DA171213 Thomas Middelthon, talsmann for styret på Blidensol sykehjem, og varamedlem i styret , har denne kommentaren da RA konfronterer ham med innholdet i brevet : ¶
DA171213 Thomas Middelthon, talsmann for styret på Blidensol sykehjem, og varamedlem i styret, har denne kommentaren da RA konfronterer ham med innholdet i brevet : ¶
DA171213 - Vi sender et varsel hvor styret får tre måneder på seg til å oppheve hijab-forbudet.
DA171022 « Avsluttet » ¶ « Styret har behandlet en henvendelse som tidligere er omtalt i media vedrørende Leif Arne Moi Nilsen.
DA171022 Etter behandling i styret er denne saken avsluttet.
DA171022 Dette var ikke aktuelt for styret i Stavanger Frp.
DA171022 Det er ikke aktuelt for styret i Stavanger Frp å ekskludere partitoppen Leif Arne Moi Nilsen.
DA171022 Styret ønsker en samlet bystyregruppe, inkludert Leif Arne Moi Nilsen, lykke til i det svært viktige politiske arbeidet som byen står overfor », heter det i en pressemelding styreleder Morten Larsen sendte ut torsdag kveld.
DA171022 Styret i Stavanger Frp la kravet om ekslusjon av Moi Nilsen dødt i et møte torsdag kveld.
AP170803 Styret - som beskyldes for å være et talerør for presidenten - benekter at noen har tuklet med stemmene og kaller det en uansvarlig påstand basert på antagelser, uten forankring i det innsamlede materialet.
DN170802 - Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten.
DN170802 Da bidro fondet til å presse frem endringer i styret og har også vært med på å tvinge frem bedre bytteforhold for eierne i to obligasjonslån, der de to fondene var store eiere.
DN170802 EY mente selskapet burde ha skrevet ned verdier for minst to milliarder kroner og advarte i sin revisjonsberetning om at styret kunne bli holdt ansvarlig.
DN170802 - Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten.
DN170802 I årsberetningen til regnskapet understreker styret at det er avgjørende for Klassekampens drift at nivået på pressestøtten opprettholdes.
DB170802 Vi har et stort distrikt geografisk, og styret besluttet i forbindelse med rekrutteringen at de ønsket en full stilling.
AA170802 I dette området skal et toseteres småfly har styret i fjellveggen i fjellet Dyttholknatten tirsdag kveld.
VG170801 Flyet som styret er et Aquila A 211 fly og tilhørte Nedre Romerike Flyklubb ( NRF ), bekrefter pressekontakt Thore Nylund i Nedre Romerike Flyklubb.
DN170801 Jeg vil også akseptere sanksjonen styret finner riktig, sa Staley i en uttalelse, før han understreket at han ville samarbeide med tilsynsmyndighetene.
DN170801 - Jeg har unnskyldt meg til styret og har akseptert at mine personlige handlinger i denne saken var feil fra min side.
DN170801 « Styret har konkludert med at Jes Staley på en ærlig, men feilaktig måte trodde det var lov å identifisere forfatteren av brevet og har akseptert hans forklaring om at han forsøkte å beskytte en kollega som har hatt personlige vanskeligheter i fortiden mot det han mente var at urettferdig angrep, og har
DN170801 - Det er en diskusjon i styret om dagen om enda skarpere målsetninger.
DN170801 Styret og jeg som styreleder har vært opptatte at det industrielle blikket er mer langsiktig enn korte og kjappe gevinster, sier Leiro.
DN170801 Styret fant dermed ut at man ville linke kriterier som medarbeidertilfredshet, topplinjevekst og markedsandel og driftsresultat til en bonusgodtgjørelse.
DN170801 Jeg vil også akseptere sanksjonen styret finner riktig, sa Staley i en uttalelse, før han understreket at han ville samarbeide med tilsynsmyndighetene.
DN170801 - Jeg har unnskyldt meg til styret og har akseptert at mine personlige handlinger i denne saken var feil fra min side.
DN170801 « Styret har konkludert med at Jes Staley på en ærlig, men feilaktig måte trodde det var lov å identifisere forfatteren av brevet og har akseptert hans forklaring om at han forsøkte å beskytte en kollega som har hatt personlige vanskeligheter i fortiden mot det han mente var at urettferdig angrep, og har
DN170801 Siden 2016 har Meier vært nestleder i styret .
DN170801 Konstituert direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, går inn i styret i Eiendom Norge som styremedlem.
DB170801 Visste du at staten gjennom eieren Næringsdepartementet vil bli forespurt av styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani ( SNSK ) om å gå inn med minst 600 millioner i kapital for å realisere det ?
DB170801 - Operasjefen og ballettsjefen burde ligge direkte under styret .
AA170801 Han har bedt styret om en rapport.
AA170801 Garåsen uttalte til Adresseavisen mandag at han ville be styret om en rapport, etter at avisen hadde lagt fram opplysninger om oppsigelsesprosessen på kommunens rehabiliteringssenter i Spania.
AA170801 Det er styret som har det juridiske ansvaret for selskapet.
AA170801 - Det er viktig å få kartlagt hvordan styret og ledere har fulgt opp rådene som har blitt gitt, sier hun.
VG170730 Etter fire måneder med voldelige protester mot styret hans, har over 100 mennesker mistet livet.
DN170730 Som en følge av de pågående samtalene vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av august.
DN170729 Som en følge av de pågående samtalene vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av august.
DN170729 - Det har vært et mål å sørge for stabilitet i selskapets drift, blant annet gjennom å sørge for likviditet, skriver selskapet og legger til at styret har besluttet at rentene på 2026-lånet ikke skal betales før utløpet av den månedslange fristutsettelsen.
AA170729 Styret la 2. juni fram sitt forslag til refinansiering.
DN170728 I årsrapporten til Vincci as fremgår det at styret nå vurderer å sammenslå selskapet med Vincci Oslo.
DB170728 Styret ønsker å forsikre om at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å finne ut hva som har skjedd, og prøve å forhindre at det skjer igjen, heter det i pressemeldingen.
DB170728 - Styret er klar over at det kvelden 27. juli var en aktivitet på vår offisielle Twitter-konto som vi mener er totalt upassende og uakseptabelt, skriver klubben i en pressemelding.
VG170727 I styret totalt sitter 14 medlemmer, tre av dem er kvinner.
VG170727 I styret sitter det i alt 18 personer, av dem er kun én kvinne.
VG170727 I styret , hvor det sitter i alt 18 medlemmer, er kun én av dem kvinne.
VG170727 De har vedtatt at de skal ha minimum seks kvinner i styret , og av 27 medlemmer er nettopp seks av dem kvinner.
VG170727 * FIFA har et minstekrav på at de skal ha minst én kvinne fra hver verdendel som er representert i styret .
VG170727 * Det internasjonale håndballforbundet ( IHF ) har 16 medlemmer i styret .
DN170727 « Styret tror at råvarehandelbransjen vil fortsette å oppleve utfordrende forhold og nye allianser som følge av at etablerte selskaper vil oppleve lave marginer mot et bakteppe av endrede bank- og regulatoriske forhold og potensial for digital disrupsjon, heter det i resultatvarselet selskapet Noble Group
DA170727 Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 dollar per aksje for andre kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
AA170727 Vi måtte imidlertid flykte da kommunistene overtok styret i hele landet.
DN170726 Det forventes samlet sett en fortsatt positiv utvikling i konsernet », skriver styret i årsberetningen.
DB170726 Aksjekapitalen i Norge gikk tapt i fjor, men styret opplyser at de vil konvertere gjeld det norske selskapet har til morselskapet om til egenkapital, og dermed øke aksjekapitalen.
DN170725 Selskapet sier de ikke venter å sende ut flere oppdateringer til markedet om prosessen, med mindre styret har godkjent en spesiell transaksjon eller av andre grunner finner offentliggjøring nødvendig eller passende.
VG170724 PS : Tidligere UEFA-topp Karen Espelund skal lede et utvalg som nå skal kartlegge og vurdere de fleste sidene av satsingen på kvinnefotball - på oppdrag fra styret i Norges Fotballforbund ( NFF ). | - Jeg skammer meg over måten vi har behandlet mange « psyke » pasienter ¶
DN170724 Varierende markeder gir også nye muligheter for konsernets videre utvikling », skriver styret .
DN170724 Gasstransport-markedet har vært svakt, men med noe tegn til bedring, mens tankmarkedet har vært fallende gjennom 2016, skriver styret i konsernspissen Bergshav as i sin årsberetning.
DN170724 Styremedlem Ingvild Huseby trekker seg fra styret i det børsnoterte renovasjonsselskapet Renonorden med umiddelbar virkning, ifølge en børsmelding mandag.
DN170724 Ingvild Huseby trekker seg fra styret i det børsnoterte renovasjonsselskapet Renonorden med umiddelbar virkning.
DB170724 På pressekonferansen sier Löfven at deler av styret i Transportstyrelsen skal byttes ut.
DN170723 I 2011 ble det kjent at rederen måtte gi fra seg roret i skipsutstyrs- og serviceselskapet Eitzen Maritime Services, og trekke seg fra styret i rederiet Camillo Eitzen & Co. som familien opprettet på slutten av 1800-tallet.
DN170721 Bjørseth sitter i styret i Scatec Solar, og eier om lag 21 prosent av selskapet.
DB170721 - Alt styret og stresset som følger med barn, det byr meg rett og slett imot - jeg vil overhodet ikke ha det.
BT170721 Arbeidet til Espelund-utvalget skal munne ut i en rapport som overrekkes styret i fotballforbundet.
AP170721 Arbeidet til Espelund-utvalget skal munne ut i en rapport som overrekkes styret i fotballforbundet.
VG170719 Ifølge AP vil høringen direktesendes, og styret planlegger å felle en dom på dagen.
VG170719 Det samme styret vil behandle Simpsons nye søknad, og sist gang hadde de et positivt inntrykk av mannen.
VG170719 Bakgrunn : OJ Simpson skyldig i væpnet ran og kidnapping ¶ Styret som avgjør om Simpson skal forbli i fengselet eller ei, vil ta i betraktning Simpsons alder, om han er domfelt for vold ( noe han ble ) og om han har rulleblad ( det hadde han ikke ) og hans planer for fremtiden i det fri, sier David Smith, som er « sensor » ved slike høringer.
DN170719 Styret foreslo et utbytte på 2,00 kroner per aksje for for 2016.
VG170718 SAMMEN I CHELSEA : Landslagskaptein Maren Mjelde har den siste tiden vært i Chelsea - hvor klubblegenden John Terry har sittet i styret for damefotballen.
SA170718 - Det vedtas av styret i desember og så endelig av Fotballtinget neste år.
AP170718 Som eier forholder vi oss til styret , og det er styrets oppgave å følge opp at selskapene etterlever lover og egne interne retningslinjer.
AP170718 Dersom et selskap mistenker korrupsjon bør styret følge opp at lover og regler følges, sier hun.
AP170718 Han har vært innom Helsedepartementet, har arbeidet innen privat helseforsikring, både i Norge og utlandet, og er i dag nestleder i styret for DIPS ( elektroniske pasientjournal ) der han også har vært styreleder.
SA170717 Styret kan som kjent ikke fjerne en rekke spillere midt i sesongen, og derfor skjer det stort sett alltid at det er treneren som må gå.
DN170717 Etaten ønsker at styret eller eier i gårdene undersøker hva slags risiko de har, og så tar det opp med leietakerne.
DB170717 Provenyene fra disse transaksjonene, kombinert med en solid balanse, gjør at styret har bestemt å distribuere deler av disse midlene til våre aksjonærer gjennom tilbakekjøp av 2 prosent av egne aksjer, sier konsernsjef Sigve Brekke.
DB170717 Etaten ønsker at styret eller eier i gårdene undersøker hva slags risiko de har, og så tar det opp med leietakerne.
DA170717 - Jeg er usikker på om alle i styret vet hvem hvilket ansvar de har.
AP170717 Styret kan som kjent ikke fjerne en rekke spillere midt i sesongen, og derfor skjer det stort sett alltid at det er treneren som må gå.
DB170715 - Jeg kunne ikke holde armen ordentlig på styret .
VG170714 Når prosessen i utvalget er over, skal nemlig utvalget presentere sin prioriterte liste for styret i Fond for Lyd og Bilde, en forsamling på syv personer, oppnevnt av produsentorganisasjonene og kunstnerorganisasjonene.
VG170714 Styret kan så kvalitetssikre og overprøve utvalgets prioriteringer, dersom de ønsker.
DN170714 Selskapet skriver at de utfordrende markedsforholdene i shipping fortsetter i 2017, og styret påpeker at det nå er i ferd med å samle denne virksomheten i Shearwater Geoservices, og refinansiering av seismikksatsingen.
DN170714 Kostnadsnivået og organiseringen er godt tilpasset markedsforholdene, ifølge styret .
DN170714 For de to årene samlet er dette likevel ikke nok til å dekke fullt ut for skatten, ifølge styret .
DN170714 Familien dominerer på eierlisten, og selv om det er etablert en omsetningskanal i DNB for aksjen er det ifølge styret innen planer om noen børsnotering av selskapet, eller notering på den såkalte unotertlisten.
DN170714 « Flere av våre nøkkelmarkeder er utfordrende, men selskapet har en sterk balanse som sikrer en evne til å investere på tvers av virksomheten og utvikle driften fremover », konstaterer styret i årsberetningen.
DN170714 Dette har vært en tung sak for både de ansatte og oss i styret , forteller Kristiansen.
DB170714 Universitets- og høyskoleloven § 4-3 slår fast at styret har ansvaret for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
VG170713 Froome viste at også han er menneskelig, da han krysset målstreken 22 sekunder etter Bardet, med hodet hengende over styret .
DN170713 « Basert på utviklingen så langt i år samt sammensetningen av investeringsporteføljen, forventer styret et fortsatt godt resultat for året 2017.
DN170713 I styret sitter Celina Midelfart, investor og publisist Trygve Hegnar, og Peter Malling.
DN170713 Styret er godt fornøyd med utviklingen i driften og konsernets finansielle posisjon ».
DB170713 Boasson Hagen hamret hånda i styret
DB170713 Boasson Hagen hamret hånda i styret
AA170713 Telefon : 464 07 200 E-post : webred@adresseavisen.no ¶ | 32 mister jobben i Verran ¶ Styret i Fosdalen Industrier har i dag begjært oppbud i selskapet.
AA170713 Styret og ledelsen har i lengre tid jobbet med å finne en løsning som kunne sikre videre drift, men har dessverre ikke lyktes.
VG170712 PAU ( VG ) Edvald Boasson Hagen ( 30 ) slo irritert i styret da han krysset målstreken to plasser bak suverene Marcel Kittel.
VG170712 - Når du slår i styret så er du irritert på deg selv og ikke over andre ?
VG170712 Nesten igjen for Edvald - slo i styret i skuffelse ¶
SA170712 Den finske TIL-legenden sitter i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som har jobbet for å få Simo Valakari til TIL.
SA170712 | Klubblegenden ga resten av styret beskjed om at det måtte hentes en trener utenfra : - Ingen spillere skal ha klippekort ¶
SA170712 Den finske TIL-legenden sitter i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som har jobbet for å få Simo Valakari til TIL.
SA170712 - Underveis i prosessen var jeg tydelig ovenfor styret at de måtte hente en utenfra.
SA170712 - Jeg må tilbake til Finland i morgen, men jeg skal ha et møte med styret og trenerstaben innen kort tid.
DN170712 Bjørn Dæhlie har tidligere sittet i styret til Active Brands og var en dem som fikk en solid gevinst da Active Brands i mars ble kjøpt opp av FSN Capital.
DB170712 Nordmannen slo irritert ut med hånda, og hamret den så i styret etter at han nok en gang mistet seieren på de siste meterne.
DA170712 - Skjærene forsyner seg grovt av bærene, så jeg har styret mye med å henge opp nett og aluminiumsslanger i trærne.
AP170712 Den finske TIL-legenden sitter i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som har jobbet for å få Simo Valakari til TIL.
AP170712 | Klubblegenden ga resten av styret beskjed om at det måtte hentes en trener utenfra : - Ingen spillere skal ha klippekort ¶
AP170712 Den finske TIL-legenden sitter i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som har jobbet for å få Simo Valakari til TIL.
AP170712 - Underveis i prosessen var jeg tydelig ovenfor styret at de måtte hente en utenfra.
AP170712 - Jeg må tilbake til Finland i morgen, men jeg skal ha et møte med styret og trenerstaben innen kort tid.
DN170711 Det er derfor svært gledelig at det nå synes som om utviklingen har snudd i positiv retning og at konsernet leverer et overskudd i 2016 », skriver styret i sin beretning.
DB170711 - Han passerte meg bare ikke, han tok også kneet opp i styret mitt.
DN170710 | Hafslund-styret takker igjen nei til tilbud fra Oslo kommune ¶ Styret i Hafslund anbefaler aksjonærene å takke nei til Oslo kommunes nyeste tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet.
DN170710 Nå vil styret la retten fastsette prisen.
DN170710 Dette er andre gang på en måned at styret i Hafslund ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune, skriver Aftenposten.
DN170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret .
DN170710 Styret mener aksjene er mer verdt.
DN170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret.
DN170710 Mens Orkla-eierne kan glede seg over store gevinster, drypper det ikke nevneverdig på ledelsen og styret i Sapa.
DA170710 Hun er også opptatt av talentutvikling innen langrenn og sitter blant annet i styret i Heming.
AP170710 Derfor anbefaler styret å si nei, noe de også gjorde i juni.
AP170710 aksje, men styret mener at aksjene er verd betydelig mye mer.
AP170710 Styret i Hafslund anbefaler igjen aksjonærene å takke nei til tilbudet fra Oslo kommune, ifølge en pressemelding.
AA170710 | Hafslund-styret takker igjen nei til tilbud fra Oslo kommune ¶ Styret i Hafslund anbefaler aksjonærene å takke nei til Oslo kommunes nyeste tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet.
AA170710 Nå vil styret la retten fastsette prisen.
AA170710 Dette er andre gang på en måned at styret i Hafslund ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune, skriver Aftenposten.
AA170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret .
AA170710 Styret mener aksjene er mer verdt.
AA170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret.
SA170709 Porte gikk i asfalten på den smale veien da han feilvurderte en sving, havnet utenfor asfalten og gikk over styret .
DA170709 Porte gikk i asfalten på den smale veien da han feilvurderte en sving, havnet utenfor asfalten og gikk over styret .
AP170709 Porte gikk i asfalten på den smale veien da han feilvurderte en sving, havnet utenfor asfalten og gikk over styret .
DB170708 Hun er hagefrelst, og aktiv i styret til hagelaget hjemme på Røa i Oslo og medlem av hageklubben på jobben.
DA170708 - Det er en skam at Norge ikke er med på dette, sier Borgen, som sitter i styret til Nei til atomvåpen.
VG170707 Han er ikke typen som lirer av seg en tirade eller slår hardt i styret .
DN170707 Fredag sendte statsselskapet Nye Veier ut en melding om at styret i Nye Veier har besluttet at Veidekke Entreprenør går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av denne veistrekningen.
DN170707 Styret i Nye Veier har besluttet å gå videre med Veidekkes anbud.
DA170707 Oppbudet er besluttet av styret .
VG170706 - Veldig imponerende, sier Dag Kaas - som nå er toppidrettsansvarlig i styret til Orienteringsforbundet.
SA170706 I sin forrige klubb ble Valakari avsatt i vinter etter uenighet med styret om hva slags vei de skulle gå videre.
SA170706 Holand har gjennom jobben sin innstillingsmyndighet inn mot sportslig utvalg og styret når det kommer til overganger.
SA170706 Koppinen sitter nemlig i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som jobber for å finne Bård Floviks erstatter.
DN170706 Sinding har ikke besvart DNs henvendelser, men styret i investeringsselskapet skriver følgende i årsberetningen : ¶
DN170706 - Det er styret som håndterer slike spørsmål, og det har jeg ikke noen kommentarer til.
DB170706 - Han passerte meg bare ikke, han tok også kneet opp i styret mitt.
DB170706 Det er en stor utfordring å aksle vervet hennes, en utfordring hvor hele styret støtter henne samstemt.
DA170706 - Vi ønsker stadig å utvikle klubben, samtidig som vi beholder essensen i klubben og klubbkveldene, sier Rune Vold, som sammen med Mats Bristol og Leif Strømme utgjør styret i Stand-up Moss.
AP170706 I sin forrige klubb ble Valakari avsatt i vinter etter uenighet med styret om hva slags vei de skulle gå videre.
AP170706 Holand har gjennom jobben sin innstillingsmyndighet inn mot sportslig utvalg og styret når det kommer til overganger.
AP170706 Koppinen sitter nemlig i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som jobber for å finne Bård Floviks erstatter.
AA170706 Det var ikke med lett hjerte de ansattes representanter i styret gikk inn for å selge pasienthotellet.
AA170706 - Bare hvis nødvendig ¶ Styret kom til en enstemmig beslutning etter et endringsforslag fra de tre ansatterepresentantene til innstillingen.
SA170705 Han og styret hadde rett og slett forskjellig visjon om fotball, og dermed ble han avsatt, sier Oivio til iTromsø.
DB170705 Vi tror mer på Thommessens partikollega Michael Tetzschner som sier : « Når det fra styret av en organisasjon brer seg et inntrykk av at penger ikke spiller noen rolle, får man den ukulturen man bestiller ».
DA170705 Oppbudet er besluttet av styret .
DA170705 Før ringte styret kun topp 30 på ventelista når det kom en hytte for salg.
AP170705 Han og styret hadde rett og slett forskjellig visjon om fotball, og dermed ble han avsatt, sier Oivio til iTromsø.
BT170704 | Styret ved Kode har ansatt en de kjenner godt fra før, en mann som har sterke relasjoner til sterke menn i bergensk kulturpolitikk.
AA170704 Sier styret ja til hans forslag, kan senteret være halvveis finansiert.
AA170704 Men et positivt vedtak i styret for St.
AA170704 Hvis styret ved St.
AA170704 Styret for sykehuset kommer torsdag sammen til et ekstraordinært møte for å ta stilling til en finaniseringsplan fra administrerende direktør Nils Kvernmo.
VG170703 Rick Zabel ødela styret og måtte bytte sykkel.
VG170703 Rødmyr sier styret i Nei til atomvåpen først ble kjent med saken i mai.
VG170703 - Når det fra styret av en organisasjon brer seg et inntrykk av at penger ikke spiller noen rolle, får man den ukulturen man bestiller, sier Tetzschner.
NL170703 TYNN TILLIT : Idrettspresident Tom Tvedt og styret har tydeligvis ikke helt fått med seg formålet med den organisasjonen de leder, skriver Svein Ludvigsen.
FV170703 Her er styret på tidspunktet.
DN170703 Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.
DB170703 I dommen ble det lagt avgjørende vekt på alle klagene fra styret i sameiet.
DB170703 Et av selskapene som får Årsæther i styret skal være den nyetablerte faktasjekkredaksjonen til Dagbladet, VG, NRK og TV 2, Faktisk.
AP170703 Han peker på at Trump regjerer med et direkte forhold til statsrådene basert på personlige relasjoner, og at han har tatt med seg familien inn i styret av landet.
AP170703 Men Landbruks- og matdepartementet utnevner styret i Norsk Rikstoto.
AP170703 Styret utpekes av Landbruks- og matdepartementet, blant annet basert på en innstilling fra et råd.
AA170703 Men Landbruks- og matdepartementet utnevner styret i Norsk Rikstoto.
VG170702 Rick Zabel - som skadet skulderen i går - ødela på sin side styret sitt og måtte bytte sykkel.
DB170702 Tyskeren fikk trøbbel med styret og måtte bytte sykkel på nytt etter velten.
SA170701 | Vi som er overlevende og etterlatte, er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser ¶ ¶ Styret for Kielland-nettverket reagerer på at enkelte motstandere av ny granskning henviser til at engasjementet deres er begrunnet i hensynet til etterlatte og overlevende.
SA170701 Styret reagerer ¶ Styret for Kielland-nettverket reagerer imidlertid på at enkelte motstandere av ny granskning henviser til at engasjementet deres er begrunnet i hensynet til etterlatte og overlevende.
SA170701 Styret reagerer ¶
SA170701 Styret i Kielland-nettverket : Gudny Hansen, Merete Haslund, Anders Helliksen, Roy Erling Furre og Kian Reme.i ¶
DN170701 En video viser at kollisjonstestdukken blir kastet over styret på herre-, dame- og liggesykkelen og faller med hodet først.
BT170701 Ett år før oljepriskollapset bestemte styret seg for å gjøre grep som reduserte denne avhengigheten.
AA170701 Styreleder, styret og representantskapet i Trondheim havn IKS har fulgt opp bystyrets ønsker på en utmerket måte, og vi jobber i samme retning for utvikling av områdene og en bedre by.
DN170630 Her snakker han med leder av avviklingsstyret Rolf Aardal, mens Optimums mann i styret Rolf Tore Spjelkavik sitter til venstre.
DN170630 Jeg ønsker styret og Morthen lykke til, sier avtroppende daglig leder Foss.
DN170630 Jeg har først fått stillingen i dag, så jeg gleder meg til å bli bedre kjent med både ansatte og styret , sier Morthen.
DA170630 Men jeg tror vi opplever et veiskille nå, og jeg har tillit til styret i NIF, sier Oftedal som har vært leder i Oslo Idrettskrets i et drøyt år.
VG170629 - Hvorfor ble det gjort ? - Styret delegerer til administrasjon som vi gjør rundt OL og andre mesterskap.
VG170629 - Merkedag for norsk idrett ¶ - Styret har startet en stor endringsprosess i NIF.
VG170629 I en pressemelding utsendt torsdag opplyser domstolsadministrasjonen at styret har besluttet å politianmelde den tidligere dommerfullmektige for forfalskning av vitnemål.
SA170629 - Nei, styret ble ikke informert.
SA170629 - Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret , sier Niels Røine og legger til : ¶
SA170629 Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert om hvem som betalte regningen.
SA170629 Det er jeg sikker på at styret også har vært opptatt av.
NL170629 Styret ville ikke gå for administrasjonens forslag om å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
DN170629 Han blir beskyldt av to av aksjonærens representanter i styret for å være illojal.
DB170629 I mitt borettslag på Bjølsen i Oslo, der jeg sitter i styret , har man de siste årene hatt flere store rehabiliteringsprosjekter.
DB170629 Det spørs om jeg blir gjenvalgt til styret .
DB170629 Bør styret da opprettholde sin lovnad om å redusere husleien til glede for dagens andelseiere ?
BT170629 Furuholmen er styremedlem i HM Sonjas internasjonale grafikk-stiftelse, han har tidligere sittet i styret for Norske Grafikere og ble i 2012 tildelt St.
BT170629 - Nei, styret ble ikke informert.
BT170629 - Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret , sier Niels Røine og legger til : ¶
BT170629 Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert.
AP170629 - Nei, styret ble ikke informert.
AP170629 - Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret , sier Niels Røine og legger til : ¶
AP170629 Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert.
AP170629 - Nei, styret ble ikke informert.
AP170629 - Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret , sier Niels Røine og legger til : ¶
AP170629 Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert om hvem som betalte regningen.
AP170629 Dette har skapt misnøye i styret .
AP170629 Det er jeg sikker på at styret også har vært opptatt av.
SA170628 - Nei, styret ble ikke informert.
SA170628 - Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret , sier Niels Røine og legger til : ¶
SA170628 Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert.
DB170628 - Jeg kan ikke si noe annet enn at det ble gjort, og at det var en vurdering som de som hadde ansvaret og mandatet fra styret tok selv, sier Røine.
DB170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DB170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DB170628 Styret i Norges idrettsforbund ( NIF ) har hele ansvaret for mistenkeliggjøringen selv.
DA170628 Å ha et ordentlig kart ( størrelse 1:1000 ) hele tiden synlig på styret er mye enklere og oversiktlig enn å dra fram mobilen i ett kjør.
DA170628 Ingen elektroniske duppeditter er festet til styret , men derimot en styreveske med papirkart brettet under plastlokket slik at dagens rute hele tiden er fullt synlig.
DA170628 Det finnes noen moderne løsninger som festes både til styret og ut fra setet over bakhjulet.
DA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
BT170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AP170628 80.000 medlemmer, fikk mye oppmerksomhet da det forrige styret trakk seg i protest mot at rådet ikke ville si opp generalsekretær Mehtab Afsar.
AA170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har gjort en ekstern gjennomgang av IT-prosjektet, og sluttrapporten ble lagt fram for styret onsdag.
AA170628 I etterkant av NRKs avsløringer om at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientopplysninger, besluttet styret å utsette prosjektet.
AA170628 Styret i helseregionen var kalt inn til ekstraordinært møte onsdag for å drøfte oppfølging av IT-skandalen.
SA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
SA170627 - Nei, jeg spiller bare fotball, så får styret og de som bestemmer, bestemme, sier Ulrik Yttergård Jenssen.
DN170627 « Selskapet har vært under etablering og oppbygging i perioden, » opplyser styret i sin årsberetning.
DA170627 Nå har styret handlingsrom.
DA170627 Det nye styret vil be Bergkastet utarbeide en ny strategi for operaen, samtidig som styreleder Tanum understreker at hun ikke vil rokke ved den omdiskuterte ledelsesmodellen med en administrerende direktør som står over kunstneriske ledere.
DA170627 - I vårt første styremøte etter sommeren vil det nye styret uttrykke ønske om at den nye administrerende direktøren starter et arbeid for å utforme en ny strategi for Den Norske Opera & Ballett.
DA170627 Styret er stolt av den høye kunstneriske kvaliteten på det som produseres på scenen.
DA170627 Vi innkalte derfor til allmøte slik at medlemmene kunne stemme over om styret hadde tillit eller ikke.
DA170627 Resultatet ble at fire fikk tillit og tre ikke fikk tillit og måtte forlate styret .
DA170627 Styret gjorde en stor feil da vi skulle anbefale fem familier til et fond som deler ut penger til ferie for fattige.
AP170627 Rapporten fra PwC blir lagt frem for styret i Helse Sør-Øst onsdag.
AP170627 - Nei, jeg spiller bare fotball, så får styret og de som bestemmer, bestemme, sier Ulrik Yttergård Jenssen.
AP170627 Her i diskusjon med leder i Trøndelag fotballkrets, Jan-Roar Saltvik ( t.h ) og nestleder i styret i NFF Trøndelag, Are Bergquist ( t.v ).
AA170627 NRK har fått tilgang til rapporten som legges fram for styret i Helse sør-øst onsdag.
AA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
AA170627 Verken havnas egen byutviklingsdirektør eller havnedirektøren har hatt særlig handlingsrom, byutviklingssaker skulle håndteres av styret .
AA170627 I Trondheim Havn har både små og store saker knyttet til byutvikling vært håndtert av styret de senere årene.
SA170626 - Da det nordiske sjakkforbundet i juli 2016 godkjente datoer for arrangøren i Växjö må den norske representanten i styret ha sovet i timen.
NL170626 Styret og prosjektledelse i it : forum Bodø omtaler det som galskap basert på innspill fra elever, lærere, rådgivere og næringsliv - som sier at det er ingen sammenheng mellom det man lærer på elektro og det man lærer på IKT.
BT170626 - Da det nordiske sjakkforbundet i juli 2016 godkjente datoer for arrangøren i Växjö må den norske representanten i styret ha sovet i timen.
AP170626 - Da det nordiske sjakkforbundet i juli 2016 godkjente datoer for arrangøren i Växjö må den norske representanten i styret ha sovet i timen.
SA170625 Vi må vinne hjemmekamper om vi skal klatre på tabellen, svarer Johansen som ikke vil love at det kommer noen avklaring når sportslig utvalg, deler av styret samt hovedtrener Bård Flovik skal møtes mandag.
DN170625 - Styret vurderer selskapets fremtidsutsikter som gode basert på omsetningsutviklingen siden åpningen og de svært gode tilbakemeldingene som kommer fra presse og gjester, skriver styret i den asiatiske restauranten i årsberetningen.
DN170625 - Styret vurderer selskapets fremtidsutsikter som gode basert på omsetningsutviklingen siden åpningen og de svært gode tilbakemeldingene som kommer fra presse og gjester, skriver styret i den asiatiske restauranten i årsberetningen.
AP170625 Skouen sier at når styret i et land blir mer autoritært, som i Tyrkia de siste årene, går det utover LHBTI-personers rettigheter.
AP170625 Skouen sier at når styret i et land blir mer autoritært, som i Tyrkia de siste årene, går det utover LHBTI-personers rettigheter.
AP170625 Under styret til IS var dette de eneste leketøyene som ble tillatt, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170625 Vi må vinne hjemmekamper om vi skal klatre på tabellen, svarer Johansen som ikke vil love at det kommer noen avklaring når sportslig utvalg, deler av styret samt hovedtrener Bård Flovik skal møtes mandag.
VG170624 Det nye styret vil snart være på plass.
AA170624 Det gir DA et svært godt grunnlag for å kunne utvikle norske domstoler ut fra brukernes behov og forventninger, samtidig som domstolenes uavhengighet ivaretas ved at domstolene selv har flertall i styret .
AA170624 Styret er sammensatt av dommere, saksbehandlere, advokater og representanter for allmennheten.
VG170623 Vedkommende kan selvsagt skiftes ut, men skal likevel være i jobben lenger enn styret .
VG170623 Selvfølgelig har styret diskusjoner om de ulike kandidatene, men jeg hverken kan eller vil kommentere spekulasjonene VG kommer med.
SA170623 I den ene modellen opprettes et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank og en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.i ¶
SA170623 Ettersom Coop vil bruke 300 millioner i etablering på Klepp, burde styret ved denne investeringen heller spilt på lag med de gode planer som var i støpeskjeen i stedet for å motarbeide dem.
DN170623 Styret i Rezidor sa et rungende nei i vinter.
DB170623 Kortversjonen fra PST var at de var usikre på hvor stabilt styret i Nord-Korea er, men de trodde ikke det ville påvirke OL.
AP170623 I den ene modellen opprettes et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank og en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
AP170623 Utvalget foreslår også at styret i Norges Bank bør bestå utelukkende av eksterne medlemmer oppnevnt av Regjeringen.
AP170623 Under gjeldende regler er sentralbanksjefen også leder av styret .
AP170623 Med bare eksterne medlemmer i styret faller behovet for å ha et eget representantskap bort, mener utvalget.
AP170623 De to visesentralbanksjefene er første og andre nestleder i styret .
AP170623 Utvalget foreslår også at styret i Norges Bank bør bestå utelukkende av eksterne medlemmer oppnevnt av Regjeringen.
AP170623 Under gjeldende regler er sentralbanksjefen også leder av styret .
AP170623 Med bare eksterne medlemmer i styret faller behovet for å ha et eget representantskap bort, mener utvalget.
AP170623 De to visesentralbanksjefene er første og andre nestleder i styret .
AP170623 I den ene modellen opprettes et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank og en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
AA170623 Styret har meldt oppbud til Sør-Gudbrandsdal tingrett, skriver Nationen.
AA170623 Sykle uten hendene på styret .
VG170622 Når det gjelder pengepremier er det klart nedfelt i tekst at det ikke skal forskjellsbehandles, men vi ser at det kanskje blir nødvendig å klargjøre dette når det gjelder andre premier også, sier Gyri Kjølstad som sitter i styret i Sykkelforbundet, er ansvarlig for terrengsykling, og var til stede på NM.
SA170622 Nå vil styret legge ned klubben.
SA170622 FOTO : NTB Scanpix ¶ Styret i Follo Fotballklubb innstilte torsdag på at klubben skal avvikle sin drift og nedlegges etter sesongslutt, om ikke rammebetingelsene endres vesentlig.
SA170622 - Hvis noen ser en vei videre som styret ikke ser, er vi selvsagt lutter øre.
NL170622 Vi setter derfor vår lit til at styret sørger for at også juss i fremtiden består som eget fakultet.
NL170622 Det er en klok beslutning, og vi forutsetter at styret i UiT holder fast ved dette når de møtes i neste uke.
DN170622 Ifølge materialet Boa har sendt Børsen har styret i Taubåtkompaniet stemt for å selge alle eiendelene som ligger utenfor Boa Offshore for å betale kreditorene.
DN170622 Styret og ledelsen har forsøkt å finne en løsning med kreditorer og kunder, men ifølge japanske næringslivsaviser går det sannsynligvis mot en konkurs på mandag.
DN170622 Han sitter i styret i Unio, som representerer 13 ulike forbund med til sammen 350.000 medlemmer.
DB170622 ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
DA170622 - Burde dere satt ned foten tidligere ? - Styret vurderte dette fortløpende og fant det var det beste for kreditorene å fortsette.
AP170622 Nå vil styret legge ned klubben.
AP170622 FOTO : NTB Scanpix ¶ Styret i Follo Fotballklubb innstilte torsdag på at klubben skal avvikle sin drift og nedlegges etter sesongslutt, om ikke rammebetingelsene endres vesentlig.
AP170622 - Hvis noen ser en vei videre som styret ikke ser, er vi selvsagt lutter øre.
AA170622 I begynnelsen av mai ble det kjent at styret i Rennebu og Kvikne kraftlag ( KRK ) anbefalte å overdra nett- og strømsalgvirksomheten til Trønderenergi.
AA170622 Kristelig Folkepartis tidligere nestleder Dagrun Eriksen tar plass i styret til tankesmia Agenda for sentrum-venstre.
VG170621 Kjølstad sier at styret har hatt oppe flere saker der jenter har følt seg oversett sammenlignet med guttene.
VG170621 Gyri Kjølstad sitter i styret i Sykkelforbundet og er ansvarlig for terrengsykling.
VG170621 De andre i styret har ikke vært på NM, men det var jeg.
VG170621 - Jeg har bare sittet i styret i ett år, men halvparten av representantene er kvinner.
SA170621 I utvalget sitter sportssjef Svein-Morten Johansen, men også styremedlemmene Erik Ringberg og Kristian Høydal i TIL Holding AS samt Mika Koppinen fra styret i Tromsø Idrettslag.
SA170621 Det er et vanlig sportslig utvalg-møte med styret , der vi egentlig bare møtes og har en dialog, akkurat som er vanlig å gjøre i en fotballklubb når man er under press, sier Johansen til iTromsø tirsdag.
NL170621 Og de fleste vet uansett at det finnes nok av folk - med sterk tilhørighet til klubben - som kan bidra i ulike roller i styret og/eller administrasjon og/eller det sportslige apparatet.
