DA171222 Og det skumle med dette, Lars, er jo at dumme, dumme, dumme, snille, dumme, dumme SV har gått inn i et slags frivillig, langsomt selvmord.
DA171209 Eirik Faret Sakariassen ( SV ) sier han satt stor pris på jobben tidligere biskop Erling Pettersen gjorde, og at han nå ser fram til å bli kjent med Ivar Braut og det han står for.
DA171029 - Ansatte er ofte alene med uforsvarlig store barnegrupper, sier Instefjord, som får støtte fra SV .
SA171018 Da støttet SV forslaget.
DN171018 Da støttet SV forslaget.
DB171018 Ammunisjonssalget har tidligere blitt skarpt kritisert av blant annet SV og fredsprisvinner Tawakkol Karman.
DB171018 Da støttet SV forslaget.
DB171018 Praksisen med å gi begrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009, der SV tok dissens.
DA171018 Saudland sliter dermed med å skjønne hvor SV vil hente pengene fra når partiet ønsker seg mer penger til ulike gode formål. 26 områder ¶
DA171018 Det var i Dagsavisen tirsdag at SV tok til orde for å gjøre hele 26 til dels veldig store havområder « petroleumsfrie », i betydningen av de blir forbudt område for oljeselskapene.
DA171018 - Jeg ser ikke bort fra at noen av områdene SV omtaler, ikke er egnet for oljevirksomhet, men vi kan ikke verne for vernets skyld.
DA171018 - Det er litt komisk at SV , som kritiserer kutt i statsbudsjettet, samtidig vil verne så mange områder for oljeaktivitet.
DA171018 - Det er jo på bakgrunn av kunnskap vi faktisk har hentet inn, at SV foreslår dette, påpeker Kaski, med henvisning til forslaget om mange petroleumsfrie soner.
DA171018 SV har i alle de foregående fire årene, og også i år, foreslått å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, påpeker hun.
DA171018 Da støttet SV forslaget.
AA171018 Da støttet SV forslaget.
DB171017 Petter Eide : Justispolitisk talsperson for SV .
DB171017 Også justispolitisk talsperson for SV Petter Eide, reagerer på kuttene.
DB171017 Han sier SV vil jobbe for å få pengene tilbake.
DB171017 SV reagerer ¶
DA171017 | SV : Steng oljeselskapene ute ¶ SV vil gjøre enorme havområder til forbudt område for oljenæringen.
DA171017 Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, mener forslaget til SV vil få « dramatiske konsekvenser for Norge » hvis Stortinget slutter opp om det.
DA171017 Ett av de mange havområdene SV vil foreslå å gjøre å gjøre petroleumsfritt, overfor Stortinget, er Vikingbanken. 4. oktober skrev Dagsavisen at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn der, til tross for sterke advarsler både fra fagfolk og fiskerinæringen.
DA171017 Dette gir Haltbrekken håp om at det er mulig for SV å få med seg stortingsflertallet på å stenge oljenæringen ute fra sårbare havområder.
DA171017 Dette er de sårbare og verdifulle havområdene SV ønsker å gjøre « petroleumsfrie », samt årsaken til det, som omtalt i gjeldende forvaltningsplaner : ¶ 1 ) Lofoten til Tromsøflaket : Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk som torsk og hyse.
DA171017 | SV : Steng oljeselskapene ute ¶
DA171017 | SV : Steng oljeselskapene ute ¶ SV vil gjøre enorme havområder til forbudt område for oljenæringen.
DA171017 Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, mener forslaget til SV vil få « dramatiske konsekvenser for Norge » hvis Stortinget slutter opp om det.
DA171017 Ett av de mange havområdene SV vil foreslå å gjøre å gjøre petroleumsfritt, overfor Stortinget, er Vikingbanken. 4. oktober skrev Dagsavisen at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn der, til tross for sterke advarsler både fra fagfolk og fiskerinæringen.
DA171017 Dette gir Haltbrekken håp om at det er mulig for SV å få med seg stortingsflertallet på å stenge oljenæringen ute fra sårbare havområder.
DA171017 Dette er de sårbare og verdifulle havområdene SV ønsker å gjøre « petroleumsfrie », samt årsaken til det, som omtalt i gjeldende forvaltningsplaner : ¶ 1 ) Lofoten til Tromsøflaket : Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk som torsk og hyse.
DA171017 | SV : Steng oljeselskapene ute ¶
VG171016 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, synes det er vondt å tenke på at noen har ligget døde i lengre tid uten å bli oppdaget.
NL171016 Særlig SV med Fylkesnes i spissen viser fullstendig mangel på mål og mening når han snakker om at regjeringen nå sier nei til produksjonsavgift eller arealavgift.
NL171016 Det opprinnelige forslaget fra SV var en produksjonsavgift, men det var gjennom næringskomiteens behandling at Fylkesnes gikk på et tap og det ble endret til en eksportavgift.
DN171016 | LO-topp : For stort sprik mellom Ap, SV og Sp bidro til valgnederlag ¶
DN171016 Måling : SV fortsetter å vokse etter valget ¶
DN171016 For stort sprik mellom Ap, Sp og SV var medvirkende til valgnederlaget, mener hun.
DN171016 SV og Senterpartiet hadde behov for å stå litt for seg og kjempe sine saker for å komme seg opp.
DA171016 Av Heidi Bjerga, SV
DA171016 Det er bedre enn at vi har jevnlig høyreekstrem vold i Norge, sier Ketil Raknes, tidligere statssekretær for SV , som også har skrevet bok om høyrepopulister.
DA171016 Nå har hun stilt byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), et skriftlig spørsmål, hvor hun uttrykker sin bekymring.
DA171016 Det er bedre enn at vi har jevnlig høyreekstrem vold i Norge, sier Ketil Raknes, tidligere statssekretær for SV , som også har skrevet bok om høyrepopulister.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Lenge var SV og Venstre de eneste partiene som støttet dobbelt statsborgerskap.
AA171016 For stort sprik mellom Ap, Sp og SV var medvirkende til valgnederlaget, mener hun.
AA171016 SV og Senterpartiet hadde behov for å stå litt for seg og kjempe sine saker for å komme seg opp.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/A4rdM/Under-streken Hvem skal klage over feil og mangler, om Karin Andersen og SV svikter ?
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/A4rdM/Under-streken FOTO : SV
DA171014 Kommunalkomiteens leder Karin Andersen ( SV ) er enig i at tilbudet er for dårlig og etterlyser grep fra Listhaug : ¶
VG171013 SV krever oppvask ¶
VG171013 Også Venstre, Sp, KrF og SV er klare på at Hæren må ha helikoptre i nord : ¶
DB171013 Foto : SV
DA171013 Det er for eksempel stor forskjell mellom Frp og SV , men de to partienes syn på at de store oppgavene finansieres av staten, er ganske sammenfallende.
DA171013 SV vil ha full gjennomgang av saken.
DA171013 Heller ikke finanspolitisk talsperson i SV , Kari Elisabeth Kaski, er nådig i sin vurdering av budsjettet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet For Venstre, KrF, Senterpartiet og SV er saken klar.
AA171013 | SV krever oppvask etter torturen av Leila Bayat ¶
AA171013 SV krever oppvask ¶
DN171012 Skatteforliket som alle partiene, minus SV , var med på i 2016 har gitt ett prosentpoengs nedtrapping i skattesatsen på alminnelig inntekt de siste årene.
DN171012 De øvrige partiene er oppslutningen som følger ( endringer fra sist måling i parentes ) : Sp : 10,6 ( +2,0 ), SV : 6,0 ( - 0,1 ), Rødt : 2,2 ( - 2,7 ), MDG : 4,8 ( - 0,9 ), Andre : 0,7 ( - 0,5 ).
DB171012 Det er hovedtrekkene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, som ble presentert for Stortinget klokka 10.00 i dag, mener SV .
DB171012 De gir store skattelettelser til de aller rikeste i Norge, sier finanspolitisk talsperson i SV , Kari Elisabeth Kaski, til Dagbladet.
DB171012 REAGERER : Kari Elisabeth Kaski ( SV ) ( i midten ).
DB171012 Hun peker på at det varsles kutt i barnevern, effektiviseringskutt SV betegner som velferdskutt som de mener går utover blant annet sykehusene.
DB171012 De gir store skattelettelser til de aller rikeste i Norge, sier finanspolitisk talsperson i SV , Kari Elisabeth Kaski, til Dagbladet.
DB171012 SV ser imidlertid urovekkende på regjeringens forslag til statsbudsjett.
DB171012 Kaski peker på at det varsles kutt i barnevern, effektiviseringskutt SV betegner som velferdskutt som de mener går utover blant annet sykehusene.
DB171012 Fordeling : ¶ SV mener budsjettet er gull for de rikeste og gråstein for dem som har minst.
DB171012 SV : ¶
DB171012 Spesielt fra Rødt, men også av SV som i sin tid sto i bresjen for reformen.
DA171012 Alternative forslag fra henholdsvis SV , Sp og Ap samlet ikke nok støtte.
DA171012 ( NTB ) ¶ | SV : - Et budsjett som er gull for de rikeste ¶
DA171012 Det ligger nært et lignende forslag fra SV .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Sammen med Ap, SV og Sp er det nå flertall på Stortinget mot millionstøtten, skrev Aftenposten onsdag.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/WQzdQ/Godstemning-pa-borgerlig-side--Trine-Eilertsen Det er nok ikke den viktigste forskjellen på regjeringsvennlige og regjeringskritiske partier, men det er likevel påfallende : Mens Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kjørte stø kurs fra valgkampen i sin kritikk av Regjeringens totalt mislykkede politikk på samtlige områder, benyttet både Venstre og KrF taletiden etter finanstalen til å gratulere finansminister Siv Jensen med et gjen
AA171012 Det utsetter nå regjeringa, det er løftebrudd og helt utrolig, skriver stortingsrepresentant for SV fra Trøndelag, Lars Haltbrekken i en SMS til Adresseavisen.
AA171012 Dette sier SV : ¶
AA171012 Det er AP og SV uenig i ¶ SV mener statsbudsjettet er gull for de rikeste.
AA171012 Det er AP og SV uenig i ¶
AA171012 Men heller ikke SV har konkludert når det gjelder hvor mange flyktninger som bør hentes hit.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | SV : - Et budsjett som er gull for de rikeste ¶
AA171012 De øvrige partiene er oppslutningen som følger ( endringer fra sist måling i parentes ) : Sp : 10,6 ( +2,0 ), SV : 6,0 ( - 0,1 ), Rødt : 2,2 ( - 2,7 ), MDG : 4,8 ( - 0,9 ), Andre : 0,7 ( - 0,5 ).
VG171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
VG171011 Dette var en av grunnene til at SV brøt ut av forhandlingene da Ap inngikk skatteforliket med høyresiden.
VG171011 Dermed følger Høyre-statsminister Erna Solberg opp skatteforliket fra 2016, hvor alle partier i det daværende Stortinget deltok unntatt SV .
DB171011 SV
DB171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV , mener medlemsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret for at IRN sliter.
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget, med unntak av SV , i fjor.
DA171011 Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV , mener medlemsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret for at IRN sliter.
DA171011 Det forslaget var det kun Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) og SV som støttet.
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Ap 25,8 ( - 0,6 ), Høyre 26,7 ( + 0,8 ), Frp 14,9 ( - 0,3 ), KrF 4,1 ( + 0,7 ), Sp 10,6 ( + 2,0 ), SV 6,0 ( - 0,1 ), Venstre 4,1 ( + 1,6 ), R 2,2 ( - 2,7 ), MDG 4,8 ( - 0,9 ), Andre 0,7 ( - 0,5 ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Solberg peker dessuten på at støtten til HRS ble vedtatt også av den rødgrønne regjeringen, og at både Ap, SV og Sp således tidligere har støttet dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Solberg peker dessuten på at støtten til HRS er blitt vedtatt også i den rødgrønne regjeringen, og at både Ap, SV og Sp således tidligere har støttet dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget, med unntak av SV , i fjor.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/7Ezqo/Mer-fremgang-for-Hoyre-pa-ny-maling De øvrige partiene er oppslutningen som følger ( endringer fra sist måling i parentes ) : Sp : 10,6 ( +2,0 ), SV : 6,0 ( - 0,1 ), Rødt : 2,2 ( - 2,7 ), MDG : 4,8 ( - 0,9 ), Andre : 0,7 ( - 0,5 ).
AA171011 Lars Haltrekken ( SV ) - energi og miljøkomiteen ¶
AA171011 SV har fremmet et eget forslag om ordningen som vil bli behandlet på Stortinget senere i høst.
AA171011 - SV stemmer for KrFs forslag i dag, men vil presisere at selv om Stortinget vedtar noe på pleiepenger i dag, så må vi likevel ha en ordentlig debatt når vårt forslag med konkrete endringer går til komiteen, uttalte SV-leder Audun Lysbakken i trontaledebatten.
AA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
AA171011 Audun Lysbakken ( SV ) : ¶
VG171010 Nå foreslår både KrF, Sp og SV på det nye Stortinget at krav med tilbakevirkende kraft vrakes.
VG171010 NY I STORTINGSSALEN : Mona Fagerås ( SV ) debuterer på nordlandsbenken som fast stortingsrepresentant under trontalen mandag.
VG171010 Fagerås og SV sammen med Sp og KrF er avhengig av at også Arbeiderpartiet går inn for å fjerne kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft, for at det skal bli flertall for forslagene fra SV , Sp og KrF.
VG171010 Fagerås og SV sammen med Sp og KrF er avhengig av at også Arbeiderpartiet går inn for å fjerne kravet om studiepoeng med tilbakevirkende kraft, for at det skal bli flertall for forslagene fra SV, Sp og KrF.
VG171010 Etter at det nye Stortinget åpnes mandag, tyder mye på at vippepartiet KrF kan danne flertall sammen med Sp, SV og trolig Ap for å fjerne bestemmelsen der lærere med mange års erfaring kan bli avskiltet.
VG171010 Videre krever SV stans i det de omtaler som « avskilting av lærere », som ble en følge av at kravet til etterutdanning fikk tilbakevirkende kraft.
VG171010 Pleiepenger ¶ SV vil også legge fram forslag om at familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det.
VG171010 OFTE PÅ LINJE : Audun Lysbakken ( SV ) ( t.v. ) og Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) i et lystig øyeblikk under partilederdebatten i vandrehallen på valgnatten.
VG171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag.
VG171010 Med dagens stortingssammensetning har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF til sammen flertall som kan endre den vedtatte pleiepengeordningen.
VG171010 Ifølge Hadia Tadjik er Arbeiderpartiet nå langt på vei enige med KrF og SV .
VG171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
VG171010 Dette har SV altså varslet at partiet skal fremme på nytt nå i høst.
VG171010 Det er det bare Kari Kjønaas Kjos ( FrP ), Audun Lysbakken ( SV ) og Bjørnar Moxnes ( Rødt ) som har tatt seg tid til, sier hun.
VG171010 Da Stortinget behandlet endringene av pleiepengeordningen i vår, fremmet SV et alternativt forslag hvor det ikke var reduksjon av stønaden etter et år, og ikke stopp i utbetalingen etter fem år.
VG171010 SV i mot fra første stund ¶
DB171010 September 2016 : SV : - Norge må stanse våpensalg til landene som kriger i Jemen ¶
DB171010 SV vil legge fram et sju-punkts-forslag, for å unngå at Norge selger ammunisjon og militært utstyr til landene som kriger i Jemen.
DB171010 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DB171010 Uenigheten mellom partiene ligger altså ikke i om Ap, Sp, SV og KrF ønsker å endre pleiepengeordningen, men hvor langt partiene vil strekke seg i endringene.
DB171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
DB171010 Her ønsker Senterpartiet og SV å gi foreldre med varig syke barn pleiepenger så lenge det behøves.
DB171010 Han bekrefter at partiet nå jobber for å endre pleiepengeordningen, men vet ikke om partiet kommer til å stemme for forslagene fra SV og KrF, eller fremme et eget.
DB171010 For Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde tanken om at « det alltid skal lønne seg å jobbe », mens SV og Sp ønsker å gi full støtte så lenge foreldrene behøver det og barnet lider av en varig sykdom.
DB171010 SV og Sp ønsker å gi 100 prosent av lønn i hele perioden, Ap og KrF har fortsatt ikke bestemt seg for hvilket nivå partiene vil foreslå.
DB171010 SV flagget tidlig at de ønsker å justere ordningen.
DB171010 SV-leder Audun Lysbakken sier partiet hans kommer til å støtte KrFs forslag i dag, selv om SV også lanserer sitt eget.
DB171010 Også SV fremmer tirsdag eget forslag for å snu på pleiepengeordningen.
DB171010 Hun mener dagens ordning tvinger foreldre til å velge mellom å stille opp for barna sine eller være i jobb og ønsker derfor initiativene fra KrF og SV hjertelig velkommen.
DB171010 Det umulige valget ¶ SV ønsker at foreldre med alvorlig syke barn skal få pleiepenger så lenge barnet er sykt, akkurat slik Haveraaen tar til orde for.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DA171010 Mindretallsregjeringen med Høyre og Frp får ikke flertall for at lønnsslippen til pensjonistene må hentes ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.
DA171010 SV , som sendte et tilsvarende forslag til Stortinget i vår, har varslet at de vil støtte Senterpartiets forslag, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171010 Arbeiderpartiet og SV mente imidlertid at trontalen viste at det er hos regjeringen det skorter på politiske ideer.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DA171010 Stortingsrepresentant Arne Nævra ( SV ) er ikke i tvil om hva han prioriterer.
DA171010 Jernbanekåt : Arne Nævra ( SV ) vil prioritere jernbane høyt.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Jens Stoltenberg II ( Ap, SV og Sp ) ¶ 2006 : Seks uker. 2009 : Ti uker. 2011 : Tolv uker. 2013 : Fjorten uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden SV , Sp, Venstre og KrF har alle kunngjort at de stemmer for Aps forslag om å øke kvoten til 14 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Sammen med Ap, SV og Sp er det nå flertall mot millionstøtten.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Videre krever SV stans i det de omtaler som « avskilting av lærere », som ble en følge av at kravet til etterutdanning fikk tilbakevirkende kraft.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget SV vil også legge fram forslag om at familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det.
AA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
AA171010 MDG, SV og KrF stemte imot endringene i ordningen som trådte i kraft 1. oktober.
AA171010 SV har levert et representantforslag om saken og temaet blir også tatt opp av KrF i tirsdagens trontaledebatt.
AA171010 « SV er bekymret », sier Torgeir Strøm ( SV ) til Trønder-Avisa.
AA171010 LES KOMMENTAREN : Og bakom synger Putin ¶ « SV er bekymret », sier Torgeir Strøm ( SV ) til Trønder-Avisa.
AA171010 Målt i antall forslag må de likevel se seg slått av SV .
DN171009 SV har imidlertid også programfestet 15 elever per lærer, og Arbeiderpartiet har likeens en norm.
DB171009 SV ble kronisk nedstemt i fire år.
DB171009 Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
DB171009 Det er SV som har varslet forslag om at e-postpraksisen til Sandberg skal bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB171009 SV og Ap er bekymret - selv om Sandberg bedyrer at han har alt på det rene.
DA171009 Dermed kan det dannes et nytt flertall sammen med SV og Senterpartiet - som stemte for KrFs alternative forslag da femårskravet ble vedtatt 12. juni.
DA171009 - Vi foreslo en grense på tre års botid for en av foreldrene kombinert med et krav om norskopplæring, noe SV og Sp stemte for.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Østfold : Elise Bjørnebekk-Waagen, A, Tage Pettersen, H, Ole André Myhrvold, Sp, Freddy André Øvstegård, SV .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Sør-Trøndelag : Mari Holm Lønseth, H, Lars Haltbrekken, SV , Kirsti Leirtrø, A, Jon Gunnes, V.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Rogaland : Margret Hagerup, H, Terje Halleland, FrP, Øystein Langholm Hansen, A, Solfrid Lerbrekk, SV .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Oslo : Kari Elisabeth Kaski, SV, Bjørnar Moxnes, R, Une Aina Bastholm, MDG, Siri Gåsemyr Staalesen, A, Espen Barth Eide, A, Petter Eide, SV .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Oslo : Kari Elisabeth Kaski, SV , Bjørnar Moxnes, R, Une Aina Bastholm, MDG, Siri Gåsemyr Staalesen, A, Espen Barth Eide, A, Petter Eide, SV.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Mona Lill Fagerås, SV .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Buskerud : Jon Engen-Helgheim, FrP, Masud Gharahkhani, A, Arne Nævra, SV .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Akershus : Nina Sandberg, A, Himanshu Gulati, FrP, Sigbjørn Gjelsvik, Sp, Nicholas Wilkinson, SV , Turid Kristensen, H, Tuva Moflag, A.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Bare SV og Sp stemte for mistillit mot Thommesen i juni.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/n3ymQ/Hoyre-klart-storst-i-ny-maling--Ap-nede-pa-25-tallet Sett opp mot de store svingningene for de tre største partiene, er endringene for de mindre partiene marginale - og godt innenfor feilmarginen på mellom 1 og 2,8 prosentpoeng : Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Tidligere stortingspolitiker, Akhtar Chaudhry ( SV ) mener Islamsk Råd er dødsdømt hvis ikke ledelsen trekker seg nå.
AA171009 Sett opp mot de store svingningene for de tre største partiene, er endringene for de mindre partiene marginale - og godt innenfor feilmarginen på mellom 1 og 2,8 prosentpoeng : Rødt får den største endringen med 3,7 prosent ( +1,3 ), SV 6,4 ( +0.4 ), Sp 9,3 ( - 1 ), MDG 3,4 ( +0,2 ), V 4,8 ( +0,4 ), KrF 3,2 ( - 1 ) og Andre 1,6 ( - 0,2 ).
AA171009 I valgkampen var både Arbeiderpartiet, SV , Rødt, KrF og Venstre opptatt av kvaliteten i barnehagesektoren.
DB171008 Vi håper også på mer omfordelingspolitikk, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV .
DB171008 BEKYMRET : Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV , mener regjeringen har brukt for mye oljepenger i tidligere budsjett.
DA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171008 | Ap støtter ikke SVs forslag om signering av traktat om atomvåpenforbud ¶ SV fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om at Norge må signere FN-traktaten om et internasjonalt atomvåpenforbud, men Aps støtte til forslaget uteblir.
AA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
VG171007 Før valget gikk ledere fra Ap, Sp og SV opp på talerstolen etter tur, en meter fra der Olemic Thommessen sto, og ba sine stortingsrepresentanter stemme imot ham.
VG171007 Det er vanlig at stortingspresidenten blir valgt av et stort flertall, men Ap, Sp og SV nektet å støtte Thommessen.
VG171007 Ap, Sp og SV vil gjerne velte Høyres Olemic Thommessen av presidentstolen på Stortinget.
DN171007 I år nektet Ap, Sp og SV å støtte Thomessen og dermed var det duket for et noe mer spennende valg denne gangen.
DN171007 - SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn.
DN171007 SV får 6,5 prosent ( opp 0,5 prosentpoeng ), Senterpartiet 11,4 ( +1,1 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,6 ( +0,4 ), mens Rødt faller til 1,8 prosent ( - 0,6 ).
DB171007 Både SV og Sp har i lang tid gitt tydelig beskjed om at de ikke ville støtte Thommessens kandidatur for fire nye år, noe Støre mener Erna Solberg burde ha lyttet til.
DB171007 SV , Sp, MDG og Rødt har alle uttalt at de støtter Aps kandidat.
DB171007 I tillegg til Ap, vil SV , Senterpartiet, Rødt og MDG støtte opp om Eva Kristin Hansen.
DA171007 - Strålende Ny på tinget er også Freddy Øvstegård ( SV ), som skal sitte i familie- og kulturkomiteen.
DA171007 Sp, SV og Rødt varslet tidlig at de ikke ville stemme for Thommessen etter alle kontroversene han har vært involvert i det siste året.
DA171007 - SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn.
DA171007 SV , Sp, MDG og Rødt har alle uttalt at de støtter Aps kandidat.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Bak henne sto alle representantene fra Arbeiderpartiet, SV og Sp, i tillegg til Rødt og MDGs ene representanter.
AA171007 Sp, SV og Rødt varslet tidlig at de ikke ville stemme for Thommessen etter alle kontroversene han har vært involvert i det siste året.
AA171007 - SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn.
AA171007 Før avstemmingen ble gjennomført gikk både Aps Jonas Gahr Støre, Senterpartiets Marit Arnstad og Audun Lysbakken fra SV på talerstolen og kritiserte Høyre for å fremme en kandidat som de visste ikke var samlende.
AA171007 SV , Sp, MDG og Rødt har alle uttalt at de støtter Aps kandidat.
AA171007 SV , Sp, MDG og Rødt har alle uttalt at de støtter Aps kandidat.
VG171006 Tidligere stortingsrepresentant for SV , Bård Vegar Solhjell, nominerte ICAN til Nobels fredspris.
VG171006 ICAN nominert av SV
VG171006 Allerede i januar i år var SV ute med sin nominasjon av ICAN til fredsprisen.
VG171006 For Aps hodepine er slettes ikke de temporære lekkasjene til Senterpartiet eller den smule overgangen til SV og endog til Rødt.
VG171006 Senterpartiet og SV bekrefter at de vil støtte Arbeiderpartiets kandidat.
VG171006 SV og Senterpartiet fremmet et eget mistillitsforslag mot Thommessen som følge av byggeskandalen.
VG171006 - SV er glad for at Ap har bestemt seg for å stille motkandidat.
VG171006 ICAN nominert av SV
VG171006 Allerede i januar i år var SV ute med sin nominasjon av ICAN til fredsprisen.
VG171006 Tirsdag skal SV legge frem et nytt forslag på Stortinget på atomvåpen-forbud.
VG171006 SV sier det er et uklokt og helt uforståelig prinsipp.
DN171006 Det var allerede kjent at Ap, Senterpartiet og SV vil ikke vil gi Olemic Thommessen sin støtte i avstemningen.
DB171006 I forrige periode ledet SV ingen komiteer.
DB171006 Brakvalg gjorde også SV , som belønnes med at Karin Andersen blir leder i kommunalkomiteen.
DB171006 Jeg merker meg at både Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme mot Thommessen, de har jo også fremmet mistillitsforslag mot ham.
DB171006 Fra før av har Senterpartiet og SV varslet at de ikke vil støtte Thommessens for fire nye år som stortingspresident.
DB171006 Det er ventet at Ap, Sp, SV , samt de to representantene fra Rødt og MDG, vil støtte Eva Kristin Hansen.
DB171006 Det øker presset på atommaktene, men det øker også presset på Norges regjering og på Stortinget, uttalte lederen i Sosialistisk Venstreparti ( SV ), Audun Lysbakken.
DB171006 Skal Norge ta en selvstendig rolle for fred og nedrustning ? SV får nå vann på mølla.
DA171006 SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.
DA171006 SV-lederen sier at han sammen med stortingsrepresentant Petter Eide ( SV ) vil komme med et representantforslag til Stortingets utenriks- og forsvarskomite tirsdag for å få Norge til å likevel slutte seg til forbudet.
DA171006 I SV er tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, og partikollega og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, hoderystende til den lange listen over alt utvalget ikke skal få se på : ¶
DA171006 Foto : Roy Storvik ¶ ¶ | SV og Greenpeace : Uforståelig at oljen er utelatt fra klimarisikoutvalg ¶
DA171006 KrF, Venstre, SV , Rødt og MDG vil skrote hele ordningen med midlertidige oppholdstillatelser.
DA171006 Her får hun med seg Solfrid Lerbrekk ( SV ) og Atle Simonsen ( Frp ) fra Rogaland.
DA171006 Arbeids- og sosialkomiteen : Hadia Tajik ( fraksjonsleder for Ap ), Solfrid Lerbrekk ( SV ), Atle Simonsen ( Frp ) og Margret Hagerup ( H ).
DA171006 KrF, Venstre, SV , Rødt og MDG vil skrote hele ordningen med midlertidige oppholdstillatelser.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Før sommeren stemte Sp og SV for mistillit mot Thommessen.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Ap samler støtte på venstresiden ¶ SV , Sp, MDG og Rødt støtter derimot alle Aps kandidat.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Utenriks- og forsvarskomiteen : Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder, Michael Tetzschner ( H ), Knut Arild Hareide ( KrF ), Audun Lysbakken ( SV ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Martin Kolberg ( Ap ), Marianne Marthinsen ( Ap ), Christian Tybring-Gjedde ( Frp ), Abid Q.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Kommunal- og forvaltningskomiteen : Karin Andersen ( SV ), leder, Rigmor Aasrud ( Ap ), Kari K.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Justiskomiteen : Lene Vågslid ( Ap ), leder, Petter Eide ( SV ), Ulf Leirstein ( Frp ), ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Finanskomiteen : Nikolai Astrup ( H ), leder, Trond Giske ( Ap ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Helge André Njåstad ( Frp ), Terje Breivik ( V ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ) ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Energi- og miljøkomiteen : Ola Elvestuen ( Venstre ), leder, Espen Barth Eide ( Ap ), Tina Bru ( H ), Lars Haltbrekken ( SV ), Sandra Borch ( Sp ), ¶
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 I SV er tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, og partikollega og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, hoderystende til den lange listen over alt utvalget ikke skal få se på : ¶
AA171006 ( ©NTB ) ¶ | SV og Greenpeace : Uforståelig at oljen er utelatt fra klimarisikoutvalg ¶
AA171006 SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.
AA171006 Like fullt vil SV allerede tirsdag fremme et forslag i Stortinget om at Norge starter en prosess på vei mot å signere FN-traktaten.
AA171006 Men prisen må også være en alvorlig utfordring for den norske regjeringen, mener SV .
AA171006 SV vil allerede neste uke fremme et forslag i Stortinget om at Norge må starte prosessen med å slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
AA171006 Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Senterpartiet beholder ledervervet i næringskomiteen, SV får ledervervet i kommunalkomiteen med Karin Andersen.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Høyre og Frp kommer til å støtte Thommessen, mens Sp, SV , samt de to representantene fra Rødt og MDG trolig vil støtte Aps forlag om Hansen.
AA171006 I forkant av det konstituerende stortingsmøtet lørdag melder SV og Miljøpartiet De Grønne at de kommer til å stemme for Arbeiderpartiets kandidat : ¶ - SV er glad for at Ap har bestemt seg for å stille motkandidat.
AA171006 I forkant av det konstituerende stortingsmøtet lørdag melder SV og Miljøpartiet De Grønne at de kommer til å stemme for Arbeiderpartiets kandidat : ¶
AA171006 Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ) var raskt ute med å kalle prisen « viktig og riktig ».
VG171005 Tidligere var han Kristin Halvorsens høyre hånd og statssekretær for SV .
VG171005 I sin stab av rådgivere har han blant andre tidligere NRK-korrespondent og - programleder Hans-Wilhelm Steinfeld og Roger Sandum som lenge var tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsens ( SV ) rådgiver og statssekretær.
DA171005 Både Ap, SV og Sp har gjort det klart at de ikke vil støtte Thommessen.
DA171005 I dag ble det klart at hun vil representere SV i Stortingets arbeids- og sosialkomité, da SVs stortingsgruppe ble konstituert.
DA171005 Den ferske stortingsrepresentanten fra Rogaland SV fortsetter med arbeidslivspolitikk.
DA171005 Både Ap, SV og Sp har gjort det klart at de ikke vil støtte Thommessen.
DA171005 Det beroliger likevel heller ikke SV .
DA171005 Der vil SV foreslå at det ikke tillates oljeboring i de sårbare og verdifulle områdene som er identifisert.
DA171005 - SV kommer til å ta saken opp i Stortinget og utfordre klima- og energiministeren til å stanse boringen, opplyser partiets Kari Elisabeth Kaski.
AA171005 Verken Rødt, SV , Sp eller Ap vil gi Thommessen sin stemme når Stortinget konstitueres på lørdag.
AA171005 Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV , Venstre og KrF får én hver.
AA171005 SV er i gruppemøte fram til klokken 14 torsdag, og det er ventet at partiet da vil kunngjøre hvor de ulike SV-representantene skal sitte.
AA171005 Fordelingen følger av valgresultatet, som innebærer at Ap og Høyre hver får tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV , Venstre og KrF får én hver.
AA171005 Ap, Sp, SV og Rødt har allerede flagget at de ikke vil støtte gjengvalg av Thommessen.
AA171005 SV og Høyre fordelte sine representanter torsdag ettermiddag.
AA171005 SV har plassert partileder Audun Lysbakken i utenrikskomiteen og tidligere partisekretær Kari Elisabeth Kaski i finanskomiteen.
VG171004 Fra 2010 var det tidligere SU-leder, nå partisekretær i SV , Audun Kolsrud Herning som skulle bygge partikultur hos SPLM i Juba.
VG171004 SV og Sp har allerede varslet at de vil stemme imot.
DN171004 Tidligere har også Senterpartiet og SV gjort det klart at de ikke ønsker Thommessen gjenvalgt.
DN171004 Det var godt begrunnet, og det er selvsagt svært vanskelig for oss å støtte en president vi mener gjorde seg fortjent til mistillit i forrige periode, sier SV-leder Audun Lysbakken, som torsdag vil innstille på at SV skal stemme mot.
DN171004 Ap, Senterpartiet og SV vil ikke gi ham sin støtte.
DN171004 SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren.
DN171004 Sp og SV mente den gang at Thommessen burde gå av umiddelbart som følge av håndteringen.
DN171004 SV går frem 1,5 prosentpoeng på målingen til 7,5 prosent.
DB171004 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) skriver i en epost til Dagbladet at han « registrerer SV sin tolkning » av svarene han har gitt - uten at han bestrider denne overfor Dagbladet.
DB171004 Etter gjentatte skriftlige spørsmål i Stortinget fra SV , innrømmer Sandberg nemlig at han ikke kan garantere for at han ikke har gitt lobbyister hans private adresse ¶
DB171004 Det beroliger ikke SV - særlig siden Dagbladet allerede har avslørt at eposter Reppe sendte til Sandbergs statssekretær Roy Angelvik ikke ble journalført.
DB171004 - Så tar jeg til etteretning at SV ønsker å gjøre dette til en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver Sandberg.
DB171004 SV vil nå foreslå at epostpraksisen til Sandberg blir en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, som er Stortingets kontrollorgan med regjeringen, og kan gjøre en slags gransking av saken.
DB171004 SV går fram 1,5 prosentpoeng på målingen til 7,5 prosent.
DB171004 Senterpartiet og SV har varslet at de ønsker en annen president enn Thommessen, og Jonas Gahr Støre understreker at han ønsker en kandidat flest mulig kan støtte.
DB171004 Jeg merker meg at både Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme mot Thommessen, de har jo også fremmet mistillitsforslag mot ham.
DB171004 Det er allerede klart at Senterpartiet og SV vil stemme mot.
DA171004 FRYD OG GAMMEN : KrFs Hans Olav Syversen, KIAs Maria Greenberg Bergheim og Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) i lykkeligere tider, fra da de åpnet KIA Kompetanse sammen for en måned siden.
DA171004 Byrådets budsjettforslag skal behandles i bystyret i desember, og det er mulig å møte bystyregruppene for å legge fram saken sin før den tid, skriver byrådssekretær Benjamin Endré Larsen ( SV ).
DA171004 - Det er frustrerende når politikere for Ap, SV , MDG og Rødt tar æren i det ene øyeblikket, og så ved neste korsvei virker det som om de har glemt det de sa.
DA171004 Fra før er det kjent at verken Senterpartiet eller SV vil stemme for Thommessen.
DA171004 SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ - SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Heller ikke Sp og SV vil støtte Thommessens kandidatur.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Før sommeren stemte Sp og SV for mistillit mot Thommessen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Ap, SV og Sp vurderer å stemme imot at Olemic Thommessen ( H ) fortsetter som stortingspresident.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident SV : - Uklokt ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/7bv0W/Solberg-mer-popular-enn-noensinne SV går frem 1,5 prosentpoeng til 7,5 prosent på denne målingen.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen Partier som Rødt og SV hevder at deres fremgang blant annet skyldes at de er motstandere av at det offentlige kjøper tjenester fra private aktører som tjener penger på oppdragene.
AA171004 Torgeir Strøm og Rakel Tronsdal ( Begge Sv ) Foto : Frank Cadamarteri ¶
AA171004 Nestleder : Jan Inge Kaspersen ( Ap ) og Torgeir Strøm ( SV ) ¶
AA171004 SV går fram 1,5 prosentpoeng på målingen til 7,5 prosent.
AA171004 Så kommer det fram i hans svar til SV at det likevel er mulig at han ga sin private epostadresse til Reppe.
AA171004 Men da SV senere stilte spørsmål i Stortinget, kunne han ikke garantere at det var tilfellet.
AA171004 Ap og SV har varslet at de ønsker at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal se på saken. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Senterpartiet og SV har sagt de ikke har tillit til ham. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Tidligere har også Senterpartiet og SV gjort det klart at de ikke ønsker Thommessen gjenvalgt.
AA171004 Det var godt begrunnet, og det er selvsagt svært vanskelig for oss å støtte en president vi mener gjorde seg fortjent til mistillit i forrige periode, sier SV-leder Audun Lysbakken, som torsdag vil innstille på at SV skal stemme mot.
AA171004 Ap, Senterpartiet og SV vil ikke gi ham sin støtte.
AA171004 SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren.
AA171004 Tidligere har også Senterpartiet og SV gjort det klart at de ikke ønsker Thommessen gjenvalgt.
AA171004 Det var godt begrunnet, og det er selvsagt svært vanskelig for oss å støtte en president vi mener gjorde seg fortjent til mistillit i forrige periode, sier SV-leder Audun Lysbakken, som torsdag vil innstille på at SV skal stemme mot.
AA171004 Ap, Senterpartiet og SV vil ikke gi ham sin støtte.
AA171004 SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren.
AA171004 Fra før er det kjent at verken Senterpartiet eller SV vil stemme for Thommessen. ( ©NTB ) ¶
AA171004 SV går fram 1,5 prosentpoeng på målingen til 7,5 prosent.
DA171003 Hun opplyser at både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet under årets valgkamp lovte å jobbe for økte midler til folkehøgskolene.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Sp og SV følger opp tråden fra mistillitsforslag ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Men til forskjell for de to opposisjonspartiene SV og Sp, skal KrF og Venstre komme frem til enighet med Høyre og Frp om konstitueringen.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Det betyr at KrF ikke har gått så langt som Sp og SV og tydeliggjort at Thommessen ikke får deres stemmer.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen - SV vil ta stilling til saken når de ser hvilke kandidater som fremmes, opplyste kommunikasjonssjef Siri Gjørtz samtidig til NTB.
AA171003 Samtidig styrer de to partiene sammen med SV , KrF og MDG.
VG171002 SV tok dissens.
VG171002 Både Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) og varaordfører Kamzy Gunaratnam ( Ap ) deltar i arrangementet som er pakket som et seminarprogram med fokus på byutvikling, elektrisk mobilitet og autonom kjøreteknologi.
NL171002 På 1990-tallet var jeg i to perioder tungt inne i kommunepolitikken i Tromsø som gruppeleder for SV i kommunestyret og med en rekke verv på grunn av det.
NL171002 Å kaste SV på gangen og samtidig re opp ektesengen for KrF, slik melodien var på landsmøtet i april, hvem var det som kom på ideen ?
NL171002 Det er også interessant at den vedtatte delingen av Nord-Norge får oppmerksomhet i reflekterte innlegg om mulighetene reformen byr på, slik Åshild Pettersen, varaordfører i Vefsn ( SV ) bidrar med i Nordnorsk debatt.
DB171002 Brevet er undertegnet av Audun Lysbakken ( SV ), Trine Skei Grande ( V ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Liv Signe Navarsete ( Sp ) og Une Aina Bastholm ( MDG ).
DA171002 Ettersom SV , Rødt, MDG, Venstre, KrF og Ap alle vil endre dagens praksis, kan Senterpartiet, som ABC Nyheter nylig skrev, avgjøre om det blir en endring.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Rundt 80 prosent pekte på SV og Sp som ønskede partnere.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Ut ifra valgresultatet blir antall lederverv partiene imellom slik : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Også i SV gis det uttrykk for at de neppe vil bidra til å gjenvelge Thommessen i det det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Det har stormet rundt Thommessen, som i juni ble møtt med mistillitsforslag fra både Sp og SV på grunn av presidentskapets håndtinger av byggesaken på Stortinget.
DA171001 Mina Finstad Berg, som er sentralstyremedlem i SV , betegner det som skjer i Catalonia som « absurd ».
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under REUTERS/Susana Vera ¶ SV : Farlig å ikke si i fra.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under På Stortingets brevark uttrykker representanter fra SV , Venstre, Senterpartiet, KrF og MDG bekymring for hendelser i forkant av folkeavstemningen i Catalonia.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Han opplyser at det var et felles initiativ fra Venstre, Senterpartiet og SV , og at alle partier på Stortinget fikk mulighet til å skrive under.
AA171001 Mina Finstad Berg, som er sentralstyremedlem i SV , betegner det som skjer i Catalonia som « absurd ».
DB170930 Velgerne som setter klima og miljø først, velger MDG, Venstre og SV - mens verken Høyre eller Arbeiderpartiet har noen troverdighet på feltet.
DB170930 Frp vinner stemmer hver gang Sylvi Listhaug åpner munnen, men det gjør også SV , KrF og Venstre.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.
AA170930 Representanter for Norsk Folkehjelp, SV og Skeiv ungdom skal også holde appeller.
NL170929 Men Ap og SV hadde gjort jobben sin i forslaget de presenterte, som for øvrig samsvarte mye med administrasjonens framlegg.
NL170929 Etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV , gikk et stort flertall i kommunestyret i Tromsø inn for forbud mot ansiktsdekkende plagg i grunnskole og voksenopplæring.
DB170929 I eposten opplyses det at statsråden vil svare SV direkte på spørsmålene partiet reiser, « i tråd med vanlig praksis.
DB170929 Haltbrekken ( SV ) utsatt for Reppes skjulte lobbyvirksomhet : « Mailen du nå får har du ikke fått av meg » ¶
DB170929 Det synes SV er problematisk.
DB170929 Det gjør SV bekymret.
DB170929 Dersom Sandberg ikke svarer ut på spørsmålene, vurderer SV å be om en stortingshøring om epostpraksisen - men det rekker de uansett ikke før etter at statsbudsjettet til regjeringen er lagt fram.
DB170929 Dagbladet har konfrontert Sandberg med at han ikke svarer direkte på spørsmålet til SV - og bedt statsråden garantere at han ikke selv har gitt ut den private epostadressen sin til lakselobbyister.
DB170929 For fire år siden var det SV som måtte forlate kontorene de hadde hatt i tolv år og flytte inn i den mørke gangen.
DB170929 Fløyen de overtar etter SV er i tillegg en av de som er minst pusset opp.
DB170929 EN INN, EN UT : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Karin Andersen ( SV ) diskuterer fasilitetene i stortingskorridoren der SV flytter ut og KrF inn.
DB170929 EN INN, EN UT : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Karin Andersen ( SV ) diskuterer fasilitetene i stortingskorridoren der SV flytter ut og KrF inn.
DB170929 - Nå skjønner jeg hvorfor SV er så mye på Dagsnytt 18.
DB170929 - Jeg merker meg at SV som har vært her, har gjort et veldig godt valg.
DB170929 - Du skal få full støtte på det, svarer Karin Andersen i SV , sammen med resten av partiet gjør hun motsatt reise av KrF og flytter én etasje opp.
AA170929 Sp og SV fremmet mistillitsforslag mot Thommessen da Stortinget behandlet den såkalte byggesprekksaken før sommeren.
AA170929 Også SV kan slå følge, noe som vil øke antallet til 30.
AA170929 SV vil ta stilling til saken når de ser hvilke kandidater som fremmes, opplyser kommunikasjonssjef Siri Gjørtz til NTB.
NL170928 I byutviklingskomiteen gikk et flertall med Ap, SV , Rødt og Sp forbausende nok inn for administrasjonens forslag om tre felts vei, men ba samtidig om at saken utsettes med tanke på mer utredning.
DN170928 Måling : SV fortsetter å vokse etter valget ¶
DN170928 | Måling : SV fortsetter å vokse etter valget ¶
DN170928 Siden valget har SV økt sin oppslutning med 1,3 prosentpoeng.
DN170928 SV og partileder Audun Lysbakken har vindt i seilene etter en lang periode nær sperregrensen.
DB170928 Samtidig gjør SV en knallmåling, og går fram til 7,4 prosentpoeng, noe som ville gitt totalt 14 mandater på Stortinget.
DB170928 Partiet er dermed, sammen med SV , vinneren i den ferske målingen Ipsos MMI har gjort for Dagbladet.
DB170928 Dette gjør at SV vokser, sier partileder Audun Lysbakken.
DB170928 Mens Høyre er mest opptatt av å forsvare en feilslått og gammeldags skolepolitikk, jobber SV med å skape framtidas skole, der alle blir sett og alle får like muligheter til å lære.
DB170928 Én ting har Begum rett i : SV har nå en hånd på rattet i skolepolitikken i Oslo, og ønsker en annen retning enn Høyre.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Komitélederne fordeles slik : Ap 3, H 3, Frp 2, Sp 1, SV 1, V 1 og KrF 1.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/PKeO0/ESA-undersoker-om-Norge-subsidierer-oljeselskapene Synet deles av Venstre, SV og Miljøpartiet.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/PKeO0/ESA-gransker-om-Norge-subsidierer-oljeselskapene Synet deles av Venstre, SV og Miljøpartiet.
AA170928 Også SV gjør det bedre i denne målingen enn i stortingsvalget.
VG170927 Men selv med 46 millioner til å fryse billettprisene i Oslo-budsjettet, er byrådspartiene MDG, Ap og SV avhengig av Akershus for å hindre prisøkning.
NL170927 Støre, helseminister Bent Høye ( H ) og tidligere stortingsrepresentant Kirsti Bergstø ( SV ) hylles av ordførerne for sitt fravær fra toget - de lot seg nemlig ikke forlede av noen skarve oppviglere i Alta.
NL170927 ¶ TIL STORTINGET : Cecilie Myrseth ( Ap ), Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ), Martin Henriksen ( AP ), Sandra Borch ( Sp ), Per Willy Amundsen ( Frp ) og Kent Gudmundsen ( H ) er klar for fire år på Stortinget.
NL170927 Per-Willy Amundsen ( Frp ), Kent Gudmundsen ( H ), Cecilie Myrseth ( Ap ), Martin Henriksen ( Ap ), Sandra Borch ( Sp ) og Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) representerer sitt parti, men må ikke glemme at de først og fremst skal tjene innbyggerne i Troms sin sak de neste fire årene.
NL170927 Når det gjelder næringskomiteen mener vi Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) er rett mann.
NL170927 De ble skikkelig upopulære, Ap, SV og Rødt, da de kort tid etter valget i 2015 sørget for at eiendomsskatten økte så det sved i husholdningsbudsjettene rundt i de tusen hjem.
DN170927 Allerede mandag denne uken ble det kjent at de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG sammen med Rødt sikrer flertall i bystyret for økningen av fradraget.
DN170927 Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne må nå forhandle med Rødt for å få flertall for budsjettet. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170927 Siden valget har SV økt sin oppslutning med 1,3 prosentpoeng.
DB170927 Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne må nå forhandle med Rødt for å få flertall for budsjettet.
DA170927 Dette har vært en hjertesak for SV i lang tid, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke flertall i bystyret, men er avhengige av støtte fra samarbeidspartiet Rødt for å få budsjettet vedtatt.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke flertall sammen.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Byrådet la vekt på at de nå vil oppfylle flere av løftene i byrådserklæringen - altså avtalen som Ap, SV og MDG inngikk da de ble enige om å styre byen sammen.
AA170927 Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne må nå forhandle med Rødt for å få flertall for budsjettet. ( ©NTB ) ¶
AA170927 | Måling : SV fortsetter å vokse etter valget ¶
AA170927 Siden valget har SV økt sin oppslutning med 1,3 prosentpoeng.
NL170926 Det er grunn til å gi honnør til både Bent Høie ( H ) og Jonas Gahr Støre ( partileder Ap ), henholdsvis nåværende og tidligere helseministere, samt Kirsti Bergstø ( nestleder SV ) for å stå i stormen med ryggen rak.
DN170926 - Oslo Ap er et meget radikalt miljøparti, og det opplever jeg at også MDG og SV er.
DN170926 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) presenterte enigheten sammen med gruppelederne fra Ap, SV , MDG og Rødt mandag.
DB170926 . September 2016 : SV : - Norge må stanse våpensalg til landene som kriger i Jemen ¶
DB170926 Det er grunn til å gi honnør til både Bent Høie ( H ) og Jonas Gahr Støre ( partileder i Ap ), henholdsvis nåværende og tidligere helseministere, samt Kirsti Bergstø ( nestleder i SV ) for å stå i stormen med ryggen rak.
DA170926 byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og BU-leder Shahba Tariq.
DA170926 Karin Andersen ( SV ).
DA170926 I motsatt fall vil innstramningene ramme skjevt og sosialt uakseptabelt for syke mennesker, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170926 Flere enn SV er bekymret for at en fullstendig avvikling av ordningen vil føre til at mange pasienter som i dag får dekket sine kostnader gjennom bidragsordningen, må dekke disse kostnadene selv.
DA170926 Andersen synes ikke helseminister Bent Høie ( H ) kommer SV i møte, selv om han i et svar til partiet skriver at det kan være behov for en mer gradvis avvikling av ordningen.
DA170926 SV reagerer sterkt.
DA170926 SAMFUNNSPROBLEM : Freddy Øvstegård ( SV ) påpeker at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og at det derfor er viktig med statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene for å sikre god nok kapasitet.
DA170926 Nyvalgt stortingsrepresentant Freddy Øvstegård ( SV ) utfordrer helseministeren på statlig fullfinansiering av overgrepsmottak for å bedre bemanningssituasjonen.
DA170926 SV har tidligere foreslått å bevilge 75 millioner kroner til statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene, og Øvstegård ønsker nå å løfte dette forslaget på nytt.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/EOoK5/Norsk-sugardating-nettsted-moter-motstand-i-Belgia Da reklamen rullet ut i Oslos gater i starten av september, var Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og ordfører Marianne Borgen ( SV ) tidlig ute med å reagere.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Ap var bundet til SV .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest KrF, Venstre, SV , MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/p3JnV/Aftenposten-mener-Riktig-a-redusere-Oslos-eiendomsskatt ¶ Byrådsleder Raymond Johansen har forhandlet med gruppelederne i bystyret om skatteendringene : Fra venstre Frode Jacobsen ( Ap ), Harald Nissen ( MDG ), Sunniva Holmås Eidsvoll ( SV ) og Eivor Evenrud ( R ).
AA170926 KrF, Venstre, SV , MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. ( ©NTB ) ¶
AA170926 KrF, Venstre, SV , MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. ( ©NTB ) ¶
VG170925 VIL HA ENDRINGER : KrF har sammen med Venstre og SV prøvd å få hele ordningen for midlertidig opphold skrotet.
VG170925 KrF, Venstre, SV , MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold.
DA170925 Punkt to på den nevnte barnehageløftelista i byrådserklæringen til Ap, MDG og SV var å øke kapasiteten i Oslo-barnehagen med minst 3.000 plasser.
DA170925 I henhold til valgresultatet skal Ap og Høyre ha tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV , Venstre og KrF får én hver.
DA170925 Hvilket komitélederverv SV velger, avhenger for en stor del av kabalen som de større partiene legger.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Den gang ønsket SV en mer omfattende skatt, men måtte gi tapt for Ap og Rødt, som begge gikk inn for modellen det til slutt ble enighet om.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Byrådspartiene Ap, SV og MDG er enige med Rødt om å øke bunnfradraget før skatten slår inn med 600.000 kroner - fra 4 til 4,6 millioner kroner.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar - Vi gikk til valg på en moderat eiendomsskatt, åpner Raymond Johansen med da han sammen gruppelederne fra Ap, SV , MDG og Rødt presenterer enigheten.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar ) : Frode Jacobsen ( Ap ), Harald Nissen ( MDG ), Sunniva Holmås Eidsvoll ( SV ) og Eivor Evenrud ( Rødt ).
AA170925 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) presenterte enigheten sammen med gruppelederne fra Ap, SV , MDG og Rødt mandag.
VG170924 Kreftpasienter demonstrerer for å få medisin ¶ SV og KrF enige ¶
VG170924 Ifølge Arnstad vil Sp komme tilbake til forslaget fra SV når de har fått behandlet det i sin gruppe.
VG170924 Hva de vil stemme når SV fremmer endringsforslag i oktober, vil de vente med å kommentere.
VG170924 Foto : Therese Alice Sanne, VG ¶ SV : Audun Lysbakken ¶
VG170924 Da Stortinget behandlet den nye pleiepengeordningen i vår, advarte SV mot konsekvensen av å innskrenke foreldrenes lønnskompensasjonen til 66 prosent etter ett år.
VG170924 Både regjeringens støtteparti KrF og SV varsler kamp for å endre den nylig vedtatte pleiepengeordningen.
VG170924 - Vanskeligst for de svakeste ¶ SV ønsker å fjerne både reduksjonen til 66 prosent lønn etter ett år, og den totale begrensningen på 1300 dager.
VG170924 oktober, vil Audun Lysbakken ( SV ) legge fram et endringsforslag til den nye pleiepengeordningen.
VG170924 SV advarte ¶
DB170923 Med et SV og et Rødt som gjorde kampen mot såkalt velferdsprofitt til hovedsak i valget og deretter landet på henholdsvis 6 og 2,4 prosent av stemmene, ser vi at 91,6 prosent av velgerne har stemt for profitt.
DA170923 Også byråd for eldre- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) lot seg imponere.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Partiene som er mest positive til å bruke penger på å holde billettprisene nede, er Venstre, MDG og SV .
AA170923 Tar opp saken i Stortinget : - Det har skjedd mye bra med pleiepengeordningen, som at flere skal kunne få støtte, men kuttet for foreldre med barn som trenger pleie lenge er virkelig ille, sier Lars Haltbrekken ( SV ).
AA170923 Lars Haltbrekken sier at SV vil sikre familiene som trenger det, støtte så lenge de har behov for å være der for barna sine.
AA170923 - Det har skjedd mye bra med pleiepengeordningen, som at flere skal kunne få støtte, men kuttet for foreldre med barn som trenger pleie lenge er virkelig ille, sier den ferske stortingsrepresentanten for SV .
AA170923 ( ©NTB ) ¶ | SV vil sikre støtte til familier med syke barn så lenge de trenger det ¶
VG170922 Sjefdramaturg på Det Norske Teatret og leder i kulturpolitisk nettverk i SV , Carl Morten Amundsen, er ikke overbevist om at arrangementet er et viktig bidrag til kultur-Norge.
NL170922 Kampen vi vant sammen med Rødt, SV og Arbeiderpartiet i 2015, med å avbryte kontrakten med ISS, var en seier som fikk nasjonal oppmerksomhet.
DB170922 Partiet mener at ikke bare skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ), men også helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ), må komme på banen.
DB170922 Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶ SV : 8.728.416 kroner ¶
DB170922 Velger SV egen oppslutning kan de ofre velgertekket den brede venstresiden trenger for å få flertall.
DB170922 Under tittelen « Pregløs og uviktig », slaktet hun SV gavmilde og kravløse snillisme.
DB170922 Selv om SV gjorde det godt i år, er det historisk sett et svakt resultat.
DB170922 Se for eksempel på de politiske profilene SV har hentet inspirasjon fra i år : Bernie Sanders i USA, Jean-Luc Mélenchon i Frankrike og Jeremy Corbyn i Storbritannia.
DB170922 Sammenlikningen med land med topartisystemer er noe urettferdig, men også her hjemme bør SV være vare for kannibalisme på venstresiden.
DB170922 Når førstnevnte går tilbake, går SV fram - og omvendt.
DB170922 Men det er delte meninger i SV om det er lurt på sikt.
DB170922 Han kan vokse på å trekke røde linjer i sanden mellom Ap og SV , men kan vinne mer makt på å søke sammen i en mer etablert allianse.
DB170922 Fordi SV er blitt et mer maktsøkende, kynisk parti etter det rødgrønne regjeringssamarbeidet, kan det hende han velger det siste.
DB170922 Et stort SV er ikke mye verdt, hvis partiene de skal samarbeide med til høyre rakner.
DB170922 Et av dem er den tilsynelatende symbiosen Ap og SV lever i.
DB170922 De fleste forventer at Arbeiderpartiet vil komme tilbake, og SV forbereder seg på en hardere kamp om oppmerksomhet i opposisjon framover, fra både høyre og venstre.
DB170922 « SV har blitt enda smalere under Lysbakkens ledelse », skrev hun.
DB170922 SV lå der de hadde vært store deler av tiden etter krisevalget i 2013 : I stabilt sideleie, bare noen desimaler over sperregrensen.
DB170922 SV har vokst på å skille seg tydelig fra Arbeiderpartiet på noen få, men viktige områder, samt tette skottene mot MDG og Rødt.
DB170922 SV gjorde det godt, men tør neppe hvile på laurbæra.
DB170922 SV er blitt et smalere parti de siste årene.
DB170922 SV anno 2017 er langt unna Kristin Halvorsen-tall.
DA170922 | SV varsler seks forslag på Stortingets første dag ¶ SV frir til KrF med en forslagspakke som skal legges fram så snart Stortinget åpner.
DA170922 Valgkvelden var bittersøt for SV , som fikk en betydelig framgang, samtidig som flertallet på rødgrønn side glapp.
DA170922 Blant annet tror han forslagene SV har på trappene vil være interessante for Kristelig Folkeparti.
DA170922 ( NTB ) ¶ | SV varsler seks forslag på Stortingets første dag ¶
DA170922 Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶ SV : 8.728.416 kroner ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Resten av Klassekampens beregninger for endringene i partiinntektene for neste år : ¶ SV : 8.728.416 kroner ¶
VG170921 Valget gir et mulig flertall for Ap, Sp, SV og KrF på Stortinget.
VG170921 Ut med Fremskrittspartiet, inn med SV .
NL170921 Formannskapet i Tromsø kommune vedtok på tirsdag med Ap, SP, SV og Rødt sine stemmer å la kommunestyret 27. september avgjøre spørsmålet niqab og burka i skolen.
DA170921 Rødt, SV og Ap mener at norske kommuner bør håndtere avfallet sitt selv, og droppe private.
DA170921 Etter at Rødt og SV tidligere denne uka gikk ut og sa at søppelhenting må være en oppgave som skal løses av det offentlige, fulgte næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, opp på onsdag med å si at søppeltømming ikke er en oppgave som burde kunne settes på anbud : ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Hvilke komitélederverv de enkelte partiene får avgjøres i forhandlinger mellom partiene, men fordelingen av antall lederverv ser slik ut : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten | SV fikk 1.500 nye medlemmer i valginnspurten ¶ SV oppgir at partiet har fått 1.500 nye medlemmer siden 1. august.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten Kun SV og Sp hadde medlemsvekst i fjor.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten | SV fikk 1.500 nye medlemmer i valginnspurten ¶
DB170920 SV-lederen nekter for at han nå frir til Knut Arild Hareide, men minner likevel KrF-lederen om at avstanden mellom SV og KrF er liten i blant annet bistand, fordeling og klima.
DB170920 Morna Erna ? SV gikk fram ved valget, til en oppslutning på seks prosent.
DB170920 Jeg har respekt for at Knut Arild har pekt på Erna som sin statsminister i første omgang, men målet for SV er at Erna Solberg ikke er Norges statsminister når denne stortingsperioden er omme.
DB170920 Dette er politikkområder hvor SV-lederen håper KrF vil være med å skaffe SV og venstresida gjennomslag.
DB170920 Derfor har partistrategene i SV allerede nå lagt planen som skal så splid på borgerlig side med en gang Stortinget åpner.
DB170920 SV har aldri fridd til å KrF, og kommer nok aldri til å gjøre det.
DA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ).
DA170920 Både Senterpartiet og SV vil bytte ut Thommesen.
DA170920 Kirsti Bergstø ( SV ).
DA170920 Kirsti Bergstø ( SV ) mistet stortingsplassen.
DA170920 Jeg fortsetter kampen mot forskjeller og for sterke fellesskap som nestleder i SV .
DA170920 Hvorfor gjorde dere det så sinnssykt bra ? - SV tar kampen mot de økende forskjellene.
DA170920 Hva tenker du om at du, til tross for såkalt « brakvalg », mista plassen på Stortinget ? - SV gikk fram i Finnmark, men likevel kom jeg ikke inn.
DA170920 Hva : Nestleder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ) ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Sps Per Olaf Lundteigen, som sammen med SV fremmet mistillitsforslag mot Thomessen etter byggeskandalen, sier at det ikke er naturlig at Thommessen gjenvelges.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Frp to ¶ SV ett ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Det betyr at SV igjen får et lederverv.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jRWQq/Sporsmalet-er-om-mange-nok-savner-KrF--Trine-Eilertsen Venstre - som også sitter i møter og diskuterer forholdet til regjeringen denne uken - har opplevd det, SV har opplevd det, ja, til og med Høyre har opplevd det.
AA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ). ( ©NTB ) ¶
AA170920 Både Senterpartiet og SV vil bytte ut Thommesen.
NL170919 Men disse brukerhistoriene bryr altså ikke Ap, SV og Rødt seg om.
NL170919 Knutsens innlegg bekrefter bare min påstand om at Ap, SV og Rødt ikke har noen holdbare argumenter for å avvikle fritt brukervalg.
DN170919 SV har ikke foreslått endringer i grensen, men er åpen for å diskutere forslag.
DB170919 Da er det rom for å bare ta med SV , Rødt eller MDG avhengig av hvor vanskelige de vil være i et fellesbudsjett for å markere seg.
DB170919 I 2013 advarte Arbeiderpartiet, SV og Sp velgerne mot skoledød, avisdød, matkrise, slunken kommuneøkonomi, flere togulykker, tilbakeskritt i homokampen, likestilling i revers, robbing av Nord-Norge, helsekrise og et mer brutalt Norge med blåblått styre.
DB170919 For eksempel finnes det partier som ligger an til å vinne mandater til høyre for Høyre ( altså FrP ) og partier som ligger til venstre for Venstre ( både Rødt og SV ).
DB170919 Et presist navn som kan fungere bedre enn SV er kort og godt Sosialistene.
DB170919 SV
DA170919 Selv mener Støre han var helt tydelig på at det var Senterpartiet og SV han ville danne regjering sammen med.
DA170919 I juni 2016 samlet et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen, Ap, KrF, Sp, Venstre og SV , seg om følgende krav : Inntektskravet bør ikke overstige vanlig lønnsnivå for nyansatte innen lavtlønnsyrker, en kategori mange innvandrere tilhører.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Tusenkronersspørsmålet LO vil ha svar på er : Hvor mange av LOs medlemmer stemte på Ap, SV og Sp ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Og hva er i tilfelle årsaken til at langt færre faktisk stemte Ap, SV og p enn de sa de ville i vår ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere LO undersøkelse fra mai viste at blant LOs 920.000 medlemmer ville 74 prosent stemme rødgrønt, Ap, SV eller Sp.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere I tillegg gikk noen til SV og Rødt.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Skulle vi velge å felle Solberg og sette inn Støre, som ikke vil ha flertall uten SV ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF, Sp og Ap vil ikke få flertall alene, men vil være avhengig av SV .
AA170919 Ottar Michelsen ( SV ) kommenterte ikke MDGs forslag under debatten, men sier etterpå : ¶
AA170919 Ap, V, SV , Sp, KrF og MDG ( KrF kun punkt 1 og 2 ) : ¶ 1.
AA170919 Selv mener Støre han var helt tydelig på at det var Senterpartiet og SV han ville danne regjering sammen med.
NL170918 Forslaget ble vedtatt fordi de to Høyre-representantene i komiteen, Pedersen og Øyvind Hilmarsen, stemte sammen med SV og Partiet Rødt.
DB170918 Når SV ber om et nordisk forsvarssamarbeid som erstatning for NATO, ser de bort ifra hvordan vi kan stemme mot utenlandsoperasjoner innenfor organisasjonens demokrati.
DB170918 Men fasiten etter valget er at de tre partiene med miljø som hovedsak, SV , Venstre og MDG, kun kan notere seg for en marginal framgang fra 12,1 til 13,6 prosent.
DB170918 Faktisk var den samlete oppslutningen høyest i 2001 da SV og Venstre til sammen fikk 16,4 prosent.
DA170918 STUDIETUR : Det har vært noen veldig fine møter med mennesker i Israel og i Netanya, skriver kommunalråd Eirik Faret Sakariassen ( SV ).
DA170918 Av Eirik Faret Sakariassen, kommunalråd ( SV ) ¶
DA170918 OK, en mild start, da : Hvorfor gikk det så bra med SV i valgkampen ?
DA170918 Men SV har forandra seg mye siden hennes tid ?
DA170918 Aktuell : Nyvalgt stortingsrepresentant for SV i Akershus.
DA170918 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, er enig i at bemanningen på mange sykehjem er lav.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Rødt, SV , Sp, MDG, Venstre, KrF ¶ 9 ¶
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Rødt, SV , SP, MDG, Venstre, KrF ¶
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Alternativene er Rødt, SV , Sp, MDG, KrF og Venstre.
AA170918 Jeg tror ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har brukt så mye som en kalori på å bekymre seg for at en stemme til Sp skulle være en stemme til SV , Miljøpartiet eller Rødt.
DN170917 De strekker seg fra dem som er redde for avkristning av landet, og som tror at det er Arbeiderpartiet og SV som står for de avkristningen, til de som er i den andre enden av skalaen og som ønsker mer solidaritet og andre verdier på venstresiden, sier Haugland.
DB170917 Det var flertall i befolkningen for et skifte, Sp tok ut mye av det, SV en del, og så gikk Ap tilbake.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Også SV og Rødt vil si ja..
AA170917 De strekker seg fra dem som er redde for avkristning av landet, og som tror at det er Arbeiderpartiet og SV som står for de avkristningen, til de som er i den andre enden av skalaen og som ønsker mer solidaritet og andre verdier på venstresiden, sier Haugland.
