DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
NL171016 Det vil tjene innbyggerne i hele Finnmark og hele Troms, og handler ikke om å styrke Tromsø på bekostning av resten, tvert imot.
NL171016 Amerikanske rotasjonsstyrker på norsk jord har vært gjenstand for stor debatt, og denne har fått fornyet styrke etter at regjeringen besluttet å forlenge ordningen på Værnes til utgangen av 2018.
NL171016 For samer i Tromsø vil ikke minst en framtidig etablering av Samisk hus kunne styrke og utvikle samisk språk og kultur i byen.
DN171016 Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund.
DB171016 Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund.
DB171016 Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund, skriver NTB.
DB171016 ( Dagbladet ) : Stormen Ophelia har nå truffet Irland med en styrke på 105 mph i kastene.
DA171016 I budsjettforslaget for 2018 lover byrådet nær 500 nye årsverk for at eldre kan bo hjemme lenger, og de lover å styrke bemanningen på sykehjem med fem prosent.
DA171016 - Kaldslynget honning i fornuftige mengder kan styrke tarmfloraen og helsa, sier hun.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Vi har en regjering som de siste årene har satt i gang en rekke prosjekter for å styrke mobbeofre og varsleres situasjon.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Varslingslovutvalget er klar med sin NOU i mars 2018, og det pågår et større prosjekt under arbeidsministeren som skal styrke tilsynsmyndighetenes evne til å bedre ivareta varslere.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Her diskuteres tvert imot behovet for å styrke JobbFast, muligheten for å bygge ut konseptet flere steder i landet, koble det tettere på Arbeidstilsynet slik at det også kan jobbe mer preventivt og forhindre enda mer omfattende utstøtelse fra arbeidslivet.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/PWdqX/Syklonen-Ophelia-narmer-seg-Irland Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Det ene er Arena-programmet, for nyere bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid med kunnskapsmiljøer.
AA171016 Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund.
VG171015 Samtidig sørget han for at ropene om AC Milan-sjef Vincenzo Montellas avgang kommer til å øke i styrke .
VG171015 Ophelia har økt i styrke til en kategori 3-orkan.
VG171015 Det blir kraftig vind der og, men Ophelia avtar fort i styrke , sier hun.
VG171015 Erdogan har for tiden hendene fulle med å pleie nye og strategiske vennskap med Russland og Iran, samtidig som AKP-regjeringen har brukt de siste ti årene på å styrke forholdet til naboer i Midtøsten.
NL171015 Nord-Norge må istedet verne om og styrke de dedikerte fagfolkene ved landsdelens universitetssykehus.
DN171015 Irans president Hassan Rouhani sier landet ønsker å styrke det økonomiske forholdet til Norge og håper den private sektoren i hvert land kan starte samarbeid.
DN171015 Det er egenutvikling hvor man trener mental styrke ved fysiske teknikker.
DN171015 - De som skapte Skam, hadde som visjon at serien skulle hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt, sier Eriksen.
DB171015 Det vil i så fall være sensasjonelt å hevde seg så høyt oppe blant herreeliten i en idrett hvor styrke og vekt er svært avgjørende.
DB171015 Han har alt - styrke , teknikk, dribleferdigheter, fart, skuddbein, hodestyrke », skriver Javier Zanetti i et innlegg på Tuttomercatoweb, gjengitt av Football Italia.
DB171015 Samtidig ser man at vindstrømmen rundt Antarktis øker i styrke .
DB171015 Samset spår at den globale oppvarmingen bare vil øke i styrke i tiden framover.
DB171015 - De som skapte « Skam », hadde som visjon at serien skulle hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt, sier Eriksen.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/qzPqE/Iran-onsker-tettere-okonomisk-samarbeid-med-Norge Irans president Hassan Rouhani sier landet ønsker å styrke det økonomiske forholdet til Norge og håper den private sektoren i hvert land kan starte samarbeid.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/qzPqE/Iran-onsker-tettere-okonomisk-samarbeid-med-Norge Han la så til at Iran er interessert i å styrke det økonomiske forholdet til Norge og at landet ønsker å innlede samarbeid mellom de to landene i privat sektor.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/6p3be/Skam-universet-utvides-til-fem-europeiske-land - De som skapte Skam, hadde som visjon at serien skulle hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt, sier Eriksen.
AA171015 Irans president Hassan Rouhani sier landet ønsker å styrke det økonomiske forholdet til Norge og håper den private sektoren i hvert land kan starte samarbeid.
AA171015 Han la så til at Iran er interessert i å styrke det økonomiske forholdet til Norge og at landet ønsker å innlede samarbeid mellom de to landene i privat sektor.
AA171015 Metoden er den mest effektive for å styrke kondisjon og hjertet.
AA171015 - De som skapte « Skam », hadde som visjon at serien skulle hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt, sier Eriksen.
DB171014 - Vi prøver hele tiden å styrke arbeidet for de rene utøverne, men dette må skje i tråd med personvernhensyn, skriver han videre.
DB171014 - På generelt grunnlag er jeg positiv til teknologiske fremskritt som kan bidra til å styrke antidopingarbeidet.
DB171014 PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DB171014 juli ble et jordskjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor Hellas og Tyrkia.
DB171014 « En viktig grunn til at CDU/CSU tapte valget, var flyktningpolitikken, og det er vanskelig å tenke seg at dette utspillet vil styrke deres posisjon.
DB171014 En viktig grunn til at CDU/CSU tapte valget, var flyktningpolitikken, og det er vanskelig å tenke seg at dette utspillet vil styrke deres posisjon.
DB171014 - En annen mulighet er at han prøver å tekkes de mange muslimene i Niedersachsen, i et håp om å styrke CDU der.
DB171014 Senteret stkal styrke den nasjonale kompetansen og samordne tiltak for opprydding av marin forsøpling, står det i budsjettet.
DB171014 Jeg håper regjeringens samarbeidspartnere vil være med å styrke budsjettet.
DA171014 - Jeg mener regjeringen bør styrke apparatet som hjelper kvinnene som utsettes for vold og sosial kontroll fra sine familier og miljøer, men også frivillige organisasjoner og dem som jobber med å sette dette på dagsorden, sier han til NTB.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/doR8X/Lordag-er-Ophelia-en-tropisk-kategori-3-orkan-Til-uken-treffer-restene-norskekysten Ophelia er ventet å miste styrke og nedgraderes til en « eks-orkan » når den nærmer seg sørspissen av Irland mandag morgen.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/doR8X/Lordag-er-Ophelia-en-tropisk-kategori-3-orkan-Til-uken-treffer-restene-norskekysten Mister styrke når den kommer nordover ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/kultur/i/RJB9a/Camilla-Lckberg-Platt-og-klisjfylt-kioskkrim Hennes skildringer av småbylivet har vært en styrke , men i Heksen blir det for mye av det meste.
AA171014 Han blir ofte omtalt som tegneseriefiguren Tintin, men Fantomet passer nok bedre : Kommer stillere enn jungelkatten, har tusen øyne og tusen ører, og ti tigres styrke .
VG171013 - Man må i tillegg være velsignet med naturlig hurtighet, spenst og styrke .
VG171013 Tromsøs trøndere mener Rosenborgs trønder-mangel er en styrke
VG171013 | Mener Rosenborgs trønder-mangel er en styrke
VG171013 - Jeg håper en dag at fokus fra media kan bli mer på min faglige kompetanse og den viktige jobben jeg gjør for å å inspirere og bidra til å styrke andre menneskers liv fremfor mitt kjærlighetsliv.
VG171013 Den er designet for å være treg, men for en forretningsmann som ikke er vant til Washington er det vanskelig, fordi i hans hode er løsningene enkle, som med skatt, helsereformen, få jobber tilbake og styrke militæret.
VG171013 Landmaktutredernes ønske om en ny bataljon ligger an til å bli redusert til en mindre styrke i regjeringens endelige forslag.
VG171013 Ett hovedgrepet i Forsvarets eget forslag var å flytte tyngdepunktet i Hærens stående styrker nordover, og å styrke Hæren med en større andel vernepliktige soldater med opptil 16 måneders førstegangstjeneste - på bekostning av grenaderer, altså profesjonelle soldater.
VG171013 Opposisjonspartiene på Stortinget støtter Søreides plan om å styrke Finnmark militært med en ny bataljon med 400 mann på Garnisonen i Porsanger.
VG171013 Mens Ap ikke har innvendinger mot at HV består med 38 000 soldater dersom det dekker behovet, vil både Sp, KrF og Venstre ha en større styrke i HV.
VG171013 - Det er en ubalanse mellom forsvarsgrenene, hvor Hæren taper, mens målet var å styrke Hæren.
NL171013 Det er en styrke ved den norske modellen at vi differensierer mellom byer og spredtbygde områder med ulike virkemidler.
DN171013 | Kan styrke seg ¶ ¶
DN171013 Vi ser at vi trenger å styrke den siden, vi gjør en risikogjennomgang for å forbedre internkontrollen vår og forbedre loggføring og dokumentasjon, sier Carlsen.
DN171013 Kinesisk økonomi - og gigantens viktigste handelspartnere - fortsetter å vise styrke .
DB171013 Med et fabelaktig løp viste unge Warholm sin styrke og vant gull.
DB171013 Dette vil styrke merkevaren vår, sier Ryste.
DB171013 Teknikk var ikke like vesentlig, men kapasitet, styrke og innsats var avgjørende.
DB171013 STERKERE ENN DE FLESTE : Slik trente Therese Johaug og resten av damelandslaget styrke i italienske Livigno i 2014.
DB171013 Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
DB171013 Allerede i langtidsplanen ble det vedtatt å styrke Grensevakten.
DB171013 Venstre vil styrke kampen mot barnefattigdom ved å gjøre barnehagene billigere for alle.
DB171013 I stedet for å kutte mener hun regjeringens ord om å « videreførte sin innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale interesse » burde følges opp.
DB171013 - Å gi støtte til å få norsk kultur ut til utlandet er en viktig del av å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter.
DB171013 Skulle den styrke seg med 10 prosent, faller verdien på fondet slik vi beregner det - målt i norske kroner.
DB171013 ¶ FORSVARSMINISTER : Ine Marie Eriksen Søreide har lagt fram en proposisjon som vil modernisere og styrke Hæren.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Allerede i langtidsplanen ble det vedtatt å styrke Grensevakten.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Istedenfor en ny bataljon vil utvidelsen i Finnmark bli redusert til en mindre styrke .
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/i/7X0bv/Passord-SLITENT-NEBBDYR_-du-liksom-Hvor-mye-hets-skal-man-egentlig-tale-fra-egen-nettbank- Det var jo bra den FJOTTEN i alle fall viste styrke ETT STED.
AA171013 EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete mener EU viser styrke med fredagens enighet.
AA171013 Vi fortsetter leteaksjonen med full styrke og har også frivillige i lettbåter som hjelper oss i søket.
AA171013 Istedenfor en ny bataljon vil utvidelsen i Finnmark bli redusert til en mindre styrke .
DN171012 Det handler også om å styrke norskeide bedrifter og skape flere arbeidsplasser, svarte Jensen.
DN171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 kommer det frem at regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet.
DN171012 Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171012 Onsdag har vinden i flere områder økt i styrke , noe som nærer brannene videre.
DN171012 I tillegg øker vinden i styrke .
DN171012 Det fryktes nå at vinden vil fortsette å øke i styrke , som også kan føre til at glør blir spredt utover og nye branner oppstår.
DB171012 Og vi håpet de i stedet for å svekke konkurransekraften vår i stedet ville styrke den, ved å legge til rette for videre vekst og presentere ambisiøse mål.
DB171012 Det er veldig gledelige nyheter, og regjeringen må sørge for at vi legger til rette for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, ikke svekke den, sa Jensen torsdag morgen.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner.
DB171012 Politiet får 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett.
DB171012 Pengene skal bidra til å styrke vedlikehold av flåten. 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen.
DA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
DA171012 - Det er det som er saken med Harry Sønsterød : Han hadde en helt egen styrke , og han hadde nerver av stål, sier dokumentarfilmskaper Netland til Dagsavisen.
DA171012 Vi er også opptatt av å styrke fattigdomsbekjempelsen hjemme og ute, så vel som å bedre innsatsen for klima og bærekraftig verdiskaping i hele landet, sier Ropstad.
DA171012 Det handler også om å styrke norskeide bedrifter og skape flere arbeidsplasser, svarte Jensen.
DA171012 Regjeringen er opptatt av å styrke norsk språk og litteratur og også norsk kultur og identitet, og de ivrer for å digitalisere Norge, og oppfordrer bokbransjen til å intensivere salget av e-bøker.
DA171012 Vi ønsker å styrke ordningen og dette er absolutt et av de punktene vi har på blokka, sier KrFs finanspolitiske talsperson.
DA171012 Nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil styrke pleiepengeordningen.
DA171012 KrF tar med seg krav om å styrke pleiepengeordningen inn i budsjettforhandlingene, varsler finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.
DA171012 KrF er klar på at de vil styrke ordningen, men har ikke tallfestet hvor mye de vil øke kompensasjonene der med.
DA171012 - Det går an å ha to tanker i hodet samtidig : Både styrke velferden ved å satse på skole og barnehage, samt sørge for ansvarlige økonomiske rammer, sier han.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/9yaLl/Lufthansa-kjoper-opp-konkurstruede-Air-Berlin Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/114WB/Skogbrannene-i-California-legger-hele-bydeler-i-aske Onsdag kveld lokal tid økte vinden i flere områder i styrke , med vindkast i opp til 80 kilometer i timen.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/114WB/Skogbrannene-i-California-legger-hele-bydeler-i-aske Det fryktes nå at vinden vil fortsette å øke i styrke , som også kan føre til at glør blir spredt utover og nye branner oppstår.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5p4/Kjare-Nanna-Kan-jeg-ikke-bli-forelsket Men det ligger også en stor styrke i å lytte til seg selv og sine egne ønsker fremfor å gjøre som alle andre, og det forteller meg at du er trygg i hvem du er.
AA171012 Vinden i flere områder har økt i styrke , noe som gir brannene ny næring.
AA171012 I tillegg øker vinden i styrke .
AA171012 Det fryktes nå at vinden vil fortsette å øke i styrke , som også kan føre til at glør blir spredt utover og nye branner oppstår.
AA171012 Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin.
AA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning og foreslår å øke bevilgningen med om lag 5,2 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka - Ronglan for å styrke trafikksikkerheten.
AA171012 Målet er å bidra til økte inntekter fra kunstnerisk virksomhet og styrke støtteapparatet rundt kunstnerne i hele landet.
AA171012 Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 og bevilger penger for å styrke yrkesfag, skal vi tro lekkasjene.
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 En ny skøyte ville ifølge RS ha bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten i Nord-Norge.
AA171012 Redd Barna finner det derimot gledelig at regjeringen i bistandsbudsjettet ønsker å styrke satsingen på global helse og utdanning. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Det handler også om å styrke norskeide bedrifter og skape flere arbeidsplasser, svarte Jensen.
AA171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner. - 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset.
AA171012 Avviklingen vil styrke insentivet til å gå ut i arbeid, men vil også bedre integreringen og likestillingen og føre til likebehandling av gifte og samboende, mente utvalget. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Vi er også opptatt av å styrke fattigdomsbekjempelsen hjemme og ute, så vel som å bedre innsatsen for klima og bærekraftig verdiskaping i hele landet, sier Ropstad. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Jeg har ikke noe forslag til hva vi kan gjøre for å styrke arbeidet ICAN gjør, ikke noe annet enn at vi sier stopp !
AA171012 Båndet mellom fedre og barn er viktig, og lengre pappaperm bidrar til å styrke relasjonen på et tidlig tidspunkt.
VG171011 Og vi trenger å skape en kultur - ved å gi våre jenter styrke og ved å lære våre gutter anstendighet og respekt - slik at denne type oppførsel ikke blir like utbredt i fremtiden, heter det i uttalelsen fra det tidligere presidentparet i USA.
VG171011 - Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten.
VG171011 Jeg skal ikke spekulere i hvor vanskelig det må ha vært å komme ut for han, men jeg antar at det må ha krevd en god del styrke og selvsikkerhet i en så ung alder.
VG171011 Jeg hadde derfor ventet at det ville komme mer penger til å styrke Hæren og HV, sier Bongo til VG.
VG171011 Regjeringen legger inn 30 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å styrke oppfølgingen av kriminelle gjengangere og skolevold i Oslo.
DN171011 - Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten.
DB171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
DB171011 ( Dagbladet ) : I statsbudsjettet som Jensen legger fram på torsdag, øremerkes 100 millioner kroner til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole.
DB171011 Istedenfor skal utvalget blant annet « styrke informasjonsgrunnlaget for å innrette politikk og virkemidler på en måte som reduserer landets sårbarhet for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskaping ».
DB171011 Visjonen for Skam var å hjelpe 16 år gamle jenter « å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer, og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt ».
DB171011 Vi skal bruke om lag 26 milliarder kroner fram til 2024 for å påvirke utviklingen i Europa i en positiv retning og styrke forholdet vårt til 15 EU-land i Øst- og Sentral-Europa.
DB171011 - Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
DA171011 - Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten.
DA171011 Nobelkomiteen mente Ellen Johnson Sirleaf hadde bidratt til å sikre freden, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling i Liberia.
DA171011 Mens utfordringene i Osloskolen har vokst, har regjeringen år for år krympet bevilgningene til områdesatsing som skulle styrke barns oppvekstvilkår.
DA171011 For Venstre er det også viktig at dette budsjettet vil ytterligere styrke skolen.
DA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Sammen med finansminister Siv Jensen lovet han 65 millioner friske kroner i statsbudsjettet for neste år for å styrke yrkesfagene. 19.
AA171011 - Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten.
AA171011 - Europas styrke ligger i enhet og freden som kom med den europeiske enheten.
AA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
VG171010 I 2009 studerte han tropiske orkaner og fant ut at økende havtemperatur økte både antall orkaner, og deres intensitet og styrke .
VG171010 Gjennom vår EØS-kontingent bidrar Norge til å styrke menneskerettighetene og frivillige organisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden.
VG171010 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden.
VG171010 Nå vil justisminister Per-Willy Amundsen styrke norsk politi sitt handlingsrom til å avsløre norske overgripere.
SA171010 Jeg tenker på deres mentale styrke og lagfølelse.
SA171010 Det som blir igjen skal brukes til å styrke infrastrukturen i islandsk fotball.
NL171010 Et utgangspunkt for å styrke samarbeidet med Finland er å kjenne finsk historie.
DN171010 Det var jo den som var Remas styrke i dagligvaremarkedet.
DN171010 Den britiske forsvarsgiganten BAE Systems skal kutte 2.000 stillinger de neste tre årene og begrunner dette med behov for å styrke konkurranseevnen.
DB171010 TYDELIGHETEN ER LAGERBÄCKS styrke .
DB171010 1-1 kom gjennom utsøkt forståelse, en ditto god bevegelse, kraft og rå styrke . 3-1 ble scoret med ferdigheter selv Martin Ødegaard applauderer.
DB171010 ) Jeg hadde gledet meg til å være del av en reklame, og å fremme min rases styrke og skjønnhet.
DB171010 I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner, mest til bedre behandlingstilbud til psykisk syke, mindre til å styrke befolkningens psykiske helse og forebygge sykdom.
DA171010 Denne trenden med sterkere regioner har bare økt i styrke siden 1970-tallet, sier han.
DA171010 - De bør også styrke Kulturfondet, i stedet for å fryse det på samme nivå, sier Steinum, som mener kulturminister Linda Hofstad Helleland har lyttet lite til kunstnerfeltet.
DA171010 Sa nei til å styrke
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Det som blir igjen skal brukes til å styrke infrastrukturen i islandsk fotball.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0MVd2/Tre-maneder-igjen-av-2017_-og-Rema-har-fortsatt-darligst-utvikling Kjedenes andel av markedet sier ikke bare noe om hvor kundene velger å bruke pengene sine, men gir også et bilde av aktørenes styrke , særlig overfor leverandører.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Les-Lagerbcks-Island-hyllest--Vil-folge-dere-sa-lenge-jeg-lever-243592b.html Jeg tenker på deres mentale styrke og lagfølelse.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Det som blir igjen skal brukes til å styrke infrastrukturen i islandsk fotball.
AA171010 Et jordskjelv med styrke 6,3 har rystet nordlige deler av Chile, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.
AA171010 Den britiske forsvarsgiganten BAE Systems skal kutte 2.000 stillinger de neste tre årene og begrunner dette med behov for å styrke konkurranseevnen.
AA171010 Kjedenes andel av markedet sier både noe om hvor kundene velger å bruke pengene sine, men gir også et bilde av aktørenes styrke særlig overfor leverandører.
AA171010 - Jeg tror lokale politikere og skoleledelse har bedre forutsetninger enn oss i Oslo til å avgjøre hvilke skoler man må styrke , og hvilke tiltak som må settes inn hvor.
AA171010 Støre påpekte behovet for å få flere i jobb, styrke arbeidet mot sosial dumping i arbeidslivet, bedre kvaliteten i eldreomsorgen og kutt i klimagassutslippene som viktige saker framover.
AA171010 Derfor gir vi Nav muligheten til å styrke innsatsen og sikrer at det blir en varig ordning, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA171010 Da må vi både styrke vår forsvarsevne og forsikre russerne om at rammene rundt NATO-samarbeidet er uendret.
AA171010 Jens skyter rødrev for å bidra til å styrke bestanden av fjellrev i Sylan.
VG171009 Jeg stusset aller mest over det med duellene, for jeg følte at jeg vant mange dueller mot to veldig gode midtstoppere som har det som sin styrke .
SA171009https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Også veiledningsmetoden « Marte Meo » som brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, har vært til god hjelp, sier hun.
SA171009 Også veiledningsmetoden « Marte Meo » som brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, har vært til god hjelp, sier hun.
NL171009 I tillegg demonstrerte hun sin styrke da hun gjennomført en spektakulær innfrysing i Polhavet vinteren 2015.
NL171009 Å styrke legitimiteten i en slik retning burde være et hovedanliggende.
FV171009https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Også veiledningsmetoden « Marte Meo » som brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, har vært til god hjelp, sier hun.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2049/Makrookonomi/lenge-til-renten-skal-opp Meglerhuset Handelsbanken Capital Markets venter at det pågående oppsvinget i både norsk og internasjonal økonomi vil miste styrke i løpet av de neste par årene.
DN171009 Meglerhuset Handelsbanken Capital Markets venter at det pågående oppsvinget i både norsk og internasjonal økonomi vil miste styrke i løpet av de neste par årene.
DN171009 En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste han.
DB171009 - Altfor få, dessverre, svarer han og sikter til at scoringer ikke er Norges styrke .
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DB171009 Med Xis egne ord : « Hele partiet og landet må holde fast ved og styrke en fast tillit til en sosialistisk kurs med kinesiske særtrekk, teoretisk selvtillit, tillit til det kinesiske systemet og kulturell selvtillit.
DB171009 - Dere har hjulpet oss med å lege sårene ved å vise styrke .
DA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
DA171009 Vi trenger ledere som bidrar til å styrke fellesskapet, ikke til å splitte.
BT171009https://www.bt.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Også veiledningsmetoden « Marte Meo » som brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, har vært til god hjelp, sier hun.
AP171009https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Også veiledningsmetoden « Marte Meo » som brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, har vært til god hjelp, sier hun.
AA171009 En soldat i FNs fredsbevarende styrke i Kongo er drept i et opprørsangrep på en militærbase i landet, opplyser FN.
AA171009 Her heter det blant annet at høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn ikke er mulig uten handel og investeringer over grensene, og at regjeringen vil styrke internasjonal handel.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. ( ©NTB ) ¶
AA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.
AA171009 En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste kongen.
VG171008 Søstre på randen av sammenbrudd viser styrke i Nordland Teaters oppsetning av Tsjekhovs klassiker.
VG171008 Det sier noe om NRAs styrke når ni av ti amerikanere mener at det burde vært påbudt med bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen på messer og like mange mener det burde bli vanskeligere for folk med mentale helseproblemer å kjøpe våpen, men de republikanske politikerne likevel velger ikke å gjøre noe med disse tingene.
SA171008 Vi visste at deres store styrke var andreballer, fysikk, lange innkast og dødballer.
NL171008 Jeg tror at navnet på den nye regionen vil være avgjørende for om vi skal klare å styrke båndene mellom folk i Troms og Finnmark, noe som vil være av vesentlig betydning for om den nye organiseringen vil ta oss et steg videre her nord.
DN171008 Det var ventet at Nate ville ytterligere tilta i styrke , men det har foreløpig ikke skjedd.
DB171008 Det var ventet at Nate ville ytterligere tilta i styrke , men det har foreløpig ikke skjedd.
DB171008 Forfremmelsen viser at Kim Jong-un er i ferd med å styrke sin posisjon ytterligere, mener Nord-Korea-ekspert Michael Madden.
DB171008 Etter at tilhengere av løsrivelse har fylt gatene under og etter folkeavstemningen om uavhengighet forrige søndag, er det viktig for den pro-spanske sida å vise styrke .
DA171008 Forfremmelsen viser at Kim Jong-un er i ferd med å styrke sin posisjon ytterligere, mener Nord-Korea-ekspert Michael Madden.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/mXg6l/Orkanen-Nate-har-nadd-USA Det var ventet at Nate ville tilta ytterligere i styrke , men det har foreløpig ikke skjedd.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sander-Berge-19-hyllet-etter-storkampen--Han-blir-en-europeisk-toppspiller-243505b.html Vi visste at deres store styrke var andreballer, fysikk, lange innkast og dødballer.
AA171008 Orkanen hadde en styrke på 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen da den nådde USA, og er dermed kategorisert som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA171008 Det var ventet at Nate ville tilta ytterligere i styrke , men det har foreløpig ikke skjedd.
AA171008 Orkanen hadde en styrke på 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen da den nådde USA, og var dermed kategorisert som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA171008 Forfremmelsen viser at Kim Jong-un er i ferd med å styrke sin posisjon ytterligere, mener Nord-Korea-ekspert Michael Madden.
VG171007 - Jeg synes du har en renhet og en styrke , sa Lingjærde, ¶
VG171007 Det viktigste i dag er å styrke traktaten som har eksistert siden 1968, ikkespredningsavtalen ( NPT ).
VG171007 Behovet for å styrke avtalen viser seg når nye land som Nord-Korea utvikler atomvåpen, og når forsøk på gjensidig nedrustning stanser opp.
DN171007 Orkanen Nate tiltok i styrke fredag da den fortsatte sin ferd mot Mexico og sørkysten av USA. 28 er bekreftet døde i Mellom-Amerika.
DB171007 De forteller at de lykkes som regel med å ivareta den unge, og styrke personen til å kreve sin rett til å bestemme over egen kropp og eget liv.
DB171007 De 38 milliardene vi har bidratt med for å styrke « good governance » og kampen mot fattigdom og økonomiske forskjeller i 15 land øst og sør i EU, er inngangsbilletten til det indre markedet.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/yQebA/Nytt-uvar-treffer-USA_-har-krevd-28-menneskeliv-allerede En tropiske storm, som har fått navnet Nate, ventes å ha orkan styrke når den treffer sørkysten av USA - trolig søndag morgen lokal tid.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/yQebA/Nytt-uvar-treffer-USA_-har-krevd-28-menneskeliv-allerede sekund, men ventes å ha orkan styrke når den når land, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
VG171006 Det viser hvor viktig det er å styrke ikkespredningsavtalen.
VG171006 Theresa Mays gåtur i parken ble nesten til en canossagang da hun brått og dramatisk gikk til nyvalg for å styrke sine posisjoner i de svært krevende Brexit-forhandlingene med EU.
VG171006 For å styrke seg blant tradisjonelle venstresidevelgere kan det nok fungere med en mer « på gølvet»-aktig tilnærming til arbeidslivsspørsmål og EØS-innvandring, men det skyver ikke på mandatfordelingen mellom blokkene.
VG171006 2009 : USAs daværende president Barack Obama, for ekstraordinære forsøk på å styrke internasjonalt diplomati. 2008 : Finlands tidligere president og fredsmekler Martti Ahtisaari. 2007 : FNs klimapanel og Al Gore, for innsatsen for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer. 2006 : Muhammad Yunus og Grameen Bank. 2005 : Det internasjonale atomenergi
SA171006 - Premier Leagues styrke har vært at de har fordelt inntektene jevnt utover.
NL171006 Gjennom å satse på flere studieplasser, bygge rekordmange studentboliger, styrke budsjettet til UiT, innføre 11 måneders studiestøtte og ikke minst øke forskningsinnsatsen med over 1 prosent av brutto nasjonalprodukt har bidratt til norsk omstillingsevne.
DN171006 - Vi vil styrke egenkapitalen og skape bedre forutsetninger når vi skal refinansiere fremover.
DN171006 - Vi vil styrke egenkapitalen og skape bedre forutsetninger når vi skal refinansiere fremover, sier SAS' finansdirektør Göran Jansson ( til høyre ).
DN171006 Det amerikanske orkansenteret varslet imidlertid fredag at ekstremværet kan bygge seg opp til orkan styrke , og at det er på vei mot en del av Mexicogolfen der det er stor fortetning av oljeplattformer, skriver Reuters.
DN171006 Den kan bygge seg opp til orkan styrke .
DN171006 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
DN171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA.
DN171006 Stormen tiltar i styrke og beveger seg mot Mexico og USA.
DB171006 - Det var for å signalisere svart makt, men viktigst av alt så ber jeg Gud hver kveld om å gi meg styrke til å gi folket håp, sa Newton til reportere etter kampen.
DB171006 Kongen svarte med å si at han håpet besøket ville styrke båndene mellom de to landene.
DB171006 Jeg er sikker på at ditt besøk vil styrke båndene mellom landene våre, sa Putin da han ønsket Saudi-Arabias konge velkommen.
DB171006 - Vi jobber med å styrke relasjonene i våre interesser for fred og sikkerhet, og for utviklingen av verdensøkonomien, svarte Abdulaziz Al Saud.
DB171006 - Vi vil styrke lærerutdanningenes evne til å gi studenter og lærere den digitale kompetansen de trenger, både i utdanningen og gjennom etter- og videreutdanningstilbud, skriver Henrik Asheim til Dagbladet.
DB171006 En tale hvor hun skulle vise politisk styrke spredte tvil i salen om hun ville være i stand til å gjennomføre den.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DA171006 I Berlin ble det målt vindkast med orkans styrke , på opptil 180 kilometer i timen da stormen Xavier plutselig slo til torsdag ettermiddag.
DA171006 Stormen som har rammet Costa Rica, Nicaragua og Honduras tiltar i styrke og ventes å bli til full orkan når den beveger seg videre mot Mexicogolfen og golfkysten i USA.
DA171006 Nordic Edge er blitt en viktig møteplass, og vi skal strekke oss langt for å styrke vår posisjon som den viktigste møteplassen i Norden ytterligere, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) til RA.
DA171006 Dermed har vi det nødvendige grunnlaget til å kunne jobbe sammen over tid for å styrke sikkerheten og øke effektiviteten.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 - Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KdEG4/USA-Tror-ikke-atomforbud-gjor-verden-sikrere Et forbud mot atomvåpen vil ikke styrke noen lands sikkerhet, mener USA.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KdEG4/USA-Tror-ikke-atomforbud-gjor-verden-sikrere - Traktaten vil ikke gjøre verden tryggere eller fredeligere, den vil ikke føre til eliminering av enkelte atomvåpen og den vil ikke bidra til å styrke noe lands sikkerhet, sa en talskvinne for departementet.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html - Premier Leagues styrke har vært at de har fordelt inntektene jevnt utover.
AA171006 - Traktaten vil ikke gjøre verden tryggere eller fredeligere, den vil ikke føre til eliminering av enkelte atomvåpen og den vil ikke bidra til å styrke noe lands sikkerhet, sier en talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AA171006 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Det vil styrke opinionen for å forby atomvåpen i både land som har vedtatt forbudet og i land som var imot.
AA171006 I Berlin ble det målt vindkast med orkans styrke , på opptil 180 kilometer i timen da stormen Xavier plutselig slo til torsdag ettermiddag.
AA171006 Stormen som har rammet Costa Rica, Nicaragua og Honduras tiltar i styrke og ventes å bli til full orkan når den beveger seg videre mot Mexicogolfen og golfkysten i USA.
AA171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Stormen tiltar i styrke og beveger seg mot Mexico og USA.
AA171006 Innsatsen de frivillige i Røde Kors legger ned, er viktig for å styrke lokalsamfunnene, sier den nyvalgte presidenten i en pressemelding.
AA171006 - Vi har fokusert på ICAN fordi nobelkomiteen opplever at de har tatt en ledende rolle i å styrke denne prosessen.
AA171006 Med FN-vedtaket på plass vil ICAN nå jobbe videre for å styrke avtalen og oppslutningen om den. ( ©NTB ) ¶
AA171006 - Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AA171006 I 2011 gjennomførte statsminister Rajoys regjering store budsjettkutt i Catalonia, for å styrke statsbudsjettet i kjølvannet av finanskrisen.
DN171005 Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos i pressemeldingen.
DB171005 Eiendom Norge-sjefen trakk også frem at boligmarkedet i Drammen fortsetter å vise styrke .
DB171005 Drammen viser styrke
DB171005 Det er viktig å styrke en troverdig journalistikk i den pågående kampen mot IS.
DA171005 Etter det TV 2 erfarer vurderer Høyre å tilby Venstre det siste vervet i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
DA171005 Etter det TV 2 erfarer vurderer Høyre å tilby Venstre det siste vervet i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/XPrJB/AFP-20-dode-etter-tropisk-storm-i-Mellom-Amerika USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/XPrJB/AFP-20-dode-etter-tropisk-storm-i-Mellom-Amerika Stormen tiltar i styrke og beveger seg mot Mexico og USA.
AA171005 Kongen svarte med å si at han håpet besøket ville styrke båndene mellom de to landene.
AA171005 Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at den 62 år gamle forfatteren i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke , og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.
AA171005 Samtidig har vi satt oss klare mål om å styrke oss på digital nyskaping.
AA171005 - Med Børfjords journalistiske og digitale kompetanse, er jeg sikker på at han vil bidra til å løfte nyhetsjournalistikken og styrke redaksjonen i Adresseavisen på flere viktige strategiske områder.
AA171005 Torsdag kunne TV 2 fortelle at Høyre vurderer å tilby Venstre den ene av sine to plasser i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
AA171005 Krever styrke
AA171005 Det krever guts og styrke for å « skille seg ut », og ikke minst ærlighet ovenfor familien i noe som er en veldig privat sak, egentlig.
AA171005 Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at Ishiguro i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke , og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.
VG171004 Årene til sjøs har gitt ham mye styrke , men bevegeligheten og utholdenheten er det dårligere med.
VG171004 - Han viser fantastisk mental styrke .
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 Midlene fra LO skal styrke FAFOs fri del av forskningen i arbeidslivsspørsmål.
VG171004 - FAFO har vært veldig mye fokusert på samfunnspolitisk analyse og har ønsket å styrke den samfunnsøkonomiske siden.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere.
SA171004 Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere.
SA171004 Hun prøver briller i forbindelse med synstesten, men trenger bare briller med svak styrke .
SA171004 Rune har fått litt tyn for en del av det jeg mener er hans voldsomme styrke : Å ville veldig mye, å være veldig på.
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Hun prøver briller i forbindelse med synstesten, men trenger bare briller med svak styrke .
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Jarstein-etter-10-ar-med-oppturer-og-nedturer-Alle-gjor-feil-Det-handler-om-a-lare-av-feilene-243314b.html Rune har fått litt tyn for en del av det jeg mener er hans voldsomme styrke : Å ville veldig mye, å være veldig på.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Solplanene kan styrke oljesatsingen, håper selskapet.
DN171004 Solplanene kan styrke oljesatsingen, håper selskapet.
DB171004 Derfor er det også grunn for oss i Norge å være oppmerksom på rollen økende markedsmakten spiller som vekstbrems og driver av ulikhet, og jobbe for å styrke konkurransen i økonomien.
DA171004 Eirik Salsten og Oilers fikk rundjulig og gikk på sitt største tap i Europa noensinne mot KalPa onsdag, Med det fortsetter også klubbens nedtur med full styrke .
DA171004 - Derfor er det nå viktig å ikke gjøre feil som snur den positive trenden, som for eksempel å innføre nye turistskatter eller styrke kronekursen, mener Krohn Devold.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Hun prøver briller i forbindelse med synstesten, men trenger bare briller med svak styrke .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Heidar, medforfatter av Stortingets historie 1964-2014, sier det har vært en styrke for Stortinget som institusjon og for Stortingets arbeid at stortingspresidentene har vært samlende og nytt allmenn tillit.
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Hun prøver briller i forbindelse med synstesten, men trenger bare briller med svak styrke .
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jarstein-etter-10-ar-med-oppturer-og-nedturer-Alle-gjor-feil-Det-handler-om-a-lare-av-feilene-243314b.html Rune har fått litt tyn for en del av det jeg mener er hans voldsomme styrke : Å ville veldig mye, å være veldig på.
AA171004 Jordskjelvet hadde sitt episenter sørøst for hovedstaden og ble målt til en styrke på 7,1. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Den bekymringen tiltar i styrke når det ikke gis innsyn i sentrale bilag, noe NRK opplevde, og ved at sentrale tillitsvalgte har reagert på manglende informasjon.
NL171003 Vi trenger verktøy for å styrke det politiske fellesskapet, som har kommet skadeskutt ut av regionprosessen.
NL171003 Nettopp derfor er det avgjørende å vedlikeholde og styrke arenaer der landsdelsidentiteten kan holdes levende.
DN171003 Orkanen Maria har nådd land med full styrke
DN171003 Irma øker i styrke før den treffer Florida ¶
DB171003 Politiet har brukt de siste fire ukene på å samle bevis som kan styrke mistankene mot Madsen.
DB171003 På kort sikt kan politiets vold søndag styrke forkjemperne for uavhengighet blant velgerne.
DB171003 Så kommer det en direktør fra KS for å fortelle om hvordan en kan styrke fastlegeordningen.
DA171003 Edwin Fjeldtvedt angrer på at han ikke trente mer styrke i sine første håndballår, som kunne gjort at håndballkarrieren ble en helt annen.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/LJxbJ/Vapendebatten-hetes-opp-i-USA--Tanker-og-bonn-er-ikke-nok « Denne tverrpolitiske komiteen vil komme med anbefalinger for å unngå tragedier som masseskytingen i Las Vegas », skriver Pelosi i brevet der hun blant annet argumenterer for å styrke bakgrunnssjekken ved våpenkjøp.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Hvis vi gir for mye gass, kan kronen styrke seg og dermed svekke bedriftenes konkurranseevne.
AA171003 Skjelstads kollega i Høyre, stortingsrepresentant Elin Agdestein, viser til at flyttingen vil styrke skogmiljøet i Trøndelag.
AA171003 Det er derfor positivt at bystyret 15.10.15 vedtok strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim : « Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til og fra Trøndelag.
AA171003 I stedet for å nedprioritere, mener jeg at vi må styrke fokuset på sang i skolen.
VG171002 Lav underholdningsverdi til tross, Bakke mener kampen viste prov på styrke for norsk fotball.
VG171002 Det er en styrke for norske lag.
VG171002 Berlusconi tar til orde for tettere integrasjon, et omfattende EU-forsvarssamarbeid, en tydeligere europeisk utenrikspolitikk, mer samkjørt næringspolitikk samt, hold dere fast, en stram økonomisk politikk med felles finanspolitikk for å styrke euroen.
NL171002 Gjøre en fornyet vurdering av behovet for jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Nord-Norge og Svalbard.
DN171002 Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere.
DN171002 Han spår at italienske obligasjoner vil styrke seg mot spanske, og at søndagens konflikt også vil styrke tyske obligasjoner.
DN171002 Han spår at italienske obligasjoner vil styrke seg mot spanske, og at søndagens konflikt også vil styrke tyske obligasjoner.
DN171002 Styrke arbeidet for å forhindre uønskede og upassende annonser. 3.
DB171002 Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere.
DB171002 - Vi tar med oss innspillene vi har fått i høringsuttalelsene, men ved å åpne opp kinomarkedet tror vi at mindre nisjekinoer vil styrke kinotilbudet i Norge, selv om det kan dukke opp tilbud som er annerledes, er det positivt.
DB171002 sikret seg et « drømmelag » av advokater - en blanding av skarpe juridiske akademikere og mer karismatiske skrankeadvokater med styrke i både eksaminasjon og prosedyre.
AA171002 Barn og unge fra Forandringsfabrikken, seks barnevernstjenester i Trøndelag og Barnevernspedagogutdanningene ved NTNU og Høgskolen i Sørøst Norge samarbeider tett i et felles prosjekt for å styrke denne utviklingen gjennom flere tiltak knyttet til endringer og kompetanseutvikling ved tjenestene og utdanningen.
DB171001 Hun er en teknisk bokser, men har ingen slagkraft eller styrke , sier Svensson, som mener er muligheter for svensk seier.
DB171001 Han framholder at Canadas multikulturelle sammensetning er landets styrke og at man ikke må la en slik hendelse skape splittelse og frykt, skriver NTB.
DA171001 Han fremholder at Canadas multikulturelle sammensetning er landets styrke og at man ikke må la en slik hendelse skape splittelse og frykt.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/n8Pp5/Forsker-tror-Nord-Korea-vil-tviholde-pa-atomvapnene Samtidig bruker USA Korea-konflikten som begrunnelse for å styrke sine militære posisjoner i Øst-Asia, ifølge Lodgaard.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke , sier Ranes.
AA171001 Samtidig bruker USA Korea-konflikten som begrunnelse for å styrke sine militære posisjoner i Øst-Asia, ifølge Lodgaard.
AA171001 May skrev ut nyvalg i håp om at det ville styrke hennes kontroll over Storbritannias utmeldelse av EU, og skaffe partiet enda større flertall i Parlamentet.
AA171001 Han fremholder at Canadas multikulturelle sammensetning er landets styrke og at man ikke må la en slik hendelse skape splittelse og frykt. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke , sier Ranes.
VG170930 . Jeg kan ikke forstå hva slags styrke det måtte kreves for å være en del av det i dag, sier Verdoia.
VG170930 Det er åpenbart strategisk lagt opp, de vet de vil oppnå oppmerksomhet som kan bidra til å styrke posisjonen blant deres egne, sier Sørensen.
VG170930 Kritikken innebar blant annet mangelen på samarbeid mellom politimyndighetene og at beslutningen om å styrke politiet kom for sent.
VG170930 Det er også en irakisk styrke i Tyrkia, dit den er sendt for å delta i en militærøvelse med landets styrker.
VG170930 Med den nye fronten som kommer mot vestlandet på søndag følger det enda kraftigere vind, og det kan blåse opp mot storm styrke sør på Vestlandet i løpet av søndagskvelden.
DB170930 Avkriminalisering kan gi en nedgang i overdosetallene, forhindre utenforskap og styrke rehabiliteringen.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/JkXd6/Har-Putin-rett-i-at-krigen-i-Syria-snart-er-over Det vil presse Tyrkia over på regimets side og styrke dem og skape etniske spenninger mellom arabere og kurdere.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/4yKg6/Kraftig-regnvar-har-fort-til-flom-og-skred-pa-Sorlandet Meteorologisk Institutt har utstedt OBS-varsel for Vestlandet og området rundt Lindesnes på grunn av sterk vind opp til stiv og sterk kuling i styrke .
AP170930https://www.aftenposten.no/kultur/i/bEERv/Ingen-av-symfoniorkestrene-har-norsk-sjefdirigent-Na-skal-vi-lare-av-Finland Dirigentlegenden Jorma Panula ( 87 ) spretter opp fra stolen og viser med blikk og bydende armbevegelser hvordan man får orkesteret til å spille svakere eller øke i styrke .
AA170930 Det er også en irakisk styrke i Tyrkia, dit den er sendt for å delta i en militærøvelse med landets styrker.
VG170929 Mark Peterson tror også at Republikanerne vil styrke seg i Representantenes hus, der styrkeforholdet i dag er 240/194 i deres favør ( en plass står tom ).
VG170929 Det flertallet ligger an til å styrke seg etter mellomvalget neste høst, mener en ekspert VG har snakket med.
DB170929 Vi vil fortsette å styrke Twitter mot forsøk på manipulasjon, inkludert skadelige automatiserte kontoer og spam, i tillegg til andre aktiviteter som bryter med våre retningsliner, skriver Twitter selv i en uttalelse.
DA170929 - De engelske klubbene har hatt en noe enkel start i mesterligaen, men spesielt Chelsea viste styrke med 2 - 1-seieren borte mot Atlético Madrid, sier tidligere landslagskaptein Rune Bratseth, nå fotballekspert hos Viasat, til Dagsavisen.
DA170929 - Oslo trenger å styrke den kulturelle grunnmuren i årene som kommer.
DA170929 Til tross for at det i lang tid har vært en bred politisk enighet om å styrke jordmortjenesten, er nær halvparten av landets kommuner uten en jordmor.
AA170929 Rosneft-direktør Igor Setsjin har støttet den tidligere statsministerens kandidatur, som et tiltak for å styrke selskapets utvikling internasjonalt.
VG170928 Det er mange av jentene på juniorlandslaget som har helt fantastiske egenskaper på hurtighet og styrke , som gjør seg gjeldende på sprint.
DN170928 - Nei, det vi gjør, er å styrke franchisedriften.
DB170928 Med støtte fra FOKUS og Kvinnefronten, arbeider Women's Promotion Centre ( WPC ) blant annet med å styrke kvinners tilgang til trygge aborter, til helsetjenester etter utrygge aborter samt til seksualundervisning og prevensjon.
DA170928 Styrker vi disse strøkene, vil det også styrke trehusbyen og trehusene i nærheten, sier Raustein.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet En renteoppgang vil kunne styrke kronen, til ulempe for det konkurranseutsatte næringslivet, sier Dørum. | 10 tips for helgen ( 29.09 - 01.10 ) ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Norge-styrker-Afghanistan-bidrag Overfor Aftenposten bekrefter Forsvarsdepartementet at utvidelsen av det norske bidraget er en følge av at USA, Storbritannia og NATO har rettet en generell anmodning til allierte om å vurdere å styrke sine bidrag i Afghanistan.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Norge-styrker-Afghanistan-bidrag Da tellet det norske bidraget 50 personer, en styrke som skal være i Afghanistan gjennom hele 2018.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Her-er-Norges-svar-pa-NATO-onsket-for-Afghanistan Overfor Aftenposten bekrefter Forsvarsdepartementet at utvidelsen av det norske bidraget er en følge av at USA, Storbritannia og NATO har bedt allierte om å vurdere å styrke sine bidrag i Afghanistan.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Her-er-Norges-svar-pa-NATO-onsket-for-Afghanistan Da tellet det norske bidraget 50 personer, en styrke som skal være i Afghanistan gjennom hele 2018.
AA170928 Amerikanske myndigheter kunngjorde onsdag at de dobler militærinnsatsen på øygruppen for å styrke hjelpearbeidet. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Redningsmannskapene finner fortsatt omkomne i ruinene av bygninger som raste sammen da skjelvet med en styrke på 7,1 rammet den 19. september, men mange steder er opprydningen allerede ferdig.
AA170928 Nordlyset var oppe i en styrke som kan ses helt til Danmark, men det kraftigste i videoen varte i bare ti minutters tid.
AA170928 Hensikten er å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø og styrke arbeidet mot mobbing.
AA170928 Erkjennelsen av at vi jobbet til dels hver for oss - « nærmest i forskjellige verdener » - og på forskjellige forvaltningsområder som i liten grad evnet å utnytte hverandres kompetanse og styrke , var viktig.
VG170927 Det er helt nødvendig å styrke myndighetenes sitt arbeid for en ren idrett.
DN170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DN170927 « Det er imidlertid en forutsetning for å styrke velferden, gir nødvendige ressurser for å forberede helsetjenester, utdannelse og sikkerhet », skriver WEF.
DB170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DB170927 Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden.
DB170927 Det er en styrke i « Adapt ».
DA170927 Mays strategi var at valget skulle styrke flertallet til Det konservative partiet fordi Labours under Corbyn lå opp mot 20 prosentpoeng bak toryene i vår.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/XPw7E/Krangelen-om-USAs-Cuba-ambassade-tiltar-i-styrke | Krangelen om USAs Cuba-ambassade tiltar i styrke
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/OwqmA/NATO-Amerikansk-luftangrep-i-Kabul-traff-sivile I et intervju med AP framholder Stoltenberg at angrepet er et tegn på svakhet, ikke styrke .
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/OwqmA/NATO-Amerikansk-luftangrep-i-Kabul-traff-sivile Ghani kunngjorde tidligere i år en fireårig plan der landets styrke av elitesoldater skal nesten dobles fra dagens 17.000 soldater.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-legger-fram-skattereform President Donald Trump legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap.
AA170927 President Donald Trump legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap.
AA170927 Ghani kunngjorde tidligere i år en fireårig plan der landets styrke av elitesoldater skal nesten dobles fra dagens 17.000 soldater.
AA170927 Ghani kunngjorde tidligere i år en fireårig plan der landets styrke av elitesoldater skal nesten dobles fra dagens 17.000 soldater.
AA170927 I et intervju med AP framholder Stoltenberg at angrepet er et tegn på svakhet, ikke styrke .
AA170927 Ghani kunngjorde tidligere i år en fireårig plan der landets styrke av elitesoldater skal nesten dobles fra dagens 17.000 soldater.
AA170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
AA170927 Men etter å ha travet rundt i den historiske byen er det også viktig å styrke seg med litt god mat og drikke.
VG170926 Vi har skreddersydd et program sammen med Olympiatoppen som går på å styrke hoften og hamstringen.
VG170926 Overvåkningen i området viser at rystelsene fra fjellet øker i styrke , noe som tyder på at magma fortsetter å bevege seg mot overflaten og at et utbrudd kan være nært forestående.
VG170926 The New York Times mener på sin side at Trumps krangel med NFL en « kalkulert måte å styrke velgerskaren på ».
SA170926 Selv om jeg har trent løping og styrke etter operasjonen, så har jeg følt meg mørbanket etter gradvis flere håndballtreninger.
NL170926 At eieren, Helse Nord, i dette klimaet finner det for godt å styrke en allerede topptung ledelse med nok en direktør, må være et utslag av at man enten ikke evner å ta temperaturen på egne organisasjoner, eller at epikrisene derfra ganske enkelt aldri kommer dit de hører hjemme : i toppetasjen hos Helse Nord.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Selv om jeg har trent løping og styrke etter operasjonen, så har jeg følt meg mørbanket etter gradvis flere håndballtreninger.
DB170926 Partiorganisasjonen er bedt om å gi sine forklaringer på valgnederlaget, om hvordan Aps saker ble frontet i valgkampen og hva partiet bør styrke og prioritere framover, i Stortinget og fram mot kommunevalget i 2019.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen For å styrke seg som sentrumsparti og rendyrke egen profil, mener mange at KrF nå må gå i opposisjon.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjjRm/Sanner-vil-ha-mer-fleksitid--LO-sier-nei - Dette vil tvert imot styrke arbeidstagerne som kan jobbe mer fleksibelt hvis de selv ønsker det.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Selv om jeg har trent løping og styrke etter operasjonen, så har jeg følt meg mørbanket etter gradvis flere håndballtreninger.
AA170926 Overvåkingen i området viser at rystelsene fra fjellet øker i styrke , noe som tyder på at magma fortsetter å bevege seg mot overflaten og at et utbrudd kan være forestående.
AA170926 En talsmann for indonesisk kriseberedskap sier tirsdag at rystelsene fra fjellet øker i styrke , noe som tyder på at magma fortsetter å bevege seg mot overflaten og at et utbrudd kan være forestående.
AA170926 Den ideelle organisasjonen ønsker å styrke ungdommer til å ta egne valg til det beste for seg og sine omgivelser.
AA170926 Vi venter imidlertid at kronen vil styrke seg fremover, fastslår oljeanalytikeren.
AA170926 For å styrke åpenheten omkring feil og uheldige hendelser er det viktig å ivareta de som gjør feil.
NL170925 Hvorfor tar jeg meg aldri tid og råd til å faktisk engasjere meg samtidig som jeg mener at vi må ta vare på og styrke den samiske kulturen, språket og arven ?
DN170925 Den finanspolitiske presset ventes å bli forverret med de negative utsiktene til landets økonomiske styrke på mellomlang sikt som med all sannsynlighet blir resultatet fra brexit.
DB170925 Dette har kostet hardt arbeid, tålmodighet og mental styrke .
DB170925 USA ønsker å vise styrke med fysisk tilstedeværelse, og viser fram noen av våpnene de har.
DB170925 Nå bruker begge sider sin militære styrke som et middel i politisk kommunikasjon.
DB170925 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170925 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
DB170925 « Ekstremt farlige » Maria har nådd land med full styrke
DA170925 Målsettingen er omstillinger fram mot 2040 som kan redusere utslippene fra industrien, styrke virksomhetenes konkurransekraft og sikre svenske arbeidsplasser.
AP170925https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qjjgz/Dette-ville-gitt-skyhoye-odds-for-noen-maneder-siden-Hotellkongen-er-blitt-verftseier - Vi vil bidra til å styrke den maritime næringen i Norge.
AA170925 Sea Guardian er på sin side en operasjon for NATOs tilstedeværelse i Middelhavet og har som mål å overvåke og bekjempe terrorvirksomheter, i tillegg til å styrke kapasiteten i NATOs samarbeidsland.
AA170925 - Siden vi nå beveger oss inn i Middelhavet med NATO-flagg i masten, er det naturlig at også vår styrke på åtte fartøy kan bidra i operasjon Sea Guardian, sier flaggkommandør Petter Kammerhuber, som leder marinestyrken Standing NATO Maritime Group 1 ( SNMG1 ) ut 2017.
VG170924 Skjelvet hadde en styrke på 6.1 på Richters skala og hadde senter i Matías Romero i delstatet Oaxaca sør i Mexico.
VG170924 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 med senter like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
DN170924 Det er først og fremst en styrke , men også en utfordring når for eksempel landslagenes resultater er svake.
DN170924 Det norske seismiske observatoriet NORSAR opplyste at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4, og sa en sannsynlig forklaring var et etterskjelv eller en fjellskade som følge av den store kjernefysiske testen som ble utført 3. september.
DN170924 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
DN170924 - Jeg håper at så mange mennesker som mulig vil benytte seg av stemmeretten i dag og styrke Tysklands demokratiske framtid ved å stemme på demokratiske partier, sa han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.
DB170924 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170924 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
DA170924 - Jeg håper at så mange mennesker som mulig vil benytte seg av stemmeretten i dag og styrke Tysklands demokratiske framtid ved å stemme på demokratiske partier, sa han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.
DA170924 Den formsterke hordalendingen viste styrke og ønsket åpenbart å markere seg på hjemmebane.
DA170924 Den formsterke hordalendingen viste styrke og ønsket åpenbart å markere seg på hjemmebane.
DA170924 Den formsterke hordalendingen viste styrke og ønsket åpenbart å markere seg på hjemmebane.
AA170924 - Jeg håper at så mange mennesker som mulig vil benytte seg av stemmeretten i dag og styrke Tysklands demokratiske framtid ved å stemme på demokratiske partier, sa han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.
AA170924 - Jeg håper at så mange mennesker som mulig vil benytte seg av stemmeretten i dag og styrke Tysklands demokratiske framtid ved å stemme på demokratiske partier, sa han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. ( ©NTB ) ¶
AA170924 Han understreket at landet ikke bare vil fortsette å videreutvikle rakettene sine, men også styrke flyvåpenet, hæren og marinen.
AA170924 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
AA170924 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matías Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
VG170923 Flere observatorier har registrert et jordskjelv i Nord-Korea med en styrke på 3,4 lørdag formiddag.
VG170923 Det norske seismiske observatoriet NORSAR registrerte rystelsene i Nord-Korea lørdag og opplyser at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.
VG170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
VG170923 Styrke på jordskjelv : ¶
VG170923 Dette vedtaket vil ikke være med på å styrke oppslutningen om partiet.
SA170923 Min styrke er ikke å taue på resten av feltet i 150 kilometer.
DN170923 Ifølge AP har skjelvet ført til at bygninger svaiet noe i hovedstaden Mexico by, som nylig ble rammet av et jordskjelv målt til styrke 7,1.
DN170923 Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) har registrert et skjelv målt til styrke 6,2 like sørvest for Matias Romero i regionen Oaxaca.
DN170923 Et jordskjelv med styrke 3,4 er registrert i Nord-Korea, ifølge kinesiske medier.
DN170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
DN170923 - Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen.
DN170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
DB170923 Italienerens styrke i bakkene blir gjerne undervurdert, men på vei til seieren i Bretagne Classic, var han foran både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff i den siste bakken.
DB170923 I tillegg kommer Sagans enorme styrke nedover og i de tekniske partiene, mens han også er en rytter som kan angripe i bakkene.
DB170923 Hans store styrke ligger i at han er blant de spurtsterke rytterne som vil komme seg best gjennom den kuperte løypa.
DB170923 - Nye ruter vil også føre til flere jobber, og sammen med de 1.000 pilotene og mannskapene som allerede har sin arbeidsplass på Gatwick, ser vi fram til å skape flere tusen nye jobber og styrke økonomien mens vi fortsetter veksten, sier Norwegian-sjefen.
DB170923 ( Dagbladet ) : US Geological Survey ( USGS ) har registrert et skjelv målt til styrke 6,2 med jordskjelvsenter like sørvest for Matias Romero i regionen Oxaca.
DB170923 ¶ JORDSKJELV : Det spekuleres i en Kim Jong-un og Nord-Korea har gjennomført en eksplosjon som har forårsaket at et jordskjelv på 3,4 i styrke har blitt registrert.
DB170923 ( Dagbladet ) : Et jordskjelv med styrke på 3.4 har blitt registrert i Nord-Korea, melder det Sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
DB170923 - Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen.
DB170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
DB170923 ¶ VISTE STYRKE : Dette bildet, sluppet av Sør-Korea mandag, viser bombeflyet B-1B Lancer i front, eskortert av amerikanske jagerfly.
DB170923 Dette er et utslag av at det nå bare er lærere som er medlem av de sosialistiske partiene, og nok en god grunn til å styrke lærerutdanningen.
DA170923 - Nye ruter vil også føre til flere jobber, og sammen med de 1.000 pilotene og mannskapene som allerede har sin arbeidsplass på Gatwick, ser vi fram til å skape flere tusen nye jobber og styrke økonomien mens vi fortsetter veksten, sier Norwegian-sjefen.
BT170923https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Fra-bibelskole-til-proffsirkus--Troen-gir-meg-trygghet-242650b.html Min styrke er ikke å taue på resten av feltet i 150 kilometer.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen | Jordskjelv med styrke rundt 3 registrert ved stedet der Nord-Korea tester atomvåpen ¶
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen Sør-Koreas meteorologiske institutt målte rystelsene til en styrke på 3, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen Men skjelvets styrke og svake signaler målt på vår seismiske stasjon i Øst-Russland, sannsynliggjør det som en forklaring, sier seismolog Tormod Kværna i Norsar til Aftenposten. 3. september påsto nordkoreanske myndigheter at landet hadde testet en hydrogenbombe.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder at det kinesiske jordskjelvobservatoriet målte skjelvet til en styrke på 3,4 og at dybden var på null kilometer.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen Da målte norske eksperter ved jordskjelvobservatoriet Norsar at rystelsene hadde en styrke på 5,8.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier - Merkels store styrke er hennes totale bevegelighet og ideologiske fleksibilitet.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier - Merkels styrke er hennes totale bevegelighet ¶
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/kl7aB/Iran-tester-nytt-missil--til-tross-for-advarsler-fra-USA - Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/kl7aB/Iran-tester-nytt-missil--til-tross-for-advarsler-fra-USA - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/4M9bV/Mexico-rammet-av-kraftig-etterskjelv Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey ( USGS ) har registrert et skjelv målt til styrke 6,2 like sørvest for byen Matias Romero i den sørlige regionen Oaxaca.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/4M9bV/Mexico-rammet-av-kraftig-etterskjelv september, som ble målt til styrke 8,1 og hadde sentrum utenfor kysten.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko0My/Norwegian-fikk-etterlengtet-tillatelse-i-USA - Nye ruter vil også føre til flere jobber, og sammen med de 1.000 pilotene og mannskapene som allerede har sin arbeidsplass på Gatwick, ser vi frem til å skape flere tusen nye jobber og styrke økonomien mens vi fortsetter veksten, sier Norwegian-sjefen.
AP170923https://www.aftenposten.no/kultur/i/lqal7/Lynne-Olson-Verdenskrigen-som-fremdeles-styrer-bade-politikk-og-folelser Sendinger fra London var viktig for alle de okkuperte landene, både for å styrke moralen og for å kommunisere med motstandsbevegelsen.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Fra-bibelskole-til-proffsirkus--Troen-gir-meg-trygghet-242650b.html Min styrke er ikke å taue på resten av feltet i 150 kilometer.
AA170923 Et jordskjelv med styrke 3,4 er registrert i Nord-Korea, ifølge kinesiske medier.
AA170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
AA170923 Et jordskjelv med styrke 3,4 er registrert i Nord-Korea, ifølge kinesiske medier.
AA170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
AA170923 Det norske seismiske observatoriet NORSAR registrerte rystelsene i Nord-Korea lørdag og opplyser at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.
AA170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
AA170923 Også det norske seismiske observatoriet NORSAR har registrert skjelvet, som de opplyser at hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.
AA170923 Flere observatorier har registrert et jordskjelv i Nord-Korea med en styrke på 3,4.
AA170923 Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.
AA170923 Fire dager etter skjelvet fortsatte redningsarbeidet med full styrke dag og natt, mens engstelige pårørende ventet på nytt om savnede slektninger og venner.
AA170923 Det norske seismiske observatoriet NORSAR opplyste at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4, og sa en sannsynlig forklaring var et etterskjelv eller en fjellskade som følge av den store kjernefysiske testen som ble utført 3. september.
AA170923 Det norske seismiske observatoriet NORSAR registrerte rystelsene i Nord-Korea lørdag og opplyser at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.
AA170923 - Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen.
AA170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
AA170923 - Nye ruter vil også føre til flere jobber, og sammen med de 1.000 pilotene og mannskapene som allerede har sin arbeidsplass på Gatwick, ser vi fram til å skape flere tusen nye jobber og styrke økonomien mens vi fortsetter veksten, sier Norwegian-sjefen.
AA170923 - Nye ruter vil også føre til flere jobber, og sammen med de 1.000 pilotene og mannskapene som allerede har sin arbeidsplass på Gatwick, ser vi fram til å skape flere tusen nye jobber og styrke økonomien mens vi fortsetter veksten, sier Norwegian-sjefen.
