AP171030 Fra forskning på voksne utøvere så vet man at utøvere som har høy grad av opplevd stress og angst, har høyere risk for å skade seg, sier professor Pensgaard.
AP171030 - I og med at vi vet at det rapporteres om høyere grad av stress og angst blant ungdom generelt, så kan vi anta at dette også øker sannsynligheten for flere alvorlige skader også blant yngre.
AA171030 Fra forskning på voksne utøvere så vet man at utøvere som har høy grad av opplevd stress og angst, har høyere risk for å skade seg, sier professor Pensgaard.
AA171030 - I og med at vi vet at det rapporteres om høyere grad av stress og angst blant ungdom generelt, så kan vi anta at dette også øker sannsynligheten for flere alvorlige skader også blant yngre.
SA171029 Det er mer stress for kroppen å trene i høyden, sier Marit Bjørgen som innrømmer at det også blir sendt noen tanker hjemover til mann og lille Marius en sen kveldstime.
DB171029 Norges suksesstrener Christian Mitter ( 38 ) gjør grundig forarbeid for å unngå ekstra stress .
DB171029 Mitters tips skyldes spesielle behov som alpinleder, han sørger for minst mulig stress for mange toppidrettutøvere.
DB171029 Her er Mitters ni beste tips for å unngå ekstra stress under reisen : ¶ 1 ) Ta med deg flere kort, også kredittkort ¶
AP171029 Det er mer stress for kroppen å trene i høyden, sier Marit Bjørgen som innrømmer at det også blir sendt noen tanker hjemover til mann og lille Marius en sen kveldstime.
SA171027 Verktøy mot stress
SA171027 Både Ohren og Loncar opplever at flere prøver ut yoga fordi det kan være et godt verktøy mot stress .
DB171027 Her plages du ikke med endeløse køer og stress .
AP171027 Verktøy mot stress
AP171027 Både Ohren og Loncar opplever at flere prøver ut yoga fordi det kan være et godt verktøy mot stress .
AA171027 Verktøy mot stress
AA171027 Både Ohren og Loncar opplever at flere prøver ut yoga fordi det kan være et godt verktøy mot stress .
VG171026 Var på kurs om stress og sikkerhet ¶
SA171026 Vi ber om forståelse for at lektor Hansen opplevde stress og hadde høye skuldre allerede under oppstillingen til julekonserten.
BT171026 Vi ber om forståelse for at lektor Hansen opplevde stress og hadde høye skuldre allerede under oppstillingen til julekonserten.
DB171025 Min nåværende medforfatter arrangerte kurset og hun hjalp meg å snu et sexliv fullt av skam, angst, stress og nesten fritt for nytelse til et jeg i dag nyter med stor glede.
VG171024 Store mengder skolearbeid kan også føre til en annen type stress , mener VG3-elevene Emilie og Silje.
VG171024 Mye tyder på at vi trenger en organisering av skolearbeidet som gjør at flere mestrer utfordringene de møter uten negativt stress .
VG171024 Jenter rapporterer oftere om negativt stress og psykiske helseplager enn gutter.
VG171024 Jentene presterer bedre skoleresultater, men sliter med utfordringer som stress og prestasjonspress.
VG171024 I en systematisk kunnskapsoversikt hentet ut fra over 2000 internasjonale studier om stress i skolen, sitter forskerne ved Kunnskapssenter for utdanning igjen med 33 studier som mest relevante for norsk skole.
VG171024 Hvis elevene har for mye lekser, prøver og innleveringer samtidig, så oppstår det et negativt stress hos en del elever.
VG171024 Han mener det er viktig å ta funnene som viser at mye testing, prøver og lekser fører til negativt stress for mange på alvor.
VG171024 Funnene koker ned til tre viktige årsaksfaktorer til elevenes stress : ¶ * 1 Stress som følge av lekser, prøver og tidsfrister for når skolearbeid skal være ferdig. * 1 Stress som følge av elevenes egne forventninger til seg selv og egne prestasjoner, samt ambisjoner om å for eksempel komme inn på en bestemt videregående skole eller høyere utdanning. * 1 Stress som følge av so
VG171024 Funnene koker ned til tre viktige årsaksfaktorer til elevenes stress : ¶ * 1 Stress som følge av lekser, prøver og tidsfrister for når skolearbeid skal være ferdig. * 1 Stress som følge av elevenes egne forventninger til seg selv og egne prestasjoner, samt ambisjoner om å for eksempel komme inn på en bestemt videregående skole eller høyere utdanning. * 1 Stress
VG171024 Elevens egne ord om stress : Karakterpresset gjør oss syke ¶
VG171024 Elevene trenger også hjelp med å håndtere problematiske følelser knyttet til daglig stress, ifølge studien, der det også understrekes at litt stress er noe mange trenger for å prestere optimalt.
VG171024 Elevene trenger også hjelp med å håndtere problematiske følelser knyttet til daglig stress , ifølge studien, der det også understrekes at litt stress er noe mange trenger for å prestere optimalt.
VG171024 Elevene opplever stress når : ¶ * 1 De har høye forventninger til egne prestasjoner, men presterer dårligere enn de forventer. * 1 Skolen har høyere forventninger til hva de skal prestere enn det de føler at de makter. * 1 De forventer støttende og oppmuntrende lærere, men opplever å møte slitne, lite motiverte eller
VG171024 Det defineres som positivt stress .
VG171024 ( Kilde : Stress i skolen - en systematisk kunnskapsoversikt/Kunnskapssenter for utdanning ) ¶
VG171024 * 1 Stress som følge av sosiale relasjoner.
VG171024 * 1 Stress som følge av elevenes egne forventninger til seg selv og egne prestasjoner, samt ambisjoner om å for eksempel komme inn på en bestemt videregående skole eller høyere utdanning. * 1 Stress som følge av sosiale relasjoner.
SA171024 Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og skolerelatert stress enn gutter.
SA171024 Ifølge rapporten skyldes stress i skolen en ubalanse mellom krav og forventninger, og støtte og ressurser.
SA171024 I en pressemelding sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) at skolerelatert stress og andelen unge som rapporterer om psykiske plager, har økt i Norge de siste årene.
SA171024 En ny rapport viser at jenter er mer utsatt for skolerelatert stress enn gutter.
DB171024 Gode defensive involveringer blir altfor ofte etterfulgt av meningsløse valg og balltap, forårsaket av unødvendig stress og begrensede ferdigheter med ballen i beina.
DB171024 Forskning viser at nevrotisisme henger sammen med nivå av serotonin i hjernen, og at forskjeller i det å takle stress og ubehagelige følelser, henger sammen med strukturer i det limbiske området i hjernen - altså der hvor følelser blir behandlet.
DB171024 De som skårer lavt, tar ting på strak arm : De mestrer stress godt, bekymrer seg sjelden unødvendig, er flink til å stå imot fristelser, de ser på fordelene og mulighetene før de ser på ulempene og bekymringene.
BT171024 Vi trenger også kunnskap om stress fra ungdommene selv, sier han.
BT171024 Stadig flere unge blir syke av stress .
BT171024 STRESSMESTRING : Elevene på Åsane videregående skole ønsker seg bedre koordinering av hjemmearbeidet, bedre tilgang på helsesøster og mer fokus på stress og psykiske plager.
BT171024 Rapporten anbefaler blant annet jevnere arbeidsbelastning og mer fokus på sosialt miljø blant elevene for å redusere stress i skolen.
BT171024 Og de har et par klare råd til skolen for å minske stress og bedre det sosiale miljøet.
BT171024 Ifølge rapporten er det indikasjoner på at jenter og gutter takler stress ulikt.
BT171024 Hva vet vi om norske ungdommer og stress ?
BT171024 Gode sosiale relasjoner er en god buffer mot stress , ifølge rapporten.
BT171024 Fakta : Stress i skolen ¶ « Stress i skolen - en systematisk kunnskapsoversikt » er en oppsummering basert på 33 vitenskapelige studier gjennomført i 28 land.
BT171024 Fakta : Stress i skolen ¶
BT171024 FORSKJELL : Alle føler forventningspress, men det er en viss forskjell på hvordan jenter og gutter takler stress .
BT171024 Elever opplever stress når de presterer dårligere enn forventet, oppgaver hoper seg opp, de har umotiverte eller overarbeidede lærere, klassemiljøet er dårlig, de får liten støtte eller forståelse hjemme og når de ikke får tid til sosiale aktiviteter fordi de må gjøre lekser, heter det i rapporten.
BT171024 Elevene i Åsane synes det er for lite snakk om stress og psykiske plager på skolen.
BT171024 Disse rådene matcher noe av det som kommer frem i en fersk rapport om stress i skolen, laget av Kunnskapssenteret for utdanning ( KSU ) på bestilling fra Kunnskapsdepartementet.
BT171024 Den fremhever ellers fire viktige områder for å redusere skolerelatert stress : ¶ 1.
BT171024 - Vi ser at stress gjør et hopp og øker i 2009, da Iphonen kom.
AP171024 Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og skolerelatert stress enn gutter.
AP171024 Ifølge rapporten skyldes stress i skolen en ubalanse mellom krav og forventninger, og støtte og ressurser.
AP171024 I en pressemelding sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) at skolerelatert stress og andelen unge som rapporterer om psykiske plager, har økt i Norge de siste årene.
AP171024 En ny rapport viser at jenter er mer utsatt for skolerelatert stress enn gutter.
DB171023 Mange av anfallene skyldtes også stress , la Griffith til, og sa at hun er overbevist om at hun er mindre stressa nå som hun er singel.
VG171022 - En slik kampanje kan kanskje medføre at maktpersoner blir redde for å bli eksponert og hengt ut, sier Siri Thoresen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .
DN171022 - Dette er en ganske vanlig myte om mellomlederen, og hvis det var slik skulle man tro at de opplevde mer stress og uro i jobben enn det topplederen gjør.
DB171021 I fangenskap kan dovendyrene dø etter bare seks måneder som følge av angst og stress .
AP171021 Manglende stimulering og skadelige stoffer som dannes ved frykt og stress medfører færre nye kontaktpunkter og i verste fall nervecelledød.
VG171020 De lider under varierende grader av post-traumatisk stress .
VG171019 For ikke å oppleve posttraumatisk stress , hoppet jeg på et nytt prosjekt med én gang.
DB171019 Intensjonen til gründerne er å « skape en egen liten « community » hvor man kan komme som man er og føle seg fri fra byens stress og mas ».
SA171018 ¶ For paret anses ikke små uoverensstemmelser eller ekteskapelige krangler på jobb som negativt stress .
DB171018 For mens stress gjerne trekkes frem som en negativ ting, er det ikke alltid det, mener Hasson.
DB171018 - Langvarig og kontinuerlig stress uten at man rekker å hente seg inn igjen er skadelig, men passe mengde stress innimellom er bra.
DB171018 - Langvarig og kontinuerlig stress uten at man rekker å hente seg inn igjen er skadelig, men passe mengde stress innimellom er bra.
DB171018 Stress kan være bra ¶
DB171018 I de årene som ble påvirket av vulkanutbrudd ble disse flommene redusert, noe som førte til sosialt stress som kunne utløse uro, og ha andre politiske og økonomiske konsekvenser, sier Manning.
BT171018 Da Kristin Børte og Erik Ruud ved Kunnskapssenter for utdanning i Forskningsrådet satte i gang og lette etter relevant internasjonal forskning, fant de i utgangspunktet over 2000 nyere forskningsartikler om hva som skaper stress hos elever i skolen.
BT171018 For paret anses ikke små uoverensstemmelser eller ekteskapelige krangler på jobb som negativt stress .
AP171018 For paret anses ikke små uoverensstemmelser eller ekteskapelige krangler på jobb som negativt stress .
AA171018 For paret anses ikke små uoverensstemmelser eller ekteskapelige krangler på jobb som negativt stress .
BT171017 Én av ti kvinner har blitt voldtatt, og en fjerdedel har opplevd seksuelle krenkelser, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AP171017 - Flere vil skjønne at de ikke er alene, og man kan får frem et budskap om at det er hjelp å få, sier Mia Myhre, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , til VG.
SA171016 Hvis tiden ikke strekker til, kan en stor hage bare bli stress .
DB171016 Rettspsykiatriske vurderinger gjort av det amerikanske forsvaret viser at Bergdahl hadde schizofrene tendenser da han stakk av og at han nå lider av posttraumatisk stress .
DB171016 Kan det som fører til økt læring for de fleste, føre til stress og sykdom hos noen ?
DA171016 Du påfører det oksidativt stress , styrker « lumske » bakterier, svekker fermenteringen av fiber og produksjonen og opptaket av næringsstoffer fra tarmen.
DA171016 Du påfører det oksidativt stress , styrker « lumske » bakterier, svekker fermenteringen av fiber og produksjonen og opptaket av næringsstoffer fra tarmen.
AP171016 Hvis tiden ikke strekker til, kan en stor hage bare bli stress .
DB171013 Det gir mindre stress , mer tid til trening, større overskudd og en fotballhverdag til å leve med også for de som om ti, femten år skal bli aller best.
DB171012 På bokfronten er det tilsvarende stress .
AP171012 Det innebærer faktisk en god del stress og uro, fordi smerten ved å bli skulle bli avvist plutselig er så stor.
DA171010 Mer ansvar, stress og skyld til feil person », skrev hun i twitterposten.
AP171009 På vårt laboratorium i Bergen Stress and Sleep Group simulerer vi skiftarbeid hos rotter.
