DB171021 Stortingspresidenten mener imidlertid spørretimen er lang nok allerede, og uttrykte på NRK P2 bekymring om hvor lenge statsministeren må stå oppreist i salen for å svare på spørsmål.
DB171016 » Den samme logikken gjelder for stortingspresidenten .
DB171016 Når stortingspresidenten tar ansvar for en utbygging som vil komme oss alle til gode, og prosjektet får en overskridelse noen få tusen prosent, baner dette vei for en heksejakt drevet fram av pressen og opposisjonen.
DB171016 Behandlingen av stortingspresidenten , som nest etter kongefamilien er landets høyest rangerte person, hører ingensteds hjemme.
VG171009 Selv om presidentrollen i vårt konstitusjonelle monarki er seremoniell, rangerer stortingspresidenten nest etter Kongen.
VG171009 Under den høytidelige hilsenen fra statsrådene til Stortinget via stortingspresidenten ved avgang etter trontalen, var det et klart flertall av de kvinnelige statsrådene som neiet.
VG171009 Husker du ? Stortingspresidenten fikk moteslakt for « juleduk-bunad » ¶
VG171009 Hun satte det ene benet foran det andre, hvoretter hun neiet dypt med strak overkropp og et blikk festet rett på stortingspresidenten .
DB171009 At Høyre insisterte på å beholde en så splittende kandidat, er en oppsiktsvekkende desavuering av Stortingets kontrollorganer som har kommet med skarp kritikk av stortingspresidenten ved flere anledninger.
DB171009 Den kontroversielle stortingspresidenten Olemic Thommessen sto midt i salen.
AA171009 Stortingspresidenten , som ble gjenvalgt lørdag til tross for uenighet om hans egnethet, påpekte at det aldri tidligere har vært så mange kvinner på Stortinget, 69 i alt.
VG171007 PRESIDENT : Stortingspresidenten er rangert som nummer to i landet etter kong Harald, foran både statsministeren og høyesterettsjustitiarius.
VG171007 Det er vanlig at stortingspresidenten blir valgt av et stort flertall, men Ap, Sp og SV nektet å støtte Thommessen.
VG171007 Stortingspresidenten er rangert som nummer to i landet etter kong Harald, foran både statsministeren og høyesterettsjustitiarius.
VG171007 Aps hovedkritikk mot Høyre er at de ikke klarte å velge « en samlende kandidat », da det er vanlig at stortingspresidenten velges med stort flertall.
VG171007 Og bare så det er klart : Stortingspresidenten er rangert som nummer to i landet etter kong Harald, foran både statsministeren og høyesterettsjustitiarius.
VG171007 Det vanlige er nemlig at stortingspresidenten velges med et overveldende flertall - med stemmer fra alle kanter og partier.
VG171007 Det gjør han til den minst populære stortingspresidenten på over 40 år.
DB171007 - Det er en fin tradisjon at Stortinget stiller seg bak stortingspresidenten .
DB171007 Fakta om Stortingspresidenten
DB171007 Ap med egen kandidat ¶ Stortingspresidenten velges som regel hvert år med overveldende flertall, men Thommessen risikerer å sikre seg posisjonen med et historisk svakt mandat.
DB171007 Stortingspresidenten har også som uskreven oppgave å se til at de folkevalgte kler seg passende og ikke bruker « uparlamentarisk språk » i stortingssalen.
DB171007 Stortingspresidenten har i tillegg representasjons- og seremonielle oppgaver.
DB171007 Erna taus om stortingspresidenten
DA171007 Ap med egen kandidat ¶ Stortingspresidenten velges som regel hvert år med overveldende flertall, men Thommessen risikerer å sikre seg posisjonen med et historisk svakt mandat.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Tradisjonelt ingen politisk strid ¶ Stortingspresidenten har lite reell makt, men utøver viktige funksjoner som fremste tillitsvalgte og leder av arbeidet i nasjonalforsamlingen.
AA171007 Egen kandidat ¶ Stortingspresidenten velges som regel hvert år med overveldende flertall.
AA171007 Stortingspresidenten velges som regel hvert år med overveldende flertall, men Thommessen risikerer å sikre seg posisjonen med et historisk svakt mandat.