AA170923 Gruppene vil avskaffe kontantstøtten og understreker at både kommunene og Nav må styrke innsatsen for å inkludere minoritetskvinner i arbeidslivet. ( ©NTB ) ¶
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Klopps-menneskesyn-kan-vare-svaret-pa-fansens-frustrerte-sporsmal-242541b.html Da han skulle styrke midtbanen i sommer, valgte han å signere førstevalget Naby Keita, til tross for at han ikke blir spilleklar før neste sommer.
SA170922 Sørlendingen har sin styrke i avslutningene, så i dag krysser vi fingrene for en ny rå spurt og norsk gull !
SA170922 Da han skulle styrke midtbanen i sommer, valgte han å signere førstevalget Naby Keita, til tross for at han ikke blir spilleklar før neste sommer.
NL170922 Men istedet drøfte hvordan man gå sammen om å styrke den norske offentligheten, gjennom at flere får delta og bli hørt.
NL170922 Å styrke kunnskaps- og utdanningsmiljøet ved UiT sikrer en pilotutdanning i tråd med tidens og fremtidens krav, lederutdanning og forskning.
NL170922 Omstillingen og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte.
NL170922 Målet er at flygere, teknikere, og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskingsbasert kunnskap i operative, praksisnære omgivelser Dette vil øke karrieremulighetene til luftfartspersonell og styrke norsk sivil luftfart.
DN170922 Han har sin styrke i debatter og kan catche politiske utfordringer kjapt, mens Hadia er langt mer analytisk på sin måte, svarer Grung og legger til : ¶
DN170922 Selv tror han det er en styrke for begge at de står sammen, og viser til utsagn fra tidligere statsminister Jan P.
DN170922 I mange viktige spørsmål, som miljø, fattigdom, innvandring, er det en styrke at vi langt på vei er enige og står sammen, sier Ropstad.
DN170922 Vi har jobbet knallhardt i tre år for å styrke kampen mot økonomisk kriminalitet.
DB170922 - At han har stor mental styrke og er en ener til å snu negativt til positivt.
DB170922 - Alle våre har en viss styrke , men det er litt prisgitt hvordan utviklingen i rittet blir.
DB170922 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170922 Det inkluderer 15 jordskjelv med en styrke på minst 7, og ett jordskjelv med styrke 8 eller kraftigere.
DB170922 Det inkluderer 15 jordskjelv med en styrke på minst 7, og ett jordskjelv med styrke 8 eller kraftigere.
DB170922 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DA170922 - Vi vil styrke laget rundt eleven, sier Tone Tellevik Dahl.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/meninger/Klopps-menneskesyn-kan-vare-svaret-pa-fansens-frustrerte-sporsmal-242541b.html Da han skulle styrke midtbanen i sommer, valgte han å signere førstevalget Naby Keita, til tross for at han ikke blir spilleklar før neste sommer.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Folg-sykkel-VM-direkte-gjennom-hele-dagen-242467b.html Sørlendingen har sin styrke i avslutningene, så i dag krysser vi fingrene for en ny rå spurt og norsk gull !
AA170922 - Vi skal styrke ikke bare rakettene våre, men også flyvåpenet, hæren og marinen.
AA170922 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
AA170922 Øya mistet kontakten med omverdenen etter at styrke fem-orkanen pløyde seg innover land onsdag med en vindstyrke på over 250 kilometer i timen.
AA170922 Vi må styrke innsatsen for å gi likeverdige tilbud over hele landet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
AA170922 Statnett skal i forbindelse med vindkraftutbyggingen i Trøndelag styrke sentralnettet.
VG170921 De forklarte at de virkelig respekterte meg og sa at de visste det krevde styrke å stå frem med dette.
VG170921 Sist gang Lopez snakket med henne var tre timer før det kraftige jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet Mexico tirsdag.
SA170921 Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1, og har ført til at 220 har mistet livet.
SA170921 DERBYVINNER : - Det er viktig å styrke treningsanleggene i Melhus, Nossum og Orkdal, sier Vegard Lundstrøm Løkken ( nr to f.v. ).
NL170921 Å spre makt og innflytelse i den nye arktiske regionen kommer til å styrke Tromsø.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Selv tror han det er en styrke for begge at de står sammen, og viser til utsagn fra tidligere statsminister Jan P.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger I mange viktige spørsmål, som miljø, fattigdom, innvandring, er det en styrke at vi langt på vei er enige og står sammen, sier Ropstad.
DN170921 Selv tror han det er en styrke for begge at de står sammen, og viser til utsagn fra tidligere statsminister Jan P.
DN170921 I mange viktige spørsmål, som miljø, fattigdom, innvandring, er det en styrke at vi langt på vei er enige og står sammen, sier Ropstad.
DN170921 Norges Bank skriver i sin Pengepolitiske rapport for perioden at de anslår at kronen vil styrke seg litt i årene fremover.
DB170921 Det gir en ekstra dimensjon i spillet for 18-åringen, som har sin største styrke som playmaker i ferdigheter som spilleforståelse, blikk og pasningsfot.
DB170921 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170921 Penger er selvsagt viktig for å styrke kulturlivet, men den politiske kulturdebatten kan ikke alltid bare handle om flere skattekroner.
DB170921 Om flere kan leve av det de selv skaper vil det også styrke kulturfeltet.
DA170921 Debatten har økt i styrke med innsettelsen av Trump som USAs president og det europeiske ledere ser som et mer aggressivt Russland.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kln2v/Landesorg-i-Mexico-etter-jordskjelv Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/6LObe/SV-fikk-1500-nye-medlemmer-i-valginnspurten - Det er helt formidable tall, som gir oss en helt annen styrke enn vi har hatt før, sier Lysbakken, som sier at han og flere i partiet har vært ute med verveblokka i valgkampen.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n0eE/Kjare-Nanna-Jeg-hadde-nylig-sex-med-en-dominant-type-Hvorfor-var-det-sa-naturlig-for-ham-Hilsen-jente-20 Så kjære jente ( 20 ), jeg er takknemlig for at du bruker din opplevelse til å styrke andre i å si fra og være bevisst sine egne grenser.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/VM-i-Mexico-utsatt-pa-grunn-av-jordskjelvet---Selvfolgelig-veldig-dumt-242501b.html Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1, og har ført til at 220 har mistet livet.
AA170921 Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid.
AA170921 " Jeg er overbevist om at vi har en plikt til å forbedre måten den europeiske pengeunionen fungerer på og styrke den steg for steg », skriver Tusk i et brev til EUs estiske formannskap torsdag.
AA170921 Israels eksistens er basert på landets militære styrke , og palestinerne er et offer for realpolitikk.
AA170921 Da jeg passerte et skilt der det sto noe tøv om Norwegian twist, meldte ett spørsmål seg med full kraft : Hvorfor bablet politikerne under valgkampen om brunost og vaffel i stedet for å komme med forslag til hvordan vi kan styrke språket ?
AA170921 Arkeologiens styrke er at den avdekker autentiske spor etter fortiden, bringer bymiljøet de omga seg med, gjenstandene de brukte, husene de bygde, maten de spiste osv. frem i lyset, den åpner et vindu inn til det firgangne og inviterer historien inn i vår egen samtid.
VG170920 - Er det 30 mann igjen i finalen og den siste er Kristoff, er det klassisk hans styrke å være sistemann som sliter seg med, og den som er først i mål.
VG170920 Hun mener de siste hendelsene i Italia viser nødvendigheten av alltid å være på vakt, og fremfor alt, å styrke tiltakene for å bekjempe slik vold.
VG170920 Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid.
VG170920 I en sammenrast bygning et stykke unna symboliserer den lille jenta som er fanget et lite håp i forferdelsen etter at skjelvet på 7,1 i styrke har tatt livet av minst 230 mennesker.
VG170920 Skjelvet hadde en styrke på 7,5. * 1 9. oktober 1995 : Et jordskjelv med en styrke på 8,0 rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
VG170920 september i 1985 mistet nærmere 10.000 personer livet, 30.000 ble skadet og over 100.000 mistet sine hjem da hovedstaden Mexico by ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 8,0.
VG170920 september 2017 : Et jordskjelv med en styrke på 8,1 rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas.
VG170920 september 1985 : Mexico ble rammet av to jordskjelv, der det ene ble målt til en styrke på 8,0.
VG170920 oktober 1995 : Et jordskjelv med en styrke på 8,0 rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
VG170920 januar 2003 : Et jordskjelv med en styrke på 7,8 rammet det vestlige og sentrale Mexico.
VG170920 Tingretten mente også at Jensen aktivt hadde medvirket til å styrke Cappelens hasjvirksomhet.
SA170920 I England øker nå kritikken mot Klopp i styrke .
NL170920 Fra mitt ståsted vil det være en styrke for den nye organisasjonen at vi beholder kompetanseplassene der de er i dag.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/0848/Utenriks/se-odeleggelsene-etter-jordskjelvet-i-mexico Til nå er 226 mennesker omkommet i det kraftige jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1 på Richters skala.
DN170920 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170920 « Ekstremt farlige » Maria har nådd land med full styrke
DB170920 Den kraftige vinden som herjer har en styrke på over 200 kilometer i timen.
DB170920 KATEGORI 4 : Orkanen « Maria » nærmer seg Puerto Rico med stor styrke .
DB170920 En time etterpå ble det målt et jordskjelv med styrke på 5 mellom nord- og sør-øya.
DB170920 ( Dagbladet ) : Den amerikanske jordskjelvmålinga USGS melder om et jordskjelv med styrke på 6,1 er blitt registrert 211 kilometer sør for New Zealand.
DB170920 ¶ SKJELV : Et jordskjelv har rammet Mexico med styrke på 7,1.
DB170920 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170920 Skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170920 Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1.
DB170920 Vi vil forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering, ha mer fysisk aktivitet på skolene, innføre et mer praktisk rettet håndverksfag i grunnskolen, styrke elevens digitale ferdigheter og om lag 100 andre offensive programforslag vi mener vil bidra til å gjøre norsk skole enda bedre.
DA170920 Titalls bygninger raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet tirsdag ettermiddag.
DA170920 Skolen er bare en av et titalls bygninger som raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertene-peker-pa-Liverpools-store-problem--Oppsiktsvekkende-naivt-av-Klopp-242449b.html I England øker nå kritikken mot Klopp i styrke .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Skolen er bare en av et titalls bygninger som raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar Syv personer omkom da stormen « Maria » passerte over øynasjonen Dominica natt til onsdag, før den traff Puerto Rico i morgentimene med en styrke som tilsvarer kategori 4.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar Ekstremværet Maria tiltar nå i styrke , og er på vei mot den nordlige delen av Den dominikanske republikk, ifølge NTB.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6La6o/Kort-sagt_-torsdag-21-september Høyre har tradisjonelt stått for måtehold, der Ap har brukt store summer på å styrke velferdsstaten.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertene-peker-pa-Liverpools-store-problem--Oppsiktsvekkende-naivt-av-Klopp-242449b.html I England øker nå kritikken mot Klopp i styrke .
AA170920 Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1. ( ©NTB ) ¶
AA170920 Siden finanskrisen i 2008 har banken drevet med støttekjøp av obligasjoner for å styrke økonomien.
AA170920 Jeg er sikker på at en spesialutsending vil styrke FNs jobb for å sikre en bærekraftig bruk av havområdene i verden, sier Solberg til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170920 Titalls bygninger raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet tirsdag ettermiddag.
VG170919 - Vi har en diskusjon på hvordan vi kan styrke arbeidet med å hente eksterne spillere.
VG170919 - Det er ikke farlig å si at vi jobber med å styrke den biten.
VG170919 HAR ØKT I STYRKE : Dette satellittbildet viser orkanens øye idet den nærmer seg Dominica natt til tirsdag norsk tid.
VG170919 Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid.
DN170919 Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4 har rammet Mexico by tirsdag ettermiddag.
DN170919 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, mens det mexicanske seismologiske senteret meldte om en styrke på 6,8.
DN170919 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, mens det mexicanske seismologiske senteret meldte om en styrke på 6,8.
DN170919 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1.
DN170919 Orkanen Maria har nådd land med full styrke
DN170919 | Orkanen Maria har nådd land med full styrke
DN170919 Nå kommer Maria for full styrke .
DB170919 I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. det viser en studie fra Forsvarets forskningsinstitutt.
DB170919 Og ja, for å nevne et tredje eksempel : Vi vil raskt fremme forslag om å styrke og forsterke arbeidsmiljøloven.
DB170919 President Trump fortalte sannheten om farene i verden, og oppfordret til at de blir adressert med styrke for å sikre menneskehetens framtid, sier Netanyahu, ifølge The Guardian.
DB170919 KATEGORI 4 : Orkanen « Maria » nærmer seg Puerto Rico med stor styrke .
DB170919 Utdanningssystemet må styrke evnen til kreativitet, samarbeid og tilpasningsdyktighet. 2.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Jordskjelvet som rammet Mexico tirsdag ettermiddag norsk tid, hadde en styrke på 7,1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Ifølge det mexicanske jordskjelvsenteret Servicio Sismológico Nacional hadde skjelvet en styrke på 7,1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Det hadde en styrke på 8,1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 2017 ( styrke 8,1 ) : Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 1999 ( styrke 7,5 ) : Minst 20 mennesker døde i skjelvet som rammet delstaten Oaxaca. 9. oktober 1995 ( styrke 8,0 ) : Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 1985 : Mexico ble rammet av to jordskjelv, der det ene ble målt til en styrke på 8,0.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet oktober 1995 ( styrke 8,0 ) : Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet januar 2003 ( styrke 7,8 ) : Jordskjelvet rammet det vestlige og sentrale Mexico.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Jordskjelvet som rammet Mexico tirsdag ettermiddag norsk tid, hadde en styrke på 7,1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Ifølge det mexicanske jordskjelvsenteret, Servicio Sismológico Nacional hadde skjelvet en styrke på 7.1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Det hadde en styrke på 8,1.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 2017 ( styrke 8,1 ) : Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 1999 ( styrke 7,5 ) : Minst 20 mennesker døde i skjelvet som rammet delstaten Oaxaca. 9. oktober 1995 ( styrke 8,0 ) : Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet september 1985 : Mexico ble rammet av to jordskjelv, der det ene ble målt til en styrke på 8,0.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet oktober 1995 ( styrke 8,0 ) : Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet januar 2003 ( styrke 7,8 ) : Jordskjelvet rammet det vestlige og sentrale Mexico.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Trump-i-FN---Rocket-man-er-pa-selvmordstokt - Men vi må ikke glemme at det er Nord-Korea som har utviklet atomvåpen og som driver med utskytinger, og Trump er under press i USA også for å vise styrke , sa utenriksministeren.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/L2zmQ/Solberg-om-Trumps-retorikk--Sterkt_-det-som-ble-sagt Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser, og Trump er under press i USA for å vise styrke , påpeker han.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/p3aVj/Haren-senker-fysiske-krav-Vil-ha-flere-kvinnelige-soldater I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå.
AA170919 Økte voldsomt i styrke mandag ¶
AA170919 Maria økte voldsomt i styrke på timer mandag, fra en kategori 2-orkan ( vinder mellom 153 og 176 km/t ) til en kategori 5-orkan. ( vinder på over 250 km/t ) ¶
AA170919 De økte bevilgningene bidrar til at Trump kan holde valgløftet om å styrke det amerikanske militæret, som han mener ble sterkt svekket under Barack Obamas åtte år i Det hvite hus.
AA170919 8,5 milliarder dollar skal dessuten gå til å styrke USAs forsvarsevne versus Nord-Korea, som nekter å oppgi sin kjernefysiske opprustning.
AA170919 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1.
AA170919 Titalls bygninger raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet tirsdag ettermiddag.
AA170919 I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. det viser en studie fra Forsvarets forskningsinstitutt.
VG170918 Ifølge det amerikanske orkansenteret ventes Maria å styrke seg, og være en kjempeorkan når den treffer Leewards-øyene de kommende dagene, med livsfarlig vindstyrke, stormflo og ekstremt regn.
VG170918 VEIVALG : - Forbundskansler Angela Merkel og hennes sosialdemokratiske utfordrer Martin Schulz vil begge styrke EU, internasjonalt samarbeid og handel.
VG170918 Det store flertall av tyske velgere foretrekker partier som vil styrke EU og fremme internasjonalt samarbeid og handel.
VG170918 Pengene fikk Jensen ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
VG170918 Finanskomiteen er Stortingets mektigste komité, og en rekke sentralt plasserte kilder i Arbeiderpartiet mener Giske ønsker seg ledervervet for Ap i denne komiteen for å styrke sin posisjon inn mot en eventuell lederkamp i partiet.
SA170918https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/De-norske-VM-batene-stoppet-av-orkanen-Irma--Det-er-ikke-optimalt-242303b.html - Vi må trene alternativt, styrke og på romaskin.
SA170918 - Vi må trene alternativt, styrke og på romaskin.
SA170918 - Vi må trene alternativt, styrke og på romaskin.
NL170918 Selvfølgelig må vi lage til noe attraktivt for barna, men vi må spørre oss om vi samtidig kan styrke næringslivet i Tromsø sentrum.
NL170918 For enhver organisasjon og avdeling er mangfold, det at ikke alle har samme ståsted og interesser, en styrke .
DN170918 - De to lederne ble enige om å styrke samarbeidet og utøve hardere sanksjoner mot Nord-Korea, slik at landet forstår at de provoserende handlingene vil føre til ytterligere diplomatisk isolasjon og økonomisk trykk, sier talsperson Park Soo-Hyun.
DB170918 - Vi har et revidert instruksverk, vi har omorganisert oss og det er gjort mye de siste årene som er egnet til å styrke systemet.
DB170918 Utenfor stillehavskysten av Mexico er stormen Norma på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund.
DB170918 Orkanen har en styrke på 33 meter per sekund og befinner seg om lag 200 kilometer nordøst for Barbados.
DB170918 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
DB170918 ¶ KAN BLI KATEGORI 4 : Orkanen « Maria » nærmer seg Puerto Rico med stor styrke .
DA170918 Det ble nylig hyllet av Håkon Bleken, ikke minst for sin billedmessige styrke .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yaBbJ/Rokke-kjoper-seg-opp-for-490-millioner-pa-Fornebu - Dette er en attraktiv tomt, som bidrar til å styrke vår posisjon på Fornebu, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Holding AS.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/l6R8M/Fem-grunner-til-at-Eirik-Jensen-ble-domt Eirik Jensen fremhevet med styrke i sin forklaring at han ikke visste noe om at Cappelen helt fra 1993 av drev med innførsel og salg av hasj.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/De-norske-VM-batene-stoppet-av-orkanen-Irma--Det-er-ikke-optimalt-242303b.html - Vi må trene alternativt, styrke og på romaskin.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/De-norske-VM-batene-stoppet-av-Irma--Det-er-ikke-optimalt-242303b.html - Vi må trene alternativt, styrke og på romaskin.
AA170918 Utenfor stillehavskysten av Mexico er stormen Norma på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Orkanen har en styrke på 33 meter per sekund og befinner seg om lag 200 kilometer nordøst for Barbados.
AA170918 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
AA170918 Vi må styrke den kommunale kulturskolen, men også legge forholdene bedre til rette for de private aktørene som har vanskelige kår i Trondheim.
AA170918 Samtidig erkjenner hun at politikerne er nødt til å styrke kulturskolen ytterligere.
AA170918 I tillegg til å styrke kulturskolen, må politikerne legge bedre til rette for de private kulturskolene, mener Berit Tiller ( H ).
NL170917 Dersom landsdelen får det til i fellesskap, vil det være en styrke i kampen om de økonomiske ressursene.
DN170917 Norma er på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund.
DN170917 For øyeblikket har Maria en styrke på 23 meter per sekund.
DN170917 Det var først ventet at den tropiske stormen ville styrke seg, men alt tyder på at Norma kun vil svekkes over de neste to dagene når den er ventet å treffe land.
DN170917 Den tropiske stormen som har fått navnet Maria, ser ut til å styrke seg mens den går i retning noen av øyene som ble rammet av den voldsomme orkanen Irma for en uke siden.
DN170917 - De to lederne ble enige om å styrke samarbeidet og utøve hardere sanksjoner mot Nord-Korea, så landet forstår at deres provoserende handlinger fører til ytterligere diplomatisk isolasjon og økonomisk trykk, sier talsperson Park Soo-Hyun.
DB170917 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/oXO6g/Nye-stormer-pa-vei-mot-orkanrammede-land-i-Latin-Amerika Norma er på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/oXO6g/Nye-stormer-pa-vei-mot-orkanrammede-land-i-Latin-Amerika For øyeblikket har Maria en styrke på 23 meter per sekund.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/oXO6g/Nye-stormer-pa-vei-mot-orkanrammede-land-i-Latin-Amerika Det var først ventet at den tropiske stormen ville styrke seg, men alt tyder på at Norma kun vil svekkes over de neste to dagene når den er ventet å treffe land.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/oXO6g/Nye-stormer-pa-vei-mot-orkanrammede-land-i-Latin-Amerika Den tropiske stormen som har fått navnet Maria, ser ut til å styrke seg mens den går i retning noen av øyene som ble rammet av den voldsomme orkanen Irma for en uke siden.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/7Wz14/Orkanen-Maria-pa-vei-mot-herjede-karibiske-oyer Utenfor stillehavskysten av Mexico er stormen Norma på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/7Wz14/Orkanen-Maria-pa-vei-mot-herjede-karibiske-oyer Orkanen har en styrke på 33 meter per sekund og befinner seg om lag 200 kilometer nordøst for Barbados.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/7Wz14/Orkanen-Maria-pa-vei-mot-herjede-karibiske-oyer Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/1K4Oq/Moon-og-Trump-enige-om-a-skjerpe-sanksjoner-mot-Nord-Korea - De to lederne ble enige om å styrke samarbeidet og utøve hardere sanksjoner mot Nord-Korea, så landet forstår at deres provoserende handlinger fører til ytterligere diplomatisk isolasjon og økonomisk trykk, sier talsperson Park Soo-Hyun.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/npx8a/Fire-timers-opplesning-for-dommen-i-Eirik-Jensen-saken-faller Et viktig bevis som kunne ha bidratt til å avkrefte mistanken mot Jensen, eller styrke mistanken mot ham, er sporløst borte.
AA170917 Norma er på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund.
AA170917 For øyeblikket har Maria en styrke på 23 meter per sekund.
AA170917 Det var først ventet at den tropiske stormen ville styrke seg, men alt tyder på at Norma kun vil svekkes over de neste to dagene når den er ventet å treffe land.
AA170917 Den tropiske stormen som har fått navnet Maria, ser ut til å styrke seg mens den går i retning noen av øyene som ble rammet av den voldsomme orkanen Irma for en uke siden.
VG170916 Jeg har trent litt annerledes, med mer styrke og kondisjon i tillegg til masse sparring med de beste på Frontline Academy, sier Foss.
VG170916 Kanyes selvtilfredse tilnærming til egen styrke får den til å høre ekstremt tilbakelent og nesten enkel ut.
VG170916 Med Ane Skumsvoll som en frodig og morsom karakter i dobbeltrollen som det gode - og ikke fullt så gode - mennesket fra Sezuan, har forestillingen sin styrke .
DB170916 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170916 Den afrikanske union ( AU ) har vedtatt å sende en fredsbevarende styrke til Burundi, men regjeringen sier blankt nei.
DB170916 Orkaner, som henter mer styrke som følge av høyere temperaturer, knuser og oversvømmer natur og sivilisasjon.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/BgPVG/Amerikansk-avis-Trump-gjor-helomvending-pa-Parisavtalen * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
VG170915 » « Å dyrke styrke fører til forakt for svakhet. » « Elsk deg selv - som medfødt feilvare.
SA170915 Samtidig som forbundet er klar til å bruke millioner på å styrke idrettssamarbeidet, gjør de det helt klart i sin søknad at en tildeling ikke må gå på bekostning idrettens ordinære finansiering.
DB170915 Det er hans største styrke , mener nederlenderen.
DB170915 Juncker vil ha Romania og Bulgaria inn i Schengen umiddelbart for å styrke EUs yttergrense.
DB170915 I EU har lovens styrke erstattet den sterkestes rett, sa han.
DB170915 En bruker på Twitter oversatte deler av teksten på plakaten, der det blant annet står påskrevet setningen : « gjennoppretter maskulin styrke ».
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Samtidig som forbundet er klar til å bruke millioner på å styrke idrettssamarbeidet, gjør de det helt klart i sin søknad at en tildeling ikke må gå på bekostning idrettens ordinære finansiering.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff Men propagandakampanjen mistet sin styrke , og folk begynte etter hvert å la barna sine vaksineres igjen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Kommunenes inntekter : Styrke kommunenes frie inntekter med 2 til 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag i 2018.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Samtidig som forbundet er klar til å bruke millioner på å styrke idrettssamarbeidet, gjør de det helt klart i sin søknad at en tildeling ikke må gå på bekostning idrettens ordinære finansiering.
AA170915 - Enhver utenlandsk styrke på syrisk territorium uten godkjenning fra den syriske regjeringen, er ulovlig, sier han ifølge nyhetsbyrået SANA.
AA170915 Vi må bygge ut infrastruktur i toppklasse og styrke forskningen. 4.
VG170914 - Vi skal selvfølgelig gi « Praktisk info med Jon Almaas » litt tid, men seertallene for førstegangsvisning sier noe om programmets styrke til å etablere vaner.
VG170914 Man kunne føre en fornuftig og strengere innvandrings- og integreringspolitikk, kutte i offentlig sektor, redusere skattene, styrke privat eierskap, fortsette med veibyggingen og redusert ambisjonene noe på togutbyggingen som i stor grad verken er miljøvennlig eller øker kapasiteten effektivt, og som i hovedsak går til det sentrale Østlandet.
VG170914 Alt på valgnatten sendte Siv Jensen ut en fredsbevarende styrke .
FV170914https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Larvik-advarer--Dette-ma-Vipers-bli-vant-med-242014b.html Slik sett var det en styrke å slå Byåsen, som er en av medaljekandidatene og har to landslagsspillere.
DN170914 Schumer og Pelosi sier at de foruten DACA også ble enig om en pakke for å styrke sikkerheten langs grensa, men at muren ikke er en del av avtalen.
DN170914 - Du må bare se på den amerikanske administrasjonen og dens økonomiske politikk, som ikke kommer til å bidra veldig til dollarens styrke i lengden, sier Faber.
DB170914 - Det er egentlig ikke så overraskende at en person som trener 2-3 timer hver dag og som trener både utholdenhet og styrke kan både gå ned i vekt og øke i muskelmasse.
DA170914 Tyrkia håper å sende styrker mot Idlib, og vil samtidig søke å hindre kurderne i å styrke seg i nordøstlige Syria.
DA170914 Tyrkianetusiaster fortviler over få og rådyre flybilletter og pakkereisekutt, og har startet en egen kampanje for å styrke tilbudet.
AA170914 Uværet hadde torsdag orkan styrke , men kun i kategori 1, ifølge CNN.
AA170914 De to er ventet å besøke Naples og Fort Myers i den sørvestlige delen av Florida, der ekstremværet Irma rammet med orkan styrke søndag før det ble nedgradert til en tropisk storm.
AA170914 Schumer og Pelosi sier at de foruten DACA også ble enig om en pakke for å styrke sikkerheten langs grensa, men at muren ikke er en del av avtalen.
VG170913 Sammen med Johaug har han trent mye langrenn i vinter, og en del styrke den siste tiden.
VG170913 Nils Jakob Hoff og Kjetil Borch har tidligere målt styrke med naturkrefter : ¶
VG170913 Årsaken var at dette ifølge Bjerketvedt ville styrke fotballforbundets sak.
VG170913 Men det er underlig at de ikke har klart å styrke seg i den posisjonen, for midtforsvaret deres er ikke en toppklubb verdig, sier Carragher.
VG170913 enstreorientert ; noe annet var umulig når han siterte den sosialmedisinske foregangsmannen, legen og polyhistorien Rudolf Virchow ( 1821 - 1902 ) : « Sikkert er det at medisinen ikke vil miste noe av sin verdighet ved å ta de høye sko av og blande seg med folket, for blant folket vil den finne ny styrke .
VG170913 « Verdighet er å bli sett og godtatt som deg, med styrke og svakhet, få respekt og selvrespekt som ufullkommen skapning.
VG170913 Videre i uttalelsen heter det at regimet vil « fordoble innsatsen lagt i å øke landets styrke for å kunne beskytte landets suverenitet og rett til å eksistere ».
VG170913 Sør-Korea har nå gjennomført den første prøveutskytingen av en ny rakett som skal styrke forsvaret mot et nordkoreansk angrep, melder NTB onsdag.
VG170913 » Våpen er en legitim handelsvare, så lenge vi bruker den på land langt borte, eller til å styrke vårt lag.
VG170913 - Men mye kan skje fram til da, for eksempel kan høytrykksryggen styrke seg og bli værende og gi fortsatt fint vær.
VG170913 Det vil styrke norsk industris posisjon og konkurransekraft i tiden som kommer.
DN170913 Videre i uttalelsen heter det at regimet vil « fordoble innsatsen lagt i å øke landets styrke for å kunne beskytte landets suverenitet og rett til å eksistere ».
DN170913 I pressemeldingen onsdag sier administrerende direktør i United Influencers International Kjetil Tveter at utnevnelsen av Fuchs vil hjelpe dem å styrke sin posisjon utenfor Skandinavia.
DB170913 Man visste ikke om SV hadde styrke til å være med på det.
DB170913 Det ble for mye overordnet føleri og for lite konkrete forslag til å styrke landets posisjon i fremtiden.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt Dermed har de oppjustert jordskjelvet til styrke 6,1.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt De norske ekspertene anslo da rystelsene til å ha en styrke på 5,8.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt - Ti minutter etter eksplosjonen registrerte vi et etterskjelv på styrke 4.
AA170913 Nord i Tyskland ble det onsdag registrert vindkast med orkan styrke .
AA170913 Sør-Korea har gjennomført den første prøveutskytingen av en ny rakett som skal styrke forsvaret mot et nordkoreansk angrep.
AA170913 Videre i uttalelsen heter det at regimet vil « fordoble innsatsen lagt i å øke landets styrke for å kunne beskytte landets suverenitet og rett til å eksistere ».
AA170913 Myndighetene og ansatte- og arbeidsgiverorganisasjonene må sammen med de enkelte bedrifter satse massivt på å styrke norsk fagspråk og norsk som hovedspråk på de arbeidsplasser der dette er nødvendig av sikkerhetsgrunner eller annet.
VG170912 Sjokksalget av Neymar til PSG utløste enorme protester fra fansen, som økte i styrke da man valgte å bruke en stor del av pengene på den brasilianske midtbanespilleren Paulinho.
VG170912 » Det engelske fotballforbundet skal allerede ha tatt grep for å styrke sikkerheten ved et eventuelt cyberangrep : ¶
VG170912 Da de ikke fikk hjelp fra FIFA, skal de ha hyret inn hjelp annen utenfra for å styrke brannmurer, og de skal i tillegg ha introdusert krypterte passord for nettsider og enheter.
VG170912 Stormen har beveget seg nordover fra Tampa, og ventes å dabbe av i styrke .
VG170912 Dette er likevel ingenting sammenlignet med de voldsomme nedbørsmengdene dagen og natten i forveien, og ikke minst vinden, som da var av orkan styrke .
VG170912 Det var lillebror-mentaliteten som var limet i partiet, følelsen som knyttet medlemmene sammen og ga dem styrke - oss mot dem.
VG170912 . Mens Ap må sette ned en havarikommisjon etter valgkampen, sendte Siv Jensen alt på valgnatten ut en fredsbevarende styrke .
VG170912 Vi skal komme tilbake med full styrke .
DN170912 - Vi vil ikke ha samme styrke fremover, og det vil svinge, men jeg tror markedene vil fortsette utviklingen i en positiv retning, sier han.
DB170912 Han har en mental styrke og en historikk som taler for egne sjanser, mener Kveen.
DB170912 Neymar viste styrke da han brøytet seg plass foran en Celtic-forsvarer før han banket ballen i mål. 2-0 kom da samme mann vant en duell inne i feltet og serverte ballen ut til Mbappe som fikk det enkelt med å score.
DB170912 Når de økonomiske konjunkturene snur, er det en styrke for en sittende regjering.
DB170912 Derfor har slagordene som har vært brukt til rekruttering i snart to tiår mistet noe av sin styrke , sier han.
DB170912 Partiets historiske styrke har vært alliansen av folk i bygd og by.
AA170912 Ikke nødvendigvis fordi de er imot kurdisk uavhengighet, men fordi de er imot at folkeavstemningen blir brukt politisk for å legitimere og styrke Barzanis og KDPs politiske dominans, sier Paasche.
VG170911 Er det nok typer med mental styrke ?
VG170911 Vinden har en styrke på over 33 meter i sekundet i Orlando-området på det meste.
VG170911 Vinden har mandag formiddag en styrke på over 33 meter i sekundet i Orlando-området på det meste.
SA170911https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Nadal-takket-onkelen-etter-US-Open-seier---Han-ga-meg-styrke-241819b.html | Nadal takket onkelen etter US Open-seier : - Han ga meg styrke
SA170911https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Nadal-takket-onkelen-etter-US-Open-seier---Han-ga-meg-styrke-241819b.html Han ga meg styrke og motivasjon.
SA170911 | Nadal takket onkelen etter US Open-seier : - Han ga meg styrke
SA170911 Han ga meg styrke og motivasjon.
DN170911 Det så lenge ut til at Irma ville treffe Florida med full styrke , og mange ventet dermed at orkanen kunne bli blant de mest ødeleggende i USAs historie.
DN170911 Den voldsomme orkanen som lenge lå på kategori 5 i styrke , begynte å avta etter at den traff Cuba søndag.
DB170911 Som byens desidert mest populære lag de siste tiårene har Vålerenga spilt inn et par NM-gull og seriemesterskap, men aldri nådd det stabile toppnivået som ville vært naturlig på bakgrunn både av befolkning og økonomisk styrke .
DB170911 Vi ønsker å styrke det psykiske helsetilbudet for unge og ansette flere helsesøstre.
DB170911 Vi vil gjøre en bedre jobb enn i dag på integrering, deriblant ved å styrke norskopplæringen i mottak foran å kutte den, sier Lysbakken.
DB170911 Helse og eldre : Sp vil sørge for at folk får helsehjelp der de bor, ved å bevare lokalsjukehus, styrke kommuneøkonomien, og styrke dagaktivitetstilbudet for eldre.
DB170911 Helse og eldre : Sp vil sørge for at folk får helsehjelp der de bor, ved å bevare lokalsjukehus, styrke kommuneøkonomien, og styrke dagaktivitetstilbudet for eldre.
DB170911 Helse og eldre : Ap vil investere 12 milliarder i offentlige sykehus og styrke fritt sykehusvalg.
DB170911 - Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet, sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping, styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.
DB170911 Styrke fellesskap og tillit, ikke frykt og mistenksomhet, sier Trond Giske.
DB170911 3 hjertesaker : ¶ Styrke familienes valgfrihet og fleksibilitet ¶
DB170911 Siden har den avtatt i styrke , og er nå nedjustert til en tropisk storm.
DB170911 Selv om klokka var 00.30, og orkanen Irma - med hele sin styrke - var i ferd med å treffe Lakeland, nølte ikke våre menn, skriver politiet.
DB170911 NAPLES ( Dagbladet ) : En av byene orkanen Irma har truffet med stor styrke er Naples i Florida.
DB170911 Vi vil styrke norsk forsvarsevne, og derfor avslutte kampflykjøpet som blir så dyrt at det går ut over resten av forsvaret vårt, og som dessuten bare er skreddersydd for at Norge skal delta i kriger med i USA.
DB170911 Selv om Irma er redusert i styrke , er faren for tornadoer fortsatt i stor grad til stede, ifølge professoren.
DB170911 - Og dersom det kommer mye støv og tørr luft fra Sahara, vil det hindre en orkan fra å vokse i styrke .
DB170911 - Irma har avtatt betraktelig i styrke i løpet av natta.
DB170911 - Ap skal komme tilbake med full styrke .
DA170911 SV-nestleder Kirsti Bergstø sier prognosene viser at det norske folk ønsker å gi partiet styrke i kampen mot økende forskjeller.
DA170911 Og det viser at folk ønsker å gi oss styrke i kampen mot økende forskjeller og for å ta klimakrisen på alvor, sier Bergstø til NRK.
DA170911 Særlig har de jobbet målrettet for å styrke innsatsen innen samfunnssikkerhet og innen IKT-sikkerhet.tor.sandberg@dagsavisen.no ¶
DA170911 FORSKNING : Regjeringen tar grep for å styrke statsrådenes forskningsinnsats.
DA170911 Vil styrke fondets etikkråd og stille større krav til åpenhet om blant annet miljøhensyn.
DA170911 Vil styrke etikkrådet.
DA170911 Vi skal komme tilbake med full styrke .
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zmPqw/Irma-avtar-i-styrke_-men-nesten-6-millioner-husstander-er-na-stromlose | Irma avtar i styrke , men nesten 6 millioner husstander er nå strømløse ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zmPqw/Irma-avtar-i-styrke_-men-nesten-6-millioner-husstander-er-na-stromlose Tirsdag formiddag norsk tid melder National Hurricane Center at Irma fortsetter å avta i styrke .
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zm39v/Irma-feier-over-Sor-Florida Den voldsomme orkanen som lenge lå på kategori 5 i styrke , begynte å avta etter at den traff Cuba søndag.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet Man skulle forvente at Arbeiderpartiet som et opposisjonsparti ville klare å styrke seg, sier Bergh.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Nadal-takket-onkelen-etter-US-Open-seier---Han-ga-meg-styrke-241819b.html | Nadal takket onkelen etter US Open-seier : - Han ga meg styrke
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Nadal-takket-onkelen-etter-US-Open-seier---Han-ga-meg-styrke-241819b.html Han ga meg styrke og motivasjon.
AA170911 Flere karibiske øyer ble i forrige uke rasert av uværet som da hadde orkan styrke .
AA170911 Den voldsomme orkanen som lenge lå på kategori 5 i styrke , begynte å avta etter at den sneiet Cuba søndag.
AA170911 Den voldsomme orkanen som lenge lå på kategori 5 i styrke , begynte å avta etter at den traff Cuba søndag.
AA170911 - Vi kommer fra dette valget med fornyet styrke og medvind.
AA170911 Vi skal komme tilbake med full styrke .
AA170911 En vaklende selvfølelse kan i det skapende øyeblikk bli snudd til styrke .
VG170910 Orkanen fortsetter med en kurs vestover som betyr at Miami ikke vil få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkans styrke og flere meter høy stormflo.
VG170910 Lørdag nådde « Irma » Cuba med full styrke .
VG170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
VG170910 | Irma øker i styrke på vei mot Florida ¶
VG170910 Tidlig søndag morgen norsk tid, har orkanen igjen økt i styrke og måles nå til en kategori 4.
VG170910 I Florida Keys - « strengen » helt sør i delstaten Florida - ble de første vindkastene i orkan styrke målt natt til søndag, opplyser det nasjonale orkansenteret NHC.
DN170910https://www.dn.no/grunder/2017/05/17/1741/Handel/vr-bolgen-tiltar-i-styrke | Vr-bølgen tiltar i styrke
DN170910 Ifølge orkansenteret har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida.
DN170910 Nå slipper Miami å få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkan styrke og flere meter høy stormflo.
DN170910 Ifølge orkansenteret har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida.
DN170910 | Irma øker i styrke før den treffer Florida ¶
DN170910 Det er vente at Irma fortsatt vil ha styrke til å rasere områder nord for Florida, i delstatene Georgia, Alabama og Sør-Carolina.
DN170910 De amerikanske orkanekspertene sier Irma øker i styrke på vei fra Cuba, nordover mot USA og Florida.
DB170910 Katusha-Alpecin-rytteren viste stabilitet og styrke da han spurtet inn til tredjeplass, og sikret med det poengtrøyen.
DB170910 Han ga meg styrke og motivasjon.
DB170910 Sjømannskirken styrke er at vi kjenner lokalmiljøet og snakke norsk.
DB170910 På reisen har orkanens styrke svekket seg til kategori 3, i morgentimene søndag norsk tid ble den altså oppjustert til kategori 4 igjen - den nest kraftigste kategorien.
DB170910 Vokser i styrke
DA170910 Den har vokst til en kategori 4-orkan, etter å ha avtatt i styrke etter herjingene ved Cuba og flere karibiske øyer.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Norske-Silje-Langhelle-39-folger-orkanen-Irmas-herjinger-fra-hotellrommet-i-Miami Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Direkte-TV-Orkanen-Irma-treffer-Florida-na---orkanens-oye-pa-vei-mot-land Vokser i styrke på grunn av varmt hav ¶
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Direkte-TV-Orkanen-Irma-treffer-Florida-na---orkanens-oye-pa-vei-mot-land Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida | Vindkast med orkan styrke i Florida ¶
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) melder om vind med orkan styrke i Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida For øyeblikket betegnes Irma som kategori 3, men den kan øke i styrke som følge av det varme vannet i Mexico-gulfen og bli oppgradert til kategori 4.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/RW2b8/Direkteblogg--folg-Irmas-herjinger-i-Florida Orkanen traff øykjeden Florida Keys med styrke kategori 4, den nest sterkeste kategorien.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3Qyj/Varet-kan-pavirke-valget_-mener-forskerne_-men-er-uenige-om-hvilken-vei Solskinn kan styrke Jonas Gahr Støre og Ap.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3Qyj/Varet-kan-pavirke-valget_-mener-forskerne_-men-er-uenige-om-hvilken-vei Professor Lind viser også til at regnvær ser ut til å styrke høyresiden, mens sol styrker venstresiden.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/nzPRL/Aftenposten-mener-Viktig-a-hegne-om-og-styrke-NATO | Aftenposten mener : Viktig å hegne om og styrke NATO ¶
AA170910 | Vindkast med orkan styrke i Florida ¶
AA170910 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) melder om vind med orkan styrke i Florida.
AA170910 For øyeblikket betegnes Irma som kategori 3, men den kan øke i styrke som følge av det varme vannet i Mexico-gulfen og bli oppgradert til kategori 4.
AA170910 Nå slipper Miami å få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkans styrke og flere meter høy stormflo.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AA170910 Nå slipper Miami å få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkans styrke og flere meter høy stormflo.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AA170910 Ifølge orkansenteret i Miami har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida.
AA170910 Trær har blåst ned i Florida allerede før orkanen Irma er kommet med full styrke .
AA170910 Ifølge orkansenteret i Miami har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida.
AA170910 Nå slipper Miami å få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkan styrke og flere meter høy stormflo. 600 kilometer bred ¶
AA170910 Ifølge orkansenteret har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter har de første vindkastene med orkan styrke truffet Florida Keys.
AA170910 Egentlig er det en styrke ved demokratiet vårt, selv om det ikke alltid virker sånn.
VG170909 | Monsterorkanen Irma tilbake til full styrke - har nådd land på Cuba ¶
VG170909 Vi ser også at Irma bygget seg opp i styrke veldig fort, forteller Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved Center for International Climate Research ( CICERO ) i Oslo, og legger til : ¶ - 90 prosent av energien fra global oppvarming går rett i havet, og havet lagrer denne energien.
VG170909 Men global oppvarming har ført til at også vannet lenger ned holder en høyere temperatur, og dette gjør at orkanene oftere kan utvikle seg til katastrofal styrke .
VG170909 De varme havtemperaturene er også skyld i at orkanene øker i styrke når de nærmer seg land, stikk i strid med det som er normalt.
VG170909 Da innrømmet han at han sa ja til møtet midt i valgkampen i 2016 fordi han skulle få « informasjon vedrørende styrke , karakterer og kvalifikasjonene til en presidentkandidat », altså Clinton.
VG170909 Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.
NL170909 En unngår en to-sifferet milliard investering, en besparelse som med fordel kan brukes på å oppgradere og styrke landmakten.
NL170909 En lokalisering av QRA på Bodø og en videreføring av maritim overvåkning fra Andøya vil uomtvistelig styrke forsvarsevne direkte og indirekte ved store økonomiske besparelser.
DN170909 | Irma har økt i styrke igjen ¶
DB170909 Manchester City levde farlig mot Liverpools hurtige angripere, men også gjestene har sin styrke offensivt og viste hvor sårbare de er motsatt vei midtveis i 1. omgang.
DB170909 - Ap vil sikre rask finansiering av denne strålesatsingen gjennom en ekstraordinær investeringsstøtte på 1 milliard til protonbehandling, og ved å styrke den generelle sykehusøkonomien sammenlignet med dagens situasjon med 12 milliarder, sier Støre.
DB170909 Like etter klokka 07 norsk tid fredag morgen kom de første meldingene om at et jordskjelv med styrke på 8,1 hadde blitt registrert utenfor Mexico.
DB170909 JORDSKJELV : I havet utenfor Mexico gikk det i morgentimene et jordskjelv målt med en styrke på 8,2.
DB170909 Flere døde etter jordskjelv med styrke på 8,2 rammet Mexico.
DB170909 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGSs målinger viste at jordskjelvet i styrke var på størrelse med det som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985.
DB170909 Bjørdal viser til at Arbeiderpartiet vil styrke ungdomsgarantiene og innføre skolehelsetjenester på alle skoler.
DB170909 Opplesning av tekst, spesielt i et medium som har muntlig språk som sin store styrke , er ut.
DB170909 Og hvordan skal han styrke den norske modellen, i en tid hvor EØS-innvandringen skaper store problemer i en rekke bransjer og organisasjonsgraden synker blant arbeidstakere ?
DA170909 Vil øke i styrke igjen ¶
DA170909 Orkanen målte 5 i styrke da den passerte Cuba.
DA170909 Men det er ventet at den vil stige i styrke igjen på vei inn mot den amerikanske delstaten, ifølge CNN.
DA170909 Vil øke i styrke igjen ¶
DA170909 Orkanen målte 5 i styrke da den passerte Cuba.
DA170909 Men det er ventet at den vil stige i styrke igjen på vei inn mot den amerikanske delstaten, ifølge CNN.
DA170909 SV vil styrke og desentralisere Innovasjon Norge.
DA170909 * Bærekraftig reiseliv : Alle partiene har tro på og vil styrke norsk reiseliv.
DA170909 - Min bakgrunn er en styrke .
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida | Orkanen Irma øker i styrke - jager millioner på flukt i Florida ¶
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida Men den er ventet å styrke seg igjen før den treffer Florida-kysten, melder nyhetsbyrået AP.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen Jordskjelvet hadde en styrke på 8,0 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP0Kx/Tjener-33-kroner-timen-pa-norsk-bat Nå vil Senterpartriets Geir Pollestad ta tak i sosial dumping på sjøen og styrke norske sjøfolk i konkurransen mot utenlandske.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein - Vi må også styrke Nav, sier Gabrielsen.
AA170909 Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170909 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,0 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
AA170909 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
AA170909 - Irma antas å styrke seg på ny mens den har kursen for den sørlige delen av Florida og Florida Keys, heter det i oppdateringen fra senteret.
AA170909 | Irma har økt i styrke igjen ¶
AA170909 | Irma har økt i styrke igjen ¶
AA170909 Irma ventes å treffe Florida med full styrke søndag morgen.
AA170909 Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170909 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,1 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
AA170909 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
AA170909 Orkanen Irma økte i styrke til kategori 5 da den natt til lørdag raste inn over Cuba.
AA170909 Vi vil styrke de praktiske fagene og innføre en « praktisk skolesekk » der elevene kan bli kjent med ulike arbeidsoppgaver og arbeidsplasser.
AA170909 Vi må styrke internasjonalt samarbeid for å spore opp mistenkelige personer, men uten å få overvåkingssamfunn.
VG170908 Se alle VGs hockeysaker her ¶ 6 ) Vålerenga ( 5 ) - vant Getliga-lagens styrke og utholdenhets-test Iron Man i august.
VG170908 « Irma » ble nylig nedjustert til kategori fire, men det presiseres at den kan ta seg opp i styrke igjen før den når Florida.
VG170908 Et skjelv på 7,0 utløser 900 ganger mere energi enn et skjelv med styrke 5,0.
VG170908 En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie ( H ), som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i denne saken.
SA170908 Penger som kan gå rett ut til å styrke Oslo-klubben.
NL170908 Vi ønsker å styrke den operative evnen.
NL170908 Vi ønsker å styrke Heimevernet på en annen måte enn Senterpartiet.
NL170908 Regjeringen la i fjor fram en langtidsplan som for første gang på flere tiår vil styrke forsvarsevnen.
NL170908 Navarsete sier at hun vil styrke Heimevernet.
NL170908 For å kunne styrke Forsvaret må vi også gjøre endringer og prioritere mellom ulike hensyn som hver for seg kan fremstå som fornuftige.
NL170908 Derfor prioriterer vi å styrke forsvarsevnen ved å samle helikoptrene på Rygge som dedikert støtte til spesialstyrkene.
NL170908 Millionene som er tatt ut i profitt til eierne kunne vært bedre anvendt til økt bemanning og til å styrke organisatorisk og faglig kompetanse hos personalet.
NL170908 Derfor vil vi igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.
DN170908 USGSs målinger viste en noe lavere styrke , 8,1, noe som betyr at det var like kraftig som jordskjelvet som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985.
DN170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,2 og var ifølge president Enrique Pena Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
DN170908 USGSs målinger viste en noe lavere styrke , 8,1, noe som betyr at det var like kraftig som jordskjelvet som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985.
DN170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,2 og var ifølge president Enrique Pena Nieto det kraftigste som har rammet landet på hundre år.
DN170908 Den nye kapitalen som nå tilføres selskapet bidrar allikevel til å styrke selskapets finansielle posisjon gjennom en krevende periode for norske verft.
DN170908 Kort tid etter det første skjelvet ble det registrert et nytt skjelv med en styrke på 5,7 utenfor byen Paredon, lenger nordøst i Mexico.
DN170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,1 ifølge seismologer.
DN170908 Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 8,0.
DN170908 Styrke på 8,2 ¶
DN170908 I juni mistet May og De konservative sitt flertall etter at hun skrev inn til nyvalg for å styrke partiets mandat før de kommende brexit-forhandlingene.
DB170908 Flere døde etter jordskjelv med styrke på 8,2 rammet Mexico.
DB170908 ¶ JORDSKJELV : I havet utenfor Mexico gikk det i morgentimene et jordskjelv målt med en styrke på 8,2.
DB170908 Seismolog i NORSAR, Tormod Kværna, sier til Dagbladet at jordskjelv med en styrke som dette registreres over hele verden, også i Norge ble det registrert store utslag.
DB170908 Mexicos jordskjelvsenter har tidligere målt jordskjelvet til en styrke på 8,4.
DB170908 Det har vært 62 etterskjelv, og det er mulig at et skjelv med styrke på 7,2 kan inntreffe.
DB170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til 8,1, mens de første meldingene oppga en styrke på 8,0.
DB170908 De oppgir at skjelvet har en styrke på 8,2.
DB170908 - Basert så det du forteller meg nå om en styrke på 8,2 og en dybde på 35 kilometer, tenker jeg at det kan være en tsunamicase med dramatiske bølger, sier Habitz.
DB170908 ( Dagbladet ) : Mexico ble i dag tidlig rammet av et kraftig jordskjelv, som er målt til styrke på 8,2.
DB170908 USGSs målinger viste at jordskjelvet i styrke var på størrelse med det som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985, og som la store deler av byen i ruiner.
DB170908 Jordskjelvet som rammet Mexico fredag morgen hadde en styrke på 8,0 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
DB170908 JORDSKJELV : I havet utenfor Mexico gikk det i morgentimene et jordskjelv målt med en styrke på 8,2.
DB170908 Flere døde etter jordskjelv med styrke på 8,2 rammet Mexico.
DB170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
DB170908 Det har vært en styrke for partiet, kanskje særlig fordi det har vist velgerne at MDG ikke er et enmannsorkester.
DA170908 Jordskjelvet, som hadde en styrke på 8,1, rammet den sørlige delen av Mexico rett før midnatt torsdag kveld lokal tid, da mange allerede hadde lagt seg.
DA170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2.
DA170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2.
DA170908 Det hadde vært en enkel sak for NSF å stå sammen med meg, skulder mot skulder og med rett rygg og hevet hode i debatten om fagdekning og i tillegg styrke meg som varsler.
DA170908 En milliard til breddeanlegg, full momskompensasjon, styrke idrettslagene.
DA170908 Men det holder ikke bare med fysisk styrke i hockey, fart på skøytene blir stadig viktigere.
DA170908 Særlig har de jobbet målrettet for å styrke innsatsen innen samfunnssikkhetsområdet og innen IKT-sikkerhet.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/mJxzE/God-morgen-Her-er-syv-nyheter-fra-i-natt Et jordskjelv er målt til en styrke på 8 utenfor sørkysten av Mexico, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Service.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/MQvLJ/Orkanen-Jose-oppgradert-til-kategori-4 Den kan imidlertid raskt styrke seg igjen over åpent hav i retning Florida.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftigste-jordskjelv-i-Mexico-pa-over-hundre-ar---minst-58-omkom USGSs ( US Geological Survey ) målinger viste at jordskjelvet i styrke var på størrelse med det som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985, og som la store deler av byen i ruiner.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftigste-jordskjelv-i-Mexico-pa-over-hundre-ar---minst-58-omkom Mexicos president Enrique Peña Nieto sier at jordskjelvet er det kraftigste på over hundre år og oppgir en styrke på 8,2.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftigste-jordskjelv-i-Mexico-pa-over-hundre-ar---minst-58-omkom Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftigste-jordskjelv-i-Mexico-pa-over-hundre-ar---minst-58-omkom - Ifølge de siste beregningene hadde skjelvet en styrke på 8,0-8,1.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Også flere andre steder skal det ha vært etterskjelv på mer enn 5 i styrke , melder Reuters.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Mexicos president Enrique Peña Nieto sier at jordskjelvet er det kraftigste på over hundre år og oppgir en styrke på 8,2.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Kort tid etter det første skjelvet ble det registrert et nytt skjelv med en styrke på 5,7 utenfor byen Paredon, lenger nordøst i Mexico, ifølge NTB.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Et jordskjelv ble målt til en styrke på 8,1 ved sørkysten av Mexico, og tsunamivarsler ble sendt ut til en rekke land.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2, skriver NTB.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2, skriver NTB.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/82VXQ/Kraftig-jordskjelv-i-Mexico--frykter-tsunami - Ifølge de siste beregningene hadde skjelvet en styrke på 8,0-8,1.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/02qqG/Stoltenberg-er-bekymret-for-Nord-Korea--Vi-har-ingen-gode-alternativer Nå vil vi se hva vi kan gjøre for å styrke vårt samarbeid ytterligere.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Penger som kan gå rett ut til å styrke Oslo-klubben.
AA170908 Jordskjelvet, som hadde en styrke på 8,1, rammet den sørlige delen av Mexico rett før midnatt torsdag kveld lokal tid, da mange allerede hadde lagt seg.
AA170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2.
AA170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2.
AA170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,2, ifølge varslingssenteret for Stillehavet. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Eksperter setter orkanens styrke i sammenheng med den globale oppvarmingen.
AA170908 Redd Barna har flere kontorer i Mexico, blant annet i Chiapas, som er hardest rammet av skjelvet som hadde en styrke på 8,1.
AA170908 I 1985 rammet et skjelv av tilsvarende styrke litt lenger nord langs kysten av Mexico.
AA170908 Han understreker at jordskjelvet som rammet Japan og skapte en diger flodbølge i 2011 hadde en styrke på 9 - altså enda større enn dette. ( ©NTB ) ¶
AA170908 - Ifølge de siste beregningene hadde skjelvet en styrke på 8,0-8,1.
AA170908 Skjelvet hadde en styrke på 8,2 og inntraff klokken 23.42 lokal tid torsdag kveld, klokken 06.42 norsk tid.
AA170908 Kort tid etter det første skjelvet ble det registrert et nytt skjelv med en styrke på 5,7 utenfor byen Paredon, lenger nordøst i Mexico.
AA170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,1 ifølge seismologer.
AA170908 USGSs målinger viste at jordskjelvet i styrke var på størrelse med det som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985, og som la store deler av byen i ruiner.
AA170908 Jordskjelvet hadde en styrke på 8,0 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år.
AA170908 Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4.
VG170907 Samtidig har ropene om å bli kvitt Wenger gradvis tiltatt i styrke .
VG170907 Vi snakker om lag på lag med familiehemmeligheter, og nettopp her synes jeg boken har sin styrke .
VG170907 Det er ikke ventet at den skal avta noe særlig i styrke , sier Gimenez på en pressekonferanse torsdag.
VG170907 Det er heller ikke enkelt å bestemme eksplosjonens styrke , heller ikke jordskjelvet som følger.
VG170907 januar 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv med styrke 7,0.
VG170907 Vi er uenig i at dette vil redusere norsk industris konkurransekraft ; vi vil legge en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, som vi mener vi styrke industriens konkurransekraft, sier Aasland og legger til : ¶
VG170907 Dette vil styrke - ikke svekke - norsk industris konkurransekraft i fremtiden. 3 ) Staten skal sammen med industrien og den enkelte bedrift bidra til å styrke bedriftenes muligheter til å redusere avfallsmengden. 4 ) I arbeidet med strategien ser arbeiderpartiet fram til et snarlig møte med bedriftene, fagbevege
VG170907 3 ) Staten skal sammen med industrien og den enkelte bedrift bidra til å styrke bedriftenes muligheter til å redusere avfallsmengden. 4 ) I arbeidet med strategien ser arbeiderpartiet fram til et snarlig møte med bedriftene, fagbevegelsen og representanter fra industrien for å finne gode løsninger på dagens og fremtidens deponibehov.
NL170907 Ønsker rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, samt styrke kommuneøkonomien.
NL170907 Høyre - Ønsker fortsatt satsing på idrettsanlegg gjennom dagens finansieringsmodell, og styrke denne.
NL170907 Mangfoldet vi har av kjernesaker og meninger som representeres på det norske stortinget i dag, og den konsensus-politikken den skaper, er altså ikke en styrke for Skjalg Fjellheim, men et problem for demokratiet vårt.
NL170907 For å styrke beredskapen skal vi også vurdere å opprette en ny base for de nye redningshelikoptrene ( AW101 ) på Bardufoss.
NL170907 Dersom noen tror en ny rødgrønn regjering vil styrke Forsvaret, la meg gi et lite stikkord : Olavsvern.
DN170907 I tillegg har Libya fått EU-hjelp til å styrke
DN170907 Mens orkanens vedvarende styrke har ligget på minst 82 meter per sekund, er det registrert vindkast på opp mot 100 meter per sekund - 360 kilometer i timen.
DN170907 Orkanen Jose befinner seg øst for Irma med en styrke på 125 kilometer i timen, men er ingen umiddelbar trussel for fastlandet.
DN170907 To andre orkaner er i ferd med å bygge opp styrke i Atlanterhavet.
DB170907 Det var rundt klokka 05.30 natt til søndag at det ble registrert et kunstig jordskjelv med styrke på 6,3 i de nordlige delene av Nord-Korea.
DA170907 - Bare i år bruker vi 4 milliarder kroner på å styrke innsatsen overfor dem som har det minst, sa Jensen og viste til satsing på brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede, pleieassistent for foreldre med syke barn, gratis barnehage for familier som har minst og økte stipender for studenter i videregående skole.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/wWXB1/Norske-klimaforskere-mener-monsterorkanene-har-en-sammenheng-med-klimaendringene Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt viser også til økende havtemperatur og hvordan det fyrer opp orkaners styrke og øker nedbørsmengden.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ej0yQ/Irmas-ekstremvind-har-vart-rekordlenge Mens orkanens vedvarende styrke har ligget på minst 82 meter per sekund, er det registrert vindkast på opp mot 100 meter per sekund - 360 kilometer i timen.
AA170907 Han ser for seg at FNs fredsbevarende styrke skal beskytte internasjonale observatører som overvåker konflikten.
AA170907 Mens orkanens vedvarende styrke har ligget på minst 82 meter per sekund, er det registrert vindkast på opp mot 100 meter per sekund - 360 kilometer i timen.
AA170907 Økt innsats for å styrke privat sektor for å fremme økonomisk vekst gjennom bl.a bedring av rammebetingelsene for private investeringer.
AA170907 Planen er at ANPDF skal operasjonaliseres gjennom 11 nasjonale prioriterte programmer ( NPPer ) som skal styrke afghanske institusjoners kapasitet til å sikre rettsstaten, levere tjenester som øker velferden til det afghanske folket, og skape bedre rammebetingelser for utvikli
AA170907 Med en væpnet styrke på over 350 000 personer ( forsvar og politi, skjønt det reelle tallet er betydelig lavere ) går en stor del av statens utgifter med til å bekjempe Taliban og andre væpnede grupper.
AA170907 Gjennomføring av Women`s Economic Empowerment National Priority Program » vil være spesielt viktig for å styrke kvinners bidrag til den økonomiske utviklingen og deres stilling i samfunnet.
AA170907 Bedring av kvinners stilling, anti-korrupsjon og utvikling av privat sektor er viktige samarbeidsområder hvor Nordic+ arbeider for å styrke samarbeidet og dialogen med afghanske myndigheter, og bidra til at politikk og planer omsettes i praktiske resultater. 3.2 Migrasjon og u
AA170907 Det vil være en styrke for hele det sørsamiske området om det finnes en ressurs i Trondheim kommune, som kan videreføre det arbeidet som ble gjort med Tråante 2017.
AA170907 Da må vi ha mindre klasser, ansette 3000 flere lærere og styrke bemanningen i barnehagen. 3.
AA170907 Kronen venter vi vil styrke seg litt, sier von Brasch til NTB.
AA170907 Kronen venter vi vil styrke seg litt, sier von Brasch til NTB.
AA170907 - Bare i år bruker vi 4 milliarder kroner på å styrke innsatsen overfor dem som har det minst, sa Jensen og viste til satsing på brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede, pleieassistent for foreldre med syke barn, gratis barnehage for familier som har minst og økte stipender for studenter i videregående skole. ( ©NTB ) ¶
VG170906 Stormen Jose holder foreløpig tropisk styrke , men er ventet å utvikle seg til orkan ut på dagen onsdag.
VG170906 Kategori 5 orkaner kan bringe med seg vinder med livstruende styrke og kraftig regn.
VG170906 KATASTROFAL : Uværet Irma som er på vei innover Det karibiske hav har økt i styrke og er nå en « ekstremt farlig » og « potensielt katastrofal » kategori 5-orkan, melder det amerikanske orkansenteret ( National Hurricane Center - NHC ).
VG170906 Den kategoriseres dermed ikke som en orkan av vesentlig styrke , men man må absolutt følge med på den.
VG170906 Barbudas naboøy, Antigua, fikk også merke vindstyrkene som ble målt med styrke på opptil 300 kilometer i timen.
