DB171205 For et år siden sa han opp sin stilling, og under et utenlandsopphold på forsommeren ble han fratatt sitt ukrainske statsborgerskapet .
VG171204 Fratatt statsborgerskapet
DB171202 Derfor vekker det bredt folkelig engasjement når vel integrerte asylsøkere fratas statsborgerskapet og utvises etter 17 år her og når barn oppvokst i Norge sendes til land der de aldri har vært.
DB171130 Først etter bryllupet får vi trolig svar på hvorvidt Markle velger å beholde statsborgerskapet i USA eller ei.
DB171117 Det er svært inngripende for den enkelte å få statsborgerskapet tilbakekalt.
AP171105 Med et pennestrøk var statsborgerskapet fjernet, og de var stengt ute fra landet.
VG171031 Mahamud ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge, fordi myndighetene mener han oppga feil opprinnelsesland da han søkte asyl.
VG171031 Ifølge fjernsynskanalen mistet han først statsborgerskapet , deretter huset i Nittedal og til slutt arbeidstillatelsen.
VG171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men tapte i Oslo tingrett i mars.
VG171031 Derfor er han fratatt statsborgerskapet sitt.
DB171031 ¶ SØKER ASYL PÅ ISLAND : Mahad Abib Mahamud søkte staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB171031 Ifølge fjernsynskanalen mistet han først statsborgerskapet , deretter huset i Nittedal og til slutt arbeidstillatelsen.
DB171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DA171031 Ifølge fjernsynskanalen mistet han først statsborgerskapet , deretter huset i Nittedal og til slutt arbeidstillatelsen.
DA171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AP171031 Ifølge fjernsynskanalen mistet han først statsborgerskapet , deretter huset i Nittedal og til slutt arbeidstillatelsen.
AP171031 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet fikk i mars medhold i at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AP171030 Den eneste grunnen til at jeg fikk beholde det andre statsborgerskapet , var på grunn av et « smutthull » i lovgivningen som få kan benytte seg av.
DN171027 Men Joyce kan stille i gjenvalget, ettersom han har sagt fra seg det newzealandske statsborgerskapet som han uten å vite det hadde fått etter faren sin.
DN171027 Domstolen ble bedt om på vurdere statsborgerskapet til i alt sju politikere.
AP171027 Domstolen ble bedt om på vurdere statsborgerskapet til i alt sju politikere.
AP171025 Når en mann gifter seg med en kasteløs i Nepal, må han godkjenne statsborgerskapet hennes.
AP171025 Når en mann gifter seg med en kasteløs i Nepal, må han godkjenne statsborgerskapet hennes.
AP171011 Vi kan ikke gjøre folk statsløse, men vi kan frata dem statsborgerskapet dersom de har et annet, sier Listhaug.
AP171011 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK det er rett å hegne om det norske statsborgerskapet .
AP171011 Det følger både rettigheter og plikter med statsborgerskapet , og det mener vi har vært en god ordning, sier Vedum.
AP171011 Vi kan ikke gjøre folk statsløse, men vi kan frata dem statsborgerskapet dersom de har et annet, sier Listhaug.
AP171011 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK det er rett å hegne om det norske statsborgerskapet .
AP171011 Det følger både rettigheter og plikter med statsborgerskapet , og det mener vi har vært en god ordning, sier Vedum. | 30.000 hjertestartere er utplassert i Norge.
VG170912 Saakasjvili er fratatt statsborgerskapet i både Georgia og Ukraina, men tvang seg over grensa fra Polen søndag, omringet av tilhengere.
AA170912 Saakasjvili er fratatt statsborgerskapet i både Georgia og Ukraina, men tvang seg over grensa fra Polen søndag, omringet av tilhengere.
AP170910 Han var tidligere president i Georgia, der han også er blitt fratatt statsborgerskapet .
AP170910 Georgias tidligere president Mikhail Saakasjvili, som er fratatt statsborgerskapet i både Georgia og Ukraina, tok seg på dramatisk vis inn i Ukraina søndag.
AP170910 Der kan han risikere å bli pågrepet fordi ukrainske myndigheter har fratatt ham statsborgerskapet .
AA170910 Georgias tidligere president Mikhail Saakasjvili, som er fratatt statsborgerskapet i både Georgia og Ukraina, tok seg på dramatisk vis inn i Ukraina søndag.
VG170825 I fjor høst søkte han om å få tilbake statsborgerskapet sitt.
AP170824 | Her kan fremmedkrigere miste statsborgerskapet .
AP170814 Statsminister Malcolm Turnbull kan miste visestatsministeren sin - og det parlamentariske flertallet - dersom det doble statsborgerskapet gjør at Barnaby Joyce må trekke seg.
DB170807 Mange kommer fra land hvor det å være humanist, ateist eller ikke-troende kan koste dem statsborgerskapet , jobben, mulighet til utdanning og et anstendig familieliv.
DA170731 - Å være canadier er sterkere knyttet til statsborgerskapet .
AA170727 Beslutningen om at han skal miste det ukrainske statsborgerskapet kan bety at han blir utvist fra Ukraina.
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
DB170712 Schiff sier han er bekymret for at det fins flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for « en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet ».
AP170712 Schiff sier han er bekymret for at det finnes flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for " en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet ".
AA170712 Schiff sier han er bekymret for at det finnes flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for " en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet ".
VG170627 Derfor er han fratatt statsborgerskapet sitt.
DB170627 ¶ STATSBORGERSKAP : Mahad Abib Mahamud saksøkte staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
VG170617 I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
VG170617 Derfor er han fratatt statsborgerskapet sitt.
DB170616 Men jeg skjønner du har vært for opptatt med å lete etter grunner til å trekke tilbake statsborgerskapet til folk som har vært her i femten år...
VG170610 I mars ga Oslo tingrett norske myndigheter medhold i Utlendingsnemndas ( UNE ) vedtak om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren og å utvise ham etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet om at han kommer fra Somalia i asylsøknaden.
VG170610 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DB170610 Mahad Abib Mahamud saksøker staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
AA170609 Sandberg håper trusselen om å miste statsborgerskapet vil ha en avskrekkende effekt.
AA170609 Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.
AP170605 | Tyrkia advarer om at Gülen og flere andre kan miste statsborgerskapet
VG170531 Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering.
VG170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.
DB170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomit
DB170531 ( Dagbladet ) : Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne ta fra folk statsborgerskapet hvis en « framtidsrettet risikovurdering » betegner dem som en trussel mot Norge.
NL170519 Med statsborgerskapet får hun muligheten til å delta i BBCs sangkonkurranse i Cardiff fra 12. til 18. juni, hvor hun er en av ti som er kommet til finalen.
DB170513 Nå vil britene frata henne statsborgerskapet
DB170503 Med unntak av Fremskrittspartiet gikk samtlige partier i gårsdagens møte inn for en lovendring som skal sikre at barn og barnebarn ikke skal kunne miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.
VG170502 Stortingsflertallet sørger også for at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.
VG170502 I februar ble det dessuten kjent at tre generasjoner fra samme familie, totalt 12 personer, kan miste statsborgerskapet fordi UDI mener de har fått opphold på feil grunnlag.
VG170502 Han hevder selv han er fra Somalia, men myndighetene mener han er fra Djibouti, og har fratatt ham statsborgerskapet .
