Da får de jo de svarene de vil, sier Heltne.
VG170609 Han klusset med navn og fikk åpenbart ikke svarene han var på jakt etter da han ville vite hvorfor etterforskningen av Clinton ble henlagt, mens etterforskningen av Trump-administrasjonens forbindelser til Russland skulle fortsette.
NL170609 Sametinget er et forholdsvis ungt parlament, og nye generasjoner kan gjøre nye valg sammen med stortinget, basert på svarene man finner gjennom et kommisjonsarbeid.
VG170608 Comey avgir de samme svarene i stadig mindre varierte versjoner.
DN170608 Helsebarometeret tar utgangspunkt i svarene fra nesten 1.200 pasienter og 200 ansatte i helsesektoren.
DB170608 Det vi vet fra de skriftlige svarene Comey har gitt til Senatets etterretningskomite, som ble lagt ut på nettet i går, er at den tidligere FBI-sjefen skriver at Trump ba ham om å stanse etterforskingen av Flynn.
DB170608 De skriftlige svarene er rikere på avslørende - og for Trump negative - detaljer enn det som var ventet.
AP170608 To sentrale spørsmål forble - som forventet - delvis ubesvart i løpet av Comeys høring - selv om svarene hans åpnet for at mer informasjon vil komme senere.
VG170607 Svarene er ikke til å misforstå : Nær 46 prosent svarer « Ja, helt sikkert ».
DA170607 Ryktene er mange, og de sikre svarene hittil få, men Comey er en nøkkelperson for å få svar.
VG170605 KAN MISTE TOPPSCOREREN : Trond Fredriksen ( t.h ) vil forlenge kontrakten med Mostafa Abdellaoue ( t.v ), men Aafks toppscorer er kryptisk i svarene om hvor hans fremtid ligger.
NL170604 ved juridisk og historisk fakultet som kanskje føler seg støtt eller synes at lekmenn skal holde seg borte fra debatten vil jeg si følgende : Det er få som tviler på at dere har tatt til dere mye boklig lærdom, har studert deres fag og fått sine eksamener, men at dere er de eneste som har de rette svarene er mer enn tvilsomt.
DB170603 Er Sven Erik Bystrøm god nok til å kjøre Tour de France ? Svarene får vi kanskje i løpet av neste uke. 1.
DB170603 Stiftelsen er skuffet over at enda en gransking ikke kan gi dem svarene de ønsker, ikke minst om hvem som har ansvaret for brannen som tok livet av 159 mennesker natt til 7. april 1990.
DB170602 Christian Tybring-Gjedde er ikke fornøyd med svarene .
DB170602 - Svarene her hopper bukk over alvoret i saken.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere, fortsetter hun.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere, fortsetter hun.
AP170601 Og hvordan påvirker det samfunnet vi lever i ? Svarene får du i videoen over.
AP170601 Og hvordan påvirker det samfunnet vi lever i ? Svarene får du i videoen over.
VG170531 Men det hele avhenger av svarene vi får fra ministeren.
VG170530 - Svarene i undersøkelsen er sjokkerende.
SA170530 Nå er svarene klare.
SA170530 Svarene måtte tåle lav oljepris og ha høy miljøbevissthet.
DB170530 De virkelige svarene på hvor han og RBK står, får vi i juli.
AP170530 Av svarene deres fremgår det tydelig at : ¶
AA170529 Avhengig av svarene han gir, kan det deretter bli snakk om å åpne en kontrollsak.
AP170528 Han sier noen forskere nå søker svarene dypere nede i økonomien.
NL170526 Spørsmålene er antakelig like mange som svarene , men ett svar er felles for alle.
BT170526 Trolig ikke syke ¶ Svarene på om hjorten har skrantesyke, vil de sannsynligvis ikke få svar på før over helgen, men Golf tviler på at prøvene vil være positive.
NL170525 Svarene er å finne både i individuelle og i strukturelle forhold.
DA170524 Svarene fra PU ¶
DA170524 Svarene fra PU ¶
BT170524 Festspillsjef Anders Beyer gir oss svarene .
VG170523 Nå kan vi selvsagt ikke vente at norsk politi skal ha alle svarene om den siste utviklingen rundt diktaturets våpenarsenal.
DN170523 - Spørsmålene stilles jo for å få de svarene som LO-ledelsen ønsker å presentere for sine medlemmer, tilføyer Wiborg. ( ©NTB ) ¶
DN170523 - Svarene partiene leverer vil utvilsomt kunne påvirke valgresultatet, sier LO-lederen, som selv er tydelig på hva han mener om dagens regjering : ¶
AP170523 Se om du blir klokere av disse svarene .
DA170521 - Vi har ikke alle svarene på hvordan området bør bli, men bare en overordnet idé om at området må åpnes opp.
SA170520 Tanken lå der hele tiden : Kommer vi til å møtes flere ganger ? Svarene finnes ikke ¶
SA170520 Selv skrev Lillian i et av hennes mange dikt : Svarene finnes rett og slett ikke.
VG170518 Hvis det viser seg at svarene vi fikk på mandag ikke er fyllestgjørende, må statsministeren regne med flere spørsmål fra Stortinget, varslet Hadia Tajik.
SA170518 Svarene utgjorde grunnlaget for en rangering av nivået deres etiske retningslinjer ligger på.
NL170518 Svarene som har fått Nordlys til å skifte mening er at det muligens skal finnes mere ressurser i områder i Barentshavet som verken er utredet, undersøkt av næringen eller åpnet for noen slags virksomhet verken nå eller på lang tid enda.
NL170518 Vi skal bidra til at spørsmålene blir stilt før valget, og at vi får svarene vi trenger.
DA170516 Ivankas « fristelse » ¶ Svarene hun samler inn er ikke gitt, men at rådene hun gir når hun kommer tilbake er viktige har blitt åpenbart for klimaskeptikere så vel som klimhandlingsforkjempere.
AP170515 Svarene fikk de fra politiadvokatens epostadresse i politiet.
VG170512 Svarene fra Finansdepartementet viser at de som får ansvar med å få budsjettene til å gå opp fremover, får en mye vanskeligere jobb enn det Siv Jensen har hatt.
VG170512 - Noen av svarene vil komme i ettermiddag, men vi vil ikke ha full oversikt over omfang og type bakterie før i morgen ettersom det tar rundt 24 timer før vi har lesbare prøveresultat, sier Stokbakken.
AP170512 - Ikke for å høres ut som jeg har hakk i platen, men siden dere bare stiller de samme spørsmålene, er det bare rettferdig at jeg fortsetter å gi de samme svarene , sa hun onsdag.
SA170511 Svarene er egentlig de gamle gode.
DA170511 - Summen av svarene viser tydelig at Høyres medlemmer har mindre tiltro til mediene enn Ap- og KrF-medlemmer, konstaterer Isaksen.
DA170511 Svarene viser at Høyres medlemmer gjennomgående har mindre tillit til mediene enn både publikum generelt og medlemmene i Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.
DA170511 - Svarene bør bekymre Høyre-ledelsen mer enn mediene, mener Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
DA170511 - Summen av svarene viser tydelig at Høyres medlemmer har mindre tiltro til mediene enn Ap- og KrF-medlemmer, konstaterer Isaksen.
DA170511 Svarene viser at Høyres medlemmer gjennomgående har mindre tillit til mediene enn både publikum generelt og medlemmene i Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.
DA170511 - Svarene bør bekymre Høyre-ledelsen mer enn mediene, mener Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
AP170511 - Hvis presidenten ikke får de svarene han vil ha, kvitter han seg med folkene og setter inn noen som gir ham det han vil ha, sier Clinton-velgeren fra Orange County sør for Los Angeles.
AP170511 Svarene fra de nesten 2000 spurte viser at det langt på vei er en generasjonskonflikt : ¶
AP170511 Svarene er egentlig de gamle gode.
DA170510 Optimismeoppgangen har vært så sterk blant de 600 undersøkte bedriftene, at bankens sjeføkonom måtte dobbeltsjekke svarene .
BT170510 Består av 25 spørsmål, der svarene danner grunnlag for en vurdering av risiko for gjentagelse av seksuelle overgrep.
AP170509 Men motstanderne av fortetting i byen likte ikke svarene de fikk.
AA170509 Skjøtskift sier hun vil avvente svarene i formannskapet, men håper å få til et opplegg som kan sikre museet.
DB170508 En del av svarene kan jeg få fra fysikken som jeg har valgt å studere, men ikke alle.
DB170508 I sin enkleste form har svarene i Norge til nå vært en tro på at markedet og aktørene selv løser dette på egenhånd, med styrking av kontrollen i etterkant.