VG170906 - Det er avhengig av fuktighet og overflatetemperatur om orkanen holder samme styrke over flere dager, men i varslene er Irma kategorisert som en orkan av vesentlig styrke , sier Liland.
VG170906 - Det er avhengig av fuktighet og overflatetemperatur om orkanen holder samme styrke over flere dager, men i varslene er Irma kategorisert som en orkan av vesentlig styrke, sier Liland.
VG170906 « Jose » er ventet å nå orkan styrke natt til torsdag.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap.
NL170906 Vi vil også legge frem et notat om samisk ungdomspolitikk, blant annet hvordan Sametinget kan styrke Sametingets UngdomsPolitiske Utvalg ( SUPU ), både med hvordan de velges, mandat og økonomi.
NL170906 Da velger vi å bruke 12 milliarder kroner på å styrke vårt felles offentlige helsetilbud, slik at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om du får den hjelpa du trenger.
NL170906 Helikoptre først : Arbeiderpartiet har i mange år satset på å styrke Hæren, samt å oppgradere Hærens viktige baser i indre Troms.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Loping/folger-gulloppskrift-i-sakte-tempo I helgene trente han styrke , hurtighet og spenst.
DN170906 - Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping i alle markeder vi har virksomhet, sier Kjos.
DB170906 Nå får vi sjansen til å bygge opp igjen det kollektive og spillet gjennom midtbanen, som tradisjonelt har vært Barcelonas styrke .
DB170906 Og denne gangen med full styrke .
DB170906 Orkanen Irma, som har vokst seg til kategori fem i styrke og beskrives som den sterkeste orkanen i Mexicogolfen som noensinne er målt, har forventet ankomst i Cabarete i morgen.
DB170906 - Vi vet ikke hva vi kan forvente, men vi vet at det er noe med så mye styrke at vi ikke kan forstå det.
DB170906 Noen av dem får faktisk penger til overs som gjør at de ytterligere kan styrke eldreomsorgen, sier Hoksrud, som påpeker at Frp er blitt motarbeidet både av Ap og av Høyre om statlig finansiert eldreomsorg.
DB170906 Orkanen har vokst seg til kategori 5 i styrke - som er det høyeste, og beskrives som den sterkeste orkanen som noensinne er registrert i Atlanterhavet.
DB170906 Vi bruker resultatet på å styrke og bygge firmaet videre.
DB170906 Flere ansatte i barnehage, utvidet opptak, bemanningsnorm ¶ 3000 flere lærere i skolen for å styrke innsatsen for de yngste ¶
DB170906 Da velger vi å bruke 12 milliarder kroner på å styrke vårt felles offentlige helsetilbud, slik at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om du får den hjelpa du trenger.
DB170906 For å motvirke det som virker som egne mindreverdighetskomplekser, og for å føle styrke , velger de å gå i flokk for også å skape frykt.
DA170906 Kreative og dyktige mennesker som vil være vår styrke i oppbyggingen av nye næringer.
DA170906 - Vi har lagt fram konkrete planer for hvordan vi vil styrke skolen, sykehusene og eldreomsorgen.
DA170906 - Styrke « Miljøteknologiordningen ».
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/wW0QG/14-prosent-flere-reiste-med-Norwegian-i-august Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AA170906 Bare bygninger i stål og betong klarer å stå imot vinden, ellers blir alt blåst i stykker viser andre hendelser med styrke 5-orkaner.
AA170906 Angrepene er hevn for at Kenya i 2011 sendte soldater til Somalia, der de inngår i en styrke fra Den afrikanske unionen ( AU ). ( ©NTB ) ¶
AA170906 To soldater i FNs fredsbevarende styrke i Mali er drept og to er alvorlig såret etter å ha kjørt på en landmine.
AA170906 Han mener positiv utvikling hos handelspartnerne i stor grad vil veie opp for at kronen ventes å styrke seg.
AA170906 Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Det finnes ikke bedre miljøpolitikk i vår region enn å få flytog til Værnes, styrke jernbanen og kollektivtrafikken i hele fylket.
VG170905 Uværet « Irma » som er på vei innover Det karibiske hav har økt i styrke og er nå en « ekstremt farlig » og « potensielt katastrofal » kategori 5-orkan, melder det amerikanske orkansenteret ( National Hurricane Center - NHC ) ifølge Washington Post.
VG170905 Han satte foten ned for det nye forslaget, og ville styrke økoteamene ved etablering av større politidistrikter, og fikk det som han ville.
SA170905 - Vi ser at vi må styrke økonomien for å ta nye steg.
DN170905 Men dersom prisfallet fortsetter og falltakten tiltar i styrke , kan vurderingen av renteutsiktene bli annerledes, understreker hun.
DN170905 « Irma blir en ekstremt farlig storm », skriver amerikanske National Hurricane Center om orkanen som tirsdag ble oppjustert fra nivå fire til nivå fem i styrke .
DN170905 Det ble erklært unntakstilstand i Puerto Rico, Jomfruøyene og delstaten Florida da uværet fikk kategori fire, ifølge Market Watch - samme styrke som uværet « Harvey » som har herjet i Texas.
DN170905 I juni varslet SAS at de skal starte et eget livsstilselskap som skal styrke lønnsomheten.
DN170905 CNN skriver at Irma sannsynligvis vil styrke seg fremover når orkanen kommer i varmere vann.
DB170905 De vil bevisst vise all styrke de har, sier han.
DB170905 Orkanen har vokst seg til kategori 5 i styrke , som er det høyeste, og beskrives som den sterkeste orkanen i Mexicogolfen som noensinne er målt, skriver blant andre Washington Post.
DB170905 Er endringen vellykket, er det god grunn til å vurdere ytterlig innstramming, for å styrke arbeidslinjen for dem som står i fare for å bli varig uføretrygdet. 6.
DB170905 Effekten av alle disse vil ikke nødvendigvis vises i løpet av en fireårsperiode, men vil styrke sysselsettingsandelen på sikt, om politikerne våger å prioritere dem.
DB170905 Innenrikspolitisk kan det være et grep for å styrke alliansen med det høyreekstreme MHP.
DA170905 Sør-Korea og USA skal styrke rakettforsvaret mot Nord-Korea som svar på prøvesprengningen.
DA170905 Det norske seismiske observatoriet NORSAR anslår at sprengladningen tilsvarte 120 kilotonn TNT, noe som tilsvarer et jordskjelv med styrke 5,8 på Richters skala, ifølge NTB.
DA170905 Hammami mener forslaget viser at hjemlandet nok en gang går foran for å styrke kvinners rettigheter.
DA170905 Hammami mener forslaget viser at hjemlandet nok en gang går foran for å styrke kvinners rettigheter.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag I sin iver etter å styrke grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter ( ! ), evner ikke Kunnskapsdepartementet å se de reelle kvalitetene ved de praktisk, estetiske fagene.
AP170905https://www.aftenposten.no/kultur/i/LKmmP/Dette-er-starten-pa-noe-stort-for-Kvelertak Kvelertaks styrke er miksen av undergrunnsmetal med classic rock-riff og frekk popsensibilitet, og når Hjelvik på avslutningslåten « Kvelertak » finner frem det største Kvelertak-flagget vi har sett så langt i karrieren deres, tar kombinasjonen dem til et nytt nivå.
AA170905 Vindstyrken er i natt økt til 235 km/t ( styrke 4-kategori ).
AA170905 Uventet økning i styrke
AA170905 Tall fra NHC viser at Irma har økt i styrke fra 192 kiliometer i timen klokken 12 mandag til 280 kilometer i timen tirsdag klokken 11.45.
AA170905 Irma er den første styrke 5-orkanen under årets orkansesong og den sterkeste orkanen i Atlanterhavet siden Felix i 2007.
AA170905 Den tropiske orkanen Irma i Atlanterhavet har det siste døgnet økt eksplosivt i styrke og har nå vinder på 280 kilometer i timen.
AA170905 Alle de seneste prognosene har vist at orkanen vil holde en stabil styrke på rundt 230 kilometer i timen, som tilsvarer en kategori 4-orkan.
AA170905 Årsaken til skiftet er etter alt å dømme president Tsais ønske om å styrke oppslutningen rundt regjeringen.
VG170904 Kraften av eksplosjonen ble målt til et sted mellom styrke 5,7 og 6,3 av amerikanske og sørkoreanske geologer.
VG170904 Prøvesprengningen ble registrert av NORSARs stasjon i Hedmark, som har anslått sprengstyrken til cirka 120 kilotonn TNT, basert på en registrert seismisk styrke på 5.8.
VG170904 Ifølge Det svenske forsvarets forskningsinstitutt ( FOI ) hadde søndagens prøvesprengning en styrke på 6,1, noe som er 6,5 ganger sterkere enn den prøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte i september 2016.
VG170904 Her får jeg styrke og motivasjon gjennom trening.
SA170904 Vi vil styrke fødsels- og barselomsorgen i Norge, og sikre småbarnsforeldre fleksible velferdsordninger gjennom god fordelingspolitikk.
SA170904 Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
SA170904 Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å bevare og styrke kontantstøtten i år.
SA170904 Sp vil styrke lokalsykehusene og et desentralisert fødetilbud.i ¶
SA170904 Sp vil styrke den kommunale jordmortjenesten og sikre alle hjemmebesøk etter fødsel.i ¶ 4.
SA170904 Regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
SA170904 I tillegg vil vi styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for alle barnehageansatte. 11.
SA170904 Høyre vil fortsette å styrke svangerskaps-, barsels- og fødselsomsorgen neste periode.
SA170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
SA170904 En kapasitetsøkning i barselomsorgen vil bedre rekrutteringen av jordmødre, helsesøstre og barnepleiere, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og gi uttelling for brukerne av tjenestene.
SA170904 Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet.
SA170904 De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
SA170904 Det er fjernt fra hans styrke .
NL170904 Norge må være med i en NATO styrke for å beskytte baltikum. 3.
NL170904 Kampkraften ( sammen med NATO ) må være på et nivå som gir så tydelige signaler om styrke at det bidrar til å hindre angrep.
NL170904 For å styrke E-tjeneste beholdes det gamle overvåkingsskipet ¶
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil styrke fødsels- og barselomsorgen i Norge, og sikre småbarnsforeldre fleksible velferdsordninger gjennom god fordelingspolitikk.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å bevare og styrke kontantstøtten i år.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil styrke lokalsykehusene og et desentralisert fødetilbud.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil styrke den kommunale jordmortjenesten og sikre alle hjemmebesøk etter fødsel. 4.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I tillegg vil vi styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for alle barnehageansatte. 11.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre vil fortsette å styrke svangerskaps-, barsels- og fødselsomsorgen neste periode.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html En kapasitetsøkning i barselomsorgen vil bedre rekrutteringen av jordmødre, helsesøstre og barnepleiere, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og gi uttelling for brukerne av tjenestene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
FV170904https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norge-ble-ydmyket-Tre-av-spillerne-far-1-pa-borsen-241460b.html Det er fjernt fra hans styrke .
DN170904 Sør-Korea vil styrke rakettforsvaret mot Nord-Korea.
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DB170904 - Jeg er mer opptatt av å styrke innsatsen slik at alle barn skal få oppleve å føle mestring i skolen, knekke lesekoden og ikke havne for langt bak klassekameratene sine, og det er det vi har varslet som vårt store løft i for neste periode, sier Isaksen.
DB170904 Det er faktisk også en viktig del av skolen, sier Isaksen som mener det kan være med å styrke rekrutteringen til yrkesfagene og gjøre at ungdom som er skolelei finner et fag som passer for dem.
DB170904 Desentralisert yrkesfaglærerutdanning 10,0 millioner kroner · Yrkesfaglærerutdanningen skal styrkes gjennom å styrke den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
DB170904 Ap har lovet en milliard kroner over fire år til å styrke yrkesfagene.
DB170904 Styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner.
DA170904 Ghislain Guessan viste fram både fart, rå styrke og avslutteregenskaper på sin første trening med Viking.
BT170904https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norge-ble-ydmyket-Tre-av-spillerne-far-1-pa-borsen-241460b.html Det er fjernt fra hans styrke .
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/EGKLl/Etterlengtet-regn-i-brannrammede-Los-Angeles - Det kan endres med et øyeblikks varsel, og vinden kan styrke seg veldig raskt, sier brannsjef Ralph Terrazas.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil styrke fødsels- og barselomsorgen i Norge, og sikre småbarnsforeldre fleksible velferdsordninger gjennom god fordelingspolitikk.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å bevare og styrke kontantstøtten i år.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil styrke lokalsykehusene og et desentralisert fødetilbud.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil styrke den kommunale jordmortjenesten og sikre alle hjemmebesøk etter fødsel. 4.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I tillegg vil vi styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for alle barnehageansatte. 11.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre vil fortsette å styrke svangerskaps-, barsels- og fødselsomsorgen neste periode.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html En kapasitetsøkning i barselomsorgen vil bedre rekrutteringen av jordmødre, helsesøstre og barnepleiere, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og gi uttelling for brukerne av tjenestene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
AP170904https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Borsen-Norge-ble-ydmyket-Tre-av-spillerne-far-1-pa-borsen-241460b.html Det er fjernt fra hans styrke .
AA170904 Vil øke i styrke de neste dagene ¶
AA170904 Jo varmere havvannet er, dess mer vil orkanen øke i styrke .
AA170904 Det er ventet at orkanen vil øke betydelig i styrke de neste dagene til nærmere 250 kilometer i timen.
AA170904 Statsministeren på Taiwan skiftes ut, trolig i et forsøk på å styrke oppslutningen rundt president Tsai Ing-wens regjering.
AA170904 Samtidig mener han USA benytter konflikten til å styrke sin militære tilstedeværelse i regionen - noe som ikke bare skaper uro i Nord-Korea, men også i Kina og Russland.
AA170904 Sør-Korea og USA skal styrke rakettforsvaret mot Nord-Korea som svar på Nord-Koreas siste prøvesprengning, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.
AA170904 De blir utplassert midlertidig etter konsultasjoner mellom Sør-Korea og USA for å styrke forsvaret mot raketter fra Nord-Korea, heter det.
AA170904 Det norske seismiske observatoriet NORSAR anslo i helgen sprengladningen til å ha en styrke som tilsvarte 120 kilotonn TNT, noe som tilsvarer et jordskjelv med styrke 5,8.
AA170904 Det norske seismiske observatoriet NORSAR anslo i helgen sprengladningen til å ha en styrke som tilsvarte 120 kilotonn TNT, noe som tilsvarer et jordskjelv med styrke 5,8.
AA170904 Ifølge norske NORSAR tilsvarte eksplosjonen et skjelv på styrke 5,8.
AA170904 Reppe og NSL ønsket at staten skulle yte 30 millioner årlig for å styrke forvaltningen av elvene.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrke norskopplæringen for asylsøkere i mottak, er blant øvrige punkter i hundredagersplanen.
AA170904 « Vitenskapssenter Kalvskinnet », med Vitensenteret i Trondheim som aktør, vil bli et kraftfullt senter for vitenskapsformidling til et stort publikum og styrke kontakten mellom universitetet og byen.
VG170903 Mange vil mene at Liverpool burde solgt Coutinho og brukt midlene på å styrke forsvaret, men det blir en annen sak.
VG170903 Ifølge amerikanske USGS skal skjelvet hatt en styrke på 5.2, mens kinesiske CENC oppgir styrken til 6.2.
VG170903 Dette skjelvet hadde en styrke på 4.6.
VG170903 Den gangen utløste prøvesprengningen et jordskjelv med 5,1 i styrke .
VG170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
VG170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
NL170903 Nylig har Høyre attpåtil begynt å love å « styrke » Hær og Heimevern, og da kan man legge til at frekkheten er maksimal - sannhetsgehalten på det absolutte nullpunkt.
DN170903 Eksplosjonen tilsvarte et skjelv med styrke 5,8, bekrefter NORSAR søndag.
DN170903 Militære kilder i Sør-Koreas opplyste at det er målt et jordskjelv til styrke 5,6 i Nord-Korea, noe de senere oppjusterte til 5,7.
DN170903 Dette ble målt til en styrke på 4,6.
DN170903 Bekreftelsen kommer kort tid etter at kinesiske og amerikanske geologer slo fast at et jordskjelv, eller en eksplosjon, målt til styrke 6,3 hadde funnet sted ved Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprengninger.
DN170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
DN170903 juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa Amundsen i VG lørdag.
DB170903 Ifølge sjefen for regjeringens forsvarskomité i Sør-Korea, Kim Young-woo, hadde bomba en styrke på opp til 100 kilotonn. Én kilotonn er 1000 tonn TNT.
DB170903 Prøvesprengningen skjedde 05.30 norsk tid og samtidig som det skjedde, ble det registrert et jordskjelv med styrke på 6,3 i de nordlige delene av Nord-Korea.
DB170903 Ifølge sjefen for regjeringens forsvarskomité i Sør-Korea, Kim Young-woo, hadde bomba en styrke på opp til 100 kilotonn. Én kilotonn er 1000 tonn TNT.
DB170903 Bomba som ble sluppet over Nagasaki i Japan i 1945 hadde en styrke på 20 kilotonn, mens Hiroshima-bomben hadde en styrke på 15 kilotonn, skriver Live Science. 6. august 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay uranbomba « Little Boy » over Hiroshima i Japan.
DB170903 Bomba som ble sluppet over Nagasaki i Japan i 1945 hadde en styrke på 20 kilotonn, mens Hiroshima-bomben hadde en styrke på 15 kilotonn, skriver Live Science. 6. august 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay uranbomba « Little Boy » over Hiroshima i Japan.
DB170903 - Testen hadde en styrke på opp til 100 kilotonn, ifølge en rapport, sier Kim Young-woo til nyhetsbyrået.
DB170903 Det var rundt klokka 05.30 natt til søndag at det ble registrert et kunstig jordskjelv med styrke på 6,3 i de nordlige delene av Nord-Korea.
DB170903 Kun åtte minutter etterpå registrerte kinesiske CENC et nytt skjelv, dette med en styrke på 4,6.
DB170903 De oppgir at skjelvet har hatt en styrke på 6,3.
DB170903 ( Dagbladet ) : Rundt klokka 05.30 natt til søndag norsk tid ble det registrert et kunstig jordskjelv med styrke 5,6 i de nordlige delene av Nord-Korea, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
DB170903 Vårt oppdrag er å styrke troen på at vi kan forhindre slike angrep.
DB170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
DB170903 juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa Amundsen i VG lørdag.
DB170903 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe Militære kilder i Sør-Koreas opplyser at jordskjelvet ble målt til styrke 5,6 i Nord-Korea.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe Ifølge US Geological Survey ( USGS ) hadde skjelvet en styrke på 6,3.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe Eksplosjonen tilsvarte et skjelv med styrke 5,8, bekrefter NORSAR søndag.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe september 2017 : Et jordskjelv målt til styrke 6,3 finner sted ved Nord-Koreas område for kjernefysisk prøvesprengning.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/g8r69/Amundsen-beklager-22-juli-kommentar Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/g8r69/Amundsen-beklager-22-juli-kommentar juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa justisministeren.
AP170903https://www.aftenposten.no/kultur/i/KwrWM/Senterpartiet-vil-utfordre-utenlandske-medieaktorer - Det blir tøft, men vi må våge å gå i dialog med de store internasjonale aktørene og utfordre dem på hvilket ansvar de har for å bidra til å styrke film- og produksjonsmiljøene i de landene de opererer i.
AA170903 Dette skjer kort tid etter at Sør-Korea og Japan har bekreftet at skjelvet målt til styrke 6,3 som ble registrert i Nord-Korea tidlig søndag morgen, skyldes en kjernefysisk prøvesprengning.
AA170903 Militære kilder i Sør-Koreas opplyste at det er målt et jordskjelv til styrke 5,6 i Nord-Korea, noe de senere oppjusterte til 5,7.
AA170903 Dette ble målt til en styrke på 4,6.
AA170903 Bekreftelsen kommer kort tid etter at kinesiske og amerikanske geologer slo fast at et jordskjelv, eller en eksplosjon, målt til styrke 6,3 hadde funnet sted ved Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprengninger.
AA170903 Norske NORSAR slår fast at eksplosjonen tilsvarte et skjelv på styrke 5,8.
AA170903 Kraften av jordskjelvet ble målt til et sted mellom styrke 5,7 og 6,3 av amerikanske og sørkoreanske geologer.
AA170903 Ifølge det norske seismiske observatoriet NORSAR er det målt seismiske bevegelser i området der de tidligere atomsprengningene har funnet sted på en styrke på 5,8 på Richters skala.
AA170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
AA170903 juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa justisministeren.
AA170903 | Regjeringen vil styrke havnæringen ¶
AA170903 Satsingen vil bidra til å ytterligere styrke Norge som en ledende havnasjon, sier Solberg.
AA170903 Ifølge det norske seismiske observatoriet NORSAR er det målt seismiske bevegelser i området der de tidligere atomsprengningene har funnet sted på en styrke på 5,8 på Richters skala.
AA170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
AA170903 juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa Amundsen i VG lørdag.
AA170903 Eksplosjonen tilsvarte et skjelv med styrke 5,8, bekrefter NORSAR søndag.
AA170903 Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen.
AA170903 Ved å styrke kunstfagene i skolen viser man et mer helhetlig perspektiv på dannelse og læring.
VG170902 Beina er i ferd med å visne bort, men armene har hun fortsatt styrke i, viser hun her.
VG170902 - Vi vil styrke politidistriktene, slik at det kan bli flere politifolk i hele landet.
VG170902 juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet.
SA170902 Denne tilliten kombinerte han med teknikk, styrke og arbeidsvilje, det var ingen tvil om hvem som var den virkelig gode spilleren på banen.
DN170902 En ny utviklingsbank er blant satsingene som er blitt etablert for å styrke samarbeidet mellom landene, men eksperter tror den nyeste utviklingen er i ferd med å velte en allerede sårbar organisasjon.
DN170902 Det er i alles interesser å styrke vårt samarbeid med andre store økonomier og fremadstormende markeder, sier Kinas utenriksminister Wang Yi.
DN170902 Det gjøres ikke med tilstrekkelig styrke i dag, slik vi blant annet ser med regelverket for innleie, sier han.
DB170902 - Han utstråler ikke bare ro, men også faglig styrke og autoritet, sier Nordlie om Lagerbäck.
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DB170902 Noe forenklet kan vi betrakte tre faktorer som særlig viktige i de fleste idretter : For det første fysiske ferdigheter, som i fotball særlig handler om styrke , utholdenhet og hurtighet.
DA170902 Gunnar Eirikssons Osvald er både vital og livstrøtt, Per Egil Askes Engstrand vipper hele tiden mellom det tragiske og det komiske, og i dialogene mellom fru Alving og pastor Manders ( Lasse Lindtner ) er intensiteten så sterk at vi nærmer oss Strindberg i styrke .
DA170902 Vi vil derfor fortsette å styrke sentrene mot arbeidslivskriminalitet og effektivisere jakten på kriminelle og sette inn enda flere kontroller i fremover.
DA170902 Finansminister og Frp-leder Siv Jensen gjør det klart at Frp også vil fortsette kampen mot arbeidskriminalitet med full styrke , og med strengere straffer og flere kontroller.
DA170902 Det gjøres ikke med tilstrekkelig styrke i dag, slik vi blant annet ser med regelverket for innleie, sier han.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/kkKKB/Amerikanere-forbys-na-a-reise-til-Nord-Korea USA og Sør-Korea ble fredag enige om å styrke det sørkoreanske forsvaret.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/kkKKB/Amerikanere-forbys-na-a-reise-til-Nord-Korea President Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in ble enige om å styrke landets forsvarsevne mot Nord-Korea ved å øke missil-kapasiteten.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet Volden i Rakhine bidrar trolig også til å styrke opprørernes posisjon.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Ap vil styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder utover regjeringens forslag for 2018.
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige | KrF vil styrke breddekulturen ved å hjelpe de frivillige ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/ejarO/KrF-vil-styrke-breddekulturen-ved-a-hjelpe-de-frivillige - Det viktigste blir å styrke breddekulturen og frivilligheten innen kulturlivet.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-holder_-Lagerbck-Forelopig-241324b.html Denne tilliten kombinerte han med teknikk, styrke og arbeidsvilje, det var ingen tvil om hvem som var den virkelig gode spilleren på banen.
AA170902 USA og Sør-Korea ble fredag enige om å styrke det sørkoreanske forsvaret.
AA170902 President Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in ble enige om å styrke landets forsvarsevne mot Nord-Korea ved å øke missil-kapasiteten.
AA170902 USA og Sør-Korea ble fredag enige om å styrke det sørkoreanske forsvaret.
AA170902 President Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in ble enige om å styrke landets forsvarsevne mot Nord-Korea ved å øke missil-kapasiteten. ( ©NTB ) ¶
VG170901 Ifølge BBC har en talsmann for politiet fortalt at letingen fortsatte med full styrke torsdag kveld, men at håpet om å finne noe blir stadig mindre for hver dag som går.
VG170901 Vi vil også styrke ressursene til helsesøster som kan koordinere helsehjelp, ungdomspsykiatri og andre kommunale tjenester.
VG170901 For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten ble Felles kontraterrorsenter etablert i 2014.
VG170901 En rekke andre tiltak bidrar til å styrke samarbeidet mellom politi og Forsvar i terrorberedskapen.
VG170901 Den skal styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og til å håndtere alvorlige hendelser.
NL170901 Vi har ressurser, men har ofte manglet politisk styrke til å sikre at vår kompetanse brukes for å forvalte og utvikle verdiene slik at de inngår i og forsterker regionens økonomi.
NL170901 Det er ut fra trygghet og styrke vi kan finne gode løsninger og ta dristige valg sammen.
NL170901 Det er ut fra felles handling vi får styrke og finner framtidsretta løsninger.
DN170901 FARC, Colombias tildligere gerilja, har valgt å beholde navnet, men denne gangen som forkortelse for en revolusjonær styrke , ikke væpnede styrker.
DB170901 64 min : Alexander Sørloth viser styrke og teknikk.
DB170901 ¶ KRAFTIG : Siden dette satelittbildet ble tatt for et drøyt døgn siden, har « Irma » tatt seg kraftig opp i styrke , og kan treffe USA som en gigantisk orkan.
DB170901 « Irma » ble i går oppjustert til en kategori tre-orkan, der fem er største styrke .
DB170901 Orkanen avtok i styrke etter hvert som den trakk seg innover i landet, men de enorme nedbørsmengdene fra stormen er det som har ført til mest skade.
DB170901 Det er ingenting som tilsier at orkanen vil avta i styrke de nærmeste dagene, men mye kan skje i løpet av de neste dagene.
DB170901 Ifølge departementet skal forslagene til endringer styrke barnets stilling i barnevernssaker, forbedre barnevernstjenestens saksbehandling og dermed øke rettssikkerheten for barn og foreldre.
DB170901 Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet skal endringene styrke barneperspektivet i loven og bidra til å bedre saksbehandlingen i barnevernet.
DB170901 - Vi foreslår også lovendringer som vil styrke barneperspektivet i loven.
DB170901 Det er hennes styrke og mot.
DB170901 « 'Faten tar valget' er normalt, streit, på grensen til intetsigende », skrev Dagbladets Christopher Pahle i sin anmeldelse denne uka : « Takket være debatten om serien ender denne normaliteten med å bli dens største styrke .
DA170901 - Vi burde styrke den britiske forhandlingsposisjonen.
DA170901 Vi vil øke utbyggingstakten av studentboliger og styrke finansieringen til universiteter og høyskoler.
DA170901 I tillegg vil vi bygge flere studentboliger, styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene, satse på psykisk helse blant studenter og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene - I den grad økonomien er viktig for velgerne, så bidrar de nye ledighetstallene til å styrke den borgerlige siden og svekke Arbeiderpartiet tilsvarende, sier sjefanalytiker Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets.
AA170901 Macron sier at det fremste målet for hele denne prosessen er å skape flere arbeidsplasser og dermed styrke Frankrikes svake konkurransekraft. ( ©NTB ) ¶
AA170901 - Vi har gjennom mange år jobbet for å styrke barns rettigheter i møte med barnevernet.
AA170901 Ifølge Helse Nord har det tidligere vært vurdert å stasjonere et jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrke beredskapen i den årstiden som er mest krevende.
VG170831 Sammen med Sør-Korea har amerikanske bombefly nå vært på vingene for å vise styrke .
SA170831 Det nye oppbyggingen vil styrke akademiet, hevder Bjørnebye.
DN170831 Solstad Farstad jobber nå ut fra en strategi som forutsetter at man er tilbake på nivået midtveis i en normal markedssyklus innen 2020, og vil bruke nedturen til å optimalisere driftsmodellen og styrke selskapet.
DN170831 Selskapet besluttet å styrke selskapene Meny og Foodservice i Danmark, og avviklet den danske Kiwi-kjeden.
DN170831 Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling undersøker muligheter for å styrke flåten sin gjennom både konsolidering og oppkjøp, i tillegg til å kjøpe nye rigger i markedet.
DN170831 Tor Olav Trøims riggbaby ser etter muligheter for å styrke flåten sin gjennom oppkjøp av andre selskaper.
DN170831 Tor Olav Trøim og Borr Drilling vil styrke flåten til det nylig børsnoterte selskapet gjennom konsolideringer og oppkjøp av rigger.
DB170831 Dette er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og for å styrke integreringen.
DB170831 - Det er en styrke i Norge at vi er så liberale.
DA170831 Målet er å styrke barns rettssikkerhet, og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.
DA170831 Det handler om å styrke fellesskapet og gjøre stat og kommune bedre i stand til å utføre sine kjerneoppgaver.
DA170831 * Også det å få på plass flere overnattingsmuligheter og andre tilleggstjenester til jegere, kan bidra til å styrke verdiskapningen.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Det er derfor vi ønsker å kutte i kontantstøtten og styrke barnehagene.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-kutter-ut-lag-241264b.html Det nye oppbyggingen vil styrke akademiet, hevder Bjørnebye.
AA170831 Sikkerhetsrådet støttet enstemmig et fransk resolusjonsforslag etter langvarig diskusjon med USA om mandatet til FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon ( UNIFIL ) som skal overvåke våpenhvilen mellom Hizbollah og Israel.
AA170831 En prisoppgang som følge av oljekartellet OPECs forsøk på å styrke markedet ved å kutte produksjonen, er nå lite trolig, frykter analytikere.
AA170831 Ekstremværet som traff land forrige fredag traff med orkan styrke og svekket seg.
AA170831 De strever alle på ulikt vis og i ulik styrke med å ha en viss kontroll på livene sine.
AA170831 Jerven, omstridt og utryddingstruet, utstråler styrke , overlevelsesevne og ikke så lite mystikk.
VG170830 Jeg mangler styrke i mage og rygg.
VG170830 Bakgrunn : Harvey tiltar i styrke
VG170830 Harvey tiltar i styrke : - Redd for hvor mange døde kropper vi kan finne ¶
NL170830 ¶ Et rakrygget Høyre burde styrke forsvarsevnen på Østlandet uten at dette går på bekostning av Hærens evne til mobilitet og den generelle beredskapen i nordområdene ; inklusivt avviklingen av Sjøheimevernet ( SHV ) og nedbemanning av Heimevernet ( HV ), skriver Yngve Laukslett.
NL170830 Et rakrygget Høyre burde styrke forsvarsevnen på Østlandet uten at dette går på bekostning av Hærens evne til mobilitet og den generelle beredskapen i nordområdene ; inklusivt avviklingen av Sjøheimevernet ( SHV ) og nedbemanning av Heimevernet ( HV ).
NL170830 Det har i realiteten ingen hensikt å styrke mottaksapparatet i Ofoten for landmakten dersom luftmakten glimter med sitt fravær ; Antall kampfly er et strategisk tyngdepunkt.
DN170830 En gruppe britiske næringslivsledere er med på besøket, og May håper å styrke de økonomiske båndene mellom landene.
DB170830 Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg har sagt og skrevet « han har jo det meste, Josh - fart, styrke , råskap, instinkt og gode avslutningsferdigheter ».
DB170830 Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar de maritime oppgaver i fred og krise og har en styrke på omtrent 4200 personer.
DB170830 . De friske midlene skal brukes til å dekke etterslep og styrke mulighetene for et bærekraftig vedlikeholdsnivå og til å dekke opp etterslep i vedlikehold, opplyser regjeringen.
DB170830 Og vårt svar er ganske enkelt å styrke redaksjonskollektivet for å møte de behov vi ser avtegner seg, sier Markussen.
DA170830 Det vil styrke både regionens og landets helsenæring, mener de.
DA170830 I statsbudsjettet for 2017 la vi frem om lag en halv milliard til tiltak for å styrke integreringen.
DA170830 - Jeg er sikker på at atelierhuset vil fortsette å styrke kunstmiljøet i Stavanger og ser frem til å følge utviklingen videre, sa Sagen Helgø.
DA170830 Det blir viktig å diskutere dette framover, og det er en styrke at vi har debatt om det - der er det en forskjell mellom Norge og Sverige.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/EGjGK/Bryan-har-knapt-vart-pa-land-siden-stormen-kom-Frivillige-har-reddet-tusenvis-av-mennesker Så han har ikke så mye styrke igjen.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/42mOV/Dodstallene-i-Houston-har-steget-til-18 Orkanen Harvey har avtatt i styrke , men flommen fortsetter å ta liv.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/22mbq/AP-Tidligere-storsmuglere-far-betalt-for-a-stoppe-menneskesmugling---se-hvem-som-betaler Serrajs regjering har fått store beløp fra EU for å styrke Libyas kystvakt og grensekontrollen mot naboland.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Kartlegge kompetanse og styrke opplæringen i mottak Høyre vil lovfeste retten til kvalifiserende tiltak i mottak, og ikke bare opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som i dag.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy5QE/Statsradene-har-forsomt-jobben-mot-arbeidsmiljokriminalitet-i-mange-ar--Per-Kristian-Foss Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AObyA/-Vi-ma-ha-kunst-som-ikke-er-bundet-til-de-rikes-smak - Rødt ønsker å styrke den offentlige støtten til nærmest hele kulturlivet.
AP170830https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/pwG4X/LIVE-I-DAG-Bli-med-Frode-Thuen-til-kjarlighetens-morkere-sider En forståelse til nærhet, kan brukes til å styrke kjærligheten, hvis vi bare vet hvordan vi kan bruke det på en bra måte.
AA170830 En gruppe britiske næringslivsledere er med på besøket, og May håper å styrke de økonomiske båndene mellom landene.
AA170830 Den viktigste saken neste fire år ? Styrke familienes valgfrihet, med forbedret barnetrygd og kontantstøtte, økt kvalitet i barnehagene og fortsatt søndagsfri.
AA170830 Røde Kors mener at myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep.
AA170830 For det andre må myndighetene styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing og vold som utøves gjennom sosiale medier.
AA170830 Skolehelsetjeneste : « Ap mener vi må styrke skolehelsetjenesten, men vi må også fornye tjenesten så den treffer ungdommens behov bedre » skriver Ingvild Kjerkol.
AA170830 Arbeiderpartiet mener vi må styrke skolehelsetjenesten, men vi må også fornye tjenesten så den treffer ungdommens behov bedre.
VG170829 - Julie gir meg også styrke og oppmuntring til å prøve ut nye ting, så denne sangen er et sterkt symbol på det.
VG170829 | « Harvey » tiltar i styrke : - Redd for hvor mange døde kropper vi vil finne ¶
VG170829 Presidentens beslutning om å benåde Arpaio ble offentlig kjent natt til lørdag norsk tid, samtidig som orkanen Harvey traff Texas med full styrke .
VG170829 Harvey tiltar i styrke : - Redd for hvor mange døde kropper vi kan finne.
NL170829 Dette gir det nye styret en anledning til å revurdere hvorvidt det egentlig er noen styrke for UiT å pulverisere det sterke kunstfaglige miljøet UiT har bygget opp de siste åtte årene.
DN170829https://www.dn.no/nyheter/2017/08/29/2046/Utenriks/frykter-trump-mer-enn-kim De vil vise styrke og fortsette atomprogrammet.
DN170829 De vil vise styrke og fortsette atomprogrammet.
DB170829 Kjære Julija, må styrke og helsen være med deg, skriver Safina videre.
DB170829 Ifølge eksperten har Japan et ønske om å styrke det militære forsvaret, og å skaffe seg mulighet til å agere utenfor japanske grenser.
DA170829 Altså, jeg er ikke så veldig bekymret for den og den hagen, men jeg mener at en mangfoldig by er en styrke .
DA170829 Men jeg tror det er en styrke òg.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/829Ed/Trump-mener-det-var-riktig-a-benade-Arpaio-i-kjolvannet-av-orkanen-Harvey Presidenten har fått kritikk for å kunngjøre benådningen samtidig som en styrke 4-orkan raste i Texas.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/829Ed/Trump-mener-det-var-riktig-a-benade-Arpaio-i-kjolvannet-av-orkanen-Harvey Phillip poster den offisielle benådningen på Twitter og påpeker at den kommer på samme tidspunkt som en styrke 4 orkan treffer land.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Clemet-om-Listhaugs-reise--Unodvendig-polarisering Kritikken mot Listhaug vokser i styrke .
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Civita-lederen-om-Sylvis-reise--En-unodvendig-provokasjon Kritikken mot Listhaug vokser i styrke .
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQPkr/Unge-Hoyre-folger-ikke-med-i-timen-Skolehelsetjenesten-ble-styrket-under-rodgronn-regjering--Ingrid-Myhr-18 Arbeiderpartiet vil styrke skolehelsetjenesten og sørge for at helsesøster er til stede på hver skole, hver dag, skriver Ingrid Myhr ( 18 ), leder i Oppland AUF.
AA170829 Mandag økte Harvey noe i styrke , mens uværet flyttet seg over den varme sjøen.
VG170828 Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
SA170828 - Hva tenker du om at dere finner det nødvendig å dedikere en egen utvikler til å styrke jentefotballen ?
NL170828 Vil partiet ditt styrke den regionale fiskeriforvaltningen i Nord-Norge hvor hovedtyngden av fiskeriene ligger ?
DN170828 Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
DB170828 Avisa Diario Sur skriver at meteorologene forventer at regnværet skal tilta i styrke utover mandagen.
DB170828 Der slynges den mellom fjellsidene til den øker i styrke og - forteller ordføreren - skaper problemer for luftambulansen.
DB170828 Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
DB170828 Din største svakhet kan bli din største styrke
DB170828 Din største svakhet kan bli din største styrke
DA170828 Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
DA170828 Det forklares med at arbeidskrafta var billig og at familiene trengte inntektene, men også med at det var flust med arbeidsoppgaver som ikke krevde utdanning, lang opplæring eller spesiell styrke .
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/J06B8/Fem-tall-som-forklarer-hvor-unik-orkanen-Harvey-er--Ufattelig-mye-regn_-sier-statsmeteorolog Rett før uværet traff land her, ble det oppgradert til en orkan av styrke 4.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/J06B8/Fem-tall-som-forklarer-hvor-unik-orkanen-Harvey-er--Ufattelig-mye-regn_-sier-statsmeteorolog Harvey var kortvarig en orkan av styrke fire på skalaen som går til fem.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/J06B8/Fem-tall-som-forklarer-hvor-unik-orkanen-Harvey-er--Ufattelig-mye-regn_-sier-statsmeteorolog Da regner man med orkaner av styrke 3 og oppover som store.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/72VPK/Harvey-pa-retur-til-Mexicogolfen Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html - Hva tenker du om at dere finner det nødvendig å dedikere en egen utvikler til å styrke jentefotballen ?
AA170828 Fra før bistår en styrke på 3000 personer.
AA170828 Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.
AA170828 Netanyahu benyttet blant annet anledningen til å anklage FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon ( UNIFIL ) for å lukke øynene for våpenleveranser til Hizbollah da han tok imot Guterres mandag.
VG170827 Og så trenger jeg løping og styrke .
VG170827 Geriljakommandanten Ivan Marquez tror det nye partiet vil ta navnet Colombias alternative revolusjonære styrke , mens mange andre tidligere soldater mener at det bør kalles Det nye Colombia.
SA170827https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Arsenal-skjelles-ut-etter-a-ha-blitt-rundspilt-av-Liverpool--De-spiller-som-en-gjeng-skolegutter-241070b.html Arsenal-fansens rop om franskmannens avgang vil nok bare øke i styrke etter søndagens forestilling.
SA170827 Argumentene for å på ny ta ut spissen har bare tiltatt i styrke den siste uken.
SA170827 Arsenal-fansens rop om franskmannens avgang vil nok bare øke i styrke etter søndagens forestilling.
DN170827 May utlyste nyvalg nettopp for å styrke britenes posisjon før brexit-forhandlingene som startet i sommer.
DN170827 Geriljakommandanten Ivan Marquez tror det nye partiet vil ta navnet Colombias alternative revolusjonære styrke , mens mange andre tidligere soldater mener at det bør kalles Det nye Colombia.
DB170827 Vold har sin styrke på syklingen.
DA170827 Selv om mange regner ham som svakest på papiret i en sport der Mayweather er eksperten, er McGregor overbevist om sin egen styrke og fremtid i bokseringen.
BT170827https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-skjelles-ut-etter-a-ha-blitt-rundspilt-av-Liverpool--De-spiller-som-en-gjeng-skolegutter-241070b.html Arsenal-fansens rop om franskmannens avgang vil nok bare øke i styrke etter søndagens forestilling.
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nicklas-Bendtner-tilbake-pa-landslaget-241036b.html Argumentene for å på ny ta ut spissen har bare tiltatt i styrke den siste uken.
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-skjelles-ut-etter-a-ha-blitt-rundspilt-av-Liverpool--De-spiller-som-en-gjeng-skolegutter-241070b.html Arsenal-fansens rop om franskmannens avgang vil nok bare øke i styrke etter søndagens forestilling.
AA170827 Geriljakommandanten Ivan Marquez tror det nye partiet vil ta navnet Colombias alternative revolusjonære styrke , mens mange andre tidligere soldater mener at det bør kalles Det nye Colombia.
AA170827 - Samtidig har det blitt mer oppmerksomhet rundt behovet for å styrke barnevernet, men det er langt fram.
VG170826 Livstruende : « Harvey » har økt i styrke
VG170826 Den tropiske orkanen Harvey er altså redusert til noe som i styrke minner om et ordinært lavtrykk.
VG170826 Natt til lørdag nådde orkanen Harvey land i den amerikanske delstaten Texas, etter å ha økt i styrke gjennom natten.
VG170826 - På forespørsel fra guvernøren i Texas, har jeg signert katastrofeerklæringen som utløser hjelp fra myndighetene med full styrke , skriver Trump.
VG170826 Norske StormGeos egne meteorologer i Houston følger monsterorkanen døgnet rundt : Den avtar nå raskere i styrke enn beregnet, sier meteorolog Derek Ortt.
VG170826 - Basert på den svekkelsen vi har observert de siste tre timene, er detnå sannsynlig at « Harvey » vil svekke seg til under tropisk orkans styrke i løpet av lørdag morgen eller ettermiddag amerikansk tid, sier han.
VG170826 På sitt voldsomste natt til lørdag var den oppe i kategori 4 i styrke .
SA170826https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Oppstyr-for-gigantkampen-Pa-bokseren-hadde-han-en-skjult-beskjed-til-McGregor-240995b.html Siden da har ordkrigen bare eskalert i styrke .
SA170826 Siden da har ordkrigen bare eskalert i styrke .
DB170826 Manglende regelverk, elendig kontroll og et omfattende statsdop gjorde 80-tallet til en ren svindelfest på testosteron i alle øvelser der styrke var viktig.
DB170826 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170826 For å styrke innsatsen mot svart arbeid gjennom mer robuste kompetansemiljøer i skatteetaten, foreslo Skattedirektoratet å gjøre om dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale.
DB170826 Må Gud gi alle styrke til å bære denne smerten ! ", skriver Gaurav Kumar på Twitter.
DA170826 * Styrke ordningen med Nasjonale Turstier.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/kkM66/Kjempeorkanen-Harvey-traff-Texas-med-full-styrke | Kjempeorkanen Harvey traff Texas med full styrke
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/kkM66/Kjempeorkanen-Harvey-traff-Texas-med-full-styrke Den traff kysten med full styrke fredag kveld, lokal tid.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/OMy3b/Han-kalte-fengselet-konsentrasjonsleir_-og-lot-fanger-sitte-bundet-til-de-dode-I-natt-ble-han-benadet-av-Trump Benådningen ble kunngjort fredag kveld mens en styrke 4-orkan raste i Texas.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Oppstyr-for-gigantkampen-Pa-bokseren-hadde-han-en-skjult-beskjed-til-McGregor-240995b.html Siden da har ordkrigen bare eskalert i styrke .
AA170826 | Orkanen Harvey avtar i styrke
AA170826 Lånet skal hjelpe irakiske myndigheter med å gjennomføre reformer, styrke offentlig sektor og bidra til å gi statlige selskaper et økonomisk løft. ( ©NTB ) ¶
AA170826 Må Gud gi alle styrke til å bære denne smerten ! ", skriver Gaurav Kumar på Twitter. ( ©NTB ) ¶
AA170826 Pentagon hevder at spesialsoldatene bare driver etterretning og fungerer som rådgivere for en styrke fra De forente arabiske emirater, men at de har anledning til å forsvare seg dersom de kommer under angrep.
AA170826 Et viktig bidrag for Venstre har vært å styrke lærernes stilling.
VG170825 VISTE STYRKE : Real Sociedad-spillerne jubler sammen med Willian José etter at han scoret 1-0-målet mot Barcelona i forrige sesongs La Liga.
VG170825 Den vil treffe land i løpet av natten eller morgentimene lørdag, og var ventet ifølge meteorologene å styrke seg til en kategori 3-orkan med vindstyrke opp mot 180 - 200 km/t.
VG170825 Bataljonen Orzysz, som Stoltenberg besøkte fredag, er én av fire som forsvarsalliansen i vår utplasserte i Russlands naboland for å styrke trygghetsfølelsen i landene.
VG170825 - Han ble valgt for sin styrke som forhandler, men nå blir han betraktet som en som splitter landet.
DB170825 Han viste strøken teknikk, god styrke , men også oppofrende jobbing defensivt.
DB170825 I seinere tid skal hun ha vært gjennom intens stemmetrening, som har hjulpet henne til å styrke og varme opp stemmen igjen.
DA170825 I dag har Norge en styrke på omtrent 50 spesialsoldater som trener opp afghanske sikkerhetsstyrker og bistår med antiterrorarbeid i Kabul.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0KjR/Sveitsergarden-forbereder-seg-pa-terrorangrep-i-Vatikanstaten Sveitsergarden er en styrke av sveitsiske leiesoldater som fungerer som pavens livgarde og Vatikanets forsvar.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/RW56O/Samsung-arving-domt-for-underslag-og-bestikkelser Formålet skal ha vært å få hjelp fra regjeringen til en fusjon som ville styrke Lees kontroll over Samsung.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/RW55x/Innbyggere-i-Texas-forbereder-seg-pa-det-verste-Orkanen-Harvey-kan-bli-den-verste-pa-10-ar Den er fredag kategorisert som en kategori 2-orkan, men det er antatt at den vil øke i styrke og bli en kategori 3-orkan, melder USAs nasjonale orkansenter.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42zwe/Kjare-Nanna-Jeg-kommer-for-fort-Hva-kan-jeg-gjore Ved å gjøre knipeøvelser vil du over tid kunne styrke disse musklene, som kan gi deg mer kontroll, sterke orgasmer og bedre bevegelighet.
AA170825 - Vi venter at orkanen vil tilta i styrke helt fram til den treffer land, sier talsperson Dennis Feltgen ved det nasjonale orkansenteret.
AA170825 Ifølge påtalemyndigheten var formålet med pengegavene å få myndighetenes støtte til en fusjon som skulle styrke Lees kontroll over Samsung etter at faren ble sengeliggende etter et hjerteinfarkt i 2014.
AA170825 I dag har Norge en styrke på omtrent 50 spesialsoldater som trener opp afghanske sikkerhetsstyrker og bistår med antiterrorarbeid i Kabul.
VG170824 « Harvey » ble først klassifisert som en tropisk storm, men ble oppjustert til orkan torsdag etter at det ble oppdaget at Harvey hadde vokst i styrke over Mexicogulfen.
VG170824 Også Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) mener dagens ordning fungerer, og at vi heller må jobbe med å styrke den.
NL170824 Ikke minst vil det styrke båndene mellom folk på begge sider av grensa.
NL170824 Barentssamarbeidet, som neste år kan feire 25 år, har som sin styrke at samarbeid foregår parallelt både på hovedstadsnivå og mellom fylker og regionerm.
NL170824 Vi har gjort to grep for å styrke den geografiske representasjonen.
DN170824 Funksjonaliteten, de dynamiske egenskapene og teknologien er essensen av Volkswagens gode kvaliteter, og T-Roc vil bidra til å styrke vår SUV-offensiv ytterligere, sier styreleder i Volkswagen, Dr.
DN170824 - Dette sender et sterkt positivt signal til investorer, og hjelper til å styrke tilliten til Kurdistans oljesektor.
DB170824 Tiltar i styrke : Orkanen Sandy.
DB170824 Høyre vil styrke kvalitetet blant lærerne og har innført firerkrav i matte for å komme inn på utdanningene.
AP170824https://www.aftenposten.no/reise/Jim-84-har-servert-middag-til-fremmede-i-egen-leilighet-i-40-ar-10355b.html - Jeg fortsetter så lenge jeg har styrke i beina, sier Jim mens jeg hjelper ham å bære inn stolene.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJrmq/Na-vil-tyskerne-fjerne-flyskatten-igjen Å avskaffe skatten vil styrke tyske flyselskaps konkurranseevne i Europa, sier Zypries nå.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser - Dessuten er forutsetningen fra oss at vi skal fortsette å styrke kommuneøkonomien.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Den nye Bistandsinstruksen skal styrke samarbeidet mellom politi og forsvar.
AA170824 - Staten Qatar har uttrykt ønske om å styrke de bilaterale forholdene til Den islamske republikken Iran på alle felt, heter det fra utenriksdepartementet i Doha.
VG170823 Stormen traff omtrent 60 km utenfor Hong Kong onsdag morgen, før den begynte å bevege seg mot området Macau i Kina hvor den gradvis avtok i styrke , skriver The Telegraph.
NL170823 Slik viste de både bredde og styrke .
DN170823 - Vi kommer aldri til å ta et eneste skritt tilbake fra å styrke vår atommakt, heter det i en uttalelse fra det statlige nyhetsbyrået KCNA, skriver NTB.
DN170823 Flere hundre flyvninger er innstilt, skoler, børs og selskaper holder stengt i Hong Kong og Sør-Kina i påvente at tyfonen Hato skal nå fastlandet med full styrke senere onsdag.
DA170823 - Trump holder alle dører åpne ved å være vag, sier Afghanistan-ekspert om presidentens beslutning om å styrke innsatsen i landet.
DA170823 På plass i Haugesund under Den norske filmfestivalen sammen med partikollega Hege Haukeland Liadal som representerer kulturkomiteen på Stortinget, utdyper Arbeiderpartiets tidligere kulturminister målene for hvordan de vil styrke norsk film om de vinner høstens stortingsvalg.
DA170823 - Det er for tidlig å si, men vi må mer eller mindre doble for at det skal kunne handle om minst to produksjoner i året, sier Liadal, som også er opptatt av å styrke den såkalte co-produksjonsordningen.
DA170823 * Økte produksjonsmidler til norsk film ¶ * Styrke norsk film og norske aktører blant annet gjennom co-produksjonsmidler ¶
DA170823 Snart lekkes nyheten om at fosteret har Downs syndrom til media, og Astrid hylles for sin moralske styrke .
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Vi må også styrke Salto-samarbeidet enda mer for å nå ut til flere ungdommer, sier hun.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen - Umiddelbart må vi styrke samarbeidet mellom skole, barnevern, politi, NAV, barne- og ungdomspsykiatrien, og eventuelt andre instanser.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/RWyOr/Fire-av-fem-mulige-nullskattytere-har-en-formue-under-4-millioner-kroner I Høyres program står det at partiet vil : « Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, (... ) ».
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2288x/Terror-kan-forebygges-og-stoppes--Malin-Stensones Våre politikere bør også utfordres på hva de helt konkret vil gjøre for å styrke norsk sikkerhet og beredskap fremover.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2288x/Terror-kan-forebygges-og-stoppes--Malin-Stensones Hva vil våre politikere gjøre, helt konkret, for å styrke norsk sikkerhet og beredskap fremover ?
AA170823 Hensikten med kvoten er primært å styrke forholdet mellom far og barn de viktige første ukene av livet.
VG170822 Med en fellende dom mot henne, som innebærer at hun mister OL, vil ramaskriket tilta i styrke , stort sett over følgende lest : ¶
VG170822 Jeg synes både Søderlund og Tarik var gode sist samling, men det er viktig å levere på klubblaget, så det er jo noe som kan hjelpe og styrke sjansene mine.
VG170822 Og Wirkola får flere anledninger til å vise sin styrke som en dyktig actionscene-dirigent.
VG170822 Bilder viser delvis sammenraste bygninger etter at den vulkanske øya ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 3,6.
VG170822 Vil de andre partiene bidra til å styrke nære fellesskap og distrikt, siden det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet, som bygger samhold og tillit ?
VG170822 I krisesituasjoner som under krigen var nasjonalsangen et symbol på frihet, og Nordahl Griegs tonesatte dikt " Kringsatt av fiender " bidro til å samle oss til ny styrke etter 22. juli.
VG170822 Så vil vi i kommende sesong styrke mannskapene med vakt og beredskap, sier han.
VG170822 - En human politikk handler om å styrke asylsøkeres og flyktningers rettigheter og hvordan kan bistå mennesker på flukt.
NL170822 Sp står for aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170822 Jordskjelvet på Ischia mandag kveld hadde en styrke på 3,6.
DN170822 - Vår plan for 2017 var å styrke bemanningen kraftig, og derfor har vi budsjettert med en liten svekkelse på bunnlinjen i inneværende år.
DB170822 - Jeg finner styrke gjennom kjærligheten jeg får gjennom det norske folket, gjennom familie, venner, støtteapparat og ikke minst Nils Jakob ( kjæresten ), sa Johaug til Dagbladet.
DB170822 Søket etter den savnede kvinnen har pågått med nærmest uforminsket styrke de siste elleve dagene.
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering.
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/OMrqO/Trump-vil-slass-for-a-vinne-i-Afghanistan-Det-kan-bety-press-pa-Norge-om-a-sende-soldater President Barack Obama endte krigshandlingene i Afghanistan i 2014, men beholdt en liten styrke i landet.
AA170822 En lokal lege har opplyst at 39 personer ble skadd i skjelvet som hadde en styrke på 4.0.
AA170822 Da mistet nesten 300 mennesker livet og skjelvet ble målt til en styrke på 6. ( ©NTB ) ¶
AA170822 Da mistet nesten 300 mennesker livet og skjelvet ble målt til en styrke på 6. ( ©NTB ) ¶
AA170822 - Leteaksjonen har pågått uavbrutt og videreføres med samme styrke utover tirsdagen.
VG170821 Anders Trondsen og Samuel Adegbenro ble kjøpt inn for til sammen 30 millioner kroner for å styrke en allerede sterk stall.
VG170821 To fine folk i en ganske lite interessant serie, der birollene bidrar til å styrke ideen om at TV2 bygger sitt eget Marvelunives av realitykjendiser : Lothepus er direkte og indirekte med i de tre første episodene.
VG170821 Helleland er ikke enig med Gharahkhani, og mener Høyre har jobbet hardt for å styrke alle sykehusene i fylket, samt jobbet for å bygge et nytt sykehus.
VG170821 - Det kan de fordi deres styrke ligger i deres overbevisning.
SA170821 Det kan finnes momenter i saken som ikke har kommet frem som kan bidra til å styrke Johaugs forklaring om at hun har gjort det hun kan for å undersøke middelet før bruk.
SA170821 Førsteårssenioren viste styrke fra første sekund.
DN170821 « Mærsks andel i det store Johan Sverdrup-feltet i Norge vil styrke Totals produksjonsprofil », står det.
DN170821 I tillegg vil kjøpet styrke de eksisterende prosjektene til Total - blant annet i det britiske gassfeltet Culzean.
DN170821 - Med Mærsk Oils tekniske kompetanse og Totals erfaring og sterke finansposisjon, har vi en eksepsjonell mulighet til å styrke den kombinerte konkurranseposisjonen i flere nøkkelregioner og levere vekst, verdiskaping og jobbmuligheter, sier Totals styreleder og konsernsjef Patrick Pouyanné i meldingen.
DB170821 Det er selvfølgelig en styrke .
DB170821 Baldauf er regjerende europamester, og førsteårssenioren viste styrke fra første sekund i sin første VM-kamp i bryting i gresk-romersk stil mandag.
DB170821 I morgentimene mandag er det satt inn friske og uthvilte mannskaper som viderefører søket med full styrke .
DB170821 I et ferskt intervju med Clash sier Sundfør at « Music for People in Trouble » er et album om å finne styrke gjennom å konfrontere dine indre demoner.
DA170821 Vi vil også styrke ordningene med midlertidige og permanente lønnstilskudd, og utvide forsøkene med arbeidstrening i arbeidslivet.
DA170821 Høyre vil styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet.
DA170821 Vi vil også styrke ordningene med midlertidige og permanente lønnstilskudd, og utvide forsøkene med arbeidstrening i arbeidslivet.
DA170821 Høyre vil styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet.
DA170821 I morgentimene mandag er det satt inn friske og uthvilte mannskaper som viderefører søket med full styrke .
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Tirsdag-avgjores-Johaugs-OL-skjebne-Dette-taler-for-og-imot-strengere-straff-240583b.html Det kan finnes momenter i saken som ikke har kommet frem som kan bidra til å styrke Johaugs forklaring om at hun har gjort det hun kan for å undersøke middelet før bruk.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Baldauf-vant-sin-forste-VM-kamp-240726b.html Førsteårssenioren viste styrke fra første sekund.
AA170821 I morgentimene mandag er det satt inn friske og uthvilte mannskaper som viderefører søket med full styrke .
AA170821 Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle « bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet ».
AA170821 Vi må stimulere frivilligheten, styrke kommuneøkonomien, samt sørge for en bedre momskompensasjonsordning.
AA170821 Samtidig må vi styrke frivilligheten, oppfylle kulturløftet og sikre én prosent til kultur over statsbudsjettet.
AA170821 - Vi er opptatt av å styrke den kulturelle grunnmuren og det lokale kulturlivet, med en kulturskole som tilbyr plass til alle innenfor en akseptabel økonomisk kostnad.
AA170821 - Det viktigste for oss er å styrke frivillig sektor.
VG170820 Italienske myndigheter har også jobbet med å styrke den libyske kystvakten for å stoppe flere menneskesmuglere.
DB170820 Torunn Ytrehus, personlig trener i Improving Lives, har laget dette forslaget til treningsprogram til deg som vil bygge opp styrke og kondisjon etter en litt for lat ferie.
DB170820 STYRKE : ¶ 4 runder med 10 repetisjoner av hver øvelse : ¶
DB170820 Det er nettopp det som er deres styrke, vår styrke , at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier, og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.
DB170820 Det er nettopp det som er deres styrke , vår styrke, at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier, og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.
DA170820 Videre løftes filmens visuelle styrke gjennom nydelig kamerabruk av Jakob Ihre, hvor de intime og blottstilte nærbildene står som slående kontraster til tablåer av vidt, dels trykkende landskap, overskuende panorama og trykkende klaustrofobiske ganger og rom.
DN170819 President Donald Trump har gitt ordre om å samle og styrke det amerikanske cyberforsvaret i en ny overkommando.
DN170819 - Den nye, samlede kommandoen vil styrke cyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.
DB170819 Vårt oppdrag er å styrke troen på at vi kan forhindre slike angrep.
DB170819 Så er det også dette segmentet Bodylab henvender seg til : De som trener mye styrke og har behov for produkter.
DB170819 Dessuten : slike « hva hvis?»-fortellingers store styrke er å vise underliggende strukturer vi ikke er bevisst.
DA170819 Derfor vil jeg lage en mer rettferdig finansieringsmodell, som blant annet skal styrke laget rundt eleven, sier hun til Dagsavisen.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/P1RmX/USA-samler-sitt-cyberforsvar President Donald Trump har gitt ordre om å samle og styrke det amerikanske cyberforsvaret i en ny overkommando.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/P1RmX/USA-samler-sitt-cyberforsvar - Den nye, samlede kommandoen vil styrke cyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.
SA170818 Styrke er en ting, men det tekniske er vel så viktig i vektløfting.
DB170818 Men en god og solidarisk alkoholpolitikk avhenger av KrFs styrke og innflytelse.
DA170818 Macron har vist styrke mot Trump og Putin og lederskap på klimafronten.
DA170818 Et annet punkt som er viktig for Rødt er å styrke sysselsettingen i fylket.
DA170818 Jeg tror det er en styrke for denne byen.
DA170818 Styrke med mangfold ¶
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/AOdkM/Portugisisk-landsby-omkranset-av-skogbranner Brannen startet tirsdag, tiltok i styrke onsdag og torsdag morgen var stedet omringet, forteller han og legger til at brannen raser videre med uforminsket styrke .
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/AOdkM/Portugisisk-landsby-omkranset-av-skogbranner Brannen startet tirsdag, tiltok i styrke onsdag og torsdag morgen var stedet omringet, forteller han og legger til at brannen raser videre med uforminsket styrke.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Justisministeren viser til at regjeringen har prioritert beredskapsarbeidet ved å styrke PST med rundt 300 millioner kroner og politiet med snart 2.000 nye årsverk.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Justisministeren viser til at regjeringen har prioritert beredskapsarbeidet ved å styrke PST med rundt 300 millioner kroner og politiet med snart 2.000 nye årsverk.
AA170818 Det såkalte mellomvalget til Kongressen i 2018 blir i dette perspektivet viktig for å styrke motstanden mot reverseringen, forklarer han.
AA170818 Det muliggjør også at vegstrekningen som skal binde sammen nye Trøndelag ferdigstilles etter økonomi- og tidsplanen, pluss at Værnes kan styrke sin attraktivitet som destinasjon for ulike flyselskap.
AA170818 Hvis byens politiske flertall ønsker å styrke demokratiet i Trondheim, bør de lytte til Andreassen.
AA170818 Kulturrådet skal også i fremtiden ha som hovedmål å styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig.
AA170818 En satsing på kunstnernes premisser : Målene skal ikke nås gjennom en kommersialisering av kunsten, men gjennom å styrke apparatet mellom kunstner og publikum.
VG170817 Men på gresset var det norsk styrke som kom lengst torsdag kveld.
VG170817 Hun har også fått mye mer styrke i venstre arm.