AP171009 Janne Grønli er forskningsgruppeleder ved Bergen Stress and Sleep Group, Universitetet i Bergen.
AP171009 Andrea Rørvik Marti er ph.d.-student ved Bergen Stress and Sleep Group, Universitetet i Bergen.
SA171008 - Livet er fullt av stress , men stresset jeg har følt i kampen for å nå VM, er verre noe annet jeg har vært med på, tilføyde argentineren.
AP171008 Å møte en hundelufter og fremmede hunder en halvtime, når de har roet seg, lager mer stress .
AP171008 Det skaper stress .
AP171008 - Livet er fullt av stress , men stresset jeg har følt i kampen for å nå VM, er verre noe annet jeg har vært med på, tilføyde argentineren.
DB171007 Han er under stort press og stress , fortsatte Stirling.
VG171006 Jeg sliter med posttraumatisk stress og må leve resten av livet med smerter i nakken og nerveskader ut i arm og i bryst.
DB171005 Jeg lagde den fordi jeg selv har vært igjennom spiseforstyrrelser, stress , angst og depressive perioder, som alle var reaksjoner på tankene om at « jeg ikke er god nok », forteller Gisiger til Dagbladet.
DB171005 Dødsfall som følge av stress på arbeidsplassen er et stadig økende problem i Japan, og fenomenet blir kalt « karoshi ».
AP171005 Legg vekk stress og prestasjonsfokuset, utforsk andre måter å ha sex på, så kommer den gjerne opp av seg selv.
AP171005 Du forteller at du ikke har noe problem med å få ereksjon når du er alene, og det forteller meg at dette handler om faktorer som stress eller nervøsitet, og ikke noe fysiologisk.
AP171005 Alene, null stress .
DB171004 Vi må unngå stress og holde oss til kampplanen.
DB171003 . Du må avløse stress når du spiller i El Clasico.
VG171001 - Det har ikke vært noe stress etter Rio.
AP170929 Den siste teorien AP nevner er stress og angst, som kan ha gjort situasjonen mer komplisert.
AA170929 Og for dere som leser dette som en bagatell, vit at det skaper stress og mindre tid til pasientene.
DN170927 Fra disse to premissene konkluderer Cerf at hvis folk ønsker å maksimere lykke og minimere stress , bør de etterstrebe et liv som krever færre beslutninger ved å omgi seg med mennesker som legemliggjør egenskapene man foretrekker.
AP170927 Innlegget er skrevet av Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge, RVTS Midt og Knut Hermstad, rådgiver RVTS Midt.
VG170926 Det var ikke noe stress i begynnelsen, og jeg har ikke tenkt på tanken om rollen mellom to parter som driver med innførsel av narkotika.
SA170924 | Sykkelpresidenten fikk hjerteinfarkt av VM-stresset ¶ Stress førte til at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen fikk hjerteinfarkt i sommer, skriver VG.
SA170924 Det har vært mye stress , det er det ingen tvil om, sier presidenten i Norges Cykleforbund til avisen.
SA170924 - Det var nok en smell som konsekvens av mye stress .
BT170924 | Sykkelpresidenten fikk hjerteinfarkt av VM-stresset ¶ Stress førte til at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen fikk hjerteinfarkt i sommer, skriver VG.
BT170924 Det har vært mye stress , det er det ingen tvil om, sier presidenten i Norges Cykleforbund til avisen.
BT170924 - Det var nok en smell som konsekvens av mye stress .
AP170924 | Sykkelpresidenten fikk hjerteinfarkt av VM-stresset ¶ Stress førte til at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen fikk hjerteinfarkt i sommer, skriver VG.
AP170924 Det har vært mye stress , det er det ingen tvil om, sier presidenten i Norges Cykleforbund til avisen.
AP170924 - Det var nok en smell som konsekvens av mye stress .
SA170922 Han håper det ikke blir for mye stress for det norske laget.
FV170922 Han håper det ikke blir for mye stress for det norske laget.
AP170922 Han håper det ikke blir for mye stress for det norske laget.
VG170921 Også i 2015, da han fortsatt var med i boybandet, trakk han seg fra en turné på grunn av stress .
DB170921 - I USA stengte buffeten halv ti, og de fleste lagene spiste mellom sju og åtte, så det ble litt stress da vi endelig slapp til.
DB170921 Et liv i utenforskap der arbeidslivet preges av midlertidighet, konstant stress og prestasjonspress, tung fysisk jobb og lave lønninger er ikke holdbart.
DB170920 Alle er preget av stress og det går ut over alt.
DB170920 Sørensen unngår stress , fordi det ikke løser noen ting.
DB170919 Det er bare stress og angst, » skriver 22-åringen.
DB170919 Videre skriver han at en av teoriene bak konas hjertesvikt er at hun lider av broken heart-syndrom, som ifølge Fugelli selv blant annet kan forårsakes av ekstremt stress , som ved « farlig sykdom og død hos en du er glad i ».
VG170918 Vi har lyst til å vise at det er helt greit å kysse folk av samme kjønn, at det er null stress og at kjærlighet er kjærlighet, sier hun.
VG170918 « Måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke... ble derfor litt stress i opplegget mitt videre...
VG170918 « Hei..vet d hvordan firma ligger an m det andre v h har pratet om..d er litt stress nå..håper du forstår ».
DB170918 - Det hender det er litt stress med å få endene til å møtes, så dette kommer veldig godt med, sier Furuberg.
SA170917 | Flere tusen feiret sykkel-VM : - Det er veldig stress å gå på jobb, men det får vi legge fra oss denne uken ¶
BT170917 | Flere tusen feiret sykkel-VM : - Det er veldig stress å gå på jobb, men det får vi legge fra oss denne uken ¶
VG170916 NULL STRESS : Geitebukken Alfen lar seg ikke stresse opp med forhåndsnerver og kav før Sykkel-VM starter for alvor i Bergen.
SA170916 | Flere tusen feiret sykkel-VM : - Det er veldig stress å gå på jobb, men det får vi legge fra oss denne uken ¶
AP170916 | Flere tusen feiret sykkel-VM : - Det er veldig stress å gå på jobb, men det får vi legge fra oss denne uken ¶
DB170915 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress undersøkte i 2016 behandlingstilbudet i hele landet for barn og unge med skadelig seksuell atferd.
DB170915 Han forteller at han ble utsatt for fysisk og psykisk vold, opplevde « mye stress », som han sier.
DA170915 Det bidrar bare til stress og irritasjon blant småbarnsforeldre, mener han.
DB170914 Det kunne jeg blitt mange ganger, men jeg har ikke noe stress med det.
DB170914 - Vi har rett og slett ikke tid til å få den gleden av å planlegge et bryllup, og det ble plutselig en ting vi bare ville bli ferdige med, og det har blitt mest stress .
AP170914 Mange barn plages av stress på skolen og i fritiden, og yoga er en motpol til det stressede samfunnet.
AP170914 Det å komme i kontakt med kroppen på den måten kan være en måte å kjenne på grenser på, og dermed håndtere stress .
AP170914 Man kan kanskje si at stress er hovedfienden til orgasmen, og når man føler press på at « nå må jeg få til å komme », så er sjansene store for at det ikke skjer.
VG170911 - Disse dyrene gjennomgår en enorm mengde stress når du flytter dem vekk fra et kjent område, og dette stresset kan være veldig farlig for dem, sier kommunikasjonsdirektør Rong Magill i Miami Zoo til Reuters.
DA170911 Jeg har hotellrom rett her nede, så det er ikke stress , ler SV-kandidaten.
DB170910 På sin nettside frister Nettavisen Lånehjelpen kundene slik : « Eller kanskje du rett og slett trenger å komme deg vekk fra hverdagens stress , og da helst til en deilig strand langt bort. » - Ingen prinsippforskjell ¶
DB170910 i oppvekst, relasjoner, sosialt utenforskap, meningsspørsmål og emosjonell stress og frykt.
AP170910 Jeg skammer meg for øvrig ikke over å være hjemløs, jeg liker å være helt fri fra stress , regninger og tidsfrister.
VG170909 Den mentale komponenten, stress og bekymringer, håp eller mismot, er betydelig i et ALS-forløp.
DB170908 Vi kjenner ikke alle følgene av denne typen undervisning, men vi vet at stress over tid samles opp i kroppen og at symptomene kan komme etter mange år.
DB170908 I mange familier blir evalueringene og barnets testresultater et viktig tema, og dette kan skape varig uro og stress også hjemme, der barnet ideelt skulle finne ro og hente krefter.
DB170908 Et fellestrekk for disse barna er at de har vært utsatt for stress og belastninger i hjemmet, på skolen eller i fritida.
DB170907 En avhengighet tjener alltid en funksjon i menneskers liv : Den gir trøst, distraksjon fra smerte, en lindring av stress .
AP170904 Men under stress kan en spillers oppførsel være lite gjennomtenkt og resultere i farlige taklinger, protester eller bortsparking av ballen.
AP170904 Følelser knyttet til stress , prestasjonsangst og frykt, men også glede og belønning, er viktige mentale prosesser i en prestasjonskultur.
AP170904 Fra hjernevitenskapene vet vi at frykt knyttet til negativt stress gir svake prestasjoner og dårlig helse, mens glede utvikler hjernen, stimulerer lærelyst og bidrar til god prestasjonsutvikling.
AP170904 Eller at skade, smerter og stress demper vågelysten.
AP170904 - Dette er den eneste ikke-dødelige metoden til å presse Pyongyang og jeg tror det kan skape effektivt økonomisk stress for Kims regime, sier Lee til Aftenposten.
VG170901 - I Norge jobber vi halvparten så mye, og mange klager over at det er mye stress .
VG170901 Det siste året følte hun seg likevel sliten, men skyldte på småbarnslivet og stress i hverdagen.
DA170901 Det kan bli mye stress .
VG170831 Nå håper hun og døtrene Hanna ( i midten ) og Mari at det blir mindre stress og mer tid sammen som familie.
DB170829 Landslagslegen sier at skaden hans skyldes stress .
DB170829 Problemene med hjerterytmen og vedvarende utfordringer med elveblest på kroppen, satt legene i sammenheng med stress og mistrivsel.
AP170826 Så du kan jo bare tenke deg hvor stress dette stortingsvalget er.
DB170825 ¶ BARNDOMMENS RÅSKAP : Traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , skriver artikkelforfatterne.
DB170825 I Norge har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vist at traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder.
DB170825 I samme intervju uttalte hun for øvrig at problemene med stemmen skyldtes stress , ikke borreliose.
DB170824 minutt, blir det stress og jag.
DB170823 De synes også det er stress med søppelsortering.
VG170822 I den forbindelse har jeg lyst til å utruste dere med noen kalde fakta : ¶ * 1 Hvert år tar Rikshospitalet imot 40 barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.
NL170822 Mye står på spill og stress kan oppstå i prekære situasjoner.
AP170821 Man må ikke bare ta hensyn til inntak av mat og drikke, men også følelser, stress , søvn, aktivitet og lignende.
VG170820 Bakgrunnen for avlysningen og pausen er ifølge innlegget at Rasmussen har hatt for mye stress og for mye å tenke på i det siste med blant annet blogg, bok og tre tv-program som skal rulle og gå samtidig.
DB170818 Flere viser klare tegn på posttraumatisk stress og forsøker å ta livet sitt, andre forsvinner eller sliter med søvnvansker og trekker seg ut av skole og andre fellesarenaer.
DA170818 Det er forventningene som skaper positivt press og kravene som kan skape negativt stress .
AP170818 Nesten alt stress i sosiale situasjoner har én ting til felles - å være veldig bevisst på seg selv.
AP170818 De aller fleste vil merke at det å vende oppmerksomheten utover roer ned stress i sosiale situasjoner.
DB170817 I din egoisme vil du bare fotografere og ta på den selv om dyret lider av stress .
DB170817 Foto : Equina / Facebook ¶ STRESS : - Mange er ikke i stand til å føle empati for en skapning som er alene, redd, sultende, uten mora og livredd på grunn av deg, heter det i uttalelsen.
DB170817 De skriver også at hvaler er dyr som i utganspunktet er ekstra utsatt for nettopp stress , og at den behandlingen delfinungen fikk utsatte den for et sjokk som igjen framskyndet hjertesvikt.
SA170816 Ifølge Helse-Norge er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen og endringer i livet som har gitt stress , de vanligste årsakene.
SA170816 De vanligste årsakene til tinnitus er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen, og endringer i livet som har gitt stress .
BT170816 Ifølge Helse-Norge er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen og endringer i livet som har gitt stress , de vanligste årsakene.
BT170816 De vanligste årsakene til tinnitus er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen, og endringer i livet som har gitt stress .
AP170816 Ifølge Helse-Norge er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen og endringer i livet som har gitt stress , de vanligste årsakene.
AP170816 De vanligste årsakene til tinnitus er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen, og endringer i livet som har gitt stress .
FV170815 Ifølge Helse-Norge er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen og endringer i livet som har gitt stress , de vanligste årsakene.
FV170815 De vanligste årsakene til tinnitus er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen, og endringer i livet som har gitt stress .
SA170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
BT170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
AP170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
AP170812 Er mer nevrotiske, noe som gjør dem mer engstelige og mindre motstandsdyktig mot stress
AP170812 Er mer nevrotiske, noe som gjør dem mer engstelige og mindre motstandsdyktig mot stress
VG170811 - Det er liksom aldri noe stress med Karsten.
DB170811 Hvis du skal gjøre en endring, så må det være press, det må være stress , og det må være kort tid.