VG170502 Domstolene skal heretter avgjøre om noen kan fraktas statsborgerskapet sitt.
VG170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
AA170502 Stortingsflertallet sørger også for at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.
AA170502 I februar ble det dessuten kjent at tre generasjoner fra samme familie, totalt 12 personer, kan miste statsborgerskapet fordi UDI mener de har fått opphold på feil grunnlag.
AA170502 Han hevder selv han er fra Somalia, men myndighetene mener han er fra Djibouti, og har fratatt ham statsborgerskapet .
AA170502 Domstolene skal heretter avgjøre om noen kan fraktas statsborgerskapet sitt.
AA170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
DA170501 | Stortingspartiene enige om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet ¶
DA170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.
DA170501 Ifølge kanalen vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.
AP170501 | Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet ¶
AP170501 KrFs Hilde Frafjord Johnson mener det er urimelig at folk skal kunne fratas statsborgerskapet hvis det viser seg at deres foreldre eller besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.
AP170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.
AP170501 Ikke minst vakte det oppsikt at en familie på 12 personer som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
AP170501 Ifølge TV2 vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet hvis det kommer frem at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.
AA170501 | Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet ¶
AA170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Ifølge kanalen vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.
DB170430 Nå vil britene frata henne statsborgerskapet
DB170427 Nå vil britene frata henne statsborgerskapet
VG170418 Det har virkelig aldri falt meg inn at jeg skal bekymre meg for at norske myndigheter en dag skal komme på døra og frata meg statsborgerskapet , med henvisning til noe bestefaren min sa eller gjorde for mange tiår siden.
VG170418 Det burde egentlig være åpenbart, at dersom man skal frata en nordmann statsborgerskapet sitt - så må det være myndighetene som må bære søksmålsbyrden.
VG170411 Regjeringen foreslo før jul at norske fremmedkrigere skal miste statsborgerskapet .
VG170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
VG170407 Fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Jeg er norsk.
DB170407 Mahamud ble i fjor fratatt det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mente han hadde gitt uriktige opplysninger mot bedre vitende, og at han egentlig kom fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han gjentatte ganger har oppgitt.
DB170407 / Utlendingsnemnda for å få tilbake statsborgerskapet sitt, men tapte saken i Oslo tingrett, som fant UDI og UNEs vedtak gyldige.
AA170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder. ( ©NTB ) ¶
DB170406 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DB170406 Men det handler ikke om å frata noen statsborgerskapet .
DB170406 I noen andre land er det adgang til å frata statsborgerskapet administrativt, slik regjeringen nå har foreslått her.
DB170406 For kort tid siden strammet Danmark inn, og har fratatt statsborgerskapet til enkelte terrorister, sa konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ), til Dagbladet i går, i forbindelse med debatten om regjeringens forslag til endringer i statsborgerloven.
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170406 Det norske Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag går ut på å legge en ny § 26a og § 26b til dagens § 26 i statsborgerloven, slik at myndighetene vil få flere muligheter til å frata personer statsborgerskapet .
DB170406 Det betyr at personen ikke trenger å ha gjennomført en konkret, straffbar handling for å tape statsborgerskapet .
DB170406 Den ene var allerede dømt for terrorvirksomhet, og i forbindelse en ny sak om terrorvirksomhet, besluttet man å frata ham statsborgerskapet .
DB170406 - Man kan både bli dømt for kriminaliteten, og så kan man bli fratatt statsborgerskapet .
DB170405 Man skal ikke utelukke at personer bør fratas statsborgerskapet basert på en sannsynliggjøring av potensielle handlinger, som kan skade landets sikkerhet og interesser.
DB170405 I dag kan norske myndigheter frata en person statsborgerskapet, dersom personen ikke har løst seg fra et annet statsborgerskap eller statsborgerskapet bygger på uriktige opplysninger, gitt mot bedre vitende.
DB170405 I dag kan norske myndigheter frata en person statsborgerskapet , dersom personen ikke har løst seg fra et annet statsborgerskap eller statsborgerskapet bygger på uriktige opplysninger, gitt mot bedre vitende.
DB170405 For kort tid siden strammet Danmark inn, og har fratatt statsborgerskapet til enkelte terrorister, fortsetter Sandberg.
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170405 » - Det å frata en person statsborgerskapet er et svært alvorlig inngripen fra en stat.
DB170405 Hvorvidt det å frata folk statsborgerskapet kan være en rimelig straff for ekstreme handlinger, er en annen diskusjon.
DB170405 Du kan vinne vanvittige 660 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Statsborgerskapet er den formelle bekreftelsen på båndet mellom stat og borger.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 At statsborgerskapet er viktig for staten, og i så måte også ønskes å brukes aktivt i politikkutvikling, er rimelig.
DB170405 Hvorvidt det å frata folk statsborgerskapet kan være en rimelig straff for ekstreme handlinger, er en annen diskusjon.
DB170405 Du kan vinne vanvittige 660 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Statsborgerskapet er den formelle bekreftelsen på båndet mellom stat og borger.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 At statsborgerskapet er viktig for staten, og i så måte også ønskes å brukes aktivt i politikkutvikling, er rimelig.
AA170405 Venstre legger ikke bort forslaget om at domstolene må avgjøre om folk som mistenkes for å ha løyet om identiteten sin, skal miste statsborgerskapet .
AA170405 Mahamuds advokat Arild Humlen har vært i Djibouti og framskaffet nye dokumenter han mener knuser UNEs hovedbevis og sendte en begjæring til UNE om å omgjøre vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet .
AA170405 Mahamud gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt, men UNE og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DB170404 Det er helt uaktuelt for oss å blande de to sakene, og vi kommer alltid til å prøve å jobbe hardt for å finne best mulig løsning for denne gruppa, sier Skei Grande og sikter til personer som blir fratatt statsborgerskapet sitt.
AA170404 I tillegg trekker de fram alderstester som de mener er tvilsomme, og at folk som har bodd lenge i Norge, kan få statsborgerskapet trukket tilbake.
VG170402 Utgangspunktet for forslaget om å endre statsborgerskapsloven er bioingeniøren Mahad Mahamud ( 30 ), som blir fratatt statsborgerskapet sitt etter 16 år i Norge.
DB170401 « At en person A omfattes av inngangsvilkårene fordi han har ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, gjør at det kan fremstå usaklig å framdømme ham statsborgerskapet , når person B, som ellers stiller likt med A, ikke vil være omfattet fordi han eller hun har måttet frasi seg sitt tidligere statsborgerskap ved søknad om å få innvilg
DB170401 Når det er PSTs framtidsrettede risikovurdering som i hovedsak skal legges til grunn i saker som omfattes av ny § 26b, betyr det at den aktuelle personen ikke trenger å ha foretatt en konkret straffbar handling før statsborgerskapet tapes.
DB170401 I stedet for å gjennomgå en domstolprosess kan de bare benytte seg av § 26b - det foreligger ikke en straffesak, men de kan frata deg statsborgerskapet likevel, sier Høgberg til Dagbladet.
DB170401 I dag kan man frata statsborgerskap ved to tilfeller : Dersom personen ikke har løst seg fra et annet statsborgerskap når det norske tildeles, og dersom statsborgerskapet er bygget på uriktige opplysninger som er gitt mot bedre vitende.