DA170916 - Det kan se ut som at noen velgere ønsket seg mer venstrepolitikk, sier valgforsker Rune Karlsen og viser til at Aps dårlige resultat ble delvis oppveid av at Rødt og SV gikk fram og at venstresiden samlet gikk fram i antall stemmer i stortingsvalget.
DA170916 - Der har SV og Rødt vunnet eierskapet i år ?
NL170915 SV har ført en tydelig retorikk og også politikk for bl.a. mindre forskjeller i samfunnet og har blitt hørt og trodd på det og høstet bra gevinst.
DA170915 Mens Ap ikke inntok rollen som opposisjon i valgkampen, lyktes Rødt og SV bedre med kritikk av regjering og valgkamp mot velferdsprofitører.
DA170915 SV og Rødt minner om Labours Jeremy Corbyn i Storbritannia og Demokratenes Bernie Sanders i USA, mener Mangset.
DA170915 Selv om SV går noe fram fra forrige valg og Rødt får en mann på tinget, skriver Halse i et innlegg på Facebook at den samlede oppslutningen for AP, SV og Rødt endte på 35,8 prosent, den dårligste oppslutningen for arbeiderbevegelsens partier i noe stortingsvalg etter krigen.
DA170915 Selv om SV går noe fram fra forrige valg og Rødt får en mann på tinget, skriver Halse i et innlegg på Facebook at den samlede oppslutningen for AP, SV og Rødt endte på 35,8 prosent, den dårligste oppslutningen for arbeiderbevegelsens partier i noe stortingsvalg etter krigen.
DA170915 Noe av det første SV skal gjøre når det nye Stortinget trer sammen, er å fremme forslag om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170915 Miljøet kan stole på SV .
DA170915 Derfor valgte jeg SV .
DA170915 De øvrige fem toppsakene for SV innen miljø og klima er følgende : ¶
DA170915 - Jeg unner MDG alt godt, men jeg er først og fremst opptatt av SV .
DA170915 SV har i inneværende periode hatt sju representanter.
DA170915 SV blir det klart største miljøpartiet de fire neste årene med sine elleve representanter.
DA170915 I hvilken komité ønsker du å sitte ? - SV har en lang og god tradisjon for at partiet avgjør det.
DA170915 I den siste stortingsperioden var det SV som fikk mest gjennomslag i miljøkomiteen.
DA170915 Hvorfor : Nyvalgt stortingsrepresentant for SV .
DA170915 Etter en lang og intens valgkamp kom SV ut av det som et av valgets vinnere.
DA170915 SV har lang tradisjon med å få gjennomslag i opposisjon.
DA170915 SV er inne med 11 mandater på Stortinget, men sitter fortsatt i opposisjon.
AA170915 KrF kan havne i en skvis som blir verre enn vandringen i skyggenes dal som Hanna Kvanmo ( SV ) i sin tid snakket om.
VG170914 Til sammen fikk MDG, SV og Rødt en oppslutning på 11,6 prosent, bare 3,6 prosentpoeng unna FrP.
VG170914 En sammenslåing av SV , MDG og Rødt ville gitt makt og mulighet til større endringer enn for et USA sterkt preget av økonomisk krise og motgang, kom han med en berømt oppfordring.
VG170914 Bildet : Fra venstre Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ) og Audun Lysbakken ( SV ).
VG170914 Heikki Holmås ( SV ) fremførte Nordahl Griegs « Til Ungdommen » på oppfordring fra familien.
NL170914 På venstresiden er LoVeSe en av de aller viktigste sakene for Miljøpartiet de grønne ( MDG ), Rødt og Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
DA170914 SV og Venstre sikrer allerede flertall på tinget.
DA170914 SV og Venstre sikrer allerede flertall på tinget.
DA170914 Gleder seg over SV og V ¶
DA170914 Det at SV er en annen av valgets vinnere, og at Venstre klarte å havne over sperregrensen, er noe MDG-toppen unner de to partiene.
DA170914 - Men er det plass til et stort MDG samtidig med de etablerte miljøpartiene, som et SV i framgang og et Venstre som klarer å komme over sperregrensa, selv etter fire år som støtteparti for Frp ?
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pzekj/Her-er-kommunene-hvor-Arbeiderpartiet-blodde-aller-mest Han advarer partiet mot å lulle seg inn i at man tapte på grunn av to ting : distriktsopprøret - og SV og Rødts fremgang.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere I 2013 var det taktiske Ap-sympatisører som stemte SV og dermed holdt partiet over sperregrensen, fremgår det av boken Valg og velgere, en studie av stortingsvalget 2013, som er redigert av Aardal og Johannes Bergh.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere Han viser til at Rødt, SV , Ap, Sp og MDG samlet sett fikk drøyt 16.000 flere stemmer enn de borgerlige ved valget.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere SV fikk taktiske stemmer i 2013 ¶
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere SV fikk dermed seks mandater.
VG170913 Har du lest ? SV lover å stanse Erna og Jonas ¶
NL170913 Protestpartiene SV og SP fikk et oppsving, først og fremst på bekostning av samarbeidspartneren AP.
NL170913 Her har opposisjonspolitikeren fra SV , Torgeir Knag Fylkesnes, markert seg som en politiker som både tør og vil.
DN170913 SV , som fikk bare drøyt 170.000 stemmer, er inne med elleve representanter.
DB170913 Man visste ikke om SV hadde styrke til å være med på det.
DB170913 Det var først i valgkampen, da SV løftet seg, at det manifesterte seg et rødgrønt alternativ.
DB170913 - I hele vinter var SV rundt sperregrensa, derfor var det veldig lite naturlig å snakke om et rødgrønt alternativ.
DB170913 Øvstegård, som representerer SV , fikk utjevningsmandatet i Østfold.
DB170913 Som representant troner det toppen, sier Freddy André Øvstegård, som har vært engasjert i Sosialistisk ungdom ( SU ) og SV i til sammen åtte år.
DB170913 Han er bare 22 år, men om ikke lenge kan han sette « stortingsrepresentant for SV » på CV-en.
DB170913 Foto : SV
DB170913 Det førte til at Øvstegård fikk utjevningsmandatet for SV i hjemfylket Østfold.
DB170913 Arbeiderpartiet ble valgets taper, men partier som Rødt, SV og Senterpartiet fikk en solid framgang.
DB170913 Klokka 07.15 onsdag ( da 99,8 prosent av stemmene er talt opp ) har de rødgrønne - Ap, SV og Sp, medregnet Rødt og MDG - 1 441 744 stemmer, mot Høyre, Frp, Venstre og KrFs 1 425 843.
DB170913 Men hvis SV , MDG og Rødt hadde samarbeidet, ville det blitt en polarisering med en relativt tydelig venstredreining, sier Stein Ørnhøi.
DB170913 Hvis SV , Rødt og MDG hadde gått til valg som ett parti, hadde vi i dag hatt en helt annen regjering.
DB170913 Vi har den beste politikken på feltet, og vi må tørre å si rett ut hva vi står for og ikke være redde for lekkasjer til SV .
DB170913 At vi som konsekvens vil tape stemmer til MDG, SV og SP må vi leve med - de er enklere å samarbeide med i etterkant og da kan vi få til gode kompromisser.
DB170913 At SV fikk fronte det som burde være en kjernesak for AP ( som også kan forsvares skikkelig uavhengig av konjunktur ), nemlig økonomisk ulikhet var uheldig.
DA170913 Jeg er veldig glad for at hovedstaden får en biskop som i mange år har stått skulder til skulder med dem som livet har behandlet hardt, skriver gruppeleder i Bystyret og leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
DA170913 De samme kvalitetene hos den nye biskopen vektlegges i gratulasjonen fra Oslo SV .
DA170913 Jeg er veldig glad for at hovedstaden får en biskop som i mange år har stått skulder til skulder med dem som livet har behandlet hardt, skriver gruppeleder i Bystyret og leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
DA170913 De samme kvalitetene hos den nye biskopen vektlegges i gratulasjonen fra Oslo SV .
DA170913 Torgeir Knag Fylkesnes i SV har helt alene erobret eierskap til denne saken.
DA170913 Tapt til Sp og SV
DA170913 I forsvarssakene har Ap tapt velgere til Sp, men mange Ap-velgere i nord har også gått til SV .
DA170913 Han har flyttet SV til voldsomme høyder i Troms og også løftet partiet i Finnmark, sier Willumsen.
DA170913 SV har på Aps venstrekant vært tydelig på ulikhet og miljø.
DA170913 - Vi må nok bruke litt tid på å forstå hva som skjedde i Drammen, sier Anders Werp, dagen etter at Høyre mistet sitt tredjemandat fra Buskerud til SV .
DA170913 - Det blir sikkert en diskusjon vi må ta, men jeg tenker i alle fall at for oss er kjernevelgerne mest opptatt av at Ap, Sp og SV samarbeider.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdJo6/Her-er-partitoppenes-beste-og-verste-valgkampoyeblikk Audun Lysbakken ( SV ) : ¶
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo De samme kvalitetene hos den nye biskopen vektlegges i gratulasjonen fra Oslo SV .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget I byggesaken ble det fremmet mistillit mot ham, men det var bare SV og Sp som stemte for dette.
AA170913 Fikk støtte i bystyret : Kommunalråd Ottar Michelsen ( SV ) viser til at det er ureturnerbare flyktninger også i Trondheim.
AA170913 - Jeg opplever vedtaket i bystyre som en marsjordre til rådmannen om at kommunen skal bidra, sier kommunalråden fra SV .
AA170913 Det de tapte på var at Senterpartiet og SV gjorde det så godt, sier han.
AA170913 I årets valg fikk SV drøyt 175.000 stemmer og elleve stortingsrepresentanter.
AA170913 Størst framgang hadde Senterpartiet med 9 nye mandater, mens SV fikk 4 nye.
AA170913 Det gir følgende mandatfordeling : Ap 49, Høyre 45, Frp 27, Senterpartiet 19, SV 11, KrF 8, Venstre 8, Rødt 1 og MDG 1.
AA170913 Av de 19 utjevningsmandatene går seks til SV , fem til KrF, fire til Venstre, tre til Høyre og ett til Senterpartiet.
AA170913 Jeg er veldig glad for at hovedstaden får en biskop som i mange år har stått skulder til skulder med dem som livet har behandlet hardt, skriver gruppeleder i Bystyret og leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
AA170913 De samme kvalitetene hos den nye biskopen vektlegges i gratulasjonen fra Oslo SV .
AA170913 Til sammen fikk Ap, SV , MDG og Rødt 49,9 prosent av stemmene i Oslo i år.
AA170913 Partiene Arbeiderpartiet samarbeider med i byrådet i Oslo - SV , MDG og Rødt - gjør også et godt valg i hovedstaden, og byrådet ville ha fått fornyet tillit dersom resultatet var det samme i et kommunevalg.
AA170913 Seks fra Arbeiderpartiet, tre fra Høyre, to fra Senterpartiet, to fra Venstre, og én fra henholdsvis SV og Frp, utgjør representantene fra Trøndelag etter valget.
AA170913 Både KrF og SV ble større, uten at de fikk mandater.
VG170912 Karin Andersen ( SV ) var nær ved å miste utjevningsmandatet i Hedmark, men for henne endte det lykkelig og hun kan se frem til fire nye år på Stortinget.
VG170912 De to andre partiene fra det rødgrønne regjeringssamarbeidet, SV og Senterpartiet, gjorde begge knallvalg.
VG170912 Høyresiden førte en fantastisk valgkamp, mens kaoset rådet på rødgrønn side, skriver tidligere statssekretær for SV , Ketil Raknes.
VG170912 Hvis SV , Ap og Sp hadde stilt til valg på et avklart samarbeid med noen felles løfter tror jeg dette valget hadde gått i boks.
VG170912 Debatt Høyresiden førte en fantastisk valgkamp, mens kaoset rådet på rødgrønn side, skriver tidligere statssekretær for SV , Ketil Raknes.
VG170912 ROCKEFELLER, OSLO ( VG ) SV er blant valgets vinnere, men Audun Lysbakkens overraskende comeback er likevel en mager trøst for venstresiden i norsk politikk.
VG170912 Partifolket var tydelig lettet over at SV igjen er en politisk kraft i Norge, men en gruppe på 11 representanter, en fremgang på fire, er likefullt en liten trøst for venstresidens folk når de blåblå leverte et sterkt valg, og det borgerlige flertallet består.
VG170912 Men plutselig endret alt seg, og SV begynte å stige.
VG170912 Men Lysbakkens sterke valgkamp har gitt ham - valgets største comeback kid - en styrket stilling i partiet, og det er ingen tegn til fløystrid i SV .
VG170912 Kommentar ROCKEFELLER, OSLO ( VG ) SV er blant valgets vinnere, men Audun Lysbakkens overraskende comeback er likevel en mager trøst for venstresiden i norsk politikk.
VG170912 I år har SV vært et mer sosialistisk parti enn et klima- og miljøparti, noe som har gitt resultater.
VG170912 Før valget har noen luftet ideen som at SV og Rødt bør gå sammen - en tanke som var helt utenkelig da SV-ere og AKP-ere røk i tottene på hverandre på 1970-tallet.
VG170912 Audun Lysbakken ble valgt til partileder i SV på et verst mulig tidspunkt, rett etter at han måtte gå av som statsråd.
VG170912 SV har ført en smalere valgkamp enn ved de foregående valgene, med sterkt fokus på å bekjempe økende økonomiske forskjeller i Norge.
VG170912 SV er tilbake i norsk politikk, og har stor støtte blant unge velgere.
VG170912 Når denne artikkelen skrives har SV 5,96 prosent, men tallene er ennå ikke talt helt ferdig. | - Rødgrønt kaos er aldri lurt ¶
VG170912 En sperregrense på 6 prosent ville ha gitt borgerlig flertall igjen, fordi SV ligger hårfint under 6 prosent.
VG170912 De rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV måtte ha fått med seg én representant fra Rødt eller MDG for å oppnå flertall.
VG170912 De lekket til Senterpartiet, SV , Rødt og De Grønne og klarte ikke å hente velgere fra høyresiden.
VG170912 Det er andre parti som har klart på dette før, se på SV .
VG170912 Kjetil Raknes, tidligere statssekretær for SV , og doktorgradsstipendiat for Høyskolen Kristiania, viser til at rødgrønt kaos ikke er lurt : ¶
VG170912 - Hvis SV , Ap og Sp hadde stilt til valg på et avklart samarbeid med noen felles løfter tror jeg dette valget hadde gått i boks.
VG170912 VGs kommentator om SV : Comeback Kid til liten nytte ¶
VG170912 Mens Ap faller tilbake, styrker SV seg under årets valg.
VG170912 Katastrofevalg for Ap - fremgang for SV
NL170912 For det som slo meg mest i denne valgkampen, er hvordan venstresida, med SV i spissen, og « Kystens Tanksesmie » på slep, eller er det omvendt, tegner et så til de grader unyansert bilde av forholdene i nordnorske kystsamfunn.
DN170912 Ap : 27,4 prosent, - 3,5 ( 49 mandater ) ¶ SV : 6,0, +1,9 ( 11 mandater ) ¶
DN170912 Ap, SV , Rødt, Sp og MDG fikk 10.000 flere stemmer enn de fire borgerlige partiene.
DN170912 Men det kan jo se ut som litt av det du kan kalle frieriet til KrF som til de grader var møtt med døren i fleisen like før valget, har gjort at delvis SV og Senterpartiet har gått frem.
DN170912 Fra venstre Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Statsminister Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( Krf ) og Trine Skei Grande ( V ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er
DB170912 SV har gjort et godt valg.
DB170912 SV er gjenreist Kommentar ¶
DB170912 Til sammenligning lå SV an til en oppslutning på 6 porsent, noe som gir dem fire mandater flere enn ved forrige valg.
DB170912 Mens SV gjorde sitt beste valg siden 2001 var det storebror Arbeiderpartiet som punkterte regjeringsdrømmen.
DB170912 - Jonas Gahr Støre sviktet Ap-kvinnene da han flørtet med KrF, sa nyvalgt stortingsrepresentant for SV , Petter Eide, til Dagbladet.
DB170912 - De store partiene klarte ikke å moblisere på de store spørsmålene, sier nestleder i SV , Kirsti Bergstø, til Dagbladet.
DB170912 Kanalen skriver at klokka 01.00 hadde Høyre, Frp, KrF og Venstre fått 1 402 187 stemmer, mens 1 413 403 stemte på Ap, SV , Sp, Rødt og MDG tilsammen.
DB170912 Ettersom opptellingen skred framover mandag kveld var det både jubel og ganske en tanke irritasjon hos SV .
DB170912 I Ap var et SV med lav oppslutning ikke en aktuell koalisjonspartner.
DB170912 Etter at de rødrønne mistet regjeringsmakten i 2013, løsrev SV seg fra Ap og det rødgrønne prosjektet.
DB170912 | Hareide : - Vi vil ha politisk gjennomslag ¶ ¶ SV : Hans Olav Lahlum stod på Oppland SVs liste til stortingsvalget.
DB170912 Lahlum tippet : Jeg legger til grunn at SV får en oppslutning innenfor 5.4-6.3 %.
DB170912 I velgerguiden som han publiserte i går, omtalte han kort seg selv : ¶ « SV har feltets mest kjente førstekandidat i forfatteren, historikeren og sjakkommentatoren Hans Olav Lahlum, men det er fortsatt et åpent spørsmål om det kan løfte partiets oppslutning opp mot landsgjennomsnittet », skrev han.
DB170912 - Var sikkert nær ¶ SV fikk 4,6 prosent av stemmene i Oppland, som er en oppgang på 1,7 prosent siden forrige stortingsvalg.
DB170912 SV var, ifølge Lahlum, avhengig av et utjevningsmandat i Oppland for å få stortingsplass.
DB170912 Han gjenerobrer den spennende kampen om plassen fra Kathrine Kleveland ( Sp ) og har stort sett knivet med henne og Lars Egeland fra SV om dette mandatet.
DB170912 En annen som ikke får pla ss på Stortinget, er forfatter Hans Olav Lahlum ( SV ), skriver Adressa.
DB170912 SV refser Støres KrF-flørt etter at regjeringsdrømmen brast : - Han lekket stemmer til alle kanter ¶
DB170912 ¶ DE NI STØRSTE : Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) satte i går ny stortingsrekord med ni partier på Stortinget.
DB170912 Arbeiderpartiet forblir Norges og Stortingets største parti, etterfulgt av Høyre, Frp, Sp, SV , Venstre, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt.
DB170912 I år var det mange av dem som heller foretrakk klarere alternativer i SV , Senterpartiet, Rødt eller MDG.
DB170912 Under Bjørnar Moxnes ledelse vokser partiet og har skapt seg flere politiske bastioner med velgere som historisk har tilhørt SV .
DB170912 Samtidig må SV passe seg for Rødt i de store byene.
DB170912 I de store byene utfordres Ap av sterke tall for SV , Miljøpartiet og Rødt.
DB170912 For SV er valgresultatet likevel meget viktig.
DB170912 Både SV , MDG og Rødt kan notere seg for framgang, selv om den ikke nådde opp til de mest optimistiske forventningene.
DA170912 Rogaland LOs ungdomssekretær Solfrid Lerbrekk ( SV ) og Rogaland LOs distriktssekretær Øystein Langholm Hansen ( Ap ) deler arbeidsplass og felles syn : En ny Solberg-regjering overlever ikke hele valgperioden.
DA170912 Hareide har da også sagt at han ikke ønsker Frp med, og KrF vil øke barnetrygden, ikke ønsker store skattelettelser til de rikeste, og vil ha flere lærere i skolen, saker også SV støtter, sier Lerbrekk.
DA170912 - Hva blir viktigst framover ? - SV trengs fordi den skjeve fordelingen mellom folk i Norge blir større og større, og miljøpolitikken har stått på stedet hvil med de blåblå.
DA170912 Også SV går mot et svært godt valg.
DA170912 SV opp og frem ¶
DA170912 SV er fjerde størst i 8 av de 22 valgkretsene og i Våland valgkrets er de tredje størst, med 10,1 prosent av stemmene.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV , MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 Kommentar : « Tross alt : Nå er dasslokket stengt og SV kan se oppover. » ( Aslak Borgersrud ) ¶
DA170912 Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV , Miljøpartiet de Grønne og Rødt fikk til sammen 1.419.178 stemmer.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV , MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 Frp 2 ( uendret ) ¶ SV 1 ( +1 ) ¶
DA170912 SV får utjevningsmandatet.
DA170912 I tillegg kapret SV utjevningsmandatet, som de siste årene har gått til KrF.
DA170912 Kommentar : « Tross alt : Nå er dasslokket stengt og SV kan se oppover. » ( Aslak Borgersrud ) ¶
DA170912 Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV , Miljøpartiet de Grønne og Rødt fikk til sammen 1.420.152 stemmer.
DA170912 SV , som fikk bare drøyt 170.000 stemmer, er inne med 11 representanter.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV , MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater, ifølge NTB.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Totalt ville Ap, SV , MDG og Rødt hatt 30 av 59 plasser.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Samtidig ville Ap mistet 3 ( fra 20 til 17 mandater ) og MDG ville mistet 2 ( fra 5 til 3 ), mens SV ville økt med 3 ( fra 3 til 6 ) og Rødt økt med 1 ( fra 3 til 4 ).
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Høyre : 53,8 prosent ( Svendstuen skole ) ¶ SV : 21,2 prosent ( Tøyen skole ) ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo De to store vinnerne i Oslo i stortingsvalget - SV og Rødt - gjør det best si entrale østkantbydeler.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Valgets to store vinnere i hovedstaden var Rødt og SV , med henholdsvis 3,1 og 3 prosentpoengs fremgang.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Mer enn hver femte velger i Oslo har i år stemt Rødt, SV eller MDG.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Eide har vært tilknyttet SV siden 80-tallet, men aldri før stilt opp på samme måte som før årets valg.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Den andre store valgvinneren i Oslo er SV .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd SV økte fra én til to ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Selv om både Sp, SV , Rødt og MDG gikk frem, betyr Ap-nedgangen at den borgerlige regjeringen kan fortsette.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Ap-topper-vil-evaluere-ledelsen-etter-valgnederlaget Selv om både Sp, SV , Rødt og MDG gikk frem, betyr Ap-nedgangen at den borgerlige regjeringen kan fortsette.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Mudassar Hussain Kapur ¶ SV : ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Kirsti Bergstø ( SV ) mistet mandatet i Finnmark.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Hverken forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ) eller Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) kom inn på Stortinget.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kk7lQ/Strid-i-Arbeiderpartiet-for-valget-om-hvordan-Oslo-makten-skulle-brukes I tillegg får de rødgrønne samarbeidspartiene i Oslo, SV , MDG og Rødt, gode resultater i stortingsvalget i hovedstaden.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kk7lQ/Strid-i-Arbeiderpartiet-for-valget-om-hvordan-Oslo-makten-skulle-brukes I Oslo samarbeider Arbeiderpartiet som kjent i byråd med SV og MDG, og har en samarbeidsavtale med Rødt.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget SV går frem med 3 prosentpoeng, mens Senterpartiet går frem med 1,2 prosentpoeng. 7.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 SV går frem med 3 prosentpoeng, mens Senterpartiet går frem med 1,2 prosentpoeng. 7.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Både Rødt og SV gikk frem.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne Bård Vegar Solhjell ( SV ) er mer tvilende : ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne - Jonas Gahr Støre sviktet Ap-kvinnene da han flørtet med KrF, sier Petter Eide - nyvalgt stortingsrepresentant for SV til Dagbladet.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/OM5P1/Meningsmalinger-og-prognoser-traff-godt På denne gjennomsnittsberegningen er det avvik til det endelige resultatet på kun 0,1 til 0,3 prosentpoeng for partiene SV ( 0,1 ), Venstre ( 0,1 ), Ap ( 0,2 ), Sp ( 0,2 ) og KrF ( 0,3 ).
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv Bare SV og Rødt fikk en liten økning i Andøy, mens alle de andre partiene ble kraftig krympet i velgeroppslutning.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/82yBW/Dette-er-en-henvendelse-til-alle-ungdommer-som-tror-at-politikk-bare-er-krangling---Yasiin-Deria-Elmi . Yasiin Deria Elmi ( 16 ) sammen med Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Både SV og Senterpartiet ha hatt en vekst som speiler en uro blant en god del velgere.
AA170912 Rødt, SV og SP er det tre partene som kan vise til framgang i alle fylker sammenlignet med stortingsvalget i 2013. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ), nasjonal talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.
AA170912 SV går frem med 3 prosentpoeng, mens Senterpartiet går frem med 1,2 prosentpoeng. 7.
AA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV , MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget, mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Fram fra skyggen dukket SV opp, og dro i land et godt valgresultat.
AA170912 SV fortsetter å gjøre det dårligere ved valg enn på måling.
VG170911 Hvis MDG og SV fortsetter å utforme sin politikk med dette i bakhodet, kan de står foran flere gode valg.
VG170911 Selv om TV 2 målte SV 1 prosentpoeng høyere enn valgresultatet på 4,1 prosent og VG hadde Frp 1,5 prosentpoeng lavere enn resultatet på 16,3 prosent - så lå begge nær det endelige resultatet når man ser på blokkene samlet.
VG170911 Helt siden valgdagsmålingene så dagens lys ved stortingsvalget i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Fremskrittspartiet ofte kommet dårligere ut enn hva som ble det endelige valgresultatet.
VG170911 Han gratulerer også Senterpartiet og SV med gode valgresultater.
VG170911 Vurderingen av Frp de siste årene er at de har klart seg overraskende godt : Mange har ventet på at partiet skulle bli truffet av samme smellen som SV gikk på da de inntok regjeringskontorene og etterhvert opplevde stor slitasje.
VG170911 Ifølge disse beregningene ligger SV an til å ta ti mandater, Ap tar 53 mens Sp tar 23.
VG170911 Skolevalget : Brakvalg for SV - Ap klart største parti ¶
VG170911 Sist kom SV over sperregrensen på fire prosent med bare 1000 stemmer.
VG170911 Ved forrige stortingsvalg fikk SV kun 4,1 prosent oppslutning.
VG170911 Valget viser borgelig flertall, men SV er likevel kåret til ett av valgets vinnere, med en økning på 4 prosent.
VG170911 VALGVAKE : SV holder sin valgvake i konsertlokalet Rockefeller i Oslo sentrum.
VG170911 Sent mandag kveld lå SV og resten av den røde blokken, med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i spissen, an til 79 mandater.
VG170911 ROCKEFELLER ( VG ) Det går bedre for SV etter to tunge valgrunder.
VG170911 Lørdag ble SV kåret til årets valgkampvinner av Kampanjes valgkampjury.
VG170911 Klokken 00.40 kunne SV skilte med 5,9 prosent oppslutning, og 11 mandater på Stortinget de neste fire årene.
VG170911 Godt valg ! | SV : - Har gjort vår del av jobben ¶
VG170911 Fakta om Sosialistisk Venstreparti ( SV ) ¶
VG170911 Det er et løfte vi har gitt velgerne som vi akter å overholde, sa nesteleder i SV Snorre Valen til VG, etter at den første valgdagsmålingen ble sluppet klokken 21.00 mandag kveld.
VG170911 - Jeg er veldig stolt over det valgresultatet SV har gjort, og vi er en av valgkampens vinnere.
VG170911 september lå SV an til å få ti mandater på Stortinget.
SA170911 VALGETS KVALER : I enqueten på denne avissiden før Stortingsvalget i 2005, oppgir tidligere Brann-spiller at han kan ende med å stemme både Fremskrittspartiet og SV .
SA170911 Mellom SV og Frp...
NL170911 Frieriet til KrF sendte for eksempel Støres egne velgere rett i fanget til SV .
DN170911 Det gir den borgerlige blokken med Høyre, Frp, KrF og Venstre 74 mandater, mens Ap, SV og Sp får flertall alene med sine 86 mandater, slik at hverken MDG eller Rødt kommer på vippen.
DN170911 Basert på denne fylkesmålingen blir mandatfordelingen for de ulike partiene og blokkene slik : Arbeiderpartiet 53, Senterpartiet 23, Rødt 2, SV 10, MDG 7, Høyre 37, Frp 21, KrF 9 og Venstre 7.
DN170911 Arbeiderpartiet har 42 sikre mandater, Høyre 34, Fremskrittspartiet 20, Senterpartiet 10, SV 4, KrF 2, Venstre 2, Rødt 1 og De grønne 1.
DB170911 Både Miljøpartiet og SV kan komme bedre ut senere i kveld, sier Bjørklund.
DB170911 SV går mindre fram enn forventet, mens Høyre og Frp har fått lite regjeringslitasje, sier valgforsker Tor Bjørklund til Dagbladet.
DB170911 Jeg håper selvfølgelig at MDG og Rødt kommer langt under, så kan heller SV slite rundt sperregrensa.
DB170911 ¶ VALGET ER DITT : Fra venstre Bjørnar Moxnes, Rødt, Une Bastholm, MDG, Audun Lysbakken, SV , Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Frp, Knut Arild Hareide, Krf, Trine Skei Grande, Venstre Foto : Tor Erik Schrøder / NTB scanpix ¶
DB170911 Slik vil SV styre Norge ¶
DB170911 Skole og utdanning : SV har tre hovedprioriteringer.
DB170911 SP : Trygve Slagsvold Vedum Senterpatiet Foto : Frank Karlsen ¶ SV : leder Audun Lysbakken.
DB170911 Kan gå i regjering med : Sp og SV . _________________________________________________________________________________ ¶
DB170911 Kan gå i regjering med : Arbeiderpartiet, SV og Sp.
DB170911 Innvandring og asyl : SV mener Norge må ta imot flere kvoteflyktninger.
DB170911 Helse og eldre : SV vil prioritere penger til helse og omsorg foran skattekutt.
DB170911 Arbeid og skatt : SV vil rigge om skattesystemet ved å øke skatten på høye formuer og inntekter, og senke inntektsskatten for dem som tjener under 600000.
DB170911 SV stiller krav til Ap og Sp om en forpliktende plan om kutt av 330 millioner tonn CO2 neste fire år.
DB170911 SV har stilt fem politiske samarbeidskrav som må innfris før de går inn i regjering igjen. _________________________________________________________________________________ ¶
DB170911 Også i Vest-Agder, Oslo, Akershus og Telemark, fylker med mulig regnvær hele mandagen, står Ap-mandater i fare - men riktignok til partiene nærmest dem på den politiske aksen - SV og Sp.
DB170911 Gjennomsnittet av siste publiserte måling fra alle institutter siste uke gir et knappest mulig flertall med 85 mandater til Ap, SV , Sp, MDG og Rødt, og 84 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF.
DB170911 Ellers håper Lars Haltbrekken ( SV ) og Siri Gåsemyr Staalesen ( Ap ) også å komme inn på tinget etter denne valgkampen.
DB170911 I byene tar SV og Rødt prosenter fra dem.
DB170911 Ap har mistet velgere til Senterpartiet, MDG, SV og kanskje også til partiet Rødt, sier Bergh.
DB170911 Fremskrittspartiet om SV : Et kvinneparti som stemmer frem menn.
DB170911 - Sjokkerende, svarer SV
DB170911 I Nordland har mye tydet på at Senterpartiet eller SV stikker av med Arbeiderpartiet sitt fjerde direktemandat.
DB170911 De foreløpige prognosene viser at både Ap og Høyre går kraftig tilbake, mens Senterpartiet og SV ser ut til å ha kapret enormt mange av stemmene i Høyre-kommunen.
DB170911 Toresen, som endte opp med å stemme på SV i stedet, fant seinere ut - ved å ringe til MDGs hovedkontor - at dette selvfølgelig ikke stemte.
DB170911 På Dagbladets måling får Ap, SV , Sp, MDG og Rødt 87 mandater.
DB170911 SV går mindre fram enn forventet, mens Høyre og Frp har fått lite regjeringslitasje, sier valgforsker Tor Bjørklund til Dagbladet.
DB170911 SV : 11 ( +2 ).
DB170911 Til sammen har Ap, SV , Sp, Rødt og MDG 84 mandater i snitt på landets meningsmålinger i september.
DB170911 Støres plan A er regjering med Sp og SV .
DB170911 Sosialistisk Venstreparti ( SV ) har vært gjennom en lang og tung bølgedal.
DB170911 STOR KVELD : Leder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ) Audun Lysbakken ankommer partiets valgvake på Rockefeller i Oslo.
DB170911 I valgkampen har SV seilt i voksende medvind med partileder Audun Lysbakken i kjempeslag.
DB170911 I helga kåret Kampanje SV og Lysbakken som valgkampens vinner.
DB170911 Han vil gjenreise SV som de viktigste partiet for rettferdig fordeling og miljø.
DB170911 All framgang fra valget til Stortinget i 2013, da partiet fikk 4,1 prosent av stemmene og fikk sju seter i Stortinget, er en seier, dét var den forsiktige leveregelen som ledere i SV holdt fast ved tidlig på valgkvelden.
DB170911 SV vant samme kåring i 2003 med Kristin Halvorsen som leder.
DB170911 SV har lært av tidligere skuffelser etter en god valgkamp.
DB170911 SV fylte et rom som lå åpent mens Arbeiderpartiet ( AP ) og Jonas Gahr Støre forsøkte å nærme seg Kristelig Folkeparti ( KrF ).
DB170911 SV er igjen ungdomspartiet.
DB170911 SV er godt igang.
DB170911 Det vil forsterke allerede betente konfliktlinjer for den mulige regjeringstrioen SV , Sp og Ap.
DB170911 All den tid det finnes høl i en riksvei vil aldri Senterpartiet bli et parti med økonomisk tilbakeholdenhet, SV går til valg på kostbar økning i barnetrygden, og vil i likhet med MDG bruke mye av handlingsrommet på omstilling og utfasing av oljenæringen.
DB170911 SV , Venstre, KrF, Miljøpartiet de Grønne og Rødt kan alle ende på begge sider av fireprosentgrensa, selv om noen utfall er sikrere enn andre.
DB170911 ÅPEN : Sigrid Bonde Tusvik avslører at hun skal stemme på SV ved valget.
DB170911 Nei, det må bli SV .
DB170911 Jeg skal stemme SV , sier hun.
DA170911 Solfrid Lerbrekk fra SV ( i midten ) ser ut til å vinne utjevningsmandatet for Rogaland.
DA170911 Av : Ingunn Walderhaug ¶ SV på tinget fra Rogaland ¶
DA170911 Selv om TV 2 målte SV 1 prosentpoeng høyere enn valgresultatet på 4,1 prosent og VG hadde Frp 1,5 prosentpoeng lavere enn resultatet på 16,3 prosent - så lå begge nær det endelige resultatet når man ser på blokkene samlet.
DA170911 Helt siden valgdagsmålingene så dagens lys ved stortingsvalget i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Fremskrittspartiet ofte kommet dårligere ut enn hva som ble det endelige valgresultatet.
DA170911 Det endelige resultatet på 3,9 prosent førte til at Venstre bare fikk to representanter - noe som bidro til at regjeringen med Ap, SV og Senterpartiet fortsatte, selv om den borgerlige blokken samlet fikk 49.000 flere stemmer enn de rødgrønne dette året.
DA170911 Fra 2013 til 2017 har ikke Rogland SV vært representert på Stortinget, men kan nå bli det med Lerbrekk.
DA170911 Hittil i september ligger SV på et snitt på 5,7 prosent.
DA170911 SV er et av partiene som har fått økt oppslutning gjennom valgkampen.
DA170911 | Jubel og sorg i SV
DA170911 Ved 23-tiden mandag kveld, var SV i Oslo inne med to mandater, Kari Elisabeth Kaski, og Petter Eide.
DA170911 Kari Elisabeth Kaski ( SV ) jublet for stortingsplass, men jublet ikke da valgdagsmålingen fortsatt viste blå-blå regjering.
DA170911 I sommer var SV dømt nord og ned.
DA170911 SV får de neste fire årene 11 mandater på Stortinget.
DA170911 Selv om TV 2 målte SV 1 prosentpoeng høyere enn valgresultatet på 4,1 prosent og VG hadde Frp 1,5 prosentpoeng lavere enn resultatet på 16,3 prosent - så lå begge nær det endelige resultatet når man ser på blokkene samlet.
DA170911 Helt siden valgdagsmålingene så dagens lys ved stortingsvalget i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Fremskrittspartiet ofte kommet dårligere ut enn hva som ble det endelige valgresultatet.
DA170911 Det endelige resultatet på 3,9 prosent førte til at Venstre bare fikk to representanter - noe som bidro til at regjeringen med Ap, SV og Senterpartiet fortsatte, selv om den borgerlige blokken samlet fikk 49.000 flere stemmer enn de rødgrønne dette året.
DA170911 | Tross alt : Nå er dasslokket stengt og SV kan se oppover.
DA170911 Så sjøl om alle her på Rockefeller i kveld nok veit med seg sjøl at det mest sannsynlig blir fortsatt blå regjering, så er ikke SV noe knust parti.
DA170911 Så la oss la regjeringsspørsmålet ligge et øyeblikk, og heller kikke på det SV .
DA170911 Nå er dasslokket stengt og SV kan se oppover.
DA170911 Kommentatorer, konkurrenter og synsere begynte å snakke om at SV rett og slett var i ferd med å dø.
DA170911 Før forrige valg var det over et halvt år med SV godt under sperregrensa.
DA170911 For sjøl om de taper krigen, så er tross alt SV i ferd med å vinne et slag.
DA170911 SV konsoliderte til venstre.
DA170911 SV har snubla nedover trappa så lenge mange i salen kan huske.
DA170911 Også SV går mot et svært godt valg.
DA170911 Uklar kommunikasjon om regjeringskonstellasjoner og utydelig helt til det siste », uttalte Kampanje-juryen om KrF da de kåret årets valgkampvinner, som ble SV .
DA170911 Valgforskeren hadde ventet at Rødt skulle gjøre det bedre ved forrige valg, fordi mange SV-velgere da mente at SV hadde fått lite ut av å sitte i regjering under Jens Stoltenberg.
DA170911 - Ved forrige valg var det nok en del Rødt-velgere som valgte SV av taktiske grunner.
DA170911 - Hva forklarer at Ap har hatt såpass stor velgerlekkasje til SV , Rødt, MDG og Sp ?
DA170911 - Men i undersøkelsen skilte spesielt småpartiene - Rødt, Venstre, SV , MDG og KrF skilte seg positivt ut.
DA170911 SV : Vil sikre varige petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, Jan Mayen, iskanten og polarfronten.
DA170911 SV : Vil kutte norske klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030.
DA170911 SV : Vil investere gradvis mer i fornybar infrastruktur i land i sør.
DA170911 SV : Vil gjøre Norge fritt for fossile utslipp innen 2040.
DA170911 Det ble klart allerede da de første valgdagsmålingene kom, og så bare dystrere ut en time etterpå : Den borgerlige siden med Venstre, Høyre, KrF og FrP lå an til å få 90 mandater, mens Ap, Sp, SV , MDG og Rødt lå an til 79 mandater.
DA170911 89 mandater til Høyre, Frp, KrF og Venstre og 80 til Ap, Sp, SV , Rødt og MDG var den første prognosen.
DA170911 Hittil i september ligger SV på et snitt på 5,7 prosent.
DA170911 SV er et av partiene som har fått økt oppslutning gjennom valgkampen.
DA170911 Hvis 6 prosent på landsbasis til SV står seg kan det bety 11 mandater på Stortinget til partiet, som er et av valgets absolutte vinnere.
DA170911 Buskerud SV var allerede før prognosene svært fornøyd med valgkampen.
BT170911https://www.bt.no/100Sport/fotball/Den-tidligere-Brann-spilleren-vinglet-for-valget-Mellom-SV-og-Frp-241835b.html VALGETS KVALER : I enqueten på denne avissiden før Stortingsvalget i 2005, oppgir tidligere Brann-spiller at han kan ende med å stemme både Fremskrittspartiet og SV .
BT170911https://www.bt.no/100Sport/fotball/Den-tidligere-Brann-spilleren-vinglet-for-valget-Mellom-SV-og-Frp-241835b.html Mellom SV og Frp...
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQypm/Oljelandet-som-lar-oljen-ligge_-Stordalen-og-en-fylkestingspolitiker-sitert-i-Washington-Post Dersom for eksempel De Grønne, SV eller Venstre får siste ord i saken, blir leting etter Lofoten-olje heller ikke påbegynt de neste fire årene.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQKAa/Opptellingen-av-forhandsstemmer-forelopig-i-rute Han stiller på topp for Felleslista Færder, som er et samarbeid mellom Rødt, SV og partiløse.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pw2aG/Skuffet-Jonas-Gahr-Store-blir-sittende Jeg vil også sende en hilsen til våre venner i Sp og SV , som begge har gjort meget gode valg.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Med Aps betydelige tilbakegang er ikke fremgangen for SV og Sp stor nok til å sikre et regjeringsskifte.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Det betyr at Ap mister ett mandat, mens SV sikrer seg ett direkte mandat.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Vi var bortdømt og nederlagsdømt, og alle har fortalt oss hvor umulig det var å gjenreise SV , sa Lysbakken til SV-leiren.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Torgeir Knag Fylkesnes er på vei inn for SV fra Troms.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Selv om SV gjør et godt valg, går flere profilerte profiler ut av Stortinget : ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Nestleder i SV fra 2006 til 2012.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Leder i SV siden 2012.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Gjennom vinteren og våren lå SV på meningsmålingene rundt 4,2 prosent, ifølge pollofpolls.no.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Fra 4,3 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målinger i juni, klatret SV til 4,6 prosent i juli, 5,6 prosent i august og 5,9 prosent på de 14 nasjonale målingene fra september som pollofpolls.no har gjengitt.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Etter bunnoteringen på 4,1 prosent og syv mandater i 2013, ser SV nå ut til å ha fått sperregrensen på trygg avstand.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Disse kan komme på Stortinget fra SV
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Den gang fikk SV 116.021 stemmer, tilsvarende 4,09 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Da 95,1 prosent av stemmene var telt opp lå SV an til å få 6 prosent i stortingsvalget, som er en fremgang på 1,9 prosentpoeng fra 2013.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Blant valgkampens vinnere ¶ SV er av blant andre Kampanje kåret til valgkampens vinner.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem - Alt tyder på fremgang for SV , og det er et sterkt signal om at kampen mot forskjeller skal styrkes, og at klimatrusselen skal tas på alvor, sier Bergstø til Aftenposten.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Resultatet har dempet kritiske innvendinger mot fortsatt regjeringssamarbeid, og viser at Frp har lykkes langt bedre enn SV gjorde i sin regjeringsdebut.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister I tråd med meningsmålingene ligger også SV an til å gjøre et godt valg.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Da fikk SV 4,1 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-tidligere-Brann-spilleren-vinglet-for-valget-Mellom-SV-og-Frp-241835b.html VALGETS KVALER : I enqueten på denne avissiden før Stortingsvalget i 2005, oppgir tidligere Brann-spiller at han kan ende med å stemme både Fremskrittspartiet og SV .
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-tidligere-Brann-spilleren-vinglet-for-valget-Mellom-SV-og-Frp-241835b.html Mellom SV og Frp...
AA170911 SV gjør imidlertid et kjempevalg, og blir nest største parti med 19,7 prosent.
AA170911 Tilbakegang for Ap, Høyre litt frem, mens SV og Sp er vinnerne.
AA170911 Strindheim ¶ SV over 10 prosent.
AA170911 Sp og SV er vinnerne.
AA170911 Sjetne ¶ SV og Sp mest frem.
AA170911 Høyre, SV , Sp og Rødt frem.
AA170911 Elgeseter/Øya ¶ SV og Rødt er store vinnere.
AA170911 Ap går mest tilbake, Sp og SV mest frem.
AA170911 SV og Sp mest frem.
AA170911 SV og Sp frem.
AA170911 SV og Rødt med størst fremgang.
AA170911 SV mest frem.
AA170911 SV mest frem, men også Høyre går frem.
AA170911 SV med solid hopp.
AA170911 SV , Sp og Rødt mest frem.
AA170911 SV , Sp og Rødt frem.
AA170911 SV , Rødt og MDG frem.
AA170911 Sp : 10,5 prosent, + 5,0 ( 19 mandater ) ¶ SV : 5,9 prosent, +1,8 ( 11 mandater ) ¶
AA170911 Og så tror jeg både Ap og SV er målt for lavt.
AA170911 Partileder Audun Lysbakken mener SV er en av valgets soleklare vinnere, uansett hvordan stortingsvalget ender.
AA170911 Lysbakken understreker videre at selv om det fortsatt er for tidlig å si hva det endelige valgresultatet blir, har SV gjort et kraftig hopp i riktig retning. 5,9 prosent er opp 1,8 prosentpoeng fra resultatet i 2013.
AA170911 Lysbakken kan glede seg over at SV ser ut til å bli et av partiene som går mest fram fra stortingsvalget i 2013.
AA170911 Han lover å være en konstant torn i siden for Erna Solberg og resten av de borgerlige representantene på Stortinget dersom SV havner i opposisjon.
AA170911 De foreløpige prognosene tyder på at de borgerlige beholder flertallet, tross framgang for både SV , Senterpartiet og de potensielle vippepartiene Rødt og MDG.
AA170911 Da kjempet de mot sperregrensa til siste slutt, mens på valgdirektoratets prognose klokka 22 mandag får SV en oppslutning på 5,9 prosent.
AA170911 - Vi har gjort vår del av jobben, slår Lysbakken fast, og understreker at SV vil bidra til å ta ansvar for landet dersom det borgerlige flertallet ryker.
AA170911 SV skal være den sterkeste ledende kraften for rettferdig fordeling og miljø i norsk politikk, lover partilederen. ( ©NTB ) ¶
VG170910 - Nei, det var tverrpolitisk enighet om det, med Ap, Fremskrittspartiet, SV og Venstre, svarer Bøhler - mangeårig medlem av hovedstyret i Grorud Idrettslag, men uten tvil Vålerenga-tilhenger.
VG170910 | Mangeårig Ap-ordfører går til SV i protest mot høyredreining i partiet ¶
VG170910 Men nå går han til SV .
VG170910 Med mindre Ap legger om kursen, er SV mitt hjem.
VG170910 Hvorfor øker SV i fylker der Arbeiderpartiet går tilbake ?
VG170910 For Inderøy SV .
VG170910 Audun Lysbakken ( SV ) var én av flere politikere som studerte på Universitetet i Bergen.
DN170910 Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
DB170910 Her fikk Ap, SV , Sp, MDG og Rødt 87 mandater, mens Høyre, Frp, KrF og Venstre får 82 mandater.
DB170910 Gjennomsnittet av siste publiserte målinger fra alle institutter den siste uken gir et knappest mulig flertall med 85 mandater til Ap, SV , Sp, MDG og Rødt, mot 84 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF.
DB170910 30 prosent av velgerne mener Audun Lysbakken gjør en god jobb for SV , blant SVs egne mener 75 prosent det.
DB170910 ¶ MANN OG KVINNE : Partilederne Audun Lysbakken ( SV ) og Siv Jensen ( Frp ) representerer det underrepresenterte kjønn i hvert sitt parti.
DB170910 Til tross for at partiet stiller med et klart flertall av kvinner på sine lister, er SV i praksis likevel avhengig av et godt valg for å ikke ende opp som et mannstungt parti på Stortinget.
DB170910 Tidligere partisekretær i SV , Kari Elisabeth Kaski medgir at kjønnsbalansen ikke har vært god nok i partiets stortingsgruppe. norsk tipping ¶
DB170910 Kaski innrømmer samtidig at kjønnsbalansen i dagens stortingsgruppe ikke er noe SV er stolt av.
DB170910 I sitt prinsipprogram skriver SV at partiet er « [... ] tilhenger av å ta i bruk radikale virkemidler for å endre strukturene som opprettholder kjønnsmakten i samfunnet, herunder kvotering av kvinner til maktposisjoner ».
DB170910 I motsetning til SV så vektlegger vi ikke kjønn når vi nominerer, sier Bruun-Gundersen.
DB170910 I dag har SV to kvinner og sju menn i stortingsgruppa.
DB170910 Hun forteller at SV har vedtatt egne regler som sikrer en kjønnsbalanse på minst 40 prosent av begge kjønn.
DB170910 Derfor er SV i faresonen ¶
DB170910 De to partiene i Norge som har en mest ulik sammensetning mellom kjønnene, er SV og Fremskrittspartiet.
DB170910 De løfter jo ikke en finger for å sikre god kjønnsrepresentasjon, sier førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
DB170910 Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner, mens både KrF, MDG, Rødt og SV har 8 kvinner.
DB170910 - I motsetning til SV , mener vi at kvotering er en ren diskriminering av kvinner, fordi man sier at vi trenger et regelverk for å skaffe oss posisjoner i samfunnet.
DB170910 - Det er ingen tvil om at kjønnsbalansen i dagens stortingsgruppe har vært for dårlig for et feministisk parti som SV .
DB170910 SV til motangrep på Frp ¶
DB170910 SV partiet med flest kvinner på listene ( 54% ), tett fulgt av Rødt ( 51% ).
DB170910 - SV tar i prinsipprogrammet til orde for kvotering.
DB170910 - SV er dobbeltmoralske ¶
DB170910 - SV er blitt et dobbeltmoralsk parti for kvinner som vil stemme fram menn.
DA170910 Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
DA170910 Men hvem i huleste brenner for forskjeller ? SV jobber for å forsikre hver enkelt bedre mot krisa, så sikkerhetsnettet skal redde oss om alt går i dass.
DA170910 Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
DA170910 Senterpartiet går også tilbake 0,3 til 10,2 prosent på målingen, mens SV er det eneste partiet i den rødgrønne blokken som øker med 0,1 til 5,6 prosent.
DA170910 Men hvem i huleste brenner for forskjeller ? SV jobber for å forsikre hver enkelt bedre mot krisa, så sikkerhetsnettet skal redde oss om alt går i dass.
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Hvis du heller vil tilbringe kvelden med gråt eller jubel hos partiene, er en flere av de mindre partienes valgvakene åpne for alle og gratis : SV er som vanlig på Rockefeller, Rødt er på Ingensteds og Venstre er på Det Norske Teatret.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
AA170910 Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
AA170910 Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere : ¶
AA170910 Senterpartiet går også tilbake 0,3 til 10,2 prosent på målingen, mens SV er det eneste partiet i den rødgrønne blokken som øker med 0,1 til 5,6 prosent.
AA170910 Støre har lukket døren mot Rødt og MDG, samtidig som han holder den åpen for SV , Sp, og KrF.
VG170909 Et flertall bestående av Rødt, MDG, SV , Senterpartiet og et svekket Arbeiderparti vil være et politisk eksperiment.
VG170909 Les også : Barnevernsmilliardene : SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap ¶
VG170909 Frp på frykten for innvandring, Miljøpartiet De Grønne og SV på frykten for klimaendringer.
NL170909 Skal velgerne til KRF, Venstre, SV og MDG la være å stemme fordi det antageligvis ikke blir et direktemandat fra Troms ?
DN170909 Statsminister Erna Solberg ( H ) kutter skatt, partileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) øker pensjon og partileder Audun Lysbakken ( SV ) øker skatt.
DN170909 Arbeiderpartiet har blåkopiert LOs pensjonsforslag, mens SV vil øke skattene mest.
DN170909 - Lysbakken kom ikke mest til orde, men han er dyktig til å få fram de sakene som er viktigst for SV .
DN170909 - De kommentarene til MDG og SV om at Frp burde bli de største klimaktivistene på grunn av klimaflyktninger, var jo morsom, sier hun.
DB170909 ¶ FÅR KRITIKK : Fremskrittspartiet tror ikke på at eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) vil greie å holde løftet om 500 flere årsverk i hjemmetjenesten.
DB170909 I tillegg har det vært en økning på 10 årsverk i stillinger levert av private, opplyser eldrebyråd Inga Marthe Thorkildsen ( SV ) i et notat til Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune.
DB170909 Det er et klart brudd på det rødgrønne Oslo-byrådets løfter : I byrådserklæringen lover Ap, MDG og SV at luftkvaliteten i byen skal bli så bra at forurensningsnivået ikke bryter med anbefalingene fra helsemyndighetene.
DB170909 Når velgerne blir spurt om hvilke partier som er best til å løse utfordringene på skole og utdanningsfeltet, svarer 32, 2 prosent Høyre, 25,7 prosent Arbeiderpartiet og 9, 3 prosent SV .
DB170909 For et lite parti som SV er dette også gode tall, ifølge Kristin Rogge Pran, avdelingsleder i Ipsos.
DB170909 9,5 prosent mener Høyre har de beste løsningene, mens Ap og SV deler fjerdeplassen med 8, 7 prosent.
DB170909 28,9 prosent mener Ap er best skikket til å løse utfordringene her, mens Høyre kommer på andreplass med 27, 9 prosent, 4 prosent svarer SV , som får fjerdeplass.
DB170909 16,1 prosent mener KrF er best på dette området, mens Høyre får 13, 8 prosent og SV 10, 9 prosent.
DB170909 - - På velferdsområder klarer Ap og SV seg bedre, men det er ikke kjempemarginer, sier han.
DB170909 MDG og SV ser ut til å ha innsett det samme, og stiller med henholdsvis « Grønnhetstyrranniet » og « Lahlum og Lysbakken ».
DB170909 Her er den korte oppsummeringen : Toppkarakteren går til Venstre, SV , MDG og Rødt.
DA170909 Arbeiderpartiet, Venstre, SV , KrF og MDG understreker at utviklingen må være bærekraftig.
DA170909 * Turistskatt/fellesgodefinansiering : Venstre og SV sier at de vil vurdere innføring av en form for turistskatt.
DA170909 * Turistfiske : SV vil ha en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. christine.baglo@dagsavisen.no ¶
DA170909 SV vil styrke og desentralisere Innovasjon Norge.
DA170909 SV vil også ha sertifiseringskrav for naturguider.
DA170909 Men også SV og FrP måtte med for å sikre flertallet 14. mai 2008.
DA170909 Viktig sak for SV
DA170909 - SV har flere ganger støttet og fremmet forslag om å oppheve midlertidig opphold for barn.
DA170909 Tidligere i sommer lå det an til flertall for den opprinnelige rødgrønne oppstillingen : Ap, Sp og SV .
DA170909 Senterpartiet har beholdt en solid posisjon gjennom sommeren, og SV ser ut til å ha gjort en formidabel valgkampsluttspurt.
DA170909 Et klart flertall av Ap-velgerne som er spurt i denne undersøkelsen, vil enten ha en ren Ap-regjering, eller en rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV .
DA170909 - Arbeiderpartiet har regjert sammen med SV og Senterpartiet før, vi deler de samme verdiene og målene.
DA170909 Rødt rammes historisk sett ofte av taktisk stemmegiving, der mange sympatisører ender med å stemme taktisk, og dermed på Ap eller SV .
DA170909 Disse tidligere Ap-velgerne oppfatter SV som et mer tydeligere parti : mer venstreorientert og en tydeligere forsvarer av en sterkere velferdsstat enn Ap.
DA170909 - SV kan bli overvurdert ¶ SV seiler i sterk medvind på meningsmålingene den siste tiden.
DA170909 - SV kan bli overvurdert ¶
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen FrP får størst oppslutning blant arbeidere, de venstresosialistiske partiene ( SV og Rødt ) får størst oppslutning fra middelklassen, mens klasseforskjellene i oppslutningen om AP er mye mindre enn tidligere.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller FrP får størst oppslutning blant arbeidere, de venstresosialistiske partiene ( SV og Rødt ) får størst oppslutning fra middelklassen, mens klasseforskjellene i oppslutningen om AP er mye mindre enn tidligere.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) beskriver rusomsorgen som et « oppsplittet system », som frustrerer de involverte.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, kjenner igjen problemstillingen Rune beskriver.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EGkr3/Knapt-borgerlig-flertall-i-TV-2-maling Senterpartiet går også tilbake 0,3 til 10,2 prosent på målingen, mens SV er det eneste partiet i den rødgrønne blokken som øker med 0,1 til 5,6 prosent.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82LWQ/Flere-aviser-peker-pa-Venstre Dagsavisen bruker lederen lørdag til å kritisere Støre og håndteringen av avsløringene om Ap-lederens omstridte investeringer, mens store deler av Klassekampens leder roser SV og Audun Lysbakken for å ha lykkes med valgkampen.
AA170909 Også Lars Haltbrekken ( SV ) har blandet seg inn.
AA170909 Ap-kandidat Jorid Holstad Nordmelan ( Ap ) og toppkandidat Torgeir Strøm ( SV ) var enige med fagbevegelsen i det de ble spurt om, melder Namdalsavisa.
AA170909 Senterpartiet går også tilbake 0,3 til 10,2 prosent på målingen, mens SV er det eneste partiet i den rødgrønne blokken som øker med 0,1 til 5,6 prosent.
AA170909 De mener A-laget av norske toppolitikere alle hadde gjort hjemmeleksene sine og gir Erna Solberg ( H ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Siv Jensen ( Frp ) og Audun Lysbakken ( SV ) terningkast fem.
VG170908 Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde kritiserte nylig Russland-politikken og her om dagen hørte jeg Hedmark-representanten til Frp som ville flytte miljøministeren sin over til SV .
VG170908 Kaos på begge sider : Dette er alternativene før stortingsvalget ¶ SV fikk ikke være seg selv.
VG170908 Frp fikk ikke den samme, kraftige nedturen som da SV ble innkapslet i regjeringen Stoltenberg.
VG170908 Bli oppdatert i VGs valgstudio ¶ SV ville ikke klart dette om Jens ga dem lov.
VG170908 På sitt verste snakker Arbeiderpartiet kun om skattelette og hva de skal reversere, mens de dras godt over den ideologiske sperregrensen av SV , MDG og Rødt.
VG170908 FORSKJELLER : - På sitt verste snakker Arbeiderpartiet kun om skattelette og hva de skal reversere, mens de dras godt over den ideologiske sperregrensen av SV , MDG og Rødt, skriver Heidi Nordby Lunde.
VG170908 På VGs siste nasjonale meningsmåling før valget jubler Audun Lysbakken ( SV ) for skyhøye tall for partiet.
VG170908 Partier med mer tydelige enkeltsaker har styrket seg, som SV , MDG, Sp og Rødt.
VG170908 FORNØYD : Audun Lysbakken ( SV ) ligger ifølge VGs ferske måling an til å doble oppslutningen fra 2013.
VG170908 Eller utsette landet for et eksperiment hvor MDG, SV , og Rødt får en sterk påvirkning på kursen videre, sier Sanner.
VG170908 SV har fem krav for å gå inn i regjering, men lover at de uansett kaster Solberg.
VG170908 SV får 8,1 prosents oppslutning i målingen.
VG170908 Radikale Oslo : MDG, SV og Rødt frem i hovedstaden ¶
VG170908 På dagens måling gjennomført av Infact for VG får SV , Sp og Ap 83 mandater, bare to mandater unna flertall.
VG170908 - De vi vil samarbeide med er SV og Sp, om det blir i regjering eller i form av et annet samarbeid, avhenger av valgresultatet, sa Støre til VG etter debatten.
VG170908 På en ny VG-måling i Oslo går MDG, SV og Rødt frem, mens Ap holder stand.
VG170908 MDG, Rødt og SV styrker seg fra 2013-valget, mens Ap får 6 mandater som i dag.
VG170908 I Oslo har MDG og Ap regjert sammen med SV i to år, støttet av Rødt.
VG170908 - Vi står bak langtidsplanen, men både Ap og SV har sagt at det kan bli justeringer nær landmaktstudien legges fram senere i år.
VG170908 - Jeg hadde jo helst sett at de kom til Høyre, for da hadde de sluppet å måtte forholde seg til partier som SV , MDG og Rødt i forsvarssaken.
NL170908 Dette er en sak som ble forberedt av fiskeriminister Elisabeth Aspaker ( H ) og iverksatt av fiskeriminister Per Sandberg ( FrP ) 2016, som Stortinget etter initiativ fra stortingsrepresentant Knag Fylkesnes ( SV ), fikk opphevet sommeren 2017.
NL170908 Om venstresiden, anført av Ap, skulle bli vinnere mandag, må Jonas Gahr Støre ta med seg Sp og SV inn i samarbeidet.
NL170908 Fiskeripolitikken har vært en godt skjult hemmelighet i Ap, og SV kan nå innkassere hele lotten.
NL170908 » Dette er direkte feil, og muligens et forsøk på å dekke til det faktum at det er Ap, SV og Rødt som har fattet et vedtak utelukkende basert på ideologi.
NL170908 Politikerne i Ap, SV og Rødt tror de vet bedre enn brukerne selv.
NL170908 Med et svakt Arbeiderparti i Tromsø har dessverre SV og Rødt tatt styringen i denne saken også.
NL170908 Det eneste man oppnår er å ta valgfriheten fra brukerne - og at SV og Rødt får ideologisk tilfredsstillelse.
NL170908 Ap, SV og Rødt valgte dermed å ignorere mange brukeres bønn om å få beholde valgfriheten.
NL170908 ¶ VINNER DE UNGE : Venstre, SV og MDG vinner mange unge stemmer på miljøsaken - 30,4 prosent av velgerne mellom 18-29 år stemmer gir sin stemme til Morten Skandfer ( V ), Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) eller Mikal Nerberg ( MDG ).
NL170908 ¶ VINNER DE UNGE : Venstre, SV og MDG vinner mange unge stemmer på miljøsaken - 30,4 prosent av velgerne mellom 18-29 år stemmer gir sin stemme til Morten Skandfer ( V ), Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) eller Mikal Nerberg ( MDG ).
NL170908 « Miljøpartiene » MDG, SV og Venstre bruker klimapolitikk som sjekkereplikk.
NL170908 Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) er den eneste som så sent i valgkampen ligger an til å komme inn, og da muligens på utjevningsmandat.
NL170908 Til sammen får MDG, SV og Venstre 19,7 prosent av Troms-stemmene på Nordlys' siste meningsmåling.
NL170908 Enkeltvis får SV 11,3 prosent, Venstre 4,3 og MDG 4,1 prosent i siste meningsmåling for Troms 6. september.
NL170908 Det er åpenbart flere faktorer enn miljø som gjør at velgerne stemmer på både Venstre, SV og kanskje også MDG.
DN170908 Likevel redder de et slags overtak sammen med Senterpartiet, SV og Rødt.
DN170908 Her er tallene i målingen : Ap 26,3 prosent ( - 5,6 ), Høyre 25,8 ( - 0,3 ), Frp 13,8 ( 0 ), Sp 10,5 ( +1,0 ), KrF 5,3 ( +0,6 ), SV 5,0 ( +0,4 ), MDG 4,5 ( +2,4 ), Venstre 4,2 ( +1,1 ) og Rødt 3,1 ( +1,3 ).
DN170908 Det blir bare verre av at Støre som statsminister trolig vil være avhengig av et eurofobt og tilbakeskuende Senterpartiet pluss SV og Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.
DB170908 Karin Andersen i SV mener saken Dagbladet har avdekket viser hvorfor partiet er mot aktører som vil tjene penger på omsorg.
DB170908 Både Rødt og SV går til valg på en profittfri offentlig velferd.
DB170908 SV ønsker frivillige hjertelig velkommen, men jeg har ikke møtt noen velgere som sier de betaler skatt for at Aleris skal hente ut overskudd.
DB170908 ¶ UTENRIKSPOLITIKK : Christian Tybring-Gjedde ( Frp ), Petter Eide ( SV ), Marit Nybakk ( Ap ) og Heidi Norby Lunde ( H ) diskuterer Norges forhold til USA og Russland.
DB170908 Trumps rolle i en internasjonal verden, var ett av flere tema som ble diskutert i Urix-debatten foran Stortinget fredag, og kanskje også det temaet hvor politikerne fra Ap, SV , Frp og Høyre virket å være mest samstemte.
DB170908 Hevder Frp har bedre politikk for klima enn SV og MDG ¶
DB170908 Støre gjorde det i kveld klart at dersom Ap, Sp og SV får flertall, danner de en flertallsregjering sammen.
DB170908 Støre er klar på at han ønsker å ha med seg Senterpartiet og SV inn i regjering, men vil gjerne at Rødt og MDG blir med på å felle Solberg-regjeringen etter valget dersom de rødgrønne partiene ikke får flertall alene.
DB170908 Fem stykker, MDG, Venstre, Rødt, SV og KrF.
DB170908 I klimadebatten forsøker Støre å plassere seg i en mellomposisjon, til tross for at den er langt, langt fra Venstre, SV og MDG.
DB170908 En mangeårig og stabil oppslutning for Arbeiderpartiet stupte, MDG var på vei oppover, SV hadde befestet sin posisjon, KrF lå høvelig godt an, Venstre slet voldsomt, Rødt hadde optimismen i behold, regjeringspartiene holdt imponerende nok oppslutningen oppe, og Senterpartiets distriktsopprør levde i beste velgående.
DB170908 Blant partiene på venstresiden snuser SV på 6 prosent, Arbeiderpartiet på 27 prosent, Senterpartiet på 10,2 prosent, og Rødt på 3,3 prosent.
DB170908 Audun Lysbakken, SV : ¶
DB170908 Dette skjedde under en rødgrønn regjering, og både Ap, Sp og SV var med på gigant-tabben.
DA170908 SV kom ingen vei da partiet ønsket å myke opp politikken da de satt i den rødgrønne regjeringen, som ble ledet av Jens Stoltenberg.
DA170908 Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
DA170908 Rødt og SV er imidlertid de store vinnerne på målingen i hovedstaden.
DA170908 Dette er tallene : Ap 29,1 ( - 1,3 ), H 26,9 ( - 2,9 ), SV 9,1 ( +3,5 ), Frp 8,4 ( - 3,2 ), Rødt 7,6 ( +4,2 ), Venstre 7,3 ( - 0,9 ), MDG 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,0 ( - 0,8 ), Sp 1,4 ( +0,5 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ).
DA170908 Både SV og Rødt går kraftig fram, mens begge regjeringspartiene har klar tilbakegang på VGs partibarometer for Oslo.
DA170908 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ), Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) og Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) under en pressekonferanse i Munch-salen i Oslo rådhus i oktober i fjor.
DA170908 SV øker med 3,5 prosentpoeng til 9,1 prosent og er tredje størst i Oslo.
DA170908 SV kom ingen vei da partiet ønsket å myke opp politikken da de satt i den rødgrønne regjeringen, som ble ledet av Jens Stoltenberg.