DB170811 Hvis du skal gjøre en endring, så må det være press, det må være stress , og det må være kort tid.
AP170811 - Ha det gøy, og ikke stress med å få med deg alt.
DB170810 Jeg trives jo bare med det, jeg ser ikke på det som noe stress , sier Warholm.
DB170810 - Enkelt forklart så takler hjernen stress dårligere.
DB170810 Da er det godt å ha en fjortenåring i huset som sier at det er « null stress ».
SA170809 Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
FV170809 Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
AP170809 Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
AA170808 - Det var nok dirigent Bjørn Moe i guttekoret som la grunnlaget for interessen både for sang og klassisk musikk, selv om han frarådet meg å fortsette med sang ; « - Du må ikke bli sanger, det er dårlig betalt og mye stress - blir heller lege eller noe.
DA170807 - At jeg takler stress og press veldig dårlig.
DN170804 Og dette var svaret fra seriegründeren : - Realiteten er store oppturer, forferdelige nedturer og konstant stress .
DN170804 Underveis løste de en oppgave som er ment å framprovosere stress .
AA170804 - Vi må snakke mer om psykisk helse, og det må være noen å snakke med om psykiske plager og stress .
DB170803 Ifølge Daily Mirror, slo dommer Thokozile Masipa fast i retten at Pistorius har hatt en depresjon og lidd av posttraumatisk stress siden drapet.
DB170801 Ikke siden Odd Børres Grand Prix-klassiker « Stress » er hverdagens jag uttrykt med mer innstengt aggresjon : « Mas, mas, mas, over hele linja/Mandag hele året/Det er ingenting å le av/Men jeg kan ikke la være/Splitter pine, splitter pine ».
AP170801 « Unngå krangling og stress i ferien.
AA170801 Fra å komme fra et samfunn der begrepet « African time » uten stress var gjeldende, måtte jeg sakte, men sikkert forandre meg dramatisk.
DB170728 Jeg må ha det rolig for å unngå stress i hverdagen når jeg jobber, sier hun og legger til : ¶
AP170728 Jeg sliter med å få ereksjon sammen med kjæresten, trolig på grunn av nervøsitet og stress .
AP170728 Du skriver at det trolig handler om nervøsitet og stress , og jeg tenker at det godt kan hende at du har rett i dette.
SA170727 Mats Zuccarello synes mye av det som følger med stjernestatusen er stress .
AP170727 Mats Zuccarello synes mye av det som følger med stjernestatusen er stress .
VG170725 NULL STRESS : Tirsdag kveld var det ingenting som tilsa at katten var ferdig med å oppholde seg i toppen av treet.
DB170725 Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , er enig at politiet må kobles inn først i alle saker hvor en er relativt sikker eller det er høy sannsynlighet for at noe har skjedd.
DA170725 Pacey nevner likevel at dårlig sædkvalitet ofte lenkes til " eksponering for kjemikalier, stress , overvekt og kosthold ". | - Ja, vi er litt optimister ¶
VG170724 Jeg er veldig klar over min egen angst, og min manglende evne til å takle denne typen stress . 22-åringen fra Leksand i Dalarna skriver hun nå får hjelp til å håndtere de negative tankene.
DB170722 Hun tok med seg erfaringene og kunnskapen og begynte å utvikle den norske versjonen av sekvensielle avhør - korte sekvenser etter hverandre i løpet av samme dag - sammen med blant andre Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
DB170722 Det er minner som sitter, sier Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trauamtisk stress .
DB170722 I det intervjuet uttalte hun for øvrig at problemene med stemmen skyldtes stress , ikke borreliose.
DB170722 Stress og sykdom som satte stemmebåndene hennes ut av spill.
AA170721 Stress fører til angst.
FV170720 - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress , fortsatte Simpson.
DA170720 Lengre kjøreturer, stress for å komme seg raskt fram og uoppmerksomme sjåfører utgjør en betydelig risiko, advarer hun.
AA170720 Nå har han en teori om at mange år med stress og røyking gjorde at immunforsvaret ble svekket.
SA170719 - Og til en hvis grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress , fortsatte Simpson.
DN170719 Har to barn, så har gått flere år uten alkohol allerede, null stress .
DB170719 - Noen av minkene dør av stress , og mange kommer til å sulte ihjel.
BT170719 - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress , fortsatte Simpson.
AP170719 - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress , fortsatte Simpson.
VG170718 - Det har vært mye stress den siste tiden.
VG170718 I den samme aldersgruppen i Sverige opplever 21 prosent stress ved mangel på digital anerkjennelse, mens i Danmark og Finland blir 17 prosent i den aktuelle aldersgruppen stresset uten likerklikk på bildene sine.
VG170718 I aldersgruppen 25 til 40 år opplever kun ti prosent nordmenn stress uten likerklikk, mens andelen er tolv prosent i Danmark og Sverige, og 14 prosent i Finland.
VG170718 Foto : Jan Haas, NTB scanpix ¶ 25 prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år opplyser at de opplever stress om de ikke får noen likerklikk på bildene de deler på sosiale medier, ifølge en undersøkelse utført av YouGov i samarbeid med fotoprodusenten Canon.
SA170718 UNNGÅ STRESS : - Beregn god tid og kjøp heller en is mens dere venter, råder samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, Trine Huseby.
SA170718 De etterlengtede ukene har imidlertid en tendens til å ende opp med krangling og stress , og fridagene blir alt annet enn det vi hadde drømt om.
FV170718 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix UNNGÅ STRESS : - Beregn god tid og kjøp heller en is mens dere venter, råder samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, Trine Huseby.
FV170718 De etterlengtede ukene har imidlertid en tendens til å ende opp med krangling og stress , og fridagene blir alt annet enn det vi hadde drømt om.
AP170718 UNNGÅ STRESS : - Beregn god tid og kjøp heller en is mens dere venter, råder samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, Trine Huseby.
AP170718 De etterlengtede ukene har imidlertid en tendens til å ende opp med krangling og stress , og fridagene blir alt annet enn det vi hadde drømt om.
AA170718 I den samme aldersgruppen i Sverige opplever 21 prosent stress ved mangel på digital anerkjennelse, mens i Danmark og Finland blir 17 prosent i den aktuelle aldersgruppen stresset uten likerklikk på bildene sine.
AA170718 I aldersgruppen 25 til 40 år opplever kun 10 prosent nordmenn stress uten likerklikk, mens andelen er 12 prosent i Danmark og Sverige, og 14 prosent i Finland.
AA170718 25 prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år opplyser at de opplever stress om de ikke får noen likerklikk på bildene de deler på sosiale medier, ifølge en undersøkelse utført av YouGov i samarbeid med fotoprodusenten Canon.
AA170718 I den samme aldersgruppen i Sverige opplever 21 prosent stress ved mangel på digital anerkjennelse, mens i Danmark og Finland blir 17 prosent i den aktuelle aldersgruppen stresset uten likerklikk på bildene sine.
AA170718 I aldersgruppen 25 til 40 år opplever kun 10 prosent nordmenn stress uten likerklikk, mens andelen er 12 prosent i Danmark og Sverige, og 14 prosent i Finland.
AA170718 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ 25 prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år opplyser at de opplever stress om de ikke får noen likerklikk på bildene de deler på sosiale medier, ifølge en undersøkelse utført av YouGov i samarbeid med fotoprodusenten Canon.
SA170717 I stedet skaper man mer stress , sier Sollie.
FV170717 I stedet skaper man mer stress , sier Sollie.
DB170717 Om stress og elendighet forårsaket av fraværsgrensa.
BT170717 I stedet skaper man mer stress , sier Sollie.
AP170717 Stress og tom mage kan føre til blodtrykksfall om bord.
AP170717 I stedet skaper man mer stress , sier Sollie.
DB170716 Det er et annet nivå her av stress og spenning, og derfor har touren blitt som den har blitt.
DB170716 Det er mest stress og tidsnød.
NL170714 Ja, alle har godt av å bli møtt med forventninger og krav, men når kravene oppleves som mangel på mestring og gir farlig stress har vi passert en viktig grense for hva som er direkte skadelig.
NL170714 Ja, alle har godt av å bli møtt med forventninger og krav, men når kravene oppleves som mangel på mestring og gir farlig stress har vi passert en viktig grense for hva som er direkte skadelig.
DB170714 Dette er en periode med mange forpliktelser og stress .
DA170713 Det beste er å slappe av og se en god serie uten noe stress .
DB170712 - Touren er alltid stress !
DA170711 Ungdommene knytter symptomene på psykiske helseplager til stress , oftest relatert til skolesituasjonen.
DA170711 Forskning viser at støy kan gi psykisk stress , og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.
DA170711 Den nye undersøkelsen « Stress og press blant ungdom », utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet, viser at mange unge sliter med stress i hverdagen.
DA170711 Den nye undersøkelsen « Stress og press blant ungdom », utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet, viser at mange unge sliter med stress i hverdagen.
AA170711 Helsesvikt gir bekymring og stress .
SA170710 FOTO : Shutterstock/NTB scanpix ¶ STRESS NED : Hold farten nede, kjør rusfritt og vær oppmerksom og uthvilt, råder Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
DB170710 No Stress ZoneðŸ™... 🏾‍♂️...
AP170710 FOTO : Shutterstock/NTB scanpix ¶ STRESS NED : Hold farten nede, kjør rusfritt og vær oppmerksom og uthvilt, råder Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
DB170708 Og tyvene utnytter trengsel og stress .
DB170708 Stress og dårlig oversikt ¶
AA170708 Må vi til ei strand ved Middelhavet for å få en velykket ferie, eller blir det for mye stress ?
AA170708 Klarer vi å slappe av nå, eller er vi så opptatt av å være perfekte foreldre at også sommerferien blir stress ? Stress ?
AA170708 Klarer vi å slappe av nå, eller er vi så opptatt av å være perfekte foreldre at også sommerferien blir stress ?
AA170708 Ideer oppstår ikke i hoder som er plaget av stress , de kommer som lyn fra solblank himmel.
VG170707 UDI har advarte tidligere i år om at regjeringens bosettingsplan utsatte asylbarna for unødig stress og angst.
AP170707 Du spør om det kan være psykisk betinget, og for mange er det slik at for eksempel stress , nervøsitet og opplevelsen av forventninger påvirker hvordan og når man eventuelt får orgasme.
DA170705 Men ikke stress over det.
AP170705 Låten du skal lære heter " Null stress ", men det mangler noen ord, og de må du være med og finne.
AP170705 Ikke stress , det er sommer ¶
AP170705 Det finnes folk som er kule, skumle, rare og gærne - og det er null stress !
DB170702 Da har du middag uten stress i neste uke.
DA170630 Jeg tror det i dag, spesielt for ungdommer, jeg er jo akkurat ferdig på videregående, og jeg opplevde det at bekymringer, kanskje spesielt for jenter, det gir veldig mye stress med livet.
AA170629 - Den hadde høy puls og høy temperatur, og er blitt utsatt for mye stress .
SA170628 Vi opplever alt fra lett stress og irritasjon til ren aggresjon.
SA170628 Hvis du har en forestilling om at ting skal være på en bestemt måte og det viser seg å ikke bli slik, kan det føre til stress .
SA170628 Folk har ulik evne til å omstille seg, og de som er fleksible kan oppleve mindre stress enn de som er rigide, sier han og legger til : ¶
FV170628 Vi opplever alt fra lett stress og irritasjon til ren aggresjon.
FV170628 Hvis du har en forestilling om at ting skal være på en bestemt måte og det viser seg å ikke bli slik, kan det føre til stress .
FV170628 Folk har ulik evne til å omstille seg, og de som er fleksible kan oppleve mindre stress enn de som er rigide, sier han og legger til : ¶
BT170628 AKTIVE IDRETTSJENTER : Disse ungdommene har ikke vært med i undersøkelsen, men kjenner til press og stress .
BT170628 Vi opplever alt fra lett stress og irritasjon til ren aggresjon.
BT170628 Hvis du har en forestilling om at ting skal være på en bestemt måte og det viser seg å ikke bli slik, kan det føre til stress .
BT170628 Folk har ulik evne til å omstille seg, og de som er fleksible kan oppleve mindre stress enn de som er rigide, sier han og legger til : ¶
AP170628 Vi opplever alt fra lett stress og irritasjon til ren aggresjon.
AP170628 Hvis du har en forestilling om at ting skal være på en bestemt måte og det viser seg å ikke bli slik, kan det føre til stress .
AP170628 Folk har ulik evne til å omstille seg, og de som er fleksible kan oppleve mindre stress enn de som er rigide, sier han og legger til : ¶
VG170627 Flere nyere studier konkluderer med at prestasjonskrav og stress i skolen påvirker ungdoms psykiske helse, og at dette særlig ser ut til å gjelde for jenter i « høyt presterende » miljøer.
VG170627 Stress og bekymringer oppgis som de vanligste plagene hos ungdommer - i overkant av 30 prosent føler at « alt er et slit », eller at de bekymrer seg for mye.
VG170627 Vestlig import av Østens innsikt kan i stor grad krediteres Jon Kabat-Zinn, skaperen bak mindfulness-based stress reduction ( MBSR ) ved Universitetet i Massachusetts.
VG170627 Denne fant signifikante positive effekter, mest av alt innen mental helse, slik som depresjon, angst, stress og livskvalitet.
NL170627 En konsekvens av endringer i hjernen kan være en lavere terskel for å tåle hverdagslig belastning, slik at relativt lite stress fører til at man overveldes.