NL170621 juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
DN170621 I styret eller som rådgiver.
DN170621 Søndag - to dager før Holder la frem sin rapport fra etterforskningen - satte styret i Uber seg sammen for å diskutere selskapets fremtidige lederstruktur.
DN170621 I tillegg til å vurdere permisjon for Uber-sjefen, vedtok styret enstemmig å følge opp alle anbefalingene Holding la frem i rapporten.
DN170621 Han vil fortsatt bli værende i styret i selskapet.
DB170621 Vi har leid disse enhetene i mer enn 12 år nå, og gjennom alle disse årene har vi hatt en god dialog med styret som representerer utleierne, legger han til.
DA170621 - Vi i administrasjonen kommer ikke til å anbefale en anke i saken, men det er det opp til styret å vurdere, sier han.
BT170621 Det har vært en stormfull vår for teknologiselskapet, og styret har tidligere vurdert om Kalanick burde ta seg en pause.
AP170621 I utvalget sitter sportssjef Svein-Morten Johansen, men også styremedlemmene Erik Ringberg og Kristian Høydal i TIL Holding AS samt Mika Koppinen fra styret i Tromsø Idrettslag.
AP170621 Det er et vanlig sportslig utvalg-møte med styret , der vi egentlig bare møtes og har en dialog, akkurat som er vanlig å gjøre i en fotballklubb når man er under press, sier Johansen til iTromsø tirsdag.
AA170621 Det har vært en stormfull vår for teknologiselskapet, og styret har tidligere vurdert om Kalanick burde ta seg en pause.
VG170620 Ifølge engelskmannen har også styret i klubben stilt ressurser til disposisjon får å kunne imøtekomme ønskene hans.
VG170620 Ifølge engelskmannen har styret gjort penger tilgjengelig.
VG170620 - Styret har sagt at de vil gjøre penger tilgjengelig.
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning, undervisning, formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne.
NL170620 Slike signaler tar styret i UiT på alvor og ber UiT snu alle steiner for å møte krav og forventninger.
NL170620 Den ble startet i 2015, og styret skal gjøre endelig vedtak i slutten av juni.
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning, undervisning, formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne.
DN170620 « Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer », skriver styret i en melding tirsdag morgen.
DN170620 Innløsningssummen vil bli tillagt rente fastsatt av retten fra tvangsinnløsnings-tidspunktet til oppgjør finner sted », skriver styret .
DN170620 Styret i Hafslund mener verdiene i selskapet er betydelig høyere enn Oslo kommune vil betale, og råder aksjonærene sine til å ta saken til retten.
DN170620 « Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer », skriver styret i en melding tirsdag morgen.
DN170620 | Hafslund-styret går mot Oslo kommune ¶ Styret i energiselskapet Hafslund mener verdiene i selskapet er betydelig høyere enn det Oslo kommune vil betale, og mener aksjonærene heller bør satse på å ta saken til retten.
DN170620 Selv om kommunen og Fortum sammen har full kontroll i Hafslund, må styret i selskapet gjøre en selvstendig vurdering av budet, som var på 96,75 kroner per aksje.
DN170620 I meldingen poengterer styret « det betydelige avviket » mellom verdivurderingen og tilbudsprisen, og mener det er sannsynlig at et rettslig skjønn klart vil kompensere for risikoen.
DN170620 Foto : Javad Parsa ¶ Styret konstaterer at kommunen og Fortum kan tvangsinnløse resten av aksjonærene, og at småaksjonærene derfor ikke kan velge å fortsette som aksjonærer, men i stedet har mulighet til å søke rettslig skjønn.
DN170620 Etter å ha innhentet råd fra meglerhuset Sparebank 1 Markets har styret nå kommet til at verdiene i selskapet ligger « betydelig høyere » enn hva kommunen vil betale. 74 % over ¶
DN170620 Det anbefaler styret aksjonærene å gjøre.
DN170620 Styret i Hafslund mener Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo kommune klart undervurderer verdiene i Hafslund.
DN170620 - Styret anser Sparebank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger, og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus i børsmeldingen.
DB170620 Og i 2010 gikk han inn i styret for stiftelsen Young Global Leaders, grunnlagt av mannen som startet World Economic Forum i Davos, Klaus Schwab.
DA170620 | Hafslund-styret ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune ¶ Styret i Hafslund råder aksjonærene til å ikke akseptere det varslede tilbudet fra Oslo kommune.
DA170620 Til DN opplyser han at styret har fått indikasjoner på at det kommer til å gå mot rettslig skjønn fremfor at aksjonærene aksepterer tilbudet.
AP170620 | Hafslund-styret ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune ¶ Styret i Hafslund råder aksjonærene til å ikke akseptere det varslede tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620 Til DN opplyser han at styret har fått indikasjoner på at det kommer til å gå mot rettslig skjønn fremfor at aksjonærene aksepterer tilbudet.
AP170620 Til DN opplyser han at styret har fått indikasjoner på at det kommer til å gå mot rettslig skjønn fremfor at aksjonærene aksepterer tilbudet.
AP170620 Styret i Hafslund rådet imidlertid aksjonærene til å ikke akseptere det varslede tilbudet fra Oslo kommune, fordi aksjen verdsettes til betydelig mer enn tilbudet.
SA170619 Tidligere ble det brukt mye tid og manuelt arbeid på å innhente underskrifter fra hele styret og fra mange styremedlemmer som befant seg på ulike steder.
NL170619 Styret må ta ansvar ¶ Styret er blitt forelagt et betydelig risikoprosjekt, hvor det ikke er dokumentert forbedringer i kvalitet, strategisk styringsevne eller ressursutnyttelse.
NL170619 Nå ønsker ledelsen at " det samme styret " ensidig skal bryte denne avtalen, 1,5 år etter at fusjonen ble realisert, som det siste de gjør før de fratrer sine verv !
NL170619 Ministeren vil unngå å instruere styret
NL170619 Men når denne var på plass er ikke styret bundet og kan fritt bestemme organiseringen.
NL170619 Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og den lokale ledelsen, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for departementet å instruere styret .
NL170619 Hvis styret , til tross for at det ikke finnes et solid faglig grunnlag for en omorganisering, likevel skulle vedta å bryte de inngåtte avtaler, da er ikke denne saken avsluttet.
NL170619 Husebekk viste også til at ministeren to ganger hadde sagt at det er styret som har ansvaret for organiseringen av universitetet.
NL170619 Hun har også valgt å flagge sitt syn og legger hele sin tyngde inn på å få styret til å beslutte en 4-fakultetsmodell, selv om det ikke foreligger et faglig grunnlag for en slik beslutning.
NL170619 Han sier også : " Dersom regjeringen eller departementet vil gripe inn i styrets ansvar, må det gjøres ved å instruere styret ", noe han mener bør unngås.
NL170619 Det er således ingen tvil om at daværende og nåværende styreleder hadde gitt styret ved HIN forsikringer om at det SKAL være et teknologisk fakultet, ledet fra Narvik og anbefalte til departementet at det bør legges til grunn i den kongelige resolusjonen.
NL170619 Derfor bør styret forkaste forslaget !
NL170619 Denne saken viser også at rollen som både rektor og styreleder har åpenbare svakheter ! Styret må ta ansvar ¶
NL170619 " Det er viktig å merke seg at det er det samme styret , riktignok utvidet med et par representanter, som i 2015 gjorde et strategisk valg om å søke fusjon med HIN og la fram tilbudet om et teknologisk fakultet i Narvik.
NL170619 Styret ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har siden årsskiftet nedsatt to utvalg som har sett på den faglige organiseringen.
NL170619 Styret kan ikke kaste en organisasjon på 16000 ansatte og studenter ut i stort forsøksprosjekt, uten å ha kartlagt konsekvensene.
DA170619 | Valgt inn i styret i ishockeyforbundet ¶
DA170619 25-åringen, sønn av Oilers-eier Tore Christiansen, ble spurt om å være med i styret .
DA170619 15 år senere er Boye Christiansen valgt inn som medlem av styret i Norges Ishockeyforbund.
DA170619 Han forventer at han er et tema i styret , men mener det vil være svært urettferdig om de kvitter seg med ham - uten å gi ham en det han mener er en realistisk sjanse og verktøyene han behøver.
AA170619 Kverva AS, Witzøe-familiens investeringsselskap, fikk i 2016 et overskudd på 500 milioner kroner, etter det styret omtaler som det « fjerde året på rad med gode laksepriser og tilhørende svært god inntjening ».
AA170619 - Betydelig beholdning ¶ Styret skriver at selskapet har « en betydelig beholdning av likvide midler og ser mange interessante muligheter i 2017 og fremover. » - Vi har betydelig investeringskapasitet, hvorav en likvid posisjon på drøyt to milliarder, sier Kverva-sjef Helge Moen til Dagens Næringsliv, som omtalte regnskapet t
SA170618 - Vi i Isberget har vært tydelig på at styret må ha et godt alternativ klar, og ikke få panikk som de gjorde da de sparket Steinar Nilsen.
SA170618 - Vi i Isberget har vært tydelig på at styret må ha et godt alternativ klar, og ikke få panikk som de gjorde da de sparket Steinar Nilsen.
AP170618 Sladdet, stupt over styret , gått på trynet i grusen.
AP170618 - Vi i Isberget har vært tydelig på at styret må ha et godt alternativ klar, og ikke få panikk som de gjorde da de sparket Steinar Nilsen.
VG170617 « Hele styret i Fyrlykta har lørdag besluttet å stille sine plasser til disposisjon.
VG170617 | Fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta skifter ut hele styret ¶ Styret i stiftelsen Fyrlykta, som stiftelsestilsynet har åpnet tilsynssak mot, har besluttet å rekruttere et helt nytt styre.
VG170617 | Fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta skifter ut hele styret
VG170617 Tilsynet skal blant annet gjennomgå lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet, for å vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven.
VG170617 Det sittende styret vil fortsette å utføre sine funksjoner inntil et nytt styre er på plass », heter det i en pressemelding fra stiftelsen Fyrlykta.
VG170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de « registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ».
DB170617 ¶ INVOLVERT : Eiendomsinvester Arne Utvik har vært tilstede i Avaldsnes i mange år, både som sportslig leder og i styret .
DB170617 Utvik er eiendomsinvestor, og har i tillegg i lengre tid vært involvert i Avaldsnes som sportslig leder og i styret .
DB170617 Han har ikke bestemt seg for hvor lenge han vil være en del av styret i klubben, men : ¶
DB170617 Etter at han egentlig la det til side i fjor, gjorde han denne våren comeback i styret .
DB170617 - Generalforsamlingen kan for eksempel kaste styret i NRK.
AA170617 | Fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta skifter ut hele styret ¶ Styret i stiftelsen Fyrlykta, som stiftelsestilsynet har åpnet tilsynssak mot, har besluttet å rekruttere et helt nytt styre.
AA170617 | Fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta skifter ut hele styret
AA170617 Tilsynet skal blant annet gjennomgå lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet, for å vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven.
AA170617 Det sittende styret vil fortsette å utføre sine funksjoner inntil et nytt styre er på plass ", heter det i en pressemelding fra stiftelsen Fyrlykta.
AA170617 " Hele styret i Fyrlykta har lørdag besluttet å stille sine plasser til disposisjon.
AA170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de " registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ". ( ©NTB ) ¶
VG170616 Men vanligvis er sanksjonene først og fremst styreavsettelse, enten enkeltpersoner eller hele styret .
SA170616 Men styret skal ikke gjøre dette alene, legger hun til.
NL170616 Jeg er oppriktig bekymret for rekrutteringen til juristutdanningen i nord hvis universitetsstyret velger å overkjøre styret og studentene ved vårt fakultet.
NL170616 Snarere har styret skaffet seg oversikt over den økonomiske situasjonen som de har arvet fra de foregående styrene.
NL170616 Selv om styret får sitte videre, må de ta innover seg at det råder mistillit mot dem.
NL170616 Mistillitsforslaget mot det nye styret og kravet om ekstraordinært årsmøte, bidrar ikke til roe gemyttene.
NL170616 Det nye styret er valgt etter demokratiske spilleregler og bør få mer tid til å vise at de er verdig tilliten de er gitt av flertallet i klubben.
NL170616 Det er heller ingenting som tyder på at det nye styret har gjort økonomiske disposisjoner eller investeringer som innebærer nevneverdig risiko.
NL170616 juni møtes klubben til ekstraordinært årsmøte etter at det er levert mistillitsforslag mot det sittende styret .
NL170616 Styret bør nå spille en sentral rolle for å løse konflikten, være konstruktiv og konfliktdempende.
DA170616 Dermed valgte styret å avlyse i siste øyeblikk, selv om det innebærer at de må bære kostnadene til artistene uten hjelp fra billettinntekter.
AP170616 Men styret skal ikke gjøre dette alene, legger hun til.
BT170615 DIVISJON : Det nye styret i Bergen Hockey jobber for å få til lag i 2. divisjon.
VG170614 lønninger, beslutningsprosesser i styret , og bruk av overskuddet, sier avdelingsdirektøren.
SA170614 DIVISJON : Det nye styret i Bergen Hockey jobber for å få til lag i 2. divisjon.
DA170614 Ledelsen og styret i fotballklubben Skiold møtte sterk kritikk fra foreldre, trenere og lagledere da de mandag kveld holdt åpent møte om sparkingen av seks trenere og lagledere.
DA170614 Hans trenerkollega Kai Rune Vestersager kritiserte styret sterkt for måten Skiold har informert offentligheten om oppsigelsene på via klubbens Facebook-profil, og fortalte at han har fått en rekke henvendelser fra folk som har trodd det dreide seg om overgrepssaker fordi informasjonen som kom ut om grunnlaget for sparkingen var så begrenset.
DA170614 Han mener styret i Skiold gikk fullstendig i vranglås da trenerne ikke ønsket å møte styret uten å få en klar agenda for møtet, og at dette har vært utslagsgivende for man ikke klarte å komme fram til en løsning og for at han og de andre trenerne nå er kastet ut og har byttet klubb.
DA170614 Han mener styret i Skiold gikk fullstendig i vranglås da trenerne ikke ønsket å møte styret uten å få en klar agenda for møtet, og at dette har vært utslagsgivende for man ikke klarte å komme fram til en løsning og for at han og de andre trenerne nå er kastet ut og har byttet klubb.
DA170614 FOTO : KENNETH LIA SOLBERG Sparket : Kai Rune Vestersager er en av de seks trenerne og laglederne som ble sparket av styret i klubben.
DA170614 - Debatt rundt prosessen skal ikke være nødvendig å ta her i kveld, sa nestlederen i styret , Mariann Eide i starten av møtet, og opplyste at møtet kun var ment for å gi informasjon om bakgrunnen for å ekskludere de seks trenerne.
DA170614 Styret sto på sitt, og ville ikke beklage sin håndtering av saken, og langt mindre trekke tilbake avgjørelsen om å sparke trenerne.
DA170614 Styret ble også kritisert for å ha fortalt Dagsavisen Fremtiden om resultatene av en foreldreundersøkelse, uten at trenerne selv var blitt informert om disse resultatene.
BT170614 ENSTEMMIG : - Johnny Breivik sto igjen som den klart sterkeste kandidaten, sa havnestyreleder Jan-Erik Kjerpeseth da innstillingen, som er enstemmig både i styret og ansettelsesutvalget, ble kjent onsdag.
BT170614 Det sa styreleder i Bergen og Omland Havnevesen, Jan-Erik Kjerpeseth, da han i 12-tiden onsdag gjorde det kjent at styret og ansettelsesutvalget enstemmig går inn for Johnny Breivik som ny havnedirektør.
AA170614 - Vi ber stiftelsen om ytterligere informasjon om blant annet lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet.
NL170613 Jeg har vanskelig for å se for meg at styret ved UiT skal kunne vedta et slikt strategisk feilgrep i sitt møte den 29. juni.
DN170613 Søndag - to dager før Holder la frem sin rapport fra etterforskningen - satte styret i Uber seg sammen for å diskutere selskapets fremtidige lederstruktur.
DN170613 Mandag skrev DN at styret i Uber vil gjøre endringer i ledelsen etter anklager om at toppledelsen gjentatte ganger skal ha ignorert seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DN170613 « Selskapet har over en lengre periode hatt en større kontantbeholdning, og styret ønsker derfor at en andel av disse midlene skal deles ut til aksjonærene.
DN170613 Styret i Saga Tankers foreslår en utdeling av omkring 391 millioner kroner, hvilket tilsvarer en utdeling per aksje på rundt 1,47 kroner, ifølge innkallingen til selskapets ekstraordinære generalforsamling, som skal bli avholdt 4. juli, melder TDN Finans.
DN170613 Styret anser at en slik utdeling bør skje dels gjennom en kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende og dels gjennom reduksjon av regnskapsmessig annen innbetalt egenkapital », heter det.
DN170613 Styret anser at Saga Tankers etter den foreslåtte utdelingen vil ha tilstrekkelig tilgang til både fremmed- og egenkapitalfinansiering for å gjennomføre eventuelle investeringer innenfor selskapets investeringsmandat og - profil.
AP170613 Skal sykkelen bli et alternativ til bilen, må det også være plass for oss som sykler med kurv på styret , sier ambassadøren som har markert seg i diplomatiske kretser når hun kommer syklende i høyhælte sko.
AA170613 Det har vært en stormfull vår for teknologiselskapet, og styret har tidligere vurdert om Kalanick burde ta seg en pause.
AA170613 Styret i selskapet tar over driften inntil videre.
NL170612 Det er et sterkt signal til styret i UiT.
NL170612 Styret ved UiT skal gjøre et viktig valg før de fleste av oss tar sommerferie.
DN170612 | Uber-sjefen kan bli tvunget til å gå ¶ Styret i Uber vil gjøre endringer i ledelsen etter anklager om at toppledelsen gjentatte ganger skal ha ignorert seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DN170612 Søndag - to dager før Holder legger frem sin rapport fra etterforskningen - satt styret i Uber seg sammen for å diskutere selskapets fremtidige lederstruktur.
DN170612 Ifølge kilder med kjennskap til saken, har styret i Uber anbefalt Michael å tre av mens etterforskningen pågår som følge av flere kontroverser rundt ham.
DN170612 En del medlemmer av styret i Uber har uttrykt støtte til Uber-sjef Kalanick.
VG170611 VG er også kjent med at Salström-Leyhs kusine tidligere var medlem av styret .
VG170611 Oppsummert mener konsulentselskapet at ledelsesformen er i strid med egne vedtekter og at styret har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll.
DA170611 Vi har heller ikke fått noe spørreskjema, slik styret sier i avisen torsdag, sier Gravdal.
VG170610 « Det nye styret og det gamle styret møtes uten administrasjon til stede når det nye styret konstituerer seg.
VG170610 « Det nye styret og det gamle styret møtes uten administrasjon til stede når det nye styret konstituerer seg.
VG170610 « Det nye styret og det gamle styret møtes uten administrasjon til stede når det nye styret konstituerer seg.
VG170610 Vi har samarbeidet tett med styret og de har fulgt opp.
VG170610 Vi anbefaler at kongressen pålegger det nye styret å fortsette den prosessen det gamle styret har startet, sa Utsogn.
VG170610 Vi anbefaler at kongressen pålegger det nye styret å fortsette den prosessen det gamle styret har startet, sa Utsogn.
VG170610 Valgkomiteens leder, Odrunn Midtbø, er kritisk til Thommesen, men tror det nye styret kan håndtere saken.
VG170610 Utsogn, og nestleder i styret , Linda Furulund svarte slik : ¶
VG170610 Mannen innstilt av valgkomiteen som ny styreleder, Ove Jørn Luktvasslimo, varslet at han ønsket å ta høyde for at det nye styret må ha åpning for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte : Dette fordi forbundets økonomi ville bli hardt rammet dersom man kom i en situasjon der fallskjermen til Thommessen måtte utløses.
VG170610 Jeg tror det nye styret vil gripe fatt i dette, slik at vi får en god avklaring og slik at vi kan få til den satsingen og veksten vi ønsker for forbundet vårt.
VG170610 Jeg har tiltro til at det nye styret greier å gripe tak i dette og finne en god løsning.
VG170610 Han fremmet tre krav til styret : ¶
VG170610 Han fikk ikke svar på det sentrale spørsmålet om styret har tillit til Thommessen, men leder av kontrollkomiteen, Tom R.
VG170610 Etter en pause fredag ettermiddag, skulle kandidatene til styret presenteres.
VG170610 Det understrekes at styret har taushetsplikt i forhold til hva som har kommet frem i saken i og etter sin styreperiode ».
VG170610 Det nye styret , hvis de blir valgt, er kompetent til å gripe tak i dette for å finne gode løsninger.
VG170610 Anbefalingen fra ressursgruppen legges frem for det nye styret .
VG170610 - Og jeg så at styret har behandlet en sak om intern uro.
VG170610 - Min ansettelseskontrakt må eventuelt styret velge å uttale seg om.
VG170610 - Ikke om detaljer, men vi vil ha åpenhet om og vite hva styret gjør i prosessen.
VG170610 * Få vite om dialogen mellom styret og lederen.
VG170610 Han sier det var styret i Norges Rytterforbund som besluttet å påtale den aktuelle personen til NIFS domsutvalg og nedla påstand om at han skulle tape retten til å delta i konkurranser.
VG170610 Veien videre for forbundet er at en allerede opprettet granskingsgruppe/ressursgruppe skal gå grundig gjennom sakene og komme med en anbefaling til det nye styret .
VG170610 Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at han får fortsette, men det blir opp til det nye styret å beslutte, sier en av de ansatte som startet opprøret mot Thommessen, Tove Hassel ( 73 ).
VG170610 Jeg håper på en lykkelig løsning for alle, sier Steinen, som tidligere har sittet i styret i samlet 15 år.
VG170610 - Vi har ikke diskutert konkurs direkte i styret , men hvis vi ikke hadde gjør de endringene vi har gjort, ville egenkapitalen bli oppbrukt.
VG170610 - Jeg vil ikke uttale meg om enkeltsakene det er uro om, utover at det nye styret begynne å jobbe med det.
SA170610 La styret i Opplysningsvesenets fond be Clemens trekke hele « kraftpakken » tilbake og beskytt naturen for nåtidens og fremtidens generasjoner.
DA170610 Tre dager før avgjorde styret at de avlyser denne delen av festivalen grunnet lavt forhåndssalg.
SA170609 Nylig har Aftenbladet satt søkelyset på Dale-saken ( der for øvrig Borgli satt i styret ).
SA170609 Han trakk seg ut av styret for å unngå en dobbeltrolle, men vi ser tydelig at han fremdeles jobber for Sandnes Ulf.
FV170609 - Det vil være en berikelse for skolen å ha kvinner i styret , sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.
AA170609 | Kirsti Husby ansatt som ny sjefredaktør i Adresseavisen ¶ Styret i Adresseavisen har ansatt Kirsti Husby ( 45 ) som ny sjefredaktør.
AA170609 Uken siden det ble kjent at Tor Olav Mørseth sluttet, har vært preget av travel planlegging i styret og ledelsen i avisen.
AA170609 Nå er hun altså ansatt som sjefredaktør av styret i Adresseavisen.
AA170609 Kirsti Husby takket styret og kollegaer for tillitten og den store støtten hun har opplevd.
AA170609 Styret og jeg har derfor kommet til enighet om at jeg fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner, sier Hornnes i en pressemelding.
VG170608 - Det er overraskende med tanke på prestasjonene han har levert denne sesongen, samtidig som det ikke er det når man ser på alt styret som har vært rundt ham, sier han til VG, og sikter da til overgangsryktene fra Kina.
VG170608 Vi har, via VG, fått vite at det sittende styret 11. mai sa at « saken fortsatt er under behandling ».
VG170608 Men styret hadde da ikke samlet seg om noen mistillit mot Thommessen, sier han.
VG170608 Jobber du for å sette sammen et styret som vil bidra til det ?
VG170608 Jeg vil eventuelt vente med å melde meg ut, til jeg ser hva det nye styret gjør.
VG170608 Det kan være at det må bli det nye styret som må gripe fatt i dette etter kongressen.
VG170608 Det er styret som ansetter forbundets toppleder.
VG170608 - Ser du for deg at det nye styret vil måtte overta ansvaret for å gjøre den endelige vurderingen av Thommessens fremtid i forbundet, etter at de er valgt på kongressen ?
VG170608 Rygge Lufthavn : - Nå blir vi borte ¶ Styret har besluttet at penger som er spyttet inn av kommuner, private aktører og gjennom en Vipps-kampanje, skal betales tilbake, ettersom de ikke lenger vil gå til det formålet de ble samlet inn for.
VG170608 Striden mellom sjefen og nestsjefen skjer samtidig som styret i forbundet samles i ettermiddag, både for å legge planene for helgens kongress og for å behandle mistilliten til Thommessen, som har kommet til uttrykk flere ganger.
VG170608 Hvis styret forsatt har tillit til Thommessen, så kan det likevel være at stormen ikke er over for Thommessen.
VG170608 Det skjer samtidig som styret skal behandle om de har tillit til ham.
VG170608 Det har jeg også informert styret om.
VG170608 De sa også at det meget vel kan hende at det nye styret , som kongressen skal velge, må gripe fatt i saken i etterkant av kongressen.
VG170608 Da saken sist ble behandlet i styret , valgte man ikke å uttrykke mistillit, men å undersøke hva som har skjedd.
VG170608 Styret er orientert om dette.
SA170608 Jeg er så glad for at eierne og styret gir meg deres støtte og tiltro, sa Leicesters nye manager til klubbens hjemmeside.
DN170608 Styret har besluttet at penger som er spyttet inn av kommuner, private aktører og gjennom en Vipps-kampanje, skal betales tilbake, ettersom de ikke lenger vil gå til det formålet de ble samlet inn for.
DA170608 | Skiold står fast på sparking av trenere ¶ Styret i Skiold står fast på at de tok en riktig avgjørelse ved å kaste seks fotballtrenere og lagledere ut av klubben.
DA170608 Sammen har de forfattet et brev hvor de stekt kritiserer styret i Skiolds håndtering av saken.
DA170608 I går var ikke ledelsen i Skiold særlig meddelsomme om begrunnelsen for at de velger å kaste ut trenerne, men i dag letter nestleder i styret , Mariann Eide, på sløret : ¶
DA170608 En viktig grunn for styrets del til at trenerne ikke fikk noen ny sjanse, skal ha vært at de nektet å møte styret om bruddene på sportsplanen som har blitt påpekt.
AP170608 Styret har besluttet at penger som er spyttet inn av kommuner, private aktører og gjennom en Vipps-kampanje, skal betales tilbake, ettersom de ikke lenger vil gå til det formålet de ble samlet inn for.
AP170608 Jeg er så glad for at eierne og styret gir meg deres støtte og tiltro, sa Leicesters nye manager til klubbens hjemmeside.
AA170608 Traasdahl skal fortsatt være involvert i teknologiselskapet han startet i 2010, men da via en rådgiverrolle for styret , annonserte Tapad torsdag ettermiddag.
AA170608 Styret i Tapad har utnevnt Sigvart Voss Eriksen som ny toppsjef.
AA170608 Styret har besluttet at penger som er spyttet inn av kommuner, private aktører og gjennom en Vipps-kampanje, skal betales tilbake, ettersom de ikke lenger vil gå til det formålet de ble samlet inn for.
VG170607 - Jeg har gjort en god jobb i vinter, tross alt styret .
VG170607 Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet.
SA170607 Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet.
DN170607 Mustad Eiendom hadde en samlet balanse på 3,4 milliarder kroner, men styret konstaterer at « selskapets eiendomsportefølje har betydelige merverdier ».
DN170607 | Sparebank klar for børs ¶ ¶ ¶ Styret ved Oslo Børs vedtok onsdag at egenkapitalbevisene i Sparebank 1 Østlandet kan tas opp til notering på Oslo Børs.
DN170607 Med seg i det nye styret får hun sjefen for Stadsteatern i Stockholm, Benny Fredriksson som blir nestleder.
DN170607 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) karakteriserer det nye styret som « dyktig og bredt sammensatt ».
DN170607 - Teatret står foran en spennende tid som vil kreve mye også av styret , sier hun. | - Dette er gode nyheter for den som ønsker seg inn i boligmarkedet ¶
DB170607 Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet.
DA170607 Seks fotballtrenere og lagledere kastes ut av styret i ski- og ballklubben Skiold.
DA170607 Likevel har styret lagt ut en melding på Skiolds Facebook-side hvor de henviser til konflikten, og opplyser om at offentliggjøring av begrunnelse for sparkingen vil komme etter at styret har hatt sitt møte tirsdag kveld.
DA170607 Likevel har styret lagt ut en melding på Skiolds Facebook-side hvor de henviser til konflikten, og opplyser om at offentliggjøring av begrunnelse for sparkingen vil komme etter at styret har hatt sitt møte tirsdag kveld.
DA170607 Brudd på klubbens sportsplan og brudd på klubbens egne vedtekter skal være begrunnelsen styret nå går inn for å avslutte samarbeidet med trenerteamet til 10- og 11-åringene i Skiold 2006.
DA170607 » - Offentlig skittkasting ¶ Styret i Skiold er svært lite meddelsomme.
DA170607 Inn i styret kommer også Vivi Engebretsen fra Drammen, ansatt i KLP, og før det Brakar, og Heidi Ann Vogsted Drange, HR-manager i Technip FMC. | - De tror vel ingen vil klage på mer fri ¶
DA170607 Han har vært i styret i Operaen, Dagsavisen og en rekke andre aviser, og hatt oppdrag for Nasjonalmuseet, Filharmonien, NRK og Aschehoug.
AP170607 Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet.
VG170606 Men det er ikke verre enn at de håndterer det greit, både styret fra utsiden og spillerne på innsiden.
VG170606 Det har igjen ført til et godt forhold med Iran, noe det strengt sunnimuslimske styret i Saudi-Arabia har reagert kraftig på.
VG170606 - Styret i stiftelsen har besluttet å stoppe all handel med Elukaar.
DN170606 Styret i Swix Sport har ansatt Tomas Holmestad ( 36 ) som ny administrerende direktør i selskapet, opplyses det i en pressemelding.
DN170606 - Styret er meget fornøyd med at Tomas Holmestad takket ja til å bli administrerende direktør i Swix.
VG170605 Spørsmålet er nå om dette er reelt og blir implementert, eller om dette er en trussel og advarsel til styret og mediene i Qatar om å dempe det nære forholdet til Iran, sier Hovdenak.
VG170604 Trener Burchnall er fredet av styret , men må ta poeng brennkvikt hvis ikke nedrykkets nådeløse armer skal omfavne dem.
NL170604 Det har derfor vært noe spesielt å lese avisen " Nordlys " sine kritiske artikler hvor rektor Anne Husebekk blir holdt ansvarlig med tildels uvanlige personkarakteristikker, for en beslutning som styret ved UiT skal ta.
NL170604 Det gjøres et stort nummer av politisk kompetanse i denne saken, da må det være betryggende å vite at beslutningen om hvilken organisasjonsform UiT, Norges arktiske universitet, skal, ha gjøres av Styret .
NL170604 Styret ved UiT, Norges arktiske universitet, skal 29. juni beslutte om hvilken organisasjonsform UiT skal ha, mange fagenheter ( fakulteter som nå ), eller færre fakulteter.
DN170604 Men styret i Nasjonal IKT HF har, ifølge Dagens Medisin, vedtatt at prosjektet hadde for høy kompleksitet og risiko til å gå videre med det. 17 millioner kroner ¶
DN170604 Styret i Nasjonal IKT har stanset et innkjøpsprosjekt i anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning.
DB170603 « Før jeg dro til Juventus, lovet jeg styret i Barcelona en siste ting.
DB170603 Barcelona er fortsatt i blodet hans, og han forteller også at han lovet styret i klubben noe før han dro til italiensk fotball.
DB170603 Jeg vil gjerne takke spillerne, støtteapparatet og styret for innsatsen denne sesongen, og jeg ønsker dem alt det beste.
DA170603 Men styret er på valg, og utskifting er en del av dynamikken, sier Julin.
DA170603 Han har opplevd samarbeidet med Moberg og styret som godt det året han har vært sjef i Drammen Scener.
NL170602 Universitetsledelsen skal først ta endelig stilling til saken i tiden frem mot sluttbehandlingen i styret .
NL170602 Universitetsdirektøren skal i samråd med rektor gi styret en skriftlig anbefaling i saken.
NL170602 Les Skjalg Fjellheim : UiT er en tonedøv gigant ¶ Styret for UiT vedtok i 2015 en omfattende prosess for å undersøke om universitetet er optimalt organisert.
NL170602 Ett av virkemidlene styret har pekt på i den sammenheng, er altså organiseringen av den faglige aktiviteten ( fakultetsstrukturen ).
NL170602 Dette engasjementet er utelukkende et gode, og vi ser frem til konstruktive og viktige diskusjoner både internt og i media i tiden frem til styret skal gjøre sitt endelige vedtak 29. juni.
NL170602 Allerede i oktober 2015 ba styret om at det skulle fremmes en sak om reorganisering av UiT.
NL170602 oktober 2016 besluttet styret at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i UiTs kjerneoppgaver, som er utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
NL170602 mars 2017 ble rapportene behandlet i styret .
NL170602 Styret vedtok en reduksjon i antallet fakultet ( fra dagens 8, ikke 7, som Nordlys skriver ) og oppnevnte en arbeidsgruppe med ekstern leder og representasjon ( den var ikke intern, som Nordlys skriver ).
NL170602 Styret har senere behandlet saken i flere omganger og har i løpet av prosessen bestilt flere utredninger og satt opp mål for organisasjonsarbeidet.
NL170602 Styret har dessuten pekt på at UiT etter fire fusjoner er blitt en kompleks og sammensatt organisasjon med utfordringer knyttet til styringsevne og god ressursutnyttelse.
DA170602 Hun var tidligere leder av Natur og Ungdom og har nå plass i styret i Naturvernforbundet.
DA170602 Hun var tidligere leder av Natur og Ungdom og har nå plass i styret i Naturvernforbundet.
DA170602 - Styret har ikke klart å komme i mål med lokaler, skriver ungdomsskolen på sine nettsider.
BT170602 Styret i Bergen og Hordaland Turlag tar ikke ut utbytte av eventuelt overskudd.
AP170602 Siden prosjektet ble vedtatt av styret i helseforetaket Nasjonal IKT ( NIKT ) høsten 2014, har et prosjektstyre på 14 personer og en prosjektgruppe på 50 personer vært involvert i planleggingen.
AP170602 Jeg tråkker meg opp bakkene fra Østensjøvannet, svetten siler, lungene arbeider overtid, så blir jeg forbisyklet av en trinn dame i blomstrete kjole, med kurv på styret og overdrevent bredt smil.
AA170602 Styret skal nå diskutere hvordan prosessen rundt ansettelse av en ny sjefredaktør på permanent basis skal foregå.
AA170602 mai 2017 vedtok styret ved Høyskolen Kristiania å legge ned studiestedet i Trondheim fra sommeren 2019.
NL170601 Den muligheten må styret gripe, og stede den løpske elefanten til hvile.
VG170531 Og han har klart å overbevise styret om det.
SA170531 Om administrasjonen svekkes, så skjer det samme med styret når styreleder blir administrator.
SA170531 Konsekvensen kan være at resten av styret blir passivisert.
SA170531 Jeg er takknemlig for at styret viser meg denne tilliten, sier 67-åringen.
FV170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶ Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
FV170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
FV170531 Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen.
DN170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶ Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
DN170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
DN170531 Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen.
DB170531 Det er det fansen, spillerne, støtteapparatet, manageren og styret forventer og vi vil ikke hvile før vi har oppnådd det.
BT170531 Jeg er takknemlig for at styret viser meg denne tilliten, sier 67-åringen.
AP170531 Om administrasjonen svekkes, så skjer det samme med styret når styreleder blir administrator.
AP170531 Konsekvensen kan være at resten av styret blir passivisert.
AP170531 Jeg er takknemlig for at styret viser meg denne tilliten, sier 67-åringen.
AA170531 | Har sagt opp jobben som havnedirektør ¶ Styret i Trondheim Havn leter etter ny havnedirektør etter at Einar Hjorthol har sagt opp sin stilling.
AA170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶ Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
AA170531 | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
AA170531 Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen.
AA170531 Tidligere var det staten v / Kulturdepartementet som oppnevnte styreleder og halvparten av styret i TSO.
AA170531 Makten nærmere TSO ¶ Styret i TSO består av sju medlemmer med varamedlemmer.
DN170530 - I fjor gikk jeg også av i styret i Cameron etter at dette selskapet slo seg sammen med Schlumberger.
DB170530 At styret gjorde denne feilen er forferdelig, sier hun til BBC.
DA170530 Løseth trer ut av styret med virkning fra og med 1. juli 2017.
BT170530 NULLVISJON : Kjell Roger Soleim sitter i styret for LEVE Hordaland.
FV170529 - Styret har fattet avgjørelsen om å endre stadionnavnet etter at presidenten tok til orde for det, sa klubbformann Dursun Özbek til nyhetsbyrået Anadolu.
SA170528 - Styret har fattet avgjørelsen om å endre stadionnavnet etter at presidenten tok til orde for det, sa klubbformann Dursun Özbek til nyhetsbyrået Anadolu.
DB170528 De hadde til og med akkurat kilometeren når sidevinden skulle komme ( skrevet ) på styret , så det var umulig å ikke se det, men sykling handler ikke bare om forberedelser, men også om gjennomføring, forteller Benjaminsen procycling.no etter etappen.
BT170528 - Styret har fattet avgjørelsen om å endre stadionnavnet etter at presidenten tok til orde for det, sa klubbformann Dursun Özbek til nyhetsbyrået Anadolu.
AP170528 - Styret har fattet avgjørelsen om å endre stadionnavnet etter at presidenten tok til orde for det, sa klubbformann Dursun Özbek til nyhetsbyrået Anadolu.
VG170527 Vikør ved Universitetet i Bergen mener det er åpenbart at IS forsøker å spille på misnøyen mot styret i Egypt.
VG170527 Skjæveland har bestemt seg for å ta over driften i fremtiden, men Støtteforeningen for skoler på Madagaskar, hvor Skjævelands foreldre sitter i styret , driver den enn så lenge.
SA170527 I tillegg har det vært høylytte protester fra supporterne som ønsker Wengers avgang og utskiftninger i styret .
DB170527 I tillegg har det vært høylytte protester fra supporterne som ønsker Wengers avgang og utskiftninger i styret .