DA170908 Fra venstre Jonas Gahr Støre ( Ap ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Audun Lysbakken ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ), talsperson Rasmus Hansson ( MDG ), Knut Arild Hareide ( KrF ), Trine Skei Grande ( V ), Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170908 Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ) var jevngode under TV 2s partilederdebatt, mens Audun Lysbakken ( SV ) sto fram som en ekte leder, ifølge analytikere.
DA170908 Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
DA170908 Samme dag som SV fikk en rekordmåling i VG, innkasserte partileder Audun Lysbakken en ny triumf i en partilederdebatt.
DA170908 De sliter i valgkampen, og mister velgere til mindre partier som Rødt, MDG og SV .
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/mJxzE/God-morgen-Her-er-syv-nyheter-fra-i-natt Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPK4g/19-fylker---169-representanter-Her-star-de-storste-slagene-om-plass-pa-Stortinget Han understreker at situasjonen kan endre seg raskt og viser blant annet til at for eksempel SV nå ser ut til å være på en oppadgående trend, mens Arbeiderpartiet faller.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Økt oppslutning har stilnet stemmene som fryktet at et svakt SV står i fare for å bli utslettet i regjering med et stort Ap.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering | Lysbakken : Vårt mål er SV i regjering ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Vårt mål er jo en regjering hvor SV er med.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Ved stortingsvalget i 2013 fikk SV 4,1 prosent oppslutning.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Samtidig sier en sentral kilde at SV ikke « må » i regjering, og at det må få så mye gjennomslag at regjeringsplattformen vekker begeistring i partiet.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering SV-ledelsens drøm er et rødgrønt flertall bestående av Ap, Sp og SV .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Og at et SV på vei opp i popularitet har mer makt og gjennomslagskraft overfor Ap i eventuelle forhandlinger.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Mange sa at dette viser at SV egentlig ikke ønsker å styre.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Jeg vil heller snakke opp SV enn å snakke ned andre.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering I meningsmålingen som Respons analyse har utført for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende, går SV frem med 1,1 prosentpoeng til 7,3 prosent.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Du trenger ikke velge mellom rettferdighet og miljø med SV .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Det kan gi SV økte politiske muskler i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Da vil SV lett få to konkurrenter.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - Om vi går i regjering eller ikke, avhenger av vårt politiske gjennomslag og om vi får de andre med på de fem kravene SV stiller, sier Lysbakken.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - Med SV er du også sikret at stemmen din er en stemme for en ny regjering og går til et parti som garanterer regjeringsskifte og Jonas som statsminister, sier Lysbakken.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - Hvis du vil ha en ny rødgrønn regjering, er en stemme på SV det eneste sikre, sier hun.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - Et godt valg for SV styrker mulighetene for å få gjennomslag.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - En stemme til SV er en stemme for en ny regjering, sier SV-leder Audun Lysbakken.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering - Det er fantastiske tall for SV , og veldig inspirerende før de aller siste dagene av valgkampen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering SV har nær fordoblet oppslutningen, mens Ap på samme tid har falt 5,3 prosentpoeng.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering SV har nær doblet seg siden mai og har nå tro på regjeringsmakt igjen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Det kan være en god erfaring for SV å ha med på Stortinget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Arne Nævra, naturfotograf, SV
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til Det har de sluppet helt til nå fordi hverken Venstre eller SV har truet med å gå over til den andre siden.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg SV og MDG gjør et brakvalg og havner på tredje- og fjerdeplass med henholdsvis 12,8 og 8 prosent av stemmene.
AA170908 Rødt og SV er imidlertid de store vinnerne på målingen i hovedstaden.
AA170908 Dette er tallene : Ap 29,1 ( - 1,3 ), H 26,9 ( - 2,9 ), SV 9,1 ( +3,5 ), Frp 8,4 ( - 3,2 ), Rødt 7,6 ( +4,2 ), Venstre 7,3 ( - 0,9 ), MDG 6,4 ( +0,8 ), KrF 2,0 ( - 0,8 ), Sp 1,4 ( +0,5 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ). ( ©NTB ) ¶
AA170908 Både SV og Rødt går kraftig fram, mens begge regjeringspartiene har klar tilbakegang på VGs partibarometer for Oslo.
AA170908 SV øker med 3,5 prosentpoeng til 9,1 prosent og er tredje størst i Oslo.
AA170908 Ap, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget.
AA170908 Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ) var jevngode under TV 2s partilederdebatt, mens Audun Lysbakken ( SV ) sto fram som en ekte leder, ifølge analytikere.
AA170908 Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget.
AA170908 SV og MDG gjør et brakvalg og havner på tredje- og fjerdeplass med henholdsvis 12,8 og 8 prosent av stemmene.
AA170908 Likevel redder de et slags overtak sammen med Senterpartiet, SV og Rødt.
AA170908 Her er tallene i målingen : Ap 26,3 prosent ( - 5,6 ), Høyre 25,8 ( - 0,3 ), Frp 13,8 ( 0 ), Sp 10,5 ( +1,0 ), KrF 5,3 ( +0,6 ), SV 5,0 ( +0,4 ), MDG 4,5 ( +2,4 ), Venstre 4,2 ( +1,1 ) og Rødt 3,1 ( +1,3 ).
AA170908 | Knalltall for SV på fersk måling ¶ SV gjør et solid hopp og får støtte fra 8,1 prosent av velgerne på en fersk meningsmåling.
AA170908 | Knalltall for SV på fersk måling ¶
AA170908 På spørsmålet om Norge bør slutte å lete etter olje og gass, var fire partier alene om å holde fram ja-plakaten, nemlig Venstre, MDG, Rødt og SV . ( ©NTB ) ¶
AA170908 Sammenlignet med augustmålingen til ANB mister Ap og partileder Jonas Gahr Støre 100.000 velgere, først og fremst til fordel for SV , MDG og Rødt.
AA170908 SV går noe fram på målingen, 1,9 prosentpoeng, til 6 prosent, mens Senterpartiet taper 2,1 prosentpoeng og ender på 8,6 prosent.
AA170908 Helleland ( H ), Mari Holm Lønseth ( H ), Heidi Greni ( Sp ) og Lars Haltbrekken ( SV ) ligger også an til å sette seg på stortingsbenken.
VG170907 - Hvordan blir forsvarsforhandlingene med Rødt, MDG og SV ?
VG170907 | Barnevernsmilliardene : SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap ¶ SV og Rødt ber Jonas Gahr Støre svare på om han vil sette foten ned for såkalte velferdsprofitører i barnevernet.
VG170907 | Barnevernsmilliardene : SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap ¶
VG170907 Tajik : Vil oppnå det samme som SV
VG170907 Skolevalget : Brakvalg for SV
VG170907 Derfor sier jeg at vi skal oppnå det samme som SV , men gjennom andre virkemidler.
NL170907 SV - Positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene til idrettsanlegg.
NL170907 Etter valget på mandag er det godt mulig at over 20 % av befolkningen har gitt sin stemme til MDG, Venstre, KRF, SV og Rødt.
NL170907 Ap har en bredde i sin politikk som sikrer styringsdyktighet i alle departementer og tema, SP og SV styrker profilen på å ta hele landet i bruk og i å styre mot en mer fornybar utvikling.
NL170907 De har hatt flere anledninger senere til å rette dette opp, men stemte ned et forslag fra Sp, Sv , V og Krf så sent som i juni i år.
NL170907 Samtidig er SV fortsatt i fremgang.
NL170907 Men SV kan nå bli avhengige av å hente taktiske stemmer fra Rødt eller Ap for å være trygge på at Fylkesnes fortsetter på Stortinget.
NL170907 Hvis vi legger Infact-målingen til grunn, tyder nå det meste på at valgkampinnspurten i Troms blir en kamp om det femte og siste mandatet mellom Sandra Borch ( Sp ) Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og Per-Willy Amundsen ( FrP ).
NL170907 SV og Fylkesnes har dette i dag, men her vil avansert matematikk avgjøre på selve valgkvelden.
NL170907 Så kan vi bare grøsse over tanken på hvordan fremtidige forsvarsbudsjett vil se ut dersom SV , Rødt og MDG skal være med å bestemme.
DN170907 Målingen viser samtidig at både SV og Senterpartiet rykker fram med 1,1 prosentpoeng til henholdsvis 7,3 og 9,9 prosent.
DN170907 | Venstre doblet i ny Oslo-måling ¶ SV og Rødt tar mandater fra Venstre og Frp på ny Oslo-måling.
DN170907 De to mandatene fra borgerlig side kapres av SV og Rødt.
DN170907 SV får 9,5 prosent, opp 3,2 prosentpoeng fra valget i 2013.
DB170907 Valgforsker Marcus Buck understreker at det kun er SV som ligger signifikant over sperregrensa av de små partiene.
DB170907 Senterpartiet går litt tilbake og får 9,4 prosent, mens SV fortsetter framgangen og får 6,2 prosent.
DB170907 SV-leder Audun Lysbakken sier det er kjekt med hyggelige tall for SV i innspurten.
DB170907 På Dagbladets måling får Ap, SV , Sp, MDG og Rødt 87 mandater.
DB170907 Prøv Dagbladets valgomat 2017 ¶ - SV kan bli den store positive overraskelsen på rødgrønn side.
DB170907 Han tror framgangen skyldes at SV har hatt et tydelig buskap om økende ulikhet og miljøkrisa, noen han mener de store partiene ikke har vært nok tydelige på.
DB170907 En samarbeidskonstellasjon med Ap, Sp, SV og MDG gir 85 mandater og flertall på Stortinget.
DB170907 Ap, SV og Sp klokker inn på 78 mandater på denne målingen.
DB170907 Men kveldens debatt handlet mer om de små : Rødt, SV , Venstre, MDG og KrF er alle kandidater til å havne både over og under sperregrensa.
DB170907 Audun Lysbakken, SV : ¶
DB170907 Realiteten er altså den at det kun er MDG og SV som er enige med meg og vil ha åpnere grenser.
DB170907 Det er interessant å se at lekkasjen er størst til MDG og SV .
DB170907 En stemme til SV er dessuten en måte å sikre deg at et nytt flertall i norsk politikk har tyngdepunkt på venstre side.
DB170907 En stemme på SV er en stemme på et parti som vil insistere på mer rettferdig fordeling og bedre klimapolitikk fra dag én.
DB170907 En stemme på SV er en stemme for en ny regjering, men også for en ny retning.
DB170907 Derfor er hver eneste stemme til SV en sikker stemme for å kaste Høyre og Frp fra makten.
DB170907 SV har som eneste parti lagt fram en helt konkret plan for hvordan vi kan kutte utslipp i neste fireårsperiode.
DB170907 SV går til valg på å møte de to største krisene i vår tid : ulikhet og klimaendringer.
DB170907 SV er nemlig aldri på vippen.
DB170907 SV og Venstres oljepolitikk, som bare er et par knepp mindre radikalt enn MDGs, blir nå moderat i forhold.
DB170907 Høyre, SV og Rødt ønsker imidlertid, i likhet med Venstre og MDG, avkriminalisering av besittelse av ulovlige rusmidler, og alle partier, med unntak av Frp og Krf ønsker å flytte behandling av rusbruk fra justissektoren til helsesektoren.
DB170907 Med SV ( 6,2 % ) og Senterpartiet ( 9,4 % ) har de rødgrønne 78 mandater.
DB170907 Det betyr at han først kan trekke et lettelsens sukk over seieren, men umiddelbart begynne å lure på hvordan han skal få samla Sp, SV , MDG og begge fløyer i eget parti, til å bli en bærekraftig koalisjon de neste fire åra.
DB170907 SV har befesta sin posisjon, og MDG ser ut til å juble seg hele veien til et oljefritt LoVeSe, og et grønnere skifte de neste årene.
DA170907 Partiene Rødt og SV er de eneste som vil at Norge skal ut av NATO.
DA170907 Men mens SV har som et krav at en ny regjering må starte arbeidet for et atomvåpenforbud straks, sier Arbeiderpartiet i likhet med regjeringen at det er ikke mulig for Norge ensidig å vedta et forbud mot atomvåpen.
DA170907 I sitt program sier SV at Norge skal si nei til deltakelse i NATO-ledede kriger, og trekke ut norske styrker av Jordan/Syria, Irak og Baltikum, hvor vi har styrker.
DA170907 Det samme gjorde SV , som derimot mente forliket ikke var ambisiøst nok.
DA170907 Det er kun SV , Rødt og Senterpartiet som ikke vil at Norge skal beholde EØS-avtalen.
DA170907 Den norske deltakelsen i Afghanistan ble forankret i et enstemmig stortingsvedtak, dog med kraftig strid i SV .
DA170907 Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV , Venstre og MDG mener vært Norge bør innta en mer aktiv linje.
DA170907 - Sp og SV åpner for å reforhandle EØS-avtalen, mens Ap ikke ønsker dette.
DA170907 - Det er stor enighet om NATO-politikken, kanskje med unntak av SV og Rødt.
DA170907 SV mener Norge heller bør bygge allianser med de landene som ligger oss nærmest, som de nordiske og nordeuropeiske landene.
DA170907 Skolevalget bekrefter at SV , Miljøpartiet De Grønne og Rødt kan bli valgets store vinnere, mens vinden som før blåste Frps vei har stilnet.
DA170907 LEDER : Skolevalget bekrefter at SV , Miljøpartiet De Grønne og Rødt kan bli valgets store vinnere, mens vinden som før blåste Frps vei har stilnet.
DA170907 Det er påfallende at katedralskoleelevene har MDG som største parti med 26,5 prosent, mens SV får 13,8 og Rødt 8,1 prosent.
DA170907 May Elisabeth Hansen, gruppeleder i SV , er også klar i talen.
DA170907 Eirik Tveiten, Rødt May Elisabeth Hansen, SV
DA170907 Det sier gruppelederne i de røde og grønne partiene som er representert i Moss' bystyre - Rødt, SV , Ap og MDG.
DA170907 En stemme til SV er dessuten en måte å sikre deg at et nytt flertall i norsk politikk har tyngdepunkt på venstre side.
DA170907 En stemme på SV er en stemme for en ny regjering, men også for en ny retning.
DA170907 - Hver eneste stemme til SV en sikker stemme for å kaste Høyre og Frp fra makten.
DA170907 SV er nemlig aldri på vippen.
DA170907 SV aldri på vippen ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKdzq/Hor-Aftenpoddens-Oslo-fest-fra-Kulturhuset Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) var med da Aftenpodden vurderte det beste og verste fra valgkampen så langt foran et fullstappet Kulturhuset i Oslo.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12wAQ/Siste-partimaling-for-valget-De-borgerlige-partiene-beholder-flertallet Men SV står for den største overraskelsen i denne målingen.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3aJj/Store-varsler-mistillit-mot-Solberg Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yPyxE/Protest-pa-alle-fronter--Frank-Rossavik Små partier går frem : De grønneste flokker seg om MDG, snille sosialister om SV , sinte sosialister om Rødt og bygderomantikere om Sp.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/pwXo1/Siste-partimaling-for-valget-viser-at-taktiske-velgere-lofter-Venstre--Harald-Stanghelle | Siste partimåling før valget viser at taktiske velgere løfter Venstre Harald Stanghelle ¶ SV og Sp i seiersmodus.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/pwXo1/Siste-partimaling-for-valget-viser-at-taktiske-velgere-lofter-Venstre--Harald-Stanghelle Sammenlignet med forrige ukes måling er det Frp og Miljøpartiet De Grønne som går mest tilbake, mens SV , Senterpartiet og Høyre har vunnet flest velgere den siste uken.
AA170907 Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
AA170907 Audun Lysbakken ( SV ) oppleves mest som folkelig, men kun av 21 prosent.
AA170907 Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene.
AA170907 Sammen med Sp og SV får Ap 78 mandater, og er altså et stykke unna flertall.
AA170907 Her er tallene i Dagbladets måling : Ap 27,2 prosent ( - 2,3 ), Høyre 23,2 ( - 0,1 ), Frp 15,3 ( - 0,3 ), Sp 9,4 ( - 0,6 ), SV 6,2 ( +0,3 ), Venstre 4,7 ( +1,3 ), MDG 4,4 ( +1,8 ), KrF 4,2 ( - 0,2 ) og Rødt 3,5 ( - 0,3 ).
AA170907 Målingen viser samtidig at både SV og Senterpartiet rykker fram med 1,1 prosentpoeng til henholdsvis 7,3 og 9,9 prosent.
VG170906 For eksempel hvis man vil bli statsminister, for Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.
VG170906 Paris Jackson : Advarer mot « 13 Reasons Why » ¶ SV : « Ta kampen for et varmt samfunn ».
VG170906 Omtrent det samme sier SV-nestleder Snorre Valen, aktuell som regjeringspartner for Ap og Sp dersom de borgerlige mister flertallet på mandag : ¶ - SV kan ikke være med på å straffe de som ufrivillig står utenfor arbeidsmarkedet med en større skatteregning enn den som går til de som har jobb, sier Valen til VG.
VG170906 DRAMMEN/ASKER/BÆRUM ( VG ) Her er Høyre og SV helt enige : Ingen av dem vil støtte Sps forslag om å redusere skatten på arbeidsinntekt.
VG170906 Arendal : KrF ba Høyre om skatte-avklaring ¶ SV : Feil medisin ¶
VG170906 Skolevalget : Brakvalg for SV - Ap klart største parti ¶
NL170906 Jubelen hos Ap og SV er derfor forståelig.
NL170906 Ap er største parti i skolevalgene, mens SV går aller mest fram.
NL170906 ¶ Det eneste positive med forslaget til Arbeiderpartiet, SV og Rødt er at de har forstått reaksjonene til innbyggerne og lyttet til det Høyre har sagt hele veien : Eiendomsskatten må senkes, skriver Høyres Erlend Svardal Bøe.
NL170906 Onsdag ettermiddag sendte ordfører Kristin Røymo ut en pressemelding om at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil senke eiendomsskatten i Tromsø med fem millioner kroner for neste års kommunebudsjett.
NL170906 Når Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå foreslår en senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner så utgjør det kun 2 prosent av de totale inntektene til eiendomsskatten.
NL170906 I Tromsø kommune har Arbeiderpartiet, SV og Rødt ikke evnet å prioritere.
NL170906 En senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner vil ha minimal betydning for den enkelte huseier og sett i sammenheng med at Arbeiderpartiet, SV og Rødt økte eiendomsskatten med 86,5 millioner kroner høsten 2015 så kan ikke dette regnes for noe annet enn et dårlig valgkamputspill.
NL170906 Det eneste positive med forslaget til Arbeiderpartiet, SV og Rødt er at de har forstått reaksjonene til innbyggerne og lyttet til det Høyre har sagt hele veien : Eiendomsskatten må senkes.
NL170906 Den kraftige økningen til Arbeiderpartiet, SV og Rødt har ført til at den gjennomsnittlige huseier i Tromsø har opplevd en økning av eiendomsskatten på over 80 prosent.
NL170906 ¶ Onsdag ettermiddag sendte ordfører Kristin Røymo ut en pressemelding om at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil senke eiendomsskatten i Tromsø med fem millioner kroner for neste års kommunebudsjett.
NL170906 | Pinlig eiendomsskattutspill fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt ¶ ¶
NL170906 Til opplysning gjorde vi de største investeringene på kjøp av kvoter mens AP hadde fiskeriministeren og SV var i regjering sammen med dem...
NL170906 Og det er riktig at selskapet har tjent penger, noe som ikke er forenelig med herrene i tankesmia og SV sin politikk.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Sp 59 % ¶ SV 58 % ¶
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging plass : SV ¶ 2. plass : Arbeiderpartiet og MDG ¶ 4. plass : Venstre ¶ 5. plass : KrF ¶ 6. plass : Senterpartiet ¶ 7. plass : Høyre og Frp ¶
DN170906 Basert på snittet som utarbeides av Poll of polls, ligger Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, MDG og Rødt an til å få 85 mandater - mot 84 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.
DN170906 SV ser ut til å ha sikret en viss avstand ned til sperregrensen.
DB170906 De to mandatene fra borgerlig side kapres av SV og Rødt.
DB170906 SV får 9,5 prosent, opp 3,2 prosentpoeng fra valget i 2013.
DB170906 ¶ HELSEDEBATT : Helseminister Bent Høie ( H ), Bård Hoksrud ( Frp ) og Audun Lysbakken ( SV ) debatterte helsepolitikk i Dagbladets valgbod.
DB170906 Jeg synes derfor det er skammelig at SV vil fjerne denne ordningen, sier Hoksrud.
DB170906 FrP har bare i år satt av penger til bygging av flere sykehjemsplasser enn SV klarte på sine siste fire år i regjering, hevder Hoksrud.
DB170906 En bemanningsnorm i sykehjem, som særlig Frp da snakket varmt om før de kom i regjering, men som ble stemt ned av Frp da SV foreslo det i Stortinget.
DB170906 Dette er mennesker som med stor sannsynlighet ville stått i helsekø, eller ikke fått det helsetilbudet de trengte, dersom det var SV som satt i regjering.
DB170906 Det hjelper lite at vi setter av midler til bygging av nye sykehjemsplasser, når Ap og SV velger å kutte antall sykehjemsplasser i kommunene der de styrer, raser Hoksrud.
DB170906 - Hvorfor stemte dere ned bemanningsnormen for sykehjem da SV foreslo det i Stortinget ?
DB170906 SV stemte ned bemanningsnormen i Stortinget da vi foreslo den i forrige periode.
DB170906 Onsdagens måling gir 77 mandater til Ap, Sp og SV , mens de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen kaprer 88 mandater.
DB170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
DB170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
DB170906 Han garanterer at en Ap-ledet regjering ikke kommer til å øke skattene over 15 milliarder, selv om et parti som SV krever det.
DB170906 I tråd med dette er det SV som etter Sp gjør det best, 23 prosent får best treff med partiet.
DB170906 - Det er mange som havner på venstresiden, men dette er et spørsmål der Sp skiller seg fra resten av venstresiden ved at de vil beholde K-en, mens Ap og SV vil fjerne den, sier Bergh.
DA170906 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak forliket - det vil si alle partiene på Stortinget foruten MDG og SV .
DA170906 Og folk stemmer på Rødt fordi de mener SV er for pinglete og for nær Ap i sitt verdisett, mens Frp sanker stemmer fordi de vil stramme inn på innvandring og slakke på skatter og avgifter, gjerne på bekostning av regjeringssamarbeidspartner Høyre.
DA170906 Når folk stemmer SV , er det ( blant annet ) for at Ap oppfattes som tåkete i viktige spørsmål om oljeboring i vernede områder og fiskeri, og fordi de synes Ap er for likt Høyre i for mye.
DA170906 Ap, Sp, SV , Frp, MDG, Rødt, Høyre og KrF deltok alle i debatten.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLza5/Ny-Oslo-maling-Arbeiderpartiet-spises-opp-av-smapartiene Regnet styrter ned da Aftenposten møter Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ) og Kari Elisabeth Kaski ( SV ) til felles fotografering i Spikersuppa i Oslo.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLza5/Ny-Oslo-maling-Arbeiderpartiet-spises-opp-av-smapartiene MDG og SV styrker seg kraftig, og Rødt får et rekordresultat, viser ny meningsmåling.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLza5/Ny-Oslo-maling-Arbeiderpartiet-spises-opp-av-smapartiene Fra venstre Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ) og Une Aina Bastholm ( MDG ) er alle svært fornøyde med resultatene i Aftenpostens ferske Oslo-måling.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/zmbVK/Under-streken En storartet tanke : SV uten sosialister, Sp uten bønder og Høyre uten rikinger.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/P1qg7/Et-urbant-velgeroppror--Andreas-Slettholm Hver fjerde respondent i hovedstaden oppgir at de kommer til å stemme SV , Rødt eller MDG i denne målingen fra Respons.
AA170906 Onsdagens måling gir 77 mandater til Ap, Sp og SV , mens de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen kaprer 88 mandater.
AA170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
AA170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
AA170906 De har, som det kommer frem i artikkelen, opplevd at klasseforskjellene har økt, det har blitt mer testing, de ønsker seg en lærernorm slik SV forfekter, de vil øke timetallet for praktiske fag på bekostning av teoretiske fag, de tror på flere penger til skolen med Støre enn Solberg og de mener Isaksen snakker lærerne ned.
VG170905 For ved skolevalgene slutter ungdommen opp om nettopp de partiene som utfordrer det bestående på disse områdene, SV , Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
VG170905 | Skolevalget : Brakvalg for SV - Ap største parti ¶ SV får størst fremgang i skolevalget, og surfer inn på 10 prosent.
VG170905 | Skolevalget : Brakvalg for SV - Ap største parti ¶
VG170905 At såvidt mange unge stemmer SV , tolker han dithen at partiet har truffet med sine valgkampsaker.
VG170905 Selv på hans egen skole, Roald Amundsen videregående, oppnådde KrF 3 prosent og ti stemmer ; milevis etter skolens mest populære partier, SV som oppnådde 25 prosent og Høyre ( 22 prosent ).
VG170905 Men han har ingen problemer med å forstå at partier som SV , Ap og Høyre overgår Kristelig Folkeparti i oppslutning blant 16-18-åringene på skolen.
VG170905 SV - 88 ( 24,6% ) ¶
VG170905 Sp bykser frem med ni flere mandater, SV får tre flere og Ap står stille. * 1 Men likevel : Blå blokk har aldri før i 2017 kommet så høyt som 80 mandater på VGs målinger.
VG170905 Stortingsrepresentant Snorre Valen ( SV ), mener Jensens utspill er en avledningsmanøver.
VG170905 Skolevalget 2017 : Brakvalg for SV - Ap fortsatt størst ¶
NL170905 Men Aps « snuoperasjon » kommer etter alt å dømme for seint i et fylke der velgerne alt kan være tapt til Senterpartiet og SV .
DN170905 Samtidig går Sp tilbake og SV fram, noe som bringer de rødgrønne til totalt 78 mandater.
DN170905 Her er tallene : Ap 27,5 ( +1 ), Høyre 24,4 ( - 0,1 ), Frp 14,7 ( +0,4 ), KrF 4,4 ( - ), Sp 9,6 ( - 1,3 ), SV 5,7 ( +0,6 ), Venstre 4,7 ( - 0,1 ), Rødt 3,6 ( +0,2 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,4 ( - 0,4 ). 2.007 personer er telefonintervjuet i tidsrommet 31. august - 5. september.
DN170905 Ap gjør et bra valg, SV er nesten tilbake til glansdagene på 1990-tallet, mens Høyre ikke har særlig grunn til å være fornøyd med resultatet, mener valganalytikeren.
DN170905 | Ap størst - SV , Sp og Rødt mest fram i skolevalget ¶
DN170905 Både SV , Sp og Rødt går klart fram i skolevalget sammenlignet med utfallet for to år siden.
DN170905 SV og KrF holder seg greit over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent.
DN170905 SV går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går tilbake med 0,4 prosentpoeng.
DN170905 Prognose for skolevalget : Ap størst, SV mest fram ¶
DB170905 Valgforskeren mener også at SV og Rødts framgang er overraskende.
DB170905 Skolevalget gir en pekepinn på hvilke preferanser de unge har, sier Bergh, men om resultatene er et varsel på at SV og andre småpartier vil gjøre det bedre enn målingene tilsier er han usikker på.
DB170905 Likevel tviler han på at SV og Rødt vil få like stor oppslutning under valget som de fikk i skolevalget.
DB170905 Jeg tror ikke SV kommer til å få ti prosent oppslutning, men det er grunn til å tro at de vil kunne gjøre et godt valg, sier Bergh.
DB170905 Hvis man sammenlikner skolevalget med resultatene for to år siden er det særlig SV som går frem.
DB170905 Han sier det er overraskende fordi SV og Rødt er partier som gjorde det bra ved skolevalg for 10-20 år siden.
DB170905 - Valgresultatene på videregående skole kan likne på det vi ser på meningsmålingene ellers, og det ser ut som om SV og Rødt kan gjøre et godt valg.
DB170905 - Utslagene for SV og Rødt er nok større i skolevalget enn i det egentlige valget, men det kan hende trenden blir den samme og at partiene går frem.
DB170905 - Rødt, SV og Sp er i vinden i denne valgkampen.
DB170905 SV og Sp får også flere stemmer.
DB170905 MILJØPARTINE : Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Ola Elvestuen ( Venstre ), og Une Bastholm ( MDG ) debatterte hvem som har den beste miljøpolitikken.
DB170905 Senest fredag var sjansen for at Ap, Sp og SV fikk flertall 32 prosent, og ikke 30, slik den er i dag.
DB170905 Senest 24.august ga mandatberegningen til Norsk Regnesentral Ap, Sp og SV et knappest mulig flertall med 85 mandater.
DB170905 Audun Lysbakken i SV , Trygve Slagsvold Vedum i Sp og Jonas Gahr Støre, Ap, under partilederdebatten i Arendal kultur- og rådhus under Arendalsuka.
DB170905 - Den viser at Ap, SV og Sp hadde flertall hele sommeren fram til den siste uka i august.
DB170905 ( Dagbladet ) : I månedsvis har Ap, Sp og SV hatt flertall sammen på prognosen til tallknuserne i Norsk Regnesentral.
DB170905 Valgets vinner er SV , som dobler oppslutningen fra 5 prosent i 2013 til 10 prosent i 2017.
DB170905 Live-published photos and videos via Shootitlive ¶ SV er valgets vinner ¶
DB170905 Det er inspirerende for hele SV til å ta kampen i innspurten av valgkampen, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.
DB170905 På bildet er Une Bastholm ( MDG ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ) og Ola Elvestuen ( Venstre ).
DA170905 Kaski og Lysbakken i SV
DA170905 Både SV , Sp og Rødt går klart fram i skolevalget sammenlignet med utfallet for to år siden.
DA170905 Ap størst - SV , Sp og Rødt mest fram i skolevalget.
DA170905 * Frp : 10,4 ( 10,7/15,6 ) ¶ * SV : 10 ( 7,5/5 ) ¶
DA170905 SV er valgets store vinner og gjør sitt beste skolevalg på åtte år.
DA170905 Nå har SV sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) for å få svar.
DA170905 Forslaget vekker sterke reaksjoner hos SV .
DA170905 Det er rart at det aldri går an å løse problemer i den andre enden av skalaen, hos de friske og rike, sukker stortingsrepresentant for SV , Karin Andersen.
DA170905 Mens SV og Ap var enda mer tydelige i at de ønsket å bygge ut velferdstilbudet framfor å senke skattene, og Høyre og Frp befant seg i andre enden av skalaen, forteller Guldbransen.
DA170905 Ungdom skjønner at SV er det partiet som sterkest tar kampen mot urettferdighet, for klima og en skole som tar dem på alvor.
DA170905 Partileder Audun Lysbakken er storfornøyd og stolt over ungdomspartiet etter at det ble klart at SV fikk størst framgang i årets skolevalg.
DA170905 Det er inspirerende for hele SV til å ta kampen i innspurten av valgkampen, sier Lysbakken i en epost til NTB.
DA170905 Kaski og Lysbakken i SV
DA170905 Både SV , Sp og Rødt går klart fram i skolevalget sammenlignet med utfallet for to år siden.
DA170905 Ap størst - SV , Sp og Rødt mest fram i skolevalget.
DA170905 * Frp : 10,4 ( 10,7/15,6 ) ¶ * SV : 10 ( 7,5/5 ) ¶
DA170905 SV er valgets store vinner og gjør sitt beste skolevalg på åtte år.
DA170905 Ved tidligere valg har tendensen i skolevalget og endringene fra forrige valg vist seg å stemme overens med norsk politikk generelt, ifølge IFS-forskeren, som trekker fram den klare framgangen til SV .
DA170905 For et parti som SV er det veldig viktig å ha ungdommen på sin side for å gjøre det bra i valget, sier Bergh.
DA170905 - SV er vinneren i forhold til for to år siden.
DA170905 Ap gjør et bra valg, SV er nesten tilbake til glansdagene på 1990-tallet, mens Høyre ikke har særlig grunn til å være fornøyd med resultatet, mener valganalytikeren.
DA170905 Nå har både Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre lovet at de går for en årlig norsk skogvernmilliard, og KrF går for en systematisk opptrapping.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Byrådspartene Ap, SV og MDG vil ikke behandle spørsmålet nå, men heller ta det i vinter når hele kommuneplanen skal revideres.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix ¶ SV : Ungdommen vil ha en ny retning ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget Fra skolevalgene startet i 1989, gjorde fløypartiene SV og Frp det svært godt de første ti årene.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget De rødgrønne partiene SV , Sp og Rødt er partiene som går klart frem i skolevalget sammenlignet med resultatet i 2015.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget Alle de store partiene taper blant ungdommen, mens SV , Sp og Rødt går klart frem i skolevalget sammenlignet med resultatet for to år siden.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget - Ungdom skjønner at SV er det partiet som sterkest tar kampen mot urettferdighet, for klima og en skole som tar dem på alvor.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget SV er partiet som går mest frem med 2,5 prosentpoeng.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Fremskrittspartiet, SV og Venstre er partiene som har størst fremgang siden forrige skolevalg, i 2015.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Fremgang for SV , Frp og Venstre ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget SV og Venstre går klart frem sammenlignet med resultatet for to år siden.
AA170905 Norge fører en « føre var linje » og har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen, lød Brendes svar på et spørsmål fra SV i Stortinget i forrige uke. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Jeg tror ikke du trenger å være så redd for Sp og SV heller, Linda.
AA170905 For oss er det SV og Sp.
AA170905 Klimaduellen på Byscenen ble først og fremst et oppgjør mellom SV og Frp.
AA170905 - Det er utrolig trist at Ap ikke avfeier kravet fra Haltbrekken og SV med en gang.
AA170905 Vi trenger SV for å holde Ap litt tilbake i saker om klima og miljø, sier SU-leder i Trøndelag Alida Domaas.
AA170905 Ungdom har skjønt at dersom man vil ha Ap i regjering, må SV bli sterkt.
AA170905 Sosialistisk Venstreparti ( SV ) gjør det også bra i Trøndelag.
AA170905 Nasjonalt er det SV som går mest frem i skolevalget.
AA170905 I begge trøndelagsfylkene går Ap og SV frem, mens Høyre blir halvert sammenlignet med skolevalget i 2013.
AA170905 Arbeiderpartiet, 31,8 ¶ SV , 9,9 ¶
AA170905 Ap, 36,3 ¶ SV , 6,3 ¶
AA170905 SV også frem ¶
AA170905 Samtidig går Sp tilbake og SV fram, noe som bringer de rødgrønne til totalt 78 mandater.
AA170905 Her er tallene : Ap 27,5 ( +1 ), Høyre 24,4 ( - 0,1 ), Frp 14,7 ( +0,4 ), KrF 4,4 ( - ), Sp 9,6 ( - 1,3 ), SV 5,7 ( +0,6 ), Venstre 4,7 ( - 0,1 ), Rødt 3,6 ( +0,2 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,4 ( - 0,4 ). 2.007 personer er telefonintervjuet i tidsrommet 31. august - 5. september.
AA170905 Ifølge målingen går det ene mandatet Ap taper, til SV .
AA170905 Både SV og Sp går kraftig fram.
AA170905 SV går fram 2,2 prosentpoeng til 7,9 prosent, mens Senterpartiet ender på 10,1 etter en framgang på 3,6 prosentpoeng.
AA170905 Også for Aps rødgrønne allierte utover SV er skolevalget en solid opptur.
AA170905 Både SV , Sp og Rødt går klart fram i skolevalget sammenlignet med utfallet for to år siden.
AA170905 SV er valgets store vinner og gjør sitt beste skolevalg på åtte år.
AA170905 SV og KrF holder seg greit over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent.
AA170905 SV går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går tilbake med 0,4 prosentpoeng.
AA170905 Han konstaterer at Ap har mistet et mandat - til SV , som på målingen er inne med et direktemandat.
AA170905 SV i Sør-Trøndelag er tett oppunder åtte prosent, fram 0,9.
AA170905 ¶ Forslag : Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Vi i SV deler sykepleiernes bekymring.
AA170905 Sist mandag fremmet SV derfor forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett en kraftig økning i bevilgningene til sykehusene.
AA170905 ¶ Lars Haltbrekken ( SV ) ¶
AA170905 Og SV har en tendens til å bli slukt av Ap dersom de skulle gjøre en formidabel sluttspurt.
AA170905 Mange trodde SV ville få et gapende hull etter sin store stjerne Snorre Valen, men Haltbrekken har fylt tomrommet på en god måte.
AA170905 God grunn til å smile har også SV .
AA170905 Etter sommerferien har Ap-velgerne rømt til SV og Rødt, uten at lekkasjen til Høyre og Sp er stoppet opp av den grunn.
AA170905 Ap lekker mye til SV og SV lekker mye til Rødt.
AA170905 Ap lekker mye til SV og SV lekker mye til Rødt.
AA170905 SV virker å være friskmeldt for sperregrensa og ligger an til å gjøre et godt valg.
AA170905 SV vet at de ofte gjør det dårligere ved valg enn på målinger.
VG170904 Han får prøve å øremerke Sv og Ap.
VG170904 - Vi vil flytte Vidar Helgesen over til SV , sier Frp's Tor Andre Johnsen.
VG170904 Vinneren blir da Sp, og til en viss grad SV , sier stipendiat Stein.
VG170904 Frp taper nemlig et mandat, mens SV tar ett og Senterpartiet tar to.
SA170904 Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV . 1.
SA170904 Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? SV jobber for billigere barnehage.
SA170904 Hva vil dere gjøre med den ? SV vil øke barnetrygden.
SA170904 desember ) ? SV ønsker løpende opptak til barnehagene.
SA170904 SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis.
SA170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
SA170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
NL170904 Skrivbordsteoriene til SV ville ikke tålt møtet med den virkelige verden.
NL170904 Men dette skal vi med SV sin politikk bare gi fra oss uten noen form for kompensasjon den dagen man takker av, enten det skulle skyldes alderdom eller sykdom.
NL170904 I en undersøkelse blant fiskere, industriarbeidere og oppdrettere publisert i Fiskeribladet denne uken får SV en oppslutning på 1% !
NL170904 Hadde SV fått regjert og iverksatt sin politikk, ville de rasert kysten på kort tid.
NL170904 Din stemme kan avgjøre om han får fortsette det viktige arbeidet han er godt i gang med ! | SV og Fylkesnes' troverdighet ¶
NL170904 Dette viser at de som kan mye om dette feltet ikke har noen som helst form for tiltro til den fiskeripolitikken som SV og Fylkesnes ønsker å føre.
NL170904 Torgeir og SV fremma nå sist et grunnlovsforslag om at de maritime ressursene skal tilhøre fellesskapet og komme kystsamfunna til gode.
NL170904 Selv om SV havna i den såkalte dødens posisjon etter forrige stortingsvalg og har måttet jobbe i dyp opposisjon har vi likevel oppnådd flertall for viktige forslag.
NL170904 På internett, Troms SVs og SV nasjonalt si heimeside finner du hele det politiske regnskapet til Torgeir Knag Fylkesnes for perioden 2013- 17.
NL170904 Her fikk SV gjennomslag for å redusere gapet mellom bøndenes inntekter og andre grupper i samfunnet.
NL170904 Foto : Nordlys arkiv ¶ SV har kvitta seg med sperregrenseredselen og er i siget.
NL170904 Forslaget regjeringa nå kommer med er et stykke unna primærstandpunktet til SV , men et gigantisk steg i riktig retning.
NL170904 Foran siste valg gikk SV i de tre nordlige fylka til valg på en velgerkontrakt som Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø har jobba hver dag med å følge opp.
NL170904 Det er ganske imponerende hva han og SV har fått til med ei lita gruppe på bare sju.
NL170904 SV med Torgeir Knag Fylkesnes i spissen er den mest tydelige og hardtarbeidende i kampen for at naturressursene skal tilhøre folket.
NL170904 SV klarte å få flertall for en grunnrentebeskatning av den lukrative oppdrettsnæringa i 2017.
NL170904 SV har stansa varig liberalisering av norsk fiskeri.
NL170904 SV går inn for Tromsbanen fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.
NL170904 SV fremma videre et forslag om kvalitetsreform i barnehagene.
NL170904 SV er det eneste partiet der det nordnorske perspektivet er toneangivende og sterkt forankra i partiledelsen og programmet.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV . 1.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? SV jobber for billigere barnehage.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Hva vil dere gjøre med den ? SV vil øke barnetrygden.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html desember ) ? SV ønsker løpende opptak til barnehagene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
DN170904https://www.dn.no/nyheter/2017/09/04/2157/FN/usas-fn-ambassador-sier-nord-korea-ber-om-krig Ap litt fram, Høyre og Frp tilbake på ny måling ¶ SV : - Det er vi som forsvarer Vest- og Nord-Norge ¶
DN170904 Ap litt fram, Høyre og Frp tilbake på ny måling ¶ SV : - Det er vi som forsvarer Vest- og Nord-Norge ¶
DN170904 | Prognose for skolevalget : Ap størst, SV mest fram ¶ SV går mest fram, mens Arbeiderpartiet ligger an til å bli det klart største partiet, ifølge en prognose for skolevalget utarbeidet av TV 2.
DN170904 | Prognose for skolevalget : Ap størst, SV mest fram ¶
DN170904 Lysbakken bekrefter at SV går inn for å stoppe nye oljeutvinningsprosjekter.
DN170904 Føler SV seg truffet ?
DN170904 Foto : Marie von Krogh ¶ | SV : - Det er vi som forsvarer Vest- og Nord-Norge ¶
DN170904 - For tiden går SV mest frem på meningsmålingene i Hordaland og Nord-Norge.
DN170904 Ap-lederen mener punktene er innenfor hovedprinsipper partiet er enig med SV og Senterpartiet, som begge er mulige regjeringspartnere, om.
DB170904 Men spørsmålet er hvem Sp og Ap skal lene seg på for å få gjennomført politikken sin, bortsett fra den tidligere rødgrønne partner SV .
DB170904 Jeg pleide å stemme SV , men det er lov å bli voksen i hue en gang, sier Sissel Grimm ( 42 ).
DB170904 - Ap, Sp og SV er et mulig regjeringssamarbeid.
DB170904 ¶ OPTIMIST : På enkelte målinger har SV den siste tiden gjort det bedre enn på seks år.
DB170904 Støre sa nylig at det nå var mindre sannsynlig at Ap og KrF ville ende opp med en for for avklart samarbeid etter valget - og Lysbakken oppfatter at Ap-lederen nå er mer innstilt enn før på å komme SV i møte.
DB170904 Partiet fikk særlig kritikk, både fra aviskommentatorer og politiske samarbeidspartier, da de lanserte fem krav som Ap og Sp må innfri dersom de vil ha SV med seg i regjering eller i samarbeidsvtale.
DB170904 Nå tror Lysbakken at gjennomslag for kravene er innen rekkevidde - og dermed : At sjansene har økt for at Ap, Sv og SP igjen kan ende i regjering sammen.
DB170904 I løpet av valgkampen har en annen trend etablert seg : SV er blitt større enn KrF, som har endt under sperregrensa på flere av målingene.
DB170904 Audun Lysbakken føler seg sikker på at han får brukt stemmene til å gi SV betydelige gjennomslag hvis det blir regjeringsskifte.
DB170904 - Men de som er opptatt av miljø og vil være helt sikre på at de samtidig støtter venstresiden i norsk poltiikk, bør stemme SV .
DB170904 - Hvor høy oppslutning skal SV ha før dere tør å ta sjansen på å regjere dere til døde igjen ?
DB170904 ( Dagbladet ) : Mens Ap og Sp begge har falt på målingene så langt i valgkampen, har SV gått jevnt og trutt framover.
DB170904 De vil slippe til MDG på vippen, som vil reversere alle innstramminger, eller Rødt, som vil ta imot 20 000 flyktninger i året, samt SV som har kalt Sverige et « lys ».
DB170904 - Det er ikke noen vei tilbake til senere skolestart, sier både Ap, Venstre, Høyre og SV .
DB170904 Han lover at SV kommer til å forhandle inn andre hastetiltak dersom de skal ha et avklart samarbeid med en Ap-basert regjering.
DB170904 Den blir lansert uten at Ap-lederen har konferert med sine nærmeste aktuelle samarbeidspartnere i Sp og SV først.
DB170904 - Jeg synes det er en god liste, men det er også et eksempel på at SV trengs for å gjøre lista enda tøffere og mer ambisiøs.
DB170904 - Jeg er enig i alle punktene og SV vil gjerne være med å gjennomføre den.
DB170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
DB170904 Den rødgrønne trioen Ap, SV og Sp får altså bare 77 mandater.
DB170904 Ap får 48 mandater, Senterpartiet 20 og SV 9, men verken MDG eller Rødt kommer over sperregrensa på 4 prosent og må nøye seg med henholdsvis 3 og 2 mandater.
DB170904 Lavest ligger SV og MDG.
DA170904 | Strålende skolevalg for SV ¶ i hvert fall ifølge prognosen.
DA170904 Den viser at SV går mest fram, sammenlignet med forrige skolevalg for to år siden.
DA170904 SV går mest fram, mens Arbeiderpartiet ligger an til å bli det klart største partiet, ifølge en prognose for skolevalget utarbeidet av TV 2.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/MQaxR/Aldersvennlig-buss-for-Nordre-Akers-seniorer - Velkommen om bord, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) til Kari Storsveen, og ønsker 88-åringen velkommen til den første turen fra Seniorhuset på Tåsen og til Ullevål hageby seniorsenter på Damplassen.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72xbo/Lysbakken-vil-gjore-Stores-forste-100-dager-som-statsminister-gronnere Det er en kjent arbeidsdeling at det er vi i SV som må sørge for grønnfargen i det rødgrønne samarbeidet, sier Lysbakken.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72xbo/Lysbakken-vil-gjore-Stores-forste-100-dager-som-statsminister-gronnere - Denne pakken er ting SV kan støtte.
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/P15be/SV-er-partiet-som-vil-bruke-mest-penger-pa-kultur På fire år vil SV at en prosent av Statsbudsjettet går til kulturen, men Bård Vegar Solhjell vil heller snakke om de gode ideene.
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/P15be/SV-er-partiet-som-vil-bruke-mest-penger-pa-kultur FOTO : Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix ¶ SV ønsker en øremerket opptrapping til folkebibliotekene på 200 millioner ekstra hvert år, tilsammen én milliard.
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/P15be/SV-er-partiet-som-vil-bruke-mest-penger-pa-kultur , The Memory Remains, Moth Into Flame, Sad But True, One, Master of Puppets, Blackened, Nothing Else Matters, Enter Sandman ¶ | SV er partiet som vil bruke mest penger på kultur ¶
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV . 1.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Maksprisen : Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage ? SV jobber for billigere barnehage.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Hva vil dere gjøre med den ? SV vil øke barnetrygden.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html desember ) ? SV ønsker løpende opptak til barnehagene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
AA170904 Resultatet fra skolevalget ved Malvik videregående skole gir Ap og SV tilsammen 56,5 prosent av stemmene, melder bladet.no. 385 elever deltok i valget, noe som gir en deltagelse på 86,3 prosent.
AA170904 MDG fikk 5,2 prosent, mens SV fikk 4,7 prosent.
AA170904 Ifølge TV 2s prognoser vil SV gjøre det meget godt, men Ap vil beholde sin posisjonen som klart største parti.
AA170904 Her kan det med andre ord se ut som om noen i SV har gjort en kjempejobb med mobilisering.
AA170904 Her fikk Ap 30,1 prosent ( mot 29,1 prosent i 2013 ), Sp 16 prosent ( mot 6 prosent i 2013 ), Høyre 12,2 prosent, Rødt fikk 13,5 prosent, SV 3,2 prosent og Frp : 6,4 prosent.
AA170904 Arbeiderpartiet fikk 29,6 prosent ( mot 33,7 i 2013 ) og SV fikk 26,9 prosent ( mot lave 4,3 i 2013 ).
AA170904 Torgeir Strøm er toppkandidat for SV i Nord-Trøndelag.
AA170904 Einar Gerhardsen ( Ap ) og Hanna Kvanmo ( SV ).
AA170904 Tidligere gjorde fløypartier som SV og Frp det bedre ved skolevalgene enn i de virkelige valgene, men nå får Høyre og Arbeiderpartiet en større andel av elevenes stemmer, ifølge Skjåk.
AA170904 | Prognose for skolevalget : Ap størst, SV mest fram ¶ SV går mest fram, mens Arbeiderpartiet ligger an til å bli det klart største partiet, ifølge en prognose for skolevalget utarbeidet av TV 2.
AA170904 | Prognose for skolevalget : Ap størst, SV mest fram ¶
AA170904 Den viser at SV går mest fram, sammenlignet med forrige skolevalg for to år siden.
AA170904 Det sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ).
AA170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
AA170904 Den rødgrønne trioen Ap, SV og Sp får altså bare 77 mandater.
AA170904 Ap får 48 mandater, Senterpartiet 20 og SV 9, men verken MDG eller Rødt kommer over sperregrensa på 4 prosent og må nøye seg med henholdsvis 3 og 2 mandater.
AA170904 Miljøsak : SV vil ha en forpliktende plan som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel.
AA170904 Mer debatt : Norsk idrett er absolutt på hugget ¶ SV vil ha en rettighetsbasert politikk, hvor den enkelte kan forvente en helhetlig tilnærming som muliggjør aktivitet og ikke passivitet.
AA170904 SV vil jobbe for å legge til rette for mer av denne type jobbing.
AA170904 SV går til valg på å kutte norske klimagassutslipp de neste fire årene.
VG170903 Støre kjemper i motvind : - Vi følger en plan ¶ SV og Sp øker mest ¶
VG170903 Nå er han førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag og for full fart inn på Stortinget.
VG170903 Men at dette suget sprer seg på flere partier, som SV , Sp og MDG som nå har fremgang.
VG170903 Mangeårig leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er førstekandidat for SV i fylket.
VG170903 I motsetning til Ap, så øker SV mest sammen med Senterpartiet.
VG170903 Han liker den nye fylkesmålingen med 9,3 prosent for SV - nøyaktig samme oppslutning som regjeringspartiet Frp : ¶
DN170903 Men mange forlot også partiet fordi de ikke hadde troen på at SV skulle komme over sperregrensen.
DN170903 SV fikk masse taktiske stemmer i 2013.
DA170903 Tidligere hadde man en høyere oppslutning om fløypartiene, som SV og Frp, men de siste to valgene har vi sett at Høyre og Arbeiderpartiet har fått en større og større andel av stemmene, sier avdelingsdirektøren.
DA170903 Sp får 11, prosents oppslutning ( - 0,1 ), SV 4,8 ( - 0,5 ), Rødt 3,6 ( +0,3 ), MDG 3,5 ( +0,3 ) og andre partier 2,2 ( - 0,2 ).
DA170903 Ap, SV og Sp ville fått 78 mandater, mens MDG og Rødt til sammen ville fått fire.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Byrådspartiene Ap, SV og MDG er imot.
AA170903 Tidligere hadde man en høyere oppslutning om fløypartiene, som SV og Frp, men de siste to valgene har vi sett at Høyre og Arbeiderpartiet har fått en større og større andel av stemmene, sier avdelingsdirektøren.
AA170903 Sp får 11, prosents oppslutning ( - 0,1 ), SV 4,8 ( - 0,5 ), Rødt 3,6 ( +0,3 ), MDG 3,5 ( +0,3 ) og andre partier 2,2 ( - 0,2 ). ( ©NTB ) ¶
AA170903 Ap, SV og Sp ville fått 78 mandater, mens MDG og Rødt til sammen ville fått fire.
AA170903 | Ap, SV og Sp ber om svar om Sandbergs eposter ¶
AA170903 Hun får støtte av Torgeir Knag Fylkesnes i SV , som har sendt brev til Stortinget om saken.
AA170903 | Ap, SV og Sp ber om svar om Sandbergs eposter ¶
AA170903 Hun får støtte av Torgeir Knag Fylkesnes i SV , som har sendt brev til Stortinget om saken.
AA170903 Sosialistisk Venstreparti ¶ SV har hatt en oppadgående trend og har sett en pen stigning på målingene.
AA170903 Samtidig er det stor konkurranse om velgerne på venstresida, og Ap, SV , MDG og Rødt beiter på hverandre.
AA170903 Nye SV-krav kan bli snubletråder ¶ SV spiller poker om makta ¶
AA170903 I likhet med SV kan Miljøpartiet ha litt flyktige velgere som ikke nødvendigvis går og stemmer på valgdagen.
AA170903 I 2009 hadde eksempelvis SV 8 prosent i gjennomsnitt på målingene i august, men endte opp på 6,2 prosent på valgnatta.
AA170903 FLERE KOMMENTARER OM SV : ¶
AA170903 Enkeltmålinger gir SV sterk oppslutning, ikke minst i Sør-Trøndelag.
AA170903 Det har vært vanlig for SV å få negative overraskelser på valgnatta.
AA170903 Dersom vi skal tro gjennomsnittsmålinga for august så virker SV trygge for sperregrensa, men det er for tidlig å puste lettet ut i SV-leiren.
AA170903 SV har også vært mye tydeligere i denne valgkampen, har brukt lite tid på spill og har frontet kampen mot ulikhet på en troverdig måte.
VG170902 Og dette fikk de andre partiene : SP : 4+, SV : 3- og V : 4.
VG170902 Her går Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), BJørnar Moxnes ( Rødt ), Ola Elvestuen ( V ) sammen med Eva Joly fra det franske EU-partiet De Grønne og Karl Ove Knausgård.
VG170902 Støre : Derfor stenger han ute MDG og ikke SV
DB170902 - Ap, Sp og SV er et mulig regjeringssamarbeid.
DB170902 Det er ikke Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) nødvendigvis helt enig i. norsk tipping ¶
DB170902 Det mest sannsynlige flertallet er en rødgrønn palett av Rødt, SV , Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG.
DB170902 Det kan også hende at folk har sagt at de skal stemme SV eller MDG, men stemmer Ap når de står der, sier Anders Løland ved Norsk Regnsentral.
DB170902 Så av SV som markerte tydelig avstand med mer radikal fordelingspolitikk og kamp mot « velferdsprofitørene ».
DB170902 Oppbygningen av den rødgrønne prosjektet startet med å bygge fortrolighet mellom Stoltenberg, Kristin Halvorsen i SV og Åslaug Haga i Senterpartiet.
DB170902 Lekkasjen mot SV , Rødt og MDG har vært stor.
DB170902 SV hadde bare så vidt overlevd.
DA170902 For de som ikke er arbeidsuføre, er imidlertid SV opptatt av at det må gå an å få seg en jobb.
DA170902 ( NTB ) ¶ | SV : Barnetrygd mot barnefattigdom ¶
DA170902 SV vil løse begge i regjering.
DA170902 SV vil ha tilbake barnetillegget for uføre.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet I tillegg må partiet tette lekkasjene som det har til SV , Sp, Miljøpartiet, Høyre og Frp, sier han.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Knausgård gikk fremst i demonstrasjonstoget oppover Karl Johan sammen med blant andre Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, MDGs Une Aina Bastholm og Lan Marie Berg, Ola Elvestuen ( V ), Audun Lysbakken ( SV ), Bjørnar Moxnes ( R ) og Eva Joly, som er EU-politiker for franske De Grønne.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Alle ungdomspartiene med unntak av Unge Høyre og FpU har sluttet seg til, sammen med partiene Rødt, MDG, Venstre og SV .
AA170902 Senterpartiet fosser frem 4,1 prosentpoeng, men SV går frem 3,6 prosentpoeng og Rødt går frem 2,6 prosentpoeng.
AA170902 Samtidig opplever småpartiene Sp, SV og Rødt en solid fremgang.
AA170902 Med ryggen til : Linda Hofstad Helleland ( H ), Heidi Greni ( Sp ), Lars Haltbrekken ( SV ) og brukerrepresentant Aud Vikan.
AA170902 - Varm skolemat, sier Lars Haltbrekken ( SV ).
VG170901 SV var allerede på fredag, da VG publiserte sin første artikkel om saken, svært kritisk.
VG170901 I Ap tror man dette også vil appellere til folk som er fristet av å stemme SV og MDG. 2.
NL170901 Enkelt fortalt tyder tallene på at alle problemsakene som gjør at Høyre og FrP blir mindre i nord, gjør Sp og SV større.
NL170901 Det ser ut til at de først og fremst finner veien til Senterpartiet og SV , både fra de to regjeringspartiene og fra Ap.
DB170901 Samtidig hadde Arbeiderpartiet, SV og Sp fått 81, ifølge TV 2s tall.
DB170901 - Du har Venstre ( under Lars Sponheim ) som i tolvte time klarte å holde seg over sperregrensa i 2005, og Kristian Halvorsen ( SV ) som klarte å komme på banen med et slags « vi er de eneste som tenker på de unge»-budskap, forteller valgforskeren tilsatt ved NTNU.
DB170901 - Vi skal være en alliert med SV og MDG for en bedre klimapolitikk og en menneskelig asylpolitikk.
DB170901 Muligheten for at Ap, SV og Sp får flertall går fra 32 prosent til 73 prosent når vi tar med MDG i koalisjonen, sier Anders Løland, assisterende forskningssjef i Norsk regnesentral. - 73 prosent sannsynlighet høres veldig imponerende ut ?
DB170901 Men husk at tallene i praksis betyr at per nå tror vår modell at SV , Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG får flertall i tre av fire valg.
DB170901 Det mest sannsynlige flertallet er en rødgrønn palett av Rødt, SV , Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG.
DB170901 Ordfører Marianne Borgen ( SV ) ventet seg et torg, men fant « en restaurant med en bitte liten fiskebod ».
DB170901 Der AP i vår gjorde det nokså klart at de var villige til å dumpe SV for å gå KrF med i Regjering er er de nå plutselig et « usikkert kort ».
DA170901 På overordnet nivå ser vi derimot at SV er villige til å legge mer penger i potten og prioritere løftet mer enn Ap.
DA170901 Kari Elisabeth Kaski ( 30 ), stortingskandidat for SV .
DA170901 Hvor bommer din duellant ? - SV har lenge vært vår næreste samarbeidspartner i arbeidet for Groruddalen.
DA170901 DUELLANTER : Jan Bøhler ( Ap ) og Kari Elisabeth Kaski ( SV ) bor begge i Groruddalen.
DA170901 Østfolds yngste toppkandidat til Stortinget representerer SV .
DA170901 g for eksempel, som har en far som er sveiser og en hjemmeværende mor, var det ikke så lett å komme hjem med matteleksene mine, og det fører til at ikke alle får den hjelpen de trenger, for det er ikke alltid at lærerne har tid til å følge opp hver enkelt elev, sier han videre, og forteller at SV har en nasjonal regel som sier at det skal være maks 15 elever per lærer opp til fjerdetrinn og maks 20 e
DA170901 Hjem med matteleksene ¶ SV har gjort seg bemerket med sin kamp for å innføre heldagsskole.
DA170901 GLØDENDE ENGASJERT : Bekjempelse av barnefattigdom er noe Østfolds yngste toppkandidat, Freddy Øvstegård ( SV ) brenner sterkt for.
DA170901 Det at han har vært politisk aktiv siden han var 14 år, gjør at Freddy André Øvstegård ( 22 ) allerede har lang tid bak seg i SV og i Sosialistisk Ungdom.
DA170901 SV har en liberal innvandringspolitikk, og Øvstegård trekker fram sammenhengen med klimaet og flyktningstrømmer.
DA170901 Tidligere Ap-velgere har gått både til regjeringspartiene og til MDG, Sp, SV og Rødt.
DA170901 SV vil fullføre elleve måneders studiestøtte.
DA170901 Her er vi faktisk på linje med SV .
DA170901 - Mamma og pappa er derimot helt ekstremt røde, her snakker vi alt fra NKP til SV , røper han.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt For MDGs velgere er SV er førstevalget, etterfulgt av Ap, Venstre og Rødt.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt Bare i Ap, SV og Rødt var velgerne mer positive til Støre enn i MDG.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt - De er positive til samarbeid med både Ap og SV .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7xK/MDG-sier-de-er-blokknoytrale-Men-her-er-tallene-som-viser-at-velgerne-deres-har-en-klar-favoritt SV er favoritten, Frp er verstingen.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MQdb0/Politisk-tivoli-i-Birkelunden Valgboden til SV har en konkurranse kalt « Fast food » hvor skolebarna skal kaste grønnsaker gjennom skolevinduene.
AA170901 Lars Haltbrekken ( SV ) er denne ukas gjest i « OmAdressert ».
AA170901 På spørsmål om Rødt på Stortinget vil samarbeide med Miljøpartiet De Grønne og SV om å trekke Arbeiderpartiet mot venstre, kom svaret kontant : ¶
VG170831 Petter Eide ( SV ) oppfatter eksporten som et brudd på intensjonen i regelverket og etterspør en garanti for at det som eksporteres til Saudi Arabia og Emiratene ikke brukes i Jemen.
VG170831 Men Ap og SV er uenige om foreldrene skal betale for deler av maten.
VG170831 Det var en av de store sakene for SV i 2005, da daværende SV-leder, Kristin Halvorsen frontet en skolekampanje med gratis mat til elevene.
VG170831 Det er i strid med SV , som har landsmøtevedtak på at maten skal være gratis.
VG170831 Det er for eksempel uaktuelt for SV å innføre foreldrebetaling på skolemat.
VG170831 - Dette var litt puslete, men det er fint at Ap nå er enig med SV om at fysisk aktivitet og skolemat er viktig.
DN170831 De rødgrønne, SV , Ap og Senterpartiet får 81 mandater, like mange som på onsdagens måling.
DN170831 SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en ny tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
DB170831 Arbeiderpartiets foretrukne alternativ, slik stemmefordelingen ligger an til å bli basert på meningsmålinger, er et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og muligens SV .
DB170831 SV er uendret på 6,6 prosent og Rødt går 0,5 prosentpoeng tilbake, til 3,1 prosent.
DB170831 Arbeiderpartiet, SV og Sp får tilsammen 81 mandater.
DB170831 SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en ny tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
DB170831 ¶ KALLER SV « KLIMAVERSTING » : Olje- og energiminister Terje Søviknes fra Frp hevder det er SV og de andre miljøpartiene som vil la norsk olje ligge som er klimaverstinger.
DB170831 ¶ KALLER SV « KLIMAVERSTING » : Olje- og energiminister Terje Søviknes fra Frp hevder det er SV og de andre miljøpartiene som vil la norsk olje ligge som er klimaverstinger.
DB170831 Frp-ministeren mener imidlertid at det er Frp, ikke SV eller de andre miljøpartiene, som har den beste oljepolitikken for klima.
DB170831 - Hvis man gjør det SV , MDG og Rødt ønsker.
DB170831 - SV er klimaversting ¶
DB170831 Både MDG, SV og Arbeiderpartiet vil ha et rentetak, som MDG tallfestet til 8,5 prosent.
DB170831 Det har vært flertall de siste 20 årene for å bygge ut Lofoten og Vesterålen, likevel har vi stoppet det tre ganger og SV tre ganger.
DB170831 Stortingsrepresentant Karin Andersen i SV : Sunn mat en selvfølge ¶
DA170831 Petter fra SV
DA170831 Petter Eide er ikke lenger leder for Amnesty, nå stiller han til valg for SV .
DA170831 HVEM SKAL INN : Per Espen Stoknes ( MDG ), Petter Eide ( SV ), Zaineb Al-Samarai ( Ap ), Mazyar Keshvari ( Frp ) eller Aisha Naz Bhatti ( Sp ) ?
DA170831 Frps Mazyar Keshvari konkurrerer med Ap, SV , MDG og Sp ( ! ) om den 18. og siste stortingsplassen fra Oslo.
DA170831 - Ap, SV og MDG ber om tillit i hovedstaden etter disse to årene, det tror jeg blir krevende, sier han.
DA170831 ENIGE : Lise Bunæs Pedersen ( pedagogisk leder, fra venstre ), Gunn Melby Refsnes ( barnehagelærer og styrerassistent ), Audun Lysbakken ( SV-leder ), Royne Berget ( daglig leder ) og Leif Christensen ( leder i Østfold SV ).
DA170831 Debatten om velferdsprofitører har vært spiss denne valgkampen, og SV er blant dem som kjemper mot disse.
DA170831 De som er for velferdsprofitt, hevder at SV med sin politikk angriper kvinnelige gründere, for dem finnes det mange av i velferdsbransjen.
DA170831 Arbeiderpartiets foretrukne alternativ, slik stemmefordelingen ligger an til å bli basert på meningsmålinger, er et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og muligens SV .
DA170831 Mye av usikkerheten i valget har vært knyttet til hvordan det går med MDG og SV , samt KrF og Venstre.
DA170831 * Gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene så langt i august gir flertall med 87 mandater til Ap, SV , Sp, MDG og Rødt, men trenden for Ap isolert har vært negativ.
DA170831 * SV er inne i sin tiende måned på rad over sperregrensen på 4 prosent, og ligger nå på 5,5 på snittet av målingene.
DA170831 Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på SV .
DA170831 Men når det spørres om inntekter på mellom 1 og 1,5 millioner kroner, er andelen høyere i SV ( 28 prosent ) enn i Høyre ( 26 prosent ).
DA170831 KrF har størst andel deltidsansatte med 23 prosent, fulgt av Ap og SV som begge har 17.
DA170831 Godt og vel halve velgermassen til Venstre, Rødt, SV og MDG er under 40 år.
DA170831 Fordelt på geografi, er andelen velgere fra Nord-Norge størst i SV med 19 prosent og lavest i Høyre med 6 prosent.
DA170831 Av undersøkelsen framgår det at andelen kvinnelige velgere er størst i Arbeiderpartiet med 60 prosent, fulgt av KrF med 58 og SV med 57 prosent.
DA170831 Andelen velgere med universitets- eller høyskoleutdanning på høyere nivå er størst i SV og Venstre med 39 prosent.
DA170831 Andelen offentlig ansatte er størst i SV , der 62 prosent oppgir at de jobber i stat eller kommune.
DA170831 Andelen gifte velgere størst i KrF med 65 prosent, mens SV og Rødt har flest samboere, med henholdsvis 27 og 29 prosent.
DA170831 Da mener jeg vi er på skuddhold overfor partier som MDG, Venstre og SV når det gjelder utjevningsmandatet, sier han.
