DA171029 Vareide medgir at effektiviseringskravet på 0,7 prosent i Stavanger ligger høyere enn statens krav på 0,5 prosent, men peker på at Stavanger med en skatteinngang på 130 prosent av landsgjennomsnittet har marginer å gå på.
VG171021 Ifølge den siste kartleggingen til Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) har 12,4 prosent av lærere i grunnskolen oppgitt at de i siste arbeidsår har vært utsatt for vold eller trusler om vold.
VG171021 PROSJEKT : Statens vegvesen tester ut et system hvor de kan bestemme når hybridbilen din får lov til å kjøre på bensin.
VG171021 Myndighetene, i dette tilfellet Statens vegvesen, plotter inn et område i Nasjonal vegdatabank ( NVDB ) hvor man bare kan kjøre elektrisk.
VG171021 - I nullutslippssoner kan dermed hybridbiler oppføre seg som elbiler og de vil da kunne få de samme fordelene som elbiler om man skulle ønske det, sier Ane Dalsnes Storsæter, prosjektleder i Statens vegvesen.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen OPPGITT : Per Arne Blindheim i Statens vegvesen er lei av folk som kjører inn i stengte tunneler.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen Nå har Statens vegvesen fått nok.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen Like etterpå tikket det inn en ny melding om at to biler hadde fulgt etter, forteller Per Arne Blindheim i Statens vegvesen.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XPmMx/-Det-er-veldig-skremmende-for-dem-som-jobber-i-tunnelen BOM : Per Arne Blindheim i Statens vegvesen forteller at folk ikke bryr seg om bommene.
BT171021https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EddyK/Gaddafis-leketoy-kan-bli-verdens-forste-hydrogenyacht Fergerevolusjon ¶ Statens vegvesen utlyste i juli en utviklingskontrakt der rederier og teknologimiljøer utfordres til å lage en delvis hydrogendrevet ferge.
BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/vEWMj/Ferge-heller-enn-bro For å oppgradere veien fra Andåskrysset til Masfjordnes, til « utbedringstandard », har Statens vegvesen lagt til grunn et samlet investeringsbehov på om lag 700 - 900 millioner.
AA171021 Klokken 7.41 melder Statens vegvesen at E6 er åpnet for trafikk igjen.
VG171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171020 Dale går hardt ut mot Statens vegvesens oppfordring torsdag til bøndene om å la traktorer stå eller bli fraktet på lastebiler.
VG171020 Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, mener bønder og bilister må tåle køer.
VG171020 Statens vegvesen mener bøndene må vurdere om det er nødvendig å kjøre om de er redde.
DB171020 Sentralbanklovutvalget foreslo at oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ), skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler - Selv om elbilene skulle betalt engangsavgifter som de andre bilene i 2016, ville det bare økt statens inntekter med drøyt 2 milliarder kroner, sier Kvalø.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler - Elbilene er ikke hovedårsaken til at statens inntekter fra bilavgifter har sunket kraftig.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LpK/Dale-Utopi-a-frakte-traktorer-pa-lastebiler Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LpK/Dale-Utopi-a-frakte-traktorer-pa-lastebiler Dale går hardt ut mot Statens vegvesens oppfordring torsdag til bøndene om å la traktorer stå eller bli fraktet på lastebiler.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LpK/Dale-Utopi-a-frakte-traktorer-pa-lastebiler Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, mener bønder og bilister må tåle køer.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LpK/Dale-Utopi-a-frakte-traktorer-pa-lastebiler Statens vegvesen mener bøndene må vurdere om det er nødvendig å kjøre om de er redde.
AA171020 Klokken 8.38 meldte Statens vegvesen at E6 er åpnet igjen etter bilbergingen.
AA171020 Klokken 6.55 meldte Statens vegvesen at nordgående E6 var stengt på stedet.
AA171020 I følge Statens vegvesen skal hendelsen ha skjedd i nordgående retning.
AA171020 ¶ Jan Ivar Moen i Statens vegvesen sier de ofte ser at bilister ønsker å slite ut sommerdekkene sine før de skifter til vinterdekk.
AA171020 Også i Sør-Trøndelag vil Statens vegvesen i tiden fremover ha ekstra fokus på dekk og lys i sine kontroller.
AA171020 Det vil Statens vegvesen til livs.
AA171020 - Vi opplever at det er et problem at folk vil slite ut sommerdekkene sine før de bytter, og det er potensielt veldig farlig, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA171020 - Vi kommer til å ha flere kontroller fremover, og da med spesielt fokus på lys og dekk, sier Steinar Vist, inspektør ved Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171020 Liker seg ikke på veiene ¶ Statens vegvesen mener bøndene må vurdere om det er nødvendig å kjøre om de er redde.
AA171020 Dale går hardt ut mot Statens vegvesens oppfordring torsdag til bøndene om å la traktorer stå eller bli fraktet på lastebiler.
AA171020 Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, mener bønder og bilister må tåle køer. | - Heller ikke IS ville ha ham ¶
AA171020 Statens vegvesen er redd for at rådmannens nye forslag, som politikerne skal ta stilling til senere denne måneden, kan føre til at bruprosjektet over Nidelva igjen forsinkes.
VG171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
SA171019 Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
DN171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DN171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
DN171019 Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
DN171019 Det norske oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland, er medeiere i alle de fire selskapene som nå svartelistes av Sampension.
DB171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DB171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
DB171019 Hvert år dør 10-20 fotgjengere i trafikken, og 40 prosent av ulykkene skjer ved kryssing av gangfelt, viser tall fra Statens vegvesen.
DB171019 ] gjelder fortsatt », men truer ifølge den spanske avisa med å stemme formelt om uavhengighet i parlamentet « dersom statens regjering vedvarer med å hindre dialog og fortsetter undertrykkelsen ».
DB171019 KJEMPER : Alexander Flottorp kjemper for å få statens aksept for å jobbe som psykolog i Norge.
DB171019 Hun hevder at verken det tidligere Statens Autorisasjonskontor eller Helsedirektoratet har gitt forhåndsgodkjenning av bestemte utdanninger.
DB171019 GODKJENNING : Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, hevder at verken det tidligere Statens Autorisasjonskontor eller Helsedirektoratet har gitt forhåndsgodkjenning av bestemte utdanninger.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
DA171019 Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
DA171019 Retningsvalget de neste årene vil stå mellom de som evner å utvikle nye politiske løsninger som sikrer velferden, og de som tviholder på at folk skal betale mer fordi politikerne ikke klarer å løse statens oppgaver på en bedre måte.
DA171019 Statens vegvesen har hittil basert forslaget til løsning på å lede ferjetrafikken til Blinken, knytte den sammen med Jeløy-trafikken og lede den til innfartsveien/E6 i tunnel derfra.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
DA171019 Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer | Vegvesenet vil gi entreprenører karakterer ¶ Statens vegvesens nye « karakterbok » skal rangere entreprenørselskapenes jobber og brukes ved tildeling av nye oppdrag.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer KARAKTERER : Statens vegvesens nye « karakterbok » skal rangere entreprenørselskapenes jobber og brukes ved tildeling av nye oppdrag.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer 40 - 50 milliarder ¶ Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/nkROm/Oljefondet-investerer-i-israelske-banker-som-blir-svartelistet-av-dansk-pensjonsfond Det norske oljefondet, Statens pensjonsfond utland, er medeiere i alle de fire selskapene som nå svartelistes av Sampension.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer | Veivesenet vil gi entreprenører karakterer ¶ Statens vegvesens nye « karakterbok » skal rangere entreprenørselskapenes jobber og brukes ved tildeling av nye oppdrag.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesens nye « karakterbok » skal brukes ved tildeling av nye oppdrag.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer 40 - 50 milliarder ¶ Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/ar10a/Veivesenet-ber-bonder-frakte-traktoren-pa-lastebil Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/ar10a/Veivesenet-ber-bonder-frakte-traktoren-pa-lastebil Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/ar10a/Veivesenet-ber-bonder-frakte-traktoren-pa-lastebil Bønder bør vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer | Vegvesenet vil gi entreprenører karakterer ¶ Statens vegvesens nye « karakterbok » skal rangere entreprenørselskapenes jobber og brukes ved tildeling av nye oppdrag.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesens nye « karakterbok » skal rangere entreprenørselskapenes jobber og brukes ved tildeling av nye oppdrag.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer Statens vegvesen tildeler omkring 500 kontrakter hvert år til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.
AA171019 Under en kontroll onsdag ettermiddag stoppet Statens vegvesen en bil med tilhenger som fraktet en gravemaskin.
AA171019 Foto : Statens Vegvesen ¶
AA171019 - Det var gjort et forsøk på sikring bak på gravemaskinen, men det var ikke godt nok, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA171019 Hun oppfordrer folk til å bruke Statens vegvesens kanaler for trafikkinformasjon.
AA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171019 Men hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.
AA171019 Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre traktor på veiene, mener Statens vegvesen.
NL171018 Statens byggebesparelse på 1,5-2 milliarder pga Tindtunnelen er en god grunn til å droppe bompenger på E8.
NL171018 Statens byggebesparelse på 1,5-2 milliarder pga Tindtunnelen er en god grunn til å droppe bompenger på E8, skriver styret for Tindtunnelen.
DN171018 | Vegvesenet gir entreprenører karakterer ¶ Statens vegvesen skal lage « karakterbok » som systematiserer kvaliteten på entreprenørselskapenes tidligere jobber.
DN171018 Vi undres også over at Statens vegvesen skal bruke ressurser på å utforme et karaktersystem.
DN171018 Når Statens vegvesen sier de skal gi oss karakterer for å sikre hms og seriøsitet er jo det allerede ivaretatt i kontraktene slik de ligger i dag, sier Brodtkorb.
DN171018 Hun er i prinsippet positiv til alt som kan bidra til at seriøse entreprenører velges, men er kritiske til det signal Statens vegvesen sender entreprenører med en « karakterbok ».
DN171018 En gigant ¶ Statens vegvesen er en gigant for entreprenørmarkedet - etaten tildeler årlig rundt 500 kontrakter på anlegg og drift til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.
DN171018 - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
DB171018 I en tid hvor Regjeringen utformer en asylpolitikk som tøyer statens menneskerettslige handlingsrom, er vi avhengige av at en organisasjon som NOAS kan fortsette sitt arbeid med å sikre rettshjelp til asylsøkere.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Seksuell trakassering på arbeidsplassen er en økende tendens ifølge forsker Cecilie Aagestad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - For statens veiselskap Nye Veier ser det bra ut.
NL171017 Spesielt ikke når Statens pensjonsfond eller Oljefondet som hun er øverste leder for, er en av investorene i Dakota Access Pipeline som ytterligere fortrenger urfolket i Nord-Dakota og forurenser deres drikkevann.
NL171017 Spesielt ikke når Statens pensjonsfond eller Oljefondet som hun er øverste leder for, er en av investorene i Dakota Access Pipeline som ytterligere fortrenger urfolket i Nord-Dakota og forurenser deres drikkevann, skriver Marie Kvernmo.
NL171017 Det vil ikke Helse-Norge ha råd til i en tid der statens inntekter faller.
NL171017 I tillegg skulle kommunenes egenandel av kostnadene for institusjonsoppholdet økes og statens andel tilsvarende reduseres.
DB171017 Hun bestrider dermed uttalelsene til jurist Lars Swanstrøm, som i en årrekke satt i ledelsen av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.
DB171017 I et opprop krever rundt 50 CAK-venner at statens driftsstøtte skal fortsette.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/v44Gp/Terrorhovedstaden-ble-knust-Na-skal-IS-medlemmene-straffes Rett bak dem følger det fire kvinner ikledd de tradisjonelle heldekkende svarte kjortlene som kvinnene har måttet bruke i Den islamske statens ( IS ) « hovedstad ».
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet - Det virker nesten som at høringsprosessen ikke har hatt noen funksjon, både Oslo kommune og Riksantikvaren, statens egen faginstans, er blitt overkjørt, sier hun.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) opplever i underkant av fem prosent av yrkesaktive i Norge at de blir seksuelt trakassert på arbeidsplassen én gang eller mer i måneden.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Regnet i 2018-kroner har statens avgiftsinntekter fra biler sunket fra 70 milliarder kroner i 2007 til et anslag på drøyt 44 milliarder kroner for neste år.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar På få år har avgiftspolitikken endret den norske bilparken og senket statens inntekter fra bilavgiftene med store beløp.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Mange år med endringer i avgifter og bilpark tærer hardt på statens inntekter.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Her har statens inntekter sunket fra 34 milliarder kroner i 2007 til 17,4 milliarder kroner neste år, regnet i 2018-kroner.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Dermed synker både utslippene og statens inntekter.
AA171017 Det er Statens vegvesen som skal inngå kontrakt om bygging av brua på fylkesvei 17.
AA171017 Statens oppgave er å legge godt til rette for dette.
VG171016 Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe er på ulykkesstedet og foretar undersøkelser.
DB171016 - Hvis begrunnelsen er pasientsikkerhet, som om ikke det skulle bety noe i Ungarn, må Helsedirektoratet kunne framlegge statistikk som viser at Budapest-psykologene i større grad enn norskutdannete psykologer er innklaget til Statens Helsetilsyn, sier Lars Swanstrøm.
DB171016 ( Dagbladet ) : Lars Swanstrøm har bakgrunn som assisterende direktør i Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell i 2001-2012.
DB171016 Disse skiltene skaper trøbbel for Statens vegvesen ¶
DB171016 Det er fint å se at ambisiøse mål i NTP ( Nasjonal transportplan ) gir resultater, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til Dagbladet.
DB171016 Bilene tåler mer om de kolliderer og har kjørestøttesystemer som blant annet bremser automatisk, dersom biler foran stopper, sier Ranes i Statens vegvesen. 300 barn og unge skadd ¶
DB171016 For all del, jeg setter stor pris på ethvert tiltak som kan begrense statens utgifter, men det bør være en prinsipiell tilnærming til det.
DA171016 Samtidig gjorde både politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe rutinemessige undersøkelser på stedet.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/wMk04/Trafikkulykke-i-Nakkagjelstunnelen Politiets krimteknikere og ulykkesgruppen i Statens vegvesen gjennomfører mandag kveld sine undersøkelser på stedet.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/83L0w/Flere-skadde-etter-frontkollisjon-i-Nakkagjelstunnelen Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe foretar rutinemessige undersøkelser på stedet.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/45k0R/Debattant-Sextrakassering-blir-sett-pa-som-bagateller-ogsa-i-Norge Totalt 4,7 prosent, 123.000, av yrkesaktive kvinner i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller mer i måneden, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ).
AA171016 Vi har folk på vei for å rydde stedet, opplyste Runar Kvalshaug, som er operatør ved vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen klokken 05.14.
AA171016 Utekontrollgruppa til Statens vegvesen holdt en kontroll i Malvik og Sandmoen mandag morgen.
AA171016 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA171016 - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) 16. oktober 2017 ¶ | 27-åring nekter straffskyld for bajonett-drapet på Ler ¶ 27-åringen som er tiltalt for å ha drept kameraten Råger Holte ( 38 ) med over 100 bajonettstikk, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
AA171016 Samtidig gjorde både politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe rutinemessige undersøkelser på stedet.
VG171015 Berlant sier til lokalavisen The Sacramento Bee at dette er den dødligste rekken av branner i statens historie, og avisen skriver kilder i brannvesenet sier de forventer å finne flere døde kropper i dagene som kommer.
DA171015 Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen, sammen med Kolumbus-direktør Odd Aksland for to uker siden.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A6O35/Tvilsom-losning-for-det-nye-regjeringskvartalet--Thomas-Thiis-Evensen Nei, fordi det synes å ha gått en rett linje fra statens bakværelse til vinnerbordet.
AA171015 Søndag kom Statens vegvesen med en gladmelding til bilister i Bergen : Lyderhorntunnelen åpnes for trafikk.
AA171015 Nyheten fra Statens vegvesen natt til søndag var at tunnelen er åpnet igjen, og at den nå vil forbli åpen, skriver Bergens Tidende.
AA171015 Etter å ha undersøkt de resterende viftene i tunnelen, besluttet Statens vegvesen å stenge tunnelen uten forvarsel natt til fredag, for å umiddelbart starte arbeidet med å skifte ut alle viftene i tunnelen.
DB171014 Neste år blir nesten 14 prosent av statens utgifter finansiert av inntekter fra oljefondet.
DB171014 Regionssjef ved forsvarets bygningskontor Nord, Håkon Tano, sier de har politianmeldt saken fordi de mener eiendommen er statens .
AA171014 Etter å ha undersøkt de resterende viftene i tunnelen besluttet Statens vegvesen å stenge tunnelen uten forvarsel natt til fredag, for å umiddelbart starte arbeidet med å skifte ut alle viftene i tunnelen.
VG171013 Vi har vært i gang med rehabilitering, men dette er et gammelt tunnelanlegg, svarer Grethe Vikane i Statens Vegvesen.
VG171013 Foto :, Statens vegvesens trafikk-kamera ¶
VG171013 Foto :, Statens vegvesen ¶
VG171013 Dette medførte at vi måtte ta grep om situasjonen, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens Vegvesen Hordaland til VG.
VG171013 Statens vegvesens trafikk-kamera tok dette bildet like før klokken 09.00 - hvor det ser ut som om en bilist er i ferd med å snu.
NL171013 I et Norge der statens inntekter kommer til å gå ned, mens utgiftene øker, må alle bidra til fellesskapet.
NL171013 Statens inntekter går ned, men utgiftene går opp.
NL171013 Foto : Ola Solvang ¶ Statens Vegvesen har lagt fram sitt handlingsprogram for riksvegnettet 2018 - 2023.
DB171013 Etter hendelsen forsikret Statens vegvesen om at det var trygt å ferdes i norske tunneler, men etter en sjekk torsdag kveld har de besluttet å stenge tunnelen grunnet « prekært vedlikeholdsarbeid », skriver NRK.
DB171013 Nå ser vi at å svekke statens inntekter med 25 milliarder kroner har sin pris.
