DA170928 Lite strid
DA170928 Ikke siden 1997, året da Tony Blair tok over som statsminister etter et brakvalg for Labour, har et landsmøte i Labour vært så fritt for friksjoner og intern strid , skriver The Guardian.
FV170927 Det er flere og flere av disse som er graverende, hvor barn utsettes for handlinger som åpenbart er i strid med straffebestemmelsene, sier hun og fortsetter : ¶
DN170927 Årsaken skal være at republikanerne ikke ønsker nok en intern strid som kan stikke kjepper i hjulene for et samlet forsøk på å innføre skattereformen, ifølge kilder Washington Post har snakket med.
DN170927 Men enkelte forslag holder republikanerne for seg selv for å forhindre nok en intern strid .
DB170927 Innlegget synes å være skrevet i forbindelse med det som framstår som en strid om arv med farens slektninger.
DB170927 Landet diskriminerer religiøse minoriteter og står i spissen for en krigføring i nabolandet Jemen som er klart i strid med krigens folkerett.
DB170927 Fra nå av må heller ikke norske ministre opptre på saudisk jord uten å vise kongehuset at deres mangel på respekt for menneskerettighetene er i strid med de forpliktelsene og den rollen Saudi-Arabia ønsker å spille internasjonalt.
DB170927 Watkins hevder også at fetteren hennes aldri holdt en pistol, som står i strid med det politiet selv melder.
DA170927 Lederen som ble valgt under sterk strid for to år siden, som ble forsøkt kastet i fjor sommer og likevel ble gjenvalgt under full strid på høsten for ett år siden, har i dag sikret seg partiets støtte.
DA170927 Lederen som ble valgt under sterk strid for to år siden, som ble forsøkt kastet i fjor sommer og likevel ble gjenvalgt under full strid på høsten for ett år siden, har i dag sikret seg partiets støtte.
DA170927 For ett år siden var det full strid om Jeremy Corbyn.
AA170927 Innlegget synes å være skrevet i forbindelse med det som framstår som en strid om arv med farens slektninger.
NL170926 Beslutningen er dermed i strid med målene i Nasjonal helse- og sykehusplan.
DB170926 - Utenriksdepartementet fortsetter å ha et skjerpet blikk på mulig bruk i Jemen i strid med humanitærretten, av forsvarsmateriell som søkes eksportert fra Norge.
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering må den mangelfulle dokumentasjonen av spørsmål, svar og vurderinger anses å være i strid med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4 », konkluderer kommunerevisjonen.
DB170926 Saneringsvedtaket er i strid med tilråding fra en faggruppe med lokale og sentrale eksperter, som foreslo to års saneringstid.
DB170926 Det er også i strid med tilråding fra en etikkgruppe som advarer mot inndriving i kve, da det vil være stor risiko for masseskader samt alvorlige stressreaksjoner og utmattelse på villrein i inndrivingsgjerdet.
DB170926 Samtidig rives partiet av indre strid , deres tidligere leder Frauke Petry, som nå er folkevalgt, nekter å være med i partigruppa i Forbundsdagen.
DA170926 Med valget ute av veien, venter jeg enda mer strid i partiet, sier Arzheimer til Dagsavisen.
DN170925 Partiet har vært preget av indre maktkamper og strid om retningsvalg, men uten at det ser ut til å ha skremt vekk velgerne.
DN170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DB170925 Intern strid
DB170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DB170925 Selskapet mener det kommer i strid med EØS-lovgivningen.
DB170925 Seehofer har mesteparten av den siste perioden ligget i kontinuerlig strid med Merkel om flyktningpolitikken.
DA170925 Kilder som Politico har snakket med, mener Kushners bruk av sin private epostkonto kan ha vært i strid med en lov som skal sørge for at alle dokumenter knyttet til amerikanske presidenter arkiveres.
DA170925 Partiet har vært preget av indre maktkamper og strid om retningsvalg, men uten at det ser ut til å ha skremt vekk velgerne.
DA170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DA170925 Selskapet mener det kommer i strid med EØS-lovgivningen.
VG170924 SPLITTENDE STRID : Selv ikke toppene er enige om hva slags parti AfD skal være.
VG170924 Det pågår nemlig en bitter strid mellom de to fløyene i partiet : Den ene betegner seg selv som realpolitikere, som strever etter å gjøre AfD til et normalt, tysk høyreparti som en dag kan være med i en regjering, mens den andre fløyen består av høyreradikale hardlinere, som ifølge professor Patzelt ønsker å gjøre AfD til et «
DB170924 Kunngjøringen av det nye innreiseforbudet kan også få en dramatisk innvirkning Høyesteretts behandling av Trump-administrasjonens anke, etter at amerikanske domstoler slo fast at innreiseforbudet var i strid med grunnloven, skriver New York Times.
VG170923 Han har ikke vært med i kamper om verv til et fylkesstyre i AUF eller deltatt i en strid om hvem som skal få holde hovedinnledning på et fylkesårsmøte.
VG170923 Det står derimot stikk i strid med promoteringen av programmet i vår, der NRK fikk omtrent hele kjendis-Norge til å ikle seg grå collegegensre med påtrykket « jævla homo », nettopp for å ta tilbake det samme skjellsordet som er en av de mest brukte i norske skolegårder.
DN170923 Tidligere har missiloppskytninger både ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.
DB170923 Tidligere missiloppskytninger har ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.
DB170923 - For øvrig er denne mailen i strid med vårt selskaps interne regler.
DB170923 Tidligere har missiloppskytninger både ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.
AP170923 Tidligere har missiloppskytninger både ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.
AA170923 Tidligere har missiloppskytninger både ført til nye sanksjoner og anklager om at rakettprogrammet er i strid med atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene.
VG170922 | Full strid om nikab-forbud i skoler og barnehager ¶
NL170922 Å tillate fortsatt jakt er i mange områder i strid med Naturmangfoldloven, som legger klare føringer for jaktutøvelsen.
AA170922 Selv om pengebeløpet som ble brukt er relativt lite, kun nok til å kjøpe rundt 3.000 annonser, var kontoene eller nettsidene i strid med retningslinjene til Facebook og ble stengt, ifølge selskapets sikkerhetssjef Alex Stamos.
VG170921 * I juni 2016 varslet Konkurransetilsynet bøter og vurderte « at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10».22. * 22. mars 2017 : De fire forlagene fikk totalt 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.
VG170921 - Konsekvensen av manglende forsiktighet i denne saken har mest sannsynlig ført til at UNE har fattet et vedtak som er i strid med våre internasjonale forpliktelser, og utsatt henne for grovt menneskerettighetsbrudd.
VG170921 De hellige steder, samlet på et lite geografisk område, er de fremste symboler i en uforsonlig strid om rettigheter, land og sikkerhet.
NL170921 Statsbyråkratenes bastante konklusjoner er uvitenskapelig bruk av data, og deres teknokratiske ovenfra-og-ned-holdning er i strid med loven.
NL170921 Det juridisk interessante spørsmålet er ikke om den nye Tanaavtalen er i strid med menneskerettighetene, for dette er åpenbart.
DN170921 Samtidig har selskapets usbekiske datterselskap Coscom erklært seg skyldig i å ha gjennomført utbetalinger som er i strid med korrupsjonslovverket i USA og Nederland.
DN170921 Ifølge pressemeldingen har både amerikanske og nederlandske myndigheter konkludert med at selskapet har opptrådt i strid med både amerikansk korrupsjonslovgivning ( FCPA ) og nederlandsk lovgivning og at selskapet har gjennomført korrupte utbetalinger på rundt 330 millioner dollar.
DN170921 - Ja, men her må de også veie kortsiktig strid mot mulig langsiktig gevinst.
DB170921 Etter at Bettencourts ektemann, Andre Bettencourt, døde i 2007, havnet Liliane Bettencourt i en rettslig strid med dattera Francoise.
AP170921 Russiske og amerikanske soldater står så nær hverandre i Syria at det er risiko for at de havner i direkte strid med hverandre.
AP170921 Det ble den gangen slått fast at dette var i strid med selskapets etiske retningslinjer og sponsingen opphørte.
AP170921 Les saken : De avgjør strid om posisjoner i Aps stortingsgruppe ¶
AP170921 Advokatene hans hevdet under rettsprosessen 40-åringen satte i gang mot politiet, at agentenes handlemåte var et brudd mot hans rett til privatliv og i strid med europeiske menneskerettigheter.
AP170921 Personen var alene i bilen og det skal ikke være andre kjøretøy som er innblandet, sier politiets innsatsleder Olav Strid til Adressa.
AA170921 - Personen var alene i bilen, og ingen andre kjøretøy skal være innblandet i ulykken, opplyste politiets innsatsleder Olav Strid på ulykkesstedet.
AA170921 Personen var alene i bilen og det skal ikke være andre kjøretøy som er innblandet, sa politiets innsatsleder Olav Strid .
AA170921 Personen var alene i bilen og det skal ikke være andre kjøretøy som er innblandet, sa politiets innsatsleder Olav Strid .
AA170921 Forsvaret innrømmer at det ikke skulle kjøpt de omstridte slepetraktorene, men kjøper likevel tolv nye traktorer - stikk i strid med faglige anbefalinger.
VG170920 Men Sven Mollekleiv mener det ikke vil være i strid med NATO-medlemskapet å undertegnede avtalen.
NL170920 Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering ".
DB170920 Også daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud ( Frp ) slo fast at Ubers virksomhet var i strid med loven.
DB170920 Kinesiske tjenestemenn har fotografert og filmet aktivister inne på FNs områder, i strid med FNs egne regler.
DB170920 Og hans karakteristikk - « rakett-mannen » - er stikk i strid med Trumps ønsker, allerede i ferd med å bli en positivt ladet favoritt på sosiale medier i Kina.
DB170920 Når det gjelder Iran så handler Trump også i strid med de råd han har fått av sine nærmeste allierte, og de faglige medarbeiderne i amerikansk UD.
AA170920 Skapt strid
AA170920 På forhånd hadde kulturdugnaden « 50 år for mye » skapt strid .
VG170919 - Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un og Nord-Korea som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser.
DB170919 Men, sa Trump, USA ønsker harmoni og vennskap, ikke konflikt og strid .
AP170919 Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser, og Trump er under press i USA for å vise styrke, påpeker han.
AP170919 Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen, fordi man ikke kunne dokumentere at ulvene utgjorde noen fare for husdyr og tamrein.
AP170919 Det går ikke og er i strid med regelverket, mener politiet.
AA170918 Høyesterett i Bagdad begrunner avgjørelsen mandag med at den skal undersøke hvorvidt en slik avstemning kan være i strid med grunnloven.
AA170918 Under rettssaken ble det dokumentert at Jensen overfor Cappelen praktiserte en kilde- og informantbehandling som var sterkt i strid med regelverket - som han selv hadde vært med å utarbeide.
AA170918 Det har vært mye strid om dette området, og det var statsråd Jan Tore Sanner som i desember 2013 til slutt godkjente omdisponering til boligbygging.
VG170917 Presidents Donald Trumps plan er å satse mer på kull, i strid med råd fra verdens klimaforskere.
VG170917 MULIG STRID : Trump støtter en etablert senatorkandidat i Alabama, mens Bannon støtter kandidaten fra partiets høyrefløy.
DN170917 De kurdiske områdene i Irak er rike på olje, og de kurdiske regionale myndighetene har i lang tid vært i strid med irakiske sentralmyndigheter om oljeeksport, budsjetter og kontroll over ulike etniske områder.
DB170917 - Jeg stiller meg undrende til at det avsies en dom med en opplesning, der dommeren i strid med all vanlig praksis, ikke starter med å lese domsslutningen.
DB170917 DET VAR DEN BERØMTE religiøse lærde Ahmad ibn Taymiyya ( 1263-1328 ) som eksplisitt rådet muslimer til å skjule sin religiøse identitet dersom de var i strid eller befant seg i hedensk land.
AP170917 Intern strid
AP170917 Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid .
AA170917 De kurdiske områdene i Irak er rike på olje, og de kurdiske regionale myndighetene har i lang tid vært i strid med irakiske sentralmyndigheter om oljeeksport, budsjetter og kontroll over ulike etniske områder. ( ©NTB ) ¶
AA170917 Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid .
VG170916 I STRID : Lørdag var en skjebnedag for Sanne Troelsgaard og de andre danske landslagsspillerne.
VG170916 Partiet har vært preget av ro, ikke av strid mellom ulike fløyer.
VG170916 Etter valgnederlaget brygger det opp til strid .
DB170916 Knuste sjanseløse Nord-Irland : - Vi møtte et dårlig lag ¶ Strid fortsetter ¶
DB170916 FREDRIKSTAD ( Dagbladet ) : Det danske fotballandslaget for kvinner streiker og er i en bitter strid med eget forbund ( DBU ).
DB170916 I hele år har det vært strid om filmen « Matilda », som kommer til en kino nær russerne 26. oktober.
AA170916 - Dette må være i strid med de nåværende reguleringsbestemmelsene.
VG170915 Siden har saken vært hos Helsetilsynet som har den nødvendige faglige kompetansen til å vurdere om helsepersonell har handlet i strid med retningslinjene.
VG170915 - Vi har derfor opprettet kontakt med Helsetilsynet for det er de som har den nødvendige faglige kompetansen til å vurdere om helsepersonell har handlet i strid med retningslinjene og hvor grov handlingen eventuelt har vært, sier Høyland.
DN170915 Carroll hevder selskapet ikke var kjent med kontraktene, som han dessuten mener er i strid med Valards kontrakt med det bosniske selskapet.
DN170915 Myndighetene i Bagdad sier det er i strid med grunnloven, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han vil innkalle til et ekstraordinært sikkerhetsmøte 22. september for å drøfte hvilke tiltak tyrkiske myndigheter kan iverksette for å forsøke å sette en stopper for folkeavstemningen.
AP170915 Carroll hevder selskapet ikke var kjent med kontraktene, som han dessuten mener er i strid med Valards kontrakt med det bosniske selskapet.
AA170915 Myndighetene i Bagdad sier det er i strid med grunnloven, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han vil innkalle til et ekstraordinært sikkerhetsmøte 22. september.
DA170914 Intern strid i Venstre ¶
DA170914 Intern strid i Venstre ¶
AP170914 Han ville ha seg frabedt at landet ble pådyttet nye verdier og normer i strid med tradisjon og tro.
AP170914 For første gang siden 1945 gjorde Arbeiderpartiet et bedre stortingsvalg i Oslo enn nasjonalt : Strid i Ap om hvordan Oslo-makten skulle brukes i valgkampen ¶
AA170914 Regjeringen i Bagdad mener folkeavstemningen er i strid med grunnloven. ( ©NTB ) ¶
VG170913 Slik har en av juvelene fra Raufoss, panservernraketten M72, blitt eksportert til krigsområder mange steder i verden, gjerne i strid med norske, politiske posisjoner.
VG170913 Salgene er tilsynelatende i strid med intensjonene i den norske eksportlovgivningen.
VG170913 Da hadde det i mange år vært strid mellom kongemakt og kirkemakt her til lands.
DB170913 | Ble æresmedlem i IOC ¶ ¶ STRID : Advokat John Christian Elden og Svein-Erik Edvartsen kan gå rettens vei mot NFF, her ved generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen.
DB170913 | Direkte : Bendtner og Adegbenro starter for RBK i Spania ¶ ¶ STRID : Advokat John Christian Elden og Svein-Erik Edvartsen kan gå rettens vei mot NFF, her ved generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen.
DB170913 Det står i strid med det Elden uttalte til Dagbladet tirsdag : ¶
DB170913 Strid
DB170913 Sykemeldingene skyldes etter alt å dømme en strid om flygernes mulige overføring fra Air Berlin til en eventuell ny kjøper.
AA170913 Sykemeldingene skyldes etter alt å dømme en strid om flygernes mulige overføring fra Air Berlin til en eventuell ny kjøper.
VG170912 Duket for strid
DN170912 Ifølge tabloidavisen Bild skyldes det høye antallet sykemeldinger en strid om flyvernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
DB170912 Strid
DB170912 Da er tanken om at du kan komme til paradis forlokkende, og det fine er at du kommer dit uansett : Mens du kriger, eller om du dør i strid .
DB170912 - Det er klart jeg skjønner dem : Å ende opp som en hellig kriger eller å dø i strid ...
DB170912 Ifølge tabloidavisa Bild skyldes det høye antallet sykmeldinger en strid om flygernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
DB170912 Men partiledelsen hadde tålt mer politisk strid på landsmøtene enn de har hatt nå.
DA170912 Flere har påpekt at både teori og praksis i dette miljøet er i strid med sunt folkevett så vel som respekt for yngre medmennesker.
AP170912 Ønsker ikke indre strid og persondiskusjoner ¶
AP170912 Det Ap trenger nå, er ikke persondiskusjoner og indre strid .
AP170912 Ønsker ikke indre strid og persondiskusjoner ¶
AP170912 Det Ap trenger nå, er ikke persondiskusjoner og indre strid .
AP170912 | Strid i Arbeiderpartiet før valget om hvordan Oslo-makten skulle brukes ¶
AP170912 Strid om Oslo som utstillingsvindu ¶
AP170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
AP170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
AP170912 Årsaken er først og fremst proteststemmer etter strid rundt sykehusplasseringen i Finnmark.
AP170912 Og sivile som skal være klare til strid på to dager.
AA170912 Kurderne i Nord-Irak er heller ingen ensartet folkegruppe og har i alle år vært preget av splittelse og strid .
AA170912 KDPs milits vil trolig miste den militære støtten den i dag får fra Vesten for å bekjempe IS og kan igjen havne i åpen strid PUKs milits.
AA170912 Velasquez mener at det foreligger troverdige opplysninger om at drøyt 6,4 millioner kroner på urettmessig vis fant veien til Morales' valgkamp, i strid med reglene for slik finansiering.
AA170912 Ifølge tabloidavisa Bild skyldes det høye antallet sykmeldinger en strid om flygernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
AA170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
AA170912 Særlig ikke ei regjering som ble spådd uro, indre strid og et snarlig sammenbrudd.
DB170911 - Frosne grønnsaker og ferdig panert fisk sto i strid med min stolthet som kokk.
AA170911 Med anken til EU-domstolen i Luxembourg er det duket for en rettslig strid som kan ta flere år å løse.
VG170910 Ifølge juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, er meldingene fra Arbeiderpartiet ikke i strid med lovverket.
VG170910 Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon mener meldingene heller ikke er i strid med personopplysningsloven.
DN170910 Selskapet Iper Direkte har bistått Ap i kampanjen, som ifølge Forbrukerombudet ikke er i strid med lovverket.
AP170910 Ifølge Forbrukerombudet er SMS-frieriet ikke i strid med lovverket.
AP170910 Forbrukerombudet : Ikke i strid med lovverket ¶
AP170910 - Den sier noe alle vet fra før, den er laget kun for menigheten, sier Blindheim, som understreker at sms-kampanjen ikke er i strid med Markedsføringsloven.
AA170910 Selskapet Iper Direkte har bistått Ap i kampanjen, som ifølge Forbrukerombudet ikke er i strid med lovverket.
VG170909 De varme havtemperaturene er også skyld i at orkanene øker i styrke når de nærmer seg land, stikk i strid med det som er normalt.
DB170909 Forskerne tror at kvinnen var en kriger, at hun jobbet med taktikk og strategi, og at hun kunne lede tropper i strid .
NL170908 Dette er i strid med intensjonene i Deltakerloven som foreskriver at fordeling av fiskerettigheter skal skje gjennom politiske beslutningsprosesser og ikke gjennom markeder til de som betaler mest.
AP170908 BAKGRUNN : Flere år med strid om E18.
VG170907 Det er både i strid med internasjonale konvensjoner, uforsvarlig i et miljøperspektiv og det kan sette mange tusen industriarbeidsplasser i fare.
VG170907 Bakgrunn : Langvarig strid
SA170907 Han mener at de to klubbene i strid med reglene for økonomisk fair play ( FFP ) blir subsidiert av sine pengesterke eiere i henholdsvis Emiratene og Qatar, og at de ødelegger fotballen gjennom sitt enorme forbruk.
DB170907 Han mener at de to klubbene i strid med reglene for økonomisk fair play ( FFP ) blir subsidiert av sine pengesterke eiere i henholdsvis Emiratene og Qatar, og at de ødelegger fotballen gjennom sitt enorme forbruk.
DB170907 Vår oppfatning er at de nylige kommentarene fra Munroe Bergdorf er i strid med de nevnte verdiene, og vi har derfor bestemt oss for å avslutte partnerskapet vårt med henne, het det i uttalelsen.
DA170907 Den norske deltakelsen i Afghanistan ble forankret i et enstemmig stortingsvedtak, dog med kraftig strid i SV.
DA170907 Strid om tomtefesteavtaler resulterte i 34 saker til landets tingretter i fjor.
BT170907 Han mener at de to klubbene i strid med reglene for økonomisk fair play ( FFP ) blir subsidiert av sine pengesterke eiere i henholdsvis Emiratene og Qatar, og at de ødelegger fotballen gjennom sitt enorme forbruk.
AP170907 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener norske myndigheter ikke har handlet i strid med menneskerettighetene.
AP170907 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har nå tatt stilling til om norske myndigheter har handlet i strid med menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.
AP170907 Han mener at de to klubbene i strid med reglene for økonomisk fair play ( FFP ) blir subsidiert av sine pengesterke eiere i henholdsvis Emiratene og Qatar, og at de ødelegger fotballen gjennom sitt enorme forbruk.
AA170907 - Lagmannsrettens dom antas å ha stor betydning for forbrukervernet siden store deler av byggebransjen i Norge har lagt til grunn at det ikke er minstekrav til parkeringsplasser ved nyboligsalg, og mange parkeringsanlegg derfor er bygd i strid med tekniske forskrifters funksjonskrav etter plan- og bygningsloven, skriver Lillefuhr i en pressemelding.
AA170907 - Medietilsynet har opprettet en tjeneste der du kan sende oss en epost om du mener det blir offentliggjort valgresultater eller målinger i strid med loven, skriver Medietilsynet i en pressemelding.
VG170906 Bakgrunn : Langvarig strid om deponiet. 75 prosent i Porsgrunn motsetter seg deponiet ¶
VG170906 Det har vært politisk strid om hvorvidt private leverandører av velferdstjenester kan gå med store overskudd og ta ut utbytte.
NL170906 Sånn går nu dagan på Senja, så lenge det er fartøy med kvoterettigheter som i klar strid med loven kan selges ut av distriktet og landsdelen.
NL170906 Regjeringsskifte som fører til endringer i fiskeriministrenes kvotetildeling kan fort bli meget risikabelt for de som i strid med alt som heter lover og regler, har rigget seg for fortsatt handel med kvoter.
NL170906 En hæravdeling uten helikopterstøtte vil være helt hjelpeløs i eventuell strid , ikke minst også transporten av sårede.
AP170906 Arrestasjonen var siste kapittel i en lang og bitter strid om kontroll over Russlands oljerikdommer - og om hvilken vei landet skal ta fremover.
AP170906 Stor strid om fortetting ¶
AP170906 Den foreløpige landmaktutredningen beskriver dem som verdiløse i moderne, høyintensiv strid .
AA170906 Også i Norge har det vært fremsatt kritikk mot EMD, for eksempel etter at domstolen i 2011 fastslo at tomtefesteloven var i strid med grunneiernes eiendomsvern.
VG170905 Hun forteller at Forbrukerombudet nå vil gå nøye gjennom nettstedets reklamer, for å se om de er i strid med markedsføringsloven.
NL170905 Internasjonale eksperter mener - stikk i strid med norsk praksis - at de fiskerne som fisker billigst - får gjøre jobben.
DN170905 En 12 år lang strid om bygging av 40 hytter på Hankø er over.
AP170905 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth er sterkt kritisk til reklamekampanjen, og sier til VG at de vil vurdere nøye om den er i strid med markedsføringsloven.
AA170905 Dette skjer angivelig i strid med FNs egne regler.
AA170905 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth er sterkt kritisk til reklamekampanjen, og sier til VG at de vil vurdere nøye om den er i strid med markedsføringsloven.
DN170904 LetterOne eies av Mikhail Fridman, mest kjent i Norge for den årelange maktkampen med Telenor om russiske Vimpelcom, en strid Fridman gikk seirende ut av.
DB170904 Mens May var på ferie i sommer « forhandlet » hennes statsråder i åpen strid med hverandre om EU.
AP170904 Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens til tross for at det er i strid med bestemmelsene, og hun er anklaget for å ha forsøkt å skjule det.
AA170904 Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens, til tross for at det er i strid med bestemmelsene, og for å ha forsøkt å skjule det.
AA170904 Stikk i strid med løftene fra partiene som gikk i spissen for endringen i 2011 : Arbeiderpartiet og Høyre.
DB170903 Israel, India og Pakistan ble også atomvåpenmakter i strid med ikke-spredningsregimet for atomvåpen.
DA170903 Forholdet mellom Kina og India har i sommer vært svært spent på grunn av strid om et omstridt grenseområde i Himalaya.
AP170903 Men ut fra hva som i dag defineres som moderne, høyintensiv strid , så er ikke en HV-soldat det du ønsker å sette inn.
AP170903 - HV-soldater er verdiløse i moderne, høyintensiv strid , sier lederen for utredningen som pågår om hæren og HV, Aril Brandvik.
AA170903 En bortradering av kunstfagene vil øke avstanden mellom skolehverdagen og elevenes liv utenfor skolen, stikk i strid med målsettingen. 8.
VG170902 Dermed virket det som om Liverpool faktisk var villige til å lytte på bud på den offensive midtbanespilleren, stikk i strid med rapportene fra tidligere i sommer.
VG170902 Gullkalven Sanches klar for Swansea ! * 1 Det førte til at Chelsea bøtela den kontroversielle spissen ukentlig, ettersom det var i strid med hans kontrakt å ikke møte til trening.
SA170902 Svans mening er stikk i strid med store deler av det norske langrennsmiljøet.
BT170902 Svans mening er stikk i strid med store deler av det norske langrennsmiljøet.
AP170902 Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem, som ble erobret under seksdagerskrigen i 1967, er av FNs sikkerhetsråd slått fast er i strid med folkeretten.
AP170902 Saksøkerne mener også at tildelingen av lisenser i Barentshavet er i strid med Parisavtalen ¶
AP170902 Svans mening er stikk i strid med store deler av det norske langrennsmiljøet.
AA170902 Dersom USAs frihandelsavtale med Sør-Korea skrinlegges, vil det kunne utløse en økonomisk strid samtidig som de to allierte er sentrale i å håndtere Nord-Korea-krisen.
VG170901 Full strid : Enken etter sjåføren trodde hun skulle få et hus da French ankom Norge ¶
DB170901 Nå er Nord-Koreas leder blitt trebarnspappa ¶ Strid om sanksjoner ¶
VG170831 Det er i strid med SV, som har landsmøtevedtak på at maten skal være gratis.
VG170831 Uten det er dette i strid med menneskerettighetene, fordi skal man først straffes, må det foreligge en dom.
VG170831 - I strid med menneskerettighetene ¶
VG170831 - Dette er i strid med prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
DB170831 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
DB170831 Dette var lagmannsretten uenig i, og kom til at kortvarig internering på Trandum ikke i seg selv er i strid med verken norsk lov eller Norges menneskerettslige forpliktelser.
DB170831 De to superstjernene Katy Perry og Taylor Swift vært i strid siden 2014.
AP170831 Dette skyldes en langvarig strid mellom Ringebu kommune og Veivesenet om hva som vil være den beste løsningen for ny E6.
AA170831 Mordechai Vanunu ble dømt til 18 års fengsel i Israel etter at han i 1986 avslørte at Israel hadde atomvåpen, noe som var i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968.
VG170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
SA170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk, og det skapte problemer for henne.
NL170830 Strategisk tyngdepunkt er et begrep som anvendes der egenskaper, posisjoner eller kapasiteter som mer enn noe annet er styrende for viljen og evnen til fortsatt strid .
FV170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk, og det skapte problemer for henne.
DB170830 » Og videre, at det kommer an på utforming og detaljering av forslagene om de er i strid med menneskerettighetene.
DB170830 Det er også, som Slettholm skriver om, åpenbart slik menneskerettighetene « utfordres » av myndighetene hele tiden, i den forstand at det ofte er legitim strid om tolkning, og dette er også en del av selve systemet.
DA170830 - På flere punkter er Bane Nors plan stikk i strid med Stortingets føringer.
BT170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk, og det skapte problemer for henne.
AP170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
AP170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk, og det skapte problemer for henne.
AA170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
AA170830 Velasquez mener at det foreligger troverdige opplysninger om at drøyt 6,4 millioner kroner på urettmessig vis fant veien til Morales' valgkamp, i strid med reglene for slik finansiering.
AA170830 Hordalands vedtak om at det som hovedregel skal kreves norsk tariff ved fylkeskommunale anbud kan være i strid med EØS-avtalen.
VG170829 kandidat for Ap i Troms, Cecilie Myrseth, mener SV og Sp bør rette skytset mot regjeringen i innspurten, og unngå mer indre strid på venstresiden.
NL170829 | Ny ekteskapsliturgi i strid med Guds ord ¶
NL170829 Konsekvensene av å ta i bruk den nye vigselsliturgien er å legge til rette for at handlinger som er i strid med Guds ord kan skje i kirken.
DN170829 Opplysningene står i strid med Trumps gjentatte erklæringer under valgkampanjen om at han ikke hadde noen forretningsforbindelser med Russland.
DB170829 Den nevnte medisinen ble erklært i strid med dopingreglementet først ved nyttår i fjor.
AP170829 Opplysningene står i strid med Trumps gjentatte erklæringer under valgkampanjen om at han ikke hadde noen forretningsforbindelser med Russland.
AP170829 De hadde en strid mellom realistene og fundamentalistene, som realistene vant.
AA170829 Opplysningene står i strid med Trumps gjentatte erklæringer under valgkampanjen om at han ikke hadde noen forretningsforbindelser med Russland.
AA170829 Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
VG170828 Som statsråd for Erna Solberg står man fritt til å fremme partiets primærstandpunkter, også når de er i strid med regjeringens politikk.
DB170828 Bitter strid
AA170828 Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid .
AA170828 Et ferskt notat med data fra Norsk medborgerpanel viser at befolkningen er delt på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
VG170827 Floyd Mayweather ( 40 ) bokset stikk i strid med sin vante stil og satte punktum med teknisk knockout i 10. runde.
VG170827 Ble enige om fred : Ny fredsavtale mellom regjeringen og FARC ¶ Strid
DN170827 - Det er ikke holdepunkter for å si at vi kan ha drevet virksomhet i strid med loven alle disse årene.
DN170827 Strid
DB170827 - Han havnet i strid der også 15 opprørere ble drept, opplyser en talsmann for regjeringshæren i Sør-Sudan.
AA170827 - Han havnet i strid der også 15 opprørere ble drept, opplyser en talsmann for regjeringshæren i Sør-Sudan.
VG170826 Dette stikk i strid med undersøkelser som har vært gjort rundt temaet.
VG170826 Og totalt i strid med alle mulige rimelige rettsoppfatninger.
DB170826 Dette er et samfunn i strid med den norske modellen, som Siv Jensen i valgkampen i 2013 sa står i veien for det norske folk, sier Ap-lederen.
DA170826 - Ingen av disse er i strid med menneskerettighetene fordi vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene.
AP170826 Partier i indre strid
AA170826 Det er i strid med menneskerettighetene.
VG170825 Vår regjering har fulgt en føre-var politikk for å sikre at vi ikke tillater eksport av varer som kan bli brukt i Jemen i strid med humanitærretten.
VG170825 - Utenriksdepartementet fortsetter å ha et skjerpet blikk på mulig bruk i Jemen i strid med humanitærretten, av forsvarsmateriell som søkes eksportert fra Norge.
AP170825 I tillegg til de ikoniske og fargerike uniformene og hellebardene er gardistene trent i moderne strid og har moderne skytevåpen i beredskap.
AP170825 De viser til dels rekordsvake tall, stikk i strid med målsettingen om bedre trafikkavvikling rundt Oslo.
AA170825 - Vår regjering har fulgt en føre-var-politikk for å sikre at vi ikke tillater eksport av varer som kan bli brukt i Jemen i strid med humanitærretten, fastholder Berger Røsland. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Ingen av disse er i strid med menneskerettighetene fordi vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene.
AA170825 Men jeg synes ikke det er greit at en statsråd med fagansvar uttaler seg i strid med regjeringens politikk, sier han til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Solberg er tydelig på at dagens praksis ikke er i strid med menneskerettighetene.
DA170824 Det er stikk i strid med læreboka.
AA170824 Tømmingen av jordmassene skjedde ifølge Kapital i strid med den kommunale tillatelsen som bare tillot å flytte på jordmasse lokalt.
VG170823 På spørsmål fra VG om kosttilskudd, mat og drikke - alt utøverne selv står til ansvar for å forsikre seg om at ikke er i strid med dopingreglene - sier Leif Olav Alnes at de så godt som ikke bruker kosttilskudd.
SA170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
DB170823 Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.
BT170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
AP170823 Tirsdag ble det kjent at Miljøstiftelsen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ESA, der de vil ha vurdert om den refusjonsordningen for leteutgifter er ulovlige subsidier og i strid med EØS-avtalen.
AP170823 I stedet for å ta utgangspunkt i et « gjette-tall », helt i strid med de økonomiske prognosene, har vi fått gjort en beregning på noe mer håndfast : Samme vekst som i de fire siste årene, sier Giske.
AP170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
AA170823 Froland Fremskrittspartis leder Frank Rørheim melder seg ut av partiet på grunn av strid med fylkeslaget i Aust-Agder.
VG170822 Mange bruker nedturen til å fremme egne kjepphester i partiets interne politiske strid .
VG170822 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier ¶
VG170822 Strid også internt i Ap ¶
SA170822 I tillegg poengterer CAS at utøverkontrakten til og med minner løperne om å ikke gjøre ting som er i strid med WADAs dopingregelverk.
DN170822 - Ankemulighet ligger i at det er begått saksbehandlingsfeil eller at Cas ikke har hatt den nødvendige jurisdiksjon, eller at dom er i strid med grunnleggende rettsprinsipper.
DB170822 I strid med retningslinjene ¶
DB170822 Ifølge Hæreid er vedtaket om å kaste Jabaly ut av landet i strid med lovgivers intensjon.
