BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Sommer-og-surblader-335529b.html | Sommer og surblader
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Sommer-og-surblader-335529b.html Vi tygget surblader og skar blåserør.
BT170610 | Sommer og surblader
BT170610 Vi tygget surblader og skar blåserør.