DA171108 Selv om elevenes stykkpris varierer etter studieprogram , vil en elev minimum bety 74.339 kroner i inntekt for skolen.
AA171007 Avgjørende her er handelshøyskolenes ressurstilgang, fagstabens akademiske kvalitet og bredde og dybde i studieprogram .
DA170829 Tallene viser også at det fortsatt er store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram , og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
AA170829 Tallene viser også at det fortsatt er store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram , og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
AA170817 Forslaget innebar å gjøre IKT-servicefag om fra et ettårig til toårig studieprogram og en sammenslåing med faget medieproduksjon.
DB170730 Hun er førsteamanuensis ved NTNUs studieprogram i Europastudier, og tidligere medlem i den regjeringsoppnevnte « Europautredningen » - som evaluerte Norges avtaler med EU.
DB170722 Hun er også medansvarlig for et studieprogram på Politihøgskolen kalt « Avhør av sårbare », hvor opplæring i den sekvensielle metoden inngår.
DB170719 - Vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.
AA170719 Ved mange studieprogram er det høyere poenggrenser enn i fjor.
NL170621 Alle realfagene og NFH samles i det siste og femte fakultetet, som vil kunne lage attraktive studieprogram av stor relevans for UiTs strategi som et Arktisk breddeuniversitet.
DA170613 - På visse studieprogram hvor det er til hinder for læringen, kan det være legitimt å innføre et forbud, for eksempel innenfor pedagogikk eller ved laboratoriearbeid, hvor ingen får lov til å ha hodeplagg av sikkerhetsmessige grunner.
AA170502 Kunnskapsdepartementet og norske universiteter og høgskoler kan bidra ved å legge bedre til rette for studieprogram som inkluderer fremmedspråksstudier og utenlands-opphold i Tyskland og ved å satse mer på fremmedspråkutdanning i Norge både nasjonalt og regionalt.
VG170430 Han driver firmaer innen eiendomsmegling i øystaten, og i tillegg er han direktør for Gateway Bali, som et opprinnelig norsk firma som tilbyr studieprogram i utlandet.
DN170420 UiOs nye studieprogram Informatikk : Digital økonomi og ledelse ( DigØk ) er med 19 søkere per studieplass det studiet med trangest nåløye i landet : 514 førstevalgssøkere kjemper om 27 studieplasser.
DN170420 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ 12.071 personer har søkt seg til et studieprogram ved Handelshøyskolen BI til høsten, viser ferske tall skolen.
AP170420 Universitetet i Oslos ( UiO ) nye studieprogram Informatikk : Digital økonomi og ledelse har 19 søkere pr. studieplass, og UiO beskriver det som det mest attraktive studiet i landet.
AA170420 Likevel er søkertallene fremdeles høye for alle studieprogram , unntatt innenfor petroleumsteknologi.
AA170414 Etter fusjonen kan NTNU tilby 400 studieprogram i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
SA170323 Den eneste institusjonen som tilbyr studieprogram er Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling på Klepp.
AA170206 I undersøkelsen kommer det fram at praksisperioder er den undervisningsformen som bidrar mest til læring, men bare halvparten av studentene svarer at praksis benyttes i større eller mindre grad ved deres studieprogram .
DB170112 At vi finner så liten økning for disse fagområdene kan skyldes omorganisering og sammenslåing av studieprogram , og viser ikke nødvendigvis utviklingen i det reelle aktivitetsnivået, ifølge NIFU.
DN170108 * Biologi og Molekylærbiologi og biologisk kjemi slås sammen til ett nytt studieprogram : Biovitenskap.
BT161230 Dermed kan universiteter og høyskoler slippe å henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å få tillatelse til å stille høyere opptakskrav på sine studieprogram , skriver Khrono.