DB170401 I begge de to nye paragrafene legges det til grunn at ingen kan fratas statsborgerskapet for handlinger eller fremferd utført før man har fylt 18 år.
DB170401 Formålet med bestemmelsen er å sikre Norge mot farlige personer og å sikre at det norske statsborgerskapet ikke brukes som et verktøy for å skade Norges interesser.
DB170401 Et av dem er at det andre landet som den aktuelle personen innehar statsborgerskap i, vil kunne frata personen statsborgerskapet før norske myndigheter gjør det.
DB170401 - Med § 26b overlates det nå til Justisdepartementet, på bakgrunn av denne helt generelle formuleringen, å beslutte hvem som bør tape statsborgerskapet fordi departementet vurderer deg som en risiko mot grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 - I § 26a viser man til tre kapitler i straffeloven, som man er nødt til å ha overtrådt før man kan miste statsborgerskapet .
DB170401 - I verste fall kan det oppstå et svarteper-spill der to stater konkurrerer om å frata en person statsborgerskapet først.
DB170401 » - Hvis en bestemt person bare har ett enkelt statsborgerskap, mens en annen person har dobbelt statsborgerskap, og disse to begår samme handling, om de for eksempel sitter på hver sin side av en mailutveksling PST vurderer, vil den ene kunne tape statsborgerskapet , men ikke den andre.
DA170327 Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine.
AP170327 UDI foreslår at selv om foreldrene mister sitt norske pass, skal UDI ikke automatisk ta statsborgerskapet fra deres barn.
AP170327 UDI foreslår at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må innlevere sine norske pass.
AP170327 Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge : « Skammelig » og « umenneskelig » ¶
AP170327 Mahad Adib Mahamud ( 30 ) mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all støtten.
AP170327 Les saken som opprørte Norge : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år ¶
AP170327 Det må mer til for å utvise dem som ikke selv har skyld i at statsborgerskapet er ugyldig.
AP170327 Barn/etterkommere skal ikke automatisk miste statsborgerskapet selv om foreldrene mister det.
AP170327 UDI foreslår at selv om foreldrene mister sitt norske pass, skal UDI ikke automatisk ta statsborgerskapet fra deres barn.
AP170327 UDI foreslår at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må innlevere sine norske pass.
AP170327 Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge : « Skammelig » og « umenneskelig » ¶
AP170327 Mahad Adib Mahamud ( 30 ) mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all støtten.
AP170327 Les saken som opprørte Norge : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år ¶
AP170327 Det må mer til for å utvise dem som ikke selv har skyld i at statsborgerskapet er ugyldig.
AP170327 Barn/etterkommere skal ikke automatisk miste statsborgerskapet selv om foreldrene mister det.
AA170327 Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine.
DA170325 Kjærligheten til Finland ble tent, og da den finske ambassadøren mange år senere fortalte at det var en åpning for å få tilbake statsborgerskapet takket Arno ja.
DB170324 Bryter du en lov, så skal du straffes - men du skal ikke kunne fratas statsborgerskapet .
DB170323 Det finnes ikke noen « straff » i å få statsborgerskapet tilbakekalt, nettopp av den enkle årsaken at norsk statsborgerskap er et privilegium denne gruppen aldri skulle hatt i utgangspunktet.
DB170323 Dermed er det ikke som straff å regne at statsborgerskapet tilbakekalles.
BT170322 TAPTE : Mahad Abib Mahamud saksøkte staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
DB170320 Nå mister også tre barn og barnebarn statsborgerskapet .
DB170320 Men jeg kan aldri miste statsborgerskapet , og jeg kan aldri utvises.
DB170320 Jeg kan utøve terror og angrep mot staten, svindle staten for millioner og milliarder, jeg kan lyve, stjele og drepe, men statsborgerskapet , det mister jeg aldri - uansett hvor mye galt jeg gjør mot landet mitt.
BT170318 Dommeren konkluderte med han lyver og at myndighetene gjør rett i å ta fra ham statsborgerskapet .
AP170318 For nordmenn som er bosatt i utlandet vil det også være en fordel å beholde statsborgerskapet selv om man skulle få et annet.
AP170318 Den påtroppende statsministeren i Somalia har norsk statsborgerskapet .
VG170315 Bakgrunn : Fratatt statsborgerskapet - må ut etter 27 år i Norge ¶
DB170315 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bruker nå langt større ressurser enn før, på å undersøke tidligere innvilgede saker og vurdere om statsborgerskapet skal trekkes tilbake.
DB170315 Når barnet har fått statsborgerskapet på grunn av et ugyldig vedtak for mor eller far, svikter også grunnlaget for barnets norske statsborgerskap.
DB170315 Mandag tapte Mahad Abib Mahamud sitt søksmål mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), som han mente feilaktig har trukket tilbake statsborgerskapet hans.
VG170313 Myndighetene har fått medhold i vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren Mahad Mahamud.
VG170313 Mahamud ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge, fordi myndighetene mener han oppga feil opprinnelsesland da han søkte asyl.
VG170313 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
SA170313 Så de som måtte være uenige i at han er utvist og at han mister statsborgerskapet , må rette kritikken mot lovgiverne, sier hun til TV 2.
SA170313 Den 30 år gamle bioingeniøren reiste sak mot UNE for å få tilbake statsborgerskapet han ble fratatt i fjor etter 16 år i Norge, etter at myndighetene fikk tips om at han hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.
SA170313 - Det å miste statsborgerskapet er en av det alvorligste reaksjonene du kan få mot deg.
FV170313 Så de som måtte være uenige i at han er utvist og at han mister statsborgerskapet , må rette kritikken mot lovgiverne, sier hun til TV 2.
FV170313 Den 30 år gamle bioingeniøren reiste sak mot UNE for å få tilbake statsborgerskapet han ble fratatt i fjor etter 16 år i Norge, etter at myndighetene fikk tips om at han hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.
FV170313 - Det å miste statsborgerskapet er en av det alvorligste reaksjonene du kan få mot deg.
DB170313 Mahamud saksøkte staten v./Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få statsborgerskapet tilbake, fordi han selv står fast ved at han ikke har gitt uriktige opplysninger.
DB170313 ( Dagbladet ) : I fjor mistet Mahad Abib Mahamud det norske statsborgerskapet sitt.
DB170313 VIL REISE HJEM : Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskapet , men varsler nå at han anker dommen.
DB170313 ( Dagbladet ) : I fjor mistet Mahad Abib Mahamud det norske statsborgerskapet sitt.
DB170313 Mahamud saksøkte staten v./Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få statsborgerskapet tilbake, fordi han selv står fast ved at han ikke har gitt uriktige opplysninger.
DB170313 ( Dagbladet ) : I fjor mistet Mahad Abib Mahamud det norske statsborgerskapet sitt.
DA170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
BT170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
AP170313 Saksøkte staten for å få tilbake statsborgerskapet
AP170313 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AP170313 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
AA170313 Så de som måtte være uenige i at han er utvist og at han mister statsborgerskapet , må rette kritikken mot lovgiverne, sier hun til TV 2.
AA170313 Bioingeniøren reiste sak mot UNE for å få tilbake statsborgerskapet han ble fratatt i fjor etter 16 år i Norge, etter at myndighetene fikk tips om at han hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.