AA170508 Vi vet heller ikke svarene på alt - hvordan klimaendringene vil påvirke naturen og samfunnsutviklingen, eller hva som er de beste løsningene.
AP170507 » Er det noe du lurer på om det franske valget : Her finner du de fleste svarene .
AP170507 Er det noe du lurer på om det franske valget : Her finner du de fleste svarene .
DB170503 Men sentrumskandidaten begynner ofte svarene sine til Le Pen med høflighetsfrasen « Madame Le Pen » før han går til angrep.
DB170503 Noen av svarene får man blant annet i Expedias interaktive familietre over de kongelige i Skandinavia.
DA170503 Når svarene kommer, er ikke klart.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AA170503 Mitt organisasjons-DNA er innstilt på rettferdighet, forhandlingsbare løsningsmodeller, og ideen om at de beste svarene finnes etter å ha belyst hele det berørte saksområdet.
AP170502 Kunne man ikke blitt enige ? Svarene fra historikere varierer stort sett fra nei til sannsynligvis ikke.
AP170502 Svarene stemmer med Tickets bookingstatistikk.
AA170502 Svarene stemmer med Tickets bookingstatistikk.
DN170501 Når DN likevel velger å ikke gjenspeile de faktiske forhold, er opplevelsen at DN kun har brukt de svarene som forsterker en allerede planlagt vinkling.
AP170501 Her er svarene vi fikk.
DN170429 Basert på svarene tilpasser telefonen lyden til dine ører.
DB170429 De svarene jeg fikk, at jeg ikke så noen grunn til å omgjøre det hun hadde innstilt på, sa Bondevik i et intervju med Dagbladet etter at han hadde gått av.
BT170429 Selv skrev Lillian i et av hennes mange dikt : Svarene finnes rett og slett ikke.
SA170428 Her får du svarene .
SA170428 Forsker Nikolai Sellereite og assisterende forskningssjef Anders Løland gir deg svarene her.
SA170428 Fem serierunder ut i sesongen kommer de første svarene .
FV170428 Her får du svarene .
FV170428 Forsker Nikolai Sellereite og assisterende forskningssjef Anders Løland gir deg svarene her.
FV170428 Fem serierunder ut i sesongen kommer de første svarene .
BT170428 Her får du svarene .
BT170428 Forsker Nikolai Sellereite og assisterende forskningssjef Anders Løland gir deg svarene her.
BT170428 Fem serierunder ut i sesongen kommer de første svarene .
AP170428 Sommernes, ønsker ikke å la seg intervjue, men viser, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), til svarene han har gitt Deloitte.
AP170428 Sommernes, ønsker ikke å la seg intervjue, men viser, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), til svarene han har gitt Deloitte.
AP170428 Viser til svarene han har gitt Deloitte ¶
AP170428 Sommernes, viser til svarene han har gitt Deloitte og skriver, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), at øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver.
AP170428 Her får du svarene .
AP170428 Forsker Nikolai Sellereite og assisterende forskningssjef Anders Løland gir deg svarene her.
AP170428 Fem serierunder ut i sesongen kommer de første svarene .
AA170428 Her er ikke Austlid tilfreds med svarene fra de to statsministerkandidatene. - 4.000 studieplasser er et minimum innenfor informasjonsteknologi.
SA170427 Vi hadde onsdag nettprat med skatteekspert fra Skattebetalerforeningen : Sjekk alle spørsmålene og svarene her.
BT170427 Dette er nødvendig for at vi skal kunne få de svarene vi trenger for om mulig å forbedre funksjoner ytterligere før vi åpner den nye terminalen 17. august.
AP170427 Vi hadde onsdag nettprat med skatteekspert fra Skattebetalerforeningen : Sjekk alle spørsmålene og svarene her.
SA170426 Les svarene nedenfor.
DA170426 Ett av de gode svarene er bly, som bruker 100 år på å dra seg ut i dobbel lengde.
BT170426 Les svarene nedenfor.
BT170426 Les svarene nedenfor.
AP170426 Les svarene nedenfor.
VG170425 I selvbiografien kommer de fleste svarene .
DB170425 Svarene har vært lite konkrete, repetitive og for en stor del følelsesbaserte.
SA170424 En partybuss full av joint-røykende turister er ett av svarene .
VG170423 Tirsdag kommer de fleste svarene , når Jenner lanserer biografien « The Secrets of My Life ».
SA170423 Les svarene i vinduet under.
SA170423 Les svarene her !
BT170422 En partybuss full av joint-røykende turister er ett av svarene .
DB170421 Her pleier svarene å bli litt mer unnvikende.
AP170421 I seriens tredje og siste sesong er svarene færre og spørsmålene flere, og det som begynte som en 4400-lignende science fiction-serie er blitt en vanvittig spennende og fengende serie om eksistensialistiske spørsmål.
AP170421 I seriens tredje og siste sesong er svarene færre og spørsmålene flere, og det som begynte som en 4400-lignende science fiction-serie er blitt en vanvittig spennende og fengende serie om eksistensialistiske spørsmål.
AP170420 Når man spør ungarere om hvorfor de støtter Orbán, handler svarene gjerne om selvbestemmelse og et ønske om å beskytte kristne, ungarske verdier.
AP170420 En partybuss full av joint-røykende turister er ett av svarene .
AA170420 Blant svarene i stortingsmeldingen er økt satsing på Forsvaret og tettere samarbeid med utvalgte NATO-allierte, nærmere bestemt Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland, samt samarbeid mellom nordiske land.
VG170419 Ett av svarene på hvorfor han fortsatt er antatt å være i live, er at han ikke skal ha vært et mål for amerikanske droner, ettersom han er statsborger i et vestlig land.
FV170419 Svarene visualiseres i grafer og diagrammer og danner grunnlag for samtalene.
AP170419 - Svarene Helgesen gir i debatten vil avgjøre om vi har tillit til Helgesen eller ikke, sier Aasland.
DB170417 Finn svarene her. | « Fast & Furious 8 » knuser internasjonal kinorekord ¶
AP170417 Svarene ble sammenlignet med svar på tilsvarende spørsmål fra andre grupper i Nord-Amerika, samtidig som vi prøvde å korrigere for andre faktorer.
DN170416 Selve svarene formuleres imidlertid av mennesker.
DB170416 Finn svarene her.
AA170414 De svarte på spørsmål, og alle svarene finner du her.
DB170412 Når svarene fra legen ikke nådde nødmeldesentralen raskt nok, var tiden kommet for AMK til også å søke leger som ikke var i vakt, slik at flest mulig kunne bli klar over at her ville gode råd bli særdeles dyre.
SA170411 Informasjon har aldri vært lettere tilgjengelig, men forventningsnivået heves også når alle kan søke seg frem til svarene .
SA170411 Dersom dommerne vil stille langrennsstjernen spørsmål, blir svarene hennes simultanoversatt til engelsk.
DB170411 Dersom dommerne vil stille langrennsstjernen spørsmål, blir svarene hennes simultanoversatt til engelsk.
DA170411 Svarene ga han helst selv på sitt eget eleverte vis.
AP170411 Svarene vi fikk var uklare, så vi bestemte oss for å få klarhet i saken, sier Sveinn H.
AP170411 Dersom dommerne vil stille langrennsstjernen spørsmål, blir svarene hennes simultanoversatt til engelsk.
VG170410 Fattigdom er et av svarene .
VG170410 Etterforskningen vil gi de endelige svarene .
DN170410 Dagen før avstemningen endret Republikanerne reglene for godkjenning av høyesterettsdommere da Demokratene blokkerte en endelig avstemning grunnet misnøye med svarene han ga under utspørringen i mars. 49-åringen har blant annet fått kritikk for ikke å svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre saker.
DB170410 Millionerstatning ¶ Svarene får vi sannsynligvis aldri, tror Ingeborg Heldal.
DA170410 Hva og hvordan - vi bestemmer selv svarene og utvikling av vår region.
DA170410 Som spiller var Brede Hangeland den som alltid ga de korrekte og litt kjedelige svarene .
BT170410 Svarene vi fikk var uklare, så vi bestemte oss for å få klarhet i saken, sier Sveinn H.
VG170409 Det vil si, biostatistiker Røislien vet kanskje svarene selv, men han vil gjerne formidle dem til flere.
BT170409 Hvordan vi skal løse alle utfordringene er sammensatt, og som student på 23 sitter jeg ikke på alle svarene .
AP170409 « Dere burde skamme dere », var ett av mange kritiske svarene det 118 år gamle svenske selskapet fikk på Facebook.