DB170627 Færre ryttere betyr at det blir lettere å manøvrere seg i front av feltet, og det betyr mindre stress .
DB170627 Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , til NRK.
DB170627 - Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene.
DA170627 Utfordringen i dag er på det indre plan, med tilbaketrekning og stress , og at hvordan du ser ut til tider er viktigere enn hvem du er.
AA170627 Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , til NRK.
AA170627 - Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene.
AA170626 Ei hunngaupe døde samme dag som følge av stress i forbindelse med evakueringen.
AP170625 Det finnes apper for å hjelpe deg å overkomme fobier, mestre stress og utfordre lite hensiktsmessige tankemønstre.
DB170622 De påpeker videre at dyrene opplever intens frykt og stress når de blir trukket opp på land før de blir avlivet.
AA170622 Rapporten er utarbeidet av RVTS Øst, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og ble presentert torsdag.
DB170621 To stress less.
DB170621 Selv tror 44-åringen at stress kan ha spilt en rolle til den dramatiske hendelsen, som har traumatisert barna.
VG170619 Det kan være stress , det mentale er ikke helt på plass, virker det som.
SA170619 Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress .
SA170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
SA170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
SA170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
SA170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
BT170619 Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress .
BT170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
BT170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
BT170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
BT170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
AP170619 Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress .
AP170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
AP170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
AP170619 Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner.
AP170619 Press skaper stress , og stress skaper uheldige situasjoner.
DB170618 Den frie leken er barnets måte å lære på, den reduserer stress , gir glede og kreativitet, barnet bearbeider hendelser, man utvikler empati og vennskap dannes for å nevne noe.
VG170617 Magnus Jøndal sier det var deilig å ikke ha noe stress på tampen av oppgjøret.
DB170617 Sana skjønner det, herregud, null stress .
DA170617 Skulleruds stress
BT170617 | Når « fritiden » bare blir stress
DA170615 Stress ned ¶
DA170615 « Støy kan påvirke atferd, føre til søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring, samt gi egenopplevelse av plage og stress .
DB170614 Jeg synes likevel det er viktig å fortelle om den egentlige årsaken, fordi jeg vil tørre å påstå at stress , etter hjerteproblemer, er vår største folkesykdom, sier Moore.
DB170614 Deriblant en tannkjøttsykdom ved navn periodontitt, som kan utløses ved blant annet stress .
DN170613 Mindre stress
DB170613 | Akutt stress foran prøver blokkerer veien til kunnskap.
SA170612 mai-scene alle kunne kjenne seg igjen i - krangel og stress før man skal ut for å rekke festlighetene.
BT170612 mai-scene alle kunne kjenne seg igjen i - krangel og stress før man skal ut for å rekke festlighetene.
SA170611 I en tredel av tilfellene har gjerningspersonene opplevd stress eller spesielle hendelser i året før terrorhandlingene, som for eksempel samlivsbrudd eller at de har mistet jobben.
DN170611 I undersøkelsen svarer 60 prosent at de vil velge selvkjørende egenskaper for å øke sikkerheten, 51 prosent ønsker mindre stress og 43 prosent vil bytte for å spare tid.
DA170611 I en tredel av tilfellene har gjerningspersonene opplevd stress eller spesielle hendelser i året før terrorhandlingene, som for eksempel samlivsbrudd eller at de har mistet jobben.
AA170611 I en tredel av tilfellene har gjerningspersonene opplevd stress eller spesielle hendelser i året før terrorhandlingene, som for eksempel samlivsbrudd eller at de har mistet jobben.
VG170610 Det ville være bare stress å ta ham med.
SA170610 | Bedre tur uten stress i Nordsjørittet ¶
VG170609 I et debattinnlegg i Wall Stress Journal skrev hun : ¶
DB170609 Jeg tror kanskje at det ville vært stress hvis jeg var musiker, men jeg kjenner egentlig ikke på det, sier 28-åringen til nettstedet.
AP170609 Ellers må jeg nevne Stress , fortsatt en favoritt for sneakers.
AP170609 Alltid stress å komme seg fra A til B.
VG170608 Mange sitter med disse følelsene samtidig som de forsøker å late som at det ikke er noe stress .
BT170608 | Når « fritiden » bare blir stress
BT170608 Ofte er det stress og press.
BT170608 Med et slikt utgangspunkt, hvorfor har vi da endt opp med å organisere hverdagsfritiden til å bli et rent logistisk mareritt preget av stress ?
VG170607 I retten fortalte hun at Cosby hevdet pillene han ga henne var et naturpreparat for å lette stress .
VG170607 Depresjoner, stress , sykelig overvekt, enda vondere rygg og så videre.
DN170607 Hun sendte et brev til ledelsen hvor hun sa hun slet med stress og at dette hadde ført til helseproblemer og sykdom.
VG170606 Det har medført mye stress å prøve og løse dette under turneringen.
VG170606 Hans versjon inneholder en historie der han trekker frem stress og press av ulik art, men uten å søke å bortforklare eller unnskylde seg, for at han skal ha gitt Therese Johaug en salve med et anabolt steroid.
AA170606 Stadig flere elever i videregående skole får konsentrasjonsvansker og føler stress på grunn av sine mobiltelefoner, skriver Politiken.
BT170605 Da slike prosesser gjerne går over flere år, vil også usikkerheten og utryggheten kunne føre til langvarig stress , som neppe er bra for helsen.
DA170602 I stedet for å være et høydepunkt, er middagsmåltidene blitt stress på mange sykehjem og innimellom bekreftelser på at beboerne der ikke lever fullverdige liv.
VG170601 - For å si det sånn, jeg satt og stirret på brødkniven da jeg lå i badekaret, sa kvinnen og fortsatte : ¶ - Stress kan være en utløsende faktor i min sykdom.
AP170601 Granskingskommisjonen har i tillegg innhentet en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), som har undersøkt hvordan de overlevende og etterlatte ble fulgt opp etter katastrofen.
DA170531 Forsker på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), Inger Lise Lien, roper nå varsku.
AP170531 Hun er ekspert på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , og uttalte seg først om saken til P4.
AA170531 Forsker på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), Inger Lise Lien, roper nå varsku.
VG170529 - Vi er forferdelige slitne, vi er i konstant stress , det er rettssak på rettssak og når vi endelig er ferdig med en så kommer det en til.
NL170529 At det er null stress at jeg ligger her og er livredd for at hun som sover ved siden av meg skal såres på verst tenkeligste, mest brutale vis ?
DB170529 Alt dette samtidig som mengdevis med foreldre og andre voksne omtaler sine liv som fulle av tidsklemme, stress og press.
DA170529 - Vi er forferdelige slitne, vi er i konstant stress , det er rettssak på rettssak og når vi endelig er ferdig med én så kommer det en til.
AA170529 - Vi er forferdelige slitne, vi er i konstant stress , det er rettssak på rettssak og når vi endelig er ferdig med én så kommer det en til.
DN170528 Dette er ledertrenerens knep for å håndtere stress og uro ¶ ¶
DN170528 Tøffere krav på jobben gjør oss syke av stress
DN170528 Tøffere krav på jobben gjør oss syke av stress
DN170528 | Tøffere krav på jobben gjør oss syke av stress
DN170528 Rådene mot uro og stress
DN170528 Med endring og omstilling kommer ofte også opplevelsen av uro og stress .
DN170528 Lite eierskap til mål, uavklarte forventninger og uklar og utydelig kommunikasjon er med på å skape opplevelser av for stort prestasjonspress og stress , sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training.
DN170528 For den enkelte ansatte handler det om å lære seg både å organisere arbeidsdagen sin, men også lære seg teknikker for å håndtere stress og uro, sier Breiby.
DN170528 Breiby og Dale Carnegie Training har følgende enkle råd mot uro og stress i arbeidshverdagen : ¶
DN170528 - Må skape trygge rammer ¶ 46 prosent sier at de opplever at økt prestasjonspress på jobben gjør dem mer stresset, og hver femte av de spurte har hatt sykefravær fra jobben på grunn av stress . 13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens åtte prosent har vært langtidssykmeldt som følge av stress.
DN170528 - Men med enkle knep kan du lære deg å håndtere stress og uro, sier leder av ledertreningsselskap.
DN170528 13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens åtte prosent har vært langtidssykmeldt som følge av stress .
DB170527 FRED OG RO : Sykkelferie i lett terreng, som langs Elben, gir fred or ro i sjelen, og kurerer stress særdeles effektivt.
SA170526 Det skaper økt stress og utilfredshet hos lærere å ikke ha nok ressurser.
SA170526 Boasson Hagens bergenske trener, Fredrik Mohn, tror ikke forsinkelsen skaper unødvendig stress .
BT170526 Boasson Hagens bergenske trener, Fredrik Mohn, tror ikke forsinkelsen skaper unødvendig stress .
AP170526 Boasson Hagens bergenske trener, Fredrik Mohn, tror ikke forsinkelsen skaper unødvendig stress .
SA170523 What a stress ; watching @giroditalia ; heart rate Above 120 and had to go to the Toilet already 3 times myself !
SA170523 - Ja, det føler jeg jo så klart, men det er ikke noe stress .
FV170523 What a stress ; watching @giroditalia ; heart rate Above 120 and had to go to the Toilet already 3 times myself !
BT170523 What a stress ; watching @giroditalia ; heart rate Above 120 and had to go to the Toilet already 3 times myself !
AP170523 What a stress ; watching @giroditalia ; heart rate Above 120 and had to go to the Toilet already 3 times myself !
AP170523 - Ja, det føler jeg jo så klart, men det er ikke noe stress .
AA170523 Samtidig er det ikke vår oppgave som foreldre å informere om alt som er vondt i verden, sier Grete Dyb, professor og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter mot vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AA170523 En del av foreldrene til overleverne opplevde også posttraumatisk stress , forteller professoren.
VG170521 Faren, som var diagnostisert med Post traumatisk stress syndrom ( PTSD ), var alkoholiker og voldelig.
DA170521 En kortere arbeidsuke vil føre til mindre stress og at vi får mer tid til hverandre.
DA170521 Tre år, to ledervalg og noen tonn stress senere har det blitt med det ene attakket.
VG170520 | Psykolog : - Man kan dø av ekstremt stress over tid ¶
VG170520 Sosial støtte og noen som er i samme situasjon betyr mye for å redusere stress .
VG170520 Grøndahl presiserer at han ikke ønsker å uttale seg om French, og hans tilfelle, spesifikt, men snakker på generelt grunnlag om ekstremt stress .
VG170520 Dyreforsøk viser at mus som utsettes for ekstremt stress over tid, faktisk dør av det.
VG170520 Det finnes tre hovedtyper av reaksjoner på ekstremt stress , ifølge Heltne : ¶ * 1 At kroppen har vært i beredskap og på vakt så lenge, at når faren er over, er ikke kroppen ikke i stand til å slappe av. * 1 Flash-backs.
DB170520 Denne gangen som et hjelpemiddel til autistiske barn, for å motvirke stress og øke fokus.
BT170520 Ikke stress med å sjekke om du trenger nytt pass.
VG170519 Jeg tror mange er villige til å ta ut lønnsvekst i mer fritid og som vil prioritere mindre stress , fremfor penger og økt forbruk.
NL170519 Oslo : Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .
VG170518 Det er en slags snurrebass, for å bruke et noe foreldet ord, og det er, som tingen presenteres hos Teknikkmagasinet, « en fantastisk dings som hjelper til med konsentrasjon, mot rastløshet, stress og kjedsomhet », intet mindre !
BT170518 Det er en reell bekymring for at skolebyggets mangler og feil påfører ansatte belastningsskader og elevene mer stress i skolehverdagen.
AP170518 Da hadde det kanskje ikke vært så mye stress , sa Øyen som mente at man fra norsk side hadde vært for overivrig.
NL170517 Åmo forteller at i perioden sykdommen oppsto, opplevde hun svært mye stress .
NL170517 - På den tiden ble jeg mobbet litt på skolen og til sammen skapte alt et voldsomt indre stress .
VG170514 - Vi vet at mai er en måned der svingningene i selvmordstatistikken ofte får en oppgang, på grunn av russetid, eksamen og stress .
DB170514 Hun lærte seg å bruke protesen, men slet med posttraumatisk stress etter å ha opplevd borgerkrigen som barn.
DB170513 Det er lite stress .
DB170513 Det ble litt stress , og vi fikk ikke helt rytmen i laget, sier LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport.
DB170513 Men jeg slo meg for det meste til ro med at det skyldtes stress , og at hverdagen hadde begynt å sige innover det faste forholdet, riktignok før jeg forventet.
AA170513 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
AA170513 Stress , bekymringer, prestasjonsjag og depressive symptomer er blitt en merkelapp på dagens ellers så vellykkede ungdomsgenerasjon.
VG170512 Stress kan være en slik faktor, og har man en følelse av utilstrekkelig og ensomhet kan det forsterkes av årstiden man er i.
DB170512 Nesten ti prosent av alle norske kvinner er blitt voldtatt, men ni av ti anmeldte ikke overgrepet, følge en undersøkelse utført for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .
DB170512 - Det er ikke stress , bare veldig rart, sier Lasse.
DB170511 - Den dagen var prosedyren dårlig, for det var for mye stress rundt den, forklarer Kasirye.
DB170511 Regjeringen vil styrke de regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ).
BT170511 Vinskolen : Viner til nasjonaldagen - uansett hvilke planer du har Ikke stress .
BT170511 Ikke stress .
AP170511 Ikke stress .
VG170510 - Jeg har vært klar over når den skulle være, så det var ikke noe stress .
