DN171207 - Vi forsøker å sikre oss der vi har hatt svakheter tilbake i tid, og setter i gang riktige tiltak slik at arbeidsmiljøet skal bli trygt og godt fremover.
DN171207 - Vi forsøker å sikre oss der vi har hatt svakheter tilbake i tid, og setter i gang riktige tiltak slik at arbeidsmiljøet skal bli trygt og godt fremover.
AP171207 Men evalueringen viser også at ordningen har klare svakheter , og at den ikke er bærekraftig på sikt, sier Lund.
AP171207 LO skriver i sin pressemelding : « Rapporten forteller også om svakheter ved ordningen.
NL171203 Her kunne man altså ha skrevet en reflektert kommentar om hvordan det kan ha seg at budsjettforhandlinger i Stortinget skjer uten forutgående konsekvensutredninger ( hvis det er slik ? ) og på en måte som gjør at forhandlingspartene blir « bundet til masta », uten mulighet til å rette opp åpenbare svakheter ( for det er « svakt » når næringsliv plutselig får nokså nye rammebetingelser, uavhengig av langsiktige avtaler de allered
SA171202 Derfor har begge lag informanter som kan fortelle om styrke og svakheter .
FV171202 Derfor har begge lag informanter som kan fortelle om styrke og svakheter .
DN171202 En godt prinsipp er at svakheter i loven bør bøtes ved lovendring, i stedet for at Skatteetaten forsøker seg med utvidende fortolkning av loven.
DB171202 - Jeg ser mange av spillerne daglig på trening og vet deres styrker og svakheter .
BT171202 SSBs indeks har sine svakheter .
BT171202 Derfor har begge lag informanter som kan fortelle om styrke og svakheter .
AP171202 Derfor har begge lag informanter som kan fortelle om styrke og svakheter .
AA171202 Derfor har begge lag informanter som kan fortelle om styrke og svakheter .
SA171201 Kim Ok-Vin gjør en overbevisende rolle som leiemorderen Sook-hee, men filmen har sine svakheter .
SA171201 - Alle målvakter er ulike og skal utvikle sine individuelle styrker og svakheter .
FV171201 - Alle målvakter er ulike og skal utvikle sine individuelle styrker og svakheter .
BT171201 - Alle målvakter er ulike og skal utvikle sine individuelle styrker og svakheter .
AP171201 Vår gjeldende lov bygger imidlertid på så mange grunnleggende svakheter at juridisk kosmetikk av denne typen neppe vil føre til noen reell bedring av situasjonen.
AP171201 Grunnleggende svakheter i dagens ordning ¶
AP171201 Dagens avlivningsregler har en rekke grunnleggende svakheter .
AP171201 Dagens avlivningsregler er beheftet med en rekke grunnleggende svakheter .
AP171201 - Alle målvakter er ulike og skal utvikle sine individuelle styrker og svakheter .
AA171201 - Alle målvakter er ulike og skal utvikle sine individuelle styrker og svakheter .
DB171130 Jacobsen mener forlagene har sluppet gjennom flere bøker som aldri burde vært utgitt, og peker på det hun mener er svakheter ved årets utgivelser : ¶
NL171129 Senest i 2015 advarte regjeringa selv mot at Hæren uten oppgraderte stridsvogner ville ha « vesentlige svakheter som kan bli utnyttet av en motstander ».
DB171129 Ifølge Navarsete har den nye planen for Hæren og Heimevernet flere svakheter , blant annet i spørsmål om helikoptre og stridsvogner.
AP171129 | Her studerer Ranheim-sjefen Sogndal for siste gang før opprykksfinalen : - Vi har funnet svakheter
SA171128 | Her studerer Ranheim-sjefen Sogndal for siste gang før opprykksfinalen : - Vi har funnet svakheter
DN171128 Svakheter
DN171128 Svakheter ved ordningen med obligatorisk tjenestepensjon er et annet forhold LO vil gjøre noe med.
DB171128 Svakheter
DB171128 Svakheter ved ordningen med obligatorisk tjenestepensjon er et annet forhold LO vil gjøre noe med.
DA171128 Forliket inneholder alvorlige svakheter , mener Senterpartiet.
BT171128 Svakheter
BT171128 Svakheter ved ordningen med obligatorisk tjenestepensjon er et annet forhold LO vil gjøre noe med.
DB171127 Digitalt grenseforsvar er så fullt av svakheter at vi kan håpe Stortinget tar til fornuft, men historien sier noe annet.
DN171124 Hun mener, som Haudemann-Andersen, at kampanjen lider av noen underkommuniserte svakheter , blant annet ved at den ikke er en systematisk studie av hvordan forholdene egentlig er i de forskjellige bransjene.
AP171123 Samtidig trakk tre toppledere i selskapet seg etter at en intern gjennomgang avdekket « betydelige svakheter » i selskapets finansielle rapportering i Kongo.
VG171121 - Bård og jeg har kjent hverandre siden tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående, sier Solbakken.
SA171121 - Bård og jeg har kjent hverandre siden vi tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående.
FV171121 - Bård og jeg har kjent hverandre siden vi tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående.
BT171121 I lys av den alvorlige og vanskelige sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og dokumenterte alvorlige svakheter knyttet til vurderingene som er gjort i asylsakene til de enslige mindreårige mener vi at returene av enslige mindreårige, og de som kom til Norge som enslige mindreårige må stoppes, inntil situasjonen for ungdom som returneres til Afghanistan har blitt gjennomgått og ungdommene har fått saken si
AP171121 - Bård og jeg har kjent hverandre siden vi tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående.
AA171121 - Bård og jeg har kjent hverandre siden vi tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående.
SA171118 LEDER : Det er avdekket store svakheter ved kvaliteten på folkeavstemningene om kommunesammenslåinger i fjor.
FV171118 Styrker og svakheter , viktige momenter, forventede situasjoner, det meste ble lagt frem av treneren.
DB171118 Uansett utfall av Atis sak er dette et hull i lovverket som må lukkes, og det må være i alles interesse at svakheter i lovverket blir avdekket og utbedret.
DB171118 Når det avdekkes svakheter i forvaltningens saksbehandling løses ikke disse med å svekke rettssikkerheten til de svakeste gruppene, og å frata disse gruppene mulighetene til en rettslig prøving av sakene sine.
SA171117 Styrker og svakheter , viktige momenter, forventede situasjoner, det meste ble lagt frem av treneren.
DN171117 Bjerke er åpen om at bankenes infrastruktur har store svakheter selv om Norden ligger langt fremme internasjonalt.
AP171117 - Vi skal spille mennesker med alle deres svakheter og være åpne.
AP171117 Styrker og svakheter , viktige momenter, forventede situasjoner, det meste ble lagt frem av treneren.
AA171117 Styrker og svakheter , viktige momenter, forventede situasjoner, det meste ble lagt frem av treneren.
AP171116 Russiske nettbrukere har kastet seg over Alice med stor entusiasme for å finne svakheter .
VG171115 Blitt tryggere og tryggere, og vil nok bli enda bedre om han får en fast stoppermakker som utfyller hans svakheter .
VG171115 En lovendring fra 2016 har store svakheter når det gjelder barn som oppholder seg i land utenfor Haag-samarbeidet, som for eksempel Somalia.
VG171115 Utredningen « har svakheter både med hensyn til kildebruk, kildekritikk og bruk av metode », heter det i høringsuttalelsen.
AP171114 Riksrevisjonens ferske rapport viser at det er en rekke svakheter ved arbeidet og med dagpengene.
DN171113 n 60 dagers frist til å avgjøre om sanksjonene mot Iran skal gjeninnføres og gjorde det klart at USA « når som helst » vil trekke seg fra avtalen, dersom ikke Kongressen og de øvrige partene som undertegnet den - Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU - innser avtalens « mange svakheter ».
SA171112 Han har ikke mange svakheter og det er derfor han har 2780 i rating.
SA171112 Inn mot pause fortsatte Byåsen å sette sjansene sine, men det var fortsatt klare svakheter bakover for trønderne.
AP171112 Og til tross for metodiske svakheter kan forskere på feltet kjenne seg igjen i mye av det som beskrives i boken : Det er for eksempel ingen grunn til å tvile på at de fleste muslimer setter pris på det norske demokratiet, er positivt innstilt til menneskerettigheter, ikke minst religionsfriheten, at de liker den norske velferdsstat
AP171112 Han har ikke mange svakheter og det er derfor han har 2780 i rating.
AP171112 Inn mot pause fortsatte Byåsen å sette sjansene sine, men det var fortsatt klare svakheter bakover for trønderne.
AA171112 Han har ikke mange svakheter og det er derfor han har 2780 i rating.
AA171112 Inn mot pause fortsatte Byåsen å sette sjansene sine, men det var fortsatt klare svakheter bakover for trønderne.
AA171112 Inn mot pause fortsatte Byåsen å sette sjansene sine, men det var fortsatt klare svakheter bakover for trønderne.
DB171111 Her bør man ikke ha noen svakheter , for det kan fort bli dyrt !
DB171109 Denne uken publiserte imidlertid SSB en rapport som belyser alvorlige svakheter ved BSU-ordningen.
AA171108 Administrasjonen i NFF ser enkelte svakheter ved gjeldende regelverk og vil initiere en prosess der bestemmelsene evalueres.
DA171107 Jeg kan ikke ta lett på slike store prosjekter når de har så mange svakheter , sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) om det nye sykehuset som er planlagt på Brakerøya i Drammen.
DA171107 tar ikke lett det : - Jeg kan ikke ta lett på slike store prosjekter når de har så mange svakheter , sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) om det nye sykehuset som er planlagt på Brakerøya i Drammen.
DA171106 Etter å ha veid litt fram og tilbake ender byløvene med full pott for maten, på tross av enkelte svakheter .
DN171105 Carr legger ikke skjul på at Trump har sine svakheter : Han har en brautende fremtoning og har skrytt av å trakassere kvinner ved å ta dem i skrittet.
DB171105 Derfor har han sett dem mye, kan dem og kjenner styrker og svakheter .
AP171104 Sovjetunionen brøt sammen, hovedsakelig på grunn av indre svakheter .
VG171103 Bakgrunn : Hemmelig rapport lekket : Store svakheter i sikkerheten ¶
DN171103 I løpet av denne perioden har Oslo stått bak mye av fallet, men i løpet av de siste par månedene har det kommet svakheter til syne også i de øvrige regionale prisene, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets fredag.
DA171103 Det skyldes ikke bare egne svakheter .
AP171103 Romaner vil alltid avdekke menneskenes svakheter , vår smålighet, barnslighet, forfengelighet og uansvarlighet.
AP171103 I dag er en djevelens advokat den som har til oppgave å bryte enigheten, etablere motforestillinger og sørge for at svakheter ved en sak avsløres i tide.
AP171103 Fiaskosakene avdekker jo ofte svakheter som gir grunn til å sette spørsmålstegn ved om kvaliteten på Økokrims arbeid er god nok.
NL171031 Kontrasten blir ekstra stor når staten selv ofte bruker store ressurser i sine saker mot enkeltpersoner som tør å utfordre svakheter og feil begått i systemet.
DB171027 Skattelistene, med alle sine svakheter , er tross alt den ultimate oppstilling over ressursfordeling - og forskjellsbehandling, ¶
DB171026 Dyrendal oppfatter imidlertid rapportens svakheter som et resultat av slurv og menneskelige feil - og ikke som følge av en omfattende konspirasjon.
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter Dagbladet Pluss ¶
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171026 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
SA171025 - Dersom nybilen feiler som følge av produksjonsmessige svakheter kan forbrukeren klage på dette.
DB171025 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
DB171025 | Erik Bye har fått en strålende biografi, som ikke legger skjul på folkeheltens svakheter
BT171025 - Dersom nybilen feiler som følge av produksjonsmessige svakheter kan forbrukeren klage på dette.
AP171025 - Dersom nybilen feiler som følge av produksjonsmessige svakheter kan forbrukeren klage på dette.
AA171025 - Dersom nybilen feiler som følge av produksjonsmessige svakheter kan forbrukeren klage på dette.
VG171024 Nå handler det om å spille på det vi er gode på, utnytte deres svakheter og stå i mot deres styrker, så har vi absolutt gode sjanser til å slå dem, mener Graham Hansen.
BT171024 Jo flere som har tilgang på folks kommunikasjon, desto større risiko er det for at uvedkommende kan utnytte svakheter .
DB171023 - Når det nå kommer tips om andre svakheter ved den samme virksomheten, så betyr jo det at terskelen for å kikke på dette nå, er lavere, sier kontrollutvalgsleder i Oslo kommune, Ola Kvisgaard ( H ).