AP170822 I tillegg poengterer CAS at utøverkontrakten til og med minner løperne om å ikke gjøre ting som er i strid med WADAs dopingregelverk.
SA170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
FV170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
DN170821 Sempra Energy har avtalt å kjøpe selskapet for 18,8 milliarder dollar inkludert gjeld etter en lang strid .
AP170821 I klagen argumenterer Bellona for at ordningen med skatterefusjon for leting er i strid med retningslinjene EU har laget for støtte til energi og miljøprosjekter.
AP170821 At navnet på verneombudet, stikk i strid med reglene faktisk var en av sjefene, fikk ikke inspektørene med seg.
AP170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
NL170820 Utgangspunktet er at det vil være i strid med folkeviljen at de to utgiftspartiene får en hånd på rattet i styringen av Norge.
DB170820 Skytingen er knyttet til en den pågående konflikten mellom de kriminelle gjengene i hovedstaden, som er i bitter strid .
AP170820 - Med 20.000 uniformer og militærutstyr kunne de ha utstyrt en hel hær som ville ha vært klare til å gå inn i strid i hvilket som helst konfliktområde der jihadist-organisasjoner operer, het det i pressemeldingen fra innenriksdepartementet.
AP170820 Internt i Høyre var det også da strid om reduksjon i fedrekvoten.
DN170819 Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea.
DB170819 Hun påpeker at utbyggingen er stikk i strid med prinsippet om sammenhengende veibygging, og omtaler det som sørgelig at E6 gjennom Gudbrandsdalen nå er dyttet ut i det blå.
DA170819 Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea.
AP170819 Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea.
AA170819 Der uttalte Bannon uttalte seg blant annet i strid med presidentens syn på Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶ | 27 pågrepet, men stort sett fredelig i Boston ¶
VG170818 Denne uken ga Bannon, som vanligvis har holdt en svært lav profil, et intervju der han uttaler seg stikk i strid med sin sjef om den svært betente konflikten med Nord-Korea.
DB170818 De er et parti som er opptatt av arbeidsplasser og av markedskrefter, og det de svarer er i strid med dette.
DB170818 Samtidig står det voldsom strid om innvandrerplagen fra utenlandske feriegjester som ødelegger boligmarkedet og endevender nabolag i Barcelona.
DB170818 Dette setter også Catalonias regjering i bitter strid med landets regjering i Madrid.
DA170818 Dernest må man forvisse seg om at det ikke er i strid med personvernhensyn, fremholder Handal.
AP170818 Det er også i strid med alle intensjoner og gode ord i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, sier han.
AP170818 - Stikk i strid med det Solvik Olsen sier er det rikelig kapasitet på jernbanesporet sør for Ski, som kan utnyttes - dersom det er vilje til det.
AA170818 Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea.
AA170818 Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea.
VG170817 STRID : Det er dette uthuset Rådmannen og kommunen strides om skal rives eller ikke.
DB170817 Det var strid om fjerningen av et Lee-monument som utløste de høyreekstremes voldelige hatmarsj i Charlottesville.
DA170817 ( NTB ) ¶ | Strid om grense ¶
DA170817 - De er til hinder for leteboringen, noe som er i strid med norske interesser etter petroleumsloven, heter det i en pressemelding fra politimesteren i Troms.
AA170817 De er til hinder for leteboringen, noe som er i strid med norske interesser etter petroleumsloven, heter det i en pressemelding fra politimesteren i Troms. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Plasseringen av Spektrum på Øya er også stikk i strid med tanken om å legge mest mulig trafikk ut av sentrum.
VG170816 - Kopiering av logo vil kunne være i strid med markedsføringsloven.
VG170816 Byggingen utviklet seg etter hvert til å bli en bitter strid mellom Madsen og organisasjonen, som finansierte det hele sammen med en rekke sponsorer.
DN170816 Begge sider beskylder motparten for å opptre i strid med atomavtalens ånd.
DB170816 Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere ¶
DB170816 Begge sider beskylder motparten for å opptre i strid med atomavtalens ånd.
DB170816 Bevilgninger til hoffet ble i flere år brukt til å dekke lønn til flere ansatte for drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer, i strid med ordlyden i statsbudsjettet.
DB170816 Rusavhengige jages fra sted til sted av politiet, barna deres vokser opp i elendighet og norsk asylpolitikk er nå så streng at en fransk domstol har erklært at den er i strid med menneskerettighetene.
AP170816 Begge sider beskylder motparten for å opptre i strid med atomavtalens ånd.
AA170816 Begge sider beskylder motparten for å opptre i strid med atomavtalens ånd.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.
VG170815 Det er så mange tråder som legges ut, og som Wassmo dels nøster, dels spinner videre på, mellom generasjoner, mellom slekt, mellom mann og kvinne, om alle de usagte ting om utroskap og besettelse, strid på nevene om de verdifulle eiendommene.
DB170815 Innad har partiet derimot jobbet godt, og klart å bygge nye profiler og utforme ny politikk, mens høylytt og skadelig strid om strategi og veivalg har begrenset seg til konflikt om ulv og et par av regjeringens mange reformer.
DB170815 Stikk i strid med den internasjonale havsloven.
AP170815 Når Kristelig Folkeparti krever reformpause, er det ikke bare uklokt her og nå, det er i strid med den borgerlige og kristendemokratiske måten å tenke politikk.
VG170814 Bakgrunn for verdidebatten : Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
DN170814 Dette skjedde etter en flere måneders lang strid som følge av en ny teknisk oppdatering.
DB170814 Langvarig strid
DB170814 Clarkson, Hammond og May var i lang tid ansiktene til verdens mest populære motorshow, før førstnevnte fikk sparken fra « Top Gear » i 2015, etter en bitter og langvarig strid med BBC-ledelsen.
AP170814 Frp-lederen forsvarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som den siste uken har ligget i hard, retorisk strid med KrF-leder Hareide, og sa at han « sleiker imamer oppetter ryggen ».
VG170813 Innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug har vært en stødig leverandør av spissformuleringer til disse debattene, enten det har dreiet seg om at lærere bør « angi » elever av flyktningforeldre som har vært på besøk i landet de flyktet fra i strid med forutsetningene for asyl, innreiseforbud for « hatpredikanter » eller oppgjør med imamer som kan mistenkes å snakke med to tunger.
DB170813 Nå er det to kriminelle gjenger - « Loyal to Familia » ( LTF ) og « Brothas » - som er i en bitter og uforsonlig strid .
VG170812 Men samtidig har Listhaug sørget for at Frp har beholdt en tydelig populistisk profil, tidvis i strid med regjeringens egen politikk.
DB170812 Han har, stikk i strid med alle anbefalinger fra landslagslegen, strukket ut hånda og hilst skikkelig i forkant av intervjuet.
DB170812 Borgerlig strid
DB170812 At det tilsynelatende råder kaos på borgerlig side, med KrF-leder Knut Arild Hareide i clinch med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og « imamsleiking » og med Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande i strid med finansminister og Frp-leder Siv Jensen om oljeboring i Lofoten, tar Solberg med ro.
AA170812 Mange av resultatene fredag var i strid med de demografiske mønstrene, ifølge Sjögren.
AA170812 Brende viser til at regimet i Nord-Korea har utviklet kjernefysiske våpen og langtrekkende ballistiske missiler i strid med alle internasjonale avtaler.
VG170811 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier ¶
NL170811 | Strid om Nordkapp i 90 år ¶
DB170811 Østerrikske og amerikanske domstoler har slått fast at et tiggeforbud er i strid med ytringsfriheten, og snart vil domstolen i Strasbourg gi sin vurdering.
AP170811 Der hevdes det at produksjonen var i strid med ukrainsk lov.
AP170811 Årelang strid
DN170810 Listhaug ut mot Støre om gammel strid ¶ ¶
DB170810 Det er rett og slett ikke riktig at det har vært fryd og gammen, og en viktig grunn til at det ikke har vært det, er at regjeringen trekker sine løsninger ned over hodet på partene - gjerne i strid med fagekspertisens råd.
DB170810 Granskingen startet etter at statskanalen i februar avslørte at deler av nødnettet ble driftet fra India, stikk i strid med sikkerhetsloven.
DB170810 I et land med så mange stridbare etniske grupper er desentralisering et politisk grep for å fordele makt og innflytelse, som kan dempe motsetninger og strid .
DB170810 Det er ikke første gang Taylor Swift er involvert i rettslig strid .
DA170810 | Frykter vold i Kenya igjen ¶ Strid om resultatene etter valget i Kenya kan igjen føre til vold.
DA170810 Granskingen startet etter at statskanalen i februar avslørte at deler av nødnettet ble driftet fra India, stikk i strid med sikkerhetsloven.
AP170810 Presidentens uttalelser er i strid med tidligere uttalelser fra det amerikanske utenriksdepartementet som kalte utvisningene for « en beklagelig og uoppfordret handling ».
AP170810 Granskingen startet etter at statskanalen i februar avslørte at deler av nødnettet ble driftet fra India, stikk i strid med sikkerhetsloven.
AA170810 Granskingen startet etter at statskanalen i februar avslørte at deler av nødnettet ble driftet fra India, stikk i strid med sikkerhetsloven.
VG170809 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170809 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier ¶
VG170809 Les også : Martin Kolberg mener Listhaug opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170809 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier ¶
VG170809 Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier ¶
AA170809 Vi har mange tilfelleri vår parlamentariske historie på regjeringsdannelser stikk i strid med alle spådommer fra eksperter og politikere.
VG170808 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170808 Mange har hyllet henne, andre har vært kritisk til uhøflig oppførsel i strid med norske verdier.
DN170808 Nei til EUs utreder tror staten må kjøpe hele Norske Skog om politikerne vil hjelpe selskapet på en måte som ikke er i strid med EØS-reglene.
AP170808 Strid om Russland-sanksjoner mellom regjeringspartiene Frp og Høyre ¶
AA170808 En statlig redningsplan for Norske Skog vil mest sannsynlig være i strid med EØS-avalen.
VG170807 | Strid om Storbriannias brexit-regning ¶
SA170807 | Intern strid førte til at Bryne tok de rett grepene for seint ¶
DN170807 Dette skjedde etter en flere måneders lang strid som følge av en ny teknisk oppdatering.
DB170807 En virkelighetsbeskrivelse som altså er stikk i strid med ordførerens, men som Sanner forsvarer ved å vise til kommunenes egne utredninger, som blant annet viser at Leka mangler en egen skolefaglig ansvarlig.
AA170807 - Et forbud vil gjelde alle som har ekstreme budskap som er i strid med våre verdier, og som bidrar til å spre hat, sier Listhaug, som mandag møtte sin danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg fra regjeringspartiet Venstre.
AA170807 Disse uttalelsene er i strid både med den kunnskapen vi har om små barns behov, og med det lille som finnes av forskning på tilvenningsperioden.
DB170806 Med mistanke om at samarbeidet med et UCI-sanksjonert ritt kan være i strid med lovverket til det internasjonale antidopingbyrået WADA, har USADA tatt kontakt med arrangøren.
DB170806 « I løpet av konferansen eller under foredragene (... ) ble ingen kontroversielle idéer eller fakta identifisert som ville vært i strid med likestillingsprinsipper eller undergrave Latvias nåværende eller EUs sitt likestillingssyn (...
DB170806 Sekretariatet til de norske EØS-midlene, Financial Mechanism Office ( FMO ), vedtok siden at pengene skulle tilbakebetales fordi konferansen var « i strid med grunnleggende menneskerettigheter og det vi til dags dato har oppnådd på likestillingfeltet ».
DB170806 » - I strid med menneskerettigheter ¶
AA170806 En statlig kommisjon frifinner Myanmars sikkerhetsstyrker for overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, stikk i strid med FNs konklusjon.
VG170805 Den store verdidebatten om verdier startet under Evangeliesenterets sommerstevne da Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Sylvi Listhaug ( Frp ) og mente hun handlet i strid med kristne verdier.
VG170805 Ifølge varsleren har to av de tre spanerne som ble avhørt redegjort for Spesialenheten om hendelser der de oppfatter at politiet har handlet kritikkverdig, og muligens i strid med politiets handleplikt.
DB170805 Det er ikke første gang Taylor Swift er involvert i rettslig strid .
AP170805 Av forslaget går det frem at beredskapssenteret vil ha både innvendige og utvendige skytebaner, samt et øvingsanlegg for strid i bebygd område ( SIBO ).
VG170804 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
DA170804 Det er i strid med opplest kristen moral.
DA170804 - I strid med kristen moral ¶
AP170804 Retten kom til at skiltingen var delvis i strid med de nye reglene.
AA170804 Jussprofessor Mads Andenæs mener statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.
AA170804 Han mener statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.
AA170804 En statlig innblanding kan være i strid med EØS-avtalen.
AA170804 Han mener statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.
AA170804 En statlig innblanding kan være i strid med EØS-avtalen.
VG170803 Han kritiserte den også for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
VG170803 - De er i drift mot en mykere løsning, men det er stikk i strid med hva mange i regjeringen sier de ønsker.
VG170803 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170803 GAMMEL STRID : Innvadrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) langer ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støres håndtering av karikaturstriden i 2006.
DN170803 | Listhaug ut mot Støre om gammel strid
DB170803 Det er ikke noe strid mellom lokalbefolkningens ønske og vårt mål om polititjenesten på Værøy, sier Arne Hammer til Dagbladet.
DB170803 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AP170803 Han kalte sanksjonsvedtaket betydelig mangelfullt og sa sågar at noen av tiltakene var i strid med grunnloven.
AP170803 Men sanksjonsregimet, virkemidlene og det internasjonale samfunnets reaksjon overfor et land som oppfører seg feil og i strid med folkeretten, må til enhver tid være gjenstand for en løpende diskusjon, sier Eide.
AA170803 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AA170803 - Snorre Vikdal har ved flere anledninger blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media.
AA170803 | Listhaug ut mot Støre om gammel strid
AA170803 | Listhaug ut mot Støre om gammel strid
VG170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
VG170802 juli av nasjonalforsamlingen i strid med den regjeringskontrollerte høyesteretten i landet.
VG170802 Plutselig ble valgkampen en strid om å være mest mulig opptatt av et særdeles ullent begrep.
VG170802 Kommentar Plutselig ble valgkampen en strid om å være mest mulig opptatt av et særdeles ullent begrep.
VG170802 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170802 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
DB170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
DB170802 MANGLER OVERSIKT : Nestle innrømmer at forholdene på plantasjer blant annet i Brasil er i strid med brasiliansk lov og internasjonale konvensjoner.
DA170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AP170802 De siste årene har selskapet utvidet og solgt samme type tjenester og utstyr til en rekke andre land.0 ¶ | Strid om Russland-sanksjoner mellom regjeringspartiene Frp og Høyre ¶
AP170802 Han kritiserer loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AA170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AA170802 juli av nasjonalforsamlingen i strid med den regjeringskontrollerte høyesteretten i landet.
VG170801 Avklaringen kommer etter at den nå sparkede kommunikasjonssjefen tidligere uttalte at han rapporterte direkte til presidenten, stikk i strid med vanlig rutine.
DB170801 Viktigst her er fjorårets endring av inntektssystemet, statsrådens panikkhandling i strid med tidligere lovnader om at ingen skulle tape på å stå alene.
NL170731 Viktigst her er fjorårets endring av inntektssystemet, statsrådens panikkhandling i strid med tidligere lovnader om at ingen skulle tape på å stå alene.
DN170731 ¶ Etter en lang strid om hytteutbygging i Hankø-skjærgården på østsiden av Oslofjorden, avviser Advokatforeningens disiplinærutvalg klage mot advokat Rasmus Asbjørnsen.
DB170731 - Det er dermed i strid med menneskerettsloven, hevder Falch, og viser til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
DB170731 Dette etter min mening i strid med ISO 45013, som spesifiserte at dersom det ikke er interesse for å sette sammen et råd, så er det ikke tilstrekkelig interesse i markedet, og ordningen burde følgelig nedlegges.
AA170731 Dette skyldtes også en diplomatisk strid med Russland. ( ©NTB ) ¶
VG170730 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170730 - Men når Høyesterett kommer med dommer som vi mener er i strid med et bredt politisk ønske, så går vi inn og foretar endringer av arbeidsmiljøloven, for å sikre at folk som ønsker det, faktisk kan få fulltidsstilling.
DB170730 Langvarig strid
AA170730 Regjeringens andre samarbeidspartner Venstre har fått mye oppmerksomhet rundt sin nye « bestevennstrategi » de siste månedene, der åpenlys krangling og strid med regjeringen er erstattet med mest mulig framsnakking av det borgerlige samarbeidet.
AP170729 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
NL170728 Nødnettet vårt, det sikreste av det sikre i kritiske situasjoner, ble driftet fra utlandet, stikk i strid med Sikkerhetsloven.
DB170728 Også på borgerlig side har det vært strid rundt at mistillitsforslagene rammet to statsråder uten konstitusjonelt ansvar for skandalen, i tillegg til infrastrukturministeren.
DB170728 Samtidig ligger EU i strid med Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia om å ta imot flyktninger etter et vedtak fra 2015 for å lette byrdene for Hellas og Italia.
DA170728 Pentagon og det sørkoreanske forsvaret bekrefter at Nord-Korea har gjennomført nok en rakettoppskyting, i strid med FN-sanksjonene som er innført mot landet.
DA170728 Han beskyldte henne for å omtale innvandrere på en måte som er i strid med kristne verdier, skriver VG.
DB170727 Der erklærer hun at ingen er « født i feil kropp », og framstiller kjønnsskifte hos barn som en trend i strid med barnas beste.
DB170727 Følgelig er det, uavhengig av hva man for øvrig måtte mene er den beste løsningen, hevet over enhver tvil at Russland har handlet i strid med folkerettenoverfor Ukraina.
DB170727 Likestillingsloven §7 slår fast at ; « Positiv særbehandling av det ene kjønn er ikke i strid med forbudet i § 5 dersom : særbehandling er egnet til å fremme lovens formål, (... ) og særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd ».
AA170727 Det er fryktelig uklart hva som har skjedd, men vi har mistanke om at det bunner i en intern strid mellom de to partene.
VG170726 Intern strid : Trump til angrep på egen justisminister ¶
VG170726 * Det har imidlertid vært strid internt blant republikanerne om hva en ny helsereform skal omfatte.
VG170726 Intern strid : Trump til angrep på egen justisminister ¶
VG170726 Solokjør i budsjettkrisen i høst, merkelige utspill om å felle regjeringen etter valget og en noe bortgjemt, men internt opprivende strid om Langtidsplanen for Forsvaret, har svekket hennes posisjon både i det borgerlige samarbeidet og internt i Venstre.
VG170726 Som samfunn bør vi sette ned foten for denne ukulturen som er i direkte strid med norsk kultur og verdier, sier Frp-kronprinsessen.
VG170726 Noe som er i strid med sikkerhetsloven.
VG170726 ØSTERBO I HALDEN ( VG ) På Evangeliesenterets sommerstevne gikk Ap-veteranen Martin Kolberg til et knallhardt angrep på Sylvi Listhaug ( Frp ) og beskyldte henne for å omtale innvandrere i strid med kristne verdier.
VG170726 | Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier ¶
VG170726 - Omtaler du innvandrere i strid med kristne verdier, slik Kolberg sa fra scenen ?
NL170726 Vi som er litt eldre husker godt « juletrestriden » i Skjervøy kirke - en strid som delte menigheten i to og ble landskjent.
DN170726 Produsenten av robotstøvsugerne Roomba, Irobot, har havnet midt i en strid om personvern, skriver The Guardian.
DB170726 Listhaug snakker på en måte som er stikk i strid med den kristne forståelsen av hvordan man behandler sin neste.
DB170726 Premisset i utstillingen blir dermed at vi ikke lykkes med å omstille oss, og fortsetter med et høyt olje- og gassforbruk i strid med 2-gradersmålet.
DA170726 Dette er reformforslagene som skaper strid i nasjonalforsamlingen denne uka : ¶
VG170725 Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven - og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sa Löfven under pressekonferansen mandag.
VG170725 Intern strid : Trump til angrep på egen justisminister ¶
VG170725 Årsaken er en uklarhet rundt landets lover, som først ble klarert da høyesterett i 2011 slo fast at lovene som forbyr polygami ikke er i strid med religionsfriheten.
NL170725 Det er uakseptabelt å sette hensynet til noen få mennesker over hensynet til naturmangfoldet og sårbart fuglelivet, stikk i strid med kunnskap og naturfaglige råd.
DN170725 En strid mellom gruveselskapet og myndighetene i Tanzania har resultert i et skattekrav som får EUs bot til Google til å ligne småpenger, melder Bloomberg.
DN170725 Det er også mistro og strid mellom ulike Taliban-grupperinger, blant annet i Herat-provinsen.
DA170725 - Det her er virkelig alvorlig, i strid med loven, sa Löfven under pressekonferansen i går ettermiddag.
AP170725 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
AA170725 En strid mellom gruveselskapet og myndighetene i Tanzania har resultert i et skattekrav som får EUs bot til Google til å ligne småpenger, melder Bloomberg.
VG170724 Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven under pressekonferansen mandag.
VG170724 Slik jeg har forstått det er denne endringen i strid med den polske grunnloven.
VG170724 - I strid med grunnloven ¶
VG170724 - Det er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn at man fordeler makten mellom regjeringen, parlamentet og domstolene og at man fører kontroll av at det ikke fattes lover som er i strid med grunnloven.
DN170724 Det som har skjedd er i strid med loven og har satt svenske statsborgere i fare, sa Löfven.
DN170724 Det blir sikkert strid om flere av reformene, med demonstrasjoner og streiker, trolig alt i høst, skriver forfatteren.
DB170724 Det er er alvorlig og i strid med loven.
DB170724 - Alvorlig og i strid med loven ¶
AP170724 Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.
AP170724 - I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner.
AA170724 Det er alvorlig, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven.
AA170724 | Diplomatisk strid mellom Jordan og Israel løst ¶
VG170723 FJERNET « HILLARY-HYLLEST » : Anthony Scaramucci har gjennom flere meldinger på Twitter uttrykt standpunkter som er i strid med president Trumps syn.
VG170723 Etter at ansettelsen ble kjent fredag har gamle twittermeldinger fra Scaramucci som er i strid med president Donald Trumps syn, blitt resirkulert i sosiale medier, melder nyhetsbyrået AP.
DN170723 Det har lenge vært en strid om britene skal ha et hardt eller mykt brudd med EU.
VG170722 Som leder i Senterungdommen var hun i offentlig strid med daværende leder Liv Signe Navarsete i 2012.
DB170722 Stikk i strid med Kelloggs putrende teorier var det ikke mennesket som var dominanten, men apen.
DA170721 Da Scaramucci møtte et fullsatt pressekorps i Det hvite hus fredag, avviste han at spekulasjoner om at det herjer en intern strid i presidentens stab.
AA170721 Da Scaramucci møtte et fullsatt pressekorps i Det hvite hus fredag, avviste han at spekulasjoner om at det herjer en intern strid i presidentens stab.
AA170721 En strid om montering av metalldetektorer ved inngangen til høyden ligger bak den spente situasjonen.
AA170721 Dette er i strid med klare signaler fra Stortinget og regjeringen.
VG170720 Det er også full strid rundt at tyske politikere nektes adgang til å treffe tyske soldater ved NATO-baser i Tyrkia.
VG170720 Strid om avhør av barn : - Dette er et overgrep.
VG170720 Men etter en runde hos Faktisk.no, kommer det frem at partiets påstand faktisk er stikk i strid med fakta.
DN170720 EU-president Donald Tusk, som også er Polens tidligere statsminister, mener utviklingen i hjemlandet er i strid med EUs verdier og ødeleggende for Polens internasjonale omdømme.
AA170720 Manafort lå blant annet i strid med en russisk oligark som hevdet å ha 19 millioner dollar til gode fra et kabelfjernsynsprosjekt som mislyktes.
AA170720 Manafort lå blant annet i strid med en russisk oligark som hevdet å ha 19 millioner dollar til gode fra et kabelfjernsynsprosjekt som mislyktes.
AA170720 EU-president Donald Tusk, som også er Polens tidligere statsminister, mener utviklingen i hjemlandet er i strid med EUs verdier og ødeleggende for Polens internasjonale omdømme.
AA170720 Departementet mener Exxon handlet i strid med sanksjonene da to av Exxons datterselskaper undertegnet avtaler med Igor Setsjin.
AA170720 I radioreklamen for Høyre har inntrykket av budskapet vært at « Høyre i de siste fire årene i regjering har fått arbeidsledigheten ned, og den økonomiske veksten opp », ifølge nettstedet Faktisk.no, som slår fast at dette er « stikk i strid med fakta ».
NL170719 Alt dette er i strid med Geneve-konvensjonen og må stanse umiddelbart.
AP170719 - Frivillig, ulønnet politisk arbeid vil vanligvis ikke være i strid med arbeidsmiljøloven, uttaler avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas.
VG170718 Her går regissør og manusforfatter Christopher Nolans hektiske og montasjepregede fortellerstil hånd i hånd med kaotisk strid .
AA170718 Samtidig mener regjeringen at Iran handler i strid med avtalens formål.
DA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Det er stikk i strid med målsettingen til Politidirektoratet, som innførte tidsfristen på 130 dager i fjor, melder NRK.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
VG170716 To av brønnene er omfattet av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for ugyldig tildeling av lisenser, som de mener er i strid med grunnloven.
DB170716 - Avgjørelsen anføres å være i strid med grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.
VG170715 Økt politisk strid
VG170715 Mathias Ness holder en leksjon i sanitet der scenarioet er at noen av Peshmergasoldatene blir såret i strid .
DB170715 Slike antakelser vil være i strid med retningslinjene til UNHCR, som har understreket at det ikke finnes noen fasitsvar på hvordan en person forstår og opplever sin egen seksualitet.
DA170715 KINA : Å gi Nobels fredspris til Liu Xiaobo var « blasfemi » og i strid med prisens formål, mener myndighetene i Kina.
DN170714 Militære sjefer må kunne mer enn å lede soldater i strid , skriver artikkelforfatteren.
DB170714 Les om hvorfor det er bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere her.
DB170714 Før han ble sendt i strid , var han stasjonert ved den amerikanske militærbasen Guantánamo Bay på Cuba.
DA170714 - Det er fra gresk sagnlitteratur, og handler om at folk ble liggende på slagmarken etter at de var blitt rammet i strid .
AP170714 Dette er stikk i strid med det bildet man kan få i mediene, slår han fast.
AA170714 Å gi Nobels fredspris til Liu Xiaobo var blasfemi og i strid med prisens formål, mener myndighetene i Kina.
DB170713 Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere ¶
DB170713 Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere ¶
DB170712 Den bitre strid mellom lakseoppdretterne og forskerne ¶
DB170712 Bakgrunn : Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere.
DA170712 Det hevdes at det å blokkere Twitter-brukere basert på deres synspunkter, er i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget.
DA170712 Forbrukerombudet mener M&M Merchandise sin markedsføring av faneffekter inneholdt direkte kjøpsoppfordringer til barn, noe som er i strid med markedsføringsloven.
VG170711 Diplomaten hadde i løpet november og desember 2016 kjøpt følgende : ¶ * 1 To kostbare biler stikk i strid med økonomiregelverket for tjenestebiler, som krever at godkjenning hentes i forveien og at det skal innhentes tilbud fra tre ulike leverandører, hvorav det beste velges.
DB170711 ¶ STRID : Mange ulike interesser skaper strid i oppdrettsnæringa.
DB170711 | Ny teknologi gir nye svar i Trude Espås-saken ¶ ¶ STRID : Mange ulike interesser skaper strid i oppdrettsnæringa.
DB170710 Under dette ulmer det strid mellom USA og Kina om stål.
DA170710 - Utfallet av saker i andre land kan ikke uten videre ses på som at UNEs praksis er i strid med menneskerettighetene.
AA170710 Opptakene er et brudd på legens taushetsplikt og er dessuten « i strid med den tyske sidens ønske, som uttrykkelig ble kommunisert skriftlig i forkant av besøket », ifølge ambassaden.
AA170710 Den britiske regjeringens våpensalg til Saudi-Arabia er ikke i strid med loven, til tross for landets krigføring i Jemen, slår en domstol i London fast.
DN170709 Det er eiers ansvar å forsikre seg om at arbeidene som utføres, ikke er i strid med plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsbestemmelser.
DN170709 Trump er blitt beskyldt for nepotisme ved at han i strid med amerikansk lov ar utnevnt både datteren og hennes mann Jared Kushner til nære rådgivere, med egne kontorer i Det hvite hus.
DB170709 BITTER STRID : Stephen Belafonte og Mel Bs forhold har blitt godt dokumentert av internasjonal presse det siste året.
VG170707 Og her kommer paradokset : Norsk bistand til Palestina bidrar til stillstand i den politiske prosessen og en gradvis forverring av menneskerettighetssituasjonen, stikk i strid med målene våre.
DB170707 Det er i så fall stikk i strid med den norske befolkningens ønske.
DB170707 Dette er ikke i strid med dommen fra menneskerettighetsdomstolen, tvert imot slår den fast at det er greit å vie mer tid til kristendom enn til andre religioner tatt i betraktning den posisjon kristendommen har i norsk kultur og historie.
AA170707 Akkurat hva som har skjedd er foreløpig usikkert, men det har medført at han var borti totalt tre personbiler, forteller innsatsleder på stedet, Olav Strid .
AA170707 Akkurat hva som har skjedd er foreløpig usikkert, men det har medført at han var borti totalt tre personbiler, opplyste innsatsleder på stedet, Olav Strid til Adresseavisen.
VG170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner.
VG170706 * Det var store mangler ved journalføringen, som også er i strid med loven.
VG170706 Firmaet mener påbudet fra Regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen.
NL170706 » Jeg har ikke påstått eller antydet at dette har var i strid med konkurransereglene.
DN170706 Mange av disse kravene er i strid med folkeretten, sier Qatars utenriksminister i et intervju med CNN.
DN170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsråds resolusjoner.
DB170706 Strid etter innbrudd : - Ble bortført og torturert Dagbladet Pluss ¶
DB170706 Etter at opposisjonen, samlet i Bordet for Demokratisk Enhet ( MUD ), vant reint flertall på 112 av de 167 setene i salen i desember 2015, har det vært full strid mellom president Nicolás Maduro og Nasjonalforsamlinga.
DB170706 Os kommune har bestemt at svanehannen « Havnesjefen » skal avlives, i strid med yngletidsfredningen.
AA170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsråds resolusjoner.
AA170706 LES Også : Adresseavisen fortalte i går om en strid mellom Olavsfestdagene og Nidarosdomen ¶
AA170706 Det er i seg selv helt OK og kan i noen tilfeller positivt avgrense bruken av kirkene til formål som er i strid med kirkens tro.
AA170706 Faktisk.no mener for eksempel at Siv Jensen ( Frp ) uttalte seg helt i strid med fakta da hun snakket om nye arbeidsplasser i privat næringsliv.
DA170705 Enden på visa ble, stikk i strid med alle hva alle trodde, Trump som president og at Storbritannia nå skal ut av EU.
VG170704 ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
DB170704 Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger og en rekke rakettester i strid med FN-resolusjoner.
DB170704 Strid etter innbrudd : - Ble bortført og torturert Dagbladet Pluss ¶
DB170704 Strid etter innbrudd : - Ble bortført og torturert Dagbladet Pluss ¶
DB170704 Jens Brun-Pedersen skriver i Dagbladet at vi med dagens KRLE-fag er på samme sted som vi var i 2007, da den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) fastslo at det gamle KRL-faget var i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
DB170704 BITTER STRID : Anna og Paul Anka har sønnen Ethan sammen.
AP170704 I tillegg til hyppige test-oppskytninger av raketter i strid med forbud fra FNs sikkerhetsråd, har den uberegnelige diktaturstaten Nord- Korea foretatt fem kjernefysiske prøvesprenginger, én i hvert av årene 2006, 2009 og 2013, og to i 2016.
AP170704 Fakta : Strid om kommersielle barnehager ¶
AP170704 Der sommersolen tok halvbleke sandnesere, vaket Arendal-spillerne som den berømte makrellen og tidvis raderte Sandnes Ulf av banen, stikk i strid med alle forhåndstips.
AA170704 LES Også : Adresseavisen fortalte i går om en strid mellom Olavsfestdagene og Nidarosdomen ¶
VG170703 Tusenvis døde i strid , mens enda flere ble stilt opp for eksekusjonspelotongene.
NL170703 Det grenser til det umoralske å sende norske kvinner og menn i strid uten å ha et troverdig system for å kunne bringe de skadde soldatene inn til medisinsk behandling.
NL170703 ¶ INNRINGET OMRÅDE : Kampen om ei tom grav er blitt til en bitter strid mellom lokalbefolkningen på Sommarøy og fylkeskommunens kulturetat.
NL170703 Kampen om ei tom grav er altså blitt til en bitter strid mellom lokalbefolkningen og fylkeskommunens kulturetat.
DB170703 Dette vekker strid .
AP170703 Dette er i strid med regelverket.
AA170703 Dette er i strid med regelverket.
NL170702 Dialektforskjeller skaper også strid innad i familier.
DB170702 Før han ble sendt i strid , var han stasjonert ved den amerikanske militærbasen Guantánamo Bay på Cuba.
DB170701 Selskapet kan blant annet ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller de overordnede idrettsmyndigheters ( NFFs, NIFs, UEFAs og FIFAs ) lover, regler, instrukser og etiske verdier.
BT170701 KONFLIKTFULLT : Islamsk Råd har lenge vært preget av indre strid , konflikt og maktkamp.
BT170701 Islamsk Råd har lenge vært preget av indre strid , konflikt og maktkamp.
AP170701 For mange kan det se ut til at dagens byråd, med Arbeiderpartiet i spissen, er mere opptatt av å kjøre frem ideologiske hastesaker som skaper strid , ergrelse og frustrasjon enn å skape samhold og bred støtte for politiske prioriteringer.
VG170630 Strid om trafikklys ¶
VG170630 Etter en årelang strid vedtok Den norske kirke i fjor endelig at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.
VG170630 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avgjorde i forrige uke at Russlands såkalte homofili-propaganda lov er diskriminerende og i strid med ytringsfriheten.
SA170630 Viser det seg at forbrukeren er lurt til å gå inn på en abonnementsavtale, vil det være i strid med markedsføringsloven å kreve betaling, forklarer Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170630 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
AP170630 - Russland er et område hvor han hele tiden har vært i strid med opinionen og sitt eget parti.