DB170510 Men det hjelper ikke det når avslutningene mangler noen centimetere her og der, og avslutningene var mer preget av stress enn den roen som kreves.
DB170510 « EGENTID » : Vi er mange som føler litt stress , press og korte netter.
DB170510 Vi er mange som føler litt stress , press og korte netter.
BT170510 Disse funnene har jeg også fått bekreftet gang på gang som barnehagestyrer over mange år, og stress forplanter seg til alle impliserte.
AA170510 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
AA170510 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
VG170509 En av ti har opplevd voldtekt, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress
DN170509 Stress og skader i forbindelse med avlusing antas å være årsaken til den forhøyede dødeligheten.
DN170509 Men samtidig øker dødeligheten senere i produksjonssyklusen, trolig på grunn av stress og skader knyttet til stadig flere lusebehandlinger.
AA170509 Olavs Hospital i form av legevakt, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og Barne. og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.
AA170509 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
AA170509 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
AA170509 Dette tilbudet i regi av Ressurssenter for vold og traumatisk stress ( RVTS ), og er et tilbud til alle ungdomsskoler i Trondheim.
AA170509 Kilde : Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ), ved Ingeborg Lunde.
DB170507 Kort sagt veksler de mellom å beskrive de materielle og sanselige gledene rapsuksess tradisjonelt fører med seg, hvordan suksessen undergraver forholdet til kjæresten, og en stadig voksende følelse av at den er verdiløs og påfører Uzi stress og eksistensielle kvaler.
BT170506 | Fint vær er egentlig litt stress ¶ ¶
BT170506 Fint vær er litt stress .
VG170505 * En av ti har opplevd voldtekt, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress
SA170505 DEBATT : Unge i dag lever i et miljø med stress og forventninger : Vi skal ha de beste karakterene, være godt trent, ha en jobb og samtidig ha tid til å være med venner.
AA170505 Hans tidligere mangelfulle evne til å samarbeide om behandling, mangel på personlig støtte og sårbarhet for stress vil gjøre ham utsatt for nye voldsrisikosituasjoner.
BT170504 Det er stress og det er mestring.
AA170504 Stress og lettere psykiske vansker, høye prestasjonskrav, strenge kroppsidealer som dreier seg om slanke kropper og muskuløse gutter.
BT170503 De siste ukene har det vært stress og kaos med bussen, som ble kjøpt inn fra Østlandet.
VG170502 De ser at noen får debutere på A-laget, og jeg tror det kan bli et stress for de som ikke er der.
SA170502 - Det å være nervøs og kjenne på stress før eksamen, kan være positivt og bidra til at du leverer bra.
DB170502 Planlegg : Stress har en tendens til å gjøre konfirmasjonen dyrere.
DA170502 Allerde fredag 12.00 var de første på plass utenfor Stress i Krikegata, en av to forhandlere i Oslo.
DA170502 - Den beste er den som legger stress og mas til side og har det gøy sammen med familie og venner.
AP170502 - Det å være nervøs og kjenne på stress før eksamen, kan være positivt og bidra til at du leverer bra.
DB170501 Bidra til å skape ro rundt sakene og redusere stress og konfliktnivå.
VG170427 It's a terrible stress condition that affects me having an appetite and I'm sorry this is the way I am.
DB170425 - Jeg synes det har vært litt stress de siste åra med tanke på mye flytting.
DB170425 - Har det var mye stress ?
DA170424 - De scorer høyt på emosjonelt stress og mange lever i konstant alarmberedskap.
BT170424 Drapstiltalt ektemann ( 43 ) fortalte i retten om konflikter, megling, erstatning og stress - og at han ikke ønsket skilsmisse.
SA170422 - Det var ikke noe stress .
SA170422 Det var ikke noe stress .
AP170422 Det var ikke noe stress .
VG170421 UDI har advart om at regjeringens bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få ned den store uroen i mottakene nå - og at den utsetter asylbarna for unødig stress og angst.
DB170421 Den innrømmer at dagens praksis påfører unge mennesker unødig stress og angst.
DB170420 Torsdag formiddag var det lange køer utenfor klesbutikken Stress i Oslo med fans som forsøker å sikre seg eksklusive Karpe Diem-artikler.
BT170419 - Jeg er gammel og tåler ikke stress .
AP170419 Eksperimenter har vist at sopp som opplever mangel på næring, eller annet stress , slutter å formere seg via kloning og begynner i stedet å ha sex.
SA170418 Vi gir dem - altfor tidlig - tilgang til verdens stress og press, men råder dem til å skru av skjermen en halv time før leggetid for at de skal sove bedre.
SA170418 Kan det være at jungelvandringen i sosiale mediers stress , press, vurderinger, utestenging, mobbing og latterlig og misforstått perfeksjon er det egentlige problemet ?
SA170418 Jungelbarna kan oppleve så mye stress at de blir utslitt og fulle av angst før første kvisa.
SA170418 Er det på skolen barna våre opplever mest stress , press, vurderinger og prestasjonskrav, når « friminuttene » på skolen, og store deler av « fritiden » hver dag er en jungelvandring ?
SA170418 Det kan være stress å være alene i jungelen.
SA170418 Julian Ryerson bekrefter at det var ham som ønsket en avtale ut 2018 i denne omgang, men understreker at det ikke ligger noen dramatikk eller stress fra hans side rundt lengden.
AP170418 Julian Ryerson bekrefter at det var ham som ønsket en avtale ut 2018 i denne omgang, men understreker at det ikke ligger noen dramatikk eller stress fra hans side rundt lengden.
VG170416 - Vi hadde vært høyt oppe på en fjelltopp og jeg var ganske sliten den dagen, så det kan nok være at det var litt stress og utmattelse som gjorde at det slo ut, sier Sollid.
AP170413 Elise Rønnevig Andersen ¶ Stress ned på North Shore ¶
AA170413 Stress ned på North Shore ¶
VG170412 Trump for alt unødig stress vår publikasjon har tilført henne.
DB170412 Samtidig gjør de det samme med den viktige oppgaven vi klovner har, som jo er å få folk til å glemme hverdagens stress , mas og jag i noen øyeblikk, sier hun.
VG170411 Men etter det VG forstår handler valget også om at Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon.
SA170411 | Johaug vil unngå stress og får bruke tolk i CAS-høringen ¶
SA170411 Denne løsningen velges også for at Therese Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon.
DB170411 Denne løsningen velges også for at Therese Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon.
DA170411 - Er det stress å filme alt du gjør ?
AP170411 Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep - driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170411 | Johaug vil unngå stress og får bruke tolk i CAS-høringen ¶
AP170411 Denne løsningen velges også for at Therese Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon.
VG170410 Snakk om kontrakter på dette tidspunktet av året ville bare medført mer stress , sier han.
VG170410 Skadeplaget Graham Hansen : - Har null stress med å komme tilbake ¶
DN170409 På sitt beste kan stemplingsur være et verktøy for å hindre utbrenthet og stress i arbeidslivet.
DB170409 - Det fører til at mange som overlever partnervold opplever posttraumatisk stress resten av livet, sier hun til People.
DB170408 - Høyt stress øker risikoen for ulykker.
DB170408 Stress ned og tenk sikkerhet hele turen, sier hun.
DB170408 - Stress ned ¶
DA170408 I Norge fikk hjelp i den første tiden gjennom samtaler med terapeuter ved Nasjonalt Senter for vold og tramatisk stress .
VG170407 UDI har advart om at de blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene som regjeringen legger opp til.
VG170407 - Folk er i utgangspunktet kjempeflinke i påsketrafikken, men økt trafikk på veiene, stress og mas og muligens skiftende vær og føre gjør at vi likevel er bekymret.
SA170407 VÆR TÅLMODIG : Og stress ned, råder veidirektør Terje Moe Gustavsen.
SA170407 - Stress ned, er budskapet hans.
FV170407 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix VÆR TÅLMODIG : Og stress ned, råder veidirektør Terje Moe Gustavsen.
FV170407 - Stress ned, er budskapet hans.
DB170407 - Stress ned.
AP170407 VÆR TÅLMODIG : Og stress ned, råder veidirektør Terje Moe Gustavsen.
AP170407 - Stress ned, er budskapet hans.
AA170407 - Stress ned.
AA170407 Det har også Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bedt om, ettersom disse ungdommene utsettes for unødig stress og angst i en lang venteperiode.
VG170405 - Vi vet at det å få slike bilder spredt, medfører utrolig mye stress og følelsesmessig belastning.
VG170405 - Mange vitner om stress
VG170405 - Flere av våre medlemmer vitner om pressede tidskjema, stress og et generelt dårlig arbeidsmiljø, fortsetter han.
DB170405 - Rett før man drar av gårde på påskeferie er det lett at det blir stress og travelt.
AA170405 Medlemmer i fagforeningen sier at de kjører med pressede tidsskjema, stress og et generelt dårlig arbeidsmiljø.
VG170403 Mye stress rundt første kampen, så viktig å komme godt igang.
DA170403 Første kamp er mye stress .
SA170402 - Vi kan unngå veldig mye stress og problemer, sier Branns keeper.
BT170402 - Vi kan unngå veldig mye stress og problemer, sier Branns keeper.
DB170401 Jeg er lei meg for at de siste nyhetene har ført til forvirring eller stress .
DB170330 Alt ble stress .
AA170330 Å oppleve press eller stress er ikke usunt for oss mennesker så lenge vi har det som skal til for å håndtere det på en god måte.
DB170329 Ifølge Dyrevernloven skal man ikke utsette dyr for unødig stress uavhengig om det er ville dyr eller dyr vi har i vår forvaring, sier hun og understreker at det er stor forskjell på å skremme dyr og mennesker.
DB170328 I et intervju med svenske Expressen fortalte han også om hårtap som en følge av sorg, stress og motgang.
DB170327 Kvinnen Dagbladet har vært i kontakt med føler seg så motarbeidet av Nav og Din utvikling at hun i ettertid har slitt med posttraumatisk stress , angst og depresjon.
VG170325 Bivirkninger av medisiner, sykdom og stress kan innvirke.
BT170325 Førstkommende tirsdag skal Viggo Krüger sitte på scenen i Studentersamfunnet i Bergen, der han skal snakke om hvordan musikk kan sette oss i stand til å håndtere hverdagspress og skadelig stress .
AP170325 | Appiah etter Viking-tap : - Ikke stress , dette ordner seg ¶
VG170324 UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier ungdommene blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene.
SA170324 | Appiah etter Viking-tap : - Ikke stress , dette ordner seg ¶
DB170324 Unngå stress
DB170324 Seks av ti nordmenn svarer at de opplever stress i forbindelse med flyreiser.
DB170324 - Men det er ikke bare forsinket bagasje som skaper stress og irritasjon.
DB170324 Vekttap eller store vektsvingninger ¶ ekstra opptatthet av vekt og kropp ¶ stress og skyldfølelse etter å ha spist ¶ utvikling av unormale spisevaner, som å unngå måltider eller innta store mengder mat ¶ økt treningsmengde samtidig som man spiser mindre ¶ forakt for egen kropp, fasong og utseende ¶ humørsvingninger og konsentrasjonsvansker ¶
AP170324 Assisterende direktør Birgitte Lange sier denne gruppen blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene.
AP170323 mars under overskriften « Lær av Utøya-erfaringene » en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
DB170322 Caine, som også skilte seg fra sin daværende kone Patricia Haines i 1962, sa at han var sterkt preget av stress på den tida.
AA170322 Helt ærlig fører det til mye unødig stress for reisende.
SA170321 Så lenge man kan leve med så mange uleste e-poster og man unngår stress , er det greit.
SA170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress ¶ 3.
SA170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress og det vil jeg unngå.
FV170321 Så lenge man kan leve med så mange uleste e-poster og man unngår stress , er det greit.
FV170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress ¶ 3.
FV170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress og det vil jeg unngå.
DB170321 Stress og liten tid kan gjøre bryllupet unødvendig dyrt.
AP170321 Da unngår barna at det er stress rundt dem, sier Oksana.
AP170321 Så lenge man kan leve med så mange uleste e-poster og man unngår stress , er det greit.
AP170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress ¶ 3.
AP170321 Mange e-poster kan fort bli en kilde til stress og det vil jeg unngå.
SA170320 Det er ikke så stress lenger.
DB170320 desember 2016 varslet Negård nok en gang, den gang på vegne av kollega Petter Skjærmoen, som da var sykemeldt som følge av det han selv hevder er jobbrelatert stress .
VG170319 Mange har sluttet midt i semesteret på grunn av stress og de tøffe forholdene.
AA170319 Mange har sluttet midt i semesteret på grunn av stress og de tøffe forholdene. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Søvnmangel gir psykisk stress samt smerter og spenninger i muskulaturen.
AA170316 Og ikke stress , det er langt opp.
SA170315 Jo mer stress og trøkk det blir, jo verre kan det bli for meg.
SA170315 - Det å være toppidrettsutøver kan jo nettopp føre til mye stress og stor pågang.
FV170315 Jo mer stress og trøkk det blir, jo verre kan det bli for meg.
FV170315 - Det å være toppidrettsutøver kan jo nettopp føre til mye stress og stor pågang.
DB170315 | Oversikt : Dette er yrkene med minst stress ¶ ¶ STRESS : Journalist er ett av yrkene som ansees som svært stressende.
DB170315 | Oversikt : Dette er yrkene med minst stress
DB170315 VARIERER : Hva som oppleves som stress på jobb og ikke, vil være ulikt fra person til person, mener Stig Berge Matthiesen, professor ved BI.