AA170313 - Det å miste statsborgerskapet er en av det alvorligste reaksjonene du kan få mot deg.
AA170313 Så de som måtte være uenige i at han er utvist og at han mister statsborgerskapet , må rette kritikken mot lovgiverne, ikke mot forvaltningen, som har iverksatt gjeldende rett, understreker hun.
AA170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
SA170312 Landsmøtet vil også vurdere å innføre foreldelsesfrist i saker der man skal fratas statsborgerskapet .
FV170312 Landsmøtet vil også vurdere å innføre foreldelsesfrist i saker der man skal fratas statsborgerskapet .
DN170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
DB170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
AP170312 Landsmøtet vil også vurdere å innføre foreldelsesfrist i saker der man skal fratas statsborgerskapet .
AP170312 Saken der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud kan miste statsborgerskapet etter å ha bodd 17 år i Norge, har skapt stor debatt.
AP170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
AA170312 Saken der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud kan miste statsborgerskapet etter å ha bodd 17 år i Norge, har skapt stor debatt.
AA170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
DB170310 ¶ STATSLØS : Personer som får tilbakekalt statsborgerskapet sitt, blir beregnet som statsløse.
DB170310 Statsløs blir du dersom statsborgerskapet ditt blir tilbakekalt, og du ikke har et annet statsborgerskap du kan falle tilbake på.
DB170310 Personer kan få tilbakekalt statsborgerskapet sitt, dersom de har gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for forvaltningsprosessen - men ikke alltid.
DB170310 Etter at han i fjor mistet statsborgerskapet , har han saksøkt norske myndigheter for å få det tilbake.
DB170308 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170308 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170308 Mahamud har saksøkt norske myndigheter for å få statsborgerskapet tilbake, og dommen er ventet å falle fredag denne uka.
DB170308 ( Dagbladet ) : Mahad Abib Mahamud ( 30 ) har vært statsløs siden norske myndigheter fratok ham statsborgerskapet i fjor.
DB170307 Det er ikke sikkert de står i fare for å miste det norske statsborgerskapet , men de er redde allikevel.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å frata Mahad statsborgerskapet , men kom inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettssaken.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å frata Mahad statsborgerskapet , men kom inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettssaken.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten, for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
AA170305 Han viser til flere eksempler fra den siste tiden, blant annet familien som mistet statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
DB170302 - Våre reportasjer om de som mister statsborgerskapet , er korrekte og relevante.
VG170228 Mange av sakene hvor folk har mistet statsborgerskapet handler dessuten om proforma ekteskap i tillegg til dem som har oppgitt uriktige opplysninger om identitet.
VG170228 Les mer : Fratatt statsborgerskapet - må ut etter 27 år i Norge ¶
VG170228 I forarbeidene diskuteres likevel barn inngående, og det slås fra departementets side fast at barn mister statsborgerskapet om foreldrene jukser.
VG170228 En storfamilie på 12 står i fare for å miste statsborgerskapet fordi besteforeldrene oppga at de var statsløse mens de hadde jordansk statsborgerskap.
VG170228 Det er også bare de voksne som har fått statsborgerskapet tilbakekalt.
VG170228 Da vil barna som er født etter at det norske statsborgerskapet ble innvilget forbli norske.
VG170228 Statsborgerskapet kan gjøres ugyldig fra dato det tilbakekalles, og ikke fra søknadstidspunktet.
DB170228 Vurderes å innføre en regel om at man, dersom saken bringes inn for domstolene, beholder statsborgerskapet inntil saken er avgjort av tingretten.
DB170228 Mahad Mahamud i den såkalte Mahad-saken er for eksempel fratatt statsborgerskapet sitt til tross for at det ikke har falt dom i saken hans.
DB170228 Han mener det er særlig viktig å få gjort noe med det han kaller « arvesynden » - nemlig at barnebarn til innvandrere i Norge kan miste statsborgerskapet sitt hvis deres besteforeldre løy for 27 år siden, slik Aftenposten skrev før helga.
DB170228 ( Dagbladet ) : I løpet av våren skal Stortinget bestemme om UDI skal fratas retten til å tilbakekalle statsborgerskapet til personer som har løyet for å få opphold i Norge.
AA170228 Stortinget skal i løpet av våren avgjøre om UDI skal fratas retten til å tilbakekalle statsborgerskapet til personer som har løyet for å få opphold i Norge.
BT170227 Les saken som får 92-åringen fra Sandsli til å reagere : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
BT170227 Les saken som får 92-åringen fra Sandsli til å reagere : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
AP170227 « Bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper », sier jusprofessor Hans Petter Graver om fem norskfødte barn som sammen med foreldre og besteforeldre fratas statsborgerskapet .
AP170227 UDI presiserer nå på sine nettsider at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke også er blitt utvist fra Norge.
AP170227 Sammen med advokat Arild Karl Humlen har han saksøkt Staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
AP170227 Familien mister statsborgerskapet fordi de to besteforeldrene etter Utlendingsdirektoratets ( UDI ) vurdering kom med usanne opplysninger da de kom til Norge med sine tre barn i 1990.
AP170227 Det foreligger heller ingen oversikt over hvor mange som har fått opphold på nytt grunnlag etter først å ha mistet det norske statsborgerskapet .
AP170227 Det er folkeregisteret som avregistrerer statsborgerskapet som følge av at foreldrene har fått tilbakekalt sitt statsborgerskap.
AP170227 De var barn da de kom, men nå kan disse to brødrene og barna deres miste statsborgerskapet .
AP170227 At foreldrene senere mister statsborgerskapet endrer ikke dette, sier Graver.
DB170226 Å frata uskyldige mennesker statsborgerskapet har ikke bare betydning for de som rammes, for familiene, vennene og kjærestene.
SA170225 Høyre vil endre regelverket så barn og barnebarn ikke blir rammet når besteforeldrene mister statsborgerskapet .
DB170225 Nå ønsker utlendingsmyndighetene å frata ham og storfamilien statsborgerskapet .
DB170225 Han er svært skeptisk til at utlendingsmyndighetene nå ønsker å frata en storfamilie statsborgerskapet for noe deres bestefar i sin tid har gjort, uten at familien visste noe om dette.
DB170225 For to år siden ombestemte Utlendingsdirektoratet seg og vedtok å tilbakekalle statsborgerskapet hans.
DB170225 Argumentet for å sette en strek er at borgere ikke skal risikere at myndighetene skal kunne ta fra dem statsborgerskapet og utvise dem, ettersom regjeringer og politiske vinder skifter.
BT170225 Under rettssaken mellom staten og bioingeniøren Mahad Abib Mahamud, sprakk nok en kontroversiell sak i Aftenposten : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet .
BT170225 INGEN GRENSER : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet .
BT170225 Det er urimelig at flere generasjoner skal miste statsborgerskapet på grunn av gamle løgner.
BT170225 Under rettssaken mellom staten og bioingeniøren Mahad Abib Mahamud, sprakk nok en kontroversiell sak i Aftenposten : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet .
BT170225 INGEN GRENSER : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet .
BT170225 Det er urimelig at flere generasjoner skal miste statsborgerskapet på grunn av gamle løgner.