DA170831 Arne Nævra ( SV ) er glad for å være inne på Stortinget i NRKs siste partibarometer, og lover et tøffere SV dersom han kommer i regjering.
DA170831 Arne Nævra ( SV ) er glad for å være inne på Stortinget i NRKs siste partibarometer, og lover et tøffere SV dersom han kommer i regjering.
DA170831 Jon Helgheim ( Frp ), Rebekka Borsch ( V ), Ståle Sørensen ( MDG ), Arne Nævra ( SV ) og Jostein Rensel ( KrF ) kjemper alle om utjevningsmadatet for Buskerud.
DA170831 I den samme NRK-målingen som Arne Nævra ( SV ) lå an til å komme inn på Stortinget, lå Masud Gharahkhani, som har vært regnet som et sikkert kort for Ap, an til å miste sitt direktemandat til Jon Helgheim ( Frp ).
DA170831 I Norstats partibarometer for NRK denne uka, stakk for eksempel SV av med utjevningsmandatet.
DA170831 Han understreker at både KrF og SV absolutt har muligheter til å ta det siste mandatet, basert på hvordan de gjør det i meningsmålingene.
DA170831 Frp, Venstre, MDG, SV og KrF har alle muligheten til å kapre dette mandatet.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Men han mener SV må fortsette å jobbe mot generalisering.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Han understreker også at det var SV som foreslo å trekke den statlige pengestøtten til intolerante trossamfunn og islamsk ekstremisme.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Han sier flere av oppfordringene, som områdeløft for utsatte Oslo-områder og mer penger til språkopplæring, allerede er viktige for SV .
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Da kunne det vært SV , ikke Sylvi Listhaug, som var først ute med å sette spørsmålstegn ved hans holdninger, sier Goldar.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/rQmVl/Store-apner-for-ren-Ap-regjering Arbeiderpartiets foretrukne alternativ, slik stemmefordelingen ligger an til å bli basert på meningsmålinger, er et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og muligens SV .
AA170831 Størst framgang er det for SV , som går fram 1,7 prosentpoeng til 6,2 prosents oppslutning.
AA170831 I tillegg til Venstre og MDG, viser målingen også framgang for SV , KrF og Fremskrittspartiet.
AA170831 Også fra SV og MDG kommer det oppfordringer om å utvise åpenhet.
AA170831 Ap-leder Jonas Gahr Støre bør være åpen om hvilke aksjefond han investerer i, mener SV , Venstre og MDG.
AA170831 Arbeiderpartiets foretrukne alternativ, slik stemmefordelingen ligger an til å bli basert på meningsmålinger, er et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og muligens SV .
AA170831 Aps tidligere rødgrønne partner SV blir stående på 6,6 prosent, mens Sp er ned 0,8 prosentpoeng til 11,2.
AA170831 De rødgrønne, SV , Ap og Senterpartiet får 81 mandater, like mange som på onsdagens måling.
AA170831 SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en ny tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
VG170830 I forrige uke kritiserte både SV og Redd Barna salget i VG.
VG170830 SV snakker i hvert fall høyt og mye om de to største utfordringer i vår tid.
VG170830 Til Senterpartiet, mer til SV , og litt til Rødt og Fremskrittspartiet.
VG170830 Aarebrot mener dette er mye av forklaringen på hvorfor mindre partier som SV , MDG og Rødt har gjort det sterkt på målingene, under to uker før valgdagen.
VG170830 Foto : Ingerid Jordal / SV
VG170830 FOR DÅRLIG : Nestleder i SV Kirsti Bergstø mener behandlingen Åge fikk ved senteret var for alt for dårlig, og krever at det følges opp.
NL170830 Morten Skandfer og Venstre ønsker å knytte landsdelen nærmere sammen gjennom forlengelse av jernbanen til Tromsø, noe også SV ønsker.
NL170830 For Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og Morten Skandfer ( Venstre ) har i valgkampen vært omtrent alene om å fokusere på Nord-Norge.
DN170830 Mens Senterpartiet heller vil gjenåpne Rygge enn å bygge ut Gardermoen, sier SV nei til begge deler.
DN170830 Han gikk i fjor av som leder for Norges Naturvernforbund for å stille som stortingskandidat for SV .
DN170830 Foto : Alain Jocard/AP/NTB scanpix ¶ | SV sier nei til Rygge ¶
DN170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken, ettersom den innebærer et stadig større klimaproblem.
DB170830 ¶ RØDGRØNT FALL - BLÅBLÅ OPPTUR : Prognosen for den rødgrønne konstellasjonen, med Ap, SV og Sp faller dramatisk på bare to dager.
DB170830 Prognosen for den rødgrønne konstellasjonen med Ap, SV og Sp faller dermed også.
DB170830 Valen påpeker at SV allerede i juni i fjor foreslo disse tiltakene for Stortinget.
DB170830 Snorre Valen ( SV ) vil også ha reklameforbud og rentetak, men har ikke noen fasit på hvor rentetaket bør ligge.
DB170830 Både MDG, SV og Arbeiderpartiet vil nå skjerpe tiltakene for å få bukt med veksten i lån med skyhøye renter.
DB170830 SV : Rabatt-forbud ¶
DB170830 Skylder på Rødt, MDG og SV
DB170830 Partier som Rødt, SV og MDG er ikke kjent for å gjøre prioriteringer.
DB170830 Erna Solberg sier hun frykter småpartiene Støre og Ap skal samarbeide med - SV , Rødt og MDG - kommer til å presse den skatteregninga opp.
DB170830 På den andre siden øker Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV samlet med to mandater til 81.
DB170830 SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
DB170830 Så - på mange målinger siden den gang - har Ap, SV og Sp gått fram kraftig.
DB170830 Sp har fått et mandat på de fleste målingene, mens SV faktisk har hatt gode utsikter til å kapre et direktemandat for første gang.
DB170830 Samtidig er terskelen lav for å få et direktemandat, rundt fire prosent, og noen må tape på at både SV , MDG, Venstre og Senterpartiet ligger an til å få mandater, sier Sørensen.
DB170830 Oslo : Ap risikerer å miste sitt sjettemandat i Oslo, muligens til SV .
DB170830 Nordland : Her tyder mye på at Senterpartiet eller SV stikker av med Arbeiderpartiet sitt fjerde direktemandat.
DB170830 - Til nå har det vært sånn at Sp og SV plukker noen mandater fra Ap, uten at det blir så mye forskyving mellom blokkene av den grunn, men nå er Ap i fight med Frp på enkelte steder.
DB170830 Spaltist Snorre Valen ¶ er nestleder og stortingsrepresentant for SV .
DB170830 Men foreslår SV fem milliarder kroner til barnetrygden, ler de av oss.
DB170830 Du bør stemme SV fordi vi trenger å sikre flertallet.
DB170830 Du bør stemme SV fordi vi trenger å samle venstresiden om en ordentlig, ny politikk, som setter de som trenger det mest, først.
DB170830 Du bør stemme SV fordi vi trenger folkevalgte som fordeler makt i stedet for å tilsløre den.
DB170830 Du bør stemme SV fordi den beste medisinen mot fattigdom, forskjeller, klimagassutslipp og bråkete høyrepopulister ikke er grå sentrumseksperimenter, men en ny, rettferdig politikk.
DB170830 september bør du stemme SV .
DB170830 I så måte er det ganske likt Arbeiderpartiets problem, som lekker til SV , Rødt og MDG.
DB170830 Gjennomgående gode meningsmålinger for SV de siste månedene, har sendt partiet trygt over sperregrensa.
DB170830 Arresterer FpU på skattepolitikk tidlig i debatten, og plasserer dermed GU godt til venstre for dagens regjering, og nærmere SV enn Ap i skattepolitikken.
DA170830 - I dag står Høyre, Ap, SV , Venstre og KrF bak vedtaket som foreligger.
DA170830 I Dagsavisen onsdag sa SV tvert nei både til Sps ambisjoner om dette, og til en tredje rullebane på Gardermoen.
DA170830 Det vil føre til de samme klimautslippene, argumenterte Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV .
DA170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken etter som den innebærer et stadig større klimaproblem.
DA170830 SV vil derfor i stedet satse på utbygging av høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge.
DA170830 | SV sier nei til Rygge ¶ SV sier tvert nei til Sps planer om å gjenopplive Rygge flyplass.
DA170830 Det innebærer at SV i realiteten er halvveis enig med Sp, for begge partier er imot en tredje rullebane på Gardermoen.
DA170830 - Vi er helt uenige med Senterpartiet i dette, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV .
DA170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken etter som den innebærer et stadig større klimaproblem.
DA170830 ( NTB ) ¶ | SV sier nei til Rygge ¶
DA170830 SV er ikke alene om å si nei til ny aktivitet ved Rygge flyplass.
DA170830 Landet på SV
DA170830 Halum har imidlertid landet på SV , som han mener er bedre på den sosiale biten.
DA170830 En har aldri stemt - og har ingen planer om å begynne, mens en annen har landet på SV .
DA170830 Og Arne Nævra ( SV ) kaprer den siste stortingsplassen i Buskerud.
DA170830 Jeg er veldig glad når jeg er inne og jeg er veldig glad for at SV gjør det bra, men det er innmari leit at Ap taper så mye.
DA170830 Han påpeker at omgjøring av privatisering, spesielt av jernbanen, blir et kjerneanliggende for SV , og mener Ap har vært for utydelig slike spørsmål.
DA170830 Det er jo fantastisk hvis buskerudvelgerne har et valg mellom Frp og Sv .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering Sp-velgerne mer skeptiske til SV
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering Om Aps velgere får bestemme, består en Støre-regjering etter valget av partiene disse tre mennene leder : SV , Sp og Arbeiderpartiet.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering FOTO : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ SV og Senterpartiet er de klare favorittene som regjeringspartnere for Arbeiderpartiets velgere.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering - Det er nå praktisk talt like stor andel Ap-velgere som ønsker samarbeid med Sp som SV .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering SV er førstevalget, etterfulgt av Ap, Venstre og Rødt : ¶
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPzgx/Ap-velgerne-foretrekker-Stoltenberg-partiene-i-regjering - SV går til nød for Sp-velgerne.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpqmg/Borgerlig-flertall-glipper-i-ny-TV-2-maling På den andre siden øker Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV samlet med to mandater til 81.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpqmg/Borgerlig-flertall-glipper-i-ny-TV-2-maling SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer--Erling-Dokk-Holm Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende - bare Rødt og KrF stemte imot.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mJLnE/Er-det-galskap-a-vare-grnder-i-velferdssektoren--Petter-Planke « Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt », er kraftsalven fra Kirsti Bergstø, nestleder i SV , i Aftenposten 25. august.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer Opposisjonspartiene SV og Ap nikket samtykkende - bare Rødt og KrF stemte imot.
AA170830 SV har krevd stans i eksporten, med henvisning til Emiratenes krigføring i Jemen, og Bård Vegar Solhjell har etterlyst garantier for at ammunisjonen ikke brukes i Jemen.
AA170830 ( ©NTB ) ¶ | SV vil vite om Listhaugs Sverige-tur fulgte reglene ¶
AA170830 Mandatfordelingen gir 75 mandater samlet til SV , Ap og Senterpartiet, men med to mandater fra Rødt og ni fra MDG kan Jonas Gahr Støre bli statsminister med hårfin margin.
AA170830 SV ser også ut til å være trygt over sperregrensen - partiet får samme oppslutning som MDG, 5,2 prosent ( +0,9 ).
AA170830 På den andre siden øker Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV samlet med to mandater til 81.
AA170830 SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng.
AA170830 LES KOMMENTAREN : SV spiller poker om makta ¶
VG170829 Rødt vil ta inn hundre tusen flyktninger over fem år, og SV har hyllet Sverige som et lysende eksempel.
VG170829 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sa assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB på søndag.
VG170829 Samtidig styrker SV seg med knapt 5 prosentpoeng, noe som er litt mer enn Ap går tilbake.
VG170829 SV og Sps fremgang er langt større enn Aps nedgang, og de må skjerpe seg og ikke klage på oss, sier Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ).
VG170829 På VGs ferske lokale måling utført av Infact i Troms går både SV og Sp kraftig frem.
VG170829 Jeg skulle ønske SV og Sp som er tydelige på at de vil ha Jonas som statsminister fokuserte mer på den andre siden, sier Cecilie Myrseth, førstekandidat for Ap i Troms.
VG170829 kandidat for Ap i Troms, Cecilie Myrseth, mener SV og Sp bør rette skytset mot regjeringen i innspurten, og unngå mer indre strid på venstresiden.
VG170829 SV og Sps fremgang er langt større enn Aps nedgang, og de må skjerpe seg og ikke klage på oss, sier Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ).
VG170829 SV mener at Ap må fokusere på sin egen valgkamp.
VG170829 Kari Elisabeth Kaski, stortingskandidat for SV bestemte seg også for å reise til Stovner tirsdag, som en protest på Listhaugs tur til Rinkeby.
NL170829 I 2009 fikk SV gjennomslag nasjonalt for å gi Oslomarka beskyttelse gjennom Markaloven, som er vedtatt av Stortinget.
NL170829 SV vil sikre hverdagsnaturen.
NL170829 SV stemte mot forslagene til omregulering, og vi klaget i etterpå hele planen inn til fylkesmannen.
NL170829 At det demokratisk valgte flertallet gjorde vedtaket blir av Bøe og Hjort beskrevet som « Ap, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt », som om vedtaket var illegalt.
DN170829 Senterpartiet faller noe tilbake til 10,4 prosent ( - 0,8 ), mens SV er uendret siste døgn på 6,5 prosent.
DN170829 Samlet ville det gitt 87 mandater til de borgerlige partiene, mot 73 til Ap, Sp og SV .
DN170829 Det ville gitt 19 mandater til Sp og 12 til SV .
DN170829 Partier som Miljøpartiet de grønne, Venstre, SV og Rødt har tatt til orde for at staten tar for stor risiko på vegne av skattebetalerne midt i det grønne skiftet.
DN170829 SV går frem 0,6 prosentpoeng til 6,1 prosent.
DN170829 Vi trenger ikke et rødgrønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som vil åpne opp for en større asylinnvandring, eller MDG som vil reversere alle innstramninger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015.
DB170829 Tjen Folket fordømmer terror - enten den kommer fra ABB, IS, USA eller Høyre og SV .
DB170829 Støre har litt klarere svar, men vil ikke overbevise velgere som heller vurderer å stemme SV eller partiet han har utelukket fra regjeringssamarbeid, MDG.
DA170829 Ifølge denne målingen har ikke de rødgrønne flertall, selv om SV går opp til 6,1 og Sp går opp til 10,6.
DA170829 - Dette er kontraktsbrudd, og jeg ble rasende da jeg måtte lese om denne saken i mediene, sa Øivind Tandberg-Hanssen ( SV ).
DA170829 Kritikken omtaler Listhaug gjentatte ganger som « å stå i en drittstorm », før hun legger til at hun er opptatt av å sikre en ikke-sosialistisk valgseier og unngå at Rødt, MDG og SV får innflytelse på flyktningpolitikken ¶
DA170829 I følge denne målingen har ikke de rødgrønne flertall, selv om SV går opp til 6,1 og Sp går opp til 10,6.
AA170829 Vi trenger ikke et rødgrønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som vil åpne opp for en større asylinnvandring, eller MDG som vil reversere alle innstramminger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015.
AA170829 Kritikken omtaler Listhaug gjentatte ganger som « å stå i en drittstorm », før hun legger til at hun er opptatt av å sikre en ikke-sosialistisk valgseier og unngå at Rødt, MDG og SV får innflytelse på flyktningpolitikken ¶
AA170829 Også i denne målingen er Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) og SV over sperregrensen.
AA170829 MDG er faretruende nær med en oppslutning på 4,2 prosent ( - 0,2 ), mens SV trygger avstanden med en fremgang på 0,6 prosentpoeng til 6,1 prosent.
AA170829 Senterpartiet faller noe tilbake til 10,4 prosent ( - 0,8 ), mens SV er uendret siste døgn på 6,5 prosent.
AA170829 Samlet ville det gitt 87 mandater til de borgerlige partiene, mot 73 til Ap, Sp og SV .
AA170829 Det ville gitt 19 mandater til Sp og 12 til SV .
AA170829 SV ser foreløpig ut til å være trygge med hele 6,1 prosent hos NRK og 6,5 prosent hos TV 2.
AA170829 Det siste Trøndelag trenger er en rødgrønn regjering med SV , MDG og Rødt på vippen, som skaper usikkerhet om viktige satsinger i Trøndelag.
VG170828 - Vingling ¶ SV reagerer kraftig på at togtilbudet mellom de to hovedstedene kan bli redusert.
VG170828 Men våren 2016 gikk Sp sammen med Ap, SV og MDG om dette felles forslaget til energimeldingen på Stortinget : ¶
VG170828 I byråd i Oslo sørger SV , Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet.
NL170828 SV ville ha puggingen vekk, det samme med fraværsgrensa og eksamener.
NL170828 Noen av de som er runner-up her ( spesielt SV ) vil ha gode sjanser for utjevningsmandater.
NL170828 Det er tre uker siden den målingen og Ap har gått betydelig ned nasjonalt og SV opp.
NL170828 Dersom SV tar direktemandater, vil også partier som Krf, Venstre, MDG og Rødt ha sjanser på utjevningsmandater ( dersom de klarer sperregrensen ).
NL170828 SV er foreløpig ute, men kun 346 stemmer opp til Høyre og 381 stemmer opp til Ap.
NL170828 De blir beskyldt av Arbeiderpartiet, SV og Rødt for å være « velferdsprofitører ».
NL170828 Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille mellom de som kun kan benytte seg av det offentlige tilbudet og de som har råd til å kjøpe seg private hjemmetjenester.
NL170828 Arbeiderpartiet, SV og Rødt har valgt å gjøre valgfriheten for den enkelte innbygger i Tromsø mindre.
DN170828https://www.dn.no/nyheter/2017/08/28/2225/Politikk/fersk-maling-superjevnt-mellom-blokkene På målingen Kantar TNS har gjort for kanalen, får Arbeiderpartiet støtte fra 26,5 prosent av velgerne, Senterpartiet fra 11,2 og SV fra 6,5 prosent av de spurte.
DN170828 På målingen Kantar TNS har gjort for kanalen, får Arbeiderpartiet støtte fra 26,5 prosent av velgerne, Senterpartiet fra 11,2 og SV fra 6,5 prosent av de spurte.
DN170828 På spørsmålet om det er likegyldig for ham om det blir SV eller KrF han samarbeider med, svarte Vedum at han synes hele debatten om samarbeid er ødeleggende.
DB170828 På denne målingen er det Rødt, SV og Frp som har mest grunn til å juble : Alle partiene går fram, og Frp øker med 2,2 prosentpoeng til 15,0 - partiets beste Ipsos-måling siden august i fjor.
DA170828 Når vi vet at MDG og SV i tillegg vil avvikle olje- og gassnæringen kan vi også få en feilslått klimapolitikk som fører til at fellesskapet taper store inntekter.
DA170828 Det står i grell kontrast til forbuds- og påbudspolitikken som føres av Arbeiderpartiet, MDG og SV .
DA170828 Beboere i alle aldre og lokalpolitikere fra blant annet SV deltok i aksjonen som varte fra 8 - 8.30 i dag tidlig.
DA170828 Både SV og MDG reagerer kraftig på nyheten om at hurtigtoget til Sverige kan bli lagt ned.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 Samtidig er Venstre-velgerne blitt litt mer positive til samarbeid med Ap, Sp og SV .
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nqx3L/Ruspolitikk-i-endring-og-behov-for-nye-mal-og-virkemidler--Clausen_-Morland-og-Waal Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) var en av innlederne på møtet.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpXwk/Tvilsom-faktasjekk-av-lonnsnivaer-hos-private-velferdsaktorer--Dag-Ekelberg Aftenpostens faktasjekk har gitt Audun Lysbakken ( SV ) rett i påstanden om at ansatte hos private velferdsaktører jevnt over tjener dårligere enn ansatte i kommunal og privat ideell virksomhet.
AA170828 Sist gang fikk SV og Frp drahjelp fra taktiske velgere, og Venstre har fått hjelp tidligere - under Lars Sponheim i 2005.
AA170828 Både SV og MDG reagerer kraftig på nyheten om at hurtigtoget til Sverige kan bli lagt ned.
AA170828 | Lysbakken holder beinhardt på fem SV-krav ¶ SV er klar for å gå i regjeringsforhandlinger med Ap hvis valget skulle gi rødgrønt flertall, men partileder Audun Lysbakken fastholder sin kravliste.
AA170828 Lysbakken mener det er et « glimrende utgangspunkt for oss » at Arbeiderpartiet på flere målinger nå ikke ser ut til å klare seg med å samarbeidet med Senterpartiet, men også må ta med SV på laget.
AA170828 På målingen Kantar TNS har gjort for kanalen, får Arbeiderpartiet støtte fra 26,5 prosent av velgerne, Senterpartiet fra 11,2 og SV fra 6,5 prosent av de spurte.
AA170828 Ikke overraskende er velgerne fra MDG, SV og Venstre mest for vern.
NL170827 ¶ Langs kysten av Nord-Norge finnes nok av bygder hvor befolkningen anser seg for å være norsk, selv om historien kan fortelle noe annet, skriver Eva Sandersen Aronsen ( SV ).
DN170827 Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
DN170827 Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
DN170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
DA170827 Mens regjeringspartiene og samarbeidspartnerne lovpriser private barnehager og kvinnelige gründere, ser SV store utfordringer med de private, kommersielle barnehagene.
DA170827 Eier av Hannes Lekestue, Hanne Storstein Aak, er oppgitt over SV og mener at politikernes oppmerksomhet heller burde være rettet mot hvordan barnehagene, både kommunale og private, kan styrkes ytterligere.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LK3X9/Hver-tiende-velger-stemmer-taktisk-Det-kan-avgjore-regjeringssporsmalet_-sier-valgforsker Redningsaksjonen for SV reddet ikke Stoltenberg-regjeringen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LK3X9/Hver-tiende-velger-stemmer-taktisk-Det-kan-avgjore-regjeringssporsmalet_-sier-valgforsker Det samme skjedde med SV i 2013.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LK3X9/Hver-tiende-velger-stemmer-taktisk-Det-kan-avgjore-regjeringssporsmalet_-sier-valgforsker Det at SV kom over sperregrensen på fire prosent ( 4,1 ), ga partiet en økning på seks mandater.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LK3X9/Hver-tiende-velger-stemmer-taktisk-Det-kan-avgjore-regjeringssporsmalet_-sier-valgforsker SV vant seks mandater og Frp tre på taktisk stemmegivning i 2013.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LK3X9/Hver-tiende-velger-stemmer-taktisk-Det-kan-avgjore-regjeringssporsmalet_-sier-valgforsker SV brøt sperregrensen takket være taktisk stemmegivning fra Ap-velgere, fremgår det av boken Valg og velgere, en studie av stortingsvalget 2013, som er redigert av Aardal og Johannes Berg.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten--Mange-er-litt-forbanna-na For en snau uke siden handlet det om Oslo-velgernes tilbøyelighet til å stemme på miljøpartiene SV , Rødt og MDG.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten For en snau uke siden handlet det om Oslo-velgernes tilbøyelighet til å stemme på miljøpartiene SV , Rødt og MDG.
AA170827 Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no, havner både Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.
AA170827 Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.
AA170827 Ap 56 mandater ( 55 ), Høyre 42 ( 48 ), Frp 24 ( 29 ), Sp 21 ( 10 ), SV 8 ( 7 ), KrF 8 ( 10 ), MDG 5 ( 1 ), V 3 ( 9 ), Rødt 2 ( 0 ).
AA170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
AA170827 Meningsmålingen som TV 2 publiserte søndag, ville gitt 80 mandater til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet - og 80 mandater til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.
AA170827 Dermed har de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV samlet mistet fire mandater sammenlignet med torsdagens TV 2-måling, mens Høyre, Frp, KrF og Venstre samlet øker med fem mandater.
AA170827 SV og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) holder avstanden ned mot sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,7 ( +0,2 ) og 4,6 prosent ( - 0,1 ).
VG170826 Vinnerne er ytterpunktene i norsk politikk ; Miljøpartiet De Grønne og Rødt, SV og Senterpartiet.
VG170826 SV og Sp er tidligere regjeringspartier som har blitt mer radikale i opposisjon.
VG170826 SV ledes av en tidligere erklært marxist, Audun Lysbakken.
DN170826 Så langt som til SV er det derimot færre enn 10 prosent som kunne tenke seg å gå for å stable på plass en regjering.
DN170826 Rundt 40 prosent av Ap-velgerne sier ja til å danne regjering med Senterpartiet, mens nesten like mange synes SV er en god koalisjonspartner.
DN170826 Aps velgere vil gjerne samarbeide med Sp eller SV , men er lunkne til tanken om regjeringssamarbeid med KrF, viser en ny måling.
DN170826 SV får godkjentstempel av snaut 30 prosent, mens KrF er en akseptabel partner for rundt 25 prosent av Senterpartiets velgere.
DB170826 Sammen med SV og Sp får de 84 mandater, og trenger støtte fra enten Rødt eller MDG for å få flertall.
DB170826 De siste tre tiårene er det Arbeiderpartiet og LO, med støtte fra Senterpartiet og SV , som har krevd og fått på plass tiltak for å rydde opp i arbeidslivet.
DA170826 I asylforliket i 2015 støttet alle partiene på Stortinget, bortsett fra MDG og SV en formulering som omhandler å gjennomgå internasjonale konvensjoner som er mindre tilpasset dagens flyktningsituasjon.
AA170826 Redd Barna og Røde Kors har protestert mot dette, og tidligere Amnesty-leder Petter Eide, som er stortingskandidat for SV , krever umiddelbar stans i salget. ( ©NTB ) ¶
AA170826 SV får 3,6 prosent ( +0,3 prosentpoeng ), Venstre 3,1 ( - 1,4 ), MDG 2,9 ( +0,7 ), Rødt 1,6 ( +1,2 ) og andre 1,9 ( - 0,3 ).
VG170825 UD sier de er bekymret for situasjonen i Jemen, samtidig som de selger B-materiell til Saudi-Arabia og A-materiell til Emiratene, sier stortingskandidat i SV , Petter Eide, til VG.
VG170825 - Heller ikke dette utspillet fra Petter Eide er seriøst, og han underslår at det var med SV i regjering at det ble åpnet for eksport av denne typen materiell til Emiratene.
VG170825 SV oppfatter ammunisjonssalget som et brudd på intensjonen med norsk våpenlovgivning.
VG170825 SV krever derfor at UD stanser dette salget umiddelbart.
VG170825 SV : Krever stans umiddelbart ¶
VG170825 På rødgrønn side har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vunnet tilbake 162.446 velgere siden valgnederlaget i 2013.
VG170825 På VGs måling har Ap, SV og Senterpartiet 85 mandater og flertall alene.
VG170825 Lyspunktet på rødgrønn side er SV , som har vunnet 60.000 stemmer fra juli til august, sier Larsson InFact.
VG170825 - Vi trenger ikke et Ap i regjering som skaper stor usikkerhet for Norges viktigste industri, med signaler om endring i leterefusjonsordningen eller en regjering som skal samarbeide med Rødt, SV og De Grønne, sier hun og viser til at petroleumssektoren skaper voldsomme verdier for fellesskapet.
NL170825 Slik er det heldigvis ikke lengre, men vi kan raskt havne der om Fylkesnes og SV får bestemme med sine skrivebordsteorier.
NL170825 Men jeg tipper regnestykket til SV går ut på å gi hver av de tiltenkte sjarkene så lite fisk, og inntektene deretter, at ingen ungdom ser det likt å drifte sin båt og samtidig ha en anstendig inntekt å forsørge sin familie med.
NL170825 Det er skremmende hvordan naive skrivebordsteorier til Fylkesnes og SV liksom skal gi oss en ny giv langs kysten.
NL170825 Dette er bakteppet for at SV i fullt alvor foreslår endre strukturkvotesystemet slik at ungdom kan komme seg inn, og at det ikke skal være kapitaltilgang som skal avgjøre tilgang til havet.
DN170825 Sp går tilbake 2,2 prosentpoeng til 10 prosent, mens SV går frem 1,2 prosentpoeng til 5,9 prosents oppslutning.
DN170825 Målingen, som Ipsos har utført for Dagbladet, viser at de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Senterpartiet samlet ville fått 84 mandater.
DN170825 For Senterpartiet og SV føyer Ipsos-målingen seg inn i hovedbildet fra flere målinger den siste tida, der Sp er litt tilbake fra sitt høye nivå før sommeren og SV trygger avstanden til sperregrensen.
DN170825 For Senterpartiet og SV føyer Ipsos-målingen seg inn i hovedbildet fra flere målinger den siste tida, der Sp er litt tilbake fra sitt høye nivå før sommeren og SV trygger avstanden til sperregrensen.
DB170825 Sp : - Stabilisert ¶ SV oppnår sitt beste Ipsos-resultat på to år med 5,9 prosent.
DB170825 Det er først og fremst SV og Sp som forsyner seg av Ap-velgerne.
DB170825 De rødgrønne partiene SV , Sp og Ap får 84 mandater.
DB170825 Ap, Sp og KrF får til sammen 81 mandater, og må i så fall søke støtte i Stortinget fra SV .
DB170825 - Nå er det gode muligheter for at SV kan bli den store positive overraskelsen i dette valget, og at vi kan få til det veldig mange ikke trodde før sommeren ; nemlig å sikre et flertall hvor Ap er avhengig av å samarbeide med SV .
DB170825 - Nå er det gode muligheter for at SV kan bli den store positive overraskelsen i dette valget, og at vi kan få til det veldig mange ikke trodde før sommeren ; nemlig å sikre et flertall hvor Ap er avhengig av å samarbeide med SV.
DB170825 SV havner godt over og KrF klarer seg så vidt.
DB170825 SV : - Avhengig av oss ¶
DB170825 Personer som stemmer Rødt eller SV , er minst skeptiske.
DB170825 Å stemme på et parti i nærheten av sperregrensa ; Rødt, SV , KrF, Venstre eller MDG, innebærer at man enten får veldig mye igjen for stemmen sin, fordi man bidrar til å løfte partiet over sperregrensa, eller veldig lite, fordi antall stemmer per mandat er mye mindre hvis man kommer under sperregrensa.
DB170825 Frp ¶ SV
DB170825 Den ene i SV og den andre i Høyre.
DA170825 Vil fjerne ordning ¶ SV har tatt til orde for å fjerne ordningen med abortnemnder.
DA170825 - SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sa SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski til Klassekampen i juli.
DA170825 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV , Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.
DA170825 Helseminister Bent Høie må rydde opp, krever Karin Andersen i SV .
DA170825 Det er rett og slett ikke godt nok, og nå må Bent Høie rydde opp i dette, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) til Vårt Land.
DA170825 Sp går tilbake 2,2 prosentpoeng til 10 prosent, mens SV går fram 1,2 prosentpoeng til 5,9 prosents oppslutning.
DA170825 Målingen, som Ipsos har utført for Dagbladet, viser at de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Senterpartiet samlet ville fått 84 mandater.
DA170825 For Senterpartiet og SV føyer Ipsos-målingen seg inn i hovedbildet fra flere målinger den siste tida, der Sp er litt tilbake fra sitt høye nivå før sommeren og SV trygger avstanden til sperregrensen.
DA170825 For Senterpartiet og SV føyer Ipsos-målingen seg inn i hovedbildet fra flere målinger den siste tida, der Sp er litt tilbake fra sitt høye nivå før sommeren og SV trygger avstanden til sperregrensen.
DA170825 Ap, SV og Senterpartiet får til sammen 82 mandater.
DA170825 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF.
AA170825 Hun viser til at SV i regjering var med på å åpne for eksport av denne typen militært materiell til emiratene.
AA170825 - SV krever derfor at UD stanser dette salget umiddelbart.
AA170825 Det er rett og slett ikke godt nok, og nå må Bent Høie rydde opp i dette, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) til Vårt Land.
AA170825 Hos SV , Ap, Sp og KrF har samtlige listekandidater svart ja på spørsmålet.
AA170825 Nå som SV er på den rette siden av sperregrensen får partiet en annen trygghet for å ta ansvar.
AA170825 Men jeg registrerer at da SV lå rundt sperregrensen gikk debatten om å konsentrere seg mer om seg selv.
AA170825 LES KOMMENTAREN : SV spiller poker om makta ¶
AA170825 Er det mer aktuelt at SV går i regjering nå ?
AA170825 - Målingene går opp for SV , og ned for Ap.
AA170825 - Men kan SV være i regjering ?
AA170825 - Kan SV gjøre det ?
AA170825 - Det kan SV åpenbart gjøre, fastlår han.
AA170825 - SV med annen trygghet ¶
AA170825 To parti, SV og KrF, er over sperregrensa - begge ligger på 4,5 - og er dermed ikke betryggende over.
AA170825 SVs førstekandidat, Lars Haltbrekken, sier SV er trygt over sperregrensa.
AA170825 Men dette viser at det er jevnt og at de som er opptatt av miljøpolitikk og regjeringsskifte bør stemme SV , sier han.
AA170825 Dernest følger Rødt med 72.000 i pluss, fulgt av SV som øker med 70.000 og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) som har et tilsig på 59.000.
VG170824 Stadig flere målinger viser at det kan ligge et flertall i trioen Ap, Sp og SV , eventuelt med støtte fra MDG.
VG170824 Aps valgstrategi hviler på to forutsetninger : Folk skulle føle at Norge var på vei inn i en økonomisk nedtur, og partiet skulle bevege seg bort fra SV og inn mot sentrum ( dvs.
VG170824 PS : Størrelse betyr noe : Da Sp og SV gikk tilbake i oppslutning i 2009, sørget statsminister Jens Stoltenberg ( Ap ) for at de to partiene mistet en statsrådspost hver, og Ap fikk to flere enn de hadde fra 2005 til 2009.
VG170824 - Vil du ha med SV ?
VG170824 Vil ha SV foran KrF ¶
VG170824 Uansett inkludert feilmargin, er det soleklart at SV er det foretrukne alternativet for Ap-velgere, sier Magnus Larsson, analysesjef i InFact.
VG170824 På oppdrag fra VG har InFact også spurt velgerne om hvem Ap bør samarbeide med etter valget av SV og KrF. 60,9 prosent av Aps velgere mener Støre bør velge et samarbeid med SV fremfor KrF.
VG170824 Jeg har ikke noe behov for å kritikere Aps veivalg, men jeg har vært tydelig overfor venstresidevelgere at det er de som bestemmer dette : Velgere som er opptatt av rettferdig fordeling og miljø, må samle seg om SV for å skape en situasjon hvor Ap må forholde seg til oss, sier S
VG170824 Ifølge InFact er det 250 respondenter som har svart at de ville stemme Ap, og som ble spurt om de foretrekker SV eller KrF som samarbeidspartner.
VG170824 At så mange av Aps velgere ber Støre samarbeide med SV , overrasker ikke Aarebrot.
VG170824 Aps potensielle regjeringspartnere SV og Senterpartiet går begge frem, med omtrent ett prosentpoeng hver.
VG170824 - Samarbeid med SV eller KrF i regjering, hva velger du ?
VG170824 - Det som virket som urealistisk før sommeren, at et nytt flertall hvor Ap er avhengig av SV , er helt innenfor rekkevidde nå.
VG170824 60,9 prosent av Aps velgere mener Støre bør velge et samarbeid med SV fremfor KrF.
DN170824 Ap, SV og Senterpartiet får til sammen 81 mandater.
DN170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF.
DN170824 Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV , Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
DN170824 På motsatt side har SV en like stor endring i minus, til 4,5 prosent.
DN170824 Her partilederen for de rødgrønne partiene, Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) ( fra venstre ), Audun Lysbakken ( SV ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ).
DN170824 ¶ Leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry ( fra venstre ) ledet Tone Tellevik Dahl ( Ap ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Henrik Asheim ( H ) og Trine Skei Grande ( V ) gjennom debatt om digitalisering i skolen.
DB170824 Over sperregrensa er også SV og KrF, begge med 4,5 prosent.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt, og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Det er ett av seks punkter ( se faktaboks ) som SV vil jobbe for å få Ap og Sp til å snu på hvis de tre partiene ender i regjering etter valget.
DB170824 », skrev partiene i sin merknad da SV stilte et representantforslag om situasjonen i april.
DB170824 - SV har uttallige ganger bedt Regjeringen om dokumentasjon på at Afghanistan er tryggere enn før, når så mange land ikke mener det.
DB170824 Ap, SV og Senterpartiet får til sammen 81 mandater.
DB170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF.
DB170824 Sosialistisk Venstreparti ( SV ) : Du unner deg sjelden godteri av noe slag.
DB170824 Liker ikke : Igjen skiller SV seg ut med å ha et avmålt forhold til melkesjokoladen.
DB170824 Liker ikke : SV og KrF spiser sjelden sjokolade.
DB170824 Liker ikke : SV og KrF er skeptiske.
DB170824 Liker : Endelig var det noe SV likte, igjen.
DB170824 Liker : SV elsker derimot surt godteri ( ah... ).
DB170824 Et par ting blir raskt tydelige : For eksempel er KrF og SV omtrent på samme linje - de unner seg ikke stort.
DB170824 Ei heller folk fra SV (... hva liker SV-folk ? ).
DB170824 SV skiller seg klart ut her, søtt godteri spiser de ikke.
DB170824 SV og KrF lar seg heller ikke friste.
DB170824 Arbeiderpartiet, SV og KrF vil ha økt lærertetthet, men det blir et slag i luften så lenge det ikke er nok søkere.
DA170824 På denne målingen er de rødgrønne kameratene Ap, Sp og SV avhengige av MDG for å sikre flertall for et regjeringsskifte - som de har vært på en rekke målinger de siste ukene.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Nå fremmes de tidligere regjeringspartnerne SV og Sp som de mest aktuelle kandidatene til en ny regjering etter høstens valg.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV , er innenfor feilmarginen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet - Hvis de mobiliserer tidligere velgere som har hellet mot SV, kan SV havne under sperregrensen, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet - Hvis de mobiliserer tidligere velgere som har hellet mot SV , kan SV havne under sperregrensen, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet - Ap lekker velgere til mange partier, men mest til SV og Sp.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet august, er at Frp går frem 1,9 prosentpoeng mens SV går tilbake akkurat like mye.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet SV kan også være litt ute å kjøre, for de taper veldig mange velgere til Rødt og MDG.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Nå fremmes de tidligere regjeringspartnerne SV og Sp som de mest aktuelle kandidatene til en ny regjering etter høstens valg.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV , er innenfor feilmarginen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet - Hvis de mobiliserer tidligere velgere som har hellet mot SV, kan SV havne under sperregrensen, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet - Hvis de mobiliserer tidligere velgere som har hellet mot SV , kan SV havne under sperregrensen, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet - Ap lekker velgere til mange partier, men mest til SV og Sp.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet august, er at Frp går frem 1,9 prosentpoeng mens SV går tilbake akkurat like mye.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet SV kan også være litt ute og kjøre, for de taper veldig mange velgere til Rødt og MDG.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Ap, SV og De Grønne gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo før valget i 2015.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering ?
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/LKMLR/Aftenposten-kommer-med-lettvintheter-om-SV-og-velferd--Kirsti-Bergsjo | Aftenposten kommer med lettvintheter om SV og velferd Kirsti Bergsjø ¶
AA170824 I tillegg kommer listetoppene Åsta Marie Lande Lindau ( KrF ), Espen Teigen ( Frp ), Torgeir Strøm ( SV ), Ragna Vorkinnslien ( Rødt ), André Skjelstad ( V ) og Gjertrud Berg ( MDG ).
AA170824 Også i mai ble det målt borgerlig flertall med Venstre under sperregrensen, men da var også SV under fire prosent.
AA170824 Men SV og Sp er i fremgang og berger rødgrønt flertall - uten støtte fra MDG.
AA170824 En fremgang for SV på 1 prosentpoeng til 6,6 prosent og for Senterpartiet på 1,1 prosentpoeng til 12 prosent berger imidlertid et rødgrønt flertall med 87 mandater på VGs måling, uten at Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) er tatt med.
AA170824 SV faller 0,9 prosentpoeng til 5,5 prosent, mens Senterpartiet har en framgang på 1,6 prosent til solide 12,1 prosent.
AA170824 Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV , Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
AA170824 På motsatt side har SV en like stor endring i minus, til 4,5 prosent.
AA170824 Med unntak av nedgangen for SV er alle endringene i denne målingen er innenfor feilmarginene, som er pluss-minus 2 - 3 prosent.
AA170824 Ap, SV og Senterpartiet får til sammen 82 mandater.
AA170824 SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF.
AA170824 På vår måling ligger fem partier ( SV , KrF, MDG, Venstre og Rødt ) mellom 3,2 og 4,5 prosents oppslutning.
AA170824 I vår måling lekker også SV mye til Rødt og Miljøpartiet.
AA170824 Bakgrunnstallene viser at Ap sliter med å mobilisere sine egne samtidig som de lekker mye til Senterpartiet, Rødt, SV og Miljøpartiet.
VG170823 Dette forliket står alle partiene, med unntak av SV , bak.
VG170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
VG170823 SV , Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.
NL170823 Noen av oslofolkene, om lag 25 prosent, kan tenke seg å stemme på et av de « miljøvennlig partiene » SV , Rødt og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
DN170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DN170823 SV , Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.
DN170823 Selv om kildene sier mange fortsatt ønsker KrF over på venstresiden, mener mange at SV nå har blitt en mer aktuell partner.
DN170823 Med SVs vekst og Aps fall i valgkampen til nå, kan SV bli vanskelig å komme utenom.
DN170823 Kilder i Arbeiderpartiet og LO sier at SV er en mye mer aktuell alliansepartner nå enn tidligere.
DN170823 Ifølge Klassekampen, som har snakket med flere sentrale kilder i Ap og LO, blir SV sett på som mer interessante etter stigende målinger.
DN170823 - Ap bør i regjeringssamarbeid med Sp og SV , sier han.
DB170823 Det er ikke bare Sp som ønsker en større utjevning av nettleia, men også Ap og SV .
DB170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DB170823 SV , Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.
DB170823 Eldrepolitiske talsperson Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti ( SV ) mener at god og riktig ernæring, sammen med riktig medikamentbruk, er avgjørende : ¶
DB170823 SV mener det trengs kompetansebaserte bemanningsnormer på sykehjem og i omsorg, nettopp for å ha tid til alle viktige oppgaver og mer selvbestemmelse for eldre, og riktig kompetanse til å ha høy standard på alle områder, også ernæring.
DB170823 SP og SV støtter forslag om å forby prisdumping ¶
DA170823 Todal Jenssen er usikker på hvorfor Rødt og SV gjør det så godt på denne oslomålingen.
DA170823 Mens Ap sliter, gir en ny måling Rødt og SV til sammen 17,5 prosent i Oslo.
DA170823 En ny stortingsmåling for Oslo fra Sentio gjør SV til byens tredje største parti med 9,6 prosent og gir Rødt 7,9 prosent, fram hele 4,7 prosentpoeng fra valget i 2013.
DA170823 - Et av problemene Rødt har hatt i Oslo tidligere er at mange Rødt-tilhengere har trodd at stortingsmandat ikke var mulig, og heller stemt for eksempel SV .
DA170823 - SV gjør det noe bedre nasjonalt for tida, men det er ikke en tilsvarende oppsving for Rødt nasjonalt.
DA170823 Ordfører Marianne Borgen ( SV ) mener rett medisin er flere lærere, miljøarbeidere og helseansatte.
DA170823 Sp, SV og Ap stoppet Bondeviks privatisering i 2005 og kan gjøre det igjen, sier Tajik.
DA170823 For SV er det helt uaktuelt å konkurranseutsette selve persontrafikken, eierskap av togsettene og den såkalte ruteplanleggingsfunksjonen.
DA170823 Både SV og Rødt vil ha klar tale fra Arbeiderpartiet.
DA170823 SV og Rødt utfordrer Ap-nestleder Hadia Tajik til å si tydelig ifra om at jernbanereformen skal reverseres.
DA170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
DA170823 SV , Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Ordfører Marianne Borgen ( SV ) kommenterer forslagene slik : ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Ordfører Marianne Borgen ( SV ) frykter at slike tiltak kan forsterke problemene.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KwnRE/Venstre-varsler-kamp-pa-borgerlig-side-for-a-endre-oljeskatten Miljøbevegelsen, SV , Miljøpartiet De Grønne og Venstre mener at dette er en subsidie av leting som skjuler de økonomiske utfordringene ved leting etter olje og gass på norsk sokkel.
AA170823 | Lars Haltbrekken ( SV ) har en Ap-politiker som politisk forbilde ¶
AA170823 Lars Haltbrekken ( SV ).
AA170823 SV vil ikke gi oljeindustrien nye tillatelser til leting etter mer olje og gass og vi vil sikre de sårbare havområdene som Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.
AA170823 Resultatene er som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : Ap 29 prosent ( +1,9 ), Høyre 22,4 ( - 1,4 ), Frp 14,2 ( +2,5 ), KrF 5,1 ( +0,1 ), Sp 9,5 ( +0,3 ), SV 5,5 ( +0,3 ), Venstre 4 ( +0,1 ), MDG 4,4 ( - 0,2 ) og Rødt 2,7 ( +0,9 ).
AA170823 SV , Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.
AA170823 Som stortingskandidat for SV i Nord-Trøndelag blir jeg av og til utfordret på at vi politikere bare tenker fire år fram i tid.
AA170823 Spesielt dersom SV klarer å tvinge et svekket Ap til å akseptere SVs krav om tallfestede klimakutt og ingen ny letevirksomhet etter olje og gass.
AA170823 Samtidig opplever partier som SV , MDG og Rødt en markant medvind.
AA170823 SV-fellen ble et begrep i norsk politikk, og den skulle SV unngå ved å stille krav som Ap må akseptere foran dette valget.
AA170823 Når Ap faller på målingene og SV går opp, kan det føre til at Ap må innfri kravene for å kunne danne regjering, skriver vår kommentator.
AA170823 Motvinden for Ap og medvinden for SV viser at mange av Aps velgere ønsker et rødgrønt samarbeid.
AA170823 Men SV ser ut til å spille en mer sentral rolle i Støres drøm om å bli statsminister, enn det ledelsen i Ap setter pris på.
AA170823 Mange av dem som tidligere har stemt Ap, ser nå ut til heller å foretrekke SV , MDG og Rødt fordi de misliker et mulig samarbeid med KrF.
AA170823 Jeg tviler på at Ap ikke lytter til signalene fra egne velgere dersom det er et grunnlag for en regjering med Sp og SV .
AA170823 Gitt at det blir et nytt flertall i Stortinget, og at Jonas Gahr Støre får oppdrag i å danne en ny regjering, kommer SV til å møte til forhandlinger med disse kravene for å bli med i regjering eller signere en samarbeidsavtale : ¶
AA170823 Etter valget i 2013 lå Audun Lysbakken og SV med brukket rygg.
AA170823 Erfaringene fra åtte år i regjering viste at SV ble straffet av velgerne ved forrige valg og klarte så vidt å kare seg over sperregrensen.
AA170823 Det er vanskelig å se for seg at Ap i en slik situasjon ser bort fra SV og heller forsøker å fri til KrF.
AA170823 De fem forhandlingskortene, kombinert med pokerfjes, et godt valg for SV og et dårlig for Ap, kan tvinge Ap å godta ny politikk som de før valgkampen bare fnøs av.
AA170823 Da må Jonas Gahr Støre invitere SV og Sp til forhandlingsbordet.
AA170823 Da SV lanserte kravene i forkant av landsmøtet i vår virket det som om de la en strategi som åpnet for en tilværelse som opposisjonsparti til venstre for Ap i Stortinget.
AA170823 Ap kan selvsagt avvise kravene, men da kan SV med rak rygg fortsette i opposisjon til venstre i politikken.
AA170823 | SV spiller poker om makta ¶
AA170823 SV og Audun Lysbakken har stilt frem krav til Ap for å bli med i regjering eller inngå avtale om samarbeid.
AA170823 SV er ikke død, heller ikke som regjeringsparti.
VG170822 Sånn sett har SV kommet hjem etter flere år i klimakteriet ( intendert ordspill ) : Som et et parti for de ikke-velbeslåtte, for de nederst på rangstigen - og ikke bare et naturlig tilholdssted for venstreorienterte gladlakser i identitetspolitikkens era.
VG170822 Sånn er det med nederlagsdømte SV nå.
VG170822 På den annen side har SV tradisjonelt hatt en uforliknelig evne til heller å snakke om seg selv enn om sakene sine.
VG170822 Men et SV trygt over sperregrensen kan i det minste sikre at Jonas Gahr Støre får de nødvendige 85 mandatene bak seg som skal til for å bli landets neste statsminister.
VG170822 Kommentar SV er i 2017 et langt mer politisk fokusert parti, med kampen mot ulikhet som den desidert viktigste saken.
VG170822 Jeg skal innrømme at jeg trodde årets valgkamp ville bli blytung for SV .
VG170822 Internasjonale trender, ja, da - Jeremy Corbyn og Bernie Sanders kan også nevnes - og når Ap ikke helt vet om de skal lene seg på høyre eller venstre fot, så oppstår det som statsviterne kaller et « politisk rom », som nå fylles av SV , men også av partiets mindre sympatiske småsøsken i Rødt.
VG170822 I dag fremstår SV som et langt mer politisk fokusert parti, med kampen mot økende ulikhet som den desidert viktigste saken.
VG170822 Hva slags regjering det eventuelt blir er det kun fåglarna og Snåsamannen som ( muligens ) vet noe om, men fortsetter SV sin lille fremgang er det slettes ikke umulig at vi igjen kan få en rødgrønn trepartiregjering her i landet.
VG170822 Hadde SV overlevd seg selv ?
VG170822 Dette var endog to år etter at VG-kollega Anders Giæver skrev en kommentar som mange i SV lo hånlig, men lett nervøst av.
VG170822 Det er lett å glemme at SV var totalt i villrede for fire år siden, i 2013, og helt tømt for energi og selvtillit.
VG170822 SV har dessuten hatt en fin medlemstilvekst de siste årene, og fløykampene er mindre påtrengende enn noengang.
VG170822 SV er i 2017 et langt mer politisk fokusert parti, med kampen mot ulikhet som den desidert viktigste saken.
VG170822 Vil denne trenden fortsette når de årlige forskningsbudsjettene blir avhengige av MDG, SV eller Rødt ?
VG170822 Nå mener jeg Ap og partileder Jonas Gahr Støre må på banen og avklare hvilke olje- og gasspolitikk en eventuelt ny rødgrønn regjering med MDG, SV eller Rødt på vippen vil føre for fremtiden.
VG170822 Men MDG, SV og Rødt vil heller ikke dele ut nye lisenser i allerede åpnede områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
VG170822 I tillegg har flere meningsmålinger den siste tiden vist at en eventuell AP-ledet regjering kan bli avhengig av MDG, SV og/eller Rødt.
VG170822 Et annet spørsmål er om en Ap-ledet regjering, som er avhengig av et budsjettsamarbeid med MDG, SV eller Rødt, vil videreføre en offensiv satsing på petroleumsforskning ?
VG170822 Dette er en politikk H og FrP vil videreføre i neste periode, men vil en ny AP-regjering som er avhengig av MDG, SV eller Rødt være like offensiv ?
VG170822 Verken Høyre, Ap, Frp, Venstre eller SV .
VG170822 - Jeg er livredd for at den spagaten Arbeiderpartiet er i, bare vil bli stadig farligere, fordi de er avhengige av støtte fra partier som Rødt, De Grønne og SV .
VG170822 Arbeiderpartiet : 3 ¶ SV : 5 ¶
NL170822 I likhet med tillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta, Fysioterapiforbundet, Forskerforbundet og NITO ønsket jeg å møte utspillene fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe ( SP ) og Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og deres krav om ekstern gransking av UNN og utskifting av ledelsen.
NL170822 Foto : Lise Åserud, NTB Scanpix ¶ SV , Rødt og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) har til sammen en oppslutning på 25,2 prosent i Oslo, ifølge en meningsmåling i Aftenposten denne uka.
DB170822 Høyre ( 42 ), Frp ( 23 ), KrF ( 9 ) og Venstre ( 7 ) får 81 mandater, mens Ap ( 48 ), Sp ( 19 ) og SV ( 9 ) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11.
DB170822 For de øvrige partiene er resultatet dette : Sp 11,1 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,7 ), Rødt 2,5 ( - 0,8 ), andre 1,6 ( - 1,2 ).
DA170822 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
DA170822 Skal vi inn i en regjering, må forskjellene ned, og da må vi gjøre noe med situasjonen til de uføretrygdede som har minst, sier Andersen, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for SV på Stortinget.
DA170822 SV har både foreslått en ordning som gjør at uføretrygdede får bostøtte som før og andre forbedringer, sier Andersen.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban Petter Eide, stortingskandidat for SV og tidligere leder for Amnesty og Norsk Folkehjelp krever at utenriksminister Børge Brende ( H ) må « stå opp og si tydelig nei til Donald Trump ».
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban Da var det gått 221 år siden det Telemarkske Infanteri-Regiment ble opprettet ¶ SV : - Norge må si nei ¶
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning SV vil i tillegg gjeninnføre arveavgiften og innføre statlig eiendomsskatt.
AA170822 Petter Eide, stortingskandidat for SV fra Oslo og tidligere leder for Amnesty og Norsk Folkehjelp, har ingen tro på at flere soldater vil endre noe.
AA170822 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
AA170822 Høyre ( 42 ), Frp ( 23 ), KrF ( 9 ) og Venstre ( 7 ) får 81 mandater, mens Ap ( 48 ), Sp ( 19 ) og SV ( 9 ) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11.
AA170822 For de øvrige partiene er resultatet dette : Sp 11,1 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,7 ), Rødt 2,5 ( - 0,8 ), andre 1,6 ( - 1,2 ).
VG170821 1541 modtog Kbh Politi anm om et kvindelig i vandet på SV siden af Amager.
VG170821 Støre i VG-intervju : Derfor stenger han ute MDG og ikke SV
VG170821 Støre i VG-intervju : Derfor stenger jeg ute MDG og ikke SV
VG170821 Når MDGs velgere blir presentert for ulike regjeringsalternativer på rødgrønn side, svarer hele 74 prosent av dem at de foretrekker en « regnbue-regjering » av Ap, Sp, SV , Rødt og MDG.
NL170821 » Vi i SV er helt enig i Utdanningforbundets syn på behovet for en nasjonal maksimumsgrense for antall elever per lærer.
NL170821 ¶ Foto : Brynjar Langås ¶ SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv.
NL170821 | SV STØTTER ELEVER OG LÆRERE ¶
NL170821 SV vil innføre en nasjonal regel, « norm for økt lærertetthet » på skolenivå, på maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.
NL170821 Men hvis dagens styrende politikere fra Ap, SV og Rødt dermed avfeier bildet som blir tegnet om avstanden fra Kattfjord inn til rådhuset bare som Frp-overdrivelser, tror vi de gjør en stor tabbe.
DB170821 ¶ STORTINGSKANDIDAT : Kari Elisabeth Kaski er stortingskandidat for SV i Oslo.
DB170821 Målingen gir SV og Rødt to stortingsmandater hver fra Oslo.
DB170821 Førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, er glad for resultatet.
DB170821 - Et godt resultat i Oslo er viktig for å få et nytt rødgrønt stortingsflertall og for å sikre at SV kommer over sperregrensa, sier hun.
DB170821 SV får en oppslutning på 9,6 prosent.
DB170821 Bård Hoksrud knytter bildene sammen med en artikkel Dagbladet skrev tidligere i sommer, hvor det kommer fram at nevnte eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), har fjernet 143 plasser på sykehjem for heller å satse på hjemmetjenesten i kommunen.
DA170821 SV : Det aller viktigste er å rette opp kuttene i barnetillegget til uføre, og de andre skeivhetene regjeringen skapte da de gjennomførte uførereformen.
DA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV , 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.
DA170821 SV : Det aller viktigste er å rette opp kuttene i barnetillegget til uføre, og de andre skeivhetene regjeringen skapte da de gjennomførte uførereformen.
DA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV , 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/725Ov/Ubatsaken-Dansk-politi-fant-del-av-kvinnekropp-i-vannet 1541 modtog Kbh Politi anm om et kvindelig i vandet på SV siden af Amager.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo | Ny måling : SV og Rødt bykser frem i Oslo ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo Viktig for SV å gjøre det godt i Oslo ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo Målingen gir SV og Rødt to stortingsmandater hver fra Oslo.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo I en ny meningsmåling er SV Oslos tredje største parti.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo Førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, er glad for resultatet.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo - Et godt resultat i Oslo er viktig for å få et nytt rødgrønt stortingsflertall og for å sikre at SV kommer over sperregrensen, sier hun til NTB.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo SV får en oppslutning på 9,6 prosent i målingen, og partiet er med det blitt større enn Frp.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Mao/Oslo-politikerne-kritiserer-Fisketorget-de-selv-godkjente--Vi-ble-blendet-av-ideen Ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Mao/Oslo-politikerne-kritiserer-Fisketorget-de-selv-godkjente--Vi-ble-blendet-av-ideen SV : - Jeg forventet flere boder og produkter ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ldzko/Bellona-klager-inn-det-norske-oljeskattesystemet-til-ESA-Vil-ha-slutt-pa-subsidier-av-oljeleting Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmrvv/Store-kaller-Solberg-for-likestillings-brems Det får de støtte for i SV .
AA170821 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV , 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6. ( ©NTB ) ¶
AA170821 Sammen med førstekandidat for Oppland SV , krimforfatter Hans Olav Lahlum er Solhjell svært kritisk til nåværende kulturminister.
AA170821 I stedet har hun fremstått som en ren idrettsminister, sier avtroppende kulturpolitiske talsperson i SV , Bård Vegar Solhjell til Aftenposten.
AA170821 Får støtte ¶ SV får støtte fra flere hold.
AA170821 Bård Vegar Solhjell ( SV ) mener kulturministeren har vært fullstendig fraværende i den kulturpolitiske debatten.
AA170821 - At SV ikke liker vår kulturpolitikk, gir ikke Solhjell rett til å overse alle initiativ og det som har skjedd under Solberg-regjeringen.
AA170821 - At SV ikke er fornøyd med at jeg ikke gjennomfører en sosialistisk kulturpolitikk er forståelig, så denne kritikken er veldig forutsigbar.
VG170820 - Ved å takke ja til en seriøs dialog og debatt om Hagens rasisme, bidrar SV til å legitimere den, sa en representant for Anti-Fascistisk Aksjon til Aftenposten.
VG170820 « Moonlight » : regi Barry Jenkins ¶ | SV hardt ut mot Sp i nord : - Sp har vannskrekk ¶
VG170820 VARDØ ( VG ) Finnmarkinger ser til Senterpartiet i håp om bedre kår, men rødgrønn-kamerat SV er skeptisk.
VG170820 Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, har liten tro på sin rødgrønne kamerats politikk i nord.
VG170820 Sps stortingsrepresentant i Rogaland, Geir Pollestad, avviser beskyldningene om dobbeltkommunikasjon, og påpeker at Sp står nærmere SV enn Frp i saken.
VG170820 Sandberg : - Respekterer Sv mer enn Ap og Sp ¶
VG170820 Les også : Sv ber Sandberg gi gigabøter for lusefart ¶
VG170820 Ap, Sv og Sp : Lover kamp mot sentralisering ¶
VG170820 - Det Sv foreslår er gårsdagens politikk og vil føre til en massiv konkurs langs kysten, men jeg respekterer at partiet har en ideologi.
VG170820 SV : - Ap dårligere enn Frp ¶
NL170820 Det mest sannsynlige utfallet er et svekket Ap i en mindretallsregjering sammen med et stort Senterparti, og med SV , Rødt og MDG som støttepartier.
NL170820 Det har lenge vært klart at Støre ønsket å ofre SV for å ta med KrF i regjering.
NL170820 Denne kursendringen har skapt større rom for SV , som både LO og Aps venstreside foretrekker å samarbeide med foran KrF.
DB170820 ¶ UHELDIG : Nicolai Müller ( 29 ) skadet seg etter å ha scoret seiersmålet mellom Hamburger SV og Augsburg lørdag.
DB170820 ( Dagbladet ) : Nicolai Müller ble matchvinner for Hamburger SV etter å ha scoret kampens eneste mål mot Augsburg åtte minutter ut i kampen.
DB170820 ¶ NEDTUR : Arbeiderpartiet går tilbake på ny måling, men et SV i storform sørger for at målingen fremdeles gir et rødgrønt flertall.
DB170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet.
DB170820 SV går fram 2,8 prosentpoeng, til 6,4 prosent.
DA170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet.
DA170820 SV går fram 2,8 prosentpoeng, til 6,4 prosent.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien Tidligere har både Venstre, MDG og SV anbefalt å avvikle ordningen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien Førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, sier partiet vil kjempe hardt for å få avviklet leterefusjonsordningen om partiet kommer i regjering etter valget.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwVB/Ny-darlig-meningsmaling-for-Store , Senterpartiet og SV ville ifølge TV 2 fått 85 mandater hvis denne målingen hadde vært valg.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwVB/Ny-darlig-meningsmaling-for-Store ( - 2,1 pst ) ¶ SV 6,4 pst. ( + 2,8 ) ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Selv om de eventuelt vil være avhengig av Rødt, MDG og SV for å overta makten, kan de like gjerne hente støtte fra Venstre og KrF i praktisk politikk.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Men SV har stilt ultimative krav for å regjere sammen med disse partiene.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Da kan KrF-ledelsen argumentere med at de holder SV ( og Rødt ) unna politisk makt. 4.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp, SV og Rødt eller MDG regjerer sammen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp, SV og KrF danner regjering.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp og SV kan få flertall alene.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Ap, Sp og SV danner regjering ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene SV sliter fortsatt med senvirkninger etter de åtte rødgrønne regjeringsårene, og regjeringslysten er liten. 3.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pwp6w/Aftenposten-mener-Lettvint-om-velferd-og-profitt Vi fikk et godt eksempel på det da Trine Skei Grande ( V ) og Audun Lysbakken ( SV ) gikk i tottene på hverandre under partilederdebatten forrige uke.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pwp6w/Aftenposten-mener-Lettvint-om-velferd-og-profitt Her Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ) under partilederdebatten ved valgkampens start.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVxe1/-Helleland-har-sviktet-som-kulturminister Sammen med førstekandidat for Oppland SV , krimforfatter Hans Olav Lahlum er Solhjell svært kritisk til nåværende kulturminister.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVxe1/-Helleland-har-sviktet-som-kulturminister I stedet har hun fremstått som en ren idrettsminister, sier avtroppende kulturpolitiske talsperson i SV , Bård Vegar Solhjell til Aftenposten.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVxe1/-Helleland-har-sviktet-som-kulturminister Bård Vegar Solhjell ( SV ) mener kulturministeren har vært fullstendig fraværende i den kulturpolitiske debatten.
AA170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet.
AA170820 SV går fram 2,8 prosentpoeng, til 6,4 prosent.
VG170819 KrF kan da velge om den skal være avhengig av SV og kanskje Rødt eller MDG, eller om han skal « søke andre gjennomslag for vår politikk » for å sitere partiets vedtak.
VG170819 SV , Sp og Arbeiderpartiet er enige om det viktigste : Å felle regjeringen og ha Støre som statsminister - og deretter skal vi forhandle om politikk.
DB170819 Forventer man at de velgerne som fortsatt sitter på gjerdet og er usikre om de skal stemme på SV , vil la seg overbevise ikke av at de selv synes at Audun Lysbakken gjorde en god figur på TV, men av at de leser at Aftenpostens medarbeidere roser hans opptreden ?
DA170819 For SV og Rødt er velferdsprofitører som tjener stort på private barnehager og omsorgstjenester vinnersaker, for Frp vil det gi gallup-hopp å få fram negative saker om innvandring, og for Miljøpartiet De Grønne er klima og miljø sakene som kan få partiet over sperregrensen.
DA170819 Verken Utdanningsforbundet eller SV har et fiks ferdig forslag til alternativ modell til fritt skolevalg, men mener begge det må igangsettes en bred prosess med mål om å finne et nytt alternativ.
DA170819 Stortingskandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier at ordningen i Oslo må endres : ¶
DA170819 Det samme gjør SV .
DA170819 - Usunn konkurranse ¶ SV i Oslo slutter rekker med Utdanningsforbundet, og Kaski mener partiets samarbeidspartner i oslobyrådet må ta affære.
DA170819 - SV er helt tydelige på at vi må bort fra markedstenkningen i skolen.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering ?
AA170819 De øvrige partiene får følgende oppslutning : Rødt : 3,7 ( +0,5 ), SV : 5,6 ( +0,4 ), Ap : 30,9 ( +0,9 ), MDG 3,9 ( +0,3 ), Senterpartiet 10,9 ( - 1,0 ), Høyre : 21,9 ( - 0,8 ), Frp : 12,1 ( - 0,5 ) og andre partier 2,4 ( +0,1 ). 2.030 personer er blitt spurt i målingen, og feilmarginen er inntil 1,7 prosentpoeng. ( ©NTB ) ¶
AA170819 | Tar dere miljøutfordringen ? SV vil kutte CO2-utslipp, stoppe oljeleting og verne Bymarka.
AA170819 Vil kutte : SV vil kutte klimautslipp og leteboring etter ny olje.
AA170819 Lars Haltbrekken ( SV ) Foto : Terje Svaan ¶
AA170819 I 2009 fikk SV og den rødgrønne regjeringen nesten full støtte i Stortinget for en egen lov, markaloven, som gir spesiell beskyttelse til Oslomarka som omkranser Oslo.
AA170819 Derfor har SV sagt at et hovedkrav for oss er å kutte norske klimagassutslipp med minimum tre millioner tonn i neste stortingsperiode.
VG170818 Norge eksporterer forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og SV mener det må bli en slutt for det.
VG170818 SV mener dette burde føre til stans i all norsk forsvarsmateriell til dem som deltar i krigen.
VG170818 Lysbakken varsler at SV nå vil å sende inn et skriftlig spørsmål til statsministeren der de ber henne om å redegjøre hvilket konkret arbeid som har blitt gjort av regjeringen for å utrede mulighetene for å unngå nullskatteytere, dersom man fjerner formueskatten.
