DA171029 Vareide medgir at effektiviseringskravet på 0,7 prosent i Stavanger ligger høyere enn statens krav på 0,5 prosent, men peker på at Stavanger med en skatteinngang på 130 prosent av landsgjennomsnittet har marginer å gå på.
DN170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
DN170722 Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn ( SNO ) til NRK.
DN170722 - Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.
DN170722 Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske.
DB170722 En befolkningsundersøkelse utført av TNS Gallup for Human-Etisk Forbund i 2016, viser også at 58 prosent mener statens verdigrunnlag bør være demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
DB170722 12 prosent mener statens grunnlag bør være vår kristne og humanistiske arv, og 22 vil ha både demokratiske og kristne verdier.
AA170722 Leif Jarle Bergseth, avdelingsingeniør ved utekontroll i Statens vegvesen, reagerer på det han får se i videoen.
AA170722 Ulykken etterforskes videre av politiet i Gjøvik og ulykkesgruppa i Statens vegvesen.
AA170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
AA170722 Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn ( SNO ) til NRK.
AA170722 - Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.
AA170722 Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske.
VG170721 Dette svekker statens troverdighet blant en allerede utsatt gruppe.
DB170720 Forsker Annechen Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) viser i sin studie « Mat, måltid og moral » ( 2015 ) at svært mange nordmenn har endret kostholdet og synet på mat siden begynnelsen av 2000-tallet.
VG170719 Statens vegvesen var på ulykkesstedet i ettermiddag for å gjøre oppmålinger og undersøkelser.
VG170719 Vi visste jo at det var en viss interesse, men dette har sprengt alle prognoser og estimater fra første stund, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
VG170719 Skal bidra til økt trafikksikkerhet ¶ Statens vegvesen har ikke full oversikt ennå, men tror ordingen først og fremst er populær blant menn, og særlig de yngre.
VG170719 Han kan nå skilte med livretten sin på bilskiltet etter å ha punget ut 9000 kroner til Statens vegvesen.
DB170719 EU er svært kritiske til Israels okkupasjon av Vestbredden, til statens bygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden og blokaden rundt et av verdens mest overbefolkede områder, Gaza.
DB170719 Ifølge Statens vegvesen er det bare tillatt å starte og avslutte en samtale mens mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller om den kan styres via håndfrie løsninger.
DB170719 I en rapport fra Statens vegvesen kommer det fram at distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon, radio eller annet utstyr er vurdert til å ha vært medvirkende faktorer i femten dødsulykker i fjor.
DB170719 Ved hjelp av Flå kommune og Statens Kartverk lokaliserte de raskt stedet, som ligger i et tre år gammelt hyttefelt på Sørbølfjellet, rundt åtte kilometer fra Rv 7.
DB170719 Høyre har for eksempel opp gjennom historien vært mot allmenn stemmerett for menn, stemmerett for kvinner, 8-timers arbeidsdag, skattefinansiert alderstrygd, arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, og Statens Lånekasse for utdanning, for å nevne noe.
VG170718 januar 1980 : Statens filmkontroll forbyr Monty Python-filmen « Life of Brian ». 11. februar 1980 : Første Pizza Grandiosa produseres. 27. mars 1980 : Alexander Kielland-ulykken. 123 mennesker dør. 9. september 1981 : Norge slår England 2-1 i en VM-kvalifiseringskamp i fotball.
VG170718 Slår tilbake ¶ Statens vegvesen slår fast at de fleste tunge kjøretøy på norske veier har den obligatoriske bombrikken på plass der godt over 90 prosent betaler for passeringer.
VG170718 Kjenner ikke igjen tallene ¶ Statens Vegvesen kjenner ikke igjen tallene fra deres daglige kontroller på veiene, eller opp mot fakta fra betalingssystemet.
VG170718 Jensen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.
VG170718 Statens vegvesen forteller at 16,6 millioner utenlandske kjøretøy, både lette og tunge, passerte en norsk bomstasjon i 2015.
DN170718 - Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern indikerer at innføring av nye systemer ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av befolkningen, sier seniorrådgiver Synne Margrethe Egset i Statens strålevern.
DN170718 - Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern indikerer at innføring av nye systemer ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av befolkningen, sier seniorrådgiver Synne Margrethe Egset i Statens strålevern.
DN170718 - Hva sier du da til argumentet til Statens strålevern om at stråling ikke har noen dokumentert helserisiko ?
DN170718 Statens strålevern ønsker ikke å kommentere artikkelen direkte, men sier til DN at « Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko ».
DB170718 Namtvedt - og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken, skriver Aftenposten.
DB170718 Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt.
DA170718 Tirsdag hadde Statens vegvesen, i tillegg til vanlig tungbilkontroll, kontroll av ferietrafikken på Krossmoen.
DA170718 Illustrasjonsfoto : Statens vegvesen ¶
AA170718 Ifølge prosjektleder i Statens vegvesen, Harald I.
AA170718 Det er Statens vegvesen som skal bygge om fergekaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk - Rørvik på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
AA170718 Namtvedt - og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken, skriver Aftenposten.
AA170718 Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt.
AA170718 ¶ Kjære politi og Statens vegvesen : Hvorfor sier dere det motsatte av hverandre ?
AA170718 Kjære politi og Statens vegvesen : Hvorfor sier dere det motsatte av hverandre ?
VG170717 Ifølge Statens vegvesen er sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker, men så langt i juli har kun to personer mistet livet i trafikken.
VG170717 juli ) noe som ifølge Statens vegvesen er historisk lavt.
VG170717 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på ny.
DB170717 Nå forteller hun, på grunnlag Scheel-utvalget, det offentlig nedsatte utvalget som har lagt grunnlaget for de siste års skattereform, og beregninger deres, at 20 prosent, i beste fall 40 prosent, av statens tapte inntekter kan bli dekket av høyere skatteinntekter på lengre sikt.
AA170717 | Milliardkontrakt for bygging av E6 i Soknedal tildelt ¶ Statens vegvesen Region Midt har innstilt AF Gruppen som entreprenør for byggingen av nye E6 gjennom Soknedal.
AA170717 Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.
AA170717 I mars uttalte Harald Inge Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen, at kontraktssummen ville bli på mellom 800 og 1000 millioner kroner.
AA170717 Foto : Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
AA170717 ) og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegsen peker på traseen for ny E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbrua.
AA170717 Einar Kolden, i Statens naturoppsyn og del av det kommunale skadefellingslaget, sier at det ikke er noen tvil om at det er bjørn som står bak angrepene.
AA170717 Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.
AA170717 Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.
VG170716 | Kirsten ( 82 ) fikk 200.000 for lite i pensjon : Nektes etterbetaling ¶ Statens pensjonskasse fikk ikke med seg at Kirsten Karin Tvilde ( 82 ) ble pensjonist.
VG170716 Tvilde har siden ektemannen døde i 1995, fått utbetalt etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse, parallelt med andre pensjonsutbetalinger fra Storebrand.
VG170716 Syv år senere gikk hun fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, men endringen ble ikke registrert hos Statens pensjonskasse.
VG170716 Skarsbak oppfordrer Statens pensjonskasse til å finne en løsning slik at Tvilde får de pengene hun har rettmessig krav på.
VG170716 Men informasjonen nådde likevel ikke Statens pensjonskasse, som mener at hun i tillegg skulle skulle ha varslet dem.
VG170716 MINDRE UTBETALT : Kirsten Karin Tvilde har glipp av flere hundre tusen i pensjon etter at Statens Pensjonskasse ikke fikk med seg at hun ble pensjonist.
VG170716 Kirsten Karin Tvilde fikk i fjor høst et brev fra Statens Pensjonskasse hvor det sto at det har vært en feil i pensjonsutbetalingen siden 2002.
VG170716 Det var Statens pensjonskasse selv som oppdaget feilen i fjor høst.
VG170716 96 prosent riktige saker ¶ Statens pensjonskasse skriver i epost til VG at de ikke kommenterer Tvildes sak fordi den er sendt til trygderetten, og at de avventer en avgjørelse der.
AA170716 Fylkesmannen har sendt sakene videre til Statens helsetilsyn, noe som er prosedyren i saker alvorlige brudd på helsepersonelloven eller spesialisthelsetjenesteloven.
AA170716 Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opprettet tilsynssaker, både mot legen og mot Sykehuset Levanger.
AA170716 Politiet og Statens vegvesen vurderer fortløpende om motorveien skal stenges.
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 En oversikt fra Statens vegvesen viser at i overkant av 50 bilferjer med batteripakker vil være i drift i løpet av 2020.
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 En oversikt fra Statens vegvesen viser at i overkant av 50 bilferjer med batteripakker vil være i drift i løpet av 2020.
AA170715 Andelen folk som oppsøker moskus uten noe særlig kunnskap om den, øker i fellesferien, sier naturoppsyn Frode Aalbu i Statens Naturoppsyn.
VG170714 Overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk mener det er viktig å skille klart mellom ferdiggjøring av legemidler basert på lagrede råvarer, og produksjon av legemidler helt fra bunnen.
VG170714 Han legger til at i tilfeller der det blir mangel på legemidler som brukes av store pasientgrupper gir Statens Legemiddelverk apotek tillatelser til å distribuere utenlandske pakninger.
VG170714 Firmaene har opplyst til Statens Legemiddelverk ( SLV ) at dette skyldes produksjonsvansker.
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen gjennomførte torsdag tilfeldig kontroll ved Krossmoen, Egersund og Sokndal.
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170714 Av disse ble 12 stoppet for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen.
AA170714 To biler har vært borti hverandre, men vi vet ikke noe om omfang foreløpig, forteller Tim Bull i Statens Vegvesen.
VG170713 Han ble i 2008 dømt til 11 års fengsel med påstand om at han « oppfordret til undergraving av statens makt ».
VG170713 De jobber fremdeles på stedet tidlig torsdag morgen, og ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen er på vei.
VG170713 Rovviltkontakt i Oppland for Statens Naturoppsyn ( SNO ), Stein Olav Windingstad, sier til VG at bonden kontaktet dem fordi han fryktet at det kunne være rovdyr som hadde påført skadene.
NL170713 Vedkommende jobber i dag hos Fylkeslegen, underlagt Statens Helsetilsyn.
NL170713 I april 2017 kommer en rapport om hendelsen der Statens Helsetilsyn påpeker en rekke alvorlige feil, både i den medisinske behandlingen i akuttmottaket, og i ledelsens etterfølgende håndtering av hendelsen.
NL170713 Etter helsepersonelloven har videre alle helsearbeidere en personlig plikt til å varsle Statens Helsetilsyn når liv og helse settes i fare.
DB170713 Han har vært i kontakt med Statens Naturvernoppsyn ( SNO ), som utelukker at det kan være rovdyr som har påført kuene skader.
DB170713 Bilbeltebruk kunne ha begrenset skadeomfanget ved turtistbussulykken på Trollstigveien i fjor sommer, påpeker Statens havarikommisjon for transport ( SHT ). 30. juli i 2016 kolliderte en ukrainsk buss med en personbil på Trollstigveien nær Valldal i Møre og Romsdal.
DA170713 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170713 Vogntoget kom inn til Norge lastet med stål, skriver Statens vegvesen i sin rapport.
DA170713 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170713 Han har vært i kontakt med Statens Naturvernoppsyn ( SNO ), som utelukker at det kan være rovdyr som har påført kuene skader.
AA170713 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har rekonstruert ulykken og kommet fram til at passasjeren som døde og en av de alvorlig skadde ikke brukte bilbelte da ulykken skjedde.
AA170713 Men trøndere er som folk flest ikke alltid like gode til å følge med på skilting så vi ber om ekstra oppmerksomhet når avkjøringen flyttes, sier byggeleder Kjell Olaf Fremstad i Statens vegvesen.
AA170713 Foto : Grafikk : Statens vegvesen ¶
VG170712 For å unngå en mangelsituasjon, ga Statens legemiddelverk norske apotekgrossister midlertidig tillatelse til å hente inn disse tablettene i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land uten å søke om spesielt godkjenningsfritak.
VG170712 Det er for tiden mangel på både Albyl-E 75 mg « Takeda » og Acetylsalisylsyre 75 mg « Actavis » enterotabletter, melder Statens legemiddelverk ( SLV ).
DB170712 Foto : Statens Vegvesen.
DB170712 Foto : Statens Vegvesen ¶ norsk tipping ¶
DB170712 Foto : Statens Vegvesen ¶
DB170712 For eksempel vil en usikret iPad i baksetet fare fremover med en kraft på 96 kg i en kollisjon i 100 kilometer i timen, opplyser Statens vegvesen på egne nettsider ¶
DB170712 - FARLIG : Denne bilen var fullstendig overlastet med planker da den i dag ble stoppet av Statens Vegvesen.
DB170712 ( Dagbladet ) : Under en kontroll ved Lagunen i Bergen i formiddag oppdaget Statens Vegvesen en bil komme mot dem, fullstendig overlastet med planker.
DA170712 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170712 Dette utløste et gebyr på 8300 kroner, heter det i Statens vegvesens rapport fra kontrollen.
DA170712 Fjeld-Eiken kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Statens vegvesen, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
AA170712 - Det er en liten feil med underskiltene, og vi forventer leveranse av nye skilt, forklarer prosjektleder Randi Trøan i Statens vegvesen.
AA170712 - Vi vet sikkert at det er bjørn som har drept sauene, sier rovviltkontakt Johan Olav Skinderhaug i Statens naturoppsyn til Trønderbladet.
AA170712 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170712 Det melder Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
VG170711 Det som er igjen av den såkalte statens territorium finnes i hovedsak i det østlige Syria.
DA170711 Foto : Statens vegvesen ¶ 73 kjøretøy var inne på Vegvesenets kontrollplass tirsdag.
AA170711 Vegard var raskt ute da Statens vegvesen i juni åpnet for at folk kan bestille såkalte personlige bilskilt.
AA170711 - Jeg logga meg på nettsiden til Statens vegvesen da tilbudet ble åpnet.
SA170710 Ifølge statistikk fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk, er vi nå inne i årets mest ulykkesutsatte måneder.
NL170710 Det blir 2 milliarder på 20 år og 4 milliarder med statens andel.
DA170710 | Sjåføren måtte sikre denne lasten bedre ¶ 84 kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen på Krossmoen mandag.
DA170710 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170710 Av de 84 lastebilene var det 20 av dem de fem kontrollørene fra Statens vegvesen valgte å sjekke nærmere.
DA170710 Hun vil ha møter med Statens vegvesen for å komme fram til strakstiltak for å lette på køene i Hillevåg, i etterkant av at Consul Sigval Bergesens vei ble stengt.
DA170710 En liste fra Statens innkrevingssentral viser ubetalte bøter fra sjåfører fra 115 land, melder TV 2.
AP170710 Ifølge statistikk fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk, er vi nå inne i årets mest ulykkesutsatte måneder.
AA170710 En liste fra Statens innkrevingssentral viser ubetalte bøter fra sjåfører fra 115 land, melder TV 2.
AA170710 Ved Sandmoen ble de stoppet i en kontroll av Statens vegvesen ca. 18.15, og bilen de satt i ble avskiltet på stedet som følge av manglende EU-kontroll.
AA170710 Lisbeth Holan Hustad, faggruppeleder merkantil i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, forteller at det svaret paret fikk fra vegvesenet var beklagelig.
AA170710 I visshet om at de ikke kom til Norge før rundt sommeren, ringte han derfor Statens vegvesen og Tolldirektoratet for å høre hvordan de skulle gjøre med kontrollen.
AA170710 Hvorfor fikk de da dette rådet av Statens vegvesen ?
AA170710 - Det står også i brevet at hvis Statens vegvesen ikke mottar godkjenningen innen utgangen av de to månedene, blir det lagt inn begjæring om avskilting automatisk, forteller Holan Hustad.
AA170710 Foto : Skjermdump fra animasjon fra Statens vegvesen ¶
VG170707 - Bør ikke befolkningen få vite hvordan det står til med statens aller viktigste oppgave ?
NL170707 Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.
NL170707 I samarbeid med Statens vegvesen ble mål og tegninger av M/F Vågan satt sammen med mål og tegninger av fergekaien, denne sammenstillingen viste at klaringen mellom fergen og tårnene skulle være tilstrekkelig.
NL170707 Her har altså alle involverte ; Torghatten, Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen prøvd å legge sin beste vilje til for å øke kapasiteten i høysesongen på sambandet, og så fremstiller Rødvei det som noe negativt og skadelig for omdømmet.
DB170707 I forrige uke sa den irakiske hæren at Den islamske statens herredømme i Mosul er over.
DB170707 « Top Gear » hadde fått tillatelse til å kjøre i maks 140 kilometer i timen av politiet, men Statens vegvesen gjorde målinger på langt over 200 kilometer i timen.
DB170707 - Målingene til Statens vegvesen er i utgangspunktet ikke pålitelig nok til å kjøre straffesaker, men hastighetene var over 200 kilometer i timen.
DB170707 Etter samme mønster var Høyre skeptiske til opprettelsen av Husbanken og Statens Lånekasse, ja de kjempet også mot åtte timers arbeidsdag.
DA170707 Foto : Statens vegvesen ¶ 92 kjøretøy var innom kontrollplassen på Krossmoen fredag.
DA170707 Av disse valgte Statens vegvesen ut 18 for nærmere kontroll.
AA170707 Nylige endringer i statens lovverk innebar at Morva forble skjermet fra sin advokat og vitner til etter at han var fastspent og den fjerde injeksjonen var satt.
AA170707 Statens siste tilbud var på 30 millioner kroner, altså mindre enn 10 prosent av grunneiernes forlangende.
AA170707 Ulykkesgruppen i Statens vegvesen ble kalt ut etter ulykken, og veien ble sperret forbi stedet.
AA170707 | Legemiddelverket varsler mangel på blodproppmedisin ¶ Statens legemiddelverk melder at det er mangel på to medisiner som brukes for å redusere risiko for blodpropp.
DA170706 | Nå skal bomringen bygges ¶ Statens vegvesen starter nå å bygge de første av 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren.
DA170706 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
DA170706 De første bomstasjonene som blir bygd er tre bomstasjoner som alle er nær Forus, i Sola kommune : Moseidsletta, Røynebergveien og Åsenveien, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170706 - Vi starter på disse tre bomstasjonene neste uke, sier byggeleder Solveig Espedal Walskaar i Statens vegvesen.
DA170706 Statens vegvesen gjør flere tiltak for at det skal skje så raskt og smidig som mulig.
DA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
AA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
VG170705 VENTER GODKJENNING : Denne listen med medisiner til godkjenning har norske kreftleger sendt til Statens legemiddelverk - som eksempel på hvor lang tid prosessen kan ta.
VG170705 Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren.
VG170705 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på nytt.
DB170705 Regjeringens Perspektivmelding viser at det fra 2031 og framover vil bli et stadig økende gap mellom statens inntekter og utgifter.
DA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170705 En dyretransport ble stoppet med overlast på drivaksel under Statens vegvesens kontroll på Krossmoen onsdag.
DA170705 - På grunn av at kjøretøyet inneholdt levende dyr, fikk de lov å kjøre til egnet sted for omlasting, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170705 Av disse valgte Statens vegvesen å kontrollere 19 kjøretøy spesielt, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.
DA170705 Når barn ikke er i stand til å yte motstand, er det statens klare plikt å beskytte deres grunnleggende religionsfrihet.
AP170705 Statens vegvesen foreslås å ha en sentral rolle, både til å gi tillatelse og ved tilsyn.
AA170705 Kreditering : Statens Vegvesen ¶ | - Det er forskjell på møssmær og møssmør ¶
AA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170705 - Vi gjennomførte kontrollen med et spesielt fokus på bruk av bilbelte og det biltekniske hos lette kjøretøy, opplyser fagleder Jan Ivar Moen for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170705 - Et eksempel på hvordan det absolutt ikke skal være, sier Statens vegvesen.
AA170705 pic.twitter.com/4ySEel6zws ¶ - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) July 4, 2017 ¶
AA170705 Utekontrollen i Statens vegvesen hadde onsdag kontroll ved Sandmoen i Trondheim.
AA170705 I en oppdatert Twitter-melding skriver Statens vegvesen at to blir anmeldt for manglende førerrett for tilhenger og at ti fikk gebyr. 5250 kjøretøy sjekket i kontrollen med ANPR kamera. 2 blir anmeldt for manglende førerett for tilhenger, 10 fikk gebyr.
AA170705 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170705 - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) July 5, 2017 ¶
VG170704 I mars i år fattet Statens helsetilsyn vedtak om å begrense Oslo-legens autorisasjon som lege.
VG170704 Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en e-post hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken.
VG170704 Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) har et standardbudsjett for en nøktern husholdning : For to voksne og to barn ( 8 og 5 ) beregner SIFO 19.000 i måneden.
NL170704 " Avdeling for samer og minoriteter " ( SAMI ) i KMD har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DB170704 Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, tror på Weng når hun opplever at det har vært mange unødvendig skumle situasjoner på rulleski på trafikkerte veier.
DB170704 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170704 Statens Vegvesens svar ¶
DA170704 | Denne var for dårlig sikret ¶ Statens vegvesen hadde 150 kjøretøy innom Krossmoen kontrollstasjon tirsdag ettermiddag.
DA170704 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170704 Politiet var med Statens vegvesen på tirsdagens trafikkontroll på Sokn i Rogaland.
DA170704 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶
DA170704 - Politiet ila et gebyr på 1500 kroner for å ikke benytte bilbelte og to forenklede forelegg på 1650 kroner for bruk av mobiltelefon under kjøring, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
AA170704 Bidtnes forteller at de på forhånd har jobbet mye med sikkerheten rundt arrangementet, og at de har hatt et godt samarbeid med politi, brannvesen og Statens vegvesen gjennom planleggingen.
AA170704 - Vi fikk tillatelse fra Statens vegvesen til å sperre av ett felt gjennom sentrum, og dermed fikk vi et større publikumsområde med god avskjerming mellom publikum og trafikken.
AA170704 Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en epost til VG hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken.
VG170703 Selv den feilaktige dommen i tingretten i 2016 hvor den norske stat ble dømt for brudd på menneskerettighetene, la liten vekt på soningsforholdene i seg selv, og mest vekt på det man mente var mangelfull begrunnelse for det strenge soningsregimet fra statens side.
VG170703 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på nytt.
DA170703 Statens vegvesen hadde 102 kjøretøy innom kontrollplassen, og et av disse nektet altså å stanse.
AP170703 Den har en analyse av statens finanser frem til 2060, gitt en lang liste av forutsetninger og videreføring av gjeldende trender og politikk.
AP170703 - Med perspektivmeldingens utsikter for statsbudsjettet, hvorfor svekker dere statens inntekter gjennom skattelettelser ?
AP170703 Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ett tapt liv ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
AP170703 Det er 16 færre enn på samme tidspunkt i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AA170703 Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.
AA170703 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170703 Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170703 Omkjøring er ifølge Statens vegvesen skiltet, og vil skje via fylkesvei 885, 860 og 862.
AA170703 Foto : Rune Petter Ness ¶ Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at Europavei 6 mellom Moholt og Sluppen, i retning fra Trondheim til Værnes, vil holdes midlertidig stengt i deler av uke 27 på grunn av asfaltarbeid.
AA170703 - I nordgående retning på Omkjøringsveien vil det forgå asfaltfresing og dekkelegging, sier Runar Kvalshaug, trafikkoperatør i Statens vegvesen.
AA170703 ¶ Det skal ikke lenger være kø på E14 i retning Meråker, ifølge Statens vegvesen.
AA170703 Ifølge trafikkoperatør Per Morten Trymer hos Statens vegvesen skyldes køen lysreguleringa ved veiarbeidene ved Reinå bru i Meråker.
AA170703 Det er ikke mer kø i retning Meråker og Sverige, ifølge Statens vegvesen ¶
AA170703 - Køen ble oppløst da vegarbeiderne på stedet begynte å dirigere bilistene, sier Mohammad Amiri i Statens vegvesen rett før kl. 19 mandag ettermiddag.
SA170702 | Vi har høstet mye lærdom fra kryssene i Hillevåg ¶ Statens vegvesen er klar over problemet og jobber med det.
SA170702 Statens vegvesen vil gjerne benytte sjansen til å utfordre beboere i Hillevåg, og i andre deler av byområdet.
SA170702 Statens vegvesen har ingen planer om umiddelbare tiltak i Hillevåg, men vi er klar over problemet og jobber med det.
DB170702 Etter litt om og men kom svaret fra statens mann i Hordaland : ¶
BT170702 Tallene fra Statens veivesen viser den samme tendensen som oversiktene fra Trygg Trafikk, hvis tal frem til og med mai også viste en nedgang i antall omkomne.
BT170702 Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170702 Klokken 14.34 melder politiet at trafikken går forbi ulykkesstedet, men det skal ifølge Statens vegvesen være redusert framkommelighet.
AA170702 Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
VG170701 Ved å lure Statens kartverk til å tinglyse et forfalsket skjøte, ble de registrert som eiere av bygården på Grünerløkka i Oslo.
FV170701 Johan Mjaaland har vært leder i Statens vegvesen siden 90-tallet.
FV170701 Fredag er det siste dag på jobb for lederen i Statens vegvesen i Vest-Agder.
DN170701 Det er forskere ved Statens väg- og transportforskningsinstitut ( VTI ) i Sverige som har gjennomført testen, melder Teknisk Ukeblad.
DB170701 Fem av mennene skal også ha vært med på å forfalske et skjøte tinglyst av Statens kartverk.
DB170701 Til grunn for konflikten ligger konstitusjonen fra 1952, hvor det står : " Sri Lanka skal gi buddhismen forrang, i overensstemmelse med dette er det statens forpliktelse å fostre Buddhas lære.
BT170701 Haualand hevder at « Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AP170701 Brynstunnelen i Oslo åpner igjen mandag morgen, ifølge Statens vegvesen.
AP170701 Statens vegvesen opplyser at begge tunnelløpene vil bli åpnet mandag 3. juli klokka 6.00 for vanlig trafikk.
AP170701 Samtlige skal ha vært med på å forfalske et skjøte på Grünerløkka i Oslo tinglyst av Statens kartverk.
AA170701 Det sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen, region midt, og forklarer videre at det kan være noe av årsaken til at det i Stavsjøfjelltunnelen gjennom mai er målt såpass lav gjennomsnittsfart.
AA170701 - Vi har full tillit til at våre gode samarbeidspartnere i Statens vegvesen og politiet vurderer hvor slike målinger passer på best mulig måte.
AA170701 Brynstunnelen i Oslo åpner igjen mandag morgen, ifølge Statens vegvesen.
AA170701 Statens vegvesen opplyser at begge tunnelløpene vil bli åpnet mandag 3. juli klokka 6.00 for vanlig trafikk. ( ©NTB ) ¶
DA170631 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170631 - Kjøretøyet ble dermed avskiltet og alt gods måtte lastes over på annet kjøretøy, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
VG170630 Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.
VG170630 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170630 Foreløpig ser det fint ut i taket innover i tunnelen, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens veivesen til VG.
NL170630 Statens opprinnelige grunn i Nordland og Troms er statsallmenning.
NL170630 Men etter hvert kommer kanskje avisa dit hen at den støtter statens syn.
FV170630 For å unngå trafikkfarlige situasjoner på E 18, har Statens vegvesen bestemt at farten reduseres også på den gamle Varoddbrua.
DN170630 Tilkjente saksomkostninger i lagmannsretten blir redusert med et par millioner kroner sammenlignet med statens krav.
DN170630 Retten beklager seg samtidig over at motparten ikke har fremmet innsigelser mot statens saksomkostningskrav, og at det er vanskelig for retten å vurdere rimeligheten av kravet i mangel av slike innsigelser.
DN170630 Det ene handler om den type bransjer vi har, den andre er at mye av kapitalen er på statens hånd.
DN170630 Trude Sundset leder statens CO2-selskap Gassnova, og ga fredag Statoil oppdraget med å lage en forstudie av CO2-lager i Nordsjøen.
DN170630 Fredag ga statens CO2-selskap Gassnova en kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av et CO2-lager til Statoil.
DB170630 - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik.
DA170630 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170630 - Det var snakk om flytende, ubrennbar gass, men et slikt hjul på avveie kunne gått skikkelig gale uansett, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Morten Trevdal til RA.
AP170630 På Twitter meldte Statens vegvesen i morges at de forventer lange køer, og oppfordrer til å reise kollektivt i stedet. #Brynstunnelen sørgående løp stengt.
AP170630 Nå er vi i gang med å kartlegge den stengte delen av tunnelen og utbedre skaden, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.
AP170630 - Statens vegvesen ( @VegvesenOst ) June 30, 2017 ¶
AP170630 Ulvik vil ikke svare på om det er Statens vegvesen eller Veidekke som har ansvaret for at betongen i tunneltaket ikke var festet skikkelig.
AP170630 Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik, sier det er for tidlig å si noe om ansvar.
AP170630 Denne har gradvis løsnet, og i natt løsnet mellom fire og seks kvadratmeter av den 4 cm tykke betongen, ifølge byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Øystein Kroken.
AP170630 Statens vegvesen sier i en pressemelding at stengingen i Brynstunnelen vil påvirke utfarten i fellesferien, som starter denne helgen.
AP170630 Statens vegvesen har arbeidet med å reparere skadene, i hovedsak ved pigging av betong, i hele dag.
AP170630 - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik.
AP170630 FOTO : Statens Vegvesen ¶
AP170630 Bildet er fra Statens vegvesen sitt webkamera ved Djupdalen rett før Skedsmovollen.
AA170630 Senioringeniør Randi Trøan i Statens vegvesen forteller at skiltene kom på plass i løpet av torsdagen.
AA170630 - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik. ( ©NTB ) ¶
AA170630 I en pressemelding skriver Statens vegvesen at lange køer må forventes på E6 og Ring 3 inntil videre.
DB170629 Statens vegvesen har, i en rapport fra 2013, kommet frem til at det vil koste 45 og 75 milliarder kroner å fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesveinettet.
DA170629 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170629 Av de 56 kjøretøyene ble 14 stoppet for nærmere kontroll, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
BT170629 Statens legemiddelverk vil fjerne varseltrekanten på legemidler, og sier man ikke kan bruke trekanten som fasit.
AA170629 Det er en svensk campingvogn, sier Kristin Ekren, trafikkoperatør i Statens vegvesen.
AA170629 Leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen, sier det er stor fare for at denne typen last kan falle av under kjøring.
AA170629 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170629 - Ser dessverre en del slike tilfeller, sier Statens vegvesen.
AA170629 - I tillegg til en ganske stor overlast, var lasten sikret på en slik måte at deler av det kunne ha falt av under kjøring, forteller leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
VG170628 Og i dag er jeg evig takknemlig for at vi i Norge har Statens Lånekasse, som muliggjorde at også jeg kunne fikk ta høyere utdanning.
VG170628 Rammen for oppgjøret er økt fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
SA170628 Vraket : Statens havarikommisjon for transport viste i april frem restene av ulykkeshelikopteret LN-OJF i sine lokaler på Kjeller ved Lillestrøm.
SA170628 Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon nekter pårørende alt innsyn i Turøy-ulykkens dokumenter.
NL170628 En konseptvalgutredning på sin side er grundigere, og tar for seg alle aspekter ved et så stort samferdselsprosjekt i regi av Statens vegvesen.
DB170628 ( Dagbladet ) : Tidligere i dag hadde Statens vegvesen kontroll av både lette og tunge kjøretøy på E39 i Rogaland.
DB170628 Men det kan virke som om Stortinget ikke er enig med seg selv, for denne uka stemte Stortingsflertallet mot et forslag om å sørge for at barn som er asylsøkere har et likeverdig tilbud sammenliknet med andre barn som er underlagt statens omsorg.
DA170628 Illustrasjonsfoto : Roy Storvik ¶ Statens vegvesen sjekket både lette og tunge kjøretøy på E 39 Krossmoen i Rogaland onsdag.
DA170628 | Her var bremsene for dårlige ¶ Statens vegvesen kontrollerte 15 kjøretøy under dagens kontroll på Sokn.
DA170628 Vogntoget på bildet hadde for dårlig parkbrems på tilhengeren, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170628 Foto : Statens vegvesen ¶
BT170628 Vraket : Statens havarikommisjon for transport viste i april frem restene av ulykkeshelikopteret LN-OJF i sine lokaler på Kjeller ved Lillestrøm.
BT170628 Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon nekter pårørende alt innsyn i Turøy-ulykkens dokumenter.
AA170628 - Det som har skjedd er at vi har en liten forsinkelse på levering av trafikkskiltene, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Roar Dypvik.
AA170628 Uten dispensasjon kunne det veie 45 tonn, og det hadde derfor ifølge Statens vegvesen en overlast på 25 tonn.
AA170628 Det hadde derfor stor overvekt, sier Trine Giskås, fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170628 - Jeg husker ikke at vi har skrevet ut et så høyt gebyr tidligere, sier Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170628 Statens vegvesen hadde kontroll i Verdal tirsdag ettermiddag.
AA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
VG170627 VG har vært i kontakt med Statens vegvesen, som ikke har kunnet kommentere denne saken tirsdag.
VG170627 Han legger til at en slik utredning kan ta mange år, og at kommunen derfor har vært i kontakt med Statens vegvesen om å utbedre veien.
VG170627 Den har to ekstra bilskilt i tillegg til det offisielle fra Statens Veivesen.
VG170627 ILLUSTRASJON : STATENS VEGVESEN ¶
VG170627 Det viser nye beregninger fra Statens vegvesen som har sett på hva bilistene må betale når den nye motorveien fra Lysaker til Drengsrud i Asker står ferdig.
VG170627 - Våre overslagsberegninger viser at det vil koste mellom 25 og 30 kroner per bomsnitt, sier prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, til VG.
VG170627 På mandag hadde Statens vegvesen fått inn hele 10.995 søknader fra 6500 personer.
SA170627 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170627 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170627 | To kjøretøy fikk til sammen 18.400 kroner i gebyr for overlast ¶ Statens Vegvesen kjørte mandag rundt på Forus og hanket inn 11 kjøretøy for kontroll.
SA170627 FOTO : Statens Vegvesen ¶
FV170627 I en periode var det manuell dirigering av trafikken, men klokka 16.11 opplyser Statens vegvesen at strekningen er åpen etter bilberging.
DB170627 Avsetningene Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde er på til sammen nesten 1,3 milliarder kroner.
DA170627 Her er det nok en del flaks med i bildet at ikke hengeren har løsnet fra kjøretøyet, heter det i rapporte fra Statens vegvesen.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶ 164 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på Krossmoen ved E 39 tirsdag. 11 kjøretøy ble plukket ut til nærmere kontroll.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶ 164 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på Krossmoen ved E 39 tirsdag. 11 kjøretøy ble plukket ut til nærmere kontroll.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170627 Etter ferien blir det full fart, forteller fungerende prosjektleder, Anne Margrethe Skretting, i Statens vegvesen. 346,2 millioner ¶
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170627 - Et vogntog som var for tungt og måtte avlastes fikk et gebyr på 46.000 kroner, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Morten Trevland.
DA170627 Men de millionærene som eier « velferdsbedrifter » og som faktisk lever på statens regning, har høyresiden som bruker alle sine krefter på å forsvare dem.
DA170627 Høyresiden er bekymra for at mange av dem som ikke kan arbeide og mener de lever på statens regning.
AP170627 Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AA170627 Statens naturoppsyn ( SNO ) bekrefter at 20 sauer er tatt av ulv utenfor ulvesonen i Samdalsområdet i Ringebu kommune i Oppland.
AA170627 | Lagmannsretten avviser statens Farida-anke ¶
AA170627 Lagmannsretten har avvist statens anke i Farida-saken, om 11-åringen og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.
AA170627 Sentralbanklovutvalget foreslo fredag at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
VG170626 Da Liu i 2009 ble dømt til 11 års fengsel var domstolens begrunnelse at han « oppfordret til undergraving av statens makt ».
VG170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170626 FOTO : Statens Vegvesen ¶ | 11 rogalandskommuner sammen om velferdsteknologi ¶
SA170626 / Forsvaret ¶ | 11 kjøretøy tatt med til stikkprøvekontroll ¶ Statens Vegvesen kjørte mandag rundt på Forus og hanket inn 11 tilfeldige kjøretøy for kontroll.
SA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170626 Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble tatt av ulv i Askim i indre Østfold i midten av mai.
DN170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
DN170626 I helgen forsikret Modi at India er et næringslivsvennlig land hvor statens rolle ligger på et minimumsnivå.
DB170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
DB170626 Det skriver Solvik-Olsens egne byråkrater i Statens vegvesen i sitt vedtaksbrev.
DA170626 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har vært i sving mandag.
DA170626 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170626 Mulighetsstudien skal etter planen behandles administrativt og politisk i høst gjennom en etablert samarbeidsavtale hvor Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR deltar.
DA170626 Leserinnlegg signert Roar Midtbø Jensen ( avdelingsdirektør i Statens vegvesen ), Bente Hedum ( rådmann i Moss ) og Håkon Bjarne Johnsen ( fylkesdirektør ).
DA170626 Hensikten med mulighetsstudien er å avklare det tekniske og økonomiske handlingsrommet og hvordan Moss kommune som planmyndighet og Statens vegvesen som tiltakshaver skal arbeide videre med å avklare løsning for en ny riksvei 19. | 20.000 cruiser inn denne uken ¶
DA170626 Dette innebærer at Statens vegvesen ser på mulighetene for tunnelløsninger.
DA170626 juni en overskrift og en ingress som etterlater et inntrykk av at Statens vegvesen nå planlegger riksvei 19 i dagløsninger gjennom Moss.
DA170626 Statens vegvesen arbeider for tiden med en mulighetsstudie for å følge opp det regjeringen har bestemt etter fullført konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring og det som nå er gitt av føringer etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018 - 2029.
BT170626 Helge Rong, medievakt i Statens vegvesen, bekrefter at det foregår mye tunnelarbeid for tiden, og at det derfor er mye kolonnekjøring på kvelds- og nattestid.
BT170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
AP170626 NSB, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget samarbeider for å gi kundene de beste løsningene i sommer.
AP170626 Flyttingen av flere tusen reisende i rushtiden byr på utfordringer for Ruter, NSB og Statens vegvesen.
AP170626 Endret kjøremønster ¶ Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å være oppmerksomme på at kjøremønsteret i Oslo vil endre seg i sommer, også gjennom døgnet.
AP170626 Det vil bli ekstra kø og trafikk som følge av jernbanestenging og omkjøringer for tunnelstengningene, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Rikke Brouer-Wangen.
AA170626 I helgen forsikret Modi at India er et næringslivsvennlig land hvor statens rolle ligger på et minimumsnivå.
AA170626 Bildet er av Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold i mai.
AA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
AA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
NL170625 Statens kjøp gjør det mulig å gå til 34 havner, to ganger om dagen, hver dag, hele året.
DN170625 Ulvene formerer seg og her er tre ulvevalper i Osdalenreviret fotografert av Statens Naturoppsyn.
DN170625 Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold nylig.
DN170625 Foto : Statens Naturoppsyn ¶
DB170625 Dette er statens ansvar !
BT170625 Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AP170625 Jeg kommer ikke til å gå med det tyrkiske flagget i paraden heller, på grunn av statens voldelige undertrykking, men vil nok ha et banner for å vise støtte med våre venner i Tyrkia, sier Akpinar.
AP170625 Jeg kommer ikke til å gå med det tyrkiske flagget i paraden heller, på grunn av statens voldelige undertrykking, men vil nok ha et banner for å vise støtte med våre venner i Tyrkia, sier Akpinar.
AP170625 ( Fra Statens Vegvesens sangbok ) FOTO : Skjermdump ¶
DB170624 I dag forvalter Kulturrådet, gjennom en rekke utvalg, tre separate fond : Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
DB170624 - Alle støtteordningene under Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde tildeles på bakgrunn av kunstnerisk kvalitet og klare kriterier og retningslinjer for de ulike ordningene.
BT170624 For det andre har statens oljeinntekter falt med 270 milliarder kroner.
BT170624 Det finnes de som mener at vi burde ha strammet inn livreimen når statens inntekter faller.
AP170624 Arkivfoto : NTB scanpix ¶ Statens vegvesen og entreprenøren som bygger ut E6, har gått med på å legge om veien av hensyn til krigsfangeleirene, melder NRK.
AA170624 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
VG170623 Imens det kjente bilprogrammet med blant andre Matt leBlanc, kjent som Joey i Friends, som programleder gjorde innspillinger, målte Statens vegvesen råkjøring i over 200 km/t.
VG170623 I en pressemelding opplyser politiet at Statens vegvesen tok kontakt og fortalte om farsmålinger på Rv. 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen.
VG170623 Det gikk to timer mellom de to målingene, opplyser Statens vegvesen til TV2.
VG170623 Å sikre innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave.
SA170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
SA170623 SPU betyr Statens pensjonsfond utland.
SA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
SA170623 | Vil Statens vegvesen vurdere umiddelbare tiltak for trafikkavvikling i Hillevåg ?
SA170623 Så spørsmålet til Statens vegvesen blir dermed : Vil dere vurdere umiddelbare tiltak ?
SA170623 mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når b
SA170623 mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når b
SA170623 | Ingen nye krav etter helikopter-smell på Sola ¶ Statens havarikommisjon for transport fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i sin rapport om helikopterulykken på Stavanger lufthavn, Sola 5. juli i fjor.
SA170623 Politiet sikret ulykkesstedet fram til krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen kom til Nærbø.
NL170623 Brua på Storslett er av en slik befatning at Statens Vegvesen har en tidsramme på ferdigstilling av ny bru i løpet av 3 år.
DN170623 I forslaget anbefaler et enstemmig utvalg at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.
DN170623 Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år ».
DB170623 Meldte fra ¶ Statens vegvesen hadde gitt Top Gear gitt tillatelse til å stenge av veien i perioder på visse strekninger.
DB170623 Det var Statens vegvesen i Møre og Romsdal som meldte fra til politiet om fartsmålingene.
DB170623 - Vi har målt høy hastighet, og det var innenfor den perioden som veien var utlånt, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen til Dagbladet.
DA170623 Kjekt å se at så gamle lastebiler blir tatt så godt vare på, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170623 Denne klassikeren rullet inn under Statens vegvesens kontroll på E 39 fredag.
DA170623 Statens vegvesen skryter av tilstanden på veteranbilen, imotsetning til mange andre lastebiler på veiene av vesentlig nyere årgang.
DA170623 | Ny riksvei kan ende opp i dagen ¶ Statens vegvesen vet ikke om de klarer å legge nye riksvei 19 i tunnel gjennom hele sentrum.
DA170623 Roar Midtbø Jensen, Statens vegvesens avdelingsdirektør i Østfold, forteller at det fortsatt er et åpent spørsmål hvordan riksvei 19 skal gå gjennom Moss sentrum.
DA170623 Først da starter Statens vegvesen arbeidet med rv19.
DA170623 Først da starter Statens vegvesen arbeidet med riksvei 19.
DA170623 Bane Nor vil ikke lenger vente på Statens vegvesen ; De forventer å være ferdige i 2024.
DA170623 Statens vegvesens prislapp på 2,7 milliarder kroner i plangrunnlaget kan derfor ende opp med endres betraktelig, avhengig av hva slags løsning de velger.
BT170623 I avtalen som lyses ut fredag går det fram at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
BT170623 Statens bidrag til TV-kanalen vil være 135 millioner kroner per år i fem år.
AP170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
AP170623 SPU betyr Statens pensjonsfond utland.
AP170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AP170623 Målingen er gjort med sensorer som ligger fast i veibanen og ingen fra Statens vegvesen eller politiet var til stede da målingene ble gjort.
AP170623 Ved å klikke på de blå prikkene får du opp bilder fra Statens Vegvesens webkameraer.
AP170623 I avtalen som lyses ut fredag, går det frem at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner pr. år i fem år. | « Skam»-øyeblikkene vi husker best ¶
AP170623 Statens bidrag til TV-kanalen vil være 135 millioner kroner pr. år i fem år.
AA170623 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170623 Busslommene må flyttes, i tillegg til at veimerking og lyskryss må gjøres om, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Roar Dypvik.
AA170623 - Vi har sett en trafikkøkning i denne gata, uten at vi har noen fasit på hva som er årsaken, så det er derfor bestilt et prøveprosjekt, forteller Randi Trøan, senioringeniør i Statens vegvesen.
AA170623 | Målt til over 200 km/t under « Top Gear»-innspilling ¶ Statens vegvesen varslet politiet etter at det ble målt hastigheter over 200 km/t på Atlanterhavsveien.
AA170623 Tønnesen sier Statens vegvesen automatisk teller biler i det norske veinettet ved hjelp av sensorer som ligger i bakken.
AA170623 Ga tillatelse ¶ Statens vegvesen ga tillatelse til at veien skulle periodevis stenges i forbindelse med opptak til den kjente tv-serien. 22. juni 2017 fikk politiet informasjon fra Statens vegvesen om fartsmålinger på riksvei 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal.
AA170623 Avdelingsleder i Statens vegvesen Ole Jan Tønnesen bekrefter at de har meldt i fra til politiet om at noen har kjørt for fort.
AA170623 juni 2017 fikk politiet informasjon fra Statens vegvesen om fartsmålinger på riksvei 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår derfor at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Målingen er gjort med sensorer som ligger fast i veibanen og ingen fra Statens vegvesen eller politiet var til stede da målingene ble gjort.
AA170623 I avtalen som lyses ut fredag, går det fram at staten vil kompensere for merkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
AA170623 Statens sivilrettsforvaltning tilkjente 20.000 kroner i oppreisning.
VG170622 Siden 2005 har Ulykkesanalysegruppene ( UAG ) i Statens vegvesen gransket alle dødsulykker på norske veier for å finne årsaken til ulykkene.
VG170622 Det viser Statens vegvesens dybdeanalyser av fjorårets dødsulykker på norske veier.
VG170622 - Det er en betydelig andel og vi er ikke helt sikre på hvorfor vi ser denne økningen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
VG170622 - Burde Statens vegvesen ha gjort mer ?
FV170622 Ifølge Statens vegvesen skal det asfalteres ved Mjåvann industriområde fra 20. juni til 23. juni.
DN170622 | Fillerister statens kalkyler ¶ Statens egne lønnsomhetsberegninger i forkant av den pågående oljeletingen i Barentshavet er faglig uholdbare.
DN170622 | Fillerister statens kalkyler ¶
DN170622 Samfunnsøkonomiprofessor Knut Einar Rosendahl ved Universitetet på Ås mener statens lønnsomhetskalkyler for petroleumsaktivitet i Barentshavet står til stryk.
DN170622 Leder av Greenpeace Norge Truls Gulowsen kaller statens lønnsomhetsberegninger for slurvete.
DN170622 Heller ikke CO2-kostnader nasjonalt eller internasjonalt ble tillagt vekt i statens regnestykke.
DN170622 Staten har også over 200 milliarder kroner i formue gjennom Statens pensjonsfond Norge.
DN170622 Oljefondets verdi var ved utgangen av første kvartal på rundt 8.000 milliarder kroner, noe som ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tilsvarer mer enn 80 prosent av statens totale finansformue.
DN170622 For første gang er statens finansielle eiendeler over 10 billioner kroner.
DN170622 En betydelig del av statens formue er også knyttet til aksjer og kapitalinnskudd i selskaper som staten eier, som for eksempel SDØE, Statkraft, Statnett, NSB og Avinor, samt børsnoterte elskaper der staten er deleier.
DN170622 Den norske statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ).
DN170622 Den norske statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ).
DN170622 Statens nettofordringer, fordringer fratrukket gjeld, i offentlig forvaltning samlet, var ved utgangen av første kvartal på nesten 9.400 milliarder kroner - rundt tre ganger BNP.
DB170622 Det er kritisk for statens langsiktige inntjeningspotensial.
DA170622 De 18 ansatte er samtidig dømt til å betale 123.250 kroner til Forsvarsdepartementet, for å dekke statens sakskostnader i tingretten.
AA170622 Foto : Statens vegvesen ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
AA170622 Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere er vi nødt til å stenge veien helt i en periode på sju uker, skriver prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen i en pressemelding på vegvesen.no.
AA170622 - Trafikk til eiendommene langs den stengte veien slippes frem, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen til Adresseavisen.
AA170622 Teknikere fra politiet har gjort undersøkelser på stedet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen ble varslet.
AA170622 Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er klar, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170622 Statens vegvesens fagfolk rykker ut på alle dødsulykker og analyserer hva som skjedde.
VG170621 Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
VG170621 Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
SA170621 kroner per år utover avkastningen på kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.
SA170621 Statens andel av disse inntektene er beregnet til rundt 3900 mrd. 2017 kroner.
SA170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
FV170621 Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte stedet natt til onsdag.
DB170621 Video : Lars Gangås / Statens naturoppsyn ¶
DB170621 ULVESPOR : Statens naturoppsyn viser hvordan du kan bli sikrere på at sporene du ser i snøen er laget av ulv.
DB170621 Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, har ansvar for merkingen.
DB170621 Byråden og kommunaldirektøren viste til at at både Fylkesmannen og Statens helsetilsyn har fastslått at Lars og Jonas, de to unge mennene med alvorlig autisme, i flere år fikk uforsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik.
DB170621 * Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
DB170621 Politiet og ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen er på stedet og gjør nødvendige undersøkelser, melder politiet.
DB170621 « Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
DB170621 Planen var å returnerne til travbanen i dag for å følge dronning Elizabeth til statens åpning av parlamentet - noe prins Charles nå tar over.
DA170621 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170621 juli trer lov om statens ansatte i kraft til erstatning for tjenestemannsloven.
BT170621 - Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet, skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.
BT170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AP170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AP170621 Etablere en sentral database hos Statens helsetilsyn med erfaringer fra tilsyn, slik at tjenestene kan lære av det som er avdekket.
AP170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AA170621 Statens Vegvesen opplyser at Jonsvannsvegen ved Bregnevegen ble stengt i forbindelse med brannen.
AA170621 ¶ Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
AA170621 Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
AA170621 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170621 Elektrisk drevne ferger ¶ Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet Fv 715 Flakk - Rørvik for elferger.
AA170621 Statens vegvesen har et snittall på antall brukere av fergene hver dag på 1850 kjøretøy.