DB170408 Uten rekognosering og testing av nytt utstyr, får Kristoff de første svarene om hvordan beina fungerer når feltet inntar Arenberg etter 161,5 kilometers sykling.
DA170408 Klopp valgte også å gå ut i en 3-5-2-formasjon, men fikk åpenbart ikke de svarene han håpet på.
FV170407 Men formuleringer om at anonymitet ikke kunne garanteres i svarene , har skapt uro blant en del ansatte.
AP170407 Gorsuch har stor republikansk støtte, men en rekke demokrater var misfornøyd med svarene han ga under utspørringen i mars.
AA170407 Gorsuch har stor republikansk støtte, men en rekke demokrater var misfornøyd med svarene han ga under utspørringen i mars.
DA170406 Jeg stiller meg spørrende til de svarene vi får.
DB170405 Finansavisen : SpareBank 1-sjeføkonom Elisabeth Holvik mener regjeringen i Perspektivmeldingen ikke gir svarene på hvordan de langsiktige utfordringene for statsfinansene kan og skal møtes, skriver Finansavisen.
DB170405 Men rosabloggerens svar er mer slagkraftig enn svarene til yrkesskeptiker Gunnar Tjomlid, kommunikasjonsekspert Hans-Petter Nygård-Hansen og to kommunikasjonsdirektører i Mondelez ( selskapet bak Freia ) til sammen, skrev Dagbladets kommentator i mars 2015.
AP170405 En må vite at de antagelsene man gjør er fornuftige og at svarene en får er rimelige.
AP170405 Spørsmålene er mange, og her er de viktigste svarene : ¶
AP170405 Spørsmålene er mange, og her er de viktigste svarene : ¶
DB170404 Her er noen av svarene : ¶
DB170403 Svarene for de forskjellige merkene og modellene kan du se nedover i artikkelen.
AP170403 Svarene Endre Elvestad og Marques Anderson kom opp med var vidt forskjellige, men sikret begge to stipender til opphold på det prestisjetunge universitetet.
DA170402 Ikke engang han har svarene på alt dette.
AA170402 Ingen hadde svarene de sommerukene.
AA170402 Den hadde heldigvis verken svarene eller sannheten på grusomhetene, men kirken våget å være der spørsmålene, protestene, ropene, tårene og fortvilelsen var.
AA170402 Den hadde heldigvis verken svarene eller sannheten om grusomhetene, skriver innsenderen.
VG170401 - Hadde det vært meg som ble funnet der, en sykepleierstudent med et stort nettverk, er det ingen som hadde godtatt de svarene jeg har fått, sier Therese.
DB170401 - Noe av det viktigste for en krimforfatter er å skrive spennende og holde tilbake svarene , enten du skriver for 5-åringer eller 50-åringer.
AP170331 Svarene ligger ikke alltid i politiske incentiver - hva med å se til kunsten ?
FV170330 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
AP170330 Svarene blir kanskje like uklare.
SA170329 Vi beklager at vi tok feil om tidspunktet for deadline, men det viktige er at svarene vi ga til Aftenbladets journalist innen den avtalte fristen ikke kom med i Aftenbladets artikkel, mens Aftenposten, som også trykket Aftenbladets artikkel, tok med svaret. 7.
SA170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
SA170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
DB170329 Om svarene var positive onsdag, betyr nødvendigvis ikke det at 29-åringen stiller sterkere i søndagens Flandern rundt.
BT170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
BT170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
AP170329 Svarene fra undersøkelsen er belyst i en rekke reportasjer.
AP170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
AP170329 Vi har samlet svarene på de fleste av dem.
SA170328 Hun var ikke alltid fornøyd med svarene .
BT170328 Hun var ikke alltid fornøyd med svarene .
AP170328 Hun var ikke alltid fornøyd med svarene .
DB170327 På Twitter oppdaterte han jevnlig følgerne sine med siste nytt, deriblant med et av svarene han fikk på spørsmålet om hvorfor han hadde blitt pågrepet : ¶
DB170327 Foreningen var skuffet over svarene , for få visste om sin egen såkalte risiko for framtidig hjerte- og karsykdom.
AA170327 Hver for seg var svarene fra forsvarsministeren og lojale etatssjefer kanskje ikke direkte usanne, men samlet sett ga de åpenbart et ufullstendig og sterkt fordreid bilde av den manglende fremdriften når det gjelder terrorberedskapen og situasjonen i HV.
DB170326 På programmets premierefest tok Dagbladet runden blant kjendisene, og svarene de kom med vitnet om at noen var ganske mye bedre forberedt enn andre.
AP170326 Her er svarene .
DN170324 Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) er ikke fornøyd med svarene regjeringen ga i høringen denne uken.
DB170324 Så er det bare å trykke på « Send inn », og håve inn svarene .
DA170324 Burchnall er fornøyd med svarene han har fått fra oppkjøringen og treningskampene så langt.
DA170324 - Det blir en vanskelig generalprøve, da jeg ikke får alle svarene jeg hadde ønsket.
DA170324 Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes føler han har fått de svarene han ønsket i oppkjøringen.
BT170324 Svarene ble formidlet til Riksadvokaten med våre kommentarer og forespeiling om oppfølging i inspeksjon.
AP170324 Større respekt for minoriteter ? Svarene er henholdsvis neppe, neppe, neppe og neppe.
DB170323 Blant svarene var at somaliere var lite integrerte, late, kriminelle, aggressive og « navere ».
VG170322 Brende møtte USAs handelsminister : - Får ikke de endelige svarene
VG170321 Brende møtte USAs handelsminister : - Får ikke de endelige svarene
VG170321 Det var en veldig god atmosfære, han kjenner Norge godt og hadde gode spørsmål - men vi får ikke de endelige svarene ennå når det gjelder handelspolitikken, sier Brende og fortsetter : ¶
VG170321 » | Brende møtte USAs handelsminister : - Får ikke de endelige svarene
SA170321 | Høring om terrorsikring : - Ikke fornøyd med svarene
AP170321 Christensen, som er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er slett ikke fornøyd med svarene komiteen har fått i høringen om manglende terrorsikring av bygg og anlegg av stor betydning.
AP170321 Christensen ( Ap ) var ikke fornøyd med svarene i høringen tirsdag.
AP170321 - Ikke fornøyd med svarene
AA170321 - Vi trenger å få de nødvendige svarene på om det stemmer at Olje- og energidepartementet ikke har pekt ut ett eneste objekt som sikringsverdig, legger han til.
AA170321 | Høring om terrorsikring : - Ikke fornøyd med svarene
AA170321 Christensen, som er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er slett ikke fornøyd med svarene komiteen har fått i høringen om manglende terrorsikring av bygg og anlegg av stor betydning.
SA170320 Svarene på meldingen lot ikke vente på seg.
AP170320 Ifølge rapporten bygger undersøkelsen på svarene som er mottatt fra mer enn 3000 spurte i hvert av landene som er tatt med.
AP170320 Ifølge rapporten bygger undersøkelsen på svarene som er mottatt fra mer enn 3000 spurte i hvert av landene som er tatt med.
AP170320 Svarene på meldingen lot ikke vente på seg.
AA170320 Svarene på meldingen lot ikke vente på seg.
DA170318 Han har stått på sinnssykt hardt, men ikke fått svarene han hadde håpet på i mange år, sa Johann André Forfang til NTB før Kraft slo til og rappet rekorden.
SA170317 Spillavhengighet Norge er overhodet ikke fornøyd med svarene og det som står i stortingsmeldingen om spill.
FV170317 Spillavhengighet Norge er overhodet ikke fornøyd med svarene og det som står i stortingsmeldingen om spill.
BT170317 Spillavhengighet Norge er overhodet ikke fornøyd med svarene og det som står i stortingsmeldingen om spill.
AP170317 Spillavhengighet Norge er overhodet ikke fornøyd med svarene og det som står i stortingsmeldingen om spill.
VG170316 - Verdier som åpenhet, respekt for andre, og tro på Europas fremtid er de eneste riktige svarene på de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sa Hollande i en uttalelse natt til torsdag.
DB170316 - Vi må være i stand til å validere våre koder, og stole på at de svarene vi beregner er riktige.
DA170316 Vi får til slutt svarene , la gå at de er lite tilfredsstillende og ikke særlig troverdige.
AP170316 Svarene på hvorfor avfallshåndteringen i Oslo strandet, er mange og sammensatte, skriver Jacob M.
AA170316 Når jeg søker eller legger inn en adresse i nettleseren, forventer jeg å få de svarene jeg er på jakt etter, enten jeg sitter på jobben, går i fjellet eller sitter på et fly, og enten jeg er på Galdhøpiggen, i Ghana eller på Grønland.