SA170817 Jeg sender all min styrke til ofrene og deres familier, skriver midtbanespiller Ivan Rakitic på sin Twitter-konto.
DN170817 1 Jeg trodde dere fikk 7,5 millioner kroner fra eierne for å styrke stallen i sommer ?
DN170817 Hun tok til orde for å « styrke det som virker og forbedre der man kan », men sa samtidig at det er viktig å være forsiktig med å endre avtalen.
DB170817 Er det en styrke ?
DB170817 BEREDSKAP : - Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene bidra til å styrke politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sa justisminister Amundsen.
DB170817 Vi må styrke fagutdanningene våre, skape en skole som passer for alle, og rydde opp i arbeidslivet så alle har en fast og trygg jobb å gå til.
DB170817 Og fikk Giske på nakken, som argumenterte godt for egen partileders styrke og erfaring.
DA170817 De nye spillerne er hentet inn for å styrke Rosenborgs Europa-satsing.
DA170817 De vil også styrke sentrene mot arbeidslivskriminalitet, og gjennomføre enda flere kontroller.
BT170817https://www.bt.no/100Sport/fotball/Lionel-Messi-i-sorg-etter-tragedien-Her-er-fotballstjernens-beskjed-til-hele-Barcelona-240550b.html Jeg sender all min styrke til ofrene og deres familier, skriver midtbanespiller Ivan Rakitic på sin Twitter-konto.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/kkWjX/Vi-er-lenket-til-et-lik_-sa-briter-om-Europa-for-brexit-Na-er-alt-snudd-pa-hodet Den sterke veksten i svensk økonomi har også bidratt til å styrke valutaen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger På den andre siden har du Ap som ønsker å styrke våre fellesarenaer, styrke skolen, helse- og omsorgssektoren og si at vi ikke har råd til den type skattekutt, sa Tajik.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger På den andre siden har du Ap som ønsker å styrke våre fellesarenaer, styrke skolen, helse- og omsorgssektoren og si at vi ikke har råd til den type skattekutt, sa Tajik.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lionel-Messi-i-sorg-etter-tragedien-Her-er-fotballstjernens-beskjed-til-hele-Barcelona-240550b.html Jeg sender all min styrke til ofrene og deres familier, skriver midtbanespiller Ivan Rakitic på sin Twitter-konto.
AA170817 Men regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, hevder han.
AA170817 De vil også styrke sentrene mot arbeidslivskriminalitet, og gjennomføre enda flere kontroller.
AA170817 IKT-bransjen varsler selv om behov for bredere og tyngre kompetanse hos de elevene som starter som lærlinger etter VG2, og et toårig kurs vil styrke faget i sin helhet.
VG170816 Langrennsstjernen Petter Northug ( 31 ) velger å styrke teamet sitt i OL-sesongen, og henter inn en tidligere Strindheim-løper i teamet.
VG170816 Søket etter savnede Kim Wall ( 30 ), den svenske journalisten som var på tur med Madsen torsdag kveld, fortsetter med uforminsket styrke .
VG170816 Høyre har foran stortingsvalget programfestet at partiet vil « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten ».
SA170816 De innser at dersom de skal opp på dette nivået, så må de styrke spillerstallen, sier Semb.
SA170816 Den har tiltatt i styrke de siste dagene etter hvert som et salg av Adegbenro til RBK begynte å framstå som et reelt alternativ, og fortsatte da salget verdt 14-15 millioner kroner ble gjennomført tirsdag kveld.
NL170816 * Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
DB170816 - Nå har imidlertid problematikken tiltatt i styrke igjen, sier han.
DB170816 Det vil styrke næringslivets konkurransekraft.
DB170816 Senterpartiets styrke og profil nuller dermed ut gevinsten Ap skulle få ved å søke mot sentrum.
DA170816 Vi vil øke antallet tiltaksplasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA ) og styrke NAVs oppfølging av personer som er under tiltaket VTA i ordinær sektor.
DA170816 I sitt siste alternative statsbudsjett, foreslo Fremskrittspartiet ( Frp ) å styrke sektoren med 775 millioner kroner og blant annet øke antallet VTA-plasser med 2000.
DA170816 I denne situasjonen vil Arbeiderpartiet styrke NAV sin rolle både i formidling og oppfølging av personer som er på tiltak.
DA170816 Alle partiene på Stortinget er enige om behovet for å styrke yrkesdeltakelsen blant dem som har størst utfordringer med å få innpass i arbeidslivet.
DA170816 Valen ber Solberg kikke på det USAs president Donald Trump nå gjør og « hvilken styrke nazistene kjenner på når Trump insisterer på at « de er ille på begge sider ».
DA170816 Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen, er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over På søndag blir samtale mellom Raymond Johansen, Abid Raja og Lan Marie Nguyen Berg rundt påstanden om « Oslo som en delt by » og hvilken rolle kultur kan spille i å styrke fellesskapet.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Det koster å øke kompetansen, å styrke IKT og vedlikeholde og bygge nytt, sier hun.
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-sjefen-ble-grillet-av-fansen---se-hva-han-svarte-240442b.html Den har tiltatt i styrke de siste dagene etter hvert som et salg av Adegbenro til RBK begynte å framstå som et reelt alternativ, og fortsatte da salget verdt 14-15 millioner kroner ble gjennomført tirsdag kveld.
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb--Dersom-Rosenborg-klarer-det_-vil-det-vare-en-stor-sensasjon-240450b.html De innser at dersom de skal opp på dette nivået, så må de styrke spillerstallen, sier Semb.
AA170816 Valen ber Solberg kikke på det USAs president Donald Trump nå gjør og « hvilken styrke nazistene kjenner på når Trump insisterer på at « de er ille på begge sider ».
AA170816 - Det vil koste mye å styrke bredt alle tjenestene, skole, nav, helsetjenester, barnehage.
VG170815 Ropene om nye Liverpool-signeringer øker i styrke etter det svake forsvarsspillet i serieåpningen mot Watford.
VG170815 Spesielt akkurat nå og jeg beundrer din styrke og fryktløshet.
VG170815 Under primærvalgene tidlig i 2016, mens ideen om Donald Trump i Det hvite hus fortsatt paralyserte det republikanske partiet og ga demokratene en tro på at de skulle kunne klare å holde på presidentembetet etter Obama, oppsto det stadig situasjoner som ikke akkurat bidro til å styrke tilliten hans blant politikkens veteraner.
SA170815 Kjetil Rekdal og Jesper Mathisen mener Rosenborg demonstrerer egen styrke når de bruker penger på Anders Trondsen og Samuel Adegbenro.
SA170815 Gjentatte ganger har han understreket behovet for å styrke spillerstallen.
SA170815 Der løp vi før frokost, trente så styrke fram mot lunsj og spilte håndball på kvelden.
NL170815 ¶ Omstillingene og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte, skriver UiT-rektor Anne Husebekk.
NL170815 Sentrale aktører innen luftfart både fra næringslivet og offentlig sektor støtter UiTs forslag om å styrke kompetansen i luftfartsnæringen ved å etablere en mastergrad i luftfartsvitenskap.
NL170815 Omstillingene og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte.
NL170815 En viktig faktor for en god og bærekraftig utvikling av luftfartsnæringen vil være å styrke utdanningstilbudet.
NL170815 En masterutdanning vil også være et viktig element for å styrke både grunnforskning og anvendt forskning knyttet til luftfart.
NL170815 Dette vil øke karrieremulighetene til luftfartspersonell og styrke norsk sivil luftfart.
FV170815https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Rekdal-om-Rosenborgs-pengebruk---Det-er-fare-for-at-vi-far-en-kraftig-RBK-dominans-igjen-240413b.html Kjetil Rekdal og Jesper Mathisen mener Rosenborg demonstrerer egen styrke når de bruker penger på Anders Trondsen og Samuel Adegbenro.
DN170815 I tillegg poengterer Nordea-analytikeren at overtagelsen av Songa vil styrke Transoceans forhold til den uten sammenligning største riggbrukeren på norsk sokkel, Statoil.
DN170815 - Oppkjøpet vil styrke Transoceans posisjon som et ledende offshore boreselskap i dypvannsmarkedet.
DB170815 Det er mer styrke i vinden.
DB170815 Vi ser viktigheten av å styrke pårørendes kunnskap.
DB170815 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170815 Kreativ næring og kulturturisme er én av regjeringens satsinger for å styrke norsk kulturliv gjennom privat-offentlig samarbeid.
DA170815 Den selverklærte grunnleggeren av « alt-right»-bevegelsen i USA, Richard Spencer, kalte demonstrasjonen « en stor moralsk seier når det gjelder å vise styrke ».
DA170815 « Amy » forteller at det er en jobb som krever mental styrke , og at det er lett å begynne å drikke mer alkohol enn normalt.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PVKQR/Hillary-Clintons-valgkampsjef-mener-Trump-ikke-klarer-a-skru-klokken-tilbake-i-klimapolitikken_-men-han-kan-gjore-mye-skade Det såkalte mellomvalget til Kongressen i 2018 blir i dette perspektivet viktig for å styrke motstanden mot reverseringen, forklarer han.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/011MA/Ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet Det vil også styrke rettssikkerheten og skåne ofre for kriminalitet for nye belastninger ved at de kan slippe å vitne flere ganger i retten.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rqk1m/Verdens-klima--og-miljoproblemer-er-en-forretningsmulighet-for-Norge--Nils-A-Rokke-og-Johan-Einar-Hustad Det vil styrke bedrifter som ser de mulighetene « klodepinen » gir.
AP170815https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Rekdal-om-Rosenborgs-pengebruk---Det-er-fare-for-at-vi-far-en-kraftig-RBK-dominans-igjen-240413b.html Kjetil Rekdal og Jesper Mathisen mener Rosenborg demonstrerer egen styrke når de bruker penger på Anders Trondsen og Samuel Adegbenro.
AP170815https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Conte-far-1_3-millarder-kroner-til-spillerkjop-Chelsea-manageren-vil-likevel-ha-mer_-mer_-mer-240428b.html Gjentatte ganger har han understreket behovet for å styrke spillerstallen.
AP170815https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Sagosen-om-hverdagen-i-stjernelaget----Sa-fort-man-sover-litt-pa-trening-her_-sa-smeller-det-240391b.html Der løp vi før frokost, trente så styrke fram mot lunsj og spilte håndball på kvelden.
VG170814 Det betyr at det kan frigjøres om lag 27 milliarder kroner til å fjerne eiendomsskatten og styrke velferden i kommune.
VG170814 Vil styrke unges selvfølelse ¶
VG170814 Sally synes det er viktig å styrke sin egen selvfølelse.
SA170814 André Hansen tror den sterke utviklingen til RBK-laget skyldes vel så mye mental styrke som at spillerne er blitt fysisk bedre.
DB170814 ULIKHET er en styrke i de fleste sosiale sammenhenger så lenge vi skjønner hva disse forskjellene skal brukes til.
DB170814 ( FourFourTwo ) : Ryktene rundt Philippe Coutinho økte i styrke da Liverpool offentliggjorde morgendagens tropp til Champions League-kvaliken mot Hoffenheim.
DB170814 Noen ganger er styrke forferdelig », sier hun, etter å ha spurt Jon hvor mange motstandere han selv drepte i slaget mot Ramsay Bolton.
DB170814 Noen ganger er styrke forferdelig », sier hun, etter å ha spurt Jon hvor mange motstandere han selv drepte i slaget mot Ramsay Bolton.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-keeperen-vil-heller-ha-bortemal-enn-a-holde-nullen-mot-Ajax-240262b.html André Hansen tror den sterke utviklingen til RBK-laget skyldes vel så mye mental styrke som at spillerne er blitt fysisk bedre.
AA170814 Kritikken mot Frps Siv Jensen og Erna Solberg har økt i styrke den siste uken, og beskyldninge om skatteprioritering av milliardærer har haglet.
AA170814 - Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene bidra til å styrke politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170813 Nå vil de styrke norske lokalsamfunn.
VG170813 - Det handler ikke bare om å bevare noe i en osteklokke, men om å føre en politikk for framtiden og ta beslutninger som vil styrke Norge på sikt.
DB170813 Trener Antonio Lima lot Neymar kun bruke venstrefoten i trening over flere måneder, helt til stjerneeleven kunne skyte med samme styrke som med høyrefoten.
DB170813 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170813 - Hva var Jokkes styrke som tekstforfatter ?
DA170813 Ministeren bør også styrke mediebransjen økonomisk i den store brytningstiden de er inne i, sier SV-politikeren.
DA170813 Med Norges Bank liggende i Oslo, Oljefondet i Bergen og Folketrygdfondet i Trondheim, tror Sp-politikeren at miljøene kunne skapt faglig dynamikk mellom hverandre som vil styrke miljøene.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqlB4/Dette-kommer-Sp-og-Ap-til-a-krangle-mest-om Så vil gjennomslag avhenge av hvilken styrke vi får gjennom valgresultatet.
AA170813 Lokale jordskjelvmyndigheter i Indonesia målte skjelvet til styrke 6,6 og med en dybde på 10 kilometer.
AA170813 Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte skjelvets styrke 6,4.
AA170813 Et jordskjelv med styrke 6,4 rammet søndag like utenfor kysten av Sumatra i Indonesia, men det var ikke fare for tsunami og ingen ble skadd.
AA170813 Hensikten er å slå tilbake mot det nasjonalforsamlingen kaller kamp mot USAs « eventyrlyst » og sanksjoner, og formålet er også å styrke den iranske Revolusjonsgardens oppdrag i utlandet.
AA170813 | Et kvinnelag i regi av RBK vil styrke merkevaren ¶
AA170813 Det er så åpenbart at et damelag i regi av RBK vil styrke merkevaren ytterligere at det nesten er skremmende at det ikke er på plass for lengst.
SA170812https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/De-enorme-overgangssummene-bekymrer-Guardiola--Det-er-uholdbart-240189b.html Før City sparker i gang sesongen lørdag kveld har Guardiola hentet Kyle Walker, Benjamin Mendy og Danilo for å styrke forsvaret.
SA170812 Før City sparker i gang sesongen lørdag kveld har Guardiola hentet Kyle Walker, Benjamin Mendy og Danilo for å styrke forsvaret.
DB170812 Før City sparker i gang sesongen lørdag kveld har Guardiola hentet Kyle Walker, Benjamin Mendy og Danilo for å styrke forsvaret.
DB170812 Der er han en av fagressursene for kraft og styrke med et særlig blikk mot den friidretten han alltid har levd og åndet for.
DB170812 Brennskag tror ikke oppmerksomheten vil føre noe særlig annet med seg enn å styrke Nugattis posisjon som « den som er uten palmeolje ». 10 ¶ 10 ¶
DA170812 Og ikke minst sette på bremsen om vinden øker for mye i styrke .
DA170812 Samtidig bør stortingspolitikerne legge seg i selene for å styrke kollektivtilbudet i langt større grad enn hva som nå er tilfellet, mener transportforskeren.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Forskerne fastslår at bolig-, by- og planpolitikken er sentral for å forsøke å skape sosialt blandede nabolag fra starten av, styrke nærmiljøarenaer og bidra til en spredning av kommunale boliger og utsatte hushold.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Styrke pendlernes skattefradrag.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/eV3vR/Ny-norsk-verdensmester--i-brannvern I hinderløypen må du være god i alle grenene du deltar i, ha teknikk, fysisk styrke og evne til å tenke strategisk gjennom hvordan du skal løse oppgavene, sier Bjørn Rønning, leder Norsk Brannmannsforum.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-enorme-overgangssummene-bekymrer-Guardiola--Det-er-uholdbart-240189b.html Før City sparker i gang sesongen lørdag kveld har Guardiola hentet Kyle Walker, Benjamin Mendy og Danilo for å styrke forsvaret.
AA170812 Norge hadde fra 2004 en styrke i Faryab-provinsen.
AA170812 - Er det styrke eller svakhet for Frp at alle snakker om Sylvi Listhaug ? - Styrke , helt klart.
AA170812 - Er det styrke eller svakhet for Frp at alle snakker om Sylvi Listhaug ?
AA170812 - En styrke for Frp ¶
AA170812 Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen og kapasitet på det eksisterende lokale og regionale nivået, inkludert å ikke bygge ned det landbruksfaglige miljøet hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.
VG170811 For NFF har det vært en selvfølge å styrke økonomien og utviklingsmulighetene til toppklubbene på kvinnesiden.
SA170811 - Testene som er gjort i sommer viser at spillerne har bra utholdenhet, spenst, styrke og hurtighet.
DB170811 Som vi ser time etter time på nyhetene, sier folk modige ting som : Vi er sterke, vi er motstandsdyktige og vår tro vil styrke oss.
DB170811 Dette for å styrke et allerede godt forhold de to landene imellom.
DB170811 Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å styrke Enova, sikre CO₂-kompensasjonsordningen og utvikle nye ordninger for pilotering og uttesting av ny teknologi.
DB170811 Regjeringen vil også styrke skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme ( Dembra ).
DB170811 Først nå begynner de ulike veiene Vaular kan gå, musikalsk sett, å tegne seg som et problem snarere enn en styrke for artisten.
DA170811 Pep Guardiola kan gå inn i den nye sesongen med en skadefri Vincent Kompany, og har i tillegg brukt 1,6 milliarder kroner på å styrke forsvaret.
DA170811 | Nå vil Ap styrke film, festivaler og distriktene ¶ 1 prosent av statsbudsjettet til kultur.
DA170811 Vår ambisjon er at flere skal ha muligheten til å delta i og oppleve kultur, sier Grande, som også er opptatt av å styrke kunstnernes kår.
DA170811 Vi ønsker å styrke og bygge ut.
DA170811 Vi vil styrke kunstnernes levevilkår og gjøre det lettere å kunne leve av det som skapes, sier Grande.
DA170811 Vi har også sagt at vi skal styrke og bygge ut UKM ( Ung Kultur Møtes ), som tidligere het Ungdommens kulturmønstring.
DA170811 Partiet ønsker å styrke kulturen i distriktene, øke festivalstøtten og ha flere kvinner i filmbransjen.
DA170811 Jeg vil påstå at UKM er en av de fineste kulturaktivitetene vi har for ungdom, fordi den favner så bredt og favner hele landet, sier Liadal, som også vil styrke ordninger som den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Her er punktene i det nye kulturløftet : ¶ * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
DA170811 Et eget utvalg skal se på mulighetene for å styrke frilansernes sosiale rettigheter.
DA170811 Det nye kulturløftet er også opptatt av å styrke kunstnernes kår, få opp kvinneandelen i filmbransjen og øke støtten til festivaler.
DA170811 Blant annet ønsker partiet å styrke kulturlivet i distriktene.
DA170811 Arbeiderpartiet vil styrke festivale rundt om i landet og ønsker mer forutsigbarhet rundt festivalstøtten.
DA170811 * Gi regionene og kommunene økonomi til å beholde og styrke sitt finansieringsansvar for kunst og kultur.
DA170811 * Styrke staten sitt ansvar for å opprettholde og videreutvikle en nasjonal infrastruktur av selvstendige autonome, profesjonelle kulturinstitusjoner over hele landet.
DA170811 * Styrke museene slik at de kan utvikle kvaliteten i alle deler av arbeidet.
DA170811 * Styrke festivalstøtteordningen og sikre kunstnerisk kvalitet, mer økonomisk forutsigbarhet, vekstmuligheter og aktivitet i hele landet.
DA170811 Så oppdager han sykdommen, og får også sitt syn på « styrke » nyansert...
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/aVAea/Kraftig-jordskjelv-pa-Filippinene Reuters melder at skjelvet hadde en styrke på 6,6.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/aVAea/Kraftig-jordskjelv-pa-Filippinene Ifølge CNN opplyser det filippinske instituttet for seismologi ( Phivolcs ) at skjelvet hadde en styrke på 6,3 og fant sted på 160km dybde utenfor byen Nasugbu, sørvest for Manila.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/aVAea/Kraftig-jordskjelv-pa-Filippinene For bare en uke siden ble den sydlige øyen Mindanao rammet av et jordskjelv med styrke på 5,8.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/aVAea/Kraftig-jordskjelv-pa-Filippinene Et jordskjelv med styrke på over 6 er blitt registrert utenfor Filippinenes største øy.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Torbjørn Røe Isaksen mener « ansvarligheten » i Ap og Høyre i de store spørsmålene har vært en styrke for norsk politikk og ført til at Norge har greid å gjennomføre reformer som andre land sliter med å få til.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling - Vårt fokus nå er å styrke oss så mye som mulig slik at vi ser et trygt flertall bak en ny regjering til sentrum-venstre.
AA170811 Hun mener mange i iveren etter å lage regjeringsopplegg, glemmer mindretallsregjeringens historiske styrke i norsk politikk ved å hente støtte fra vekslende flertall.
VG170810 Siden Elina Krantz opprettet holdingselskapet i 2008 har hun jevnt og trutt og med sikker teft sanket inn konsernbidrag for å styrke egenkapitalen.
VG170810 De anslår at det kan komme mellom 14 og 19 navngitte stormer, og to til fem kjempeorkaner på styrke tre eller mer.
VG170810 Ifølge rapporten begynte Boko Haram å bruke kvinnelige selvmordsbombere etter de så at kjønn og alder har potensial til å styrke gruppens globale profil etter Chibok-kidnappingen.
SA170810 Idelinho « Idé » Colubali skal forhåpentligvis styrke Jerv denne høstsesongen.
NL170810 Regjeringen vil i stedet overlate til kommunene å utforme egne forskrifter, og beskriver det som et grep for å styrke lokaldemokratiet.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Jerv-innbytteren-imponerte-hjemmepublikummet--Kan-bli-en-profil-for-oss-240062b.html Idelinho « Idé » Colubali skal forhåpentligvis styrke Jerv denne høstsesongen.
DN170810 Nå søker Tufte Wear etter nye markeder å vokse i og jobber for å styrke merkevaren.
DB170810 - Vi kompenserer jo gjennom å fortsette å styrke kommuneøkonomien år for år.
DB170810 H/FrP-regjeringen er opptatt av mangfoldet i næringslivet og vil styrke det norske eierskapet og legge til rette for gründervirksomhet.
DB170810 - Det er det som er det skumleste, men jeg tror fødselen vil gi meg mer styrke , om det er mulig, og mer selvtillit.
DA170810 Det kan bli i overkant poserende, men Oathbreakers styrke ligger i detaljene bak gardinene, i de finurlige overgangene, vekslingen over variasjonene som ligger i post-metallens uttrykk og det belgiske bandets helt egen blanding av hardcore, black metal og eksperimenterende støymusikk der ikke minst Tanghes stemme er absolutt alt.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Vi kommer nå til å styrke tilstedeværelse på senteret med en etterforsker.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/oqrBa/-Norge-skaffer-seg-flere-venner--Erna-Solberg USA forblir vår viktigste allierte, men min regjering vil være en konstruktiv og nytenkende partner globalt, samt styrke båndene til våre nærmeste naboer i Europa.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jerv-innbytteren-imponerte-hjemmepublikummet--Kan-bli-en-profil-for-oss-240062b.html Idelinho « Idé » Colubali skal forhåpentligvis styrke Jerv denne høstsesongen.
AA170810 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,5, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.
VG170809 Dette er et forholdsvis kraftig lavtrykk til årstiden å være, mer lik et typisk høstlavtrykk i styrke , sier Ynnesdal.
DN170809 Nord-Koreas leder Kim Jong-un « har vært veldig truende, utover det normale, og som jeg sa vil de bli møtt med ild og vrede, og styrke , som verden aldri før har sett », fortsatte presidenten.
DB170809 * Ikke ha for dyre spillere på benken, men heller styrke de elleve beste spillerne du skal bruke til enhver tid.
DB170809 Skal du bli god i langrenn må du ha utholdenhet, teknikk og styrke , og så må du ha godt utstyr.
DB170809 Styrke måtte hun ha trent mer på, og bra utstyr måtte hun ha fått.
DB170809 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DA170809 Gårsdagen var kulminasjonen av et press som har økt voldsomt i styrke mot Sør-Afrikas president, noe som har trengt Zuma og ANC stadig mer opp i et hjørne.
DA170809 Men hekkeløp handler ikke bare om styrke og tempo.
DA170809 Han viste til at Ap ved et regjeringsskifte vil styrke en samfunnsmodell med små forskjeller og høy tillit.
AA170809 Sju timer senere rammet et nytt jordskjelv med styrke 6,5 nordvest i landet, mot grensen til Kasakhstan.
AA170809 Jordskjelvet ble målt til en styrke på 6,5, ifølge data fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tirsdag ettermiddag.
AA170809 Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8 ble utløst i 2008.
AA170809 Han viste til at Ap ved et regjeringsskifte vil styrke en samfunnsmodell med små forskjeller og høy tillit.
AA170809 Særlig de første årene var tjenesten preget av høyt konfliktnivå, kamphandlinger, angrep og drap på UNIFIL-soldater ( FNs midlertidige styrke i Libanon ).
AA170809 Personlig trener Lisa Laumann har satt sammen sine favorittøvelser som både sikrer en spretten bakdel og økt styrke i setemuskulaturen.
AA170809 Personlig trener Lisa Laumann har satt sammen sine favorittøvelser som både sikrer en spretten bakdel og økt styrke i setemuskulaturen.
VG170808 To år tidligere sikret samme mann gull, og etter at han la opp har Thorkildsen blant annet brukt tiden på å trene Warholm i styrke .
VG170808 Da er rutine, erfaring og faglig styrke en fordel.
VG170808 Jordskjelvet ble målt med styrke på 6,5, ifølge data fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tirsdag ettermiddag.
VG170808 Et jordskjelv med styrke 6,5 har rammet det sentrale Kina.
VG170808 Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8,0 rammet i 2008.
VG170808 Borgerlige bevegelser med Venstre i spissen var også en av de helt sentrale bærende kreftene i arbeidet med å etablere og styrke den norske fellesskolen der utdanning for alle sto som det bærende element.
VG170808 Det er godt å høre at Selbekk erkjenner forskningen som dokumenterer alvoret i hatet som vokser og støtter at vi bør styrke tiltakene.
SA170808 Med sin fart, styrke og gjennombruddskraft kan han spille alle de tre angrepsposisjonene.
SA170808 - Min styrke er fart.
NL170808 De har iverksatt en rekke planer for å styrke egen fangst og produksjon av fisk og sjømat, og investerer i egen bearbeidingsindustri og fiskeoppdrett.
DN170808 | Tid for å styrke Hæren og HV ¶
DB170808 Avisa referer også til et jordskjelv på 7,9 i styrke i samme region tilbake i 2008.
DB170808 ( Dagbladet ) : Ifølge Washington Post dreier det seg om et skjelv med styrke 6,5 på Richters skala.
DB170808 Det er styrke i fellesskap, skriver gruppen i en e-post til Reuters.
DB170808 Så er det også en styrke for Norge, sier Bakke-Jensen.
DB170808 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DA170808 En kongelig, kvinnelig figur, som representerer selvstendighet, pågangsmot, styrke og feminitet.
DA170808 Styrke og selvstendighet ¶
DA170808 Jeg hadde en veldig god personlig trener på det studioet hvor jeg trente styrke den gangen, Brynjulf Svorkmo, og det satte meg på ideen.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner Siv Jensen vil styrke statsbudsjettet med skattekutt ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rqxpw/Kortinnlegg--onsdag-9-august Det vi ser på som nåtidens største kunstverk, fra renessansen, var sjeldent bestillingsverk eller laget på deadlines, men sannheten er for tiden at utrygge rammer hemmer kreativiteten, fremfor å styrke den.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-spiss-klar-for-Molde---Jeg-likte-aggressiviteten-hans-239959b.html Med sin fart, styrke og gjennombruddskraft kan han spille alle de tre angrepsposisjonene.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-spiss-klar-for-Molde---Jeg-likte-aggressiviteten-hans-239959b.html - Min styrke er fart.
AA170808 Nord-Koreas leder Kim Jong-un « har vært veldig truende, utover det normale, og som jeg sa vil de bli møtt med ild og vrede, og styrke , som verden aldri før har sett », fortsatte presidenten.
AA170808 Jordskjelvet ble målt med styrke på 6,5, ifølge data fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tirsdag ettermiddag.
AA170808 Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8,0 rammet i 2008.
AA170808 Et jordskjelv med styrke 5,3 har rammet turistområdet Bodrum vest i Tyrkia.
AA170808 Et nytt jordskjelv med styrke 5,3 rammet turistområdet Bodrum vest i Tyrkia, men det er ikke rapportert om personskader.
AA170808 Når jeg ikke synger går jeg i treningsstudio, jeg løper litt og trener styrke .
AA170808 Det er viktigere med styrke i lår og bein.
VG170807 Nå er jo ikke dueller min styrke på banen heller.
VG170807 - Vi kommer aldri til å ta et eneste skritt tilbake fra å styrke vår atommakt, heter det videre.
VG170807 Styrke pasient-, bruker- og pårøredeorganisasjonene økonomisk. 8.
SA170807 Jeg må prøve å gjøre denne kampen til noe som kan styrke meg som dommer, sier han.
DN170807https://www.dn.no/nyheter/2017/08/07/2117/Industri/dette-spadetaket-skal-gi-tine-mer-konkurranse Derfor var det nødvendig å gjøre grep for å styrke konkurransen, sier Dale til DN.
DN170807 Derfor var det nødvendig å gjøre grep for å styrke konkurransen, sier Dale til DN.
DB170807 Dette knytter seg til inneklemte kommuner, der en stopper flere som ønsker å gå sammen og noen ganske få eksempler på behovet for å styrke regionale sentre.
DB170807 Internasjonalt jobbes det nå med å styrke menneskerettigheter mer effektivt i ulike tros- og livssynssamfunn.
DB170807 Vi må trappe opp samarbeidet med våre nordiske og baltiske kolleger og støtte dem i deres innsats for å styrke det indre marked.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dommeren-dagen-derpa---Har-ikke-opplevd-trykk-som-dette-for-239932b.html Jeg må prøve å gjøre denne kampen til noe som kan styrke meg som dommer, sier han.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqMkq/Store-og-Solberg-kranglet-om-milliardlofter-til-helse Erna Solberg og Høyre lovet i 2013-valgkampen å styrke sykehusenes økonomi med 12 milliarder kroner.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Støre mener man ville fått mye mer for pengene om de i stedet var brukt til å styrke fellessykehusene faglig og teknologisk.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Milliardløftet : Høyre lovet i 2013-valgkampen å styrke sykehusenes økonomi med 12 milliarder kroner.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstremimamer-og-hatpredikanter Vi er det første landet i verden som har en slik liste, men det vil glede meg mye hvis det kommer flere land etter fordi det vil helt klart styrke listen, sier den danske ministeren. nyidanmark.dk ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstrem-imamer-og-hatpredikanter Vi er det første landet i verden som har en slik liste, men det vil glede meg mye hvis det kommer flere land etter fordi det vil helt klart styrke listen, sier den danske ministeren.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dommeren-dagen-derpa---Har-ikke-opplevd-trykk-som-dette-for-239932b.html Jeg må prøve å gjøre denne kampen til noe som kan styrke meg som dommer, sier han.
AA170807 Formålet skal ha vært å få hjelp fra regjeringen til en fusjon som ville styrke Lees kontroll over Samsung.
AA170807 | Trener du styrke ?
AA170807 Men det er fortsatt ting mange gjør feil når man trener styrke , her får du vite de mest vanlige - og hvordan du skal unngå å gå i samme fella.
VG170806 Meritter : Har vunnet de norske toppserieklubbenes Iron Man-konkurranse - utholdenhet og styrke - fire ganger.
VG170806 Ble kalt The Beast i Rosenborg ¶ 26-åringen fra Kongsberg har fire ganger vunnet den årlige styrke og utholdenhets-konkurransen for spillerne i den norske toppserien i ishockey, kalt Iron Man.
SA170806 Hovdenaks styrke er kjøring nedover.
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-to-kvinnene-gruset-flertallet-av-mannfolkene-i-ekstremritt--Vi-er-seige-239818b.html Hovdenaks styrke er kjøring nedover.
DN170806 - USA fordømmer den ulovlige avsettelsen av Ortega, tvitret utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert og la til at fjerningen var et ytterligere skritt for å styrke det autoritær diktaturet til Maduros regime.
DB170806 President Nicolás Maduro anklaget Ortega for å være « delaktig i det væpnede opprøret » som landet har opplevd siden demonstrasjonene mot ham for alvor tiltok i styrke 1. april, ifølge El Pais.
DB170806 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/aVRJ5/Opposisjonen-Venezuela-er-tatt-som-gissel - USA fordømmer den ulovlige avsettelsen av Ortega, tvitret utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert og la til at fjerningen var et ytterligere skritt for å styrke det autoritær diktaturet til Maduros regime.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest - Vil ikke dette gå ut over for eksempel eldretjenester, som dere også vil styrke ?
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-to-kvinnene-gruset-flertallet-av-mannfolkene-i-ekstremritt--Vi-er-seige-239818b.html Hovdenaks styrke er kjøring nedover.
AA170806 - USA fordømmer den ulovlige avsettelsen av Ortega, tvitret utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert og la til at fjerningen var et ytterligere skritt for å styrke det autoritær diktaturet til Maduros regime.
VG170805 Løgner og angrep på det liberale demokratiets institusjoner fortsetter med uforminsket styrke .
DB170805 Ifølge nyhetsbyrået Anadolu har Tyrkia sendt artilleribatterier til Kilis-provinsen for å styrke enhetene som allerede er utplassert i området.
DB170805 President Nicolás Maduro anklaget fredag Ortega for å være « delaktig i det væpnede opprøret » som landet har opplevd siden demonstrasjonene mot ham for alvor tiltok i styrke 1. april, ifølge El Pais.
DB170805 29-åringen, som er avbildet bakfra med sønnen i armene, forklarer at hun velger å dele den uretusjerte sannheten med jenter i alle aldre, hvor formålet er å styrke kvinners selvbilde.
DA170805 Da er det ensemblets mange eksplisitte tolkninger av ensidige og karikerte stereotyper som blir spelets styrke .
AA170805 Ifølge nyhetsbyrået Anadolu har Tyrkia sendt artilleribatterier til Kilis-provinsen for å styrke enhetene som allerede er utplassert i området.
AA170805 - Vi rykket ut med nødvendig styrke og i det vi ankommer så finner vi en mann som er alvorlig skadd, sier innsatsleder Erik Hestvik i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170804 - Coverlåten er jo med å styrke hans posisjon som en av årets viktigste låtskrivere.
VG170804 Det er mer hensiktsmessig å styrke dagens eksisterende institusjoner.
VG170804 - Borgerlig flertall er innen rekkevidde fordi jeg har tro på at Trine og Venstre skal klare å mobilisere flere velgere og at vi andre også vil styrke oss, sier Solberg.
SA170804 Jo hyppigere du vasker, desto mindre styrke trenger du på såpen, sier Jan Ivar Engebretsen hos NAF.
NL170804 Hvis man over tid ønsker å styrke sentrum, og svekke polarisering og ytterfløyene i norsk politikk, tyder erfaringer fra andre land på at en slik berøringsangst kan være helt feil medisin.
DB170804 Og ikke minst kan man styrke en omseggripende følelse av rebelsk rettferdighet i å bekjempe mediehusenes tilbakeholdenhet, forstått som sensur.
DA170804 I stedet for 4-1-4-1 sendte han laget på banen i 3-4-1-2, men som alltid med spillere som var villige til å droppe ned et ledd for å styrke defensiven.
DA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen i forkant av frierferden i Moss.
DA170804 Da må vi styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom reformer og prioriteringer av infrastruktur, kunnskap og skatte- og avgiftslettelser som fremmer investeringer i norsk næringsliv, sier finansminister en til Dagsavisen.
DA170804 Ett ledd i denne offensiven var å senke konfliktnivået med nabolandene, ettersom en spent situasjon fort kunne brukes som påskudd for å styrke militærets innflytelse.
BT170804https://www.bt.no/bil/Vasker-du-bilen-hjemme-eller-pa-bensinstasjon-Ett-av-alternativene-gir-best-resultat_-mener-NAF-10414b.html Jo hyppigere du vasker, desto mindre styrke trenger du på såpen, sier Jan Ivar Engebretsen hos NAF.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet For å styrke norsk forskning om mannlig reproduksjon er det nødvendig å delta i internasjonale nettverk.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen En sånn styrke kan komme godt med seinere i livet.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge I tillegg vil vi bruke budsjettmidler i jordbruksoppgjøret til å styrke fjord- og fjellandbruket vårt.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge Styrke landforsvaret - flere heimevernssoldater.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene - Vi mener at de som har mest i Norge, bør bidra mer for å styrke skoler, eldreomsorg og barnehager, sier skattepolitisk talsperson Truls Wickholm ( Ap. ).
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene ) Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7rAM8/Kjare-Nanna-Jeg-skammer-meg-over-a-vare-jomfru-Har-du-noen-gode-ord-til-meg-Hilsen-jente-20 Å ta egne valg og stå for disse selv når man opplever at andre velger annerledes, er en veldig god styrke å ha, og det er mye av dette voksenlivet handler om.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7rAM8/Kjare-Nanna-Jeg-skammer-meg-over-a-vare-jomfru-Har-du-noen-gode-ord-til-meg-Hilsen-jente-20 Trykk her for å sende spørsmål til Nanna ¶ Styrke å ta egne valg ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/bil/Vasker-du-bilen-hjemme-eller-pa-bensinstasjon-Ett-av-alternativene-gir-best-resultat_-mener-NAF-10414b.html Jo hyppigere du vasker, desto mindre styrke trenger du på såpen, sier Jan Ivar Engebretsen hos NAF.
AA170804 Georgia er ikke medlem av NATO, men deltar med 900 soldater i alliansens styrke i Afghanistan.
AA170804 Det tredje løftet er å styrke forsvar og beredskap.
AA170804 Å integrere psykisk helse i skolefag, innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet, er tiltakene Ap foreslår på dette området.
AA170804 Men vi mener sentralisering er gammeldags medisin mot dagens utfordringer, sier Vedum, som blant annet vil styrke den lokale beredskapen og ha et reelt nærpoliti.
AA170804 - Vi går til valg på det vi tror på, og så får vi se hvilken styrke vi får.
AA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen. ( ©NTB ) ¶
AA170804 Kapteinen forteller at deres styrke er at de spiller variert og at de har en meget god keeper.
VG170803 Silkemyke mottak, krempasninger med yttersida, presise flikker i blinde, kjappe vendinger på en ettøring, styrke som en okse og nærmest umulig å frata ballen.
VG170803 Under rehabiliteringen tapte Svindal styrke , men nå har han greid å trent seg opp igjen.
VG170803 Både styrke og utholdenhet er bra.
VG170803 Det er regnet for å være en høy oppslutning, gitt at opposisjonen valgte å boikotte valget fordi de mener landets president Nicolás Maduro forsøkte å styrke sin egen posisjon.
VG170803 I senatet sier den innflytelsesrike republikanske senatoren Lamar Alexander, leder i helsekomiteen, at han vil samarbeide med demokratiske kolleger for å « stabilisere og styrke det private helsemarkedet » inn mot 2018.
NL170803 Sp har gjennom hele sin historie stått for en aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
FV170803https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html For noen virker det kanskje slitsomt, men Pedersen selv tror det er en styrke .
DN170803 Benensons inntog kan komme til å styrke spekulasjonene om at paret har større politiske ambisjoner, skriver nettstedet Politico.
DN170803 Den kontinuerlige forbedringen gir fortsatt gode resultater, men det er hele tiden behov for nye virkemidler for å styrke konkurransekraften for norsk sokkel sier Petoros administrerende direktør Grethe Moen i en kommentar i rapporten.
DB170803 Hun har erfaring, er trygg med ballen og vil bringe styrke inn i laget.
DB170803 - Nora vil styrke forsvaret vårt.
DB170803 I stedet for 4-1-4-1 sendte han laget på banen i 3-4-1-2, men som alltid med spillere som var villige til å droppe ned et ledd for å styrke defensiven.
DB170803 For stormen som det siste halvåret har blåst rundt Det hvite hus, har de siste ukene tiltatt kraftig i styrke .
DB170803 Er medlem i Initiativ for etisk handel som gir kompetanse i systematisk arbeid for å styrke arbeidstakeres rettigheter, bedre arbeidsforhold og miljø.
DB170803 Sammenligner vi fotball og håndball, vil nok de fleste konkludere med at håndball stiller enda større krav til fysisk styrke .
DA170803 Spekulasjonene rundt Warrens presidentkandidatur startet allerede under forrige valgkamp, og har tiltatt i styrke nå.
DA170803 For oss er det et mål å løfte inn de ulike regionenes kultursatsinger og styrke de viktigste formålene.
DA170803 Blir det Sp som får kulturministeren etter valget, lover de å styrke norsk kultur over hele landet.
BT170803https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html For noen virker det kanskje slitsomt, men Pedersen selv tror det er en styrke .
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Regjeringen satte i 2015 i gang en prosess Høyre og Frp sa ville styrke eldres lovfestede rett til et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/-Isabelle-Pedersen-om-den-beinharde-tiden--Det-var-en-ting-jeg-ikke-turte-a-si-239596b.html For noen virker det kanskje slitsomt, men Pedersen selv tror det er en styrke .
AA170803 - Nei, snarere tvert imot mener jeg det vil styrke muligheten for en raskere integrering, sier hun.
VG170802 « Prins Phillip, som Dronningen beskrev som sin « styrke og støtte » gjennom den rekordlange perioden hun har regjert, gikk bort XXXXXXX ¶
VG170802 - Kelly skal bringe en ny struktur, disiplin og styrke til Det hvite hus, sa pressesekretær Sarah Huckabee Sander.
SA170802 - Du tror ikke et Rosenborg-eventyr i Europa kan styrke entusiasmen for norsk fotball ?
SA170802 For noen virker det kanskje slitsomt, men Pedersen selv tror det er en styrke .
NL170802 Det er jo åpenbart i landsdelens egen interesse å bidra til å styrke Tromsøs nasjonale posisjon ytterligere.
NL170802 Vi vil styrke de regionale utviklingsmidlene, vi vil bevare den lokale forankringen av Innovasjon Norge og vil styrke systemet med at vi alle bidrar til det felles spleiselaget gjennom en rettferdig skatt, slik at vi evner å gjennomføre de løft vi alle tjener på, både bedrift og ansatt.
NL170802 Vi vil styrke de regionale utviklingsmidlene, vi vil bevare den lokale forankringen av Innovasjon Norge og vil styrke systemet med at vi alle bidrar til det felles spleiselaget gjennom en rettferdig skatt, slik at vi evner å gjennomføre de løft vi alle tjener på, både bedrift og ansatt.
DN170802 Han gjentar at han er sterk tilhenger av å bruke det statlige virkemiddelapparatet for å styrke Norske Skogs lønnsomhet og dermed unngå konkurs.
DB170802 Men Rosenborgs liknet mer på et lik enn et fotballag der de lå og ventet på at Celtic skulle botte seg eller at Scott Brown, som styrke førsteomgangen som han ville, skulle misse på en av sine tversoverpasninger.
DB170802 - Støtten fra dere alle gir meg styrke .
DB170802 - GIR MEG STYRKE : - Støtten fra dere alle gir meg styrke .
DB170802 - GIR MEG STYRKE : - Støtten fra dere alle gir meg styrke.
DB170802 Han er en uberegnelig president, en jeg er redd for vil gå veldig langt for å styrke egen popularitet.
DB170802 Oppbyggingen av en moderne og godt beskyttet base på Evenes for luftoperasjoner i nordområdet, er en stor og viktig satsning som vil øke forsvarsevnen og styrke Forsvarets fotavtrykk i nord.
DB170802 Samtidig ønsker vi en hver diskusjon om hvordan vi kan styrke det norske totalforsvaret velkommen, sier Lind.
DB170802 Jeg hadde også ønsket meg mer styrke på syrligheten.
DB170802 Alt fra behovet for å bygge fellesarenaer og styrke integreringen til ønsket å om hindre trygdeeksport peker mot at tjenester vil stå enda høyere i kurs framover.
DB170802 Men det viktigste er å styrke fastlegekapasiteten, å tilføre fastlegeordningen mer midler.
DA170802 Vi har et mer voksent lag denne sesongen og det vil være en stor styrke , sier Livingston.
BT170802https://www.bt.no/100Sport/fotball/-Heie-pa-Rosenborg-Det-kunne-ikke-ha-falt-oss-inn-239612b.html - Du tror ikke et Rosenborg-eventyr i Europa kan styrke entusiasmen for norsk fotball ?
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/k5gM9/Skritt-for-skritt-frigjor-republikanske-senatorer-seg-fra-Trump Dette vil styrke deres selvstendighet og stolthet.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Heie-pa-Rosenborg-Det-kunne-ikke-ha-falt-oss-inn-239612b.html - Du tror ikke et Rosenborg-eventyr i Europa kan styrke entusiasmen for norsk fotball ?
VG170801 Nå vil Burchnall, som ønsker å styrke Vikings offensive slagkraft i kampen mot nedrykk, se på muligheten for å bringe Bakenga til Stavanger.
VG170801 Etter å ha snakket om at laget er Rosenborgs største styrke , og at RBK spiller veldig velorganisert, nevnte han likevel navn : ¶
VG170801 Skolbekken, som er fra Nes i Akershus, ble kritisk skadet da han havnet under en mur da den greske ferieøya Kos ble rammet av et skjelv målt til en styrke på 6,7 på Richters skala natt til 21. juli.
SA170801 Det er Norges bidrag for å styrke langrennsfamilien, høyne nivået og få flere nasjoner i toppen.
SA170801 Bør vise styrke tidligere ¶
DN170801https://www.dn.no/nyheter/2017/08/01/1215/Utenriks/kinesisk-hoydesyke Kronen fortsetter å styrke seg mot dollar ¶
DN170801 Kronen fortsetter å styrke seg mot dollar ¶
DN170801 - Kelly skal bringe en ny struktur, disiplin og styrke til Det hvite hus, sa Sanders.
DN170801 - Kelly skal bringe en ny struktur, disiplin og styrke til Det hvite hus, sa Sanders.
DN170801 Høyre lover å styrke forskningsprogrammet for norsk sokkel, DEMO2000, i løpet av neste periode og peker på at de i denne perioden nesten har doblet støtten til programmet.
DB170801 PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DB170801 - Da jeg var landbruksminister ble jeg angrepet for å styrke tollgrensene, da var Frp og Høyre helt i harnisk.
DA170801 | Kan styrke Putin hjemme ¶
DA170801 Utvisningen kan styrke Putin på hjemmebane, mener Russland-kjenner Light.
DA170801 Vår styrke må ligge i kompetanse, spesialisering og mot.
DA170801 Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og - på lengre sikt - fjerne formuesskatten.
DA170801 Dette vil gi økt vekst, økt optimisme og styrke norske arbeidsplasser, samtidig som det økte bunnfradraget kommer de aller fleste som eier egen bolig til gode.
DA170801 Høyre lover å styrke forskningsprogrammet for norsk sokkel, DEMO2000, i løpet av neste periode og peker på at de i denne perioden nesten har doblet støtten til programmet.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-ta-239553b.html Det er Norges bidrag for å styrke langrennsfamilien, høyne nivået og få flere nasjoner i toppen.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-ta-239553b.html Bør vise styrke tidligere ¶
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-239553b.html Det er Norges bidrag for å styrke langrennsfamilien, høyne nivået og få flere nasjoner i toppen.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-239553b.html Bør vise styrke tidligere ¶
AA170801 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey. ( ©NTB ) ¶
VG170731 Samtidig har grunnlovsvalget virket samlende på opposisjonen som fikk vise styrke i sin egen avstemming.
VG170731 Presidenten har dermed kun oppnådd å forlenge og styrke lidelsene til det venezuelanske folket.
SA170731 Etter fire treninger med TIL har Simo Valakari nå et klarere bilde på hva han har å jobbe med, men er også klar hvor han ønsker å styrke stallen.
DN170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
DB170731 - Dagens møte handlet om å styrke rettighetene til dem vi er valgt for å tjene, og om bedre å kunne promotere friidretten overfor idrettsfans, sa IAAF-president Sebastian Coe i en uttalelse.
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen blant befolkningen.
DB170731 Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker.
DB170731 Vi vil få på plass en ny, nasjonal pårørendestrategi og styrke programmene for pårørende.
DB170731 Vi vil styrke støtten til pårørende og kunnskapen blant de ansatte i tjenesten om demens, og øke støtten til forskningen på demens og Alzheimers. 14.
DB170731 Arbeiderpartiet vil også styrke og utvikle nye plattformer for mobilisering av frivillige, hvor hjelp til praktiske oppgaver, mobilisering mot ensomhet og sosiale møteplasser står sentralt. 6.
DB170731 Arbeiderpartiet vil derfor styrke omsorgsforskningen i Norge og sørge for at omsorgsektoren i større grad drives og bygger på forskning og fagkunnskap. 16.
DB170731 Arbeiderpartiet vil styrke demensomsorgen ved å fullføre opptrappingen av dagaktivitetstilbudet for demente, satse på demensteam og demenslandsbyer.
DB170731 Styrke demensomsorgen og tilbudet av dagaktivteter.
DB170731 Styrke de fem sentrene for omsorgsforskning.
DB170731 Styrke aktører som bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen.
DB170731 - Jeg er ikke her for å bygge merkevare på presidentens styrke .
DB170731 All kjærlighet som er sendt min vei gir meg styrke til å komme meg gjennom dette.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tromso-henter-ingen-fra-Finland---jobber-med-andre-losninger-239526b.html Etter fire treninger med TIL har Simo Valakari nå et klarere bilde på hva han har å jobbe med, men er også klar hvor han ønsker å styrke stallen.
AA170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AA170731 Men global utvikling utfordrer bedrifter også lokalt til å innovere raskere, bli mer effektive, og finne nye forretningsmodeller for å styrke egen konkurranseevne.
DB170730 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170730 De skal skape arbeidsplasser, de skal kurse 37 000 mennesker, arrangere sykkelløp mellom Ukrainia og Polen, og styrke vennskapet mellom de to landene.
DA170730 | USA viser styrke etter Nord-Koreas prøveskyting ¶
VG170729 Særlig hans personlige vennskap til Paul Ryan, leder i Representantenes hus, ble sett på som en styrke .
DN170729 Revolusjonsgarden, en paramilitær styrke som er direkte underlagt Irans øverste leder, nekter for å ha nærmet seg det amerikanske skipet.
DN170729 Iran fordømmer USAs nye sanksjoner og lover at rakettprogrammet skal holdes gående med full styrke .
DN170729 - Vi kommer til å fortsette med vårt missilprogram med full styrke , opplyser det iranske utenriksdepartementets talsmann Bahram Ghasami til den statlige kringkasteren IRIB lørdag.
DB170729 Bjørgen vet ikke om et positivt OL vil styrke sjansen for at hun tar en ekstra sesong.
DB170729 Kun 3460 asylsøkere kom til Norge i 2016, mens krisen globalt utspilte seg med uforminsket styrke .
DB170729 En viktig del av jobben er å formidle kunnskap til våre politikere og vårt embetsverk så de kan treffe kloke valg for å beskytte, bevare og styrke våre ressurser av vill laks og sjøørret.
AA170729 Iran fordømmer USAs nye sanksjoner og lover at rakettprogrammet skal holdes gående med full styrke .
AA170729 - Vi kommer til å fortsette med vårt missilprogram med full styrke , opplyser det iranske utenriksdepartementets talsmann Bahram Ghasami til den statlige kringkasteren IRIB lørdag.
AA170729 Revolusjonsgarden, en paramilitær styrke som er direkte underlagt Irans øverste leder, nekter for å ha nærmet seg det amerikanske skipet.
VG170728 Flatlands store styrke ligger i troverdig karakterbygging.
SA170728 STERK : Sofie Solli Løseth trener ofte styrke på Crossfit Bryggen.
SA170728 Vi er utrolig fornøyde med å vise defensiv styrke gjennom mesterskapet.
DB170728 PSG-ryktene tiltok også enda litt mer i styrke da det fredag ble klart at Neymar har avlyst et PR-arrangement i Kina.
DB170728 Han sa videre at oppdraget vil hjelpe Libya med å « styrke kapasiteten sånn at de bedre kan kontrollere grensene og landet sitt », ifølge BBC.
DB170728 Vi må styrke finansiell åpenhet, ta konsekvensene av aggressiv skatteplanlegging på alvor og bevege oss mot en mer enhetlig måte å skattlegge på.
DB170728 Deres kombinasjon av intern posisjon i partiet, popularitet blant velgerne og respekt på tvers av blokkene i Riksdagen har vært en styrke for regjeringen.
DB170728 KrF har foreslått å styrke barnetrygden samtidig som barnetrygden skattlegges.
BT170728https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sa-stor-effekt-har-proteinpulveret-pa-treningen-din-236043b.html STERK : Sofie Solli Løseth trener ofte styrke på Crossfit Bryggen.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QV0B8/For-oljekrisen-bygget-de-offshoreskip-Na-bygger-norske-verft-luksus Nybyggene vil bidra til å styrke vår posisjon, uttalte rederiets toppsjef Karl J.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tromso-gutter-til-semifinale-i-student-EM-239418b.html Vi er utrolig fornøyde med å vise defensiv styrke gjennom mesterskapet.
AA170728 Protestene mot landets venstreorienterte president Nicolás Maduro har denne uken fortsatt med full styrke , til tross for Maduros demonstrasjonsforbud og trussel om ti års fengsel for dem som bryter det.
AA170728 - Daesh forsøker å styrke moralen til sine krigere.
DN170727 | Kronen fortsetter å styrke seg mot dollar ¶
DN170727 Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank tror kronen vil styrke seg utover høsten, og minner om at man ikke må glemme hvordan kroner mot dollar så ut for bare noen år siden.
DB170727 Det siste utsatte barn i en vanskelig situasjon trenger, er å møte personer som med stor styrke hevder at det de føler er feil.
DB170727 Vi bør derfor heller se på muligheten for å styrke PU. Én mulighet er å tilføre PU ytterligere grense- og ID-oppgaver.
DB170727 Utfordringen oppstår når ulike grupper har vidt forskjellige forståelser av hva folkeretten faktisk er, hvordan den virker, og hva som skal til for å styrke den.
DB170727 For Norge som en småstat, som attpåtil befinner seg midt i NATOs yttergrense mot Russland, er det av avgjørende betydning å ivareta og styrke den internasjonale rettsordenen og FN-systemet.
DB170727 Det viser også at norsk politikk bør være å styrke folkeretten for å gjøre den klarere og tydeligere i en verden hvor stedfortrederkriger og stormaktsrivalisering igjen begynner å gjøre seg gjeldende på den internasjonale arenaen.
DB170727 Serraj « bærer den politiske legitimiteten », mens Haftar har sin styrke i « militær legitimitet », og sammen kan dette skape en dynamikk mot fred, forklarte Macrons rådgivere.
DA170727 - Dette vil i sin tur styrke vekst og skaffe flere jobber, redusere den økonomiske usikkerheten knyttet til manglende helsedekning og bedre økonomien på mellomlang sikt, står det i rapporten.
AP170727https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zq1ar/Statoil---Vi-vil-fortsette-a-kutte Han slår fast at kuttrundene i selskapet fortsetter med uforminsket styrke .
AA170727 Den borgerlige svakhet er på mange måte Löfvens styrke .
VG170726 Den er regissert av stuntmannen David Leitch, noe som er fortellingens svakhet, men hele filmopplevelsens styrke .
VG170726 Han får støtte fra Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten, som mener tilrettelagte tilbud vil styrke Lofoten som et bærekraftig reiselivsprodukt : ¶
NL170726 Er det dette vi vil ha må vi styrke velferdsstaten, ikke undergrave den eller bygge den ned.
DN170726 - Vi har hatt en signifikant fremgang i vår strategi om å vokse og styrke selskapet.
DA170726 I langtidsplanen står det at HV skal reduseres med 7.000 soldater til en styrke på 38.000 soldater totalt.
DA170726 Jeg har sansen for at alle har lik mulighet til å motta tjenester, og synes det er en enorm styrke med velferdsstaten.
DA170726 Det kan være en veldig styrke , det er det som driver meg, men samtidig en svakhet i samspill med andre mennesker.
DA170726 - Jeg har en egenskap som kan være både en styrke og en svakhet : utålmodighet.
AA170726 To tyske soldater omkom da et helikopter i FNs fredsbevarende styrke i Mali styrtet onsdag, opplyser forsvarsdepartementet i Berlin.
SA170725 Nå skal Celtic tas på bortebane - ved hjelp av stram defensiv organisering og kontringer av full styrke .
DN170725 Rødt-lederen forklarer økt støtte i Oslo med at partiet har vist « styrke og ryggrad i viktige saker ».
DN170725 Tror dollaren vil styrke seg mer enn kronen ¶
DN170725 Han peker på tre grunner til at de tror dollaren kommer til å styrke seg fremover.
DN170725 - Vi har lenge hatt forventninger om en sterkere krone, men vi tror dollaren vil styrke seg mer, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til DN.
DN170725 ¶ Menneskerettighetene skal etter sin hensikt styrke demokratiet.
DB170725 De uttaler seg akkurat som forventet - med blodtørstige argumenter om å vise styrke og skape frykt.
DA170725 Det så lenge ut til at kronen ikke ville styrke seg denne sommeren.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Har-ikke-holdt-nullen-pa-15-Europa-kamper---det-gir-RBK-blaffen-i-239227b.html Nå skal Celtic tas på bortebane - ved hjelp av stram defensiv organisering og kontringer av full styrke .
AA170725 Partene er enige om å styrke samarbeidet innen økonomiske reformer, migrasjon, sikkerhet og regionalt samarbeid.
VG170724 Jentene har også denne iboende ferdigheten at de vil gjøre hverandre gode, som jo er lagspillets aller største styrke .
VG170724 Men framover vil vi jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sa hun til avisen søndag.
VG170724 - Du kan ikke jobbe mot en reform samtidig som du jobber for å styrke den.
NL170724 Med økende press på fiskestammene vil derfor denne konflikten bare øke i styrke .
DN170724 Opposisjonen hevder presidenten vil endre grunnloven for å kunne styrke sin posisjon i det de omtaler som « diktaturet ».
DB170724 Det er en stor styrke , hvis vi klarer å bevare samholdet og gjøre hverandre gode, tydeliggjør 30-åringen.
DB170724 Vi vil heller bruke pengene til å styrke fellesskapsløsningene.
DB170724 Vi vil hegne om og styrke partssamarbeidet og gjøre det mer attraktivt å fagorganisere seg, blant annet gjennom å doble fradraget for fagforeningskontingent.
DB170724 Vi vil angripe problemet langs fire spor : vi skal få flere arbeid, vi skal styrke det inntektspolitiske samarbeidet, vi skal styrke det offentlige velferdstilbudet og vi skal gjøre skattesystemet mer omfordelende.
DB170724 Vi vil angripe problemet langs fire spor : vi skal få flere arbeid, vi skal styrke det inntektspolitiske samarbeidet, vi skal styrke det offentlige velferdstilbudet og vi skal gjøre skattesystemet mer omfordelende.
AA170724 Opposisjonen hevder presidenten vil endre grunnloven for å kunne styrke sin posisjon i det de omtaler som « diktaturet ».
AA170724 Men framover vil vi jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sier Marit Arnstad og slenger to knalltøffe krav på bordet : ¶
AA170724 I stedet vil hun og partileder Trygve Slagsvold Vedum endre retning og styrke den til beste for distriktene.
AA170724 Arbeiderpartiet ( Ap ) lover å bevilge minst en milliard kroner i neste periode for å styrke yrkesopplæringen og sikre nok læreplasser.
VG170723 Korrupsjon svekker borgernes rettssikkerhet, næringslivets konkurransekraft og offentlig sektors omdømme og styrke .
VG170723 Domstoladministrasjonen ser fram til å arbeide videre sammen med polakkene for å styrke domstolene hvis regjeringen og EØS ønsker det.
VG170723 Domstoladministrasjonen og norske dommere har gjennom både EØS-avtalen og domstolutvikling på Balkan gitt vesentlige bidrag til å styrke domstolenes uavhengighet og dommernes kompetanse.
VG170723 Den har økt i styrke i den tiden vi har stått her, sier Andreas Jørgensen, som befant seg på Grefsenkollen lørdag kveld, til VG.
DB170723 Men de fleste palestinere tror at kameraene bare skal styrke overvåkingen, noe som vil øke spenningen ytterligere.
VG170722 Alt annet relativt likt, så vil styrke og størrelse, kort sagt vekten, ha veldig mye å si.
VG170722 Rundt klokken 01.30 norsk tid natt til fredag rammet et jordskjelv med styrke 6,4 ferieparadiset.
VG170722 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 på Richters skala.
VG170722 - Uansett hvor dette fartøyet dukker opp i horisonten, kommer våre allierte til å puste lettet ut og våre fiender til å skjelve av frykt, fordi alle vil vite at Amerika kommer og at Amerika kommer med styrke , sa Trump under en seremoni i Norfolk i Virginia.
SA170722 Før 2017 hadde ikke Christiansen trent styrke .
SA170722 Blant annet brukes turningen til å stabilisere skuldre, jobbe med rytmen i kroppen og å styrke kjernemuskulaturen samtidig som armer og ben jobber.
SA170722 - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet, stabilitet, kontroll, styrke .
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Før 2017 hadde ikke Christiansen trent styrke .
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Blant annet brukes turningen til å stabilisere skuldre, jobbe med rytmen i kroppen og å styrke kjernemuskulaturen samtidig som armer og ben jobber.
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet, stabilitet, kontroll, styrke .
DB170722 Men fortsatt må hun følge et strengt regime for å styrke og varme opp stemmen sin.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Før 2017 hadde ikke Christiansen trent styrke .
BT170722https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Blant annet brukes turningen til å stabilisere skuldre, jobbe med rytmen i kroppen og å styrke kjernemuskulaturen samtidig som armer og ben jobber.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet, stabilitet, kontroll, styrke .
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Før 2017 hadde ikke Christiansen trent styrke .
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html Blant annet brukes turningen til å stabilisere skuldre, jobbe med rytmen i kroppen og å styrke kjernemuskulaturen samtidig som armer og ben jobber.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet, stabilitet, kontroll, styrke .
AA170722 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.
AA170722 - Uansett hvor dette fartøyet dukker opp i horisonten, kommer våre allierte til å puste lettet ut og våre fiender til å skjelve av frykt, fordi alle vil vite at Amerika kommer og at Amerika kommer med styrke , sa Trump under en seremoni i Norfolk i Virginia.
AA170722 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.
VG170721 Et jordskjelv med styrke på 6,7 på Richters skala er registrert utenfor byen Bodrum sør-vest i Tyrkia, melder USGS.
VG170721 Jordskjelvet hadde en styrke på 6,7 på Richters skala og inntraff klokken 01.30 natt til fredag.