AA170621 - Jaktlag som er godkjent av Statens naturoppsyn, bør ha stående tillatelse til å ta ut ulv raskt hvis den kommer til beiteområder, slik at færrest mulig dyr blir tatt, og færrest mulig lider unødig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.
AA170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170621 Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte stedet natt til onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170621 Hvis dagens velferdsnivå opprettholdes, vil den offentlige pengebruken være større enn statens inntekter i 2030, i følge regjeringens perspektivmelding.
AA170621 Da blir det desto viktigere å sørge for at statens penger ikke skusles bort.
VG170620 Ulven ble skutt klokken 22.15 mandag kveld etter at det var gitt fellingstillatelse tidligere på dagen, ifølge Esben Bø i Statens naturoppsyn ( SNO ).
VG170620 TAS PRØVER : Den unge hannulven som ble skutt i Ringebu mandag kveld - fotografert hos Statens naturoppsyn i Lom tirsdag.
VG170620 Foto :, Esben Bø, Statens naturoppsyn ¶
NL170620 Som de fleste av bøkene til Aleksijevitsj bygger denne på hundretalls intervjuer med vanlige kvinner og menn som har sine røtter i Det veldige landet som var Sovjetunionen og har gjennomlevd statens oppløsning tidlig på 1990-tallet.
DN170620 - Å sikre borgernes trygghet er statens kjerneoppgave, sier Solberg.
DN170620 Vi frykter at statens ressurser blir brukt mot oss, sier de to.
DB170620 - Skal man innføre laserpekere med over én milliwatt ( mW ) styrke til Norge, må du ha spesiell tillatelse fra Statens strålevern, forklarer Tor Fredriksen, seksjonssjef ved tollregion Oslo og Akershus.
DB170620 I fjor besøkte mellom 80.000 og 90.000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
DB170620 Et system uten tillit blant brukerne er et dårlig system, og truer statens overordnede målsetting om at alle - også innvandrere - skal sikres god og likeverdig tilgang til helsetjenester.
DA170620 | Fikk ikke kjøre rundt med dette i frontruten ¶ Statens vegvesen har igjen vært i sving på kontrollstasjonen på Krossmoen.
DA170620 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170620 Det utløste et gebyr på 17.300 kroner, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170620 Stortinget har over flere år bedt om at kommersiell allmennkringkasting sikres for framtida etter at statens avtale med TV 2 gikk ut ved årsskiftet.
DA170620 I fjor besøkte mellom 80.000 og 90.000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
BT170620 Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.
BT170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
AP170620 ( Kilde : Statens vegvesen ) ¶
AP170620 Statens inntekter fra formuesskatten er nær uendret i løpet av fireårsperioden.
AA170620 Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.
AA170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
AA170620 I fjor besøkte mellom 80 000 og 90 000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
AA170620 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er kalt ut.
VG170619 TUT OG KJØR : Statens vegvesen skilt-oppdraget av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i slutten av 2016, og har jobbet frem den dataløsningen, blant annet for å innpasse de nye kjennetegnene mot motorvognregisteret, og lesing av fotobokser og bomstasjoner.
VG170619 Mandag morgen har Statens vegvesen fått inn 9900 søknader.
VG170619 Fredag ettermiddag, bare et drøyt døgn etter at Statens vegvesen hadde åpnet for søknad om personlig bilskilt på nett, var det kommet inn 9000 søknader - og i løpet av helgen er det altså kommet inn ytterligere 900.
FV170619 Det ligger 14 dager nattestengning inne i varslingsplanen som Statens vegvesen har godkjent, men det kan bli forskjøvet, forteller Wikøren.
DN170619 Han er kommet til at statens samlede nettoinntekter blir 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid.
DA170619 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170619 - Vi hadde fokus på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, lastsikring, avgiftskontroll, kontroll av lastebilkran og vektkontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Arnstein Stangeland.
DA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
BT170619 Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering.
AP170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Statens naturoppsyn ( SNO ) har sagt at det er antatt ulv som har tatt sauene.
AA170619 Interessant nok tok den kirkelige motstanden mot den nazistiske statens maktovergrep et uttrykkelig utgangspunkt i evangelisk-luthersk lære.
AA170619 I « Kirkens grunn » ble Luther og den lutherske bekjennelsen brakt på banen for å vise grensene for statens makt.
VG170618 Han er utdannet florist på Statens blomsterdekoratørskole på Vea, han designer vaser, service, sølvtøy og pledd.
VG170618 MÅ VÆRE GODKJENT : Verksteder som skal reparere biler må være godkjent av Statens vegvesen for at de skal være lovlige.
VG170618 Likevel vet under halvparten av landets bileiere hvordan de finner frem til autoriserte verksteder, viser en undersøkelse foretatt av Statens vegvesen.
VG170618 Det viser en undersøkelse av Statens vegvesen, som har oversikt over autoriserte verksteder.
VG170618 Alle godkjente bilverksteder skal ha et skilt som viser at de er et godkjent verksted, sier Statens vegvesen, som har en oversikt over de godkjente verkstedene på sine nettsider.
VG170618 Alle bilverksteder i Norge skal være autorisert og godkjent av Statens vegvesen.
VG170618 - Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.
AP170618 At utvinning i LoVeSe øker statens netto inntekter med 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid, omregnet til dagens verdi.
AA170618 Det opplyser Statens vegvesen på Twitter natt til søndag.
FV170617 Spesielt på sjøen og på strender bør du vise aktsomhet, melder Statens strålevern.
AP170617 http://t.co/U8M1HxDcY2 pic.twitter.com/98HrDvs6Ya ¶ - Statens vegvesen ( @Presserom ) June 16, 2017 ¶
AA170617 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen er også på stedet, siden ulykken involverer et stort kjøretøy og en tunnel, skriver Sunnmørsposten.
AA170617 Statens havarikommisjon skal bistå i arbeidet med å avdekke hva som var årsaken til at flyet gikk ned.
NL170616 Det er et klart rasjonale for at fylkesmannen, Statens representant i en ny arktisk region, ledes fra Finnmark og Vadsø.
FV170616 | Derfor stod byen køfast ¶ Statens vegvesen klarte ikke å skru av de røde lysene som indikerte at Baneheitunnelen og Oddernestunnelen var stengt.
FV170616 FOTO : Statens vegesen ¶
DB170616 Det er bare å betale ti kroner for lite i forskuddsskatt og vente på Statens innkrevingssentral.
DB170616 Gikk på Statens kunstakademi 1995-99 og to år på ArtEZ hogeschool voor de kunsten i Enschede, Nederland.
DB170616 Derfra gikk veien videre til Statens kunstakademi, derfra til samarbeid med Bjarne Melgaard, og siden etablerte kunstnere som blant andre Håkon Bleken.
DA170616 Den var nemlig ikke lett å få godkjent av Statens vegvesen.
BT170616 Ni kontrollører fra Statens vegvesen sjekket kjøretøy på vei nordover på Askøy.
BT170616 Fem var ikke forsikret og åtte må til EU-kontroll, sier inspektør Lars Harald Drange i Statens vegvesen.
BT170616 FOTO : Stig Skarshaug ¶ | 35 biler avskiltet i storkontroll på Askøy ¶ Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på Askøy med skiltskanner. 2874 biler ble kontrollert og 35 avskiltet.
BT170616 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
BT170616 I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AA170616 Kontrolleder Steinar Vist i Statens vegvesen sørger for at en bil blir avskiltet etter kontroll i Verdal fredag.
AA170616 Foto : LEIF ARNE HOLME ¶ Statens vegvesen hadde fredag mellom klokken 07 og 17 en såkalt begjæringskontroll på E6 ved Vekta i Verdal.
AA170616 - I løpet av de 12 timene passerte det 5250 biler, hvorav 81 ble stoppet fordi de er begjært avregistrert, opplyser kontrolleder Steinar Vist, inspektør i Statens vegvesen.
VG170615 Det er tatt DNA-prøver i to omganger for å få et svar på det, sier Ole Knut Steinseth, rovviltmedarbeider for Statens naturoppsyn ( SNO ) i Oppland til lokalavisen Oppland Arbeiderblad.
VG170615 Torsdag formiddag klokken 11 åpnet Statens vegvesen sin digitale søketjeneste hvor folk kan kapre sitt personlige favorittskilt.
VG170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
SA170615 Vi er også godt fornøyd med at arbeidet er gjennomført uten skader med fravær, HMS har stått i høysete, sier fungerende prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen til Aftenbladet.
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
FV170615 | Politikere i køkaoset : Krever redegjørelse fra Statens vegvesen ¶
FV170615 Politikere vil kreve redegjørelse fra Statens vegvesen.
FV170615 Klokka 09.53 valgte Statens vegvesen å åpne de stengte tunnelene som var årsaken til kaoset.
FV170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
DN170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
DB170615 To fra Statens naturoppsyn og to erfarne jegere fra Sverige er hyret inn i jakta.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn skal ulven være svensk, men de utelukker ikke at det kan være flere enn én ulv i området.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn er dette de ferskeste sporene de foreløpig har å gå etter, så foreløpig har de ikke klart å ta ut noen ulv.
DB170615 Det må enten være at en sau har blitt angrepet, at noen har sett den eller avføring, sier Lars Gangås, fellingsleder i Statens naturoppsyn.
DB170615 Det er Statens naturoppsyn som leder ulvejakta.
DB170615 Store beitetap har ført til at Mattilsynet denne uka har hatt daglige møter med Fylkesmannen i Akershus og Oslo, Fylkesmannen i Oppland og Statens naturoppsyn ( SNO ).
DB170615 Naboene har vunnet i striden om statens opprinnelige plassering av minnesmerket på Sørbråten ; de har blitt inkludert i behandlingen av alternativet på Utøykaia, men det er ikke dermed gitt at deres vilje skal være avgjørende i saken.
DA170615 Etter at saken ble henvist til anke, anmodet påtalemyndigheten Statens vegvesen i Haugesund om å foreta en ny fartsmåling.
DA170615 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170615 Både tunge og lette kjøretøy ble kontrollert ved Stavanger trafikkstasjon på Forus i tidsrommet mellom klokken 06.00 og 09.00, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
BT170615 Med statens store satsing på opera i Oslo fulgte en kulturpolitisk ambisjon om at det skulle legges en ny og forsterket strategi for produksjon og formidling av opera over hele landet.
BT170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
AP170615 Ulven som skytes, er statens eiendom.
AP170615 Sammen med Erik Ola Helstad er det de to som på vegne av Statens Naturoppsyn har ansvaret for ulvejakten.
AP170615 Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy, som kan spore bjørn og ulv, men ikke brukes direkte i jakt.
AP170615 Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy som kan spore bjørn og ulv, men ikke brukes direkte på jakt.
AP170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
AA170615 Torsdag formiddag hadde Statens vegvesen kontroll på E6 i Malvik.
AA170615 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170615 - Kjøretøyene var begjært avskiltet enten fordi de ikke hadde gjennomført periodisk kjøretøykontroll eller ikke hadde betalt årsavgiften, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen. 26 avskiltet ¶ 26 av dem ble avskiltet på stedet.
AA170615 Statens vegvesen hadde mellom klokken 06 og 11.30 torsdag kontroll på E6 i Malvik.
AA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
AA170615 Undersøkelsen gir oss en god indikasjon på radonsituasjonen i skolenorge, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.
AA170615 Bildet er av Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold i mai.
VG170614 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
SA170614 Kommer det en del regn, så må vi utsette arbeidet, forklarer byggeleder Kjetil Tollefsen i Statens vegvesen.
FV170614 - Vi ser selvfølgelig veldig alvorlig på hendelsen, sier prosjektleder Rolf Ove Lunden i Statens vegvesen.
DB170614 Statens jurister har vurdert om et slikt forbud ligger innenfor konstitusjonelle og menneskerettslige rammer.
DB170614 I Norge er ballettutdannelsen yngre - Operaen hadde en ballettskole fra 1965, Statens balletthøyskole overtok i 1979, og ble senere lagt under Kunsthøyskolen - og har kanskje dermed en større bevegelighet.
DB170614 Intensjonen var å avvise statens legitimitet og forklare hvorfor en slik stat var alt annet en islamsk.
DA170614 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen kjørte onsdag rundt 60 biler gjennom ANPR-kameraet ( skiltgjenkjenningsutstyr ) under en kontroll på E 39 på Sokn.
DA170614 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶
DA170614 Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør for strategi-, veg og transportavdelingen til Statens vegvesen region øst, forklarer at oppdraget de ble gitt av Samferdselsdepartementet trenger en nærmere konkretisering før arbeidet kan starte opp.
DA170614 For over ett år siden fikk Statens vegvesen i oppdrag å utrede videre en veiforbindelse mellom Moss og Horten.
DA170614 Arbeidet med å se på forbindelsen Moss-Horten har derimot ligget på vent hos Statens vegvesen frem til nå.
BT170614 Men vi ser også ofre i barneskolealder, sier seniorrådgiver Marion Ophaug ved Statens barnehus Bergen.
AP170614 Derfor vil NSB og Statens vegvesen i samarbeid regulere trafikken i Østensjøveien mellom Nils Hansens vei til Tvetenveien.
AP170614 Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.
AP170614 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614 Vi treffer ham da han ankommer Lyngasæter på Hadeland der han møter Lars Grangås som er fellingsleder og den som skal lede jakten sammen med Erik Ola Helstad, begge jobber i Statens Naturoppsyn.
AP170614 Vi treffer ham da han ankommer Lyngasæter på Hadeland der han møter Lars Gangås som er fellingsleder og den som skal lede jakten sammen med Erik Ola Helstad, begge jobber i Statens Naturoppsyn.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak, sier Åm.
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sier til Oppland Arbeiderblad at de holder muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sa til Oppland Arbeiderblad onsdag morgen at de holdt muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
VG170613 Men det er færre med dårlig råd blant pensjonistene enn i andre grupper, ifølge Statens institutt for forbruksforskning.
VG170613 Ulven som herjer i Akershus og Oppland har så langt tatt over 110 sauer, ifølge Jon Petter Bergsrud, lokal rovvilt kontakt hos Statens naturoppsyn i Oppland.
VG170613 Foto : Statens naturoppsyn/NSO ¶
VG170613 Dette vurderes kontinuerlig i samråd med fellingsleder på det kommunale fellingslaget, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovilt i Statens naturoppsyn.
VG170613 De er flådd av Statens naturoppsyn for bedre å kunne se skadene ulven har påført dem.
VG170613 Trafikksikkerhet først ¶ Statens vegvesen opplyser at alle personlige skilt må ha minimum to tegn og maksimalt syv av ordinære norske bokstaver og tall.
VG170613 Kommunikasjonsleder i Statens vegvesen, Simen Narjord, sier til VG at det ønskede bilskiltet må igjennom to prosesser før det blir godkjent for bruk.
VG170613 Fra torsdag kan Gelius igjen pryde bilen sin med etternavnet om han søker Statens vegvesen om lov.
VG170613 Aamodt startet Facebook-gruppen i 2009, etter å ha lest at Statens vegvesen ikke kom til å prioritere personlige bilskilt, ettersom det ikke var et folkekrav å få på plass et slikt system.
VG170613 - Jeg har virkelig vært på dem, og har sendt masse mail til både samferdselsministeren og Statens vegvesen.
VG170613 Statens vegvesen opplyser at det kun er mulig å søke elektronisk, og at det er « førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.
FV170613 Anne-Lise Farstad, leder i Statens barnehus Kristiansand, sier at de har avhørt flere barn som har opplevd seksuelle overgrep i 2016 enn tidligere år.
DB170613 Nå venter vi på tjenestemenn fra politiet som skal undersøke ulykkesstedet sammen med havarikommisjonen til Statens vegvesen, sier operasjonsleder Paul Horne til avisa.
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
DB170613 Debatten om innføring av Digitalt grenseforsvar i året som gikk synliggjør motsetningen mellom retten til privatliv og personvern og statens plikt til å beskytte sine borgere mot terror.
DA170613 | Tommel ned for denne sprekken ¶ Statens vegvesen satte foten ned for denne sprekken i bakre bjelke på hjelperamme.
DA170613 Under dagens tungkjøretøykontroll ved E 39 på Sokn var det den kraftige sprekken i bakre bjelke på hjelperamme på et av de 21 kontrollerte kjøretøyene som fanget Statens vegvesens oppmerksomhet.
DA170613 Kontrollørene i Statens vegvesen likte ikke denne kraftige sprekk i bakre hjelperamme.
DA170613 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170613 - Statens helsetilsyn har en egen undersøkelsesenhet som skal behandle varsler ved dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
DA170613 Vi kunne strekke oss til 550 millioner, som var statens oppdaterte tilbud, og så har vi nå kommet til et kompromiss med Venstre, sier han, og legger til : ¶
DA170613 Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, nektet å gi bøndene en krone mer enn statens første tilbud.
DA170613 For det andre har vi som utgangspunkt at vi går for statens opprinnelige tilbud.
DA170613 « Mener statsråden det er holdbart at Fylkesmannen som statens representant legger til grunn en uriktig rettsoppfatning og som derfor kan ha betydning for lovligheten av kommunens planvedtak. » « Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag », skriver Lundteigen v
BT170613 Det sier Nils Rune Nævdal, inspektør i Statens vegvesen.
AP170613 Opp mot 15 prosent mindre biltrafikk over bomstasjonene ¶ Statens vegvesen ¶
AP170613 Bygging av tunneller og andre prosjekter gjør Statens Vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik, som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Bygging av tunneler og andre prosjekter gjør Statens vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.
AP170613 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170613 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AA170613 Under arbeidet har Statens vegvesen lagt nytt fortau, satt opp støyskjermer på østsiden av veien og anlagt 450 meter med sykkelvei fra Kong Øysteins veg frem til Strindheim skole.
AA170613 - Det har vært et krevende arbeid med mye trafikk forbi, men det har gått bra, sier prosjektleder Odd Nygård i Statens vegvesen.
AA170613 Tallene kommer fram i Statens eierberetning for 2016.
AA170613 - Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 milliarder kroner, opp 70 milliarder kroner fra året før.
AA170613 Både politiet og Statens vegvesens havarikommisjon skal undersøke bilen og ulykkesstedet.
VG170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
VG170612 Les også : Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
SA170612 | Her er den nyeste filmen av Rogfast ¶ Statens vegvesen viste fram denne filmen da Rogfast skulle presenteres på en stor tunnelkonferanse i Bergen nylig.
SA170612 Rogfast blir som verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel presentert på Statens vegvesens stand, og vi viser den siste filmen om prosjektet til fagpersoner fra hele verden.
SA170612 Posted by Rogfast, Statens vegvesen on Monday, June 12, 2017 ¶
SA170612 Første ledd i utbygginga av E39 sørover er ferdig, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen. - 7. juli er en merkedag.
SA170612 Framkomsten og trafikksikkerheten for trafikantene blir mye bedre, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Per Ove Stokkeland.
SA170612 Vi er blant de partiene som ønsker å bruke statens eiermakt i selskapet til å ruste det for framtida.
SA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
FV170612 Statens vegvesen skal nå vurdere om trafikken kan avvikles på en annen måte ved neste lengre veistengning.
FV170612 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
FV170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DN170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DB170612 Statens vegvesens ulykkesgrupper og havarikommisjonen er varslet.
DB170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DA170612 Høyre og Frp vil fredag primært stemme for statens opprinnelig tilbud, men subsidiært støtte Venstres opplegg og dermed sikre flertall for dette.
DA170612 At alternativet til å akseptere en avtale som er sydd over Venstres lest, kan bli statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner, utelukker han.
DA170612 - Stortinget har jo overprøvd statens tilbud.
BT170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AP170612 Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AP170612 Sannsynligvis samme ulv ¶ Statens naturoppsyns rovviltkontakt for Toten, Gjøvik og Land, Kjell Arvid Briskodden, var ute og lette etter sauekadavre natt til søndag.
AP170612 - Antallet vil nok stige, sier Ole Knut Steinset, rovviltmedarbeider i Oppland for Statens naturoppsyn.
AP170612 Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.
AP170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AP170612 Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AA170612 ¶ Hovedbyggeleder i Statens vegvesen for E6-prosjektet mellom Trondheim og Melhus Svein Soknes.
AA170612 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170612 Dronevideo : Statens vegvesen.
AA170612 Det legges også en fylling for å lage en støyvoll, forklarer hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Svein Soknes.
AA170612 Det kom svært mye vann på et lite område, sier byggeleder i Statens vegvesen, Per Olav Krogstad.
AA170612 Byggeleder i Statens vegvesen, Per Olav Krogstad, og mannskapet hans var mandag morgen i gang med å utbedre skader på fylkesveien.
AA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
VG170611 Norge har ikke oppdrett av denne typen hunder, men Statens naturoppsyn er i kontakt med sine svenske kolleger for å få hundene hit når det blir behov for det.
VG170611 Ifølge seksjonsleder for rovvilt i Statens naturoppsyn, Lars Bendik Austmo, kan hundene komme hit på kort varsel.
VG170610 Regjeringens nye « konkurrent » til Statens vegvesen, statsselskapet Nye Veier AS, fikk ikke støtte fra Ap da det ble opprettet.
VG170610 Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.
VG170610 Ap lover også å øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent, som er 20 prosent mer enn det regjeringen vil, noe som koster 9,6 milliarder kroner.
SA170610 Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen.
DN170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DB170610 Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, tror på Weng når hun opplever at det har vært mange unødvendig skumle situasjoner på rulleski på trafikkerte veier.
DB170610 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170610 Statens Vegvesen : - Vet at det er et problem ¶
DB170610 Partiet sier de også vil bygge seks nye veier i tillegg til å øke statens andel i kollektivavtalene i byene.
DB170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DB170610 « Statens sivilrettsforvaltning finner at kravstiller, ved å fortelle at han var innblandet i drapet, ved egen atferd har gitt foranledning til etterforskningstiltak med seg », heter det i erstatningsvedtaket.
AA170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
AA170610 Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen. ( ©NTB ) ¶
SA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
NL170609 Det dreier seg om en annen inndeling av statens forvaltning og oppgaver enn i dag, med færre sentralstyrte direktorater og mer folkestyre.
DN170609 Underveis i forhandlingene ble statens tilbud i praksis løftet til rundt 550 millioner kroner. 16. mai brøt organisasjonene forhandlingene.
DN170609 Praksis er da at statens siste tilbud blir lagt frem som forslag til vedtak i Stortinget.
DN170609 Statens tilbud til bøndene var opprinnelig på 410 millioner kroner, omkring 1 milliard kroner lavere enn bondeorganisasjonenes krav.
DN170609 Han er direktør for Federation of American Scientists Projects on Government Secrecy og mener at memorandumet vanskelig kan ses på som statens eiendom.
DB170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
DB170609 I fjor høst varslet privatskolen, som nå er kjøpt opp av Høyskolen Kristiania, at de ville ta statens millionkrav til retten fordi de var uenige.
DB170609 Dagbladet har forsøkt å få svar fra kunnskapsministeren på hvorfor det er så stor differanse mellom statens krav og forliket.
DA170609 410 millioner var statens opprinnelige tilbud til bøndene.
BT170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 ¶ Forbud mot u-sving ved papirfabrikken eller påbudt å svinge til høyre øverst i påkjøringsrampa er de enkleste tiltakene Statens vegvesen vurderer.
AA170609 Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Helge Stabursvik, sier de vil følge nøye med på kø-situasjonen ved Ranheim.
AA170609 Dersom denne adferden i tillegg er med på å øke køene på rampen er det grunn til å gjøre noe, sier senioringeniør i Statens vegvesen, Helge Stabursvik til Adresseavisen.
AA170609 - Uheldig adferd ¶ Statens vegvesen har også registrert at køene i området har økt den siste tiden, men nøler med å kalle adferden for sniking.
AA170609 Statens vegvesen meldte klokken 15.00 fredag at Strindheimtunnelen var midlertidig stengt i østgående retning på grunn av tekniske problemer.
AA170609 Vi har hatt både manuelle og automatiske tellinger, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Randi Trøan.
AA170609 Randi Trøan ( i midten ) leder miljøgateprosjektet på vegne av Statens vegvesen.
AA170609 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 410 millioner var statens opprinnelige tilbud til bøndene.
VG170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden, og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG.
VG170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
VG170608 Flere kommuner har ønsket å innføre lokale forbud, etter at det fra statens side ble åpnet for vannscootere fra og med mai i år.
SA170608 Statens helsetilsyn har myndighet til å gripe inn mot både overgrep, dårlige rutiner og dårlig behandling, men mottar normalt ikke klager fra kontrollkommisjonene.
SA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
FV170608 SIRDAL : Det skriver Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding, der de karakteriserer Sirdal som « asfaltvinner ».
FV170608 FOTO : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
FV170608 - Asfalteringen i Sirdal disse to årene vil binde opp i underkant av halvparten av de årlige bevilgningene som årlig blir avsatt til reasfaltering av fylkesveinettet i Vest-Agder, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Karsten Utsogn.
FV170608 FOTO : Statens naturoppsyn ¶
FV170608 AGDER : Det skriver Statens Naturoppsyn i en pressemelding.
FV170608 Statens naturoppsyn opplyser at aksjonen vil bli fulgt opp i løpet av sommeren.
FV170608 KRISTIANSAND : Det opplyser Statens vegvesen.
FV170608 Statens vegvesen mener nå altså at de trenger mer tid.
FV170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DN170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
DB170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DB170608 Statens autorisasjonskontor ( nå Helsedirektoratet ) har tidligere fått faglig rådgvining av Universitetet i Oslo ( UiO ) vedrørende utdanningen ved ELTE.
DB170608 Statens Vegvesen har bygget flere veier nå, for de har gått under budsjett så noen får det til, sier Berthling-Hansen.
DB170608 Statens Vegvesen har bygget flere veier nå, for de har gått under budsjett så noen får det til, sier Berthling-Hansen.
DA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
DA170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DA170608 Statens tilbud på 410 millioner kroner tilsa en svakere lønnsutvikling for bøndene enn samfunnet for øvrig.
BT170608 At bilister er statens melkeku, har vi lenge vært smertelig klar over, men jurene er for lengst blitt både såre og blodige.
AP170608 Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og DHL.
AP170608 Slik ser Statens vegvesens sommerplaner for tunnelsystemet i Ekebergskrenten ut.
AP170608 I Tåsentunnelen vil nattarbeidene fortsette, men til jul blir vi ferdige med den delen, sier Hilde Ulvik i Statens vegvesen.
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AP170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
AP170608 Bakgrunn : Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier ¶
AA170608 | Disse rosa rundballene kan føre til svært alvorlige ulykker ¶ Statens vegvesen vil at grunneiere skal ta ansvar.
AA170608 På vinterstid kan de veie opp mot 800 kilo, skriver Statens vegvesen på Facebook.
AA170608 Hvis man krasjer i rundballene i, for eksempel, 80 kilometer i timen er sannsynlig at det blir en dødsulykke, sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen.
AA170608 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen reagerer på at tunge rundballer plasseres for nærme trønderske veier.
AA170608 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
AA170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Disse kjøretøyene er heller ikke pålagt å følge den automatiske skiltingen inn til Statens vegvesens tungbilkontroller, og har dermed dessverre altfor ofte gått under vår radar.
AA170608 april gjennomførte Statens vegvesen en kontroll mot varebiler.
AA170608 Statens vegvesen vil nå undersøke om dette bare er en rekke enkelttilfeller, eller om det faktisk dreier seg om en kultur i transportnæringen for en kynisk systematisk utnyttelse av sjåfører.
AA170608 Statens vegvesen antok at mange varebiler ble overlastet.
VG170607 Et utall kameraer er plassert rundt i storbyene, og det er få restriksjoner for statens muligheter til å avlytte telefon og kartlegge nettbruk, skriver New York Times.
VG170607 Tror de vil finne flere ¶ Statens Naturoppsyn konkluderte tirsdag kveld at også det siste angrepet var utført av ulv.
VG170607 Jon Petter Bergsrud i Statens Naturoppsyn bekrefter det også til VG.
DB170607 Den qatarske utenriksministeren sjeik Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sier til CNN at FBI har bekreftet at Qatar har blitt hacket og at det har vært plantet flaske nyheter i statens nyhetsbyrå.
AP170607 I Norge har vi en dialog med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn, som har startet « ryddekampanjer » i særlig sårbare områder ( som marine nasjonalparker og populære friluftsområder ).
AP170607 I Norge har vi en dialog med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn, som har startet « ryddekampanjer » i særlig sårbare områder ( som marine nasjonalparker og populære friluftsområder ).
AA170607 Klokken 09.20 opplyser Statens Vegvesen at tunnelen er åpnet igjen.
AA170607 Foto : Christine Schefte ¶ Statens Vegvesen melder klokka 08.09 at E6 ved Stavsjøfjelltunnelen mellom Trondheim og Stjørdal er stengt på grunn av et skilt med høydemarkering som er nedkjørt.
AA170607 Klokken 10.23 opplyser Statens vegvesen opplyser at høyre felt i sørgående retning er sperret for trafikk.
AA170607 Så her har folk latt seg friste av godværet og stort lakseinnsig, sier Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn til kanalen.
AA170607 I pinsehelga beslagla Statens naturoppsyn nesten dobbelt så mange ulovlige laksegarn langs Namdalskysten som i løpet av hele fjoråret.
AA170607 Flere av garnene Statens naturoppsyn fant var godt gjemt.
AA170607 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) June 6, 2017 ¶ | Statens Naturoppsyn fant elleve ulovlige laksegarn langs Namdalskysten på ei helg ¶
AA170607 Aps Knut Storberget har tidligere slått fast at budsjettstøtten må opp neste år fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner.
VG170606 Bakgrunn : 68 sauer tatt : - Ser ut som ulven har lekt seg gjennom en hel saueflokk ¶ Statens naturoppsyn ( SNO ) jobber nå med å kunne gi en endelig bekreftelse på om angrepet skyldes ulv.
VG170606 juni klokken 12, og Gran kommune, Gran sauebeitelag, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen jobber nå med å løse situasjonen.
VG170606 KILDER : Statens vegvesen, Bane NOR og Samferdselsdepartementet ¶
VG170606 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
VG170606 Ifølge Statens vegvesen er lønnsomheten vesentlig bedret nå.
VG170606 Denne Skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen la fram i 2015.
SA170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
SA170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
NL170606 Dette førte til den store oppkjøpet av trålkonsejoner fra Statens side ( kondemnerings ordninga ) og fordelingsnøkkelen mellom trål og kystflåte.
DN170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen.
DN170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DN170606 | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶ Statens inntekter økte med 8 milliarder kroner i første kvartal i år, men utgiftene økte enda mer.
DN170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
DN170606 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) kan konstatere at statens utgifter øker mer enn inntektene.
DN170606 Statens utgifter til disse oppgavene framkommer ikke lenger i statsregnskapet, men framkommer som overføringer til Bane Nor.
DN170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
DN170606 Statens inntekter steg med 8 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.
DB170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DB170606 Flere ble opptatt av å redusere inntaket av karbohydratrike produkter og valgte mindre potet fremfor mer kjøtt på tallerkenen, forteller Annechen Bugge, sosiolog og forsker på feltet mat og spisevaner ved Statens Institutt for Forbruksforskning ( SIFO ).
DB170606 Vi må nesten tretti år tilbake i tid for å finne sist gang Stortinget for alvor diskuterte prinsippene de legger til grunn for statens oppgaver og organisering.
DA170606 Det opplyser Svein Røed, leder for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region Øst.
DA170606 Landet rundt er dessuten mange nye offentlige toaletter under bygging eller planlegging, både i regi av kommuner og Statens vegvesen.
BT170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
BT170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
AP170606 En kurdiskdominert milits som støttes av USA, har gått til angrep på Den islamske statens syriske « hovedstad » Raqqa.
AP170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
AP170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
AA170606 Tirsdag starter arbeidet med det Statens vegvesen selv betegner som en flaskehals på E6.
AA170606 | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶ Statens inntekter økte med 8 milliarder kroner i første kvartal i år, men utgiftene økte enda mer.
AA170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
AA170606 Statens utgifter til disse oppgavene framkommer ikke lenger i statsregnskapet, men framkommer som overføringer til Bane Nor.
AA170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
AA170606 Statens inntekter steg med 8 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.
AA170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen.
AA170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
VG170605 Ifølge Andresen har Statens naturoppsyn ( SNO ) har bekreftet at det er ulv som har tatt dyrene.
VG170605 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
SA170605 » Statens vegvesen ¶
FV170605 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
FV170605 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
DN170605 Dessuten vil den svekke statens inntekter med en halv milliard kroner, sier Grande.
DA170605 Foto : Statens vegvesen/webkamera ¶
DA170605 Som en del av utbyggingsplanene for E6 Manglerud, vurderer Statens vegvesen å legge en åtte felts åpen motorvei i Smalvollveien, en liten vei rett nedenfor boligområdet på Tveita, som munner ut mot E6 på Alnabru.
DA170605 Se kart over mulige traseer på Statens vegvesens nettsider !
DA170605 Nå frykter hun at Statens vegvesen, uansett hva de sier, vil trumfe igjennom en ny trafikkåre i Groruddalen.
DA170605 Her ønsker Statens vegvesen å legge E6 forbi Manglerud i tunnel.
DA170605 Hansen ( 36 ) frykter for sønnens oppvekst når Statens vegvesen vurderer å bygge en åttefelts motorvei rett nedenfor rekkehuset på Tveita.
DA170605 Grafikk : Statens vegvesen ¶
DA170605 Du kan se mer på Statens vegvesens egne nettsider.
DA170605 Dit kommer sinte beboere, politikere fra alle partier - og prosjektleder for E6 Manglerud, Ingun Risnes fra Statens vegvesen.
DA170605 Det som derimot er sikkert, er at Statens vegvesen er i gang med å utvikle et nytt hovedvegsystem i Sørkorridoren i Oslo, som skal avlaste Ring 3 mellom Ryen og Teisen.
DA170605 - Man føler seg ganske liten og maktesløs i kampen mot en stor gigant som Statens vegvesen.
AP170605 Statens vegvesen lyktes med å innføre tilsvarende metoder i lavlandet for 10 - 15 år siden.
AP170605 Det er om lag en times ventetid fra Arsvågen, ifølge Statens vegvesen.
AP170605 7 vil det midlertidige rushtids-forbudet tre i kraft igjen, opplyser Statens vegvesen.
AA170605 Veien kjøres i stykker ¶ Statens vegvesen har også videresendt et ønske om midler til utbedring av denne strekningen til veieier, Sør-Trøndelag fylkeskommune.
AA170605 Roger Stav har sendt erstatningskrav til Statens vegvesen etter at han fikk ødelagt to hjul i et hull i fylkesvei 902 på Rosten.
AA170605 Når det gjelder erstatningskravet fra Roger Stav er den saken under behandling av juristene i Statens vegvesen.
AA170605 Han har sendt brev til Statens vegvesen der han spør om hvor han skal sende regninga for de ødelagte hjulene.
AA170605 Bildene forteller egentlig alt, sier prosjektleder for drift i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag Andreas Tessem.
AA170605 - Vi har nok problemer med de to bruene på Skansen med hver sin operatør, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, om vi ikke skal få en tredje bru, sier Egil Eide.
AP170604 Ingen skvetter når lyden av fjerne eksplosjoner fra tid til annen overdøver musikken, som også var forbudt i den islamske statens selvoppnevnte kalifat, sammen med sigarettene og vannpipene som klientellet nå fyrer opp i.
AA170604 Noe av oljen hadde lekket ut i vannet, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Morten Eitran.
AA170604 Natt til søndag mottok Statens vegvesen en alarm fra svingbrua på Skansen.
FV170603 Det bør bekymre alle som er opptatt av den jødiske statens overlevelse.
AP170603 På oppdrag fra TV 2 har Statens innkrevingssentral ( SI ) i Mo i Rana satt opp en liste over de personene som er tatt flest ganger for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring siden 2004.
AA170603 På oppdrag fra TV 2 har Statens innkrevingssentral ( SI ) i Mo i Rana satt opp en liste over de personene som er tatt flest ganger for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring siden 2004.
VG170602 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170602 Pinseutfarten har latt seg merke på Østlandet, opplyser trafikkoperatør Tomas Eriksen i Statens vegvesen, region øst.
VG170602 I Midt-Norge er det verre denne fredagen enn det var i påsken, ifølge Statens vegvesen.
FV170602 Mens Statens vegvesen hadde satset på en helhetlig utbygging, kan prosjektet ende med at den blir bygget ut stykkevis og delt.
FV170602 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170602 Skattegjelden med renter samt Økokrim-forelegget gjør at statens krav nå er kommet opp i nærmere 600 millioner kroner.
DN170602 Sandberg håper på ny lakseeksport til Kina ¶ ¶ | Statens krav tårner seg opp ¶
DN170602 - Statens syn er at morselskapsgarantien i utgangspunktet omfatter ethvert krav som staten måtte ha mot E&P Holding knyttet til E&P Holdings oljevirksomhet - herunder også skattekrav.
DB170602 TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DA170602 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170602 - Derfor måtte sjåføren merke bredden med varsellys før videre kjøring, skriver Statens vegvesens kontrollører i sin rapport.
DA170602 Statens vegvesen hadde bistand fra politiet under dagens kontroll.
DA170602 Religion er en privatsak - Fremskrittspartiet mener derfor det ikke er statens oppgave å betale.
DA170602 Det er ikke statens oppgave å finansiere religionsutøvelse.
DA170602 Statens oppgave her begynner og slutter med å beskytte den grunnleggende menneskerettigheten, religionsfrihet.
AP170602 Var prosjektdirektør for Nødnett - statens største IKT-prosjekt - Så ble han toppsjef for leverandøren som fikk milliardkontrakten ¶
AP170602 Målinger Statens vegvesen gjorde etter ulykken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret settes i revers til et bilde automatisk kommer opp dashbordet.
AP170602 Statens vegvesen ¶
AA170602 Han måtte ut med 9200 kroner, opplyser Jan Ivar Moen, fagleder utekontroll i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.
AA170602 En lastebilsjåfør måtte ut med 9200 kroner for overlast, da Statens vegvesen hadde kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen fredag.
AA170602 Raset er ikke i veien for trafikken, og vi er ikke bekymret for at det skal rase mer, sier trafikkoperatør i Erling Drangsholt i Statens Vegvesen.
AA170602 Statens Vegvesen opplyser at stedet blir ryddet fredag morgen.
AA170602 Han fikk bruksforbud og blir anmeldt, sier Trine Giskås, leder i utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170602 Foto : LEIF ARNE HOLME ¶ Statens vegvesens utekontrollgruppe holdt en trafikkontroll i Verdal og på Åsen sent torsdag kveld.
AA170602 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
VG170601 - Jeg har fått vite at Statens sivilforvaltning bare skal gi min klient 63.000 kroner i oppreisning og erstatning.
VG170601 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
SA170601 - Jeg kan bekrefte at kommisjonen har avsluttet saken etter å ha konkludert med at det ikke var noen overføringer fra statens midler til den spanske klubben.
NL170601 Dermed blir statens , og da også fellesskapets, inntekter svekket.
DA170601 Politiet og Statens vegvesen gjennomførte torsdag formiddag en kontroll.
DA170601 Foto : Statens vegvesen.
AP170601 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ( Frp ) beskjed om at Regjeringen ønsker sammenhengende utbygging, på strekningen som er statens vei ( riksvei ).
AP170601 - Jeg kan bekrefte at kommisjonen har avsluttet saken etter å ha konkludert med at det ikke var noen overføringer fra statens midler til den spanske klubben.
AA170601 | Ni fikk bruksforbud på bilen på Sandmoen ¶ Statens vegvesen hadde kontroll på Sandmoen i Trondheim onsdag.
AA170601 Onsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll på Sandmoen i Trondheim, skriver de på Twitter.
AA170601 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170601 Avgjørelsen fra Statens sivilforvaltning er på under ti prosent av kravet på 700.000 kroner i erstatning til to av de fire som feilaktig ble siktet for å ha drept Tina Jørgensen i 2000.
VG170531 Stor kåring : Verdens 50 best spisesteder kåret ¶ Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
VG170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
VG170531 Ifølge Statens Vegvesens prognoser kan det skje allerede i 2020.
SA170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
SA170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
DN170531 DN kjenner til at Arbeiderpartiet få dager tilbake vurderte det som problematisk å gå vekk fra den etablerte ordningen med at Stortinget vedtar statens siste forhandlingstilbud ved brudd.
DN170531 - Går KrF og Venstre og i tillegg Arbeiderpartiet bort fra praksisen med å vedta statens siste tilbud ved brudd i jordbruksforhandlingene, kan vi legge bort hele forhandlingssystemet, gå over til bevilgninger over statsbudsjettet, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.
DN170531 Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DN170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DN170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
DB170531 Folk som driver dank på statens regning fikk til og med et eget navn : « Navere »- årets nyord i 2012.
DA170531 Kontrollrommet ved Kola Atomkraftverk i Poljarnyj Zori fotografert under et besøk i regi av Statens strålevern i 1999.
DA170531 Samferdselsdepartementet har i mai 2017 sendt brev til Statens vegvesen om dette.
DA170531 Presisering : Prosjektene som er listet opp i vedlegg 1 ( side 320-324 ) er ikke justert for kompensasjon for premiebetaling til Statens pensjonskasse ( SPK ).
DA170531 Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram.
BT170531 Vi regner med at Statens vegvesen eller Skyss vil kunne svare deg på hvem som er grunneier i de enkelte tilfellene.
BT170531 Einarsen har også sendt spørsmålet til Skyss og til Statens vegvesen uten å ha fått et klart svar.
AP170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
AP170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
AP170531 Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram, sier Samferdselsdepartementet til Dagsavisen.
VG170530 VANT : - Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 Shariati klaget avgjørelsen inn for Statens sivilrettsforvaltning, som forrige uke opphevet Fylkesnemndas avgjørelse.
VG170530 Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 I avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning blir Fylkesnemdas avgjørelse plukket fra hverandre.
VG170530 Fylkesnemnda i Trøndelag tar avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning til etterretning.
VG170530 Det ble klart i en nylig avgjørelse fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
SA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
FV170530 | Fant ulovlige revefeller i Agder ¶ Statens naturoppsyn har funnet ulovlige revefeller i Vest-Agder.
FV170530 Hvis en hunnrev med valper går i fella, kan valpene sulte ihjel, sier Olaf Landsverk, rådgiver i Statens Naturoppsyn ( SNO ) i Agder.
FV170530 FOTO : Statens naturoppsyn ¶
DN170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
DN170530 Bøndene har vist sin misnøye med statens tilbud gjennom flere demonstrasjoner de siste ukene.
DB170530 Dagbladets beregninger inkluderer kun leiligheter som er tinglyst med én eier hos Statens kartverk.
DB170530 Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
DB170530 Bildet er manipulert etter Statens satser for syrinduft.
DA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
BT170530 Litt før klokken 11 var politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe ferdige på stedet, og i 12.30-tiden var bilene fjernet og veibanen ryddet, skriver operasjonssentralen på Twitter.
BT170530 * Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
BT170530 KK er verd en stående applaus eller ti, og en runde i musikkbaren på statens regning.
AP170530 Nå er det Arbeiderpartiet som har latt seg lure til « å kjøpe » seg politisk makt og svikte alle andre som har vist moderasjon etter finanskrisen og oljekrisen, sier Hagen som er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støtter statens tilbud.
AP170530 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) uttalte etter bruddet at han ble svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene takket nei til statens tilbud.
AP170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Shariati klaget vedtaket inn til Statens sivilrettsforvaltning, og vant fram.
AA170530 - Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
AA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Statens tilbud kan bli vedtatt slik det foreligger, eller så går et flertall inn og endrer ramme og innretning.
AA170530 En helt fersk undersøkelse utført for Statens vegvesen viser at vi sykler stadig mindre.
NL170529 I år kommer over 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen.
NL170529 Dette er nesten en tredel av statens inntekter.
FV170529 Disse planleggerne er ikke så imponert over hvordan Statens vegvesen vil bruke 265 millioner kroner på å legge om trafikken i Vestre Strandgate og Havnegata.
DN170529 mai, melder Statens vegvesen på Twitter.
DA170529 « Ut fra dagens forhold er det ikke mulig eller ønskelig å legge til rette for en fullverdig løsning for bussveien med separat tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Kvadrat og Ruten, » skriver Statens vegvesen i sitt forprosjekt til reguleringsplan for bussveien mellom Kvadrat og Ruten.
DA170529 LES OGSÅ : Åtte milliarder til Nord-Jæren ¶ Statens vegvesen er enig i Asplan Viak sin anbefaling om at en midtstilt kollektivfelt gir en bedre helhetlig løsning i dette prosjektet, både for Stavangerveien og søndre del av Strandgata.
DA170529 I arbeidet med forprosjektet har Statens vegvesen vurdert både midtstilt og parallelført bussfelt, både i nordre og søndre del av prosjektet.
DA170529 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170529 Det ble i dag kjent at Statens vegvesen står bak og støtter alle anbefalingene i forprosjektet til bussveien mellom Kvadrat og Ruten.
BT170529 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal ha kommet til stedet for å undersøke natt til søndag.
AP170529 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet ¶
AP170529 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶ Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29. mai : ¶
AP170529 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AA170529 mai, melder Statens vegvesen på Twitter.
VG170528 Saken er rapportert til fylkeslegen og Statens helsetilsyn og mandag kommer vi til å starte en intern hendelsesanalyse for å gå gjennom punkt for punkt hva som kan ha skjedd, sier Fagerli.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170528 Nå har Statens vegvesen undersøkt hva det egentlig innebærer, og kommet med en kraftig advarsel til oss politikere.
DB170528 Det medfører heller ikke økt biltrafikk inn til Oslo, noe Statens vegvesen bekrefter.
DB170528 Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnaden på prosjektet.
AP170528 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen og bergingsbiler ble tilkalt.
AA170528 Olavs hospital, har varslet fylkeslegen og Statens helsetilsyn.
AA170528 - Vi har varslet fylkeslegen og Statens Helsetilsyn.
AA170528 Statens vegvesen melder at veien ble åpnet noe før klokka 2.
AA170528 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen og bergingsbiler ble tilkalt.
VG170527 Undergraver statens legitimitet ¶
VG170527 - De forsøker å undergrave statens legitimitet og støtten til president Abdel Fattah el-Sisi.
VG170527 Kort tid etter ble politiet kontaktet, og Sandblom forteller at Statens vegvesen var på stedet etter omtrent 20 minutter.
VG170527 Stortingets utredningsavdeling har tatt utgangspunkt i selskaper hvor staten har et direkte eierskap og hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene.
NL170527 Men en ting kan vi være enige med Statskog om « Omfordeling av statens verdier skal gjøres av Stortinget, ikke av et statsforetak i et marked.
DB170527 Politiet sier til Avisa Hordaland at Statens vegvesens ulykkesgruppe er på vei.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
AP170527 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsleder Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, ifølge Drammens Tidende.
VG170526 Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sa prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG i forrige uke.
VG170526 Intet problem ¶ Statens vegvesen ser ingen praktiske problemer med å innføre en endring i bompengeinnkrevingen : ¶
VG170526 Dette fungerer allerede greit flere steder, blant annet på E6, sier seksjonssjef Geir Kjønigsen, som jobber med teknisk implementering på Autopass-kontoret i Statens vegvesen.
SA170526 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
SA170526 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶
SA170526 Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass.
SA170526 Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
SA170526 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
SA170526 Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.
NL170526 At hele landsdelen støtter oss danner grunnlaget for statens innsats.
NL170526 Robek er ikke noe geografisk sted, men at fylkesmannen blir en slags « overkommunestyre » fordi den økonomiske styringa i kommunen ikke tilfredsstiller statens krav.
DB170526 Den ble stengt i etterkant av raset, mens Statens Vegvesen fikk vekk steinen.
DB170526 Salvesen understreker også at politi, Statens vegvesen og Trygg Trafikk anbefaler at man sykler to i bredden, og dersom man er flere enn 15 i sykkelgruppa, bør man dele seg i to grupper, slik at man da får en kortere forbikjøring.
DB170526 Men for statens advokat er virkeligheten en annen.
DB170526 Allerede i 2012 advarte undertegnede om hvor ødeleggende statens tvangsslakts-politikk ville bli for reindrifta, og at den « forholdsmessige reduksjonen » særlig ville ramme de unge nyetablererne.
DA170526 Brannen undersøkes av Statens Havarikommisjon.
DA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
DA170526 mai har Statens vegvesen besluttet å midlertidig stenge tunnelen for tunge kjøretøy over 12 meter.
BT170526 To av dem har ikke Statens naturoppsyn klart å få opp fra vannet.
BT170526 Døde hjort i elven er et helt vanlig syn i områder hvor hjorten trekker, ifølge Rein-Arne Golf som er regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.
AP170526 | Oslofjordtunnelen åpner mandag, men stenges midlertidig for kjøretøy over 12 meter ¶ Statens vegvesen har besluttet at Oslofjordtunnelen i rushtiden stenges for kjøretøy som er mer enn 12 meter lange.
AP170526 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens Vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet ¶
AP170526 FOTO : STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AP170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø i en pressemelding.
AP170526 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29.mai : ¶
AP170526 Var prosjektdirektør for Nødnett - statens største IKT-prosjekt - Så ble han toppsjef for leverandøren som fikk milliardkontrakten ¶
AP170526 Store bedrifter som DNB, Statens forvaltningstjeneste, NRK, Norsk Hydro, Se og Hør og Agderposten måtte stenge de ansattes tilgang til livestrømmingen når deltagerne dusjet, fordi det gikk utover arbeidseffektiviteten og datakapasiteten.
AA170526 - Meningen har vært å utbedre rekkverket punktvis, men etter at vi har åpnet opp, viser det seg at det er nødvendig å reparere rekkverkene i hele bruenes lengde, forteller byggeleder Terje Bergan i Statens vegvesen.
AA170526 Brannen undersøkes av Statens Havarikommisjon. ( ©NTB ) ¶
AA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
AA170526 mai har Statens vegvesen besluttet å midlertidig stenge tunnelen for tunge kjøretøy over 12 meter.
VG170525 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
SA170525 I år kommer over 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen.
SA170525 Dette er nesten en tredel av statens inntekter.
AP170525 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
AP170525 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶
AP170525 Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass.
AP170525 Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972.
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170525 Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.