DB171013 Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) utfordret Statens vegvesen og Nye Veier AS til å komme med løsninger som kunne gjøre ferdigstillingen av veistrekningen noe billigere.
DB171013 - Jeg spurte prosjektleder i Statens vegvesen seinest i dag.
DA171013 - Statens fremste oppgave er å sikre tryggheten til folk, lød det fra Frølich i valgkampen.
DA171013 - Det kan også nevnes at statens bevilgninger til kollektivtransport i fylkene kuttes, sier Thor Due, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.
AA171013 Nordstad opplyser at de kommer til å be Statens vegvesen om å dekke til skiltet.
AA171013 Det er mange som tror at de bor i et radonfritt område, men i bunn og grunn er hele Norge et radonutsatt område, og forhøyede radonnivåer kan du finne nær sagt hvor som helst, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern til NRK.
AA171013 Statens strålevern ber dem gjøre det.
AA171013 ( ©NTB ) ¶ | Statens strålevern ber folk måle radon hjemme ¶
AA171013 Etter hendelsen forsikret Statens vegvesen om at det var trygt å ferdes i norske tunneler, men etter en sjekk torsdag kveld har de besluttet å stenge tunnelen grunnet « prekært vedlikeholdsarbeid », skriver NRK.
AA171013 | Økte bevilgninger gir milliarddryss til utbygging, vedlikehold og « smarte » veier ¶ Statens vegvesen vil de neste årene bruke rundt 200 milliarder kroner på utbygging, vedlikehold og intelligente transportsystemer.
AA171013 I tillegg vil omkring 280 kilometer riksvei få midtoppmerking, og midtrekkverk etableres på om lag 61 kilometer to- og trefeltsvei, opplyser Statens vegvesen.
AA171013 - Dette er et viktig dokument om hvordan Nasjonal transportplan følges opp på riksveiene de neste årene, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.
VG171012 Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.
NL171012 Arkivfoto : Torgrim Rath Olsen ¶ Statens vegvesen går nå ut og innbyr til navnekonkurranse på den planlagte tunnelen mellom Breivika og Giæverbukta.
DN171012 Det vil øke statens inntekter med en halv milliard kroner.
DN171012 Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.
DB171012 Rovviltkontakt Mats Haneborg Finne i Statens naturoppsyn sier til avisa at det er opp til politikerne å bestemme om slik foring blir lovregulert.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett.
DB171012 * Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår.
DB171012 ( Dagbladet ) : Én av ti norske kvinner oppgir at de har opplevd ydmykende oppførsel og blitt skjelt ut på jobben den siste måneden, ifølge en rapport om arbeidsmiljø i EU og Norge som Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) legger fram i dag, skriver Dagsavisen.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Regjeringen hever den lave momssatsen - statens inntekter øker med halv milliard kroner ¶
DB171012 Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner.
DB171012 - Statens virksomhet er så omfattende at man har en liknende risikospredning som forsikringsselskapene.
DA171012 Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten ( SDØE ).
DA171012 - Det gjøres veldig mye godt arbeid for å bekjempe skolevold og uro både i Oslo kommune og fra statens og politiets side.
DA171012 Svenske Statens Järnvägar, tyske Arriva, Britiske Go-Ahead, franske Keolis og Mass Transit Railway ( MTR ) fra Hongkong.
DA171012 Det viser en rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU som Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) legger fram i dag.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Kontrasten mellom veksten i statens økonomi og økonomien til folk flest blir skarpere.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Her ser hun på den underliggende veksten i skatteinntekter, veksten i statens utgifter og veksten i penger fra Oljefondet, gitt mange forutsetninger : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Statens finanser er bunnsolide og utgiftene høye.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dxybz/Kort-forklart-Hvor-far-staten-pengene-sine-fra Kort forklart : Hvor får staten pengene sine fra ? Statens inntekter og utgifter forklart på 2 minutter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dxybz/Kort-forklart-Hvor-far-staten-pengene-sine-fra Hvor kommer statens penger fra - og hva går de til ?
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 | Dette er statens inntekter og utgifter i 2018 ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Skatter, moms og penger fra Oljefondet er statens viktigste inntekter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Resten av utgiftene i statens mangfoldige budsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Moms ¶ Statens viktigste inntektskilde.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Er en stor sekkepost som blant annet inneholder renter på lån staten har gitt og aksjeutbytte fra statens eierandeler i næringslivet på fatlandet, for eksempel i Statkraft, Hydro og DNB.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 De omfatter skatter og avgifter fra oljeselskapene, utbytte fra Statoil og overskuddet i statens direkte eierandeler i olje- og gassfeltene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Statens utgifter til oljevirksomhet ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Prisvekst på statens anskaffelser av varer og tjenester, for eksempel utstyr til sykehus og innkjøp av veibygging fra entreprenører.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Ikke på skryteliste : Statens rene pengeoverføringer til personer og næringsliv i Norge.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Gir en oversikt over statens utgifter og inntekter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Vinnerne får beholde inntektene fra virksomheten, samtidig som statens kjøp av jernbanetjenester vil ligge i bunn.
AA171012 Regjeringen foreslår at forvaltingen av statens eiendommer, som ble kjøpt i 1980 etter kobberverket på Røros, blir overført til Statsbygg.
AA171012 For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, skal Kreativt Norge også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
AA171012 Pengene kommer fra skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ) og utbytte fra Statoil. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Statens nettoinntekt anslås i statsbudsjettet til drøyt 183 milliarder kroner i 2018.
AA171012 Svenske Statens Järnvägar, tyske Arriva, Britiske Go-Ahead, franske Keolis og Mass Transit Railway ( MTR ) fra Hongkong.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
AA171012 Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.
AA171012 Syklister er kjørende, men er visst ifølge Statens vegvesen av og til forventet å forholde seg til lysregulering for gående.
AA171012 Ifølge Statens vegvesen, som var ansvarlig for utformingen av krysset, er det meningen at syklister skal følge lysreguleringen for gående her.
DN171011 Det har ført til at statens inntekter er kraftig redusert på grunn av avgiftsfordelene på disse bilene. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171011 Værforhold og trafikkmeldinger fra Statens vegvesen : ¶
DB171011 Foto : Statens vegvesen ¶
DB171011 Kritikken er drepende, spesielt i lys av at Statens strålevern har hatt skjerpet tilsyn med instituttet på grunn av dårlig sikkerhet, uttaler han i en artikkel på Bellonas nettsted.
DB171011 - Det er alarmerende at både Statens strålevern og IAEA har påpekt en rekke av disse punktene tidligere.
DB171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en e-post til NTB.
DB171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en e-post til NTB.
DB171011 Mens statens finanser i mange år har vært preget av overskudd og et oljefond som nå er fylt opp med 8000 milliarder kroner, har norske kommuner finansiert sine investeringer med stadig mer gjeld.
DB171011 « Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale », heter det i Grunnlovens §100 og det såkalte infrastrukturkravet.
DB171011 Allmennkringkasteren NRK er statens viktigste virkemiddel for å oppfylle dette kravet i Grunnloven.
DA171011 Det har ført til at en betydelig reduksjon i statens inntekter grunnet avgiftsfordelene på disse bilene.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 Høyre/Frp-regjeringen har redusert statens bidrag i Groruddalssatsingen med 100 millioner kroner så langt.
DA171011 Det har ført til at statens inntekter er kraftig redusert på grunn av avgiftsfordelene på disse bilene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/agng4/5000-studenter-far-ekstrastipend-fordi-de-ikke-er-friske-nok-til-a-jobbe-ved-siden-av-Antallet-oker-sterkt Det er en kraftig økning fra året i forveien, viser tall Aftenposten har innhentet fra Statens lånekasse for utdanning.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Samtidig etterlyser hun mer penger fra regjeringen for å forsterke områdeinnsatsen i Oslo sørøst og viser til at statens bidrag de siste årene er blitt kuttet fra 130 til 33 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ykE3a/Pengefesten-er-over-Det-er-pa-tide-a-bli-kvitt-politisk-latskap--Mathilde-Tybring-Gjedde Retningsvalget de neste årene vil stå mellom de som evner å utvikle nye politiske løsninger som trygger velferden for mange år fremover, og de som tviholder på at folk skal betale mer fordi politikerne ikke klarer å løse statens oppgaver på en bedre måte.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ykE3a/Pengefesten-er-over-Det-er-pa-tide-a-bli-kvitt-politisk-latskap--Mathilde-Tybring-Gjedde Kort forklart : Hvor får staten pengene sine fra ? Statens inntekter og utgifter forklart på 2 minutter.
AA171011 Erik Jørgen Jølsgard, seksjonssjef i Statens vegvesen, er enig i Lykkes kritikk.
AA171011 Vi skal få fjernet dette med en gang, sier Karl Terje Hanssen som er senioringeniør i Statens vegvesen.
AA171011 Kritikken er drepende, spesielt i lys av at Statens strålevern har hatt skjerpet tilsyn med instituttet på grunn av dårlig sikkerhet, uttaler han i en artikkel på Bellonas nettsted.
AA171011 - Det er alarmerende at både Statens strålevern og IAEA har påpekt en rekke av disse punktene tidligere.
AA171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en epost til NTB.
AA171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en epost til NTB.
DA171010 - De avgiftene vi ser som aktuelle, er statens inntekter fra CO2-avgiften, vel 400 millioner kroner i året, og den delen av flypassasjeravgiften som er knyttet til innenriks flyvninger, cirka 1,1- 1,2 milliarder kroner i året, opplyser Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.
DA171010 Handlingsregelen for Oljefondet, som formelt heter Statens Pensjonsfond Utland ( SPU, ) tilsier at en sum tilsvarende 3 prosent av fondskapitalen kan brukes til å dekke underskudd på statsbudsjettet.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/w7g5o/Tirsdag-blir-hostferien-til-vinterferie--men-bare-til-i-morgen Statens Vegvesen ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- Vi er i dialog med Statens vegvesen for å utbedre krysset.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- - Det er stadig vekk rot med regelverket, og vi ser innimellom at Statens vegvesen og politiet sliter med å tolke regelverket.
AA171010 Vi er i dialog med Statens vegvesen for å utbedre krysset.
AA171010 - Det er stadig vekk rot med regelverket, og vi ser innimellom at Statens vegvesen og politiet sliter med å tolke regelverket.
AA171010 Flyttes ¶ Statens vegvesen jobber også med en reguleringsplan som vil innebære at Brattørbrua flyttes sidelengs mot Verftsbrua, og gjøres om til en ren gang- og sykkelbru.
AA171010 Brua har de siste ukene vært stengt for all ferdsel på grunn av rehabilitering, men nå er gangbanen igjen åpen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
AA171010 oktober, men ifølge avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen har jobben vært mer komplisert enn de så for seg på forhånd.
AA171010 Ifølge trafikkoperatør i Statens vegvesen Gry Solli har snøen begynt å komme på fjellovergangene i Sør-Norge.
AA171010 Statens vegvesen tvitrer om kraftig vind og snø i Telemark og Indre Agder.
VG171009 SIKKERHET : - Statens viktigste oppgave er å ivareta sikkerheten til sine innbyggere.
VG171009 Statens viktigste oppgave er å ivareta sikkerheten til sine innbyggere.
NL171009 « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå » ¶
NL171009 Videre får Statens vegvesen finansiert store deler av utgiftene til sams vegadministrasjon over statsbudsjettet, slik at det for disse oppgavene ikke skilles mellom fylkeskommunale- og statlig oppgaver i regnskapet.
NL171009 Tillitsvalgte i Forbundet for Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen ( FLT ) har fokusert på å unngå oppsplitting og fragmentering av en presset vegfaglig kompetanse, både da produksjonsavdelingen i Statens vegvesen ble omdannet til Mesta A/S på begynnelsen av 2000-tallet, under Forvaltningsreformen før 2010 ( da fylkeskommunene overtok større deler av vegnettet ) og ved etablering av Nye Veier A/S.
NL171009 Tillitsvalgte i Forbundet for Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen ( FLT ) har fokusert på å unngå oppsplitting og fragmentering av en presset vegfaglig kompetanse, både da produksjonsavdelingen i Statens vegvesen ble omdannet til Mesta A/S på begynnelsen av 2000-tallet, under Forvaltningsreformen før 2010 ( da fylkeskommunene overtok større deler av ve
NL171009 Slik som Statens vegvesen har organisert sin virksomhet er det ingen faste organisatoriske enheter som bare utfører fylkeskommunale oppgaver.
NL171009 Slik kan vi ramse opp steder Statens vegvesen er lokalisert i landet for å ha vegfaglig kompetanse nært kontraktsområdene.
NL171009 Fakta om organisering av Statens vegvesen : ¶ Statens vegvesen er organisert med ett Vegdirektorat samt 5 regioner som er organisert med en vegavdeling i hvert fylke i tillegg til fagavdelinger på regionvegkontoret.
NL171009 Fakta om organisering av Statens vegvesen : ¶
NL171009 Dersom en ser på fylkene Troms og Finnmark som er foreslått som ett nytt fylke har Statens vegvesen kontorer og vegfaglig personell i Kirkenes, Vadsø, Lakselv, Hammerfest, Alta, Storslett, Nordkjosbotn, Tromsø, Finnsnes, Setermoen og Harstad.
NL171009 Alle de 7400 tilsatte i Statens vegvesen vil bli berørt på en eller annen måte ved etablering av de nye regionene.
NL171009 juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
NL171009 januar 2020 og fra samme dato skal fylkene overta nevnte oppgaver fra Statens vegvesen, dvs : oppgavene føres ut av det statlig ansvarsområdet til mange nye rettssubjekt ( fylkeskommunene ).
NL171009 Statens vegvesen ( Vegdirektoratet og regionene ) utgjør med andre ord en samlet kompetansepool for den enkelte fylkeskommune.
NL171009 Kan samme saksbehandler forklare det som skjer på Svalbard, dit 52.000 turister reiser med FLY hvert år for å kjøre snøscooter på statens grunn i et av verdens mest sårbare naturområder ?
NL171009 Både politiet og Statens naturoppsyn er utelukkende positive, da det nesten ikke er observert scooterspor utenfor løypene.
DB171009 De ble oppdaget under en inspeksjon nå etter flommen, sier prosjektleder Karsten Utsogn i Statens vegvesen til avisa.
DA171009 Kornsiloen ble i første omgang leid av statens Kornforretning som beredskapslager for matkorn.
AA171009 Mandag startet Statens vegvesen arbeidet med å få satt opp to midlertidige bruer.
AA171009 Han la til at statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten har falt, og vil fortsette å falle.
AA171009 De ble oppdaget under en inspeksjon nå etter flommen, sier prosjektleder Karsten Utsogn i Statens vegvesen til avisa.
AA171009 Det viser « Nasjonalt sykkelregnskap 2016 », som Statens vegvesen presenterte sist uke.
VG171008 ) eller fra grupper av barn som ønsker en rettslig prøving av statens handlinger sett opp mot konvensjonen.
DB171008 Her ble han gravlagt på Statens æreslund, ikke langt unna Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/A6zxM/Fler-enn-340-eiendommer-var-isolert-etter-at-flom-odela-vei Kommunen har blitt informert av Statens vegvesen om at det trolig vil bli etablert midlertige bruer på stedet i løpet av mandagen.
AA171008 Kommunen har blitt informert av Statens vegvesen om at det trolig vil bli etablert midlertige bruer på stedet i løpet av mandagen.
AA171008 Deler av autovernet henger i lufta, sa Morten Eitran, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen ved 9-tiden.
AA171008 | Det er fortsatt glatt og kaldt på fjellovergangene ¶ Statens vegvesens entreprenører har natt til søndag jobbet hardt med å skrape og salte glatte veier i Trøndelag.
AA171008 Foto : Statens vegvesens webkamera ¶
AA171007 Sjekk forholdene der du skal kjøre på Statens vegvesens trafikkinformasjonsside 175.no.
AA171007 Foto : Statens vegvesen webkamera - 175.no ¶
AA171007 Bilder fra Statens vegvesens webkamera viser at det natt til lørdag har falt snø både på fylkesvei 72 ved Innsmoen i Verdal, fylkesvei 705 på Langsvola i Tydal og på E6 over Dovre.
AA171007 | Advarer mot glatte veier ¶ Statens vegvesen sender ut mannskaper for å salte glatte veier i Trøndelag.
AA171007 Slik ser det ut på E6 ved Oppdal lørdag kveld, ifølge Statens vegvesens webkamera.
AA171007 Foto : Statens vegvesen ¶
DN171006 Næringsminister Monica Mæland ( H ) forklarer hvorfor staten ikke vil delta i emisjonen : ¶ - Statens eierskap i SAS er rent forretningsmessig, og regjeringen mener det ikke foreligger spesielle grunner til at staten skal være langsiktig eier.
DA171006 Stor takk til trafikantene som har vært tålmodige, sier prosjektleder Truls Kolnes i Statens vegvesen.
DA171006 Det er skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
DA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet.
DA171006 Ved å ikke delta i en eventuell emisjon, vil statens eierandel i SAS reduseres fra dagens 11,5 prosent.
AA171006 Foto : Statens vegvesen ( Skjermdump fra animasjonsvideo av den nye veien ), og Martin Andersen ( bildet av Vatnan ) ¶
AA171006 - Når Statens vegvesen åpner den nye motorveien mellom Tiller og Melhus, er vi bekymret for at dagens køproblematikk vil forflytte seg til Kvål sentrum, hvor det i dag er lysregulering.
AA171006 Kjøring i de nye snøscooterløypene har fungert godt i Åsnes kommune i Hedmark, men Statens naturoppsyn har ikke evaluert ordningen i resten av landet.
AA171006 Statens naturoppsyn ( SNO ) presiserer imidlertid at de ikke har evaluert ordningen i hele landet, kun i Åsnes kommune i Hedmark.
AA171006 ( ©NTB ) ¶ | Statens naturoppsyn har ikke evaluert de nye snøscooterløypene ¶
AA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet.
VG171005 Statens vegvesen har regnet ut at det vil koste 12,4 milliarder kroner å rassikre fylkesveiene i de tre vestlandsfylkene.