BT170527 I tillegg har det vært høylytte protester fra supporterne som ønsker Wengers avgang og utskiftninger i styret .
AP170527 I tillegg har det vært høylytte protester fra supporterne som ønsker Wengers avgang og utskiftninger i styret .
SA170526 Punkt 5 : Det er vanskelig å få øye på folk, i styret , på benken eller på banen, som taler Wenger imot.
NL170526 Hennes pågangsmot og viljestyrke dro prosessen i gang, og hun ble senere som medlem av styret en sterk talsperson for « barna sine » på institusjonen.
DB170526 Å delta i EHF-cup gir uforutsigbare høye kostnader, og dermed ser ikke styret noen annen utvei enn å takke nei.
DB170526 Han beklager samtidig beslutningen som styret så seg nødt til å fatte.
DB170526 - Dette har vært en vanskelig beslutning, og styret beklager sterkt at vi ikke ser det som mulig for klubben å delta i E-cup neste sesong.
DB170526 Styret har ikke fått gode nok opplysninger om farene ved dette prosjektet, heter det nøkternt.
BT170526 Punkt 5 : Det er vanskelig å få øye på folk, i styret , på benken eller på banen, som taler Wenger imot.
DN170525 « Resultatet i første kvartal reflekterer fordelaktige slutninger som ble gjort i fjerde kvartal, samt vedvarende ratebilde i første kvartal », skriver styret , som bemerker at det nå betaler ned på gjelden med 54 millioner dollar.
DN170525 Polygon retter kraftig kritikk mot Apax, styret og ledelsen i Evry.
DN170525 DN skrev onsdag at tidligere styreleder Jo Lunder i Evry kan få en gevinst på 56 millioner kroner etter å ha sittet åtte måneder i styret .
VG170524 Vedkommende kan selvsagt skiftes ut, men skal likevel være i jobben lenger enn styret .
DN170524 Revisjonsselskapet la onsdag frem de foreløpige konklusjonene sine fra granskningen av IT-skandalen i Helse sør-øst for styret i helseforetaket.
DN170524 Revisjonsselskapet konkluderer også med at sykehuspartner ikke har god nok kontroll på hvem som får tilganger, at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
DB170524 Han sier at han har tillit til styret , tilføyer at han kommer til å vurdere « alle sider » ved saken når han får gått grundig inn i rapporten.
DB170524 Styret har besluttet at man ikke vil gå videre før situasjonen er grundig utredet.
AP170524 Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AP170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse Sør-Øst ba om.
AP170524 Styret har blant annet fått beskjed om at personell som drifter infrastruktur ikke skulle ha tilgang til personsensitive opplysninger, og at den eksterne partneren ikke ville få tilgang til pasientdata.
AA170524 Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AA170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse sør-øst ba om.
AA170524 Styret har blant annet fått beskjed om at personell som drifter infrastruktur ikke skulle ha tilgang til personsensitive opplysninger, og at den eksterne partneren ikke ville få tilgang til pasientdata i forbindelse med IT-moderniseringsprosjektet.
AA170524 Helseministeren sier styret i Helse sør-øst viser at de tar saken alvorlig og har en plan for å følge opp.
AA170524 - Jeg har tillit til styret , men jeg kommer til å vurdere alle sider når jeg får gått grundig inn i rapporten, sier han. ( ©NTB ) ¶
NL170523 I slutten av mai skal et utvalg levere et forslag til styret , som igjen avgjør UiT-organiseringen i slutten av juni.
NL170523 I fremtiden håper vi å få medvirke i prosesser med felles mål om å gjøre NUK++ bedre, og vi håper vi kan inkluderes i evalueringen av årets festival, skriver styret i Norsk Forbund for Funksjonshemmede i Harstad.
NL170523 Styret NFU Harstad : ¶
DN170523 Basert på det ser markedsforholdene for Elkems produkter ganske bra ut », konstaterer styret i årsberetningen.
DN170523 Styret advarer imidlertid om at prisene på råvarer også har steget, særlig energi- og kullprisene, noe som vil gjøre produksjonen dyrere for Elkem.
DN170523 DN skrev allerede i januar at styret i selskapet vurderte en børsnotering, og nå viser det seg altså at selskapet ønsker å gjennomføre det.
DN170523 Finansdirektør Henrik Schibler ( til venstre ) og konsernsjef Björn Ivroth i Evry har nå fått mandat av styret til å vurdere å børsnotere selskapet.
AP170523 Betydelig fall i annonseinntektene og nedgang i abonnementsinntekter, har fått styret i Aftenposten til å vedta omfattende kutt det neste året.
VG170522 Det er vemodig å fratre en jobb som jeg har trivdes i, men styret ønsker seg inn i framtiden og få nye krefter til.
VG170522 - Det har vært en god prosess, en dialog mellom styret , presidentskapet og meg.
SA170522 - Jeg ønsker å takke Ellis Short og styret for at de har gitt meg muligheten til å lede Sunderland, og jeg vil takke supporterne for at de alltid har vært så engasjerte og støttet klubben.
NL170522 Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst, skriver Terje Walnum ( bildet ) og Magne Nymo i styret for Tindtunnelen.
DN170522 Sitter også i styret i Ex-Tech Group, Tco as, samt i Hardangervidda-senteret og VM maratonpadling 2020.
DN170522 Planen er å lete etter mindre oljefelt på norsk sokkel som allerede er i produksjon, sier Skogen, som har sett på muligheten for å gjøre noe i Norge siden han gikk ut av styret i Det norske oljeselskap våren 2016.
DB170522 Moyes skal ha informert styret om sin avgjørelse under et møte i London mandag.
DB170522 - Jeg vil gjerne takke Ellis Short ( styreformann ) og resten av styret for å ha gitt meg muligheten til å lede Sunderland, samt fansen for alltid å ha vært så lidenskapelig støttende for deres klubb, sier Moyes i uttalelse før han avsluttet.
BT170522 Vitnet Ingrid Titlestad, som inngikk i lederteamet i Innovest, forklarte i lagmannsretten at hennes ansvarsområde omfattet inngåelse av ansettelseskontrakter, og at styret i Innovest var godt kjent med at mange forskere var ansatt.
BT170522 Unifob er etablert av Universitetet i Bergen, som utpeker styret i stiftelsen.
BT170522 Den er basert på Innovests standard arbeidsavtale, som hadde vært framlagt for styret .
BT170522 Begge eiere har siden stiftelsen hatt representanter i styret .
BT170522 3.2 og Stener Kvinnslands presentasjon for styret i Helse Bergen fra 29. mars 2006.
BT170522 - Jeg ønsker å takke Ellis Short og styret for at de har gitt meg muligheten til å lede Sunderland, og jeg vil takke supporterne for at de alltid har vært så engasjerte og støttet klubben.
AP170522 - Jeg ønsker å takke Ellis Short og styret for at de har gitt meg muligheten til å lede Sunderland, og jeg vil takke supporterne for at de alltid har vært så engasjerte og støttet klubben.
AA170522 - Jeg ser frem til spennende og utfordrende oppgaver, og ikke minst til å bli kjent med de ansatte, styret og medlemmene.
AA170522 Styret har særlig lagt vekt på Robert sin genuine interesse for næringsutvikling, verdiskapning, politikk og innovasjon, skriver styreleder Lars Heine Kåsa i pressemeldingen.
SA170521 Nå Gro Hammerseng-Edin, som hadde vært der i syv år, spilte avskjedskampen i Bergslihallen søndag, var det hennes siste som utøver, men hun sitter i styret .
DB170521 Fram til 2010 var han administrerende direktør i selskapet, men han ble presset ut av styret fordi han ifølge med-grunnlegger og eks-kjæreste, Meg Hourihan, « ikke var direktør-materiale ».
AP170521 Nå Gro Hammerseng-Edin, som hadde vært der i syv år, spilte avskjedskampen i Bergslihallen søndag, var det hennes siste som utøver, men hun sitter i styret .
AP170521 Når Gro Hammerseng-Edin, som hadde vært der i syv år, spilte avskjedskampen i Bergslihallen søndag, var det hennes siste som utøver, men hun sitter i styret .
DB170520 ( Dagbladet ) : Norske idrettstoppers reiseregninger fra Sotsji har vært vinterens mest etterlyste dokumenter, og forrige helg ga ledermøtet i Norges Idrettsforbund idrettspresident Tom Tvedt og styret hans et utvetydig råd om å legge dem fram i offentligheten.
DB170520 Ikke vet de hva som skjer med Wenger, og ikke får de vite noe av styret , sier Wright til BBC Radio.
DA170520 Ikke vet de hva som skjer med Wenger, og ikke får de vite noe av styret , sier Wright til BBC Radio.
VG170519 Og selv om det er noen små tegn til bedring, og kjønnsbalansen i styret er fin, er det nå et akutt behov for å gjøre noe med « mann ( 55 )-tettheten » i lederposisjonene der makten er størst.
SA170519 « Tannhelsetjenesten scorer svært høyt når de som har vært til tannlegen, blir spurt om tilfredshet med dagens tjeneste », skriver styret i Rogaland Tannlegeforening.
SA170519 Innlegget er skrevet av styret i Rogaland Tannlegeforening : ¶
SA170519 WADA vil ha en observatør i styret , men kun med talerett, ikke stemmerett.
DN170519 Rodney Alfvén i Nordea sier styret ikke har fattet noen offisiell beslutning, og at han ikke kan kommentere framtidige avgjørelser.
DB170519 Joker Icopal-rytteren hamret løs på styret da han krysset målstreken og kunne ikke annet enn å jamre ut sin frustrasjon etterpå.
AP170519 WADA vil ha en observatør i styret , men kun med talerett, ikke stemmerett.
AA170519 Nybygg for Kunstmuseet, og en eventuell sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, er de viktigste sakene for styret i TKM fremover.
VG170518 Halvorsen tok U23-gull i VM ¶ 21-åringen slo i styret og kom med et par gloser, tydelig misfornøyd med å kun bli nest best.
FV170518 Idrettspresident Tom Tvedt tar selfie med styret sitt.
FV170518 Styret avgjør til slutt hvem som skal bli generalsekretær.
DN170518 « Valgkomiteen tar dette til etterretning, og takker samtidig Kjetil Sjursen for hans verdifulle bidrag i den perioden han har sittet i styret », heter det i meldingen.
DN170518 Clarksons opplyser i en melding at kompensasjonen ble vedtatt, men at styret registrerer den sterke motstanden.
DB170518 Hun fortalte at det var ulike oppfatninger i styret , men hun er glad for at det ble besluttet å sette i gang prosessen umiddelbart.
DB170518 En adrenalinsint Kristoffer Halvorsen slo i styret etter målgang og var ikke helt fornøyd.
AA170518 Runar Kristiansen ble kjent med Guldahl da de satt i styret i et sameie på slutten av 80-tallet.
SA170517 Idrettspresident Tom Tvedt tar selfie med styret sitt.
SA170517 Styret avgjør til slutt hvem som skal bli generalsekretær.
BT170517 Idrettspresident Tom Tvedt tar selfie med styret sitt.
BT170517 Styret avgjør til slutt hvem som skal bli generalsekretær.
AP170517 Idrettspresident Tom Tvedt tar selfie med styret sitt.
AP170517 Styret avgjør til slutt hvem som skal bli generalsekretær.
SA170516 Et nytt tap, sist på tabellen og et lag totalt uten selvtillit - nå vil trener Ian Burchnall gå til styret og gi beskjed om at han trenger nye spillere i sommer.
AA170516 | Bråbremset og stupte over styret
SA170515 | Hva visste styret da de ansatte Dale-sjefen ?
SA170515 Når styret etter hvert fikk opplysninger, skal disse ha blitt bortforklart og bagatellisert som en « ikke-sak » - slik enkelte husker det.
SA170515 Jeg savner at det kommer noen grep, at styret er « hands on », og gjør alt som står i deres makt for å snu den stemningen som er ferd med å plante seg, sier Nilssen, og fortsetter.
DN170515 Frontline har forsøkt å kjøpe opp DHT, men ledelsen og styret valgte å alliere seg med BW Group, og inngikk en avtale som blokkerte oppkjøpet.
DN170515 Vi som eiere og styret påvirker innretningen av avisen 100 prosent, men vi går ikke inn i en redaksjonell artikkel eller det redaksjonelle arbeidet.
DA170515 Det var styret i selskapet som hadde besluttet oppbudet og retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
AP170515 Han gjorde et nummer av at en avdelingsdirektør i Politidirektoratet fikk fortsette som nestleder i styret for Sparebanken Øst og fortsatt er medeier i et « sovende » advokatkontor etter at han i fjor ble ansatt i POD.
AP170515 Jeg savner at det kommer noen grep, at styret er « hands on », og gjør alt som står i deres makt for å snu den stemningen som er ferd med å plante seg, sier Nilssen, og fortsetter.
VG170514 Redaktør i styret , Jenny Skoland, mener konsekvensene av fraværsgrensen varierer fra person til person i russetiden.
NL170514 | Han startet kuppforsøket - nå er Jan Raa valgt inn i styret i Tromsø-selskapet ¶
DN170514 | Det finnes fortsatt mannlige ledere som sier at « vi har forsøkt en kvinne i styret , men det fungerte dårlig » ¶
DB170514 Det gjelder alle i styret , de ansatte og våre besøkende.
VG170513 Torsdag kom det frem at styret i Bedriftsforbundet behandlet den betente konflikten onsdag, og kom til at Thommessen får fortsette som leder.
VG170513 På kort sikt er det vanskelig, men jeg antar styret setter i gang en prosess som gjør at man vil forsøke å få det til på lang sikt, sier Karp.
VG170513 Det ser ut som om styret tror på Thommessen og fortsatt har tillit til ham.
VG170513 Da må styret reagere og da er trolig Thommessens dager talte.
SA170513 | Bjerkestrand ny leder i kunstforeningen ¶ Styret i Stavanger kunstforening har valgt Arnfinn Bjerkestrand til ny leder.
SA170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
SA170513 Folk i styret , ansatte og en egen faggruppe som jobber dedikert med arbeidsområdet kjønn og likestilling.
DB170513 - Det er mulig det var for dårlig arbeid av styret at vi ikke sjekka det nøyere.
DA170513 Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet fram til 2003, har det knapt vært kvinner i styret siden organisasjonen ble stiftet i 1993.
DA170513 Generalsekretæren : Mehtab Afsar vil at kvinnekomiteen skal jobbe for å verve flere kvinner inn i styret til Islamsk Råd Norge.
DA170513 Afsar forteller at Smaira Iqbal, som er eneste kvinnelige medlem av styret i Islamsk Råd, skal lede kvinnekomiteen.
DA170513 - Det har vært flere kvinner i styret og i ulike komiteer.
BT170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
BT170513 Folk i styret , ansatte og en egen faggruppe som jobber dedikert med arbeidsområdet kjønn og likestilling.
AP170513 Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling : Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.
AP170513 Folk i styret , ansatte og en egen faggruppe som jobber dedikert med arbeidsområdet kjønn og likestilling.
VG170512 På ledermøte fredag ettermiddag ga samtlige følgende beskjed til sitt eget styre : Medias mulighet til å søke innsyn i enkeltbilag bør ikke stoppe ved juni 2015, da styret ble innsatt.
VG170512 - Hvor mye har saken lammet det styret du har ledet ?
VG170512 Styret har valgt å spørre organisasjonen.
VG170512 Det har Tom Tvedt og styret hans foreløpig motsatt seg.
VG170512 BODØ ( VG ) Etter et enstemmig råd fra norske idrettsledere har styret i Norges Idrettsforbund vedtatt at man åpner for offentlig innsyn i bilag også før juni 2015.
VG170512 Tom Tvedt og resten av styret har konsekvent nektet å gjøre dette.
SA170512 Med en liten unge på skuldrene, en hånd på ungen og en hånd på styret , syklet en syklist i Stavanger torsdag morgen.
SA170512 Tom Tvedt og hans kolleger mente tidligere at det var vanskelig å si ja til åpenhet lenger tilbake i tid enn da dette styret kom til makten i juni 2015.
SA170512 NIF ¶ Styret snudde ¶
SA170512 Etter hvert kom styret på glid, og mente at Sotsji måtte med.
SA170512 Så får vi se om Tvedt og det styret han leder, klarer å bite i seg de harde ordene og jobbe videre med utgangspunkt i den dundrende marsjordren ledermøtet ga dem.
NL170512 - Styret har falt ned på enten før eller etter idrettsstyret tiltredelse.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet.
DA170512 - Styret har falt ned på enten før eller etter idrettsstyret tiltredelse.
BT170512 Og det som verre er ; skillelinjene i styret går ikke bare etter politisk farge.
BT170512 Styret og administrasjonen er slitne av å være under konstant press.
BT170512 Tom Tvedt og hans kolleger mente tidligere at det var vanskelig å si ja til åpenhet lenger tilbake i tid enn da dette styret kom til makten i juni 2015.
BT170512 Etter hvert kom styret på glid, og mente at Sotsji måtte med.
BT170512 Styret snudde ¶
AP170512 Tom Tvedt og hans kolleger mente tidligere at det var vanskelig å si ja til åpenhet lenger tilbake i tid enn da dette styret kom til makten i juni 2015.
AP170512 NIF ¶ Styret snudde ¶
AP170512 Etter hvert kom styret på glid, og mente at Sotsji måtte med.
AP170512 Tom Tvedt og hans kolleger mente tidligere at det var vanskelig å si ja til åpenhet lenger tilbake i tid enn da dette styret kom til makten i juni 2015.
AP170512 NIF ¶ Styret snudde ¶
AP170512 Etter hvert kom styret på glid, og mente at Sotsji måtte med.
AP170512 Så får vi se om Tvedt og det styret han leder, klarer å bite i seg de harde ordene og jobbe videre med utgangspunkt i den dundrende marsjordren ledermøtet ga dem.
AA170512 Funcoms tidligere nestleder i styret , selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett.
VG170511 | Thommessen får fortsette som toppleder i Bedriftsforbundet ¶ Styret i Bedriftsforbundet har behandlet den interne misnøyen med forbundets leder, Olaf Thommessen : Han fortsetter som toppsjef.
VG170511 VG har sendt ham spørsmål om det ble foretatt en votering i styret og om det er et enstemmig styre som fortsatt har tillit til Thommessen, men han ønsker ikke å kommentere saken.
VG170511 Jeg er skuffet over at Olaf, kontrollkomiteen og styret ikke følger arbeidsmiljøloven ; ingen har kontaktet meg siden 27. mars.
VG170511 Han sier at « den fortsatt er under behandling », men etter hva VG forstår samlet styret seg ikke om en mistillitserklæring mot Thommessen, etter at de har mottatt varsel og informasjoner om svært dårlig arbeidsforhold i forbundet, hvor Thommessens lederstil blir kraftig kritisert. 28. april fortalte VG at flere ansatte og tillitsvalgte ikke har tillit til Thommessen.
VG170511 Foto : Roger Neumann, VG ¶ Styret i Bedriftsforbundet behandlet onsdag den interne kritikken mot forbundsleder Olaf Thommessen.
SA170511 Mye tyder på at styret er enige om å be delegatene om råd, og selv ikke ønsker å stemme for å overlate alt til forsamlingen.
SA170511 Han og styret håper og tror at denne saken kan legges død i Bodø, og at det blir åpenhet hvis ledermøtet ønsker det.
SA170511 Det er klart at det har vært vanskeligere for styret som ble valgt etter at regnskapet var godkjent.
SA170511 Børre Rognlien, som var idrettspresident da Sotsji-OL ble arrangert, har hele tiden syntes det var rart at ingen har spurt ham om bilag istedenfor styret som ble valgt to dager etter at regnskapet ble lagt frem.
NL170511 Styret ved UiT har i dagens møte vedtatt å tilby henne stillinga.
FV170511 Mye tyder på at styret er enige om å be delegatene om råd, og selv ikke ønsker å stemme for å overlate alt til forsamlingen.
FV170511 Han og styret håper og tror at denne saken kan legges død i Bodø, og at det blir åpenhet hvis ledermøtet ønsker det.
FV170511 Det er klart at det har vært vanskeligere for styret som ble valgt etter at regnskapet var godkjent.
FV170511 Børre Rognlien, som var idrettspresident da Sotsji-OL ble arrangert, har hele tiden syntes det var rart at ingen har spurt ham om bilag istedenfor styret som ble valgt to dager etter at regnskapet ble lagt frem.
DB170511 ¶ VIL ÅPNE CAS : Kulturminister og visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, løfter Johaug-saken inn i styret i WADA når de samles i Montreal i mai.
BT170511 Mye tyder på at styret er enige om å be delegatene om råd, og selv ikke ønsker å stemme for å overlate alt til forsamlingen.
BT170511 Han og styret håper og tror at denne saken kan legges død i Bodø, og at det blir åpenhet hvis ledermøtet ønsker det.
BT170511 Det er klart at det har vært vanskeligere for styret som ble valgt etter at regnskapet var godkjent.
BT170511 Børre Rognlien, som var idrettspresident da Sotsji-OL ble arrangert, har hele tiden syntes det var rart at ingen har spurt ham om bilag istedenfor styret som ble valgt to dager etter at regnskapet ble lagt frem.
AP170511 Mye tyder på at styret er enige om å be delegatene om råd, og selv ikke ønsker å stemme for å overlate alt til forsamlingen.
AP170511 Han og styret håper og tror at denne saken kan legges død i Bodø, og at det blir åpenhet hvis ledermøtet ønsker det.
AP170511 Det er klart at det har vært vanskeligere for styret som ble valgt etter at regnskapet var godkjent.
AP170511 Børre Rognlien, som var idrettspresident da Sotsji-OL ble arrangert, har hele tiden syntes det var rart at ingen har spurt ham om bilag istedenfor styret som ble valgt to dager etter at regnskapet ble lagt frem.
VG170510 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sa Nilsen til VG tirsdag.
SA170510 Før kongressen har det kommet kritikk mot forslaget om å danne en gruppe bestående av Infantino og de seks visepresidentene, som skal kunne behandle og avgjøre saker som i dag faller inn under FIFA-rådets ( styret ) ansvar.
SA170510 Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.
NL170510 De styret kampen fra begynnelse til slutt.
FV170510 Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.
DN170510 Sveits-baserte Regi Aalstad og London-bosatte Ashok Vaswani er de to andre som går ut av styret .
DN170510 Leder av nominasjonskomiteen i Telenor Anders Skjævestad ( t.v ) oppfatter at det er bred støtte for gjenvalg av Gunn Wærsted ( t.h ) som styreleder i telekonsernet til tross for fjorårets konflikter i styret .
DN170510 Gjenvalgt styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, ser frem til å arbeide med det nyvalgte styret der fire styremedlemmer skiftes ut.
DN170510 Den andre profilerte næringslivstoppen som trer ut av styret er Siri Beate Hatlen.
DN170510 Blant de fire som går ut av styret er tidligere Orkla-sjef Dag J.
DN170510 - Jeg synes det virker som valgkomiteen har gjort en veldig solid og grundig jobb og gleder meg til å jobbe med det nye styret .
DN170510 Under flyselskapet Norwegians ordinære generalforsamling tirsdag, stemte KLP imot selskapets bonusordning, eller den såkalte erklæring om ledelseskompensasjonspolitikk fra styret .
DN170510 Sent søndag kveld avviste styret i tankrederiet DHT på ny John Fredriksen og Frontlines tilnærmelser om å etablere verdens største stortankrederi, denne gang i langt giftigere ordelag.
DB170510 - Åpne domsinstanser i idretten og antidopingarbeidet er ikke tema på det kommende møtet i Wada Foundation Board ( styret , red.anm. ).
BT170510 Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.
AP170510 To av de nye styremedlemmene, Grethe Viksaas og Jørgen Kildahl, slutter seg til styret , mens et tredje styremedlem først er klar om noen måneder.
AP170510 Men vi kan ikke utelukke at noen av de fire selv har ønsket å tre ut av styret , sier Thorburn.
AP170510 Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan omrokkeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S.
AP170510 Med endringene i styret virker det som eierne vil styrke Wærsteds rolle, mener Thorburn.
AP170510 Konsernsjef Sigve Brekke sier at han forholder seg til det styret han har til enhver tid, og vil ikke kommentere utskiftningene utover det.
AP170510 Det er samtidig bestemt at styret skal reduseres fra ti til ni medlemmer.
AP170510 Anders Skjævestad, leder for Telenors Nominasjonskomité og Bedriftsforsamling, forklarer utskiftningene i styret med at komitéen har ønsket en litt annen kompetansesammensetning.
AP170510 - I tillegg har vi hatt stor fokus på at styret er et team og en gruppe mennesker som skal jobbe sammen, og vi har hatt fokus på å sette sammen en gruppe mennesker som er godt egnet til det, sier Skjævestad til Aftenposten.
AP170510 - De får inn et veldig kompetent styre, og jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret , sier Wærsted. | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
AP170510 - Styret var uenige i høst og støttet ikke Wærsted da hun ønsket å få Brekke til å gå.
AP170510 Før kongressen har det kommet kritikk mot forslaget om å danne en gruppe bestående av Infantino og de seks visepresidentene, som skal kunne behandle og avgjøre saker som i dag faller inn under FIFA-rådets ( styret ) ansvar.
AP170510 Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.
AP170510 | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶ Styret i Leangentravets eiendom AS ga svar på hva 4,2 millioner kroner var brukt til i regnskapet.
AP170510 FOTO : Ina Herstad ¶ | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶
AA170510 Telenors bedriftsforsamling har bestemt at Grethe Viksaas og Jørgen Kildahl erstatter Siri Beate Hatlen, Ashok Vaswani, Regi Aalstad og Dag Opedal i styret .
AA170510 Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan rokeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S.
AA170510 Med endringene i styret virker det som om eierne vil styrke Wærsteds rolle, sier Thorburn til Aftenposten.
AA170510 Styret er dermed redusert fra ti til ni medlemmer : styreleder Gunn Wærsted, Jacob Aqraou, Sally Davis, Jon Erik Reinhardsen, Grethe Viksaas, Jørgen Kildahl og ansattrepresentantene Brit Østby Fredriksen, Åse Selfjord og Harald Stavn.
AA170510 - Styret var uenige i høst og støttet ikke Wærsted da hun ønsket å få Brekke til å gå.
VG170509 Det får altså styret i dommerforeningen til å reagere, og stille spørsmål ved hvordan tilliten til Edvartsen skal gjenopprettes dersom saken ikke blir forfulgt.
VG170509 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sier styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG.
SA170509 mot å ta rennafart og slå folk i skallen med et stålrør, oppheving av forbudet mot flerkoneri, hver mann - sin høne, nevnte vi statens glidemiddel på blå resept ?, ja til det Bård Hoksrud gjorde i Riga, kast syklistene ut av dopingen, en sunn kropp i et sunt legesenter, kvotering av kvinner i styret , kvotering av menn i kvinner, statens glidemi
SA170509 | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶ Styret i Leangentravets eiendom AS ga svar på hva 4,2 millioner kroner var brukt til i regnskapet.
SA170509 FOTO : Morten Antonsen ¶ | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶
DN170509 Styret har besluttet et utbytte på 0,1850 dollar per aksje.
DB170509 Jeg tror det kommer i kjølvannet av det vanvittige styret som kom da Luis Figo dro fra Barcelona til Real Madrid, sier Veland.
DB170509 Styret i Det Norske Travselskap har på sin side anmeldt Souloy for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av dopingreglementet.
DB170509 « Vi har ikke en dominerende aksjonær hvis likviditetsbehov kan være i konflikt med interessene til våre aksjonærer », heter det videre fra styret som også antyder at Fredriksen har kjøpt opp gjeld i Frontline : ¶
DB170509 « Tanken på at DHT ville komme under denne aksjonærens kontroll og bli utsatt for hans konkurrerende interesser er stikk i strid med vår visjon av hvordan man skal skape aksjonærverdier », skriver styret videre og fortsetter : ¶
DB170509 De skrev blant annet at Fredriksen-rederiets aksjekurs var kraftig inflatert, og at resultatet av en overtagelse ifølge styret ville blitt en utvanning på mer enn 20 prosent av verdijustert egenkapital for DHT-aksjonærene.
AP170509 Han kom da fra jobben som administrerende direktør i motehuset Moods Of Norway ¶ - Styret beklager at Lysø sier opp sin stilling, men vi respekterer hans valg.
AP170509 - Han og styret har samarbeidet svært godt, sier hun.
AA170509 | - Normalkunden vil spare 3300 i nettleie etter oppkjøp ¶ Styret i Kvikne-Rennebu Kraftlag anbefaler å selge nett- og strømsalgsvirksomheten til Trønderenergi.
SA170508 Det er ikke mot spillerne, ikke mot sportssjefen, og ikke mot styret .
SA170508 At styret har nok å ta tak i uansett viser publikumsoppslutningen.
DN170508 Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er skuffet over det han oppfatter som betinget tillit fra styret .
DN170508 Sven Ombudstvedt er skuffet over styret i Norske Skog.
DN170508 Styret burde ha uttrykt klarere tillit til ham, mener den avgåtte Norske Skog - sjefen ¶
DN170508 Det er lenge siden noen har fornærmet John Fredriksen så kraftig som i brevet fra styret i tankrederiet DHT.
DN170508 Avgått Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt mener styret uttrykte manglende tillit da de stilte spørsmål ved hans stilling.
DN170508 Styret i DHT kaller tilbudet fra Frontline « sørgelig utilstrekkelig ».
DN170508 | Ny toppsjef for Telenor-selskap ¶ ¶ ¶ Styret til Grameenphone har utnevnt Michael Foley som selskapets administrerende direktør.
DA170508 Oppbudet var besluttet av styret i firmaet, og i retten ble det opplyst at den samlede gjelden var 5.189.514 kroner.
AA170508 - I Jan Egelands liv og engasjement kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne Fjellbu i hans liv og gjerning, sier biskop Tor Singsaas, som leder styret for kirke- og samfunnsprisen.
VG170507 Nordmannen sitter også i styret i det internasjonale forbundet.
SA170507 Han selv mener at styret må på banen.
SA170507 - Jeg mener den jobben må pågå hele tiden i styret , der de evaluerer jobben som gjøres på alle plan.
SA170507 - Det er ikke noe godt å være TIL-supporter, i trenerteamet, i styret eller spillergruppa.
SA170507 - Styret må evaluere ¶
DN170507 Og mange på høyresiden ser jo på ham som en videreføring av Hollande og det styret som har vært, sa Gjesdal til DN.
DN170507 | Ny konsernsjef i Norske Skog ¶ Styret har utnevnt Lars P.
DN170507 Han sier refinansiering av selskapets gjeld nå står øverst på dagsordenen både for styret og den nye konsernsjefen Lars Sperre.
DN170507 Foto : Elin Høyland og Norske Skog ¶ Styret har utnevnt Lars P.
DN170507 Styret har utnevnt Lars P.
DN170507 - Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets veks
DN170507 Fredag fikk han full støtte av styret etter et omstridt aksjesalg.
DB170507 Bilen og motorsykkelen hadde frontkollidert og mannen som førte motorsykkelen hadde blitt kastet over styret .
BT170507 Etter aksjesalget ble Ombudstvedts stilling diskutert i styret så sent som fredag.
BT170507 - Sven Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA.
BT170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning, opplyser styreleder Henrik A.
BT170507 - Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets veks
AP170507 Han selv mener at styret må på banen.
AP170507 - Jeg mener den jobben må pågå hele tiden i styret , der de evaluerer jobben som gjøres på alle plan.
AP170507 - Det er ikke noe godt å være TIL-supporter, i trenerteamet, i styret eller spillergruppa.
AP170507 - Styret må evaluere ¶
AA170507 Søndag sendte Oslo Børs ut nyhetsvarsel om at Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef.
AA170507 Men etter aksjesalget ble Ombudstvedts stilling diskutert i styret , og fredag fastslo at de har full tillit til konsernsjefen.
AA170507 Jeg føler det er riktig at en ny kaptein tar over nå, uttalte Ombudstvedt til E24 søndag, like før styret skulle møtes.
AA170507 Ifølge pressemeldingen fra Oslo Børs har styret i Norske Skog utnevnt Lars P.
AA170507 Fredag fikk konsernsjef Ombudstvedt støtte av styret etter omstridt aksjesalg, men søndag kunne Dagens Næringsliv ( DN ) melde at han trakk seg fra stillingen.
AA170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning.
AA170507 - Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets veks
AA170507 Etter aksjesalget ble Ombudstvedts stilling diskutert i styret så sent som fredag.
AA170507 - Sven Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA.
AA170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning, opplyser styreleder Henrik A.
AA170507 - Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets veks
DA170506 Isteden gjør de det motsatte, mener styreleder Ingrid Kindem i NOPA, foreningen for norske komponister og tekstforfattere, som har blant andre Bjørn Eidsvåg og Karoline Krüger i styret .
AA170506 Tidligere denne uka har både kennelklubben og kajakklubben vært her og ryddet, og en barnehage har også ryddet, sier Sarah Abrahamsen som sitter i styret til Øysand camping.
VG170505 Styret i fylkeslaget, som siden 2005 har sikret Per Sandberg stortingsplass, kommer også med forslag til valgkomiteen om hvem som kan erstatte en av de to nestlederne partiet har i dag : ¶
SA170505 Fornøyd styret
FV170505 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
FV170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
FV170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
DN170505 Fredag morgen sendte Norske Skog en børsmelding hvor det bekrefter at styret har diskutert konsernsjefens stilling etter aksjesalget den 26. april.
DN170505 Foto : Mikaela Berg ¶ Styret i Norske Skog har full tillit til konsernsjef Sven Ombudstvedt.
DN170505 Styret gir Ombudstvedt full tillit.
DN170505 - Styret har som tidligere meddelt vært meget godt fornøyd med Sven Ombudstvedt som administrerende i Norske Skog, og har også full tillit etter aksjesalget.
DN170505 Teknologidirektør Thomas Bagley som bare for to uker siden benektet at utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til personsensitive data, må ut av styret .
DN170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen ifølge NRK.
DN170505 | Norske Skog-sjefen fortsetter i jobben ¶ Styret i Norske Skog har kommet til at Sven Ombudstvedt skal fortsette som konsernsjef etter å ha diskutert hans omstridte aksjesalg.
DB170505 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlertid identif
BT170505 ORIENTERT : Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
BT170505 september i fjor at styret i Helse Sør-Øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
BT170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst fredag.
AP170505 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
AP170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
AP170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AP170505 Fornøyd styret
AA170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
AA170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
VG170504 Det er en endring som styret i Norges idrettsforbund banket gjennom etter at man ga Inge Andersen sparken etter 13 år på toppen av norsk idrett.
SA170504 Ingebjørg Folgerø sitter i styret .
DN170504 " Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for første kvartal ", heter det.
DB170504 Men hele styret stiller seg bak dette, framholder sykkelpresidenten.
DB170504 Samtidig toucher enten pedalen eller den venstre siden av styret hans en liten betongkant langs siden av veien.
DB170504 Dette frikjenner ikke styret eller avtroppende direktør Nils Are Karstad Lysø.
DA170504 Verdt styret
DA170504 Selv planlegger ikke Skeiv Ungdom Østfold en egen motdemonstrasjon, men sier det kan bli aktuelt å stille sammen med andre dersom styret går inn for det.
AP170504 Telenor-ledelsen ville ikke kommentere endringene i styret da de presenterte kvartalsresultatene torsdag.
AP170504 Onsdag ble det lagt frem omfattende utskiftinger i styret i Telenor som skal behandles på møte i Bedriftsforsamlingen i neste uke.
AP170504 Helt siden høsten 2015 har det vært turbulens rundt styret i Telenor.
AP170504 Det skjer dagen etter at nominasjonskomiteen i Telenor foreslo store endringer i styret til telegiganten.
DN170503 Nominasjonskomiteen i Telenor foreslår store endringer i styret i selskapet, viser en melding fra selskapet onsdag ettermiddag.
DN170503 Komiteen foreslår at følgende medlemmer går ut av styret : ¶
DN170503 Men jeg skal være tilgjengelig for ledergruppen og styret , sier Bjerknes som ikke vet hvor lenge han klarer å være i pausemodus fremover.
DB170503 Håndball er tross alt en idrett der doktor Moustafa styret sitt høyst private internasjonale forbund med stemmehjelp fra over 200 såkalte « håndballnasjoner », mens bare drøyt en fjerdedel av dem egentlig har spillerne, tradisjon og ressurser nok til å stille med landslag.
DB170503 Datteren på rundt 6 år virret styret inn i farens eiker, ramlet av.
AP170503 Wærsted fikk ikke med seg noen da hun gikk til resten av styret og ville sparke Brekke.
AP170503 Vi har gjort en vurdering av kompetanse og dynamikk i styret og prøver gjennom dette å styrke både gruppedynamikken og kompetansen, sier Skjævestad til Aftenposten.
AP170503 Telenor var i fjor herjet av maktkamp mellom styreleder Gunn Wærsted, resten av styret og konsernsjef Sigve Brekke.
AP170503 Styret er litt i overkant stort og vi har funnet at det er hensiktsmessig at styret reduseres med ett medlem.
AP170503 Opedal, som vil tre ut av styret .
AP170503 Nominasjonskomiteen i Telenor foreslår store endringer i styret til telegiganten.
AP170503 Ett av spørsmålene nå er om utskiftingene styrker eller svekker Wærsteds posisjon internt i styret .
AP170503 - Svaret på det er nei, men vi tar jo med oss all informasjon vi har om hvordan styret jobber.
AP170503 - Har dette noe sammenheng med bråket i fjor høst mellom styret , styreleder og konsernsjef ?
AP170503 Styret er litt i overkant stort og vi har funnet at det er hensiktsmessig at styret reduseres med ett medlem.
AP170503 Styret er en gruppe som skal fungere sammen.
AP170503 - Styret er et team og en gruppe mennesker som skal jobbe sammen.
VG170502 Den nyvalgte styrelederen i Lillestrøm, Morten Kokkim, sier til VG : ¶ - Styret beklager oppsigelsen og tar den til etterretning.
VG170502 « Ali Reza », som mange andre barn av den islamske republikken, klandrer foreldrene for at de tok til gatene for å felle det autoritære styret til sjahen på slutten av 70-tallet.
SA170502 april, over hele første side, forteller oss at mer enn hundre tusen kristne mennesker hver år drepes i muslimske land, samtidig som samme avis nærmest « slakter » styret i Blidensol sykehjem for senildemente fordi det våger å foreslå innført et nøytralt arbeidsantrekk der « hijab » ikke inngår, med all den undertrykkelse av kvinner det representerer.