AP170630 Viser det seg at forbrukeren er lurt til å gå inn på en abonnementsavtale, vil det være i strid med markedsføringsloven å kreve betaling, forklarer Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.
AA170630 Hun påpeker at avtalene ikke er i strid med Taiwan Relations Act, som regulerer USAs kontakt med øya.
NL170629 Omorganiseringen og forslaget om nedlegging av fakulteter har skapt sterk intern strid på universitetet.
FV170629 Nå har hun mistet nattesøvnen av samme type strid .
DN170629 En norsk mann krevde å få tilbakebetalt et beløp som er belastet hans debetkort i Skandiabanken i strid med det som var avtalt med brukerstedet på Gran Canaria.
DN170629 Strid om utstasjonering ¶
DB170629 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170629 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170629 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170629 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170629 | Chelsea frikjent etter strid om Liverpool-spiller ¶
DB170629 Samtidig ligger ulike statsinstitusjoner i strid med hverandre.
DB170629 Faget var i strid med artikkel 18 nr. 4 i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, ble det slått fast.
DA170629 Prangerød måtte forlate en venn i strid , og det har satt spor.
AP170629 Det snart seks år lange kapitlet om valg av sted og kunstverk for minnestedene er blitt en helt annen historie, stikk i strid med den ansvarlige ministeren Jan Tore Sanners insistering på ro og verdighet.
AA170629 Å stramme inn på hva som får slippe til i kirkerommet, er et tilbakeskritt og i strid med en utvikling de fleste ønsker.
AA170629 Adresseavisen fortalte i går om en strid mellom Olavsfestdagene og Nidarosdomen som har flere ingredienser.
VG170628 Siden hendelsen har det vært en strid rundt politiets oppførsel og handlinger på kampdagen.
VG170628 De mener også at Charlies foreldre har argumentert ut ifra sitt eget behov, og at gutten dermed er fratatt sin frihet i strid med menneskerettighetslovgivningen.
SA170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
NL170628 Ingen ønsker at TIL skal ende opp som et nytt Fredrikstad, et skrekkens eksempel på hvordan intern strid i næringslivet har torpedert en gammel storhet i norsk fotball.
NL170628 Høyre ønsker tydeligvis en politiske detaljstyring av den daglige undervisninga som er helt i strid med en skoleledelses rettigheter og plikter.
DB170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
DB170628 Dette en prinsipiell sak som handler om at en gruppe barn utsettes for usaklig forskjellsbehandling i strid med barnekonvensjonen.
AP170628 Disse rettighetene ga IT-konsulentene helt eller delvis mulighet til innsyn i sensitive pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn, i strid med regelverket.
AP170628 Dette kan være i strid med avtalen, sier Are Muri.
AP170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
AA170628 Dette kan være i strid med avtalen, sier Are Muri i PwC. ( ©NTB ) ¶
VG170627 På toppen av dette har det vært strid om kostnadsberegningen rundt PR-prosjektet Norway House, det ble lenge feilaktig hevdet at muligheten til å åpne opp var sperret av at regnskapet var godkjent, mens et tingvedtak om åpenhet som kjent aldri ble iverksatt.
VG170627 Sebastians foreldre : - Vi føler oss brukt i politisk strid
NL170627 Når den største byen i Nord-Norge havner i åpen strid med en av de største reiselivsaktørene i landet, bør ikke to bestevenninner sitte på hver sin side av bordet og forhandle om betydelige interesser og verdier som berører felleskapet og skattebetalerne.
DB170627 Edvartsen har ligget i strid med dommersjef Terje Hauge og dommerforeningen.
AA170627 Strid om Trondheim Havn : « Vi har ikke råd til flere tapte år i utviklingen av havneområdene » skriver Ingrid Skjøtskift.
VG170626 Han leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold og mener vedtaket er i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
VG170626 | Strid om nytt ulvevedtak ¶
VG170626 Han har kun innrettet livet sitt i strid med de forutsetningene fengselet satt i forbindelse med løslatelsen.
VG170626 Strid om avhør av mindreårig : - Det er et overgrep ¶
VG170626 Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven.
VG170626 Det kan ikke være slik at de skal være avhengig av VG eller Deloitte for å finne ut om noen opererer i strid med loven, sier Lysbakken.
SA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
NL170626 Stikk i strid med anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet.
DN170626 Strid om EU-domstolen ¶
DN170626 Problemene med fly parkert på bakken ligner på kaoset i fellesferien i fjor, da strid mellom selskapet og pilotene førte til at tusenvis av passasjerer ble rammet i en ukes tid.
DN170626 Etter det DN forstår, har det også i Spania vært strid om fridagskjøpavtalen, og i perioder denne våren skal det ha vært vanskelig å få piloter til å melde seg frivillig.
DB170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AP170626 Flere jus-eksperter har påpekt at presidenten har gjort det vanskelig for seg selv ved å omtale direktivet som et « reiseforbud » og at han i valgkampen snakket ofte om et « muslimforbud », noe som vil være i strid med den amerikanske grunnloven.
AP170626 Strid om EU-domstolen ¶
AP170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AA170626 Republikanerne i Senatet tar til orde for å stanse alt våpensalg til Saudi-Arabia og andre golfstater, inntil de har løst sin strid med Qatar.
AA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
VG170625 Strid
VG170625 Det er stikk i strid med løftene fra regjeringen om å fjerne tidstyver. * 1 Blant 878 skoleledere fra 762 skoler svarer en stor majoritet på 73 prosent at rapporteringsmengden har økt de tre siste årene. * 1 25 prosent mener mengden med rapportering har økt mye. * 1 Kun én prosent av de spurte svarer at de har fått
DN170625 Foto : Hans Runar Kojedal / Spydeberg kommmune Strid
DB170625 Det sosialistiske Sør-Jemen var under Sovjetunionens paraply, og i 1986 var det en strid mellom to forskjellige fraksjoner i YSP, Jemens sosialistparti.
DB170625 Når Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke ønsker å sikre like rettigheter for alle, mener vi at dette er i strid med ØSK artikkel 12 og artikkel 2.
BT170625 Intern strid i Venstre skal være en av årsakene til utsettelsen.
AP170625 I Oslo kom barnehageavtalen på plass i høst etter ett års strid innad i byrådet mellom Arbeiderpartiet og partiet Rødt.
AP170625 I Oslo kom barnehageavtalen på plass i høst etter ett års strid innad i byrådet mellom Arbeiderpartiet og partiet Rødt.
AA170625 Så blir personbilen presset over og den havner i grøfta, sier Strid .
AA170625 Innsatsleder på stedet, Olav Strid , sier at det er en bobil og en personbil som er involvert.
AA170625 - Det vil bli foretatt en vurdering av førerkortet til føreren av bobilen, sier Strid .
VG170624 Bitter strid mellom allierte er farlig i en eksplosiv region. | 18-åring fra Sveits : Hetest i hockeyverden nå ¶
VG170624 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshospitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170624 Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven.
VG170624 | Bufdir om Fyrlykta-saken i 2016 : I strid med Stortingets instruks ¶
DB170624 For etter at sykehusene ble omorganisert i såkalte helseforetak, har det vært kontinuerlig bråk, uro og strid om sykehusene våre de siste 15 årene.
DA170624 Dette er i strid til det oslopolitimester Hans Sverre Sjøvold uttalte etter et møte med justisministeren og statsminister Erna Solberg ( H ) på Stovner politistasjon i går.
DA170624 Saken har imidlertid et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
DA170624 Dommen er foreløpig siste kapittel i en het strid mellom Norge og EU.
DA170624 Dette er i strid til det oslopolitimester Hans Sverre Sjøvold uttalte etter et møte med justisministeren og statsminister Erna Solberg ( H ) på Stovner politistasjon i går.
DA170624 Saken har imidlertid et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
DA170624 Dommen er foreløpig siste kapittel i en het strid mellom Norge og EU.
BT170624 | Strid om politibemanning under Sykkel-VM ¶
AA170624 Siktelsen mot ham omfatter drap og drapsforsøk i strid med militær straffelov, kroppsskade, terror, angrep på sivile og andre tilknyttede lovbrudd. ( ©NTB ) ¶
AA170624 | Bitter strid om begravelsen til Helmut Kohl ¶
AA170624 - Dersom dette skal være en fast stasjonering, er det i strid med norsk basepolitikk.
VG170623 Det er ikke tatt kontakt med andre deler av myndighetsapparatet for å få vurdert om Traaviks engasjement for å tildele penger til en kvinne han hadde et forhold til kan være i strid med loven.
VG170623 - Nå vet vi ikke konkret hva som er gjort, men det ligger i sakens natur at i slike tilfeller hvor offentlige midler kan ha blitt brukt i strid med retningslinjene så er det naturlig å vurdere om det er rimelig grunn til mistanke, sier Rui.
VG170623 | Strid om avhør av syvbarnsmorens mindreårige barn : - Det er et overgrep ¶
VG170623 - Det er usivilisert, historieløst og klart i strid med grunnleggende menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen, legger hun til.
SA170623 Det som er trist, er at disse kreftene slippes helt fri, strikk i strid med folkets vilje, midt i sommerkystens idyll.
NL170623 Også i Geiranger har det vært strid om avgiftene.
DN170623 Strid om EU-domstolen ¶
DB170623 Strid om EU-domstolen ¶
DB170623 Den mest innvandringsfiendtlige delen av folket har meninger som er diskriminerende og i strid med rettsstaten og menneskerettighetene.
DB170623 Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper, slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn.
DA170623 Her ble han kontrollert og ilagt forenklet forelegg på 5350 kroner for brudd på kjøring i strid med trafikkskiltene.
VG170622 Det har skapt vond strid , og har dessverre medført ekstra belastning for dem som ble rammet av terroren.
FV170622 | Tre år strid om veinavn avgjort ¶
DN170622 Fafo-forskeren antar at holdninger og regelverk i strid med Grunnloven skyldes uvitenhet.
DN170622 juli-minnesmerke ¶ Strid om nye helikoptre ¶
DB170622 Strid om tilståelse ¶
DA170622 - Å blokkere nettsteder er i strid med den egyptiske grunnloven, sier Forbundet for ytrings- og tankefriheten, en egyptisk organisasjon.
DA170622 Men saken har et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
DA170622 Dommer er foreløpig siste kapittel i en het strid mellom Norge og EU.
AP170622 Kommunen mener det har gjort det vanskeligere for folk å ferdes på eiendommen, og derfor er i strid med friluftsloven, skriver DN.no.
AA170622 Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger og en rekke rakettester i strid med FN-resolusjoner. ( ©NTB ) ¶
VG170621 - Å forsøke å isolere et land på alle områder er både inhumant og i strid med islam.
VG170621 Langvarig strid
VG170621 Ifølge VGs opplysninger foregikk det en strid mellom 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, og aktor Klundseter forut for rettssaken.
VG170621 Strid om rekonstruksjon ¶
SA170621 | Russisk gassrørledning til Tyskland skaper strid med USA ¶
SA170621 Ny strid om gassledningen Nord Stream 2 fra Russland til Mellom-Europa og Tyskland, som USA vil blokkere.
NL170621 Man kan se for seg synergier mellom ingeniør- og realfagene, men en slik tvangssammenslåing på dette tidspunktet vil langt fra gi den begeistringen man trenger i en fusjonsprosess, og den er også i strid med tidligere lovnader, som er gitt til Narvik-miljøet.
DN170621 I tillegg skal kommunen vurdere om vindskjermer på gangbro, steinskille og vannscooter-slippen er i strid med lovgivningen for strandsonen Eiendommen i Schiøtts vei 6A er nabo til stranden Stoltenberg-regjeringen kjøpte i 2005 etter avdøde Svein Erik Bakke.
DB170621 Dette skjer etter et dramatisk politisk år i Storbritannia med uro og strid om landets forhold til EU.
DA170621 Hvorfor : Meldte seg ut av Frp denne uken etter langvarig strid i partiet.
DA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1959, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
AP170621 Espen Ophaug ( V ) påpekte fra talerstolen at bilbasert utbygging er stikk i strid med fremtidsvisjonen generelt.
AP170621 - Mange unnlater - i strid med gjeldende rett - å melde fra til barnevernet, sier hun.
AA170621 - Fast base klart i strid
AA170621 - Dersom dette skal være en fast stasjonering, er det i strid med norsk basepolitikk.
AA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1949, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
VG170620 Det har også vært strid rundt brystkreftmedisinen Perjeta.
VG170620 Per-Willy Amundsen er meget tydelig på at regjeringens fremdrift så langt etter hans mening ikke er i strid med Stortingets vedtak og intensjon, der tidsfristen for alle 12 ble satt til tre år.
VG170620 Først havnet stortingsrepresentanten i en bitter strid om sammenslåing av Agder-fylkene i sitt eget fylkeslag, og siden har det bare ballet på seg.
VG170620 Strid om planlegging ¶
DN170620 Åpen strid om Stortingets byggesprekk ¶
DN170620 Tor Olav Trøim var John Fredriksens høyre hånd i mange år, men forholdet endte i en bitter strid i 2014.
DN170620 Dette skjedde etter en intern strid i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.
DN170620 De to søsknene påstår at statsministeren ønsker å bevare huset som et symbol - stikk i strid med farens ønsker.
DB170620 I fjor kunne Dagbladet også avsløre at Thommessen i strid med Stortingets regelverk hadde aksjer han ikke hadde opplyst om.
DA170620 Dette skjedde etter en intern strid i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.
BT170620 Dette skjedde etter en intern strid i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.
BT170620 Intern strid i Venstre skal være en av årsakene til utsettelsen.
AP170620 Dette skjedde etter en intern strid i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
AA170620 Dette skjedde etter en intern strid i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.
NL170619 Og endelig - og avgjørende - ble konkretiseringen av oppgavene knyttet til grensen framhevet : Vadsø lå sentralt til i forvaltningen av de viktige grenseelvene, både Tana ( som det også den gang var mye strid om ), Neiden, Pasvik og Grense Jakobselv.
NL170619 Et av forslagene i utredningen som kanskje vil vekke mest strid , er at Hæren og Heimevernet skal få en felles ledelse.
DB170619 Å lage en særlov og dermed sette sikkerhetsloven til side, ville vært i strid med prinsippet om at den som utsteder informasjonen, skal ta stilling til gradering, mener han.
DA170619 Krisen, som slo ut i full blomst da nabolandene iverksatte blokade av Qatar for to uker siden, startet i etterkant av strid rundt nettopp formidling av nyheter, eller rettere sagt : Det som det siste året er blitt kjent som falske nyheter.
BT170619 | Landmaktutredningen : Norge skal satse på langtrekkende våpen og sivile som skal være klare til strid på to dager ¶
AP170619 Etter flere år med strid om E18, griper Stortinget inn og vingeklipper Oslo-byrådet i den videre utbyggingen.
AP170619 | Landmaktutredningen : Norge skal satse på langtrekkende våpen og sivile som skal være klare til strid på to dager ¶
AP170619 Sammen skal de utgjøre en reservestyrke, som på to dagers varsel kan bli kalt inn og være klare til strid , i avdelingen de tilhører.
AP170619 Avdelingene i Finnmark skal være klare til strid hver dag, sier Brandvik.
AP170619 - Det blir også hva vi kaller en mekanisert bataljon på Rena, der halvparten skal være klare til strid hver dag, resten på 48 timer.
DB170617 Og da ville faktisk uavgjort ha vært godt nok - stikk i strid med retorikken før kamp.
DB170617 Disse mener at Trump ikke har vært åpen nok om sine forbindelser til utlandet, og hevder at Trumps finansielle virksomhet er i strid med den amerikanske grunnlovens anti-korrupsjonsparagrafer..
DB170617 Det kan skyldes intern strid i Nasjonal Front ( Marion Maréchal-Le Pen trakk seg, Florian Philippot kom under kritikk for feilslått taktikk under presidentvalget, Marine Le Pen ble anklaget for å ha gjort en elendig figur under debatten mot Macron ) og i Det opprørske Frankrike ( strid mellom kommunistpartiet og Mélenchon om politisk linje og kandidater ).
DB170617 Det kan skyldes intern strid i Nasjonal Front ( Marion Maréchal-Le Pen trakk seg, Florian Philippot kom under kritikk for feilslått taktikk under presidentvalget, Marine Le Pen ble anklaget for å ha gjort en elendig figur under debatten mot Macron ) og i Det opprørske Frankrike ( strid mellom kommunistpartiet og Mélenchon om
DA170617 Det er i strid med grunnloven som slår fast at kongressen skal godkjenne alle gaver og utbetalinger som kommer fra utlandet.
BT170617 FOTO : EIRIK BREKKE ¶ | Strid om politibemanning under Sykkel-VM ¶
AP170617 Kampropet « Til Valhall », som bataljonen brukte før de skulle i strid i 2008, gjallet i VG.
AP170617 Våre utviklings og operasjonskonsepter må utvikles i samarbeid med våre NATO-partnere slik at vi sikrer samvirke og samlet evne til strid , sier Sunde til Aftenposten.
AP170617 Dessverre er boken « Det perfekte diktatur » tidvis i strid med seg selv.
AP170617 Dessverre er boken « Det perfekte diktatur » tidvis i strid med seg selv.
AP170617 Etter flere år med strid tar en gruppe naboer nå til orde for å etablere et minnesmerke på Utøya-kaia.
AA170617 - Regjeringens transportplan vil komme i strid med Stortingets nye klimalov.
VG170616 Dersom Stiftelsestilsynet finner at penger er delt ut i strid med loven, må mottakerne av godtgjørelsene bli nødt til å betale tilbake pengene til stiftelsen, påpekes det i et brev til Fyrlykta 14. juni.
NL170616 Denne sammenblandingen av politikk og fag er stikk i strid med praksis i resten av statsforvaltningen der man bevisst skiller politikk fra fag i fysisk adskilte og selvstendige organisasjonsenheter som departement og direktorat.
DA170616 På Midtstuen, midt på Oslos aller beste vestkant, er det full strid mellom velfriserte hekker.
AP170616 Tidligere i år var det en strid om presidentskapets håndtering av en innstilling fra Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
AP170616 Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
AP170616 I et fem punkts vedtak, som Stortinget kommer til å slutte seg til tirsdag, slås det fast at presidentskapet brøt loven da det i strid med anbudsreglene utvidet prosjektet med å pusse opp Prinsens gate 26.
VG170615 I en strid som ikke bare er betent, men der det også er vrient å se en vei ut av uføret, som alle kan leve med.
DB170615 Charterturisme er i strid med blokaden, men det er i praksis blitt rimelig enkelt for amerikanere å besøke Cuba.
DB170615 Dette er stikk i strid med flyktningkonvensjonens prinsipp om at de som oppfyller konvensjonens krav er flyktninger og har rett til all den hjelp og beskyttelse som oppstilles der.
DA170615 Det ble avdekket tilfeller av underbetaling, som er i strid med Vinmonopolets etiske retningslinjer - som krever at leverandørene må oppfylle nasjonale krav til minimumslønn.
DA170615 Det ble avdekket systematisk underbetaling, i strid med Vinmonopolets retningslinjer, da Vinmonopolets inspektører besøkte Sør-Afrika i vår.
AA170615 Bystyret vedtok torsdag at rådmannen må lage felles retningslinjer for permisjonssøknader, i strid med det rådmannen ønsker selv.
AA170615 Det politiske flertallet i Trondheim gjorde en underlig manøver da de bestemte at utbyggerne selv skulle stå for reguleringen av de store områdene på østsiden, stikk i strid med rådmannens anbefaling.
VG170614 Menneskerettighetsorganisasjoner mener slike våpen er så farlige at de ikke bør brukes mot soldater i krig, og det blir tolket som å være i strid med Genève-konvensjonene dersom det brukes mot sivile.
VG170614 Mary Wareham i våpenavdelingen til Human Rights Watch mener det trengs mer informasjon for å fastslå om bruken er i strid med internasjonale regler.
VG170614 Så langt har jeg ikke hatt grunnlag for å hevde at POD har handlet i strid med Stortingets vedtak.
VG170614 « Stiftelsen ved dets styre har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll som etter vår vurdering representerer brudd på stiftelsesloven, og faktisk ledelse er i strid med egne vedtekter.
SA170614 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
FV170614 I strid med loven øker også ventetiden før barna kommer til avhør.
DN170614 Demokratene sier Trump gjennom sin forretningsvirksomhet har tatt imot betalinger fra utenlandske myndigheter uten Kongressens godkjennelse, noen som er i strid med USAs grunnlov.
DN170614 Arbeiderpartiet i Trondheim hevder departementet driver ideologisk strid for kommersielle barnehager, skriver Klassekampen.
DN170614 | Åpen strid om Stortingets byggesprekk ¶
DN170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DB170614 Konklusjonen er at et forbud ikke vil være i strid med tros- og livssynsfriheten eller diskrimineringslovverket.
DB170614 De siste åra har det for øvrig vært en bitter strid mellom Perry og popstjerna Taylor Swift, en krangel som de siste månedene har kommet opp flere ganger.
DA170614 Dagens bruk av lokalene er i strid med lov og forskrift.
DA170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DA170614 | Strid om byggesprekk ¶
AP170614 - Dagens høyintensive strid krever mye av bakkestyrker, og Hæren vil fortsatt være altfor liten, sier Børresen.
AP170614 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
AA170614 Samtidig ble fire Taliban-krigere drept av en selvmordsbomber i Helmand-provinsen, trolig som et resultat av indre strid .
AA170614 Men det er åpenbart at støyskjermer er i strid med andre viktige mål for utviklinga av en god by, mener Åm, og sier den utstrakte bruken av støyskjermer i Trondheim vitner om at man velger enkleste løsning for å oppnå kortsiktige mål om skjerming fra støy.
AA170614 Det er parken som gjør det mulig for oss å bo i byen - stikk i strid med alle tendenser for øvrig og det man ellers gjerne ser som « barnevennlige områder ».
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170613 Gatekjøkken som driver i strid med regelverket, får pålegg om å rette opp forholdene, svarer Hestnes.
DN170613 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tok tak i saken og da startet et halvt år med hemmelighold og strid mellom Stortinget og regjeringen.
BT170613 I mars avsa Høyesterett dom i en lignende strid mellom to kommuner.
BT170613 Dette har Ringerike rettet seg etter og vil nå betale for de fire beboerne som det har vært strid rundt.
AP170613 Ledervalget har også skapt stor strid innad i partiet, og tirsdag brøt 20 av partiets 37 representanter i den finske riksdagen ut og dannet et nytt parti ¶
AP170613 - En revolusjon i Russland vil skje når vi får en åpen strid i makteliten.
AP170613 Fortsatt strid om E18-utbygging, selv etter avtalen ble underskrevet : Arbeiderpartiet i Oslo tapte for Arbeiderpartiet på Stortinget - Bygger E18 som opprinnelig planlagt ¶
AP170613 En del av anken « ble utformet i strid med ledelsens instruksjon ».
AP170613 Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene.
AP170613 Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene.
AA170613 Han mener den kan være i strid både med den frie flyten av kapital i det indre marked og med forsamlingsfriheten i EU.
AA170613 - Regimets atomvåpenprogram utgjør en åpenbar og tilstedeværende fare for alle, og regimets provokative handlinger, i strid med internasjonalt lovverk, har ikke minsket, til tross for FN-resolusjoner og sanksjoner, sa Mattis.
AA170613 Ledervalget har også skapt stor strid innad i partiet, og tirsdag brøt 20 av partiets 37 representanter i den finske riksdagen ut og dannet et nytt parti.
VG170612 Forbudene er ikke bare basert på hensynet til barn, men også på at store deler av befolkningen oppfatter porno som støtende og i strid med likestillingshensynet.
FV170612 Men en utmattende strid med kommunen gjennom 12 år har satt en stopper for det.
FV170612 I 12 år har Bjørn Olav Aas Hansen hatt en utmattende strid med Lindesnes kommune om bygging av et hyttefelt.
DN170612 I 1995 var det en fastlåst strid i Kongressen som førte til en såkalt « Government shutdown », da daværende president Bill Clinton lå i konflikt med republikanerne.
AP170612 - En revolusjon i Russland vil skje når vi får en åpen strid i makteliten.
AP170612 Qatar har havnet i åpen strid med flere naboland i Persiagulfen, men Zarif gjorde det klart at Iran har gode forbindelser med Qatar.
AA170612 Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
VG170611 - Det å slippe ut hunder nå mener vi er i strid med både viltlov og fredningstiden i skogen.
VG170611 - Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene.
VG170611 Oppsummert mener konsulentselskapet at ledelsesformen er i strid med egne vedtekter og at styret har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll.
DB170611 - De løgnaktige beskyldningene er helt i strid med måten jeg tenker på.
DB170611 Resultatjaget i de yngste årsklassene er i strid med all treningserfaring i norsk langrenn.
DA170611 - De løgnaktige beskyldningene er helt i strid med måten jeg tenker på.
DA170611 Minst 15 barn og seks trenere og lagledere melder overgang til Godset etter betent strid i Skiold.
AP170611 Fakta : Diplomatisk strid i Persiabukta ¶
VG170610 TRAKK SEG I PROTEST : Ole-Jørn Luktvasslimo ( foran ) var innstilt som ny styreleder i Bedriftsforbundet, men trakk seg midt i første dag av kongressen i forbundet, som følge av fallskjermen til forbundsleder Olaf Thommessen og omdømmefallet etter avsløringene om intern strid .
VG170610 Dette er ikke i strid med dommen fra domsutvalget i NIF.
SA170610 Jeg reiser også en prinsippsak om Kirken er tjent med å ha økonomiske interesser i et kraftselskap som går inn for å ødelegge naturen i strid med Kirkens formålsparagraf.
DN170610 EU hevder at Kina, som står for mer enn halvparten av verdens stålproduksjon, oversvømmer verdensmarkedet i strid med internasjonale handelsavtaler.
AP170610 Det er bare litt under tolv måneder siden britene fikk sitt forrige valgsjokk da et knapt flertall stemte for å forlate EU, stikk i strid med hva den store majoriteten av eksperter trodde på forhånd.
AA170610 EU hevder at Kina, som står for mer enn halvparten av verdens stålproduksjon, oversvømmer verdensmarkedet i strid med internasjonale handelsavtaler.
VG170609 De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg - stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.
VG170609 På Ulsrud skole har et av virkemidlene vært bortvisning av elever som har vært innblandet i handlinger som er i strid med regelverket.
SA170609 Dette er « i strid med forbudet mot diskriminering », uttaler Likestillingsombudet.
DN170609 Hun fikk partilederposten etter intern strid og etter at andre kandidater falt ut.
DN170609 Når presset øker, er det også mulig at det kan oppstå strid internt i Macrons parti.
DN170609 De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da May selvsikkert utlyste nyvalg - stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.
DB170609 De stemmer i strid med spådommer og målinger.
DA170609 Hun fikk partilederposten etter intern strid og etter at andre kandidater falt ut.
BT170609 Når presset øker, er det også mulig at det kan oppstå strid internt i Macrons parti.
BT170609 SKAPTE STRID : Varaordfører Marita Moltu ( KrF ) ønsket å granske barnevernet i Bergen.
AA170609 De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da May selvsikkert utlyste nyvalg - stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.
AA170609 Hun fikk partilederposten etter intern strid og etter at andre kandidater falt ut.
VG170608 « Stiftelsen ved dets styre har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll som ¶ etter vår vurdering representerer brudd på stiftelsesloven, og faktisk ledelse er i strid med egne vedtekter.
VG170608 Dette er å regne som en utdeling i strid med stiftelsesloven, ifølge Deloitte, som også kritiserer Fyrlyktas høye lederlønninger : ¶
FV170608 Dette er « i strid med forbudet mot diskriminering », uttaler Likestillingsombudet.
FV170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
FV170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.
DB170608 Staten frikjent på alle punkter : Breiviks soning ikke i strid med menneskerettighetene ¶
DB170608 Dommen konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.
DB170608 Etter Brexit og ikke minst forrige parlamentsvalg, hvor de konservative knuste Labour stikk i strid med spådommene, er naturligvis både valgeksperter og kommentatorer forsiktige med å spå utfallet, tross at alle tegn peker mot May-seier.
DA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
DA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.
DA170608 Han mener HSØs nye anbud vil innebære en alvorlig svekkelse av tilbudet i regionen - og gi helseforetakene monopol på avrusning, hvilket er i strid med prinsippet for fritt behandlingsvalg.
AP170608 De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da May selvsikkert utlyste nyvalg - stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.
AP170608 Forfatningsdomstolen i Taipei er kommet til at nåværende lov om at ekteskap kun kan inngås mellom mann og kvinne, er i strid med bestemmelser i grunnloven.
AP170608 Dermed blir Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, stående som rettskraftig.
AP170608 Forbrukerombudet mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens §§ 7 og 8, jf. § 6 som forbyr villedende og urimelig handelspraksis, samt § 10 om prismerking og den tilhørende forskriften om prisopplysninger. § 7.
AA170608 De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg - stikk i strid med løftene hun hadde gitt om at nettopp det var noe hun ikke ville gjøre.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.
AA170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.
VG170607 « Det er fordi slik utilgivelige handlinger er fullstendig i strid med Islams høyeste lære».
VG170607 Formuleringene det er strid om, kan du se i faktaboksen i denne artikkelen.
DN170607 | Full strid om verdiene i familiefeide ¶
DB170607 Dette er i strid med reglementet.
DB170607 Dette mener NOAS er i strid med UNEs plikt til å sørge for at enhver sak er best mulig opplyst, før beslutning fattes.
DB170607 Presidenten ligger i politisk lammende strid med flertallet i Nasjonalforsamlinga.
AP170607 | Stortingspresidenten og konsulentselskapet i åpen strid om Stortingets skandaleprosjekt ¶
AA170607 Hun kaller sønnens gjerning grusom og sier den er i strid med islam.
VG170606 NATO har opplevd uenigheter og strid tidligere, sier Stoltenberg, som viser både til Suez-krisen på 50-tallet og den mer moderne Irak-krigen.
DN170606 Oslo kommune frifunnet i strid om eiendomsskatt ¶
DN170606 | Oslo kommune frifunnet i strid om eiendomsskatt ¶
DB170606 Rapporten fra NSA er imidlertid i strid med hva Vladimir Putin mener om den antatte hackingen.
DB170606 Der vil Støre bli konfrontert med forholdene på byggeprosjektet på Ensjø - hvor partilederen har benyttet uorganisert arbeidskraft, tariffløse bedrifter, og « løsarbeidere » stikk i strid med egen politikk.
DB170606 Da KrF sist fremmet ideen om et pornofilter i fjor høst, hevdet IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-regler om såkalt nettnøytralitet.
DA170606 Da KrF sist fremmet ideen om et pornofilter i fjor høst, hevdet IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-regler om såkalt nettnøytralitet.
DA170606 mai, ble det kjent at vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil ha en sammenhengende utbygging av E18 i Vestkorridoren, fra Lysaker via Strand og videre til Ramstadsletta, selv om han erkjenner at dette er i strid med Oslopakke 3-avtalen. 22. mai kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) på banen.
SA170605 - Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene.
DB170605 Man skal selvfølgelig ikke undervurdere Labour-folkets desperate behov for å vinne etter syv år i opposisjon og indre strid .
AP170605 - Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene.
DB170604 Ifølge sosiale medier-giganten var ikke posten i strid med deres regelverk.
SA170603 Etter lørdagens triumf bekreftet Cornet at hun ikke er på talefot med Garcia etter en strid rundt det franske Fed Cup-laget.
FV170603 | Vant fram i strid om skolevei ¶
DB170603 Etter lørdagens triumf bekreftet Cornet at hun ikke er på talefot med Garcia etter en strid rundt det franske Fed Cup-laget.
DB170603 Det da heller ikke aktuelt for NATO som allianse å gå inn i strid på bakken i Irak eller Syria.
DB170603 Dersom NATO på denne måten skulle bli trukket inn i borgerkrigen i Syria, skulle komme til å krenke Syrias territorium i strid med folkeretten, skulle komme til å bidra til å kaste FN-landet Syrias lovlige myndigheter med makt, kan det komme til å svekke alliansens legitimitet.
AP170603 Den er det strid om.
AP170603 Etter lørdagens triumf bekreftet Cornet at hun ikke er på talefot med Garcia etter en strid rundt det franske Fed Cup-laget.
SA170602 Nå ser vi også at USA synes å nedtone betydningen av Artikkel 5, men samtidig kreve at Nato går inn i Syria, stikk i strid med grunntanken bak Nato som en nord-atlantisk forsvarsallianse.
SA170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
DB170602 I stedet vil Stortingsflertallet bygge ut motorveiprosjekter som er direkte i strid med sitt eget klimaforlik, som E18 vestkorridoren.
DA170602 STRID : At regjeringen trekker sin melding om avvikling av pliktsystemet, betyr ikke at striden er over.
BT170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
AP170602 Den er det strid om.
AP170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale stand
AP170602 Jeg håper til syvende og sist det blir fattet et vedtak som ikke er i strid med loven, sier han.
AP170602 HÅPER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen håper at Stortinget til syvende og sist fatter et vedtak « som ikke er i strid med loven ».
AP170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
AA170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standar
AA170602 Jeg håper til syvende og sist det blir fattet et vedtak som ikke er i strid med loven, sier han.
AA170602 ¶ Omstridt : Rakettskjold har lenge vært kilde til strid mellom Russland og Nato.
SA170601 En uavhengig EU-kommisjon gransket salget for å sjekke om det var i strid med regelverket. 9. november 2004 sendte talskvinne Amalia Torres dette til nyhetsbyrået Reuters : ¶
SA170601 Strid om milliardsalg ¶
DB170601 Slik forskerne ser det for seg, er det nå et par handlingsalternativer, der begge er stikk i strid med målene for reformen.
DB170601 - Begge disse punktene er stikk i strid med målene som på forhånd ble satt for reformen ?
DB170601 Overfor Aftenposten avviser UD at praksisen er i strid med loven.
AP170601 Fakta : Strid om villastrøk ¶
AP170601 Fakta : Strid om villastrøk ¶
AP170601 Den lavmælte, godt voksne prestedatteren med de høyhælte leopardskoene leder et konservativt parti som inntil nylig lå i opprivende strid med seg selv.
AP170601 Enda mer oppsiktsvekkende er det at hun vinner soleklart for et konservativt parti som inntil nylig lå i opprivende strid med seg selv.
