DA171124 Når oppgavene heller ikke er klare og den folkelige motstanden ligger i dagen, blir det opp til fylkespolitikerne og Rogalandsbenken på Stortinget å avverge dette demokratiske farseprosjektet.
VG171019 FAKKTELTOG : Flere hundre demonstranter var onsdag samlet foran Stortinget for å kreve at de 130 enslige mindreårige får bli i Norge.
SA171019 Statsministeren advarer Stortinget mot dype innhogg i lommeboken dersom milliardsatsingen på fangst, transport og lagring av CO2 blir en realitet.
NL171019 I dag har den sikkerhetspoliske realiteten innhentet tidligere tiders sviktende sikkerhetspolitiske vurderingsevne, men Stortinget har en tradisjon for å ikke se seg tilbake.
DN171019 Så jeg tror det vil være enklere for oss å forhandle bare med ett parti i Stortinget , sa Solberg da KrF tidligere i høst trakk seg fra videre regjeringssamtaler.
DN171019 Samtalene vil neppe bli avsluttet før det er oppnådd enighet om statsbudsjettet, men på Stortinget er det mange som regner med at Venstre vil tre inn i regjeringen rundt juletider.
DN171019 Regjeringssjefen har tidligere selv slått fast overfor NTB at hun tror det blir enklere å styre som mindretallsregjering dersom hun får med seg Venstre, til tross for at det likevel må forhandles i Stortinget .
DN171019 Men spørsmålet har til nå ikke skapt de store diskusjonene i Frp-gruppen eller i gangene på Stortinget , sier Steffensen.
DN171019 Han viser til at regjeringen ikke vil ha flertall på Stortinget selv med Venstres stemmer.
DN171019 Hagen - som denne perioden vil gjøre comeback på Stortinget som første vara fra Oslo Frp - har i sterke ordelag advart mot å ta Venstre inn i regjering.
DN171019 - Det gjør at vi først må gå forhandlingsrunder internt i regjeringen med Høyre og Venstre og deretter forhandle videre på Stortinget, sier Frp-profilen som ved siden av å være fylkesleder er komitéleder i utdannelses- og forskningskomiteen på Stortinget .
DN171019 - Det gjør at vi først må gå forhandlingsrunder internt i regjeringen med Høyre og Venstre og deretter forhandle videre på Stortinget , sier Frp-profilen som ved siden av å være fylkesleder er komitéleder i utdannelses- og forskningskomiteen på Stortinget.
DN171019 Hvis vi skal endre på det i fremtiden, blir det en ny debatt i Stortinget først, sier Solvik-Olsen til NRK.
DN171019 Stortinget har sagt at de ønsker postombæring fem dager i uken.
DB171019 Se de elleville jubelscenene på Stortinget .
DB171019 NOAHs oppfordring til Stortinget er å slå ned på diskrimineringen av frivillig dyrevelferdsarbeid, holde sine løfter om å avvikle pelsdyroppdrett og sørge for at de to millionene som landbruksministeren vil bruke til å pusse fasaden for pelsnæringen i stedet blir brukt til reel dyrevelferd.
DB171019 Det på tross av at regjeringen i sin strategi for grønn konkurransekraft, lansert sammen med statsbudsjettet, fastslår at avgifter er deres hovedvirkemiddel i ikke-kvotepliktig sektor, at vi innen 2030 skal kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent og at alle partiene på Stortinget er blitt enige om at alle nye biler i 2025 skal være fornybare.
DB171019 Til tross for uklarheter i noen av programmene, er det ingen tvil om at et flertall på Stortinget ønsker en betydelig reform på rusfeltet, og alle partiene, med unntak for Frp, peker i samme retning.
DB171019 I løpet av det siste året har flere kommet etter, og det er nå et klart flertall på Stortinget for reformer i retning av å flytte brukerproblematikken fra justissektoren til helsesektoren.
DA171019 Dette kommer vi tilbake til i en melding til Stortinget , sa statsråden.
DA171019 På tirsdag ble det høy temperatur i vandrehallen på Stortinget da flere mødre som har alvorlig syke barn konfronterte statsminister Erna Solberg med den nye pleiepengeordningen.
DA171019 Alle politikerne på Stortinget har nå et ansvar for å gjøre noe med det jeg mener er en uverdig, brutal og grunnlovsstridig ordning.
DA171019 KrF har fortsatt en hånd på rattet i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene på Stortinget .
DA171019 KrF er det eneste partiet på Stortinget som ønsker å beholde denne ordningen.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV « Dette handler om venstresidens overlevelse på Stortinget », sa SV-lederen.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV I 2013 falt SV nesten ut av Stortinget .
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Forskjellen i denne stortingsperioden er at det nå finnes et alternativt flertall på Stortinget , bestående av Ap, Sp, SV og KrF.
VG171018 Onsdag kveld arrangerer flere organisasjoner fakkeltog foran Stortinget for de 130 asylbarna risikerer å bli sendt ut av Norge i høst.
SA171018 Olje- og energiministeren forsvarer budsjettkutt for fangst og lagring av CO₂ med milliardprisen som Stortinget først får ta stilling til neste år.
SA171018 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) mener det er helt nødvendig å ankre opp i Stortinget en liten stund før karbonfangst- og lagring-prosjektet seiler videre ut i Nordsjøen.
SA171018 | Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg ¶ Stortinget kan åpne for å la Vinmonopolet overta taxfree - salg av alkohol her i landet.
SA171018 Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.
SA171018 | Solberg måtte svare for støttekutt i Stortinget
SA171018 Onsdag stilte han spørsmål om saken til statsminister Erna Solberg ( H ) under den muntlige spørretimen på Stortinget .
SA171018 Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av opposisjonen på Stortinget er kritiske til regjeringens støttekutt til frivillige organisasjoner.
NL171018 Vi vet at det er et flertall på Stortinget som vil satse på næringsutvikling over hele Norge, og som ønsker å skape og bevare arbeidsplasser.
NL171018 Vi forventer derfor at Stortinget avviser regjeringens foreslåtte momsøkning.
DN171018 Saken om det prestisjetunge vervet er nå til behandling i Frps valgkomité, som ledes av partiets parlamentariske nestleder på Stortinget , Ulf Leirstein.
DN171018 Saken om det prestisjetunge vervet er nå til behandling i Frps valgkomité, som ledes av partiets parlamentariske nestleder på Stortinget , Ulf Leirstein.
DN171018 At han i likhet med Bakke-Jensen er nordlending, trekkes frem som en fordel når arbeidet med regjeringens plan for Hæren og Heimevernet skal forankres i Nord-Norge og på Stortinget .
DN171018 41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005.
DN171018 Statsbudsjettet inneholder en rekke smålige kutt, påpekte Støre i et spørsmål til statsminister Erna Solberg ( H ) under den første muntlige spørretimen på Stortinget etter valget.
DN171018 Onsdag stilte han spørsmål om saken til statsminister Erna Solberg ( H ) under den muntlige spørretimen på Stortinget .
DN171018 Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av opposisjonen på Stortinget er kritiske til regjeringens støttekutt til frivillige organisasjoner.
DN171018 | Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg ¶ Stortinget kan åpne for å la Vinmonopolet overta taxfree-salg av alkohol her i landet.
DN171018 Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.
DN171018 Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen.
DN171018 I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen.
DN171018 - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
DN171018 | Frykt for Stortinget
DN171018 Det blir altså en ny forsvarsminister som nå skal sørge for at forslagene om hær og heimevern lander trygt i Stortinget .
DB171018 Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.
DA171018 Ruben Steinum, leder av Unge Kunstneres Samfund ( UKS ), er naturlig nok positiv til at særlig KrF vil trå til for kunstnerøkonomien i Stortinget .
DA171018 Nå varsler KrF og Ap at de vil trå til for kunstnerøkonomien når budsjettet behandles i Stortinget .
DA171018 Etter at plassene er fordelt i det nye Stortinget står Bekkevold fram som en av de desidert største veteranene i kulturkomiteen.
DA171018 Selv om spørsmålet om kutt i pressestøtten uansett skal behandles i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, mener Gharahkhani altså at det er riktig å konfrontere kulturministeren allerede nå.
DA171018 Saken om regjeringens foreslått kutt i pressestøtten på 25,7 millioner kroner på statsbudsjettet skal behandles på vanlig måte i familie- og kulturkomiteen i Stortinget de neste ukene.
DA171018 Men allerede i dag vil Aps mediepolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, ta dette spørsmålet opp i den ordinære spørretimen i Stortinget .
DA171018 I dag vil Ap konfrontere kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i Stortinget og spørre henne om hvorfor hun kutter så hardt i pressestøtten.
DA171018 Derfor er det rimelig at hun allerede nå svarer skikkelig på spørsmål i Stortinget om et så dramatisk kutt, sier Gharahkhani til Dagsavisen.
DA171018 At han i likhet med Bakke-Jensen er nordlending, trekkes fram som en fordel når arbeidet med regjeringens plan for Hæren og Heimevernet skal forankres i Nord-Norge og på Stortinget .
DA171018 41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005.
DA171018 | Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg ¶ Stortinget kan åpne for å la Vinmonopolet overta taxfree - salg av alkohol her i landet.
DA171018 Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.
DA171018 Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen.
DA171018 I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen.
DA171018 - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
DA171018 Bakke-Jensen ble valgt inn på Stortinget i 2009.
DA171018 41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005.
DA171018 Saken om det prestisjetunge vervet er nå til behandling i Frps valgkomité, som ledes av partiets parlamentariske nestleder på Stortinget , Ulf Leirstein.
DA171018 I onsdagens spørretime på Stortinget vil Jan Bøhler ( Ap ) ta opp hvorfor byggene R5 og R6 i henholdsvis Akersgata og Teatergata ikke er med i reguleringsplanen, skriver Aftenposten.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Qnp3R/Vil-frata-kommunene-retten-til-a-styre-over-matjorden På Stortinget foreslår MDG at staten må overta styringen.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister 41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/VyOVr/I-arevis-har-man-visst-at-politikerne-fikk-dyre-gaver-og-luksusturer-Forst-na-strammes-regelverket-inn Korrupsjonsbeskyldningene har bidratt til å undergrave tilliten til hele systemet for menneskerettigheter i Europa, og derfor var det så viktig å få et strengere regelverk for politikerne i Strasbourg, fremholder Lise Christoffersen som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og har vært representant i Europarådets parlamentarikerforsamling
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vvEK5/Fikk-ikke-visum-i-februar--na-vurderer-Stortinget-ny-tur-til-Moskva | Fikk ikke visum i februar - nå vurderer Stortinget ny tur til Moskva ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vvEK5/Fikk-ikke-visum-i-februar--na-vurderer-Stortinget-ny-tur-til-Moskva Støre er selv medlem av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vvEK5/Fikk-ikke-visum-i-februar--na-vurderer-Stortinget-ny-tur-til-Moskva Grande har nå meldt overgang til utdanningskomiteen, og Solhjell har sagt takk for seg på Stortinget .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kqW0j/Kilder-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister Var medlem i næringskomiteen på Stortinget i syv år før han ble EU- og EØS-minister i 2016.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kqW0j/Kilder-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister Er nå inne på Stortinget i sin tredje periode.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen Stortingsrepresentant og talsperson Une Bastholm i MDG ( t.h ) og stortingsrepresentant og partileder Bjørnar Moxnes i Rødt protesterer mot at de ikke får slippe til på fast basis i den muntlige spørretimen i Stortinget .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant » På Stortinget protesterte Lindgren heftig på dette : ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Vi har fått et opplegg der vi skal komme tilbake til Stortinget med ytterligere forbedringer i pleiepengeordningen, svarer Solberg.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant De tre mødrene var invitert til Stortinget av SV.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Stortinget kan endre ordningen ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant - Stortinget kommer til å tvinge Regjeringen til å endre pleiepengeordningen.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/MMxOJ/Hagen-vil-inn-i-Nobelkomiteen Saken om det prestisjetunge vervet er nå til behandling i Frps valgkomité, som ledes av partiets parlamentariske nestleder på Stortinget , Ulf Leirstein.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/MMxlr/Aftenposten-mener-Lettvint-om-frivillighet ¶ Statsminister Erna Solberg ( H ) måtte forsvare kutt til frivilligheten i Stortinget onsdag.
AA171018 « Et samlet fylkesting i Trøndelag ber om at Stortinget sørger for å få på plass finansiering til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt i henhold til NTP.
AA171018 april i fjor formelt vedtok å søke Stortinget om å få lov til å slå seg sammen.
AA171018 Hvis vi derimot overfører deres stemmer til det andre partiet de vurderte som mest nærliggende å stemme på, ville valget i 2017 gitt rødgrønt flertall med 89 mot 80 mandater i Stortinget , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA171018 Bakke-Jensen ble valgt inn på Stortinget i 2009.
AA171018 41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005.
AA171018 | Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg ¶ Stortinget kan åpne for å la Vinmonopolet overta taxfree - salg av alkohol her i landet.
AA171018 Med KrF på vippen i Stortinget kan flertallet være sikret.
VG171017 Riksrevisjonen er en sentral statlig « vaktbikkje », som skal sørge for at fellesskapets ressurser blir brukt på den måten Stortinget har bestemt.
VG171017 - Regjeringspartiene har en avtale med Venstre og KrF om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget og andre verv som Stortinget skal avgjøre denne høsten, sier Helleland til DN.
VG171017 - Regjeringspartiene har en avtale med Venstre og KrF om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget og andre verv som Stortinget skal avgjøre denne høsten, sier Helleland til DN.
SA171017https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Tusenvis-av-nordmenn-risikerer-helsen-i-jakten-pa-drommekroppen--Jeg-er-kanskje-ikke-den-typiske-boleren-232694b.html Erlends mål er å komme inn på Stortinget for å ta viktige avgjørelser.
SA171017https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Tusenvis-av-nordmenn-risikerer-helsen-i-jakten-pa-drommekroppen--Jeg-er-kanskje-ikke-den-typiske-boleren-232694b.html Erlend har som mål om å komme på Stortinget som politiker.
SA171017 Samtidig må regjeringen og Stortinget trå til.
SA171017 Per Sandberg har beskyldt Stortinget for indirekte å ha tillatt radikalisering og terror, samt krigshandlinger og massakrering av barn og kvinner.
NL171017 « Vardøsaken » var framme i debatter både på Stortinget og avisene.
NL171017 Neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) behandles i Stortinget i 2021.
NL171017 Dette kan bringe fram et byggeforslag til Stortinget uten opphold.
NL171017 Det skader ikke å gi signaler fra Stortinget til Bane NOR om å innhente anbud på de første parsellene.
NL171017 Det er en utfordring først og fremst til Troms-benken i Stortinget , både i å få på plass et skikkelig mandat for utredningen som Jernbanedirektoratet skal utføre og dernest sikre de nødvendige ressurser til jobben.
NL171017 legges frem for Stortinget rundt 2021/22.
NL171017 106 L ( lovproposisjon ) til Stortinget om endringer i barnevernloven.
DN171017 Riksrevisor Per-Kristian Foss risikerer å bli vraket når Stortinget i høst skal avgjøre om han skal få fire nye år som riksrevisor.
DB171017 ¶ SKATT : Siv Jensen på vei til Stortinget for å legge fram statsbudsjettet.
DB171017 - Har du aldri gått til valg på saker som Sp behøver rent flertall i Stortinget for å få innført, Vedum ?
DB171017 Stortinget ber regjeringen rydde opp ¶
DB171017 Kommunepolitikerne, regjeringen og Stortinget må få vedlikehold av vann- og avløpsnettet høyere på dagsorden.
DA171017 Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, mener forslaget til SV vil få « dramatiske konsekvenser for Norge » hvis Stortinget slutter opp om det.
DA171017 Ett av de mange havområdene SV vil foreslå å gjøre å gjøre petroleumsfritt, overfor Stortinget , er Vikingbanken. 4. oktober skrev Dagsavisen at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn der, til tross for sterke advarsler både fra fagfolk og fiskerinæringen.
DA171017 - Vi er glade for Aps utspill om Vikingbanken, og med den nye sammensettingen av Stortinget er det mye større muligheter for å få flertall enn før.
DA171017 » Men nå sier Anniken Huitfeldt ( Ap ) til VG, på bakgrunn av landmaktstudien som ble lagt fram av regjeringen fredag, at de vil forsøke å få til et annet flertall i Stortinget , som ikke innebærer å legge ned Hærens base på Bardufoss og flytte helikoptrene til Rygge.
DA171017 - I hele valgkampen lovet Aps kandidater i Østfold at partiet sto ved vedtaket i langtidsplanen som Stortinget vedtok i desember 2016.
DA171017 - Det er helt klart at man jobber i Bardufoss for å få en annen løsning, og at det kanskje er flertall på Stortinget for å gjøre et annet vedtak enn det som ble vedtatt i vår.
DA171017 Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, mener forslaget til SV vil få « dramatiske konsekvenser for Norge » hvis Stortinget slutter opp om det.
DA171017 Ett av de mange havområdene SV vil foreslå å gjøre å gjøre petroleumsfritt, overfor Stortinget , er Vikingbanken. 4. oktober skrev Dagsavisen at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn der, til tross for sterke advarsler både fra fagfolk og fiskerinæringen.
DA171017 - Vi er glade for Aps utspill om Vikingbanken, og med den nye sammensettingen av Stortinget er det mye større muligheter for å få flertall enn før.
DA171017 Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vil lede denne prosessen, som blir sett på som en del av konstitueringen av Stortinget .
DA171017 Det er de borgerlige partiene på Stortinget som skal avgjøre om Foss får fortsette som riksrevisor.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet Opp i Stortinget
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet I dagens spørretime på Stortinget vil Bøhler be statsråden om å redegjøre for hvorfor disse byggene ikke er tatt med i reguleringsplanen.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet Derfor er det bedre å justere kursen nå og ikke i 2019, når Stortinget skal behandle bevilgninger til prosjektet, sier hun.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet - Jeg vil derfor vite hvordan statsråden vil ta stilling til dette og hvordan Stortinget bli involvert i tiden fremover, sier Bøhler.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Senterpartiet fremmer derfor flere konkrete forslag nå, blant annet at Stortinget må forplikte seg til å øke legeårsverkene i kommunene og et krav om medisinstudenter må være lengre i allmennmedisin.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Olaug Vervik Bollestad ( KrF ) leder Helse og omsorgskomiteen på Stortinget .
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger - Har de ikke fått med seg at det mangler fastleger, spør sentrale helsepolitikere på Stortinget .
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e22mM/Samtalene-med-Venstre-om-samarbeid-er-i-gang Mens alle på Stortinget var opptatt av å debattere trontalen forrige tirsdag, tok ledelsen i de tre borgerlige partiene H, Frp og Venstre seg tid til samtaler om samarbeid.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e22mM/Samtalene-med-Venstre-om-samarbeid-er-i-gang Finanskomiteen på Stortinget skal etter planen levere sin innstilling om neste års budsjett senest 20. november, men kan komme til å be om en utsettelse.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Stortinget har endret satsene for de ulike avgiftene.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Setter sin lit til Stortinget
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Han frir til Stortinget .
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Det er stor usikkerhet rundt finansieringen av Hæren, fordi Stortinget kan endre forutsetningene, fordi Telemark bataljon likevel ikke skal halveres, og fordi det kan bli et flertall for å gi Hæren egne helikoptre.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig - Det er gjennom debatten i Stortinget at planen kan skaleres opp, og tigeren kan bli virkelighet.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7XokW/En-ansvarlig-sikkerhets--og-utenrikspolitikk-er-mulig--Eirik-Vold Det nye Stortinget kan pense norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk inn på et mer ansvarlig, demokratisk og fredelig spor.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7XokW/En-ansvarlig-sikkerhets--og-utenrikspolitikk-er-mulig--Eirik-Vold Det nye Stortinget har en historisk plikt og mulighet til å starte en demokratisk debatt om hvordan Norge best kan ivareta sine interesser i en kompleks og usikker verden.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yL4g2/--Flere-generasjoner-ma-involveres--Halima-El-Abassi Tidligere i høst arrangerte kvinnegruppen Ottar og Sekulær Feministisk Front demonstrasjon mot æresdrap under parolene Ingen ære i æresdrap og Kamp mot sosial kontroll og æreskultur foran Stortinget lørdag formiddag.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MMMjR/Statsbudsjettet-er-altfor-detaljert--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Bildet : Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei til talerstolen for å legge frem Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget .
AA171017 I dag er det flertall på Stortinget for å fjerne støtten.
VG171016 Bøhler, som er medlem av justiskomitéen på Stortinget , håper den endelige obduksjonsrapporten blir prioritert i systemet, slik at familie, de nærmeste og nærmiljøet får svar på hva som har skjedd.
SA171016 Hvis dette ikke er juridisk mulig å gjennomføre etter opplæringsloven, så har våre nyvalgte representanter på Stortinget en oppgave foran seg.
NL171016 Det eneste som kan endre dette er om grasrota i Krf med blant annet tidligere stortingsrepresentant Randi Karlstrøm i Finnmark, skulle klare å overbevise sine på Stortinget, om å stemme for Senterpartiets representantforslag på Stortinget om reversering av tvangssammenslåing av kommuner og Fylkeskommuner, det hadde vært det beste.
NL171016 Det eneste som kan endre dette er om grasrota i Krf med blant annet tidligere stortingsrepresentant Randi Karlstrøm i Finnmark, skulle klare å overbevise sine på Stortinget , om å stemme for Senterpartiets representantforslag på Stortinget om reversering av tvangssammenslåing av kommuner og Fylkeskommuner, det hadde vært det beste.
NL171016 Det blir da vanskelig for regjeringen og skulle legge frem et forslag med annen innretning, når Stortinget så tydelig sa nei til en ren produksjonsavgift i næringskomiteen.
NL171016 De har tydeligvis fortsatt ikke forstått hva de selv vedtok i Stortinget .
NL171016 De har tydeligvis fortsatt ikke forstått hva de selv vedtok i Stortinget , skriver fiskeriminister Per Sandberg.
NL171016 kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL171016 juni 2017 følgende anmodningsvedtak : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL171016 Stortinget vedtok aldri en produksjonsavgift eller en arealavgift.
NL171016 Stortinget gjorde 8. juni 2017 følgende anmodningsvedtak : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL171016 Derfor forventer vi at stortingsrepresentanene fra Troms gjør absolutt alt de kan for å hindre at kuttene får flertall når Stortinget behandler budsjettet.
DB171016 Nå setter Lene Vågslid sin lit til at flertallet på Stortinget griper inn og overkjører Solberg-regjeringens kuttforslag.
DB171016 Stortinget viser stor interesse for skolen og for læreres erfaringer, og de ønsker en gjennomgang av det nasjonale kvalitetssystemet.
DB171016 Kirsti Kolle Grøndahl forsøkte å fylle denne rollen på 1990-tallet, men folkevalgte fra den perioden forteller at fraværet av en stødig mannshånd skapte mye uro i Stortinget .
DB171016 I stedet må Thommessen tåle uanstendige aviskommentarer og proteststemmer i Stortinget .
DB171016 Dagen etter kunne Aftenposten melde om at det var flertall i Stortinget for å kutte statsstøtten til Human Rights Service ( HRS ), ledet av den kontroversielle islamkritikeren, Hege Storhaug.
DA171016 Raja ( V ) i rollen som stortingspresident under trontaledebatten i Stortinget .
DA171016 Stortinget skal i løpet av de nærmeste ukene ta en avgjørelse om han skal få fortsette.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Sannsynligvis vil kun Senterpartiet stemme mot når saken senere kommer til Stortinget .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Stortinget ba i fjor Høyre- og Frp-regjeringen om å utrede dobbelt statsborgerskap.
AA171016 Stortinget skal i løpet av de nærmeste ukene ta en avgjørelse om han skal få fortsette.
DN171015 Til tross for samarbeidsavtalen gikk samtlige budsjettforhandlinger i Stortinget på overtid gjennom de fire første blåblå regjeringsårene.
DN171015 Nikolai Astrup har åtte år bak seg i Stortinget , men skal for første gang lede forhandlingene om det viktigste dokumentet politikerne vedtar gjennom et år : neste års statsbudsjett.
DN171015 I praksis kan Stortinget også her gå på overtid, men landet må ha et budsjett på plass før vi skriver 2018.
DN171015 Alle komiteenes innstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget innen 15. desember.
DN171015 ¶ I trontalen i Stortinget forrige uke ble et bærekraftig velferdssamfunn - og bedre løsninger i offentlig sektor - presentert som overskriften på regjeringens arbeid de kommende årene.
DA171015 Himanshu Gulati ( Frp ) har vært statssekretær i Justisdepartementet og sitter nå i justiskomiteen på Stortinget .
DA171015 Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er ny leder i justiskomiteen på Stortinget , deler de fengselsansattes bekymringer.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/5Pnem/Folg-med-oss_-minister I januar i år la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, og før sommeren ble kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling vedtatt i Stortinget .
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend Her legger finansminister Siv Jensen ( Frp ) budsjettet frem for Stortinget .
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A6O35/Tvilsom-losning-for-det-nye-regjeringskvartalet--Thomas-Thiis-Evensen Så er dommen falt og juryen har talt : Regjeringskvartalet som det viktigste symbolanlegget siden Slottet, Stortinget og Nationaltheatret er utpekt.
AA171015 I langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt av Stortinget i fjor, legges det opp til mer alliert øving og trening i Norge.
AA171015 Det sluttet Stortinget seg enstemmig til.
AA171015 Avtalen åpner for utstrakt øving og trening av amerikanske styrker i Norge, noe som også ble fremhevet i utenrikskomiteens enstemmige merknader da avtalen ble behandlet av Stortinget i 2006.
AA171015 Når Stortinget i Norge hadde vedtatt en transportplan med elektrifisering av Meråkerbanen måtte vi sørge for at det ikke fantes hinder på svensk side, sier Åsling til Trønder-Avisa, som mener strekningen er viktig både for Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.
VG171014 Men hun klarte å gjøre et så godt valg at partiet fikk ny tillit, om enn med et skjørere grunnlag i Stortinget .
VG171014 Da hun vandret ned mot Stortinget omgitt av journalister minnet hun litt om forgjenger Sigbjørn Johnsen som alltid la frem statsbudsjettet med ny hatt - solid og selvsikker, med glimt i øyet.
VG171014 Vi har forholdt oss til oppdraget fra Stortinget .
VG171014 TRO PÅ FLERTALL : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sier hun har tro på en « god dialog » med partiene på Stortinget .
VG171014 Jeg var forberedt på at det kunne komme reaksjoner, men samtidig er jeg veldig trygg på at vi skal få til en god dialog med partiene på Stortinget , sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til NTB.
VG171014 Arbeiderpartiet har gått langt i å antyde at også de samlede økonomiske rammene blir tema når Stortinget skal trekke opp linjene for Hæren og HV for de neste 15 - 20 årene.
VG171014 - Det er ikke flertall i Stortinget for dette, fastslår Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, som også er leder av utenriks- og forsvarskomiteen.
DA171014 - Vi har levert solid på forskning, sier Kent Gudmundsen, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre.
DA171014 Regjeringen kom i går til Stortinget med en proposisjon om den såkalte landmakta - hæren og Heimevernet ( HV ) - som en oppfølging til den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.
DA171014 På et spørsmål fra Navarsete i Stortinget i vår, svarte Søreide : « Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også ut over nivåene det planlegges for i denne langtidsplanen ».
DA171014 - Vi har levert solid på forskning, sier Kent Gudmundsen, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Fakta : Dette var Stortingets vedtak om Opptrappingsplanen : ¶ « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Det var i forrige periode at Stortinget vedtok en opptrappingsplan mot vold og overgrep etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Men Regjeringens forslag er langt unna den størrelsesorden vi mener er nødvendig, sier Ropstad, som håper dette kan komme opp som en egen sak for Stortinget senere.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen ikke har større ambisjoner for dette arbeidet, særlig etter de føringene Stortinget la i sitt vedtak, sier han.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser, men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd6qR/Parwin-og-dotrene-gjenforent-etter-tre-ars-kamp Saken tas opp i Stortinget .
AA171014 - Dette er et altfor dramatisk forslag til å bli vedtatt i Stortinget nå.
AA171014 - Dersom dette blir resultatet av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget , er det grunn til bekymring.
AA171014 I gangene på Stortinget snakkes det om hans posisjon i partiet i dag.
VG171013 Vi skal komme tilbake til Stortinget allerede nå i høst når levendør er valgt, med et prosjekt Stortinget skal godkjenne, sier Søreide.
VG171013 Vi skal komme tilbake til Stortinget allerede nå i høst når levendør er valgt, med et prosjekt Stortinget skal godkjenne, sier Søreide.
VG171013 I juni la bridager Aril Brandvik fram forslag til organiseringen til landmakten, etter bestilling fra Stortinget .
VG171013 Regjeringen varsler nå at de vil be Stortinget om penger til nye vogner senere i høst.
VG171013 Det er det ikke flertall for i Stortinget , ifølge Anniken Huitfeldt ( Ap ).
VG171013 - Så snart vi har valgt leverandør, vil gi komme til Stortinget med en egen sak senere i høst, legger Søreide til.
VG171013 - Dersom regjeringen opprettholder planen om å flytte disse helikoptrene, så har de ikke flertall for det i Stortinget .
VG171013 Vi får se hva som kan bli resultatet når saken kommer til Stortinget , sier Elvestuen.
VG171013 Regjeringen får ikke støtte i Stortinget for å flytte alle Hærens helikoptre til Sør-Norge.
VG171013 Opposisjonspartiene på Stortinget støtter Søreides plan om å styrke Finnmark militært med en ny bataljon med 400 mann på Garnisonen i Porsanger.
VG171013 Men regjeringen mangler flertall for forslaget i Stortinget : ¶
VG171013 Det vil opposisjonen på Stortinget ha omkamp om.
NL171013 Det opplagte valg må derfor også bli det valg som Stortinget gir sin naturlige tilslutning til.
NL171013 Men selv lenge etter at den politiske beslutningen er tatt i Stortinget , ser målet ut til å være å gå ned med flagget til topps.
DN171013 - Alle de nye dyktige representantene som har hatt sin første uke på Stortinget .
DN171013 Her fra spontanspørretimen i Stortinget .
DB171013 Venstre er for forslaget om skatteklasse to, som det er flertall for i Stortinget .
DB171013 Nå starter forhandlingene i Stortinget .
DB171013 Høyre/Frp-regjeringen må ha støtte fra både Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget .
DB171013 Her er det duket for budsjettkamp i Stortinget .
DB171013 Det får vi komme tilbake til når budsjettforhandlingene starter i Stortinget , sier finansminister Siv Jensen til Dagbladet.
DB171013 - Regjeringen forsøkte seg med det samme taktikk i fjor, da fikk Stortinget stoppet galskapen.
DB171013 Utredningen har innenfor rammene Stortinget har vedtatt vist at det er mulig å gjøre store anskaffelser og viktige prioriteringer.
DB171013 Likevel kan Stortinget ende på en ytterligere økning.
DB171013 Det er en fornuftig prioritering hvis Stortinget vil legge enda mer penger på bordet.
DA171013 De leverer ikke i det hele tatt, mener Mehl, en av 66 « nybegynnere » på Stortinget i høst.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme Regjeringen planlegger også å fremme for Stortinget flere nye strukturbærende prosjekter som nytt artilleri og ulike versjoner av ( Leo 2 og M113 ) støttekjøretøy for ulike spesialformål.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/46onE/Ap-ledelsen-ba-om-at-innlegg-om-ny-Valla-sak-skulle-trekkes Sande er tidligere leder i LO-forbundet Industri Energi og er første vara til Stortinget for Ap i Hordaland.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/46onE/Ap-ledelsen-ba-om-at-innlegg-om-ny-Valla-sak-skulle-trekkes Kan møte på Stortinget
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Redusert pris : Stortinget har vedtatt at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av samlet skattbar inntekt for en plass.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Hun tar sikte på å legge frem en sak for Stortinget allerede denne høsten.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Og her er det et annet flertall på Stortinget enn det regjeringen legger til grunn, sier Huitfeldt.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides ( H ) forslag om å droppe egne helikoptre for Hæren har ikke flertall på Stortinget , og det kan bli omkamp om antall HV-soldater.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Det er to av utfordringene for regjeringen når Stortinget skal ta fatt på langtidsplanen for Hæren og Heimevernet - landmaktproposisjonen - som ble lagt frem fredag.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet - Det blir spennende å se hva som skjer i Stortinget .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet | Stortinget kan ta omkamp om Heimevernet ¶
AA171013 | LO håper Stortinget skroter regjeringens dagpengekutt ¶
AA171013 Mange av kuttene utgjør ikke særlig mye i kroner og øre, men har provosert både Venstre og KrF, som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt i Stortinget .
AA171013 - Jeg forventer at Stortinget endrer dette forslaget, sier han.
AA171013 Hun tar sikte på å legge fram en sak for Stortinget allerede denne høsten.
VG171012 - Vi må få mer ut av skattebetalernes penger, de skal ikke sløses med, sa finansminister Siv Jensen da hun la frem statsbudsjettet på Stortinget .
VG171012 Blant forslagene der regjeringen vil møte motstand når budsjettforhandlingene starter i Stortinget er : ¶
VG171012 Og at den heretter bare kan økes med inntil en promille i året, ikke to, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) i Stortinget torsdag formiddag.
VG171012 - Hun lovet kutt i eiendomsskatten i valgkampen, men foreslår nå det motsatte i sitt statsbudsjett, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget torsdag morgen.
VG171012 Regjeringen har ambisjon om minst ett nytt fullskala CO₂-håndteringsprosjekt og vil komme tilbake til Stortinget med et helhetlig fremlegg etter at resultatene fra konseptstudiene på fangst er gjennomgått.
VG171012 En av dem er forsepent med fire hestemodeller i full størrelse, og viser hvordan det kunne se ut når kongen satt i den på vei til Stortinget .
VG171012 OPP I AVGIFT : Ladehybriden Volvo XC90 er en av bilene som kommer til å stige kraftig i avgift om de nye reglene blir vedtatt av Stortinget .
DN171012 - Tror du det er mulig å få gjennom dette i Stortinget ?
DN171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget .
DN171012 Stortinget har et uttalt mål om å redusere gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler til 85 gram per kilometer.
DN171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterte forslaget til neste års statsbudsjett for Stortinget torsdag formiddag.
DN171012 - Nå er det riktig å ta et steg tilbake, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun like etter klokken 10 torsdag ga sin redegjørelse for statsbudsjettet til Stortinget .
DN171012 Når målet før tiden ¶ Stortinget har hatt som mål at den norske bilparken skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 gram per kilometer innen 2020.
DN171012 Stortinget har bedt regjeringen nå 2025-målet og når den nå innfører engangsavgift på elbiler i en sårbar fase for å nå målet, blir vi veldig overrasket, sier Christina Bu i Elbilforeningen til DN.
DN171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.
DN171012 Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10, men allerede klokken 08.00 ble de viktigste nøkkeltallene som kan gi utslag i finansmarkedene presentert.
DN171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171012 Hun mener sjansene for å få flertall i Stortinget for budsjettet er gode.
DB171012 - Vi skal jobbe aktivt i Stortinget for å forhindre at dette blir vedtatt, lover Line Endresen Normann.
DB171012 ¶ DIREKTE : Siv Jensen møter pressen etter å ha holdt finanstalen i Stortinget .
DB171012 Video : Stortinget
DB171012 * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget .
DB171012 ( Dagbladet ) : Det er foreløpig ytterst få som vet nøyaktig hva vi har i vente, når finansminister Siv Jensen presenterer sitt forslag til statsbudsjett for Stortinget klokka 10 i dag.
DB171012 Video : Stortinget
DB171012 Det er hovedtrekkene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, som ble presentert for Stortinget klokka 10.00 i dag, mener SV.
DB171012 - Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sa hun til Dagbladet før statsbudsjettet ble lagt fram for Stortinget .
DB171012 Stortinget må gripe inn og skape forutsigbarhet for de industrielle aktørene som har investert tid og penger i dette, sier Holm, og viser til prosjektene med CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya.
DB171012 - Det siste regjeringen gjorde før Stortinget gikk fra hverandre i juni, var å legge fram Nasjonal transportplan.
DB171012 De burde fortalt hvilke lovarbeider og utredninger de vil sette i gang, det har også noe med forutsigbarhet for Stortinget å gjøre.
DB171012 - Flertallet du hadde i Stortinget forsvant med valgnatta.
DB171012 Video : Stortinget
DB171012 På vei inn til Stortinget la ikke Jensen skjul på at hun forventer at det blir budsjett-samtaler med de andre partiene i tida som kommer.
DB171012 Klokka 10.00 gikk Jensen opp på talerstolen i Stortinget og fortalte om hvordan hun ønsker å fordele de om lag 1300 milliarder kronene.
DB171012 Jensen må finne seg i at mange av milliardene hun i dag plasserer kan bli flyttet på av småpartiene i Stortinget .
DB171012 Fra Stortinget nå presenterer hun de viktigste punktene.
DB171012 Det er en ny parlamentarisk situasjon som venter Frp-lederen når hun i dag legger fram statsbudsjettet for Stortinget .
DB171012 Budsjettet som Jensen nå legger fram vil Stortinget siden vedta en modifisert versjon av.
DB171012 Her må virkelig Stortinget vise sin makt og gå mot et slikt forslag, sier Rusdal.
DB171012 Video : Stortinget
DB171012 Hun mener også regjeringen vil bryte klimaforliket på Stortinget med det nåværende forslaget til statsbudsjett.
DB171012 Dette er et budsjett som Stortinget nå må ta tak i og endre, sier hun.
DB171012 Regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet som i dag ble foreslått i Stortinget .
DB171012 Jeg håper jo at at dette kan endres i Stortinget , sier Egeland.
DB171012 Egeland setter sin lit til at flertallet i Stortinget vil endre Regjeringens budsjettforslag.
DB171012 Opposisjonspartiene på Stortinget har følgende å bemerke på regjeringens forslag.
DB171012 Hun mener også regjeringen vil bryte klimaforliket på Stortinget med det nåværende forslaget til statsbudsjett.
DB171012 Her møter han Erna Solberg i Vandrehallen på Stortinget like etter framleggelsen av statsbudsjettet.
DB171012 Dette er et budsjett som Stortinget nå må ta tak i og endre, sier hun.
DB171012 Da er det alvorlig og udemokratisk at budsjettet mangler både et klimaregnskap og et klimabudsjett, og ikke gir Stortinget informasjon om regjeringen er i rute med klimakuttene.
DB171012 For to dager siden ble det klart at det er flertall i Stortinget for at Human Rights Service skal miste støtten.
DB171012 Det nye Nasjonalmuseet ¶ Stortinget vedtok museet i juni 2013, med kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner.
DB171012 ( Dagbladet ) Sommeren 2013 vedtok Stortinget byggingen av det nye Nasjonalmuseet.
DB171012 Stortinget godkjente en kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner.
DB171012 Flertallet på Stortinget vil at alle som er over en viss alder, og har inntekt, skal betale for NRK.
DB171012 Etter diskusjoner i Familie- og kulturkommiteen og i Stortinget , skal fire modeller for en ny NRK-lisens utredes, før en ny ordning kan innføres tidligst i januar 2019.
DB171012 Går forslaget gjennom i Stortinget vil det fra nyttår føre til at kultur- og reiselivstilbudene i Norge blir dyrere.
DB171012 ¶ DELSEIER OM PROFITT : Bjørnar Moxnes ( Rødt ) under trontaledebatten på Stortinget tirsdag.
DB171012 Prinsipielt er det ingenting galt med profitt på barnehagedrift, og Rødt krav om profittforbud bør Stortinget se bort ifra.
DB171012 Ikke bare fikk partiet sette nasjonal dagsorden for statsministeren i Stortinget , noe det er lenge siden selv en light-kommunist har gjort : Svaret statsministeren ga var også en delseier.
DB171012 I Stortinget i går tråkket statsministeren i de samme sporene, og siktet til slapp regulering av hjemfallsrett på tomter barnehageselskaper har fått.
DB171012 Det var en ideologisk ensom Bjørnar Moxnes som stilte til dag to av trontaledebatten på Stortinget i går.
DB171012 Frp er klar til å levere konkrete tiltak, det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man bare skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.
DA171012 Stortinget sluttet seg til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering av Bypakke Nord-Jæren i mars 2017.
DA171012 - Regjeringens oppfølging er en flopp, og langt fra det Stortinget har bedt om. 200 millioner kroner årlig vil bety at det vil ta en hel generasjon før fondet er på plass slik det er tenkt, sier Pollestad.
DA171012 Endringen ble enstemmig vedtatt av Stortinget i april.
DA171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget .
DA171012 Det er en unøyaktig liste og det er ikke den listen Stortinget trenger for å vite hvordan vi kan drive klimastyring i Norge, sa hun.
DA171012 Breivik avsluttet med å understreke at budsjettforslaget er et godt utgangspunkt for forhandlinger på Stortinget .
DA171012 Bastholm kom med påstanden da hun kommenterte budsjettet i Stortinget .
DA171012 I skatteforliket ble Stortinget enige om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 prosent for selskap og personer.
DA171012 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik ( i midten ) og KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad følger opp med en tommelen opp for videre forhandlinger om statsbudsjettet 2018 på Stortinget torsdag.
DA171012 Reaksjonene fra KrF og Venstre - partiene som Høyre/Frp-regjeringen nå skal forhandle om budsjett med - er påfallende dempet etter at finansminister Siv Jensen ( Frp ) kom til Stortinget i går med regjerings forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Regjeringen er avhengig av at både Venstre og Kristelig Folkeparti støtter budsjett for at det skal gå gjennom i Stortinget .
DA171012 Det har det gjort i mange år, og Høyre har slåss i mange år i Stortinget for en forbedret ordning.
DA171012 Blant annet var vi enige i den endringen som ble gjort på Stortinget under behandlingen, som gjør at de med de sykeste barna kan søke om lengre tid.
DA171012 Også de omstridte endringene i pleiepengeordningen vil et flertall på Stortinget nå revurdere.
DA171012 I forbindelse med trontaledebatten i Stortinget denne uka, er det dannet nye flertall bak flere saker.
DA171012 - Den vanskeligste perioden er bak oss, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.
DA171012 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen under trontaledebatten i Stortinget onsdag.
DA171012 Kommentar : Høststorm i Stortinget ( Arne Strand ) ¶
DA171012 Gharahkhani stiller også spørsmålstegn ved at Høyre ønsket å opprettholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den omstridte, islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ( HRS ), som det var et flertall på Stortinget for å kutte støtten til, når de samtidig kutter støtten til Islamsk Råd Norge - som han mener er helt riktig.
DA171012 Det sier det ferske tilskuddet på Stortinget for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, som sitter i familie- og kulturkomiteen.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei til Stortinget for å holde finanstalen torsdag morgen.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Finansminister Siv Jensen på vei til Stortinget torsdag formiddag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Under debatten i Stortinget etter finansminister Siv Jensens presentasjon av statsbudsjettet, konkluderte Giske med at han « tror at det nye flertallet vil være mest enig med oss ».
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Nå må Venstre, KrF og resten av Stortinget arbeide hardt for å rette opp dette kuttet, mener spesialrådgiver for karbonfangst- og lagring ( CCS ) i Bellona, Olav Øye.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket - Derfor må Stortinget gripe inn og skape forutsigbarhet for de industrielle aktørene som har investert tid og penger i dette, sier han.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Det var to nokså godlynte sentrumspartier som tok imot Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 på Stortinget torsdag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Det var god stemning mellom statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i Stortinget i dag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake ), Venstres Terje Breivik og den nye lederen av finanskomiteen Nikolai Astrup ( H ) blir sentrale i forhandlingene på Stortinget om neste års statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Fører til vedtak i Stortinget .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Er en melding til Stortinget om den økonomiske utviklingen og den økonomisk politikken i vid forstand.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Blir behandlet av Stortinget , men gir ikke grunnlag for egne vedtak.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Erro/Hor-Aftenpodden-med-statsbudsjettspesial Aftenpodden forsøker å forklare statsbudsjettet, og diskuterer om det blir drama i Stortinget etter Siv Jensens store dag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/w7zVd/Direkteblogg-Statsbudsjettet-for-2018 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/M40yo/Stengt-T-banestrekning-apnet-igjen-i-Oslo T-banestrekningen i østlig retning mellom Majorstua og Stortinget er åpnet igjen for trafikk.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/M40yo/Stengt-T-banestrekning-apnet-igjen-i-Oslo Dette fikk konsekvenser for alle linjer mellom Majorstuen og Stortinget stasjon i retning øst.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/M40yo/Stengt-T-banestrekning-apnet-igjen-i-Oslo Det var en feil med skinnegangen mellom Nationaltheatret og Stortinget i retning østover som torsdag i titiden førte til at strekningen måtte stenges inntil nødvendige reparasjoner var gjennomført.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Sammen med Ap, SV og Sp er det nå flertall på Stortinget mot millionstøtten, skrev Aftenposten onsdag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/JVVlJ/Under-streken " Flertall for kornlager på Stortinget ", melder Nationen i en overskrift.
AA171012 - Jeg hører lyden av fire borgerlige partier som blir enige, sier Giske om debatten etter budsjettfremlegelsen i Stortinget .
AA171012 Miljøpakke 3 i Stortinget i høst ¶
AA171012 Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017.
AA171012 Regjeringens forslag for 2018 er derfor et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene i Stortinget .
AA171012 På vei inn til Stortinget uttryker Jensen at magefølelsen er god, og vel oppe på talerstolen sier hun at politikken har virket, men at jobben ikke er gjort.
AA171012 Det er en unøyaktig liste og det er ikke den listen Stortinget trenger for å vite hvordan vi kan drive klimastyring i Norge, sa hun.
AA171012 Bastholm kom med påstanden da hun kommenterte budsjettet i Stortinget .
AA171012 Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger.
AA171012 Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017.
AA171012 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget .
AA171012 T-banestrekningen i østlig retning mellom Majorstua og Stortinget er åpnet igjen for trafikk.
AA171012 Dette fikk konsekvenser for alle linjer mellom Majorstuen og Stortinget stasjon i retning øst.
AA171012 Det var en feil med skinnegangen mellom Nationaltheatret og Stortinget i retning østover som torsdag i titiden førte til at strekningen måtte stenges inntil nødvendige reparasjoner var gjennomført.
AA171012 Under trontaledebatten på Stortinget onsdag forsvarte Erna Solberg støtten til organisasjonen.
AA171012 Flere partier har flere ganger tatt til orde for at støtten bør stanses, og det er flertall på Stortinget for å kutte statsstøtten til HRS.
AA171012 Under trontaledebatten på Stortinget onsdag forsvarte statsminister Erna Solberg ( H ) støtten til organisasjonen.
AA171012 Flere partier har flere ganger tatt til orde for at støtten bør stanses, og det er flertall på Stortinget for å kutte statsstøtten til HRS.
AA171012 Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom bevilgningen på knappe 10 millioner kroner.
AA171012 - Stortinget må sikre at norsk bistand brukes i tråd med Stortingets føringer og går til fattigdomsbekjempelse og frakobles norske egeninteresser, sier Knag Fylkesnes.
AA171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget .
AA171012 Stengningen berører alle linjer mellom Majorstuen og Stortinget stasjon i retning øst.
AA171012 Sporveien opplyser på Twitter at årsaken er feil med skinnegangen mellom Nationaltheatret og Stortinget i retning østover.
AA171012 Det er full stopp i alle T-banelinjer i Oslo i østlig retning mellom Majorstua og Stortinget .
AA171012 Flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ba tidligere i år om økning i satsing innen landbruk for å bekjempe sult i verden.
AA171012 Det er en unøyaktig liste og det er ikke den listen Stortinget trenger for å vite hvordan vi kan drive klimastyring i Norge, sa hun.
AA171012 Bastholm kom med påstanden da hun kommenterte budsjettet i Stortinget .
AA171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) kommer til Stortinget med et budsjett hvor store summer er bundet opp til forsvar, samferdsel og sykehus.
AA171012 Staten må gi mindre gass, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.
AA171012 Staten må gi mindre gass, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.
AA171012 Nå blir det bra å formidle det til Stortinget , sa Jensen.
AA171012 Det er veldig gode nyheter for alle, sa Jensen til pressen mens hun spaserte fra Finansdepartementet til Stortinget der hun skulle holde sin finanstale klokken 10.
AA171012 Det er et bra budsjett, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun gikk fra Finansdepartementet til Stortinget torsdag formiddag.
AA171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Hun mener sjansene for å få flertall i Stortinget for budsjettet er gode.
AA171012 Av de fire finanspolitikerne som skal forhandle i Stortinget , er det bare Venstres Terje Breivik som var med i forrige periode.
AA171012 Sammen med Den norske kirke ba 11 organisasjoner Stortinget om å vedta en kvote på 5.000 overføringsflyktninger neste år.
AA171012 Dette er ikke året for å teste hvor mye tålmodighet de eneste vennene deres på Stortinget har.
AA171012 Foto : Illustrasjonsbilde/NTB Scanpix ¶ Stortinget hadde ikke før åpnet, før det ble klart at den nye regjeringen går på et nederlag.
VG171011 Nå er frasene avslørt, og et flertall på Stortinget har tatt til vettet.
VG171011 Dagens ordning med 10 ukers kvote til far, kommer til å falle i Stortinget .
VG171011 | Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service ¶
VG171011 Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten - etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter.
VG171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
VG171011 Dermed følger Høyre-statsminister Erna Solberg opp skatteforliket fra 2016, hvor alle partier i det daværende Stortinget deltok unntatt SV.
VG171011 PS : I Stortinget tirsdag spurte Ola Elvestuen ( V ) om ikke regjeringen kunne la være å flytte overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, og heller bruke disse pengene til Hæren og HV.
VG171011 Offisersforbundet krever at Stortinget ikke bare plusser på noen milliarder til landmakt, men også pålegger regjeringen en tidsplan for investeringene i landforsvaret.
VG171011 I Forsvarets langtidsplan har Stortinget har allerede bestemt at det skal kjøpes nye kampfly, ubåter, overvåkningsfly og nye fartøyer til Kystvakten.
VG171011 Her sammen med LO-sekretær Are Tomasgard under en høring på Stortinget i fjor.
VG171011 DULT : Jonas Gahr Støre ( Ap ) dunket manuskriptet sitt på forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) under trontaledebatten i Stortinget tirsdag.
VG171011 - Ut fra vår kunnskap om økonomien i Forsvaret, er det vanskelig å se at det er rom for å gjennomføre tunge og helt nødvendige investeringer i et åtte til 12 års perspektiv, sier forbundslederen, som også er vararepresentant til Stortinget fra Troms Ap.
VG171011 - Regjeringen har utredet landmakten innenfor de rammene som lå til grunn i langtidsplanen, sa Søreide i Stortinget .
VG171011 - Alle de store partiene på Stortinget har landsmøtevedtak på toprosentmålet.
VG171011 - Vi går ut fra at regjeringen følger opp skatteforliket på Stortinget .
VG171011 - Vi gjorde et elendig valg, men vi har fått en posisjon i Stortinget nå som gir muligheter til å få igjennom vår politikk.
VG171011 - Posisjonen på vippen i Stortinget bør kunne gi oss større gjennomslag enn oppslutningen på 4,2 prosent skulle tilsi, sier KrF-lederen.
NL171011 Også da forvaltningsplanen for Norskehavet ble oppdatert og vedtatt av Stortinget i 2015, bidro MAREANO med et betydelig kunnskapsgrunnlag.
DN171011https://www.dn.no/meninger/2017/10/10/2051/Skisse/store-skulle-bli-toffere-sa-kom-trontaledebatten Her er han på vei til talerstolen for å starte debatten på Stortinget tirsdag.
DB171011 KLAR : Finansminister Siv Jensen er klar til å legge fram statsbudsjettet på Stortinget klokka 10 torsdag.
DB171011 Norsk elbilforening er ikke glade for at prisen på Teslaer nå går opp, og ber Stortinget stanse regjeringens forslag.
DB171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
DB171011 Hun minner KrF-lederen på at han ikke er den eneste som vet å danne flertall i Stortinget .
DB171011 Gårsdagens trontaledebatt i Stortinget demonstrerte at Knut Arild Hareide er mer politisk omsvermet og mektig enn noen gang.
DB171011 Det kan ikke være sånn at vi tvinger Stortinget i kne.
DB171011 Betyr det at regjeringen må være forberedt på nederlag i Stortinget ?
DB171011 - Enhver mindretallsregjering må jobbe godt opp mot Stortinget .
DB171011Stortinget i dag vil Ap-leder Jonas Gahr Støre vite om Erna Solberg deler flertallets syn.
DB171011 Det er nå et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten.
DB171011 ( Dagbladet ) : Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DB171011 Høyre og Frp-regjeringen har ikke flertall i Stortinget , og må derfor forhandle om budsjettet med KrF og Venstre for å få det vedtatt.
DB171011 Det er nemlig ikke bare for barnehagene det politiske Norge har ambisjoner de kommende årene, også skolene behøver et økonomisk løft for å sikre den « tidlige innsatsen » som stort sett alle politikere på Stortinget ønsker.
DA171011 | Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service ¶
DA171011 Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten - etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget , med unntak av SV, i fjor.
DA171011 Åpningen av Stortinget denne uken ble preget av en opposisjon som ettertrykkelig ville vise regjeringen at den nå er en mindretallsregjering.
DA171011 | Historiens første Rødt-forslag vedtatt i Stortinget
DA171011 Like lett var det ikke for partiet å få flertall for sitt andre forslag, der Moxnes oppfordret Stortinget til å be « regjeringen etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes militærbaser på norsk jord, også når det gjelder rotasjonsordningen ».
DA171011 Dermed fikk partiet vedtatt sitt aller første forslag i Stortinget onsdag.
DA171011 | Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service ¶
DA171011 Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten - etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 Landmaktutredningen holder seg innenfor denne rammen, varslet forsvarsministeren under trontaledebatten i Stortinget tirsdag.
DA171011 Huitfeldt, som fortsetter som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget , forventer at regjeringen fredag også kommer med en tydelig begrunnelse av hvorfor landmaktutredningen ble utsatt da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram.
DA171011 Blir ikke denne kritikken et spark til eget parti, som tross alt sitter med både justis-, innvandrings- og finansministeren ? - Stortinget vedtar lovene, mens politiet skal håndheve dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Norsk elbilforening reagerer sterkt på budsjettlekkasjen og ber Stortinget stanse Regjeringens forslag.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak - Ikke flertall på Stortinget
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak - Dette vet vi at det ikke er flertall for i Stortinget , og likevel ønsker Regjeringen å provosere med et forslag som vil skape enorm usikkerhet i bransjen og for forbrukere som allerede har forhåndskjøpt en elbil, sier Bu.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Tirsdag ble det klart at et flertall i Stortinget ønsker å frata organisasjonen statsstøtten.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Tirsdag ble det klart at et flertall i Stortinget ønsker å frata organisasjonen statsstøtten.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget , med unntak av SV, i fjor.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ykE3a/Pengefesten-er-over-Det-er-pa-tide-a-bli-kvitt-politisk-latskap--Mathilde-Tybring-Gjedde Mathilde Tybring-Gjedde er valgt inn på Stortinget som første vara for Høyre i Oslo.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ykE3a/Pengefesten-er-over-Det-er-pa-tide-a-bli-kvitt-politisk-latskap--Mathilde-Tybring-Gjedde Avbildet er finansminister Siv Jensen ( Frp ), under en tidligere debatt om forvaltingen av oljefondet i Stortinget .
AA171011 Han har prioriteringene klare foran budsjettrundene på Stortinget , men vil ikke snakke om alt bråket i Arbeiderpartiet etter det svake valgresultatet.
AA171011 - Jeg tror de som har sendt oss hit på Stortinget er opptatt av at vi skal gjøre en jobb for dem.
AA171011 SV har fremmet et eget forslag om ordningen som vil bli behandlet på Stortinget senere i høst.
AA171011 I forslaget heter det : « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver ».
AA171011 - SV stemmer for KrFs forslag i dag, men vil presisere at selv om Stortinget vedtar noe på pleiepenger i dag, så må vi likevel ha en ordentlig debatt når vårt forslag med konkrete endringer går til komiteen, uttalte SV-leder Audun Lysbakken i trontaledebatten.
AA171011 ( ©NTB ) ¶ | Stortinget ba regjeringen se på pleiepengeordningen på nytt ¶
AA171011 | Solberg oppfordrer til brede flertall i Stortinget
AA171011 Statsminister Erna Solberg ( H ) oppfordrer Stortinget til å opptre konstruktivt og enes om viktige saker.
AA171011 - Jeg setter min lit til at Stortinget vil opptre konstruktivt, slik at det fortsatt vil være mulig å danne flertall som brede nok til å bære over tid, sa Solberg da hun holdt sitt innlegg i trontaledebatten onsdag.
AA171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
AA171011 | Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra Human Rights Service ¶
AA171011 Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten - etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter.
AA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
AA171011 Artikkelen er publisert før statsbudsjettet ble lagt fram for Stortinget .
VG171010 Nå foreslår både KrF, Sp og SV på det nye Stortinget at krav med tilbakevirkende kraft vrakes.
VG171010 NY SKOLETALSMANN : Hans Fredrik Grøvan er Kristelig Folkepartis nye utdanningstalsperson på Stortinget som åpner i dag.
VG171010 Men vil ta initiativ til en høring på Stortinget om blant annet erfaringene etter to år med de omstridte kravene til utdanningskompetanse med tilbakevirkende kraft.
VG171010 Krav om kompetanse ¶ * Stortinget vedtok i 2012 at lærere skal ha relevant kompetanse i de fagene de underviser i.
VG171010 Etter at det nye Stortinget åpnes mandag, tyder mye på at vippepartiet KrF kan danne flertall sammen med Sp, SV og trolig Ap for å fjerne bestemmelsen der lærere med mange års erfaring kan bli avskiltet.
VG171010 Den skolen hadde behov for allmennlærere først og fremst, sier SVs nye skoletalsperson på Stortinget .
VG171010 APs NYE SKOLESJEF : Martin Henriksen har overtatt Trond Giskes rolle som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Utdanningskomitéen på Stortinget .
VG171010 I tillegg har Stortinget hevet strafferammen for denne typen forbrytelser.
VG171010 | KrF : Vil sikre flertall for økt fedrekvote ¶ Stortinget får litt av en pangstart på Stortingets første ordinære arbeidsdag.
VG171010 Partiet tar også til orde for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid i Norge for å kunne motta kontantstøtte, et krav som nå ser ut til å få flertall i det nye Stortinget .
VG171010 Nå starter hverdagen på Stortinget med en rekke omkamper.
VG171010 Nå sier KrF at de vil støtte forslaget - som dermed har flertall i Stortinget .
VG171010 ¶ Endringene som Stortinget vedtok i vår, og som trer i kraft 1. oktober, gjør til at flere familier får rett til pleiepenger når barna er alvorlig syke.
VG171010 Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger.
VG171010 Da Stortinget behandlet endringene av pleiepengeordningen i vår, fremmet SV et alternativt forslag hvor det ikke var reduksjon av stønaden etter et år, og ikke stopp i utbetalingen etter fem år.
VG171010 Audun Lysbakken foreslår at Stortinget ber regjeringen raskest mulig endre folketrygdloven.
VG171010 Allerede i midten av september varslet SVs Audun Solbakken at partiet så fort Stortinget var samlet igjen i oktober, ville fremme et lovendringsforslag som sikrer at foreldre til alvorlig syke barn får beholde pleiepengene så lenge de har behov for det.
VG171010 « Stortinget ber regjeringen endre pleiepengeordningen slik at den sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
VG171010 UBER-VILLIGE : KrFs Hans Fredrik Grøvan ( foran ) og Venstres Jon Gunnes ved en Uber Black foran Stortinget mandag ettermiddag, med Uber-sjåfør Tahir Abbas bak rattet.
VG171010 Men det må finnes helhetlige løsninger som gjør at alle deres sjåfører betaler skatter og avgifter, sier KrFs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget , Hans Fredrik Grøvan.
NL171010 Foto : Stortinget
NL171010 Et utvalg som er nedsatt av Stortinget for å føre løpende tilsyn med Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.
NL171010 Både Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen har gitt Stortinget presidentskap, og særlig Thommessen, flengende kritikk for dette arbeidet.
NL171010 » Så kan man gå til Stortinget og be om påfyll, og enda flere milliarder til Marienlyst.
DN171010 Torsdag morgen skal hun tilbake til Stortinget for å presentere statsbudsjettet for 2018.
DN171010 Finansminister Siv Jensen og stortingspresident Olemic Thommessen ( til venstre ) under åpningen av Stortinget tidligere denne uken.
DN171010 Her er kabalen i Stortinget ¶ ¶ ¶
DN171010 Her er han på vei til talerstolen for å starte debatten på Stortinget tirsdag.
DB171010 - Mange av forslagene som er lansert i Stortinget i dag, er populistiske og enkle.
DB171010 STOPP SALG : SV-leder Audun Lysbakken krever stopp av utstyr til militært bruk og ammunisjon til Emiratene i Stortinget i dag.
DB171010 Han håper og tror han får med seg alle partiene på Stortinget , unntatt Høyre og Fremskrittspartiet.
DB171010 Det er et klart flertall på Stortinget for å frata HRS millionstøtten - etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har klargjort sine standpunkter.
DB171010 Hun er hjemme med sønnen Edvan ( 7 ), og glassklar på at Stortinget må rydde opp i eget rot.
DB171010 BEKREFTER AT SP VIL ENDRE ORDNINGEN : Og dermed har fraksjonen som ønsker å endre pleiepengeordningen flertall på Stortinget .