DN171005 Foto : Marit Hommedal / NTB scanpix ¶ Statens vegvesen og sykkel-VM må dele skylden for dette, sier arrangementssjef Helge Stormoen til Bergens Tidende.
DN171005 Statens vegvesen bekrefter overfor avisen at de endelige skiltplanene kom 14. august, kort tid før VM begynte 16. september, men mener arrangøren likevel hadde gode utkast å forholde seg til.
DB171005 Statens vegvesen og sykkel-VM må dele skylden for dette, sier arrangementssjef Helge Stormoen til Bergens Tidende.
DB171005 Statens vegvesen bekrefter overfor avisen at de endelige skiltplanene kom 14. august, kort tid før VM begynte 16. september, men mener arrangøren likevel hadde gode utkast å forholde seg til.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen - I all hovedsak følger den retningslinjene for statens pensjonsfond utland, svarer Astrup.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling Det er Statens vegvesen som presenterer regnskapet, basert på egne årsrapporter, nasjonale reisevaneundersøkelser og Statistisk sentralbyrå.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Haukeland universitetssjukehus får kraftig kritikk av Statens helsetilsyn etter at 6 år gamle Djabrail Suleiman døde som følge av feilmedisinering.
VG171004 I rapporten står det videre : ¶ Statens helsetilsyn har i brev av dags dato orientert lege i om at vi vurderer å gi en advarsel for brudd på helsepersonelloven § 4.
VG171004 I en foreløpig rapport peker Statens helsetilsyn på flere kritikkverdige forhold.
VG171004 I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶
NL171004 Det har ikke skjedd noe som helst fra statens side - ikke en eneste oppgave er flyttet fra staten til regionene !
NL171004 Helt tilslutt i denne omgang vil vi understreke at vi ser for oss at arbeidet med en Trygg og Forsvarlig Oppvekst for nasjonens barn styres faglig og strømlinjet fra Staten, og med statens penger alene.
DB171004 Haukeland Universitetssykehus varslet selv Statens helsetilsyn like etter hendelsen, og hendelsen ble rutinemessing meldt til politiet.
DB171004 ( Dagbladet ) : Statens helsetilsyn har kommet med sin foreløpige rapport etter at seks år gamle Djabrail døde av feilmedisinering, melder NRK og VG. 22. august satte en lege en sprøyte med cellegift i hjernen til seksåringen, som skulle gis intravenøst.
DA171004 To sjåfører fikk skriftlig advarsel og en fikk muntlig advarsel, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
DA171004 Foto : Statens vegvesen ¶
DA171004 Det var under Statens vegvesens trafikkontroll på E 39 ved Krossmoen at det gikk skeis for tivolivogntoget.
DA171004 Fosse, som siden 2011 har bodd i statens æresbolig, Grotten, har versert i spekulasjonene foran litteraturprisen i mange år.
DA171004 Fosse, som siden 2011 har bodd i statens æresbolig, Grotten, har versert i spekulasjonene foran litteraturprisen i mange år.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶
AA171004 Haukeland universitetssjukehus får kraftig kritikk av Statens helsetilsyn etter at 6 år gamle Djabrail Suleiman døde som følge av feilmedisinering.
AA171004 Etter Grunnloven er det Stortingets oppgave « å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter ».
VG171003 DIREKTØR : Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.
VG171003 Ifølge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen var det tirsdag kveld 11 stengte veier i Aust-Agder på grunn av oversvømmelser.
DB171003 Til sammenligning har Statens pensjonfond utland rundt én billion dollar under forvaltning, og er verdens største.
DA171003 Foto : Statens vegvesen ¶
DA171003 En planteskole hadde tatt med seg for mange trær på kjøreturen sin forbi Statens vegvsens kontrollstasjon ved E 39 på Sokn.
DA171003 - En hel del trær ble stående igjen på kontrollplassen, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA171003 Ifølge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen var det tirsdag kveld 11 stengte veier i Aust-Agder på grunn av oversvømmelser.
AA171003 oktober, men arbeidet har vært mer komplisert enn hva vi og entreprenøren så for oss, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.
AA171003 Ifølge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen var det tirsdag kveld 11 stengte veier i Aust-Agder på grunn av oversvømmelser.
AA171003 Ifølge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen var det tirsdag kveld 11 stengte veier i Aust-Agder på grunn av oversvømmelser.
VG171002 Stengte veier og rasfare ¶ Statens vegvesen har lagt ut en oversikt over veier som er stengt i Vest-Agder og Aust-Agder etter at værproblemene de siste dagene har ført til en rekke skader og ulykker, men listen er neppe komplett.
VG171002 Der er det flere forbindelsesveier som også er stengt og det lønner seg å ta Europaveien, opplyser Hans Petter Medalen, trafikkoperatør ved Statens vegvesens trafikksentral på Sørlandet til VG.
VG171002 Statens avgjørelse om å kutte i statsstøtten til organisasjonen skal også ha bidratt til at Nortura landet på sitt standpunkt, ifølge avisa.
DN171002 Mandag var omtrent 50 veier stengt på grunn av oversvømmelse, de fleste i Vest-Agder, ifølge Statens vegvesen.
DB171002 Men om jeg hadde blitt statsminister, ville jeg gjort en endring, slik at alt jeg hadde, var i tråd med retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland.
DB171002 Ifølge Statens vegvesen vil flere bilister merke de økte bomprisene fra flere bomstasjoner i mars i 2019.
DB171002 Den nye økningen er det første trinnet i statens inngrep om å øke bomprisene.
DA171002 Vi vil gjøre en ny vurdering først torsdag om ikke værmeldingene bedrer seg, sier geolog Agnes Haga i Statens vegvesen til avisen, like etter befaringen i området.
DA171002 I 1970 ble det innført kontrollert skyting av dyr i kommunens skoger, godkjent av Statens Viltundersøkelse i 1974.
DA171002 Av Hanad Ali ¶ Statens vegvesen har lagt ut en oversikt over veier som er stengt i Vest-Agder og Aust-Agder etter at værproblemene de siste dagene har ført til en rekke skader og ulykker, men listen er neppe komplett.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Når det gjaldt plasseringen av foreldrearven, sa Støre at han hadde planlagt å sette den i fond som fulgte regelverket til statens pensjonsfond utland ( oljefondet ) når han ble statsminister.
AA171002 Foto : Statens vegvesen ¶
AA171002 Det er en milepæl for oss i prosjektet og en milepæl for folk som bor i området, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen ¶
AA171002 Rundt 70 veier var stengt på Sørlandet mandag ettermiddag, men mandag kveld var antallet redusert til i overkant av 50, mens flere strekninger var delvis åpen med redusert hastighet, ifølge Statens vegvesen.
VG171001 Da er på en måte den sentrale regjeringen forpliktet til å sette inn ordensmakten - dette handler jo om å beskytte statens grenser.
DN171001 - Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han og føyde til at den spanske staten har med sine handlinger mistet langt mer enn katalanerne.
DB171001 Catalonias regionale regjering skriver på Twitter at 337 personer er såret i det den kaller den spanske statens politivold.
DB171001 Han har overspilt bruken av Statens voldsmakt i et forsøk på fysisk å hindre Catalonias folkeavstemning om uavhengighet, uansett om denne etter Grunnloven er ulovlig.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen - Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han og føyde til at den spanske staten har med sine handlinger mistet langt mer enn katalanerne.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere - Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han og føyde til at den spanske staten har med sine handlinger mistet langt mer enn katalanerne.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere - Det er en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet og Norges Bank i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/2ElB4/Se-video-fra-sammenstotene-mellom-politi-og-demonstranter-i-Barcelona Catalonias regionale regjering skriver på Twitter at 337 personer er såret i det den kaller den spanske statens politivold.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Ifølge tall fra Statens vegvesen ble antall alvorlige fotgjengerulykker i Oslo halvert fra 2015 til - 16.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo - Jeg håper og tror at det ikke er tilfeldige utslag, men et resultat av arbeidet vi har gjort, sier seksjonsleder Kaisa Froyn i Statens vegvesen, veiavdeling Oslo.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo - Gangfelt gir falsk trygghet, sier Kaisa Froyn i Statens vegvesen.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Statens vegvesen mener sammenhengende sykkelveier og sykkelfelt viktig for å bedre sikkerheten for syklister.
VG170929 * Statens helsetilsyn la til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag, var ikke målsettingen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål ( forskningsprosjekt 1 ) og metode ( forskningsprosjekt 2 ) til å kunne avklare det de skulle bi
VG170929 I mandatet til granskingsleder Katharina Rise var det avgrenset mot tilsynssaken som ble reist, med astmaforskning på norske toppidrettsutøvere som tema, fordi den på det tidspunktet fortsatt var til behandling hos Statens helsetilsyn.
VG170929 Da fremstår det nærmest lettere arrogant av Skiforbundet å bare avfeie dette, med å vise til hva et utvalg kom frem til om behandlingen, over et halvt år før Statens Helsetilsyns tilsynsrapport.
VG170929 * Statens helsetilsyn la til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag, var ikke målsettingen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål ( forskningsprosjekt 1 ) og metode ( forskningsprosjekt 2 ) til å kunne avklare det de skulle bi
NL170929 Det har skjedd i erkjennelsen av at statens eierskap til all usolgt grunn var basert på en misforståelse " som i sin tid knappest lot seg unnskylde ", slik det ble uttalt av Samerettsutvalget i 1993 ¶
NL170929 Av oppslaget i Ságat fremkommer det at sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren ønsket å drøfte " prinsipielle spørsmål knyttet til hvordan FeFo i tvistesaker velger å fremstille samisk historie og bruk, og FeFos rolle vis-á-vis statens tidligere disposisjoner av ressursene ".
DN170929 Arbeidstagerorganisasjonene Safe, Lederne og DSO mener dessuten at det må opprettes et uavhengig granskingsorgan for petroleumsvirksomheten, etter modell av Statens havarikommisjon for transport.
DA170929 Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen, sammen med Kolumbus-direktør Odd Aksland.
DA170929 Vi bedrer nå framkommeligheten for kollektivtrafikken, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen.
DA170929 | Betalte 9.000 kroner for « BACON » ¶ Statens vegvesen har fått over 16.000 søknader om personlige bilskilter.
DA170929 Pågangen har vært stor, og Statens vegvesen hadde fått inn 16 787 søknader fordelt på 9 987 unike søkere i begynnelsen av uka.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Mann gikk på togtak og fikk strøm i seg : - Det luktet svidd ¶ Statens havarikommisjon for transport ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Statens havarikommisjon for transport refser Sporveien Oslo etter ulykken, som skjedde 10. oktober i fjor.
AA170929 ¶ Faggruppeleder i Statens vegvesen, Tonje Moberg, ønsker ikke å kommentere P9IIS-skiltet.
AA170929 Trønderne har vært kreative med sine skiltnavn, etter at Statens vegvesen lanserte muligheten i juni i år.
AA170929 Kilde : Statens vegvesen ¶
AA170929 Hun legger til at skilteiere som har fått en uheldig kombinasjon også kan kontakte Statens vegvesen og søke om å få endret dette.
AA170929 Faggruppeleder Tonje Moberg i Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å kommentere vurderingen av skiltet P9IIS, som altså passerte filteret for støtende ord og uttrykk.
AA170929 Det gjorde ikke Statens vegvesen ¶
AA170929 Det er de sistnevnte som nå er offentliggjort av Statens vegvesen.
AA170929 Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen sier at samtlige skilt gjennomgår både en automatisk og manuell kontroll.
AA170929 Statens vegvesen har gått igjennom 17 000 søknader om personlige bilskilt.
AA170929 ¶ Faggruppeleder i Statens vegvesen, Tonje Moberg, ønsker ikke å kommentere P9IIS-skiltet.
AA170929 Trønderne har vært kreative med sine skiltnavn, etter at Statens vegvesen lanserte muligheten i juni i år.
AA170929 Kilde : Statens vegvesen ¶
AA170929 Hun legger til at skilteiere som har fått en uheldig kombinasjon også kan kontakte Statens vegvesen og søke om å få endret dette.
AA170929 Faggruppeleder Tonje Moberg i Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å kommentere vurderingen av skiltet P911S, som altså passerte filteret for støtende ord og uttrykk.
AA170929 Det gjorde ikke Statens vegvesen ¶
AA170929 Det er de sistnevnte som nå er offentliggjort av Statens vegvesen.
AA170929 Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen sier at samtlige skilt gjennomgår både en automatisk og manuell kontroll.
AA170929 Statens vegvesen har gått igjennom 17 000 søknader om personlige bilskilt.
VG170928 Kilder : NAF, Statens Vegvesen, Lovdata ¶
NL170928 Torbjørn Naimak er regionvegsjef i Statens vegvesen og leder for ekspertgruppa som la fram den første Felles Barents Transportplan ¶
NL170928 I Kirkenes planlegger Statens vegvesen helt ny havn, sammen med Kystverket, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune.
NL170928 I Statens vegvesen vet vi at det tar tid å bygge bruer.
NL170928 Foto : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
NL170928 Statens vegvesen har som jobb å holde vegene åpne.
NL170928 Statens vegvesen er gjerne med på å bygge flere bruer !
NL170928 Et fartøy på størrelse med dagens eldste fartøy MS « Lofoten », vil være tilstrekkelig til å oppfylle Statens krav til antall passasjer, køyer og lastekapasitet oppgitt i anbudet.
DN170928 | Hurtigruten vurderer å droppe statens anbud ¶
DN170928 Rederiet Hurtigruten AS vurderer å droppe statens anbud for ruten mellom Bergen og Kirkenes og heller seile langs kysten uten avtale med staten. det er usikkert om Hurtigruten AS vil søke på anbudet for ruten mellom Bergen og Kirkenes.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4xGV/Na-skal-det-ga-raskere-a-kjore-buss-pa-E18-ut-av-Oslo Det nye kollektivfeltet er ett av mange tiltak som skal bidra til dette, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4xGV/Na-skal-det-ga-raskere-a-kjore-buss-pa-E18-ut-av-Oslo - Bussene stamper i dag i samme kø som bilene på denne strekningen, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen.
AA170928 Det har snart gått ett år siden Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterte til internasjonal arkitektkonkurranse for Kjøpmannsgata.
AA170928 Politiet venter nå på rapporten fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen.
AA170928 ¶ Foto : Statens vegvesen ¶
AA170928 Semitrailer ble avskiltet med en gang da Statens vegvesen oppdaget feil på festet til akslingen.
AA170928 Hvis dette skjer i stor fart kan tilhengeren i verste fall komme ut av kurs og dra med seg andre kjøretøy, sier inspektør Steinar Vist i Statens vegvesen.
AA170928 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170928 Da Statens vegvesen undersøkte tilhengeren oppdaget de at noe var galt.
AA170928 Kulturdepartementet foreslår at tilskuddssatsene i framtiden blir regulert i takt med statens bevilgninger til Den norske kirke - uavhengig av medlemsutviklingen i kirken.
AA170928 Politiet venter nå på rapporten fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶
AA170928 ( Kilder : NAF, Statens vegvesen, Trygg Trafikk ) ¶
VG170927 Helsetilsynet slår i sin ferske konklusjon fast at Norges idrettshøgskole ( NIH ) har brutt den såkalte helseforskningsloven : « Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at det er gjennomført forskning uten nødvendig tillatelse fra REK », heter det i vedtaket.
VG170927 NOK EN NESESTYVER : Rapporten fra Statens helsetilsyn er enda en dårlig nyhet for norsk langrennssport.
VG170927 Her er følgende punkter verdt å understreke : ¶ * 1 Statens helsetilsyn ser « svært alvorlig » på at prosjektet ble gjennomført uten forhåndsgodkjenning. * 1 Forskningsprosjektet var ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet til å kunne avklare det prosjektet skulle bidra til å avklare. * 1 Friske utøvere ble utsatt for risiko uten å sikre at man v
VG170927 Fordi tilsynssaken fortsatt var under behandling hos Statens helsetilsyn, ble det avgrenset mot dette temaet i det internasjonale granskingsutvalgets arbeid, som ble lagt frem i februar.
VG170927 Der og da var skandalen et faktum, arbeidet ble trukket tilbake, og nå underbygger Statens helsetilsyns metodiske gjennomgang hvor skandaløs saken faktisk er.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/VWx8l/Under-streken På grunn av tunnelarbeider og kø på E6 gjennom Follo har Statens vegvesen skiltet omkjøringsvei fra Sarpsborg til Lillestrøm via Fetsund.
AA170927 Hele 3050 kjøretøy ble kontrollert ved hjelp av automatisk skiltgjenkjenning-scanneren ( ANPR ) til Statens vegvesen under onsdagens stortstilte kontroll. - 38 av kjøretøyene var begjært avregistrert, og det handler hovedsakelig om manglende EU-kontroll, ikke betalt årsavgift for 2017 og forsikring som ikke er betalt, forklarer inspekt
AA170927 Foto : statens vegvesen ¶
AA170927 Flere sjåfører måtte sette igjen bilen sin ved Hellbrua etter en kontroll i regi Statens vegvesen.
AA170927 - 38 av kjøretøyene var begjært avregistrert, og det handler hovedsakelig om manglende EU-kontroll, ikke betalt årsavgift for 2017 og forsikring som ikke er betalt, forklarer inspektør Steinar Vist ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.
VG170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶ « Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ( REK ), jf. helseforskningsloven § 9.
DN170926 I Statens vegvesens oversikt over de 1720 skiltene som foreløpig er godkjent og betalt finner vi mange bilmodellbetegnelser som 911GT2, ETYPE, 635CSI og JAGXK8.
DN170926 Hvis søknaden går gjennom selvbetjeningsløsningen er det en manuell saksbehandling før søknaden blir innvilget eller avslått, sier Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen i en pressemelding.
DN170926 Etter at Statens vegvesen åpnet for personlige bilskilt i sommer, har det kommet inn 16.787 søknader.
DN170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
DB170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶ « Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ( REK ), jf. helseforskningsloven § 9.
DA170926 Mandag hadde kontrollørene fra Statens vegvesen fokus på blant annet dekk og dokumenter.