VG170721 Opptil ti etterskjelv med styrke på mellom 4 og 4,7 er målt i løpet av natten mellom den greske øya Kos og Bodrum.
VG170721 Det var natt til fredag at jordskjelvet rammet utenfor byen Bodrum sør-vest i Tyrkia, med styrke på 6,7 på Richters skala.
SA170721 Han viste enorm styrke og smarthet.
FV170721https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Han viste enorm styrke og smarthet.
DN170721 Ifølge tyrkiske myndigheter hadde jordskjelvet en styrke på 6,3 og mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.
DN170721 I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23.
DN170721 Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.
DN170721 Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.
DB170721 Ryder har latt seg imponere over nordmannens mentale styrke etter at han ble tvunget til å ta over lederrollen i laget.
DB170721 Og så avgjør han det med ren styrke .
DB170721 PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DB170721 ¶ PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DB170721 To personer er bekreftet døde etter at et jordskjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor Hellas og Tyrkia, ifølge nyhetsbyrået AP og The Guardian.
DB170721 PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DA170721 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Han viste enorm styrke og smarthet.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Han viste enorm styrke og smarthet.
AA170721 Jordskjelvet, som ble målt til en styrke på 6,7, hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for den greske øya Kos og 10 kilometer sør for den tyrkiske feriebyen Bodrum, ifølge US Geological Survey.
AA170721 Ifølge tyrkiske myndigheter hadde jordskjelvet en styrke på 6,3 og mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.
AA170721 I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23.
AA170721 Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.
AA170721 Et mindre tsunamivarsel er sendt ut etter at et jordskjelv med styrke 6,7 er registrert utenfor Tyrkia og Hellas.
AA170721 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.
AA170721 Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.
AA170721 Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.
AA170721 Jordskjelvet natt til fredag, som ble målt til en styrke på 6,7, hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for den greske øya Kos og 10 kilometer sør for den tyrkiske feriebyen Bodrum, ifølge US Geological Survey, skriver NTB.
AA170721 Leteaksjonen fortsetter med full styrke .
AA170721 Flere hender, hoder og hjerter En god barnehage handler også om tidlig innsats, dvs å jobbe forebyggende med holdninger og verdier, styrke det allmennpedagogiske tilbudet, avdekke og håndtere utfordringer på lavest mulig nivå.
AA170721 Det er nettopp for å kunne sikre barn som Kaja retten til spesialpedagogisk ekspertkompetanse at vi må styrke det allmennpedagogiske tilbudet.
AA170721 Dersom forslaget blir vedtatt vil dette gi færre antall barn pr voksen, øke antallet pedagoger og styrke alle trondheimsbarnehagene tilsvarende 90 millioner kroner årlig.
VG170720 Sender kjærlighet, styrke og lys til familien og barna og Linkin Park familien » ¶
VG170720 - Twitter-meldingene, Russland-høringene og innreiseforbudet har ikke akkurat bidratt til å styrke Trump-brandet.
SA170720 - Han viser styrke mens Bardet svir av en del av sine hjelperyttere, sa kommentator Christian Paasche i kanalens sending.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html - Han viser styrke mens Bardet svir av en del av sine hjelperyttere, sa kommentator Christian Paasche i kanalens sending.
DN170720 « Vi fortsetter å bygge opp og styrke kapitalposisjonen.
DN170720 Han snakker i generelle vendinger - om å få flere unge i arbeid, om å styrke eldreomsorgen og om å investere i velferdssamfunnet i stedet for å kutte i skattene.
DB170720 ¶ PANIKK : Like etter et jordskjelv som målte en styrke på 6,7.
DB170720 ( Dagbladet ) : To personer er bekreftet døde etter at et jordskjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor Hellas og Tyrkia, ifølge nyhetsbyrået AP og The Guardian.
DB170720 I tillegg brukes bistand indirekte til å styrke norske utenrikspolitiske interesser, ofte uten å være nedskrevet i det hele tatt.
DB170720 Det andre er å styrke fagforeningene.
DA170720 Fysisk skille er det viktigste for å styrke sikkerheten og den opplevde tryggheten, og for å få flere grupper til å bruke sykkelen i byen, sier Morgan Andersson.
BT170720https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html - Han viser styrke mens Bardet svir av en del av sine hjelperyttere, sa kommentator Christian Paasche i kanalens sending.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget SP : - Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Ekspertene-roser-Chris-Froome-etter-storsinnet-gest--Stort-lederskap-239042b.html - Han viser styrke mens Bardet svir av en del av sine hjelperyttere, sa kommentator Christian Paasche i kanalens sending.
VG170719 - Lenge tenkte vi at vi skulle ha inn fire spillere for å styrke troppen vår, men det er veldig hardt å få til det.
VG170719 - Vi er den første institusjonen som prøver det ut nå og har en pilot på det, noe som har vært svært ønskelig ut fra fagmiljøet, sykepleierforbundet og det støtter vi opp om fordi vi ser at språk og kommunikasjon er av avgjørende betydning når du skal jobbe i helsevesenet for å styrke pasientsikkerheten.
SA170719 Når vi vet at vi i Ada Hegerberg har en spiss som har sin kanskje aller største styrke i å omsette innlegg, virker det som kloke trekk.
DB170719 Der viste vertene sin styrke mot slitne irer.
DB170719 USA om Nord-Korea : - Vil bruke vår store militære styrke , hvis vi må ¶
DB170719 Ifølge Wilhelmsen har Kina i økende grad vært opptatt av å vise fram militær styrke den siste tiden.
DB170719 Er det moderne å styrke styringsretten til arbeidsgiver ?
DB170719 Samtidig kan en såkalt realistisk politikk bidra til å styrke de økende autoritære tendensene vi ser i land som Kina, Russland, Tyrkia og Ungarn.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-ma-gjore-to-endringer-De-er-helt-ufarlige_-men-helt-nodvendige-238949b.html Når vi vet at vi i Ada Hegerberg har en spiss som har sin kanskje aller største styrke i å omsette innlegg, virker det som kloke trekk.
AA170719 Målet med innsatsen har vært å øke presset mot Syrias president Bashar al-Assad og styrke muligheten for at han skulle gå av.
VG170718 Trolig får det også konsekvenser for FNs lengst pågående militære operasjon, UNFICYP, som ble etablert i 1964 som en midlertidig fredsbevarende styrke .
DN170718 - Vi trenger å vise styrke og enhet som et land, og det starter rundt bordet til kabinettet, sier May.
DB170718 Thorisdottir imponerte mange med sin styrke , råskap og overblikk i åpningskampen mot Nederland søndag kveld.
DB170718 Lite har stemt for Katusha-Alpecin-rytteren i årets tour, og en hardt presset rogalending i kontraktsforhandlinger ønsker å styrke sin posisjon med gode resultater i den siste uken Tour de France.
DB170718 Han har ganske mye styrke på flatene.
DB170718 Forhåpentligvis er det mulig å bygge en base, hva angår styrke og utholdenhet, slik at de kan gjøre landet sitt stolt i 2022, men vi har ikke akkurat god tid.
DB170718 - Den største endringen som vi gjør i treningen nå, er å fokusere mer på styrke .
DB170718 Flere karriereveier i barnehagene, samt tilbud om videreutdanning til barnehagelærere og assistenter, vil gjøre det mer attraktivt å bli stående i jobben og styrke rekrutteringen.
DB170718 Målet bør være å legge til rette for og styrke den frivilligheten som allerede finnes, og ikke den frivilligheten som politikere og byråkrater skulle ønske fantes.
DB170718 Det er den beste måten å styrke merverdien frivilligheten bidrar med i samfunnet.
AA170718 Et jordskjelv med styrke på 7,7 ble registrert utenfor Kamtsjatka-halvøya natt til tirsdag.
SA170717 Det siste halve året har gnisningene mellom Kristoff og ledelsen i Katusha tiltatt i styrke .
SA170717 Viking har opprettet et spillerselskap som skal styrke den sportslige satsingen rundt Viking sitt A-lag.
NL170717 Jeg foreslår derfor at faktisk.no avvikles, og at alle millionene som nå investeres der, i stedet brukes til å videreutvikle verktøy som reellt kan styrke troverdigheten til journalistikken som metode.
NL170717 Om vi kommer i posisjon etter valget, vil Venstre foreslå seks grep for å styrke forsvaret for fremtiden. 1 ) Vi vil videreføre Brigade Nord, og styrke Hæren gjennom etablering av et grensejegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) og en bataljon ved garnisonen i Porsanger, uten å redusere eksisterende manøver/kampbataljoner som er Telemarkbataljonen, Panserbataljon
NL170717 HV må beholdes som egen forsvarsgren, og bygges opp igjen til en styrke på 45.000, inkludert 5000 i en innsatsstyrke.
NL170717 2 ) Vi vil styrke Heimevernet.
NL170717 1 ) Vi vil videreføre Brigade Nord, og styrke Hæren gjennom etablering av et grensejegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) og en bataljon ved garnisonen i Porsanger, uten å redusere eksisterende manøver/kampbataljoner som er Telemarkbataljonen, Panserbataljonen og 2.
FV170717https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/-Mye-tyder-pa-at-Kristoff-er-ferdig-i-Katusha-238878b.html Det siste halve året har gnisningene mellom Kristoff og ledelsen i Katusha tiltatt i styrke .
DN170717 Dette er en avtale som vil styrke vår posisjon og gi oss nye muligheter, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica E & P Norge, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica E & P Norge, i en pressemelding.
DN170717 - Planen om å inngå et strategisk partnerskap for å styrke våre eieres oppstrømsengasjement er nå i ferd med å bli virkelighet.
DN170717 Tilbakekjøpene vil styrke Telenors eierandel.
DB170717 » Men religiøsiteten er og kan være en styrke , ikke minst i mange av livets krevende situasjoner.
DB170717 Og mens Macron vil styrke EU, er Gahr Støres AP uklar i sin EU-støtte.
DB170717 Jodie er en naturkraft som vil bringe vidd, styrke og varme til rollen.
DB170717 I barnehagen skal vi slå ring om sårbare barn, vi skal styrke alle barn, vi skal forberede de på livets lange reise.
DA170717 Det er helt riktig at Venstre og samarbeidspartiene har jobbet hardt for å styrke rammevilkårkene for næringslivet denne stortingsperioden.
BT170717https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Kristoff-kan-fa-beskjeden-om-Katusha-exit-i-dag-238878b.html Det siste halve året har gnisningene mellom Kristoff og ledelsen i Katusha tiltatt i styrke .
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-dag-kan-Kristoffs-sykkelfremtid-bli-avgjort-238878b.html Det siste halve året har gnisningene mellom Kristoff og ledelsen i Katusha tiltatt i styrke .
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Mye-tyder-pa-at-Kristoff-er-ferdig-i-Katusha-238878b.html Det siste halve året har gnisningene mellom Kristoff og ledelsen i Katusha tiltatt i styrke .
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-prestasjon-var-rett-og-slett-fremragende-238898b.html Viking har opprettet et spillerselskap som skal styrke den sportslige satsingen rundt Viking sitt A-lag.
AA170717 Regjeringen endrer de etiske retningslinjene for statsansatte og sørger blant annet for å styrke offentlig ansattes ytringsfrihet.
VG170716 Innenriksminister Amber Rudd skrev i The Sunday Times søndag at gjerningsmennene bak slike angrep må « kjenne lovens fulle styrke » ¶
SA170716 Briten viste imidlertid sin styrke ved å kjempe seg tilbake i favorittgruppen.
FV170716https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/TV-2-ekspert-ble-rasende-pa-direkten--Skam-dere-238841b.html Briten viste imidlertid sin styrke ved å kjempe seg tilbake i favorittgruppen.
DN170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
BT170716https://www.bt.no/100Sport/sykkel/TV-2-ekspert-ble-rasende-pa-direkten--Skam-dere-238841b.html Briten viste imidlertid sin styrke ved å kjempe seg tilbake i favorittgruppen.
AP170716https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k51lB/Borge-Brende--Det-eneste-Store-og-Macron-har-til-felles_-er-at-begge-snakker-fransk - Ap, under Støres ledelse, vil reversere viktige reformer som Regjeringen har gjennomført for å styrke vår konkurransekraft, som kommunereformen, veiselskapet, regionreformen og fraværsgrensen.
AP170716https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/TV-2-ekspert-ble-rasende-pa-direkten--Skam-dere-238841b.html Briten viste imidlertid sin styrke ved å kjempe seg tilbake i favorittgruppen.
AA170716 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AA170716 Søndag fortsetter brannvesenet arbeidet med brannen med uforminsket styrke .
VG170715 - Men Edvald skal trene styrke den første dagen etter hjemkomst fra Tour de France.
DA170715 Det skulle føre til forbud mot dødsstraff i fredstid, styrke ytringsfrihet og tillate nyheter på kurdisk.
AP170715https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqyna/Store-sammenligner-seg-selv-med-Macron Støre hevder det nå kan være en unik mulighet for å styrke den sosiale dimensjonen i det europeiske samarbeidet.
AP170715https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/PVmm0/-Aftenposten-mener-Et-lite-hap-for-den-tyrkiske-opposisjonen Ett år etter kuppet er det tydelig at Erdogan har brukt oppgjøret til å styrke egen stilling.
VG170714 - Det er spillere som har knallharde server som sin styrke .
VG170714 Da New York sto for tur natt til fredag fortsatte sirkuset med full styrke , da Mayweather svarte med sitt eget pengestunt.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2052/Finans/solgte-pa-borsen-kjopte-hotell Resten av pengene har han brukt på å nedbetale gjeld, og styrke likviditeten.
DN170714 Resten av pengene har han brukt på å nedbetale gjeld, og styrke likviditeten.
DN170714 - Vi har lenge ment at kronen er undervurdert og at den vil styrke seg fremover.
DN170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka i resultatrapporten ¶
DB170714 Hennes styrke og mot, så vel som humor og vennlighet, var bunnløs.
DB170714 - Jeg håper å få min vanlige styrke tilbake.
DB170714 Det er gruppettoens styrke .
DB170714 Dét er ikke å styrke beredskapen.
DB170714 Det gjør vi gjennom å gi kommunene inntekter til å styrke velferdstjenestene, gjennom å gjøre offentlige tjenester tilgjengelig for folk, satse mer på samferdsel og på drive en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet.
DA170714 - Macrons invitasjon av Trump er en måte å markere fransk og europeisk styrke på, og stå opp for Europas verdier, sier Pernille Rieker, Frankrike-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ).
DA170714 Dette oppkjøpet vil ytterligere styrke vår strategiske posisjon i markedet, sier daglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk, Erik Johannessen, i en pressemelding.
DA170714 Da er det også en enorm styrke for Vålerenga å være en av bare to klubber i Norge med et rekruttlag i 2. divisjon.
DA170714 Regjeringen har forsvart nedbemanningen blant annet med at « det er ikke fornuftig politikk å la være å gjennomføre denne effektiviseringen hvis det viser seg at vi kan spare penger og samtidig styrke fagmiljøene ».
AA170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka.
VG170713 Espen Engrebretsen i Sarpsborg 08 er klar på hva ekstra Europa-midler bør brukes på : Styrke bredden i troppen.
VG170713 - Folkeavstemningen viser hvor sterkt demokratiet i Tyrkia er, og vi vil fortsette å styrke det med reformer.
VG170713 Derfor har Regjeringen opprettet et program for å videreutvikle Totalforsvaret og styrke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner.
VG170713 En ny veileder skal styrke samarbeidet.
DB170713 De har utvist både kollektiv styrke og solid gjennomføringsevne av ambisjonene.
DB170713 Men selv om Sky-lagets kollektive styrke var uten sidestykke, hadde ikke kapteinen krefter til å fullføre jobben.
DA170713 De er så redde for å være annerledes og finner styrke i hverandre.
VG170712 Løping ( 60-70 prosent av maks ) 1 time, 30 minutter styrke ( mage/rygg/slynge ).
SA170712 Truls har kjennskap til spillere og klubbkultur, samt sosiale styrke er noe vi skal bruke, sier Johansen.
DB170712 - Arnaud sykler med mer selvtillit enn før og drar styrke fra gruppen rundt seg.
DB170712 USA om Nord-Korea : - Vil bruke vår store militære styrke , hvis vi må ¶ 27 år gamle Ri Sol-ju skal ha deltatt på en bankett hvor utviklerne av raketten, Hwasong-14, ble hedret.
DB170712 En av våre muligheter ligger i vår store militære styrke .
DB170712 Feiden mellom Trump og TV-personligheten Scarborough og hans forlovede Mika Brzezinski, som også jobber for MSNBC, har pågått en stund, men tiltok i styrke i juni.
DB170712 juli 2011 viste at det var nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet i Stortinget, herunder kapasitet og kompetanse i Stortingets sikkerhetsseksjon.
DB170712 Vi vil også styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere, slik at den første dagen i klasserommet ikke blir et brutalt møte med virkeligheten som fører til at mange vurderer å finne en annen jobb.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-treneren-har-sett-TIL-i-atte-kamper-Vurderer-utenlandske-forsterkninger-238661b.html Truls har kjennskap til spillere og klubbkultur, samt sosiale styrke er noe vi skal bruke, sier Johansen.
AA170712 Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke , både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale.
AA170712 Dette har skapt stor bekymring for en ytterligere svekkelse, og flere politiske partier vil styrke Heimevernet.
VG170711 - Selv med en stor hit i ryggen er det vanlig å benytte anledningen til å styrke merkevaren og utvide fanbasen.
VG170711 Modellen i artikkelen kan være et verktøy for å styrke ledelsesbevissthet og ledelseskapasitet i organisasjoner som må håndtere ekstreme hendelser og fungere i ekstreme kontekster.
VG170711 Den praktiske nytten er viktig ved at den kan bidra til å styrke organisasjoners kompetanse til å takle ekstreme hendelser, og øke deres ledelseskapasitet.
SA170711 - Jeg skulle gjerne vært lenger opp, men flate spurter er nok ikke min aller største styrke , innrømmet rudsbygdingen etterpå, i sin første spurt etter at han tapte forrige spurt med tre titusendeler mot nettopp Kittel.
NL170711 Forenklingene skal også styrke lokaldemokratiet, redusere byråkratiet og legge til rette for mer vekst og verdiskapning.
FV170711https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Norsk-nedtur-Kittel-suveren-i-spurten-igjen-238634b.html - Jeg skulle gjerne vært lenger opp, men flate spurter er nok ikke min aller største styrke , innrømmet rudsbygdingen etterpå, i sin første spurt etter at han tapte forrige spurt med tre titusendeler mot nettopp Kittel.
DB170711 Når man først bytter fra skihopp til sykling, skulle man kanskje tro at Roglic ville ha sin styrke på det eksplosive, som i massespurter.
DB170711 Han går fra en idrett hvor man skal være mest mulig eksplosiv og holde seg unna utholdenhetstrening til temposykling og klatring, hvor det handler om ren utholdenhet, styrke og kapasitet, sier Knut Anders Fostervold.
DB170711 Påtalemyndighetene i Sverige mener at Tovas dagbok er med på å styrke mistankene mot ham.
DB170711 Han mener at dagboka også er med på å styrke opplysningene om at ekskjæresten tidligere har « opptrådt voldsomt » mot henne.
DA170711 Realiteten er at dess større Frp, det eneste partiet som vil fjerne både underregulering og avkorting, blir ved valget, dess mer gjennomslag vil vi få i vår kamp for å styrke pensjonisters økonomi.
BT170711https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Norsk-nedtur-Kittel-suveren-i-spurten-igjen-238634b.html - Jeg skulle gjerne vært lenger opp, men flate spurter er nok ikke min aller største styrke , innrømmet rudsbygdingen etterpå, i sin første spurt etter at han tapte forrige spurt med tre titusendeler mot nettopp Kittel.
AP170711https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/3nz6P/Vi-trenger-en-tverrpolitisk-dugnad-for-a-styrke-beredskapen--Abid-Raja | Vi trenger en tverrpolitisk dugnad for å styrke beredskapen Abid Raja ¶
AP170711https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Norsk-nedtur-Kittel-suveren-i-spurten-igjen-238634b.html - Jeg skulle gjerne vært lenger opp, men flate spurter er nok ikke min aller største styrke , innrømmet rudsbygdingen etterpå, i sin første spurt etter at han tapte forrige spurt med tre titusendeler mot nettopp Kittel.
AA170711 Han påpeker at da May skrev ut nyvalg, var det nettopp for å feie vekk all opposisjon og styrke sin posisjon foran brexit-forhandlingene.
AA170711 Et jordskjelv med styrke 5,2 rammet den japanske øya Kyushu.
AA170711 Samtidig vil de styrke seksualundervisningen.
AA170711 Derfor er det positivt at ungdomspartiene går inn for å styrke seksualundervisningen i tillegg til å utvide tilgangen på prevensjon.
VG170710 Det ene er for å styrke barnas religiøse og kulturelle identitet.
NL170710 Mens Boknakaran spælle og søng på full styrke passerer jeg Langfjordbotn og fortsetter nordover.
DB170710 Jeg begynner å mangle styrke etter å ha allerede brukt mye krefter i år.
DB170710 - Vi mangler styrke i år, men skal kjempe så hardt vi kan, avslutter Movistar-rytteren.
DB170710 Kronen har reagert på dagens tall med å styrke seg noe mot euro.
DB170710 Viser styrke
DA170710 Samtidig vil de styrke mulighetene for å overleve.
AA170710 Denne gang ved Nils Aas Kunstverksted på Inderøya hvor han i en stor billedserie manøvrerer seg ut mot « Dødens Ø » - med en disiplinert, livskraftig og malerisk styrke .
VG170709 Kristiansund viste mental styrke , akkurat slik de gjorde mot Rosenborg mandag, ved å redusere til både 4-1 og 4-2 ved henholdsvis Liridon Kalludra og innbytter Karamoko Bamba.
DB170709 - Han orket ikke spise, og hadde ingen styrke .
DB170709 - Støttene og bønnene jeg har mottatt den siste uka har gitt meg styrke i en tid der jeg ikke trodde det var mulig.
AP170709https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqrLw/Det-har-vart-en-kraftig-okning-i-kliniske-kreftmedisinstudier--Reino-Heikkil-og-Stein-Kaasa---- Samtidig er det viktig å styrke det brede behandlingstilbudet som gis til flertallet av norske kreftpasienter.
VG170708 » Sjekk : - Når Astrid er i rommet vil du ikke forlate det ¶ 2017-arbeidet med Smeplass trenger også full styrke for å gjøre tallene mer oppløftende for Halvor Marstranders selskap, Interstellar Management AS.
VG170708 Dette arbeidet fortsetter med full styrke i 2017.
VG170708 Gjennom langtidsplanen for forsvarsektoren har Regjeringen og Stortinget besluttet å styrke vår nasjonale forsvarsevne, som Lysbakken etterlyser.
DN170708 Målet er å styrke kvinners tilgang til kapital og skape bedre rammebetingelser for økonomisk deltakelse.
DN170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet.
DN170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet, ifølge CNN.
DB170708 - Blant disse er North Stream 2-prosjektet ( et prosjekt som innebærer eksport av russisk gass til EU ) som kommer til å styrke den europeiske økonomien.
DB170708 - Det var hans metode og styrke .
DB170708 I dag er det imidlertid vanskeligere å reversere atomprogrammet enn for 10 år siden, da man sist forhandlet om det, for nå må det finnes en funksjonell ekvivalent til en etablert kjernefysisk styrke - et sterkt forhandlingskort i Kims hender.
AP170708https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVOrw/Gunnhild-Oyehaug--Jeg-var-litt-utenfor-Da-var-det-en-styrke-a-kunne-skrive Da var det en styrke å kunne skrive.
AA170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet, ifølge CNN.
AA170708 Denne effekten kan uansett motvirkes ved å styrke Lånekassens finansieringsstøtte - som er det fremste verktøyet for å oppnå lik rett til utdanning.
VG170707 Les også : Dette kan på sikt styrke Ingebrigtsen, ifølge Kaggestad ¶
SA170707 Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
SA170707 For Viking sin del må en håpe at disse spillerne kan bidra til å styrke resultatene slik at Viking kan beholde sin eliteseriestatus.
FV170707https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
DB170707 USA om Nord-Korea : - Vil bruke vår store militære styrke , hvis vi må ¶
DB170707 Da presidenten signerte en presidentordre ment for å styrke USAs posisjon i verdensrommet, fikk ansiktsuttrykkene til Buzz Aldrin oppmerksomhet.
DB170707 Da presidenten signerte en presidentordre ment for å styrke USAs posisjon i verdensrommet, fikk ansiktsuttrykkene til Buzz Aldrin oppmerksomhet.
DB170707 Den klassiske konflikten i norsk politikk er i ferd med å reise seg : Vil vi ha nye skattekutt, eller vil vi styrke og trygge vår felles velferd ?
DA170707 La Fremskrittspartiet fortsette sitt arbeid med å styrke jordbrukets konkurransekraft, ivareta og videreutvikle særpreget i jordbruket og kvaliteten på norskproduserte matvarer.
DA170707 Denne avtalen bygger videre på regjeringens politikk om å styrke matproduksjonen i hele landet.
DA170707 Derfor er vi med i en arbeidsgruppe for å styrke prinsippene.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-suksess-i-overgangsvinduet-er-avhengig-av-riktige-referanser-og-gode-anbefalinger-238470b.html For Viking sin del må en håpe at disse spillerne kan bidra til å styrke resultatene slik at Viking kan beholde sin eliteseriestatus.
AA170707 Macron og Merkel vil styrke det europeiske samarbeidet, men blir neppe enige om en felles militærstrategi.
VG170706 | Kaggestad mener et strengt testregime kan styrke Henrik Ingebrigtsen ¶
VG170706 Friidrettsstjernen Henrik Ingebrigtsen ( 26 ) kobles til dopingmistanke, men økt testing kan på sikt bidra til å styrke ryktet hans som en ren utøver, mener Mads Kaggestad.
VG170706 - Denne fragmenteringen kommer til å fortsette og kommer til å bidra til å styrke radioens posisjon, ifølge P4-sjefen.
DN170706 Meteorologer advarte om at flommen vil tilta i styrke .
DB170706 En av våre muligheter ligger i vår store militære styrke .
DB170706 - Regjeringen på Filippinene har ikke hatt noe valg enn å slå tilbake mot opprørerne med så stor styrke som de har gjort, mener analyseansvarlig Scott Stewart ved Stratfor ¶
DB170706 - Vi oppfordrer alle land til å styrke innsatsen for å verne om og levere tilbake kulturgjenstander på avveie.
DA170706 Samarbeidet ble lansert av Polen og Kroatia i 2016, og skal styrke det regionale samarbeidet mellom medlemmene.
DA170706 Med svadageneratoren skrudd på full styrke utbroderer Venstres bystyrerepresentant om sine grunner for at folk bør velge Venstre.
AP170706https://www.aftenposten.no/verden/Brende-leverer-tilbake-stjalet-buddhastatue-624677b.html - Vi oppfordrer alle land til å styrke innsatsen for å verne om og levere tilbake kulturgjenstander på avveie.
AA170706 De første målingene til US Geological Survey tydet på at skjelvet torsdag hadde en styrke på 6,9.
AA170706 De første målingene til US Geological Survey tydet på at skjelvet torsdag hadde en styrke på 6,9.
AA170706 - Vi oppfordrer alle land til å styrke innsatsen for å verne om og levere tilbake kulturgjenstander på avveie.
VG170705 Regjeringen sender norske soldater til den amerikanske koalisjonen i Irak og Syria, selv om Norge hadde vært mer tjent med å styrke vår humanitære innsats og bidra til en politisk løsning.
SA170705 Trondheim viser også en styrke , sier Dreyer, med en nedgang på « kun » 0,1 prosent.
SA170705 LA PLANCHE DES BELLES FILLES : Det var på forhånd ventet at onsdagens etappe var den første der sammenlagtfavorittene ville vise styrke i årets Tour de France.
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Langrennsløperen har isteden tatt plassen til et eget treningsstudio, med muligheter for å gjennomføre stakeøkter, løpe på tredemølle og trene styrke .
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Andre økt kan være trening i garasjen, med styrke og løping på tredemølle.
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-parkert-da-Froome-kjorte-seg-inn-i-gul-troye-238364b.html LA PLANCHE DES BELLES FILLES : Det var på forhånd ventet at onsdagens etappe var den første der sammenlagtfavorittene ville vise styrke i årets Tour de France.
DN170705 - I stedet for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp.
DB170705 Ber for styrke og helbredelse for familien.
DB170705 Å styrke Libyas kystvakt har lenge vært en prioritert oppgave for EU-landene.
DA170705 Disse studieplassene er med å styrke våre viktige utdanningsinstitusjoner og en slik satsing er avgjørende for fylket vårt.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Jeg mener tvert imot at rene fjorder vil gi enda bedre opplevelser for turister og andre som besøker områdene, og dessuten styrke markedsføringen.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Rekordmange-migranter-ankommer-Italia-Na-oker-risikoen-for-en-ny-krisesommer-i-Europa-624516b.html Målet var å styrke kystvakten og å slå mer effektivt ned på menneskesmugling, men effekten er uteblitt.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html Trondheim viser også en styrke , sier Dreyer, med en nedgang på « kun » 0,1 prosent.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html Trondheim viser også en styrke , sier Dreyer, med en nedgang på « kun » 0,1 prosent.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-parkert-da-Froome-kjorte-seg-inn-i-gul-troye-238364b.html LA PLANCHE DES BELLES FILLES : Det var på forhånd ventet at onsdagens etappe var den første der sammenlagtfavorittene ville vise styrke i årets Tour de France.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fa-utfordringer-er-mer-krevende-enn-faren-som-tror-han-har-en-ny-Messi-pa-soverommet-238321b.html Å stå i kryssilden mellom foreldregrupperinger med ulike interesser, krever definitivt skolering og styrke .
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
AA170705 Dette er et brukerstyrt innovasjonsprogram som skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.
VG170704 Mens både fagmiljøet og produsenten av apparatet har anbefalt å stille apparatet på lavest mulig styrke ( 4-5 ), har legen konsekvent brukt den maksimale styrken ( 10 ).
VG170704 Hadde apparat på full styrke
VG170704 ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
VG170704 I dag er staten en av verdens mest militariserte land med en væpnet styrke på nærmere 1,2 millioner, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.
VG170704 Målet er å styrke beredskapstroppen i sør, som er den direkte oppfølging av rådene fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren.
SA170704 Norge er velsignet med fjorder og det er vårt fortrinn og styrke .
SA170704 Langrennsløperen har isteden tatt plassen til et eget treningsstudio, med muligheter for å gjennomføre stakeøkter, løpe på tredemølle og trene styrke .
SA170704 Andre økt kan være trening i garasjen, med styrke og løping på tredemølle.
SA170704 Klubbene må bli enig og det er jo naturlig at de ser på andre spillere til å styrke laget sitt hvis ikke de blir enige med Tromsø, men jeg vet ikke hva som skjer, vi får se, sier Sigurdarsons agent, Magnus Magnusson.
SA170704 Så langt etter operasjonen har det gått mest i motorikk, bevegelighet og styrke .
SA170704 Først en treningsøkt i basseng, deretter motorikk, bevegelighet og styrke midt på dagen, før kveldsøkta inntil videre består av rolig gange.
NL170704 Senterpartiet sier de vil styrke norsk skole, men går til valg på å gjennomføre Sosialistisk Venstrepartis kose-skolepolitikk.
DB170704 Så langt etter operasjonen har det gått mest i motorikk, bevegelighet og styrke .
DB170704 Først en treningsøkt i basseng, deretter motorikk, bevegelighet og styrke midt på dagen, før kveldsøkta inntil videre består av rolig gange.
DB170704 - Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, forteller styrelederen til Finansavisen ¶
DB170704 Politiet ønsker å styrke tilliten til politiets arbeid ved å se på håndteringen av Halvorsen-saken på nytt.
DB170704 USA skal forsterke sin kampkraft med 4000 soldater, og NATO ba nylig medlemslandene om å opprettholde og om mulig også styrke sin deltakelse.
DB170704 Målet var å styrke norsk litteratur med et fond som skulle forvaltes, ikke av politikere som frem til da hadde vært praksis, men av kunstfaglige eksperter.
DA170704 Så langt etter operasjonen har det gått mest i motorikk, bevegelighet og styrke .
DA170704 Først en treningsøkt i basseng, deretter motorikk, bevegelighet og styrke midt på dagen, før kveldsøkta inntil videre består av rolig gange.
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Langrennsløperen har isteden tatt plassen til et eget treningsstudio, med muligheter for å gjennomføre stakeøkter, løpe på tredemølle og trene styrke .
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Andre økt kan være trening i garasjen, med styrke og løping på tredemølle.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Langrennsløperen har isteden tatt plassen til et eget treningsstudio, med muligheter for å gjennomføre stakeøkter, løpe på tredemølle og trene styrke .
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Andre økt kan være trening i garasjen, med styrke og løping på tredemølle.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Langrennsløperen har isteden tatt plassen til et eget treningsstudio, med muligheter for å gjennomføre stakeøkter, løpe på tredemølle og trene styrke .
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Andre økt kan være trening i garasjen, med styrke og løping på tredemølle.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-spiller-frustrert-over-at-overgang-kan-ga-i-vasken--Jeg-fortjener-sjansen-238320b.html Klubbene må bli enig og det er jo naturlig at de ser på andre spillere til å styrke laget sitt hvis ikke de blir enige med Tromsø, men jeg vet ikke hva som skjer, vi får se, sier Sigurdarsons agent, Magnus Magnusson.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pappa-Gjert-om-sonnen---Faktisk-i-overkant-av-hva-vi-kunne-forvente-238294b.html Så langt etter operasjonen har det gått mest i motorikk, bevegelighet og styrke .
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pappa-Gjert-om-sonnen---Faktisk-i-overkant-av-hva-vi-kunne-forvente-238294b.html Først en treningsøkt i basseng, deretter motorikk, bevegelighet og styrke midt på dagen, før kveldsøkta inntil videre består av rolig gange.
AA170704 Samtidig vil EU-kommisjonen styrke innsatsen til EUs byråer, trappe opp innsatsen for å få på plass returavtaler og samarbeide tettere med Niger og Mali for å forhindre flyktninger og migranter fra å nå fram til Libya.
AA170704 Ett forslag er å styrke samarbeidet med Libya for å få ned antall flyktninger og migranter som i det hele tatt når fram til kysten og videre ut i internasjonalt farvann.
VG170703 Ved å ta ut de friske cellene og styrke dem utenfor kroppen, er håpet at cellene kan ta knekken på svulsten når de føres inn igjen.
SA170703https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Finanskrisen traff Spania med full styrke for snart ti år siden, og arbeidsledigheten skjøt i været.
SA170703 - Det viser bare hans styrke og hvorfor han var en av favorittene til å vinne denne etappen.
SA170703 Finanskrisen traff Spania med full styrke for snart ti år siden, og arbeidsledigheten skjøt i været.
SA170703 Søndag reiser Manchester United på sin pre season-tur, og The Guardian skriver at Mourinhos frustrasjon tiltar i styrke fordi han trolig må reise til USA på treningsleir uten nye spillere på plass.
NL170703 Jakten på arter i havet som kan bli medisin og mat foregår med stor styrke - fra Tromsø.
NL170703 Relasjonsbygging : Etablere møteplasser og styrke relasjoner og samarbeid, lokalt, regionalt og internasjonalt ¶
NL170703 Næringslivet i Tromsø mener statusen som Arktisk hovedstad kan styrke Tromsøs internasjonale posisjon, og at deres virksomhet kan oppnå fordeler som følge av dette.
NL170703 Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶
NL170703 Identifisere internasjonale samarbeidsbyer og organisere samarbeid på tvers av landegrenser ¶ Styrke den arktiske, næringsrettede utdanningen i samarbeid med universiteter i andre arktiske byer.
FV170703https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-stivnet---Sagan-vant-etter-utrolig-spurt--Det-skal-ikke-vare-mulig-238254b.html - Det viser bare hans styrke og hvorfor han var en av favorittene til å vinne denne etappen.
DN170703 Storbanken Goldman Sachs mener den skal styrke seg betydelig.
DN170703 Det spredte seg til Malaysia, Indonesia og Sør-Korea med full styrke .
DB170703 Det er det som er min styrke .
DB170703 Da 59-åringen gjestet Anne Lindmo i oktober i fjor, fortalte « Bettan » om hvordan hun fant styrke til å gjennomføre det planlagte showet.
DA170703 USAs ambassadør til Russland under Obama, Michael McFaul, kaller møtet en gyllen mulighet for Trump til å vise styrke ved å konfrontere Putin med innblandingen i valget, og vise at han ikke lar seg lure av det McFaul kaller « Moskvas dårlige oppførsel » i The New York Times.
DA170703 juni, med 98 mot 2 stemmer, for en lov som skal styrke sanksjonene mot Russland etter Ukraina-intervensjonen.
BT170703https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-stivnet---Sagan-vant-etter-utrolig-spurt--Det-skal-ikke-vare-mulig-238254b.html - Det viser bare hans styrke og hvorfor han var en av favorittene til å vinne denne etappen.
BT170703https://www.bt.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Finanskrisen traff Spania med full styrke for snart ti år siden, og arbeidsledigheten skjøt i været.
AP170703https://www.aftenposten.no/verden/Historiker-mener-at-Trump-er-den-forste-amerikanske-tsaren-Na-moter-han-en-annen-harsar-og-autoritar-keiser-624332b.html - Ved å støtte Russland - og dermed regimet til president Bashar al-Assad i Syria - vil Trump bidra til å styrke Iran og presteregimets posisjon i regionen, sier Montefiore.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt | Siv Jensen vil styrke statsbudsjettet med skattekutt ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html | Siv Jensen vil styrke statsbudsjettet med skattekutt ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Det betyr styrke opp til det man får kjøpt i vanlig butikk.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Det betyr styrke opp til det man får kjøpt i vanlig butikk.
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/AAGOq/Norge-lytter-nar-de-skamlose-snakker-Jeg-savner-det-samme-opproret-i-Danmark--Shabnam-Azizi Jeg håper at vi kan få skapt en front av sterke unge minoritetsjenter som velger at se forskjellene mellom dem som deres største styrke , akkurat som vi har sett i Norge, skriver danske Shabnam Azizi ( 21 ).
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Norge-lytter-nar-de-skamlose-snakker-Jeg-savner-det-samme-opproret-i-Danmark--Shabnam-Azizi-624491b.html Jeg håper at vi kan få skapt en front av sterke unge minoritetsjenter som velger at se forskjellene mellom dem som deres største styrke , akkurat som vi har sett i Norge, skriver danske Shabnam Azizi ( 21 ).
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-stivnet---Sagan-vant-etter-utrolig-spurt--Det-skal-ikke-vare-mulig-238254b.html - Det viser bare hans styrke og hvorfor han var en av favorittene til å vinne denne etappen.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Finanskrisen traff Spania med full styrke for snart ti år siden, og arbeidsledigheten skjøt i været.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Britisk-storavis-Mourinho-er-frustrert-238283b.html Søndag reiser Manchester United på sin pre season-tur, og The Guardian skriver at Mourinhos frustrasjon tiltar i styrke fordi han trolig må reise til USA på treningsleir uten nye spillere på plass.
AA170703 Moqdad mener det amerikanske rakettangrepet var et forsøk på å vise styrke fra president Donald Trumps side.
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
VG170702 Ting som dette skjedde, og det fortsetter å skje nå, og om vi behandler det som et tabu og skjørt tema, hvordan skal folk få styrke til å åpne seg og føle seg komfortable med å fortelle at dette skjedde med dem, sier hun i intervjuet.
VG170702 Gjør vi det, vil vi bidra til å styrke vårt eget kontinent, europeiske institusjoner og våre felles europeiske verdier.
DN170702 Flere nye tiltak foreslås derfor for å styrke vernet av hummeren.
DB170702 Styrke og intervaller har blitt trent som vanlig, men med noe lavere intensitet.
AA170702 President Emmanuel Macron ankommer Mali søndag i forbindelse med vestlig støtte til en regional antiislamistisk styrke . ( ©NTB ) ¶
VG170701 Det er også riktig at KrF har vært og er den fremste forkjemperen for å styrke formidlingen av den kristne verdi- og kulturarven både i lærerutdanning, skole og barnehage.
SA170701 Det er de flate etappene hvor sjansene er store for massespurt at 32-åringen fra Isle of Man har sin styrke .
FV170701https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/-Tror-spurtlegenden-kan-vare-ute-av-Tour-de-France-allerede-mandag-238131b.html Det er de flate etappene hvor sjansene er store for massespurt at 32-åringen fra Isle of Man har sin styrke .
DB170701 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170701 Smerten gir styrke
DB170701 Hun har seinere funnet styrke i å gjøre sine egne ting.
DB170701 - Du kan være et offer for seksuell mishandling som barn, og finne styrke i deg selv.
DA170701 Film er den kulturopplevelsen som flest folk benytter seg av, og det er viktig at kinoen tar ansvar for å både opplyse og utfordre publikummet sitt - både for å styrke filmens posisjon som kunstform, og i et større perspektiv for å sikre ytringsfrihet, mangfold og demokratiet vårt.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/leder/Tvilsom-brobygger-336324b.html Det var et uttalt mål at økningen skulle styrke arbeidet med å skape gjensidig respekt og forståelse.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html UTDYPING : « Som et ledd i det generelle kompetansearbeidet ved Høgskolen på Vestlandet, arbeider vi bevisst med å øke antall tilsatte, å videreutvikle staben og ellers styrke tegnspråkmiljøet hos oss », skriver de tre forfatterne fra Høgskolen på Vestlandet.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Som et ledd i det generelle kompetansearbeidet ved Høgskolen på Vestlandet, arbeider vi bevisst med å øke antall tilsatte, å videreutvikle staben og ellers styrke tegnspråkmiljøet hos oss.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Haualand hevder at « Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Arbeidet for å styrke tegnspråkutdanningene i Norge er underveis i et nasjonalt samarbeid.
AP170701https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-skjedde-med-Oslo-gleden--Fabian-Stang-624361b.html Byens styrke har vært politisk forståelse og raushet, også for meningsmotstandernes behov og synspunkter.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Tror-spurtlegenden-kan-vare-ute-av-Tour-de-France-allerede-mandag-238131b.html Det er de flate etappene hvor sjansene er store for massespurt at 32-åringen fra Isle of Man har sin styrke .
DA170631 Å nekte å møte meg i kveld, vil være nok et tegn på Theresa Mays svakhet, ikke styrke , sa Corbyn.
VG170630 Spennende å se om han makter å vise mer styrke sammenliknet med konkurrentene i sommer.
VG170630 Er en offensiv rytter som kommer til å angripe hyppig i fjellene, der han har sin styrke .
VG170630 Vi vil med full styrke etterforske enhver informasjon som peker mot at noen forsøker å profittere på denne tragedien, sier etterforskningsansvarlig Fiona McCormack.
VG170630 Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.
SA170630 Et jordskjelv som ble målt til 4,8 i styrke , har funnet sted i Nordsjøen.
DN170630 Statoil har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak som kan styrke it-sikkerheten i selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil.
DN170630 - Vil styrke it-sikkerheten ¶
DN170630 - Det vil styrke it-sikkerheten å ta disse oppgavene hjem, understreker han.
DN170630 - Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.
DA170630 Statoil har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak som kan styrke it-sikkerheten i selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil.
DA170630 Stadig flere politikere ser viktigheten av å styrke arbeidet med å bedre flyrutetilbudet, sier Førland.
BT170630https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Jordskjelv-i-Nordsjoen-336376b.html Et jordskjelv som ble målt til 4,8 i styrke , har funnet sted i Nordsjøen.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Joshua-Wong-var-tenaringen-som-tok-opp-kampen-mot-en-av-verdens-mektigste-Denne-helgen-vil-han-kjempe-igjen-623961b.html Da ledet han gruppen Scholarism, som med suksess kjempet imot at Hongkongs skoleverk skulle innføre « moralsk og nasjonal opplæring », for å styrke lojaliteten til Beijing.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/jqvVo/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18 Egentlig kan man si at de av oss som er bifile, har et talent til å forelske seg på tvers av kjønn, og dette kan man se på som en styrke .
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18-623979b.html Egentlig kan man si at de av oss som er bifile, har et talent til å forelske seg på tvers av kjønn, og dette kan man se på som en styrke .
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/gqLaJ/Aftenposten-mener-Gratulerer-med-Pride For altfor mange statsledere er kampen mot LHBT blitt en markør for en pervers form for styrke .
AA170630 - Nå arbeider de med å styrke sine defensive stillinger der, sier Abdulrahman.
AA170630 Det er ventet at de tre vil forsvare seg med at de ikke kunne forutse omfanget av den massive tsunamien som slo inn over kysten av Japan etter det undersjøiske jordskjelvet med styrke på 9.
VG170629 I sum vil dette styrke nesten alle de øvrige oppgavene ambassaden har.
VG170629 I VGs eksempler blir norske bistandspenger brukt til å fremme norsk litteratur i Indonesia, noe som i teorien skal bidra til å styrke en indonesisk øys kulturelle « kapasitet » og kulturinstitusjoner.
VG170629 Videre mente de at prosjektet kom til å styrke den aktuelle øyas kulturinstitusjoner, norske kulturuttrykk skulle bli oversatt til indonesisk og « prosjektets kjerne » var å bruke kultur for å bygge « et levende sivilsamfunn og et pluralistisk demokrati ».
SA170629 Å senke stemmerettsalderen er derfor ikke en styrke for folkestyret dersom målet er å få et rettferdig og effektivt samfunnsmaskineri.
SA170629 Reilstad skriver at « folkestyre er alfa og omega », og at « all tankekraft må settes inn for å bevare og styrke det ».
SA170629 - Grace har alle deler på plass : God balanse, styrke , teknikk, mentaliteten og et veldig stort brytehjerte, Det betyr så mye i denne sammenhengen.
SA170629 Mens administrasjonen jobber utrettelig for å hente inn kapital til å styrke A-laget, pågår prosessen med å avhende Viking stadion.
NL170629 Eni Norge har på en solid måte evnet å bygge kompetanse og bidratt til å styrke utviklingsmiljø i nærhet av felt med en fullverdig driftsorganisasjon i Hammerfest.
DN170629 Han viser også til at strategiplanen for 2009 og en aksjonæravtale for 2007 viser at formålet ved å inngi felles tilbud var å styrke markedsposisjonene, blant annet ved å begrense konkurransen mellom de samarbeidende selskapene.
DN170629 Gjennom å styrke egenkapitalen vil selskapet få noe større handlingsrom », skriver Nystrøm i en oppdatering torsdag.
DN170629 Tael venter derimot bedre framdrift i sikkerhets- og forsvarspolitikken, der både tettere forsvarssamarbeid og nye tiltak for å styrke grensekontrollen er på vei.
DB170629 Dette var ikke noe party for festglade idrettstopper, men et forsøk på å styrke alliansen med nasjonale politikere og internasjonale idrettssjefer.
DB170629 - Kvinnene mangler en viss fysisk styrke i både ski og tennis sammenlignet med menn, men vi har fordelen av å være smidige og kan ha en type fitness som menn ikke alltid har.
DB170629 Der trengs det mot og styrke !
DA170629 Er det for å styrke vårt felles gode, Velferdsstaten, eller er det for å opprette en stat med nokså høyt og luksuriøst forbruk ?
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Demokratiaktivist-Joshua-Wong-arrestert-foran-Kinas-Hongkong-jubileum-624242b.html Som 14-åring stiftet han gruppen Scholarism, som med suksess kjempet imot at Hongkongs skoleverk skulle innføre Moralsk og nasjonal opplæring for å styrke lojaliteten til Beijing.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Der kan man blant annet lese at « et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning », at « vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21 », og at « demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Der kan man blant annet lese at « et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning », at « vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21 », og at « demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova ».
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/-Tre-EM-gull-til-Norge-pa-rad--Hun-er-vill-238074b.html - Grace har alle deler på plass : God balanse, styrke , teknikk, mentaliteten og et veldig stort brytehjerte, Det betyr så mye i denne sammenhengen.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stadion-transaksjon-skal-gjore-Viking-gjeldfri-238026b.html Mens administrasjonen jobber utrettelig for å hente inn kapital til å styrke A-laget, pågår prosessen med å avhende Viking stadion.
AA170629 Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon sier britene vil styrke sitt nærvær med snaut 100 soldater.
AA170629 Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon sier at britene vil styrke sitt nærvær med nærmere 100 soldater.
AA170629 - I dag kan jeg bekrefte at vi vil styrke vårt nærvær i Afghanistan.
VG170628 De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven.
VG170628 VISER STYRKE : Kinas nyeste krigsskip veier 10.000 tonn og ble onsdag sjøsatt under en seremoni ved skipsverftet Jiangnan i Shanghai.
VG170628 BEREDSKAP : - Statsminister Erna Solberg sier regjeringen har gjort mye for å styrke beredskapen i Norge ¶
SA170628 Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling.
NL170628 utkast studieplan, er å styrke den tverrfaglige forståelsen og samarbeid mellom det forebyggende arbeid og den operative delen av yrket.
DN170628 Det må en betydelig økning i oljeprisen til for at kronen skal styrke seg i sommer, mener Bruce.
DN170628 - Når det gjelder neste stortingsperiode, må vi komme tilbake til hvilken måte vi vil styrke arbeidet mot barnefattigdom i arbeidet med de enkelte års statsbudsjett, sier Tajik til NTB.
DN170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DB170628 - Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk.
DB170628 En styrke ved « Skam », men også en hemsko, har vært hvordan serien har blitt tolket i offentligheten.
DA170628 LEDER : Kravet om å få medisinerutdanning til Stavanger har vokst med styrke de siste ti årene.
DA170628 Kravet om å få medisinerutdanning til Stavanger har vokst med styrke de siste ti årene.
DA170628 Jeg føler vi har lykkes i å styrke kulturfeltet ved at vi har tenkt utover det å kun bruke statlige overføringer.
DA170628 Helleland trekker særlig fram oppstarten av Kreativt Norge, som skal arbeide « for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping i kunst og kreativ næring ».
DA170628 - Når det gjelder neste stortingsperiode, må vi komme tilbake til hvilken måte vi vil styrke arbeidet mot barnefattigdom i arbeidet med de enkelte års statsbudsjett, sier Tajik til NTB.
DA170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
BT170628https://www.bt.no/kultur/Fylket-krever-store-artister-under-sykkel-VM-332284b.html Hordaland fylkeskommune bevilger 2,5 millioner kroner til sykkel-VM for å styrke kulturtilbudet.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling.
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Nye-tall-viser-solid-forsvarsvekst-i-Europa-Er-det-nok-til-a-gjore-Trump-fornoyd-624161b.html - Dette bidrar også til å styrke de transatlantiske båndene.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html - Vi setter i gang tiltak umiddelbart for å styrke personvernet, sier Lofthus i et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kulturdepartementet-holder-tilbake-stotten-til-Islamsk-Rad-og-far-stotte-fra-flere-moskeer-624180b.html - Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling.
AP170628 Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling.
AA170628 Skal EU oppfylle sin ambisjon om å styrke sikkerheten og få kontroll over grensene og innvandringen, vil det koste.
AA170628 - Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk.
AA170628 Nedslitte fly fra ukjente selskap bidrar ikke akkurat til å styrke passasjerenes tillit.
VG170627 På campen har det vært trening, foredrag om kosthold, foredrag om mental styrke ved Anja Hammerseng-Edin og svømmetrening med Lavrans Solli.
VG170627 I vårt individualistiske samfunn med høye krav og forventninger mangler vi både innsikt og mental styrke for å håndtere motgang i våre indre liv.
VG170627 Derfor har vi funnet andre områder for å styrke pensjonene, sier Wiborg.
VG170627 Da måtte Ap presse igjennom en sterkere satsing i nord, vi måtte styrke , ikke avvikle Kystjegerkommandoen, og øke bevilgning en til heimevern i nord, men også presisere betydning av å beholde det helikopterfaglige miljøet.
VG170627 Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har advart mot å la helikoptrene bli på Bardufoss - og å ikke styrke Rygge.
VG170627 - Hvordan skal Ap få råd til å beholde helikoptre på Bardufoss, om man også skal styrke på Rygge.
VG170627 - Den faglige vurderingen er at den beste operative bruken av Bell-helikoptrene er å samle dem på Rygge og gi spesialstyrkene den mobiliteten de trenger på Rygge, så vi kan styrke beredskapen og bistå politiet bedre, sier Søreide til VG.
SA170627 Men Paulus holdt fast ved at piskemerkene han hadde på ryggen var en viktig del av hans Kristus-etterfølgelse, og at hans kroppslige svakhet, hans « torn i kjødet » ( 2 Kor 12,7 ) var hans styrke .
SA170627 Vilkåret er at pengene skal gå direkte til å styrke A-laget.
NL170627 Denne type utspill fra Røymo er ikke egnet til å styrke oss i troen på at ordføreren kan håndtere dette på vegne av kommunen.
DN170627 Ellers skriver flere nyhetskilder at Sprint har startet eksklusive samtaler med Charter Communications og Comcast Corporation for en mulig avtale som kan styrke selskapenes tilbud av trådløse tjenester.
DN170627 Skipsreder John Fredriksen står klar med mer enn to milliarder dollar for å styrke flåten sin.
DB170627 Politikken er uansett det viktigste, og der har vi de beste løsningene for kunnskap i skolen, styrke forsvar og beredskap og skape flere jobber.
DB170627 Sammen med solid påplussing til kommunene har vi lagt løpet for å styrke vår felles helsetjeneste i sykehus og kommuner, til beste for befolkningen i hele landet.
DA170627 Ekern mener Berlusconi vil være en viktig spiller i kulissene for å styrke sentrum-høyre-blokkens sjanser for å bytte ut sosialdemokratene i regjeringskontorene.
DA170627 Frp står alene om dette, sier Wiborg, som sier det er opp til velgerne å gi partiet styrke før eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget med Høyre, som heller ikke er enige med Frp.
DA170627 Frp står alene om dette, sier Wiborg, som sier det er opp til velgerne å gi partiet styrke før eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget med Høyre, som heller ikke er enige med Frp.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVozV/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite Norwegian Energy Partners er etablert av myndighetene i samarbeid med energinæringen for å styrke norske leverandørbedrifters forretningsutvikling i utlandet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite-624076b.html Norwegian Energy Partners er etablert av myndighetene i samarbeid med energinæringen for å styrke norske leverandørbedrifters forretningsutvikling i utlandet.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Et-nytt-flertall-bor-flytte-makt-fra-voksne-til-barn--Andreas-Halse-624085b.html En ny regjering bør ta enda et par skritt for å styrke barnas rettigheter.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Maksgrense-pa-12-millioner-til-Vikings-spillerselskap-237928b.html Vilkåret er at pengene skal gå direkte til å styrke A-laget.
AP170627 Vilkåret er at pengene skal gå direkte til å styrke A-laget.
AA170627 I inneværende langtidsplan for Forsvaret er det satt av 2,5 milliarder kroner til å vedlikeholde materiell, anskaffe reservedeler og styrke beredskapslagre.
VG170626 Vårt prinsipp i forhandlingene har vært å handle i nasjonens interesse og for å styrke og forbedre vår dyrebare union, sier hun.
SA170626 Tennis-teknikken er naturligvis ikke optimal, men makker Stefano Landonio trekker frem hans mentale styrke .
NL170626 For regjeringen er Ofoten-regionen et hovedsatsingsområde i nord - og aktiviteten vil øke forsvarsevnen, styrke Forsvarets fotavtrykk i nord og skape positive ringvirkninger for beboere og næringsliv.
DN170626 Som et av Norges ledende konsulentselskap har det vært en naturlig vekstambisjon å styrke oss i Skandinavias største IT-market.
DN170626 - Dette oppkjøpet vil vesentlig styrke Sopra Sterias posisjon i Sverige og øke fremtidig vekst i hele regionen for oss.
DN170626 Da Macron fikk besøk av Putin i mai, kort tid etter at han tiltrådte som Frankrikes president, erklærte de to at de vil styrke samarbeidet.
DN170626 - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
DB170626 I dag ønsker vi å styrke en pragmatisk og positiv allianse med dere på vegne av våre innbyggere.
DA170626 I avtalen forplikter myndighetene seg også til å gjennomføre en jordreform, endre strategi i kampen mot narkotika og styrke innsatsen i fattige deler av landet.
DA170626 Venstre vil også styrke de eksisterende bedriftene muligheter til å satse på forskning og utvikling.
DA170626 - Det er mye å ta tak i for å bygge landet - styrke klimapolitikken, bygge ut omsorgskapasitet for flere eldre, utvikle byene våre, stake ut overgangen til lavutslippssamfunnet.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-hevder-fotballegenden-seg-i-ny-idrett--Han-har-ingen-svakheter-237866b.html Tennis-teknikken er naturligvis ikke optimal, men makker Stefano Landonio trekker frem hans mentale styrke .
AP170626 Tennis-teknikken er naturligvis ikke optimal, men makker Stefano Landonio trekker frem hans mentale styrke .
AA170626 Da Macron fikk besøk av Putin i mai, kort tid etter at han tiltrådte som Frankrikes president, erklærte de to at de vil styrke samarbeidet.
AA170626 Tsjad er en del av en femnasjonal regional styrke , bestående av Nigeria, Kamerun, Niger og Benin, som forsøker å bekjempe Boko Haram.
AA170626 - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
AA170626 - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
VG170625 LÅNKE ( VG ) Stein Ørn ( 49 ) mener sportslig suksess er langt viktigere enn hvilke premier de får, for å styrke norsk kvinnesykling.
VG170625 Hun er en idrettsjente med mye styrke og stor evne til refleksjon.
VG170625 VILLE STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN : Men nå har regjeringspartiene stemt mot APs forslag i Stortinget.
VG170625 Forslaget, som var til behandling i Stortinget, gikk ut på at regjeringen skulle fremme et lovforslag om å styrke arbeidsmiljøloven ved å tydeliggjøre definisjonen av fast ansettelse, at kontraktsfestet arbeidstid skal være i samsvar med det forventede behovet til arbeidsgiveren, og at bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig, ikke skal utvides.
VG170625 Derfor foreslår partiet å styrke arbeidsmiljøloven.
SA170625 Kronen var på vei til å styrke seg tidligere i år og det er bare noen måneder siden vi så åttetallet først når vi skulle kjøpe f.eks. euro.
SA170625 - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg, og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
SA170625 - En god risikodempende strategi for utenlandsreisende vil være å legge til grunn at en euro koster 10 kroner, og heller bli positivt overrasket om kronen skulle styrke seg, mener Østnor.
SA170625 De har vunnet mange kamper, og det er en styrke , sier den tyske landslagssjefen, som for tiden er opptatt med spill i kontinentcupen i Russland.
SA170625 - Jeg kommer ikke til å komme med noe konkret rett etter en fotballkamp, men etter møtet skal vi fortelle hvilke grep vi gjør for å styrke oss, sier Engen.
SA170625 - Er det et alternativ å styrke trenerteamet ?.- Det får vi se.
DN170625 I likhet med sin britiske kollega Theresa May, håper den sosialistiske statsministeren Edi Rama og styrke sin posisjon og lede landet i samtaler med EU, men for den lille ekskommunisstaten sørvest på Balkan, er det et spørsmål om å få bli med i det europeiske fellesskapet, ikke forlate det.
DB170625 Dessuten vil et eventuelt Zahid-salg gi klingende mynt i kassa til å styrke laget.
DB170625 - Jeg har tvert om hørt at kunstnere og andre ser på det som en styrke at medlemmer i utvalget byttes jevnlig, så ingen får mulighet til å sitte over lang tid, sier han.
DB170625 De har gitt menneskene rundt henne styrke til å sette sjøbein i hverdagen, til å bli den beste versjonen av seg selv, til å velge hvilke kamper som er verdt å kjempe, og hvilke man skal la bli, og vist hvor enkelt det er å gjøre verden til et litt bedre sted, selv bare via en liten tekstmelding, samme hvor fristende og lettvint det e
DB170625 Børen Vilde bærer på, alt hun holder oppe med sin styrke og sin ukuelige optimisme, blir igjen oppe i leiligheten, godt skjult bak fire vegger, låste dører, et bredt smil og forseggjort sminke, kanskje ute av sinn for en stakket stund, der hun går med venninnen inn i lørdagskvelden, men aldri glemt.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JabzJ/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr Kronen var på vei til å styrke seg tidligere i år og det er bare noen måneder siden vi så åttetallet først når vi skulle kjøpe f.eks. euro.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JabzJ/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg, og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JabzJ/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr - En god risikodempende strategi for utenlandsreisende vil være å legge til grunn at en euro koster 10 kroner, og heller bli positivt overrasket om kronen skulle styrke seg, mener Østnor.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr-623745b.html Kronen var på vei til å styrke seg tidligere i år og det er bare noen måneder siden vi så åttetallet først når vi skulle kjøpe f.eks. euro.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr-623745b.html - Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg, og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr-623745b.html - En god risikodempende strategi for utenlandsreisende vil være å legge til grunn at en euro koster 10 kroner, og heller bli positivt overrasket om kronen skulle styrke seg, mener Østnor.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tyskland-sjefen-bak-71-utklassingen-tror-Brasil-slar-tilbake-i-2018-VM-237780b.html De har vunnet mange kamper, og det er en styrke , sier den tyske landslagssjefen, som for tiden er opptatt med spill i kontinentcupen i Russland.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Flovik-om-mandagens-krisemote-med-ledelsen---Det-som-skjer_-det-far-skje-237837b.html - Jeg kommer ikke til å komme med noe konkret rett etter en fotballkamp, men etter møtet skal vi fortelle hvilke grep vi gjør for å styrke oss, sier Engen.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Flovik-om-mandagens-krisemote-med-ledelsen---Det-som-skjer_-det-far-skje-237837b.html - Er det et alternativ å styrke trenerteamet ?.- Det får vi se.
NL170624 Disse to enkle endringene vil bety at vi har råd til blant annet å ( 1 ) bevare helikopterstøtte til hæren på Bardufoss ( 2 ) bevare kystjegerkommandoen ( 3 ) styrke Heimevernet ( 4 ) ha økte ressurser til trening og utstyr til hæren og ( 5 ) styrke cyberforsvaret.
NL170624 Disse to enkle endringene vil bety at vi har råd til blant annet å ( 1 ) bevare helikopterstøtte til hæren på Bardufoss ( 2 ) bevare kystjegerkommandoen ( 3 ) styrke Heimevernet ( 4 ) ha økte ressurser til trening og utstyr til hæren og ( 5 ) styrke cyberforsvaret.