VG171006 Byggeskandalen : Krever at stortingspresidenten går av ¶
DN171006 Eva Kristin Hansen ( Ap ) utfordrer stortingspresidenten : - Glad for å være kandidat ¶
DN171006 | Eva Kristin Hansen ( Ap ) utfordrer stortingspresidenten : - Glad for å være kandidat ¶
DB171006 Erna taus om stortingspresidenten
DB171006 Erna taus om stortingspresidenten
DB171006 Da skal de 169 representantene votere skriftlig over saken og velge stortingspresidenten for de neste fire åra.
DB171006 Stortingspresidenten får flengende kritikk av sine egne.
AA171006 Stortinget møtes klokka 13 lørdag, og da skal man skriftlig votere over hvem som blir stortingspresidenten for de neste fire årene.
DN171004 Normalt får stortingspresidenten støtte av et samlet Storting, selv om det har forekommet at noen stemmer blankt.
DB171004 Stortingspresidenten får flengende kritikk av sine egne.
DB171004 Flere forhold, blant annet håndteringen av byggesaken, førte i vår til sterk kritikk av stortingspresidenten .
DA171004 Normalt får stortingspresidenten støtte av et samlet Storting, selv om det har forekommet at noen stemmer blankt.
AA171004 Normalt får stortingspresidenten støtte av et samlet Storting, selv om det har forekommet at noen stemmer blankt.
AA171004 Normalt får stortingspresidenten støtte av et samlet Storting, selv om det har forekommet at noen stemmer blankt.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget oktober skal stortingspresidenten lede den høytidelige åpningen av det 162. storting.
DB170927 Det er mulig at et opposisjonsparti får Stortingspresidenten .
DB170927 Arbeiderpartiet hadde stortingspresidenten sammenhengende fra 1993 til 2013, men mistet presidentskapet sammen med regjeringsmakten for fire år siden.
DA170925 Venstre og KrF kan avgjøre dette spørsmålet, men vil trolig legge større vekt på andre posisjoner enn å fravriste Høyre stortingspresidenten .
DA170925 De parlamentariske lederne på Stortinget møtes over helgen for å fordele komitéverv og avgjøre hvem som får stortingspresidenten .
DA170920 - I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) til Nettavisen.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident I dag kommer stortingspresidenten fra regjeringsflertallet, men det er heller ikke uvanlig at å velge en fra det største partiet.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Den nåværende stortingspresidenten Olemic Thommessen ( H ) er klar for fire nye år - om Stortinget vil.
AA170920 - I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) til Nettavisen.
DB170823 Da han ble gravlagt i 1930 fulgte titusener båren gjennom Oslos gater med statsministeren og stortingspresidenten i spissen.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor | Kolberg : - Oppfatter svaret som at stortingspresidenten ikke stiller seg bak Stortingets direktør ¶
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor I denne e-posten, som er sendt via Stortingets sekretariat, skriver stortingspresidenten følgende : ¶
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Her kan du lese de åtte spørsmålene som Aftenposten stilte : Dette vil ikke stortingspresidenten svare direkte på ¶
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Bakgrunnen for at stortingspresidenten måtte svare på om han står ved Stortingets vedtak i den omstridte byggesaken på Stortinget, er at ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfattet et innlegg fra Stortingets direktør Ida Børresen som motstridende til Stortingets vedtak i saken.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Stortingspresidenten viser til svaret han tidligere har gitt, gjengitt i denne saken.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa | Disse seks spørsmålene vil ikke stortingspresidenten svare direkte på ¶
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa I svar-eposten, som stortingspresidenten har sendt via Stortingets sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen, besvares ingen av disse spørsmålene.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Her er spørsmålene stortingspresidenten har fått av Aftenposten, og som foreløpig ikke er besvart : ¶ 1.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Derfor er det også av interesse å vite hvordan stortingspresidenten opplever denne situasjonen.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Avhengig av hva stortingspresidenten svarer på dette spørsmålet, ønsker Aftenposten videre å få besvart : ¶
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Krever svar fra stortingspresidenten
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter I svaret som er sendt fra stortingspresidenten via Stortingets sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen besvares ingen av disse spørsmålene.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Fakta : Dette er noen av spørsmålene til stortingspresidenten : ¶ 1.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Bakgrunnen for at Aftenposten har forsøkt å få svar på flere spørsmål fra stortingspresidenten , er kronikken signert den tverrpolitiske ledelsen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, henholdsvis leder Martin Kolberg ( Ap ) og de to nestlederne Michael Tetzschner ( H ) og Helge Thorheim ( Frp ).