DB171010 oktober ble ordningen justert slik at langt flere foreldre fikk tilgang, men samtidig kuttet flertallet på Stortinget i stønaden til foreldre som har de sykeste barna.
DB171010 Under trontaledebatten i Stortinget i dag kommer KrF til å fremme et forslag som skal endre på nettopp dette.
DB171010 Sosionom Sissel Berg Haveraaen sier Stortinget med et pennestrøk skapte et A- og et B-lag blant foreldre med syke barn.
DB171010 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver », heter forslaget Dagbladet har fått tilgang på.
DB171010 Stortinget må inn og instruere for at dette skal bli riktig, sier han.
DB171010 Nå må Stortinget ta en ekstra runde i rundkjøringen og kjøre rett tilbake der de kom fra.
DB171010 Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at E18 inn mot Oslo fra vest skal utvides med enda flere filer.
DB171010 « Mestre hele livet » : Regjeringens strategi for god psykisk helse ( 2017 - 2022 ) er bestilt av Stortinget .
DB171010 Har regjeringen levert det Stortinget ba om ?
DB171010 Stortinget krevde av strategien skulle være helhetlig, omfatte både helsefremmende, forebyggende, kurative og rehabiliterende tiltak, gå på tvers av sektorer og følges opp med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
DA171010 Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene.
DA171010 Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget .
DA171010 Det innebærer at det nå er flertall på Stortinget for en annen politikk på dette området.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget .
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene.
DA171010 Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget .
DA171010 Saken blir dermed den første som viser at regjeringens maktgrunnlag i Stortinget er skjørere enn før.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget .
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 SV, som sendte et tilsvarende forslag til Stortinget i vår, har varslet at de vil støtte Senterpartiets forslag, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171010 Det er trolig flertall på Stortinget for Senterpartiets forslag om at pensjonister kan få pensjonsslippen tilbake på papir.
DA171010 Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene.
DA171010 Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget .
DA171010 Trontaledebatten fortsatte utover kvelden i Stortinget , og tas opp igjen onsdag.
DA171010 Saken blir dermed den første som viser at regjeringens maktgrunnlag i Stortinget er skjørere enn før.
DA171010 Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene.
DA171010 Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget .
DA171010 Det innebærer at det nå er flertall på Stortinget for en annen politikk på dette området.
DA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget .
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 Nævra er naturfotograf og villmarksentuisiast, men under gårsdagens trontale i Stortinget , måtte turklærne og ryggsekken byttes ut med dress og slips.
DA171010 Hvordan kan du bidra fra Stortinget og transportkomiteen i denne saken ?
DA171010 - Det er noen med institusjonen Stortinget som du ser glansen av i dag, sier Nævra like før trontalen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Hun advarer dessuten Stortinget mot å fatte en rekke enkeltvedtak som i sum ender opp med at man « spiser opp » handlingsrommet.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service | Flertall i Stortinget for å kutte millionstøtten til Human Rights Service ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Nå forventer et klart flertall i Stortinget at Regjeringen foretar samme helhetsvurdering angående omstridte Human Rights Service ( HRS ).
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Et flertall på Stortinget vil kutte statsstøtten til Hege Storhaug og Human Rights Service.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag Statsminister Erna Solberg under trontaledebatten i Stortinget tirsdag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag * Nå er det flertall på Stortinget for igjen å øke fedrekvoten til 14 uker etter at KrF har gitt støtte til Arbeiderpartiets forslag om dette.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag, som dermed vil få flertall på Stortinget .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Forslaget skal komitébehandles, men alt ligger til rette for at regjeringen allerede under den første ordinære arbeidsdagen på Stortinget blir påført et nederlag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget | Opposisjonen kvesser knivene - klart for omkamper på Stortinget ¶ Stortinget får litt av en pangstart når arbeidet starter for alvor på tirsdag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget | Opposisjonen kvesser knivene - klart for omkamper på Stortinget
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Partiet tar også til orde for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid i Norge for å kunne motta kontantstøtte, et krav som nå ser ut til å få flertall i det nye Stortinget .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Mandag ble Stortinget åpnet med tradisjonell pomp og prakt.
AA171010 Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene.
AA171010 Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget .
AA171010 Det innebærer at det nå er flertall på Stortinget for en annen politikk på dette området.
AA171010 Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget .
AA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
AA171010 Regionreformen er et makkverk av en reform, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han for første gang gikk på talerstolen i det nye Stortinget .
AA171010 Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger.
AA171010 - Får man på plass skattebetalingsordninger, så mener vi at drosjeregelverket i Oslo og eventuelt andre storbyer må mykes opp, slik at det er plass til Uber og andre aktører, sier KrFs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget , Hans Fredrik Grøvan.
AA171010 Vi vil stemme for den politikken vi er for og mot den politikken vi er mot, sa KrF-leder Knut Arild Hareide under trontaledebatten på Stortinget tirsdag.
AA171010 - Vi er tilbake til det som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk, der mindretallsregjeringer må hente skiftende støtte i Stortinget , sa Hareide.
AA171010 | Fremmer forslag om lobbyregister i Stortinget
AA171010 Tirsdag formiddag fremmer Venstre forslag om lobbyregister i Stortinget , etter modell av vedtaket i Trondheim nylig.
AA171010 Stortingsrepresentant Jon Gunnes ( V ) på sin første arbeidsdag i Stortinget .
AA171010 Første forsøk er Stortinget i formiddag.
AA171010 Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag, som dermed vil få flertall på Stortinget .
AA171010 Forslaget skal komitébehandles, men alt ligger til rette for at regjeringen allerede under den første ordinære arbeidsdagen på Stortinget blir påført et nederlag.
AA171010 Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget .
AA171010 Grande påpekte at partiet ikke ønsket konsesjonsrunden og ønsker fortsatt vern av Lofoten og Vesterålen, men påpekte at det kreves flertall på Stortinget for å få gjennomslag. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Statsministeren mante til ansvarlighet og advarte mot å lage kryssende flertall på Stortinget .
AA171010 Mange ser fram til fire år med mye mer reell makt til Stortinget .
AA171010 Mange hadde forberedt seg på fire år i regjering, men må ta til takke med smuler i Stortinget .
AA171010 Ap må ta ledertrøya i opposisjon på Stortinget , men for øyeblikket virker de mest lammet av egne problemer.
VG171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
VG171009 Nyvalgt visepresident på Stortinget , Abid Raja, er mer kritisk til IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, enn selve organisasjonen, og tror dette er slutten for IRN.
VG171009 VIL HINDRE TVANG : Partileder for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum kan bruke den nye sammensetningen på Stortinget til å stoppe kommunesammenslåing ved tvang.
VG171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
VG171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget .
VG171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
VG171009 Rapporten fra de ansatte på Stortinget ble forrige uke oversendt til ledelsen i Ap fra klubbleder for de ansatte på Stortinget , Ingunn Yssen, som er politisk rådgiver.
VG171009 Rapporten fra de ansatte på Stortinget ble forrige uke oversendt til ledelsen i Ap fra klubbleder for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, som er politisk rådgiver.
VG171009 Deretter har klubbledelsene på Stortinget og på Youngstorget gjennomgått alle tilbakemeldingene, anonymisert svarene og sammenfattet dette til to rapporter.
VG171009 Alle ansatte i Arbeiderpartiet på Stortinget og partikontoret har blitt bedt om å sende inn sine kommentarer og vurderinger av hvordan partiets valgkamp har blitt drevet.
VG171009 september, etter at Walberg og Jacobsen hadde levert inn sine oppsigelser, var hele rådgiverkorpset samlet til pizzamøte i kinosalen på Stortinget .
NL171009 Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017 : ¶
NL171009 Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
NL171009 juni 2017 : ¶ « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå » ¶
NL171009 juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
NL171009Stortinget er et stort flertall for oppmyking av dette utgåtte lovverk som har vært praktisert lokalt etter den tid vi lever i.
DN171009 Regjeringen er avhengig av støtte fra både KrF og Venstre for å oppnå flertall i Stortinget .
DN171009 KrF går dermed rett i strupen på regjeringspartiene med sitt forslag, som legges frem i Stortinget allerede tirsdag.
DN171009 Flere må stå lenger i jobb for å berge fremtidens velferdsstat, slår regjeringen fast i trontalen som ble lest av kong Harald da Stortinget åpnet mandag.
DN171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
DN171009 Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
DN171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget .
DN171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DN171009 ¶ Kong Harald leser trontalen under åpningen av Stortinget 2017.
DB171009 Tirsdag fremmer partiet fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen ( se faktaboks ).
DB171009 Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
DB171009 Sp fremmer nå følgende forslag til behandling i Stortinget : ¶ « Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen.
DB171009 Sp fremmer nå følgende forslag til behandling i Stortinget : ¶
DB171009 En annen del av Sp-forslaget går ut på at framtidige kommunesammenslåinger skal skje frivillig - ved at Stortinget reetablerer en enighet om at frivillighet skal ligge til grunn for kommunesammenslåinger framover.
DB171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget .
DB171009 ( Dagbladet ) : Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte KrF i mot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DB171009 Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.
DB171009 Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
DB171009 Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
DB171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
DB171009 - Vi sender nå proposisjon til Stortinget om at tilskuddet tilbakeholdes.
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 Olemic Thommessen vant den historiske bataljen i Stortinget
DB171009 Når Stortinget åpner i dag, er venstresida lei av å fryse på føttene.
DB171009 Kanskje fikk Norge en forsmak på et tøffere klima i Stortinget allerede forrige uke.
DB171009 I dag, når Løvebakken offisielt åpnes for perioden 2017 - 2021, blir det andre boller : For første gang siden 2005 har Norges sittende regjering ingen forsikring om å få flertallet i Stortinget på sin side.
DB171009 I 12 år har Stortinget blitt styrt av flertallskonstellasjoner.
DB171009 Hadia Tajik får ikke lede den strategisk viktige arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget slik Ap ønsket, mens både helsekomiteen og utdanningskomiteen også ledes av borgerlige partier.
DB171009 Frp-toppen har fortsatt ikke skifta til finstasen i forkant av den høytidelige åpningen av Stortinget klokka 13 i dag.
DB171009 Erna Solberg må nå finne flertall i Stortinget fra sak til sak.
DB171009 Det var litt kjedelig da vi hadde flertallsregjeringer, og Stortinget fikk knapt flyttet på et komma.
DB171009 Det er gøy når Stortinget er et sted hvor mange beslutninger fattes.
DB171009 Bak ham sniffer bombehunder på kaffeautomatene og den røde løperen gjøres klar før kongen høytidelig skal erklære Stortinget for åpnet.
DB171009 - Høyresida er nok mest av alt opptatt av at det ikke skal være uro på Stortinget det første halve året.
DB171009 - Folk vil få se et mye tøffere Arbeiderparti i denne perioden, sier Solberg, som starter sin andre periode på Stortinget i dag.
DB171009 - Det blir mye mer vitalitet i Stortinget nå enn på lenge.
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DB171009 De har ingen venner igjen på Stortinget .
DB171009 - Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede.
DB171009 ¶ MÅ SVARE : Statsminister Erna Solberg ( H ) må svare i Stortinget om e-postpraksisen til fiskeriminister Per Sandberg.
DB171009 Statsrådens svar i Stortinget sprer nå usikkerhet rundt om hvorvidt lobbyister har hatt en skjult bakkanal inn til politisk ledelse i Nærings- og Fiskeridepartementet.
DB171009 Heggø, som fram til nylig har sittet i næringskomiteen på Stortinget for Ap, sendte forrige uke et skriftlig spørsmål til Stortinget , hvor statsministeren bes om å garantere at e-poster til statsrådene i regjeringen blir journalført, og at offentlighetsloven følges.
DB171009 Heggø, som fram til nylig har sittet i næringskomiteen på Stortinget for Ap, sendte forrige uke et skriftlig spørsmål til Stortinget, hvor statsministeren bes om å garantere at e-poster til statsrådene i regjeringen blir journalført, og at offentlighetsloven følges.
DB171009 Det er SV som har varslet forslag om at e-postpraksisen til Sandberg skal bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget .
DB171009 Særlig Martin Kolberg ( Ap ), som ledet komiteen i forrige periode, har vært utsatt for kritikk og blitt beskyldt for å blande seg inn i saker Stortinget angivelig ikke har noe med.
DB171009 Men hun ga blaffen i hva Stortinget mente.
DB171009 Nå har Stortinget sagt at man ønsker å beholde rådet, samtidig som man har bedt regjeringen «... foreslå avgrensing av Kringkastingsrådets mandat, samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet » og samtidig «... utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.
DB171009 Den andre halvparten oppnevnes direkte av politikerne på Stortinget .
DA171009 Une Aina Bastholm i MDG fastholder at det er behov for kildesortering av plast også på Stortinget .
DA171009 Ti år etter at Stortinget bestemte seg for å bli miljøvennlig, sorterer stortingsrepresentantene fortsatt ikke plast.
DA171009 Når det gjelder hvor mye plastavfall som genereres på Stortinget , foreligger det ikke fullstendige tall, etter som ikke all plasten blir kildesortert.
DA171009 Men på politikernes hjemmebane, Stortinget , er det altså tilsynelatende ikke så farlig hvor plasten havner.
DA171009 Det er først når plasten har forlatt Stortinget at politikerne setter i gang arbeidet med å stanse den farlige forsøplingen den medfører.
DA171009 Det er dessverre mange arbeidsplasser som mangler plastsortering, men Stortinget burde være i forkant, teste løsninger og vise hva som er mulig, tilføyer hun.
DA171009 Da produserte stortingsrepresentantene og de øvrige som arbeider på Stortinget , 388.586 kilo avfall.
DA171009 Administrasjonen på Stortinget er selv fornøyd med « oppnådde mål når det gjelder energiforbruk og avfall », får Dagsavisen opplyst.
DA171009 Stortinget har lenge vært opptatt av å bli mer miljøvennlig.
DA171009 - Stortinget er en hyggelig og godt tilrettelagt arbeidsplass på nesten alle måter, men vi har nok litt å gå på når det gjelder miljø.
DA171009 Regjeringen og Stortinget har krevd milliardgarantier, for så å endre vilkårene i etterkant.
DA171009 Nå ser det ut til at ferjedriften fortsetter over Høgsfjorden, og Stortinget har også bestemt at rabatten kun kan ligge på 20 prosent.
DA171009 Det er derfor rart at Stortinget godtar og forventer at det blir stilt selvskyldnergaranti i milliardklassen, når regjeringen i etterkant bidrar med å øke risikoen for garantien.
DA171009 Det er trolig flertall på Stortinget for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.
DA171009 Une Aina Bastholm i MDG fastholder at det er behov for kildesortering av plast også på Stortinget .
DA171009 Ti år etter at Stortinget bestemte seg for å bli miljøvennlig, sorterer stortingsrepresentantene fortsatt ikke plast.
DA171009 Når det gjelder hvor mye plastavfall som genereres på Stortinget , foreligger det ikke fullstendige tall, etter som ikke all plasten blir kildesortert.
DA171009 Men på politikernes hjemmebane, Stortinget , er det altså tilsynelatende ikke så farlig hvor plasten havner.
DA171009 Det er først når plasten har forlatt Stortinget at politikerne setter i gang arbeidet med å stanse den farlige forsøplingen den medfører.
DA171009 Det er dessverre mange arbeidsplasser som mangler plastsortering, men Stortinget burde være i forkant, teste løsninger og vise hva som er mulig, tilføyer hun.
DA171009 Da produserte stortingsrepresentantene og de øvrige som arbeider på Stortinget , 388.586 kilo avfall.
DA171009 Administrasjonen på Stortinget er selv fornøyd med « oppnådde mål når det gjelder energiforbruk og avfall », får Dagsavisen opplyst.
DA171009 Stortinget har lenge vært opptatt av å bli mer miljøvennlig.
DA171009 - Stortinget er en hyggelig og godt tilrettelagt arbeidsplass på nesten alle måter, men vi har nok litt å gå på når det gjelder miljø.
DA171009 Mandag fremmer Sp fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av deler av kommunereformen.
DA171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget .
DA171009 Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
DA171009 Åpningen av Stortinget er første og fremst en festdag.
DA171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
DA171009 - Vi sender nå proposisjon til Stortinget om at tilskuddet tilbakeholdes.
DA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
DA171009 Statsråden sier hun vil sende saken tilbake til Stortinget , noe jeg ser fram til.
DA171009 Ser frem til å få saken i familie og kulturkomiteen på Stortinget .
DA171009 - Hadde det ikke vært for deres innsats ville jeg neppe blitt valgt inn på Stortinget , sa Gharahkhani, før den høytidelige trontalen tok til i stortingssalen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Hun er en av 66 « nybegynnere » på Tinget som mandag var med på åpningen av Stortinget for første gang.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget KrFs kommunalpolitiske talsperson Bransdal sier KrF ikke har gått til valg på å reversere tvangsvedtak som allerede er banket gjennom i Stortinget , men at partiet vil legge frivillighet til grunn i fremtiden.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Det var i begynnelsen av juni at Stortinget fattet vedtak om hvordan de nye regionene skal se ut.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, advarer Ap mot å bli tøffere og mindre konstruktiv i Stortinget de neste fire årene.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Tirsdag braker det løs med trontaledebatten, etter at Stortinget mandag ble høytidelig åpnet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Støre sier han forstår at Høyre, med et svekket grunnlag i Stortinget , er urolige for om de får gjennomført politikk.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Helleland, som har vært innvalgt på Stortinget helt siden 1997, sier han hele tiden har opplevd Ap som et styringsparti som viste ansvar enten partiet var i posisjon eller opposisjon.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem De gode politiske prosessene som Stortinget er så kjent for er prosesser vi er tjent med å holde ved like.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Hvis Ap forlater denne linjen vil vi få en mye spissere og mer konfliktfylt situasjon i Stortinget .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Senterpartiet fremmer i dag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Fakta : REGJERINGENS KOMMUNE- OG REGIONREFORM ¶ Stortinget vedtok 8. juni å redusere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/n3g5o/Aftenposten-mener-Riktig-med-strengere-krav-for-kontantstotte Som en del av asylforliket vedtok Stortinget å stramme inn flere trygdeordninger for innvandrere.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/rBlQa/Pengestotten-som-forsvant Saken skal til behandling i Stortinget , og den bør få flertall.
AA171009 | Thommessen ber om samarbeid på Stortinget
AA171009 Stortingspresidenten, som ble gjenvalgt lørdag til tross for uenighet om hans egnethet, påpekte at det aldri tidligere har vært så mange kvinner på Stortinget , 69 i alt.
AA171009 Han viste også til at det er 66 nye representanter på Stortinget og for første gang hele ni partier. ( ©NTB ) ¶
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.
AA171009 Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om.
AA171009 - Vi sender nå proposisjon til Stortinget om at tilskuddet tilbakeholdes.
AA171009 Det er Stortinget som har siste ord i saken.
AA171009 Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AA171009 - IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt.
AA171009 " Et bærekraftig velferdssamfunn » blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år, heter det i trontalen som kongen leste opp ved åpningen av Stortinget mandag.
AA171009 | Høytidelig åpning av Stortinget
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.
AA171009 Den kraftige veksten i oljefondet vil ikke fortsette, sa kong Harald da han leste regjeringens trontale i Stortinget mandag.
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Mitt første løfte går til dere : Jeg lover å være lærernes ombud på Stortinget . i ¶
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Da jeg fikk plass i utdanningskomiteen på Stortinget , spurte jeg folk på Facebook hva vi i Arbeiderpartiet burde ta tak i.
NL171008 Ifølge NRK Troms er det lagt opp til at regjeringen vil fremme lovforslag med navn på de fem nye regionene for Stortinget våren 2018.
NL171008 Dersom fylkespolitikerne i Troms og Finnmark i forkant klarer å bli enige om hva navnet på vår region skal være, vil det selvfølgelig være vanskelig for Stortinget å fatte vedtak i strid med dette.
DB171008 Vi vet at dette skjer både i konservative kristne og konservative muslimske miljøer, sier Vågslid, som også er påtroppende leder av justiskomiteen på Stortinget .
DB171008 I oktober i fjor arrangerte vi en « skamløs dag » på Stortinget , sammen med unge kvinne som kjemper mot sosial kontroll.
DA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget , og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
DA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
DA171008 Det legger opp til at Stortinget nærmest skal diktere at regjeringen skal signere en konvensjon.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Førstkommende tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag.
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/agRM7/Kort-sagt_-mandag-9-oktober Stortinget kunne bestemt graden av reseptplikt.
AA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget , og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
AA171008 Partilederne møttes etter resultatet er klart på Stortinget valgnatta Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide gratulerer hverandre.
AA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171008 SV fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om at Norge må signere FN-traktaten om et internasjonalt atomvåpenforbud, men Aps støtte til forslaget uteblir.
AA171008 Det legger opp til at Stortinget nærmest skal diktere at regjeringen skal signere en konvensjon.
VG171007 | Olemic Thommessen ( H ) vant valgthrilleren på Stortinget
VG171007 Under den nervepirrende avstemningen i Stortinget lørdag, fikk Olemic Thommessen imidlertid det knappeste flertall med 86 stemmer.
VG171007 Til slutt en « fun fact » : Det er tidligere avgitt en stemme på Donald Duck under voteringen til toppvervene i Stortinget .
VG171007 Men de siste fire årene har det stormet rundt Thommessen, ikke minst for byggesaken på Stortinget og budsjettoverskridelsene på over 700 millioner kroner.
VG171007 I 2013 stemte kun to personer blankt og resten av Stortinget stilte seg bak Høyres Olemic Thommessen som stortingspresident.
VG171007 - Det er en dårlig start for det nye Stortinget , president, og det vitner om en maktarroganse i Høyre, sa SV-leder Audun Lysbakken.
VG171007 | Maktkamp om ledelsen i Stortinget .
VG171007 Voteringen blir en thriller i Stortinget : Den borgerlige siden har 88 mandater mot de rødgrønne som har 81.
VG171007 Thommessen har fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter at byggeprosjektet på Stortinget fikk en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner.
VG171007 Og fredag kom Arbeiderpartiet med en overraskende beskjed til kollegene på Stortinget : Ap lanserer motkandidat mot Høyres Olemic Thommessen.
VG171007 MOTKANDIDAT : Eva Kristin Hansen har vært borte fra Stortinget i rundt et og et halvt år på grunn av komplikasjoner med en skulderoperasjon.
VG171007 Ap, Sp og SV vil gjerne velte Høyres Olemic Thommessen av presidentstolen på Stortinget .
VG171007 - Vi bruker å samle oss om kandidater, men nå er det flere at partiene på Stortinget som mener at Høyre har valgt feil person, sier hun.
VG171007 Thommessen sier han nå skal samle Stortinget bak seg, tross den store motstanden.
VG171007 Olemic Thommessen vant thrillervalget om presidentstolen i Stortinget .
VG171007 Han påpeker også selv at det er håndteringen av den kontroversielle byggesaken, med en budsjettsmell på over 700 millioner kroner, som gjør at han nå har så dårlig oppslutning i Stortinget .
VG171007 Det var noe svært uvanlig med dagens lørdagens thrillervalg i Stortinget .
DN171007 Thomessen har fått mye kritikk av håndteringen av byggeskandalen på Stortinget , prosjektet som sprakk budsjettet med 700 millioner kroner.
DN171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
DN171007 Tajik ble nylig pekt ut som Aps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget , og sier til avisen at saksområdet vil bli « helt sentralt » for Ap fremover.
DB171007 Årsaken til misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DB171007 - Høyre kunne fått full oppslutning i Stortinget i dag dersom de hadde lansert en kandidat som hadde virket samlende for hele Stortinget , sier Arnstad.
DB171007 - Høyre kunne fått full oppslutning i Stortinget i dag dersom de hadde lansert en kandidat som hadde virket samlende for hele Stortinget, sier Arnstad.
DB171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Høyres Michael Tetzchner tidligere uttalt til DN.
DB171007 - Det er en fin tradisjon at Stortinget stiller seg bak stortingspresidenten.
DB171007 * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.
DB171007 Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DB171007 Presidentskapet fungerer som et styre for Stortinget .
DB171007 Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
DB171007 Det tar ikke politiske beslutninger, men fastsetter dagsorden for Stortinget, leder møter og voteringer, og har ansvar for at saksbehandlingen i Stortinget skjer i henhold til konstitusjonelle regler.
DB171007 Det tar ikke politiske beslutninger, men fastsetter dagsorden for Stortinget , leder møter og voteringer, og har ansvar for at saksbehandlingen i Stortinget skjer i henhold til konstitusjonelle regler.
DB171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Tetzchner tidligere uttalt til DN.
DB171007 Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget , og Dagbladet kjenner til Høyre-politikere som ønsker å bytte ut Thommessen.
DB171007 Voteringen finner sted på Stortinget i ettermiddag og er av den historiske sorten : Men for første gang siden 1972 har Arbeiderpartiet valgt å fremme motkandidat når Stortinget lørdag velger ny president.
DB171007 Voteringen finner sted på Stortinget i ettermiddag og er av den historiske sorten : Men for første gang siden 1972 har Arbeiderpartiet valgt å fremme motkandidat når Stortinget lørdag velger ny president.
DB171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Høyres Michael Tetzchner tidligere uttalt til DN.
DA171007 Tajik ble nylig pekt ut som Aps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget , og sier til avisen at saksområdet vil bli « helt sentralt » for Ap fremover.
DA171007 FÅR TILLIT : Erlend Wiborg ( Frp ) blir leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget .
DA171007 - Det er faktisk første gang Østfold har en komitéleder på Stortinget siden Gunnar Skaug ledet kontroll- og konstitusjonskomiteen tilbake i 2001.
DA171007 Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget .
DA171007 Høyres omstridte presidentkandidat Olemic Thommessen ble gjenvalgt med 86 stemmer under den svært spesielle kampvoteringen i Stortinget lørdag.
DA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
DA171007 Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DA171007 Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DA171007 Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
DA171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Tetzchner tidligere uttalt til DN.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- SV-leder Audun Lysbakken under avstemningen i Stortinget lørdag ettermiddag.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Høyres Michael Tetzschner hadde permisjon fra Stortinget i dag, og slapp dermed valget om han skulle stemme for eller mot partifellen Olemic Thommessen.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- Den fremste av dem, Michael Tetzschner, hadde permisjon fra Stortinget i dag og slapp dermed unna noe som måtte ha fortont seg som et særdeles ubehagelig valg mellom prinsipper og partilojalitet.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- - Dårlig start for Stortinget , og et uttrykk for maktarroganse fra Høyre, sa SV-leder Audun Lysbakken.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- - Det er en fin tradisjon i Stortinget at hele forsamlingen stiller seg bak kandidaten.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne og representanter fra justiskomiteen på Stortinget har fått tilsendt rapporten.
AA171007 Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget .
AA171007 Høyres omstridte presidentkandidat Olemic Thommessen ble gjenvalgt med 86 stemmer under den svært spesielle kampvoteringen i Stortinget lørdag.
AA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
AA171007 Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171007 Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171007 Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget .
AA171007 Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
AA171007 Dramatisk avstemming i Stortinget i dag.
AA171007 De fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF har til sammen 88 mandater på Stortinget , i utgangspunktet nok til å få valgt sin kandidat.
AA171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Tetzchner tidligere uttalt til DN.
AA171007 Årsaken til den generelle misnøyen med Thommesen er blant annet hans håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171007 Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
AA171007 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå av, har Tetzchner tidligere uttalt til DN.
VG171006 - Det kan jeg ikke si, men det er ingen fra Stortinget .
VG171006 Opposisjonen i Stortinget var raskt ute med å si at fredsprisen bør forplikte Norge til å innta en langt mer aktiv rolle som pådriver for atomnedrustning.
VG171006 PRESIDENTJAKT : Ap-leder Jonas Gahr Støre fremmer Eva Kristin Hansen som Aps presidentkandidat på Stortinget .
VG171006 Men Thommessen er en høyst kontroversiell kandidat : Han har fått krass kritikk fra Stortingets kontrollkomité og fra Riksrevisjonen etter byggeskandalen på Stortinget .
VG171006 Høyres Michael Tetzschner ( H ), som har vært en av de argeste kritikerne til Thommessen for byggeskandalen, varslet i DN at han ikke vil stille i Stortinget lørdag, og vil derfor ikke stemme over Thomessens skjebne.
VG171006 - Sp kommer til å stemme for Aps kandidat sett i lys av at Høyre ikke har vært i stand til å fremme en kandidat som kan være samlende for Stortinget , sier Marit Arnstad til VG.
VG171006 - Kritikken mot presidentskapet på sommeren var så klar, bred og tydelig at når vi ved første korsvei skal velge ny president hadde det vært en mulighet for Stortinget at Høyre fremmet en annen kandidat.
VG171006 Komiteens medlemmer velges av Stortinget for seks år med mulighet for gjenvalg.
VG171006 * Mens utdelingen av de øvrige nobelprisene ble lagt til svenske institusjoner, ble oppgaven med å dele ut fredsprisen tillagt en komité på fem personer oppnevnt av det norske Stortinget .
VG171006 Tirsdag skal SV legge frem et nytt forslag på Stortinget på atomvåpen-forbud.
VG171006 Nå ligger ballen hos Arbeiderpartiet, som likevel kan skape et flertall på Stortinget for å signere FN-forbudet.
VG171006 Hvis man velger å sette prestisje fremfor å lytte til Stortinget , er det ikke sikkert at det er klokt politisk håndverk, sier Ap-talspersonen.
VG171006 Heller ikke Ap vil avklare om de vil stemme for SVs atomvåpenforslag i Stortinget .
VG171006 - Vi vil ikke sitte i Stortinget og detaljinstruere regjeringen om hvilke avtaler de skal eller ikke skal underskrive, understreker han.
VG171006 - Men regjeringen kan ikke bare ignorere den politiske virkeligheten, det handler om hvordan Stortinget skal kunne stole på at regjeringen tar Norge i en riktig retning.
NL171006 ¶ Høyres Kent Gudmundsen fra Troms tar fatt på en ny periode på Stortinget som leder for partiets utdanningsfraksjon.
NL171006 Jeg var med og vedtok i Stortinget en fagskolemelding like før sommeren som gir det løftet fagskolene fortjener.
NL171006 Språkrådets oppgave er å sette i verk den norske språkpolitikken slik Stortinget har vedtatt den.
NL171006 Et bredt flertall på Stortinget har sluttet opp om den politiske ambisjonen om at norsk skal være et heldekkende og samfunnsbærende språk i landet vårt.
NL171006 Det er altfor få eldre på Stortinget .
DN171006https://www.dn.no/nyheter/2017/10/06/2059/Politikk/fikk-ingen-onsker-oppfylt-uro-i-stortingsgruppen Som medlem av kontrollkomiteen i de siste åtte år har han vært en av de mest markante Ap-politikerne på Stortinget .
DN171006https://www.dn.no/nyheter/2017/10/06/2059/Politikk/fikk-ingen-onsker-oppfylt-uro-i-stortingsgruppen Her er kabalen i Stortinget
DN171006 Som medlem av kontrollkomiteen i de siste åtte år har han vært en av de mest markante Ap-politikerne på Stortinget .
DN171006 Her er kabalen i Stortinget
DN171006 Olemic Thommessen har fått mye kritikk av håndteringen av byggeskandalen på Stortinget , men ble likevel fremmet av Høyre som president for kommende periode.
DN171006 .Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ Stortinget skal votere om saken lørdag.
DN171006 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå, uttalte Tetzschner til DN i juni.
DN171006 - For meg er det uansvarlig av Justisdepartementet å villede Stortinget slik, sier han.
DB171006 Det er en håpløs posisjon, både politisk og moralsk, mener Lysbakken som planlegger å ta opp temaet på Stortinget tirsdag.
DB171006 ( Dagbladet ) : Fordelingen av komitéledervervene på Stortinget er nå klar og Ap har trukket minst ett kort strå.
DB171006 I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB171006 Stortingets største parti lanserer nå Eva Kristin Hansen - en av to Ap-representanter som skal sitte i presidentskapet på Stortinget - som utfordrer til Olemic Thommessen.
DB171006 Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
DB171006 Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
DB171006 Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt seg kritisk om Thommessen, og mener Stortinget behøver en kandidat flere partiet kan samle seg rundt.
DB171006 En avgjørelse i striden rundt presidentposisjonen faller allerede i morgen, når Stortinget samles klokka 13.
DB171006 - Olemic Thommessens presidentskap har fått veldig bred og streng kritikk av Stortinget før sommeren.
DB171006 ¶ De ansvarlige redaktørene i VG og Dagbladet krever at Stortinget iverksetter tiltak som kan begrense NRKs handlingsrom på nett.
DB171006 NRKs størrelse på nett er naturlig å diskutere når mediemangfoldsutvalgets rapport kommer som en sak til Stortinget , sier Løvaas.
DB171006 De krever at Stortinget iverksetter tiltak som kan begrense NRKs handlingsrom på nett.
DB171006 Da Stortinget behandlet NRK-plakaten i vår, gikk alle partier inn for at den skulle inneholde en paragraf som sier at : « NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet ».
DB171006 ( Dagbladet ) : - NRK har en kunstig stor og dominerende plass, siden de ikke trenger å forholde seg til markedet, konkurransesituasjonen og et strammere økonomisk handlingsrom på samme måte som alle andre medietilbydere, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunalkommiteen på Stortinget .
DB171006 | Fredsprisen uttrykker frykten i vår tid ¶ ¶ 1,5-MÅLET : Une Bastholm ble valgt inn på Stortinget for Miljøpartiet de Grønne ( MDG ) i september.
DB171006 I morgen konstitueres det nye Stortinget .
DB171006 Det øker presset på atommaktene, men det øker også presset på Norges regjering og på Stortinget , uttalte lederen i Sosialistisk Venstreparti ( SV ), Audun Lysbakken.
DB171006 Han har allerede varslet at det kommer et forslag om at Norge skal slutte seg til FN-forbudet når Stortinget åpner.
DB171006 Fredsprisen vil gjøre flertallet på Stortinget enda mer ivrige i forbudssaken.
DA171006 SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
DA171006 SV-leder Audun Lysbakken hyller beslutningen om å gi fredsprisen til ICAN, og utfordrer Stortinget til å skrive under på FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
DA171006 - Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå.
DA171006 Oppgaven med å dele ut fredsprisen er tillagt en komité på fem personer som er oppnevnt av det norske Stortinget .
DA171006 - Det som er positivt, er at det er et flertall av partiene på Stortinget som støtter et forbud.
DA171006 Harlem i Røde Kors peker på at selv om Norge ikke er folkerettslig forpliktet til å nekte salg av ammunisjon til Emiratene, har Stortinget likevel fattet et vedtak om at Norge ikke skal selge våpen til land som er krig eller hvor krig truer.
DA171006 Ber Stortinget gripe inn ¶
DA171006 - Hvis også FN nå setter Emiratene på svartelisten over land som begår overgrep mot barn forutsetter jeg at Stortinget griper inn mot den eksporten som nå skjer til Emiratene for å påse at regjeringen følger opp vedtaket i Stortinget , sier Harlem. 683 barn ble ofre for koalisjonens krigføring i 2016 i Jemen, og det er 38 rapporter om angrep mot skoler og sykehus, ifølge utkastet til FN-rapporten.
DA171006 - Hvis også FN nå setter Emiratene på svartelisten over land som begår overgrep mot barn forutsetter jeg at Stortinget griper inn mot den eksporten som nå skjer til Emiratene for å påse at regjeringen følger opp vedtaket i Stortinget, sier Harlem. 683 barn ble ofre for koalisjonens krigføring i 2016 i Jemen, og det er 38 rapporter om angrep mot skoler og sykehus, ifølge utkastet til FN-rapporten.
DA171006 - Feiltolker Stortinget
DA171006 Sylvi Listhaugs departement har villedet politikerne på Stortinget i betent asylsak og brutt folkeretten, hevder jussprofessor Mads Andenæs.
DA171006 Mads Andenæs, professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, mener Norge fører en ulovlig asylpolitikk og at Justisdepartementet har villedet politikerne på Stortinget .
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt.
DA171006 Han mener folkerettsbruddet ikke kom godt nok fram i proposisjonen som ble framlagt for politikerne på Stortinget .
DA171006 Forslaget ble likevel vedtatt uten at denne sentrale feilen ble omtalt eller rettet i proposisjonen til Stortinget .
DA171006 For meg er det uansvarlig av Justisdepartementets ledelse å villede Stortinget slik.
DA171006 Det ble gjort mye dårlig juridisk analyse i forarbeidene til lovendringer som ble vedtatt, og Stortinget vedtok flere innstramminger som med stor sannsynlighet innebærer folkerettsbrudd.
DA171006 - Dette er stikk i strid med de redegjørelser innvandringsministeren har gitt Stortinget .
DA171006 Standpunktene som kommer til uttrykk i gårsdagens RA viser at begge parter hver for seg fronter en god sak på vegne av sine innbyggere, men at det trengs inngripen fra oven - i dette tilfellet Stortinget og regjeringen - for å løse konflikten.
DA171006 Mads Andenæs, professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, mener Norge fører en ulovlig asylpolitikk og at Justisdepartementet har villedet politikerne på Stortinget .
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt.
DA171006 Han mener folkerettsbruddet ikke kom godt nok fram i proposisjonen som ble framlagt for politikerne på Stortinget .
DA171006 Forslaget ble likevel vedtatt uten at denne sentrale feilen ble omtalt eller rettet i proposisjonen til Stortinget .
DA171006 For meg er det uansvarlig av Justisdepartementets ledelse å villede Stortinget slik.
DA171006 Det ble gjort mye dårlig juridisk analyse i forarbeidene til lovendringer som ble vedtatt, og Stortinget vedtok flere innstramminger som med stor sannsynlighet innebærer folkerettsbrudd.
DA171006 Den politiske ledelsen i Justisdepartementet har villedet politikerne på Stortinget i betent asylsak og brutt folkeretten, hevder jussprofessor Mads Andenæs.
DA171006 - Dette er stikk i strid med de redegjørelser innvandringsministeren har gitt Stortinget .
DA171006 Lørdag konstitueres Stortinget og et nytt kapittel starter for deg.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte - Regjeringen vet jo at det er mange på Stortinget som gjerne skulle sett at Norge deltok.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet FOTO : Stortinget
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Det er alvorlig og trist for Stortinget .
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Stortinget stemmer over kandidatene lørdag ettermiddag.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten - For meg er det uansvarlig av Justisdepartementet å villede Stortinget slik, sier han.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Rv3b8/Olemic-Thommessen-tar-ansvar--Torstein-Ulserod Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) hilser barnetoget fra Stortinget 17. mai.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 I sommer ble det kjent at Samferdselsdepartementet ønsker å gi veiselskapet ansvaret for utbygging her, men saken må behandles av Stortinget før endelig vedtak kan fattes.
AA171006 Og hvis ikke det er godt nok så må Stortinget presisere den holdningen ytterligere, sier Ap-lederen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
AA171006 SV-leder Audun Lysbakken hyller beslutningen om å gi fredsprisen til ICAN, og utfordrer Stortinget til å skrive under på FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
AA171006 - Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå.
AA171006 - Det som er positivt, er at det er et flertall av partiene på Stortinget som støtter et forbud.
AA171006 Like fullt vil SV allerede tirsdag fremme et forslag i Stortinget om at Norge starter en prosess på vei mot å signere FN-traktaten.
AA171006 SV vil allerede neste uke fremme et forslag i Stortinget om at Norge må starte prosessen med å slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
AA171006 | Det brygger opp til ny atomstrid på Stortinget
AA171006 På spørsmål fra NTB om Arbeiderpartiet vil slutte opp om SVs forslag i Stortinget , svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre at det « er ingen automatikk i det ».
AA171006 Norge stemte imot og har ikke satt sin signatur på den, men på Stortinget har ikke opposisjonen gitt opp å kjempe for en ny kurs.
AA171006 Ap mener regjeringen bør møte i Stortinget og redegjøre for sitt syn på atomvåpenforbudet og de internasjonale prosessene.
AA171006 Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 | Dagbladet : Frp tar ledervervet i arbeidskomiteen på Stortinget .
AA171006 Fordelingen av komitéledervervene på Stortinget er klar.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad rykker opp til posisjonen som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget .
AA171006 Utfordrer : Olemic Thommessens presidentskap har fått veldig bred og streng kritikk av Stortinget før sommeren, sier Støre om bakgrunnen for at Ap stiller med Eva Kristin Hansen som motkandidat.
AA171006 Møtes lørdag ¶ Stortinget møtes klokka 13 lørdag, og da skal man skriftlig votere over hvem som blir stortingspresidenten for de neste fire årene.
AA171006 Hansen fra Trondheim har vært har vært innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag siden 2005.
AA171006 Det vanlige er at flertallet fremmer en kandidat som kan være en samlende for hele Stortinget .
AA171006 Eva Kristin Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, og tar altså fatt på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
AA171006 Det hører med til sjeldenhetene at det fremmes en motkandidat når Stortinget skal stemme over hvem som skal være stortingspresident - en stilling som i rang står som nummer to etter kongen.
VG171005 Om ikke UD gir tydelig signal på dette nå, håper og tror jeg at Stortinget tar ansvar, sier politisk leder i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, til VG.
VG171005 Les også : Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonssalg til Emiratene ¶
SA171005 Her må vi trekke inn Abid Raja som er kandidat til å bli visepresident på Stortinget .
NL171005 Politikerne på Stortinget burde få pelletstorsk herfra servert i kantina med Solberg som kokk og Sandberg som servitør.
DN171005 Her er kabalen i Stortinget
DN171005 Michael Tetzschner ( H ), en av kritikerne til stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av byggeskandalen på Stortinget , har fått innvilget permisjon og vil dermed ikke stemme over partifellens skjebne på lørdag.
DN171005 Høyres Michael Tetzschner har slaktet Stortingspresidentskapets håndtering av byggeskandalen på Stortinget .
DB171005 * Mens utdelingen av de øvrige nobelprisene ble lagt til svenske institusjoner, ble oppgaven med å dele ut fredsprisen tillagt en komité på fem personer oppnevnt av det norske Stortinget .
DB171005 Stortinget skal først ta stilling til det i 2019, året før planlagt byggestart.
DB171005 Stortinget må på banen nå, før planene låses og det blir for seint å snu.
DA171005 | TV 2 : Abid Raja kan bli visepresident på Stortinget
DA171005 Det skal velges en president og fem visepresidenter når Stortinget konstituerer seg lørdag.
DA171005 26 år gamle Lerbrekk er ikke bare ny på Stortinget , men også relativt ny i politikken.
DA171005 | TV 2 : Abid Raja kan bli visepresident på Stortinget
DA171005 Det skal velges en president og fem visepresidenter når Stortinget konstituerer seg lørdag.
DA171005 - Sak i Stortinget
DA171005 - SV kommer til å ta saken opp i Stortinget og utfordre klima- og energiministeren til å stanse boringen, opplyser partiets Kari Elisabeth Kaski.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Sammen med Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, blir han samtidig statsministerens viktigste lyttepost på Stortinget .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Første gang innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2009, gjenvalgt i 2013 og 2017.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Det har vært en positiv utvikling i bedriften i de årene jeg har sittet på Stortinget .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Foreldre betaler inntil en makspris vedtatt av Stortinget for en barnehageplass.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Her må vi trekke inn Abid Raja som er kandidat til å bli visepresident på Stortinget .
AA171005 Verken Rødt, SV, Sp eller Ap vil gi Thommessen sin stemme når Stortinget konstitueres på lørdag.
AA171005 Et samlet Storting ga Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171005 Det ble klart under et møte mellom de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag ettermiddag.
VG171004 Stjernesmell for Stortinget : Byggeprosjekt sprekker med 700 millioner ¶
VG171004 Men det viktigste, om han blir valgt, er at han bidrar til at hele Stortinget kan stå bak presidentskapet, sier Helleland.
VG171004 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, understreker nemlig at Høyre, Venstre, Frp og KrF skal samarbeide om konstitueringen i Stortinget .
VG171004 - Føler du at Olemic kan få tillit fra hele Stortinget ?
NL171004 Vi ber Stortinget om å bruke det nye flertallet til å reversere det gale og tenke seg om.
NL171004 Dere har gjort oss urett og det minste vi må få kunne kreve at det gjøres en konsekvensutredning av dette strukturvedtaket, og at all iverksetting utsettes til Stortinget har behandlet de forslag som kommer om en moderering av hele " Regionreformen " sin tvangsprosjekt.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2117/Politikk/ap-marthinsen-om-braket-horer-noen-hevde-at-jeg-med-det-har-parkert-meg-selv-det-er-feil Marianne Marthinsen blir nå å finne i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget .
DN171004 Marianne Marthinsen blir nå å finne i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget .
DN171004 | Nær halve Stortinget vil stemme mot gjenvalg av Thommessen ¶
DN171004 Trond Helleland, nygjenvalgt parlamentarisk leder, sier det har vært en vanskelig periode, men at stortingsgruppa mener Thommessen er den rette til å lede Stortinget videre.
DN171004 Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DN171004 Særlig i forbindelse med byggesaken på Stortinget .
DN171004 Høyres kandidat vil ha flertall, ettersom de fire partiene på borgerlig side skal være enige om å stå sammen om konstitueringen av Stortinget .
DN171004 Høyre valgte å slå ring om Thommessen, som har måttet tåle kraftig kritikk fra Stortinget for måten han har skjøttet sitt verv på.
DN171004 Han svarte godt i debatten i Stortinget , sier Helleland til NTB.
DN171004 Det ligger klare bestillinger fra Stortinget til det nye presidentskapet.
DN171004 Thommessen beklaget kostnadsoverskridelsene på det sterkeste fra Stortingets talerstol, og medga også at informasjonen til Stortinget kunne vært bedre.
DN171004 Presidentskapet, med Thommessen i spissen, fikk blant annet kritikk for ikke å ha informert Stortinget om de økende kostnadene ved prosjektet.
DN171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
DN171004 - En statsråd som hadde opptrådt slik - med gale opplysninger til Stortinget i plenum - hadde måttet gå, uttalte kontrollkomitémedlem Michael Tetzschner ( H ) til DN i juni.
DB171004 Han viser ellers til de skriftlige svarene han har gitt i Stortinget om saken.
DB171004 Etter gjentatte skriftlige spørsmål i Stortinget fra SV, innrømmer Sandberg nemlig at han ikke kan garantere for at han ikke har gitt lobbyister hans private adresse ¶
DB171004 I et skriftlig svar i Stortinget 28. september, skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttes før UNE kan komme med en konklusjon.
DB171004 Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
DB171004 Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
DB171004 Det er avklart at KrF vil samarbeide med de tre andre borgerlige partiene om konstitueringen av Stortinget , også om president, men vi har ikke fått navnet på hvem det er Høyre vil fremme som kandidat, sier Støre.
DB171004 - Ville det vært en fordel for Stortinget at Høyre fant en annen kandidat ?
DB171004 Hvis jeg blir valgt på lørdag, ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer.
DB171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
DB171004 - Vi har respekt for at det er et annet flertall i Stortinget , men vi må ta stilling til hvordan skal Ap håndtere saken.
DA171004 NYE OPPGAVER : Martin Kolberg blir nå medlem av Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget .
DA171004 Kontroll- og Konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ, og har blant annet oppgaven som Stortingets organ for kontroll av regjeringen.
DA171004 Kolberg har vært Arbeiderpartiets fraksjonsleder på dette området de to siste periodene på Stortinget .
DA171004 Thommessen har representert Høyre på Stortinget siden 2001, og vært stortingspresident siden 2013.
DA171004 Thommessen fikk før sommeren kraftig kritikk av et samlet Storting, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
DA171004 Min dør vil være åpen og jeg vil gjøre mitt ytterste for å at Stortinget skal fylle sin rolle som landets viktigste demokratiske arena.
DA171004 Først på lørdag velges presidentskapet i forbindelse med at Stortinget konstitueres.
DA171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
DA171004 - Hvis jeg blir valgt på lørdag ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer.
DA171004 I et skriftlig svar i Stortinget 28. september, skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttes før UNE kan komme med en konklusjon.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet I dagene og ukene fremover vil dette være hele Regjeringens kjenningsmelodi når budsjettforhandlingene i Stortinget skrider frem : ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Professor Knut Heidar ved Universitetet i Oslo sier han ikke kjenner til at det i moderne tid er blitt valgt en stortingspresident som ikke har hatt bred oppslutning om i Stortinget .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Min dør vil være åpen, og jeg vil gjøre mitt ytterste for at Stortinget skal fylle sin rolle som landets viktigste demokratiske arena.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Her hilser han barnetoget fra Stortinget 17. mai i år.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Heidar, medforfatter av Stortingets historie 1964-2014, sier det har vært en styrke for Stortinget som institusjon og for Stortingets arbeid at stortingspresidentene har vært samlende og nytt allmenn tillit.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Det er stor enighet om at Olemic er rette mann til å lede Stortinget , sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, som onsdag også fikk fornyet tillit fra stortingsgruppen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Den formelle avstemningen vil foregå i Stortinget lørdag.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident - Hvis jeg blir valgt lørdag, ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers av alle partilinjer.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident - Angrer du på beslutningen om ikke å slippe fredsprisvinner Dalai Lama inn i Stortinget ?
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar - Når Stortinget i vår vedtok å avvikle juryordningen, ønsker naturlig nok departementet at endringene skal settes i kraft så snart det lar seg gjøre.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar Stortinget rydder juryen ut av norske rettssaler ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/QQ62J/Opprydningen-etter-flommen-fortsetter-pa-Sorlandet Til Fædrelandsvennen sa han at det må vurderes om vannkraftutbygging kan være et egnet flomsikringstiltak, og at Stortinget også har sagt at vannkraftutbygging være rett for å sikre seg mot flom i gitte situasjoner.
AA171004 Men da SV senere stilte spørsmål i Stortinget , kunne han ikke garantere at det var tilfellet.
AA171004 Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171004 Olemic Thommessens framtid som stortingspresident kan bli avgjort på Høyres gruppemøte på Stortinget onsdag.
AA171004 Han har selv meldt at han ønsker å fortsette, tross den kraftige kritikken han har fått fra Stortinget for hvordan han har skjøttet sine oppgaver.
AA171004 Da konstitueres Stortinget , og presidentskapet velges, men fordelingen av representanter i komiteene trenger ikke være på plass til da.
AA171004 | Nær halve Stortinget vil stemme mot gjenvalg av Thommessen ¶
AA171004 Trond Helleland, nygjenvalgt parlamentarisk leder, sier det har vært en vanskelig periode, men at stortingsgruppa mener Thommessen er den rette til å lede Stortinget videre.
AA171004 Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171004 Særlig i forbindelse med byggesaken på Stortinget .
AA171004 Høyres kandidat vil ha flertall, ettersom de fire partiene på borgerlig side skal være enige om å stå sammen om konstitueringen av Stortinget .
AA171004 Høyre valgte å slå ring om Thommessen, som har måttet tåle kraftig kritikk fra Stortinget for måten han har skjøttet sitt verv på.
AA171004 Han svarte godt i debatten i Stortinget , sier Helleland til NTB.
AA171004 | Nær halve Stortinget vil stemme mot gjenvalg av Thommessen ¶
AA171004 Trond Helleland, nygjenvalgt parlamentarisk leder, sier det har vært en vanskelig periode, men at stortingsgruppa mener Thommessen er den rette til å lede Stortinget videre.
AA171004 Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet Storting før sommeren for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget .
AA171004 Særlig i forbindelse med byggesaken på Stortinget .
AA171004 Høyres kandidat vil ha flertall, ettersom de fire partiene på borgerlig side skal være enige om å stå sammen om konstitueringen av Stortinget .
AA171004 Høyre valgte å slå ring om Thommessen, som har måttet tåle kraftig kritikk fra Stortinget for måten han har skjøttet sitt verv på.
AA171004 Han svarte godt i debatten i Stortinget , sier Helleland til NTB.
AA171004 Det ligger klare bestillinger fra Stortinget til det nye presidentskapet.
AA171004 I et skriftlig svar i Stortinget 28. september, skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttes før UNE kan komme med en konklusjon.
AA171004 I et skriftlig svar i Stortinget 28. september, skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at arbeidet må avsluttes før UNE kan komme med en konklusjon.
AA171004 Det betyr at vi har rom til å fase inn mange viktige reformer som er vedtatt av Stortinget , sier Jensen og viser til Langtidsplanen for Forsvaret, Nasjonal Transportplan og skattereformen.
AA171004 Han er omstridt etter å ha fått sterkt kritikk fra Stortinget , blant annet i forbindelse med byggesprekksaken.
AA171004 « DA har utstrakt kontakt med Stortinget for å påvirke budsjettet » konstaterer Urke.
VG171003 Forliket om at 8000 kvoteflyktninger skulle hentes til Norge over tre år ble for øvrig støttet av seks av partiene på Stortinget , inklusive hennes tre borgerlige partnere.
VG171003 Kjersti Toppe ( Sp ) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget reagerer sterkt på VGs avsløringer.
VG171003 - Stortinget stemte i vår ned Senterpartiets forslag om en gransking av tvangsbruk i norsk psykiatri.
VG171003 Det er vår representant Hans Fredrik Grøvan som fremmet dette i Stortinget , sier KrF-lederen til Dagbladet.
VG171003 Det ble klart da valgkomiteens innstilling ble presentert på Arbeiderpartiets gruppemøte som startet på Stortinget klokken 15.15.
VG171003 Arbeiderpartiet skal lede tre komiteer på Stortinget .
DN171003 | Her er kabalen i Stortinget
DN171003 De parlamentariske lederne var samlet til møte i Stortinget tirsdag, for å diskutere fordelingen av ulike komitéverv.
DN171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget , mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenrikskomiteen, skriver VG.
DN171003 Det er vår representant Hans Fredrik Grøvan som fremmet dette i Stortinget , sier KrF-lederen til Dagbladet.
DB171003 Summen av det, samt arbeidet som kommer nå framover i kommunepartia, fylkespartia og på Stortinget , gjør oss bedre i stand til å stake ut kursen mot et nytt valg, sier Stenseng.
DB171003 Det blir klart denne uka, når partiet offentliggjør hvilke politikere som skal jobbe med hvilke saksområder på Stortinget , og hvem som får fraksjonslederposisjoner i Arbeiderpartiet.
DB171003 Rigmor Aasrud, tidligere Ap-statsråd, blir leder for fraksjonene av Ap-politikere i kommunalkomiteen på Stortinget .
DB171003 Nordtrønderen Ingvild Kjerkol rykker opp til det tunge vervet som fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen, mens Lene Vågslid fra Telemark får være fraksjonsleder i justiskomiteen for Stortinget .
DB171003 I dag ble det klart at hun nå går fra å være fraksjonsleder i finanskomiteen til rollen som ordinær representant i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget .
DB171003 Det ble tidlig kjent at Marthinsen forsvinner ut på bekostning av Giske, mens Dag Terje Andersen blir erstattet av Hadia Tajik som fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget .
DB171003 Senterpartiet hadde nylig et fagpolitisk seminar på Stortinget om fastlegeordningen.
DB171003 Men Stortinget må ha skjønt at reformen ville bli krevende for kommunene, og lovet 2 000 nye legeårsverk i kommunene i perioden 2009-15.
DB171003 Ansvarlige politikere på Stortinget må nå kreve at det raskt blir gjennomført en kvalifisert evaluering, som synliggjør hvordan krisen i fastlegeordningen kan løses.
DB171003 Stortinget må vise vei.
DA171003 I forrige periode var han Rogaland Arbeiderpartis førstevara til Stortinget .
DA171003 Det er vår representant Hans Fredrik Grøvan som fremmet dette i Stortinget , sier KrF-lederen til Dagbladet.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k2j2j/KrF-har-bedt-Hoyre-om-a-vurdere-andre-presidentkandidater-enn-Thommessen Fire dager før Stortinget formelt velger president, er det fortsatt uklart om sittende stortingspresident gjenvelges.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/bR2bq/Frp-fikk-aren-for-Krfs-id-om-personlige-bilskilt Det er vår representant Hans Fredrik Grøvan som fremmet dette i Stortinget , sier KrF-lederen til Dagbladet.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/0PyX6/Anniken-Huitfeldt-fortsetter-som-Arbeiderpartiets-utenrikssjef Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget , mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenrikskomiteen, skriver VG.
AA171003 Sandaune er mangeårig lærer på Skjetlein videregående skole og for tiden vararepresentant på Stortinget hvor hun de to siste årene har vært medlem av utdannings- og forskningskomiteen.
AA171003 Senterpartiet håper å få stortingsflertallet med seg i følgende vedtak : ¶ « Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket. » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
AA171003 Når Stortinget åpner igjen etter ferien, blir det nye Stortinget møtt med et forslag fra Senterpartiet om å ta en ny runde om tvangsvedtakene.
AA171003 Når Stortinget åpner igjen etter ferien, blir det nye Stortinget møtt med et forslag fra Senterpartiet om å ta en ny runde om tvangsvedtakene.
AA171003 Nei til ny runde : Olaug Bollestad ( KrF ) mener kommunesammenslåing ikke egner seg for omkamp i Stortinget .
AA171003 Men KrFs nye stortingsgruppe vil ta stilling til forslagene fra Sp når de kommer til behandling i Stortinget .
AA171003 Med et knapt flertall vedtok Stortinget å slå sammen 31 kommuner til ni nye kommuner mot kommunenes vilje.
AA171003 Kristelig Folkeparti sier nei til å behandle spørsmålet på nytt i Stortinget .
AA171003 De kommunene som ønsker det, skal kunne søke om å få omgjort tvangsvedtaket, og søknadene skal behandles hver for seg i Stortinget dersom Senterpartiet får flertallet med seg.
AA171003 » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling. » 31 kommuner ble til ni ¶
AA171003 » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling. » 31 kommuner ble til ni ¶
AA171003 Stortinget vedtok i juni å slå sammen Leka, Bindal, Nærøy og Vikna.
AA171003 Arbeiderpartiet skal lede tre komiteer på Stortinget de neste fire årene.
AA171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget etter at Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe har fordelt vervene.
AA171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget , mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen.
AA171003 | Borgerlig arveoppgjør på Stortinget
AA171003 Hvordan arven etter fire år med samarbeid skal forvaltes videre var tema da ledelsen i Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes på Stortinget tirsdag.
VG171002 Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa.
VG171002 For nylig gikk Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås ut og sa at det første de skal ta tak i når Stortinget åpner igjen i oktober, er å myke opp politikken for asylbarn.
VG171002 Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier til NRK at partiledelsen på Youngstorget og i Stortinget ble en propp.
NL171002 Skulle et slikt forslag mot formodning få flertall i Stortinget , betyr det at alle planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark blir lagt på is i overskuelig framtid.
NL171002 Jeg har vært medlem i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i åtte år, der både Venstre og FrP har vært representert.
NL171002 Det forslaget som Venstre leverte i Stortinget helt på tampen av vårsesjonen om at man må utrede et fullverdig akuttsykehus i Alta, er spill for galleri som regjeringen har avslått før det er behandlet.
NL171002 Av en eller annen grunn sammenligner Leif Wasskog situasjonen i Alta med Odda i Hordaland og viser til de vedtakene Stortinget gjorde i vår for lokalsykehuset der.
NL171002 Argumenter har fått vike for påstander og for hva gruppa tror og føler, om truende krefter på alle hold, der også Stortinget er fiende.
NL171002 fra Kystopprøret ), Geir Iversen ( Sp, Hasvik, nyvalgt til Stortinget ) og Torill Olsen ( Vadsø, redaktør for nett-nyhetsmagasinet Sett Nordfra ).
DN171002 Hans Andreas Limi er valgt til parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet på Stortinget .
DN171002 Vi har lagt frem et opplegg for hvordan partiledelsen nå vil ta arbeidet videre i Stortinget og i partiet frem mot kommunevalg og stortingsvalget i 2021.
DN171002 Partiet har nå 19 representanter på Stortinget , ni flere enn forrige periode.
DN171002 Han erstattes av nykommer på Stortinget , tidligere Bondelagsleder Nils Bjørke.
DN171002 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på vei ut fra kontoret på Stortinget .
DN171002 her er han avbildet som en av initiativtagerne til en demonstrasjonen mot Den islamske staten ( IS ) og Profetens Ummah utenfor Stortinget .
DN171002 Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier til NRK at partiledelsen på Youngstorget og i Stortinget ble en propp.
DB171002 Det norske folket ga borgerlig side flertall på Stortinget .
DB171002 Valget om å fjerne konsesjonsloven skal tas av Stortinget « i løpet av vinteren », ifølge Kulturdepartementet.
DA171002 Hun mener at Stortinget bør komme med en egen stortingsmelding om vann- og avløpssituasjonen i norske kommuner og at kommunene må pålegges å utarbeide planer for sikring.
DA171002 Foto : Lasse Hansen ¶ Stortinget må pålegge kommunene å utarbeide planer for skader som følge av ekstremvær.
DA171002 | - Stortinget må pålegge norske kommuner flomsikring ¶
DA171002 Nylig varslet Arbeiderpartiet i VG at de skal fremme et forslag når Stortinget samles i oktober.
DA171002 - I utgangspunktet står vår politikk fast, men vi vil selvsagt ta en grundig vurdering av Ap sitt forslag når det kommer til Stortinget .