VG170315 - Svarprosenten var noe lav, så vi legger ikke veldig stor vekt på svarene , tillegger Anne Berit Figenschau.
VG170315 Det er mange smileansikter i svarene , det er tydelig at Northug-fansen syns dette var morsomt.
VG170314 Aktor Kristine Schilling irriterte seg flere ganger over svarene til Glavin.
DA170314 Gråtonene representerer ofte utvalget der de helhetlige svarene finnes og vi er bekymret for at nettopp de helhetlige svarene ikke blir fanget opp.
DA170314 Gråtonene representerer ofte utvalget der de helhetlige svarene finnes og vi er bekymret for at nettopp de helhetlige svarene ikke blir fanget opp.
FV170313 Svarene dine vil bli skrevet ned, og det vil bli et rettslig dokument, får jeg beskjed om.
VG170312 - Flere sider av hele dette forholdet til Russland og president Vladimir Putin krever videre gransking og jeg tror at det amerikanske folk slett ikke har fått alle svarene ennå, sa McCain og ramset opp Trump-støttespillere som i løpet av valgkampen pleiet nære relasjoner med den russiske regjeringen.
AA170312 Her er svarene . 1.
DA170310 Svarene på dette er først ventet mandag, ifølge The Guardian. 20 millioner flere amerikanere fikk helseforsikring gjennom Obamacare, eller The Affordable Care Act som den formelt heter.
DA170310 Og her er svarene ¶ 1 ) MC Key ¶ 2 ) 1972 ¶ 3 ) Trondheims Ørn ¶ 4 ) 2 - Marianne Borgen og Ann-Marit Sæbønes ¶ 5 ) Vanessa Rudjord ¶ 6 ) Reis Kjerringa ¶ 7 ) Roberta Williams ¶
DA170310 ( Svarene finner du i bunnen av saken. ) ¶
DA170310 Og her er svarene ¶ 1 ) MC Key ¶ 2 ) 1972 ¶ 3 ) Trondheims Ørn ¶ 4 ) 2 - Marianne Borgen og Ann-Marit Sæbønes ¶ 5 ) Vanessa Rudjord ¶ 6 ) Reis Kjerringa ¶ 7 ) Roberta Williams ¶
DA170310 ( Svarene finner du i bunnen av saken. ) ¶
DA170310 Og her er svarene ¶ 1 ) MC Key ¶ 2 ) 1972 ¶ 3 ) Trondheims Ørn ¶ 4 ) 2 - Marianne Borgen og Ann-Marit Sæbønes ¶ 5 ) Vanessa Rudjord ¶ 6 ) Reis Kjerringa ¶ 7 ) Roberta Williams ¶
DA170310 ( Svarene finner du i bunnen av saken. ) ¶
VG170309 Den som har de beste og mest troverdige svarene på dette vinner.
SA170309 Og for å si det enkelt : Koteng er - som vanlig - tydelig i svarene sine.
DB170309 De svarene fikk vi ikke, sier Støre.
AP170309 Og for å si det enkelt : Koteng er - som vanlig - tydelig i svarene sine.
AA170309 Svarene ungdommene gir, viser at de som er åpne for å ha tilfeldig sex, oftere er involvert i seksuell trakassering, også som offer.
DB170308 Se alle svarene og hvordan testen ble gjennomført på libero.no ¶ 93 % av de 63 078 synes passformen var bra eller veldig bra ¶ 88% av de 63 078 synes lekkasjesikkerheten var bra eller veldig bra ¶ 97% av de 63 078 synes mykheten var bra eller veldig bra ¶ 90 % av de 63 078 vil anbefale Libero Touch ¶
DA170308 Man trenger definitivt ikke være enig i alle svarene hennes.
DA170308 Svarene finner du nederst i saken. 8. mars-spesial ¶ 1.
DA170308 Undersøkelsen er basert på svarene til et representativt utvalg gjennom Web-omnibus, og er tatt opp mellom 7. og 14. februar.
VG170307 Jeg stiller alltid spørsmål ved deres medievaner, men i år skilte svarene seg fra tidligere : Ofte sier søkerne at de leser alle de største norske avisene, og til og med noen av de internasjonale, på daglig basis.
DN170307 I dag kommer svarene mediene har ventet på ¶
SA170306 Svarene kvinnene gir avviker på en rekke områder fra dem som kommer fra mennene som er spurt.
DB170306 Blant annet er 86 prosent av svarene fra menn, og 66 prosent av de spurte oppgir at de har en Android-telefon.
SA170305 Svarene de fikk gledet generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.
DB170305 Noen av svarene finner du i drivstoffet hennes, maten.
BT170305 Svarene de fikk gledet generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.
AP170305 Svarene kvinnene gir avviker på en rekke områder fra dem som kommer fra mennene som er spurt.
AP170305 Jeg kommer dessverre ikke til å besvare noen av spørsmålene, både fordi jeg ikke har svarene , men også fordi jeg mener det ikke finnes noen fasit på slike spørsmål.
AP170305 Svarene de fikk gledet generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.
DB170302 Han var ikke fornøyd med svarene fra flyselskapet, som ifølge Ingebrigtsen mente « det ikke var noe de kunne gjøre med saken ».
DB170302 Hvis flertallet av Senatet har grunn til å anse svarene til Sessions, gitt i en offisiell høring, som feilaktige, kan saken få store følger for Sessions spesielt og Trump-administrasjonen generelt.
DB170302 Hvis flertallet av Senatet har grunn til å anse svarene til Sessions, gitt i en offisiell høring, som feilaktige, kan saken få store følger for Sessions spesielt og Trump-administrasjonen generelt.
DA170301 Svarene hun fikk, har ikke beroliget henne.
VG170228 - Basert på svarene vil vi vurdere om vi går videre med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland.
SA170228 - Basert på svarene vil vi vurdere om vi går videre med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland til VG.
AP170228 - Basert på svarene vil vi vurdere om vi går videre med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland til VG.
SA170227 Selv om Northug endte på sjetteplass, fikk han svarene han hadde håpet på.
FV170227 Selv om Northug endte på sjetteplass, fikk han svarene han hadde håpet på.
BT170227 Selv om Northug endte på sjetteplass, fikk han svarene han hadde håpet på.
AP170227 Selv om Northug endte på sjetteplass, fikk han svarene han hadde håpet på.
VG170225 Svensk politimann : Klippet sammen svarene våre ¶
VG170225 Svarene har kommet underveis.
SA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
DB170224 Svarene på de vanligste spørsmålene rundt e-sigaretter ¶
DB170224 I en tid hvor vi står overfor store utfordringer, er det like liten tvil om at mulighetene er mange som at svarene på hva som er riktig ikke er skrevet i stein.
DB170224 To og to får det samme spørsmålet, og når alle har sendt inn svarene , skal de øvrige deltakerne stemme på hvilket svar de synes var best ( som regel : morsomst ).
AP170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Laila Arnesdatter Hopstock, henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
AA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
VG170223 Ifølge Håvard Tjørhom har Warholm, som fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i Rio-OL, « fått de svarene han ville » innendørs.
VG170223 - Forskjellen mellom disse svarene er så små at den ikke er signifikant i denne undersøkelsen.
VG170223 Vi må lytte til svarene som kommer før vi bestemmer hvordan vi skal gå videre, sier han til VG onsdag kveld.
VG170222 Får aldri svarene
VG170222 Politimann om Fox-innslaget : - Har klippet sammen svarene våre ¶ * 1 I 2015 var det registrert 1,5 millioner anmeldelser i Sverige.
VG170222 Her er svarene på det du måtte lure på om kommunesammenslåingene : ¶
VG170222 Her er svarene .
VG170221 | Politimann om Fox-innslaget : - Har klippet sammen svarene våre ¶
SA170221 Overrasket over svarene
SA170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
FV170221 Overrasket over svarene
FV170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
AP170221 Overrasket over svarene
AP170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
SA170220 Trine Mjåland fikk på ingen måte de svarene hun ønsket seg da hun testet formen i det danske innendørsmesterskapet i helga.
FV170220 Trine Mjåland fikk på ingen måte de svarene hun ønsket seg da hun testet formen i det danske innendørsmesterskapet i helga.
DB170220 - Jeg håper at søndag, etter våre debatter, har vi svarene på våre spørsmål og vår tvil har lettet, sa den tyske diplomaten Wolfgang Ischinger i sin tale da han åpnet München-konferansen.
BT170220 Svarene fra utleiere er et eventyr.
AP170220 Flere ganger har opposisjonen gitt uttrykk for at de er misfornøyd med svarene de har fått.