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Aftenposten har spurt stortingspresidenten om han hadde kunnskap om innlegget, men har ikke fått svar.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter - Utover å klargjøre sitt standpunkt, hvordan bør stortingspresidenten håndtere dette ?
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter - Dette gjør at stortingspresidenten må ha stilt seg bak innlegget, sier statsviter.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter - Dette gjør at stortingspresidenten må ha stilt seg bak innlegget og godtatt det, mener Trond Nordby, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter | Stortingspresidenten nekter å svare på spørsmål om striden på Stortinget.
VG170724 Kanskje den mest folkelige stortingspresidenten Norge har hatt.
VG170724 Foto : Frode Hansen ¶ Stortingspresidenten : Jørgen Kosmo hilser barnetoget 17. mai 2003 ¶
AA170724 Mandag formiddag ble det kjent at den tidligere stortingspresidenten og Ap-politikeren Jørgen Kosmo er død, etter en tids sykeleie.
DB170718 Til Agenda sa Stortingets direktør Ida Børresen at stortingspresidenten måtte gripe inn.
DB170718 Det er stortingspresidenten eller en av de fem visepresidentene som normalt leder stortingsmøtet.
VG170710 Her sier Stortingets forretningsorden at stortingspresidenten har dobbeltstemme hvis stemmetallet er likt.
DB170705 Det kan stortingspresidenten tenke på når han kjenner at gullskoen trykker.
DB170705 Stortingspresidenten vil ganske sikkert mene det er urimelig å hevde at det er noen sammenheng mellom de franske makronene og den svulmende byggeskandalen.
AA170704 Ifølge kongehuset skal også stortingspresidenten signere protokollen.
VG170703 Tetzschner, som representerer samme parti som stortingspresidenten , mener Stortinget sender feil signaler med en slik type pengebruk.
DB170702 Den samme stortingspresidenten hadde vært leder for Stortingets Tibet-komite.
VG170630 Det er ikke rart at de mange tusen som jobber gratis i norsk idrett mister motivasjon og inspirasjon når de opplever hvordan pengene sitter løst i idrettsforbundet der det er millionfallskjermer, ekstravagante turer, sponsede middager hos stortingspresidenten , og smøring i øst og vest.
NL170630 Var det idrettsforbundet, stortingspresidenten eller privatpersonen Thommessen ?
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/leder/Idrettens-dyre-bakrus-336316b.html Nærmere 200.000 kr på to VIP-middager hjemme hos stortingspresidenten .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/leder/Idrettens-dyre-bakrus-336316b.html Stortingspresidenten har altså latt seg bruke som « lobbyist ».
SA170629 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten , skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
SA170629 Inge Andersen og Olemic Thommessen ble selv enige om å arrangere mottakelsene hjemme hos stortingspresidenten .
SA170629 Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.
SA170629 Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om at NIF skulle betale for middagene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten .
SA170629 Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.
SA170629 Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten , var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.
BT170629https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten , skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
BT170629https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om de to mottagelsene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten .
BT170629https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.
BT170629https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.
BT170629https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten , var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Stortingspresidenten inviterte til fest i egen bolig : Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Stortingspresidenten inviterte til fest i egen bolig : Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten , skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om de to mottagelsene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Idrettsstyret-fikk-ikke-vite-noe-238007b.html Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten , var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten , skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Inge Andersen og Olemic Thommessen ble selv enige om å arrangere mottakelsene hjemme hos stortingspresidenten .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om at NIF skulle betale for middagene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Stortingspresidentens-festmiddager-skapte-misnoye-Fikk-ikke-vite-hvem-som-skulle-betale-238007b.html Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten , var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.
VG170628 Er det grunn til å stille spørsmål rundt rollefordelingen, når stortingspresidenten inviterer til fest, og Norges Idrettsforbund plukker opp regningen ? 10 ) DET ER LENGE TIL VI KAN KONKLUDERE ¶
SA170628 Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten , skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.
SA170628 Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om de to mottagelsene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten .
SA170628 Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.
SA170628 Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.
SA170628 Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten , var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.