VG170818 Det er all grunn til å tro at dersom Høyre og Frp bevarer makten så får vi rike nullskatteytere, sier partileder Audun Lysbakken i SV .
VG170818 Da SV satt i regjering ble det om lag 87.000 flere nullskatteytere, sier Sanner og legger til : ¶
VG170818 BEKYMRET : Partileder Audun Lysbakken ( SV ) mener kutt i formueskatten vil føre til større forskjeller.
VG170818 SV måtte be de fattige om unnskyldning etter åtte år i regjering for å ha lovet for mye og levert for lite.
NL170818 Luther, som er tidligere regiondirektør i Fikskeridirektoratet, har rykket ut og erklært at han vil stemme SV .
DB170818 Det er KrF, Venstre, MDG, SV og Rødt som kommer best ut av testen, med terningkast 6 på samtlige av svarene de har gitt.
DA170818 Stortingskandidat Solfrid Lerbrekk ( SV ) er fersk politiker, men trenger ikke bli holdt i hånden av den grunn.
DA170818 Fra bygd til by : Solfrid Lerbrekk ( SV ) er født og oppvokst på en gård på Varhaug.
DA170818 | Feil om SV og barnehager i RA ¶
DA170818 Av Solfrid Lerbrekk, 1.-kandidat Rogaland SV og Eirik Faret Sakariassen, 2.-kandidat Rogaland SV ¶ SV er ikke mot private barnehager, og vi mener det finnes mange private ideelle barnehager som gjør en god jobb i dag.
DA170818 Av Solfrid Lerbrekk, 1.-kandidat Rogaland SV og Eirik Faret Sakariassen, 2.-kandidat Rogaland SV
DA170818 Av Solfrid Lerbrekk, 1.-kandidat Rogaland SV og Eirik Faret Sakariassen, 2.-kandidat Rogaland SV ¶
DA170818 SV vil at de private ideelle barnehagene skal kunne fortsette med den viktige og gode jobben de gjør.
DA170818 SV er ikke mot private barnehager, og vi mener det finnes mange private ideelle barnehager som gjør en god jobb i dag.
DA170818 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV , Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.
DA170818 Vi må bort fra stykkprisfinansiering og karakterbasert inntak, som fører til skoler med store forskjeller og utenforskap, sier Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i SV .
DA170818 Inntakssystemet ¶ SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
DA170818 Leder Åse Lund i Drammen SV er glad for signalene doblingen i oppslutning som denne målingen gir hennes parti, og tror drammenserne er lydhøre for saker SV fronter sentralt.
DA170818 Leder Åse Lund i Drammen SV er glad for signalene doblingen i oppslutning som denne målingen gir hennes parti, og tror drammenserne er lydhøre for saker SV fronter sentralt.
DA170818 Jeg tror skolepolitikken til SV treffer i Drammen, som en reaksjon på den politikken som har vært ført her lenge.
DA170818 Dobling og tredobling for SV og Sp ¶
DA170818 Det er markant framgang, da SV fikk 2,8 og Sp 1,4 prosent ved forrige stortingsvalg.
DA170818 Det betyr at både SV og Sp er større enn Høyres våpendragere og støttepartier, med henholdsvis 5,8 og 5,5 prosent oppslutning.
DA170818 Ap tilbake, mens SV , Sp og Rødt øker i Drammen.
DA170818 - Saker SV fremmer nasjonalt er viktig i Drammen, spesielt skole.
DA170818 - Jeg vil si at det er mer drastisk å hjelpe Frp til makta, enn det SV måtte ofre i regjering, så at de ikke har tapt mer på det synes jeg egentlig er rart.
DA170818 SV krympet etter å ha sittet i den rødgrønne regjeringen med Ap, ser vi nå at KrF og Venstre opplever noe av den samme effekten som støttepartier til Høyre og FrP ?
AA170818 Avtroppende stortingsrepresentant for SV , Snorre Valen, mener på sin side at en skolematordning går hånd i hånd med andre mål som mer læring og en utvidet skolehverdag.
AA170818 På Kantar TNS' måling for TV2 har Rødt 4,4 prosents oppslutning, og er større enn SV , Venstre og KrF, mens Norfakta for NRK har Rødt på 1,8 prosent.
AA170818 Høyre, Venstre og da jeg var ung småbarnsmor og var opptatt av barnehagepolitikk stemte jeg SV .
VG170817 Til venstre for Jonas Gahr Støre, vil de politiske tvillingene Audun Lysbakken ( SV ) og Bjørnar Moxnes ( Rødt ) sikre at fellesskapets penger går til fellesskapets formål også innen barnevern og eldreomsorg.
NL170817 Nylig kom så reaksjoner fra politisk hold da stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) og Kjersti Toppe ( Sp ) engasjerte seg i saken.
DB170817 - Brutte valgløfter fra SV
DA170817 » Verken SV eller SV-politikerne Solfrid Lerbrekk eller Eirik Faret Sakariassen har uttrykt et slikt ønske.
DA170817 | Vil ha slutt på kommersielle barnehager ¶ SV vil ha slutt på kommersielle barnehager i hele landet.
DA170817 På papiravisens førsteside kom vi i skade for feilaktig å skrive at SV ønsker at « alle barnehager i Norge skal drives av det offentlige.
DA170817 Onsdag sparket Rogaland SV i gang sin valgkamp.
DA170817 Nå ønsker SV å erstatte private barnehager med aktører som går over til ideell basis uten å gi utbytte.
DA170817 LES OGSÅ : Mangelfull barnehagekunnskap i SV
DA170817 Eirik Faret Sakariassen, bystyrerepresentant for Stavanger SV, og Solfrid Lerbrekk, stortingskandidat og førstekandidat for Stavanger SV , var i den anledning å finne på pressekonferanse ved Stavanger jernbanestasjon.
DA170817 Eirik Faret Sakariassen, bystyrerepresentant for Stavanger SV , og Solfrid Lerbrekk, stortingskandidat og førstekandidat for Stavanger SV, var i den anledning å finne på pressekonferanse ved Stavanger jernbanestasjon.
DA170817 Det er direkte ufint av SV , sier Bru.
DA170817 SV understreker at de vil ha ut kommersielle aktører, eller at disse går over til å drive på ideell basis uten å betale utbytte.
DA170817 september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold - fra partiene Rødt, SV , Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Vi må bort fra stykkprisfinansiering og karakterbasert inntak, som fører til skoler med store forskjeller og utenforskap, sier Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i SV .
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Slik utvikler ungdomskriminaliteten i Oslo seg ¶ SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
AA170817 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
AA170817 | Ikke la Frp, SV og Sp rokke ved EØS-avtalen ¶
AA170817 På motsatt side i politikken vil Aps potensielle samarbeidspartnere, Sp, SV og Rødt, si opp EØS-avtalen.
AA170817 Men dersom det blir et regjeringsskifte etter valget, er Ap er avhengig av støtte fra nei-partiene Sp, SV og Rødt.
AA170817 I en eventuell ny rødgrønn regjering vil Ap bli nødt til å forholde seg til EØS-kravene fra Sp og SV .
VG170816 Tidligere statsråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) mener de høye tallene er et resultat av at det har blitt gjort for lite, og synes regjeringen må ta mer ansvar.
VG170816 Også utfordreren Jonas Gahr Støre ( Ap ) skal få sitt å slite med på EU-fronten om valgresultatet gjør ham så avhengig av Sp, SV , Rødt og MDG at EØS-krav blir et tema allerede i regjeringsforhandlingene.
NL170816 Når profilerte Ap-veteraner i nord nå rykker ut og sier de vil stemme SV , tyder det på at Aps oppgjør med kapitalkreftene i fiskeriene, som flytter kvoter og ressurmakten sørover, oppleves som halvhjertet.
NL170816 Men regien er overlatt til SV .
DB170816 Nå må vi politikere gjøre noe med dette, men det er bare KrF og SV som sier dette.
DB170816 - Akkurat i denne saken ser jeg bare SV som alliert.
DB170816 Sammen med SV går de inn for å grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel og foreslår ordninger for utlån av aktivitetsutstyr.
DB170816 Skulle Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV få flertall for en slik politikk vil resultatet bli redusert vekst i norsk økonomi og det vil igjen føre til økende ledighet.
DB170816 Og ganske riktig : bakgrunnstallene viser at både SV , MDG og Rødt får et godt tilsig av velgere som stemte Ap i 2013.
DB170816 Den økonomisk radikale venstresida føler nå de må stemme Rødt eller SV for å stoppe « velferdsprofitørene » og få enda hardere omfordelingspolitikk.
DB170816 Den klimaengasjerte venstresida føler nå de må stemme SV eller MDG.
DB170816 De skal tette lukene mot SV , Rødt og MDG.
DA170816 Partilederdebatten ga ingen politiske svar, men får fram mange politiske spørsmål : Ser Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ) ut som om fire prosent oppslutning er innen rekkevidde ?
DA170816 Hvem av SV , Venstre, Miljøpartiet De Grønne eller Rødt som får minst fire prosent oppslutning og tilgang på utjevningsmandatene, vil avgjøre regjeringsspørsmålet.
DA170816 Fylkespolitikerne gjorde sitt sparevedtak i januar, etter at samarbeidspartiene Ap, Sp, V og SV fikk stoppet rådmannens foreslåtte kutt i linjetilbud.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe I denne saken kan du lese om hvordan SV ikke lenger er Støres åpenbare førstevalg.
AA170816 På spørsmål fra en meddebattant om man skal regne SV med på den ytre venstresiden, svarer hun : ¶
AA170816 PST følger alle tre typer ekstreme, som da SV styrte, skriver hun.
AA170816 Stemmer du Ap nå ser det ut til at de har låst seg til Sp, men det er ikke sikkert om du får med SV eller KrF i tillegg.
AA170816 Kampen om sperregrensa har hardnet til etter at flere målinger har gitt Venstre, Miljøpartiet og Rødt nytt håp, samtidig som SV og KrF ikke virker like trygge som mange har trodd.
AA170816 Alle visste at stemte du Ap, så måtte du regne med å få med Sp og SV på kjøpet.
AA170816 SV holder Ap i ørene og bremser den høyredreininga som Ap gjerne får når de sitter med makt.
VG170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV , MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
VG170815 Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng.
DB170815 ¶ REFSER POLITIKERNE : Kari Elisabeth Kaski topper lista for Oslo SV foran høstens valg.
DB170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV , MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DB170815 Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng.
DB170815 I alle disse snakker Støre som om at han kan få med seg KrF, og det er klart at det ikke har noen appell til den store delen av Ap som faktisk tilhører venstresida, så da går de i stedet til Rødt eller SV .
DB170815 Han påpeker at Støres frieri til sentrum ikke bare kan støte velgere over til SV og Rødt, men også åpne opp for at Støre får dobbel kritikk fra begge yttersidene i norsk politikk.
DB170815 De taper til dem som er usikre, til Sp, SV , til Høyre.
DB170815 - Jeg registrerer at Støre angripes fra flere kanter, ikke bare fra de borgerlige partiene, men også fra SV og Rødt.
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
DA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
DA170815 SV havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,6 prosent ( - 0,1 prosentpoeng ) på målingen, som er utført av Kantar TNS.
DA170815 ), og leder i SV , Audun Lysbakken, smiler før partilederdebatten under Arendalsuka mandag.
DA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV , MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DA170815 Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng.
DA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
DA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
DA170815 SV havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,6 prosent ( - 0,1 prosentpoeng ) på målingen, som er utført av Kantar TNS.
DA170815 ), og leder i SV , Audun Lysbakken, smiler før partilederdebatten under Arendalsuka mandag.
DA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV , MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DA170815 Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng.
AA170815 SV : Urealistisk.
AA170815 SV : - Urealistisk ¶
AA170815 ) vil spare 150 millioner i året på å effektivisere og anbudsutsette, mens Lars Haltbrekken ( SV ) mener dette vil bety 200 færre lærere eller ansatte i eldreomsorgen.
AA170815 Siden både KrF og SV havner under sperregrensen på målingen, har de rødgrønne ikke nok oppslutning til å danne regjering i samarbeid med KrF.
AA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
AA170815 SV havner under sperregrensen med en oppslutning på 3,6 prosent ( - 0,1 prosentpoeng ) på målingen, som er utført av Kantar TNS.
AA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV , MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
AA170815 Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng.
VG170814 Regjeringspartner SV hadde gjort et dårligere valg og fått redusert sin gruppe fra 15 til 11.
VG170814 Fritt etter hukommelsen, sa han på sitt sindige vis omtrent følgende : « man skulle tro at det var SV som hadde kommet styrket ut fra valget, og ikke vi, ut fra det de mener de har krav på. ».
VG170814 Etter intense forhandlinger med SV og Sp, var daværende stabssjef Karl-Eirik Schjøtt Pedersen rask til å korrigere våre forventninger.
VG170814 september, og det skal han gjøre sammen med Senterpartiet, og mest sannsynlig med støtte i en eller annen form fra SV .
VG170814 SV krevde å få kompensert sin regjeringsslitasje, uavhengig av hva velgerne i valget hadde gitt uttrykk for på valgdagen.
NL170814 Om dette blir valgresultatet, må Ap og Sp ha støtte fra småpartier som SV , Rødt og Miljøpartiet de Grønne for en rødgrønn regjering.
DN170814 Den vil både Ap og SV øke ved et regjeringsskifte, mens Høyre og Frp ønsker å kutte i den og på sikt fjerne den.
DB170814 SV-leder Audun Lysbakken gjentok i debatten at SV vil øke skattene mer enn 15 milliarder.
DB170814 SV , KrF og Rødt har tatt til orde for det motsatte.
DB170814 - Jeg er sikker på at Helga Pedersen har rett i at behovet for mottaksplasser vil være større med dem ved makten fordi det vil komme flere asylsøkere dersom eventyrblandingen AP, SP, SV, MDG og SV skal styre landet.
DB170814 - Jeg er sikker på at Helga Pedersen har rett i at behovet for mottaksplasser vil være større med dem ved makten fordi det vil komme flere asylsøkere dersom eventyrblandingen AP, SP, SV , MDG og SV skal styre landet.
DB170814 Mandag kveld var han i debatt med de andre eks-partilederne Theo Koritzinsky ( SV ), Liv Signe Navarsete ( Sp ), Torstein Dahle ( R ), Odd-Einar Dørum ( V ) og Jan Petersen ( H ) under Arendalsuka, som en oppvarming før valgets første partilederdebatt på NRK i kveld.
DB170814 Audun Lysbakken, SV : ¶
DB170814 Angriper SV for dobbeltmoral når partiet ber om privat innsats til barnehagesatsing, men nå vil stenge ute private i velferdssektoren.
DA170814 Fra en vanskelig posisjon i skvis mellom Ap, Rødt og MDG klarte han mesterlig å fortelle godt og engasjert om sin egen politikk - og å gjøre SV til en vesentlig spiller.
DA170814 Audun Lysbakken ( SV ) - 6 ¶
DA170814 I en undersøkelse som meningsmålingsinstituttet Sentio nylig gjorde på oppdrag for SV , viste nesten seks av ti nordmenn en lignende bekymring. 58 prosent sa at de mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å redusere de økonomiske forskjellene i landet.
DA170814 Nestleder i SV , Kirsti Bergstø, er godt fornøyd med å få seks av seks mulige grønne kort.
DA170814 Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Sosialistisk Venstre ( SV ) kommer derimot veldig godt ut i rapporten.
DA170814 KrF og SV seirer ¶
DA170814 Det å bekjempe forskjeller i samfunnet er en viktig oppgave SV tar med størst alvor.
DA170814 - Når Redd Barna sier at Frp har politikk som « svikter barn », mens SV har en « strålende politikk » er det vanskelig å ta denne rapporten seriøst.
DA170814 - Det er veldig gledelig at SV kommer godt ut i Redd Barnas vurdering.
DA170814 SV og KrF får bare grønne.
DA170814 * SV får seks grønne kort.
DA170814 Deretter følger Venstre, SV og Miljøpartiet De grønne i morgen, Fremskrittspartiet og KrF onsdag og Arbeiderpartiet torsdag.
DA170814 Fra en vanskelig posisjon i skvis mellom Ap, Rødt og MDG klarte han mesterlig å fortelle godt og engasjert om sin egen politikk - og å gjøre SV til en vesentlig spiller.
DA170814 Audun Lysbakken ( SV ) - 6 ¶
DA170814 I en undersøkelse som meningsmålingsinstituttet Sentio nylig gjorde på oppdrag for SV , viste nesten seks av ti nordmenn en lignende bekymring. 58 prosent sa at de mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med å redusere de økonomiske forskjellene i landet.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom SV : - Barnetrygden må økes kraftig ¶ SV har gjort kampen mot barnefattigdom til sin hovedsak i valgkampen og bruker mye plass på det i sitt partiprogram.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Oslo er en delt by, mener SV .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Fredrik Varfjell / NTB scanpix ¶ SV : - Barnetrygden må økes kraftig ¶
AA170814 Den vil både Ap og SV øke ved et regjeringsskifte, mens Høyre og Frp ønsker å kutte i den og på sikt fjerne den.
VG170813 Kari Elisabeth Kaski i SV understreker viktigheten av at folk ikke mister makt og muligheter på bakgrunn av hvor de bor.
VG170813 FRA DISTRIKTENE : Hadia Tajik ( Ap ), Anne Beathe Tvinnereim ( Sp ) og Kari Elisabeth Kaski ( SV ) er alle oppvokst i små kommuner.
VG170813 BOGSTAD GÅRD ( VG ) Ap, SV og Senterpartiet mener at lokaldemokratiet er under press.
VG170813 BEKYMRET : Anne Beathe Tvinnereim ( Sp ), Kari ELisabeth Kaski ( SV ) og Hadia Tajik ( Ap ) mener det har blitt en større avstand mellom folk flest og eliten.
DB170813 I Norge har både Krf og SV ivret for forbud mot plastposer.
DA170813 SV ser også ut til å ha mer hastverk enn de andre for å nå dette målet : I sitt alternative statsbudsjett i vår lovte SV mest til kultur av alle partiene på Stortinget, hele 900 millioner mer enn Solberg-regjeringen.
DA170813 Men SV var sentral da de tre rødgrønne partiene lanserte det første kulturløftet foran stortingsvalget i 2005.
DA170813 En eventuell regjeringsdeltakelse for SV er også ennå helt i det blå, selv om de nå har økt på meningsmålingene og er trygt over sperregrensen med sine 5,2 prosent.
DA170813 Både der og i arbeidsprogrammet for 2017 - 2021, går det fram at det særlig er fire områder SV vil satse på hvis de blir en del av bred regjeringskonstellasjon : « Grunnmuren », altså bibliotekene og kulturskolene, kunstnerøkonomien, vilkårene for presse- og ytringsfrihet og nye løsninger for kulturen etter digitaliseringen.
DA170813 - Det overordnede perspektivet for SV er at kulturpolitikken bør plasseres helt i sentrum av det som er viktig i samfunnet, sier Solhjell.
DA170813 SV ser også ut til å ha mer hastverk enn de andre for å nå dette målet : I sitt alternative statsbudsjett i vår lovte SV mest til kultur av alle partiene på Stortinget, hele 900 millioner mer enn Solberg-regjeringen.
DA170813 SV er også helt på linje med Ap og Sp når de hver for seg også foran dette valget lover et nytt kulturløft og minst én prosent av statsbudsjettet til kulturformål.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqlB4/Dette-kommer-Sp-og-Ap-til-a-krangle-mest-om Også Kristin Halvorsen og topper i SV har i etterkant uttalt seg om hvor harde Senterpartiet er i forhandlinger.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqlB4/Dette-kommer-Sp-og-Ap-til-a-krangle-mest-om Der Jens Stoltenberg i selvbiografien sin beskriver SV som rotete forhandlere før Soria Moria-enigheten i 2005, er han full av respekt for politikerne fra Sp - blant dem var Marit Arnstad : ¶
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i Sosialistisk Venstreparti ( SV ), mener barnefattigdom burde bli en av hovedsakene i høstens valg.
AA170813 | SV mer populære blant Ap-velgere enn KrF og Venstre ¶
AA170813 42 prosent av de samme Ap-velgerne svarer at de « liker » SV . 37 prosent svarer de « misliker » partiet.
VG170812 Dette kan ha reddet Frp fra å bli spist opp, slik SV ble i den rødgrønne regjeringen.
VG170812 Både SV og Frp gikk inn i regjering helt uten erfaring, fra en tilværelse som garvede opposisjonspartier.
VG170812 SV mistet mye av sitt særpreg i posisjon.
VG170812 Les også : Trond Giske om Sivs skatteløfte : Bare bløff ! SV : Derfor er vår modell best ¶
VG170812 JA TIL LÆRERNORM : Audun Lysbakken ( SV ) har en klar forutsetning for å gå inn i samarbeid med Ap : Tallfest lærertettheten.
VG170812 Ifølge kunnskapsministeren vil tendensen i tallene være den samme om man bruker norm basert på skolenivå - altså et definert maks antall elever per lærer på hver skole - noe SV har foreslått.
DB170812 For eksempel skjeller SV ut Ap fordi de ikke går lenger i skatteutjevning.På borgerlig side er vi fire partier som viser fram ulike prioriteringer og saker.
DB170812 Samtidig er det fortsatt mulig for Ap å snu trenden - og på de fleste meningsmålingene i juli har partiet fortsatt flertall med Sp og SV .
DB170812 Målingen viser at partiet mister velgere til blant annet SV og kan bli avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Høyre svarer på kritikken : SV svikter de yngste ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom SV langer ut mot de blåblå : Mener det er Høyres og Frps skyld at Oslo er en delt by ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ SV
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget SV har ikke tallfestet hvor mye, men partiet kritiserer Ap for at partiet bare vil øke skattene med 15 milliarder og ikke reversere alle skattereduksjonene regjeringen har gjennomført de siste fire årene.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner - Hva har du å si til vår siste meningsmåling som viser at Ap, Sp og SV kan få flertall med Rødt eller MDG på vippen ?
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner SV har kommet med slike for å samarbeide på rødgrønne side.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eV3Oy/Aftenposten-mener-Arbeiderpartiets-vanskelige-velferdsprofitorer For SV og Rødt tegner dette til å bli kjernesaker inn mot valget.
AA170812 Olsen mener prosjektet er overmodent, noe også MDG, SV , Ap, Høyre, Kystpartiet, KrF, Alliansen, Venstre og Sp er enige i.
VG170811 Til venstre for midtstreken er SV en testvinner, skriver Kirkens Nødhjelp.
VG170811 SV ¶ - SV har gjort hjemmeleksen og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program.
VG170811 KrF og SV får terningkast seks, Venstre og MDG får fem, Ap og Sp får fire og Høyre får tre.
VG170811 SV
NL170811 | Representerer Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) Troms Arbeiderparti ?
NL170811 Situasjonen er nå såpass alvorlig at ledende arbeiderpartipolitikere langs kysten gir uttrykk for at et sterkt SV og SP er det eneste som kan bidra til å justere APs sentralistiske ledelse av fiskeripolitikken.
NL170811 Hvis ikke Aps ledelse og stortingskandidater fra Troms tar seg sammen og justerer kyst- og fiskeripolitikken mer i tråd med de politiske vedtakene i Troms AP, vil jeg etter nærmere 60 år som trofast AP velger, stemme på Torgeir Knag Fylkesnes SV som den beste representanten som kan iverksette de fiskeripolitikken vedtatt i Troms og Tromsø AP.
NL170811 Det andre partiet jeg heller ikke stoler på når det gjelder forsvarsviljen for landsdelen er SV , som en rekke ganger har arbeidet for at Norge skulle melde seg ut av NATO.
DB170811 Partiet mister velgere til blant annet SV og kan bli avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.
DB170811 Målingen gir 83 mandater til SV , Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ).
DB170811 SV og de rødgrønnere lanserte en stortingsmeldig om dette allerede i 2006, og ble derfor sure da Erna Solberg lanserte det samme begrepet i fjor som Høyres store satsning framover.
DB170811 SV hadde kunnskapsministeren da det i 2008 ble innført obligatorisk kartleggingsprøve for alle førsteklassinger.
DA170811 Reiser rundt i en langstrakt landsdel kollektivt, sier Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) fra Troms.
DA170811 Det samme svarer tre fra henholdsvis Venstre og SV , to fra Høyre og MDGs representant.
DA170811 Reiser rundt i en langstrakt landsdel kollektivt, sier Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) fra Troms.
DA170811 Det samme svarer tre fra henholdsvis Venstre og SV , to fra Høyre og MDGs representant.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Rønneberg, Kristoffer ¶ SV : Vi står på randen av en katastrofe ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Petter Eide, stortingskandidat for SV i Oslo, krever at Brende sammen med europeiske allierte forsøker å få USA til å gå bort fra det militære sporet i Nord-Korea.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Ved å studere bakgrunnstallene, ser han en økt velgerovergang til spesielt SV .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Valgforsker Bernt Aardal påpeker at de rødgrønne ( SV , Sp, Ap ) ikke har flertall alene, men vil være avhengig av enten MDG, KrF eller Rødt.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Målingen gir 83 mandater til SV , Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side ( Høyre, Frp, Venstre og KrF ).
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Kari Elisabeth Kaski fra Oslo SV ( t.v. ) og partileder Audun Lysbakken på Frøen T-banestasjon.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling I tillegg tyder flere målinger på at endel av det bytteforholdet som Ap tidligere har tjent på, ved at de har tatt velgere fra SV og Sp, nå har snudd i motsatt retning.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling I tillegg til at Ap lekker noe, spesielt til SV , merker Aardal seg at lojaliteten fra egne velgere er nede i 61 prosent.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Hun ønsker ikke å spekulere på årsaken til nedgangen, eller om flørtingen med KrF kan ha ført til at Ap mister velgere til SV .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Arbeiderpartiet faller kraftig og mister velgere til blant annet SV .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling - Jeg pleier å si til venstresidens velgere at det smarte med å stemme SV er at det er en effektiv stemme for å bli kvitt den blå regjeringen, samtidig som et sterkt SV sikrer at Ap må samarbeide mot venstre og ikke mot sentrum, sier Lysbakken.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling - Jeg pleier å si til venstresidens velgere at det smarte med å stemme SV er at det er en effektiv stemme for å bli kvitt den blå regjeringen, samtidig som et sterkt SV sikrer at Ap må samarbeide mot venstre og ikke mot sentrum, sier Lysbakken.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling SV går på målingen frem fra 4,8 til 6,4 prosent, og ligger inne med 12 mandater på Stortinget.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling SV : - Vi har vært tøffest i debatten om ulikhet ¶
AA170811 Valen mener SV har lagt opp til en enkel valgkamp og partiet får uttelling for å holde seg til kjernesakene sine - rettferdig fordeling og kutt i klimagassutslipp - « fremfor å bruke tid på vafler, verdier og Listhaug ».
AA170811 Rødt og SV er mer mobilisert enn Arbeiderpartiet.
AA170811 Mange av disse går til SV , hvorfor tror du det skjer ?
AA170811 Lekker i begge retninger, SV på sikker grunn ¶
AA170811 Hvis SV tar direktemandatet, så tar vi utjamningsmandatet.
AA170811 Han peker på en god fylkesmåling i Adresseavisen før sommeren, og at Nordlys nylig hadde SV på over 9 prosent i Troms.
AA170811 Den gamle rødgrønne koalisjonen av Ap, Sp og SV er inne 83 mandater - og er dermed avhengig av MDG eller Rødt for å skaffe seg flertall.
AA170811 SV er partiet som akkurat nå måles til størst positiv fremgang, og etablerer seg med denne måling på komfortabel avstand fra sperregrensen.
AA170811 SV , Rødt og MDG får nå velgere fra Arbeiderpartiet, men det er også større trafikk fra Ap til Høyre - de såkalte lillavelgerne - enn man har sett tidligere i år.
AA170811 SV får 6,5 prosent i oppslutning, og framgangen på 1,8 prosentpoeng er den største framgangen fra målingen i juni.
AA170811 Sannsynligvis foretrekker mange Ap-folk SV , MDG og Rødt framfor de to langt mer konservative sentrumskameratene.
AA170811 Det er en mager trøst at det fortsatt er rødgrønt flertall, men det er neppe bekvemt for det gamle maktpartiet at det er Sp og SV som berger flertallet.
AA170811 Både SV , Rødt og MDG kan dra forsiktig på smilebåndet.
DN170810 Giske vil ha forlik om norsk utdanningspolitikk ¶ SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DN170810 Giske vil ha forlik om norsk utdanningspolitikk ¶ SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DN170810 Resultatene er som følger ( endring fra juni i parentes ) : Ap 30,0 ( - 2,6 ), Høyre 24,9 ( +1,8 ), Frp 12,3 ( +0,4 ), KrF 6,0 ( +0,7 ), Sp 10,8 ( - 2,1 ), SV 4,1 ( - ), Venstre 3,2 ( - 0,3 ), MDG 4,3 ( +0,5 ) og Rødt 2,9 ( +1,3 ).
DN170810 Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.
DN170810 For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et regjeringssamarbeid fra Ap og Sp trengt støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
DN170810 Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil en regjering bestående av Ap, SV og Sp få 80 mandater, mens det borgerlige samarbeidet ligger an til 79.
DN170810 Både Ap og Sp går tilbake på en fersk partimåling, mens SV står på stedet hvil.
DB170810 LO-kongressen bevilget 10 millioner til Aps valgkamp, og ga SV og Sp henholdsvis to og en million kroner.
DA170810 Sp 10,8 ( - 2,1 ) ¶ SV 4,1 ( 0 ) ¶
DA170810 - Det er veldig interessant at Ap da med begeistring vil samarbeide med SV , som ikke har stilt ett ultimatum, men fem !
DA170810 - SV stiller fem ultimatum ¶
DA170810 Frps parlamentariske leder frykter for konsekvensene hvis Ap og Sp slipper til MDG og SV i et regjeringssamarbeid etter høstens valg.
DA170810 - Partier som MDG og SV ønsker å straffe folk med sin politikk og gjøre det vanskeligst mulig.
DA170810 Sp 10,8 ( - 2,1 ) ¶ SV 4,1 ( 0 ) ¶
DA170810 - Det er veldig interessant at Ap da med begeistring vil samarbeide med SV , som ikke har stilt ett ultimatum, men fem !
DA170810 - SV stiller fem ultimatum ¶
DA170810 Øzbal er glad for at Ap, som han tidligere satt i bystyret for, og SV har snudd og går mot utbyggingsplanene nå.
DA170810 Siden den gang har både SV og Ap snudd, og er imot utbyggingen, mens KrF og Venstre er i tenkeboksen.
DA170810 Ikke Rødt, SV eller Frp, men et av de andre partiene.
DA170810 - Vi ga en større sum til bøndene i vår alternative landbruksmelding, enn det Sp fikk Ap og SV med på.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Her er kravene SV vil stille i forhandlinger med Ap om en eventuell ny regjering : ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene » SV skiftet holdning ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene SV krever profittfritt ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Venstre er under sperregrensen, mens SV holder seg over med hårfin margin.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Resultatene er som følger ( endring fra juni i parentes ) : Ap 30,0 ( - 2,6 ), Høyre 24,9 ( +1,8 ), Frp 12,3 ( +0,4 ), KrF 6,0 ( +0,7 ), Sp 10,8 ( - 2,1 ), SV 4,1 ( - ), Venstre 3,2 ( - 0,3 ), MDG 4,3 ( +0,5 ) og Rødt 2,9 ( +1,3 ).
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Om valgresultatet blir som i målingen, vil en konstellasjon av Ap, SV og Sp få 80 mandater, mens det borgerlige samarbeidet ligger an til 79.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et eventuelt regjeringssamarbeid fra Ap og Sp behøvd støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Både Ap og Sp går tilbake på en fersk partimåling, mens SV står på stedet hvil.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte Ap, Sp og SV har 45,9 i august mot 47,0 i juni.
AA170810 Venstre er under sperregrensen, mens SV holder seg over med hårfin margin.
AA170810 Resultatene er som følger ( endring fra juni i parentes ) : Ap 30,0 ( - 2,6 ), Høyre 24,9 ( +1,8 ), Frp 12,3 ( +0,4 ), KrF 6,0 ( +0,7 ), Sp 10,8 ( - 2,1 ), SV 4,1 ( - ), Venstre 3,2 ( - 0,3 ), MDG 4,3 ( +0,5 ) og Rødt 2,9 ( +1,3 ).
AA170810 Om valgresultatet blir som i målingen, vil en konstellasjon av Ap, SV og Sp få 80 mandater, mens det borgerlige samarbeidet ligger an til 79.
AA170810 Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.
AA170810 For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et eventuelt regjeringssamarbeid fra Ap og Sp behøvd støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
AA170810 Både Ap og Sp går tilbake på en fersk partimåling, mens SV står på stedet hvil.
AA170810 Ap, Sp og SV har 45,9 i august mot 47,0 i juni.
AA170810 Både SV , Venstre og Miljøpartiet De Grønne vaker over eller under de magiske 4 prosentene.
NL170809 I øyeblikket er det SV og Torgeir Knag Fylkesnes som puster Per-Willy Amundsen tettest i nakken. 2.643 velgere i Troms skiller Amundsen og Fylkesnes slik situasjonen er nå, ifølge Infact.
DB170809 Da fikk ikke Ap beveget seg fordi de måtte ta hensyn til Sp og SV .
DB170809 - Ap er nødt til å ha med seg Senterpartiet, og nå i verste fall også SV og Rødt og MDG.
DB170809 Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.
DB170809 Et regjeringssamarbeid mellom Ap og Sp hadde trengt støtte fra både SV og KrF, eller fra MDG.
DB170809 Dersom målingen hadde vært valgresultatet, hadde det ikke vært nok for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet å sikre flertall med SV .
DB170809 SV ligger på samme tall som for junimålingen : 4,1 prosent.
DA170809 - MDG, SV og Venstre er for harde, mens Arbeiderpartiet og Høyre er for forsiktige.
DA170809 - MDG, SV og Venstre er for harde, mens Arbeiderpartiet og Høyre er for forsiktige.
DA170809 SV : Vil delta i en regjering som kutter utslippene i Norge kraftig i neste stortingsperiode, og lanserte for noen dager siden en plan som kan kutte utslippene med fem millioner tonn CO2 over fire år.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/lq20A/Her-pleier-norske-leger-og-sykepleiere-ofrene-til-IS SV var sammen med Senterpartiet de eneste partiene som i 2014 stemte imot å sende soldater til Irak for å bidra i kampen mot IS.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste | Høyre reagerer på kritikk : - Det er SV som svikter de yngste ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Sykehjemsplasser i Oslo : Samme regelverk, men svært ulik praksis ¶ - SV kritiserer imidlertid også det gamle byrådet med Høyre i spissen, som satt med makten i 18 år.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste På mandag kalte Audun Lysbakken tilbudet en stor seier for SV .
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Oslo Høyre mener SV bommer grovt når de legger skylden for bydelsforskjellene på de blåblå.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Mandag uttalte leder Audun Lysbakken at SV ville gjøre valget til et generaloppgjør om ulikhetene mellom makt og rikdom i landet.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, reagerer på utspillene til Oslo-kandidat for SV Kari Elisabeth Kaski.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Høyre-politikeren mener SV og byrådet har feil medisin for å møte ulikhetene.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Forskjellene er åpenbart ikke skapt de siste fire årene, og vi må huske at SV selv satt i regjering i åtte år.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Det hadde ikke skjedd hvis SV ikke hadde satt hardt mot hardt og gjort det til et krav for å gå inn i byrådet, sa Lysbakken til Aftenposten.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste - Å utjevne forskjeller er både et nasjonalt og lokalt ansvar, og SV bommer fullstendig når de selv ikke vil ta på seg noe av dette ansvaret, mener Lae Solberg.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste - Men kuttene SV nevner blir bare for småpenger å regne hvis de rødgrønne får regjeringsmakten ved dette valget.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste - Det er SV som svikter de yngste med dette tiltaket.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Vinneren av testen er SV .
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html FOTO : NTB Scanpix ¶ SV kom best ut i en stor test av folkehelsepolitikken til åtte av de største partiene i Norge.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Blant annet vil SV ha en times daglig aktivitet for skolebarna.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html SV vinner testen ¶
AA170809 Vi vet også at Ap ikke vil ta med Rødt og MDG ( sommerens største politiske ikke-nyhet etter min mening ), men ikke hvor langt de vil strekke seg for SV og Sp.
AA170809 Om Ap tar med SV , eller om Høyre tar V/KrF i stedet for Frp vil vise seg etter valget.
AA170809 De andre partiene, spesielt Ap, SV og Frp, er tjent med at dette framstilles som et luftslott.
AA170809 Adresseavisens kommentar bygger opp rundt retorikken til Ap, SV og Frp.
AA170809 SV avløste det gamle kommunistpartiet på Stortinget.
VG170808 I både Arbeiderpartiet og SV betaler politikerne partiskatt, men Lan Marie Nguyen Berg i MDG har betalt mest av alle sammen, 120.000 kroner.
NL170808 ¶ Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten, skriver formannskapsmedlem i Rødt, Jens Ingvald Olsen.
NL170808 Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten.
DN170808 Brannfakkel fra SV
DN170808 Samtidig mener 18 prosent at regjeringen gjør en god jobb med å utligne forskjellene, viser undersøkelsen gjennomført av Sentio for SV .
DN170808 I både Arbeiderpartiet og SV betaler politikerne partiskatt, men Lan Marie Nguyen Berg i MDG har betalt mest av alle sammen, 120.000 kroner.
DB170808 « Tour de forskjell » lokker SV med denne mandagen.
DB170808 Høyre har 14 som jobber i informasjonsgruppa, SV har 2, 2 årsverk.
DB170808 Alle snakker om forskjeller denne valgkampen, men vi som møter hos Høyre og SV skal få se det med egne øyne.
DB170808 SV må klare seg på 34 millioner.
DB170808 ¶ KLIMAPARTIER : SV , MDG og Venstre kom ut på topp da miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender ga partiene terningkast i forkant av valget 2013, og ligger også foreløpig best an i miljøstiftelsen Zeros stortingskandidatundersøkelse fra i år.
DB170808 Beregninger gjort av klimaforskere fra Cicero i høst, viste at SV , MDG og Venstres forslag til statsbudsjett ga størst kutt i klimagassutslipp.
DA170808 Den tradisjonelle hjemmesykepleien fikk i den anledning skarp kritikk av eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
DA170808 Han minner om at også samarbeidet mellom Ap og SV fikk sin spede start i Oslo.
DA170808 - Men også SV stiller ufravikelige krav, som ikke kan forstås som annet enn ultimatum.
DA170808 - Jeg tror aldri SV ville gått tilbake til den politikken de hadde før, hvor det var helt usannsynlig for dem å styre.
DA170808 SV vet hva det innebærer å sitte i regjering.
DA170808 I både Arbeiderpartiet og SV betaler politikerne partiskatt, men Lan Marie Nguyen Berg i MDG har betalt mest av alle sammen, 120.000 kroner.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse Rødt har forkastet revolusjonen og SV finpusser profilen som opposisjonsparti.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse Likheten stikker imidlertid dypere enn at SV kjører en variant av Rødts rikingsafari fra 2013.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse Imidlertid begynner SV og Rødt å bli så like at det er stadig vanskeligere å finne argumenter mot å slå sammen partiene.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse IIfølge Sveinung Rotevatn fra Venstre blir partiene Rødt og SV stadig likere.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse Det er neppe ment som noe kompliment til SV , men han har like full et poeng.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse SV - leder Audun Lysbakken har hatt kamp mot ulikhet som fremste sak i denne valgkampen, til forveksling likt partiet Rødt.
VG170807 * 1 SV sliter fortsatt med å slikke oppslutningssårene som fulgte med årene i den rødgrønne regjeringen.
VG170807 Han er vel redd for hvordan det går når han skal forhandle budsjetter med Rødt og SV .
DN170807 Han er vel redd for hvordan det går når han skal forhandle budsjetter med Rødt og SV .
DB170807 Han er vel redd for hvordan det går når han skal forhandle budsjetter med Rødt og SV .
DB170807 SV fikk til et stort barnehageløft, blant annet ved å spille FrP og Arbeiderpartiet opp mot hverandre.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover Partileder Audun Lysbakken ( SV ) og Oslo-kandidat Kari Elisabeth Kaski ( SV ) startet valgkampen ved å dra Oslo på tvers for å ta forskjeller bydelene imellom nærmere i øyesyn.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover Partileder Audun Lysbakken ( SV ) og Oslo-kandidat Kari Elisabeth Kaski ( SV ) startet valgkampen ved å dra Oslo på tvers for å ta forskjeller bydelene imellom nærmere i øyesyn.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover Det til tross for at SV selv sitter i byrådet og gikk til valg på å utjevne ulikheter i samme by.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover - Dette ble også lovet av byrådet som SV er en del av.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover - Det er store forskjeller i byen vår og ulikhetene vokser raskt, sier Oslo-kandidat for SV , Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall - Jeg har ofte stemt på små partier tidligere for å få dem opp, både SV og Venstre, forteller hun.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall - Det vil også være viktig blant annet hvilke partier Venstre tar stemmene fra, og om SV havner over eller under sperregrensen, sier han.
AA170807 Sosialistisk Venstreparti : Eller kanskje Lars Haltbrekken ( SV ) ?
AA170807 SV-leder Audun Lysbakken melder SV på som en varm forsvarer av å gjøre noe med forskjellene i valgkampen.
AA170807 Også i hovedstaden har SV mål om å oppnå et direktemandat. ( ©NTB ) ¶
AA170807 ( ©NTB ) ¶ | SV vil drive valgkamp mot Forskjells-Norge ¶
VG170806 Dette bekymrer ikke Brundtland som sier til VG at det er summen av støtten til opposisjonspartiene som er viktig, og peker på at Ap står sammen med Senterpartiet og SV .
DB170806 Antirasistisk senter og Holocaust-senteret er etablert og styres av jøder, disse jødene har nå åpenbart påvirket både SV , Miljøpartiet De Grønne og nå Frp i omskjæringssaken, sier Lysglimt Johansen.
DB170806 Snarere kan stor vekt på disse spørsmålene bidra til å sende velgere i retning av de grønne småpartiene, enten der er MDG, SV eller Venstre.
DA170806 Også kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV kan melde om en i SV som tidligere har vært aktiv i Unge Høyre.
DA170806 Også kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV kan melde om en i SV som tidligere har vært aktiv i Unge Høyre.
DA170806 - Flere partier representerer jo grønne saker, både Venstre og SV spesielt.
DA170806 * Tredjekandidaten i Sogn og Fjordane, Bente Øien Hauge, har meldt overgang fra SV .
DA170806 Også kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV kan melde om en overgang fra Unge Høyre.
DA170806 - Flere partier representerer jo grønne saker, både Venstre og SV spesielt.
DA170806 * Tredjekandidaten i Sogn og Fjordane, Bente Øien Hauge, har meldt overgang fra SV .
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/VV7yr/Hoyre-tror-ikke-pa-Stores-garanti-om-at-skattene-ikke-gar-opp-for-gjennomsnittsnordmannen Også SV kritisk til Aps skattepolitikk ¶
AA170806 Er det realistisk å tenke seg at KrF og Venstre slår seg sammen med Ap, SV og Sp om å felle regjeringen Solberg for eksempel på statsbudsjettet for 2018 ?
VG170805 Tyvand påpeker at det så langt bare er hans parti og SV som snakker konkret nok om lærertetthet.
VG170805 Det er SV på rødgrønn side og KrF på borgerlig side som er opptatt av å sikre nok lærere i skolen, og som har vist vilje til faktisk å prioritere det, skriver han i en e-post til VG.
VG170805 Der har SV og Ap et felles mål, mener Giske.
VG170805 Audun Lysbakken ( SV ) har en klar forutsetning for å gå inn i samarbeid med Ap : Tallfest lærertettheten.
VG170805 - Vi kan ikke begynne den jobben med å tenke på et tall, sier Giske, som legger til at han synes det er flott at SV har høye ambisjoner.
VG170805 - Det er en forutsetning for at SV skal skrive under avtale om regjeringssamarbeid i høst.
VG170805 Sveinung Rotevatn ( V ) og Audun Lysbakken ( SV ) : Alt var ikke bedre før.
DB170805 Venstre-leder Trine Skei Grande heier imidlertid på SV som miljøparti på rødgrønn side : ¶
DB170805 SV-leder Audun Lysbakken vil ikke gå i klinsj med Sp, men mener at SV vil være garantisten.
DB170805 Hansson mener at SV ikke gjorde en god nok jobb som miljøparti i den forrige regjeringen, siden utslippene gikk opp i perioden og SV var med på å åpne flere oljeområder.
DB170805 Hansson mener at SV ikke gjorde en god nok jobb som miljøparti i den forrige regjeringen, siden utslippene gikk opp i perioden og SV var med på å åpne flere oljeområder.
DB170805 - Er Sp en garantist for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i en regjering uten SV ?
DB170805 - Det er bare to parti som kan sikre Lofoten, det er Venstre og SV .
DB170805 SV og Sp kommer uansett til å måtte gjøre denne jobben sammen, for Ap og Sp får ikke flertall uten oss, sier han.
DB170805 Mens Sp virker selvskreven, kan Ap-leder Jonas Gahr Støre komme til å få mulighet til å velge mellom KrF eller SV i en eventuell regjering.
DA170805 Vi i SV var med å presse Justisdepartementet på dette, slik at Oslopolitikere nå også er invitert, sier hun.
DA170805 Abid Raja og Venstre stiller tre klare krav før politiets beredskapssenter bygges, og SV vil ha Oslos politikere mer involvert i prosessen.
DA170805 - Dette er krav vi i SV fullt ut støtter.
AA170805 ( ©NTB ) ¶ | SV vil skille mellom innvandring og integrering ¶
VG170804 Her i Norge har asylsentre i Afrika vært foreslått av henholdsvis Frp og SV , mens H og Ap har vært skeptiske.
VG170804 Forskjellen mellom Frp og SV sine forslag er at førstnevnte vil avskaffe retten til å søke asyl i landet du kommer til med asylsentre, mens SV vil ha asylsentre i andre land som et supplement til dagens ordning.
VG170804 Forskjellen mellom Frp og SV sine forslag er at førstnevnte vil avskaffe retten til å søke asyl i landet du kommer til med asylsentre, mens SV vil ha asylsentre i andre land som et supplement til dagens ordning.
DN170804 De øvrige partiene får som følger : Venstre : 3,2 prosent ( - 0,3 ), Frp : 12,6 prosent ( +0,7 ), KrF : 5,2 prosent ( +0,6 ), SV : 5,2 prosent ( +0,7 ), MDG : 3,6 prosent ( - 0,5 ), Rødt : 3,2 prosent ( +0,4 ) og Andre : 2,3 prosent ( - 0,4 ).
DB170804 Terningkast 5 » ¶ SV : Flere gode punkter.
DB170804 Det sier mye at SV til og med stemte mot friere skolevalg over fylkene.
DB170804 - Alle vet hvor SV står i denne saken.
DB170804 De øvrige partiene får som følger : Venstre : 3,2 prosent ( - 0,3 ), Frp : 12,6 prosent ( +0,7 ), KrF : 5,2 prosent ( +0,6 ), SV : 5,2 prosent ( +0,7 ), MDG : 3,6 prosent ( - 0,5 ), Rødt : 3,2 prosent ( +0,4 ) og Andre : 2,3 prosent ( - 0,4 ).
DA170804 Partilederne Trine Skei Grande ( V ), talsperson Rasmus Hansson ( MDG ) og Audun Lysbakken ( SV ), her under partilederdebatten i Arena kultur og rådhus under Arendalsuka i 2015.
DA170804 Folkeaksjonen og partitoppene i Rødt, SV , Venstre og MDG mobiliserer lørdag i Svolvær til ny kamp mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170804 SV og Venstre mener de tre partiene vifter med det hvite flagget når de ikke sender toppene til Svolvær, men denne kritikken avvises blankt.
DA170804 Førstekandidaten til Oslo SV viser til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som har blitt en slags politisk talsmann for alle som bor « utafor Ring 3 ».
DA170804 Denne sommeren vil Kari Elisabeth Kaski ( SV ) få has på sleipe Sp-politikere som snakker ned byen hennes.
DA170804 SV har foreslått en rekke radikale boliggrep.
DA170804 Venstre, MDG og SV har ikke fått invitasjon til debatten.
DA170804 Heller ikke SV ville blitt med.
DA170804 - Det er ugreit slik de har holdt på, og jeg ville ikke blitt assosiert med den kanalen på noen som helst slags måte, sier leder av Lier SV , Kathy Lie.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene Skatteforliket mellom alle partiene på Stortinget, unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne.
AA170804 Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil en regjering bestående av Ap, SV og Sp få 84 mandater.
AA170804 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa Støre.
AA170804 - Det vil være veldig kritisk for landet at Rødt og SV skal påvirke verdipolitikken.
AA170804 SV får 4,6 prosent, det samme som forrige måned.
AA170804 De øvrige partiene får som følger : Venstre : 3,2 prosent ( - 0,3 ), Frp : 12,6 prosent ( +0,7 ), KrF : 5,2 prosent ( +0,6 ), SV : 5,2 prosent ( +0,7 ), MDG : 3,6 prosent ( - 0,5 ), Rødt : 3,2 prosent ( +0,4 ) og Andre : 2,3 prosent ( - 0,4 ). ( ©NTB ) ¶
AA170804 Samarbeidet mellom Ap, SV , Sp og Miljøpartiet De Grønne representerte en ny politisk allianse, også nasjonalt.
AA170804 Fra venstre Jon Gunnes ( V ), Marte Løvik ( Sp ), Rita Ottervik ( Ap ), Hilde Opoku ( MDG ), Ottar Michelsen ( SV ), Geirmund Lykke ( KrF ) og Morten Kokaas ( PP ).
AA170804 En bred koalisjon, som favner fra SV på venstresiden til Venstre og KrF i sentrum, gaper over så mange ulike politiske nyanser og standpunkter at det nødvendigvis tvinger frem kompromiss som er med på å viske ut en tydelig retning.
VG170803 Sveinung Rotevatn ( V ) og Audun Lysbakken ( SV ) : Alt var ikke bedre før.
DB170803 Og hadde SV sittet i regjering hadde vi også fulgt de andre i NATO som vi gjorde med rakettskjoldet, fastslår Børge Brende.
DB170803 Det Norge nå utreder, er om vi skal gi norske bidrag inn til gjennomføringen av det vedtaket SV og Norge var en del av i 2010.
DB170803 Da var Jens Stoltenberg statsminister og SV satt i regjering.
DB170803 - Vi foretrekker en sam-koalisjon med våre gamle samarbeidspartnere - altså Senterpartiet og SV .
DB170803 » Forrige gang SV hadde makt inviterte de det private til dugnad for å oppnå løftet om full barnehagedekning, og var helt avhengige av deres innsats for å nå målet.
DB170803 I motsetning til SV , som er mest opptatt av hvem som driver barnehagen, er Venstre mest opptatt av kvaliteten på tilbudet til barna.
DB170803 Dette burde være en selvfølge, men det mener tydeligvis SV er for mye forlangt.
DB170803 Det var et SV som satte barns interesse først, og som sparte seg for å framstille private bidragsytere som griske kapitalister.
DB170803 Det var et SV jeg kunne enes med.
DB170803 Det er faktisk kvinnelige gründere det går utover når SV ikke vil tillate utbytte på barnehagedrift.
DB170803 august skrev Carl Morten Amundsen ( SV ) at Venstres forsvar for kvinnelige gründere i barnehagepolitikken er et skalkeskjul for velferdsprofitt.
DA170803 I dette scenarioet får SV , Rødt, MDG og Venstre ett mandat hver.
DA170803 Hvis et av partiene karrer til seg et andremandat vil det gå til Petter Eide ( SV , bydel Gamle Oslo ), Seher Aydar ( Rødt, bydel Gamle Oslo ), Per Espen Stoknes ( MDG, bydel Vestre Aker ) eller Ola Elvestuen ( Venstre, bydel Frogner ).
DA170803 - Det er mange velgere på venstresiden i Oslo som er i reell tvil om de skal stemme Ap eller SV eller MDG eller Rødt.
DA170803 Det første kulturløftet ble lansert foran stortingsvalget i 2005, i tett samarbeid med Ap og SV .
DA170803 Vil ha Ap, Sp og SV
DA170803 Så mener jeg at et samarbeid med Ap, Sp og SV er det landet trenger, sier ungdomspartilederen.
DA170803 - Det var faktisk AUF, men Anniken Huitfeldt i spissen, som i sin tid klekket ut ideen om et rødgrønt samarbeid bestående av SV , Sp og Ap, legger han til.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Ruud, Vidar / NTB scanpix ¶ | SV : Siv Jensen bør si unnskyld til landets eldre ¶
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Ap og SV styrer nå i Oslo.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Ap : Det haglet med advarsler ¶ - SV stemte for forslaget, og forslaget er i seg selv helt greit.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost | SV : Brende må frikoble seg fra USA.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost - SV er tilhenger av EU-sanksjonene.
AA170803 Skal vi lykkes med å begrense klimaendringene må vi la olja ligge, sier Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
VG170802 Sveinung Rotevatn ( V ) og Heikki Holmås ( SV ) mener kulturministeren og Sp-nestlederen maler et uriktig bilde av at alt var bedre før, med utspillene om norske verdier.
VG170802 Stortingsrepresentant Heikki Holmås ( SV ) mener på sin side at det er den borgerlige regjeringen som setter norske verdier under press.
VG170802 Heikki Holmås i SV er opptatt av å få frem at det har skjedd mye positivt med norsk kultur i hans levetid.
DB170802 Et Norge med SV ved makten vil altså være betydelig tøffere med Donald Trump enn dagens regjering er.
DB170802 Det er noe helt annet med SV .
DB170802 Arbeiderpartiet : 95 ¶ SV : 95 ¶
DB170802 Vi har i diverse debattinnlegg og kronikker denne sommeren sett at spesielt partiene SV og Rødt har gått til angrep på det de omtaler som « Velferdsprofitørene ».
DB170802 Kan representanter for SV og Rødt gi oss et svar på det ?
DB170802 Hvorfor har ikke SV på et noe tidspunkt i debatten svart på vårt spørsmål om hvilke konsekvenser deres politikk vil få for kvinneskapte og kvinnedominerte arbeidsplasser ?
DB170802 Er det sånn at representanter for partiene SV og Rødt ville valgt et kvalitetsmessig dårligere tilbud til en av sine nærmeste fordi det beste var drevet av det de omtaler som « Velferdsprofitører » ?
DB170802 Carl Morten Amundsen fra SV skriver i Dagbladet 1.august at kvinner i NHO-ledelsen har " kastet seg inn i et slags kvasi-feministisk forsvar for velferdsprofitt ".
DB170802 Men er det noen som burde ønske denne endringen velkommen, så er det nettopp Audun Lysbakken og SV .
DB170802 Det er rimelig å anta at SV og Audun Lysbakken vil være blant dem.
DB170802 Vi visste allerede at det av sprikende grunner skulle være vanskelig å få med seg Senterpartiet og SV på å godta en EU-avtale om klimapolitikk om ikke-kvotepliktig sektor, men når til og med Arbeiderpartiets leder uttaler seg ullent om hvorvidt en ny regjering vil dra de påbegynte forhandlingene med EU i land, spøker det for en bindende avtale.
DA170802 Til NTB har parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, sagt at hun finner det vanskelig å forholde seg til SV med sine nærmest ultimate krav.
DA170802 Støre har pekt på sin vending mot sentrum som « en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen », og Ap-kilder sa til VG i vår at de er villige til å droppe SV til fordel for KrF.
DA170802 Også SV stiller ufravikelige krav til å støtte eller bli del av en ny regjering ( se faktaboks ).
DA170802 Når SV mandag offisielt starter valgkampen er det med stabile målinger godt over sperregrensen, og med toppmålinger på 4,8 prosent.
DA170802 Men kanskje Ole Tellefsen har noen forslag ? | - Jonas blir ikke sjef uten SV
DA170802 Men det skal han nok måtte kjempe for, om SV kommer i en forhandlingsposisjon.
DA170802 Jonas Gahr Støre blir ikke statsminister uten at SV gjør et godt valg.
DA170802 Et rødgrønt flertall med i utgangspunktet Ap, SV og Sp, sier SV-lederen, selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hatt flertall alene på enkelte målinger i vår.
DA170802 Ap får ikke regjeringsmakten uten SV , og Giske skal ikke ta kunnskapsministerposten for gitt, mener en selvsikker Audun Lysbakken.
DA170802 AVSKRIVER KRF-debatt : Debatten de siste fire årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det stadig tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener Audun Lysbakken ( SV ).
DA170802 AVSKRIVER KRF-debatt : Debatten de siste fire årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det stadig tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener Audun Lysbakken ( SV ).
DA170802 - Debatten de fire siste årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det tydeligere og tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener SV-lederen.
VG170801 Han har selv vært statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, hvor SV frem til 2009 hadde finansministeren.
VG170801 RØDGRØNN SEIER : Partilederne Kristin Halvorsen ( SV ), Jens Stoltenberg ( A ) og Åslaug Haga ( Sp ) feirer valgseieren og det kommende regjeringssamarbeidet.
VG170801 Før stortingsvalget i 2005 har Senterpartiet fullført sin vandring over til venstresiden i norsk politikk, og stiller opp sammen med Arbeiderpartiet og SV som det rødgrønne alternativet.
NL170801 Jeg skremmes av å se at både SV , SP og AP går til valg på å ikke se fremover, men tvert i mot alt som skal reverseres visst bare de får makt.
DN170801 SV , som også er et av partiene Støre åpner for å diskutere et samarbeid med, krever nå en avklaring fra de to partiene.
DB170801 De går til valg på å avvikle kontantstøtten, i likhet med SV og Venstre.
DB170801 Vi i SV mener rett og slett det er galt å tjene penger på hjelpeløse mennesker.
DB170801 Ja, dette er et verdispørsmål, og vi i SV er fullstendig klar over det.
DB170801 Det er visstnok idealistiske kvinnelige gründere det går utover når SV sier nei til profitt på barnevernstjenester, asylmottak, barnehage- og sykehjemsdrift.
DB170801 SV er ikke slem mot kvinner, ikke slem mot gründere og ikke slem mot kvinnelige gründere.
DB170801 Ellers se SV .
DB170801 SV : Filler.
DA170801 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa han til VG da.
AA170801 Gjersvold omtaler meg og andre slik : « Mer populistisk enn Frp, mer reaksjonær enn Sp og mer proteksjonistisk enn SV .
VG170731 september 2003 : SV og Frp er de store vinnerne i kommune- og fylkestingsvalget. 27. april 2004 : Shabana Rehman løfter mulla Krekar. 1. juni 2004 : Ny røykelov gjør det forbudt å røyke på restauranter og utesteder.
NL170731 Det overrasker meg egentlig ikke, siden SP sammen med AP, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
DB170731 « Miljøpartiene » Venstre og SV har forhandlet bort klima når muligheten for makt har ligget på bordet.
DA170731 Sosialistisk Venstreparti ( SV ) og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) sier de vi fjerne støtten, og Senterpartiet vil « vurdere » den.
DA170731 SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) til Dagsavisen.
DA170731 Hvem har spredd myter gjennom årene, som SV om innvandringens økonomiske berikelse, og hvordan partiet har forespeilet oss det lykkelige flerkulturelle fellesskapet vi nordmenn skulle få oppleve ved høyest mulig ikke-vestlig innvandring.
DA170731 Der skriver hun blant annet, som svar til SV : ¶
DA170731 - Sprer myter ¶ SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får.
DA170731 SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) til Dagsavisen.
DA170731 Sosialistisk Venstreparti ( SV ), Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) sier de vi fjerne støtten og Senterpartiet vil « vurdere » den.
DA170731 SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) til Dagsavisen.
DA170731 - Sprer myter ¶ SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får.
DA170731 SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) til Dagsavisen.
VG170730 En av dem som holdt appell, var Mali Steiro Tronsmoen fra SV .
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/OV9z1/300-i-antinazi-demonstrasjon-i-Kristiansand En av dem som holdt appell, var Mali Steiro Tronsmoen fra SV .
AA170730 En av dem som holdt appell, var Mali Steiro Tronsmoen fra SV .
AA170730 Hvis SV får makt til høsten, skal vi bruke den til å øke barnetrygden kraftig.
DB170729 Røe Isaksen mener kritikken hviler på et feilaktig grunnlag og mener Ap og SV egentlig vet bedre.
DB170729 Både Arbeiderpartiet og SV har gjentatte ganger refset regjeringa for å føre en politikk som øker forskjellene i Norge.
DB170729 Ap vil invitere Senterpartiet, SV og KrF til samtaler dersom Frp og Høyre-regjeringen mister flertallet.
DA170729 - Grunnen til at jeg meldte meg ut var jo at det rent prinsipielt blir feil at en som stemmer på SV ender opp med å støtte FrP.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/554aW/Eksperter-mener-kampen-om-Vestlandet-er-overvurdert Venstre, 60 prosent sannsynlighet ¶ SV , 30 prosent sannsynlighet ¶
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/554aW/Eksperter-mener-kampen-om-Vestlandet-er-overvurdert - Det er derimot alltid overraskelser, sist gang kom de grønne ut av ingenting, mens SV trodde de var på trygg grunn, sier Sørensen.
AA170729 SV ønsker å fjerne ordningen og utvide tidsrammen for selvbestemt abort, skriver Klassekampen.
AA170729 - SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sier Kari Elisabeth Kaski.
AA170729 ( ©NTB ) ¶ | SV vil avskaffe ordningen med abortnemnd ¶
VG170728 LO vil forsøke å få enda flere til å stemme rødgrønt og har gitt rekordmange millioner kroner i valgkampstøtte til Ap, SV og Sp.
VG170728 Ap 55,1 prosent ¶ SV 7,6 prosent ¶
VG170728 - I vår siste partimåling blant LOs medlemmer, tatt opp i mai, svarer 74 prosent at de vil stemme Ap, SV eller Sp.
VG170728 - De svarene underbygger at det først og fremst er Ap, men også SV og Senterpartiet som ivaretar våre synspunkter best.
DB170728 ¶ FORTSATT MULIG Å FÅ MED SV : Ap-leder Jonas Gahr Støre tror det fortsatt er mulig å få til et avklart samarbeid med SV .
DB170728 ¶ FORTSATT MULIG Å FÅ MED SV : Ap-leder Jonas Gahr Støre tror det fortsatt er mulig å få til et avklart samarbeid med SV.
DB170728 Så vet jeg at SV er tøffe forhandlere som kan sakene sine godt, og som er tøffe på det de er opptatt av.
DB170728 Så har jeg respekt for at SV vil avvente valgresultatet for å se om de er åpne for å påta seg regjeringsansvar, men hvis de etter valg og samtaler kommer fram til at de ønsker det, er jeg trygg på at vi kan forhandle gode løsninger, sier Ap-lederen.
DB170728 Samtidig har vi oppfattet at SV ikke opererer med ordet ultimatum, sier Støre til Dagbladet.
DB170728 SV-listetopp Kari Elisabeth Kaski er imidlertid tydelig på at SV ikke kommer til å gi seg på de fem hovedkravene sine.
DB170728 Han vil altså - fortsatt - ikke si noe om hvem han helst vil samarbeide med av SV og KrF, og åpner også for at det går an å ha et avklart samarbeid med begge.
DB170728 Det er SV og Sp.
DB170728 Ap-lederen holder døra åpen til både Sp, SV og KrF.
DB170728 - Nei, jeg tror det er mulig å forhandle, og har gjort det med SV før, og funnet gode løsninger.
DB170728 - Med dette tar SV to skritt bort fra en rødgrønn regjering, sa Sps Marit Arnstad til Dagbladet tidligere denne uka.
DB170728 ( Dagbladet ) : SV har stilt fem ufravikelige krav til Ap og Senterpartiet, som de sier de må få gjennomslag for dersom de skal gå i regjering eller ha samarbeidsavtale med sine tidligere partnere etter valget.
DB170728 Støre har også åpnet for regjeringssamarbeid med SV , Senterpartiet, Venstre og KrF, dersom partiene ønsker det.
DB170728 Riktignok holder de døra åpen for SV , som har stilt et omtrent likelydende ultimatum.
DB170728 Det er mulig Støre tror mer på MDGs ultimatum enn på SV sitt, men budskapet er tydelig : Det er useriøst å blande oljeproduksjonen inn i klimadebatten.
DA170728 Det overrasker meg egentlig ikke, siden Sp sammen med Ap, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Njål Svingheim, Jernbaneverket ¶ SV står mot Ap, H og Frp ¶
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Mens Ap er enige med Frp og H, har SV vært åpne for det kontroversielle Nøtterøy-alternativet.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Lars Egeland ( SV ) ¶
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Arve Høiberg, stortingskandidat og gruppeleder i fylkestinget for Ap, har inntatt motsatt syn av SV .
AA170728 Etter halvannen times møte kom partitoppene fra KrF, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, SV , Ap og De Grønne ut av ordførerkontoret.
VG170727 Det er fortsatt uklart om hvorvidt Vänsterpartiet, søsterpartiet til norske SV , vil støtte mistillitsforslaget, noe som trengs for at forslaget skal få flertall i Riksdagen.
VG170727 Til VG sa Støre at han « vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare dere syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid ».
VG170727 REAGERER : Stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) er ikke imponert over regjeringen.
VG170727 Også Karin Andersen ( SV ) er kritisk : ¶
VG170727 Men arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) avfeier kritikken fra KrF og SV om at regjeringen er for passiv til bærekraftsmålet om å utrydde fattigdom.
VG170727 KrF og SV reagerer ¶
VG170727 Både KrF og SV mener at regjeringen og Stortinget har verktøy som kan halvere andelen som faller under fattigdomsgrensen, og mener det handler om politisk vilje : ¶
VG170727 Det får førstekandidat til Stortinget for Nordland SV , Mona Fagerås, til å reagere.
VG170727 SV er med andre ord for turistskatt, det samme er Kristelig folkeparti.