SA170502 - Styret har forståelse for at Torgeir, etter om lag 25 år som spiller og sportsdirektør i klubben, nå ønsker å kunne bruke sin tid på andre ting enn kun Lillestrøm Sportsklubb.
DN170502 Styret har også godkjent en økning på 10,5 prosent i selskapets kvartalsvise utbytteutbetaling.
DN170502 - Styret ser på en børsnotering som både et logisk og positivt steg i selskapets utvikling, legger han til.
DA170502 De siste årene har de gått i minus, og nå håper styret ved sentralen at kommunen kan redde dem.
AP170502 - Styret har forståelse for at Torgeir, etter om lag 25 år som spiller og sportsdirektør i klubben, nå ønsker å kunne bruke sin tid på andre ting enn kun Lillestrøm Sportsklubb.
AA170502 Hun ser det som lite ønskelig at ordfører eller varaordfører sitter i styret i et selskap.
BT170501 FOTO : MEYER FOTO ¶ | Styret legger ned akuttkirurgien ¶
AP170501 I verste fall kan styret løsne og plutselig står du med styret i hendene, sier Volden.
AP170501 I verste fall kan styret løsne og plutselig står du med styret i hendene, sier Volden.
AA170501 Det er en skummel tid, med to uforutsigbare ledere i både Nord-Korea og USA, sier Bjørn Hilt, som sitter i styret til Nei til atomvåpen, og er leder for den internasjonale organisasjonen Leger mot atomvåpen.
SA170430 I en konkurranse vil du treffe folk med terrengsykkel eller damesykkel med korg på styret .
AP170430 I en konkurranse vil du treffe folk med terrengsykkel eller damesykkel med korg på styret .
SA170429 Punkt 8 : At administrasjonens aktive stillingtagen mot styret har skapt problemer, er klart.
SA170429 Her skal kun nevnes at vår administrasjon ( daglig leder og oversykepleier ) tidlig engasjerte seg mot styret , samtidig som de sykemeldte seg og klarte å engasjere både kommunens helsetjeneste, Arbeidstilsynet og Sykepleierforbundet mot oss.
SA170429 For nærmere om dette vises interesserte til min saksinnstilling til styret på www.pleiehjemsforeningenirogaland.no.
VG170428 - Det er uklart for meg hva Edvartsen mener er stygt spill i denne saken fra styret i NFDF sin side.
VG170428 SLÅR TILBAKE : - Én mistet sin plass i styret , den andre mistet hovedrollen som Morgan Kane.
VG170428 - Det er det reneste tøv at Jim Cardwell saksøker selskapet bare måneder etter at han offentlig ble sparket fra styret i WR Entertainment ( WR ) av selskapets aksjonærer under en ekstraordinær generalforsamling, fordi ingen lenger hadde tillit til ham, sier Tasmin Lucia-Khan til VG.
VG170428 Én mistet sin plass i styret , den andre mistet hovedrollen som Morgan Kane.
VG170428 Det betyr at vi har en ukomfortabel situasjon i forbundets administrasjon, som styret er nødt til å gripe fatt i, sier Strømsnes.
VG170428 - Jeg er kjent med kritikken og har informert styret i Midt Norge.
DN170428 I tillegg ble både tidligere konsernsjef Trond Arne Aas og tidligere nestleder i styret , Torleif Ahlsand, frikjent for vesentlige deler av tiltalen.
DB170428 - Det er styret som ansetter, og vi er beredt til å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig etter at søknadene er kommet inn, sa Tvedt.
DB170428 Styret har også satt ned et ansettelsesråd bestående av idrettspresident Tom Tvedt, visepresident Kristin Kloster Aasen og idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord.
DB170428 Det skremmer meg at styret sier til Dagbladet at de ikke har registrert at det som skjer i selskapet er av interesse for eierkommunene - like før det kalles inn til et møte der det kommer fram et ønske om at saken skal ettergås sju år tilbake i tid, sier han.
DB170428 - Det ser ut som dette er noe som har holdt på i lang tid, og når dette er opplysninger som ikke kommer fram annet enn i Dagbladet, så er det viktig at vi får klarhet i om styret har gjort slik de er pålagt, i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Torbjørn Bækkevold ( Ap ).
DB170428 - Så er vi nokså undrende til at det å ha fått høre at administrerende direktør vurderer å ta en samtale med styret om sin framtidige stilling, skal være presise opplysninger og dermed innsideinformasjon.
DB170428 - Både på vegne av de som står midt oppi saken, styret og eierkommunene, er det viktig å gå inn i denne saken nå.
DA170428 - White Hart Lane betyr mye for oss alle, men for å sikre at oppføringen av vår nye arena forløper hensiktsmessig har styret fattet endelig beslutning om midlertidig å flytte fra vårt hjem gjennom 118 år, sier styreformann Daniel Levy i en uttalelse.
AP170428 - Så er vi nokså undrende til at det å ha fått høre at administrerende direktør vurderer å ta en samtale med styret om sin framtidige stilling, skal være presise opplysninger og dermed innsideinformasjon.
AA170428 - Så er vi nokså undrende til at det å ha fått høre at administrerende direktør vurderer å ta en samtale med styret om sin framtidige stilling, skal være presise opplysninger og dermed innsideinformasjon.
AA170428 Trøndelag teater skal ansette ny sjef, og i denne utgaven får du høre mer om hvem det bør bli, og hvilke egenskaper styret i teateret må se etter når de skal velge fra søkerlista.
VG170427 VG spør gjentatte ganger om styret kommer til å legge fram noen anbefaling overfor ledermøtet.
VG170427 - Nei, etter NIFs lover er det styret og ingen andre som kan ta en slik avgjørelse mellom tingene, sier Tvedt.
VG170427 - Styret har enstemmig besluttet at vi vil høre ledermøtets syn på saken, sier idrettspresidenten.
VG170427 - Det er uklart for meg hva Edvartsen mener er stygt spill i denne saken fra styret i NFDF sin side.
SA170427 Styret ved Blidensol er ikke mottakelig for rasjonelle argumenter, og kommunen gjør rett i å sette strek nå, mener Aftenbladet.
SA170427 Etter flere år med lave elevtall, og etter bare fem elever er tatt opp til neste år, ser ikke styret noen mulighet for å fortsette driften.
SA170427 - Neste år ville ført til betydelig underskudd, og styret innser at det ikke er økonomisk grunnlag for det vi ønsket å få til med skolen, sier styreleder Hans Arne Sanna til nlm.no.
SA170427 Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og Nils Fisketjønn i NFF.
FV170427 Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og Nils Fisketjønn i NFF.
DN170427 Kjell Inge Røkke ( nummer fem fra venstre ) var med da styret besøkte byggingen av Ivar Aasen-plattformen ved SMOE-verftet i Singapore.
DN170427 Konflikten mellom Frontline og styret i tankrederiet DHT blir stadig mer tilspisset.
DN170427 Frontlines hovedaksjonær John Fredriksen gir ikke opp kampen om tankrederiet DHT og vil presse styret i selskapet til å gi aksjonærene mulighet til å stemme over budet.
DB170427 Til slutt er det opp til styret å ta en beslutning på innsyn i tiden før juni 2015, sa idrettspresident Tom Tvedt.
DB170427 På generelt grunnlag sluttet styret seg til Bernander-utvalgets prinsipp om innsynsbegjæring.
DB170427 Banksjef : Slik blir du kvitt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ fra instabank ¶ Styret i Norges Idrettsforbund ber ledermøtet om råd før de eventuelt gir innsyn i pengebruken i organisasjon før juni 2015.
DB170427 - Det har vi gjort før med tilbakevirkende kraft til dette styret tiltrådte i 2015.
DB170427 - Det er uklart for meg hva Edvartsens mener er stygt spill i denne saken fra styret i NFDF sin side.
DB170427 Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.
DA170427 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen.
BT170427 Styret i Helse Førde skal behandle kritikken fra legene fredag denne uken.
BT170427 Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og Nils Fisketjønn i NFF.
AP170427 Hodejegerne har skylden, men styret har ansvaret.
AP170427 - Vi har full tillit til styret , sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet.
AP170427 - Styret har ansatt fem operasjefer og fire operadirektører på 10 år.
AP170427 Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og Nils Fisketjønn i NFF.
VG170426 Styret i NIF har nylig gitt administrasjonen klar beskjed om at det må spares inn penger.
SA170426 Nå er det ikke lenger vanskelig å få folk til å sitte i styret i Stavanger kunstforening.
SA170426 | - To økonomer i styret i kunstforeningen er én for mye ¶
DN170426 Ledelsen la frem et gjennomarbeid og balansert utkast til refinansiering i januar 2017, og i denne forbindelse hadde ledelsen og styret tilstrekkelige fullmakter fra aksjonærene til å gjennomføre planen.
DN170426 Ledelsen la frem et gjennomarbeid og balansert utkast til refinansiering i januar 2017, og i denne forbindelse hadde ledelsen og styret tilstrekkelige fullmakter fra aksjonærene til å gjennomføre planen.
DN170426 « Styret erkjenner den utfordrende bransjen Norske Skog opererer i, konsernets høye gjeldsgrad og høye rentekostnader.
DN170426 Investor Jan Petter Sissener raser mot ledelsen og styret i tankrederiet DHT, som han mener har gitt fra seg makten og kontrollen over selskapet uten å spørre aksjonærene.
DN170426 Investor Jan Petter Sissener raser mot ledelsen og styret i tankrederiet DHT, som han mener har gitt fra seg makten og kontrollen over selskapet uten å spørre aksjonærene.
DB170426 Det var derimot en votering om Iran skulle få bli med i styret til UN Woman i 2010.
DA170426 Det nye styret vil fortsatt ha et flertall av kvinner.
AP170426 Det rødgrønne styret i Oslo vil bli eneeiere i kraftselskapet, i den største krafttransaksjonen som er gjennomført i Norge.
AA170426 Samtidig sier styret i kvartalspresentasjonen at det erkjenner den utfordrende bransjen Norske Skog opererer i, konsernets høye gjeldsgrad og høye rentekostnader.
VG170425 HAR HENDENE FULLE : Skipresident Erik Røste og resten av styret vil diskutere kaoset i Alpin-Norge i et telefonmøte onsdag.
SA170425 Da vedtaket om enhetlig uniform ble kjent, sa ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet at kommunen « sier opp avtalen fordi styret har vedtatt et hijab-forbud som er i strid med vårt verdisyn ».
SA170425 DEBATT : Striden knyttet til Blidensol sykehjem og sykehjemmets nei til ansattes bruk av hijab er enda ikke avklart, men det er tydelig at styret er på retrett.
SA170425 Ordfører og rådmann i Stavanger hadde invitert styret i Blidensol sykehjem til et møte.
SA170425 Styret avviser invitasjonen.
DN170425 Av notene i regnskapet kommer det frem at Aase, som konsernsjef, har rett til en bonus på 0,5 prosent av selskapets årlige resultat, i tillegg til en eventuell ytterligere bonus om styret velger å gi han det.
AA170425 Det har jeg noen tanker om, som jeg skal dele med styret og en ansettelseskomite.
SA170424 I tillegg mener styret Högdahl må bli mer strukturert.
SA170424 - Styret har konkludert med at vi gir Arne Högdahl fortsatt tillit til å fortsette som hovedtrener i Byåsen Håndball Elite, sier Aardahl.
FV170424 Helse- og omsorgsminister Bent Høie instruerte mandag styret og ledelsen ved Sørlandet sykehus om å videreføre den akuttkirurgiske beredskapen i Flekkefjord.
DN170424 Og mange på høyresiden ser jo på ham som en videreføring av Hollande og det styret som har vært.
DA170424 | To milliarder til redningsaksjon ¶ Styret og ledelsen ville ha en større oppgradering.
DA170424 Universell utforming ¶ Styret og ledelsen ved Nationaltheatret gikk inn for løsningen til 4,5 milliarder fra den opprinnelige konseptvalgutredningen.
AP170424 I tillegg mener styret Högdahl må bli mer strukturert.
AP170424 - Styret har konkludert med at vi gir Arne Högdahl fortsatt tillit til å fortsette som hovedtrener i Byåsen Håndball Elite, sier Aardahl.
VG170423 Arbeidstilsynet sier at ansvaret for et sikkert arbeidsmiljø ligger hos den enkelte brannstasjonssjef - og kommuneledelsen eller styret i det interkommunale selskapet.
DB170423 april er det innkalt til møte i styret , som består av elleve kommuner i Midt-Hedmark.
AA170423 Styret i Helse vest gikk i begynnelsen av april inn for å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.
SA170422 Vil styret og daglig leder i Dale Eiendomsutvikling AS bli stilt til ansvar for bruken av offentlige midler på Dale ?
DN170422 Det ligger i styrerommet og styret har ikke hatt det oppe til vurdering, sier Neteland.
DN170422 Nå har imidlertid styret endret mening.
DB170422 For selv om det i over ett år har vært nok av bråk rundt kulturminister Linda Hofstad Helleland, idrettspresident Tom Tvedt, samt styret og eks-generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund, gir ikke maktkampen et sant bilde av den norske idrettsbevegelsen.
AA170422 Rapporten fra prosjektgruppen skal etter planen behandles av styret i Helse sør-øst 15. juni.
DN170421 Han endte opp med å skifte ut styret i sitt eget oljeselskap.
DB170421 Hun legger til at styret også har ambisjoner utover det regjeringen lover penger til, og at dette også er noe de vil jobbe videre med.
DA170421 Enger er full av ros til statsråd Helleland, men understreker samtidig at styret ved Nationaltheatret har enda høyere ambisjoner, og at disse ikke blir lagt bort.
DA170421 Styret ved teatret har gått inn for en løsning til mellom 3,9 og 4,5 milliarder kroner som også omfatter nye scener og utvikling av publikumsarealene.
AA170421 Enger er full av ros til statsråd Helleland, men understreker samtidig at styret ved Nationaltheatret har enda høyere ambisjoner, og at disse ikke blir lagt bort.
AA170421 Styret ved teatret har gått inn for en løsning til mellom 3,9 og 4,5 milliarder kroner som også omfatter nye scener og utvikling av publikumsarealene.
VG170420 Vi må sette oss inn i saken og her må styret involveres, sier daglig leder Espen Engebretsen.
VG170420 - Vi forholder oss til det som styret og ledelsen i NTF har besluttet.
VG170420 Stubholt er partner i advokatselskapet Selmer, har tidligere hatt en rekke lederroller i Kjell Inge Røkke-selskapene Aker og Kværner og sittet i styret til Norsk Hydro.
SA170420 Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp, men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte ; i eiermeldingen kan vi lese at styret har vedtatt som et konsernmål å øke bruken av gass, og dermed øke utslippene.
SA170420 Kanskje er det på tide at vi også bryr oss om hvilke vedtak de fatter i dette styret ?
SA170420 I styret har politikere flertall og bestemmer, og det blir mye oppmerksomhet når disse beinene skal fordeles.
DN170420 Styret forklarer fjoråret med at det er brukt mye tid på omstrukturering for å kunne tilby flere tjenester, og det regner med økt omsetning og overskudd i 2017.
DN170420 September 2010 etterfulgte Cecilie Kathrine i styret i tankrederiet Frontline.
DN170420 Hun sitter i dag i styret i Marine Harvest og Aktiv Kapital og jobber hovedsakelig fra familiens hovedkontor i London.
DB170420 Jeg måtte gi Grivko en dytt, men jeg tok ikke armene av styret mitt.
DB170420 Ettersom han fremdeles ikke klarer å holde rundt styret , er han nødt til å trene alternativt mens han håper å slippe løs fra både gips og skinne.
DB170420 direktør og eneste medlem av styret .
VG170419 | Sykehjem snur - tillater likevel hijab ¶ Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
VG170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
VG170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
SA170419 Det internasjonal styret for verdens fotballforbund ( IFAB ) kommer ikke til å ta opp saken og gjøre en generell regelendring som påbyr videodømming før tidligst i 2018.
DN170419 Foto : Ida von Hanno Bast Håper styret har is i magen ¶
DN170419 Selv om investeringene faller, er årlige installasjoner fortsatt opp ; i stedet for å måtte subsidiere fornybar energi, vil myndighetene nå kunne bli nødt til å subsidiere naturgassanlegg for å oppnå stabilitet i strømnettet, skriver Michael Liebreich, leder av det rådgivende styret i BNEF, i rapporten.
DN170419 « Styret har vedtatt å øke fastlønnen til konsernsjefen i 2016 for å reflektere at konsernsjef-rollen har vokst i karakter og ansvar i løpet av den omfattende reorganiseringen av Schibsted, og det økende globale fokuset », skriver styret i årsrapporten.
DN170419 « Styret har vedtatt å øke fastlønnen til konsernsjefen i 2016 for å reflektere at konsernsjef-rollen har vokst i karakter og ansvar i løpet av den omfattende reorganiseringen av Schibsted, og det økende globale fokuset », skriver styret i årsrapporten.
DN170419 Hans varierte bakgrunn gjør ham svært godt egnet til å lede Huseierne inn i en ny tid og ytterlige forsterke organisasjonens posisjon, sier Inger Johanne Dehli, leder av ansettelseskomiteen og nestleder i styret i Huseiernes Landsforbund, i pressemeldingen.
DN170419 Styret i Norges Cykleforbund reagerte i desember på den økonomiske situasjonen i forbundet.
DB170419 I tillegg til å sitte i styret i Oui AS, har datteren også drevet et eget selskap.
DA170419 | Tillater likevel hijab ved Blidensol ¶ Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
DA170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
DA170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
DA170419 Styret i Kolumbus har vedtatt at virksomheten skal være fossilfri fra 2024.
AP170419 Det internasjonal styret for verdens fotballforbund ( IFAB ) kommer ikke til å ta opp saken og gjøre en generell regelendring som påbyr videodømming før tidligst i 2018.
AA170419 | Tillater likevel hijab ved Blidensol ¶ Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
AA170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
AA170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
AA170419 Hans varierte bakgrunn gjør ham svært godt egnet til å lede forbundet inn i en ny tid og ytterligere forsterke organisasjonens posisjon, sier Inger Johanne Dehli, leder av ansettelseskomiteen og nestleder i styret i Huseiernes Landsforbund.
SA170418 | Blidensol opphever ikke hijabforbudet ¶ Styret ved Blidensol tillater likevel at ansatte bruker hijab frem til det foreligger en eventuell rettslig avgjørelse.
SA170418 Nå ber Stavanger kommune om møte med styret .
SA170418 - Det virker som om styret taler med to tunger, sier kommunaldirektør Per Haarr.
SA170418 Styret ved Blidensol venter med å innføre hijabforbud til de eventuelt får en rettslig avgjørelse på at dette er lov.
DN170418 Styret hyrte inn revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers ( PwC ) som fant finansielle uregelmessigheter og ulovlige lån gitt til Kingfisher Airlines.
DA170418 Etter valgseieren for halvannet år siden, har det rødgrønne styret i byen innført eiendomsskatt.
AP170418 Etter valgseieren for halvannet år siden, har det rødgrønne styret i byen innført eiendomsskatt.
AA170418 I særdeleshet gikk dette ut over Trondheim Kunstmuseum, hvor jeg er nestleder i styret .
VG170417 - Styret i NFDF har spurt hva Svein-Erik ønsker bistand til, og vi skal ha et møte over påske.
SA170417 - Styret i NFDF har spurt hva Svein-Erik ønsker bistand til, og vi skal ha et møte over påske.
BT170417 - Styret i NFDF har spurt hva Svein-Erik ønsker bistand til, og vi skal ha et møte over påske.
AP170417 - Styret i NFDF har spurt hva Svein-Erik ønsker bistand til, og vi skal ha et møte over påske.
DN170415 Storbankens konsernsjef jaktet på varsler - nå mister han store deler av bonusen og får kritikk av styret
DN170414 Jeg håper at denne beslutningen vil lette på noen av de bekymringene som noen av aksjonærene har uttrykt og at det vil la styret få rette fokus mot oppgavene vi har, skriver Thiam i fredagens brev til aksjonærene.
DB170414 De to hadde sittet i styret til Kirkens bymisjon i to år før Hodejegerne fikk oppdraget av Oslo havn.
DN170412 Komiteen mener for øvrig også medlemmene av styret , styreutvalgene og valgkomiteen bør få en klar økning i den årlige godtgjørelsen.
DN170412 I tillegg til Jebsen går Jarle Roth ut av styret i Kongsberg Gruppen, og som hans etterfølger har valgkomiteen innstilt Martha Kold Bakkevig ( 54 ).
DN170412 Det nye styret skal velges på Kongsberg Gruppens generalforsamling onsdag 26. april, skriver Laagendalsposten.
DN170412 Elgjaktene ble organisert av det svenske skogsindustrikonsernet Holmen hvor Lundberg sitter i styret .
DN170412 Skal man ha digital kompetanse i styret , i toppledelsen eller i et « advisory board » ?
DN170412 Jeg stiller meg undrende til styreleder i pr-byrået Mørland & Johnsen, Øyvind Johnsens utspill om at kunnskapen i styret er erfaringsbasert og teknologinøytral.
DN170412 Er det da ikke behov for teknologisk forståelse i styret når disse nye og teknologidrevne forretningsmodellene skal innføres ?
DN170412 En mulig løsning er å benytte såkalte « advisory boards » med digital kompetanse inn mot styret .
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 Skal man ha digital kompetanse i styret , i toppledelsen eller i et « advisory board » ?
DN170412 Jeg stiller meg undrende til styreleder i pr-byrået Mørland & Johnsen, Øyvind Johnsens, utspill om at kunnskapen i styret er erfaringsbasert og teknologinøytral.
DN170412 Er det da ikke behov for teknologisk forståelse i styret når disse nye og teknologidrevne forretningsmodellene skal innføres ?
DN170412 En mulig løsning er å benytte såkalte « advisory boards » med digital kompetanse inn mot styret .
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DB170412 Han hadde respekt fra styret etter å ha kommet fra Barcelona, og det var da Galliani fortalte ham at det var en mulighet at de kunne hente meg også.
DA170412 Fru Solbakken i styret og ektemannen Ståle i København har også en lillefinger med i spillet.
VG170411 Med hyppigheten av de siste angrepene, vil noen mene at kopterne hadde det bedre under det autoritære styret til tidligere president Hosni Mubarak.
DN170410 - Jeg blir nok i Odin så lenge styret ønsker det, sier han.
DN170410 Storbankens konsernsjef jaktet på varsler - nå mister han store deler av bonusen og får kritikk av styret
DN170410 Storbankens konsernsjef jaktet på varsler - nå mister han store deler av bonusen og får kritikk av styret
DN170410 | Storbankens konsernsjef jaktet på varsler - nå mister han store deler av bonusen og får kritikk av styret
DN170410 Styret i Barclays ble ifølge brevet først klar over saken i år, etter at en ansatt gikk til styret med bekymringer om brudd Barclays' interne regler for varsling.
DN170410 Jeg vil også akseptere sanksjonen styret finner riktig, sier Staley i en uttalelse, før han understreker at han vil samarbeide med tilsynsmyndighetene.
DN170410 Foto : Chris Goodney/Bloomberg ¶ Styret i den britiske storbanken Barclays melder mandag i en pressemelding at to tilsynsorganer for den finansielle sektoren i Storbritannia har åpnet sak mot Barclays og deres konsernsjef Jes Staley, som en følge av Staleys behandling av en intern varsler.
DN170410 - Jeg har unnskyldt meg til styret og har akseptert at mine personlige handlinger i denne saken var feil fra min side.
DN170410 Styret understreker at det fremdeles har full støtte til Staley, og vil støtte hans videre ansettelse i Barclay.
DN170410 Styret kritiserer i meldingen Staleys varslerbehandling, og skriver at det vil gjøre en « veldig betydelig » justering av Staleys variabellønn - eller bonus - når tilsynsorganene har kommet med sin vurdering av saken.
DN170410 Styret i Barclays ble ifølge brevet først klar over saken i år, etter at en ansatt gikk til styret med bekymringer om brudd Barclays' interne regler for varsling.
DB170410 Questerre får Fredriksen-medarbeider inn i styret
DB170410 ¶ STYREKOLLEGER : Havnedirektør Anne Sigrid Hamran og Hodejeger-partner Åge Petter Christiansen hadde sittet sammen i styret til Kirkens bymisjon Oslo i to år da de gjorde avtale om en leveranse verdt 1,5 millioner kroner.
DB170410 Vi har sittet i styret sammen i Kirkens bymisjon.
DB170410 Kontaktpersonen hos Hodejegerne AS, Åge Petter Christiansen, hadde sittet i styret til Kirkens bymisjon i over to år med havnedirektøren før selskapet hans fikk oppdraget.
DB170410 « Den siste Sovjetstat », skriver debattant og nestleder i styret til Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Bård Standal, på Facebook.
DA170410 Han er blant annet medeier og styremedlem i Actionball og sitter i styret i selskap som Thingpal og BJ Holding.
VG170409 Jeg trynet inn i publikum og fikk et sår i hånda som gjorde at jeg ikke klarte å holde i styret .
VG170409 Forbremsen var slitt, og jeg fikk ringefinger og lillefinger mellom bremsen og styret .
DB170409 Han pådro seg et kutt i høyrehånda, som gjorde at han ikke kunne holde grepet i styret med begge hender.
DA170409 Banken er i gang med å utforme en ny strategi, som skal legges fram for styret og lanseres i mai.
DA170409 - Selv om jeg har sittet i styret til Sandnes Sparebank, har jeg ikke jobbet i bank før.
DA170409 Opphentingen kostet mye krefter, og tidligere i rittet hadde han også måttet ha hjelp med styret på sykkelen.
DA170409 - Jeg klarte ikke holde i styret , og da var det bare å stå av, sa han til TV 2.
BT170409 NEI TAKK : Glenn Erik Haugland og resten av styret i Os Venstre har nå gitt klar beskjed om at de ikke kommer til å bidra i Venstres kamp for å komme over sperregrensen i stortingsvalget til høsten.
AP170409 Men samtidig har tilsynet gitt klar beskjed til styret at de har et ansvar for å følge vedtektene.
AP170409 Styret er stiftelsens bestemmende organ.
AA170409 Samtidig har styret fått klar beskjed om at de har et ansvar for at vedtektene følges.
DA170407 Likevel har et klart flertall i det nye styret pakistansk bakgrunn.
DA170407 Både leder Mehtab Afsar og styreleder Zaeem Shaukat tilhører Minhaj-moskeen, i tillegg til at en representant fra søstermoskeen i Drammen også sitter i styret .
SA170406 Breivik kom selv inn i styret i Norges Håndballforbund i 1985, ble klubbtrener i eliteserien og landslagssjef i håndball i tilsammen 21 år.
SA170406 - Jeg er veldig stolt av å få jobbe i Olympiatoppen, og få lede så mange flinke folk, fortsetter fagsjef Lybekk, som tidligere har sittet i styret i Norges Håndballforbund og har vært visepresident.
SA170406 Jeg har vært i styret i mer enn tre sesonger nå, og slike opplevelser som i kveld gjør det defintivt verdt det, sier Høydal.
FV170406 Tønnesen skal inn i styret for Skandiaenergi, nå som Skagerak Maturo blir 20 prosent eier.
DN170406 Piëchs kone, Ursula, tidligere barnehagelærer, trakk seg samtidig fra styret .
DB170406 Selve dopingpanelet blir satt sammen nettopp av styret .
DB170406 Jeg har tatt det opp for styret , og kommer absolutt til å fullføre, sa hun.
DA170406 På spørsmål fra Dagsavisen oppgir Kulturdepartementet at det heller ikke har innsyn i kandidatene styret vurderte.
DA170406 Men ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ble presentert som en ren orienteringssak fra styret i innkallingen til rådets årsmøte.
DA170406 Her står det om tilsettelse i nye stillinger at styret « skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet » og « Kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
DA170406 Her står det om tilsettelse i nye stillinger at styret « skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet » og « Kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
DA170406 Det var nettopp uenigheten om hvorvidt rådet eller styret har siste ord i ansettelsessaker som utløste bråket rundt personalsaken til generalsekretær Mehtab Afsar i fjor sommer.
DA170406 Det er også uenighet om styret har avgitt nok informasjon til rådet ut fra hva som kan regnes som en « innstilling ».
DA170406 Da mente styret at det hadde rett til å sparke IRN-sjefen.
DA170406 - Hvorfor legger man da nå frem en ansettelsessak kun som orientering fra styret ? spør Ghozlan.
AP170406 Styret i helseforetaket vedtok for en måned siden at « nødvendig tomt for oppføring av storbylegevakt avhendes direkte til Oslo kommune til markedsverdi ».
AP170406 Styret i helseforetaket vedtok for en måned siden at « nødvendig tomt for oppføring av storbylegevakt avhendes direkte til Oslo kommune til markedsverdi ».
AP170406 Breivik kom selv inn i styret i Norges Håndballforbund i 1985, ble klubbtrener i eliteserien og landslagssjef i håndball i tilsammen 21 år.
AP170406 - Jeg er veldig stolt av å få jobbe i Olympiatoppen, og få lede så mange flinke folk, fortsetter fagsjef Lybekk, som tidligere har sittet i styret i Norges Håndballforbund og har vært visepresident.
AP170406 Jeg har vært i styret i mer enn tre sesonger nå, og slike opplevelser som i kveld gjør det defintivt verdt det, sier Høydal.
AA170406 | Tjora seiler inn i styret
AA170406 Waaler mister dermed sin faste plass i styret .
AA170406 Tim Torvatn rykker opp fra vara til fast medlem i styret .
AA170406 Professor i nordisk, Kristin Melum Eide, ble valgt for en ny periode i styret med 233 stemmer.
AA170406 Maktdelingen i styret
AA170406 Kjersti Møller fikk flest stemmer og fortsetter i styret .
AA170406 I en del saker har styret delt seg mellom de eksterne og studentene på en side, og de ansatte på den andre.
AA170406 Førsteamanuensis Tim Torvatn fra Fakultet for økonomi får også en fast plass i styret for de vitenskapelig ansatte.
AA170406 I rådets egne vedtekter om nyansettelser heter at styret " skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet " og " kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
AA170406 I rådets egne vedtekter om nyansettelser heter at styret " skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet " og " kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
AA170406 Det var uenighet om rådet eller styret har siste ord i ansettelsessaker som utløste bråket rundt generalsekretær Afsar i fjor.
AA170406 Da mente styret at det hadde rett til å sparke IRN-sjefen.
AA170406 Ansettelsen av den nikabkledde 32-åringen ble presentert som en ren orienteringssak fra styret i innkallingen til årsmøtet i Islamsk Råd ( IRN ).
VG170405 - I et dialogmøte der departementet hadde varslet at IRNs grunnleggende oppgaver og vilkårene for statstilskuddet var temaet, er det naturlig/åpenbart at jeg forholder meg til de ansvarlige, nemlig styret og dets leder, skriver Helleland i e-posten onsdag ettermiddag.
SA170405 FOTO : Jonas Haarr Friestad ¶ | - Skal Blidensol reddes, må styret gå ¶
SA170405 Den eneste måten å løse Blidensol-konflikten på, er at styret ved sykehjemmet trekker seg, mener Geir Amundsen som de siste årene har ledet sammenslutningen Ideelle sykehjem i Stavanger ( ISAS ).
SA170405 Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl anbefalte forrige uke at styret kaller inn til ekstraordinært ting og ber om fornyet tillit gjennom nyvalg.
SA170405 Jensen sier at styret ikke har diskutert å stille sine plasser til dispensasjon.
SA170405 Han vil ikke si om styret kommer til å foreslå dette, heller ikke om han selv vil jobbe for et slikt forslag.
SA170405 Han mener imidlertid at styret ikke uten videre har myndighet til å vedta fullt innsyn fra forrige styreperiode.
SA170405 - På grunn av implementeringen av noen av Bernanderutvalgets anbefalinger har vi det oppe til debatt i styret , sier Jensen.
SA170405 - Den diskusjonen hører hjemme internt i styret .
SA170405 Styret satte ned et utvalg som skulle gå gjennom åpenhetskulturen i idretten, og samtidig komme med forslag til forbedringer.
SA170405 - Styret har hele tiden vært på hugget overfor generalsekretæren om det finnes noe der vi burde vite om.
SA170405 Det gikk alt annet enn stille for seg i dørene da Jørgensen i oktober sa opp sin stilling i protest, i kjølvannet av konflikten med styret i Midt-Norge Travforbund.
SA170405 Derfor mener jeg at nye mennesker må inn i styret .
SA170405 | Hudfletter lederen og krever at styret går ¶
SA170405 Nå mener han hele styret i Leangentravets Eiendom AS må gå.
SA170405 ANGRIPER STYRET : Per Jørgensen har vært utviklingssjef på Leangen siden 2014.
DN170405 Å unnlate å beskytte seg mot dataangrep og tap kan anses som uforsvarlig opptreden fra ledelsen og styret , særlig når kravene er strenge og risikoen er godt kjent, skriver innleggsforfatterne.
DN170405 Hun er medlem i hovedstyret til Mediebedriftenes Landsforening og sitter også i styret til NTB.
DB170405 Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld.
DB170405 Nordmannen tok kragebeinet her i 2011, da han ble kastet over styret under den hektiske posisjoneringskampen foran målgang i Schoten.
BT170405 PROTESTER : Da styret skulle gjøre vedtaket, sto oddingene som en tett protestvegg bak i lokalet på Hotel Maritime i Haugesund.
BT170405 - Skal vi utvide det dagkirurgiske tilbudet i Odda, må folk i Hardanger bruke sykehuset, formaner styreleder Terje Vareberg, etter at styret i Helse Vest vedtok å legge ned akuttkirurgien.
AP170405 Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl anbefalte forrige uke at styret kaller inn til ekstraordinært ting og ber om fornyet tillit gjennom nyvalg.
AP170405 Jensen sier at styret ikke har diskutert å stille sine plasser til dispensasjon.
AP170405 Han vil ikke si om styret kommer til å foreslå dette, heller ikke om han selv vil jobbe for et slikt forslag.
AP170405 Han mener imidlertid at styret ikke uten videre har myndighet til å vedta fullt innsyn fra forrige styreperiode.
AP170405 - På grunn av implementeringen av noen av Bernanderutvalgets anbefalinger har vi det oppe til debatt i styret , sier Jensen.
AP170405 - Den diskusjonen hører hjemme internt i styret .
AP170405 Styret satte ned et utvalg som skulle gå gjennom åpenhetskulturen i idretten, og samtidig komme med forslag til forbedringer.
AP170405 - Styret har hele tiden vært på hugget overfor generalsekretæren om det finnes noe der vi burde vite om.
SA170404 | Akuttkirurgien ved Odda sykehus legges ned ¶ Styret i Helse vest stemte tirsdag å legge ned akuttkirurgien ved Odda sykehus.
DN170404 Nå går han inn i styret i Rygge Sivile Lufthavn.
DB170404 I etterkant møtte styret i IRN pressen.
DB170404 ( Dagbladet ) : Styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalte mandag inn til pressekonferanse på Hotel Bristol i Oslo etter møtet med kulturminister Linda Hofstad Helland ( H ).
DB170404 Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld.
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser, bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen, sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
DA170404 Thomas Middelthon, talsperson for styret , mener kommunens avgjørelse vil skape store praktiske problemer.
DA170404 Bakgrunnen skal blant annet være uenigheten mellom styret og kommunen om ansatte på sykehjemmet kan bruke hijab på jobb.
DA170404 Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld.
BT170404 Under kan du lese et live-referat fra dagens styrebehandling, der et stort flertall i styret altså vedtok å nedlegge akuttkirurgien i Odda.
BT170404 FOTO : ILLUSTRASJON : Tysseland Arkitektur/Vy ¶ | Styret legger ned akuttkirurgien ¶
AP170404 Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld.
AP170404 Rice er også vara til styret i Språkrådet, men må tåle slakt av sitt favorittnavn fra direktør Åse Wetås i Språkrådet.
AP170404 Og i september inviteres styret til å bestemme hvilket navn høyskolen skal foreslå på seg selv som universitet, ifølge høgskolens interne hjemmeside.
AP170404 Derfor kommer rektor Curt Rice til å fremme alle tre navneforslagene til overfor styret i møtet i juni, skriver nettstedet.
AA170404 Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld.
SA170403 - Styret har opptrådt svakt.
SA170403 En fin økning fra 3.615 tilskuere som var snittet i 2015, men langt bak målsettingen som styret selv hadde vedtatt.
DN170403 Foto : Fartein Rudjord ¶ Styret i Telecomputing har utpekt Terje Mjøs til konsernsjef, ifølge en melding mandag.
DB170403 Sporza-journalisten Karl Vannieuwkerke har på sin Twitter-konto delt en video filmet fra motsatt side av der velten skjedde, hvor det kan se ut som Sagan treffer en blå jakke med venstre hendel på styret .
BT170403 Den 07.03.17 stemte styret i Helse Fonna mot videreføring.
AP170403 En fin økning fra 3.615 tilskuere som var snittet i 2015, men langt bak målsettingen som styret selv hadde vedtatt.
DB170402 To av dem som trakk seg fra styret , Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og Arshad Jamil i Islamic Cultural Center, sier de tar rapporten til etterretning.
DB170402 Hele styret i IRN trakk seg i juni i fjor som følge av at styrets oppsigelse av generalsekretæren ble forkastet i et rådsmøte.
DB170402 Styret ønsket å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert, hadde manglende levering av resultater, manglende rapportering og dårlig omdømme.
AA170402 To av dem som trakk seg fra styret , Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og Arshad Jamil i Islamic Cultural Center, sier de tar rapporten til etterretning. ( ©NTB ) ¶
AA170402 Hele styret i IRN trakk seg i juni i fjor som følge av at styrets oppsigelse av generalsekretæren ble forkastet i et rådsmøte.
AA170402 Styret ønsket å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert, hadde manglende levering av resultater, manglende rapportering og dårlig omdømme.
DA170401 Kort tid før avgjørelsen skulle falle, fikk den fremste dommeren i rådet plass i styret til det lokale Heineken-merket.
DA170401 Kifo-forsker Sindre Bangstad sier det ikke er umulig å tenke seg at et alternativ som representerer flere medlemmer og andel muslimer enn det nåværende styret .
DA170401 Han mener det er verdt å merke seg at moskeene som nå rasler med utmeldingssablene er av betydelig størrelse sammenlignet med det nåværende styret .
DA170401 - Representantene i styret representerer ikke bare de moskeene de kommer fra, men hele rådet, sier han.