AP171023 Man må være sikker på at reservoaret er stort nok, at det ikke inneholder åpenbare svakheter , at det er lett å injisere der, og at det ligger tilstrekkelig dypt.
AP171023 Samtidig gir alle likhetene Stranger Things noen tydelige svakheter i andre sesong.
DN171022 Hodejeger Trine Larsen sier at det aldri har vært viktigere å ha selvinnsikt i egne styrker og svakheter når du møter til et jobbintervju.
DN171022 Du er nødt til å ha god selvinnsikt i egne styrker og svakheter , understreker hun.
DB171022 En stor andel av disse « tingene » har noen enorme svakheter : Produktene leveres ofte med et standard brukernavn og passord, samtidig som programvaren sjelden oppdateres.
BT171022 Noen snakker om LAN sine svakheter som trener, andre peker Sportssjef Soltvedt sine dårlige overgangsvindu, noen igjen mener at Brann har spilt skuffende fotball.
SA171021 - Hun har flere svakheter , for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne.
FV171021 - Hun har flere svakheter , for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne.
DA171021 Egenskaper mange oppfattet som svakheter ved Angela Merkel ble dermed en styrke.
BT171021 - Hun har flere svakheter , for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne.
BT171021 - Hun har flere svakheter , for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne.
AP171021 - Hun har flere svakheter , for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne.
VG171020 De siste par årene er det avdekket en rekke svakheter ved kulturen som har rådet i toppen av norsk idrett.
SA171020 - Hun har flere svakheter som vi skal utnytte.
BT171020 - Hun har flere svakheter som vi skal utnytte.
AP171020 - Hun har flere svakheter som vi skal utnytte.
DN171018 Luftfartsmyndigeter slår alarm mot svakheter i flydeler ¶
DN171018 | Luftfartsmyndigeter slår alarm mot svakheter i flydeler ¶
DB171014 Olsen mener disse nye realitetene avslører svakheter ved handlingsregelen norske finansministre styrer statskassa etter.
AP171013 IAEA-sjef Yukiya Amano avviser USAs president Donald Trumps påstander om svakheter rundt Iran-avtalen.
SA171012 Den nederlandske studien - som kun undersøkte utviklingen etter at energimerkingen ble innført - hadde svakheter , mente forskerne.
AP171012 Den nederlandske studien - som kun undersøkte utviklingen etter at energimerkingen ble innført - hadde svakheter , mente forskerne.
DN171011 Det betyr at båten må testes langvarig under røffe forhold for å avdekke alle svakheter .
DB171011 Det står fritt til å peke på svakheter og risikofaktorer ved dagens politikk, uten at det skal utforme alternativer.
AP171011 Det andre premisset for dommen var at pengene i bankboksen ikke var oppgjør som Forum Gallery tilbakeholdt som sikkerhet for å kunne erstatte økonomisk eiere av et stort antall Nerdrum-malerier med fatale tekniske svakheter .
VG171010 Vi forholder oss i realiteten til de konklusjoner og den fremstilling kommisjonen har valgt at vi skal få se, og som har dokumenterbare svakheter .
VG171010 Det er en metode med åpenbare svakheter .
DB171009 Adresseavisens Terje Eidsvåg kaller filmen for en « blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser », og hevder at årsaken ligger i at bokas svakheter blir enda synligere på film.
AP171008 På tross av noen svakheter i gjennomføringen har Monster mye bra å bygge videre på.
AP171008 Monster er et drivende drama, ikke uten svakheter , hvor norsk natur gjør sin beste rolle noensinne.
VG171007 Det er hos ham det egentlige slaget står : Harrys kamp mot egne svakheter og frykt for sine egne menneskelige mangler.
VG171006 Jeg vet ikke om de har noen direkte svakheter .
VG171006 De har bygget dette laget over fem-seks år, og jeg vet ikke om jeg finner noen svakheter .
DB171006 Jeg vet ikke om de har noen svakheter .
DB171006 De har bygget dette laget over tid, og jeg greier ikke peke på noen svakheter .
AP171006 Avtalen har store svakheter , men er likevel det eneste avtaleverket som nesten alle verdens land har sluttet seg til.
AP171005 - Er det svakheter i lovverket vi må ta stilling til for å forhindre slike angrep i fremtiden, er vi alltid åpne for det, sier Rubio.
DB171004 Anmelderiets subjektive natur blir tydelig gjennom det som framheves som styrker eller svakheter i romanene.
AP171004 Men disse er gjerne basert på selvrapportering, og en slik metode har svakheter .
AP171004 Men disse er gjerne basert på selvrapportering, og en slik metode har svakheter , skriver Jan Arild Snoen.
DB170929 Hvorfor ikke fortelle mer om Debussys menneskelige svakheter og drømmer som brast ?
AP170929 Mange av hans sterke sider som politiker kan nettopp bli svakheter internt i et parti eller et departement.
VG170928 Svakheter til tross, « Adapt » synes som et fornuftig og besindig svar på Statsbyggs regulerte utfordring.
DB170927 Det er fordeler og svakheter med den nederlandske modellen, sier Thorsby til Dagbladet ¶
SA170925 Hvis jeg er dømmende, det vil si mer opptatt av å beskytte meg selv, for ikke å avsløre svakheter , er det tryggere å kaste ballen til en annen, enn å ta ansvar selv.
AP170925 Hvis jeg er dømmende, det vil si mer opptatt av å beskytte meg selv, for ikke å avsløre svakheter , er det tryggere å kaste ballen til en annen, enn å ta ansvar selv.
VG170924 For eksempel har man lenge ikke tatt på alvor at fordelene med globalisering er fordelt ulikt, noe som har ført til uvisshet og mistro i deler av befolkningen, noe som har avdekket svakheter .
DB170922 ( Dagbladet ) : Kommunerevisjonen i Oslo har avdekket store svakheter i hvordan to bydeler jobber med å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn.
DN170921 SEC fikk i juli kritikk fra et annet statlig tilsyn, for svakheter i informasjonssikkerheten.
AP170920 Spørsmålsform med svakheter
AP170920 Men den siste kritikken rammer i første rekke de ansvarlige for undersøkelsen, som bruker en spørsmålsform med velkjente svakheter og tolkingsproblemer.
AP170920 De ansvarlige for undersøkelsen om tillit til forskningen bruker en spørsmålsform med velkjente svakheter og tolkingsproblemer.
DB170919 « Disse forholdene kan tyde på at det var svakheter i barnehagenes praksis, og på at barnehagene i sin hverdag hadde mindre fokus på dette enn det føringene tilsa.
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med
VG170918 En ny rapport utredet av Statens vegvesen avslører en rekke svakheter i vegvesenets systemer.
DN170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170918 Biolog Morten Jødal mener norsk forskning har svakheter , og han peker også på norske mediers fremstilling av resultater.
DB170918 Han er lærevillig og utvikler både styrker og svakheter .
DB170918 Han er lærevillig og utvikler både styrker og svakheter .
DA170918 Han skriver dette i katalogen : I utstillingen leter vi etter det « moderniteten har nedvurdert eller forkastet, deretter etter dens mørke side, de tingene den skammer seg over, og som kan gi oss et bedre innblikk i dens svakheter .
DA170918 Både Elden og medforsvarer Arild Holden mener det er åpenbare svakheter ved dommen, blant annet at retten har lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring ¶
DA170918 - Åpenbare svakheter
DA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.
AP170918 Elden mener det er åpenbare svakheter i dommen, blant annet i hvordan tingretten vurderer de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte.
AP170918 Han mener det er åpenbare svakheter i dommen, blant annet i hvordan den vurderer de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte.
AA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.
AA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring ¶
VG170917 « Guden » har mye potensial som skusles bort ved at forlaget har sluppet oppsiktsvekkende mange svakheter i teksten gjennom.
DB170917 - Intelligente maskiner er ikke fri for menneskelige svakheter .
DB170917 - Ikke fri for menneskelige svakheter
AP170915 Imidlertid var Gjørv-rapporten basert på en ekstremhendelse, den har en rekke metodiske svakheter og redegjør hverken for kulturbegrepet i politiet generelt eller hva som menes med dårlig politiledelse spesielt.
VG170914 Noen vil også hevde at utfordringene ikke bare begrenses til valgordningen, men at selve demokratiet har store svakheter i møte med de radikale omleggingene som klimasaken krever.
AA170913 Onkel Per var skarp til det siste, men han var samtidig overbevist om at alle mennesker, tross alle sine svakheter og uansett bakgrunn, innerst inne vil det beste.
SA170912 22-åringen pekte blant annet på svakheter i kommunikasjonen fra trenerne og manglende takhøyde for å være seg selv og sette tydelige krav i laget.
DB170912 DET UTSKJELTE HELSEVESENET : Det er helt sikkert svakheter i systemet.
BT170912 22-åringen pekte blant annet på svakheter i kommunikasjonen fra trenerne og manglende takhøyde for å være seg selv og sette tydelige krav i laget.
AP170912 22-åringen pekte blant annet på svakheter i kommunikasjonen fra trenerne og manglende takhøyde for å være seg selv og sette tydelige krav i laget.
VG170911 Les også : Hemmelig rapport lekket : store svakheter i sikkerheten ¶
DA170911 - Det vil alltid være litt kniving mellom gode venner, men den fordelen vi har hatt på borgerlig side at vi kjenner hverandres styrker og svakheter , så vi klarer å jobbe sammen likevel.
DA170911 Bystyrerepresentantene Torbjørn Faber Geirbo og Ståle Sørensen leter etter svakheter i de første prognosene, som gir Miljøpartiet De Grønne en skuffende oppslutning på 3,2 prosent.
AP170911 Kvittet seg med svakheter
VG170909 Mange kampanalyser mente at Nunes hadde nok av svakheter å ta av, nok av svakheter som kunne ende i en klinsj-nedtakning og en armbar.
VG170909 Mange kampanalyser mente at Nunes hadde nok av svakheter å ta av, nok av svakheter som kunne ende i en klinsj-nedtakning og en armbar.
SA170908 Storhamar som viste noen defensive svakheter i åpningsperioden viste at de har mye å fare med offensivt.
DB170908 . Det må være store svakheter i de interne rutinene, skrev Aas i en epost til DN.
AP170908 Storhamar som viste noen defensive svakheter i åpningsperioden viste at de har mye å fare med offensivt.
DB170907 En slik kontroll er viktig og bidrar til å synliggjøre barnevernets styrker og svakheter , slik at vi kan utvikle og forberede systemene.
AP170907 Han mener det må være store svakheter i de interne rutinene.
AP170906 Det kom henne til gode da hun ble minister, og sammen med Haakon Bruun-Hanssen offentliggjorde store svakheter ved Forsvaret.
AA170906 Etter at de østeuropeiske statene ( alle unntatt Hviterussland ) ble medlemmer av Europarådet på 1990-tallet har EMD vært stilt overfor grunnleggende svakheter i nasjonale rettssystemer, såkalte systemfeil.
SA170904 Norges svakheter ble fullstendig avslørt.
SA170904 | « Norges svakheter ble demonstrert for hele verden » ¶
AP170904 Norges svakheter ble fullstendig avslørt.
AP170904 | « Norges svakheter ble demonstrert for hele verden » ¶
VG170903 Klarte ikke å peke på svakheter
VG170903 Håvard Nordtveit, Hoffenheim-spiller, ble sittende med skjegget i postkassa på spørsmål om det fantes svakheter i Tyskland.
VG170902 - Jeg ser ingen svakheter i laget.
VG170902 Vi har studert Polen mye og var på leting etter svakheter , fordi det er et godt lag.
DN170901 Også i januar gikk FDA ut og sa at det var svakheter ved cybersikkerheten til andre produkter St.
DB170901 Det er andre svakheter på Liberty Stadium og mangelen på kreativitet er fortsatt et tema etter Gylfi Sigurdssons avgang, men Sanches er den komplette midtbane-løsningen de aldri kunne drømt om.
DB170901 Det er ingen fasit og har sine svakheter , men det er en korreksjon mot det skråsikre, ideologiske verdensbildet.
AP170831 Selv om Gini er det beste målet for inntektsforskjeller, er det fortsatt svakheter ved beregningene, påpeker forsker Rolf Aaberge ved Statistisk Sentralbyrå, som gjør beregningene av Gini i Norge.
AP170831 Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix ¶..men den har sine svakheter
AP170831 SSB-forskerne trekker frem svakheter ved måleindikatoren som hører med i vurderingen.