VG170727 Åpent for SV
VG170727 | Støre : Derfor stenger jeg ute MDG og ikke SV
VG170727 Men Sosialistisk Venstreparti ( SV ) og leder Audun Lysbakken er fortsatt inne i varmen hos Støre.
VG170727 LILLESAND ( VG ) At SV ikke stiller ultimatum til Arbeiderpartiet er hovedgrunnen til at Ap-leder Jonas Gahr Støre fortsatt inviterer dem til regjeringsforhandlinger.
VG170727 Det tredje er at jeg opplever at SV stiller tøffe krav, men at de ikke stiller ultimatum, sier Støre til VG.
VG170727 Det til tross for at SV har stilt følgende fem krav for å delta i en regjering eller ha noen samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet etter stortingsvalget 11. september i år : ¶
VG170727 Det opplever jeg at SV klar over, sier Ap-lederen.
 ¶
VG170727 Det andre er at vi har åtte års erfaring fra å regjere med SV .
VG170727 De kravene er det mulig for oss å forhandle med SV om.
VG170727 - Når jeg har sett de kravene, så har det i alle fall ikke ledet meg til å si at deter utelukket å snakke med SV .
VG170727 - Er dette ultimatum fra SV ? 

 ¶
VG170727 - Det er tre grunner til at vi holder en åpen dør til SV .
DN170727 Arbeiderparti-lederen sa til VG onsdag at han finner det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og et eventuelt regjeringssamarbeid.
DB170727 Arbeiderparti-lederen sa til VG onsdag at han finner det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og et eventuelt regjeringssamarbeid.
DB170727 Å drive fram en rødgrønn samarbeidsregjering mellom SV , Ap og Senterpartiet betrakter Åslaug Haga fortsatt som sitt største politiske prosjekt.
AA170727 Arbeiderparti-lederen sa til VG onsdag at han finner det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og et eventuelt regjeringssamarbeid.
VG170726 Det undrer oss at norske småpartier, med SV og Venstre i spissen, ikke ser det åpenbare.
VG170726 Men, han holder døren åpen for SV , dersom KrF ikke blir med.
VG170726 En regjering med SV er fullt mulig, et slikt samarbeid er nok også mer enn spiselig for mange i hans eget parti og i fagbevegelsen.
VG170726 Vi ønsker en Ap-ledet regjering som i tillegg kan bestå av et eller flere av partiene Senterpartiet, KrF og SV .
VG170726 Følgende partiers førstekandidater er positive : SV , Venstre, Rødt, KrF.
VG170726 SV , Rødt, KrF og Venstre er positive.
DN170726 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre på spørsmål om hvilke partier han kan sitte i regjering med.
DB170726 Planen overoppfyller kravet SV tidligere har stilt til Ap og Sp, ved at det legges opp til en beregnet klimaeffekt på 5 millioner tonn i CO₂-kutt.
DB170726 Når SV fortsetter å gjøre det, og nå utdyper disse kravene, gjør det at de tar to skritt vekk fra en eventuell regjeringsdeltakelse, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.
DB170726 Kaski i SV mener Senterparti-politikerens uttalelser beviser at SV trengs.
DB170726 Kaski i SV mener Senterparti-politikerens uttalelser beviser at SV trengs.
DB170726 Hun understreker at planen ikke er hogd i stein, og sier SV er villig til å forhandle om de forskjellige tiltakene i planen.
DB170726 Haltbrekken tror SV har tjent på å være tøffe overfor sine tidligere samarbeidspartnere.
DB170726 Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn ved stortingsvalget i 2013, men fortsatt langt unna oppslutninga SV hadde før den rødgrønne regjeringsperioden.
DB170726 Derfor vil SV forplikte oss til store utslippskutt i kommende fireårsperiode, sier SV-profil og tidligere leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.
DB170726 De siste månedene har SV opplevd en liten framgang på meningsmålingene igjen, etter å ha tilbrakt nesten hele stortingsperioden vakende rundt sperregrensa.
DB170726 Ap-nestleder Trond Giske er forsiktig med å kommentere konkretiseringen fra SV , utover å spørre om ikke « forhandlingene kan vente til etter valget ».
DB170726 - Vi har tjent på å være tydelig, og så er det ingen tvil om at vi nå har et sterkt miljøteam i SV , sier Haltbrekken.
DB170726 - At Arnstad sier det, viser hvorfor et sterkt SV er den eneste garantien for en ambisiøs klimapolitikk etter valget.
DB170726 ( Dagbladet ) : SV fikk lunken respons hos sine politiske samarbeidspartnere da de lanserte fem ufravikelige krav for å delta i en rødgrønn regjering eller inngå samarbeidsavtale med Ap og Sp.
DB170726 SV har ett forslag, men er fleksible på å forhandle om andre mulige måter å innfri SVs hovedkrav, sier Kaski.
DB170726 - SV må få presentere sin politikk i valgkampen, og så avgjør styrkeforholdet mellom partiene etter valget.
DB170726 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa Støre til VG.
AA170726 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre på spørsmål om hvilke partier han kan sitte i regjering med.
VG170725 Men la meg si det slik : Jeg ser det ikke sannsynlig at SV , Senterpartiet, KrF og Venstre skal sitte i regjering med Ap, sier Støre.
VG170725 Det riktige er at SV selv valgte å forlate forhandlingene.
VG170725 - Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV , Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre.
VG170725 anm : I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det feilaktig oppgitt at Bergen Ap i 2015 kastet SV ut av forhandlingene om byrådsmakten.
NL170725 Så får heller Støre tåle at han får kritikk fra SV og KrF, som han gjerne vil samarbeide med etter valget.
DB170725 Eldrepolitisk talsperson Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti ( SV ) mener at ettermiddagen er riktig tidspunkt for dagens hovedmåltid, slik døgnrytmen er ellers i livet.
VG170724 | Stortingsvalget 1989 : Frp og SV har fest på hver sin fløy ¶
VG170724 Fremskrittspartiet og SV var de store vinnerne i valget 1993.
VG170724 SV øker også solid, fra 6 til 17 representanter.
DB170724 ¶ BEHANDLINGSTID : Jeg håper SV er enig i at hvordan vi behandler ofrene underveis er vel så viktig som rask saksbehandlingstid, skriver Per-Willy Amundsen.
DB170724 Karin Andersen i SV og Andrea Sjøvoll i SU skriver i Dagbladet 20. juli om voldtekt, og mener jeg skyver ansvaret for ofrene over på andre.
DB170724 Jeg håper SV er enig i at hvordan vi behandler ofrene underveis er vel så viktig som rask saksbehandlingstid.
DB170724 Derfor styrker denne regjeringen både politiet og offeromsorgen kraftig, sammenlignet med da SV satt i regjering.
DB170724 De vet godt at det denne regjeringen har styrket politiet med 1800 flere politifolk enn da SV satt i regjering, at vi samler kompetente politifolk i sterkere miljøer som en del av politireformen og at vi har etablert « Politiarbeid på stedet », som gjør at politiet mye raskere kan ta vitneavhør.
DB170724 Skattekuttene som SV er imot utgjør en liten andel av handlingsrommet til regjeringen.
DB170724 Også SV vet at det å bekjempe fattigdom er et sammensatt problem.
DB170724 Lenge før SV oppsto og kom inn på Stortinget innførte Høyre den første sosiale trygdeordningen i Norge.
DB170724 Faktisk ble det flere fattige under SVs styre, selv om SV økte skatter og avgifter.
DB170724 Det å satse på krav og kunnskap i skolen som regjeringen gjør har SV vært imot.
DB170724 Audun Herning, partisekretær SV , kommer med påstander om at høyresiden har valgt side for de rikeste og mest privilegerte, framfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller.
DB170724 SV ser ikke ut til å forstå at dersom folk skal ha en jobb å gå til må noen faktisk skape dem.
VG170723 SV har tatt til orde for at lagerplikten bør utvides.
DN170723https://www.dn.no/nyheter/2017/07/23/1905/Politikk/store-lykkes-vestlandet-sa-lykkes-norge Foto : Fartein Rudjord Kan dytte ut SV
DN170723https://www.dn.no/nyheter/2017/07/23/1905/Politikk/store-lykkes-vestlandet-sa-lykkes-norge Det gagner ikke nødvendigvis Ap å gjøre det bedre i Hordaland om de tar velgere fra SV , sier Giertsen, som tror kampen om sperregrensen kan bli avgjort i fylket.
DN170723https://www.dn.no/nyheter/2017/07/23/1905/Politikk/store-lykkes-vestlandet-sa-lykkes-norge - SV kom seg over sperregrensen sist på grunn av resultatet i Hordaland.
DN170723 Foto : Fartein Rudjord Kan dytte ut SV
DN170723 Det gagner ikke nødvendigvis Ap å gjøre det bedre i Hordaland om de tar velgere fra SV , sier Giertsen, som tror kampen om sperregrensen kan bli avgjort i fylket.
DN170723 - SV kom seg over sperregrensen sist på grunn av resultatet i Hordaland.
DB170723 , Nicolas Wilkinson, SV
AP170723https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqnR0/Ap-leder-Store-pa-frierferd-i-statsministerens-hjemby Oslo har et mindretallsbyråd av Ap, MDG og SV .
VG170722 Hvis utjevningsmandatene hadde vært innført i 1985, hadde det blitt klart flertall på tinget til Ap pluss SV .
NL170721 De stemmer i hovedsak på Rødt, SV , og AP, fordi de vil ha en omfattende stat til å holde kontroll med markedet, slik at den private pengemakta ikke skal bli for dominerende.
DB170721 Partisekretær i SV , Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved « alle korsveier » velger side « for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller ».
DB170721 Men skulle vi arrangert en konkurranse mellom de borgerlige partiene og SV om hvem som har bidratt mest og best til den samfunnsmodellen vi har i Norge i dag, tror jeg vi kan være ganske sikre på at de borgerlige, selvsagt sammen med Arbeiderpartiet, går av med seieren.
DB170721 SV har vært tiltrukket av helt andre samfunnsmodeller og har den dag i dag problemer med å forstå hvor viktig markedsøkonomi er for vår velstand og velferd.
DA170721 For eksempel er grunnen til at Siv Jensen nå så historieløst får seg til å si at Norge skal slutte helt å ta imot asylsøkere, åpenbar : alle partiene bortsett fra De Grønne og SV har i denne perioden flyttet seg etter Frp i flyktningpolitikken.
DA170721 For eksempel er grunnen til at Siv Jensen nå så historieløst får seg til å si at Norge skal slutte helt å ta imot asylsøkere, åpenbar : alle partiene bortsett fra De Grønne og SV har i denne perioden flyttet seg etter Frp i flyktningpolitikken.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten Karin Andersen ( SV ) mener kronikken gir uttrykk for udemokratisk tankegang, og at mediene og politikere burde ta mer ansvar selv.
AA170721 Rødt og SV får terningkast fem for å se muligheter framfor hindringer knyttet til funksjonshemmedes arbeids- og bosituasjon, samt tiltak for å fremme funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet.
NL170720 Edvin Eriksen ( SV ) er unyansert når han i Nordlys antyder at elevene tvinges til skolen, men at de ikke lærer noe der.
DN170720 Nekter å kompensere for skattetap ¶ SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DB170720 SV , Frp og Arbeiderpartiet trekkes av Ropstad fram som hovedmotstanderne til KrF under valgkampen.
DA170720 Valget kan bli en thriller : både SV , De Grønne, Venstre og KrF, kan havne under sperregrensa, og Rødt forsøker å kjempe seg oppover.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqPRd/Nestleder-i-KrF-frarader-regjeringssamarbeid-med-Ap SV , Frp og Arbeiderpartiet trekkes av Ropstad fram som hovedmotstanderne til KrF under valgkampen.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Dårlige tenner er veldig ødeleggende for den som opplever det, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Av partiene på Stortinget er det bare SV som har programfestet at de ønsker et makstak på egenandelen etter modell av helsevesenet ( se faktaboks ), mens Venstre nevner en høyinntektsbeskyttelse uten å nevne konkrete tall.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster ¶
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget - SV har som mål at også tannhelsen skal inn i folketrygden i sin helhet.
DB170719 Arbeiderpartiet, SV , Venstre og MDG stemte for avvikling.
DB170718 Haltbrekken ( SV ) utsatt for Reppes skjulte lobbyvirksomhet : « Mailen du nå får har du ikke fått av meg » ¶
DB170718 På denne måten fjerner SV altså sårt trengte hender i eldreomsorgen.
DB170718 Når SV med viten og vilje fjerner sykehjemsplasser vil dette bare bli vanskeligere.
DB170718 Det er ikke til å komme fra at det er SV og Ap som kutter i sykehjemsplasser og bruker flere millioner kroner på å rekommunalisere sykehjem.
DB170718 Bare i år har regjeringen gitt tilsagn til dobbelt så mange sykehjemsplasser som det Ap og SV gjorde på fire år.
DA170718 La meg derfor forsøke å klargjøre : ¶ SV vil ingen barnehager til livs.
DA170718 LES OGSÅ : Rødt på ville veier ¶ SV vil fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode. | - Han har X-faktoren ¶
DA170718 LES OGSÅ : Mangelfull barnehagekunnskap i SV
DA170718 Derfor fremmet SV denne våren et representantforslag for Stortinget, der vi ba regjeringen vurdere hvordan lovverket kan tydeliggjøres og forbedres, noe regjeringen nylig har gjort i høyskolesektoren.
DA170718 Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV
VG170717 To fløypartier braser for alvor inn i det norske partilandskapet etter valget i 1973 : SV og Fremskrittspartiet.
VG170717 Og SV er denne gangen en forkortelse for Sosialistisk Valgforbund - en sammenslutning av det tidligere SF, kommunistene og to småpartier.
VG170717 Koalisjonsregjering er ikke noe Ap driver med på denne tiden, så det blir en mindretallsregjering med støtte fra SV .
VG170717 - At SV gikk så mye frem, førte til at Arbeiderpartiet la om til en svært radikal politikk.
DB170717 Men det er jo mulig at Ap og SV sommeren før et stortingsvalg har vanskelig for å få med seg alt som står i avisene.
DA170717 Å antyde at en stemme til Venstre er en stemme på innvandringspolitikken til Frp, er derfor like useriøst som at en stemme til SV er en stemme på innvandringspolitikken til Senterpartiet.
DA170717 SV's andre koalisjonspartner, Arbeiderpartiet, har også bemerket seg ved at de langt oftere stemmer sammen med Høyre/Frp enn med SV i asyl- og innvandringssaker.
DA170717 Når asylpolitikken ble behandlet på Stortinget ifjor stemte også SV for flere av innstrammingsforslagene. 2.
DA170717 Men i motsetning til hva SV og Arbeiderpartiet i lang tid har forsøkt å fremstille det som, er formålet selvfølgelig ikke å begunstige noen rike personer.
DA170717 Kritikken SV kommer med innen asyl og innvandring handler i hovedsak om ordbruken til enkelte Frp-statsråder.
DA170717 Her fremgår det at Venstre og SV stemte likt på de fleste punktene.
DA170717 Etter år hvor Rogaland har blitt hardt rammet av stigende arbeidsledighet, er det skuffende at SV og Arbeiderpartiet nå går til valg på å øke skattene for næringslivet.
DA170717 Denne kritikken er Venstre enige med SV i, og det vet Sakariassen godt.
DA170717 At SV velger å bruke energien sin på denne måten tar vi som et stort kompliment.
DA170717 juni om Venstres politikk for fremtiden, sendte Eirik Faret Sakariassen ( SV ) inn et leserinnlegg som utelukkende handlet om å svartmale og villede om Venstres politiske motivasjoner.
DA170717 Lars Haltbrekken, som i mange år ledet Naturvern-forbundet, stiller som toppkandidat for SV i Sør-Trøndelag.
DA170717 Kari Elisabeth Kaski har førsteplassen for SV i Oslo.
DA170717 FOTO : ARNE OVE BERGO ZERO : Kari Elisabeth Kaski stiller til valg for SV .
DA170717 Arne Nævra er kjent som naturfotograf, og stiller nå som toppkandidat for SV i Buskerud.
DA170717 Lars Haltbrekken, som i mange år ledet Naturvern-forbundet, stiller som toppkandidat for SV i Sør-Trøndelag.
DA170717 Kari Elisabeth Kaski har førsteplassen for SV i Oslo.
DA170717 FOTO : ARNE OVE BERGO ZERO : Kari Elisabeth Kaski stiller til valg for SV .
DA170717 Arne Nævra er kjent som naturfotograf, og stiller nå som toppkandidat for SV i Buskerud.
AA170717 Uten SV med på laget frykter hun dessuten « full utbygging » av oljefelter i Lofoten.
DB170715 De andre potensielle samarbeidspartiene, KrF og SV , har lagt seg på akkurat samme linje og vil derfor heller ikke fungere som brems.
DB170715 Av disse åpenbare grunnene var det bare SV som i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen mente at bøndene alltid skulle sikres kronemessig lik inntektsvekst.
DA170715 FOTO : NTB SCANPIX Frekt : Stortingskandidat for SV , Petter Eide, lar seg provosere.
DA170715 Daværende samferdselsbyråd for SV , en lyshåret ung mann kalt Raymond Johansen, kom stolt og sveiva bommen på plass.
VG170714 Taktikken fungerte, men den var krevende, forteller historiker og SV-politiker Hans Olav Lahlum ( SV ).
VG170714 Situasjonen får stortingskandidat for SV , Kari Elisabeth Kaski, til å reagere.
VG170714 Kun Sp og SV stemte for utredningen.
VG170714 Kari Elisabeth Kaski ( SV ) mener regjeringen ikke gjør nok ¶
VG170714 KAN IKKE FRISKMELDES : Kaski ( SV ) mener Norge bør gjøre mer med legemiddelmangel, mens Høie ( H ) mener det er et internasjonalt problem.
VG170714 Derfor mener SV at 2017 vil bli nok et rekordår for legemiddelmangel.
NL170714 For ikke å snakke om SV og skolepolitikken.
DB170714 Stortingskandidat Lars Haltbrekken ( SV ) mottok e-poster fra Frode Reppe som han ble bedt om å holde hemmelig.
DB170714 - Nå er det nesten ett år siden jeg gikk av som leder i Naturvernforbundet for å bli stortingskandidat for SV .
DB170714 At antall pasienter i kø var betydelig høyere etter åtte rødgrønne år, enn da Ap, SV og Sp overtok, viser en total mangel på prioritering fra disse partiene.
DA170714 Derfor er Grünerløkka valgt ut til omstilling, sier Benjamin Endré Larsen ( SV ), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.
VG170713 SV og Senterpartiet har vært mot reformen.
DB170713 Sandberg svarer : Det finnes ingen bakvei Debatt ¶ SV er stor tilhenger av å få til et åpent lobbyregister i Norge.
DB170713 Man kan ikke lenger ta den organisasjonen seriøst, ikke på grunn av medlemsbedriftene, men på grunn av at man har sånne folk som Frode Reppe der, som gjør alt i sin makt til å påvirke beslutningen, med virkemidler som er helt på kanten, sier Fylkesnes ( SV ).
DB170713 Først nå, i lang tid etter, er det gjort, sier stortingsrepresentant i næringskomiteen Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ).
DB170713 Fylkesnes i SV ber om klarhet i hva Sandberg vet, og hva som ble gjort eller ikke.
DA170713 | Mangelfull barnehagekunnskap i SV
DA170713 Vi gjør imidlertid lesere og SV oppmerksomme på at i 2008 fikk private barnehager bare 85 prosent av kommunale barnehagers inntekter.
DA170713 PBL utfordret Audun Lysbakken og SV til å svare på en rekke spørsmål om vilkårene for private barnehager.
DA170713 Det er interessant å se at SV gjør det til et poeng at det er flere barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager, uten å nevne med ett ord at de private barnehager leverer på de områder som har bred, politisk prioritert - nemlig å øke pedagogandelen.
DA170713 Det er interessant å observere at SV finner det nødvendig å gå helt tilbake til rapporter utgitt i 2008 for å finne støtte for sine påstander når det gjelder forskjeller i personalkostnader i henholdsvis kommunale og private barnehager.
DA170713 De fleste, også som ledet og styrte SV i 2008, forstår at det også påvirker hvilke utgifter de private barnehagene kunne pådra seg.
DA170713 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra SV og består av 1000 telefonintervjuer.
DA170713 Nettopp å stanse muligheten for å ta ut profitt fra velferdstjenester er et av hovedkravene til SV for å inngå et eventuelt formelt samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget, enten gjennom regjeringssamarbeid eller en samarbeidsavtale i Stortinget.
DA170713 Folk flest er enige med oss, sier stortingsrepresentant for SV , Torgeir Knag Fylkesnes til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170713 En ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra SV viser at partiet kan ha en god sak. 50 prosent av de spurte svarer at de mener det er galt at eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling. 25 prosent sier de mener det er greit.
DA170713 ENIGE : - Folk flest er enige med oss, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes.
DA170713 At spørsmålet skal være for hardt vinklet eller formulert ledende er SV uenige i.
DA170713 SV har gått hardt ut mot det de kaller velferdsprofitører, og går til valgkamp på å stanse profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av staten.
DB170712 ¶ UNØDVENDIG KRITIKK : Bård Hoksrud har gjort det til en sport å kritisere Oslo for alt som skjer innen eldreomsorgen, nærmest uansett hva vi gjør, skriver Inga Marte Thorkildsen fra SV .
DA170712 Rettssikkerheten for homofile asylsøkere må sikres, mener både SV og Ap.
DA170712 Nå etterlyser SV og Ap en gjennomgang av utlendingsmyndighetenes kompetanse i saker der asylgrunnlaget er seksuell orientering.
DA170712 I vår foreslo SV at det måtte gjøres en gjennomgang av kompetansen til UDI og UNE i slike saker.
DA170712 - Kriteriene som legges til grunn for asylbehandlingen i dag må evalueres, og vi må se om utlendingsmyndighetene stiller de rette spørsmålene og kravene til LHBTI-asylsøkerne, sier Kari Elisabeth Kaski ( SV ).
DA170712 kandidat for SV i Oslo.
VG170711 2014 : Erna nekter å møte Dalai Lama ¶ SV , Ap, KrF og Venstre er kritiske til Solbergs håndtering av saken.
DN170711 Partiet ville dermed fått syv mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.
DN170711 Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet svarer alle nei på spørsmålet, mens Venstre og SV svarer ja.
DA170711 Partiet ville dermed fått sju mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.
DA170711 Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet svarer alle nei på spørsmålet, mens Venstre og SV svarer ja.
DA170711 - Vi ble enige om retningen i byrådsforhandlingene mellom Ap, MDG og SV på Østmarksetra.
VG170710 - Partier som SV og Fremskrittspartiet ville antagelig ha dukket opp tidligere hvis valgordningen i større grad hadde åpnet for det.
NL170710 Det stod skrøpelig til der i gården for noen år siden da de sammen med sine kumpaner i SV og AP gikk i spiss for å tvinge fram nedlegginga av Olavsvern, forøvrig mot stemmene til nåværende regjeringspartier og samarbeidspartier.
NL170710 SV er også der nå - at de støtter maksimalt opp om Bardufoss og Andøya - og oppfattes vel nå som positive til Forsvaret generelt.
DA170710 I SV og Rødt er det tilsynelatende få millionærer sammenliknet med de andre partiene.
DA170710 I SV er tallet bittelitt høyere. 3,8 prosent av mennene og 2,6 prosent av kvinnene rundet millionen i inntekt i fjor.
DA170710 SV var motstander av denne ordningen, og fikk med seg Ap.
DA170710 Blant disse er de fleste kandidatene til KrF, Venstre, SV , MDG og Rødt.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem | I 2003 fikk SV drahjelp fra Bush.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem FOTO : Lise Åserud, SCANPIX ¶ SV håper Trump-effekten skal kunne bidra til andremandatet i Oslo.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem Evan Vucci, TT / NTB scanpix ¶ - SV sier det er for internasjonalt samarbeid, men dere er imot det samarbeidet som er aktuelt, for eksempel EU og NATO ?
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem Eide er nummer to på SV-listen i Oslo og håper nå at den sommerbrisen som SV opplever på meningsmålingene, skal føre ham inn på Løvebakken.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem Det har vært en fordel for SV , sier Petter Eide, som for mange er kjent som tidligere generalsekretær i Amnesty International.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem Bush raste som verst, fikk SV en historisk toppnotering på 13 prosent.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem Bush og Irak-krigen til et brakvalg for SV .
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem - Men utenrikspolitikken blir viktig i de samtalene SV skal ha med den nye regjeringen, enten som medlem eller som støtteparti, sier han.
AA170710 Partiet ville dermed fått sju mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.
AA170710 SV står på stedet hvil med 4,5 prosent og Rødt får 2,8 prosent ( - 0,7 ). ( ©NTB ) ¶
VG170709 Med det følger syv mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.
VG170709 MDG er over sperregrensen på VGs ferske partibarometer, noe som gjør dem like store som SV på Stortinget.
DN170709 Øvrige partier : Rødt 2,8 ( - 0,7 ), SV 4,5 ( 0 ), Ap 31,9 ( - 0,5 ), Sp 13,0 ( +1,2 ), MDG 4,1 ( +0,5 ), V 3,5 ( +0,3 ), KrF 4,6 ( - 0,2 ), Høyre 21,1 ( +0,6 ), Frp 11,9 ( - 0,6 ), andre 2,7 ( - 0,6 ).
DN170709 Det er like mange som SV har i dag.
DB170709 Øvrige partier : Rødt 2,8 ( - 0,7 ), SV 4,5 ( 0 ), Ap 31,9 ( - 0,5 ), Sp 13,0 ( +1,2 ), MDG 4,1 ( +0,5 ), V 3,5 ( +0,3 ), KrF 4,6 ( - 0,2 ), Høyre 21,1 ( +0,6 ), Frp 11,9 ( - 0,6 ), andre 2,7 ( - 0,6 ).
DB170709 Det er like mange som SV har i dag.
AA170709 Øvrige partier : Rødt 2,8 ( - 0,7 ), SV 4,5 ( 0 ), Ap 31,9 ( - 0,5 ), Sp 13,0 ( +1,2 ), MDG 4,1 ( +0,5 ), V 3,2 ( +0,5 ), KrF 4,8 ( - 0,1 ), Høyre 21,1 ( +0,6 ), Frp 11,9 ( - 0,6 ), andre 2,7 ( - 0,6 ).
AA170709 Det er like mange som SV har i dag.
VG170708 - SV Werder Bremen EN ( @werderbremen_en )08.07.17, 06:03 ¶
VG170708 VIL KJEMPE MOT PLANLAGT BEREDSKAPSSENTER : Førstekandidat til Stortinget i Akershus SV , Nicholas Wilkinson, håper å få endret planene hvis ha kommer på Stortinget til høsten.
VG170708 - Barn skal ikke vokse opp med å høre skyting i skolegården, sier førstekandidat til Stortinget for SV i Akershus, Nicholas Wilkinson, til VG.
VG170708 * Da saken ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen før sommeren sluttet Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, MDG og KRF til at regjeringen har opptrådt « sterkt kritikkverdig » i saken.
SA170708 - SV Werder Bremen EN ( @werderbremen_en ) July 8, 2017 ¶
FV170708https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballtalent-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html - SV Werder Bremen EN ( @werderbremen_en ) July 8, 2017 ¶
DN170708 Øvrige partier : Rødt 1,8 ( - 0,7 ), SV 4,6 ( - 0,1 ), Ap 32,2 ( +3,7 ), Senterpartiet 9,7 ( - 2,4 ), KrF 5,2 ( +0,8 ), Venstre 3,3 ( +0,3 ), Høyre 22,9 ( - 2,6 ), Frp 14,7 ( +0,3 ), MDG 3,9 ( +0,6 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ).
DN170708 Målingen gir 84 mandater til Ap, Sp og SV .
BT170708https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballtalent-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html - SV Werder Bremen EN ( @werderbremen_en ) July 8, 2017 ¶
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html - SV Werder Bremen EN ( @werderbremen_en ) July 8, 2017 ¶
AA170708 Øvrige partier : Rødt 1,8 ( - 0,7 ), SV 4,6 ( - 0,1 ), Ap 32,2 ( +3,7 ), Senterpartiet 9,7 ( - 2,4 ), KrF 5,2 ( +0,8 ), Venstre 3,3 ( +0,3 ), Høyre 22,9 ( - 2,6 ), Frp 14,7 ( +0,3 ), MDG 3,9 ( +0,6 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ).
AA170708 Målingen gir 84 mandater til Ap, Sp og SV .
AA170708 Øvrige partier : Rødt 1,8 ( - 0,7 ), SV 4,6 ( - 0,1 ), Ap 32,2 ( +3,7 ), Senterpartiet 9,7 ( - 2,4 ), KrF 5,2 ( +0,8 ), Venstre 3,3 ( +0,3 ), Høyre 22,9 ( - 2,6 ), Frp 14,7 ( +0,3 ), MDG 3,9 ( +0,6 ) og andre 1,7 ( - 0,1 ).
AA170708 Målingen gir 84 mandater til Ap, Sp og SV .
AA170708 Derimot finner man flere hos SV , som har 23 prosent av sine listekandidater fra undervisningssektoren. ( ©NTB ) ¶
NL170707 Samarbeidspartiene Ap, SV og Rødt har gått til valg på et helsevesen med fellesskapsløsninger.
DA170707 Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ) Marius Iversen angriper SV og meg i et innlegg i RA 3. juli.
AA170707 SV vil kreve av et nytt flertall at Norge igjen blir en pådriver i dette arbeidet, og at en ny regjering straks setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud, sier utenrikspolitisk talsmann Bård Vegar Solhjell. ( ©NTB ) ¶
AA170707 SV , som ønsket at Norge skulle delta i FN-prosessen, vil ikke gi opp.
AA170707 | Halvparten sier nei til profitt på velferd ¶ 50 prosent sier de synes det er galt at eiere som leverer velferdstjenester kan ta ut profitt, viser en undersøkelse bestilt av SV .
AA170707 Folk flest er enig med oss, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes om undersøkelsen Ipsos MMI har gjort for partiet.
AA170707 Norsk sikkerhetspolitikk kan heller ikke basere seg på et nordisk samarbeid, slik SV ønsker.
AA170707 Da er det positivt at Audun Lysbakken ( SV ), i VG, oppfordrer til debatt om norsk utenrikspolitikk.
VG170706 Det har møtt kritikk fra både Sv , Ap, Krf og Venstre, samt flere organisasjoner ¶
NL170706 Støtter Arbeiderpartiet og ordføreren påstandene fra Rødt og SV - samt deres fiendtlige holdning overfor byens næringsliv ?
DA170706 LES OGSÅ : SV snur om bompenger ¶
AA170706 Det verste for SV og Ap er at Høyres ulikhetspolitikk har mye for seg, selv om ambisjonsnivået er lavere enn på venstresiden.
VG170705 Det har møtt kritikk fra både Sv , Ap, Krf og Venstre, samt flere organisasjoner.
VG170705 - Ap skal samarbeide med partier som SV og MDG, og de ønsker åpne grenser, amnesti og null krav.
VG170705 I en debatt på NRK for noen uker siden beskyldte forsvarsministeren SV for å ha en virkelighetsfjern utenriks- og sikkerhetspolitikk.
VG170705 Da SV fremmet forslag om å evaluere vår politikk i Israel og Palestina, stemte regjeringen det ned.
VG170705 Da SV fremmet forslag om en evaluering av krigen i Libya, stemte Regjeringen det først ned.
VG170705 Da SV fremmet forslag om at krigsdeltagelse skal debatteres i åpent storting og bli demokratisk forankret, stemte regjeringen det ned.
VG170705 AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV .
DB170705 ¶ SKEPTISK TIL PRIVATE : SV er et av partiene som har vært kritiske til private sin rolle i den offentlige velferden.
DB170705 Men i SV må tydeligvis likestilling vike for ideologi.
VG170704 To av Aps mulige samarbeidspartnere i regjering, SV og KrF, vil skrote hele ordningen med midlertidig opphold.
SA170704 Langeland, begge SV , Aftenbladets leder 23. juni i at « fiskeoppdrett må på land, og at næringa må redusere antibiotika og kvitte seg med lakselusa ».
SA170704 Alt vi bruker renner ut i havet, det er en miljøversting SV og politikerne bør mene noe om.
DN170704 Både SV og KrF havner om lag 0,5 prosentpoeng høyere på det fylkesbaserte snittet.
DN170704 SV og KrF opp ¶
DN170704 Med SV , Rødt og MDG ender de rødgrønne med 95 mandater, mot 74 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.
DN170704 - Historikken tilsier at SV kan falle under sperregrensen, sier Marthinsen.
DN170704 SV har falt ved tre av de fire siste valgkampene.
DB170704 Også SV er farlig nær sperregrensa.
DA170704 Samtlige 19 førstekandidater fra SV .
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Bystyrets-barnevernstabbe-335382b.html BEDRE BARNEVERN : Varaordfører Marita Moltu ( KrF ) Mikkel Grüner ( SV ), Jana Midelfart Hoff ( H ), Per Stiegler ( A ) og Randi Amundsen ( MDG ) fikk forrige uke gjennomslag for at enkeltsaker fra barnevernet i Bergen skal undersøkes.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Proveprosjekt-i-Oslo-i-sommer-Lei-en-el-bysykkel-624589b.html Oslo kommune er Europas miljøhovedstat i 2019, og da trenger vi at alle bidrar mot dette, sier ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Fylkesmannen-opphever-byradets-millionkrav-mot-barnehager-624500b.html I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015 slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Festaften-for-kongeparet-pa-Bygdoy-624601b.html Ordfører i Oslo Marianne Borgen ( SV ).
AA170704 Med SV , Rødt og MDG ender de rødgrønne med 95 mandater, mot 74 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.
AA170704 - Historikken tilsier at SV kan falle under sperregrensen, sier Marthinsen.
AA170704 SV har falt ved tre av de fire siste valgkampene.
VG170703 Se også : Senterpartiet angriper Venstres nye strategi ¶ SV : Underlig kritikk fra Frp ¶
VG170703 Partier som SV og KrF har en mye mer aktiv kjønnskvotering på listene sine, men ender opp med de samme utfordringene, sier Horne til VG.
VG170703 Kaski peker på at SV er best blant partiene når det kommer til kvinnelige fylkesledere og har en bedre kjønnsbalanse enn Frp og KrF i lokalpolitikken.
VG170703 Kari Elisabeth Kaski er førstekandidat for SV i Oslo og eneste kvinne som ligger an til å få direktemandat for partiet.
VG170703 Ifølge SSB har SV nemlig best kvinneandel, på 54 prosent, når alle listekandidatene er tatt med i beregningen.
VG170703 Hun mener SV må jobbe enda hardere for å få flere kvinner på trygge plasser, men mener situasjonen er annerledes enn i Frp.
VG170703 FORSVAR : Kari Elisabeth Kaski i SV mener Frps kritikk er feilslått, men skulle selv ønske at flere kvinner lå an til sikker stortingsplass i eget parti.
VG170703 Både Frp, SV og KrF drar ned kvinneandelen på Stortinget.
VG170703 - Dobbeltmoralsk fra SV
VG170703 - Det viser at SV er dobbeltmoralske i sin kritikk av Frp, mener likestillingsministeren.
VG170703 - SV har vært dårligere på minoriteter enn på kvinner.
VG170703 * 1 Hverken SV , KrF, Rødt eller MDG har kandidater med slik innvandrerbakgrunn på sikker plass eller som listetopp i noen av landets 19 fylker.
VG170703 * 1 SV , Frp og KrF ligger an til å få lavest kvinneandel.
SA170703 Både SV , AP, KrF og Venstre er kritiske til Erna Solbergs taushet etter at EUs utenrikssjef krever at Kina slipper fredsprisvinner Liu Xiaobo fri.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/norge_og_verden/Nobelkomiteens-leder-skuffet-over-regjeringen-703417b.html Både SV , Ap, KrF og Venstre er kritiske til statsminister Erna Solbergs ( H ) taushet.
DN170703 Både SV , AP, KrF og Venstre er kritiske til Erna Solbergs taushet etter at EUs utenrikssjef krever at Kina slipper fredsprisvinner Liu Xiaobo fri.
DA170703 Gerhardsen var også involvert i flere tøffe konflikter om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som striden om norsk medlemskap i NATO og atomvåpen, debatter som fikk Borgen selv til å gå til Ap-utbryterne i Sosialistisk Folkeparti ( SF ), forløperen til SV .
BT170703https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Allerede-na-kan-du-stemme-i-stortingsvalget-336416b.html Dette gjelder spesielt for partiene SV , Høyre og Venstre.
BT170703https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-far-ikke-stemmen-min-denne-gangen-336233b.html Heikki Holmås i SV deltar så godt han kan med et budskap som ofte drukner i det store havet.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Store--Ap-trenger-ikke-Solbergs-belaring-om-Kina-624532b.html KrF, Venstre og SV har lagt seg på samme linje som Ap i kritikken av Solbergs taushet.
AA170703 Både SV , Ap, KrF og Venstre er kritiske til statsminister Erna Solbergs ( H ) taushet. ( ©NTB ) ¶
VG170702 | Hareide om EUs krav om frigivelse av Xiaobo : - Regjeringen har opptrådt med en pinlig taushet ¶ Sv , Ap, Krf og Venstre er kritiske til Erna Solbergs taushet rundt Kinas håndtering av fredsprisvinner Liu Xiaobo.
VG170702 - Regjeringen både gjør feil og tar feil i denne saken, sier stortingskandidat for SV og tidligere generalsekeretær i Amnesty, Petter Eide, og utdyper : ¶
DB170702 Det hele kan tolkes som et knefall mot Kina, mener stortingskandidat for SV , Petter Eide, som uttaler seg om saken på vegne av partiet.
DB170702 Det hele kan tolkes som et knefall mot Kina, mener stortingskandidat for SV , Petter Eide, som uttaler seg om saken på vegne av partiet.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Sjokkerte-over-statsministerens-taushet-Mener-regjeringen-hjelper-Kina-med-a-straffe-Liu-Xiaobo-624452b.html Statsministerens taushet om den dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo får kraftig kritikk fra SV og samarbeidspartiet Venstre.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Sjokkerte-over-statsministerens-taushet-Mener-regjeringen-hjelper-Kina-med-a-straffe-Liu-Xiaobo-624452b.html Petter Eide ( SV ) mener at statsministeren maler seg inn i et pinlig hjørne med sin taushet om Liu Xiaobo.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Sjokkerte-over-statsministerens-taushet-Mener-regjeringen-hjelper-Kina-med-a-straffe-Liu-Xiaobo-624452b.html Petter Eide ( SV ) er tidligere generalsekretær i Amnesty og har selv deltatt i dialog om menneskerettigheter med Kina.
SA170630 KrF : 10,7 prosent, SV : 2,3 prosent, Venstre : 3,8 prosent.
NL170630 For SV vil det alltid være naturlig å fokusere på miljø og forurensning i forhold til havbruksnæringens virksomhet.
AA170630 Prosjektet skal jo bare pågå i et halvt år, og den trønderske sommeren er kort, sier Ottar Michelsen ( SV ).
SA170629 Hun har stemt SV og stått på stortingslisten til Demokratene i Norge.
DN170629 Jaguar XE SV Project 8.
DN170629 Dens fulle navn er Jaguar XE SV Project 8.
DB170629 Men dette er ingenting å ta på vei for, ifølge ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
DB170629 I likhet med SV går også Frp inn for en behovsprøving av tjenesten.
DB170629 - Arbeiderpartiet og SV lovte velgerne å bruke eiendomsskatten til å bedre eldreomsorgen.
DB170629 Det konkrete omslaget kom med jordbruksforhandlingene der Venstre snudde ryggen til Ap, Sp og SV og kom regjeringen i møte.
DB170629 Audun Lysbakken ( SV ) ¶
DA170629 SV ble bekymret og tok til orde for å skjerpe inn dagens krav.
DA170629 Venstre har hatt ni representanter, SV sju representanter og MDG en enslig i og med Rasmus Hansson.
DA170629 Småpartiene har i stor grad æren for en bedre miljøpolitikk de fire siste årene, hevder SV .
DA170629 Lars Haltbrekken er tidligere leder av Norges Naturvernforbund og nå stortingskandidat for SV .
DA170629 En rekke av klima- og miljøvedtakene som er fattet på Stortinget, har kommet etter forslag fra SV alene eller også sammen med Venstre, understreker Lars Haltbrekken, stortingskandidat for førstnevnte parti.
DA170629 Dette er forslagene med de påfølgende vedtakene som SV tar æren for, til dels sammen med Venstre : ¶
DA170629 - Det er ingen tvil om at miljøpolitikken ville vært taperen om ikke SV hadde vært på Stortinget, mener han.
DA170629 - SV skulle gjerne hatt større konkurranse fra Arbeiderpartiet og Høyre i miljøpolitikken.
DA170629 LO, Ap, Sp, SV og Rødt har lenge angrepet de såkalte nulltimerskontraktene i bemanningsbransjen, der praksis enkelte steder har vært at ansatte ikke får lønn mellom oppdrag.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat Tar du Aftenpostens valgomat foran stortingsvalget 2017, kan du få ett av ni partier som resultat : Rødt, SV , Ap, MDG, Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat SV og til dels Venstre nærmet seg Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i synet på utfasing av olje- og gassnæringen.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat SV har også nærmet seg Rødt i en del saker.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html Tar du Aftenpostens valgomat foran stortingsvalget 2017, kan du få ett av ni partier som resultat : Rødt, SV , Ap, MDG, Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html SV og til dels Venstre nærmet seg Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i synet på utfasing av olje- og gassnæringen.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html SV har også nærmet seg Rødt i en del saker.
AA170629 Torsdag heiste Oslos ordfører Marianne Borgen ( SV ) og lederen av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, regnbueflagget på Rådhusplassen.
VG170628 Han mener det allerede da var tydelig at Venstre ikke ville bli enige - uansett hvordan Sp, Ap, KrF og SV nærmet seg dem.
NL170628 Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Krag Fylkesnes ( begge fra SV ) er et unntak.
NL170628 Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har på sin side en lunken holdning til jernbaneplanene, og har med sitt fravær akseptert den uforpliktende formuleringen som er lagt inn i NTP, spesielt siden SV forsøkte å få Stortinget med på et sterkere vedtak for banen.
NL170628 SV forsøkte å få Stortinget til å prioritere Tromsbanen i NTP-formuleringen, men lyktes ikke.
NL170628 SV , MDG og Rødt har vist seg som hederlige unntak.
DN170628 Stortingsrepresentant Snorre Valen ( Sv ) kritiserer Aps kutt i barnetillegg for uføre.
DN170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DN170628 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
DN170628 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
DB170628 Partiet må konkurrere med SV og MDG om miljøsaker og sosialt engasjement, samtidig som Arbeiderpartiet gjerne kniver med Venstre om midler til sosiale ordninger.
DA170628 Også SV , som Fellesforbundet bidrar med valgkampstøtte til, får kun 2 prosent.
DA170628 - Vi har mange tillitsvalgte som er opptatt av SV .
DA170628 Åtte over for SV
DA170628 SV er over sperregrensen for åttende måned på rad.
DA170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DA170628 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
DA170628 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Snittmaling-Regjeringen-og-stottepartiene-har-mistet-284000-velgere-624148b.html Åtte over for SV
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Snittmaling-Regjeringen-og-stottepartiene-har-mistet-284000-velgere-624148b.html SV er over sperregrensen for åttende måned på rad.
AA170628 Partiet går fram med 8 prosentpoeng fra 2013 til 13 prosent, mens SV går tilbake 1 prosentpoeng til 2 prosent.
AA170628 Men målt i oppslutning er Sp klart større enn SV .
AA170628 I år gir Fellesforbundet 1,8 millioner kroner til Ap i valgkampstøtte, SV får 250.000 kroner og Sp 150.000 kroner.
SA170627 Sist fredag undertegnet fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal kontrakten med anbudsfellesskapet, her representert ved Jarle Aakre fra SV Betong, i midten, og Joakim Hetland fra Bjelland.
DN170627 Ikke én krone til pensjon i 2018 ¶ SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶
DB170627 I partifloraen i dag er det bare SV som er villige til å ta store grep.
DB170627 Ei heller i SV ( gi oss en ny Hanna Kvannmo ! ).
DA170627 Fra venstre : Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ( KrF ), Jarle Aakre fra SV betong og Joakim Hetland fra Bjelland.
DA170627 Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem, asylmottak eller barnevern ? SV lover at vi skal ha profittfri velferd i Norge.
DA170627 Noen tror kanskje SV har allergi mot private aktører, men vi kjemper jo med de ideelle aktører for å sikre gode supplement til offentlige tjenester.
DA170627 Ipsos har utført en måling, på oppdrag fra SV , som viser at 51 prosent mener det er galt at « eiere av virksomheter som driver velferdstjenester kan ta ut utbytte », mens 26 prosent mener det er rett.
DA170627 Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den fikk SV gjennomført.
DA170627 Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.
DA170627 Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV
DA170627 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
DA170627 SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.
DA170627 Da Framtiden i våre hender evaluerte miljøpolitikken til de politiske partiene før forrige stortingsvalg, fikk Fremskrittspartiet terningkast 2, Høyre 3 til 2, Arbeiderpartiet 3, Senterpartiet 3, Kristelig Folkeparti 4 til 5, mens både SV , Venstre og Miljøpartiet De Grønne fikk 5 til 6.
DA170627 Begge partier får en 1-er for sin klimapolitikk, kanskje en 2-er når de samarbeider med SV eller Venstre/KrF, er hennes dom.
DA170627 - I regjering ble Ap trukket i riktig retning av SV .
DA170627 SV varslet under sitt landsmøte at de vil ha en kraftig opptrapping av barnetrygden for alle og en ekstra økning til fattige familier.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Bare Ap og SV ville utsette saken om Olav Gjærevolls plass nok en gang.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Bare Ap og SV ville utsette saken om « Olav Gjærevolls plass » nok en gang.
AA170627 Lederen i SVs LHBT-nettverk, Endre Isachsen Flatmo, understreker at SV heller ikke ønsker et påbud.
VG170626 Petter Eide, stortingskandidat for SV og tidligere leder for Amnesty mener Nobelkomiteen må benytte anledningen til å på nytt invitere Liu Xiaobo til Norge.
VG170626 Audun Lysbakken ( SV ) reagerer på at Bufdir allerede for snart ett år siden hadde slått fast at Fyrlykta ikke var en ideell stiftelse.
DN170626 Blant dem leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
DB170626 Flest fra SV og Sp ¶
DB170626 Både SV og Senterpartiet har fire inne blant topp 10.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Årsakene til at SV og Venstre sliter, er mange.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Når Venstre og SV kommer til å snakke mye om klima fremover, er det ikke bare fordi deres folkevalgte har et oppriktig engasjement.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Et realistisk valgutfall er at Venstre, SV og MDG havner under sperregrensen.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Det var ikke plass til et grønt parti når både SV og Venstre hadde sakseierskap til klima og miljø.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Bakgrunnstall fra meningsmålinger og Valgundersøkelsen 2013 viser at MDG først og fremst er et problem for SV .
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Arbeiderpartiet har MDG og SV på hver side.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Rovviltnemnder-pa-Ostlandet-apner-for-felling-av-28-ulver-623992b.html Truet dyreart ¶ SV mener det er uansvarlig av rovviltnemndene å utvide lisensfellingen til å gjelde Slettåsflokken i Trysil.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Rovviltnemnder-pa-Ostlandet-apner-for-felling-av-28-ulver-623992b.html Blant dem leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Rovviltnemnder-pa-Ostlandet-apner-for-felling-av-28-ulver-623992b.html - Det legges opp til en massiv slakt av ulv, et dyr som er kritisk truet av utryddelse i Norge, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AA170626 ¶ Gruppeleder og kommunalråd Ottar Michelsen ( SV ).
AA170626 SV foreslår å opprette et tilbud for eksempel på Singsaker skole eller på gamle Kalvskinnet skole.
AA170626 Blant dem leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll.
AA170626 - Det legges opp til en massiv slakt av ulv, et dyr som er kritisk truet av utryddelse i Norge, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AA170626 SV mener det er uansvarlig av rovviltnemndene å utvide lisensfellingen til å gjelde Slettåsflokken i Trysil.
AA170626 Samtidig får SV et direktemandat i fylket etter en oppgang fra 3,5 prosent i 2013 til 5,1 prosent i dag.
AA170626 Han påpeker at den eneste endringen fra maimålingen som er signifikant, er fremgangen til SV .
AA170626 SV har i dag et utjevningsmandat i Akershus.
AA170625 SV får økt sin oppslutning med 1,6 prosentpoeng til 5,1 prosent, mens Fremskrittspartiet ender på 13,8 prosent etter en økning på 1,3 prosentpoeng.
AA170625 Hun har et syn på oljeindustrien som finner klangbunn i partiprogrammene til MDG og SV , og boken hennes er klart preget av egne politiske meninger.
NL170624 Akkurat som at hvis Norge skal gå til militære aksjoner, så må også det være gjenstand for åpen debatt i Stortinget, slik SV har foreslått.
NL170624 SV har synliggjort hvordan dette er mulig, innenfor den økonomiske rammen til Langtidsplanen i vårt alternative statsbudsjett for 2017.
NL170624 SV er bare ikke sikre på at det er det vi får med den nye Langtidsplanen.
DA170624 - Aps betydelige liberalisering av innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre vil forsterke disse problemene drastisk dersom han kommer til makten med Sp, SV og MDG som støttepartier, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari i artikkelen.
DA170624 juni fordeler oppslutningen seg slik : Ap 31,7 ( +0,5 ), Høyre 23,1 ( - 1,1 ), Frp 12,8 ( - 1,5 ), Sp 12,2 ( +3 ), SV 4,7 ( +0,8 ), Venstre 4 ( - 0,3 ), KrF 3,9 ( - 1,3 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ) og MDG 3,2 ( +0,6 ).
DA170624 - Aps betydelige liberalisering av innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre vil forsterke disse problemene drastisk dersom han kommer til makten med Sp, SV og MDG som støttepartier, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari i artikkelen.
DA170624 juni fordeler oppslutningen seg slik : Ap 31,7 ( +0,5 ), Høyre 23,1 ( - 1,1 ), Frp 12,8 ( - 1,5 ), Sp 12,2 ( +3 ), SV 4,7 ( +0,8 ), Venstre 4 ( - 0,3 ), KrF 3,9 ( - 1,3 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ) og MDG 3,2 ( +0,6 ).
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Listhaug-advarer-mot-svenske-tilstander----Amundsen-avviser-svenske-tilstander-623901b.html Det er snakk om en statsråd i samme departementet », skriver stortingskandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier på Twitter.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html Han støtter SV og AP i at dette har tatt svært lang tid, men at de nå velger å være fornøyde.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html SV fikk 2 millioner av LO-kongressen, og har i tillegg fått 2.650.000 av Fagforbundet, Fellesforbundet og NNN.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html SV fikk 2 millioner av LO-kongressen, og har i tillegg fått 2.650.000 av Fagforbundet, Fellesforbundet og NNN.
AA170624 juni fordeler oppslutningen seg slik : Ap 31,7 ( +0,5 ), Høyre 23,1 ( - 1,1 ), Frp 12,8 ( - 1,5 ), Sp 12,2 ( +3 ), SV 4,7 ( +0,8 ), Venstre 4 ( - 0,3 ), KrF 3,9 ( - 1,3 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ) og MDG 3,2 ( +0,6 ). ( ©NTB ) ¶
VG170623 Audun Lysbakken ( SV ) sier at SV tar det med ro fordi partiet ikke har troen på at Frp kommer til å gjennomføre sin asylplan.
VG170623 Audun Lysbakken ( SV ) sier at SV tar det med ro fordi partiet ikke har troen på at Frp kommer til å gjennomføre sin asylplan.
VG170623 SV : - Siv Jensen bløffer » ¶
DN170623 Men da SV foreslo å fjerne kuttene, stemte hun imot.
DN170623 I SV er tvilen stor om Ap faktisk akter å reversere dette kuttet eller om partiet vil la det være, dersom partiet kommer i posisjon etter valget i høst.
DN170623 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
DN170623 Der fremgår det at Tajik stemte imot forslaget fra SV .
DN170623 Andre tiltak ¶ - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
DB170623 - Det ønsker ikke SV .
DB170623 Til sammen får Ap, Sp og SV 90 mandater på Stortinget.
DB170623 Med jevn oppslutning for Ap, SV godt over sperregrensa, og et Sp som holder høyden, er det rødgrønt flertall også denne måneden.
DB170623 Jeg er glad for at SV er over, og at Senterpartiet har gode tall, sier han.
DA170623 | Vil reversere kutt i Folkehelseinstituttet ¶ SV vil jobbe for at Niky Najafi og andre ansatte ved Folkehelseinstituttet får beholde jobbene sine.
DA170623 - SV vil presse på for at nytt flertall avvikler disse generelle kuttene og styrker Folkehelseinstituttet, sier Kaski.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Men da SV foreslo å fjerne kuttene, stemte hun imot.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html I SV er tvilen stor om Ap faktisk akter å reversere dette kuttet eller om partiet vil la det være, dersom partiet kommer i posisjon etter valget i høst.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Der framgår det at Tajik stemte imot forslaget fra SV .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserer regjeringens uførekutt, men stemte imot da SV onsdag foreslo å reversere kuttet.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Andre tiltak ¶ - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-gar-tilbake-i-Oslo--Rodt-med-historisk-maling-623869b.html Thore Gard Olaussen i Respons analyse sier partiet nasjonalt mister mange velgere til Senterpartiet, mens velgere i Oslo melder overgang til blant annet SV og MDG.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-gar-tilbake-i-Oslo--Rodt-med-historisk-maling-623869b.html I Oslo sitter Ap i byråd med MDG og SV , og har en samarbeidsavtale med Rødt.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-gar-tilbake-i-Oslo--Rodt-med-historisk-maling-623869b.html Både Ap og Høyre ligger an til å få seks mandater hver, FrP ligger an til to, mens Venstre, SV , Rødt, og MDG alle ligger an til ett mandat.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-gar-tilbake-i-Oslo--Rodt-med-historisk-maling-623869b.html Både SV og MDG styrker seg på målingen, mens Rødt gjør den beste Oslo-målingen noensinne med 6,2 prosent.
AA170623 MDG trekker flere førstegangsvelgere og velgere fra sofaen enn fra SV , ifølge Bastholm. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Angrepet på flyktning- og asylpolitikken viser at partiet på det området står SV nært, men Bastholm bekymrer seg ikke for at velgerne skal slite med å skille mellom de to.
AA170623 Øvrige partier : SV 7,1 ( +0,9 ), Venstre 6,0 ( +0,6 ), MDG 5,5 ( +1,1 ), Sp 2,2 ( - 1,2 ), KrF 2,2 ( - 0,5 ) og andre 0,8 ( - 0,4 ).
VG170622 På sett og vis minner teksten til Tuastad om debatter både innad og utad i SV så lenge partiet har eksistert, eller i alle fall frem til de siste årene.
VG170622 I SV har det tradisjonelt vært plass til begge syn.
VG170622 | Bekymret etter VG-avsløring - ber Riksrevisjonen granske barnevernsmidler ¶ SV og to LO-forbund ber nå Riksrevisjonen undersøke om norske barnevern- og barnehagemilliarder blir misbrukt.
VG170622 FELLES BØNN : SV , Fagforbundet og Fellesorganisasjonen undertegner brevet til Riksrevisjonen på Youngstorget i Oslo.
VG170622 SV ønsker et forbud mot profitt på velferdstjenester.
DN170622 Morgenen etter siste stortingsdag holdt DN frokostseminaret « Allsang på sperregrensen », der Une Aina Bastholm ( MDG ), Trine Skei Grande ( V ) og Kari Elisabeth Kaski ( SV ) - representanter fra tre av partiene som ligger nærmest sperregrensen - møtte DNs politiske redaktør Kjetil Alstadheim til samtale.
DN170622 ), Trine Skei Grande ( V ) og Kari Elisabeth Kaski ( SV ) før valgkampen.
DB170622 I 2007 fikk stortingsrepresentant Heidi Sørensen ( SV ) kritikk etter å ha ammet sin fem måneder gamle datter under en åpen høring på Stortinget.
DA170622 Øvstegård i SV mener derimot det ikke handler om rekrutteringsplaner, men dårlige arbeidsvilkår.
DA170622 | Sykepleierkrisen : - Vi må legge en plan sammen ¶ SV mener politikerne har sviktet i arbeidet med å skaffe nok sykepleiere.
DA170622 - At det mangler 425 sykepleiere i Østfold er alvorlig, og viser at verken regjering eller lokale politikere har tatt dette på alvor, sier Freddy Øvstegård i Østfold SV .
DA170622 Han måtte tåle kraftig motbør i bystyremøtet tirsdag, da alle andre partier, unntatt Sp og SV , mente det å planlegge oppsigelse av avtalen med Ticon, så fort femårsfristen går ut, vil stille kommunen laglig til for søksmål.
AA170622 Resultatene er som følger ( endring fra mai parentes ) : Ap 30,3 ( - 0,6 ), Høyre 24,2 ( +0,1 ), Frp 11,6 ( +0,6 ), KrF 4,8 ( +1 ), Sp 11,6 ( - 4 ), SV 4,3 ( - ), Venstre 3,6 ( +0,4 ), MDG 3,9 ( +0,8 ) og Rødt 3,3 ( +0,5 ).
AA170622 Mandatfordelingen gir SV , Sp og Ap 87 mandater på Stortinget, to mer enn det som kreves for flertall.
AA170622 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
AA170622 I dette arbeidet deltok blant annet Anne Beate Tvinnereim ( Sp ), Sveinung Rotevatn ( V ), Bård Vegar Solhjell ( SV ) og Jette F.
AA170622 SV får nok en bekreftelse på at det var en genistrek å satse på Lars Haltbrekken i Sør-Trøndelag.
SA170621 Forslag ¶ SV holder onsdag morgen sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.
SA170621 Beregningene er gjort av Finansdepartementet på forespørsel fra SV .
SA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
NL170621 Nordlys bør være mer kritisk til dette og heller stille kritiske spørsmål om hvorfor det en rekke ganger arrangeres møter mellom Arbeiderpartiet, SV , Rødt og administrasjonen som resten av partiene i kommunestyret ikke blir informert om eller får være med på.
NL170621 Det kan godt være at det er feil fokus, men min intensjon var ikke å drive med politisk ukultur, men å påpeke at Arbeiderpartiet, SV og Rødt sine valglovnader om mer åpenhet ikke er reelle og at skillet mellom politikk og administrasjon er annerledes i en formannskapsmodell enn i en parlamentarisk modell, og at det må disse partiene være klar over.
NL170621 Vi takker Rødt, AP og SV som holdt sitt valgløfte.
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2108/Politikk/mdg-krever-gransking-av-milliardoverskridelser-pa-norsk-sokkel Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DN170621 Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DN170621 Frp mest frem på ny måling - krise for Venstre og SV Illojale Venstre-velgere ¶
DN170621 Forslag ¶ SV holder onsdag morgen sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.
DN170621 Beregningene er gjort av Finansdepartementet på forespørsel fra SV .
DN170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DN170621 De to første reglene lyder slik : ¶ | SV sier ja til et varmere og kaldere samfunn ¶
DB170621 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
DB170621 SV over ¶
DB170621 Vi opplevde at bydelen ikke tok det på alvor, uttalte byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), under et møte i kommunens kontrollutvalg i går kveld.
DA170621 For byrådet, som består av Ap, SV og MDG, trenger jo bare Rødt for å ha trygt flertall.
DA170621 Til venstre for SV vokste også AKP ( ml ) og Rød Valgallianse ( RV ) fram, og bidro til en sterk radikalisering av den politiske debatten.
DA170621 SV gjorde et godt stortingsvalg i 1973, og Otto Hauglin fra Østfold SV fikk plass på Stortinget.
DA170621 Han ble riktignok bare sittende i en periode, men SV greide likevel å markere seg politisk i Østfold, og fikk også en viss oppslutning i deler av fagbevegelsen.
DA170621 Frp ble født og SF ble til SV .
DA170621 Frp ble født og SV ble dannet ¶
DA170621 Fellestillitsmann Per Wiberg ved Borregaard var nestleder i SV i 1969, og Lorang Thoresen fra Moss var sentral i Murerforbundet.
DA170621 Etter at Norge i 1972 sa nei til medlemskap i EEC, ble Sosialistisk Valgforbund ( SV ) dannet.
DA170621 SV gjorde et godt stortingsvalg i 1973, og Otto Hauglin fra Østfold SV fikk plass på Stortinget.
DA170621 | SV vil endre loven ¶ SV vil ha mer åpenhet om hvor de politiske partiene får penger fra.
DA170621 | SV vil endre loven ¶
DA170621 SV er klar for å hjelpe dem å få flertall for det synet, sier Lysbakken og understreker verdien av at det blir offentlig debatt om hvor partiene får pengene sine fra.
DA170621 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
DA170621 Forslag ¶ SV holder onsdag morgen sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.
DA170621 Beregningene er gjort av Finansdepartementet på forespørsel fra SV .
DA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1959, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
DA170621 Brudd på basepolitikken, mener SV .
DA170621 Det hele endte med at bare Ap, SV og Sp stemte for Aps forslag.
BT170621 - Regjeringen tar ikke grep for å kutte CO2-utslippene til fergeflåten i fylkene, mener SV .
BT170621 SV mener regjeringen må stille krav om lav- og nullutslippsferger i hele landet.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Mener-idrettshall-vil-odelegge-for-tropisk-regnskog-pa-Toyen-623665b.html Under budsjettbehandlingen i fjor fikk SV gjennomslag for å bygge en midlertidig flerbrukshall på Tøyen.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Mener-idrettshall-vil-odelegge-for-tropisk-regnskog-pa-Toyen-623665b.html I en e-post til ordfører Marianne Borgen ( SV ) skriver eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo at « bygging av en hall på nabotomten til det planlagte nye veksthuset er svært uheldig for dette prosjektet ».
AP170621 Under budsjettbehandlingen i fjor fikk SV gjennomslag for å bygge en midlertidig flerbrukshall på Tøyen.
AP170621 I en e-post til ordfører Marianne Borgen ( SV ) skriver eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo at « bygging av en hall på nabotomten til det planlagte nye veksthuset er svært uheldig for dette prosjektet ».
AA170621 Forslag ¶ SV holder onsdag morgen sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.
AA170621 Beregningene er gjort av Finansdepartementet på forespørsel fra SV .
AA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
AA170621 - Regjeringen spiller hasard med vårt sårbare hav og setter helt klart hensynet til oljeindustrien foran hensynet til fiskeriene, sjøfuglen og verdifull natur, sier Haltbrekken som er stortingskandidat for SV .
AA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1949, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AA170621 Brudd på basepolitikken, mener SV .
VG170620 Det var vanskeligere både i 2005, da Ap gikk til valg mot en borgerlig regjering med sentrum, og i 2009 og 2013 da vi satt i regjering med Sp og SV , sier Støre.
VG170620 # Ap, SV og Sp går ikke lenger til valg på å danne en rødgrønn regjering sammen.
VG170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
VG170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
SA170620 SV , Høyre, Venstre, KrF og MDG stemte imot å øke pengepotten til formannskapet.
DN170620 Sp og SV mener imidlertid at saken er så alvorlig at stortingspresidenten må gå.
DN170620 Raja uttalte at han mente det var urettferdig av SV og Sp å bare gå etter stortingspresidenten, og uttalte at hele presidentskapet sto ansvarlig.
DN170620 Martin Kolberg, leder av kontroll-og konstitusjonskomiteen, Kenneth Svendsen ( frp ) og Stortingspresident Olemic Thommessen ( i bakgrunnen ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) i Stortinget.
DN170620 Kolberg slo fast at flertallet med Ap, Sp, KrF, Venstre, SV og MDG stiller seg bak Riksrevisjonens funn.
DN170620 Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
DN170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
DN170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
DN170620 Frp mest fram på ny måling - krise for Venstre og SV
DN170620 Frp mest fram på ny måling - krise for Venstre og SV
DN170620 | Frp mest fram på ny måling - krise for Venstre og SV
DN170620 Venstre sitter fast på 2,8 prosent, og også SV sliter tungt.
DN170620 Venstre og Rødt avspises med ett mandat hver, SV får kun to, mens Miljøpartiet De Grønne mister sitt ene.
DN170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
DN170620 SV faller 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.
DB170620 De Ruiter har stått i bresjen for et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om en helhetlig plan for autisme som en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget gikk inn for 8. juni.
DB170620 SV og Sp krever at stortingspresidenten må gå av, men har ikke flertall for det.
DB170620 ¶ FRP MEST FRAM : Frp går mest fram på ny måling, det betyr krise for Venstre og SV .
DB170620 Venstre og Rødt avspises med ett mandat hver, SV får kun to, mens Miljøpartiet De Grønne mister sitt ene.
DB170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
DB170620 SV faller 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.
DB170620 Derimot blir jeg overrasket over at AP, SV og MDG nå går ut og generelt kritiserer E18-prosjektet i sin helhet.
DA170620 * I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt « sterkt kritikkverdig » i saken.
DA170620 | Frp mest fram på ny måling - krise for Venstre og SV
DA170620 Venstre sitter fast på 2,8 prosent, og også SV sliter tungt.
DA170620 Venstre og Rødt avspises med ett mandat hver, SV får kun to, mens Miljøpartiet De Grønne beholder sitt ene.
DA170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
DA170620 SV faller 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Gjett-hva-disse-politikerne-har-til-felles-623546b.html Mest merkbart blir det kanskje for SV , der tre av syv har sagt nei til gjenvalg - og alle tre er toneangivende toppolitikere i eget parti : de to tidligere statsrådene Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås og sittende nestleder Snorre Valen.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Gjett-hva-disse-politikerne-har-til-felles-623546b.html I Ap er det 17 som forlater Stortinget, i Høyre 16, i Frp 14, i SV tre, i Sp to og i KrF 1.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Gjett-hva-disse-politikerne-har-til-felles-623546b.html Bård Vegar Solhjell ( SV ), Helga Pedersen ( Ap ), Svein Flåtten ( H ), Torbjørn Røe Isaksen ( H ), Anders Anundsen ( Frp ), Harald T.