AP170601 En uavhengig EU-kommisjon gransket salget for å sjekke om det var i strid med regelverket. 9. november 2004 sendte talskvinne Amalia Torres dette til nyhetsbyrået Reuters : ¶
AP170601 Strid om milliardsalg ¶
AA170601 I tillegg til å si at en amerikansk uttrekking vil være en skuffelse for resten av verden, sa han at et slikt trekk vil skade amerikanske interesser generelt og være stikk i strid med oppfordringer fra svært vennligsinnede europeiske land.
AA170601 Bakgrunnen var dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
VG170531 Men et personlig møte med TV-reporteren må altså skje utenfor Roland Garros - etter at han har mistet sin akkreditering... | Strid om Hendrix-gitar - trekkes fra auksjon ¶
VG170531 - Alle disse alternativene er uansvarlige, i strid med vitenskapen og legger en større byrde på andre land, skriver Lundberg.
VG170531 Nasjonalforsamlingens president, Julio Borges, har på vegne av opposisjonen skrevet et åpent brev til Goldman Sachs' toppsjef Lloyd Blankfein, med anklager om at Goldmans investering er i strid med bankens adferdskodeks og menneskerettighetserklæring.
VG170531 I strid med flere naboer ¶
VG170531 Han fortalte om en mangeårig strid om adkomstveien til hans bolig, som ligger innenfor Vigelands, der 43-åringe blant annet skal ha sperret veien for Roald og lagt ut planker med spiker. | « Covfefe » : Mystisk Trump-tweet ble vitse-maraton ¶
DN170531 Grunnen er at opposisjonspartiene vil gi bøndene mer penger enn regjeringen - i strid med mangeårig praksis.
DB170531 « Det sier seg selv at instruksjonene knyttet til antrekkene for unge avgangselever er i strid med universitetets og fakultetets verdier ».
DB170531 Det som altså er et godt tilbud for privatpersoner som vil ha verdi for pengene, er åpenbart i strid med myndighetenes regulering av Telenor, skriver Finansavisen.
DA170531 I strid med loven, mener Bjerkan.
BT170531 SKAPTE STRID : Varaordfører Marita Moltu ( KrF ) ønsket å granske barnevernet i Bergen.
BT170531 Stikk i strid med tidligere værprognoser.
AP170531 - Alle disse alternativene er uansvarlige, i strid med vitenskapen og legger en større byrde på andre land.
AP170531 - Alle disse alternativene er uansvarlige, i strid med vitenskapen og legger en større byrde på andre land.
AP170531 I Sør-Sudan har politisk strid og påfølgende krigshandlinger siden 2013 drevet drøyt 1,8 millioner mennesker på flukt til andre land.
AP170531 I spørretimen ble også statsministeren utfordret av SVs Snorre Valen om de amerikanske styrkene som er på Værnes og om dette er i strid med norsk basepolitikk som slår fast at det ikke permanent skal stasjoneres fremmede styrker på norsk jord i fredstid.
AP170531 Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) til NTB.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
AA170531 Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) til NTB.
VG170530 Departementet har « i flere tilfeller brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser til eget bruk, i strid med ordningsregelverk og de forutsetningene som lå til grunn for bevilgningen.
VG170530 - Den ene er at politimester og ikke minst POD har opptrådt i strid med det som var statsrådens vilje og ønske.
SA170530 California er verdensledende innen offentlig satsing på ren energi - stikk i strid med president Trumps energi- og klimapolitikk.
DN170530 Lxs også : Full strid om amerikansk laptop-forbud ¶
DB170530 Kommunerevisjonen mener derfor at all bruk i strid med den skriftlige rutinen ikke kan ansees som brudd på vilkårene », skriver revisjonen.
DB170530 Dette er klart i strid med kommunens reglement.
DA170530 Ikke minst åpner graderingen av avgifter knyttet til bilbruk for tilsvarende utglidning på andre områder, noe som vil være en politikk stikk i strid med det Ap har vært kjent for.
DA170530 - Den ene er at politimester og ikke minst POD har opptrådt i strid med det som var statsrådens vilje og ønske.
DA170530 Det kom også fram under sakens andre dag at Arne Vigeland, som nekter straffskyld i saken, har levert en begjæring om gjenopptakelse av en rettskraftig dom fra i fjor som gir naboene eksklusiv bruksrett over deler av veieiendommen som har skapt strid .
DA170530 Det blev oss kjært i dagens strid .
AP170530 Vi ser en tendens til uformell saksbehandling bare for å unngå offentlighet, noe som er i strid med lovens intensjon og Stortingets forutsetninger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenposten.
AP170530 UDs skjulte arkiver er i strid med loven, slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast, og sier konflikten med Kina kan fremstå som en historisk ikke-hendelse.
AP170530 Riksrevisjonen : I strid med loven ¶
AP170530 - Du sier i strid med loven.
AP170530 Vi ser en tendens til uformell saksbehandling bare for å unngå offentlighet, noe som er i strid med lovens intensjon og Stortingets forutsetninger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenposten.
AP170530 UDs skjulte arkiver er i strid med loven, slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast, og sier konflikten med Kina kan fremstå som en historisk ikke-hendelse.
AP170530 Riksrevisjonen : I strid med loven ¶
AP170530 - Du sier i strid med loven.
AP170530 Vi mener det vil være i strid med ytringsfriheten å detaljregulere hvordan redaktørens kontrolltiltak skal gjennomføres.
AA170530 | Advokat vant strid med Fylkesnemnda ¶
NL170529 En slik form for strid vil historisk ende opp i et uføre hvor man ikke har retrettmuligheter.
DN170529 Sanksjonene kommer som følge av Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester, som er i strid med sikkerhetsrådets resolusjoner.
DB170529 Sanksjonene kommer som følge av Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester, som er i strid med sikkerhetsrådets resolusjoner.
DB170529 Sanksjonene kommer som følge av Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester, som er i strid med sikkerhetsrådets resolusjoner.
BT170529 Sanksjonene kommer som følge av Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester, som er i strid med sikkerhetsrådets resolusjoner.
AP170529 Aleksandr Mikin ¶ Strid om gatekunst og tigging ¶
AP170529 Strid om gatekunst og tigging ¶
AA170529 Blir den for omfattende, er den i strid med prinsippene overvåkningen skal forsvare.
VG170528 Det har vært stille fra Breitbart-nestor Steve Bannon i det siste, etter at det - igjen ifølge lekkasjer - har vært strid mellom « hans » team og den delen av administrasjonen som støtter Jared Kushner.
SA170528 Det forandrer fortsatt ikke det faktum at det å kriminalisere mennesker for å bruke et rusmiddel i det private rom, er i strid med grunnleggende rettigheter.
DN170528 Daglig leder Jostein Aleksandersen ( til venstre ) i Neodrill har fått retten med på en midlertidig forføyning etter strid med Statoil om Cap-X-teknologien.
DA170528 - Jeg mener en del av hans ytringer er hatprat og i strid med straffelovens §185.
AA170528 En nylig pensjonert og svært erfaren FBI-agent, Scott Olson, framholder at en slik bakkanal er helt i strid med hvordan regjeringer i uavhengige land opererer.
VG170527 Tidspunktet for regjeringspartiet Frp for å presse gjennom dette forslaget nå, i strid med regjeringens vedtatte politikk for perioden, er også påfallende.
AP170527 12 skoler i Oslo har filmet elever med overvåkingskamera i skoletiden, i strid med regelverket.
NL170526 Journalist Inge Sellevåg i Bergens Tidende avslørte at nyskapningen hadde stor betydning for det amerikanske rakettskjoldet, noe som var i strid med både norsk offisiell forsvarspolitikk og ABM-avtalen mellom Russland og USA.
DB170526 - Her er det ikke gjort noe ulovlig så vidt jeg veit, det er bare det at aktiviteten som Dagbladet nå forbilledlig avslører, er i strid med det som Støre forfekter som den gode lære.
DB170526 I lovens andre paragraf heter det blant annet at « den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann ».
DA170526 Dermed er hun ufrivillig blitt midtpunktet i en opphetet strid der undertegnede har båret ved til bålet.
VG170525 | Strid om pils i parken : Oslos politimester ut mot Frp-forslag ¶
DB170524 EOS-utvalget fant at behandlingen av opplysningene var uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven.
DB170524 Etter å ha tatt seg god tid, har Veivesenet nå bedt Stortinget eksplisitt om å overkjøre lokalpolitikerne, og bygge ut motorveien etter gamle planer på tross av at det er i strid med den lokale avtalen.
DA170524 De var på stedet en halvtime fram til stedet skulle stenge klokken 03.00, og så ikke noe som var i strid med reglene.
DA170524 Den franske dommeren vurderte at siden han fikk avslag i Norge, ville han nødvendigvis også sendes derfra tilbake til Afghanistan, som ville være i strid med menneskerettighetene.
DA170524 Mandag ble det kjent at også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ønsker en slik løsning, til tross for at dette er i strid med Oslopakke 3-avtalen.
BT170524 Under opprullingen av den famøse Monica-saken forsøkte PODs utsendte - en HMS-leder og en innleid organisasjonspsykolog - å få varsleren Robin Schaefer til å frasi seg varslerstatus, stikk i strid med lov og rett.
VG170523 Tidligere justisminister Anders Anundsen ( Frp ) ble overrasket da Politidirektoratet ( POD ) gang på gang kom til ham med forslag som var « i strid » med den vedtatte politikken.
VG170523 Og jeg ble veldig overrasket da de presenterte løsninger som var i strid med det som var det nasjonale nødmeldingsprosjektets grunnkonsept.
VG170523 Leder i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik ( Ap ) mener mye tyder på at Politidirektoratets beslutning om å legge ned Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen, kan være i strid med Stortingets vedtak.
SA170523 Mange såkalt homoliberale prester har i årevis vært tvunget til å praktisere jobben sin etter andres overbevisning, - altså stikk i strid med det de selv var overbevist om.
SA170523 Intet menneske har rett til å tvinge andre til å leve i strid med sin egen overbevisning.
NL170523 Debatten om samenes status som urfolk og om fornorskningspolitikken som har pågått i nordnorske aviser og i sosiale media over flere år, er også en strid om hvem som eier historia.
DN170523 - Dette er simpel krigføring og selvfølgelig i strid med alle internasjonale krigføringsregler.
DN170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DB170523 Det er stikk i strid med den viktige debatten som nå går i norsk idrett når det gjelder bekjempe det økonomisk klasseskillet i sport for barn og unge.
DB170523 I en tid med krig og strid , er vi velsignet for å ha en så kraftig påminnelse om menneskets potensial for stor ondskap, men også vår evne til å reise oss etter tragedier og gjenopprette vår verden.
DA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
AP170523 Jeg stiller meg spørrende til at Veivesenet på egen hånd velger å ville bygge veien slik de nå beskriver det, og gjøre det på en måte som er i strid med avtalen for Oslopakke 3 fra juni i fjor.
AP170523 Løsningen er i strid med avtalen om Oslopakke 3 fra i fjor, der det blant annet står at « Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke i 1. etappe ».
AA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DB170522 Dette mener jussprofessor Geir Ulfstein kan være i strid med folkeretten.
DB170522 Debattene avslørte strid mellom irrgrønn idealisme og pragmatisk miljøpolitikk.
DB170522 Skuespillerforbundet mente søndagsjobbingen var i strid med tariffavtalen, men flertallet i Arbeidsretten var ikke enig, og forbundet vant ikke fram med sine krav.
DB170522 Kirurgi uten lokalbedøvelse eller narkose samt adekvat smertebehandling etter operasjonen er inhumant og i strid med god legeskikk.
DA170522 I strid med nasjonale føringer ¶
BT170522 Etter årelang strid er andre europeiske regjeringer i ferd med å miste tålmodigheten med EU-skeptiske ledere i Polen og Ungarn.
BT170522 Ved å signere avtalen selv brøt Gulsvik sin lojalitetsplikt i arbeidsforholdet og opptrådte i strid med arbeidsavtalen med Universitetet i Bergen, som blant annet sier at man ikke må ha stilling eller lønnet oppdrag " som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse ".
BT170522 Innovest har til slutt anført at arbeidsavtalen er ugyldig, fordi den er i strid med avtaleloven § 33.
BT170522 Arbeidsavtalen er ikke i strid med avtaleloven § 33.
BT170522 Både forslaget om en raskere utfasing av oljevirksomheten og redusert arbeidstid ble for eksempel vedtatt i strid med de rutinerte kreftene i partiet.
AP170522 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye.
AA170522 Årsaken er, ifølge en uttalelse fra myndighetene, at deler av klubbens « underholdningssenter var i strid med loven ».
AA170522 Fra 2008 til 2013 er det overført inntil 40 millioner kroner til Terje Eriksen, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag for det.
AA170522 Da Prora bygde boligprosjektet Munkvoll Gård, mener statsadvokatene at de to tiltalte handlet i strid med Prora Eiendoms interesser.
AA170522 Vi var lenge bekymret for at Starmus, stikk i strid med det som opprinnelig ble lovet, skulle bli en begivenhet forbeholdt dem som var villig til å betale flere tusen kroner for billetter til selve konferansen.
DB170521 I stedet for å gjøre den til eneste kilde til mening, maner hun kvinner til å kaste seg ut i samfunnets strid .
AP170521 Indre strid
AP170521 De lå tidligere i år i strid med en av de andre større gruppene, Ahrar al-Sham, som søndag ble utsatt for et selvmordsangrep der 14 medlemmer ble drept.
AP170521 Kreftforeningen mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens bestemmelser om urimelig handelspraksis, villedende handlinger eller villedende uttalelser etter §§ 6, 7 og 8 : ¶ § 6.
AP170521 Kreftforeningen mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens bestemmelser om urimelig handelspraksis, villedende handlinger eller villedende utalelser etter §§ 6, 7 og 8 : ¶ § 6.
AA170521 De lå tidligere i år i strid med en av de andre større gruppene, Ahrar al-Sham, som søndag ble utsatt for et selvmordsangrep der 14 medlemmer ble drept.
VG170520 Der slik begunstigelse skjer i strid med formålet til organisasjonen kan dette rammes av underlagsbestemmelsen i straffeloven, sier Vordahl, som understreker at han kun kjenner saken fra VGs omtale.
SA170520 | SAS og Norwegian i hard strid om USA-innreise ¶
SA170520 De to store aktørene i norsk luftfart - SAS og Norwegian - har havnet i en bitter strid etter at Avinor har tatt initiativet til å etablere en ny norsk innreisekontroll for reisende til USA.
SA170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
FV170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
DB170520 Bak denne talleksersisen ligger en politisk strid om hvordan norsk landbruk skal utvikles i åra som kommer.
BT170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
BT170520 Med overveldende flertall og til stormende jubel i salen vedtok MDG å legge ned oljenæringen i løpet av 15 år - i strid med ledelsens anbefaling.
BT170520 Vedtaket på MDG-landsmøtet var i strid med innstillingen fra sentralstyret og programkomiteen om en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en 20-årsperiode.
BT170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
AP170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
AP170520 Med overveldende flertall og til stormende jubel i salen vedtok MDG å legge ned oljenæringen i løpet av 15 år - i strid med ledelsens anbefaling.
AP170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
VG170519 Det er full strid om Bibiche Olendjekes rett til et hus i Kongo nå som Joshua French har returnert til Norge.
VG170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
VG170519 Sandøy ba Bufdir undersøke om dobbeltrollene kunne være i strid med loven.
NL170519 På presentasjonen av meldingen fremstilte Brende det å jobbe for et forbud som en helt urealistisk idé i dagens landskap, og fullstendig i strid med norske interesser - trass i at en norsk regjering har invitert til tidligere runder om dette forbudet.
DB170519 « Teknologien gir nye muligheter for annonsører, og er ikke i strid med de strenge reglene vi har for personvern og overvåkning » skriver markeds- og kommunikasjonssjef Jørn Olsen i ProntoTV.
DB170519 Det er så i strid med slik en politmann kan opptre, sier hun.
DB170519 Derfor er også 6-timerdagens kontroversiell i MDG, og er blant sakene det er varslet strid om på landsmøtet.
DA170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
AP170519 | SAS og Norwegian i hard strid om USA-innreise ¶
AP170519 De to store aktørene i norsk luftfart - SAS og Norwegian - har havnet i en bitter strid etter at Avinor har tatt initiativet til å etablere en ny norsk innreisekontroll for reisende til USA.
AP170519 De to store aktørene i norsk luftfart - SAS og Norwegian - har havnet i en bitter strid etter at Avinor har tatt initiativet til å etablere en ny norsk innreisekontroll for reisende til USA.
AA170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
AA170519 Men så ender det med at første etasje brukes til andre utstillinger, stikk i strid med avtalen som ble inngått, sier Bleken som gjennom sin advokat på nytt har bedt museumsledelsen innfri løftene knyttet til kunstgaven.
SA170518 FN mener de israelske aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
DB170518 Støres investering kan karakteriseres som uheldig, men er ikke ulovlig eller i strid med regelverket.
DA170518 Flertallet i arbeidsretten slo nemlig mandag fast at Arbeidsgiverforeningen Spekter får medhold i at det ikke er i strid med tariffavtalen at skuespillerne ved DNT jobber på søndager.
AP170518 Tidvis har det vært intern strid i Utenriksdepartementet.
AP170518 Etter at Joshua French i 2014 ble dømt for å ha drept sin venn Tjostolv Moland ble den tidligere NATO-ambassadør Kai Eide tatt av saken, fordi det var strid om veivalget, skrev VG den gangen.
AP170518 FN mener de israelske aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
AA170518 Kolleger og venner forteller om en raus og omsorgsfull mann - og en uredd samfunnsdebattant som trivdes med å stå i strid .
AA170518 Han trivdes med å stå i strid , når det svingte og det var debatter.
FV170517 FN mener de israelske aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
DB170517 Navnene på de andre statsrådene kunne ikke kunngjøres før det var grundig undersøkt om de hadde vært i strid med skattevesenet eller kan mistenkes for interessekonflikter.
AP170517 Men det er full strid i Cannes-ledelsen.
VG170516 Samtidig har oppslutningen om AfD på grunn av indre strid og at innvandring ikke lenger dominerer det politiske ordskiftet.
VG170516 Det oppsto intern strid om hennes lederskap.
VG170516 - Vi tror at å tilpasse opplæring til det du faktisk skal gjøre, og endre tjenestetiden til det faktiske behovet, vil avdelingene alltid være klart til å gå i strid med mesteparten av sitt personell.
SA170516 USA og Tyrkia er i bitter strid med tanke på at amerikanerne støtter SDF.
DB170516 Kort tid etter uttalelsen fra Bjerketvedt, omtalte NRK påstander om intern strid i fotballforbundet.
DB170516 Men som tidligere sagt til Dagbladet : Med et CIA i strid vil de lekke - og det har de gjort, sier Anders Romarheim.
DB170516 « Dette vil være i strid med hensynet til barnets beste og reformens overordnede målsetting om å forebygge inngripende tiltak », skriver Barne- og likestillingsdepartementet.
DB170516 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DB170516 Det er duket for ny strid om iskanten, knappe to år etter den forrige.
AP170516 - I strid med eden Trump avla da han ble president ¶
AA170516 USA og Tyrkia er i bitter strid med tanke på at amerikanerne støtter SDF.
SA170515 Stikk i strid med deres klare løfter for velgerne.
NL170515 Politikken ble kjempet fram i strid med de som ville beholde det samiske.
DB170515 Men det blir heller ingen åpning på landslagene for løpere som har private avtaler i strid med landslagets sponsorer.
DB170515 Å forby og straffe disse som av forskjellige grunner tvinges til å tigge for å skaffe seg et livsgrunnlag, er i strid med et humanistisk menneskesyn.
DB170515 I dommen står det blant annet : Flertallet legger derfor til grunn at Det norske teatrets praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke var i strid med punkt 3.1.6.
DB170515 De mener søndagsjobbingen er i strid med tariffavtalen.
DA170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
DA170515 Det ville vært i strid med arbeiderbevegelsens idealer å gå på kafé og drikke latte i stedet.
AP170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AP170515 Partiets forrige landsmøte ble preget av strid i lederduoen : Opoku refser Hanssons lederstil ¶
VG170514 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
DB170514 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
AP170514 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
AA170514 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
AA170514 Kina og Russland er bekymret for en opptrapping på Koreahalvøya etter at Nord-Korea gjennomførte enda en rakettest i strid med FN-resolusjoner.
AA170514 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
VG170513 Men all strid har blitt borte.
VG170513 Nord har også spisset det gamle kravet om sekstimersdag som det normale - enda et forslag som er i strid med industriforbundenes ønsker og behov.
SA170513 Kina og Russland er bekymret for en opptrapping på Koreahalvøya etter at Nord-Korea gjennomførte enda en rakettest i strid med FN-resolusjoner.
SA170513 I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.
DA170513 Hvis man gjør det med ILO-konvensjonene, vil de ha forrang foran EØS-avtalen, selv om konvensjonene er i strid med de fire friheter.
AP170513 Dermed krenker han russiske kristne og russiske muslimer, ifølge dommen, som viser til at slik oppførsel er i strid med lovens 148, 1. ledd.
VG170512 Både når det gjelder mye omtalt strid om EØS-avtalen og oljeboring har LOs kongressen landet på milde kompromisser.
SA170512 | Ordfører kan miste all makt i strid om Nye Stavanger ¶
DN170512 På forhånd var det ventet strid om Norges tilslutning til EØS-avtalen, men LO-kongressen gikk inn for å hegne om avtalen etter heftig diskusjoner.
DN170512 Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har ifølge NRK lovet at dersom han kommer til makten ønsker han en strengere regulering av bemanningsbransjen.-Et forbud mot bemanningsbyråene vil være i strid med EØS-reglene, sier Nils Kristian Lie, partner og advokat i Ræder.
DB170512 Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å reversere politireformen, stikk i strid med faglige anbefalinger.
AA170512 - Klart i strid
AA170512 - Dersom dette skal være en fast stasjonering, er det i strid med norsk basepolitikk.
VG170511 Dette står i strid med det både Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders og Mike Pence tidligere har sagt : At oppsigelsen av Comey var basert på Rosensteins dokument.
DB170511 Det er stikk i strid med det Messi selv skal ha uttalt til spanske Invictos.
DA170511 Det palestinske fotballforbundet ( PFA ) hevder at seks israelske klubber som spiller i dets territorium er i strid med FIFAs vedtekter, som forbyr en medlemsorganisasjon å spille på et annet territorium enn sitt eget uten tillatelse.
DA170511 | Strid om bondelønna ¶
AP170511 Si ;D-innlegg : Å si at likekjønnet ekteskap er i strid med bibelen, er bare en unnskyldning for at du er homofob.
AP170511 Kvinner er ufullstendige i sin tro og kilden til strid og konflikter, var en annen ting Hana Al-Khamri lærte i den saudiske skolen.
DB170510 - Noen som er med og videreformidler kamp får også prosenter av prispenger eller en finnerbonus, og kan selv da også ha økonomiske interesser i strid med utøverens helsemessige hensyn.
DB170510 Flere, deriblant Thompson, mener tildelingene av oljelisenser i Barentshavet er i strid med nettopp Grunnloven og Paris-avtalen.
VG170509 Strid om overforbruk ¶
VG170509 Ut fra dokumentasjonen jeg har sett, mener jeg derfor at det var i strid med regelverket å inngå avtalen med Fyrlykta i 2013, sier Dragsten.
VG170509 I strid med regelverket ¶
DB170509 - Vi er glade for at vi har en løsning etter flere uker med strid rundt dette temaet.
DB170509 Bush, ga uttrykk for at han er skeptisk til at retten skal kunne vurdere presidentens tidligere uttalelser når de skal evaluere om noe er i strid med grunnloven eller ikke.
DB170509 - Sterkt i strid med virkeligheten ¶
DB170509 » - Dette er så sterkt i strid med virkeligheten at jeg må be om plass til noen ord om hva som faktisk skjedde.
DB170509 « Tanken på at DHT ville komme under denne aksjonærens kontroll og bli utsatt for hans konkurrerende interesser er stikk i strid med vår visjon av hvordan man skal skape aksjonærverdier », skriver styret videre og fortsetter : ¶
AA170509 - Det er veldig uheldig at det er en strid mellom kommunen og kommunens eget museum.
VG170508 Dette er en strid med mange interesser, som dessverre har fått utvikle seg i negativ retning over tid, og hvor eskaleringen de siste dagene svekker håpet om å løsne opp den gordiske knuten.
VG170508 mai er nå også dagen man der ut de høyeste militære dekorasjonene for innsats i strid .
DN170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
DB170508 Opplysningene i boka om Obamas narkotikabruk er i strid med det han selv tidligere har fortalt.
DA170508 ( Kilde : Forsvaret ) ¶ | Strid om familieinnvandring ¶
AP170508 Første nye høyhus siden 1973 : Monster-tårn skaper strid i Paris ¶
AA170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
AA170508 NTNU gjennomfører nå en arkitektkonkurranse hvor 4 av 5 finalister er i strid med formannskapets vedtak om å la park være park og heller utvikle universitetet mot Midtbyen.
DB170507 Mannen mente Frys uttalelser kunne være i strid med ærekrenkelse-lovverket og mer spesifikt brudd på blasfemiparagrafen, som i verste fall kan føre til bøter på 25 000 euro ( 230 000 kroner ).
AP170507 Oljeutvinning skaper strid i de andre partiene, men ikke i Frp.
AA170507 Franske medier er blitt advart mot å omtale innholdet i dokumentene før valget, ettersom det kan være i strid med valgloven.
VG170506 Det er kanskje like greit at AaFK-direktør Henrik Hoff og agent Stig Lillejord røyker fredspipe etter en langvarig strid om overgangen til Joakim Våge Nilsen ( gikk til Odd isteden ) - og signerer Mostafa Abdellaoue på ny kontrakt - selv om det kanskje kommer til å koste noen ekstra kroner.
VG170506 Påstanden er i strid med både føderale og Deltas egne regler for sikring av barn under to år.
VG170506 I strid med egne regler ¶
VG170506 Dersom Frp fortsetter i regjering etter høstens stortingsvalg, tror jeg alle kimer til strid vil legges til side.
FV170506 Han mener vedtaket er i strid med Frps eget programpunkt om religionsfrihet.
DB170506 - Oslofjordtunnelen er også i strid med EU-direktivene, og for en gang skyld er det et EU-direktiv vi bør følge sier Geir A.
DB170506 Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud ( LDO ) Hanne Bjurstrøm.
DB170506 Nettrollene som har skapt strid tok til orde like etter at Malonson ble kronet.
DA170506 Vi må ha en lov som ikke skaper grunnlag for strid mellom distributører og produsenter av åndsverk.
AA170506 Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
DB170505 Dette er en praksis som er i strid med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland og gjennom et nasjonalt tiggeforbud.
AP170505 Det har vært strid om Råskinnet.
AP170505 Rådmannen ber politiet vurdere om det som er skjedd er i strid med straffelovens paragraf 387, som omhandler korrupsjon.
AP170505 | Departementene holder sentrale dokumenter skjult for offentligheten i strid med loven ¶
AP170505 Fra da av ble Norge styrt fra København som en dansk landsdel, men selv om selvstendigheten var gått tapt, ble Norge i strid med Christian IIIs såkalte norgesparagraf fortsatt betegnet som et kongerike.
AP170505 Det fantes ofte spenninger mellom samkongene, men som regel gjorde dødens tilfeldigheter at samkongedømmene ble kortvarige og at spenningene dermed ikke slo ut i åpen strid .
AA170505 - Det er politisk utenkelig at vi vil gå med på en avstemning på et tema som er i strid med vår grunnlov og europeiske verdier, sier statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert.
AA170505 Men ifølge europaministeren er justering i strid med EØS-reglene.
AA170505 I VG spekuleres det på om det blåser opp til intern strid mellom Siv Jensen og Sylvi Listhaug om popularitet og oppmerksomhet.
VG170504 Pitt sier at han har lært å snakke ut om følelser, stikk i strid med oppdragelsen sin, der han lærte at man bare skal takle alt på egen hånd.
VG170504 Andersen og hans kolleger, flere av dem blir dekorert i denne runden, har de siste årene vært i strid en rekke ganger.
VG170504 Etter en ti timer lang strid ble terroristene nedkjempet.
DN170504 LO-sjefen spår strid om EØS, Lofoten-olje og sekstimersdag ¶
DN170504 LO-sjefen spår strid om EØS, Lofoten-olje og sekstimersdag ¶
DN170504 | LO-sjefen spår strid om EØS, Lofoten-olje og sekstimersdag ¶
DB170504 Eksperter i strid : Mettet fett - sunt eller usunt ?
DB170504 Nelson oppfattet avtalen som i strid med grunnleggende prinsipper i USAs arbeidslovgivning, om ansattes frie rett til å velge den fagforeningen de vil.
DB170504 I avtalen gis ITF-tilknyttede fagforeninger forrang, hvis det oppstår strid med en ikke-tilknyttet fagforening om hvem som skal representere de ansatte.
DB170504 Da hun ble valgt til leder for fire år siden, var det etter strid helt inn i kongressen.
DB170504 Samtidig var Mitterrand-tiden allerede preget av strid mellom tilhengere og motstandere av liberalisme og EU ( Mitterrands « kveldsbesøkere », som anbefalte ham å forlate Det europeiske monetære system - EMS ).
AP170504 | Forbud mot omskjæring av gutter og syv andre saker det blir strid om på Frps landsmøte ¶
AP170504 Læreboken er i strid : Harald Eia i Mandagsklubben på TV Norge, Knut Hoem i NRKs Ytring og nå også en mattebokdebatt ( se lenker under artikkelen ).
VG170503 Videoer og innlegg som forherliger vold, er i strid med Facebooks brukervilkår som man er forpliktet til å overholde som medlem av nettsamfunnet.
SA170503 Videoer og innlegg som forherliger vold, er i strid med Facebooks brukervilkår som man er forpliktet til å overholde som medlem av nettsamfunnet.
DB170503 Så strengt at en fransk domstol nylig stoppet en tvangsretur til Norge - ved å slå fast at vår returpolitikk til Afghanistan er i strid med menneskerettighetene.
DB170503 De siste årene har han ligget i bitter strid med Kate og Gerry McCann. 8. september 2007, noen måneder etter at Madeleine forsvant, kunngjorde Amaral at foreldrene var å anse som mistenkte.
DA170503 Nord-Korea svarer på USAs trusler ved å yppe til enda mer strid .
DA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven, så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
AP170503 Stikk i strid med vanlige prosedyrer, som russerne ellers legger stor vekt på, ble Nasjonal Front-lederen tatt imot som en statsleder.
AA170503 Videoer og innlegg som forherliger vold, er i strid med Facebooks brukervilkår som man er forpliktet til å overholde som medlem av nettsamfunnet. ( ©NTB ) ¶
AA170503 De mener i tillegg at departementet må vurdere om kontinuerlige anleggsarbeider innebærer et inngrep i strid med FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter, ifølge brevet.
AA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven, så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
VG170502 FNs spesialrapportør påpeker at Storbritannias overvåkningslov « Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 » har blitt funnet i strid med menneskerettighetene.
VG170502 Det er ikke bare stikk i strid med forlik partiet tidligere har vært med på, men også et brudd på en helt sentral del av begrunnelsen for friskoler.
SA170502 Fordi det er nettopp konkurransedelen av reformen det står sterkest strid rundt.
DB170502 ¶ EØS-AVTALEN : Tegn til at den på nytt vekker politisk strid .
DB170502 Det er gått 25 år siden Norge underskrev EØS-avtalen, og det er tegn til at den på nytt vekker politisk strid .
AP170502 Fordi det er nettopp konkurransedelen av reformen det står sterkest strid rundt.
AP170502 Salg av militært materiell som involverer Israel er i strid med politiske føringer.
VG170501 Muligheten til å stille krav om en ordning som ligner den kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte fordi det er i strid med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal ha en akseptabel pensjonsordning.
VG170501 Holship-dommen i Høyesterett er et eksempel på at EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler : Rammeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport, som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og dermed ulovlig.
VG170501 EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA slår fast at lovene som gir arbeidstagere på verft, i renhold, elektrikere, i godstransport og i turbilbransjen rett til kompensasjon for reise, kost og losji, er i strid med EØS-avtalen, og dermed ulovlige.
DN170501 Tidligere har de vært strid om kopi av Skyr-begrene og skrulokket på rømmen.
DB170501 Og til høsten står en ny strid .
VG170430 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshopsitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
DA170430 I både Spania og Tyskland ble indre strid viktigere enn den store kampen mot fascismen.
AP170430 6... det alltid pågår en intern strid i partiet om hvor Israel-vennlig man skal være, og et par fylker alltid ønsker å stryke en formulering i programmet om en « tostatsløsning » : nei til en egen palestinsk stat.
AA170430 De første røde flaggene som ble heist på offentlige bygninger her i landet skapte skarp strid .
AA170430 Stikk i strid med Steve Jobs filosofi.
VG170429 Regjeringen i Sør-Korea sier testen åpenbart var i strid med FN-resolusjoner.
VG170429 Blant annet har det vært stor strid rundt oljerørledningene Dakota Access og Keystone XL i USA de siste årene.
DB170429 For, ifølge Williams' advokater, hadde den dødsdømte mannen sigdcelletrekk, lupus og hjerneskade, noe som kunne gi ham en svært smertefull henrettelse, i strid med grunnloven.
DB170429 Likevel stemte Norwegians amerikanske kabinansatte i mars for å tilsluttes AFA - stikk i strid med ledelsens råd.
DB170429 Angrepet gikk nemlig stikk i strid med hans utenrikspolitiske plattform og var en mer tradisjonell amerikansk utenrikspolitisk handling.
DB170429 Noe som er i strid med tariffavtalen, mener forbundet.
DB170429 Det mener forbundet er i strid med skuespillernes gjeldende tariffavtaler.
AP170429 De to har allerede varslet om at de kan komme til å si ting som er i strid med opplysninger som har kommet fra Det hvite hus, ifølge The Washington Post.
AA170429 Regjeringen i Sør-Korea sier testen åpenbart var i strid med FN-resolusjoner.
AA170429 EU mener Orbáns nye utdanningslov er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.
AA170429 Central European University ( CEU ) har den siste tida stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn.
DB170428 Nylig stemte Norwegians amerikanske kabinansatte ja til å tilsluttes AFA - stikk i strid med Norwegian-ledelsens råd.