DA171002 - Jeg var sikker på at Stortinget ikke ville 100 prosent finansiere Strømsøåstunell og Holmenbru, og mente at vi derfor ville få den saken tilbake fordi den da ikke var i tråd med vedtaket som var fattet i kommunene og i fylket.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget | Limi til topps i Frps stortingsgruppe etter fire år på Stortinget
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Tre visepresidenter er ute av Stortinget etter valget og må erstattes.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Tirsdag morgen møtes alle de parlamentariske ledernetil et første måte om fordeling av viktige verv på Stortinget .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) hilste til barnetoget fra Stortinget 17. mai i år.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Rødt var ikke representert i det forrige Stortinget .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Han har bare fire år bak seg på Stortinget , men lang farstid i partiet.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Førstkommende lørdag skal nemlig Stortinget formelt konstitueres og nytt presidentskap velges.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Etter nesten to tiår i næringslivet ble han valgt inn på Stortinget for fire år siden.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Det har stormet rundt Thommessen, som i juni ble møtt med mistillitsforslag fra både Sp og SV på grunn av presidentskapets håndtinger av byggesaken på Stortinget .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Det har ligget i kortene en stund at han var favoritt til å overta sjefvervet i Frps stortingsgruppe, og mandag ettermiddag ble han banket gjennom i egen gruppe på Stortinget .
VG171001 En naturlig ambisjon for det nye Stortinget bør være å bruke de neste fire årene på å gjøre landet vårt til et topp moderne digitalt samfunn, som samtidig er trygt og godt sikret mot angrep i dette domenet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Men ikke alle i Stortinget ville skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Hun opplyser at det var litt diskusjon om formuleringene i brevet mellom partiene på Stortinget .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Han opplyser at det var et felles initiativ fra Venstre, Senterpartiet og SV, og at alle partier på Stortinget fikk mulighet til å skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Det er heller ikke noe som vil gavne norske interesser, noe som Stortinget har vedtatt skal være førende for Norges utenrikspolitikk, svarer Tybring-Gjedde.
AA171001 Så jeg tror det vil være enklere for oss å forhandle bare med ett parti i Stortinget , oppsummerer Erna Solberg etter at KrF-leder Knut Arild Hareide forlot samtalene mellom de fire ikke-sosialistiske partiene denne uken.
AA171001 Statsminister Erna Solberg ( H ) tror det blir enklere å styre som mindretallsregjering om hun får med Venstre, selv om det likevel må forhandles i Stortinget .
AA171001 Statsminister Erna Solberg ( H ) og Venstre-leder Trine Skei Grande etter borgerlige samtaler på Stortinget tidligere denne uka.
AA171001 På den annen side kan være deilig for noen ( les KrF ) å slippe å være med på et kompromiss hvis tre partier i regjering sier at vi går for noe det er flertall for i Stortinget og det fjerde ikke vil være med på det, sier hun.
AA171001 Og at det derfor var bedre å sitte i Stortinget , med en litt større avstand.
AA171001 Men i Stortinget vil det være enklere å forhandle med en part enn med to parter, sier hun.
AA171001 I det store bildet tror Solberg at en regjering med Høyre, Frp og Venstre vil ha større handlingsrom i Stortinget enn om Høyre og Frp fortsetter som toparti- mindretallsregjering.
AA171001 Hagen har omtalt det som dobbelt bikkjeslagsmål - først med Venstre i regjering og deretter med KrF i Stortinget .
AA171001 - Jeg har alltid sagt at vi bygger vårt samarbeid på de det faktum at de fire borgerlige partiene har flertall i Stortinget .
VG170930 Og man skulle tro de ikke ønsket nye forsinkelser i iverksettingen av det Stortinget vedtar.
VG170930 I 2005 vedtok Stortinget loven og Justisdepartementet ble varslet om dataproblemene og nødvendigheten av nye investeringer hos politiet for å få til implementeringen.
VG170930 Fra nyttår må juryen vekk, det har Stortinget bestemt.
DB170930 Derfor har MDG etablert seg på Stortinget , og Frp knapt merket regjeringsslitasje.
DA170930 Han viste sitt berømte Vietnam-bilde utenfor Stortinget allerede i 1965.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit Nå er Hagen vararepresentant til Stortinget , et verv som trolig vil gjøre at han ikke er aktuell.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit Nobelprisen er innstiftet av dynamittens far, Alfred Nobel, og Stortinget oppnevner komiteen som skal dele den ut.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit Nobelkomiteens sammensetning reflekterer Stortinget .
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit Det er Stortinget som velger medlemmene av komiteen som deler ut fredsprisen.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit - Jeg erklærer ikke mitt kandidatur til å fortsette i komiteen på forhånd, men dersom Stortinget spør meg, så skal jeg gi dem et svar.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/PKmgp/Hvem-skal-inn--og-hvem-skal-ut-i-verdens-mest-eksklusive-priskomit Stortinget avgjør ¶
AA170930 Jeg forventer også at Senterpartiet og KrF er med og tar ansvar for landets økonomi og slutter seg til et forlik om dette på Stortinget , sier Alfheim.
VG170929 Som et mindre opposisjonsparti har AfD to formelle verktøy til rådighet : « Kleine Anfrage » og « Grosse Anfrage » - som tilsvarer det man i det norske Stortinget kaller skriftlig spørsmål og interpellasjon.
VG170929 Regjeringen og Stortinget har ikke satt av penger til mer enn minimums drift og vedlikehold av nødtatenes lukkede samband, skriver konsulentselskapet Ernst & Young i en fersk rapport.
NL170929 Forslaget om forbud mot ansiktsdekkende plagg skal behandles i Stortinget .
NL170929 For det er lite trolig at Stortinget sier nei, regjeringen og Ap vil sørge for det.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap - Hvis regjeringen må forhandle med Stortinget fra sak til sak, ligger veien åpen for å diskutere muligheter for en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten med Arbeiderpartiet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( 48 ) til DN.
DB170929 På direkte spørsmål i Stortinget vil han likevel ikke garantere at hans private adresse ikke er blitt gitt ut til lobbyister.
DB170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget , er ikke partiet interessert i å felle regjeringen.
DB170929 Hareide sier forskjellen fra forrige periodes samarbeidsavtale er at denne gangen vil samarbeidet skje fra sak til sak til Stortinget .
DB170929 - Skal vi få til resultater, er vi helt avhengig av gode samarbeid, både med de blåblå, men òg med alle partier som er interessert i det på Stortinget , fortsetter han.
DB170929 Som det eneste partiet på Stortinget har Rødt nemlig ikke fått kontorer i selve Stortingsbygningen, men i det tilhørende bygget med adresse Nedre Vollgate.
DB170929 Om det ikke helt er tilfellet i Stortinget , er det i alle fall en faktor.
DB170929 Kampen om de beste kontorene og lokalene på Stortinget kjempes hvert fjerde år, etter Stortingsvalget.
DB170929 INNE PÅ TINGET : Bjørnar Moxnes er inne på Stortinget , men ikke i Stortingsbygningen.
DB170929 HER GÅR DET UNNA : Aslak Borgersrud mener rørpost er nørdemoro, og ville finne ut hvordan det så ut inni rørene på Stortinget .
DB170929 Galterud som sin egen personlige los fra Stortinget .
DB170929 For den som ikke er kjent på Stortinget , er det ekstremt lett å gå feil her.
DB170929 - Jeg er fornøyd bare med å ha kommet inn og få tilgang til hele støtteapparatet på Stortinget .
DB170929 ( Dagbladet ) : « Dødens kryss » blir det kalt i Stortinget , stedet der to gamle bygninger er spleiset sammen til én.
DA170929 Tross et dårlig resultat i valget, sitter KrF i en mektig vippeposisjon i Stortinget .
DA170929 KrF-leder Knut Arild Hareide er klar på at KrF vil samarbeide både med den Høyre-ledede regjeringa og den Ap-ledede opposisjonen i Stortinget den kommende perioden.
DA170929 - Skal jeg få til gjennomslag, er jeg avhengig av å få til løsninger med de blåblå, men jeg er også avhengig av løsninger med de andre partiene i Stortinget .
DA170929 Tross et dårlig resultat i valget, sitter KrF i en mektig vippeposisjon i Stortinget .
DA170929 KrF-leder Knut Arild Hareide er klar på at KrF vil samarbeide både med den Høyre-ledede regjeringa og den Ap-ledede opposisjonen i Stortinget den kommende perioden.
DA170929 - Skal jeg få til gjennomslag, er jeg avhengig av å få til løsninger med de blåblå, men jeg er også avhengig av løsninger med de andre partiene i Stortinget .
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare - I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 fattet Stortinget anmodningsvedtak der Regjeringen blant annet ble bedt om å videreføre fritaket til 2020.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/QQXOR/Venstre-vil-ha-igjen-for-bestevennstrategien--Trine-Eilertsen Men den første tiden skal Knut Arild Hareide bruke på spørsmål om når KrF skal påføre Erna Solberg et nederlag i Stortinget .
AA170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget , er ikke partiet interessert i å felle regjeringen.
AA170929 Hareide sier forskjellen fra forrige periodes samarbeidsavtale er at denne gangen vil samarbeidet skje fra sak til sak til Stortinget .
AA170929 - Skal vi få til resultater, er vi helt avhengig av gode samarbeid, både med de blåblå, men òg med alle partier som er interessert i det på Stortinget , fortsetter han.
AA170929 Sp og SV fremmet mistillitsforslag mot Thommessen da Stortinget behandlet den såkalte byggesprekksaken før sommeren.
AA170929 De store overskridelsene i forbindelse med byggearbeider på Stortinget var bare en av flere saker der presidentskapet i forrige periode ble kritisert og irettesatt av Stortingets kontrollkomité.
AA170929 oktober skal Stortinget konstitueres og nytt presidentskap velges.
AA170929 Flåtten tilbrakte de to første periodene på Stortinget i finanskomiteen.
VG170928 Les også : Ap vil foreslå asylendringer når Stortinget åpner ¶
VG170928 Flere kilder i Høyre bekrefter at partiet hadde ett eneste mål med møtet mellom ledelsen i de fire partiene på Stortinget onsdag ettermiddag ; Det var å få KrF med på videre samtaler og unngå bruddet.
DN170928 Anniken Huitfeldt får fortsatt lede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget - hvis hun selv vil.
DB170928 Samtidig gjør SV en knallmåling, og går fram til 7,4 prosentpoeng, noe som ville gitt totalt 14 mandater på Stortinget .
DB170928 ¶ FÅR TOPPJOBB : Anniken Huitfeldt får fortsette som leder av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget , dersom det fortsatt er hennes førstevalg.
DB170928 Forlikspartnerne i Stortinget registrer at Eide nå lanserer en tøffere utenrikspolitisk linje for Ap, men tar Ap-representantens uttalelser om Langtidsplanen med ro : ¶
DB170928 Både Støre og Stenseng har slått fast at Ap-kabalen i Stortinget skal følge reglene om kjønnskvotering.
DB170928 Foto : Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix ¶ Stortinget har vedtatt juryordningen opphevet, med virkning fra nyttår 2018.
DB170928 Knut Arild Hareide og KrF tok i går med seg mandatene Erna Solberg og regjeringen trenger for å få flertall med til en opposisjonstilværelse på Stortinget .
DA170928 Utdanningspolitisk talsmann for Ap på Stortinget , Martin Henriksen, kaller utspillet fra kunnskapsministeren « en ny og spesiell praksis » : ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Når Stortinget nå konstitueres etter valget, er Flåtten derfor ute av Tinget.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker KrFs Hans Olav Syversen, som både var leder av Stortingets finanskomité og KrFs finanspolitiske talsmann, faller ut av Stortinget fordi KrF har gjort et dårlig valg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker I den store kabalen på Stortinget der partiene ennå ikke er ferdig med fordelingen av komitelederverv og annet, er det tre navn som hyppigst nevnes i finanspolitiske toppverv i Høyre, KrF og Frp.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Hans Olav Syversen ( øverst t.h ) og Svein Flåtten ( nederst t.h ) røk ut av Stortinget , mens Hans Andreas Limi trolig får andre oppgaver.
AA170928 Dette er uttrykkelig slått fast i Utlendingsdirektoratets ( UDI ) praksisnotat for Iran, og det er ingen uenighet i norsk utlendingsforvaltning om dette, skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.
AA170928 Dette er uttrykkelig slått fast i Utlendingsdirektoratets ( UDI ) praksisnotat for Iran, og det er ingen uenighet i norsk utlendingsforvaltning om dette, skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.
AA170928 | Avviklingen av juryordningen utsatt ¶ Stortinget har vedtatt juryordningen opphevet med virkning fra nyttår 2018.
AA170928 - Det er departementets intensjon at en ordning med regionale mobbeombud skal kunne iverksettes fra skolestart 2018, skriver Asheim i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.
AA170928 Stortinget vedtok i vår at det skal innføres en ordning med mobbeombud, enten på fylkeskommunalt eller regionalt nivå.
AA170928 Utdanningspolitisk talsmann for Ap på Stortinget , Martin Henriksen, kaller utspillet fra kunnskapsministeren « en ny og spesiell praksis » : ¶
VG170927 Det betyr at det er en risiko for at flertallet på Stortinget til enhver tid kan surne, slå seg sammen, lage kvalm og felle regjeringen.
VG170927 Dette er ulvesonen ¶ * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen.
VG170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
VG170927 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at de har hatt et konstruktivt møte og har blitt enige om at de skal samarbeide om konstitueringen til Stortinget .
VG170927 Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes onsdag til flere timer lange forhandlinger på Stortinget .
VG170927 Nord vil ikke si noe om den interne striden som har dukket opp i forbindelse med hvem som skal ha hvilke posisjoner i det nye Stortinget .
NL170927 På NRK TV i vår sa tidligere helseminister Jonas Gahr Støre at det var riktig av Stortinget og gripe inn og opprettholde akuttilbudet ved Odda sykehus, fordi det var fare for stengt vei til neste sykehus.
NL170927 ¶ TIL STORTINGET : Cecilie Myrseth ( Ap ), Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ), Martin Henriksen ( AP ), Sandra Borch ( Sp ), Per Willy Amundsen ( Frp ) og Kent Gudmundsen ( H ) er klar for fire år på Stortinget .
NL170927 ¶ TIL STORTINGET : Cecilie Myrseth ( Ap ), Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ), Martin Henriksen ( AP ), Sandra Borch ( Sp ), Per Willy Amundsen ( Frp ) og Kent Gudmundsen ( H ) er klar for fire år på Stortinget.
NL170927 Politikken skal vedtas på Stortinget , men før den tid skal den formes i møtet med folk og samfunn.
NL170927 Kommende uke blir Stortinget konstituert og da blir det kjent hvem som skal sitte i de ulike komiteene.
NL170927 I denne sammenheng har vi forventninger til tett og godt samarbeid mellom Troms-benken og Finnmarksbenken, på tvers av komiteene på Stortinget .
DN170927 Han er vararepresentant til Stortinget fra Rogaland, og ville kommet inn med et bedre valgresultat.
DN170927 Han er flinkest av alle på Stortinget , han er uredd og han har greid å gjennomføre ting, sier han.
DN170927 Statsminister Erna Solberg sier at hun ser gode muligheter for å fortsette som statsminister, selv om de tre partiene som nå fortsetter samtalene ikke har flertall på Stortinget alene.
DN170927 Regjeringsforhandlinger på Stortinget .
DN170927 De fire partilederne fra Høyre, FRP, Venstre og KRF møtes i Komitehuset på Stortinget .
DN170927 De fire partiene er også enige om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget , og vil altså forhandle om budsjett i høst, slik de har gjort tidligere.
DN170927 Regjeringsforhandlinger på Stortinget .
DN170927 Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
DN170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
DN170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget .
DN170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
DB170927 I løpet av sine fire år som president på Stortinget har Thommessen flere ganger fått flengende kritikk, blant annet for budsjettsprekk i byggesaken og manglende åpenhet i EOS-saken.
DB170927 Hvilket parti som får presidenten, blir en del av kabalen mellom partiene på Stortinget .
DB170927 Dersom mitt navn nevnes, tror jeg det bare skyldes at man ser mot de i Høyre som har sittet lengst på Stortinget , sier Harberg.
DB170927 ¶ VELGES MANDAG : Hans Andreas Limi får en nøkkelrolle som partileder Siv Jensens nærmeste allierte på Stortinget .
DB170927 Som leder for kommunal- og forvaltningskomiteen hadde den tidligere Austevoll-ordføreren en omfattende jobb med å lose gjennom kommunereformen i sin første periode på Stortinget .
DB170927 Mandag ettermiddag møtes de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget for å forhandle om lederskapet i de 12 fagkomiteene.
DB170927 ( Dagbladet ) : Limi overtar etter Harald Tom Nesvik, som forlater Stortinget etter tjue år og er utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal.
DB170927 Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027, men det forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjektet blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
DB170927 Det er derfor ikke rart det tar tid å finne frem til en felles politisk plattform å samles om, enten det er snakk om regjeringsdeltakelse, samarbeidsavtaler eller løsere garantier om støtte i Stortinget .
DB170927 Dersom partiet ønsker seg regjeringsmakt, må det sikre støtten i Stortinget .
DB170927 Det kan ikke tas når det skal legges fram for Stortinget i 2019, for da skal man bare si ja eller nei, sier Elvestuen.
DA170927 Valgforskeren viser til at mindretallsregjeringer er normalen i norsk politikk, og at de tre siste periodene - først åtte år med en rødgrønn flertallsregjering før fire år der en blåblå regjering hadde et avklart samarbeid og flertall i Stortinget - er mer uvanlig.
DA170927 Uavhengig av hvilken samarbeidsform Venstre-leder Trine Skei Grande ender opp med, er ikke Venstres åtte mandater nok til å sikre flertall for Høyre/Frp-regjeringen i Stortinget .
DA170927 Men etter valgnederlaget har det største opposisjonspartiet varslet en tøffere linje i Stortinget , med mindre vilje til kompromisser og forlik.
DA170927 Statsminister Erna Solberg sier at hun ser gode muligheter for å fortsette som statsminister, selv om de tre partiene som nå fortsetter samtalene ikke har flertall på Stortinget alene.
DA170927 De fire partiene er også enige om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget , og vil altså forhandle om budsjett i høst, slik de har gjort tidligere.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering De som vil ha Venstre med, håper å få avklart mer politikk innad i Regjeringen og få færre kamper på Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer De som vil ha Venstre med, håper å få avklart mer politikk innad i Regjeringen og få færre kamper på Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Statsminister Erna Solberg har invitert forhandlerne fra de andre partiene til middag på Stortinget i kveld.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter De fire partiene er enige om stå sammen om konstitueringen av Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Dagens møte foregår i komitéhuset på Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Statsminister Erna Solberg har invitert forhandlerne fra de andre partiene til middag på Stortinget i kveld.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag I 18 - 19-tiden skal forhandlerne fra de fire partiene samles til en felles middag i komitéhuset på Stortinget , der samtalene foregår.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag For sentrumspartiene er det et selvstendig poeng at dagens møte foregår på Stortinget og ikke i statsministerboligen eller på Statsministerens Kontor.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Felles middag på Stortinget i kveld ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Dagens møte foregår i komitéhuset på Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/59Vgz/Flertallet-pa-Stortinget-er-imot-EU-medlemskap | Flertallet på Stortinget er imot EU-medlemskap ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/59Vgz/Flertallet-pa-Stortinget-er-imot-EU-medlemskap Dette er første gang det har vært flertall mot EU på Stortinget .
AP170927https://www.aftenposten.no/kultur/i/xKgKB/Sterke-reaksjoner-mot-det-nye-regjeringskvartalet-Varsler-omkamp-i-Stortinget | Sterke reaksjoner mot det nye regjeringskvartalet : Varsler omkamp i Stortinget
AA170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget .
AA170927 Onsdagens møte klokken 14 på Stortinget mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp, kan bli det siste KrF deltar på i denne omgang.
AA170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
AA170927 Partilederne og nestlederne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre møtes til samtaler på Stortinget onsdag ettermiddag.
AA170927 Klassekampen skrev tidligere i sommer at det kan bli flertall på Stortinget for å endre byggeplanene.
AA170927 Etter planen skal Stortinget først ta stilling til prosjektet i 2019, året før planlagt byggestart.
AA170927 - Stortinget må komme inn allerede i høst, ellers låses alle beslutninger, sier han.
AA170927 Statsminister Erna Solberg sier at hun ser gode muligheter for å fortsette som statsminister, selv om de tre partiene som nå fortsetter samtalene ikke har flertall på Stortinget alene.
AA170927 De fire partiene er også enige om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget , og vil altså forhandle om budsjett i høst, slik de har gjort tidligere.
AA170927 ¶ Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Krf leder Knut Arild Hareide og Venstre leder Trine Skei Grande møter pressen etter onsdagens borgerlige samtaler på Stortinget .
AA170927 ¶ KrF leder Knut Arild Hareide møtte pressen før han skal delta i de borgerlige samarbeids samtaler med regjeringspartiene og Venstre på Stortinget onsdag.
AA170927 Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Krf leder Knut Arild Hareide og Venstre leder Trine Skei Grande møter pressen etter onsdagens borgerlige samtaler på Stortinget .
AA170927 Statsminister Erna Solberg sier at hun ser gode muligheter for å fortsette som statsminister, selv om de tre partiene som nå fortsetter samtalene ikke har flertall på Stortinget alene.
AA170927 De fire partiene er også enige om å samarbeide om konstitueringen av Stortinget , og vil altså forhandle om budsjett i høst, slik de har gjort tidligere.
AA170927 Uansett vil dette trolig ikke avgjort før etter at statsbudsjettet for neste år er behandlet i Stortinget .
AA170927 Han sitter i justiskomiteen på Stortinget og sier han er bekymret for at denne unntaksregelen kan ha åpnet for ekteskap som i realiteten er arrangerte barneekteskap.
AA170927 Forslaget går dermed mot flertall i Stortinget .
AA170927 Til samtalene - som foregår i Stortinget - har statsminister Erna Solberg også invitert samarbeidspartienes nestledere.
AA170927 | Flertallet på stortinget er imot EU-medlemskap ¶
AA170927 Dette er første gang det har vært flertall mot EU på Stortinget .
AA170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
AA170927 Reformer vil bli stadig mer nødvendig, men i det nye Stortinget vil de nok lide under å være « tangled up in blue ».
AA170927 Mulighetsrommet for reformer i det nye Stortinget blir nok trangere.
VG170926 Det betyr at det er opp til det nye Stortinget å bestemme Norges internasjonale forpliktelser for 2018.
VG170926 Men andre i rommet leste det som at hun har oppfattet at det er nyanser i KrFs ledelse om strategien i det nye Stortinget .
VG170926 Det vil i så fall være et sviende nederlag for statsminister Erna Solberg, som gikk til valg med en uttalt ambisjon om en firepartiregjering med partiene som fortsatt har flertall på Stortinget .
VG170926 Når Stortinget trer sammen vil jeg ta initiativ til å fjerne unntaksordningen i Norge som gir tillatelse til barneekteskap, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.
VG170926 - Det er det Stortinget som må gjøre.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
SA170926 I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
NL170926 Sykehusstruktur er endret tidligere blant annet gjennom representantforslag, såkalte dok 8 forslag, i Stortinget , slik det skjedde med akuttsykehus i Odda.
NL170926 Staten har flyttet noen av sine institusjoner med store, tunge kompetansemiljøer fordi Stortinget fant det ønskelig og samfunnsøkonomisk forsvarlig.
NL170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes.
NL170926 Når de samme politikerne sår tvil om en forsvarlig sykehusstruktur i Finnmark, en struktur de nettopp har vært med å vedta i Stortinget , da er det fristende å stille spørsmål ved integriteten og tilliten til nettopp disse politikerne.
NL170926 Nå trenger vi politikere som har ryggrad, som tar ansvar for det helhetlige helsetilbudet i fylket og som står ved det de nettopp har vært med å vedta i Stortinget .
NL170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket, slik som Stortinget har vedtatt.
DN170926 Som det største opposisjonspartiet på Stortinget har Arbeiderpartiet en uskreven rett til å lede den viktige utenriks- og forsvarskomiteen.
DN170926 Partiledelsen og valgkomiteen må i så fall finne en annen sentral posisjon for Huitfeldt i det nye Stortinget .
DN170926 Men når Ap bare skal ha tre komitéledere i det nye Stortinget , mot fire i det forrige, antydes det at partiet kan tenkes å forsøke å få komitélederen i en av de andre fagkomiteene i stedet, muligens transportkomiteen eller justiskomiteen.
DN170926 Marthinsen skal ha blitt så skuffet over ikke å få fortsette som finanspolitisk talsperson at hun skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsker seg noen fremtredende rolle på Stortinget de neste fire årene.
DN170926 I henhold til sedvane på Stortinget vil Ap i utgangspunktet kunne kreve å få lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
DN170926 Det forutsetter i så fall at et av de andre opposisjonspartiene ønsker å bekle ledervervet i den fremtredende, men til tider arbeidskrevende kontroll- og konstitusjonskomiteen, som for øvrig er den eneste på Stortinget der opposisjonen er i flertall.
DB170926 Partiorganisasjonen er bedt om å gi sine forklaringer på valgnederlaget, om hvordan Aps saker ble frontet i valgkampen og hva partiet bør styrke og prioritere framover, i Stortinget og fram mot kommunevalget i 2019.
DB170926 Når sentralstyret mandag får og gjennomgår rapporten fra medlemsundersøkelsen, er planen å legge krisevalget bak seg og bruke innspillene fra partiorganisasjonen til å bygge en sterk opposisjonspolitikk i Stortinget .
DB170926 Det er derfor helt avgjørende at Stortinget vedtar et bedre regelverk for eksport.
DB170926 Fossum, som satt i tolv år på Stortinget for Ap fram til 2005, og i Arbeiderpartiets sentralstyre i åtte år fram til 2000, er en av dem.
DB170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes.
DB170926 Når de samme politikerne sår tvil om en forsvarlig sykehusstruktur i Finnmark, en struktur de nettopp har vært med å vedta i Stortinget , da er det fristende å stille spørsmål ved integriteten og tilliten til nettopp disse politikerne.
DB170926 Nå trenger vi politikere som har ryggrad, som tar ansvar for det helhetlige helsetilbudet i fylket og som står ved det de nettopp har vært med å vedta i Stortinget .
DB170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket, slik Stortinget har vedtatt.
DA170926 Når Stortinget trer sammen i oktober, vil 22-åringen ved første anledning stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren angående bemanningssituasjonen ved landets overgrepsmottak.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/kl2Q6/Hanna-Wigh-fra-Sverigedemokraterna-anklager-partifelle-for-seksuelt-overgrep Hun blir dermed sittende som partiløs representant i Riksdagen, som tilsvarer Stortinget i Norge.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
AA170926 Tirsdag ettermiddag er Gunnes på Værnes lufthavn, på vei til et internt møte i Venstre, for blant annet å se på hvilke folk de skal ha med seg i rådgivningsgruppa på Stortinget .
AA170926 Sjekk hvem som er inne på Stortinget fra Trøndelag ¶
AA170926 Han rydder ut av kontoret i svartsekker og gjør seg klar for Stortinget .
AA170926 Fossum som satt i tolv år på Stortinget for Ap fram til 2005, og i Arbeiderpartiets sentralstyre i åtte år fram til 2000, er en av dem.
AA170926 Barneombudet liker dårlig at Stortinget har nektet norske barn mulighet til å klage til FNs barnekomité.
AA170926 - Vi får ikke lovfestet ungdomsråd, og Stortinget vil ikke ratifisere barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller.
AA170926 Når Stortinget trer sammen, vil jeg ta initiativ til å fjerne unntaksordningen i Norge som gir tillatelse til barneekteskap, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til VG.
AA170926 | Ap vil foreslå asylendringer så snart Stortinget åpner ¶
VG170925 | Ap vil foreslå asylendringer så snart Stortinget åpner ¶
VG170925 Så nå skal Ap ta kampen i Stortinget , for at færre skal få livet satt på vent.
VG170925 Sentralstyremedlem Jon Rolf Næss forventer at Ap i Stortinget vil jobbe for å få ned midlertidigheten, slik landsmøtet vedtok.
VG170925 KrF-støtte i Stortinget
VG170925 En av de første tingene partiet skal gjøre på Stortinget i høst, er å forslå asylendringer.
VG170925 Ap vil ta kampen i Stortinget for at færre skal få midlertidig opphold.
SA170925 - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
DN170925 Foto : Stortinget
DN170925 Fossum satt i 12 år på Stortinget for Ap frem til 2005, og i Arbeiderpartiets sentralstyre i åtte år frem til 2000.
DN170925 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på vei ut fra kontoret på Stortinget mandag.
DN170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
DB170925 - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
DB170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
DA170925 I Bergen har bystyret to ganger vedtatt å opprette lavutslippssoner så snart Stortinget ga kommunene hjemmel til dette.
DA170925 Den nasjonale forskriften om lavutslippssoner, som Stortinget vedtok i desember, tilsier at de kun kan brukes for å bedre luftkvaliteten.
DA170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
DA170925 De parlamentariske lederne på Stortinget møtes over helgen for å fordele komitéverv og avgjøre hvem som får stortingspresidenten.
DA170925 Det første norske klimaforliket ble vedtatt av Stortinget i 2008, på grunnlag av Stoltenberg-regjeringens klimamelding og en kravliste på 61 punkter fra Høyre, KrF og Venstre.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
VG170924 ¶ Endringene som Stortinget vedtok i vår, og som trer i kraft 1. oktober, gjør til at flere familier får rett til pleiepenger når barna er alvorlig syke.
VG170924 Vi vil vurdere å fremme forslag om dette i Stortinget selv, men håper samtidig at regjeringen ser at dette er kommet skjevt ut for de sykeste barna og deres familier.
VG170924 Rødts nye mann på Stortinget støtter Lysbakken fullt ut.
VG170924 I Stortinget stemte KrF mot å redusere pleiepengene etter ett år, fordi det ville føre til at foreldre med alvorlig syke barn måtte betale for at flere skulle inkluderes i pleiepengeordningen.
VG170924 Hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet snur, blir det med den nye sammensetningen i Stortinget flertall for å fjerne kuttet til 66 prosent, sier Lysbakken.
VG170924 Den samme dagen som Stortinget åpner etter valget, den 2. oktober, vil Audun Lysbakken ( SV ) legge fram et endringsforslag til den nye pleiepengeordningen.
VG170924 Da Stortinget behandlet pleiepengeordnigen i vår, stemte 31 av Arbeiderpartiets 32 representanter for regjeringens forslag. Én representant støttet SVs alternativ.
VG170924 Da Stortinget behandlet den nye pleiepengeordningen i vår, advarte SV mot konsekvensen av å innskrenke foreldrenes lønnskompensasjonen til 66 prosent etter ett år.
VG170924 - Et slikt forslag vil vi ta stilling til når det kommer til behandling i Stortinget , sier Rigmor Aasrud, som i forrige periode representerte Ap i arbeids- og sosialkomiteen.
VG170924 - Da endringene ble debattert i Stortinget i vår, var Senterpartiet mest opptatt av ikke å begrense den totale pleiepengeperioden.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex En Norges offentlige utredninger ( NOU ) er på trappene om sexkjøpsloven, og påstanden om at loven har påført prostituerte kvinner og menn mer vold, vil være et tema når den diskuteres i Stortinget .
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget | Frp-topp vil endre valgloven : Du skal få bestemme hvem som kommer på Stortinget
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Regjeringen la i fjor sommer opp til å endre grensen til 8 prosent også ved stortingsvalg, men den ble nedstemt i Stortinget og sendt tilbake til regjeringen med beskjed om å fremme et nytt forslag før stortingsvalget 2021.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Med de foreslåtte endringene kunne vi risikere at Stortinget blir mindre bredt sammensatt, sa Frps Helge Thorheim til NTB den gang.
VG170923 Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.
VG170923 Mange av kollegaene hennes på Stortinget har følt en avstand til henne.
VG170923 I stedet for kritikk har han blitt belønnet med en av de tyngste postene i Stortinget .
VG170923 Dem om det, sier Berg-Hansen, før hun understreker at hun kjenner begge rådgiverne som dyktige folk fra sin tid på Stortinget .
VG170923 - Jeg er fryktelig trist og lei meg over hvordan enkeltpersoner herjer med partiet, bare fordi en person ikke får den rollen hun helst vil ha i Stortinget .
VG170923 Stortinget er for representantene, sier hun.
DN170923 Stortinget vedtok regjeringens forslag i mai og høringsfristen gikk ut 1. september.
DB170923 Tina-saken ble i fjor oversendt Cold case-seksjonen hos Kripos, som ble startet opp i 2015, da Stortinget opphevet foreldelsesfristen for drap og alvorlige voldtekter.
DB170923 Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.
DB170923 VALGTAPER : Jonas Gahr Støre på kontoret på Stortinget dagen etter valgnederlaget Foto : Jørn H Moen / Dagbladet ¶
DA170923 Men jeg kommer ikke til å stå utenfor Stortinget å protestere.
DA170923 Selv om KrF nå er i samtaler med regjeringspartiene og Venstre om politikk og samarbeidsform, avviser ikke Hareide å stemme for politikk som fremmes av opposisjonen i Stortinget .
DA170923 I Stortinget venter Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170923 Han var også tydelig på hvilke saker Ap umiddelbart vil fremme forslag om når Stortinget åpner, blant annet å gjeninnføre 14 dager pappapermisjon og reversere endringer regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven.
DA170923 For KrFs del kan maktposisjonen brukes til å vippe flertallet mellom rød og blå side i Stortinget .
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/bEAqk/TV-2-eneste-soker-som-kommersiell-allmennkringkaster Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet frem til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.
AA170923 Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.
AA170923 Tar opp saken i Stortinget : - Det har skjedd mye bra med pleiepengeordningen, som at flere skal kunne få støtte, men kuttet for foreldre med barn som trenger pleie lenge er virkelig ille, sier Lars Haltbrekken ( SV ).
AA170923 Partiet tar saken opp i Stortinget .
AA170923 Han vil ta saken opp straks Stortinget åpner.
AA170923 Stortinget vedtok regjeringens forslag i mai og høringsfristen gikk ut 1. september.
AA170923 Landsstyret har også drøftet politiske saker som blir viktige for forhandlinger på Stortinget .
VG170922 DAB-innføringen er gjort i samarbeid med Radio Norge, P4 og NRK - og er blitt behandlet i Stortinget tre ganger.
VG170922 Reaksjonen kommer etter at partileder Støre i går bestemte seg for å gi etter for kravet fra Giske om å få overta jobben som leder for Aps finansfraksjon i Stortinget .
DN170922https://www.dn.no/nyheter/2017/09/22/1724/Politikk/aps-finanspolitiske-radgivere-slutter-med-oyeblikkelig-virkning Bekreftelsene kom fredag i etterkant av et møte de to hadde på kontoret til Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen.
DN170922 Lisbeth Berg-Hansen og flere Ap-kolleger på Stortinget reagerer på at nestleder Trond Giske kaller kollega Hadia Tajik ( 34 ) for en « flink ung jente ».
DN170922 Jeg er veldig glad for at jeg ikke er en del av det som foregår på Stortinget nå, men jeg blir jo berørt av det, sier Berg-Hansen og legger til : ¶
DN170922 Bekreftelsene kom fredag i etterkant av et møte de to hadde på kontoret til Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen.
DN170922 Nina Mjøberg, som har representert Ap i finanskomiteen på Stortinget som vara for Gustavsen, mener partiet er for dårlig på likestilling.
DB170922 Det er enstemmig i valgkomiteen at Trond Giske skal til finanskomiteen og Hadia Tajik til arbeidskomiteen på Stortinget .
DB170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget , bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DB170922 Kringkastingssjefen kan ikke annet enn å le, men mener at Radio-Norge og Stortinget har gjort det riktige ved å digitalisere landet - og gitt oss mange flere kanaler.
DB170922 DAB-innføringen er gjort i samarbeid med Radio Norge, P4 og NRK - og er blitt behandlet i Stortinget tre ganger.
DB170922 Men i skyggen av Støres fall og Vedums distriktsopprør, kunne Lysbakken starte den nye stortingsperioden med seks prosent av stemmene og elleve mandater på Stortinget .
DB170922 Politiet og regjeringen har ikke oversett problemene, de tar det på alvor, de inviterer mennesker som står i stormen inn på Stortinget og snakker med dem, lytter til dem.
DB170922 Kl 12 utenfor Stortinget .
DA170922 Partiledelsen har likevel tegnet et bilde av et samlet parti som nå skal evaluere og forberede seg på å være en tøffere opposisjon på Stortinget .
DA170922 SV frir til KrF med en forslagspakke som skal legges fram så snart Stortinget åpner.
DA170922 Lysbakken viser til at det er flere veier til å nå flertallet på 85 stemmer i det nye Stortinget enn i det foregående, noe partiet akter å utnytte til fulle.
DA170922 - Hvis Ap og Senterpartiet snur i den saken, kan Stortinget komme disse foreldrene i møte.
DA170922 - Det er ingen grunn til at tyngdepunktet skal ligge så langt til høyre i det Stortinget vi har nå.
DA170922 Tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget , bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DA170922 Amundsen sier det er for tidlig å si hvor mye mindre rådgiverkorpset på Stortinget eventuelt blir når Ap nå får 49 representanter mot 55 i forrige periode.
DA170922 I juni 2016 vedtok Stortinget at endring av juridisk kjønn skulle være basert på egen opplevelse av kjønn.
DA170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget , bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre Og til de på Stortinget som fremdeles er for aktiv dødshjelp : Hvordan kan menneskeverdet graderes slik noen har " verdige liv " mens andre ikke ?
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWwA/Ap-radgivere-slutter-med-oyeblikkelig-virkning Bekreftelsene kom fredag i etterkant av et møte de to hadde på kontoret til Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget , bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AA170922 Det betyr at Hjemdal kunne ha vært inne på Stortinget , sier valgforsker Bernt Aardal som har gjennomgått valgresultatet i noen fylker for Dagen.
AA170922 Dermed er Hjemdal ute av Stortinget, og Østfold KrF har mistet sin eneste representant på Stortinget .
AA170922 Dermed er Hjemdal ute av Stortinget , og Østfold KrF har mistet sin eneste representant på Stortinget.
AA170922 Regjeringen er avhengig av KrF for å få gjennomslag for sin politikk, og i en mer fristilt posisjon på Stortinget , er sjansene gode for økt oppslutning, sier han.
AA170922 Men han mener partiet kan tjene på å bruke posisjonen det nå har fått på Stortinget .
AA170922 Bekreftelsene kom fredag i etterkant av et møte de to hadde på kontoret til Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen.
AA170922 To av Marthinsens rådgivere på Stortinget går av i protest mot valget, etter det NRK erfarer.
AA170922 Tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget , bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AA170922 Amundsen sier det er for tidlig å si hvor mye mindre rådgiverkorpset på Stortinget eventuelt blir når Ap nå får 49 representanter mot 55 i forrige periode.
VG170921 Valget gir et mulig flertall for Ap, Sp, SV og KrF på Stortinget .
VG170921 I stedet fortsetter det som ser ut til å være en ørkenvandring som kostbart stemmekveg for regjeringen i Stortinget .
VG170921 Fremskrittspartiet virker særdeles fornøyd med sin nye rolle som regjeringsparti i regjering og opposisjonsparti på Stortinget .
VG170921 Ap-leder Jonas Gahr Støre har gitt beskjed om at Marianne Marthinsen ( 37 ) må finne seg noe annet å drive med på Stortinget fordi Støre heller vil ha nestleder Trond Giske ( 50 ) som finanspolitisk talsmann.
VG170921 Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sa Ropstad.
VG170921 Og da har heller ikke Solberg-regjeringen noe avklart flertall i det nye Stortinget bak seg.
VG170921 Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sa Ropstad til NTB.
NL170921 Saken kommer etter at Arbeiderpartiet selv foreslo et slikt forbud i Stortinget .
DN170921 Om de i tillegg kommer til å lede komiteene vil først bli avgjort av Stortinget senere.
DN170921 Nina Mjøberg, som har representert Ap i finanskomiteen på Stortinget som vara for Gustavsen, mener partiet er for dårlig på likestilling.
DN170921 Etter det NRK erfarer har to av Aps rådgivere i Stortinget sagt opp sine stillinger etter at det ble kjent at Marianne Marthinsen vrakes.
DN170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng.
DB170921 Sterke reaksjoner ¶ - Stortinget har i vedtak 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for utstedelse av pass i ny tjenestestruktur.
DB170921 Stortinget vil i løpet av høsten avgjøre om den store passkontorreduksjonen skal gjennomføres slik Politidirektoratet foreslår.
DB170921 De endelige ledervervene i stortingskomiteene er ikke avklart, det skal avklares mellom partiene på Stortinget .
DB170921 Vi skal samarbeid om et budsjett i Stortinget , vi finner fram til løsninger.
DB170921 Sammen med åndsverkloven som nå ligger til behandlingen i Stortinget vil dette legge et sterkt grunnlag for utviklingen av vår kunst og kulturproduksjon.
DB170921 Som avisa påpekte er 134 av 169 representanter på Stortinget nå fra partier som vi avkriminalisere rusmidler.
DB170921 » Stenbak utdyper til Dagens Næringsliv : « Stortinget skal tjene folket.
DB170921 Nå måtte han nøye seg med finanskomiteen, en nøkkelrolle i Stortinget de kommende åra.
DA170921 For det finnes ikke partier på Stortinget som for alvor tror at oljealderen varer i 100 år til.
DA170921 - Vi har et håp om at Stortinget kan gjøre et skatteunntak for store datasentre, sier regionsutvikler Ketil Barkved i Ryfylke IKS.
DA170921 Norges statsminister Einar Gerhardsen uttaler seg om atomvåpen i Stortinget i 1961.
DA170921 Vi vil samarbeide i Stortinget fra sak til sak, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DA170921 Utfallet av de borgerlige samtalene kan med andre ord bli en ren mindretallsregjering, med eller uten Venstres deltakelse, som søker støtte på Stortinget fra sak til sak.
DA170921 Etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering og fire år med en hybridløsning i form av en formalisert samarbeidsavtale, kan norsk politikk i høst vende tilbake til normalen : En ren mindretallsregjering uten noen form for bindende avtale med støttepartier på Stortinget .
DA170921 Etter det NTB forstår, er det få saker som ligger til behandling på Stortinget som umiddelbart kan sette regjeringens liv i fare.
DA170921 Vi har god tid, vi skal samarbeide om et budsjett i Stortinget , og vi finner fram til løsninger.
DA170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner På Stortinget svekkes partiet kraftig fra Vestlandet : Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal faller ut.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Det kan nok overdrives hvor viktig geografisk representasjon på Stortinget er i seg selv, men med nye stortingsgrupper er det spennende å se om hovedprofilen tar en ny retning, og hvor skillelinjene innad i gruppene vil gå.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Alle de fire borgerlige partiene gikk tilbake i årets valg, og flertallet på Stortinget blir dermed skjørere enn det har vært de siste fire årene.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner - Vil slike geografiske endringer ha noen betydning for om partier blir mer liberale eller konservative på Stortinget ?
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/npq7m/Enstemmig-Ap-komit-ga-Giske-toppverv Til NRK sa Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, at han ikke hadde fått noen oppsigelse.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/npq7m/Enstemmig-Ap-komit-ga-Giske-toppverv Giske var menig medlem av denne komiteen i sin første periode på Stortinget fra 1997 til 2001.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/npq7m/Enstemmig-Ap-komit-ga-Giske-toppverv - Det var naturlig å fortelle hvilke posisjoner medlemmer av partiledelsen får i Stortinget , derfor offentliggjorde vi dette nå, sier partisekretær Kjersti Stenseng, som leder valgkomiteen.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/npq7m/Enstemmig-Ap-komit-ga-Giske-toppverv Stortinget skal konstitueres 7. oktober.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson På grunn av det dårlige valgresultatet har Ap mistet lederverv i komiteer i Stortinget .
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Det betyr at Tajik kan bli leder, dersom kabalen på Stortinget fører til at Ap får ledervervet i denne komiteen.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson - Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, opplyser valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til NTB.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Stortinget skal konstitueres 7. oktober.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vao5L/Kreftbehandling-Ikke-kjeft-Snakk-med-hverandre--Jnas-Einarsson august, der kreftpasienter, pårørende og helsepersonell stilte foran Stortinget med krav om at kreftmedisiner blir tatt i bruk i Norge når de er godkjent i USA og EU.
AA170921 To av rådgiverne i Aps finansfraksjon på Stortinget har sagt opp sine stillinger i protest mot at Marianne Marthinsen vrakes som Aps finanstopp, erfarer NRK.
AA170921 Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, er ukjent med at de to rådgiverne skal ha sagt opp.
AA170921 I Arbeiderpartiet er det en egen valgkomiteene i partiet som fordeler posisjonene på Stortinget .
AA170921 Før Stortinget konstituerer seg, skal partiene fordele de ulike posisjonene mellom representantene.
AA170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng.
AA170921 Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng. ( ©NTB ) ¶
AA170921 Det er ikke kjent hvem Ap setter inn som leder av utenrikskomiteen, som partiet i utgangspunktet har opsjon på i form av å være det største opposisjonspartiet på Stortinget .
AA170921 - Jeg har ikke mottatt noen oppsigelser, er alt Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, vil si til NTB om den saken.
AA170921 - Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier Stenseng til NTB.
AA170921 Vi har god tid, vi skal samarbeide om et budsjett i Stortinget , og vi finner fram til løsninger.
AA170921 Vi har god tid, vi skal samarbeide om et budsjett i Stortinget , og vi finner fram til løsninger.
VG170920 I klageskrivene fremgår det at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag, at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser.
VG170920 Fremtiden har mange plattformer og lydspor, men toget har allerede gått fra standarden som Stortinget og NRK har gitt oss.
VG170920 Det nye Stortinget skylder oss såpass.
VG170920 Trontalen er regjeringens erklæring til Stortinget om slags planer den har, og som kong Harald holder ved Stortingets åpning.
VG170920 Men spørsmålet er også om Venstre og KrF - sammen eller hver for seg - vil holde Stortinget på pinebenken og la det gå uker og måneder før de avklarer overfor egne velgere hvordan de ser for seg samarbeidsmønsteret den nærmeste tiden.
VG170920 Ettersom landet har en regjering med Høyre og Frp, og den ikke møtes med mistillit i Stortinget , fortsetter regjeringen til Erna Solberg inntil en ny regjering er klar.
VG170920 Både Barth Eide og Huitfeldt har gitt valgkomiteen i Ap beskjed om at de ønsker å bli leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget , etter det VG erfarer.
VG170920 * 1 Forbud mot atomvåpen : Vinteren 2016 jobbet Huitfeldt for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
NL170920 Ønske om et sterkere regionalt nivå med større beslutningsmyndighet er den klare beskjeden som er gitt fra Stortinget i sommer.
NL170920 Oppdraget som er gitt oss fra Stortinget er krevende, særlig også fordi dette skjer med tvang.
NL170920 Og skulle så galt skje at Stortinget gir sin tilslutning til forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker, vil kommunestyrer og fylkesting bli diskriminert i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner.
DN170920 Etter det NTB forstår, er det sannsynlig at Venstre også vil avvente budsjettforhandlingene på Stortinget , som tidligst ventes å være ferdig et godt stykke ut i november.
DN170920 Partiene bestemmer ¶ Stortinget velger president, men avgjørelsene kommer kort før selve valgmøtet.
DB170920 Partiet belønnes med 11 mandater på Stortinget , fire flere enn fra 2013 til 2017.
DB170920 Høyre og Frp er nå avhengig av både Venstre og KrF for å sikre seg de 85 mandatene som sikrer flertall i Stortinget .
DB170920 Derfor har partistrategene i SV allerede nå lagt planen som skal så splid på borgerlig side med en gang Stortinget åpner.
DB170920 Et flertall på stortinget vil ha en form for avkriminalisering.
DB170920 - Dette er noe som regjeringen og Stortinget må se på i forhold til at vi også bør ha en konkurransedyktig og sterk motebransje - det er en viktig del av det å være en kulturnasjon.
DA170920 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
DA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ).
DA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ).
DA170920 - I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) til Nettavisen.
DA170920 Hva tenker du om at du, til tross for såkalt « brakvalg », mista plassen på Stortinget ?
DA170920 Aktuell : Mistet nylig plassen på Stortinget .
DA170920 Fylkesnes får støtte av Senterpartiets Geir Pollestad, de siste fire årenes leder av næringskomiteen på Stortinget .
DA170920 Både den sittende statsråden, de foregående statsrådene og Stortinget har vært informert og har kunnet gripe inn, sier han.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Stortinget gjorde i fjor det overordnede vedtaket om at Norge skal knytte seg til EUs finanstilsyn, som ble opprettet i 2011, men mange av de detaljerte lovforslagene i den nye bankreguleringen er fortsatt ikke tatt inn i EØS-avtalen.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Venstre og KrF avgjør i realiteten hvem som blir president i Stortinget .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Sammen med Stortingets direktør Ida Børresen har Thommessen fått betydelig kritikk for ledelsen av Stortinget .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Den nåværende stortingspresidenten Olemic Thommessen ( H ) er klar for fire nye år - om Stortinget vil.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident oktober skal Stortinget konstituere seg.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Etter valget er komitéfordelingen i Stortinget slik : ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Det elendige valgresultatet gjør at partiet mister et toppverv på Stortinget .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe De to minste partiene på Stortinget , Miljøpartiet de Grønne og Rødt, får ingen.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/waoln/Virke-regner-med-at-350-kronersgrensen-fjernes - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
AA170920 Saken løste seg ikke før i fjor sommer da Stortinget sa ja til norsk tilknytning, men med EFTAs overvåkingsorgan ESA som kontrollinstans.
AA170920 Anujan ( 17 ) : - Ungdom må se at de som havner i min situasjon, ikke gir opp ¶ 17 år gamle Anujan Kathirkamalingam ( i midten ) drømmer om en dag å komme på Stortinget .
AA170920 Til Adresseavisen har Fylkesnes tidligere uttalt at det også kan bli aktuelt å bringe saken inn for kontrollkomiteen på Stortinget , men at det først må avklares om Sandberg faktisk har gitt sin private e-postadresse til Reppe.
AA170920 Tidligere i september rettet SV-eren som representerer Troms og er medlem av næringskomiteen på Stortinget , et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren.
AA170920 Jeg mener det nå nærmer seg et punkt der Stortinget må få klarhet i hva som har skjedd og skjer.
AA170920 Flere medlemmer av næringskomiteen på Stortinget reagerte, og i et skriftlig spørsmål ba Fylkesnes om en garanti fra Sandberg : ¶
AA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ). ( ©NTB ) ¶
AA170920 Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ). ( ©NTB ) ¶
AA170920 - I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) til Nettavisen.
AA170920 Det elendige valgresultatet gjør at partiet mister et toppverv på Stortinget .
VG170919 Miljødirektoratet mener dette kan bli å ta hardt i og vurderer det som ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokkene.
VG170919 Etter ulverabalderet ba Stortinget regjeringen om å endre rovviltforskriften.
VG170919 - Rovviltnemndene har avgjort dette etter de nye endringene som Stortinget gjorde i vår.
VG170919 - Hvis statsråden skulle redusere uttaket som er foreslått av rovviltnemndene vil han i realiteten gå rett imot det Stortinget sa i vår, sier Arnstad.
VG170919 - Hvis ikke kommer regjeringen fullstendig på kant med Stortinget nok en gang i denne saken, sier Arnstad.
VG170919 Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4 - 6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.
VG170919 VG har vært i kontakt med de tre nyvalgte KrF-representantene på Stortinget , Torhild Roland Brandsdal fra Vest-Agder, Steinar Reiten fra Møre og Romsdal, og Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane.
NL170919 Med den tydelige endringsvilje som er vist i Troms, har man meget sterke kort på hånden når regjeringen og stortinget til neste år skal bestemme hvilke statlige oppgaver som løses best regionalt.
NL170919 For det er Stortinget som til syvende og sist skal ta avgjørelsen i denne saken, ikke Tromsø Ap, takk og lov.
NL170919 Dette er kvinnesolidaritet i praksis, og det er slett ikke første gang at det må vedtak i Stortinget til, for å fremme likestilling her i landet.
NL170919 Fra sitt kontor på Stortinget mener visst Tove Karoline Knutsen at hun vet bedre enn brukerne selv.
NL170919 Som kommunal- og moderniseringsminister har jeg ansvaret for å gjennomføre reformen Stortinget har vedtatt.
NL170919 Regjeringen og Stortinget skal også gjøre egne vurderinger av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.
NL170919 Stortinget har også bedt regjeringen om å se på overføring av en egen veiadministrasjon til fylkeskommunene, og å gi dem mer ansvar for integrering og for regional næringsutvikling.
DN170919 Han venter at Stortinget nå fjerner 350-kronersgrensen.
DN170919 Etter valget er det et større antall på Stortinget som vil fjerne 350-kronersgrensen, og Virke venter at det skjer.
DN170919 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
DB170919 Denne planen vil Støre nå bruke som inspirasjon for arbeidet som skal gjøres på Stortinget .
DB170919 Gustavsen, som er vara på Stortinget og tidligere statssekretær, skriver blant annet : ¶
DB170919 Samtidig vil det gjøre at Jonas vil holde igjen i det første budsjettet Stortinget vedtar når de kaster Erna og Siv, slik at han har noen egne gjennomslag å vise til om han felles året etter.
DB170919 Innvandringspolitikken, selv med bredt flertall i Stortinget , fører til beskyldninger om et mer brutalt og kaldt samfunn.
DB170919 Allerede snakker Støre om mulighetene den nye sammensettingen på Stortinget gir.
DA170919 Vi ønsket derfor at Stortinget skulle se på spørsmålet på nytt, det ønsket de ikke.
DA170919 - Vi er svært kritiske til at departementet har trenert en klar beskjed fra Stortinget om å sette kravet til inntekt ned, forteller Tønnessen, og utdyper : ¶
DA170919 Til sammenligning fikk Rødt, som klarte å få én representant inn på Stortinget , 70.522 stemmer, ifølge Valgdirektoratet.
DA170919 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget .
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/XK09o/Anujan-17--Ungdom-ma-se-at-de-som-havner-i-min-situasjon_-ikke-gir-opp 17 år gamle Anujan Kathirkamalingam ( i midten ) drømmer om en dag å komme på Stortinget .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjo1E/I-fjor-ble-Slettasulven-fredet-av-Helgesen-Na-lever-den-farlig-igjen Full ulvestrid i Stortinget
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjo1E/I-fjor-ble-Slettasulven-fredet-av-Helgesen-Na-lever-den-farlig-igjen Allerede før Stortinget har åpnet, ropes det nå « ulv, ulv » fra Høyre, Sp og Venstres rekker, etter at Miljødirektoratet mandag anbefalte å begrense vinterens lisensjakt på ulv til to flokker.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Har Arbeiderpartiet vært for kompromissvennlig i Stortinget ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Støre stilte også spørsmål ved om Arbeiderpartiet burde ha vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi - fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte spørsmål ved om partiet var for kompromissvennlige i Stortinget og lovet et tøffere Arbeiderparti i opposisjon.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken Mandag ønsket hverken justis- og beredskapsministeren eller politidirektøren å kommentere saken, men flere av politikerne i justiskomiteen på Stortinget etterlyste en ekstern granskning.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen Jan Arild Ellingsen ( Frp ) er medlem i justiskomiteen på Stortinget .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen Det sier Peter Christian Frølich ( H ), medlem i justiskomiteen på Stortinget .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen Stortinget
AA170919 | Støre varsler råkjør i Stortinget
AA170919 Men Arbeiderpartiet vil bruke planen til å fremme forslag i opposisjon i Stortinget , varslet han i sin landsstyretale tirsdag.
AA170919 Han stilte også spørsmål ved om Ap burde vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi - fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen.
AA170919 Han nevnte tre saker Ap raskt vil fremme, i håp om å få flertall i Stortinget : ¶ * 14 uker pappaperm.
AA170919 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil bruke den nye situasjonen i Stortinget til å splitte de borgerlige partiene.
AA170919 - I Stortinget skal vi ikke bruke mye tid på etterpåklokskap, sa Støre.
AA170919 Avisen har flere kilder som hevder at Marthinsen ønsker å fortsette i samme posisjon, men at Støre i stedet har tilbudt henne verv i andre komiteer i bytte mot posten i finanskomiteen på Stortinget .
AA170919 Stortinget ba derfor departementet om en uavhengig utredning av ulvens genetiske opprinnelse.
VG170918 Miljødirektoratet sier altså at det ikke er sikkert ulvebestanden i Norge blir så stor som Stortinget har bestemt den skal være, dersom det tas ut 36 ulv i vinter.
VG170918 - Vi vurderer at det er ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokker, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i viltseksjonen til VG.
VG170918 Støres nære rådgiver og sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, er komiteens sekretær.
DB170918 Miljøkampen internt blir overlatt til Venstre i Stortinget .
DB170918 Miljøkampen internt blir overlatt til Venstre i Stortinget .
DA170918 Så lenge det ikke blir regjeringsskifte blir alle byrådene sjølsagt sittende i sine fine stoler i rådhusets vestlige tårn, og det er ( etter hva jeg har greid å lese meg til ) bare en eneste bystyrerepresentant som nå forsvinner til Stortinget : Rødts Bjørnar Moxnes.
DA170918 Oslo Høyres gruppe på Stortinget vil bestå av seks personer ( Stefan Heggelund kom inn med omtrent en hipsterskjegghårsbredd ), men når Ine Marie forsvinner fra lista rykker sjuendeplassen opp.
DA170918 Og selv om det er mulig å beholde plassen i bystyret selv om man er på Stortinget , er ikke det sånt ordentlige folk gjør.
DA170918 Det er kjekt at de kom på Stortinget , det har de fortjent.
DA170918 Dermed forsvinner også hun ut av Stortinget , og tredjekandidat på lista, Guri Melby, rykker inn på tinget.
DA170918 Nicholas Wilkinson er en av de nye unge på Stortinget .
DA170918 Deres hud brennes til svarte sår og de dør » angrepet med øks og ramponert flere ganger da det ble stilt ut i UKS' monter foran Stortinget .
AP170918https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jRJGz/Mange-tror-de-far-skattekutt-med-aksjesparekontoen Finansdepartementet skrev til Stortinget i fjor høst at ordningen ikke betyr lavere skatt, men at det bare er snakk om å betale den samme skatten på ulike tidspunkter.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig Tidligere utenriksminister og Høyre-leder Jan Petersen ble ambassadør i Wien da han ga seg på Stortinget .
AA170918 Det sto mellom tre, men det ble altså Moe som blir ny kommunalråd etter at Gunnes havnet på Stortinget .
NL170917 Et massivt flertall på Stortinget ga i Nasjonal transportplan grønt lys til oppstart raskest mulig med lokale midler.
NL170917 Det skjer samtidig som Stortinget allerede har bundet seg til betydelig økte utgifter gjennom Nasjonal transportplan og langtidsplanen for Forsvaret.
DN170917 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget .
DN170917 oktober orienterer finansminister Siv Jensen ( Frp ) Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DN170917 * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget .
DN170917 oktober orienterer finansminister Siv Jensen ( Frp ) Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA170917 Men når man passerer Stortinget er det kort vei igjen til mål.
DA170917 Da gjenstår bare den tøffe stigningen tilbake opp til høyre for Stortinget .
AP170917https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xnwmp/Finansdepartementet-og-Storebrand-rykende-uenig-om-aksjesparekonto Til Stortinget har finansminister Siv Jensen skrevet at utsatt skatt ikke betyr lavere skatt.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Wold, Ole Martin / NTB scanpix ¶ - Stortinget må instruere Regjeringen til å legge til rette for at kommuner som ønsker å gå videre som egen kommune skal få lov til det.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Samtidig er det i det nye Stortinget et flertall mot tvang ( rødgrønn side pluss KrF ).
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Sammen med de rødgrønne partiene utgjør KrF nå et flertall på Stortinget - mot tvang.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel KrFs ledelse uttaler seg nemlig annerledes nå om reversering - etter stortingsvalget og etter at det ble klart hvem som er KrFs nye representanter på Stortinget .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel KrF har tatt innover seg at vi tapte saken i Stortinget og vi gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde, skriver hun.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Hvis noen av kommunene var imot sammenslåing måtte regjeringen sende saken til Stortinget som tok den endelige beslutningen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Han vil så snart Stortinget konstitueres ( 8. oktober ) fremme et Dokument 8-forslag med tre kulepunkter : ¶
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Fakta : Regjeringens kommune- og regionreform ¶ Stortinget vedtok 8. juni å redesere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Det er likevel slik at dette er ikke en typisk sak som egner seg for reversering, selv om vi stemte imot i Stortinget .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Dermed var det plutselig flertall på Stortinget for en frivllighetslinje, 81 mot 58 stemmer.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Dermed kan det være flertall i det nye Stortinget , som konstitueres 8. oktober, for reversering.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Da Stortinget før sommeren behandlet kommunereformen, stemte derfor Ap mot alle tvangssammenslåinger.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - KrF stemte mot tvangssammenslåinger og tapte dette i Stortinget .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Jeg håper jeg kan overbevise dem, men også resten av Stortinget , om at dette er utrolig viktig for oss.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Stortinget vedtok også inndelingsloven som ga regjeringen fullmakt til å slå sammen kommuner som var enige om å slå seg sammen.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qjan1/Er-det-egentlig-sa-bra-at-ungdommen-engasjerer-seg--Jan-Erland-Asbjornhus Her demonstrerer Natur og Ungdom utenfor Stortinget i forbindelse med valgkampen.
VG170916 SIER VELKOMMEN : Helge Andre Njaastad er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, stortingsrepresentant og avgtroppende komitéleder i kommunalkomitéen på Stortinget .