DA170926 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wbjw/Oslo-kommune-apner-for-ny-dieselavgift Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AA170926 | Skal svare på hvordan Byåstunnelen kan bli ¶ Statens vegvesen skal finne ut av hva en fremtidig tunnel mellom Byåsen og Sluppen kan koste og hvordan den kan se ut.
AA170926 Vi vil nå se nærmere på hva tunnelen vil koste, hvordan den kan bli seende ut, og hvilke virkninger en tunnel vil ha for biltrafikk og kollektivtrafikk, sier Kjetil Strand som er strategisjef i Statens vegvesen region midt.
AA170926 Når Statens vegvesens oppsummering er klar, vil den bli lagt frem til ny behandling i Miljøpakken.
AA170926 Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK.
AA170926 Olavs hospital får refs av Statens helsetilsyn for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp.
VG170925 Det er et politisk spørsmål hvilke tiltak man ønsker å bruke for å redusere utslippene fra lette dieselbiler, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet som er gjort sammen med Statens vegvesen.
NL170925 Det er planlagte inngrep satt på statens premisser som fullstendig overkjører samenes rettigheter på land- og vannområder.
DN170925 Kreftforeningen er Statens partshjelp i saken.
DB170925 Kreftforeningen er Statens partshjelp i saken.
DB170925 En trafikketterforsker fra politistasjonen i Tromsø arbeidet søndag kveld sammen med en person fra ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen på ulykkesstedet 8 kilometer nord for Hatteng skriver Nordlys.
DB170925 Tradisjonen er at statens tjenere, embetsmenn og andre, er bunn hederlige, og holder privat fra offentlig.
DB170925 Gjennom åra har det tidvis vært så som så med statens kontroll med sine embets- og tjenestemenn.
DB170925 Espeli, som har skrevet Riksrevisjonens historie, har vist at det i lange perioder har stått dårlig til med hederligheten i det norske embetsverket og i statens institusjoner.
DB170925 Den største skandalen ble avdekket i 1817 da direktøren for Riksbanken, datidas sentralbank, David Thrane, tok en sum fra bankens kasse som tilsvarte sju prosent av statens årlige utgifter.
DB170925 - Dette er Kurdistans 1948, sier kurdere til den israelske avisa The Jerusalem Post, med henvisning til den jødiske statens fødsel.
DA170925 Statens Kornlager overtok siloen i 1934 og fikk oppført en ny silo.
DA170925 Statens Kornforretning overtok siloen i 1934 og fikk bygd en ny.
DA170925 Kreftforeningen er Statens partshjelp i saken.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-som-vil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--Lars-Kolbeinstveit Kort forklart : Hvor får staten pengene sine fra ? Statens inntekter og utgifter forklart på 2 minutter.
AA170925 Sist uke gjennomførte Statens vegvesen kontroller på bussene i Midt-Norge for å sjekke om passasjerene brukte belte. 1200 ble kontrollert ¶
AA170925 Kontrollene ble gjennomført på ekspressbusser der det er tilgjengelige setebelter på hvert sete i bussen og ingen ståplasser, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170925 - Passasjerene er mindre flinke til å feste på seg beltet når bussen kjører i lave hastigheter, og vi kan bare oppfordre alle busspassasjerer til å feste på seg beltet med en gang de setter seg på bussen, sier Annette Henden i Statens vegvesen region Midt.
AA170925 Statens vegvesen har hatt faste kampanjer om våren og høsten, og gjennomfører kontroller hele året.
AA170925 En trafikketterforsker fra politistasjonen i Tromsø arbeidet søndag kveld sammen med en person fra ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen på ulykkesstedet 8 kilometer nord for Hatteng skriver Nordlys.
VG170924 Augensen forteller at politiets etterforskere og trafikkulykkegruppen til Statens vegvesen jobber med å finne ut av hva som forårsaket ulykken.
DB170924 Hun er statens trygge favn for innbyggerne - om det måtte vare.
DB170924 Oljeprisfallet har gitt en dramatisk reduksjon i statens oljeinntekter og dermed illustrert at oljenæringen ikke trenger å være en like sikker vei til velferd i framtida som i tiårene vi har bak oss.
NL170922 Selskapene som flyr på vegne av Statens Luftambulansetjeneste, utenlandske selskap som frakter Nordlysturistene inn og ut av landsdelen, operatører som flyr losene ut til båtene som eksporterer den verdifulle fisken vil være storforbrukere av forskningen og utdanningsmiljøene ved UIT.
AA170922 ¶ Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen mener de som har utført hærverket har satt eget og andres liv i fare.
AA170922 | Hærverk på sikringsgjerder som sperrer Brattørbrua ¶ Statens vegvesen setter nå inn fast vakthold ved brua om nettene.
AA170922 De som har gjort dette setter ikke bare sitt eget, men også andres liv i fare, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.
AA170922 Ifølge advokat Thesen venter de på en foreløpig rapport fra Statens helsetilsyn innen kort tid. ( ©NTB ) ¶
AA170922 Skal du på jakt, plukke bær eller bare ferdes i skog og fjell ? Statens naturoppsyn vil ha tak i bjørnebæsjen du finner langs stien.
AA170922 I disse dager oppfordrer Rovdata folk om å plukke opp eventuell bjørneavføring man skulle ramle over, og overlevere den til Statens naturoppsyn ( SNO ).
AA170922 | Statens Naturoppsyn vil ha bjørnebæsj ¶
DN170921 Inntil 5,4 millioner aksjer blir kjøpt i det åpne markedet, mens resten stammer fra Statens eierandel.
DA170921 Språkunnskapene til sjåføren forsvant når han ble konfrontert med forholdene, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170921 Kjøretøyet er tatt i forvaring av Statens vegvesen.
DA170921 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170921 Et vogntog prøvde å kjøre forbi da Statens vegvesen hadde kontroll på E 39 ved Krossmoen onsdag kveld.
DA170921 Mesteparten har gått rett inn i Statens pensjonsfond utland ( SPU ).
DA170921 Men det er bare en liten del av statens oljeinntekter som hittil er brukt til å finansiere velferden.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Rentesetting, statens budsjettpolitikk og samordningen av lønnsoppgjørene sikter alt mot å unngå « brå omslag » i begge retninger.
AA170921 Det var Statens vegvesen som kom med forslaget, da de ble klar over historien om munken Trifon av Petsjenga, ( 1495-1583 ), som tunnelen på veistrekningen er oppkalt etter.
VG170920 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170920 Foto : Statens vegvesen webkamera / NTB scanpix ¶
VG170920 - Folk med sommerdekk bør ikke kjøre over fjellet i det hele tatt, skal man over Dovre bør man ha vinterdekk, sier trafikkoperatør hos Statens vegvesen, Svein Grytdal, til Adresseavisa ¶
DB170920 Foto : Statens vegvesen webkamera / NTB scanpix ¶
DA170920 Totalt 98 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen Krossmoen ved E 39 da Statens vegvesen avholdt kontroll mellom klokken 18.00 tirsdag kveld og 03.00 natt til onsdag. 35 kjøretøy ble nærmere kontrollert.
DA170920 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170920 - Tanken var god, men gjennomføringen av transporten var ikke helt etter boka, heter det i Statens vegvesens rapport.
AA170920 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170920 Dette bildet er tatt på E6 ved Grønbakken av et webkamera fra Statens vegvesen.
AA170920 ¶ E6 ved Hjerkinn onsdag morgen Foto : Statens vegvesen ¶
AA170920 ¶ E6 ved Avsjøen onsdag morgen Foto : Statens vegvesen ¶
AA170920 Bilder fra Statens vegvesens trafikkameraer langs E6 over Dovrefjell viser onsdag morgen snø.
AA170920 - Folk med sommerdekk bør ikke kjøre over fjellet i det hele tatt, skal man over Dovre bør man ha vinterdekk, sier Svein Grytdal som er trafikkoperatør hos Statens vegvesen.
AA170920 Statens vegvesen har lagt ut melding om at store kjøretøyer bør bruke kjetting på fjellovergangene.
NL170919 Regjeringen vil nå gå gjennom statens regionale strukturer for å få bedre sammenfall med de nye fylkene.
DB170919 ¶ BARNEHUSET : Når det er mistanke om at barn eller ungdom kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, kommer de gjerne hit, til Statens Barnehus, Oslo.
DB170919 ¶ NORGES GULLGRUVE : Det er nordsjøoljen som ligger til grunn for de svimlende verdiene i Statens pensjonsfond utland.
DB170919 Formålet er å forvalte den norske formuen som kommer direkte fra landets petroleumsvirksomhet, samt å sikre langsiktige hensyn ved statens bruk av oljepengene.
DB170919 Spredning av eierskap kan skje både individuelt ( skattestimulans for aksjekjøp ), gjennom bedrifter og fagbevegelsen ( eierandeler til ansatte istedenfor lønn ) og på samfunnsnivå ( økt bruk av statens pensjonsfond eller andre former for offentlig eie ).
DA170919 Seks sjåfører ble ilagt gebyr under Statens vegvesens kontroll mandag kveld.
DA170919 Seks gebyr på totalt 17.000 kroner ble fasiten etter Statens vegvesens kontroll på E 39.
DA170919 Foto : Statens vegvesen ¶ 165 kjøretøy passerte Statens vegvesens kontrollstasjon Krossmoen på E 39 mandag kveld.
DA170919 Foto : Statens vegvesen ¶ 165 kjøretøy passerte Statens vegvesens kontrollstasjon Krossmoen på E 39 mandag kveld.
DA170919 De måtte også avlastes og omlastes før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170919 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170919 - Nordgående trafikk vil kjøre rett fram på E 39 der veien i dag går i en sving og gjennom rundkjøringen på portalene til Eiganestunnelen, gjennom miljøkulverten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen til RA.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister - Det skyldes blant annet at da kommunen overtok eierskapet for veien fra Statens vegvesen i 2010 var de planlaget sykkelfeltene for smale.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjo1E/I-fjor-ble-Slettasulven-fredet-av-Helgesen-Na-lever-den-farlig-igjen Aftenposten var med da Statens naturoppsyn plasserte halsbånd, utstyrt med sim-kort, på flere av ulvene i Slettåsflokken.
AA170919 - Proporsjonale sikkerhetstiltak, som kun er rettet mot terrorister, blir iverksatt for å sikre statens suverenitet og for å gjenopprette lov og orden, sier han.
AA170919 Årsaken er at vi skal bygge en helt ny veibit på fylkesvei 707, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Svein Soknes.
AA170919 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i rapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
VG170918 | Skal granske førerkort etter korrupsjonsavsløring ¶ Statens vegvesen vil undersøke gyldigheten til alle førerkort utstedt før 1. september 2014, etter korrupsjonssaken ved Arendal trafikkstasjon.
VG170918 Rapporten konkluderer med at Statens vegvesen og de ansatte har tatt for lett på salgsmeldingene.
VG170918 Likevel er Statens vegvesen i gang med å sjekke tidligere utstedte førerkort over hele landet.
VG170918 En ny rapport utredet av Statens vegvesen avslører en rekke svakheter i vegvesenets systemer.
VG170918 Statens vegvesen har konkludert med at mannen i 40-årene har registrert falske og mangelfulle salgsmeldinger, med Olsen Bil som ny eier av biler.
NL170918 Misjonering er en del av vår virksomhet, derfor er vi veldig fornøyde med at Statens pensjonfond utland - altså Oljefondet - har investert 101 milliarder norske kroner i selskaper som jobber beinhardt mot klimareguleringer.
DN170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
DB170918 - Statens vegvesen hadde dårlige interne systemer, og jeg er gjort til syndebukk for at de skal redde sitt eget skinn, sier mannen til Fædrelandsvennen.
DB170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
DB170918 - Statens vegvesen hadde dårlige interne systemer, og jeg er gjort til syndebukk for at de skal redde sitt eget skinn, sier mannen til Fædrelandsvennen.
DB170918 september ble den palestinske ikkevoldsaktivisten Issa Amro arrestert av den palestinske selvstyremyndigheten og siktet for å ha truet « nasjonal enhet » og for « å underminere statens sikkerhet ».
DA170918 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170918 - På grunn av utilstrekkelig sikring av last sjåføren pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170918 | Fire bussjåfører tatt i bilbeltekontroll ¶ Statens vegvesen kontrollerte 1318 kjøretøy ved Brustadbua og i Hinnasvingene.
DA170918 Fire av gebyrene ble utstedt til sjåfører i rutebuss, opplyser Statens vegvesen. Én sjåfør mottok gebyr for ikke å ha medbrakt vognkort under kjøring.
DA170918 Statens vegvesen kontrollerte totalt 1318 kjøretøy ved Brustadbua og i Hinnasvingene.
DA170918 Statens vegvesen kontrollerte totalt 1318 kjøretøy ved Brustadbua og i Hinnasvingene mellom 08:35 og 14:30 i dag.
DA170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XK01x/Alle-norske-forerkort-skal-granskes-etter-korrupsjonsavsloring « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
AA170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
AA170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
AA170918 Les også : Skjønner du hva Dylan synger, Sivert Bjørnstad ? Statens vegvesen og Fylkesmannen har fremmet store og viktige innvendinger mot planen.
AA170918 Blant de seks svært berettigede innsigelsespunktene som Statens vegvesen og Fylkesmannen står samlet om, er viktige bymiljø- og planhensyn som trafikk, trafikksikkerhet, jordvern og plassering av skole.
NL170917 Det er en viktig del av vår samfunnsrolle å drøfte velferdsstatens realøkonomiske utvikling og anvendelsen av statens inntekter.
NL170917 Statens utgifter vil øke raskere enn inntektene, dersom bremsene ikke settes på.
DB170917 Kleiva studerte ved Statens kunstakademi fra 1955 til 1957 og siden den gang har han vært en svært ettertraktet kunstner.
DB170917 I 1963 debuterte han med egen kunst på Statens Kunstutstilling og året etter hadde han den første separatutstillingen på Galleri 27 i Oslo.
DB170917 Før han studerte ved Statens kunstakademi tok han kveldskurs på Bergen Kunst- og Håndverkskole og på Vestlandets kunstakademi.
DA170917 Kleiva var elev ved Statens Kunstakademi i årene 1955 - 1957.
DA170917 Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/p38rR/Under-streken Engebø kommer fra tilsvarende stilling i Statens pensjonskasse, og før det var han 17 år i Aftenposten.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Kleiva var elev ved Statens Kunstakademi i årene 1955 - 1957.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
AA170917 Kleiva var elev ved Statens Kunstakademi i årene 1955 - 1957.
AA170917 Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
DB170916 ¶ EGNE AVHØRSROM : Statens barnehus i Oslo har egne spesialtilpassede avhørsrom.
DB170916 Politiet i Oslo har de siste årene begynt å gjøre en del avhør av mistenkte barn og unge i overgrepssaker på Statens Barnehus i Oslo.
DB170916 Etterforskerne må ha opplæring i høring av barn, det skjer på Statens Barnehus og personer med barnefaglig kompetanse følger med via video.
DB170916 Det er Barnehusets oppgave å forhindre vold og overgrep mot barn, og vi må holde fokus på at de alle er barn og unge som trenger hjelp og oppfølging, sier Astrid Pettersen, leder av Statens Barnehus i Oslo.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen Et mindretall på seks regjeringsmedlemmer mente loven ville innebære en formell diskriminering av statens ikke-jødiske borgere og stemte imot.
VG170915 â -  VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire.
DB170915 Og overgrepene kan volde like stor skade som når de utføres av voksne, sier Astrid Pettersen, leder av Statens barnehus i Oslo.
DB170915 Hvis ikke kan det bli mange nye ofre, sier Vibeke Benum Solem, klinisk barnevernspedagog ved Statens barnehus i Oslo. 18-åringen med den rutete skjorta hadde aldri vært i kontakt med politiet før han ble avslørt.
DB170915 Da kan det bli mange nye ofre, sier Vibeke Benum Solem, klinisk barnevernspedagog ved Statens Barnehus i Oslo.
DB170915 Bare på Statens barnehus i Oslo har de i hittil i år avhørt 30 mindreårige som har vært mistenkt for overgrep.
DB170915 BARNEHUS LEDER : - Det er barnehusenes oppgave å bidra til å forhindre vold og overgrep mot barn, og da kan vi ikke velge bort å avhøre de mistenkte, sier Astrid Pettersen, leder ved Statens Barnehus i Oslo., ¶
DB170915 Avhørsrom : Statens barnehus i Oslo er spesialtilpasset avhør av barn.
DB170915 Statens Kunstutstilling, som utstillingen offisielt heter, er over oss for 130. gang, og i den anledning vil kunstner og kritiker Tommy Olsson rigge seg til for et tête-à-tête med publikum den kommende måneden.
DA170915 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170915 Da kontrolløren fra Statens vegvesen skulle sjekke lasten fikk vedkommende syre på hendene etter lekkasje fra en av tankene.
DA170915 « Høstutstillingen 2017 - Statens 130.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGz3A/Helsetilsynet-ber-politiet-om-a-etterforske-Djabrail-saken Dagen etter feilmedisineringen varslet sykehuset i Bergen Statens helsetilsyn, som har opprettet sak.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGb1A/Statens-vegvesen-varsler-kontroll-av-beltebruk-i-busser | Statens vegvesen varsler kontroll av beltebruk i busser ¶ Statens vegvesen melder om kontroller av beltebruk i busser over hele landet.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGb1A/Statens-vegvesen-varsler-kontroll-av-beltebruk-i-busser Ifølge Statens vegvesen kunne flere overlevd med bedre beltebruk.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGb1A/Statens-vegvesen-varsler-kontroll-av-beltebruk-i-busser Flere av dem som har mistet livet i bussulykker de siste årene hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGb1A/Statens-vegvesen-varsler-kontroll-av-beltebruk-i-busser | Statens vegvesen varsler kontroll av beltebruk i busser ¶
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/QGb1A/Statens-vegvesen-varsler-kontroll-av-beltebruk-i-busser Statens vegvesen varsler kontroller av beltebruk i busser over hele landet.
AA170915 Dagen etter feilmedisineringen varslet sykehuset i Bergen Statens helsetilsyn, som har opprettet sak.