VG170219 Da 36-åringen testet seg fredag var svarene mer positive, men VM-oppladningen fikk seg en knekk ettersom hun hektet i en annen løper i kvartfinalen i sprinten lørdag.
DB170219 Vi skal evaluere til våren og da har jeg ikke alle svarene nå.
VG170218 Jeg fikk de svarene jeg ville ha i prologen, jeg er der jeg ønsker å være opp mot teten, sa Northug til pressen.
DB170218 Så kunne man synset om at det handlet om en forståelse av hva homofili er, og at dette påvirker svarene .
DB170218 Alle svarene er på side 68....
SA170217 » Juster kursen etter de svarene du får. i ¶
DB170217 - Vi avventer svarene fra de rettsmedisinske undersøkelsene.
DA170217 - Jeg hører hva du sier, men jeg kan ikke være fornøyd med svarene Eiterjord kommer med.
BT170217 » Juster kursen etter de svarene du får.
AP170217 » Juster kursen etter de svarene du får.
AA170217 - Vi avventer svarene fra de rettsmedisinske undersøkelsene.
VG170216 Leder av ROSA-prosjektet, Mildrid Mikkelsen, er derimot ikke imponert over svarene til den nye justisministeren.
DA170216 Det er store aldersmessige forskjeller i svarene .
BT170216 FOTO : Eivind Hustad Evjen ¶ | « De enkle svarene i fotballdebatten er feil.
SA170215 FOTO : RICHARD SAGEN ¶ | « De enkle svarene i fotballdebatten er feil.
AP170215 FOTO : RICHARD SAGEN ¶ | « De enkle svarene i fotballdebatten er feil.
AA170215 Svarene viser altså at bare 31 prosent anmelder tyveriet - dette står i kontrast til tidligere undersøkelser der 89 prosent har svar at de ville anmelde ID-tyveri dersom de ble utsatt for det.
AP170214 I svarene under betyr partilogo med farger at partiet er positiv, grå partilogo betyr at de er negative og et spørsmålstegn betyr at de ikke har konkludert.
AP170214 I svarene under betyr partilogo med farger at partiet er positiv, grå partilogo betyr at de er negative og et spørsmålstegn betyr at de ikke har konkludert.
DB170213 Vi har ikke alle svarene nå, sier Svendsen.
DB170212 Lysne-utvalgets rapport har nå vært ute på høring, og de innkomne svarene viser prinsipiell bekymring om lovlighet og menneskerettigheter, men også utspill som vil utvide overvåkingen.
DB170211 Så har de sammenliknet med svarene som er gitt i hjemlandet til foreldrene, som foreligger via World Value Survey.
DB170211 - Svarene her sier litt, men spørsmålene er ikke konkrete nok.
AP170210 I lagmannsretten er svarene klare.
VG170209 Her er svarene på alle de store spørsmålene før VM i skiskyting starter torsdag.
VG170209 - Vi har behov for å gå grundig gjennom svarene før vi sier noe mer, sier Helga Pedersen ( Ap ), som er nestleder i kommunalkomiteen.
FV170209 Hun mener mange unge reflekterer lite over svarene de avgir.
DB170209 Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.
DB170209 - Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få, sier Lysbakken.
DB170209 Familien er knust, og det er mitt ansvar å gi dem svarene de fortjener, uttaler Lee Westhead, sjefsetterforsker i Greater Manchester Police, i etterlysningen.
DB170209 Senter for internasjonalisering i utdanningen ( SiU ) gir oss derimot i sin rapport ( juni 2016 ) de faktiske svarene på hva som motiverer.
BT170209 Hun mener mange unge reflekterer lite over svarene de avgir.
AP170209 Hun mener mange unge reflekterer lite over svarene de avgir.
AA170209 Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.
AA170209 - Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få.
AA170209 Hun mener mange unge reflekterer lite over svarene de avgir.
AA170209 Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.
AA170209 - Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få, sier Lysbakken.
AA170209 Hun mener mange unge reflekterer lite over svarene de avgir.
VG170208 I virkelighetens verden er svarene mange.
DB170207 Johaug fikk svarene hun var ute etter og dro hjem igjen med positivitet og et smil om munnen.
DB170207 I går fikk senatorene stille henne spørsmål og flere reagerte kraftig på svarene hennes.
AP170207 Etterhvert som de riktige svarene krysses ut, øker selvsikkerheten hos stortingsrepresentant Tina Bru.
DB170206 Pressen må igjen bli hatet av de rette grunnene - fordi reportere finner svarene makta ikke vil gi og går til ytterligheter for å holde skjult.
VG170204 Vi må finne svarene , og så må vi reagere, sier tyskeren.
DB170204 Dagbladet deler Brendes oppfatning av at det vestlige sanksjonsgrunnlaget er noe helt annet enn de russiske svarene .
SA170203 Se alle spørsmålene og svarene nederst i artikkelen.
DB170203 Så begynner en mann å stille spørsmål, og oppfordrer alle til å være ærlige i svarene .
BT170203 Svarene ville blitt forskjellige : ¶
BT170203 Se alle spørsmålene og svarene nederst i artikkelen.
AP170203 Se alle spørsmålene og svarene nederst i artikkelen.
DB170202 De første svarene får vi under NM de neste dagene.
SA170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig.
FV170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig.
DB170201 De første svarene får vi mot Nord-Irland 26. mars.
DB170201 Senatorene fikk stille henne spørsmål og flere reagerte kraftig på svarene hennes.
DB170201 Ifølge CNN skal DeVos også ha hentet et av svarene sine fra Utdanningsdepartementets egne hjemmesider.
DB170201 Bjørnar Moxnes var ikke fornøyd med svarene han fikk av byråden.
DB170201 Blant de 4-500 svarene hennes første tweet om saken har fått, er reaksjonene ymse.
BT170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig.
AP170201 Flere misfornøyde med svarene fra byråden ¶
AP170201 - Jeg ber om at representantene ikke kommenterer svarene de får på den måten de har gjort til nå, sa Borgen.
AP170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig.
DB170131 Og når jeg spør om Fagermo A ) kunne tenkt seg å trene Norge, og B ) mener han har erfaring til å trene Norge, er svarene ja og ja.
VG170130 Mange av svarene er fra katter, hester og andre hunder, som vil gi bort eller delvis bortplassere sine kvinnelige eiere, ler han.
DB170130 - Jeg er godt fornøyd med svarene i helga og at jeg får et formløft ved disse konkurransene.
DB170130 ( Underlagstallene indikerer da også at det er voldsomt sprik mellom svarene i tettbygde strøk og i distriktene. ) ¶
DB170130 Her er svarene vi fikk.
DB170129 - Jeg er godt fornøyd med svarene i dag og at jeg får et formløft ved disse konkurransene.
AP170129 Men svarene viser at det samtidig skjer en betydelig gradvis økning i aksepten for homofili.
AP170129 Innvandrerungdoms familiebånd og tradisjoner ser man også i svarene knyttet til religion.
AP170129 Det viser også svarene som går på aksept for ekteskap på tvers av religion.
AP170129 - Disse svarene viser at vi ikke nødvendigvis bør puste lettet ut.
AP170129 Men svarene viser at det samtidig skjer en betydelig gradvis økning i aksepten for homofili.
AP170129 Innvandrerungdoms familiebånd og tradisjoner ser man også i svarene knyttet til religion.
AP170129 Det viser også svarene som går på aksept for ekteskap på tvers av religion.
AP170129 - Disse svarene viser at vi ikke nødvendigvis bør puste lettet ut.
DB170128 De svarene han har gitt, har stort sett vært tull om Emil Iversen, skijenter og at han har målt 98 i maksimakt oksygenopptak, som han sa til Dagbladet under Tour de Ski.
DB170128 Deretter skal de oversettes fra gammelgresk til engelsk, og svarene vil bli publisert i et vitenskaplig tidsskrift, ifølge den amerikanske TV-kanalen.
DB170127 Her får du noen av svarene på hvordan dette har vært med på å forme ham som person.
DB170126 Det er en del av gamet, men når du ikke får høre svarene som er fornuftige, blir det dobbelt skjevt, mener Elden.
AP170126 Her er svarene .
DB170125 Svein Anders Noer Lie har flere spørsmål, der svarene tjener som eksempler på denne misforståelsen.
DB170125 I går ble også svarene aggressive.
SA170124 Bør ikke utøveren ha et eget ansvar for å sjekke de legemidlene hun bruker ? Svarene avgjør lengden.
FV170124 Bør ikke utøveren ha et eget ansvar for å sjekke de legemidlene hun bruker ? Svarene avgjør lengden.