AP170620 Mest merkbart blir det kanskje for SV , der tre av syv har sagt nei til gjenvalg - og alle tre er toneangivende toppolitikere i eget parti : de to tidligere statsrådene Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås og sittende nestleder Snorre Valen.
AP170620 I Ap er det 17 som forlater Stortinget, i Høyre 16, i Frp 14, i SV tre, i Sp to og i KrF 1.
AP170620 Bård Vegar Solhjell ( SV ), Helga Pedersen ( Ap ), Svein Flåtten ( H ), Torbjørn Røe Isaksen ( H ), Anders Anundsen ( Frp ), Harald T.
AP170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
AP170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
AA170620 Småpartiene - Venstre, KrF, MDG og SV - strittet imot flertallet, selv om de skjønte at kampen var tapt.
AA170620 | Frp mest fram på ny måling - krise for Venstre og SV
AA170620 Venstre sitter fast på 2,8 prosent, og også SV sliter tungt.
AA170620 Venstre og Rødt avspises med ett mandat hver, SV får kun to, mens Miljøpartiet De Grønne beholder sitt ene.
AA170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
AA170620 SV faller 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.
AA170620 Arbeiderpartiet og SV vil at den nåværende Museumsplass med Cissi Klein-minnesmerket skal omdøpes til Olav Gjærevolls plass.
AA170620 Hva tenker egentlig Høyre, Arbeiderpartiet, SV , Sp, KrF, FrP og Venstre om at man som ledd i « bedre utnyttelse av ressursene » ser seg nødt til å knipe kvarter fra arbeidstiden til sykepleierne ?
AA170620 SV er i krise, Ap sliter og Senterpartiet går som en rakett til historiske høyder.
AA170620 Det har jo forsyne meg vist seg at vi ikke engang kan stole på småpartier som SV og MDG.
VG170619 Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV , Miljøpartiet de Grønne og KrF har alle konkludert med at Regjeringen i denne saken har opptrådt « sterkt kritikkverdig » - de mest alvorlige ordene Stortinget har i sitt vokabular etter mistillit.
VG170619 Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell ( SV ) svarer følgende : ¶
VG170619 I den åpne innstillingen samler Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne seg om at regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
SA170619 Solfrid Lerbrekk og Eirik Faret Sakariassen i SV vil kjempe for at arbeidsledige på dagpenger får feriepengene tilbake.
SA170619 KrF og SV følger hakk i hæl med henholdsvis 83 prosent og 82 prosent nei.
DB170619 - Hva med innspillet fra SV som ble opprørt over at Stortinget ikke debatterer årets trygdeoppgjør, som innebærer reallønnsnedergang for tredje år på rad for pensjonistene ?
DB170619 SV mener lønnsveksten bør være den samme for toppolitikere som for pensjonistene.
DA170619 Jeg har god tro på at vi får med oss Ap, SV og MDG på dette, sier Moxnes til Dagsavisen.
DA170619 Ap, Venstre, Sp, MDG og SV ønsket å tvinge regjeringen til å avgradere rapporten, men KrF sørget for at rapporten forble hemmelig.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortinget-samlet-til-hemmelig-mote-om-terrorsikring-623463b.html * I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt " sterkt kritikkverdig " i saken.
AP170619 * I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt " sterkt kritikkverdig " i saken.
AP170619 Ap, Sp og SV vil bruke mer penger på samferdsel - men er rykende uenige om hva de skal bruke dem på ¶
AA170619 Under behandling i formannskapet mandag kveld foreslo Arvid Wold ( MDG ) å utsette avgjørelsen på vegne av eget parti, Sp, Sv , V og Frp.
AA170619 KrF og SV følger hakk i hæl med henholdsvis 83 prosent og 82 prosent nei.
SA170618 Det siste landets arbeidsledige og bedriftene som sliter trenger, er et uavklart rødt samarbeid med SV på slep og skjulte skatteregninger på mangfoldige titalls milliarder kroner.
SA170618 Det er nok langt bedre, for alle, at SV holder seg under sperregrensen og langt unna regjering.
SA170618 At SV underslår virkningen og kaller bedriftene og arbeidstakerne for « milliardærer », får stå for deres regning.
SA170618 SV prater, Høyre handler.
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html Hverken byrådsparti SV eller støtteparti Rødt har bestemt seg ennå.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html » SV : « Vi vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, (... ) skal være petroleumsfrie.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV , MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen.
AP170618 Hverken byrådsparti SV eller støtteparti Rødt har bestemt seg ennå.
AP170618 » SV : « Vi vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, (... ) skal være petroleumsfrie.
AP170618 juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV , MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen.
DB170617 Dagbladet Pluss ¶ SV svarte med å beskylde Helgesen for å villede befolkningen.
DA170617 Heller ikke i SV har de bestemt seg for hva de mener om utbygginga.
AP170617https://www.aftenposten.no/okonomi/Stort-flertall-for-a-gi-Polet-taxfree-jobben-623341b.html Både Arbeiderpartier, Sp, KrF, SV og MDG er for en statlig overtagelse.
AP170617 Både Arbeiderpartier, Sp, KrF, SV og MDG er for en statlig overtagelse.
AP170617 FRP, HØYRE og MDG er opptatt, men VENSTRE, RØDT, SP, AP, SV og KRF kan søkes om.
VG170616 Særlig debatten om mat har vært ellevill i årene etter at SV lanserte forslag om et gratis måltid til alle skolebarn.
VG170616 Det var den rødgrønne regjeringen som gjennomførte Kunnskapsløftet og det var viktig for SV å hegne om, og videreutvikle, en inkluderende fellesskole der alle barn har like gode muligheter for å lykkes.
VG170616 AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV .
VG170616 SV mener at skolen må ha nok ressurser og lærerne skal få nok tillit til at alle elever skal få rom til å lære på den måten som fungerer best for dem.
VG170616 SV er opptatt av å lytte til lærere og forskere.
VG170616 Men bare SV og Sp går så langt som å uttrykke mistillit til Thommessen.
VG170616 Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
NL170616 Men han kom inn på Stortinget på et utjevningsmandat og har til tross for en pen fremgang på målingen sammenlignet med valgresultatet sist, et drøyt stykke igjen hvis SV skal kapre et av de faste mandatene fra Troms.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne Washington Post : Trump etterforskes ¶ SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ ¶
DN170616 Washington Post : Trump etterforskes ¶ SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ ¶
DN170616 Sp kan droppe SV
DN170616 Sp kan droppe SV
DN170616 | Sp kan droppe SV ¶ SV har stilt fem krav til en ny regjering.
DN170616 | Sp kan droppe SV
DN170616 Spørsmålet er om SV nå er ute av samarbeidsdansen på rødgrønn side.
DN170616 Foto : Ruud, Vidar ¶ - SV har nærmest stilt ultimative krav til en regjering.
DN170616 - Vi vraker hverken SV eller KrF.
DN170616 ), vil samarbeide med Ap-leder Jonas Gahr Støre, men er mindre begeistret for SV og SV-leder Audun Lysbakken ( t.h. ).
DB170616 Et mindretall bestående av Sp og SV krevde også Thommesens avgang i kjølvannet av skandalen - uten å få flertall for det.
DB170616 Resultatene er som følger ( endring fra mai i parentes ) : Ap 31,7 prosent ( + 0,8 prosentpoeng ), Høyre 24,1 ( + 0,2 ), Frp 14 prosent ( - 2,1 ), Sp 9,8 ( - 1,6 ), SV 4,8 ( +1 ), KrF 4,7 prosent ( +0,3 ), Venstre 3,5 prosent ( +0,1 ), MDG 3,1 prosent ( +0,5 ) og Rødt 2,3 prosent ( +0,2 ).
DB170616 Målingen gir 86 mandater til de rødgrønne partiene ( SV , Ap og Sp ).
DB170616 Han ser ingen grunn til å ta sin hatt og gå, slik Senterpartiet og SV har tatt til orde for.
DB170616 Samtidig registrerer jeg at enkelte i blant annet SV og MDG synes å mene at dette er et nytt argument i kampen for å stoppe det norske oljeeventyret enda kjappere.
DA170616 Det blir litt puslete med bare oss og SV igjen, sier han.
DA170616 Den røde siden i Moss, Ap, Rødt og SV , er ikke store nok til å danne noe flertall alene.
BT170616 Vil ikke utelukke SV
BT170616 Dersom målingen hadde vært valgresultat, ville Ap og Sp fått flertall i Stortinget sammen med enten KrF eller SV .
BT170616 Borten Moe var sterkt kritisk til SV sist Sp satt i regjering med dem.
BT170616 Flertallet støtter ikke mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Olaussen påpeker imidlertid at partiet Rødt har ligget på 2-tallet i hele vår, takket være velgere fra SV .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Målingen gir 86 mandater til de rødgrønne partiene ( SV , Ap og Sp ) som satt i regjering fra 2005 til 2013.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Men et SV over sperregrensen sikrer knapt rødgrønt flertall.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Dette kan gi SV problemer med sperregrensen, og sånn sett avgjøre hvilken blokk som får styre etter høstens valg, sier Olaussen.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html SV øker med 1 prosentpoeng, er dermed over sperregrensen igjen.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html SV har svingt rundt 4-prosentgrensen i hele år, men lander i juni på 4,8 prosent.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Trekker seg ikke ¶ - SV og Sp fremmer mistillitsforslag mot deg.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Det blir ikke flertall i Stortinget for mistillit mot Stortingets president, Olemic Thommessen, men Sp og SV kommer til å stemme for mistillit mot presidentskapet etter byggeskandalen.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html SV og Sp er for å sparke Olemic Thommessen som Stortingets president bare dager før denne stortingsperioden er over.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Presidentskapet-far-sterk-kritikk-fra-kontrollkomiteen-etter-byggesprekk-623380b.html Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at innstillingen behandles tirsdag.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Presidentskapet-far-sterk-kritikk-fra-kontrollkomiteen-etter-byggesprekk-623380b.html Men bare Senterpartiet og SV mener dette er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Presidentskapet-far-sterk-kritikk-fra-kontrollkomiteen-etter-byggesprekk-623380b.html - Jeg er helt overbevist om at en leder i næringslivet som fikk sånne overskridelser og gjorde så lite for å hindre det, ville fått fyken, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ).
AP170616 Olaussen påpeker imidlertid at partiet Rødt har ligget på 2-tallet i hele vår, takket være velgere fra SV .
AP170616 Målingen gir 86 mandater til de rødgrønne partiene ( SV , Ap og Sp ) som satt i regjering fra 2005 til 2013.
AP170616 Men et SV over sperregrensen sikrer knapt rødgrønt flertall.
AP170616 Dette kan gi SV problemer med sperregrensen, og sånn sett avgjøre hvilken blokk som får styre etter høstens valg, sier Olaussen.
AP170616 SV øker med 1 prosentpoeng, er dermed over sperregrensen igjen.
AP170616 SV har svingt rundt 4-prosentgrensen i hele år, men lander i juni på 4,8 prosent.
AP170616 Trekker seg ikke ¶ - SV og Sp fremmer mistillitsforslag mot deg.
AP170616 Det blir ikke flertall i Stortinget for mistillit mot Stortingets president, Olemic Thommessen, men Sp og SV kommer til å stemme for mistillit mot presidentskapet etter byggeskandalen.
AP170616 SV og Sp er for å sparke Olemic Thommessen som Stortingets president bare dager før denne stortingsperioden er over.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at innstillingen behandles tirsdag.
AP170616 Men bare Senterpartiet og SV mener dette er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
AP170616 - Jeg er helt overbevist om at en leder i næringslivet som fikk sånne overskridelser og gjorde så lite for å hindre det, ville fått fyken, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ).
AA170616 Initiativtaker i SV er vara til bystyret, Mona Berger, som var fraværende.
AA170616 | - Trondheim vil kompensere for kutt i barnetillegg for uføre ¶ SV fikk flertall for å utrede hvordan kutt i barnetillegget kan kompenseres av Trondheim kommune.
AA170616 | Sp-Arnstad kan droppe SV ¶ SV har stilt fem krav til en ny regjering.
AA170616 | Sp-Arnstad kan droppe SV
AA170616 Spørsmålet er om SV nå er ute av samarbeidsdansen på rødgrønn side.
AA170616 Foto : Tore Meek / NTB scanpix ¶ - SV har nærmest stilt ultimative krav til en regjering.
AA170616 - Vi vraker verken SV eller KrF.
AA170616 SV beskylder ham for å villede.
VG170615 Opposisjonen, som jo er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV , gikk inn for en ramme på 790 millioner.
VG170615 | Byggeskandalen : Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
VG170615 MANGLER TILLIT : Bård Vegar Solhjell ( SV ) forteller at det ikke lenger er tillit til stortingspresidenten.
VG170615 Valen hadde på forhånd varslet at SV aktet å gjøre et forsøk på en norsk « filibuster»-variant om lønnsoppgjøret for politikerne.
VG170615 Opprørt ¶ SV mener lønnsveksten bør være den samme for toppolitikerne som for pensjonistene.
VG170615 Ifølge SV har en enslig minstepensjonist med 180.000 kroner i inntekt i 2014 tapt 10.700 kroner på underreguleringen av pensjoner siden 2013.
SA170615 | SV med « filibuster » om politikerlønninger ¶
DN170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶ SV stiller seg bak kravet om at stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) må gå som følge av byggeskandalen på Stortinget.
DN170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
DN170615 Sanner vil la private aktører måle tomter ¶ SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ ¶
DN170615 | SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ SV skjønner ikke hvorfor stortingspolitikerne vil gi seg selv ti ganger så høy lønnsvekst i kroner som det en gjennomsnittlig pensjonist får.
DN170615 Tretrinnsrakett ¶ SV legger i realiteten fram tre ulike forslag : ¶
DN170615 Stortingsrepresentant Snorre Valen ( Sv ).
DN170615 Men sjelden har vel flertallet i stortingssalen vært lenger unna for SV enn akkurat denne gangen.
DN170615 | SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶
DB170615 Valen og SV er opprørt over at Stortinget ikke debatterer årets trygdeoppgjør, som innebærer reallønnsnedgang for landets pensjonister for tredje år på rad.
DB170615 Ifølge SV har en enslig minstepensjonist med 180 000 kroner i inntekt i 2014 tapt 10 700 kroner på underreguleringen av pensjoner siden 2013.
DB170615 SV la torsdag fram forslag det som i realiteten er tre ulike forslag : At stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en gjennomsnittlig norsk pensjonist, at de folkevalgte får samme prosentsats som en gjennomsnittlig pensjonist samt at stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en vanlig,
DB170615 ¶ FRAMTIDA : Valget i høst bør handle om hvordan vi ruster oss for framtida, hvordan vi møter strammere tider, hvem som bør bidra mer og hvem som fortjener et løft, skriver Snorre Valen ( SV ) i dette innlegget.
DA170615 Ap, Sp og SV ville til sammen ha fått 90 mandater på Stortinget dersom målingen, som er utført for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ), hadde vært valg.
DA170615 SV ligger farlig nær sperregrensen med en oppslutning på 4,1 prosent ( likt som ved forrige måling ) og lav lojalitet.
BT170615 Sammen med Per Stiegler ( Ap ), Randi Amundsen ( MDG ), Jana Midelfart ( H ) og Mikkel Grüner ( SV ) fikk KrFs Marita Moltu gjennom et vedtak i bystyret om å granske fem barnevernssaker.
BT170615 GRANSKING : Varaordfører Marita Moltu ( KrF ) fikk for to uker siden, sammen med Mikkel Grüner ( SV ), Jana Midelfart Hoff ( H ), Per Stiegler ( A ) og Randi Amundsen ( MDG ), gjennomslag for at enkeltsaker fra barnevernet i Bergen skal undersøkes.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html Valen hadde på forhånd varslet at SV aktet å gjøre et forsøk på en norsk filibuster-variant om lønnsoppgjøret for politikerne.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html Snorre Valen ( SV ) forsøkte seg på en såkalt filibuster på talerstolen i Stortinget.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html Opprørt ¶ SV mener lønnsveksten bør være den samme for toppolitikerne som for pensjonistene.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html Ifølge SV har en enslig minstepensjonist med 180.000 kroner i inntekt i 2014 tapt 10.700 kroner på underreguleringen av pensjoner siden 2013.
AP170615 Valen hadde på forhånd varslet at SV aktet å gjøre et forsøk på en norsk filibuster-variant om lønnsoppgjøret for politikerne.
AP170615 Snorre Valen ( SV ) forsøkte seg på en såkalt filibuster på talerstolen i Stortinget.
AP170615 Opprørt ¶ SV mener lønnsveksten bør være den samme for toppolitikerne som for pensjonistene.
AP170615 Ifølge SV har en enslig minstepensjonist med 180.000 kroner i inntekt i 2014 tapt 10.700 kroner på underreguleringen av pensjoner siden 2013.
AA170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶ SV stiller seg bak kravet om at stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) må gå som følge av byggeskandalen på Stortinget.
AA170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
AA170615 Ap, Sp og SV ville til sammen ha fått 90 mandater og flertall på Stortinget dersom valgresultatet ble det samme som i målingen.
AA170615 SV holder seg så vidt over sperregrensen og får en oppslutning på 4,1 prosent, likt som ved forrige måling.
NL170614 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) har prisverdig interessert seg for denne problematikken og forteller at fondet eier 99 eiendommer i Nord-Norge.
DB170614 STORTINGSKANDIDAT : Kari Elisabeth Kaski ( SV ). instabank ¶
DB170614 Prisveksten gjør at vanlige folk med vanlig lønn sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, skriver Kari Elisabeth Kaski ( SV ) i dette innlegget.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html Arbeiderpartiet, Sp, KrF og SV har gitt klart uttrykk for at de ønsker at Polet skal overta, mens Høyre og Frp har vært imot en statlig overtagelse.
AP170614 Arbeiderpartiet, Sp, KrF og SV har gitt klart uttrykk for at de ønsker at Polet skal overta, mens Høyre og Frp har vært imot en statlig overtagelse.
VG170613 Og hvorfor SV sto på sidelinjen og krevde enda mer til pensjonistene.
SA170613 | Fylkestinget i dag : SV og MDG advarer mot ny havbruksplan ¶
SA170613 Lakselus og rømt tamlaks er to av bekymringene Miljøpartiet De Grønne og SV har for oppdrettsanleggene som skal bli fem ganger større i Norge.
NL170613 Utvalgsleder Bård Vegard Solhjell ( SV ) var tydelig i sin tale : å forby niqab og burka ved offentlige institusjoner og å jobbe med sikte på å fjerne bruk av hijab på norske skoler, er svært viktig for at integreringspolitikken skal lykkes.
NL170613 Nå er det bare SV , MDG og Venstre som går imot forbud mot maskering i det offentlige rom.
DN170613 Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DB170613 Et klart flertall av velgerne i KrF, Ap, SV og Rødt er negative til alle tre reformene.
DB170613 I den såkalte « asylavtalen » fra november 2015, ble partiene på Stortinget ( med unntak av SV og MDG ) enige om at regjeringen skulle foreta en gjennomgang av alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden.
DA170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DA170613 Ørsal Johansen sikter med det til rammen på det felles opplegget for jordbruksoppgjøret som opposisjonen, Ap, Sp, KrF og SV , er enige om.
DA170613 Ap, KrF, Sp, SV : 790 mill.
DA170613 I stedet ønsket Ap, med støtte fra SV og Sp, at det skulle stå : ¶
DA170613 Ap, Sp og SV foreslo i formannskapsmøtet på rådhuset tirsdag å vedta to nye punkter for Buskerudbyens videre framdrift, basert på Aksjonsgruppens innbyggerinitiativ.
BT170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
BT170613 FOTO : SV
BT170613 Det er for å fornye skolen på denne måten SV vil innføre heldagsskolen, som vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Regjeringen-Ikke-lov-a-forskjellsbehandle-ideelle-og-kommersielle-barnehager-623081b.html I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Regjeringen-Ikke-lov-a-forskjellsbehandle-ideelle-og-kommersielle-barnehager-623081b.html I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015, slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Ber-Hoyre-snu-og-droppe-listebarerne-ved-Oslos-valglokaler-622996b.html Fra venstre : Oddbjørg Minos, nestleder i Oslo KrF, Leif Ingholm, leder i Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV , Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, Camilla Wilhelmsen, nestleder Frps bystyregruppe og Mikkel Haugen Øgrim, leder for Rødt i Oslo.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015, slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170613 Fra venstre : Oddbjørg Minos, nestleder i Oslo KrF, Leif Ingholm, leder i Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV , Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, Camilla Wilhelmsen, nestleder Frps bystyregruppe og Mikkel Haugen Øgrim, leder for Rødt i Oslo.
AP170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV , Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
VG170612 VELKOMMENT OMBUD : Osloskolens nye vaktbikkje mot mobbing, Kjerstin Owren, ble ønsket varmt velkommen av ordfører Marianne Borgen ( SV ) på Oslo rådhus.
VG170612 Ordfører Marianne Borgen ( SV ) i Oslo ønsket mobbeombudet velkommen til sin nye jobb i Oslo sist uke.
SA170612 SV vil bevilge penger fra kommunekassen.
SA170612 Uforståelig, mener SV .
SA170612 SV vil ha en uavhengig evaluering av den norske fredsinnsatsen i Midtøsten, men får ikke med seg de andre partiene på Stortinget.
DN170612 KrF søker sammen med Ap, Sp, MDG og SV og går inn for en ramme på 790 millioner kroner.
DB170612 Sheida Sangtarash, Stortingskandidat for Akershus SV , mener også forbud i utdanningsinstitusjoner er en riktig avgjørelse.
DB170612 I august i fjor gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, SV , Venstre, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket å forby nikab i skolen.
DA170612 Sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) gir målingen de rødgrønne 84 stortingsmandater.
DA170612 Resultatene er som følger ( endring fra mai i parentes ) : Ap 28,5 ( - 5,2 ), Sp 12,1 ( +1,1 ), Høyre 25,5 ( +1,6 ), Frp 14,4 ( +1,4 ), KrF 4,4 ( - 0,6 ), Venstre 3 ( - 0,2 ), Rødt 2,5 ( +0,2 ), MDG 3,2 ( +0,3 ) og SV 4,7 ( +1,0 ).
DA170612 Uforståelig, mener SV
DA170612 Dagens innsats virker ikke, og SV foreslår derfor at den norske innsatsen må evalueres for å finne ut hvordan Norge kan presse Israel til å oppheve okkupasjonen og bidra til en varig løsning, fremholder SV-leder Audun Lysbakken.
DA170612 SV vil ha en uavhengig evaluering av den norske fredsinnsatsen i Midtøsten, men får ikke med seg de andre partiene på Stortinget.
DA170612 KrF søker sammen med Ap, Sp og SV og går inn for en ramme på 790 millioner kroner, mens MDG vil ha en ramme på 900 millioner.
DA170612 Resultatene er som følger ( endring fra mai i parentes ) : Ap 28,5 prosent ( - 5,2 prosentpoeng ), Sp 12,1 ( +1,1 ), Høyre 25,5 ( +1,6 ), Frp 14,4 ( +1,4 ), KrF 4,4 ( - 0,6 ), Venstre 3 ( - 0,2 ), Rødt 2,5 ( +0,2 ), MDG 3,2 ( +0,3 ) og SV 4,7 ( +1,0 ).
DA170612 Ap får sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) 84 stortingsmandater, noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet.
BT170612 SV har vært sterkt imot innstrammingen fra den ble innført, fordi vi så at den nødvendigvis ville medføre et dårligere tilbud til byens eldre, og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Her svarer hun på en high-five fra Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) mens Inga Marte Torkelsen ( SV ) smiler i solen.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html | Ap, Sp og SV vil bruke mer penger på samferdsel - men er rykende uenige om hva de skal bruke dem på ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering ?
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Hva Ap, Sp, SV og MDG ønsker av vei, jernbane- og kollektivsatsing ble mandag klart på Stortinget.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Dette vil SV gjøre : ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html At Ap og Sp begge vil bruke mer enn dagens regjering på samferdsel, og at også SV og MDG vil bruke enorme summer, forteller hvor sterk posisjon samferdsel har fått i norsk politikk.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html SV , på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner, og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Men flere partier, som Ap, SV og MDG, har de siste dagene presentert egne transportplaner.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Geir Olsen, NTB Scanpix ¶ SV vil finansiere massiv jernbaneutbygging med bompenger ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Der kommer det klart frem at mens Ap vil beholde mye av Regjeringens plan, vil SV og MDG kaste om på hele transportpolitikken.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html SV vil også : ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html SV vil bruke bompenger til å bygge jernbane.
AP170612 | Ap, Sp og SV vil bruke mer penger på samferdsel - men er rykende uenige om hva de skal bruke dem på ¶
AP170612 Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.
AP170612 Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering ?
AP170612 Hva Ap, Sp, SV og MDG ønsker av vei, jernbane- og kollektivsatsing ble mandag klart på Stortinget.
AP170612 Dette vil SV gjøre : ¶
AP170612 Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget.
AP170612 At Ap og Sp begge vil bruke mer enn dagens regjering på samferdsel, og at også SV og MDG vil bruke enorme summer, forteller hvor sterk posisjon samferdsel har fått i norsk politikk.
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 SV , på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner, og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.
AP170612 Men flere partier, som Ap, SV og MDG, har de siste dagene presentert egne transportplaner.
AP170612 Geir Olsen, NTB Scanpix ¶ SV vil finansiere massiv jernbaneutbygging med bompenger ¶
AP170612 Der kommer det klart frem at mens Ap vil beholde mye av Regjeringens plan, vil SV og MDG kaste om på hele transportpolitikken.
AP170612 SV vil også : ¶
AP170612 SV vil bruke bompenger til å bygge jernbane.
AP170612 | Ap, Sp og SV vil bruke mer penger på samferdsel - men er rykende uenige om hva de skal bruke dem på ¶
AP170612 Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.
AP170612 Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering ?
AP170612 Hva Ap, Sp, SV og MDG ønsker av vei, jernbane- og kollektivsatsing ble mandag klart på Stortinget.
AP170612 Dette vil SV gjøre : ¶
AP170612 Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget.
AP170612 At Ap og Sp begge vil bruke mer enn dagens regjering på samferdsel, og at også SV og MDG vil bruke enorme summer, forteller hvor sterk posisjon samferdsel har fått i norsk politikk.
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 SV , på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner, og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.
AA170612 Helsekomiteen på Stortinget avga mandag sin innstilling til forslaget, som altså Ap, SV , Sp, KrF og MDG står bak.
AA170612 Resultatene er som følger ( endring fra mai i parentes ) : Ap 28,5 prosent ( - 5,2 prosentpoeng ), Sp 12,1 ( +1,1 ), Høyre 25,5 ( +1,6 ), Frp 14,4 ( +1,4 ), KrF 4,4 ( - 0,6 ), Venstre 3 ( - 0,2 ), Rødt 2,5 ( +0,2 ), MDG 3,2 ( +0,3 ) og SV 4,7 ( +1,0 ).
AA170612 Ap får sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) 84 stortingsmandater, noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet.
DN170611 ¶ Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud kjempet fredag sammen med Sp, SV og KrF for at Nav skal fortsette å sende ut papirslipper til sine brukere.
DB170611 Sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) gir målingen de rødgrønne 84 stortingsmandater.
DB170611 Resultatene er som følger ( endring fra mai i parentes ) : Ap 28,5 ( - 5,2 ), Sp 12,1 ( +1,1 ), Høyre 25,5 ( +1,6 ), Frp 14,4 ( +1,4 ), KrF 4,4 ( - 0,6 ), Venstre 3 ( - 0,2 ), Rødt 2,5 ( +0,2 ), MDG 3,2 ( +0,3 ) og SV 4,7 ( +1,0 ).
AA170611 Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet beklaget søndag at Venstre valgte å bryte forhandlingene.
AA170611 Ap, KrF, Sp og SV vil i et felles opplegg for jordbruksoppgjøret ha en ramme på 790 millioner kroner, 165 millioner mer enn det borgerlige flertallets ramme.
AA170611 Den vil kunne gi norske kystkommuner 400 millioner kroner i økte inntekter årlig, ifølge forslagsstiller SV .
VG170610 SV og KrF har sagt 15 - 16 elver pr. lærer.
BT170610 Å sammenligne Trump med SV er kanskje en fornærmelse mot presidenten, men de deler i alle fall en vilje til å fjerne dommere de er uenige med.
BT170610 | Da SV tok en Trump ¶
BT170610 Man kan være enig eller uenig i synspunktet på sovevoldtekter, men hvis norske dommere ikke skal kunne uttale seg om disse spørsmålene, vil det være et veldig alvorlig og autoritært inngrep mot domstolene fra SV .
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-med-ultimatum-for-valget-Vil-stoppe-all-ny-oljeleting-622875b.html Partiet har diskutert om det skal stille flere ultimate krav, slik SV har gjort, men Hansson og sentralstyret ønsker å gå inn i valgkampen med kun ett ultimatum.
AP170610 Her svarer hun på en high-five fra Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) mens Inga Marte Torkelsen ( SV ) smiler i solen.
AP170610 Partiet har diskutert om det skal stille flere ultimate krav, slik SV har gjort, men Hansson og sentralstyret ønsker å gå inn i valgkampen med kun ett ultimatum.
VG170609 Ordfører i Oslo, Marianne Borgen ( SV ) sitter som medlem i kultur- og utdanningskomiteen.
VG170609 ALVORLIG : Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) sier at det som beskrives i notatet er svært alvorlig.
NL170609 Her stemt AP, SV og Rødt for å fjerne fritt brukervalg.
DN170609 På den andre siden av sperregrensen faller SV 1 prosentpoeng ned til 4,5, mens KrF går ned 0,7 til 4,8 prosent.
DA170609 På folkemøtet onsdag deltok foruten Rødt-leder Bjørnar Moxnes, ordfører Marianne Borgen ( SV ), Aina Stenersen ( Frp ), Siri Staalesen ( Ap ), samt flere andre topp-politikere.
DA170609 Også SV og Venstre, som kjemper for å komme seg over sperregrensen ved høstens valg, og MDG, som håper å vokse videre til over 4 prosent, er imot en tredje rullebane.
AA170609 På den andre siden av sperregrensen faller SV 1 prosentpoeng ned til 4,5, mens KrF går ned 0,7 til 4,8 prosent.
SA170608 Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV .
SA170608 Ap, Sp, SV og KrF skulle fortsette sine samtaler utover torsdag kveld.
DB170608 På den andre siden av sperregrensen faller SV 1 prosentpoeng ned til 4,5, mens KrF går ned 0,7 til 4,8 prosent.
DB170608 Både SV , Ap og Senterpartiet mener kommuner som har sagt nei til sammenslåing skal få slippe.
DB170608 SV og Ap lover skilsmissegaranti.
DB170608 SV lover at dersom vi får viljen vår etter valget, vil kommuner og fylker som ønsker det, få skilsmisse, sier SVs Karin Andersen til Dagbladet.
DB170608 - SV er mot tvangsekteskap, både mellom mennesker, kommuner og fylker.
DB170608 Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV .
DA170608 Stavanger SV støtter elevene, foreldrene og lærerne som kjemper mot skolenedleggelsen.
DA170608 Det vil SV motvirke.
DA170608 Derfor vil SV fortsette satsingen på framtida !
DA170608 DEBATT : Stavanger SV vil stemme mot rådmannens forslag om å legge ned Tastaveden skole.
DA170608 Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV
DA170608 » SV er ikke representert i KMU, men ville gått mot dette.
DA170608 SV mener partiene i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) har ansvaret for at Tastaveden skole nå foreslås nedlagt.
DA170608 Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV .
BT170608 BEDRE BARNEVERN : Varaordfører Marita Moltu ( KrF ) Mikkel Grüner ( SV ), Jana Midelfart Hoff ( H ), Per Stiegler ( A ) og Randi Amundsen ( MDG ) fikk forrige uke gjennomslag for at enkeltsaker fra barnevernet i Bergen skal undersøkes.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tvangssammenslaing-av-kommuner-vedtatt-med-n-stemmes-overvekt-622779b.html Høyre, Frp og Venstre var samlet for reform, mens Ap, SV , Sp, KrF og MDG stemte imot.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tvangssammenslaing-av-kommuner-vedtatt-med-n-stemmes-overvekt-622779b.html - Her har Venstre opptrådt som Kirsten Giftekniv i en lang rekke tvangsekteskap, mente Karin Andersen ( SV ).
AP170608 Høyre, Frp og Venstre var samlet for reform, mens Ap, SV , Sp, KrF og MDG stemte imot.
AP170608 - Her har Venstre opptrådt som Kirsten Giftekniv i en lang rekke tvangsekteskap, mente Karin Andersen ( SV ).
AA170608 Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV .
AA170608 Ap, Sp, SV og KrF skulle fortsette sine samtaler utover torsdag kveld.
AA170608 Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV .
AA170608 Ap, Sp, SV og KrF skulle fortsette sine samtaler utover torsdag kveld.
AA170608 Oslos helsebyråd, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), gikk onsdag ut med en oppfordring til foreldre om å vaksinere barna sine.
VG170607 Eller et sted mellom SV og Rødt, og mest Rødt.
VG170607 Jensen benytter også muligheten til å slå tilbake mot Snorre Valen og SVs skattepolitikk : ¶ - SV går til valg på å øke skattene for folk flest, både hjemme og på jobb.
VG170607 SV burde forklare hvorfor vanlig folk skal bli straffet med harde skatter på hjemmet sitt.
SA170607 Men KrFs pensjonistløft imponerer ikke SV .
SA170607 Jeg håper ikke SV synes det er galt, svarer Syversen.
SA170607 SV kritisk ¶
NL170607 Både AP og SV støtter Senterpartiet, og går i mot hele forslaget.
DN170607 Forslaget ble fremmet av Ap og KrF, men et nærmest likelydende forslag ble først fremmet av SV , Ap og Sp i juni i fjor, men dette forslaget ble imidlertid nedstemt april i år.
DN170607 Nå vil de følge etter Ap, Sp og SV .
DA170607 SØRGELIG : - Jeg er innvandrer i Oslo, det er ganske sterkt å oppleve hvor delt denne byen er, sier Audun Lysbakken, her sammen med Marianne Borgen ( til venstre ) og Kari Elisabeth Kaski, alle fra SV .
DA170607 I Oslo SV er iveren stor etter å løfte den sørligste bydelen i hovedstaden.
DA170607 I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har trioen Ap, Sp og SV fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
DA170607 Nå har Ap, Sp, SV , Venstre og KrF forhandlet seg i mellom, men partiene blir ikke ferdige innen fristen de selv har satt - 8. juni.
AP170607 SV spurte i Stortinget ¶
AA170607 Ottar Michelsen ( SV ) forsøkte å visualisere det store utbyggingsprosjektet på 120 000 kvadratmeter, som er i underkant av to nye realfagsbygg.
AA170607 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AA170607 Helsebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen ( SV ) går ut med en ekstra oppfordring til foreldre om å vaksinere barna sine.
AA170607 Nå vil de følge etter Ap, Sp og SV .
AA170607 Men KrFs pensjonistløft imponerer ikke SV .
AA170607 Jeg håper ikke SV synes det er galt, svarer Syversen. ( ©NTB ) ¶
VG170606 KrF, SV og Venstre har vært tydelige på at de vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.
NL170606 Og dette ser SV og Ap ut til å være helt enige i.
NL170606 Nå har koalisjonen mellom Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukt sitt flertall i kommunestyret til å vedta at fritt brukervalg skal avvikles, med effekt fra høsten 2019.
NL170606 Ingen partier, unntatt SV , vil vise kortene og fortelle hva slags system de vil ha.
FV170606 Bård Vegar Solhjell i SV vil at ordningen skal oppfattes som rimelig blant unge som ikke er med på å finansiere NRK i dag, blant annet den voksende gruppen som ikke har TV.
DB170606 I innstillingen fra stortingskomiteen påpeker medlemmene fra Ap, Frp, KrF og SV at det kan være gode grunner til å beskytte lærertittelen, men at dette ikke vil kreve opprettelse av en ny sertifiseringsordning.
AA170606 Bård Vegar Solhjell i SV vil at ordningen skal oppfattes som rimelig blant unge som ikke er med på å finansiere NRK i dag, blant annet den voksende gruppen som ikke har TV.
AA170606 Med støtte fra Ap, Sp, KrF og Venstre, vil SV få vedtatt at næringen skal betale en avgift for hvert kilo fisk som blir eksportert.
AA170606 SV foreslår 25 øre per kilo.
DN170605https://www.dn.no/etterBors/2017/06/02/1531/Medier/nrk-avgift-kan-bli-lonnsjustert Flertallet på Stortinget, inkludert SV , vil sikre NRK inntekter på samme nivå som i dag gjennom et bidrag som betales av enkeltpersoner, noe de kaller « NRK-bidraget ».
VG170603 Med sin vellykkede kampanje har Jan Davidsen lykkes i å få to Dokument 8-forslag ( fra SV og Sp ) som behandles i Stortinget til uken.
SA170603 SV holder seg på 23 prosent, det samme tallet som i forrige måling.
DN170603 SV holder seg på 23 prosent, det samme tallet som i forrige måling.
BT170603 Hun er trans, og ble latterliggjort for det, skriver Hilde Boberg Andresen ( bildet ), Kvinnepolitisk leder i Hordaland SV og bystyrerepresentant i Bergen.
AP170603https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Vedum-storre-enn-Store-i-ny-maling-622476b.html SV holder seg på 23 prosent, det samme tallet som i forrige måling.
AP170603 SV holder seg på 23 prosent, det samme tallet som i forrige måling.
AA170603 SV holder seg på 23 prosent, det samme tallet som i forrige måling.
SA170602 SV er klar.
NL170602 Ved stortingsvalget i 2013 nådde ikke SV opp i kampen om Troms-mandatene, men partiets toppkandidat, Torgeir Knag Fylkesnes, kapret et utjevningsmandat, så Tromsbenken fikk seks medlemmer.
NL170602 Skal SV få et fast mandat må de ta igjen et svekket Frp, og dit er det enda et forsprang på over fem prosentpoeng.
DB170602 SV forventer at de legger inn penger til Norsk Folkehjelps støttesenter for au pairer.
DB170602 Stortinget, minus Venstre og SV , vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd.
DB170602 Bare De Grønne, KrF og SV ønsker noen form for nasjonale mål for å feie for egen dør.
DA170602 Ingen mener at pliktene til deler av trålflåten fungerer god, men det er dyp uenighet, blant annet mellom Ingrid Heggø ( Ap ) og Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ) om hvordan det skal løses.
DA170602 SV ønsker på sin side å avvikle hele pliktsystemet, som fiskeriministeren.
DA170602 SV vil tilbakeføre alt ¶
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AP170602 SV karakteriserte torsdag kveld innsigelsene fra Helgesen og Mæland som « forsøk på trenering av en viktig miljøseier ».
AP170602 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AA170602 Trygghetstiltak : Vi håper AP i Sør-Trøndelag og Trondheim er enig, slik at vi får gjennomført dette viktige tiltaket for at ungdom skal komme seg trygt hjem i helgene, sier Ingrid Marie Sylte Isachsen ( SV ).
AA170602 I SV har vi kjempet for dette i alle seks årene jeg har vært med i bypolitikken, sier Isachsen.
AA170602 Det handler om at studentene skal komme seg trygt og sikkert hjem i helgene, sier Ingrid Marie Sylte Isachsen som sitter i bystyret for SV .
AA170602 Likevel har toppkandidat og justisminister Per-Willy Amundsen liten tro på at SV skal klare å vippe ham ut av Stortinget.
AA170602 I målingen som InFact har laget for Nordlys, får SV 8 prosents oppslutning, en framgang på 1,6 prosentpoeng fra stortingsvalget for snart fire år siden.
AA170602 Også Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) meldte sin ankomst, mens rådhusklokkene klinket til med tonene av « We are the champions » av Queen.
AA170602 Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil til sammen få 87 mandater, to flere enn de 85 som kreves for å ha flertall på Stortinget.
AA170602 Aardals beregning gir Ap 31,6 prosent oppslutning, Høyre 23,3 prosent, Frp 13,4 prosent, Sp 12,3 prosent, KrF 4,7 prosent og SV 4,0 prosent.
AA170602 Stortinget, minus Venstre og SV , vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd. ( ©NTB ) ¶
AA170602 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AA170602 SV karakteriserte torsdag kveld innsigelsene fra Helgesen og Mæland som « forsøk på trenering av en viktig miljøseier ».
VG170601 Øvrige partier slår ut slik : SV 3,4 prosent ( - 1,1 ), Ap 31 prosent ( - 1,6 ), Sp prosent 12,5 ( - 0,3 ), KrF 4,2 prosent ( - 0,1 ), Rødt 1,7 prosent ( - 1,6 ), MDG 2,9 prosent ( - 0,1 ), andre partier 2,5 prosent ( +1,1 ).
NL170601 Redsel fra SV , Rødt og AP for privat omsorgstjeneste som alternativ til kommunal tjeneste ?
NL170601 I flg media fremgår det at SV , Rødt og AP ikke vil forlenge avtale om privat omsorgstjeneste i Tromsø.
NL170601 At SV , Rødt og AP vil utestenge privat omsorgstjeneste i Tromsø, ser jeg hittil bare en reell forklaring på : Ivaretakelse av kommunale arbeidsplasser.
DN170601 For flere av disse oppgavene er det Ap, Sp, SV , KrF og Venstre som sørger for flertall for flytting til regionene.
DN170601 Omtrent på samme tid kom det frem at de norske politikerne Bård Vegar Solhjell ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ) ble nektet visum for et offentlig besøk til Russland.
DN170601 Øvrige partier slår ut slik : SV 4,5 prosent ( - 1,1 ), Ap 32,6 prosent ( - 1,6 ), Sp prosent 12,8 ( - 0,3 ), KrF 4,3 prosent ( - 0,1 ), Rødt 3,3 prosent ( - 1,6 ), MDG 3 prosent ( - 0,1 ), Andre 1,4 prosent ( +1,1 ).
DN170601 Flere partier er kritiske til au pair-ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
DN170601 For da kan han holde SV borte fra makten og gi KrF innflytelse i stedet.
DB170601 Et flertall i utdanningskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV , viser til at selv om flere totalt sett reiser til utlandet for å studere, har det har vært en nedgang i antall studenter som drar på utveksling.
DB170601 Hun vil særlig oppfordre Ap og SV til å støtte forslaget, hvor Venstre etter alt å dømme risikerer et nei fra samarbeidspartnerne de har til vanlig.
DB170601 Øvrige partier slår ut slik : SV 3,4 prosent ( - 1,1 ), Ap 31 prosent ( - 1,6 ), Sp prosent 12,5 ( - 0,3 ), KrF 4,2 prosent ( - 0,1 ), Rødt 1,7 prosent ( - 1,6 ), MDG 2,9 prosent ( - 0,1 ), andre partier 2,5 prosent ( +1,1 ).
DB170601 SV og Arbeiderpartiet er begge mot forslaget, men uenige om alternativene, mens Senterpartiet blankt avviser å fjerne ordningen, har NTB tidligere omtalt.
DA170601 Eide, stortingskandidat for SV , mener norske soldater kan stå i fare for å ta sivile liv.
DA170601 Eide, stortingskandidat for SV , mener norske soldater kan stå i fare for å ta sivile liv.
DA170601 Nå lanserer SV et løfte om at samme norm bør gjelde for videregående skole ( VGS ).
DA170601 Det må flere miljøarbeidere og lærere inn i skolen for å trygge skolemiljøet, mener Audun Lysbakken ( SV ).
DA170601 Det er et alvorlig faresignal når vektere må til for å sikre et trygt skolemiljø, mener partileder Audun Lysbakken fra Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
DA170601 Det er allerede kjent at SV vil ha framsatt krav om en nasjonal lærernorm på grunnskolenivå, som innebærer at det skal være maks 15 elever per lærer i småskolen og 20 elever per lærer fra 5. - 10. trinn.
BT170601 Fra venstre : Åsmund Aukrust ( Ap ), Marit Arnstad ( Sp ), Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ), Rigmor Andersen ( KrF ), Une Bastholm ( MDG ) og Ola Elvestuen ( V ).
BT170601 Settes både SV , Venstre og KrF under sperregrensen, ender Ap og Sp med et flertall på 87 mandater.
BT170601 Men SV lever farlig.
BT170601 I tillegg holder SV seg over sperregrensen for sjuende måned på rad.
BT170601 Dersom SV justeres ned til 3,99 prosent, Venstre til 4,0 prosent og de øvrige holdes uendret, krymper opposisjonens flertall til 86 mot 83 mandater.
BT170601 Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html Dermed er bare MDG og SV imot sammenhengende utbygging, av partiene som har tonet flagg.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Uvitende regjeringspartier ¶ SV har vært forslagsstiller.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Fra venstre : Åsmund Aukrust ( Ap ), Marit Arnstad ( Sp ), Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ), Rigmor Andersen ( KrF ), Une Bastholm ( MDG ) og Ola Elvestuen ( V ).
AP170601 Ap, SV og Frp sikret flertall for salget.
AP170601 Dermed er bare MDG og SV imot sammenhengende utbygging, av partiene som har tonet flagg.
AP170601 Uvitende regjeringspartier ¶ SV har vært forslagsstiller.
AP170601 Fra venstre : Åsmund Aukrust ( Ap ), Marit Arnstad ( Sp ), Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ), Rigmor Andersen ( KrF ), Une Bastholm ( MDG ) og Ola Elvestuen ( V ).
AP170601 Øvrige partier slår ut slik : SV 3,4 prosent ( - 1,1 ), Ap 31 prosent ( - 1,6 ), Sp prosent 12,5 ( - 0,3 ), KrF 4,2 prosent ( - 0,1 ), Rødt 1,7 prosent ( - 1,6 ), MDG 2,9 prosent ( - 0,1 ), andre partier 2,5 prosent ( +1,1 ).
AA170601 Både SV og Sp har sendt forslag til Stortinget om det å få pensjonsslippen tilbake på papir.
AA170601 Øvrige partier slår ut slik : SV 3,4 prosent ( - 1,1 ), Ap 31 prosent ( - 1,6 ), Sp prosent 12,5 ( - 0,3 ), KrF 4,2 prosent ( - 0,1 ), Rødt 1,7 prosent ( - 1,6 ), MDG 2,9 prosent ( - 0,1 ), andre partier 2,5 prosent ( +1,1 ).
VG170531 - Jeg tror vi skal innrømme at vi var for dårlige i oppfølging av objektsikring, svarte Solberg på spørsmål fra Jette Christensen ( Ap ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) om sikring av nøkkelobjekter.
VG170531 Han viser til at Venstre, KrF og SV foreslår å gjeninnføre støtten til au pair-senteret, at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au pairer, kan miste retten til å ha au pair for alltid.
VG170531 SV og Senterpartiet har støttet dette og AP har kommet oss delvis i møte med et fornuftig kompromissforslag.
VG170531 Ifølge BT stemte Ap, Venstre, KrF, SV , Sp, MDG og mesteparten av Høyre ja til de viktigste punktene i avtalen, mens Frp og Rødt stemte nei.
SA170531 Fra venstre : Åsmund Aukrust ( Ap ), Marit Arnstad ( Sp ), Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ), Rigmor Andersen ( KrF ), Une Bastholm ( MDG ) og Ola Elvestuen ( V ).
NL170531 ¶ Tromsøværingen Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant fra Troms SV .
NL170531 Et flertall bestående av SV , Ap, KrF, Sp og Venstre vil i stedet innføre en modell som tidligere er foreslått av Norges Fiskarlag, og dermed må Sandberg endre de omstridte reglene som han innførte i januar i fjor.
DN170531 Dette i motsetning til samarbeidspartiene Venstre og KrF, som nå har innledet sonderinger med Ap, SV og Sp i næringskomiteen.
DB170531 SV : - Vanvittig ¶
DB170531 Det var først da Øystein Djupedal fra SV og Fremskrittspartiets Siv Jensen fant hverandre i Finanskomiteen og ble enige om et overraskende, men svært gledelig, barnehageforlik i 2003 at det virkelig ble fart på barnehageutbyggingen i Norge.
BT170531 Dette fikk SV til å komponere et forslag om å legge ned hele ordningen, og partiet fikk raskt støtte fra fagbevegelsen, Ap og Sp.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Noen-som-passer-for-deg-621664b.html Gjennom 12 spørsmål kan du teste om du er mest enig med Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV , Fremskrittspartiet eller Miljøpartiet De Grønne.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Noen-som-passer-for-deg-621664b.html Aftenposten har analysert programforslagene til alle partiene på Stortinget : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
AP170531 Gjennom 12 spørsmål kan du teste om du er mest enig med Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV , Fremskrittspartiet eller Miljøpartiet De Grønne.
AP170531 Aftenposten har analysert programforslagene til alle partiene på Stortinget : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
AA170531 | Sp dobler i Hedmark - SV ryker ut ¶
AA170531 Både Ap, Venstre, KrF, SV , Sp, MDG og mesteparten av Høyre stemte ja til de viktigste punktene i den såkalte byvekstavtalen og de nye bompengesatsene, mens Frp og Rødt stemte nei, skriver Bergens Tidende.
AA170531 Fra venstre : Une Bastholm ( MdG ), Rigmor Andersen Eide ( KrF ), Olav Elvestuen ( V ), Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ), Marit Arnstad ( Sp ) og Åsmund Aukrust ( Ap ).
AA170531 SV har vært forslagsstiller.
VG170530 SNORRE VALEN, nestleder ( SV ) ¶
VG170530 I behandlingen av skattereformen fremmet SV 23 forslag for å hindre kapitalflukt.
SA170530 Vi i SV kunne ikke sagt det bedre og stiller oss bak de 17 organisasjonene.
SA170530 Slik landsmøtet i SV nylig vedtok.
NL170530 Forslaget er underskrevet at Liv Signe Navarseter fra Sp, Torgeir Krag Fylkesnes fra Sv , Trine Skei Grande fra V og Knut Arild Hareide fra Krf.
NL170530 sammen med Sp, V og Sv .
NL170530 Privatiseringa av Fagrent ble stanset av Ap, Rødt og SV etter at det ble enighet med ISS om annulering av kontrakten.
NL170530 Nå har Nordlys avdekket pensjonsavtaler på brannstasjonen som ifølge kommunepolitiker Gunhild Johansen ( SV ) er ulovlige og tapper kommunekassen for millioner hvert år.
DN170530 Flere partier er kritiske til ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
DB170530 Også Oslo SV , som sitter i det rødgrønne Oslo-byrådet med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, ønsker å skattlegge eiendomsbesittere hardere gjennom en egen kommunal eiendomsskatt.
DB170530 I partiprogrammet heter det at Oslo SV vil « søke staten om å få innføre en egen eiendomsskatt for boliger folk ikke bor i selv, slik at det blir mindre lønnsomt å spekulere i bolig ».
DA170530 « Billig hushjelp » ¶ SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen.
DA170530 Men da må du betale skikkelig og gi hushjelpen skikkelige rettigheter, sier stortingsrepresentant for SV og forslagsstiller Karin Andersen.
DA170530 Jeg har i hvert fall to venner og kolleger som skriver ledere i borgerlige storaviser, noe som går helt fint selv om de har Rødt og SV som opprinnelige partiståsteder.
DA170530 Det er kanskje ikke rart når 60,6 prosent av journalistene ville stemt Rødt, SV , Ap eller Sp, og bare 17,1 prosent sokner til Høyre eller Frp ?
DA170530 Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og gruppeleder for SVs bystyregruppe, synes det hele er veldig beklagelig.
DA170530 SV var ett av partiene som sto utenfor i formannskapet.
DA170530 « Billig hushjelp » ¶ SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen.
DA170530 Men da må du betale skikkelig og gi hushjelpen skikkelige rettigheter, sier stortingsrepresentant for SV og forslagsstiller Karin Andersen.
DA170530 Jeg har vanskelig for å se for meg at man får noe mer verdiskaping av å privatisere offentlig eide selskaper ved å innføre et ekstra ledd som skal ha utbytte, sier Kaski, som legger til : ¶ - SV har tidligere kritisert dårlig utbyttepolitikk, fordi det ikke gir mulighet til å investere for framtida.
BT170530 FOR MANGE PLASSER : Når man oppretter flere private skoler i et fylke med allerede for mange skoleplasser sier det seg selv at dette går utover fellesskolen, skriver Daniel Charles Hextall ( SV ).
BT170530 NRK toppet dette ved å la SV påstå at Vestlandet ble nedprioritert.
BT170530 NRK kunne utfordret SV og spurt hvorfor de nedprioriterte Vestlandet i sin plan.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Vil heller styrke Økokrim ¶ SV vil styrke Skatteetaten, Økokrim og Finanstilsynet for bekjempe skatteunndragelse.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Men SV synes det er « påfallende stille » i kampen mot skattejuks.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html I tillegg har SV foreslått : ¶ å begrense advokatenes taushetsplikt når det er snakk om bevisst skatteunndragelse ¶ å utvide plikten til å opplyse i selvangivelsen om utenlandsk eierskap ¶ å kreve større åpenhet om skatt i aksjonærregisteret ¶
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Alle mot SV
AP170530 Vil heller styrke Økokrim ¶ SV vil styrke Skatteetaten, Økokrim og Finanstilsynet for bekjempe skatteunndragelse.
AP170530 Men SV synes det er « påfallende stille » i kampen mot skattejuks.
AP170530 I tillegg har SV foreslått : ¶ å begrense advokatenes taushetsplikt når det er snakk om bevisst skatteunndragelse ¶ å utvide plikten til å opplyse i selvangivelsen om utenlandsk eierskap ¶ å kreve større åpenhet om skatt i aksjonærregisteret ¶
AP170530 Alle mot SV
AP170530 Flere partier er kritiske til ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
AA170530 Rådmannens forslag fikk støtte fra SV og Miljøpartiet De Grønne, men flertallet i formannskapet stemte imot, og forslaget falt.
AA170530 ¶ Gruppeleder og kommunalråd Ottar Michelsen ( SV ).
AA170530 Og unger på vei hjem fra skolen, skal slippe å støte på fulle studenter, sier Ottar Michelsen ( SV ) ¶
AA170530 I flertallsvedtaket fremmet av SV , MdG og Ap heter det i tillegg : « Formannskapet forutsetter at arrangøren sikrer økt vakthold langs skoleruter ved arrangement på dagtid.
AA170530 Nå må de betale kommunene for bruken, skriver stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken i en epost.
AA170530 Nå må de betale kommunene for bruken, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AA170530 Nå er det SV som går i bresjen for avgiften, og får støtte av Ap, KrF, Sp og Venstre.
AA170530 Det er SV som har fremmet forslaget om vederlag til kommunene som det nå er flertall for.
AA170530 - Er du skuffet over at det ikke er ditt eget parti Arbeiderpartiet, men SV , som nå får gjennom avgiften ?
AA170530 SV : - Kjempeseier ¶
SA170529 Kristin Halvorsen ( SV ) var finansminister, Knut Storberget ( Ap ) var justisminister og Audun Lysbakken ( SV ) var inkluderingsminister.
SA170529 Kristin Halvorsen ( SV ) var finansminister, Knut Storberget ( Ap ) var justisminister og Audun Lysbakken ( SV ) var inkluderingsminister.
NL170529 Til SV , Rødt og AP vil jeg si : At dere tør å ta en slik avgjørelse med å avvikle fritt brukervalg.
NL170529 Saksordføreren fra SV har gitt mange usanne opplysninger til forrige kommunestyremøte.
NL170529 Det er en skam når SV , Rødt og Ap har til hensikt å sparke Privat Omsorg ut av hjemetjenesten, skriver Einar Johansen ( bildet ).
NL170529 Det er en skam når SV , Rødt og Ap har til hensikt å sparke Privat Omsorg fra 01.09.2019.
DB170529 SV : Kirsti Bergstø ( SV ) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
DB170529 SV : Kirsti Bergstø ( SV ) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
DB170529 ( Dagbladet ) : De påviste uryddighetene i et Støre-eid boligprosjekt i Oslo er kritisert av både Senterpartiet, SV , Rødt og Fellesforbundet - blant annet på grunn av bruken av såkalte nulltimerskontrakter.
DA170529 LES OGSÅ : SV snur om bompenger ( RA+ ) ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Forhandlinger om pris og prinsipper rundt tomtekjøpet er ikke startet, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i et svar til Osloby.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP170529 Forhandlinger om pris og prinsipper rundt tomtekjøpet er ikke startet, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i et svar til Osloby.
AP170529 Byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
DN170528 Situasjonen tilspisset seg i slutten av mars, da Ap, Venstre, Sp, MDG og SV skrev parlamentarisk historie i et forsøk på å få Stortinget til å overprøve regjeringen i spørsmålet om avgradering.
DB170528 Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnaden på prosjektet.
NL170527 Jeg har lenge sett på Kirsti Bergstø som et av håpene for at SV kanskje kunne overleve som et anstendig parti etter at vindmøllefantastene Kari Kaski og Heikki Holmås hadde overtatt partiapparatet i SV .
NL170527 Jeg har lenge sett på Kirsti Bergstø som et av håpene for at SV kanskje kunne overleve som et anstendig parti etter at vindmøllefantastene Kari Kaski og Heikki Holmås hadde overtatt partiapparatet i SV.
FV170527 Mali Steiro Tronsmoen ( SV ) reagerer på Postnords flytteplaner bort fra jernbanen - og vil gjøre jernbanesatsingen til en hovedsak i valgkampen.
DN170527 Stortingsrepresentant Snorre Valen ( SV ) ser med uro på forslaget om at Økokrim ikke lenger skal være et eget organ.
DN170527 Snorre Valen ( SV ), her fotografert på Stortinget.
DN170527 Skatt øst krever Tidal for 14 millioner ¶ ¶ | SV advarer mot Økokrim-endring ¶
DB170527 På vei ut i skogen ligger Venstre, SV og KrF skulder ved skulder.
DB170527 Dersom Venstre faller under sperregrensa, men SV kommer seg over, vil et rødgrønt flertall velte dagens regjering.
DB170527 31 år seinere bekrefter han oppfølger ¶ | SV kan ryke og Venstre lever farlig ¶
DB170526 SV har uttalt seg kritisk om Støres rolle i prosjektet, som Ap-lederen altså eier drøyt tre prosent av gjennom familieselskapet Femstø AS.
DB170526 Situasjonen blir ikke bedre for Tajik ved at også samarbeidskompisene SV og Sp snubler : De grønne sosialistene i SV får en oppslutning på 3,9 prosentpoeng, og legger seg dermed under dødens grense : Sperregrensa.
DB170526 Situasjonen blir ikke bedre for Tajik ved at også samarbeidskompisene SV og Sp snubler : De grønne sosialistene i SV får en oppslutning på 3,9 prosentpoeng, og legger seg dermed under dødens grense : Sperregrensa.
DB170526 Samtidig er det nok positivt for KrF at SV er under sperregrensa.
DB170526 Med SV under sperregrensa og fall i Sp, er det nå Knut Arild Hareide som sitter med Jonas Gahr Støres jobbframtid i sine foldede hender : Dersom det var valg i dag kunne KrF ha dannet flertall både med de borgerlige og med Ap og Sp.
DB170526 De har mistet 18 prosent av velgerne sine til Ap og 11 prosent til SV , sier Aardal.
DA170526 Derfor er det oppsiktsvekkende og samtidig betryggende at Stavanger SV har tatt en ekstrarunde om bompengene som skal finansiere mye av byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren.
DA170526 SV har snudd og blitt et antibompengeparti i Stavanger.
DA170526 Så ble bygningen for dyr for studentene, og dermed har byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) bestemt seg for å bruke den til å bygge bomiljø i stedet.
DA170526 I SOLA : Rina Mariann Hansen ( Ap ), Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) på Tøyen-tur i anledning revidert budsjett.
AP170526https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Den-solbergske-parlamentarisme--Harald-Stanghelle-621814b.html SV ble pisket på plass av « herrefolket », som Kristin Halvorsen syrlig kaller Arbeiderpartiet i sin selvbiografi.
AP170526 SV ble pisket på plass av « herrefolket », som Kristin Halvorsen syrlig kaller Arbeiderpartiet i sin selvbiografi.
AA170526 Øvrige partier i målingen : Rødt 2,8 ( +0,7 ), SV 4,3 ( +0,2 ), MDG 3,1 ( +0,5 ), KrF 3,8 ( +0,5 ), V 3,2 ( +0,1 ), H 24,1 ( - 1,1 ), Frp 11,0 ( - 0,4 ) og andre partier 1,6 ( +0,4 ).
DB170525 Miljøpartiet de grønne mener SV kunne vært mye tøffere i miljøkravene.
DB170525 INVITERER TIL ALLIANSE : Kari Elisaveth Kaski og Lars Haltbrekken i SV inviterer til oljenekt-allianse for Barentshavet nord.
DB170525 I et brev til Venstre, KrF, MDG og Sp tar SV denne uka til orde for å stoppe Søviknes´ oljedrøm.
DB170525 Hvis SV setter et liknende krav på venstresiden er det positivt, sier Elvestuen og understreker at dette vil være et krav øverst på blokka ved nye forhandlinger på borgerlig side til høsten.
DB170525 Den suksessoppskriften vil vi ta videre og sørge for at flere felt kan forbli uåpnet, sier listetopp for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, til Dagbladet.
DB170525 - Det er flott at SV nå ser at jobben med norsk oljevirksomhet er mye større enn Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170525 SV og flere andre partier har gjort en flott jobb der, men vi har påpekt at mens de har vært opptatt av Lofoten, Vesterålen og Senja så har det blitt delt ut en mengde med lete- og utvinningstillatelser i mange andre områder, inklusiv Barentshavet Sør, på SVs vakt, sier nasjonal talsperson Rasmus
DB170525 Ap, SV og Sp har vært kritisk til slike bedriftsinterne avtaler - og har i Stortinget støttet et forslag som går ut på å fjerne « smutthullet » i arbeidsmiljøloven som tillater utstrakt bruk av bemanningsbyrå for disse selskapene.
DB170525 - Mangel på tariffavtaler innen bygg og anlegg er kritikkverdig, og en del av det bildet handler nettopp om at bemanningsbransjen brer om seg og erstatter faste stillinger, sier Bergstø i SV .
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Neste-kommunevalg-blir-det-lov-a-stryke-igjen-621891b.html Ap, KrF, Sp og SV stemte imot forslaget fra Høyre og Frp.
AP170525 Ap, KrF, Sp og SV stemte imot forslaget fra Høyre og Frp.
SA170524 Stavanger SV ønsker at denne avtalen reforhandles, og at ordføreren kommer tilbake med mer kollektivtrafikk, gode gang- og sykkelveier til byens innbyggere.
SA170524 Stavanger SV tenker nytt om bompenger.
SA170524 KRONIKK : Stavanger SV har ved flere anledninger støttet bompengefinansiering av veiprosjekter, men tenker nå nye tanker.
SA170524 Det Stavanger SV nå gjør betyr ikke at vi aldri mener det skal være en brukerfinansiering av samferdselsutbygginger.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier.
SA170524 Derfor jobber SV også aktivt for at flere skal kjøpe elbil, og det har gitt gode resultater.
SA170524 ( Tegning : Joakim ) ¶ SV er et parti som er opptatt av å utjevne forskjeller og ta kampen mot fattigdom.
SA170524 SV vil alltid være syklister, gående og kollektivreisendes beste venn.
SA170524 SV står for at de med størst lommebok betaler mest.
SA170524 SV har gått imot disse prosjektene, og dermed ville det altså blitt mindre bompenger om vi fikk flertall for vår politikk.
NL170524 Spørsmålet om det skal opprettes en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken behandles i stortinget etter forslag fra SV .
NL170524 Illustrasjonsfoto : Sametinget ¶ SV har foreslått at Stortinget skal nedsette en granskingskommisjon som skal være en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk.
NL170524 Dette faktum står i sterk motsetning til de brave uttalelsene fra Aps Kristin Røymo og hennes allierte i SV og Rødt, om at dersom de vant valget skulle de få orden på kommuneøkonomien.
DB170524 ¶ MÅ SVARE : Oslo Frp har stilt byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) en rekke kritiske spørsmål om hennes angivelige innblanding i en konkret barnevernsak.
DB170524 ( Dagbladet ) : Oslo Frp krever redegjørelse fra Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i en sak hvor byråden for eldre- helse- og sosiale tjenester blir beskyldt for å ha instruert en barneverntjeneste i Oslo.
DA170524 - Byrådet med SV , MDG og Ap har sagt at de vil begynne å stenge byen for motoriserte kjøretøyer fra 1. juni.
DA170524 - Byrådet med SV , MDG og Ap har sagt at de vil begynne å stenge byen for motoriserte kjøretøyer fra 1. juni.
DA170524 | Rasmus Hansson mener SV « furter » etter enighet om klimalov ¶ SV kaller klimaloven « et makkverk ».
DA170524 | Rasmus Hansson mener SV « furter » etter enighet om klimalov ¶
DA170524 Rasmus Hansson i MDG synes SV « furter ».
DA170524 Rasmus Hansson i MDG mener SV furter og at loven er et framskritt for norsk klimapolitikk.
DA170524 Men i likhet med SV mener Hansson at klimaloven har store mangler.
DA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
DA170524 De har laget en klimalov som gjør at de kan betale andre land for å kutte utslippene istedenfor å kutte i Norge, sier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB.
DA170524 - Klimaloven er slett ikke perfekt, men jeg må jo konstatere at den er langt bedre enn noe av det SV fikk til da de satt i regjering.
DA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.
AA170524 | Flertallet enig om klimalov - et makkverk, mener SV
AA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
AA170524 De har laget en klimalov som gjør at de kan betale andre land for å kutte utslippene istedenfor å kutte i Norge, sier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.
SA170523 | Statoilsjefen mener MDG og SV er virkelighetsfjerne ¶
SA170523 Statoilsjef Eldar Sætre sier at etterspørselen etter olje og gass ikke vil bli mindre, og at MDG og SV ikke tar innover seg realitetene.
SA170523 Kari Elisabeth Kaski, partisekretær og stortingskandidat for SV i Oslo.
DA170523 Leif Christensen, fylkesleder i Østfold SV
DA170523 Eidsvold, leder i Fredrikstad SV
DA170523 Eidsvold og Leif Christensen, henholdsvis lokallagsleder i Fredrikstad SV og fylkesleder i samme parti.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten, men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen, fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten, men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen, fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Tore Meek / NTB scanpix ¶ SV : Vil stanse utbygging av veien ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html representant på stortingslisten til SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html SV tar til orde for at en rødgrønn regjering setter på bremsen, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet gir uklare signaler.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker, men fikk ikke flertall.
