VG171216 Brannvesenet gikk tidlig ut med en advarsel om at det var fare for for propan/Acetylen-eksplosjon på stedet etter opplysninger om at disse stoffene kan være lagret i bygningen, og oppfordret til å holde en avstand til brannen på 300 meter.
DB171216 Noen uker seinere kunne rettsmedisineren i New York avsløre dødsårsaken til den 46-årige filmstjerna : En akutt forgiftning av stoffene heroin, kokain, benzodiazepiner ( beroligende legemidler ) og amfetamin.
DB171216 I sommer avdekket obduksjonsrapporten at det ble funnet spor etter flere rusmidler i kroppen hennes, men i hvilken grad stoffene var en medvirkende dødsårsak ble ikke fastslått sikkert.
SA171215 - Det fine med disse stoffene er sjatteringene, det spillet som er i dem.
AP171215 - Det fine med disse stoffene er sjatteringene, det spillet som er i dem.
AA171215 Vi mener både hasj, marihuana og selvfølgelig de tyngre narkotiske stoffene fortsatt skal være forbudt.
AA171215 - Det fine med disse stoffene er sjatteringene, det spillet som er i dem.
VG171214 Den russiske presidenten sier at noen av stoffene er tatt av medisinske årsaker etter inngrep eller på grunn av medfødte behov, og antyder også at han mener det er ulike regler for ulike utøvere.
VG171214 - En stor gruppe bruker stoffene uten å være avhengige.
DB171214 Hvis man overskrider grenseverdiene, gis det derfor midlere sanksjoner en ved bruk av et av de forbudte stoffene .
DB171213 Jeg mener fokuset i antidopingarbeidet bør ligge på å ta de tunge stoffene .
DB171213 Hvis man slutter en periode, men så vender tilbake til misbruket - typisk etter et avrusnings- eller fengselsopphold - har man lavere toleranse for stoffene og dermed høyere risiko for å dø ved at man feildoserer.
AP171213 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler, bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon.
AA171211 Norge har felles kjemikalieregelverk med EU for disse stoffene .
VG171210 * THC inneholder de psykoaktive stoffene i cannabis som gir rusfølelse.
VG171206 I tillegg til å være helseskadelige, brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet.
VG171206 Dyrestudier har også vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling.
VG171206 Derfor er stoffene farlige ¶
SA171206 - I tillegg til å være helseskadelige brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet, opplyser Veulemans.
DN171206 - I tillegg til å være helseskadelige brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet, opplyser Veulemans.
AP171206 - I tillegg til å være helseskadelige brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet, opplyser Veulemans.
VG171204 Blant annet skal den mye omtalte dopingcocktailen ha blitt anbefalt gurglet ned med whisky - for å gjøre halveringstiden kortere, så stoffene kom fortere ut av kroppen og faren for å bli avslørt ble mindre.
VG171204 Han testet cocktailen på seg selv sommeren 2011 og fant ut at det tok tre til fem dager før stoffene var vasket ut av kroppen og ikke lenger kunne oppdages.
AA171204 Når stoffene blir brukt av alger og andre små vesener, fører det til algeoppblomstring.
AA171204 I første fase blir faste stoffer skilt fra avløpsvannstrømmen fordi disse stoffene ikke kan behandles biologisk eller kjemisk.
VG171201 Atropin er motgiften til nervegiften VX - et kunstig middel som omtales som et av de giftigste stoffene som noen gang er fremstilt.
AP171128 For å også få lov til å injisere stoffene som faktisk brukes, må det en ny høring til.
DB171121 Syntetisk cannabis kan være svært farlig, og Actis deler FHNs bekymring for unges bruk av disse stoffene .
DB171121 Annette Svae i Foreningen for human narkotikapolitikk ( FHN ) er bekymret for at unge på ungdomskontrakter velger å bruke syntetisk cannabis, siden stoffene ikke kan spores i urinprøvene.
DB171118 Tidligere proffsyklist David Millar, som i 2003 ble tatt for doping, har i en omfattende artikkel i New York Times beskrevet triamcinolone ( kenacort ), som et av de mest potente stoffene han brukte for å dope seg.
VG171113 De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er nitrogenoksider ( NO og NO 2, omtalt som NO x ) og svevestøv ( PM 2,5 og PM 10 ).
VG171112 De kjemiske stoffene som produseres gjennom regelmessig trening demper angstnivået og kan bidra til økt selvtillit og livsglede.
AP171110 Nebraska sier alle de fire stoffene de vil bruke er tilgjengelige og er kjøpt inn i USA.
DA171106 I nordfløyen ble garnet forarbeida, i midtfløyen ble stoffene vevd og i sørfløyen ble de ferdigbehandla og pakka, her lå også kontorene.
DB171101 - Det er det viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en miljøsikker måte, og at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet.
AP171101 Til gjengjeld blir det mer av de stoffene som bare er laget av karbon, oksygen og hydrogen.
VG171025 Om Fifa brukte doping selv, eller om han hadde med omsetningen av stoffene å gjøre, er ikke kjent.
DB171024 I tillegg hevder hun at menn utviklet bryster på grunn av stoffene de puttet i kroppen, skriver nyhetsbyrået AP.
DB171024 I starten var det ungdommene som brukte stoffene - de yngste var 11 år.
DB171024 Hun fortsatte å jobbe andre steder, men fikk henvendelser i ettertid fra utøvere som utviklet problemer på grunn av stoffene de puttet i kroppen.
VG171023 Det viste seg snart at aminer og ammoniakk har den eminente egenskap at disse stoffene tar lett opp CO₂ i seg.
VG171021 Dyrestudier har vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling.
VG171021 Disse giftige stoffene ble oppdaget ¶
SA171018 Studien viser at stoffene det er snakk om ikke er oppført på innholdsdeklarasjonen.
SA171018 De mener at enten er tilskuddene bevisst tilsatt stoffene , eller så er de forurenset fordi det tidligere er laget produkter med dopingstoffer samme sted.