SA170628 | Professor reagerer på stortingspresidentens fest : - En veldig farlig gråsone ¶ Stortingspresidenten og Idrettsforbundets fest får kritikk av ekspert.
SA170628 Samtidig påstår Røine at det var Thommessen som tok initiativet til at det skulle være hjemme hos stortingspresidenten .
SA170628 Det er klart at det gjør jo inntrykk for de gjestene som var der, at stortingspresidenten inviterer til sitt private hjem.
DB170628 Ingen i NIF, eller stortingspresidenten selv, reagerte på at det var rart å leie inn vertens sønn til hans eget hjem og betale ham for det.
DB170628 Det var en VIP-tung samling mennesker som møttes til bords hos stortingspresidenten .
DB170628 - Stortingspresidenten hadde ingenting med det å gjøre ?
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html | Professor reagerer på stortingspresidentens fest : - En veldig farlig gråsone ¶ Stortingspresidenten og Idrettsforbundets fest får kritikk av ekspert.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Samtidig påstår Røine at det var Thommessen som tok initiativet til at det skulle være hjemme hos stortingspresidenten .
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Det er klart at det gjør jo inntrykk for de gjestene som var der, at stortingspresidenten inviterer til sitt private hjem.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html | Professor reagerer på stortingspresidentens fest : - En veldig farlig gråsone ¶ Stortingspresidenten og Idrettsforbundets fest får kritikk av ekspert.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Samtidig påstår Røine at det var Thommessen som tok initiativet til at det skulle være hjemme hos stortingspresidenten .
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Det er klart at det gjør jo inntrykk for de gjestene som var der, at stortingspresidenten inviterer til sitt private hjem.
SA170627 Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.
SA170627 FOTO : JENS PETTER SØRAA ¶ | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
SA170627 Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Olemic Thommessen.
SA170627 - Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon.
SA170627 - Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF ?
SA170627 - Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte.
FV170627 Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.
FV170627 Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Inge Andersen.
FV170627 - Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon.
FV170627 - Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF ?
FV170627 - Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte.
FV170627 | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Inge Andersen.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF ?
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html FOTO : Drangsholt, Åge Harald ¶ | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Inge Andersen.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF ?
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170627 Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.
AP170627 Her forsøker Ivanka Trump å forsvare sin far : ¶ | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170627 Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter ! | Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen ¶
AP170627 Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Olemic Thommessen.
AP170627 Ble spurt av NIF ¶ Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Inge Andersen.
AP170627 - Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon.
AP170627 - Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF ?
AP170627 - Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte.
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2108/Politikk/mdg-krever-gransking-av-milliardoverskridelser-pa-norsk-sokkel - Mens mistillit fremmes mot stortingspresidenten for Stortingets byggesprekk på 700 millioner kroner, slipper oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) unna med multi-milliard-sprekker på norsk sokkel.
DN170621 - Mens mistillit fremmes mot stortingspresidenten for Stortingets byggesprekk på 700 millioner kroner, slipper oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) unna med multi-milliard-sprekker på norsk sokkel.
DN170621 Har du hørt den om gründeren som forsvant inn døren til et stort selskap ? Stortingspresidenten sto skolerett etter byggesprekk ¶ ¶
VG170620 | Byggeskandalen : Solberg tar stortingspresidenten i forsvar ¶
SA170620 | Solberg tar stortingspresidenten i forsvar ¶
DN170620 Sp og SV mener imidlertid at saken er så alvorlig at stortingspresidenten må gå.
DN170620 Raja uttalte at han mente det var urettferdig av SV og Sp å bare gå etter stortingspresidenten , og uttalte at hele presidentskapet sto ansvarlig.
DN170620 Fikk toppskolering av Fredriksen ¶ | Stortingspresidenten sto skolerett etter byggesprekk ¶
DN170620 Solberg tar stortingspresidenten i forsvar ¶
DN170620 | Solberg tar stortingspresidenten i forsvar ¶
DN170620 Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
DB170620 SV og Sp krever at stortingspresidenten må gå av, men har ikke flertall for det.
DB170620 Den forrige stortingspresidenten , Dag Terje Andersen ( Ap ) ønsker ikke å kommentere kritikken, men viser til Riksrevisjonens rapport.
DB170620 Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester Kommentar ¶
DB170620 Stortingspresidenten får flengende kritikk av sine egne.
