BT170615 | Offerrolle og straffepopulisme
BT170615 Argumentasjonen går på tvers av de mest vellykkede elementene av det moderne rettssystemet, men føyer seg dessverre inn i en rekke av straffepopulisme som gjør rettssalen i større grad til et oppgjør mellom offer og gjerningsmann.