AA170525 - Vanskelig bergingsarbeid gjør at det kan ta flere timer før semitraileren blir fjernet, sa Roger Dalsaune, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, torsdag.
VG170524 Foto : Statens vegvesen, webcam ¶
VG170524 Politiet hadde lokalisert bilen ved hjelp av kameraene til Statens Vegvesen, og stoppet mannen i 70-årene.
SA170524 Så snart dette er på plass, lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, sier prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen ifølge en pressemelding.
NL170524 Men det betyr ikke at hensikten med politikken har vært lik fra statens side.
DB170524 I følge statens egne beregninger er veien er massivt samfunnsøkonomisk ulønnsom.
DA170524 Foto : Statens vegvesen.
DA170524 En transportør ble i dag anmeldt for ulovlig kabotasje da Statens vegvesen gjennomførte tungtransportkontroll på E 39 ved Krossmoen.
DA170524 Det har ellers vært en nok en travel kveld på E 39 Krossmoen, melder Statens vegvesens kontrollører.
DA170524 - Tilhengeren måtte settes igjen og sjåfør og bil måtte kjøre tomhendte ut av Norge, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170524 Vi holder på å svare dette ut til departementet, og saken ligger i Vegdirektoratet, skriver prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen i en epost til Dagsavisen.
DA170524 Statens vegvesen ser for seg tre nye bomstasjoner på strekningen Solvik-Olsen nå vil bygge ut.
DA170524 Jeg mener man ikke har sett godt nok på detaljene, og dette gjelder også blant annet Statens vegvesen, som ikke ser grundig nok på de samfunnsøkonomiske kostnadene, sier hun.
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
AP170524 De skryter samtidig av norsk finans- og pengepolitikk etter oljesmellen i 2016, og er blant annet positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent ¶
AP170524 FOTO : Statens vegvesen/Norconsult ¶ 26,7 kilometer lang.
AP170524 Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
AA170524 E6 ble stengt i flere timer mens krimteknikere og Ulykkesgruppa til Statens vegvesen jobbet på stedet.
VG170523 Til denne planen har Oslo kommune og Ap/SV/MDG-byrådet levert innsigelse, slik at reguleringsplanen må vedtas endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge prosjektleder for E18 Vestregionen i Statens vegvesen, Grete Tvedt.
VG170523 OPPE PÅ E18-TUNNELEN : Delvis oppe på den nye Høviktunnelen som vil utgjøre ny E18 fra Oslo til Høvik/Ramstadsletta, er det planlagt både lokalvei, egen bussvei og sykkelvei, i Statens vegvesens planer.
VG170523 NYE E18 : Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer.
VG170523 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
VG170523 ILLUSTRASJON : STATENS VEGVESEN ¶
VG170523 Det opplyser Statens vegvesen til VG.
VG170523 Byggetiden for prosjektet er anslått til 5 år, skriver prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, i en e-post til VG.
VG170523 Alternativet som Oslobyrådet går inn for, en stykkevis utbygging - med en første etappe fra Lysaker til Strand i Bærum, ville ført til en enda lenger byggetid, påpeker Samferdselsdepartementet i et brev til Statens vegvesen.
VG170523 ( Kilder : Statens vegvesen, Oslopakke 3. ) ¶
VG170523 - Statens vegvesen har vurdert nærmere konsekvensene av en etappedeling på Strand.
VG170523 ) ¶ Statens vegvesen venter nå på at det fattes endelig vedtak av reguleringsplan i Bærum kommunestyre 31. mai for E18 Lysaker - Ramstadsletta før de kan komme i gang med arbeidene.
SA170523 « En travel kveld på Krossmoen » skriver Statens vegvesen i sin rapport fra mandagens kontroll.
SA170523 Foto : Statens Vegvesen ¶
SA170523 FOTO : Foto : Statens Vegvesen ¶ Statens vegvesen holdt mandag kontroll ved Krossmoen Kontrollstasjon langs E39.
SA170523 FOTO : Foto : Statens Vegvesen ¶
NL170523 Avdelingen har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DN170523 Da er det statens tilbud som ligger til grunn for Stortingets behandling, sier hun.
DA170523 | Fikk ikke kjøre videre på dette dekket ¶ Statens vegvesen har igjen vært i sving på Krossmoen kontrollstasjon.
DA170523 Foto : Statens vegvesen ¶ 23 kjøretøy har vært innom kontrollplassen på E 39 ved Krossmoen tirsdag.
DA170523 Dekket var ifølge Statens vegvesen helt utslitt, og det måtte skiftes før videre kjøring.
DA170523 - De som skal til flyplassen fra Stavanger og Forus må kjøre under den nye brua, holde til høyre, for så å kjøre over brua, forklarer fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Thornes i en pressemelding.
DA170523 Statens vegvesen har siden desember 2014 jobbet med å bygge toplanskryss i Sømmevågen og firefeltsveg på Flyplassvegen.
DA170523 Når dette er på plass lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.
DA170523 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
DA170523 Fra KrFs side er jeg klar til å gå inn og se om vi kan få flertall og rette opp der statens tilbud ikke treffer spikeren på hodet ut fra innstillingen i jordbruksmeldingen, sier Hjemdal.
DA170523 - Statens tilbud treffer blink på noen områder, mens den på andre områder bommer.
BT170523 - Det er statens opprinnelige tilbud som ligger til grunn for vår behandling.
BT170523 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AP170523 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523 Men vi tar til etterretning de nye opplysningene som er fremkommet, der Statens vegvesen kommer med tunge argumenter for en annen løsning.
AP170523 - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
AP170523 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sier han er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170523 Derfor brøt de forhandlingene - og statens tilbud er nå oversendt til Stortinget.
AP170523 Bøndenes organisasjoner mener statens tilbud i årets jordbruksoppgjør var for dårlig til å tette gapet mellom deres inntekt og andres.
AP170523 - Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.
AP170523 Siden avtalen i fjor har både Bærum kommune og Statens vegvesen endret syn på hvor akseptabelt det er kun å bygge til Strand.
AA170523 - Statens vegvesen skal anlegge en seks meter bred vei igjennom den delen av tomten i forbindelse med superbussprosjektet, og har også tegnet inn store deler av vår eksisterende hage som garasjeanlegg.
VG170522 Ulvekullene ble påvist før helgen i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
VG170522 Foto : Statens Naturoppsyn, NTB scanpix ¶
VG170522 Venstres stortingsgruppe deler Statens vegvesens syn i denne saken : Vi ønsker en helhetlig motorveiutbygging med tunnel under Høvik og flere andre tunneler, som gjør at innbyggerne skal få slippe den omfattende støyen og utslippene de har fra E18 i dag, sier Raja til VG.
VG170522 NYE E18 : Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer.
VG170522 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
VG170522 Det er en skjør avtale som kan ryke, etter at Statens vegvesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i forrige uke gikk ut mot kompromisset fra i fjor.
VG170522 ( Kilder : Statens vegvesen, Oslopakke 3. ) ¶ 5. juni i fjor undertegnet Oslo og Akershus Oslopakke 3- avtalen, som skulle sørge for at 100 milliarder kroner skal brukes til veier og kollektivsatsing de neste tiårene.
VG170522 Ikke bare skal vi gå dypere og lengre enn noen gang under fjorden men vi skal også bygge den mest sikre undersjøiske tunnelen i verden, sier Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.
VG170522 Statens vegvesen har fått konsulentselskapet ViaNova til å vise hvordan fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim kan bli, men foreløpig er det kun Rogfast som nå virkeliggjøres på den 1100 km lange strekningen ¶
SA170522 Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen ¶
SA170522 Posted by Sømmevågen og Flyplassvegen, Statens vegvesen on Sunday, May 21, 2017 ¶ Statens vegvesen ¶
SA170522 Posted by Sømmevågen og Flyplassvegen, Statens vegvesen on Sunday, May 21, 2017 ¶
SA170522 I videoen under forklarer prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen det nye kjøremønsteret.
DN170522 John Fredriksen og hans familie har solgt unna etter å ha kjøpt statens Entra-aksjer.
DN170522 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
DN170522 Sinnet skyldes at bøndene synes statens tilbud var milevis unna det som trengs.
DB170522 Ulvekullene ble påvist før helga i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
DB170522 Foto : Statens Naturoppsyn / NTB scanpix ¶
DB170522 Foto : Statens Naturoppsyn / NTB Scanpix ¶
DB170522 Nå vil Statens vegvesen ha sammenhengende utbygging til Asker - som først planlagt.
DB170522 Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
DA170522 Skiltene på denne tilhengeren ble tatt av Statens vegvesen på grunn av manglende EU-kontroll.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvevesens kontrollører sjekket vekt, avgifter og EU-kontroll, bremser, lastesikring, teknisk og dokumenter under dagens kontroll ved E 39 på Sokn.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170522 Ny sjåfør må nok også på plass før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170522 Kontrollørene fra Statens vegvesen melder om en travel kveld på kontrollstasjonen Krossmoen på E 39.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170522 Statens vegvesen melder om en travel kveld ved Krossmoen kontrollstasjon på E 39 mandag kveld.
DA170522 Med utgangspunkt i de internasjonale klimaforpliktelsene må tiltak for å redusere klimagassutslippene få en større plass i statens verktøykasse til bruk i byregionene.
DA170522 Byvekstavtalen inneholder nå klare bestemmelser om å samordne de statlige retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjeneproduksjon, og forplikter seg til å lokalisere statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i tråd med disse retningslinjene.
DA170522 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen hefter felles for hele beløpet.
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen dømmes til innen 2 - to- uker fra dommens forkynnelse å betale til Amund Gulsvik kr 1.188.947,- enmillionetthundreogåttiåttetusennihundreogførtisyv- i sakskostnader.
BT170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
AP170522 Dette er scenarioet dersom amputert E18-utbygging skulle bli en realitet, ifølge Statens vegvesen.
AP170522 Det koker rundt E18 etter at Aftenposten kunne fortelle at Stortinget støtter Statens vegvesen og vil overkjøre byrådet når det gjelder bygging av gigantprosjektet vest for Oslo.
AP170522 Statens vegvesen ¶
AP170522 - Statens vegvesen er jo underlagt departementet.
AP170522 Det er ikke Statens vegvesen som bestemmer.
AP170522 Denne illustrasjonen fra Statens vegvesen viser hvordan veien er tenkt ved Høvik.
AP170522 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det er utrolig at Statens vegvesen vil overkjøre avtalen man ble enige om i fjor.
AP170522 Statens vegvesen ¶
AP170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
AA170522 Ulvekullene ble påvist før helgen i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
AA170522 Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
AA170522 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AA170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
VG170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
FV170521 Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesens arbeidet i natt på ulykkesstedet. | - Gjorde litt vondt å se Larvik feire seieren ¶
FV170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
DB170521 Folk bør beregne ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
DB170521 Statens Vegvesen advarer bilister under Tour of Norway : - Bør beregne ekstra god tid ¶
DB170521 Ulykkeskommisjonen fra Statens vegvesen er også på stedet og gjør sine undersøkelser.
DA170521 Statsbygg er i full gang med å kartlegge området for salg/makeskifte av statens eiendommer.
DA170521 - Samtidig frigjøres statens eiendommer på Adamstuen til annen bruk.
AP170521 Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesens arbeidet i natt på ulykkesstedet.
AP170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
AA170521 Vi stoppa 620 biler til sammen, så når 16 ikke bruker bilbelte er det flere enn forventet, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA170521 Slurv med tilhengere ¶ Statens vegvesen hadde også tilhengerkontroll på Heimdal lørdag.
AA170521 Moen anbefaler alle å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen, som finnes både på nettet og som app, for å finne ut hvor mye du kan dra med din bil og henger.
AA170521 Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170521 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170521 Flere slurvet med tilhengerne da Statens vegvesen hadde kontroll.
AA170521 Statens vegvesen ila flere bøter for manglende bilbeltebruk lørdag.
AA170521 Ifølge Statens vegvesen er veien delvis stengt ved Skjørkleivfossen.
AA170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
AA170521 Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
AA170521 - De er ikke så tunge på våren da de har sittet i hiet sitt hele våren, men det er klart at dette har vært en stor bjørn en gang, og i løpet av våren og sommeren legger bjørnen på seg mange, mange kilo før de går i hi igjen til vinteren, sier regionansvarlig for rovvilt Magne Asheim i Statens naturoppsyn til iFinnmark.
VG170520 Gry Moursund er utdannet innen illustrasjon og grafisk design ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.
VG170520 Noen intervjuer, som Daily Telegraph-affæren i 1908, skadet Wilhelms og Tysklands anseelse varig og bidro til den mektige statens tiltagende isolering.
VG170520 SIKRET DNA : Statens naturoppsyn fant syv valper i Osdalsreviret, mens det er født fem i Slettås.
VG170520 Derfor har Statens naturoppsyn oppsøkt områdene for å undersøke dette nærmere.
VG170520 Statens naturoppsyn bekrefter at det er født syv valper i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret, melder Miljødirektoratet fredag kveld.
VG170520 Partiet vil flytte kollektivtrafikken tilbake i statens eierskap.
VG170520 Statens regning ¶
SA170520 I denne perioden blir Røyrdalstunnelen utvidet og fylkesvegen i Dirdal lagt om, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
SA170520 - Vi ber trafikanter kjøre varsomt og respektere skiltingen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Bjarne Våge.
NL170520 mai ble Statens helsetilsyn varslet om det som kalles en alvorlig hendelse på UNN i Tromsø.
DN170520 Partiet vil flytte kollektivtrafikken tilbake i statens eierskap.
DN170520 Statens regning ¶
DB170520 Der var statens tilbud 410 mill. mens landbruksorganisasjonene krevde 1.4 milliarder.
DB170520 Både Venstre, KrF, Sp, Ap og SV har gitt uttrykk for at statens tilbud er for snaut.
AP170520 - Det viktigste for statens inntekter er at folk flest er i jobb.
AA170520 Strindvegen stengt, melder Statens vegvesen.
AA170520 Stengt til 17.30 ¶ Statens vegvesen melder at Strindvegen vil være stengt i tidsrommet 14.15 til rundt 17.30 på grunn av fotballkampen.
AA170520 Statens vegvesens ulykkesgruppe ble også innkalt til stedet.
AA170520 Cirka klokken 16.50 meldte Statens vegvesen at feilen var utbedret og tunnelen ble åpnet igjen for trafikk.
AA170520 | For dårlig tilbud til bøndene ¶ ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag representerer partene i jordbruksoppgjøret.
AA170520 Landbruksministeren må ta inn over seg at stortingsflertallet nylig har staket ut en annen kurs for landbruket enn hva statens tilbud innebærer.
AA170520 Da må statens forhandlere utstyres med et rommeligere mandat som harmonerer bedre med stortingsflertallets ståsted, og bøndene må sikte seg inn mot en realistisk løsning.
AA170520 Statens tilbud vil gi en inntektsvekst på 4,5 prosent, noe statsråden mener er raust sammenlignet med andre grupper.
VG170519 Uansett hvilket parti som hadde landbruksministeren, sto departementsråden last og brast ved statens tilbud og forsvarte like naturlig det endelige resultat.
VG170519 Ikke minst for jordbruksorganisasjonene som må godtgjøre hvorfor statens tilbud er så eventyrlig dårlig når det har en høyere ramme enn sluttresultatet som Norges Bondelag akseptere i fjor og året før.
VG170519 Grue var inntil 2009 øverste embetsmann i Landbruksdepartementet og statens forhandlingsleder gjennom 29 jordbruksoppgjør.
VG170519 En strategi som forutsetter brudd for å kunne reforhandle statens tilbud i Stortinget, kan gi kortsiktig gevinst, men vil være begynnelsen på slutten for denne ordningen.
VG170519 - Overveiende sannsynlig at ulv står bak, sier Statens naturoppsyn.
VG170519 Statens naturoppsyn skal nå rapportere hendelsen til rovviltnemnda, som vil ta endelig stilling til om rovdyr står bak hendelsen.
VG170519 Statens naturoppsyn ( SNO ) dro til stedet i 18-tiden torsdag, skriver Smaalenenes Avis.
NL170519 | Hadde kontroll i Lofoten : - Aldri før beslaglagt så mange ulovlige laksegarn så tidlig ¶ Statens naturoppsyn har vært på sin første kontrollrunder etter ulovlig laksegarn i Lofoten og aldri før har de beslaglagt så mange garn så tidlig på sesongen.
NL170519 Nå går statens åpningstilbud til Stortinget - først til Næringskomiteen, og så til endelig avgjørelse den 16. juni i Stortinget.
NL170519 I løpet av 10 intense dagers forhandlinger var ikke statens forhandlingsutvalg under ledelse av Leif Forsell villig til å komme jordbruket i møte.
NL170519 I helse - Norge har Statens helsetilsyn en nøkkelrolle i arbeidet med å følge opp institusjoner og helsepersonell for å forebygge feil.
DB170519 Vi kan ikke utelukke at det er en stor hund, men vi heller mot at det er ulv, sier Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i Oslo, Akershus og Østfold i Statens Naturoppsyn, til Dagbladet.
DB170519 Rovviltkontakt Jan Kåre Lie var sammen med to andre kolleger fra Statens naturoppsyn på stedet i går.
DB170519 - Det var et makabert syn å se alle de døde sauene, sier Rovviltkontakt Mats Finne i Statens naturoppsyn ( SNO ) til avisa.
DA170519 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170519 Foto : Statens vegvesen Her var ikke lasten tilstrekkelig sikret og den utenlandske føreren hadde heller ikke gyldig førerkort.
DA170519 Foto : Statens vegvesen Dette kjøretøyet ble hanket inn for overlast.
DA170519 Forholdet ble anmeldt da det viste seg at sjåføren ikke hadde førerrett for denne type kjøretøy, opplyser kontrolleder Ari Lalo i Statens vegvesen.
DA170519 Dagens kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E39 ble avholdt mellom klokken 07.00 og klokken 14.00 i samarbeidet med politiet, melder Statens vegvesen i en pressemelding. 19 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt.
DA170519 Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
DA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
AP170519 Rovviltkontakt Jan Kåre Lie var ifølge Smaalenenes Avis sammen med to andre kolleger fra Statens naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble angrepet nord i Askim torsdag.
AP170519 Finne, som jobber i Statens naturoppsyn ( SNO ) sier til Smaalenenes Avis at han ble kalt ut torsdag kveld, sammen med to andre fra SNO.
AP170519 Statens naturoppsyn skal rapportere hendelsen inn til rovviltnemnda, som vil ta endelig stilling til om rovdyr står bak.
AA170519 Leder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen, forteller at det er krav om underkjøringshinder når lastebiler kjører med platt.
AA170519 Foto : Statens vegvesen Sør-Trøndelag ¶
AA170519 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen hadde torsdag kontroll av tungtransport på Vekta i Malvik.
AA170519 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170519 Denne overlasten var helt unødvendig siden han kunne ha senket akslingen og unngått overlasten, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
AA170519 Flere var skadd og noen måtte avlives, forteller rovviltkontakt Mats Finne i Statens naturoppsyn ( SNO ) til Smaalenenes Avis.
AA170519 Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶ | 143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
AA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
AA170519 Derfor har Statens naturoppsyn oppsøkt områdene for å undersøke dette nærmere.
AA170519 Statens naturoppsyn bekrefter at det er født sju valper i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret, melder Miljødirektoratet fredag kveld.
SA170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sto parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sa nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
NL170518 Det er basert på grundige undersøkelser av vogntoget fra Statens vegvesens side, påpeker politiadvokaten ved Innlandet politidistrikt.
NL170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale står parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
NL170518 - Vi viser vår misnøye med statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
DN170518 Ifølge statsråden er dette statens tilbud av 5. mai, med en ramme på 410 millioner kroner, Det var her kuttet på i alt 18 millioner kroner i spritstøtte var tatt inn.
DN170518 Fast praksis er da at statens siste formelle tilbud da blir lagt frem som regjeringens forslag til vedtak i Stortinget.
DN170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DB170518 Han og bøndene har en diametralt forskjellig oppfatning av hvor godt statens tilbud egentlig var.
DB170518 Det burde hun få lov til å forsette med også i framtida etter Statens Satser for haiku og sentrallyrikk.
DA170518 Totalt 93 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen på Krossmoen i Eigersund da Statens vegvesen og politiet var i sving torsdag.
DA170518 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170518 Foto : Statens vegvesen Parkeringsplassen på Krossmoen ble full av kjøretøy som ikke fikk kjøre videre.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Her var lasten for lang.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Her måtte det lastes av før kjøretøyet fikk dra videre.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Dette kjøretøyet hadde mangel på deksler over eksospotten.
DA170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
BT170518 PROTEST : Cirka klokken 10.30 fredag samlet bønder seg til protest utenfor Statens hus i Bergen.
BT170518 PROTEST : Cirka klokken 10.30 fredag samlet bønder seg til protest utenfor Statens hus i Bergen.
AP170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sto parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sa nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
AA170518 Tirsdag ettermiddag og kveld hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Trondheim.
AA170518 - Slik som været er nå er det ingen grunn til å kjøre med piggdekk lenger, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170518 Statens vegvesen hadde tirsdag kveld kontroll i Bispegata.
AA170518 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen i Nord-Trøndelag delte på Twitter torsdag kveld et bilde fra en kontroll, der en bil ble stoppet for overlast.
AA170518 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170518 Etter bruddet i jordbruksforhandlingene er det knyttet spenning til hva vippepartiet Venstre vil gjøre når statens tilbud om en ramme på 410 millioner kroner etter alt å dømme blir sendt til Stortinget.
AA170518 Tirsdagens brudd i jordbruksforhandlingene innebærer at statens tilbud blir utgangspunktet for Stortingets behandling.
AA170518 - Vi forventer at Stortinget håndterer statens tilbud i tråd med føringene som Stortinget selv ga i landbruksmeldingen, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.
AA170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
SA170517 gate for biltrafikk ¶ Statens vegvesen mener det er nødvendig å stenge ute bilene fra Olav V. gate for å få plass til Bussveien.
DN170517 Jensen i Statens Vegvesen i en melding.
AA170517 På Miljøpakkens nettsider oppfordrer Statens vegvesen folk som skal bruke gang- og sykkelveien om å være forsiktige.
AA170517 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170517 Vi hadde først inspektørerer på Sluppen, som etter hvert beveget seg til Bispegata, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA170517 Tirsdag hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Trondheim, noe som resulterte i flere gebyrer.
AA170517 | 18 tatt for ikke å ha brukt bilbelte ¶ Statens vegvesen med omfattende trafikkontroll tirsdag.
AA170517 Statens vegvesen hadde tirsdag kveld kontroll i Bispegata.
AA170517 Statens siste tilbud på 550 millioner kroner ble avslått av jordbruksorganisasjonene, som hadde fremsatt et krav på 1,45 milliarder kroner.
AA170517 Statens vegvesen vil anmelde begge mennene.
AA170517 Statens vegvesen hadde sent tirsdag kveld kontroll av biler i Verdal.
AA170517 | Bilen var i så dårlig forfatning at både fører og eier fikk førerkortet beslaglagt ¶ Statens vegvesen synes det er alarmerende at ungdommer setter seg bak rattet på biler som er trafikkfarlige.
AA170517 Inspektør Ola Røvik ved Statens vegvesen synes resultatet var negativt.
AA170517 For noen uker siden hadde Statens vegvesen en lignende kontroll i Steinkjer.
AA170517 Faggruppeleder på utekontrollen i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, Trine Giskås, oppsummerer kveldens hendelser.
AA170517 Jensen i Statens vegvesen.
AA170517 Statens vegvesen ble onsdag varslet om muligheter for datalekkasje fra bompengesystemet Autopass.
VG170516 KREVER : Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
VG170516 Det skiller én milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
VG170516 Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
VG170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
SA170516 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170516 Til Aftenbladet sa Helge Eidsnes, regiondirektør i Statens vegvesen den gang følgende : ¶
SA170516 I oktober mente tilsynet at Statens vegvesen hadde visst om ulovlighetene uten å rydde opp.
SA170516 Den omkomne skal, ifølge Statens vegvesen, ha jobbet for en underentreprenør av Marti IAV, det sveitiske firmaet som har hovedentreprisen på Solbakk.
SA170516 Den har trolig ikke vært skikkelig låst, sånn vi foreløpig har forstått det, sier Øyvind Hamre, byggeleder for Statens vegvesen på Solbakk.
SA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
SA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, møtes til nye samtaler i jordbruksoppgjøret.
SA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
SA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
SA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
SA170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
NL170516 Til sammen bedrer Statens vegvesen sikkerheten i 200 norske tunneler i løpet av de neste fire årene.
NL170516 I disse nattetimene jobber Statens vegvesen blant annet med å teste skiltene i Tromsøysundtunnelen.
NL170516 Det forteller Statens vegvesen i en pressemelding : ¶
NL170516 Det ene av Tromsøysundtunnelens to løp var ferdig i september, og Statens vegvesen planlegger å åpne begge løpene til sommeren.
FV170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
FV170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
FV170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
DN170516 Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen mener at statens tilbud på 410 millioner kroner var et godt tilbud.
DN170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DN170516 Statens tilbud gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 2,3 prosent.
DB170516 Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, vil også anbefale sin stortingsgruppe å stemme for statens tilbud.
DB170516 Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen mener at statens tilbud på 410 millioner kroner var et godt tilbud.
DB170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
DB170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
DB170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 | Må punge ut etter kontroll ¶ Statens vegvesen har tirsdag hatt kontroll av bilbeltebruk i Sandnes-området.
DA170516 | Fikk ikke lov å kjøre rundt sånn ¶ 63 kjøretøy ble kontrollert da Statens vegvesen var i sving ved Krossmoen kontrollstasjon i Eigersund tirsdag.
DA170516 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170516 Det måtte lastes av, og sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring, melder Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før.
DA170516 1 milliard under kravet ¶ Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før. | - Det er en veldig trist affære ¶
DA170516 1 milliard under kravet ¶ Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
BT170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
BT170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
BT170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AP170516 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet.
AP170516 Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170516 Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som møtte fylkesordførerne.
AP170516 Det er foreløpig ikke klart hva som er årsaken til brannen, men tidligere i mai mente Statens havarikommisjon at funn på brannstedet kan tyde på at det kan dreie seg om et motorhavari.
AP170516 - Kom deg raskest mulig ut av tunnelen hvis det brenner, oppfordrer Statens vegvesen.
AP170516 Statens vegvesen offentliggjorde tirsdag overvåkingsbilder fra den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai.
AP170516 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AP170516 Den omkomne skal, ifølge Statens vegvesen, ha jobbet for en underentreprenør av Marti IAV, det sveitiske firmaet som har hovedentreprisen på Solbakk.
AP170516 Den har trolig ikke vært skikkelig låst, sånn vi foreløpig har forstått det, sier Øyvind Hamre, byggeleder for Statens vegvesen på Solbakk.
AP170516 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sier han er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AP170516 Statens tilbud 90 millioner.
AP170516 Statens tilbud 250 millioner.
AP170516 Statens tilbud 1,02 milliarder kroner.
AP170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 Statens vegvesen melder at E6 på strekningen Stjørdal-Trondheim har redusert fremkommelighet i sørgående retning som følge av hendelsen.
AA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fortsetter forhandlingene tirsdag.
AA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fortsetter forhandlingene tirsdag.
AA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
AA170516 Talsperson for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, sier til Nationen at Stortinget nå havner i en vanskelig situasjon fordi det er sterke tradisjoner for at det er statens tilbud som blir lagt til grunn når det er brudd i forhandlingene.
AA170516 Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti kritiserer statens tilbud i jordbruksforhandlingene for å ligge for langt unna Stortingets føringer.
AA170516 Både Høyre og Frp vil oppfordre sine stortingsgrupper til å stemme for statens tilbud.
AA170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
AA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
AA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
VG170515 Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport konkluderer foreløpig med at presenningen var årsaken til styrten.
SA170515 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
SA170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
FV170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
DN170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
DB170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
DA170515 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170515 Et kjøretøy med dekkskade fikk mangellapp med kort frist for utbedring, opplyser Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
DA170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
DA170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
BT170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon berømmer Smith for innsatsen.
BT170515 Blant dem er ordføreren i Lærdal, direktøren i Statens vegvesen og en rekke representanter fra kommunen og fylkeskommunen.
BT170515 Piloten har fått skryt av undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon for innsatsen etter ulykken.
BT170515 Grung beskylder i praksis Statens Vegvesen ( SVV ) for å være uetterrettelige og lyve for å dekke opp for regjeringen.
AP170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AP170515 | Statens vegvesen vil ha sammenhengende E18-utbygging vestover fra Oslo ¶
AP170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
AP170515 Ifølge Statens havarikommisjon kan pilotes innsats ha reddet passasjerenes liv.
AP170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170515 Haakon VII's gate ved Håkon Magnussons gate var stengt i et par timer, men veien ble ved 23-tiden åpnet for trafikk igjen, melder Statens vegvesen.
AA170515 Også ulykkesgruppen til Statens vegvesenet gjorde undersøkelser på stedet.
AA170515 Foto : Statens skogbrannhelikopter ¶
AA170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
AA170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
AA170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
AA170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
SA170514 - Politipatruljen er på stedet og har fått skiltet ut i veikanten, slik at Statens vegvesen kan sette det opp igjen, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 08.45.
DN170514 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DN170514 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
DN170514 - Det er dialog, men vi opplever at det fortsatt er stor avstand, sier Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, om innspurten i jordbruksoppgjøret.
DN170514 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DN170514 Statens forhandlingsleder Leif Forsell bekrefter at partene i hovedsak diskuterer det overordnede, altså rammen på oppgjøret.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet.
DB170514 TEKNISK KONTROLL : Statens vegvesen har vært aktive med tekniske kontroller av russebusser i hele vår - her under treffet i Halden.
DB170514 Foto : Statens vegvesen.
DA170514 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170514 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
DA170514 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DA170514 Statens forhandlingsleder Leif Forsell bekrefter at partene i hovedsak diskuterer det overordnede, altså rammen på oppgjøret.
AP170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Linnell ( NINA ) oppfordrer folk til å varsle Statens naturoppsyn ( SNO ) hvis den nærgående ulven i Østmarka skulle begynne å vise tegn til aggressivitet.
AP170514 Heldigvis har vi Statens naturoppsyn til å løse slike utfordringer her i Norge.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
AA170514 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
AA170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.
AA170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen. ( ©NTB ) ¶
VG170513 Men først skal det forhandles om en ny jordbruksavtale, og hverken landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) eller statens forhandlingsleder vil uttale seg om potetsprittilskuddet eller annet innhold før jordbruksforhandlingene er avsluttet, ifølge seniorrådgiver Ståle Norang i Landbruksdepartementet.
VG170513 Her må Dale og statens forhandlere ta til fornuften, avslutter Grue.
VG170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue, som tok initiativ til et leserinnlegg i avisen Nationen.
VG170513 Foto : Statens naturoppsyn ( SNO ) ¶
VG170513 - Vi visste godt hvor den var og så sporene godt ettersom det var over en meter snø i området, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn.
VG170513 Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sier prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG.
VG170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig i mars 2019 at enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
VG170513 - Nei, vi legger opp til et system som tar høyde for en times fri bompassering etter passering bomringen innover, svarer prosjektleder Terje Rognlien i Statens vegvesen.
VG170513 ( Kilder : Oslopakke 3-avtalen, Statens vegvesen, Bladet Motor, VG ) ¶
SA170513 Statens vegvesen utførte lørdag kontroll i Stavanger og Sandnes.
SA170513 Snakker ikke ordfører Wirak og Sandnes kommune med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen ?
SA170513 mai står det i kunngjøringen på annonseplass : « Varsel om oppstart av planarbeid av Fylkesvei 509 Oalsgata », « Statens vegvesen skal, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, i gang med å lage en reguleringssak for Oalsgata.
DN170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
DB170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
AP170513 - Statens respons på Sokolovskijs handlinger baserer seg utelukkende på sekulær, russisk lov, sa nestlederen i « Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet » i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.
AA170513 Foto : Statens Naturoppsyn ¶
AA170513 Det tok bare 20 minutter fra fellingstillatelse ble gitt til bjørnen var skutt, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens Naturoppsyn, SNO, til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.
AA170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
AA170513 - Vi visste godt hvor den var og så sporene godt ettersom det var over en meter snø i området, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn. ( ©NTB ) ¶
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
VG170512 Oljeproduksjonen er også noe større enn forventet og øker statens inntekter.
VG170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
VG170512 * 2 VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire. * 1 I påleggskategorien reddes Rema av Ridderosten som er 10 kroner billigere enn hos konkurrentene Kiwi og Extra. * 1 Posene med Polly peanøtter er billigere hos Kiw
VG170512 Politiet og Statens havarikommisjon har benyttet flere videoer i sine undersøkelser av ulykken.
SA170512 I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret : ¶ « (... ) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige.
FV170512 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170512 » Hverken statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, eller landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), vil kommentere saken ettersom forhandlingene pågår.
DN170512 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( til vestre ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
DN170512 I 2014 ble det kjent at sjefen i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, Yngve Slyngstad, eier aksjer i gassrederiet Golar LNG.
DN170512 Teknisk Ukeblad har forsøkt å få tilsvar på rapporten fra Statens vegvesen, men har så langt ikke fått svar.
DB170512 Statens havarikommisjon for transport har i ettermiddag offentliggjort en en foreløpig rapport om ulykken.
DB170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
DB170512 ¶ STORKONTROLL : Statens vegvesen hadde denne uka storkontroll av tungtransport på Østlandet.
DB170512 Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad i en pressemelding fra Statens vegvesen.
DB170512 Målrettede kontroller ¶ Statens vegvesen har fra søndag ettermiddag hatt storkontroll på de største grenseovergangene på Østlandet. 1.304 tungbiler har blitt ekstra nøye sjekket.
DB170512 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger.
DA170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
BT170512 I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret : ¶ « (... ) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige.
AP170512 Det var studier ved Statens Kunstakademi som førte meg til Oslo.
AP170512 Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag.
AP170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser etter ulykken.
AP170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
AP170512 På dette kartet kan du sjekke hvor det asfalteres ¶ Statens vegvesen har laget et kart som viser hvor det legges asfalt.
AP170512 Det vil ifølge Statens vegvesen koste tre milliarder kroner.
AP170512 Asfaltering E6 i Trondheim kommune FOTO : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
AA170512 - Jeg kjørte over noe hardt og rygget tilbake, forteller Hammervold til Statens vegvesen.
AA170512 Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag. ( ©NTB ) ¶
AA170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser etter ulykken.
AA170512 | Forsker anbefaler stans av sivil trafikk under militærøvelser ¶ Statens vegvesen må ta mer styring under øvelsene, mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Per Andreas Langeland.
AA170512 Langeland har evaluert trafikksikkerheten under militærøvelsen Joint Viking i år, og mener Statens vegvesen må ta mer styring under øvelser langs veinettet, skriver NRK.
AA170512 Det er den foreløpige konklusjonen både fra Vest politidistrikt og fra Statens havarikommisjon for transport.
AA170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser av ulykken.
VG170511 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170511 Rent praktisk står man overfor tre metoder når stammen skal tas ut : Ordinær jakt, slakting som med tamrein og til slutt at Statens naturoppsyn gjennomfører egen jakt.
VG170511 - Og når ordinær jakt tar slutt, ser vi for oss at Statens naturoppsyn går i gang med ytterligere jakt.
VG170511 - Helikopter er noe av det Statens naturoppsyn bruker, ja.
VG170511 - Statens naturoppsyn har alltid som forutsetning at det de gjør er etisk, sikkerhetsmessig og dyrevernmessig forsvarlig.
SA170511 Arbeidet gjør at vi må stenge tunnelen, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170511 FOTO : Statens Vegvesen ¶
SA170511 Mitsem spør nå « Mener Aftenbladet som Statens vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner.
SA170511 - Vi mener å vite hva som førte til at helikopteret styrtet, sier Kåre Halvorsen, leder for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, til NRK.
NL170511 De fleste tilrettelagte avhørene er foretatt ved Statens barnehus i Bodø, mens noen er gjennomført på barnehus andre steder i landet.
NL170511 Statens vegvesen er selv spent på den endelige prislappen for Tromsøs nye innfartsvei.
DN170511 Inndrivelse av statens krav tar andre statsinstanser seg av.
DN170511 Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DN170511 Regjeringen legger nå til grunn at statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten vil øke fra 125 milliarder kroner i fjor, til 179 milliarder kroner i år.
DN170511 Høyere oljepriser og effektivisering gjør at statens oljeinntekter trolig øker med 54 milliarder kroner fra kriseåret 2016 til i år.
DN170511 Bruken av olje- og fondsinntekter tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017.
DB170511 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger.
DB170511 Statens viktigste inntektskilde er imidlertid ikke oljepenger, men folk i arbeid.
DA170511 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170511 Arbeidet gjør at vi må stenge tunnelen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord.
DA170511 mai klokken 08.00, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170511 Med statens tilbud til jordbruksavtale for neste år har bøndene mulighet til ytterligere økning. » - Tilbudet viser at Frp sin landbrukspolitikk virker, uttaler Johansen.
DA170511 Det er en avgrunn mellom bøndenes krav på 1,45 milliarder, og statens tilbud på 410 millioner.
DA170511 Bøndenes krav ville gitt en inntektsvekst på 9 prosent - statens tilbud betyr en inntektsvekst på 2,25 prosent.
BT170511 Statens Museum for kunst i København ¶
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
AP170511 Akershusstranda : 0 ( men det blir fjernet 6 uregulerte p-plasser på Statens vegvesens vei ) ¶
AP170511 Fem varmegrader og regnvær : Likevel feiret kongeparet til sjøs ¶ Statens vegvesen ¶
AP170511 Statens Vegvesen ¶
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
AP170511 Finansminister Siv Jensen presenterte torsdag Revidert Nasjonalbudsjett med nye opplysninger om utsiktene for norsk økonomi og statens finanser FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶
AP170511 Finansminister Siv Jensen presenterte torsdag Revidert Nasjonalbudsjett med nye opplysninger om utsiktene for norsk økonomi og statens finanser FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶
AA170511 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170511 Etter en kontroll Statens vegvesen gjennomførte på Sandmoen i Trondheim torsdag, fikk hele elleve lastebiler bruksforbud.
AA170511 34 000 for manglende bombrikke ¶ Statens vegvesen hentet også inn gebyrer under dagens kontroll : Fire gebyr for manglende bombrikker kostet førerne til sammen 34 000 kroner.
AA170511 En kommune som ligger på Robek-lista må ha statens godkjenning for å lage budsjett, ta opp lån og inngå leieavtaler.
VG170510 Riksrevisor Per-Kristian Foss sa den gang til VG at « Statens vegvesen i altfor mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten ».
VG170510 Nå får de også støtte fra Statens vegvesen.
VG170510 VEIDIREKTØR : Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
VG170510 Tirsdag ledet han en delegasjon fra Statens vegvesen som gikk inn i et hastemøte med fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag.
VG170510 Norgesporten bro ¶ * Statens vegvesen region øst bygger ny E18 på strekningen mellom riksgrensen til Sverige og Ørje i Østfold fylke.
VG170510 Dette bekrefter Statens Vegvesen, som har hatt folk for kvalitetssikre produksjonen i Latvias hovedstad Riga.
VG170510 Det er Hæhre entreprenør som har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen å bygge broen.
VG170510 * Hæhre entreprenør har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen om å bygge broa.
VG170510 Statens Vegvesen tror imidlertid at selskapene vil klare å holde fremdriften til den nye datoen 1. oktober.
SA170510 Netto kontantstrøm fra statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ), som forvaltes av Petoro, var på 27 milliarder kroner i første kvartal, en økning på 21 prosent fra i fjor.
DN170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal være klar 30. mai.
DB170510 TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DB170510 Statens vegvesen har lagt ut en lenke med kameraoversikt over trafikken i distriktet.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har hatt 55 kjøretøy innom kontrollplassen på Krossmoen tirsdag kveld og natt til onsdag.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170510 Hovedfokus på Krossmoen i dag var vekt, avgifter, teknisk, EU- og dokumentkontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen Morten Trevland i en pressemelding. 48 kjøretøyer var innom kontrollplassen.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal være klar 30. mai.
DA170510 Leder Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har vært klar på at statens tilbud har skapt « stor frustrasjon blant bønder », og antydet så sent som mandag denne uka at det var usikkert om hvorvidt bøndene i det hele tatt ville gå i forhandlinger.
DA170510 Harde fronter ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har omtalt bøndenes krav som « ikke spesielt musikalsk », og vist til at det ligger an til moderate lønnsoppgjør ellers i samfunnet.
DA170510 Statens tilbud er over én milliard lavere - 410 millioner.
DA170510 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i midten, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg, er til stede.
BT170510 Politiet har varslet Statens havarikommisjon.
AP170510 Politiet har varslet Statens havarikommisjon.
AP170510 Rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn, Jan H.
AA170510 ISS har til vanlig skjenkebevilling i Statens Hus, men fikk utvidet skjenkeareal for disse arrangementene.
AA170510 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten ?
AA170510 Foto : Terje Svaan ( bildet av Haltbrekken ) og Statens vegvesen ( illustrasjon av ny motorveg mellom Trondheim og Værnes ).
VG170509 Samtidig har Oslofjordtunnelen vært et massivt pengesluk for Statens vegvesen siden åpningen i juni 2000, og verre skal det bli.
VG170509 I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen.
VG170509 Statens vegvesen har etter ny faglig vurdering kommet frem til det samme : Tunnelen må erstattes med et tryggere broløp.
VG170509 Hun viser til at undersøkelser til Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) viser at ni av ti norske arbeidstagere trives på jobb.
VG170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », skriver SHT i pressemeldingen.
VG170509 | Gutt ( 5 ) døde i kranulykke - bremsesvikt ble ikke oppdaget ¶ Statens havarikommisjon har avdekket at bremsesvikten som førte til dødsulykken i mars ikke var fanget opp med sakkyndig kontroll.
VG170509 Nå varsler de Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold : ¶
VG170509 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) iverksatte undersøkelser av ulykken.
SA170509 t, biting av tånegler - vårt siste tabu ?, rett til dagpenger, rett til nattpenger, rett til ukelønn, fem rette og to tilleggstall, forbud mot proffboksing, forbud mot å ta rennafart og slå folk i skallen med et stålrør, oppheving av forbudet mot flerkoneri, hver mann - sin høne, nevnte vi statens glidemiddel på blå resept ?, ja til det Bård Hok
SA170509 n med et stålrør, oppheving av forbudet mot flerkoneri, hver mann - sin høne, nevnte vi statens glidemiddel på blå resept ?, ja til det Bård Hoksrud gjorde i Riga, kast syklistene ut av dopingen, en sunn kropp i et sunt legesenter, kvotering av kvinner i styret, kvotering av menn i kvinner, statens glidemiddel på gul respekt, kontatstøtte til ko
SA170509 kampen mot EF, barns rett til like lange armer, Bring Benny Back !, nei til emu, nei til emo, nei til omo, Børre er homo og nei til hetrofile prester, la bygda leve, la elva leve, åååååå levva livet, spede spira lyt få gro, kampen for tilværelsen, sakkosekkforbud i Undheim sentrum NÅ !, statens gildemiddel på blå resept, ja til atomvåpen, Fri Pl
SA170509 Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ( fra venstre ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder Leif Forsell på pressekonferansen om jordbruksoppgjøret i Landbruksdepartementet nylig.
SA170509 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DN170509 Bøndenes organisasjoner skal ha kontakt med statens forhandlingsdelegasjon om landbruksoppgjøret tirsdag ettermiddag.
DN170509 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
DN170509 - Vi har avtalt et møte nå i ettermiddag der jordbruket vil gi tilbakemelding om hvordan de ser på tilbudet fra staten, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell til Nationen.
DN170509 Statens tilbud er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bøndene, men høyere enn foregående år.
DB170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », heter det.
DB170509 SHT velger å oversende dette sikkerhetskritiske varselet til både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som relevante offentlige myndigheter i saken », heter det.
DB170509 ( Dagbladet ) : Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oversendt et varsel om sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med undersøkelsen av ulykken med ei mobilkran i Kristiansand 7. mars 2017.
DB170509 - Tusenvis av arbeidsplasser settes i fare, statens inntekter vil falle så dramatisk at vi vil få store problemer med å finansiere velferden vår, sier Søviknes. 50.000 arbeidsplasser alene ¶
DA170509 Viser ikke dette og at veien fra plan til vedtak blir lengre, og fører til økt byråkrati, dobbeltarbeid og uklare ansvarsforhold ? Statens vegvesen skal fremdeles ha ansvar for planlegging og myndighetsutøvelse i veiprosjekter som Nye Veier AS får hovedansvaret for.
DA170509 Tar en og med økt saksbehandlingstid mellom selskapene og økt administrasjon i departementet som skal håndtere statens ansvar, så vil sannsynligvis de samlede kostnader bli større, mens Nye Veier AS sine kostnader vil framstå som mindre.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
DA170509 Nagell-Dahl påstår at det nye selskapet klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til en lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen, uten å vise til tall som dokumenterer påstandene.
DA170509 For Statens vegvesen er det fortsatt slik at kostnadene til ekspropriasjoner er en del av de samlede byggekostnadene, som må dekkes av etaten selv.
DA170509 Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har.
DA170509 Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har.
DA170509 Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 Det er altså Statens vegvesen som skal dekke de grøvste kostnadene for det nye utbyggingsselskapet.
DA170509 Da blir det helt urimelig at utgifter i prosjektene lastes over på Statens vegvesen, for så i neste omgang å bli brukt som bevis på at Nye Veier AS bygger billigere enn den statlige etaten.
DA170509 DEBATT : Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 25 ) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte ( punkt 2.5.2 ) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan.
DA170509 25 ) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte ( punkt 2.5.2 ) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan.
DA170509 FOTO : RUNE KONGSRO ¶ - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 Dette er tatt inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og Norges Bank har i 2016 offentliggjort utelukkelse av 59 selskaper basert på kullkriteriet, mens 11 selskaper er satt til observasjon.
DA170509 Det er viktig at avkastningen av Statens pensjonsfond utland brukes på en slik måte at formuen kommer innbyggerne best mulig til gode.
DA170509 - Hva synes Finansdepartementet nå om at det ble opprettet et oljefond ? - Statens pensjonsfond utland har fungert godt som en formuesomplassering fra petroleum i bakken til en finansiell formue.
DA170509 Dette er tatt inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og Norges Bank har i 2016 offentliggjort utelukkelse av 59 selskaper basert på kullkriteriet, mens 11 selskaper er satt til observasjon.
DA170509 Det er viktig at avkastningen av Statens pensjonsfond utland brukes på en slik måte at formuen kommer innbyggerne best mulig til gode.
DA170509 - Hva synes Finansdepartementet nå om at det ble opprettet et oljefond ? - Statens pensjonsfond utland har fungert godt som en formuesomplassering fra petroleum i bakken til en finansiell formue.
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
AP170509 Tirsdag ettermiddag sitter ledelsen i Statens vegvesen i møte med fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten.
AP170509 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170509 Tirsdag ettermiddag sitter ledelsen i Statens vegvesen i møte med fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten.
AP170509 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170509 Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som tirsdag ettermiddag deltok på et hastemøte med fylkesordførerne Anette M.
AP170509 Øyvind Grotterød er fagsjef for Statens vegvesen på Svinesund.
AP170509 Kontrollørene i Statens vegvesen traff riktig da de valgte ut hvilke lastebiler de skulle vinke inn til kontroll på Svinesund tirsdag.
AP170509 FOTO : Statens vegvesen ¶
AA170509 Foto : webkamera, Statens vegvesen ¶
AA170509 Under begge konsertene ble det avholdt skjenkekontroll, som i tirsdagens formannskap førte til at Statens Hus mistet skjenkebevillingen for en uke.
AA170509 I forbindelse med konsertene til Bruce Springsteen på Granåsen og Åge Aleksandersen på Sverresborg Arena i fjor sommer, søkte ISS Facility Services AS, som har skjenkebevilling i Statens Hus, om utvidet skjenkeareal for disse arrangementene.
AA170509 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten.
AA170509 | - Jeg regner med at de ansatte ikke drikker til lunsjen ¶ Statens Hus i Trondheim mister skjenkebevilling i én uke etter Bruce og Åge-konserter i fjor sommer.
AA170509 Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.
AA170509 | Havarikommisjonen etter dødsulykke : - Bremsesvikt i mobilkran ikke fanget opp i kontroll ¶ Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oppdaget sviktende rutiner i kontrollen av mobilkranen som kjørte på en liten gutt i Kristiansand i mars.
AA170509 - SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen, heter det i en melding fra SHT.
AA170509 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
AA170509 Det kom fram på hastemøtet mellom Statens vegvesen, fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag.
AA170509 Brannen fredag hadde svært mange likhetstrekk med en tilsvarende brann i 2011, har Statens havarikommisjon for transport slått fast.
AA170509 - Det er snø på veiene på Røros, så de som skal ut og kjøre der og har sommerdekk bør ta en ekstra kopp kaffe før de setter seg i bilen, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Erling Drangsholt.
AA170509 | - Folk på Røros bør ta en ekstra kopp morgenkaffe i dag ¶ Statens vegvesen melder om god flyt på de trønderske veiene i morgentrafikken, men på Røros er det vinter.
VG170508 Det som er overraskende, er at statens byråkrater lar det skje.
VG170508 jennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel, sier Ove Solheim, pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
VG170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
VG170508 Les også : Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
VG170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
VG170508 Fylkesordføreren etterlyser umiddelbare sikkerhetstiltak, og mener Statens Vegvesen må ta regningen.
VG170508 Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et « hastemøte » om sikkerheten i tunnelen.
DN170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
DN170508 Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et « hastemøte » om sikkerheten i tunnelen.
DB170508 Den er imidlertid uendret på 2,5 prosent av salgsverdien til boligen, og statens inntekter fra dokumentavgiften har økt i takt med boligprisveksten i Norge de siste årene. 7.
DB170508 - Dokumentavgiften samsvarer ikke med statens kostnader for tinglysningsarbeid, og FrP ønsker derfor å fjerne hele dokumentavgiften.
DB170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
DA170508 Foto : Arnstein Stangeland/Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen hadde søndag kveld 38 kjøretøy innom kontrollplassen på Krossmoen.