SA171018 Alle disse stoffene står på Wada-listen over forbudte stoffer.
AP171018 Studien viser at stoffene det er snakk om ikke er oppført på innholdsdeklarasjonen.
AP171018 De mener at enten er tilskuddene bevisst tilsatt stoffene , eller så er de forurenset fordi det tidligere er laget produkter med dopingstoffer samme sted.
AP171018 Alle disse stoffene står på Wada-listen over forbudte stoffer.
DB171013 Noen av stoffene kan føre til fosterskader hos pattedyr, skader på indre organer og virke kreftframkallende ved gjentatt eksponering.
DB171013 Stoffene brukes i mange produkter på grunn av vann- og fettavstøtende egenskaper, og har blitt gjenfunnet i luft, vann, dyr, planter og mennesker over hele verden.
AP171012 Forskjellen ligger altså i synet på en gruppe pasienter, sorteringen av disse og i hvorvidt stoffene er kontrollert eller ukontrollert, helsefremmende og livreddende eller skadebringende og dødelige.
DB170930 Det er bare myndighetene som kan sørge for at prisene reflekterer skadene, slik at de billigste stoffene også er de minst skadelige.
DB170930 Det er bare myndighetene som kan regulere styrken og renheten på stoffene, slik at stoffene ikke blir mer skadelig enn de trenger å være.
DB170930 Det er bare myndighetene som kan regulere styrken og renheten på stoffene , slik at stoffene ikke blir mer skadelig enn de trenger å være.
VG170924 Etter rundt fire år minker innholdet av stoffene i bladene og sommerfuglbestanden bygger seg sakte opp igjen.
SA170921 - Barn er særlig utsatt for de skadelige stoffene i sigarettrøyk, og får økt risiko for luftveissykdommer og hyppige infeksjoner i mellomrøret.
SA170921 - Barn er særlig utsatt for de skadelige stoffene i sigarettrøyk og får økt risiko for luftveissykdommer og hyppige infeksjoner i mellomrøret.
AP170921 - Barn er særlig utsatt for de skadelige stoffene i sigarettrøyk, og får økt risiko for luftveissykdommer og hyppige infeksjoner i mellomrøret.
AP170921 - Barn er særlig utsatt for de skadelige stoffene i sigarettrøyk og får økt risiko for luftveissykdommer og hyppige infeksjoner i mellomrøret.
DB170915 Forskjellene er imidlertid relativt små for de fleste næringsstoffene, slik at det kun for noen få av stoffene kan sies at det er sannsynlig at dette innebærer helsefordeler, sier klinisk ernæringsfysiolog i Oikos - Økologisk Norge, Inge Lindseth.
AA170914 De to sprøytene som ble forvekslet har ulik størrelse og stoffene skal ha forskjellig farge.
VG170912 Tre dager før drapet skal han hos lege ha fått påvist forstørret hjertekammer og fått beskjed om at hvis han fortsatte med stoffene , ville det få drastiske konsekvenser for hans helse.
DB170907 Men, vi må være bevisste på om at vi kommer i stadig nærmere kontakt med disse stoffene .
DB170905 Den avgjørelsen framstår selv med dommernes middels faglig kunnskap om slakting som en mer presis dom enn det å vekte de ulike forbudte stoffene som ble funnet hos Therese Johaug og Alberto Contador.
VG170903 De produserer både plutonium og uran av våpenkvalitet, så de kan godt ha brukt begge disse stoffene , til og med i en kombinasjon, i senere tester, sier seniorforsker ved FFI, Halvor Kippe.
VG170902 - Det kan også være snakk om at vi finner andre varianter av disse stoffene i omløp, sier Solvik i Kripos.
DB170829 Når overdosehyppigheten ifølge anslag har økt med nesten 20 prosent fra 2015 til 2016, henger det sammen med styrken i de syntetiske stoffene .
DB170829 - Så hvis dere vinner valget, så blir det fri flyt av disse stoffene ?
DB170829 - Dere mener altså at disse stoffene er mindre farlig enn alkohol ?
DA170828 Blant stoffene det foretas tester for, er bromerte flammehemmere, nevner Gayorfar.
FV170826 For disse stoffene er strafferammen inntil fire års utestengelse.
FV170826 Disse stoffene har også den strengeste straffen.
SA170825 For disse stoffene er strafferammen inntil fire års utestengelse.
SA170825 Disse stoffene har også den strengeste straffen.
AP170825 For disse stoffene er strafferammen inntil fire års utestengelse.
AP170825 Disse stoffene har også den strengeste straffen.
SA170822 - Mange snakker om leppekrem, men folk skal huske på at Johaug har testet positivt for et anabolt steroid som er et av de mest alvorlige forbudte stoffene , sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie Robinson.
FV170822 - Mange snakker om leppekrem, men folk skal huske på at Johaug har testet positivt for et anabolt steroid som er et av de mest alvorlige forbudte stoffene , sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie Robinson.
BT170822 - Mange snakker om leppekrem, men folk skal huske på at Johaug har testet positivt for et anabolt steroid som er et av de mest alvorlige forbudte stoffene , sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie Robinson.
AP170822 - Mange snakker om leppekrem, men folk skal huske på at Johaug har testet positivt for et anabolt steroid som er et av de mest alvorlige forbudte stoffene , sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie Robinson.
DB170820 » Ole Jan Myhre, plastekspert ¶ - Stoffene i dagens plastemballasje vært utprøvd i 20-40 år.
DB170820 Noen av stoffene det advares mot har aldri vært i nærheten av en isboks, sier han.
DB170820 Mattilsynet advarer på sine sider mot plastmykgjørere som ESBO eller ftalater, til tross for at stoffene er faset ut.
DB170820 De fire stoffene mest brukte plastyper i matemballasje er PP ( polypropen ) PE ( polyeten ), PS ( polystyren ) og PET.
DB170820 De stoffene det advares mot finnes ikke i våre bokser.
DB170820 - De stoffene det advares mot finnes ikke i våre bokser.
DB170820 STOFFENE MAN STRIDES OM : ¶
DB170815 De samme stoffene kan finnes i petroleumsprodukter og i avgasser fra forbrenning av ved, olje, bensin og tobakk.
DB170811 Over for lang tid har vi tatt et bastant og blindt moralsk standpunkt overfor narkotiske stoffer, heller enn å fokusere på menneskene stoffene knesetter.
AP170808 Omsetningen og bruken av disse stoffene er regulert på ulike måter.
AP170808 De er handelsvarer som omsettes i ulike typer av markeder, og det er ulike oppfatninger blant politikere og i befolkningen generelt med hensyn til hvordan disse stoffene bør reguleres.
DB170806 De forbudte stoffene i den positive prøven kom fra ADHD-medisinen han brukte, og straffen ble redusert fra to til ett år.
DB170803 Tusener av år gamle planter og dyr er begravd i den frosne arktiske grunnen, men når den frosne jorda har smeltet, har også de organiske stoffene fått nytt liv.
DN170802 Dermed kan spredningen begrenses ved å skjære eller klippe i stoffene med ultralyd eller laser.
AP170801 Dette gjør det mulig å gjenkjenne krefttyper ved hjelp av disse stoffene .
DB170725 Når myndighetene så fortvilet søker å stramme inn tilgangen på de legale opioidene, vender hundretusener av avhengige, som ikke lenger har råd til stoffene som utløste avhengigheten, seg mot det illegale markedet - som alltid vil kunne utkonkurrere staten siden det ikke trenger å bekymre seg for folkehelsen.
DB170725 Ifølge ulike målinger er oppslutningen om et forbud mot cannabis - altså selv et av de mindre skadelige stoffene - på rundt 80% i Norge.
DB170723 Selv om det skulle vise seg at stoffene i immunbehandlingen har forbedrende effekt for håret ditt, er det langt fra klart at det kan brukes i kosmetisk sammenheng.
VG170716 Lovene om besittelse av disse stoffene er for løse, skriver syreangrep-offer Resham Khan ( 21 ) i et åpent brev.
VG170716 Fordi etsende stoffer er lett tilgjengelig på nett og i butikker for så lite som 6.50 pund, og lovene om besittelse av disse stoffene er for løse, skriver hun.
VG170716 - Gjenger bruker disse stoffene i stedet for pistoler og kniver.
VG170715 NILU er blant de få internasjonalt ledende forskningsmiljøene på disse stoffene som går inn under gruppen siloksaner.
VG170715 Men det er fortsatt mye vi ikke vet om disse stoffene , hvordan de oppfører seg i miljøet, og hva slags effekter de kan ha.
DB170715 Og det gjelder ikke bare de tyngste stoffene .
AA170714 Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.
DB170713 I kampen mot narkotika har man derfor også satt store ressurser inn på å begrense tilgangen til de vanedannende stoffene , gjennom å slå ned på produksjon, distribusjon og salg.
DA170712 Før 62-åringen satte seg i bilen, hadde han brukt hasj og Rivotril, som inneholder de narkotiske stoffene .
VG170706 HELSESKADELIG : Stoffene i åtte av disse ni barnejakkene kan øke risikoen for kreft, fosterskader og reproduksjonsskader Foto : Torstein Bøe, NTB scanpix ¶
VG170706 - Vi har laget en strategi om å fase ut PFAS i impregneringen da vi er klar over miljøproblematikken av disse stoffene .
VG170706 - Hvis du bevisst velger en jakke som det står at ikke har disse stoffene , må det være sant, sa Randi Flesland i Forbrukerrådet under en pressekonferanse torsdag.
SA170706 Vår oppfordring til produsentene er derfor at selv om de har lov til å bruke en viss mengde av disse stoffene , bør de helst ikke gjøre det.
SA170706 Mennesker kan få i seg stoffene for eksempel via fisken vi spiser, sier seksjonsleder, Heidi Morka.
SA170706 Konsentrasjonen av stoffene øker jo høyere opp i næringskjeden man kommer.
SA170706 Det viktigste er at produksjonen av klær med fluorstoffene nå stanses, slik at vi unngår at stoffene slipper ut i miljøet, sier Heidi Morka i Miljødirektoratet.
SA170706 - Det jeg spesielt reagerer på, er at tre jakker i denne testen markedsføres med at de ikke har disse stoffene i seg, men så har de det likevel.
FV170706 Vår oppfordring til produsentene er derfor at selv om de har lov til å bruke en viss mengde av disse stoffene , bør de helst ikke gjøre det.
FV170706 Mennesker kan få i seg stoffene for eksempel via fisken vi spiser, sier seksjonsleder, Heidi Morka.
FV170706 Konsentrasjonen av stoffene øker jo høyere opp i næringskjeden man kommer.
FV170706 Det viktigste er at produksjonen av klær med fluorstoffene nå stanses, slik at vi unngår at stoffene slipper ut i miljøet, sier Heidi Morka i Miljødirektoratet.
FV170706 - Det jeg spesielt reagerer på, er at tre jakker i denne testen markedsføres med at de ikke har disse stoffene i seg, men så har de det likevel.
BT170706 Vår oppfordring til produsentene er derfor at selv om de har lov til å bruke en viss mengde av disse stoffene , bør de helst ikke gjøre det.
BT170706 Mennesker kan få i seg stoffene for eksempel via fisken vi spiser, sier seksjonsleder, Heidi Morka.
BT170706 Konsentrasjonen av stoffene øker jo høyere opp i næringskjeden man kommer.
BT170706 Det viktigste er at produksjonen av klær med fluorstoffene nå stanses, slik at vi unngår at stoffene slipper ut i miljøet, sier Heidi Morka i Miljødirektoratet.
BT170706 - Det jeg spesielt reagerer på, er at tre jakker i denne testen markedsføres med at de ikke har disse stoffene i seg, men så har de det likevel.
AP170706 Vår oppfordring til produsentene er derfor at selv om de har lov til å bruke en viss mengde av disse stoffene , bør de helst ikke gjøre det.
AP170706 Mennesker kan få i seg stoffene for eksempel via fisken vi spiser, sier seksjonsleder, Heidi Morka.
AP170706 Konsentrasjonen av stoffene øker jo høyere opp i næringskjeden man kommer.
AP170706 Det viktigste er at produksjonen av klær med fluorstoffene nå stanses, slik at vi unngår at stoffene slipper ut i miljøet, sier Heidi Morka i Miljødirektoratet.
AP170706 - Det jeg spesielt reagerer på, er at tre jakker i denne testen markedsføres med at de ikke har disse stoffene i seg, men så har de det likevel.
VG170703 Stoffene tar bort en brems på kroppens egne immunceller slik at blir i stand til å angripe kreftcellene.
BT170702 Miljødirektoratet varsler tiltak etter at bedriften Nyrstar Høyanger AS har målt for høye verdier av kvikksølv og de helseskadelige stoffene kadmium og arsen i Høyangsfjorden.
BT170626 Det er vitenskapelig konsensus om at det ikke først og fremst er stoffene selv, men utenforskap og traumer som skaper rusavhengighet.
AP170626 Når plantene blir stresset av for eksempel for sterkt eller for mye lys, hjelper antioksidantene til med å nøytralisere de farlige stoffene som dannes, de såkalte frie radikalene.
AP170626 Når plantene blir stresset av for eksempel for sterkt eller for mye lys, hjelper antioksidantene til med å nøytralisere de farlige stoffene som dannes, de såkalte frie radikalene.
DB170621 Man bør passe på å få i seg en god blanding av alle næringsstoffer, for de ulike stoffene har ulike oppgaver i kroppen, forklarer han.
SA170620 Disse stoffene må utvinnes fra berggrunnen, og selskapene som står for produksjonen, har ansvar for at det skjer så skånsomt og miljøvennlig som mulig.
VG170619 Det ble også funnet spor av heroin og ecstasy i kroppen til den avdøde stjernen, men rettsmedisinerne kunne ikke fastslå når Fisher skal ha inntatt stoffene .
VG170619 - Basert på tilgjengelig toksikologisk informasjon, kan vi ikke fastslå betydningen av de ulike stoffene som ble oppdaget i Ms.
DB170619 Spor av heroin og MDMA kommer også frem, men etterforskning kan ikke fastslå når Fisher skal ha tatt disse stoffene .
DB170619 Basert på tilgjengelig toksikologisk informasjon, kan vi ikke fastslå betydningen av de stoffene som ble oppdaget i fru Fishers blod og vev med tanke på dødsårsaken, heter det i rapporten.
VG170618 Dette er på grensen til tilbakehold av informasjon, og det skaper en risiko for at det presenteres et feilaktig bilde av virkningene av disse stoffene som er til fordel for industrien som produserer preparatene.
SA170615 Hvis det er knyttet bekymringer til noen av disse stoffene forventer vi at det gjøres endringer i lovkravene.
BT170615 Hvis det er knyttet bekymringer til noen av disse stoffene forventer vi at det gjøres endringer i lovkravene.
BT170615 Hvis det er knyttet bekymringer til noen av disse stoffene forventer vi at det gjøres endringer i lovkravene.
AP170615 Hvis det er knyttet bekymringer til noen av disse stoffene forventer vi at det gjøres endringer i lovkravene.
VG170603 Likevel holder de fast ved at « disse stoffene ikke spilte noen rolle » i det tragiske utfallet.
DB170525 Advokatteamet har allerede sendt inn dokumenter hvor de stiller spørsmål ved om det er beviselig at stoffene som brukes ved injisering ved henrettelser ikke påfører smerte.
BT170519 De to stoffene tas opp i emaljen på tennene fra det personen spiste og drakk i perioden da tennene ble dannet, skriver NRK.
VG170517 Provence-drakten min er langt fra ferdig, siden stoffene er vanskelige å oppdrive.
VG170517 Hvert år går hun på markedene i Arles for å finne stoffene .
DB170516 - Hører mer om MDMA ¶ Stoffene som er funnet er blant annet cannabis, MDMA, kokain, ecstasy og rivotril.
BT170516 Stoffene som er funnet er cannabis, mdma, kokain, ecstasy, rivotril og trolig en ikke ubetydelig mengde heroin.
AA170510 Ingen av disse stoffene er merkepliktige, og alle er biologisk nedbrytbare, bortsett fra kaolinleiren som skylles med elvevannet ut i fjorden.
AA170510 Ingen av stoffene er giftige eller farlige for miljøet, ifølge Svarstad.
DA170505 Stoffene plutonium og uran, som brukes til å skape den eksplosive kraften i atomvåpen, kan skade organer som nyre, lunge, hjerte og hjerne.
DB170503 Så vil legaliseringsentusiastene som vanlig hevde at denne tragedien « skyldes forbudet og ikke stoffene ».
DB170503 Etter hvert som de avhengige ikke har råd til å bruke de dyre legale stoffene , eller legen innstiller utskrivingen, fortsetter de å dekke avhengigheten med billigere opioider fra det svarte markedet.
VG170428 Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai.
DB170428 - De som jobber av å selge dette er gjennomkyniske, og bryr seg ikke om at det medfører at noen dør dersom de kan gjøre stoffene de selger mer potente og med det også få en større fortjeneste, sier Madsen.
BT170428 Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai.
DB170424 Når det svarte markedet forsvinner blir det også vanskeligere for barn- og ungdom å få tak i stoffene .
DB170422 Stoffene forstyrrer de biologiske prosessene, sier Klyve til Dagbladet.
DA170421 Arkansas hadde opprinnelig planlagt en rekke nye henrettelser neste uke før et av stoffene som brukes til å ta livet av de dødsdømte går ut på dato.
AA170421 Arkansas hadde opprinnelig planlagt en rekke nye henrettelser neste uke før et av stoffene som brukes til å ta livet av de dødsdømte går ut på dato.
VG170420 Brannmenn springer inn der andre springer ut og eksponeres for en cocktail av disse kreftfremkallende stoffene , sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen da den nye brannbilen ble presentert i Hurum torsdag.
SA170420 Brannmenn springer inn der andre springer ut og eksponeres for en cocktail av disse kreftfremkallende stoffene , sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen da den nye brannbilen ble presentert i Hurum torsdag.
AA170420 Brannmenn springer inn der andre springer ut og eksponeres for en cocktail av disse kreftfremkallende stoffene , sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen da den nye brannbilen ble presentert i Hurum torsdag.
VG170419 Vevelstad forteller at de er bekymret for de nye variantene som dukker opp på narkotikamarkedet, fordi de nye syntetiske stoffene er mye sterkere enn de mer tradisjonelle.
SA170419 Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene .
SA170419 - Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.
FV170419 Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene .
FV170419 - Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.
DB170419 Disse stoffene ble funnet blant annet i en liten metallboks i en pappeske, og i en kiste på kontoret.
DB170419 Analysen viste at noen av stoffene var registrert som narkotika, blant annet to eksemplarer av cannabis ; en på 0,18 gram og en på 0,93 gram.
DB170419 Alle stoffene ble sendt til analyse.
DB170419 - De vanligste stoffene man finner på gata er nettopp amfetamin, hasj og heroin, og jeg har vist dem fram i forbindelse med foredrag.
AP170419 Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene .
AP170419 - Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.
AP170419 Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene .
AP170419 - Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.
AA170419 Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene .
AA170419 - Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.
DA170409 Vi har en tydelig politikk på at disse stoffene er forbudte.
AP170405 De opplyser at det var et angrep fra syriske fly, men at de giftige stoffene oppsto da bombene fra flyet traff et av opprørernes våpendepoter.
AP170405 De opplyser at ja, det var et angrep fra syriske fly, men at de giftige stoffene oppsto da bombene fra flyet traff et av opprørernes våpendepot.
VG170330 Han viser til at de fleste som er ruset og involvert i ulykker har skaffet seg stoffene illegalt.
DB170329 Vi mener at den økende mengden studier som peker på en skadelig effekt av slike konsistensmidler burde vekke bekymring og at både Mattilsynet og matindustrien bør revurdere bruken av disse stoffene i påvente av flere studier som kan bekrefte eller avkrefte en helserisiko.
DB170329 Disse stoffene finnes blant annet i iskrem, kokosmelk, sauser, kosttilskudd, tortillalefser, pitabrød og i mange glutenfrie produkter.
BT170323 - Vi har hatt en periode hvor vi har prøvd å bruke transparent termoplast, men det tåler ikke stoffene vi vasker med.
BT170323 - Platene av termoplast tåler at man sparker i dem, men glassplatene er mer motstandsdyktige på de sterke stoffene .
AA170316 Tre av stoffene er allerede forbudt i Norge og EU i alt leketøy, småbarnsprodukter og kosmetikk.
AA170316 Forbudet mot bruk av disse stoffene innføres fra sommeren 2019. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Stoffene brukes hovedsakelig til å mykne plastkabler.
AA170316 Stoffene , som har betegnelsen DEHP, BBP, DBP og DIBP, kan forstyrre hormonbalansen i mennesker og dyr, gi fosterskader, skade forplantningsevnen og et par av dem er meget giftige for organismer som lever i vann.
SA170315 Alt innhold ble undersøkt nøye, og dermed fant jeg ut av ett av stoffene var forbudt, ifølge dopinglisten.
FV170315 Alt innhold ble undersøkt nøye, og dermed fant jeg ut av ett av stoffene var forbudt, ifølge dopinglisten.
BT170315 Alt innhold ble undersøkt nøye, og dermed fant jeg ut av ett av stoffene var forbudt, ifølge dopinglisten.
AP170315 Alt innhold ble undersøkt nøye, og dermed fant jeg ut av ett av stoffene var forbudt, ifølge dopinglisten.
AP170315 Alt innhold ble undersøkt nøye, og dermed fant jeg ut av ett av stoffene var forbudt, ifølge dopinglisten.
AA170310 Høsten 2014 publiserte Adresseavisen artikkelserien « Silkeveiene » som kartla norsk narkotikasalg på flere skjulte sider på det mørke nettet og viste at stoffene ble sendt med posten.
AA170310 Stoffene , marihuana, MDMA, kokain, narkotisk sopp og amfetamin, ble sendt i brev til kundene.
VG170308 ALVORLIG : 1.560 kilo fisk døde som følge av de farlige stoffene fra plastbrannen.
VG170224 Det kunstige middelet omtales som et av de giftigste stoffene som noen gang er fremstilt.
DB170224 VX betegnes som ett av de giftigste stoffene som noen gang er framstilt og er klassifisert som et kjemisk våpen og et masseødeleggelsesvåpen.
DB170223 Etter en titt på varedeklarasjonen er deres tilbakemelding at det ikke kan være snakk om etsing, ettersom ingen av stoffene kan etse gjennom beholderen, som vanligvis er laget av polyeten eller polypropen.
VG170215 - Disse stoffene er ikke akkurat lett tilgjengelige, men dersom man tenker seg at dette er et drap utført av agenter fra en makt, er dette stoffer slike tjenester vil kunne ha.
DN170214 Sannsynligvis er de giftige stoffene havnet på havets bunn via forurenset plastavfall og døde dyr som har sunket til bunns og blitt mat for dypets dyreliv.
DN170214 Disse stoffene brytes svært langsomt ned ifølge Folkehelseinstituttet.
DN170214 Stoffene som er funnet på havets dypeste plasser er organiske miljøgifter som PCB, som ble forbudt i Norge i 1980, og bromerte flammehindrende midler som fortsatt brukes i stor skala.
DN170214 Stoffene det er snakk om mistenkes å forårsake både kreft, fosterskader, manglende forplantningsevne og skader på nervesystemet.
SA170213 I noen EU-land er det muligheter for å få lisens fra myndighetene til å kjøpe noen av disse stoffene .
SA170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
SA170213 Hun opplyser om at det heller ikke er lov til å bestille disse stoffene eller produktene på nettet.
SA170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall.
SA170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
SA170213 Et av disse stoffene er sterk hydrogenperoksid, som jegere ofte bruker til bleking av skalletrofeer.
SA170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
SA170213 Det var også amnesti på oppbevaring av de forbudte stoffene frem til mars i fjor, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos.
SA170213 Dersom du skulle oppdage noe du synes er mistenkelig bruk eller oppbevaring av en eller flere av disse stoffene , oppfordrer DSB til å melde fra til Kripos.
SA170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
SA170213 Stoffene som er forbudte er hydrogenperoksid over 12 vektprosent, nitrometan over 30 vektprosent, salpetersyre over tre vektprosent, kaliumklorat over 40 vektprosent, kaliumperklorat over 40 vektprosent, natriumklorat over 40 vektprosent, natriumperklorat over 40 vektprosent, ammoniumnitrat med 16 ve
BT170213 I noen EU-land er det muligheter for å få lisens fra myndighetene til å kjøpe noen av disse stoffene .
BT170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
BT170213 Hun opplyser om at det heller ikke er lov til å bestille disse stoffene eller produktene på nettet.
BT170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall.
BT170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
BT170213 Et av disse stoffene er sterk hydrogenperoksid, som jegere ofte bruker til bleking av skalletrofeer.
BT170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
BT170213 Det var også amnesti på oppbevaring av de forbudte stoffene frem til mars i fjor, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos.
BT170213 Dersom du skulle oppdage noe du synes er mistenkelig bruk eller oppbevaring av en eller flere av disse stoffene , oppfordrer DSB til å melde fra til Kripos.
BT170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
BT170213 Stoffene som er forbudte er hydrogenperoksid over 12 vektprosent, nitrometan over 30 vektprosent, salpetersyre over tre vektprosent, kaliumklorat over 40 vektprosent, kaliumperklorat over 40 vektprosent, natriumklorat over 40 vektprosent, natriumperklorat over 40 vektprosent, ammoniumnitrat med 16 ve
AP170213 I noen EU-land er det muligheter for å få lisens fra myndighetene til å kjøpe noen av disse stoffene .
AP170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
AP170213 Hun opplyser om at det heller ikke er lov til å bestille disse stoffene eller produktene på nettet.
AP170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall.
AP170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
AP170213 Et av disse stoffene er sterk hydrogenperoksid, som jegere ofte bruker til bleking av skalletrofeer.
AP170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
AP170213 Det var også amnesti på oppbevaring av de forbudte stoffene frem til mars i fjor, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos.
AP170213 Dersom du skulle oppdage noe du synes er mistenkelig bruk eller oppbevaring av en eller flere av disse stoffene , oppfordrer DSB til å melde fra til Kripos.
AP170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
AP170213 Stoffene som er forbudte er hydrogenperoksid over 12 vektprosent, nitrometan over 30 vektprosent, salpetersyre over tre vektprosent, kaliumklorat over 40 vektprosent, kaliumperklorat over 40 vektprosent, natriumklorat over 40 vektprosent, natriumperklorat over 40 vektprosent, ammoniumnitrat med 16 ve
BT170208 I badetøy, Gore-Tex og plagg hvor stretch-egenskaper spiller en rolle, utnyttes de syntetiske stoffene bedre.
BT170208 - Det er også verdt å tenke over hvilke typer plagg de syntetiske stoffene egentlig utgjør en fordel.
BT170208 I badetøy, Gore-Tex og plagg hvor stretch-egenskaper spiller en rolle, utnyttes de syntetiske stoffene bedre.
BT170208 - Det er også verdt å tenke over hvilke typer plagg de syntetiske stoffene egentlig utgjør en fordel.
DB170207 De fleste grønnsaker inneholder over 85 prosent vann og størstedelen av de resterende stoffene er fiber - som gir volum.
VG170203 Alle de ulike syntetiske stoffene har en stimulerende rus, og stoffene betegnes som ulovlige legemidler.
VG170203 Alle de ulike syntetiske stoffene har en stimulerende rus, og stoffene betegnes som ulovlige legemidler.
SA170203 - Det er ikke noen dramatiske funn som ligger bak denne advarselen, men man vet at ett av stoffene kan være uheldig i store mengder.
FV170203 - Det er ikke noen dramatiske funn som ligger bak denne advarselen, men man vet at ett av stoffene kan være uheldig i store mengder.
BT170203 - Det er ikke noen dramatiske funn som ligger bak denne advarselen, men man vet at ett av stoffene kan være uheldig i store mengder.
AP170203 - Det er ikke noen dramatiske funn som ligger bak denne advarselen, men man vet at ett av stoffene kan være uheldig i store mengder.
FV170202 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
SA170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
SA170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
FV170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
DB170201 Enkelte av stoffene i frukten hindrer kroppen i å prosessere og ta opp glukose, og dermed stuper blodsukkeret. 4 ) Innen 2015 hadde forskere ved C.D.C.-laboratoriet utviklet en prøve for å måle mengden av giftstoffet hypoglycin, og prøvene de tok av de syke barna forbløffet dem.
BT170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
BT170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
AP170201 Dersom det ikke finnes erstattere, må vi iverksette tiltak for å beskytte de som eksponeres for stoffene .
SA170126 Studien er gjennomført ved at 39 sjakkspillere fikk spille mot en datamaskin, hvor spillerne ble testet både med og uten disse stoffene .
SA170126 Ifølge World Chess, økte de to stoffene prestasjonsevnen til sjakkspillere med henholdsvis 15 og 13 prosent.
SA170126 Ifølge World Chess var det dog en ganske betydelig bivirkning som følge av bruk av de forskjellige stoffene .
SA170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
SA170126 Dermed slås det fast at så langt har man funnet ut at disse stoffene vil gjøre mest nytte for seg i klassiske sjakkturneringer, og ikke i hurtig- og lynsjakk.
SA170126 De to stoffene er Methylpenidate og Modafinil.
SA170126 - Det virker ikke som stoffene forbedrer evnen til å ta bedre avgjørelser på like kort tid, men heller økter spillerens evne til å bruke mer tid på en avgjørelse og dermed tenke seg mer nøye om hva den skal gjøre, heter det i studien.
FV170126 Studien er gjennomført ved at 39 sjakkspillere fikk spille mot en datamaskin, hvor spillerne ble testet både med og uten disse stoffene .
FV170126 Ifølge World Chess, økte de to stoffene prestasjonsevnen til sjakkspillere med henholdsvis 15 og 13 prosent.
FV170126 Ifølge World Chess var det dog en ganske betydelig bivirkning som følge av bruk av de forskjellige stoffene .
FV170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
FV170126 Dermed slås det fast at så langt har man funnet ut at disse stoffene vil gjøre mest nytte for seg i klassiske sjakkturneringer, og ikke i hurtig- og lynsjakk.
FV170126 De to stoffene er Methylpenidate og Modafinil.
FV170126 - Det virker ikke som stoffene forbedrer evnen til å ta bedre avgjørelser på like kort tid, men heller økter spillerens evne til å bruke mer tid på en avgjørelse og dermed tenke seg mer nøye om hva den skal gjøre, heter det i studien.
BT170126 Studien er gjennomført ved at 39 sjakkspillere fikk spille mot en datamaskin, hvor spillerne ble testet både med og uten disse stoffene .
BT170126 Ifølge World Chess, økte de to stoffene prestasjonsevnen til sjakkspillere med henholdsvis 15 og 13 prosent.
BT170126 Ifølge World Chess var det dog en ganske betydelig bivirkning som følge av bruk av de forskjellige stoffene .
BT170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
BT170126 Dermed slås det fast at så langt har man funnet ut at disse stoffene vil gjøre mest nytte for seg i klassiske sjakkturneringer, og ikke i hurtig- og lynsjakk.
BT170126 De to stoffene er Methylpenidate og Modafinil.
BT170126 - Det virker ikke som stoffene forbedrer evnen til å ta bedre avgjørelser på like kort tid, men heller økter spillerens evne til å bruke mer tid på en avgjørelse og dermed tenke seg mer nøye om hva den skal gjøre, heter det i studien.
AP170126 Studien er gjennomført ved at 39 sjakkspillere fikk spille mot en datamaskin, hvor spillerne ble testet både med og uten disse stoffene .
AP170126 Ifølge World Chess, økte de to stoffene prestasjonsevnen til sjakkspillere med henholdsvis 15 og 13 prosent.
AP170126 Ifølge World Chess var det dog en ganske betydelig bivirkning som følge av bruk av de forskjellige stoffene .
AP170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
AP170126 Dermed slås det fast at så langt har man funnet ut at disse stoffene vil gjøre mest nytte for seg i klassiske sjakkturneringer, og ikke i hurtig- og lynsjakk.
AP170126 De to stoffene er Methylpenidate og Modafinil.
AP170126 - Det virker ikke som stoffene forbedrer evnen til å ta bedre avgjørelser på like kort tid, men heller økter spillerens evne til å bruke mer tid på en avgjørelse og dermed tenke seg mer nøye om hva den skal gjøre, heter det i studien.
DB170125 - Det er en alvorlig sak å ha disse stoffene i kroppen sin.
BT170118 - Nordic Mining mangler fortsatt utslippstillatelse for ett av stoffene , og de trenger også en annen godkjenning for å kunne sette i gang med prosjektet.
BT170118 - Nordic Mining mangler fortsatt utslippstillatelse for ett av stoffene , og de trenger også en annen godkjenning for å kunne sette i gang med prosjektet.
AP170111 Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer.
AP170111 De hevder at evidensen for stoffenes effekt er opplagt, og hvis effekten er mangelfullt dokumentert skyldes det at forskning på stoffene er blitt diskriminert.
DB170110 Høsten 2015 var det ventet at EU ville forby flere av stoffene , og en storprodusent som Swix er forlengst i gang med å finne fluorfrie alternativer selv om forbudet neppe kommer før i 2019.
DB170110 Denne studien viste at disse stoffene allerede var tatt opp i meitemarken på stedet, og slik var på vei opp næringskjeden.
DB170110 - Det har vært kjent, hvert fall siden 2009, at disse stoffene bioakkumulerer i kroppen på skismørere, og jeg mener det er graverende at man ikke har tatt tilstrekkelig fatt i denne kunnskapen, sier Kvisle til lokalavisa Budstikka som forbilledlig har fulgt opp denne alvorlige saken gjennom sist helg.
AP170110 Snarere enn å måtte ta ritalin hver dag for å konsentrere seg bedre, kan folk bli kvitt rusmisbruk, posttraumatisk stressyndrom og alvorlig depresjon ved bare et par gangers bruk av disse stoffene i terapeutisk setting.
AP170110 Det er derfor gledelig å se at Danielsen Lie nå støtter en fornuftig regulering av disse stoffene .
AP170108 Diskusjonen rundt disse stoffene har helt klart elementer av politikk ved seg, sier han. − Når det gjelder psykedelia, for eksempel LSD, er det en sterk tradisjon på verdensbasis å bruke dem mot psykiske lidelser, både ved psykose og rusmisbruk.
AP170108 - Det jeg og mange andre stiler spørsmål ved, er om det er mye bra ved virkningen av disse stoffene som vi ikke får utnyttet, nettopp fordi de er ulovlige og derfor forskes lite på.
AP170108 Diskusjonen rundt disse stoffene har helt klart elementer av politikk ved seg, sier han. − Når det gjelder psykedelia, for eksempel LSD, er det en sterk tradisjon på verdensbasis å bruke dem mot psykiske lidelser, både ved psykose og rusmisbruk.
AP170108 - Det jeg og mange andre stiler spørsmål ved, er om det er mye bra ved virkningen av disse stoffene som vi ikke får utnyttet, nettopp fordi de er ulovlige og derfor forskes lite på.
AP170108 Det er ikke et spørsmål om stoffene virker.
DB170105 Ikke minst er det viktig at myndighetene tilbyr god informasjon om de skadelige virkningene av alle disse stoffene .
BT170103 Derfor er det på ingen måte en god nyhet at kombinasjonseffekten av de to stoffene nå ser ut til å være langt mer skadelig for krepsdyr enn forskere tidligere har trodd.
DB170101 Stoffene som brukes i draperiene i mesterboligen måtte være en spesiell type som var innsatt med brannhemmende middel, legger hun til.
AA161212 Stoffene finnes også i hudpleie- og sminkeprodukter.
AA161212 - Stoffene kan føre til at bakteriene blir resistente mot antibiotika, og er dessuten svært giftig for organismer som lever i vann, sier Linnås.
BT161206 Det er fordi førstnevnte inneholder hypokloritt, og sistnevnte består av ammoniakk - og når disse to stoffene føres sammen, danner de den giftige gassen kloramin.
AP160917 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler, bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon.
SA160830 Da man begynte å teste utøvere for bruk av EPO, blant annet, kom samtidig stoffene som skulle skjule bruken av EPO.
SA160830 Da det ble mulig å teste for disse stoffene også, ramlet det inn seks positive dopingprøver fra vertsnasjonen.
FV160830 Hvis de etsende eller giftige stoffene kommer i svelget, bør væsken tynnes ut.
BT160830 Da man begynte å teste utøvere for bruk av EPO, blant annet, kom samtidig stoffene som skulle skjule bruken av EPO.
BT160830 Da det ble mulig å teste for disse stoffene også, ramlet det inn seks positive dopingprøver fra vertsnasjonen.
AP160830 Da man begynte å teste utøvere for bruk av EPO, blant annet, kom samtidig stoffene som skulle skjule bruken av EPO.
AP160830 Da det ble mulig å teste for disse stoffene også, ramlet det inn seks positive dopingprøver fra vertsnasjonen.
VG160808 Jo lysere sjokoladen er og jo mer melk den inneholder, dess mindre har den av disse stoffene .
VG160808 Begge stoffene bidrar med bitter smak, og fjernes i ulik grad fra kakaoprodukter.
DN160808 Jo lysere sjokoladen er og jo mer melk den inneholder, dess mindre har den av disse stoffene .
DN160808 Begge stoffene bidrar med bitter smak, og fjernes i ulik grad fra kakaoprodukter.
SA160622 Produkter som ikke inneholder noen av disse stoffene , har fått grønt smilefjes.
SA160622 Når elleve produkter tester til godkjent, viser det at det faktisk er mulig å lage solkremer uten disse skadelige stoffene , sier Flesland.
FV160622 Produkter som ikke inneholder noen av disse stoffene , har fått grønt smilefjes.
FV160622 Når elleve produkter tester til godkjent, viser det at det faktisk er mulig å lage solkremer uten disse skadelige stoffene , sier Flesland.
BT160622 Produkter som ikke inneholder noen av disse stoffene , har fått grønt smilefjes.
BT160622 Når elleve produkter tester til godkjent, viser det at det faktisk er mulig å lage solkremer uten disse skadelige stoffene , sier Flesland.
AP160622 Produkter som ikke inneholder noen av disse stoffene , har fått grønt smilefjes.
AP160622 Når elleve produkter tester til godkjent, viser det at det faktisk er mulig å lage solkremer uten disse skadelige stoffene , sier Flesland.
SA160505 Men hvordan påvirker disse stoffene miljøet ?
SA160505 De syntetiske stoffene lukter mest og ull lukter minst.
BT160505 Men hvordan påvirker disse stoffene miljøet ?
BT160505 De syntetiske stoffene lukter mest og ull lukter minst.
AP160505 Men hvordan påvirker disse stoffene miljøet ?
AP160505 De syntetiske stoffene lukter mest og ull lukter minst.
SA160414 - Dette drar vi nytte av når vi spiser grønnsaker, ettersom de fleste grønnsaker inneholder over 85 prosent vann og fiber utgjør størstedelen av de resterende stoffene , sier Svihus.
AP160414 - Dette drar vi nytte av når vi spiser grønnsaker, ettersom de fleste grønnsaker inneholder over 85 prosent vann og fiber utgjør størstedelen av de resterende stoffene , sier Svihus.
AP160408 Det er ikke uvanlig at rovdyr har slike giftstoffer i seg, ettersom flere av stoffene har lang nedbrytingstid og kan spre seg i næringskjeden.
AP160128 Disse farene er bevist i dyreforsøk, at stoffene har en slik effekt gjør at vi må stille spørsmål ved om det er verdt å ta risikoen, sier Flesland og legger til : ¶
AP160115 Ellers ble visse kjennetegn ved stoffene og produksjonen fremhevet, som blant annet organisk marihuana, lokalproduserte stoffer og fairtrade-kokain.
AP160115 De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider ( NO og NO2, omtalt som NOx ) og svevestøv ( PM2,5 og PM10 ).
AP160114 Produkter som ikke inneholder noen av disse stoffene har fått grønt smilefjes.
AP160109 Enkelte er opptatt av oppgitt kaloriinnhold i alkohol og proteiner blir feil, fordi man forbruker en mer energi ved å forbrenne disse stoffene enn andre.