BT170401 Nå vil styret i selskapet « Den Gode Hensigt » vurdere å sikre balkongen ved Ole Bulls plass.
BT170401 Han forteller at spørsmålet om sikring er noe han vil ta opp med styret .
AP170401 | Ny granskingsrapport : Oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd var ugyldig ¶ Styret i Islamsk Råd ønsket i fjor å avsette generalsekretær Mehtab Afsar.
AP170401 Men et møte med medlemsorganisasjonene i IRN avviste forslaget, og styret valgte da å trekke seg.
AP170401 I rapporten går det frem at granskerne mener det tidligere styret kan stilles personlig ansvarlig for økonomiske og juridiske krav som er påført Mehtab Afsar og Islamsk Råd.
AP170401 For et år siden ønsket det daværende styret i Islamsk Råd å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert.
AP170401 Det ønsket ikke medlemmene, og det endte med at styret trakk seg.
AP170401 Det trekkes frem i rapporten at en betydelig arbeidsmengde og samarbeidsproblemer mellom generalsekretæren og det forrige styret hadde vært en utfordring.
AP170401 Basim Ghozlan var en av dem som trakk seg fra styret da det ikke var flertall for å sparke Afsar.
AP170401 Styret i Islamsk Råd sto bak oppsigelsen som skulle gjelde fra 1. september 2016.
AP170401 Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og komitéledere.
VG170331 NIF svarer : - Ekstraordinært ting ikke diskutert ¶ Styret i Norges idrettsforbund har ikke diskutert å kalle inn til ekstraordinært ting som følge av åpenhetsdebatten.
VG170331 - Jo, men det er opp til tinget å gi det sittende styret fullmakt videre.
VG170331 Hun har blant annet bakgrunn fra styret i Norges Fotballforbund ( NFF ), hvor hun i 2010 ble valgt inn som tidenes yngste visepresident i NFF, etter fire år som styremedlem. » « Likevel er nyhetssaken i mediene tilknyttet innstillingen av den nye styrelederen et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett.
VG170331 Kjell Kran sa den gang at det som var viktig for ham og Norges idrettsforbund, var at det var helt ok hvis et flertall i skitinget gjenvalgte Jensen og det øvrige styret , men tinget måtte gis muligheten til å uttrykke tillit eller mistillit.
VG170331 Hvilke verdier skal man praktisere i norsk idrett for å gjenreise omdømmet, og hva er den konkrete observerbare atferden fra styret og nedover i administrasjonen ut til kretser og klubber og utøverne, når den enkelte lever ut disse verdiene ?
SA170331 Da satt Steve Bannon, som senere ble Trump-rådgiver, i styret .
SA170331 Og det som verre er ; skillelinjene i styret går ikke bare etter politisk farge.
SA170331 Styret og administrasjonen er slitne av å være under konstant press.
SA170331 Rogaland Idrettskrets har inngått en intensjonsavtale med styret for Idrettsgallaen om gjennomføring av arrangementet.
DN170331 « Utover det som står i årsrapporten er det ikke naturlig for selskapets ledelse å kommentere forhold knyttet til konsernsjefens lønn, som er fastsatt av styret .
DN170331 Han forklarer at ansattrepresentantene ikke får medhør i styret for sine meninger om lederlønningene.
DN170331 - Vi gir jo uttrykk for våre meninger i styret , men sitter ikke med noe flertall der, sier Teigland.
AP170331 Jeg har sittet i styret i IRN i nesten 15 år og vært med på å bygge det opp.
AP170331 Det er en god geografisk og etnisk sammensetning i det nye styret , fremholder Afsar.
AP170331 Og det som verre er ; skillelinjene i styret går ikke bare etter politisk farge.
AP170331 Styret og administrasjonen er slitne av å være under konstant press.
AP170331 Rogaland Idrettskrets har inngått en intensjonsavtale med styret for Idrettsgallaen om gjennomføring av arrangementet.
AA170331 Politiet anbefalte blant annet fjerning av en knute som innebar festing inne i en rutebuss, noe styret fulgte.
AA170331 - Men dere skal velge én som skal lede styret ?
VG170330 Styret skal styre.
VG170330 Til kritikken fra Skogen sier Afsar at hun i høst hadde mulighet til å bli valgt inn i styret , men at hun valgte å stå utenfor.
VG170330 Skogen bekrefter at hun i høst ble innstilt av valgkomiteen til å sitte i et midlertidig styre i IRN etter at det forrige styret trakk seg.
VG170330 Ifølge Skogen ønsket imidlertid ikke Rabita-moskeen, som hun representerer, å være med i det midlertidige styret .
VG170330 - Jeg har tidligere kritisert Islamsk Råd for mye, blant annet for å ikke å ta med kvinner i styret , og ikke ha en bevisst strategi for å styrke norsk-muslimske kvinners rolle i det norske samfunnet.
VG170330 Han understreker at ansettelsen av Hasic ble bestemt av årsmøtet, etter hun hadde blitt innstilt som ansatt av styret .
DN170330 Vi opplevde, i tillegg til lavere salg, mer enn normalt uttak fra våre porteføljer », skriver styret i årsberetningen.
DB170330 Han har dessuten engasjert presidentene i storklubbene som Boca Juniors, Independiente og Racing Club som sine assistenter i styret .
DB170330 Nå skal styret i Kunstordningen og Kulturetaten utrede om kommunen skal ta imot gaven.
DA170330 Styret i partiet valgte ikke å ekskludere Moi Nilsen.
DA170330 Nå oppgir Islamsk Råd at medlemmene av det nye styret er : ¶
DA170330 Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen som ledet rådet frem til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret .
DA170330 Av disse er seks styremedlemmer som fortsetter fra det midlertidige styret som ble valgt i oktober.
DA170330 - I all hovedsak burde man være åpen om hvem som sitter i styret , sier Slotterøy Johnsen.
AA170330 - Vi har arbeidet kontinuerlig i tre måneder for å finne en løsning etter at styret i Reinertsen AS den 19.12.2016 gikk til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om gjeldsforhandlinger.
AA170330 Faren min satt i styret , så jeg lurte meg inn den veien.
VG170329 Vil ha kvinne-revolusjon i Norge ¶ Styret i Norges idrettsforbund tar nå sikte på å lyse ut den ledige toppjobben « så fort som mulig ».
VG170329 Nå ansetter og avsetter styret kun topplederen som igjen velger sin ledergruppe, men hva ligger i signalet Tvedt sender ?
VG170329 Da han gikk fra styret i Holmenkollen i fjor fulgte halvparten av styret med ham ut i lojalitet.
VG170329 Da han gikk fra styret i Holmenkollen i fjor fulgte halvparten av styret med ham ut i lojalitet.
VG170329 Vi vil invitere styret til et møte om situasjonen.
VG170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
VG170329 Tidligere styreleder Femi Baftii, som snakker på vegne av lederen Nasir Jahi, sier til VG onsdag at styret tirsdag besluttet å fryse medlemskapet sitt i IRN.
VG170329 Avgjørelsen er riktignok ikke tatt i styret i moskeen, men Ghozlan mener at de skal få behandlet saken og tatt et formelt standpunkt til om de skal fortsette i IRN i løpet av kort tid.
VG170329 Jeg trer opp i styret i Sats Elixia igjen, og beholder 7,5 prosent eierandel, sier Maaseide.
SA170329 - At styret er omforent og samlet om hvilke kriterier som skal gjelde er viktig.
SA170329 Jeg stoler på at styret har gode begrunnelse og bruker ikke mer tid på det.
SA170329 Styret har tatt inn over seg hva det vil si å forvalte fellesskapets penger.
SA170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
SA170329 Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret .
SA170329 Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia.
SA170329 Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.
SA170329 Går nå inn i styret igjen.
SA170329 Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut.
FV170329 Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret .
FV170329 Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia.
FV170329 Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.
FV170329 Går nå inn i styret igjen.
FV170329 Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut.
DN170329 Vestrum forklarte i tingretten at han ikke informerte styret i Intex om dette, fordi det var vennen, og ikke ham selv, som hadde tatt over konsulentoppdraget.
DN170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
DB170329 Opp til styret å avgjøre ¶
DB170329 Ingenting lekket ut i offisielle kanaler, men mandag ble generalsekretær Inge Andersen bedt av styret om å trekke seg.
DB170329 Forrige uke satt styret i Norges idrettsforbund ( NIF ) i et sju timer langt ekstraordinært møte, bare ei uke etter sitt forrige ordinære.
DA170329 - Stillingen vil bli utlyst og styret vil ta seg tid til å finne den rette etterfølgeren, sa styrleder i NIF, Tom Tvedt i går.
DA170329 Jeg trer opp i styret i Sats Elixia igjen, og beholder 7,5 prosent eierandel, sier sandvolleyballproffen til avisen.
BT170329 - At styret er omforent og samlet om hvilke kriterier som skal gjelde er viktig.
BT170329 Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret .
BT170329 Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia.
BT170329 Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.
BT170329 Går nå inn i styret igjen.
BT170329 Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut.
BT170329 Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret .
BT170329 Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia.
BT170329 Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.
BT170329 Går nå inn i styret igjen.
BT170329 Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut.
AP170329 Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet frem til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret .
AP170329 Den omstridte organisasjonen Islamsk Råd har valgt nytt styret .
AP170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid. | « Av og til tenker jeg : Kan jeg ikke bare dra hjem.
AP170329 - At styret er omforent og samlet om hvilke kriterier som skal gjelde er viktig.
AP170329 Jeg stoler på at styret har gode begrunnelse og bruker ikke mer tid på det.
AP170329 Styret har tatt inn over seg hva det vil si å forvalte fellesskapets penger.
AP170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
AP170329 Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret .
AP170329 Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia.
AP170329 Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.
AP170329 Går nå inn i styret igjen.
AP170329 Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut.
AA170329 Kunnskapsdepartementet understreker at styret nå må være særlig aktsomme, men vår vurdering er at man nå har etablert svært grundige systemer for internkontroll.
AA170329 En eiendomsinvestor saksøker BN Bank og styret i banken for inntil 700 millioner kroner.
AA170329 Den tidligere eieren av restaurantbygget Zachariasbryggen i Bergen, Knut Jørgen Hauge, saksøker BN Bank som ledes av Ragnar Hovland og styret i banken.
AA170329 Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.
AA170329 Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet fram til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret .
AA170329 Den omstridte organisasjonen Islamsk Råd har valgt nytt styret .
VG170328 Men spørsmålet er om den dramatiske endringen organisasjonen nå står oppe i vil få ham til å tenke annerledes - og ta opp saken i styret igjen.
VG170328 Men det er styret i NIF som jobber med disse sakene.
VG170328 Det er prinsippet som styret har fulgt.
VG170328 - Dette styret er klart på at vår vakt startet i juni 2015.
VG170328 - Det er naturlig at styret på generelt grunnlag ser seg rundt etter de to første årene ( av fire år ved makten, red.anm. ) og gjør evalueringer på alt vi har vært gjennom.
VG170328 - Hadde du håpet at kritikken mot Norges idrettsforbund ville stilne når Inge Andersen gikk av som generalsekretær ? - Styret har vært gjennom en prosess og tatt den beslutningen vi har...
VG170328 Afsar sier at Hasics arbeidsoppgaver kan være kommunikasjonsarbeid som å publisere noe styret i IRN vil at skal stå på hjemmesiden og å svare medlemmer og andre på eposter.
SA170328 - Det er styret i forbundet som avgjør hvem som skal få den eventuelle ledige plassen, men ettersom Nidaros kom på tredjeplass i kvalifiseringen, er det naturlig at dem står først i køen, sier Eide.
SA170328 Tidligere finansminister i flere Ap-regjeringer, Sigbjørn Johnsen, sitter i styret .
SA170328 Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell sitter også i styret .
SA170328 Mandag valgte styret i idrettsforbundet å gi generalsekretær Inge Andersen sparken.
SA170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
SA170328 Mandag kveld kom nyheten om at styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) hadde bedt Inge Andersen gå av som generalsekretær i forbundet.
SA170328 Jeg kan selv skrive under på at de som sitter i styret og verv sitter der på grunn av egenskaper og kvaliteter, ikke på grunn av tilhørighet til noe parti.
SA170328 Nå skal styret sørge for at organisasjonen har en generalsekretær i fremtiden, sier Tom Tvedt.
SA170328 Da styret i Norges idrettsforbund hadde ekstraordinært krisemøte på et hotell på Gardermoen sist onsdag, ble det ikke fattet en endelig beslutning om at generalsekretær Inge Andersen skulle gå.
SA170328 - Når var det styret tok sin beslutning ?
SA170328 - Jeg skal snakke på vegne av hele styret først.
SA170328 - Dette var ikke klart før styret hadde fattet sin endelige beslutning.
SA170328 Styret har ikke vært fysisk samlet, men det har vært avholdt en rekke telefonmøter.
SA170328 - Styret er tilfreds med at vi har fått en mann inn som kan holde hjulene i gang.
SA170328 Medlemmer av styret og ansatte har opplevd det som tungt.
SA170328 33 år i styret
FV170328 Mandag kveld kom nyheten om at styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) hadde bedt Inge Andersen gå av som generalsekretær i forbundet.
FV170328 Jeg kan selv skrive under på at de som sitter i styret og verv sitter der på grunn av egenskaper og kvaliteter, ikke på grunn av tilhørighet til noe parti.
FV170328 Nå skal styret sørge for at organisasjonen har en generalsekretær i fremtiden, sier Tom Tvedt.
FV170328 Da styret i Norges idrettsforbund hadde ekstraordinært krisemøte på et hotell på Gardermoen sist onsdag, ble det ikke fattet en endelig beslutning om at generalsekretær Inge Andersen skulle gå.
FV170328 - Når var det styret tok sin beslutning ?
FV170328 - Jeg skal snakke på vegne av hele styret først.
FV170328 - Dette var ikke klart før styret hadde fattet sin endelige beslutning.
FV170328 Styret har ikke vært fysisk samlet, men det har vært avholdt en rekke telefonmøter.
FV170328 - Styret er tilfreds med at vi har fått en mann inn som kan holde hjulene i gang.
DN170328 Fredriksens tankrederi Frontline forsøkte nylig å kjøpe konkurrenten DHT Holdings, men styret i DHT avviste to fremstøt.
DN170328 april 2017, som er forfallet for lånefasiliteten på " West Eminence ", og også en milepæl under bankavtalene som ble inngått i april 2016, skrev styret i sin kvartalsrapport.
BT170328 Tidligere finansminister i flere Ap-regjeringer, Sigbjørn Johnsen, sitter i styret .
BT170328 Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell sitter også i styret .
BT170328 Mandag valgte styret i idrettsforbundet å gi generalsekretær Inge Andersen sparken.
BT170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
BT170328 Mandag kveld kom nyheten om at styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) hadde bedt Inge Andersen gå av som generalsekretær i forbundet.
BT170328 Jeg kan selv skrive under på at de som sitter i styret og verv sitter der på grunn av egenskaper og kvaliteter, ikke på grunn av tilhørighet til noe parti.
BT170328 Nå skal styret sørge for at organisasjonen har en generalsekretær i fremtiden, sier Tom Tvedt.
BT170328 Da styret i Norges idrettsforbund hadde ekstraordinært krisemøte på et hotell på Gardermoen sist onsdag, ble det ikke fattet en endelig beslutning om at generalsekretær Inge Andersen skulle gå.
BT170328 - Når var det styret tok sin beslutning ?
BT170328 - Jeg skal snakke på vegne av hele styret først.
BT170328 - Dette var ikke klart før styret hadde fattet sin endelige beslutning.
BT170328 Styret har ikke vært fysisk samlet, men det har vært avholdt en rekke telefonmøter.
BT170328 - Styret er tilfreds med at vi har fått en mann inn som kan holde hjulene i gang.
BT170328 Medlemmer av styret og ansatte har opplevd det som tungt.
AP170328 Afsar peker på at styret i IRN er bredt sammensatt fra ulike moskeer og steder i landet.
AP170328 Men når Islamsk Råd, som har vært sterkt kritisert for mangel på kvinner i styret , skal ansette en kvinnelig kommunikasjons-medarbeider, velger de en av de ytterst få muslimske kvinnene i Norge som dekker til alt utenom øynene med niqab.
AP170328 - Det er styret i forbundet som avgjør hvem som skal få den eventuelle ledige plassen, men ettersom Nidaros kom på tredjeplass i kvalifiseringen, er det naturlig at dem står først i køen, sier Eide.
AP170328 Tidligere finansminister i flere Ap-regjeringer, Sigbjørn Johnsen, sitter i styret .
AP170328 Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell sitter også i styret .
AP170328 Mandag valgte styret i idrettsforbundet å gi generalsekretær Inge Andersen sparken.
AP170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
AP170328 Mandag kveld kom nyheten om at styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) hadde bedt Inge Andersen gå av som generalsekretær i forbundet.
AP170328 Jeg kan selv skrive under på at de som sitter i styret og verv sitter der på grunn av egenskaper og kvaliteter, ikke på grunn av tilhørighet til noe parti.
AP170328 Nå skal styret sørge for at organisasjonen har en generalsekretær i fremtiden, sier Tom Tvedt.
AP170328 Da styret i Norges idrettsforbund hadde ekstraordinært krisemøte på et hotell på Gardermoen sist onsdag, ble det ikke fattet en endelig beslutning om at generalsekretær Inge Andersen skulle gå.
AP170328 - Når var det styret tok sin beslutning ?
AP170328 - Jeg skal snakke på vegne av hele styret først.
AP170328 - Dette var ikke klart før styret hadde fattet sin endelige beslutning.
AP170328 Styret har ikke vært fysisk samlet, men det har vært avholdt en rekke telefonmøter.
AP170328 - Styret er tilfreds med at vi har fått en mann inn som kan holde hjulene i gang.
AP170328 Medlemmer av styret og ansatte har opplevd det som tungt.
AA170328 Ansatte og studenter har langt flere menn enn kvinner å velge mellom til styret i NTNU.
VG170327 Formelt har Inge Andersen rett i at det er styret som fattet vedtaket om hemmelighold om bruk av midler før 2015.
VG170327 Inge Andersens rolle ble diskutert, og ifølge NRK var styret delt i oppfatningen av hans rolle.
VG170327 - Vi har etter en totalvurdering i styret , der vi har hatt en prosess med Inge Andersen, valgt å slippe til nye krefter.
VG170327 Styret skal ha kommet til den erkjennelsen at det ikke ville bli ro rundt Norges Idrettsforbund før den omdiskuterte generalsekretæren var historie i organisasjonen.
VG170327 Det fikk Tyrkias idrettsminister, Akif Çağatay Kılıç, til å gå ut med følgende advarsel til klubben : ¶ - Styret i Galatasaray må rette opp dette umiddelbart.
SA170327 Med god hjelp av den politiske ringreven Sigbjørn Johnsen laget styret sitt eget forsvarsverk for å beskytte seg og sine.
SA170327 Generalsekretæren gikk i forsvarsposisjon og trakk styret med seg inn på bakrommet.
SA170327 Jeg tror likevel at styret har valgt å gjøre det riktige, for å komme ut av skvisen man har vært i.
FV170327 Med god hjelp av den politiske ringreven Sigbjørn Johnsen laget styret sitt eget forsvarsverk for å beskytte seg og sine.
FV170327 Generalsekretæren gikk i forsvarsposisjon og trakk styret med seg inn på bakrommet.
DN170327 I sommer satte Rybolovlev inn to av sine nøkkelpersoner i styret .
DN170327 Styret i NIF er blitt enige med Andersen om at han fratrer sin stilling, skriver de i en pressemelding.
DB170327 Vi har alltid hatt et godt samarbeid, men jeg syns styret har gjort et klokt valg med tanke på å komme ut av det støyet som har vært rundt idrettsforbundet i det siste.
DB170327 Etter over seks timer med møte ved Gardermoen kom styret i Norges idrettsforbund fram til at det ikke skjedde noen endringer i toppen av ledelsen.
DB170327 Styret i Norges Idrettsforbund satt over seks timer i møter.
DB170327 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndterer dette på en god måte overfor organisasjonen.
DB170327 ULLEVAAL ( Dagbladet ) : Styret i Norges idrettsforbund er blitt enige med Andersen om at han fratrer sin stilling.
DB170327 Etter over seks timer med møte ved Gardermoen kom styret i Norges idrettsforbund fram til at det ikke skjedde noen endringer i toppen av ledelsen.
DB170327 En tydelig sliten Tvedt sier han har jobbet i seks dager med ulike prosesser, der blant annet denne saken har vært sentral : ¶ - Styret har sammen med Inge Andersen hatt en prosess som har pågått en måned.
DA170327 - Økt satsing på Forum er en del av en strategi bystyret i Stavanger har vedtatt, og Stavanger kommune har en arrangementsstrategi der vi er medeiere både i Stavanger Forum og Region Stavanger, sier Grindland, som viser til at Region Stavanger har en solid plattform og at styret i Forum Stavanger mener et datterselskap er en riktig satsing. | - Røykeforbudet for politikere må på plass ¶
BT170327 Med god hjelp av den politiske ringreven Sigbjørn Johnsen laget styret sitt eget forsvarsverk for å beskytte seg og sine.
BT170327 Generalsekretæren gikk i forsvarsposisjon og trakk styret med seg inn på bakrommet.
AP170327 Med god hjelp av den politiske ringreven Sigbjørn Johnsen laget styret sitt eget forsvarsverk for å beskytte seg og sine.
AP170327 Generalsekretæren gikk i forsvarsposisjon og trakk styret med seg inn på bakrommet.
AP170327 Jeg tror likevel at styret har valgt å gjøre det riktige, for å komme ut av skvisen man har vært i.
SA170326 Fakta : Styret i Norges Friidrettsforbund ¶
DN170326 Nettverksselskapet UBW har stanset all handel i selskapet frem til første mai, samtidig som en av grunnleggerne trekker seg fra styret .
DB170326 I tillegg sitter Svein Arne Hansen i styret i kraft av sin rolle som president i Det europeiske friidrettsforbundet ( EA ).
DB170326 - Styret og administrasjonen må sammen jobbe for å øke inntektene til norsk friidrett.
BT170326 Fakta : Styret i Norges Friidrettsforbund ¶
AP170326 Fakta : Styret i Norges Friidrettsforbund ¶
DB170325 - Da han gikk ut, kombinert med all støyen som er rundt Alexander Vik, og hvem som enn er eier av Confirmit, fant jeg ut at det ble vanskelig å sitte igjen i styret , sier Moan til Dagbladet.
AP170325 Snart er det ikke flere biter igjen av kroppen å skrive om : Jeg kan se for meg bøker som Hyggen med ryggen, Styret med nyre og Meningen med forbrenningen, men strengt tatt begynner det vel å gå tomt for rimord på kroppens forskjellige organer og lemmer ( jeg trenger vel ikke si mer enn skjoldbruskkjertel for å bevise akkurat det ).
AA170325 Først skal den nye presidenten lære mest mulig av styret for 2017-festivalen, før han setter i gang arbeidet med den neste.
SA170324 Her er det nye styret i KSK : Pål Wilhelmsen ( styreleder ), Sebastian H.
SA170324 - Styret i Gassror IKS vurderer at utviklingstiltaket i søknaden har regional betydning.
FV170324 KRISTIANSAND : Fredag kveld besluttet styret i Scenekunst Sør å ansette Peder Horgen som den første daglige lederen for foreningen.
DA170324 Han våkner opp noen dager senere, men styret i boule-klubben føler at Rikard må beskyttes mot seg selv - og bestemmer at han ikke får lov til å være med til det nordiske mesterskapet i København.
AP170324 Her er det nye styret i KSK : Pål Wilhelmsen ( styreleder ), Sebastian H.
VG170323 Lebedev er ingen hvem-som-helst : han er nestleder i det russiske parlamentet, Dumaen, og sitter også i styret i det russiske fotballforbundet.
VG170323 Hadde han derimot vært i en særlig posisjon i forhold til bygningen, for eksempel i styret , så kunne saken stilt seg annerledes.
FV170323 Vi har hatt en bred diskusjon, og det er viktig at styret håndtere dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
FV170323 Det er viktig for styret å ivareta de ansatte og organisasjonen på en god måte.
FV170323 Det er viktig for styret og ivareta organisasjonen og de ansatte på en god måte.
DN170323 Jérôme Franck-Sætervoll ( 39 ) er av styret i RiksTV utpekt til ny administrerende direktør.
DB170323 Lebedev sitter også i styret til det russiske fotballforbundet.
DB170323 Det er årsaken til at styret til slutt ga generalsekretæren ny tillit.
DB170323 Bare fotballpresident Yngve Hallén var igjen, men han hadde symbolsk nok takket ja til en plass i styret til Norges Idrettsforbund.
BT170323 STYRET I SMIBERGET : Nestleder i styret Knut Stølås, styreleder Trond Helle og styremedlem Arvid Carlsen har det siste året jobbet med å utvikle en kontrakt for å rehabilitere alle badene i borettslaget.
BT170323 STYRET I SMIBERGET : Nestleder i styret Knut Stølås, styreleder Trond Helle og styremedlem Arvid Carlsen har det siste året jobbet med å utvikle en kontrakt for å rehabilitere alle badene i borettslaget.
VG170322 Han har også sittet i styret ( Foundation Board ) i det internasjonale antidopingbyrået WADA siden opprettelsen av det i 1999.
VG170322 Det viktigste for styret er å ivareta organisasjonen på en god måte.
VG170322 Det er viktig for styret å ivareta organisasjonen på en god måte.
VG170322 Det er viktig at styret håndterer dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
SA170322 Så fikk han heller tatt kritikken i styret etterpå.
SA170322 Og jeg vil tippe at han angrer på at han ikke straks valgte å legge på bordet alt som ble etterspurt, og som det forrige styret ville holde skjult.
SA170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndtere dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
SA170322 Det er viktig for styret å ivareta de ansatte og organisasjonen på en god måte.
SA170322 Det er viktig for styret og ivareta organisasjonen og de ansatte på en god måte.
FV170322 Så fikk han heller tatt kritikken i styret etterpå.
FV170322 Og jeg vil tippe at han angrer på at han ikke straks valgte å legge på bordet alt som ble etterspurt, og som det forrige styret ville holde skjult.
DN170322 Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas er en av flere Telenor-direktører som har sittet i styret i Vimpelcom.
DB170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndterer dette på en god måte overfor organisasjonen.
DB170322 ULLENSAKER ( Dagbladet ) : Etter over seks timer med et ekstraordinært styremøte kom styret i Norges Idrettsforbund fram til at det ikke skjer noen endringer i toppen av ledelsen.
DB170322 Dette er styret i Norges Idrettsforbund : ¶
DB170322 Det er viktig for styret og ta vare på organisasjonen, sier en ordknapp Tvedt.
DB170322 Styret har sittet i møter på et hotell ved Gardermoen gjennom hele dagen - siden tidlig i formiddag.
DB170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndterer dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
DB170322 Dette er styret i Norges Idrettsforbund : ¶
DB170322 ( Dagbladet ) : Styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) bestemte i dag at det ikke skjer noen endringer i NIFs ledelse.
DB170322 Styret i Norges Idrettsforbund : Gjør ingen endringer i NIFs ledelse ¶
DB170322 Styret i NIF har sittet i møter på Scandic Gardermoen - rett ved flyplassen - gjennom hele dagen.
DB170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndterer dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
DB170322 Dette er styret i Norges Idrettsforbund : ¶
DB170322 ( Dagbladet ) : Styret i Norges Idrettsforbund ( NIF ) bestemte onsdag at det ikke skjer noen endringer i NIFs ledelse.
DB170322 Styret i Norges Idrettsforbund : Gjør ingen endringer i NIFs ledelse ¶
DB170322 Styret i NIF satt i møter på Scandic Gardermoen - rett ved flyplassen - gjennom hele dagen.
DA170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndterer dette på en god måte overfor organisasjonen.
DA170322 Det er viktig for styret og ta vare på organisasjonen, sa en ordknapp Tvedt. ( ©NTB ) ¶
DA170322 Bedre sykkelveier er et skikkelig kinderegg : Det øker trafikksikkerheten for myke trafikanter, det får flere til å velge et miljøvennlig transportmiddel, og sykling gir helsegevinst for hver enkelt av oss som setter oss bak styret .
BT170322 Så fikk han heller tatt kritikken i styret etterpå.
BT170322 Og jeg vil tippe at han angrer på at han ikke straks valgte å legge på bordet alt som ble etterspurt, og som det forrige styret ville holde skjult.
BT170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndtere dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
BT170322 Det er viktig for styret å ivareta de ansatte og organisasjonen på en god måte.
BT170322 Det er viktig for styret og ivareta organisasjonen og de ansatte på en god måte.
AP170322 Opp til styret
AP170322 Han skjønner det godt hvis styret søker fritak for eiendomsskatten som byrådet har innført.
AP170322 - Ja, men styret skal jobbe for Konserthusets interesser, og det skal det gjøre uten at generalforsamlingen legger seg opp i dets daglige disposisjoner.
AP170322 - Du kan kaste styret ?
AP170322 Så fikk han heller tatt kritikken i styret etterpå.
AP170322 Og jeg vil tippe at han angrer på at han ikke straks valgte å legge på bordet alt som ble etterspurt, og som det forrige styret ville holde skjult.
AP170322 Vi har hatt en bred diskusjon og det er viktig at styret håndtere dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen.
AP170322 Det er viktig for styret å ivareta de ansatte og organisasjonen på en god måte.
AP170322 Det er viktig for styret og ivareta organisasjonen og de ansatte på en god måte.
VG170321 I møtet skal styret behandle forhold som er interne og dermed konfidensielle.
VG170321 « En gruppe av de opprinnelige aksjonærene ( sendte ) den 09.12.16 et brev til styret om at de ønsket Ryan ut av selskapet.
SA170321 Det sier Guri Ramtoft, som sitter i styret i Norges idrettsforbund.
FV170321 Styret i selskapet har som mål å tildele kontrakten innen sommeren. | - Palmesus kjenner tilhengerne inngående på en måte som mange innen kulturlivet kan lære av ¶
FV170321 Det sier Guri Ramtoft, som sitter i styret i Norges idrettsforbund.
DB170321 Riktignok blir det understreket at dette styret ikke skal blande seg bort i det daglige kontrollarbeidet, men den egentlige makten forblir hos IOC.
DB170321 Mens det er ITA og WADA som skal kontrollere at de nasjonale antidopingbyråene tester bra nok, blir IOC sammen med regjeringene sittende i styret for denne kontrollvirksomheten.
DB170321 Trump kan si at han blir sabotert av lekkasjer, men lekkasjene er mye mindre betenkelige enn styret , sier USA-eksperten.
DB170321 Dette har skapt et umåtelig press på Norske Skog, ledelsen og styret », sa Jon-Aksel Torgersen, tidligere styreleder i selskapet i fjor sommer.
DB170321 NRK er med som redaksjonell samarbeidspartner, og styret skal vurdere muligheten for å inngå som en av eierne av selskapet.
BT170321 Det sier Guri Ramtoft, som sitter i styret i Norges idrettsforbund.
AP170321 Det sier Guri Ramtoft, som sitter i styret i Norges idrettsforbund.
VG170320 Styret skal ha gått gjennom saken med Apelgren mandag ettermiddag.
SA170320 Styret i klubben har tilbudt Wenger en toårskontrakt, ifølge The Guardian.
DN170320 « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 Styret i Norske Skog understreker i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 I dagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 " Styret ved Keppel FELS har forhåndsgodkjent ansvarsoverføringen for nybygg-kontraktene ", heter det.
DB170320 « Vi tror at styret ikke alltid blir informert om hvordan ting egentlig er, men får den perfekte historien om at alt er i orden rundt om i kommunene som er i MHBR.
DB170320 Ytterligere et varsel og tre år seinere, har styret full tillit til brannsjefen, som leder brannberedskapen i Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal. 9. januar 2013 tok Frode Negård opp problemer i ledelsen og med helse-, miljø og sikkerhet : ¶
DB170320 - Vi har diskutert varslersaken i styret (... ).
BT170320 Styret vil ikke legge ut kjempejobben på anbud.
BT170320 Styret i klubben har tilbudt Wenger en toårskontrakt, ifølge The Guardian.
AP170320 Styret i klubben har tilbudt Wenger en toårskontrakt, ifølge The Guardian.
SA170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
FV170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
FV170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
DB170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Tamás Szabó til Dagbladet.
BT170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
BT170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
AP170319 august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.
SA170318 - Jeg er overbevist om at de som sitter i styret og daglig ledelse ikke trenger dårlig landslagsprestasjoner eller åpenhetsdebatt for å forstå at omdømme er viktig.
FV170318 - Jeg er overbevist om at de som sitter i styret og daglig ledelse ikke trenger dårlig landslagsprestasjoner eller åpenhetsdebatt for å forstå at omdømme er viktig.
DA170318 - I dag svarer Slyngstad til Sentralbanksjefen og styret i Norges Bank.
BT170318 - Jeg er overbevist om at de som sitter i styret og daglig ledelse ikke trenger dårlig landslagsprestasjoner eller åpenhetsdebatt for å forstå at omdømme er viktig.
AP170318 - Det er viktig at vi har en felles virkelighetsforståelse i ledelsen, styret , fagforeningen og med alle ansatte.
AP170318 - Jeg er overbevist om at de som sitter i styret og daglig ledelse ikke trenger dårlig landslagsprestasjoner eller åpenhetsdebatt for å forstå at omdømme er viktig.
AA170318 Nå skal jeg sammen med det nye styret vise oss tilliten verdig.
AA170318 Edvin Helland, Trondheim ¶ Styret i nord ¶
AA170318 De skal såkalt konstituere seg selv, men det er fremdeles uklart lørdag ettermiddag om det nye styret skal møtes i dag og om de eventuelt velger en leder.
AA170318 Styret for Sør-Trøndelag ¶
AA170318 Vedtektene for det nye felles styret godkjennes og trer i kraft 1. oktober 2017, og Nord- og Sør-Trøndelag Ap oppløses fra samme dag ¶
AA170318 Vedtektene for det nye felles styret godkjennes og trer i kraft 1. oktober 2017.
VG170317 Sverre Seeberg ( Norge ), født i 1950 : Nordmannen kom inn i styret i FIS i 2014.
VG170317 Sarah Lewis ( England ), født i 1964 : Generalsekretær i FIS, med møterett i styret .
VG170317 Overfor sportsbloggeren Andreas Selliaas har hun likevel bekreftet at de to andre personene i dopingpanelet også sitter i styret til FIS.
VG170317 Medlem av styret i den russiske olympiske komiteen.
SA170317 | Glassverket fristiller alle spillerne og treneren ¶ Styret i håndballklubben Glassverket har besluttet å fristille alle sine spillere og trener Geir Oustorp.
SA170317 Tre styremedlemmer har allerede sagt fra seg sine verv, og resten av styret har stilt sine plasser til disposisjon på årsmøtet 30. mars, skriver DT.
SA170317 Det ble klart etter at styret fattet et vedtak torsdag, fire serierunder før slutt.
SA170317 Styret skal ha honnør for at de har vært ærlige, og gitt oss svar innenfor de fristene de antydet tidligere, sier trener Geir Oustorp til Drammens Tidende.
FV170317 | Glassverket fristiller alle spillerne og treneren ¶ Styret i håndballklubben Glassverket har besluttet å fristille alle sine spillere og trener Geir Oustorp.
FV170317 Tre styremedlemmer har allerede sagt fra seg sine verv, og resten av styret har stilt sine plasser til disposisjon på årsmøtet 30. mars, skriver DT.
FV170317 Det ble klart etter at styret fattet et vedtak torsdag, fire serierunder før slutt.
FV170317 Styret skal ha honnør for at de har vært ærlige, og gitt oss svar innenfor de fristene de antydet tidligere, sier trener Geir Oustorp til Drammens Tidende.
BT170317 - Styret og medlemmene har takket ja til overtakelse.
AA170317 Hun er også foreslått inn i styret til nye Trøndelag Ap.
VG170316 - Det å ta selvkritikk, det har jeg jo ingen problemer med, men det viktigste jeg er opptatt av, styret er opptatt av, det er å komme seg videre, men så tror jeg vi skal være ydmyke, alle sammen, og si at teknologien går raskt fremover.
SA170316 Styret i Molde HK Elite har lagt ned et solid arbeid for å kunne satse videre med et topplag i Molde.
DB170316 Hovedtillitsvalgt og brannmester på Elverum, Frode Negård, hevder han utestenges for å ha varslet styret om brannsjef Nils-Erik Haagenrud sin lederstil.
DB170316 Men så viste deg det seg at også Krohn Devold var inhabil, ettersom hun satt i styret til flere Aker-selskaper og hadde en halv million i styrehonorar.
DB170316 Men striden mellom Aker og den rødgrønne regjeringen startet først når daværende næringsminister Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet stoppet salget, i etterkant av at styret i Aker Solutions - med statens styremedlemmer i spissen - først hadde godkjent det.
DA170316 Tre styremedlemmer har allerede sagt fra seg sine verv, og resten av styret har stilt sine plasser til disposisjon på årsmøtet 30. mars, skriver DT.
DA170316 Det ble klart etter at styret fattet et vedtak torsdag, fire serierunder før slutt.
DA170316 Av Anders Møllersen ¶ Styret i håndballklubben Glassverket har besluttet å fristille alle sine spillere og trener Geir Oustorp, skriver Drammens Tidende.
DA170316 Styret skal ha honnør for at de har vært ærlige, og gitt oss svar innenfor de fristene de antydet tidligere, sier trener Geir Oustorp til Drammens Tidende.
DA170316 Det var styret i stiftelsen som hadde besluttet oppbudet og det ble opplyst i retten at den samlede gjelden overstiger stiftelsens aktiva.
BT170316 - Denne knuteregelen har vi diskutert i styret , og det har vært delte meninger om den.
VG170315 Mandag vedtok styret i Norsk Skuespillerforbund ( NSF ) å påby sine medlemmer å stå på kravene om å følge fagforbundets tariffavtale, og ikke gi etter for press fra norske kringkastere, TV 2 og TV Norge.
SA170315 « Jeg trakk meg fra styret da jeg oppdaget at romfolk ble nektet muligheten til å selge Asfalt », skriver Paul Stephens ( til venstre ).
SA170315 Jeg trakk meg fra styret da jeg oppdaget at romfolk ble nektet muligheten til å selge Asfalt.
DN170315 Styret i Hexagon understreker at de har full tillit til Rollén.