AP170620 Men Solberg tar stortingspresidenten i forsvar ¶
VG170619 - Det er kort tid fra innstilling foreligger til behandling, og det er viktig å sikre at representantene får vurdert saken på en grundig måte, skriver Stortingspresidenten .
VG170619 Stortingspresidenten : - Rutine i en årrekke ¶
DB170619 - Det blir interessant å se om stortingspresidenten er like strenge med forretningsorden og taleregler når andre saker enn vår egen lønn skal diskuteres, sa SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.
VG170616 - Vi har fulgt arbeidsformen som er vanlig for Stortingets byggeprosjekt gjennom mange tiår, svarer stortingspresidenten .
VG170616 - Reaksjonen fra stortingspresidenten og Stortingets direktør viser med all tydelighet at de er amatører, skriver Holte, ¶
DB170616 Det betyr at stortingspresidenten får fortsette i jobben sin, men den øvrige kritikken fra komiteen har den sterkeste ordlyden som er mulig uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
DB170616 Det betyr at stortingspresidenten får fortsette i jobben sin, men den øvrige kritikken fra komiteen har den sterkeste ordlyden som er mulig uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
DB170616 - Vi har kommet fram til at stortingspresidenten fortjener kraftig kritikk.
DB170616 - Det arbeides med en analyse på det, og jeg har ikke noen kommentar til det, utover at vi arbeider med utgangspunkt at vi skal holde oss innen de 1,8 milliardene, sier stortingspresidenten .
DB170616 Stortingspresidenten får flengende kritikk av sine egne ¶
BT170616 Men kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Kritikken har imidlertid den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Ikke første gang det blåser rundt stortingspresidenten : Les Harald Stanghelles kommentar ¶
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen ¶
AP170616 Kritikken har imidlertid den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.
AP170616 Ikke første gang det blåser rundt stortingspresidenten : Les Harald Stanghelles kommentar ¶
AP170616 Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen ¶
AA170616 - Vi har håndtert byggesaken etter beste skjønn, sier stortingspresidenten , som påpeker at de har styrket prosjektledelsen og den bygningsfaglige og juridiske kompetansen i prosjektet.
AA170616 | Stortingspresidenten : - Vi tar kritikken på største alvor ¶
VG170615 | Byggeskandalen : Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
VG170615 MANGLER TILLIT : Bård Vegar Solhjell ( SV ) forteller at det ikke lenger er tillit til stortingspresidenten .
VG170615 Han fremmer i morgen et forslag for Stortingets kontrollkomité, som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten etter byggeskandalen i høst.
VG170615 - Vi mener en naturlig konsekvens av det Riksrevisjonen har avdekket er at vi ikke har tillit til stortingspresidenten , som har det overordnede ansvaret, sier han.
VG170615 - Det blir interessant å se om stortingspresidenten er like streng med forretningsorden og taleregler når andre saker enn vår egen lønn skal diskuteres, sier SVs finanspolitiske talsperson, Snorre Valen, til NTB.
VG170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten .
DN170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
DN170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten , ifølge VG.
DN170615 Neste år kan stortingspresidenten kjøpe 15 cortado hver dag for lønnsøkningen sin, forklarer SVs regnemester.
DN170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten .
DB170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928 602 kroner for stortingsrepresentanter, 1 325 358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1 631 346 for statsministeren og stortingspresidenten .
BT170615 | Lundteigen : - Stortingets ledelse må gå av ¶ Stortingspresidenten må gå av som følge av overskridelsene i byggeprosjektet, mener Sps Per Olaf Lundteigen.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html - Det blir interessant å se om stortingspresidenten er like streng med forretningsorden og taleregler når andre saker enn vår egen lønn skal diskuteres, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten .
AP170615 - Det blir interessant å se om stortingspresidenten er like streng med forretningsorden og taleregler når andre saker enn vår egen lønn skal diskuteres, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.
AP170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten .
AA170615 | Også SV krever at stortingspresidenten går av ¶
AA170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten , ifølge VG.
DN170614 Riksrevisjonen og stortingspresidenten krangler åpenlyst om økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt ble holdt skjult for de folkevalgte.
DA170614 Riksrevisjonen og stortingspresidenten krangler åpenlyst om økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt ble holdt skjult for de folkevalgte.
VG170609 Kontrollkomiteen vedtok samme dag å sende brevet til Riksrevisjonen for å få en forklaring på om stortingsdirektøren og stortingspresidenten har rett eller ikke.