SA170830 | Viking erkjenner svakheter og vil lære av feilene : - Alle ting kan gjøres bedre ¶
DB170830 GODE SMAKER : Varmretten har svakheter , men studentkantina byr på gode smaker i trivelig miljø.
DN170829 Men samtidig ble det sagt at det hadde funnet vesentlige svakheter hos Fox News.
AP170829 Si ;D-innlegg : Selv om Norge har sine svakheter , er jeg så uendelig takknemlig for livet jeg har.
AP170829 Vi har tatt oss råd til å beholde den på tross av kunnskap om dens svakheter fordi vi har kunnet.
AP170829 | Viking erkjenner svakheter og vil lære av feilene : - Alle ting kan gjøres bedre ¶
DB170828 Samtidig som halvparten av treningene er stengt, la Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen fram mye informasjon om hva de hadde funnet av styrker og svakheter hos både Aserbajdsjan og Tyskland da den norske troppen ble presentert.
VG170827 Men Nord-London-klubben røk borte for Stoke forrige helg, og viste nok en gang svakheter når de blir satt under press.
NL170825 Det representative demokrati, godt i prinsipp, og dessuten antagelig det eneste mulige, men med alvorlige svakheter som kunne avhjelpes, men som det ikke blir gjort noe med, hovedsakelig fordi partiene har monopol.
DB170825 - Ap lekker velgere i begge ender, noe som tyder på at politikken deres har svakheter i flere retninger.
DA170825 - Jeg har aldri vært redd for å kritisere svakheter i eget parti, men kan ikke si det er noe i partiprogrammet jeg er veldig uenig i.
DB170823 Jeg må lære at hva jeg har opplevd ikke trenger å være svakheter .
NL170822 Det er samtidig pekt på svakheter knyttet til smittevern, bemanning i mottak og noen alvorlige tilsynssaker.
VG170821 UD-rapport : - Gjennomgående svakheter
NL170821 Sirkka peker på denne tilnærmingens svakheter og problematiske sider.
AP170821 Svakheter i utvalgene er en av den britiske granskningskommisjonens hovedforklaringer på hvorfor målingene bommet i 2015.
SA170819 | Spilte sammen i England - nå avslører de hverandres svakheter før storkampen ¶
AP170819 | Spilte sammen i England - nå avslører de hverandres svakheter før storkampen ¶
AA170819 Terroren i Norge viste åpenbare svakheter i beredskapen, og vi må hele tiden forsikre oss om at vi er best mulig rustet til å forhindre og begrense slike angrep, uansett hvem gjerningspersonen måtte være.
VG170818 Thoresen mener at Ajax viste tydelige svakheter når Rosenborg klarte å ødelegge rytmen for nederlenderne.
DA170818 Det er store svakheter i hva Høyre har skaffet Drammen, selv om jeg registrerer at de sier de har levert bra til kommunen.
DA170818 Ap : - Store svakheter fra Høyre ¶
DB170817 Jeg mener journalisten er en sannferdig skikkelse, med svakheter og styrker.
DA170817 | Mener Ajax har svakheter som kan utnyttes ¶
DA170817 Men han har sett svakheter hos Ajax de kan utnytte.
DA170817 - Vi har sett svakheter vi kan utnytte, og vi har sett ting vi må være på vakt mot, sa RBK-treneren, som la til at de møter et godt lag med gode spillere.
DB170815 Han er bedre kjent med sine politiske motstandere, og kjenner deres debattstil, styrker og svakheter , sier en kilde.
DN170812 En av sjefene i HBO, John Beyler, skal ha skrevet en epost og takket hackerne for å ha gjort dem oppmerksomme på svakheter i systemet.
AP170812 En av sjefene i HBO, John Beyler, skal ha skrevet en e-post og takket hackerne for å ha gjort dem oppmerksomme på svakheter i systemet.
AA170812 En av sjefene i HBO, John Beyler, skal ha skrevet en epost og takket hackerne for å ha gjort dem oppmerksomme på svakheter i systemet.
AA170812 En av sjefene i HBO, John Beyler, skal ha skrevet en epost og takket hackerne for å ha gjort dem oppmerksomme på svakheter i systemet.
AA170812 Tross litterære svakheter er det en kraft og en rettferdig harme over Helga Hjorths bok som gjør inntrykk.
SA170811 Du kan ha færre svakheter .
DB170811 Moreno hadde ingen svakheter på banen.
DA170811 Gjennom litteraturen, gjennom å lese forfattere som Amalie Skram, Inger Elisabeth Hansen, Pia Taftrup og andre som skriver forståelsesfullt og forsonende om kroppens styrker og svakheter , har jeg akseptert kroppen.
AP170811 Du kan ha færre svakheter .
DA170810 Gode sakprosaister tar dette rommet, og tar stilling, kommenterer på svakheter ved kildemateriale, og er gjennomsiktig i forhold til metoder og forfatterens ståsted.
VG170808 15 minutter ut den brennhete Skopje-kvelden var det slutt på Reals svakheter .
SA170808 - Når de andre, for eksempel Fabiano Caruana og Wesley So, nærmer seg på verdensrankingen, begynner de å vise svakheter .
FV170808 - Når de andre, for eksempel Fabiano Caruana og Wesley So, nærmer seg på verdensrankingen, begynner de å vise svakheter .
AP170808 - Når de andre, for eksempel Fabiano Caruana og Wesley So, nærmer seg på verdensrankingen, begynner de å vise svakheter .
AA170808 - Når de andre, for eksempel Fabiano Caruana og Wesley So, nærmer seg på verdensrankingen, begynner de å vise svakheter .
VG170806 Mangemillionær og tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe mener også dagens formuesskatt har svakheter , både fordi den ikke betales av utlendinger og fordi han mener den er tilfeldig avhengig av hvor man har kapital.
DB170805 Så jeg gjorde det vi kvinner gjør når vi tror at politiske problemer er personlige svakheter : Jeg skammet meg.
SA170802 De vet hverandres styrker og svakheter , på godt og vondt.
FV170802 De vet hverandres styrker og svakheter , på godt og vondt.
AP170802 De vet hverandres styrker og svakheter , på godt og vondt.
AA170802 De vet hverandres styrker og svakheter , på godt og vondt.
DN170731 Det er styrker og svakheter med den norske boligmodellen, men dette er helt klart en utfordring med den, sier Normann.
VG170729 Han har sine svakheter , som alle mennesker, men han er en erketypisk helt egentlig.
DA170729 Vi har forberedt oss på måten de spiller på og de har sine styrker og svakheter , forklarer han.
AP170729 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
AP170727 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
DN170726 Dette var tidlgiere en av Facebooks svakheter .
SA170725 Vi gjorde en analyse av troppen og hvordan den så ut med styrker og svakheter .
BT170725 Vi gjorde en analyse av troppen og hvordan den så ut med styrker og svakheter .
AP170725 Vi gjorde en analyse av troppen og hvordan den så ut med styrker og svakheter .
AA170722 Selvransakelse og selvkritikk er øvelser man bør gjøre regelmessig, for å reparere svakheter og utvikle nye sider ved folkestyret.
SA170721 TUIL skal utnytte Arendals svakheter på søndag når de skal befeste seg i toppen av 1.-divisjon på søndag.
SA170721 - Vi kjenner Arendal sine styrket og svakheter .
AP170721 - Slik jeg ser det, kobler kronikken svakheter ved demokratiet til allmenn stemmerett.
AP170721 TUIL skal utnytte Arendals svakheter på søndag når de skal befeste seg i toppen av 1.-divisjon på søndag.
AP170721 - Vi kjenner Arendal sine styrket og svakheter .
VG170720 Du ser svakheter som vi må jobbe med og det må gjøres en grundig analyse hvordan man skal ta tak i det og hvordan man skal få dette best mulig fremover.
VG170720 Debut-EPen « Rebel » ( som muligens snart bør bli en yrkesbeskyttet tittel ) peker både på styrker og svakheter ved nykommerens prosjekt.
DB170719 Dundalk er ingen kasteball, men de må ta stor risiko, og jeg mener de har såpass store svakheter defensivt at Rosenborg vil utnytte det på overganger, sa Lars Tjærnås til Dagbladet tidligere i dag.
DB170719 Dundalk er ingen kasteball, men de må ta stor risiko, og jeg mener de har såpass store svakheter defensivt at Rosenborg vil utnytte det på overganger, sa Lars Tjærnås til Dagbladet tidligere i dag.
DB170719 Dundalk er ingen kasteball, men de må ta stor risiko, og jeg mener de har såpass store svakheter defensivt at Rosenborg vil utnytte det på overganger, sier Lars Tjærnås til Dagbladet.
AA170718 Kilder i regjeringen opplyser at den prøver å samarbeide med USAs allierte for å rette opp svakheter i avtalen.
NL170717 Landmaktstudien synliggjør svakheter ved det norske forsvaret som vil gjøre det vanskeligere å håndtere ulike scenarier og hendelser som kan oppstå i årene som kommer.
AA170717 Ordningen har hatt sine svakheter , men de fleste er i dag enige om at den er vellykket.
AA170717 Det er ikke usannsynlig at de finner flere svakheter som må rettes opp.
DB170716 Vi har spilt noen jevne kamper før og skal utnytte deres svakheter som vi har studert på video, sier storesøster Hegerberg til Dagbladet.
SA170714 Der spiser vi en god frokost, før vi har ulike screeninger og målinger som viser svakheter ved kroppen som du må være oppmerksom på i forberedelsene til økten.
FV170714 Der spiser vi en god frokost, før vi har ulike screeninger og målinger som viser svakheter ved kroppen som du må være oppmerksom på i forberedelsene til økten.
DB170714 Og fordi vi har ei regjering som har forsøkt å hemmeligholde alvorlige svakheter ved beredskapen, øyensynlig for å tildekke sin mangelfulle handlekraft.
AP170714 Der spiser vi en god frokost, før vi har ulike screeninger og målinger som viser svakheter ved kroppen som du må være oppmerksom på i forberedelsene til økten.
SA170713 Offensivt vil det gi oss store fordeler, men defensivt har hun av og til vist svakheter i posisjonsspillet.
SA170713 Offensivt vil det gi oss store fordeler, men defensivt har hun av og til vist svakheter i posisjonsspillet.
AP170713 Offensivt vil det gi oss store fordeler, men defensivt har hun av og til vist svakheter i posisjonsspillet.
AP170713 Offensivt vil det gi oss store fordeler, men defensivt har hun av og til vist svakheter i posisjonsspillet.
VG170712 Under hver av spillerne har de listet opp et langt avsnitt med styrker, og det de mener er deres svakheter .
VG170712 » Svakheter : « Mangler fart så midtstopper kan gå tett i ham.
DB170712 De løp oss i senk, kjørte over oss og avslørte alle Norges problemer og svakheter .
DB170711 Da forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) ble konfrontert med det, svarte hun at forsvarets manglende tillit skyldes en ny åpenhet rundt svakheter og mangler.
DB170710 Norges nye skivåpen avdekker utøvernes svakheter og analyserer hvorfor den som er best i hvert enkelt terreng er nettopp det, slik de øvrige kan lære av funnene.
VG170708 Mange kampanalyser mente at Nunes hadde nok av svakheter å ta av, nok av svakheter som kunne ende i en klinsjnedtakning og en armbar.
VG170708 Mange kampanalyser mente at Nunes hadde nok av svakheter å ta av, nok av svakheter som kunne ende i en klinsjnedtakning og en armbar.
VG170708 Langtidsplanen var åpen om sikkerhetspolitiske utfordringer og svakheter i Forsvaret.
VG170708 Det er åpenbart fra mitt ståsted at vi har store svakheter .
AA170708 Det er åpenbart fra mitt ståsted at vi har store svakheter .
SA170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
FV170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
DB170707 Essensen handler om å avdekke svakheter og finne ut hvem som er best i hvilket terreng og analysere hvorfor det er sånn, slik at hver enkelt langrennsløper kan lære av den som er best på sitt felt.
DA170707 Også når det gjelder klimaforhold, er det blitt påpekt svakheter ved dagens gjeldende Ekvatorprinsipper.
DA170707 - Ønsker DNB at Ekvatorprinsippene skal bli strengere på de punktene hvor det er blitt påpekt svakheter ?
DA170707 - Dakotarørledningen avdekket svakheter ved måten urfolk involveres og konsulteres i USA, sier Georgsen.
DA170707 - Avdekket svakheter
BT170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
AP170707 Vi har alle våre indre kritikere som minner oss på våre opplevde feil, svakheter og mangler.
AP170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
AA170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
SA170706 Nå begynner arbeidet med å sette seg dypere inn i Ruzomberoks styrker og svakheter .