VG170914 Juche er betegnelsen på Nord-Koreas statsideologi, som blander marxisme med en form for ekstrem nasjonalisme som ble lansert av statens grunnlegger Kim Il-sung, bestefaren til dagens leder Kim Jong-un.
DB170914 Haukeland universitetssjukehus varslet Statens helsetilsyn like etter hendelsen, og saken er rutinemessing meldt til politiet.
DA170914 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170914 Dagen etter feilmedisineringen varslet Haukeland Statens helsetilsyn, som har opprettet sak.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/MOr6m/Djabrail-6-dode-etter-feilbehandling Feilbehandlingen ved Haukeland førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sykehus den 28. august.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/MOr6m/Djabrail-6-dode-etter-feilbehandling Feilbehandlingen førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sykehus den 28. august.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/MOr6m/Djabrail-6-dode-etter-feilbehandling Det var Haukeland sjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.
AA170914 | Mann med kniv oppførte seg truende i Statens hus ¶
AA170914 Politiet pågrep torsdag ettermiddag en mann i 30-årene, etter at de fikk melding om at han viftet med en kniv inne på Statens hus.
AA170914 Politiet ankom i 15-tiden Statens hus, etter at mannen var pågrepet.
AA170914 Klokken 14.28 torsdag ettermiddag fikk Trøndelag politidistrikt en oppringning fra resepsjonen i Statens hus i Prinsens gate i Trondheim.
AA170914 - Vi fikk melding om at en mann viftet med kniv inne på Statens hus.
AA170914 - Er det brudd på helsepersonelloven, så må vi vurdere om dette er alvorlig nok til at vi sender saken over til Statens helsetilsyn for vurdering av formell reaksjon.
AA170914 Dagen etter feilmedisineringen varslet sykehuset i Bergen Statens helsetilsyn, som har opprettet sak.
AA170914 Den eldste kjente bjørnen skutt i Finnmark før denne var 21 år gammel, forteller Magne Asheim, regionansvarlig for rovvilt i Statens naturoppsyn i Finnmark.
AA170914 Dagen etter feilmedisineringen varslet Haukeland Statens helsetilsyn, som har opprettet sak.
VG170913 En vridning fra institusjoner til fosterhjem har ført til at statens kjøp av fosterhjemstjenester på få år er doblet.
DB170913 ¶ FORMUE : - Dersom jeg blir statsminister skal jeg sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sa Ap-lederen om fondet VG omtalte i uka før valget.
DB170913 Det viser seg at statens pensjonsfond utland - altså det norske oljefondet - har investert over 101 milliarder norske kroner i selskaper som kåres til de aller verste når det kommer til å jobbe mot klimareguleringer.
DB170913 Det er det samme som de danske pilotene har fått og mindre enn statens satser, sier Lippestad.
DB170913 Politioverbetjenten Bård Dyrdal som risikerte alt han hadde : jobb, venner, status, anseelse og en karrieremessig fremtid fordi han valgte å snakke ut om en grov forbrytelse som i årevis på statens regning har fått vokse seg ut av proporsjoner i landets respektive politidistrikt.
AA170913 ¶ Slik så det ut da Statens vegvesen utførte arbeidene langs fortauene i Byåsveien.
AA170913 | Derfor ser midtrabatten i Byåsveien slik ut ¶ Statens vegvesen ville begrense oppvirvling av støv fra veien.
AA170913 Nå har vi rensket opp slik at dette ikke skal skje, sier byggeleder i Statens vegvesen, Karl Terje Hanssen.
AA170913 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170913 Flere steder har Statens vegvesen lagt ut ny matjord, og sådd nytt gress.
AA170913 Bakgrunnen for den nye sveisen er at Statens vegvesen ville begrense oppvirvling av støv.
AA170913 Veien er nå åpen begge retninger, melder Statens vegvesen klokken 19.25 onsdag.
VG170912 Statens inntekter fra vår viktigste eksportnæring falt.
DN170912 Støre solgte seg ut da det ble kjent at fondet ikke fulgte de samme etiske retningslinjene som Oljefondet, formelt kjent som Statens pensjonsfond utland.
DN170912 Regjeringens egen perspektivmelding som ble lagt frem i vår viser at statens utgifter vil øke raskere enn inntektene det neste tiåret.
DA170912 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170912 42 kjøretøy ble valgt ut for ytterligere kontroll på E39 Sokn kontrollstasjon mandag mellom klokken 12.00 og klokken 19.30, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DB170911 For samtlige politikere fra Moxnes til Jensen, er det på det rene at statens økonomiske handlingsrom fram mot 2060 blir trangere.
DA170911 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170911 Jo, likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten og få folk til å bidra til statens inntekter ved å betale skatt, mener professoren.
DA170911 Høyre : Vil « forvalte Statens pensjonsfond utland i et generasjonsperspektiv » og at « uttak må benyttes til å investere for fremtiden ».
DA170911 Jo, likere inntektsnivå befolkningen har, jo enklere er det å få oppslutning om ideen om velferdsstaten og få folk til å bidra til statens inntekter ved å betale skatt, mener professoren.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Veibygging og lavere bilavgifter under parolen « bilistene skal ikke være statens melkeku ».
AA170911 Mandag kveld klokken 19.15 melder Statens vegvesen om en stor trekloss på E6 i Okstadbakken.
AA170911 Ifølge nettsiden dinside.no har Statens vegvesen til nå godkjent cirka 5000 slike skilt.
AA170911 Statens vegvesen Region øst opplyser at kapasiteten i Nordbytunnelen vil være betydelig redusert og uendret fram til starten av desember.
VG170910 Ettersom Statens Helsetilsyn også undersøker saken, kan de ikke si noe mer om hendelsesforløpet enn det som kommer frem her.
DN170910 Nyheten i DN forrige uke om at et knippe datasenteraktører og kraftselskaper på Vestlandet ønsker statens hjelp til å bygge fiberkabel til 465 millioner kroner over Nordsjøen får ledelsen i Tampnet til å reagere.
DB170910 Skatt Nord, Innovasjon Norge, NAV, Statens Vegvesen og Fiskeridirektoratet har flyttet stillinger ut av Vadsø eller så vurderer de å gjøre det, og Arbeiderpartiet i byen kaller trenden sniksentralisering.
DB170910 Siden 2005 har Statens Vegvesen utført dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Norge.
DB170910 - Folkehelseinstituttet for fakta og statistikk om selvmord og selvmordsforsøk i Norge : www.fhi.no ¶ - Statens Vegvesen, Ulykkesstatistikk 2017 : www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Trafikksikkerhet/Ulykkesdata / ¶
VG170909 Vest-tilhengerne støtter Bane NOR, Statens vegvesen, fylkesmannen, Trygve Slagsvold Vedum og fylkeskommunen samt landbruksdepartementet og samferdselsdepartementet i at vest er best fordi en jernbanestasjon må ligge i bysentrum.
VG170909 Vest-tilhengerne støtter Bane NOR, Statens vegvesen, fylkesmannen, Trygve Slagsvold Vedum og fylkeskommunen samt landbruksdepartementet og samferdselsdepartementet i at vest er best fordi en jernbanestasjon må ligge i bysentrum.
VG170909 - En nasjonal reiseplanlegger skulle ha vært i gang i 2016, det var målet til Statens vegvesen, som opprinnelig begynte med prosjektet.
DB170909 Jeg kan ikke si at det ikke har skjedd før, men vanligvis er det mobilbilder av dårligere kvalitet, sier seniorrådgiver Jan Huseklepp Wilberg ved rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn ( SNO ).
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida Bortimot en tredjedel av statens innbyggere, 5,6 millioner mennesker, ble lørdag oppfordret til å komme seg vekk fra Florida før orkanen når USAs fastland.
AA170909 Det er saktegående kø som først løser seg opp ved Vinterbro, så det blir fort en times forsinkelse, sier trafikkoperatør Trude Lindstad hos Statens vegvesen til NTB.
AA170909 Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen i Akershus anbefaler også bilister å kjøre riksvei 151 fra Son og videre inn på riksvei 120 mot Vinterbro.
VG170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere, og alle statens innbyggere har fått beskjed om å være klar til å evakuere om orkanen blir ille nok.
VG170908 Illustrasjon : STATENS VEGVESEN ¶
DN170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere, og alle statens innbyggere har fått beskjed om å være klar til å evakuere om orkanen blir ille nok.
DB170908 - Det er fullt mulig å bygge opp statens egen kapasitet til å drive barnevern, men det må skje gradvis, sier han.
DB170908 . FORMUE : - Dersom jeg blir statsminister skal jeg sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sier Ap-lederen om hedgefondet som VG omtaler i dag. norsk tipping ¶
DB170908 Men da de rødgrønne styrte nølte man med å gjøre oljeformuen til en « svart gryte » som kunne brukes når statens driftsbudsjett ikke strakk til.
DA170908 - Statens store og svært gledelige bidrag til områdeløftet vil utvilsomt bidra til at utplantingen av bytrær kan skje raskere enn tidligere forventet, sier Jordal.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Statens egne fagfolk bekrefter det samme som våre fagfolk i Oslo kommune, nemlig at planene slik de nå foreligger ikke er i tråd med Norges miljøforpliktelser og regjeringens egen klimapolitikk, sier byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ).
AA170908 Statsministerens kone blir blant annet anklaget for å ha kjøpt møbler for statens penger.
AA170908 Dagens Næringsliv har tidligere omtalt Greaker og Rosendahls kritikk mot statens kalkyler, men ikke tallblemmen som sådan.
AA170908 Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved ferjekaiene, skriver prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen på vegvesen.no.
AA170908 Klargjøring av ferjekaiene for el-ferjer gjør at flere avganger er innstilt, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.
AA170908 Foto : Morten Antonsen ¶ Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i ferjesambandet på fylkesvei 715, Flakk - Rørvik, for el-ferjer.
VG170907 For det andre må statens kapasitet bygges opp.
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Russia Today som er den russiske statens engelske TV-kanal og nettsted, slo fast : « McLaren dropper anklagene om et statsstyrt dopingprogram ».
SA170907 Russia Today som er den russiske statens engelske TV-kanal og nettsted, slo fast : « McLaren dropper anklagene om et statsstyrt dopingprogram ».
DB170907 ¶ FORMUE : - Dersom jeg blir statsminister skal jeg sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sier Ap-lederen om hedgefondet som VG omtaler i dag.
DB170907 Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke etter kravene i Stortingets regelverk, men har sagt at dersom jeg blir statsminister skal sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sier Ap-lederen om hedgefondet som VG omtaler i dag.
DB170907 Et eksempel på en slik mangel på fokus på rus, finner vi i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn i 2013 og 2014 som gjorde det kjent at 8 av 10 av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ( BUP ) ikke spurte om rusmiddelproblemer hos de unge.
DB170907 Systemet er slik lagt opp at den rette balansen mellom statens handlingsfrihet og borgernes konvensjonsbeskyttelse finnes i rettssalen.
DA170907 I 1989 ble hun pågrepet for å ha « truet statens sikkerhet », og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010.
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
DA170907 Mannen som er gjenstand for kritikken er Sps nestleder Ola Borten Moe, og ordningen det siktes til er statens leterefusjonsordning ved leting etter olje og gass.
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
DA170907 Ikke én eneste person døde i trafikkulykker denne sommeren, og da Statens vegvesen på forespørsel fra Dagsavisen Fremtiden tok en titt i arkivene for å finne ut hvor lenge det er siden det har vært en tilsvarende sommer på Buskeruds veier, fant de ingenting.
DA170907 For første gang siden Statens vegvesen begynte å føre statistikk i 1977 har det gått en sommer uten en eneste dødsulykke i Buskerud.
DA170907 Dette er kanskje et av de områdene vi jobber mest intensivt med på alle nivåer, sammen med en rekke andre aktører som har medære for at det går som det går, sier Rolf-Helge Grønås, avdelingsleder i Buskerud for Statens vegvesen.
BT170907https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Russia Today som er den russiske statens engelske TV-kanal og nettsted, slo fast : « McLaren dropper anklagene om et statsstyrt dopingprogram ».
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet - Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en nettartikkel.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Russia Today som er den russiske statens engelske TV-kanal og nettsted, slo fast : « McLaren dropper anklagene om et statsstyrt dopingprogram ».
AA170907 Med en væpnet styrke på over 350 000 personer ( forsvar og politi, skjønt det reelle tallet er betydelig lavere ) går en stor del av statens utgifter med til å bekjempe Taliban og andre væpnede grupper.
AA170907 Inntektene var på det laveste i 2014, og tar seg opp, blant annet som resultat av reformer og bedre kontroll, men utgjør ikke mer enn 33% av statens inntekter ( resten dekkes av bistand og lån ).
AA170907 Statens inntekter i form av skatt og avgifter er beskjedne og består i hovedsak av toll, avgifter på flyvninger, mobiltrafikk, inntekter fra gruveindustri og noe skatt.
AA170907 Statens inntekter fra skatter og avgifter økte i 2015 med 22,4% i forhold til 2014.
AA170907 | Nå stenges Brattørbrua også for fotgjengere ¶ Statens vegvesen jobber med utbedringer på brua.
AA170907 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sa byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen til Adresseavisen i august.
AA170907 Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170907 For meg er det helt grunnleggende at enkeltmennesket skal ha mest mulig frihet, og vi må vekk med statens klamme hånd.
VG170906 - Jeg har sagt veldig tydelig at hvis jeg blir statsminister, så vil jeg sørge for at det er innenfor de rammene som Statens fond har.
VG170906 Foto : LINE VESTNES,, STATENS VEGVESEN ¶
VG170906 Etter statsbesøket har folk fra CCCC vært i Norge og møtt Statens Vegvesen to ganger, ifølge fagbladet Byggindustrien, som omtalte saken tidligere i sommer. 7. august ble kineserne tatt imot av fungerende vegdirektør Jane Bjordal i Oslo.
VG170906 Det var det vi ga kineserne, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen.
DB170906 « Nye Veier » skal bygge ut relativt enkle vegstrekninger, mens Statens vegvesen skal håndtere alt av vei i Norge i byer, under havet og over høyfjellet.
DB170906 Vi ville la Statens vegvesen gjennomføre sammenhengende utbygging av lengre strekninger, involvere entreprenørene tidligere i prosessen og gi en garantert finansiering til prosjektet.
DB170906 Til tross for dette har Samferdselsministeren bestemt at Nye Veier AS skal være konsulent for Statens vegvesen på prosjektet E6 Gudbrandsdalen.
DB170906 Samferdselsministeren sin iver etter å skryte av sin egen « veg-baby » går hardt utover Statens vegvesen, som blir snakket ned.
DB170906 Og Statens vegvesen har opp gjennom årene bygget tusenvis av kilometer med ny vei.
DB170906 Langt fra alt er perfekt med Statens vegvesen, men at det er en etat med mye flinke folk er det ikke tvil om.
DB170906 Disse endringene bør ikke være forbeholdt Nye Veier AS, men også gjelde for Statens vegvesen.
AA170906 I 2005 vedtok Stortinget ambisiøse nasjonale målsettinger på kulturminnefeltet ( de fleste skulle nås innen 2020 ) og vedtok et mål om en kraftig opptrapping av statens innsats.
VG170905 Hun møtte ikke selv under rettens behandling av konkursbegjæringen fra Staten v/Kemneren i Oslo, men stilte med stedfortreder som ikke bestred statens krav.
DN170905 | Skatteinntektene økte med 14,5 milliarder kroner ¶ Statens inntekter fra skatter og avgifter økte med hele 14,5 milliarder kroner i andre kvartal i år - til tross for Solberg-regjeringens skattekutt.
DN170905 Underskuddet på 13 milliarder kroner blir dekket inn gjennom overføringer fra Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet.
DN170905 Samlet sett falt statens inntekter med 1,2 prosent, samtidig som utgiftene økte med 1,3 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170905 I vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning pekes det blant annet på tiden de fem ungdommene hadde de stigmatiserende anklagene hengende over seg, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170905 Andelen i arbeid er viktig for både folks inntekt og selvfølelse og for statens mulighet til å finansiere velferdsordninger og andre satsinger.
DB170905 Hun er utdannet ved Statens teaterhøgskole.
DA170905 Føreren av denne bilen med henger kan vente seg en reaksjon fra politiet etter å ha blitt anmeldt av Statens vegvesen.
DA170905 Foto : Statens vegvesen.
DA170905 En personbil med tilhenger ble stoppet på Bjerkreimsvegen i forbindelse med at Statens vegvesen gjennomførte tungtransportkontroll mandag ettermiddag.
DA170905 - Overlasten måtte av før videre kjøring, i tillegg ble føreren av dette kjøretøyet anmeldt for forholdet og kan vente seg en reaksjon fra politiet, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
AA170905 Foto : Illustrasjon fra Statens vegvesen / Miljøpakken ¶
AA170905 - Vi skal grave bort bakken der nordgående trafikk har gått, og da trenger vi arealer som vi kan jobbe på, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.
VG170904 Oversikten viser over 5132 personlige bilskilt som er innvilget og betalt, men som ikke nødvendigvis er knyttet til et kjøretøy ennå, opplyser Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
VG170904 Kilde : Statens vegvesen Vegdirektoratet ¶
NL170904 Kjernen i verneplikten er at de vernepliktige setter Statens og fellesskapets interesser foran sine egne.
DN170904 Han understreker at selskapet har prøvd å komme frem til enighet med Bane Nor og Statens vegvesen gjennom forhandlinger.
DN170904 En rettssak tar lang tid og krever mye ressurser, sier Evensen som legger til at selskapet ikke hadde noe valg enn å stevne Statens vegvesen og Bane Nor når de ikke ble enige.
DN170904 Statens innkjøpssenter skal snart velge hvem som skal levere reisebyråtjenester til staten.
DB170904 Og i praksis er det også denne siste gruppen, som innvilges flyktningstatus, som fremstår klart mest relevant å telle : Både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ( ettersom det er disse som har soleklart størst innvirkning på statens utgifter ), fra et moralsk/humanitært perspektiv ( ettersom det er disse som faktisk gis opphold og beskyttelse i Norge på varig eller mellomlang basis ), og fra et politisk
AA170904 Utrykningskjøretøy kan imidlertid passere, opplyser Statens vegvesen.