DB170124 - Det spørs hvordan man skal oppfatte svarene mine, men jeg husker ikke dette møtet, sier Jensen.
DB170124 Svarene er nedslående.
BT170124 Her er svarene du trenger. monika-kombo-2.jpg ¶
BT170124 Bør ikke utøveren ha et eget ansvar for å sjekke de legemidlene hun bruker ? Svarene avgjør lengden.
AP170124 Bør ikke utøveren ha et eget ansvar for å sjekke de legemidlene hun bruker ? Svarene avgjør lengden.
DB170122 De fortjente de svarene jeg kunne gi dem.
AP170122 Vi har helt i det siste ytterligere spesialisert veiledningstjenesten for å sikre god kvalitet i de svarene vi gir.
SA170121 Verken Ole Einar Bjørndalen eller franske Martin Fourcade var fornøyd med svarene de fikk.
SA170121 Bjørndalen var noe mer behersket etter IBU-møtet, men også han var skuffet over svarene .
SA170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sier den norske IBU-presidenten.
SA170121 Verken Ole Einar Bjørndalen eller franske Martin Fourcade var fornøyd med svarene de fikk.
SA170121 Bjørndalen var noe mer behersket etter IBU-møtet, men også han var skuffet over svarene .
SA170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sier den norske IBU-presidenten.
SA170121 Da fikk vi altså de svarene man kunne håpe å få så tidlig i vinteroppkjøringen.
SA170121 Av svarene vi etterlyste fra Brann i forkant, fikk vi en hel del.
FV170121 Verken Ole Einar Bjørndalen eller franske Martin Fourcade var fornøyd med svarene de fikk.
FV170121 Bjørndalen var noe mer behersket etter IBU-møtet, men også han var skuffet over svarene .
FV170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sier den norske IBU-presidenten.
DB170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sa Besseberg.
BT170121 Verken Ole Einar Bjørndalen eller franske Martin Fourcade var fornøyd med svarene de fikk.
BT170121 Bjørndalen var noe mer behersket etter IBU-møtet, men også han var skuffet over svarene .
BT170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sier den norske IBU-presidenten.
BT170121 Da fikk vi altså de svarene man kunne håpe å få så tidlig i vinteroppkjøringen.
BT170121 Av svarene vi etterlyste fra Brann i forkant, fikk vi en hel del.
BT170121 Da fikk vi altså de svarene man kunne håpe å få så tidlig i vinteroppkjøringen.
BT170121 Av svarene vi etterlyste fra Brann i forkant, fikk vi en hel del.
AP170121 Verken Ole Einar Bjørndalen eller franske Martin Fourcade var fornøyd med svarene de fikk.
AP170121 Bjørndalen var noe mer behersket etter IBU-møtet, men også han var skuffet over svarene .
AP170121 februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sier den norske IBU-presidenten.
AP170121 Da fikk vi altså de svarene man kunne håpe å få så tidlig i vinteroppkjøringen.
AP170121 Av svarene vi etterlyste fra Brann i forkant, fikk vi en hel del.
DB170120 Og fordi den øverste hylla synes å være tom om ikke Bob Bradley mot formodning skulle komme og redde oss ( det er jo ikke offisielt at han har takket nei til videre samtaler ), og den andre ble tømt med svarene til Henning og Ole Gunnar Solskjær, er kanskje tida inne for å tenke nytt.
DB170120 I går fikk senatorene stille henne spørsmål og flere reagerte kraftig på svarene hennes.
DB170120 I går fikk senatorene stille henne spørsmål og flere reagerte kraftig på svarene hennes.
BT170120 De fortjente de svarene jeg kunne gi dem.
AP170120 Ikke alle gleder seg til å få svarene .
DN170119 - Det hadde vi også en god dialog med Parat Media sentralt om på onsdag, og vår opplevelse er at de var fornøyd med svarene de fikk i møtet med oss.
DB170119 I går fikk senatorene stille henne spørsmål og flere reagerte kraftig på svarene hennes.
DB170119 Senatorene fikk deretter stille henne spørsmål, og flere reagerte kraftig på svarene .
DB170118 Nå er lista med svarene her.
DB170117 Her får du de viktigste svarene .
DB170117 Her får du de viktigste svarene om forbudet som rakk å vare i tolv timer.
DB170117 Her får du de viktigste svarene .
DB170116 Her får du de viktigste svarene .
DN170115 Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt.
BT170115 I våre dager blir fortetting løftet frem som ett av svarene på hvordan vi skal få til en bærekraftig utvikling.
AP170115 Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt.
AP170115 Svarene vi får tilbake og den videre utvikling vil avgjøre dette, sier Hagesæter, som påpeker at brevet komiteen har sendt er « krassere enn det som er vanlig internt i Stortinget.
DB170114 Både velgere og historikere har fått svarene ; de har sett alle de brutte løftene, alle feilene, alle misbrukte sjanser, alt svik og maktmisbruk.
AP170113 Etter hvert som de skred frem i rettssalen i Skien fredag var det langt fra vanskelig å se at statens advokatlag var godt fornøyd med svarene vitnene ga.
DB170112 Svarene er mange, men vi kan skjelne mellom tre hovedposisjoner.
AP170111 I tillegg kan svarene våre kan farges av sinnsstemningen, f.eks. om vi er deprimerte, slik at vi lager en automatisk sammenheng mellom depresjon og lite fysisk aktivitet.
AP170111 I tillegg kan svarene våre kan farges av sinnsstemningen, f.eks. om vi er deprimerte, slik at vi lager en automatisk sammenheng mellom depresjon og lite fysisk aktivitet.
DB170110 Her er svarene : ¶
AP170109 På den omfattende tiltalen om korrpusjonene var svarene de samme fra de tiltalte : ¶
AP170109 På den omfattende tiltalen om korrpusjonene var svarene de samme : ¶
DB170108 - Jeg vil unngå å få de dårlige svarene nå, men heller vente med å pushe meg med lagvenninnene når jeg har kommet meg mer inn i det og i bedre form.
DB170107 Svarene spriker.
DB170104 Innlegget med svarene på spørsmålene kom dagen etterpå, hvor hun blant annet avslører at hun har planer om å flytte sammen med sin bestekompis Joakim Kleven, som hun også driver en YouTube-kanal sammen med.
SA170102 Her vil svarene variere mye.
FV170102 En pressekonferanse hvor tre kompiser svarte på spørsmål om hopping, men snakket mest om fotball sammen mens svarene ble tolket til tysk.
FV170102 Her vil svarene variere mye.
BT170102 Her vil svarene variere mye.
AP170102 » Svarene varierer i liten grad med kjønn, men noe med landsdel.
AP170102 Her vil svarene variere mye.
SA170101 - Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt.
SA170101 En pressekonferanse hvor tre kompiser svarte på spørsmål om hopping, men snakket mest om fotball sammen mens svarene ble tolket til tysk.
SA170101 Begge fikk de svarene de behøvde før den svært viktige sprinten i VM-traseen i Lahti neste helg.
FV170101 - Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt.
DN170101 Flere av intervjuene har blitt publisert på DN.no allerede, men under har vi samlet sammen svarene på spørsmålet om hvem som har imponerte gründertoppene med nyskaping det siste året.
BT170101 - Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt.
BT170101 En pressekonferanse hvor tre kompiser svarte på spørsmål om hopping, men snakket mest om fotball sammen mens svarene ble tolket til tysk.
BT170101 Begge fikk de svarene de behøvde før den svært viktige sprinten i VM-traseen i Lahti neste helg.
AP170101 En pressekonferanse hvor tre kompiser svarte på spørsmål om hopping, men snakket mest om fotball sammen mens svarene ble tolket til tysk.
AP170101 Begge fikk de svarene de behøvde før den svært viktige sprinten i VM-traseen i Lahti neste helg.
AP161230 Her er svarene vi fikk.
DA161223 Kultur og underholdning er blant noen regnet som lettere saker, ikke dermed sagt at svarene er like lette å spå.
BT161130 Svarene derfra viser at hun ble rammet av hjerteflimmer under søndagens løp.
AA161130 Den britiske avisen Daily Mail har snakket med psykologen Judi James som mener hun sitter på noen av svarene .
VG161125 Vi gir deg ( noen av ) svarene . tilbud å gjøre ?
VG161125 Vi gir deg ( noen av ) svarene .
VG161125 Twitter gir oss svarene .
AP161108 - Ifølge svarene vi får fra kommunene, er en av hovedutfordringene at fødselsmeldingene ikke sendes elektronisk, og derfor i ¶
AP161031 Stanghelle var ikke synlig imponert over svarene fra Facebook.
FV161028 I Sverige mottas svarene med skepsis.