BT170706 Nå begynner arbeidet med å sette seg dypere inn i Ruzomberoks styrker og svakheter .
AP170706 Fremdeles mener han at antiterrorarbeidet i Norge har store svakheter .
AP170706 Nå begynner arbeidet med å sette seg dypere inn i Ruzomberoks styrker og svakheter .
DB170705 På den måten kan alle utøverne lære av den beste og forbedre sine svakheter .
DB170705 Kocbach forteller at formålet er å avdekke svakheter og finne ut hvordan man kan forbedre disse i de aktuelle terrengene.
DB170705 - Vi ser på alle terreng og det totale bildet, slik utøveren kan forbedre sine svakheter .
VG170704 Det er en del svakheter her også : Det finnes folk som bruker langt mindre og ikke føler seg fattige.
NL170703 Øvelsene avslørte store svakheter .
VG170702 SESSVOLLMOEN ( VG ) Forsvarets manglende tillit blant folket skyldes en ny åpenhet rundt svakheter og mangler, mener forsvarsministeren.
SA170702 Helikoptertypen som styrtet ved Turøy i fjor, hadde svakheter i systemet som kunne avsløre og varsle om feil, ifølge tester utført før ulykken, melder TV 2.
SA170702 » | TV 2 : Svakheter ved varslingssystem i Turøy-helikopter ¶
DB170702 Det er fordeler og svakheter .
VG170629 UD om egen bruk av bistandspenger : « Gjennomgående svakheter » ¶
VG170629 En intern rapport avslørte nylig store svakheter og nå får departementet også kritikk av tankesmien Civita.
DB170629 Dette var et av hovedpunktene i rapporten, hvor det også står at det var svakheter i tilskuddsforvaltningen, og at begrunnelser for avslag eller støtte ikke var tilstrekkelig dokumentert i et betydelig antall saker.
DA170629 Det er svakheter i utvalgsarbeidet som det er viktig å kjenne til.
VG170628 Der ble det avslørt flere alvorlige svakheter i landets sikkerhet og beredskap.
VG170628 IKKE OVERRASKET : Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mener Forsvaret har vært åpne rundt egne svakheter og at det er mye av grunnen til nordmenns lave tillit til deres evne til å forsvare landet.
VG170628 - Jeg har de siste tre årene vært tydelig på at Forsvaret har hatt svakheter knyttet til både reaksjonsevne og utholdenhet.
SA170628 Alle tre var godt kjent for TIL, både med sine styrker og svakheter .
SA170628 De spiller typisk nederlandsk, med mye ballinnehav og spisser som legger seg bredt, men de har også svakheter i den defensive organiseringen og overgangsspillet, og det skal vi prøve å utnytte.
DB170628 juli avdekket svakheter ved straffelovens regler om utilregnelighet, og skapte diskusjon om rettspsykiaternes innflytelse ved avgjørelsen av om tiltalte er utilregnelig.
BT170628 De spiller typisk nederlandsk, med mye ballinnehav og spisser som legger seg bredt, men de har også svakheter i den defensive organiseringen og overgangsspillet, og det skal vi prøve å utnytte.
AP170628 En type utnytter svakheter hos brukeren.
AP170628 De spiller typisk nederlandsk, med mye ballinnehav og spisser som legger seg bredt, men de har også svakheter i den defensive organiseringen og overgangsspillet, og det skal vi prøve å utnytte.
AA170628 Alle tre var godt kjent for TIL, både med sine styrker og svakheter .
DA170627 Det var en viktig seier og har gjort livet bedre for tusenvis av unger og familier, men det var ikke uten svakheter .
SA170626 | Nå hevder fotballegenden seg i ny idrett : - Han har ingen svakheter
SA170626 Han vekker kanskje ikke oppsikt i noen spesifikke deler av spillet, men han har ingen svakheter heller, vurderer Maldinis makker overfor Il Tennis Italiano, ifølge The Guardian.
DN170626 Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶ « Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep » ¶
BT170626 | Nå hevder fotballegenden seg i ny idrett : - Han har ingen svakheter
BT170626 Han vekker kanskje ikke oppsikt i noen spesifikke deler av spillet, men han har ingen svakheter heller, vurderer Maldinis makker overfor Il Tennis Italiano, ifølge The Guardian.
AP170626 | Nå hevder fotballegenden seg i ny idrett : - Han har ingen svakheter
AP170626 Han vekker kanskje ikke oppsikt i noen spesifikke deler av spillet, men han har ingen svakheter heller, vurderer Maldinis makker overfor Il Tennis Italiano, ifølge The Guardian.
VG170622 Det er også en del av bildet her at det selvsagt også er en rekke spillere som drives av ren kynisme, og som legger mye krefter i å finne svakheter i spilltilbudet, og søker å utnytte det så mye som mulig.
BT170622 SVAKHETER : I fjor pekte Riksrevisjonen på « alvorlige svakheter » ved styringen av beredskapsarbeidet.
BT170622 I fjor pekte Riksrevisjonen på « alvorlige svakheter » ved styringen av beredskapsarbeidet.
BT170622 SVAKHETER : I fjor pekte Riksrevisjonen på « alvorlige svakheter » ved styringen av beredskapsarbeidet.
AP170621 Svikt i oppfølgingen av personer mistenkt eller dømt for vold og seksuelle overgrep ¶ Svakheter ved tilsynsmyndighetenes arbeid.
FV170620 Ekspertene selv innrømmer at rapporten har svakheter - den konkluderer med lav gjentakelsesfare.
VG170619 juli var å sikre full åpenhet om mangler og svakheter .
VG170619 juli 2011 avdekket store svakheter i vår terrorberedskap.
VG170619 I det lekkede sammendraget heter det at det er : « Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.
VG170619 Departementet skriver at det er fordi en terrorist, terrororganisasjon eller en fremmed stat kan nyttiggjøre seg av sammendraget fordi « den avslører svakheter ved politiets og Forsvarets evne til og beredskap for objektsikring med sikringsstyrker og deres forebyggende grunnsikring av egne objekter.
VG170619 Den avdekket alvorlige svakheter ved sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre angrep.
VG170619 Les mer : UD om egen bruk av bistandspenger : « Gjennomgående svakheter » ¶
VG170619 I rapporten kommer det frem at det har vært alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep.
NL170619 Denne saken viser også at rollen som både rektor og styreleder har åpenbare svakheter !
AP170619 I dette intervjuet gir Aril Brandvik en oppsiktsvekkende beskrivelse av svakheter i Forsvaret.
AP170619 Forsvaret på bakken har i dag store svakheter .
AP170619 I dette intervjuet gir Aril Brandvik en oppsiktsvekkende beskrivelse av svakheter i Forsvaret.
AP170619 Forsvaret på bakken har i dag store svakheter .
VG170618 Les også : UD om egen bruk av bistandspenger : « Gjennomgående svakheter » ¶
SA170618 Overført til fotball : Spillerne ser svakheter hos medspillere, men aller mest hos ledere og trener.
DB170618 I Oslo Spektrum kom strekspillerens åpenbare svakheter til syne, altså tempo og forflytning, noe de norske håndballgutta klarte å utnytte i 30-20-seieren i går.
AP170618 Overført til fotball : Spillerne ser svakheter hos medspillere, men aller mest hos ledere og trener.
VG170616 Rapporten avdekket alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep.
BT170616 I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AP170616 Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
DA170614 Dianas rørende naive idealisme kolliderer brutalt med krigens meningsløshet, mens hun oppdager sine guddommelige superkrefter, og lærer noen bittersøte livsleksjoner om menneskelige svakheter .
DA170614 Dianas rørende naive idealisme kolliderer brutalt med krigens meningsløshet, mens hun oppdager sine guddommelige superkrefter, og lærer noen bittersøte livsleksjoner om menneskelige svakheter .
AP170614 april 2015 oppsummerte svakheter ved dagens norske forsvar.
AP170614 april 2015 oppsummerte svakheter ved dagens norske forsvar.
AP170614 « Rapporten peker på at det var avvik fra byggeforskriftene, svakheter og mangler ved branntekniske forhold, og det var heller ikke foretatt en helhetlig vurdering av brannsikkerheten.
DB170613 Dessverre er det slik at de som peker på svakheter og fremtidige utfordringer ofte blir forsøkt tiet i hjel.
DB170612 Men gjennomgangen viser også enkelte mangler eller svakheter hos alle kringkasterne.
DA170612 Chris Smalling er rask nok, men har andre svakheter .
SA170611 Men slike svakheter blir mindre synlige dersom arbeidsviljen er på topp.
AP170611 Men slike svakheter blir mindre synlige dersom arbeidsviljen er på topp.
DA170610 - Det var to ting som ødela for May : Hun avslørte sine svakheter som valgkamppolitiker, dessuten antok De konservative at de ville vinne, og laget et valgprogram som ikke hadde noen positivt budskap.
BT170609 Jeg håper Utdanningsdirektoratet kan svare på om de jobber for endring der det er svakheter .
DN170608 Men her er det store svakheter , mener Stortingets vaktbikkje.
DA170608 Men her er det store svakheter , mener Stortingets vaktbikkje.
AA170608 Men her er det store svakheter , mener Stortingets vaktbikkje.
VG170607 Jeg har funnet svakheter hos Brækhus, og jeg kunne føle svakhetene hennes da jeg så henne i øynene hennes første gang, sier Farias via tolk.
VG170607 Må betale eiendomsskatt for hundehus ¶ - Svakheter i loven ¶
VG170607 - De eventuelle svakheter ved eiendomsskattelovens bunnfradrag som er påpekt i denne saken, er det lovgiver som må vurdere, skriver han.
AP170607 Kommentator David Aaronovitch i The Times mener det å trekke opp et klart skille mellom etnisk egeninteresse og rasisme, er et argument med dype svakheter .
AP170607 - Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
AP170607 - Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
AA170607 Budsjettpartnerne på borgerlig side vil gjøre det dyrere å putte palmeolje på tanken og erkjenner at enigheten om biodrivstoff i fjor høst hadde svakheter .
VG170606 « Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet », skriver Riksrevisjonen i sluttrapporten. 21.mai 2013 var kostnadsrammen for rehabilitering av kontorbygget i Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak 660 millioner kroner.
DN170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DN170606 - Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier Schjøtt-Pedersen.
DN170606 * Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter .
DB170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DB170606 - Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier Schjøtt-Pedersen.
DB170606 * Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter .
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 - Betydelige svakheter
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 - Betydelige svakheter
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 - Betydelige svakheter
AP170606 Bane Nor har selv oppdaget en rekke svakheter ved sitt arbeid, mens en uavhengig, tysk ekspert, Rainer Pushman, har konkludert med at både Bane Nor og entreprenøren som monterte kjøreledningen har gjort feil.
AA170606 | Stortingspresidenten erkjenner svakheter i byggeprosjekt ¶
AA170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AA170606 - Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier Schjøtt-Pedersen.
AA170606 * Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter .
AA170606 - De eventuelle svakheter ved eiendomsskattelovens bunnfradrag som er påpekt i denne saken, er det lovgiver som må vurdere, skriver han.
SA170604 På en av de villeste dagene i Englands nyere politiske historie utnyttet forsiktige Theresa May sine motstanderes svakheter og selvdestruktive feil til å stå igjen som det sikre valget.
DB170603 FourFourTwo gar analysert lagoppstillingene til både Real Madrid og Juventus, for å se på styrker og svakheter i et forsøk på å se hvem av de to gigantene som er best rustet.
DB170602 LREM ! kan overgå UNR Men et resultat på bortimot 30 % allerede ved første omgang ville også være en sensasjon når man vet at LREM ! sliter med svakheter som partier under etablering opplever til vanlig : ingen parlamentariker som gjenvelges, begrenset finansiering til å bygge opp støtteapparat rundt kandidatene, kortvarig forankring eller nettverk å trekke på.
VG170601 Nå er det åpenbart mange svakheter i avtalen, også før Trump fikk torpedere den.
NL170601 I tillegg til det åpenbare løftebruddet har prosessen tre svakheter .
DA170601 Og feil å lese romanen « Arv og miljø » som om den var en bevisføring for noe forfatteren skulle ha opplevd, for så å lete etter svakheter i denne bevisføringen, som noen av deltakerne i høstens debatt har gjort.
AA170601 Det er både svakheter og styrker med dette bruddet på tonivå-ordningen mellom politi og påtalemyndighet som finnes for andre saker.
VG170530 Sektorprinsippet har noen grunnleggende svakheter .
VG170530 | UD om egen bruk av bistandspenger : « Gjennomgående svakheter » ¶
VG170530 Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.