DB170315 Universitetsprofessor : De høye karrieremulighetene, den lave helserisikoen og god lønn gjør dette til en yrkesgruppe som minst sannsynlig vil oppleve stress i arbeidshverdagen.
DB170315 PR-sjef : skal mestre skadekontroll, og tenke og handle raskt under stress .
DB170315 Overtid trenger for eksempel ikke være noe som fremkaller stress så lenge du føler at du har en stemme, og at det ikke bare blir dyttet på en utenfra, sier Haukedal.
DB170315 Nyutviklet teknologi er selvsagt veldig bra, men av og til kan det virke mot sin hensikt med tanke på stress og trivsel, sier Haukedal.
DB170315 Det er mye du kan gjøre for å unngå stress og press på jobb, og kanskje du til og med skulle vurdere å bytte jobb ?
DB170315 Det er gjort mye forskning på hva som fremkaller stress på jobb, men én grunn som går igjen handler om mangel på kontroll over arbeidssituasjonen din.
DB170315 - Såkalte rolige yrker med lite stress , kan jo også oppleves som stressende fordi man kjeder seg, særlig dersom man er prestasjonsorientert, sier Matthiesen, og understreker : ¶
DA170315 Flere dager i uken har helsesøster Hilde Egenæs individuelle samtaler med elever som har behov for å snakke om stress .
DA170315 Det blir for ille å si at det er en ny mobbearena, men det er i alle fall en ny kilde til stress , sier helsesøsteren.
AP170315 Jo mer stress og trøkk det blir, jo verre kan det bli for meg.
AP170315 - Det å være toppidrettsutøver kan jo nettopp føre til mye stress og stor pågang.
SA170314 Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret.
SA170314 - Når en person blir utsatt for korte perioder med stress , vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse.
SA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
SA170314 Apple svarer til nettstedet at en del Iphone 6-eiere kan oppleve problemer etter å ha mistet telefonen på et hardt underlag, og på den måten « ha påført telefonen stress ».
FV170314 Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret.
FV170314 - Når en person blir utsatt for korte perioder med stress , vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse.
FV170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
FV170314 Apple svarer til nettstedet at en del Iphone 6-eiere kan oppleve problemer etter å ha mistet telefonen på et hardt underlag, og på den måten « ha påført telefonen stress ».
BT170314 Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret.
BT170314 - Når en person blir utsatt for korte perioder med stress , vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse.
BT170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
BT170314 Apple svarer til nettstedet at en del Iphone 6-eiere kan oppleve problemer etter å ha mistet telefonen på et hardt underlag, og på den måten « ha påført telefonen stress ».
BT170314 Noen rister på hodet og mener det ikke er noe stress , mens de forbereder lavkarbomiddag til seg selv, og bestiller en restylane-time til via linken til en profilert blogger.
AP170314 Dette er noen av hovedkonklusjonene i en fersk rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AP170314 Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret.
AP170314 - Når en person blir utsatt for korte perioder med stress , vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse.
AP170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AP170314 Apple svarer til nettstedet at en del Iphone 6-eiere kan oppleve problemer etter å ha mistet telefonen på et hardt underlag, og på den måten « ha påført telefonen stress ».
AA170314 Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret.
AA170314 - Når en person blir utsatt for korte perioder med stress , vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse.
AA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
VG170312 Rundt 20 prosent av dem kan antas å lide av posttraumatisk stress , sier det ukrainske forskningsinstituttet for psykiatri, til Al Jazeera.
VG170312 - Svært mange sliter med tilbakevendende mareritt, flashbacks, søvnløshet og posttraumatisk stress .
VG170312 * Post-traumatisk stress ( PTSS ) antas å ramme opp mot 20 prosent av veteranene.
VG170312 * I 2015 ble ca 180 millioner kroner satt av til behandling av posttraumatisk stress hos veteraner i Ukraina, men dette ble bundet opp mot program i helsedepartementet som har blitt kritisert for å være ineffektive.
SA170310 Fordi selv om du blir stressa over at du har glemt å øve på den viktigste prøven før kvelden før, mener jeg at du ikke kan si til venner og familie at du sliter med for mye stress .
SA170310 Du tar opp tema som stress , press, vurderinger med tall, psykiske problemer hos unge, spesielt jenter, og at du ønsker å leve ungdomstiden din til det ytterste.
DB170310 - Vi risikerer å få et samfunn som byr foreldre med barn i skolealder mer stress og en klart dårligere levestandard enn de som ikke har forsørgeransvar.
DB170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 2011, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
DB170310 - Vi risikerer å få et samfunn som byr foreldre med barn i skolealder mer stress og en klart dårligere levestandard enn de som ikke har forsørgeransvar.
DA170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
BT170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
AP170310 Vil vekk fra stress og støy ¶
AP170310 - Kundene her er ofte folk som lever en hverdag med stress , mas og støy og som søker en frihetsfølelse og ren natur som vi vet mange setter stor pris på.
AA170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
VG170309 Det er lett å tro at det å komme i media ikke er noe stress , fram til man faktisk havner der selv.
DB170309 En nylig publisert, britisk undersøkelse konkluderer med at mennesker som har fugler i nærheten, blir mindre preget av stress , depresjoner og angst.
DB170309 | Stress ned - lytt til fuglene ¶
DB170309 Det er mye mindre stress .
DA170309 Mishandlet, forslått og overveldet av posttraumatisk stress .
AP170309 Da Tanmaya Bakke skulle føde sitt fjerde barn i februar, var det én ting hun for all del ikke ønsket seg : Stress og mas.
BT170308 Hvordan en mann forstår og responderer på en kvinne, vil bestemme hvor rik han blir, hans sosiale status, energinivå og motivasjon for å leve, motstandskraft, mentale og fysiske helse, hvor godt immunsystem hans fungerer og hvor godt han håndterer stress .
AA170308 Nesten 30.000 kvinner var sykemeldt for stress i Sverige i fjor, et tall som er fire ganger høyere enn for menn.
AA170308 En oversikt fra svenske trygdemyndigheter viser også at kvinner oftere er sykemeldt for stress .
AA170308 Arbeidsrelaterte sykdommer som forårsakes av stress er vanligst innen den kvinnedominerte delen av helsevesenet, viser Arbeidsmiljöverkets tall.
DA170307 - I dag opplever stadig flere unge at indre konflikter, stress , traumatiske opplevelser og vedvarende livsbelastninger gir seg fysiske utslag som smerter i muskler, mage og hode uten at noen ser sammenhenger og årsaker, påpeker spesialist Gro Cecilie Meisingseth Montarou.
AA170307 Begge deler er mulige tegn på " toxic stress ", det vil si langvarig stress som kan føre til livslange problemer med læring, atferd og helse.
AA170307 Begge deler er mulige tegn på " toxic stress ", det vil si langvarig stress som kan føre til livslange problemer med læring, atferd og helse.
VG170306 Skyldte på stress
VG170306 I starten skyldte Teigen på at stress som følge av at de måtte leie leiligheter eller hotellrom fordi deres eget hjem var under ombygging.
SA170306 - Det er ofte en hårfin balansegang å få hverdagen til å gå opp uten at det blir mer stress og jag enn moro med fritidsaktiviteter.
FV170306 - Det er ofte en hårfin balansegang å få hverdagen til å gå opp uten at det blir mer stress og jag enn moro med fritidsaktiviteter.
BT170306 - Det er ofte en hårfin balansegang å få hverdagen til å gå opp uten at det blir mer stress og jag enn moro med fritidsaktiviteter.
AP170306 En rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at én av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt, og en rapport fra Kripos viser at det er syv ganger større sjanse for jenter å bli voldtatt i russetiden.
AP170306 En rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at én av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt, og en rapport fra Kripos viser at det er syv ganger større sjanse for jenter å bli voldtatt i russetiden.
AP170306 - Det er ofte en hårfin balansegang å få hverdagen til å gå opp uten at det blir mer stress og jag enn moro med fritidsaktiviteter.
SA170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
SA170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
FV170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
FV170305 Det var mye stress å komme tilbake.
FV170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
BT170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
AP170305 | Oslo-elever skal lære å takle stress på skolen ¶
AP170305 - På stressmestringskurset det første skoleåret lærte jeg hvordan jeg glemmer stress og fokuserer på det som er viktig, sier Cathrine Wergeland Andersen.
AP170305 - Stress kan gi søvnproblemer eller en følelse av tomhet og tristhet.
AP170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
AP170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
SA170304 Det var mye stress å komme tilbake.
SA170304 Det var mye stress å komme tilbake.
FV170304 Det var mye stress å komme tilbake.
BT170304 Det var mye stress å komme tilbake.
AP170304 Det var mye stress å komme tilbake.
AP170304 Det var mye stress å komme tilbake.
SA170303 Mange sliter med angst, selvbilde, panikk, depresjoner og generelt stress .
SA170303 Les alt om skole og stress : ¶
SA170303 Etter hvert ble det påpekt fra blant annet helseteamet at dagsform og opplevd stress kunne ha noe å si for forekomst av sykdom og skader.
SA170303 Ikke stress deg opp, for da vil det knyte seg helt.
FV170303 Ikke stress deg opp, for da vil det knyte seg helt.
BT170303 Ikke stress deg opp, for da vil det knyte seg helt.
AP170303 Etter hvert ble det påpekt fra blant annet helseteamet at dagsform og opplevd stress kunne ha noe å si for forekomst av sykdom og skader.
AP170303 Ikke stress deg opp, for da vil det knyte seg helt.
DN170302 Det er så stress å måtte kjøre til en annen delstat for å kjøpe bil !
DN170302 - Så stress
DB170302 Perioder med mye stress kan utløse sykdommen hos noen, og symptomene kan variere da det forskjell på bipolar 1 og bipolar 2.
VG170301 Når jeg utsettes for stress og press, som i et VM, er det vanskeligere å mestre den nye måten å hoppe på, sier Graabak.
AA170301 - Det er ikke noe stress å være jente og sjef på Samfundet.
VG170228 Om vi normaliserer betydningen av det å kjenne på press og stress og hva enn det måtte være vi ungdommer måtte kjenne på i løpet av livsfasen mellom barndommen og voksenlivet, vil vi kanskje kunne skape et opprør som er av større betydning enn den forserte tanken om en « Generasjon prestasjon ».
VG170228 NORMALISERING : - Om vi normaliserer betydningen av det å kjenne på press og stress og hva enn det måtte være vi ungdommer måtte kjenne på i løpet av livsfasen mellom barndommen og voksenlivet, vil vi kanskje kunne skape et opprør som er av større betydning enn den forserte tanken om en « Generasjon prestasjon », skriver kronikkforfatteren.
VG170228 Med dette ble jeg overveldet av krevende situasjoner og jeg begynte å utvikle kronisk stress .
VG170228 Jeg tror det først og fremst er viktig at vi normaliserer stress og prestasjonstanker.
VG170228 Er det ikke på tide at vi erkjenner at livet tross alt er levelig ? Stress er naturlig, og alle vil i større eller mindre grad oppleve det nå og da.
VG170228 Det er velkjent at risikoen for den ikke-arvelige varianten av Alzheimers kan påvirkes av en rekke livsstilsfaktorer, som kosthold, trening, røyking og stress .
SA170228 Her blir det bare stress og kaos likevel, sier pappa Iversen til Adresseavisen.
FV170228 Her blir det bare stress og kaos likevel, sier pappa Iversen til Adresseavisen.
BT170228 Her blir det bare stress og kaos likevel, sier pappa Iversen til Adresseavisen.
AP170228 Her blir det bare stress og kaos likevel, sier pappa Iversen til Adresseavisen.
VG170227 Det er alt for mange som sliter med søvnproblemer eller sliter med stress .
BT170227 Mdet skaper en hverdag med unge elever, fulle av press og stress , en hverdag vi helst vil unngå.
DB170225 Jeg er lei meg for at de siste nyhetene har ført til forvirring eller stress .
VG170223 Mahamud trakk også fram i sin parts-forklaring at han hadde post-traumatisk stress da han ankom Norge.
VG170223 - Jeg hadde traumer i bagasjen, jeg kom ikke til Norge som en gutt som smilte, jeg hadde angst og redsel, jeg kom i kontakt med barnevernet, ble diagnostisert med post-traumatisk stress , og fikk behandling, sa Mahamud i retten.
DB170223 I 2013 fant en nasjonal kommisjon ut at de 53 minuttene med mindre søvn spanjolene får i forhold til det europeiske gjennomsnittet, fører til mer fravær, stress , arbeidsrelaterte ulykker og svikt i skolen, ifølge The Guardian.
DA170223 Liten ¶ Stress i Kirkegata er en slik liten butikk du må vite hvor ligger for å finne den med sitt anonyme skilt.
DA170223 For å oppnå dette har Stress som eneste i Norge og en av ytterst få i Europa, fått klesmerket A Bathing Ape i sine hyller.
DA170223 De fører merker som Adidas, Nike og Carhartt og Stress har fått en posisjon i Norge.
DA170223 Stress har to butikker i Oslo med såkalt streetwear.
DA170223 Stress hadde spart opp flere av de mest ettertraktede varene til åpningen.
DA170223 Mørkemann : Tom Hardy som James Delaney, en mann som kjemper med posttraumatisk stress .
DA170223 Delaney lider av posttraumatisk stress .
SA170222 Før har ikke det vært noe problem eller stress , men nå har det snudd litt.
BT170222 Før har ikke det vært noe problem eller stress , men nå har det snudd litt.