AP170225 I den vurderingen skal det også tas stilling til om vedkommende selv kan lastes for om statsborgerskapet ble gitt på feil grunnlag.
VG170224 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DB170224 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud ble fratatt det norske statsborgerskapet i fjor, fordi norske myndigheter mener han kommer fra Djibouti, og ikke Somalia, som han selv har oppgitt.
DB170224 Nå saksøker han staten for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170224 Som dere vet utmerket godt har landene omkring oss mye høyere terskler for å ta fra noen statsborgerskapet .
DB170224 Dere har nå lest om en familie som har mistet statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
AP170224 Abid Raja ( V ) mener at saken om familien som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge, kan bli en « skjebnesak » for samarbeidet mellom regjeringspartiene og Venstre.
AP170224 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AP170224 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
AP170224 Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge : « Skammelig » og « umenneskelig » ¶
AP170224 Høyre vil endre regelverket så barn og barnebarn ikke blir rammet når besteforeldrene mister statsborgerskapet .
AP170224 Dette er bakgrunnen : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge ¶
AP170224 Abid Raja ( V ) sa tidligere fredag at saken om familien som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge, kan bli en « skjebnesak » for samarbeidet mellom regjeringspartiene og Venstre.
AP170224 Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge : « Skammelig » og « umenneskelig » ¶
AP170224 Høyre vil endre regelverket så barn og barnebarn ikke blir rammet når besteforeldrene mister statsborgerskapet .
AP170224 Dette er bakgrunnen : Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge ¶
AP170224 Abid Raja ( V ) sa tidligere fredag at saken om familien som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge, kan bli en « skjebnesak » for samarbeidet mellom regjeringspartiene og Venstre.
AP170224 Aftenposten skrev torsdag om familien på 12 som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.
AP170224 Å rokke ved statsborgerskapsinstitusjonen kan føre til svekking av sikkerheten statsborgerskapet skal gi.
AA170224 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AA170224 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet .
VG170223 NTB : Frps innvandringspolitiske talsmann vil ta fra Hassan Ali Khaire, som er påtroppende statsminister i Somalia, det norske statsborgerskapet .
VG170223 | Fratatt statsborgerskapet - må ut etter 27 år i Norge ¶
VG170223 Selv om de har blitt fratatt statsborgerskapet , er det ikke reist noen utvisningssak mot søskenflokken og deres barn.
VG170223 Også Mahad Adib Mahamud ble fratatt statsborgerskapet .
VG170223 Frem til sin død i 2006 opplyste bestefaren aldri sønnen om at statsborgerskapet var innvilget, sier familien.
VG170223 - Jeg ønsker ikke å tigge om å få tilbake statsborgerskapet .
VG170223 I dag må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til Utlendingsnemnda ( UNE ) og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.
VG170223 Derfra har alle borgere like rettigheter, og statsborgerskapet kan ikke bare trekkes tilbake.
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud gjør seg klar til siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
VG170223 SISTE DAG : Advokatfullmektig Elise Nygård ( t.h ) og advokat Arild Karl Humlen før siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
VG170223 Mahamud er imidlertid ikke den eneste som har mistet statsborgerskapet sitt.
VG170223 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud deltar i det som er siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
VG170223 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
SA170223 | Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge ¶
SA170223 UDI tilbakeviser at man ikke går like grundig til verks når statsborgerskapet innvilges som når man inndrar det røde passet.
SA170223 Fakta : Hvor mange har fått tilbake statsborgerskapet i domstolene ?
SA170223 De vil si at personene ikke fikk tilbakekall, men fikk beholde statsborgerskapet .
SA170223 - Når barnet har fått statsborgerskapet på grunn av et ugyldig vedtak for mor eller far, svikter også grunnlaget for barnets norske statsborgerskap.
DB170223 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å ta fra Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet , men har kommet inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettsaken.
DB170223 Mahamud saksøker staten v/Utlendingsnemnda ( UNE ), etter at han i fjor ble fratatt statsborgerskapet , fordi norske myndigheter mener at han kommer fra Djibouti, og ikke Somalia, som han oppga da han kom til Norge i 2000.
DB170223 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) har saksøkt staten ved Utlendingsnemda ( UNE ), fordi statsborgerskapet hans i fjor ble tilbakekalt.
DB170223 Frps innvandringspolitiske talsmann vil ta fra Hassan Ali Khaire, som er påtroppende statsminister i Somalia, det norske statsborgerskapet . 49-årige Khaire ble utnevnt til statsminister av den somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed torsdag.
AP170223 Frps innvandringspolitiske talsmann vil ta fra Hassan Ali Khaire, som er påtroppende statsminister i Somalia, det norske statsborgerskapet .
AP170223 | Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge : « Skammelig » og « umenneskelig » ¶
AP170223 UDI presiserer nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.
AP170223 Samtidig som direktoratet inndrar parets norske pass, tilbakekalles også statsborgerskapet til deres barn, som var mindreårige da familien kom til Norge.
AP170223 Frps Mazyar Keshvari møtte tidligere i februar Mohamed Ahmed Abdi, som ble fratatt statsborgerskapet .
AP170223 UDI presiserer nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.
AP170223 Samtidig som direktoratet inndrar parets norske pass, tilbakekalles også statsborgerskapet til deres barn, som var mindreårige da familien kom til Norge.
AP170223 Frps Mazyar Keshvari møtte tidligere i februar Mohamed Ahmed Abdi, som ble fratatt statsborgerskapet .
AA170223 Frps innvandringspolitiske talsmann vil ta fra Hassan Ali Khaire, som er påtroppende statsminister i Somalia, det norske statsborgerskapet . 49-årige Khaire ble torsdag utnevnt til statsminister av den somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed.
VG170222 Derfor bygger statsborgerskapet hans på feil premisser, argumenterer advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten.
VG170222 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DB170222 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
DB170222 Mahad mistet i fjor statsborgerskapet og saksøker nå staten ved UNE for å få tilbake statsborgerskapet .
DB170222 Mahad mistet i fjor statsborgerskapet og saksøker nå staten ved UNE for å få tilbake statsborgerskapet.
AP170222 | Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge ¶
AP170222 UDI tilbakeviser at man ikke går like grundig til verks når statsborgerskapet innvilges som når man inndrar det røde passet.
AP170222 Fakta : Hvor mange har fått tilbake statsborgerskapet i domstolene ?
AP170222 De vil si at personene ikke fikk tilbakekall, men fikk beholde statsborgerskapet .
AP170222 - Når barnet har fått statsborgerskapet på grunn av et ugyldig vedtak for mor eller far, svikter også grunnlaget for barnets norske statsborgerskap.
VG170221 | Advokat : Mahad mistet statsborgerskapet etter feilstavelser ¶
VG170221 : Mahad Abib Mahamud, advokatfullmektig Elise Nygård og advokat Arild Karl Humlen, idet saken startet i Oslo tingrett, der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
VG170221 * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DB170221 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet , fordi norske myndigheter hevder han er fra Djibouti og ikke Somalia, som han oppga da han kom til Norge i 2000.
DB170221 I RETTEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
DB170221 ¶ DIREKTE : Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
DB170221 « UDI har tatt høyde for at det kan være plausible forklaringer på enkeltmomenter isolert sett, og viser til at det ikke er noen enkeltstående momenter i seg selv som er avgjørende i denne saken », skriver UDI og UNE i vedtaket hvor de tar fra Mahad statsborgerskapet .