DB170428 ANMELDTE : Dag Heine Bjørndal, som i lengre tid har vært i strid med Rune Fardal og Marius Reikerås på nettet.
DB170428 Advokat Sigurd Knudtzon i Simonsen Vogt Wiig, som representerte franchisetakerne, sier at opptredenen til McDonald's var i strid med konkurranseloven, og at dommen også bekrefter en kultur som gjør at franchisetakere ikke tør å si ifra mot McDonald's interesser.
DB170428 Når NRK finner et kriminelt nettverk av rumenske sigøynere, er dette altså ikke i strid med våre funn.
DB170428 Noen av dem har dukket opp rundt om i Europa, i Frankrike og Østerrike, som nekter å returnere dem til Norge i tråd med Dublin-avtalen, fordi de mener norsk returpolitikk er i strid med internasjonal rett.
DB170428 I SAKSA : Johnny Depp og hans tidligere forretningsapparat, TMG, er i en bitter strid over penger.
DA170428 Flere spørsmål skaper strid : ¶
DA170428 Strid
DA170428 Det er i strid med anbefalinger fra FN og eksperter på flyktningrett.
VG170427 At disse blir avvist kan jeg ikke skjønne annet enn at må være i strid med grunnholdningen om hvordan offentlig forvaltning skal fungere, sier Lundteigen til VG.
DB170427 Påstandene er i strid med det Yoann Offredo opplyst tidligere i uka.
DB170427 Dette er i strid med regelverket, slik høyskolelektor Roy K.
DB170427 Teatret innførte i 2014 søndag som arbeidsdag, noe Skuespillerforbundet mener er i strid med gjeldende tariffavtaler.
DB170427 Noe som er i strid med tariffavtalen, mener forbundet.
DB170427 Denne praksisen bygget på foreldede medisinske kjønnsoppfatninger og var klart i strid med retten til privatliv og kjønnsidentitet etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
DB170427 Anka har vært gjennom en årelang strid med sine to eksmenn angående omsorgen for begge barna hun har fra de tidligere ekteskapene sine.
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
BT170427 Fordi Frankrike er i en endeløs strid for å bringe sammen to magnetiske motpoler : å balansere en aktiv stat og « økonomisk patriotisme » med liberal markedsøkonomi og mindre stat.
VG170426 Stikk i strid med hva han egentlig ønsker.
VG170426 Strid om antallet drepte ¶
VG170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
SA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
DN170426 Det førte til en årelang strid med grunneierne Geir Hove og Tom Rune Pedersen.
DN170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
DA170426 Det er i samsvar med slik han opererer, men stikk i strid med alt han har sagt før, sier Snoen.
AA170426 Etter at IS erobret området i 2014, erklærte den sunni-ekstremistiske gruppa at statuene og templene i Hatra var i strid med islam.
AA170426 Det er i samsvar med slik han opererer, men stikk i strid med alt han har sagt før, sier Snoen.
AA170426 EU-kommisjonen mener på sin side at loven er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.
AA170426 EU-kommisjonen mener en kontroversiell ny utdanningslov i Ungarn er i strid med EUs grunnleggende friheter.
AA170426 CEU har den siste tida stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn.
AA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
VG170425 De har gjennomført fem atomprøvesprengninger i strid med internasjonale avtaler og en lang rekke rakettutskytinger.
SA170425 Vil kommunen si at det er i strid med kommunens verdier og tvinge oss til å akseptere bruk av heldekkende plagg ?
SA170425 Da vedtaket om enhetlig uniform ble kjent, sa ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet at kommunen « sier opp avtalen fordi styret har vedtatt et hijab-forbud som er i strid med vårt verdisyn ».
DN170425 Det er spesielt i farvannene rundt Svalbard det nå er strid om hvem som skal ha lov til å fange nykomlingen.
DN170425 - Jeg mener det er svært problematisk når en minister kommer til EU-parlamentet og sier at vi handler i strid med havretten.
DB170425 Trump-spørsmålet som skaper intern strid blant stjernedesignerne ¶
DB170425 Bitter strid
DA170425 De slo dermed fast at en asylretur ville være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, forbudet mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
BT170425 - Det er i direkte strid med EU-reglene om fri etableringsrett, sier administrerende direktør Torbjørn Lohte.
AP170425 Det er spesielt i farvannene rundt Svalbard det nå er strid om hvem som skal ha lov til å fange nykomlingen.
AP170425 - Jeg mener det er svært problematisk når en minister kommer til EU-parlamentet og sier at vi handler i strid med havretten.
AA170425 Det er spesielt i farvannene rundt Svalbard det nå er strid om hvem som skal ha lov til å fange nykomlingen.
AA170425 - Jeg mener det er svært problematisk når en minister kommer til EU-parlamentet og sier at vi handler i strid med havretten.
AA170425 Dette med mistanke om at selskapene har tjent på virksomhet som begrenser konkurransen på det svenske forbrukermarkedet, i strid med EU-reglene.
VG170424 TVNorge yppet til strid med TV 2 og NRK om lørdagskvelden, og ville prøve å ta seere fra konkurrentene.
VG170424 Bakgrunn : Åpen strid i Ap om sosialpolitikken ¶
VG170424 To måneder før Høyesteretts dom forelå - men etter at EFTA-domstolen hadde slått fast at havnemonopolet var i strid med EØS-avtalen - undertegnet LO og NHO en ny tariffavtale som videreførte havnemonopolet i tariffperioden fram til våren 2018.
VG170424 Bedriftene i forbundet mener at LO og NHO ulovlig viderefører et monopol som Høyesterett i desember i fjor erklærte som ugyldig og i strid med EØS-avtalen, i den såkalte Holship-dommen.
SA170424 Strid om tiltaltes helsetilstand ¶
SA170424 Spillselskapene på sin side mener at pålegget er i strid med EØS-avtalen.
FV170424 Spillselskapene på sin side mener at pålegget er i strid med EØS-avtalen.
DB170424 Helsetilsynet konkluderte også med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven, skriver fagbladet Journalisten.
BT170424 Strid om tiltaltes helsetilstand ¶
BT170424 Spillselskapene på sin side mener at pålegget er i strid med EØS-avtalen.
BT170424 Spillselskapene på sin side mener at pålegget er i strid med EØS-avtalen.
AP170424 - Jeg synes det er irriterende at vi har advokater som på denne måten deler ut gaver for egen vinnings skyld, og jeg mener også det er i strid med advokatenes egne etiske retningslinjer, sier justisminister Søren Pape Poulsen til Radio24syv.
AP170424 Strid om tiltaltes helsetilstand ¶
AP170424 Spillselskapene på sin side mener at pålegget er i strid med EØS-avtalen.
AA170424 Bakgrunnen skal ha vært strid om landrettigheter.
FV170423 | Ny strid om skolevei i Vågsbygd ¶
DB170423 Ifølge Lorien er dette i strid med loven Railway Labor Act, som regulerer forholdet mellom selskaper og ansatte i jernbane og luftfart.
DB170423 Det var da klart at et flertall av de kabinansatte hadde stemt ja til at NCCA skulle tilsluttes det mektige fagforbundet Association of Flight Attendants ( AFA ) - stikk i strid med rådene fra Norwegians ledelse.
DB170423 Denne lisensen ble innvilget i desember i fjor, etter en tre år lang strid .
DB170423 Bak ligger en lang og bitter strid om fagets innhold.
DB170423 Det var for øvrig på tide at Norge avsluttet prosedyren med statspålagt sterilisering som ufravikelig betingelse for å få endret juridiske kjønn tidligere - i strid med menneskerettighetene.
AA170423 Nordmenn går altså mer på kino enn på lenge, stikk i strid med tesen om at strømming og tv-serier er i ferd med å utkonkurrere kino.
VG170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
SA170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
DN170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
DB170422 landsmøte kom imidlertid med noen viktige avklaringer i saker det har vært intern strid og uenighet om. 1.
DB170422 I USA er det strid omkring de kabinansattes representant NCCAs innmelding i fagforbundet AFA, som har kjempet mot en USA-lisens for Norwegians irske datterselskap.
DB170422 ( Dagbladet ) : Mens Norwegian-ledelsen fortsatt krangler med de kabinansattes fagforening NCCA i USA, kommer en ny strid om ansatteorganisering til overflaten.
DB170422 Det er rett og slett noe de ikke har skaffet seg grunnlag for å vite noe særlig om, all den tid de av informantene deres som faktisk er en del av organisert kriminalitet, handler i strid med sine egne interesser hvis de snakker sant.
AP170422 Personlig maktkamp - eller ideologisk strid ?
AA170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
VG170421 Det kompliserende med ulvesaken er at Stortinget ønsker å pålegge statsråden å gjøre noe som han selv og regjeringens juridiske ekspertise mener er i strid med norsk lov.
FV170421 | Full strid om gangfeltløsning ¶
DN170421 Det at Forsvarsdepartementet skal ta i bruk PSTs etterforskningsmetoder til å jakte på en kilde, er grunnleggende i strid med det vi nå ønsker å få til med en ny medieansvarslov, som skal styrke kildevernet, sier Jensen.
DA170421 Nå har en fransk domstol stanset returen, fordi den mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene.
DA170421 Nå har en fransk domstol stanset returen, fordi den mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene.
DA170421 Domstolen mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene.
AP170421 Nå er fyrstikkproduksjonen borte, men igjen har det blusset opp strid .
AP170421 Nå er fyrstikkproduksjonen borte, men igjen har det blusset opp strid .
VG170420 Man må kunne ha en strid om TV-rettigheter uten å blande inn redaksjonell virksomhet og intervjuer, sier hun.
SA170420 I strid med vedtak om utslippskutt ¶
SA170420 - Nå er det krevende for dem som blir spurt om å stille opp i TV 2s program, fordi de blir skyts i en strid de ikke vil være i.
FV170420 - Nå er det krevende for dem som blir spurt om å stille opp i TV 2s program, fordi de blir skyts i en strid de ikke vil være i.
DN170420 Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.
DA170420 Kommentar : Frykt og opprør i Bjørvika ¶ Strid
BT170420 Også i Piratpartiet er det strid , etter et mistillitsforslag mot partiets styre og « admiral » Tale Haukbjørk Østrådal, som ble avvist i landsstyret i januar.
BT170420 - Nå er det krevende for dem som blir spurt om å stille opp i TV 2s program, fordi de blir skyts i en strid de ikke vil være i.
AP170420 - Å beholde blodprøvene på en slik måte at senere analyser kan tilbakeføres til den som har avgitt blodprøven, er i strid med forutsetningene for screeningprogrammet, sier han.
AP170420 - Nå er det krevende for dem som blir spurt om å stille opp i TV 2s program, fordi de blir skyts i en strid de ikke vil være i.
AA170420 Bakgrunnen for at det er dobbelt opp med lister, skyldes indre strid i de to partiene.
VG170419 Dokumenter fra FN viser at Adolf Hitler ble tiltalt som krigsforbryter før sin død - stikk i strid med tidligere antakelser.
VG170419 Advokatforeningen i landet sier valgkommisjonen, i strid med loven, godkjente stemmesedler uten stempel.
VG170419 Helgesen konkluderte med at dagens lov ikke gir mer tillatelse til å felle ulv, men åpnet heller opp for å gjøre en lovendring i naturmangfoldloven - til tross for at det var i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.
VG170419 | Åpen strid i Ap om sosialpolitikken ¶
VG170419 Kun dager før landsmøtet i Ap åpner, bryter det ut en åpen og delikat intern strid om en vesentlig del av partiets sosialpolitikk.
DN170419 Vi mener at dette både kan være i strid med forbudet om bruk av titler i uhl. § 3 - 2 sjette ledd og den nye bestemmelsen i § 7 - 2 andre ledd om at man ikke i sin markedsføring må gi inntrykk av å ha akkreditering som høyere utdannelse.
DN170419 Vi mener at dette både kan være i strid med forbudet om bruk av titler i uhl. § 3 - 2 sjette ledd og den nye bestemmelsen i § 7 - 2 andre ledd om at man ikke i sin markedsføring må gi inntrykk av å ha akkreditering som høyere utdannelse.
DB170419 Riktignok er det spesielle svenske unntaket tidligere blitt akseptert av Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), men det er altså stikk i strid med det omfattende internasjonale arbeidet som nå blir gjort for å styrke en fri gjennomføring av jakten på doperne.
DB170419 Det er strid om hvor rasjonell den nordkoreanske lederen er, men hans tale er i hvert fall klar.
DB170419 ¶ ANMELDT : Chris Brown ( 27 ) havner stadig i strid med loven.
DB170419 Dette er ikke første gang Party-sangeren havner i strid med loven.
DA170419 | Ruster opp til strid om Forsvaret ¶
AA170419 Dokumenter fra FN viser at Adolf Hitler ble tiltalt som krigsforbryter før sin død - stikk i strid med tidligere antakelser.
AA170419 Her legger samerettsutvalget til grunn at tiltak som betydelig innsnevrer klagerens muligheter til kulturutøvelse vil være i strid med art. 27, selv om tiltaket ikke innebærer en totalnektelse ( OED, 2013 ).
SA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
SA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet, etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
SA170418 Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap, skriver Aftenposten. 1.
DN170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
DB170418 Det er strid med forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, sier hun.
DB170418 Finansminister Siv Jensen roper « morna, ansvarlighet » når hun, stikk i strid med rådene fra økonomiekspertene, tvinger Oljefondet inn i enda mer olje og gass og fortsetter å nekte investeringer i unotert, fornybar infrastruktur.
DA170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
AP170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Facebooks visepresident for global virksomhet Justin Osofsky etter drapet på Godwin.
AP170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
AP170418 Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap. 1.
AA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
AA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet, etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
AA170418 Den tyrkiske advokatforeningen sier det er i strid med loven at valgkommisjonen godkjente stemmesedler uten stempel i helgens folkeavstemning.
VG170416 At han ble fødselshjelper for den liberale moderniteten kan kalles et paradoks ; « indirekte og i strid med sine intensjoner bidro han til fremveksten av toleranse, pluralisme, liberalisme og det moderne økonomiske samfunnet », skriver Humbolt-professor Heinz Schilling i den ferskeste tilveksten av kritiske Luther-biografier, « Rebell i en brytningstid » - en murstein på 800 sider
VG170415 Han romantiserer den osmanske perioden, og driver en orientalisering av Tyrkia, stikk i strid med det Atatürk stod for, sier hun.
SA170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
DN170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
DB170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
DB170415 Somalia har vært krigsherjet i en årelang indre strid .
DA170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
DA170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
BT170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
AP170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
AA170415 Det er første gang at USA bruker en bombe av typen GBU-43 i strid .
VG170414 At de blir tøffere jo mer de presses, og gjennomfører en atomprøvesprengning stikk i strid med alle andres ønsker, så blir det vanskeligere for USA å ikke gjennomføre noen av de truslene de har kommet med, sier forskeren.
SA170414 « I dag vet vi at bur er i strid med hønas biologi », skriver Marianne Kulø og Kaja Efskind.
SA170414 I dag vet vi at bur er i strid med hønas biologi.
DB170414 Den Canadiske legaliseringen er utvilsomt i strid med narkotikakonvensjonene slik de i dag ligger.
AP170414 « Alle bombers mor » har aldri tidligere blitt brukt i strid .
AP170414 Via nettstedet Amaq hevder gruppen at ingen av deres krigere ble drept eller såret under angrepet, der USA for første gang brukte en bombe av typen GBU-43 i strid .
AP170414 | Nytt tunnelløp i Oslofjorden ikke i strid med sikkerhetsdirektiv ¶
AP170414 Vi fikk svar gjennom ESA tidlig i våres, og deres vurdering er at bygging av parallelt løp ikke vil være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet slik de oppfatter det, sier Ketil Solvik-Olsen til avisen.
AP170414 Samferdselsdepartementet sendte en uformell henvendelse til EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst for å få en vurdering av om bygging av et nytt tunnelløp ville bli vurdert å være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet, skriver Røyken og Hurums Avis.
AP170414 Bygging av et parallelt løp til Oslofjordtunnelen er ikke i strid med direktivet for tunnelsikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170414 Via nettstedet Amaq hevder gruppen at ingen av deres krigere ble drept eller såret under angrepet, der USA for første gang brukte en bombe av typen GBU-43 i strid .
AA170414 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven.
SA170413 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.
DN170413 Departementet fremmer flere forslag som på flere sentrale områder er i strid med utvalgets rapport.
DB170413 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.
BT170413 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.
AP170413 « Alle bombers mor » har aldri tidligere blitt brukt i strid .
AP170413 « Alle bombers mor » har aldri tidligere blitt brukt i strid .
AA170413 Det er også den største konvensjonelle bomben som amerikanerne har brukt i strid , skriver ABC News.
AA170413 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars. | - Sjåførene er nyktre og passasjerene er fulle ¶
AA170413 Det er også den største konvensjonelle bomben som amerikanerne har brukt i strid , skriver ABC News.
AA170413 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars. 12. mars ble det klart at Julija Samojlova skulle synge Russlands bidrag " Flame is Burning " i Kiev i mai.
DB170412 Stikk i strid med Karlsens hovedargument, er kommuner med eiendomsskatt mer effektive i forvaltningen enn de uten.
AA170412 Universitet har de siste ukene stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn.
DB170411 Det er loddrett i strid med de standpunkter presseorganisasjonene har markert.
AP170411 I flere tilfeller er det sådd tvil om middelet virker godt, men USAs høyesterett har bestemt med fem mot fire stemmer at bruken ikke er i strid med grunnlovens forbud mot « grusom og uvanlig straff ».
VG170410 Hver gang en ny dommer skal utnevnes, er det politisk strid .
SA170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
DN170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
AP170410 Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.
AP170410 Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.
AA170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
VG170409 Stikk i strid med dette skyr høyrepopulister som Trump saklig dialog, og vil helst skremme og ydmyke meningsmotstandere til taushet.
AP170409 Ledelsen er videre, ifølge Dagens Nyheter, krystallklar på at den også vil videreføre en streng flyktningpolitikk - noe som ikke vil bli vedtatt uten strid .
DA170408 Direktør ved Institutt for fredsforskning ( PRIO ), Kristian Berg Harpviken, mener det amerikanske rakettangrepet endrer dynamikken i konflikten i Syria, ved at USA blir stående tydeligere i strid med Assad, Russland og Iran i Syria.
BT170408 I juli 2014 fikk Frankrike medhold av domstolen : Forbudet var ikke i strid med menneskerettighetene.
BT170408 Dermed er det fare for at slike forbud kan være i strid med både religionsfriheten og forbudet mot diskriminering.
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering, opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen.
VG170407 Det store spørsmålet, med betydning langt utenfor Midtøsten, er om Trump vil handle i samråd med Russland, eller i strid med Vladimir Putins interesser.
SA170407 Det amerikanske rakettangrepet mot en syrisk militærbase gjør at USA står tydeligere i strid med Assad-regimet, Russland og Iran i Syria, sier eksperter.
BT170407 - Angrepet er farlig, ødeleggende og i strid med internasjonale lover og reguleringer, sier en talsmann for det iranske utenriksdepartementet.
AP170407 Moskva mener USAs angrep er i strid med internasjonale lover i og med at USA ikke har noen tillatelse fra syriske myndigheter, slik Russland har.
AA170407 - Angrepet er farlig, ødeleggende og i strid med internasjonale lover og reguleringer, sier en talsmann for det iranske utenriksdepartementet.
VG170406 Bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
DN170406 Etter hard strid om kutt i SSBs forskningsavdeling, har SSB-sjef Christine Meyer levert sine anbefalinger i et internt notat.
DB170406 Aktoratet : - Viser at han hadde intensjon om å komme i strid
DB170406 Kampen beskrives som en strid mellom ideologi og pragmatisme, hvor Kushner forfekter et mer pragmatisk syn på ulike saker.
DA170406 Lagmannsretten fant at Landbruksdepartementets krav var i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
DA170406 Ut fra informasjonen som ble sendt medlemmene av Islamsk Råd før årsmøtet, er ansettelsen av Leyla Hasic i strid med rådets egne vedtekter.
DA170406 Presentasjonen av saken, slik den fremstår i årsmøteagendaen, er dermed i strid med rådets egne vedtekter om nyansettelser.
BT170406 Flytting av godsterminalen skapte i fjor en vond og lang strid i bergenspolitikken.
AA170406 Ansettelsen av Leyla Hasic kan være i strid med Islamsk Råd vedtekter.
VG170405 På Balkan, Kypros og i Irland har unionen bidratt til å dempe utagerende strid og flytte uoverensstemmelsene til forhandlingsrommet.
VG170405 - Dette kan for eksempel gjelde en film som er ulovlig lagt ut på nettet når det er åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven.
VG170405 Han er klar på at Jensen har operert i strid med regelverket, sier Kleppe.
VG170405 Behandlingen var også i strid med personopplysningsloven, skriver Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene i sin årlige innberetning til Stortinget.
VG170405 FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge EOS-utvalget, som mener at behandlingen av opplysningene skjedde i strid med personopplysningsloven. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
DB170405 Utvalget presiserer i sin rapport at opplysningene stammet fra åpne kilder, men kritiserer likefullt FSA for den detaljerte kartleggingen « uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven ».
DB170405 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DB170405 De strenge vilkårene som kreves før bestemmelsen kan komme til anvendelse, sikrer at bestemmelsen ikke kommer i strid med ytrings- og informasjonsfriheten » ¶
DB170405 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
DB170405 Ifølge Det hvite hus, er det ikke i strid med nepotism-loven at Kushner og Trump-dattera er ansatt der.
DA170405 - Dette kan for eksempel gjelde en film som er ulovlig lagt ut på nettet når det er åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven.
AA170405 - Dette kan for eksempel gjelde en film som er ulovlig lagt ut på nettet når det er åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven.
AA170405 I vinter avslo Kunnskapsdepartementet søknaden fordi det ville vært i strid med loven.
VG170404 Riktig nok er vår nasjonale hovedscene unnfanget i strid , født i kamp og oppfostret i konflikt, men den uro som nå rir Nationaltheatret er hverken politisk eller kunstnerisk ¶
DB170404 Aktoratet : - Viser at han hadde intensjon om å komme i strid
DA170404 Brende understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
AP170404 For byrådspartiene er veien stikk i strid med kommunens og internasjonale klimamål.
AP170404 Det er stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AP170404 I strid med internasjonale forpliktelser ¶
AA170404 Brende understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
VG170403 Venstres landsmøtevedtak, som ble fattet i strid med partiledelsens ønske, er dårlig klimapolitikk, dårlig næringspolitikk og dårlig distriktspolitikk.
DN170403 Det er særlig beklagelig at Store Norske som et statlig selskap driver turist- og forskningsvirksomhet i Svea i strid med svalbardmiljøloven, sier miljøvernsjef Knut Fossum.
BT170403 Da Per-Willy Amundsen mottok utvalgets innstilling, ga han uttrykk for at den var stikk i strid med hans eget syn.
AP170403 Med unntak av Telemark bataljon ( rundt 470 soldater ), etterretningsbataljonen og spesialstyrkene har Hæren ingen avdelinger som er klar til strid i løpet av få timer, mener utrederne.
AP170403 Mange her er klare til strid i løpet av 24 timer.
AP170403 Med unntak av Telemark bataljon ( rundt 470 soldater ), etterretningsbataljonen og spesialstyrkene har Hæren ingen avdelinger som er klar til strid i løpet av få timer, mener utrederne.
AP170403 Mange her er klare til strid i løpet av 24 timer.
AA170403 Sysselmannen reagerer sterkt og mener det er særlig beklagelig at Store Norske som et statlig selskap driver turist- og forskningsvirksomhet i Svea i strid med svalbardmiljøloven, sier miljøvernsjef Knut Fossum.
AA170403 - Det er i strid med reglene, mener Sysselmannen.
AA170403 I tre dager skal Bergen tingrett høre partene i en strid om hvem som eier medaljene til en av Norges største krigshelter til sjøs - Shetlands-Larsen.
AA170403 ( ©NTB ) ¶ | Strid om Shetlands-Larsens medaljer til retten ¶
DB170402 Sagan rettet kraftig skyts mot Quick-Steps Niki Terpstra i kjølvannet av søndagens Gent-Wevelgem, der strid om arbeidsfordeling i den avgjørende 5-mannsgruppen tillot Van Avermaet og Jens Keukeleire ( Orica-Scott ) å kjøre bort og bestride seieren seg imellom.
AP170402 Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon mener segmentering av kundemassen er stikk i strid med hva forsikring egentlig skal være.
AP170402 Bjørn Erik Thon påpeker at en stadig sterkere mulighet til å forutsi forsikringsskader er stikk i strid med selve ideen om forsikring.
AP170402 Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon mener segmentering av kundemassen er stikk i strid med hva forsikring egentlig skal være.
AP170402 Bjørn Erik Thon påpeker at en stadig sterkere mulighet til å forutsi forsikringsskader er stikk i strid med selve ideen om forsikring.
VG170401 Dette har skapt strid i partiet.
VG170401 Strid i partiet ¶
VG170401 Lørdag ettermiddag ba Grimstad landsmøtet om nåde for taxfree-ordningen, stikk i strid med innstillingen fra programkomiteen og landsstyret : ¶
FV170401 Det førte til bitter indre strid i klubben, og børsakrobatene tok styringen.
DN170401 Det er plan B, eller mangelen på en slik, om hva Venstre vil gå inn for dersom parhestene Høyre/Frp blir større enn deres foretrukne trekløver etter valget, det har vært strid om i partiet.
DN170401 Strid
DN170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
DN170401 Når EUs nye personvernforordning trer i kraft, kan grupper av enkeltpersoner saksøke virksomheter som har håndtert deres personopplysninger i strid med loven.
DB170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
DB170401 Det meste er knyttet opp til fars, svigerfars og presidenten eiendoms- og forretningsvirksomhet, og ifølge New York Times konkluderer Det hvite hus med at forvaltning av disse eierpostene ikke er i strid med de etiske retningslinjene for presidentens kvinner og menn.
DB170401 Kapittel 17 omhandler straffbare forhold i strid med grunnleggende interesser.
DB170401 I høringssvaret sitt skriver Advokatforeningen at ny § 26a potensielt sett også kan være i strid med ikke-diskrimineringsprinsippet i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 14.
DB170401 | Venstre : Vedtok tredeling av foreldrepermisjon ¶ ¶ STRID OM GODKJENNING : Frp vil at staten skal få ansvaret for godkjenning av hal-al-slakt.
DB170401 I Bergen har det vært i strid om skiltet på byens jernbanestasjon.
DA170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
DA170401 Det er i strid med grunnloven.
AP170401 Kvelden før hadde Maduro støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
AP170401 Det var ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i IRN som utløste full strid blant rådets medlemmer.
AP170401 I Bergen har det vært i strid om skiltet på byens jernbanestasjon.
AA170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
AA170401 Kvelden før hadde Maduro støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.
AA170401 Det er plan B, eller mangelen på en slik, om hva Venstre vil gå inn for dersom parhestene Høyre/Frp blir større enn deres foretrukne alternativ etter valget, som det har vært strid om i partiet.
VG170331 I dagens Dagbladet varslet Raja at han ville fremme et eget forslag - i strid med partiledelsens ønske - om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.
SA170331 Det førte til bitter indre strid i klubben, og børsakrobatene tok styringen.
FV170331 Stikk i strid med det NorSIS anbefaler, valgte han å betale forbryterne løsepengene.
DN170331 Strid om foreldrepermisjon ¶
DA170331 Han opplyser offiseren at han ikke kan si dette siden det er i strid med styrkens mandat - « selv om jeg vet det er sant » - før han starter opptaket igjen.
BT170331 Stikk i strid med dette hevdet barneombudet i 2015 at regjeringens forslag om delt bosted ikke setter barnets beste i sentrum.
AP170331 Men de siste dagene har dette blitt overskygget av strid om strategivalg.
AP170331 Det førte til bitter indre strid i klubben, og børsakrobatene tok styringen.
AA170331 Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
AA170331 Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
AA170331 Da ordfører Rita Ottervik og Arbeiderpartiet lokalt etter litt frem og tilbake bestemte seg for å støtte en politianmeldelse fra Trondheim kommune, oppsto det strid lokalt.
VG170330 - Det å bruke tre eller flere medikamenter i denne gruppen er veldig komplisert og i strid med det som kan være forsvarlig.
SA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid .
SA170330 Stikk i strid med det NorSIS anbefaler, valgte han å betale forbryterne løsepengene.
DB170330 Som statsminister sparket Valls Macron etter indre strid .
DB170330 Som statsminister sparket Valls Macron etter indre strid .
DA170330 Under Dublin-samarbeidet har man ikke returnert til Hellas siden 2011, fordi Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mente det var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Vevstad.
DA170330 - Det er ikke noe juridisk i veien for i å inngå en slik tredjepartsavtale med et annet land, men det er i strid med folkeretten hvis man setter menneskers liv og sikkerhet i fare gjennom å bruke den.
DA170330 En to års strid om makt og verv i Stavanger Frp fikk partiet sin foreløpige krasjlanding onsdag kveld.
BT170330 Stikk i strid med det NorSIS anbefaler, valgte han å betale forbryterne løsepengene.
AP170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid .
AP170330 Stikk i strid med det NorSIS anbefaler, valgte han å betale forbryterne løsepengene.
AA170330 I tillegg er det intern strid i partiet med en fraksjon som er svært kritisk til Petry og som forsøker å kaste henne. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid .
SA170329 Det overskrider graden for utnytting, og er i strid med bestemmelsene om uteoppholdsareal og lekeplass.
DN170329 Bakgrunnen for Christensens utbrudd er en strid rundt en avtale om forsikringsmegling inngått i april 2016.
DB170329 Ikke i strid med nepotisme-loven ¶
DA170329 Han mente at dette ikke var i strid med informasjonen han fikk av NAV.
VG170328 | Norge forskjellsbehandler flyktningbarn over 15 år - i strid med barnekonvensjonen ¶
VG170328 Ulik behandling som har et saklig formål og er rimelig, vil ikke være i strid med barnekonvensjonen.
VG170328 I en temarapport som lanseres i dag sammen med vår årsmelding, konkluderer vi med at norske myndigheter forskjellsbehandler enslige flyktningbarn over 15 år, i strid med barnekonvensjonen artikkel 22.
VG170328 Kronikk i dag : Norge i strid med barnekonvensjonen ¶
DB170328 I løpet av den korte utspørringen forklarte han seg til dels i strid med de fem politiavhørene.
DB170328 I ideen om at noen skal hyres for å være en « høyresidekommentator » eller « høyresidekomiker » ligger dessuten en eim av forpliktelse, som er i strid med friheten man bør ha for å kunne gjøre en slik jobb godt.
BT170328 Dette er i strid med konklusjonene til verdens klimaforskere. 0 dollar til klimafond ¶
AP170328 Høyesterett slo i 2014 fast at denne bestemmelsen var i strid med grunnloven.
AP170328 Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger og en rekke rakettester i strid med FN-resolusjoner. ( ©NTB ) ¶
AP170328 Å stille B2-krav for ansettelse kan være i strid med diskrimineringsloven.
AA170328 - Det er i strid med svensk lov, det er ingen tvil om det.
AA170328 Økokrim etterforsker allerede leverandørforholdet mellom Tine og emballasjeleverandøren Tetra Pak, etter å ha blitt varslet av meierigiganten om at leverandørrelasjonen kunne være i strid med norsk lov.
VG170327 Noe annet ville være underlig - og i strid med medlemmenes ønsker.
VG170327 Offentlig debatt, akademisk strid og mannjevning mellom ulike syn er en viktig kraft i demokratiet.
VG170327 Det kan godt være strid om fakta også, bevares.
SA170327 | Strid om parkeringsvakter ved barnehage ¶
DB170327 Klimaspørsmålet ble gjenstand for intern strid under SVs landsmøte, nettopp fordi mange i partiet ønsket å tallfeste et konkret krav for klimakutt de neste fire årene.
DA170327 Det er stikk i strid med det vi har jobbet med de siste årene.
VG170326 « Det er imidlertid en saklig forskjell mellom ansiktsdekkende plagg og andre religiøse plagg og symboler, som ikke dekker til ansiktet, og dermed ikke påvirker kommunikasjonen på samme måte, » heter det i vurderingen, der det også sannsynliggjøres at et forbud ikke vil være i strid med internasjonale regler og menneskerettigheter.
FV170326 | Strid om kommunens planer for skolegården ¶
DN170326 Småbarnsmor Annika Kron visste ikke at sent kveldsarbeid kunne være i strid med arbeidsmiljø loven.
BT170326 Da KrF sist fremmet ideen om et pornofilter i fjor høst, hevdet IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-regler om såkalt nettnøytralitet.
DB170325 På hjemmebane er det heller ikke fritt for strid .
DA170325 Hvordan vil du beskrive veien fra strid til strakt mot valgseier ?
AA170325 Denne helga arrangeres det landsmøte i Senterpartiet i Trondheim, et landsmøte der ledelsen har gått inn for et kraft-ig angrep på akademia og norsk velferd, stikk i strid med hva grasrota i partiet ønsker.
DN170324 Det er stikk i strid med regjeringens mål om å få flere opp av sofaen.
DB170324 Dette er helt i strid med folkeretten.
DB170324 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, heter det i en uttalelse fra det russiske statlige kringkastingsselskapet.
DB170324 Norge gjør nå til og med mange mennesker helt statsløse, i strid med folkeretten.
DB170324 Her blir det strid på landsmøtet.
DA170324 Intern strid
AA170324 Dette har ført til diplomatisk strid , som toppet seg da Cavusoglu ble nektet innreise i Nederland.
AA170324 - Missiltesten og testen av rakettmotor er i sterk strid med Nord-Koreas internasjonale forpliktelser, heter det i en pressemelding fra FN.
VG170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
VG170323 I Oslo tingrett forklarte han at han jobbet i saniteten og ikke deltok i strid .
VG170323 | Strid om Ap-Raymond var inhabil i eiendomsskatt-saken ¶
SA170323 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, heter det i en uttalelse fra det russiske statlige kringkastingsselskapet.
SA170323 | Øyvind Foss : Forsoning eller strid ?
SA170323 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og Samferdselsdepartementet skal nå skjære gjennom i betent strid om dumping av tunnelmasse i Mekjarvik sør.
FV170323 - Sette opp mot åpenhetsdebatten, er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DB170323 Etter ett års sammenhengende eksternt press, har idretten lite å vinne på indre strid .