VG170916 INVITERER : Frp-leder Siv Jensen fotografert under partilederdebatten i Stortinget på valgnatten.
VG170916 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede.
VG170916 « Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering », står det.
VG170916 Slik endte det : Avtale på Stortinget : Flybasen på Andøya legges ned ¶
VG170916 Nå vil vi etterspørre disse tallene fra Stortinget .
VG170916 Det er nå regjeringens ansvar å holde Stortinget orientert om det skjer endringer i beslutningsgrunnlaget, svarer Anniken Huitfeldt.
VG170916 For både statsminister og Høyreleder Erna Solberg vil det være av betydning og få både Venstre og KrF med på regjeringslaget, for dermed å etablere en regjering med rent flertall i Stortinget .
DB170916 Som statsminister og leder for det største opposisjonspartiet på Stortinget har vi valgt å skrive dette i fellesskap.
DB170916 Miljøkampen fikk mager uttelling på Stortinget .
DA170916 Norges Fiskarlag har gjentatte ganger advart regjeringen og Stortinget mot å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene mellom Barentshavet og Lofoten.
DA170916 * De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgerne-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn Dette er de nye nye ansiktene på Stortinget .
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgerne-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn Den nye kjønnsfordelingen på Stortinget : Kristelig Manneparti og Mannegruppa Venstre.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgerne-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Vi er jo opptatt av at Stortinget skal gjenspeile befolkningen.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgerne-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Det er tydeligvis noen velgere som ikke ønsker å ha kandidater med utenlandsk bakgrunn på Stortinget , sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie, til Aftenposten.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgere-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn Dette er de nye nye ansiktene på Stortinget .
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgere-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn Den nye kjønnsfordelingen på Stortinget : Kristelig Manneparti og Mannegruppa Venstre.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgere-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Vi er jo opptatt av at Stortinget skal gjenspeile befolkningen.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/np2ox/Oslo-velgere-strok-listetoppene-og-kandidater-med-utenlandske-navn - Det er tydeligvis noen velgere som ikke ønsker å ha kandidater med utenlandsk bakgrunn på Stortinget , sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie, til Aftenposten.
AA170916 Spesielt dem som har lave budsjetter, og hvor det i all hovedsak er frivillighet og egeninnsats som får hjulene til å gå rundt, sier leder for justiskomiteen på Stortinget , Hadia Tajik ( Ap ), til avisen.
AA170916 Spesielt dem som har lave budsjetter, og hvor det i all hovedsak er frivillighet og egeninnsats som får hjulene til å gå rundt, sier leder for justiskomiteen på Stortinget , Hadia Tajik ( Ap ), til avisen.
VG170915 I 2015 ble det inngått et forlik på Stortinget om å ta imot 8.000 syriske kvoteflyktninger over en periode på tre år.
VG170915 I 2007 fikk han permisjon fra Stortinget for å jobbe som en av direktørene i organisasjonen.
VG170915 Brende ble innvalgt på Stortinget første gang i 1997.
SA170915 Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget .
NL170915 Slik jeg bedømmer det, har ikke Arbeiderpariet i tilstrekkelig grad gjort det som jeg viste i eksemplet ovenfor med Høyre, skarppolert sin profil i arbeidet i Stortinget og klargjort seg til valgkampinnspurten, selv om programarbeidet og programmet var utmerket.
NL170915 Jeg observerte i arbeidet i Stortinget hvordan Erna som partileder og parlamentarisk bygde stein for stein og tidvis ledet sine tropper bort fra tidligere høyreregimers mer eller mindre rendyrket " blå økonomitenkning " og over også på mykere saker av betydning ikke bare for pengefolk og investorer.
NL170915 De kom jo inn på Stortinget med knappes mulig margin.
DN170915 KrF-leder Knut Arild Hareide sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget , og partisekretær Hilde Frafjord Johnson har bred utenrikspolitisk erfaring.
DB170915 Vi tapte saken i Stortinget , og det har vi tatt innover oss, sier Bollestad til Dagbladet.
DB170915 Sp vil nemlig fremme forslag i Stortinget om å oppheve tvangssammenslåinger av kommuner, i de tilfellene der kommunene ber om det.
DB170915 I UTGANGSPUNKTET NEI : KrF-nestleder Olaug Bollestad sier i utgangspunktet nei til å oppheve tvang i kommunereformen, til tross for at partiet stemte i mot tvangssammenslåingene i Stortinget i juni.
DB170915 Det vil være merkelig om de ikke også skulle være enig i det når det blir diskutert i Stortinget på ny, for det vil det bli, lover Arnstad.
DB170915 - Når et slikt forslag kommer på bordet i Stortinget , håper jeg at KrF vil være oppriktig overfor sine velgere, sier Arnstad.
DB170915 - Det er ingenting som tilsier at KrF ikke nå kan stå 100 prosent på frivillighetslinja når de stemte for det i Stortinget .
DB170915 Valgresultatets usikre parlamentariske situasjon gjør at den blåblå regjeringen må søke samarbeid fra sak til sak i Stortinget , og dermed sitter utrygt.
DA170915Stortinget har vi fått vedtatt at Nav skal stille krav til at ingen innvandrerkvinner kan si nei til jobb på grunn av religiøse skikker, som at man ikke kan se på eller berøre menn.
DA170915 Da jeg tok dette opp med Listhaug i Stortinget i september 2016, svarte hun at det ikke var noe stort problem.
DA170915 Bøhler sier at han har vært den første til å ta opp i Stortinget en rekke forslag med krav til integrering, som Frp først senere har valgt å fronte.
DA170915 Ap-politiker Jan Bøhler, som denne uka ble gjenvalgt på Stortinget , er et eksempel på hvordan Ap og venstresida selv kan sette agenda i innvandringsspørsmålet - uten å bryte med venstresidas verdier, sier Halse.
DA170915 Nylig gjenvalgt stortingsrepresentant, Ingjerd Schou ( H ), hadde bare sittet på Stortinget i 19 dager, da hun ble valgt til å være sosialminister under Bondevik II-regjeringen.
DA170915 Noe av det første SV skal gjøre når det nye Stortinget trer sammen, er å fremme forslag om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170915 De neste fire årene vil han være en av elleve SV-ere på Stortinget , takket være et sterkt valgresultat.
DA170915 - Hva slags komité på Stortinget ønsker du plass i ?
DA170915 Som nyvalgt på Stortinget vil Kari Elisabeth Kaski snakke Groruddalens sak.
DA170915 SV er inne med 11 mandater på Stortinget , men sitter fortsatt i opposisjon.
DA170915 Og du er inne på Stortinget .
DA170915 KrF-leder Knut Arild Hareide sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget , og partisekretær Hilde Frafjord Johnson har bred utenrikspolitisk erfaring.
DA170915 Nå har de ikke støtte i de tre fylkestingene, og de tør ikke si at det nye Viken-området skal være valgkrets til Stortinget .
DA170915 Hvorfor : Ble valgt inn på direktemandat fra Buskerud til sin femte periode på Stortinget i det som var et brakvalg for Senterpartiet.
DA170915 Hvordan kommer du og Senterpartiet til å bruke den styrkede posisjonen dere har fått i Stortinget ?
DA170915 Du er den stortingspolitikeren som stemmer desidert oftest mot ditt eget parti i Stortinget .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zaymb/Venstre-gikk-mest-ned-i-profilenes-hjemkommuner Rotevatn ble sendt hodestups ut av Stortinget .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bEv3d/Borge-Brende-gar-av-som-utenriksminister * Fikk i 2007 permisjon fra Stortinget for å tiltre jobb i stiftelsen Verdens økonomiske forum ( WEF ).
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister KrF fikk 123 000 stemmer og 8 på Stortinget .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Juristen fikk fast plass på Stortinget i 2005, og var leder av Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2005 til 2009.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Juristen fikk fast plass på Stortinget i 2005, og var leder av Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2005 til 2009.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Blant Høyre-kilder på Stortinget nevnes Ine Marie Eriksen Søreides navn først.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti | Far og datter sitter på Stortinget for hvert sitt parti ¶
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Også på motsatt side i politikken er det enkelte nære bånd på Stortinget .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Nå skal de på Stortinget .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Linda og Trond Helleland ble kjærester for 13 år siden da begge to satt i justiskomiteen på Stortinget for Høyre.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Hvis forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) får fornyet tillit som minister, betyr det at Tybring-Gjedde vil møte fast på Stortinget fremover.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Christian Tybring-Gjedde ( 54 ) har sittet på Stortinget siden 2005.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti Begge ble gjenvalgt til Stortinget ved årets valg : Hun fra Sør-Trøndelag, han fra Buskerud.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7eG6w/Far-og-datter-sitter-pa-Stortinget-for-hvert-sitt-parti - Vi kommer ikke til å ha kontakt på Stortinget , så dette er først og fremst hyggelig for ham.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2reXG/Voldsom-okonomisk-smell-for-valgtaperne--tilsvarende-opptur-for-vinnerne Partier som ikke er med i en regjering og som har minst to representanter på Stortinget , får i tillegg et « opposisjonstilskudd » hver på 2,9 millioner.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2reXG/Voldsom-okonomisk-smell-for-valgtaperne--tilsvarende-opptur-for-vinnerne Hvert parti på Stortinget får et grunnbeløp på 4,6 millioner.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Aftenposten har studert sakene det er kranglet om i valgkampen, og sett på sakene som det nye flertallet på Stortinget nå bekrefter - eller avviser.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget .
AA170915 I 2015 ble det inngått et forlik på Stortinget om å ta imot 8.000 syriske kvoteflyktninger over en periode på tre år.
AA170915 Nå blir det en politisk oppgave å mane til at trønderbenken er våken når denne saken kommer til behandling i Stortinget , sier Solem.
AA170915 * Fikk i 2007 permisjon fra Stortinget for å tiltre jobb i stiftelsen Verdens økonomiske forum ( WEF ).
AA170915 Under høringen oppfordret Mannsforum familiekomiteen og Stortinget til å vedta endringer i Barneloven, slik at delt omsorg blir hovedregelen etter samlivsbrudd inntil annet er avtalt eller avgjort av en domstol. ( ©NTB ) ¶
AA170915 KrF-leder Knut Arild Hareide sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget , og partisekretær Hilde Frafjord Johnson har bred utenrikspolitisk erfaring.
AA170915 Stortingsveteran Terje Lien Aasland som er valgt inn på Stortinget fra Telemark for fjerde gang, er blant minoriteten som har med seg et fagbrev.
AA170915 Et viktig springbrett inn på Stortinget er en jobb eller verv i partiet, enten som ordfører, fylkesordfører eller politisk rådgiver.
AA170915 LES KOMMENTAREN : Hva kan vi forvente av 15 trøndere som vi sender til Stortinget ?
AA170915 * Fikk i 2007 permisjon fra Stortinget for å tiltre jobb i stiftelsen Verdens økonomiske forum ( WEF ).
AA170915 I den ser jeg at Stortinget vil sette foten ned for alternativ medisin i løpet av de neste fire årene.
AA170915 Han frykter også at nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet kan bli strøket fra planene når regjeringen skal legge frem saken for Stortinget .
VG170914 Kranglingen tas internt, mens de kan valse over Stortinget etterpå.
VG170914 I opposisjonen på Stortinget sitter det folk som er klare til å donere bort alle eggene i stamcellekurven sin, sette opp skattene, kutte ut K'en i KrF og eksperimentere med et tredje kjønn.
VG170914 Går de i en ren mindretallsregjering, vil de også få vedtatt mange saker, men samtidig får Stortinget mye mer makt og de blåblå vil måtte akseptere store tap.
VG170914 For på Stortinget sitter Ap som er enig med regjeringen i mye mer enn Jonas Gahr Støre liker å innrømme.
VG170914 De kan kjøre slalåm i Stortinget og shoppe flertall fra sak til sak.
VG170914 Da vil hun først måtte forhandle internt i regjering, og etterpå skaffe flertall i Stortinget .
VG170914 Sveinung Rotevatn fikk onsdag vite at han ikke ble gjenvalgt til Stortinget .
VG170914 Rotevatn sees også på som en svært kunnskapsrik og allsidig politiker som « kan » Stortinget .
VG170914 Men akkurat nå er jeg ikke på vei inn i regjering, men på vei ut av Stortinget , sier Rotevatn til VG onsdag kveld.
VG170914 Les også : Sjekk det nye Stortinget - disse er inne og ute ¶
VG170914 Tvert imot : Aps mektige sekretariatsleder på Stortinget , Støres nære rådgiver Hans Kristian Amundsen, tok ordet og satte Bals på plass.
VG170914 PENGEANSVARLIG : Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, gratulerer Støre etter at han på Aps landsmøte på Folkets Hus I Oslo i 2014 ble valgt til partiets nye leder etter eks-statsminister Jens Stoltenberg.
VG170914 De tre rådgiverne som advarte var etter det VG erfarer Støres egen biograf og håndplukkede fagligpolitiske rådgiver på Stortinget , Jonas Bals, kommunikasjonssjef Camilla Ryste og strategisk rådgiver Thomas Hornburg.
VG170914 « Bestevenn»-strategien med 100 prosent støtte til Erna Solberg, var det som berget partiet inn på Stortinget med syv mandater.
VG170914 Både Trine Skei Grande og Ola Elvestuen ( Oslo ) og Abid Raja ( Akershus ) ble gjenvalgt til Stortinget med god margin : 8,4 prosent i Oslo og 6,5 prosent i Akershus.
VG170914 Få oversikt : Her er det nye Stortinget
DN170914 Hagen peker på at en mindretallsregjering av Høyre og Frp vil ha tre muligheter for å danne flertall i Stortinget - den ene med KrF/Venstre sammen, den andre muligheten er flertall med Ap, den tredje er med Sp.
DN170914 Frps Kari Kjønaas Kjos, som denne perioden har ledet helsekomiteen på Stortinget , har også gode erfaringer med Venstre-samarbeid på sitt område.
DN170914 De slipper å ha bikkjeslagsmål med Venstre i regjeringen først, og likevel må de til Stortinget etterpå for å skaffe flertall, sier Hagen.
DN170914 - Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, het det i kronikken fra kontrollkomiteen etter Børresens beskrivelse av den mye omtalte byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget .
DN170914 mai 2018, bekrefter Stortinget ifølge Aftenposten.
DB170914 Terje Breivik ( 52 ) har også sterke statsrådkvalifikasjoner, men hans diplomatiske evner vil være viktige for Venstre på Stortinget .
DB170914 Sveinung Rotevatn, som røk ut av Stortinget etter Stortingsvalget.
DB170914 Nå er både Høyres Svein Flåtten og KrFs Hans Olav Syversen ute av Stortinget , slik at bare Breivik og Hans Andreas Limi ( Frp ) representerer kontinuiteten.
DB170914 BLIR PÅ STORTINGET ?
DB170914 Tre muligheter i Stortinget
DB170914 En mindretallsregjering med Høyre og Frp vil måtte skaffe seg flertall i Stortinget fra sak til sak, men Hagen mener de vil ha flere muligheter på den måten, enn i inneværende periode.
DB170914 En Høyre og Frp-regjering som er fristilt fra Venstre og KrF, vil kunne danne flertall med andre partier på Stortinget også, påpeker han.
DB170914 Da får man politikken gjennom i Stortinget .
DB170914 - En vil ha vekselvis tre muligheter i Stortinget , mot bare en nå.
DB170914 FÅR KRITIKK : Frp's Tor André Johnsen, akkurat innvalgt til sin andre periode på Stortinget .
DB170914 ( Dagbladet ) : Frp's stortingsrepresentant Tor André Johnsen, som mandag ble gjenvalgt til sine andre periode på Stortinget fra Hedmark, delte i går et innlegg som får AUF til å reagere.
DB170914 Partiet fikk bibelskulestyrar Nils Lavik inn på Stortinget i 1933, men det var etter krigen at det ble fart på organisasjon og agitasjon.
DB170914 Det skjer samtidig som KrF vil bli utfordret fra alle kanter i Stortinget .
DB170914 Ungdommer med et politisk engasjement skal måtte slippe å motta hets, trusler eller hatkommentarer for meningene sine - og hvertfall fra ansvarlige politikere, enten de er statsråder i en regjering eller sitter på Stortinget .
DA170914 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede.
DA170914 Sykepleierne i Kreftforeningen under en streikemarkering foran Stortinget i august.
DA170914 Med knappest mulig flertall i Stortinget , 85 mot 84 stemmer, ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen 8.juni.
DA170914 Verken Atle Simonsen ( Frp ) eller Aleksander Stokkebø ( Høyre ) kom inn på Stortinget med direktemandat fra Rogaland.
DA170914 Så det er framdeles usikkert når jeg eventuelt begynner på Stortinget , avslutter Atle Simonsen.
DA170914 Sikker på plass på Stortinget
DA170914 Onsdag ble det også klart at Rogaland Høyre ikke fikk nok stemmer til å sikre fem mandater på Stortinget .
DA170914 Men om alt går slik han tror og håper, er han inne på Stortinget så fort Solveig Horne får fornyet tillit som barne- og likestillingsminister.
DA170914 Atle Simonsen var Rogaland Frps fjerdekandidat til Stortinget .
DA170914 Snart 15 år er gått siden KrFs helseminister Dagfinn Høybråten trumfet gjennom røykeloven i Stortinget .
DA170914 LES OGSÅ : Her er den nye rogalandsbenken på Stortinget
DA170914 Med knappest mulig flertall i Stortinget , 85 mot 84 stemmer, ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen 8.juni.
DA170914 Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede.
DA170914 Med knappest mulig flertall i Stortinget , 85 mot 84 stemmer, ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen 8.juni.
DA170914 Une Bastholm blir en enslig svale for MDG på Stortinget de neste fire årene, men hun er sikker på at partiet hennes vil komme sterkere tilbake ved neste stortingsvalg.
DA170914 I det ligger at MDG trenger all hjelp partiet kan få fra andre miljøpartier, for å vinne fram på Stortinget mot fortsatt oljefokuserte partier som Høyre og Frp i den kommende stortingsperioden. - 4 prosent i 2021 ¶
DA170914 - Jeg vil jobbe for endringer i oljepolitikken på Stortinget , både utvinningstempoet og skatteregimet, og sørge for å avsløre regjeringens kortsiktige løsninger, understreker hun.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pzekj/Her-er-kommunene-hvor-Arbeiderpartiet-blodde-aller-mest Ap falt i valgkampen ned på et mellomstandpunkt der Stortinget avgjør omfanget av helikoptre på Bardufoss når landmaktutredningen kommer til politisk behandling.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Senterpartiet, som ble valgets vinner med en fremgang på 4,8 prosentpoeng nasjonalt, er det eneste partiet på Stortinget med flere kvinner enn menn.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Personen som står øverst på listen har størst sjanse for å komme inn på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Partiet hadde kvinner på topp i Finnmark, Nordland, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag, som ikke kom inn på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre MDG fikk én representant for sine 94.000 stemmer : KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre For ordens skyld : I år er det satt ny rekord i antall kvinner på Stortinget , med 69 kvinnelige representanter.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Etter å ha vippet over og under sperregrensen, kom Venstre til slutt over og fikk åtte representanter på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Andelen kvinnelige Venstre-representanter på Stortinget er halvert.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere Dette bidro blant annet til at Venstre kom over sperregrensen på 4 prosent, at de borgerlige partiene fikk fortsatt flertall på Stortinget uten å ha fått flest stemmer, og at Abid Raja ble innvalgt fra Akershus.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n1gr/Nar-dukker-Erna-Solberg-opp-pa-Slottsplassen-Og-10-andre-ting-du-lurer-pa-etter-valget Men sittende statsminister Erna Solberg har ikke mistet flertallet på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n1gr/Nar-dukker-Erna-Solberg-opp-pa-Slottsplassen-Og-10-andre-ting-du-lurer-pa-etter-valget I Norge har vi ikke såkalt investitur : en regel om at minst halve Stortinget må stemme for en regjering før den kan tiltre.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n1gr/Nar-dukker-Erna-Solberg-opp-pa-Slottsplassen--Og-10-andre-ting-du-lurer-pa-etter-valget Men sittende statsminister Erna Solberg har ikke mistet flertallet på Stortinget .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n1gr/Nar-dukker-Erna-Solberg-opp-pa-Slottsplassen--Og-10-andre-ting-du-lurer-pa-etter-valget I Norge har vi ikke såkalt investitur : en regel om at minst halve Stortinget må stemme for en regjering før den kan tiltre.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6Lv20/Konsekvensutredning-er-en-nodvendighet-for-demokratiet--John-Christian-Bull-Osmundsen Si ;D-innlegg : Nesten tre av fire mandater er valgt inn på Stortinget på tross av at de vil gå inn for konsekvensutredning.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6Lv20/Konsekvensutredning-er-en-nodvendighet-for-demokratiet--John-Christian-Bull-Osmundsen Etter et veldig skuffende valg og kun ett mandat på Stortinget ønsker fortsatt MDG å ha innflytelse i politikken, skriver John Christian Bull Osmundsen ( 18 ).
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6Lv20/Konsekvensutredning-er-en-nodvendighet-for-demokratiet--John-Christian-Bull-Osmundsen 169 mennesker er valgt inn på Stortinget , og det er Høyre og Frp som ser ut til å kunne danne regjering.
AA170914 Vi får se om de mener det samme her i Stortinget , sier Vedum.
AA170914 Senterpartiet håper på omkamp om flystasjonen på Andøya, regionreformen, tvangssammenslåing av kommuner og rovdyrpolitikken i det nye Stortinget .
AA170914 - Vi kommer til å fremme forslag om Andøya nettopp fordi det er en annen sammensetning på Stortinget og fordi i løpet av valgkampen har det kommet nye og relevante opplysninger, og det er usikkerhet rundt tallgrunnlaget, sier Vedum til NTB ¶
AA170914 - Kjempeartig, synes nyvalgte Sandra Borch, tidligere leder i Senterungdommen, om sitt første gruppemøte på Stortinget .
AA170914 - Dette var ikke helt planlagt, sier Bjørke, som vippet inn på Stortinget etter fintelling av stemmer tirsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170913 Fjorårets vanskelige budsjettforhandlinger demonstrerte at Erna Solberg hadde problemer med å samle alle fire borgerlige partier selv da ett av mellompartiene var nok til å sikre flertall på Stortinget .
VG170913 Vi ble fordømt av Folkeforbundet og fikk vår første lovgiving om våpeneksport etter at Stortinget hadde våknet.
VG170913 Se også : Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonsalg til Emiratene ¶
VG170913 Hun minner om at Botten var positiv til deponi-planene i et skriftlig spørsmål hun stilte til miljøministeren i Stortinget i mars.
VG170913 Sammen med Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, har Ingebrigtsen rapportert til Giske.
VG170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
VG170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
VG170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
VG170913 - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
DN170913 For å få flertall på Stortinget trenger regjeringspartiene Høyre og Frp støtte fra både Venstre og KrF.
DN170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
DN170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
DN170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
DN170913 - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
DN170913 ¶ Rødt-leder Bjørnar Moxnes kom inn på Stortinget , men er misfornøyd med valgloven.
DB170913 Da Støre besøkte Dagbladets valgbod foran Stortinget til partilederutspørring for to uker siden var aksjeinvesteringene hans ett av flere tema Ap-lederen måtte svare for.
DB170913 Rode Hegstad, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ), sier til Dagbladet at det er bra for demokratiet at det blir flere unge representanter på Stortinget .
DB170913 NY REPRESENTANT : Aleksander Stokkebø blir Rogaland Høyres femte mandat på Stortinget .
DB170913 Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) var 20 år og Parableen Kaur fra Arbeiderpartiet var også 20 år da de ble valgt til vararepresentanter på Stortinget .
DB170913 Hegstad sier at det er viktig at de som sitter på Stortinget representerer hele befolkningen, også de under 30 år.
DB170913 Freddy Øvstegård er et av mange gode eksempler på at partiene har satt unge kandidater helt øverst på lista, selv om de lå an til å få inn en eller ingen kandidater på Stortinget fra det fylket.
DB170913 - Det er dritkult å få lov til å være representant for de unge på Stortinget .
DB170913 UTFORDRINGER : Erna Solberg kommenterte valgseieren på Stortinget tirsdag.
DB170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
DB170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
DB170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
DB170913 - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
DA170913 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det nye Stortinget byr på ny dynamikk, som han håper kan gi partiet støtte i saker som oppheving av tvangssammenslåing av kommuner og nedleggelsen av Andøya flystasjon.
DA170913 LES OGSÅ : Stokkebø går for Stortinget
DA170913 LES OGSÅ : SV-stjerneskudd klar for Stortinget
DA170913 - Dette Stortinget åpner nye muligheter for både å påvirke og lage politikk, sa han og trakk fram skole og eldreomsorg som saker han vil jobbe for.
DA170913 Aktivister fra Natur og ungdom demonstrerer utenfor Stortinget mot konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nylig.
DA170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
DA170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
DA170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
DA170913 - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
DA170913 Tage Pettersen ( H ) lover å være en synlig og aktiv politiker, både i Stortinget og i media, og skal være en stemme for hele Østfold.
DA170913 Ifølge en undersøkelse som ble gjort av NRK og Amedia, har de tre Høyre-representantene fra den sittende Østfold-benken overhodet ikke nevnt Østfold i sine framlegg på talerstolen på Stortinget .
DA170913 I løpet av de 50 dagene jeg har vært på Stortinget, har jeg to interpellasjonsdebatter og flere spørretimespørsmål, sier Pettersen, og forsikrer at han skal være svært aktiv både i media og på Stortinget .
DA170913 I løpet av de 50 dagene jeg har vært på Stortinget , har jeg to interpellasjonsdebatter og flere spørretimespørsmål, sier Pettersen, og forsikrer at han skal være svært aktiv både i media og på Stortinget.
DA170913 Den avtroppende mosseordføreren Tage Pettersen er ikke ukjent i gangene på Stortinget eller i det politiske Østfold.
DA170913 Med Tage Pettersen på Stortinget , blir ordførerstolen tom.
DA170913 - Det ble satset på utmarksnæringer på 1950, - 60- og - 70-tallet etter oppfordring fra Stortinget i forbindelse med behandling av diverse landbruksmeldinger.
DA170913 Venstre-leder Trine Skei Grande og pressesjef Jan-Christian Kolstø var i godt humør da de forlot Stortinget etter partilederdebatten i vandrehallen natt til tirsdag.
DA170913 Snart 15 år er gått siden KrFs helseminister Dagfinn Høybråten trumfet gjennom røykeloven i Stortinget .
DA170913 Med det kunne de sikre seg flertall på 85 mandater i Stortinget gjennom enten KrFs ti mandater eller Venstres ni.
DA170913 KrF har gjort sitt dårligste valg noensinne, men kan likevel få en nøkkelposisjon på Stortinget .
DA170913 - Vi har på en måte sterkere kort i Stortinget denne gang, mener Trude Brosvik, fylkesleder i Sogn og Fjordane.
DA170913 Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
DA170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
DA170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
DA170913 - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
DA170913 Masud Gharahkhani ( Ap ) kom seg inn på Stortinget , men tapte kampen om regjeringsmakt.
DA170913 Hvorfor : Ble mandag valgt inn som nykommer på Stortinget .
DA170913 Hva slags følelse sitter du med dagen etter at Arbeiderpartiet tapte kampen om regjeringsmakt, samtidig som du for første gang ble valgt inn på Stortinget ?
DA170913 Hva blir de viktigste sakene å jobbe for når du flytter inn på Stortinget nå ?
DA170913 Hagen sa i går at det er bra at en ny blå regjering ikke trenger å forholde seg til samarbeidspartiene, for da kan de gå til Arbeiderpartiet og få gjennomslag på Stortinget i enkeltsaker.
DA170913 Hun mener Eivind Knudsen er en verdig arvtaker til å bli partiets gruppeleder i bystyret, når Masud skal inn på Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Venstre på Stortinget har stått for en svekkelse av arbeiderrettigheter, og det harmonerer dårlig med våre verdier.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdJo6/Her-er-partitoppenes-beste-og-verste-valgkampoyeblikk Mandag kveld var partilederne samlet i Stortinget etter at valgresultatet ble klart.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget Une Aina Bastholm ( MDG ) ble valgt inn på Stortinget mandag - som den eneste fra sitt parti.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12mne/MDG-fikk-n-representant-for-sine-94000-stemmer-KrF-fikk-123000-stemmer-og-atte-pa-Stortinget De to minste partiene på Stortinget fikk svært lite igjen for hver stemme ved årets stortingsvalg.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten - Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni med et knapt flertall.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget | Ida Børresen gir seg som direktør på Stortinget
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget sten der de beskyldte direktøren for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Innstillingen behandles av Stortinget i plenum.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Ida Børresen søker ikke et nytt åremål som direktør for Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Det skjer når det nye Stortinget om kort tid skal konstitueres.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Det skal nå velges en ny president i Stortinget .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Dagens president Olemic Thomessen ( H ) har også fått betydelig kritikk fra Stortinget for sin håndtering av flere saker.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/49kKq/Ida-Borresen-gir-seg-som-direktor-pa-Stortinget Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AA170913 Nedgangen er på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og partiet mister hele seks mandater på Stortinget .
AA170913 Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget .
AA170913 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk.
AA170913 | Slik blir det nye Stortinget
AA170913 Tirsdag sendte fintellingen kandidater inn og ut av Stortinget , men nå later det meste til å være klart.
AA170913 | Partiene setter stab på Stortinget
AA170913 Senterpartiet samler derimot alle sine 19 representanter, nye og gamle, på Stortinget torsdag klokken 13.
AA170913 Det er ikke overraskende at disse partiene, inkludert Ap, peker på at det faktisk er et flertall i Stortinget for dette.
AA170913 Derfor forventer jeg at de tre partiene som har et så stort flertall i Stortinget , gjennomfører det de har sagt de skal gjøre, sier han.
AA170913 - Dette valget har avklart at det er det samme brede flertallet bak norsk oljepolitikk i det nye Stortinget som i det forrige, sier Norsk olje og gass' sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til NTB.
AA170913 Det beste fylket for partiet var Vest-Agder, der de fikk 12,6 prosent av stemmene og to representanter på Stortinget . ( ©NTB ) ¶
AA170913 Den offisielle språkpolitikken i Norge vedtas av Stortinget .
AA170913 Vi må ha lov til å forvente at våre 15 representanter både klarer å representere sitt eget politiske parti på Stortinget , samtidig som de tar et ansvar for å løfte frem det som er bra for Trøndelag og dermed også for hele landet.
AA170913 Trønderbenken har ikke rykte på seg for å være den mest innflytelsesrike lobbyen på Stortinget .
AA170913 Trøndelag sender 15 kvinner og menn til Stortinget for å jobbe for landet og landsdelen.
AA170913 Gründervirksomhet i Trøndelag, etablering av nye selskaper og arbeidsplasser som bidrar til det litt klisjéfylte begrepet « Det grønne skiftet » bør stå høyt oppe på lista over arbeidsoppgaver trønderske kvinner og menn på Stortinget skal legge sjela si i de neste fire årene.
AA170913 Det politiske rommet i Stortinget vil bli større de neste fire årene, og mulighetene til å sikre viktige seire til Trøndelag er til stede.
AA170913 Sperregrensen ligger på samme nivå som i sammenlignbare land og fører til at vi ikke får et virvar av små partier på Stortinget .
VG170912 Venstre havnet dermed over sperregrensen, noe som utgjorde fem ekstra mandater på Stortinget .
VG170912 Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise ( H ) var Høyres førstekandidat i Hedmark, og har sikret seg en plass på det nye Stortinget .
VG170912 Rødt nådde ikke sperregrensen men er inne på Stortinget for første gang og har doblet oppslutningen sin siden forrige valg.
VG170912Stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier, slik vi har vist i Oslo, sa Moxnes til VG under valgvaken.
VG170912 Nå skal Rødt for første gang inn på Stortinget .
VG170912 Karin Andersen ( SV ) var nær ved å miste utjevningsmandatet i Hedmark, men for henne endte det lykkelig og hun kan se frem til fire nye år på Stortinget .
VG170912 GRØNT SKIFTE : Talsperson for MDG, Rasmus Hansson, er ute av stortinget , mens talsperson Une Aina Bastholm er inne.
VG170912 Forfatter og Venstre-politiker Carl-Erik Grimstad ( V ) er også blant dem som har kommet seg inn på Stortinget denne gangen.
VG170912 For alle tre partiene har det vært en hard kamp om stortingsplassene, og flere kjente profiler som har sittet på Stortinget de siste fire årene har nå falt ut.
VG170912 Dermed kan partileder Bjørnar Moxnes gjøre seg klar for bli den første Rødt-profilen på Stortinget .
VG170912 De får i alle fall Sandra Borch og mange flere på Stortinget .
VG170912 Andre kjente fjes som forsvinner fra Stortinget i neste periode er Helga Pedersen ( Ap ), som ikke stilte til gjenvalg.
VG170912 - Det har vært et privilegium å få representere dere på Stortinget , sa Hansson under valgvaken, og takket for tilliten partiet hadde gitt ham.
VG170912 NEDERLAG : Jonas Gahr Støre på vei til debatt i Stortinget natt til tirsdag.
VG170912 For selv om alle fire partier kan se frem til fortsatt fremmøte på Stortinget , har også alle gått tilbake.
VG170912 Venstrevinden fra skolevalget løyet en smule i det virkelige valget, men SVs fremgang, samt at Rødt-lederen kommer inn på Stortinget , gjør at ytre venstre er styrket i norsk politikk - tross det som fort kan bli fire nye, blåblå år. | « Alle » har stemt Sp i Andøy ¶
VG170912 Forventningene om noe større enn bare plass på Stortinget har bare vokst de siste ukene.
VG170912 På veg fra Venstres valgvake til Stortinget i går kveld var Grande klar på at det har vært fire utfordrende år som støtteparti for regjering med Frp.
VG170912 Etter valget får Venstre åtte mandater på Stortinget , hvorav Carl-Erik Grimstad fra Vestfold Venstre og Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag Venstre er nykommere.
VG170912 VALGVINNER : Statsminister Erna Solberg ( H ) ankommer Stortinget valgnatten.
VG170912 Rødt og MDG får ett mandat hver på det nye Stortinget .
VG170912 Med en sperregrense på 5 prosent ville de borgerlige ha mistet flertallet på Stortinget , viser VGs beregning.
VG170912 Likevel ligger opposisjonen an til å få bare 80 plasser på det nye Stortinget , mot 89 plasser til de borgerlige.
VG170912 De fire borgerlige partiene fikk færre stemmer enn de fem ikke-borgerlige, men får flertall på Stortinget likevel.
VG170912 SMELL : Partileder Jonas Gahr Støre på vei inn til Stortinget etter å ha fått de nedslående valgresultatene mandag kveld.
VG170912 Det murres kraftig over at valgkampen ikke er blitt ledet helt og fullt fra partikontoret, men via valgkamporganisasjonen med base i Stortinget .
VG170912 Vi har etablert oss på Stortinget som første parti på 40 år, vi har vokst i oppslutning og mulighet til å sette dagsorden.
VG170912 Men også veldig stolt fordi det er en bragd i seg selv å klare å bli værende på Stortinget etter en periode som en enmannsgruppe, sier Une Aina Bastholm til VG.
VG170912 MDGs andrekandidat i Oslo, Per Espen Stoknes, trekker også frem at dette er første gang et parti har klart å beholde et mandat etter å ha kommet inn på Stortinget siden Frp gjorde det.
VG170912 GRØNT SKIFTE : Talsperson for MDG, Rasmus Hansson, er ute av stortinget , mens talsperson Une Aina Bastholm er inne.
VG170912 Det rekker man ikke så mye av når man sitter alene på stortinget , sier han.
VG170912 De Grønne havnet under 4%, men etablerte seg på stortinget .
VG170912 - Det har vært et privilegium å få representere dere på Stortinget , sier han og takker for tilliten partiet har gitt ham.
VG170912 SISTE : Sjekk hvilke andre profiler som ryker fra Stortinget
VG170912 Nå skal det nedstemte partiet diskutere krisen i flere møter på Stortinget og partikontoret, før det etter hvert er duket for tøffe forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.
VG170912 Nå er han ute av Stortinget .
VG170912 Et av de mest kritiske tapene for KrF etter valget, er at Hans Olav Syversen nå ryker fra Stortinget .
VG170912 Hareide møter pressen tirsdag ettermiddag på Stortinget etter valgnederlaget.
VG170912 Regjeringen vil gå på noen flere nederlag i stortinget , mener han.
VG170912 I samarbeidet de siste fire årene har nemlig regjeringen og samarbeidspartiene kunnet gå til stortinget med forslag de visste de hadde flertall for.
VG170912 Hittil har nemlig regjeringen med de to støttepartiene stått sterkt i forhandlinger i stortinget , påpeker valgforsker Anders Todal Jenssen.
VG170912 Dermed tror han opposisjonspartiene har rett når de peker på at det blir en stor forskjell i stortinget fremover med en styrket opposisjonen der regjeringspartiene er avhengige av både støtte fra Venstre og Krf.
VG170912 Stortinget : Disse mister plassen og disse har kommet inn.
VG170912 Vi kommer tilbake, sa Støre før han satte kursen mot Stortinget .
VG170912 Revansje for Rødt : Inne på stortinget for første gang ¶
VG170912 Det lille revolusjonære partiet gjør comeback på stortinget med en oppslutning på 2,3 prosent, og med det også sin første stortingsrepresentant noensinne.
VG170912 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var på partiets vake i Ålesund : Der gjør det et meget godt valg og Listhaug vil fra i høst for første gang ta plass i Stortinget , som folkevalgt.
VG170912 Se også : Disse mister plassen på stortinget og disse kommer inn.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Når man har betjeningsevne bør man ikke være avhengig av hjelp fra foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Tuva Moflag ( Ap ), ordfører i Ski kommune og nå inne på Stortinget .
SA170912 Når man har betjeningsevne bør man ikke være avhengig av hjelp fra foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Tuva Moflag ( Ap ), ordfører i Ski kommune og nå inne på Stortinget .
SA170912 Det fører blant annet til at Sandra Borch får sin første periode på Stortinget .
NL170912 De har tapt et valg, men sitter fortsatt komfortabelt i partiledelsen og på Stortinget og har fortsatt en trygg karriere i politikken foran seg.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Valgresultatet gjør at KrF er på vippen i Stortinget .
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Under partilederdebatten på Stortinget etter valget, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide følgende : ¶
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å ha flertall i saker i Stortinget .
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Det er vanskelig for Høyre å være knyttet til et fløyparti og være i mindretall i Stortinget .
DN170912 * De borgerlige beholder flertallet i Stortinget med 88 av 169 mandater, ifølge Valgdirektoratets landsoversikt tirsdag klokken 20.41, med 99,8 prosent av stemmene opptelt.
DN170912 Valgresultatet gjør at KrF er på vippen i Stortinget .
DN170912 Under partilederdebatten på Stortinget etter valget, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide følgende : ¶
DN170912 Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å ha flertall i saker i Stortinget .
DN170912 Det er vanskelig for Høyre å være knyttet til et fløyparti og være i mindretall i Stortinget .
DN170912 KrFs Hans Olav Syversen har tre ganger på rad blitt valgt inn på Stortinget via Oslos utjevningsmandat.
DN170912 Partiet får 27,4 prosent og mister seks mandater på Stortinget .
DN170912 KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶ ¶
DN170912 KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶ ¶ | - Ballen ligger på straffemerket for Venstre og KrF ¶
DN170912 En ny samarbeidsavtale vil neppe bli laget, og regjeringen vil i motsetning til nå være avhengig av begge de to partienes stemmer for å få flertall i Stortinget .
DN170912 Ved begge valgene fikk de borgerlige flest stemmer, mens de rødgrønne vant - og senere beholdt - regjeringsmakten basert på antall mandater i Stortinget .
DN170912 I tillegg betales store deler av SFO-driften av foreldrene, uten maksimumspris fra Stortinget .
DN170912 Under partilederdebatten på Stortinget rundt midnatt var alle partiene enige om at de skulle sette seg ned og diskutere fremtiden.
DN170912 Rundt midnatt ble det avklart at statsminister Erna Solberg og de borgerlige partiene igjen får flertall på Stortinget .
DN170912 KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶
DN170912 - Uten støttepartier kan det i så fall ende opp med en mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp, som må kjempe om sak til sak i Stortinget .
DN170912 Tidligere fiskeriminister og nåværende stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen er ferdig på Stortinget etter valget.
DN170912 Knut Storberget er ferdig på Stortinget i denne omgang.
DN170912 | Kvinnerekord på Stortinget
DN170912 Une Aina Bastholm blir eneste representant for MDG på Stortinget og dermed får partiet 100 prosent kvinneandel.
DN170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner, hvilket gir en prosentandel på 41,4.
DN170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
DN170912 | Rasmus Hansson ut av Stortinget
DN170912 På spørsmål om hun synes Stortinget er gjevere enn partikontoret, sier hun : ¶
DN170912 På prognosen klokken 01.00 natt til torsdag, får MDG 3,2 prosent av stemmene, og ett mandat på Stortinget .
DN170912 Mens Bastholm, som har ledet partikontoret, nå går til Stortinget , må Hansson ta vegen til partikontoret.
DN170912 | KrF er på vippen i Stortinget : - Erna Solberg og Siv Jensen vil bestemme hvor farlig de lever ¶
DN170912 Tirsdag morgen ble det klart at Syversen mister sin plass på Stortinget til fordel for Venstres Ola Elvestuen.
DN170912 Regjeringen er avhengig av KrF for å få flertall i Stortinget .
DN170912 Men regjeringen er likevel avhengige av partiet for å få flertall i Stortinget .
DN170912 Det kreves 85 mandater for å få flertall på Stortinget .
DN170912 Dermed vil statsminister Erna Solberg være avhengig av støtte fra Kristelig Folkeparti for å få gjennomslag på Stortinget .
DN170912 Valgresultatet betyr at regjeringspartiene Høyre og Frp er avhengig av begge de to støttepartiene KrF og Venstre for å sikre flertall for sine saker i Stortinget .
DN170912 Statsminister Erna Solberg på vei til Stortinget etter at resultatet fra stortingsvalget 2017 er klart.
DN170912 I partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag sa Solberg at hun i løpet av kort tid skal snakke sammen med de tre andre partilederne i de borgerlige partiene.
DN170912 De borgerlige beholder flertallet på Stortinget , til tross for tilbakegang for alle de fire samarbeidspartiene.
DN170912 stre Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Statsminister Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( Krf ) og Trine Skei Grande ( V ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig
DN170912 De borgerlige beholder flertallet i Stortinget med 90 av 169 mandater, ifølge Valgdirektoratets landsoversikt.
DN170912 KrF-leder Knut Arild Hareide gjentok kritikken etter etter partilederrunden i Stortinget mandag kveld.
DB170912 Det er likevel langt tilbake til storhetstida, etter valget til Stortinget i 2001, da partiet fikk 12,5 prosent av stemmene og 23 folkevalgte.
DB170912 - Og det er mange måter å danne flertall på stortinget på, og vi kommer ikke til å la dem ture fram, sier Kaski.
DB170912 - Det er en spennende tid vi har framfor oss på Stortinget nå.
DB170912 I gårsdagens valg krøp partiet seg over sperregrensa og skaffet åtte mandater på Stortinget .
DB170912 Partiet fikk en oppslutning på 4,2 og gikk fra 10 til 8 mandater på Stortinget .
DB170912 KrF åpner for å felle Solberg-regjeringen dersom KrF ikke får gjennomslag for sine saker i Stortinget .
DB170912 Det eneste alternativet til blågrønn regjering, er samarbeid fra sak til sak i Stortinget .
DB170912 Når 95 prosent av stemmene er talt opp viser mandatfordelingen at de fire borgerlige får 90 mandater på Stortinget , mens de rødgrønne totalt får 79 mandater.
DB170912 KrF vil i utgangspunktet støtte Erna Solbergs politikk på Stortinget , men ikke for enhver pris.
DB170912 Dermed er regjeringspartiene avhengig av begge partienes støtte for å få flertall i Stortinget .
DB170912 For å få tilbake folkets tillit, må vi bruke de plassene vi har på Stortinget godt, sier Støre.
DB170912 ¶ UTFORDRINGER : Erna Solberg kommenterte valgseieren på Stortinget tirsdag.
DB170912 Da 95 prosent av stemmene var talt opp viste mandatfordelingen at de fire borgerlige får 90 mandater på Stortinget , mens de rødgrønne får totalt 79 mandater.
DB170912 I utgangspunktet vil KrF støtte Erna Solbergs politikk i Stortinget - men ikke for enhver pris.
DB170912 Det slo KrF-leder Knut Arild Hareide fast under partilederdebatten på Stortinget valgnatta.
DB170912 Borgerlig side vant stortingsvalget totalt 89 mandager til Stortinget .
DB170912 - Vi kan ikke gi en garanti for de fire neste åra, de bestemmer selv hvor farlig de lever, sa KrF-lederen i kveldens partilederdebatt på Stortinget , og siktet til hva spesielt Frp måtte finne på.
DB170912 Hun var da på vei til partilederdebatten på Stortinget rundt midnatt.
DB170912 - Man får ikke rydda så mye i skjulet når man sitter alene på Stortinget , og den ryddinga er sterkt påkrevd.
DB170912 UTFORDRINGER : Erna Solberg kommenterte valgseieren på Stortinget tirsdag.
DB170912 Selv var Lahlum nær å komme inn på Stortinget .
DB170912 Han kom ikke inn på Stortinget .
DB170912 Disse personene er ute og inne på Stortinget
DB170912 At han ikke fikk plass på Stortinget var han forberedt på, sier han til Dagbladet : ¶
DB170912 Klokka 18.14 viste mandattellinga at Terje Breivik ( V ) er inne på direktemandat til Stortinget med over 400 stemmer, skriver NRK.
DB170912 Den sittende regjeringen og samarbeidspartiene på borgerlig side kunne derimot tidlig på valgkvelden juble over flertall i Stortinget .
DB170912 UTFORDRINGER : Erna Solberg kommenterte valgseieren på Stortinget tirsdag.
DB170912 - Det hadde vært fint å ha klarhet i samarbeidsforholdene innen det nye Stortinget trer sammen, eller kort tid etter det.
DB170912 UTE : Hans Olav Syversen ( KrF ) mister plassen på Stortinget .
DB170912 Sylvi Listhaug er forøvrig valgt inn på Stortinget for første gang på fast plass.
DB170912 Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne er ute av Stortinget med disse tallene.
DB170912 Også Carl Erik Grimstad fra Venstre i Vestfold er inne på Stortinget ifølge de siste opptellingene.
DB170912 Når 95 prosent av stemmene er talt opp ser det ut til at det er Anders Werp fra Høyre som er ute av Stortinget , skriver DMR24.
DB170912 Nedgangen på 1,1 prosent fra 2013 har blant annet gått utover Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen ( Frp ), som ikke kom inn på Stortinget .
DB170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner, skriver NTB.
DB170912 Heller ikke leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen ( KrF ), fikk plass på Stortinget ifølge stemmene som nå er talt opp.
DB170912 Han er ikke inne på Stortinget når 95 prosent av stemmene er talt opp.
DB170912 En annen som ikke får pla ss på Stortinget , er forfatter Hans Olav Lahlum ( SV ), skriver Adressa.
DB170912 En annen som får plass på Stortinget for første gang, er Bjørnar Moxnes fra Rødt.
DB170912 Andelen kvinner på Stortinget vil i år for første gang passere 40 prosent.
DB170912 ( Dagbladet ) : Den blå blokka beholder flertallet på Stortinget .
DB170912 UTFORDRINGER : Erna Solberg kommenterte valgseieren på Stortinget tirsdag.
DB170912 Rødt med 68 984 stemmer, er Norges niende største parti, og det minste partiet som får plass på Stortinget med partileder Bjørnar Moxnes fra Oslo.
DB170912 Flere har tidligere hatt prognoser om at Norge går mot et topartisystem, men det er bare én eller to ganger tidligere de to største partiene, Ap og Høyre, samlet har stått så svakt på Stortinget .
DB170912 Det er klart Stortinget er fragmentert, men det svekkes av at de er så få hver.
DB170912 Det betyr også at det er første gang i historien ni partier får mandater på Stortinget .
DB170912 DE NI STØRSTE : Bjørnar Moxnes ( Rødt ), Une Aina Bastholm ( MDG ), Audun Lysbakken ( SV ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) satte i går ny stortingsrekord med ni partier på Stortinget .
DB170912 Partiet gikk opp 12,1 prosentpoeng i forhold til 2013, og partiet får derfor inn to kandidater til Stortinget , Trygve Slagsvold Vedum ( 38 ) og Emilie Enger Mehl ( 24 ).
DA170912 Knapt flertall ¶ Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen.
DA170912 Et flertall på Stortinget sa i juni 2017 ja til den foreslåtte kommune- og regionreformen.
DA170912 SVs unge stjerneskudd er klar for Stortinget , mens Rogaland LOs mektigste ligger an til å miste plassen.
DA170912 Nå venter Stortinget .
DA170912 - Stortinget har en bra fordeling i alder og kjønn, og det er ingenting galt med økonomer, advokater og statsvitere, men det er en skjev fordeling, sammenlignet med hvordan Stortinget representerer folket som helhet, sier Lerbrekk til RA.
DA170912 - Stortinget har en bra fordeling i alder og kjønn, og det er ingenting galt med økonomer, advokater og statsvitere, men det er en skjev fordeling, sammenlignet med hvordan Stortinget representerer folket som helhet, sier Lerbrekk til RA.
DA170912 | Stokkebø går for Stortinget
DA170912 Men den hektiske hverdagen som venter, om han kommer inn på Stortinget , gleder han seg til.
DA170912 Han vil ikke ta noe for gitt, men har planene for Stortinget klare.
DA170912 Erna Solberg takket for en god valgkamp da det viste seg at det lå an til borgerlig flertall på Stortinget mandag kveld.
DA170912 Aleksander Stokkebø har gode sjanser for å få plass på Stortinget for Rogaland Høyre.
DA170912 - Jeg har både troen og håpet, sier Høyres tredjekandidat fra Rogaland, Sveinung Stensland om hvor vidt Stokkebø kommer inn på Stortinget .
DA170912 LES OGSÅ : Aleksander Stokkebø går for Stortinget
DA170912 Valgseieren har en bismak for Erna Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget .
DA170912 Men valgseieren har en bismak for Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget .
DA170912 Men alt tyder altså på at de to partiene ikke får betydelig mer innflytelse over politikken i Stortinget enn de har i dag - med mindre KrF eller Venstre vender Høyre og Frp ryggen.
DA170912 KrF og Venstre ser ut til å få åtte mandater hver på Stortinget .
DA170912 Det er min ambisjon også fremover, sa Solberg i partilederdebatten på Stortinget ved 1-tiden natt til tirsdag.
DA170912 Det betyr at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryker ut av Stortinget . ( ©NTB ) ¶
DA170912 Da 95 prosent av stemmene var talt opp, viste mandatfordelingen at de fire borgerlige får 89 mandater på Stortinget , mens de rødgrønne totalt får 79 mandater, mens MDG får ett mandat.
DA170912 Venstres Iselin Nybø mistet plassen på Stortinget .
DA170912 Iselin Nybø vurderer mulighetene i det sivile arbeidsmarkedet etter å ha mistet plassen på Stortinget .
DA170912 Etter nattens valgresultat ble det kjent at Rogaland Venstre mistet sin representant på Stortinget , og det var dermed over og ut for Iselin Nybø.
DA170912 At Nybø ikke lenger har direkte linje mot Stortinget , kommer til å merkes i Rogaland, mener Thorbjørnsen.
DA170912 - Vi har gjort en formidabel jobb, men jeg er skuffet over at Iselin ikke kom inn på Stortinget .
DA170912 - Nå som jeg ikke sitter på Stortinget lenger, vil nok min rolle i det videre arbeidet rundt fornybarfondet være relativt beskjedent, legger Nybø til.
DA170912 Det sikrer ett mandat på Stortinget .
DA170912 Blir resultatet slik det foreløpig ser ut, får Høyre fem mandater på Stortinget fra Rogaland, og Aleksander Stokkebø er inne.
DA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170912 LES OGSÅ : Stokkebø fikk nye sko og trolig fast plass på Stortinget ¶ 81 mandater ¶
DA170912 Fintellingen av stemmene etter stortingsvalget har allerede sendt flere kandidater ut og inn av Stortinget .
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget , mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 Bjørke inne på Stortinget .
DA170912 Siden da har de største partiene på Stortinget gått langt i å tilsidesette 2020-målene, og heller vektlagt forpliktelsen om å kutte klimagassene med 40 prosent innen 2030.
DA170912 Vinnerblokken - de borgerlige - fikk færre stemmer enn sentrum-venstre-blokken, men tok altså en soleklar seier i antall mandater med 89 representanter på Stortinget mot 80.
DA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) i Vandrehallen under partilederdebatten på Stortinget etter valgseieren mandag.
DA170912 Dette er stemmetallene for de partiene som har fått inn representanter på Stortinget og skal bestemme hva slags politikk som skal føres de neste fire årene.
DA170912 Den gang fikk de borgerlige partiene fikk 49.070 flere stemmer enn de rødgrønne partiene, som likevel fikk likevel ikke flest representanter på Stortinget . | - Det blir flere læreplasser i år ¶
DA170912 Øystein Hansen ( Ap ) er blitt kastet ut, inn, ut - og nå inn på Stortinget igjen.
DA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170912 LES OGSÅ : Stokkebø fikk nye sko og trolig fast plass på Stortinget ¶ 81 mandater ¶
DA170912 Fintellingen av stemmene etter stortingsvalget har allerede sendt flere kandidater ut og inn av Stortinget .
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget , mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
DA170912 Bjørke inne på Stortinget .
DA170912 KrF mister sitt ene mandat, hvilket betyr at Hans Olav Syversen ikke fikk fornyet tillitt av velgerne etter 12 år på Stortinget .
DA170912 Senterpartiet ( 8,7 prosent ) har størst framgang i oppslutning fra valget for fire år siden ( 4,6 prosentpoeng ) etter at 95,1 prosent av stemmene er opptelt, sikrer ett nytt mandat og får nå ett mandat på Stortinget .
DA170912 Det vil ikke være ofte at Myhrvolds sete står tomt på Stortinget , sier han selv, og han skal pendle fra Trøgstad.
DA170912 - Vi hadde to mål med dette valget : Det var å få tilbake Sp på Stortinget , og å få et regjeringsskifte.
DA170912 - Derfor kommer vi til å bruke det spillerommet og de mulighetene vi har til å snakke med partiene på Stortinget for å finne løsninger.
DA170912 Stein Erik Lauvås var sikret en plass på Stortinget , som Arbeiderpartiets øverste Østfold-kandidat, men han er skuffet over oppslutningen.
DA170912 Miljøpartiet De Grønne ligger an til å få ett mandat på Stortinget , men Lan Marie Nguyen Berg sier allikevel at de går av som valgets vinnere, fordi klima og miljø er blitt en del av debatten.
DA170912 Hansson tror at de fortsatt vil være en tydelig stemme på Stortinget på tross av det ene mandatet, og på spørsmål om blokkuavhengigheten kan ha vært en vekt på feil side av skålen, svarer han følgende : ¶
DA170912 - Vi har brukt fire år på Stortinget til å vise Norge at det å ta vare på fremtiden ikke trenger å gå på bekostning av det å ha det godt.
DA170912 - Det har vært et fenomenalt privilegium å få representere MDG på Stortinget i fire år.
DA170912 Venstre-leder Trine Skei Grande sa under partilederrunden på Stortinget at hun håper de fire partiene klarer å finne fram til gode løsninger.
DA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) under partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag ¶
DA170912 Høyre er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget , men ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.
DA170912 Videre fikk han spørsmål om det også vil gjelde alle de fire neste årene i opposisjon på Stortinget .
DA170912 Vinnerblokken - de borgerlige - fikk færre stemmer enn den rødgrønne blokken, men tok altså en soleklar seier i antall mandater med 89 representanter på Stortinget mot 80.
DA170912 SPERREFRISTTAPERNE : Bjørnar Moxnes ( Rødt ) og Une Bastholm ( MDG ) er begge inne på Stortinget de neste fire årene, men de blir alene fra sine partier.
DA170912 Dette er stemmetallene for de partiene som har fått inn representanter på Stortinget og skal bestemme hva slags politikk som skal føres de neste fire årene.
DA170912 Den gang fikk de borgerlige partiene 49.070 flere stemmer enn de rødgrønne, som likevel fikk flest representanter på Stortinget .
DA170912 | Kvinnerekord på Stortinget
DA170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget er kvinner, hvilket gir en prosentandel på 41,4.
DA170912 Heidi Nordby Lunde er valgt inn for Høyre for fire nye år på Stortinget .
DA170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
DA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget , ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
DA170912 Siden da har de største partiene på Stortinget gått langt i å tilsidesette 2020-målene, og heller vektlagt forpliktelsen om å kutte klimagassene med 40 prosent innen 2030.
DA170912 | De pendler inn og ut av Stortinget
DA170912 Plutselig var LO-topp Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø ( 22 ) falt ut.
DA170912 I Oslo er Stefan Heggelund ( H ) inne på Stortinget , mens Zaineb al-Samarai ( Ap ) er ute.
DA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget , mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater, ifølge NTB.
DA170912 Bjørke inne på Stortinget .
DA170912 Arbeiderpartiet får fem representanter på Stortinget .
DA170912 Også Nossum tror rødskjæret i det neste Stortinget vil bli langt skarpere enn i det forrige.
DA170912 Det ser ut til at de vil måtte kjøre stå slalåm i Stortinget .
DA170912 De borgerlige har til sammen mistet sju mandater på Stortinget .
DA170912 Selv avlyste hun sommerferien for å reise land og strand rundt, og forteller at hun kun har hatt én og en halv dag fri siden Stortinget stengte i midten av juni.
DA170912 Dermed havner partiet så vidt over den viktige sperregrensa på 4,0 og sikrer seg sju mandater på Stortinget , mot dagens ni.
DA170912 Abid Raja, som sitter på Stortinget for Akershus Venstre, er tydelig på at han ikke er fornøyd dersom det blir resultatet.
DA170912 - Jeg føler meg jo fortsatt som en AUFer, selv om jeg snart er den eldste på Stortinget , lo Martin Kolberg, før han og Lise Christoffersen takket alle de unge for stor innsats under valgkampen og delte ut roser til alle ungdomspolitikerne i Folkets Hus.