AA170904 Omkjøring vil bli skiltet, melder Statens vegvesen.
AA170904 Både Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen og Grillstadtunnelen vil bli midlertidig stengt, opplyser Statens vegvesen.
DN170903 Robek-listen er statens oversikt over kommuner med så dårlig økonomistyring at de ikke får ta opp lån, vedta budsjett eller inngå langsiktige leieavtaler uten at staten, via Fylkesmannen, har godkjent det.
DB170903 « Erna har god greie på økonomisk styring og kan husholdere med statens penger », var attesten fra Bondevik.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse, opplyser Braut.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på med å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Ifølge fylkeslege Helga Arianson var det Haukeland universitetssjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Feilen førte til at et undersøkelsesteam fra Statens helsetilsyn rykket ut til Haukeland sjukehus den 28. august.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn skriver i en e-post til BT at helsetilsynet rykket ut til Haukeland etter varselet.
AA170903 « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
AA170903 Haukeland universitetssjukehus varslet selv Statens helsetilsyn like etter hendelsen.
AA170903 Avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn skriver i en epost til Bergens Tidende at helsetilsynet rykket ut til Haukeland etter varselet.
AA170903 I løpet av den perioden håper Statens naturoppsyn at jegerne feller 800 til 1.000 dyr.
AA170903 - Det er ikke praktisk mulig å bruke dette kjøttet, sier Petter Braaten i Statens naturoppsyn til NRK.
VG170902 Fylkeslege Helga Arianson sier til avisen at det var Haukeland universitetssykehus selv som varslet Statens helsetilsyn.
DB170902 Nå er Statens helsetilsyn varslet om hendelsen.
DB170902 - Vi ble gjort oppmerksom på saken i forrige uke, og dette er en sak som vi oppfatter som svært alvorlig, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende og legger til at de varslet Statens helsetilsyn rett etter at hendelsen hadde skjedd.
DA170902 Jeg vil ikke leve på statens penger.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/Gd62q/Asfalteringsarbeid-og-joggere-forer-til-kokaos Dette har gjort fremkommeligheten for bilistene vanskelig, men Statens vegvesen opplyser at sperringer nå tas bort og at køene vil bli oppløst utover lørdag ettermiddag.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Robek-listen er statens oversikt over kommuner med så dårlig økonomistyring at de ikke får ta opp lån, vedta budsjett eller inngå langsiktige leieavtaler uten at staten, via Fylkesmannen, har godkjent det.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/vL9BX/6-aring-i-respirator-etter-feilmedisinering Ifølge fylkeslege Helga Arianson var det Haukeland sjukehus som selv varslet Statens helsetilsyn like etter at hendelsen hadde skjedd.
AA170902 Haukeland universitetssjukehus varslet selv Statens helsetilsyn like etter hendelsen, opplyser fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende.
AA170902 Robek-listen er statens oversikt over kommuner med så dårlig økonomistyring at de ikke får ta opp lån, vedta budsjett eller inngå langsiktige leieavtaler uten at staten, via Fylkesmannen, har godkjent det.
VG170901 Byen har blitt regnet som Den islamske statens ( IS ) hovedstad i Syria, og har siden juni har byen blitt utsatt for en voldsom offensiv fra den kurdisk-ledede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker ( SDF ).
VG170901 Tunnelen er stengt mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet, melder Statens vegvesen på Twitter.
VG170901 Det er imidlertid ingen eksplosjonsfare, ifølge Statens vegvesen.
VG170901 Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning.
NL170901 Selv Statens vegvesen var imot veien de selv skulle bygge.
NL170901 Dersom ikke Statens vegvesen eller Fylkesmannen i Troms helt tar poenget, da skal vi i FrP hjelpe til.
NL170901 Dersom ikke Statens vegvesen eller Fylkesmannen i Troms helt tar poenget, da skal vi i FrP hjelpe til, skriver Per-Willy Amundsen ( FrP ).
NL170901 Den sittende regjeringens nordområdestrategi har en sterkere vektlegging av fylket som avgjørende premissgiver og iverksetter, der statens rolle ikke skal ikke være å styre, men å støtte det nye fylkets næringspolitiske mål og strategier.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2228/Politikk/regjeringen-vil-stanse-trygd-til-etterlyste-kriminelle Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning.
DN170901 Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning.
DN170901 Åkrafjordtunnelen på E134 er stengt mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet, melder Statens vegvesen på Twitter.
DN170901 Åkrafjordtunnelen på E134 er stengt i Etne mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet, melder Statens vegvesen på Twitter.
DB170901 ( Dagbladet ) : Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland er stengt på grunn av en ulykke, melder Statens vegvesen.
DB170901 Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning.
DA170901 Vi ønsker å heve grensen for hvor mye man kan tjene og ha i formue før ytelsene fra Statens Lånekasse avkortes.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42Wve/Et-vogntog-med-eksplosiver-i-lasten-veltet-i-Akrafjordtunnelen-i-Etne-i-Hordaland Åkrafjordtunnelen på E134 ble stengt i Etne mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet, av Statens vegvesen.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42Wve/Et-vogntog-med-eksplosiver-i-lasten-veltet-i-Akrafjordtunnelen-i-Etne-i-Hordaland Ingen eksplosjonsfare, meldte Statens vegvesen klokken 08.50.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd I dag er SJ et statlig selskap med stor kommersiell frihet, der initialene ikke lenger står for « Statens Järnvägar ».
AA170901 Ifølge Statens vegvesen vil verken Pirbrua, Nidelv bru, Blomsterbrua, Brattørbrua eller svingbrua på Skansen kunne åpnes for båttrafikk i tidsrommet 11.30 til 18.00 lørdag på grunn av Trondheim maraton.
AA170901 ¶ Fjernstyrt : Med et tastetrykk vil Statens vegvesen kunne regulere farten opp og ned på de nye skiltene som har kommet opp langs E6 i Trondheim Foto : Martin Andersen ¶
AA170901 | Med disse skiltene kan fartsgrensen settes opp og ned ved et tastetrykk ¶ Statens vegvesen monterer skilt for miljøfartsgrenser langs E6 i Trondheim.
AA170901 Vi monterer skiltene slik at hastigheten på trafikken kan reguleres ned på dager med mye støv, sier senioringeniør Mats Ole Kringen i Statens vegvesen region midt.
AA170901 Når skiltene er på plass blir det lett for Statens vegvesen å regulere fartsgrensene på E6 igjennom Trondheim.
AA170901 Byggeleder for elektro i Statens vegvesen region midt, Øystein Haavik, håper at skiltene kan være klare til bruk til vinteren.
AA170901 Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på statens regning.
DB170831 ¶ MÅ PUNGE UT : Følgebilene under sykkel-VM må betale bompenger som alle andre, har Statens Vegvesen bestemt.
DB170831 Seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen ønsker ikke å si noe om avslaget utover at avslaget er i tråd med gjeldende regelverk.
DB170831 Nybakt millionær : - Himmel og hav ! Statens Vegvesenet vil ikke gi Sykkel-VM i Bergen fritak fra å betale bompenger under mesterskapet.
DB170831 - For bompengeringen i Bergen er det ikke åpnet for fritak under idrettsarrangement eller lignende, skriver Statens vegvesen i avslaget.
DB170831 - Andeler som er anskaffet av Femstø i min tid, opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
DB170831 Ser man bort fra verdiskapningen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter fra oljeselskapenes leverandører, er Statens nominelle Barentshav-tap på rundt 61 milliarder kroner.
DB170831 I en plan på sju sider manglet det ett kryss i en rubrikk, sier avdelingsdirektør Cato Løkken, Statens vegvesen, avdeling Oppland.
DB170831 Foto : Statens vegvesen ¶
DB170831 Det er Statens vegvesen som står for de forskjellige skiltvedtakene.
DB170831 ( Dagbladet ) : Politiet hadde fått klare formaninger fra Statens vegvesen.
DB170831 - Statens vegvesen beklager at det ble gjort en saksbehandlingsfeil, slik at skiltvedtaket om 30-sone i anleggsområdet på E16 i Nord Aurdal ikke var gyldig.
DA170831 I dag var det 112 kjøretøy innom kontrollplassen på E39 Krossmoen kontrollstasjon, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170831 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170831 august er i tidligste laget for piggdekk, kommenterer kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DA170831 Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
DA170831 Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.
DA170831 - I mellomtiden får man i hvert fall bruke sykkelhjelm, og sørge for god synlighet, understreker senioringeniør Trond Olsen, med ansvar for sykkel ved Statens vegvesen Buskerud.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen « Forslagene fra Statens vegvesen og Nye Veier AS ligger på 2,9-3 milliarder kroner, altså en besparelse på 1,3-1,4 milliarder kroner, eller 30 - 33 prosent.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen | Nye Veier og Statens vegvesen landet på samme beløp da de vurderte E6-strekning om igjen ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt Statens vegvesen og Nye Veier duellere også om strekningen E16 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Nye Veier og Statens vegvesen ble bedt å komme med et nytt og best mulig « tilbud » på E6 mellom Ringebu og Otta.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Eli Ramstad, Statens vegvesen ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Dette skriver Nye Veier og Statens vegvesen ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Dette skriver Statens vegvesen : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Det er sterk uenighet mellom Nye Veier og Statens vegvesen om hva som vil være den beste løsningen for veibyggingen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen - Veivesenet må få tillatelse til å endre praksis ¶ - Statens vegvesens løsninger forutsetter at de får lov til å endre sin praksis, noe som viser at de ser at løsninger Nye Veier legger opp til kan gi fordeler, sier Solvik-Olsen til Aftenposten.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen - Det fremstår likevel mer som et useriøst valgkamputspill enn ekte interesse for å få noe grundig utredet, når Nye Veier og Statens vegvesen får én uke på seg, sier Sivertsen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen - Da Nye Veier ble etablert ble det uttalt at det ikke skulle være noen konkurranser mellom selskapet og Statens vegvesen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Statens vegvesen og Nye Veier fikk én uke på å legge frem nye, overordnede anslag for E6-strekningen Ringebu-Otta.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/928Kl/Store-snur-og-selger-seg-ut-av-omstridte-fond-Men-vil-ikke-avslore-fondets-navn Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/QL5eP/Leterefusjon-for-oljeselskaper-er-nodvendig-og-svart-lonnsomt--Petter-Osmundsen Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, stiller spørsmål ved den norske statens risikoeksponering innen oljeleting ( Aftenposten, 20. august ).
AA170831 Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AA170831 Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170831 Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.
VG170830 Derfor ble den avlivet, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn ( SNO ).
NL170830 Derfor må statens oppgaver og myndighet flyttes utover i landet.
DB170830 Meny i henhold til retningslinjer fra Statens ernæringsråd.
DB170830 Tolket bokstavelig, er utsagnet knapt noe mer enn en konstatering av et helt ukontroversielt faktum, nemlig at det er en iboende spenning i systemet mellom individuelle menneskerettigheter og statens ansvar for å beskytte samfunnet mot ulike trusler.
DB170830 Sammen med NVE, Statens vegvesen og andre aktører i naturfareforum skal vi legge til rette for å samle og dele kunnskap, først for naturfarer, andre områder innenfor samfunnssikkerhet vil inkluderes etter hvert.
DB170830 Et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket ( NIFS ) avdekket imidlertid at de samlede materielle tapene, inkl. skader på vei og jernbane for denne flommen, utgjorde hele 1.1 milliard kroner.
DB170830 Statens kartverk er i ferd med å laserscanne store deler av Norge og lage mer detaljerte kart.
DA170830 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170830 56 markeringslys måtte demonteres før videre kjøring ble tilatt, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Kenneth Holm Vestby i en pressemelding.
DA170830 Illustrasjon : Statens vegvesen/NorConsult ¶ Statens vegvesen er ferdig med reguleringsplan for ny vei på strekningen mellom Sunde i sør, via Kvernevik til E39 ved Finnestad i nord.
DA170830 Illustrasjon : Statens vegvesen/NorConsult ¶
DA170830 - Planen legger opp til et godt og trafikksikkert transportsystem, der vi prioriterer de som går og sykler, og de som reiser med buss, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Svein Mæle i en pressemelding.
AA170830 Vi vurderte det dit hen at dyret var i så dårlig forfatning at vi valgte å avlive den, sier Lars Bendik Austmo som er seksjonsleder for rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.
AA170830 Rovviltkontakt Arnfinn Tanem i Statens naturoppsyn ( SNO ) sporet da en jerv i Klokktjønna-området i Bymarka.
AA170830 Ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen er på stedet og veien vil bli stengt en stund framover, opplyser Skaftnes. ( ©NTB ) ¶
AA170830 - Ifølge kameraovervåkingen til Statens vegvesen har ulykken skjedd klokken 10.43, men vi har ingen vitner til hendelsen.
AA170830 Byutviklingspolitikken må legger føringer for statens helseutgifter i framtida.
VG170829 Alle dem som aldri kommer tilbake i jobb, rammes hardest av at statens rause betaler full sykelønn.
DN170829 Åpner for ny letedebatt Åpner for ny letedebatt Fillerister statens kalkyler ¶
DN170829 Deretter flyr de videre til delstatshovedstaden Austin for en omvisning i statens redningsoperasjonssenter og et møte med delstatens administrasjon.
DN170829 Selskapet har gått fra å levere nullresultat i 2011 til å bli et av statens mest lønnsomme selskaper de siste årene, målt i avkastning på egenkapitalen, skriver artikkelforfatteren.
DB170829 Foto : Statens naturoppsyn / NTB scanpix ¶ instabank ¶
DB170829 Dette gjelder kadavre eller skader som er meldt inn til Statens naturoppsyn ( SNO ) og som er kontrollert av oppsynet.
DB170829 Sammen med mannen Bendik Romstad laget reklame for blant annet SAS, Posten, Fretex, Statens vegvesen, Kreftforeningen, OBOS og Vossafår ¶
DA170829 Totalt seks kjøretøy fikk bruksforbud etter å ha blitt kontrollert ved Statens vegvesens kontrollastasjon på Krossmoen ved E 39 mandag kveld. 65 kjøretøy var innom kontrollplassen, og 24 av disse ble kontrollert nærmere.
DA170829 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170829 - De måtte av- eller omlaste til tillatt vekt, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
AA170829 Deretter flyr de videre til delstatshovedstaden Austin for en omvisning i statens redningsoperasjonssenter og et møte med delstatens administrasjon.
AA170829 Dette gjelder kadavre eller skader som er meldt inn til Statens naturoppsyn ( SNO ) og som er kontrollert av oppsynet.
VG170828 Under Stoltenberg-regjeringene : Arcus ( 2001 ), BaneTele ( 2006 og 2009 ), Cermaq ( 2005 ), DnB ( 2001 ), Kreditkassen ( 2000 ), Moxy ( 2001 ), Norsas ( 2000 ), Norsk Medisinal depot ( 2001 ), Olvin ( 2001 ), Oslo Børs Holding ( 2001 ), Secora ( 2012 ), Statens skogplanteskoler ( 2003 ) og Veso ( 2001 og 2008 ).
VG170828 Telenor : Her åpnet Stoltenberg-regjeringen opp for nye eiere og vannet ut statens eierskap med 22 prosent.
VG170828 Ifølge oversikten gjennomførte Stoltenberg-regjeringene flere transaksjoner ( salg/reduksjoner av statens eierandeler ) enn de borgerlige.
VG170828 I september 2016 skrev Dagbladet at Arbeiderpartiet i partiprogrammet for neste stortingsperiode, ville tydeliggjøre statens rolle som eier og lokomotiv i bygging av landet.
VG170828 For blant nedsalgene i statlige selskapene i løpet av de siste regjeringene finner vi så forskjellige selskaper som Statens skogplanteskoler og Statoil.
VG170828 Da Hydros olje og gassvirksomhet ble slått sammen med Statoil bikket statens eierskap i StatoilHydro under 66 prosent, men staten kjøpte seg opp igjen til kontrollerende majoritet.
VG170828 Gjennom EØS-samerbeidet med EU er nye medisiner som slippes på det norske markedet godkjent i andre land, samt av Statens Legemiddelverk.
VG170828 - I Kyprolis-saken vil jeg understreke at behandlingen tok tid fordi vi ventet 252 dager før Statens legemiddelverk mottok dokumentasjon fra firmaet, sier Høie til VG.
VG170828 - Statens legemiddelverk bestiller dokumentasjonspakker fra leverandør tre måneder før legemidler får markedstillatelse i EU og Norge.
NL170828 Statens Vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som har vært ute til offentlig ettersyn i sommer, og høringsfristen er i slutten av denne måneden.
DN170828 Fiskeridirektoratet, politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn deltok i aksjonen.
DA170828 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170828 - De måtte laste av til tillatt aksellast før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170828 Foto : Statens vegvesen ¶
AP170828https://www.aftenposten.no/kultur/i/q5yEz/-Miljopartiet-De-Gronne-vil-kjempe-for-kunstnerne Like før Kolomoen bro har Statens vegvesen etablert trestokker i hauger med innebygd lys.
AA170828 Nå er teksten blitt rett og bokstavene er større, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Randi Trøan.
AA170828 Fiskeridirektoratet, politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn deltok i aksjonen.
AA170828 Vi må gis ansvaret for regionale vegadministrasjon i Statens vegvesen.
AA170828 Statens egne organ brukes i dag til å sentralisere bosettingen.
AA170828 I virkeligheten er det Statens Legemiddelverk som er proppen i systemet, sier Finn Helge Quist.
AA170828 Hvis de oppnår å få redusert tiden Statens legemiddelverk tar for å åpne for bruk av et nytt medikament i offentlige sykehus, kan det tjene alle pasientgrupper.
AA170828 Her sitter blant annet folk fra Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk.
VG170827 | Å redde Norske Skog er ikke statens ansvar ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/32pgv/Hvor-skal-oljefondet-ligge--Arne-Jon-Isachsen De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank - eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ) som oljefondet nå heter - går inn for å flytte det.