DA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
DA170323 « Vedtaket representerer også usaklig og ulovlig forskjellsbehandling i strid med Høyesterett », skriver kontaktperson for Villa 22 AS, Leif Hovland i sin klage til Stavanger kommune.
DA170323 Kommunen mener banneret er i strid med alkohollovens § 9 - 2 som sier at reklame for alkoholholdig drikke er ulovlig i Norge.
DA170323 Han og Villa 22 mener dermed ikke at banneret er i strid med alkoholloven, da den refererer til et sted, ikke drikke.
DA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
BT170323 STRID : Den europeiske kringkastingsunionen ( EBU ) vil la Julija Samojlova ( 27 ) opptre på den internasjonale Grand Prix-finalen via satellitt - men Russland nekter.
AP170323 Fakta : Saker det kan bli strid om på Sps landsmøte ¶
AP170323 Det kan bli strid om på Sps landsmøte ¶
AA170323 Dette har ført til diplomatisk strid , som toppet seg da utenriksminister Mevlut Cavusoglu ble nektet innreise i Nederland.
AA170323 - Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, heter det i en uttalelse fra det russiske statlige kringkastingsselskapet.
AA170323 Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.
AA170323 | Fredsunion i evig strid
VG170322 - Er ikke dette stikk i strid med hva dere har uttalt i åpenhetsdebatten ?
VG170322 Men VG kjenner til at det i kjølvannet av triumfen også har vært diskutert i MGP-miljøet hvorvidt « Making A Hit » kan være i strid med reglementet for MGP og Eurovision Song Contest.
SA170322 Og nærmere vår tid har vi strid om kvinnelige prester og om skilsmisse/gjengifte.
SA170322 - Sette opp mot åpenhetsdebatten, er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
DN170322 Full strid om amerikansk laptop-forbud ¶
DN170322 Norges fire største forlag straffes for å ha samarbeidet om å skvise ut Reitan-familiens bokdistributør - i strid med konkurranseloven.
DB170322 . Er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
DB170322 . Er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
DB170322 - Dette er også en diett som - stikk i strid med helsemyndighetene - anbefaler økt inntak av kjøtt og mettet fett, sier hun.
DA170322 McGuinness forble viseførsteminister helt til han trakk seg på grunn av en politisk strid i januar i år.
BT170322 Gyldendal mener det for deres del ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken, hverken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven.
BT170322 - Sette opp mot åpenhetsdebatten, er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
AP170322 - Sette opp mot åpenhetsdebatten, er ikke dette stikk i strid med det dere flagger ?
AA170322 - En grunnleggende forutsetning for avtalen er at den ikke er i strid med internasjonale menneskerettigheter.
SA170321 » Ikke i strid
SA170321 Men verken ILUC-direktivet eller Globiom-rapporten er i strid med klimapanelets siste rapport.
SA170321 I denne forbindelse skriver Lahnstein : « Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med FNs siste klimarapport.
DN170321 | Full strid om amerikansk laptop-forbud ¶
DB170321 For OL-arenaene i Rio har fått forfalle siden september i fjor, noe som er stikk i strid med hva som egentlig var planen : arenaene skulle nemlig bygges om til blant annet skoler.
DB170321 Men når man leser setningen så må man vurdere om dette er rent juridisk straffbart eller om dette er mer « ett sukk » fra en som er i strid med barnevernet.
DB170321 « Kjødelig omgang i strid med naturen », kan straffes med livstid i fengsel, og « grov uanstendighet » kan straffes med fengsel i syv år.
DB170321 | Tom Cruise har trent i et år for det ekstreme stuntet : - Det er ikke til å tro ¶ ¶ STRID : Naboene ønsker ikke at dette minnesmerket, av Jonas Dahlberg, skal plasseres på Sørbråten.
BT170321 Verken ILUC-direktivet eller Globiom-rapporten er i strid med klimapanelets siste rapport.
BT170321 I denne forbindelse skriver Lahnstein : " Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med FNs siste klimarapport ".
AA170321 Dommen er direkte i strid med fast og langvarig rettspraksis, og denne begrunnelsen vil kunne påberopes av de fleste som oppfatter barnevernet som en fiende.
VG170320 For hva slags signal sender det til unge håpefulle på tribunen, som ser voksne ta seg til rette i strid med spillets ånd ?
SA170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
FV170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
BT170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AP170320 Strid om Heimevernet ¶
AP170320 » Ikke i strid med klimaforliket ¶
AP170320 I denne forbindelse skriver Lahnstein : « Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med FNs siste klimarapport.
AP170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AA170320 Hendelsen var kulminasjonen i en strid som hadde utviklet seg i løpet av halvannet år.
AA170320 Fra 2015 er alle asylsøkere mellom 15 og 18 år blitt alderstestet, selv om det er i strid med utlendingsloven.
SA170319 Statsminister Benjamin Netanyahu truer med å holde nyvalg dersom han ikke får viljen sin i en strid om det statlige kringkastingsselskapet i Israel.
DB170319 Strid om atomvåpen i SV : - Donald Trump sitter med fingeren på avtrekkeren ¶
AP170319 I strid med flere FN-resolusjoner fortsetter landet utviklingen av raketter som har lengre rekkevidde enn de 150 kilometerne Sikkerhetsrådet har satt som grense.
AA170319 I strid med flere FN-resolusjoner fortsetter landet utviklingen av raketter som har lengre rekkevidde enn de 150 kilometerne Sikkerhetsrådet har satt som grense.
AA170319 Statsminister Benjamin Netanyahu truer med å holde nyvalg dersom han ikke får viljen sin i en strid om det statlige kringkastingsselskapet i Israel.
AA170319 Beslutningen og lovforslaget har ført til full strid innad i koalisjonsregjering, der finansminister Moshe Kahlon fra sentrumspartiet Kulanu anklager Netanyahu og hans høyreparti Likud for å ville kontrollere mediene.
AA170319 Etter noe strid fikk Sør-Trøndelags førstekandidat Lars Haltbrekken landsmøtet med på en skjerping av miljøkravet.
VG170318 Fikk du med deg ? Strid om SVs barnehagekrav ¶
SA170318 Juristen hos Fylkesmannen skriver samtidig i avslaget at « Fylkesmannen tar ikke stilling til hvorvidt den manglende protokolleringen og arkiveringen av opplysningen om fremmøte og stemmegivingen er i strid med arkivloven ».
SA170318 I alle år har trafikkomlegging og utvikling av bilfrie og trafikkdempende bysentre skapt strid mellom ulike interesser.
DA170318 | Duket for intern strid om USA-budsjettet ¶
DA170318 | Duket for intern strid
BT170318 Når det er strid om politikken på flere punkter bryter flyktningers rettigheter, vil domstolene bli tvunget til å avklare flere spørsmål fremover.
BT170318 Istedenfor bare å forholde seg til enkeltsaker, tar de saker til retten for å få endret praksis på et område der de mener politikken er uakseptabel og i strid med internasjonale avtaler.
BT170318 For noen uker siden slo lagmannsretten fast at staten handler i strid med Flyktningkonvensjonen når den nekter flyktninger reisedokumenter bare på grunn av tvil om identitet.
VG170317 Et punkt på programmet der det er ventet strid i partiet er spørsmålet om omskjæring av gutter.
DB170317 Det er uansvarlig at en fagforening mener at medlemmene ikke må varsle, og det er i strid med etatens samfunnsoppdrag.
DB170317 Det er uansvarlig at en fagforening mener at medlemmene ikke må varsle, og det er i strid med etatens samfunnsoppdrag, skriver innleggsforfatteren.
DB170317 Denne skulpturen sto i sentrum for en elleve år lang strid mellom Melgaard og den tidligere velgjøreren hans, finansmann Øystein Nordang, som hadde brukt sju millioner på kunstneren.
DB170317 NRK vet at de ikke kan signere disse kontraktene, fordi de er i strid med forbundets vedtekter, inngåtte forvaltningskontrakter, og imot avtaler med tredjeparter sier Brem.
AP170317 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene.
VG170316 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene.
DB170316 Det han heller ikke nevner, er at de rettighetene det er strid om, er videresendingsrettighetene til distributørene ( GET/Canal Digital etc. ), hvor man i dag kan se programmer forsinket, i opptak, via apper, via distributørenes nettlagring osv.
DB170316 De krever at du skal skrive avtaler som er i strid med forbundenes vedtekter, allerede inngåtte forvaltningskontrakter og fullmakter med tredjeparter.
AP170316 Etter en nesten tre måneder lang strid får det nordnorske bryggeriet Mack likevel plass til flere kjølige øl i Rema-butikkene.
AA170316 Malaysia og Nord-Korea hadde et nært forhold før drapet, men er nå i åpen diplomatisk strid .
AA170316 Med brede smil og et hånddtrykk kan en av de siste års største konflikter i dagligvarehandelen være avsluttet, etter en tre måneder lang strid .
VG170315 Regnskapene for selskapene til Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa - henholdsvis Scuzo Invest AS og Conquest AS, både for 2014 og 2015 - har identiske anmerkninger i revisorberetningen for lånene ; « Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet ».
VG170315 I to år på rad har Madcon-gutta lånt til sammen 4, 5 millioner kroner av sine egne selskap i strid med aksjeloven.
VG170315 Så vi har de samme offentlige kronene til å sørge for at det er like mange barnehageplasser, også om kommersielle skulle - stikk i strid med de sier - nekte å drive barnehager hvis de ikke får ta ut profitt, sier Lysbakken.
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 Det skapte voldsom strid , hvor Helgesen fikk kritikk også fra representanter fra Høyre og Frp.
DB170315 Som litteraturviter vil han at den skal leses kritisk som en litterær tekst, selv om det er i strid med mange muslimers oppfatning av Koranen som hellig og ukrenkelig.
DB170315 Regjeringens forslag om å lage en ny naturmangfoldlov slik at flere rovdyr kan skytes, er følgelig grunnleggende i strid med Bernkonvensjonen.
DB170315 Noe sånt finnes nesten ikke, og følgelig er nærmest all jakt på truede rovdyr i Norge i strid med Bernkonvensjonen.
DB170315 Dette er begrep som departementet har hentet ut av Bernkonvensjonen, men i total strid med samme konvensjon.
BT170315 Også om nivå og innretning på skattene brygger det til strid på rødgrønn side.
BT170315 Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp.
AA170315 Også om nivå og innretning på skattene brygger det til strid på rødgrønn side.
VG170314 Helgesen la til grunn at avskytingen var i strid med både vår egen Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold fra 2009 og den internasjonale Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.
SA170314 Frankrikes høyeste rettsinstans Cour de cassation ba EU-domstolen om å vurdere hvorvidt en arbeidsgivers vilje til å ta hensyn til et ønske fra en kunde på denne måten, er i strid med EUs direktiv.
SA170314 Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, som er utgangspunkt for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp.
SA170314 Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport ¶
DB170314 ( Dagbladet ) : Distriktsopprøret som startet med ulvesaken fikk en oppstiver da kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og fire partier på Stortinget gikk inn for å tvangssammenslå 13 kommuner i strid med folkeviljen.
DB170314 De presses til å akseptere vilkår som står i strid med tariffavtalene, sier Bredmose.
DB170314 De ga Ludvigsen medhold, og slo fast at praksisen til Fredrikstad Nett var i strid med kontrollforskriften.
DA170314 Strid
DA170314 Ombudet konkluderte i desember med at det å forby bruk av religiøse plagg er i strid med diskrimineringslovens paragraf 6, om etnisitet.
BT170314 Frankrikes høyeste rettsinstans Cour de cassation ba EU-domstolen om å vurdere hvorvidt en arbeidsgivers vilje til å ta hensyn til et ønske fra en kunde på denne måten, er i strid med EUs direktiv.
AA170314 Saken har lenge skapt strid og debatt i trondheimspolitikken, og det er neppe spesielt risikofylt å spå at avgjørelsen i bystyret vil bli omdiskutert og forsøkt omgjort fra ulikt hold i mange nye runder i tiden som kommer. 36 av de 67 medlemmene i bystyret stemte for forslaget som betyr at det skal bygges en hall med plass
VG170313 Full politisk strid
DN170313 May beskylder Sturgeon og Det skotske nasjonalistpartiet SNP for tunnelsyn, og for å handle i strid med flertallet av skottene, som hun hevder ønsker å fortsatt være en del av Storbritannia.
DN170313 Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som gjennom sin virksomhet har opptrådt i strid med forretningsorden og dermed utenfor sine fullmakter og oppgaver.
DB170313 Tyrkiske valgmøter hadde på forhånd vakt strid i Tyskland.
DB170313 Samtidig har det vært strid om Beijings innflytelse over valgsystemet i Hongkong og hvem som skal ha anledning til å være representert i Legco, som er Hongkongs lovgivende forsamling.
BT170313 Pengebruken var i strid med Stortingets forutsetninger og ordlyden i statsbudsjettet.
BT170313 Men ved sin atferd og politiske bindinger, bekrefter Marianne Hagen at kongehuset gjør krav på særrettigheter og privilegier, noen av dem i strid med Stortingets forutsetninger.
AP170313 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar 2017 Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AA170313 - Når statens mulighet til å gripe inn svekkes på denne måten, vil det åpne for at kommuner handler stikk i strid med nasjonale mål og strategier, blant annet på jordvern, mener Lundberg.
SA170312 Ulven har skapt strid også i Høyre, men fikk ikke mye plass på landsmøtet.
FV170312 Ulven har skapt strid også i Høyre, men fikk ikke mye plass på landsmøtet.
DB170312 Aksjonen skal ha ført til brudd med PFLP, fordi han i strid med egne ordre friga gislene mot løsepenger ¶
AP170312 Ulven har skapt strid også i Høyre, men fikk ikke mye plass på landsmøtet.
AP170312 | Aftenposten mener : Strid om moderasjon ¶
AA170312 Forventer strid
VG170311 Det som startet som et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Idrettens helsesenter ( IHS ), som er et datterselskap av Norges Fotballforbund, har endt i en strid som stadig er like uforsonlig.
DB170311 Stortingspolitikere og professorer har slått fast at pengebruken var i strid med Stortingets forutsetninger og ordlyden i statsbudsjettet.
DA170311 Det har skapt strid i partiet.
AP170311 Flere russiske kommentorer påpeker at Dianas historie har avslørt en hverdag stikk i strid med Kremls glansbilde.
VG170310 Venstre liker ikke at Sjøheimevernet nå er under nedbygging og avvikling, og mener at det er i strid med vedtak som Stortinget gjorde, at den fremtidige strukturen skulle legges når landmaktutredningen er klar.
VG170310 - Det er stikk i strid med det vi har fått høre av dem som vil behovsprøve barnetrygden.
DN170310 Trumps Twitter-bruk kan være i strid med en lov fra 1978.
DN170310 | Trumps Twitter-bruk kan være i strid med en lov fra 1978.
DN170310 Totalt forsvant 22 millioner e-poster, noe som var i strid med loven The Presidential Records Act fra 1978.
DN170310 - Det har imidlertid blitt rapportert at president Trump har slettet Twitter-meldinger, og dersom disse meldingene ikke ble arkivert, kan det være i strid med The Presidential Records Act, heter det i brevet.
DB170310 Stortingspolitikere og professorer innen statsvitenskap, jus og økonomi har slått fast at pengebruken var i strid med Stortingets forutsetninger og ordlyden i statsbudsjettet.
DB170310 Stortingspolitikere og professorer innen statsvitenskap, jus og økonomi har slått fast at pengebruken var i strid med Stortingets forutsetninger og ordlyden i statsbudsjettet.
DB170310 Dette ble vedtatt av Stortinget allerede i 2015, men ble i statsbudsjettet for 2017 problematisert, da et slikt krav kan være i strid med EU-regelverk.
AP170310 Det har vært en lokal politisk strid om statuen av den tidligere høyesterettslederen skal fjernes.
AA170310 Russland avviser anklager fra USA om at utplassering av en landbasert krysserrakett er i strid med forpliktelsene i henhold til INF-avtalen fra 1987.
AA170310 Det var USAs viseforsvarssjef Paul Selva som tidligere denne uken anklaget Russland for å ha utplassert en landbasert krysserrakett, i strid med avtalen fra 1987.
AA170310 Dette er et spørsmål som vil skape stor politisk strid framover, og det er svært vanskelig å løse ettersom det gjelder det store politiske spillet om Koreahalvøya, sier Tikhonov. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Dette er et spørsmål som vil skape stor politisk strid framover, og det er svært vanskelig å løse ettersom det gjelder det store politiske spillet om Koreahalvøya, sier han.
AA170310 | Strid om burgere i retten igjen ¶
VG170309 Motivet bak drapene skal være en opprivende strid om arv, ifølge fransk påtalemyndighet.
DN170309 Mohn ( 40 ) fra familiens investeringsselskap etter en intern strid .
DB170309 Spørsmålet om ulv har skapt strid i Høyre i flere måneder, og heller ikke på landsmøtet slipper de unna debatten.
DB170309 Det blir også strid om pappapermen.
DB170309 Derimot blir det strid om heroinassistert behandling.
DB170309 Strid om barnetrygd og pappeperm ¶
DB170309 Der beskyldte hun Tusk for å ha handlet i strid med sitt mandat ved gjentatte ganger å blande seg inn i polsk politikk.
DA170309 Det er ingenting som tyder på at den polske regjeringen vil nå fram med sin interne strid på EU-toppmøtet i dag.
DA170309 Dette er altså i strid med hva Uber Norge sier til Dagsavisen.
DA170309 Menneskerettigheter for sexarbeidere er ikke noe som er i strid med parolegrunnlaget.
BT170309 Mohn ( 40 ) fra familiens investeringsselskap etter en intern strid .
AA170309 Ifølge dommere var det første innreiseforbudet i strid med den amerikanske grunnloven.
VG170308 Etterforskningen av drapet på Kim Jong-nam, som ble forgiftet med nervegassen VX på flyplassen i Kuala Lumpur i midten av februar har skapt en diplomatisk strid mellom Nord-Korea og Malaysia.
VG170308 Diplomatisk strid
VG170308 Det avviste statsadvokaten Edward Marshall, og påpekte at domstolen tidligere har konkludert med at den lange perioden på dødscellen ikke var i strid med Grunnloven.
VG170308 De hevdet også at henrettelsen var i strid med Grunnloven, siden han har vært på en dødscelle siden 1995 og fått henrettelsen utsatt flere ganger.
VG170308 ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
SA170308 I denne situasjonen er det en uforståelig prioritering, og i strid med bypakkens overordnete målsetting, å bruke kollektivmidler i milliardklassen til å utvide Motorveien.
SA170308 Det er en uforståelig prioritering, og i strid med bypakkens overordnete målsetting, å bruke kollektivmidler i milliardklassen til å utvide Motorveien.
DN170308 Full strid om skattekutt ¶
DN170308 Selskapet har vært mistenkt for å ha brukt amerikanske komponenter, teknologi og patenter, og for å ha eksportert ferdige produkter til Iran og Nord-Korea - i strid med amerikanske lover og sanksjoner.
DB170308 - Vi er bekymret for at dommen er ekte og at hun dermed blir sendt tilbake til en inhuman straff som er i strid med Norge internasjonale forpliktelser.
DB170308 - Det er strid om dette dokumentet.
DB170308 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DB170308 Staten mener dette er samme person, og at det er Mahads bror : - I strid med Nasjonalt ID-senters egen forklaring ¶
DA170308 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar i år Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170308 Komiteen anklager også presidentskapet for å ha : ¶ • endret mandatet til evalueringsutvalget i strid med Stortingets innstilling, og ¶ • forlangt et begrenset fritak fra taushetsplikten for EOS-utvalget uten lovhjemmel.
AA170308 USAs viseforsvarssjef anklager Russland for å ha utplassert en landbasert krysserrakett i strid med INF-avtalen fra 1987.
AA170308 I strid med flere FN-resolusjoner fortsetter landet også utviklingen av raketter som har lengre rekkevidde enn de 150 kilometerne Sikkerhetsrådet har satt som grense.
VG170307 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170307 Mediene ypper til strid hvis de ber leserne om mer tålmodighet, mer informasjon, og ikke minst ; mer penger.
VG170307 Debatt Mediene ypper til strid hvis de ber leserne om mer tålmodighet, mer informasjon, og ikke minst ; mer penger.
VG170307 Men Ellingsæter-utvalget har i hvert fall levert noen gode argumenter for hvorfor kontantstøtten er i strid med det som bør være grunnlaget for norsk barne- og familiepolitikk.
SA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
SA170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
FV170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
DN170307 ¶ To Transocean-selskaper fikk i januar medhold i den sivile delen av en strid om kildeskatt med skattemyndighetene.
DB170307 Strid om bemanning ¶
DB170307 Dagbladet har gjennom arbeidet dokumentert at store beløp er brukt stikk i strid med Stortingets forutsetninger.
DB170307 Dagbladet har gjennom arbeidet kunnet dokumentere at store beløp er brukt stikk i strid med Stortingets forutsetninger.
DA170307 | Strid om nazi-anklager ¶
BT170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
AP170307 Strid om innkalling ¶
AP170307 Etter mitt syn er skyldvurderingen i Johaug-dommen i strid med det som følger av de prinsipper som brukes i de alminnelige domstolene.
AP170307 Om det skjer, er dette i strid med loven.
AP170307 Etter mitt syn er skyldvurderingen i Johaug-dommen i strid med det som følger av de prinsipper som brukes i de alminnelige domstolene.
AP170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
AA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten.
SA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
SA170306 Husker du denne : Intern strid , tok grep for sent ¶
FV170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
DB170306 Det er i strid med Nasjonalt ID-senters egen forklaring.
DB170306 Konklusjonene var klare : Norsk lovgivning og praksis er på en rekke områder i strid med FNs to konvensjoner om statsløshet.
DA170306 Strid om Listhaugs korsbruk - her fra oktober 2016.
BT170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
BT170306 Den siste runden med juridisk utredning bekrefter det samme som den forrige : Den utvidede kvoten er i strid med både naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
BT170306 I absolutte tall var det med andre ord et økende antall barn som mistet kontakt med forelder stikk i strid med politikere og myndigheters erklærte målsettinger.
AP170306 Husker du denne : Intern strid , tok grep for sent ¶
AA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
AA170306 Vi kan ikke akseptere en politikk som er rasistisk og stikk i strid med internasjonale forpliktelser fra vår nærmeste allierte, legger Lysbakken til.
DN170305 - Siden sommeren 2015 har Morten Felding stått sentralt i vårt eget arbeid og samarbeidet med dansk politi i granskingen av hvordan noen tidligere ansatte handlet i strid med Ateas interne retningslinjer og derfor nå er tiltalt i saken.
DN170305 Det er også i strid med klimakriteriet som Stortinget har vedtatt, sier Christoffer R.
DB170305 Essensen i utvalgets argumentasjon er at etterlatterettigheter til alderspensjonister er umoderne og i strid med arbeidslinjas ideal om full arbeidsmarkedsdeltakelse for både menn og kvinner.
VG170304 Men hvis det er stor strid om hvordan virkeligheten ser ut, blir det også vanskelig å snakke om hvordan vi skal løse de utfordringene vi møter.
DN170304 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven.
DB170304 Har ligget i strid med Gimlet - Santaló om hvem som får bruke Gimlet-navnet.
DB170304 Han mener det er fare for at mottiltak kan føre til « sensur, undertrykking av kritiske tanker og andre metoder som er i strid med menneskerettslige bestemmelser ».
DB170304 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
AA170304 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven.
AA170304 Han mener det er fare for at mottiltak kan føre til " sensur, undertrykking av kritiske tanker og andre metoder som er i strid med menneskerettslige bestemmelser ".
VG170303 Venstre : I strid med samarbeidsavtalen ¶
DN170303 Siden lønnsoppgjør og streik i fjor har legene argumentert for at døgnlange arbeidsøkter truer helsen og er i strid med arbeidsmiljøloven.
DN170303 FULL STRID OM SKATTEKUTT.
DB170303 Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen firmaet til Barnesak AS, som vurderte testresultatene fra UiO, var i strid med etiske regler for leger.
DB170303 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
AP170303 Det er forskrift til opplæringsloven § 1 - 10 som er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.
AP170303 Da slo Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast at forskriften til opplæringsloven er i strid med diskrimineringsloven.
AP170303 desember slo nemnda fast at dagens regelverk er i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
AP170303 Det er forskrift til opplæringsloven § 1 - 10 som er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.
AP170303 Da slo Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast at forskriften til opplæringsloven er i strid med diskrimineringsloven.
AP170303 desember slo nemnda fast at dagens regelverk er i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
AA170303 " Dette er i strid med den såkalte utredningsinstruksen, som slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.
AA170303 Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen firmaet til Barnesak AS, som vurderte testresultatene fra UiO, var i strid med etiske regler for leger.
DN170302 | Full strid om skattekutt ¶
DB170302 Etter langvarig strid avgjorde et statlig meklingsorgan i fjor at både Norwegian og OSM Aviation er arbeidsgivere for de kabinansatte.
DB170302 De hevder beslutningen er ulovlig og i strid med ytringsfriheten.
DA170302 I går ble det klart at Anders Behring Breiviks soningsforhold ikke er i strid med menneskerettighetene.
BT170302 Soningsforholdene til Anders Behring Breivik er i strid med menneskerettighetene på ett punkt, slår Oslo tingrett fast.
VG170301 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kommenterer onsdag lagmannsrettens dom som fastslår at soningsforholdene for Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170301 Den var også i strid med den allmenne rettsoppfatning.
VG170301 Det skaper strid .
VG170301 Tingretten kom derimot til at den svært reduserte muligheten han har til å kommunisere med omverdenen ikke er i strid med artikkel 8, slik Breivik hevder.
VG170301 april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 Ikke i strid med EMK ¶
DB170301 I dommen heter det at « Breivik har verken under oppholdet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt eller i Telemark fengsel, avdeling Skien vært utsatt for behandling i strid med EMK artikkel 3.
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 ¶ FIKK IKKE MEDHOLD : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 I dommen heter det at « Breivik har verken under oppholdet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt eller i Telemark fengsel, avdeling Skien vært utsatt for behandling i strid med EMK artikkel 3.
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 ¶ IKKE I STRID : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 ¶ IKKE I STRID : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DB170301 Olaug Bollestad sier testen ikke er i strid med samarbeidsavtalen, men mener den bryter med intensjonen i avtalen.
DB170301 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DA170301 Med Ap i regjeringen, så vil det være strid om prosjektet.
DA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
DA170301 Han er enig i lagmannsrettens avgjørelse om at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.
DA170301 Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast.
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
BT170301 Breivik mener soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ), og har saksøkt staten for brudd på artikkel 3 og 8.
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
AP170301 Borgarting begrunner sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene slik : ¶
AP170301 Slik begrunner Borgarting sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene : ¶
AA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Breiviks soningsforhold er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 | - Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
AA170301 | Breiviks soningsregime ikke i strid med menneskerettighetene ¶
AA170301 Trondheim kommune leverer sin høring med enkelte punkt stikk i strid med brukernes syn.
AA170301 | Dobbeltmoral fra Håndballforbundets side i Byåsen-saken ¶ ¶ Strid om penger : Byåsen ved styreformann Oddvar Aardahl ( t.h. )fikk pengegave på en million kroner av Morten Klein, men det likte ikke Håndballforbundet.
AA170301 De har i hvert fall ikke klart å gi noen offentlig forklaring, verken på hva som skal være i strid med loven eller i strid med Norges Idrettsforbunds regler og vedtak.
AA170301 De har i hvert fall ikke klart å gi noen offentlig forklaring, verken på hva som skal være i strid med loven eller i strid med Norges Idrettsforbunds regler og vedtak.
VG170228 - Generelt kan jeg si at det ikke er i strid med god presseskikk å bruke navn på personer som er involvert i alvorlige straffesaker, i alle fall ikke etter at det er falt dom, skriver generalsekretæren i en e-post til VG.
DB170228 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
AA170228 Polens miljøminister anklaget formannskapet for å handle i strid med både stemmeregler og politiske oppfordringer til å bygge slike beslutninger på konsensus.
SA170227 | Kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn ¶
SA170227 Når vi samtidig også ser at kommunens vedtak fratar foreldrene deres mulighet til medbestemmelse, så bør det være åpenbart at avgjørelsen i lovlighetsvurderingen er i strid med det som skolene har av regelverk å forholde seg til fra før av.
SA170227 Grunnlovens paragraf 16 oversees i vedtak på Stortinget, kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn, og vi ser at dette feies under teppet.
FV170227 Kunnskapsministeren må svare om praksisen ved at studenter i strid med regelverket punger ut tusenvis for obligatoriske studieturer.
DB170227 Etter en langvarig strid mellom kommunen og driverne av utestedet, skal festetomten stå tom 1. mars.
DB170227 Dagbladet har videre avdekket at militære lastebiler er solgt fra Norge til Eritrea i strid med FNs våpenembargo.
DB170227 For andre gang demonstrerte hun mot skuespilleren ¶ ¶ STRID : Naboene ønsker ikke at dette minnesmerket, av Jonas Dahlberg, skal plasseres på Sørbråten.
AP170227 I nedrustningskretser er det mange som har stilt spørsmålet om oppgraderingen kan sies å bryte med ikkespredningsavtalen og være i strid med USAs forpliktelser under president Barack Obama.
AP170227 Den er i strid med loven og bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper.
AA170227 ( ©NTB ) ¶ | Strid om Russland-gransking i USA ¶
FV170226 Når Kirkemøtet overkjører Bibelen og innfører likekjønnet vigsel, blir det første gang Den norske kirke innfører en kirkelære i strid med Skriften, sier Hjemdal til NRK Sørlandet.
DB170226 Bengt Stabrun Johansen, førstekandidat for Kystpartiet i Finnmark og tidligere partileder, sier til Dagbladet at partiet nå har lagt bak seg en årelang strid .
DB170226 - Det er greit å ha lagt bak seg en årelang strid .
DB170226 Du får for eksempel tre prikker på førerkortet ditt dersom du kjører i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt signal.
BT170226 Etter år med strid bestemte bystyret i fjor høst at Bybanen skal gå i dagen over Bryggen, mens den fra Eidsvåg til Vågsbotn vil følge raskeste trasé langs motorveien.
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid .
AP170226 Intern strid om synet på nazitiden ¶
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid .
AP170226 Intern strid om synet på nazitiden ¶
AP170226 | Strid om Gimles fremtid ¶
AP170226 En Høyesterettsdom fra 2008 skaper ny strid på den legendariske restauranten.
AA170226 Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea.
AA170226 Bengt Stabrun Johansen sier til Dagbladet at partiet nå har lagt bak seg en årelang strid .
DB170225 Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea, som regnes som hovedmistenkt i attentatet.
DB170225 - Vedtakene som er blitt gjort i denne familiens sak er stikk i strid med Høyesteretts klare uttalelse i dom fra september i fjor.
DB170225 - Stikk i strid med Høyesteretts klare uttalelse i dom fra september i fjor, sier advokat Arild Humlen.
DB170225 Eksperter mener dessuten at Norge opptrer i strid med internasjonale konvensjoner.
BT170225 Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea, som regnes som hovedmistenkt i attentatet.
AP170225 Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea, som regnes som hovedmistenkt i attentatet.
AA170225 Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea, som regnes som hovedmistenkt i attentatet.
AA170225 Kommentarene er dessuten samlet inn tidligst tolv timer etter offentliggjøring, slik at redaksjonene har hatt god mulighet til å slette eller redigere innlegg i strid med kanalenes retningslinjer.
DN170224 I 2015-regnskapet fra morselskapet skriver revisoren at lånet på 15,6 millioner kroner er i strid med aksjeloven ettersom det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet, skriver Aftenposten.
DB170224 Videre melder CNN at en slik forespørsel fra Det hvite hus kan være i strid med regelverket som skal begrense kommunikasjonen med FBI mens det etterforsker en sak.
DB170224 - I strid med regelverk ¶
DB170224 Ifølge Hæreid er også vedtaket i strid med lovgivers intensjoner.
DB170224 I nytt intervju med The Hollywood Reporter, åpner skuespilleren om sin oppvekst i ghettoen, samt om en bitter strid med mora.
DA170224 Strid om utdannelse ¶
BT170224 Det virker derfor pussig at kommunen velger å forringe et viktig grøntareal, stikk i strid med vedtatt grønn strategi, når det finnes alternativer som ikke kommer i konflikt med grønne interesser.
AP170224 De siste månedene har for eksempel landets strid med Kina om territorier i Sør-Kinahavet og det taiwanske selskapet Formosa Plastics miljøødeleggelser i den vietnamesiske provinsen Ha Tinh fått heftig omtale.
AA170224 I 2015-regnskapet fra morselskapet skriver revisoren at lånet på 15,6 millioner kroner er i strid med aksjeloven ettersom det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet, skriver Aftenposten.
SA170223 Mer skal det ikke til før de ypper til strid med Bergen.
SA170223 President Donald Trumps allerede iverksatte og annonserte tiltak for på sitt vis å gjøre USA stort igjen, kan være i strid med intensjonene i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776 : « Vi regner disse sannhetene som selvinnlysende at et hvert menneske er skapt likeverdig og utrustet fra sin Skaper med visse uløselige rettigheter, herunder retten til liv, frihet og søken etter lykke.
SA170223 Ordren kan være i strid med den amerikanske innvandrings- og statsborgerloven av 1965, som forbyr diskriminering av innvandrere på bakgrunn av deres nasjonalitet.
DB170223 Han antyder også at dagens bestandsmål og ulveforvaltning godt kan være i strid med Bernkonvensjonen.
BT170223 Mer skal det ikke til før de ypper til strid med Bergen.
BT170223 Mer skal det ikke til før de ypper til strid med Bergen.
AP170223 Det er i strid med nedrustningsavtaler som bidro til å gjøre slutt på den kalde krigen.
AP170223 Lånet er i strid med aksjeloven § 8 - 7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet ».
AP170223 I strid med aksjeloven tok Veireno-eier Jonny Enger opp store lån i konsernet sitt.
VG170222 De har på sin side beskyldt Malaysia å samarbeide med « fiendtlige styrker« i etterforskningen, noe som har ført til full diplomatisk strid mellom de to landene.
VG170222 Dette var selve utgangspunktet for kritikken mot Raymond Johansens bilbruk - og strid med instruksen for bruken av biltjenesten.
SA170222 Samferdselsdepartementet har hele tida stått fast på at de norske reglene ikke er i strid med EØS-avtalen.