VG170530 Hovedfunnene beskrives blant annet som « dårlig » og med « gjennomgående svakheter ».
VG170530 * 1 Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen. * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svak
VG170530 * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til oppfølging av avtaler.
VG170530 UD fant gjennomgående svakheter da de tok en stikkprøvekontroll av 13 bistandsavtaler.
VG170530 Han mener at ordvalget « gjennomgående svakheter » tyder på at det er strukturelle feil i hvordan pengene er behandlet : ¶
VG170530 Etter å ha kontrollert 13 bistandsavtaler, kom i dag UD-rapporten som viser gjennomgående svakheter i avtalene.
VG170530 Bakgrunn : Dette er UD-rapporten som fant gjennomgående svakheter
SA170530 For meg kan det se ut som de prøvde å fraskrive seg ansvarsforholdet sitt og legge mye av skylda på dem som arbeidet på riggen, for eventuelt å dekke over andre svakheter ved riggen.
DN170530 | UD : - Forvaltning av bistandspenger har « gjennomgående svakheter " ¶
DN170530 Utenriksdepartementet har funnet gjennomgående svakheter etter å ha gransket 13 bistandsavtaler i stikkprøvekontroll.
BT170530 | UD : - Forvaltning av bistandspenger har « gjennomgående svakheter » ¶
BT170530 Det er funnet gjennomgående svakheter i samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og konsulentselskapet International Law and Policy Institute ( ILPI ).
AA170530 Utenriksdepartementet har funnet gjennomgående svakheter etter at 13 bistandsavtaler er gransket i stikkprøvekontroll.
VG170529 Regjeringen har gjennom et halvt år nektet å avgradere rapporten som viser store svakheter i politiets og Forsvarets planer for å sikre samfunnskritiske objekter, dersom det skulle bli nødvendig i krig eller krise.
DN170529 De snakker om « svakheter » der vi bruker ordet « svikt », sier Foss.
DA170529 Vegvesenet skriver at begge alternativer har sine styrker og svakheter , og alle løsninger oppfyller hovedmålet i prosjektet om en forsinkelsesfri bussvei.
VG170528 At det var svakheter betyr ikke at det ikke ble levert avgjørende og viktig innsats, også av politiet.
VG170528 Svakheter i norsk beredskap ble avslørt 22. juli 2011.
DB170528 - Talen til Trump hadde sine åpenbare forvirrende svakheter , men det er uansett hevet over tvil USAs nye mannskap står fast på sikkerhetsgarantien og Natos artikkel fem, sier Thune.
NL170526 Ifølge Mood er det ingen tvil om at samfunnssikkerhet og beredskap har store svakheter .
DN170526 Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.
DA170526 Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170526 Ofte når vi har det vanskelig - uten at vi er helt klar over det - sier vi slemme ting til oss selv om våre mangler og svakheter .
VG170525 Det var en seier for pragmatismen og en seier for de ydmyke folkene som respekterer motstanderne, stopper motstandernes kvaliteter og ta nytte av deres svakheter .
VG170525 Det var en seier for pragmatismen og en seier for de ydmyke folkene som respekterer motstanderne, stopper motstandernes kvaliteter og ta nytte av deres svakheter .
AA170525 En krim kan være riktig så god selv om den har åpenbare svakheter .
DN170524 Statsminister Theresa May hadde nettopp avslørt sine svakheter .
NL170523 Våre menneskelige svakheter og mangel på perfeksjon er allerede i ferd med å forsvinne bak den rosa skyen av et liv vi poster på Facebook.
DA170521 De prinsippfaste og offervillige som likevel viser « svakheter », er gjerne lette bytter.
NL170519 » Europabevegelsen og NTEU er i store trekk enige om at EØS-avtalen har mange åpenbare svakheter - spesielt på demokratiområdet og det folkerettslige området.
VG170517 Brende understreker at rettssaken French ble utsatt for etter at Moland døde i 2013, i utenriksdepartementets øyne hadde store svakheter .
DB170517 Det er viktig å understreke at denne rettssaken som French ble utsatt for, etter Molands død, var en rettssak som vi mente hadde store svakheter , og de kom til helt andre konklusjoner enn norske myndigheter, sier Erna Solberg.
AP170517 Norske myndigheter mente rettssaken hadde store svakheter , og Kripos' etterforskere kom også kom til helt andre konklusjoner om hva som hadde skjedd.
AP170517 - Den rettssaken French ble utsatt for i andre runde, etter Molands død, var en rettssak vi mente hadde store svakheter , sier Brende.
BT170515 Så langt har de ikke avdekket svakheter , sier Øvstedal.
BT170515 Siden fredag har flere hundre tusen ofre i over 100 land blitt rammet av det massive dataangrepet « Wannacry », som utnytter svakheter i Microsofts operativsystem.
AP170515 CIA og NSA samler opp sikkerhetshull og svakheter for å bruke dem til spionasje og overvåking - i stedet for å advare selskapene og publikum om feilene.
AP170515 Så langt har de ikke avdekket svakheter , sier Øvstedal.
DB170514 Waterhouse tror at det også i Norge finnes svakheter i IKT-systemene.
DB170514 Alle fedre har sine svakheter , men jeg foretrekker ham jeg fikk utdelt, og med god margin.
AP170514 Da lærer man å beherske trafikksystemet, og man blir vant med svakheter i systemet.
DA170513 Det som måtte være av svakheter ligger i de delene av personenes handlingsmønster som man helst ikke bør begynne å stille spørsmål ved.
SA170512 - Alle har styrker og svakheter .
AP170512 - Alle har styrker og svakheter .
VG170508 Dette skjedde til tross for at det i flere rapporter hadde blitt varslet om svakheter i myndighetenes arbeid med fosterhjem.
DA170508 Det er lett å finne filmatiske svakheter i filmene.
SA170507 - På mange måter er Sveits en motstander som er et par hakk hvassere enn Frankrike, men så har de kanskje noen svakheter som vi må utnytte.
SA170507 Hvilke svakheter skal dere utnytte ?
DB170507 - På mange måter er Sveits en motstander som er et par hakk hvassere enn Frankrike, men så har de kanskje noen svakheter som vi må utnytte.
BT170507 Hvilke svakheter skal dere utnytte ?
AP170507 - På mange måter er Sveits en motstander som er et par hakk hvassere enn Frankrike, men så har de kanskje noen svakheter som vi må utnytte.
AP170507 Hvilke svakheter skal dere utnytte ?
BT170505 I onsdagens BT påpeker Eivind Meland svakheter ved den etiske godkjenningen av medisinsk forskning.
AA170505 Dette medfører unødig formalisering av møter i fylkesnemda, anonymisering av barnevernets fremmøtte saksbehandler og fordunkling av eventuelle barnefaglige svakheter .
VG170504 De siste seks månedene har han gått i seg selv, sett på sine svakheter og feilgrep og tatt eierskap til dem, forteller han.
AP170504 Undersøkelsen av voldtektssakene og familievoldssakene har avdekket andre svakheter som har ført til at riksadvokaten har sendt ut disse tydelige signalene til politiet : ¶
VG170503 Oppfølgingsrapporten viser forbedringer, men fortsatt finnes det en del svakheter som departementene og deres statsråder har hatt god tid til å rydde opp i.
VG170503 Da slo Amundsen fast at tilfluktsrommene skal opprettholdes som en permanent beskyttelse for sivilbefolkningen dersom det blir nødvendig, men erkjente klare svakheter : ¶
SA170502 Han har ikke rukket å studere trønderne, men med TV-dekningen i den øverste divisjonen i landet, har han gode muligheter til å finne eventuelle svakheter .
SA170502 Det er ikke sikkert de har så mange svakheter , men jeg skal lete godt, fortsetter treneren.
DA170502 - Vi kan dra veksler på hverandres styrker og svakheter .
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Hovedbildet i tirsdagens rapport er at det har skjedd forbedringer i beredskapsarbeidet, men at det fremdeles er svakheter .
DA170502 - Vår undersøkelse om objektsikring, som nylig ble lagt fram, avdekket svakheter i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
BT170502 Statsråden viser også til tidligere avdekkede svakheter , og opplyser at korrigerende tiltak er implementert.
AP170502 Statsråden viser også til tidligere avdekkede svakheter , og opplyser at korrigerende tiltak er implementert.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AP170502 Hovedbildet i tirsdagens rapport er at beredskapsarbeidet er blitt bedre, men at det fremdeles er svakheter .
AP170502 - Vår undersøkelse om objektsikring, som nylig ble lagt fram, avdekket svakheter i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
AP170502 Han har ikke rukket å studere trønderne, men med TV-dekningen i den øverste divisjonen i landet, har han gode muligheter til å finne eventuelle svakheter .
AP170502 Det er ikke sikkert de har så mange svakheter , men jeg skal lete godt, fortsetter treneren.
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Hovedbildet i tirsdagens rapport er at det har skjedd forbedringer i beredskapsarbeidet, men at det fremdeles er svakheter .
AA170502 - Vår undersøkelse om objektsikring, som nylig ble lagt fram, avdekket svakheter i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
FV170430 Lyon og Paris Saint-Germain får to muligheter til å finne hverandres svakheter og styrker før den store finalen.
SA170429 Lyon og Paris Saint-Germain får to muligheter til å finne hverandres svakheter og styrker før den store finalen.
BT170429 | Mener å ha funnet flere svakheter ved NRKs tiggerdokumentar ¶
BT170429 Videre undersøkelser må kartlegge om tretthetsbruddet skyldes svakheter ved design eller produksjon.
BT170429 Lyon og Paris Saint-Germain får to muligheter til å finne hverandres svakheter og styrker før den store finalen.
AP170429 Lyon og Paris Saint-Germain får to muligheter til å finne hverandres svakheter og styrker før den store finalen.
DB170427 Alle metodene har sine svakheter , her forklares det med eksempler.
BT170425 - Brannen på Hallingskeid og togavsporing ved Kleivane for noen år tilbake viste klare svakheter ved beredskapen.
VG170424 Han identifiserer sitt lags svakheter og hvor motstanderen er sårbar.
DB170423 De har andre styrker og svakheter .
DB170423 Heldigvis ser det ut til at tyskeren er fullstendig klar over hvor det er svakheter i laget, og dersom de riktige spillerne ikke er tilgjengelige, vil han ikke hente andre spillere bare for å gjøre det ( noe som ofte fører til at spillere som ikke passer inn blir hentet og blir vanskelig å bli kvitt etterpå ).
SA170422 - Har store svakheter
DB170422 En lesing av hele rapporten blottlegger ganske oppsiktsvekkende svakheter .
BT170422 - Har store svakheter
AP170422 - Har store svakheter
VG170421 - Juventus er det laget med færrest svakheter , kommenterer VGs sportsjournalist Arilas Berg Ould-Saada.
FV170421 - Har store svakheter
AP170420 - De fleste autoritære regimene sliter med grunnleggende interne utfordringer og svakheter , skriver visepresident Thomas Corthers og Richard Youngs i Carnegie-stiftelsen i Foreign Affairs.... men « demokratiet er ikke døende » ¶
AA170420 Ørlandsordfører Tom Myrvold ( H ) mener rapporten har klare svakheter .
AA170420 Ørlandordfører Tom Myrvold ( H ) kaller rapporten optimistisk, men mener den har flere klare svakheter .
AA170420 Muligheter og styrker ved en sammenslåing har fått mye plass, mens potensielle hindringer og svakheter ikke diskuteres like grundig.
BT170411 Da innvandringsforbudet hans ble stanset i retten, da helsereformen havarerte i Kongressen, og ellers når han har dummet seg ut, så kritikerne på det som tegn på hans svakheter : Han er uerfaren og impulsiv, han har svak dømmekraft og er omgitt av dårlige rådgivere.
VG170408 Jon Jones har kanskje mange personlige svakheter , men ikke i kamp.
VG170407 Han er en god fighter uten noen tydelige svakheter , men jeg er definitivt bedre enn ham i alle fasene av spillet.
DB170407 Han er uten tydelige svakheter .
VG170406 Som VG skrev tirsdag, har Lillehammer kommune brukt 300.000 kroner på en rapport som drøfter svakheter og styrker dersom byen velger å søke om OL i 2026 eller 2030.
VG170406 VG skrev tirsdag om at Lillehammer kommune har brukt 300.000 kroner på en rapport som skal se på byens styrker og svakheter ved en eventuell OL-søknad i 2026 eller 2030.