FV170624 | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/-Bergen-har-mer-enn-nok-336121b.html Jeg tror at hvis en også flytter Språkrådet til Bergen, så vil en styrke miljøet og gjør det komplett, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen. | - Lurer på om KrF forstår alvoret ¶
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/-Bergen-har-mer-enn-nok-336121b.html Har som hovedmål å styrke norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder, fremme norsk som et godt og velfungerende kultur- og bruksspråk, og ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Enten fordi noen ansatte trosser ledelsen, eller fordi ledelsen selv bedriver styrte lekkasjer for å styrke sin egen sak.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Enten fordi noen ansatte trosser ledelsen, eller fordi ledelsen selv bedriver styrte lekkasjer for å styrke sin egen sak, skriver BT-kommentator Mathias Fischer.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Da handlingsregelen ble behandlet, sto det i Stortingsmeldingen at pengene skulle brukes på å styrke vekstevnen i norsk økonomi.
BT170624https://www.bt.no/100Sport/sprek/Slik-trener-du-effektivt-med-lav-intensitet--Du-far-bade-kondisjon-og-styrke-237538b.html | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Slik-trener-du-effektivt-med-lav-intensitet--Du-far-bade-kondisjon-og-styrke-237538b.html | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
AP170624 | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
VG170623 Hun er ei idrettsjente med mye styrke og stor evne til refleksjon.
VG170623 Selv synes jeg det sjangeroverskridende er en styrke .
VG170623 Ved på intensivere stikkprøver av nyankomne vil partiet styrke kontrollen av dem som oppholder seg i Norge.
VG170623 - Vi gikk på valg for å styrke politiet, og det har vi gjort, sier ministeren. 4.
SA170623 | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
SA170623 - Jeg føler at jeg har fått bedre kroppsbeherskelse, mestringsfølelse, avkobling, og indre og ytre styrke .
DN170623 Siv Jensen lanserte fredag fem tiltak for å stramme inn asylinnvandringen til Norge som hun mener vil styrke tryggheten.
DN170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppen som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, fremholder Tajik.
DB170623 I tillegg til å stanse asylinnvandringen vil Frp gjøre dagens midlertidige grensekontroller permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge.
DB170623 Dette er bare tullprat, sier tidligere sjefsforsker ved NASA, Mark Shelhamer, og legger til at dersom karbonmateriale hadde blitt brukt, så hadde det vært for å styrke dressen og ikke for å kartlegge helsen til astronautene.
DA170623 Men det vil bli viktig å få inn en sunniarabisk styrke av noe slag i Mosul, sier Tønnessen.
DA170623 I Dagsavisen onsdag forsvarte regjeringen nedbemanningen ved å uttale at « det ikke er fornuftig politikk å la være å gjennomføre denne effektiviseringen hvis det viser seg at vi kan spare penger og samtidig styrke fagmiljøene.
DA170623 Det er umulig å forstå hvordan dette kan styrke fagmiljøet, fortsetter Kaski.
DA170623 Fremskrittspartiet ønsker i tillegg å gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sprek/Enkle-grep-gjor-deg-til-en-mester-i-bassenget-237538b.html | Slik trener du effektivt med lav intensitet : - Du får både kondisjon og styrke
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Denne-jenta-er-mer-kjent-i-Sor-Korea-enn-Bjorgen-237508b.html - Jeg føler at jeg har fått bedre kroppsbeherskelse, mestringsfølelse, avkobling, og indre og ytre styrke .
AP170623 - Jeg føler at jeg har fått bedre kroppsbeherskelse, mestringsfølelse, avkobling, og indre og ytre styrke .
AA170623 Fremskrittspartiet ønsker i tillegg å gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge.
AA170623 En campusmodell som gjør nytte av, gjenbruker og sambruker byens ressurser vil styrke NTNU og Trondheim som universitetsby og burde være en selvsagt prioritet for NTNU og Kunnskapsdepartementet.
AA170623 Det er viktig å koble det faglige og det sosiale, for å øke faglig trygghet og kreativitet, styrke gjennomføringsevne og læringskvalitet, og dessuten redusere problemet med ensomhet.
AA170623 1.000 ansatte flytter til byen vil ikke redusere antall knutepunkter eller flater i modellen, men vil styrke koblingene mellom punktene.
VG170622 - Statistikken hans i Italia er fantastisk, og han har kvaliteter som kommer til å styrke laget vårt.
SA170622 NATO ber Norge om å styrke sine militære bidrag til Afghanistan.
NL170622 Vi håper protestene øker i styrke frem mot styremøtet.
DN170622https://www.dn.no/nyheter/2017/06/22/2121/Finans/forvalter-far-bergen-milliardaer-med-pa-laget - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DN170622 - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DN170622 Cameron ville holde en folkeavstemning for å styrke enheten i Det konservative partiet.
DB170622 Som å styrke sin posisjonering mot Iran og mot krefter som truer landets stabilitet, sier Midtøsten-eksperten.
DB170622 Prioriteringsevnen er en styrke hos utvalget.
DB170622 Ber for styrke og helbredelse for familien.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Finansiering-av-den-nye-oljen-335937b.html Vi skal fortsette å styrke satsingen vår i bedriftsmarkedet fremover.
BT170622 Vi skal fortsette å styrke satsingen vår i bedriftsmarkedet fremover.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Store-har_-bevisst-eller-ubevisst_-sitert-meg-feil-en-rekke-ganger-623744b.html Men dette er felt hvor Regjeringen har stemt ned en lang rekke forslag om å styrke innholdet.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Slik-skal-politikerne-unnga-valg-hacking-i-Norge-623620b.html - Det er en styrke ved vårt samfunn at trusselvurderingen fra vår etterretningstjeneste er så åpen.
AA170622 Et jordskjelv med en styrke på 6,8 inntraff utenfor vestkysten av Guatemala torsdag.
AA170622 - Det er et tegn på styrke , og det er avgjørende for sikkerheten til våre innbyggere, sier han.
VG170621 Men til tross for den anonyme kvaliteten på laget kan en god innsats i prøve-VM styrke de labre forhåpningene.
VG170621 Også på kysten fra Lofoten og nordover til Finnmark er det ventet vind opp til kulings styrke fredag.
VG170621 Derimot må båtfolket passe seg : Det er ventet nokså kraftig vind på kysten rundt hele Sør-Norge fredag, på regnfulle Vestlandet må folk belage seg på frisk bris til liten kuling, og rundt Sørlandet og innover mot Ytre Oslofjord kan det blåse vind av kulings styrke .
SA170621 Når det er sagt, trenger vi å styrke lønnsomheten, samtidig som vi ser et stort potensial i Eurobonus-programmet, sier Roald.
SA170621 Vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap, og gjøre det enklere å investere i egen bedrift og nye arbeidsplasser.
NL170621 Her arrangerer vi hver sommer samisk festival, Márkomeannu, for å styrke samisk identitet, og det å ta tilbake samisk kultur og språk er et prosjekt som går over flere generasjoner.
NL170621 Vi er enige i at en reduksjon av antall fakulteter er hensiktsmessig for å styrke den strategiske styringen.
DN170621 - Men målet er selvfølgelig at dette nye selskapet skal tilby tjenester som skal bidra til å styrke lønnsomheten i flyselskapet, understreker han.
DN170621 - Dette vil styrke SAS som flyselskap, sier SAS-direktør Eivind Roald, som blir toppsjef i det nye selskapet.
DN170621 - Det er ingen tvil om at vi må fortsette å styrke lønnsomheten for å nå ambisjonen om videre vekst, sier SAS-direktør Eivind Roald.
DN170621 Vi initierer også et arbeid som skal bidra til ytterligere å styrke lojaliteten til SAS og skape nye inntektsstrømmer gjennom å dra nytte av SAS' sterke varemerke og Eurobonus-program, sier han.
DN170621 Bakgrunnen for utredningen er å følge opp NAV-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne.
DB170621 Har du trent styrke kan en proteinshake være lurt.
DB170621 Sammenslåinger vil styrke fylkenes samfunnsutviklerrolle, sier regjeringen.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
DA170621 NATO har bedt medlemsnasjonene, inkludert Norge, om å vurdere muligheten for å styrke bidragene til RSM ytterligere.
DA170621 Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, sier til NTB at Norge ikke vil sende flere soldater til Afghanistan nå, men at man senere vil vurdere om det er behov for å styrke støtten ytterligere.
DA170621 Det er ikke fornuftig politikk å la være å gjennomføre denne effektiviseringen hvis det viser seg at vi kan spare penger og samtidig styrke fagmiljøene.
DA170621 - Det er ikke fornuftig politikk å la være å gjennomføre denne effektiviseringen hvis det viser seg at vi kan spare penger og samtidig styrke fagmiljøene.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oqR27/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs Når man utsetter dem for vind opp mot storm styrke , produseres det mye strøm, sier Rønvik.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gqwda/SAS-skiller-ut-bonus-selskapet_-tror-pa-milliardgevinst Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/SAS-skiller-ut-bonus-selskapet_-tror-pa-milliardgevinst-623682b.html Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs-623102b.html Når man utsetter dem for vind opp mot storm styrke , produseres det mye strøm, sier Rønvik.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/sid/-Jeg-er-lei-av-a-hore-at-jeg-er-fodt-pa-feil-dato-623666b.html Jeg vurderes på grunnlag av mine prestasjoner, og selv om teknikk betyr mye, har muskler og styrke også masse å si i konkurransesammenheng, skriver gutt ( 14 ).
AP170621 Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.
AP170621 Jeg vurderes på grunnlag av mine prestasjoner, og selv om teknikk betyr mye, har muskler og styrke også masse å si i konkurransesammenheng, skriver gutt ( 14 ).
AA170621 Når det er sagt, trenger vi å styrke lønnsomheten, samtidig som vi ser et stort potensial i Eurobonus-programmet, sier Roald. ( ©NTB ) ¶
AA170621 - Det er mye av det Norge gjør for å styrke sikkerhets- og utenrikspolitikken som russerne vil være uenig i.
AA170621 - Det er mye av det Norge gjør for å styrke sikkerhets- og utenrikspolitikken som russerne vil være uenig i.
AA170621 Med lengre førstegangstjeneste, felles ledelse for Hæren og Heimevernet og økt tilstedeværelse i nord, vil landmaktutvalget styrke vår forsvarsevne mot en mulig trussel i nord.
VG170620 Når ett av de to profesjonelle kompaniene i Telemark bataljon legges ned som stående styrke , satser man på at dette skal løses gjennom folk på kontrakt.
VG170620 Hun mener regjeringspartiene med dette ikke egentlig tenker på å styrke ofrenes situasjon.
SA170620 Det vil si bunnsolid forsvarsarbeid, vinnervilje, løpsstyrke og kollektiv styrke + mange mål.
NL170620 Når vi skal styrke samisk språk og kultur, må vi også sørge for at innhold på samisk og om samiske forhold blir valgt av publikum.
NL170620 I dag er vårt oppdrag å tjene det samiske publikummet : å styrke samisk språk og kultur gjennom å være et mediehus i verdensklasse.
NL170620 På grunn av leggskaden er hun også tvunget til å gi opp den daglige gåtreningen hun er helt avhengig av for å styrke knokkelstruktur, og hindre forverring av benskjørheten.
NL170620 Ikke minst på grunn av sin enorme styrke , positivitet og evne til å klare seg selv.
NL170620 Vi har derfor satt i gang flere strategiske endringsprosesser som skal styrke universitetet på disse områdene.
NL170620 Jeg mener dette engasjementet utelukkende er en styrke .
NL170620 Det handler om å styrke alle deler av UiT, det handler om å gi forskning og undervisning bedre vilkår.
DN170620 Statsministeren trakk frem trusselen fra Russland og terror i Europa som en grunn til at Norge må fortsette å styrke sin beredskap.
DN170620 ¶ Det er nødvendig å styrke jernbanens attraktivitet, slik at mer gods kan transporteres med tog.
DB170620 - Skal man innføre laserpekere med over én milliwatt ( mW ) styrke til Norge, må du ha spesiell tillatelse fra Statens strålevern, forklarer Tor Fredriksen, seksjonssjef ved tollregion Oslo og Akershus.
DB170620 Sveitseren har ikke sin styrke på gress, og det var ikke like sensasjonelt at han måtte se seg slått 7-6 ( 7-4 ), 7-5 av spanske Feliciano López.
DB170620 Med tysk hovedsponsor om bord allerede, ligger det litt i kortene at de vil innta det kjøpesterke, tyske markedet med uforminsket styrke neste sesong.
DB170620 Den forskjellen reflekterer nye annerledes arbeidskrav i moderne langrenn der styrke i overkroppen er blitt langt viktigere i forhold til oksygenopptak.
DB170620 Gruppen antas å ha en væpnet styrke mellom 1.500 og 2.000 personer, og er kjent for å bruke bortføring og løsepenger til å skaffe seg penger.
DB170620 De hevder å ville bevare republikken, og beholde og styrke sin egen posisjon og frihet.
DB170620 E18 skal bygges - fordi det er viktig å styrke kollektivtrafikken, tilrettelegge for syklister, bygge gode lokalsamfunn med mindre støy og luftforurensing og redusere køene på dagens motorvei.
DB170620 At det er maskiner som overvåker er også en styrke for personvernet, sier Waterhouse.
DA170620 Rådet foreslår å styrke norske spillutviklere og unge arkitekter.
DA170620 I går leverte rådet sine siste innspill til regjeringen, med forslag til hvordan man kan styrke kulturnæringene i Norge.
DA170620 - Vi ønsker å bidra til å styrke kulturnæringen ytterligere og oppretter derfor også et tilsvarende råd for reiseliv og kultur, sier Ayhan til Dagsavisen.
DA170620 Utredningen fra brigader Aril Brandvik foreslår å styrke Forsvarets nærvær, deriblant i Finnmark med 350 til 400 mann.
DA170620 Men for hvert objekt som blir valgt, må du ha en styrke som er fem ganger den som du til enhver tid har på stedet, sier Lundteigen.
DA170620 Siden både Frp, KrF og V, samt Ap, alle ønsker å styrke skolehelsetjenesten, vil forslaget med stor sannsynlighet vedtas i bystyremøtet tirsdag kveld.
DA170620 Et slikt lett tilgjengelig helsetilbud til ungdom bør vi hegne om og styrke . » | Nye kunstkrefter møter gamle ¶
BT170620 - De oppgir som grunn til å bruke nikab at de ønsker å styrke sin relasjon til Gud og at de oppfatter Profeten Muhammed sine koner som forbilder til etterfølgelse.
BT170620 Det vil si bunnsolid forsvarsarbeid, vinnervilje, løpsstyrke og kollektiv styrke + mange mål.
AA170620 - Vår styrke i Sætervik var tidlig på plass.
AA170620 - Vi vil nå jobbe fullt med å styrke fylkeslaget i Aust-Agder og arbeide målrettet for at Frp gjør et best mulig valg for størst mulig gjennomslag for våre saker i hele landet.
VG170619 Det kan være at vi ser om vi skal styrke trenerapparatet med flere folk, eller om vi skal gjøre endringer.
VG170619 Forsvarsledelsen i Sverige opplyser at en svensk statsborger, som tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali, befant seg på hotellet og er meldt savnet, melder Sveriges Radio.
VG170619 En svensk statsborger som tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali, ble meldt savnet etter søndagens terrorangrep.
VG170619 Måten de tre snakket sammen på, gjorde at politiet fikk en styrke mistanke.
VG170619 Vi vil ha arbeidskrimsentre i alle politidistrikt, og styrke Arbeidstilsynet og kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim.
VG170619 For det første, vil vi styrke det organiserte arbeidslivet.
VG170619 For det fjerde, vil vi styrke tilsynsarbeid og arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
VG170619 Dette er ikke tiden for å svekke tryggheten i arbeidslivet, men for å styrke den.
SA170619 Vi var tidlig inne på det med å styrke trenerteamet, så det kan hende vi går inn på, eller så må vi se på andre løsninger og muligheter, sa Johansen til iTromsø søndag kveld.
SA170619 Nicklas Bendtner ble hentet inn for å styrke RBKs mulighet til å komme til Champions League.
NL170619 Vi vil styrke kartleggingen av mineraler til havs.
NL170619 Vi ønsker å styrke denne utviklingen.
NL170619 Det er ikke uten grunn at regjeringen denne våren har lansert en ny nordområdestrategi der vi ønsker å forsterke den positive utviklingen i Nord-Norge, og styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken.
NL170619 ¶ Å plassere hovedtyngden av regionforvaltningen i Vadsø og Øst-Finnmark vil ytterligere styrke regionens opplagte internasjonale dimensjon, skriver Einar Niemi.
NL170619 For det første var det maktpåliggende å styrke bosetting og offentlige arbeidsplasser i den aller ytterste periferi av riket, med liten befolkning, men med enormt rike naturressurser.
NL170619 ? Å plassere hovedtyngden av regionforvaltningen til Øst-Finnmark vil ytterligere styrke regionens opplagte internasjonale dimensjon.
NL170619 Dette er nok et eksempel på tverrsektorielt samarbeid mellom både forskningsinstitusjoner og næringsliv der kunnskap fra industrien bidrar til å styrke forskningen.
DN170619 Utredningen fra brigader Aril Brandvik foreslår å styrke Forsvarets nærvær, deriblant i Finnmark med 350 - 400 mann.
DN170619 Nyvalget Theresa May utlyste i midten av mai for å styrke sitt mandat mislyktes fullstendig og har sendt landet inn i politisk kaos.
DN170619 Nyvalget Theresa May utlyste i midten av mai for å styrke sitt mandat mislykkes fullstendig og har sendt landet inn i politisk kaos før brexit-forhandlingene.
DN170619 " Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO.
DB170619 Det var min styrke , men jeg ville være en annen spillertype, den som fintet, lobbet og gjorde tekniske finurligheter.
DB170619 Utredningen mener imidlertid at det ikke er aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren.
DB170619 Begrunnelsen er å styrke evnen til helhetlig ledelse.
DB170619 Med 42 i salen er MoDem en styrke i egen kraft, og Bayrou har aldri vært mulig å temme, hesteoppdretter som han er i fransk Baskerland.
DB170619 All politikk handler om prioriteringer, og viljen til å prioritere viser mot og styrke .
DA170619 - Det er med på å styrke posisjonen til norsk språk, særlig på fagfelt der engelsk er mye brukt.
BT170619 Nicklas Bendtner ble hentet inn for å styrke RBKs mulighet til å komme til Champions League.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Feminismen-trenger-flere-menn--Asalinn-Arntzen-Dale-623476b.html Si ;D-innlegg : Kvinner må våge å ta sin stemme, og menn må vise sin styrke ved å vise følelser.
AP170619https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/--Slar-vi-ikke-Dundalk_-har-vi-ingenting-i-Europa-a-gjore-237516b.html Nicklas Bendtner ble hentet inn for å styrke RBKs mulighet til å komme til Champions League.
AP170619 - Vi fortsetter søket med uforminsket styrke , sier hun.
AP170619 Si ;D-innlegg : Kvinner må våge å ta sin stemme, og menn må vise sin styrke ved å vise følelser.
AP170619 Vi var tidlig inne på det med å styrke trenerteamet, så det kan hende vi går inn på, eller så må vi se på andre løsninger og muligheter, sa Johansen til iTromsø søndag kveld.
AP170619 Nicklas Bendtner ble hentet inn for å styrke RBKs mulighet til å komme til Champions League.
AA170619 Forsvarsledelsen i Sverige opplyser at en svensk statsborger, som tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali, befant seg på hotellet og er meldt savnet, melder Sveriges Radio.
AA170619 En svensk statsborger som tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali, er meldt savnet etter søndagens angrep mot et hotell utenfor Bamako.
AA170619 LES KOMMENTAREN : Starmus en styrke for byen og NTNU ¶
AA170619 - Det er med på å styrke posisjonen til norsk språk, særlig på fagfelt der engelsk er mye brukt.
AA170619 - Det er med på å styrke posisjonen til norsk språk, særlig på fagfelt der engelsk er mye brukt.
AA170619 | Starmus en styrke for byen og NTNU ¶
AA170619 Starmus er en blomst i knapphullet for byen og vil styrke Trondheims posisjon som teknologihovedstad.
VG170618 Turbulensen fortsetter med andre ord med uforminsket styrke i det norske, børsnoterte filmselskapet som forvalter filmrettighetene til den legendariske Morgan Kane-skikkelsen, bare en snau uke før generalforsamlingen i selskapet.
VG170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,0 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
SA170618 Vi var tidlig inne på det med å styrke trenerteamet, så det kan hende vi går inn på, eller så må vi se på andre løsninger og muligheter, sier Johansen.
SA170618 Vi var tidlig inne på det med å styrke trenerteamet, så det kan hende vi går inn på, eller så må vi se på andre løsninger og muligheter, sier Johansen.
NL170618 Dette gjelder imidlertid ikke for urfolkskulturer, som lenge har vært marginalisert, til tider med det retoriske målet om å styrke bildet av et ubebodd og ubeboelig Arktis, ofte støttet av seige politiske og etniske fordommer.
NL170618 AAS skal styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet, og å bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis.
NL170618 Året vil også være en god anledning til å styrke de kulturelle båndene med våre arktiske naboer.
FV170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,1 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
DN170618 Dermed oppnådde regjeringen det motsatte av det som var hensikten med å utlyse nyvalg, nemlig å styrke sin posisjon før brexit-forhandlingene som starter mandag. ( ©NTB ) ¶
DN170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,1 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
DB170618 Ifølge DR hadde skjelvet 4.0 i styrke .
DB170618 Da jeg var fjorten, fikk jeg omsider litt styrke .
DB170618 Men Macrons politiske styrke hviler på leirføtter.
AP170618 Vi var tidlig inne på det med å styrke trenerteamet, så det kan hende vi går inn på, eller så må vi se på andre løsninger og muligheter, sier Johansen.
AA170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,1 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
AA170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,1 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
AA170618 Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,0 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.
SA170617 - Vi er ikke avhengige av én spiller, så det kan være en styrke at motsanderlaget ikke vet hvem de skal ta ut, sier Nilsen.
DN170617 Han legger til at en del av de store kvantitative fondene trolig har bidratt til å styrke nedgangen.
DB170617 HENTER STYRKE : - Den kristne troen er veldig viktig i livet mitt.
DB170617 Søndag kan han styrke sin posisjon ytterligere.
DB170617 Men er likevel raus nok til å gi henne argumenter som kan styrke hennes tro.
DA170617 En enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter, etter forslag fra KrF.
DA170617 - Det at antakelig et enstemmig Storting i neste uke vil vedta tilrådingen fra familie- og kulturkomiteen, vil føre til at dette nå blir løftet høyere på dagsordenen, slik at vi får fart på arbeidet med å styrke forbrukernes rettigheter, fortsetter han.
BT170617 - Vi er ikke avhengige av én spiller, så det kan være en styrke at motsanderlaget ikke vet hvem de skal ta ut, sier Nilsen.
AP170617 Tre små skjelv med styrke 3,0, 3,3 og 3,8 har kommet siden jordskjelvet.
AP170617 Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.
AP170617 Det er ikke meldt om skader etter et jordskjelv med styrke 5,2 sør for den greske øya Lesvos.
AP170617 Tidlig på 1990-tallet kom NATO til at de manglet en styrke som kunne rykke ut på kort varsel.
AP170617 Opprettet rykkeklar styrke
AP170617 Han gikk siden i dansk tjeneste og kjempet i Frankrike med en utsendte danske styrke .
AP170617 Er Hærens bidrag til NATO sin Very high readiness-styrke, en styrke som skal kunne rykket ut på kort varsel.
AP170617 En alliert styrke kom i siste liten nordmennene til unnsetning, en egen styrke fra Telemark bataljon rykket ut fra Rena, på seks timers varsel.
AP170617 En alliert styrke kom i siste liten nordmennene til unnsetning, en egen styrke fra Telemark bataljon rykket ut fra Rena, på seks timers varsel.
AP170617 Nå er Harald Sunde kommet ut av sitt selvvalgte « eksil », og overfor Aftenposten slakter han Regjeringens innsats for å styrke forsvaret han forlot.
AP170617 En styrket økonomisk ramme vil også gi muligheter for å styrke stridsevnen og operativ fleksibilitet ved økt antall missiler fartøy, fly og landenheter.
AP170617 - Vi må styrke vårt samarbeid i NATO og vi må i sterkere grad inngå samarbeid med landene nær oss og rundt oss, også Sverige og Finland.
AP170617 - Vi er ikke avhengige av én spiller, så det kan være en styrke at motsanderlaget ikke vet hvem de skal ta ut, sier Nilsen.
AA170617 Tre små skjelv med styrke 3,0, 3,3 og 3,8 har kommet siden jordskjelvet.
AA170617 Det skjelvet hadde en styrke på 6,2. ( ©NTB ) ¶
AA170617 Det er ikke meldt om skader etter et jordskjelv med styrke 5,2 sør for den greske øya Lesvos.
VG170616 - Jeg har tekniske treningsøkter på skimølla på Olympiatoppen hver uke, trener styrke med stav og ro-tak, pluss én økt på vannet med roing hver dag.
VG170616 Der sto vannkranen på full styrke .
VG170616 Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen ( start med samtaler om kropp, identitet og grenser ) ¶ Styrke barnehusene og overgrepsmottakene ¶
NL170616 En sterk arktisk landsdel vil tjene på å styrke Tromsøs posisjon som nasjonalt kraftsentrum i nord.
NL170616 Uroen er ikke av ny dato, men har fortsatt med uforminsket styrke inn i 2017.
NL170616 | Hvis målet var å styrke Forsvaret, har reformen vært en katastrofe !
NL170616 Dersom målet var å styrke Forsvaret, har reformen vært en katastrofe.
DB170616 I tillegg har branneksperter slått fast at byggets fasadeplater bidro til brannens voldsomme styrke .
DB170616 Han mener presidentskapet allerede har tatt grep etterhvert som problemene har kommet på bordet de siste årene, blant annet ved å styrke prosjektledelsen på huset juridisk og bygningsfaglig.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norge-kan-vare-pa-vei-inn-i-EUs-nye-fond-for-vapenforskning-623078b.html Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO.
AP170616 Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO.
AA170616 Norge har om lag 50 soldater i NATOs styrke i Afghanistan, og mandatet deres utløper i år.
VG170615 Noe av det positive jeg tok med fra Oslo Forum var uttalelsene til EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, på en pressekonferanse : EU har styrke til å spille en større global rolle.
VG170615 Nylig la jeg frem forslag om å styrke vernet av varslere, slik at ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt.
SA170615 Selv med usikkerhet rundt spissene Espejord og Vuk, og offensive spillere som Gjermund Åsen på utgående kontrakt, har også Flovik tenkt å styrke de bakre rekker.
DN170615 Både EU og Kina kan være ute etter å styrke sin egen posisjon globalt, mener han.
DB170615 DØDBALL : Før var dødballer Norges store styrke .
DB170615 Ifølge Riksrevisjonen har regjeringen ikke gjort nok for å styrke sikkerhet og beredskap etter at Gjørv-kommisjonen avdekket store mangler.
BT170615 Bergen har en betydelig utfordring i å styrke de romlige rammene for disse institusjonene.
BT170615 Men det er en styrke , ikke en svakhet, at den skal inn i enkeltsaker.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html Regjeringen foreslår også å styrke oppfølgingen av utenlandsbosatte mottagere av uføretrygd og sykepenger.
AP170615 Fem personer er døde og sju er skadd etter et jordskjelv med en styrke på 6,9 utenfor kysten av Guatemala og Mexico.
AP170615 Regjeringen foreslår også å styrke oppfølgingen av utenlandsbosatte mottagere av uføretrygd og sykepenger.
AP170615 Selv med usikkerhet rundt spissene Espejord og Vuk, og offensive spillere som Gjermund Åsen på utgående kontrakt, har også Flovik tenkt å styrke de bakre rekker.
AA170615 Fem personer er døde og sju er skadd etter et jordskjelv med en styrke på 6,9 utenfor kysten av Guatemala og Mexico.
AA170615 Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen. − IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen.
SA170614 - Forrige sesong så vi at vi trengte alternativer og kvalitet for å styrke bredden i troppen, og Victor ( Lindelöf ) er vår første signering denne sommeren.
DN170614 Hagen ved Universitetet i Oslo, får i oppdrag å foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
DB170614 Det får bli min styrke , sier Karsten Warholm.
DA170614 Tyrkia frykter at en uavhengig kurdisk stat i nordligere Irak vil styrke kurderne i østlige Tyrkia, der det allerede i dag pågår en blodig kamp.
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/Den-diplomatiske-krisen-i-Gulfen-kan-flytte-styrkeforholdet-i-hele-Midtosten-Her-er-vinnere-og-tapere-622913b.html Det kan styrke de mer militante elementene i bevegelsen og øke faren for flere rakettangrep på Israel fra Gaza.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html « Vil dramatisk styrke Forsvarets evne til å møte angrep » ¶
AP170614 Det kan styrke de mer militante elementene i bevegelsen og øke faren for flere rakettangrep på Israel fra Gaza.
AP170614 « Vil dramatisk styrke Forsvarets evne til å møte angrep » ¶
AP170614 - Forrige sesong så vi at vi trengte alternativer og kvalitet for å styrke bredden i troppen, og Victor ( Lindelöf ) er vår første signering denne sommeren.
AA170614 - Vi har ansvar for innbyggernes sikkerhet, og vi vil fortsette å jobbe med full styrke til vi får et bedre og tryggere sted.
AA170614 Et jordskjelv med en styrke på minst 6,9 er målt utenfor kysten av Guatemala og Mexico.
VG170613 Åge Hareide opplevde ting i svensk fotball som er interessant, og som underbygger Lagerbäcks sitat om « stor mental styrke » : Grundigheten.
VG170613 « Stor, mental styrke ».
VG170613 Det som var avtalens styrke , ble også den største svakhet.
SA170613 som handler om kultur og det framvoksende : En flott seremoniplass utenfor Petri kirke ; Metropolis for ungdom, revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næringslivet.
SA170613 Utøvere i hvilken som helst idrett trenger god balanse, koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse.
SA170613 Denne hallen i Århus minnet mest om et idrettens lekeland, der alle installasjonene og apparatene ga utfordringer som fremmer motorikk og koordinasjon, kroppsbeherskelse, styrke og balanse.
SA170613 Du får de offensive kvalitetene som er hans styrke .
NL170613 Delingskultur og sjangerbredde er vår styrke
DN170613 I forkant av rapporten fra Norges Bank, hadde kronen allerede begynt å styrke seg mot de store valutaene.
DN170613 Hydrogenskepsisen har økt i styrke de siste månedene.
DN170613 Theresa May lykkes ikke med målsetningen om å styrke sitt mandag, og endte i stedet med å miste flertallet hun hadde.
DB170613 Jeg bruker mer tid på å styrke hamstringen.
DB170613 26-åringen viste stor styrke og holdt unna for jagende fjellgeiter og tok karrierens største seier.
DB170613 Ungdommenes historier viser uansett viktigheten av å styrke systematikken i barns brukermedvirkning i alle tiltak som benyttes i barnevernet.
DB170613 - Disse « nye kvinnene », på bakgrunn av frigjøringen og at de nå klarer seg selv, utviklet enorm fysisk og mental styrke , forteller Marston i utkastet.
DB170613 Fra et menneskerettslig perspektiv er det sentralt å styrke vernet for varslere.
BT170613 Utøvere i hvilken som helst idrett trenger god balanse, koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse.
BT170613 Denne hallen i Århus minnet mest om et idrettens lekeland, der alle installasjonene og apparatene ga utfordringer som fremmer motorikk og koordinasjon, kroppsbeherskelse, styrke og balanse.
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-viktig-at-barn-far-anledning-til-a-prove-seg-i-et-bredt-spekter-av-idretter-237208b.html Utøvere i hvilken som helst idrett trenger god balanse, koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse.
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-viktig-at-barn-far-anledning-til-a-prove-seg-i-et-bredt-spekter-av-idretter-237208b.html Denne hallen i Århus minnet mest om et idrettens lekeland, der alle installasjonene og apparatene ga utfordringer som fremmer motorikk og koordinasjon, kroppsbeherskelse, styrke og balanse.
AP170613 Utøvere i hvilken som helst idrett trenger god balanse, koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse.
AP170613 Denne hallen i Århus minnet mest om et idrettens lekeland, der alle installasjonene og apparatene ga utfordringer som fremmer motorikk og koordinasjon, kroppsbeherskelse, styrke og balanse.
AP170613 Du får de offensive kvalitetene som er hans styrke .
VG170612 - Det finnes jo en stor mental styrke i den gjengen Sverige kommer med nå.
VG170612 EROBRET LANDSBY : Den syriske demokratiske styrke ( SDF ) jaget i mai IS ut av landbyen Tabqa.
SA170612 Kåkå er også en kritisk redaksjon som arbeider med å styrke uenighetsfellesskapet.
SA170612 Tidligere har han gjort det til en styrke at han ikke legger så mye vekt på åpningen, og dersom han endrer det, frykter jeg at han blir mye mer lik de andre.
SA170612 Alle sjakkdisipliner under ett er han verdens beste, men det som har vært hans styrke , langsjakk, har han mistet grepet på, mener Grønn.
SA170612 Moon ønsker å styrke båndene til naboen i nord og håper idretten kan bidra til dette.
NL170612 Mediene, skoler, barnehager, politikere, forvaltere og alle medborgere vil ha stor nytte av å lære om skoltesamenes historiske skjebne og om deres styrke og kreativitet.
FV170612 Tidligere har han gjort det til en styrke at han ikke legger så mye vekt på åpningen, og dersom han endrer det, frykter jeg at han blir mye mer lik de andre.
FV170612 Alle sjakkdisipliner under ett er han verdens beste, men det som har vært hans styrke , langsjakk, har han mistet grepet på, mener Grønn.
DN170612 Jeg er stolt av teamet og alt vi har fått gjort så langt og er ikke i tvil om at overgangen til PSA vil styrke Opel/Vauxhall ytterligere og gi selskapet mer suksess i fremtiden.
DN170612 IMF tar derfor til orde for at Italia må benytte muligheten nå til å innføre umiddelbare reformer, styrke banksektoren og overholde stramme budsjett, samtidig som landet må utvide velferdsordningene for fattige, foreslår pengefondet.
DB170612 Moon ønsker å styrke båndene til naboen i nord og håper idretten kan bidra til dette.
BT170612 Skjelvet hadde en styrke på 6,3.
BT170612 Tidligere har han gjort det til en styrke at han ikke legger så mye vekt på åpningen, og dersom han endrer det, frykter jeg at han blir mye mer lik de andre.
BT170612 Alle sjakkdisipliner under ett er han verdens beste, men det som har vært hans styrke , langsjakk, har han mistet grepet på, mener Grønn.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Sparte kostnader ved å kjøre mer effektivt kan brukes til å styrke tilbudet andre steder.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Kan-bli-blamandag-for-tidligere-knutepunktfestivaler-622282b.html - Den største justeringen må komme på toppen, jeg tror at norsk kultur er tjent med å styrke midtsjiktet i Festival-Norge.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Er imot oppstykking av norsk jernbane, vil styrke NSB.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Islamsk råd i hardt vær : Ansatte kvinne med niqab for å jobbe med styrke dialogen med storsamfunnet ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Irans-utenriksminister-i-kort-mote-med-norsk-presse---Tror-atomavtalen-vil-overleve-623043b.html Zarif sa også at Iran, Russland og Tyrkia må fortsette samarbeidet for å styrke Astana-prosessen for å få slutt på krigen i Syria.
AP170612https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Oppsiktsvekkende-uttalelse-Sor-Korea-apner-for-a-soke-om-VM-sammen-med-Nord-Korea-237158b.html Moon ønsker å styrke båndene til naboen i nord og håper idretten kan bidra til dette.
AP170612 Angrip hedninger og frafalne og bekjemp dem med én manns styrke , heter det i uttalelsen.
AP170612 - Den største justeringen må komme på toppen, jeg tror at norsk kultur er tjent med å styrke midtsjiktet i Festival-Norge.
AP170612 Er imot oppstykking av norsk jernbane, vil styrke NSB.
AP170612 Islamsk råd i hardt vær : Ansatte kvinne med niqab for å jobbe med styrke dialogen med storsamfunnet ¶
AP170612 Zarif sa også at Iran, Russland og Tyrkia må fortsette samarbeidet for å styrke Astana-prosessen for å få slutt på krigen i Syria.
AP170612 Er imot oppstykking av norsk jernbane, vil styrke NSB.
AP170612 Tidligere har han gjort det til en styrke at han ikke legger så mye vekt på åpningen, og dersom han endrer det, frykter jeg at han blir mye mer lik de andre.
AP170612 Alle sjakkdisipliner under ett er han verdens beste, men det som har vært hans styrke , langsjakk, har han mistet grepet på, mener Grønn.
AP170612 Moon ønsker å styrke båndene til naboen i nord og håper idretten kan bidra til dette.
AA170612 Skjelvet hadde en styrke på 6,3.
AA170612 mai framgår det at retten mener Bhattis uvilje mot å ta nye prøver og bilder, er med på å styrke mistanken mot ham.
VG170611 Problemene fortsetter å tårne seg opp for Theresa May : Kritikken fra partifeller øker i styrke og kunngjøringen om at hun hadde sikret seg støtte til sin nye regjering, viste seg å være feil.
SA170611 Vi viste at vi har en helt rå mental styrke i laget, sier Bossekop-spiss Guro Bell Pedersen til iTromsø.
DN170611 Det hjelper ikke å styrke sikkerheten i bare noen av sektorene.
DN170611 Denne er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.
DN170611 - Det som gir oss best mulig virkning raskest, er å styrke forebyggingen gjennom å bedre samarbeidet.
DB170611 Theresa May utskrev nyvalg nettopp for å styrke sin posisjon i forkant av brexit-forhandlingene.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Tyskland-og-Frankrike-kommer-narmere-hverandre-jo-mer-kaotisk-verden-blir--Nils-Morten-Udgaard-622889b.html Frankrikes Emmanuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå
AP170611 May ønsket å styrke det konservative partiets flertall i Underhuset i parlamentet slik at hun hadde et sterkt mandat i utmeldingsforhandlingene med EU.
AP170611 Etterforskningen fortsetter ifølge politiet med full styrke .
AP170611 Frankrikes Emmanuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå h
AP170611 Vi viste at vi har en helt rå mental styrke i laget, sier Bossekop-spiss Guro Bell Pedersen til iTromsø.
AA170611 Theresa May utskrev nyvalg nettopp for å styrke sin posisjon i forkant av brexit-forhandlingene.
AA170611 Partiet vil styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat.
VG170610 Jeg har hatt min styrke på rulleski, men det er likevel gøy å ta seieren i en alder av 37 år.
VG170610 Å ha styrke selv er en forutsetning for å kunne vise solidaritet med andre.
VG170610 En styrke som er helt nødvendig i møte med en fiendtlig samtid.
VG170610 May og det konservative partiet skrev ut nyvalg i april, tre år før tiden, og målet var å styrke sin posisjon foran Brexit-forhandlingene.
SA170610 Italia har blant annet gått med på å styrke den libyske kystvakten, slik at den skal kunne stoppe og tvinge båter til å vende tilbake til Libya.
SA170610 Alexander Kristoff viste rå styrke , vant folket og avgjorde langt på vei Tour des Fjords.
SA170610 Haitam Aleesami - 3 : Har sin største styrke på offensiven, men rommene hans ble ofte stengt.
DA170610 Hun er opptatt av å formidle hvor mye det betyr å styrke ungdommens stemme.
DA170610 May skrev ut nyvalget i april, tre år før tiden, for å styrke sitt mandat foran brexit-forhandlingene.
BT170610 Desto viktigere er det at etterforskningen av Trump-administrasjonens kontakter med russiske kilder fortsetter med full styrke , uten politisk innblanding.
BT170610 KLIPP OG LITT TIL : Det er nesten så vi kan lese tanker etter en tid i yrket.Vi gir deg velvære og kan styrke selvfølelsen og selvtilliten din på få timer, skriver Therese Krågenes.
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Slik-skal-Hoyre-demme-opp-for-Senterpartiet-i-ulvesonen-622937b.html Bilder som dette har bidratt til å styrke Sp i distriktene.
AP170610 Sparte kostnader ved å kjøre mer effektivt kan brukes til å styrke tilbudet andre steder.
AP170610 Bilder som dette har bidratt til å styrke Sp i distriktene.
AP170610 Haitam Aleesami - 3 : Har sin største styrke på offensiven, men rommene hans ble ofte stengt.
AA170610 Trump reiser også for å understreke sitt engasjement for å styrke hele NATOs forsvar, heter det.
AA170610 NATO-paktens artikkel 5 har vært kjernen av forsvarsalliansens styrke siden den ble opprettet i 1949.
AA170610 Det er en av grunnene til at jeg vil at folk skal sikre at vi har veldig, veldig sterk styrke ved å betale de pengene som må til for å ha en slik styrke .
AA170610 Det er en av grunnene til at jeg vil at folk skal sikre at vi har veldig, veldig sterk styrke ved å betale de pengene som må til for å ha en slik styrke.
AA170610 Italia har blant annet gått med på å styrke den libyske kystvakten, slik at den skal kunne stoppe og tvinge båter til å vende tilbake til Libya.
AA170610 May skrev ut nyvalget i april, tre år før tiden, for å styrke sitt mandat foran brexit-forhandlingene.
VG170609 - Jeg tror ikke Farias har teknisk kapasitet eller styrke til å utfordre Cecilia, men hun kan fint gå alle rundene.
VG170609 Han mener at han fikk styrke fra sin sønn, som mistet livet i en trafikkulykke som 14-åring.
VG170609 Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit.
VG170609 Hun utlyste valget fordi hun ønsket å styrke sitt mandat før brexit-forhandlingene med EU begynner den 19. juni.
VG170609 Statsminister Theresa May skrev ut nyvalg nettopp fordi hun ønsket å styrke sitt flertall i Underhuset, for å kunne gå brexit-forhandlingene i møte, den 19. juni, med en forsterket støtte fra folket.
VG170609 * May sa at hun ville ha nyvalg for å styrke sin posisjon foran forhandlingene med EU om brexit - utmeldingen av unionen.
VG170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
VG170609 Dette viser hvor nødvendig det er å styrke det sosiale arbeidet rundt de elevene som sliter med livene sine.
VG170609 Det har også blitt ansatt to personer for å styrke saksbehandlingstiden, og det skal gjennomføres en sikkerhetsinspeksjon i fengselet i løpet av juni, for å kartlegge rutiner for å beskytte innsatte mot vold og overgrep.
SA170609 Trump reiser også for å understreke sitt engasjement for å styrke hele NATOs forsvar, heter det.
SA170609 NATO-paktens artikkel 5 har vært kjernen av forsvarsalliansens styrke siden den ble opprettet i 1949.
SA170609 Det er en av grunnene til at jeg vil at folk skal sikre at vi har veldig, veldig sterk styrke ved å betale de pengene som må til for å ha en slik styrke .
SA170609 Det er en av grunnene til at jeg vil at folk skal sikre at vi har veldig, veldig sterk styrke ved å betale de pengene som må til for å ha en slik styrke.
SA170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
SA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
SA170609 - Min største styrke er at jeg er god til å holde på ball.
SA170609 - De må styrke stallen betraktelig, og klart mest av topp seks-lagene, sier Alsaker.
SA170609 - Jeg har trent systematisk styrke i mange år.
FV170609 - De må styrke stallen betraktelig, og klart mest av topp seks-lagene, sier Alsaker.
DN170609 Men Russland-bråket fortsetter med full styrke . | - Mangler sidestykke i moderne britisk historie ¶
DN170609 Ved å erklære nyvalg håpet May å styrke De konservatives posisjon forut for de viktige forhandlingene med EU i anledning britenes utmeldelse.
DN170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
DN170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
DN170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DN170609 Justisminister Per-Willy Trudvang Amundsen vil styrke norsk IT-sikkerhet.
DN170609 Grunnen til at May utlyste nyvalget var å styrke De konservative før Brexit-forhandlingene, mens det nå ser ut til å ha en motsatt effekt.
DN170609 - Denne bemerkelsesverdige gaven vil videreutvikle vår styrke innen utdannelse, forskning og innovasjon og bidra til å fremme oppdagelser, oppfinnelser og løsninger for å erobre nye grenser og bygge en bedre verden.
DN170609 Hun innkalte til nyvalg for å styrke posisjonen til partiet hennes i parlamentet.
DN170609 Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit.
DB170609 Retesting er også et virkemiddel som styrker antidopingarbeidet, både fordi det vil kunne avsløre enda flere dopere, men også fordi det vil styrke risikoen og frykten for å bli tatt for utøverne som vurderer å jukse.
DB170609 Styrke og intervaller har blitt trent som vanlig, men med noe lavere intensistet.
DB170609 - Jeg har trent systematisk styrke i mange år.
DB170609 Det å gå i ringen gir meg styrke , sier Erica Farias til Dagbladet.
DB170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
DB170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
DB170609 I april utlyste Theresa May nyvalg - i håp om å styrke sin posisjon som statsminister etter at hun tok over etter David Camerons Brexit-avgang i fjor.
DB170609 - Den største fiaskoen er for May, som bryskt og friskt utlyste nyvalg for å styrke mandatet.
DB170609 Nesten ingen meningsmålinger har kunnet spå et slikt resultat, og det fleste eksperter virket sikre i sin sak på at May enten ville styrke antall seter i parlamentet eller bevare flertallet slik det var.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
DA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
BT170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
BT170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
BT170609 - De må styrke stallen betraktelig, og klart mest av topp seks-lagene, sier Alsaker.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/Meningsmalerne_-velgerne-og-samtlige-partier-Alle-er-tapere-i-det-britiske-valget-622865b.html Statsminister Theresa May ønsket å styrke de konservatives flertall i parlamentets underhus, men endte med å miste flertallet.
AP170609https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Theresa-Mays-selvskudd-622867b.html May sto sterkt før Brexit-forhandlingene med EU, men ønsket å styrke posisjonen ytterligere ved å få velgernes bekreftelse gjennom valg.
AP170609https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Alsaker-om-overgangsvinduet-i-Premier-League-Her-ma-toppklubbene-forsterke-236862b.html - De må styrke stallen betraktelig, og klart mest av topp seks-lagene, sier Alsaker.
AP170609 Statsminister Theresa May ønsket å styrke de konservatives flertall i parlamentets underhus, men endte med å miste flertallet.
AP170609 May sto sterkt før Brexit-forhandlingene med EU, men ønsket å styrke posisjonen ytterligere ved å få velgernes bekreftelse gjennom valg.
AP170609 - Min største styrke er at jeg er god til å holde på ball.
AP170609 - De må styrke stallen betraktelig, og klart mest av topp seks-lagene, sier Alsaker.
AP170609 - Jeg har trent systematisk styrke i mange år.
AA170609 Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit.
AA170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
AA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
AA170609 Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.
AA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
AA170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
VG170608 Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen i tillegg til å styrke grepet om Det konservative partiet.
VG170608 Det var i april at statsminister Theresa May utlyste nyvalg i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU.
VG170608 Nå skal Tyrkia styrke sitt militære samarbeid med landet, som er midt i en alvorlig diplomatisk krise.
VG170608 Det tyrkiske parlamentet har tatt beslutningen om å styrke tilstedeværelsen i Qatar med utgangspunkt i to avtaler fra 2015 og 2016.
VG170608 Hvis målingen stemmer, vil dette være en stor skuffelse for statsministeren, som utlyste valget fordi hun ønsket å styrke sitt mandat før brexit-forhandlingene med EU begynner den 19. juni.
SA170608 Britene har begynt å stemme i et valg som Theresa May skrev ut for å styrke sitt mandat under brexit-forhandlingene, men som ble overskygget av terror.
SA170608 Påleggene og veiledningen som Arbeidstilsynet gir for å styrke arbeidsmiljøarbeidet i den enkelte virksomhet, må forventes å gi effekt.
NL170608 Saudi-Arabia, landet hvor kvinner må ha en verge for å skaffe seg bankkonto, landet som forbyr kvinner å kjøre bil, landet hvor ateisme er terrorisme under lovgivningen og landet hvor intoleranse for annerledestenkende er satt i system gjennom Wahabisme, ble valgt inn i FNs kvinnekommisjon for å styrke kvinners rettigheter.
NL170608 Landet ble valgt inn i FNs kvinnekommisjon for å styrke kvinners rettigheter.
NL170608 Behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge var i dette arbeidet sentralt og det ble også nedfelt i stortingsmelding 23.
DN170608 Britene har begynt å stemme i et valg som Theresa May skrev ut for å styrke sitt mandat under brexit-forhandlingene, men som ble overskygget av terror.
DB170608 Det er mer styrke og basistrening i turnhallen på Hasle, forteller Warholm.
DB170608 - Turn og basistreningen som jeg har ansvar for, handler om generell kraftoverføring og generell styrke .
DB170608 - Den største fiaskoen er for May, som bryskt og friskt utlyste nyvalg for å styrke mandatet.
DB170608 I april utlyste Theresa May nyvalg - i håp om å styrke sin posisjon som statsminister etter at hun tok over etter David Camerons Brexit-avgang i fjor.
DB170608 I 2015 undervurderte de Det konservative partiets styrke , og under fjorårets Brexit-avstemming viste meningsmålingene flertall for å bli i EU, mens resultatet ble det motsatte.
DB170608 ¶ CANADA : Utenriksminister Chrystia Freeland sa i en tale i nasjonalforsamlingen i Canada at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres.
DB170608 Fordi meslinger kommer til å styrke immunforsvaret hennes, gi henne renselse og gi henne mulighet til å vokse som menneske ».
DA170608 For at valget skal kalles en suksess for Theresa May og Det konservative partiet, bør partiet styrke sitt flertall betydelig - det var tross alt målet for May ved å be om nytt valg.
DA170608 - Min holdning er at det er bedre å eie enn å leie, og vi heller mot å styrke sentrum og ruste opp Mossehallen i stedet, sier ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien ( Ap ), som understreker at hun ennå ikke har sett det nyeste forslaget til Enata Eiendom.
BT170608 De fire samarbeidspartiene har intensjoner om å fjerne deler formuesskatten for å styrke norsk verdiskaping og næringsliv.
AP170608https://www.aftenposten.no/amagasinet/Aksel-Braanen-Sterri--Folelser-kan-andre-drive-med-622230b.html Min styrke er å skjære med razorblade inn i noen av debattene.
AP170608 Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit.
AP170608 Avhengig av Comeys svar vil presset mot Trump enten tilta eller avta i styrke .
AP170608 Min styrke er å skjære med razorblade inn i noen av debattene.
AA170608 Britene har begynt å stemme i et valg som Theresa May skrev ut for å styrke sitt mandat under brexit-forhandlingene, men som ble overskygget av terror.
AA170608 Den begynte i siste kvartal av 1800-tallet og tiltok i styrke før den ble hurtig glemt etter utbruddet av første verdenskrig.
VG170607 Som altså er hans mening i livet, og gir ham styrke i livet.
VG170607 Derfor virket tidspunktet godt for May, som ønsket å styrke sin posisjon som statsminister ved å vise at hun har britenes støtte før brexit-forhandlingene begynner 19. juni.
VG170607 Overfor norske beslutningstagere blir det også vist til at den amerikanske marinestyrken i 2017 er til stede med en roterende styrke på Værnes i Midt-Norge, og har sagt at USA kan videreføre dette engasjementet i Norge dersom norske politiske myndigheter ønsker det.
VG170607 De ber europeerne merke seg at USA nå tar lederansvaret for NATOs fremskutte styrke i Polen, den såkalte snubletråden mot Russland.
VG170607 At de som mener drapsmennene representerer en pervertering av religionen legger styrke bak påstanden ved å nekte å utføre de påkrevede ritualene, er hardt, men logisk.
SA170607 Men det kan også styrke henne dersom folk mener De konservative er det tryggeste alternativet.
SA170607 Av 400 millioner er bare 5 millioner kroner satt av til å styrke sivil beredskap i budsjettavtalen.
NL170607 Senterpartiet vil styrke fagmiljøene, ikke splitte dem.
DN170607https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/07/1107/Loping/jakter-heltenes-rekorder - I tillegg trener jeg styrke , vanligvis fem-seks basis styrkeøvelser som knebøy, mage, rygg og så videre.
DN170607 På lang sikt tror meglerhuset kronen vil styrke seg som følge av høyere inflasjon i eurosonen kombinert med lavere inflasjon i Norge.
DN170607 Men der oppgangen stopper mot svenske kroner i tredje kvartal 2017, og mot sveitsiske franc og dollar i første kvartal 2018, vil den fortsette å styrke seg mot kronen helt inn i tredje kvartal 2018.
DN170607 Euroen skal ifølge banken styrke seg mot alle valutaene de neste kvartalene.
DN170607 DNB Markets tror i motsetning til Morgan Stanley at kronen vil styrke seg mot euro i andre kvartal 2018 og har et tolvmånedersanslag som sier at én euro skal koste 8,60 kroner om ett år.
DN170607 Alt annet like skal det tilsi at kronen skal styrke seg mot euro, sier Grangård.
DN170607 - Når inflasjonen i eurosonen øker må den norske kronen styrke seg for å opprettholde kjøpekraften.
DN170607 Men det kan også styrke henne dersom folk mener De konservative er det tryggeste alternativet.
DN170607 - I tillegg trener jeg styrke , vanligvis fem-seks basis styrkeøvelser som knebøy, mage, rygg og så videre.
DB170607 JENTENE ble de mest utsatte da DDR-regimet først bestemte seg for at sport skulle være symbolet på landets politiske styrke , for så i 1974 å oppnevne den såkalte « Støttegruppen » som skulle sikre at idretten fikk et kjemisk forsprang på de heller ikke dengang så rene konkurrentene.
DB170607 De er vårt innerste våpen - det som skaper utholdenhet og styrke - i det oppgjøret som nå pågår.
DB170607 Både av innenriks- og utenrikspolitiske grunner verken kunne eller ville Tyskland fylle det militære tomrommet etter russere, amerikanere og briter og etablere noe militært forsvar som sto i forhold til landets økonomiske styrke .
BT170607 Det ble opprinnelig planlagt for å styrke den konservative regjeringen under Brexit-forhandlingene.
AP170607 Avhengig av Comeys svar vil presset mot Trump enten tilta eller avta i styrke .
AP170607 Samtidig opplyser politiet til kanalen at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke .
AA170607 Fondet er likevel bare ett av flere grep som EU nå gjør for å styrke samarbeidet på forsvarssiden, og parallelt med forslaget om et nytt forsvarsfond la EU-kommisjonen onsdag fram et såkalt refleksjonsnotat om hvordan forsvarssamarbeidet bør utvikle seg videre.
AA170607 EU-kommisjonen vil opprette et nytt fond for å styrke forsvaret i Europa.
AA170607 Dette er også et prioritert område for regjeringen, for å styrke samfunnets motstandsdyktighet ved kriser.
AA170607 Samtidig opplyser politiet til kanalen at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke .
AA170607 Av 400 millioner er bare 5 millioner kroner satt av til å styrke sivil beredskap i budsjettavtalen.
AA170607 Men det er ikke åpenbart det vil styrke oppslutningen i torsdagens valg, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170607 Men det er ikke åpenbart at hennes tale foran Downing Street 10 etter angrepet vil styrke oppslutningen i særlig grad.
VG170606 Kommentar : Derfor kan FIS-anken styrke Johaug ¶
VG170606 Kommentar : Derfor kan FIS-anken styrke Johaug ¶
VG170606 Kommentar : Derfor kan FIS-anken styrke Johaug ¶
VG170606 | Derfor kan FIS-anken styrke Johaug ¶
VG170606 Men rent prinsipielt er det en styrke at det finnes såpass mange instanser med ankerett.
VG170606 Forutsetter man at CAS lander på en straff som ikke er høyere enn 15 måneder, og det er det all grunn til å håpe på, går det da an å se på det som en ekstra styrke for Johaugs ettermæle at den er prøvd helt til topps.
VG170606 Han presiserer at han ikke mener at de europeiske medlemslandene må ta mer ansvar for egen sikkerhet som alternativ til NATO, men ved å styrke den europeiske pilaren av organisasjonen.
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak.
NL170606 Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser.
NL170606 Ropet på politisk styring øker i styrke .
NL170606 Hun synes ensidig å tenke seg et scenario der det som skjer i verden er en russisk militær aggresjon mot Norge der bare USA har militær styrke nok til å kunne forsvare Norge.
NL170606 De tre land utfyller hverandre også med styrke på forskjellige felt som Finlands landmakt, Sveriges flyvåpen og Norges marine.
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2238/Utenriks/canada-vil-oke-forsvarsbudsjettet-og-lene-seg-mindre-pa-usa Canada varsler at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres.
DN170606 Canada varsler at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres.
DB170606 En av hoffdamene hennes, som siteres i Shawcross' biografi, har fortalt at dronningmora gav uttrykk for følgende holdning til det afrikanske kontinentet : « Stakkars, kjære dem ; afrikanerne vet bare ikke hvordan de skal styre seg selv - det er bare ikke deres styrke .
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/-Slaget-om-Raqqa-er-i-gang-622599b.html Slaget om Raqqa er imidlertid ikke ukontroversielt, siden SFD-militsen er en multietnisk styrke , så er den dominert av den syriskkurdiske militsen YPG.
AP170606 Slaget om Raqqa er imidlertid ikke ukontroversielt, siden SFD-militsen er en multietnisk styrke , så er den dominert av den syriskkurdiske militsen YPG.
AP170606 Steen skriver også at « Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp ».
AA170606 Canada varsler at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres.
SA170605 Vi får håpe det kommer noen nye elever til UiT som kan være med å styrke troppen.
DN170605 Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh - det første utenlandske besøket i hans presidentskap - signerte partene en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.
DB170605 Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh - det første utenlandske besøket i hans presidentskap - signerte partene en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.
DB170605 Terroranslagene i London og Manchester har naturligvis satt preg på valgkampen, men det er tvilsomt om det vil styrke oppslutningen for den sittende regjeringen.
DA170605 - Vi har en historisk styrke på turneringen.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Kunnskapen om hvordan man kan lykkes med å reparere ødelagt fjellnatur finnes altså, og landet vårt har stilt seg bak ambisiøse mål om å styrke biologisk mangfold.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Kunnskapen om hvordan man kan lykkes med å reparere ødelagt fjellnatur finnes altså, og landet vårt har stilt seg bak ambisiøse mål om å styrke biologisk mangfold.
AP170605 Kunnskapen om hvordan man kan lykkes med å reparere ødelagt fjellnatur finnes altså, og landet vårt har stilt seg bak ambisiøse mål om å styrke biologisk mangfold.
AP170605 Håndverksdagene her er et ledd i vårt arbeid for å styrke dem, forteller prosjektleder Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen.
AP170605 Vi får håpe det kommer noen nye elever til UiT som kan være med å styrke troppen.
AA170605 Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh - det første utenlandske besøket i hans presidentskap - signerte partene i regionen en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.
AA170605 Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh - det første utenlandske besøket i hans presidentskap - signerte partene en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.
AA170605 - Vi har en historisk styrke på turneringen.
VG170604 - Min styrke var vel å ta fra folk ballen og hoppe inn i duellene, bruke kroppen min og være uredd.
VG170604 Det var også et ønske om å styrke det konservative flertallet i Underhuset.
DB170604 Skipsmeglerhuset er i disse på jakt etter folk for å styrke organisasjonen.
DB170604 Han skryter av innbyggerne i London og Storbritannia som « alltid har vist styrke i møte med motstand ».
AP170604https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Theresa-May-viste-sin-styrke-sondag--Per-Edgar-Kokkvold-622524b.html | Theresa May viste sin styrke søndag Per Edgar Kokkvold ¶
AP170604 | Theresa May viste sin styrke søndag Per Edgar Kokkvold ¶
AA170604 NOTS jobber for å styrke stiene, for eksempel ved å drenere bort vann, slik at stiene ikke skal bli bredere og at dermed ikke mer av terrenget rundt blir ødelagt, sier Erik Skontorp Hognes.
AA170604 - Vi må gjøre en felles innsats for å styrke stiene.
AA170604 - Vi må gjøre en felles innsats for å styrke stiene, sier Skontorp Hognes.
AA170604 - Vi i NOTS jobber mye med å styrke stiene.
AA170604 - Vi i NOTS jobber mye med å styrke stiene, sier, Erik Skontorp Hognes.
AA170604 - Vi fortsetter søket med samme styrke som lørdag kveld og natt til søndag.
SA170603 Silje imponerer meg hver dag på trening og har et bra utgangspunkt for å utvikle styrke , sier Sunde.
DB170603 Serietrategien skal blant annet styrke serieindustrien med forsterket produksjonstilskudd, økte co-produksjons- og etterproduksjonsmidler, samt bedre støtteordningene til egne norske seriefestivaler.
DB170603 Et annet spørsmål er om det er klokt, om deltakelsen vil bidra til å styrke NATO eller svekke den.
DB170603 Effektiv deltakelse i krigen mot terror kan i så fall bidra til å styrke samholdet i NATO og gjøre alliansen mer relevant i forhold til dagens trusselbilde.
DB170603 For enten har ikke Donald Trump skjønt noen ting av hvordan Paris-avtalen fungerer, eller så er han i gang med en strategi for å styrke sjansene for gjenvalg i 2020.
DA170603 VIF fikk bare ett tap i mai måned og vil styrke tabellsituasjonen foran to ukers landslagspause.
AP170603 Kanskje vil de demonstrere styrke ?
AA170603 Et grunt jordskjelv med styrke på minst 6,8 er registrert utenfor en vulkansk øy mellom Alaska og kysten av Russland.
VG170602 På sitt beste risser han opp hendelser og situasjoner med en egen visuell, filmatisk styrke .
VG170602 - Om presidenten vil bryte løftene vi ga våre allierte i den historiske Paris-avtalen, så vil vi fortsette å bygge og styrke våre forhold rundt i verden, og beskytte vår planet mot katastrofale klimaforandringer, skriver de 68 ordførerne i en felles uttalelse.
VG170602 For det andre må vi utvikle hele velferdsstaten : Vi må ivareta og styrke den sosiale mobiliteten gjennom videreutvikling av barnehage, skole, utdanning, helse og ikke minst sikre at velferden løfter de som trenger det mest.
SA170602 Norges beskjedne styrke var blant de mest aktive i bombingen som bidro til Moammar Gaddafis fall og det senere sammenbruddet av Libya.
SA170602 Det finner jeg uforståelig, og kommentaren hennes kan tyde på at hun verken har satt seg inn i hvor stort problemet med manglende norskferdigheter ved skolestart er i Oslo, eller de konkrete tiltakene Oslo Høyre foreslår for å styrke læring i barnehagen.
SA170602 Perfeksjonen og pliktfølelsen ble et tveegget sverd for Buffon : Det har gitt ham styrke , men også lidelse.
NL170602 De strategiske endringsprosessene UiT er inne i nå, har som mål å styrke institusjonen på disse områdene.