SA161027 I Sverige mottas svarene med skepsis.
SA161027 Da svarene handler om følelser, og støtten fra det norske folk, svarer hun gråtkvalt og hulkende.
FV161027 Da svarene handler om følelser, og støtten fra det norske folk, svarer hun gråtkvalt og hulkende.
BT161027 I Sverige mottas svarene med skepsis.
BT161027 Da svarene handler om følelser, og støtten fra det norske folk, svarer hun gråtkvalt og hulkende.
AP161027 Da svarene handler om følelser, og støtten fra det norske folk, svarer hun gråtkvalt og hulkende.
AP161018 Misfornøyd med svarene
SA161004 Programleder Ingerid Stenvold må gjentatte ganger spørre Tvedt om hvorfor han ikke ville vise åpenhet også bakover i tid, og i det fem minutter lange videoklippet ser Stenvold seg nødt til å bryte inn flere ganger for å avbryte Tvedt, da han fortsatte å gjenta svarene sine.
SA161004 Noen av svarene til idrettspresidenten fra mandagens Dagsrevy : ¶
SA161004 - Deilig med intervjuere som nekter å gi seg når svarene er bla-bla-bla og innholdsløs svada, skriver TV 2-profil Davy Wathne.
FV161004 Programleder Ingerid Stenvold må gjentatte ganger spørre Tvedt om hvorfor han ikke ville vise åpenhet også bakover i tid, og i det fem minutter lange videoklippet ser Stenvold seg nødt til å bryte inn flere ganger for å avbryte Tvedt, da han fortsatte å gjenta svarene sine.
FV161004 Noen av svarene til idrettspresidenten fra mandagens Dagsrevy : ¶
FV161004 - Deilig med intervjuere som nekter å gi seg når svarene er bla-bla-bla og innholdsløs svada, skriver TV 2-profil Davy Wathne.
BT161004 Programleder Ingerid Stenvold må gjentatte ganger spørre Tvedt om hvorfor han ikke ville vise åpenhet også bakover i tid, og i det fem minutter lange videoklippet ser Stenvold seg nødt til å bryte inn flere ganger for å avbryte Tvedt, da han fortsatte å gjenta svarene sine.
BT161004 Noen av svarene til idrettspresidenten fra mandagens Dagsrevy : ¶
BT161004 - Deilig med intervjuere som nekter å gi seg når svarene er bla-bla-bla og innholdsløs svada, skriver TV 2-profil Davy Wathne.
AP161004 Programleder Ingerid Stenvold må gjentatte ganger spørre Tvedt om hvorfor han ikke ville vise åpenhet også bakover i tid, og i det fem minutter lange videoklippet ser Stenvold seg nødt til å bryte inn flere ganger for å avbryte Tvedt, da han fortsatte å gjenta svarene sine.
AP161004 Noen av svarene til idrettspresidenten fra mandagens Dagsrevy : ¶
AP161004 - Deilig med intervjuere som nekter å gi seg når svarene er bla-bla-bla og innholdsløs svada, skriver TV 2-profil Davy Wathne.
VG160929 Murerbøtte, bilteppe knyttet sammen i alle fire hjørner, en sykkelhjelm og en svart plastpose beregnet på hundebæsj var blant svarene .
AA160920 Eldre barn har flere lærere, og da kan svarene variere mer, mener Backe-Hansen.
AP160901 Ut fra svarene i undersøkelsen mener hun at Oslo er en tryggere by å sykle i enn det folk faktisk opplever og tror.
AP160818 Det samsvarer med svarene i undersøkelsen, sier leder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl.
FV160816 Professor Hanne Haavind tror svarene ville blitt annerledes hvis det var blitt spurt etter fysisk vold som slag eller spark.
FV160816 » - Men jeg er ikke helt sikker på om det er så mange i virkeligheten, sier Mari Trommald i Bufdir, som tror svarene kan være et uttrykk for at man tenker man b urde ha reagert.
BT160816 Professor Hanne Haavind tror svarene ville blitt annerledes hvis det var blitt spurt etter fysisk vold som slag eller spark.
BT160816 » - Men jeg er ikke helt sikker på om det er så mange i virkeligheten, sier Mari Trommald i Bufdir, som tror svarene kan være et uttrykk for at man tenker man b urde ha reagert.
AP160809 Det som kan være litt krevende er at noen av disse svarene ikke understøtter teorier om forsikringsbedrageri, salgstransaksjoner eller at mannskapet gått rundt og tent på branner.
SA160730 Men gutten med de kvikke svarene kommer nok fort over skuffelsen.
AP160730 Men gutten med de kvikke svarene kommer nok fort over skuffelsen.
AA160730 Men gutten med de kvikke svarene kommer nok fort over skuffelsen.
DA160719 Svarene kom med borevirksomheten.
AP160719 Hvor ligger svarene på hvorfor Sanders og Trump har lyktes i årets amerikanske valgkamp ?
AP160718 Rådene og svarene gis av ti kvinner i Forsvaret, fra toppoffiserer til troppssjefer, menige og tillitsvalgte soldater.
AP160718 Her finner du svarene .
AP160608 Mye av svarene på forholde mellom Norge og Storbritannia ligger i hvordan britene ordner sitt forhold til EU.
DA160601 Vil sammenligne svarene
DA160601 Saksdokumentene fra fylkesrådmannen ga ikke alle svarene samferdselsutvalget mente de trengte for å gjøre opp en mening om det er en bru eller fortsatt ferjer som er best for trafikken til og fra Vassøy.
DA160601 - Vi må sette svarene opp mot hverandre for å kunne fatte en god beslutning, sier Janne Johnsen ( H ), som fremmet forslaget som samtlige partier utenom Venstre stilte seg bak.
DA160524 Hun setter heller ikke full lit til om svarene fra brukerne er representative.
DA160524 Her sauses svarene sammen, og jeg tror ikke de som handler kommer tilstrekkelig til orde, sier Folgerø.
AP160523 Det er ingen forskjeller i svarene til studenter og turister.
AP160513 Dette er noen av svarene forskerne ved Flåttsenteret ved Sykehuset Sørlandet håper å finne svarene på de neste fem årene.
AP160513 Dette er noen av svarene forskerne ved Flåttsenteret ved Sykehuset Sørlandet håper å finne svarene på de neste fem årene.
AP160513 - Disse beskyldningene er oppsiktsvekkende i form av at her er det gjennomført testing, og så er det opplagt at testingen har vært bra nok til at noen innenfor russisk idrett har bestemt at disse prøvene må trikses med så svarene ikke kommer ut i andre enden.
SA160512 I denne artikkelen tar vi for oss svarene på spørsmål 1 og 2. 77 rektorer ( 39 prosent av de spurte ) svarer ja på spørsmål om russetiden bør avvikles/avskaffes, mens 54 svarer nei. 40 rektorer havner i en mellomkategori, og svarer at feiringen ikke nødvendigvis bør avvikles, men at den bør reguleres og endres betydelig fra i dag.
BT160512 I denne artikkelen tar vi for oss svarene på spørsmål 1 og 2. 77 rektorer ( 39 prosent av de spurte ) svarer ja på spørsmål om russetiden bør avvikles/avskaffes, mens 54 svarer nei. 40 rektorer havner i en mellomkategori, og svarer at feiringen ikke nødvendigvis bør avvikles, men at den bør reguleres og endres betydelig fra i dag.
AP160512 I denne artikkelen tar vi for oss svarene på spørsmål 1 og 2. 77 rektorer ( 39 prosent av de spurte ) svarer ja på spørsmål om russetiden bør avvikles/avskaffes, mens 54 svarer nei. 40 rektorer havner i en mellomkategori, og svarer at feiringen ikke nødvendigvis bør avvikles, men at den bør reguleres og endres betydelig fra i dag.
AP160502 Svarene er klare, selv om slike nettundersøkelser ikke er vitenskapelige i sin metodikk.
AP160501 Statsministeren antar at svarene på undersøkelsene av helikopterstyrten vil være med på å videreutvikle regelverk og eventuelt stille strengere krav for å unngå ulykker i fremtiden.
SA160415 Statsråden var ikke fornøyd med svarene hun fikk noen av gangene.
FV160415 Statsråden var ikke fornøyd med svarene hun fikk noen av gangene.
BT160415 Statsråden var ikke fornøyd med svarene hun fikk noen av gangene.
AP160415 Statsråden var ikke fornøyd med svarene hun fikk noen av gangene.