VG170405 Rapporten vurderer i stedet styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
SA170405 Kommunen har i følge VG brukt 300.000 kroner for å få utarbeidet en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap, for å vurdere styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
FV170405 Kommunen har i følge VG brukt 300.000 kroner for å få utarbeidet en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap, for å vurdere styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
DB170405 For en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap skal Lillehammer kommune ha betalt 300 000 kroner, der styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om OL i 2026 eller 2030 blir vurdert.
DB170405 Finn typiske svakheter og styrker ved produktet.
BT170405 Kommunen har i følge VG brukt 300.000 kroner for å få utarbeidet en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap, for å vurdere styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
AP170405 Kommunen har i følge VG brukt 300.000 kroner for å få utarbeidet en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap, for å vurdere styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
DB170402 Han viser stor panache, men det er også svakheter å utnytte, sier Gallopin.
DB170402 Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
SA170331 - Hva er lagets styrker og svakheter ?
DA170331 Handlingen her er passelig full av mistenkelige individer, med gode skildringer av menneskelige svakheter på alle nivå », sto det i oppsummeringen.
AP170331 - Hva er lagets styrker og svakheter ?
DN170330 - Jeg er for et sterkt Økokrim, men jeg ser ikke at de har den nødvendige villigheten til å erkjenne feil og svakheter , sa han.
AA170330 De har påpekt svakheter og systemsvikt, de har angrepet rasisme og undertrykking, og de har forsvart naturverdier og svake grupper.
DB170328 Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
SA170327 Det handler litt om struktur, men mest om personlige feil og svakheter .
DB170327 Samtidig er det avdekket store svakheter i vår demokratiske beredskap.
BT170327 Det handler litt om struktur, men mest om personlige feil og svakheter .
AP170327 | Misbruker regjeringen loven for å dekke egne svakheter ?
AP170327 Det handler litt om struktur, men mest om personlige feil og svakheter .
VG170326 Hvis de får ett eller to fravær, så går det ikke, sier Alsaker som mener midtbaneduoen Eric Dier - Jake Livermore sier det meste om Englands « åpenbare svakheter ».
SA170326 Det gir alltid positive utslag, og det viktigste : Det dekker over svakheter .
SA170326 Bakover har AaFK dessverre klare svakheter , som gode motstandere vet å utnytte.
FV170326 Det gir alltid positive utslag, og det viktigste : Det dekker over svakheter .
BT170326 Rapporter viser at barnehagetilbudet til barn under tre år har en rekke svakheter og at kvaliteten er svært varierende.
BT170326 Det gir alltid positive utslag, og det viktigste : Det dekker over svakheter .
DN170325 juli demonstrerte mange svakheter med norsk beredskap.
DB170325 Men det er åpenbare svakheter å spore hos gjestene, lyder dommen.
DA170325 Forsvarsdepartementet får også kritikk : « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i den hemmelige rapporten som DN gjengir.
AA170325 juli demonstrerte mange svakheter med norsk beredskap.
VG170324 Torsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv deler av en hemmeligstemplet rapport som avdekker store svakheter i norsk sikkerhet og beredskap.
VG170324 Bakgrunn : Hemmelig rapport lekket : Store svakheter i sikkerheten ¶
SA170324 På veien mot bedre tider skal Lagerbäck bli kjent med hver enkelt spiller, bygge en ny taktisk grunnmur, finne måter å dekke over svakheter på, pønske ut vinnende strategier.
DN170324 Lxs også : ¶ « Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep » ¶
DN170324 « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter. », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter », står det blant annet i Riksrevisjonens rapport.
DN170324 « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter. », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 Forsvarsdepartementet nekter imidlertid offentliggjøre rapporten fordi den inneholder en så stor mengde ugradert og begrenset informasjon « om svakheter i sikkerhet og beredskapen mot terror, spionasje og væpnet angrep at den samlet sett tilsier en høyere gradering enn enkeltopplysningene.
DN170324 « Vi må vente oss mer terror » ¶ « Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep » ¶
DA170324 Jeg har sett spillernes styrker og svakheter .
BT170324 Og muntlige fremstillinger i ettertid har sine svakheter .
BT170324 Men endringene har skjedd som følge av svakheter statsadvokaten gjennom sitt tilsynsansvar kunne ha avdekket og påpekt for lenge siden.
VG170323 En rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet fastslår at det er store svakheter i nepalske myndigheters arbeidet mot menneskehandel, og viser blant annet til at politiet ved flere anledninger skal ha pågrepet ofre for menneskehandel og ført dem tilbake til dem som har holdt dem fanget.
VG170323 | Hemmelig rapport lekket : Store svakheter i sikkerheten ¶
VG170323 Han innrømmer at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de ble kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter : ¶ « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
VG170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
SA170323 Her er alternativene, med noen stikkord på deres styrker og svakheter .
DN170323 Aksjesparekonto ¶ | « Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep » ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶ ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶ ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 » | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶ ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 Så seint som i januar i år var det etter hans utsagn store mangler og svakheter ved landets beredskap.
DB170323 Ifølge DN innrømmer han at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de blir kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter : ¶ * " Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre nøkkelobjekter som kan få betydning for for forsvarsevnen og de militære forsvar i væpnet konflikt.
DB170323 I brevet skriver departementet at rapporten ikke kan offentliggjøres fordi en terrorist, terrororganisasjon eller en fremmed stat kan nyttiggjøre seg av rapporten : ¶ ".... siden den avslører svakheter ved politiets og Forsvarets evne til og beredskap for objektsikring med sikringsstyrker og deres forebyggende grunnsikring av egne objekter.
DB170323 Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170323 * Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet.
DA170323 » Forsvarsdepartementet får også kritikk : ¶ * « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter. », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i rapporten. · ¶ * « Politidirektoratet
DA170323 Departementet mener at rapporten inneholder en så stor mengde ugradert og begrenset informasjon « om svakheter i sikkerhet og beredskapen mot terror, spionasje og væpnet angrep at den samlet sett tilsier en høyere gradering enn enkeltopplysningene.
BT170323 Svakheter eller problemer fremstilles bare som EUs feil.
AP170323 « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
AP170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
AP170323 Her er alternativene, med noen stikkord på deres styrker og svakheter .
VG170322 Lytt til hverandre og respekter hverandres svakheter , oppfordret kongen.
SA170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
FV170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
DB170322 Drillo klarte å sette sammen et lag der spillerne utfylte hverandre og kamuflerte svakheter .
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶ ¶
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
DB170322 | Hemmelig terror-rapport lekket : - Viser store svakheter ved Norges sikkerhet ¶
BT170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
AP170322 Det har mye med form og kultur å gjøre, for den erfarne politikeren Tom Tvedt har også politikerens motvilje mot å innrømme svakheter og komme seg videre.
AA170322 Lytt til hverandre og respekter hverandres svakheter , oppfordret kongen.
DB170321 Da Kanté var ti år gammel hadde han svakheter i spillet sitt.
VG170320 Ifølge Nilsen var helhetsbildet at det er svakheter , så storr at de kan ba betydning også ut over enkelt.virksomhetene. 2014 : Minst 17 terrormål fortsatt usikret ¶
DA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
DA170320 Ifølge Sanner etterlot SV seg svakheter som regjeringen nå har ryddet opp i.
AA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
AA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
DB170318 Dog er det en plan ikke uten svakheter .
DB170318 Og Sagan har også sine svakheter : ¶
DB170318 - Han har ingen åpenbare svakheter som han må jobbe med.
AP170318 Temaet - « den guddommelige nådes innvirkning på en gruppe ulike, men nært forbundne karakterer » - står han riktignok inne for ; det er formen og forslukenheten på mat og vin og ornamentalt språk han finner påfallende svakheter ved.
DB170317 - Det skal alltid lønne seg å jobbe, og vi visste systemet hadde svakheter da vi tok over.
DB170317 Mangelen på personlige svakheter hos disse voksenkarakterene mangler sidestykke i litteraturen.
AP170317 Han sier at Helsetilsynet i slike tilfeller har gode muligheter til å avdekke om det er svakheter i systemet som går igjen.
DA170316 Det taler til det aldrende brødreparets fordel at de åpenbart innså filmens svakheter , og gjorde et krafttak for å rette opp det de kunne.
AA170316 En gjennomgang Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) har gjort av kvaliteten på nærmere 140 utredninger fra departementene i 2015, viser store svakheter ved mange av utredningene.
VG170314 Men Vladimir Putin utnytter Vestens svakheter på virtuost vis.
DB170314 Dette, og all oppmerksomhet som han får, dekker bare over Wilders politiske svakheter .
DA170313 Russerne bruker saker der EU ikke har innfridd og EUs svakheter til å løfte fram seg selv som alternativ, sier seniorrådgiver Enver Djuliman i Helsingforskomiteen.
VG170312 Veteranene ville ikke dele det de ser på som svakheter , og de var redde for å høre om hva som kan oppstå av problemer for dem i fremtiden.
DB170311 Tidligere i år hevdet blant annet den irske dokumentarskaperen Senan Molony at en brann i skorget kan ha medført svakheter i skipet, som kan ha forårsaket ulykken.
VG170310 Alle er flinke på hver sin måte, og alle har styrker og svakheter .
DB170307 Vi trenger fortsatt hjelp fra vaktbikkja Dagbladet til å ha kontroll med samfunnet og avdekke svakheter !
VG170306 Et av hovedfunnene var « Alvorlige svakheter i ut øvelse av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerheten ».
VG170306 Vi ser hull i lovverk og svakheter i PP-tjenesten ( pedagogisk psykologisk tjenesten ) sitt arbeid med å sikre elever en god spesialundervisning.
VG170306 Han sier programmet har svakheter .
DA170306 Vi ser svakheter i våre systemer.
DA170306 Ser svakheter
AP170306 Påstanden har noen åpenbare svakheter - for eksempel at presidenten ikke har muligheten selv til å beordre overvåking.
AA170306 Han sier programmet har svakheter .
DB170305 Men selv om hver enkelt tittel kan få en tilpasset bitrate har dagens system fortsatt svakheter .
BT170305 Min formodning er at mange som nå ukentlig står frem i media og klager sin nød over at lilleputt-kommuner ledes inn i en handlekraftig, mellomstor kommune, aldri selv ville ønske å jobbe i en kommuneledelse med betydelige svakheter .
DB170304 Ordningen har imidlertid flere svakheter ved seg.
VG170303 Jeg har avsluttet alle matchene mine i første runde, noe som gir lite rom for å studere eventuelle svakheter eller tendenser i gamet mitt, forklarer Bergh.
DB170303 De føler på hverandre og ser etter svakheter , beskrev Jann Post situasjonen etter syv vekslinger.
DB170302 Mens Team Sky sier de er « stolte » over sin tøffe linje mot doping, har British Cycling imidlertid innrømmet alvorlige « mangler og svakheter » med hensyn til journalføring.
DA170302 Jussprofessor og menneskerettighetsekspert Mads Andenæs mener dommen er klar, men at den også har svakheter .
DA170302 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Svakheter
DA170302 - En solid dom med svakheter , mener jussprofessor Mads Andenæs.
VG170301 Den spilte på hans naturlige styrker og holdt hans svakheter i sjakk, sier skribenten Eric Liu.
FV170301 Han mener dommen inneholder flere svakheter , og peker blant annet på at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.
DA170301 Stor nedgang i fravær i osloskolen til tross : Fraværs-regelen har flere svakheter , mener oslorektorer.
AA170301 Han mener dommen inneholder flere svakheter , og peker blant annet på at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.
VG170228 - Dette er et helt urimelig forsøk på å skjule det som måtte være av svakheter i regjeringens oppfølging av Gjørv-kommisjonen.
DN170228 LO-lederen mener de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor har en rekke svakheter som det haster å få avklart.
DB170228 Shakes ( assistentmanager Shakespeare ) sa før kampen at jeg skulle spillere høyere i banen, og at de hadde svakheter som vi kunne utnytte, sier Vardy.
DB170228 LO-lederen mener de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor har en rekke svakheter som det haster å få avklart.
DA170228 LO-lederen mener de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor har en rekke svakheter som det haster å få avklart.
DA170228 LO-leder Gerd Kristiansen ber finansminister Siv Jensen ( Frp ) bidra til å løse det hun mener er klare svakheter ved pensjonssystemet i privat sektor.
AA170228 Der ble det avdekket manglende svakheter som burde vært store nok til at det burde vært satt en stopper for planene.
BT170227 - Når vi ser at antall centimeter varierer selv over korte avstander, viser det at det gamle systemet hadde store svakheter .
DA170226 Men nettopp på grunn av våre svakheter er vi jo også skremmende gode til å utvikle hjelpemidlene vi trenger for å overleve, så kanskje kommer vi til å finne løsninger på klimaforandringene også.