AP170607 Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult avviser kategorisk kritikken fra stortingspresidenten : ¶
AP170607 Ikke første gang det blåser rundt stortingspresidenten : Les Harald Stanghelles kommentar ¶
AP170607 | Stortingspresidenten og konsulentselskapet i åpen strid om Stortingets skandaleprosjekt ¶
VG170606 | Byggeskandalen : Krever at stortingspresidenten går av ¶
VG170606 Vi er ikke enige i kravet eller i virkelighetsoppfatningen til Stortingspresidenten , sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult til VG.
VG170606 Multiconsult reagerer på ordlyden, mens flere av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var sjokkert over at stortingspresidenten brøt sperrefristen da han sendte ut pressemeldingen.
VG170606 Men når stortingspresidenten gjentar påstander i dag om feil og mangler fra vår side, og på ny flytter ansvaret over på oss selv om rapporten er så klar, mener vi det er riktig for oss å gi en kommentar.
VG170606 Har kontroll nå ¶ Stortingspresidenten og direktøren mener at de nå har god kontroll på prosjektet, og er ikke kjent med overskridelser ut over den nåværende rammen på 1,8 milliarder kroner.
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen var lagt frem, gikk stortingspresidenten ut i en pressemelding hvor han fremholdt at han mener Multiconsult har skylden for budsjettoverskridelsen.
VG170606 - Vi reagerer på at stortingspresidenten igjen kommer med udokumenterte påstander om feil og mangler fra vår side.
SA170606 | Lundteigen mener Stortingets ledelse må gå av ¶ Stortingspresidenten må gå av som følge av overskridelsene i byggeprosjektet, mener Sps Per Olaf Lundteigen.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
DN170606 Stortingspresidenten tar kritikken på alvor.
DB170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DB170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 ( ©NTB ) ¶ | Stortingspresidenten erkjenner svakheter i byggeprosjekt ¶
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 Stortingspresidenten tar kritikken på alvor.
AA170606 | Lundteigen mener Stortingets ledelse må gå av ¶ Stortingspresidenten må gå av som følge av overskridelsene i byggeprosjektet, mener Sps Per Olaf Lundteigen.
DB170601 Også her må vi gjette at det var forholdet til Kina som på usedvanlig pinlig vis bidro til at verken kongehuset, regjeringen eller stortingspresidenten så seg i stand til å motta en fredsprismottaker med vanlig etikette.
AP170408 Det også stas at forordet er skrevet av formannen for Folketinget, Pia Kjærsgaard, og den norske stortingspresidenten Olemic Thommessen.
VG170329 I et brev til stortingspresident Olemic Thommessen krever Senterpartiet at stortingspresidenten sørger for at « Stortinget er de første til å få kjennskap til stortingsmeldingen om industripolitikken ».
AP170323 » Stortingspresidenten var der.
DN170315 Striden mellom stortingspresidenten og kontrollkomiteen : - Overrumplingstaktikk og grove beskyldninger ¶
DB170313 Jeg synes det er bemerkelsesverdig at stortingspresidenten anser en samlet komité, og en samlet stemme fra en Stortingssal der alle partier er representert, som et innspill som presidentskapet skal vurdere på selvstendig grunnlag.
DB170313 Et stort problem ¶ Stortingspresidenten gikk også langt i å advare kontrollkomiteen mot å fortsette på samme vis som i dag.
DB170313 Dette kritiseres av kontrollkomiteen, og stortingspresidenten vedgår fra talerstolen at « presidentskapet har begått feil » i saken.
DB170313 Stortingspresidenten slår tilbake ¶
AP170313https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Refser-sine-egne-616928b.html Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen ¶
AP170313 Han lekset opp for stortingspresidenten at presidentskapets oppgaver handler om å være møteplanlegger og for øvrig håndtere oppgaver knyttet opp mot Stortingets administrasjon.
AP170313 | Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen ¶
AP170313 Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen ¶
AA170312 Til Dagens Næringsliv sier stortingspresidenten at komiteen kunne ha håndtert saken smidigere.
AA170312 En høyst uvanlig situasjon vil utspille seg i Stortinget mandag når stortingspresidenten får en formell skrape fra en samlet kontroll- og konstitusjonskomité.