DN170602 « Provenyet fra børsemisjonen vil gi fleksibilitet for selskapet til aktivt å forfølge organiske vekstmuligheter og styrke selskapets konkurransesituasjon forut for en forventet bedring i markedet », heter det.
DB170602 Forrige uke ble det kjent at myndighetene bevilger 120 millioner kroner til å styrke oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere, blant annet med mål om å bedre psykisk helse.
DB170602 Et av tiltakene myndighetene nå setter i gang er å styrke tilbudet om psykologhjelp til de unge i mottakene.
BT170602 Men ved å profilere denne typen journalistikk i kulturens høysesong, håper vi det også skal styrke leserlojaliteten resten av året.
BT170602 Å gi slipp på mange formidable kapasiteter på kort tid er åpenbart en utfordring, men det kan også være en styrke .
AP170602 Perfeksjonen og pliktfølelsen ble et tveegget sverd for Buffon : Det har gitt ham styrke , men også lidelse.
AA170602 Han legger til at han gjennom å styrke sine klimabidrag, kan byer, delstater og bedrifter i teorien innfri og sågar passere Obama-administrasjonens løfte om å kutte USAs klimagassutslipp med 26 prosent fra 2005-nivå innen 2025.
VG170601 Å gjøre EU til en energieffektiv lavkarbon-økonomi vil forhåpentlig også styrke økonomien generelt, skape nye jobber og øke Europas konkurransekraft.
VG170601 Eneste måten å løse problemet på er ved å styrke offentlig helsevesen, sier Berg, som også er styremedlem i Norsk onkologisk forening, til VG.
SA170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170601 Unike i kraft av vekt, styrke og isolerende effekt.
SA170601 Om overflatebehandling av stål, om styrke , fleksibilitet og bestandighet. 348 dager med regn gjør noe med oss, og det gjør noe med bygningene våre.
NL170601 Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet.
NL170601 For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten ble Felles kontraterrorsenter etablert i 2014.
NL170601 Konferansen skal drøfte hvordan vi kan styrke forvaltningen av havene.
NL170601 Det nylig etablerte " Fisk for utvikling " programmet vil styrke denne innsatsen.
DN170601 Selskapet vil også bygge for vekst, ved å forsikre at endringene tillater vekst ekspandering og styrke innovasjonsmulighetene, ifølge TDN Finans.
DB170601 Astana har allerede Truls Korsæth i stallen, men ønsker å styrke klassikerlaget med en klar kaptein.
DB170601 Nå vil partiet styrke barn og unges evne til kritisk tenking, gjennom å sikre mer penger til videreutdanning av lærere innen fag som historie, IKT, samfunnsfag og religion.
DB170601 Men nå er tiden inne for å også styrke historie, samfunnsfag og IKT.
DB170601 Jeg opplever at det er vilje fra regjeringen å komme oss i møte om å styrke og å utvide Lærerløftet, men Venstre er nok mer utålmodige enn regjeringen er.
DB170601 Det er fag som vil styrke elevenes evne til kritisk tenkning og kildekritikk i en tid med økende populisme, netthets og fake news som florerer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DB170601 Det drøftes ikke, som etter vår oppfatning er et av de mest sentrale spørsmålene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nå, hvordan Norge skal balansere målet om å styrke vår allianse- og sikkerhetspolitikk, med målet om å styrke og konsolidere folkeretten, når vi på bakgrunn av erfaringene fra Afghanistan vet at alliansepolitikken kan tvinge Norge inn i folkerettslige gråsoner.
DB170601 Det drøftes ikke, som etter vår oppfatning er et av de mest sentrale spørsmålene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nå, hvordan Norge skal balansere målet om å styrke vår allianse- og sikkerhetspolitikk, med målet om å styrke og konsolidere folkeretten, når vi på bakgrunn av erfaringene fra Afghanistan vet at alliansepolitikken kan tvinge Norge inn i folkerettslige gråsoner.
DA170601 Dagens planverk har sitt utspring i en nasjonal kjøpesenterstopp som ble innført på 1980-tallet for å styrke sentrumshandelen.
BT170601 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
BT170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
BT170601 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/Han-havnet-midt-i-krigen-som-endret-Midtosten-622324b.html - Etter tre dager kom en israelsk styrke og hentet oss på stranden, forteller han.
AP170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi, mener han.
AP170601 - Etter tre dager kom en israelsk styrke og hentet oss på stranden, forteller han.
AP170601 Det er i tillegg opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen.
AA170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
AA170601 Det er i tillegg opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen. ( ©NTB ) ¶
AA170601 - Fortsett med full styrke den globale klimapolitikken som bevarer jorden vår, fortsetter han.
AA170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi, mener han.
AA170601 Kreativt Norge skal jobbe med å styrke de kreative næringene i Norge.
AA170601 Styrke kreative næringer ¶
VG170531 - Stahet er hans styrke , men det har etter hvert også blitt en hemsko.
VG170531 Ifølge en undersøkelse publisert på UEFAs hjemmeside, bidrar aktiv fotballspilling til å styrke selvtillit og evne til å danne og bevare vennskapsforhold.
VG170531 Den har som mål å styrke kvinnefotball, med fokus på unge jenters deltagelse.
VG170531 Artisten vil være med og styrke unge jenters selvtillit.
VG170531 De mener det vil styrke USAs konkurranseevne, skape arbeidsplasser og redusere risikoen for et endret klima.
VG170531 De rødgrønne gjorde ingen imponerende innsats for å gjøre Norge grønnere, men Erna Solberg har også fullstendig sviktet sine løfter om å « styrke klimaforliket ».
SA170531https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Mens Børre Rognlien fikk politikerne med på å styrke idrettens bevilgninger og posisjon, har det gått motsatt vei under Tom Tvedt.
SA170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
SA170531 Mens Børre Rognlien fikk politikerne med på å styrke idrettens bevilgninger og posisjon, har det gått motsatt vei under Tom Tvedt.
SA170531 Men Flolvik er klar på at klubben sterk vurderer å styrke på spissplass.
NL170531 Vi tror det kan bidra til å styrke samfunnsaksepten for lakseindustrien langs kysten.
FV170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DN170531 Det er noen av forslagene EU nå vurderer for å styrke fellesvalutaen.
DN170531 Samtidig jobbet han for å styrke båndene til Russland, som er Serbias tradisjonelle alliansepartner.
DN170531 Ifølge Die Welt ønsker ikke NATO-landene å styrke Tyrkias internasjonale status og vil unngå å gi inntrykk av at de øvrige medlemslandene bifaller den tyrkiske regjeringens innenrikspolitikk.
DB170531 Etter ti dager kunne jeg trene på rulle, gå lange turer og trene styrke .
DB170531 De må styrke stallen litt.
DB170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DB170531 - I lys av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sa Solberg, som også minnet om at Tyskland og Frankrike har en egen agenda om å styrke den sikkerhetspolitiske linjen i EU.
DB170531 Taliban har lenge varslet en våroffensiv mot utenlandske « elementer » i Afghanistan, der USA fortsatt har en styrke på 8 400 mann.
DB170531 Det er forhåndslagret utstyr til en styrke på mellom 12 000 og 16 000 soldater i Norge.
DB170531 Den ble raskt et symbol på suksess og styrke , på USAs standhaftighet selv i vanskelige tider.
DB170531 Nøkkelen ligger i å styrke lands motstandskraft gjennom handel, næringsutvikling, bistand og miljø- og klimasamarbeid.
DB170531 Men viktigst er det at reduserte utslipp av klimagasser vil styrke grunnlaget for global fred og sikkerhet.
DB170531 Derfor er Paris-avtalen så viktig, og ikke minst kravet den stiller til at land skal styrke klima-ambisjonene hvert femte år.
DB170531 « Overskudd » er selvsagt helt nødvendig for å kunne styrke barnehageeiernes evne til vedlikehold, fornyelse og ikke minst finansiell kapasitet til å bygge nye barnehager.
DA170531 Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.
DA170531 Mye av Marguerite Duras' styrke er hennes helt personlige, intuitive stil, og de løse, fabulerende innslagene som synes å sette vedtatte sannheter på hodet.
DA170531 Bokas styrke ligger i stillstanden, i måten fokuset på små og store detaljer, på observasjoner av natur, av diverse mer og mindre viktige gjenstander i huset, gjør leseren bedre kjent med hovedpersonen, med et menneskesinn.
DA170531 Kommunene fikk 10 millioner kroner i rammetilskuddet i 2016 for å styrke arbeidet med å informere foreldre om barnehagetilbudet.
DA170531 - Vi har gitt kommunene penger nettopp for å kunne styrke arbeidet med å informere foreldre med minoritetsbakgrunn om barnehagen.
BT170531 Nå sto en annen by for tur, og departement og Storting argumenterte den gang, som nå, for å styrke utdanningstilbudene utenfor hovedstaden.
BT170531 Men det var også et nasjonalt siktemål å styrke høyere utdanning i Norge.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Kommunene fikk 10 millioner kroner i rammetilskuddet i 2016 for å styrke arbeidet med å informere foreldre om barnehagetilbudet.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html - Vi har gitt kommunene penger nettopp for å kunne styrke arbeidet med å informere foreldre med minoritetsbakgrunn om barnehagen.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Mens Børre Rognlien fikk politikerne med på å styrke idrettens bevilgninger og posisjon, har det gått motsatt vei under Tom Tvedt.
AP170531 I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
AP170531 Kommunene fikk 10 millioner kroner i rammetilskuddet i 2016 for å styrke arbeidet med å informere foreldre om barnehagetilbudet.
AP170531 - Vi har gitt kommunene penger nettopp for å kunne styrke arbeidet med å informere foreldre med minoritetsbakgrunn om barnehagen.
AP170531 Jeg registrerer at Utenriksdepartementet erkjenner at de « har et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring » og at departementet ifølge kommunikasjonssjef Frode Andersen « har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området ».
AP170531 Mens Børre Rognlien fikk politikerne med på å styrke idrettens bevilgninger og posisjon, har det gått motsatt vei under Tom Tvedt.
AP170531 Men Flolvik er klar på at klubben sterk vurderer å styrke på spissplass.
AA170531 Samtidig jobbet han for å styrke båndene til Russland, som er Serbias tradisjonelle alliansepartner.
AA170531 EU og USA skal være enige om å styrke sikkerhetstiltakene for å møte risikoer på andre måter, heter det.
AA170531 Å nekte å møte meg i kveld, vil være nok et tegn på Theresa Mays svakhet, ikke styrke , sa Corbyn.
AA170531 Det er noen av forslagene EU nå vurderer for å styrke fellesvalutaen.
AA170531 Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.
AA170531 UEFAs nye kampanje har som mål mål å styrke kvinnefotball, med fokus på unge jenters deltakelse, skriver VG.
AA170531 Astrid Smeplass fra Rennebu vil være med på å styrke unge jenters selvtillit, og blir nå UEFA-ambassadør for jentefotball.
VG170530 Hvorfor stemmer man mot å be regjeringen styrke Økokrim og Skatteetaten i deres arbeid mot internasjonal skatteunndragelse og overskuddsflytting ?
VG170530 Det finnes knapt en bedre investering enn å styrke Skatteetaten og Økokrim.
VG170530 De som trodde at Trump kom til Europa for å berolige allierte og styrke båndene tok grundig feil.
SA170530 Da må vi gjøre ytterligere tiltak for å styrke varslingsinstituttet, sier Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide.
DB170530 FOR SNILT, FOR passivt, for lite kraft, for mange dårlige valg, dårlige holdninger, manglende mental styrke, manglende fysisk styrke - han krysset av det meste da han presenterte mangellappen, vår svenske landslagstrener.
DB170530 FOR SNILT, FOR passivt, for lite kraft, for mange dårlige valg, dårlige holdninger, manglende mental styrke , manglende fysisk styrke - han krysset av det meste da han presenterte mangellappen, vår svenske landslagstrener.
DB170530 Det er viktig at vi greier å finne vår styrke , og vi må forbedre holdninger og den mentale styrken vi viser på banen.
DB170530 ¶ KRITIKER : Ida Habbestad og Sindre Hovdenakk vil styrke de norske tidsskriftene.
DB170530 Den foreldreløse unggutten Máni Steinn lever på kanten av samfunnet, og søker styrke i kinofilmen.
DA170530 * Gjøre det lettere å bygge ut gang- og sykkelveier og styrke belønningsordningen for dette.
BT170530 mai forsøker stipendiatene Håvard Ormberg og Kristian Strømsnes å styrke mistanken om at byrådet i Bergen brøt regelverket da de tok imot bysykler som gave fra Sparebanken Vest.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Vil heller styrke Økokrim ¶
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html SV vil styrke Skatteetaten, Økokrim og Finanstilsynet for bekjempe skatteunndragelse.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AP170530 Vil heller styrke Økokrim ¶
AP170530 SV vil styrke Skatteetaten, Økokrim og Finanstilsynet for bekjempe skatteunndragelse.
AP170530 - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AA170530 Hjelpearbeiderne og hotellets ansatte forsøkte desperat å tilkalle hjelp mens angrepet pågikk, blant annet fra FNs fredsbevarende styrke som befant seg bare en drøy kilometer unna.
AA170530 Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.
VG170529 Vi vil styrke båndene med Russland i dette arbeidet, sa Macron.
VG170529 Når Europa og USA er uenige i en del spørsmål, da trenger Europa autonomi og å styrke samarbeidet.
VG170529 Putins retorikk om NATO som en « aggressiv styrke » har vokst med NATOs øvelser i Østersjøen.
VG170529 Putin har flere ganger karakterisert NATO som en « aggressiv » styrke som har til hensikt å isolere Russland fra Europa, en retorikk som har vokst med NATOs økte vekt på å forsvare Polen og ikke minst de baltiske landene, som tidligere var en del av Sovjetunionen og som nå i mange år har vært NATO-medlemmer.
SA170529 Ifølge Macron ønsker Frankrike nå å styrke samarbeidet med Russland, særlig i kampen mot terror og krigen i Syria, der Putin regnes som en av president Bashar al-Assads fremste allierte.
SA170529 Psykisk styrke ¶ 28-åringen har akkurat gjennomført dagens andre treningsøkt i strålende sol på snøkledde Sognefjellet.
NL170529 Når eksempelvis et fly detter i bakken, så etterforsker man saken for å styrke sikkerheten for luftfarten.  Ville etterlatte akseptert at de aldri fikk svar på hvorfor ulykken skjedde ?
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse, bedre kvalitet i forskning og undervisning, styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
NL170529 Både det nye Teknologibygget og de nye studieplassene har vært unyttet målrettet til å styrke fagkompetansen, spesielt rettet mot forskning og forskningsbasert utdanning.
DN170529 Ifølge Macron ønsker Frankrike nå å styrke samarbeidet med Russland, særlig i kampen mot terror og krigen i Syria, der Putin regnes som en av president Bashar al-Assads fremste allierte.
DN170529 * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene.
DN170529 Merkels pressetalsmann Steffen Seibert sier mandag at den tyske statsministeren fortsatt er en forkjemper for samarbeid mellom USA og Europa, og at Tyskland vil « fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet ».
DN170529 mai fordømte Sikkerhetsrådet Nord-Koreas oppskytning av en mellomdistanserakett og lovet at de kom til å styrke innsatsen for å implementere sanksjoner mot landet.
DN170529 Tre av fire nordmenn er urolige for sikkerheten og håndteringen av personopplysninger i de tjenestene vi benytter oss av, men få kjenner til det nye personvern-reglementet General Data Protection Regulation ( GDPR ), som skal styrke forbrukernes personvern.
DN170529 GDPR skal styrke personvernet og gjøre det mulig for privatpersoner å få personopplysninger slettet fra selskapers databaser.
DN170529 I 2013 inngikk Norad et samarbeid med Interpol for å styrke innsatsen mot ulovlig fiske.
DB170529 Psykisk styrke ¶ 28-åringen har akkurat gjennomført dagens andre treningsøkt i strålende sol på snøkledde Sognefjellet.
DB170529 Det er nok noen i Abu Sayyaf som ikke er imot fremmedkrigerne, så lenge de støtter gruppas interesser, som jo er å styrke kontrollen i området.
DB170529 mai fordømte Sikkerhetsrådet Nord-Koreas oppskytning av en mellomdistanserakett og lovet at de kom til å styrke innsatsen for å implementere sanksjoner mot landet.
DA170529 | Macron vil styrke samarbeidet med Russland ¶
DA170529 Frankrike ønsker å styrke samarbeidet med Russland, sa president Emmanuel Macron da han mandag tok imot sin russiske motpart Vladimir Putin.
DA170529 ) tok mandag imot sin russiske motpart Vladimir Putin i Paris og sa at han ønsker å styrke Frankrikes forhold til Russland.
DA170529 Således taler også individualpreventive hensyn med styrke for at det reageres med frihetsberøvelse, slik at kan få den nødvendige og oppdragende korreksjon på sine handlinger som bryter med samfunnets normer », heter det i dommen.
DA170529 Likevel, varslersaken omtalt i Stavanger Aftenblad, tilsier at vi ikke kan vente ett år med å styrke varslingsinstituttet.
DA170529 Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.
BT170529 mai fordømte Sikkerhetsrådet Nord-Koreas oppskytning av en mellomdistanserakett og lovet at de kom til å styrke innsatsen for å implementere sanksjoner mot landet.
BT170529 Psykisk styrke ¶ 28-åringen har akkurat gjennomført dagens andre treningsøkt i strålende sol på snøkledde Sognefjellet.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/-Dette-skal-snakkes-ihjel_-sier-politiet-etter-branner-og-steinkasting-622114b.html - Vi vil styrke beredskapen i de ulike bydelene.
AP170529 Vil styrke samarbeidet ¶
AP170529 Macron uttrykte et ønske om å styrke samarbeidet med Russland, spesielt i kampen mot terror og krigen i Syria.
AP170529 Ifølge den franske presidenten ønsker Frankrike nå å styrke samarbeidet med Russland, spesielt i kampen mot terror og borgerkrigen i Syria, skriver AFP.
AP170529 - Vi vil styrke beredskapen i de ulike bydelene.
AP170529 Politi- og påtalemyndigheten må styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet.
AP170529 Psykisk styrke ¶ 28-åringen har akkurat gjennomført dagens andre treningsøkt i strålende sol på snøkledde Sognefjellet.
AA170529 Tyskland vil « fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet », forsikrer han.
AA170529 | Macron vil styrke samarbeidet med Russland ¶
AA170529 Frankrike ønsker å styrke samarbeidet med Russland, sa president Emmanuel Macron da han mandag tok imot sin russiske motpart Vladimir Putin.
AA170529 Det er ikke meldt om noen skader etter at et jordskjelv med styrke 6,6 har rammet øya Sulawesi i Indonesia.
AA170529 Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.
AA170529 Etter årets landsmøter er det et stort politisk flertall for å styrke Forsvaret.
VG170528 VG-kommentar : RBK-svakheten også en styrke
VG170528 VG-sportens kommentator : RBK-svakheten er også en styrke
VG170528 Vi viser styrke ved at vi kommer tilbake igjen i kampen.
VG170528 VG-kommentar : RBK-svakheten også en styrke
VG170528 | RBK-svakheten er også en styrke
VG170528 I april utlyste May nyvalg i juni i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU.
VG170528 Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen, samt styrke grepet om Det konservative partiet.
VG170528 Undersøkelsene om det påståtte samarbeidet mellom Trumps presidentkampanje og Russland fortsetter med full styrke , og svigersønnen Jarded Kushner er den siste til å havne i hardt vær for sin kontakt med russerne.
VG170528 Ammar Daoud, lærling av ekstremisten Abu Laban, mente at en moske styrt av al-Haramain ville styrke identiteten til muslimene i Malmø med sitt « klare budskap ». 2 år senere var det medlemmer av hans Islamiska Kulturförening og deres sympatisører som startet voldsomme opptøyer i Rosengård, etter tvangsutkastelse fra en kjellermoske.
VG170528 - Det er ingen tvil om at sterke krefter i Europa jobber for å styrke EU, på både sikkerhetspolitikk og andre områder.
SA170528 - Vi viste lagmoral og styrke i en kamp vi skulle avgjort tidligere.
DN170528 - Det handler om styrke forsvarssamarbeidet i Europa ; forsvarsforskning, forsvarsteknologi og - industri, og det handler om ting som har mer grensekontroll og migrasjonsutfordringer, men også om bistand og hjelp til andre land, mener Sverdrup.
DN170528 I april utlyste May nyvalg i juni i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU.
DN170528 Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen, samt styrke grepet om Det konservative partiet.
DB170528 Det er ikke der Heidi har sin styrke , men hun er jo god også der.
DB170528 Siden han forlot landet for ni dager siden, ser problemene hans bare ut til å ha tiltatt i styrke .
DB170528 I april utlyste May nyvalg i juni i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU.
DB170528 Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen, samt styrke grepet om Det konservative partiet.
AP170528 - Vi viste lagmoral og styrke i en kamp vi skulle avgjort tidligere.
VG170527 Når britiske roere er på vannet, trener styrke , restituerer eller får fysikalsk behandling, er deres norske konkurrent på jobb og bygger hus.
VG170527 De har vist styrke og samhold, og vi spilte spektakulær fotball, sier 67-åringen, som hadde en litt mer avmålt feiring opp på tribunen hvor troféet skulle heves.
VG170527 Min styrke er at jeg er omsorgsfull.
VG170527 Som for eksempel støtte til krigsveteraner, mental helse, miljøvern, gi styrke og oppmuntring til unge mennesker - og arbeidet med deres respektive stiftelser, heter det i en uttalelse fra Kensington Palace, gjengitt av People.
VG170527 KJEMPEFORNØYD : Donald Trump sier han har sørget for å styrke båndene til de andre landene i løpet av helgens stormakt-toppmøte på Sicilia, mens andre statsledere, som Merkel, ikke var like fornøyd med møtet.
SA170527 Liv Wasland både sykler, løper og driver med styrke .
NL170527 Det er dyr som ikke har styrke og helse til å ivareta seg selv.
DB170527 Etterforskningen av mandagens terrorangrep i Manchester, hvor 22 mennesker mistet livet, fortsetter med full styrke .
AA170527 Duterte var ute for å styrke moralen etter at det er innført unntakstilstand i store deler av landet.
AA170527 Duterte var ute for å styrke moralen etter at det er innført unntakstilstand i store deler av landet.
VG170526 Fremstillingen av Ina og hennes livssituasjon er til dels veldig godt skrevet : Barns redsel og usikkerhet - men også handlekraft og styrke - i møte med uforutsigbare og truende voksne.
SA170526 Siden Trump utstedte en ordre for å styrke innsatsen mot ulovlige innvandrere, har immigrasjonsmyndighetene pågrepet over 41.000 mennesker, en økning på 40 prosent sammenlignet med i fjor.
SA170526 Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
SA170526 I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
SA170526 Balanse og styrke .
SA170526 Styrke .
SA170526 Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
SA170526 I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
SA170526 Balanse og styrke .
SA170526 Styrke .
DB170526 Da blir det avgjørende for langrenn nettopp å styrke seg som en hverdagsopplevelse for flest mulige.
DB170526 Nettleverandører og sosiale medier må styrke sin innsats mot innhold knyttet til terrorisme, sa Storbritannia, USA og de andre G7-landene i en uttalelse.
DB170526 Støre ( og Jonas Bals ) har meislet ut en politikk som forsvarer EØS-avtalen, samtidig som den skal styrke rettighetene for alle, også arbeidsinnvandrere fra EØS.
DA170526 Storbritannia-forsker Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder, tror situasjonen vil styrke den britiske regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170526 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sa Mustad til Dagsavisen etter terrorangrepet.
DA170526 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sa Mustad til Dagsavisen etter terrorangrepet.
BT170526https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
BT170526https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
AP170526https://www.aftenposten.no/kultur/Forfatterne-Elif-Shafak-og-Orhan-Pamuk-ble-begge-tiltalt-for-a-fornarme-det-tyrkiske-621898b.html - At hovedpersonen farger håret rødt, er også et uttrykk for hennes individualisme, styrke og frihet, sier forfatteren.
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Balanse og styrke .
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Styrke .
AP170526 Nettleverandører og sosiale medier må styrke sin innsats mot innhold knyttet til terrorisme, sa Storbritannia, USA og de andre G7-landene i en uttalelse.
AP170526 Siden Trump utstedte en ordre for å styrke innsatsen mot ulovlige innvandrere, har immigrasjonsmyndighetene pågrepet over 41.000 mennesker, en økning på 40 prosent sammenlignet med i fjor.
AP170526 - At hovedpersonen farger håret rødt, er også et uttrykk for hennes individualisme, styrke og frihet, sier forfatteren.
AP170526 Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
AP170526 I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
AP170526 Balanse og styrke .
AP170526 Styrke .
AP170526 Karsten Warholm trener både balanse og styrke med denne øvelsen.
AP170526 I timevis terper Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes spenst, styrke og balanse.
AP170526 Balanse og styrke .
AP170526 Styrke .
AA170526 Nettleverandører og sosiale medier må styrke sin innsats mot innhold knyttet til terrorisme, sa Storbritannia, USA og de andre G7-landene i en uttalelse.
AA170526 Den kjemiske industrien, det industrielle, amerikanske landbruket og skogbruket fant hverandre i en felles front og mobiliserte med full styrke mot Carson.
VG170525 NATO vil styrke sin etterretning og evnen til å overvåke luftrommet over land som Irak og Syria.
VG170525 Hun mener det britiske folk har vist samhold og styrke i etterkant av angrepet : ¶
VG170525 | Terrorangrep kan styrke Storbritannias bånd til EU ¶
VG170525 - Dette angrepet (.. ) kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner, mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
SA170525 Folkestyre er alfa og omega, all tankekraft og finsiktet aksjonsevne må settes inn for å bevare og styrke det.
SA170525 minutt viste han styrke da han rev seg løs og kom alene med keeper. 1 - 0 til FCK, og skuffede Brøndby-fans kastet gjenstander ut på banen.
FV170525 minutt viste han styrke da han rev seg løs og kom alene med keeper. 1 - 0 til FCK, og skuffede Brøndby-fans kastet gjenstander ut på banen.
DB170525 Han mener seremonien vil styrke båndene innen NATO-familien.
BT170525 I tillegg går Nato nå inn som offisielt medlem i koalisjonen mot IS i Syria og Irak, samtidig som det tas en rekke andre grep for å styrke Natos bidrag i kampen mot terror.
BT170525 minutt viste han styrke da han rev seg løs og kom alene med keeper. 1 - 0 til FCK, og skuffede Brøndby-fans kastet gjenstander ut på banen.
AP170525https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stale-Solbakken-kronet-drommesesongen-med-dansk-cuptrippel-236239b.html minutt viste han styrke da han rev seg løs og kom alene med keeper. 1 - 0 til FCK, og skuffede Brøndby-fans kastet gjenstander ut på banen.
AP170525 minutt viste han styrke da han rev seg løs og kom alene med keeper. 1 - 0 til FCK, og skuffede Brøndby-fans kastet gjenstander ut på banen.
VG170524 MANCHESTER ( VG ) Ikke bare England, men hele den demokratiske verden kan finne trøst og styrke i landets uforstyrrelige overlevelsesvilje.
SA170524 Vi ønsker å gjøre sentrum bilfritt, har stemt for piggdekkavgift, vil styrke kollektivtilbudet og gjøre det lettest å sykle og gå.
SA170524 Vi må styrke først og gi innbyggerne en gulrot, og deretter gjøre det vanskeligere å kjøre bil i områder med god kollektivdekning.
SA170524 Da må vi starte med å gi innbyggerne gode gang- og sykkelveier, flere busser, styrke jernbaneutbyggingen og gjøre grønne reiser best.
SA170524 - Vår bil har sin klare styrke på kjørelengder som er kortene enn ti mil.
DN170524 Terroren viser hennes styrke .
DB170524 En symbolsterk seremoni vi styrke båndene innen NATO-familien, mener Stoltenberg : Tysklands forbundskansler skal avduke et monument som er en rest fra Berlin-muren, mens USAs president skal avduke en bit fra et av tvillingtårnene.
DB170524 Ønsket de å styrke mor-sønn-relasjonen ? spør hun.
DB170524 Under NATO-toppmøtet i Wales i 2014 besluttet medlemslandene å styrke øke forsvarsbudsjettene.
DB170524 Det er en styrke for oss at mennesker som ikke nødvendigvis kjenner tillit på forhånd, gir tommelen opp til norske institusjoner.
DA170524 Det er ikke noen vei tilbake, selv om man igjen er blitt rammet, sier Mustad, som tror situasjonen vil styrke regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 * Helsetilbud - hvordan kan vi styrke lavterskeltilbudet og øke tilgjengeligheten ?
DA170524 Det er ikke noen vei tilbake, selv om man igjen er blitt rammet, sier Mustad, som tror situasjonen vil styrke regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 Godset dominerte, men Hassan Ahmed minnet om Skeids styrke ved å fyre av i tverrliggeren rett før slutt av første ekstraomgang.
DA170524 Orhan Pamuk hengir seg med lidenskap til beretningen om denne gravingen, som ikke var uten store faremomenter, og ikke bare krevde rå styrke , men også store kunnskaper om jordsmonn og bergarter.
BT170524 - Vår bil har sin klare styrke på kjørelengder som er kortene enn ti mil.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Her kan du lese om hvordan det kan styrke statsminister May.
AP170524 Her kan du lese om hvordan det kan styrke statsminister May.
AP170524 - Vår bil har sin klare styrke på kjørelengder som er kortene enn ti mil.
AA170524 Ikke nødvendigvis som en trussel, men som uforutsigbar nabo som må møtes med styrke og fasthet.
AA170524 Fronten består av « realistene », som mener at vi med begrensede midler må satse på kvalitet fremfor kvantitet, og « tradisjonalistene », som vil styrke Hæren.
AA170524 Uten stigma, men med stor styrke ?
VG170523 Bedriftsøkonomisk er det heller ikke så rart at Tine ønsker å ta ut denne verdien maksimalt for det den er verdt ved å styrke produksjonen i EU.
SA170523 Vi må trappe opp ytterligere i kampen mot voldelig ekstremisme og styrke etterretningssamarbeid mellom allierte, sier Brende.
SA170523 « Som kunsthistoriker har dronning Sonja bidratt gjennom mange år til å styrke kunstfeltet og legge til rette innen flere kunstfelt », skriver Tove Sundt-Hansen.
SA170523 Som kunsthistoriker og dronning har hun bidratt gjennom mange år til å styrke kunstfeltet og legge til rette innen flere kunstfelt.
SA170523 Hun er ikke redd for å blottstille sin styrke og svakhet, være sårbar og stå på barrikaden.
SA170523 MOLDE ( Rbnett ) : Bjørn Rune Gjelsten er en av fem økonomiske støttespillere som skal være med å styrke det norske laget i sprangridning internasjonalt.
NL170523 Enda mer styrke bygges ved å satse på fortrinn, i hele landsdelen, ikke ved å samle all ledelse i Tromsø.
NL170523 Disse studieformene kan styrke muligheten for å løse utdanningens nordnorske samfunnsoppdrag.
NL170523 Ole Henrik Magga mener videre at ressursene som vil bli brukt til en granskningskommisjon, heller bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.
NL170523 Nylig ble det meldt at en norsk styrke skal ha krysset grensen og ha tatt seg inn i Syria fra Irak.
DN170523 Vi må trappe opp ytterligere i kampen mot voldelig ekstremisme og styrke etterretningssamarbeid mellom allierte, sier Brende.
DN170523 Økokrim trengs for å sikre faglig styrke på feltet - og forutsigbarhet for næringslivet.
DB170523 Når løperne mangler styrke i overkroppen, er det fort gjort at stakingen glir over til små skøytetak.
DB170523 Det bruker jeg all styrke på etter det som har skjedd i livet mitt... skriver Bartra.
DA170523 Viking-trener Ian Burchnall er glad for at aksjonærene vil hjelpe klubben med å styrke spillerstallen.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html - Vi mener dette vil være med på å styrke barnas situasjon.
AP170523 Den gigantiske feiringen i Moskva brukes til å styrke posisjonen til den russiskortodokse kirken.
AP170523 - Vi mener dette vil være med på å styrke barnas situasjon.
AP170523 MOLDE ( Rbnett ) : Bjørn Rune Gjelsten er en av fem økonomiske støttespillere som skal være med å styrke det norske laget i sprangridning internasjonalt.
AA170523 Vi må vise styrke , og stå sammen.
AA170523 Tårer og styrke : Hele følelsesregisteret kom til syne under minnestunden i Manchester.
AA170523 ( ©NTB ) ¶ | - Vi må vise styrke og stå sammen ¶
AA170523 | Macron vil styrke samarbeidet mot terror i Europa ¶
AA170523 - Dette angrepet, som angivelig er et terrorangrep, kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
AA170523 Det må innebære at det også gjøres noe for å styrke rekrutteringen til allmennmedisin, noe som er avgjørende for at en god legeordning kan sikres.
AA170523 Nå skal selskapet styrke salgsapparatet i Trøndelag.
VG170522 De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven.
VG170522 FNs høykommissær for menneskerettigheter uttalte i mars 2016 at « kryptering og anonymitet er nødvendig for å styrke både ytrings- og meningsfriheten, samt retten til privatliv.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
VG170522 Kripos ble involvert for å styrke og kvalitetssikre etterforskningen allerede fra starten, og tre personer hadde status som siktet før politiet i oktober 2015 pågrep en mann i 60-årene og siktet ham for drap.
SA170522 « Det kan godt hende at regjeringen har en intensjon om å styrke kunstnernes posisjon, men da har den ikke lyktes », skriver Morten Hovland.
SA170522 Det kan godt hende at regjeringen har en intensjon om å styrke kunstnernes posisjon, men da har den ikke lyktes.
DN170522 Spekulasjonene om å kaste Trump tiltar i styrke
DN170522 Han mener at spekulantene i valutamarkedet en tid være tilbakeholdne med å øke sine kroneposisjoner igjen, men tror fortsatt på at kronen kommer til å styrke seg.
DB170522 Trump fikk utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », het det uttalelsen fra kongehuset i Saudi-Arabia i forbindelse med tildelingen av æresmedaljen.
DB170522 Røde Kors ønsker her at myndighetene sammen med selskaper som Microsoft vil bistå i hvordan vi kan styrke denne diskusjonen i fremtiden.
DA170522 Både som leser og som oversetter har jeg min styrke og glede i sånne ting som setningsmelodi, klang og rytme.
BT170522 Men er det å styrke den jeg har gjort ?
BT170522 Min skrekk for jenter var der med full styrke , men nå kunne jeg bli en figur.
AP170522 Hensikten skal også være å frata finansministerne i EU-landene makt, og dermed styrke EU-parlamentets demokratiske kontroll over finanspolitikken.
AA170522 I en uttalelse mandag ber Sikkerhetsrådet også FN-komiteen med ansvar for sanksjonene mot Nord-Korea om å styrke innsatsen for å implementere allerede vedtatte sanksjoner.
VG170521 I spurten viste nordmannen sin styrke .
DN170521 Trump og kong Salman skrev lørdag under på en avtale om å styrke samarbeid innen forsvar, økonomi og andre områder.
DN170521 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », opplyser Det hvite hus.
AA170521 Trump og kong Salman skrev lørdag under på en avtale om å styrke samarbeid innen forsvar, økonomi og andre områder.
VG170520 At vi har kontinuitet fra toppen og nedover i hele klubben, det er en styrke for oss, sier Eirik Bakke - selv ekte Sogndal-gutt med 27 landskamper og Champions League-semifinale for Leeds som karrierehøydepunkt.
DN170520 Trump har fått utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
DN170520 Saudiarabiske tjenestemenn har kalt Trumps besøk historisk og mener det vil styrke båndet mellom USA og Saudi-Arabia - et forhold som ble dårligere under tidligere president Barack Obama som følge av at han inngikk atomavtalen med Saudi-Arabias erkefiende Iran.
DB170520 Trump har fått utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
DA170520 Trump har fått utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
DA170520 Saudiarabiske tjenestemenn har kalt Trumps besøk historisk og mener det vil styrke båndet mellom USA og Saudi-Arabia - et forhold som ble dårligere under tidligere president Barack Obama som følge av at han inngikk atomavtalen med Saudi-Arabias erkefiende Iran.
DA170520 * I byrådserklæringen fra 2015 lover byrådet i Oslo å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
BT170520 Trump har fått utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Trump-fikk-saudi-arabisk-fredspris---na-skal-han-sikre-en-gigantisk-vapenhandel-621554b.html Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », tilføyer tjenestemannen.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Trump-fikk-saudi-arabisk-fredspris---na-skal-han-sikre-en-gigantisk-vapenhandel-621554b.html Trump fikk utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Titusener-feiret-Irans-nyvalgte-president--Det-iranske-folk-har-valgt-veien-til-samhandling-med-verden_-langt-fra-ekstremisme-621569b.html - Vårt folk har kunngjort overfor våre naboland og hele regionen at måten å hegne om vår sikkerhet på, er å styrke demokratiet og ikke stole på utenlandske makter, sa Rouhani.
AP170520 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », tilføyer tjenestemannen.
AP170520 Trump fikk utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
AP170520 - Vårt folk har kunngjort overfor våre naboland og hele regionen at måten å hegne om vår sikkerhet på, er å styrke demokratiet og ikke stole på utenlandske makter, sa Rouhani.
AA170520 Trump har fått utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og « som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA », heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.
AA170520 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », opplyser Det hvite hus.
AA170520 Saudiarabiske tjenestemenn har kalt Trumps besøk historisk og mener det vil styrke båndet mellom USA og Saudi-Arabia - et forhold som ble dårligere under tidligere president Barack Obama som følge av at han inngikk atomavtalen med Saudi-Arabias erkefiende Iran.
AA170520 - Vårt folk har kunngjort overfor våre naboland og hele regionen at måten å hegne om vår sikkerhet på, er å styrke demokratiet og ikke stole på utenlandske makter, sa Rouhani.
VG170519 Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
SA170519 | Realiteten er at forslaget vil styrke kunstnernes stilling ¶ ¶
SA170519 Realiteten er at forslaget vil styrke kunstnernes stilling.
SA170519 36-årige Weening vant Tour of Norway sammenlagt i fjor og imponerte igjen med styrke på rittets kongsetappe.
SA170519 Jeg har min styrke defensivt, har god fysikk og pasningsfot, sier Mikkel Ceide Konradsen videre.
SA170519 Storavisen Telegraph skriver at manager Conte får bruke over 2,2 milliarder kroner for å styrke seriemesterne foran høstens Champions League-spill.
NL170519 Norske interesser kan defineres både snevert og bredt - og vi er nødt til å minne om at det å følge folkeretten, utvide og styrke samarbeidet med naboland og andre land, samt fokusere på fred og stabilitet også er i en liten nasjons egeninteresse.
NL170519 Noen kritisk refleksjon rundt hvorvidt Norge bidrar til å styrke eller heller uthule folkeretten gjennom vår vridning fra fredsbevarende FN-operasjoner til NATO-operasjoner i moderne tid, finnes ikke i meldinga.
NL170519 Norge skal ikke delta i et amerikansk « rakettskjold », men vi utreder om vi eventuelt kan bidra til NATOs missilforvar på en måte som kan styrke Norges og alliansens sikkerhet.
NL170519 Det er helt nødvendig å sette inn tiltak for å styrke dette.
NL170519 Utenriksminister Børge Brende sa følgende i pressemeldingen om opprettelse av et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø : « Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden i Arktis- og havspørsmål og bli flinkere til å belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken, både nasjonalt og internasjonalt ». ( - ) « Vi trenger en sterk stemme i vår norske del av Arktis som har kunnskap om diss
DN170519 Spekulasjonene om å kaste Trump tiltar i styrke
DN170519 Spekulasjonene om å kaste Trump tiltar i styrke
DN170519 | Spekulasjonene om å kaste Trump tiltar i styrke
DB170519 Storavisen Telegraph skriver at manager Conte får bruke over 2,2 milliarder kroner for å styrke seriemesterne foran høstens mesterligaspill.
DB170519 Jeg skal lede en komité med en representanter fra hvert kontinent, og sammen skal vi legge fram forslag til en permanent struktur som skal gjøre at myndighetene kan være offensive i gjennomføringskraft for å styrke antidopingarbeidet, sier hun, ¶
DB170519 - Jeg gleder meg til å se på hvordan vi kan styrke arbeidet på tvers av kontinentene.
DB170519 La én ting være helt klart : Frp er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene, men vi er på god vei og styrer i riktig retning.
BT170519 Storavisen Telegraph skriver at manager Conte får bruke over 2,2 milliarder kroner for å styrke seriemesterne foran høstens Champions League-spill.
AP170519 36-årige Weening vant Tour of Norway sammenlagt i fjor og imponerte igjen med styrke på rittets kongsetappe.
AP170519 Jeg har min styrke defensivt, har god fysikk og pasningsfot, sier Mikkel Ceide Konradsen videre.
AP170519 Storavisen Telegraph skriver at manager Conte får bruke over 2,2 milliarder kroner for å styrke seriemesterne foran høstens Champions League-spill.
AA170519 Regjeringens forsvarsminister og sjefen for Tredje styrke er suspendert inntil videre, heter det.
AA170519 Det var medlemmer av militsen Tredje styrke , som er lojal til den FN-støttede samlingsregjeringen i landet, som gikk til angrep torsdag.
AA170519 Gjennom regionrådene vil fylkeskommunen treffe lederne i alle kommunen i faste fora, og det mener vi vil være en styrke for utviklingen av fellesskapet i det nye fylket.
AA170519 Det andre ler av, er Miljøpartiets største styrke .
AA170519 Han tror at det vil være en styrke for festivalen å åpne Borggården for en ny type artister enn tidligere.
VG170518 At vi kan styrke innsatsen mot hatkriminalitet : Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må inn i straffeloven.
VG170518 - En rekke tiltak er gjennomført for å styrke Sivilforsvaret.
SA170518 - Hvis Comey bekrefter det som allerede er kjent, og kanskje kommer med supplerende opplysninger som er med på å styrke inntrykket av at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, da kan man på alvor begynne å se om det er en del republikanske avhoppere som baner veien for et flertall, sier Melby.
NL170518 Carlisle viste styrke med å komme tilbake etter å ha lagt under 1 - 3 i den første kampen.
NL170518 Carlisle viste styrke med å komme tilbake etter å ha lagt under 1 - 3 i den første kampen.
NL170518 Forhåpentligvis har professor Kjell Arne Røvik rett i at regionreformen kan bidra til at konfliktnivået mellom Bodø og Tromsø avtar, og dermed styrke en felles nordnorsk identitet.
NL170518 Hvordan legger vi selv til rette for å styrke byene, for å utvikle ny kunnskap ?
NL170518 Hva er landsdelens egne svar for å styrke det nordnorske eierskapet i viktige næringer ?
DN170518 Han håper at diskusjonen vil styrke straffesaksbehandlingen etter flere år der beredskap er blitt satt høyest på dagsorden.
DN170518 Danske Bank Markets skriver i en oppdatering torsdag at kronen vil styrke seg minimalt hvis Opec forlenger kuttene.
DN170518 Macron tok under sin valgkamp til orde for å reformere og styrke EU for å bekjempe populisme.
DN170518 | Vr-bølgen tiltar i styrke
DB170518 - Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
DB170518 Mens hjulmotorens styrke ligger på flatmark, er krankmotorens spesialdistanse oppoverbakke.
DA170518 - Hvis Comey bekrefter det som allerede er kjent, og kanskje kommer med supplerende opplysninger som er med på å styrke inntrykket av at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, da kan man på alvor begynne å se om det er en del republikanske avhoppere som baner veien for et flertall, sier Melby.
DA170518 * Styrke tilbudsplikten ( den opprinnelige leveringsplikten, jour. anm. ), opprettholde aktivitetsplikten utvalgte steder og gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel.
BT170518 Og mens konflikten pågår med økende styrke , må hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen tilpasse hverdagen sin så godt de kan. | - Alt skjedde rekordraskt etter at jeg fikk avtalen i hånden ¶
AP170518 Israels daværende statsminister Yitzhak Shamir ga etter og bremset byggingen, som rett nok fortsatte med uforminsket styrke noen år senere.
AP170518 « Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
AP170518 | Langt over en million nordmenn bør IKKE styrke immunforsvaret Erik Boye og Anne Spurkland ¶
AA170518 - Hvis Comey bekrefter det som allerede er kjent, og kanskje kommer med supplerende opplysninger som er med på å styrke inntrykket av at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, da kan man på alvor begynne å se om det er en del republikanske avhoppere som baner veien for et flertall, sier Melby.
VG170517 I tillegg stopper hun en rekke tiltak som skulle styrke samfunnssikkerheten.
VG170517 « Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
SA170517 - Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
SA170517 Dette vil styrke vår evne til å gjennomføre saker på en troverdig måte.
FV170517 - Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
DN170517 | Vr-bølgen tiltar i styrke
DB170517 april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt.
DB170517 - Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
BT170517 - Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
BT170517 Dette vil styrke vår evne til å gjennomføre saker på en troverdig måte.
AP170517https://www.aftenposten.no/verden/Venezuela-utplasserer-soldater-nar-Colombia--42-drept-under-protester-de-siste-ukene-621342b.html april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt.
AP170517https://www.aftenposten.no/verden/Venezuela-utplasserer-soldater-nar-Colombia--42-drept-under-protester-de-siste-ukene-621342b.html Styrke presidentens makt ¶
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krystallklar-Helleland-ber-om-felles-front-i-kampen-mot-doping-235753b.html Dette vil styrke vår evne til å gjennomføre saker på en troverdig måte.
AP170517 april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt.
AP170517 Styrke presidentens makt ¶
AP170517 « Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
AP170517 Dette vil styrke vår evne til å gjennomføre saker på en troverdig måte.
AA170517 april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt.
AA170517 Macron tok under sin valgkamp til orde for å reformere og styrke EU for å bekjempe populisme. ( ©NTB ) ¶
AA170517 - Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet.
VG170516 Når britiske roere er på vannet, trener styrke , restituerer eller får fysikalsk behandling, er deres norske konkurrent på jobb og bygger hus.
VG170516 Trener styrke for første gang ¶
VG170516 Landslagstrener Petter Løvberg forteller at de gjorde en evaluering etter forrige sesong og bestemte seg for å få inn styrke i treningen.
VG170516 Han lover et nært tysk-fransk samarbeid for å styrke EU.
VG170516 De vil styrke EU på områder som forsvar, indre sikkerhet og økonomi.
SA170516 Også der ser det offentlige betydningen av godt flytilbud for å styrke næringslivets rammebetingelser.
SA170516 Kronekursen reagerte med umiddelbart å styrke seg mot dollaren, pundet og euroen tirsdag formiddag.
SA170516 - Et enkelttiltak kan ikke løse alt, og det er flere ting vi er nødt til å gjøre for å styrke kvinnefotballen, sier Jørgensen.
NL170516 Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser.
DB170516 * Velferd : Bærekraftig velferdsstat, kortere arbeidstid, borgerlønn, styrke dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, kutt i utgifter som BSU og sykelønn.
DB170516 I arbeidet med å styrke motstandsdyktighet innen sivil beredskap viser Nato selv til artikkel tre i ulike sammenhenger.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet, og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 Langs kysten i Nord-Norge har en opprørsstemning vokst i styrke det siste året.
BT170516 Vi må styrke yrkesfagutdanningen, sikre rekruttering av helsepersonell gjennom gode arbeidsvilkår, og vi må ha en sterk offentlig satsing på sykehjemsplasser.
BT170516 - Et enkelttiltak kan ikke løse alt, og det er flere ting vi er nødt til å gjøre for å styrke kvinnefotballen, sier Jørgensen.
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-dramatiske-endringer-Na-kan-det-bli-farre-lag-i-Toppserien-235661b.html - Et enkelttiltak kan ikke løse alt, og det er flere ting vi er nødt til å gjøre for å styrke kvinnefotballen, sier Jørgensen.
AP170516 - Et enkelttiltak kan ikke løse alt, og det er flere ting vi er nødt til å gjøre for å styrke kvinnefotballen, sier Jørgensen.
AA170516 Kronekursen reagerte med umiddelbart å styrke seg mot dollaren, pundet og euroen tirsdag formiddag.
VG170515 Løpere : Gikk optimistisk til verks, men ble relativt enkelt « plukket ned » av motstanderens samlede forsvarsverk og individuelle styrke .
VG170515 Putin er i Beijing på et forum for den nye Silkeveien, som utvikler ny infrastruktur i Eurasia for å styrke handel og band mellom landene på kontinentet.
SA170515 - Det er en felles forståelse for at vi ikke bare kan fokusere på at Storbritannia forlater EU, men at vi først og fremst må tenke over hvordan vi kan styrke samarbeidet og sikre EU mot kriser, og særlig eurosonen, sa Merkel mandag kveld på en felles pressekonferanse med Macron.
SA170515 Sportslederen savner også konkrete og offensive grep fra Viking, som kan styrke og øke inntektene.
DB170515 - Da kan den norske kronen styrke seg ¶
DB170515 - Vi har enda ikke funnet kvinnen, og dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke .
DB170515 Dette viser integritet, styrke og vilje til å endre livet sitt.
BT170515 | Her får Randi ny styrke etter kreftbehandlingen ¶
BT170515 Randi Hansen henter styrke i et nytt rehabiliteringsopplegg på Askøy.
AP170515 Sportslederen savner også konkrete og offensive grep fra Viking, som kan styrke og øke inntektene.
AA170515 - Det er en felles forståelse for at vi ikke bare kan fokusere på at Storbritannia forlater EU, men at vi først og fremst må tenke over hvordan vi kan styrke samarbeidet og sikre EU mot kriser, og særlig eurosonen, sa Merkel mandag kveld på en felles pressekonferanse med Macron.
VG170514 Det viktigste for min del er å vise styrke når sesongen drar seg i gang.
VG170514 Og det bare tiltar i styrke og heslighet.
FV170514 Et viktig bidrag til å styrke barnevernet er etter min mening at vi har en opinion, politikere og presse, som i tillegg til å peke på feilene, også bidrar til å løfte fram betydningen av den viktige jobben som barnevernsansatte utfører daglig i møte med de mest sårbare barna og ungdommene.
DN170514 Men deres største styrke er antagelig utbredelsen deres internasjonalt, sier Andersen.
DB170514 Han har en sjelden kvalitet, og er forhandlingens sjef : Han kan sette seg inn i sine motstanderes syn, han har empati og styrke .
DA170514 Skeid styrke i kampene til nå har vært kantspillet der backene har kommet fram med stor fart.
AP170514 Høye renter vil tiltrekke seg sparepenger til renteprodukter i landet, som igjen vil styrke valutakursen, skriver Elisabeth Holvik.
SA170513 Likestillingen av mor og far som likeverdige omsorgspersoner mener Venstre er viktige bidrag til å styrke barns oppvekst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
SA170513 Alt gikk ikke etter planen, men bergenseren viste likevel rå styrke .
DN170513 Likestillingen av mor og far som likeverdige omsorgspersoner mener Venstre er viktige bidrag til å styrke barns oppvekst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DN170513 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, håper Solberg vil styrke seg frem mot valget.
DB170513 I den lett obskure øvelsen numerologi symboliserer 1 tallet mot, styrke , fryktløshet og ledelse, positive verdier alt sammen, som raskt blir debunket av de negative som heter arroganse, egoisme og dominans.
DA170513 Likestillingen av mor og far som likeverdige omsorgspersoner mener Venstre er viktige bidrag til å styrke barns oppvekst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DA170513 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, håper Solberg vil styrke seg fram mot valget.
DA170513 Til gjengjeld lovet han å styrke en rekke viktige arbeidstakerrettigheter i norsk lov.
DA170513 Ap-lederens løfte om å styrke arbeidstakerrettighetene i norsk lov var viktig for LOs ja til EØS-avtalen.
DA170513 Statsministeren pekte i talen sin på regjeringens innsats innenfor rusbehandling og psykisk helsevern, noe partiet ønsker å styrke ytterligere.
BT170513 Alt gikk ikke etter planen, men bergenseren viste likevel rå styrke .
AP170513 Putins ekstremismelov fra 2014 skulle forhindre fremvekst av radikalisme, terror og « vestlig demokrati », samt styrke sanne, patriotiske russiske verdier og den russiskortodokse kirken.
AP170513 - Delstatsvalget vil gi Merkel og hennes konservative parti medvind hvis de gjør det bra eller styrke utfordreren hennes, hvis SPD gjør det godt.
AP170513 Alt gikk ikke etter planen, men bergenseren viste likevel rå styrke .
AA170513 En marokkansk soldat i FNs fredsbevarende styrke i Den sentralafrikanske republikk ( MINUSCA ) er drept i et angrep sørøst i landet.
AA170513 Psykiske helseproblemer blant unge er en av de største helseutfordringene i landet, mener Solberg, som ønsker å styrke rusbehandling og psykisk helsevern ytterligere.
AA170513 Det neste vi skal gjøre, er å styrke arbeidet for å hjelpe barn og unge, sa Solberg og høstet applaus fra salen. ( ©NTB ) ¶
VG170512 Iran vil styrke den sjiamuslimske aksen fra Irak, via Syria til Libanon.
VG170512 Military, com antyder at det er snakk om en dobling av dagens styrke på Værnes.
VG170512 Marinekorpset har også hatt en styrke i Romania på rotasjon siden 2010.
VG170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier generalmajor Niel Nelson, marinekorpsets kommandør for Europa og Afrika, i et intervju med military.com på Værnes.
SA170512 - Det er for å styrke britenes lag, sier Morten Vingli Odsæter.
SA170512 Han har tre åpenbare valg : ¶ 1 ) Vise styrke ved å stå på gjeldende vedtak om at innsyn skal gjelde fra 1. januar 2017. 2 ) Bøye av for kravet om innsyn tilbake i tid. 3 ) Sitte muse stille og lytte til hva ledermøtet mener.
SA170512 De har en styrke i at de er godt organsisert.
NL170512 - Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin ifølge NTB.
DN170512 Dersom Værnes blir hovedbasen i Europa for de amerikanske marinestyrkene, kan være snakk om en dobling av dagens styrke på 330 soldater.
DN170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E.
DN170512 Macron er en svoren tilhenger av unionen, og har tatt til orde for å styrke samarbeidet. ( ©NTB ) ¶
DB170512 Dersom Værnes blir hovedbasen i Europa for de amerikanske marinestyrkene, kan være snakk om en dobling av dagens styrke på 330 soldater.
DB170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E.
DB170512 STØTTE : En vond finger, dårligere bevegelighet og styrke .
DB170512 Hun mener kommunen får mer igjen for pengene, og får handlingsrom til å styrke andre tjenester, som bedre bemanning, til sykehjemsbeboerne.
DB170512 Viser stor styrke
DA170512 En lavterskelfestival for barn, med formål om å samle, styrke og vise fram byens kulturtilbud.
DA170512 Dersom Værnes blir hovedbasen i Europa for de amerikanske marinestyrkene, kan være snakk om en dobling av dagens styrke på 330 soldater.
DA170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E.
BT170512 Han har tre åpenbare valg : ¶ 1 ) Vise styrke ved å stå på gjeldende vedtak om at innsyn skal gjelde fra 1. januar 2017. 2 ) Bøye av for kravet om innsyn tilbake i tid. 3 ) Sitte muse stille og lytte til hva ledermøtet mener.
AP170512https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-maling-Store-er-folkets-statsminister-favoritt-620978b.html Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har håp om at Erna Solberg vil styrke seg betydelig frem mot valget i takt med økende oppslutning for regjeringspartiene.
AP170512https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresident-Tom-Tvedt-er-i-en-vond-skvis-nar-idretten-skal-avgjore-hvor-apen-den-tor-vare-235383b.html Han har tre åpenbare valg : ¶ 1 ) Vise styrke ved å stå på gjeldende vedtak om at innsyn skal gjelde fra 1. juli 2016. 2 ) Bøye av for kravet om innsyn tilbake i tid. 3 ) Sitte muse stille og lytte til hva ledermøtet mener.
AP170512 Formålet har vært er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering.
AP170512 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har håp om at Erna Solberg vil styrke seg betydelig frem mot valget i takt med økende oppslutning for regjeringspartiene.
AP170512 - Det er for å styrke britenes lag, sier Morten Vingli Odsæter.
AP170512 Han har tre åpenbare valg : ¶ 1 ) Vise styrke ved å stå på gjeldende vedtak om at innsyn skal gjelde fra 1. januar 2017. 2 ) Bøye av for kravet om innsyn tilbake i tid. 3 ) Sitte muse stille og lytte til hva ledermøtet mener.
AP170512 De har en styrke i at de er godt organsisert.
AA170512 Macron er en svoren tilhenger av unionen, og har tatt til orde for å styrke samarbeidet. ( ©NTB ) ¶
AA170512 En kompromissløs demokrat med rettferdighetssans som innskrenket sin egen makt for å styrke demokratiet, sier Ville Niinistö, partileder for Gröna forbundet. ( ©NTB ) ¶
AA170512 I løpet av møtet undertegnet ministrene også en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Arktis, og de mottok rapporter fra arbeidsgruppene i Arktisk råd om blant annet klima, biomangfold og økonomisk utvikling.
AA170512 Military.com antyder at det er snakk om en dobling av dagens styrke på Værnes.
AA170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier sjefen for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa, general Niel E.
AA170512 Vi håper valget gir oss nok styrke til det, sier Haltbrekken.
AA170512 Så sent som i forrige uke møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ledere for marinekorpsets styrke på Værnes.
AA170512 Military.com antyder at det er snakk om en dobling av dagens styrke på Værnes.
AA170512 Adresseavisen er kjent med at det fra amerikansk side allerede for en tid tilbake var uttrykt ønske om å styrke tilstedeværelsen i Norge.
AA170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier sjefen for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa, general Niel E.
AA170512 Dersom Værnes blir hovedbasen i Europa for de amerikanske marinestyrkene, kan være snakk om en dobling av dagens styrke på 330 soldater.
AA170512 - Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E.
VG170511 - Den sittende franske presidentens kjærlighetsliv har fått mer oppmerksomhet enn tidligere, men det har vært på en måte som har skadet presidentens popularitet, heller enn å styrke den.
NL170511 - Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin ifølge NTB.
NL170511 | Regjeringen oppretter havsenter i Tromsø : - Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden ¶
NL170511 Vi ser fram til å styrke vår kontakt med regionens næringsliv i sakens anledning, sier Færøvik.
DN170511 - KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet ytterligere, slik at færre på yrkesfag opplever å stå uten lærlingplass.
DB170511 Regjeringen vil styrke de regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ).
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 Skjelvet var grunt og hadde en styrke på 5,4.
DB170511 I februar 2003 tok et kraftig skjelv på styrke 6,8 livet av 268 personer i Xinjiang og førte til betydelige skader.
DB170511 - Jeg har levert en interpellasjon til statsministeren om situasjonen på arbeidsmarkedet, og hvordan alle departementer kan bidra til å styrke sysselsettingen.
DB170511 Styrke sysselsettingen ¶
DB170511 TRENER : - Det er nødvendig å styrke det gamle totalforsvarskonseptet, mener artikkelforfatteren.
DB170511 Det sikrer at en lov som ifølge de politisk ansvarlige skulle styrke kunstnernes stililng, ender opp med å svekke den.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 - Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sa partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB i forkant.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 - Ledigheten er ventet å bite seg fast på et rekordhøyt nivå, men regjeringen vil ikke styrke tiltakspakken.
BT170511 Regjeringens forslag om å fusjonere Havforskningsinstituttet ( HI ) og NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, er meget bra og vil styrke oss.
AP170511 Han snakket beundrende om Putins « styrke », skriver Kasparov.
AP170511 Den handler om hvordan vi kan skape et godt forhold til barna våre og samtidig styrke selvfølelsen deres.
AA170511 Norge har sendt av gårde en styrke på rundt 60 soldater som hjelper syriske opprørere med base i Jordan.
AA170511 Skjelvet var grunt og hadde en styrke på 5,4.
AA170511 I februar 2003 tok et kraftig skjelv med styrke 6,8 livet av 268 personer i Xinjiang og førte til betydelige skader.
AA170511 I løpet av møtet skal ministrene også undertegne en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Arktis.
AA170511 Målet for amerikanerne er å styrke kompetansen når det gjelder operasjoner i kaldt vær.
AA170511 - Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sa partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB i forkant.
VG170510 Denne avtalen vil bidra til å styrke Norges bilaterale relasjoner med et svært viktig land, ikke bare på idrettsområdet, men også generelt.
VG170510 I de fleste tunneler ( som Gudvanga- og Oslofjordtunnelen ) er det så lang innsatstid for brannvesenet at brannen vil ha full styrke før de når fram etter minst 15 minutter. ».
VG170510 På denne måten vil Ap å styrke arbeidstakerrettighetene i Norge, uten å røre EØS-avtalen.
VG170510 - Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til VG.
VG170510 For vi kan stadig bli flinkere til å styrke kunstens kår i Norge - slik at vi med stolthet kan stå frem som en sann kulturnasjon !
SA170510 - Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sier han.
NL170510 Forskning er et slikt ekstra bein, og regjeringen viser nå at vi bidrar til å styrke denne satsingen, sier Gudmundsen.
NL170510 - Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sier han.
DN170510 - Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til avisen.
DB170510 ¶ VISER STYRKE : Therese Johaug har tatt store steg på styrkebiten.
DB170510 Det gjelder i overkroppsstyrken, men også generell styrke i hele kroppen.
DB170510 Jeg synes det er på tide at vi i stedet for å arbeide for å legge ned en profesjon står samlet som flere profesjoner for å styrke framtidas barnevern.
DA170510 For å styrke grasrotordningen øker vi andelen fra dagens fem til syv prosent.
DA170510 - Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sier han.
DA170510 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil beholde EØS-avtalen, men åpner for å styrke internasjonale arbeidstakerrettigheter i norsk lov.
BT170510 Nødetatene rykket ut til Sandviken med full styrke .
BT170510 | Barnehagestreiken fortsetter på full styrke
BT170510 Det er positivt, og vi tror satsingen vil styrke behandlingstilbudet på nasjonalt nivå, og vil bidra til å videreutvikle et faglig godt tilbud til en utsatt målgruppe.
AP170510 | Fire ut av Telenors styre : - Det virker som eierne vil styrke Wærsteds rolle ¶
AP170510 Vil styrke « gruppedynamikken » i Telenor-styret etter maktkampen i fjor ¶
AP170510 Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan omrokkeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S.
AP170510 Med endringene i styret virker det som eierne vil styrke Wærsteds rolle, mener Thorburn.
AA170510 Polaris Media har opprettet en egen enhet som skal styrke abonnementssalget i konsernet ytterligere.
AA170510 Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan rokeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S.
AA170510 Med endringene i styret virker det som om eierne vil styrke Wærsteds rolle, sier Thorburn til Aftenposten.
VG170509 Du har vist en kraft, styrke som mange med meg beundrer deg for.