DB170225 Tross flere svakheter skal regjeringen ha honnør for å levere håndfaste resultater og for å bevege en nødvendig reform av kommunekartet i riktig retning.
DB170225 - Vi fortjener en pris for å ha oppdaget svakheter ved sikkerheten i den bygningen, fortalte hun til avisa The National, som gies ut flere steder i de forente arabiske emiratene.
DA170225 - Og de fleste forstår hvorfor vi ikke kan presentere ulike svakheter ved beredskapen på konkrete objekter for åpen scene, sier Tetzschner til Dagsavisen.
SA170224 Den gir langrennsledelsen frifinnelse for medisineringen, men peker på mange og til dels alvorlige svakheter i systematikk, ledelse, organisasjon og struktur.
DA170224 Da VIF valgte en annen tilnærming etter pause i de 18 varmegradene i Marbella, åpenbarte det seg svakheter særlig på dødballer i mot.
AP170224 - McMaster sier at hvis du lar en av grenene forfalle, skaper du farlige svakheter .
AP170224 Høyre : Viser åpenbare svakheter
AP170224 De mener saken har vist at det er « åpenbare svakheter med dagens regelverk ».
AP170224 Høyre : Viser åpenbare svakheter
AP170224 De mener saken har vist at det er « åpenbare svakheter med dagens regelverk ».
AP170224 Nylig konstaterte Riksrevisjonen igjen at de fem fregattene - til en pris av 20 milliarder kroner - har så store svakheter at de ikke har den operative evne Stortinget har forutsatt.
AP170224 Den gir langrennsledelsen frifinnelse for medisineringen, men peker på mange og til dels alvorlige svakheter i systematikk, ledelse, organisasjon og struktur.
AA170224 I en fersk rapport fra Riksrevisjonen kommer det fram at de fem fregattene som Norge har kjøpt, har så store svakheter at de ikke har den operative evne som Stortinget har forutsatt. ( ©NTB ) ¶
VG170223 SVAKHETER : Advokat Arild Karl Humlen påpeker at det er svakheter med tanke på bildekvalitet og at de som har gjennomført analysen ikke er ferdig utdannet.
VG170223 Foto : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ SVAKHETER : Advokat Arild Karl Humlen påpeker at det er svakheter med tanke på bildekvalitet og at de som har gjennomført analysen ikke er ferdig utdannet.
VG170223 Advokat Humlen kaller analysen ubrukelig og viser til svakheter .
AP170223 For meg er det åpenbare svakheter ved å bruke markedsmessige mekanismer for effektivisere jernbanen økonomisk.
AP170222 Fremdeles mener han at antiterrorarbeidet i Norge har store svakheter .
AP170222 Det ble også avdekket svakheter i beredskapsarbeidet.
AP170222 juli mener den erfarne politilederen at organiseringen av antiterrorarbeidet i Norge, så langt han kjenner til, fortsatt har store svakheter når det gjelder samvirke og koordinering av aktørene som skal håndtere krisehåndtering.
VG170221 I stedet lot de et system med store svakheter skure og gå, og først etter at Johaug testet positivt på et forbudt stoff, definerte de høyst nødvendige strakstiltak.
VG170221 Les også : Kultkeeperen til VG : - Mine svakheter er potetgull og indisk mat ¶
DN170221 I en ny rapport før helgen, kalt « A shoulder to lean on » - en skulder å lene seg på - anslår bankens analytikere at tegn til svakheter i oljemarkedet kun er midlertidige og at oljelagre vil fortsette å falle.
VG170220 Han mener dommen viser at dagens antidopingreglement har svakheter .
VG170220 Rutinene har vært uklare og dårlige, og det har vært svakheter ved utlevering, oppbevaring og ajourføring.
VG170220 Mine svakheter er potetgull og indisk mat, sier Shaw til VG og ler fornøyd.
VG170219 - Men jeg har mine svakheter , og jeg vet hvordan jeg må avgjøre mine løp.
VG170219 - Jeg har mine svakheter
SA170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser.
DB170219 - Det er tydelig svakheter i iskappa - like innenfor sprekken som forårsaket kalvingen i 2015 - som forårsaker disse mindre bruddene, sier forskeren.
DB170219 BRUDD : Svakheter i ledninger er en hyppig årsak til branntilløp.
AP170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser.
VG170218 I etterkant av det London-derbyet påpekte tidligere Liverpool-stjerne og i dag Sky Sports-ekspert Jamie Carragher svakheter ved Chelsea-opplegget som kan utnyttes.
SA170217 Styrkeøktene har vart langt inn i sesongen i år, og målet har vært å forsterke en del svakheter - men også å utnytte en del styrker.
DB170217 Styrkeøktene har vart langt inn i sesongen i år, og målet har vært å forsterke en del svakheter - men også å utnytte en del styrker.
DB170217 Det tok imidlertid ikke lang tid før flere personer påpekte svakheter med Frp-toppens argumenter.
AP170217 Hun hadde tidligere påpekt svakheter med vår daværende varslerportal.
AP170217 Styrkeøktene har vart langt inn i sesongen i år, og målet har vært å forsterke en del svakheter - men også å utnytte en del styrker.
VG170216 Og ærlig talt ; dersom tilsvarende svakheter i en organisasjon hadde vært avdekket i næringslivet, hadde den øverste lederen vært ute av døren på minuttet.
DB170215 - Vi mener det er store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans, så vi kommer til å følge med med argusøyne, sier hun.
VG170213 - Jeg ser også svakheter ved dagens system, men jeg har til gode å se noe som er bærekraftig, som kan fungere på tvers av landegrensene og der alle saker behandles likt.
DB170213 - Mange svakheter
DB170213 - Han er en bra fyr med gode intensjoner, men han viser mange svakheter .
DB170210 Hans mentale tilnærming og evne til å finne svakheter hos motstanderen fra sidelinja, kombinert med hans naturlige instinkt for mål, gjorde ham dødelig.
VG170209 Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren.
VG170209 Tross dette tar ikke regjeringen tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft som situasjonen krever.
VG170209 Tross det tar ikke regjeringen tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft situasjonen krever.
VG170209 KRISESIGNALER : - Men regjeringen tar ikke tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft situasjonen krever, hevder kronikkforfatterne.
DB170209 Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren, skriver NTB.
AP170209 De har i sine rapporter pekt på mangelfull sikkerhetsstyring og organisatoriske svakheter som en hovedutfordring for at datasystemer kan være utsatt.
AP170209 Andre myndigheter har advart mot svakheter i kritiske systemer ¶
AA170209 Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren.
BT170208 Helt siden 90-tallet har Riksrevisjonen pekt på store svakheter .
VG170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
VG170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
SA170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
SA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
DN170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
DN170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
DB170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
DB170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
BT170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
BT170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
AP170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
AP170207 Dette gjelder i vesentlig grad forhold Stortinget er kjent med, og hvor det allerede er iverksatt tiltak for å rette opp svakheter og mangler, skriver departementet i en pressemelding.
AP170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
AA170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
AA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
SA170206 Det er rimelig vanskelig i et startfelt med forskjellige personligheter som har forskjellige styrker og svakheter - men samtidig vil vinne - koste hva det koste vil, sier Kjetil Jansrud.
FV170206 Det er rimelig vanskelig i et startfelt med forskjellige personligheter som har forskjellige styrker og svakheter - men samtidig vil vinne - koste hva det koste vil, sier Kjetil Jansrud.
DB170206 De klaget på syltynt innhold og tekniske svakheter .
DB170206 De klaget på syltynt innhold og tekniske svakheter .
BT170206 Det er rimelig vanskelig i et startfelt med forskjellige personligheter som har forskjellige styrker og svakheter - men samtidig vil vinne - koste hva det koste vil, sier Kjetil Jansrud.
AP170206 Det er rimelig vanskelig i et startfelt med forskjellige personligheter som har forskjellige styrker og svakheter - men samtidig vil vinne - koste hva det koste vil, sier Kjetil Jansrud.
VG170205 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
VG170204 Det jobbes hardt for å bruke låtens repetitive svakheter til en fordel.
VG170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
SA170204 - Har du selv i det hele tatt noen svakheter ?
FV170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
FV170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
BT170204 - Har du selv i det hele tatt noen svakheter ?
AP170204 - Internett har en rekke svakheter .
AP170204 - Har du selv i det hele tatt noen svakheter ?
DB170203 Når det gjelder amerikanernes evne til å beskytte sine allierte Japan og Sør-Korea med rakettforsvar, så har også Pac-3 og Thaad åpenbare svakheter .
AA170203 - Hva er mest sårbart ? - Svakheter i systemer som ikke er oppdaterte.
AA170203 Justisdepartementet innså vel også systemets svakheter og bidro etter hvert med ulike lovforslag med det formål å begrense bruken av jury, slik at lagmannsrettene nå til sammen behandler bare om lag 300 jurysaker årlig.
SA170202 Vi har siden hendelsen gjennomført ytterligere sikkerhetstester med ekstern leverandør for å avdekke andre mulige svakheter , og vil fortsette med kontinuerlig forbedring av sikkerheten i Æ i tiden fremover, skriver kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum.
DB170202 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170201 Gabriel Jesus punkterte kampen før pause, etter at hjemmelagets defensive svakheter ble avslørt enda en gang.
DB170131 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170131 USA har som demokrati avgjort sine svakheter , men det like fullt et levende og på mange måter velfungerende demokrati med en sunn og bærekraftig økonomi.
DB170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
SA170129 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170129 Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170129 Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170129 Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170129 Målet er at rutinene skal bli så gode at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170129 Målet er at rutinene skal bli så gode at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170129 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DN170128 Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170128 Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
BT170128 Mannebarnet har regjert i en uke og vi vet allerede at den internasjonale orden som ble etablert etter den andre verdenskrig, med alle dens åpenbare svakheter , er under rask og aggressiv demontering.
SA170127 Å være først ute er ikke nødvendigvis en fordel, ettersom man da også blir første som oppdager mulige svakheter ved en ny modell.
DN170127 Å være først ute er ikke nødvendigvis en fordel, ettersom man da også blir første som oppdager mulige svakheter ved en ny modell.
AP170127 Å være først ute er ikke nødvendigvis en fordel, ettersom man da også blir første som oppdager mulige svakheter ved en ny modell.
SA170124 - Hackere følger med på nye sikkerhetsoppdateringer, og kan paradoksalt nok få informasjon om hvilke sikkerhetsproblemer og svakheter eksempelvis Ios sliter med, og vi ser at sikkerhetspulsen skrus opp rett etter at sikkerhetsoppdateringene slippes, sier Sandland.
FV170124 - Hackere følger med på nye sikkerhetsoppdateringer, og kan paradoksalt nok få informasjon om hvilke sikkerhetsproblemer og svakheter eksempelvis Ios sliter med, og vi ser at sikkerhetspulsen skrus opp rett etter at sikkerhetsoppdateringene slippes, sier Sandland.
DB170124 SOM gode trenervalg ellers baserte uttaket seg på usvikelig tro på egne ferdigheter og inngående kunnskap om motstandernes svakheter .
DB170124 - Prisen på omtrent 150 euro ( om lag 1.350 kroner ) er for høy, særlig i lys av de svakheter vi beskriver.
BT170124 - Hackere følger med på nye sikkerhetsoppdateringer, og kan paradoksalt nok få informasjon om hvilke sikkerhetsproblemer og svakheter eksempelvis Ios sliter med, og vi ser at sikkerhetspulsen skrus opp rett etter at sikkerhetsoppdateringene slippes, sier Sandland.
AP170124 - Hackere følger med på nye sikkerhetsoppdateringer, og kan paradoksalt nok få informasjon om hvilke sikkerhetsproblemer og svakheter eksempelvis Ios sliter med, og vi ser at sikkerhetspulsen skrus opp rett etter at sikkerhetsoppdateringene slippes, sier Sandland.
AP170122 De så systemenes svakheter , men kampsonen var satt : ¶ | 'Allo 'allo-stjernen Gorden Kaye er død ¶
AP170121 Ti prosent av USAs broer, rundt 60.000, har strukturelle svakheter ifølge Federal Highway Safety Administration.
AP170121 Inspeksjoner hadde avdekket slitasjeskader og svakheter ved broen siden 1990. 13 mennesker omkom i ulykken.
AP170121 Tidstypisk spenningsprosa med innebygde svakheter .
DB170119 - Det er et enormt problem for rettssikkerheten dersom intervjuer med store svakheter vektlegges i utlendingsmyndighetenes favør, sier Nygård til Dagbladet.