DA170508 Dette er en graverende sak og en grov tabbe av Statens vegvesen som heller ingen i verken fylket eller Gjesdal kommune har reagert på.
DA170508 Det er gjort kjent at ledelsen i Gjesdal kommune vil ta saken opp med Statens vegvesen for å få forandret til større veibredde.
DA170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
BT170508 - Jeg har som sagt vært på reise, og har ikke sett noe krav fra Statens innkrevingssentral.
BT170508 februar i år brev til Statens innkrevingssentral om tvangsmulkt på 5000 kroner og dagbøter på 200 kroner for den havarerte slepebåten.
AP170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
AP170508 Men Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, mener det ikke holder med to tunnelløp, og tar til orde for et tredje.
AP170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, om Oslofjordtunnelen.
AA170508 - Vi som bor langs den trafikkfarlige Bratsbergvegen har med håp om endring / utbedring i en årrekke henvendt oss til de ansvarlige offentlige instanser ; Trondheim Kommune, Statens Vegvesen og Politiet.
AA170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
AA170508 De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
AA170508 | Havarikommisjonen : Tunnelbrannen har likheter med brann i 2011 ¶ Statens havarikommisjon skal undersøke brannen i Oslofjordtunnelen i forrige uke.
AA170508 Inspektører fra Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert etter brannen 5. mai.
AA170508 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter tirsdag Statens vegvesen til et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen.
VG170507 | Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
VG170507 Kommunalt ansvar ¶ Statens vegvesen sier til VG at det neppe blir aktuelt å betale for tiltakene som etterlyses.
VG170507 Fylkesordfører Roger Ryberg opplever folk som nervøse og forbannede for situasjonen i Oslofjordtunnelen etter lastebilbrannen fredag, og kaller inn Statens vegvesen til et hastemøte.
VG170507 For å få til dette har han og fylkesordføreren i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen førstkommende tirsdag.
VG170507 Statens vegvesen har på sin side anbefalt bro, noe som vil bli dyrere, sikrere og ta lengre tid.
DB170507 I 2016 omkom det 135 personer i trafikkulykker på norske veier, ifølge Statens vegvesen.
DB170507 Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.
DB170507 Ryberg sier det er helt uakseptabelt at Statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått.
DB170507 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170507 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter Statens vegvesen i et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen på tirsdag, skriver NTB.
DB170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene, foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
BT170507 Grunnen til sprengarbeidet er at Statens vegvesen skal lage en sidearm fra E39 Svegatjørn - Rådal, som går mellom Nordås/Sørås og Flyplassvegen.
BT170507 Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Statens vegvesen : Sprenger under Bybanen.
BT170507 Dette vil fungere som en bro for Bybanen, så dette vil trolig gå helt fint, sier teknisk byggeleder Catrine Hatlenes i Statens vegvesen.
BT170507 Solvik Olsen viser til at Statens vegvesen har opprettet en egen krimgruppe.
BT170507 Blålys for Statens vegvesen ¶
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Tirsdag skal det holdes et hastemøte mellom Statens Vegvesen og fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten i tunnelen, melder NTB.
AP170507 Mandag bekreftet Statens havarikommisjon for transport opplysningene.
AP170507 Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen er ødeleggelsene større i tunnelen nå enn i 2011. 500 meter med kabler og lysarmatur - og seks støpte veggelementer må byttes.
AP170507 Etter at det fredag igjen oppsto brann, regner Statens vegvesen med at det vil ta to til tre uker før den igjen kan åpnes.
AA170507 Perspektivmeldingen slår fast at landet mangler fem milliarder kroner hvert år mellom 2030 og 2060 for å balansere budsjettet, gitt at statens inntekter og utgifter fortsetter slik man i dag tror.
AA170507 Finansminister Siv Jensen snakker om at oljeeventyret i Norge nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å sikre velferden.
AA170507 Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.
AA170507 Ryberg sier det er helt uakseptabelt at Statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått.
AA170507 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter Statens vegvesen i et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen på tirsdag.
AA170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene, foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
FV170506 Ulykkesstrekningen mellom Lillesand og Birkeland får fotoboks med punktmåling, men Statens vegvesen vil helst oppgradere til gjennomsnittsmåling.
DB170506 Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen bekrefter overfor Dagbladet at vegvesenet på et faglig grunnlag er helt enig med Geir A.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for noen uker siden la fram Nasjonal transportplan hadde regjeringen valgt å ikke ta det faglige rådet fra Statens vegvesen til følge.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
DA170506 Vi får informasjon fra politi, brannvesenet og Statens vegvesen i løpet av dagen, og går videre med saken over helgen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonens veiavdeling.
DA170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DA170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170506 - Veibanen er ødelagt, isolasjonen har smeltet, elektriske installasjoner har brent opp, sier avdelingsdirektør i Akershus Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB.
DA170506 Statens vegvesen har undersøkt skadeomfanget i Oslofjordtunnelen etter brannen fredag,.
AP170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
AP170506 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170506 Foto : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
AP170506 Krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet.
AA170506 Grunnen til at Statens vegvesen vet at grevlingen var ute i et nødvendig ærend, var utslaget på kamera da noe falt mot bakken : Fallen object.
AA170506 Statens vegvesen stengte derfor av felte den gikk i, slik at den kunne finne veien ut uforstyrret.
AA170506 Lasten har delvis veltet og Statens vegvesen slår fast at dette er for dårlig sikring.
AA170506 I tillegg fikk 16 gebyr i den samme kontrollen, skriver Statens vegvesen i Sør-Trøndelag på Twitter.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 bilførere ble tatt med for dårlig lastsikring, manglende lys og andre tekniske mangler da Statens vegvesen hadde kontroll på fylkesvei 714 i går.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 bilførere ble tatt med for dårlig lastsikring, manglende lys og andre tekniske mangler da Statens vegvesen hadde kontroll på fylkesvei 714 i går.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170506 7 blir anmeldt etter kontroll på Fv714 i går, førerkort BE, uten lys på tilhenger, misbruk av prøvekjennemerker, modifiserte fjærer, trusler pic.twitter.com/EnMJmqx0MD ¶ - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) May 6, 2017 ¶
AA170506 To av de skarpeste svingene skal også rettes ut, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Line Søreng.
AA170506 Foto : Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AA170506 | Vegvesenet vurderer når Oslofjordtunnelen åpner ¶ Statens vegvesen undersøker skadeomfanget i Oslofjordtunnelen etter brannen fredag, og skal vurdere når tunnelen åpner igjen.
AA170506 Vi får informasjon fra politi, brannvesenet og Statens vegvesen i løpet av dagen, og går videre med saken over helgen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonens veiavdeling.
AA170506 Veibanen er ødelagt, isolasjonen har smeltet, elektriske installasjoner har brent opp, sier avdelingsdirektør i Akershus Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB lørdag formiddag.
AA170506 Statsråden har anslått at et nytt tunnelløp kan være ferdig en gang mellom 2022 og 2024, mens Statens vegvesen har anslått at en bro først vil kunne være ferdig bygget tidligst i 2027.
AA170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
AA170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
AA170506 Krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet. ( ©NTB ) ¶
VG170505 Langsrud forteller at han stoppet på en nødlomme foran lastebilen og varslet Statens Vegvesen.
SA170505 Statens vegvesen er godt fornøyd med nattens og dagens russebusskontroll på Krossmoen.
SA170505 | Kan bli gratis for ferjepassasjerer, elbil samme pris som motorsykkel ¶ Statens vegvesen jobber med autopass-brikker på riksveiferjene.
DN170505 For fem uker siden, la finansminister Siv Jensen frem perspektivmeldingen som viste at oljepengefesten nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å finansiere velferden.
DN170505 Leder Lars Petter Bartnes fikk fredag formiddag overlevert statens tilbud i jordbruksoppgjøret.
DN170505 | NTB sender direkte : Staten leverer sitt tilbud i jordbruksoppgjøret fra Oslo klokken 11:00 ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell presenterer tilbudet.
DN170505 | Staten vil gi bøndene én milliard mindre enn de vil selv ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
DN170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
DN170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
DN170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
DN170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
DB170505 ¶ TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DB170505 Pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, forteller at « hemmeligheten » er en GPS som ofte er integrert i maskinen.
DB170505 ( Dagbladet ) : Jo William Boman ( 39 ) visste at Statens Vegvesen skulle brøyte Trollstigen for snø 3. mai.
DB170505 Kilde : Statens vegvesen ¶
DB170505 - Ja, i Statens vegvesen er vi veldig fornøyd med hvordan ATK fungerer i dag.
DA170505 | Russ måtte finne seg nye sjåfører ¶ Statens vegvesen har fredag hatt kontroll av russebusser og - biler ved kontrollstasjonen på Krossmoen.
DA170505 LES OGSÅ : Får likevel drikke medbragt ¶ Statens vegvesen var også med på nattens kontroll.
DA170505 Her fant vi kun småfeil med lys, luft og dekk, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Leif Skretting.
DA170505 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170505 Portofølgen og bevilgningene til Nye Veier tildeles over en 20 års periode i motsetning til Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet.
DA170505 Nye Veier er et 100 prosent statlig eiet selskap som allerede etter kort tid i drift viser at de klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen.
DA170505 Kompetansen i Statens vegvesen skal vi selvsagt fortsatt bygge videre på, men nå har vi to ulike fagmiljø som vi kan sammenligne og spille opp mot hverandre for å få den beste og mest kostnadseffektive løsningen.
DA170505 For Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet er det enkelt for politikere å hente inn ubrukte midler i neste statsbudsjett og bruke dem til andre formål.
DA170505 Et veiselskap som konkurrerer mot det etablerte Statens vegvesen i planlegging av veier er sunt for å utfordre de etablerte måtene veier planlegges og bygges i Norge.
DA170505 De som kjører gjennom Sømmevågen og på Flyplassvegen må gjerne regne litt ekstra tid fram mot sommeren, før veien er ferdig, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170505 - Det betyr at det enda viktigere at folk tar hensyn og holder fartsgrensen, slik at ingen blir skadet, sier fungerende prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen.
BT170505 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
BT170505 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
BT170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
BT170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener innretningen på tilbudet svært godt ivaretar de føringer og prioriteringer Stortinget har lagt til grunn.
BT170505 ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell under pressekonferansen om jordbruksoppgjøret i Landbruks- og matdepartementet fredag formiddag.
BT170505 Han stoppet bilen, ringte Statens vegvesen og fikk med seg lastebilsjåføren da brannen eskalerte.
AP170505 Tidligere presidenter blir begravet på statens regning og med et omfattende program.
AP170505 Kongen er statens overhode, og hans rolle er intimt forbundet med Norges historie.
AP170505 Sjåfør Terje Langsrud så brannen, stoppet bilen og varslet Statens vegvesen.
AP170505 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170505 Etterslukking kommer til å pågå utover kvelden, før Statens vegvesen vil vurdere skadene, sier fagleder i Follo brannvesen, Freddy Filling, til Aftenposten.
AP170505 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170505 Statens vegvesen ber folk om å bruke alternative ruter via Oslo eller via Moss-Horten.
AP170505 Lastebilen var lastet med papir, opplyser Statens Vegvesen.
AA170505 | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell legger i dag frem detaljene i statens tilbud til bøndene.
AA170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell legger i dag frem detaljene i statens tilbud til bøndene.
AA170505 Han stoppet bilen, ringte Statens vegvesen og fikk med seg lastebilsjåføren da brannen eskalerte.
AA170505 | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
AA170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
AA170505 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
AA170505 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
AA170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener innretningen på tilbudet svært godt ivaretar de føringer og prioriteringer Stortinget har lagt til grunn.
AA170505 Kronikkforfatteren : Yngve Rønsen er fastlege og tidligere seniorrådgiver i Statens helsetilsyn ¶
AA170505 Helsetilsynet i fylkene med Statens helsetilsyn som overordnet instans utøver nå systemkontroll over barnevernsinstitusjoner på samme måte som i helsevesenet.
AA170505 Autorisasjon av barnevernspersonell og rett til å klage : Statens helsetilsyn fratok i 2015 autorisasjonen til 160 helsearbeidere på grunn av uforsvarlig yrkesutøvelse.
AA170505 Statens helsetilsyn offentliggjorde nylig resultater fra tilsyn av barnevernet i 225 kommuner og påviste mange brudd på barnevernsloven.
VG170504 VG har sett brevet fra Statens vegvesen der de opplyser at deler av det eldre veinettet dessverre har ulike feil på utformingen, men at de ikke har midler til å rette alle kurver med feil tverrfall.
VG170504 Overingeniør ved Statens vegvesens seksjon for plan og trafikk i Østfold, Odd Ketil Bjerkan, bekrefter overfor VG at de på nytt vil vurdere muligheten for å sette opp autovern.
VG170504 Etter trailervelten i februar 2015 forsøkte han å få satt opp autovern langs veien mot eiendommen hans, men Statens vegvesen avslo.
VG170504 Etter at han igjen fikk en bil gjennom hagehekken i går, tok Søgnen kontakt med Statens vegvesen på nytt i dag.
VG170504 - Stemmer det at det ikke ble satt opp autovern ved hagen til Vidar Søgnen i 2015 fordi Statens vegvesen mente det ikke var farlig for biler å kjøre ut der ?
SA170504 | Statens tilbud til bøndene er klart ¶ Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener bøndenes krav i jordbruksoppgjøret var umusikalske.
SA170504 FOTO : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ | Statens tilbud til bøndene er klart ¶
SA170504 Statens forhandlingsleder Leif Forsell foran Bondelagets leder Lars Petter Bartnes og Småbrukarlagets Merete Furuberg da kravene i årets jordbruksoppgjør ble lagt fram sist uke.
SA170504 I dialogen med Statens vegvesen har Fylkesmannen i Rogaland uttrykt skepsis til den ytre korridoren og motargunentene deres er ikke endret av det fremlagte forslaget til planprogram.
SA170504 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
DB170504 Et par år etter at kostholdsrådene ble utgitt, viste en spørreundersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning at befolkningen hadde lav tillit til helsemyndighetenes kostholdsråd, ifølge Helsedirektoratet.
DA170504 | Statens tilbud til bøndene er klart ¶ Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener bøndenes krav i jordbruksoppgjøret var umusikalske.
DA170504 ( NTB ) ¶ | Statens tilbud til bøndene er klart ¶
DA170504 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ( i midten ) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg har nettopp levert Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine felles krav til staten til forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( th ) Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ Statens tilbud til bondeorganisasjonene legges fram klokken 11 fredag.
BT170504 Brevet til Statens innkrevingssentral gjelder tvangsmulkt for den havarerte slepebåten og er datert 13. februar 2017.
AA170504 Sund i Statens vegvesen.
AA170504 Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling, opplyser Statens vegvesen.
VG170503 Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk sier imidlertid til VG at de vil forsøke å finne en løsning som sikrer at pasienter med alvorlig sykdom kan får CBD.
VG170503 Hennes første år har vært en lang ferd mellom sykehus i Haugesund, Haukeland, Ullevål, Statens senter for epilepsi i Sandvika og Rikshospitalet.
VG170503 De vil nå utfordre både politikerne og Statens legemiddelverk.
VG170503 Statens Legemiddelverk har satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regelverket i Norge.
VG170503 Reinen var svært avmagret og ble hengende etter flokken da tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens naturoppsyn valgte å ta den ut.
VG170503 Da vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
VG170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
SA170503 - Arbeidet med å legge ny asfalt skjer på dagtid, kvelder og netter, sier Bjørn Andersen, byggeleder for asfaltkontrakter i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.i ¶
SA170503 I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
DN170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DB170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DA170503 | Tatt i bilbeltekontroll ¶ Statens vegvesen har hatt bilbeltekontroll.
DA170503 - Arbeidet med å legge ny asfalt skjer på dagtid, kvelder og netter, sier Bjørn Andersen, byggeleder for asfaltkontrakter i Statens vegvesen.
DA170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DA170503 Samtidig har Statens pensjonsfond utland økt sine plasseringer i svensk og finsk skogindustri til mer enn 20 milliarder kroner.
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
DA170503 - Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein, og legger til : ¶
BT170503 I nye kontrakter vil statens vegvesen gå over til å betale for hver time entreprenøren er ute og strør.
BT170503 Det er Statens vegvesens oppgave å passe på at entreprenørene utfører jobben slik det beskrives i kontraktene.
AP170503 Derfor ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO, NINA, Miljødirektoratet og aktører i næringen som Statens veivesen, Norges vassdrags- og energiverk, Jernbaneverket og Forsvarsbygg.
AP170503 Statens vegvesen anbefalte at de som skulle sydover kjørte E6 over Ryen i stedet og en stund etter klokken 19 hadde køen løst seg opp og trafikken gikk som normalt.
AP170503 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170503 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.
AP170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.
AP170503 I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
AP170503 - Kongehuset får mangfoldige millioner over statsbudsjettet, og bør omfattes av de samme åpenhetsreglene som andre deler av statens virksomhet, sier Nyrud og presiserer at det naturligvis er med unntak for private gjøremål.
AP170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
AP170503 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt kvalitetssikringsrapporten om fremtidig bruk av statens eiendommer i Tullinløkka-området i Oslo.
AA170503 Foto : Statens vegvesen/Trine Giskås ¶
AA170503 Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
AA170503 Det melder Statens Vegvesen Sør-Trøndelag på Twitter.
AA170503 Reinen var svært avmagret og ble hengende etter flokken da tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens naturoppsyn valgte å ta den ut.
AA170503 Tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens Naturoppsyn hadde skutt to bukker da flokken stakk, og de så at et dyr ble hengende etter.
SA170502 | Tunnelvask kan bety omkjøring for deg ¶ Statens vegvesen har startet en ny runde tunnelvask.
SA170502 Vi stenger om kvelder og netter for å ikke hindre trafikken for mye, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.
SA170502 mai startet Statens vegvesen med en ny runde tunnelvask.
SA170502 Statens vegvesen ¶
SA170502 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
DB170502 Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.
DB170502 I et brev Per Kristian Eide sendte til Statens Helsetilsyn i 2012, som Dagbladet har fått tilgang til, skriver Eide at det er hans vurdering at to blødninger er « direkte knyttet til » selve biopsien, eller vevsprøven.
AP170502 Toppstillingene i domstolene, påtalemyndigheten og statens eget advokatkontor er dominert av menn.
AA170502 Statens vegvesen melder på Twitter at det er redusert fremkommelighet.
AA170502 Som Fylkesmannen påpeker i sin kronikk : Sammen med kommunen og Statens vegvesen, får de allerede i dag klager fra folk som har flyttet inn i sin bolig og opplever at støy forringer kvaliteten.
AA170502 Tall fra Statens Lånekasse viser at 25353 studenter fikk støtte til å reise utenlands for å studere i studieåret 2015/16.
SA170501 Statens egen forskningsinstitusjon, STAMI, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterer dette.
DB170501 Rådgiver Jan Robert Halvorsen i Statens vegvesens tilsynsseksjon, region øst, sukker oppgitt.
DB170501 Statens vegvesen mener det hvert år ulovlig godkjennes flere tusen kjøretøy - personbiler, motorsykler og kanskje til og med lastebiler - som kan være livsfarlige på norske veier.
DB170501 Statens vegvesen er meget god fornøyd med sitt nye verktøy.
DB170501 Maksimering av statens inntekter med utgangspunkt i den nåværende produksjonen ville måtte være målet.
AP170501 | Hvorfor vil man skjule statens overgrep ?
SA170430 ) overrekker Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør onsdag til leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag ( t.v. ), og leder Nils T.
DB170430 - Benevnelsen frimenn, inspirert av miljøer i USA som ikke aksepterer statens lover og metoder, blir brukt på miljøet du tilhører.
AP170430 Innen 2020 er målet at halvparten av statens inntekter skal komme fra olje.
AP170430 For få år siden kom 90 prosent av den saudiske statens inntekter fra olje.
AP170430 Denne kampen avslører den islamske statens ambisjoner, ifølge sikkerhetsanalytikere.
AA170430 | Førerkortbeslag og fire avskiltinger etter rånerbil-kontroll i Steinkjer ¶ Statens vegvesen stoppet ti rånerbiler i Steinkjer lørdag kveld.
AA170430 Mellom klokka 19 og 23 lørdag kveld var åtte inspektører i Statens vegvesen ute på innfartsveiene til Steinkjer sentrum med ett mål for øye : se etter ungdomsbiler som kunne være trafikkfarlige.
AA170430 I løpet av kontrollen stanset vi ti kjøretøy som vi eskorterte til trafikkstasjonen for å unngå at de stakk av, forklarer faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Statens vegvesen mener det var et skuffende resultat da de måtte innbringe ti rånerbiler til kontroll.
AA170430 Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 Fire av bilene ble avskiltet ved trafikkstasjonen til Statens vegvesen i Steinkjer.
AA170430 Faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag, står foran noen av de avskiltede rånerbilene som ble stanset lørdag kveld i Steinkjer.
AA170430 Dekk som skraper i innerskjermer bak ved kjøring Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 | Førerkortbeslag og fire avskiltinger etter rånebil-kontroll i Steinkjer ¶ Statens vegvesen stoppet ti rånebiler i Steinkjer lørdag kveld.
AA170430 Mellom klokka 19 og 23 lørdag kveld var åtte inspektører i Statens vegvesen ute på innfartsveiene til Steinkjer sentrum med ett mål for øye : se etter ungdomsbiler som kunne være trafikkfarlige.
AA170430 I løpet av kontrollen stanset vi ti kjøretøy som vi eskorterte til trafikkstasjonen for å unngå at de stakk av, forklarer faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Statens vegvesen mener det var et skuffende resultat da de måtte innbringe ti rånebiler til kontroll.
AA170430 Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 Fire av bilene ble avskiltet ved trafikkstasjonen til Statens vegvesen i Steinkjer.
AA170430 Faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag, står foran noen av de avskiltede rånebilene som ble stanset lørdag kveld i Steinkjer.
AA170430 Dekk som skraper i innerskjermer bak ved kjøring Foto : statens vegvesen ¶
SA170429 FOTO : Statens Havarikommisjon for Tran ¶
SA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DN170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DB170429 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er varslet.
AP170429 To til tre kortere stengninger er nødvendige for at arbeid oppå og rundt tunnelen skal bli ferdige, skriver Statens vegvesen.
AP170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AP170429 Kurdere i Tyrkia som blir rammet av statens nasjonalistiske, fascistiske og diskriminerende føring av politikk.
AA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
VG170428 Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) mener dykkernes funn av den delen av tannhjulet som viste utmattingssprekken var avgjørende for at forklaringen ble funnet så raskt.
VG170428 I en omfattende underveisrapport slår Statens havarikommisjon nå fast at de har funnet den direkte årsaken til ulykken : En sprekk i et tannhjul som helikopterets varslingssystemer ikke har klart å fange opp.
VG170428 Foto : Statens Havarikommisjon ¶
VG170428 Dermed fikk utmattingssprekken utvikle seg uten å bli oppdaget, skriver Statens havarikommisjon.
VG170428 - I de videre undersøkelsene skal vi se på hvordan disse micro pit ene eller sårene kunne oppstå, sier direktør William Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport på en pressekonferanse fredag.
VG170428 * Statens havarikommisjon for transport la fredag fram en foreløpig rapport.
SA170428 Kreftsyke Mård Kjetil skal løpe Siddisløpet : - Charlotte skal være mine øyne ¶ Statens vegvesen ¶
SA170428 Statens vegvesen ¶
SA170428 FOTO : Statens vegvesen ¶ | - Et krevende år ¶
SA170428 FOTO : Statens Havarikommisjon ¶ | « Ungene mine og kona mi spør meg hver gang om jeg kan gi beskjed når jeg er trygt framme.
DN170428 Fredag la Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) frem en foreløpig rapport om ulykkesårsaken.
DN170428 april, men den inneholdt ikke regnskapet for Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
DN170428 Foto : Mikaela Berg ¶ Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, økte med 3,5 milliarder kroner til 215,8 milliarder i første kvartal 2017, ifølge en melding fredag.
DN170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.
DN170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170428 SPREKK i TANNHJUL : En sprekk i et tannhjul i en girboks forårsaket Turøy-ulykken, konkluderer Statens havarikommisjon.
DB170428 ( Dagbladet ) : I en ny foreløpig rapport om helikopterulykken på Turøy konkluderer Statens havarikommisjonen med at årsaken til ulykken var en sprekk i et tannhjul i en girboks i helikopteret.
DB170428 De mener de ble syke av statens vaksineforsøk da de var tenåringer, men kun et fåtall har fått erstatning.
DB170428 Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn i Trondheim har sett avisbildene fra Sarpsborg, og bekrefter overfor Dagbladet at det ER ulv - en eller flere.
DB170428 For et par sesongen siden ble en ung ulv fra Østmarka i Oslo registrert i Snilljord vest i Sør-Trøndelag i løpet av to uker, seksjonssjefen i Statens naturoppsyn.
DB170428 Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk sier til Dagbladet at man nå jobber med å få stoffet på narkotikalista.
DB170428 Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.
DB170428 BEKYMRET : Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
DA170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
DA170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag la fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet.
BT170428 Undersøkelsesleder Tor Nørstegård i Statens Havarikommisjon sier undersøkelsene fortsetter, ikke minst for å undersøke hvordan ulike myndigheter fulgte opp en tilnærmet identisk ulykke utenfor Skottland i 2009.
AP170428 Innen 2020 er målet at halvparten av statens inntekter skal komme fra olje.
AP170428 For få år siden kom 90 prosent av den saudiske statens inntekter fra olje.
AP170428 Imidlertid har Statens havarikommisjon god oversikt over komponentene.
AP170428 Her er mange av delene til helikopteret samlet i hangaren til Statens havarikommisjon ved Kjeller flyplass i Lillestrøm.
AP170428 Havariinspektør Jon Sneltvedt og resten av luftfartsavdelingen til Statens havarikommisjon har hatt travle dager før framleggelsen av ettårsrapporten for Turøy-ulykken fredag.
AP170428 Fredag ettermiddag legger Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) frem en omfattende underveisrapport om ulykken.
AP170428 Detaljerte undersøkelser har pågått under oppsyn av Statens havarikommisjon for transport, den britiske havarikommisjonen, AAIB og/eller den franske havarikommisjonen, BEA.
AP170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
AP170428 Det er hovedteorien etter at Statens havarikommisjon la frem sin omfattende underveisrapport, i forbindelse med at ett år har gått siden Super Puma-maskinen styrtet og tok livet til 13 mennesker.
AP170428 Statens havarikommisjon har jobbet på spreng for å ferdigstille ettårsrapporten.
AP170428 Undersøkelsen fra Statens Havarikommisjon har avdekket at ulykken var et resultat av en utmattingssprekk i ett av de åtte andretrinns planetgearene i hovedgearboksen, melder Aftenbladet.
AP170428 FOTO : Statens Havarikommisjon ¶
AP170428 Dette var fortsatt hovedteorien da Aftenbladet møtte Statens Havarikommisjon tidligere denne uken.
AP170428 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AA170428 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170428 - Mistenker at noen utnytter dette ¶ Statens vegvesen hadde storkontroll av varebiler flere steder i landet i går.
AA170428 - Dette er tredje gang denne sjåføren og foretaket er stoppet og da velger vi å anmelde, sier Trine Giskås, leder i utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Trøndelag.
AA170428 Statens vegvesen har nå anmeldt både sjåføren og selskapet.
AA170428 De mener de ble syke av statens vaksineforsøk da de var tenåringer, men kun et fåtall har fått erstatning.
AA170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.
AA170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170428 Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond var 113 milliarder kroner i fjor.
SA170427 FOTO : Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen ¶
SA170427 Ulykken etterforskes av politiet og granskes av Statens havarikommisjon for transport.
SA170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 Prosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune, har en prislapp på 26 millioner kroner.
FV170427 MANDAL : - Vi har jobbet med å finne andre løsninger for stengningene, men dette blir den løsningen som gir kortest sperreperiode, sier Ole Petter Opsahl, byggeleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.
FV170427 FOTO : Statens vegvesen ( Illustrasjon ) ¶
FV170427 Statens vegvesen vil da tilby båteiere, som har båtplass i fjorden, båtplasser andre steder.
FV170427 Ulykken etterforskes av politiet og granskes av Statens havarikommisjon for transport.
FV170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 | Nye bussbuer i Setesdal ¶ Statens vegvesen skifter ut de laftede leskurene i Setesdal.
DB170427 « Oslo kommune arbeider med å endre Oslo kommunes reiseregulativ i tråd med statens bestemmelser.
AP170427 Så det endrer seg av seg selv, uten statens innblanding.
AP170427 Bøndene har lagt frem sitt tilbud, mens Statens forhandlingsleder, som nå er Leif Forsell og ikke Per Harald Grue, som hadde oppgaven siden slaget ved Svolder, sukker over kravets størrelse.
AA170427 Trygg Trafikk jobber sammen med kommunen og Statens vegvesen med å etablere soner rundt enkelte skoler, der det ikke skal være lov til å kjøre.
AA170427 Dette, sammen med en rekke andre tiltak, førte til at boligfinansieringen flyttet seg fra Statens Husbank til den private banksektoren.
AA170427 Det første var opprettingen av Statens Husbank i 1945.
VG170426 Verken Transportøkomomisk Institutt eller Statens folkehelseinstitutt sier de i dag har tilgjengelig materiale som kan underbygge eller bekrefte de EU-baserte regnestykkene til Bellona.
VG170426 Han mener det er latterlig å kutte i elbilgodene når man ikke setter noen grenser for hvor mye en fossilbil kan belaste statens helsebudsjetter.
VG170426 mai, skriver Statens vegvesen.
VG170426 Statens vegvesen mener trafikantene har vist stor tilpasningsevne.
SA170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
SA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
SA170426 Bondelaget beskriver kravet som ambisiøst, et begrep statens forhandlingsleder Leif Forsell også tok i bruk.
SA170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
SA170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
FV170426 Hva man skal gjøre med dagens E 39 over Kvinesheia er et av de store spørsmålene når Statens vegvesen nå planlegger firefelts vei mellom Lyngdal og Sandnes.
FV170426 FOTO : Statens Vegvesen ¶
DN170426 | Forsvaret slår ut statens eget flyverksted ¶
DB170426 - Vi ser klare likhetstrekk mellom den bruddflaten vi ser her og det bruddet som ble funnet etter ulykken på engelsk sektor i 2009, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport.
DB170426 Vegvesenet har ikke anledning til å tilby noen annen pris enn det som fagfolkene i samarbeid har kommet fram til, uttalte Gjermund Urset hos Statens vegvesen til avisa i fjor sommer.
DB170426 VIL IKKE FLYTTE : Harry Andersen skulle gjerne beholdt i huset sitt i mange år til, men så ikke noe annet valg enn å selge det til Statens vegvesen.
DB170426 Når Statens vegvesen erverver boliger som står i veien for et veiprosjekt, skal prisen tilsvare markedsverdi.
DB170426 Ingen kjøper et hus som skal rives, så min eneste mulighet var å selge det til Statens vegvesen, sier han.
DB170426 I onsdagens utgave av Hammerfestingen, påpeker Statens vegvesen at de ikke har tvunget Andersen ut av huset.
DB170426 I fjor gikk han med på å selge huset til Statens vegvesen, og fikk utbetalt 1,4 millioner kroner for eiendommen.
DB170426 Hvis han var misfornøyd, kunne han latt være å selge, sier Tom Eirik Malin, grunnerverver på eiendomsseksjonen i Statens vegvesen, til Dagbladet.
DB170426 Flere mener de har fått for lite i erstatning, og i september møtes Statens vegvesen og misfornøyde huseiere i Hammerfest tingrett.
DB170426 Etter at Statens vegvesen i 2007 la fram forslaget om ny vei, tunneler og rundkjøringer i Hammerfest, har Andersen måttet forholde seg til en usikker framtid rundt sin egen boligsituasjon.
DB170426 Statens vegvesen har tidligere opplyst til Hammerfestingen at boligene som ble kjøpt opp som følge av veiplanene, ble erstattet etter markedsverdi.
DA170426 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170426 Av 84 kjøretøy som var innom kontrollplassen på Sokn onsdag ble 18 plukket ut for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
BT170426 Statens vegvesen regner med nærmest en halvering.
BT170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
BT170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
AP170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
AP170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
AP170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
AA170426 Det heter i forslaget at « rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen og AtB og redegjøre for formannskapet hvilke tiltak som kan gjennomføres, lengde på eventuelle midlertidige ordninger og ikke minst hvor store forsinkelser det blir for buss i rute hvis flere trafikkgrupper skal bruke kollektivfeltene.
AA170426 Krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe er sendt til stedet.
AA170426 Både nødetatene og Statens vegvesen rykket ut til stedet.
AA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
AA170426 Bondelaget beskriver kravet som ambisiøst, et begrep statens forhandlingsleder Leif Forsell også tok i bruk.
AA170426 Analyser viser ifølge Statens vegvesen at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.
AA170426 Forhandlingene i årets jordbruksoppgjør innledes onsdag, når statens forhandlingsleder Leif Forsell mottar kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170426 Forhandlingene i årets jordbruksoppgjør innledes onsdag, når statens forhandlingsleder Leif Forsell mottar kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170426 - Vi ser klare likhetstrekk mellom den bruddflaten vi ser her og det bruddet som ble funnet etter ulykken på engelsk sektor i 2009, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport. ( ©NTB ) ¶
VG170425 Slik så det ut på veien mellom Asker og Lier mandag : ¶ Statens vegvesen kan opplyse om mange glatte veier på Vestlandet også i morgentimene tirsdag.
VG170425 Med unntak av Statens arbeidsmiljøinstitutt er disse tilknyttet store sykehus ¶
VG170425 « Tilstrekkelig » ¶ Statens arbeidsmiljøinstitutt som i fjor utredet 83 nordmenn for mulig yrkessykdom, viser til at det er to ulike juridiske begrep som ligger til grunn når man skal fastslå årsakssammenheng : ¶
VG170425 Med unntak av Statens arbeidsmiljøinstitutt er disse tilknyttet store sykehus, sier hun.
SA170425 Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 Det er ellers litt forvirrende at Statens Vegvesen på sine hjemmesider ( 18. april 2017 ) opplyser at Stavanger kommune, fylkeskommunen, Ryfylke-kommunene og Stavanger Næringsforening skal bidra med til sammen 363 millioner kroner, mens nettavisen skriver at bidraget fra kommunene og « næringslivet » utgjør 372 millioner kroner.
SA170425 DEBATT : Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 Hva skjer med Hundvåg den dagen Ryfast står klar, var ett av spørsmålene som ikke ble besvart da Statens vegvesen tirsdag holdt sitt første folkemøte om Ryfast. 040912ryfast2a.jpg FOTO : Fredrik Refvem ¶
SA170425 ( Illustrasjon : Statens vegvesen ) ¶
FV170425 Den ble ikke sett kjørende, og er derfor ikke tatt inn til kontroll på vekta hos Statens vegvesen, sier operasjonsleder Martin Ugland.
DN170425 Selskapsskatten og andre skatter og avgifter fra næringslivet står i dag for rundt ti prosent av statens inntekter i USA.
DN170425 Men kritikerne tror ikke på Trump og Mnuchins såkalte dynamiske modeller, der vekst kompenserer for statens inntektstap.
DB170425 Og på en rekke riksveier, særlig i Akershus, Hedmark og Oppland er det glatte partier og definitivt ikke føre for sommerdekk, sier trafikkoperatør Nils Jakob Aae i Statens vegvesen til Dagbladet.
DB170425 Her finner du trafikkmeldinger og webkameraer fra Statens vegvesen.
DB170425 - Førerkortet kan ryke med sommerdekk ¶ Statens vegvesen region øst rapporterer om snøfrie og våte hovedveier rundt Oslo tirsdag morgen.
DA170425 - Begge kjøretøyene måtte fjerne last før videre kjøring, melder kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DA170425 Statens vegvesen kontrollerte 56 kjøretøy ved E 39 Sokn mandag kveld.
DA170425 | Kjørte rundt med dette dekket ¶ Statens vegvesen har tirsdag igjen hatt kontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon.
DA170425 Foto : Statens vegvesen ¶ 20 kjøretøy ble kontrollert for vekt.
DA170425 Her viste det seg at kjøretøyet var brukt i en god stund uten å bli omregistrert eller vist for kontroll, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170425 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170425 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
DA170425 Oslo kommune har hele tida vært oppmerksom på at finansieringen fra statens side gjelder fire skoleår.
BT170425 Det er Statens vegvesen som har finregnet på hvor mye bompengeinntekter man kan få inn i den nye bompengepakken, som partene i Bergensprogrammet ble enige om 6. april.
VG170424 Fra disse utgiftene trekker man fra direkte personskatter og indirekte skatter ( moms, avgifter ) fra Fastlands-Norge ( statens olje- og gassinntekter fra utvinning på sokkelen er altså ikke med ).
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
SA170424 Innspill ¶ Statens vegvesen har gjennomført informasjonsmøter i de berørte kommuner langs E39.
DN170424 Kongressen må vedta å forlenge statens lånefasiliteter, og dette må vedtas innen lørdag.
DB170424 - Vi ser en rekke venstredreininger, sier Solberg og peker på asyl og innvandringspolitikken, i synet på den kristne kulturarv, statens rolle i økonomien og i skolepolitikken.
DB170424 ¶ Foto : Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet ¶
DB170424 På grunn at potensialet for skader i årets beitesesong, fikk derfor Statens naturoppsyn en ekstraordinær tillatelse til å felle en bjørn i Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag.
DB170424 Lars Bendik Austmo ved Statens Naturoppsyn forteller Dagbladet at det var en hannbjørn som ble felt, og at det skjedde fra helikopter. 125 brunbjørner ble registrert i Norge i 2016, viser tall fra Rovdata.
DB170424 I utgangspunktet er det fra og med i dag ikke lenger lov til å bruke piggdekk i store deler av landet : På Statens vegvesen skriver de at piggdekk ikke er tillatt fra og med første mandag etter 2. påskedag, unntatt i Nord-Norge.
DB170424 Han hadde brukt av statens midler på sin kone og barn.
DA170424 | Denne bilen ble avskiltet ¶ Statens vegvesen har gjennomført en såkalt ANPR-kontroll på Sola mandag.
DA170424 Foto : Statens vegvesen ¶
BT170424 Også for statseide bedrifter følger Arbeiderpartiet en dogmatisk linje, ved å kategorisk si nei til å redusere statens eierskap.
AP170424 Det kan spare en for mye bry underveis, spesielt på dager med vanskelige kjøreforhold, sier Peder Tømmervåg, som leder Statens vegvesens veitrafikksentral på Østlandet, til NTB.
AA170424 | Denne lastsikringen fikk Statens vegvesen til å reagere ¶ Statens vegvesen varsler nye kontroller etter nedslående resultat da de kontrollerte tilhengere.
AA170424 | Denne lastsikringen fikk Statens vegvesen til å reagere ¶
AA170424 Lastsikringen får Statens vegvesen til å reagere.
AA170424 Lasten på denne tilhengeren fikk Statens vegvesen til å reagere.
AA170424 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 førere ble anmeldt etter at Statens vegvesen hadde kontroll av tilhengere på Heggstadmoen og Tiller i Trondheim.
AA170424 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 førere ble anmeldt etter at Statens vegvesen hadde kontroll av tilhengere på Heggstadmoen og Tiller i Trondheim.
AA170424 Det ene bildet Statens vegvesen tok under kontrollen viser en stol som holder på å falle ned fra tilhengeren.
AA170424 - Noen av førerne som ble anmeldt mangler riktig førerkort, andre hadde ikke satt i ledningen til lysene på tilhengeren og noen ble anmeldt for manglende lastsikring, sier fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
AA170424 Statens vegvesen hadde også en kontroll av tilhengere i forrige uke i Melhus.
AA170424 | Skjøt bjørn fra helikopter i Selbu ¶ Statens naturoppsyn felte mandag bjørnen de har jaktet på de siste ukene.
AA170424 I samarbeid med et kommunalt skadefellingslag avlivet Statens naturoppsyn mandag bjørnen som har holdt til i Selbu siden før påske.
AA170424 Frode Aalbu, regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn Sør-Trøndelag, opplyser at avlivingen skjedde ved Øråsen cirka klokken 12.30.
AA170424 Foto : Statens naturoppsyn ¶
AA170424 Da terrenget ble brattere, måtte helikopteret overta jakten, sier Even Bjørnes i Statens naturoppsyn.
AA170424 Statens naturopsyn har lenge vært på jakt etter en bjørn i Selbu.
AA170424 | Nå kan du miste bompengerabatten ¶ Statens vegvesen foreslår å fjerne bompengerabatter på veiprosjekter over hele Trøndelag.
AA170424 Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen.
AA170424 Foto : Christine Schefte ¶ Statens vegvesen vil fjerne bompengerabattene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og på en rekke andre bompengeveger over hele Trøndelag.
AA170424 Statens vegvesen ønsker at trafikantene heller skal betale etterskuddsvis.
AA170424 Statens vegvesen vil fjerne noen av rabattene som folk får på bompengene blant annet her på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.
AA170424 Statens vegvesen har sendt ut forslag om endringene til lokalpolitikerne i de berørte kommunene, og håper på saksbehandling i løpet av våren.
AA170424 Statens vegvesen foreslår nemlig at alle som kjører lette kjøretøy og som samtidig har autopassbrikke, skal få 20 prosent rabatt i fremtiden.
AA170424 Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.
AA170424 Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.
AA170424 Da EFTAs overvåkingsorgan ( ESA ) godkjente statens subsidier i dagens Hurtigrute-avtale framhevet de samtidig at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse når Samferdselsdepartementet inngår ny avtale om denne ruten.
AA170424 På grunn at potensialet for skader i årets beitesesong, fikk derfor Statens naturoppsyn en ekstraordinær tillatelse til å felle en bjørn i Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag.
SA170423 - Det er en god stein som har rast ut i veibanen, men mye har også blitt fanget opp av en betongfender, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i Statens vegvesen.
FV170423 - Det er en god stein som har rast ut i veibanen, men mye har også blitt fanget opp av en betongfender, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i Statens vegvesen.
DB170423 Trafikantene anbefales å beregne mer tid enn normalt », melder Statens vegvesen på Twitter.
AP170423 Sjekk føret på veiene med Vegvesenets webkameraer ¶ Statens vegvesen ¶
AA170423 Torsdag startet Statens vegvesen arbeidet med å bygge en 250 meter lang gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på Strindheim til Gildheim bussholdeplass.
AA170423 Ifølge Statens vegvesen ble det ikke bygd en gangvei ned til bussholdeplassen på Gildheim fra denne siden fordi det ikke var forventet så mye busstrafikk.
AA170423 Da skal vi etter planen være ferdig med prosjektet, forteller byggeleder Jonas Sæther i Statens vegvesen.
AA170423 Statens vegvesen opplyste lørdag at veien ville bli stengt mens man jobbet med å ta ned bomstasjonene på strekningen.
AA170423 Morten Eitran, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, sier at dette er en vanskelig strekning fordi omkjøringsmulighetene er lange og vanskelige.
VG170422 Til tross for flere advarsler la Statens Vegvesen røret omtrent én meter for høyt i forhold til Trarabekken som skulle renne gjennom røret.
VG170422 Til tross for flere advarsler gjorde Statens Vegvesen feil da de skulle legge et rør i bakken ved nye E18 i Østfold.
VG170422 Nå har Samferdselsdepartementet pålagt Statens Vegvesen å rette opp i feilen.
VG170422 I 2014 besluttet departementet at Statens vegvesen måtte rydde opp.
VG170422 FOR HØYT : Det to meter brede dreneringsrøret som Statens Vegvesen la ned ligger omtrent én meter for høyt for bekken under som skal renne gjennom.
VG170422 ADVARTE : Morten Authen føler seg overkjørt av Statens Vegvesen etter å ha advart om rør-feilen flere ganger.
VG170422 Statens vegvesen sa seg da enige i at røret lå for høyt, og for å bøte på feilen valgte de å legge ned et nytt rør i riktig høyde.
VG170422 Statens Vegvesen sier at de så at det ble feil allerede da de la ned det første røret.
SA170422 | Fire fikk kjøreforbud og 14 fikk gebyr etter kontroll ¶ Statens vegvesen kontrollerte 1037 kjøretøy lørdag.
SA170422 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
AA170422 Foto : Statens vegvesen webkamera ¶
AA170422 I en lang periode var han instituttleder og professor ved Statens kunst- og håndverksskole i Oslo.
SA170421 Nå jobber Statens vegvesen med å få kontakt med dem som har benyttet seg av verkstedet.
FV170421 Politiet mener en korrupsjonssiktede ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) har utstedt førerkort bruktbilforhandler Geir Egil Olsen ikke hadde krav på.
FV170421 Klokka 13.08 melder Statens vegvesen at hovedåren er helt åpen for trafikk etter bilberging.
DB170421 Frans Widerberg var elev av Alexander Schultz ved Statens Kunstakademi i 1957-60, skriver Store norske leksikon.
DA170421 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170421 Blidensol sykehjem har kunnet klage på kravet om utlevering av opplysninger til Statens helsetilsyn.
AP170421 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger.
AP170421 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger.
AP170421 Illustrasjonsfoto : Kyrre Lien / NTB scanpix FOTO : Lien, Kyrre / SCANPIX ¶ Statens vegvesen opplyser at tre fjelloverganger mellom Øst- og Vestlandet er stengt.
AA170421 Klokken 11.20 melder politiet på twitter at Statens vegvesens ulykesgruppe skal undersøke saken nærmere.
AA170421 Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerte kontrakten.
AA170421 Daglig leder Tore Løkke i selskapet med samme navn og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen undertegnet torsdag kontrakten, som har en verdi på 100 millioner kroner.
AA170421 Byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen trafikkåpning på alle delstrekningene senhøsten 2018, og ferdigstillelse av sideterrenget våren 2019.
AA170421 Foto : Webkamera Statens vegvesen ¶
VG170420 Siden har flere museer hatt besøk av mannen, blant annet Kungliga Myntkabinettet, som har statens samlinger av mynter og sedler.
VG170420 Vi er veldig glade for å være ferdige, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.
DN170420 | Med Støre blir statens eierskap enda større ¶
DB170420 Trump truet med hangarskipet som skulle nå nord-koreanske farvann, rett etter lørdagens feiring av 105-års jubileet for fødselen til statens grunnlegger Kim Il Sung.
DA170420 Også i dag var mannskaper fra Statens vegvesen på plass på Sokn kontrollstasjon. 63 kjøretøy ble vinket inn, 12 av disse ble gjenstand for nærmere kontroll, melder kontrolleder Morten Trevland i en pressemelding.
DA170420 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170419 Sjefingeniør Arild Ragnøy i Statens vegvesen sier til Dagsavisen at det ikke er noe prinsipielt i veien for å ha fotobokser i 30-sonen.
BT170419 Trafikkplanlegger Helge Hopen mener Statens vegvesens utregninger for Nordhordlandstunnelen bommer grovt, og kan være årsaken til at prosjektet er skjøvet langt ut i tid.
AP170419 Moss-Horten : Vil Solvik-Olsen bruke 74 milliarder på en motorvei ingen vil ha ? Statens vegvesen foreslo i 2014 at det skal bygges bro eller tunnel mellom Moss og Horten, tett på store befolkningskonsentrasjoner og ved verneområder av nasjonal verdi.
AA170419 Vi har fått et brev om dette, men vi har sagt at det må gå via Statens vegvesen slik at de kan gi oss en faglig anbefaling.
AA170419 Vi får ikke godkjenning av Statens vegvesen til byggestart 2018 hvis ikke all finansiering er på plass, sier ordfører Rita Ottervik.
AA170419 Da må vi vite hvilke forpliktelser Statens vegvesen tar på seg, slik at vi vet at pengene sannsynligvis er der når regningen skal betales.
AA170419 Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjennomført undersøkelser på stedet, og politiet skal gjennomføre tekniske undersøkelser av kjøretøyet.
AA170419 Statens vegvesen opplyste at fylkesvei 300 blir midlertidig stengt mellom Kyrksæterøra og Storodden snuplass på grunn av brannen. | 170 nestenulykker mellom traktor og tog ¶
AA170419 - Vi hadde bare noen gamle spor å følge, så nå håper vi at det kommer litt snø, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn til Adresseavisen.
AA170419 - Statens tvangsinnløste alle aksjene, men det var noen som ikke ville levere fra seg sine, sier Jensen.
AA170419 Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn.
AA170419 Det er ennå ikke fastsatt når den blir åpent for vanlig gjennomkjøring, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
AA170419 Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn, melder NRK..
VG170418 Rovviltansvarlig Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn ( SNO ) i Oslo, Akershus og Østfold sier til VG at han er sikker på at det er en ulv familien har observert.
VG170418 Ifølge Nilsen ville føreren blitt stoppet øyeblikkelig dersom Statens Vegvesen hadde fått øye på tilhengeren.
VG170418 - Å fyttirakkern, utbryter Lars Helge Rasch i Statens Vegvesen region sør når han får se bildet.
VG170418 - Dette er fullstendig galimatias, sier Statens Vegvesen etter å ha sett bildet av en fører som frakter en trampoline på en tilhenger - fullt montert og stående sidelengs.
SA170418 Spørsmålet er om det er samme skilpadde som Statens naturoppsyn prøvde å fange for ni år siden.
DB170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
DB170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
DB170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
DB170418 Norge eier, hovedsakelig gjennom Oljefondet og statens eierskap i Statoil, dobbelt så mye olje- og gassaksjer som vi burde ut ifra normal finansiell risikospredningsstrategi.
DA170418 Foto : Statens vegvesen ¶ 56 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på E 39 ved Sokn tirsdag. 21 av disse ble tatt til side for nærmere kontroll.
DA170418 Foto : Statens vegvesen ¶ 56 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på E 39 ved Sokn tirsdag. 21 av disse ble tatt til side for nærmere kontroll.
DA170418 Fire kjøretøy fikk skriftlig varsel for tekniske mangler, opplyser Statens vegvesen i sin kontrollrapport.
DA170418 - Det dreier seg om omfattende skader, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
BT170418 FOTO : Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
BT170418 Det er revet hull på sikkerhetsnettet i taket, og det ytterste laget av fjellet har sprukket opp over et større område på grunn av den sterke varmen, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
BT170418 Statens vegvesen jobber nå med å få oversikt over skadene.