AA170827 Like før klokken 09.30 melder Statens vegvesen at tunnelen er åpnet igjen.
DB170826 Han mener det er juridisk korrekt at politiet setter farten i straffereaksjonen til 50 kilometer i timen når det var spesifisert om vedtaket fra Statens vegvesen.
DB170826 Du får vite av fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk at " bare 60 prosent av pasientene opplever bedring ved bruk av antidepressiva ".
AA170826 Mannen møtte opp hos Statens vegvesen på Lierstranda utenfor Drammen like før jul i fjor for å få byttet inn sitt belgiske førerkort med et norsk, skriver Drammens Tidende.
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.
DB170825 Nå er stakken og kjerringa utbedret etter statens satser for kvinner i tre.
DA170825 I planene til Bane Nor og Statens vegvesen er det tenkt at kjøreveien til Rockwool-fabrikken vil gå over tomta til det som i dag er Port Arthur. paul.norberg@dagsavisen.no ¶
DA170825 Det har vært gode vitneforklaringer og partsinnlegg, og det kom ingen overraskelser fra statens side, sier Hæreid.
DA170825 Hun markerte seg som en av Norges nye rapartister i 2016 med låta « Emma », og mottok blant annet Statens kunstnerstipend.
SA170824 Såkalt smarte strømmålere gir en kortvarig og svak stråling, og dette er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
SA170824 Men strålingen er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
SA170824 Såkalt smarte strømmålere gir en kortvarig og svak stråling, og dette er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
SA170824 Men strålingen er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
DB170824 Rønningsen, nettredaktør i Statens Innkrevingssentral.
DB170824 - Statens Innkrevingssentral overtar innkrevingen av ubetalte trafikkbøter som nordmenn har fått i de nordiske landene.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-slipper-a-fa-installert-smarte-strommalere-10489b.html Såkalt smarte strømmålere gir en kortvarig og svak stråling, og dette er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-slipper-a-fa-installert-smarte-strommalere-10489b.html Men strålingen er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-far-fritak-fra-smarte-strommalere-10489b.html Såkalt smarte strømmålere gir en kortvarig og svak stråling, og dette er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-far-fritak-fra-smarte-strommalere-10489b.html Men strålingen er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.
AA170824 Rovviltkontakt Arnfinn Tanem i Statens naturoppsyn ( SNO ) sporet da en jerv i Klokktjønna-området i Bymarka.
AA170824 Mannskap fra Statens vegvesen ankom etter hvert stedet og dirigerte trafikken.
AA170824 Ifølge statens vegvesen har uhellet skjedd på Ler.
AA170824 Varebilen er laget for å tåle 3500 kilo, da er 800 kilo en ganske stor prosentvis overvekt, sier Jan Ivar Moen som er fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170824 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen stilte seg onsdag opp på E6 i Malvik og sjekket blant annet vekten til vogntog og varebiler.
AA170824 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170824 Da Statens vegvesen sjekket varebiler og vogntog i Malvik var to altfor tungt lastet.
VG170823 De krangler om småtteri, rundt en prosent av statens utgifter.
VG170823 Formening om hva som har skjedd ¶ Statens Havarikommisjon ankom tirsdag kveld styrtstedet for å undersøke årsaken til styrten.
DN170823 Statens utgifter ligger nå på nesten 60 prosent av fastlands-BNP.
DB170823 Han har regnet på statens totale kostnad.
DA170823 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170823 56 kjøretøy var inne på kontrollplassen, 22 kjøretøy ble valgt ut for ytterligere kontroll, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/52EdO/Lastebil-kjorte-inn-i-skolebuss Veien var først stengt etter ulykken på strekningen mellom Gran og Finstadkrysset, men Statens vegvesen meldte kort tid etterpå at det var manuell dirigering forbi stedet.
AA170823 Veien var først stengt etter ulykken på strekningen mellom Gran og Finstadkrysset, men Statens vegvesen meldte kort tid etterpå at det var manuell dirigering forbi stedet.
AA170823 Statens utgifter ligger nå på nesten 60 prosent av fastlands-BNP.
AA170823 En krig vil medføre både statens og regimets fall.
AA170823 Atomvåpen oppfattes - mye med rette - som selve garantisten for regimets og statens overlevelse i en verden der USA ( også med rette ) anses som en eksistensiell trussel.
VG170822 Norsk filminstitutt ( NFI ), statens forvaltningsorgan på filmområdet, har i lengre tid ført statistikk over kvinneandelen i norsk filmbransje.
VG170822 Senere vil vi ta med flyvraket tilbake til vår base og gå gjennom flyvraket i detalj, opplyser Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjon for Transport til VG.
VG170822 Statens Havarikommisjon for Transport ankom Ekeberg tirsdag ettermiddag, og kommer til å arbeide på stedet utover kvelden.
VG170822 H/FrP-regjeringen har økt statens bidrag til petroleumsforskning gjennom hele denne perioden.
VG170822 Derimot viser en studie fra 2015 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) en klar sammenheng mellom mobbing og posttraumatiske stressforstyrrelser ( PTSD ).
NL170822 Disse tre partiene som en fjerdedel av hovedstadsvelgerne nå foretrekker, har det til felles at de vil øke statens utgifter uten å ha et troverdig svar på hvor pengene skal hentes fra.
DN170822 | Oljefondet med svakere avkastning ¶ Statens Pensjonsfond Utland hadde i andre kvartal en avkastning på 2,6 prosent, dette er svakere enn i første kvartal da avkastningen var 3,8 prosent ¶
DN170822 Foto : Aleksander Nordahl ¶ Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, fikk i andre kvartal 2017 en avkastning på 2,6 prosent, tilsvarende 202 milliarder kroner.
DN170822 - Statens utgifter vil øke framover, og det vil bli nødvendig med strammere budsjettprioriteringer, sier han.
DB170822 Statens havarikommisjon for transport er nå ankommet Holmestrand og vil arbeide på stedet utover kvelden, skriver politiet i en pressemelding.
DB170822 I andre kvartal økte markedsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliarder kroner til 8.020 milliarder kroner per 30. juni, viser kvartalstallene som Norges Bank Investment Management la fram tirsdag.
DB170822 Moderne norske menn trengte slett ikke statens hjelp til å hevde sin rett, het det i et flertall i Høyre.
DA170822 - En ting er denne ordningen, men vi har også delvis eierskap i mange selskaper som driver med olje- og gassvirksomhet gjennom Statens pensjonsfond utland, vi har signert en klimaavtale og er del av EUs kvotesystem.
DA170822 - En ting er denne ordningen, men vi har også delvis eierskap i mange selskaper som driver med olje- og gassvirksomhet gjennom Statens pensjonsfond utland, vi har signert en klimaavtale og er del av EUs kvotesystem.
AP170822https://www.aftenposten.no/okonomi/i/o0WOj/Rekordtall-for-oljefondet Fire gode kvartaler på rad er fasit for Statens pensjonsfond utland, men slik er det slett ikke sikkert at utviklingen fortsetter, advarer oljefondets nestleder Trond Grande.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.
AA170822 Foto : Statens vegvesen / Miljøpakken ¶
AA170822 - Sørgående E6 blir snevret inn fra to kjørefelt til ett rett ved XXL på Tiller, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.
AA170822 I andre kvartal økte markedsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliarder kroner til 8020 milliarder kroner per 30. juni, viser kvartalstallene som Norges Bank Investment Management la fram tirsdag.
AA170822 Statens havarikommisjon for transport ankom tirsdag ettermiddag Holmestrand og arbeidet på stedet utover dagen.
AA170822 Fire gode kvartaler på rad er fasit for Statens pensjonsfond utland, men slik er det slett ikke sikkert at utviklingen fortsetter, advarer oljefondets nestleder Trond Grande.
VG170821 Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere.
NL170821 Staten tok over for stammen, og statens territorium er vårt felles revir, hvor alle andre må holdes unna.
DA170821 I 2017 har altså Trump allerede brukt mer på vakthold enn Obama gjorde på åtte år - og spilt masse golf på statens regning.
DA170821 I 2014 var Trump ute og kritiserte Obama for å spille golf på statens regning.
DA170821 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170821 14 ble stoppet for nærmere kontroll, opplyser Statens vegvesen i en pressmelding.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/nzwn5/Skolestart-i-Oslo-i-dag---sjekk-morgentrafikken Ved å klikke på de blå prikkene får du opp bilder fra Statens Vegvesens webkameraer.
AA170821 Et søk på Statens vegvesens nettportal Vegkart viser at det per i dag finnes totalt 512,9 kilometer vei med veiklassen « motorveg » her i landet.
AA170821 Dette blir første gang vi har denne veiklassen i Trøndelag, sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen Region Midt. - « Motorveg » best og tryggest ¶
AA170821 Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler ( i bakken ved jernbanen ) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.
AA170821 Skiltingen skal i følge Statens vegvesen ha blitt endret etter kort tid fordi veien ikke tilfredsstilte nye krav til motorveier, blant annet når det gjaldt lengde.
AA170821 I følge Statens vegvesen skal dette ha vært snakk om en kort periode etter en veiutvidelse.
AA170821 Et søk på Statens vegvesens nettportal Vegkart viser at det per i dag finnes totalt 512,9 kilometer vei med veiklassen « motorveg » her i landet.
AA170821 - E6 mellom City Syd og avkjøringa til Melhus sentrum vil bli klassifisert som « motorveg », sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen Region Midt. - « Motorveg » best og tryggest ¶
AA170821 Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler ( i bakken ved jernbanen ) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.
AA170821 Statens vegvesen bekrefter at dette er riktig.
AA170821 Tilsynet påpeker at det er betydelig høyere enn hva som er gjengs oppfatning blant markedsaktører, og trekker fram at forventet realavkastning for Statens pensjonsfond utland er redusert fra 4 til 3 prosent.
AA170821 Vi i Statens vegvesen mener UP er viktig som kontinuerlig pålitelig og faglig ressurs på trafikksikkerhetsområdet.
AA170821 Kronikkforfatteren : Frode Børstad er avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region midt Foto : Knut Opeide ¶ 1. august kom tallene som viser en sterk reduksjon i antall drepte på norske veger i 2017.
AA170821 Et alternativ er at utekontrollen i Statens vegvesen gjør den jobben UP gjør i dag, men da må det iverksettes lovendringer og forskriftsendringer, samt omfattende kompetansehevende tiltak.
AA170821 En av de viktige aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet er Utrykningspolitiet ( UP ) som sammen med Statens vegvesen er ute på vegene og driver med målrettet overvåkning og kontroll av trafikantene.
VG170820 - I kjølvannet av al-Qaidas artikkel i « Inspire » mottok Bane NOR henvendelse fra Statens jernbanetilsyn ( SJT ).
VG170820 Kulturdepartementet presiserer at syv av stillingene, som jobber med Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, overføres fra Oslo.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane - I kjølvannet av al-Qaidas artikkel i Inspire mottok Bane Nor en henvendelse fra Statens jernbanetilsyn ( SJT ).
AA170820 Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AA170820 - I kjølvannet av al-Qaidas artikkel i Inspire mottok Bane Nor en henvendelse fra Statens jernbanetilsyn ( SJT ).
AA170820 Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AA170820 - I kjølvannet av al-Qaidas artikkel i Inspire mottok Bane Nor en henvendelse fra Statens jernbanetilsyn ( SJT ).
DB170819 « Ketil Solvik-Olsens plass » : Statens Vegvesens brakkerigg på Åmillom i Ringebu har fått et nidnavn av lokalbefolkningen.
DB170819 Brått ¶ Statens vegvesen har fortsatt brakkeriggen sin liggende ved den gamle E6-en i Ringebu, på området som på folkemunne nå kalles « Ketil Solvik-Olsens plass ».
DA170819 Til uka møter Jabaly i retten for å forsøke å unngå at han må betale statens saksomkostninger etter at både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/826Vx/16-aring-alvorlig-skadd-i-MC-ulykke-i-Orkanger Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte åstedet lørdag morgen.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse Ap vil inntil videre la Nye Veier holde på, men åpner for at regjeringens veiselskap kan bli lagt inn under Statens vegvesen.
AA170819 Like etter klokken 11 melder Statens vegvesen på twitter at veien er åpnet i ett felt.
AA170819 Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøker åstedet.
AA170819 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets krimteknikere var lørdag ettermiddag ventet til stedet. ( ©NTB ) ¶
AA170819 Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte åstedet lørdag morgen. ( ©NTB ) ¶
VG170818 Den sprer frykt og mistenksomhet, og den utfordrer en sentral del av kontrakten mellom stat og befolkning, nemlig statens evne og vilje til å ivareta befolkningens grunnleggende trygghet.
VG170818 - Det sannsynligvis det samme dyret som er fanget på videoen, som vi hadde på skuddhold rett før fellingstillatelsen gikk ut natt til mandag, sier Hans Petter Klokkerengen i Statens Naturoppsyn til lokalavisen.
DB170818 Vil deres parti gå inn for omlegging av det norske oljeskatteregimet i kommende stortingsperiode, for å redusere statens økonomiske klimarisiko ?
DB170818 For å sørge for at statens inntekter blir størst mulig er det er viktig at skattesystemet utformes nøytralt slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt.
AA170818 Statens vegvesen meldte på Twitter fredag formiddag at det var stor kø på E6 Storlerbakken.
AA170818 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sa byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen tidligere denne uken.
AA170818 Klokken 19.22 melder Statens vegvesen på Twitter at strømmen hadde kommet tilbake i tunnelene på E39.
VG170817 - Havarikommisjonen i Statens vegvesen er varslet.
NL170817 « Forsvaret har noen av statens mest illojale medarbeidere, og det er der kravene til lojalitet er størst », skriver Aslak Bonde i et debattinnlegg på Forsvarets Forum.
DB170817 « Etikkrådet tilrår å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon ». 5. mai i år besluttet Hovedstyret til Norges Bank, etter å ha behandlet tilrådningen fra Etikkrådet - som består av Johan H.
DB170817 Mens Politidirektoratet forhandlet med Leonardo tilrådde Etikkrådet for Statens Pensjonskasse Utland - også kjent som Oljefondet - å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland investeringsportefølje på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon.
DB170817 Mens Politidirektoratet forhandlet med Leonardo tilrådde Etikkrådet for Statens Pensjonskasse Utland - også kjent som Oljefondet - å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland investeringsportefølje på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon.
DB170817 Andresen, leder av Etikkrådet i Statens Pensjonskasse Utland til Dagbladet.
DB170817 Statens havarikommisjon er varslet.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/o0LyV/Bilforer-omkom-i-frontkollisjon-i-Ostfold Veien er sperret av, og havarikommisjonen i Statens vegvesen er varslet.
AA170817 Krimteknikere og havarikommisjonen i Statens vegvesen ankom stedet like etter klokka 11 torsdag.
AA170817 Krimteknikere og havarikommisjonen i Statens vegvesen ankom stedet like etter klokka 11 torsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170816 Skatten dekker mindre enn 1 prosent av statens utgifter.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Om kort tid vil også Statens vegvesen være inne i det samme systemet.
AA170816 Statens naturoppsyn håper jegerne klarer å felle opp mot 1.000 dyr.
AA170816 - Det har vært en ulykke et par hundre meter før rundkjøringen ved Rotvoll før Skovgårdkrysset, sier Magnus Storrø i Statens vegvesen.
AA170816 Men kjære Statens vegvesen, som jeg innimellom kaller for « bilvesen », gi oss trafikkregler, skilting, oppmerking og ikke minst lysregulering som gjør oss syklister til lovlydige trafikanter.
VG170815 Sandberg trekker fram at det gir mer standardisert og industrialisert veibygging hvis Statens vegvesen bruker kontrakter der man får tydelig involvering av entreprenørene tidlig i prosessen.
VG170815 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
VG170815 Han vil endre kontraktsform så man får tidlig involvering av entreprenører, endre holdning overfor lokalpolitikere og opprette en ekspertgruppe bestående av Nye Veier og Statens vegvesen.
VG170815 Sammen med VG har Helgesen prøvekjørt den autonome, selvkjørende minibussen som Statens Vegvesen har hentet til Arendalsuka.
VG170815 STATSRÅD UTEN FØRER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har prøvekjørt den autonome bussen som Statens Vegvesen demonstrerer i Arendal.
VG170815 GÅR AV SEG SELV : Vidar Helgesen prøvekjørte en autonom minibuss i Arendal sammen med Leif Holst Larsen fra Statens vegvesen ( til venstre ) og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.
VG170815 Nå kan hun kanskje få medisinen på statens regning - etter flere års venting.
DN170815 Stigende aksjemarkeder økte verdien på Statens pensjonsfond Norge til en ny rekordnotering på 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2017.
DN170815 Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 4,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2017, som tilsvarer 2,0 prosent.
DB170815 Så langt i år har man dokumentert at 160 sauer er tatt av bjørn på landsbasis, viser tall fra Statens naturoppsyn. 47 av dem er altså Dalsbergets.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/AAjn3/Aftenposten-debatt-Hva-bor-vi-egentlig-spise Annechen Bahr Bugge, Statens instittutt for forbruksforskning ¶
AA170815 Ujevnheter i dekket som har skapt en del gynging for bilistene blir rettet opp, sier byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen.
AA170815 STÅR I FARE : Slik er Statens vegvesens anbefalte trasé for nye E6 mellom Åsen og Steinkjer.
AA170815 Foto : Illustrasjon fra Statens vegvesen ¶
VG170814 Ikke Fedon-dietten, men statens diettregulativ.
NL170814 MDG vil bruke statens penger i rikt monn, partiet skal blant annet innføre et forsøk med borgerlønn, for å slippe byråkratisk behandling om folk har behov for uførestønad.
DN170814 - I Italia har det kommet en kapitalløsning for flere større italienske banker over sommeren, der man skaper en « bad bank » på statens hånd.
DB170814 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal granske ulykkesstedet sammen med politiet.
DB170814 Enn så lenge ligger også regionkontorene til både NAV, Statens Vegvesen og Skatteetaten her, i tillegg til NAV økonomisenter, og Skatteopplysningen.