DN170118 - ENI har vist en dårlig evne til å gjennomføre planer som har vært, og det har stadig kommet nye funn om svakheter , sa kommunikasjonsdirektør Inger Anda i Petroleumstilsynet ( Ptil ) sist uke.
BT170118 Systemet har svakheter , som at det er sårbart for løgn.
SA170116 Du blir fort avslørt om du har noen svakheter .
AP170116 Du blir fort avslørt om du har noen svakheter .
DN170113 Oljeproduksjonen har vært stanset siden romjulen på grunn av svakheter ved en losseslange.
DN170112 Petroleumstilsynet er ikke tilfreds med at det stadig dukker opp nye svakheter ved Eni Norges aktiviteter på Goliat-feltet.
DB170112 Det var fortjent nok, men dette er ennå ikke mer enn et spennende mannskap med noen klare svakheter .
SA170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
SA170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
SA170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
SA170111 Denne metoden har færre svakheter enn de ytterisoleringssystemene vi har fra før, sier André Korsaksel, teknisk rådgiver hos Byantikvaren.
FV170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
FV170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
FV170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
BT170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
BT170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
BT170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
AP170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
AP170111 - Guttene får også opplæring i de samme individuelle ferdighetene, men i guttegruppene vektlegges arbeid med svakheter i deres kultur som er sosiale kvaliteter og ferdigheter og finmotorikk.
AP170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
AP170111 Denne metoden har færre svakheter enn de ytterisoleringssystemene vi har fra før, sier André Korsaksel, teknisk rådgiver hos Byantikvaren.
DB170110 - Jeg har også mine svakheter .
DB170110 - Jeg har også mine svakheter .
DB170110 I presentasjonen av filmen kom Pitt inn på temaer som menneskelige svakheter og udåder.
DB170110 Vi ser på likheter og ulikheter, styrker og svakheter , slik at du som forbruker kan få full oversikt over hva som passer for deg på dagens strømmemarked.
BT170110 Hvert av studiestedene har styrker og svakheter , og HVL må på sikt gjøre endringer for å utnytte fordelene til hver av de fem campusene.
SA170105 Ved å kjenne forarbeidet og det administrative apparatets styrker og svakheter , har rådmannen en mer realistisk forestilling om hva det evner å gjennomføre enn politikere, i alle fall den sorten politikere som har hang til å gjøre drømmevedtak.
AP170103 - Dette er et eksempel på myndighetenes handlingslammelse når det gjelder å rette opp åpenbare svakheter i en avgift som vrir konkurransen, fremmer grensehandelen og reduserer antall norske arbeidsplasser.
DB170102 Det kan være svakheter ved en slik modell også, men det bør ikke være tvil om at vi er nødt til å få en slik ordning på bordet og vurdere den som et mulig alternativ.
AP161224 Hva er bilenes store svakheter ?
AP161211 - Fjoråret viste at Dublin-systemet har store svakheter .
AP161204 Selvfølgelig kjenner de til testens svakheter .
AP161117 Faren ved å bli en del av eliten, er at du kan ta del i så mange av elitens svakheter at du ender opp som enda en åndssvak aristokrat.
SA161110 Spørsmålet er om de har evnen til å utnytte deres svakheter , skriver Lars Tjærnås.
AP161110 Spørsmålet er om de har evnen til å utnytte deres svakheter , skriver Lars Tjærnås.
AP161109 | Medienes svakheter skapte Trump og knuste Hillary Gjermund Stenberg Eriksen ¶
SA161019 De tar for seg motstanders styrker, men også deres svakheter , og hvordan de kan utnyttes.
AP161018 Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.
AP161013 ) er teknologi som kompenserer for sjåførens svakheter , sier en av forskerne bak rapporten, Per Andreas Langeland.
SA161010 Problemet er at de har en felles interesse av at evalueringen ikke bringer frem svakheter i Olympiatoppens arbeid.
AP161010 Problemet er at de har en felles interesse av at evalueringen ikke bringer frem svakheter i Olympiatoppens arbeid.
AP161008 Ser du etter litterære svakheter i denne debutboken, vil du oppdage dem.
AP161008 Menneskets svakheter
AP161008 Iben Akerlie kombinerer kunnskap om hvordan dagens digitale mobbing foregår med innsikt i menneskenaturens svakheter .
FV160928 Ulike styrker og svakheter
BT160928 Ulike styrker og svakheter
AP160901 Vi må ta undersøkelsene med en klype salt, de har flere svakheter ved seg.
AP160821 juli-kommisjonen, som ble ledet av Alexandra Bech Gjørv, pekte blant annet på svakheter i politiets ledelse.
AP160821 juli-kommisjonen pekte på svakheter i kultur, holdninger og ledelse i politiet, er politiledelse og ledelseskultur et hett tema.
VG160808 - Jeg fester lit til hovedkonklusjonen av studien, tross svakheter i metode og utvalg.
DN160808 - Jeg fester lit til hovedkonklusjonen av studien, tross svakheter i metode og utvalg.
AP160707 Hva er hans styrker og svakheter ?
AP160707 » Vår tids NATO har flere svakheter .
AP160623 En viktig del av historien handler også om at samtlige av de antatt sterkeste lagene ikke har vært uten svakheter .
AP160622 Det behøves, for selv om kampen mot Tyrkia var tilnærmet perfekt, viste de to andre kampene større svakheter .
AP160618 I etterforskningen som nå er innledet mot Rodtsjenkov, heter det at den tidligere laboratoriesjefen skal ha forsøkt « å skjule egne svakheter og feil » ved å undergrave russiske interesser.
AP160614 Portugal var gode, men de slappet litt av og viste svakheter , og det går ikke mot oss, sa Aron Einar Gunnarsson.
AP160612 Så er spørsmålet : Hvor mange ganger før at mesterskap har vi snakket om mulige svakheter hos et tysk mannskap ?
AP160610 Regjeringens forslag hadde svakheter
AP160610 Men uenigheten har vært fruktbar fordi den har fått frem svakheter ved forslag som statsminister Erna Solberg ( H ) har erkjent ble utviklet i rekordfart.
AP160610 Det andre var at noen av punktene hadde svakheter .
AP160608 - Jeg håper at denne debatten fører til at IRN blir oppmerksom på sine svakheter og vil rydde opp i interne problemer, legger Sheikh til.
AP160522 Vi er forberedt på Haugesunds styrker og svakheter .
AP160501 Som Bergens Tidende tidligere har skrevet, har den pensjonerte ingeniøren Jan Erik Syljeset vært kritisk til at det fortsatt er svakheter i konstruksjonen mellom girboks og rotor.
AP160501 Som Bergens Tidende tidligere har skrevet, har den pensjonerte ingeniøren Jan Erik Syljeset vært kritisk til at det fortsatt er svakheter i konstruksjonen mellom girboks og rotor.
AP160426 Så det er bra at hun viser at hun har noen svakheter .
AP160423 Hva tror du vil være dine styrker og svakheter i den stillingen du har søkt ? og Hvordan tror du dine tidligere kolleger vil beskrive deg ?
AP160423 Valgkampen i fjor avdekket store svakheter , dårlige forhold i hjemmetjenesten og mye hemmelighold knyttet til avvik i eldreomsorgen.
AP160422 En åpen økonomi som skal ha legitimitet og støtte, er avhengig av et transparent og rettferdig system for internasjonal beskatning, og slike svakheter i lovverket må derfor tettes.
BT160421 Bysosiologi av en viss kvalitet krever mer enn å klage på økonomiske svakheter samt påpeke at bergenserne er forskjellige fra omlandet.
AP160421 Teknologien har fortsatt svakheter
AP160421 Den gangen sa han til avisen : « Det virker som disse politikerne har funnet svakheter i et system og deretter systematisk har utnyttet det ».
AP160420 Dette første til massiv kritikk og fikk Frps nestleder Per Sandberg til å si at « det virker som om disse politikerne har funnet svakheter i et system og deretter har systematisk utnyttet det », til VG.
AP160419 Samtidig trekker noen frem hennes manglende ydmykhet og litt dårlige sosiale antenner som svakheter .
AP160419 Ser ingen svakheter
AP160419 - Ser du noen svakheter hos Listhaug ?
AP160418 Vi ser store svakheter med systemet i dag.
AP160412 De vestlige økonomiske straffetiltakene biter og forsterker virkningene av lavere oljepriser og strukturelle svakheter , ifølge Pengefondet.
AP160411 Punkt for punkt trekker Bruun-Hanssen i « Årsrapport 2015 » frem svakheter som dokumenterer at Forsvaret er svekket sammenlignet med 2014 : ¶
AP160402 Hva er dine styrker og svakheter i forhold til stillingen, og hva tror du gjør at noen ønsker å ansette deg i den aktuelle jobben ?
AP160330 Vil du bli demagog og utnytte medienes svakheter - her er noen tips : ¶
AP160330 Men han klarer likevel å utnytte medienes svakheter .
AP160330 Han har klart å utnytte nær sagt alle iboende svakheter dagens mediebilde har å by på.
AP160329 - Det er svakheter i flere ledd.
AP160325 Nye opplysninger avdekker stadig flere svakheter i etterforskningen av terroraksjonene mellom Paris 13. november og Brussel tirsdag.
AP160323 I talen medga Obama at også USA har svakheter - rasisme, dødsstraff, for mye penger i politikken og mer - men han påpekte at frie medier, åpen debatt og frie valg gir mulighetene for korrigering.
AP160319 Hver av disse ordningene har styrker og svakheter .
AP160317 Ifølge PST inneholder Aftenpostens målinger flere svakheter , blant annet at de var gjort i for kort tid og i bevegelse.
AP160316 På den andre siden viser Sanders' sterke resultater hennes svakheter som velgermagnet.
AP160301 juledag har store svakheter , og bryter på mange måter forliket i Stortinget.
AP160225 Infantinos svakheter
AP160225 Infantinos svakheter
DA160223 Dersom en ikke skal kunne ivareta rolleskille mellom de som er ansvarlige for å vedta og de som er ansvarlige for å gjennomføre, og påpeke svakheter og åpenbare uholdbare tilfeller ved å gå utenfor sin rolle og sine fullmakter som samferdselssjef, da har vi et problem.
AP160223 - Bayern har ingen svakheter .
AP160222 Øvelse avdekket store svakheter
AP160219 Det finnes fortløpende svakheter i sikkerheten på internett som gjør at kriminelle kan hacke seg inn frem til feilen blir oppdaget.
AP160219 - Hvilke svakheter kan det dreie seg om ?
AP160219 - Er det også svakheter man har oppdaget under øvelser for politi og forsvar som ligger bak ?
AP160219 - Det jeg kan si er at vi går gjennom rapportene fra disse øvelsene, for å se om det er avdekket svakheter .
AP160219 juli og rapporter om store svakheter i norsk beredskap tvang frem endringer og bistandsinstruksen som gjelder i dag.
AP160218 Poenget er at spørreundersøkelser som den Storhaug refererer til, har svakheter .
AP160217 Han sier også at svakheter i systemet har gjort at skoler ikke har klart å håndtere mobbing.
AP160216 Utvalget viste til at modellen har store svakheter , og den ble derfor ikke tatt i bruk.
AP160214 Wendelborg erkjenner at mobbetallene har svakheter hvis man ønsker å se utviklingstrekk over tid.
AP160212 I tillegg er det minst like viktig å skrive om spillerens svakheter som styrker.
AP160210 Alle tre har sine svakheter , men de kan ikke fortsette å nulle hverandre ut i racet om nominasjonen.
AP160208 - Det er klare svakheter i tiltalen.
AP160208 - Det er klare svakheter i tiltalen.
AP160205 Viser demokratiske svakheter
AP160205 Et fint, og sanselig, bilde på at demokratiet har sine svakheter .
AP160203 Helt siden Lambda vant konkurransen om det nye Munchmuseet, er det fra ulike faglige hold påpekt en rekke alvorlige svakheter ved Lambda som museumsbygg.
AP160120 Store svakheter i Russland ¶
AP160120 I en rapport fra november i fjor dokumenterer UDI store svakheter ved det russiske asylsystemet.
AP160119 Det er en direkte fare for rettssikkerheten og undergraver i denne sammenhengen også et nødvendig arbeid med å få frem svakheter med internasjonal skattelovgivning.
AP160106 - Forfang har rett i at systemet har store svakheter og mangler som først og fremst rammer flyktningene, men også gjør det svært uforutsigbart for land som tar mot asylsøkere.
AP160106> - Forfang har rett i at systemet har store svakheter og mangler som først og fremst rammer flyktningene, men også gjør det svært uforutsigbart for land som tar mot asylsøkere.