AP170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.
AP170221 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i intervjuer med Mahamud og hans foreldre.
AA170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.
AA170221 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i intervjuer med Mahamud og hans foreldre.
AA170221 Forsvarerne mener at grunnlaget for å frata Mahamud statsborgerskapet er uriktig og at UNE i tillegg har brukt feil lovanvendelse i prosessen.
AA170221 30-åringen har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet .
VG170217 | Utøya-overlevende Mubarak ( 25 ) får tilbake statsborgerskapet
VG170217 I dag fikk han beskjeden han har drømt om : UNE har omgjort vedtaket og han får dermed statsborgerskapet sitt tilbake.
AA170217 Mubarak Ahmed Taleb ( 25 ), som gikk til sak for å få beholde statsborgerskapet sitt, får likevel bli i Norge etter at UNE har snudd i saken.
AA170217 I 2015 mistet han statsborgerskapet , og tirsdag ble det kjent at han ville gå til sak for å få det tilbake.
AA170217 Fredag opplyste NRK at Utlendingsnemnda ( UNE ) har snudd i saken og likevel ikke vil tilbakekalle statsborgerskapet .
VG170210 Les mer : Fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge ¶
VG170209 Å frata en person statsborgerskapet , og kanskje til og med gjøre vedkommende statsløs, er et av de alvorligste inngrepene myndighetene kan gjøre.
VG170209 Torsdag var det høring i saken, men domstolene selv vil slett ikke at alle som risikerer å bli fratatt statsborgerskapet , skal få saken sin opp for retten, melder NTB.
VG170209 Med dagens ordning må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til UNE og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.
VG170209 - Den gamle loven om statsborgerskap fra 1950 hadde ingen egne bestemmelser om tilbakekall, men personer som hadde oppgitt feil identitet fikk også da tilbakekalt statsborgerskapet med hjemmel i forvaltningsloven, skriver seksjonssjefen.
VG170209 I januar ble det klart at alle opposisjonspartiene - inkludert Venstre og KrF - akter å støtte et forslag om at en domstol skal prøve saken dersom noen står i fare for å miste statsborgerskapet .
VG170209 Domstolene vil slett ikke at alle som risikerer å bli fratatt statsborgerskapet , skal få saken sin opp for retten.
VG170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet .
VG170209 30-åringen har saksøkt staten for å ha fratatt ham statsborgerskapet etter å ha bodd i landet i 17 år.
SA170209 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, født i New York, dropper det amerikanske statsborgerskapet for å vise sin lojalitet til hjemlandet.
SA170209 Men hun mistet ikke statsborgerskapet , som de aller fleste gjør hvis de lyver som Ali Hirsi ( kanskje fordi hun ikke lenger var muslim ).
SA170209 Hun mistet ikke statsborgerskapet , som de aller fleste gjør viss de lyver som Ali Hirsi.
DN170209 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, født i New York, dropper det amerikanske statsborgerskapet for å vise sin lojalitet til hjemlandet.
DA170209 I januar ble det klart at alle opposisjonspartiene - inkludert Venstre og KrF - akter å støtte et forslag om at en domstol skal prøve saken dersom noen står i fare for å miste statsborgerskapet .
DA170209 Domstolene vil slett ikke at alle som risikerer å bli fratatt statsborgerskapet , skal få saken sin opp for retten.
DA170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet .
DA170209 30-åringen har saksøkt staten for å ha fratatt ham statsborgerskapet etter å ha bodd i landet i 17 år.
DB170208 Keshvari har kritisert TV 2 for det han beskriver som uthenging av Sylvi Listhaug i en reportasjeserie som tar for seg historier til personer i Norge som risikerer å miste statsborgerskapet .
VG170204 Han ble fratatt statsborgerskapet sitt i april i fjor fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om hvor han kommer fra.
VG170204 Bakgrunn : Fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge ¶
DB170204 Han ble fratatt statsborgerskapet sitt i april i fjor fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om hvor han kommer fra.
AP170204 Han ble fratatt statsborgerskapet sitt i april i fjor fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om hvor han kommer fra.
AP170204 Den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abid Mahamud ble fratatt statsborgerskapet sitt fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland.
AA170204 Mahad Abid Mahamud har saksøkt staten for å få kjent vedtaket om å frata ham statsborgerskapet ugyldig.
AA170204 Han ble fratatt statsborgerskapet sitt i april i fjor fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om hvor han kommer fra.
DB170203 ¶ Fakkeltog : Mahad Abib Mahamud ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge.
BT170202 Han har bodd i Norge i 17 år, men UDI har nå tatt fra ham statsborgerskapet etter anonyme tips om at han jukset da han kom til landet.
DB170131 Hovedregelen for å få norsk statsborgerskap er imidlertid at man skal si fra seg statsborgerskapet til sitt fødeland.
DN170129 For eksempel kan en som har fått innvilget asyl i Norge, ha dobbelt statsborgerskap dersom det av sikkerhetsgrunner er umulig å løses fra det gamle statsborgerskapet .
DN170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet , men komplettere det.
DB170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet , men komplettere det.
DB170124 En bør bare kunne fratas statsborgerskapet etter dom Leder ¶ | - Jeg ble overrumplet, men ikke sint ¶
DB170120 Det kan være saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger på falske opplysninger om identitet.
BT170120 Det har vært bred enighet i Stortinget om at personer som jukser seg til opphold og statsborgerskap i Norge, skal avdekkes, og at statsborgerskapet trekkes tilbake.
DB170119 I vedtaket hvor UDI fratar Mahad statsborgerskapet bemerker de at « moren også omtaler Mahad som Abdulkadir på slutten av intervjuet hvor hun sier at 'Abdulkadir har ikke sendt penger' » ¶
DB170119 ( Dagbladet ) : I fjor vår mistet Mahad Abib Mahamud ( 30 ) statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge.
AP170119 UDI mener han løy, og vil nå ta fra ham statsborgerskapet .
AP170119 Fredag går statsborgerskapet til Mahad Abib Mahamud ut.
AP170119 For tiden granskes rundt 500 saker der det kan ende med at det norske statsborgerskapet blir inndratt.
DB170118 Onsdag ble det klart at KrF sørger for flertall på Stortinget om at domstolene skal prøve saken dersom noen står i fare for å miste statsborgerskapet .
DB170118 Han er fratatt statsborgerskapet fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk norsk statsborgerskap.
DB170118 Etter lang botid i landet skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet , selv om det blir avslørt at man løy i søknaden.
DB170118 « Det kan være saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger på falske opplysninger om identitet », skriver Forfang.
DB170118 Utspillet kom etter at UDI og UNE gjorde det klart at de ønsket å ta fra Mahad statsborgerskapet .
DB170118 UDI-direktøren merker seg at mange er opptatt av at personer kan miste statsborgerskapet etter å ha bodd i Norge i mange år.
DB170118 UDI vurderer også å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 andre som de mener ikke har snakket sant.
DB170118 Han er fratatt statsborgerskapet fordi norske myndigheter mener at han kommer fra Djibouti, og ikke Somalia, som han flere ganger har oppgitt.