SA170509 Over høyttaleranlegget dundret hockeymusikken med 110 deibels styrke .
SA170509 Fant styrke ¶ 27-åringen vedgår at hun på et tidspunkt trodde at karrièren som skiskytter var over.
SA170509 En henter jo frem styrke en kanskje ikke ville hentet frem ellers, sier Solemdal.
SA170509 Patrick Kpozo fikk vist frem styrke , fart og innleggsfot mot Alta 2.
DB170509 Vi tok denne avgjørelsen for å styrke troppen slik at alle sammen føler at de bidrar mentalt for laget, sa Thoresen til NTB.
DB170509 Der han tidligere var en sammenkrøllet ball av styrke , ble han nå dyttet enkelt rundt av forsvarere.
DB170509 Demokratiet får sin styrke fra folket ¶
DB170509 Den påfølgende ordkrigen mellom de to tankrederiene kan minne om den verbale battlingen mellom to boksere ved innveiingen - den bare tiltar i styrke .
DB170509 ADAPTIVE : Lampene er faktisk smått avanserte med tiltagende styrke på bremselysene etter hvor hardt det går for seg.
DB170509 Likestillingsministeren hevder at reformen vil styrke diskrimineringsvernet.
DB170509 Forslagene setter forenkling foran å ta hensyn til relevante nyanser, effektivitet foran rettssikkerhet og hensynet til desentralisering foran hensynet til å styrke fagmiljøet.
DB170509 : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne hevder at likestillings- og diskrimineringsreformen vil styrke diskrimineringsvernet.
DB170509 Slik jeg ser det må de som utdanner lærere rustes opp når det gjelder å styrke lærerstudentenes evne til å tenke faglig kritisk, utvikle mot og ansvarsfølelse på vegne av barn og ungdommer.
DB170509 Det er en styrke ved det politiske systemet vårt.
DA170509 Han vil redusere boligskatten for å styrke franskmenns kjøpekraft.
DA170509 Vi utvikler vår kjernefysiske styrke for å svare på den typen angrep fra USA, sa han og hevdet Nord-Korea og dets folk er klare til å svare på ethvert amerikansk angrep.
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/-Det-var-et-tidspunkt-der-jeg-tenkte-at-dette-gar-bare-ikke--235261b.html Fant styrke ¶ 27-åringen vedgår at hun på et tidspunkt trodde at karrièren som skiskytter var over.
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/-Det-var-et-tidspunkt-der-jeg-tenkte-at-dette-gar-bare-ikke--235261b.html En henter jo frem styrke en kanskje ikke ville hentet frem ellers, sier Solemdal.
AP170509 I månedene før Park ble avsatt ved riksrett, viste folket sin misnøye i store massedemonstrasjoner med levende lys, i takt med at avsløringene av korrupsjon, maktmisbruk og vanstyre økte i styrke .
AP170509 Over høyttaleranlegget dundret hockeymusikken med 110 deibels styrke .
AP170509 Fant styrke ¶ 27-åringen vedgår at hun på et tidspunkt trodde at karrièren som skiskytter var over.
AP170509 En henter jo frem styrke en kanskje ikke ville hentet frem ellers, sier Solemdal.
AA170509 Angrepet skjedde mandag kveld over 47 mil øst for hovedstaden Bangui, nær grensen til Kongo, opplyser FNs fredsbevarende styrke MINUSMA.
AA170509 De er utplassert for å styrke afghanernes evne til å ivareta egen sikkerhet, hovedsakelig gjennom opplæring og rådgivning.
AA170509 - Jeg spør meg selv hvor lang tid vi skal fortsette med å investere i en konflikt som vi ikke har vunnet, og som det ikke er noen utsikt til at den afghanske regjeringen kan vinne, sier han, og legger til at ressursene heller bør brukes til å trene kurdiske frihetskjempere, eller til å styrke forsvaret mot Russland i Baltikum. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Ved å åpne opp for vanskelige temaer er vi med på å styrke barna og forebygge vanskeligheter, påpeker hun.
VG170508 mai og ønsker ham velkommen til å styrke transatlantiske bånd.
VG170508 - Jeg foreslår at vi begynner vår dype transformasjon av vår bevegelse for å skape en ny politisk styrke .
DN170508 - Det er en veldig god eier med betydelig finansiell styrke som gjør vår vekst og nye oppkjøp mulig, sier han.
DN170508 Ekstrabevilgningen i revidert budsjett er særlig ment å gå til å styrke digitale ferdigheter hos voksne.
DN170508 Den er ubyråkratisk og enkel, og hvert år er det en stor oversøkning til ordningen, derfor ønsker vi å styrke den, sier kunnskapsmininister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til NTB.
DN170508 ¶ Gratis ferge vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell, sier forfatterne.
DN170508 ¶ Gratis ferge vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell, sier forfatterne.
DB170508 Presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Junker har satt i gang et politisk program, « Europen Pillar of Social Rights », for å utvikle prinsipper som skal styrke « rettferdige og balanserte arbeidsmarkeder ».
DA170508 En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er å styrke kommuneøkonomien som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen.
BT170508 Bergen har med andre ord alle ingrediensene som Boston og San Fransisco har, men vi kan styrke oss på koordinering og visjon.
AP170508https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Europa-har-fatt-en-ny-sjanse-620726b.html Mange fryktet at Donald Trumps valgseier i USA i november i fjor ville styrke den høyrepopulistiske bølgen i Europa.
AP170508 Mange fryktet at Donald Trumps valgseier i USA i november i fjor ville styrke den høyrepopulistiske bølgen i Europa.
AA170508 Han har erklært at han vil bli mer uavhengig fra USA og samtidig styrke båndene til andre land, som Russland og Kina.
AA170508 mai og ønsker ham velkommen til å styrke transatlantiske bånd.
VG170507 Macron anerkjente dette i sin seierstale da han sa at han " vil kjempe med all min styrke mot det som skiller oss ".
VG170507 Han vil styrke EU gjennom et nært samarbeid med Tyskland.
DB170507 Det er vår styrke .
DA170507 Macron er en svoren tilhenger av unionen og har tatt til orde for å styrke samarbeidet.
DA170507 Han ønsker fortsatt å styrke bedriftenes muligheter til å forhandle om arbeidstid og betaling, på bekostning av fagforeningenes rolle.
DA170507 Mange kommuner har vist at det er mulig å styrke tjenestetilbudet uten å innføre eiendomsskatt, svarer Jensen.
DA170507 Mange kommuner har vist at det er mulig å styrke tjenestetilbudet uten å innføre eiendomsskatt, svarer Jensen.
AP170507 - Dersom Moon vinner, vil det være fullbyrdelsen av levende-lys-revolusjonen, fastslår professor Jong, med henvisning til de mange massedemonstrasjonene med krav om at tidligere president Park måtte bli avsatt etter at avsløringene av maktmisbruk og vanstyre tiltok i styrke .
AP170507 KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen som gjentatte ganger har forhandlet med Frp om statsbudsjett, mener det delvis er en motsetning mellom å ville styrke demokratiet og samtidig foreslå å utelukke partier som ikke har en gitt oppslutning.
AA170507 - Skulle regimet klare å styrke sitt grep om landsbyen, vil styrkene deres kunne rykke nærmere Latamana, sier Rami Abdel-Rahman i SOHR til DPA.
AA170507 Macron er en svoren tilhenger av unionen og har tatt til orde for å styrke samarbeidet.
AA170507 Når de politiske partiene har vedtatt sine programmer, har det stort sett handlet om å øke, styrke , doble, forbedre og intensivere.
AA170507 Men nå er selv gamle Willoch mest opptatt av å styrke barnetrygden.
VG170506 Mohsens store styrke ligger i en mer vitenskapelig, og passende nok, akademisk tilnærming til sporten.
VG170506 ¶ Emmanuel Macron ( 39 ) Vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen.
VG170506 * Emmanuel Macron ( 39 ), En Marche !, vil styrke EU og ny teknologisk utvikling, og sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd.
SA170506 Men som alle vet, fotballens styrke er at det skjer så lite at en plutselig situasjon kan snu opp ned på alt.
DB170506 - Det at vi har rekorder som viser hvordan vi presser grensene for menneskets yteevne, er en stor styrke for friidretten.
DB170506 - Ingenting annet enn Guds styrke og mine egen vilje fikk meg gjennom dette løpet med en seier, skrev Harrison på nettsamfunnet Twitter.
DB170506 - Dette grove eksempelet viser viktigheten av tre ting : Faste ansettelser, å styrke Arbeidstilsynet, samt det å ha et organisert arbeidsliv.
DB170506 Anslått styrke var 0,8 kilotonn.
DB170506 mai 2009 : Nord-Korea prøvesprengte en ny atomladning, med en anslått styrke på rundt 2,4 kilotonn. 12. februar 2013 : Nord-Korea gjennomførte sin tredje atomprøvesprengning.
DA170506 Regjeringen ønsket å styrke kunstnernes rettigheter.
AP170506 Men som alle vet, fotballens styrke er at det skjer så lite at en plutselig situasjon kan snu opp ned på alt.
AA170506 Vi trenger derfor å styrke kompetansen innen språk og kulturforståelse, både for å sikre gode HMS-rutiner og arbeidsmiljø i produksjonsmiljøene, og for å lykkes som internasjonal handelsaktør.
AA170506 Humaniorameldingen peker på flere samfunnsområder hvor de humanistiske fagene skal jobbe for å styrke sin posisjon ; forskning på å løse de store samfunnsutfordringene, lærerutdanning, økt satsing på språkfag og tettere kontakt med arbeidslivet.
AA170506 Diskuterer humaniora : « Humaniorameldingen peker på flere samfunnsområder hvor de humanistiske fagene skal jobbe for å styrke sin posisjon », skriver dekan Anne Kristine Børresen i denne kronikken.
VG170505 Det har vært lite handling fra regjeringen for å styrke dette arbeidet.
VG170505 - En slik plan er viktig for å sikre fremdriften og styrke muligheten for rask oppklaring.
VG170505 OFRENE FØRST : Siv Jensen sier Frp alltid har vært opptatt av å styrke ofrenes posisjon.
SA170505 | Gratis ferge vil styrke sambandenes attraktivitet ¶
SA170505 Gratis ferger vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell.
SA170505 Gratis ferger vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell.
SA170505 Vi mener det er viktig å styrke en tverrfaglig tjeneste i skolene med blant annet helsesøster og en fagperson fra psykisk helsevern, evt. også miljøterapeut.
SA170505 Spillere som Antoine Roussel ( Dallas Stars ) og Pierre-Édouard Bellemare er en styrke for de fleste i dette VM.
DN170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
DN170505 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
DN170505 Styrke seg ¶
DB170505 Vi ønsker å bidra til å styrke kompetansen innen dialog og kommunikasjonsferdigheter i barnevernstjenesten generelt, og mener at en revidering av samværsordningen i en del saker vil være et naturlig utgangspunkt for en slik prosess, sier Salvesen.
BT170505 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
BT170505 Styrke seg ¶
BT170505 Staten ønsker å legge om beiteordning for utmarksbeite og slik styrke små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhold.
BT170505 Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom.
BT170505 Spillere som Antoine Roussel ( Dallas Stars ) og Pierre-Édouard Bellemare er en styrke for de fleste i dette VM.
AP170505 Spillere som Antoine Roussel ( Dallas Stars ) og Pierre-Édouard Bellemare er en styrke for de fleste i dette VM.
AA170505 Mer vei, bedre eldreomsorg, streng innvandring, kutt i skatter og avgifter, forsvaret skal styrkes, mer olje og styrke eldreomsorgen.
AA170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
AA170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
AA170505 Staten ønsker å legge om beiteordning for utmarksbeite og slik styrke små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhold.
VG170504 Det er kjekt at han og familien vil gjøre dette nå, det blir en opplevelse for dem og en stor styrke for oss og gutta, sier skiskyttersjef Morten Aa Djupvik til VG.
VG170504 Det går ut på at man stryker tidligere rekorder for å styrke troverdigheten til friidretten, slik at det dermed tas et oppgjør med urent spill i fortiden.
VG170504 Kontrollerbare spørsmål - spørsmål som etterforsker vet om er riktig eller feil - kan bidra til å styrke troverdigheten til den forklaringen det er snakk om, sier Sæther.
VG170504 En slik plan skal sikre fremdriften i en sak og styrke muligheten for en rask oppklaring.
VG170504 Nå har han begynt å løfte vekter og trene styrke i tillegg til alle skrittene, kilometrene og milene med gåing siden aha-opplevelsen han fikk i Nordfjord i juni i fjor.
VG170504 - Tilbake til treningen Hoksrud : Ærlig talt, hvordan liker du å trene styrke ?
SA170504 Vi satser på ungdom fra 13 til 18 år, styrke klubbene og bli et bedre særforbund.
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2132/Makrookonomi/mener-kronen-burde-vaert-sterkere Svekkelsen har tiltatt i styrke etter hvert som oljeprisen utover kvelden har falt godt under 50 dollar fatet til sitt laveste nivå så langt i år.
DN170504 Svekkelsen har tiltatt i styrke etter hvert som oljeprisen utover kvelden har falt godt under 50 dollar fatet til sitt laveste nivå så langt i år.
DB170504 Men siden da har saken bare eskalert i styrke .
DB170504 Formålet er å styrke kontrollene ved inn- og utreise på grunn av økt terrortrussel og fremvekst av fremmedkrigere, og derigjennom øke tryggheten for alle, skriver politiet.
DB170504 Nyvalget i Storbritannia gir Theresa May og de konservative gode utsikter til å styrke sitt flertall, og øker presset på Arbeiderpartiet og Jeremy Corbyn.
DB170504 Nå, fem år senere, fastslår Riksrevisjonen at « Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet ».
DB170504 Så er det bare å legge den rykende ferske vannsprederen på plenen, eller i blomsterbedet, og skru kranen på full styrke .
DA170504 Det er Noréns alter ego Ricky som bringer ubehaget inn i rommet, flirende, fingrende med en saks, lunefull og eksplosiv, men knapt så farlig som broren Frank, tynnslitt i kantene og uten styrke til å holde urkraften i sitt hatefulle sinne unna overflaten stort lengre.
BT170504 De er alle født på 90-tallet ( henholdsvis 1990, 1990 og 1994 ), har gitt ut kritikerroste bøker og har med varierende styrke hatt en stemme i den norske offentligheten.
BT170504 Det er akkurat nå vanskelig å se hvordan Frp skal kunne styrke sin egen oppslutning i valgkampen uten å plassere seg selv i opposisjon.
AP170504 I stedet ender den opp med å svekke arbeidstagernes rettigheter og styrke store multinasjonale selskaper, argumenterer hun.
AP170504 I stedet ender den opp med å svekke arbeidstagernes rettigheter og styrke store multinasjonale selskaper, argumenterer hun.
AP170504 Vil ta makt fra lokalpolitikere og styrke det lokale selvstyret ¶
AP170504 Frp vil « styrke det kommunale selvstyret » og gi kommunene større mulighet til å « kontrollere sine inntekter og utgifter ».
AP170504 Søket fortsatte gjennom natt til torsdag med noe redusert styrke .
AP170504 Vi satser på ungdom fra 13 til 18 år, styrke klubbene og bli et bedre særforbund.
AA170504 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
AA170504 Han sier at Abadi ser for seg en « beskjeden » irakisk styrke i Mosul sammen med et lite antall amerikanske styrker etter at IS er drevet ut av byen.
VG170503 - Frankrike kommer til å bli styrt av en kvinne : Enten meg, eller fru Merkel, hugget Le Pen mot motstanderen, og viste med kommentaren hva hun mener om Emmanuel Macrons planer om å styrke båndene til eurosonen.
VG170503 * Macron vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen.
VG170503 Det er uklart om de kan klargjøres på 72 timer, selv om det fantes en slik styrke .
DN170503 Flere er medlemmer av foreninger som jobber for å styrke båndene mellom Frankrike og Afrika.
DN170503 - Vi er enige med forskerne om at det er nødvendig å styrke vernet av hummerbestanden.
DN170503 Dette har skjedd ved å styrke yuanen for å stanse kapitalflukt fra Kina.
DN170503 Det å styrke muskler gir en generell bedring i helsen og kan være styrkende for den psykiske helsen.
DB170503 - Han tjener på å vise styrke , samtidig som hun mister internasjonal anseelse.
DA170503 * Macron vil styrke EUs ytre grensepoliti med 5.000 mann og mener at franskkunnskaper skal være avgjørende for å oppnå statsborgerskap.
DA170503 Å okkupere Krim-halvøya i sør og sende styrker til Donbass-området i øst er en måte å vise styrke , et forsøk på å tvinge Ukraina mot Vesten.
DA170503 - Sakene er et resultat av et veldig stort press for å bli kvitt materiellet fort uten at Forsvarsdepartementet fulgte opp med å styrke rutiner og kapasitet.
BT170503 Kravene til statistisk styrke var i studien satt så høyt at det krevde tusenvis av pasienter og et meget høyt antall leger som fikk erfaring med det nye legemiddelet.
BT170503 Derfor trenger vi å styrke dette feltet, mener innsenderne.
AP170503https://www.aftenposten.no/verden/Fotograf-Hilda-Claytons-siste-bilde-620432b.html « Hun dokumenterte aktiviteter som var ment å forme og styrke partnerskapet, men hun tok også den risikoen dette innebar » heter det i en uttalelse som kom i forbindelse med frigivelsen av de to aller siste bildene i Hildas kamera.
AP170503 May har argumentert med at et nyvalg nå vil styrke hennes konservative parti og dermed landets ståsted i brexit-forhandlingene med EU.
AP170503 « Hun dokumenterte aktiviteter som var ment å forme og styrke partnerskapet, men hun tok også den risikoen dette innebar » heter det i en uttalelse som kom i forbindelse med frigivelsen av de to aller siste bildene i Hildas kamera.
AP170503 | Vil styrke « gruppedynamikken » i Telenor-styret etter maktkampen i fjor høst ¶
AP170503 Vi har gjort en vurdering av kompetanse og dynamikk i styret og prøver gjennom dette å styrke både gruppedynamikken og kompetansen, sier Skjævestad til Aftenposten.
AA170503 I helgen uttalte NATO-sjef Jens Stoltenberg til den tyske avisen Welt am Sonntag at forsvarsalliansen vurderer å styrke den militære tilstedeværelsen i Afghanistan som følge av den « utfordrende » situasjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170503 Pengene som i Trondheim 2016 ble bevilget til å styrke sektoren, ansette flere av oss, ble ikke brukt.
SA170502 Målet er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.
SA170502 Charlotte Kalla har fått ekstra styrke av å stå utenfor det svenske landslaget.
DN170502 « Vår helhetlige og systematiske satsing på ikt i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale kompetanse », skriver innleggsforfatteren, som avviser at Trondheim kommune overlater lagring av data til et firma som ikke er underlagt norsk lov.
DB170502 Men siden da har saken bare eskalert i styrke .
DB170502 Uforminsket styrke
DB170502 - Vi fortsetter i uforminsket styrke og holder fullt trøkk, sier han.
DB170502 De vil styrke det kommunale selvstyret.
DA170502 - Dette vil styrke fagmiljøet og sørge for å gjøre flere arkiver tilgjengelige for publikum på samme sted, sier Olsen.
DA170502 Det er en styrke , mener de.
DA170502 * Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
BT170502 Partiet vil nå kjempe for å « styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft ».
AP170502 Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
AP170502 Partiet vil nå kjempe for å « styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft ».
AP170502 Charlotte Kalla har fått ekstra styrke av å stå utenfor det svenske landslaget.
AA170502 - Vi fortsetter i uforminsket styrke og holder fullt trøkk, sier han.
AA170502 * Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
AA170502 Tyskland er Norges viktigste og største handelspartner, og regjeringen har laget en egen Tysklandsstrategi med tilhørende tiltaksplan ( 2015 ) for å styrke dette samarbeidet videre.
VG170501 - Det viser en styrke at vi vinner med såpass mange mål.
SA170501 Valget handler i stor grad om Brexit og om statsminister Theresa Mays ønske om å styrke sin makt, ifølge eksperter.
SA170501 Hun vil også styrke De konservatives posisjon i Underhuset og sin egen makt, sier han til NTB.
SA170501 - Styrke egen makt ¶
DB170501 - Vi viser styrke ved å vinne på bortebane.
DB170501 Vi ønsker å bidra til å styrke kompetansen innen dialog og kommunikasjonsferdigheter i barnevernstjenesten generelt, og mener at en revidering av samværsordningen i en del saker vil være et naturlig utgangspunkt for en slik prosess, sier Salvesen.
DA170501 « Til ungdommen » ble sunget i rosetogene og i kirkene i de mange begravelsene den sommeren, og vi så at den trøstet, skapte samhold og ga styrke .
AP170501 Den virkelig store testen på protestvelgernes styrke er likevel presidentvalget i Frankrike.
VG170430 VG-kommentar : « Nyvalg vil styrke Theresa May » ¶
VG170430 - Kira har vist en utrolig styrke gjennom hele sykdomsforløpet, hun har aldri klaget og øser over oss med sin kjærlighet for alle rundt seg.
VG170430 NORSAR sier at kraftige signaler ble registrert på alle seismiske stasjoner i Sør-Norge klokken 00.58, og at skjelvet hadde en styrke på 3.
VG170430 0107 : Flekkefjord med styrke 3.0 på Richters skala.
FV170430 Ifølge Norsar, som bedriver seismiske målinger, er det registrert et jordskjelv klokka 00.59 med senter i nærheten av Flekkefjord med styrke 3.0 på Richters skala.
FV170430 Skjelvet ble registrert til styrke 3 på Richters skala.
FV170430 NORSAR, som står for registrering av jordskjelv i Norge, registrerte også et skjelv fredag klokka 15.22 ved Gyland i Flekkefjord kommune med styrke på 1,1.
FV170430 Forårsaker rystelser som forplanter seg utover gjennom bølger som varierer i styrke fra umerkelige til svært kraftige rystelser, der de sterkeste rystelsene kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur.
FV170430 Et jordskjelv med styrke 3 fant sted på Sørlandet, nær Flekkefjord kl. 00:59 lokal tid den 30. april 2017.
FV170430 Ellers er styrke 3 ikke noen farlig, men et grunt skjelv kan for eksempel gi sprekk i en grunnmur, forteller Kværna.
FV170430 - Et jordskjelv med styrke 3 på Richters skala skjer vel omlag hvert år i Sør-Norge.
FV170430 Styrke 3 på Richters skala ¶
DN170430 - MNH-konsernet har stor tro på Aquatraz-konseptet, og dagens tildeling av konsesjoner gir unike muligheter for å videreutvikle og kommersialisere Aquatraz og styrke produksjonskapasiteten i MNH-konsernet betydelig, sier Roald Dolmen, prosjektleder for Aquatraz - konseptet i en kommentar.
DB170430 Vakthavende seismolog Tormod Kværna i NORSAR sier et styrke 3-skjelv er relativt vanlig på Vestlandet og Sørlandet.
DB170430 Det har vært et jordskjelv på styrke rundt 3 på Sørlandet, like sør for Flekkefjord, ifølge jordskjelvobservatoriet NORSAR.
DB170430 ¶ VISTE STYRKE : I går viste bilder amerikanske soldater som flyttet soldater i kurdiske områder.
DB170430 Ser man nærmere på regjeringserklæringen og regjeringspartienes programmer handler ikke dette om å styrke velferden, men om å skape størst mulige enheter som gir bedre markedsmuligheter for det private næringslivet.
DB170430 Men ingenting av dette kan forklare hvorfor USA lar al-Qaida få styrke sin stilling i Syria.
DB170430 De ordene vil alltid være de viktigste og fineste ordene jeg har hørt, og gir meg styrke til å fortsette å se framover, sier han.
DA170430 Han sier et styrke 3-skjelv er relativt vanlig på Vestlandet og Sørlandet.
DA170430 Et styrke 3-skjelv ristet litt på jordskorpa cirka klokken 01 natt til søndag.
DA170430 - Vi observerte et styrke 3-skjelv cirka klokken 1.
DA170430 Han mener videre at regjeringen må bruke ILO, FNs særorgan for arbeidslivet, aktivt og støtte opp under de ulike organisasjonenes arbeid for å styrke tekstilarbeidernes rettigheter.
DA170430 * Gjøre det lettere å bygge ut gang- og sykkelveier og styrke belønningsordningen for dette.
BT170430 - Det vil bare styrke immunforsvaret hans, svarer leder for Vaksineopplyste Foreldre.
BT170430 Et skjelv ved Svalbard i februar 2008 hadde en styrke på 6,2.
BT170430 Et jordskjelv ved Flekkefjord natt til søndag er målt til rundt styrke 3.
BT170430 Det var ved Gyland og hadde en styrke på 1,1.
BT170430 Det ble målt til en styrke på 6,6.
BT170430 Skjønnlitteraturen har, og skal ha en stor plass i norskfaget, og jeg tror den kan styrke sin aktualitet hos elevene dersom en brekker litt mer på radene, og analyserer dem til liv.
AA170430 Her kan du lese mer om at KrF vil styrke Heimevernet, men åpner for omkamp for flytting av flere av Luftforsvarets utdanninger fra Kjevik til Værnes. 10.
AA170430 Et skjelv ved Svalbard i februar 2008 hadde en styrke på 6,2.
AA170430 Et jordskjelv ved Flekkefjord natt til søndag er målt til rundt styrke 3.
AA170430 Det var ved Gyland og hadde en styrke på 1,1.
AA170430 Det ble målt til en styrke på 6,6.
AA170430 Det var første gang arbeiderbevegelsen i hele Europa markerte sin styrke på samme dag.
AA170430 Det er flaggdag, fridag og offentlig høytidsdag, og en dag for markering av samhold og styrke , symboler og sang.
AA170430 Syv måneder senere kommer Huawei Mate 9 Pro som er selskapets første flaggskiptelefon, et produkt som måler styrke med de to største, nemlig Apples iPhone 7 og Samsung Galaxy S7.
VG170429 Han er klar på at fotballspillere kan få en konkurransefordel ved hjelp av ulovlige midler, som bedre styrke , spenst og utholdenhet.
SA170429 Målet med å moderere seg er å styrke båndene til den rivaliserende Fatah-bevegelsen, samt arabiske stater og andre land, slik som Norge og Russland, ifølge den politiske analytikeren Mukhaimer Abu Saada, som holder til på Gazastripen.
SA170429 Regjeringen vil heller styrke samspillet mellom by og distrikt.
SA170429 Nok en gang viste 41-åringen enorm styrke ved å komme seg opp igjen i tide, men med over et minutt igjen av runden fikk Joshua inn en haug med treffere mot en tydelig rystet Klitsjko.
DB170429 Demokratiet får sin styrke fra folket ¶
DB170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
DB170429 * Styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer og psykologer, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten.
DB170429 * Styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer og psykologer, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten.
DB170429 Vi vil gjerne samarbeide, både om å styrke teatrets rammebetingelser, og om å finne et godt avtaleverk for teatrets ansatte, sier Alfsen.
DA170429 mai som skulle vise arbeiderklassens enhet og styrke », heter det her.
BT170429 Vi konfirmasjonsledere er med for å utfordre konfirmantene, samle dem, og styrke deres evne til selvstendig argumentasjon og tankegang gjennom dette arbeidet.
BT170429 Nok en gang viste 41-åringen enorm styrke ved å komme seg opp igjen i tide, men med over et minutt igjen av runden fikk Joshua inn en haug med treffere mot en tydelig rystet Klitsjko.
AP170429 Nok en gang viste 41-åringen enorm styrke ved å komme seg opp igjen i tide, men med over et minutt igjen av runden fikk Joshua inn en haug med treffere mot en tydelig rystet Klitsjko.
AA170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
AA170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
AA170429 Et jordskjelv med styrke på 7,2 utløste tsunamivarsler på Filippinene, som senere har blitt opphevet.
AA170429 Lund var en av dem som har argumentert for å styrke Heimevernet under landsmøtet.
AA170429 Han var en av dem som kjempet for å styrke Heimevernet under KrFs landsmøte.
VG170428 - Akkurat nå syns jeg det er veldig gøy å trene styrke , og det er vel egentlig det jeg har gjort i april.
VG170428 Fra Norge sendte en dårlig forberedt styrke til borgerkrigens Somalia i 1992 med 20 kilo skismøring i bagasjen ( ! ), og frem til i dag der Norges innsats i utlandet igjen nærmer seg et historisk lavmål.
VG170428 Og neste år får landet, sammen med blant annet Turkmenistan og Irak, plass i kommisjonen som årlig evaluerer arbeidet for likestilling, setter globale standarder og arbeider for å styrke kvinners stilling.
VG170428 Jeg tror på høyere makter, og jeg tror at jeg fikk styrke fra min Gud til å stå i den unntakstilstanden vi var i.
VG170428 Dette gjøres for å forebygge terrorisme og styrke sikkerheten for borgerne, sier justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ).
SA170428 Et jordskjelv med styrke på 7,2 utløste tsunamivarsler på Filippinene, som senere har blitt opphevet.
SA170428 - Det skal styrke den frivillige medlemsbaserte idrettsaktiviteten.
DB170428 Målet er å bli en merkevare som er synlig nok til å trekke til seg store sponsorer, noe som igjen vil styrke ligaen.
DB170428 - Atomtestene er en viktig del av våre stadige anstrengelser for å styrke våre kjernefysiske evner, sier Sok.
DB170428 KrF mener det er viktig å beholde barnetrygden og styrke den ved å prisjustere den.
DB170428 ) og en dose fentanyl, som har samme styrke .
DA170428 Selv om det i flere tilfeller er snakk om « skinn-demokrati », tror forskeren at selskapene kan bidra i å styrke arbeidsrettighetene på sikt.
DA170428 Statsminister May vil gå for en hard brexit med utmelding også av det indre markedet, og håper å styrke mandatet fra folket til dette gjennom et økt flertall.
DA170428 Vil styrke og øke ¶
DA170428 * Ordet styrke står oppført 221 ganger, og ordet øke er oppført over 150 ganger i KrFs forslag til partiprogram, som vedtas i Trondheim denne helgen.
BT170428 Partiet vil styrke og fornye støtten, blant annet ved å øke den fra 11 til 14 måneder.
BT170428 Partiet vil styrke og fornye støtten, blant annet ved å øke den fra 11 til 14 måneder.
AP170428https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Regjeringen-overforer-milliardbelop-til-norsk-idrett-Slik-skal-pengene-fordeles-234677b.html - Det skal styrke den frivillige medlemsbaserte idrettsaktiviteten.
AP170428 - Det skal styrke den frivillige medlemsbaserte idrettsaktiviteten.
AA170428 Nylig var USAs forsvarsminister Jim Mattis på besøk i Kabul, men han hadde ikke med seg løfter om å styrke det amerikanske nærværet med noen tusen soldater, slik den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt om.
AA170428 Flere analytikere mener at angrepet kan bidra til styrke Taliban, som har en langt sterkere stilling i Afghanistan enn IS har.
AA170428 Pave Frans håper besøket vil bidra til dialog og til å styrke kampen mot islamsk ekstremisme. ( ©NTB ) ¶
VG170427 - En moderne familiepolitikk må bevare og styrke barnetrygden for alle.
DB170427 I tillegg er Finn en kjempegod skiløper med spisskompetanse som vil styrke gruppa.
DB170427 Vi kunne brukt all vår tid og energi på å forsvare oss selv ved å korrigere feilinformasjon og løgner, men da ville vi ikke hatt styrke igjen til å lete etter Madeleine, passe på våre andre barn og leve livet vårt.
DB170427 * Arbeiderpartiet vil styrke og satse på forsvaret.
DB170427 * Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår, og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjette
DB170427 Derfor henter disse tradisjonene sin styrke nettopp i at de er gammeldagse.
DA170427 Målet med aksjonen er at alle grunnskolelærerutdanningene skal styrke drama som læringsform for at fremtidens lærere skal bli tryggere på rollen de skal tre inn i.
DA170427 Nå ønsker kommunen å styrke dette eierskapet.
BT170427 Én måte er å styrke kunnskap om hvem som begår overgrep, og utvikle tiltak for disse.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Dette er en styrke .
AP170427 Dette er en styrke .
AP170427 En gruppe demokratiske senatorer la denne uken frem et lovforslag som skal styrke passasjerenes rettigheter.
AP170427 En gruppe demokratiske senatorer la denne uken frem et lovforslag som skal styrke passasjerenes rettigheter.
AP170427 å styrke kristendommens rolle i skolen og ellers i samfunnet. en rekke tiltak for å motvirke barnefattigdom. satsing på frivillig sektor. høye avgifter på alkohol og en forholdsvis restriktiv ruspolitikk.
AA170427 De fleste av dem inngår i NATO-styrken som lærer opp, rådgir og støtter afghanske sikkerhetsstyrker, men USA har også en egen styrke som driver med såkalte antiterroroperasjoner.
AA170427 - Vi må sikre økt norsk matproduksjon fra norske ressurser, for å øke selvforsyningsgraden og styrke beredskapen.
VG170426 Man ønsker ikke å styrke sine konkurrenter, sier Wenger ifølge The Guardian.
VG170426 Man vil vise styrke og samtidig virke avskrekkende på motstanderne, skriver avisen.
VG170426 Høyre mener Arbeiderpartiet og SV nå må svare på om de ønsker å styrke arbeidslinjen, eller om de de vil styrke trygdelinjen.
VG170426 Høyre mener Arbeiderpartiet og SV nå må svare på om de ønsker å styrke arbeidslinjen, eller om de de vil styrke trygdelinjen.
VG170426 Vi er opptatt av å styrke forsvaret og å ha sterke baser i nord, fordi vi mener at nordområdene er veldig viktige i forsvarspolitikken, sier Navarsete.
SA170426 « Det nytter sjelden eller aldri å styrke eller minske en enhet i politiet uten at det også får konsekvenser for andre enheter som overtar og viderefører sakene », skriver John Arild Jåsund.
SA170426 Skal man styrke politietaten må man tenke helhet og alle ledd i straffesakskjeden.
SA170426 Det nytter sjelden eller aldri å styrke eller minske en enhet i politiet uten at det også får konsekvenser for andre enheter som overtar og viderefører sakene.
SA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper og styrke økonomien til de minste gårdene er hovedprioriteten.
SA170426 Stortingsflertallet gir et klart og tydelig signal om satsing på norsk matproduksjon ved å styrke små og mellomstore bruk og heve bondens inntekter.
SA170426 Fagansvarlig kraft og styrke Olympiatoppen.
DN170426 « Målet er å fremlegge et balansert forslag som er akseptabelt for alle investorer », skriver selskapet, som både vil forlenge det pantsikrede obligasjonet, få ned rentekostnadene og styrke egenkapitalen.
DN170426 Storbritannias statsminister Theresa May har samtidig forsøkt å styrke sin egen forhandlingsposisjon ved å utlyse nyvalg 8. juni.
DB170426 I tillegg er Finn en kjempegod skiløper med spisskompetanse som vil styrke gruppa.
DB170426 Storbritannias statsminister Theresa May har samtidig forsøkt å styrke sin egen forhandlingsposisjon ved å utlyse nyvalg 8. juni.
DA170426 Thor Wiik var i Polititroppene ( den norske militære styrke i Sverige ) under krigen, og kom til Norge i dagene etter frigjøringen.
DA170426 - Tror du ønsket om å styrke kristendommens posisjon blant flere politiske partier er med på å gi dere vind i seilene mot valget ?
BT170426 Prioritering har ikke vært hordalandspolitikernes fremste styrke .
BT170426 De tyske tiltakene mot englandsfarten var strenge og tiltok i styrke utover okkupasjonen.
AP170426 Det er viktig for å styrke norskkunnskapene til barna og kommunikasjonen med foreldre.
AP170426 Fagansvarlig kraft og styrke Olympiatoppen.
AP170426 Fagansvarlig kraft og styrke Olympiatoppen.
AA170426 EU-kommisjonen la onsdag fram en stor pakke med forslag som er ment å styrke sosialpolitikken i Europa.
AA170426 - Vi ser hva dette er - det er en sammentrykt kule, med diameter på en halv meter, som lyser med styrke som tilsvarer cirka en 100 watts lyspære.
AA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper og styrke økonomien til de minste gårdene er hovedprioriteten.
AA170426 Stortingsflertallet gir et klart og tydelig signal om satsing på norsk matproduksjon ved å styrke små og mellomstore bruk og heve bondens inntekter.
AA170426 Det er viktig for å styrke norskkunnskapene til barna og kommunikasjonen med foreldre.
AA170426 Det er viktig for å styrke norskkunnskapene til barna og kommunikasjonen med foreldre.
AA170426 De to siste grepene dreier seg om å kompensere for driftsulemper knyttet til struktur og geografi samt å styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å øke selvforsyningsgraden.
AA170426 De to siste grepene dreier seg om å kompensere for driftsulemper knyttet til struktur og geografi samt å styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å øke selvforsyningsgraden.
VG170425 I en uttalelse fra det tyrkiske utenriksministeriet står det at beslutningen om å ha en monitoreringsprosess for Tyrkia er politisk motivert, at det vil kunne styrke terrororganisasjoner som truer landet, og at det tvinger Tyrkia til å revurdere sitt forhold til Europarådets parlamentarikerforsamling.
VG170425 * Forfatterne skriver at uenigheten internt i NATO mellom land som vil styrke alliansen mot Russland og land som krever at NATO håndterer truslene fra sør med terror og innvandring, vil garantert spisse seg ytterligere i årene som kommer.
VG170425 Macron vil styrke EU.
DB170425 - Når vi i større grad kan ta med dataene våre til et annet sted, blir det lettere å flytte et kundeforhold, og det igjen vil styrke forbrukerrettighetene våre, sier Thon.
DB170425 Leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), understreker at det er på høy tid å styrke helsetilbudet.
DB170425 Nord-Korea har truet med å senke hangarskipet dersom USA tyr til militærmakt mot landet, og mange fryktet at landets leder Kim Jong-un ville bruke hærens 85-årsdag til å vise styrke i form av en ny atomprøvesprengning eller rakettest.
DB170425 Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag og ta i bruk flere digitale læremidler.
BT170425 Nord-Korea har truet med å senke hangarskipet dersom USA tyr til militærmakt mot landet, og mange fryktet at landets leder Kim Jong-un ville bruke hærens 85-årsdag til å vise styrke i form av en ny atomprøvesprengning eller rakettest.
AP170425 Han peker på at Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet på tross av dette nylig ble valgt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners stilling.
AP170425 Trump, Le Pen og brexit er forskjellige fenomener, men det de har til felles er et ønske om å styrke sine respektive nasjoner.
AP170425 Opprøret i Operaen fortsetter med full styrke .
AP170425 Bråket i Operaen fortsetter med ny styrke : Nå annonserer musikksjef Karl-Heinz Steffens ( t.h. ) at han ikke fornyer sin kontrakt, som går ut i 2018.
AA170425 De første meldingene gikk ut på at skjelvet hadde en styrke på 7,1, men dette ble senere nedjustert til 6,9.
AA170425 Chile rammes regelmessig av jordskjelv og senest lørdag kveld ble det registrert et jordskjelv med styrke 5,9 i samme område, dog uten meldinger om omfattende skader.
AA170425 Nord-Korea har truet med å senke hangarskipet dersom USA tyr til militærmakt mot landet, og mange fryktet at landets leder Kim Jong-un ville bruke hærens 85-årsdag til å vise styrke i form av en ny atomprøvesprengning eller rakettest.
VG170424 - Jeg er sikker på at Benitez vil forlange midler til å styrke laget kraftig, Folk må innse at laget trenger nye spillere for å slå seg inn på øvre halvdel av Premier League, sa han til BBC etter at opprykket var i boks.
VG170424 . Du har gitt meg styrke jeg ikke visste jeg hadde.
VG170424 Vil styrke EU-samarbeidet.
VG170424 Det har allerede vært nok snakke om styrke og konfrontasjon, var Kinas utenriksministers reaksjon på helgens trusler fra regimet i Nord-Korea.
VG170424 Et forbud vil ikke svekke, men styrke eksisterende avtaler.
VG170424 Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.
VG170424 Debatt Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.
SA170424 - Jeg er sikker på at Benitez vil forlange midler til å styrke laget kraftig, Folk må innse at laget trenger nye spillere for å slå seg inn på øvre halvdel av Premier League, sa han til BBC etter at opprykket var i boks.
DN170424https://www.dn.no/nyheter/2017/04/24/2139/Makrookonomi/venter-sterkere-krone-mot-euro-i-juli Meglerhuset venter at kronen også vil styrke seg mot dollar, og at en dollar vil koste rundt 8,40 kroner om 12 måneder.
DN170424 Meglerhuset venter at kronen også vil styrke seg mot dollar, og at en dollar vil koste rundt 8,40 kroner om 12 måneder.
DN170424 Ifølge Swedbank blir Bakkers primære oppgave å sørge for at styrke bankens nordiske posisjon gjennom det nettverket hun har opparbeidet seg i norsk næringsliv.
DN170424 - Jeg ser frem til å ta over ansvaret for Swedbanks norske virksomhet og å få bidra til å styrke bankens posisjon i det norske markedet.
DN170424 - Å sette i gang tiltak som fjerner endringene som ble innført for å styrke strukturen i det finansielle systemet er svært farlig, la Fed-toppen til.
DN170424 Tidligere finansminister i Storbritannia og EU-tilhenger George Osborne mener det er en styrke : ¶
DN170424 Hollande ber folk vise demokratiets styrke ¶ ¶
DB170424 Vi må styrke merkevaren Norge, og vi skal opp fra dagens 12.-plass på den internasjonale merkevareverdimåling med i alt 118 land.
DB170424 Kommisjonen, som består av 45 innvalgte medlemsland, har som mål å fremme likestilling og å styrke kvinners rettigheter.
DB170424 Sarkozy, derimot, ville ha med forsterkninger fra den andre siden av muren for å styrke sine sjanser, gjennom en retorikk som til tider var like kald som isdronningen selv.
DA170424 Hun ville skape en historie der kannibalisme ble metaforen på hvordan kvinner finner sin styrke , om seksuell oppvåkning, om å overvinne skam og finne glede i å oppfylle sine innerste ønsker.
DA170424 LO har 915.000 medlemmer og Kristiansen sier de ser det som sin oppgave å styrke det organiserte arbeidslivet.
DA170424 Måten de mestrer dagliglivets utfordringer på her i Norge, vitner også om styrke og personlig integritet, sier Myhrvold.
BT170424 | Klanglig styrke og presisjon ¶
BT170424 Lærerstudentene fortjener en bred og systematisk opplæring i muntlig formidling for å styrke sin beredskap til å lede og ta ordet.
BT170424 - Jeg er sikker på at Benitez vil forlange midler til å styrke laget kraftig, Folk må innse at laget trenger nye spillere for å slå seg inn på øvre halvdel av Premier League, sa han til BBC etter at opprykket var i boks.
AP170424https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-far-plass-i-FNs-kvinnekommisjon--Som-a-la-en-pyroman-bli-brannsjef-619767b.html Nå er landet stemt inn i FN-kommisjonen som skal styrke likestillingen og kvinners rettigheter.
AP170424https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-far-plass-i-FNs-kvinnekommisjon--Som-a-la-en-pyroman-bli-brannsjef-619767b.html Kommisjonen er « eksplisitt dedikert til å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon », ifølge egne nettsider.
AP170424 Nå er landet stemt inn i FN-kommisjonen som skal styrke likestillingen og kvinners rettigheter.
AP170424 Kommisjonen er « eksplisitt dedikert til å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon », ifølge egne nettsider.
AP170424 De første meldingene gikk ut på at skjelvet hadde en styrke på 7,1, men dette ble senere nedjustert til 6,9.
AP170424 Chile rammes regelmessig av jordskjelv og senest lørdag kveld ble det registrert et jordskjelv med styrke 5,9 i samme område, dog uten meldinger om omfattende skader.
AP170424 LO har 915.000 medlemmer og Kristiansen sier de ser det som sin oppgave å styrke det organiserte arbeidslivet.
AP170424 - Jeg er sikker på at Benitez vil forlange midler til å styrke laget kraftig, Folk må innse at laget trenger nye spillere for å slå seg inn på øvre halvdel av Premier League, sa han til BBC etter at opprykket var i boks.
AA170424 LO har 915.000 medlemmer og Kristiansen sier de ser det som sin oppgave å styrke det organiserte arbeidslivet.
AA170424 Som en sentral fiskerinasjon vil også arbeidet for å styrke ressurskontrollen og innsatsen mot internasjonal fiskerikriminalitet, være særdeles viktige ambisjoner.
VG170423 - Vårt land står overfor et stort sikkerhetsproblem, som det er viktig at vi møter med styrke , sier hun.
VG170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea, og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen.
VG170423 Hans økonomiske politikk kan faktisk styrke Le Pen og gi henne en bedre sjanse å bli president i neste presidentvalg.
VG170423 Svaret på slike historieløse utfordringer kunne vært å styrke de nasjonale stabbesteinene og holde dem fysisk ved like, om ikke annet.
SA170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen ifølge KCNA.
SA170423 Da sittende president François Hollande avla sin stemme søndag, oppfordret han sine landsmenn til å bruke stemmeretten og vise demokratiets styrke på valgdagen.
DN170423 Malnes har påpekt at en fransk president trenger styrke i nasjonalforsamlingen for å få gjennomført nødvendige former.
DN170423 Malnes har påpekt at en fransk president trenger styrke i nasjonalforsamlingen for å få gjennomført nødvendige former.
DN170423 Da sittende president François Hollande avla sin stemme søndag, oppfordret han sine landsmenn til å bruke stemmeretten og vise demokratiets styrke på valgdagen.
DN170423 Nord-Korea sier søndag at de er klare til å senke det amerikanske hangarskipet USS Carl Vinston for å demonstrere sin militære styrke , skriver Reuters.
DN170423 Avisen sammenlignet skipet med et « ekkelt dyr » og sa at angrepet vil være « et reelt eksempel for å vise vår militære styrke ».
DN170423 Dette skal være et grep for å styrke det lokale forbrukersentimentet og å støtte vekst ettersom landet er i ferd med å totalforandre økonomien og gjøre seg uavhengig av olje.
DN170423 At kongen har utnevnt en av sine sønner til den viktige posten som USA-ambassadør, tolkes som et sterkt ønske fra Saudi-Arabia om å styrke båndene til USA og president Donald Trump.
DN170423 | Hollande ber folk vise demokratiets styrke
DN170423 President François Hollande oppfordrer sine landsmenn til å bruke stemmeretten og vise demokratiets styrke på valgdagen.
DN170423 TPP vil styrke forholdet mellom Japan og partnere som Australia og Vietnam.
DN170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen ifølge KCNA.
DB170423 Mens Klopp gjorde det riktige ved å ha en mindre tropp denne sesongen, må han styrke laget før et eventuelt gjensyn med europeisk fotball.
DB170423 Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre integrasjonen mellom aktører og harmonisere regelverket i EU ytterligere.
DB170423 Et jordskjelv med styrke 5,9 har rammet sentrale deler av Chile.
DB170423 Ap som vil styrke loven og bekjempe utrygghet i arbeidslivet med nebb og klør.
DB170423 Nasjonal Fronts Leder, Marine Le Pen, har imidlertid argumentert tungt for å styrke landets sikkerhet.
DB170423 Den uavhengige sentrumskandidaten har snakket varmt om å styrke eurosonen.
DA170423 Spissen kom ikke til mange avslutninger, men han viste rå styrke i duellene.
DA170423 Da må vi styrke ordninger som kulturelle skolesekken, spaserstokken, fortsette å bygge ned terskler for å delta.
BT170423 Denne faglige bredden gir kandidatene et vidsyn som er en styrke .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Meningen er at det skal styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid.
AP170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen ifølge KCNA.
AP170423 - Vi har informert våre eiere, Samferdselsdepartementet, om prosjektet vi har satt i gang og fått full ryggdekning derfra til å fortsette arbeidet med full styrke .
AP170423 Meningen er at det skal styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid.
AA170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen ifølge KCNA.
AA170423 At kongen har utnevnt en av sine sønner til den viktige posten som USA-ambassadør, tolkes som et sterkt ønske fra Saudi-Arabia om å styrke båndene til USA og president Donald Trump.
AA170423 | Jordskjelv med styrke 5,9 i Chile ¶
AA170423 Et jordskjelv med styrke 5,9 har rammet sentrale deler av Chile.
AA170423 | Hollande ber folk vise demokratiets styrke
AA170423 President François Hollande oppfordrer sine landsmenn til å bruke stemmeretten og vise demokratiets styrke på valgdagen.
VG170422 Foto : Giampiero Sposito, Reuters ¶ - Styrke til deg min bror Zlatan i denne tøffe tiden.
VG170422 VIL STYRKE EU : - En seier for Emmanuel Macron vil være et lyspunkt i en mørk og krevende tid for Europa.
VG170422 Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron er den som sterkest argumenterer for at Frankrike har et ansvar for å styrke EU-samarbeidet.
SA170422 DEBUTANT : Estelle Marie Josee Nahi fikk spille nesten hele andre omgang i sin første kamp for Arna-Bjørnar, og spissen viste både fysisk styrke temperament mot LSK Kvinner.
SA170422 - Vi har ett stykke å gå når det gjelder kommunikasjon med Nahi, men hun gir oss en ny dimensjon med sin styrke .
DB170422 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke , sier talsmannen ifølge KCNA.
DA170422 Viste styrke i avslutningen ¶
DA170422 Dessuten har han vist før at hans absolutt største styrke som trener er evnen til å bygge opp spillere som ligger nede.
DA170422 Vi skal ha nye fly, nye ubåter og styrke landmakta.
DA170422 Det munnet ut i følgende nye punkt i programmet : ¶ " Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene
BT170422 DEBUTANT : Estelle Marie Josee Nahi fikk spille nesten hele andre omgang i sin første kamp for Arna-Bjørnar, og spissen viste både fysisk styrke temperament mot LSK Kvinner.
BT170422 - Vi har ett stykke å gå når det gjelder kommunikasjon med Nahi, men hun gir oss en ny dimensjon med sin styrke .
AP170422 DEBUTANT : Estelle Marie Josee Nahi fikk spille nesten hele andre omgang i sin første kamp for Arna-Bjørnar, og spissen viste både fysisk styrke temperament mot LSK Kvinner.
AP170422 - Vi har ett stykke å gå når det gjelder kommunikasjon med Nahi, men hun gir oss en ny dimensjon med sin styrke .
AA170422 Vi vil styrke lek og barnekulturen, sier prosjektlederen.
SA170421 Ekspertene bak rapporten peker på utfordringene i dagens skole og anbefaler å styrke lærerrollen.
SA170421 Det kan være en styrke at han vet hva han går til, sier Fagerborg.
DN170421 Det at Forsvarsdepartementet skal ta i bruk PSTs etterforskningsmetoder til å jakte på en kilde, er grunnleggende i strid med det vi nå ønsker å få til med en ny medieansvarslov, som skal styrke kildevernet, sier Jensen.
DB170421 I tillegg ville han styrke mulighetene for skattefradrag for utgifter til barnepass.
DB170421 Video : Lars Eviidn Bones / Dagbladet ¶ STYRKE : Jens Stoltenberg vil forhandle med Putin ut fra styrke.
DB170421 STYRKE : Jens Stoltenberg vil forhandle med Putin ut fra styrke .
DB170421 Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet.
DB170421 I BØNN : - Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i RLE-faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet, skriver artikkelforfatteren.
DB170421 - Jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger på videobloggingen, og det gir meg mye styrke til å holde ut lenger.
BT170421 - Dette er nettopp Bybanens kjennetegn, den gir svært god flatedekning og fanger opp mange reisende, med særlig styrke på korte og mellomlange reiser, sa hun og takket til slutt Hordaland fylkeskommune, Bybanen Utbygging og Avinor for godt samarbeid.
BT170421 - Dette var et strategisk viktig valg som medfører at den tyske og norske marine vil styrke sine relasjoner, ikke bare innenfor ubåt, men også gjennom at NSM ( norskproduserte Naval Strike Missile, red.anm. ) blir hovedvåpen i den tyske marine, sa sjef i Sjøforsvaret, Lars Saunes under et foredrag i Oslo Militære Samfund 13. mars i år.
BT170421 Kinas raskt økende styrke innebærer har allerede ført til at USAs evne til å forsterke Nato i Europa er svekket.
BT170421 Gitt historien er det forståelig at Kina ønsker å styrke sitt forsvar til sjøs.
AP170421 Det er en slags tommelfingerregel at en terrorhandling som dette vil styrke kandidatene på høyresiden, altså François Fillon og Marine Le Pen.
AP170421 Endringsforslagene fra programkomiteen i Arbeiderpartiet og Regjeringen har til felles at de skal styrke insentivet til å komme jobb.
AP170421 Det kan være en styrke at han vet hva han går til, sier Fagerborg.
AA170421 Kan enda flere eldre ta imot besøk og bli med på tur med ungdommer, kan disse generasjonsmøtene styrke psykisk og fysisk helse også hos den unge generasjonen.
SA170420 Styreleder i Pelsdyralslaget, Bertran Trane Skadsem, mener næringen har jobbet målrettet med å styrke dyrevelferden.
SA170420 - Og vi vil styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene, sier Støre.
DB170420 Ønsker Stortinget virkelig å styrke den militære evnene til landene i den Saudi-ledede koalisjonen slik situasjonen er i dag ?
DB170420 Å godta lisens for eksport av slikt materiell betyr altså at Stortinget bidrar til å styrke mottakerstaten militært.
DB170420 Militært materiell og strategiske varer kan per definisjon styrke en stats militære evne.
DA170420 Det er meldt seks minusgrader og vind av kuling styrke fra nordvest når starten går.
DA170420 Da dreier det seg om din fysiske form og mentale styrke for å holde deg på topp, sier Jose Mourinho til Sky Sports.
DA170420 Andre saker er kompensasjon for oppussing av sykehjem og styrke områdesatsingene.
DA170420 Norrbotniabanan er først og fremst ment å styrke godstrafikken, er beskjeden fra svenskene.
DA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
BT170420 4 kilometer unna, med en styrke som blåste inn flere ruter i hus over et stort område.
AP170420 - USA vil styrke Saudi-Arabias motstand mot Irans ugagn.
AA170420 Pence sier at USA ønsker å styrke sitt strategiske partnerskap med Indonesia, noe Widodo sa seg enig i.
AA170420 Egypt mottar drøyt 11 milliarder kroner årlig i militærhjelp fra USA, og torsdag lovet Jim Mattis å styrke det militære samarbeidet.
AA170420 Styreleder i Pelsdyralslaget, Bertran Trane Skadsem, mener næringen har jobbet målrettet med å styrke dyrevelferden.
AA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
AA170420 - Jeg mener det vil styrke disse organisasjonene at vi jobber nokså tett med dem.
AA170420 - Og vi vil styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene, sier Støre. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Det blir litt som om SV plutselig vil styrke forsvaret.
VG170419 - Mange franskmenn ser etter en leder som har noe « presidensielt » over seg, én som kan lede med mye makt og styrke , derfor tror jeg ikke vi skal se bort fra at Fillon blir landets neste leder, sier Gilles Roisse, på vei ut av bakeriet med tre prydekseplarer fransk loff under armen.
VG170419 Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.
VG170419 Styrke trepartssamarbeidet ¶
VG170419 Styrke det organiserte arbeidslivet ¶
DN170419 Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i brexit-forhandlingene med EU.
DN170419 Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene.
DN170419 Trump at han hadde sendt hangarskipet USS Carl Vinson, ledsaget av ubåter og flere krigsskip, for å styrke USAs tilstedeværelse nær Nord-Korea.
DN170419 Bare de siste to ukene har vår nye president vist styrke og besluttsomhet i Syria og Afghanistan.
DB170419 - Selvtillit, styrke og et sterkt lag bak deg, sa Valverde om vinneroppskriften ifølge procycling.no.
DB170419 Riktignok er det spesielle svenske unntaket tidligere blitt akseptert av Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), men det er altså stikk i strid med det omfattende internasjonale arbeidet som nå blir gjort for å styrke en fri gjennomføring av jakten på doperne.
DB170419 HANGARSKIP : Hangarskipet USS Carl Vinson skal styrke USAs tilstedeværelse nær Nord-Korea.
DB170419 Dette for å « vise styrke » i kjølvannet av Nord-Koreas gjentatte provokasjoner.
DB170419 Demokratiet får sin styrke fra folket.
DB170419 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige.
DB170419 Istedenfor å stikke kjepper i hjulene for dem som bidrar til full barnehagedekning i hele landet bør vi konsentrere oss om å styrke kvaliteten i tilbudet.
DA170419 Vi tror det vil være bra for Ap å styrke dette målet.
BT170419 Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i brexit-forhandlingene med EU.
BT170419 SVs styrke vil være forskjellen på de to, legger han til.
AP170419https://www.aftenposten.no/verden/Valgsensasjon-30-arig-fersking-har-satt-en-stokk-i-Trump-og-Det-hvite-hus-619436b.html De siste dagene av valgkampen kastet Trump seg inn med stor styrke .
AP170419 - De kommer til å bruke møtet til å styrke engasjementet fra både USA og det palestinske lederskapet til å strebe mot, og til sjuende og sist sluttføre, en avtale som får slutt på konflikten mellom palestinerne og Israel, sier Spicer.
AP170419 May håper valget vil styrke regjeringspartiet i Underhuset, der dagens konservative flertall på 17 regnes som sårbart.
AP170419 Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i Brexit-forhandlingene med EU.
AP170419 De siste dagene av valgkampen kastet Trump seg inn med stor styrke .
AP170419 Å styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv og å øke fagforeningsfradraget.
AP170419 At Norge både skal styrke sin rolle som pådriver i internasjonal klimapolitikk og legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten.
AA170419 Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ) i Haag har tiltalt Kony og andre LRA-ledere for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, og en styrke på 5.000 soldater har i regi av Den afrikanske unionen ( AU ) jaktet på ham siden 2012.
AA170419 Mens det offisielle resultatet viser et knapt flertall for å styrke Erdogans makt, stemte flertallet i landets tre største byer Istanbul, Ankara og Izmir, nei. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Hun tror dette vil styrke Storbritannias posisjon i brexit-forhandlingene med EU.
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
VG170418 | Nyvalg vil styrke Theresa May i Brexit-forhandlingene ¶
SA170418 Trenger styrke
SA170418 Hangarskipet USS Carl Vinson skal styrke USAs tilstedeværelse nær Nord-Korea.
SA170418 Den foreslår kun å styrke forebyggende tannhelse, innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi, samt å bedre refusjonsordningene for enkelte pasientgrupper.
DN170418 Hvis hun vinner valget har hun et klart mandat til å ta forhandlingene videre, noe som vil styrke både hennes og Storbritannias posisjon, sier Mustad.
DN170418 Det har også vært motstand mot May i eget parti, og et klart mandat fra folket og økt oppslutning i Underhuset vil styrke May og svekke backbenchere i eget parti.
DN170418 Hvis hun vinner valget har hun et klart mandat til å ta forhandlingene videre, noe som vil styrke både hennes og Storbritannias posisjon, sier Mustad.
DB170418 Kjetil Rekdal lurte også på lufta i går på hvordan Vålerenga har endt opp med å ikke styrke den bakre rekka før denne sesongen, og stilte spørsmål ved spillerne som er blitt hentet den siste uka.
DB170418 WWF ber nå alle land som støtter verdensarvsteder om å styrke lovgivningen slik at lovene reflekterer statusen slike områder bør ha.
DB170418 Vi oppfordrer alle til å styrke sin diplomatiske innsats, sa talsperson Stephane Dujarric til frammøtte journalister.
DB170418 Den britiske avisa skriver at formålet skal være å vise styrke , og for å legge press på Nord-Koreas regime.
DB170418 - Men fred skapes gjennom å vise styrke , og vi vil stå sterkt sammen med Japan og med våre allierte for å sikre freden og sikkerheten i regionen, sa Mike Pence i anledning sitt besøk i Japan, ifølge NTB.
DB170418 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DB170418 Det bidrar til å styrke de palestinske lederes tro på at de vil nå fram med kravet om å kontrollere Øst-Jerusalem.
DA170418 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige.
BT170418 Det internasjonale pengefondet mener verdensøkonomien vil styrke seg mer enn antatt i år.
AP170418https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ti-saker-det-kan-bli-brak-om-pa-Ap-landsmotet-618691b.html Den foreslår kun å styrke forebyggende tannhelse, innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi, samt å bedre refusjonsordningene for enkelte pasientgrupper.
AP170418 Hangarskipet USS Carl Vinson skal styrke USAs tilstedeværelse nær Nord-Korea.
AP170418 Han har bekreftet at det har skjedd slike handlinger, men at det var frivillig og skjedde for å styrke guttene mentalt.
AP170418 Den foreslår kun å styrke forebyggende tannhelse, innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi, samt å bedre refusjonsordningene for enkelte pasientgrupper.
AP170418 SVs styrke vil være forskjellen på de to, legger han til.
AA170418 IMF mener at Trumps varslede skattekutt og andre tiltak for å styrke landets økonomi kan føre til større budsjettunderskudd og bidra til økt inflasjon.
AA170418 Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut fra amerikansk side før avreise, handler hele europabesøket om å « styrke forbindelser med våre Nato-allierte » og diskutere « trusler mot Europa ».
VG170417 Mye av sesongen kommer til å falle på hva som skjer i sommer, om vi selger spillere eller ikke, hvor mye vi eventuelt selger dem for og om vi får hentet inn nye som kan styrke laget.
VG170417 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige.
VG170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
SA170417 Å slå et så godt lag som Vålerenga 4-0 viser styrke , sier han til Rbnett like etter kampslutt.
DN170417 Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DN170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør, sa Sør-Koreas fungerende president Hwang Kyo-ahn under en felles pressekonferanse med USAs utenriksminister Rex Tillerson mandag.
DN170417 Trener du styrke for bena i tillegg til all utholdenhetstreningen, kan det gi deg en positiv effekt på prestasjonen din i motbakkeløp.
DN170417 Slik kan du trene styrke
DN170417 Og selvsagt styrke , både for å få nok krutt i bena, men også for å få stabilitet i mage og rygg.
DB170417 Den tidligere Vålerenga-treneren lurte på hvordan Vålerenga har endt opp med å ikke styrke den bakre rekka denne sesongen, og hvorfor hovedstadslaget endte opp med to 20-åringer ( Ivan Näsberg og Markus Nakkim ) i forsvar i kveldens kamp mot Molde.
DB170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DB170417 - Beskjeden fra USAs befolkning er at vi søker fred, men USA har alltid søkt fred gjennom styrke , sa visepresidenten.
BT170417 - Fred gjennom styrke
BT170417 - Beskjeden fra USAs befolkning er at vi søker fred, men USA har alltid søkt fred gjennom styrke , sa vise