DB171117 - Subsidieringen av fondets drift fra hoffet er problematisk, og ikke i tråd med Stortingets forutsetninger i statsbudsjettet for bevilgninger til drift av kongehuset.
AA171018 Det skyldes ikke minst at subsidieringen av elbiler har gitt norske bilkjøpere gode grunner til å velge elektrisk, og dermed miljøvennlig.
DA171009 Tilsier ikke det at subsidieringen bør fortsette ?
DA171009 Til tross for subsidieringen , er det flyselskaper som ikke klarer seg.
DA171009 Omfattende subsidier ¶ Subsidieringen av flyselskapene begrenser seg likevel på ingen måte kun til store statlige redningspakker og gunstige statlige lån i krisesituasjoner, påpeker Gössling.
DA171009 - Samtidig kan det være viktig å fortsette subsidieringen , men da av noe helt annet, nemlig forskning på alternative drivstoff, som vi må skaffe oss på en eller annen måte, tilføyer Gössling.
DA171009 - Hva er det største problemet med denne subsidieringen ?
DA171009 - Er det dermed subsidieringen som er forklaringen på den sterke veksten i flytrafikken ?
DA171009 Tilsier ikke det at subsidieringen bør fortsette ?
DA171009 Til tross for subsidieringen , er det flyselskaper som ikke klarer seg.
DA171009 Omfattende subsidier ¶ Subsidieringen av flyselskapene begrenser seg likevel på ingen måte kun til store statlige redningspakker og gunstige statlige lån i krisesituasjoner, påpeker Gössling.
DA171009 - Samtidig kan det være viktig å fortsette subsidieringen , men da av noe helt annet, nemlig forskning på alternative drivstoff, som vi må skaffe oss på en eller annen måte, tilføyer Gössling.
DA171009 - Hva er det største problemet med denne subsidieringen ?
DA171009 - Er det dermed subsidieringen som er forklaringen på den sterke veksten i flytrafikken ?
AA170929 Denne subsidieringen av billigmaten er en hån mot alle kunder som velger å betale ekstra for kvalitet og god dyrevelferd.
AP170928 Han understreket at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer som ikke får slike subsidier.
AP170928 Han understreket at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer som ikke får slike subsidier.
NL170919 Vi mener derfor at subsidieringen av diesel bør vris til en investeringsstøtte for ombygging og bygging av nye hybridbåter.
AP170821 Han understreker at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer, som ikke får slike subsidier.
AP170821 Han understreker at denne subsidieringen av olje og gass går på bekostning av andre energiformer, som ikke får slike subsidier.
VG170802 Regjeringen har heller ikke turt å røske skikkelig opp i den svært gavmilde subsidieringen av folk som kjøper bolig.
SA170626 Denne subsidieringen er foreløpig gratis.
DN170616 Subsidieringen kan skje på mange måter, enten med direkte støtte, eller at statseide kinesiske banker forsyner statsdominerte kinesiske selskaper med billige lån, eller gir gratis tomter eller andre goder.
VG170426 - Dere erkjenner vel også at subsidieringen av elbiler etterhvert må kuttes ?
SA170327 Denne subsidieringen av rimelig alkohol for den delen av befolkningen som reiser mye, er svært alternativ solidaritet.
DB170327 Partiet vil også fortsette subsidieringen av Teslas kostbare el-biler, men har ellers et stykke å gå før det lever opp til partifargen.
AP170125 Ruter har økt subsidieringen av busstrafikken i Bærum og økt antall avganger med 30 prosent.
SA160531 Vi bør i alle fall se til at denne subsidieringen av vindkraften blir tallfestet.
AP160421 - Ved å stanse subsidieringen vil vi få lik konkurranse, og da vil fornybar og el-bil raskt bli det best og mest lønnsomme alternativet for folk, sa han.