DB170118 Etter et visst antall år, skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet - selv om man opprinnelig løy på søknaden sin, skriver NTB.
DB170118 Mahad-saken var også noe av bakgrunnen til forslaget om å frata UDI retten til ta statsborgerskapet fra folk, som det i dag er flertall for i Stortinget.
DB170118 I forbindelse med saken om 30 år gamle Mahad Abib Mahamud som i fjor ble fratatt statsborgerskapet sitt fordi norske myndigheter mente han hadde løyet om opprinnelsesland, har UDI varslet at de vurderer å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 andre som de mener ikke har snakket sant.
DB170118 I forbindelse med saken om 30 år gamle Mahad Abib Mahamud som i fjor ble fratatt statsborgerskapet sitt fordi norske myndigheter mente han hadde løyet om opprinnelsesland, har UDI varslet at de vurderer å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 andre som de mener ikke har snakket sant.
BT170118 Flere appellanter kritiserte også praksisen med å frata personer statsborgerskapet fordi de skal ha løyet om sin identitet da de kom til Norge.
BT170118 Etter 17 år i Norge ble han fratatt statsborgerskapet fordi utlendingsmyndighetene mener han løy da han søkte asyl som 14-åring.
BT170118 Det betyr at man etter et visst antall år ikke lenger risikerer å miste statsborgerskapet , selv om det blir avslørt at man løy i søknaden.
BT170118 - De baserer seg på rykter, anonyme tips og tvilsomme kilder når de tar statsborgerskapet fra folk, sier Abdul Ahmed.
BT170118 Å ta fra noen statsborgerskapet er en så dramatisk handling at det er gode grunner til å ha en annen type prosess enn den man har i dag.
AP170118 UDI mener han løy, og vil nå ta fra ham statsborgerskapet .
AP170118 Etter lang botid i landet skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet , selv om det blir avslørt at man løy på søknaden sin.
AP170118 Derfor fratas han statsborgerskapet og mister arbeidstillatelsen.
AP170118 De seks partiene som nå går sammen om å endre reglene angriper altså ikke begrunnelsen for å miste statsborgerskapet - at man har oppgitt uriktige opplysninger og/eller fortiet opplysninger - men de mener en domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevis i slike saker.
AP170118 - Måten dette er blitt praktisert på er at vi har gitt en beskjed til folk som har fått norsk statsborgerskap om at de aldri kan være helt trygge - en dag kan noen komme og ta fra dem statsborgerskapet , sier Holmås.
DB170117 - Jeg ble fratatt statsborgerskapet og rettigheten til behandling selv om jeg slet med psykiske problemer etter Utøya.
DB170117 ( Dagbladet ) : I fjor vår ble 30 år gamle Mahad Abib Mahamud fratatt det norske statsborgerskapet sitt fordi UDI og UNE mener at han kommer fra det afrikanske landet Djibouti, og ikke Somalia, som han oppga i asylsøknaden sin.
DB170117 Når utlendingsforvaltningen fratar deg retten til å arbeide i samme slengen som de tar statsborgerskapet ditt, blir det enda vanskeligere.
DB170117 Konsekvensene av et tap av statsborgerskapet vil ofte være mer alvorlige og dermed mer urimelige jo lenger en person har vært her.
DB170117 For det tredje : Ingen bør miste statsborgerskapet på grunn av indisier eller løselige, såkalt « kumulative » vurderinger uten håndfaste bevis.
DB170117 For det første må ingen miste statsborgerskapet hvis dette betyr at de blir statsløse.
DB170117 Ett av de styggeste tilfellene var da Utøya-overlevende Mubarak Haji Ahmed mistet statsborgerskapet fordi hans far og eldre bror hadde løyet om at de var fra Somalia, mens de var fra Djibouti.
DB170117 Utlendingsdirektoratets vedtak om å ta fra Mahad Abib Mahamud, som har levd 17 år i Norge, statsborgerskapet har skapt mye debatt.
DB170117 Det er grunn til å mene at det å miste statsborgerskapet er en så alvorlig inngripen i et menneskes liv at det bare bør skje ved dom.
AP170116 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170116 Ifølge et svarbrev fra Listhaug i desember til Aps Kari Henriksen, ble minst 65 personer fratatt statsborgerskapet i fjor.
AP170116 Elden : Regjeringen bryter loven ved å frata Mahamud statsborgerskapet
AP170116 De fem partiene angriper ikke begrunnelsen for å miste statsborgerskapet - at man har oppgitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger - men de mener en domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevis i slike saker.
AP170116 Å oppgi feil opplysninger i en asylsøknad kan føre til at man mistet statsborgerskapet .
AP170116 Også Utlendingsdirektoratet kom søndag med en pressemelding der de presiserte at uriktige opplysninger om identitet kan være grunnlag for å miste statsborgerskapet , og at det har vært lang forvaltningspraksis.
AP170116 Jusprofessor Hans Petter Graver mener det ikke er nok å se på om noen har jukset med identiten alene for å frata statsborgerskapet .
AP170116 I helgen sa forsvarsadvokat John Christian Elden at det var ulovlig å frata noen statsborgerskapet dersom det betød at de ble statsløs.
AP170116 Han mener altså at man også må se på andre forhold rundt saken, som alder på asylsøkeren, og konsekvensene av å frata statsborgerskapet .
AP170116 - Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig.
AP170116 Staten har med andre ord ganske mange muligheter og god tid til å kontrollere opplysninger før statsborgerskapet innvilges.
AP170116 Det er uansett liten tvil om at statsborgerskapkonvensjonen åpner for at norske myndigheter kan frata personer som bevisst har gitt gale opplysninger statsborgerskapet , selv om de skulle bli statsløse.
AP170116 Dersom Mahamud bevisst har gitt uriktige opplysninger som har ført til at han har fått statsborgerskap, har utlendingsmyndighetene rett til å tilbakekalle statsborgerskapet . 3rd-party-bio ¶
AP170116 Dersom Mahamud bevisst har gitt uriktige opplysninger som har ført til at han har fått statsborgerskap, har utlendingsmyndighetene rett til å tilbakekalle statsborgerskapet .
AP170116 Dersom Mahamud bevisst har gitt uriktige opplysninger som har ført til at han har fått statsborgerskap, har utlendingsmyndighetene rett til å tilbakekalle statsborgerskapet .
DB170115 UDI vurderer for tiden å tilbakekalle statsborgerskapet i 500 saker, skrev Klassekampen lørdag.
DB170115 UDI mener vedtaket om å frata Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet er bygd på omfattende dokumentasjon.
DB170115 Utspillet kommer etter at UDI og UNE vil frata en 30 år gammel bioingeniør statsborgerskapet fordi både de og politiet mener han har snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte om asyl og da han søkte om statsborgerskap i Norge, som han fikk i 2008.
DB170115 UDI vurderer også å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 andre som de mener ikke har snakket sant.
DB170115 Solberg avviser påstander i pressen om at man er uten rettigheter når man fratas statsborgerskapet .
DB170115 - Loven UDI har forholdt seg til åpner for at statsborgerskapet kan tilbakekalles dersom vedtaket bygger på uriktige opplysninger.
DB170115 - Den som får statsborgerskapet tilbakekalt, har anledning til å få saken prøvd i Utlendingsnemnda og deretter i domstolene.
