NL171121 Krangelen om hovedsteder vil løse seg med Bodø og Tromsø som de sentrale vekstpunktene, med fornuftig fordeling av oppgaver, ansvar og styringsevne .
AP171014 Som Hastings, som er historisk skolert, utmerket godt vet, betyr dårlig styringsevne på det første området, ikke nødvendigvis dårlig styringsevne på det andre.
AP171014 Som Hastings, som er historisk skolert, utmerket godt vet, betyr dårlig styringsevne på det første området, ikke nødvendigvis dårlig styringsevne på det andre.
AA170927 Forhastet opptrening, dårlig oversikt og feilslått styringsevne blir trukket fram som årsaker til at opptreningen ikke fungerer som den skal.
AA170927 Forhastet opptrening, dårlig oversikt og feilslått styringsevne blir trukket fram som årsaker til at opptreningen fungerer dårlig.
AA170907 lsøkere i Europa etter syrere i første kvartal, og push-faktorene som har bidratt til at svært mange afghanere ønsker å forlate sitt hjemland er fortsatt tilstedeværende : En vedvarende svak afghansk økonomi, fortsatt ustabil sikkerhetssituasjon, høy arbeidsledighet, svak tiltro til
NL170621 Den strategiske styringsevne skal styrkes.
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning, undervisning, formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne .
NL170619 Styret er blitt forelagt et betydelig risikoprosjekt, hvor det ikke er dokumentert forbedringer i kvalitet, strategisk styringsevne eller ressursutnyttelse.
NL170602 Styret har dessuten pekt på at UiT etter fire fusjoner er blitt en kompleks og sammensatt organisasjon med utfordringer knyttet til styringsevne og god ressursutnyttelse.
DB170428 ¶ OPTIMISTISKE : KrF må i regjering for å vise styringsevne , hevder fra venstre KrFU-leder Ida Lindtveit, Maria Moe, sentralstyremedlem i KrFU og Tove Welle Haugland, kandidat til sentralstyret i KrF.
DN170327 Det er risikoen for manglende styringsevne som rår, sier han til DN.
DN170327 Det er risikoen for manglende styringsevne som rår, sier han til Dagens Næringsliv.
VG170209 Dynamiske endringer, økende usikkerhet og redusert styringsevne .
VG170209> Dynamiske endringer, økende usikkerhet og redusert styringsevne .