AP170222 Før har ikke det vært noe problem eller stress , men nå har det snudd litt.
VG170221 - Da blir det tøft å stå imot, sier langrennssjefen, som på spørsmål om alt dette var årsaken til at « dere glapp på Johaug », svarer han at « det påførte oss veldig mye stress » : ¶
VG170221 - Da blir det tøft å stå imot, sa langrennssjefen, som på spørsmål om alt dette var årsaken til at « dere glapp på Johaug », svarte han at « det påførte oss veldig mye stress » : ¶
SA170221 I et intervju med TV 2 samme kveld sa Løfshus at presset fra media etter Martin Johnsrud Sundby- og astma-saken førte til en « tsunami mot norsk langrenn » som « påførte oss veldig mye stress ».
SA170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
BT170221 I et intervju med TV 2 samme kveld sa Løfshus at presset fra media etter Martin Johnsrud Sundby- og astma-saken førte til en « tsunami mot norsk langrenn » som « påførte oss veldig mye stress ».
BT170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
AP170221 I et intervju med TV 2 samme kveld sa Løfshus at presset fra media etter Martin Johnsrud Sundby- og astma-saken førte til en « tsunami mot norsk langrenn » som « påførte oss veldig mye stress ».
AP170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
DB170220 Spesielt negativt stress som at man blir overveldet av arbeidsoppgavene og tenker at det får du ikke til eller har tid til.
DB170220 Prøv å redusere alle faktorer som bidrar til stress i hverdagen.
DA170220 Så håper han på rolige treningsdager uten stress i Lahti.
SA170217 I mange tilfeller gjør det dem triste eller bekymret når mamma eller pappa har problemer med å få hverdagen til å gå opp, og de opplever at stress gjør at foreldrene krangler og kjefter mer.
DA170217 En konstant tilstand av posttraumatisk stress .
BT170217 I mange tilfeller gjør det dem triste eller bekymret når mamma eller pappa har problemer med å få hverdagen til å gå opp, og de opplever at stress gjør at foreldrene krangler og kjefter mer.
AP170217 I mange tilfeller gjør det dem triste eller bekymret når mamma eller pappa har problemer med å få hverdagen til å gå opp, og de opplever at stress gjør at foreldrene krangler og kjefter mer.
VG170216 Skogstad forteller om et skiforbund preget av internt stress og press.
VG170216 Stress og press ¶ 13. oktober gikk det fra vondt til aller verst.
SA170216 Astmaanfall kan fremprovoseres av forskjellige ting, eksempelvis pollen, luftforurensning, røyk, kulde, stress og anstrengelser.
FV170216 Astmaanfall kan fremprovoseres av forskjellige ting, eksempelvis pollen, luftforurensning, røyk, kulde, stress og anstrengelser.
DN170216 Årsaken er ifølge Øye at vi bor stadig tettere og trangere i byene og ønsker i stor grad hytte for å kunne få et avbrekk fra folk og stress i hverdagen.
AP170216 Astmaanfall kan fremprovoseres av forskjellige ting, eksempelvis pollen, luftforurensning, røyk, kulde, stress og anstrengelser.
DN170215 I den nye studien har forskerne forsøkt å teste denne hypotesen gjennom å ta med opplysninger i sin risikoanalyse om både deltagernes melkeinntak og hvor mye frukt og grønt de spiser, da frukt og grønnsaker inneholder mye antioksidanter som burde motvirke at galaktose fremkaller oksidativt stress og infeksjon.
DN170215 Dyreforsøk har koblet galaktose til så kalt oksidativt stress , infeksjon, tidlig aldring og død.
VG170214 - Bekymringen til NHO Luftfart er reel fordi vi hadde en situasjon i fjor som ikke er en hovedflyplass verdig, og som skaper bekymring og stress for både reisende og flyselskapene, sier Johansen.
VG170213 Retten mente også det var skjerpende at dyrene ble påført store smerter og stress før de døde.
DB170213 Dessverre viser rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS, 2016 ) at kunnskap og behandlingstilbud er avhengig av hvor i Norge du bor.
AP170213 Obduksjon ved Veterinærinstituttet gir først diagnosen død av stress , men er det hele bildet ?
AP170213 Ved sykdom eller stress tror man at den suger seg fast til underlaget heller enn å flykte, og det kan være vanskelig å se om den er syk eller stresset.
AP170213 Det vil også være gunstig for laksen, som slipper stress og skader ved lusebehandlinger.
AP170213 Mens mange sjakkturneringer forbindes med stress og sterke følelser, fokuserte bildeserien dette bildet er del av, på ungdomsturneringer.
AP170213 I skjerpende retning viser retten til at de to spurvene ble påført store skader, og antakeligvis betydelig stress og smerter.
VG170212 Så da jeg sto der med Lothe, som er så dyktig, var det ikke noe stress .
DA170212 Null stress .
AA170211 Tispene i spannet viste tidlig tegn på stress knyttet til forholdene rundt teamet.
BT170210 Å gi begge kjønn samme muligheter innebærer også å anerkjenne at kvinner i like stor grad som menn er i stand til å takle ansvar, lederskap og stress , og ikke minst oppmuntre dem til å kaste seg ut i nye situasjoner ved å prøve og feile.
AP170209 - Det er mye stress .
AA170209 - Det er mye stress .
AA170209 Vi var fem stykker som i all hast og stress da måtte komme oss til Havstein kirke på annet vis.
SA170208 Altfor stress .
DB170208 Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) som sto bak rapporten.
AP170208 Altfor stress .
VG170207 | Graham Hansen : - Har null stress med å komme tilbake ¶
VG170207 Jeg har null stress med å komme tilbake for nå har jeg vært skadet så lenge.
VG170207 Nå er pengene mer stress for Jensen.
SA170207 Vi visste ikke fra dag til dag hvor mange barn eller ansatte som kom, og dette førte til mye stress .
DB170207 Null stress
DA170207 Men altfor mange av miljøtiltaka som treffer oss i dag ser ut til å være planlagt som følger : Ingen stress for de rike, masse smerte for de fattige.
AP170207 Vi visste ikke fra dag til dag hvor mange barn eller ansatte som kom, og dette førte til mye stress .
VG170205 Det ville bare blitt stress , og det blir en helt annen stemning når folk begynner å konkurrere, sier Solli til VG.
BT170204 Vi vet i dag mye om kronisk stress og de biologiske konsekvenser dette kan ha for fysisk helse.
BT170204 Mange opplever å leve med kronisk stress i form av kronisk bekymring, kroniske kriser og akutte kriser.
BT170204 En del pårørende pådrar seg fysiske sykdommer som hjerte/kar sykdommer, muskelplager, søvnvansker og andre symptomer knyttet til det å være under kronisk stress .
VG170203 - Det har vært mye stress med overgangen, flytting og med å ordne alt det praktiske, så det var en fantastisk følelse å se den ballen gå i mål.
DB170203 Men en lege konkluderte med stress .
DB170203 Det hadde vært lange ventetider og mye stress og mas.
DB170203 - Mye stress
DB170203 - Dette betyr at det har vært mye stress for ham og at ting har vært uoversiktelig.
DB170203 - Denne meldingen betyr nok at det er litt stress og at jeg har mye å gjøre på jobb, forklarte Jensen om e-posten i retten.
SA170202 Det var ikke noe stress for henne å få en unge, ler Marthe Kristoffersen, kjempefornøyd etter sin femteplass.
SA170202 Det var ikke noe stress for henne å få en unge, ler Marthe Kristoffersen, kjempefornøyd etter sin femteplass.
BT170202 Det var ikke noe stress for henne å få en unge, ler Marthe Kristoffersen, kjempefornøyd etter sin femteplass.
AP170202 Det var ikke noe stress for henne å få en unge, ler Marthe Kristoffersen, kjempefornøyd etter sin femteplass.
AA170202 Man kan velge frittgående, der hønene kan bevege seg mer fritt og utsettes for mindre stress .
AP170201 Et positivt forhold til disse styrker de samiske ungdommenes egenverd og selvtillit i møte med utfordringer og stress .
AP170201 Et positivt forhold til disse styrker de samiske ungdommenes egenverd og selvtillit i møte med utfordringer og stress .
DB170127 Lyst til å bytte ut stress , mas og hverdagslivet med et halvt års gratis opphold på ei vakker øy i Stillehavet sammen med kjæresten ?
DB170127 Det er viktig å få tankene over på noe annet, sier bakspilleren, som forteller at fisking er en hobby for å glemme håndball og stress .
DB170127 STRESS : - Denne morgenen sender jeg ekstra varme tanker til alle småbarnsforeldre som på et eller annet vis får livene til å gå opp sånn i hverdagen, skriver Andreas Halse.
BT170127 Å øve på å være til stede i øyeblikket kan minske problemer som grubling, stress , angst og depresjoner blant voksne.
BT170127 MINDRE STRESS ?
DB170126 I selvbiografien « Zayn » røpet Malik at han ble syk mens han var en del av supergruppa, en rolle som medførte mye stress og et høyt tempo : ¶
DB170126 Ekstra opptatthet av vekt og kropp ¶ Stress og skyldfølelse etter å ha spist ¶
DB170124 - Denne meldingen betyr nok at det er litt stress og at jeg har mye å gjøre på jobb, sier Jensen om e-posten.
DB170124 Også mastersjef-dommer Kjartan Skjelde mener Norge har en kandidat som både er usedvanlig god på smak, beholder roen og ikke lar eget stress gå ut over andre.
DB170123 I statsbudsjettet for inneværende år viser regjeringen kun til en studie fra Nasjonalt Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress ( NKTVS ).
DB170123 Hun sier bakgrunnen for styrkingen av offeromsorgen er at dagens tilbud til voldsofre er for fragmentert, slik det også påpekes i rapporten fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) fra 2014.
FV170121 Ikke noe stress , ikke noe jeg må.
BT170121 Ikke noe stress , ikke noe jeg må.
SA170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
FV170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
BT170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
AP170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
SA170117 - Det er ikke noe stress i Brann i det hele tatt nå, sier Lars Arne Nilsen.
BT170117 - Det er ikke noe stress i Brann i det hele tatt nå, sier Lars Arne Nilsen.
AP170117 - Det er ikke noe stress i Brann i det hele tatt nå, sier Lars Arne Nilsen.
AP170116 Aftenpostens Si;D-spalte fylles ukentlig av innlegg fra ungdom som føler seg plaget av stress og press.
AP170116 Stress og press blant skoleelever har vært mye omtalt i mediene den siste tiden.
SA170113 Å fikse dette under denne turneringen har skapt mye stress og spenning, sa So ifølge The Telegraph.
FV170113 Å fikse dette under denne turneringen har skapt mye stress og spenning, sa So ifølge The Telegraph.
BT170113 Å fikse dette under denne turneringen har skapt mye stress og spenning, sa So ifølge The Telegraph.
AP170113 Å fikse dette under denne turneringen har skapt mye stress og spenning, sa So ifølge The Telegraph.
SA170110 Selv om jeg har opplevd mye, så er det ikke noe stress annet enn at jeg måler om jeg har blitt bedre selv, og det har jeg.
FV170110 Selv om jeg har opplevd mye, så er det ikke noe stress annet enn at jeg måler om jeg har blitt bedre selv, og det har jeg.
BT170110 I dag innser jeg at årsaken var stress , forbundet med måten jeg ble behandlet på i barnehagen.
BT170110 I dag innser jeg at årsaken var stress , forbundet med måten jeg ble behandlet på i barnehagen.
AP170110 - Jeg var så nær posttraumatisk stress som jeg kunne komme.
AP170110 Eirik Jensen forklarte at han var svært deprimert og nærmest i posttraumatisk stress da han satt i varetekt i Kongsvinger fengsel.
AP170110 Selv om jeg har opplevd mye, så er det ikke noe stress annet enn at jeg måler om jeg har blitt bedre selv, og det har jeg.
FV170109 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
SA170108 og forsker ved Uni Research Helse og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordforebygging, region vest ( RVTS Vest ).
SA170108 Men på den annen side kan det bli for lite struktur også, da vil det skape stress på en annen måte.
DB170108 I fjor sommer fikk han avskjed fra de militære styrkene, Det er ikke klart om han har vært diagnostisert med posttraumatisk stress i etterkant av det han opplevde mens han tjenestegjorde.
BT170108 Men på den annen side kan det bli for lite struktur også, da vil det skape stress på en annen måte.
AP170108 Men på den annen side kan det bli for lite struktur også, da vil det skape stress på en annen måte.
DN170106 Hun mener kuttet i kravet til boder i nye leiligheter vil føre til mer rot, snublefare og stress .
DB170106 Trening er en super måte å bli kvitt stress på !
DB170105 Det vil bli mye stress og mas rundt ham.
BT170105 Nå er det hobby og et hyggelig avbrekk fra dagens stress og mas.
AP170104 Vanligvis ser man forhøyede serotonin-nivåer både ved stress og sykdom.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress , kan virke skadelig på vev og organer.
AP170104 Kortisol : steroidhormonet kortisol er, som hos mennesket, det vanligste stresshormonet i laksefisk og nivåene av dette hormonet øker dramatisk ved stress .
AP170104 Vanligvis ser man forhøyede serotonin-nivåer både ved stress og sykdom.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress , kan virke skadelig på vev og organer.
AP170104 Kortisol : steroidhormonet kortisol er, som hos mennesket, det vanligste stresshormonet i laksefisk og nivåene av dette hormonet øker dramatisk ved stress .