DA170912 Fra å snakke om åtte representanter på Stortinget , som partiet ville fått om de kom over sperregrensen, går praten i trappa om at det er en stor seier om de så bare får tre inn, fra Hordaland, Akershus og Oslo.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Steinar Bastesen ( Kystpartiet ) satt på Stortinget i 1993 - 97 og i 1997 - 01.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Nå er han valgt inn på Stortinget . de fire andre nykommerne på Oslo-benken har ikke bakgrunn fra lokalpolitikken i hovedstaden.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo NYKOMMERE : Også fra andre fylker er det nykommere på Stortinget - og kjente veteraner som ikke kom inn.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Han tar skrittet fra bystyret til Stortinget etter at Rødt doblet oppslutningen sin i Oslo.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Han har sittet tre perioder på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo De ble begge gjenvalgt til Stortinget fra Oslo - og partiet deres krabbet så vidt over sperregrensen etter en kraftig sluttspurt i valgkampen.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/EG6AP/Seks-ting-du-kanskje-ikke-visste-om-valgresultatet-i-Oslo Bastholm blir MDGs énmannsgruppe på Stortinget kommende periode. 1.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Petter Eide skal om kort tid møte på Stortinget før første gang.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd I 1993 kom Rødts forløper Rød Valgallianse inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Hagen ( Frp ) i bystyret, er alt mulig også på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Det har ført den tidligere Amnesty- og Norsk Folkehjelp-frontfiguren Petter Eide inn på fast plass på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Aller bredest kan Bjørnar Moxnes smile, som nå tar de korte - men likevel lange - skrittene fra Rådhuset til Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd - Oslo-benken på Stortinget har fått kritikk for å være full av partiledere og innflyttere.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd - De fleste av mine politiske motstandere vet at jeg ikke vil ende som grå veggpryd på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd vara til Stortinget ), nestleder Marie Sneve Martinussen og partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Dette er de nye ansiktene på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Ap-topper-vil-evaluere-ledelsen-etter-valgnederlaget Dette er de nye ansiktene på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Trine Skei Grande var ikke like avvisende som KrF overfor Frp i den avsluttende partilederdebatten i Vandrehallen i Stortinget valgnatten.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Etter mandagens valg vil ikke en regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre ha flertall på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen Derfor bør vi heller ha en hånd på rattet enn å sitte på Stortinget og likevel ha ansvar for politikken som føres, sier Bjørlo, som er ordfører i Eid i Sogn og Fjordane.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn | Dette er de nye ansiktene på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Werp ( H ) og Iselin Nybø ( V ) manglet noen tusen stemmer og ryker ut av Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Mandag kveld plukket Aftenposten ut et knippe håpefulle nykommere som i løpet av valgnatten kunne sikre seg en plass på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn I en NRK-måling for Finnmark under valgkampinnspurten så det ut til at EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen kunne ryke ut av Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Hverken forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum ( SV ) eller Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen ( Frp ) kom inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Her ser du alle politikerne som er valgt inn til Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Hans Olav Lahlum og Espen Teigen ( Frp ) er to profilerte kandidater som ikke kom inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Disse skal representere Oslo på Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Dette er noen av de nye ansiktene på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn Det gikk ikke, og dermed ble det bare en periode på Stortinget for Hansson.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQaX8/Dette-er-de-nye-ansiktene-pa-Stortinget-Og-her-er-de-som-akkurat-ikke-kom-inn - Det hadde selvfølgelig gledet meg mest å jobbe for Nord-Trøndelag på Stortinget , men det viktigste for meg er borgerlig flertall og fire år til med regjering, sa Teigen da de første stemmene var talt opp.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kknlv/Listhaugs-forsteprioritet-fremover--Flere-innvandrere-i-jobb Der håper hun å forbli - selv om hun nå for første gang er blitt valgt inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Rødt får mandat på Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Rasmus Hansson ute av Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget , mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Ny kvinnerekord på Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sa Hareide under partilederrunden på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Hansson flytter til partikontoret, mens Bastholm flytter inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Få oversikt over hvem som er valgt inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Flere kjente navn forsvinner fra Stortinget , mens nye kommer til.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Da 85 prosent av stemmene var opptalt, lå det an til ny kvinnerekord på Stortinget , skriver NTB.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget - Jeg er skuffet over at vi ikke nådde sperregrensen med alle mandatene og musklene det hadde gitt på Stortinget , men min egen situasjon tar jeg med stor ro. 8.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget - Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Rødt får mandat på Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Rasmus Hansson ute av Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget , mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Ny kvinnerekord på Stortinget
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Hansson flytter til partikontoret, mens Bastholm flytter inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Få oversikt over hvem som er valgt inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Flere kjente navn forsvinner fra Stortinget , mens nye kommer til.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Da 85 prosent av stemmene var opptalt, lå det an til ny kvinnerekord på Stortinget , skriver NTB.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 - Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Se hvordan det nye Stortinget ser ut.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering På Stortinget valgnatten avviste imidlertid KrF-leder Knut Arild Hareide alle former for formelle avtaler med Høyre og Frp-regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Partileder Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande under partilederdebatten i Stortinget valgnatten.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering I Venstre og KrF er drømmescenariet at Solberg-regjeringen velger å gå av etter å ha fått et flertall i Stortinget mot seg.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering I Norge trenger ikke en regjering noe tillitsvotum fra Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Da hun forlot Stortinget etter kl. 01.30 i natt, bekreftet hun at hun og Venstre vil ta et initiativ for å få byttet ut Frp med de to sentrumspartiene.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Da de rødgrønne partiene fortsatte i regjering etter å ha vunnet på nytt i 2009, ble det først foretatt et par raske endringer som hang sammen med personkabalen på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KwV66/Jonas-Gahr-Store-besokte-moren-pa-sykehjemmet-for-han-dro-til-oppvaskmote-om-det-elendige-valget - Kommer du til å stille mistillitsforslag til Regjeringen når Stortinget samles ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22xEa/Na-starter-oppvasken-etter-valgnederlaget-i-Arbeiderpartiet Etter partilederdebatten i Stortinget natt til tirsdag dro Aps leder Jonas Gahr Støre hjem til huset på Ris i Oslo, der kona ventet på ham.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Hun mener Regjeringen vil ha mindre forhandlingsmuligheter i Stortinget når den ikke lenger vil ha en samarbeidsavtale med Venstre og KrF, og at det vil gjøre at den må opptre med en større forståelse av at den er i mindretall.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Dette er de nye ansiktene på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Antall partier som er presentert på Stortinget har økt fra syv til ni på to perioder.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Stortinget er mer fragmentert.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Når man har betjeningsevne bør man ikke være avhengig av hjelp fra foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Tuva Moflag ( Ap ), ordfører i Ski kommune og nå inne på Stortinget .
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Valgvinner-Sandra-Borch-smigret-av-stotten-fra-Petter-Northug--241877b.html Det fører blant annet til at Sandra Borch får sin første periode på Stortinget .
AA170912 Sjekk hvem som er inne på Stortinget fra Trøndelag ¶
AA170912 Venstre-leder Trine Skei Grande sa under partilederrunden på Stortinget at hun håper de fire partiene klarer å finne fram til gode løsninger.
AA170912 Partilederne Erna Solberg ( H ), Siv Jensen ( Frp ), Knut Arild Hareide ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) under partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag.
AA170912 Høyre er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget , men ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.
AA170912 - Vi skal gå grundig gjennom hva vi ikke har gjort godt nok, sa Arbeiderpartiets leder i partilederdebatten i vandrehallen på Stortinget .
AA170912 I tillegg betales store deler av SFO-driften av foreldrene, uten maksimumspris fra Stortinget .
AA170912 Når partileder i Rødt Bjørnar Moxnes havner på Stortinget utløser det et tilskudd på fem millioner kroner for å opprette et stortingssekretariat.
AA170912 Med en oppslutning på 2,4 prosent ved årets stortingsvalg kom Moxnes seg inn på Stortinget , noe som både gir tilskudd til sekretariat, i tillegg til at oppslutningen ved valget gir en dobling av partistøtten til Rødt, ifølge FriFagbevegelse.
AA170912 Aastebøl har ikke noe eksakt beløp, men sier statusendringen både gir tilgang til et sekretariat på Stortinget med fem til seks ansatte og dobbel pengestøtte.
AA170912 Rødt får mandat på Stortinget
AA170912 Rasmus Hansson ute av Stortinget
AA170912 Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget , mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AA170912 Ny kvinnerekord på Stortinget
AA170912 Men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sa Hareide under partilederrunden på Stortinget .
AA170912 KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.
AA170912 Flere kjente navn forsvinner fra Stortinget , mens nye kommer til.
AA170912 Da 85 prosent av stemmene var opptalt, lå det an til ny kvinnerekord på Stortinget , skriver NTB.
AA170912 - Jeg er skuffet over at vi ikke nådde sperregrensen med alle mandatene og musklene det hadde gitt på Stortinget , men min egen situasjon tar jeg med stor ro. 8.
AA170912 - Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget .
AA170912 | Kvinnerekord på Stortinget
AA170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner, hvilket gir en prosentandel på 41,4.
AA170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
AA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget , ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
AA170912 ¶ Knut Arild Hareide ( Krf ) og Trine Skei Grande ( V ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig.
AA170912 KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget , ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.
AA170912 Hvis det ikke blir den type regjering, går vi i opposisjon, men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sier Hareide under partilederrunden på Stortinget .
AA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
AA170912 Fintellingen av stemmene etter stortingsvalget sendte flere kandidater inn og ut av Stortinget i løpet av tirsdagen.
AA170912 De siste tallene gir Ap, Sp, SV, MDG og Rødt 81 mandater på Stortinget , mens H, Frp, V og KrF har 88 mandater. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Bjørke inne på Stortinget .
AA170912 Partileder Jonas Gahr Støre ( AP ) i Vandrehallen under det tv-sendte partiledermøtet på Stortinget natt til tirsdag Foto : NTB SCANPIX ¶
AA170912 Samtidig må hun hanskes med en vrien situasjon i Stortinget .
AA170912 Det kommer til å kreve nytenkning fra regjeringen og Stortinget .
AA170912 Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer, hvorav åtte oppnevnes av Stortinget og seks av regjeringen.
AA170912 Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Jonas Gahr Støre ( Ap ), Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig.
AA170912 For Rødt er det en stor seier å komme tilbake til Stortinget .
AA170912 Det kan teoretisk sett dukke opp en sekk med stemmer, slik som da flertallet vippet og SVs Hanna Kvanmo kom inn på Stortinget i 1977.
VG170911 Hvis valgdeltakelsen synker vil Stortinget bli mindre representativt.
VG170911 Han fortsatte med å takke alle som har bidratt i valgkampen, og lovet velgerne at han og partiet skal stå på i fire nye år på Stortinget - til trampeklapp fra tilhengerne i salen.
VG170911 Revansje for Rødt : Inn på Stortinget for første gang ¶
VG170911 I likhet med VGs valgdagsmåling viser TV 2s prognose at de borgerlige partiene beholder flertallet i Stortinget .
VG170911 * Ordningene skal sørge for at partier som har liten oppslutning i enkeltkretser blir riktigere representert på Stortinget , sett i forhold til deres nasjonale oppslutning.
VG170911 Listhaug vil fra i høst for første gang ta plass i Stortinget som folkevalgt.
VG170911 | Revansje for Rødt - inn på stortinget for første gang ¶
VG170911 Vil håret ditt bli gråere etter fire år på stortinget ?
VG170911stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier, slik vi har vist i Oslo, sier Moxnes.
VG170911 Moxnes lå an til å bli viktig for Ap i kampen for et rød-grønt flertall på stortinget .
VG170911 Det viktigste for oss er uansett å komme oss inn på stortinget .
VG170911 Det lille revolusjonære partiet gjør comeback på stortinget med en oppslutning på 2,3%.
VG170911 - Det har aldri før skjedd at noen har gått fra null mandater på stortinget til å nå opp til sperregrensa.
VG170911 * Partiet er ikke representert på Stortinget
VG170911 Klokken 00.40 satt han igjen med 18 mandater på Stortinget og 10,4 prosents oppslutning da 92 prosent av stemmene var talt opp : En fremgang på fem prosentpoeng og åtte mandater siden forrige stortingsvalg.
VG170911 I kommende periode blir vi enda mer aktive, det vil Stortinget merke, sier Slagsvold Vedum til VG.
VG170911 - Hvordan kan dere bruke dette resultatet på Stortinget med et parti fortsatt i opposisjon ?
VG170911 Da Hareide gikk opp til Stortinget rundt midnatt sa han til VG at han at han hadde vært forberedt på en oppslutning under sperregrensen.
VG170911 - Vi kan få en situasjon med flere partier på Stortinget enn noen gang før, sier Bergh.
VG170911 Den borgerlige blokken trenger 85 mandater for å få flertall på Stortinget .
VG170911 For et lite parti kan det bety at de får syv eller åtte mandater på Stortinget i stedet for et eller to.
VG170911 Det har ingen ting å si for sammensetningen av Stortinget .
VG170911 Den vil ikke ha noe å si for representasjonen på Stortinget .
VG170911 - På Stortinget er det 169 seter. 150 av setene er « vanlige plasser » fordelt på våre 19 fylker etter folketall og areal.
VG170911 - Hvis vi hadde tatt bort denne grensen, ville mange flere små partier fått plass på Stortinget .
VG170911 - Det er de 150 « ordinære setene » på Stortinget .
VG170911 Tidlig i fjor ble det klart at flere av SVs største profiler ikke blir å se på Stortinget etter valget.
VG170911 SVs partileder forlot Rockefeller og gikk til Stortinget for å delta på partilederdebatten som fant sted der etter at valgresultatene viste et klart borgerlig flertall, og fire nye år med Erna Solberg ( H ) som statsminister.
VG170911 Klokken 00.40 kunne SV skilte med 5,9 prosent oppslutning, og 11 mandater på Stortinget de neste fire årene.
VG170911 FORNØYD MED RESULTATET : Partileder Audun Lysbakken møter pressen utenfor Stortinget , der partilederdebatten skal avholdes klokken 00.30 natt til tirsdag.
VG170911 - Nei, nå er det jo debatt, og i morgen skal jeg jobbe, men jeg skal unne meg litt feiring, sa SV-lederen før han gikk inn på Stortinget .
VG170911 september lå SV an til å få ti mandater på Stortinget .
VG170911 På den andre siden har både MDG og Rødt, som har henholdsvis ett og ingen mandater på Stortinget i dag, sett et kraftig hopp i oppslutning på mange målinger.
NL170911 Utgangspunktet for overordnet del er det mandatet som ligger i opplæringslovens formålsparagraf, som er vedtatt av Stortinget på tverrpolitisk grunnlag.
NL170911 Nå er overordnet del fastsatt, men veien videre er vel så viktig : Hvordan skal overordnet del tas i bruk og være med på å realisere det verdiløftet som Stortinget har sagt at skolen trenger ?
DN170911 Venstre og KrF har siden begge vært under sperregrensen, og med begge partier under ville Erna Solberg ikke hatt nok støtte i Stortinget til å kunne fortsette som statsminister. 85 stortingsmandater er nødvendig for å få flertall.
DN170911 På vei inn til den tradisjonsrike partilederdebatten på Stortinget fikk Støre spørsmål fra NRK om han tror fokuset på hans privatøkonomi har påvirket valgresultatet.
DN170911 Da de første prognosene ble offentliggjort samtidig som valglokalene stengte klokken 21, viste det at de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF beholder flertallet på Stortinget .
DN170911 - Jeg kommer til å stå på i de fire nye årene jeg er valgt inn på Stortinget .
DN170911 - Når det er sagt, bør man være forberedt på at hvis Rødt kommer inn på Stortinget og MDG kommer over sperregrensen, tror vi Oslo Børs vil falle på åpning tirsdag, legger Westby til.
DN170911 MDG er bare 50 stemmer over sperregrensen i disse fylkesmålingene, men til tross for syv mandater kommer partiet ikke på vippen på Stortinget .
DN170911 | Bør Stortinget avgjøre valgtvister ?
DB170911 Senterpartiet ligger an til gjøre et brakvalg, med over 10 prosentpoeng og 19 mandater på Stortinget klokka halv ti.
DB170911 - Hvis vi lander på prognosen og taper fem mandater på Stortinget , må vi ha en grundig evaluering i hele partiorganisasjonen.
DB170911 I tillegg har de fått liste opp sine hjertesaker og hvem de kan tenke seg å samarbeide med på Stortinget .
DB170911 Ap står også bak asylforliket på Stortinget .
DB170911 - Vi tok initiativ til det brede innvandringsforliket i Stortinget da krisen inntraff i 2015, og ønsker at landet skal styre videre på dette forliket.
DB170911 ( Dagbladet ) : Mandagens stortingsvalg blir en thriller, og det er høyst usikkert hvem som kan innta regjeringskontorene når mandatene på det nye Stortinget er talt opp.
DB170911 Partiet får åtte nye mandater på Stortinget .
DB170911 Det sikrer Sp i Hedmark en dobling i antall mandater på Stortinget - fra én til to.
DB170911 Arbeiderpartiet fortsetter å være størst på Stortinget , men gjør sitt dårligste valg siden 2001, med 27,4 prosent oppslutning.
DB170911 Svein Flåtten ( 72 ) har forlatt Stortinget etter 16 år.
DB170911 Nettopp derfor er det viktig at eldres interesser er representert på Stortinget ved at eldre selv er i politikken, i stedet for at de blir usynliggjort, sier Bjurstrøm.
DB170911 Hun er bekymret over aldersbalansen Stortinget ligger an til å få.
DB170911 Han mener at de forskjellige aldersgruppene gjerne har litt forskjellig inngang til samfunnsproblemene, og at det er bra med en miks av aldersgrupper på Stortinget .
DB170911 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ STORTINGET : Svein Flåtten avbildet mens han legger fram forslag til statsbudsjett for 2016.
DB170911 Flåtten sier at selv om han er« litt oppe i årene » trenger han ikke å gå i tog for eldre mennesker på Stortinget .
DB170911 - En regjering er noe helt annet enn Stortinget , som skal representere folket.
DB170911 - Det er viktig å ha folk over 60 år på Stortinget .
DB170911 Det krever 85 mandater for å få flertall i Stortinget .
DB170911 Venstre har ligget under sperregrensa på målingene siden februar, og i sommer var profilerte Raja ute av Stortinget på en meningsmåling.
DB170911 Selv har han også lyst til å fortsette på Stortinget .
DB170911 Raja er akkurat inne på Stortinget for Akershus på meningsmålingene, men plassen hans kan være truet.
DB170911 I prinsippet er bare partileder Trine Skei Grandes Oslo-mandat på Stortinget så godt som sikret.
DB170911 Det viktigste er at vi får gjennomslag for å jobbe skikkelig på Stortinget , og da er sperregrensa viktig.
DB170911 - Det er en dramatisk forskjellig situasjon for et parti på Stortinget og være under og over sperregrensa og ha mange mandater.
DB170911 Ifølge prognosene fortsetter Arbeiderpartiet å være størst på Stortinget , men gjør sitt dårligste valg siden 2001, med 26,6 prosent oppslutning.
DB170911 Høyre, Frp og KrF i sum gir 85 mandater, og med Venstres to mandater har den borgerlige siden flertall på Stortinget med 87 mandater.
DB170911 Den siste gjennomsnittsmålingen fra Pollofpolls viser at partiet får fire prosent oppslutning, som gir sju mandater på Stortinget .
DB170911 Uten avtale med KrF og V, vil en mindretallsregjering av Høyre og Frp leve utrygt i Stortinget . * * Hareides reserveplan ¶
DB170911 Så må de partiene som havner på Stortinget stemme over om de ønsker å bytte regjering, sa Støre i NRK-debatten fredag.
DB170911 MDG og Rødt får ikke bli med i regjering, sier han, men fredag inviterte han dem til å bli med på å felle Solberg-regjeringen og finne løsninger sammen i Stortinget .
DB170911 Disse fire har de nødvendige 85 mandatene, altså flertall på Stortinget , i snittet av målingene for september.
DB170911 Per nå har den borgerlige blokka 87 mandater på Stortinget .
DB170911 ¶ UTE : - Det kan hende at jeg får litt bedre tid i skjulet i høst enn om jeg hadde kommet inn på Stortinget , sånn er livet, sa MDGs nasjonale talsperson, Rasmus Hansson, da han møtte pressen på MDGs valgvake.
DB170911 SISTE : MDG får kun en representant på Stortinget de neste fire årene.
DB170911 Målingene som forelå i går kveld, tyder på at hun blir innvalgt som eneste representant fra MDG på Stortinget i neste periode.
DB170911 Da viste prognosene en oppslutning på 3,2 prosent, nok til ett mandat på Stortinget .
DB170911 - Vi er fortsatt på Stortinget , og vi har et ørlite håp om at vi er to som kommer til å gjøre jobben sammen, sa Bastholm fra scenen etter at hun takket Rasmus Hansson for de siste fire årenes innsats.
DB170911 - Det kan hende at jeg får litt bedre tid i skjulet ute i høst enn om jeg hadde kommet inn på Stortinget .
DB170911 ¶ INNE PÅ TINGET : Med partileder Bjørnar Moxnes på Stortinget vil Rødt kjempe mot velferdsprofittørene - men også mot storsamfunnets " spionering " på enkeltmennesker.
DB170911 Overfor Dagbladet gjentar Moxnes hva som vil stå i høysetet for han på Stortinget .
DB170911 Da partileder Moxnes entret scenen på partiets valgvake, var det bare han som lå an til å komme inn på Stortinget .
DB170911 ( Dagbladet ) : For første gang på 20 år ligger Rødt sent mandag kveld an til å få en fast plass på Stortinget .
DB170911 august for en knapp måned siden har det gått slag i slag for politikerne som nå kjemper om å fylle de 169 plassene på Stortinget og ikke minst danne Norges neste regjering.
DB170911 Med ni mandater inne på Stortinget i dag, er samarbeidspartiet til den borgerlige regjeringen også garantisten for Erna Solberg som statsminister.
DB170911 Han egen plass på Stortinget er også truet.
DB170911 Nå blir de et humorinnslag på Stortinget , sier Hagen til Dagbladet.
DB170911 Prognosen sier at Høyre og statsminister Erna Solberg igjen kan gå ned de 800 meterne det er til Stortinget å danne regjering på borgerlig side.
DB170911 Blokkene fordeler seg slik : På borgerlig side får partiene 88 mandater på Stortinget .
DB170911 DUELL : Se hele statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DB170911 Partiet kan få ti-elleve seter i Stortinget .
DB170911 Det er likevel langt tilbake til storhetstida, etter valget til Stortinget i 2001, da partiet fikk 12,5 prosent av stemmene og 23 folkevalgte.
DB170911 All framgang fra valget til Stortinget i 2013, da partiet fikk 4,1 prosent av stemmene og fikk sju seter i Stortinget , er en seier, dét var den forsiktige leveregelen som ledere i SV holdt fast ved tidlig på valgkvelden.
DB170911 All framgang fra valget til Stortinget i 2013, da partiet fikk 4,1 prosent av stemmene og fikk sju seter i Stortinget, er en seier, dét var den forsiktige leveregelen som ledere i SV holdt fast ved tidlig på valgkvelden.
DB170911 INGENSTEDS : Rødt er på vei tilbake på Stortinget .
DB170911 Siden 2005 har norsk politikk levd et liv i dobbelt luksus : Det har vært avklarte og slitesterke flertall på Stortinget , og det har vært penger nok til alle.
DB170911 Når kamper om flyktning- og asylpolitikk, likestilling, klima, landbruk og avgifter må tas i Stortinget , blir forhandling langt vanskeligere.
DB170911 Ikke bare svekkes den fremste mekanismen for konfliktløsing på Stortinget , men mangel på penger vil gjøre det vanskeligere å kjøpe kompromisser i de respektive blokkene.
DB170911 Dystre utsikter skyldes i all hovedsak tre forhold : Et krympende handlingsrom i budsjettene, Høyres avhengighet av Frp som regjeringspartner, og MDGs mulige inntog som vippeparti på Stortinget .
DB170911 Da hadde de borgerlige partiene 79 mandater på snittmålingene, langt unna de 85 som trengs for å ha flertall i Stortinget .
DB170911 Hun mener politikken som forvaltes på Stortinget ikke angår henne.
DA170911 Tvedt Solberg øyner fire fra Ap på Stortinget .
DA170911 I forkant har spenningsmomentet for Rogaland Ap vært hvorvidt partiet får tre eller fire representanter på Stortinget .
DA170911 Allerede i forkant var det også klart at Hansen er nærmest selvskreven til å møte fast på Stortinget hvis det er Jonas Gahr Støre som skal dele ut ministerposter.
DA170911 Sara Mauland og Ole Kvadsheim er glade for å få Bjørnar Moxnes inn på Stortinget .
DA170911 Kvadsheim lover at Rødt vil påvirke Stortinget den neste perioden : ¶
DA170911 Iselin Nybø vil dermed ikke få en ny periode på Stortinget .
DA170911 Geir Pollestad får fortsette på Stortinget for Rogaland Senterparti.
DA170911 Det ser ut til at hun mister sin plass på Stortinget .
DA170911 Det er første gang Rødt kommer inn på Stortinget , sier Ole Kvadsheim, førstekandidat for Rogaland Rødt.
DA170911 Alle partiene som har mulighet til å komme inn på Stortinget for Rogaland avholder i kveld valgvaker i Stavanger sentrum, men unntak av Frp, som holder sitt på Forus.
DA170911 Pollestad kommer fra Nærbø og har representert Rogaland for Senterpartiet på Stortinget siden 2013.
DA170911 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket, mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170911 I perioden 2009 til 2013 var han Rogalands førstevara på Stortinget og fra april 2016 til april 2017 var han konstituert statssekretær i Landsbruks- og matdepertementet.
DA170911 Høie, som kommer fra Randaberg, har vært innvalgt på Stortinget siden år 2000 og er nestleder i partiet Høyre.
DA170911 Hun kommer fra Stavanger og har siden 2013 representert Rogaland på Stortinget .
DA170911 Hun har vært innvalgt på Stortinget siden 2009 fra Oslo valgkrets.
DA170911 Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Rogland fra 2013.
DA170911 Hun har representert Rogaland for Høyre på Stortinget siden 2013 og har her vært medlem i familie- og kulturkomiteen.
DA170911 Hege Haukeland Liadal fra Haugesund ble valgt inn på Stortinget i 2013.
DA170911 Han kommer fra Haugesund og har representert Rogaland på Stortinget siden 2013.
DA170911 Han har sittet på Stortinget siden 2013 og er medlem av Finanskomiteen.
DA170911 Han er LOs distrikssekretær i Rogaland og stilte også til valg for Stortinget i 2013.
DA170911 Fra 2013 til 2017 har ikke Rogland SV vært representert på Stortinget , men kan nå bli det med Lerbrekk.
DA170911 Fra 2005 har hun vært innvalgt på Stortinget fra Rogland og har i Erna Solbergs regjering fra 2013 vært barne- likestillings- og inkluderingsminister.
DA170911 SV får de neste fire årene 11 mandater på Stortinget .
DA170911 Nicholas Wilkinson ( 29 ) blir også ny på Stortinget .
DA170911 Med Veitvetbeboer Kari Elisabet Kaski ( bydel Bjerke ) dobles dalens representasjon på Stortinget .
DA170911 Jeg hadde aldri trodd at jeg som 29-åringen skulle velges inn på Stortinget , sier han opprømt.
DA170911 I forrige periode var Heiki Holmås Oslos eneste SV-representant på Stortinget .
DA170911 Hvilken komite hun vil sitte i på Stortinget vet hun ennå ikke.
DA170911 Hun får nå trolig følge av Petter Eide på SVs Oslobenk på Stortinget .
DA170911 - Groruddalen har i liten grad vært representert og prioritert på Stortinget .
DA170911 Men valgseieren har en bismak for Solberg : Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget .
DA170911 Men alt tyder altså på at de to partiene ikke får betydelig mer innflytelse over politikken i Stortinget enn de har i dag - med mindre KrF eller Venstre vender Høyre og Frp ryggen.
DA170911 KrF og Venstre ser ut til å få åtte mandater hver på Stortinget .
DA170911 Det er min ambisjon også fremover, sa Solberg i partilederdebatten på Stortinget ved 1-tiden natt til tirsdag.
DA170911 Det betyr at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryker ut av Stortinget .
DA170911 Da 95 prosent av stemmene var talt opp, viste mandatfordelingen at de fire borgerlige får 89 mandater på Stortinget , mens de rødgrønne totalt får 79 mandater, mens MDG får ett mandat.
DA170911 Sammen skal vi jobbe hardt for at KrFs stemme skal bli hørt i Stortinget !
DA170911 Like etter klokka 22.00 valgkvelden kom KrFs leder Knut Arild Hareide på talerstolen på partiets valgvake, som i år fant sted i selskapslokalet Ballroom, et steinkast unna Stortinget .
DA170911 Moxnes er sikret plass på Stortinget .
DA170911 Det er historisk at vi har kommet inn på Stortinget .
DA170911 Det er 20 år siden Rødt var representert på Stortinget .
DA170911 Bjørnar Moxnes er inne på Stortinget .
DA170911 Det gir seks mandater på Stortinget , uendret fra forrige valg, skriver NTB.
DA170911 Men vi skal jobbe hardt sammen hver eneste dag for at KrFs stemme skal bli hørt og få innflytelse på Stortinget over politikken, sa Hareide på Kristelig Folkepartis valgvake like etter klokken 22.
DA170911 Det ble dørgende stille på KrFs valgvake i selskapslokalet Ballroom et steinkast unna Stortinget , da de første prognosene slo fast at partiet vipper på sperregrensa.
DA170911 Arne Nævra seiler ut og inn av Stortinget etterhvert som stemmene telles opp.
DA170911 Klokka tikker mot 21 på Lauritz, og med det de første prognosene som vil kunne gi en pekepinn om hvorvidt dagens regjering får ny tillit - og om Buskerud Frp får Jon Helgheim fra Drammen inn på Stortinget .
DA170911 Hvis 6 prosent på landsbasis til SV står seg kan det bety 11 mandater på Stortinget til partiet, som er et av valgets absolutte vinnere.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Både det nyvalgte Stortinget , den kommende regjeringen og velgerne kan glede seg over bedre tider mot 2020.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQypm/Oljelandet-som-lar-oljen-ligge_-Stordalen-og-en-fylkestingspolitiker-sitert-i-Washington-Post - Vi kan få en rekord med ni partier på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Vi har et mandat og får flere på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Senterpartiet fikk ved valget i 2013 5,5 prosent og 10 representanter på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nz7wJ/Jubel-med-bismak-pa-Sps-valgvake--skuffet-over-at-det-ikke-blir-regjeringsskifte Med en betydelig større gruppe i Stortinget vil Sp kunne bli et bedre opposisjonsparti.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mJ4Xg/Trine-Skei-Grande-etter-valgthriller--Historisk-og-magisk-Venstre-valg Venstre-leder Trine Skei Grande kunne før midnatt hylle partimedlemmene og selv høste trampeklapp for å ha berget partiet på Stortinget de neste fire årene.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Han er for øvrig barnebarnet til Sverre Reiten - som i 1945 ble en av KrFs første representanter fra Møre og Romsdal på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Det er første gang hun er blitt valgt inn med fast plass på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane Begge kommer inn på Stortinget , men de måtte oppgi sistemandatet i fylket til Høyre.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrBMg/Listhaug-gar-mot-brakvalg-pa-hjemmebane - Listhaug har hatt stor effekt, men oppslutningen er også et resultat av at vi også har hatt landbruksministeren samt partiets parlamentariske leder på Stortinget , Harald T.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Solfrid Lerbekk vil trolig måtte reise fra Rogaland for å sitte på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Selv om SV gjør et godt valg, går flere profilerte profiler ut av Stortinget : ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem SVs nestleder Kirsti Bergstø fra Finnmark mister sitt utjevningsmandat på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Nå blir han å finne på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Nestleder Kirsti Bergstø har i fire år sittet på Stortinget med utjevningsmandat fra Finnmark.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Men blir det igjen flertall for denne regjeringen, skal vi være et gnagsår for dem hver dag på Stortinget og gjøre alt vi kan for å felle denne regjeringen, sa Lysbakken til stormende jubel.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Kveldens prognose ligger omtrent på det endelige resultatet fra 2009, som ga 11 SV-ere på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Karin Andersen fra Hedmark fortsetter, etter 20 år på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Disse kan komme på Stortinget fra SV ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Dette var partiets dårligste oppslutning siden 1969, den gang partiet bar navnet Sosialistisk Folkeparti og falt ut av Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW2n5/Kort-forklart-Hvem-kan-danne-regjering På Stortinget er det 169 seter.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW2n5/Kort-forklart-Hvem-kan-danne-regjering I stortingsvalget velger folket hvem som skal sitte på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Rødt kommer inn på Stortinget med ett mandat, det samme får MDG, ifølge prognosen rundt klokken 01.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister Dermed skiftet også flertallet på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/J0AJ6/Hareide-mot-tidenes-darligste-KrF-valg--Det-har-kostet-a-vare-arlig Men vi skal jobbe hardt sammen hver eneste dag for at KrFs stemme skal bli hørt og få innflytelse på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72GQ3/-Fire-nye-ar-Erna-Solberg-ble-mott-med-jubel-pa-Hoyres-valgvake Det holdt til begynnelsen av mai 1986 da Willoch stilte kabinettsspørsmål og gikk av etter å ha fått Frp, Ap og flertallet på Stortinget mot seg.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet Selv om han har sagt han vil gå i opposisjon på Stortinget , så verner han Erna Solberg - og da verner han også Siv Jensen.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22woB/Stortingsvalget-2017-i-bilder Stein Bjørge, Olav Olsen, Jan Tomas Espedal, Signe Dons, Paal Audestad og Anette Karlsen er på valgvakene og på Stortinget under debatten i Vandrehallen.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm | Rasmus Hansson overrakte nøkkelkortet til Stortinget til Une Bastholm ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Vi vet at vi fortsatt er på Stortinget og skal gjøre den jobben i fire år til.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Vi tok en sjans, sier han, før han overrakte nøkkelkortet med « parlamentarisk leder » på Stortinget til partilederkollega Une Bastholm.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Une Bastholm er inne på Stortinget fra Oslo, mens Rasmus Hanssons fremtid fortsatt er usikker.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Men jeg kan gjenta det rådet jeg fikk fra Jens Stoltenberg da jeg kom inn på Stortinget : Vær deg selv, sier Hansson.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm I stedet ser det an til at Une Bastholm må overta som enmannsgruppe for MDG på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Det ville gi Rasmus Hansson selskap av seks - syv nye representanter på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm Det har ikke skjedd siden Frp kom på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Jeg er skuffet over at vi ikke nådde sperregrensen med alle mandatene og musklene det hadde gitt på Stortinget , men min egen situasjon tar jeg med stor ro, sier Hansson.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Det har vært et fenomenalt privilegium å få representere MDG og dere på Stortinget i fire år, sa Rasmus Hansson da han talte til valgvaken til MDG sent mandag kveld.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Bastholm tar over stafettpinnen som enmannsgruppe på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Tidligere senterpartileder Liv Signe Navarsete mener det blir feil at middelaldrende, mannlige akademikere er overrepresentert på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Liv Signe Navarsete ( 58 ) står øverst på Senterpartiets liste for Sogn og Fjordane og mener det blir feil at mannlige akademikere i alderen 45 - 50 skal være overrepresentert på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer I 2013 hadde så mange som fire av fem stortingsrepresentanter, altså de som ble valgt inn på Stortinget det året, høyere utdanning, ifølge Civita.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Hvis meningsmålingene får rett, vil det nye Stortinget få flere kvinner og færre i seniorklubben.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/LK74J/Moxnes-Tidenes-beste-valg-og-gjennombrudd-for-Rodt Da Moxnes gikk på scenen under partiets valgvake mandag kveld, hadde Rødt 2,5 prosent av stemmene og ett mandat på Stortinget .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/LK74J/Moxnes-Tidenes-beste-valg-og-gjennombrudd-for-Rodt - Kanskje vinner dere valget, men kampen om hva dere får gjennomført i regjering og på Stortinget , har så vidt begynt.
AA170911 | Sjekk hvem som er inne på Stortinget fra Trøndelag ¶
AA170911 Disse politikerne er inne på Stortinget per tirsdag formiddag ifølge Valgdirektoratet.
AA170911 Dette var noen av de aktuelle politikerne som kjempet om plass på Stortinget .
AA170911 | Dette er de trønderske politikerne som skal sitte på Stortinget ¶ 15 politikere skal sitte på trøndelagsbenken de neste fire årene.
AA170911 Dette var noen av de aktuelle politikerne som kjempet om plass på Stortinget .
AA170911 Da den første prognosen ble publisert klokken 21, viste den at de borgerlige beholder flertallet i Stortinget .
AA170911 Da Moxnes gikk på scenen under partiets valgvake mandag kveld, hadde Rødt 2,5 prosent av stemmene og ett mandat på Stortinget .
AA170911 - Kanskje vinner dere valget, men kampen om hva dere får gjennomført i regjering og på Stortinget er bare nettopp begynt, sa Moxnes. ( ©NTB ) ¶
AA170911 Rødt får 2,6 prosent, opp 1,5 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg og alt ligger an til at partiet får en representant på Stortinget , ¶
AA170911 - Det er historisk og et gjennombrudd at Rødt kommer inn på Stortinget , sier partileder Bjørnar Moxnes til NTB.
AA170911 Lan Marie Nguyen Berg håper fremdeles Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensen og at Rasmus Hansson får en ny periode på Stortinget .
AA170911 Berg minner om at som lite parti er det kun Frp på 1980-tallet som har klart det MDG ser ut til å få til nå : Få mandat på Stortinget to perioder på rad. ( ©NTB ) ¶
AA170911 Men uansett hva som skjer, også hvis det ikke skulle bli flertall, så vil det være en svekket regjering, en helt annet situasjon på Stortinget , og det vil være mulig å både få til mer og også muligens å felle regjeringen i løpet av perioden, sier Lysbakken til NTB.
AA170911 Han lover å være en konstant torn i siden for Erna Solberg og resten av de borgerlige representantene på Stortinget dersom SV havner i opposisjon.
AA170911 Til Sunnmørsposten sier Listhaug at det ikke er noen nedtur å havne på Stortinget , om det blir utfallet.
AA170911 Til Sunnmørsposten sier Listhaug at det ikke er noen nedtur å havne på Stortinget , om det blir utfallet.
AA170911 Når vi ser ut til å havne på vippen i Stortinget , kan KrF få gjennomslag for mange viktige saker, men det er et svekket KrF, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170911 Men vi skal jobbe hardt sammen hver eneste dag for at KrFs stemme skal bli hørt og få innflytelse på Stortinget over politikken, sa Hareide på Kristelig Folkepartis valgvake like etter klokken 22.
VG170910 Aarebrot til VG i august : - Det kan bli kaos på Stortinget
VG170910 Dette vil Miljøpartiet De Grønnes kreve i forhandlinger på Stortinget eller i et samarbeid med en ny regjering : ¶ 1.
VG170910 Aarebrot til VG i august : - Det kan bli kaos på Stortinget
NL170910 Loggførte diskusjoner i Stortinget indikerer at Evenes sine operative utfordringer er kjent, likeledes at det knytter seg store militærfaglige motforestillinger til å ta den i bruk.
NL170910 Informasjonen har vært holdt hemmelig for Stortinget .
NL170910 Informasjonen er direkte villedende, og Stortinget antas å være villedet.
NL170910 Disse forholdene har regjeringen underkommunisert eller unnlatt å opplyse Stortinget om.
NL170910 At regjeringen bruker Stortinget som kommunikasjonskanal for å spre systematisk feilinformasjon i den hensikt å påvirke folkeopinionen er ikke bare villedende men også kritikkverdig og bekymringsverdig.
NL170910 At militær flyplassdrift kommer i konflikt med Ramsar-konvensjonen, Naturvernloven, Forurensningsloven, Reindriftsloven og Sameloven er underkommunisert eller holdt skjult for Stortinget .
DB170910 Hadia Tajik hevder det er mye politikerne på Stortinget kan gjøre for å forhindre økende rekruttering til høyreekstreme miljøer.
DB170910 « Bruk stemmeretten for å sørge for at slike menneskefiendtlige holdninger ikke får plass på Stortinget de neste 4 årene. #Valg 2017 », skriver samfunnsaktivisten Nancy Herz på sin Facebook-side.
DB170910 Til tross for at partiet stiller med et klart flertall av kvinner på sine lister, er SV i praksis likevel avhengig av et godt valg for å ikke ende opp som et mannstungt parti på Stortinget .
DB170910 Nettopp derfor har vi jobbet systematisk for å få flere kvinner på topp, særlig i de fylkene vi vet at vi ligger an til å komme inn på Stortinget , sier Kaski.
DB170910 Men måler man kun de ni etablerte partiene som ligger an til å komme inn på Stortinget , er : ¶
DB170910 Men det er samtidig helt klart, det er vanskeligere å styre kjønnsbalansen som et lite parti på Stortinget .
DA170910 Det bittelille radikale venstrepartiet er på vei inn i Stortinget nettopp fordi de vil gi velferd til Folket uten profitt til Kaksene, Blodsugerne og Krøsusene.
DA170910 MDG ute av Stortinget - Rødt ikke inne ¶
DA170910 Det bittelille radikale venstrepartiet er på vei inn i Stortinget nettopp fordi de vil gi velferd til Folket uten profitt til Kaksene, Blodsugerne og Krøsusene.
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Utenfor Stortinget kan du følge valgkvelden på storskjerm.
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Hvor : Stortinget .
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Det serveres varm drikke, og Stortinget lover god stemning - og mulighet til å se partilederne når de ved midnatt ankommer for den tradisjonelle gjennomgangen av valgresultatet på direkten.
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Stortinget
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/jG1K9/Flertall-mener-politiet-bor-fa-bare-vapen Terskelen som er trukket opp av Stortinget , er for høy.
AA170910 Terskelen som er trukket opp av Stortinget , er for høy.
AA170910 Antall partier som realistisk sett kjemper om plassene på Stortinget er ni, mens antall viktige saker som omgår det norske folk langt på vei overskrider dette tallet.
VG170909 Erna Solberg avviser at hennes regjering vil leve farligere, selv om velgerne setter sammen et nytt borgerlig firepartiflertall på Stortinget : ¶
VG170909 Men Erna Solberg avviser at hennes regjering vil leve farligere, selv om velgerne setter sammen et nytt borgerlig firepartiflertall på Stortinget : ¶
VG170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
VG170909 Men man måtte gå tilbake til Stortinget og be om mer tid fordi datagrunnlaget var for dårlig, sier Skaarnæs, og legger til at de har tatt jobben med å etablere en nasjonal rutedatabank og et nasjonalt stoppestedregister.
NL170909 Dersom Miljøpartiet De Grønne klarer å bryte sperregrensa vil vi 7-8 doble oss på Stortinget , og kan havne på den berømte " vippen ".
DN170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
DN170909 Avlønning av utenlandske sjøfolk må skje under norske vilkår, understreker leder i næringskomiteen på Stortinget , Geir Pollestad ( Sp ).
DN170909 - For at vi skal få billigere tjenester er det stilltiende blitt akseptert at utenlandske sjøfolk har lengre arbeidstid og dårligere lønninger enn nordmenn, men slik vi ikke ha det, sier leder i næringskomiteen på Stortinget , Geir Pollestad ( Sp ).
DB170909 GAMEWEEK #4 : Vi har fått fantasy-guru Marius Evensen som gjest i vår direktesendte episode foran Stortinget .
DB170909 - For at vi skal få billigere tjenester er det stilltiende blitt akseptert at utenlandske sjøfolk har lengre arbeidstid og dårligere lønninger enn nordmenn, men slik vi ikke ha det, sier leder i næringskomiteen på Stortinget , Geir Pollestad ( Sp ).
DB170909 MDG-profilen er klar på at han ikke vil vært snurt dersom Solberg snur på femøringen etter valget og likevel ønsker å finne politisk enighet med MDG for å bevare flertallet i Stortinget .
DB170909 Det er flertall i Stortinget for å sikre oljevirksomheten framover, og det flertallet har jeg tenkt å bidra til at får gjennomslag, sier Solberg til Dagbladet.
DB170909 Her fotografert i vandrehallen på Stortinget Foto : Nina Hansen / Dagbladet ¶
DB170909 Foto : Stortinget ¶ norsk tipping ¶
DB170909 Hvem de helst vil ha på Stortinget ?
DA170909 Og så trenger vi et parti på Stortinget som vil gjøre Norge til en fredsnasjon og sette en stopper for velferdsprofitørene og sikre at velferdskronene går til velferd.
DA170909 Men jeg husker at da vi satt og ventet på å gå inn i studio, så sa du at det nesten måtte et mirakel til for at du skulle komme inn på stortinget .
DA170909 Hva : 2.-kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo.
DA170909 Dessuten : Hvis vi skal gjøre noe med de økende forskjellene, må vi få inn flere feminister på Stortinget .
DA170909 Aktuell : Kan komme inn på Stortinget , etter voldsom vekst i Rødts oppslutning den siste tiden.
DA170909 - Det er utrolig kult at så mange folk har lyst til å bidra til å få Rødt inn på stortinget .
DA170909 Det er flertall i Stortinget for å sikre oljevirksomheten framover, og det flertallet har jeg tenkt å bidra til at får gjennomslag, sier Solberg.
DA170909 I fjor stemte et flertall på Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser.
DA170909 Det undersøkelsen imidlertid ikke fanger opp, er at dersom rødgrønn side av Stortinget nå skal oppnå flertall, må den mest sannsynlig inkludere Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne.
DA170909 Ofte har partiet derfor endt opp uten representasjon på Stortinget , minner Todal Jenssen om.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten - Det skulle jo bare mangle at ikke Gjerdrum, som er så viktig, nå kommer inn på Stortinget , sier hun, og får full støtte fra sine politiske konkurrenter.
AA170909 | Torbjørn ( 67 ) og Elizabeth ( 70 ) synes det er for få eldre på Stortinget
AA170909 Gjennomsnittsalderen på Stortinget ligger på 46 år.
AA170909 Feil med tvang for Leka ¶ 54 prosent mener det er feil av Stortinget å bruke tvang for å slå sammen Vikna, Nærøy, Leka og Bindal, viser en meningsmåling Sentio har gjort for Trønder-Avisa. 33 prosent mener det var riktig.
AA170909 Jeg lærer på min vei til Stortinget . 5.
AA170909 Det er viktig at Stortinget har helheten i hodet når alle vedtak skal gjøres i sak om sykehus. 3.
AA170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
AA170909 - Jeg utelukker ikke noe når det gjelder samarbeid på Stortinget , sier han.
AA170909 - Jeg må minne om at selv vår regjering, som har en samarbeidsavtale i Stortinget , hvert eneste år har hatt ganske støyfylte forhandlinger med Venstre og KrF.
AA170909 Det er flertall i Stortinget for å sikre oljevirksomheten framover, og det flertallet har jeg tenkt å bidra til at får gjennomslag, sier Solberg.
AA170909 Adressa.no er stedet å være dersom du er spent på hvordan valget går, hvem som skal styre landet de neste fire årene og hvilke stortingsrepresentanter fra Trøndelag som kommer inn på Stortinget .
AA170909 Både regjering og et bredt flertall på Stortinget lovet at kulturens inntektstap fra spillmidlene skulle kompenseres på statsbudsjettet.
VG170908 Vi kan ikke fatte en beslutning i Stortinget basert på en regnefeil i 100-milliardersklassen, sier han.
VG170908 - Det ble sendt ut en tilleggsmelding til Stortinget , som skyldtes at det hadde vært en skrive feil i den opprinnelige meldingen, bare en uke før den gikk igjennom komiteen.
VG170908 - Hareides uttalelser i går var basert på en situasjon der KrF utgjør tungen på vektskålen og dermed vipper Stortinget , skriver Erstad til VG.
VG170908 Torsdag kveld avklarte både Erna Solberg ( H ) og utfordreren Jonas Gahr Støre hva som vil skje om Stortinget blir sammensatt slik at MDG kommer på vippen.
VG170908 Det tror jeg de kommer til å merke kjapt, dersom vi kommer inn med en stor grønn gruppe på Stortinget , sier Bastholm til VG.
VG170908 Bastholm har et håp om å havne på vippen på Stortinget .
VG170908 Dette er bare bløff og valgflesk, sier Helleland, som er Høyres leder på Stortinget , til VG.
VG170908 Hun vil gjerne at et mulig MDG i vippeposisjon på Stortinget etter valget mandag jobber for en omkamp om E18-fremdriften.
VG170908 Fra i juni har det vært et det bredt flertall på Stortinget for en sammenhengende utbygging.
VG170908 - Det er svært gledelig at regjeringen på denne måten følger opp den brede enigheten på Stortinget om å bygge ut E18.
NL170908 Tromsbanen : Første etappe i en nord-norsk stambane ¶ Stortinget bestemte i juni ( Nasjonal Transportplan ( NTP ) 2018-2029 ) at det skal foretas en utredning av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø.
NL170908 Dette er en sak som ble forberedt av fiskeriminister Elisabeth Aspaker ( H ) og iverksatt av fiskeriminister Per Sandberg ( FrP ) 2016, som Stortinget etter initiativ fra stortingsrepresentant Knag Fylkesnes ( SV ), fikk opphevet sommeren 2017.
NL170908 Som om det ikke ligger et bred forlik i Stortinget bak politikken som faktisk føres.
NL170908 Felleskapets ressurser privatiseres uten at stortinget løfter en finger mot et slikt drastisk inngrep i almenningsretten.
NL170908 I tillegg er Høyre og FrP de eneste partiene som ikke har garantert for aktivitetskravet i deltakerloven da endringene i deltakerloven ble behandlet i Stortinget i vår.
NL170908 Heldigvis - han har blitt stoppet av Stortinget .
NL170908 Det neste stortinget skal bestemme framtidas kvotesystem.
DN170908 På den borgerlige siden får Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre over sperregrensa, 84 av plassene på Stortinget , der det trengs 85 seter for å ha flertall.
DN170908 Bildet viser Ap-leder Jonas Gahr Støre foran Stortinget torsdag.
DN170908 Med en slik arbeidsliste på bordet, har det stor betydning hvilket flertall Stortinget får.
DB170908 Det å se olje- og klimapolitikken i sammenheng var veldig nytt i 2013, da vi kom inn i Stortinget på den saken.
DB170908 De andre partiene på Stortinget ønsker ikke et slikt forbud.
DB170908 I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert : Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.
DB170908 Trumps rolle i en internasjonal verden, var ett av flere tema som ble diskutert i Urix-debatten foran Stortinget fredag, og kanskje også det temaet hvor politikerne fra Ap, SV, Frp og Høyre virket å være mest samstemte.
DB170908 - Det at vi har en president som er veldig uforutsigbar er skremmende, og ikke minst er han fullstendig kunnskapsløs om utenrikspolitikk, og det bekymrer meg veldig, sa Tybring-Gjedde i valgstudioet, som ligger på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo.
DB170908 - Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe har videreført disse tallene og direkte feilinformert Stortinget , sier Hauge til Dagbladet om feilen som er blitt erkjent av Oljedirektoratet.
DB170908 Støre understreket at det er mulig med en mindretallsregjering å navigere i Stortinget og få støtte fra sak til sak.
DB170908 Å spise i restauranten på Stortinget er en aldri så liten tidsreise.
DB170908 Slik svarer Stortinget på testen ¶
DB170908 Skrapte Flax-lodd på jobben og ble millionær ! STORTINGET ( Dagbladet ) : Det ble ramaskrik da Dagbladet avdekket enorme forskjeller i standarden på maten i fengsel, studentkantiner - og sykehjem.
DB170908 Dagbladet har presentert Stortinget for hovedtrekkene i anmeldelsen, og her er deres svar : ¶
DB170908 Stortinget har både en restaurant og en kantine, vi har besøkt restauranten.
DB170908 Men fordi MDG nå også ser ut til å komme over sperren, forandres hele mandatfordelingen på Stortinget - og det blå flertallet kan smuldre opp.
DB170908 Men hvis Venstre ryker under, blir hun sannsynligvis sittende som en av to representanter for partiet på Stortinget , med en valgnederlag bak seg, og Arbeiderpartiet i regjering.
DB170908 Dersom MDG kommer over vil de få 7 mandater på Stortinget - nok til å sikre Støre flertall som statsminister, dersom de ønsker det.
DB170908 Men dagens nyhet har spredd seg med rekordfart : Teknisk Ukeblad avslørte at Stortinget åpna for oljeutvinning i Arktis på grunnlag av en banal feil i et Excel-ark.
DB170908 Dermed ble oljegevinsten 130 milliarder kroner større på papiret enn i virkeligheten, og det ble mer attraktivt for Stortinget å støtte åpninga, selv om havforskerne og klimaforskerne lenge har advart mot å bore etter mer olje i nord, der vi allerde ser de mest ekstreme utfallene av global oppvarming.
DA170908 Veivalg-meldingen fikk stor tilslutning i Stortinget og viser at det er bred enighet om hovedlinjene i utenrikspolitikken, sier hun.
DA170908 Man kan ikke godta at bruken av midlertidige tillatelser øker, når Stortinget har vært klare på at man ønsker det motsatte.
DA170908 I fjor stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
DA170908 I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert : Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.
DA170908 Varsleren Krüger med appell foran Stortinget
DA170908 Man kan ikke godta at bruken av midlertidige tillatelser øker, når Stortinget har vært klare på at man ønsker det motsatte.
DA170908 I fjor stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Hvis de årlige milliardbevilgningene fra Stortinget kommer som planlagt, er det bare for Veivesenet å bygge.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Stortinget griper inn og vingeklipper Oslo-byrådet i den videre utbyggingen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPK4g/19-fylker---169-representanter-Her-star-de-storste-slagene-om-plass-pa-Stortinget | 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Jeg planlegger fortsatt å ta noen dager på BI selv om jeg sitter på Stortinget , om det lar seg gjøre.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Det kan være en god erfaring for SV å ha med på Stortinget .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Aftenposten har plukket ut et knippe håpefulle nykommere som i løpet av valgnatten kan sikre seg en plass på Stortinget .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt - Hvordan har du forberedt deg på at du plutselig kan havne på Stortinget ?
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt - Hvem overtar for deg som Sylvi Listhaugs alter ego på sosiale medier om du kommer på Stortinget ?
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til Hansson ville sikre fremtiden for MDG ved at Bastholm, som ifølge Hansson er « ekstremt viktig for partiet », fikk en plass på Stortinget - hvis det skulle gå « shit » i valget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til For meg har det vært et stort privilegium å sitte på Stortinget i fire år.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet Selv om han har sagt han vil gå i opposisjon på Stortinget , så verner han Erna Solberg - og da verner han også Siv Jensen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Frank May, NTB scanpix ¶ Stortinget vedtok i juni 2015 å øke kravene til faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Med flertall på Stortinget ville det blitt rødgrønn-regjering, med Ap-leder Støre som statsminister.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/ejvJQ/Over-n-million-har-forhandsstemt--lange-koer-til-siste-slutt-i-Oslo 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/QLXWq/Stortinget-apnet-Barentshavet-med-regnefeil-pa-130-milliarder I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert : Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/QLXWq/Stortinget-apnet-Barentshavet-med-regnefeil-pa-130-milliarder | Stortinget åpnet Barentshavet med regnefeil på 130 milliarder ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/QLXWq/Stortinget-apnet-Barentshavet-med-regnefeil-pa-130-milliarder Stortinget har blitt feilinformert.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG Det vil bidra til at vi når ute til enda flere med et viktig budskap, og kan farge Stortinget grønt, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og førstekandidat for MDG i Oslo.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG - Kan farge Stortinget grønt ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-du-bor-vite-nar-du-skal-stemme- Totalt skal det velges 169 representanter til Stortinget , hvorav 19 er utjevningsmandater.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-det-er-smart-a-vite-for-du-stemmer Totalt skal det velges 169 representanter til Stortinget , hvorav 19 er utjevningsmandater.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Seks-ting-du-bor-vite-nar-du-skal-stemme- Totalt skal det velges 169 representanter til Stortinget , hvorav 19 er utjevningsmandater.
AA170908 « Anslått nettoverdi framkommer både av KU og åpningsmeldingen forelagt Stortinget .
AA170908 | Grov regnefeil for oljeinntekter fra Barentshavet ¶ Stortinget åpnet Barentshavet sørøst med en regnefeil på over 100 milliarder kroner.
AA170908 KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, var med på voteringen da åpningen av Barentshavet sørøst ble behandlet i Stortinget .
AA170908 Da Stortinget vedtok åpningen, var konsekvensutredningen fra Olje- og energidepartementet blant de viktigste dokumentene å forholde seg til.
AA170908 Ap, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget .
AA170908 I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert : Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.
AA170908 Med flertall på Stortinget ville det blitt rødgrønn-regjering, med Ap-leder Støre som statsminister.
AA170908 Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 88 plasser på Stortinget .
AA170908 På den borgerlige siden får Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre over sperregrensa, 84 av plassene på Stortinget , der det trengs 85 seter for å ha flertall.
AA170908 På disse 17 listene står det til sammen 438 navn - 186 kvinner og 252 menn som kan velges inn på Stortinget .
AA170908 Navn på kandidater som er ute og inne av Stortinget vil fly mellom eksperter og kommentatorer.
AA170908 Av disse 438 stortingskandidatene er det i realiteten 26 som har en viss mulighet til å komme inn på Stortinget som representanter fra Trøndelag.
VG170907 På VGs Infact-måling for Nord-Trøndelag ligger Sp an til å gjøre et brakvalg og få to plasser på Stortinget .
VG170907 I EU-valget 1993 fikk partiet 31,3 prosent og to kandidater på Stortinget .
VG170907 Hvis dette hadde blitt valgresultatet, ville det bare vært rødgrønne politikere inne på direktevalgt mandat på Nord-Trøndelag-benken i Stortinget .
VG170907 Det kan være dere må forhandle budsjett med dem på Stortinget ?
VG170907 Men om hennes flertall glipper på mandag, avklarer Erna Solberg nå at hun i så fall vil peke på Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, og ikke gå i forhandlinger med andre - selv om det eventuelt er det blokkuavhengige Miljøpartiet de grønne som sitter på vippen mellom blokkene i Stortinget : ¶
VG170907 - Men vil du varsle din avgang om MDG kommer på vippen i Stortinget ?
VG170907 FIKK ADVOKATHJELP : Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ( til høyre ) og hans nære rådgiver og sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen på vei inn til Stortinget etter en utspørring hos Dagbladet på Eidsvolls plass onsdag formiddag.
NL170907 Det er nå mest sannsynlig med et flertall på Stortinget der Erna forsetter som statsminister.
NL170907 Også når det gjaldt meningsløsheten i å forlate hovedbasekonseptet som det i flere år har vært brei enighet om på Stortinget - for å flytte funksjonene til Rygge.
NL170907 Mangfoldet vi har av kjernesaker og meninger som representeres på det norske stortinget i dag, og den konsensus-politikken den skaper, er altså ikke en styrke for Skjalg Fjellheim, men et problem for demokratiet vårt.
NL170907 Dersom venstresiden får flertallet på Stortinget , vil likevel et sterkt Ap være den viktigste garantisten for trygg styring i en ny regjering.
NL170907 Først vil jeg understreke at det er positivt om Ap i Stortinget ombestemmer seg når det gjelder bevaring av Bardufoss som Helikopterbase.
NL170907 De stemte med regjeringen når LTP var til behandling i Stortinget den 15.november 2016.
NL170907 Troms har fem sikre mandater til Stortinget , pluss ett utjevningsmandat.
NL170907 Men SV kan nå bli avhengige av å hente taktiske stemmer fra Rødt eller Ap for å være trygge på at Fylkesnes fortsetter på Stortinget .
NL170907 Til alt hell oppnådde ikke meldingen flertall i Stortinget , men det er ingen grunn til å tro at innholdet ikke fremdeles er gjeldende politikk fra de blå-blå.
DN170907 ¶ Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre på vei inn på Stortinget etter å ha måttet svare på en rekke spørsmål om sin egen formue.
DN170907 De borgerlige beholder flertallet på Stortinget , viser den siste meningsmålingen fra Aftenposten.
DB170907 Da han besøkte Dagbladets valgbod foran Stortinget til partilederutspørring torsdag formiddag, var aksjeinvesteringene hans ett av flere tema Ap-lederen måtte svare for.
DB170907 VALGETS SISTE DB-MÅLING : Slik hadde Stortinget blitt seende ut hvis denne målinga hadde vært valgresultatet.
DB170907 En samarbeidskonstellasjon med Ap, Sp, SV og MDG gir 85 mandater og flertall på Stortinget .
DB170907 Det krever 85 mandater for å få flertall i Stortinget .
DB170907 DUELL : Se hele statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DB170907 - Det er svært hyggelig tall for Venstre, men samtidig viser målingen at vi må drive knallhard valgkamp de neste dagene og sørge for at enda flere stemmer Venstre for å sikre Erna som statsminister og et borgerlig flertall på Stortinget etter valget, sier hun.
DB170907 DUELL : Se hele statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DB170907 Med en oppslutning på 3,5 prosent ligger likevel partileder Moxnes å komme inn på Stortinget .
DB170907 Er effektiv på å forklare makten partiet kan få i vippeposisjon på Stortinget - « Solberg og Støre må konkurrere om å lage den mest miljøvennlige politikken ».
DB170907 » Ved nærmere ettersyn viser det seg ofte at Listhaug snakker på vegne av et bredt flertall på Stortinget , og til og med kanskje har bruk samme språkbruk som den sinte selv.
DB170907 På gjennomsnittet av meningsmålingene i juni lå den rødgrønne siden an til 91 mandater på Stortinget mot bare 78 til Regjeringen og de to støttepartiene.
DB170907 For når det gjelder spørsmålet om hvem som skal slippe inn, markerte nemlig asylforliket ( som Stortinget fant sammen om før Sylvi Listhaug ble innvandrings- og integreringsminister ) at det er et spørsmål hvor Listhaug har støtte fra 161 av 169 Stortingsrepresentanter, herunder de fleste av dem som i valgkampen er høye og mørke med sin kritikk.
DB170907 Disse integreringskriteriene ble foreslått på bakgrunn av et bredt forlik om integreringspolitikken i Stortinget like før jul i 2015.
DB170907 Det betyr sju mandater på Stortinget for Hansson og Bastholm, men ikke bare det : Nå er Miljøpartiet de Grønne på vippen.
DA170907 Rødt, som ikke er representert på Stortinget , var imot norsk deltakelse i Afghanistan.
DA170907 Valgkampen begynte med formuesskatt, og har siden stirret seg blind på Jonas Gahr Støres vinglete håndtering av egen formue og Sylvi Listhaugs monomane forsøk på å lage splittelse og konflikt ut av en asyl- og innvandringspolitikk Stortinget har inngått et bredt forlik om.
DA170907 - Da må de først gi ut godsaker internt i regjeringen, så gi ut godsaker til partiene på Stortinget .
DA170907 - Da må de først gi ut godsaker internt i regjeringen, så gi ut godsaker til partiene på Stortinget .
DA170907 Forleden dag møttes de på Stortinget .
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/jGM9q/Norsk-mor-tapte-sak-i-Strasbourg Under slagord som « Send barna hjem nå » og « Barnevernet = Gestapo » demonstrerte noen hundre mennesker foran Stortinget i fjor motstand mot norsk barnevern.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/xny28/Analytiker-Fokuset-pa-Stores-okonomi-skader-Aps-valgkamp Mange møtte frem da Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte til partilederutspørring hos Dagbladet foran Stortinget torsdag.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/52wn1/Hvem-gjor-mest-for-klimaet_-Knausgard--Karl-Eirik-Schjott-Pedersen september appell utenfor Stortinget .
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yPyxE/Protest-pa-alle-fronter--Frank-Rossavik Det nye Stortinget vil trolig bestå av flere og mer radikale partier.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vLyVl/Karbonbudsjettet-for-1_5-grader-er-raskt-brukt-opp--Marius-Holm Etterpå holdt han appell utenfor Stortinget hvor han slaktet Regjeringens oljeplaner og fikk åpent brev fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
AA170907 Senterpartiets Jenny Klinge er sikret plass på Stortinget også i neste periode.
AA170907 Min drøm er at Nordmørslista havner på vippen, og at jeg kommer inn på Stortinget og dermed får gjort noe for Nordmøre, sier Steinar Wiik Sørvik.
AA170907 Jeg må innrømme at jeg er veldig spent, først og fremst fordi Stortinget trenger ei god og klar stemme på industripolitikk og eldreomsorg - og en ekstra stemme fra Nordmøre, sier Torve.
