DB171214 ( Dagbladet ) : I 2008 ble den nå 34 år gamle Teodora Vasquez dømt til 30 års fengsel etter at hun opplevde en dødfødsel i svangerskapets niende måned året før.
VG170731 Kvinnens selvråderett står sterkest i begynnelsen av svangerskapet, mens barnets rettsvern gradvis økes i takt med svangerskapets lengde.
VG170731 Kari Elisabeth Kaskis utspill kommer på bakgrunn av en sak i Klassekampen forrige uke, om en kvinne som fikk avslag i nemnda i svangerskapets uke 26, på tross av at legene hadde konstatert at kvinnen bar et barn som ikke var levedyktig.
SA170529 Testen tas i svangerskapets uke 24 - 28.
FV170529 Testen tas i svangerskapets uke 24 - 28.
BT170529 Testen tas i svangerskapets uke 24 - 28.
AP170529 Testen tas i svangerskapets uke 24 - 28.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
FV161020 Kartleggingen, som har pågått siden 1999, viser dessuten at andelen kvinner som røyker ved svangerskapets start - og slutt - har falt kraftig fra toppnivået i 1999.
FV161020 FOTO : SpeedKingz ¶ 2962 kvinner oppgir at de røykte ved svangerskapets start. 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
FV161020 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
SA161019 Kartleggingen, som har pågått siden 1999, viser dessuten at andelen kvinner som røyker ved svangerskapets start - og slutt - har falt kraftig fra toppnivået i 1999.
SA161019 FOTO : SpeedKingz ¶ 2962 kvinner oppgir at de røykte ved svangerskapets start. 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
SA161019 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
AP161019 Kartleggingen, som har pågått siden 1999, viser dessuten at andelen kvinner som røyker ved svangerskapets start - og slutt - har falt kraftig fra toppnivået i 1999.
AP161019 FOTO : SpeedKingz ¶ 2962 kvinner oppgir at de røykte ved svangerskapets start. 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
AP161019 1813 oppga det samme ved svangerskapets slutt.
BT160601 En sjelden gang avdekkes tilstander som kan behandles, eller som har konsekvenser for svangerskapets forløp og for det nyfødte barnets liv og helse.