AP160413 Og hvis du er usikker på svarene på de tre spørsmålene i denne artikkelen, får du svarene her : ¶ • Søsknene får 200 kroner hver ¶ • De vil kjøpe mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag ( alternativ C ) ¶ • Det vil være mer enn 110 kroner ( alternativ A ) ¶
AP160413 Og hvis du er usikker på svarene på de tre spørsmålene i denne artikkelen, får du svarene her : ¶ • Søsknene får 200 kroner hver ¶ • De vil kjøpe mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag ( alternativ C ) ¶ • Det vil være mer enn 110 kroner ( alternativ A ) ¶
SA160412 Hun har ikke vært fornøyd med de svarene som er gitt.
FV160412 Hun har ikke vært fornøyd med de svarene som er gitt.
BT160412 Hun har ikke vært fornøyd med de svarene som er gitt.
AP160412 Hun har ikke vært fornøyd med de svarene som er gitt.
SA160411 | Kulturministerens dom : Fortsatt ikke fornøyd med svarene fra idrettstoppene ¶
SA160411 Kulturminister Linda Hofstad Helleland var heller ikke fornøyd med svarene hun fikk fra idrettstoppene i mandagens møte om åpenhet.
SA160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
SA160411 Der gjør hun det klart at hun fortsatt ikke er hundre prosent fornøyd med svarene hun fikk.
SA160411 - Betyr det at du fortsatt ikke er helt fornøyd med svarene du fikk ?
SA160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte. • Rosenborgs styreleder Ivar Koteng uttalte forrige helg at han tror alle reiseregninger kommer på bordet i løpet av tre uker.
SA160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
SA160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte.
FV160411 | Kulturministerens dom : Fortsatt ikke fornøyd med svarene fra idrettstoppene ¶
FV160411 Kulturminister Linda Hofstad Helleland var heller ikke fornøyd med svarene hun fikk fra idrettstoppene i mandagens møte om åpenhet.
FV160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
FV160411 Der gjør hun det klart at hun fortsatt ikke er hundre prosent fornøyd med svarene hun fikk.
FV160411 - Betyr det at du fortsatt ikke er helt fornøyd med svarene du fikk ?
FV160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte. • Rosenborgs styreleder Ivar Koteng uttalte forrige helg at han tror alle reiseregninger kommer på bordet i løpet av tre uker.
FV160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
FV160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte.
BT160411 | Kulturministerens dom : Fortsatt ikke fornøyd med svarene fra idrettstoppene ¶
BT160411 Kulturminister Linda Hofstad Helleland var heller ikke fornøyd med svarene hun fikk fra idrettstoppene i mandagens møte om åpenhet.
BT160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
BT160411 Der gjør hun det klart at hun fortsatt ikke er hundre prosent fornøyd med svarene hun fikk.
BT160411 - Betyr det at du fortsatt ikke er helt fornøyd med svarene du fikk ?
AP160411 - Det er noe jeg må svare på etter at jeg har sett de svarene fra DNB som nå skal komme.
AP160411 | Kulturministerens dom : Fortsatt ikke fornøyd med svarene fra idrettstoppene ¶
AP160411 Kulturminister Linda Hofstad Helleland var heller ikke fornøyd med svarene hun fikk fra idrettstoppene i mandagens møte om åpenhet.
AP160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
AP160411 Der gjør hun det klart at hun fortsatt ikke er hundre prosent fornøyd med svarene hun fikk.
AP160411 - Betyr det at du fortsatt ikke er helt fornøyd med svarene du fikk ?
AP160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte. • Rosenborgs styreleder Ivar Koteng uttalte forrige helg at han tror alle reiseregninger kommer på bordet i løpet av tre uker.
AP160411 Dette skjer etter at kulturministeren ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra den øverste ledelsen i norsk idrett under et det forrige møtet 1. april.
AP160411 Helleland var ikke fornøyd med svarene og innkalte derfor til et nytt møte.
AP160409 Disse svarene fikk Aftenposten underveis i øvelsen ¶
AP160407 Svarene blir viktige for hvordan Den norske kirke går inn i sin nye tid.
AP160404 Noen av kundene er mer svevende i svarene .
AP160403 Dette er svarene de kommer med på opplysningene Aftenposten og andre medier omtaler.
AP160403 Dette er svarene de kommer med på opplysningene Aftenposten og andre medier omtaler.
AP160402 På spørsmål om de nærmet seg en løsning, varierte svarene mellom forsiktige kremt, og forsøk på å komme seg unna journalisten raskest mulig.
AP160402 Kulturministeren likte ikke svarene hun fikk av idrettens representanter, og har kalt inn til nytt møte med åpenhet som tema.
AP160331 Svarene fra den norske høyresiden er mange av de samme som deres meningsfeller i Europa har stått for : Dereguleringer av arbeidslivet og svakere rettigheter for arbeidstagere.
AP160327 De siste stiller sine trofaste spørsmål, får de høflige og fotballfaglige svarene og sender dem pliktskyldig ut til det norske folk.
AP160314 Den begynner tirsdag og her får du svarene .
AP160308 Spørsmålene vi har stilt er konkrete, og svarene blir bare interessante hvis også de er konkrete og forståelige.
AP160304 I hvert fall ville svarene mine ha vært ekstremt korte.
AP160304 Det gjør svarene færre og mer spekulative.
AP160303 Her er ti av svarene han fikk.
AP160303 Her er Sanders-tweeten og ti av svarene han fikk : ¶
AP160301 Norge går inn i tunge tider, og valgene vil avgjøres av hvem som har de beste svarene for å takle ledighetskrisen, fallet i industriproduksjon, flyktningkrisen og for å fordele knappe ressurser i velferdsstaten.
AP160224 Men regjeringens uttalelser krasjer med svarene fra departementene som er bevilget penger i tiltakspakken.
AP160220 Rommer svarene en språkpolitisk slagside ?
AP160218 Man får ofte de svarene man spør etter.
SA160217 Alle visste best selv, og vi hadde mange svar, men ingen hadde de samme svarene , erindrer Bråthen.
AP160217 Alle visste best selv, og vi hadde mange svar, men ingen hadde de samme svarene , erindrer Bråthen.
AP160216 Noen ganger er det spørsmålene, ikke svarene , som er det viktigste.
AP160216 Du trenger ikke nødvendigvis ha alle svarene , slik mange tror de må ha for å kunne delta i den offentlige debatten.
AP160214 Ingen norske politikere har alle svarene i asylpolitikken ¶
AP160214 - Det var et tungt løp i dag og jeg fikk ikke de svarene jeg ville ha.
AP160212 - Svarene som er sendt inn bekrefter inntrykket vi har hatt av at høringsbrevet er hastverksarbeid fra Regjeringens side, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til Aftenposten.
DA160211 - Er regjeringen redd for svarene en vil finne ?
AP160209 Svarene gjelder ansatte i én kommune.
AP160208 Vi i AUF tror et av svarene kan være mappevurdering, der man samler arbeid som elever har produsert i løpet av utdanningsløpet sitt i videregående skole.
AP160207 Den nye teknologipolitikken må ikke gjenta de vanlige svarene , som er mer penger, strammere regulering og flere offentlige utvalg : ¶
AP160207 Det er ikke sikkert at de gode svarene alltid ligger klare og utvetydige foran oss.
AP160204 Kontroll - og konsitusjonskomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med svarene de fikk fra Statoil og olje- og energiminister Tord Lien på spørsmål om hva som skjedde med de 420 millioner kronene selskapet har betalt til et forskningssenter i Angola.
AP160202 For ett av de svarene Lars Arne Nilsen fikk i Elfsborg-kampen var at Steffen Lie Skålevik ikke er en kantspiller som passer i 4-3-3.
AP160130 Snart får vi de første svarene .
AP160130 Sunde sier at han aldri har sett større forskjeller i svarene , og han har laget konjunkturrapporter i mange år. 50 av bedriftene som svarte har omsetning på over 1 milliard kroner.
AP160130 Sunde sier at bedriftene lenge har jobbet med effektivisering og utvikling for å komme på offensiven, slik svarene tyder på at mange av dem har.
AP160122 Alt dette vil påvirke svarene på spørsmålene ovenfor, som for eksempel hvordan regnskogkontrakter kan utformes mest mulig effektivt.
DB160120 De fleste svarene var uklare, ikke minst vurderingen av Russland som et trygt tredjeland.
AP160119 En forumbruker hos Babyverden stilte dette spørsmålet, og svarene rant inn.
AP160119 Svarene og liste over « oldefarnavn » finner du i faktaboksen.
AP160115 Men å ta stilling til om Økokrim skal omorganiseres avhenger av svarene de får på disse spørsmålene.
AP160115 Her kan du lese flere av svarene han har gitt norske ungdommer : ¶
AP160101 I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101 I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