AA170907 I følge fylkesmålingen vil ikke Sørvik komme på Mørebenken på Stortinget , men forbli på Nordmørsbenken i Kristiansund.
AA170907 Advokat Steinar Wiik Sørvik drømmer om at han kommer på Stortinget med Norges minste parti.
AA170907 Listhaugs rådgiver, Espen Teigen, kniver nå skarpt med Høyres Elin Agdestein og - ifølge Respons Analyses fylkesmåling for Nord-Trøndelag - Aps Arild Grande om et direktemandat til Stortinget .
AA170907 Det holder til sju mandater og vippeposisjon på Stortinget .
AA170907 De borgerlige beholder flertallet på Stortinget , ifølge en fersk meningsmåling.
VG170906 FÅR RÅD : Jonas Gahr Støre i samtale med sin rådgiver Astrid Huitfeldt på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo onsdag formiddag.
VG170906 Den kinesiske anleggsgiganten CCCC jakter på milliard-kontrakter i Norge, etter at Stortinget vedtok å bruke mer enn 1000 milliarder kroner på vei og bane de neste årene.
NL170906 Senere samme høst måtte jeg igjen ty til tårene der jeg satt på min plass bakerst i Stortinget .
NL170906 KrFs Dagfinn Høybråten sa senere at han følte sterkt at " noe var iferd med å gå i stykker " denne dagen i Stortinget .
NL170906 Velger helseministeren fortsatt å støtte Vorland og overse den massive dokumentasjonen på UNNs ukultur, ligger til sist initiativet hos Stortinget .
NL170906 Du har også neglisjert Stortinget ved å iverksette forordninger som fremmer en ensidig utvikling mot færre fartøy.
NL170906 november i fjor inngikk et forlik på Stortinget med regjeringen om LTP-en.
NL170906 Foto : Stortinget
NL170906 En vilje historien har vist at nasjonale politikere helst beholder i egne rekker på Stortinget .
NL170906 En vilje historien har vist at nasjonale politikere helst beholder i egne rekker på Stortinget , skriver Siri Beate Arbtzen.
DN170906 Venstres Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget , sier verken han eller komiteen ble informert om departementets avgiftsplan.
DB170906 Temaene ble diskutert i helsedebatt i Dagbladets valgbod foran Stortinget onsdag, der Lysbakken møtte helseminister Bent Høie ( H ) og Frps eldregeneral Bård Hoksrud.
DB170906 SV stemte ned bemanningsnormen i Stortinget da vi foreslo den i forrige periode.
DB170906 En bemanningsnorm i sykehjem, som særlig Frp da snakket varmt om før de kom i regjering, men som ble stemt ned av Frp da SV foreslo det i Stortinget .
DB170906 - Hvorfor stemte dere ned bemanningsnormen for sykehjem da SV foreslo det i Stortinget ?
DB170906 Borgerlig side berger imidlertid så vidt flertallet i Stortinget med 85 mandater, ifølge målingen.
DB170906 ¶ TERNING : Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell og kommentator Marie Simsonsen trillet terninger etter statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DB170906 DUELL : Se hele statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget . norsk tipping ¶
DB170906 Hvis resultatet av valgomaten hadde gitt fordelingen på Stortinget , hadde dette sett ganske annerledes ut enn i dag.
DB170906 ¶ DUELL : Se hele statsministerduell mellom Erna Solberg ( H ) og Jonas Gahr Støre ( Ap ), fra Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DA170906 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak forliket - det vil si alle partiene på Stortinget foruten MDG og SV.
DA170906 Borgerlig side berger imidlertid så vidt flertallet i Stortinget med 85 mandater, ifølge målingen.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/P1qg7/Et-urbant-velgeroppror--Andreas-Slettholm I januar var det ulveopprør foran Stortinget .
AA170906 I 2005 vedtok Stortinget ambisiøse nasjonale målsettinger på kulturminnefeltet ( de fleste skulle nås innen 2020 ) og vedtok et mål om en kraftig opptrapping av statens innsats.
AA170906 | Fra barnehagen til Stortinget
AA170906 Det er min vei fra barnehagen til Stortinget .
VG170905 VG har flere ganger påpekt hvor egenrådig POD opptrer, blant annet har avisen dokumentert hvordan Regjeringen og Stortinget ble ydmyket av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
VG170905 Liten oppslutning til tross : Simen går helhjertet inn for en politisk karriere og bli valgt inn på Stortinget om noen år.
VG170905 Men siden den gang har høyresiden tapt hele 16 mandater på Stortinget , ifølge VGs ferske måling.
VG170905 * 1 Jonas Gahr Støres og de rødgrønnes flertall på denne målingen er derfor avhengig av Rødt, som får to mandater på Stortinget .
VG170905 Iselin Nybø ( V ) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget , sier Venstre er skeptiske til å fjerne kontantstøtte og barnetrygd fordi foreldrene tar andre valg for ungene sine enn det vi skulle ønske.
NL170905 Da Stortinget foretok dette famøse valget i november 2016 fjernet de samtidig tryggheten et nettverk av flere militære flybaser skaper - bl.a. ved at flyenes « nødhavner » tas bort.
NL170905 av kampflystyrkeproduksjonen, slik det ble vedtatt etablert av Stortinget i 2012.
NL170905 Stortinget har som kjent vedtatt å samlokalisere QRA og MPA-basen på Evenes.
NL170905 Betyr ikke dette at felleskapets ressurser privatiseres uten at Stortinget har skapt lovhjemmel for et slikt drastisk inngrep i allmenningsretten ?
NL170905 Partiet har gjort nye byks nedover på målingene hver gang Anniken Huitfeldt, lederen av utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget , har forsikret at det ikke er noen grunn til å tvile på tallmaterialet som lå til grunn for Stortingets beslutning om å legge ned på Andøya.
NL170905 I nord driver FrP valgkamp på krav om at en ny utredning om tall og faktagrunnlag må legges fram for Stortinget .
NL170905 Ap var med på et forlik på Stortinget som sier at helikoptrene skal sørover.
DN170905 Statsminister Erna Solberg besøker NRK og Politisk Valgkvarter utenfor Stortinget .
DN170905 - Blir det en Ap-ledet regjering, så skal vi gå grundig gjennom all informasjon en gang til, sa stortingskandidat og tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ) under protestaksjonen mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret utenfor Stortinget tirsdag, skriver Bladet Vesterålen.
DN170905 Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum før og etter valgsendingene til NRK utenfor Stortinget .
DB170905 Her på Nordmøre trenger vi at noen taler vår sak på Stortinget , fastslår kvinnen.
DB170905 Den som først av dem, garanterer at sykehuset i Kristiansund skal bestå, vil få min stemme på Stortinget , konstaterer Steinar Wiik Sørvik.
DB170905 Advokaten er kjent fra en rekke profilerte rettssaker, men nå vil han på Stortinget .
DB170905 ¶ DÅRLIG PROGNOSE : Den svarte streken er flertallsstreken, altså 85 mandater på stortinget .
DB170905 De anslår mandag denne uken at de rødgrønne partiene vil få 82 mandater til sammen på Stortinget - og altså være avhengig av enten Rødt eller MDG for å få flertall.
DB170905 Tyrkias okkupasjonspolitikk er ikke-tema i Stortinget .
DB170905 Tordag besøkte hun Dagbladets valgbod utenfor Stortinget .
DB170905 Jeg er bombesikker på at jeg er med i riktig parti og jeg er bombesikker på at Buskerud sin førstekandidat, Rebekka Borsch må på stortinget .
DA170905 Frp unnskylder seg med at partiet ikke har flertall på Stortinget og derfor ikke kan bestemme.
DA170905 Ansettelsen skapte uro helt inn på Stortinget .
DA170905 Et parti som kommer under sperregrensen, kan få et eller flere av 150 distriktsmandater på Stortinget , men deltar ikke i kampen om 19 utjevningsmandater.
DA170905 Det skal velges 169 mandater til Stortinget . 150 av disse er distriktsmandater.
DA170905 Det betyr at saken ikke er debattert i Stortinget .
DA170905 * Alle partier på Stortinget har levert et partiprogram og en videopresentasjon om seg selv på 60 sekunder, som ligger på www.barnasvalg.no ¶
DA170905 Også er det ganske krevende å ha en settestatsråd når budsjettet skal legges fram og vedtas i Stortinget i løpet av høsten.
DA170905 Det er ikke så vanlig at statsråder plukker vikaren sin fra Stortinget , vanligvis er det en annen statsråd.
DA170905 Ansettelsen skapte uro helt inn på Stortinget .
DA170905 Som Skogeierforbundet sa på budsjettmøtet på Stortinget : Alle er enige om skogvern, det eneste som mangler er pengene.
AA170905 Norge fører en « føre var linje » og har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen, lød Brendes svar på et spørsmål fra SV i Stortinget i forrige uke. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Jeg vil også skryte av Trond som har 20-årsjubileum i år på Stortinget .
AA170905 Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering, sier hun.
AA170905 - Blir det en Ap-ledet regjering, så skal vi gå grundig gjennom all informasjon en gang til, sa stortingskandidat og tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ) under protestaksjonen utenfor Stortinget mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret tirsdag, skriver Bladet Vesterålen.
AA170905 - Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte.
AA170905 Vi går for å klare sperregrensen, da kan vi gå fra to-tre representanter på Stortinget til åtte-ni, sier Rødts førstekandidat i Sør-Trøndelag, Ragna Vorkinnslien.
AA170905 På Adresseavisen og NRKs Respons-måling er Ap-resultatet like dårlig som det historiske 2001-valget : Hadde det vært valg i dag, ville kun Trond Giske, Eva Kristin Hansen og Jorodd Asphjell fått plass på Stortinget fra Ap.
AA170905 Etter krigen har Arbeiderpartiet alltid hatt fire eller fem sørtrøndere på Stortinget - med unntak av kriseåret 2001.
AA170905 ¶ Forslag : Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Sist mandag fremmet SV derfor forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene, stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170905 Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene, stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170905 Venstres André Skjelstad har tross alt møtt på Stortinget for Nord-Trøndelag i til sammen to perioder.
AA170905 Rødts Ragna Vorkinnslien er den som trenger færrest nye stemmer for å komme på Stortinget .
AA170905 Det virker mer og mer sannsynlig at Lars Haltbrekken kan bytte ut strikkegenseren med dress og belage seg på fire år Stortinget .
VG170904 De ble vedtatt av Stortinget i 1959 og fornyet i 1997.
VG170904 T-BANEFLESK : Venstre-stortingsrepresentant Abid Raja på Stortinget t-banestasjon.
VG170904 For oss var det viktig å få inn merknaden om at grunnlaget måtte kvalitetssikres og at regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget dersom det ble vesentlige endringer, sier Sivertsen til VG.
VG170904 På en lite profilert nordlandsbenk håper Eriksen at hennes lange erfaring fra Stortinget kan være nyttig.
VG170904 september er hun enten på Stortinget eller arbeidsledig.
VG170904 - Etter at et konsept er valgt, skal konsulenter kjøre en ny runde med evaluering, som ender i en ny rapport ( KS2 ), før prosjektet behandles i Stortinget .
VG170904 Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener rapportens konklusjon er så klar at Stortinget må se på vedtaket på nytt.
VG170904 Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering av avgjørelsen, sier Trygve Slagsvold Vedum i en pressmelding.
VG170904 I en uttalelse fra statssekretær Øystein Bø ( H ) understreker regjeringen at det å legge ned Andøya var en vanskelig, men nødvendig beslutning da Stortinget vedtok Forsvarets langtidsplan ( LTP ).
VG170904 Bakgrunn : Folkeopprør på Andøya ¶ - Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte.
SA170904 Vi har derfor foreslått i Stortinget at landets fødesteder må sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen. 4.
SA170904 Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
SA170904 Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
SA170904 I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget , har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
SA170904 Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
SA170904 De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
SA170904 Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
NL170904 Vi tror ikke vi tar for sterkt i når vi sier at han er den tydeligste og mest markante nordnorske stemmen på Stortinget og i norsk politikk for tida.
NL170904 Vi tror ikke vi tar for sterkt i når vi sier at han er den tydeligste og mest markante nordnorske stemmen på Stortinget og i norsk politikk for tida, skriver artikkelforfatterne om SVs Torgeir Knag Fylkesnes.
NL170904 Nå ser det ut som de får følge på Stortinget av Mona Fagerås fra Nordland.
NL170904 Likevel legger regjeringens nybakte eksportstrategi opp til mer utenlandsk investering og eierskap.. Stortinget har nå bestemt at vertskommunene skal få en liten skjerv som kompensasjon for leie av arealer, tort og svie.
NL170904Stortinget i dag, og sikkert neste uke også, er det overveldende flertall for å heve barnetrygda.
NL170904 Alle partier på Stortinget i dag vil ha bukt med fattigdommen, og spesielt den som omtales som barnefattigdom.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor foreslått i Stortinget at landets fødesteder må sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen. 4.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget , har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
DB170904 EØS-DEBATT i VALGBODEN : Europa-minister Frank Bakke-Jensen, Espen Barth Eide ( Ap ) og Sigbjørn Gjelsvik ( Sp ) var tidligere i valgkampen på besøk i Dagbladets valgbod utenfor Stortinget for å snakke om Dagbladets avsløringer om bruken av EØS-midler.
DB170904 De kronene har vi i vår versjon av Nasjonal transportplan hvor flertallet på Stortinget vil bruke 600 milliarder kroner på å bygge unødvendige og ødeleggende motorveier, som er helt feil med den transportøknomiske utviklingen vi har nå.
DB170904 Detbatten kan du følge direkte her, eller live fra Eidsvolls plass forran Stortinget
DB170904 I VALGBODEN : Mer feminisme, bedre forsvar av Norge og helsepersonell inn på Stortinget .
DB170904 Til sammen blir det 87 plasser på Stortinget for de fire borgerlige partiene, det samme som på søndagens TV 2-måling.
DB170904 Jeg har grunn til å tro at det er denne artikkelen også Fremskrittspartiet tenkte på da man fikk Stortinget til å vedta at internasjonale konvensjoner på flyktningområdet må revideres.
DA170904 KRONIKK : Kommer Venstre over sperregrensen øker sannsynligheten for borgerlig flertall på Stortinget .
DA170904 Det gikk så langt at Syversen sa at han måtte ta saken ut av forhandlingene, og finne et annet flertall i Stortinget .
DA170904 - Regjeringen har nå begynt arbeidet de fikk beskjed om av Stortinget i juni, sier han.
DA170904 Stortinget bestemmer hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot, for perioder på tre år av gangen.
DA170904 - Så satte Stortinget foten ned for deler av dette.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor foreslått i Stortinget at landets fødesteder må sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen. 4.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget , har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode. 15.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
AA170904 Espen Teigen, som kjemper for å komme på Stortinget , avviser overfor avisen at besøket er et valgkampstunt.
AA170904 Den viktigste saken neste fire år ? Stortinget : Torgeirs rødgrønne distriktspakke.
AA170904 » Spørsmålet gikk fra Stortinget mandag morgen, og statsråden skal svare på slike henvendelser innen seks virkedager.
AA170904 Fylkesnes, som er medlem av næringskomiteen på Stortinget , har nå sendt skriftlig spørsmål til fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170904 Det kan også bli aktuelt å bringe saken inn for kontrollkomiteen på Stortinget .
AA170904 Til sammen blir det 87 plasser på Stortinget for de fire borgerlige partiene, det samme som på søndagens TV 2-måling.
VG170903 Partiet beholder fire mandater på Stortinget , ifølge den nye fylkesmålingen.
VG170903 Nå er han førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag og for full fart inn på Stortinget .
VG170903 - Årsaken til vår fremgang er en veldig tydelighet om miljø og at vi vil sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Haltbrekken, som dermed er inne på Stortinget hvis resultatet holder seg til valget neste mandag.
VG170903 Med disse tallene som valgresultatet ville de borgerlige fått 87 mandater på Stortinget .
VG170903 Mathilde Tybring-Gjedde, politisk rådgiver i Helsedepartementet og nummer syv på stortingsvalglisten til Oslo Høyre, er inne på Stortinget hvis resultatene fra denne målingen blir valgresultatet.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Mye av demokratiundervisningen i dag er knyttet til teori om demokratiet : Elevene lærer om antall representanter på Stortinget , antall politiske partier og hva som skiller dem.
DB170903 ¶ Tar æren for økonomisk opptur : Erna Solberg, her i Dagbladets valgbod foran Stortinget .
DA170903 De fire borgerlige partiene ville fått 87 mandater på Stortinget dersom denne målingen, som er laget av Kantar TNS for TV 2, hadde vært et valgresultat.
DA170903 Lundteigen mener det nesten ikke er « praktikere » igjen på Stortinget .
DA170903 I Moelv gjorde førstekandidatene fra samtlige partier i Hedmark og Oppland det klart at de skal kjempe for skognæringen og treindustrien hvis de kommer på Stortinget .
DA170903 Det krever at Stortinget fører en forutsigbar politikk med tanke på innblandingskrav og avgifter.
AP170903https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XyMeg/Bankenes-skattelofter-moter-bred-kritikk I forslaget som ble sendt til Stortinget i fjor høst står det : « Skatteutsettelsen skal (... ) over tid ikke gi en skattebesparelse for aksjonæren, men kun påvirke tidspunktet for beskatningen ».
AA170903 Andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget , KrFs Kjell Ingolf Ropstad, sier de vil vurdere saken.
AA170903 De fire borgerlige partiene ville fått 87 mandater på Stortinget dersom denne målingen, som er laget av Kantar TNS for TV 2, hadde vært et valgresultat.
AA170903 Hun får støtte av Torgeir Knag Fylkesnes i SV, som har sendt brev til Stortinget om saken.
AA170903 Hun får støtte av Torgeir Knag Fylkesnes i SV, som har sendt brev til Stortinget om saken.
AA170903 Partiet har ikke vært representert på Stortinget siden Erling Folkvord gikk ut i 1997.
AA170903 Det vil overraske stort om partiet havner over sperregrensa, men det virker meget sannsynlig at Rødt kommer inn på Stortinget .
AA170903 Da så det ut som Norge kunne ende opp med kun fire store partier på Stortinget .
VG170902 Før jeg ble valgt inn på Stortinget , jobbet jeg også aktivt for å fremme dialog og forståelse mellom religiøse grupper, og mellom minoriteter og majoritetssamfunnet.
VG170902 REFSER : Forfatter Karl Ove Knausgård holdt et innlegg under en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget .
VG170902 Han holdt appell foran Stortinget etter å ha deltatt i en klimamarsj fra Oslo S og opp Karl Johan sammen med flere hundre mennesker, blant dem partiledere og profilerte politikere, Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og Eva Joly fra det franske EU-partiet De Grønne, skriver Aftenposten.
VG170902 Foran Stortinget kalte han regjeringens oljepolitikk en skam.
VG170902 Foran Stortinget holdt forfatter Karl Ove Knausgård en knallhard appell hvor han kalte regjeringens oljeplaner en skam for Norge.
NL170902 Derfor har vi blant annet i stortinget foreslått å bruke 325 millioner kroner mer på yrkesfagene, det er 300 millioner mer enn Høyre- og FrP-regjeringen prioriterer.
NL170902 Mangelfull redelighet handler om at forhold som berører økonomi og sikkerhet er vel kjent for Forsvarsdepartementet og regjeringen, men underkommunisert eller unnlatt opplyst overfor Stortinget .
NL170902 Loggførte diskusjoner i Stortinget indikerer at det politiske miljøet er godt kjent med Evenes sine operative utfordringer og at det knytter seg store militærfaglige motforestillinger til å ta den i bruk.
NL170902 I så fall må man også kunne hevde at Stortinget ble feilinformert.
DN170902 Om dette blir valgresultatet vil partiet få åtte representanter på Stortinget og sikre flertall på borgerlig side.
DN170902 Her står regjeringen og et bredt flertall i Stortinget samlet.
DB170902 mai i år valgte Stortinget å fjerne vannscooterforskriften, og den lekne farkosten ble sidestilt med andre småbåter.
DB170902 Norsk regnesentral forteller Dagbladet at det er mindre enn fem prosent sannsynlighet for at Venstre, KrF og Venstre får flertall i Stortinget etter valget.
DB170902 For å få flertall i Stortinget behøves 85 mandater.
DB170902 Når sårene skal slikkes, enten det skjer bak dørene i regjeringskontorene eller i en opposisjonstilværelse på Stortinget , bør denne erkjennelsen dukke opp : Arbeiderpartiet har gått på samme skjær som ved valget i 2001, etter Jens Stoltenbergs første, kortlivede regjering.
DA170902 Om dette blir valgresultatet vil partiet få åtte representanter på Stortinget og sikre flertall på borgerlig side.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa Stortinget har vedtatt at Norge kan ta imot cirka 1500 asylsøkere gjennom såkalt relokalisering fra Italia og Hellas.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Det beste for kommunene ville derfor vært å få et annet flertall på Stortinget som prioriterer skole og eldreomsorg foran skattekutt.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - De siste offisielle tallene Stortinget har fått fra statsråden viser at kommunene har mindre å rutte med i år enn i fjor.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Under parolene « la oljen i Arktis ligge », « 100.000 nye klimajobber » og « vis klimarettferdighet » marsjerte rundt 2500 fra Jernbanetorget til Stortinget for å be om et vendepunkt i norsk klimapolitikk.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Også Flyktninghjelpens Jan Egeland holdt appell under markeringen foran Stortinget .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Foran Stortinget holdt demonstrantene ett minutts stillhet for ofrene for klimaendringene.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Det er en skam for politikerne, og det er en skam for Norge, sa forfatter Karl Ove Knausgård da han holdt hovedappell under en stor klimademonstrasjon utenfor Stortinget lørdag ettermiddag.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge - Norge er et av verdens rikeste land, og det eneste motivet for å bygge ut nye oljefelt, er mere penger, sa forfatter Karl Ove Knausgård i sin tale under Folkets Klimamarsj foran Stortinget .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/MQ9eJ/Politiet-pa-Gardermoen-fortviler-over-manglende-bevapning - Flertallet i Stortinget ønsker ikke at vi skal ha punktbevæpning av politiet, så da kan ikke jeg som justisminister gjennomføre noe som politiloven nekter meg å gjøre, sier han.
AA170902 Med denne målingen kan dermed SVs førstekandidat Lars Haltbrekken lykkes med å komme inn på Stortinget .
AA170902 Om dette blir valgresultatet vil partiet få åtte representanter på Stortinget og sikre flertall på borgerlig side. ( ©NTB ) ¶ | 50 tonn reinsdyrkjøtt fra Nordfjella skal destrueres ¶ 50 tonn kjøtt fra villreinen som skal slaktes ned i Nordfjella etter at den ordinære jakten er ferdig i høst, skal destrueres.
AA170902 - Flertallet i Stortinget ønsker ikke at vi skal ha punktbevæpning av politiet, så da kan ikke jeg som justisminister gjennomføre noe som politiloven nekter meg å gjøre, sier han.
VG170901 Så du denne ? Stortinget diskuterte lønn og åpenhet i idretten ¶
VG170901 | Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonssalg til Emiratene ¶
VG170901 Utenfor Stortinget er Rødt også opprørte.
VG170901 Ingen partier på Stortinget , bortsett fra regjeringspartiene, støtter Norges gjenopptatte salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater, en stat som beskyldes for krigsforbrytelser i Jemen.
VG170901 - KrF støttet dette i Stortinget sist vinter.
VG170901 De samme forbudene diskuteres også her hjemme, hvor Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye fossile biler om åtte år.
VG170901 910.000 velgere på gjerdet : - Kan bli kaos på Stortinget
VG170901 Vi har laget korte forklaringsvideoer til hvert parti som har mulighet til å komme inn på Stortinget .
VG170901 Sosialistisk Venstreparti er det partiet som per dags dato ligger lengst til venstre på den politiske skalaen på Stortinget .
VG170901 Rødt har ikke hatt noen representanter på Stortinget i denne perioden, men ser på flere målinger ut til å kunne komme over sperregrensen.
VG170901 Miljøpartiet De Grønne fikk sin første representant på Stortinget ved forrige valg.
VG170901 Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår.
NL170901 Sandberg vil komme tilbake til Stortinget etter valget med nye forslag.
NL170901 Regjeringen har skjøvet denne samepolitiske saken framfor seg, men dette vil vi i Venstre bidra til å endre i Stortinget .
NL170901 Vi vet at etter høstens valg skal hele den nasjonale fiskeripolitikken opp til behandling i Stortinget .
NL170901 Dette resulterte i at fiskeriminister Sandberg trakk regjeringens melding om pliktsystemet for trålerne fra behandling i Stortinget .
NL170901 Alle partiene på Stortinget understreker betydningen av å satse på våre felles sykehus.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2228/Politikk/regjeringen-vil-stanse-trygd-til-etterlyste-kriminelle Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår. ( ©NTB ) ¶
DN170901 Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår. ( ©NTB ) ¶
DB170901 SE HELE : Dagbladet sender direkte fra utenfor Stortinget hver dag fram mot valget.
DB170901 Rødt-lederen håper å flytte tyngdepunktet på Stortinget mot venstre.
DB170901 Klokka 10.10 i dag besøker han Dagbladets valgbod utenfor Stortinget .
DB170901 Han må ta innover seg at dersom han er avhengig av våre stemmer på Stortinget , må vi få noe igjen for det politisk.
DB170901 Ei stor Rødt-gruppe på Stortinget vil gi en helt annet tyngde bak disse sakene.
DB170901 - Jeg håper at Jonas blir avhengig av oss for å bli statsminister og for å få gjennom budsjettene sine i Stortinget .
DB170901 Og i sum er det fortsatt størst sannsynlighet for at de rødgrønne får flertall på Stortinget, men muligheten for borgerlig flertall på Stortinget øker.
DB170901 Og i sum er det fortsatt størst sannsynlighet for at de rødgrønne får flertall på Stortinget , men muligheten for borgerlig flertall på Stortinget øker.
DB170901 Norsk regnesentral mener også muligheten for at MDG havner på vippen i norsk politikk øker jo nærmer vi kommer valgnatta : I dag er det 37 prosent sannsynlighet for at MDG blir vippepartiet på Stortinget de neste fire åra, ifølge regnesentralens modell.
DB170901 Jeg har jobbet tett med Torbjørn på utdanningspolitikk fra Stortinget de siste fire årene.
DB170901 Horne har stor tro på at Stortinget vil enes om disse endringene i barnevernloven, slik at de kan bli vedtatt i løpet av våren.
DB170901 Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår.
DB170901 DIREKTE : Dagbladet sender direkte fra utenfor Stortinget hver dag fram mot valget.
DA170901 Østfolds yngste toppkandidat til Stortinget representerer SV.
DA170901 Det første Øvstegård vil gjøre dersom han får en plass på Stortinget , er å fremme forslag om å øke barnetrygden.
DA170901 Derfor trenger vi nye stemmer på Stortinget for å kjempe mot de økende forskjellene, sier Øvstegård tydelig, og mener at mye av løsningen ligger i å beskatte dem som har mest.
DA170901 Eventuelt i Stortinget , som gjør det mulig å føre en ansvarlig politikk.
DA170901 - Det er ikke tvil om at Venstre er uaktuelt for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, etter erfaringer vi har gjort oss i Stortinget .
DA170901 Ap har hatt en kraftig dalende tendens på meningsmålingene de siste ukene, og tidligere denne uka mistet Aps tredjekandidat i Buskerud, Masud Gharahkhani, som lenge har sett ut til å komme inn på Stortinget med god margin, sin stortingsplass i NRKs partibarometer.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72B2B/Departementet-ber-Forbrukerradet-tenke-seg-om-for-neste-prissammenligning Han mener den tjenesten Forbrukerrådet har kommet med er noe helt annet enn det Stortinget ba om.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/02W20/Asheim-vikarierer-som-kunnskapsminister Asheim har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2013.
AA170901 Og på målingene ligger han an til å kunne erstatte Snorre Valen på Stortinget etter valget.
AA170901 - Dette er en ny mulighet til å ta natur- og miljøkampen inn på Stortinget .
AA170901 Han håper Stortinget kan behandle dette raskt slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår.
AA170901 På spørsmål om Rødt på Stortinget vil samarbeide med Miljøpartiet De Grønne og SV om å trekke Arbeiderpartiet mot venstre, kom svaret kontant : ¶
AA170901 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger avvist et regjeringssamarbeid med Rødt, men et samarbeid i Stortinget har han ikke utelukket.
AA170901 - Jeg håper at Jonas blir avhengig av oss for å bli statsminister og for å få gjennom budsjettene sine i Stortinget , sier Moxnes. ( ©NTB ) ¶
AA170901 Det går enkelt og greit ut på at all rovviltforvaltning flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen, som representerer Oppland på Stortinget , til Nationen.
AA170901 Asheim har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2013.
AA170901 Sykehusplanen vedtatt av Stortinget i 2016 sier noe om hva lokalsykehusene skal gjøre.
AA170901 Hvis jeg kommer på Stortinget , vil jeg jobbe for at skognæringen får litt mer å jobbe med og jobbe for.
AA170901 Dette ønsker jeg å jobbe for om jeg kommer inn på Stortinget .
VG170831 I november i fjor ba flertallet på Stortinget regjeringen om å vurdere å legge frem tall for hvem som hadde importert norsk militært materiell senest innen slutten av andre kvartal, slik det ble gjort med meldingen for 2015.
VG170831 Det kreves 85 mandater for å ha flertall i Stortinget .
DN170831 Begge får en representant på Stortinget med denne oppslutningen.
DN170831 - Ser vi på bompenger isolert sett, så har vi dessverre tapt en del bompengeslag i Stortinget .
DN170831 - Stortinget har etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen vedtatt å kreve inn 126 milliarder kroner i bompenger.
DN170831 - Det kan bli kaos på Stortinget , der man må forhandle med mange små partier for å få flertall, sier den Ap-vennlige professoren.
DB170831 ¶ TIL STORTINGET : Idrettspresident Tom Tvedt sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB170831 Vi trenger statlig støtte for å søke, og derfor har vi vedtatt at utspillet må komme fra Stortinget først, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.
DB170831 Det har også idrettstinget og Stortinget sagt, men det er noe med å ta med seg de prosessene man har hatt.
DB170831 - Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt, men vi skal få til et flertall som gjennomfører flertallspolitikk i Stortinget , sa han.
DB170831 Nå vil Ap fjerne seks milliarder i bompengerabatt ¶ - Stortinget har etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen vedtatt å kreve inn 126 milliarder kroner i bompenger.
DB170831 - Ser vi på bompenger isolert sett, så har vi dessverre tapt en del bompengeslag i Stortinget .
DB170831 SE HELE : Dagbladet sender direkte fra utenfor Stortinget hver dag fram mot valget.
DB170831 SE HELE : Dagbladet sender direkte fra utenfor Stortinget hver dag fram mot valget.
DB170831 Begge får en representant på Stortinget med denne oppslutningen.
DB170831 Stortinget vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en nasjonal overdosestrategi ( Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 ) med mål om å forebygge overdoser og å få ned overdosedødsfallene.
DB170831 Dette er også ganske opplagt : I en lovproposisjon som departementet sendte til Stortinget i april i år, har departementet redegjort grundig for de menneskerettslige reglene på området, og for praksis i sammenlignbare land.
DB170831 Det er også lagt vekt på at det ble fremmet en lovproposisjon i april, som nå ligger til politisk behandling i Stortinget .
DA170831 Vi trenger statlig støtte for å søke, og derfor har vi vedtatt at utspillet må komme fra Stortinget først, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.
DA170831 Framover må oppfordringen om å søke komme fra politikerne på Stortinget .
DA170831 Det har også idrettstinget og Stortinget sagt, men det er noe med å ta med seg de prosessene man har hatt.
DA170831 - Skal vi kunne gi statsstøtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ? spør Venstre-politiker Iselin Nybø.
DA170831 Hun forteller at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler foreslo å forlenge områdeløftet i Stortinget for et år siden, men at de da ikke fikk gjennomslag.
DA170831 - Vi tok initiativ til en forlengelse av områdesatsingen i Oslo Sør allerede i Stortinget i fjor høst.
DA170831 Oslo har 19 folk på Stortinget . 18 av dem er valgt direkte, og ett er utjevningsmandat.
DA170831 Hun vil på Stortinget for å jobbe med inkludering og integrering, og utjevne forskjeller.
DA170831 Flyttingen ble vedtatt av Stortinget i fjor, og vil sørge for at spesialstyrkene har en responstid på én time.
DA170831 Hun satt på Stortinget for Oslo Høyre i fire år, og som vara etter det.
DA170831 Faten foran Stortinget , som er det hun interesserer seg for i TV-serien « Faten tar valget.
DA170831 - Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt, men vi skal få til et flertall som gjennomfører flertallspolitikk i Stortinget , sa han.
DA170831 Partiet har hatt 48 representanter på Stortinget de siste fire årene.
DA170831 De siste meningsmålingene gir partiet to representanter på Stortinget .
DA170831 Arne Nævra ( SV ) er glad for å være inne på Stortinget i NRKs siste partibarometer, og lover et tøffere SV dersom han kommer i regjering.
DA170831 I den samme NRK-målingen som Arne Nævra ( SV ) lå an til å komme inn på Stortinget , lå Masud Gharahkhani, som har vært regnet som et sikkert kort for Ap, an til å miste sitt direktemandat til Jon Helgheim ( Frp ).
DA170831 I de fleste meningsmålinger over en lengre periode, har åtte av ni stortingsplasser som er reservert Buskerudbenken på Stortinget vært relativt sikre : Tre mandater til Ap, tre til Høyre, ett til Frp og ett til Sp.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnOkl/Stallgulv-i-valgkamp--Her-kan-byradet-ordne-opp-Hvis-det-vil Dette synes Ola Elvestuen ( V ), tidligere byråd som i disse dager kjemper for en ny periode på Stortinget , er for svakt.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnOkl/Stallgulv-i-valgkamp--Her-kan-byradet-ordne-opp-Hvis-det-vil - Hvis dere er på Stortinget etter valget...
AP170831https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQP8M/Eksperter-ber-Forbrukerradet-trekke-hele-prisportalen-- Hovedproblemet er at den ikke leverer det Regjeringen gjennom Stortinget ba om, det vil si å hjelpe forbrukerne til å ta et mer informert valg ikke bare om pris, men også kvalitet, lokalmat, økologisk mat og allergener.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/rQmVl/Store-apner-for-ren-Ap-regjering - Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt, men vi skal få til et flertall som gjennomfører flertallspolitikk i Stortinget , sa han.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/9264d/Seks-av-ti-politistudenter-som-ble-uteksaminert-i-fjor-star-fortsatt-uten-fast-jobb Til Politiforum kritiserer Hadia Tajik ( Ap ), leder i justiskomiteen på Stortinget , Fremskrittspartiets jobbgaranti.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zm6e1/Kunsten-a-bryte-ned-likestillingsapparatet-midt-i-en-valgkamp--Vibeke-Blaker-Strand Solberg-regjeringen fikk i juni - etter intens tautrekking - flertall i Stortinget for en stor reform på diskrimineringsfeltet.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/nz4qa/Eirik-Bergesen-rader-politikerne-til-a-gjore-som-Trump--De-bor-holde-kjeft-nar-de-blir-spurt-om-meningsmalingene Aftenpostens måling tidlig på ettermiddagen viste solid borgerlig flertall, mens VGs måling på kvelden ga rødgrønt overtall på Stortinget .
AA170831 Ønsker seg flere politiske seire : Ingvild Kjerkvol ønsker seg fire nye år på Stortinget , og at Arbeiderpartiet igjen kommer i posisjon.
AA170831 Venstre over sperregrensen sikrer borgerlig flertall på Stortinget , viser en fersk meningsmåling fra Respons Analyse gjort for Aftenposten og Bergens Tidende.
AA170831 Om dette blir valgresultatet vil partiet få åtte representanter på Stortinget og sikre flertall på borgerlig side.
AA170831 Hvis det er en oppfatning på Stortinget at en statsminister skal oppgi eierandeler i aksjefond, så vil jeg naturligvis gjøre det dersom jeg blir statsminister, skriver Støre. ( ©NTB ) ¶
AA170831 - Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt, men vi skal få til et flertall som gjennomfører flertallspolitikk i Stortinget , sa han.
AA170831 Med 73 mandater er de fire partiene et godt stykke unna fortsatt flertall på Stortinget .
AA170831 oktober vil jeg derfor foreslå for Stortinget at overgangsvinduet utvides til ut 2018.
AA170831 Begge får en representant på Stortinget med denne oppslutningen.
AA170831 Kjersti Toppe ( Sp ), som tidligere har jobbet som kommunelege og nå er førstenestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget , mener imidlertid dette er langt fra de første steinene som må snus for å løse rekrutteringsproblemet.
AA170831Stortinget vil Rødt og jeg kjempe videre for et regulert arbeidsliv og løsrivelse fra EUs klamme grep gjennom EØS-avtalen.
VG170830 Se Hegerberg snakke ut om hvorfor hun gir seg på landslaget ¶ | 910.000 velgere på gjerdet : - Kan bli kaos på Stortinget
VG170830 Det kan bli kaos på Stortinget , der man må forhandle med mange små partier.
VG170830 Der Aarebrot er bekymret for en kaotisk tilværelse på Stortinget , med lavere oppslutning for de store partiene, er Todal Jenssen mer positiv : ¶
VG170830 - Kan bli kaos på Stortinget
NL170830 Komitéarbeid og avstemninger på Stortinget synes å ha slukt all deres tid.
NL170830 Kent Gudmundsen og Martin Henriksen stiller begge til gjenvalg etter å ha lagt bak seg sin første periode på Stortinget .
NL170830 De fem som mest sannsynlig vil representere Troms fylke på Stortinget kommende fireårsperiode er, foruten Kent Gudmundsen og Martin Henriksen, Cecilie Myrseth ( A ), Sandra Borch ( SP ) og Per-Willy Amundsen ( Frp ).
NL170830 Stortinget og Regjeringens inngangsbillett til debatten om regionreformen har vært at hvis det skal overføres flere oppgaver og ansvarsområder til de nye fylkene - så må det bli færre og større fylker.
NL170830 februar 1997 vedtok Stortinget en endring i sameloven om at også oldeforeldre skal telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall. 11. mai 2005 ble Konsultasjonsavtalen mellom Bondevik II Regjeringen og Sametinget ( ledet av NSR ) med avtaleprosedyrer undertegnet.
NL170830 Fremskrittspartiet ønsker å utvide denne praksisen til også å gjelde mindreårige under 16 år, men flertallet på Stortinget , anført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, stoppet forslaget.
DB170830 Aasrud viser til at Arbeiderpartiet har stemt mot Høyre og Frp i flere arbeidslivsspørsmål på Stortinget denne perioden.
DB170830 Valen påpeker at SV allerede i juni i fjor foreslo disse tiltakene for Stortinget .
DB170830 Dagbladets kommentator Marie Simonsen gjestet onsdag Valgboden foran stortinget i Oslo, der hun sammenlignet den norske valgkampen med den som foregikk i USA i fjor høst.
DB170830 Får vi en fjerdedel av alle i Oslo som er for legalisering till å stemme på oss så vil vi få Bjørn Dahl inn på Stortinget , sier han og legger til : ¶
DB170830 Aylar Lie, Thomas Seltzer og Ari Behn er alle eksempler på personer som kan bli valgt inn på Stortinget mot sin vilje.
DB170830 Men statsministeren har ingen planer om å gjøre eiendomsskatt til et nasjonalt anliggende, det vil si at skattenivået skal styres av Stortinget .
DB170830 Det er tre færre enn i tirsdagens måling og ett mindre enn det som trengs for å danne flertall i Stortinget .
DB170830 Vest-Agder : Her har Ap i dag ett direktemandat og ett utjevningsmandat, men andrekandidat Odd Omland veksler på å være inn og ut av Stortinget på meningsmålingene denne sommeren.
DB170830 For bare en drøy måned siden var AUF-leder Mani Hussaini optimistisk til at Ap i Akershus skulle få inn seks mandater - og at han selv ville være sikret plass på Stortinget .
DB170830 Selv om mange stopper ved en valgbod eller leser et partiprogram, trenger vi den kritiske røsten som stiller de ubehagelige spørsmålene til kandidatene som ønsker å representere deg og meg på Stortinget .
DB170830 Av dagens partier på Stortinget er det kun Venstre som går inn for å endre ordningen.
DB170830 Ikke siden valget i 1993, da Erling Folkvord kom inn på Stortinget fra Oslo ( da for RV ), har Rødt hatt en så god sjanse til å vinne representasjon på Stortinget .
DB170830 Ikke siden valget i 1993, da Erling Folkvord kom inn på Stortinget fra Oslo ( da for RV ), har Rødt hatt en så god sjanse til å vinne representasjon på Stortinget.
DB170830 Våren 2016 behandlet Stortinget barnehagemeldingen.
DB170830 Kunnskapsministeren bør snarest plukke opp beskjeden fra Stortinget , og starte arbeidet med en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.
DB170830 Selve innvandringspolitikken ligger der bare som et bakteppe, som alle stort sett er enige om, og som eventuelt endres gjennom brede forlik i Stortinget når situasjonen blir kritisk nok.
DA170830 Ordfører, når Tage Pettersen ( H ) blir valgt til Stortinget , blir APs Hanne Tollerud, og til gjengjeld skal Høyre få tre av fire utvalgsledere.
DA170830 DEBATTINNLEGG : Av Håkon Borch førstekandidat til Stortinget MDG Østfold ¶
DA170830 Senterpartiets førstekandidat til Stortinget i Østfold, Ole André Myhrvold fastholder at det er en god idé å gjenopplive flyplassen på Rygge.
DA170830 Ole André Myhrvold, Trøgstad-ordfører og Østfold Sps førstekandidat til Stortinget .
DA170830 En slik skatteløsing på lisensen er det flertall for på Stortinget nå.
DA170830 I boka lister han også opp ti saker han mener politikerne på Stortinget bør gripe fatt i hvis de virkelig ønsker å gjøre noe for utsatte grupper.
DA170830 Jeg ønsker at Gharahkhani kommer inn på Stortinget .
DA170830 Dersom man legger målingen til grunn for mandatfordelingen i Buskerud, kommer ikke Aps tredjekandidat i Buskerud, Masud Gharahkhani, inn på Stortinget .
DA170830 - Hva tenker du om at du slår ut Gharahkhani og tar direktemandat til Stortinget basert på denne målingen ?
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut - Nei, så det er begrenset hva Stortinget direkte kan gjøre.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpqmg/Borgerlig-flertall-glipper-i-ny-TV-2-maling Det er tre færre enn i tirsdagens måling og ett mindre enn det som trengs for å danne flertall i Stortinget .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug Hareide peker på at Stortinget også har inngått et eget integreringsforlik.
AA170830 - Hvor mange penger bruker statsrådens departement og den norske ambassaden på å tilrettelegge valgkampstunt fra statsråden, og er dette innenfor regelverket ? spør SV-nestlederen onsdag i et skriftlig spørsmål i Stortinget .
AA170830 Til neste valg etter fire år på Stortinget vil sikkert dette spørsmålet være enkelt å svare på.
AA170830 Ragna Vorkinnslien kan havne på Stortinget om partiet greier å kapre utjevningsmandater.
AA170830 Når Rødt kommer inn på Stortinget til høsten vil den viktigste saken være å jobbe for et nasjonalt forbud mot kommersielle aktører i velferden vår.
AA170830 Geirmund Lykke er klar for Stortinget - hvis velgerne vil det slik.
AA170830 Det er tre færre enn i tirsdagens måling og ett mindre enn det som trengs for å danne flertall i Stortinget .
AA170830 For noen år tilbake kom Støre til Stortinget i en så skrukkete dress at alle trodde han hadde sovet med dressen på.
AA170830 Trøndelag trenger slagkraft på Stortinget .
AA170830 Den nye, felles trøndelagsbenken bør møtes så snart det nye Stortinget trer sammen tidlig i oktober.
AA170830 De som blir valgt inn på Stortinget , har selvfølgelig forpliktelser overfor partiet de representerer, og de skal være med på å styre hele landet.
VG170829 Fåne er i dag kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, men satt på Stortinget for Fremskrittspartiet mellom 1989 og 1993, og var formann i ungdomspartiet Fpu fra 1990-1992.
VG170829 Sogn og Fjordane er som kjent vedtatt slått sammen med Hordaland - av Stortinget .
VG170829 Senterpartiet får hele 32 prosent oppslutning i Sogn og Fjordane, og det kan føre til at listetopp Navarsete får med seg enda en Sp-politiker inn på Stortinget når hun setter seg på Oslo-flyet fra Sogndal etter 11. september.
VG170829 Ap, Høyre og FrP gikk sammen om forsvars-forliket i Stortinget .
NL170829 ¶ SVs gruppeleder i Tromsø kommunestyre vil ha Torgeir Knag Fylkesnes på Stortinget for å sloss for nasjonalt vern av Tromsømarka ¶
NL170829 I 2009 fikk SV gjennomslag nasjonalt for å gi Oslomarka beskyttelse gjennom Markaloven, som er vedtatt av Stortinget .
NL170829 Det er interessant å registrere at tidligere og nåværende Evenes-ordfører, i forkant av vedtaket i Stortinget , var temmelig sikker på at Evenes ville bli Norges enebase i nord, en base som både F35 og P8 skulle operere fra.
DN170829 Det ville gitt 8 mandater på Stortinget .
DN170829 Arbeiderpartiet ville med et slikt valgresultat fått 48 mandater i Stortinget .
DN170829 NRKS ferske meningsmåling tyder på at Høyre kan bli det største partiet på Stortinget etter valget.
DN170829 Jan Erik Fåne satt på Stortinget for Fremskrittspartiet mellom 1989 og 1993.
DN170829 Valgløftet kommer helt i innspurten av valgkampen, dagen etter at kreftsyke og deres støttespillere demonstrerte for bedre behandling utenfor Stortinget .
DB170829 Også ved forrige Stortingsvalg og ved kommune- og fylkestingsvalget for to år siden hadde Dagbladet valgbod med tv-sendinger fra plassen utenfor Stortinget .
DB170829 Du kan også følge med på det som skjer foran og bak kameraet i valgboden ved Stortinget .
DB170829 At Dagbladets valgsendinger foregår utenfor Stortinget , bidrar til en annen tilstedeværelse enn studiobasert valgdekning.
DB170829 Også tror jeg ikke mildt sagt det er noen fare for at jeg ender på Stortinget .
DB170829 Hva tenker du om at du i prinsippet kan bli valgt inn på Stortinget ?
DB170829 Han ser for seg at det kan bli trivelig å sitte på Stortinget med selveste Märtha Louise.
DB170829 Den tidligere supermodellen håper at det blir vedtatt endringer for ombudsplikten i Stortinget , og at det blir forbudt å sette personer på valglister uten deres samtykke.
DA170829 - Vi har snakket med flere partier om hva som skjer når Tage Pettersen sannsynligvis kommer på Stortinget , sier Shakeel Rehman.
DA170829 Dagsavisen møter Sp-lederen sammen med partiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, som på enkelte meningsmålinger i løpet av sommeren har vært inne på Stortinget .
DA170829 Kan komme inn på Stortinget om oppslutningen på meningsmålingene holder seg.
DA170829 - Det er positivt at tilbudet om motgift i nesespray og tilgangen på brukerutstyr skal bedres, men med de store utfordringene vi har og de bekymringsfulle trendene vi ser, er det viktig at både regjeringen og Stortinget holder trykket oppe slik at innsatsen ikke svekkes, fortsetter hun.
DA170829 Alle partier på Stortinget er fortsatt positive til elbil, og det er bra.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW3GP/Miljopartiet-De-Gronne-kan-havne-pa-vippen-Slik-vil-partiet-bruke-makten Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) har bare hatt én representant på Stortinget denne perioden.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW3GP/Miljopartiet-De-Gronne-kan-havne-pa-vippen-Slik-vil-partiet-bruke-makten Det krever et annet flertall i Stortinget for å satse så mye på bane, men vi mener det fysisk og praktisk lar seg gjøre.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Mandag var det demonstrasjon for raskere innføring av kreftmedisiner forran Stortinget .
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Store-forsinkelser-pa-T-banen-i-Oslo--Feilen-er-rettet På t-banestoppet ved Stortinget sto flere og ventet på T-banen for å komme seg hjem.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Linje 5 : Vestli - Stortinget - Vestli ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Linje 4 : Bergkrystallen - Stortinget - Carl Berners plass - Nydalen - Vestli ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Ingen trafikk mellom Stortinget og Frøen/Sognsvann/Borgen ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Alle østlige linjer snur ved Stortinget .
AA170829 Så kom NRK med nok en sjokkmåling for Ap : For første gang på nesten hundre år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget : Ap : 24,4, Høyre : 25,7.
AA170829 Sporveien opplyste tirsdag kveld at normal kjøring er gjenopptatt mellom Stortinget og Majorstuen begge veier.
AA170829 Med Venstre tilbake 0,7 prosentpoeng til 3,3 prosent og bare ett mandat på Stortinget, Fremskrittspartiet på 15,0 ( +0,8 ) og KrF fram 0,9 prosentpoeng til 6 prosent - ville det blitt flertall i Stortinget med 85 mandater og knappest mulig flertall de borgerlige dersom dette hadde vært valg.
AA170829 Med Venstre tilbake 0,7 prosentpoeng til 3,3 prosent og bare ett mandat på Stortinget , Fremskrittspartiet på 15,0 ( +0,8 ) og KrF fram 0,9 prosentpoeng til 6 prosent - ville det blitt flertall i Stortinget med 85 mandater og knappest mulig flertall de borgerlige dersom dette hadde vært valg.
AA170829 For første gang på nesten 100 år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget , ifølge en NRK-måling.
AA170829 Det ville gitt 8 mandater på Stortinget .
AA170829 Arbeiderpartiet ville med et slikt valgresultat fått 48 mandater i Stortinget .
AA170829 Venstre faller tilbake 0,7 prosentpoeng til 3,3 prosent hos NRK og får dermed bare ett mandat på Stortinget .
AA170829 Valgløftet kommer helt i innspurten av valgkampen, dagen etter at kreftsyke og deres støttespillere demonstrerte for bedre behandling utenfor Stortinget .
AA170829 Jeg håper jeg får være trøndernes stemme på Stortinget i fire nye år.
AA170829 Det har vært en ære å representere en vekstkraftig region som Trøndelag på Stortinget de siste fire årene.
AA170829 Hun er en av dem som har sittet lengst på Stortinget .
VG170828 Men våren 2016 gikk Sp sammen med Ap, SV og MDG om dette felles forslaget til energimeldingen på Stortinget : ¶ « Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger.
VG170828 Men våren 2016 gikk Sp sammen med Ap, SV og MDG om dette felles forslaget til energimeldingen på Stortinget : ¶
VG170828 Her er de sammen i Stortinget i 2014.
VG170828 Skulle dette bli valgresultatet, vil Venstre kun få to representanter på Stortinget : Abid Raja fra Akershus og nåværende partileder Trine Skei Grande ( 47 ) fra Oslo.
VG170828 To måneder senere hadde Arbeiderpartiet en aksjon mot « salg av Norge », og stilte opp i Stortinget med 18 spørsmål som skulle utfordre regjeringen på privatisering og salg, skrev Nationen.
VG170828 På noen viktige poster avviker utredningen fra Stortinget betydelig fra utredningen som Næringsdepartementet laget på forespørsel fra Faktisk.no : Stortinget har ikke tatt med de 14,2 milliarder kronene staten i 2001 fikk ved nedsalget av Statoil og de 4,3 milliarder kronene de fikk for salg av DNB samme år.
VG170828 På noen viktige poster avviker utredningen fra Stortinget betydelig fra utredningen som Næringsdepartementet laget på forespørsel fra Faktisk.no : Stortinget har ikke tatt med de 14,2 milliarder kronene staten i 2001 fikk ved nedsalget av Statoil og de 4,3 milliarder kronene de fikk for salg av DNB samme år.
VG170828 I forrige uke besøkte Finn Helge en rekke politikere på Stortinget for å diskutere problematikken.
VG170828 Flere hundre deltakere samlet seg foran Stortinget .
VG170828 - Dette er på en måte veldig fint, men samtidig veldig trist, sa Opdalshei da han holdt apell foran Stortinget : ¶
VG170828 FØRSTE DEMONSTRASJON : Neste uke stiller elleve kreftforeninger opp i en demonstrasjon mot den lange behandlingstiden av nye medisiner foran Stortinget .
NL170828 Ikke som nedgradert til fylkesvei men reversert til fremtidens RIKSVEI som den alltid har vært inn til noen få år siden da stortinget raserte vekk det meste av riksveiene i landsdelen.
NL170828 På siste måling ( 25.8 ) er EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen ute av Stortinget . 854 stemmer mangler han fra å ta sistemandatet fra Frp og 1332 stemmer fra å ta andremandatet til Ap.
DB170828 Mandag gjentok han forslaget, da han møtte Hadia Tajikm ( Ap ) til debatt, i Dagbladets direktesending fra Valgboden foran Stortinget i Oslo.
DB170828 - Vi foreslo strengere straffer for de som forgriper seg på barn, men det sørget Arbeiderpartiet for å stemme ned i Stortinget .
DB170828 Dagbladets partibarometer viste på lørdag fortsatt rødgrønt flertall på Stortinget , selv om Ap gikk tilbake til en oppslutning 29,5 prosent.
DB170828 Består av 14 medlemmer, åtte oppnevnt av Stortinget , seks av regjeringen.
DB170828 To ganger har regjeringa kommet til Stortinget med et forslag om å redusere dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale kontorer som i følge Skatteetaten vil gjøre en like god eller bedre jobb, fordi de får samlet fagkompetanse.
DB170828 Fordi det handler om distriktsarbeidsplasser så har Stortinget stemt mot.
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video Det var da jeg bestemte meg for å jobbe med ungdom, sier ungdomsarbeideren, som har sittet på Stortinget siden 2005.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Hun var Barne- og familieminister to ganger og satt på Stortinget for Ap fra 1989 til 2009.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Hun var Barne- og familieminister to ganger og satt på Stortinget for Ap fra 1989 til 2009.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe Hundrevis kreftpasienter, pårørende og andre støttespillere møtte frem foran Stortinget mandag ettermiddag.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe En av dem som brukte ettermiddagen foran Stortinget er daglig leder for Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe Den samme bekymringen deler hundrevis av kreftpasienter, pårørende og helsepersonell som stilte opp foran Stortinget mandag ettermiddag.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nqx3L/Ruspolitikk-i-endring-og-behov-for-nye-mal-og-virkemidler--Clausen_-Morland-og-Waal For snart to år siden inviterte Arbeiderpartiet og Foreningen for human narkotikapolitikk ( FHN ) til samtale og lunsjmøte på Stortinget for å snakke om rusfeltet fra brukernes perspektiv.
AP170828https://www.aftenposten.no/kultur/i/q5yEz/-Miljopartiet-De-Gronne-vil-kjempe-for-kunstnerne Det er flere fagfelt hvor vi ikke har egne talspersoner, dette vil endre seg når vi blir flere på Stortinget sier Ståle Sørensen, 1.-kandidat i Buskerud, selv utøvende billedkunstner.
AP170828https://www.aftenposten.no/kultur/i/q5yEz/-Miljopartiet-De-Gronne-vil-kjempe-for-kunstnerne i dag kun er én person på Stortinget .
AA170828 Opprinnelig var rammen for tilskudd i år lavere enn i fjor, men i våres ga Stortinget 2,15 milliarder kroner ekstra da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet.
AA170828 Trøndelag trenger sterke talspersoner på Stortinget og det er mange saker vi kan samarbeide om på tvers av partigrensene.
AA170828 Til slutt : Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene.
AA170828 Samarbeid : « Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene.
AA170828Stortinget må vi alle ta rikspolitisk ansvar, men jeg vet hvor jeg kommer fra - Trøndelag står meg nærmest.
AA170828 De siste fire årene på Stortinget har jeg kjempet mot sentralisering.
AA170828 Stortinget sier vi skal ha som ambisjon å opprettholde bosetting i alle deler av landet, men det blir bare snakk så lenge vi ikke satser sterkere på å sikre arbeidsplasser der folk helst vil bo.
AA170828 Mandag topper det seg i en stor demonstrasjon fra regjeringsbygget til Stortinget , der det blir protestert mot en treghet som gjør at mange pasienter dør mens byråkratiets kvern langsomt maler.
NL170827stortinget har Sosialistisk Venstreparti fremmet et forslag som en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk.
NL170827 Forslaget har nå blitt vedtatt av Stortinget , men mandatet for kommisjonen er fremdeles ikke klart.
NL170827 Dertil kommer alt det sekundære som må henge med i svingene når strukturer endres, alt fra telefonkataloger, matrikkelinndeling og registrering av fiskebåter via stort og smått innen offentlig, privat og frivillig virksomhet til mandatfordeling på Stortinget .
DB170827 - Vi har stemt sammen med Høyre på Stortinget gjennom hele fireårsperioden, fordi vi var forpliktet til det, noe som selvsagt er en forutsetning for et regjeringssamarbeid.
DB170827 Mye vil bli sendt direkte fra et nytt studio utenfor Stortinget .
DA170827 Sandberg foreslo tidligere i år å fjerne pliktleveringssystemet for torsketrålerne, men trakk til slutt forslaget da han ikke fikk Stortinget med seg.
DA170827 - Han har forstått at flertallet i fiskeripolitikken ikke ligger hos Høyre og Fremskrittspartiet, men et helt annet sted i Stortinget .
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Prognosen gir i øyeblikket følgende sannsynlige sammensetning av det neste Stortinget ( 2013-valget i parentes ) : ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW54W/Disse-kan-komme-inn-for-MDG-pa-gronn-bolge Får Simonsen sjansen på Stortinget , vil hun stå hardt på kraver om avviklingen av oljeindustrien.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW54W/Disse-kan-komme-inn-for-MDG-pa-gronn-bolge En revisor fra Finnmark, en 69 år gammel universitetslektor og en gravid aerobicinstruktør kan bli Rasmus Hanssons kolleger på Stortinget om målingene holder inn til valget.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW54W/Disse-kan-komme-inn-for-MDG-pa-gronn-bolge Da Bastholm holdt pressekonferanse før partiets landsmøte i april, lå hun på målingene an til å bli partiets eneste representant på Stortinget .
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/g83MB/Ap-sliter-pa-meningsmalingene_-men-tallknuserne-gir-likevel-de-borgerlige-bare-9-prosent-sannsynlighet-for-flertall Prognosen gir i øyeblikket følgende sannsynlige sammensetning av det neste Stortinget ( 2013-valget i parentes ) : ¶
AA170827 Prognosen gir i øyeblikket følgende sannsynlige sammensetning av det neste Stortinget ( 2013-valget i parentes ) : ¶
AA170827 Venstre ville med 3,1 prosent ( - 0,1 ) kun bli representert med én representant på Stortinget .
AA170827 Det ville gitt henholdsvis 49 og 45 mandater på Stortinget .
AA170827 Stortinget har satt en frist til én uke for å vurdere bekymringsmeldinger, og tre måneder for sakene som skal undersøkes videre.
AA170827 Det kan jeg ikke garantere, men jeg kan garantere at jeg skal gjøre det jeg kan om jeg blir gjenvalgt til Stortinget ved dette valget, både om de utfordringene jeg har nevnt over og alle de andre sakene som er viktige for Trøndelag i årene fremover.
VG170826 Politikerne lokalt har ikke nådd fram i Fylkestinget eller i Stortinget .
NL170826 Nå har Stortinget vedtatt ressursskatt, som kompensasjon for leie av sjøarealer, men den er foreløpig liten, og det vil bli en kamp å få økt den.
DB170826 ° Regjeringens forslag til lov om nasjonalt ID-kort ble fremmet for Stortinget 13. mars 2015.
DB170826 ° Loven ble vedtatt av Stortinget 5. mai samme år.
DB170826 - Stortinget har i vedtak nr 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvor de pass og nasjonale ID-kort skal kunne bestilles.
DB170826 To ganger har Stortinget sagt nei til dette.
DA170826 Sissel Stenberg, Frps fremste helsepolitiker, arbeidet for å få flest mulig Frp-rogalendinger på Stortinget .
DA170826 september i år skal det velges ny ordfører i Moss, når Tage Pettersen ( H ) høyst sannsynlig forlater ordførerkrakken og havner på Stortinget etter valgdagen 11. september.
DA170826 Men jeg har i flere sammenhenger sagt at jeg tror Hanne Tollerud vil bli ny ordfører i Moss når Tage Pettersen kommer på Stortinget .
DA170826 Samtidig planlegger Avinor, med Stortinget i ryggen, å bygge en tredje rullebane på Gardermoen.
DA170826 Også Senterpartiets førstekandidat for Stortinget i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, er enig i at man bør prioritere Østfold.
DA170826 Avinor og Stortinget vil bygge en tredje rullebane på Gardermoen.
DA170826 I asylforliket i 2015 støttet alle partiene på Stortinget , bortsett fra MDG og SV en formulering som omhandler å gjennomgå internasjonale konvensjoner som er mindre tilpasset dagens flyktningsituasjon.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92Bxp/Nar-halve-Alta-gikk-i-marsj-for-eget-sykehus Aksjonsleder Nilsen hadde invitert helsepolitiske talsmenn fra alle partier på Stortinget og var særlig skuffet over at Ap-leder Jonas Gahr Støre og helseminister Bent Høie ( H ) lot være å dra nordover.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92Bxp/Nar-halve-Alta-gikk-i-marsj-for-eget-sykehus Stortinget åpnet heller ikke for noe sykehus i Alta da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt i fjor.