BT170418 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170418 Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
BT170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
BT170418 Brøytemannskaper fra Statens vegvesen er nå i gang med å brøyte seg gjennom de enorme snømassene.
BT170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
BT170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
AP170418 Var lenge favoritt, men en stor skandale knyttet til lønning av egen kone og barn med statens midler, har svekket ham.
AP170418 FOTO : Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
AP170418 Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170418 - Det dreier seg om omfattende skader, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
AA170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
AA170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
VG170417 SKJERMDUMP : Statens Vegvesen ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170417 SKJERMDUMP : Statens Vegvesen ¶
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170417 - Det er ingen køer på veiene, og det ser egentlig ut til at påsketrafikken er over, forteller trafikkoperatør Mari Aarrestad i Statens Vegvesen.
SA170417 Statens vegvesen ¶
DB170417 Også ifølge Statens Vegvesen skulle det gjennomføres vedlikeholdsarbeid i tunnelen i natt.
DB170417 Ifølge Statens vegvesen er det planlagt vedlikeholdsarbeid i tunnelen fra 19.00 den 17. april til 07.00 den 18. april.
DB170417 Foto : Statens vegvesen ¶ 14 millioner i potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶
BT170417 OPPKLARING : Regionveisjef Helge Eidsnes medgir at Statens vegvesen oppga feil tall i bompengeandel for nye E16 i sitt grunnlagsdokument i fjor.
BT170417 | Bommet med åtte milliarder kroner ¶ Statens vegvesen regnet åtte milliarder kroner feil i sitt bompengeregnestykke i vest.
BT170417 Slik beskriver statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) reaksjonen i Samferdselsdepartementet da Statens vegvesens regnefeil ble presentert for dem i fjor høst.
BT170417 I tillegg til bompengetabben, har Statens vegvesen også bommet stygt på kostnadene for flere av prosjektene.
BT170417 Da ble det nemlig klart for politikerne at fagfolkene i Statens vegvesen hadde overvurdert bompengegrunnlaget for en rekke samferdselsprosjekter på Vestlandet.
AP170417 Bare for statens utgifter til det nye europeiske signalsystemet ERTMS, kunne man bygget 31 mil med ny jernbane, skriver Leufstadius og hennes kollega Mattias Andersson i stockholmsavisen Svenska Dagbladet.
AP170417 Wilberg i Statens Naturoppsyn.
AP170417 En lokal rovdyrkontakt fra Statens naturoppsyn har mandag oppsøkt det som trolig er spor fra ulv over en myr i Frogn.
AA170417 Trafikken flyter fint inn til Trondheim, opplyser Statens Vegvesen.
AA170417 - Det eneste stedet hvor det er antydning til kø er ved Klettkrysset i retning Trondheim, sier trafikkoperatør Magnus Storrø hos Statens Vegvesen i 17.30-tiden mandag.
AA170417 Bystyret ber Statens vegvesen vurdere oppstart i 2018.
VG170416 AQAP oppgir overfor VG følgende årsaker til dette : ¶ * 1 På grunn av Den islamske statens ( IS ) forurensede tankegods har utlendinger/ikke-jemenitter glemt al-Qaidas budskap og deres sinn har blitt forurenset.
VG170416 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170416 Klokken 14:24 søndag melder Statens Vegvesen om følgende føreforhold på fjellovergangene : ¶ * 1 E16 Filefjell : Snødekke, lett bris og lett snø. * 1 E134 Haukelifjell : Bart og vått.
VG170416 - Det er en del trafikk på veiene, men ingen store hendelser så langt, sier trafikkoperatør Nils Aae i Statens Vegvesen første påskedag.
AP170416 Parabolenes gravplass var et resultat av Den islamske statens kampanje for å fjerne alt som kunne gi lokalbefolkningen en kontakt med omverdenen.
AP170416 I den islamske statens rettssystem er det ikke lenger jurister som dømmer, men menn som har viet seg til studier av Koranen.
AP170416 Abdul ble svar skyldig, men dommeren kunne fortelle ham at mens IS' politifolk fulgte koranens bud, så fulgte de vantro politifolkene statens regler.
AP170416 Men det ventes også en del trafikk andre påskedag ettersom påsketrafikken de siste årene har jevnet seg noe ut på disse to dagene, ifølge Statens vegvesen.
AA170416 Men det ventes også en del trafikk andre påskedag ettersom påsketrafikken de siste årene har jevnet seg noe ut på disse to dagene, ifølge Statens vegvesen.
AA170416 I Oslo-området gikk påsketrafikken også greit ifølge Statens vegvesen, bortsett fra ved Sandvika der oppsto forsinkelser fra Holmen og fram mot Sandvika på ettermiddagen.
BT170415 Så treffsikker er altså statens økonomiske omsorg.
AP170415 Tore Kaurin, avdelingsdirektør ved Statens vegvesen, Region sør.
AP170415 Gladmeldingen her er at arbeidet i de to tunnelene vil være avsluttet før sommeren, ifølge avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen, Region sør.
AP170415 Statens vegvesen ¶
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, var med 4,93 prosent av aksjene nest største aksjonær i Credit Suisse ved utgangen av 2016.
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, hadde ved utgangen av 2016 en eierandel i Credit Suisse på 4,93 prosent, ifølge fondets hjemmeside.
DB170414 august 1993 i « Villa Parafina » i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
BT170414 august 1993 i " Villa Parafina " i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
AA170414 august 1993 i " Villa Parafina " i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
AA170414 Generelt kan Statens vegvesen opplyse at påskestrafikken er rolig i begge fylkene.
VG170413 Reklame eller annen innretning som er plassert på veiens eiendomsområde, og på eller nært trafikkskilt uten tillatelse, kan fjernes av Statens vegvesen uten varsel, sier han.
VG170413 For å kunne gjøre dette må man søke Statens vegvesen om tillatelse, og få innvilget søknaden.
VG170413 Politiet og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen er nå ferdige på stedet, og veien er åpnet for ferdsel.
DB170413 Her er hun på Statens barnehus i Skippergata i Oslo.
AA170413 Bilene fra Innherred ble også sjekket av Statens vegvesen under turen til Sverige.
AA170413 Politiet og Statens vegvesen samarbeider i storkontroll på Vinje, og skryter av ungdommen.
AA170413 I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.
AA170413 Der hadde Statens vegvesen og politiet kontroll av kjøretøyene.
AA170413 - Vi snur bare dersom det blir problemer, sier de to som fikk bilene sine kontrollert og godkjent av politi og Statens Vegvesen.
AA170413 ¶ Torodd Østerås i Statens vegvesen.
AA170413 Torodd Østerås i Statens vegvesen har snart vært med på kontroll på skjærtorsdag 15 ganger og er fornøyd med hvordan utviklingen har vært siden de startet sammen med politiet.
AA170413 Politiet og Statens vegvesen samarbeider i storkontroll på Vinje, og skryter av ungdommen.
AA170413 I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.
VG170412 Vi er veldig opptatt av sikkerheten og tryggheten til folk, og det er vår oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene har systemer som gjør at folk ikke blir skadet, forteller Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, til VG.
VG170412 RISIKOVURDERER : Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, er svært opptatt av at folks skal føle jeg trygge og sikre når de ferdes i alpinanleggene.
VG170412 Kilde : Statens jernbanetilsyn ¶
VG170412 Dette kommer frem i en fersk sikkerhetsrapport fra Statens jernbanetilsyn om taubaner.
VG170412 Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge.
VG170412 Statens jernbanetilsyn : ¶
DN170412 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, har i flere år vært den største aksjonæren i Tesco - med en investering verdt 9,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016.
DB170412 Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen og politiet har igangsatt etterforskning.
DB170412 Lovforslaget høres komisk ut når det rammer menns seksualliv, men har umiskjennelige likhetstrekk med den høyst seriøse ordlyden i statens lovtekster om abort.
DA170412 Det går ut over dyrevelferden og helsen og øker sykdomsrisikoen, sier Unni Kjærnes, forsker ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ).
AA170412 Vi vil snakke med dem der og har en stor teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen på Ådalsvollen.
AA170412 Denne bilen fra Rissa ble stanset av Steinar Vist i Statens vegvesen.
AA170412 Bæsj, spor og observasjoner av store rovdyr er så interessant at Statens naturoppsyn ber deg om å melde fra, enten med en app eller på internett. 23.000 personer er allerede registrert i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn ( SNO ) vil ha flere brukere.
AA170412 23.000 personer er allerede registrert i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn ( SNO ) vil ha flere brukere.
VG170411 - Jeg vil ta initiativ til et tilsvarende møte med næringen i Norge og Statens vegvesen over påsken, for å se på hva som kan være teknisk mulig og samtidig praktisk gjennomførbart, skriver Solvik-Olsen i en e-post til VG.
FV170411 - Ulovlig, sier Statens vegvesen.
DN170411 | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶ Statens faste reisesatser bør fjernes, mener Revisorforeningen.
DN170411 | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶
DN170411 Foto : Per Ståle Bugjerde ¶ - Statens reiseregulativ med faste satser er unødvendig byråkratisk og gir offentlig ansatte ekstra lønn, sier revisorforeningens Per Hanstad.
DN170411 Statens satser ¶
DN170411 Statens reisesregulativ betyr byråkrati, høye kostnader og skjult ekstralønn, mener administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening.
DB170411 Norsk oljepolitikk har fra starten vært innrettet slik at oljebransjens interesser er lik statens interesser.
DB170411 Utover den rent ansvarlige og nødvendige siden ved å virkelig ta tak i statens luksusproblem, kan en slik tilnærming også ha en taktisk gunstig dimensjon for Arbeiderpartiet.
DB170411 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern i en pressemelding.
DB170411 Ifølge Statens strålevern betyr sen påske at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense.
DA170411 Men det er trøst å få hos Statens vegvesen, Veitrafikksentralen.
DA170411 Foto : Statens vegvesen/webkamera ¶
AP170411 Den islamske statens ( IS ) egyptiske gren har tatt på seg ansvaret for angrepene.
AP170411 Riksvei 706 ved Cecilienborg er midlertidig stengt som følge av brannen, melder Statens vegvesen.
AA170411 - Jeg vil ta initiativ til et møte med næringen i Norge og Statens vegvesen over påsken, for å se på hva som kan være teknisk mulig og samtidig praktisk gjennomførbart, skriver Solvik-Olsen. ( ©NTB ) ¶
VG170410 SJEF : Yngve Slyngstad er administrerende direktør i Norges Bank Investment Management, som er ansvarlig for Statens pensjonsfond utland.
VG170410 Første kvartal ga meget god avkastning for Statens Pensjonsfond Utland, mer kjent som oljefondet.
SA170410 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
FV170410 Ved 15-tiden meldte Statens vegvesen om redusert framkommelighet på strekningen på grunn av bilberging.
DB170410 Da bør du lese dette ¶ fra instabank ¶ Statens seniorråd har kjempet for å få et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.
DB170410 Statens seniorråd mener at mennesker skal behandles individuelt og ikke tillegges særskilte egenskaper bare fordi man tilhører en bestemt aldersgruppe.
DA170410 Han skulle bli murer som sin far, men brøt etter noen måneder og startet på boklinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ( 1953-55 ).
DA170410 Han gikk på Statens Kunstakademi i Oslo 1957-59, og han har studert ved Goldsmith's College School of Art i London.
BT170410 Både tidligere president Jacques Chirac og dagens president François Hollande har beklaget den franske statens rolle i pågripelsene i juli 1942.
BT170410 En ny bro ville for lengst stått ferdig om Bergen, Fjell og Statens vegvesen hadde klart å bli enige.
AP170410 Han viser til at Statens vegvesen har fått i oppgave å gå gjennom utbyggingsplanen.
AP170410 Det er Oslo, Akershus og Statens vegvesen som sammen skal bli enige om veien videre, mens Regjeringen nå åpner for en mye større utbygging enn det er enighet om lokalt, sier byrådsleder Raymond Johansen.
AP170410 Bakgrunnen er som følger : I forliket om Oslopakke 3 ble Oslo, Akershus og Statens vegvesen enige om å stoppe utbyggingen av E18 ved Strand og deretter bli enige om den videre byggingen.
AP170410 Det er statens rolle å legge til rette for gode liv, ikke ødelegge dem.
AA170410 Den tidligere finansministeren bekrefter til Hamar Arbeiderblad at han har søkt på stillingen som statens representant i Hedmark og Oppland.
AA170410 Det meldte Statens Vegvesen på Twitter mandag kveld.
AA170410 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 11. april 2017 ¶
AA170410 Det meldte Statens Vegvesen på Twitter mandag kveld.
AA170410 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 11. april 2017 ¶
SA170409 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170409 - Vi utfører arbeidet i henhold til reguleringsplanen, sier Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.
AP170409 Fakta : Oljefondet ¶ Statens løpende inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir i utgangspunktet ført inn i Oljefondet.
VG170408 | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶ Statens kjøp av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er nå formelt gjennomført.
VG170408 I fjor høst aksepterte grunneieren statens bud på 300 millioner kroner, og fredag ble kjøpet formelt gjennomført etter at Stortinget ga sin tilslutning.
SA170408 Frps Tybring-Gjedde én time etter angrepet : Sveriges statsminister må si unnskyld til folket for innvandringen ¶ Statens vegvesen ¶
FV170408 Et ulovlig langt vogntog ble fredag hanket inn av mannskap fra Statens vegvesen i Søgne.
DN170408 | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶ Statens kjøp av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er nå formelt gjennomført.
DN170408 I fjor høst aksepterte grunneieren statens bud på 300 millioner kroner, og fredag ble kjøpet formelt gjennomført etter at Stortinget ga sin tilslutning.
DN170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen, lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
DA170408 Kirken vant Statens byggeskikkpris i 2016, som første kirkebygg, og ble også nominert til Arkitekturprisen 2015.
AP170408 Studien, gjennomført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, har evaluert seks områder i Norge som i mer eller mindre grad er utformet etter Shared space-prinsipper : ¶
AP170408 På bestilling fra Statens vegvesen har forskere ved Transportøkonomisk institutt ( TØI ) undersøkt samhandling mellom trafikanter i seks « shared spaces » i Norge.
AP170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen, lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
VG170407 I 1960 giftet han seg med Aasa Brækka, som også var elev ved Statens Kunstakademi.
VG170407 I 1956 var han militærnekter og avtjente siviltjeneste i Bergen før han året etter begynte ved Statens Kunstakademi i Oslo.
VG170407 I 1953 begynte han på Boklinjen ved Statens Kunst- og Håndverksskole.
VG170407 Ikke alle skal reise så langt, men antageligvis er påskeuken den største folkeforflyttelsen vi har i året, og det merkes på trafikken og veiene, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef hos Statens vegvesen.
VG170407 I påsketrafikken i fjor registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker hvor to personer mistet og 11 ble hardt skadd.
SA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
SA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
SA170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
SA170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
SA170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
FV170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
FV170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
FV170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
FV170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
FV170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
DN170407 Leder Yngve Slyngstad for Statens pensjonsfond med k tredje beste kvartalsresultat noensinne.
DB170407 Og akkurat dét er et av Statens Vegvenens viktigste råd til folk som skal ut i påsketrafikken.
DB170407 I påsken vil dessuten Statens vegvesens fem vegtrafikksentraler gi løpende informasjon om trafikkavvikling og veiforhold.
DB170407 I fjor registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker i løpet av påsken, hvor to personer mistet livet og 11 ble hardt skadd.
DB170407 Foto : Statens Vegvesen ¶
DB170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
DB170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
DA170407 Det har vært diskusjoner, men så sent som i forrige uke gikk politikerne på Stortinget inn for disse plasseringene, sier sekretariatsleder for Bypakke Nord-Jæren i Statens vegvesen, Stine Haave Åsland.
BT170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
BT170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
AP170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
AP170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
AA170407 Slik får bilister beskjed om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveier, sier Rune Nedgård i Statens vegvesen. | - Har ikke opplevd den så gal som dette ¶
AA170407 I påsketrafikken i 2016 registrert Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
AA170407 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170407 | Oljefondet fikk tredje beste kvartalsresultat noensinne ¶ Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2017 en avkastning på 3,8 prosent, nesten 300 milliarder kroner.
AA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AA170407 Statens penger til ny bru ligger nemlig i siste del av transportplanen, ikke i den første.
VG170406 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170406 Et spørsmål om tid før det hadde gått galt, sier Statens Vegvesen.
VG170406 Da Statens Vegvesen stoppet det russiske vogntoget nær svenskegrensa på RV2 var det heller ikke bare det vågale forsøket på å reparere dekket som var galt.
SA170406 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170406 - Dette kunne endt katastrofalt hvis bilen ikke hadde blitt stoppet, skriver kontrollør Ari Lalo i Statens vegvesen i en pressemelding.
SA170406 Statens vegvesen ¶ | - IS har likvidert over 30 personer i Syria ¶
DN170406 Kina har lenge vært den isolerte statens viktigste allierte og har fått kritikk for ikke å slå ned på utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram.
DB170406 Luftfartstilsynet forholder seg til Statens Havarikommisjon for Transport sin vurdering av hendelsen hvor de fant at den ikke skal klassifiseres som en alvorlig hendelse.
DB170406 Og viser til KrFs mindretallsforslag om å sikre at alle landets barneavdelinger har minst en lege med spesialkompetanse på barn utsatt for vold, samt gi Statens Barnehus ansvar for oppfølging og behandling av barn som, begår seksuelle overgrep.
DB170406 Hun er tilfreds med hvordan Kjell Ingolf Ropstad i justiskomiteen har fulgt opp Ap's engasjement for styrking av Statens barnehus.
DB170406 Her fra et besøk på Statens barnehus.
DB170406 Det store problemet er at planen er skudd sammen i et politisk klima der statens økonomiske handlingrom er enormt, rett før virkeligheten blir en ganske annen.
DB170406 Signalene kommer fra uventet hold - fra statens egen arkivetat, Arkivverket.
DA170406 Da bør det være statens oppgave å ta vare på dem.
DA170406 - Pile of Sápmi er et politisk statement som viser til den urovekkende statlige tvangsreduseringen av rein, et problem som dukker opp i skygge av statens satsing på industrialisering i nordområdene.
AA170406 Kina har lenge vært den isolerte statens viktigste allierte og har fått kritikk for ikke å slå ned på utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram. ( ©NTB ) ¶
AA170406 Sikkerhetssjef Arvid Økland i Norled sier at selskapet og Statens vegvesen nå går gjennom hendelsen.
AA170406 Hun bekrefter at ferjeselskapet og Statens vegvesen nå arbeider sammen for å finne ut hva som skjedde.
AA170406 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | - Vi ser svært alvorlig på dette ¶ Statens vegvesen og ferjeselskapet Norled vil nå gå gjennom hendelsen da ferjelemmen falt i sjøen like etter at et vogntog hadde kjørt over.
AA170406 Eksperter på ferjekaianlegg fra Statens vegvesen var også på plass på Brekstad onsdag kveld.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
AA170406 - Nå vil vi avvente rapporten som blir skrevet fra Statens vegvesen og fartøyet.
AA170406 - Fartøyet og Statens vegvesen lager nå en rapport.
AA170406 Trafikksikkerhetsekspert i Statens vegvesen Helge Stabursvik viser deg hvordan.
AA170406 Her er tolv tips fra Statens vegvesen før du legger ut på biltur.
AA170406 - Påskeegg må også sikres i bilen, ifølge trafikksikkerhetsekspert Helge Stabursvik i Statens vegvesen.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
VG170405 I tillegg kommer rundt 200 millioner årlig i såkalt tilleggsavgift, får VG opplyst hos Statens vegvesen.
VG170405 I NTP får Statens vegvesen ifølge avisen penger til et tunnelløp nummer to.
VG170405 Han forteller at transportetatene ( Statens vegvesen, Bane Nor, Avinor og Kystverket ) har hatt en pakke med egne ønsker, som er omtrent på samme størrelse som regjeringen har foreslått.
FV170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170405 I 2011 ble han tildelt Statens æreslønn for sitt forfatterskap.
DA170405 Illustrasjon : Statens vegvesen/Norconsult ¶
DA170405 Til sammenligning ble det ifølge Statens vegvesen krevet inn 9,2 milliarder i 2014.
DA170405 Prosjektlederen i Statens vegvesen ser syv år senere at den 2,7 mil lange tunnelen stadig nærmer seg byggestart.
DA170405 Prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen, her i nærheten av hvor Rogfast skal bygges.
DA170405 I tillegg har akkurat Statens vegvesen inngått avtale om leie av jord for å sette opp en stor brakkerigg.
AP170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
AP170405 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170405 Statens vegvesen melder at flere strekninger har natt til onsdag blitt stengt, også lenger nord i landet.
AA170405 Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.
AA170405 Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 På det som skulle være omkjøringsveg for veiarbeidene glemte Statens vegvesen å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og ettersyn, og det oppsto huller i veien.
AA170405 Kari Ødegård i Statens vegvesen anslår at de årlig mottar rundt 100 forespørsler eller erstatningskrav i denne type saker i Midt-Norge, og at det betales ut erstatning i mellom 0 og 10 av sakene.
AA170405 Hverken Statens vegvesen eller Trondheim bydrift har oversikt over hvor mye penger de har utbetalt i erstatning til folk som har ødelagt bilene sine på hullete veger.
AA170405 Etter en konkret vurdering erstattet Statens vegvesen en del av disse skadene.
AA170405 Adresseavisen har vært i kontakt med Trondheim kommune og Statens vegvesen for å forsøke å finne ut av hvor mye penger som er utbetalt til folk som har ødelagt bilen sin på dårlige veger.
AA170405 - Vi har ikke konkrete tall på hvor mye som er utbetalt de siste 10 årene i erstatning, sier Kari Ødegård som er seksjonsleder i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen.
AA170405 - Men det er gjerne Statens vegvesen som eier veiene.
AA170405 Statens vegvesen vil ha et ansvar kun hvis vi ikke har sørget for å ha en entreprenør som utfører vedlikeholdet.
AA170405 Da sa Statens vegvesen at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170405 Klokken 08.50 melder Statens vegvesen at Fv 701 Kjerringøya på strekningen Meldal-Storås er midlertidig stengt.
AA170405 Klokka 20:32 meldte Statens vegvesen at veien var åpnet igjen.
AA170405 Fergesambandet er innstilt på grunn av tekniske problemer fra klokken 08.32 onsdag, meldte Statens vegvesen onsdag morgen.
AA170405 Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.
AA170405 Norsk Fyrhistorisk Forening og Statens vegvesen er tildelt prestisjetunge EU-priser for kulturvern.
AA170405 EUs kulturminnepris i kategoriene " Spesiell innsats " og " Bevaring " er tildelt henholdsvis Norsk Fyrhistorisk Forening og Statens vegvesen.
AA170405 Statens vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse.
AA170405 Statens vegvesen har vunnet prisen i kategorien " Bevaring " for prosjektet om Kongevegen over Filefjell.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170404 Bildet viser Statens barnehus i Stavanger, hvor mange slike avhør i vold- og ovegrepssaker mot barn gjennomføres.
DB170404 Han opplyser at de i fremtiden vil, i samarbeid med Statens Vegvesen, gjennomgå rutinene for kontroll og vedlikehold av disse bruene for å se om det er behov for endringer.
DB170404 En vanlig formulering de pleier å få fra veieiere som kommuner og Statens Vegvesen er at « veien stilles til disposisjon slik den er » og at « man ferdes på eget ansvar ».
BT170404 Det er statens kunnskapsløshet som henger i ny skrift på Jernbanestasjonen nå.
AP170404 Ifølge en rapport fra Statens vegvesen, vil tre nye hus måtte vike, fordi veivesenet må utvide veien under Strandlokket for å gi plass til midlertidig, omdirigert trafikk.
AP170404 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170404 Det er stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AA170404 Noen minutter før politiet meldte om trafikkuhellet, meldte Statens vegvesen at det sto en bil med motorstans i sørgående felt.
AA170404 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen Sør-Trøndelag skriver på Twitter torsdag kveld at et vogntog ble stanset med for tung last på Sandmoen.
AA170404 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170404 Foto : STATENS VEGVESEN ¶ Statens vegvesens utekontrollgruppe fanget opp vogntoget i en bremsekontroll i Verdal.
AA170404 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170404 | Her kan du se hvilke veier som får ny asfalt i år ¶ Statens vegvesen lanserer ny tjeneste som viser hvor veier skal asfalteres i år.
AA170404 Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170404 - Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet, ifølge Statens vegvesen.
AA170404 Statens vegvesen har nå laget et klikkbart kart der man ser hvilke veier som skal asfalteres i løpet av 2017.
AA170404 Ifølge Perspektivmeldingen som ble lagt fram fredag i forrige uke, vil det være et gap mellom statens inntekter og utgifter på 5 milliarder kroner i 2030 dersom ingenting gjøres.
AA170404 Avtalen om bymøbler mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Clear Channel omfatter bysykler, leskur og gatetoalett.
AA170404 Foto : ODD HELGE LØVSETH ¶ Statens naturoppsyn ( SNO ) har gjennomført tellingen, der hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver.
VG170403 | Rogaland : Kjempebot til tungt kjøretøy ¶ Statens vegvesen i Rogaland skrev søndag ut en bot på 247.000 kroner for ulovlig kjøring med mobilkran i Rennesøy i Rogaland.
VG170403 Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
VG170403 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170403 Klinikksjef Kathinka Meirik ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag bekrefter overfor Trønder-Avisa at Helse Nord-Trøndelag fredag sendte ut et varsel om alvorlig hendelse til fylkeslegen og Statens helsetilsyn, i forbindelse med drapssaken i Steinkjer. - - Jeg kan ikke si så mye om dette, på grunn av taushetsplikten.
VG170403 Hun legger til at det i løpet av de første dagene blir avklart om det er fylkeslegen eller Statens helsetilsyn som får ansvaret for tilsynssaken.
VG170403 Fredag sendte Helse Nord-Trøndelag på eget initiativ et varsel til fylkeslegen i Nord-Trøndelag og til Statens Helsetilsyn - om en alvorlig hendelse, etter « Lov om spesialisthelsetjenesten » ¶
SA170403 Etter ulykken ble mobilkranen undersøkt av Statens vegvesen.
SA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
FV170403 Etter ulykken ble mobilkrana undersøkt av Statens vegvesen på Rige.
DN170403 | Reduserte inntekter i statsregnskapet ¶ Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner, og utgiftene økte med 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal 2015.
DN170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
DN170403 Dette tilsvarer et underskudd på 60 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.
DN170403 Avsetningen fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder kroner.
DN170403 kvartal i fjor viser statens inntekter en nedgang på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgiftene på nær 2 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal året før.
DN170403 Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
DN170403 Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal for to år siden, og beløper seg nå til 61 milliarder kroner.
DA170403 Vekten her var 61 tonn, opplyser kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DA170403 Totalt var det 16 kjøretøy som ble kontrollert av Statens vegvesen søndag.
DA170403 Mobilkranen ble vinket inn på kontrollplassen da disse ikke kan forflyttes i helgene uten en skriftlig tillatelse, melder Statens vegvesen.
DA170403 Mobilkranen ble stoppet da Statens vegvesen gjennomførte tungkjøretøykontroll på E39 ved Sokn søndag kveld.
DA170403 Illustrasjon : Statens vegvesen / Norconsult ¶
DA170403 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.
DA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
BT170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
AP170403 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
AP170403 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170403 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen til Aftenbladet.
AP170403 | Lav oljepris kutter statsinntektene med 10 prosent ¶ Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner, og utgiftene økte med 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal 2015.
AP170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
AP170403 Dette tilsvarer et underskudd på 60 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.
AP170403 Budsjettet kraftig i rødt ¶ Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
AP170403 Avsetningen fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder kroner.
AP170403 kvartal i fjor viser statens inntekter en nedgang på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgiftene på nær 2 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal året før FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶
AP170403 Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal for to år siden, og beløper seg nå til 61 milliarder kroner.
AA170403 Både Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen vil kommende uke holde midlertidig stengt grunnet vedlikeholdsarbeid, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170403 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170403 Den midlertidige traséen blir derfor liggende i minst 14 måneder, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Håvard Bidtnes.
AA170403 Statens vegvesen gjennomfører tekniske undersøkelser av bilen og mopeden, opplyser politioverbetjenten.
AA170403 - Det er på grunn av veiene og kurvene på veiene at det ikke er lov til å kjøre med et så langt vogntog på E6 nord for Asphaugen, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, Trine Giskås.
AA170403 Det er fortsatt uavklart om det er Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som kommer til å undersøke saken, skriver Trønder-Avisa.
AA170403 | Rogaland : Stor bot til tungt kjøretøy ¶ Statens vegvesen i Rogaland skrev søndag ut en bot på 247.000 kroner for ulovlig kjøring med mobilkran i Rennesøy i Rogaland.
AA170403 Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen ¶
AA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
AA170403 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
AA170403 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170403 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen til Aftenbladet.
AA170403 Færre biler i sentrum kan gjøre Midtbyen mer attraktiv, men er ikke noe effektivt tiltak for å klare statens krav om nullvekst i personbiltrafikken, nedfelt i Bymiljøavtalen.
SA170402 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
SA170402 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170402 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DN170402 Om man i det hele tatt er i tvil på hvordan den norske statens finansielle posisjon står seg sammenlignet med andre nasjoner, kan det kanskje være verdt å lese oppsummeringen av kredittvurderingen.
AP170402 april, får Statens vegvesen penger til prosjekt tunnelløp nummer to.
AA170402 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 2, 2017 ¶ | - Jeg ble litt stressa og så ga jeg gass ¶
AA170402 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 2, 2017 ¶
AA170402 april, får Statens vegvesen penger til å bygge et nytt, brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver Aftenposten.
VG170401 Kilde : Statens institutt for forbruksforskning ¶
DB170401 ( Dagbladet ) : I løpet av årets tre første måneder har 21 person har mistet livet i trafikken, viser ferske tall fra Statens vegvesen.
DB170401 Sp : - Ikke statens oppgave ¶
DB170401 Ethvert militært forsvar av en stat, som ikke er en isolert øy, må derfor være bygget opp rundt bakkestyrkene som kjernen, fordi det bare er de som kan sikre statens territorielle integritet.
DB170401 Dette har sammenheng med at statlige myndigheters viktigste oppgave, som deres autoritet og folkets tillit står og faller med, er å forsvare statens territorielle integritet.
AP170401 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170401 Veien var aldri stengt, opplyser trafikkoperatør Anita Berglund hos Statens Vegvesen, Midt.
AA170401 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 1, 2017 ¶
AA170401 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170401 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet for å foreta undersøkelser sammen med krimteknikere, sier operasjonslederen like før klokken 1 natt til lørdag.
FV170331 Det blir f FOTO : Statens vegvesen/Rambøll ¶
DN170331 Finansminister Siv Jensen varsler at statens utgifter til velferd kommer til å stige kraftig, men lover at det ikke skal finansieres med skatteøkninger.
DN170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
DB170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
DB170331 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet, sier operasjonsleder Frode Gjøsund i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.
AP170331 | I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
AP170331 Statens utgifter vil om noen år løpe fra inntektene.
AP170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AP170331 Tilbudet til de aller minste barna fra null til tre år er ikke statens ansvar i dag.
AA170331 - Netanyahu holdes fanget av bosetterne og er mer opptatt av å overleve politisk enn av den israelske statens beste, heter det i en kunngjøring fra Peace Now, som hevder at beslutningen om å opprette nok en bosetning på Vestbredden bringer israelere og palestinere ett steg nærmere " apartheid ". ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Netanyahu holdes fanget av bosetterne og er mer opptatt av å overleve politisk enn av den israelske statens beste, heter det i en kunngjøring fra Peace Now, som hevder at beslutningen om å opprette nok en bosetning på Vestbredden bringer israelere og palestinere ett steg nærmere " apartheid ". ( ©NTB ) ¶
AA170331 Det enkleste er å sende en mail til Statens vegvesen, sier Riege.
AA170331 Natt til lørdag bistår Ulykkesgruppa til Statens vegvesen politiets krimtekniker på stedet.
AA170331 Natt til lørdag bisto Ulykkesgruppa til Statens vegvesen politiets krimtekniker på stedet.
AA170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
AA170331 Nå skal Statens vegvesen skal vurdere behovet for nye tiltak mot skred i Lavangsdalen.
AA170331 Statens vegvesen skal vurdere flere strekninger i løpet av formiddagen.
AA170331 Statens vegvesen opplyser at veien tidligst åpnes i ettermiddag.
AA170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AA170331 Fredag vil Vegvesenet inspisere terrenget med helikopter, og det blir gjort vurdering om man må utløse skred, opplyser Statens vegvesen til Nordlys.
VG170330 Norge først i verden med rusgrenser i trafikken ¶ Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i 2015 viser at i 22 av totalt 102 dødsulykker med 117 drepte har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Statens vegvesen melder at alle fire feltene på E39 fra Schancheholen til rundkjøringen ved Madlaveien i Stavanger stenges hele helgen.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fram til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Statens vegvesen melder at alle fire feltene på E39 fra Schancheholen til rundkjøringen ved Madlaveien i Stavanger stenges hele helgen.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Meningen var at veien skulle være stengt til mandag klokken 06.00, men nå melder Statens vegvesen dette : ¶
SA170330 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Først ga Fylkesmannen i Rogaland midlertidig dispensasjon i 5 år til at Finnøy Betong kan utvide virksomheten, men nå har statens forlengede arm varslet at vedtaket kan bli omgjort på grunn av en mangelfull støyrapport.
DN170330 Lxs også : ¶ Statens børs-topper gikk ned i lønn ¶
DB170330 Ifølge tall fra Statens Vegvesen passerer det i snitt 45 000 biler under den brua hver dag.
DB170330 Så mye tjente statens børstopper ¶
DB170330 Meldingen tegner opp utsiktene for statens inntekter og utgifter i tiårene som kommer, og gir oss dermed rammene for hva som skal til for å sikre en bærekraftig politikk.
DB170330 I etterkant av 2011 gjennomførte vi i Norge en omfattende pensjonsreform, og utsiktene til statens fremtidige inntekter ble brått bedre, fordi mange nå står i arbeid lengre.
DA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, opplyser delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170330 Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.
DA170330 - Her er vi i dialog med Bymiljøetateten og Statens Vegvesen, og så sent som i forrige uke purret jeg opp et svar.
BT170330 - Ryker mye penger ¶ Statens vegvesen og Jernbaneverket skulle etter planen ha lagt frem en silingsrapport i høst der en skal stå igjen med noen få trasealternativer.
BT170330 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170330 Det som gjelder for alle parter er å følge trafikkreglene, sier seksjonssjef Kaisa Froyn i Statens vegvesen.
AP170330 Statens Vegvesen ¶ Statens Vegvesen ¶
AP170330 Statens Vegvesen ¶
AP170330 Det lurer jeg på etter omsider å ha fått innsyn i tilsynsrapportene som gjorde at både Statens helsetilsyn og Aftenposten i begynnelsen av mars i år konkluderte med at helsevesenet ga jenta forsvarlig hjelp.
AA170330 Snøen som kom over bilene, var såkalt « sprut » fra skredet, sier Knut Øvervoll, som er seksjonsleder i Statens vegvesen i Troms.
AA170330 Ifølge Statens vegvesen ville konsekvensene sannsynligvis blitt langt større uten skredvollen ved veien.
VG170329 Den tyrkiske statens eierandel i flyselskapet Turkish Airlines, i bankene Halkbank og Ziraat, i børsen i Istanbul og i Türk Telekom utgjør nå sikkerhet i fondet.
SA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
FV170329 « Fylkeskommunen ber Statens Vegvesen lage et forberedende anbud hvor selskaper kan prekvalifisere seg til å delta i en anbudsprosess på en fastlandsforbindelse til Hidra.
FV170329 Avisen Agder skrev tidligere i mars at det billigste alternativet fra Statens vegvesen ble satt til 1,070 milliarder kroner.
DN170329 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ | Statens børs-topper gikk ned i lønn ¶
DN170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.
DB170329 I tillegg er ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, opplyser operasjonsleder André Kråkenes.
DB170329 I tillegg er ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, opplyser operasjonsleder André Kråkenes.
DB170329 Tilrådingene går ut på at Statens vegvesen bør gjennomgå og forbedre praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
DB170329 Havarikommisjonen kom med fire sikkerhetstilrådinger - én til Statens vegvesen, to til Forsvaret og én til begge to.
DB170329 Forsvaret og Statens vegvesen får kritikk etter at mann ( 46 ) døde i kollisjon med stridsvogn ¶
DB170329 Både Forsvaret og Statens vegvesen har opplyst til Dagbladet at de ser på tilrådingene og allerede har iverksatt tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170329 Både Statens vegvesen og Forsvaret blir rådet til å forbedre skilting og varsling i kampsoner, og Forsvaret får også beskjed om at kjøreopplæringen av beltekjøretøy bør omfatte splitfriksjon når kjøretøyene ferdes på offentlig vei.
DB170329 ( Dagbladet ) : I dag avga Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ) sin rapport i forbindelse med en dødsulykke som fant sted 9. mars i fjor, da en varebil kolliderte med en stridsvogn.
DB170329 « Statens havarikommisjon for transport presenterer et troverdig bilde av hvordan ulykken skjedde.
DB170329 Statens vegvesen hadde tillatt at bergepanservogna kjørte uten ledsagerbil.
DB170329 Varslingstilhengerne i kampsonene, som var godkjent av Statens vegvesen, var etter det SHT mener, ikke tilstrekkelig for å opplyse ordinær trafikk om at de kjørte inn i en kampsone der store militære kjøretøy opererte uten ledsagerbil.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 Også Statens vegvesen får kritikk av Havarikommisjonen, Anders Hovdum, fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, sier til Dagbladet at de tar rapporten på største alvor.
DB170329 Også Statens vegvesen får kritikk av Havarikommisjonen, Anders Hovdum, fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, sier til Dagbladet at de tar rapporten på største alvor.
DB170329 Ifølge Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ), som nå har avgitt rapport om ulykka, hadde Statens Vegvesen gitt Forsvaret fritak fra krav om ledsagerbil for kjøring med stridsvogna.
DB170329 Ifølge Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ), som nå har avgitt rapport om ulykka, hadde Statens Vegvesen gitt Forsvaret fritak fra krav om ledsagerbil for kjøring med stridsvogna.
DB170329 - Vi ser tilrådingene som Statens havarikommisjon kommer med, og de har vurdert at vi kunne ha merket bedre og at vi må gjøre flere og bedre tiltak for å forbedre skilting og varsling slik at trafikantene blir oppmerksomme på slike øvelser, sier han.
DB170329 - Vi har nylig avslutta en øvelse i Finnmark, Joint Viking, der vi sammen med Statens vegvesen har prøvd å utføre sikkerhetsarbeidet på en enda bedre måte, for å unngå saker som dette.
DB170329 » « Undersøkelsen har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei me
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil. » « Undersøkelsen har vist at vilkår
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette. » | Barnefar siktet for uaktsomt drap etter babydødsfall i Sarpsborg ¶
DB170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DA170329 - Det er enda en indikator på den islamske statens nedgang, en indikator som i stor grad har vært oversett, skriver ICSR på sine nettsider.
DA170329 Statens vegvesen har innsigelse på den delen av prosjektet.
DA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
DA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
BT170329 SMITTEALARM : Her på et fryselager i Borgund i Lærdal jobbet sent i fjor Arne Golf fra Statens Naturoppsyn og veterinær Torodd Urnes.
BT170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
AA170329 Hun har i årevis blitt lønnet på statens regning som ektemannens assistent uten at paret har kunnet dokumentere nøyaktig hva hun har gjort.
AA170329 Mellom klokken 05 og 12 onsdag hadde Statens vegvesen kontroll av kjøretøy på Sandmoen i Trondheim. 4069 kjøretøy ble sjekket. 27 av dem var begjært avskiltet.
AA170329 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | 27 kjøretøy mistet skiltene i kontroll i Trondheim ¶ Statens vegvesen sjekket over 4000 biler i kontrollen på Sandmoen.
AA170329 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170329 Dette er rent trafikksikkerhetsarbeid, sier fagleder Jan Ivar Moen for utekontrollen til Statens vegvesen.
AA170329 Dette er den andre store kontrollen Statens vegvesen har hatt denne uken.
AA170329 Det ble vedkommende anmeldt av Statens vegvesen for.
AA170329 Undersøkelsene har vist at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. 46-åringen var på vei til jobb da varebilen han kjørte kolliderte med stridsvognen.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Foto : NTB SCANPIX ¶ Statens havarikommisjon kom onsdag med sin rapport etter dødsulykken i Snåsa i Nord-Trøndelag 7. mars i fjor der en 46 år gammel mann fra Selbu mistet livet i en frontkollisjon med en bergingspanservogn, skriver Trønder-Avisa.
AA170329 Undersøkelsene har vist at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. 46-åringen var på vei til jobb da varebilen han kjørte kolliderte med stridsvognen.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Statens havarikommisjon kom onsdag med sin rapport etter dødsulykken i Snåsa i Nord-Trøndelag 7. mars i fjor der en 46 år gammel mann fra Selbu mistet livet i en frontkollisjon med en bergingspanservogn, skriver Trønder-Avisa.
AA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
AA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
AA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
SA170328 | Roste kommunens mobbeinnsats - anklaget voksne for krangling og løgner ¶ Statens mobbehjelpere roste kommunens innsats mot mobbing i skolen.
SA170328 Til høyre statens veileder Torunn Tinnesand som rett etter holdt et rosende innlegg om kommunens innsats mot mobbing. | - Ordføreren har skjønt lite ¶
SA170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
SA170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
SA170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
SA170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
SA170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
SA170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
SA170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
FV170328 Mette Stausland fra Kristiansand er tildelt statens kunstnerstipend i sju år framover.
FV170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
FV170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
FV170328 FOTO : Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
FV170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
FV170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
FV170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
DB170328 Luis Alberto Rodriguez, talsmann for statens sikkerhet, uttaler til Fox News at tunnelåpningen var gjemt i ei hytte som fangene hadde bygget på ulovlig vis.
DA170328 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170328 Av disse ble 16 tatt inn for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170328 - Kjøretøyet ble tatt til side og måtte tilbringe store deler av dagen på kontrollplassen, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Kenneth Holm Vestby.
DA170328 Illustrasjon : Statens vegvesen / Norconsult ¶
DA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
BT170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
BT170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje. etatsavis ¶
BT170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
BT170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
BT170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
BT170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
BT170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
AP170328 Prosjektleder for E16 Bagn - Bjørgo, Svein Røed, Bjarte Næss, Skanska, regionveisjef Per Morten Lund, Statens vegvesen og Jan Arne Johansen, Skanska, foran søndre tunnelåpning på Bagnskleivtunnelen.
AP170328 Per Kollstad, Statens vegvesen ¶
AP170328 Arbeidet har startet ni måneder tidligere enn planlagt FOTO : Per Kollstad, Statens vegvesen ¶
AP170328 Statens vegvesen ¶
AP170328 Statens vegvesen har sjekket med sine veteraner.
AP170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
AP170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
AP170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
AP170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
AP170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
AP170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
AA170328 Vi gjør det på denne måten for å gjøre anleggsområdet mer effektivt og trafikksikkert, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.
AA170328 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170328 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) March 28, 2017 ¶ | - Det var noen nervøse timer ¶
AA170328 Vårt Land skriver at par som velger offentlige prøverørsklinikker i Norge får dekt tre forsøk på statens regning, med forbehold om lang ventetid.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Stengt flere dager : - Det er uaktuelt å rydde veien før en steinblokk på vel 30 kubikk som henger i fjellpartiet er fjernet, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen.
AA170328 I utviklingen av ny rutestruktur har AtB brukt regional transportmodell fra Statens vegvesen for å finne dagens reisestrømmer og framtidig potensial for kollektivreiser.
VG170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
VG170327 Hovedstaden kommer desidert på bunnen i oversikten fra Statens vegvesen.
SA170327 | Tverrforbindelsen tar time-out på ferden mot E39 ¶ Statens vegvesen tar et halvt års pause i planleggingen av siste bit av tverrforbindelsen fra Ganddal til E39.
SA170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
SA170327 Kilde : Statens vegvesen ¶
SA170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
SA170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
SA170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller.
FV170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
FV170327 Kilde : Statens vegvesen ¶
FV170327 FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
FV170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
FV170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller.
DB170327 ¶ VET IKKE HVORFOR : - Om folk i Oslo er dummere enn folk i Finnmark, det vet jo ikke vi, sier pressesjef i Statens vegvesen.
DB170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
DB170327 Hovedstaden kommer desidert på bunnen i oversikten fra Statens vegvesen.
DA170327 Det er sløsing satt i system med Statoils og statens penger, sier han.
DA170327 Feiing av europa- og riksveiene inn til Oslo er det Statens veivesen som tar seg av.
BT170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
BT170327 Kilde : Statens vegvesen ¶
BT170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje. etatsavis ¶
BT170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
BT170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller.
AP170327 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170327 Statens vegvesen opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering på stedet klokken 12 tirsdag, og veien blir ikke åpnet før det er gjort ny vurdering.
AP170327 Det er sløsing satt i system med Statoils og statens penger, sier han.
AP170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
AP170327 Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
AP170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
AP170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller.
AA170327 Trafikantene skal melde inn til oss på telefon 175, og så skal vi melde videre til underentreprenøren eller andre i Statens vegvesen, svarer Gynnild.
AA170327 Prioriteringen av hva som skal utbedres, gjøres av veiavdelingen i Statens vegvesen i samråd med fylkeskommunen.
AA170327 Feuerherm fortalte at han ringte Statens vegvesen, men fikk beskjed om at det var underentreprenøren som hadde ansvaret.
AA170327 - Hvordan prioriterer Statens vegvesen hva som skal repareres ?
AA170327 reprarasjonene er en kombinasjon av hva vi får inn og hva vi observerer selv, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesens veiavdeling i Sør-Trøndelag.
AA170327 ¶ Alexander Jenssen i Statens vegvesen var travelt opptatt med registrering.
AA170327 Kjennemerkekontrollen Statens vegvesen hadde på Malvik ga resultater.
AA170327 Han er leder for faggruppe utekontroll hos Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, og sier at de fleste manglet forsikring som de ordnet der og da.
AA170327 Foto : Christine Schefte ¶ Statens vegvesen gjennomførte mandag ettermiddag en kjennemerkekontroll på kontrollstasjonen på E6 i Malvik i nordgående løp.
AA170327 De 12 andre ordnet opp på stedet, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
AA170327 Samtidig har Statens vegvesen gjennomført en kjennemerkekontroll på kontrollstasjonen i Malvik i nordgående løp.
AA170327 Han er fagleder for utekontroll i Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag.
AA170327 - Det er oversiktlig på stedet og veibanen er merket med kjegler, sier trafikkoperatør Anita Berglund i Statens Vegvesen.
AA170327 ¶ Seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen er godt fornøyd med framdrifta ved rasstedet i Gråura i Sunndal.
AA170327 Vi får se hvor kjapt og effektivt det videre arbeidet går og hvor mye vi må sikre før vi kan åpne veien igjen, men vi føler vi er godt i rute, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen til Adresseavisen.
AA170327 Seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen er godt fornøyd med framdrifta ved rasstedet i Gråura i Sunndal.
AA170327 Statens vegvesen opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering på stedet klokken 12 tirsdag, og veien blir ikke åpnet før det er gjort ny vurdering.
AA170327 Det er sløsing satt i system med Statoils og statens penger, sier han.
VG170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
FV170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
DN170326 « Petroleumsaksjer utgjør ti prosent av statens aksjer, mens petroleumsaksjer på verdensbasis utgjør om lag fem prosent av verdens samlede aksjer.
DN170326 Han argumenterer kun for en mer optimal sammensetning av statens aksjeportefølje.
DB170326 Klokken 00.30 meldte Statens vegvesen om været i området ved Hatter på E6 : - 1 grad, sørvestlig stiv kuling og lette snøbyger.
DB170326 - Bruk av Facetime, chat-funksjoner og andre tilleggstjenester mener jeg er idioti og galskap, sier pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell-Bjørn Vinje til kanalen.
DB170326 En rekke fergeruter er også innstilt, melder Statens vegvesen.
DB170326 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
DA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
DA170326 Partiet vedtok også å beholde vei utbyggingsselskapet Nye Veier, men legge det under Statens Vegvesen, som innstilt.
AP170326 Oljefondet : Å flytte en større del av forvaltningen av Oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) hjem til Norge, skille forvaltningen av fondet ut fra Norges Bank, flytte deler av fondets administrasjon ut av Oslo og åpne for at fondet kan investere i infrastruktur.
AP170326 Før, da bokstavene SJ hadde et innhold, drev Statens Järnvägar med alt fra rederi og hoteller til eiendom, busser og tog.
AA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
AA170326 Vi skal diskutere med dem hva som skal skje, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen.
AA170326 Ingeniørgeolog Ine Gressetvold, fra Statens vegvesen, ved raset i Gråura, Sunndal.
AA170326 Søndag ettermiddag forteller byggeleder Joakim Albrigtsen i Statens vegvesen at de vil bruke en maskin til å pigge ned den store blokka og løsmassene.
AA170326 På spørsmål om området har vært tilstrekkelig sikret frem til i dag svarer ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen følgende : ¶
AA170326 Her vurderer mannskaper fra Statens vegvesen og Veidekke hvordan de skal sikre området ved Gråura i Sunndal.
AA170326 Foto : Tommy Fossum ¶ ¶ Statens vegvesens byggeleder, Joakim Albrigtsen, peker på området med den farlige steinblokka.
AA170326 Folk fra Statens vegvesen og entreprenøren med ansvar for veistrekningen Oppdal-Sunndalsøra, Veidekke, har i dag vurdert hvordan den gigantiske steinblokka kan fjernes, sammen med fjellsikringseksperter.
AA170326 Det er også mulig å kjøre fylkesvei 65 og fylkesvei 670 ferjesambandet Kvanne-Rykkjem, men dette sambandet trafikkeres kun av ei mindre ferje, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170326 - Trafikantene må forvente at det er kø og regne med at turen tar lang tid, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170326 - Noen av blokkene som ligger på vegen er store og må deles opp for å få ryddet dem unna, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170326 Statens vegvesen opplyste tidligere i dag til Adresseavisen at det var aktuelt å sprenge ned blokka, bruke luftputer til å løfte den ned, eller forsøke å spyle den ned.