DB170115 I fjor tok de fra ham statsborgerskapet .
DB170115 Det er det advokat Arild Humlen kaller situasjonen en rekke personer har havnet i etter å ha blitt fratatt sitt norske statsborgerskap fordi UDI mener de løy om sin identitet da statsborgerskapet ble innvilget.
DB170115 Norske myndigheter vurderer nå å ta fra ytterligere 500 personer statsborgerskapet .
DB170115 Mahad-saken var også litt av bakgrunnen til forslaget om å frata UDI retten til ta statsborgerskapet fra folk, som det nå kan ligge an til flertall i Stortinget for.
DB170115 Mahad Mahamud bor og jobber i Norge fortsatt, og har ikke reist ut av landet til utreisefristen han fikk da norske myndigheter tok statsborgerskapet hans i fjor.
DB170115 Han er en av drøyt 135 mennesker som har blitt fratatt statsborgerskapet siden 2012 og en av 65 mennesker i fjor.
DB170115 De tok i fjor vår fra ham statsborgerskapet , fordi UDI og UNE mener han egentlig er fra nabolandet Djibouti.
DB170115 ( Dagbladet ) : Saken om bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ( 30 ), som er blitt fratatt statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge, har vakt oppsikt siden TV2 først omtalte den fredag.
DB170115 Men statsborgerskapet for enkelte avviste er umulig å fastslå, til noen land er det umulig å sende folk tilbake på grunn av forholdene der og til noen land går bistanden til krefter som kjemper for å fremme menneskerettigheter og demokrati som neppe bør straffes.
AP170115 Vil ikke rettssikkerheten bedre ivaretas dersom det å frata statsborgerskapet skjer ved dom ?
AP170115 UDI vurderer for tiden å tilbakekalle statsborgerskapet i 500 saker, skrev Klassekampen lørdag.
AP170115 Statsborgerloven gir anledning til å tilbakekalle statsborgerskapet i slike tilfeller.
AP170115 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) avviser at det er for lett å miste statsborgerskapet .
AP170115 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170115 Ifølge et svarbrev Listhaug i desember sendte til Aps Kari Henriksen ble minst 65 personer fratatt statsborgerskapet i fjor.
AP170115 Hun påpeker også at en utredning ( NOU 2015:4 ) om å frata statsborgerskapet fra folk som hadde begått terrorhandlinger bidro til at politikerne fikk oversikt over forholdene i andre land og ga noen nye innfallsvinkler.
AP170115 Flere av dem som er fratatt statsborgerskapet kan ikke returneres.
AP170115 Derfor fratas han statsborgerskapet og mister arbeidstillatelsen.
AP170115 De fem partiene angriper altså ikke begrunnelsen for å miste statsborgerskapet - at man har oppgitt uriktige opplysninger og/eller fortiet opplysninger - men de mener en domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevis i slike saker.
AP170115 Vil ikke rettssikkerheten bedre ivaretas dersom det å frata statsborgerskapet skjer ved dom ?
AP170115 UDI vurderer for tiden å tilbakekalle statsborgerskapet i 500 saker, skrev Klassekampen lørdag.
AP170115 Statsborgerloven gir anledning til å tilbakekalle statsborgerskapet i slike tilfeller.
AP170115 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) avviser at det er for lett å miste statsborgerskapet .
AP170115 Mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all den varme støtten ¶
AP170115 Fredag fortalte TV 2 historien til Mahad Adib Mahamud ( 30 ), en bioingeniør som jobber på Oslo universitetssykehus og som etter 17 år i Norge kommer til å miste statsborgerskapet .
AP170115 Mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all den varme støtten ¶
AP170115 Fredag fortalte TV 2 historien til Mahad Adib Mahamud ( 30 ), en bioingeniør som jobber på Oslo universitetssykehus og som etter 17 år i Norge kommer til å miste statsborgerskapet .
DB170114 UDI påstår at han løy seg til norsk statsborgerskap da han kom som enslig mindreårig asylsøker, skriver TV 2, og Sophie Elise er nå forbanna for at UDI har tatt fra ham det norske statsborgerskapet , og går til hardt angrep mot spesielt Listhaug.
AP170114 | Mahad Adib Mahamud ( 30 ) mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all den varme støtten ¶
AP170114 UDI mener at han løy om statsborgerskapet da han kom til Norge.
AP170114 Fredag fortalte TV 2 historien til Mahad Adib Mahamud ( 30 ), en bioingeniør som jobber på Oslo universitetssykehus og som etter 17 år i Norge kommer til å miste statsborgerskapet .
AP170114 Det er ikke slik at folk blir fratatt statsborgerskapet uten bevis.
AP170114 januar mister jeg statsborgerskapet mitt og retten til å arbeide.
AP170114 | Mahad Adib Mahamud ( 30 ) mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge : - Takk for all den varme støtten ¶
AP170114 UDI mener at han løy om statsborgerskapet da han kom til Norge.
AP170114 Fredag fortalte TV 2 historien til Mahad Adib Mahamud ( 30 ), en bioingeniør som jobber på Oslo universitetssykehus og som etter 17 år i Norge kommer til å miste statsborgerskapet .
AP170114 Det er ikke slik at folk blir fratatt statsborgerskapet uten bevis.
AP170114 januar mister jeg statsborgerskapet mitt og retten til å arbeide.
AP170102 Tilsvarende må de som søker om å få innvilget søknaden om norsk statsborgerskap, gi fra seg det opprinnelige statsborgerskapet sitt.
AP160821 Marshall minner om at Trump satte spørsmålstegn ved statsborgerskapet til USAs første svarte president, hevder at han flørter med åpenlyse rasister og er saksøkt for diskriminering på boligmarkedet.
AP160516 I USA er de tilsvarende kravene og forventningene en « tynn identitet » : At du tilslutter deg fullt ut noen basale amerikanske verdier og samtidig at du kaller deg og ser deg fullt ut som amerikaner når du får statsborgerskapet .
SA160209 Hvis et barn ikke får det andre lands statsborgerskap automatisk, men senere søker om dette, går det norske statsborgerskapet automatisk tapt, sier presserådgiver John Olav Kroken i UDI.
FV160209 Hvis et barn ikke får det andre lands statsborgerskap automatisk, men senere søker om dette, går det norske statsborgerskapet automatisk tapt, sier presserådgiver John Olav Kroken i UDI.
AP160209 Hvis et barn ikke får det andre lands statsborgerskap automatisk, men senere søker om dette, går det norske statsborgerskapet automatisk tapt, sier presserådgiver John Olav Kroken i UDI.
AP160208 For hva i alle dager skal fødelandet og statsborgerskapet være ?
AA160208 For hva i alle dager skal fødelandet og statsborgerskapet være ?
AP160128 Vi har i denne statistikken valgt å ta utgangspunkt i statsborgerskapet til dem som begår kriminalitet, og ikke fødelandet. 3rd-party-bio ¶
AP160128> Vi har i denne statistikken valgt å ta utgangspunkt i statsborgerskapet til dem som begår kriminalitet, og ikke fødelandet. 3rd-party-bio ¶
AP160128> target="avis" href= Vi har i denne statistikken valgt å ta utgangspunkt i statsborgerskapet til dem som begår kriminalitet, og ikke fødelandet. 3rd-party-bio ¶