AA170312 ( ©NTB ) ¶ | Stortingspresidenten må tåle irettesettelse i Stortingssalen ¶
AP170225 Stortingspresidenten måtte ved en anledning anmode representantene om at de må slutte å se på ski-VM under voteringen, sier Toppe.
DB170221 Blant dem som vitner for Mahamud, er Somalias ambassadør i Brussel, et brev skrevet av den somaliske stortingspresidenten Mohamed Jawari, og personer som kjenner bioingeniøren fra oppveksten i Norge, deriblant en barnevernsansatt og en tidligere lærer.
DB170221 Et år sa han for eksempel at stortingspresidenten ( Olemic Thommessen ) kanskje skulle være glad han ikke hadde tatt på seg sin berømte, rutete bunadsskjorte.
AA170208 Aftab ( 16 ) og Isahulla ( 17 ) hadde problemer med å forstå at det var selveste stortingspresidenten som satt ved matbordet da kom fra skolen.
AA170208 - Lær norsk ¶ Stortingspresidenten hadde følgende råd til Aftab og Isahulla : ¶
VG170206 - Det vi feirer i dag er gjennombruddet for den samiske samlingstanke, foreningen av samiske interesser rundt felles politiske mål, sa stortingspresidenten .
AP170123 Overalt på den grønne øya møtte den senere stortingspresidenten trivelige mennesker.
DN170119 Lxs også : ¶ | Stortingspresidenten vil beklage to punkter - men avvise den mest alvorlige anklagen ¶
AP170119 Eldbjørg Løwer og Olemic Thommessen ¶ Stortingspresidenten feiret torsdag utenrikskomiteens hundreårs jubileum.
AP170119 | DN : Stortingspresidenten vil beklage to punkter, men avvise ett.
DB170118 » Stortingspresidenten ord kan sees på som en innrømmelse.
AP170115 I et intervju med Aftenposten gir stortingspresidenten inntrykk av at han ikke skjønner kritikken fra en samlet kontrollkomité.
AP170115 - Hvor alvorlig er saken for Stortingspresidenten ?
AP170115 - Hvor alvorlig er denne saken for Stortingspresidenten ?
DB170114 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170114 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170114 januar 2017 ¶ | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶ ¶
DN170113 Kontrollkomitemedlem Bård Vegar Solhjell ( SV ) ber stortingspresidenten tenke seg om.
DN170113 | - Forventer at stortingspresidenten tar til seg kritikken ¶
DN170113 mer ¶ Stortingspresidenten anklages for å skjule opplysninger for Stortinget. mer ¶
DB170113 Meldingen ble lagt ut på Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år, påpeker stortingspresidenten .
DB170113 Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 Kommentar Intet sett, intet hørt Kommentar ¶ | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 For å bruke et litt uparlamentarisk språk, som sikkert hadde blitt klubbet ned i Stortingssalen : Stortingspresidenten , som fra før har frimurerordenens grad « høyst lysende salomos betrodde broder », fortjener en ny høythengende tittel : klossmajor for de hemmelige tjenestene.
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 Har slått alle rekorder for NRK ¶ | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶
AP170113 Les Harald Stanghelles kommentar : Slik gikk stortingspresidenten utover sine fullmakter.
AP170113 - Jeg kan ikke se noe ureglementert i måten presidentskapet har håndtert denne saken på, sier stortingspresidenten til Aftenposten.
AP170113 | Stortingspresidenten avviser all kritikk ¶
AP170113 Les Harald Stanghelles kommentar : Slik gikk stortingspresidenten utover sine fullmakter.
AP170113 | Her er fem spørsmål og svar om kritikken mot Stortingspresidenten
AP170113 Stortingets presidentskap består av Stortingspresidenten og fem visepresidenter.
AP170113 Kontrollkomiteens brev til stortingspresidenten er sprengstoff, skriver Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle.
AP170113 Enten har presidentskapet kollektivt behandlet saken eller så har den blitt delegert til Stortingspresidenten fordi den er sensitiv på grunn av de hemmelige tjenestene.
AP170113 Stortingspresidenten avviser imidlertid all kritikk.
AP170113 Stortingspresidenten anklages for å ha holdt tilbake informasjon ¶
SA170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
SA170112 Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten .
SA170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet, får NTB opplyst. ( ©NTB ) ¶
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶ 2005 : For tolv år siden kunne folk finne fram dykkerutstyret i Bergen.
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶
DB170112 Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten , skriver NTB.
DB170112 Det mandatpunktet mente stortingspresidenten at Solberg-utvalget ikke skulle se på.
DB170112 Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten ¶ ¶
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170112 Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten .
DB170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet, får NTB opplyst.
AP170112 I brevet ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten .
AP170112 | Stortingspresidenten anklages for å holde tilbake informasjon ¶
AP170112 Stortingspresidenten skal ha sittet på en såkalt særmelding om dette fra EOS-utvalget i syv uker før resten av Stortinget og kontrollkomiteen ble varslet.
AP170112 Stortingspresidenten skal ha bedt EOS-utvalget se bort fra sin taushetsplikt overfor granskere uten at det var lovhjemmel for dette.
AP170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet, får NTB opplyst.
AP170112 Til Dagbladet sier stortingspresidenten imidlertid at han mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen retter mot presidentskapet.
AP170112 Komiteen mener stortingspresidenten kan ha brutt Stortingets forretningsorden og ber om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten .
AP170112 Komiteen mener stortingspresidenten kan ha brutt Stortingets forretningsorden og ber om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten.
AP170112 I det 10 sider lange brevet kommer komiteen med uvanlig sterk kritikk av stortingspresidenten og presidentskapet.
AP170112 Både NTB og DN får opplyst at stortingspresidenten ikke kan kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet.
AP170112 | Stortingspresidenten anklages for å ha holdt tilbake informasjon ¶
AP170112 Stortingspresidenten skal ha bedt EOS-utvalget se bort fra sin taushetsplikt overfor granskerne uten at det var lovhjemmel for dette.
AP170112 FOTO : Karlsen, Håvard ¶ | « Kontrollkomiteens brev til stortingspresidenten er sprengstoff » ¶
AP170112 Vurderer du å kjøpe Apples trådløse Airpods ? | « Kontrollkomiteens brev til stortingspresidenten er sprengstoff » ¶
DB170111 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170111 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170111 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170111 | Alvorlige anklager mot stortingspresidenten
DB170110 Stortingspresidenten selv har engasjert seg i en sak som er viktig for en stor del av innbyggerne i hjemfylket hans, Oppland.
AP170108 | Aftenposten mener : Stortingspresidenten burde holdt seg unna plenen foran Stortinget ¶
DB170106 Uavhengig av hvem stortingspresidenten møter og ikke : Ulven har en plass i naturen.
DB170106 Som stortingspresidenten sa, på plenen utenfor Stortinget : Det er ikke til å leve med.
DB170106 Det er mer enn merkelig at stortingspresidenten mener det eneste som er til å leve med er å bryte landets regler.
AP170105 Stortingspresidenten står mot Regjeringen.
AP161213https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Riksrevisjonen-skal-granske-Stortingets-kostnadssprekk-Stortingspresidenten-skylder-pa-entreprenoren-611096b.html Stortingspresidenten skylder på entreprenøren.
AP161004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortings-utvidelse-sprekker-med-700-millioner---varsler-soksmal-605927b.html Vi hadde den oppe i kontrollkomiteen for ett år siden, og da holdt stortingspresidenten et innlegg og orienterte om at dette var noe han ville følge opp.
AP161004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortings-utvidelse-sprekker-med-700-millioner---varsler-soksmal-605927b.html Nå må vi konstatere at Stortinget har fattet vedtak på et nokså sviktende grunnlag, fordi konsulentenes arbeid var mangelfullt og inneholdt til dels store feil, sier stortingspresidenten til avisen.
AP160427https://www.aftenposten.no/osloby/Marianne-Heske-Nasjonalgalleriet-bor-inn-pa-UNESCOs-verdensarvliste-58431b.html Aksjonsgruppen legger opp til at demonstrantene går stille tre ganger rundt Nasjonalgalleriet og så går i tog ned til Stortinget og overleverer en appell til stortingspresidenten .
AP160229 Legitimitet ¶ Stortingspresidenten stiller seg bak evalueringsutvalgets ros av EOS-utvalget.
DA160215 Det ville utløst massiv nedhamring fra stortingspresidenten hvis en stortingspolitiker gikk løs på en byråkrat - det er naturligvis statsråden som skal angripes.