AA170326 Statens vegvesen har allerede varslet Fjord1 slik at ferjetilbudet kan styrkes på begge ferjesambandene.
AA170326 Statens vegvesen anbefaler derfor E39 og ferjesambandet Halsa - Kanestrøm som omkjøringsvei.
AA170326 Nå har geologer fra Statens vegvesen konkludert med at veien må stenges inntil videre.
AA170326 De fikk melding om raset omkring ti minutter etter at Statens vegvesen meldte at riksvei 70 Gråura skulle stenges nettopp på grunn av rasfaren.
SA170325 Både politiet og vegtrafikksentralen til Statens vegvesen anbefalte bilister å unngå motorveien lørdag ettermiddag og kveld.
FV170325 FOTO : NTB Scanpix ¶ | - Det må ha vært skikkelig kamp ¶ Statens Naturoppsyn kaller det en sensasjon : Én mil nord for Bortelid måtte villreinen gi opp kampen mot rovdyret - en sulten jerv.
DA170325 FORELØPIG PLAN : Slik ser Ruter for seg at den nye trikkelinjen til Tonsenhagen kan bli, men Statens vegvesen har hatt innsigelser, ikke minst med tanke på trikkepassasjerenes sikkerhet ved på- og avstigning nær en sterkt trafikkert vei.
DA170325 Sentralstyret har innstilt på at selskapet skal opprettholdes til veiprosjektene de har inne er fullført, mens Sp-topp og leder av næringskomiteen Geir Pollestad vil beholde Nye Veier og legge det under Statens Vegvesen.
DA170325 Selv om Nye Veier skal ligge under Statens Vegvesen vil ikke Pollestad endevende organisasjon.
DA170325 Nå vil Geir Pollestad beholde Nye Veier, og legge det under Statens Vegvesen.
DA170325 Nå er Nye Veier etablert, og jeg mener det nå er fornuftig å legge Nye Veier under Statens Vegvesen, sier Pollestad som på landsmøtet vil forsvare opprettholde Nye Veier.
DA170325 Statens Vegvesen har betydelig forbedringspotensial, mener Sp-politikeren.
BT170325 Kan ramme Vestlandet ¶ Statens strålevern laget for noen år siden en rapport som viser hva som vil skje ved en lekkasje til luften fra atomgjenvinningsanlegget Sellafield på vestkysten av England.
BT170325 Statens strålevern krever også at Norge får tilgjengelig informasjon om miljørisikoen ved Hinkley Point-anlegget.
BT170325 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
AP170325 FOTO : Statens Vegvesen ¶
AP170325 Statens Vegvesen ¶
AA170325 | Stenger vei på grunn av rasfare ¶ Statens vegvesen frykter nytt stort ras mellom Oppdal og Sunndalsøra.
AA170325 Ifølge Statens vegvesen ble det sprengt løs 6400 kubikkmeter masse i denne første salven i grenda Solberg.
AA170325 Foto : Statens vegvesen ¶
SA170324 Splittelsen innad hos Republikanerne er dyp i saken, og kilder i Kongressen peker særlig på hardnakket motstand fra Freedom Caucus, en konservativ gruppe representanter som presset på for å kutte statens utgifter mest mulig.
SA170324 | - Det må ha vært skikkelig kamp ¶ Statens Naturoppsyn kaller det en sensasjon : Én mil nord for Bortelid måtte villreinen gi opp kampen mot rovdyret - en sulten jerv.
FV170324 Klokka 09.25 meldte Statens vegvesen at veien var åpen for trafikk igjen etter opprydningsarbeid.
FV170324 Peder Horgen kommer fra Tromøya utenfor Arendal og er utdannet fra Statens Balletthøgskole ( 2000 ).
FV170324 | Disse sørlendingene fikk statens kunstnerstipend ¶ 890 kunstnere er tildelt statens kunstnerstipend. 16 av dem er fra Sørlandet.
FV170324 | Disse sørlendingene fikk statens kunstnerstipend ¶ 890 kunstnere er tildelt statens kunstnerstipend. 16 av dem er fra Sørlandet.
FV170324 OSLO : Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har tildelt stipend til 890 kunstnere.
FV170324 - Statens kunstnerstipend har avgjørende betydning for bredden og kvaliteten i det profesjonelle norske kunstlivet, sier utvalgsleder Alfhild Skaardal, i en pressemelding. 7000 søkere ¶
BT170324 Ved utslipp vil Vestlandet og Sørlandet rammes aller hardest, ifølge en rapport fra Statens strålevern.
AA170324 Splittelsen innad hos Republikanerne er dyp i saken, og kilder i Kongressen peker særlig på hardnakket motstand fra Freedom Caucus, en konservativ gruppe representanter som presset på for å kutte statens utgifter mest mulig.
AA170324 Splittelsen innad hos Republikanerne er dyp i saken, og kilder i Kongressen peker særlig på hardnakket motstand fra Freedom Caucus, en konservativ gruppe representanter som presset på for å kutte statens utgifter mest mulig.
AA170324 Statens Pensjonsfond utland har droppet investeringer i tobakksindustrien og en rekke selskaper innenfor kullindustri, palmeolje, gruveindustri.
VG170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
VG170323 - Retten er delvis enig i statens vurdering av saken.
SA170323 Aspli og Awuku er opptatt av taxfree-ordningens konsekvenser for helse, miljø, statens inntekter og sosialpolitikken.
DN170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
DB170323 MDG vil fjerne statens mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap selv når det er gitt på falskt grunnlag.
DA170323 Det var under Statens vegvesens kontroll ved på E 39 ved Sokn at kjøretøyet ble plukket ut for kontroll torsdag.
DA170323 - Resultatet av dette ble pålegg om reparasjon av luftlekkasjen før videre kjøring ble tillatt, melder kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
DA170323 Mest trafikk langs rv19 gjennom Moss finner vi på innfartsveien, nærmere bestemt over Mosseelva, ifølge Statens vegvesen.
DA170323 Ifølge sjefingeniør Terje Arnesen i Statens vegvesen er det kun to veistrekninger i fylket hvor de har registrert mer trafikk enn på rv19 i Moss i fjor : E6 ved Storebaug og rv110 over Fredrikstadbrua.
DA170323 Dette er et riksansvar, sier hun og peker på at lokale politikere har begrensede påvirkningsmuligheter på riksveier som Statens vegvesen har ansvaret for.
DA170323 - Statens vegvesen har vært tydelige på at planprosessen krever årene fram mot 2024, men vi ser om vi har muligheter til å gjøre noen « shortcuts », sier han.
BT170323 Juridisk direktør i Skattedirektoratet, Jan Munthe Magnus, opplyser at retten er delvis enig i statens vurdering av saken.
BT170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
BT170323 Det er Statens vegvesen som eier busskurene og har ansvar for vedlikehold.
BT170323 - Dessverre ser vi altfor mange slike tilfeller som bildet viser, med enten helt eller delvis knuste glassruter, sier Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.
AP170323 Nye Veier A/S : Programkomiteen foreslo å legge ned dette veiselskapet og overføre oppgavene til Statens vegvesen.
AP170323 Nord-Trøndelag Sp, er det nå fremmet forslag om å legge " Nye Veier AS " inn under Statens vegvesen og " sikre en bedre finansieringsmodell som kan gi raskere gjennomføring av selskapets prosjekter ".
AP170323 Foto : Stian Lysberg Solum / NTB scanpix FOTO : Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix ¶ Statens pensjonsfond utland forvalter verdier for 7.700 milliarder kroner.
AA170323 Det er Statens vegvesen som står som eier av bomportalen, og ifølge Kåre Viken er portalen helt ødelagt etter hendelsen.
AA170323 Den ble for høy og tok med seg bomportalen som går over veien, sier overingeniør i Statens vegvesen Kåre Inge Viken.
AA170323 Trondheim med størst vekst i piggfriandel, ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170323 Størst økning i Trondheim ¶ Statens vegvesen måler hvert år piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder.
AA170323 Piggfriandelen økte med 7 prosent fra 2016 til 2017, ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170323 Da kommunen avviklet ordningen i 2010 falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier sjefsingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170323 | Disse trønderske veiene får ny asfalt i 2017 ¶ Statens vegvesen skal asfaltere 393 kilometer med fylkes- og riksveger i Trøndelagsfylkene i 2017.
AA170323 I tabellen nederst i artikkelen kan du se oversikten over alle de trønderske vegstrekningene der Statens vegvesen vil legge ny asfalt i år.
AA170323 I Sør-Trøndelag får vi også et godt år, her er det en liten økning fra i fjor på antall kilometer med ny asfalt, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen Thor Asbjørn Lunaas.
AA170323 Foto : Håvard Haugseth Jensen ¶ Statens vegvesen har sendt ut pressemeldinger om hvilke trønderske veger som skal få ny asfalt i løpet av året.
AA170323 Jørgen Bysveen er regionansvarlig for automatisk trafikkontroll ( ATK ) i Statens vegvesen region Midt.
AA170323 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170323 Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.
AA170323 Statens pensjonsfond utland forvalter verdier for 7.700 milliarder kroner.
AA170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
AA170323 - Retten er delvis enig i statens vurdering av saken.
SA170322 I første omgang gikk Samferdselsdepartementet mot lang tunnel til Årdal og støttet kort tunnel, slik Statens vegvesen har tilrådd.
SA170322 | 100.000 i bot for dårlig salting på E 39 ¶ Statens vegvesen holder tilbake 100.000 kroner til entreprenørselskapet Risa etter mangelfull salting på E 39 og flere fylkesveier.
SA170322 Statens vegvesen straffer entreprenøren økonomisk etter at selskapet i januar i år var for sent ute med å salte flere veier.
FV170322 | 100.000 i bot for dårlig salting på E 39 ¶ Statens vegvesen holder tilbake 100.000 kroner til entreprenørselskapet Risa etter mangelfull salting på E 39 og flere fylkesveier.
FV170322 Statens vegvesen straffer entreprenøren økonomisk etter at selskapet i januar i år var for sent ute med å salte flere veier.
DN170322 Mediemangfoldsutvalget er et ekspertutvalg, satt ned av kulturministeren, som har kommet med innspill om hvordan statens mediestøtte skal innrettes.
DB170322 I en såkalt revisjon av anleggsdokumentene fant Arbeidstilstynet mangler, og politianmeldte Statens vegvesen som byggherre.
DB170322 Foto : Statens vegvesen.
DB170322 - Det er Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet som avgjør om foretaksboten blir vedtatt eller anket, sier avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen region sør til Dagbladet.
DB170322 ( Dagbladet ) : Sør-Øst politidistrikt har ilagt Statens vegvesen en foretaksbot på 100.000 kroner etter en sprengningsulykke på Geilo høsten 2014, der tre anleggsarbeidere mistet livet.
DB170322 - Reklame er en ting, men nordmenn lar seg også styre av prisutvikling og motedietter som hyper kjøtt og proteiner - noe som har medvirket til stor innflytelse på nordmenns matvaner det siste tiåret, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ).
DB170322 Innen en slik modell vil det være mulig for alle slags kulturelle minoriteter å bevare sitt særpreg og å beskytte seg mot det moderne samfunns voldsomme sentrifugale dragsug mot kulturell ensretting ; her tenker jeg spesielt på massemedienes og reklamens ustoppelige propagandaapparat, og på statens notoriske tilbøyelighet til autoritær assimilasjonsideologi og - praksis maske
DA170322 Oslo ( 88% ), Bergen ( 87% ), Asker og Bærum ( 87% ), Drammen ( 81% ) og Nedre Glomma ( 80% ) har landets høyeste piggfriandel i 2017, viser tellinger fra Statens vegvesen.
DA170322 Mens øvrige byer i landet opplever en nedgang i andelen som kjører med piggdekk, stiger andelen på våre trakter, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.
DA170322 Da kommunen avviklet ordningen i 2010, falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.
DA170322 Det tallet kan fort endre seg, for regjeringen har ikke bare opprettet, men også avviklet direktorater siden den tiltrådte : ¶ * Statens innkrevingssentral sluttet å være direktorat da den ble del av Skatteetaten i 2015.
DA170322 Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring.
DA170322 * Statens strålevern sluttet å være direktorat da det ble lagt under Helsedirektoratet i fjor, men i februar foreslo regjeringen å « reetablere » Strålevernet som egen etat, denne gang under Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170322 Ifølge Statens Havarikommisjon var det delvis grunnet flaks.
AP170322 Dette prosjektet havarerte etter tre års utredning, da Statens vegvesen protesterte mot at utbyggingen kom i konflikt med sikkerhetssonene for E18 Operatunnelen.
AP170322 Akkurat hvor mange hus som kommer til å bli revet som følge av Oslopakke 3-vedtaket fra juni i fjor, er beboerne og Statens vegvesen uenige om.
AP170322 Statens vegvesen ¶
AP170322 Statens vegvesen har plukket det ned igjen.
AA170322 | Statens vegvesen får bot etter sprengningsulykke på Geilo i 2014 ¶ Statens vegvesen er ilagt en foretaksbot på 100.000 kroner etter sprengningsulykken på Geilo i 2014 der tre personer mistet livet.
AA170322 Statens vegvesen får boten fordi planen for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ikke var oppdatert på ulykkestidspunktet.
AA170322 ( ©NTB ) ¶ | Statens vegvesen får bot etter sprengningsulykke på Geilo i 2014 ¶
AA170322 Kravet ble avvist av Statens sivilrettsforvaltning, som mener mannen motvirket oppklaring av saken da han satt varetektsfengslet.
VG170321 Jeg vil stoppe all immigrasjon, sa Marine Le Pen, og argumenterte for at Frankrikes « syv millioner arbeidsledige og ni millioner fattige » burde være de som får statens oppmerksomhet og penger.
VG170321 Noen ser på det som en rettighet, at NAV skal ta regninga hvis de velger å ikke være i skoleverket, eller å drive dank på statens regning.
SA170321 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
SA170321 Du kan følge køen på E39 på webkameraet til Statens vegvesen.
DA170321 Enkelte mener det er en sterk innblanding fra statens side og at det vil føre til unødvendig byråkrati for arbeidsgivere.
DA170321 Som eksempel kan nevnes opprettelsen av nye offeromsorgskontorer i alle landets 12 politidistrikt i løpet av 2017 og den store økningen i tilskudd til Statens barnehus og innføringen av ny avhørsmodell i vår regjeringsperiode.
BT170321 Krimteknikere på stedet ¶ Statens vegvesen har sendt eksperter fra sin ulykkesanalysegruppe for å granske ulykken.
BT170321 Nå har Statens havarikommisjon for transport gransket havariet og konkluderer med at styrten skyldes feil på en ledning.
AA170321 Hvis vi ser at det virkelig drar seg til, gir vi dem en « heads up » for å være sikre på at de setter inn tiltak, sier Nordstad, som selv ringte Statens vegvesen og Mesta da svevestøvet ga utslag på målestasjonene langs E6 mandag.
AA170321 Representanter fra Skatteetaten, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet dro sammen til bilopphuggeriet.
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
VG170320 Det til tross for at Statens vegvesen anbefalte at riksvei 52 Hemsedalsfjellet alene burde bli den andre hovedfartsåren i tillegg til E134.
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
SA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
SA170320 Det til tross for at Statens vegvesen anbefalte at riksvei 52 Hemsedalsfjellet alene burde bli den andre hovedfartsåren i tillegg til E134.
DN170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme. 1.000 milliarder kroner ¶
DB170320 Derfor har Miljøpartiet De Grønne nå foreslått på Stortinget at myndighetene ikke kan tilbakekalle statsborgerskap, med mindre det er snakk om personer som sterkt har skadet statens vitale interesser, slik det er hjemlet i Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997.
DB170320 Denne helgen var det derimot partiunderbruket av Facebook-gruppa « Vi som er hipstere i Oslo » som samlet seg på Tøyen for å vedta nye forslag til hvordan de skal bruke opp Statens pensjonsfond utland raskest mulig.
BT170320 | Prioriterer Hemsedal og Haukeli ¶ Statens vegvesen vil ha veiene over Haukeli og Hemsedal som nye hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.
BT170320 Statens vegvesen vil satse på E134 som en av to hovedveier mellom vest- og østlandet.
BT170320 Det var også i tråd med Statens vegvesens synspunkt.
BT170320 Det var også i tråd med Statens vegvesens synspunkt.
AP170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
AA170320 Mange er kommet opp på grunn av E6-utbygginga og flere kommer opplyser Statens vegvesen til lokalavisa.
AA170320 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
AA170320 Det til tross for at Statens vegvesen anbefalte at riksvei 52 Hemsedalsfjellet alene burde bli den andre hovedfartsåren i tillegg til E134.
AA170320 To personer omkom i jernbaneulykker i 2016, viser nye tall fra Statens jernbanetilsyn.
AA170320 Ingen av disse passeringene førte til sammenstøt mellom tog, melder Statens jernbanetilsyn ( SJT ).
AA170319 ¶ Tekniske problemer har ført til flere utsettelser for de nye fotoboksene på E6, forteller Jørgen Bysveen, regionsansvarlig for ATK i Statens vegvesen region Midt.
AA170319 ¶ Slik fungerer streknings-ATK Foto : Statens vegvesen ¶
AA170319 Med forbehold om at det ikke dukker opp nye tekniske vanskeligheter, opplyser Jørgen Bysveen, regionsansvarlig for ATK i Statens vegvesen region Midt.
AA170319 Foto : Statens vegvesen ¶
SA170318 | Handel inn i gamle Statens Hus ¶
SA170318 Tidligere Statens Hus skal bygges om.
SA170318 Slik skal tidligere Statens Hus ta seg ut mot Lagårdsveien etter en omfattende rehabilitering.
DN170318 Svein Richard Brandtzæg, konsernsjefen i Hydro, befester stillingen som en av statens aller best betalte menn.
DN170318 Det kan gjøre ham til statens best betalte børs-sjef for andre år på rad.
DB170318 Der gjelder imidlertid statens satser for advokater, og tilskuddet for juridisk hjelp blir etterbetalt etter en individuell skjønnsmessig vurdering.
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
DA170318 Kongressen har også stor innflytelse på hvor statens pengestrømmer skal gå : ¶
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
DA170318 Kongressen har også stor innflytelse på hvor statens pengestrømmer skal gå : ¶
DA170318 Vil dele ¶ Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt oljefondet, er i dag under styringen til Yngve Slyngstad.
DA170318 Ved en deling bør Statens Pensjonsfond få et eget styre oppnevnt av Finansdepartementet, sier Holmås.
DA170318 Oljefondet på godt over 7.000 milliarder ( 7 billioner ) kroner er en underliggende virksomhet av Finansdepartementet i dag, men den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank.
DA170318 Han er administrerende direktør i Norges Bank Investment Management ( NBIM ), som er ansvarlig for Statens pensjonsfond utland.
DA170318 - Statens Pensjonsfond Utland er i dag en betydningsfull utenrikspolitisk aktør.
DA170318 Statsråden mener det er klokt å konvertere mer av avkastningen til statens pensjonsfond utland til store infrastrukturløft i Norge.
AA170318 Statens havarikommisjon for transport har kommet fram til at kranen hadde en totalvekt på 43 tonn da ulykken skjedde, 7 tonn over tillatt totalvekt. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Vi har en god dialog med både Trondheim kommune og Statens vegvesen, samt med utbyggerne og deres rådgivere.
AA170318 Miljøpakke-sjef Henning Lervåg og Grete Ørsnes i Statens Vegvesen ved støymuren langs E6 på Heimdalsmyra.
AA170318 Fylkesmannen, Trondheim kommune og Statens vegvesen får klager fra folk som har flyttet inn i sin nybygde bolig og som opplever at støy forringer bokvaliteten.
SA170317 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
SA170317 I tillegg til lokalpolitikerne vil følgende sentrale personer i prosjektet stille opp for å informere : Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling, Ellen Figved Thoresen og Hildegunn Hausken fra Stavanger kommune og Vegard Thise fra Statens vegvesen.
FV170317 Politiet, Statens veivesen og Statens havarikommisjon har avdekket at mobilkrana hadde en bremsefeil og var sju tonn for tung.
FV170317 Politiet, Statens veivesen og Statens havarikommisjon har avdekket at mobilkrana hadde en bremsefeil og var sju tonn for tung.
DN170317 Svein Richard Brandtzæg, konsernsjefen i Hydro, befester stillingen som en av statens aller best betalte menn.
DN170317 Det kan gjøre ham til statens best betalte børs-sjef for andre år på rad.
DB170317 Vegvesenet : Nedgang i Oslo-trafikken ¶ Statens vegvesen måler også trafikken på norske veier, men uten å benytte GPS-teknologi over hele veinettet.
DB170317 Vilkårene for varsling vil bli forverret dersom regjeringens forslag til ny lov om statens ansatte blir vedtatt i Stortinget.
DA170317 Like fullt har kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) foreslått å svekke statens forvaltningsmulighet i jordvernsaker ved å åpne for at kommuner som er uenige i statlige vedtak, kan gå rettens vei, påpeker Skallerud.
AP170317 Justisminister og sosialdemokrat Andrea Orlando advarte imidlertid mot å vanne ut statens maktmonopol hvis man utvider retten til nødverge for mye.
AP170317 I dommen heter det at statens krav om at Sara må slakte sin flokk ned til 75 dyr er et brudd med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.
AP170317 Varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten øker jevnt fra år til år, ifølge statistikken til Statens helsetilsyn.
AP170317 Ifølge § 3 - 3 a i Lov om spesialisthelsetjenesten skal Statens helsetilsyn varsles om alvorlige hendelser.
AP170317 Ifølge Statens helsetilsyn ligger oppfølgingsansvaret hos Fylkesmannen, som etter en risikovurdering må vurdere om det er behov for en systemrevisjon av virksomheten.
AP170317 Statens helsetilsyn er derfor varsom med å konkludere på bakgrunn av antall varsler alene.
AA170317 Åtte vogntog sperret ett kjørefelt på fylkesvei 714 ved Krokstadøra i Snillfjord fredag kveld, meldte Statens vegvesen.
AA170317 Kjøreforholdene er vanskelige i dette området og utover mot Hitra på grunn av mye nedbør, sa trafikkoperatør Aslak Heggland i Statens vegvesen fredag kveld.
AA170317 Ifølge selskapet avviker dette ikke med statens retningslinjer for variabel lønn.
SA170316 | Foreslår å kutte Tasta-kulvert med 225 meter ¶ Statens Vegvesen må kutte veiprosjektet Smiene - Harestad med 427 millioner kroner.
SA170316 E39 Tasta med kort kulvert ( 270 meter ) FOTO : Statens vegvesen ¶
FV170316 | Her granskes bilene til nervøse Olsen Bil-kunder ¶ Statens vegvesen er nå igang med å saumfare over tusen kondemnerte biler solgt av skandalefirmaet Olsen Bil.
FV170316 Inspektør Svenn Isefjær fra Statens vegvesen gransker en Toyota levert av Olsen Bil i Grimstad.
FV170316 Krimtekniker Asbjørn Vikleiv Follerås og inspektør Helge Nordbø i Statens vegvesen uttalte i retten at det hardde vært store krefter i sving i forbindelse med ulykken, og at de fire i bilen var heldige som ikke ble alvorlig skadet.
DB170316 » I programutkastet til Arbeiderpartiet for neste stortingsperiode understreker partiet igjen behovet for et aktivt statlig eierskap ( side 49 ) : «..Vi vil bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte ».
DB170316 Men striden mellom Aker og den rødgrønne regjeringen startet først når daværende næringsminister Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet stoppet salget, i etterkant av at styret i Aker Solutions - med statens styremedlemmer i spissen - først hadde godkjent det.
DB170316 I 2008 - rundt et år etter oppkjøpet - var statens eierandel redusert til en femtedel av verdien ved oppkjøpstidspunktet.
DB170316 De fleste reaksjonene på statens aksjekjøp var svært negative.
DB170316 Statens avtale med Aker innebar det motsatte : et salgsforbud på 10 år med full økonomisk risiko.
DA170316 Petoro, som er statens eierselskap for sokkelen, la fram sin årsrapport.
BT170316 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170316 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170316 Hvorfor skal vi vente med å innhente fullgod fagkunnskap om en vei som Statens vegvesen har beregnet vil gi en positiv netto samfunnsnytte på hele 14 milliarder kroner ?
AP170316 Inspektør Rita Irene Henriksen i Statens vegvesens ulykkesgruppe sier at de landet på bortfall av bevissthet som den mest sannsynlige årsaken til ulykken : ¶
AP170316 Inspektør Rita Irene Henriksen i Statens vegvesens ulykkesgruppe sier at de landet på bortfall av bevissthet som den mest sannsynlige årsaken til ulykken : ¶
AP170316 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170316 Både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen.
AA170316 00.18 meldte Statens Vegvesen på Twitter at fylkesvei 705 på strekningen Stuggudal - Brekken ( Langsvola ) igjen er åpen for trafikk.
AA170316 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 15. mars 2017 ¶
AA170316 Både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen.
AA170316 Både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen.
VG170315 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170315 Statens vegvesen melder også om problemer med flere ferjesamband som følge av uværet.
VG170315 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
VG170315 Håvard Jahren, daglig leder i Nordic Crane, sier til VG at han ikke er kjent med rapporten til Statens vegvesen om at det skal være en feil ved bremsene på kranen hans.
VG170315 Etter ulykken tirsdag for åtte dager siden har Statens vegvesen sammen med politiet, undersøkt mobilkranen for tekniske feil.
VG170315 Dette er 7 tonn over tillatt totalvekt, skriver Statens Havarikommisjon for Transport.
VG170315 Bremsefeilen er oppdaget av Statens vegvesen i en såkalt forundersøkelse, og nøyaktig hvor alvorlig feilen er skal de finne ut etter nærmere analyse.
SA170315 KRISTIANSAND : - Statens vegvesen har konstatert at det var en bremsefeil.
SA170315 I arbeidet har politiet fått bistand fra Statens vegvesen.
SA170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
SA170315 Kontantstrømmen fra statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ), som styres av Petoro, falt til 66 milliarder kroner i 2016.
FV170315 Veide mer enn tillatt ¶ Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) opplyser at det er funnet bremsesvikt på den midtre akselen.
FV170315 KRISTIANSAND : - Statens vegvesen har konstatert at det var en bremsefeil.
FV170315 I arbeidet har politiet fått bistand fra Statens vegvesen.
FV170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
DB170315 Foto : Statens vegvesen, NTB Scanpix.
DB170315 Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel, opplyser Statens havarikommisjon for transport ( SHT ).
DB170315 Etter ulykken har Statens vegvesen sammen med politiet undersøkt mobilkranen for tekniske feil.
DB170315 - Det jeg kan si er at Statens vegvesen har konstatert at det er en bremsefeil på mobilkranen.
DA170315 Illustrasjonsfoto : Alf Ove Hansen/NTB scanpix ¶ Statens oljeselskap Petoro fikk et driftsresultat på 57 milliarder kroner i fjor, kraftig ned fra 89 milliarder året før og 120 milliarder kroner i 2014.
DA170315 I 2016 gikk det 66 milliarder kroner fra statens direkte eierskap på norsk sokkel ( SDØE ), som Petoro forvalter, til statskassen, en nedgang fra 94 milliarder kroner i 2015.
DA170315 Fortsatt resultatnedgang for statens oljeselskap Petoro.
DA170315 Hva : Ledet Mediemangfoldsutvalget som har sett på hvordan statens mediepolitikk kan bidra til kvalitetsjournalistikk og fortsatt mediemangfold i Norge.
BT170315 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170315 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170315 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170315 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170315 Etter ulykken har Statens vegvesen sammen med politiet undersøkt mobilkranen for tekniske feil.
BT170315 - Det jeg kan si er at Statens vegvesen har konstatert at det er en bremsefeil på mobilkranen.
BT170315 Statens havarikommisjon gjør sine egne undersøkelser etter ulykken.
AP170315 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶ 22-åringen ble fløyet med redningshelikopter til Ullevål sykehus etter at hun ble funnet i 16-tiden.
AP170315 FOTO : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170315 I arbeidet har politiet fått bistand fra Statens vegvesen.
AP170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
AP170315 - Statens vegvesen har konstatert at det var en bremsefeil.
AA170315 Klokken 21.52 onsdag kveld meldte Statens vegvesen at veien er midlertidig stengt på strekningen.
AA170315 | Vegvesenet vil skilte på samisk ¶ Statens vegvesen vil sørge for at samiske veiskilt blir satt opp slik det lenge har vært meningen.
AA170315 - Dette er noe vi vil følge opp så snart som mulig, sier Jacob Trondsen, avdelingsdirektør for trafikkforvaltning i Statens vegvesen, til NRK.
AA170315 Statens vegvesen beklager at de ikke har skiltet slik de skulle.
AA170315 I 2016 gikk det 66 milliarder kroner fra statens direkte eierskap på norsk sokkel ( SDØE ), som Petoro forvalter, til statskassen, en nedgang fra 94 milliarder kroner i 2015.
AA170315 Statens oljeselskap Petoro fikk et driftsresultat på 57 milliarder kroner i fjor, kraftig ned fra 89 milliarder året før og 120 milliarder kroner i 2014.
AA170315 Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel, opplyser Statens havarikommisjon for transport ( SHT ).
AA170315 Etter ulykken har Statens vegvesen sammen med politiet undersøkt mobilkranen for tekniske feil.
AA170315 - Det jeg kan si er at Statens vegvesen har konstatert at det er en bremsefeil på mobilkranen.
AA170315 | Veistrekning stengt og redusert fremkommelighet i Klæbuveien ¶ Statens vegvesen har hatt lite å melde i løpet av natten, men like etter klokken 04.00 begynte de første meldingene med komplikasjoner på grunn av uværet å komme.
AA170315 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) March 15, 2017 ¶
AA170315 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 15. mars 2017 ¶
AA170315 Det er bra at statens kontrollinstans setter inn ressurser og har vilje til å passe på at lover og regler blir fulgt.
DN170314 Det må være enstemmighet, så statens representanter har i teorien en mulighet til å si nei og stoppe en transaksjon selv om de er i mindretall i Aker Kværner Holding-styret.
DN170314 Shell og Statoil er blant aktørene som nå søker om å ta del i statens nye karbonfangst og - lagringsprosjekt til 12,6 milliarder kroner.
DN170314 Budspekulasjonene rundt Aker Solutions er en god anledning til å revurdere statens eierskap.
DA170314 | De aller fleste kontrollerte hadde på bussbelte ¶ Statens vegvesen er godt fornøyd med aksjonen som ble gjennomført, vedrørende bruk av bussbelte i forrige uke.
DA170314 Mange brukte bussbelte da Statens vegvesen kontrollerte.
DA170314 I forrige uke kontrollerte Statens vegvesen igjen beltebruk i busser over hele landet.
DA170314 Dette hadde mange fått med seg, sier Anne Margrethe Bøe i Statens vegvesen til RA.
DA170314 Det betyr at Statens vegvesen dro inn 355.500 kroner på aksjonen.
DA170314 - Det er også på sin plass å si at dette ble et godt samarbeid mellom busselskapene og Statens vegvesen.
DA170314 Dårlig butikk ¶ Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, er nå verdt nær 7.000 milliarder kroner, og er det største fondet av sitt slag i verden.
DA170314 Ifølge en konseptvalgutredning gjennomført av Statens vegvesen, kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre riksvei 52 eller riksvei 7.
DA170314 Det tilsvarer om lag 250 vogntog i døgnet, ifølge beregningene til Statens vegvesen.
DA170314 En kartlegging gjennomført av Statens strålevern i 1998 viste at en av ti barnehager hadde radonstråling over tillatt nivå.
BT170314 På møtet deltok representanter for politiet, barnehageledelsen og Statens barnehus.
AP170314 Vi tror det må stamme fra et anlegg som produserer radioaktive legemidler, siden vi ikke har målt noen andre radioisotoper som gjerne følger en ulykke fra eksempelvis kjernekraftverk, i tillegg til jod-131, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap i Statens strålevern.
AP170314 Det ble tirsdag kveld holdt et informasjonsmøte for foreldre i barnehagen, der representanter for politiet, barnehageledelsen og Statens barnehus deltok.
AA170314 Ifølge Maske er det Statens vegvesen som har ansvaret for innkjøp av brikker for alle bomvegselskapene her i landet, slik at alle selskapene har samme type brikker.
AA170314 Statens vegves Foto : Statens vegvesen har tidligere også hatt kontroller av beltebruk i buss. 1345 busspassasjerer i Midt-Norge ble i forrige uke kontrollert. 111 personer brukte ikke belte, slik det er påkrevd, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 106 av gebyrene ble skrevet ut i Sør-Trøndelag, fire i Nord-Trønd
AA170314 Kontrollene i Midt-Norge er en del av en landsdekkende kontrollvirksomhet som Statens vegvesen gjennomførte i forrige uke. 9230 passasjerer ble kontrollert og 237 gebyr ble skrevet ut.
AA170314 I fjor høst gjennomførte Statens vegvesen en spørreundersøkelse som viste at nesten alle visste at det er påbudt med belte i buss.
AA170314 Det var ekspressbusser som ble kontrollert og hovedvekten på kontroll var i Sør-Trøndelag, skriver Statens vegvesen.
AA170314 - Da synes vi det er ganske nedslående at vi skriver ut 111 gebyr for manglende bruk av belte, skriver Annette Henden i Statens vegvesen i pressemeldingen.
AA170314 | 111 brukte ikke belte i bussen - må punge ut ¶ Statens vegvesen kontrollerte beltebruken i bussene.
AA170314 Statens vegves Foto : Statens vegvesen har tidligere også hatt kontroller av beltebruk i buss. 1345 busspassasjerer i Midt-Norge ble i forrige uke kontrollert. 111 personer brukte ikke belte, slik det er påkrevd, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 106 av gebyrene ble skrevet ut i Sør-Trøndel
AA170314 111 personer brukte ikke belte, slik det er påkrevd, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 106 av gebyrene ble skrevet ut i Sør-Trøndelag, fire i Nord-Trøndelag og ett gebyr i Møre og Romsdal.
AA170314 Også 535 bussjåfører ble kontrollert, og kun én av disse ble ilagt gebyr for manglende beltebruk, viser tallene fra Statens vegvesen.
AA170314 De fleste er tross alt klar over at det er påbudt å bruke belte i bussen også, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.
AA170314 Statens havarikommisjon har gransket ulykken og mener blant annet at forhold som knyttes til operatørselskapets sikkerhetsrutiner trolig medvirket til ulykken.
AA170314 Tirsdag kveld deltok politiet og representanter for Statens barnehus da barnehageledelsen holdt informasjonsmøte for foreldrene i barnehagen i Bergen.
VG170313 Larsen gikk ut fra Statens Teaterskole i 2012.
VG170313 To av statens argumenter for at Mahamud løy var at han gjorde det for godt på skolen til å være analfabet - slik han hevder - og at han har påfallende gode franskkunnskaper.
SA170313 - Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) til Finansavisen.
FV170313 De fornærmede barna er avhørt på Statens barnehus i Kristiansand.
FV170313 13 av de 15 fornærmede jentene er avhørt på Statens barnehus i Kristiansand.
DN170313 Shell og Statoil er blant aktørene som nå søker om å ta del i statens nye karbonfangst og - lagringsprosjekt til 12,6 milliarder kroner.
DN170313 | Vegvesenet med E-16-bommert på 2,8 milliarder ¶ Statens vegvesen bommet med nesten 3 milliarder da de skulle beregne bompengeinntektene for nye E16.
DN170313 I fjor anslo Statens vegvesen inntekter på 9,2 milliarder kroner, men nå er tallet justert ned til 6,4 milliarder.
DB170313 Når vi søker opp drosjene i kjøretøyregisteret til Statens vegvesen finner vi at 20 av bilene byråden har sittet på med, er diesel-drevet.
DB170313 Det kommer frem av søk Dagbladet har gjort på taxiene i Statens vegvesens kjøretøyregister.
DA170313 - Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) til Finansavisen.
DA170313 I tillegg viser Statens vegvesens vegtrafikkindeks at biltrafikken gikk ned med 1,4 prosent i Oslo i 2016.
DA170313 Under landsmøtet vedtok Høyre at statens utgifter over tid ikke skal vokse raskere enn fastlandsøkonomien.
DA170313 Det har ikke statsministeren noe imot, men hun mener det blir for enkelt å bare ta fram kuttkniven for å løse det voksende gapet mellom statens utgifter og inntekter.
DA170313 Den forrige perspektivmeldingen var krystallklar på at statens lommebok ikke er utømmelig : Dersom vi opprettholder 2013-nivået på velferden, vil Norge gå i minus i 2035 grunnet befolkningsutviklingen.
BT170313 | Åpner for å utsette kryss i Arna ¶ Statens vegvesen sa i høst at det var mulig å få til en midlertidig kryssløsning i Arna.
BT170313 Veiprosjektet er blitt over fire milliarder kroner dyrere enn det som fremkom i grunnlagsdokumentet som Statens vegvesen og Jernbaneverket la frem i februar i fjor.
BT170313 OPPKLARING : Regionveisjef Helge Eidsnes medgir at Statens vegvesen oppga feil tall i bompengeandel for nye E16 i sitt grunnlagsdokument i fjor.
BT170313 - Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) til Finansavisen.
AP170313 I Hurdal vil statsrådene møte konsekvensene av finansministerens budskap fra en pressekonferanse om Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, 16. februar.
AP170313 De er « gratis » penger i den forstand at de kan finansiere økte utgifter uten å ta den politiske smerten ved å øke skattene, kutte andre utgifter eller øke statens gjeld.
AP170313 Bruken av olje- og fondsinntekter skal over tid følge forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland.
AP170313 - Siden 2001 har det blitt lagt til grunn en forventet realavkastning på 4 prosent i Statens pensjonsfond utland.
AP170313 Dette må være et falsk dokument, iallfall forfalsket, sa statens advokat.
AP170313 Gårdbrukeren bestrider grunnlaget for statens erstatningskrav i begge sakene.
AP170313 FOTO : Arnt Fagerli, Statens Vegvesen ¶ Statens vegvesen opplyser at det har gått et steinras på fylkesvei 76 noen kilometer vest for Tosbotn i Brønnøy kommune sør på Helgeland, skriver NRK.
AP170313 FOTO : Arnt Fagerli, Statens Vegvesen ¶
AP170313 Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen.
AA170313 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170313 - Vi er klare til å trykke på knappen vi, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
AA170313 - E6 Soknedal ble tilbakeført til Statens vegvesen.
AA170313 | Vegvesenet med E-16-bommert på 2,8 milliarder ¶ Statens vegvesen bommet med nesten 3 milliarder da de skulle beregne bompengeinntektene for nye E16.
AA170313 I fjor anslo Statens vegvesen inntekter på 9,2 milliarder kroner, men nå er tallet justert ned til 6,4 milliarder.
AA170313 - Når statens mulighet til å gripe inn svekkes på denne måten, vil det åpne for at kommuner handler stikk i strid med nasjonale mål og strategier, blant annet på jordvern, mener Lundberg.
AA170313 Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen.
AA170313 Statens vegvesen opplyser at det har gått et steinras på fylkesvei 76 noen kilometer vest for Tosbotn i Brønnøy kommune sør på Helgeland, skriver NRK.
AA170313 - Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) til Finansavisen.
AA170313 - Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) til Finansavisen.
BT170312 Statens vegvesen regner med nærmest en halvering.
AP170312 Oljepengene betaler nå litt over en sjettedel av statens utgifter.
AA170312 Trafikkoperatør Per Meslo ved Vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen sier at dette er en utsatt strekning hvor det av og til skjer ras.
AA170312 Inntil statens finansiering er på plass er partene i Miljøpakken enige om å dekke merkostnadene gjennom miljøpakkesamarbeidet.
DB170311 I tillegg gikk mesteparten av utslippet fra Fukushima utover Stillehavet, noe som begrenset konsekvensene for landområder og mennesker sammenliknet med Tsjernobyl-ulykken, sier Astrid Liland, seksjonssjef ved Statens strålevern.
DB170311 Bygningen er nemlig i Statens eie.
DB170311 Statens eiendeler ; bygninger, møbler, kunst, parker og slikt steller Staten med.
DB170311 Forvirringen om skillelinjene i politikken oppstår når Høyre plutselig vil trekke alle landets smårollinger inn i statens lune favn, så tidlig som mulig.
BT170311 Verken Skyss eller Statens vegvesen følger opp når Tide-hjulene faller av.
DB170310 - Jeg kan avkrefte at det dreier seg om en hevnaksjon, sier kommunikasjonsrådgiver Torstein Paulsen ved Statens vegvesen Region Øst.
DB170310 hjemlandet ¶ Statens argument er at norske utlendingsmyndigheter baserer sin kontroll på at søkere forholder seg lojalt til loven og de vedtak som fattes i medhold til den.
DB170310 Statens naturoppsyn hadde fulgt med på bjørnebinna med to unger på Flishøgda i Elverum.
DA170310 Slikt burde vært unødvendig å fortelle et selskap, Statens vegvesen, som har bekostet seg en informasjonsjefstilling.
DA170310 På søndag var det en guttegjeng og ryddet på ny etter klage på en tidligere opprydding ble meddelt på telefon til informasjonssjefen i Statens vegvesen.
DA170310 Når eiendomsbesitterne langs fjorden, enten det nå er kommune, bedrifter eller privatpersoner, sitter igjen med de små fiberpinnene på omtrent 5 cm og således tar sin ufortjente del av blaimen til Vegvesenet, burde Statens vegvesen sørge for skikkelig opprydding, og ta skikkelig syning, altså ledelse av arbeidet.
DA170310 I fjor brukte Statens vegvesen lokale entreprenører til ryddejobben, som Næss og Landbruksservice.
DA170310 Antakelig er det for å spare penger Statens vegvesen benytter Viking fotball, og guttegjengen derfra gjør så godt de kan.
DA170310 Statens vegvesen har etter hvert erkjent sitt ansvar og ryddet opp, jeg vil si, så langt det lar seg gjøre.
DA170310 Dette bekreftes av Vegtrafikkindeksen 2016, utgitt av Statens vegvesen.
DA170310 Dette er et glimrende bilde på hvordan høyresidens moderne informasjonskrig mot « statens fiender », eller « lügenpresse » som de kaller det i Tyskland, virker.
BT170310 Statens Hus i Leikanger blir trolig det fremtidige hovedsetet for Fylkesmannen i Vestlandet, på bekostning av Bergen.
BT170310 Fylkesmennene er statens representanter i fylkene.
BT170310 Fylkesmannen i Hordaland hadde i fjor 181 heltidsansatte, samt 15 deltidsansatte, hovedsakelig med arbeidssted i Statens Hus på Nonneseter i Bergen sentrum.
BT170310 Av dem er 21 ansatte i landbruksavdelingen lokalisert i Førde, mens de resterende 113 ansatte jobber i Statens Hus i Leikanger.
BT170310 | Åpner for å utsette kryss i Arna ¶ Statens vegvesen sa i høst at det var mulig å få til en midlertidig kryssløsning i Arna.
AP170310 Fylkesmennene er statens forlengede arm inn i dagens fylker og i de fremtidige nye regionene som skal være på plass 1. januar 2020.
AP170310 Ifølge § 3 - 3 a i Lov om spesialisthelsetjenesten skal Statens helsetilsyn varsles om alvorlige hendelser.
AP170310 25 selvmord/selvmordsforsøk på tre år ¶ Statens helsetilsyn opplyser at 35 alvorlige hendelser er rapportert til Helsetilsynet ved Drammen DPS fra 2013 - 2017. 25 av dem er selvmord/selvmordsforsøk.
AA170310 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet, sa Stig Grimsgaard Andersen, representant for aksjonærene i Silver Pensjonsforsikring etter at departementet hadde tatt sin beslutning.
AA170310 Statens naturoppsyn hadde fulgt med på bjørnebinna med to unger på Flishøgda i Elverum.
AA170310 13 av jentene er i dag under 16 år gamle og er blitt avhørt på Statens barnehus i Kristiansand, ifølge Fædrelandsvennen.
VG170309 - Jeg håper at Statens havarikommisjon for transport får denne saken på bordet.
SA170309 - Statens rolle vil endre seg - hva skal være nasjonalt og hva skal tilhøre lokale myndigheter og regioner ?
SA170309 Samtidig som politiet har gjennomfør avhør, fortsatte Havarikommisjonen, krimteknikere og Statens vegvesen å undersøke mobilkrana torsdag.
DB170309 Video : Lars Gangås / Statens naturoppsyn ¶
DB170309 Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, har ansvar for merkingen.
DB170309 Det skriver Bergens Tidende som har hentet inn tall fra Statens vegvesen.
DB170309 Også forsker Annechen Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) mener at det er plass til flere aktører i hjemleverings-markedet i Norge : ¶
DA170309 Å stoppe Løgnaslagets sketsj ville vært et historisk tilbakeslag i en verden som har gått framover siden Statens filmkontroll la ned forbud mot « Life of Brian » i 1980.
DA170309 Men hun vokste opp med Uppsala som nærmeste « storby », der de såkalte « lappundersøkelsene » startet med den beryktede rasebiologen Herman Lundborg som leder for Statens institut för rasbiologi på 1920-tallet, og som ikke ble avviklet før i 1958.
DA170309 Jeg har vært fascinert av at folk ikke egentlig vet hvordan samer ser ut, noe jeg tror skyldes rasebiologien, at oppdelingen i forskjellige folketyper på Statens rasebiologiske institutt fortsatt sitter fast i folks oppfatning.
DA170309 Bare en mer primitiv refleksjon av statens offisielle holdning, som er preget av 1930-tallets teorier om « raserenhet ».
DA170309 * Tilbygget til Statens vegvesen i Steinkjer.
BT170309 Dette var et brev fra Statens kartverk og et skjøte over gården de en gang hadde kjøpt sammen.
AP170309 13 av jentene er avhørt på Statens barnehus i Kristiansand.
AA170309 De jobber nå med å finne årsakssammenhengen sammen med Statens vegvesen.
AA170309 Statoil søker å bli operatør gjennom statens CCS-prosjekt, som er en direkte arvtaker av månelandingsambisjonene som ble satt for Mongstad under den rødgrønne regjeringen. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Samtidig som politiet har gjennomfør avhør, fortsatte Havarikommisjonen, krimteknikere og Statens vegvesen å undersøke mobilkrana torsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170309 " Helsetilsynet konkluderer med at blødningene, som oppsto flere dager etter inngrepene, høyst sannsynlig skyldtes dyp varmeskade etter diatermibruk ", heter det i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn.
AA170309 Statens helsetilsyns konklusjon er at de to unge pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med utførelse av mandeloperasjonene.
VG170308 - Den islamske statens kommandostyrker angriper militærsykehuset i Kabul, heter det i en kort melding som er lagt ut av den IS-vennlige informasjonskanalen Amaq, som formidler meldinger direkte fra den ytterliggående gruppa, skriver NTV.
VG170308 Foreldrene hennes er opptatt av at legen ikke skal få gjennomføre slike operasjoner igjen på sin klinikk, og det har Statens helsetilsyn nå slått fast, sier han.
VG170308 Både Statens helsetilsyn og Oslo politidistrikt har undersøkt Oslo-legens praksis i et snaut år.
DN170308 - Statens utbytteforventninger i kommersielle selskaper settes ut fra forretningsmessige betraktninger, sier Viken.
DB170308 Nordic Crane skal nå gå gjennom sine arbeidsrutiner mens de venter på rapportene fra politiet, Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon.
DB170308 Statens oppfatning er at disse opplysningene ikke er forenelig med at Mahad ikke snakket fransk før han kom til Norge.
DB170308 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170308 Guvernør Doug Burgum håper at det vil føre til mer utskiftning på parkeringsplasser i statens byer, noe som i sin tur leder til høyere salg i statens forretninger og høyere skatteinntekter.
DB170308 Guvernør Doug Burgum håper at det vil føre til mer utskiftning på parkeringsplasser i statens byer, noe som i sin tur leder til høyere salg i statens forretninger og høyere skatteinntekter.
DB170308 Statens største byer, Fargo og Bismarck, har lenge støttet en opphevelse av forbudet.
DB170308 Video : Lars Gangås / Statens naturoppsyn ¶
DB170308 Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, har ansvar for merkingen.
DB170308 ¶ Ikke statens ansvar : På samme måte som det er byråkratene i Lånekassen som må jobbe med å skrive klart og forståelig om utdanningsstøtte, er det lærebokforfatterne og forlagene som må ta ansvaret for å skrive gode lærebøker, skriver Torbjørn Røe Isaksen.
DB170308 I mandatet ble de nemlig bedt om å ikke foreslå endringer som kom til å øke statens utgifter.
DA170308 Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Sokn kontrollstasjon onsdag mellom klokken 09.00 og 17.00, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen Arnstein Stangeland i en pressemelding.
BT170308 STRØR SALT : Statens vegvesen har mange biler ute som forbereder snøfallet som er ventet mellom 12 og 14 i dag.
BT170308 SHT ¶ Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) melder at Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole torsdag 23. februar fant en sentral del som har vært savnet i forbindelse med undersøkelsen av helikopterulykken.
BT170308 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen var også på stedet sammen med politiet og gjorde undersøkelser tirsdag kveld.
AP170308 FOTO : Statens Havarikommisjon for Trafikk ¶
AP170308 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) melder at dykkere fra Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole torsdag 23. februar fant en sentral del som har vært savnet i forbindelse med undersøkelsen av helikopterulykken.
AA170308 - Den islamske statens kommandostyrker angriper militærsykehuset i Kabul, heter det i en kort melding fra den IS-vennlige informasjonskanalen Amaq, som formidler meldinger direkte fra den ytterliggående gruppa.
AA170308 - Den islamske statens kommandostyrker angriper militærsykehuset i Kabul, heter det i en kort melding som er lagt ut av den IS-vennlige informasjonskanalen Amaq, som formidler meldinger direkte fra den ytterliggående gruppa.
AA170308 Etter folketoget blir det et festmøte i Statens hus hvor det blant annet vil være flere appeller og kulturinnslag.
AA170308 I Væretunnelen har Statens vegvesen videoovervåkning.
AA170308 - Det skal gjøres tekniske undersøkelser av både personbil og lastebil, og både politiets krimteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er involvert.