VG170825 Børge Brende må komme til Stortinget med en garanti om at alt som eksporteres til Saudi-Arabia og Emiratene ikke havner i krigføring Jemen, sier han, og avslutter : ¶
VG170825 Vi har som mål å komme godt over 40-tallet og å få fire fra Ap inn på Stortinget , sier Jørn Øversveen, leder i Elverum Ap.
NL170825 Martin Henriksen, som har vært opposisjonspolitiker på Stortinget i fire år, bør snart begynne å skrive innlegg om hva han og Arbeiderpartiet i Troms vil jobbe for i neste stortingsperiode for å gjøre hverdagen til mennesker i fylket vårt bedre.
DB170825 Jeg tror mange nå ser at de må stemme på Rødt, og at vi trengs på Stortinget for å trekke Ap i riktig retning.
DB170825 Det kreves 85 mandater for å ha flertall på Stortinget .
DB170825 DEN MAGISKE GRENSA : 85 mandater gir flertall på Stortinget .
DB170825 Ap, Sp og KrF får til sammen 81 mandater, og må i så fall søke støtte i Stortinget fra SV.
DB170825 For demokratiet er det også bedre at kompromisser tas åpent i Stortinget mellom partier enn at det gjøres internt i en lukket partigruppe.
DB170825 Dagens meningsmåling er derfor noe urovekkende for Solberg, som mister fem mandater på Stortinget dersom oppslutningen på 23,3 prosent holder helt inn.
DB170825 - Alle partiene som kjemper om å komme inn på Stortinget har fått hver sin låt.
DB170825 Etter at den ene av oss fremmet et privat lovforslag på Stortinget i 2004 ble denne heldigvis fjernet i 2006.
DA170825 Så sent som i juni viste gjennomsnittet av målingene et flertall til de tre rødgrønne partiene med 89 mandater, noe som ville sikret flertall i Stortinget uten støtte verken fra MDG eller Rødt.
DA170825 Også er jeg veldig engasjert i Marienlyst-saken - og har flere ganger stilt spørsmål om denne prosessen i Stortinget .
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/321VL/Elektronisk-journal-gjor-det-enklere-a-bli-organdonor I 2015 ble den nye transplantasjonsloven vedtatt av Stortinget .
AA170825 Børge Brende må komme til Stortinget med en garanti om at alt som eksporteres til Saudi-Arabia og Emiratene, ikke havner i krigføring Jemen, sier Eide.
AA170825 Det er jo Arbeiderpartiet som i et bredt forlik i Stortinget har vært med på å vedta politikken som føres i dag, sa Giske. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Men en Ap-ledet regjering vil legge til grunn at et bredt flertall i Stortinget er for fortsatt energiutvikling i Norge og mål om å kutte 40 prosent i Paris-avtalen.
AA170825 - Vi trenger et reelt klimaparti på Stortinget .
VG170824 Stadig færre målinger viser at det ligger noe flertall på Stortinget for trioen Ap, Sp og KrF.
VG170824 Det solide flertallet på 96 mandater som de fire borgerlige partiene har på Stortinget har forvitret.
NL170824 Velgerne husker utmerket godt at disse to kandidatene i Stortinget ukritisk stemte med partiledelsen for å legge ned Andenes flystasjon, med de enorme konsekvensene det har for de ansatte og deres familier.
NL170824 I forkant av avstemmingen i Stortinget var det, som også Ludvigsen må ha fått med seg, en massiv tverrpolitisk mobilisering i Troms hvor også lokale høyrevelgere var sterk medvirkende, mot å flytte /sentralisere 339 skvadronen sørover til Rygge.
DN170824 Så sent som i juni viste gjennomsnittet av målingene et flertall til de tre rødgrønne partiene med 89 mandater, noe som ville sikret flertall i Stortinget uten støtte verken fra MDG eller Rødt.
DB170824 Så sent som i juni viste gjennomsnittet av målingene et flertall til de tre rødgrønne partiene med 89 mandater, noe som ville sikret flertall i Stortinget uten støtte verken fra MDG eller Rødt.
DB170824 Undersøkelsen ble foretatt blant politikere på Stortinget .
DB170824 Om vi tar sats og antar at folkene på Stortinget liker det samme som sine velgere, kan vi gjøre en god del antakelser.
DB170824 ( Dagbladet ) : På oppfordring fra Dagbladet har representantene på Stortinget svart på en stor undersøkelse om deres spise- og drikkevaner.
DA170824 juli 2011, fordi det var et angrep mot Regjeringen og ikke Stortinget .
DA170824 Her står hun utenfor Stortinget - ikke langt unna den nye politiske karaokebaren som åpner i dag.
DA170824 Fra i dag blir det karaoke foran Stortinget .
DA170824 Som i gårsdagens meningsmåling i DN der den rekordhøye oppslutningen på 6,1 prosent ville gitt elleve mandater på Stortinget .
DA170824 Dersom det ikke etableres et nytt flertall på Stortinget etter valget, så blir Høyre/Frp-regjeringen sittende.
DA170824 En som derimot ikke er nådig i sin kritikk av Støre, er Erlend Wiborg ( Frp ), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget .
DA170824 Clemet setter imidlertid spørsmålstegn ved forslaget Arbeiderpartiet nylig fremmet i Stortinget om å utvide det såkalte solidaritetsansvaret til bestiller.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal flytte sine vedlikehold- og modifikasjonstjenester for F-16 og Sea King helikoptre fra Kjeller flyplass i Lillestrøm innen 2023.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJrmq/Na-vil-tyskerne-fjerne-flyskatten-igjen Men ingen av partiene har foreløpig stilt konkret forslag om det i Stortinget etter landsmøtevedtakene.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yP4PE/Stans-for-lordagspost-kan-gi-sen-valgavklaring Men Postens vedtak førte til at Stortinget endret valgloven i juni 2016 : ¶
AA170824 Det kan virke som at karene på Stortinget har dårlig hørsel, men de skal få høre oss helt til vi blir lyttet til, lover Johansen.
AA170824 Samlet får de tre rødgrønne partiene 84 mandater og trenger altså støtte fra enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne for å sikre flertall på Stortinget .
AA170824 KrF ville med dette resultatet fått kun to mandater på Stortinget .
AA170824 Et slikt valgresultat ville sikret partiet ni representanter på Stortinget .
AA170824 Det ville ifølge denne målingen gitt 29 mandater, ett mer enn Frp har i det sittende Stortinget .
AA170824 Så sent som i juni viste gjennomsnittet av målingene et flertall til de tre rødgrønne partiene med 89 mandater, noe som ville sikret flertall i Stortinget uten støtte verken fra MDG eller Rødt.
VG170823 Så må vi få gjennomført samlokalisering av nødetatene slik et bredt flertall har gått inn for på Stortinget , sier han.
VG170823 Totalt er Aps skatteøkning på 15 milliarder, men tre av disse milliardene består av gjennomføringen av skatteforliket i Stortinget .
VG170823 I vår fremmet Støre en innstilling på stortinget om å utvide solidaritetsansvaret i arbeidslivet til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder.
VG170823 Han forteller at forslaget som ble lagt til Stortinget i er tenkt å sikre bedre ordnede forhold i norsk arbeidsliv mellom firmaer som leies inn og folk som er ansatte i firmaer ¶
VG170823 De forlsagene vi har lagt til stortinget de mener vi.
NL170823 Foreløpig er det dog ikke et flertall for dette på Stortinget , og da er større fylker et steg i riktig retning.
NL170823 Stortinget har vedtatt at det skal være 354 kommuner i Norge fra 2020.
DB170823 Vi ber om lov til å forvalte den politikken Stortinget har vedtatt.
DB170823 Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om dette forslaget, heller ikke regjeringspartiene.
DB170823 I januar møtte dyrevernsorganisasjonen NOAH opp utenfor Stortinget iført ulvemasker.
DB170823 Det er et spørsmål hvorvidt regjeringen tør å forvalte den politikken som er fattet av Stortinget .
DB170823 DEMONSTRASJON : Fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk går fra Stortinget og opp Karl Johans gate.
DB170823 - Vi merker at det er et massivt press fra politikere på Stortinget for å skyte en utryddingstruet art, og det reagerer vi på, sa Shabana Rehman i NOAH til NTB under demonstrasjonen.
DB170823 Tidligere i vår la Jonas Gahr Støre fram et forslag i Stortinget med en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv.
DB170823 Som kjent er ankomsten nesten stoppet opp av helt andre årsaker enn norske tiltak, men de drakoniske lovene Stortinget vedtok i panikk den høsten, består.
DB170823 Neida, de fleste punktene var inntil for noen år sida norsk lov og praksis, eller det er forslag som har blitt diskutert i Stortinget gjentatte ganger uten å vekke oppsikt ; slik som at barn ikke skal interneres, eller kravet om å stanse praksisen med midlertidig opphold for ungdom under 18 år.
DB170823 Derfor burde naturligvis Frp være det mest klimaengasjerte partiet på Stortinget .
DA170823 Vi har fremmet en rekke forslag på Stortinget for å få bukt med plastproblemet, blant annet om at Norge må ta initiativ til en internasjonal konvensjon mot plastforurensing, og at det må bevilges mer penger til å håndtere plastforsøplingen på hjemmebane.
DA170823 På plass i Haugesund under Den norske filmfestivalen sammen med partikollega Hege Haukeland Liadal som representerer kulturkomiteen på Stortinget , utdyper Arbeiderpartiets tidligere kulturminister målene for hvordan de vil styrke norsk film om de vinner høstens stortingsvalg.
DA170823 I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller.
AA170823 NRK har spurt ordførerne i de ti kommunene som flertallet i Stortinget i juni vedtok måtte slås sammen, om de ønsker å reversere hele prosessen.
AA170823 Vi trenger politikere på Stortinget som hever Norges fredsstemme og ikke dilter etter Trumps aggressive forsvars- og utenrikspolitikk.
AA170823 Norge kan ikke løpe fra sitt ansvar, og Stortinget må ta grep for kraftige kutt i klimagassutslippene.
AA170823 SVs våte drøm ved dette valget er å få større oppslutning enn KrF og at det blir et nytt flertall i Stortinget .
AA170823 Gitt at det blir et nytt flertall i Stortinget , og at Jonas Gahr Støre får oppdrag i å danne en ny regjering, kommer SV til å møte til forhandlinger med disse kravene for å bli med i regjering eller signere en samarbeidsavtale : ¶
AA170823 Da SV lanserte kravene i forkant av landsmøtet i vår virket det som om de la en strategi som åpnet for en tilværelse som opposisjonsparti til venstre for Ap i Stortinget .
VG170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
VG170822 - Vel, det er altså slik at Høyre var imot ordningen da den ble innført på 90-tallet og at deres landsmøte i 2013 vedtok å fjerne fedrekvoten, men de ble nedstemt i Stortinget .
VG170822 Amundsen er Aps sekretariatsleder på Stortinget og svarte tirsdag kveld på spørsmål på vegne av Støre.
VG170822 Da Hadia Tajik ( Ap ), leder av justiskomiteen på Stortinget , hadde kommentert at hun var dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror, skrev han : ¶
NL170822 Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte Kjersti Toppe i Stortinget 12. juli med å referere konklusjonen etter møte mellom HOD, Helse Nord og fylkesmannen i Troms : « Kvaliteten på pasientbehandlingen ved UNN er god.
NL170822 Det som opprører oss er at representantene Knag Fylkesnes og Toppe ikke vil la dette ligge etter Høies direkte svar i Stortinget .
DN170822https://www.dn.no/nyheter/2017/08/22/2113/Politikk/rekordmaling-for-miljopartiet-de-gronne-det-er-nok-noen-i-oljenaeringen-som-er-redde ¶ Solen skinner på Une Bastholm og Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne utenfor Stortinget .
DN170822 ¶ Solen skinner på Une Bastholm og Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne utenfor Stortinget .
DN170822 I fjor inngikk et bredt flertall på Stortinget et skatteforlik som innebærer at person- og selskapsskatten senkes til 23 prosent.
DB170822 I samfunnet bestemmer Stortinget som lovgiver.
DB170822 Meldingen fra Støre videreformidles av Hans Kristian Amundsen, Aps sekretariatsleder på Stortinget .
DB170822 ¶ HÅPER : Artikkelforfatteren håper på fortsatt borgerlig flertall på Stortinget etter valget.
DB170822 Norske politikere må jobbe for det norske folket, med et mandat fra et flertall i Stortinget .
DB170822 I Stortinget gjøres kompromiss ut fra folkets stemme, og andelen mandater gitt til hvert enkelt politisk parti.
DA170822 Fram mot valget har hun bare én plan, og det er fire nye år på Stortinget for Rogaland Venstre.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
DA170822 Skal vi inn i en regjering, må forskjellene ned, og da må vi gjøre noe med situasjonen til de uføretrygdede som har minst, sier Andersen, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for SV på Stortinget .
DA170822 Lise Christoffersen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Ap, mener « uforutsette konsekvenser » av uførereformen må gås grundig gjennom på nytt.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms - Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms til Olaf Halvorsen, opplyser Støre i en e-post som Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, har videresendt til Finansavisen.
AA170822 De 8.000 syrerne Stortinget vedtok å ta imot i treårsperioden 2015 til og med 2017, kommer i tillegg. ( ©NTB ) ¶
AA170822 Da Hadia Tajik ( Ap ), leder av justiskomiteen på Stortinget , hadde kommentert at hun var dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror, skrev han : ¶
AA170822 - Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms til Olaf Halvorsen, opplyser Støre i en epost som Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, har videresendt til Finansavisen.
AA170822 - Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms til Olaf Halvorsen, opplyser Støre i en epost som Aps sekretariatsleder på Stortinget , Hans Kristian Amundsen, har videresendt til Finansavisen.
AA170822 Hovedpoenget er at bystyret på ingen måte kan tvinge henne til å fratre, ulikt hva Stortinget kan gjøre med statsråder i en regjering.
VG170821 Stortinget har imidlertid vedtatt en regelendring som gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør.
VG170821 I 2005 var Kjell Magne Bondevik statsminister på valg, men stilte ikke til Stortinget og var i praksis avsatt av Carl I.
VG170821 Det kan være samarbeidsavtaler i mange kommuner som man ikke kan se for seg i Stortinget .
VG170821 Det kan være områder vi kan samarbeide om, slik vi har gjort med Rasmus Hansson, deres ene representant på Stortinget .
VG170821 MDGs velgere stiller seg på rødgrønn side, selv om partiets mann på Stortinget , Rasmus Hansson, har presisert at partiet skal være blokkuavhengig.
VG170821 Det planlegges også en stor demonstrasjon utenfor Stortinget senere denne måneden.
DB170821 Utspillet har fått Høyre på Stortinget til å se rødt.
DB170821 Dagbladet møter henne hjemme hos foreldrene i Ørskog i hjemfylket Møre og Romsdal, hvor Listhaug siden juni har drevet valgkamp for å komme inn på Stortinget .
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Reglene for familiegjenforening er blitt strammet inn på noen områder de siste årene, men flere av de mest dyptgripende forslagene fra innvandringsminister Listhaug ble stemt ned i Stortinget sommeren 2016.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Stortinget vedtok i 2015 å ta imot 8000 over tre år.
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo Hadde den slått til, ville partileder Trine Skei Grande falt helt ut av Stortinget .
AP170821https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldzok/Ny-maling-SV-og-Rodt-bykser-frem-i-Oslo ) på Stortinget etter valget.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42zPE/Hoyre-politiker-Gunnar-Gundersen-vil-ikke-si-om-han-skal-stemme-pa-Hoyre Høyres Gunnar Gundersen ( midten ) var med og demonstrerte mot egen statsråd utenfor Stortinget .
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42zPE/Hoyre-politiker-Gunnar-Gundersen-vil-ikke-si-om-han-skal-stemme-pa-Hoyre Han har sittet på Stortinget for Høyre i 12 år, men hva han skal stemme om tre uker, vil han ikke si noe om.
AP170821https://www.aftenposten.no/kultur/i/g80VA/Kan-ratten-mat-vekke-oss-fra-illusjonen-om-det-perfekte-Norge Som en del av utstillingen skal det holdes et arrangement foran Stortinget senere i august.
AA170821 Nå håper han på en plass på Stortinget .
AA170821 Sammenslåingen er resultat av et tvangsvedtak i Stortinget i juni.
AA170821 Også bindalsordfører Britt Helstad ( Ap ) understreker at kommunen hennes ønsker at det nye Stortinget etter valget skal omgjøre tvangsvedtaket fra juni.
AA170821 Bindalsrådmann Knut Toresen frykter et vakum før det nye Stortinget er på plass.
AA170821 - Vi har vært i tvil om framdriften og stilt spørsmål i Stortinget , og vi har fått svar med store hull, fortsetter Ap-lederen.
VG170820 Det står i kontrast til lovnaden om å redusere det norske byråkratiet, men det er ikke lett å finne kritiske stemmer på Stortinget om helsearkivet.
VG170820 Stortinget har nemlig vært helt enstemmig om behovet for dette arkivet.
VG170820 Regjeringen ønsket å fjerne ordningen, men klarte ikke å samle et flertall på stortinget .
DB170820 Men i neste åndedrag vil ikke Jensen avvise at Frp kan støtte en borgerlig regjering uten Frp - verken ved budsjettsamarbeid i Stortinget eller ved en samarbeidsavtale.
DB170820 - Vi er opptatt av å samarbeide med partiene på ikke-sosialistisk side, så samarbeide kommer vi alltids til å klare, men det er jo forskjell på det og det å ha en avtale hvor du skal være et støtteparti i Stortinget .
DA170820 Kulturmeldingen nasjonalt skal etter planen behandles i Stortinget våren 2019.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwVB/Ny-darlig-meningsmaling-for-Store Dermed kommer dagens regjeringspartier og de to støttepartiene i mindretall på Stortinget .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene I motsetning til land som Sverige og Tyskland har vi ikke det som kalles « investitur » i Norge : Regjeringen må ikke ha et uttrykt tillitsvotum i Stortinget .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Hvis Høyre, Frp, KrF og Venstre beholder flertallet i Stortinget , er dette tenkelige regjeringsalternativer : ¶ 1.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Gjør hun ikke det, men fortsetter å regjere med Frp, kan hun risikere at regjeringen hennes blir felt i Stortinget .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene En mindretallsregjering uten en fast avtale i Stortinget er ikke låst til noen partier.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVxe1/-Helleland-har-sviktet-som-kulturminister Lahlum på vei inn på Stortinget , Solhjell på vei ut.
AA170820 Selvfølgelig er det viktig med kvinner på Stortinget , men aldri har vi hatt en så oppegående og aktiv pensjonistgruppe i Norge som i dag.
AA170820 Han fortsetter med at det er krevende å sitte på Stortinget , og at man må ha en spesiell mental og fysisk kraft for å legge ned den nødvendige innsatsen.
AA170820 Det er ille når Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som er 68 år gammel og sittet på Stortinget i uminnelige tider, uttaler i Aftenposten 16.08. 2017, at kjønn er mye viktigere enn alder på Tinget.
AA170820 Vi trenger Rødt på Stortinget som kan kjempe for en mer rettferdig fordeling.
AA170820 Når Rødt kommer på Stortinget til høsten vil vi endre barnehageloven slik at kommersielle selskaper ikke lenger kan ta ut profitt av våre felles skattekroner.
DB170819 Vi må ta den tiden vi trenger slik at saken er godt opplyst og forankret, men jeg håper Stortinget kan gjøre vedtak om bevæpning av politiet i høst.
DB170819 Han håper Stortinget kan gjøre vedtak om dette i høst.
DB170819 - Fra Stortinget har du kommet, til et nytt Storting skal du gjenoppstå, sier Nord-Frons Rune Støstad ( Ap ) halvalvorlig, før han tar fatt på jordpåkastelsen.
DB170819 Den første saken blir behørig omtalt av andre aktører, og av en rekke av småpartiene på Stortinget .
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse Og mens Ap på Stortinget har vedtatt at E18 vest for Oslo skal bygges som planlagt, ønsker Ap i Oslo omkamp.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse I januar 2013 intervjuet Aftenposten partiene på Stortinget om ambisjonene for veier og jernbane.
AA170819 Slik har det gått med mange av klimamålene Stortinget har satt.
AA170819 I 2009 fikk SV og den rødgrønne regjeringen nesten full støtte i Stortinget for en egen lov, markaloven, som gir spesiell beskyttelse til Oslomarka som omkranser Oslo.
AA170819 Derfor vil jeg utfordre det jeg håper blir mine framtidige kollegaer på Stortinget på noen viktige miljøsaker.
VG170818 VG møtte statsminister Erna Solberg og AP-leder Jonas Gahr Støre retter etter NRKs valgsending i Spikersuppa foran Stortinget torsdag kveld.
VG170818 - I KrF har det vært tradisjon at en av nestlederne er utenfor stortinget eller i hvert fall regjeringsapparatet, så vi skal løse det, men det hadde vært kjedelig.
NL170818 Det var et ran at store kvoteverdier skulle føres ut av landsdelen for småpenger, og forslaget ble stanset på Stortinget .
DB170818 Den ene stiller ikke til gjenvalg på Stortinget , den andre ligger tynt an ifølge meningsmålingene - henholdsvis SVs Bård Vegar Solhjell og Venstres Sveinung Rotevatn.
DB170818 KrF har fremmet forslag i Stortinget om å bruke de virkemidlene vi har til å redusere alkoholforbruket i Norge.
DA170818 Hun ser på sin unge alder og uerfarenhet som styrker på Stortinget .
DA170818 - Nå tar vi sikte på å få vedtak i Stortinget .
DA170818 Det kan sikre Eirik Tveiten en plass på Stortinget .
DA170818 - Vil vi merke at du sitter på Stortinget ?
DA170818 - Jeg kommer ikke til å sitte inne på Stortinget bortgjemt i en krok.
DA170818 - Hva vil det bety for Østfold om du havner på Stortinget ?
DA170818 Vi får så utrolig mye kunnskap om dataene fra Stortinget .
DA170818 Det er mye statsbudsjett, lovproposisjoner, forskriftsendringer, lovdata, Stortinget .
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Tar saken opp på Stortinget straks det åpner ¶
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Han lover å ta saken opp på Stortinget så fort det gjenåpner over sommeren.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Dette må det ordnes opp i, sier Sverre Myrli, Akershus-representant og transportpolitiker for Ap på Stortinget .
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Aps Sverre Myrli har i flere år hatt et jernbaneansvar for partiet i Transportkomiteen på Stortinget .
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na - Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.
AA170818 - Nå tar vi sikte på å få vedtak i Stortinget .
VG170817 Noe av det siste Stortinget gjorde før det ble oppløst i vår var å vedta en ambisiøs Nasjonal transportplan med over 1000 mrd. kroner i potten.
VG170817 Ikke fordi samferdsel ikke er viktig - det er den både for bedrifter og folk flest, men fordi politikken nettopp er vedtatt i Stortinget i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170817 Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.
VG170817 Regjeringen gjorde dette ved å bruke instruksjonsmyndigheten, altså uten å spørre Stortinget .
VG170817 Men et flertall på Stortinget vedtok også at kravet til inntekt - hvor mye man må tjene for å få innvilget gjenforening - skulle settes ned.
VG170817 Men Justisdepartementet avkrefter at nye forhold eller opplysninger er grunnen til at de vil at Stortinget skal se på det til nytt.
VG170817 Justisdepartementet, med Sylvi Listhaug ( Frp ) i spissen, vil at Stortinget skal se på dette med inntektskravet på nytt.
VG170817 I vår fremmet Justisdepartementet en proposisjon for Stortinget hvor inntektskravet er med, men det ble fremmet for sent til å bli behandlet før sommeren.
VG170817 Hvorfor må oppmykningen med inntektskravet bli sett på av Stortinget på nytt, mens innstramningen med søknadsfrist ikke måtte det ?
VG170817 Ett år etter at Stortinget vedtok en oppmykning på familiegjenforening, har regjeringen fortsatt ikke innført den.
VG170817 Dette er å utvise liten eller ingen respekt for Stortinget , sier Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås ( Ap ).
VG170817 Da Stortinget vedtok at kravet skulle ned til 252.472 kroner igjen, gikk det nær et halvt år for regjeringen sendte det ut på høring.
VG170817 - Vi ønsker å la Stortinget få se på den saken med underholdskrav ( et annet ord for inntektskrav journ.anm. ) en gang til før vi iverksetter det nye kravet, svarer Brein-Karlsen.
VG170817 juni i fjor kom beskjeden fra Stortinget : Nei, inntektskravet må ned igjen.
VG170817 - Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette.
VG170817 * Stortinget vedtok i fjor sommer at inntektsgrensen skulle settes ned til 252 472 kroner.
VG170817 Han stemte mot sammenslåing i fylkestinget første gang, men for i Stortinget og for ved siste avgjørende avstemming.
VG170817 - Nei, et overveldende flertall i det norske folk vil fortsatt ha satsing på oljevirksomhet og vi er trygge på at det er et stort politisk flertall på Stortinget for det, sier Schjøtt-Pedersen. - 40 - 50 år ¶
VG170817 Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sa Brein-Karlsen i Justisdepartementet.
VG170817 Regjeringen gjorde dette ved å bruke instruksjonsmyndigheten, altså uten å spørre Stortinget .
VG170817 MÅTTE SNU : Justisdepartementet ville egentlig at Stortinget skulle behandle saken enda en gang.
VG170817 Men et flertall på Stortinget har også vedtatt en oppmykning - at kravet til hvor mye man må tjene for å få familiegjenforening skulle settes ned.
VG170817 KrF ba Erna Solberg rydde opp og Ap mente Listhaugs departement utviser « liten eller ingen respekt for Stortinget ».
VG170817 Justisdepartementet opplyste onsdag til VG at de ville at Stortinget skulle behandle saken enda en gang.
VG170817 Justisdepartementet mente nemlig at saken måtte behandles i Stortinget enda en gang.
VG170817 Ett år etter at Stortinget vedtok en oppmykning på familiegjenforening, har regjeringen fortsatt ikke innført den.
VG170817 Dette er å utvise liten eller ingen respekt for Stortinget , sa Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås ( Ap ).
VG170817 - Uten at Stortinget behandler på nytt ?
VG170817 juni i fjor kom beskjeden fra Stortinget : Nei, inntektskravet må ned igjen.
VG170817 - Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette.
VG170817 * Stortinget vedtok i fjor sommer at inntektsgrensen skulle settes ned til 252 472 kroner.
NL170817 Jeg håper han har rett - men forutsetningene på det tidspunkt må være så klare og realistiske at Stortinget vil si ja til prosjektet.
NL170817 Derfor bør Stortinget i neste periode lovfeste at bare nullutslippsbiler skal kunne nyregistreres fra 2025.
NL170817 Stortinget har et mål om å gjøre buss og bane utslippsfri.
NL170817 For ikke å snakke om politikere som ikke forstår hva de vedtar i Stortinget når de behandler forsvarsbudsjettene.
DB170817 I 1872 sto Johan Sverdrup på talerstolen i Stortinget og sa de berømte ord « All makt i denne sal ».
DB170817 Tenk bare på Marit Nybakk, som satt på Stortinget i over 30 år !
DB170817 Det som vil skape troverdighet foran årets stortingsvalg, er hvis noen politikere foreslår at man maks kan sitte to perioder på Stortinget ( til sammen åtte år ) og hvis man samtidig kan love at politikernes privilegier blir kuttet ut ( blant annet feite pensjonsavtaler ).
DB170817 Når en politiker ser for seg « tiden etter Stortinget » eller « livet etter regjering », har det noe å si om bildet som kommer fram er en forelesningssal med nysgjerrige, kritiske studenter, eller et styrerom på Aker Brygge.
DA170817 Hva driver dem, hvilke kamper vil de kjempe for Østfold og hva visste du ikke om dem fra før ? 52-åringen er familiær med korridorene på Stortinget .
DA170817 - Skal industrien i Østfold kunne bestå de neste 30 og 40 årene, må det private, kommunale og statlige sørge for at ungdommer kommer ut i jobb, og Stortinget må sørge for at vi har rammevilkår som gjør at vi får til den jobbveksten.
DA170817 jobber mot ny plass på stortinget : Stein Erik Lauvås ( 52 ) har sittet på Stortinget i én periode, samt tre perioder som vararepresentant.
DA170817 jobber mot ny plass på stortinget : Stein Erik Lauvås ( 52 ) har sittet på Stortinget i én periode, samt tre perioder som vararepresentant.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Slik blir det nye Stortinget : Flere kvinner, få i seniorklubben ¶
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene På Stortinget er det Ap-leder Jonas Gahr Støre som har fått desidert mest omtale.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Kvinnene på Stortinget omtales minst ¶
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Høyre-politiker Sigurd Hille er den som har fått minst medieomtale på Stortinget siste fire årene.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Han sitter som én av Høyres fem representanter i finanskomiteen på Stortinget , og han er fra det samme fylket som statsministeren.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Det gjør at han kan komme inn som vara på Stortinget om Høyre gjør et godt valg og Erna Solberg blir statsminister.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger Tajik ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009.
AA170817 VG omtalte torsdag hvordan innføringen av det nye regelverket hadde latt vente på seg over ett år etter at det ble vedtatt i Stortinget .
AA170817 Samtidig sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen at de mente oppmykingen var feil og ønsket at Stortinget skulle se på spørsmålet på nytt.
AA170817 KrF ba statsminister Erna Solberg ( H ) rydde opp, og Arbeiderpartiet mente Sylvi Listhaugs ( Frp ) departement utviste lite respekt for Stortinget .
AA170817 Grunnen var at Justisdepartementet mente at saken burde behandles i Stortinget på nytt.
AA170817 Et flertall på Stortinget vedtok imidlertid i juni i fjor også at inntektskravet for gjenforening skulle settes ned fra 306.700 kroner til 252.472.
AA170817 Men det er ikke reflektert i Stortinget .
VG170816 Anders Aune ble kjent som Ap-politikeren som meldte seg ut og ble valgt inn på Stortinget for den lokale listen Framtid for Finnmark i 1989.
VG170816 - Det er jo bred enighet i Stortinget om neste fase i skattereformen, at verdiansettelsen av arbeidende kapital skal settes ned fra 90 til 80 prosent neste år.
NL170816 Og Arbeiderpartiet er klar over styrken til Sps ledelse i forhandlinger særlig om vi klarer å øke representanter på Stortinget .
DB170816 - Vi tok kanskje for gitt at vi var god på det, kommenterer MDG-talsperson Une Aina Bastholm, men påpeker at partiet har vokst og at de gjennom fire år på Stortinget har fått konkretisert politikken sin.
DB170816 Kravet på Stortinget om åpenhet i tråd med offentlighetsloven kom etter at Dagbladet i fjor avdekket pengerot på Slottet.
DB170816 Befolkningen ønsker at Slottet skal følge oppfordringen fra Stortinget om å vise åpenhet i tråd med offentlighetsloven, sier statsviter og valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning ( ISF ) i Oslo, etter å ha gjennomgått undersøkelsen.
DB170816 - Denne meningsmålingen viser at vi på Stortinget er i takt med folkeviljen, med kravet om mer åpenhet i kongehuset.
DB170816 Stortinget er ikke selv underlagt offentlighetsloven, men har valgt å følge den i stor grad : Åpen postjournal og utstrakt grad av innsynsrett i dokumenter gjør at folk flest kan følge med.
DB170816 Stortinget bør lovfeste en standard og minstemål for kommunenes bo-, omsorgs- og oppfølgingstilbud for flyktninger mellom 15 og 18 år og reversere dagens praktisering av midlertidig oppholdstillatelse for barn.
DA170816 Anna Kvam ( MDG ) kjemper om en plass på Stortinget .
DA170816 Alle partiene på Stortinget er enige om behovet for å styrke yrkesdeltakelsen blant dem som har størst utfordringer med å få innpass i arbeidslivet.
DA170816 Samferdselsministeren er fortvilet, mange av de tiltenkte veiprosjektene som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan kan, ifølge en rapport fra Oslo Economics til Samferdselsdepartementet, ikke bli gjennomført på grunn av en kostnadssprekk.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Noen innsidere stiller også spørsmål ved om Ap har en tydelig nok informasjonsstrategi, og om partiets informasjonsfolk på Stortinget og ved partihovedkvarteret på Youngstorget er godt nok samkjørt.
VG170815 Og de lovene vi følger som en del av dette samarbeidet vedtar det norske Stortinget , som er valgt av det norske folket.
VG170815 Det er bred støtte i det norske folket og på Stortinget for at vi fortsatt skal være del av det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og våre andre avtaler med EU.
VG170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
VG170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
VG170815 Så snart Stortinget har vedtatt lovregulering om selvkjørende kjøretøyer - trolig i løpet av høsten - kan de rulle lovlig ut i trafikken.
VG170815 VG-spesial : Slik kunne Stortinget blitt - test valgordninger ¶
VG170815 Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent ( +0,5 ).
VG170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DN170815 Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.
DB170815 Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent ( +0,5 ).
DB170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DB170815 Espen Barth Eide har vært både utenriksminister og forsvarsminister for Arbeiderpartiet, men har ikke sittet på Stortinget tidligere.
DA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget .
DA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget.
DA170815 Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil partiet kun få én representant inn på Stortinget .
DA170815 Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent ( +0,5 ).
DA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
DA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget .
DA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget.
DA170815 Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil partiet kun få én representant inn på Stortinget .
DA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
DA170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
DA170815 Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent ( +0,5 ).
DA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben | Slik blir det nye Stortinget : Flere kvinner, få i seniorklubben ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Senterpartiets Per Olaf Lundteigen ( 64 ) mener det største demokratiske problemet med både dagens og det kommende Stortinget er at altfor mange av representantene har liten eller ingen yrkesmessig bakgrunn.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Kvinneandelen i Stortinget som velges til høsten kan stige markant, ifølge en prognose fra tankesmien Civita.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Ifølge analysen, som er basert på gjennomsnittet av 11 landsdekkende meningsmålinger i juni, hopper kvinnerepresentasjonen på Stortinget fra 40 til 44 prosent.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Høyres Svein Flåtten ( 73 ) får ikke gjenvalg på Stortinget etter at han ble vraket i nominasjonsprosessen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Høyres Svein Flåtten ( 73 ) er i dag den eldste på Stortinget , men forsvinner ut etter at han ble vraket av eget parti under nomineringsprosessen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben - Det er interessant å se den store forskjellen på utdanningsnivået mellom representantene på Stortinget og befolkningen for øvrig.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben - Blir du nå en syvende far i huset på Stortinget , Martin Kolberg ?
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok For noen år siden delte Stortinget ut en « eldremilliard » for å bedre forholdene i eldreomsorgen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Det utløste rystelser i et politiske landskapet, en flom av sympati for sliterne som hadde bygget opp velferdsstaten, og endte med at Stortinget bevilget en ekstra såkalt « eldremilliard ».
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise I situasjoner der for eksempel to av tre kommuner har sagt ja og én står i veien, burde Stortinget kunne slå igjennom.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/01PdJ/Kort-sagt_-onsdag-16-august Stortinget har ikke valgt teknologi for radiobransjen, de har kun lagt til rette for en forutsigbar FM-slukking.
AA170815 Bystyrerepresentant i Trondheim og førstekandidat til Stortinget Sivert Bjørnstad ( Frp ) sier de vil klare å endre dette til fire år.
AA170815 Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.
AA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget .
AA170815 Rødt vil få 9 mandater inn på Stortinget dersom valgresultatet blir tilsvarende, og Rødt, Sp og Arbeiderpartiet får sammen flertall på Stortinget.
AA170815 Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil partiet kun få én representant inn på Stortinget .
AA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
AA170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
AA170815 august samles kreftrammede og pårørende til en demonstrasjon utenfor Stortinget . ( ©NTB ) ¶
AA170815 | Civita : Bare én av ti på Stortinget etter valget er over 60 år ¶
AA170815 Senterpartiets Per Olaf Lundteigen ( 64 ) mener det største demokratiske problemet med det neste, tenkte Stortinget er at 82 prosent av de nye representantene har høyere utdanning.
AA170815 Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent ( +0,5 ).
AA170815 En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.
VG170814 Selv i perioder hvor Arbeiderpartiet har en lavere oppslutning enn det som tilsier et godt valgresultat, så er jeg ganske sikker på at Støre evner å holde blikket festet på tallet 85 - som gir ham flertall i Stortinget .
VG170814 Og det er i hverdagen at robustheten til regjeringen settes på prøve : I Kongen i statsråd, regjeringskonferanser, regjeringslunsjer, statssekretærutvalg, gruppemøter i Stortinget , sosiale møtepunkter - for å nevne noe.
VG170814 Begynte på Stortinget i 1969, som møtende vararepresentant flere ganger under Bratteli-regjeringen.
VG170814 Så får vi diskutere om det er en avtale, om det er noen hovedpunkter, en garanti, eller om det går gjennom arbeidet i Stortinget generelt, sier Høyre-lederen.
VG170814 Det går ut fra fire partier, for det er to andre partier på Stortinget som også støtter opp om det, sier Solberg.
VG170814 ARENDAL ( VG ) Statsminister Erna Solberg ( H ) er brennsikker på at hun vil finne ut av det med Frp, Venstre og KrF dersom det borgerlige flertallet på Stortinget består etter valget.
VG170814 I skatteforliket på Stortinget fra mai i fjor, skrev de borgerlige partiene med Høyre i spissen dette om hvordan en fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital kunne skje : ¶
VG170814 Hagen satt på Stortinget i 31 år.
DN170814 ¶ Julia Wong og Aleksander Stokkebø er blitt pekt ut av henholdsvis Ap og Høyre som deres yngste representanter med best sjanse til å komme inn på Stortinget i høst.
DN170814 | De satt i samme elevråd - nå kniver Julia ( 22 ) og Aleksander ( 22 ) om å komme inn på Stortinget
DN170814 Det ruller allerede 110.000 elbiler på norske veier, og Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye fossildrevne personbiler i Norge etter 2025.
DB170814 Det vi venter på nå er hva Stortinget vil levere og jeg er spent på hva ekspertutvalget vil tilrå ( staten har opprettet et ekspertutvalg som skal utrede nye oppgaver til fylkene, journ.anm ).
DB170814 - Det jeg er mest usikker på av alt, er hva Stortinget vil prioritere å gi av oppgaver.
DA170814 Det er dette prinsippet Stortinget har lagt til grunn for utformingen av skattesystemet helt tilbake til 1800-tallet, påpeker han.
DA170814 Det er dette prinsippet Stortinget har lagt til grunn for utformingen av skattesystemet helt tilbake til 1800-tallet, påpeker han.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Men vi har fremmet forslag for Stortinget om å sikre skadede pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Jeg konstaterer at det ikke er flertall på Stortinget for noen alternativ sykehusmodell i dag.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yn31/I-dag-braker-de-sammen-til-valgkampens-forste-partilederdebatt Nå har De grønne brukt fire år på Stortinget til å bygge opp Rasmus Hansson, og det er ham mange assosierer med MDG.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yn31/I-dag-braker-de-sammen-til-valgkampens-forste-partilederdebatt - Han har mye å kjempe for - han skimter en plass på Stortinget der fremme.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/qqg5O/Ny-rapport-avliver-myter-om-innvandrere-og-barnevernet Under slagord som « Send barna hjem nå » og « Barnevernet = Gestapo » samlet noen hundre demonstranter seg foran Stortinget i fjor vår.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Mindretallet på Stortinget mener det nye forslaget ikke løser utfordringene ved det opprinnelige forslaget.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Fakta : De nye kompetansekravene ¶ Stortinget besluttet i juni 2015 å øke kravene til faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Etter omfattende protester fra lærerorganisasjonene ble det omkamp om forslaget på Stortinget etter jul i 2016.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Stefan Heggelund ( H ), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget , mener det er viktig å gjøre noe med problemet, men at de ikke har funnet det nødvendig å nevne barnefattigdom spesielt i programmet.
AA170814 Det vil bli sagt og skrevet mye om det norske samfunnet, det politiske livet, regjeringen og Stortinget de kommende ukene.
VG170813 Nå sier Jensen at denne trusselen egentlig bare betyr at partiet er klare til å forhandle med de andre partiene i Stortinget .
VG170813 - Det betyr at hvis de da regner inn våre stemmer i det ikke-sosialistiske flertallet, så skal de vite at de ikke kan ta Frps stemmer i Stortinget for gitt.
DB170813 Forslaget har vært behandlet i Stortinget i vår.
DA170813 Solhjell tar ikke gjenvalg til Stortinget .
DA170813 SVs Bård Vegar Solhjell er snart ute av Stortinget , etter åtte år.
DA170813 SV ser også ut til å ha mer hastverk enn de andre for å nå dette målet : I sitt alternative statsbudsjett i vår lovte SV mest til kultur av alle partiene på Stortinget , hele 900 millioner mer enn Solberg-regjeringen.
DA170813 Og det har nok både Erna og Jonas også, smiler Solhjell, som snart er ute av Stortinget .
DA170813 - Vi er for statlige arbeidsplasser i distriktene, men synes ikke det er en god idé å rive opp disse fagmiljøene, og plassere dem andre steder, sier Truls Wickholm, som sitter i finanskomiteen på Stortinget .
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/qq961/Demokratenes-ledere-narmer-seg-80-Vi-spurte-n-av-dem_-guvernor-Jerry-Brown-79_-om-det-er-et-problem- ( Til sammenligning er gjennomsnittsalderen for Stortinget 46,4 år ) ¶
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Utdanning/bakgrunn : Bachelor i Europastudier, vært rådgiver i KrF på Stortinget
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JaaK4/Norge-tjener-pa-dyre-kreftmedisiner--Henrik-Wold-Nilsen Demonstrasjon går fra regjeringsbygget til Stortinget klokken 15:45 hvor det skal holdes flere appeller.
VG170812 Vår statsskikk krever ikke at det er et erklært flertall i Stortinget for å danne regjering.
VG170812 Det er lett å glemme etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering og fire år med en samarbeidsavtale som gir den blåblå regjeringen flertall i Stortinget .
VG170812 Det er i så fall en forutsetning at Venstre kommer over sperregrensen - og at Høyre, Venstre, KrF og Frp beholder flertallet i Stortinget .
NL170812 Sandberg fremmer omstridde forslag, lider nederlag i Stortinget eller trekker forslagene før det kommer til åpen votering.
DB170812 Men politikk handler om samarbeid i Stortinget , i små og store saker.
DB170812 De synes det er viktigere å fremme sine primærstandpunkter enn å jobbe for regjeringsdeltakelse og samarbeid i Stortinget .
DA170812 - Dersom de bor i Oslo, bør en kunne forvente at de benytter kollektivtilbudet, ettersom dette jo er svært godt til Stortinget , antagelig det beste i landet.
DA170812 SPURT : Marianne Aasen har sittet på Stortinget for Akershus siden 2005.
DA170812 IKKE SPURT : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke tilbake til Stortinget neste periode.
DA170812 - Det er for eksempel mange som kommer til Stortinget og er overrasket over at statsminister Erna Solberg ( H ) ikke holder til der.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/55xe1/Vil-du-se-proffe-steinhuggere-i-aksjon-Dra-til-Grorud - Her kan du fremdeles finne mange steinbrudd med lekker, rosa granitt - ja, du vet vel at løvene foran Stortinget er laget av granitt herfra ? spør hun.
VG170811 Det er politikerne på Stortinget som nominerer og utnevner vinneren av Peer Gynt-prisen.
VG170811 Og den har stått på Stortinget og i kommunestyrer, der gode politikere har opprettet fritidsklubber, møteplasser, og straffeparagrafer mot diskriminering og hatkriminalitet.
VG170811 Kirkens Nødhjelp har gått gjennom partiprogrammene til alle partiene på Stortinget for å se hvem som har « den beste politikken for å skape en mer rettferdig verden ».
VG170811 Alle krever opp maksimalt ¶ Stortinget fastsetter maksimalt skattenivå for kommunene.
NL170811 Seigt, strategisk og målrettet i forhold til partiorganisasjoner, Stortinget og statsråder.
NL170811 Når saka skulle avgjøres i stortinget og støttepartiene til Høyre og Fremskrittspartiet sa nei, var det AP som gikk inn i rollen som støtteparti - og vedtaket ble klubbet.
DB170811 I en uautorisert biografi om Listhaug som utkom denne uka, skriver BT-kommentator Mathias Fischer at Listhaugs stil har vært tema på Høyres gruppemøter på Stortinget , og at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs strategi og retorikk er en kilde til misnøye i Høyre.
DB170811 Etter Høyres landsmøtevedtak om å tillate røyking av heroin i sprøyterommene, stanset de et forslag på Stortinget om å tillatte nettopp dette.
DB170811 ¶ TAR UTFORDRINGEN : Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at Arbeiderpartiet fremmet over 40 konkrete klimaforslag i Stortinget så snart Paris-avtalen var inngått.
DB170811 Vi er positive til å nå klimamålene gjennom samarbeid med EU, og har stemt for å inngå en avtale med EU i Stortinget .
DB170811 Derfor fremmet Arbeiderparti over 40 konkrete klimaforslag i Stortinget så snart Paris-avtalen var inngått, og derfor har vi lagt fram et konkret utslippsbudsjett som viser hvordan vi skal kutte klimagassutslippene slik at vi når Paris-målet.
DA170811 Politikere av alle kulører på Stortinget mener at kollektivtilbudet ofte ikke er godt nok.
DA170811 ), Venstres Abid Raja og Høyres Nikolai Astrup er blant bilistene på Stortinget .
DA170811 - I sum handler det om å sette kulturpolitikk og innsats på kartet fra Stortinget og ut til landet.
DA170811 Politikere av alle kulører på Stortinget mener at kollektivtilbudet ofte ikke er godt nok.
DA170811 Det er han ikke alene om på Stortinget .
DA170811 ), Venstres Abid Raja og Høyres Nikolai Astrup er blant bilistene på Stortinget .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Ap starter som en nølende partner, men var likevel med på vedtaket i Stortinget som var startskuddet for reformen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling SV går på målingen frem fra 4,8 til 6,4 prosent, og ligger inne med 12 mandater på Stortinget .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling - Det betyr at velgerne kan få et sterkt, grønt parti på Stortinget , sier han.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app For få dager siden var leder av transportkomiteen på Stortinget , Nikolai Astrup ( H ), i Enturs lokaler ved Oslo S for å kaste glans over fremskrittet.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/552zm/MDG-garanterer-at-de-vil-kaste-Regjeringen MDG fikk i 2013 2,8 prosent og én representant på Stortinget .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/552zm/MDG-garanterer-at-de-vil-kaste-Regjeringen Akkurat hva som vil skje i en slik situasjon på Stortinget , får vi se hvis den oppstår.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bVPXk/Kraftig-skremmeskudd-for-Ap--Harald-Stanghelle Fortsatt viser alle disse at det går mot et rødgrønt flertall på Stortinget , men med et kraftig svekket Ap.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bVPXk/Kraftig-skremmeskudd-for-Ap Fortsatt viser alle disse at det går mot et rødgrønt flertall på Stortinget , men med et kraftig svekket Ap.
AP170811https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/eVpky/-Faten-Mahdi-Al-Hussaini-22-For-engasjert-til-a-holde-kjeft I august 2014 stilte hun seg opp foran Stortinget , grep mikrofonen foran flere tusen mennesker og tok et flammende oppgjør med ekstrem islamisme og voldshandlingene til IS.
AA170811 Miljøvelgerne må stemme MDG dersom de ønsker seg en stor gruppe på Stortinget som kjemper for miljøsakene, sier Bastholm.
AA170811 Da skal jeg på Stortinget , sier førstekandidat Jon Gunnes ( V ).
AA170811 Hvis Støre sier nei, stiller han regjeringsalternativet sitt så langt til høyre at han kan glemme å se på Rødt som en garantist for noe som helst i Stortinget .
AA170811 MDG fikk i 2013 2,8 prosent og én representant på Stortinget .
AA170811 | Frp samlet toppkandidater foran Stortinget
AA170811 Solvik-Olsen er nestleder i Frp, men har i likhet med partiets andre nestleder Per Sandberg ikke søkt gjenvalg til Stortinget . ( ©NTB ) ¶
AA170811 Slår målingene til, vil partiet få 24 mandater på Stortinget , mot 29 i dag.
AA170811 Håpefulle Frp-kandidater fra nesten samtlige fylker gikk fredag til « møte folk»-aksjon foran Stortinget .
AA170811 Prisen deles ut i forbindelse med Peer Gynt-stevnet, og det er politikerne på Stortinget som har stemt fram vinneren.
VG170810 Hvis Støre sier nei, stiller han regjeringsalternativet sitt så langt til høyre at han kan glemme å se på Rødt som en garantist for noe som helst i Stortinget .
VG170810 Enkelte meningsmålinger viser at Arbeiderpartiet er avhengig av blant annet støtten til Rødt for å få flertall for budsjett på Stortinget etter valget.
NL170810 Det er betegnende for situasjonen at Tove Karoline Knutsen, som selv går ut av Stortinget , tilsynelatende er den eneste som driver valgkamp for sitt parti, i form av engasjerte innlegg om helse og eldreomsorg.
NL170810 Den samme Fylkesnes gjorde også en kjempejobb da han loset forslaget om ressursrente fra oppdrettsnæringa gjennom i Stortinget .
DN170810 For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et regjeringssamarbeid fra Ap og Sp trengt støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
DB170810 Leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget svarer på utspillet fra KS med å gå til frontalangrep mot Helgesen.
DB170810 Den 24 år gamle tidligere Venstre-politikeren, som fortsatt er vararepresentant til Stortinget for partiet, mener boken viser sannheten om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
DB170810 SPENNENDE VALG : Øystein Djupedal vil ikke tilbake til Stortinget , men en plass som kulturminister i en ny rødgrønn regjering ville han sagt ja til umiddelbart.
DA170810 Dermed er Arbeiderpartiet avhengige av MDG i vippeposisjon på Stortinget .
DA170810 Dermed er Arbeiderpartiet avhengige av MDG i vippeposisjon på Stortinget .
DA170810 Det nytter ikke å si at man skal ha noe på plass om tre, fire eller fem måneder dersom det oppstår en situasjon, sier Arnstad, som er parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget .
DA170810 Blir det valgresultatet vil Miljøpartiet få sju representanter på Stortinget og dermed sikre en rødgrønn brakseier på 94 mandater, hvis vi også tar med det ene mandatet Rødt ligger an til å få ".
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Det meste er allerede vedtatt av Stortinget .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et eventuelt regjeringssamarbeid fra Ap og Sp behøvd støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/jqqy0/Maling-Store-kan-bli-avhengig-av-MDG-stotte ) kan bli avhengig av Rasmus Hansson ( midten ) og hans MDG for å sikre flertall på Stortinget i høst, viser en fersk meningsmåling.
AA170810 Nivået på stortinget er tydeligvis så lavt at jeg ikke tror de har satt seg inn i hva dette faktisk innebærer for oss, sier Sp-ordføreren.
AA170810 Før tvangsvedtakene, ulmet det om et vaklende flertall i Stortinget
AA170810 Sp-lederen beskriver trusselen om å gå av som « dramatisk » og mener det tyder på at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget .
AA170810 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) ubevisst har feilinformert Stortinget om kutt i Heimevernet.
AA170810 Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet ber om at statssekretær Øystein Bø ( H ) siteres på følgende : ¶ - Stortinget er ikke feilinformert.
AA170810 - Det forsvarsministeren har sagt i Stortinget , er noe helt annet enn HV-sjefen sier i dag og det vi har fått informasjon om tidligere.
AA170810 Den 24 år gamle tidligere Venstre-politikeren, som fortsatt er vararepresentant til Stortinget for partiet, mener boken viser sannheten om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170810 For å sikre flertall i Stortinget ville dermed et eventuelt regjeringssamarbeid fra Ap og Sp behøvd støtte fra både SV og KrF, eller eventuelt fra MDG.
NL170809 Foto : Stortinget
NL170809 Etter at jeg for fire år siden gikk ut av Stortinget ble jeg overrasket over meg selv ved at jeg svært sjelden orket å høre på en hel sending av det 15 minutter lange Politisk kvarter på NRK P2.
NL170809 Multi-milliardæren er lite fornøyd med at hans to foretrukne partier har inngått et skatteforlik med fire andre partier på Stortinget .
NL170809 Det er på høy tid at Stortinget re-vurderer avgjørelsen om Andøya flystasjon slik at NATO faktisk har en mulighet å forsterke sin nordlige flanke ved en eskalering.
NL170809 En ny utredning av Nord-Norgebanen er altså vedtatt av Stortinget i NTP for 2018-2029.
NL170809 Det var en gledens dag da Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan ( NTP ) vedtok at : " Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske - Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. " i løpet av sommeren har både politikere
NL170809 Frp har i det hele tatt hatt en sterk posisjon i Troms over mange år, og hadde så sent som i 2009-2013 to representanter fra Troms på Stortinget .
NL170809 For det første er Øyvind Korsberg ferdig etter 20 år på Stortinget , og han vil følgelig ikke være aktiv i valgkampinnspurten.
DB170809 I løpet av de siste fire årene har flertallet på Stortinget hindret regjeringen fra å selge Flytoget.
DB170809 Stortinget stanset også regjeringens ønske om videre nedsalg i Telenor og Kongsberg-Gruppen.
DB170809 Du ville for eksempel aldri opplevd Jens Stoltenberg ta til orde for å løse opp kommuner Stortinget har vedtatt å slå sammen, slik Ap gikk ut med i vinter, sier han.
DB170809 - Støre og Arbeiderpartiet prøver nå å tegn et bilde av seg selv som pensjonistenes beste venn, sannheten er at det bare var Fremskrittspartiet som stemte imot reformen i Stortinget i forrige periode.
DB170809 - Folk utenfor bykjernene må tenke seg om når partier som ønsker å sage over alle de greiner som vi er avhengige av for å finansiere velferdssystemet vårt, velges inn på Stortinget og får avgjørende makt sammen med Arbeiderpartiet.
DA170809 Det ser vi ved at MDG går fram på målingene og at de har passert sperregrensen for utjevningsmandater på Stortinget .
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KVVeE/Krf-profiler-mer-kritiske-til-Frp-samarbeid--Det-er-sa-man-nesten-far-vondt-i-magen Han mener likevel det kan være argumenter for at KrF gjennom sin samarbeidsavtale i Stortinget har gitt nyttige korrektiver til Høyre/Frp-regjeringen.
AA170809 I et stappfullt lokale med utsikt til Stortinget møttes Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg onsdag til valgkampens første statsministerduell.
AA170809 Årsaken til dette er at vi stort sett har hatt de samme partiene på Stortinget det siste hundreåret : Høyre, Ap, Venstre, Bondepartiet/Senterpartiet og KrF.
AA170809 SV avløste det gamle kommunistpartiet på Stortinget .
AA170809 Harry Tiller og Frp sier at regjeringen kommer til å fortsetteetter et borgerlig flertall, og eventuelt må felles i Stortinget .
AA170809 - I 2001 fikk Venstre bare to representanter i Stortinget , men ble likevel med i Kjell Magne Bondeviks nye regjering med Høyre, Venstre og KrF.
AA170809 - I 1997 gikk Thorbjørn Jagland av etter at Ap ikke fikk 36,9, og det ble dannet en regjering av V, Sp og KrF, med smal basis i Stortinget .
AA170809 - I 1986 var det borgerlig regjering og borgerlig flertall på Stortinget , mens Carl I.
AA170809 - I 1972 dannet Lars Korvald en regjering av V, KrF og Sp, som hadde liten støtte på Stortinget .
VG170808 Leder av justiskomiteen på Stortinget , Hadia Tajik ( Ap ), mener dette møtet finner sted fordi det har blitt utvist dårlig håndverk fra Amundsens side.
VG170808 Jeg opplever at det er svært nyttig at personer som stiller til valg på Stortinget får informasjon som er korrekt.
DN170808 Unikia, som blant annet selger edderkoppfangere og plast-kokelokk, har stengt sin butikk i de ærverdige lokalene ved siden av Grand Hotel og Stortinget i Oslo sentrum, og har nå bare én butikk - på Byporten ved Oslo sentralstasjon - samt en nettbutikk.
DN170808 Bildet viser statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre under en muntlig spørretime i Stortinget tidligere i år.
DN170808 Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg ( H ) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.
DN170808 ¶ Det er ingen « hjerneflukt fra Stortinget ».
DN170808 Tvert imot synes det som at mange representanter finner fire nye år på Stortinget svært attraktivt, skriver artikkelforfatteren.
DB170808 Nesvik skal ha gitt beskjed til Sve om at han hadde gjort seg kraftig upopulær i partiet, og at det ikke ville bli fire gode år på Stortinget dersom han rykket inn på bekostning av Sylvi Listhaug.
DB170808 Forfatter Mathias Fischer er andre vara til Stortinget for Hordaland Venstre, noe som fikk Listhaugs rådgiver til å sendte et bekymringsbrev til Gyldendal forlag i vinter.
DB170808 ¶ GENERALSTREIK : Et stort antall demontranter møtte opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget da LO, Unio og YS i januar 2015 gjennomførte en politisk streik i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. instabank ¶
DA170808 Her tenker jeg at MDG på Stortinget burde lytte mer til MDG i Oslo, sier Johansen.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Forliket har ført til at : ¶ Stortinget har vedtatt en midlertidig regel for inntektsårene 2016 og 2017 der eiere kan få utsatt betalingen av formuesskatten i to år hvis bedriften går med underskudd.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Forliket har ført til at : ¶ Stortinget har vedtatt en midlertidig regel for inntektsårene 2016 og 2017 der eiere kan få utsatt betalingen av formuesskatten i to år hvis bedriften går med underskudd.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Over eller under sperregrensen er forskjellen på to-tre representanter og ni-ti representanter i Stortinget .
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/QVvPV/Internett-kjendis-skal-fa-unge-til-a-stemme Maria Stavang poserer foran Stortinget .
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7rarB/-Takk_-Norge--og-god-vakt--Per-Fugelli I fjor holdt Per Fugelli appell foran Stortinget i forbindelse med markeringen « Tusen lys for mennesker på flukt ».
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV5ky/Stadig-likere--Andreas-C-Halse Rødt vil trolig sikre seg plass på Stortinget fra høsten etter at Bjørnar Moxnes og hans partifeller har hatt Forskjells-Norge som sin hovedsak.
AA170808 | Marit Arnstad kan få med seg Steinkjer-ordføreren til Stortinget
AA170808 Forfatteren Mathias Fischer er tidligere Venstre-politiker, og fram til valget i høst er han vararepresentant for Hordaland til Stortinget .
AA170808 Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg ( H ) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.
VG170807 Listhaug har aldri vært bystyrerepresentant, aldri hatt sete på Stortinget , og hun har møtt atskillig motstand internt i Frp.
VG170807 Slitasjen var uunngåelig for det rødgrønne regjeringsprosjektet, til tross for at de hadde flertall i Stortinget , nettopp på grunn av forskjellene mellom partiene.
VG170807 - Mesteparten er enten vedtatt av Stortinget , eller foreslått av Ap tidligere.
DB170807 Samtidig mener vi at man ikke skal styre sykehusene direkte fra Stortinget , legger Arbeiderpartiets politiker til.
DB170807 Dette fordi hun ikke tror et slikt forslag vil få støtte fra Stortinget .
DB170807 - Det er mer realistisk å få flertall i Stortinget for Ål-modellen, så kan en utvikle den videre.
DB170807 - Stortinget kan instruere Sykehuset Telemark til opprette et tilbud her etter Ål-modellen.
DB170807 Med to stemmers overvekt vedtok Stortinget at Leka kommune skal bli en del av nye Ytre Namdal kommune, bestående av de to større kommunene Vikna og Nærøy og Bindal i Nordland.
DB170807 - Jeg blir irritert over at politikerne på Stortinget tror de liksom vet bedre enn oss som er herfra.
DB170807 - Det er noen svært få unntak hvor Stortinget har besluttet sammenslåing på tvers av lokale vedtak.
DB170807 juni stemte Stortinget likevel for å slå sammen Leka nord på Namdalsskysten med tvang, som eneste øykommune i landet.
DA170807 Rasmussen hadde også fått offentlige verv av NS-regimet, og i et brev til Stortinget i 1941 skrev han at det var grunnen til forsinkelsen.
DA170807 På grunn av assosiasjonene til nazismen ble Eidsvollsøylen aldri fullført, og i 1971 bestemte Stortinget at den ikke skulle reises på Eidsvolls plass.
DA170807 I 1926 ble det satt opp en fullskalamodell utenfor Stortinget .
DA170807 En søyle, nesten dobbelt så høy som Monolitten, skulle reises foran Stortinget som et minnesmerke over medlemmene av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
DA170807 Stortinget vedtok i 1935 at det var slik det skulle bli.
DA170807 Det er 169 representanter på Stortinget .
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall Om Venstre havner under sperregrensen, kan partiet sitte igjen med to mandater på Stortinget .
AA170807 Vi har bedt trønderske toppkandidater til Stortinget om å svare på Adresseavisens minivalgomat.
AA170807 Til høsten - før valget - fyller hun 40 år, men hun har en lang politisk karriere bak seg, blant annet i Trondheim bystyre, og på Stortinget siden 2001, først som fast vara, og fra 2009 på eget mandat.
AA170807 - Nesten hundre kommuner slår seg sammen frivillig, det er bare unntaksvis at Stortinget bestemmer noe annet.