DN170315 Styret i Borr Drilling foreslår å kunne doble aksjekapitalen fra to til fire millioner dollar, gjennom å utstede 200 millioner nye aksjer til pålydende kurs 0,01 dollar.
AA170315 Styret i Hexagon understreker at de har full tillit til Rollén, og at han fortsetter som toppsjef i selskapet.
SA170314 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker å innføre forbud mot hijab og andre religiøse hodeplagg for de ansatte.
SA170314 « Man vil opprette utvalg som skal jobbe mer spesifikt, slik at det ikke bli så mye på styret .
SA170314 Siden 2007 har han vært i styret i TIL som nestleder og leder.
SA170314 Det nye styret i Tromsø Idrettslag er : ¶
SA170314 Det er tre år siden jeg ble valgt inn i styret som nestleder.
DN170314 Hvis det er snakk om et salg av Aker Solutions, eventuelt en større fusjon med et annen oljeserviceselskap der Aker Kværner Holding forblir aksjonær, må dette behandles i styret i Aker Kværner Holding.
DA170314 LES OGSÅ : - Kan ikke nekte ansatte å bruke hijab ¶ Styret ved Blidensol har klaget vedtaket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og har fått beskjed om at en avgjørelse skal komme innen utgangen av mars.
DA170314 Da burde ny trener være aktuelt, men styret i SH hadde gitt Kardell toårskontrakt uten mulighet for oppsigelse etter ett år hvis det gikk dårlig.
AP170314 Sammen med Joar Håve og May Britt Lagesen, som er innstilt som to av de 15 medlemmene i styret , trakk de sitt kandidatur, skriver Adresseavisen.
AP170314 « Man vil opprette utvalg som skal jobbe mer spesifikt, slik at det ikke bli så mye på styret .
AP170314 Siden 2007 har han vært i styret i TIL som nestleder og leder.
AP170314 Det nye styret i Tromsø Idrettslag er : ¶
AP170314 Det er tre år siden jeg ble valgt inn i styret som nestleder.
AP170314 « Man vil opprette utvalg som skal jobbe mer spesifikt, slik at det ikke bli så mye på styret .
AP170314 Siden 2007 har han vært i styret i TIL som nestleder og leder.
AP170314 Det nye styret i Tromsø Idrettslag er : ¶
AP170314 Det er tre år siden jeg ble valgt inn i styret som nestleder.
AA170314 Vi ønsker Rune Olsø som ny leder, og vi har heller ingen problemer med de andre kandidatene til styret , sier han.
AA170314 Vaag sier at han har snakket både med Rune Olsø og andre styremedlemmer i Sør-Trøndelag Ap før han sendte ut pressemeldingen, men at det ikke ble gjort et nytt vedtak utover det styret bestemte den 6. mars.
AA170314 Her er pressemeldingen til Nord-Trøndelag Ap : ¶ Styret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti avholdt et ekstraordinært styremøte på telefon tirsdag ettermiddag.
AA170314 Alle de tre styrene skulle fungere frem til konstitueringen av fylkestinget i oktober, der styret i Ap Trøndelag skulle ta over hele « skuta ».
AA170314 - Vi opplever at det stilles spørsmål ved Olsøs roller og styret har sagt at vi inntil videre ber om at ledervalget utsettes.
AA170314 - Og dere opplevde ikke at dette styret hadde tillit ?
AA170314 Styret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti står samlet bak disse enstemmige, fremforhandlede innstillingene, og anbefaler dem samlet til fellesmøtet.
AA170314 Styret og ledelsen har i lengre tid jobbet med å bygge en plattform som kunne sikre videre drift, men har dessverre ikke lyktes.
AA170314 Sammen med Joar Håve og May Britt Lagesen, som er innstilt som to av de 15 medlemmene i styret , trakk de sitt kandidatur, skriver Adresseavisen.
AA170314 ¶ Terje Sørvik, som også er innstilt til styret , støtter Anne Marit Mevassvik.
AA170314 Verdalsordfører Bjørn Iversen er også innstilt som en del av det nye styret i et felles Ap Trøndelag.
AA170314 Tirsdag gikk fire av de innstilte i styret ut og sa at de ikke ønsket å sitte i et slikt styre.
AA170314 Så nå må styret i Nord-Trøndelag Ap forholde seg til dette, sier Mevassvik.
AA170314 Han er også en av de 15 som er innstilt i styret .
AA170314 Anne Marit Mevassvik og tre andre politikere som er innstilt i det nye styret for Ap Trøndelag, vil ikke lede Trøndelag sammen med Rune Olsø.
AA170314 - Min holdning er at jeg takker ja til å sitte i styret selv om Olsø blir leder.
SA170313 Men dersom styret med leder Kurt Figenschau oppriktig trodde at det ikke ville gå ut over interessen målt i publikum var det i beste fall naivt.
SA170313 Etter 34 år med importspillere satte styret ned foten foran denne sesongen.
DA170313 Jeg er stolt over å få muligheten til å lede Rogaland Arbeiderparti sammen med det nyvalgte styret , og hele det store laget som Rogaland Arbeiderparti er, så skal vi sammen jobbe for en ny Ap-styrt regjering, sa Wirak etter at han ble valgt, ifølge en pressemelding fra Arbeiderpartiet.
SA170312 jeg er stolt over å få muligheten til å lede Rogaland Arbeiderparti sammen med det nyvalgte styret .
SA170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
SA170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
FV170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
DA170312 - Det var en del styr rundt selve prosessen, men jeg har hele tiden vært opptatt av at det er styret som må uttale seg om den saken.
BT170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
AP170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
AP170312 Trener Tor Odvar Moen og styret har en jobb å gjøre den neste perioden.
DB170311 Styret for det hele ble de kongelige selv, altså brukerne, og deler av det øverste hoff, altså ressursforvalterne.
VG170310 - Presidenten og styret er fair og svært oppegående mennesker, men press fra media og omverden gjør det vanskelig for absolutt alle som arbeider i israelsk fotball, sier Karlsen, før han legger til : ¶
FV170310 Hovedtillitsvalgt for overlegene og medlem av styret i Sørlandet sykehus, Hans Thorwild Thomassen.
FV170310 Det bekrefter hovedtillitsvalgt for overlegene og medlem av styret i Sørlandet sykehus, Hans Thorwild Thomassen.
FV170310 Nicolai Tangens stiftelse får to plasser i styret i Sørlandets kunstmuseum.
FV170310 ) og Arvid Grundekjøn er klare for å ta plass i styret i Sørlandets kunstmuseum.
DB170310 Hvis det turneringen går bra, er det ikke utenkelig at styret eventuelt kan øke senere.
DB170310 Styret er plassert lavt og fothvilerne bakover og høyere og den mangler passasjersete.
AA170310 Men styret setter noen betingelser.
AA170310 Styret i Trondheim Spektrum AS har tidligere sagt det er uaktuelt å betale for ny bru eller andre krav utenfor planområdet for utbyggingen av storhallen.
AA170310 Styret har tidligere vært klare på at de ikke har økonomi til å ta flere utgifter, og truet med å stoppe utbyggingen hvis de også måtte betale rekkefølgekostnader.
VG170309 Selskaper i Høegh-sfæren hvor reder-arvingen sitter i styret eller er i familie med donoren, har til sammen gitt Høyre drøyt 2,4 millioner kroner siden 2011. * 1 Christen Sveaas er enkeltpersonen, som etter Hagen, har donert nest mest til Høyre siden 2011.
SA170309 | Ole Ringdal ny universitetsdirektør ¶ Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok torsdag å ansette Ole Ringdal som universitetsdirektør de neste to årene, melder UiS i en pressemelding.
SA170309 Han er sekretær for universitetsstyret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i saker som legges frem for styret .
SA170309 Brevet fra PIM var mellom andre støttet av styret i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, Changemaker, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp.
SA170309 Med seg i styret har han blant annet Robert Frisnes og Ragnhild Otterlei.
FV170309 | Godtok ikke forslaget om nedleggelse ¶ Styret i Helse Sør-Øst har avslått forslaget om å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Flekkefjord.
FV170309 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen var klar på at dette dreide seg om å sikre kvalitet i behandlingen for alle pasienter på Sørlandet, og fikk støtte i styret for nedleggelse.
FV170309 februar at styret ved Sørlandet sykehus vedtok å legge ned akuttkirurgien og traumemottaket ved sykehuset i Flekkefjord.
FV170309 Styret mener at risikoanalysen som er gjort ikke er god nok, melder NRK.
FV170309 Styret i Helse Sør-Øst vil vite mer om konsekvensene dersom akuttberedskapen legges ned ved sykehuset i Flekkefjord.
DN170309 Med seg i styret hadde Louise Mohn Larssen sin far Trond Mohn.
DN170309 I 2015 etablerte hun også holdingselskapet Luzmon, der også ektemannen er medlem av styret .
DN170309 Holder rentene uendret ¶ Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde rentene uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
DN170309 Foto : RALPH ORLOWSKI / REUTERS / NTB Scanpix ¶ Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde rentene uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
DN170309 Mer enn halve styret trakk seg samtidig i protest.
DB170309 Jeg må komme tilbake etter styret har snakket sammen, sier Skogstad til Dagbladet.
DB170309 Han ville ikke uttale seg om saken før han hadde vært i kontakt med resten av styret .
AP170309 Med seg i styret har han blant annet Robert Frisnes og Ragnhild Otterlei.
SA170308 Vi er blitt informert fortløpende fra styret om hvordan stoda er, men vi har fokusert på det sportslige.
FV170308 Der styret applauderte regnskapet ble hans fotball møtt med stående ovasjoner fra supporterne.
DN170308 Foto : Mikaela Berg ¶ Styret i mobilselskapet Hello har besluttet at selskapets gründer Nadir Nalbant skal ta over som leder i Hello.
DN170308 Dette er en overgangsfase, sier Nalbant til DN, og legger til at styret leter etter en ny mobilsjef.
DN170308 - Fordi Sandaker sammen med styret har funnet ut at det er best å skille lag, sier Nalbant.
DN170308 - Vi jobber med et sett av initiativer som vi regner på, initiativer som går på kryss og tvers i hele organisasjonen og som vi skal legge frem for styret i løpet av våren.
DB170308 Ved utgangen av 2016 var 15,1 prosent av personene i styret til Russel 3000-selskaper kvinner.
AP170308 Stiftelsene styres av Medvedevs barndomsvenn og tidligere forretningspartner, mens kona Natalja Medvedev og en nevø sitter i styret .
AA170308 Teatersjefen er teaterets øverste leder og administrerende direktør og rapporterer til styret .
AA170308 Nå er styret i gang med å finne hans etterfølger.
AA170308 Men allerede nå er styret på utkikk etter hans etterfølger.
AA170308 I utlysningen skriver styret at de ønsker en sjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper.
AA170308 - Vi kommer til å opprette et ansettelsesutvalg med to ansatte og noen fra styret .
AA170308 Teatersjefen er teaterets øverste leder og administrerende direktør og rapporterer til styret .
AA170308 Nå er styret i gang med å finne hans etterfølger.
AA170308 Men allerede nå er styret på utkikk etter hans etterfølger.
AA170308 I utlysningen skriver styret at de ønsker en sjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper.
AA170308 - Vi kommer til å opprette et ansettelsesutvalg med representanter fra de ansatte og styret .
SA170307 Også Sykepleierforbundets lokalleder Nina Horpestad forbauser når hun uten nærmere begrunnelse tar hijab-brukerens parti og bebreider foreningen for at den « beskylder » hjemmets administrasjon for å være illojal, hvilket den vitterlig var mot styret , som er den eneste en administrasjon skylder lojalitet.
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
SA170307 Der ble styret gjenvalgt.
SA170307 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker ikke at ansatte skal bruke hijab på jobb.
SA170307 Det er styret ved Blidensol sykehjem som har klaget avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) inn for Likestillings- og diskimineringsnemnda. | 500 Telenor-kunder i Sandnes uten nett på andre dagen ¶
SA170307 Der styret applauderte regnskapet ble hans fotball møtt med stående ovasjoner fra supporterne.
SA170307 | Viking gikk 18 millioner kroner i minus - nå krever styret balanse ¶ Styret i Viking Fotball AS har pålagt ledelsen å levere balanse i 2017-regnskapet.
SA170307 | Viking gikk 18 millioner kroner i minus - nå krever styret balanse ¶
SA170307 Valgkomiteen har foreslått at hele styret gjenvelges.
SA170307 | Blodrødt fra Viking - nå krever styret balanse ¶ Styret i Viking Fotball AS har pålagt ledelsen å levere balanse i 2017-regnskapet.
SA170307 | Blodrødt fra Viking - nå krever styret balanse ¶
DN170307 I januar kom styret i Guangxi med 1001 forslag til aksjonærene som de måtte ta stilling til.
DB170307 Og så lenge Rosenborgs Ivar Koteng ikke hevet stemmen en eneste gang, men bare minnet 2017-tinget på at 2018-tinget kan kaste styret om de ikke følger opp alle gode intensjoner, er fotballen godt forlikt.
BT170307 Tirsdag gikk styret i Helse Fonna inn for å avvikle akuttkirurgien ved Odda sjukehus.
BT170307 Hun ville vente med å vedta nedlegging, inntil styret har fått en grundigere gjennomgang av konsekvensene.
BT170307 Halve styret støttet så et forslag fra Liv Kari Eskeland ( H ), tidligere ordfører på Stord.
BT170307 Der styret applauderte regnskapet ble hans fotball møtt med stående ovasjoner fra supporterne.
BT170307 Valgkomiteen har foreslått at hele styret gjenvelges.
AP170307 | Viking gikk 18 millioner kroner i minus - nå krever styret balanse ¶ Styret i Viking Fotball AS har pålagt ledelsen å levere balanse i 2017-regnskapet.
AP170307 | Viking gikk 18 millioner kroner i minus - nå krever styret balanse ¶
AP170307 Valgkomiteen har foreslått at hele styret gjenvelges.
AP170307 | Blodrødt fra Viking - nå krever styret balanse ¶ Styret i Viking Fotball AS har pålagt ledelsen å levere balanse i 2017-regnskapet.
AP170307 | Blodrødt fra Viking - nå krever styret balanse ¶
AP170307 Valgkomiteen har foreslått at hele styret gjenvelges.
SA170306 Styret skaffet hovedsponsor ¶
DN170306 I fjor vedtok styret ved NHH en ny ledelsesmodell med ansatt rektor og ekstern styreleder.
DB170306 Lebedev sitter i styret til det russiske fotballforbundet.
DB170306 I tillegg er han nestleder i styret i Energigass Norge, en interesseorganisasjon for gassbransjen.
BT170306 - Thorstein Selvik, som sitter i styret for gruppen av tidligere studenter ( Alumni ), håper på mer entreprenørskap ved skolen, og ser gjerne en forskningspark ute i Helleveien som en konkret målsetting.
AP170306 Styret skaffet hovedsponsor ¶
VG170305 Rasmus Damsgaard er en hyggelig, litt distré danske, som selv sier at « jeg kan ingenting om skisport », og som rapporterer direkte til styret i det internasjonale skiforbundet FIS.
SA170305 - Jeg antar at styret har tatt signalene, det blir et vedtak på et vis.
SA170305 Jo, for nå må styret få gjennomført det som skal til for at norsk fotball blir bedre.
FV170305 - Jeg antar at styret har tatt signalene, det blir et vedtak på et vis.
FV170305 Jo, for nå må styret få gjennomført det som skal til for at norsk fotball blir bedre.
DA170305 Mange har tatt til orde for at Norges Idrettsforbund ( NIF ) burde gi innsyn i pengebruken i forbundet fra 2011 og 2015, men styret i Norges Fotballforbund ville ikke gå med på at fotballtinget skulle kreve dette.
DA170305 Styret ønsket indirekte representasjon på tinget for å sikre en geografisk og størrelsesmessig utjevning av hvem som har stemmerett på tinget.
BT170305 - Jeg antar at styret har tatt signalene, det blir et vedtak på et vis.
BT170305 Jo, for nå må styret få gjennomført det som skal til for at norsk fotball blir bedre.
AP170305 - Jeg antar at styret har tatt signalene, det blir et vedtak på et vis.
AP170305 Jo, for nå må styret få gjennomført det som skal til for at norsk fotball blir bedre.
AA170305 Og hun støttes godt av Ove Jenssen i styret for Velforeningen, når hun sier at Ilsvikøra Velforening er den eneste Velforeningen som ikke synes det er nødvendig hverken med protesttog eller punktdemonstrasjoner for å få fremmet sine rimelige krav.
VG170304 Og : « Forbundsstyret har og vil også i fremtiden signalisere overfor styret i NIF om å arbeide for åpenhet i organisasjonen.
VG170304 Imidlertid mener forbundsstyret at en skal ha tillit til at styret i NIF håndterer dette på beste måte ».
VG170304 At medlemmene, mellom tingperioder, skal instruere styret i enkeltsaker er utfordrende demokratisk og organisatorisk » heter det i tingdokumentene.
VG170304 Styret i Norges Fotballforbund er uenig.
VG170304 Men det er ikke styret som bestemmer dette - det er flertallet i salen.
VG170304 Er det en illusjon å tro på at tingsalen vil overprøve styret ?
VG170304 Styret uttaler seg overordnet positivt om ønsket om åpenhet, men innstiller likevel på å avvise det konkrete forslaget som skal opp til behandling pp tinget..
DB170304 - Jeg er svært takknemlig for tilliten Johan med familie og Ferds styret viser meg.
AA170304 Jeg bannet, styret og grein, og folk fikk virkelig se hvordan jeg er.
FV170303 - Noe av det rareste jeg har lest om den saken, er at du fortalte styret ditt om den bare noen timer før den ble kjent ?
DN170303 Styret sier de har høyere ambisjoner.
DN170303 - Styret har en høyere ambisjon for selskapets inntjening enn det som ble oppnådd i 2016, skriver selskapet.
DA170303 Oppbudet var besluttet av styret i selskapet og i retten ble det opplyst at Jama Marina AS har en samlet gjeld på 3,5 millioner kroner.
VG170302 Han beskyldte klubbpresident Vincent Labrune for å ha gjort løfter han visste at han ikke kom til å holde, slaktet storkjøpet av stopperen Dória og sa han var imot det, beskyldte styret for løgner.
VG170302 - Jeg kan ikke akseptere denne ustabile situasjonen, sa Bielsa, som var misfornøyd med at styret ønsket å endre betingelsene for hans nye kontrakt med klubben.
VG170302 Den velinformerte spanske fotballeksperten Guillem Balague hevder i en artikkel på Sky Sports' nettsider at styret i den spanske storklubben har laget en smørbrødliste over arvtagerne de ønsker.
SA170302 Aftenbladets undersøkelser har dokumentert at styret har vært uten reell styring.
SA170302 - Noe av det rareste jeg har lest om den saken, er at du fortalte styret ditt om den bare noen timer før den ble kjent ?
DB170302 Noe sånt vil ikke styret i NCCA godta.
DA170302 Men da alt styret hadde lagt seg i går, undret han innerst inne : Hvorfor akkurat meg ?
BT170302 - Noe av det rareste jeg har lest om den saken, er at du fortalte styret ditt om den bare noen timer før den ble kjent ?
AP170302 I fjor sommer ble det kjent at han og en annen medarbeider hadde tette, økonomiske bånd til det avsatte russiskvennlige styret i Ukraina.
AP170302 I fjor sommer ble det kjent at han og en annen medarbeider hadde tette, økonomiske bånd til det avsatte russiskvennlige styret i Ukraina.
AP170302 Men alle fem sitter også i styret til Vestre Aker Unge Høyre.
AP170302 - Noe av det rareste jeg har lest om den saken, er at du fortalte styret ditt om den bare noen timer før den ble kjent ?
AA170302 Styret har satt av 1,5 millioner kroner til varslingsarbeidet.
VG170301 Han synes også det er litt morsomt at jeg har sittet i styret i Statoil, så vi har en felles oljebakgrunn.
SA170301 Madsen opplyser om at sjakkforbundet tidligere ikke hadde noen regler når det kom til kjønnsfordeling i styret .
SA170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
SA170301 Styret i Norges Sjakkforbund er jo oppegående folk, sier Røneid, som selv spiller sjakk på klubbnivå.
SA170301 Det nye styret består av Jan Petter Hagen ( leder, f.v ), Bjørn Gjerde, Ola Engvik, Kristin Grung, Jon Ketil Gjørtz og Ivar Nesset.
SA170301 - Widzew har alltid vært berømt på grunn av sin enorme supporterbase, noe som er grunnen til suksessen klubben hadde på 1980- og 1990-tallet, da klubben spilte på øveste nivå, både nasjonalt og internasjonalt, sier Przemysław Klementowski, som sitter i styret i klubben.
FV170301 | Søgne Høyre vil forhandle om storkommune ¶ Styret i Søgne Høyre sier i kveld ja til å starte forhandlinger om å danne storkommune med Songdalen og Kristiansand.
BT170301 Vi forventer at både regjeringen og styret ved Helse Fonna og Helse Vest tar ansvar her, sier Roald Aga Haug.
BT170301 Madsen opplyser om at sjakkforbundet tidligere ikke hadde noen regler når det kom til kjønnsfordeling i styret .
BT170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
BT170301 Styret i Norges Sjakkforbund er jo oppegående folk, sier Røneid, som selv spiller sjakk på klubbnivå.
AP170301 Madsen opplyser om at sjakkforbundet tidligere ikke hadde noen regler når det kom til kjønnsfordeling i styret .
AP170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
AP170301 Styret i Norges Sjakkforbund er jo oppegående folk, sier Røneid, som selv spiller sjakk på klubbnivå.
AP170301 - Widzew har alltid vært berømt på grunn av sin enorme supporterbase, noe som er grunnen til suksessen klubben hadde på 1980- og 1990-tallet, da klubben spilte på øveste nivå, både nasjonalt og internasjonalt, sier Przemysław Klementowski, som sitter i styret i klubben.
AA170301 Prost i Sør-Innherad prosti 2006 - Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.
AA170301 Prost i Sør-Innherad prosti 2006 - Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.
VG170228 Derfor er det veldig mange som har nominert dem til denne prisen og ønsket at de skulle vinne, forteller Inger Beate Larsen, en av fem personer i styret som delte ut prisen.
FV170228 Returkrafts største eiere satt tirsdag ettermiddag i møte med styret for å diskutere muligheten for rettslig skritt mot Nordea og EY.
DN170228 Inntektene til Hero fortsatte som ventet å falle gjennom fjerde kvartal 2016, skriver styret i rapporten.
DN170228 - Nedgangen forklares med negative marginer innen Staffing og Hotel Operations og lavere lønnsomhet for Hero Group grunnet redusert kapasitet ved norske mottakssentre, skriver styret i rapporten.
DN170228 Styret ved UiA anmodet i fjor om at saken ble gransket av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning.
DN170228 Styret har også bestemt å betale ut 50 millioner kroner i utbytte til aksjonærene etter fjoråret, hvorav styreleder og gründer Simen Thorsen som er største aksjonær kan glede seg til en utbetaling på nærmere 12 millioner kroner.
DN170228 Men nå har styret i DHT Holdings enstemmig avvist Frontline Ltd.s reviderte forslag om å kjøpe opp alle utestående DHT-aksjer, skriver DHT Holdings i en melding.
DN170228 - Styret merker seg særlig at Frontlines reviderte bud fortsatt i stor grad undervurderer bidraget DHTs forretning og flåte ville gi til et sammenslått selskap skriver DHT-styret.
DN170228 Av en kjennelse fra Oslo byfogdembete kommer det frem at styret besluttet å begjære oppbud i styremøte på søndag, den 26. februar.
DN170228 Til tross for at selskapet opplevde en kraftig nedgang i verdiene gjennom fjoråret, mener styret at det er flere attraktive vekstmuligheter i dagens marked.
DN170228 - Styret har brukt skjønn og reservert en del av det justerte resultatet per aksje, heter det.
DN170228 - Kostnadsreduserende tiltak og økt operasjonell effektivitet på tvers av bransjen har brakt ned « break-even-kostnadene » for offshoreprosjekter, noe som kan resultere i at flere prosjekter blir iverksatt på kort til mellomlang sikt, skriver styret .
DN170228 - Aker forventer at aktivitetsnivået vil holde seg lav også i 2017, etter som oljeselskapene vil være varsom med nye investeringer før oljeprisen viser en vedvarende oppgang, skriver styret i sin beretning.
DN170228 april 2017, som er forfallet for lånefasiliteten på " West Eminence ", og også en milepæl under bankavtalene som ble inngått i april 2016, skriver styret i rapporten.
DN170228 Styret i NRK har vedtatt at rikskringkasteren skal flytte.
DB170228 NRK flytter fra Marienlyst ¶ Styret i NRK har vedtatt at rikskringkasteren skal flytte.
DA170228 Ifølge Dagens Næringsliv besluttet styret i selskapet å begjære oppbud under et møte søndag, og det gikk selv til skifteretten.
AP170228 Han leder Norges Banks hovedstyre som også er styret for fondet.
AP170228 Sentralbanksjefen leder Norges Bank hovedstyre, som er det styret Slyngstad rapporterer til.
AP170228 Det nye styret består av Jan Petter Hagen ( leder, f.v ), Bjørn Gjerde, Ola Engvik, Kristin Grung, Jon Ketil Gjørtz og Ivar Nesset.
AA170228 Houthiene får støtte fra Iran og det avsatte regimet i Jemen, mens det internasjonalt anerkjente styret i landet får støtte av Saudi-Arabia og flere andre land i regionen.
AA170228 Mandag kveld ble det kjent at styret forlenger fristen fra kommende onsdag til 17. mars til å samle inn 7,5 millioner som trengs i arbeidet for å gjenåpne flyplassen. ( ©NTB ) ¶
VG170227 » - Når en ser på det styret som har vært i media rundt Therese-saken, så var det ikke overraskende.
DB170227 Ser man på styret som har vært i media gjennom prosessen, forventer jeg at jeg blir kritisert.
DB170227 Ser man på styret som har vært i media gjennom prosessen forventer jeg at jeg blir kritisert.
AA170227 Styret har derfor besluttet å forlenge tegningsperioden, sånn at pågående diskusjoner og andre som har vist interesse, kan bidra.
DN170226 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sa foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse fredag etter at journalister ble stengt ute fra pressekonferansen med Trumps talsmann Sean Spicer.
AP170226 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sa foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse fredag etter at journalister ble stengt ute fra pressekonferansen med Trumps talsmann Sean Spicer.
AA170226 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sa foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse fredag etter at journalister ble stengt ute fra pressekonferansen med Trumps talsmann Sean Spicer.
AA170226 Daværende næringssjef i kommunen satt i styret i betongfirmaet som fikk avtalen.
DB170225 Hun har fått en etterlønnsavtale på ett år, og styret kan pålegge henne arbeidsplikt så lenge hun mottar etterlønn.
DB170225 Eckhoff ønsket selv å fortsette i stillingen, men styret valgte å ansette danske Karin Hindsbo, som nå er sjef for KODE, Kunstmuseene i Bergen.
DB170225 Det er en avtale som ble inngått med det forrige styret .
AA170225 Hun har fått en etterlønnsavtale på ett år, og styret kan pålegge henne arbeidsplikt så lenge hun mottar etterlønn. ( ©NTB ) ¶
AA170225 Eckhoff ønsket selv å fortsette i stillingen, men styret valgte å ansette danske Karin Hindsbo, som nå er sjef for KODE, Kunstmuseene i Bergen.
AA170225 Det er en avtale som ble inngått med det forrige styret .
SA170224 Styret ble gjenvalgt.
SA170224 Jeg kan forstå styret .
SA170224 Han fikk kanskje som forventet fra styret og eierne.
SA170224 Nedrykk vil være en katastrofe for Leicester, og jeg tenker at styret har fattet en modig avgjørelse.
FV170224 Styret vil ta opp saken med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
FV170224 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
FV170224 Nedrykk vil være en katastrofe for Leicester, og jeg tenker at styret har fattet en modig avgjørelse.
DB170224 Ranieri, med livserfaring fra store klubber, har ikke plutselig blitt en dårlig manager, mener Fredheim, som derfor stiller spørsmål ved om styret i Leicester vet hva de driver med.
DB170224 Hvis ei spillergruppe kommer og sier det, så hopper styret der spillerne sier, sier Fredheim.
DB170224 - Sitter de med kompetanse i det styret til å vurdere hva som foregår ?
DA170224 Styret vil ta opp saken med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
BT170224 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
BT170224 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
BT170224 Jeg kan forstå styret .
BT170224 Han fikk kanskje som forventet fra styret og eierne.
AP170224 Styret vil ta opp saken med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
AP170224 Jeg kan forstå styret .
AP170224 Han fikk kanskje som forventet fra styret og eierne.
AP170224 Nedrykk vil være en katastrofe for Leicester, og jeg tenker at styret har fattet en modig avgjørelse.
AA170224 - Styret vil diskutere saken visere med Det hvite hus' stab, sier foreningens leder Jeff Mason i en uttalelse.
AA170224 Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen, heter det i en pressemelding fredag.
VG170223 - Resultater i hjemlig liga denne sesongen truer klubben, og styret føler at en endring i ledelsen - selv om det er vondt å innrømme - er nødvendig for klubbens interesse, heter det seg i pressemeldingen.
SA170223 Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 43 millioner kroner til bonus.
SA170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
SA170223 Ranieri sparkes sånn omtrent to uker etter at styret forsikret om full tillit- altså helt likt med tidsskjema.
SA170223 Lars Tjærnås er ikke overrasket etter at treneren som for to uker siden fikk full tillit av styret nå er fjernet.
DB170223 Det var toppsjef Sigve Brekke selv, som daværende Asia-sjef, overtalte styret i Telenor til å gå inn i India i 2008.
DB170223 Mørch får også kritikk for å ha tatt beslutninger på egen hånd uten å ha konferert med resten av styret .
DB170223 Ifølge Ekstra Bladet informerte ikke Mørch resten av styret godt nok om at Wonderful Copenhagen ikke var juridisk forpliktet til å ta millionregninga, og at han dermed ikke handlet i styrets beste interesse.
DA170223 " Resultatene i inneværende sesong har satt klubbens Premier League-status i fare, og styret konkluderer motvillig med at et bytte av sportslig ledelse er nødvendig til klubbens beste ", står det.
BT170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
BT170223 Ranieri sparkes sånn omtrent to uker etter at styret forsikret om full tillit- altså helt likt med tidsskjema.
BT170223 Lars Tjærnås er ikke overrasket etter at treneren som for to uker siden fikk full tillit av styret nå er fjernet.
AP170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
AP170223 Ranieri sparkes sånn omtrent to uker etter at styret forsikret om full tillit- altså helt likt med tidsskjema.
AP170223 Lars Tjærnås er ikke overrasket etter at treneren som for to uker siden fikk full tillit av styret nå er fjernet.
AA170223 Like før jul vedtok styret i TAG at Rosendal likevel var det mest sannsynlig alternativet, et syn som er blitt forsterket i de to månedene som er gått siden den gang.
SA170222 At man i tillegg til Diskrimineringsmyndighetene også ville forsøke å engasjere Arbeidsmyndighetene mot styret , og det på grunnlag av at ansatte føler stressymptomer pga. en sak de selv har igangsatt, er derimot nytt.
SA170222 Aftenbladets spalter, har både hjemmets administrasjon og kommunen v/ordføreren og helsedirektøren for lengst tatt parti mot styret .
SA170222 Aftenbladet gjør også nummer av at det skal være innlevert mistillitsforslag mot styret som forutsettes behandlet på årsmøtet.
SA170222 februar og at styret for å hindre saksrelatert kupping, har avvist nye medlemmer etter at hijabsaken kom opp.
DN170222 Styret i Swedbank har besluttet ikke å rette erstatningskrav mot tidligere toppsjef Michael Wolf og styreleder Anders Sundström.
DN170222 " Styret har besluttet ikke å rette krav mot tidligere administrerende direktør og styreleder, ettersom vi ikke har funnet noe grunnlag for sådan.
BT170222 Det er ikke lett å være meg i opp i alt dette styret , sier Lothepus litt oppgitt på telefonen.
AA170222 Marvill Hågensen sitter i styret i sameiet Hornebergtunet leiligheter.
AA170222 Hun sier at styret nå må gjøre strakstiltak siden en portåpner er på avveie.
VG170221 - Hun har engasjert seg når ting har vært vanskelig, hun har vært i styret i lang tid og har i tillegg vært en veldig viktig spiller for oss på banen, sier Moen.
BT170221 VISER REGNINGEN : Onsdag vil Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, presentere sykkel-regningen til styret .
AP170221 august ) ¶ Styret i Stiftelsen Fritt Ord har delt ut to Fritt Ords Honnør tirsdag.
AA170221 Styret foreslår utbetaling av utbytte på 13 kroner per aksje. ( ©NTB ) ¶
VG170220 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble i november valgt til visepresident i Verdens Antidopingbyrå, mens Thorhild Widvey har vært en del av styret siden 2014.
VG170220 - Det har Norge muligheten til med den innflytelsen som er i styret for tiden.
SA170220 - Jeg respekterer at styret nå ønsker en annen lederprofil, og dialogen frem mot en sluttavtale har vært god, sier Svein Ivar Førland.
SA170220 Det er blitt gjort en god jobb i det sittende styret , sier leder Kent Ranum i valgkomiteen foran Rosenborgs årsmøte torsdag denne uken.
SA170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
SA170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
SA170220 Ut av styret går disse : ¶
SA170220 Påtroppende nestleder Astrid Strandbu gikk ut av valgkomiteen etter hun ble en kandidat til styret .
SA170220 NY I TIL-LEDELSEN : Stig Bjørklund rykker opp fra nestleder til leder av Tromsø Idrettslag, mens Astrid Strandbu kommer inn i styret som nestleder.
SA170220 De nye styret slankes fra åtte til seks personer, basert på tidligere årsmøtevedtak.
DN170220 Ole Petter Ottersen ( 61 ) foreslås av styret ved Karolinska institutet som ny rektor.
DN170220 I januar meldte nemlig styret ved Göteborgs Universitet at det hadde innstilt Ottersen som ny rektor.
DN170220 Få dager senere ble det kjent at styret ved Karolinska institutet ville innstille Ottersen som ny rektor.
DN170220 Det bestemte styret ved den svenske toppinstitusjonen mandag.
DN170220 Steen sier det vil « gå en del måneder » før trioen i det nye styret kommer med en anbefalt løsning for hva som skal skje med Silvers kunder.
DN170220 Det var et ryddig møte med det nye styret i går kveld, sa Berg mandag formiddag.
DN170220 Mandag morgen har Rezidor sendt ut en børsmelding der styret i selskapet enstemmig anbefaler aksjonærene å si nei til det kinesiske tilbudet.
DN170220 Styret skriver blant annet at selskapet er i en omstillingsperiode der det er gjennomført flere tiltak for å bedre lønnsomheten og at hotellkjeden har kvittet seg med flere tapshoteller. 200.000 ansatte ¶
DN170220 Styret mener tilbudet ikke reflekterer verdiene i selskapet og baserer seg på vurderinger fra SEB Corporate Finance og DNB Markets.
DN170220 Styret i Rezidor, hotellselskapet som blant annet driver Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen, sier unisont nei til oppkjøpstilbudet fra majoritetseieren, kinesiske HNA Tourism Group.
DB170220 Det rødgrønne styret i Oslo har derimot pekt på at kontrakten med Veireno ble inngått av det borgerlige byrådet som tapte makta ved valget i 2015.
BT170220 Det er blitt gjort en god jobb i det sittende styret , sier leder Kent Ranum i valgkomiteen foran Rosenborgs årsmøte torsdag denne uken.
AP170220 Det er blitt gjort en god jobb i det sittende styret , sier leder Kent Ranum i valgkomiteen foran Rosenborgs årsmøte torsdag denne uken.
AP170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
AP170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
AP170220 Ut av styret går disse : ¶
AP170220 Påtroppende nestleder Astrid Strandbu gikk ut av valgkomiteen etter hun ble en kandidat til styret .
AP170220 NY I TIL-LEDELSEN : Stig Bjørklund rykker opp fra nestleder til leder av Tromsø Idrettslag, mens Astrid Strandbu kommer inn i styret som nestleder.
AP170220 De nye styret slankes fra åtte til seks personer, basert på tidligere årsmøtevedtak.
DB170219 februar i forberedende komité til det nasjonale fondet i DR Kongo, og møter deretter i styret for det nasjonale Redd-fondet, der saken skal behandles.
AP170219 Saken behandles i styret på Karolinska i dag.
AP170219 Styret i Göteborg sier at Ottersen ville vært uaktuell ellers.
VG170218 Cristina sitter i styret .
AA170218 Både FARC og ELN har kjempet mot styret i landet siden 1964. ( ©NTB ) ¶
SA170217 Det vedtok styret onsdag med sju mot fire stemmer.
FV170217 Fra venstre : Kenneth Johnsen, nestleder i styret for Agder Taxi, og Mirza Becirbegovic, fungerende daglig leder for Agder Taxi.
DN170217 Endringen betyr betydelig omstilling i postvirksomheten og vil medføre en reduksjon i antall ansatte og vesentlige kostnadsreduksjoner, skriver styret i sin rapport for 4. kvartal. ( ©NTB ) ¶
DN170217 Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt.
DN170217 Forventer lavere resultat i 2017 ¶ Styret i Dof forventer et lavere operasjonelt justert driftsresultat i 2017 sammenlignet med hva som er oppnådd i 2016.
DB170217 Noen hevder også at styret rundt Michael Flynn og Trumps væremåte er grunnen til at admiralen sa nei til jobben.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang.
AA170217 Styreleder i Romanistiftelsen, Holger Gustavsen, er en av de tre i styret som nå blir avsatt, skriver Finansavisen.
AA170217 Endringen betyr betydelig omstilling i postvirksomheten og vil medføre en reduksjon i antall ansatte og vesentlige kostnadsreduksjoner, skriver styret i sin rapport for 4. kvartal. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Styret går inn for at drøyt halve overskuddet, 963 millioner kroner, skal føres tilbake til bøndene i form av en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk.
SA170216 Vi har avklart rollen mellom styret og generalsekretær.
DN170216 Han har også sittet i styret til National Labour Relations Board, et uavhengig statlig organ med ansvar for å påse at amerikansk arbeidsmiljølov overholdes.
DN170216 Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2016 med 2 kroner per aksje.
DN170216 « Styret er tilfreds med resultatet for 2016.
DN170216 Styret i Grieg foreslår tre kroner i utbytte per aksje for fjerde kvartal.
