VG170913 De var alle, som Jonas, svært dyktige og tillitvekkende statministeremner .