AP170523 Tore Meek / NTB scanpix ¶ SV : Vil stanse utbygging av veien ¶
AP170523 representant på stortingslisten til SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
AP170523 SV tar til orde for at en rødgrønn regjering setter på bremsen, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet gir uklare signaler.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker, men fikk ikke flertall.
AA170523 Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV stemte imot representantforslaget fra Høyre og Frp.
VG170522 Nye store motorveier er gammeldags, og vi må heller få fram framtidas transportløsninger enn å bygge mer vei, sier Kari Elisabeth Kaski i SV .
VG170522 SV reagerer kraftig.
DB170522 Både Frp, Sp og SV hadde kritiske innvendinger til dette.
DB170522 - REGJERINGA BØR FORTELLE MER : Det mener Bård Vegar Solhjell ( SV ), som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.
DB170522 ( Dagbladet ) : Solhjell sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for SV på Stortinget.
DA170522 - Det er nesten 25 prosent av bevilgningen til dette arbeidet for 2017, påpeker Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag. 114 arter har dødd ut ¶
DA170522 * Regjeringen har reversert det klassiske naturvernet, hevdet SV , som blant annet viste til at regjeringen har gitt Miljødirektoratet beskjed om at « det skal ikke settes i gang nye verneprosesser med unntak av skogvern ».
BT170522 Partiet sliter med lav velgerlojalitet, lekker velgere til Ap og kjemper mot både SV og Venstre om miljøtronen.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Fra venstre : Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP170522 Fra venstre : Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
VG170521 Venstre, KrF og SV er alle i faresonen for å ende med to representanter hver på Stortinget.
VG170521 Venstre og SV sliter med å holde på velgerne fra forrige valg.
VG170521 Holder Ap stillingen, kan SV synke under, istemmer professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.
VG170521 Dersom enten SV eller Venstre faller under, vil det alene kunne vippe flertallet den ene eller andre veien.
VG170521 Basert på gjennomsnittet av målingene i april vil Ap, Sp og SV trenge støtte fra enten MDG eller Rødt for å sikre flertall dersom SV justeres ned til 3,9 prosent og Venstre justeres opp til 4,0 prosent.
VG170521 Basert på gjennomsnittet av målingene i april vil Ap, Sp og SV trenge støtte fra enten MDG eller Rødt for å sikre flertall dersom SV justeres ned til 3,9 prosent og Venstre justeres opp til 4,0 prosent.
VG170521 Ap-kilder : Kan ofre SV for å få med Krf i regjering ¶
VG170521 SV har stort sett havnet på 3-tallet gjennom det meste av stortingsperioden, men har det siste halve året kommet over sperregrensen.
DN170521 Venstre, KrF og SV er alle i faresonen for å ende med to representanter hver på Stortinget.
VG170520 Med SV i byråd prioriterer vi dem som bidrar til at barn får det bedre, ikke dem som ønsker å gjøre seg rike på fellesskapets midler.
VG170520 KARI ELISABETH KASKI, stortingskandidat Oslo SV
VG170520 INGA MARTE THORKILDSEN, byråd i Oslo ( SV ) ¶
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen ( bildet ) og Kari Elisabeth Kaski.
VG170520 Derfor ønsker SV et forbud mot profitt i velferden.
VG170520 SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten.
VG170520 Vil bytte SV med KrF ¶
VG170520 VIL VÆRE MED OG STYRE : Audun Lysbakken ( SV ) nekter å vike for å gi Ap-leder Jonas Gahr Støre grunn til å danne en Ap-sentrum regjering, ¶
VG170520 Uttalelsen er SVs svar på VGs artikkel under Ap-landsmøtet, hvor ledende, men ikke navngitte Ap-politikere, åpnet for å sende SV på gangen for å gjøre plass til KrF i en Ap-sentrumsregjering, ¶
VG170520 Tvert imot : Han sier at Sp-landsmøtet gikk langt i kampen mot velferds-profitt, mens KrF og SV står sammen om høyere lærerdekning.
VG170520 Så uten et rødgrønt flertall som inkluderer SV . blir det ingen ny regjering, sier Lysbakken.
VG170520 Ser oppside for SV
VG170520 SV-landsmøtet i mars vedtok fem krav som SV skal stille til Ap som et vilkår for samarbeid.
VG170520 Også SV : ¶
VG170520 Lysbakken mener at Aps eventuelle forsøk på å lene seg mot sentrum vil kunne gi SV en ny opptur : ¶
VG170520 Les saken her : Ap-kilder sier de kan ofre SV for å få KrF med i regjering ¶
VG170520 - Min appell går til alle de velgerne som har sans for både SV og Ap, om å komme til oss slik at et nytt flertall faktisk må lene seg mot venstresiden og ikke bare mot sentrum.
VG170520 - Arbeiderpartiet og SV har samme mål : Et nytt flertall som ønsker å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen.
DB170520 ¶ RUSDEBATT : Til nå har både Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Høyre, SV , Rødt og Arbeiderpartiet alle fremhevet Portugal som et foregangseksempel for en tryggere ruspolitikk.
DB170520 Til nå har både Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Høyre, SV , Rødt og Arbeiderpartiet alle fremhevet Portugal som et foregangseksempel for en tryggere ruspolitikk.
DB170520 Sentrumspartiene, Ap og SV vil ikke akseptere en jordbrukspolitikk de mener favoriserer de store brukene og som peker i retning av industrijordbruk.
DB170520 Både Venstre, KrF, Sp, Ap og SV har gitt uttrykk for at statens tilbud er for snaut.
DB170520 Siden da har også SV og Venstre turt å ymte frempå om at en snarlig og planlagt slutt på oljeeventyret kan være det riktige.
DA170520 Fra venstre LO-leder Hans Christian Gabrielsen, byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ), finansbyråd Robert Steen ( Ap ), sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening ( BNL ).
VG170519 Ved at norske bilister fylte palmeoljebasert biodrivstoff på tanken, førte det til klimagassutslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt sett i 2016, viser utregninger fra SV , som VG har ettergått.
VG170519 Regnskogsfondet har også gått igjennom regnestykket til SV .
VG170519 Lysbakken svarer at SV er for innblanding av biodrivstoff, men uten palmeolje.
VG170519 Det viser et regnestykke SV har gjort, som Regnskogfondet og VG har ettergått.
VG170519 | SV anklager regjeringen for klima-bløff ¶
VG170519 - SV har konsekvent kritisert regjeringen for ikke å trappe opp biodrivstoffbruken mer.
SA170519 | SV vil gi mer til pensjonistene ¶ SV vil hastebehandle trygdeoppgjøret for å sikre pensjonistene mer penger.
SA170519 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ | SV vil gi mer til pensjonistene ¶
NL170519 Wolfsburg og Mario Gomez viser bedre form enn Hamburger SV .
NL170519 Selv om formen har vært dårlig, så har Hamburger SV vært et av de beste hjemmelagene i Bundesliga de siste månedene.
NL170519 Hamburger SV må vinne mot Wolfsburg for å komme seg vekk fra nedrykkskvaliken, men det er enklere sagt enn gjort.
NL170519 Hamburger SV er i forferdelig form.
NL170519 Hamburger SV - VfL Wolfsburg B ¶
NL170519 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2,35 - 3,25 - 2,45 B ¶
NL170519 Begge lag vet at det er mye som står på spill, men siden uavgjort ikke er nok for Hamburger SV så venter jeg å se et offensivt hjemmelag i denne kampen.
NL170519 Wolfsburg og Mario Gomez viser bedre form enn Hamburger SV .
NL170519 Selv om formen har vært dårlig, så har Hamburger SV vært et av de beste hjemmelagene i Bundesliga de siste månedene.
NL170519 Hamburger SV må vinne mot Wolfsburg for å komme seg vekk fra nedrykkskvaliken, men det er enklere sagt enn gjort.
NL170519 Hamburger SV er i forferdelig form.
NL170519 Hamburger SV - VfL Wolfsburg B ¶
NL170519 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2,35 - 3,25 - 2,45 B ¶
NL170519 Begge lag vet at det er mye som står på spill, men siden uavgjort ikke er nok for Hamburger SV så venter jeg å se et offensivt hjemmelag i denne kampen.
NL170519 | Slik vil SV overtale andre partier til å ta fra trålerne og gi til kystfiskerne ¶
NL170519 | Slik vil SV overtale andre partier til å ta fra trålerne og gi til kystfiskerne ¶
NL170519 Lederen i Harstad SV , Vegar Hoel, oppfordret utlendinger til å stille med sine egne hjemlands flagg i 17. mai toget.
NL170519 Alle rettsakter, forordninger mv som følger av EØS-avtalen er vedtatt av det samme Stortinget etter anbefalinger fra Regjeringen der for øvrig SV har vært representert.
DN170519 For de øvrige partiene er det ikke de store utslagene på maimålingen : Ap 29,4 ( - 1,1 ), KrF 5,5 ( + 1,4 ), Sp 12,1 ( + 0,8 ), SV 4,1 ( - 0,7 ), MDG 3,1 ( + 0,6 ) og andre partier 2,1 ( - 0,1 ).
DB170519 Riksadvokatens beslutning innebærer at siktelsen mot ham i Sverige ( sv . « misstänkt på sannolika skäl » ) frafalles.
DB170519 Og hvordan ville egentlig situasjonen vært i Norge i dag dersom vi hadde hatt en regjering bestående av MDG, Ap og Sv ?
DB170519 Dette er ikke basert på en magefølelse, men på hvilken retning Ap, Sv og Sp styrte dette landet sist de satt i regjering.
DA170519 Hovedstadskidsa har sagt sin mening til ordfører Marianne Borgen ( SV ).
DA170519 Sp 12,1 ( + 0,8 ) ¶ SV 4,1 ( - 0,7 ) ¶
DA170519 Etter åtte rødgrønne år der oppslutningen til Sosialistisk Venstreparti nærmest ble halvert, ble det snakket om at SV var for dårlige til å vise fram resultatene av egen politikk, og i stedet dyrket egne tap.
DA170519 - Venstre og SV er partiene som er nærmest oss på vårt hovedfokus, sier Bastholm.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rekordlav-Venstre-oppslutning-i-ANB-maling-621455b.html For de øvrige partiene er det ikke de store utslagene på maimålingen : Ap 29,4 ( - 1,1 ), KrF 5,5 ( + 1,4 ), Sp 12,1 ( + 0,8 ), SV 4,1 ( - 0,7 ), MDG 3,1 ( + 0,6 ) og andre partier 2,1 ( - 0,1 ).
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Men en oversikt laget av stiftelsen Holder de ord basert på Stortingets database over forslag og avstemninger, viser at MDG stemmer sammen med SV i 70 prosent av sakene der ikke alle partiene på Stortinget er enige.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Han mener den kanskje viktigste effekten av MDGs inntreden på Stortinget har vært å sette en støkk i tradisjonelle miljøpartier som V og SV .
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Aftenpostens gjennomgang viser også at SV i det store flertallet av avstemningene er støttespilleren til MDG i saker der partiet bare har med seg ett annet parti.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronnes-landsmote---Vi-tor-a-banne-i-oljekatedralen-og-si-Det-ma-ta-slutt-621476b.html Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker, og i Oslo styrer De Grønne sammen med Ap og SV .
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-havnet-i-apen-konflikt-i-fjor-I-ar-holder-hun-seg-unna-landsmotet-621530b.html Hilde Opoku, som tidligere har representert partiet SV i Trondheim bystyre i syv år, ble valgt inn i landsstyret i MDG i 2011.
AP170519 For de øvrige partiene er det ikke de store utslagene på maimålingen : Ap 29,4 ( - 1,1 ), KrF 5,5 ( + 1,4 ), Sp 12,1 ( + 0,8 ), SV 4,1 ( - 0,7 ), MDG 3,1 ( + 0,6 ) og andre partier 2,1 ( - 0,1 ).
AP170519 Men en oversikt laget av stiftelsen Holder de ord basert på Stortingets database over forslag og avstemninger, viser at MDG stemmer sammen med SV i 70 prosent av sakene der ikke alle partiene på Stortinget er enige.
AP170519 Han mener den kanskje viktigste effekten av MDGs inntreden på Stortinget har vært å sette en støkk i tradisjonelle miljøpartier som V og SV .
AP170519 Aftenpostens gjennomgang viser også at SV i det store flertallet av avstemningene er støttespilleren til MDG i saker der partiet bare har med seg ett annet parti.
AP170519 Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker, og i Oslo styrer De Grønne sammen med Ap og SV .
AP170519 Hilde Opoku, som tidligere har representert partiet SV i Trondheim bystyre i syv år, ble valgt inn i landsstyret i MDG i 2011.
AP170519 Les Christian Sørgjerd : UDI vraker planene om asylmottak på Montebello ¶ SV la denne uken frem forslag for å gjøre det enklere for ideelle og kommuner å drive mottak.
AP170519 Det reagerer SV og Norsk Folkehjelp på.
AP170519 Det er også viktig med lengre anbudsperioder, sånn at det blir lettere å drive langsiktig, sier Westhrin, som er tidligere statssekretær for SV .
AA170519 For de øvrige partiene er det ikke de store utslagene på maimålingen : Ap 29,4 ( - 1,1 ), KrF 5,5 ( + 1,4 ), Sp 12,1 ( + 0,8 ), SV 4,1 ( - 0,7 ), MDG 3,1 ( + 0,6 ) og andre partier 2,1 ( - 0,1 ).
AA170519 Hilde Opoku, som tidligere har representert partiet SV i Trondheim bystyre i syv år, ble valgt inn i landsstyret i MDG i 2011.
AA170519 Komitéleder Geir Pollestad ( Sp ) er enig med SV i at Stortinget bør legge mer penger på bordet, men sier det ikke er rom for å sende hele oppgjøret i retur.
AA170519 SV mener næringskomiteen under tirsdagens møte bør sende oppgjøret tilbake til regjeringen med klar bestilling om å sørge for å gi bøndene samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper.
AA170519 Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker, og i Oslo styrer MDG sammen med Ap og SV .
AA170519 Både Venstre og SV jakter intenst på de samme velgerne.
VG170518 Arbeiderpartiet og SV stemmer samlet for alle forslagene.
SA170518 Nå vil SV sende hele jordbruksoppgjøret i retur.
NL170518 Det er SV som valgte Kirsti Bergstø til nestleder.
DB170518 ¶ Karin Andersen ( SV ) får støtte fra partiets tidligere regjeringspartnere, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, på utfordringen om å gi uføre en økonomisk håndsrekning.
DB170518 Hun minner om at Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet og SV , fremmet følgende forslag i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 : ¶
DB170518 ( Dagbladet ) : Karin Andersen ( SV ) utfordrer partiets tidligere regjeringspartnere, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt KrF, til å gi uføre en økonomisk håndsrekning i form av økt bostøtte.
DB170518 Selv da SV nylig gikk inn for profittforbud i barnehagesektoren som et hovedkrav, nektet Audun Lysbakken å gå med på at det var en snuoperasjon fra tida i regjering.
DB170518 Partiet er større enn hva SV og Rødt har vært til sammen de siste ti årene, har vokst til å bli Danmarks fjerde største parti og er i dag den største venstreradikale suksessen vi har i Skandinavia.
DB170518 Og der SV og Rødt i manges øyne fortsatt bærer på belastende bagasje, enten det er regjeringsslitasje eller ml-bakgrunn, var det helt sentralt for Enhedslisten å kommunisere klarest mulige brudd med sider av partiets image som holdt velgerne unna.
DB170518 Både i SV og Rødt har det pågått generasjonsskifter i noen år, men der Enhedslisten gjentatte ganger med klare bruddflater har markert at de tok grep, går både SV og Rødt på gummisåler.
DB170518 Både i SV og Rødt har det pågått generasjonsskifter i noen år, men der Enhedslisten gjentatte ganger med klare bruddflater har markert at de tok grep, går både SV og Rødt på gummisåler.
DB170518 SV stiller beinharde krav som de krever gjennomslag for om partiet skal gå inn i en ny styringskoalisjon.
DB170518 Endringen i utbytteskatt, som var del av et forlik mellom alle partiene på Stortinget unntatt SV , gjorde at flere tok ut utbytte før endringen.
AP170518https://www.aftenposten.no/osloby/Pa-hurtigspor-inn-i-jobb-og-samfunn-621280b.html Både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) og Oslos ordfører Marianne Borgen ( SV ) kastet glans over møbelgiganten, og over et spesielt program.
AP170518https://www.aftenposten.no/osloby/Pa-hurtigspor-inn-i-jobb-og-samfunn-621280b.html ) og ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Skolemat og ti andre ting som skal bli gratis med SV .
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Her er flere i samme serie : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
AP170518 Både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) og Oslos ordfører Marianne Borgen ( SV ) kastet glans over møbelgiganten, og over et spesielt program.
AP170518 ) og ordfører Marianne Borgen ( SV ).
AP170518 Skolemat og ti andre ting som skal bli gratis med SV .
AP170518 Her er flere i samme serie : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
AA170518 For både SV , Rødt og Senterpartiet går fram - selv om De Grønne og Ap går tilbake.
AA170518 Sosialistisk Venstreparti : Eller kanskje Lars Haltbrekken ( SV ) ?
AA170518 Ottar Michelsen ( SV ) fremmet nemlig et forslag om å beholde et mål fra den forrige planen, om at man innen 2020 skal redusere klimagassutslippene i Trondheim med 25 prosent sammenlignet med 1991.
AA170518 Gikk imot : SV ved Ottar Michelsen.
AA170518 Adresseavisen mener : Grønt skifte i Trondheim krever kloke politikere ¶ SV vil beholde mål ¶
AA170518 - Det er rørende å høre realismen til SV her i dag. 2020 - det er om tre år !
AA170518 | - Vi er på etterskudd, også i Trondheim ¶ SV brøt med sine samarbeidspartnere da den nye klimaplanen ble vedtatt.
AA170518 Nå vil SV sende hele jordbruksoppgjøret i retur.
AA170518 For de øvrige partiene er det følgende endringer fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 : SV 7,2 ( +1,1 ), Sp 5,4 ( +2,7 ), MDG 4,9 ( - 2,8 ), Venstre 4,7 ( - 0,8 ), Rødt 4,6 ( +2,1 ), KrF 2,6 ( - 0,6 ), Pensjonistpartiet 0,7 ( - 2,8 ), andre ( Piratpartiet, Liberalistene, Alliansen ) 0,6 ( - 0,2 ).
AP170517https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Det-er-ikke-et-krav-fra-grasrota-at-LO-stotter-Rodt--Andreas-C-Halse-621250b.html Kongressen vedtok å støtte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i kampen for et nytt stortingsflertall og en ny retning for landet.
AP170517 Kongressen vedtok å støtte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i kampen for et nytt stortingsflertall og en ny retning for landet.
VG170516 - Aktivitetsplikt for unge, som har hatt positive resultater og er godt mottatt blant ungdom, var Ap i mot og er av SV omtalt som tvangsarbeid.
SA170516 | Ap og SV vil at havnen skal betale for Siriskjær ¶
SA170516 Mens forhandlingene mellom Stavanger kommune og Siriskjær Utbygging AS synes å ha gått i vranglås, foreslår Ap og SV at den varme poteten på ny kastes i fanget på Stavangerregionen Havn IKS.
DB170516 Bastholm er De Grønnes nasjonale talsperson sammen med Hansson og også partiets førstekandidat i Oslo, hvor partiet nå har makt og innflytelse sammen med Ap og SV .
DA170516 Men SV skal stille tøffe krav.
DA170516 Derfor vil SV ta kampen for et varmt samfunn.
DA170516 Den beste måten å få en radikal regjering, framfor en regjering som lener seg mot sentrum, er å sørge for at SV blir størst mulig !
DA170516 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
DA170516 SV vil derfor øke barnetrygden.
DA170516 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom.
DA170516 Også SV , som sier der er opptatt av de svake, stemte imot.
DA170516 Arbeiderpartiet, SV og Sp avviste hovedinnholdet i meldingen allerede da den kom i mars.
VG170515 KARI ELISABETH KASKI, stortingskandidat for Oslo SV
VG170515 KARI ELISABETH KASKI, partisekretær i SV .
VG170515 EKSTREMISME : - Dersom Stang taler for regjeringen, må man jo spørre seg hvor regjeringen har vært i historietimene, skriver Kari Elisabeth Kaski ( SV ).
DN170515 Lxs også : ¶ SV stoler ikke på Finansdepartementet ¶
DN170515 | SV stoler ikke på Finansdepartementet ¶ SV vil kreve at en eventuell ny regjering fra høsten innfører klimabudsjett etter mønster fra Oslo.
DN170515 Kritikken gjør ikke inntrykk på SV .
DN170515 Gaare ¶ | SV stoler ikke på Finansdepartementet ¶
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-Gronnes-strategi-kan-sla-feil-Rasmus-Hansson-kan-ryke-ut-av-Stortinget-620977b.html Mandag denne uken var både MDG og SV ute igjen - med svært små marginer, i en ny måling InFact har gjort for Romerikes Blad, Asker og Bærums Budstikke og Østlandets Blad.
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-Gronnes-strategi-kan-sla-feil-Rasmus-Hansson-kan-ryke-ut-av-Stortinget-620977b.html MDG kjemper ifølge målingene mot både Venstre og SV om å bli det femte største partiet i fylket.
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-Gronnes-strategi-kan-sla-feil-Rasmus-Hansson-kan-ryke-ut-av-Stortinget-620977b.html Da InFact på vegne av Arbeiderpartiet gjennomførte en ren Akershus-måling i slutten av mars, var både SV og MDG inne med én representant fra fylket.
AP170515 Mandag denne uken var både MDG og SV ute igjen - med svært små marginer, i en ny måling InFact har gjort for Romerikes Blad, Asker og Bærums Budstikke og Østlandets Blad.
AP170515 MDG kjemper ifølge målingene mot både Venstre og SV om å bli det femte største partiet i fylket.
AP170515 Da InFact på vegne av Arbeiderpartiet gjennomførte en ren Akershus-måling i slutten av mars, var både SV og MDG inne med én representant fra fylket.
SA170514 Dersom Ap, SV og Sp, med flere, mener staten kunne fjernet bompengene på Nord-Jæren, hvorfor stemmer da deres egne stortingsrepresentanter imot regjeringens forslag om bompengekutt ?
DN170513 Tallene som viser statsministerkandidatenes popularitet blant andre partier viser at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV , Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
DA170513 Tallene som viser statsministerkandidatenes popularitet blant andre partier viser at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV , Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
VG170512 DEMOKRATISK ? : - SV fikk 4,0 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2013, og kom da over sperregrensen med 0,1 prosent.
VG170512 SV tjente stort på dette i inneværende periode, på bekostning av Venstre.
VG170512 SV fikk 4,0 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2013, og kom da over sperregrensen med 0,1 prosent.
VG170512 Samme bekymring har hennes kolleger Anders Tyvand ( KrF ) og Audun Lysbakken ( SV ) i utdanningskomiteen.
VG170512 Både Sp, KrF og SV vil ha omkamp om karakterkravet.
VG170512 Stortingskandidat for SV i Oslo, og tidligere leder av Amnesty Norge og Norsk Folkehjelp, Petter Eide, sier det er nødvendig å boikotte Israel, men partiet er ikke helt enig med LO.
VG170512 - SV mener at en målrettet boikott mot den israelske okkupasjonspolitikken er nødvendig.
SA170512 Et slikt forslag vil nok kun gå gjennom i Stortinget dersom KrF med støtte fra SV og MDG skulle få flertall.
NL170512 - Det er bakgrunnen til at fylkesrådet siden i fjor har gått inn med bevilgninger for å få gjort viktig kartleggingsarbeid, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås ( SV ) i en pressemelding.
DN170512 Stortingsrepresentant for SV , Lars Haltbrekken, frykter en stasjonering av amerikanske styrker kan forverre Norges forhold til Russland, og er spesielt bekymret fordi Donald Trump er amerikanernes president.
DN170512 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 33,1 ( +4,2 ), Høyre 23,6 ( - 0,5 ), Frp 11,6 ( - 0,6 ), KrF 3,7 ( - 0,2 ), Sp 15 ( - 0,8 ), SV 4,4 ( - 0,3 ), Venstre 2,8 ( - 0,4 ), MDG 2,1 ( - 1 ) og Rødt 1,7 ( som sist ) ¶
DB170512 Stortingsrepresentant for SV , Lars Haltbrekken, frykter en stasjonering av amerikanske styrker kan forverre Norges forhold til Russland, og er spesielt bekymret fordi Donald Trump er amerikanernes president.
DB170512 SV fikk to mill. og Senterpartiet en til valgkampen.
DA170512 Også SV mener det er bra at regjeringen har snudd.
DA170512 - Det er bra at regjeringen tok til vettet og fjernet en paragraf som ville fått katastrofale konsekvenser for norsk kulturliv, hevder førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
DA170512 Listetopp for SV , Lars Haltbrekken, frykter en stasjonering av amerikanske styrker kan forverre Norges forhold til Russland, og er spesielt bekymret fordi Donald Trump er amerikanernes president.
AP170512https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-maling-Store-er-folkets-statsminister-favoritt-620978b.html Hvis man ser på statsministerkandidatenes popularitet blant de ulike partienes velgere, er det ikke overraskende at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV , Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
AP170512 Hvis man ser på statsministerkandidatenes popularitet blant de ulike partienes velgere, er det ikke overraskende at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV , Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
AA170512 ¶ Lars Haltbrekken, SV førstekandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag.
AA170512 Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag, er meget betenkt over signalene fra amerikanerne.
AA170512 - Dette var nettopp noe av det vi fryktet i fjor høst da vi gikk mot å tillate amerikanske styrker på Værnes, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag.
AA170512 - Dersom SV kommer i regjering med Arbeiderpartiet til høsten, kan dere godta å sitte i en regjering som godtar denne basen på Værnes ?
AA170512 Stortingsrepresentant for SV , Lars Haltbrekken, frykter en stasjonering av amerikanske styrker kan forverre Norges forhold til Russland, og er spesielt bekymret fordi Donald Trump er amerikanernes president.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2131/Politikk/frp-kraftig-fram-pa-ny-meningsmaling Samtidig havner både SV og Venstre under sperregrensen som er på 4 prosent.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2131/Politikk/frp-kraftig-fram-pa-ny-meningsmaling Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 30,9 ( +0,4 ), Høyre 23,9 ( +0,3 ), Frp 16,1 ( +2,9 ), KrF 4,4 ( - 1,3 ), Sp 11,4 ( - 0,1 ), SV 3,8 ( - 1,6 ), Venstre 3,4 ( - 0,2 ), MDG 2,6 ( som sist ) og Rødt 2,1 ( - 0,2 ) ¶
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2131/Politikk/frp-kraftig-fram-pa-ny-meningsmaling Idar Eidset i Respons Analyse som har utført målingen, peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen : SV , Venstre og KrF.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2131/Politikk/frp-kraftig-fram-pa-ny-meningsmaling Forklaringen er at SV havner under sperregrensen.
DN170511 Samtidig havner både SV og Venstre under sperregrensen som er på 4 prosent.
DN170511 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 30,9 ( +0,4 ), Høyre 23,9 ( +0,3 ), Frp 16,1 ( +2,9 ), KrF 4,4 ( - 1,3 ), Sp 11,4 ( - 0,1 ), SV 3,8 ( - 1,6 ), Venstre 3,4 ( - 0,2 ), MDG 2,6 ( som sist ) og Rødt 2,1 ( - 0,2 ) ¶
DN170511 Idar Eidset i Respons Analyse som har utført målingen, peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen : SV , Venstre og KrF.
DN170511 Forklaringen er at SV havner under sperregrensen.
DB170511 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 33,1 ( +4,2 ), Høyre 23,6 ( - 0,5 ), Frp 11,6 ( - 0,6 ), KrF 3,7 ( - 0,2 ), Sp 15 ( - 0,8 ), SV 4,4 ( - 0,3 ), Venstre 2,8 ( - 0,4 ), MDG 2,1 ( - 1 ) og Rødt 1,7 ( som sist ) ¶
DB170511 Hadde kun forskerne hadde stemmerett ville SV hatt mer enn tre ganger høyere oppslutning enn det har nå, og Miljøpartiet De Grønne ville blitt over syv ganger større enn Frp.
DB170511 Hadde kun forskerne hadde stemmerett ville SV hatt mer enn tre ganger høyere oppslutning enn det har nå, og Miljøpartiet De Grønne ville blitt over syv ganger større enn FrP.
DA170511 Snorre Valen ( SV ) mener revidert nasjonalbudsjett er nok en fest for dem som har mest.
DA170511 SV er heller ikke imponert over veksten i kommuneøkonomien.
DA170511 Det har SV fått med i byrådserklæringen.
DA170511 - Skal SV stemme mot registrering av tiggere ?
BT170511 SV har i lengre tid raslet med sablene overfor de såkalte velferdsprofittørene.
AP170511https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-meningsmaling-Na-har-Solberg-og-Jensen-et-knepent-overtak-620993b.html I mai er også SV så vidt under den fryktede 4-prosentgrensen, mens KrF lander på 4,4 prosent.
AP170511https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-meningsmaling-Na-har-Solberg-og-Jensen-et-knepent-overtak-620993b.html Han peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen : SV , Venstre og KrF.
AP170511https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-meningsmaling-Na-har-Solberg-og-Jensen-et-knepent-overtak-620993b.html En viktig årsak til at det blir borgerlig flertall, er at SV havner under sperregrensen og mister sine utjevningsmandater.
AP170511https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-LO-gjor-klokt-i-a-hegne-om-EOS-620997b.html EØS-avtalen gjør det mulig for Ap å samarbeide med Sp og SV i regjering.
AP170511 I mai er også SV så vidt under den fryktede 4-prosentgrensen, mens KrF lander på 4,4 prosent.
AP170511 Han peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen : SV , Venstre og KrF.
AP170511 En viktig årsak til at det blir borgerlig flertall, er at SV havner under sperregrensen og mister sine utjevningsmandater.
AP170511 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 33,1 ( +4,2 ), Høyre 23,6 ( - 0,5 ), Frp 11,6 ( - 0,6 ), KrF 3,7 ( - 0,2 ), Sp 15 ( - 0,8 ), SV 4,4 ( - 0,3 ), Venstre 2,8 ( - 0,4 ), MDG 2,1 ( - 1 ) og Rødt 1,7 ( som sist ) ¶
AP170511 EØS-avtalen gjør det mulig for Ap å samarbeide med Sp og SV i regjering.
AA170511 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 33,1 ( +4,2 ), Høyre 23,6 ( - 0,5 ), Frp 11,6 ( - 0,6 ), KrF 3,7 ( - 0,2 ), Sp 15 ( - 0,8 ), SV 4,4 ( - 0,3 ), Venstre 2,8 ( - 0,4 ), MDG 2,1 ( - 1 ) og Rødt 1,7 ( som sist ) ¶
AA170511 Samtidig havner både SV og Venstre under sperregrensen som er på 4 prosent.
AA170511 Resultatene er som følger ( endring fra april i parentes ) : Ap 30,9 ( +0,4 ), Høyre 23,9 ( +0,3 ), Frp 16,1 ( +2,9 ), KrF 4,4 ( - 1,3 ), Sp 11,4 ( - 0,1 ), SV 3,8 ( - 1,6 ), Venstre 3,4 ( - 0,2 ), MDG 2,6 ( som sist ) og Rødt 2,1 ( - 0,2 ) ¶
AA170511 Idar Eidset i Respons Analyse som har utført målingen, peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen : SV , Venstre og KrF.
AA170511 Forklaringen er at SV havner under sperregrensen.
VG170510 Ingen andre partier har planer om å gjøre Norge til det første land i verden med en slik lov, selv om enkelte forslag er blitt debattert i så vel SV og Venstre som Senterpartiet.
VG170510 Grunnen til at Norge ikke har havnet i samme situasjon, er fordi Ap, SV og Sp kjempet igjennom lov om allmenngjøring av tariffavtaler, mener Ap-lederen.
VG170510 Men både Venstre, KrF, Sp og SV ville ha tapt mange mandater.
VG170510 En mer forsiktig økning av sperregrensen, til fem prosent, ville bare ha rammet SV i 2013.
VG170510 - Jeg klarer ikke å se noen annen effekt av en høyere sperregrense, enn at det ville tjene Frp og kanskje de andre større partiene, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ) til VG.
VG170510 SV negativ ¶
VG170510 SV avviser for sin del forslaget : ¶
SA170510 DEBATT : I sin omtale av forslaget fra Ap, Sp og SV om å endre arbeidsmiljøloven slik at den også skal omfatte ansatte på flerbruksfartøyer på norsk sokkel, gir Aftenbladet en svært misvisende framstilling av beslutningsprosessen i Stortinget.
DB170510 I 2007 fikk stortingsrepresentant Heidi Sørensen ( SV ) kritikk etter å ha ammet sin fem måneder gamle datter under en åpen høring på Stortinget.
DB170510 MDG, SV og i tillegg Venstre burde heller fokusere på støtten til biodrivstoff til fly.
DB170510 Dette er ord MDG og SV ikke liker.
DB170510 Både MDG og SV uttaler i Dagbladet at de vil kjempe imot at det bygges en tredje rullebane ved Gardermoen - eller rettere sagt OSL.
DA170510 Sykehus over hele landet ser seg nødt til å kutte i antallet stillinger, viser en gjennomgang av helseforetakenes budsjettdokumenter, gjort av SV .
DA170510 Nå mener både SV og Legeforeningen å kunne konstatere at de bange anelsene er i ferd med å bli virkelighet.
DA170510 Dette er noen av de aktuelle formuleringene i sykehusdokumentene SV har gjennomgått : ¶
DA170510 Blir det da ikke feil av SV å ensidig ta for seg områdene hvor det skal kuttes ?
DA170510 SV er kritisk til utviklingen.
BT170510 Sp, SV og Frp må tåle å være på noenlunde samme lag når debatten tilspisser seg.
BT170510 Når man plasserer disse partiene på en vanlig høyre/venstre-akse, er Frp helt til høyre, Sp i sentrum og SV helt til venstre.
BT170510 Fremskrittspartiet og Senterpartiet er klart innadvendte, og motstanden mot EU og EØS plasserer SV på samme side.
AA170510 Solberg-regjeringen har som mål at alle personbiler som selges etter 2025 skal være nullutslippsbiler, og SV tar til orde for enda raskere utfasing.
AA170510 - Dårlig for miljøet ¶ 110 km/t-standard på den nye motorveien til Værnes blir imidlertid ikke en realitet hvis Lars Haltbrekken og SV får det som de vil.
AA170510 SV har ikke sett på om det er behov for doble tunnelløp mellom Trondheim og Værnes, sier Lars Haltbrekken.
AA170510 - SV er imot hele den planlagte motorveiutbygginga i Trøndelag og vil heller satse på tog.
AA170510 Samtidig har SV vært over 4 prosent på alle målingene i år.
AA170510 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : Høyre 24 ( +0,3 ), Frp 12,8 ( +0,5 ), SV 4,4 ( - 0,3 ), KrF 5,2 ( +0,1 ), Rødt 2,2 ( +0,7 ), Venstre 3,2 ( - 0,5 ) og MDG 2,6, som sist. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Ap og Sp sikrer flertall ved å få med seg enten SV eller KrF på laget.
AA170510 Ved forrige kongress ble det bevilget 6 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 1,6 millioner kroner til SV , 550.000 kroner til Senterpartiet og 200.000 kroner til Rødt. ( ©NTB ) ¶
VG170509 SV : - Inspirerende tall ¶ SV gikk på sitt landsmøte inn for å reforhandle EØS-avtalen.
VG170509 Det viser at det er en betydelig uro der ute rundt avtalen, og et ønske om at vi skal gjøre det SV sier vi skal gjøre, nemlig å få til en bedre avtale for Norge, sier Lysbakken.
VG170509 SV : - Inspirerende tall ¶
VG170509 SV-leder Audun Lysbakken kaller avsløringen « nok et argument for hvorfor SV ønsker å forby selskaper innen barnevern å ta ut profitt ».
VG170509 OVERRASKET : Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune, reagerer på hvordan norske barnevernspenger er brukt.
VG170509 At kun ideelle organisasjoner fikk søke, var daværende barneminister Audun Lysbakkens ( SV ) ønske.
SA170509 Solfrid Lerbrekk, førstekandidat for SV i Rogaland, tror ikke konsekvensene av å trekke Norge ut er så store.
DB170509 Hvis vi går ut ifra at gjennomsnittet fra nasjonale meningsmålinger i 2017 holder seg til valget i september, ville både SV og Venstre falt under en sperregrense på fem prosent, mens KrF hadde reddet skinnet i januar og mars.
DB170509 Dersom Venstre, KrF og SV havner under en mulig grense på fem prosent, vil stemmer fra nesten en halv million nordmenn mangle proporsjonal representasjon på Stortinget.
BT170509 ) og Charlotte Cyrus ned en plakat for Oddny Miljeteig, politiker for Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
AP170509 Også SV vil ha tunnel - Ap vil ha mer utredning ¶
AP170509 ) og Charlotte Cyrus ned en plakat for Oddny Miljeteig, politiker for Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
AA170509 Hvis de ikke er fornøyd, vil SV stå fast ved partiets forslag om at dagens modell skal videreføres.
SA170508 KJØRER FORTSATT BENSIN : Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
SA170508 Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden ? - SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget. 2.
SA170508 SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.
FV170508 KJØRER FORTSATT BENSIN : Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
FV170508 Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden ? - SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget. 2.
FV170508 SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.
DB170508 LO-kongressen vil bevilge 10 millioner til Ap, og støtter også de to andre partiene i den rødgrønne alliansen, SV og Sp.
DA170508 I et tilfelle der Arbeiderpartiet blir presset fra både LO, SV og Sp i EØS-saken vil KrF kunne være en motkraft, forklarer Bondevik.
DA170508 - Senterpartiet og SV har hele tida hatt en sterkere skepsis til internasjonalt forpliktende samarbeid med EU.
BT170508 KJØRER FORTSATT BENSIN : Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
BT170508 Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden ? - SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget. 2.
BT170508 SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Kyrre Lekve ( SV ) er tidligere statssekretær i kunnskapsdepartementet og har vært med på å utarbeide Arbeiderpartiets program for forskningspolitikk.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Kyrre Lekve ( SV ) er tidligere statssekretær i kunnskapsdepartementet og har vært med på å utarbeide Arbeiderpartiets program for forskningspolitikk.
AP170508https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-vil-politikerne-at-du-skal-velge-Og-dette-kjorer-de-selv-10118b.html KJØRER FORTSATT BENSIN : Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
AP170508https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-vil-politikerne-at-du-skal-velge-Og-dette-kjorer-de-selv-10118b.html Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden ? - SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget. 2.
AP170508https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-vil-politikerne-at-du-skal-velge-Og-dette-kjorer-de-selv-10118b.html SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.
AP170508 Kyrre Lekve ( SV ) er tidligere statssekretær i kunnskapsdepartementet og har vært med på å utarbeide Arbeiderpartiets program for forskningspolitikk.
AP170508 KJØRER FORTSATT BENSIN : Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti ( SV ).
AP170508 Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden ? - SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget. 2.
AP170508 SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Aftenposten henvendte seg i går til de samferdselspolitiske talspersonene for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV , med spørsmål om dette er realistisk.
AP170507 Aftenposten henvendte seg i går til de samferdselspolitiske talspersonene for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV , med spørsmål om dette er realistisk.
AA170507 Det samme har Venstre, SV , MDG, KrF og Høyre gjort.
AA170507 Skolemat, barnehage, SFO, helsehjelp for unge og museum er noe av det SV mener skal være gratis.
VG170506 Men SV tabbet seg ut, snakket mest om sine nederlag, og mistet oppslutning.
VG170506 I likhet med Frp var SV et utrent regjeringsparti.
VG170506 Frp har lært av feilene SV gjorde da det gikk inn i den rødgrønne regjeringen.
DN170506 Venstre, KrF, Høyre, SV og MDG støtter også dobbelt statsborgerskap, noe som gir et klart flertall på Stortinget.
DN170506 Både SV og Venstre havner under sperregrensen og får henholdsvis 3,7 og 3,2 prosent, en tilbakegang på 0,1 og 0,4 prosentpoeng fra forrige måling.
DB170506 Også Kirsti Bergstø, nestleder i SV og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, reagerer på det de tidligere ansatte har fortalt.
DB170506 Foto : Marius Nyheim Kristoffersen / SV
DB170506 » Kvinnepolitisk leder i SV , Åshild Pettersen, var enda krassere.
DA170506 - Det blir som om Frp og SV skulle bli enig.
BT170506 Fra før har Venstre, SV , MDG, KrF og Høyre inntatt samme holdning og det er dermed flertall på Stortinget for dette.
AA170506 Teigen mener det er en seier for Frp at til og med Bård Vegar Solhjell i SV annonserte at denne utopien er død.
AA170506 Fra før har Venstre, SV , MDG, KrF og Høyre inntatt samme holdning og det er dermed flertall på Stortinget for dette.
AA170506 I utgangspunktet var det bare SV og Venstre som ønsket å tillate dobbelt statsborgerskap.
AA170506 I utgangspunktet var det bare SV og Venstre som ønsket å tillate dobbelt statsborgerskap.
AA170506 Både SV og Venstre havner under sperregrensen og får henholdsvis 3,7 og 3,2 prosent, en tilbakegang på 0,1 og 0,4 prosentpoeng fra forrige måling.
DN170505 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : SV 4,5 ( - 0,5 ), Sp 12.8 ( - 1,5 ), KrF 4,3 ( - 0,2 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ), MDG 3,0 ( +0,5 ), andre 1,4 ( +0,1 ).
DB170505 - Mens noen på den kristen-sosialistiske siden ser det motsatt, men mange av dem stemmer på andre partier, som SV og Arbeiderpartiet, sier Listhaug.
DB170505 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : SV 4,5 ( - 0,5 ), KrF 4,3 ( - 0,2 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ), MDG 3,0 ( +0,5 ), andre 1,4 ( +0,1 ).
DB170505 Både SV og Venstre havner under sperregrensen og får henholdsvis 3,7 og 3,2 prosent, en tilbakegang på 0,1 og 0,4 prosentpoeng fra forrige måling.
DB170505 Også SV og Rødt vil gjøre økonomisk ulikhet til hovedsak.
DA170505 De rødgrønne partiene ( A, Sp og SV ) var sterkt imot opprettelsen av Nye Veier og selskapets framtid henger i en tynn tråd hvis de vinner stortingsvalget i september.
DA170505 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : SV 4,5 ( - 0,5 ), KrF 4,3 ( - 0,2 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ), MDG 3,0 ( +0,5 ), andre 1,4 ( +0,1 ).
BT170505 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : SV 4,5 ( - 0,5 ), KrF 4,3 ( - 0,2 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ), MDG 3,0 ( +0,5 ), andre 1,4 ( +0,1 ).
AA170505 Sosialistisk Venstreparti : Eller kanskje Lars Haltbrekken ( SV ) ?
AA170505 SV er nærmast utradert med en oppslutning på 1,6 prosent.
AA170505 For de øvrige partiene viser målingen følgende tall : SV 4,5 ( - 0,5 ), KrF 4,3 ( - 0,2 ), Rødt 3,3 ( +0,8 ), MDG 3,0 ( +0,5 ), andre 1,4 ( +0,1 ). ( ©NTB ) ¶
DA170504 Ap og SV har søkt denne gang og fått støtte.
BT170504 Sammenlignet med dødskampen SV havnet i etter åtte år i regjering, står likevel Frp godt rustet før valgkampen.
AP170504 Venstre-landsmøtet stemte i vår ned et slikt forslag og SV trakk forslag om omskjæringsforbud ved landsmøtets start.
AP170504 Her er flere i samme serie : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
DN170503 | SV og MDG vil nekte Avinor å planlegge Gardermoen-utvidelse ¶ SV og Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) vil frata Avinor muligheten til å planlegge en tredje rullebane på Gardermoen.
DN170503 Trump besøker Mar-a-Lago så ofte at det vurderes å gjøre eiendommen om til et eget skattedistrikt ¶ ¶ | SV og MDG vil nekte Avinor å planlegge Gardermoen-utvidelse ¶
DN170503 Stortingskandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken ( SV ) sier til Dagsavisen at partiet kommer til å fremme et forslag for Stortinget om saken hvor de ber om stopp i planleggingen.
DN170503 Avinor vil også ha en ny og tredje rullebane, noe SV og De grønne vil stoppe.
DB170503 | Skoleskytter drepte én person på college i USA ¶ ¶ SV og MDG ønsker ikke flere rullebaner på Gardermoen.
DB170503 Stortingskandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken ( SV ) sier til Dagsavisen at partiet kommer til å fremme et forslag for Stortinget om saken hvor de ber om stopp i planleggingen.
DB170503 Påstanden om at SV stempler « tusentalls barnehager » som profitører, faller på sin egen urimelighet.
DB170503 Det er nettopp det SV ønsker.
DB170503 SV får to millioner og Senterpartiet en mill.
DA170503 FOTO : OLE GUNNAR ONSØIEN/NTB SCANPIX ¶ SV kommer til å fremme forslag om dette i Stortinget, opplyser Lars Haltbrekken, stortingskandidat for partiet i Sør-Trøndelag.
DA170503 Dette skjer altså uten at vi får en reell vurdering og avveining av om trafikkveksten kan tas med andre transportmidler, som for eksempel lyntog, sier Lars Haltbrekken ( SV ).
DA170503 Avinor må få beskjed om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, mener SV og Miljøpartiet De Grønne.
DA170503 Ap og SV har søkt denne gang og fått støtte.
BT170503 Ap har sammen med SV , Venstre og KrF flertall på Stortinget for å verne akuttilbudet i Odda.
BT170503 De som lykkes best med å snakke som folk, er ofte SV og Frp.
AP170503 Det korte svaret Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, gir pårørende, er bekymringsfullt.
AP170503 ) i Oslo Fremskrittsparti kritiserer byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) FOTO : Marte Christensen / NTB Scanpix ¶
AA170503 Det store flertallet av dem som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, stemmer på Ap, SV og Rødt, i alt 80 prosent i denne gruppen.
VG170502 Fred over minnet ditt, Harry Herstad, skriver Oddny Miljeteig ( SV ) på Facebook.
SA170502 Må betale 565.000 kroner i erstatning til SV Betong AS etter å ha avlyst anbudskonkurranse.
DB170502 SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170502 SV , Senterpartiet og Rødt står fast på at et nei til EU også må være et nei til EØS.
DB170502 Ikke skriv noe om SV med mindre du har med melding hjemmefra.
BT170502 Fred over minnet ditt, Harry Herstad » skriver Oddny Miljeteig ( SV ).
AP170502https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Venstresidens-idealer-trues-med-mindre-industri--Andreas-C-Halse-620302b.html Halse ¶ SV har takket nei til en invitasjon om å gjeste landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som representerer 60.000 arbeidsfolk innenfor olje og industri.
AP170502 SV og Frp ber Brende svare på om Norge stemte Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon ¶
AP170502 Fred over minnet ditt, Harry Herstad » skriver Oddny Miljeteig ( SV ).
AP170502 Halse ¶ SV har takket nei til en invitasjon om å gjeste landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som representerer 60.000 arbeidsfolk innenfor olje og industri.
VG170501 Det synes å være en tid både SV og Sp vil tilbake til nå.
VG170501 Les også : Ap-kilder : Kan ofre SV for å få med KrF i regjering ¶
VG170501 Det samme vedtok SV på sitt landsmøte i mars, mens Arbeiderpartiet landet på en forsiktigere variant med en norm på kommunenivå for barneskolen.
SA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
DA170501 Også Eirik Faret Sakariassen ( SV ) la vekt på mangel på arbeidsplasser i sin appell i Byparken.
DA170501 FOTO : TONE HELENE OSKARSEN Eirik Faret Sakariassen ( SV ) under sin appell i Byparken.
DA170501 mai-tog var et par tusen mennesker til stede, og ferden gikk fra Folkets Hus og endte opp i Byparken, hvor det var appeller ved Eirik Faret Sakariassen ( SV ) og Hadia Tajik ( Ap ).
DA170501 Vel framme i Byparken blir det appeller ved blant annet Jo Jenseg, Eirik Faret Sakariassen ( SV ) og Hadia Tajik ( Ap ).
DA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
DA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
BT170501 Fra før har SV , Sp, KrF og Venstre varslet det samme.
AP170501https://www.aftenposten.no/norge/Arbeiderpartiet-sikrer-flertall-for-a-redde-akuttkirurgien-i-Odda-620250b.html Fra før har SV , Sp og KrF varslet det samme.
AP170501 Fra før har SV , Sp og KrF varslet det samme.
AA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
VG170430 Les mer : Kan ofre SV for å få med KrF i regjering ¶
DB170430 Hvis KrF kan holde SV utenfor regjeringskontorene, og samtidig dra Arbeiderpartiet mot sentrum, vil det bli lettere å forsvare - selv på Vestlandet.
DA170430 Sittende på tilhørerbenken måtte han ta imot tordentalene fra alle partier, unntatt SV .
DA170430 Og vi samarbeider jo med SV .
DA170430 Men jeg opplever ikke at det ropes på noen sammenslåing med SV .
DA170430 Kamerat byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) har hatt en strålende karriere etter steget fra SV .
DA170430 Ikke i SV heller, tror jeg.
DA170430 I kommunevalget i 2015 fikk han dobbelt så mange personstemmer som Marianne Borgen fra SV .
DA170430 Et stadig mer pressa SV og et Rødt på opptur kan sammen gjøre landskapet til venstre for Arbeiderpartiet tettere befolket.
AA170430 mai fremstår som et radikalt påheng til LO/Ap-makten, med unntak for noen år på 1970-tallet da SV og noen fraksjoner hadde egne arrangementer.
VG170429 Les også : Ap-kilder : Kan ofre SV for å få med KrF i regjering ¶
DB170429 Bydel Bjerke-politikerne hevder byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) utsatte tidligere bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen for « utilbørlig press » og har reist krav om at SV-politikeren må granskes.
BT170429 Selv har jeg meldt overgang fra SV til Rødt, så jeg har vel egentlig blitt mer radikal med årene, sier Kolstad.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Skolemat og 10 andre ting som skal bli gratis med SV
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html SV er ferdig med sitt landsmøte.
AP170429 Skolemat og 10 andre ting som skal bli gratis med SV
AP170429 SV er ferdig med sitt landsmøte.
VG170428 Les også : SV vil la folk bruke hasj, ta ecstasy og sniffe kokain ¶
VG170428 Her er oversikten over summer og ansvarlige statsråder : ¶ 2009 : 13,1 millioner kroner - Bård Vegar Solhjell/Tora Aasland ( høyere utdanning )/Kristin Halvorsen ( alle SV ). 2010 : 6,8 mill.
VG170428 Les også : Ap-kilder : Kan ofre SV for å få med KrF i regjering ¶
VG170428 Stanse SV og Rødt ¶
VG170428 I dette tilfellet vil KrF-ledelsen forsvare det historiske sidebyttet med at KrF da holder Rødt og SV unna makten.
VG170428 Da mener jeg det er naturlig at KrF gå inn i et samarbeid for å hindre at SV og Rødt får innflytelse på en regjering, sier KrFU-leder Ida Lindtveit ( 24 ).
SA170428 | Bjelland AS og SV Betong har lavest anbud på bro på Ganddal ¶
SA170428 Arbeidsfellesskapet Bjelland AS og SV Betong har lavest pris.
DB170428 Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensa i april, med henholdsvis 4, 3 prosent, 4, 9 prosent og 4, 5 prosent.
DB170428 * De rødgrønne, Ap, Sp og SV får tilsammen 89 mandater, og sikrer flertall.
DB170428 Kåre Willoch gjorde det for Høyre, Gro Harlem Brundtland for Arbeiderpartiet, og Kristin Halvorsen for SV .
DB170428 Jeg savner at sosialistiske partier som Rødt, SV og AP ikke på alvor tar innover seg ideen om en sirkulær økonomi som samfunnsøkonomisk modell.
DA170428 I tillegg er det appeller ved Audun Herning, partisekretær i SV .
DA170428 Her blir det også appeller fra Audun Heming, partisekretær i SV , Kari Nessa Nordtun, Stavanger Ap, samt musikk ved Synnøve Jacobsen.
DA170428 kandidat for SV til Stortingsvalget, internasjonal appell ved Dlir Sharo fra Sør-Kurdistan, Terje Samuelsen, nestleder i NTF.
DA170428 Det holder ikke, mener Andersen i SV , som kommer til å foreslå at rimelighetskravet gjeninnføres.
BT170428 Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensen med henholdsvis 4,3 prosent, 4,9 prosent og 4,5 prosent.
AP170428 Finansbyrådssekretær Åsmund Strand Johansen ( SV ) opplyser at det ble sendt ut 495.000 tekstmeldinger.
AP170428 Byrådssekretær Åsmund Strand Johansen ( SV ).
AP170428 Karin Andersen ( SV ) vil vite hva Sylvi Listhaugs vikar, Per Sandberg ( Frp ), mener om sharia i norsk utlendingsforvaltning.
AP170428 Karin Andersen ( SV ) vil vite hva Sylvi Listhaugs vikar, Per Sandberg ( Frp ), mener om sharia i norsk utlendingsforvaltning.
AA170428 Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensa med henholdsvis 4,3 prosent, 4,9 prosent og 4,5 prosent. ( ©NTB ) ¶
VG170427 | Ap-kilder : Kan ofre SV for å få med KrF i regjering ¶
VG170427 Sentrale politikere i Ap sier at de kan være villig til å holde SV utenfor et regjeringssamarbeid etter valget, dersom det må til for å få KrF med i en eventuell Støre-regjering.
VG170427 På Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg flørtet Ap-leder Jonas Gahr Støre åpenlyst med sentrumspartiene, uten å nevne SV i landsmøtetalen.
VG170427 Partistrategene legger ikke skjul på at appetitten er stor for å lokke over KrF, selv om det vil bety at Ap må droppe politiske saker som er viktig for SV, og at SV dermed velger å stå utenfor en koalisjonsregjering.
VG170427 Partistrategene legger ikke skjul på at appetitten er stor for å lokke over KrF, selv om det vil bety at Ap må droppe politiske saker som er viktig for SV , og at SV dermed velger å stå utenfor en koalisjonsregjering.
VG170427 Opp til SV selv ¶
VG170427 KrF-leder Knut Arild Hareide sa til VG før KrF-landsmøtet at han var overrasket over Ap-lederens formulering i hans landsmøtetale om « Ap og sentrum », uten å nevne SV : ¶
VG170427 Etter kommunevalget i 2015 inviterte Schjelderup Venstre og KrF, pluss SV , til forhandlinger.
VG170427 - Gitt den store politiske avstanden mellom KrF og SV, vil det ikke være opp til SV å bestemme om Ap skal samarbeide med KrF eller ikke, sier en Ap-politiker med inngående kunnskap om partiledelsens strategiske diskusjoner.
VG170427 - Gitt den store politiske avstanden mellom KrF og SV , vil det ikke være opp til SV å bestemme om Ap skal samarbeide med KrF eller ikke, sier en Ap-politiker med inngående kunnskap om partiledelsens strategiske diskusjoner.
VG170427 - Det er nok mer snakk om at SV selv mener de blir for svake til å delta i en Støre-regjering, enn å direkte utelukke partiet fra regjeringssarbeid, sier en annen sentral kilde i Ap.
VG170427 SV i Bergen trakk seg ut av forhandlingene om nytt byråd i 2015 fordi de ikke ville samarbeide med Venstre.
VG170427 - SV har selv sagt at de vil være med på å felle Høyre-Frp regjeringen og sette inn en Ap-ledet regjering dersom flertallet gjør det mulig.
SA170427 Audun Heming, partisekretær i SV i ¶
SA170427 Appeller ved Erik Ludvigsen ( Ap ), Halvor Østerman Thengs ( SV ) og Per Emil Skjelbred ( Rødt )i ¶
SA170427 Appell : Øyvind Stålesen Åfløy ( SV )i ¶
SA170427 kandidat for SV til Stortingsvalgeti ¶
DB170427 ¶ HAR SVART : Oslobyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) har overfor kommunerevisjonen besvart Bjerke bydelsutvalgs påstander om at hun skal ha utsatt tidligere bydelsdirektør for utilbørlig press etter dagbladavsløringer.
DB170427 Sammen med Jonas Gahr Støre ( AP ), Audun Lysbakken ( SV ), Dagrun Eriksen ( Krf ) og Rasmus Hansson ( MDG ) står han bak et forslag som skal få en times daglig fysisk aktivitet inn i skolen.
DB170427 I det minste dra partiet enda lenger vekk fra fløypartiene SV og FrP.
DB170427 SV har ikke andre turkamerater å velge mellom enn Vedum og Støre.
DB170427 Ja, de kan ha et rimelig årsregnskap, men når det avdekkes at eiere bygger seg opp private formuer i millionklassen, så mener i alle fall SV at det er grunn til å stille spørsmål ved om dette er innenfor rimelighetens grenser.
DB170427 SV vil ingen barnehager til livs, men vi kan ikke akseptere at kommersielle aktører tar penger tiltenkt barna våre ut av barnehagen.
DA170427 Dette viser at det betyr noe hvem som styrer byen, sier leder i Oslo SV , Sunniva Holmås Eidsvoll, til Dagsavisen, og påpeker to viktige ting med oppkjøpet.
DA170427 - Historisk, mener SV
DA170427 SV i bystyret er ubetinget positive.
BT170427 At Ap frir til Sp, og ikke SV , før høstens valg, bidrar imidlertid til å sukre pillen.
AP170427https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Fortetting-i-villaomrader-Intet-er-nytt-under-skyggen-av-blokkene--Andreas-Slettholm-620074b.html Konteksten den gang var at Høyre-byrådet fikk med seg SV på en innstramming av den såkalte småhusplanen.
AP170427 Men det er lett å se at KrF på en rekke kjerneområder er på kollisjonskurs med Frp - og til dels Venstre og SV - og at Knut Arild Hareides parti ligger nær Sp.
AP170427 Her er flere i samme serie : ¶ SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot « profitt » og de « rikes sugerør » i nytt program.
AP170427 Konteksten den gang var at Høyre-byrådet fikk med seg SV på en innstramming av den såkalte småhusplanen.
AA170427 Sosialistisk Venstre : Eller kanskje Lars Haltbrekken ( SV ) ?
AA170427 Sosialistisk Venstre : Eller kanskje Lars Haltbrekken ( SV ) ?
VG170426 NEGATIV : Karin Andersen ( SV ) mener forslaget regjeringen har fremmet vil føre til dårligere integrering av innvandrere.
VG170426 Høyre mener Arbeiderpartiet og SV nå må svare på om de ønsker å styrke arbeidslinjen, eller om de de vil styrke trygdelinjen.
VG170426 Fikk du med deg ? SV raser mot Listhaugs asylplan ¶
VG170426 - Helt feil, mener SV .
VG170426 - SV vil ha en virkelig arbeidslinje med muligheter, ikke en fattigdomslinje, sier hun.
VG170426 Sp, SV , V og KrF mener regjeringspartiene og Ap la ned hovedbasen for helikopterskvadronene i fjor høst, uten å opplyse om det.
DN170426 Her er skatteøkningene SV vil presse gjennom ¶
DB170426 ¶ KVINNEUNDERTRYKKENDE LAND : I dagens spørretime på Stortinget krevde SV svar fra utenriksminister Børge Brende ( H ) på om Norge var med på å stemme Saudi-Arabia inn.
DB170426 I dagens spørretime på Stortinget krevde SV svar fra utenriksminister Børge Brende ( H ) på om Norge var med på å stemme landet inn.
DA170426 I byråd i Oslo sørger SV , Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet, konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
AP170426 Både Rødt og SV er positive.
AP170426 Les intervjuet der Jonas Gahr Støre signaliserer at SV ikke lenger er deres opplagte førstevalg.
AP170426 Før Aps landsmøte sist helg ble det klart at SV ikke lenger er Arbeiderpartiets åpenbare førstevalg.
AA170426 I byråd i Oslo sørger SV , Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet, konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
AA170426 Beslutningen vekker begeistring hos Aps støttespillere i Senterpartiet og SV .
AA170426 I motsetning til Venstre og SV , som lever farlig nær sperregrensa, har KrF et trofast grunnfjell.
AA170426 Det mest oppsiktsvekkende som skjedde på Aps landsmøtet forrige helg, var at SV ble erstattet med sentrum som regjeringspartner.
DB170425 Men vi har et annet virkemiddel enn Arbeiderpartiet, SV , Venstre og Fremskrittspartiet, sier Hareide.
DB170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge.
DB170425 - Ja, men forskjellen på oss og Ap, SV , Venstre og Frp er at vi ikke vil fjerne kontantstøtten, men stille krav for å få den.
DB170425 Slagsvold Vedum sier videre at alle partier Senterpartiet har samarbeidet med før - altså SV , KrF og Venstre - er aktuelle regjeringspartnere.
DB170425 i PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ), påpeker at SV har glemt hva barnehageforliket partiet tok initiativ til i 2003 har betydd for barnehagedekningen i Norge.
DB170425 Takket være et initiativ fra Øystein Djupedal og SV ble det i 2003 inngått et barnehageforlik på Stortinget som har sikret full barnehagedekning, lav foreldrebetaling, stort mangfold og barnehager med gjennomgående høy kvalitet.
DB170425 Nå stempler SV tusentalls barnehager, som de selv har invitert inn i sektoren, som profitører.
DB170425 Initiativet fra SV var starten på det som må være en av de største suksesshistoriene i norsk offentlig sektor !
DB170425 Det Lysbakken og SV nå tar til orde for, er å rive ned noe som fungerer.
DB170425 Dersom det var kvaliteten og innholdet i barnehagene som bekymret Lysbakken og SV , var det dårlige barnehager de burde bekymret seg for, uavhengig av barnehagens eierskap.
DA170425 Også Jorid Martinsen ( SV ) stemte for de innsattes forslag.
AP170425 - Jeg synes det er en selvfølgelighet at UD må opplyse om dette, og jeg registrerer at SV mener det samme, sier nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde ( Frp ).
AP170425 | SV og Frp ber Brende svare på om Norge stemte Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon ¶
AP170425 Litt avhengig av hva slags oppslutning SV og KrF da får, kan man tenke seg at KrF få en invitasjon til å bli med i en Ap/sentrum-regjering allerede til høsten.
AP170425 Les intervjuet med Jonas Gahr Støre : SV ikke lenger Aps opplagte førstevalg.
AP170425 I Ap tror man KrF vil si ja - hvis de kan argumentere med at de bidrar til å holde både SV og Frp utenfor regjeringskontorene.
AP170425 Hvis KrF samtidig kan bidra til at SV holdes utenfor regjeringskontorene, kan det være et ekstra argument for KrF-ere for å bli med i en Ap-ledet regjering.
AA170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge, sier han til avisen, og utdyper : ¶
AA170425 Flere politiske partier vil også fjerne, endre eller erstatte ordningen, blant annet Høyre, Venstre, Rødt, SV , Ap og Frp. ( ©NTB ) ¶
VG170424 Øker til Sp og SV
VG170424 LO gir Senterpartiet én million kroner, som er en økning på 450.000 kroner, mens SV to millioner kroner, som er en økning på 400.000 kroner fra 2013.
VG170424 Da fikk Ap seks millioner kroner, SV fikk 1,6 millioner kroner, og LO ga Senterpartiet 550.000 kroner i valgkampstøtte.
VG170424 Av eksterne givere har SV fått 250.000 kroner fra Fellesforbundet.
DN170424 LO gir også to millioner til SV og en million kroner i partistøtte til Sp.
DN170424 13 millioner til Ap, SV og Sp ¶
DB170424 - I de landene der man har kuttet båndene mellom parti og fagbevegelse har vi sett at arbeidstakernes rettigheter har blitt dramatisk svekket, sier LO-lederen om hvorfor de ser seg tjent med å bidra økonomisk til Ap, SV og Sp.
DB170424 ( Dagbladet ) : Arbeidstakerforeninga LO vil 13 millioner kroner til de rødgrønne partiene Ap, SV og SP.
DB170424 SV vil to millioner kroner og Sp én million kroner.
DB170424 Hun advarte mot konsekvensene av en politikk styrt av en koallisjon av Ap, Sp, SV og MDG.
DB170424 Det er en allianse for færre jobber, mener hun, og viser til at SV og MDG sier nei til ny olje og gassutvinning, Sp og SV vil skrote EØS-avtalen og AP vil øke skatten.
DB170424 Det er en allianse for færre jobber, mener hun, og viser til at SV og MDG sier nei til ny olje og gassutvinning, Sp og SV vil skrote EØS-avtalen og AP vil øke skatten.
DB170424 STORTINGSKANDIDAT : Lars Egeland ( SV ).
DB170424 For eksempel så har Senterpartiet, Høyre, MDG, Venstre, og SV gått inn for at vi ikke lenger skal straffe folk med bøter eller fengsel for å ruse seg.
DB170424 Også Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet understreket « at alle kvalifiserer til vern etter menneskerettighetenes generelle diskrimineringsforbud ».
DA170424 Sekretariatet foreslår 10 millioner til Arbeiderpartiet, 2 millioner til SV og 1 million til Senterpartiets valgkamp.
DA170424 LOs sekretariat foreslår å bevilge totalt 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
BT170424 Både KrF og SV har fremmet forslag om å bevare akuttkirurgien i Odda.
AP170424 Sekretariatet foreslår 10 millioner til Arbeiderpartiet, 2 millioner til SV og 1 million til Senterpartiets valgkamp.
AP170424 LOs sekretariat foreslår å bevilge totalt 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
AA170424 Sekretariatet foreslår 10 millioner til Arbeiderpartiet, 2 millioner til SV og 1 million til Senterpartiets valgkamp.
AA170424 LOs sekretariat foreslår å bevilge totalt 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
VG170423 Han fikk støtte av blant andre SV og Sp, som tidligere har sagt de vil ta opp kampen på Stortinget.
DN170423 Det liker en annen mulig samarbeidspartner, SV , dårlig.
DA170423 Byråd for helse, omsorg og sosiale tjenester, Inga Marte Tho