DB170216 Samtidig måtte han ta nok poeng til at spillerne fikk troen på prosjektet hans - og ikke minst ta nok poeng til at styret og fansen var fornøyde.
DA170216 Han har også sittet i styret til National Labour Relations Board, et uavhengig statlig organ med ansvar for å påse at amerikansk arbeidsmiljølov overholdes.
DA170216 Styret i FIS møttes på Hotell Kulm i St.
BT170216 Vi har avklart rollen mellom styret og generalsekretær.
AP170216 Han har også sittet i styret til National Labour Relations Board, et uavhengig statlig organ med ansvar for å påse at amerikansk arbeidsmiljølov overholdes.
AP170216 Vi har avklart rollen mellom styret og generalsekretær.
AA170216 Han har også sittet i styret til National Labour Relations Board, et uavhengig statlig organ med ansvar for å påse at amerikansk arbeidsmiljølov overholdes.
AA170216 Peter Gabriel sitter i styret til Starmus.
AA170216 Styret går inn for at drøyt halve overskuddet, 963 millioner kroner, skal føres tilbake til bøndene i form av en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk.
VG170215 En innstilling fra utvalget vil så gå tilbake til styret , som skal vedta om de velger å anke den norske stjernens 13 måneders utestengelse eller ikke.
VG170215 En innstilling fra utvalget vil så gå tilbake til styret , som skal vedta om de velger å anke den norske stjernens 13 måneders utestengelse eller ikke.
VG170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
SA170215 Var det slik, da må styret ha godkjent et mega reisebudsjett.
SA170215 Til slutt endte styret opp med navnet Dale, for dette ble det betalt store summer til reklamefirmaet.
SA170215 Styreleder kan ikke forstå utsagn fra flere tidligere styremedlemmer som uttrykker at de følte at ikke alt kom på bordet, og at styret ikke jobbet godt i sammen.
SA170215 Osmundsen mener styret jobba godt som kollegium.
SA170215 Det er styret , her med styreleders spesielle ansvar for kostnadsoppfølging, som skulle tatt tak.
SA170215 Alt tyder på at styret ikke har deltatt i de utallige reiser som er avdekket, hverken på turer eller overdådige middager, det klarte daglig leder alene.
DN170215 Foreslår utbytte ¶ Styret foreslår et utbytte på tre kroner per aksje, totalt fire millioner kroner for 2016.
DN170215 Styret foreslår å utbetale utbytte på 12 kroner per aksje basert på resultatet for 2016.
DN170215 Styret har foreslått og ikke dele ut utbytte for andre halvår 2016, og selskapet begrunner dette med at « en sterk balanse og kontantbeholdning er viktig gjennom en krevende markedssyklus og dette skal underbygge ambisjonen om å gå ut av perioden som et sterkere selskap ».
DN170215 Foreslår utbytte ¶ Styret foreslår et utbytte på tre kroner per aksje, totalt fire millioner kroner for 2016.
DN170215 Foreslår utbytte ¶ Styret foreslår et utbytte på tre kroner per aksje, totalt fire millioner kroner for 2016.
DB170215 - Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, heter det i pressemeldinga.
DA170215 Vi i styret blir informert om det vedtaket, for styret diskuterer aldri enkelte dopingsaker, kommenterer Seeberg.
DA170215 Vi i styret blir informert om det vedtaket, for styret diskuterer aldri enkelte dopingsaker, kommenterer Seeberg.
DA170215 Men denne behandlingen foregår på utsiden av styret .
DA170215 Styret i FIS møtes for øvrig senere onsdag i St.
BT170215 GOD STEMNING : Cecilie Fredriksen, en av John Fredriksens døtre og familiens representant i styret , her sammen med styreleder Ole-Eirik Lerøy.
AA170215 Det er styret i borettslaget som har tatt avgjørelsen om ryddeaksjonen, ifølge Thesen.
AA170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
AA170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
AA170215 Styret i Trondheim Spektrum AS har sagt klart fra om at de dropper hele prosjektet dersom de må betale for utbedring av Klostergata eller ny gangbru til Nidareid.
SA170214 Leder i valgkomiteen, Kay Hugo Hanssen, holder kortene tett til brystet både når det gjelder hvem som går ut og hvem som kommer inn i styret .
SA170214 Kræmer sier til statskanalen at han mener det får være nok etter ti sammenhengende år i styret .
SA170214 - Han har også før sagt nei til å fortsette i styret , humrer valgkomiteens leder.
DN170214 Styret i selskapet foreslår å utbetale 100 millioner i utbytte, tilsvarende 1,47 kroner per aksje.
DN170214 Styret i Entra foreslår et utbytte på 1,75 kroner per aksje i andre halvår av 2016.
BT170214 Styret i OBOS tok i fjor en strategisk beslutning på at de skulle ut av forsikring og besluttet da å selge virksomheten.
AP170214 Leder i valgkomiteen, Kay Hugo Hanssen, holder kortene tett til brystet både når det gjelder hvem som går ut og hvem som kommer inn i styret .
AP170214 Kræmer sier til statskanalen at han mener det får være nok etter ti sammenhengende år i styret .
AP170214 - Han har også før sagt nei til å fortsette i styret , humrer valgkomiteens leder.
AA170214 Styret anslår at mellom 20 og 30 av kjellerbodene har hatt ubudne gjester.
SA170213 Når de nå er med og betaler kan vi greie å få på plass infrastrukturen, blant annet flere ladepunkter, på en god måte, sa Erlend Jordal ( H ), som også sitter i styret for Stavanger Parkering KF.
DN170213 « Styret i Deutsche Börse vil uttrykke dets enstemmige og fulle tillit til konsernsjef Carsten Kengeter », skrev Deutsche Börse i en melding etter et ekstraordinært styremøte 6. februar, der etterforskningen til statsadvokaten ble diskutert « grundig og intenst ».
DN170213 Tirsdag møtes styret i Bane Nor.
DN170213 Styret har på den bakgrunn besluttet at det skal gjennomføres en forhøyelse av egenkapitalen gjennom en rettet emisjon på om lag 500 millioner kroner », står det i rapporten.
DN170213 Det er virksomhetene i henholdsvis Malaysia, Frankrike og Nederland styret i selskapet foreslår å skille ut i det nylig etablerte selskapet International Petroleum Corporation ( IPC ).
DN170213 Vil være med i reparasjonsemisjon ¶ Styret legger også opp til at det skal gjennomføres en reparasjonsemisjon på 50 millioner kroner.
AA170213 Styret i NTNU har bestemt at utbyggingen skal skje i området fra Gløshaugen og vestover mot Øya og Elgeseter.
AA170213 Styret i NTNU har bestemt at utbyggingen skal skje i området fra Gløshaugen og vestover mot Øya og Elgeseter.
AA170213 Stresset av alt styret
AA170213 Jeg blir litt stresset av alt styret som har vært den siste måneden - jeg får blant annet ikke tid til å snakke med folk.
VG170212 Men om FIS skal ta det videre, er det ikke styret som bestemmer.
SA170212 Stresset av alt styret
SA170212 Jeg blir litt stresset av alt styret som har vært den siste måneden - jeg får blant annet ikke tid til å snakke med folk.
DB170212 Thessaloniki ble utsatt for harde bombardement av blant annet det fascistiske styret i Italia under annen verdenskrig.
BT170212 | Erna Solberg advarer mot milliardløfte til Bybanen ¶ Styret i Hordaland Høyre foreslår at staten skal forplikte seg til ytterligere ti milliarder til bybane og store kollektivtiltak i byene.
BT170212 Stresset av alt styret
BT170212 Jeg blir litt stresset av alt styret som har vært den siste måneden - jeg får blant annet ikke tid til å snakke med folk.
AA170212 Det er ikke klart når bomben ble sluppet, eller hvem som slapp den, men Thessaloniki ble utsatt for harde bombardement av blant annet det fascistiske styret i Italia under annen verdenskrig.
BT170211 | Erna Solberg advarer mot milliardløfte til Bybanen ¶ Styret i Hordaland Høyre foreslår at staten skal forplikte seg til ytterligere ti milliarder til bybane og store kollektivtiltak i byene.
AA170211 Varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani ( V ), er kalt inn av styret i eget parti for å forklare seg om ulovlig byggearbeid i boligen han eide.
AA170211 Styret i Drammen Venstre har kalt inn til møte for å høre Gilanis forklaring.
VG170210 Det er et av særforbundene som i fjor ikke fremsto særlig åpenhetsvennlig, men der styret nå sender ut sunne signaler.
VG170210 - Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til Ilta-Sanomat skriver TV2, og fortsetter : ¶
VG170210 - Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til Ilta-Sanomat skriver TV2, og fortsetter : ¶
SA170210 | Anbefaler nytt sykehus på Ullandhaug ¶ Styret i Helse Vest blir anbefalt å jobbe videre for at nytt sykehus i Stavangerregionen legges til Ullandhaug.
SA170210 Daglig leder kritiseres for pengebruken og styret for manglende kontroll.
SA170210 Jeg har sittet lenge i det styret , og aldri har det blitt diskutert konkrete dopingsaker der.
SA170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
FV170210 Jeg har sittet lenge i det styret , og aldri har det blitt diskutert konkrete dopingsaker der.
FV170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
FV170210 Jeg har sittet lenge i det styret , og aldri har det blitt diskutert konkrete dopingsaker der.
FV170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
DN170210 Styret har vedtatt et utbytte på 0,12 kroner per aksje som tilfaller selskapets aksjonærer 10. februar 2017.
DN170210 « Styret mener at Kibsgaards rolle som styreleder og konsernsjef er et viktig bindeledd mellom ledelsen og styret, slik at styret kan utføre sin tilsynsfunksjon og få perspektiver på selskapets virksomhet, » heter det i børsmeldingen.
DN170210 « Styret mener at Kibsgaards rolle som styreleder og konsernsjef er et viktig bindeledd mellom ledelsen og styret , slik at styret kan utføre sin tilsynsfunksjon og få perspektiver på selskapets virksomhet, » heter det i børsmeldingen.
DN170210 Tidligere Statoil-sjef Helge Lund ble valgt inn i styret i 2016, mens tidligere ekspedisjonssjef i oljedepartementet, Tore Sandvold, har sittet i styret siden 2004.
DN170210 Tidligere Statoil-sjef Helge Lund ble valgt inn i styret i 2016, mens tidligere ekspedisjonssjef i oljedepartementet, Tore Sandvold, har sittet i styret siden 2004.
DN170210 Selskapet tar selvkritikk og vil sette mer konkrete mål for ledelsen og styret , blant annet sammenligne selskapets utvikling med konkurrerende selskaper.
DN170210 Kibsgaards sitter ikke som eneste nordmann i styret .
DN170210 « Styret mener at Kibsgaards rolle som styreleder og konsernsjef er et viktig bindeledd mellom ledelsen og styret, slik at styret kan utføre sin tilsynsfunksjon og få perspektiver på selskapets virksomhet, » heter det i børsmeldingen.
DB170210 Det finske FIS-styremedlemmet Martti Uusitalo bekrefter det ikke, men går langt i å antyde at saken kommer til å bli anket overfor Ilta-Sanomat, skriver TV 2 : ¶ - Styret i FIS har ikke bestemt seg ennå, men ut ifra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke.
DB170210 - Styret i FIS har ikke bestemt seg ennå, men ut ifra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke.
BT170210 Rådets beslutning kom ikke overraskende når jeg visste hvilken innstilling styret hadde levert, men like fullt er jeg grunnleggende uenig i beslutningen og grunnlaget for den, sier Tangerås til NRK.
BT170210 Jeg har sittet lenge i det styret , og aldri har det blitt diskutert konkrete dopingsaker der.
BT170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
AP170210 Jeg har sittet lenge i det styret , og aldri har det blitt diskutert konkrete dopingsaker der.
AP170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
SA170209 Styret foreslår et utbytte på 2,60 kroner per aksje i selskapet, noe som er bedre enn hva analytikere hadde ventet på forhånd, ifølge Dagens Næringsliv. ( ©NTB ) ¶
SA170209 Styret foreslår et utbytte per aksje på 2,60 kroner.
SA170209 - Styret i Byåsen Håndball Elite er opptatt av at prosessen skal være ryddig og i ettertid dokumenterbar.
DN170209 Samtidig vil styret øke utbyttet med 27 prosent.
DN170209 Samtidig har styret vurdert selskapets utbyttepolitikk.
DN170209 Men styret mener at Yaras langsiktige mål om å fordele 40 - 45 prosent av nettoinntekten fortsatt er passende, heter det i en uttalelse.
DN170209 - Styret er opptatt av å levere til eierne og ha konkurransedyktig dividende i markedet, sier Brandtzæg.
DN170209 Styret i Det internasjonale pengefondet hadde møte mandag der de diskuterte situasjonen og framtiden for gresk økonomi.
DN170209 Vi skal gå gjennom budsjettet med styret på tirsdag, sier Frimannslund til E24.
DN170209 Her har styret i bedriften en viktig kontrollfunksjon, sier Grimsby.
DB170209 Det i seg selv var slett ikke denne aksjonens primære mål, men det at de aktive stod opp for strengere dopingstraffer gjorde det umulig for styret i det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) å opprettholde den tankeløse beslutningen fra i fjor høst om å tildele russerne et verdensmesterskap samtidig som all toppidretten deres var under internasjonal etterforskning.
DB170209 - Vi har en utbyttegrad på 27 prosent, som er høyere enn det styret hadde som ambisjon.
AP170209 Styret foreslår et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje i selskapet, noe som er bedre enn hva analytikere hadde ventet på forhånd, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170209 - Styret i Byåsen Håndball Elite er opptatt av at prosessen skal være ryddig og i ettertid dokumenterbar.
AA170209 Styret i Det internasjonale pengefondet hadde møte mandag der de diskuterte situasjonen og framtiden for gresk økonomi.
AA170209 Vi skal gå gjennom budsjettet med styret på tirsdag.
VG170208 Det var styret i IBU som foreslo å frata Tjumen VM.
VG170208 - Vår oppgave i styret er å behandle alle likt.
VG170208 - Styret kan ikke bestemme dette, men styret kan påvirke.
VG170208 - Styret kan ikke bestemme dette, men styret kan påvirke.
VG170208 Han ønsker ikke å kommentere detaljene i det krasse avskjedsbrevet som avgått leder for alpinkomiteen Trond Olsen har sendt styret i Norges Skiforbund.
VG170208 Mandag ble det kjent at Trond Olsen trekker seg med umiddelbar virkning som leder for alpinkomiteen og fra styret i Norges Skiforbund.
SA170208 Utfordrende for styret
SA170208 Tom Kristiansen, Rema 1000s representant i styret og i flere år administrerende direktør i Rema 1000 Norge, sier i en tekstmelding til Aftenposten at han ikke har noen spesielle kommentarer til styrearbeidet i Bama.
SA170208 To i styret kommer fra familien Nergaard, som gjennom selskapet Banan er den tredje storeieren i Bama.i ¶
SA170208 Til Aftenposten sier styreleder Kristian Nergaard at det er forskjell på hva som foregår ute i markedet og hva som skjer inne i styret og gjennom styrearbeidet.
SA170208 Men Aftenposten kjenner til at klimaet i styret er kaldt, og at det er blitt kaldere i det siste.
SA170208 Han legger til at han opplever styret som svært profesjonelt og ryddig.
SA170208 Begge er nemlig storeiere i Norges største frukt- og grøntleverandør Bama, og de har satt sine beste menn inn i styret .
SA170208 I tillegg er det viktig å nevne at en rekke kommuner, fylkeskommunen, brukerutvalg, fagforeninger, styret for Helse Stavanger blant andre har gått inn for Ullandhaug.
SA170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
FV170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
DN170208 Ifølge FT gikk hun ut av styret 28. desember, etter at faren ble valgt.
DN170208 Avisen Financial Times ( FT ) skriver at presidentdatteren Ivanka Trump satt i styret i en stiftelse for Murdoch og hans ekskone Wendi Dengs to døtre på 15 og 13 år.
DB170208 ( Dagbladet ) : Mandag denne uken trakk Trond Olsen seg fra sin stilling som leder for alpinkomiteen og fra styret i Norges Skiforbund grunnet intern uenighet.
DB170208 Om så ikke skjer, vil styret sette i verk beslutningsprosessen for å ta mesterskapet fra russerne.
DA170208 Nå blir det opp til styret i Allservice å eventuelt vedta om selskapet skal være med i en kommende anbudsrunde.
BT170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
BT170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
AP170208 Utfordrende for styret
AP170208 Tom Kristiansen, Rema 1000s representant i styret og i flere år administrerende direktør i Rema 1000 Norge, sier i en tekstmelding til Aftenposten at han ikke har noen spesielle kommentarer til styrearbeidet i Bama.
AP170208 To i styret kommer fra familien Nergaard, som gjennom selskapet Banan er den tredje storeieren i Bama.
AP170208 Til Aftenposten sier styreleder Kristian Nergaard at det er forskjell på hva som foregår ute i markedet og hva som skjer inne i styret og gjennom styrearbeidet.
AP170208 Men Aftenposten kjenner til at klimaet i styret er kaldt, og at det er blitt kaldere i det siste.
AP170208 Han legger til at han opplever styret som svært profesjonelt og ryddig.
AP170208 Begge er nemlig storeiere i Norges største frukt- og grøntleverandør Bama, og de har satt sine beste menn inn i styret .
AP170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
AP170208 Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.
AA170208 Tre tomtealternativer i henholdsvis Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik er aktuelle, men Stokbakken vil ikke si om han vil komme med en anbefaling overfor styret nå de møtes klokken 10.30 på torsdag.
AA170208 Administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken vil ikke kommentere om han vil legge frem et anbefalt forslag for styret i Norsk Kylling.
AA170208 - Det vil jeg ikke kommentere før jeg har lagt frem saken for styret , sier Stokbakken.
AA170208 - Det er en av sakene på styremøtet i morgen, men om det blir en beslutning eller ikke, er opp til styret , sier administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken i Norsk Kylling til Adresseavisen.
AA170208 Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på til sammen 695 millioner kroner for regnskapsåret 2016.
VG170207 Styret har vedtatt et program for det framover.
VG170207 Eriksson sitter fortsatt i Frps sentralstyre og har meldt at han ønsker en ny periode i styret , ifølge Trønder-Avisa.
SA170207 På generalforsamlingen våren 2015 gikk styret av.
SA170207 En omfattende sak med tilhørende konsekvenser og valg ble oversendt fra styret til eier for behandling i 2010.
SA170207 Beslutningen knyttet til avvikling av selskapet skulle tas etter at eiendom var solgt, en beslutning styret stilte seg bak.
SA170207 Styret ble bedt om å bli sittende til de endelige beslutningene var politisk vedtatt hos eier.
DN170207 | Retten skal granske styret i borettslaget ¶
DN170207 Styremedlem Åshild Kolås og styreleder Jarle Kanaris i Setra borettslag på Hovseter i Oslo fikk innvilget begjæring om rettslig granskning av det tidligere styret i borettslaget.
DN170207 IMF, eller i hvert fall et flertall i styret , legger heller skjul på at gjeldssletting sannsynligvis blir nødvendig på et senere tidspunkt.
DN170207 Mandag møttes styret i IMF for å diskutere situasjonen og fremtiden for gresk økonomi.
DA170207 Ifølge pressemeldingen vil styret foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, samt å fortsette ordningen med utbyttekasjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
DA170207 Men jeg og håper tror det nye styret for Nasjonalmuseet vil se det som interessant å bevare Nasjonalgalleriet, sier Torp.
DA170207 Kommentar : Det nye styret overbeviste Karin Hindsbo om at hun burde søke.
DA170207 Så å si « alle » trodde at Eckhoff ville få fortsette, men det nye styret ville gjøre vei i vellinga og markere endringsvilje, så de overbeviste Karin Hindsbo om at hun burde søke.
DA170207 I den grad Eckhoff mente noe om Nasjonalgalleriet kom han altfor sent på banen, og det opplevdes som krampaktig inntil det komiske da det forrige styret , som noe av det siste de gjorde, uttalte at Nasjonalgalleriet burde fortsette å være en del av Nasjonalmuseet.
DA170207 Det forrige styret hadde tråkket solid i baret med sin uttalelse om Eckhoff og hans muligheter for å få forlenget åremålet, som hittil har vart i åtte år.
DA170207 Da styret ble konstituert 3. januar under Linda Bernander Silseths ledelse var det første de gjorde å forlenge søknadsfristen til 31. januar.
AP170207 Andre krav til styret
AP170207 Styret foreslår at selskapet utbetaler et utbytte på 0,22 dollar per aksje.
AP170207 Andre krav til styret
AA170207 Mandag møttes styret i IMF for å diskutere situasjonen og framtiden for gresk økonomi.
VG170206 Enten det var opp manageren eller styret som valgte ikke å hente inn forsterkninger i januar.
VG170206 Særlig vakte formuleringen " Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør " reaksjoner.
VG170206 Mange mente at ordlyden ga et inntrykk av at utlysningen var proforma og at styret i utgangspunktet ønsket at Eckhoff skulle fortsette, noe han kunne tenke seg.
FV170206 | Frykter moské skader Tinnheias omdømme ¶ Styret i Øvre Tinnheia Vel mener det er uheldig med en moské i bydelen.
FV170206 Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke fram kunsten i et samfunnsperspektiv, sier styreleder Linda Bernander Silseth i pressemeldingen.
DN170206 Styret i DHT Holdings kaller Frontlines forslag spontant, uforpliktende og høyst betinget.
DN170206 Styret har enstemmig avvist Frontlines spontane, uforpliktende og høyst betingede forslag om å kjøpe opp alle de utestående aksjene i DHT, heter det i meldingen fra selskapet.
DN170206 - Jeg er veldig glad for den tillit styret her gir meg og er også svært ydmyk.
DN170206 Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier styreleder Linda Bernander Silseth.
DB170206 I en pressemelding oppfordret nemlig styret kvalifiserte søkere, men også nåværende direktør Audun Eckhoff om å søke på stillingen.
DB170206 Det satte sinnene i kok hos flere, som mente styret , med daværende styreleder Svein Aaser i spissen, hadde bestemt seg på forhånd for hvem som skulle få stillingen.
DB170206 Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier styreleder Linda Bernander Silseth.
DB170206 Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier Bernander Silseth.
DA170206 I innstillingen til saken anbefalte styret i Sandnes Eiendomsselskap KF at et kostnadsoverslag fra Kruse Smith på 406,5 millioner for rådhuset, med ferdigstillelse desember 2018 ble godkjent.
BT170206 Styret samles om 14 dager.
BT170206 Styret samles om 14 dager.
AP170206 Andre krav til styret
AP170206 Audun Eckhoff ønsket å fortsette, men fikk ikke tillit av styret .
SA170205 Det innebærer at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret .
DB170205 Men 12 000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.
DB170205 Men jeg vil tro at Hindsbo har imponert styret fordi hun er så synlig i terrenget.
AA170205 Det innebærer at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret .
VG170204 Forfatteren satt da i det såkalte « rådgivende styret » til den prokurdiske avisen Özgür Gündem, og hun hadde i flere år vært en bidragsyter med kommentarartikler.
VG170204 Styret i avisen hadde bare en rådgivende rolle, og vi hadde sjekket mange ganger at vi ikke var juridisk ansvarlige.
DB170204 62-åringen pådro seg en alvorlig skulder- og kragebeinskade etter å ha blitt kastet over styret i høy fart, og ble seinere fløyet til Norge for å operere.
BT170204 Han er de ansettes representant i styret i det konkursrammete selskapet, og håper fremdeles det er mulig å sikre noe av driften i selskapet.
AA170204 Men 12 000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.
AA170204 Men 12.000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.
VG170203 Hun satt også i styret i sameiet, og forteller at Trump var svært tett på, og ofte møtte opp på møtene for å høre hva leietakerne mente.
SA170203 Løpernes sinne endte med at IBU-president Anders Besseberg og styret i IBU dagen etter opprøret, kunngjorde at de ville avholde en ekstraordinær kongress dagen før VM i skiskyting i Hochfilzen åpner.
SA170203 Løpernes sinne endte med at IBU-president Anders Besseberg og styret i IBU dagen etter opprøret, kunngjorde at de ville avholde en ekstraordinær kongress dagen før VM i skiskyting i Hochfilzen åpner.
FV170203 Løpernes sinne endte med at IBU-president Anders Besseberg og styret i IBU dagen etter opprøret, kunngjorde at de ville avholde en ekstraordinær kongress dagen før VM i skiskyting i Hochfilzen åpner.
BT170203 Løpernes sinne endte med at IBU-president Anders Besseberg og styret i IBU dagen etter opprøret, kunngjorde at de ville avholde en ekstraordinær kongress dagen før VM i skiskyting i Hochfilzen åpner.
AP170203 Løpernes sinne endte med at IBU-president Anders Besseberg og styret i IBU dagen etter opprøret, kunngjorde at de ville avholde en ekstraordinær kongress dagen før VM i skiskyting i Hochfilzen åpner.
AA170203 Opposisjonslederen forenet flere grupper i kampen for å få en slutt på styret til president Kabila.
SA170202 Når styret i EFIR kaster ut all opposisjon fra møter og fester, skapes det mye frustrasjon.
SA170202 Jeg måtte dytte Grivko litt, men jeg tok ikke hendene bort fra styret mitt.
DN170202 Få dager senere ble det kjent at styret ved Karolinska institutet vil innstille Ottersen som ny rektor.
DN170202 Telenors datterselskaper tjener mindre på driften, men styret foreslår å øke utbytte.
DN170202 Teleselskapets strategi har vært gjenstand for diskusjoner og uenighet i styret i høst, før det ble nådd en endelig enighet i et styremøte i desember.
DN170202 Teleselskapets strategi har vært gjenstand for diskusjoner og uenighet i styret i høst, før det ble nådd en endelig enighet i et styremøte i desember.
DB170202 Jeg måtte gi Grivko en dytt, men jeg tok ikke armene av styret mitt.
DB170202 - Sidevind er en kamp, men du holder hendene dine på styret , uttalte sportssjef Lefevere til cyclingnews.com om episoden.
DB170202 Det målet nådde banken i desember, og styret føler at banken er godt posisjonert for å møte eventuelle nye krav.
DB170202 Styreleder for nasjonalmuseet, Lina Bernander Silseth, sier til Dagbladet at beslutningen om hvem som blir administrerende direktør er den viktigste beslutningen styret tar.
DB170202 Ifølge Bernander Silseth ble dette gjort for at styret skulle få tid til å sette seg grundig inn i Nasjonalmuseets behov.
DB170202 - Dette er den absolutt viktigste beslutningen styret tar.
DB170202 Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør ».
DB170202 Styret i Nasjonalmuseet har ambisjon om å presentere hvem som får stillingen 6. februar.
DB170202 Styret har av prinsipielle årsaker besluttet en full utlysning av stillingen.
BT170202 De får ingen offentlig støtte og lever på midler fra støttemedlemmer og styret selv.
BT170202 Etter det Aftenposten erfarer skal styret møtes søndag og foreta ansettelsen og informere de ansatte mandag morgen.
BT170202 Etter det Aftenposten erfarer skal styret møtes søndag og foreta ansettelsen og informere de ansatte mandag morgen.
BT170202 Jeg måtte dytte Grivko litt, men jeg tok ikke hendene bort fra styret mitt.
AP170202 Tross resultatfallet, anbefaler styret i DNB utbytteutbetaling til eierne på 5,7 kroner per aksje. ( ©NTB ) ¶
AP170202 Etter det Aftenposten erfarer skal styret møtes på søndag og foreta ansettelsen og informere de ansatte mandag morgen.
AP170202 Jeg måtte dytte Grivko litt, men jeg tok ikke hendene bort fra styret mitt.
SA170201 - Vi har laget en avtale med Lars som er godt innenfor den rammen vi diskuterte i styret .
FV170201 - Vi har laget en avtale med Lars som er godt innenfor den rammen vi diskuterte i styret .
DB170201 Derfor kan fotballpresidenten og styret med lettelse konstatere at Lars Lagerbäck var en enkel person å ha med å gjøre i så måte.
DB170201 Den er godt innenfor de rammene som styret har satt.
BT170201 NTB scanpix ¶ Styret i SAS har sagt ja til å etablere et nytt selskap som skal være registrert i Irland og ha ansatte på baser bl.a.
BT170201 - Vi har laget en avtale med Lars som er godt innenfor den rammen vi diskuterte i styret .
AP170201 Det er styret i selskapet som har klarert denne beslutningen.
AP170201 Styret i SAS har sagt ja til å etablere et nytt selskap som skal være registrert i Irland og ha ansatte på baser bl.a.
AP170201 - Vi har laget en avtale med Lars som er godt innenfor den rammen vi diskuterte i styret .
SA170131 Styret for et slikt utviklingsprosjekt må ha en visst minimum av forståelse hvordan et slikt prosjekt bør gjennomføres, hvilke mekanismer som påvirker resultatene og hvilket ansvar styret sitter med.
SA170131 Hadde styreleder, styret og prosjektleder for Dale Eiendomsutvikling hatt denne minimumskunnskapen om prosjektutvikling og gjennomføringsstrategi, hadde utfallet enten vært at en stoppet før alle millionene var brukt eller at en klarte å styrte prosjektet til en lykkelig slutt i henhold til egne og EUs visjoner.
SA170131 Det er styret og styreleder som i hver beslutningsport vurderer om det er tilstrekkelig underlag og grunnlag for å beslutte igangsetting av neste fase.
SA170131 Dersom Gro Skartveit og andre politisk utvalgte styremedlemmer orker å lese videre, kan jeg gi noen korte tips : ¶ Styret og styreleder må : ¶
SA170131 Styret for et slikt utviklingsprosjekt må ha en visst minimum av forståelse hvordan et slikt prosjekt bør gjennomføres, hvilke mekanismer som påvirker resultatene og hvilket ansvar styret sitter med.
SA170131 Når vi nå har fått signert denne sponsoravtalen, så er vi i mål både med det styret har bestemt og det spillerne er blitt enige om som utgangspunkt for å spille kvalik, sier styreleder Tom Arntsen i Nidaros hockey.
FV170131 For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å statuere et eksempel, ettersom ingen spiller er større enn klubben.
DB170131 Styret har vært veldig tydelig her, sier Semb.
DB170131 ( Dagbladet ) : Mens styret i Aust-Agder Fremskrittsparti sitter bak lukkede dører i Grimstad tirsdag kveld for å vurdere forslag om å ekskludere i alt 18 lokalpolitikere, har partiøksa falt i et annet fylke : ¶
DB170131 Vi er ikke blitt invitert til noen slike samtaler, sier Moxnes Harfjeld på vegne av styret og ledelsen i DH, til Finansavisen i dag.
DB170131 Selskapet sendte også en brev til styret i DHT Holding der det fremsatte et bud på å overta hele selskapet, med oppgjør i Frontline-aksjer.
DB170131 Planen skal gi styret og DHT tid å vurdere budet og forhindre andre i å skaffe seg kontroll over DHT på en måte som ville være i strid med interessene til DHT og selskapets aksjonærer, heter det i børsmeldingen.
DB170131 - Basert på dette, blir vi overrasket hvis styret anbefaler å selge selskapet på den nåværende impliserte verdsettelsen, skriver meglerhuset ifølge TDN Finans.
DB170131 Styret vedtok også raskt en aksjonærplan som kan gjøre det vanskelig for Fredriksen å få kloa i tankrederiet.
DB170131 Asanti har ikke satt sine føtter i Iran siden foreldrene hans rømte fra det islamske styret og Khomeini da han var én uke gammel, og har bodd 26 år i Norge.
AP170131 Da er styret stiftelsens bestemmende organ, og styremedlemmene har ansvaret for å forvalte stiftelsen i tråd med dens vedtekter.
AP170131 - Det er styret som er det øverste organet i en stiftelse.
AP170131 Styret i stiftelsene må også ha kompetanse og styrke til å holde oppretteren unna.
AP170131 Styret er stiftelsens bestemmende organ.
SA170130 For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å gjøre et eksempel ut av ham, ettersom ingen spiller er større enn klubben.
DB170130 For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å gjøre et eksempel ut av ham, ettersom ingen spiller er større enn klubben.
DB170130 Borja var 23 år gammel, hadde scoret 69 mål for Puma og vurderte ikke en overgang da han ble fortalt av styret at han hadde blitt solgt til klubbens største rivaler America i 1969.
BT170130 For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å gjøre et eksempel ut av ham, ettersom ingen spiller er større enn klubben.
AP170130 For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å gjøre et eksempel ut av ham, ettersom ingen spiller er større enn klubben.
DN170129 - Som en plasterlapp ¶ Styret i Toshiba har bestemt at Toshibas dataminnedivisjon skal skilles ut som et eget selskap før utgangen av mars måned.
SA170128 Dette er noe jeg må være opptatt av, og jeg vet at også styret er det.
FV170128 Dette er noe jeg må være opptatt av, og jeg vet at også styret er det.
DB170128 Kjente knaselyd ¶ 62-åringen blir kastet over styret og lander på skulderen.
DN170127 Finansdirektør Henrik Schibler ( til venstre ) og konsernsjef Björn Ivroth i Evry har nå fått mandat av styret til å vurdere å børsnotere selskapet.
SA170126 Etter samråd med rektor skal han eller hun også forberede og gi tilråding i saker som legges fram for styret .
DN170126 Finansdirektør Henrik Schibler ( til venstre ) og konsernsjef Björn Ivroth i Evry har nå fått mandat av styret til å vurdere å børsnotere selskapet.
DN170126 Styret besluttet tidligere i denne uken å vurdere en børsnotering.
DN170126 Fra 2003 til 2013 satt han i styret til Gazprom, og startet investeringsfondet Fund Energy i 2011.
DB170126 Her må fagressurser bistå styret , skriver han i en e-post til Dagbladet.
SA170125 Og hvis du skal leie ut hele boligen, skal du egentlig ha godkjenning fra styret , som har inntil én måned på å svare.
SA170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
DN170125 Ifølge dommen hadde styret « en sterk tro på at selskapet snart ville bli kjøpt opp ».
DB170125 « Hei, han vi pratet om var ikke i styret .
BT170125 Og hvis du skal leie ut hele boligen, skal du egentlig ha godkjenning fra styret , som har inntil én måned på å svare.
BT170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
AP170125 Saken mot Trump fremmes i en føderal rett i New York av organisasjonen CREW, der både Eisen og Painter sitter i styret .
AP170125 Og hvis du skal leie ut hele boligen, skal du egentlig ha godkjenning fra styret , som har inntil én måned på å svare.
AP170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
DB170124 Styrelederen skriver blant annet at : ¶ « Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler ».
DB170124 - Er styret kjent med hva som gjør akupunktur-nålene så spesielle at bare selskapet til daglig leder kan levere dem ?
DB170124 Styret har « godkjent at Retretten kjøper akupunkturutstyr m.m. fra NADA Norge » og at Rita Nilsen ikke har deltatt i styrebehandlingen knyttet til sakene.
DB170124 Direktøren i Euroinvestor som meldte om salget, Frederik Rovsing, er selv registrert i styret for en av de tre kjøperne, selskapet Christian Rovsing A/S.
BT170124 Nå må Widvey og de fire andre i styret og ledelsen i oljeselskapet ut med 25 millioner i erstatning til Østervolds selskap Norfield shipping, dersom dommen blir stående.
BT170124 Høsten 2015 ble det kjent at Norfield Shipping, eid av Østervold-familien fra Austevoll, hadde gått til søksmål mot daværende kulturminister Thorhild Widvey og fire andre personer som satt i styret og ledelsen i selskapet Reservoir Exploration Technology ( RXT ), som gikk konkurs 14. juni 2013.
SA170123 Nå har styret i Det Norske Travselskap vedtatt å anmelde Solouy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet, og ønsker at franskmannen utestenges på livstid, samt må betale en bor på en kvart million kroner.
FV170123 - Jeg har fått brev fra styret i Aust-Agder Frp om varsel om eksklusjon.
FV170123 - Jeg har fått brev fra styret i Aust-Agder Frp om varsel om eksklusjon.
DB170123 ¶ KONTROVERSIELL : Styret i Det Norske Travselskap anmelder travtrener Fabrice Souloy for forsettelig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet.
DB170123 Vinnersjanse 1:360.000 per kupong ¶ fra norsk tipping ¶ Styret i Det Norske Travselskap anmelder travtrener Fabrice Souloy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet.
DB170123 - Vi har ikke behandlet regnskapene i styret ennå, men det jeg kan si er at vi håper på pluss i bøkene, sier Johannesen.
AP170123 Nå har styret i Det Norske Travselskap vedtatt å anmelde Solouy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet, og ønsker at franskmannen utestenges på livstid, samt må betale en bor på en kvart million kroner.
SA170122 De to vil dessuten ha nære konsultasjoner om en rekke regionale spørsmål, deriblant « trusselen fra Iran » - noe som etter alt å dømme signaliserer at Trump-administrasjonen vil innta en hardere linje overfor styret i Teheran.
AP170122 Det kan være årsaken til at stadig flere velger å sette inn en ekstern daglig leder, mens eierfamilien sitter i styret .
DB170121 Vær klar over at om du har styreverv i et AS, så har du et personlig ansvar hvis for eksempel selvangivelse og årsregnskap ikke sendes inn, eller at styret bryter aksjeloven.
DB170121 Villighetserklæring fra revisor, eller styreprotokoll hvis revisjon fravelges : Du trenger kun én person i styret og ingen daglig leder.
DB170121 Foruten valg av styret, er det viktig å få med setningen om at « Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.
DB170121 Foruten valg av styret , er det viktig å få med setningen om at « Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.
DB170121 Mannen er tidligere dømt for å ha utøvet vold ved flere anledninger på et utested i Oslo som i dag er nedlagt, men hvor han tidligere var varamedlem i styret .
SA170120 - Vi skal gjøre dette på en best mulig måte, og vi skal gjøre det i dialog med fagforeningene og styret .
FV170120 - Vi skal gjøre dette på en best mulig måte, og vi skal gjøre det i dialog med fagforeningene og styret .
BT170120 - Vi skal gjøre dette på en best mulig måte, og vi skal gjøre det i dialog med fagforeningene og styret .
AP170120 Men vil Trump bidra til å sikre styret til en mann som har Iran som sin fremste velgjører ?
AP170120 - Vi skal gjøre dette på en best mulig måte, og vi skal gjøre det i dialog med fagforeningene og styret .