DN170222 Etter 12 års strid rundt hyttebygging ved Hankø fjordhotell har motstanderne fått nok.
DN170222 Departementet skriver i en pressemelding at saken kom opp etter en klage i 2014, og at departementet har holdt fast ved og argumentert for at den norske reguleringen ikke er i strid med EØS-regelverket.
BT170222 Samferdselsdepartementet har hele tida stått fast på at de norske reglene ikke er i strid med EØS-avtalen.
AP170222 Trump-patentet kan også være i strid med kinesisk lovverk, påpeker Mark Cohen, en ekspert på kinesisk patentlovgivning.
AP170222 Kan være i strid med kinesisk lovverk ¶
AP170222 Visepresidenten i kommisjonen, Frans Timmermans, har formet en front mot Polen, noe som er i skarp strid med disse prinsippene, heter det videre i pressemeldingen - der Timmermans anklages for å være politisk motivert og ute etter å stigmatisere et medlemsland.
AP170222 Samferdselsdepartementet har hele tida stått fast på at de norske reglene ikke er i strid med EØS-avtalen.
AA170222 Samferdselsdepartementet har hele tida stått fast på at de norske reglene ikke er i strid med EØS-avtalen.
VG170221 Regjeringen vil hemmeligholde en rapport som beskriver alvoret i saken, stikk i strid med Stortinget og Riksrevisjonens ønske og klare anbefaling, sier Støre.
VG170221 - Dette er stikk i strid med det vi selv ba om.
FV170221 Ifølge aksjonslederen er dette stikk i strid med hvordan Beredskapstroppen leste trusselbildet.
DA170221 Kampen om Mosul er kanskje ikke bare nok en kamp : Et eventuelt tap av Mosul, IS sitt viktigste holdepunkt i Irak, vil kunne tvinge fram en indre strid og større omveltninger innad i den islamistiske gruppen.
BT170221 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven.
BT170221 Ringnes delte ut gratis alkohol på NHH-arrangement - stikk i strid med loven.
BT170221 - Stikk i strid med alkoholloven, sier jussprofessor.
AA170221 En annen parlamentariker fra partiet reagerer sterkt på avgjørelsen, som han mener er i strid med den tyrkiske grunnloven.
VG170220 | Diplomatisk strid etter drapet på Kim-bror ¶
VG170220 En snau uke etter at Kim Jong-nam skal ha blitt sprayet med giftspray på flyplassen i den malaysiske hovedstaden Kuala Lumpur, er det full diplomatisk strid mellom de to landene.
VG170220 - Vi sto sammen i viktige deler av Europadebatten, samtidig som vi også der opplevde harde tak og strid både om saker og strategi, fortsetter hun.
SA170220 Shell fikk gjennomført en granskning av Kjørsvik, som nå vekker strid .
FV170220 FOTO : Fidje, Eirin Margrethe ¶ | Strid om lukrative p-plasser i havna ¶
DN170220 Men i det korrupte landet deles det fortsatt ut ulovlige hogsttillatelser i strid med avtalen.
DB170220 « Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
DB170220 På McMasters lange liste av dekorasjoner finnes blant annet et Purple Heart, en utmerkelse som gis til dem som blir såret i strid for landet.
DB170220 Vi har plikt til å sørge for at ingen returneres i strid med våre folkerettslige forpliktelser.
DB170220 - Vi stod sammen i viktige deler av Europadebatten, samtidig som vi også der opplevde harde tak og strid både om saker og strategi, uttaler Brundtland.
DB170220 Hjort var en kjent - alt for kjent, ifølge den 96 år gamle Wanda - offentlig person, som i 1933 ble en av Vidkun Quislings nærmeste medarbeidere, men som etter strid gikk ut av partiet i 1937.
DB170220 ¶ SKAPER STRID : En av ulvene fra Slettåsreviret i skogene mellom Elverum og Trysil fotografert i 2013.
DB170220 Selvsagt er ulvesonen for liten, og bestandsmålet er sannsynligvis i strid med Bernkonvensjonen.
DB170220 Dette er jo stikk i strid med forskningen.
BT170220 | Vond strid om inngangsparti ¶
BT170220 Vi håper vi finner en løsning på sakene det har vært strid om nå, sier Dolven.
BT170220 I et år har det vært stor strid mellom legene og Brattebø om hvem som skal ta seg av seg av den faste pasienttransporten mellom Flesland og Haukeland.
BT170220 Strid om pasienttransport ¶
BT170220 Men i det korrupte landet deles det fortsatt ut ulovlige hogsttillatelser i strid med avtalen.
AP170220 Tine opplyser at leverandørrelasjoner i perioden 2011 - 2015 kan være i strid med norsk lov.
AA170220 Da saken ble behandlet i Oslo tingrett, kom retten fram til at soningsforholdene hans var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikler om forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
AA170220 - Vi sto sammen i viktige deler av Europa-debatten, samtidig som vi også der opplevde harde tak og strid både om saker og strategi, sier Brundtland. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Tine opplyser at leverandørrelasjoner i perioden 2011 - 2015 kan være i strid med norsk lov.
VG170219 Vi klarer å håndtere et nasjonalistisk og mer aggressivt Russland på en måte, men klarte ikke å forhindre at et land i Europa fikk sine grenser krenket i strid med folkeretten.
DN170219 Saudi-Arabia har tro på Trump ¶ Strid om finsk fiskerett i verdens viktigste lakseelv ¶
DN170219 Lxs også : ¶ Strid om finsk fiskerett i verdens viktigste lakseelv ¶
DN170219 Hva skjedde i Sverige, Trump ? | Strid om finsk fiskerett i verdens viktigste lakseelv ¶
DN170219 Dette er et maktmisbruk som er direkte i strid med Tanaloven, tanaforskriften og internasjonale urfolksbestemmelser som Norge har sluttet seg til, sier lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning ( TF ), Steinar Pedersen, til NTB.
DB170219 Å supplere med private opplysninger som fødselsnummer, privatadresse og hvor vedkommende beveger seg i privatlivet og liknende, vil i utgangspunktet være i strid med personvernet, sier advokat og styreleder for Den internasjonale juristkommisjon - norsk avdeling, Jon Wessel-Aas til Dagbladet.
DB170219 Dette vil, ifølge Regnskogfondet, Greenpeace og Naturvernforbundet, være i strid med målsettingen til Klima- og skogprosjektet.
DB170219 Derfor er det på ingen måte i strid med klima- og skogprosjektets mål å også bidra til at tømmerhogst foregår med høye miljøstandarder.
DA170219 | Stakk i strid
AP170219 Tirsdag morgen : NRK Dagsnytt melder at indiske IT-arbeidere har hatt store tilganger til Nødnettet, i strid med sikkerhetsloven.
AA170219 - Dette er både alarmerende og i strid med Minsk-avtalen, skriver den amerikanske ambassaden i Kiev på Twitter.
VG170218 Jakob Martin Strid : « Lille Frosk i verdensrommet » ( Aschehoug ) ¶
VG170218 Danske Strid må være en av vår tids viktigste barnebokskapere - og for de som ennå ikke har oppdaget hans fortellinger om Lille Frosk, er det på tide.
VG170218 DANSK SUKSESS : Den danske forfatteren og illustratøren Jakob Martin Strid har gjort stor suksess med bøker som « Den utrolige historien om den kjempestore pæra » og « Da lille Larsens hus blåste bort ».
DB170218 Ifølge People har Presley og musikerektemannen, som giftet seg i 2006, havnet i en bitter strid som omhandler langt mer enn bare uforenlige forskjeller.
AP170218 Kystdirektør Kirsti Slotsvik havnet i strid med både fagforeninger og ansatte.
AA170218 Reaksjonsevnen er for dårlig, styrkene er for lite mobile, kampkraften - spesielt i form av artilleri og missiler levert fra avstand - er for svak, og styrkene har får dårlig utholdenhet til å opprettholde strid over lengre tid, sier brigader Aril Brandvik til Klassekampen.
AA170218 De to andre alternativene, " nektelse " og " aktiv strid ", baserer seg på at en eventuell invasjon hovedsakelig bekjempes med langtrekkende missiler fra jagerfly, skip eller fra bakken.
VG170217 - Etterretning spiller en viktig rolle for USAs nasjonale sikkerhet og det å ha en president i en offentlig opphetet strid med etterretningstjenesten er skadelig for alle parter, sier Cullen.
VG170217 - Når USA og NATO ønsker å nå ut til Russland, må vi samtidig være i stand til å forsvare oss selv hvis Russland velger å handle i strid med internasjonal lov.
DN170217 Trump har også stilt seg på Japans side i en strid om omstridte øyer i Sør-Kinahavet.
DN170217 Tine mener disse forholdene kan være i strid med norsk lov.
DB170217 " Utvalget er ikke blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 Derfor avviser de at Russlands handlinger i Ukraina er i strid med internasjonal lov.
DB170217 « Kjødelig omgang i strid med naturen », kan straffes med livstid i fengsel, og « grov uanstendighet » kan straffes med fengsel i syv år.
DB170217 Uansett hvilket formelt grunnlag som påberopes for uttransportering, vil det være upassende og i strid med maktfordelingsprinsippet i vårt statsstyre.
DB170217 Uttalelsen er svar på opplysninger fra amerikansk etterretning om at Russland i fjor kan ha utplassert en krysserrakett i strid med INF-traktaten.
DB170217 Obama-administrasjonen sa i 2014 at en slik kryssermissil hadde blitt testet i strid med traktaten som forbyr amerikanske og russiske kryssermissiler basert på land.
DA170217 Ansatte har jobbet opp mot 190 timer overtid, ifølge NRK, og forteller om lønns- og arbeidsvilkår som kan være i strid med norsk lov.
AP170217 - Her har det oppstått strid mellom IMF og EU, sier Østnor.
AA170217 Styremedlemmer har regelmessig deltatt i saksbehandling av søknader der de er inhabile, i strid med egne regler.
VG170216 I strid med kontraktsforpliktelsene ble det ikke tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne om antidopingarbeid.
SA170216 | Hissig strid om Trumps valg av Israel-ambassadør ¶
DN170216 - Grunnlaget er at offentlig administrasjon vil gjøre uopprettelig skade, samt at innføringen både er grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ifølge styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Silver.
DN170216 Det som nå vil skape strid er en mulig dobling av utflyttinger, til sammen 1200 årsverk og 600 studieplasser.
DB170216 Det er nemlig strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner, får Dagbladet bekreftet.
BT170216 Samtidig anklaget han sine egne etterretningsorganisasjoner for å lekke informasjon « som godteri » til mediene i strid med loven.
AA170216 Samtidig anklaget han sine egne etterretningsorganisasjoner for å lekke informasjon " som godteri " til mediene i strid med loven.
AA170216 Onsdag tvitret Trump at amerikanske etterretningsorganisasjoner gir informasjon " som godteri " til mediene i strid med loven.
AA170216 | Hissig strid om Trumps valg av Israel-ambassadør ¶
AA170216 Nå er det imidlertid også strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner, skriver Dagbladet.
VG170215 Landingen kan være i strid med sikkerhetsreglene til amerikanske luftfartsmyndigheter, som i en uttalelse bekrefter at de nå etterforsker saken.
VG170215 Les også : Sebastians foreldre : - Vi føler oss brukt i en politisk strid
SA170215 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶
DB170215 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
DB170215 Visste du, eller visste du ikke, at Veireno før oppdraget begynte selv varslet kommunen om at de ansatte ville jobbe så mye at det var i strid med norsk lov ?
DB170215 - Hvorfor fulgte dere ikke opp varselet fra Veireno selv, sju måneder før oppstart, om at de måtte jobbe så mye at det ville være i strid med arbeidsmiljøloven ?
DB170215 Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift.
DB170215 Dette var stikk i strid med UNEs oppfatning fram til da.
DB170215 At feminisme skal inkludere en bevegelse som ofte fronter saker som er direkte i strid med kvinnesaken, er problematisk.
DA170215 Det er helt i strid med hvordan vi oppfatter at organisasjonen må bygges for framtida.
AP170215 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
VG170214 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
SA170214 | Forsker mener Trumps regjering er rammet av indre strid
SA170214 I september stemte han for tursti litt lenger vest i det vernede området, stikk i strid med de faglige anbefalingene som advarte mot forstyrrelser av fuglelivet og mente det trolig ville være brudd på Naturmangfoldsloven.
DB170214 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
DB170214 Det er NRK som tidligere i februar avslørte hvordan nødetatens kommunikasjonssystem Nødnett i strid med loven har vært ulovlig driftet av indere uten sikkerhetsklarering.
DB170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
DB170214 | Datatilsynet skeptisk til digitale strømmålere ¶ ¶ STRID : Eirik Jensen nekter for at han hjalp Gjermund Cappelen med hasjinnførsler, og sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170214 USA sa tydelig ifra at de mente testene som ble utført var i strid med avtalen fra 1987, som forbyr USA og Russland å ha landbaserte mellomdistanseraketter på land.
AP170214 Russland skal ha gått fra testfase til å utplassere en ny type krysserrakett, noe som er i strid med nedrustningsavtaler som bidro til å gjøre slutt på den kalde krigen.
AP170214 USA sa tydelig ifra at de mente testene som ble utført var i strid med avtalen fra 1987, som forbyr USA og Russland å ha landbaserte mellomdistanseraketter på land.
AP170214 Russland skal ha gått fra testfase til å utplassere en ny type krysserrakett, noe som er i strid med nedrustningsavtaler som bidro til å gjøre slutt på den kalde krigen.
AP170214 | Forsker mener Trumps regjering er rammet av indre strid
AP170214 I mars 2015 omtalte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) drev mobilovervåking i strid med loven.
AA170214 Syriske styrker og tyrkisk-støttede opprørere har opprettet en demilitarisert sone for ikke å havne i innbyrdes strid i offensiven mot IS i byen al-Bab.
AA170214 | Forsker mener Trumps regjering er rammet av indre strid
AA170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
VG170213 - I disse ni tilfellene har utlendingsmyndighetene opptrådt i strid med Norges folkerettsforpliktelser og Norges lov.
SA170213 Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid .
DB170213 Sist, men ikke minst, er det også ting ved ordren som kan forstås som diskriminerende - og dermed i strid med grunnloven i USA.
DB170213 Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift.
DA170213 ( NTB ) ¶ | Strid rundt migrantavtale ¶
DA170213 Hvis diskusjonene fant sted, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs utenrikspolitikk.
AP170213 Oppskytingen er i strid med resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vakte allmenn fordømmelse fra det internasjonale samfunn.
AP170213 « Damnation » er en usedvanlig vakker film om en følelsesladet nasjonal strid ¶ 188.000 innbyggere i åtte byer i tre fylker er blitt bedt om å forlate sine hjem.
AA170213 Hvis diskusjonene fant sted, kan de ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blandet seg inn i USAs forhold til andre land.
DB170212 I en mer internasjonal verden, men fri flyt av arbeidskraft og salg av tjenester på tvers av landegrenser er det stadig vanskeligere å holde oversikten over at det ikke arbeides i strid med lover og regler.
DB170212 I strid med Grunnloven leder han de facto det regjerende Rettferds- og Utviklingspartiet ( AKP ), flertallet i Parlamentet og regjeringa. 16. april skal tyrkerne i folkeavstemning avgjøre om Grunnloven skal endres.
DB170212 Datatilsynet mener forslaget om generell datainnsamling og datalagring både er i strid med menneskerettighetene og avgjørelser tatt av EU-domstolen, og som har gyldighet for Norge.
DA170212 - Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene.
DA170212 Når kongen dro i strid , fikk dronningene sosialt kjønn som mann og kunne regjere for sine ektemenn.
AP170212 - Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene.
AA170212 Naturvernforbundet reagerer derimot kraftig på KLDs forslag og påpeker at en lisensjakt i ulvesonen i 2017 er i ulovlig, både fordi den er strid med Bernkonvensjonen og med norsk lov.
VG170211 februar : Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforbudet til side fordi han mener det er i strid med grunnloven.
VG170211 Politiske eller rasistiske forsamlinger får ikke leie hos oss, det er formål i strid med kirkens lære, sier kommunikasjonssjef i Oslo Katolske bispedømme, Hans Rossiné, til VG.
VG170211 Noen i et polsk miljø hadde fått leie lokale i strid med reglene.
VG170211 - Det har vært mye strid etter forrige nominasjonsmøte ( 10. desember, journ. anm ) og det ble klart at Åshild ville stemme for å sammenslåing.
SA170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
DB170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
DB170211 Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid .
BT170211 Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid .
BT170211 Ifølge dommen benekter mannen all bruk av vold under dekke av, dels at det er i strid med hans natur å slå kvinner, og dels skylder han på fysiske skavanker som dårlig balanse og en gammel skade i en hånd som gjør ham dårlig i stand til å utøve vold.
AP170211 Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid .
AP170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
AA170211 Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid .
VG170210 I dagens dom heter det at « Therese Johaug har anført at lenger utelukkelse enn " klart under ett år " vil være i strid med regelverkets bestemmelser om proporsjonalitet.
FV170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
DN170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
DB170210 Conways klesmerke-kommentarer kan være i strid med føderal lovgivning i USA, som slår fast at en ansatt, som er en del av en regjerings utøvende gren, ikke skal « bruke sin offentlige rolle for ens egen private vinning, reklamere for et produkt, en tjeneste eller en bedrift, eller gi inntekt for personer, venner, slektninger eller perso
DB170210 Det blir ingen strid om lederposisjonene denne gangen.
DB170210 Beslutningen kommer etter NRKs avsløringer om at deler av nødnettet har blitt driftet i India i strid med Sikkerhetsloven, skriver NRK.
DB170210 Russerne fryktet åpenbart at avtalen om flåtebasen i Sevastopol ville gå tapt under det nye lederskapet og annekterte Krim i strid med internasjonal rett.
DB170210 De ansvarlige partier forsøker å demme opp for dette med å stenge grenser og innføre restriksjoner ofte i strid med internasjonal lov.
DB170210 Amerikanernes bruk av tortur, i strid med en av de eldste internasjonale konvensjoner, ble utnyttet i terrorgruppenes propagandamaskineri.
DB170210 Slik saken nå står er forlenget strid og rettssak meningsløst og respektløst.
DB170210 Ap presiserer også uttrykkelig ( nok en gang stikk i strid med hva som formidles av NRK ) at jobbgarantien ikke skal gjelde for de som går ut av AAP uten å uføretrygdes - disse vil altså få AAP-løpet sitt halvert, men fortsatt kunne ende opp på sosialhjelp eller lignende ytelser etterpå.
DB170210 Ulike fraksjoner er i åpen strid både om historieskriving og veien videre.
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
BT170210 Hordalandsrederiene opererer dermed i strid med lokalbefolkningens ønske.
BT170210 Deres skip har fraktet varer fra Vest-Sahara stikk i strid med råd fra norske myndigheter.
AP170210 « Det finnes ingen presedens til støtte » for dette argumentet, mener dommerne og mener det « står stikk i strid med den fundamentale strukturen av vårt konstitusjonelle demokrati ».
AA170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
AA170210 Trump gikk i valgkampen ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet har slått fast er ulovlige og i strid med Genevekonvensjonen.
AA170210 - Flere ganger om dagen, hver dag, må våre sjåfører vurdere om de faktisk skal yte den service de mener de eldre har krav på selv om det er i strid med regelverket, sier administrerende direktør Hege Dahle i Trøndertaxi i en epost til Adresseavisen.
VG170209 - Det er ikke riktig at tilbakekall av statsborgerskap som ble gitt før statsborgerloven fra 2006, er i strid med Grunnloven, skriver Rønnevig i en epost til VG.
SA170209 Dette er en svært uheldig utvikling som er stikk i strid med de regionale bestemmelsene som sier at all handel skal styres til sentrene.
DN170209 « De uberegnelige utspillene og den overdrevne selvtilliten han har til egen klokskap og dømmekraft er i strid med sterk lederskap og gode beslutninger », sier han om Trump.
DB170209 Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.
DB170209 Men det blir strid om EØS og oljeutvinning i nord.
DB170209 Dermed blir det strid om EØS og konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.
DB170209 Forslaget er i strid med etablerte norske jakttradisjoner og jaktetikk, mener han.
DB170209 - Det er klinkende klart at det ikke skal være lisensjakt i ulvesonen i 2017 ettersom det ville vært i strid med Bernkonvensjonen og norsk lov.
DB170209 Foto : Tore Meek / NTB scanpix ¶ STRID : Naboene ønsker ikke at dette minnesmerket, av Jonas Dahlberg, skal plasseres på Sørbråten.
DB170209 Konsekvensen er at flere hundre etniske eritreere lever rettighetsløse i Norge i dag, sultne og uten rett til helsehjelp, uten utsikt til retur, etter å ha vært utsatt for en forvaltningsbehandling i strid med grunnleggende internasjonale menneskerettigheter og uten å være i samsvar med god forvaltningsskikk.
DB170209 Det er ikke tvil om at ovenstående praksis er i strid med norske internasjonale rettsforpliktelser etter Menneskerettighetskonvensjonene og Flyktningkovensjonen.
BT170209 Regjeringens høyrefløy blåste i advarsler om at lovforslaget er i strid med folkeretten.
BT170209 Dette er stikk i strid med regjeringssjef Benjamin Netanyahus ønske.
BT170209 Loven utfordrer dessuten et samlet verdenssamfunn, som gjentatte ganger har slått fast at bosetningene er etablert i strid med Genèvekonvensjonen.
BT170209 Advokat Harald Stabell har gjort en grundig jobb med å dokumentere hvordan prosessen og selve minnesmerket kan ha vært i strid med naboloven, for eksempel.
AP170209 Domstolen har siden 1802 avgjort om lover og reguleringer er i strid med USAs grunnlov.
AP170209 - Det finnes ingen presedens som støtter denne påstanden, og den er i strid med den grunnleggende strukturen i vårt konstitusjonelle demokrati, heter det i kjennelsen.
AP170209 Mandag avslørte NRK at nødetatenes kommunikasjonssystem Nødnett har vært ulovlig driftet fra indisk personell uten sikkerhetsklarering, noe som er i strid med sikkerhetsloven.
AP170209 Indere uten sikkerhetsklarering har i strid med loven hatt tilgang til det krypterte, samfunnskritiske kommunikasjonsystemet Nødnett.
AP170209 Forslaget om å legge minnestedet i dette området er i følge kronikkforfatterne et forsøk på å løse opp i en fastlåst situasjon hvor det har vært strid om stedsvalg og design - og dessuten å hindre en opprivende rettssak.
AA170209 Forslaget er i strid med etablerte norske jakttradisjoner og jaktetikk, mener han.
AA170209 - Det er klinkende klart at det ikke skal være lisensjakt i ulvesonen i 2017 ettersom det ville vært i strid med Bernkonvensjonen og norsk lov.
AA170209 Nakstad mener dommen er i strid med FNs barnekonvensjon, og dessuten at domstolen feilaktig har dømt henne som tilregnelig.
AA170209 20-åringen har hele tiden erkjent at det var han som drepte kameraten, men det har vært strid om hans tilregnelighet. ( ©NTB ) ¶
VG170208 Strid om innreiseforbud ¶
VG170208 Leverandøren som i strid med avtalen har delt ut tilganger til firmaer og personer som ikke skulle ha det, bør selvsagt sies opp umiddelbart.
DB170208 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
DA170208 Redd Barna mener bruken av midlertidige tillatelser er i strid med folkeretten og et klart brudd på barns rettigheter.
BT170208 Regjeringens høyrefløy blåste i advarsler om at lovforslaget er i strid med folkeretten.
BT170208 Dette er stikk i strid med regjeringssjef Benjamin Netanyahus ønske.
AP170208 Dessverre finnes det her folk som tar avgjørelser som er i strid med Putins egne beslutninger, mente den hviterussiske presidenten.
AP170208 Dessverre finnes det her folk som tar avgjørelser som er i strid med Putins egne beslutninger, mente den hviterussiske presidenten.
AA170208 Solvei sto i front for dem som refset fylkesledelsen for å bryte med partilinjen da den stemte for sammenslåing i Agder, i strid med flertallet som deltok i folkeavstemningen.
VG170207 Dette skjer etter at Trumps presidentordre ble tilsidesatt etter at en dommer fredag fastslo at forbudet er i strid med USAs grunnlov - en beslutning som fikk Trump til å rase.
VG170207 I tillegg til intern uro, som har utløst behov for psykologibistand for å takle strid mellom ledelse og deler av staben, har det i Eckhoffs periode også vært bråk knyttet til forhandlingene om visning av Stein Erik Hagens Canica-samling ; det har stormet rundt beslutningen om å stenge Kunstindustrimuseet før tiden og stoppe utlån til andre museer, og det har vært strid om Eckhoffs
VG170207 for å takle strid mellom ledelse og deler av staben, har det i Eckhoffs periode også vært bråk knyttet til forhandlingene om visning av Stein Erik Hagens Canica-samling ; det har stormet rundt beslutningen om å stenge Kunstindustrimuseet før tiden og stoppe utlån til andre museer, og det har vært strid om Eckhoffs angivelig manglende evne til å møte kritikk.
VG170207 Forrige uke avslørte Dagbladet at Veirenos kan ha brutt Arbeidsmiljøloven så mange som 2091 ganger - stikk i strid med selskapets egenrapportering til Oslo kommune.
SA170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
FV170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
DN170207 Et samlet verdenssamfunn har gjentatte ganger slått fast at den israelske okkupasjonen er ulovlig og at alle de israelske bosetningene er etablert i strid med Genevekonvensjonen.
DN170207 Strid mellom kreditorene ¶
DB170207 Blant annet hvorfor de i mange år har hatt vilkår som ombudet mener er i direkte strid med norsk lov.
DB170207 En sak som opptar innbyggerne, som det er høy temperatur og sterk politisk strid rundt, og som har vart siden oktober.
DB170207 Spørsmålet er likevel om denne utskytingen også burde kunne defineres som i strid med Bernkonvensjonen, og at det en søker å oppnå med en slik avgjørelse - hensynet til motstandernes godvilje - burde legges til side.
DB170207 De siste månedenes ulvekonflikt, slik den er manifestert med demonstrasjoner og politisk strid er neppe over med første.
BT170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AP170207 Dommeren ga delstatene medhold i at presidentordren var i strid med blant annet det andre grunnlovstillegget som forbyr opprettelsen av en « statskirke ».
AP170207 Dommeren ga delstatene medhold i at presidentordren var i strid med blant annet det andre grunnlovstillegget som forbyr opprettelsen av en « statskirke ».
AP170207 Over 700.000 israelere bor i dag i strid med Genevekonvensjonenrundt i rundt 240 bosetninger og utposter som er etablert på den okkuperte Vestbredden.
AP170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AA170207 Samtalene har blitt utsatt to ganger tidligere grunnet strid om gisler.
AA170207 - Det er dypt bekymringsfullt og totalt uakseptabelt at en lov som legaliserer bosetninger bygd på privateid palestinsk land, i strid med folkeretten, er vedtatt i Israel, sier Brende i en kommentar.
AA170207 I strid med policy ¶
AA170207 Det er stikk i strid med kommunens policy om meroffentlighet.
VG170206 Blant annet etter påtalenemndas undersøkelse av om Siem og tidligere president Yngve Hallén hadde bedrevet lobbyvirksomhet for å fremme kandidaturet til nåværende UEFA-president Aleksander Ceferin i strid med FIFAs regelverk.
VG170206 Stikk i strid med denne tidsånden står valget i Tyskland mellom to kandidater som både forsvarer EU og som vil styrke de europeiske institusjonene.
VG170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
DN170206 « Innreiseforbudet for flyktninger og lovlige innvandrere basert på religion eller opprinnelsesland er i strid med våre prinsipper og reiser alvorlige konstitusjonelle spørsmål », skriver Case.
BT170206 Forbudet er i direkte strid med amerikanske interesser.
AP170206 Delstaten Washingtons advokater argumenterte med at presidentordren var i strid med blant annet det andre grunnlovstillegget som forbyr opprettelsen av en « statskirke ».
AP170206 Skaper strid om Putin ¶
AP170206 Delstaten Washingtons advokater argumenterte med at presidentordren var i strid med blant annet det andre grunnlovstillegget som forbyr opprettelsen av en « statskirke ».
AP170206 Grunn : Det kan være i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov og utvilsomt et inngrep i retten til privatliv.
AP170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
AA170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
VG170205 Foreløpig er det bare kommet ut en smakebit på intervjuet, men igjen ligger USAs president an til å skape strid med sine uttalelser.
VG170205 Stikk i strid med en over 30 år gammel praksis har Donald Trump hatt politiske samtaler med Taiwans president Tsai Ing-wen.
AP170205 Han er også respektert for sin voldsomme arbeidsvilje i strid , med lange dager og uker med lite søvn.
AP170205 Han er også respektert for sin voldsomme arbeidsvilje i strid , med lange dager og uker med lite søvn.
VG170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
VG170204 Landet sier dette ikke er i strid med FN-reglene, men er rettigheter som er nedfelt i FN-pakten.
FV170204 Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.
FV170204 Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.
DN170204 Landet sier dette ikke er i strid med FN-reglene, men er rettigheter som er nedfelt i FN-pakten.
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
DB170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
DB170204 Sannheten er at det har vært mye strid om arbeidsmiljøloven.
DB170204 I åpen strid med en samlet fagbevegelse, og mot de klare rådene til blant annet Arbeidstilsynet, vedtok de å åpne opp for midlertidige ansettelser, de innførte mer pålagt overtid og svekket fagforeningenes rolle.
BT170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
BT170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
AP170204 Det Trump gjør er i direkte strid med våre kjerneverdier, sier hun.
AA170204 Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.
AA170204 Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.
AA170204 Landet sier dette ikke er i strid med FN-reglene, men er rettigheter som er nedfelt i FN-pakten.
AA170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
AA170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven.
VG170203 USA mener raketten som ble testet, var av en type som kan frakte atomvåpen, og dermed i strid med avtalen.
VG170203 Iran bekreftet onsdag at landet testet en ballistisk rakett søndag, men avviste at testen var i strid med avtalevilkårene.
SA170203 Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genevekonvensjonen.  ¶
DN170203 Utbrudd av fiskesykdommen PD i Nord-Trøndelag og krav om at all syk laks må slakes ut skaper strid mellom oppdrettsaktørene.
DN170203 Trump viste til at landet skal ha avfyrt raketter i en testoppskytning som skal være i strid med FN-regler.
BT170203 Strid om kraftmillioner ¶
AP170203 Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genèvekonvensjonen.
AP170203 * Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
AP170203 USA mener raketten som ble testet, var av en type som kan frakte atomvåpen, og dermed i strid med avtalen.
AP170203 Iran bekreftet onsdag at landet testet en ballistisk rakett søndag, men avviste at testen var i strid med avtalevilkårene.
AP170203 Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genèvekonvensjonen.
AP170203 * Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter « Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes ».
AA170203 USA mener raketten som ble testet, var av en type som kan frakte atomvåpen, og dermed i strid med avtalen.
AA170203 Iran bekreftet onsdag at landet testet en ballistisk rakett søndag, men avviste at testen var i strid med avtalevilkårene.
AA170203 Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genevekonvensjonen.
AA170203 Trump har tidligere gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet for øvrig har slått fast er ulovlige og i strid med Genevekonvensjonen.
VG170202 Leder i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer de kommunalt ansatte, sier hun ikke opplevde noen negativ stemning eller strid .
DN170202 Det er derimot usikkert om hvor langt en kan gå i å regulerere « handlinger som innebærer å presse gjennom eller tvinge fram fordelaktige avtalevilkår », fordi det kan være i strid med EØS-avtalen.
DN170202 Iran avfeier en advarsel fra Donald Trump, som mener iranernes rakettest er i strid med atomavtalen.
DN170202 Trump viser til at landet skal ha avfyrt ballistiske missiler som skal være i strid med FN-regler.
DB170202 Dette er ifølge ambassaden i strid med Svalbardtraktaten, som gir alle mennesker som kan dokumentere at de kan forsørge seg selv, rett til innreise på Svalbard.
BT170202 36 år gamle Owens er den første amerikanske soldaten som er drept i strid etter at Trump inntok Det hvite hus og formelt ble USAs øverstkommanderende.
AP170202 Også Vietnam og Malaysia, landene som hadde mest å vinne på TPP og er Kinas motstandere i strid om rettigheter i Sør-Kinahavet, har begge den siste tiden vist vilje til å bedre forholdet til sin store nabo og avgjørende viktige handelspartner. 3.
AP170202 Stikk i strid med EUs forsøk på å gjøre seg mer uavhengig av russisk energi, har Ungarn inngått en avtale om at russerne skal stå for utvidelsen av kjernekraftverket Paks.
AA170202 Iran avfeier en advarsel fra Donald Trump, som mener iranernes rakettest er i strid med atomavtalen.
SA170201 Russland mente det var « absurd og i strid med internasjonal lov » av Norge å tro at man kunne nekte den russiske viseutenriksministeren å besøke Spitsbergen.
SA170201 Gammel strid
SA170201 Strid om Svalbard-besøk ¶
DB170201 ¶ FN-PRINSIPPER : Investeringer i selskaper med virksomhet i eller rundt ulovlige bosetninger i okkuperte territorier er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170201 Palestina er okkupert av Israel i strid med FN og folkeretten, og palestinerne har levd under israelsk okkupasjon siden 1967.
DB170201 Om det er i strid med FNs retningslinjer kan være komplisert å avgjøre, men ikke nødvendig for at vi skal fatte en beslutning, sier Skancke.
DB170201 Det er litt bombastisk å si at alt som er listet opp i denne rapporten er i strid med FNs retningslinjer.
DB170201 Strid om fylkesinndeling ¶
DB170201 » Ambassaden mener videre at denne norske bestemmelsen er i strid med Svalbardtraktaten.
DB170201 Og dette er ifølge ambassaden i strid med Svalbard-traktaten, som i prinsippet gir alle mennesker som kan dokumentere at de kan forsørge seg selv rett til innreise til Svalbard.
BT170201 Parat har solid kunnskap på dette området, og har ikke sjelden røket i tottene på Norwegian på grunn av strid om lønns- og arbeidsvilkår.
BT170201 Regjeringens jurister konkluderte tydelig : Å skyte så mange ulv ville være i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen, en internasjonal avtale om vern av dyr og planter.
AP170201 Russland mente det var « absurd og i strid med internasjonal lov » av Norge å tro at man kunne nekte den russiske viseutenriksministeren å besøke Spitsbergen.