AA170807 - Høyre står bak ulveforliket på Stortinget , vi vil ha mindre konflikt og vi er opptatt av at de som lever med ulven i sitt nærområde skal bli hørt.
AA170807 - Det er mye politikk her som allerede er vedtatt eller foreslått i Stortinget .
VG170806 Siden 2016 har prisdiskusjonene mellom norske myndigheter og industrien vært hemmeligstemplet informasjon, etter en ny lovendring vedtatt av Stortinget i 2016. ( se faktaboks ) ¶
DN170806 Jeg har sittet åtte år i tomannsgruppe på Stortinget , så den eneste gangen jeg kjenner at jeg blir sur, er om noen kaller meg lat.
DN170806 Disse møtene med enkeltpersoner og bedrifter kan avgjøre Venstres størrelse på Stortinget de neste fire årene.
DB170806 Lysglimt tapper inn i alle konspirasjonsteoriers mor, nemlig Sions Vises Protokoller, når han fremmer påstanden og forestillingen om jøders makt i Norge og styring av både det ene og det andre - media, norske partier og Stortinget .
DB170806 Jørund Rytman ( Frp ), leder for Israels venner på Stortinget , ønsker ikke å kommentere saken.
DB170806 Han tar i den anledning for seg « Israels venner » på Stortinget : ¶
DB170806 Forankringen i EUs felles klimapolitikk vil gjøre at oppsynet med klimapolitikken delvis outsources til Brussel, men beslutningene om hvordan det skal gjøres vil skje i Stortinget .
DA170806 Sammenlignet med andre land er det ifølge Saglie, ganske lite av at norske politikere skifter parti i løpet av perioden de er blitt valgt inn for, det være seg Stortinget eller andre politiske organer.
DA170806 Bente Bakke har sittet på Stortinget for Høyre.
DA170806 Sammenlignet med andre land er det ifølge Saglie, ganske lite av at norske politikere skifter parti i løpet av perioden de er blitt valgt inn for, det være seg Stortinget eller andre politiske organer.
DA170806 Bente Bakke har sittet på Stortinget for Høyre.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/dVWzq/Andre-land-har-ogsa-vafler-Hva-sa--Torbjorn-Roe-Isaksen Da Dagens Næringsliv spredte en sak - som senere viste seg å være helt feil - om at Stortinget hadde ansatt en egen konditor for å lage makroner, var det mange som steilet.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/dVWzq/Andre-land-har-ogsa-vafler-Hva-sa--Torbjorn-Roe-Isaksen Stortinget « synes ikke det holder med vafler lenger », sa Marit Arnstad.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AA1kj/Kunnskapsministeren-svikter-friskolene Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å utrede hvordan husleiekostnadene kan inkluderes for at finansieringen skal følge loven.
AA170806 Å styre landet med et forurettet og krigersk Frp i Stortinget , er umulig for Erna Solberg å gjøre.
AA170806 Og i så fall, kan man tenke seg at det dannes en ny regjering med Høyre, KrF og Venstre som krever støtte i Stortinget fra Siv Jensen, Sylvi Listhaug og de andre forsmådde Frp-representantene ?
AA170806 Det er urealistisk å se for seg at Frp skal tre ut av regjeringen for å sitte rolig i Stortinget som et støtteparti for en slik regjering.
AA170806 Dersom KrF og Venstre fortsatt krever at Frp skal ut før de trer inn, må derfor dagens regjering felles i Stortinget .
AA170806 Dersom Høyre, Frp, KrF og Venstre fortsatt har flertall i Stortinget etter valget, vil dagens regjering blir sittende.
VG170805 Valget 2013 : Slik kunne Stortinget sett ut.
VG170805 Seks år etter terroren stiller Utøya-ungdommer til valg på Stortinget
DN170805 Ideen får ikke støtte fra leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget , Helge Andre Njåstad ( Frp ).
DB170805 - Det ekstremt viktig at MDG kommer i en posisjon på Stortinget som gjør at vi kan hindre at Sp sammen med Ap selger ut Lofoten, Vesterålen og Senja, mener han.
DB170805 Prisdiskusjonene mellom norske myndigheter og industrien har vært hemmeligstemplet informasjon, etter en ny lovendring vedtatt av Stortinget i fjor.
DB170805 På pollofpolls snittmålinger for juli har partiet en oppslutning som ville gitt 20 mandater på Stortinget , noe som er dobbelt så mye som de har i dag.
DB170805 Like fullt er det nødvendig å få oppdrettsnæringen over i et annet spor, og Stortinget har pekt ut retningen som er det nye vekstsystemet for oppdrett.
DB170805 Det er rammene satt av Stortinget som ligger til grunn for det nye trafikklyssystemet.
DB170805 Stortinget har bestemt at en viss påvirkning på miljøet fra produksjon av laks og ørret skal aksepteres, men de har også satt grenser for graden av påvirkning.
DB170805 Med disse tallene, skulle vi tro at standpunktet om å la olje ligge var godt representert på Stortinget .
DB170805 Det er uheldig av to grunner : Det skaper en politisk backlash, og bremser helt nødvendig reformiver på Stortinget .
DA170805 Det skal i neste uke være et møte mellom Justisdepartementet, justiskomiteen på Stortinget, og politikere fra Akershus og Østfoldbenken på Stortinget .
DA170805 Det skal i neste uke være et møte mellom Justisdepartementet, justiskomiteen på Stortinget , og politikere fra Akershus og Østfoldbenken på Stortinget.
AA170805 Solberg tror regjeringen vil få med seg Stortinget på en endring slik at innvandrere ikke kan få kontantstøtte de første fem årene.
AA170805 Ideen får ikke støtte fra leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget , Helge Andre Njåstad ( Frp ).
AA170805 Han viser også til at regjeringens integreringsmelding og - tiltak fikk bred tilslutning i Stortinget .
AA170805 | Flere EU-motstandere enn EU-tilhengere i det nye Stortinget ¶ 43,2 prosent av representantene på Stortinget etter høstens valg vil være mot norsk EU-medlemskap. 22,5 prosent vil være for, ifølge Nei til EU-undersøkelse.
AA170805 | Flere EU-motstandere enn EU-tilhengere i det nye Stortinget ¶ 43,2 prosent av representantene på Stortinget etter høstens valg vil være mot norsk EU-medlemskap. 22,5 prosent vil være for, ifølge Nei til EU-undersøkelse.
AA170805 For første gang siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 kommer stortingsflertallet i takt med velgerne når det nye Stortinget trer sammen i høst, ifølge en undersøkelse Nei til EU har gjort blant stortingskandidatene, skriver ABC-nyheter.
AA170805 Den politiske sammensettingen av Stortinget de neste fire årene vil bli annerledes enn i dag.
VG170804 Her sammen med Jonas Gahr Støre i Stortinget i desember i 2016.
VG170804 Den norske regjeringen har bred støtte i Stortinget for å delta i straffetiltakene EU tok initiativet til.
VG170804 Støres eneste lyspunkt på VG-målingen er at han fortsatt frarøver Solberg flertallet på Stortinget , og ville dermed fortsatt blitt statsminister hvis valget var blitt holdt i dag.
VG170804 I tillegg gir VGs måling Ap 55 mandater, som er like mange som partiet har i Stortinget .
NL170804 En ressuravgift på 25 øre, slik Stortinget har vedtatt, kommer ikke til å sende bedriftseierne til skifteretten.
NL170804 Det er det Frp helst vil at vi skal tro, selv om det ikke er riktig når det gjelder den faktiske norske politikk som er vedtatt i Stortinget .
DB170804 - Det er ingen parti på Stortinget som har så mange tillitsvalgte med dyr som hobby, levebrød og livsstil, som vi i Senterpartiet.
DB170804 Sp på Stortinget er også kritisk til en slik tvang for fylkene.
DB170804 - Jeg har ikke tenkt å sitte på Stortinget og nekte fylker å velge den modellen de synes er bra.
DB170804 Siden Stortinget vedtok LTP før jul i fjor, har landets fire største partier vedtatt å oppfylle Natos mål om to prosent av BNP til forsvar innen 2024.
DA170804 Av : Else Karin Bjørheim, leder i Stavanger Unge Høyre, og Aleksander Stokkebø, leder i Rogaland Unge Høyre og ungdomskandidat til Stortinget
DA170804 For å sikre finansieringen av utbygging og etablering på Rygge, ga Stortinget regjeringen i fjor fullmakt til å redusere eierskapet i AIM Norway AS gjennom salg av aksjer.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVWkJ/-Store-skuffer-AUF-om-fravarsgrensen Støre svarte at han ikke er enig i beskrivelsen av KrF, basert på sine erfaringer med partiet i Stortinget og at han ikke er enig i strategien med å si nei til samarbeid.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene Skatteforliket mellom alle partiene på Stortinget , unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene Aftenposten gjennomgang av Arbeiderpartiets skatteløfter viser følgende : 4 milliarder kroner kommer som følge av det brede skatteforliket på Stortinget i fjor.
AA170804 Neste år skal Stortinget etter planen behandle kjøp av ytterligere seks fly.
AA170804 Dette er helt i tråd med planen som Stortinget har gitt sin tilslutning til, sier Pettersen ¶
AA170804 Den saken kommer etter alt å dømme opp for Stortinget høsten 2019, sier Pettersen.
AA170804 Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
AA170804 Selv har hun sittet i to perioder på Oslo-benken på Stortinget .
AA170804 Et forslag om ytterligere reduksjon « sa Stortinget takk og lov nei til », ifølge Støre.
AA170804 - I Stortinget er alle enig om betydningen av norsk, det å kunne språk.
AA170804 Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016.
VG170803 Valget 2013 : Slik kunne Stortinget sett ut.
VG170803 Politikken som føres i dag er basert på det brede forliket som ble inngått på Stortinget der Ap, Høyre og de fleste partier var med.
VG170803 Slik gikk det ¶ Stortinget 2013 - 2017.
VG170803 Hvis mandatfordelingen på Stortinget bare tok utgangspunkt i innbyggertall, ikke areal i tillegg, ville partifordelingen denne gangen blitt praktisk talt lik.
NL170803 Det betyr også at velgerne som er opptatt av jernbane må stemme på kandidater som vil jobbe hardt for å drive saken fremover på Stortinget .
DB170803 Dette har et klart flertall i Stortinget støttet.
DB170803 Forslaget ble også fremmet av Frp-representanter på Stortinget i 2015.
DB170803 Lorentzen, som har lang fartstid i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, skulle ønske oljelobbyen og Stortinget kunne gitt henne fred fra oljespøkelsen som tilsynelatende skal henge over landsdelen hennes til evig til.
DB170803 Det sier også de tre storpartiene på Stortinget .
DB170803 Alle de tre største partiene på Stortinget - Ap, Høyre og Frp - åpner for oljeleting i Lofoten.
DA170803 Vaaten vil i så fall bli bydel Groruds eneste representant på Stortinget , mens Stovner, Østensjø, Nordre Aker og Sagene kan se langt etter en lokal stortingsrepresentant.
DA170803 Partiene kjemper om de 19 setene på Oslobenken, men befolkningen i byens fattigste bydel, Grorud, kan se langt etter å bli representert på Stortinget .
DA170803 Oslos rikeste bydel ser ut til å få fire representanter på Stortinget etter høstens valg.
DA170803 Han mener det er et problem at Oslo øst er dårlig representert på Stortinget og i andre maktarenaer.
DA170803 Han er 3.-kandidat for Oslo Høyre, og ligger godt an til å representere bydel Vestre Aker på Stortinget etter valget.
DA170803 - Det sier mye at det er så mange som snakker om Groruddalen, men nesten ingen snakker for Groruddalen på Stortinget .
DA170803 Støtte : - Skal vi kunne gi statsstøtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ? spør Venstre-politiker Iselin Nybø.
DA170803 - Skal vi kunne gi støtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ?
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/pqR6X/Prins-Henrik-vil-ikke-begraves-sammen-med-dronning-Margrethe Dronning Margrethe av Danmark og prins Henrik fotografert i Oslo i forbindelse med at dronningen avduket Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass ved Stortinget 18. mai 2014.
AA170803 Senere ville regjeringen kutte enda mer for å gi plass til samfunnsfag, men Stortinget bestemte at de 50 samfunnsfagtimene skulle komme i tillegg.
AA170803 Forslaget ble også fremmet av Frp-representanter på Stortinget i 2015.
VG170802 VINNER IGJEN : Statsminister Jens Stoltenberg ( A ) ankommer Stortinget etter valgseieren i 2009.
VG170802 Slik gikk det ¶ Stortinget 2009 - 2013.
VG170802Stortinget blir det rødgrønt flertall, og Jens Stoltenbergs regjering blir sittende i fire nye år.
VG170802 Men er det borgerlig flertall blant velgerne hvis vi regner inn samtlige partier - også dem som ikke kom inn på Stortinget ?
VG170802 Med et amerikansk « vinneren tar alt»-system ville bare to partier vært representert på Stortinget : Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
VG170802 Et lokalt parti kan komme inn på Stortinget hvis det får nok stemmer i fylket sitt, selv om det ikke er i nærheten av 4 prosent på landsbasis.
VG170802 De tre rødgrønne regjeringspartiene får 1.280.416 stemmer ( 47,8 prosent ) ; de fire borgerlige partiene på Stortinget får 1.330.067 ( 49,5 prosent ).
NL170802 Heller ikke i behandlingen av kommuneproposisjonen for 2018 i juni ville flertallet på Stortinget støtte Sp sitt forslag om å starte et 10 årig etterslepsprogram for fylkesveg med 1,5 milliarder i 2018.
NL170802 Den andre krever at vi samla står bak utredningen om Nordnorgebanen og sikrer at det grunnlaget er av en slik kvalitet at når Stortinget på ny behandler Nasjonal Transportplan i 2021, for 2022-2033 ligger bygging inne.
NL170802 kandidat til Stortinget , Åsunn Lyngedal fra Narvik, nylig sa seg enig i avisa Fremover sin nedvurdering av Nord-Norgebanen, og da spesielt strekningen Narvik-Tromsø.
NL170802 Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni at man skal få på bordet en utredning av bygging av en Nord-Norgebane Fauske - Tromsø.
NL170802 Jeg har ennå til gode å møte den lokale stortingskandidaten fra Nordland eller Finnmark som tar sjansen på å snakke storbyen Tromsø opp og frem, og kanskje seg selv ut av Stortinget .
NL170802 2 ) Befolkningen kommer i sum til å bli eldre og 3 ) Nordland vil fremover få en svakere befolkningsutvikling enn den nye regionen som Stortinget har bestemt skal bestå av Troms og Finnmark, som om drøye 20 år vil ha 5000 flere innbyggere enn Nordland.
DN170802 Hjemdal påpeker at samtlige partier på Stortinget stilte seg bak stortingsmeldingen om norsk skognæring som ble lagt frem i fjor høst.
DN170802 - Norske Skog er et flaggskip i den norske skognæringen, og selskapets eksistens er avgjørende for hele verdikjeden, sier Line Henriette Hjemdal, KrF-politiker og medlem av næringskomiteen på Stortinget .
DN170802 Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget , vil fase to av prosjektet kunne settes i verk.
DN170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
DN170802 Etter en vellykket testperiode med førerløs buss på lukket bane på Forus utenfor Stavanger, er det opp til Stortinget når neste fase kan sparkes i gang.
DN170802 Siden Stortinget i 2014 innførte at også digitale aviser kunne kjempe om pressestøtten, har stadig flere aktører rigget seg til for å ta en del av pressepotten, deriblant Magne Lerøs magasin, Dagens Perspektiv.
DB170802 Selv om Stortinget har fattet beslutningen om å legge ned Andøya, har ikke han og de andre ansatte gitt opp kampen.
DB170802 Men for Øverås er Regnestykket full av logiske feil, og dermed mener han Stortinget la ned Andøya flytasjon på falskt grunnlag.
DB170802 Giljotinen Stortinget svingte 15. november i fjor halshugget hele lokalsamfunnet.
DB170802 Deretter fattet Stortinget vedtak med et flertall som utgjorde 80 prosent av representantene.
DB170802 november i fjor falt giljotinen omsider : Stortinget vedtok å legge ned basen og flytte driften til Evenes ti mil lenger sør, trygt befestet på fastlandet.
DB170802 Høyre-politiker Hårek Elvenes i justiskomiteen på Stortinget vil også på det sterkeste fraråde en bevæpning og militarisering av Redningsselskapet lik den Olsen lufter.
DB170802 Vi synes ikke Stortinget skal være en markeringsbøye for vårt eget parti.
DB170802 RISTER PÅ HODET : Terje Aasland mener Henrik Asheim i Høyre kanskje ikke har forstått hvordan Stortinget fungerer.
DB170802 Men i Ap pleier vi ikke å komme med forslag i Stortinget for forslagets skyld.
DB170802 I løpet av sine fire år i opposisjon har partiets representanter på Stortinget fremmet i alt 95 representantforslag, ifølge Stortingets egen oversikt.
DB170802 - Dette viser først og fremst at Henrik Asheim ikke forstår hvordan Stortinget fungerer, sier Ap-politikeren fra Telemark, og legger til : ¶
DB170802 Stortinget som markeringsbøye ¶
DB170802 I Stortinget har hele opposisjonen, inkludert KrF og Venstre, ment at regjeringen bruker for mye oljepenger.
DB170802 I tillegg har antall ansatte i de offentlig finansierte partiene økt kraftig de siste tiårene - for eksempel har antall ansatte på Stortinget tredoblet seg de siste 20 årene.
DB170802 I fjor høst utspilte det seg et høyoktan drama på Stortinget .
DB170802 Derfor er det avgjørende for klimapolitikken at også et nytt flertall på Stortinget vil jobbe for å få en slik avtale i havn raskt, og at sier det klart og tydelig.
DA170802 Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget , vil fase to av prosjektet kunne settes i verk.
DA170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
DA170802 Etter en vellykket testperiode med førerløs buss på lukket bane på Forus, er det opp til Stortinget når neste fase kan sparkes i gang.
DA170802 Leder av utdanningskomiteen på Stortinget , Trond Giske ( Ap ), har allerede gjort det klart at Ap bør ta makten i Kunnskapsdepartementet etter valget.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/OVd9w/Strid-om-Russland-sanksjoner-mellom-regjeringspartiene-Frp-og-Hoyre - Høyre/FrP-regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Våren 2016 la Regjeringen frem en lovendring for Stortinget .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Jensen opplyser at det ikke er flertall på Stortinget for å gå så langt som Frp ville.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Arbeiderpartiet på Stortinget ga i fjor sommer regjeringspartiene støtte i at det burde innføres en form for nasjonal fraværsgrense, men detaljene i dagens regelverk ble utformet av Høyre/Frp-regjeringen.
AA170802 Han avviser at han vil jobbe for å få fjernet sanksjonene mot Russland og mener regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak.
AA170802 Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget , vil fase to av prosjektet kunne settes i verk.
AA170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
AA170802 Etter en vellykket testperiode med førerløs buss på lukket bane på Forus utenfor Stavanger, er det opp til Stortinget når neste fase kan sparkes i gang.
VG170801 - Vi sitter ikke på Stortinget og snekrer skattesystem.
VG170801 « Dersom formuesskatten på eiendeler omfattet av verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler hadde blitt fjernet, ville antallet personer som ikke betaler personlig inntektsskatt eller formuesskatt økt med om lag 3900 personer », skriver finansminister Siv Jensen ( Frp ) i brevet til Stortinget .
VG170801 Slik gikk det ¶ Stortinget 2005 - 2009.
VG170801 Hvis antall mandater i hvert fylke hadde gjenspeilet bare folketall, ikke areal, ville Stortinget fått « riktig » flertall.
VG170801 De fire andre partiene på Stortinget får til sammen 48,9 prosent.
NL170801 Vi må etterlyse et større engasjement fra ledere som ordfører Kristin Røymo i Tromsø og tidligere fylkesråd og nå førstekandidat for AP til Stortinget , Cecilie Myrseth og hele Troms fylkesråd.
NL170801 Nå som Stortinget har bestemt at investeringene først kommer etter 2024, må vi jobbe videre med tiltak som kan settes i verk på kort sikt.
DN170801 - Da Stortinget stemte over klimaloven, gikk Ap og Sp inn for å avskaffe de norske klimamålene, og kun ha felles mål med EU.
DB170801 Så håper vi å få gjennomslag for det, sier Ap-politiker Arild Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen i Stortinget .
DB170801 ¶ MER PENGER : Hadia Tajik, leder av justiskomiteen på Stortinget , sier Ap vil gi mer penger til å bekjempe høyreekstreme miljøer.
DB170801 Fiskeriministeren, klimaministeren, Stortinget - noen bør ta tak i problemet rimelig kjapt.
DA170801 - Da Storingen skulle bygges, ønsket politikerne at Stortinget skulle bygge her.
AA170801 Med den kunnskapen vi har i dag, tviler jeg på at den ville fått flertall på Stortinget , sier KrFs skolepolitiske talsmann Anders Tyvand til NTB.
AA170801 Stortinget har vedtatt et mål på fire til seks valpekull i Norge hvert år.
VG170731 Vil ta håndteringen til Stortinget
VG170731 Venstre har varslet at de vil ta opp politiets håndtering av demonstrasjonen på Stortinget .
VG170731 Kommune og ordfører har ingen instruksjonsmyndighet over politiet, men det har derimot Stortinget og statsråd.
VG170731 Venstre har bare to representanter på Stortinget , men får tre medlemmer av regjeringen, noe som må sies å være sjeldent god uttelling.
VG170731 Slik gikk det ¶ Stortinget 2001 - 2005.
NL170731 I et innlegg på Facebook presterer Åsunn Lyngedal, Nordland Arbeiderparti sin andrekandidat til Stortinget , å støtte en kommentar i avisa Fremover mot videreføring av Nord-Norge banen.
NL170731 Det siste nye fra Sp kommer fra parlamentarisk leder og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad, som i replikkutveksling med meg på Stortinget 21.juni sa at Senterpartiet mener bompenger « er nødvendig for å få bygd en del av veiene og den jernbanen som vi skal i årene fremover ».
NL170731 Det overrasker meg egentlig ikke, siden SP sammen med AP, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
DN170731 Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
DN170731 Da Stortinget først gikk inn for klimasamarbeid med EU, var premisset at det skulle inngås en bilateral avtale.
DB170731 ¶ TIDLIG GAVE : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) gratulerte Den norske turistforeningen med pengegave to måneder før Stortinget skal stemme over forslaget.
DB170731 Men først må pengespilloven endres midlertidig av Stortinget , ifølge Dagens Næringsliv. 8. juni sendte Kulturdepartementet ut gratulasjoner, samme dag som lovforslaget ble sendt ut på høring med frist til 8. august.
DB170731 Kulturminister Linda Hofstad Helleland gratulerte Den norske turistforeningen med pengegave to måneder før Stortinget skal stemme over forslaget.
DB170731 Regjeringen gratulerte DNT med pengegave før Stortinget ga grønt lys ¶
DB170731 Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
DB170731 Da Stortinget først gikk inn for klimasamarbeid med EU, var premisset at det skulle inngås en bilateral avtale.
DB170731 Her fra en demonstrasjon foran Stortinget for noen år siden.
DB170731 Storsamfunnet vil oppgradere flomsikring av vassdragene, men Søviknes gjennomfører også flertallets politikk på Stortinget og « kjører på » i oljepolitikken.
DA170731 Dagsavisen har spurt samtlige partier på Stortinget om de vil videreføre statsstøtten av Human Rights Service ( HRS ).
DA170731 Dagsavisen har spurt samtlige partier på Stortinget om de vil videreføre statsstøtten av Human Rights Service ( HRS ).
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/zqJ3r/Ny-regjering-kan-skrote-klimapakt-med-EU Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/zqJ3r/Ny-regjering-kan-skrote-klimapakt-med-EU Da Stortinget først gikk inn for klimasamarbeid med EU, var premisset at det skulle inngås en bilateral avtale.
AP170731https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/rqRBm/Aftenposten-mener-Nazister-skal-ikke-sarbehandles Om man er forarget over at nazister har demonstrasjonsrett i Norge, må harmen rettes mot Stortinget , ikke politiet.
AA170731 - Dette var oppe til Stortinget for over et år siden.
AA170731 Helt siden Stortinget åpnet for riksdekkende reklame-tv i Norge med etableringen av TV2 i 1992, har debatten gått om hvorvidt forbudet bør avskaffes.
VG170730 - Da Bondevik-regjeringen i 2005 fikk hele Stortinget med på at deltidsansatte skulle ha fortrinnsrett til nye stillinger, var det fordi det var et bredt politisk ønske om å legge til rette for at deltidsansatte som vil jobbe heltid, skal få anledning til det, sier Hauglie.
DN170730 ¶ Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( til høyre ) og helseminister Bent Høie ( til venstre ) gratulerte DNT med gave i juni, to måneder før Stortinget skal beslutte om de faktisk kan gi gaven.
DN170730 | Regjeringen feiret milliongave før Stortinget ga grønt lys ¶
DN170730 august demonstrerer kreftrammede og pårørende utenfor Stortinget .
DB170730 Europaminister Frank Bakke-Jensen bekreftet ifølge NTB i Stortinget i forrige uke at hele potten med pengehjelp vil bli holdt igjen til en akseptabel løsning er på plass.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Slik har Stortinget og Regjeringen hittil ønsket at det skal være.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Bård Hoksrud representerer Frp i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget .
VG170729 Slik gikk det ¶ Stortinget 1997 - 2001.
VG170729 Kaos rundt statsminister Thorbjørn Jagland ( A ) utenfor Stortinget før partilederdebatten etter stortingsvalget 1997.
VG170729 Hvis vi ikke hadde hatt sperregrense på utjevningsmandatene, ville vi fått enda to partier på Stortinget : RV og Pensjonistpartiet.
VG170729 For Høyre er valget ditto stusslig, og på Stortinget blir de fjerde største parti med 23 mandater ( selv om de har flere stemmer enn KrF ).
VG170729 De har et historisk svakt grunnlag i Stortinget , bare 42 av 165 representanter.
VG170729 mars 2000 har sentrumsregjeringen fått nok, og går av etter at Stortinget vedtar å bygge et gasskraftverk de er imot.
VG170729 Han sier også at ta saken til Stortinget , og be justisministeren om en redegjørelse for politiets vurderinger rundt demonstrasjonen.
VG170729 Etter lørdagens ulovlige høyreekstreme demonstrasjon i Kristiansand, ønsker en lokal Venstre-politiker å ta saken til Stortinget .
DB170729 Han mener Sanner vrir på virkeligheten når han antyder at Støre skal få en stri oppgave med å samarbeide med Rødt og MDG på Stortinget .
DB170729 Solberg, som først ble valgt til Stortinget i 1989 og har gjort valgkamp for Høyre ved et tosifret antall anledninger, tror ikke skittkastinga er blitt verre de siste åra.
DB170729 Rogaland har 14 mandater på Stortinget .
DB170729 Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, men Stortinget vedtok i 2000 veiledende responstider for akuttoppdrag : ¶
DB170729 Det er ikke ansvarlig å møte langvarige kriser med strakstiltak og engangsløsninger, som norske maktpolitikere så langt dessverre har begrenset seg til med asylforliket i stortinget .
DA170729 Derfor er det fantastisk å se at antall unge arbeidsledige i Oslo under 30 år er lavere i dag enn for fire år siden, sier Mathilde Tybring-Gjedde, Oslo Høyres ungdomskandidat til stortinget .
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/pqjlV/Ny-turistrekord-Oslo-er-veldig-apen-og-liten-Og-stille Eller se på Stortinget .
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor « Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget , slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Jeg velger å oppfatte dette som at han ikke stiller seg bak Stortingets direktør, som hadde en annen fremstilling av saken, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget .
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Det er bra at vi har fått synet fra presidentskapet, at de vil forholde seg til Stortinget fremover.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor De skrev derfor en kronikk i Aftenposten der de ba Stortingsdirektørens omkamp med Stortinget opphøre.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Bakgrunnen for at stortingspresidenten måtte svare på om han står ved Stortingets vedtak i den omstridte byggesaken på Stortinget , er at ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfattet et innlegg fra Stortingets direktør Ida Børresen som motstridende til Stortingets vedtak i saken.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor - Det ligger mer enn nok arbeid i det Stortinget har vedtatt, som må ha den største oppmerksomhet nå.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor juni traff et enstemmig storting et vedtak, som var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken på Stortinget .
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor Stortinget traff også et enstemmig vedtak av kritikkverdige funn avdekket av Riksrevisjonen, som Børresen og to presidentskap har hatt ansvar for.
AP170729https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GVbAq/Hvor-er-sentrum-i-norsk-politikk--Kristin-Clemet Av partiene i Norge som er representert på Stortinget , regnes Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne for å tilhøre sentrum.
AA170729 Toldnæs ( V ) på Twitter, der han opplyser at Venstre tar saken til Stortinget .
VG170728 Valget i 1993 er først og fremst et kanonvalg for Senterpartiet : Med 16,7 prosent av stemmene blir de nest største parti på Stortinget .
VG170728 Slik gikk det ¶ Stortinget 1993 - 1997.
VG170728 Rød Valgallianse får for første gang inn én representant på Stortinget .
DB170728 Hvis ikke det er mulig, må vi vurdere om det er mulig å gjøre det ut fra et mindretall, enten ved at vi tar det mindretallet alene, eller at vi gjør det med andre partier, sier Støre, som påpeker at Ap har vist tidligere at de har klart å styre i mindretall med ordnede forhold i Stortinget .
DB170728 Sanner er smertelig klar over at støttepartier ofte får mye innflytelse per mandat på Stortinget .
DB170728 Ifølge snittmålingene på Pollofpolls.no ligger Rødt an til å få ett mandat på Stortinget , mens MDG spretter opp til syv mandater etter valget, per i dag.
DB170728 - De vil selvsagt kreve gjennomslag i sentral politikk og i budsjettet for å samarbeide med Ap på Stortinget , slik de har krevd i storbyene.
DA170728 Det siste nye fra Sp kommer fra parlamentarisk leder og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad, som i replikkutveksling med meg på Stortinget 21. juni sa at Senterpartiet mener bompenger « er nødvendig for å få bygd en del av veiene og den jernbanen som vi skal i årene fremover ».
DA170728 Det overrasker meg egentlig ikke, siden Sp sammen med Ap, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PAX6/Vi-vil-ha-stasjon-i-sentrum_-nar-der-folk-bor Da sa Stortinget nei ».
VG170727 Hun burde dessuten vite at KrF fikk gjennomslag i Stortinget for viktige reformer i bistandspolitikken senest nå i vår.
VG170727 Både KrF og SV mener at regjeringen og Stortinget har verktøy som kan halvere andelen som faller under fattigdomsgrensen, og mener det handler om politisk vilje : ¶
VG170727 I reiselivsmeldingen, som var oppe i Stortinget i vår, gikk flertallet mot turistskatt.
VG170727 Det får førstekandidat til Stortinget for Nordland SV, Mona Fagerås, til å reagere.
NL170727 Vi håper det neste Stortinget kan gi oss en helhetlig og langsiktig energipolitikk, uansett sammensetning.
NL170727 Vi forventer derfor at det neste Stortinget får presentert en langsiktig plan for hvordan rammevilkårene gjøres best mulig for å oppnå denne målsetningen.
NL170727 I den sammenheng mener vi det er nødvendig at det neste Stortinget tar tak i viktige problemstillinger.
DB170727 Hvis politikerne på Stortinget ikke mener dette er å bedre kvinners stilling burde loven tas opp til vurdering.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa « Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken », heter det i svaret fra Thommessen.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa « Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26. » 4.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Til Aftenposten kunne statsviter og professor Frank Aarebrot fortelle at han ikke kunne komme på noe lignende politisk oppgjør med administrativ ledelse på Stortinget .
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Thommessen understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget .
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget , slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Oppfatter du i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen at Stortingsdirektørens innlegg er en omkamp med Stortinget ?
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Også Eivind Smith, professor i offentlig rett, beskrev situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget .
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Kritikken som leder Martin Kolberg ( Ap ) og de to nestlederne Michael Tetzschner ( H ) og Helge Thorheim ( Frp ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget serverte i en kronikk i Aftenposten mandag.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget .
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Hun anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa Det er dette siste, at kontrollkomiteen oppfatter at Børresen har tatt en omkamp med Stortinget , som ikke minst Kolberg, Tetzchner og Thorheim er kritiske til.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa De andre gangene Aftenposten har forsøkt å få svar fra ham, har vi blitt ringt opp av sekretariatslederen på Stortinget .
AA170727 Sivilforsvaret sluttet å gjøre tilsyn ¶ Stortinget vedtok midlertidig stopp i bygging av nye tilfluktsrom på slutten av 90-tallet, og Sivilforsvaret sluttet da å gjøre tilsyn med de tilfluktsrommene som allerede eksisterer.
AA170727 Frølich er medlem av justiskomiteen på Stortinget .
VG170726 Det er nærmest umulig å se hvordan den da kan skaffe seg et flertall på Stortinget .
VG170726 Men en regjering skal sikre flertall for sin politikk, og kan derfor ikke utelukke kontakt med noen partier i Stortinget , sier Støre til VG.
VG170726 Det er avklarende, men det hindrer ikke at vi kan finne gode løsninger i Stortinget i saker der vi har felles syn, sier Støre.
DB170726 Statsråd Bent Høie måtte svare for Stortinget , og teknologidirektør Thomas Bagley måtte forlate jobben.
DB170726 Det ville gitt sju mandater på Stortinget , ifølge nettstedet pollofpolls.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Peter Christian Frølich ( H ) er medlem av justiskomiteen på Stortinget .
AA170726 Fra 1995 til 2005 var han medlem av Nord-Trøndelag fylkesting, før han i 2005 ble valgt inn på Stortinget .
VG170725 Demonstrasjon foran Stortinget i Oslo mot det norske barnevernet og deres inngripen i en spesifikk sak.
VG170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget .
VG170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.
VG170725 SPRENGTE BUDSJETTET : Stortingets direktør Ida Børresen, her fotografert på Eidsvolls plass foran Stortinget i 2012.
VG170725 Riksrevisjonen : Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser ¶
VG170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget .
VG170725 juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
VG170725 På spørsmål om han kan ha en samarbeidsavtale med Rødt og MDG i Stortinget , slik statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering har med KrF og Venstre i dag, svarer Støre : ¶
VG170725 - Jeg er i utgangspunktet åpen for samarbeid med alle partier i Stortinget for å få gjennomført viktige saker, og i hovedsak gjelder dette andre partier enn Høyre og Frp.
NL170725 Stortingsmenn nordfra ba om, og fikk, vinteren 1873 Stortinget til å bevilge midler til en undersøkelse av " det heldigste utgangspunkt for den omskrevne transittbane ".
NL170725 Ole Tobias Olsen fikk tross alt anledning til å glede seg over at Stortinget i 1923 besluttet å anlegge en jernbane gjennom Nordland til Bodø.
NL170725 Regjeringen har styrket fondet for klimateknologi med mer enn klimaforliket i Stortinget la opp til.
DN170725 Men det er en stor fordel om vi blir mange flere på Stortinget .
DN170725 - Hva tenker du om å være alene på Stortinget for partiet ?
DN170725 | Kontrollkomiteen slår tilbake i byggesaken på Stortinget
DN170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget .
DN170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.
DN170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget .
DN170725 juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
DB170725 Tidspunktet for når beboerne skal spise middag er ikke som bør fastsettes politisk på Stortinget , men noe sykehjemmene bør ha frihet til å finne ut av - selvsagt i full dialog med beboerne.
DB170725 Samtlige partier i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er enige om at beboernes ønsker rundt mat trumfer utfordringene til å få vaktlistene til å gå i hop.
DA170725 Av Aleksander Stokkebø ( H ), UiS-student og ungdomskandidat til Stortinget
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter « Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken », heter det i svaret.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter | Stortingspresidenten nekter å svare på spørsmål om striden på Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) vil ikke svare på Aftenpostens spørsmål om bråket rundt byggesaken på Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Stortingets direktør Ida Børresen har ikke ønsket å gi noen kommentarer om bråket på Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Oppfatter du i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen at Stortingsdirektørens innlegg er en omkamp med Stortinget ? 5.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Martin Kolberg ( Ap ), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Hun har åpenbart gitt uriktig informasjon etter at Stortinget har kommet med sin kritikk, så har hun bagatellisert det hele på en uriktig måte som virker avsporende, og det er veldig uheldig.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Hun har opptrådt på en helt feilaktig måte, men hun kan ikke avsettes av Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Her går de løs på virkelighetsbeskrivelsen Stortingets direktør Ida Børresen har av byggeskandalen på Stortinget , som hun kom med i et innlegg i Aftenposten.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Han understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Fakta : Byggeskandalen på Stortinget
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter - Det er etter mitt skjønn viktig at Stortingets presidentskap og president klargjør om det innlegget direktøren har skrevet, også er presidentskapets oppfatning, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget .
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter juni kom Riksrevisjonen med rapport hvor Stortinget fikk omfattende kritikk.
AA170725 | Kontrollkomiteen slår tilbake i byggesaken på Stortinget
AA170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget .
AA170725 Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.
AA170725 Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget .
AA170725 juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
VG170724 Herfra gikk veien til Stortinget , og etter hvert til jobben som forsvarsminister.
VG170724 Slik gikk det ¶ Stortinget 1989 - 1993.
VG170724 I prinsippet er situasjonen på Stortinget den samme etter valget som før : Fremskrittspartiet er på vippen mellom en rød og en borgerlig blokk.
VG170724 oktober 1992 : Stortinget bestemmer at hovedflyplassen skal ligge på Gardermoen. 25. november : Norge søker medlemskap i EF ¶
VG170724 juni 1992 : Etter 17 års uenighet vedtar Stortinget at stamveien mellom Oslo og Bergen skal gå gjennom Valdres. 8. oktober 1992 : Stortinget bestemmer at hovedflyplassen skal ligge på Gardermoen. 25. november : Norge søker medlemskap i EF ¶
VG170724 * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.
VG170724 Han var ordfører i Horten og vararepresentant til Stortinget fra Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget i 1985.
VG170724 Han var ordfører i Horten og vararepresentant til Stortinget fra Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget i 1985.
VG170724 Etter fire år som stortingspresident, i 2005, gikk Kosmo ut av Stortinget .
VG170724 Da var han utnevnt til fylkesmann i Telemark, men rakk aldri å tiltre denne stillingen før Stortinget valgte ham til riksrevisor og sjef for Riksrevisjonen i 2005.
NL170724 Nå sist har Stortinget bestemt at eldreomsorg skal sidestilles med andre valgfrie helsetjenester.
DN170724 I juni vedtok Stortinget regjeringens nye « kjønnsnøytrale » likestillingslov som åpner for at utdannelsesinstitusjonene i større grad kan gi positiv særbehandling på studier hvor ett kjønn er underrepresentert, gjennom for eksempel kjønnspoeng eller - kvotering.
DN170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som forskalingssnekker, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
DB170724 I tiden før Stortinget var Kosmo blant annet ordfører i Horten fra 1984 til 1985.
DB170724 Han arbeidet som bygningsarbeider i ti år før han ble valgt inn på Stortinget .
DB170724 Lenge før SV oppsto og kom inn på Stortinget innførte Høyre den første sosiale trygdeordningen i Norge.
DA170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som tømrer, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
DA170724 Han startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget .
DA170724 Han startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget.
DA170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som forskalingssnekker, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor | Byggeprosjekt 25 ganger dyrere på fem år : Stortinget knallhardt ut mot egen direktør ¶
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Når de tre lederne av kontroll- og konstitusjonskomiteen taler, gjør de det på mange måter på vegne av hele Stortinget , sier han.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor I oktober skal jo det nyvalgte Stortinget uansett konstituere seg og velge nytt presidentskap, sier han.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor I innlegget anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Han sier at han ikke kan komme på et lignende politisk oppgjøret med administrativ ledelse på Stortinget .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Han beskriver situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Fakta : Byggeskandalen på Stortinget
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Etter rapporten rettet Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor En så sterk mistillit som den som nå kommer til uttrykk i forholdet mellom « eieren », altså Stortinget , og dets administrasjonssjef, hadde vanskelig kunnet vedvare i andre typer av institusjoner.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor De tre mener at Børresens omtale av byggeprosjektet strider mot vedtakene Stortinget har gjort i forbindelse med saken, og ber henne gi opp omkampen med Stortinget .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor De tre mener at Børresens omtale av byggeprosjektet strider mot vedtakene Stortinget har gjort i forbindelse med saken, og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Børresen har heller ingen kommentar til Aarebrots utsagn om at kritikken er uforenlig med at hun fortsetter som direktør på Stortinget .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Ber direktøren slutte å kjempe mot Stortinget
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor - Slik det ser ut midt i ferietiden, er det vel helst det nyvalgte Stortinget som må finne frem til en avklaring.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor - Komitémedlemmene påstår at det er hun som har en annen forståelse enn hva Stortinget har, sier han.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor - I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor - I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor juni kom Riksrevisjonen med rapport hvor Stortinget fikk omfattende kritikk.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor - Stortinget vil vinne ¶
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/OVBGV/Stortingsdirektorens-omkamp-med-Stortinget-bor-opphore--Kolberg_--Tetzschner-og-Thorheim | Stortingsdirektørens omkamp med Stortinget bør opphøre Kolberg, Tetzschner og Thorheim ¶
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/OVBGV/Stortingsdirektorens-omkamp-med-Stortinget-bor-opphore--Kolberg_--Tetzschner-og-Thorheim Det er en begrunnet frykt for at prosjektet uten avgjørende funksjonell eller beredskapsmessig verdi for Stortinget vil ende på godt over to milliarder kroner, skriver de tre lederne i kontroll- og konstitusjonskomitéen.
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/2Wk5a/Proletar-og-parlamentariker Jørgen Kosmo var både respektert og omstridt på Stortinget , skriver Håvard Narum.
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/2Wk5a/Proletar-og-parlamentariker Da Kosmo gikk ut av Stortinget i 2005, ble han utnevnt til riksrevisor.
AA170724 Barth Eide har vært både utenriksminister og forsvarsminister for Arbeiderpartiet, men har ikke sittet på Stortinget tidligere.
AA170724 Uansett utfall i valget vil han ikke komme på Stortinget som nummer seks på Venstres valgliste i Oslo.
AA170724 Kosmo startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt på Stortinget .
AA170724 Kosmo startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt på Stortinget.
AA170724 Jørgen Kosmo som satt på Stortinget i 20 år, var en « bauta i politikken », mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som tømrer, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
AA170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som tømrer, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
AA170724 Han startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget .
AA170724 Han startet sin politiske karriere i Horten, der han var ordfører og vararepresentant til Stortinget for Vestfold tidlig på 80-tallet, før han ble fast innvalgt å Stortinget.
AA170724 Jørgen Hårek Kosmo, opprinnelig utdannet som forskalingssnekker, satt på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005, de siste fire årene som stortingspresident.
AA170724 I 20 år, fra 1985 til 2005, satt Kosmo på Stortinget .
VG170723 Våren 2016 ble Helgesen pålagt av Stortinget å bestille en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.
DN170723 Selv om Venstre skulle gjøre et rekordvalg, så vil han ikke selv klare å komme på Stortinget da han står plass nummer seks på listen.
DN170723 De har små budsjetter og det vil være virkelig god bruk av pengene dersom det bidrar til at Terje igjen kommer på Stortinget , sier han.
DN170723 Fredag informerte Johansson trafikk- og forsvarskomiteen i Riksdagen, det svenske Stortinget , om lekkasjen.
VG170722 I mars i fjor ba Stortinget regjeringen redegjøre for muligheten til å åpne for dobbelt statsborgerskap.
VG170722 Her mener jeg regjeringen viser mangel på respekt for Stortinget og sine egne landsmøter.
VG170722 Det er ikke rimelig at det tar så lang tid når Stortinget er utålmodige, sier Sveinung Rotevatn ( V ) til VG.
VG170722 Det er fordi Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, men så har det blitt utsatt og utsatt og utsatt og utsatt.
VG170722 | Seks år etter terroren stiller Utøya-ungdommer til valg på Stortinget
VG170722 Til høsten er hun andrekandidat til Stortinget for Østfold.
VG170722 Til høsten er han andrekandidat til Stortinget fra Møre og Romsdal, og går rimelig sikkert inn som stortingsrepresentant, i sin andre periode.
VG170722 Sitter på Stortinget nå.
VG170722 Seks år etter er hun på valg til Stortinget , og har fått datteren Thea, som er den nye « sjefen » i Elises liv.
VG170722 OPPLEVDE UTØYA-TERROREN : Åsmund Aukrust ( 32 ), fjerdekandidat til Stortinget for Akershus Arbeiderparti.
VG170722 OPPLEVDE UTØYA-TERROREN : Kristine Hallingstad ( 26 ), tredjekandidat til Stortinget for Aust-Agder Arbeiderparti.
VG170722 OPPLEVDE UTØYA-TERROREN : Fredric Holen Bjørdal ( 27 ), andrekandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti.
VG170722 OPPLEVDE UTØYA-TERROREN : Elise Bjørnebekk-Waagen ( 27 ), tredjekandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti.
VG170722 Nå stiller flere av dem terroristen ønsket å drepe, til valg på Stortinget .
VG170722 Nå er det jobbsøking som står for tur - og kanskje en tur på Stortinget .
VG170722 Likevel står hun på valg til Stortinget i høstens valg.
VG170722 De siste fire årene har han brukt på Stortinget .
VG170722 Les hele historien hans her : Utøya-ungdommer stiller til valg på Stortinget
VG170722 Da blir det mange nye Sp-fjes på Stortinget .
VG170722 Venstre er for første gang i partiets historie helt ute av Stortinget .
VG170722 Slik gikk det ¶ Stortinget 1985 - 1989.
VG170722 juni 1988 : Stortinget vedtar at den nye hovedflyplassen skal ligge på Hurum. 12. august 1988 : Reketråleren « Orion » av Tromsø får en sovjetisk ubåt i trålen. 8. september 1989 : Partnair-ulykken.
VG170721 - Miljødirektoratet har hjemmel til slike uttak etter rovviltforskriften, og det har også blitt gitt politiske føringer fra Stortinget som åpner opp for denne typen uttak.
VG170721 I stedet ble det å samlokalisere alle de tre nødetatene det nasjonalt kompromisset - som Stortinget vedtok i Nærpolitireformen.
VG170721 Da Stortinget vedtok « Nærpolitireformen » for to år siden, en av statsminister Erna Solbergs ( H ) store reformer, var planen at Norge skulle nye, samlokaliserte nødmeldingssentraler i alle de 12 nye politidistriktene innen tre år.
VG170721 - Jeg lover at kampen mot todeling av helsetjenesten i Norge vil være en av Aps viktigste saker, sier Ap-politiker og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget , Torgeir Micaelsen, til VG.
NL170721 Til slutt vil blir dette et politisk spørsmål for Stortinget : Hvilke føringer skal helsevesenet gis og hva slags type ledere kan godtas ved norske institusjoner ?
NL170721 Nå er det flertall på Stortinget for å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringa gjeldende fra neste sommer, men det gjenstår å se innretningen og størrelsen på denne.
DB170721 Stortinget setter ned porno-utvalg ¶
DB170721 Det gjelder uansett hvem som sitter i regjering eller har flertall på Stortinget .
DB170721 Våren 2017 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om barnevernsreform.
DA170721 Og selv hvis jeg blir den eneste på Stortinget for De Grønne, vil det være første gang siden Frp i 1985 at et nytt parti etablerer seg på Stortinget over flere perioder.
DA170721 Og selv hvis jeg blir den eneste på Stortinget for De Grønne, vil det være første gang siden Frp i 1985 at et nytt parti etablerer seg på Stortinget over flere perioder.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 Foto : Pål Karstensen ¶ ¶ | - Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig ¶
DA170721 Dessuten synes jeg vel det er et større demokratisk problem at Stortinget mangler lobbyregister og at en ikke styrker Økokrims arbeid mot milliardene som forsvinner i skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet.
DA170721 Blir jeg alene på Stortinget , får jeg det travelt, men jeg blir på ingen måte ensom.
DA170721 - Så det er ikke en risiko for at nye MDG-ere på Stortinget fort slipes ned til yrkespolitikere som gleder seg over landets billigste kantine, gratis leiligheter og veldig gode lønns- og pensjonsvilkår ?
DA170721 - Er MDG ferdig for godt som nasjonalt parti, hvis du blir den eneste for partiet på Stortinget ?
DA170721 - Det Stortinget Norge har hatt de siste fire årene, er for satt og for lite villig til å diskutere nye tanker og ta innover seg ny informasjon og utvikling internasjonalt som utfordrer det en har ment og sagt før, sier Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, som kan komme på vippen i stortingsvalget til høsten.
DA170721 - Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig.
DA170721 Og selv hvis jeg blir den eneste på Stortinget for De Grønne, vil det være første gang siden Frp i 1985 at et nytt parti etablerer seg på Stortinget over flere perioder.
DA170721 Og selv hvis jeg blir den eneste på Stortinget for De Grønne, vil det være første gang siden Frp i 1985 at et nytt parti etablerer seg på Stortinget over flere perioder.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 Dessuten synes jeg vel det er et større demokratisk problem at Stortinget mangler lobbyregister og at en ikke styrker Økokrims arbeid mot milliardene som forsvinner i skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet.
DA170721 Blir jeg alene på Stortinget , får jeg det travelt, men jeg blir på ingen måte ensom.
DA170721 - Så det er ikke en risiko for at nye MDG-ere på Stortinget fort slipes ned til yrkespolitikere som gleder seg over landets billigste kantine, gratis leiligheter og veldig gode lønns- og pensjonsvilkår ?
DA170721 - Er MDG ferdig for godt som nasjonalt parti, hvis du blir den eneste for partiet på Stortinget ?
DA170721 - Det Stortinget Norge har hatt de siste fire årene, er for satt og for lite villig til å diskutere nye tanker og ta innover seg ny informasjon og utvikling internasjonalt som utfordrer det en har ment og sagt før, sier Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, som kan komme på vippen i stortingsvalget til høsten.
DA170721 | - Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig ¶
DA170721 - Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig.
AA170721 Dette er i strid med klare signaler fra Stortinget og regjeringen.
VG170720 Slik gikk det ¶ Stortinget 1981 - 1985.
VG170720 Samme sommer blir de og Senterpartiet med i regjeringen, og den får da flertall på Stortinget .
VG170720 For første gang siden Per Bortens dager ble det i 1981 klart borgerlig flertall på Stortinget . borgerlig flertall på Stortinget.
VG170720 Dagens system med ett utjevningsmandat i hvert fylke ville gitt ett parti mindre på Stortinget , for Venstre ville ha falt helt ut.
VG170720 borgerlig flertall på Stortinget .
DN170720 Samtidig er Støre helt avhengig av den sterke framgangen til Senterpartiet for å kunne få flertall i Stortinget .
DB170720 Dette er helt i tråd med det Stortinget har vedtatt.
DA170720 - Økt tilrettelegging er viktig for å redusere antall farlige situasjoner - og for å nå ambisiøse mål om sykling vedtatt i Stortinget i juni i år, i forbindelse med Nasjonal transportplan.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget | Tannhelse : Fallende ambisjonsnivå på Stortinget
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget En gjennomgang av partiprogrammene tyder på at offentlig dekking av tannhelseutgifter for alle heller ikke vil bli en prioritet i det nye Stortinget .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Av partiene på Stortinget er det bare SV som har programfestet at de ønsker et makstak på egenandelen etter modell av helsevesenet ( se faktaboks ), mens Venstre nevner en høyinntektsbeskyttelse uten å nevne konkrete tall.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Andersen sier tannhelse har vært snakket om de siste 20 årene hun har vært på Stortinget .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget - Vi ønsker et tannhelseforlik på Stortinget der målet må være å sikre tennene like godt som kroppen ellers.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Åsmund Aukrust fra Akershus har sittet fire år på Stortinget allerede.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Tidligere AUF-nestleder Åsmund Aukrust er blant dem som allerede har fått oppleve Stortinget , spesifikt som Akershus Arbeiderpartis 4.-kandidat for perioden 2013 - 2017.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Om han ikke skulle bli fast representant på Stortinget til høsten, planlegger han å begynne på lektorutdanning i samfunnsfag.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Nå vil de inn på Stortinget .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Han har følgende tips til andre unge som til høsten kommer inn på Stortinget .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget For Kristine Hallingstad, 3.-kandidat til Stortinget i Aust-Agder, var det ingen selvfølge å fortsette i politikken.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Hvordan vil du jobbe med dette dersom du får en plass på Stortinget ?
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget kandidat til Stortinget for Aust-Agder Ap.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget juli 2011, kommer inn på Stortinget , enten på fast plass eller som vara, ved høstens valg.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Stortinget har vært et veldig fint sted å være siste fire årene, men for min del blir det mer givende hvis man er i påvirkningssituasjon.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/01zK6/Kort-sagt--fredag-21-juli Nå må Stortinget ta ansvar.
VG170719 Dette til tross for at han, så vel som alle andre på Stortinget , er valgt som representanter fra hele landet.
DB170719 At « Snømannen»-produksjonen ble lagt til Oslo har vært svært viktig for politikerne, både i Oslo og på Stortinget .
DB170719 Først etter årelang politisk kamp vedtok Stortinget boikott i 1987.
AP170719https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jawam/I-fjor-var-det-rekordmange-turister-i-Oslo-I-ar-kommer-det-enda-flere Og så fniser de fire venninnene fra Taiwan som vi møter foran Stortinget , før de legger til at de ikke sammenlinger med hjemlandet.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Rådgiver i Venstres stortingsgruppe, Astrid Knutsen Hårstad understreker at partiet sentralt har kontrakter med sine traineer på Stortinget og betaler tilsvarende minimum 350.00 kroner i årslønn.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Partiet pleier å ha to traineer i året, men det varierer om de jobber på Stortinget eller i hovedorganisasjonen.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO - Det er vanlig hos oss at alle traineene får lønn, enten de jobber i fylkene eller på Stortinget , sier Haugland.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVvv4/Hverken-Stortinget-eller-stortingsdirektoren-har-skjont-alvoret-av-kostnadsoverskridelsene--Eilif-Holte | Hverken Stortinget eller stortingsdirektøren har skjønt alvoret av kostnadsoverskridelsene Eilif Holte ¶
AA170719 Med dette resultatet ville Iversen fått plass på Stortinget sammen med Sandra Borch fra Troms.
AA170719 Stortinget har en god tradisjon for forlik på sentrale samfunnsområder.
VG170718 Venstre sentralt opplyser at de har fire traineer på Stortinget som har kontrakt og er lønnet etter vanlige arbeidsforhold.
VG170718 Slik gikk det ¶ Stortinget 1977 - 1981.
VG170718 På borgerlig side faller både Fremskrittspartiet og Det Nye Folkepartiet helt ut av Stortinget denne gangen.
VG170718 De to røde partiene beholdt flertallet på Stortinget , selv om de fire borgerlige fikk flere stemmer. om de fire borgerlige fikk flere stemmer.
VG170718 Arbeiderpartiet øker sin oppslutning, og det gjør at de to røde partiene beholder flertallet på Stortinget - med minst mulig margin.
VG170718 november 1979 : Etter seks timers debatt vedtar Stortinget å bygge ut Alta-Kautokeino-vassdraget.
NL170718 Hvorfor har Stortinget unnlatt å ta den store debatten ?
NL170718 De var vel vitende om at forslaget ville føre til flere år med negativ kjøpekraftsutvikling, det skrev de selv klart og tydelig i dokumenter til Stortinget .
DN170718 Her er statsminister Erna Solberg og AP-leder Jonas Gahr Støre på Stortinget .
DN170718 Inspirasjonen til forliket kommer fra barnehageforliket, der alle partiene på Stortinget gikk sammen om felles mål for barnehagene.
DB170718 Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) har vært i kontakt med samtlige partier på Stortinget .
DB170718 Selv om Frp og Høyre sier nei til et mer rettferdig pensjonssystem, håper vi de andre partiene på Stortinget vil gå sammen med oss i å sørge for at pensjonistene ikke trenger å tape noe mer.
DB170718 Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise forteller til Dagbladet at han ikke er spesielt godt kjent med protokollen på Stortinget , men at han kanskje må pugge den etter valget i høst.
DB170718 På spørsmål fra Dagbladet om Stortingets håndbok, svarer sekretariatsleder på Stortinget , Dag Nordbotten Kristoffersen, at jeans, t-skjorter og lettkledde klær bør unngås.
DB170718Stortinget her i Norge finnes det en egen protokollhåndbok, som gir faglige råd om kleskode.
DB170718 Mehlen mener det er praktisk at Stortinget er stengt nå i den varmeste perioden, og at det sørger for mindre trøbbel for de folkevalgtes antrekksvalg.
DB170718 I Norge er dette Stortinget , mens man i USA har Kongressen i Washington D.C.
DB170718 De norske lovene er ikke så strenge rundt det, og om du klarer å bli valgt inn på Stortinget , ja, da klarer du nok å kle deg også, sier hun til Dagbladet.
DB170718 Bokas formål er å gi tips og hjelp slik at politikere kan holde en viss standard på Stortinget .
DB170718 - Stortingets forretningsorden sier ikke noe spesifikt om klesdrakt, men den sier at man ikke skal ha upassende eller fornærmelig adferd i Stortinget , forklarer Nordbotten Kristoffersen til Dagbladet over telefon.
DB170718 - Når det kommer nye representanter som det gjør nå etter valget, så har Stortinget et introduksjonskurs for nye representanter, og da vil protokoll og kleskode vil være et av temaene.
DA170718 Derfor fremmet SV denne våren et representantforslag for Stortinget , der vi ba regjeringen vurdere hvordan lovverket kan tydeliggjøres og forbedres, noe regjeringen nylig har gjort i høyskolesektoren.
DA170718 Stortinget vedtok i vår innstramminger av loven for private høyskoler og fagskoler, nettopp på bakgrunn av avsløringer om at statsstøtte og studentenes egenbetaling ikke kom studentene til gode.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Omkvedet er at Stortinget skal slå seg til ro med dette.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Kolberg mener det er bekymringsfullt at det også er vanskelig for komiteen og Stortinget å få konkrete svar fra departementene når de stiller spørsmål.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Han minner om at der staten er eier, er det Stortinget som skal kontrollere at statsråden som forvalter eierskapet, følger opp dette.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Han minner om at Stortinget i enkelte tilfeller ikke engang får kjennskap til mandatet for disse såkalte granskningene.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Det er slått fast av Stortinget at det skal være nulltoleranse overfor korrupsjon.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp - Men i delvis børsnoterte selskaper kan grensen være hårfin før Stortinget blander seg inn i den daglige driften ?
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp - Det er bare Stortinget som selv kan foreta denne type kontroll, fordi det er bare Stortinget som kan avgjøre om vedtakene er fulgt.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp - Det er bare Stortinget som selv kan foreta denne type kontroll, fordi det er bare Stortinget som kan avgjøre om vedtakene er fulgt.
AA170718 Nylig hevdet en artikkel i Dagens Næringsliv at Stortinget hadde ansatt en konditor som skulle bake franske makroner.
AA170718 Det sitter en romersk tordengud på Stortinget .
VG170717 I vår behandlet Stortinget et omfattende forslag til bistandsreform fremmet av nettopp KrF.
VG170717 Det har vi ikke sett noe av på Stortinget .
VG170717 Slik gikk det ¶ Stortinget 1973 - 1977 - med to nye partier : Det Nye Folkepartiet ( DNF ) og Anders Langes Parti ( ALP ).
VG170717 Arbeiderpartiet gjør etter datidens målestokk et katastrofevalg med bare 62 av 155 mandater, men takket være SVs 16 mandater blir det rødt flertall på Stortinget .
NL170717 Jeg frykter ikke at norske journalister skal kunne sjekke hvor ofte jeg er besøker Stortinget og departementene.
NL170717 At det er bygd noen myter rundt næringslivets makt og at det i Stortinget vanker flere lobbyister mot verdiskaping og næringsliv enn de som er for.
NL170717 Venstre viste ved behandlingen av Langtidsplanen i Stortinget en slik vilje, hvor en balansert utvikling av Forsvaret med prioritet til Hæren, HV og Kystforsvaret, ble avveid mot en noe langsommere innfasing av store investeringer i materiell.
DN170717 Gaare Rasmus Hansson ble i 2013 den første MDG-politikeren som kom inn på Stortinget .
DA170717 Vi har allerede fått solide gjennomslag på Stortinget , men det beste ligger foran oss.
DA170717 Når asylpolitikken ble behandlet på Stortinget ifjor stemte også SV for flere av innstrammingsforslagene. 2.
DA170717 De politiske realitetene på Stortinget er likevel slik at det er bred enighet om alle viktige grunnprinsipper i asyl- og flyktningepolitikken.
DA170717 | Tar miljøkampen til Stortinget
DA170717 Allerede nevnte Rasmus Hansson, som håper på fire nye år på Stortinget , denne gang for Akershus, var generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.
DA170717 - Hvis mange av disse miljøaktivistene blir valgt, kan de ha potensial til å påvirke politikken på Stortinget . wwf, fivh og naturvernforbundet : Une Aina Bastholm har bakgrunn fra Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet, mens Rasmus Hansson var en markant generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.
DA170717 | Tar miljøkampen til Stortinget
DA170717 Allerede nevnte Rasmus Hansson, som håper på fire nye år på Stortinget , denne gang for Akershus, var generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.
DA170717 - Hvis mange av disse miljøaktivistene blir valgt, kan de ha potensial til å påvirke politikken på Stortinget . wwf, fivh og naturvernforbundet : Une Aina