DN170119 Foto : RALPH ORLOWSKI / REUTERS ( NTB Scanpix ¶ Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde styringsrenten uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
BT170119 Trenerne for de yngre lagene og styret var samlet til pinnekjøttmiddag i klubbhuset i Hødden.
AP170119 Styreleder Gunn Wærsted i Telenor bekrefter overfor DN at hun er holdt informert om Bulgaria-saken, men at den ikke ble behandlet av styret sist høst.
SA170118 Da hadde toppfotballsjef Nils-Johan Semb orientert styret om arbeidet.
FV170118 Da hadde toppfotballsjef Nils-Johan Semb orientert styret om arbeidet.
DN170118 Samtidig sitter Gustafson i styret til Wallenbergstiftelsenes forvaltningsselskap Foundation Asset Management i tillegg til at han er styreleder i Investors heleide omsorgsselskap Aleris.
DB170118 Guardiola skal ha full tillit i styret , selv om laget - akkurat nå - er utenfor Champions League-plass.
DA170118 Han er for tiden styreleder for Lyse Energi, styreleder for Sandnes Sparebank, nestleder i styrene for Oslo Børs VPS Holding og Oslo Børs, styremedlem i Aspelin Ramm Gruppen, nestleder i styret for Stavanger konserthus, styremedlem i Den Norske Opera & Ballett og styreleder for Espedal & Co.
BT170118 Da hadde toppfotballsjef Nils-Johan Semb orientert styret om arbeidet.
AP170118 Styret består av fem personer.
AP170118 Styret består av fem personer.
AP170118 Styret består av fem personer.
AP170118 Da hadde toppfotballsjef Nils-Johan Semb orientert styret om arbeidet.
DB170117 Bratseth mener det er en fordel at Semb og styret i Norges Fotballforbund tar seg god tid når de kartlegger kandidater.
FV170116 Styret i stiftelsen arbeider med å finne en ny generalsekretær.
DN170116 Farstad Shipping meldte mandag at Leif-Arne Langøy trekker seg fra styret , med øyeblikkelig virkning.
DN170116 Da meldte Farstad at samtalene mellom styret i Farstad Shipping og Siem-gruppen om en finansiell redningsplan var avsluttet.
DN170116 - Vi er mange som tar din tilbaketrekning fra styret som et spennende varsel på at Aker-systemet er blitt mer sentral i Farstad-forhandlingene ?
DN170116 - Punkt én, det er absolutt ingen uenighet mellom meg og styret eller resten av selskapet.
DN170116 Nå trekker han seg fra styret .
DN170116 Langøy har derfor trukket seg fra styret , med virkning fra i dag ».
DN170116 Styret kommer nå til å starte rekrutteringen av en ny konsernsjef, opplyser bankens styre i en pressemelding, ifølge Svenska Dagbladet.
BT170116 STYRET : Minst 37 mennesker omkom i flystyrten.
AP170116 - Hvis byrådet ikke sier opp kontrakten med Veireno, har styret i Oslo Rødt vedtatt at vi vil fremme et mistillitsforslag mot byråd Berg, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes på pressekonferansen mandag.
DB170114 Men styret i BK Tromsø sa at unggutten kunne få beholde flybilletten sin, og blir med ned til hovedstaden.
BT170114 Dessuten var han forlikskommissær, sparebankdirektør og medlem i styret for Nordre Bergenhus Dampskibsselskab.
FV170113 I tillegg møtte kronprinsen styret i Norsk Presseforbund i 2004 i forbindelse med at prinsesse Ingrid Alexandra ble født.
DB170113 Problemet var alt det styret med skjegget.
SA170112 Styret i håndballforbundet diskuterte om de ønsket å takke ja til gratisplassen, noe de til slutt gjorde.
FV170112 Styret i håndballforbundet diskuterte om de ønsket å takke ja til gratisplassen, noe de til slutt gjorde.
DB170112 ¶ PENGEGAVE : Styret i Fattighuset valgte å gi pengegave til sine egne styremedlemmer.
DB170112 Wenche Beate Andersen, styreleder i Fattighuset, ville ikke kommentere saken, og viste videre til medieansvarlig Per Rusten som også sitter i styret .
DB170112 Likevel ville det tatt seg bedre ut om vi fant noen utenfor styret .
DB170112 Her takker styret først for henvendelsen, før de i en senere e-post forklarer at de har identifisert de familiene som skulle få penger.
DB170112 Han bekrefter at fordelingen av pengene gikk mellom styremedlemmer, og innrømmer at styret ikke gjorde en veldig god jobb med å finne passende kandidater.
BT170112 Styret i håndballforbundet diskuterte om de ønsket å takke ja til gratisplassen, noe de til slutt gjorde.
AP170112 Likevel ville det tatt seg bedre ut om vi fant noen utenfor styret .
AP170112 Det ble før jul kjent at styreleder Gunn Wærsted ønsket å fjerne Brekke som konsernsjef, men hun fikk ikke med seg styret på å gå videre med enne prosessen.
AP170112 Rektoren vår ble etter hvert lei av alt styret med Snapchat, Instagram og Facebook.
AP170112 Styret i håndballforbundet diskuterte om de ønsket å takke ja til gratisplassen, noe de til slutt gjorde.
DN170111 « 2017 skal bli et godt år », forsikrer styret i Nordic Securities, til tross for tapet av konsesjonen mandag.
DN170111 Siden 1971 har styret i Beijing vært anerkjent av FN som Kinas rettmessige regjering.
DB170111 Først da nordmennene ble vist en troverdig sportslig ranking som begrunnelse for det nye frikortet, aksepterte styret i Håndballforbundet å sende herrelandslaget sitt til VM.
SA170110 Vi har ikke visst mer enn resten, for styret holder ting veldig hemmelig til det er klart, sier Tørset Johnsen.
FV170110 Vi har ikke visst mer enn resten, for styret holder ting veldig hemmelig til det er klart, sier Tørset Johnsen.
DN170110 | UiO-rektor innstilt til ny toppjobb ¶ Styret ved Göteborgs universitetet vil ha Ole Petter Ottersen som ny rektor.
DB170110 Sist uke sendte smøresjefen i Asker Skiklubb et åpent brev til styret i Norges Skiforbund med en klar oppfordring : ¶
BT170110 Og så er det positivt med bedre kontakt mellom fagmiljøene, sier Oddmund Hoel, førsteamanuensis, fusjonsmotstander og tidligere ansatterepresentant i styret til Høgskulen i Sogn og Fjordane.
AP170110 Vi har ikke visst mer enn resten, for styret holder ting veldig hemmelig til det er klart, sier Tørset Johnsen.
FV170109 Øy var generalskeretær i redaktørforeningen da Gauslaa kom inn i styret og avanserte til nestleder og leder for redaktørforeningen i to år.
DN170109 Blir atomavtalen med det sjiamuslimske styret i Teheran opphevet, vil det kunne skape enda mer usikkerhet i et allerede svært ustabilt Midtøsten, ifølge eksperter.
AP170109 Blir atomavtalen med det sjiamuslimske styret i Teheran opphevet, vil det kunne skape enda mer usikkerhet i et allerede svært ustabilt Midtøsten, ifølge eksperter.
SA170108 I årene fram til sin død var han hyppig en torn i øyet på det konservative sjiamuslimske styret .
DB170108 Med den konklusjonen kan det tidligere styret og ledelsen i seismikkselskapet Dolphin Group være ille ute, skriver Finansavisen.
DB170108 I Ødegaards innberetning hevdes det at styret og ledelsen førte kreditorene bak lyset da rapporten for tredje kvartal ble publisert.
DB170108 I virkeligheten holdt de et flagg for den ikke-islamistiske opposisjonen til styret i Syria, skriver Politiken.
BT170108 I årene frem til sin død var han hyppig en torn i øyet på det konservative sjiamuslimske styret .
AP170108 I årene fram til sin død var han hyppig en torn i øyet på det konservative sjiamuslimske styret .
AP170108 I årene fram til sin død var han hyppig en torn i øyet på det konservative sjiamuslimske styret .
AP170108 « De nye signalene innebærer at den systematiske nedvurderingen av krigsinnsatsen i Finnmark, videreføres », skriver styret .
BT170106 - Jeg hviler så godt på styret , sa du, og trasket videre.
AP170106 Jeg vil bare si at folk i styret reagerte sterkt, sier Larsen.
DN170105 3,5 millioner er ukjent for styret .
DB170105 procycling.no vet imidlertid at styret ikke godkjente regnskapet slik det forelå per 30. september, og ba administrasjonen om en mer detaljert rapport på avvikene.
DB170105 Styret i Spellemann endret kriteriene for kategoriene « urban », « popsolist » og « popgruppe » til å ikke bare gjelde kvalitet, men også popularitet.
DB170104 Det er de aktive selv som har dyttet på strengere dopkontroller og som via sin representant i styret til Verden Antidopingbyrå ( WADA ) ; den tidligere canadiske Beckie Scott, har krevd at også det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) skulle gå inn i den idrettspolitisk vanskelige russiske materien.
DB170104 - Jeg sa klart fra til styret at vi trengte vinnere på laget, krigere og spillere som hver dag ønsker å bli bedre.
DB170104 - Levere god journalistikk, levere gode økonomiske resultater, bygge et godt team rundt deg med gode erstattere slik at nye, flinke folk kommer til, og stake ut en strategisk retning sammen med styret .
DA170104 Stor takk til styret for utmerket ledelse.
DA170104 Reglene som styret har vedtatt, er så klart til beste for pasientene, som er brukere av institusjonen.
DA170104 LES OGSÅ : Kommunen gir Blidensol-styret 3 måneders frist ¶ Styret i en bedrift er ledende og skal bestemme hvilke regler som skal gjelde for bedriften.
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans.
DA170104 Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans, skriver Jorunn Haram.
AP170103 | AaFK risikerer blodrøde tall uten spillersalg ¶ Styret har gitt AaFK beskjed om at det ikke skal budsjetteres med spillersalg i 2017.
BT170102 Iversen ble bedt av styret om å søke på den ledige jobben etter forrige teatersjef Terje Lyngstad, som gikk av i protest i august.
BT170102 Det er viktig for meg å vite at styret og jeg ønsker det samme for teatret.
BT170102 Det er stor begeistring i styret .
BT170102 - Styret hadde innstilt flere, men Solrun Toft Iversen var vår førstekandidat.
AP161215 Sitter i styret i Oslo Business Region.
AP161214 Wærsted sa etter pressekonferansen at hun både da og nå mener det var riktig av henne og styret å be Brekke vurdere sin stilling.
AP161214 Underveis i prosessen har styret behandlet sakene om uregelmessigheter i Thailand og Bangladesh under Brekkes tid som sjef for Telenor i Asia.
AP161214 Hvilket mandat Wærsted hadde fra styret for å be Brekke vurdere sin stilling, og hvordan han oppfattet dette, er fortsatt et åpent spørsmål.
AP161214 Hva dette betyr for styrelederens autoritet i styret og selskapet er et åpent spørsmål.
AP161214 Brekke sa på sin side at han hele tiden har hatt tillit fra styret .
AP161214 - Men når du blir bedt om å vurdere stillingen din - er det et uttrykk for tillit ? − Jeg vil ikke kommentere det som har vært sagt oss imellom eller hva det har vært snakket om i styret .
AP161214 - Det var forankring i styret for å ha den samtalen med Sigve, sier Wærsted.
AP161214 Styret i Telenor vurderte Brekkes stilling : Snudde da advokatene frikjente ham ¶
AP161214 Styret har vurdert saker knyttet til strategi, lederskap og styringsstruktur, og gjort en « totalvurdering », sa Wærsted.
DB161212 Etter offentlig maktkamp med styreleder Gunn Wærsted henger som kjent Brekkes konsernsjefjobb i en tynn tråd, og den fatale India-investeringen styrker ikke Brekkes kandidatur når styret skal ta stilling til hvem som i fremtiden skal lede Norges nest største selskap.
AP161212 Han sitter også som observatør i styret på høyskolen.
AP161130 | - Taxiforbundet jakter på Ubers partnersjåfører ¶ Styret i Norges Taxiforbund har anmeldt 105 Uber-sjåfører for brudd på Yrkestransportloven, og har overlevert navnelisten til politiet.
SA161125 Jeg ser virkelig fram til å jobbe sammen med de ansatte og styret for å løfte banken mot neste nivå, sier Stangeland i en pressemelding.
SA161125 Styret mener at Trine Stangeland er et godt valg og at hun er den riktige lederen som skal utvikle banken videre inn i fremtiden, sier styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank.
SA161125 Styret i Sandnes Sparebank har ansatt Trine Stangeland ( 43 ) som ny administrerende direktør i Sandnes Sparebank.
BT161120 Bruttern hadde med seg kona Hege, og styret , sponsorer, ansatte i klubben og noen hedersgjester var på plass - i tillegg til daglig leder Tove Moe Dyrhaug.
SA161103 Så får styret svare for hvordan de ønsker å kjøre sine prosesser.
AP161103 Det er uansett ikke styret som tar ut landslag.
AP161103 Så får styret svare for hvordan de ønsker å kjøre sine prosesser.
AP161026 Kulturdepartementet jobber med utnevnelsen av styret nå.
SA161019 Utviklingssjef Per Jørgensen sier opp i protest fordi styret i Midt-Norge Travforbund ikke trekker seg og fullfører voldgiftssaken.
SA161019 Per Jørgensen tar konsekvensen av at styret i Midt-Norge travsport blir sittende og kjører Leangen-salget til voldgiftsretten.
SA161019 Det er at alle i styret trekker seg, at de stopper voldgiftssaken og at Leangen travbane blir liggende der den er nå.
SA161019 Derfor mener jeg at nye mennesker må inn i styret .
SA161019 - Jeg tar konsekvensen av at styret ikke går, og sier opp min stilling.
AP161014 I siste styremøte behandlet styret Nasjonalgalleriets fremtid og styrelederen har vært i møte med statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet om saken.
AP161014 Styret ber nå om at Nasjonalgalleriet forblir en del av Nasjonalmuseet.
SA161003 - Vi anbefaler at forbundet går inn i lovverket og sørget for at det er et ansvarlig organ som stille styret til ansvar for regnskapene hvert år, sier han.
AP161003 - Vi anbefaler at forbundet går inn i lovverket og sørget for at det er et ansvarlig organ som stille styret til ansvar for regnskapene hvert år, sier han.
SA160930 I dag er det vanskelig å få øye på folk, i styret , på benken, eller på banen, som taler Wenger imot.
BT160930 I dag er det vanskelig å få øye på folk, i styret , på benken, eller på banen, som taler Wenger imot.
AP160930 I dag er det vanskelig å få øye på folk, i styret , på benken, eller på banen, som taler Wenger imot.
AP160923 Styret avsluttet også Lars Anders Tomters engasjement som kunstnerisk leder.
DN160921 Vi er konkurrenter, men det er litt som at Google satt i styret til Apple helt til de gikk i direkte konkurranse med dem, fordi verdien av informasjonsutveksling er så høy.
DA160919 LES OGSÅ : Le Café Francais i Østervåg er konkurs ¶ Styret i Strandgatens Restaurantdrift AS har etter millionunderskudd i 2015 og negativ økonomisk utvikling siden bestemt seg for å begjære oppbud, noe som i praksis innebærer konkurs.
DA160919 LES OGSÅ : Bedriftsrådgivningsfirma i Hinna Park er konkurs ¶ Styret har derfor besluttet vedtak om at selskapet begjærer oppbud.
DA160919 Det vil igjen gi ytterligere reduserte inntekter, og da mener styret at selskapet er ute av stand til å opprettholde sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, heter det i pressemeldingen.
DA160919 Begjæringen omfatter både Straen fiskerestaurant, Timbuktu, Taket Nattklubb, Nåløyet og Paraplyen uteservering, sier prosessfullmektig for styret , advokat Fredrik Bie, til RA.
DA160919 Styret i Strandgatens Restaurantdrift har oppnevnt advokat Fredrik Bie som prosessfullmektig.
AP160919 Klubbene Ceferin hevder å ha sittet i styret til futsalklubben KMN Svea Lesna Litaja og fotballklubbene FC Ljubljana Lawyers og NK Olimpija Ljubljana.
AP160919 Han skal altså ikke ha sittet i styret der heller.
AP160914 Sepp Blatter og Michel Platini var utøvende presidenter, som satte i sving ting på egen hånd uten at det nødvendigvis var forankret i styret .
AP160914 Ledere fra de mindre landene raser over at styret ikke ventet til etter gårsdagens presidentvalg med avgjørelsen.
AP160914 - Vi må være veldig tydelig på at det er styret som beslutter, og administrasjonen som utøver, sier Espelund, og viser til Platinis forgjenger, svensken Lennart Johansson som et godt eksempel på hvordan en slik organisasjon bør ledes.
AP160914 - Hvordan kan styret bestemme noe som er så i strid med det mange av medlemslandene vil ?
AP160914 Styret i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) bestemte nylig at de fire største nasjonene skal ha fire plasser hver i turneringen som har 32 lag.
AP160826 Nå har styret bestemt at neste festival ikke skal arrangeres før i 2018.
FV160817 Daniel Bakken, representant for hytteeiere i Oggevatn og medlem av styret i Motvind, er meget glad for departementets avgjørelse.
FV160810 Vi sliter også for hver eneste krone, sier han, og legger til at noen i styret til Vipers kommer til å fronte denne saken.
AP160809 - Hverken jeg eller styret deler Stiftelsens retorikk.
SA160808 - Dessuten har jeg jo lest meg litt opp, også, innrømmer hun og legger til at interessen har vokst såpass at hun i flere år nå har sittet i styret i Søgne Hagelag.
BT160808 - Dessuten har jeg jo lest meg litt opp, også, innrømmer hun og legger til at interessen har vokst såpass at hun i flere år nå har sittet i styret i Søgne Hagelag.
AP160808 - Dessuten har jeg jo lest meg litt opp, også, innrømmer hun og legger til at interessen har vokst såpass at hun i flere år nå har sittet i styret i Søgne Hagelag.
VG160803 Men etter at styret ved NTNU anbefalte Kunnskapsdepartementet å fjerne kjønnspoengene, gikk jenteandelen ned.
AP160715 Unntak er om sameiet har vedtektsfestede grenser i sameiet, for eksempel at man må være 60 år for å bo i gården eller at styret må godkjenne den som skal leie av deg.
AP160715 Da må du i så fall søke styret for godkjenning, ifølge borettslagsloven.
SA160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
BT160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
AP160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
AP160629 Styret til selskapet samlet seg onsdag til strategimøte i sakens anledning, og daglig leder Eyvind Brox kommer med fly fra Frankrike i løpet av dagen.
VG160623 LOFTHUS, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF ¶ Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i forrige uke et fremtidig målbilde for Oslo universitetssykehus.
AP160616 Sår tvil om AUs nøytralitet ¶ Styret som ble valgt i 2015 påpeker at tiltakene det har satt i verk har vært krevende, men til beste for IRN.
AP160616 Styret anser at arbeidsgiveransvaret, og dermed også ansvar for eventuell oppsigelse, ligger hos styret i IRN.
AP160616 Secka avviser at det midletidige styret er sikret plass i det fremtidige styret .
AP160616 Secka avviser at det midletidige styret er sikret plass i det fremtidige styret.
AP160616 Nå beskriver det avgåtte styret hvordan det opplevde rådsmøtet.
AP160616 Nestleder Basim Ghozlan i det avgåtte styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160616 Ifølge redegjørelsen ble det foreslått endringer i dagsorden og forslag om å opprette en komité lenge før styret fikk startet sin orientering.
AP160616 Her beskriver styret hvordan det opplevde nærmest å bli parkert på det turbulente møtet.
AP160616 Han sa at han var satt til å lede både styret og arbeidsutvalget ( AU ).
AP160616 Det avgåtte styret opplevde " sabotering av styrets arbeid ".
AP160616 Det avgåtte styret er usikker på om rådet forsto situasjonen " siden det var kaotiske tilstander.
AP160616 Det avgåtte styret bruker en del plass på å forklare at vanlig norsk organisasjonspraksis og sunn fornuft tilsier at utøvelse av arbeidsgiveransvaret hører hjemme under styrets mandat.
AP160616 Det avgåtte styret beskriver tilstandene i organisasjonen som kaotiske, og mener deres eget arbeid har blitt sabotert.
AP160616 Den ansatte ( generalsekretæren Red.anm, ) mente ifølge redegjørelsen, " at han var ansatt direkte av Rådet, han jobber for Rådet og ikke styret, og at styret ikke hadde mandat til å si ham opp ".
AP160616 Den ansatte ( generalsekretæren Red.anm, ) mente ifølge redegjørelsen, " at han var ansatt direkte av Rådet, han jobber for Rådet og ikke styret , og at styret ikke hadde mandat til å si ham opp ".
AP160616 Da rådet ikke gikk med på det, trakk styret seg i protest, etter det som beskrives som en lang og krevende prosess.
AP160616 Anspent klima ¶ Styret i IRN hadde innkalt til rådsmøte lørdag den 4. juni for å informere om oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar.
AP160616 Aftenposten kan i dag presentere redegjørelsen fra styret som trakk seg i protest fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160616 - Vi skal undersøke hva som foregikk mellom styret og generalsekretæren.
AP160616 " Tidligere styreleder Ghulam Abbas og nestleder Basim Ghozlan har underskrevet redegjørelsen på vegne av det avgåtte styret .
AP160616 " I løpet av det fire timer lange møtet fikk styret bare 15 minutter til å orientere om saken.
AP160616 " Dessuten kan det, ifølge redegjørelsen, se ut til at det nye AU har sikret seg plass i det nye styret , lenge før neste årsmøte : " Dette AU skulle også tre inn i de ledige styrevervene, samt fremtidige styreverv.
AP160616 " Abbas og Ghozlan avslutter redegjørelsen med å understreke at det ikke var noe enkelt valg for styret å si opp en ansatt, men at ble gjort for å ivareta IRNs interesser og redde IRNs anseelse i samfunnet.
AP160616 Styret anser at arbeidsgiveransvaret, og dermed også ansvar for eventuell oppsigelse, ligger hos styret i IRN.
AP160616 " Styret oppfattet valget av AU som " sabotering av styrets arbeid og oppmuntring til de ansatte om å overse styrets mandat.
AP160611 Særlig med tanke på konflikten som oppsto og at styret gikk av.
AP160611 Styreleder Ghulam Sarwar i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat med 6000 medlemmer i ryggen sier at han forlot rådsmøtet i protest da styret gikk av.
AP160611 Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN.
AP160611 Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN.
AP160611 Kobilica frykter at IRN blir splittet hvis ikke et nytt samlende styret er på plass innen kort tid.
AP160611 I ettertid har det vist seg at det har vært en langvarig konflikt mellom det avgåtte styret og generalsekretæren.
AP160611 Han legger til at stemningen ikke var særlig god i rådsmøtet der styret gikk av.
AP160611 Han frykter en splittelse i det muslimske miljøet hvis det ikke kommer et samlende styret i IRN innen utgangen av juli.
AP160611 Ghulam Sarwar i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat forlot IRN-møtet i protest da styret gikk av 4. juni.
AP160611 Fakta : Konflikten i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶ Styret i IRN ønsket å si opp generalsekretær Mehtab Afsar, og hadde innkalt til møte med medlemsorganisasjonene lørdag 4. juni.
AP160611 Et arbeidsutvalg bestående av tre personer skal nå fungere istedenfor styret .
AP160611 Enkelte har hevdet at styret har ment at Afsar ikke har levert godt nok resultater.
AP160611 Da rådets flertall ikke ville være med på styrets vedtak, valgte styret å gå av.
AP160610 Vi har hatt et veldig godt samarbeid med det styret, og vi forventer at det fortsetter med det midlertidige styret .
AP160610 Vi har hatt et veldig godt samarbeid med det styret , og vi forventer at det fortsetter med det midlertidige styret.
AP160610 Vi forutsetter at det nye styret er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Joys.
AP160610 Misnøye med hvordan generalsekretær Mehtab Afsar har skjøttet sitt arbeid førte til at styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville si opp Afsar.
AP160610 I forrige uke trakk dermed styret seg i protest.
AP160610 Etter at styret i Islamsk Råd Norge trakk seg i protest mot generalsekretæren, er et nytt midlertidig styre innsatt.
AP160610 De to sistnevnte satt i styret som trakk seg lørdag, og møtte ikke på STL-møtet.
AP160610 - Jeg ble styreleder i 2015, omtrent samtidig som det nå avgåtte styret ble valgt.
AP160609 Forrige lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160606 | Derfor gikk styret i Islamsk Råd av ¶ Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.
AP160606 | Derfor gikk styret i Islamsk Råd av ¶
AP160606 Sist lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
AP160606 Kebba Secka er valgt som ny leder av det midlertidige styret som ble innsatt etter at helgens hendelser.
AP160606 Jeg tror ikke at alle oppfattet det slik at styret ville gå av hvis de ikke fikk viljen sin.
AP160606 Her hevdet Abbas at styret hadde avdekket alvorlige mangler i Afsars arbeid, noe som hadde ført til betydelig svekkelse av IRNs omdømme.
AP160606 Han forteller at Afsar nå ser frem til å fortsette arbeidet med interimstyret og det nye styret som blir valgt snarlig, og legger til at Afsar aldri har mottatt noen oppsigelse.
AP160606 Han er svært skeptisk til at det midlertidige styret skal fungere til mars 2017.
AP160606 Før avstemning uttalte styreleder Ghulam Abbas at hele styret vil trekke seg hvis ikke styrets vedtak fikk flertall.
AP160606 Flere aktører med kjennskap til IRN forteller at det har vært en langvarig konflikt mellom generalsekretær Afsar og flertallet i styret .
AP160606 En av dem som kjenner til prosessen sier at innlegget til Abbas gir inntrykk av at vedtaket om oppsigelsen i styret var enstemmig.
AP160606 Det var styret som sto bak oppsigelsen som skulle gjelde fra 1. september.
AP160606 Det midlertidige styret skal etter planen fungere til mars neste år.
AP160606 Det har vært stemmer i styret som ikke ønsket denne fremgangsmåten, sier denne personen.
AP160606 Det er foreløpig uklart om oppsigelsen fra det avgåtte styret kom på bakgrunn av dette.
AP160606 Derfor gikk styret av.
AP160606 - Vi har hørt hva som er blitt fremlagt av styret på disse møtene, men vi klarer ikke å se noen realitet i de innsigelsene de har hatt.
BT160602 Tidligere har styret ved høyskolen gått inn for det samme.
AP160602 - Hvorfor har da ikke staten, styret i NSB eller dere selv sørget for at dette har skjedd før ?
SA160601 Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, går til forsvar for styret i Lyse, der flertallet består av lokalpolitikere.
SA160524 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sa idrettspresident Tom Tvedt etter styremøtet i Norges Idrettsforbund i Førde 15. april.
FV160524 Takk til eierne og styret for at å ha gitt meg denne sjansen, og jeg ønsker å få frem min takknemlighet for supporterne.
AP160524 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sa idrettspresident Tom Tvedt etter styremøtet i Norges Idrettsforbund i Førde 15. april.
SA160523 Takk til eierne og styret for at å ha gitt meg denne sjansen, og jeg ønsker å få frem min takknemlighet for supporterne.
BT160523 Takk til eierne og styret for at å ha gitt meg denne sjansen, og jeg ønsker å få frem min takknemlighet for supporterne.
AP160523 Takk til eierne og styret for at å ha gitt meg denne sjansen, og jeg ønsker å få frem min takknemlighet for supporterne.
SA160517 Nå skal presidenten sammen med styret finne den de mener er beste egnet til å lede NFF videre.
BT160517 Nå skal presidenten sammen med styret finne den de mener er beste egnet til å lede NFF videre.
AP160517 Nå skal presidenten sammen med styret finne den de mener er beste egnet til å lede NFF videre.
SA160512 - Jeg er glad styret har fullt fokus på kvinnene - i motsetning til NIF som la ned kvinnesatsingen.
AP160512 - Jeg er glad styret har fullt fokus på kvinnene - i motsetning til NIF som la ned kvinnesatsingen.
FV160501 Kjeldsberg sitter i styret i faggruppen Exercise is medicine, som er en ideell organisasjon.
SA160424 Fremtiden diskuterer jeg med styret , ikke med dere, sa Van Gaal ifølge Manchester Evening News.
SA160424 - Det er ikke opp til meg å vurdere, det er styret i klubben sin jobb, sa han.
FV160424 Fremtiden diskuterer jeg med styret , ikke med dere, sa Van Gaal ifølge Manchester Evening News.
FV160424 - Det er ikke opp til meg å vurdere, det er styret i klubben sin jobb, sa han.
AP160424 Fremtiden diskuterer jeg med styret , ikke med dere, sa Van Gaal ifølge Manchester Evening News.
AP160424 - Det er ikke opp til meg å vurdere, det er styret i klubben sin jobb, sa han.
AP160423 - Flere folkemøter med Bydøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand mot flytting av trikken blant naboene, sier Håkon Wium Lie, som sitter i styret .
AP160423 ), Lars Brunborg, Jo Piene og Audun Engh sitter i styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.
AP160419 Knut Alstad sitter i styret til sameiet Lunden 38 - 40 sammen med Liv Sigrunn Gramstad.
AP160418 Og folk er i økende grad frustrert over kvaliteten på styret av landet.
SA160416 Men det kommer an på styret , legger han til.
FV160416 Men det kommer an på styret , legger han til.
AP160416 Men det kommer an på styret , legger han til.
SA160415 Fredag ble det holdt en såkalt « åpen time » - den varte i vel 20 minutter da de fleste i styret skulle rekke et fly - hvor pressen først ble orientert og deretter fikk mulighet til å stille spørsmål til medlemmene.
SA160415 - Disse diskusjonene har vært krevende for styret .
SA160415 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sier Tvedt til NTB.
FV160415 Fredag ble det holdt en såkalt « åpen time » - den varte i vel 20 minutter da de fleste i styret skulle rekke et fly - hvor pressen først ble orientert og deretter fikk mulighet til å stille spørsmål til medlemmene.
FV160415 - Disse diskusjonene har vært krevende for styret .
FV160415 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sier Tvedt til NTB.
BT160415 Fredag ble det holdt en såkalt « åpen time » - den varte i vel 20 minutter da de fleste i styret skulle rekke et fly - hvor pressen først ble orientert og deretter fikk mulighet til å stille spørsmål til medlemmene.
BT160415 - Disse diskusjonene har vært krevende for styret .
BT160415 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sier Tvedt til NTB.
AP160415 Fredag ble det holdt en såkalt « åpen time » - den varte i vel 20 minutter da de fleste i styret skulle rekke et fly - hvor pressen først ble orientert og deretter fikk mulighet til å stille spørsmål til medlemmene.
AP160415 - Disse diskusjonene har vært krevende for styret .
AP160415 - Dette styret tar ansvaret for vår periode, sier Tvedt til NTB.
AP160412 Vurderer å gå videre til Kunnskapsdepartementet ¶ Styret i stiftelsen Denmuslimskegrunnskolevurderer nå om de skal klage avgjørelsen til Kunnskapsdepartementet.
AP160408 Og så må styret da spørre seg om de har stilt de riktige spørsmålene.
AP160408 Erna Solberg sier til Aftenposten at det også er viktig om styret i DNB har bevisst unlatt å få vite.
AP160408 Ifølge konsernsjef Rune Bjerke har virksomheten « gått under radaren på styret , konsernledelsen og internrevisjon ».
SA160331 Generalsekretær Siems reiseaktivitet og reiseregninger ble lagt frem for styret på initiativ fra generalsekretæren selv.
AP160331 Generalsekretær Siems reiseaktivitet og reiseregninger ble lagt frem for styret på initiativ fra generalsekretæren selv.
SA160330 Unntak er om sameiet har vedtektsfestede grenser i sameiet, for eksempel at man må være 60 år for å bo i gården eller at styret må godkjenne den som skal leie av deg.
SA160330 Man kan leie ut til hvem man vil, så lenge man bor i boligen, uten å få tillatelse fra styret , mener departementet.
SA160330 Eller kan styret i sameiet eller borettslaget nekte deg å leie ut ?
SA160330 Da må du i så fall søke styret for godkjenning, ifølge borettslagsloven.
SA160330 Styret kan godkjenne at noen andre bruker andelen en periode, så lenge utleievirksomheten ikke er næringsvirksomhet.
BT160330 Unntak er om sameiet har vedtektsfestede grenser i sameiet, for eksempel at man må være 60 år for å bo i gården eller at styret må godkjenne den som skal leie av deg.
BT160330 Man kan leie ut til hvem man vil, så lenge man bor i boligen, uten å få tillatelse fra styret , mener departementet.
BT160330 Eller kan styret i sameiet eller borettslaget nekte deg å leie ut ?
BT160330 Da må du i så fall søke styret for godkjenning, ifølge borettslagsloven.
BT160330 Styret kan godkjenne at noen andre bruker andelen en periode, så lenge utleievirksomheten ikke er næringsvirksomhet.
AP160330 Unntak er om sameiet har vedtektsfestede grenser i sameiet, for eksempel at man må være 60 år for å bo i gården eller at styret må godkjenne den som skal leie av deg.
AP160330 Man kan leie ut til hvem man vil, så lenge man bor i boligen, uten å få tillatelse fra styret , mener departementet.
AP160330 Eller kan styret i sameiet eller borettslaget nekte deg å leie ut ?
AP160330 Da må du i så fall søke styret for godkjenning, ifølge borettslagsloven.
AP160330 Styret kan godkjenne at noen andre bruker andelen en periode, så lenge utleievirksomheten ikke er næringsvirksomhet.
AP160309 Vi er helt avhengig av dem og de stiller opp for oss, sier leder Jo Wiklund i styret i Aktiv Skøyteklubb.
DA160308 Det er styret i selskapet som har besluttet oppbudet.
SA160304 - Vi må sette i gang seriøse tester ¶ - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
BT160304 - Vi må sette i gang seriøse tester ¶ - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
AP160304 - Vi må sette i gang seriøse tester ¶ - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
SA160229 Trønderen er allerede en del av styret i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ), og er utvilsomt en av de aller mest markante kvinnelige fotballederne i verden.
SA160229 Espelund er naturlig nok fornøyd med at andelen kvinner i styret nå seksdobles, men sier samtidig at hun gjerne skulle sett at man gikk enda lenger.
SA160229 Den tidligere generalsekretæren i det norske forbundet bemerket likevel noe ironisk at kvinnene tas først inn nå når antall medlemmer i styret utvides med nesten 50 prosent.
AP160229 Trønderen er allerede en del av styret i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ), og er utvilsomt en av de aller mest markante kvinnelige fotballederne i verden.
AP160229 Espelund er naturlig nok fornøyd med at andelen kvinner i styret nå seksdobles, men sier samtidig at hun gjerne skulle sett at man gikk enda lenger.
AP160229 Den tidligere generalsekretæren i det norske forbundet bemerket likevel noe ironisk at kvinnene tas først inn nå når antall medlemmer i styret utvides med nesten 50 prosent.
SA160228 Han mener en av måtene å oppnå mer åpenhet på, er å få større avstand mellom styret og administrasjonen i forbundet.
AP160228 Han mener en av måtene å oppnå mer åpenhet på, er å få større avstand mellom styret og administrasjonen i forbundet.
SA160227 Det er dette den nye presidenten og det nye styret må avklare først.
AP160227 Det er dette den nye presidenten og det nye styret må avklare først.
SA160226 Kvinneandelen i styret er unormalt høy til internasjonal fotball å være, det er en aldersgrense for styremedlemmer og en begrensning for hvor mange perioder man kan ha.
AP160226 Kvinneandelen i styret er unormalt høy til internasjonal fotball å være, det er en aldersgrense for styremedlemmer og en begrensning for hvor mange perioder man kan ha.
SA160222 Det blir altså ikke færre maktposisjoner til menn for å få inn flere kvinner, men antall medlemmer i det øverste styret øker med 50 prosent.
SA160222 Det blir altså ikke færre maktposisjoner til menn for å få inn flere kvinner, men antall medlemmer i det øverste styret øker med 50 prosent.
AP160222 Det blir altså ikke færre maktposisjoner til menn for å få inn flere kvinner, men antall medlemmer i det øverste styret øker med 50 prosent.
AP160222 Det blir altså ikke færre maktposisjoner til menn for å få inn flere kvinner, men antall medlemmer i det øverste styret øker med 50 prosent.
SA160213 I New York i går var hele det nye styret i Zuccarellostiftelsen samlet.
SA160213 Han er veldig glad for å komme i gang etter å ha planlagt dette sammen med styret siden i fjor sommer.
SA160213 Styret i Zuccarellostiftelsen var med på lanseringen.
AP160213 I New York i går var hele det nye styret i Zuccarellostiftelsen samlet.
AP160213 Han er veldig glad for å komme i gang etter å ha planlagt dette sammen med styret siden i fjor sommer.
AP160213 Styret i Zuccarellostiftelsen var med på lanseringen.
AP160212 FOTO : Larsen, Håkon Mosvold ¶ Styret har talt, tålmodigheten har tatt slutt.
SA160211 Torsdag vedtok styret i Norsk Tipping nye tapsgrenser for hvor mye hver enkelt kunde kan spille bort.
FV160211 Torsdag vedtok styret i Norsk Tipping nye tapsgrenser for hvor mye hver enkelt kunde kan spille bort.
BT160211 Torsdag vedtok styret i Norsk Tipping nye tapsgrenser for hvor mye hver enkelt kunde kan spille bort.
AP160211 Torsdag vedtok styret i Norsk Tipping nye tapsgrenser for hvor mye hver enkelt kunde kan spille bort.
DN160204 Foto : Aleksander Nordahl ¶ Styret i Statoil vil foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal i år opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, og at det innføres et toårig program for utbytteaksjer med start i fjerde kvartal 2015, heter det i Statoils kvartalspresentasjon torsdag.
SA160128 Nettopp derfor fungerte denne ordningen så bra, siden fritaket var automatisert, sier Kvistad, som også sitter i styret til Yngre legers forening ( Ylf ).
SA160107 Styret i Huseiernes Landsforbund reiser til Danmark i mars for å lære mer om angreretten i forbindelse med boligkjøp.
BT160107 Styret i Huseiernes Landsforbund reiser til Danmark i mars for å lære mer om angreretten i forbindelse med boligkjøp.
DA160102 Styret , med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.
DA160102 Styret , med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.
DA160102> Styret , med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.
DA160102> target="avis" href= Styret , med Charlie Granfelt i spissen, har vært klare på at utvikling av spillere og salg skal være et definert forretningsområde.