AP170201 Gammel strid
AP170201 Strid om Svalbard-besøk ¶
AP170201 Da fastslo domstolen sin rett til å bestemme at en lov vedtatt av politikerne i kongressen, er i strid med grunnloven.
AP170201 Russland mente det var « absurd og i strid med internasjonal lov » av Norge å tro at man kunne nekte den russiske viseutenriksministeren å besøke Spitsbergen.
AP170201 Gammel strid
AP170201 Strid om Svalbard-besøk ¶
AP170201 Da fastslo domstolen sin rett til å bestemme at en lov vedtatt av politikerne i kongressen, er i strid med grunnloven.
AP170201 Parat har solid kunnskap på dette området, og har ikke sjelden røket i tottene på Norwegian på grunn av strid om lønns- og arbeidsvilkår.
AP170201 Debatten om digitalt grenseforsvar : Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶
AP170201 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
DN170131 Testen kan være i strid med FN-resolusjoner og dermed åpne for sanksjoner mot Iran.
DB170131 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170131 Investeringer i strid med FNs prinsipper ¶
DB170131 Planen skal gi styret og DHT tid å vurdere budet og forhindre andre i å skaffe seg kontroll over DHT på en måte som ville være i strid med interessene til DHT og selskapets aksjonærer, heter det i børsmeldingen.
DB170131 Løgnen var så tjukk at artikkelen har blitt stående som selve kroneksempelet på at herskeren forlanger å bli trodd, selv om det han sier er i strid med det alle kan se med sine egne øyne.
DB170131 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
AP170131 I USA er det derimot stor politisk strid rundt utnevnelsen av dommere til høyesterett.
AP170131 Testen kan være i strid med FN-resolusjoner og dermed åpne for sanksjoner mot Iran.
AP170131 Iran, her ved president Hassan Rouhani, anklages for å ha prøveskutt en rakett - i strid med FNs regler.
AP170131 I demonstrasjonen foran Stortinget tok flere av innlederne til orde for at innreiseforbudet er klart i strid med menneskerettighetene.
AP170131 | Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶
AP170131 Institusjonen, som ligger under Stortinget, konkluderer med at sentrale sider av digitalt grenseforsvar, særlig datainnsamling til korttidslageret og metadatalageret, trolig vil være i strid med menneskerettighetene og også grunnlovsstridig.
AP170131 I sin høringsuttalelse mener Nasjonal institusjon for menneskerettigheter den foreslåtte datainnsamlingen, som vil være fundamentet i det digitale grenseforsvaret, trolig er i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov.
SA170130 Etter en årelang strid , debatter og høring skal Kirkemøtet mandag formiddag vedta en ny liturgi som også skal kunne brukes i vielse av likekjønnede par.
DN170130 Lederen for Union of Concerned Scientists, Ken Kimmel, kaller ordren absurd og sier den sannsynligvis er i strid med loven.
DN170130 Brygger til strid
DB170130 Etter mange års strid gjorde Kirkemøtet det endelige vedtaket mandag med ja-flertall fra 83 av de 112 stemmeberettigede.
BT170130 - Det er i strid med alt av dyreetikk og jaktetikk.
AP170130 Den klassedimensjonen i tenåringsdrikking som vi fant, er tilsynelatende i strid med forskning som gjelder osloungdom.
AP170130 USAs president har ikke autoritet til å utstede ordre som er i strid med grunnloven, understreker professor Phillip Cooper, som har skrevet boken « By Order of the president : The Use and Abuse of Executive Direct Action ».
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven, og de skal ikke være i strid med grunnloven.
AP170130 USAs president har ikke autoritet til å utstede ordre som er i strid med grunnloven, understreker professor Phillip Cooper, som har skrevet boken « By Order of the president : The Use and Abuse of Executive Direct Action ».
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven, og de skal ikke være i strid med grunnloven.
AP170130 Etter en årelang strid , debatter og høring skal Kirkemøtet mandag formiddag vedta en ny liturgi som også skal kunne brukes i vielse av likekjønnede par.
AP170130 - Det er i strid med alt av dyreetikk og jaktetikk.
AP170130 Etter en årelang strid , debatter og høring skal Kirkemøtet mandag formiddag vedta en ny liturgi som også skal kunne brukes i vielse av likekjønnede par.
DN170129 Til VG sier Amundsen at han reagerer sterkt på måten Nordlys over tid har behandlet Troms Frp på, både politisk og når det gjelder strid innad i partiet.
DN170129 I strid med USAs tidligere standpunkt, har Trump lovet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte ambassaden dit - noe som politisk uholdbart for palestinerne som ser Øst-Jerusalem som hovedstad i deres framtidige stat.
DB170129 Mange mener dette er fullstendig i strid med USAs historie.
AP170129 Mike Pence, som nå er visepresident, kalte forslaget « fornærmende og i strid med grunnloven ».
AP170129 Mike Pence, som nå er visepresident, kalte forslaget « fornærmende og i strid med grunnloven ».
DB170128 Å være forpliktet til å fremstille mennesker på den ene eller den andre måten, er i strid med uavhengigheten og det frie blikket til de gode historiefortellerne.
DB170128 De som drepes av amerikanske droner i disse landene er derfor å regne som utenomrettslige henrettelser, og både i strid med den amerikanske grunnloven og folkeretten.
AP170128 - Forslaget om å bannlyse muslimer fra å slippe inn i USA er fornærmende og i strid med Grunnloven.
AP170128 - Forslaget om å bannlyse muslimer fra å slippe inn i USA er fornærmende og i strid med Grunnloven.
DN170127 Dette alternativet er blant annet i strid med de nasjonale retningslinjene for bolig-, areal- og transportpolitikk.
DB170127 Hun forteller at en slik stillingsbrøk er stikk i strid med den kulturen for heltidsansettelser som NSF, Fagforbundet og Delta har blitt enige med Kommunenes sentralforbund ( KS ) om.
DB170127 I tre ukers utspørring av Jensen har Spesialenheten tegnet et bilde av dette forholdet som et personlig vennskap i strid med politiets informantinstruks.
DB170127 Halvparten sier at de ofte eller av og til må handle i strid med reglene. 83 prosent av informantbehandlerne synes dessuten det er vanskelig å kontrollere informantene, slik at ulovlig provokasjon kan skje.
DN170126 Italia har vært på randen av bankkrise, er avhengig av omfattende økonomiske reformer for å få økonomien på rett kjøl - og har ikke kunnet holde valg fordi valgsystemet har vært i strid med grunnloven.
DB170126 ULLEVAAL STADION ( Dagbladet ) : I går tok Niels Kiær, advokat for domsutvalget i Antidoping Norge, for seg utøverkontrakten mellom Therese Johaug og Norges Skiforbund og påpekte at hver utøver plikter å ikke benytte preparater som er eller kan være i strid med NIFs eller WADA.
DB170126 Verken Tillerson eller Trump har kommet med noen forklaring rundt hvordan de skal hindre kineserne tilgang til øyene, som er bygget i strid med internasjonal rett.
AP170126 Opprivende strid om katedral ¶
DB170125 Kiær tar så for seg utøverkontrakten mellom henne og Norges Skiforbund og påpeker at hver utøver plikter å ikke benytte preparater som er eller kan være i strid med NIFs eller WADA.
DB170125 ( Dagbladet ) : I går kveld ekskluderte fylkesstyret i Aust-Agder Fremskrittsparti to sentrale medlemmer etter flere ukers opprivende, intern strid om sammenslåing av de to Agder-fylkene og om hvem som skal toppe lista til høstens stortingsvalg.
DB170125 Dette tror Oslo statsadvokatembeter ham på, i strid med politiets oppfatning.
DB170125 I en undersøkelse sier ansatte i norsk høyere utdanning at det de synes det skorter på, er mer tid og ressurser å bruke på studentene - som de allerede, og i strid med inntrykket som skapes, bruker over halvparten av arbeidstiden på.
VG170124 BITTER STRID : Den syriske regimets representant i Astana Bashar Jaafari.
FV170124 Fire andre lokallag fikk gjennom at det skal avholdes et nytt nominasjonsmøte, noe som skapte stor strid i partiet.
DN170124 En ny strid kan ramme tusenvis av norske flypassasjerer.
DN170124 En ny strid kan ramme tusenvis av norske flypassasjerer.
AP170124 - Dette vil Israel gjøre helt ensidig og i strid med folkeretten og internasjonale konvensjoner, og det er kanskje bare USA og Trump som vil anerkjenne dette, sier Waage.
AP170124 Det har vært en intern strid om hvem som skal fortsette med innsamlingen av digital kunnskap om velgere, noe valgkampanjen hans hadde stor suksess med.
AP170124 Retten legger blant annet vekt på at kvinnen har avgitt to forklaringer som er « innbyrdes motstridende », og at hennes forklaring står i strid med to sentrale vitner i saken, nemlig kjæresten og en som bodde i leiligheten.
FV170123 Flere lokallag har senere fått gjennom at det skal avholdes et nytt nominasjonsmøte, noe som har skapt stor strid i partiet.
FV170123 Flere lokallag har senere fått gjennom at det skal avholdes et nytt nominasjonsmøte, noe som har skapt stor strid i partiet.
DN170123 januar var det ikke lenger mulig for seere i utlandet å se den populære NRK-serien « Skam » fra utlandet på grunn av strid om musikkrettighetene i serien.
FV170122 Vipers jakter medalje, og det kommer til å bli en tøff strid for valørene bak Larvik som kommer til å ta gullet denne sesongen også.
DB170122 USA anses som en verdensmakt som handler i strid med russiske interesser.
AP170122 Vilkårlig masseinnsamling av borgernes elektroniske kommunikasjon er, ifølge Europas øverste domstoler, i seg selv i strid med vårt grunnleggende kommunikasjonsvern, skriver innleggsforfatteren.
DB170121 Jensen sier videre - stikk i strid med det Valen og Rotevatn hevder - at pensjonsvilkårene « er en av sakene Frp har kjempet lengst for å få gjort noe med ».
DB170121 Internasjonal strid
DB170121 I Norge endte en strid om ansettelsesforhold i september i fjor med en delvis seier til piloter og kabinansatte.
AP170121 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
AP170121 Trump understreket at det ikke var riktig det som mediene har rapportert, om at han er i strid med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
BT170120 Selv om Zambada er en respektabel skikkelse i kartellet, kan det bli en strid mellom de mange ulike fraksjonene, som Guzmans sønner, bror og andre medlemmer med skjulte ambisjoner.
BT170120 Født i Mexico i enten 1954 eller 1957, det er strid om fødselsåret.
AP170120 Det gikk blant annet på at demonstrantene mente han hadde stjålet presidentposten etter en langvarig strid om opptellingen som til slutt ble avgjort av høyesterett.
AP170120 Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.
AP170120 Strid om taushetsplikt ¶
DB170119 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i forrige uke Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DB170119 Onecall mente dette ikke var i strid mot nettnøytraliteten - prinsippet om at tilbydere av internett ikke kan diskriminere innhold.
DB170119 Med tanke på hva Arbeiderpartiet har trumfet gjennom før, stikk i strid med miljøfaglige råd, er det lite troverdig når Arbeiderpartiets programkomite skriver « Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet ».
DB170119 I 1994 sørget daværende olje- og energiminister Jens Stoltenberg for å åpne store deler av havområdet utenfor Lofoten ( Nordland VI ) for oljeboring, stikk i strid med miljø- og fiskerifaglige advarsler.
BT170119 august 2015 at 229.000 barn går på skoler som drives i strid med lovverket.
AP170119 Det er strid internt blant republikanerne om de kan vrake Obamacare uten at de har en erstatning på plass fra dag 1.
AP170119 I tillegg var det en strid om hvorvidt presidentskapet kunne frita medlemmer av EOS-utvalget for taushetsplikten, slik at de kunne forklare seg for evalueringsutvalget.
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Strid om lovhjemmel ¶
AP170119 En annen strid var at presidentskapet mente det hadde rett til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DN170118 Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.
DB170118 Hun mener at domstolsbehandling kan svekket rettssikkerheten, stikk i strid med hensikten.
DB170118 Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.
DB170118 Årelang strid
DB170118 Hun poengterer at skjult reklame er i strid med markedsføringsloven.
DB170118 Landets historie dreier seg ikke om strid mellom bondetradisjon og industrialisme, mellom kapitalister og arbeidere, mellom demokrater og republikanere.
BT170118 Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.
BT170118 Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.
AP170118 Men dette har ikke skjedd uten intern strid i partiene, sier Orban til Aftenposten.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Etter en strid som varte i ni måneder ga presidentskapet seg i januar 2015.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Etter en strid som varte i ni måneder ga presidentskapet seg i januar 2015.
AP170118 Han mener Regjeringens politikk i praksis har vært i strid med lovverket som Stortinget i sin tid vedtok.
SA170117 - Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.
FV170117 - Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.
DB170117 Det er heller ikke riktig at det å gjøre noen statsløse nødvendigvis er i strid med våre internasjonale forpliktelser.
DB170117 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
BT170117 - Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.
BT170117 - Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.
AP170117 - Ikke bare er det alvorlig å melde inn mennesker inn i trossamfunn uten at man er klar over det, som er i strid med menneskerettighetene for dem det gjelder.
AP170117 - Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.
FV170116 Karmel-instituttets formann John Skåland samler inn en ny million for å støtte bosettinger på Vestbredden, i strid med FNs nylige vedtak.
FV170116 FN krevde full stans i bygging av nye israelske bosettinger på Vestbredden, og erklærte at aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
FV170116 Karmel-instituttets formann John Skåland samler inn en ny million for å støtte bosettinger på Vestbredden, i strid med FNs nylige vedtak.
FV170116 FN krevde full stans i bygging av nye israelske bosettinger på Vestbredden, og erklærte at aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
DN170116 - Vi vil se på om det retten legger til grunn er i strid med EØS-retten eller ikke.
AP170115 I neste uke går LO-leder og NHO-sjef til arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) med formuleringer som kan løse en langvarig strid om betaling av reise, kost og losji for utenlandske arbeidere.
AP170115 Amerikansk økonomi går bedre etter valget av Donald Trump - stikk i strid med spådommene.
AP170114 Hør vår siste podkast : Trump i strid med egen etterretningstjeneste.
DB170113 Dommeren Illes Nanasi sa at oppførselen hennes var i strid med sosiale normer, og avviste forsvarsadvokatens argument om at hun prøvde å beskytte seg selv.
DB170113 Men han gikk ikke i detalj om hvordan han skulle hindre kineserne tilgang til øyene, som er bygget i strid med internasjonal rett.
DB170113 Det de har sendt inn en formell klage på, er at de mener FM-slukkingen av lokalradio er i strid med regler om fri flyt av varer og frihet til å etablere seg.
DB170113 - I strid med reglene ¶
AP170113 I USA er det strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170113 I USA er det strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170113 - Avtaler mellom leverandører og kjeder kan være konkurranseskadelige og i strid med konkurranseloven.
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170113 Stortingets kontrollkomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ) ¶
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
SA170112 Derfor reagerer de fleste av oss når det kommer fram at arbeidsgivere spionerer på ansatte, eller at myndighetene overvåker borgere i strid med lovverket.
SA170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
DN170112 Fridman er i Norge mest kjent for den årelange og til dels skitne maktkampen med Telenor om russiske Vimpelcom, en strid Fridman gikk seirende ut av.
DB170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
BT170112 | Høyhus-innstramming skaper strid
BT170112 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven.
AP170112 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170112 Dette ville i så fall være i direkte strid med flere tiår med amerikansk atompolitikk.
AP170112 Intern strid i regjeringen ¶
AP170112 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170112 Dette ville i så fall være i direkte strid med flere tiår med amerikansk atompolitikk.
AP170112 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170112 Det blir full strid om eggdonasjon i Høyre på landsmøtet i mars.
AP170112 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven.
SA170111 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Spesialenheten for politisaker gikk grundig til verks for å dokumentere at Eirik Jensens kildebruk av Gjermund Cappelen er i strid med instruksen han selv har vært med å utarbeide.
SA170111 - Hvis DSB kommer til at produktets sikkerhet er i strid med lovgivningen, retter vi oss naturligvis etter deres beslutning, sier Rasch.
FV170111 Tilsynelatende stikk i strid med Anders Behring Breiviks ønske om å framstå som en sterk lederskikkelse, argumenterte Storrvik for at massedrapsmannens uttalelser om egen helse og trivsel kan være direkte misvisende.
FV170111 Spørsmålet om mental sårbarhet ble avgjørende for tingrettsdommen, hvor Breivik fikk medhold i at soningsregimet i Skien og på Ila er og var i strid med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
FV170111 - Hvis DSB kommer til at produktets sikkerhet er i strid med lovgivningen, retter vi oss naturligvis etter deres beslutning, sier Rasch.
DN170111 Fridman er i Norge mest kjent for den årelange og til dels skitne maktkampen med Telenor om russiske Vimpelcom, en strid Fridman gikk seirende ut av.
DN170111 Men strid og uenighet gjør at alpinanleggets hovedattraksjon står stille og løypene i langrennsparadiset Gjevilvassdalen kan bli brøytet bort.
DN170111 Lxs også : ¶ | Strid og uenighet i fjellbygd : Skiheis står og langrennsløyper kan bli brøytet bort ¶
DB170111 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
DB170111 Men, og som humanist er dette lett å si, selv om Senterpartiets forslag i liten grad vil ramme « oss », så er det et poeng Kristin Mile kommer med i Fritanke som respons til dette : Det vil være i strid med menneskerettighetene.
BT170111 | Høyhus-innstramming skaper strid
BT170111 - Hvis DSB kommer til at produktets sikkerhet er i strid med lovgivningen, retter vi oss naturligvis etter deres beslutning, sier Rasch.
AP170111 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170111 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170111 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170111 I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump.
AP170111 - Hvis DSB kommer til at produktets sikkerhet er i strid med lovgivningen, retter vi oss naturligvis etter deres beslutning, sier Rasch.
SA170110 Dette er ikke den beste hjelpen for de matematikksvake og i strid med all forskningsbasert kunnskap på området.
DN170110 | Mener oppdrett kan være i strid med grunnloven ¶
DN170110 Regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med grunnloven og kan danne grunnlag for søksmål mot staten, mener jusprofessor.
DN170110 Ole Kristian Fauchald mener regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med miljøparagrafen i grunnloven.
DN170110 Og han mener også at det nye såkalte trafikklys-systemet for vekst i oppdrettsnæringen både er kritikkverdig og kan være i strid med grunnloven.
DN170110 Jusprofessor Ole Kristian Fauchald mener regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med grunnloven.
DN170110 - Statusen er vel nokså stabil og neppe i strid med grunnloven i dag.
DN170110 - Er det grunnlag for å slå fast at statusen for villaksen i dag er i strid med grunnlovens paragraf 112 ?
AP170110 Etter en langvarig krangel ble foreldrene i 2010 dømt til å betale en bot for å ha handlet i strid med sine plikter som foreldre.
DN170109 - Dersom Mack mener at dette er et tilfelle av misbruk av markedsmakt, i strid med konkurranseloven, må de henvende seg til Konkurransetilsynet.
DB170109 Det vil dermed kunne være i strid med lovgivningen, forteller avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til Dinside.
AP170109 Bakgrunn : Arbeiderpartiets programkomité vil verne deler av Lofoten mot oljevirksomhet - men ikke Vesterålen ¶ − Å bore etter olje og gass I nærheten Lofoten, Vesterålen og Senja er og blir dypt uansvarlig - og stikk i strid både anstendig naturvernpolitikk og anstendig næringspolitikk.
BT170108 STRID : Det er ikke sikkert at det i fremtiden blir Hansa-øl å finne på Rema.
BT170108 STRID : Det er ikke sikkert at det i fremtiden blir Hansa-øl å finne på Rema.
BT170108 Stikk i strid med programmets forsett.
DB170106 Det gjør at en Høyre-ledet regjering neppe vil ligge i langvarig strid med Norges Idrettsforbund selv om partiets kulturminister flere ganger har påpekt at hun ser seg selv som bevegelsens øverste leder.
DB170106 Høyesterett konkluderte med at dette er i strid med EØS-regelverket og fri etableringsrett.
BT170106 Stikk i strid med både det Regjeringen og Byrådet ønsker.
BT170106 Stikk i strid med både det Regjeringen og Byrådet ønsker.
AP170106 - Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.
DB170105 Ny strid
BT170105 Det var imidlertid før juristene i Klima- og miljødepartement kom frem til at vedtaket ville være i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven.
AP170105 Men fra naturvernhold kom det klager : Naturvernforbundet mente lisensjakten ville bety at ulven i Norge ville « være så godt som utryddet » - sterkt i strid med økologisk kunnskap og moderne naturforvaltning. 8.
AP170105 - Statsråd i dyp strid med sin egen regjering ¶
AP170105 - Det er en alvorlig situasjon når et stortingsvedtak med en klar intensjon blir parkert av en statsråd, i dyp strid med sin egen regjering og andre statsråder, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
DB170104 - Det er viktig å komme ut av det spennet vi er i nå, der Stortingets bestandsmål er i strid med hensynet til norsk lov, sier Helgesen.
DB170104 Det å la folk gå fri i påvente av et tilbud ville vært i strid med folks rettsfølelse.
BT170104 Det er et slag i trynet til alle barn og ungdommer som vokser opp i hjem der det drikkes for mye, og i strid med alt vi vet virker for å begrense skadene av alkoholbruk.
AP170104 Miljøvernere og ulvevenner mot jegere, sauebønder og bygdefolk - og intern politisk strid .
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170104 Strid om tallene ¶
AP170104 Miljøvernere og ulvevenner mot jegere, sauebønder og bygdefolk - og intern politisk strid .
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170104 Strid om tallene ¶
DB170103 På LO-kongressen i 2013 fastslo et flertall i LO at norske tariffavtaler, lover og ILO-konvensjonen skulle gå foran EØS-avtalen ved strid mellom partene i arbeidslivet.
DB170103 Men som Høyesterett avklarer i dommen, er dette i strid med selve EØS-avtalen.
DB170103 Der bestemte et flertall i Høyesterett at havnearbeidernes boikott med siktemål å presse det danske selskapet Holship til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsritt, er i strid med EØS-regelverket.
AP170103 Å legge ned etikkomiteen ville vært stikk i strid med dette mantraet.
AP170103 Men i løpet av 12 år har folket fått stor respekt for sin monark, som de anser som hevet over all politisk strid .
AP170103 Dersom du parkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene, vil du nå kunne bli ilagt 900 kroner i bot.
AP170103 | Bitter strid etter ulveforliket - Helgesen innkaller til møte onsdag ¶
BT170102 Der ligger både USAs og FNs politikk fast ; bygging av bosettinger på okkupert land er i strid med Genèvekonvensjonen.
AP170101 Han konkluderte med at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP161230 Sovjetunionen nektet å betale lokal eiendomsskatt, og lå i strid med lokale myndigheter i årevis.
BT161217 " Virkelighetsforfatterne og deres tilhengere synes å forutsette at noe er galt hvis og bare hvis det er i strid med norsk lov ", skriver den tredje ulven i flokken, teaterforsker Finn Iunker.
AP161211 Det rapporteres også om at mange av dem som blir plassert i Øst-Europa reiser raskt videre, selv om dette er i strid med EUs regler.
AP161203 Dette er i strid med retningslinjene.
AP161116 Solveig Schytz ( V ), lederen for samferdselsutvalget i Akershus, peker på at fylkesutvalget også har behandlet saken, uten at noen vurderte at reguleringsplanen var i strid med Oslopakke 3.
AP161101 Etter ett års strid om hvordan avtalen de selv inngikk skal forstås, har byrådet og Rødt avklart spørsmålet om private barnehager.
DN161031 Samtidig sier han Facebook vil forbeholde seg retten til å ta ned innhold som er i strid med retningslinjene.
AP160928 Forskningen om skatteparadiser og kapitalflukt viser et utviklingsmønster stikk i strid med rådende oppfatninger både i befolkningen, blant politikere og blant mange eksperter.
AP160914 - Hvordan kan styret bestemme noe som er så i strid med det mange av medlemslandene vil ?
AP160908 På spørsmål fra en tilhører i salen ble hun også konfrontert med sitt rykte som en politiker som gjerne sender amerikanske soldater i strid .
AP160907 Derfor var det en voldsom nedtur da brannvesenet i fjor satte ned foten før sesongstart i år, stikk i strid med praksis tidligere.
AP160831 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.
AP160831 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
AP160831 Flere av dem i lang tid, og i strid med reglene politiet selv har satt.
SA160827 Skiforbundet har hele denne uken vært klare på at det norske landslaget ikke misbruker astmamedisiner for å oppnå en konkurransefordel, stikk i strid med Kowalczyks inntrykk.
FV160827 Skiforbundet har hele denne uken vært klare på at det norske landslaget ikke misbruker astmamedisiner for å oppnå en konkurransefordel, stikk i strid med Kowalczyks inntrykk.
BT160827 Skiforbundet har hele denne uken vært klare på at det norske landslaget ikke misbruker astmamedisiner for å oppnå en konkurransefordel, stikk i strid med Kowalczyks inntrykk.
AP160827 Skiforbundet har hele denne uken vært klare på at det norske landslaget ikke misbruker astmamedisiner for å oppnå en konkurransefordel, stikk i strid med Kowalczyks inntrykk.
SA160826 Derfor har jeg også sagt at jeg ikke har grunn til å tro at langrennslandslaget har opptrådt i strid med dette.
FV160826 Derfor har jeg også sagt at jeg ikke har grunn til å tro at langrennslandslaget har opptrådt i strid med dette.
BT160826 Derfor har jeg også sagt at jeg ikke har grunn til å tro at langrennslandslaget har opptrådt i strid med dette.
AP160826 Derfor har jeg også sagt at jeg ikke har grunn til å tro at langrennslandslaget har opptrådt i strid med dette.
SA160822 - Selv om vi har hatt et godt forhold med Ryan i over ti år og har ansett ham som et viktig medlem av Speedo-teamet, kan vi ikke godta atferd som er i strid med de verdiene denne merkevaren lenge har stått for, heter det i en uttalelse fra Speedo.
AP160822 - Selv om vi har hatt et godt forhold med Ryan i over ti år og har ansett ham som et viktig medlem av Speedo-teamet, kan vi ikke godta atferd som er i strid med de verdiene denne merkevaren lenge har stått for, heter det i en uttalelse fra Speedo.
SA160812 Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk, og suspensjonen var derfor ugyldig », heter det i en melding fra advokatkontoret Bull & Co.
AP160812 Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk, og suspensjonen var derfor ugyldig », heter det i en melding fra advokatkontoret Bull & Co.
SA160727 Kleppe Marken presiserer at om leiekontrakten er i strid med Husleieloven, er det sistnevnte som gjelder.
BT160727 Kleppe Marken presiserer at om leiekontrakten er i strid med Husleieloven, er det sistnevnte som gjelder.
AP160727 Kleppe Marken presiserer at om leiekontrakten er i strid med Husleieloven, er det sistnevnte som gjelder.
SA160719 - I utgangspunktet er dette i strid med det lovvernet vi har, sier Kasper Nilsen Ervik til Adresseavisen.
BT160719 - I utgangspunktet er dette i strid med det lovvernet vi har, sier Kasper Nilsen Ervik til Adresseavisen.
AP160719 - I utgangspunktet er dette i strid med det lovvernet vi har, sier Kasper Nilsen Ervik til Adresseavisen.
AP160715 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
AP160628 Krisen på Island i 2008 utløste en langvarig juridisk og politisk strid med Storbritannia og Nederland om hvem som skulle ta regningen da britiske og nederlandske innbyggere tapte sparepengene sine da den islandske nettbanken Icesave gikk med i dragsuget under bankkollapsen.
AP160617 Dette er i strid med anbefalingen fra forsvarssjefen.
DA160520 Stavanger Frp har en lang og lite ærerik historie med skandaler, åpen strid mellom fraksjoner og drøye påstander rettet mot meningsmotstandere.
DA160520 Spesielt Stavanger Frp som nok en gang opplever at personlig strid bobler opp til overflaten, og der uenigheten partitradisjonen tro krydres med lekkasjer og krav om utkastelse, kunne hatt godt av å diskutere grensen mellom uenighet og fiendskap.
AP160513 Selv med informasjon og samtykke kan slik innsamling av data være i strid med regelverket.
AP160426 - Den aktuelle anmeldelsen ble vurdert å være i strid med våre retningslinjer basert på informasjon rapportert inn fra et medlem hos oss.
AP160425 At vi som svensker skal tvangsblandes med mye større folkegrupper, er i strid med FNs konvensjoner om minoriteter.
SA160421 Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp, i strid med nasjonale føringer og i strid med EU.
SA160421 Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp, i strid med nasjonale føringer og i strid med EU.
AP160420 - Saksøker har ikke vært og er ikke uttatt for behandling i strid med artikkel tre i EMK.
SA160418 Det er i strid med anbefalingene fra Djupedal-utvalget og rådene fra dem som har opplevd grov mobbing, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar, skriver NTB.
BT160416 Etter en lengre strid som endte i Stavanger tingrett ble det besluttet å overlate omsorgen for barna til en onkel i India.
AP160406 - Det å opprette disse selskapene, 40 i alt, er sannsynligvis ikke i strid med noen internasjonale lover eller regler, har DNB-sjef Rune Bjerke sagt tidligere ¶
AP160403 Statministerparets selskap på De britiske jomfruøyene er ikke i strid med islandsk lov.
AP160403 Skatteunngåelse er å bruke gjeldende skattelovgivning for å søke å redusere skatt og er aktivitet som strider mot lovens hensikt uten at det skjer i strid med loven.
SA160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
BT160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
AP160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
AP160326 Voldelige sammenstøt mellom nomadegjetere og bønder som driver med jordbruk, ofte på grunn av strid om beiterett og vanntilgang, er ikke uvanlig.
SA160321 INGEN FAMILIE I KRISE : - Mediene liker å fortelle om familiegenerasjoner i strid og at den moderne familien er i krise, men dette stemmer ikke med bildet vi finner, forteller Katharina Herlofson, forsker ved NOVA/HiOA.
BT160316 At et byråd med Ap, Venstre og KrF får et sprøyterom på plass, markerer slutten på en epoke med ideologisk strid om et symbolmettet enkelttiltak.
BT160316 " At et byråd med Ap, Venstre og KrF får et sprøyterom på plass, markerer slutten på en epoke med ideologisk strid om et symbolmettet enkelttiltak ", mener BT.
AP160316 I en serie artikler avslørte Dagbladet at norske marinefartøyer har havnet hos paramilitære styrker i Nigeria og Kamerun, at beltevogner ble solgt til Sudan og at militære lastebiler endte i Eritrea, i strid med FNs embargo.
BT160314 Et skifte bort fra denne kampmentaliteten ser ut til å ha hendt i tiden rundt Første verdenskrig 1914-1918, og det er ikke fjerntliggende å se til selve verdenskrigen som årsak til at romantiseringen av strid i sluttende linjer nådde sin ende.
VG160310 Les også : KrF : - Viktig at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin egen samvittighet ¶
NL160308 Innkreving av avgift har etter manges mening vært i strid med friluftsloven, kommunen har sett lite til skatteinntekter fra den store omsetningen, og fremmed arbeidskraft har tatt med seg sin personbeskatning til andre himmelstrøk.
DN160215 Duket for strid om ny høyesterettsdommer i USA ¶
AP160211 Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel, og mener soningsregimet medfører så strenge soningsforhold at de er i strid med menneskerettighetene, og har derfor saksøkt staten.
AP160211 Fakta : Strid om ny sykehusplan ¶ | « Jeg starter dagen med kornblanding og melk » ¶
BT160208 Fylkesordfører Anne Gine Hestetun ( Ap ) er blant dem som har tatt til orde for å droppe riksvei 7 - stikk i strid med hva Ap sier.
DA160202 Saken har skapt stor debatt og strid mellom partiene.
DA160202 Saken har skapt stor debatt og strid mellom partiene.
AP160126 PST-sjef Benedicte Bjørnland mente varslingsplikten var i strid med taushetspliktbestemmelsene.
AP160126 PST-sjef Benedicte Bjørnland mente varslingsplikten for såkalte " mobilregulerte soner " var i strid med taushetspliktbestemmelsene.
AP160126 Overvåket i strid med loven ¶
AP160126 - Det vil i så fall være i strid med Stortingets ønske og Norges folkerettslige forpliktelse gjennom blant annet flyktningkonvensjonen, sier partiets innvandringspolitiske talsmann til NTB.
AP160121 Hun sier at det er helt grunnleggende at ikke asylsøkere blir returnert i strid med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetskonvensjonen, samt de klare vilkårene Stortinget har stilt til returene.
AP160120 Uoffisielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, viser at problemene har tårnet seg opp for Rema-sjef Ole Robert Reitan, som mandag politianmeldte ikke mindre enn 120 av sine konkurrenter for å drive i strid med loven.
AP160120 Uoffisielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, viser at problemene har tårnet seg opp for Rema-sjef Ole Robert Reitan, som mandag politianmeldte ikke mindre enn 120 av sine konkurrenter for å drive i strid med loven.
AP160120 Uoffisielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, viser at problemene har tårnet seg opp for Rema-sjef Ole Robert Reitan, som mandag politianmeldte ikke mindre enn 120 av sine konkurrenter for å drive i strid med loven.
AP160120 Utsendelsene må følges tett slik at vi får størst mulig visshet om at de er i tråd med Stortingets intensjoner, og at de ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.
AP160118 Rema hevder i anmeldelsen at nær en tredjedel av erkekonkurrenten Norgesgruppens butikker, som blant annet har mange søndagsåpne Joker og Kiwi-butikker, holder åpent i strid med loven.
AP160114 - Helsedirektoratet har ansett at QR-koder i utgangspunktet er i strid med reklameforbudet, fordi disse ofte er lenker til informasjon som er i strid med reklameforbudet.
AP160114 - Helsedirektoratet har ansett at QR-koder i utgangspunktet er i strid med reklameforbudet, fordi disse ofte er lenker til informasjon som er i strid med reklameforbudet.
AP160107 - Dette er stikk i strid med signalene jeg har fått, nemlig at stasjonen er veldig populær, sier han til Aftenposten.
AP160104 Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel, hvilket medfører så strenge soningsforhold at Breivik mener de er i strid med menneskerettighetene.
AP160101 Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund.
AP160101> Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund.
AP160101> target="avis" href= Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund.