VG171231 Lederne i Møre og Romsdal, Finnmark, Troms og Nordland svarer alle at de har full tillit til hvordan Ap-leder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng håndterer denne saken.
VG171230 | Avholdt hemmelig Giske-møte hjemme hos Stenseng
VG171230 VG har spurt Støre om hvorfor han valgte å holde møtet med Giske nettopp hos Stenseng, til tross for varslernes ønske om at Stenseng ikke engang skulle være tilstede.
VG171230 VG har spurt Støre om hvorfor han valgte å holde møtet med Giske nettopp hos Stenseng , til tross for varslernes ønske om at Stenseng ikke engang skulle være tilstede.
VG171230 VG er kjent med at varslerne tidlig ga beskjed til Støre om at de ikke ville at partisekretær Stenseng skulle få vite om varslernes identitet før dette ble gjort kjent for Giske selv, og at de derfor ønsket at Støre personlig skulle håndtere varslingssakene mot partiets nestleder.
VG171230 På spørsmål fra VG om hvorfor ikke nestleder Hadia Tajik deltok på det Stenseng omtaler som et møte i partiledelsen, svarer Stenseng : ¶
VG171230 På spørsmål fra VG om hvorfor ikke nestleder Hadia Tajik deltok på det Stenseng omtaler som et møte i partiledelsen, svarer Stenseng : ¶
VG171230 Men ingen ble informert om at møtet skulle skje hjemme hos den eneste personen varslerne eksplisitt ba Støre om ikke å ta med på møtet, nemlig Stenseng .
VG171230 I tillegg er Stenseng ansett for å være en nær alliert av Giske.
VG171230 I en tekstmelding til VG skriver Stenseng : ¶
VG171230 Hjemme hos Stenseng
VG171230 Fra venstre : nestleder Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng , partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik.
VG171230 Etter at varslerne hadde krevd at partisekretær Kjersti Stenseng skulle holdes utenfor håndteringen av varslene mot Trond Giske, valgte Jonas Gahr Støre å holde konfrontasjonsmøtet med Giske ikke bare sammen med partisekretæren - men også hjemme hos henne.
VG171230 Bakgrunnen for dette var blant annet at Stenseng hadde gått ut i Dagens Næringsliv og støttet lederen i kvinnenettverket i Ap, Anniken Huitfeldt, i at anklager om seksuell trakassering kunne bli brukt i en maktkamp i partiet.
VG171230 - Et av kravene var at Jonas ikke kunne ha konfrontasjonsmøtet med Giske alene, og at han ikke kunne ta med seg Kjersti Stenseng .
DB171230 Å se Tvedts forsøk på kommunikasjon den siste tiden har vært akkurat like vondt som det har vært å se hans samboer, Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng , utvise den samme mangel på forståelse av hva det er folk faktisk reagerer på i den organisasjonens omdømmekrise.
DB171230 » I mangel på andre å skylde på, velger Stenseng seg samme målskive som Donald Trump.
DB171230 Uttalelsene til Tvedt og Stenseng er i alle fall så like at man kan ha dem mistenkt for å ha hatt arbeidsmøtene med First House rundt kjøkkenbordet.
DB171230 Problemet er ikke at Stenseng selv har agert slik at varslerne må be om at saken behandles uten henne til stede.
DB171230 Men ifølge Stenseng er det altså media som « har skapt et inntrykk » av at det kan være vanskelig å varsle i Arbeiderpartiet.
DB171230 I møtet ble kvinnene og Støre derfor enige om at Stenseng ikke skulle delta i møtet der Støre skulle konfrontere Giske med varslene.
DB171230 Hovedproblemet er at folk ikke tør å varsle, » sier Stenseng til NRK.
DB171230 Da Ap torsdag sendte ut pressemeldingen om møtet, viste det seg at Kjersti Stenseng likevel hadde deltatt.
DB171230 Stenseng oppfattes i Arbeiderpartiet som Giskes store våpendrager.
DA171230 UNDER PRESS : Partisekretær Kjersti Stenseng håndterte varslingssakene om nestleder Trond Giske, helt til varslerne ba om at hun skulle holdes utenfor.
DN171229 * I et opprop onsdag advarte flere profiler i Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171229 ¶ SPLITTET LEDELSE : Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng håndterer nå krisa i Ap fra dag til dag.
DB171229 Ville unngå Stenseng
DB171229 Tillitsforholdet mellom Stenseng og Tajik beskrives som dårlig.
DB171229 Sakene avisen kjente til da, gikk lenger tilbake i tid og ble håndtert av tidligere partisekretær Raymond Johansen og nåværende partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171229 Partisekretær Kjersti Stenseng sa i går til NTB at Ap nå innhenter juridiske råd for å sikre at varslene mot blant andre nestleder Trond Giske blir håndtert på riktig måte.
DB171229 Nestleder Tajik og Stenseng skal ikke ha noen dialog.
DB171229 Men Stenseng var tilstede på møtet med kvinnene og Trond Giske.
DB171229 Kvinnene som formelt har varslet partiet om Giske, ønsket å legge fram saken for Ap-leder Jonas Gahr Støre, uten partisekretær Kjersti Stenseng tilstede.
DB171229 I håndteringen av varslene og håndteringen av situasjonen skal Støre og Stenseng være samkjørte.
DB171229 Etter det DN kjenner til, konkluderte Stenseng med at saken ikke var alvorlig og ikke noe å ta tak i.
DB171229 En annen av disse sakene gikk også tilbake til Giskes tid som statsråd, men skal ha blitt meldt inn i løpet av de siste ukene til nåværende partisekretær Stenseng .
DB171229 Det er Stenseng og Støre som håndterer Giske-saken.
DB171229 De skal ha anført at Stenseng står nært Giske, og at de derfor ikke hadde tillit til henne.
DB171229 Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng snakker sammen og håndterer nå situasjonen.
DB171229 Andre sier hun i realiteten dolker partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i ryggen ved å kritisere deres håndtering.
DA171229 - Om det omfatter Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og flere med, vil vise seg, skriver han videre.
AP171229 Å ta vare på de berørte parter er det viktigste for oss, sier Stenseng .
AP171229 Partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171229 Jeg legger ikke skjul på det, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171229 I og med at det her er varsler som angår nestleder er det naturlig at partileder er involvert, slutter Stenseng .
AP171229 Det viktigste er å samle folk, redegjøre og drøfte hvordan vi best mulig håndterer den situasjonen vi står i, sier Stenseng , og avstår fra å svare på om det legges opp til avklaring tirsdag, eventuelt med votering, over spørsmålet om Trond Giske har tillit eller ikke som nestleder.
AP171229 | Stenseng : Må ta den tiden vi trenger ¶
VG171228 Sentralstyremøtet skal etter planen bli fulgt av et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar, men det er ennå ikke satt noen dato for dette, ifølge Stenseng .
VG171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng .
VG171228 Leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hatt møte med Trond Giske om saken.
VG171228 Giske er fortsatt sykemeldt, og Stenseng vil ikke uttale seg om han vil være til stede på møtet eller ikke.
VG171228 Folk som kommer til oss, skal være sikre på at sakene blir behandlet konfidensielt, sier Stenseng .
VG171228 Det opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
VG171228 - Grunnen er at vi ser det som nødvendig å samle oss om veien videre, sier Stenseng , som understreker alvoret i situasjonen.
VG171228 Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre har tidligere hatt et møte med Giske om varslersakene om ham i partiet.
SA171228 | Ap-topper : Støre og Stenseng avgjør Giskes skjebne ¶
SA171228 Støre og Stenseng har begge « ferie » i romjulen, men er kontinuerlig i dialog med partifeller for å forberede møtet som kan bli et historiske drama.
SA171228 Kilder med bred erfaring fra Aps organisasjon sier at det er lite trolig at Støre og Stenseng har innkalt til sentralstyremøte uten å ha plan for møtet.
SA171228 Flere fylkesledere peker på at Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som kjenner varslingssakene mot Trond Giske først må trekke en konklusjon og legge frem for sentralstyret.
SA171228 Det vil i praksis si Jonas og Kjersti Stenseng , sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal.
DN171228 Sentralstyremøtet skal etter planen bli fulgt av et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar, men det er ennå ikke satt noen dato for dette, ifølge Stenseng .
DN171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng , som ikke ønsker å gå i detaljer om hvem som gir rådene eller hva de handler om.
DN171228 Giske er fortsatt sykmeldt, og Stenseng vil ikke uttale seg om han vil være til stede på møtet eller ikke.
DN171228 Folk som kommer til oss, skal være sikre på at sakene blir behandlet konfidensielt, sier Stenseng .
DN171228 Det opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
DN171228 Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hentet inn ekstern hjelp for å håndtere varslersakene mot nestleder Trond Giske.
DN171228 - Grunnen er at vi ser det som nødvendig å samle oss om veien videre, sier Stenseng , som understreker alvoret i situasjonen.
DN171228 Stenseng vil heller ikke kommentere hvor mange hendelser det til nå er varslet om, eller om varslene gjelder andre enn Giske.
AP171228 | Ap-topper : Støre og Stenseng avgjør Giskes skjebne ¶
AP171228 Støre og Stenseng har begge « ferie » i romjulen, men er kontinuerlig i dialog med partifeller for å forberede møtet som kan bli et historiske drama.
AP171228 Kilder med bred erfaring fra Aps organisasjon sier at det er lite trolig at Støre og Stenseng har innkalt til sentralstyremøte uten å ha plan for møtet.
AP171228 Flere fylkesledere peker på at Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som kjenner varslingssakene mot Trond Giske først må trekke en konklusjon og legge frem for sentralstyret.
AP171228 Det vil i praksis si Jonas og Kjersti Stenseng , sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal.
AA171228 Sentralstyremøtet skal etter planen bli fulgt av et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar, men det er ennå ikke satt noen dato for dette, ifølge Stenseng .
AA171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng , som ikke ønsker å gå i detaljer om hvem som gir rådene eller hva de handler om.
AA171228 Giske er fortsatt sykemeldt, og Stenseng vil ikke uttale seg om han vil være til stede på møtet eller ikke.
AA171228 Folk som kommer til oss, skal være sikre på at sakene blir behandlet konfidensielt, sier Stenseng .
AA171228 Det opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
AA171228 Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hentet inn ekstern hjelp for å håndtere varslersakene mot nestleder Trond Giske.
AA171228 - Grunnen er at vi ser det som nødvendig å samle oss om veien videre, sier Stenseng , som understreker alvoret i situasjonen.
AA171228 Stenseng vil heller ikke kommentere hvor mange hendelser det til nå er varslet om, eller om varslene gjelder andre enn Giske.
VG171227 Partisekretær Kjersti Stenseng vedgår at Arbeiderpartiet er inne i en krevende situasjon på grunn av Trond Giske-saken.
VG171227 Partisekretær Stenseng ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har fått inn flere varsler i Giske-saken i løpet av julen.
VG171227 Nå har Ap-leder Jonas Gahr Støre innkalt til ekstraordinært sentralstyremøte tirsdag 2.januar, første hverdag i det nye året, bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171227 Det er vanskelige saker, aller mest for dem som er berørt, skriver Stenseng i en tekstmelding til VG.
VG171227 - Av hensyn til de berørte og for at vi skal kunne ha en god prosess videre, vil jeg ikle kommentere hvorvidt vi har fått nye saker eller hvem de eventuelt er rettet mot, svarer Stenseng til VG.
VG171227 januar samler vi sentralstyret for å diskutere situasjonen og veien videre, og for å sikre at vi håndterer disse sakene på en god måte, skriver Stenseng .
VG171227 ) og partisekretær Kjersti Stenseng ( t.h.
DB171227 Det er vanskelige saker, aller mest for dem som er berørt, skriver Stenseng i en tekstmelding til avisa.
DB171227 - Av hensyn til de berørte og for at vi skal kunne ha en god prosess videre, vil jeg ikke kommentere hvorvidt vi har fått nye saker eller hvem de eventuelt er rettet mot, svarer Stenseng til VG.
DA171227 Det er vanskelige saker, aller mest for dem som er berørt, skriver Stenseng i en tekstmelding til avisa.
DA171227 - Av hensyn til de berørte og for at vi skal kunne ha en god prosess videre, vil jeg ikke kommentere hvorvidt vi har fått nye saker eller hvem de eventuelt er rettet mot, svarer Stenseng til VG.
DA171227 januar, bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng .
BT171227 Det er vanskelige saker, aller mest for dem som er berørt, skriver Stenseng i en tekstmelding til avisen.
BT171227 - Av hensyn til de berørte og for at vi skal kunne ha en god prosess videre, vil jeg ikke kommentere hvorvidt vi har fått nye saker eller hvem de eventuelt er rettet mot, svarer Stenseng til VG.
BT171227 januar, bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171223 - Det er partiledelsen ved Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som holder tak i dette.
DA171223 Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke kommentere dette.
AP171223 Både tidligere partileder Jens Stoltenberg, tidligere partisekretær Raymond Johansen, partisekretær Kjersti Stenseng og Støre må i så fall spørre seg hva de ikke fikk med seg, og hvorfor.
VG171222 Trond Giske sier han har gått gjennom de varslene som er kommet, sammen med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171222 Denne varslingen fra Troms-kvinnen er trolig en av de minst fire varslene som var tema som Støre og partisekretær Kjersti Stenseng konfronterte Giske med torsdag ettermiddag.
VG171222 Etter Støre i går hadde et møte med Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng , meldte Dagens Næringsliv at flere av kvinnene som hadde varslet fikk et løfte brutt av Støre.
VG171222 Det fordi, ifølge DN, partisekretær Kjersti Stenseng var til stede i møtet hvor Giske ble konfrontert.
VG171222 Partisekretær Stenseng vil ikke fortelle om partiet har mottatt flere varsler om nye hendelser etter torsdagens beklagelser fra Giske.
VG171222 - Vi kommenterer ikke om eller hvilke varsler vi mottar av hensyn til de berørte, skriver Stenseng i en e-post til VG fredag kveld.
VG171222 Likevel var Stenseng med på torsdagens møte, sammen med assisterende partisekretær Kristine Kallset.
VG171222 Etter det VG forstår er det disse to kvinnene som ikke ønsket at partisekretær Kjersti Stenseng skulle være med da Jonas Gahr Støre skulle konfrontere Giske med varslene.
SA171222 Han henviser til torsdagens møte med Støre og partisekretær Kjersti Stenseng , der varslene ble tatt opp.
SA171222 Jeg har full tillit til den måten Stenseng og Støre har håndtert dette på.
DN171222 Sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har jeg gått gjennom de varslene og meldingene som er kommet inn til partiet til nå.
DB171222 Sakene avisen kjente til da, gikk lenger tilbake i tid og ble håndtert av tidligere partisekretær Raymond Johansen og nåværende partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171222 I posten kommer det også fram at han sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har gått gjennom varslene og meldingene partiet har fått og at han ikke er kjent med nye varsler etter det.
DB171222 Etter det DN kjenner til, konkluderte Stenseng med at saken ikke var alvorlig og ikke noe å ta tak i.
DB171222 En annen av disse sakene gikk også tilbake til Giskes tid som statsråd, men skal ha blitt meldt inn i løpet av de siste ukene til nåværende partisekretær Stenseng .
DB171222 - Det er partiledelsen ved Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som holder tak i dette.
DB171222 * I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171222 * Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram.
DB171222 * I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171222 * Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram.
DB171222 ( Dagbladet ) : Torsdag ettermiddag opplyste Arbeiderpartiet at det har vært et møte mellom Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre om varsler til partiet som omhandler Ap-nestlederen fra Trøndelag.
DB171222 Hun syns håndteringen av saken fra Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng har vært dårlig og valgte derfor å sende varselet direkte til Støre.
DB171222 I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171222 Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram.
DA171222 I følge flere medier skal varslere ha bedt om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle behandle deres saker.
DA171222 Han henviser til torsdagens møte med Støre og partisekretær Kjersti Stenseng , der varslene ble tatt opp.
BT171222 Han henviser til torsdagens møte med Støre og partisekretær Kjersti Stenseng , der varslene ble tatt opp.
BT171222 Han sier seg fornøyd med måten partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre har handlet på.
AP171222 » Han skriver at han, sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng , har gått gjennom de varslene og meldingene som er kommet inn til partiet til nå.
AP171222 Han sier seg fornøyd med måten partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre har handlet på.
AA171222 * I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171222 * Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram.
AA171222 Sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har jeg gått gjennom de varslene og meldingene som er kommet inn til partiet til nå.
AA171222 * I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var « en svertekampanje » mot Giske og et forsøk på å « parkere » Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171222 * Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram.
AA171222 Giske har i samtalen med Støre og partisekretær Kjersti Stenseng torsdag bestridt flere av opplysningene som den siste uken er varslet inn til Arbeiderpartiet.
VG171221 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng møttes torsdag, opplyser de tre i en felles pressemelding.
VG171221 PARTILEDELSEN : Nestleder Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng , partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik, her under en pressekonferanse etter høstens valgnederlag.
VG171221 - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, skriver Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.
VG171221 « Jeg har sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng i dag gått gjennom de henvendelsene partiet har fått som angår meg.
VG171221 Ap-lederen har personlig mottatt flere varsler om Giskes oppførsel, og har i dag hatt et møte med sin nestleder og partisekretær Kjersti Stenseng hvor de har gått igjennom varslene.
VG171221 Ap-nestleder Trond Giske hadde torsdag et møte med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng .
SA171221 Nestlederen var tidligere torsdag i et møte med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng .
SA171221 Med på gjennomgangen av varslene var også partisekretær Kjersti Stenseng .
SA171221 Ifølge Aftenposten har imidlertid flere sentralstyremedlemmer anklaget Oslo Ap for å drive en « svertekampanje » mot Giske og ville « parkere » Huitfeldt og partisekretær Stenseng .
SA171221 Det skjedde etter et møte mellom Giske, Støre og partisekretær Kjersti Stenseng samme dag.
DN171221 Torsdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler om ham som er kommet inn til partiet.
DN171221 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng forlater partikontoret ved Youngstorget sent torsdag ettermiddag, uten å kommentere Giske-saken.
DN171221 Torsdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler om ham som er kommet inn til partiet.
DN171221 Her kommer det frem at Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet.
DN171221 Både i og utenfor Arbeiderpartiet har det vært reagert på uttalelser og håndtering fra leder i kvinnenettverket Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DN171221 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng forlater partikontoret ved Youngstorget sent torsdag ettermiddag, uten å kommentere Giske-saken.
DN171221 Torsdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler om ham som er kommet inn til partiet.
DN171221 Her kommer det frem at Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet.
DN171221 Både i og utenfor Arbeiderpartiet har det vært reagert på uttalelser og håndtering fra leder i kvinnenettverket Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DN171221 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng forlater partikontoret ved Youngstorget sent torsdag ettermiddag, uten å kommentere Giske-saken.
DN171221 Her kommer det frem at Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet.
DN171221 Både i og utenfor Arbeiderpartiet har det vært reagert på uttalelser og håndtering fra leder i kvinnenettverket Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DN171221 Her kommer det frem at Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet.
DN171221 Både i og utenfor Arbeiderpartiet har det vært reagert på uttalelser og håndtering fra leder i kvinnenettverket Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
DN171221 ¶ Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet mener mediene har skylden for at noen tror det er vanskelig å varsle i Ap.
DB171221 Etter møtet med Støre og Stenseng i dag var Giske klar på at han beklaget egen oppførsel.
DB171221 ( Dagbladet ) : I en pressemelding fra Arbeiderpartiet i ettermiddag, går det fram at det har vært et møte mellom Giske, partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre om varsler til partiet som omhandler Ap-nestlederen fra Trøndelag.
DB171221 - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.
DB171221 ( Dagbladet ) : I en pressemelding fra Arbeiderpartiet i ettermiddag, går det fram at det har vært et møte mellom Giske, partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre om varsler til partiet som omhandler Ap-nestlederen fra Trøndeag.
DB171221 Når varslere verken tør å gå til kvinnenettverkets leder Anniken Huitfeldt eller partisekretær Kjersti Stenseng , fordi de er kjent som Giskes allierte, har partiledelsen sviktet fatalt.
DB171221 Helt til i dag morges forsøkte både Giske og Stenseng å legge skylda på mediene.
DA171221 Aftenposten skriver torsdag, basert på anonyme kilder, at flere sentralstyremedlemmer mener partilaget i Oslo « driver en svertekampanje mot Trond Giske, som også rammer Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng ».
DA171221 Med på gjennomgangen av varslene var også partisekretær Kjersti Stenseng .
DA171221 Ifølge Aftenposten har imidlertid flere sentralstyremedlemmer anklaget Oslo Ap for å drive en « svertekampanje » mot Giske og ville « parkere » Huitfeldt og partisekretær Stenseng .
DA171221 « - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre.
DA171221 Tidligere i dag var Giske i møte med partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng der temaet var nye varsler fra unge kvinner om upassende og ubehagelig oppførsel fra Trond Giske.
BT171221 Med på gjennomgangen av varslene var også partisekretær Kjersti Stenseng .
BT171221 Ifølge Aftenposten har imidlertid flere sentralstyremedlemmer anklaget Oslo Ap for å drive en « svertekampanje » mot Giske og ville « parkere » Huitfeldt og partisekretær Stenseng .
BT171221 Det skjedde etter et møte mellom Giske, Støre og partisekretær Kjersti Stenseng samme dag.
AP171221 - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre.
AP171221 Et medlem av Aps sentralstyre som Aftenposten har snakket med, mener Oslo-politikernes utspill er en del av en kampanje for å svekke Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171221 De ønsker å parkere Huitfeldt og Stenseng i en svertekampanje mot Trond Giske, sier sentralstyremedlemmet, som ikke vil stå frem med navn.
AP171221 Aftenposten kjenner til at flere sentralstyremedlemmer mener at Oslo-partiet driver svertekampanje mot Trond Giske, som også rammer Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng .
AP171221 - Men ser du ikke at en lite konkret kritikk av en « giftig » partikultur rundt seksuell trakassering akkurat nå vil ramme nettopp Giske, Stenseng og Huitfeldt som står midt i dette ?
AP171221 Til stede på møtet var Støre, Aps partisekretær Kjersti Stenseng og Trond Giske.
AP171221 Ledelsen i Ap, fra venstre nestleder Trond Giske, partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og Kjersti Stenseng .
AP171221 Det gjør jeg i nært samarbeid med partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171221 - Samarbeider med Stenseng
AP171221 - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre i pressemeldingen - som har tittelen « Vedrørende varsler mot nestleder Trond Giske ».
AP171221 - Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham.
AP171221 Partisekretær Kjersti Stenseng utelukket ikke at anklager om trakassering kan brukes som del av maktkamper i partiet.
AP171221 Er det Kjersti Stenseng de kritiserer ?
AA171221 Med på gjennomgangen av varslene var også partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171221 I møte : Partisekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre var med på en gjennomgang av varslene med Trond Giske.
VG171220 Dette skal ifølge avisen gjelde både partisekretær Kjersti Stenseng og lederen for partiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt.
VG171220 Huitfeldt fikk sterk og klar støtte for at dette kunne være et problem av Aps partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171220 - Mener dere det var klokt av Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng å koble varsling om trakassering i Ap til maktkamper ?
SA171220 Flere av varslerne har ikke hatt tillit til at prosessen ville bli håndtert riktig dersom Stenseng ble satt på saken.
SA171220 Det spesielle med de siste sakene er at informasjonen, ifølge DN, har vært holdt skjult for partisekretær Kjersti Stenseng og for leder for Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt.
SA171220 Bakgrunnen er at både Stenseng og Huitfeldt er oppfattet som nære allierte av Trond Giske.
DB171220 Varslerne skal ifølge avisen ha bedt om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke ble orientert om sakene, fordi hun regnes som en nær politisk alliert av nestleder Trond Giske.
DA171220 De siste sakene skal ifølge avisen ha vært skjult for partisekretær Kjersti Stenseng og for Anniken Huitfeldt, leder for Aps kvinnenettverk, som begge oppfattes som allierte av Giske.
AP171220 Ifølge avisen har varslene blitt håndtert med Støre direkte, ikke via partisekretær Kjersti Stenseng slik rutinen ville tilsi, eller leder i kvinnenettverket, Anniken Huitfeldt.
AP171220 Aftenposten får bekreftet at Stenseng er involvert i sakene nå.
NL171218 Men symptomatisk nok : partisekretær Kjersti Stenseng hadde knapt rukket å lansere beslutningen, før lederen i Oslo Ap rykket ut i Klassekampen og advarte partiet mot å gå i det han kaller « distriktsfella ».
NL171218 Før partiet kan sette ned det Stenseng beskriver som prinsipielle stolper i politikken, må det diskuteres, ryddes og luftes.
NL171218 Det kommer til å bli en særdeles krevende oppgave for Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Trond Giske.
DB171215 Kommer det varsler er det særlig viktig å ivareta den som har opplevd noe som det varsles om, sier Stenseng til Dagbladet.
DB171215 INGEN VARSLER : Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap, sier hun ikke har mottatt varsler.
DB171215 Er det grunnlag for å si det nå, når Kjersti Stenseng sier det ikke har vært noen varsler ?
DB171215 Dagbladet har vært i kontakt med Ap-lederen og hans apparat, og blir henvist partisekretær Kjersti Stenseng for en kommentar.
DB171215 - Jeg har full tillit til at Kjersti Stenseng , som har stått i slike saker tidligere som politiker, håndterer dette godt og trygt.
DB171215 Stenseng : - Ikke mottatt varsler ¶
AP171215 Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng må tåle nok en svak meningsmåling.
AA171215 PS2 : Stenseng vil heller ikke la seg intervjue, men sendte torsdag kveld ut en melding om at « Partikontoret ikke har mottatt noen varsel om eller fra noen som føler seg trakassert i situasjonene DN omtaler. » | Legkov går ut mot ryktene : - Jeg legger ikke opp før dette er over ¶
AA171215 Han vil ikke la seg intervjue om påstander om upassede oppførsel - og har henvist alle spørsmål til partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171215 - Jeg har full tillit til at partisekretær Kjersti Stenseng håndterer eventuelle saker på en god måte.
AA171215 PS2 : Stenseng vil heller ikke la seg intervjue, men sendte torsdag kveld ut en melding om at « Partikontoret ikke har mottatt noen varsel om eller fra noen som føler seg trakassert i situasjonene DN omtaler. » | Tenåring påkjørt i Oslo - bilfører stakk av ¶
AA171215 Han vil ikke la seg intervjue om påstander om upassede oppførsel - og har henvist alle spørsmål til partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171215 - Jeg har full tillit til at partisekretær Kjersti Stenseng håndterer eventuelle saker på en god måte.
VG171214 Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.
VG171214 Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen.
VG171214 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng varsler endringer i partistrukturen og ny politikk på flere felt.
VG171214 Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene.
VG171214 Fredag rykket også partisekretær Kjersti Stenseng ut til forsvar for Huitfeldt.
VG171214 At også Stenseng kom med en slik uttalelse og støttet Huitfeldt, kastet ytterligere bensin på bålet.
DN171214 Partisekretær Kjersti Stenseng ( t.v. ) varsler endringer i Arbeiderpartiet.
DN171214 Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.
DN171214 Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen.
DN171214 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng varsler endringer i partistrukturen og ny politikk på flere felt.
DN171214 Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene.
DB171214 Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.
DB171214 Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen.
DB171214 Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene.
DA171214 Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finnes politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.
DA171214 Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen.
DA171214 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng varsler endringer i partistrukturen og ny politikk på flere felt.
DA171214 Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene.
AP171214 Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.
AP171214 Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen. | « Valgomat » var nordmenns toppsøk på Google i år ¶
AP171214 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng varsler endringer i partistrukturen og ny politikk på flere felt.
AP171214 Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene.
AP171214 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier at partiet vil jobbe for å få flere med yrkesfaglig bakgrunn inn i ledende verv.
AP171205 - Det er et stort behov for å diskutere dette, og #Metoo har ført til at vi har tatt dette mer på alvor, sier Stenseng .
AP171205 - At vi har noe å gå på her, det tror jeg er sant, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171204 - Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen.
DN171204 - Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen.
DB171204 - Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen.
DA171204 - Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen.
VG171121 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
VG171121 Nummer to fra venstre er partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.
SA171121 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
DA171121 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
DA171121 Dersom det foreligger påstander om hendelser som kan være straffbare, oppfordrer vi til anmeldelse, vi skal ikke etterforske, men støtte, følge opp og sørge for at de involverte får nødvendig bistand, sier Kjersti Stenseng .
BT171121 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
AA171121 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
AP171120 I fire av disse sakene var politiet involvert, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
DB171111 Så til Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Rigmor Aasrud, Kjersti Stenseng og ikke minst innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås.
AA171111 Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Hadia Tajik.
VG171108 Vi ser at der vi gikk tilbake i en del fylker, der gikk Sp frem, sier Stenseng til VG.
VG171108 Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap mener bestemt at det er Senterpartiets distriktspolitikk som er hovedårsaken til vandringen fra Ap til Sp.
VG171108 Og der utpeker distriktspolitikken seg som noe folk peker på, gjentar Stenseng , som også viser til eget partis evalueringer og tilbakemeldinger etter det dårlige valgresultatet.
DB171107 Tor Ove Stenseng går opp Karl Johans gate hver dag og liker det han ser.
DB171107 I dagens hverdag så er dette nødvendig, sier Tor Ove Stenseng til Dagbladet.
DB171107 FOTGJENGER : Tor Ove Stenseng håper å se flere sikringselementer på Karl Johans gate.
DB171107 - Det ser bra ut og det kjennes tryggere med disse tiltakene, sier Stenseng til Dagbladet.
DB171107 Stenseng synes det vanskelig å si om sikringstiltakene er gode nok.
VG171031 Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier hun langt på vei er enig med Eggum, men at det ikke er Youngstorget som styrer nominasjonene.
DA171030 Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap er enig med Gabrielsen i at Ap var for utydelige i valgkampen, men mener også LO har noe å lære av det dårlige valgresultatet.
DA171030 Mens Stenseng ikke lar seg avskrekke av den labre oppslutningen blant LOs medlemmer, mener Aps ringrev Martin Kolberg at både Ap og det norske sosialdemokratiet befinner seg i en krise.
DA171030 - Vi må lære av dette i fellesskap, hvorfor LOs tillitsvalgte og Aps tillitsvalgte ikke klarte å skape nok engasjement blant LOs medlemmer til at de stemte på Ap, sier Stenseng .
SA171024 Her sammen med partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederkollega Trond Giske under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo.
DN171007 Vi skal ligge høyere enn dette, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til Klassekampen.
DN171006 Men valgkomiteen, under ledelse av partisekretær Kjersti Stenseng , avsatte Kolberg, og plasserte ham som menig medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.
DN171006 Hverken Kjersti Stenseng eller Jonas Gahr Støre var tilgjengelig for å kommentere DNs opplysninger.
DA171004 Valgkomiteen har vektlagt fornying i sammensetningen av et nytt lag, forklarer partisekretær Kjersti Stenseng ( Ap ).
DA171004 - Valgkomiteen har lagt til grunn at det er bra å bruke våre politikere på nye områder, og at det er sunt å bytte etter to perioder, sier Stenseng ( Ap ), som har ledet valgkomiteens arbeid.
VG171003 SVART DAG PÅ JOBBEN : Kommunikasjonssjef Camilla Ryste, partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng holdt mandag ettermiddag pressekonferanse på Arbeiderpartiets kontorer på Youngstorget i Oslo om partiets elendige valgresultat.
VG171003 Mandag ettermiddag la partisekretær Kjersti Stenseng frem resultatene av partiets medlemsundersøkelse om partiets elendige resultat i stortingsvalget.
DN171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier partisekretær Kjersti Stenseng om den totale kabalen.
DB171003 ¶ FORKLARTE SEG : Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte.
DB171003 Vi kom ikke på offensiven, og da blir man også veldig sårbar, sier Stenseng .
DB171003 Vi har jobba veldig godt med kommunepartiene, og forankret strategi godt, men ser at når valgkampen skulle iverksettes i det intensive, ikke har klart å være den som målbærer nok entusiasme rundt et tydelig politisk prosjekt, sier Stenseng .
DB171003 Summen av det, samt arbeidet som kommer nå framover i kommunepartia, fylkespartia og på Stortinget, gjør oss bedre i stand til å stake ut kursen mot et nytt valg, sier Stenseng .
DB171003 Jeg tror også at stemninga som satte seg med Sp, distriktspolitikk, anti-reform og så videre holdt oppslutninga helt inn til mål, og der ser vi tydelig velgerforflytninga fra Ap til Sp, sier Stenseng .
DB171003 Det er nok ingen enkel fasit, men en sammensatt forklaring, for hvorfor klarte vi ikke det når vi etter landsmøtet mente at politikken vår var god nok ?, spør Stenseng .
DB171003 Det er noen konkrete oppfølgingspunkter, sier Stenseng , som understreker at rapporten som ble presentert i dag fortsatt er helt fersk.
DB171003 Alt materialet som ligger på bordet nå tar vi derfor med oss videre i arbeidet med strategien inn mot lokalvalget i 2019, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet.
DA171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
DA171003 Så er det mange grunner og årsakssammenhenger til hvordan det er blitt slik, og det skal vi gå grundig inn i, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagsavisen.
DA171003 Nå skal partisekretær Kjersti Stenseng ( Ap ) løfte partiet sammen med resten av partiledelsen.
AP171003 Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier Stenseng .
AP171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Stenseng .
AP171003 Det blir et sterkt lag de neste fire årene, sier valgkomiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171003 Valgkomiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng , svarte at striden rundt Giske og Marthinsen ikke er grunnen til at de har kommet fram til den sammensetningen som de har.
AA171003 - Valgkomiteen har vært opptatt av å være upåvirket av andre ting enn hva som gir den beste sammensetningen for de neste fire årene, svarte Stenseng , og sa at det har vært en totalvurdering av samtlige kandidater og at valgkomiteen har lyttet til alle innspill.
AA171003 Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier Stenseng .
AA171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Stenseng .
AA171003 Det blir et sterkt lag de neste fire årene, sier valgkomiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171002 Partisekretær Kjersti Stenseng sier til NRK at hovedkonklusjonen er klar : ¶
VG171002 - Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men det burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sier Stenseng om tilbakemeldingene.
VG171002 - Det politiske prosjektet Arbeiderpartiet gikk til valg på ble for utydelig, sier Stenseng .
VG171002 - Det har vi ansvaret for, sentralstyret og partiledelsen og vi som har jobbet lenge med strategien, sier Stenseng .
VG171002 Stenseng innrømmer at det var saker som ble for dårlig håndtert, slik som Støres aksjefond.
VG171002 Medlemmenes tilbakemelding er at disse sakene burde ha vært ryddet unna før valgkampen, sier Stenseng til VG.
VG171002 Akkurat nå legger partisekretær Kjersti Stenseng frem medlemmenes dom for Støre og resten av Arbeiderpartiets sentralstyre på partikontoret på Youngstorget i Oslo.
VG171002 Partisekretær Kjersti Stenseng peker på at Ap sentralt sitter med mye av ansvaret.
VG171002 OM TAPET : Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng forteller om hvorfor Ap tapte valget.
VG171002 Her er Jonas Gahr Støre med hans to nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, samt partisekretær Kjersti Stenseng .
VG171002 - Jeg tenker at når hovedfunnene både er det politiske prosjektet og skatt, så er det jo sentralstyret og partiledelsen, som har sittet og utarbeidet strategien, sier Stenseng til VG.
VG171002 - Jeg drar spesielt frem at Venstre og KrF står for langt fra Ap til å inngå i et forpliktende samarbeid, og da nevnes særlig arbeidslivspolitikken til Venstre, sier partisekretær Stenseng . * 1 Problemer med jobb-budskapet ¶
VG171002 - Det er overrepresentasjon av dem som har vist til distriktspolitikk i Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark, sier partisekretær Stenseng på pressekonferansen. * 1 Kritiserte flørten med Venstre og KrF ¶
VG171002 - Det er en sak som skulle vært ryddet vekk, sier partisekretær Kjersti Stenseng , som har gått gjennom grasrot-kritikken, på en pressekonferanse mandag ettermiddag. * 1 Tapte distriktene ¶
NL171002 Partisekretær Kjersti Stenseng presenterte mandag en lang smørbrødliste der fokuset er uklart.
DN171002 - Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sa Stenseng til NRK.
DN171002 - Partisekretær Kjersti Stenseng har uttalt at Ap-medlemmer har gitt tilbakemelding om at saken skulle vært ryddet vekk før valgkampen.
DN171002 - Den overordnede historien om hvorfor Arbeiderpartiet ville i regjering og hvilken politikk vi gikk til valg på var ikke klar nok og gjorde oss derfor sårbare for andre saker og dagsordener som tok fokus vekk fra Arbeiderpartiets politikk, sa Stenseng .
DN171002 Stenseng uttalte til politisk kvarter på NRK mandag morgen at tilbakemeldingen som går mest igjen fra medlemmene er at Ap var for utydelige.
DN171002 Det var partisekretær Kjersti Stenseng som uttalte til NRK i dag morges at Ap har fått tilbakemelding om at sakene rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres personlig økonomi burde ha vært ryddet vekk før valget.
DN171002 - Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sa Stenseng til NRK om tilbakemeldingene.
DN171002 - Partisekretær Stenseng har uttalt at Ap-medlemmer har gitt tilbakemelding om at saken skulle vært ryddet vekk før valgkampen.
DN171002 Partisekretær Kjersti Stenseng sier til NRK at hovedkonklusjonen er klar : ¶
DN171002 Arbeidpartiets partileder Jonas Gahr Støre ( fra venstre ), partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik under avslutningen av Arbeiderpartiets landsmøte i etterkant av valget.
DN171002 - Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men det burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sier Stenseng om tilbakemeldingene.
DN171002 - Det politiske prosjektet Arbeiderpartiet gikk til valg på ble for utydelig, sier Stenseng .
DN171002 - Det har vi ansvaret for, sentralstyret og partiledelsen og vi som har jobbet lenge med strategien, sier Stenseng .
DN171002 Stenseng innrømmer at det var saker som ble for dårlig håndtert, slik som Støres aksjefond.
DB171002 Til høyre partisekretær Kjersti Stenseng .
DB171002 Politikken kom for sent, at man ikke kom gjennom med budskapet og hva som egentlig var Arbeiderpartiets prosjekt, sier Stenseng til NTB.
DB171002 Partisekretær Kjersti Stenseng sa til NRK i dag tidlig at det var saker som ble for dårlig håndtert, slik som Støres aksjefond.
DB171002 Kjersti Stenseng oppsummerte i dag tidlig hovedkonklusjonen overfor NRK : ¶
DB171002 - Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sier Stenseng til NRK om tilbakemeldingene fra medlemmene.
DB171002 - Det har vi ansvaret for, sentralstyret og partiledelsen og vi som har jobbet lenge med strategien, sier Stenseng .
DA171002 Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte.
DA171002 - Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Stenseng med.
DA171002 - Det er ikke motstand mot skatteøkning blant dem som svarte, men de påpeker at det er vanskelig å forklare hvorfor skatteøkningen er nødvendig, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171002 Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng da de presenterte undersøkelsen blant partimedlemmene om hvorfor Ap gjorde et så dårlig valg.
AP171002 En forstyrrende sak som burde vært ryddet vekk, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP171002 Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA171002 - Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid, konkluderte partisekretær Stenseng med.
AA171002 - Det er ikke motstand mot skatteøkning blant dem som svarte, men de påpeker at det er vanskelig å forklare hvorfor skatteøkningen er nødvendig, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170930 Fra venstre nestleder Trond Giske, partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170930 Ikke bare partilederen, men også partisekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Hans Christian Gabrielsen var på videohilsen.
DN170928 Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over tallene.
DB170928 Vår jobb nå er å se framover og sette i gang med arbeidet i den nye stortingsgruppa og få gjennomslag for politikken vår, sier Stenseng .
DB170928 Partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over Ipsos-målingen.
DB170928 Nå tar Stenseng et oppgjør med de anonyme taletrengte i eget parti som har bidratt til negativ medieoppmerksomhet om partiet : ¶
DB170928 Min klare oppfordring er at vi slutter med det, for jeg synes det er dårlig partikultur, og det tror jeg de fleste er enige med meg i, sier Stenseng , som sier det er en utålmodighet i partiet etter å bli ferdig med evalueringen etter valgkampen og starte med politikkutvikling igjen.
DB170928 På grunnlag av lekkasjer om vraking av Marianne Marthinsen som fraksjonsleder i finanskomiteen, måtte valgkomiteen legge fram denne delen av kabalen før resten var klart, forklarte partisekretær og leder av valgkomiteen Kjersti Stenseng .
DB170928 Både Støre og Stenseng har slått fast at Ap-kabalen i Stortinget skal følge reglene om kjønnskvotering.
DA170928 Derfor jobber i disse dager en valgkomité, ledet av partisekretær Kjersti Stenseng , med å fordele verv og posisjoner i den nye stortingsgruppa.
AA170928 Da er jeg ikke så overrasket over at denne målinga kommer, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
DN170927 Partisekretær Kjersti Stenseng sa til avisen da eposten ble sendt ut 18. september at de ønsket ærlige tilbakemeldinger, både positive og negative.
DB170927 Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over tallene.
AP170927 Partisekretær Kjersti Stenseng sendte ut 55.000 e-poster til partimedlemmene. 9530 hadde svart da fristen gikk ut mandag kveld.
AP170927 Partisekretær Kjersti Stenseng leder etterarbeidet med Aps valgfiasko.
AP170927 Partisekretær Kjersti Stenseng har det daglige ansvaret for evalueringen.
AP170927 Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sa partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten da spørreundersøkelsen ble sendt ut.
AP170927 Langerud opplyser at partisekretær Kjersti Stenseng ikke vil kommentere tilbakemeldingene før alle henvendelsene er behandlet.
AA170927 Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over tallene.
DB170926 ¶ UKULTUR : Partisekretær Kjersti Stenseng ( t.h ) vil ha slutt på negative personkarakteristikker i Ap.
DB170926 Vi kunne ikke ha spekulasjoner om en konstruert maktkamp gående i ukesvis, sier Stenseng .
DB170926 Men negative personkarakteristikker er ugreit og ikke en partikultur Ap kan være bekjent av, slår Stenseng fast.
DB170926 Jeg har bare skumlest, og vi må bruke uka på å analysere svarene og lage en rapport, sier Stenseng .
DB170926 Det er i tråd med medlemmenes ønsker, ifølge Stenseng .
DN170925 Hun legger ansvaret for prosessen dels på leder av valgkomiteen, partisekretær Kjersti Stenseng , og dels på Giske, som hun mener burde sagt nei til posisjonen for å unngå støy og slippe frem Marthinsen.
DN170925 Aps Stenseng mener det ikke var mulig å håndtere saken annerledes.
VG170922 Her, fra venstre : nestleder Trond Giske, partileder Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB170922 ¶ MISTER INNTEKTER : Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, nestleder Trond Giske, parlamentarisk nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng .
DB170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
DA170922 Valgkomiteen skal da plassere folk som talspersoner og representanter i komiteene, sier Stenseng .
DA170922 Torsdag gjorde partisekretær Kjersti Stenseng det klart at Giske og Støre får viljen sin.
DA170922 Summen av totalvurderingen gjorde at vi landet på dette, sier Stenseng .
DA170922 Partisekretær Kjersti Stenseng i midten.
DA170922 Det avviser partisekretær Stenseng .
DA170922 - De har gjort et selvstendig valg, og jeg tar det til orientering, sier Stenseng til Dagsavisen, og legger til at hun bare kjenner til oppsigelsene gjennom media.
DA170922 Stenseng leder valgkomiteen som skal fordele komiteer og verv på de 49 stortingsrepresentantene for den kommende perioden.
DA170922 Enkelte har også reagert på at en kvinne byttes ut med en mann, men valgkomiteens leder Kjersti Stenseng viser til at det motsatte skjer på arbeids- og sosialfeltet, hvor Tajik erstatter Dag Terje Andersen.
DA170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170922 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, Ap-nestleder Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170922 Enkelte har også reagert på at en kvinne byttes ut med en mann, men valgkomiteens leder Kjersti Stenseng viser til at det motsatte skjer på arbeids- og sosialfeltet, hvor Tajik erstatter Dag Terje Andersen.
VG170921 Vi ser på en helhet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til VG, og legger til : ¶
VG170921 - Når det nå har blitt så mange spekulasjoner og diskusjoner, så har vi sett oss nødt til å avklare hvilke komiteer partiledelsen skal sitte i, sier Stenseng .
DN170921 Støre ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Stenseng .
DN170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng .
DB170921 Ifølge Stenseng er det en enstemmig valgkomité som står bak avgjørelsen.
DB170921 Det får partisekretær Kjersti Stenseng til å se rødt.
DB170921 - Jeg synes det er helt ok at folk har meninger om ulike posisjoner, men jeg synes det er ugreit at det framstilles som en likestillingssak, for det er en selvfølge for meg at vi ivaretar kjønnsbalansen i det vi legger fram, sier Stenseng til Dagbladet.
DB170921 Vi går ut med informasjonen nåfordi det har vært mye spekulasjoner i media de siste dagene, sier Kjersti Stenseng til Dagbladet.
DB170921 Kjersti Stenseng stiller seg uforstående til kritikken.
DB170921 - Merkelig ¶ Stenseng sier hun ikke kjenner seg igjen i påstander og spekulasjoner i pressen om at valget av Giske er et uttrykk for manglende kjønnsperspektiv i Arbeiderpartiete ledelse.
DB170921 Stenseng sier det er naturlig at nestlederne i Ap får de to komiteene de har ønsket seg, nemlig finanskomiteen og arbeid- og sosialkomiteen.
DB170921 Partisekretær Kjersti Stenseng avslørte i Dagsnytt Atten at hun ikke forstår reaksjonene.
DA170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng .
AP170921 Partisekretær Stenseng sier at de har frist på seg til 2. oktober med å lage innstillingen.
AP170921 Det andre kommer når vi er ferdige, sier Stenseng til Aftenposten.
AP170921 - Det var naturlig å fortelle hvilke posisjoner medlemmer av partiledelsen får i Stortinget, derfor offentliggjorde vi dette nå, sier partisekretær Kjersti Stenseng , som leder valgkomiteen.
AP170921 - Det tar jeg til etterretning, sier Stenseng , som legger til at de er ansatt i stortingsgruppen og ikke i partiet.
AP170921 Partisekretær Stenseng sier at de har frist på seg til 2. oktober med å lage innstillingen.
AP170921 Det andre kommer når vi er ferdige, sier Stenseng .
AP170921 - Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, opplyser valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til NTB.
AP170921 - Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, opplyser valgkomiteens leder Kjersti Stenseng til NTB.
AA170921 Komiteen som skal fordele vervene ledes av partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170921 - Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng .
AA170921 Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng . ( ©NTB ) ¶
AA170921 Verken Støre eller Tajik ønsker å kommentere saken og henviser til valgkomiteens leder Kjersti Stenseng .
AA170921 - For meg og valgkomiteen er det en selvfølge at kjønnsbalansen skal ivaretas, sier Stenseng .
AA170921 - Arbeidet i valgkomiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier Stenseng til NTB.
AA170921 Stenseng mener det er kommet en del « merkelige argumenter » i form av « enkeltutspill i mediene » som hun ikke kjenner seg igjen i.
AA170921 Stenseng , som er partisekretær i Ap, begrunner valget av Giske til et verv også Marthinsen ønsket seg slik : ¶
VG170920 « Jeg har i dag vært i kontakt med leder av valgkomiteen i Aps stortingsgruppe, Kjersti Stenseng .
VG170920 Vi kan derfor ende opp med én kvinnelig eller mannlig komitéleder, sier Stenseng .
VG170920 Partisekretær Kjersti Stenseng sier kjønnsbalansen blir svært viktig for valgkomiteen, som hun leder.
AP170920 Den mektige komiteen som skal fordele 49 Ap-representanter på 12 stortingskomiteer, ledes av partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170920 Ap-sekretær Kjersti Stenseng skal lede arbeidet med å fordele posisjoner i Aps stortingsgruppe.
AP170920 Ap-sekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Youngstorgets mektigste par, skal avgjøre om Trond Giske eller Marianne Marthinsen blir partiets fremste finanspolitiker.
AA170920 POSISJONER : Ap-sekretær Kjersti Stenseng skal lede arbeidet med å fordele posisjoner i Aps stortingsgruppe.
AA170920 Den mektige komiteen som skal fordele 49 Ap-representanter på 12 stortingskomiteer, ledes av partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170920 Ap-sekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Youngstorgets mektigste par, skal avgjøre om Trond Giske eller Marianne Marthinsen blir partiets fremste finanspolitiker.
DN170919 Partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik t.h.
AA170919 Vi har ikke formelt startet vårt arbeid, men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier komiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng .
VG170918 Vi har ikke formelt startet vårt arbeid, men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier Stenseng til VG.
VG170918 Arbeiderpartiets sentralstyre har nedsatt en valgkomité, ledet av partisekretær Kjersti Stenseng , som formelt skal legge kabalen for Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe.
AP170918 Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i følgebrevet at « Arbeiderpartiets sentralstyre har derfor vedtatt å gjennomføre en bred evaluering av valgkampen og valget.
AP170918 Partisekretær Kjersti Stenseng leder arbeidet med å evaluere Aps valgkamp.
DB170917 Partisekretær Kjersti Stenseng sa til Dagbladet like før valget at sakene hadde tatt fokus fra Aps saker i valgkampen.
DN170915 - Jeg vil sende en spesiell hilsen til min kollega Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.
VG170914 Partisekretær Kjersti Stenseng ( til venstre for Støre ) skal lede arbeidet med å evaluere Aps katastrofevalg.
VG170914 Aps partikontor og partisekretær, Kjersti Stenseng , har får ansvaret for å gjennomføre den praktiske evalueringen av det dårlige valgresultatet til Ap.
VG170914 - Det er sentralstyret som har ansvaret, mens partikontoret skal holde i evalueringsprosessene som nå iverksettes, sier Stenseng og punkter opp hva evalueringen vil bestå av : ¶ * - Iposos skal gjennomføre en ettervalgsundersøkelse, hvor vi spør folk hva de mener hva som var årsaken til valgresultatet. * - Vi skal invitere 55 000 medlemmer til en undersøkelse på mail, hvor de f
VG170914 * - Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker, sier Stenseng . * - Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.
DN170914 Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng .
DN170914 Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til Aftenposten og avviser at partiorganisasjonen er i krise.
DN170914 Stenseng sier det ikke vil påvirke debatten.
DN170914 Meldingen kom etter at Aps partisekretær Kjersti Stenseng , også det på Twitter, ville vite hvordan Solberg reagerte på artikkelen Johnsen delte.
DB170914 Vi skal ha en åpen prosess og ikke legge lokk på noe, sier Stenseng til Dagbladet.
DB170914 Og Ap-sekretær Kjersti Stenseng lover en omfattende og grundig gjennomgang der medlemmer og tillitsvalgte skal få si sitt.
DB170914 oktober skal sentralstyret ha fått undersøkelser og innspill på bordet til å konkludere og deretter rette blikket framover, sier partisekretær Kjersti Stenseng , til høyre for nestleder Hadia Tajik.
AP170914 I noen av disse kommunene har vi hatt og har fortsatt en oppslutning på over 50 prosent, sier partisekretær Kjersti Stenseng ( Ap ) og legger til : ¶
AP170914 Partisekretær Kjersti Stenseng har skiftet ut bilde av Haakon Lie med norgeskartet.
AP170914 Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.
AP170914 Derfor vil det være meget interessant å få tilbakemeldinger fra disse i den prosessen vi nå går inn i, sier Stenseng . | - Hvis Støre har som utgangspunkt at Ap ikke vil samarbeide fordi det er dumt å samarbeide - da har Norge et problem ¶
AP170914 Derfor vil det være meget interessant å få tilbakemeldinger fra disse i den prosessen vi nå går inn i, sier Stenseng .
AP170914 Da regner Stenseng med at partiet kan fortelle hva det mener gikk galt.
AP170914 Aps partisekretær Kjersti Stenseng mottar e-poster fra sinte partifolk i stort omfang.
AA170914 Meldingen kom etter at Aps partisekretær Kjersti Stenseng , også det på Twitter, ville vite hvordan Solberg reagerte på artikkelen Johnsen delte.
AA170914 Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til Aftenposten og avviser at partiorganisasjonen er i krise.
AA170914 Stenseng sier det ikke vil påvirke debatten.
NL170913 Kjersti Stenseng , Hadia Tajik og Trond Giske på Arbeiderpartiets landsmøte.
VG170912 EVALUERER : Nestleder Trond Giske, partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng ( fra venstre ) møtte pressen etter et flere timer langt møte i sentralstyret i Ap tirsdag.
VG170912 Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng , mener de ikke har nådd fram med sitt budskap.
VG170912 At folk flest har det bra og er i jobb kan ifølge Stenseng være årsaken til at de ikke har følt behov for et regjeringsskifte, men hun mener at Ap i sitt program tok grep for å møte utfordringene som kommer.
VG170912 Stenseng er slett ikke enig med Thorsen om at Ap ikke har tatt med velgerne, medlemmer eller stortingsrepresentanter på råd når de har bestemt partiets veivalg.
VG170912 Stenseng er heller ikke enig Thorsen i at rådgiverne er ett alen av samme stykke.
DN170912 Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng sier Ap tar selvkritikk etter det dårlige valgresultatet.
DN170912 Partisekretær Kjersti Stenseng sier Ap tar selvkritikk etter det dårlige valgresultatet, men avviser spekulasjonene om intern murring mot Jonas Gahr Støre.
DN170912 Det blir jo en del av evalueringa å se hvorfor så mange av dem som har støttet Arbeiderpartiet nå i opposisjonsperioden forlot oss inn i den siste innspurten, sa Stenseng .
DN170912 Stenseng hadde et stort ansvar for valgkampen, som var et stykke unna å mobilisere nok velgere til å sørge for en ny Ap-ledet regjering.
DB170912 Etter møtet møte partileder Jonas Gahr Støre, hans to nestledere Trond Giske og Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng pressen.
DB170912 Her sitter partileder Støre, nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng , leder av kvinnenettverket Anniken Huitfeldt, representanter fra fylkene og LO.
AP170912 Det klappes høyt når partisekretær Kjersti Stenseng forteller om situasjonen i Norge bare få måneder før valget.
AP170912 Partisekretær Kjersti Stenseng sier partiledelsen har hatt kontakt med partiorganisasjonen gjennom valgkampen, og at det løpende har vært forankring av valgene som er tatt.
AP170912 Ledelsen i Ap, fra venstre nestleder Trond Giske, partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partiskeretær Kjersti Stenseng .
AP170912 Det er foruten Støre selv, de to nestlederne Hadia Tadjik og Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170912 Det har vært en kontinuerlig involvering, sa partisekretær Kjersti Stenseng . ( ©NTB ) ¶ | - Vi har ikke havarert ¶
VG170911 Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier at selv om de første prognosene tyder på fortsatt borgerlig flertall, håper de på et annet resultat.
VG170911 Når kvelden er slutt har vi forhåpninger om et annet valgresultat enn dette, sier Stenseng til TV 2 etter at de første prognosene var klare.
VG170911 - Vi skal evaluere valgkampen grundig når kvelden er over, sier Stenseng ifølge NTB.
DN170911 Den svake oppslutningen på 27,4 prosent, som i år betyr en tilbakegang på 3,4 prosentpoeng og seks mandater, blir eneste sak på dagsorden på sentralstyremøtet på tirsdag, bekreftet partisekretær Kjersti Stenseng overfor NTB natt til tirsdag.
DA170911 Ap-leder Jonas Gahr Støre får en klem av Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets valgvake i Folkets Hus i Oslo.
DA170911 LES OGSÅ : Bekymret for økende ulikhet ¶ Stenseng : Enig og uenig ¶
DA170911 Der mener jeg vi har gjort en god jobb de siste årene, og jeg mener denne valgkampen viser det - vi har gjennomført en fullmobilisert grasrotvalgkamp, sier Stenseng .
DA170911 - Jeg er enig i en del, og uenig i ganske mye, sier partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng .
DB170910 På spørsmål om fokuset på Støres økonomiske forhold har bidratt til usikkerhet om partilederen og dermed også på partivalget, svarer Aps partisekretær Kjersti Stenseng : ¶
DB170910 Nå må vi bare jobbe for å få fram at Jonas er den beste statsministerkandidaten med den beste politikken for jobb, helse og skole, sier Stenseng .
DB170910 Det handler om å nå ut med budskapet, sakene og hva valget innebærer : Fortsatt fire nye år med Erna og Siv, eller satsing på arbeid, skole og helse med Jonas Gahr Støre, sier Stenseng . 23 prosent mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb for KrF, mens 15 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb for Venstre.
DB170910 Aps partisekretær Kjersti Stenseng ser statsministermålingen i sammenheng med partimålingene.
AP170910 Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng , sier til Aftenposten at det er første gang at partiet sender ut SMS i dette omfanget fra sentralt hold.
AP170910 Stenseng sier at partiet har kjøpt et utvalg nummer fra IPER Konsumet, som er et register over konsumenter for engangsbruk.
DB170909 Vi har høy tillit i saker som gjelder sosiale forskjeller mellom folk, og det har jo mye med arbeid å gjøre, sier Stenseng .
DB170909 At Høyre har høyere troverdighet på jobbskaping og økonomistyring kommenterer Aps partisekretær Kjersti Stenseng slik : ¶
VG170908 Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier at partiet har evnen til å øke sin oppslutning de siste dagene av valgkampen.
VG170908 De som vil ha en ny regjering som setter skole og eldreomsorg framfor skattekutt må stemme på Arbeiderpartiet, sier Stenseng .
DA170908 Den eneste målingen som teller er valget på mandag, sier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng .
DB170907 Denne målingen viser flertall for å skifte regjering, og at dette blir jevnt hele veien inn, sier Stenseng til Dagbladet.
DB170907 De som ønsker en ny regjering, som setter skole og arbeid framfor skattekutt, som vil ha et samfunn hvor alle skal med, må stemme Ap, appellerer Stenseng .
DB170907 Ap-sekretær Kjersti Stenseng tror Ap kan løfte seg de siste dagene : ¶
DB170907 Såpass at Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng måtte rykke ut med umiddelbar brannslukking ¶
AP170906 Like etter at Hole sendte sms-en til Adresseavisen, svarte partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng , på Adresseavisens tidligere henvendelse : ¶
AP170906 Dette er nå gjort, skriver Stenseng i en e-post.
AP170906 AUF sentralt har gitt fylkeslaget i Trøndelag beskjed om å ta bort videoen, ifølge partisekretær Kjersti Stenseng .
VG170904 Samtidig viser målingen at folk i Nordland ønsker et regjeringsskifte, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til VG.
DB170902 Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet er klar over trenden, men understreker at Ap-apparatet ikke tør ligge på latsia av den grunn.
DB170902 Det som er styrken i vår valgkamp er at det er full mobilisering helt inn til valgdagen, sier Stenseng .
DA170831 Partisekretær Kjersti Stenseng har det organisastoriske ansvaret for Aps valgkampmaskineri, med sine nær 60.000 medlemmer og nær 30 millioner kroner i valgkampstøtte.
DA170831 Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap ¶
AA170831 Med halvannen uke igjen til valget, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet at de har satt inn et ekstra gir og legger til at det er sterk kampvilje i organisasjonen.
VG170829 Partisekretæren, Kjersti Stenseng , er nær usynlig.
DA170823 Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.
AA170823 Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.
VG170822 Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.
VG170822 Tallene i målingen fra Oppland er altfor dårlige, sier Stenseng , som selv kommer fra Oppland.
AA170822 Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG. ( ©NTB ) ¶
DB170811 Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng , sier til Aftenposten at partiet ikke er fornøyd med tallene målingen viser.
AP170811 Partisekretær Kjersti Stenseng slår imidlertid fast at Arbeiderpartiet ikke er fornøyd med 28,1 prosent.
AP170811 Her er partileder Jonas Gahr Støre med partisekretær Kjersti Stenseng under landsmøtet i april.
AP170811 Det som fortsatt er positivt, er at flertallet til dagens regjering er borte, sier Stenseng .
AP170811 Aps partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170811 Stenseng sier det er positivt at partiene på venstresiden styrkes.
DN170810 Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng , sier at partiet etter det forrige angrepet blant annet har fulgt opp skoleringen i organisasjonen for å sikre seg.
DN170810 Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng jobber for å unngå et skadelig cyberangrep før valget.
DN170810 - Vi er selvsagt oppmerksomme på økt risiko for slike angrep i forbindelse med valget, sier Stenseng .
DN170810 - Potensielt kan et angrep selvfølgelig gjøre stor skade, blant annet ved at sensitiv informasjon kan bli spredd, misbrukt og manipulert, sier Stenseng .
DB170807 Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier dette om innlegget : ¶
VG170804 Idrettspresident Tvedt er tidligere fylkesordfører for partiet, og samboer med Kjersti Stenseng - den mektige partisekretæren i Ap.
DA170707 Da er veien ofte kort til å oppleve politikk som irrelevant for sin hverdag, sier Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap.
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt, forteller Stenseng .
DA170707 Da er veien ofte kort til å oppleve politikk som irrelevant for sin hverdag, sier Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap.
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt, forteller Stenseng .
VG170706 I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak - herunder eksklusjon, meddeler partiets partisekretær, Kjersti Stenseng , til VG.
AA170706 I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak - herunder eksklusjon, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170703 Karoline Dyhre Breivang, Gro Hammerseng-Edin og Alexander Lund Hansen hører på hva Karianne Stenseng har å si.
SA170702 Karoline Dyhre Breivang, Gro Hammerseng-Edin og Alexander Lund Hansen hører på hva Karianne Stenseng har å si.
DB170619 Vi ønsker ikke å misbruke Stortinget, sier Stenseng .
DB170619 Sverre Stenseng , pressekontakt i Tine, forklarer at de ikke var klar over at de brøt reglementet.
DB170612 Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier til Nettavisen at hun mener Bjørnhaugs ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.
VG170611 Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier til Nettavisen at hun mener Bjørnhaugs ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.
SA170611 » Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier til Nettavisen at hun mener Bjørnhaugs ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.
DB170611 Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier til Nettavisen at hun mener Bjørndahls ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.
DA170611 » Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng , sier til Nettavisen at hun mener Bjørnhaugs ordbruk ikke hører hjemme i det politiske ordskiftet.
AP170605 Partisekretær Stenseng trekker frem de tette båndene til fagbevegelsen og det at arbeiderpartiet i Norge er forblitt en stor medlemsorganisasjon med lokallag over hele landet, som suksesskriterier.
AP170605 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng får varm applaus fra tilhørerne i det ærverdige rommet i Oslo rådhus.
DA170529 Noe av det som gjør at vi har et mindre gap mellom velgerne og politikerne her i Norge, handler også om at vi har en sterk organisasjon med sterk lokal tilstedeværelse, sier Arbeiderpartiets Kjersti Stenseng .
DA170529 Kjersti Stenseng var nylig vertskap for representanter for de sosialdemokratiske partiene i Europa.
DA170529 Både Post og Stenseng har tro på seier i de nasjonale valgene til høsten.
AA170520 Siden tidlig i mai har Karin Stenseng ventet på at Renholdsverket skal hente hageavfallet som lovet.
AA170520 Men det gjorde de ikke, sier en oppgitt Stenseng .
AA170520 Hos Trondheim Renholdsverk beklager kommunikasjonsrådgiver Berit Nordseth at sekkene til Karin Stenseng er blitt stående igjen.
AA170520 Da Karin Stenseng i Persaunvegen fikk informasjon i posten om at hun kunne få hentet hageavfallet hjemme hos seg, kjøpte hun hageavfallssekker, ryddet hagen og plasserte de fulle sekkene ved veien.
VG170509 Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier de vil fortsette kampen mot åpningen Solberg-regjeringen har gitt for bruk av mer midlertidighet.
VG170509 - Vi er selvsagt ikke i mot midlertidige ansettelser ved midlertidig behov, som sommervikarer og sesongarbeid, så her blandet NHO sammen, sier Stenseng .
DA170508 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng reagerer kraftig og kaller det misbruk av rettssystemet.
DA170507 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng reagerer kraftig på varselet om at Støre vil bli anmeldt.
DA170506 Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng reagerer kraftig på varselet om at Støre vil bli anmeldt.
DN170504 Bak til venstre Anette Trettebergstuen, bak til høyre partisekretær Kjersti Stenseng .
AA170427 ¶ Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet måtte ta toget i stedet for å fly fra Røros lufthavn.
AA170427 Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet og politisk rådgiver Stian Valla Taraldsvik hadde vært på bedriftsbesøk hos to rørosfirma da de ble stanset av politiet på vei til Røros lufthavn.
AA170427 - Vi kom kjørende, men ble stanset av politiet med beskjed om at ingen fikk kjøre noe videre, sier Stenseng .
DA170424 Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, og på å drive god valgkamp på ulike digitale plattformer, sier Stenseng .
DA170424 Det står seg godt ved siden av den statsministeren vi har i dag, sier partisekretær Kjersti Stenseng ( Ap ) til Dagsavisen.
DA170424 Det er under 140 dager til valget, og partisekretær Kjersti Stenseng er klar for å starte den lange valgkampen med en intensiv kampanje som skal vare fram til midten av mai.
DA170424 De blir usikre på hva vi mener, sier Stenseng .
DA170424 Arbeid er saken Ap helst vil snakke om, men Stenseng er klar over at partiet vil gjøres til mål for Frp's viktigste valgkampsak - innvandring.
FV170422 Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.
FV170422 Ap-ledelsen, her ved Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, gikk på en smell i tre saker under avstemningen på landsmøtet.
DA170422 ASYLURO : Partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske må håndtere uro i rekkene.
DA170422 ASYLURO : Partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske må håndtere uro i rekkene.
AP170422 Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.
AP170422 Ap-ledelsen, her ved Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, gikk på en smell i tre saker under avstemningen på landsmøtet.
AP170422 Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.
AP170422 Ap-ledelsen, her ved Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, gikk på en smell i tre saker under avstemningen på landsmøtet.
AP170422 Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.
AP170422 Ap-ledelsen, her ved Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestledere Hadia Tajik og Trond Giske, gikk på en smell i tre saker under avstemningen på landsmøtet.
SA170421 Her sammen med partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederkollega Trond Giske under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo.
DN170421 Anette Trettebergstuen til venstre, bak Støre står partisekretær Kjersti Stenseng .
DA170421 ), her sammen med partisekretær Kjersti Stenseng ( t.v. ) og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt under åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte torsdag.
DA170421 I en e-post til Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ber forfatter Thorvald Steen henne om å legge fram følgende uttalelse for landsmøtet : «Arbeiderpartiets landsmøte gir uttrykk for at forfatteroppropet om flyktningpolitikk er et konstruktivt bidrag til en nødvendig nyorientering av det norske samfunnets ansvar i en av vår tids største humanitære k
DA170421 Aps partisekretær Kjersti Stenseng har mottatt brev der rundt 200 forfattere ber partiet hennes gå for en verdig og anstendig flyktningpolitikk.
DA170421 ), her sammen med partisekretær Kjersti Stenseng ( t.v. ) og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt under åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte torsdag.
VG170420 Her er Aps ledergruppe, ved partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik, nestleder Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng .
VG170420 Men vår partisekretær Kjersti Stenseng kan godt bli mer synlig i et parti som har hatt mange sterke partisekretærer, sier Johannessen.
AP170420 ), partisekretær Kjersti Stenseng , nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske ) gikk på noen nederlag i løpet av lørdagens votering om nytt partiprogram.
AP170420 ), partisekretær Kjersti Stenseng , nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske ) gikk på noen nederlag i løpet av lørdagens votering om nytt partiprogram.
AA170419 ), partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik.
SA170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen.
DA170418 Rundt 30-tallet er for dårlig for Ap, erkjenner partisekretær Kjersti Stenseng . 28,9 prosent viste Kantar TNS' siste måling for TV 2.
DA170418 Men når målet er å bytte ut dagens regjering, som det er flertall for, er det positivt å få et sterkt samarbeidsparti, sier Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap.
DA170418 Den store utfordringen er å mobilisere de mange som sitter på gjerdet, sier Stenseng .
DA170418 - Vi viser tydelig forskjeller fra Høyre i at vi har en offensiv politikk basert på konkrete bekymringer, at stadig flere står utenfor arbeidslivet, forskjellene øker og at mange jobber er utrygge, sier Stenseng .
AP170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen.
AP170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen.
AP170406 Vår nedgangen skyldes nok at Sp styrker seg og at deres motstand mot Høyre og Frp har preget dagsorden i stor grad, sier Stenseng .
AP170406 SV er tydelige på at de ønsker ny regjering ledet av Støre, men vi skal forhandle med dem som vil når valgresultatet ligger på bordet, sier Stenseng .
AP170406 Partisekretær Kjersti Stenseng ( Ap ) mener likevel folk er klare for regjeringsskifte : ¶
AP170406 Ap og partiets partisekretær Kjersti Stenseng er gira på regjeringsskifte.
AP170406 - Hareide er tydelig på at han er åpen for andre løsninger, men jeg har respekt for at de gjør sine valg, sier Stenseng .
AA170331 Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier ledelsen har full tillit til måten ordfører Rita Ottervik har håndtert Kystad-saken på.
AA170331 Partisekretær Kjersti Stenseng , stiller seg helt og fullt bak ordfører Rita Ottervik i Kystad-saken - en sak som splitter lokallaget.
AA170331 Partisekretær Stenseng vi ikke svare direkte på hvorvidt en oppstart av en korrupsjonsetterforskning vil kunne skade partiet seks måneder før valget.
AA170331 Jeg tror at velgerne i Trondheim fortsatt er enige i at skole, eldre og helse er viktigere enn skattekutt, sier Stenseng .
AA170331 Jeg tror at den åpenheten og viljen til å få frem fakta som Rita Ottervik har vist er klok, sier Stenseng .
AA170331 - Slik saken står, mener jeg det er bra at den blir etterforsket slik at de faktiske forhold blir klarlagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til Adresseavisen.
DA170319 Så blir det opp til landsmøtet i april å avgjøre, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
DA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag, sier Stenseng .
AA170319 Så blir det opp til landsmøtet i april å avgjøre, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
AA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag, sier Stenseng .
DA170316 Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng , til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170313 ¶ AVKLARING : Kjersti Stenseng , partisekretær i Arbeiderpartiet, oppfordrer Høyre til å avklare sitt standpunkt om søndagsåpent.
DB170313 Men det har vi ikke fått svar på, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.
DB170313 Kjersti Stenseng mener at hun ikke har fått svar på hva Høyre mener.
DB170313 - Det har en verdi i et samfunn som vårt at vi har én felles annerledesdag i en uke av hverdager, hvor både folk og samfunn har hvilepuls, sier Kjersti Stenseng .
DB170313 » - Så langt har jeg ikke sett noe tydelighet fra Høyre i denne saken, og det kan virke som om denne tåkete formuleringen er lagt inn i programmet for å ta oppmerksomheten fra hva partiet egentlig mener om søndagsåpent, sier Kjersti Stenseng .
VG170227 Han er samboer med partisekretær Kjersti Stenseng , som altså har en av de mektigste postene i partiet. * 1 Da Anniken Huitfeldt var kulturminister, var Stenseng politisk rådgiver i departementet.
VG170227 * 1 Da Anniken Huitfeldt var kulturminister, var Stenseng politisk rådgiver i departementet.
DB170224 Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng til Dagbladet.
DB170224 Kjersti Stenseng konstaterer at det er flere alernativer.
DB170224 IKKE FORNØYD : - Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng .
DB170224 Det er ikke et flertall for den sittende regjeringen, slår partisekretær Stenseng fast.
AP170223 - Vi står fast på vårt budskap og vil fortsette med våre hovedsaker fram mot valget, sier Stenseng .
AP170223 - Dette er ikke en spesielt god måling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
AP170223 Stenseng vil ikke være med på at de har gjort store endringer i enkeltsaker som kommunesammenslåinger og et klart " Ja til EU ".
VG170222 Siv Jensen : - Morna, Jens ! Stenseng vil ikke være med på at de har gjort store endringer i enkeltsaker som kommunesammenslåinger og et klart « Ja til EU ».
VG170222 - Vi står fast på vårt budskap og vil fortsette med våre hovedsaker fram mot valget, sier Stenseng .
VG170222 - Dette er ikke en spesielt god måling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
DB170222 - Vi står fast på vårt budskap og vil fortsette med våre hovedsaker fram mot valget, sier Stenseng .
DB170222 - Dette er ikke en spesielt god måling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
DB170222 Stenseng vil ikke være med på at de har gjort store endringer i enkeltsaker som kommunesammenslåinger og et klart « Ja til EU ».
AA170222 - Vi står fast på vårt budskap og vil fortsette med våre hovedsaker fram mot valget, sier Stenseng .
AA170222 - Dette er ikke en spesielt god måling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til avisen.
AA170222 Stenseng vil ikke være med på at de har gjort store endringer i enkeltsaker som kommunesammenslåinger og et klart " Ja til EU ".
DB170219 - I likhet med SMK forventer også vi at politiet følger opp denne saken, sier partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng , til Dagbladet.
AA170218 Men det er partiets linje som gjelder, og det er den jeg redegjør for, repliserte partisekretær Kjersti Stenseng . ( ©NTB ) ¶
AA170218 Han viser til striden mellom Aps partisekretær Kjersti Stenseng og hennes forgjenger i jobben, Oslos byrådsleder Raymond Johansen.
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
DN170217 Regjeringens forslag er ikke av et omfang som kan karakteriseres som omfattende, sier Stenseng .
DN170217 Men regjeringens forslag innebærer ikke " omfattende utflytting ", slik Stenseng ser det.
DN170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
DN170217 Ap-sekretær Kjersti Stenseng slår fast at partiet er positivt til utflytting av statlige arbeidsplasser.
AA170217 Regjeringens forslag er ikke av et omfang som kan karakteriseres som omfattende, sier Stenseng .
AA170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Stenseng til NTB.
AA170217 Den tidligere Ap-sekretæren er helt uenig med sin etterfølger Kjersti Stenseng i synet på hva som er " omfattende utflytting " av statlige arbeidsplasser.
AP170131 Kjersti Stenseng
AP170131 Han henviser til partisekretær Kjersti Stenseng .
DB170126 Ketil Solvik-Olsen poengterer at han, i likhet med gudbrandsdølen Kjersti Stenseng og hallingdølen Trond Helleland, har røttene sin i bygde-Norge.
DB170126 ( Dagbladet ) : Tidligere i uka anklaget partisekretær Kjersti Stenseng regjeringen for distriktsfiendtlig politikk, med 15 eksempler.
DB170123 ¶ TILBAKEVISER : Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tilbakeviser kritikken fra Ap-sekretær Kjersti Stenseng .
DB170123 ¶ SJEFEN : Kjersti Stenseng , partisekretær i Ap, er klar for en tøff valgkamp, som hun håper skal bane vei for regjeringsskifte i september.
DB170123 Vi skal ikke konservere Norge slik det ser ut i dag, men satse over hele landet og ta i bruk de mulighetene som finnes, spesielt i ny teknologi, sier Kjersti Stenseng .
DB170123 Landet trenger en ny regjering, sier Kjersti Stenseng .
DB170123 LEGENDEN : Bysten av Arbeiderpartiets legendariske partisekretær Haakon Lie har fått sin plass ved inngangen til partisekretærkontoret, som Kjersti Stenseng overtok i 2015.
DB170123 Jeg synes det er rart at omstilling er deres nye moteord når de ikke klarer å skape flere arbeidsplasser, sier Kjersti Stenseng .
DB170123 Jeg gikk selv på en barneskole med åtte elever og syntes det var en befrielse da jeg ble flyttet over til en skole med 100 elever, selv om bussturen ble litt lenger, forteller Kjersti Stenseng .
DB170123 Ifølge SSB er offentlige investeringer femten ganger mer lønnsomt for å skape jobber i det private enn å gi skattekutt, sier Kjersti Stenseng .
DB170123 Digital infrastruktur er like elementær som vann og kloakk, sier Kjersti Stenseng . 20 milliarder ¶
DB170123 - Jeg mener det skal være godt å bo over hele landet, denne regjeringens politikk er distriktsfiendtlig og kortsiktig, sier Kjersti Stenseng .
DB170123 - Jeg har som mål å besøke alle våre to hundre ordførere og plotte dem inn i tur og orden, sier Stenseng og peker på de røde magnetbrikkene på kartet.
DB170123 - Distriktspolitikken blir en rød tråd i det nye partiprogrammet vårt, sier Stenseng .
DB170123 - Det holder at jeg har historien med meg, jeg trenger ikke at Haakon puster meg i nakken i tillegg, sier Kjersti Stenseng , smilende med gudbrandsdalsdialekten intakt.
DB170123 Stenseng mener at bredbånd er det mest illustrerende eksempelet på hvordan regjeringen svikter bygde-Norge.
AP170122 Kjersti Stenseng
AP170122 Ap-partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer slik : ¶
DN170113 Aps partisekretær Kjersti Stenseng håper partiet får flere medlemmer overt tid.
DN170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
DB170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng .
AP170110 Vi ønsker å være venner med Rema, men er ikke « bestevenner » med dem, sier Stenseng .
AP170110 - Det stemmmer, sier pressevakt Sverre Stenseng i Tine.
AP170110 Vi ønsker å være venner med Rema, men er ikke « bestevenner » med dem, sier Stenseng .
AP170110 - Det stemmmer, sier pressevakt Sverre Stenseng i Tine.
AP170110 Vi ønsker å være venner med Rema, men er ikke « bestevenner » med dem, sier Stenseng .
AP170110 - Det stemmmer, sier pressevakt Sverre Stenseng i Tine.
AP170110 Vi ønsker å være venner med Rema, men er ikke « bestevenner » med dem, sier Stenseng .
AP170110 - Det stemmmer, sier pressevakt Sverre Stenseng i Tine.
AP160816 Den andre nestlederen, Trond Giske ( 49 ), har sammen med partisekretær Kjersti Stenseng ( 41 ) et spesielt ansvar for å planlegge valgkampen.
AP160709 Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet forklarer nedturen for sitt parti med at de har jobbet mye med brede forlik og dermed blitt utydelige.
AP160709 Høyres Nikolai Astrup gleder seg over fremgang på 2,9 prosentpoeng til 25,9 prosent og synes kritikken fra Stenseng er « en veldig spesiell måte » å forklare en meningsmåling på.
AP160709 - Vi har en høyreside som er ganske tøff i sine personangrep, karakteristikker og stemplinger, og det ser vi at setter seg, sier Stenseng til Klassekampen.
AP160709> - Vi har en høyreside som er ganske tøff i sine personangrep, karakteristikker og stemplinger, og det ser vi at setter seg, sier Stenseng til Klassekampen.