AP170102 Dette skaper stress og usikkerhet for den enkelte innbygger, og Olsen kan på vegne av lokalstyret ikke garantere for absolutt sikkerhet for alle.
SA170101 Flere år med spiseforstyrrelser, belastningen det var å ha en syk mor og et ønske om å være perfekt på alle områder, gjorde at Aure fikk hjerteproblemer som i perioder med stress kan føre til besvimelse.
SA170101 Flere blir utmattet av stress fordi de skal rekke å gjøre alt hverdagen krever av dem - som å ta vare på familie og jobb, samtidig som de skal ha tid til all treningen.
FV170101 Flere år med spiseforstyrrelser, belastningen det var å ha en syk mor og et ønske om å være perfekt på alle områder, gjorde at Aure fikk hjerteproblemer som i perioder med stress kan føre til besvimelse.
FV170101 Flere blir utmattet av stress fordi de skal rekke å gjøre alt hverdagen krever av dem - som å ta vare på familie og jobb, samtidig som de skal ha tid til all treningen.
BT170101 Flere år med spiseforstyrrelser, belastningen det var å ha en syk mor og et ønske om å være perfekt på alle områder, gjorde at Aure fikk hjerteproblemer som i perioder med stress kan føre til besvimelse.
BT170101 Flere blir utmattet av stress fordi de skal rekke å gjøre alt hverdagen krever av dem - som å ta vare på familie og jobb, samtidig som de skal ha tid til all treningen.
AP170101 Flere år med spiseforstyrrelser, belastningen det var å ha en syk mor og et ønske om å være perfekt på alle områder, gjorde at Aure fikk hjerteproblemer som i perioder med stress kan føre til besvimelse.
AP170101 Flere blir utmattet av stress fordi de skal rekke å gjøre alt hverdagen krever av dem - som å ta vare på familie og jobb, samtidig som de skal ha tid til all treningen.
AP161226 Hvorfor er det sånn at julen for noen er full av gode opplevelser, mens den for andre mest er forbundet med sorg, stress eller forventninger som aldri innfris ?
AP161226 Hvorfor er det sånn at julen for noen er full av gode opplevelser, mens den for andre mest er forbundet med sorg, stress eller forventninger som aldri innfris ?
AA161206 Da unngår både voksne og barn unødvendig stress .
AP161203 Voldsrelatert stress kan føre til prematur fødsel, nedsatt vekt og økt risiko for intrauterin død.
SA161124 Transport over stokk og stein til barnehagefabrikker og skoler betyr mer stress for barn, og resultat av stress kan være en sliten psyke med urolige og nedstemte barn.
SA161124 Transport over stokk og stein til barnehagefabrikker og skoler betyr mer stress for barn, og resultat av stress kan være en sliten psyke med urolige og nedstemte barn.
AP161123 Her et knippe eksempler : Nederland « The original cool », Kapp Verde « No stress », Jamaica « Get All Right », Djibouti « Djibeauty » og Filippinene « It's more fun in the Phillipines ».
AP161115 RVTS - Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
AP161115 Det er viktig at skolens personale har de riktige holdningene og kjenner til symptomene på PTSD ( post traumatisk stress syndrom ), sier Ragnhild Meisfjord.
BT161026 Å suge på lakris kan være tegn på en ubalanse i binyrene dine forårsaket av stress .
BT161026 Når vi er under kronstant stress bruker kroppen mer natium og vi kan oppleve sug for å kompensere.
SA161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress , og for å sikre en normal vekst og utvikling.
FV161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress , og for å sikre en normal vekst og utvikling.
BT161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress , og for å sikre en normal vekst og utvikling.
AP161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress , og for å sikre en normal vekst og utvikling.
SA161012 Bjorvatn nevner også andre mulige årsaker : Stress knyttet til skole og studier, at man har små barn, eller opplever tidsklemme.
FV161012 Bjorvatn nevner også andre mulige årsaker : Stress knyttet til skole og studier, at man har små barn, eller opplever tidsklemme.
BT161012 Bjorvatn nevner også andre mulige årsaker : Stress knyttet til skole og studier, at man har små barn, eller opplever tidsklemme.
AP161012 Bjorvatn nevner også andre mulige årsaker : Stress knyttet til skole og studier, at man har små barn, eller opplever tidsklemme.
AP160929 BEHAGELIG : Det er ikke noe stress langs vinveien.
AP160912 Den pensjonerte bonden skal lide av høyt blodtrykk og stress
AP160831 I sin rapport etter besøket på Trandum i 2015 påpekte Sivilombudsmannen at stress og uro, høyt støynivå, selvskading, selvmordsforsøk og maktanvendelse kan bidra til å traumatisert barna.
SA160827 Fem måneder etter ulykken ble jeg innlagt med diagnosen posttraumatisk stress .
AP160827 Fem måneder etter ulykken ble jeg innlagt med diagnosen posttraumatisk stress .
FV160826 Flere rapporterer likevel om at de sliter med dårlig selvbilde eller symptomer på stress , som det « å tenke at alt er et slit » eller « å bekymre seg for mye om ting ».
SA160825 Flere rapporterer likevel om at de sliter med dårlig selvbilde eller symptomer på stress , som det « å tenke at alt er et slit » eller « å bekymre seg for mye om ting ».
BT160825 Flere rapporterer likevel om at de sliter med dårlig selvbilde eller symptomer på stress , som det « å tenke at alt er et slit » eller « å bekymre seg for mye om ting ».
BT160825 Deler av gruppen unge rapporterer også om mer stress og bekymringer.
AP160825 Flere rapporterer likevel om at de sliter med dårlig selvbilde eller symptomer på stress , som det « å tenke at alt er et slit » eller « å bekymre seg for mye om ting ».
VG160822 « Når vi setter oss for å spise, er det fint å kunne legge bort stress og mas.
VG160822 Legg bort stress og mas og ha det hyggelig sammen, gjerne på balkongen, det finnes ingen regler !
AP160821 ktive, handlende, relasjonelle, kommunikative og beslutningssterke lederen vi ønsker oss, men en problemløser med mye ansvar som så godt hun eller han kan, prøver å overleve i en utydelig rolle og hektisk hverdag med hendelser som må responderes på, krysspress, ressursmangel, målkonflikter, stress og friksjon.
SA160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
BT160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
AP160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
SA160817 Sørg for å ikke legge for ambisiøse planer, ha gode pauser, planlegg noen leker og underholdning for dem som ikke kjører, og stress ned, sier hun.
SA160817 Faaberg anbefaler god planlegging av bilturen som en nøkkel til å unngå stress , irritasjon og farlige situasjoner.
VG160804 Ifølge ABC News saksøker frisøren blant annet for ærekrenkelse, offentliggjøring av privat informasjon, samt for å ha forårsaket følelsesmessig stress med vilje.
AP160802 Å fly kan forårsake stress for kroppen, og lufttrykket om bord er lavere enn på bakken.
AP160802 Stress før avgang gir urovekkende symptomer ¶
SA160723 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sa Leif Bjermer.
AP160723 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sa Leif Bjermer.
FV160722 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sier Leif Bjermer.
SA160721 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sier Leif Bjermer.
BT160721 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sier Leif Bjermer.
AP160721 Det bidrar til et ekstremt stress på luftveiene, sier Leif Bjermer.
DB160621 STRESS NED : Skal du på 56 sommeravslutninger denne sommeren så er dette guiden for deg, kanskje.
SA160606 I 2014 spilte de sammen i kortfilmen " Stress ".
FV160501 Også genetikk, økende alder, stress og psykososiale forhold spiller inn.
FV160501 Stress og bekymringer ¶
SA160428 Stress og bekymringer ¶ Stress og bekymringer øker sjansen for trøstespising, viser forskning.
SA160428 Mange har lest denne saken : Espen ( 48 ) gikk ned 83 kg på ett år.i ¶ Stress og bekymringer ¶
SA160428 - Jeg vil tro at psykologiske faktorer, i tillegg til stress og søvn, forklarer rundt 80 prosent.
BT160428 Stress og bekymringer ¶ Stress og bekymringer øker sjansen for trøstespising, viser forskning.
BT160428 - Jeg vil tro at psykologiske faktorer, i tillegg til stress og søvn, forklarer rundt 80 prosent.
BT160428 Stress og bekymringer ¶
SA160416 Ekspertråd : - Stress ned, drikk godt og ta en liten neve chipsi ¶
AP160416 Ekspertråd : - Stress ned, drikk godt og ta en liten neve chips ¶
SA160414 | - Stress ned, drikk godt og ta en liten neve chips ¶
AP160414 Kilde : Wikipedia ¶ | - Stress ned, drikk godt og ta en liten neve chips ¶
AA160414 | - Stress ned, drikk godt og ta en liten neve chips ¶
SA160412 « Flere lever så sunt at det bli usunt, og for mange er måltidet mer preget av stress , usikkerhet og dårlig samvittighet enn selve maten, og trivsel rundt bordet. », skriver de om kampanjen på sine nettsider.
BT160412 « Flere lever så sunt at det bli usunt, og for mange er måltidet mer preget av stress , usikkerhet og dårlig samvittighet enn selve maten, og trivsel rundt bordet. », skriver de om kampanjen på sine nettsider.
AP160412 « Flere lever så sunt at det bli usunt, og for mange er måltidet mer preget av stress , usikkerhet og dårlig samvittighet enn selve maten, og trivsel rundt bordet. », skriver de om kampanjen på sine nettsider.
AP160406 Jensen, professor i psykologi, prosjektleder Psykologisk Institutt, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
SA160331 Dersom far for eksempel ser at mor blir utsatt for mye stress og mas, kan far ta over.
FV160331 Dersom far for eksempel ser at mor blir utsatt for mye stress og mas, kan far ta over.
BT160331 Dersom far for eksempel ser at mor blir utsatt for mye stress og mas, kan far ta over.
AP160331 Dersom far for eksempel ser at mor blir utsatt for mye stress og mas, kan far ta over.
AP160317 Ble syk av press og stress
AP160306 Hun er leder for seksjon Vold og traumer - Barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
SA160301 - Stress og press fremmer ikke matglede hos barna.
FV160301 - Stress og press fremmer ikke matglede hos barna.
BT160301 - Stress og press fremmer ikke matglede hos barna.
FV160229 Etter at jeg klarte å tenke slik, har jeg kvittet meg med mye negativt stress .
AP160214 Samtidig viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) at flere menn enn kvinner opplever « mindre alvorlig vold » fra partner. ( se fakta ) ¶
AP160214 Portalen skal driftes av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress .
AP160214 Kilde : Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) sin omfangsundersøkelse « Vold og voldtekt i Norge - en nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv » ( rapport 1/2014 ).
AP160212 BEHAGELIG : Det er ikke noe stress langs vinveien.
AA160212 BEHAGELIG : Det er ikke noe stress langs vinveien.
AP160209 - For oss var det viktigste at vi som et par fikk feire dagen uten stress og masse arbeid som pleier å følge med et stort bryllup.
AP160209 NOVA-forskerne mener lengre ventetid for familiegjenforening kan påføre flyktninger et høynet nivå av emosjonelt stress , som vil virke negativt inn på integreringsprosessen. 3.
AA160209 - For oss var det viktigste at vi som et par fikk feire dagen uten stress og masse arbeid som pleier å følge med et stort bryllup.
SA160204 Etter at jeg klarte å tenke slik, har jeg kvittet meg med mye negativt stress .
BT160204 Etter at jeg klarte å tenke slik, har jeg kvittet meg med mye negativt stress .
AP160204 Etter at jeg klarte å tenke slik, har jeg kvittet meg med mye negativt stress .
AP160127 Det kan se ut som om terskelen for å søke hjelp er enda høyere når det gjelder barn med innvandrerbakgrunn, sier Mira Elise Glaser Holthe, en av forskerne ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), som står bak rapporten.
AP160125 - Både Aron og Kristinn er i forsesong, så det er ikke noe stress med dette, sier Magnus Magnusson, spillernes agent til iTromsø.
AP160124 Han forteller at mye stress og mas før avreise, kan virke demotiverende på barna.
AP160123 Det er mye pugging og repetisjon - det en kaller overflatelæring - prøver og stress .
SA160119 En reise som innebærer at dyr må sendes med fly eller ta lange turer med andre transportmidler, kan medføre mye stress og ubehag for dyret.
BT160119 En reise som innebærer at dyr må sendes med fly eller ta lange turer med andre transportmidler, kan medføre mye stress og ubehag for dyret.
AP160119 En reise som innebærer at dyr må sendes med fly eller ta lange turer med andre transportmidler, kan medføre mye stress og ubehag for dyret.
AP160115 Til tross for økningen de siste årene, forblir Bern overraskende fri for stress , kommersialisme og turister.
SA160114 I2015 ga rådet ut rapporten « Søvn og sundhed », som kartlegger konsekvensene av for lite søvn, blant annet type 2-diabetes, hjerte/kar-sykdommer og stress .
FV160113 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
SA160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
BT160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
AP160112 STRESS : For mange reisende er flyplasser et mareritt, og mellomlandinger enda verre.
AP160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
AA160112 Foto : Skjermdump Kayak.com ¶ STRESS : For mange reisende er flyplasser et mareritt, og mellomlandinger enda verre.
AP160107 - Familiene i prosjektet vårt opplevde det motsatte, at det ble mindre stress og at de fikk mer tid.
AP160101 Shakespeare skildret posttraumatisk stress hos krigsveteraner lenge før verden visste hva det var, sier Michael Fassbender.