VG170327 Allerede i forkant av statsrådens møte, der hun hadde bedt om innspill fra alt fra streetdansere og parkour-entusiaster, til friluftsråd, særforbund og idrettskretser, var det tydelig at temaet kom til å bli betent.
VG170327 Streetdansere har blant annet fått lov til å være der, og da klorer de på døra for å få komme inn oftere.