DN171214 Derfor kunne avgiftsøkningen i budsjettenigheten ikke anses å stride med EØS-avtalen, sa statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) til NTB tidligere denne uken.
AA171214 Derfor kunne avgiftsøkningen i budsjettenigheten ikke anses å stride med EØS-avtalen, sa statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) til NTB tidligere denne uken.
DN171213 Derfor kunne avgiftsøkningen i budsjettenigheten ikke anses å stride med EØS-avtalen, sier statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) til NTB.
VG171205 Det den spansk høyesterett har fryktet, er at dommen Puigdemont kunne komme til å få i Brussel, kunne stride mot de siktelsene som er rettet mot Puigdemont i Spania, skriver El Pais.
DN171108 Hagen, men at det er helt opp til Stortinget og vil ikke stride mot noen regler.
VG171005 Vi er også kritiske til dette fordi det vil stride mot elevenes rett til personvern, sier Chaudhry til VG.
DB170910 « At et menneske med viten og vilje velger å drepe seg selv, synes jo å stride mot alle naturlige instinkter », skriver også Willy Guneriussen innledende i boken Om selvmordet ( Durkheim, 2006 ).
AP170824 Forutsetningen er at en slik foreløpig opptelling ikke vil stride mot prinsippet om hemmelig valg.
DB170808 Skulle vi i framtida få nazimarsjer gjennom by etter by med dette innholdet, vil vi skjønne at dette vil stride mot samfunnets demokratiske grunnlag slik Strasbourgdomstolen har uttrykt det.
VG170802 Kan stride mot folkeretten ¶
VG170723 Ifølge Washington Post har Scaramucci også publisert meldinger med innhold som virker å stride mot Trumps tidligere uttalelser om islam.
AP170718 For eksempel skal lover som parlamentet gir, ikke stride mot grunnloven.
AA170624 Men dersom Værnes blir en fast hovedbase, vil det klart stride mot den norske basepolitikken, uttalte Skogan til Adresseavisen.
AA170624 - Kan stride mot norsk politikk ¶
DB170621 Hun sier en eventuell dom på ti års kan vise seg å stride med folks rettsfølelse.
BT170621 - En slik bruk må da stride mot lov i forskriftsform og den praksisen rettsstaten har utøvd, mener Wentzel.
AA170621 Men dersom Værnes blir en fast hovedbase, vil det klart stride mot den norske basepolitikken, sa Skogan til Adresseavisen i mai.
SA170615 Skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter, vil heller ikke gå gjennom, sier han.
FV170615 Skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter, vil heller ikke gå gjennom, sier han.
BT170615 Skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter, vil heller ikke gå gjennom, sier han.
AP170615 Skilt som kan misforstås eller stride med varemerkerettigheter, vil heller ikke gå gjennom, sier han.
AP170607 Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.
AA170607 Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.
BT170603 Matematikere og statistikere er langt mer bevisste på disse fagenes begrensninger enn alle andre, og min overlevelsesstrategi er å anta at alt som virker å stride mot sunn fornuft sannsynligvis er feil.
AP170602 Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.
AA170602 Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.
BT170522 Lagmannsretten føyer til at den uansett har vanskelig for å se at det skulle stride mot redelighet at Gulsvik gjør gjeldende lønnskrav basert på avtalen for faktisk utført forskningsarbeid.
BT170522 Bestemmelsen lyder : Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjeldende.
AP170513 Det går utover barnets integritet, og ifølge Norsk barnelegeforening kan det stride mot FNs barnekonvensjon.
AA170512 Men dersom Værnes blir en fast hovedbase, vil det klart stride mot den norske basepolitikken, sier Skogan.
AA170512 - Dersom Værnes blir en fast hovedbase, vil det klart stride mot den norske basepolitikken, sier NUPI-forsker John Kristen Skogan.
AP170424 Bakgrunnen er at Helgesen før jul trakk tilbake en tillatelse fra Rovviltnemnda om å felle 32 ulver, fordi felling ville stride mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen om bevaring av truede arter.
VG170420 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene ¶
VG170420 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene ¶
VG170419 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene ¶
DA170406 | Kan stride mot egne vedtekter ¶
AA170406 | Ansettelse i Islamsk Råd stride mot rådets egne vedtekter ¶
VG170401 Von Hedenberg forklarer hva det betyr å « stride mot moral » : ¶
AA170330 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride mot prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
VG170328 Yates, som fikk sparken kort tid etter at Trump ble president, hadde allerede gjort det klart at hennes forklaring kommer til å stride imot noen av uttalelsene fra Det hvite hus.
DN170327 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
AA170327 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
DB170317 Denne saken er et felles ansvar for oss i forbundet, og det ville stride mot våre verdier å tenke i de baner, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.
AA170220 LO-leder John-Peder Denstad mener at den sosiale situasjonen sjåførene kan havne i, vil stride med arbeidsmiljøloven.
BT170215 Noe annet vil stride mot alle faglige råd, og mot all sunn fornuft. | - Det var frivillig.
VG170210 Silas Hovmand, On Stride , Aros Line og Lucky Princess er alle kjappe.
VG170210 3 On Stride
SA170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis, viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
FV170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis, viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
BT170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis, viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
AP170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis, viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
VG170204 Dersom klærne får overdreven positiv omtale, kan det imidlertid stride mot reglene om skjult reklame.
DB170201 Dessuten kan forbudet mot psykedelika og MDMA stride mot befolkningens menneskerettigheter knyttet til retten til privatliv og livssyn, ifølge vår juridiske rådgiver Ketil Lund ( tidligere høyesterettsdommer ).
AP170126 Å returnere folk til et lovløst Libya vil trolig stride mot internasjonal lov, som forbyr land å sende folk til et sted der deres liv står i fare.
DN170125 * Må ikke stride mot grunnloven eller lover gitt av Kongressen.
DN170116 I desember kom Høyesterett fram til det ville stride mot EØS-avtalen å la medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund ha fortrinnsrett på lasting og lossing i norske havner.
DN170115 - At brannen skal ha ventet i over 20 timer for så å ha hoppet inn midt i skipet 26 meter lenger fremme med uskadede områder mellom, under og over, vil ganske enkelt stride mot naturlovene, sier Winterseth til avisen.
DB170115 - At brannen skal ha ventet i over 20 timer for så å ha hoppet inn midt i skipet 26 meter lenger fremme med uskadde områder mellom, under og over, vil ganske enkelt stride mot naturlovene, sier Winterseth til avisen.
DB170106 Klima- og miljøministeren varslet Stortinget før ulveforliket ble inngått at det kunne stride mot lover Stortinget har vedtatt tidligere.
BT161230 Den ville visstnok stride mot regler om ro, orden og sikkerhet.
AP161109 De mener at byggingen av det omstridte minnesmerket « Memory Wound » vil stride mot granneloven og påføre dem helseplager.
AP160315 Også Kriminalomsorgens bruk av isolasjon hevdes å stride mot menneskerettighetene.
AP160202 - For at fremstillinger av seksuell aktivitet mellom voksne skal stride mot straffeloven må de være støtende, krenkende, menneskelig nedverdigende eller inneholde skildringer der det brukes lik, dyr, vold eller tvang.
AP160109 Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må utvelgelseskriteriene ikke stride med tariffavtalen.