AA170308 Slike funn er jo i utgangspunktet statens eiendom og finnerlønn skal kun være en belønning og anerkjennelse, ikke et reelt kjøp.
AA170308 - Statens utbytteforventninger i kommersielle selskaper settes ut fra forretningsmessige betraktninger, sier Viken. ( ©NTB ) ¶
VG170307 Operasjonslederen opplyser at ulykkesgruppen i Statens vegvesen ankom stedet like før klokken 10 tirsdag.
FV170307 Både krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe var på stedet.
FV170307 Statens vegvesens ulykkesgruppe bistår politiet på stedet.
DN170307 Legeforeningen har også reagert på at Legelisten.no offentliggjør reaksjoner mot leger fra Statens helsetilsyn, som de mener lett kan misforstås fordi publikum ikke oppfatter nyansene i de ulike reaksjonene.
DN170307 Resultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2016 viser en avkastning på 7,1 prosent, tilsvarende 13,8 mrd. kroner.
DN170307 Også 2016 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge, med en avkastning for aksjeporteføljen på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen.
DN170307 Folketrygdfondet har ansvaret for statens ikke-strategiske investeringer i norsk og nordisk næringsliv.
DN170307 Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 7,1 prosent i 2016.
DB170307 Åstedsundersøkelse pågår fortsatt på stedet i samarbeid med ulykkesgruppen til Statens vegvesen.
DA170307 Vi vil at det skal bli enkelt å reise kollektivt til, fra og gjennom Lysaker, og vi ønsker at oppholdsstedene og ventearealene skal bli hyggeligere og at det skal bli bedre og tryggere å ta seg frem til fots og på sykkel, sier planleggingsleder Matilde Anker i Statens vegvesen.
DA170307 Ved å utvide Lysaker som kollektivknutepunkt, åpne opp mot Lysakerelva og sjøen, og redusere barrierer og høydeforskjeller, ønsker Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune å gjøre Lysaker til et mer urbant område med god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.
DA170307 Studien viser at Lysaker kan bli det nye store kollektivknutepunktet i vest med urbane kvaliteter og åpne linjer ut mot Lysakerelva og fjorden, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.
DA170307 LYSAKERELVA : Bærum og Oslo kommuner og Statens vegvesen vil å gjøre Lysaker mer urbant med bedre tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.
DA170307 De to kommunene og Statens vegvesen gikk i fjor sammen om å utarbeide en mulighetsstudie.
BT170307 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen var på stedet sammen med politiet og gjorde undersøkelser.
BT170307 Statens Hus i Leikanger blir trolig det fremtidige hovedsetet for Fylkesmannen i Vestlandet, på bekostning av Bergen.
BT170307 Fakta : Dagens ordning ¶ Statens totale mediestøtte utgjør ca. 7,7 milliarder kroner.
AP170307 Fondets offisielle navn er Statens Pensjonsfond Norge.
AP170307 Folketrygdfondet og Oljefondet er statens to store pengebinger.
AP170307 Det offisielle navnet er Statens Pensjonsfond Norge.
AP170307 Åstedsundersøkelse pågår fortsatt i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesgruppe.
AP170307 Fra politisk makt til kuratorisk makt blir statens forhold til samtidskunst nå styrt av kvinner.
AP170307 Olaug Svarva har i over ti år vært sjef for Folketrygdfondet - som like gjerne kunne være omdøpt til Statens næringslivsfond.
AA170307 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er tilkalt.
AA170307 Ulykken fører til at det blir fartsreduksjonen til tunnelveggen er reparert, trolig i løpet av noen dager, opplyser Morten Eitran, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen.
AA170307 - Køen har nå løst seg opp, opplyser Morten Eitran, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen.
AA170307 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, har i dag en verdi på vel 7.600 milliarder kroner.
AA170307 Nordic Crane skal nå gå gjennom sine arbeidsrutiner mens de venter på rapportene fra politiet, Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon.
AA170307 Åstedsundersøkelse pågår fortsatt på stedet i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesgruppe.
AA170307 Åstedsundersøkelse pågår fortsatt på stedet i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesgruppe.
VG170306 Han har sågar overført andre helserelaterte etater til instituttet og gitt dem ansvaret for statens rusforskning og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
VG170306 - Nødetatene og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen jobber på stedet for å få oversikt over hva som har skjedd.
SA170306 | Mastrafjordtunnelen åpen igjen etter stein-melding ¶ Statens vegvesen melder klokka 13 at Mastrafjordtunnelen er stengt.
SA170306 Statens vegvesen har åpnet for å bygge ut deler av E 39 med to og tre felt for så å utvide til fire felt på et seinere tidspunkt.
FV170306 Statens vegvesen har åpnet for å bygge ut deler av E 39 med to og tre felt for så å utvide til fire felt på et seinere tidspunkt.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Dette er ikke et stort poeng fra statens side, men jeg vil ta det opp fordi advokatfullmektig Elise Nygård nevnte det i sin prosedyre.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Dette er ikke et stort poeng fra statens side, men jeg vil ta det opp fordi advokatfullmektig Elise Nygård nevnte det i sin prosedyre.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306Statens Vegvesens nettsider kan man holde seg oppdatert på forholdene ved alle fjelloverganger i landet.
DB170306 Men de må jo bare vente de som står der, eller vurdere å velge en annen rute, sier Nils Aae, trafikkoperatør i Statens Vegvesen til Dagbladet.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Statens beviser er delt opp i seks ulike punkter.
DB170306 Derfor er det bra at Statens Naturoppsyn nå forsøker å skremme ulv som blir for nærgående.
DA170306 Samtidig skal vi ut og formidle kampanjebudskapet til busspassasjerene, og bevisstgjøre dem om at det er viktig å feste beltet også på bussen, sier Anne Margrethe Bøe, som er kampanjeansvarlig i Statens vegvesen Region vest, i pressemeldingen.
DA170306 Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.
DA170306 Kontrollene viste at 274 satt uten belte på i bussen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170306 Denne uken vil Statens vegvesen sette inn ekstra innsats på sjekk av beltebruk i busser på Vestlandet.
DA170306 Denne uken intensiverer Statens vegvesen bilbeltekontrollen i busser.
AP170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AP170306 Det eneste av fast og inntektsgivende arbeid er fem uker i Aftenposten i oktober november 1981, tre uker i Statens vegvesen i 1982 og 11 måneder i et av Cappelens egne selskaper i 1990.
AP170306 Slik fordeles pengene ¶ Statens totale mediestøtte utgjør ca. 7,7 milliarder kroner.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning, uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 | Stenger nordgående felt på E6 ved Sandmoen på natta ¶ Statens vegvesen skal fjerne midtrekkverk og bygge midlertidig rundkjøring ¶
AA170306 Flere av dem som har mistet livet i bussulykker de siste årene, hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.
VG170305 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
SA170305 Siden det er meldt samme vær også utover dagen, så håper vi Hunnedalen kan forbli åpen, sier Anniken Island ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen.
SA170305 Et bilde fra Statens vegvesen viser at en bilrekke hadde stått over en tur søndag ettermiddag.
DN170305 Tirsdag holder Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, presseseminar om arbeidet med ansvarlig forvaltning av den norske oljeformuen på 7.500 milliarder kroner.
DA170305 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
DA170305 E 134 over Haukelifjell er stengt, og det kommer den til å være ut søndag, ifølge Statens vegvesen.
DA170305 E134 over Haukelifjell forblir stengt til mandag, ifølge Statens vegvesen.
AP170305 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170305 Statens vegvesen ¶
AA170305 Søndag er E134 over Haukelifjell stengt, og det kommer den til å være ut dagen, ifølge Statens vegvesen.
AA170305 E134 over Haukelifjell forblir stengt til mandag, ifølge Statens vegvesen.
AA170305 Da gjøres en ny vurdering klokka 9, ifølge Statens vegvesen.
FV170304 Det varslede snøværet kan by på store utfordringer i helga, og Statens vegvesen håper å forebygge så mye som mulig.
DB170304 Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag.
DB170304 Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag.
BT170304 STATENS VEGVESEN ¶
AA170304 Statens vegvesen advarte om at værforholdene vil føre til vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge.
AA170304 Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag.
VG170303 Mens jernbanen er statens ansvar å bygge, er lokal kollektivtransport et ansvar for lokalpolitikerne.
VG170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
VG170303 I 2015 la Jernbaneverket, Ruter og Statens Vegvesen fram et forslag om « Oslo-navet », et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet inn til og gjennom Oslo.
VG170303 Denne skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegesen la fram i 2015.
VG170303 Da ligger det an til at statens andel av kollektiv-investeringer i storbyene blir 50 prosent, får VG opplyst.
SA170303 - Om trailerhjulet hadde falt av, kunne det skapt en svært farlig situasjon for andre trafikanter, sier kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
SA170303 ), og Helge Eidsnes, regionvegsjef i Statens vegvesen, på den offisielle åpning av 1200 meter ny bussvei på Forussletta på Lura.
FV170303 Ordføreren vil følge opp ¶ Statens vegvesen vurderer jevnlig hvilke områder som skal prioriteres for rassikring.
FV170303 Da må vi vurdere om det må gjøres flere tiltak, sier geolog Jone Strømsvåg i Statens vegvesen.
FV170303 Statens vegvesen vurderer å sette opp et kraftigere gjerde etter at store stein raste ned på veien ved Feda for andre gang på fem måneder.
DN170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene imidlertid programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
BT170303 Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag, ifølge NTB.
BT170303 FOTO : STATENS VEGVESENS WEBKAMERA ¶
AP170303 Over 80 prosent av de 135 som omkom i trafikken i fjor var menn, viser en foreløpig gjennomgang som Statens vegvesen har gjort.
AP170303 - Dette skyldes en kombinasjon av at menn skiller seg fra kvinner på tre punkt : De tar høyere risiko, de kjører mer ulykkesutsatte/farlige kjøretøy og de kjører mer/lengre enn kvinner, forklarer forsker Arild Ragnøy i Statens vegvesen.
AP170303 Statens vegvesen registrerte en økning i både aldersgruppen 25 - 34 år og drepte over 45 år, som økte med 58 prosent fra 2015.
AP170303 Han er utdannet på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ( Oslo ) og École Superieure des Beaux-Arts ( Paris ).
AA170303 Politiet holdt en pressekonferanse om saken i Statens hus i Steinkjer klokken 15.00 fredag ettermiddag.
AA170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene imidlertid programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
VG170302 Mosul var åsted for den såkalte islamske statens største triumf.
VG170302 Kommentar Mosul var åsted for den såkalte islamske statens største triumf.
VG170302 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
VG170302 | Helsetilsynet : 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp ¶ Én fastlege får kritikk, men oppfølgingen av den 13 år gamle jenta som døde i Valdres var totalt sett forsvarlig, fastslår Statens helsetilsyn.
VG170302 Fylkesmannen sendte saken videre til Statens helsetilsyn for en vurdering av administrative reaksjoner.
VG170302 Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte saken til Statens helsetilsyn i mars i fjor for en vurdering av reaksjoner mot en eller flere av de totalt seks involverte instansene : ¶
VG170302 Foto : Harald Henden, VG ¶ Statens helsetilsyn har brukt ett år på å vurdere hvorvidt jenta, som led av spisevegring over lang tid, fikk god nok oppfølging før hun døde.
FV170302 Martin Folkestad, byggeleder i Statens vegvesen, foran Baneheitunnelen hvor det nå er satt opp midtdeler i det østgående løpet.
DB170302 Fredag forrige uke ble det kjent at fransk økokrim har innledet etterforskning av Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
DB170302 Nå har Statens helsetilsyn, som fikk oversendt saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nærmere gransking, altså fattet et vedtak i saken etter å ha vurdert om fire virksomheter og to fastleger ga 13-åringen forsvarlig helsehjelp. 13-åring fikk på et tidspunkt behandling for spiseforstyrrelser.
DB170302 Det har granskingen til Statens helsetilsyn konkludert med.
DA170302 Men samarbeidet mellom hjelpeinstansene kan bli bedre, mener Statens helsetilsyn. 4. januar 2016 : Politiets teknikere arbeider ved hytta på Beitostølen der en 13 år gammel jente ble funnet død nyttårsaften.
DA170302 - Vi har nøye gjennomgått alle elementer i behandlingen som er gitt av både spesialist- og kommunehelsetjenesten og ser at de har gjort det man kan forvente at de gjør, med ett unntak, sier Jo Kittelsen, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, til NTB.
DA170302 - Lagmannsretten har etter statens syn avsagt en grundig dom.
DA170302 - Det var en enorm lettelse å få dommen, som var veldig klar i statens favør på alle punkter.
DA170302 juli-hendelsene er lettet over statens seier.
BT170302 Slik blir E39 Svegatjørn - Rådal Animasjonsfilm fra Statens vegvesen ¶
BT170302 Kommunikasjonsrådgiveren i Statens vegvesen opplyser at stengingen av den gamle rampen, og åpningen av den nye vil skje på lørdag førstkommende.
BT170302 I en animasjon laget av Statens vegvesen ( under ), vises hele det ferdige prosjektet.
BT170302 Statens Vegvesen ¶
BT170302 ENDRER SEG : Denne trappegangen hos Statens legemiddelverk i Oslo endrer fargetemperatur gjennom døgnet.
AP170302 Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sendte saken over til Statens helsetilsyn for nærmere gransking.
AP170302 Statens helsetilsyn kom torsdag med sitt vedtak i tilsynssaken om 13-åringen fra Lommedalen som døde av avmagring i Valdres nyttårsaften 2015.
AP170302 Men dette er et prosjekt som i all hovedsak er planlagt av Statens vegvesen.
AP170302 Men det fortsatt åpent om det blir politisk støtte til motorvei med bussfelt og sykkelvei der dette er planlagt av Statens vegvesen.
AA170302 Før Fillon ble anklaget for å ha gitt fiktive jobber til sin kone og sine barn, slik at de kunne bli lønnet på statens regning, viste meningsmålingene har han kom til å slå høyrenasjonalisten Marine Le Pen med god margin.
AA170302 Statens pensjonsfond utland - det såkalte oljefondet - la tirsdag fram sin rapport for 2016.
AA170302 Statens pensjonsfond utland, oljefondet, hadde en samlet beholdning på 25,6 milliarder kroner i israelske aksjer og rentepapirer ved årsskiftet.
AA170302 | Helsetilsynet klart med vedtak i Lommedalen-saken ¶ Statens helsetilsyn kommer torsdag formiddag med sitt vedtak i tilsynssaken om 13-åringen som døde av avmagring på en hytte i Valdres i 2015.
AA170302 Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sendte saken over til Statens helsetilsyn for nærmere gransking.
AA170302 Men samarbeidet mellom hjelpeinstansene kan bli bedre, mener Statens helsetilsyn.
AA170302 - Vi har nøye gjennomgått alle elementer i behandlingen som er gitt av både spesialist- og kommunehelsetjenesten og ser at de har gjort det man kan forvente at de gjør, med ett unntak, sier Jo Kittelsen, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, til NTB.
AA170302 | Helsetilsynet : 13-åringen i Lommedalen-saken fikk forsvarlig helsehjelp ¶ Statens helsetilsyn mener 13-åringen som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015, fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170302 Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sendte saken over til Statens helsetilsyn for nærmere gransking.
AA170302 - Statens helsetilsyn har kommet til at de tre virksomhetene Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF ga pasienten forsvarlig helsehjelp.
AA170302 Statens vegvesen melder at veien ble åpnet igjen klokken 07.51.
AA170302 Det skal brukes 26 milliarder kroner av statens og bilistenes penger på ny E6 sør og nord for Trondheim, mens 3,5 milliarder går til elektrifisering og krysningsspor på Trønderbanen og Meråkerbanen.
VG170301 Årsrapporten for 2016 viser at Statens pensjonsfond utland, oftere kalt oljefondet, fikk en avkastning på 6,9 prosent eller 447 milliarder kroner.
VG170301 Det vil si at Breivik fritas for å betale statens saksomkostninger.
VG170301 juli-hendelsene mottok med stor lettelse budskapet om statens seier i lagmannsretten klokken 12 tirsdag.
SA170301 Vi har fantastiske vann og vind ressurser, verdens lengste kabler for å utveksle denne rene energien med Europa og nylig ble regionen vertsregion for statens store Fornybarfond.
FV170301 På dagtid går trafikken som vanlig, forteller kommunikasjonssjef Lars Helge Rash i Statens vegvesen region sør.
DN170301 HAR FORKJØPSRETT TIL STATENS POST.
DB170301 Det rette perspektivet på domstolkontrollen er etter statens syn at det må tas hensyn til at vurderingene underveis nødvendigvis var konkrete og skjønnsbaserte, og bygget på beste kunnskap på det tidspunkt da de ble foretatt.
DB170301 Det rette perspektivet på domstolkontrollen er etter statens syn at det må tas hensyn til at vurderingene underveis nødvendigvis var konkrete og skjønnsbaserte, og bygget på beste kunnskap på det tidspunkt da de ble foretatt. » | Trump-minister hadde Russland-kontakt.
DB170301 Fredag forrige uke ble det kjent at fransk økokrim har innledet etterforskning av Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
DB170301 Forsker Annechen Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) mener at man ikke uten videre kan fastslå at folk er i ferd med å droppe kurer til fordel for en sunn livsstil : ¶
DB170301 For å få penger til å bli en internasjonal oljegigant fikk de tilført titalls milliarder av fellesskapets penger ved å få kjøpe opp konkursboet til Saga, slå seg sammen med Hydros oljeavdeling og kjøpe seg opp i statens eiendommer på sokkelen.
DB170301 I følge Statens Institutt for Forbruksforskning ( SIFO ) kan en gjennomsnittsfamilie klare seg på rundt 6.000 kroner i mat og drikke, per måned.
DB170301 Det øker også statens skatteinntekter.
DB170301 Det er nemlig ikke robotene som er den største faren for statens evne til å kreve inn skatter.
DB170301 Det er statens evne til å finansiere sine oppgaver og faren for massearbeidsledighet som motiverer forslagene.
DB170301 Statens finansiering av utdanning, eldreomsorg, helsevesen og utbygging av infrastruktur krever inntekter, som i all hovedsak kommer fra skatter.
DB170301 Lagmannsretten deler statens virkelighetsoppfatning.
DB170301 Dommen er ikke vanskelig å forstå, men lagmannsretten gjør det for enkelt for seg selv ved å legge seg så tett opp til statens virkelighetsforståelse som de gjør.
DA170301 Under Statens vegvesens kontroll ved E 39 på Sokn onsdag ble det oppdaget et kjøretøy med så grove mangler med lastesikringen at sjåføren blir politianmeldt.
DA170301 Dette er heldigvis ikke tilfeller vi kommer over ofte, opplyser kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen. 68 kjøretøy kontrollert ¶
DA170301 Solvik-Olsen tror heller ikke på Aps krav om at statens andel i Bypakke Nord-Jæren må økes fra 50 til 70 prosent.
DA170301 Ap krever at statens andel i Bypakke Nord-Jæren økes til 70 prosent, sier Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) til RA.
DA170301 - Det blir interessant om Solvik-Olsen øker statens bidrag til Bypakken.
DA170301 Vinteren 2015-2016 ble det brukt 265.000 tonn salt på riks- og fylkesveiene, ifølge Statens vegvesen.
DA170301 Tall fra Statens vegvesen viser sterk økning i saltforbruket på riks- og fylkesveiene de siste årene, til 265.000 tonn i løpet av forrige vinter.
DA170301 Samtidig er Statens vegvesen i ferd med å avslutte et langvarig etatsprogram om vinterdrift.
DA170301 Også Statens vegvesen kan lastes for at saltforbruket ikke har gått ned, mener Glenn Kullberg i Stopp veisaltingen.
BT170301 Noen få måneder senere kom også Jernbaneverket og Statens vegvesen med sine forslag til NTP.
AP170301 Fredag ble det kjent at fransk økokrim har innledet etterforskning av Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
AP170301 | Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag ¶
AP170301 Ifølge Sejersted var det dels risikovurderingen ; å få frem at Behring Breivik etter statens syn er en farlig person og må behandles som det.
AP170301 Etter hans mening forklarte ikke Regjeringsadvokaten noe om statens syn på hvor den nedre grensen går etter forbudet mot tortur og nedverdigende behandling.
AP170301 - Han forklarte heller ikke statens syn på kravet til nødvendighet og forholdsmessighet.
AA170301 Heller ikke Fylkesmannen, som holder til i Statens Hus i Prinsens gate og i tidligere Stiftelsen ved Leüthenhaven, tilbyr p-plasser for bil.
AA170301 Statens vegvesen er bedt om å sette i gang omkjøring på « gamle E6 ».
AA170301 - Vi mener Statens vegvesen bør få velge mellom de typene rekkverk som finnes på markedet for å bygge så mye møtefri vei som mulig.
AA170301 Statens vegvesen forslo allerede i 2012 å oppheve forbudet, men det ble ikke noe av.
VG170228 Før helgen ble det kjent at fransk Økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon, i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
SA170228 FOTO : Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen ¶
DN170228 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er investert i aksjer verden over.
DN170228 Foto : Per Thrana ¶ Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor, tilsvarende 447 milliarder kroner.
DA170228 7510 milliarder ¶ Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
DA170228 Høyre vil ha en politikk for styrket og spredt norsk eierskap, der statens viktigste rolle overfor næringslivet er å utforme lover og regler.
DA170228 Det er noen spådommer om fremtiden som er ganske sikre, nemlig at statens inntekter vil falle, samtidig som statens kostnader vil øke.
DA170228 Det er noen spådommer om fremtiden som er ganske sikre, nemlig at statens inntekter vil falle, samtidig som statens kostnader vil øke.
DA170228 én promille, eller én tusendel av statens inntekter over en fireårsperiode.
DA170228 Statens inntekter vil falle fra et fantastisk høyt, oljedrevet nivå.
DA170228 Den viste at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, ved utgangen av fjoråret hadde en verdi på 7.510 milliarder kroner etter formidabel avkastning de siste fem årene.
AP170228 Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, fikk en avkastning på 447 milliarder kroner i fjor, en økning på 6,9 prosent, viser årsrapporten for 2016.
AP170228 Statens forlengede arm.
AP170228 De fornærmede barna er avhørt på Statens barnehus i Kristiansand.
AP170228 » Her trekker hun, i likhet med mange andre, en grov feilslutning om at statens kostråd gjør oss fetere.
AP170228 Vi vil heller påstå at det er godt dokumentert at vi blir fetere blant annet fordi vi ikke følger statens kostråd !
AP170228 Det er ren synsing å antyde at statens kostråd bidrar til fedmeepidemien.
AP170228 Det er godt dokumentert at vi blir fetere blant annet fordi vi ikke følger statens kostråd.
AP170228 februar trekker Kari-Mette Walmann Hidle den konklusjonen at : « Nordmenn er flinke til å følge statens kostråd, men lite tyder på at det hjelper.
AP170228 Så, på månedens siste dag la Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, frem sitt regnskap for 2016.
AA170228 - Ikke bare vil våre klienter lide, men det vil sverte statens rykte og moralske posisjon overfor resten av landet og verden for øvrig, sier advokatene som forsøkte å stoppe henrettelsene. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Vi ønsker å avdekke om det er enkle ting som kan endres for å hindre lignende tilfeller, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport.
AA170228 To branner i gassbusser i Trondheim var så like at Statens havarikommisjon for transport ville undersøke dem nærmere.
AA170228 Foto : Statens havarikommisjon for transport ¶
AA170228 | - Startet i det elektriske anlegget ¶ Statens havarikommisjon for transport har sett nærmere på to gassbussbranner i Trondheim.
AA170228 | Da Statens vegvesen stoppet bilen, ramlet bremseklossen ut ¶
AA170228 Lastebilen ble stanset på Sandmoen i Trondheim av utekontrollgruppa til Statens vegvesen natt til tirsdag.
AA170228 Heldigvis var det bremser på de andre hjulene, men en slik bil skulle ikke vært på veien, men på verksted for lenge siden, sier Jan Ivar Moen, leder for utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170228 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170228 Like før midnatt la Statens vegvesen ut følgende bilde og melding på Twitter : ¶
AA170228 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170228 Det ble da en bråstopp på hele skyssen, sier Steinar Vist, som er inspektær for Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170228 pic.twitter.com/v7B60NOcBC ¶ - Statens vegvesen NT ( @SVVkontrollNT ) February 27, 2017 ¶
AA170228 Det er tirsdag morgen kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, opplyser Statens vegvesen til NRK tirsdag morgen.
AA170228 Statens vegvesen fikk melding om raset like før klokken 6 tirsdag morgen.
AA170228 Den viste at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, ved utgangen av fjoråret hadde en verdi på 7.510 milliarder kroner etter formidabel avkastning de siste fem årene.
AA170228 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7.510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
VG170227 « Det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra Statens pensjonsfond utland ( SPU ).
VG170227 Staten eier gjennom Statens pensjonsfond 2,02 prosent av et selskap som Betsson, som har hovedsete på Malta.
VG170227 På spørsmål om Norge utøver et aktivt eierskap og tar del i beslutninger i selskapet, svarer kommunikasjonssjef i Statens pensjonsfond, Thomas Sevang, at de ikke kommenterer enkeltselskaper.
VG170227 Statens pensjonsfond - også kalt « oljefondet » - hadde ved utgangen av 2015 investert svimlende 19,1 milliarder kroner i utenlandske spillselskaper.
SA170227 - Jeg husker ikke når de gamle lyskasterne på brua sist lyste, sier Arild Puntervold i Statens vegvesen til Aftenbladet.
FV170227 De fornærmede barna er avhørt på Statens barnehus i Kristiansand.
DN170227 Før helgen ble det kjent at fransk økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
DB170227 Før helgen ble det kjent at fransk økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon, i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
BT170227 Før helgen ble det kjent at fransk økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
BT170227 Nå er det Bergen som står for tur, sier seksjonssjef Per Christian Bratheim i Statens kartverk.
BT170227 Statens Kartverk ¶
AP170227 Alle statens oljeinntekter blir plassert i fondet.
AA170227 Før helgen ble det kjent at fransk økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
VG170226 Dermed stoppes lisensjakta, opplyser Statens Naturoppsyn.
VG170226 - Begge ulvene er antakeligvis ni måneder gamle, altså valper fra i fjor, opplyser Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til VG.
DB170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
DB170226 - Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad.
DB170226 Ifølge Statens vegvesen, er det per februar 2017 2.541.027 personer i Norge som har gyldig førerkort i Norge.
DA170226 - Men i og med at Statens vegvesen har satt foten ned, på grunn av utbedringene av Brynstunnelen, har vi fått en ekstra utfordring, legger han til.
AP170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
AP170226 - Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad.
AP170226 Kari-Mette Walmann Hidle hevder at « vi blir fetere og fetere selv om vi følger statens kostråd ».
AP170226 Statens kostråd forebygger overvekt ¶
AA170226 Det var først etter stort press på sosiale medier at internflyktningene fikk tilbud om husly på statens regning.
AA170226 Det er Statens vegvesen som melder at Stavsjøfjelltunnelen er åpen igjen. den har vært stengt i ettermiddag grunnet bilberging.
AA170226 Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.
AA170226 - Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad.
VG170225 - Det har kommet mye snø i dag, så vi har glatte partier i hele Østlandsområdet, sier Nils Aae, trafikkoperatør ved Statens Vegvesen region øst.
SA170225 Trafikkoperatør Lise Kristoffersen i Statens vegvesen opplyser overfor Aftenbladet at det kan være glatt på enkelte veier i distriktet.
SA170225 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170225 Bergen Næringsråds Marit Warncke reagerer kraftig på at regjeringen har valgt å plassere statens nye investeringsselskap Fornybar as i Stavanger på tross av at den faglige anbefalingen talte for Bergen.
DB170225 Målinger gjort av Post- og teletilsynet og Statens strålevern viser at du får 0,2 promille av høyeste tillatte stråleverdi når du står to meter fra en trådløs ruter, som sender med omtrent samme effekt som de målerne som bruker trådløs teknologi.
DB170225 Er den helsefarlig ? Statens stråleverns svar er kort og godt nei.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag.
BT170225 Men til tross for alle kommunale selvmordsforebyggende tiltak - og trass i statens satsing på selvmordsforskning - viser tall fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå at selvmordstaten ikke har hatt noen synkende tendens de siste 20 årene.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag.
AP170225 - OPS Asker og Bærum ( @ABpolitiops ) February 25, 2017 ¶ Statens vegvesen melder lørdag kveld at det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda mellom Leiro og Haugastøl på grunn av uvær.
AA170225 Midlertidig stengt på grunn av bilberging, men det er mulig å passere for... http://t.co/vcrxPWwneg ¶ - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) February 25, 2017 ¶
VG170224 François Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning, uten at hun har faktisk har jobbet for ham.
VG170224 Et id-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, har vært et av statens sentrale bevis på at også 31-åringen er djiboutisk.
VG170224 Det er ingen bevis som i kraft av seg selv som taler i retning av statens syn, sier advokat Arild Humlen som representerer Mahamud.
VG170224 - Saken har bekreftet det vi visste på forhånd alle bevisene fra staten må endres og skrus til for for å få det til å passe etter statens oppfatning.
FV170224 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
DB170224 Video : Statens Vegvesen ¶
DB170224 Det er på mange måter en etterretningsstat, der en stor andel av dem som jobber der er involvert i å sikre statens eksistens.
DA170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
DA170224 Bilmesteren Sola AS holder til i Skvadronveien og er et bilverksted med autorisasjon av Statens vegvesen for service, reparasjon og vedlikehold på alle bilmerker.
DA170224 - Men det er Statens innkrevningssentral som står for innkreving av pengene, sier Løvlund til RA.
AP170224 Nyheten ble kjent fredag kveld og innebærer full gransking av anklagene om at Fillon i årevis sørget for at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver.
AP170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
AP170224 Dette må være et falsk dokument, iallfall forfalsket, sa statens advokat.
AP170224 - Dette er en historie som ikke gir mening, sier statens advokat.
AP170224 | Statens advokat : Mahads historie gir ikke mening ¶
AP170224 Samtidig står Nye Veier og Statens vegvesen-prosjekter i kø, som gir nye muligheter for både norske og utenlandske storentreprenører.
AP170224 | Aftenposten mener : Nåde bør gå for rett etter en viss tid ¶ Statens adgang til å tilbakekalle statsborgerskap bør tidsbegrenses.
AA170224 Nyheten ble kjent fredag kveld og innebærer full gransking av anklagene om at Fillon i årevis sørget for at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver.
AA170224 Fransk økokrim har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning.
AA170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
AA170224 Statens vegvesen har tilkalt entreprenør for å sjekke ut forholdene på stedet.
AA170224 Det betyr at anleggsarbeidet inne i tunnelen er ferdig for denne gang, og lørdag klokken 16 blir den åpnet for trafikk igjen, melder Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶
AA170224 Dette må være et falsk dokument, iallfall forfalsket, sa statens advokat.
AA170224 - Dette er en historie som ikke gir mening, sier statens advokat.
AA170224 ( ©NTB ) ¶ | Statens advokat : Mahads historie gir ikke mening ¶
VG170223 | Nå kan du også se video fra trafikken ¶ Statens vegvesen sender ikke lenger bare stillbilder fra trafikken.
VG170223 GRAB : Her har vi tatt en grab fra bilene som Statens vegvesen filmet på E6 Sandstuveien i Oslo forrige uke.
VG170223 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170223 Det gamle systemet lagrer seks bilder i timen, noe Statens vegvesen vil fortsette med.
VG170223 Både videoene og stillbildene er fritt tilgjengelige for viderebruk, så lenge man oppgir Statens vegvesen som kilde.
DN170223 Likevel blir statens nye fornybarfond lagt til Stavanger.
DN170223 Ekteparet må som følge av avslaget betale Statens saksomkostninger til anken som utgjør 21.750 kroner.
DN170223 Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.
DB170223 UNE mener at språkanalysen « bekrefter statens vurdering av at saksøker har gitt uriktige opplysninger om sin identitet til norske myndigheter ».
DB170223 Hun har fått opplysningene om Mahad Abib Mahamuds oppgitte reiserute, språkanalysen som er utført og i hvilken grad norske myndigheter mener at denne analysen bekrefter statens vurdering av at han har gitt uriktige opplysninger om identiteten din da han ankom Norge.
DB170223 Et fremmedspråk som han skal ha lært etter at han kom til Norge, samtidig som han lærte to andre fremmedspråk, engelsk og norsk, som han ikke gjorde det like bra i, sa regjeringsadvokat Erik Bratterud under statens bevisførsel tirsdag i Oslo tingrett.
DB170223 Nå oppfordres statens kringkastingsråd, RTVE, til å avslutte barneprogrammer senest klokka 23.00 i dagene mellom søndag og torsdag.
DB170223 Selv om rovdyr her i Norge også « tas ut » ved hjelp av uetiske metoder, som hiuttak av jerv med unger i regi av Statens naturoppsyn, er det likevel usannsynlig at dette vil bli allment aksepterte jaktmetoder.
BT170223 Oppskriften for den perfekte feriestarten er ikke lett, men Statens vegvesen er tydelig på en ting : Det gjelder å smøre seg med tålmodighet.
AP170223 Selge statens indirekte eierskap i Bring.
AP170223 • Styrke Statens vegvesen som har kompetanse til og erfaring med å gjennomføre store veiutbygginger. • Redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. • Sikre flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene utenfor de store byene og bygge flere kollektivfelt for å sikre bedre tilgjengelighet for
AA170223 Trondheim bydrift henviste meg tilbake til Atb igjen, og derfra ble jeg henviste videre til Statens Vegvesen, sier Borten.
AA170223 Nylig fikk Borten en mail fra Statens Vegvesen.
AA170223 Her kan du se hvordan Statens vegvesen skal flytte den midlertidige Reinåbrua på E14 i Meråker, og hvordan omkjøringa blir frem til september.
AA170223 Foto : Rune Eian ¶ Statens vegvesen melder at E14 er stengt fra torsdag 23. februar kl 22:00 til fredag 24. februar kl 06:00.
AA170223 Klinikker må skjerpe seg og føle regelverket, er meldingen fra Statens legemiddelverk etter klinikkers ulovlige markedsføring av Botox.
AA170223 - Dette er ulovlig markedsføring som bryter med de lover og forskrifter som legemiddelverket forvalter, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
VG170222 Utslagene i Norge kom umiddelbart og ble dramatiske, for sysselsetting, for investeringer og for statens inntekter.
VG170222 Snøværet har vært såpass kraftig at Statens vegvesen ikke har hatt mannskaper nok til å få brøytet vekk snøen, melder NRK.
VG170222 Oslo-politiet mente at en tidligere straffedømt 43-åring, som dagen før hadde truet med å bombe NRK Buskerud, Statens Hus og politiet i Drammen, kunne befinne seg i hovedstaden.
VG170222 Partiene mener også at ansvaret for planlegging og drift av fylkesveier bør overføres fra Statens vegvesen og til et regionalt nivå.
DB170222 Under statens bevisførsel i retten i går, trakk regjeringsadvokat Erik Bratterud fram Mahads karakterer fra grunnskolen og videregående skole i Norge.
DA170222 Så kom en rapport samme år hvor Statens forurensningstilsyn konkluderte med at plastposer var et lite miljøproblem i Norge, og miljøverndepartementet gikk imot Stavangers forbud mot plastposer.
DA170222 Lyche er avdelingsleder for plan og samferdsel i Norconsult, og har bakgrunn fra fylkeskommunal forvaltning og Statens vegvesen.
DA170222 Lauvvik-Oanes er nå en del av Riksveg 13 og er på Statens vegvesens bord.
DA170222 Snøværet har vært såpass kraftig at Statens vegvesen ikke har hatt mannskaper nok til å få brøytet vekk snøen, melder NRK.
AA170222 Snøværet har vært såpass kraftig at Statens vegvesen ikke har hatt mannskaper nok til å få brøytet vekk snøen, melder NRK.
VG170221 Det viste seg at dette kom til å koste bilisten dyrt ettersom statens nåværende bot for ulovlig kjøring i et samkjøringsfelt er 136 dollar, noe som tilsvarer rundt 830 norske kroner.
VG170221 Fra statens side vitner blant annet representanter fra utenriksdepartementet, utlendingsmyndighetene og politiet.
VG170221 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, statens advokatkontor i sivile saker, mener at tipset og hvordan det har vært presentert er mindre viktig for saken.
VG170221 Advokat : - - Statens unøyaktigheter får konsekvenser ¶
SA170221 Får du fratrekk i farten for andre ting ? Statens vegvesen ¶
SA170221 Får du bot for farten du faktisk holder ? Statens vegvesen ¶
SA170221 ARVE NYBORG, Statens vegvesen ( bilde fra 2009 ) ¶
SA170221 Statens vegvesen ¶
SA170221 FOTO : Statens vegvesen/Cowi ¶
SA170221 Etter en omfattende siling, er den blå korridoren over Høg Jæren med til neste runde når Statens vegvesen nå sender planene for en ny E39 ut på høring.
SA170221 To lastebilsjåfører fikk henholdsvis 60.000 kroner og 54.000 kroner i gebyr for overvekt i en kontroll Statens vegvesen gjennomførte tirsdag.
SA170221 FOTO : Statens vegvesen ¶
DB170221 Statens naturoppsyn ( SNO ) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.
DB170221 Etter statens syn har Mahad gjort mye for å bortforklare sin tilknytning til Djibouti, og legge uriktige spor til Somalia.
DB170221 Mange av statens beviser har den 30 år gamle bioingeniøren gode forklaringer på.
DB170221 Det anonyme tipset har tilsynelatende ikke vært en del av statens bevisførsel.
DB170221 Det anonyme tipset har tilsynelatende ikke vært en del av statens bevisførsel.
DB170221 ¶ GRILLES : - Kjøttprodusenten motarbeider statens kostholdsråd om å spise mindre kjøtt, og bagatelliserer WHOs konklusjon om at ferdigprodukter av kjøtt er kreftframkallende, skriver artikkelforfatteren.
DB170221 Kjøttprodusenten motarbeider statens kostholdsråd om å spise mindre kjøtt, og bagatelliserer WHOs konklusjon om at ferdigprodukter av kjøtt er kreftframkallende.
AP170221 Den svakes strategi er å bruke statens styrke mot den selv.
AP170221 | Ordkrig i retten : Mahamuds advokat beskylder UNE for slurv ¶ Statens grunnlag for å frata Mahad Abib Mahamud hans norske statsborgerskap er fullt av slurv og unøyaktigheter, mener advokat Arild Humlen.
AA170221 | Ordkrig i retten : Mahamuds advokat beskylder UNE for slurv ¶ Statens grunnlag for å frata Mahad Abib Mahamud hans norske statsborgerskap er fullt av slurv og unøyaktigheter, mener advokat Arild Humlen.
AA170221 Foto : STATENS VEGVSEN ¶
VG170220 Skremt bort ¶ Statens naturoppsyn forsøkte å skremme bort ulven 1. februar, men ulven kom tilbake til området nær gårdstunet.
SA170220 Sykehuset har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn se på saken igjen.
SA170220 I Grunnlovens §110 heter det : « Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid.
FV170220 Sykehuset har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn se på saken igjen. ( ©NTB ) ¶
DN170220 Importskatten er ment å dekke opp for statens inntektstap hvis den generelle selskapsskatten reduseres, slik Trump planlegger.
DB170220Statens vegvesen sin nettside kan du sjekke forholdene før du reiser over fjellet.
DB170220 Jeg går heller i fengsel på statens regning, enn å betale den bota.
DB170220 ( Dagbladet ) : Ole Andreas Hammari ( 32 ) fra Vadsø går heller i fengsel på statens regning, enn å betale bota han fikk for å ha sagt « fuck it » til politiet.
DB170220 Kriminalitet er et onde, og en av statens fremste oppgaver er å bekjempe denne og straffe dem som bryter lovene.
DA170220 Ifølge DN viser tall fra statens sentrale tjenestemannsregister ( SST ) en jevn økning på omkring 1.000 nye statsansatte i Oslo hvert av de fire årene Høyre og Frp har sittet sammen i regjering, fra 42.773 statsansatte i Oslo i 2013 til 46.946 i 2016.
DA170220 Statens seniorråd er « bekymret for at forslag til endring av enkelte krav (... ) kan gå på bekostning av tilgjengelighet og funksjonalitet i nye boliger som bygges ».
BT170220 Regelen sier hvor stor andel av Statens pensjonsfond utland ( Oljefondet ) som kan fases inn i statsbudsjettet hvert år.
BT170220 ARVE NYBORG, Statens vegvesen ( bilde fra 2009 ) ¶
BT170220 Statens vegvesen ¶
AP170220 Sykehuset har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn se på saken igjen.
AP170220 Nordmenn er flinke til å følge statens kostråd, men lite tyder på at det hjelper.
AP170220 Bidrar statens kostholdsråd til fedmeepidemien ?
AP170220 » | Vi blir fetere og fetere, selv om vi følger statens kostholdsråd.
AA170220 Han måtte slepes løs av bergingsbil, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Per Meslo.
AA170220 Foto : Statens vegvesen webkamera ¶
AA170220 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) February 20, 2017 ¶
AA170220 Framkommeligheten er redusert på strekningen på fylkesvei 714, melder Statens vegvesen.
AA170220 Statens naturoppsyn forsøkte å skremme bort ulven 1. februar, men ulven kom tilbake til området nær gårdstunet.
AA170220 - Jeg har et ansvar for å ivareta statens og selskapets interesser, og vi sto i fare for å måtte destruere mye fisk, sa Sandberg den gang.
AA170220 Sykehuset har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn se på saken igjen. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Ifølge DNviser tall fra statens sentrale tjenestemannsregister ( SST ) en jevn økning på omkring 1.000 nye statsansatte i Oslo hvert av de fire årene Høyre og Frp har sittet sammen i regjering, fra 42.773 statsansatte i Oslo i 2013 til 46.946 i 2016.
SA170219 | Nytt kjøremønster på motorveien fra mandag ¶ Statens vegvesen opplyser at det blir nytt kjøremønster på E 39 motorveien fra mandag av.
SA170219 Statens vegvesen minner om nedsatt fartsgrense.
SA170219 FOTO : Tommy Ellingsen ¶ | Statens vegvesen er positive til piggdekkavgift ¶
SA170219 Statens vegvesen mener nytten Stavanger får fra piggdekkavgiften overgår kostnaden.
SA170219 Statens vegvesen mener nytten Stavanger får fra piggdekkavgiften overgår kostnaden, men vi respekterer at det er delte meninger om dette.
SA170219 Tall fra Statens vegvesen viser at så mange som 20 prosent av norske bilister havner i motgående kjørefelt på grunn av uoppmerksomhet.
DA170219 Mafiaattentatene mot statsadvokatene Falcone og Borsellini hadde brutt statens tålegrense.
DA170219 Vi diskuterte ikke statens omfang, men om vi i det hele tatt trengte en stat !
AP170219 Statsadvokaten opplyste at Cappelen har hatt to jobber : Han var avisbud for Aftenposten i 1981 som 15-åring, og han jobbet i Statens vegvesen i 1982 som 16-åring.
AA170219 Vær oppmerksom ! - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 19. februar 2017 ¶
AA170219 Statens Vegvesen melder klokken 09.17 på Twitter at det har gått to steinras og at entreprenør er på vei til stedet.
AA170219 Nå skal Statens helsetilsyn se på saken.
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
AA170219 Nå skal Statens helsetilsyn se på saken.
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
VG170218 Etter at Hollandes sosialistparti ikke har klart å engasjere velgere i særlig stor grad, og forhåndsfavoritten, republikanernes François Fillon, nærmest drukner i beskyldningene om å skulle ha betalt familiemedlemmer av statens penger for assistentarbeid de angivelig ikke skal ha gjort, er utfallet av den franske presidentvalgkampen nå svært vanskelig å forutse.
VG170218 « Vår foreløpige vurdering er at skadepotensialet har vært stort og det kan synes som om han ikke har innrettet seg etter gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale prosedyrer og rutiner », skriver Fylkeslegen i brevet til Statens Helsetilsyn.
VG170218 Nå gransker Statens Helsetilsyn saken.
VG170218 Nå ber de i stedet Statens Helsetilsyn se på legens praksis.
VG170218 Han sier til VG at han ikke vil kommentere tilsynssaken før saken er avsluttet hos Statens Helsetilsyn.
VG170218 De har nå sendt saken over til Statens Helsetilsyn, og bedt dem vurdere om legens praksis var forsvarlig.
VG170218 Statens Helsetilsyn må nå vurdere om det er forsvarlig at det ble foretatt en etterreseksjon i stedet for at pasientene ble henvist til St.
DN170218 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20 000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet.
AP170218 Og hva skjedde med mannen som var sjef for statens privatiseringsorganisasjon, IPO ?
AP170218 - Du er utdannet landskapsarkitekt og kom fra en distriktssjefsjobb i Statens vegvesen.
AA170218 | Skrev ut bøter for 35 600 kroner for overlast ¶ Statens vegvesen slo hardt ned på ulovlig transport på Fosen.
AA170218 Torsdag denne uken var to kontrollører fra Statens vegvesen på plass for å sjekke tyngre biler for overlast.
AA170218 Han er leder for faggruppe utekontroll hos Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170218 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170218 En del av reaksjonene skyldes at det er snakk om trafikk på veier med en slik klassifisering at det er skal være lavere akseltrykk og lavere totalvekt på bilene, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
AA170218 De sistet dagene har Statens vegvesen gjennomført en rekke kontroller ulike steder.
AA170218 På bakgrunn av beregninger utført av Statens vegvesen legger retten til grunn at farten var mellom 40 og 44 km/t.
VG170217 Statens sivilrettsforvaltning har nå gitt Neil til sammen 492.000 kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgning.
SA170217 Søndag kveld starter Statens vegvesen med tunnelvaskingen.
SA170217 Mindre støv betyr også at det blir bedre sikt, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170217 Ti bilførere ble ilagt gebyr for manglende bruk av belte under Statens vegvesens kontroll.
SA170217 Fredag avholdt Statens vegvesen to kontroller på Nord-Jæren.
SA170217 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170217 Det er den fjerde kontrollen Statens vegvesen avholder denne uken ved den gamle bomstasjonen.
SA170217 Statens vegvesen ¶
SA170217 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet.
SA170217 Mistet lappen etter å ha kjørt i motsatt kjørebane ¶ Statens Vegvesen ¶
SA170217 Derfor stenger vi veiene som går ut i Vaulenveien allerede mandag, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen.
FV170217 Statens vegvesen ber folk som skal av gårde på vinterferie om å være tålmodige i trafikken.
FV170217 Statens vegvesen ber bilistene være tålmodige.
FV170217 | Veivesenet vil undersøke tusen Olsen-biler ¶ Statens vegvesen starter nå undersøkelse av biler fra skandalefirmaet Olsen Bil.
FV170217 Et familiemedlem er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) er siktet for grov korrupsjon.
FV170217 Da vil det ofte være montert en liten elektronisk motstand, slik at airbaglampa ikke lyser, sier leder for krimenheten i Statens vegvesen, Jon Molnes, til Agderposten.
FV170217 Airbager ¶ Statens vegvesen har grunn til å tro at reparasjonene ikke er gjort etter boka, og vil hindre at trafikkfarlige biler kjører rundt på veiene.
FV170217 Statens vegvesen har mottatt informasjon og gjort funn som kan tyde på det.
FV170217 Kjell Inge Davik, regionveisjef i Statens vegvesen - Region sør, og Mario Perissutti, daglig leder for PORR Norge Infrastructure, signerer her kontrakten for byggingen av den nye Varoddbrua.
DN170217 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet, mener Stig Grimsgaard Anderssen.
DN170217 Oppmerksomheten i markedet var rettet mot regjeringens forslag om nedjustering av forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland til tre prosent, fra tidligere fire prosent.
DN170217 Statens pensjonsfond utland ( Oljefondet ) er åttende største aksjonær, ifølge den siste aksjonæroversikten.
DB170217 OUS rapporterte ikke inn saken til Statens helsetilsyn før i går, selv om feilen ble oppdaget i august 2014.
DA170217 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
DA170217 Derfor stenger vi veiene som går ut i Vaulenveien allerede mandag, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy, i en pressemelding.
DA170217 | Har gjort flere justeringer når det gjelder støy ¶ Statens vegvesen mener jobben med E 39, på Tasta er godt innenfor det som dreier seg om både arbeidstid og støy.
DA170217 Det er Statens vegvesen som står for prosjektet, men det er Risa As som utfører arbeidet rett i nærheten av Stokkavatnet.
DA170217 Statens vegvesen sier de jobber under de forskrifter som gjelder.
AP170217 IMF skriver at alle innstrammingene og kuttene for å redusere statens budsjettunderskudd « har medført betydelige kostnader for samfunnet ».
AP170217 - Gitt at man legger IMFs anslag for gresk økonomi til grunn har grekerne ikke klart å redusere statens budsjettunderskudd så mye som forutsatt, sier han.
AA170217 Like før klokken 22 fredag kveld melder Statens vegvesen at veien er åpnet.
AA170217 Romanifolket/taternes kulturfond ( RT-fondet ), var statens pengegave til romanifolket i Norge som kollektiv oppreisning for tidligere overgrep fra storsamfunnets side, og var opprinnelig et fond på 75 millioner kroner.
AA170217 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet.
AA170217 Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon, kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet.
AA170217 Statens sivilrettsforvaltning har nå gitt mannen til sammen 492.000 kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgelse.
VG170216 Han viste til at drøyt en femtedel av statens utgifter i år vil måtte dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet.
VG170216 Han viste til at drøyt en femtedel av statens utgifter i år vil måtte dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet.
VG170216 - Dersom statens øvrige inntekter også svikter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av oljefondet, krone for krone, lød sentralbanksjefens varsku.
VG170216 RYDDER OPP : Statens vegvesen har folk på stedet som nå rydder opp i innvollene.
VG170216 Ifølge Jaf hos Statens vegvesen lå slakteavfallet spredt over to strekninger som begge var 50-60 meter lange.
VG170216 Baklemmen på hengeren løsnet eller åpnet seg i svingen og så kom en god del av lasten ut i veibanen, sier Dler Jaf, senioringeniør hos Statens vegvesen og byggeleder for drift og vedlikehold i Vestfold.
VG170216 Gir pasienter mulighet til å velge om de vil ha behandling på offentlig sykehus eller hos privat leverandør på statens regning.
VG170216 Regjeringen legger også opp til å øke aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland fra 62,5 prosent til 70 prosent.
VG170216 | Slik skal staten spare penger på innkjøp - 2,5 millioner kroner bare på kaffe ¶ Statens nye innkjøpssenter har funnet enorme forskjeller i priser som statlige etater betaler : Den dyreste telefon-avtalen er fem ganger dyrere enn den billigste.
VG170216 - I våre gjennomganger av avtaler viser det seg eksempelvis at det skiller fem ganger mellom billigste og dyreste mobilavtale ; telefonibruk, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT ( DIFI ) ; leder for det nyopprettede Statens innkjøpssenter.
VG170216 Statens Vegvesen advarte i morgentimene torsdag på Twitter om svært glatte veier.
SA170216 Torsdag avhold Statens Vegvesen kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E39.
SA170216 FOTO : Statens Vegvesen ¶
SA170216 FOTO : Statens Vegvesen ¶
DN170216 Regjeringen meldte torsdag ettermiddag, få timer før Olsens tale, at den foreslår å endre handlingsregelen fra fire til tre prosent, og å øke aksjeandelen i fondet ( Statens pensjonsfond utland, SPU ) fra 62,5 til 70 prosent.
DN170216 I talen sin påpeker Olsen at i år vil om lag en femtedel av statens utgifter dekkes av en overføring fra fondet, og at nivået på bruken av oljepenger har nådd åtte prosent av bnp for Fastlands-Norge.
DN170216 - Siden 2001 har det blitt lagt til grunn en forventet realavkastning på fire prosent i Statens pensjonsfond utland.
DN170216 I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.
DB170216 Vi må ha maskin for å rydde opp, sier Dler Jaf, senioringeniør i Statens Vegvesen, til Dagbladet.
DB170216 7500 milliarder ¶ Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, har i dag en verdi på rundt 7500 milliarder kroner.
DB170216 ¶ Tre ekstra Lotto-millionærer skal trekkes på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶ Statens helsetilsyn skal granske Nordreisa kommune etter at en pasient døde av en overdose morfin.
DB170216 Nå har Statens helsetilsyn besluttet at også Nordreisa kommune skal granskes etter hendelsen ved Sonjatun sykehjem i april 2016.
DA170216 « Når de kommer til Frankrike er det statens ansvar å ta vare på dem og se etter dem.
DA170216 Veien forbi ulykkesstedet er stengt i påvente av at krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal undersøke ulykkesstedet.
DA170216 Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.
DA170216 Prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal i Statens vegvesen, forteller om forståelse for synspunktene fra flere hold når det gjelder miljøet.
DA170216 Illustrasjonsbilde : Statens vegvesen ¶
DA170216 Espedal forteller at man i Statens vegvesen har vært, og er opptatt av miljøet når det gjelder Rogfast.
DA170216 Der møter Espedal i spissen for Statens vegvesen.
DA170216 Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.
DA170216 Forslagene vil bli lagt fram i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, 31. mars.
DA170216 Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.
DA170216 Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring, sa Sanner.
BT170216 Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, har i dag en verdi på rundt 7.500 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶ | - Gjenoppbyggingen av Aleppo vil flere ta år og koste titalls milliarder ¶
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i Oljefondet, har vært avgjørende.
BT170216 Her skal det komme travbane og slåttemark - Vi er ikke cowboyer, den tid er forbi, sier kontrollingeniør Willy Stenbakk i Statens vegvesen.
BT170216 - Vi er ikke cowboyer, den tid er forbi, sier kontrollingeniør Willy Stenbakk i Statens vegvesen.
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i oljefondet, har vært avgjørende.
BT170216 Veien forbi ulykkesstedet er stengt i påvente av at krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal undersøke ulykkesstedet.
AP170216 Både Reitan Convenience og Mester Grønn har kontaktet Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ), som har forsikret dem om at de ikke vurderer målingene som akutt helsefarlige.
AP170216 - Vi har kontaktet Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, og er beroliget for at det ikke er akutt fare for våre ansatte.
AP170216 Alle statens oljeinntekter blir i utgangspunktet plassert i Oljefondet.
AP170216 - Siden 2001 har det blitt lagt til grunn en forventet realavkastning på 4 prosent i Statens pensjonsfond utland.
AP170216 innenfor lønn og regnskap, og Statens lånekasse.
AP170216 innenfor lønn og regnskap, og Statens lånekasse.
AP170216 I dommen heter det at statens ansvar må avgrenses ut fra graden av nærhet til både voldshandlingene og de direkte ofrene.
AP170216 Statens havarikommisjon er varslet om hendelsen.
AP170216 Statens skatteinntekter fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år på grunn av oljeprisfallet.
AP170216 Statens skatteinntekter fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år på grunn av oljeprisfallet.
AA170216 Sist uke ble det kjent at Statens vegvesen mener den nye brua ikke kan stå ferdig før i 2021.
AA170216 I spørsmålet til samferdselsministeren sa Karianne Tung at Miljøpakkeprosjektet i Trondheim ønsker å forskuttere byggingen av den nye brua, men at Statens vegvesen har satt foten ned til etter at ny Nasjonal transportplan ( NTP ) er vedtatt av Stortinget.
AA170216 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170216 Etter dødsulykken foretok både politiets kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkelser på stedet.
AA170216 Veien forbi ulykkesstedet er stengt i påvente av at krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal undersøke ulykkesstedet.
AA170216 Kjør forsiktig !, oppfordrer Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Statens havarikommisjon er varslet om hendelsen.
SA170215 - Det er et mildvær som har slått til, sier Fred-Jonny Wikøren i Statens Vegvesen.
SA170215 | Vegvesenet : Plastforbud kan utsette Rogfast i 5-7 år ¶ Statens vegvesen skal i neste uke i nytt møte med Fylkesmannen som pålegger at Rogfast skal bygges uten noen form for plastavfall i spengmassene.
DN170215 Svikter samtidig statens øvrige inntekter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av Oljefondet, krone for krone.
DN170215 I år vil om lag en femtedel av statens utgifter dekkes av en overføring fra fondet.
DN170215 En betydelig del av inntektene fra oljevirksomheten er blitt plassert i Statens pensjonsfond utland.
DA170215 - Redusert fravær er bra for de sykmeldte, bra for Nav og for samfunnet og statens utgifter.
DA170215 Avleggeren Kreativt Norge skal forvalte 300 millioner kroner, fordele Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, og dermed spille en rolle i kulturpolitikken som like gjerne kan utøves utenfor Oslo.
AA170215 Like før klokken 20 onsdag kveld meldte Statens vegvesen at Helltunnelen var stengt.
AA170215 Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde 22. februar 2015.
AA170215 Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
AA170215 Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde 22. februar 2015.
AA170215 Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
SA170214 FOTO : Statens havarikommisjon ¶
SA170214 Nå har Statens vegvesen begynt å forberede Rogfast.
SA170214 Fylkesmannen i Rogaland har stilt et prisverdig krav til Statens vegvesen om at det ikke skal dumpes mer plast i havet.
SA170214 DEBATT : Statens vegvesen har forsøplet og tilgriset de rogalandske fjordene med tonnevis av plast de siste årene.
SA170214 Statens vegvesen må bruke sin ( økonomiske ) makt og kreve at Rogfast-leverandører må finne plastfrie løsninger.
SA170214 Statens vegvesen må bruke sin ( økonomiske ) makt og kreve at Rogfast-leverandører må finne plastfrie løsninger », skriver Håkon Fossmark.
DN170214 Men han har dalt på meningsmålingene etter at en fransk ukeavis meldte at han på statens regning har lønnet sin kone som parlamentarisk assistent i årevis, uten at han kan dokumentere hva hun konkret har gjort.
DB170214 Ifølge Trysil-ordføreren har den kommet tilbake selv etter at Statens naturoppsyn har skutt skremmeskudd for å jage den vekk fra bebyggelsen.
DB170214 Der mener vi fra statens side at den ikke hører hjemme, sier Sejersted til NRK og understreker at norsk petroleums- og klimapolitikk er forankret på Stortinget.
DB170214 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er kalt ut for å undersøke ulykkesstedet.
DB170214 Videre hevder de at de ble blokkert fra å gjøre noen ting, selv om de gjentatte ganger informerte om hva som foregikk til forvaltningen av UA : PBC ( statens komite for tv og radio ) og ministerkabinettet.
DB170214 Alle har gjort borgernes private rom litt mindre, og statens overvåkings- og kontrollmuligheter større.
DA170214 Selv om vi tar hensyn til konsumprisutviklingen, har statens utgifter de siste femti årene mer enn tidoblet seg.
AP170214 Trump argumenterer for at økonomisk vekst, koblet med tilbakeføring av det store kontantfjellet, skal veie opp for statens tapte inntekter i skatt og dermed forhindre at gjelden øker.
AP170214 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er kalt ut for å undersøke ulykkesstedet.
AA170214 Men han har dalt på meningsmålingene etter at en fransk ukeavis meldte at han på statens regning har lønnet sin kone som parlamentarisk assistent i årevis, uten at han kan dokumentere hva hun konkret har gjort.
AA170214 Like etter klokken 23 meldte Statens vegvesen at vegen er åpnet med redusert fremkommelighet og lokal omkjøring.
AA170214 Ett felt av veien er stengt i sørgående retning, melder Statens vegvesen.
AA170214 I denne videoen ( ekstern lenke ) kan du se Statens vegvesen sin video om brua.
AA170214 Foto : Illustrasjon statens vegvesen ¶
AA170214 Det har ført til at brukarene er ødelagt og at lagrene har forflyttet seg, sier byggeleder Svein Harald Åsan, i Statens vegvesen.
AA170214 Ifølge Trysil-ordføreren har den kommet tilbake selv etter at Statens naturoppsyn har skutt skremmeskudd for å jage den vekk fra bebyggelsen.
AA170214 Å øke inntektene er lite realistisk ettersom oljeepoken er på hell og statens samlede oljeinntekter faller dramatisk.
AA170214 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er kalt ut for å undersøke ulykkesstedet. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Der mener vi fra statens side at den ikke hører hjemme, sier Sejersted til NRK og understreker at norsk petroleums- og klimapolitikk er forankret på Stortinget.
VG170213 Taliban har uttalt at dens angrep skal rettes mot statens institusjoner, som til en viss grad gjør det noe enklere for Kabuls innbyggere å ta sikkerhetshensyn.
VG170213 Da hadde Statens helsetilsyn, på bakgrunn av en sakkyndigrapport, anbefalt å ikke ilegge Nordlandssykehuset foretaksstraff.
DB170213 Oddbjørg Mikkelsen er avdelingsdirektør Statens Vegvesens veiavdeling i Finnmark.
DB170213 Mikkelsen har ikke informasjon på hvorvidt det er blitt strødd på denne strekningen i tidsrommet Opgård beskriver, men forteller at Statens Vegvesen har « hatt alt utstyr ute på strøing i dag ».
DB170213 Statens Barnehus Oslo har svært kompetente fagpersoner som følger opp og behandler barn og ungdom som har vært inne til avhør på grunn av skadelig seksuell atferd.
DA170213 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170213 3200 kilo overlast og manglende dokumenter ga 7500 kroner i gebyr, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170213 Statens vegvesen vurderer fortløpende ekstra renhold og har allerede iverksatt tiltak med støvbinding.
BT170213 « Kreativt Norge » skal bli et avdelingskontor med ansvar for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
AP170213 08.20 meldte Statens vegvesen på Twitter at tunnelen er åpen for trafikk i begge retninger.
AP170213 08 startet arbeidet med å rydde tunnelen for søppel, opplyser trafikkoperatør John Slinning hos Statens vegvesen.
AP170213 Ja, mer enn antyder rapporten « Evaluering av E6 Østfold », laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen.
AP170213 Statens vegvesen ¶
AA170213 I tunnelene på E39 mellom Øysand og Orkanger og i Strindheimtunnelen er det tekniske problemer med å få inn lokalradio, opplyser Statens vegvesen på Facebook.
AA170213 Foto : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
AA170213 - Jobber på spreng, lover Statens vegvesen.
AA170213 Statens vegvesen tror dette kan være på plass i mars.
AA170213 Da hadde Statens helsetilsyn, på bakgrunn av en sakkyndigrapport, anbefalt å ikke ilegge Nordlandssykehuset foretaksstraff.
AA170213 Kontoret skal også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
AA170213 Overføringen fra oljefondet til statsbudsjettet er på ufattelige 225 milliarder kroner, noe som tilsvarer 14 prosent av statens utgifter.
AA170213 For at det skal være oljepenger igjen til glede for fremtidige generasjoner, må statens pengebruk reduseres kraftig.
FV170212 Verksmesteren hos Olsen Bil tror ikke Statens vegvesen vil finne veldig mye feil i sin storaksjon mot biler fra butikken.
DB170212 I flere tilfeller har staten, representert ved Statens Naturoppsyn, derfor vært nødt til å skyte jerv når de er i hiet på vinterstid, med varierende hell.
DB170212 - Jeg vet at mange er utålmodige når det gjelder ekstraordinære uttak, særlig på grunn av jerven, men vi mener det først er utpå våren det er mest effektivt å drive ekstraordinære uttak i regi av Statens Naturoppsyn.
AA170212 Bylufta er så dårlig at Trondheim Bydrift og Statens vegvesen er i gang med storvask for å fjerne støv fra gatene.
AA170212 - Jeg vet at mange er utålmodige når det gjelder ekstraordinære uttak, særlig på grunn av jerven, men vi mener det først er utpå våren det er mest effektivt å drive ekstraordinære uttak i regi av Statens Naturoppsyn.
AA170212 - Jeg vet at mange er utålmodige når det gjelder ekstraordinære uttak, særlig på grunn av jerven, men vi mener det først er utpå våren det er mest effektivt å drive ekstraordinære uttak i regi av Statens Naturoppsyn.
FV170211 | Storkontroll av kjøretøy fra Olsen Bil : Eierne risikerer å få bilen avskiltet ¶ Statens vegvesen har funnet alvorlige mangler med biler solgt av skandalefirmaet Olsen Bil.
FV170211 Politiet mener den ansatte i Statens vegvesen mot betaling lukket øynene for falske salgsmeldinger fra Olsen Bil. 40-åringen avviser alle anklager. 40-åringen er suspendert fra jobben på Arendal trafikkstasjon.
FV170211 Regionsjef Kjell-Inge Davik i Statens vegvesen sier følgende til Klassekampen : ¶
FV170211 Klassekampen skriver at de har snakket med totalt åtte personer som jobber eller har jobbet på Statens vegvesens trafikkstasjon.
FV170211 Flere kolleger av en korrupsjonssiktet ansatt i Statens vegvesen, skal gjentatte ganger ha forsøkt å varsle ledelsen om sine mistanker.
FV170211 FOTO : Statens vegvesen ¶
FV170211 Et familiemedlem er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) er siktet for grov korrupsjon.
FV170211 En teori er at dette er forsøkt skjult gjennom falske salgsmeldinger til Statens vegvesen.
FV170211 Statens vegvesen gjennomfører nå en storkontroll av biler fra Olsen Bil.
DB170211 Å få en begravelse på statens bekostning er svært få forunt.
DB170211 Statens vegvesen betalte 50 millioner kroner for bygging av ny skole i Espa etter at den gamle måtte rives da E6 ble utvidet til fire felt gjennom bygda, skriver Hamar Arbeiderblad.
BT170211 | Studenter forsøkte å jukse seg til over 20 millioner kroner i støtte ¶ Statens lånekasse har i en storkontroll avdekket at 1.600 studenter har fått 24 millioner kroner i utdanningsstipend som de ikke hadde krav på.
BT170211 JUKS : Statens Lånekasse har avdekket at 1.600 studenter har jukset til seg millioner av kroner de ikke har krav på.
AA170211 Statens vegvesen betalte 50 millioner kroner for bygging av ny skole i Espa etter at den gamle måtte rives da E6 ble utvidet til fire felt gjennom bygda, skriver Hamar Arbeiderblad.
VG170210 Dersom alle var enige om at vi skal begrense statens omfang til statens kjerneoppgaver, så kunne vi antageligvis hatt skattelettefest på Høyres hus.
VG170210 Dersom alle var enige om at vi skal begrense statens omfang til statens kjerneoppgaver, så kunne vi antageligvis hatt skattelettefest på Høyres hus.
SA170210 FOTO : Jarle Aasland ¶ | 13 bøtelagt for manglende bilbelte ¶ 13 bilførere fikk bot for å ha kjørt uten bilbelte, mens en ble bøtelagt for ikke ha førerkort med under kjøring i to kontroller gjennomført av Statens vegvesen fredag. | 416 hvaler strandet på New Zealand ¶ 500 frivillige kjemper for å redde overlevende grindhvaler etter at 416 av dem strandet sør i New Zealand. 300 av hvalene er allerede død
DB170210 februar dokumentene fra Statens Vegvesen, som viser at det er Bertel O.
DB170210 ) og Jan Robert Halvorsen i Statens Vegvesen region Øst.
BT170210 7 ved Leiro bom tirsdag formiddag FOTO : Webkamera Statens vegvesen ¶
BT170210 Bergen kommune tapte 70 millioner kroner på rushtidsavgiften, men ønsker ikke å kompensere tapet med økte bompenger slik Statens vegvesen anbefalte.
AA170210 Kravet om økt avstand mellom kjøretøyene har så langt ikke blitt respektert av mange nok, sier Kristin Kråkenes i Statens vegvesen.
AA170210 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har nå satt opp skilt med varsellys på begge sider av Stavåbrua på E6 sør for Berkåk.
AA170210 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170210 Da Statens vegvesen ga tillatelse til at 60 tonns vogntog kunne få kjøre over brua var det en forutsetning at kjøretøyene holdt god avstand til hverandre.
VG170209 Kommentar Statens overtagelse av sykehusene i 2002 var riktig.
VG170209 Statens overtagelse av sykehusene i 2002 var riktig.
SA170209 Skatteomleggingen førte til at statens oljeskatteinntekter ble større enn de ellers ville ha vært.
FV170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
FV170209 Tallene er hentet hos Statens vegvesen.
FV170209 Det viser ferske tall vi har fått tilgang til fra Statens Vegvesen.
DB170209 Statens naturoppsyn fant søndag kveld levningene etter en hund som har blitt drept av ulver i området Magnor i Eidskog kommune.
DA170209 Foto : Ari Lalo/Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon mellom klokken 07.00 og 14.00 torsdag.
BT170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
BT170209 Tallene er hentet hos Statens vegvesen.
BT170209 Det viser ferske tall vi har fått tilgang til fra Statens Vegvesen.
AP170209 14.15 ) : Statens vegvesen melder at E6 ved Hauerseter er gjenåpnet etter trafikkuhellet.
AP170209 Tallene er hentet hos Statens vegvesen.
AP170209 Det viser ferske tall vi har fått tilgang til fra Statens Vegvesen.
AA170209 Sjåføren fikk bruksforbud av Statens vegvesen og ble anmeldt til politiet.
AA170209 Onsdag ettermiddag stanset Statens vegvesen en varebil på Sandmoen i Trondheim.
AA170209 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170209 Det er dårlig lastsikring og det er uforsvarlig å ha det på taket, sier fagleder Jan Ivar Moen ved utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170209 - Uforsvarlig, sier Statens vegvesen.
AA170209 Vegdirektoratet har bestemt seg for at sykkelgata i Kirkegata er et prosjekt som de ønsker å gjennomføre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170209 Målet er å teste ut tiltak som kan føre til at flere sykler, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.
AA170209 Til tross for at Trondheim bydrift og Statens vegvesen har gjort investeringer i nytt utstyr og innført nye rutiner, har det åpenbart ikke stor nok effekt under dagens værforhold.
AA170209 Røde verdier betyr at kommunen og Statens vegvesen må bøte på problemet.
AA170209 Men det skal bygges et slags leskur i tilknytning til toalettbygget sånn at folk kan vente i le for vær og vind, sier kontaktperson Christian Hohl i Statens vegvesen i eposten.
AA170209 Statens vegvesen skriver følgende i en epost til avisen.
AA170209 Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og teknikere fra politiet er sendt til stedet for å gjøre undersøkelser.
AA170209 Det viser ferske tall fra Statens vegvesen som Aftenposten har innhentet.
AA170209 Det viser ferske tall vi har fått tilgang til fra Statens Vegvesen., skriver Aftenposten.
AA170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
VG170208 Den republikansk utnevnte dommeren Richard Clifton sa imidlertid at han mistenker at det kun er « en liten brøkdel » av statens innbyggere som er rammet.
VG170208 Det viser i alle fall en analyse gjort på oppdrag av Statens seniorråd.
VG170208 Byrået Ny analyse har tatt utgangspunkt i den store pensjonistundersøkelsen som Statens seniorråd fikk utført i 2015 - her ble nesten 2000 pensjonister spurt om hva de brukte tiden på - samt Frivillighetsbarometeret 2015.
VG170208 - Eldrebølgen fremstilles ofte som en truende tsunami, men den er faktisk en ressursbølge som vi kan ta enda mer i bruk, sier Wenche Frogn Sellæg ( 79 ), daglig leder av Statens seniorråd.
SA170208 | Jøsenfjorden kan få hydrogen-elektrisk ferje ¶ Statens vegvesen ønsker å teste ut en hydrogen-elektrisk ferje mellom Hjelmeland og Nesvik.
SA170208 Vi håper derfor at de som passerer har tålmodighet og holder fartsgrensen som er 40 gjennom området, sier Odd-Magnar Nerland, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170208 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170208 | Jøsenfjorden kan få hydrogen-elektrisk ferje ¶ Statens vegvesen ønsker å teste ut en hydrogen-elektrisk ferje mellom Hjelmeland og Nesvik.
SA170208 Lesbiske får kunstig befruktning på statens regning, men når det kommer til å gi kronisk syke mennesker som ikke har bedt om å bli syke, den hjelpen de har rett på, svikter de helt og holdent.
SA170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter.
FV170208 Vi som jobber i trafikkskoler og i Statens vegvesen har et ansvar.
FV170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
FV170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter.
FV170208 Illustrasjon fra Statens vegvesen ¶
FV170208 FOTO : Ekseth, Ivar / NTB scanpix HUSKEREGEL : Statens vegvesens mener dette er hovedregelen for rundkjøring : Plassering - lav fart - vikeplikt - tegn.
DN170208 Tallene kommer fra en rapport Ny analyse har gjort på vegne av Statens seniorråd.
DB170208 Statens skuldsättning växer.
DB170208 Lars Kæboe er fagsjef i Statens strålevern.
DB170208 Lars Klæboe i Statens strålevern er en rød klut både for Einar Flydal og andre som advarer mot strømkilder, trådløse nett og annen hverdagsteknologi.
DB170208 Statens Strålevern slår entydig fast at det ikke er noen helsefare forbundet med de nye målerne ( « strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg » ).
DA170208 - På grunn av utilstrekkelig merking av kjøretøyet ble det ilagt bruksforbud og sjåføren måtte sette på merkene som det er krav til at kjøretøyet skal være merket med før transporten kunne fortsette, opplyser kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
DA170208 - Det er svært viktig at kjøretøy som frakter farlig gods er skikkelig merket, sier kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
DA170208 Statens vegvesen gjennomførte onsdag trafikkontroll på E39 ved Sokn kontrollstasjon mellom klokken 12.00 og 18.00.
BT170208 Vi som jobber i trafikkskoler og i Statens vegvesen har et ansvar.
BT170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
BT170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter.
BT170208 Illustrasjon fra Statens vegvesen ¶
BT170208 HUSKEREGEL : Statens vegvesens mener dette er hovedregelen for rundkjøring : Plassering - lav fart - vikeplikt - tegn.
AP170208 Mannskaper fra Statens Naturoppsyn undersøker en ulv fra et revir som er skutt med bedøvelsespil før den merkes og settes ut igjen.
AP170208 En representant fra Statens Naturoppsyn sporet i helgen ulv på Skogen i Akershus.
AP170208 Vi som jobber i trafikkskoler og i Statens vegvesen har et ansvar.
AP170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
AP170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter.
AP170208 Illustrasjon fra Statens vegvesen ¶
AP170208 HUSKEREGEL : Statens vegvesens mener dette er hovedregelen for rundkjøring : Plassering - lav fart - vikeplikt - tegn.
AA170208 Ifølge Vegtrafikksentralen hos Statens Vegvesen fikk de melding om endel oljesøl på stedet, men hendelsen skal ikke ha ført til vesentlige trafikkproblemer.
AA170208 Solstudioinnehaveren får da en ukes kommentarfrist og to uker til for å rette avvikene, sier Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør i Statens strålevern. 500 kroner per solseng ¶
AA170208 Ifølge Statens strålevern bør det ikke gå mer enn tre uker fra tilsynsrapporten og varsel om pålegg er sendt fra kommunen til systemet må være på plass.
AA170208 Hvis det blir aktuelt i Trondheim, vil vi diskutere størrelsen på tvangsmulkten med Statens strålevern og våre jurister, sier Aunet.
AA170208 Foto : Statens Strålevern ¶
AA170208 Det er Statens strålevern som har forvaltningsansvaret for solarier og alderskontroll ved solstudioer.
AA170208 Deler frustrasjonen ¶ Statens strålevern har også full forståelse for at enkelte solstudioeiere i Trondheim er frustrerte.
AA170208 Avdelingsleder i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen, ber kommunene om rask saksbehandling når solstudio driver uten godkjent alderskontroll.
AA170208 For å få til dette må vi stenge av fylkesvei 14 en stund fremover, men vil slippe igjennom biler flere ganger om dagen, skriver avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170208 Tallene kommer fra en rapport Ny analyse har gjort på vegne av Statens seniorråd.
VG170207 Ved E39 måtte politiet og Statens vegvesen iverksette ekstra tiltak for å få unna trailere som hadde kjørt seg fast i snøen.
VG170207 Men på listen skulle det også vise seg å være ni norske adresser : Et forsøk på å hacke PST, UD, Forsvaret, Statens strålevern og en norsk høgskole.
DB170207 Statens rovdyrpolitikk kan ikke sees isolert men må også vurderes ut fra sin effekt.
DB170207 Det er snakk om statens manglende anerkjennelse av flere gamle helters krigsinnsats.
DA170207 Fem kjøretøy ble ilagt kjøreforbud under Statens vegvesens kontroll på E 39 tirsdag.
DA170207 - Resultatet blir anmeldelse av sjåfør og melding til bedriftskontrollen i Statens vegvesen for videre oppfølging av kjøre- og hviletids rutinene i foretaket som eier kjøretøyet, avslutter Stangeland.
DA170207 - En tilhenger som ble sjekket hadde så dårlige bremser at det ble ilagt bruksforbud, opplyser kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
BT170207 Terje Haugland, Statens naturoppsyn ¶
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170207 Statoil står typisk for en fjerdedel av statens oljeinntekter, men andelen svinger. 2016 ser ut til å bli et nytt bunnår, skriver økonomiredaktør Ola Storeng.
AP170207 Statoil står typisk for en fjerdedel av statens oljeinntekter, men andelen svinger. 2016 ser ut til å bli et nytt bunnår, skriver økonomiredaktør Ola Storeng.
AA170207 Nå ber han at partene snakker sammen slik at Statens vegvesen prioriterer prosjektet høyere.
AA170207 I følge orienteringen er ikke reguleringsplanen forsinket, men Statens vegvesen vil avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170207 Gunnes tok opp saken i formannskapet tirsdag og kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om Statens vegvesens syn på når Sluppen bru kan påbegynnes og gjøres ferdig.
AA170207 Det ligger på bordet til Statens vegvesen nå, og jeg forventer at de lytter til de politiske signalene.
AA170207 Det har ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med representanter fra Statens vegvesen som kan kommentere saken.
AA170207 - Det er merkelig at Statens vegvesen ikke har fulgt opp de politiske signalene vi har sendt dem.
AA170207 | - Nå må noen snakke sammen ¶ Statens vegvesen mener den nye Sluppen bru ikke kan stå ferdig før i 2021.
AA170207 Det utredes nå i samarbeide med politiet og Statens vegvesen hvilke tiltak som kan sikre at trafikken ikke kommer i konflikt med øvrige i området.
AA170207 Frem til påske vil veien stort sett være åpen som vanlig, forteller byggeleder Sølberg i Statens vegvesen.
AA170207 Foto : Lars Erik Sira, Statens vegvesen ¶
AA170207 De tilfredstiller alle de kravene vi hadde for jobben, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.
AA170207 Arne Iversen, seksjonsleder i Statens vegvesen ( t.v ) og Dag Søbstad, daglig leder i Søbstad AS, har inngått kontrakt om bygging av ny fv. 704 fra Trondheim til Klæbu.
DN170206 Arbeiderpartiet vil ikke redusere statens eierskap i store og viktige selskaper som Statoil, DNB og Telenor.
DN170206 - Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.
DB170206 Det er Statens Jernbanetilsyn som godkjenner utbygning av jernbaner.
DB170206 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekreftet dagen etter at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST.
DB170206 Den samme hackergruppa har også angrepet e-postene til enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST.
DB170206 Tallene hentes deretter inn fra statens vegvesen, bearbeides og offentliggjøres av Opplysningsrådet for veitrafikken ( OFV ).
AP170206 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170206 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170206 FOTO : Statens vegvesen ¶
AA170206 Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og politiets krimtekniker var på stedet for å gjøre undersøkelser.
AA170206 Bilen ble tauet til en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen for tekniske undersøkelser.
AA170206 - Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.
VG170205 | Ludvig ( 8 ) drept av ulv i natt ¶ Statens naturoppsyn bekrefter at en ulv har tatt livet av hunden.
VG170205 Simen Bredvold i Statens naturoppsyn bekrefter at det er en ulv som står bak angrepet som skjedde på Magnor i Eidskog kommune.
VG170205 Neste dag bekrefter Statens Naturoppsyn at hunden er død.
VG170205 Mari kontaktet en nabo, som varslet statens naturoppsyn.
SA170205 Han er ifølge Teknisk Ukeblad kritisk til statens måte å avgiftslegge GTL-drivstoff på.
DB170205 Det er ikke overraskende at det er ulv i Ødegaards område nå, sier rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn i Oslo og Akershus, Jan Huseklepp Wilberg til Indre.
DB170205 Vi ser det på sporene, sier rovviltkontakt Simen Bredvold i Statens naturoppsyn til Dagbladet i 19-tida.
DB170205 ( Dagbladet ) : Statens naturoppsyn har søndag kveld funnet levningene etter en hund som etter all sannsynlighet har blitt drept av en ulv, i området Magnor i Eidskog kommune, i helga.
AP170205 I klartekst betyr Aps programforslag at det i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB - ikke åpnes for å redusere statens eierandel.
AP170205 Det er statens eierskap i selskaper som er viktige innenfor energi, naturressurser og strategisk viktige næringer som Aps leder vil skjerme mot utsalg.
AP170205 - Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som mandag presenterer forslaget til nytt Ap-program.
AP170205 I klartekst betyr Aps programforslag at det i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB - ikke åpnes for å redusere statens eierandel.
AP170205 Det er statens eierskap i selskaper som er viktige innenfor energi, naturressurser og strategisk viktige næringer som Aps leder vil skjerme mot utsalg.
AP170205 - Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som mandag presenterer Aps nye program.
AA170205 Ulykkesgruppen til Statens vegvesen jobber på stedet sammen med politiets tekniker.
AA170205 Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen jobber på ulykkesstedet.
AA170205 Statens naturoppsyn bekrefter at det er tre ulver som har vært på ferde.
AA170205 Han er ifølge Teknisk Ukeblad kritisk til statens måte å avgiftslegge GTL-drivstoff på.
VG170204 En tiltale som inntil nylig innebar dødsstraff, og som statens hovedfiende, PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan, er dømt for.
VG170204 « Enhetsleder rask tilgang » i Statens legemiddelverk, Kristin Svanqvist, er overrasket over hvor lite sprut det har vært i legemiddelindustrien i denne saken.
VG170204 - Det har de fortsatt ikke gjort, til tross for at Statens Legemiddelverket har hatt møter med dem for å få dem til å søke, og til og med tilbudt seg å droppe en avgift for behandling av søknadene, sier han.
FV170204 FOTO : Eirin Margrethe Fidje Statens vegvesens webkamera viser ved 14-tiden lørdag at snøen holder på å legge seg på Riksvei 41 ved Hynnekleiv.
DN170204 november i fjor sendt en epost til blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i UD, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.
AP170204 Da ble det kjent at ni e-postkontoer til personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret PST, Statens strålevern og en høgskole ble angrepet med det som omtales « spear phishing ».
AA170204 Statens vegvesen melder at Brekktunnelen er åpnet igjen etter et trafikkuhell.
AA170204 I dag er det Statens legemiddelverk som har den myndigheten overvåkingsorganet ESA er tiltenkt fremover, skriver Nationen.
AA170204 november i fjor sendt en epost til blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i UD, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.
VG170203 Wilberg i Statens Naturoppsyn til avisen.
VG170203 Statens Naturoppsyn var hjemme hos familien tirsdag kveld og bekrefter nå at det var ulv som var på besøk, skriver Indre Akershus Blad.
VG170203 Statens Naturoppsyn bekrefter nå at det var en ulv som angrep hunden hans på tirsdag.
VG170203 Politiet og Statens havarikommisjon skal se nærmere på årsaken til at en 16 år gammel jente torsdag falt ned i sporet og ble påkjørt av T-banen på Holstein stasjon i Oslo.
VG170203 Også Statens havarikommisjon vil granske ulykken.
VG170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Bernsen i PST til VG.
VG170203 Statens strålevern, Norges fagmyndighet på strålevern og atomsikkerhet, sier til VG at de er orientert om hackerforsøket og skal følge det opp.
VG170203 - Etterhvert som statens inntekter og oljealderen går nedover, blir politikerne nødt til å ta tak i dette, sier Øivind Anti Nilsen.
SA170203 Han sier angrepet var rettet mot blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.  ¶
SA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
SA170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole.
SA170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
FV170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
DN170203 Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statens strålevern og PST er angrepet.
DN170203 De tilhører foruten Aps postmottak, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern, en høgskole og PST selv, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til DN.
DN170203 De ni epostkontoene tilhører, for uten postmottaket til Aps stortingstsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, forsvaret, statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
DB170203 ¶ Det var en ulv som angrep en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørklangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
DB170203 Wilberg i Statens Naturoppsyn til Indre Akershus Blad.
DB170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
DB170203 Nå bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høgskole og hos PST.
DB170203 ¶ GJORT UNDERSØKELSER : Statens Havarikommisjon for transport gjorde i går undersøkelser på Holstein T-banestasjon i Oslo, etter at en 16 år gammel jente mistet livet.
DB170203 Olsen, direktør for jernbaneavdelingen ved Statens Havarikommisjon for transport, til Dagbladet.
DB170203 I en rapport om ulykken i 2013 har Statens Havarikommisjon for transport fremmet en sikkerhetstilråding.
DB170203 Foto : Statens Havarikommisjon for Transport ¶
DB170203 « Statens Havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding rettet mot at Sporveien T-bane AS bør vurdere tiltak og barrierer som kan redusere sannsynligheten for at personer faller mellom plattform og tog », står det videre.
DB170203 Statens vegvesen er positive, og mener et skaderegister kan være et viktig bidrag.
DB170203 Med fare for å bli fullstendig misforstått, vil jeg hevde at publikums erfaringer med enkeltsaker hvor de er uenige i resultatet av statens behandling, vil kunne danne en fordom hos publikum om at det er rettssikkerheten det er noe i veien med, og ikke innholdet i rettsreglene.
BT170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
BT170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
AP170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AP170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole.
AP170203 Også Statens havarikommisjon vil granske ulykken.
AP170203 Hendelsen etterforskes av politiet og Statens havarikommisjon.
AP170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AP170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole.
AP170203 Wilberg i Statens Naturoppsyn til Indre Akershus Blad.
AP170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AP170203 Han er utdannet ved Statens kunstakademi og Nordland kunst- og filmfagskole.
AP170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
AA170203 Ifølge Statens vegvesen var fylkesvei 241 stengt til traktoren var berget.
AA170203 Wilberg i Statens Naturoppsyn til Indre Akershus Blad.
AA170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 Det var en ulv som angrep en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørklangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 Wilberg i Statens Naturoppsyn til Indre Akershus Blad.
AA170203 En ulv angrep tirsdag en tolv år gammel dachs på en gårdsplass i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, bekrefter Statens Naturoppsyn.
AA170203 Postmottaket til Aps stortingsgruppe og enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole er blitt utsatt for forsøk på hacking fra en aktør som ifølge PST kan knyttes til russiske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170203 Han sier angrepet var rettet mot blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.
AA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AA170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
AA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AA170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en høgskole.
AA170203 For å nå målet om et røykfritt Norge i 2025 bør alle røykesluttprodukter gjøres gratis, enten på Statens eller tobakksindustriens regning, mener Kreftforeningen.
AA170203 Politiet og Statens havarikommisjon skal se nærmere på årsaken til at en jente torsdag falt ned i sporet og ble påkjørt av T-banen på Holstein stasjon i Oslo.
AA170203 Også Statens havarikommisjon vil granske ulykken.
AA170203 PST opplyste fredag om et målrettet angrep mot postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.
AA170203 Anbudspapirene ble nemlig levert i Mosjøen og ikke i Oslo, og dermed i feil by, ifølge Statens vegvesen.
SA170202 Hovedfokus for kontrollen var på vinterutrustning, dokumenter og vektkontroll, skriver Statens vegvesen. 32 kjøretøy ble kontrollert for vekt, hvorav et utenlandsk vogntog fikk gebyr for overlast.
SA170202 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170202 En sjåfør måtte ut med 8750 kroner i overlastgebyr når Statens vegvesen hadde tungbilkontroll på Sokn onsdag.
FV170202 | Vil la Porr Norge bygge ny Varoddbro ¶ Statens vegvesen Region sør innstiller på at det østerriksk eide entreprenørselskapet Porr Norge Infrastructure får bygge nye Varoddbroa.
FV170202 KRISTIANSAND : Innstillingen fra Statens vegvesen Region sør har en ankefrist på ti dager, opplyser veivesenet i en pressemelding. 542 millioner ¶
FV170202 FOTO : Statens vegvesen/Rambøll Anleggsstart for den nye broa blir vinteren 2017.
FV170202 Statens vegvesen/Rambøll ¶
DN170202 Statens kostnad for skattefunn-bistanden er anslått til 3,2 milliarder kroner i 2017-statsbudsjettet.
DB170202 Kjør etter forholdene ! - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) February 2, 2017 ¶
DB170202 Smuglerne lar folk drukne og undergraver den libyske statens autoritet for egen vinnings skyld, sier Tusk.
DA170202 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170202 Den som var for tung på foraksel måtte laste om, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Leif Skretting.
DA170202 En fører ble anmeldt for manglende sikring av barn under 15 år, melder Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170202 Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll ved Brustadbua på E 39 og på Revheim ved Sunde sykehjem mellom klokken 08.15 og 14.45 torsdag.
BT170202 Granskingsarbeidet etter ulykken er omfattende og komplisert, opplyser Statens havarikommisjon for transport.
AA170202 | Trolig ikke 110 km/t på ny motorvei til Orkanger ¶ Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorvei mellom Klett og Orkanger.
AA170202 I forprosjektet skal Statens vegvesen vurdere hvordan man skal få på plass en firefelts motorveg.
AA170202 En eventuell firefeltsveg på strekningen mellom Klett og Thamshavn er omtalt i flere rapporter fra Statens vegvesen, blant annet i Riksvegutredningen som kom i 2015.
AA170202 Dette på grunn av trafikkmengde og på grunn av sikkerheten i tunnelene, sier Kjetil Strand som er strategisjef i Statens vegvesen region Midt.
AA170202 Denne uken starter nemlig Statens vegvesen et såkalt forprosjekt med tanke på utvidelse til fire felts motorveg på strekningen.
AA170202 - Kan ende opp med 90 : Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorveg mellom Klett og Orkanger.
AA170202 Granskingsarbeidet etter ulykken er omfattende og komplisert, opplyser Statens havarikommisjon for transport.
SA170201 Raymond Helland, som er byggeleder i Statens vegvesen, beklager at arbeidet har tatt lengre tid enn ventet.
SA170201 Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding tirsdag kveld.
DB170201 Aslak Skancke, fagsjef ved sekretariatet til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, forklarer at FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er en veiledning til hvordan selskaper bør opptre i for eksempel konfliktområder.
DB170201 - Vi forholder oss til de retningslinjene som er satt for statens pensjonsfond utland.
DA170201 Siden én av tre løfteaksler var hevet, kunne den maksimale vekten kun være 11.500 kg, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170201 Foto : Statens vegvesen ¶
BT170201 - En del trafikanter må legge om rutinene sine når innkjøringen til Kong Oscarsgate blir stengt mandag, sier byggeleder Andreas Nordstrønen i Statens vegvesen.
BT170201 Fase 3 fra Domkirkeplassen til Nygaten begynner etter Sykkel-VM, sa byggeleder Andreas Nordstrønen i Statens vegvesen til Bergens Tidende i september i fjor.
BT170201 Der skal vi legge 200 kvadratmeter med brostein, sier byggeleder i Statens vegvesen, Ståle Jakobsen.
DN170131 ¶ Norges Bank vil selge valuta tilsvarende 1000 millioner kroner hver dag i forbindelse med avsetningen til Statens pensjonsfond i februar 2017, ifølge en melding fra Norges Bank tirsdag.
BT170131 7 ved Leiro bom tirsdag formiddag FOTO : Webkamera Statens vegvesen ¶
AP170131 Den høytstående medarbeideren sa at administrasjonen fortsatt vil ønske velkommen nye mennesker « som virkelig tror på amerikanske verdier som vi alle holder høyt », men at den er den føderale statens rett til å ekskludere dem som « ikke ville være i stand til å være lojal mot vår tolerante levemåte ».
AP170131 Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, mener debatten om digitalt grenseforsvar vil domineres av de som " ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom statens sikkerhet og personvern ".
AP170131 Torsdag opplyste kommunalsjef Bjørn Meling i lokal utvikling at kommunen nå hadde bedt Statens vegvesen om å godkjenne nye skilt.
SA170130 Jærens nye hovedvei får fire felt bare på en strekning på 2,1 kilometer, dersom Statens vegvesen sin anbefaling blir fulgt.
SA170130 Flere politikere hadde etter møtet et inntrykk av at Statens vegvesen vil ta dette inn i det videre arbeidet.
SA170130 Det skal vi selvsagt se på, men vi har konkludert tidligere med at det ikke vil få stor effekt for trafikken, sier Bjørn Åmdal, prosjektleder i Statens vegvesen.
SA170130 - Når Statens vegvesen utreder et så stort veiprosjekt, burde de sett på hele strekningen ned til Brøytvegen, sier Brigt Åge Høyland ( Sp ).
SA170130 - Forleng strekket med fire felt, var rådet som ble gitt da Statens vegvesen orienterte om planprogrammet i lokal utvikling i Time.
DB170130 Grunnloven § 100 : « Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale ».
DB170130 Det store spørsmålet er om reformen vil gi mer jernbane for statens penger og bedre forhold for de reisende.
BT170130 Politiadvokaten forteller at Statens vegvesens ulykkeskommisjon er koblet inn.
BT170130 Lasten var ikke sikret godt nok, og hengeren har også blitt ombygd uten å være fremstilt for ny godkjenning, forklarte Svein Ove Salt, inspektør hos Statens vegvesen, til NRK.
BT170130 Men kommunene lener seg også tungt på statens bostøtteordning.
BT170130 Uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren, heter det i pressemeldingen fra departementet.
BT170130 RADIOMERKET : Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret.
BT170130 Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret.
BT170130 Merkelig nok har vi fått beskjed om at det bare er Statens vegvesen som kan fremme krav til Bergen kommune ved revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan.
BT170130 I stor grad konsentrerer Statens vegvesen og våre politiske organer seg om sikkerhet og fremkommelighet for biler, inkludert store og tunge lastebiler og vogntog.
BT170130 Bergen kommune reviderer nå sin trafikksikkerhetsplan, der representanter for kommunen, fylkeskommunen, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar.
BT170130 Merkelig nok har vi fått beskjed om at det bare er Statens vegvesen som kan fremme krav til Bergen kommune ved revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan.
BT170130 I stor grad konsentrerer Statens vegvesen og våre politiske organer seg om sikkerhet og fremkommelighet for biler, inkludert store og tunge lastebiler og vogntog.
BT170130 Bergen kommune reviderer nå sin trafikksikkerhetsplan, der representanter for kommunen, fylkeskommunen, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar.
AP170130 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. | 18 Frp-politikere kan bli ekskludert i dramatisk kveldsmøte ¶
AP170130 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
AP170130 - Det er gitt ulike tolkninger i media, men så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
FV170129 Politiet og Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å ta det med ro.
FV170129 Det har kommet en god del snø, og folk må kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Tove Sunde ved Statens vegvesen.
FV170129 Bilberging er på vei, men personbiler kan passere, sier trafikkoperatør Anniken Island ved Statens vegvesen.
BT170129 FOTO : Webkamera, Statens vegvesen ¶
BT170129 Vi hadde i september i fjor møte med Statens vegvesen der krysset på Nesttun var ett av temaene.
BT170129 Trafikklys-ansvarlig Karlsen i Statens vegvesen sier at man mottar en del påstander om at to parter har fått grønt på samme tid.
BT170129 Han sier at Statens vegvesen årlig mottar henvendelser fra trafikanter som mener at de er blitt utsatt for feil i lyskryss.
BT170129 - Rent teknisk skal det ikke være mulig - at både bilen og Bybanen får grønt lys samtidig, sier Trond Atle Karlsen, som er ansvarlig for trafikklys i Statens vegvesen.
AP170129 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
AP170129 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
FV170128 Og hele 1,38 milliarder kroner endte som opp « vanlige penger » i budsjettene til Justisdepartementet, Statens Vegvesen noe hos Jernbaneverket.
DB170128 I tillegg vil nok mange av oss være på den sikre siden, og så putter vi oppi mer enn vi trenger, sier forskningsleder Ingun Grimstad Klepp Statens institutt for forbruksforskning tidligere uttalt.
FV170127 | Studenter forsøkte å jukse seg til over 20 millioner kroner i støtte ¶ Statens lånekasse har i en storkontroll avdekket at 1600 studenter har fått 24 millioner kroner i utdanningsstipend som de ikke hadde krav på.
FV170127 Statens Lånekasse har avdekket at 1600 studenter har jukset til seg millioner av kroner de ikke har krav på.
DN170127 Nå har vi dem også her hjemme, sier Ute Wolff Sönksen, spesiallege i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Institut, til Danmarks Radio.
DN170127 Nå har vi dem også her hjemme, sier Ute Wolff Sönksen, spesiallege i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Institut, til Danmarks Radio.
DB170127 Hvis ikke kravet blir betalt ved forfallsfrist for varsel om inkasso vil kravet overføres Statens innkrevingssentral og det vil påløpe et rettsgebyr på 1.049 kroner.
DB170127 Betaler du heller ikke purringen inkludert tilleggsavgiften, vil kravet overføres til Statens innkrevingssentral etter rundt tre måneder.
DB170127 Partiene har ulike konkrete forslag, men til sammen utgjør de et godt grunnlag for en diskusjon om hva som må gjøres når det gjelder statens forhold til religion.
DB170127 Der heter det at statens verdigrunnlag « forblir vår kristne og humanistiske arv » og at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.
DB170127 Statens hovedoppgave må være å garantere og verne om trosfriheten, ikke opptre som hovedsponsor og skjult makthaver i en utvalgt trosretning.
DA170127 Disse sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, opplyser Arnfinn Stangeland i Statens vegvesen.
DA170127 Det ble også skrevet ut fem gebyr for ymse overtredelser under Statens vegvesens kontroll på E 39 fredag.
BT170127 STATENS VEGVESEN ¶ Statens vegvesen klippet skiltene av 41 biler under en storkontroll på Juvikflaten på Askøy utenfor Bergen torsdag.
BT170127 Lars Harald Drange i Statens vegvesen sier at de fleste sa de hadde glemt det.
BT170127 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
BT170127 STATENS VEGVESEN ¶
BT170127 - Statens vegvesen ( @VegvesenVest ) January 27, 2017 ¶
AP170127 De to billedkunstnerne gikk sammen på Statens Kunstakademi på 1980-tallet, hadde atelierfellesskap og har fulgt hverandre i tykt og tynt.
AP170127 De to billedkunstnerne gikk sammen på Statens Kunstakademi på 1980-tallet, hadde atelierfellesskap og har fulgt hverandre i tykt og tynt.
DN170126 Flere ferjesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.
DB170126 Flere ferjesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.
AP170126 Flere fergesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.
DN170125 Nå bistår Statens vegvesen Agder politidistrikt med kjøretøytekniske undersøkelser i forbindelse med politietterforskningen.
DN170125 Et familiemedlem av siktede er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen er siktet for grov korrupsjon.
DN170125 En konkurs hos en bruktbilforhandler i Grimstad, har avdekket at Statens vegvesen må kontrollere en rekke biler som mistenkes å være trafikkfarlige.
DN170125 Dersom bilen anses å være trafikkfarlig vil Statens vegvesen gi bilen bruksforbud inntil skaden er forsvarlig reparert.
DN170125 - Vi frykter at et stort antall kjøretøy er trafikkfarlige, sier Jon Molnes, leder for krimenheten i Statens vegvesen, til Fædrelandsvennen, og opplyser at det er avdekket mangelfulle reparasjoner på flere biler allerede.
DN170125 » heter det i en melding fra Statens vegvesen onsdag.
DN170125 Statens vegvesen vil i den tekniske kontrollen sjekke om bilen er en tidligere skadet bil og om reparasjonen er gjort forskriftsmessig og i tråd med bilfabrikantens spesifikasjoner.
DB170125 Ved 17-tiden onsdag melder Statens vegvesen at E6 Sennalandet er stengt på grunn av uvær.
DB170125 Foto : Statens vegvesen webkamera / NTB scanpix ¶
DB170125 SK