DA170814 - Formueskatten er 1 prosent av statens inntekter.
DA170814 - Formueskatten er 1 prosent av statens inntekter.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort e neste årene vil rommet for overføringer fra oljefondet være svært begrenset og selvsagt langt lavere enn økningen i overføringene i årene bak oss, sier han og legger til at dersom Frp skal « overholde handlingsregelen, innebærer forslaget om skattekutt at det må foretas svært store reduksjone
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort - Summen utgjør 5 prosent av statens utgifter.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Statens inntekter fra bilavgiftene skal i enda større grad gå til bedre veier.
AA170814 Nå varsler Statens vegvesen flere kontroller i Trondheim. 63 personer ble tatt uten bilbelte i forrige uke.
AA170814 Jan Ivar Moen i Statens vegvesen oppfordrer folk til å begynne å bruke belte.
AA170814 - Når vi ser at det er så mange som ikke bruker bilbelte, skal vi fortsette med flere kontroller framover, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
AA170814 Statens vegvesen hadde kontroll flere steder i byen forrige uke.
AA170814 Vegen er åpnet for trafikk, sier Pål Olufsen i Statens vegvesen klokken 17.05.
AA170814 Statens vegvesenmeldte på Twitter tidligere i ettermiddag at det var redusert framkommelighet på E6 på Kvål i Melhus kommune.
AA170814 Vi sender krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen for å undersøke på stedet, sier Mørkved til Adresseavisen.
AA170814 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen undersøkte mandag ulykkesstedet sammen med politiet.
AA170814 Undersøkelsene er utført av Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) og Statens strålevern på oppdrag fra Mattilsynet.
AA170814 Statens naturoppsyn ( SNO ) var mandag kveld på vei opp til fellingsstedet for å ta diverse prøver og undersøke bjørnen nærmere.
DN170813 Dette er vanligvis statens eller fylkets ansvar, sier Riksfjord.
DB170813 Plastposen er ikke bare forbundet med negativitet, mener Statens forurensningstilsyn ( SFT ), som har vurdert miljøkonsekvensene av forskjellige typer bæreposer.
DA170813 Utvalget foreslo i juni at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
DA170813 Statens pensjonsfond omfatter i dag Statens pensjonsfond Norge ( SPN ), som forvaltes av Folketrygdfondet, og Statens pensjonsfond utland ( SPU ), som forvaltes av Norges Bank.
DA170813 Statens pensjonsfond omfatter i dag Statens pensjonsfond Norge ( SPN ), som forvaltes av Folketrygdfondet, og Statens pensjonsfond utland ( SPU ), som forvaltes av Norges Bank.
DA170813 I Statens pensjonsfond utland, som har en verdi på i underkant av 8.000 milliarder kroner, er det i dag 550 ansatte som jobber med forvaltningen av fondet.
DA170813 Bergen og Trondheim ¶ Statens pensjonsfond omfatter i dag Statens pensjonsfond Norge ( SPN ), som forvaltes av Folketrygdfondet, og Statens pensjonsfond utland ( SPU ), som forvaltes av Norges Bank.
AA170813 Noe av det er kjørt bort, men en del er knust og brukt til frostsikringslag i den nye veien, forteller byggeleder i Statens vegvesen Ole Gunnar Sølberg.
AA170813 Foto : Statens vegvesen ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
VG170812 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på ny.
AA170812 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminaltekniker fra politiet undersøker stedet lørdag. ( ©NTB ) ¶
AA170812 Statens vegvesen har på vegne av Transportøkonomisk institutt ( TØI ) spurt 2331 bilister om atferd i trafikken i forbindelse med rapporten « Trafikksikkerhetstilstanden 2016 ".
VG170811 - Vi kommer til å ha tre jaktlag, som går i turnus, en uke ute og to uker fri, og dette vil pågå fram til mars, forteller seniorrådgiver Petter Braaten i Statens Naturoppsyn.
VG170811 november, setter Statens naturoppsyn inn tre jaktlag som går i turnus fram til mars for å jakte ned alle.
SA170810 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
DB170810 Da de endret arbeidsmiljøloven skjedde det ikke bare til protester fra LO, UNIO og YS, men etter klare advarsler fra fagmiljøene og statens egne fagetater.
DB170810 - Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på stedet.
DB170810 Kriminalteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen var torsdag kveld ventet til stedet.
DB170810 Naas peker også på at de kunne ha tydeliggjort at sakens alvorlige utfall og kompleksitet gjorde det naturlig at Statens helsetilsyn overtok hele saken.
DB170810 Fylkesmannen i Møre og Romsdal presiserer at de oversendte hele tilsynssaken som gjaldt alle instanser som hadde behandlet Sunniva til Statens helsetilsyn, sammen med sine vurderinger.
DB170810 De pårørende fikk tak i telefonloggene før saken ble oversendt fra Fylkesmannen til Statens helsetilsyn.
DB170810 - Fylkesmannen kunne også med fordel ha informert Statens helsetilsyn om at det i saken mot legekontoret forelå motstridende forklaringer på hendelsesforløpet som Fylkesmannen ikke lyktes å avklare før oversendelsen.
DB170810 Statens helsetilsyn bes vurdere deres rolle dersom det under saksutredningen framkommer nye opplysninger i saken. » - Kunne tydeliggjort ¶
BT170810https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv--Klarer-du-bilteorien-10429b.html Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/QVLaJ/Utryddelsen-av-villrein-i-Nordfjella-har-startet I løpet av den perioden håper Statens naturoppsyn at jegerne feller 800 til 1.000 dyr.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/OVV5A/Mann-omkom-i-tunnelulykke-i-Sande Ulykkesgruppa til Statens vegvesen gransker området der ulykken fant sted.
AA170810 Sea King redningshelikopter fra Ørland og et helikopter fra Statens norsk luftambulanse ble sendt til stedet.
AA170810 I løpet av den perioden håper Statens naturoppsyn at jegerne feller 800 til 1.000 dyr.
AA170810 Kriminalteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen var torsdag kveld ventet til stedet. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på plass og gransker området der ulykken fant sted. ( ©NTB ) ¶
VG170809 Det går frem av Statens jernbanetilsyns sikkerhetsrapport for fornøyelsesinnretninger i 2016, som nylig er offentliggjort.
VG170809 - Sikkerhetsnivået ved fornøyelsesinnretninger i Norge er godt, men Statens jernbanetilsyn får noen flere innrapporterte hendelser i innretninger der publikum selv har anledning til å påvirke fart og retning, som for eksempel gokart og klatreparker.
VG170809 - Høydeparker/zipliner er den type innretning som øker mest i Norge, sier avdelingsdirektør Bjørnar Monsø i avdeling for taubane og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn til VG.
VG170809 - Hva kan eierne av slike installasjoner gjøre for å redusere risikoen ? - Statens jernbanetilsyn utfører tilsyn med at klatreparker/zipliner følger gjeldende regelverk, som blant annet innebærer at de har gode sikkerhetsrutiner, god kompetanse og gir god opplæring.
VG170809 - Statens jernbanetilsyn har grunn til å tro at mange virksomheter ikke har etterkommet sin plikt om innrapportering av ulykker når de har vært med mindre alvorlig personskade eller mindre alvorlige tekniske uhell.
FV170809https://www.fvn.no/bil/Test-deg-selv--Klarer-du-bilteorien-10429b.html Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
DB170809 Selge statens indirekte eierskap i Bring og SAS.
DB170809 Redusere statens eierskap i Telenor ASA.
DB170809 Omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer.
DB170809 Hvis det kommer gode løsninger som er til fordel for statens eierskap og fellesskapet, så er vi ikke prinsipielt mot det.
DB170809 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på plass og gransker området der ulykken fant sted.
DB170809 « TRYGGHET VIKTIG » : - For Høyre vil trygghet for innbyggere alltid være statens viktigste oppgave, skriver stortingsrepresentant Hårek Elevenes i et innlegg som angriper Senterpartiets beredskapspolitikk.
DB170809 For Høyre vil trygghet for innbyggere alltid være statens viktigste oppgave.
AP170809https://www.aftenposten.no/bil/Test-deg-selv--Klarer-du-bilteorien-10429b.html Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
AA170809 Det har den gjort i løpet av natta, bekrefter rovviltansvarlig Ida Glemminge i Statens Naturoppsyn ( SNO ) i Østfold.
AA170809 - Dette har vi gjort etter oppfordring fra Statens naturoppsyn.
DA170808 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170808 Det gjør at vi må stenge E 39 i perioder, sier byggeleder Per Ove Særheim i Statens vegvesen i en pressemelding ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVK3X/De-stanset-Ungarns-OL-soknad-Na-vil-de-avsette-landets-sterke-leder Den liberale filantropen utpekes til statens store fiende.
AA170808 Han skal ha tillatt salget av statens kontrollerende aksjepost i oljeselskapet Bashneft til Rosneft, et annet statskontrollert selskap.
AA170808 - Vi fikk tekniske problemer ved bruåpning, og måtte tilkalle servicepersonell, forteller trafikkoperatør Tim Bull i Statens Vegvesen.
AA170808 - Vi fikk tekniske problemer ved bruåpning, og måtte tilkalle servicepersonell, forteller trafikkoperatør Tim Bull i Statens Vegvesen.
AA170808 Rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Stjørdal, Ivar Rimul, ble kontaktet for å dokumentere om Ljungkvist og kompisen har sett en bjørn.
AA170808 | Ikke statens oppgave å eie papirfabrikker ¶
AA170808 Det er ikke statens oppgave å blande seg inn i de pågående forhandlingene med kreditorene, gi krisehjelp eller kjøpe opp selskapet.
VG170807 Ikke engang selvironien har reddet meg når jeg har bannet på instruksjonene til Ikea-møbler eller forsiktig spurt fyren i Statens pensjonskasse om jeg tilfeldigvis hadde lån i den banken.
VG170807 Ulven er tatt inn, og Statens Naturoppsyn driver nå med DNA-prøver og andre rutinemessige undersøkelser.
VG170807 Talsperson for Statens Naturoppsyn i Oppland, Ole Knut Steinset, bekrefter overfor VG at ulven ble tatt i natt.
VG170807 FOTO : Statens Naturoppsyn ¶
VG170807 Nye Veier AS er regjeringens nye veiselskap som fra januar 2016 tok over ansvar for utbygging og drift av flere motorveier fra Statens vegvesen.
VG170807 360 meter i året og 211 km gjenværende strekning som ikke er firefelts, får vi byggetid på 586 år og ferdigstillelse i 2603, sier Solvik-Olsen, som viser til tall fra Statens vegvesen.
DB170807 Nå er statens mann i Nord-Trøndelag blitt en av fiendene, sammen med partiene Frp, Høyre, og Venstre.
DB170807 Tidligere i morges bekreftet rovviltkontakt Kjell Arvid Briskodden i Statens naturoppsyn overfor Dagbladet at den felte ulven er « drapsulven ».
DB170807 Foto : Statens naturoppsyn ¶ instabank ¶
DB170807 « Statens overhode demonstrerer sin presisjon, som beviser hvor godt forberedt han er militært », talte TV-ankeret før videoen, ifølge New York Times.
DA170807 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170807 - Ett kjøretøy måtte lastes om, da det kjørte stålplater utenfor kjøretøyets bredde, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/3nabq/Ulven-som-har-tatt-sauer-pa-Toten_-trolig-felt FOTO : Statens naturoppsyn ¶
AA170807 Bjørneskrotten er sendt til Vilteksperten i Stod, der Statens Naturoppsyn har sørget for å ta de nødvendige prøvene av bjørnen.
AA170807 Vi har godt samarbeid både med selskapenes ledelse, samt med de arbeiderne som jobber her, sier Dagrun Kaasen, som er byggeleder for Statens vegvesen til avisen.
VG170806 Statens oppgave er ikke å redde selskaper fra historiske investeringsbommerter.
VG170806 Norske kreftleger : Vil ikke ha hemmelige priser ¶ Statens legemiddelverk fastsetter maksimalpris på alle reseptlegemidler basert på et gjennomsnitt fra andre europeiske land.
VG170806 Først må de søke markedsføringstillatelse hos Statens Legemiddelverk.
VG170806 Det er også Statens Legemiddelverk som gir markedsføringstillatelse. 2.
VG170806 Statens Legemiddelverk : ¶
DB170806 Dette blir krevende - ikke minst fordi det skal skje i en virkelighet hvor statens økonomiske rammer blir strammere fordi oljepengebruken må dempes.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest Oftest brukes statens ligningsverdi, men kommunene selv kan også taksere en markedsverdi på boligene.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/QV6GA/Laksemilliardar-skyr-Oslo-fiffen-og-mener-politikken-er-full-av-tullinger - Jeg har seks ukers erfaring fra arbeidslivet, da jeg kjørte pickup i Statens Vegvesen.
DB170804 Statens tap er altså minst like stort som de inntektene de har.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale Virksomheten skal også være meldt inn til Statens vegvesen.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale For å tilby vilkårsparkering må virksomheten være registrert hos Statens vegvesen.
AA170804 Samtidig har trafikken økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften, viser tall fra Statens vegvesen.
AA170804 Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen.
AA170804 James Odeck, professor i transportøkonomi hos Statens vegvesen, mener konklusjonen må være at køprising virker i praksis.
AA170804 275 sauer var gått tapt på Hadeland og Toten ved utgangen av juli, forteller Pål Prestrud, direktør i Statens naturoppsyn, til Nationen.
VG170803 Rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset ved Statens naturoppsyn mener fellingslagene må fortsette som før - bruke viltkameraer og hunder der det er hensiktsmessig - og håpe på at hellet snart er på deres side.
VG170803 Hvis vi finner noe helt ferskt, ringer vi Statens naturoppsyn, slik at de kan dokumentere.
VG170803 - Vi har fått ressursene vi trenger, både fra fylket og Statens naturoppsyn, men ulven er rask, har skarpe sanser og operer mest i mørket, sier Bakke.
DN170803 Statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ) hadde en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 1,113 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal 2017, mot 1,083 millioner fat per dag i samme periode året før.
DN170803 Skogeieren og investoren er trygg på at de norske fabrikkene vil drives uten statens hjelp, selv om Norske Skog skulle gå konkurs.
DN170803 Skogeier og investor Christen Sveaas er bekymret for at krisen i Norske Skog ender med konkurs, men tror uansett fabrikkene vil drives videre uten statens hjelp.
DB170803 Med unntak av den ideologiske kampen om statens spillmonopol, kommer den politiske uenigheten først fram i finansieringen og gjennomføringen av de andre tiltakene.
DB170803 Torsdag ble også vrakrestene etter flystyrten hentet ned, og fraktet til Statens Havarikommisjon for videre undersøkelser.
DA170803 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170803 - Sjåføren måtte flytte bort bord fra frontvinduet på grunn av dårlig sikt, skriver Tor Helge Torgersen i Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/eVn1O/21-aring-omkom-i-smaflystyrt-i-Oppland Torsdag ble også vrakrestene etter flystyrten hentet ned til Statens Havarikommisjon for videre undersøkelser.
AA170803 Foto : CHRISTINE SCHEFTE ¶ Statens Vegvesen på plass i Hommelvik torsdag formiddag.
AA170803 Resultatframgangen fortsatte i årets seks første måneder for statens oljeselskap Petoro.
AA170803 Petoro er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet.
AA170803 Vrakrestene er nå fraktet til Statens Havarikommisjon for videre undersøkelser. Én mann omkom da småflyet styrtet ved Dyttholknatten i Sør-Aurdal tirsdag kveld rundt klokka 21.15.
AA170803 Torsdag ble også vrakrestene etter flystyrten hentet ned, og fraktet til Statens Havarikommisjon for videre undersøkelser.
NL170802 De nord-norske fylkeskommunene har stått sammen i kravet om nødvendigheten av et betydelig løft fra statens side, slik at Fylkeskommunene kunne løse de enorme etterslepsutfordringene på fylkesvegnettet.
DN170802 Det er feil bruk av statens penger, uttalte Giske.
DB170802 Arbeidet vil skje i samarbeid mellom politi og Statens Havarikommisjon for transport, og fram til de ankommer stedet vil politiet fortsette vaktholdet de har hatt i natt.
DB170802 Eventuelle økninger til Redningsselskapets generelle beredskapsarbeid ellers må komme som en del av diskusjonen om statsbudsjettet hvert år, sier Elvenes : ¶ - Statens bidrag inn til redningsselskapet må hele tiden vurderes, men ikke ut fra militære behov, sier Elvenes.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/rq2k3/Ser-du-disse-plantene-Da-bor-du-melde-fra Håkon Toverud i Statens vegvesen sier at den årlige kantklippingen sannsynligvis vil finne sted i månedsskiftet august/september.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/XV1mx/Arsaken-til-dodsulykken-med-smafly-fortsatt-ukjent Politiets kriminalteknikere og Statens havarikommisjon for transport arbeidet onsdag med å undersøke ulykkens hendelsesforløp og årsaksforhold.
AA170802 Politiets kriminalteknikere og Statens havarikommisjon for transport arbeidet onsdag med å undersøke ulykkens hendelsesforløp og årsaksforhold.
VG170801 Politiet sammen med Statens havarikommisjon for transport vil fortsette arbeidet på ulykkesstedet for å finne årsaken til styrten.
VG170801 Vi mener derfor det er hensiktsmessig at saken følges opp av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder med bistand fra oss, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen til VG.
VG170801 I pressemeldingen fra Statens helsetilsyn vises det til et brev fra Helsetilsynet til Sørlandetsykehus datert i dag, tirsdag.
VG170801 Her skriver Statens helsetilsyn blant annet : ¶
VG170801 Det skriver Statens helsetilsyn i en pressemelding tirsdag - seks dager etter at Marie Skuland ( 17 ) og en 23 år gammel kvinne ble knivstukket inne på Sørlandssenteret.
NL170801 Når folk camper på kirkegårder og fotballbaner, eller ferdes i villmarka uten respekt for naturen, er det behov for helt andre type tiltak og fra mange flere aktører enn Statens vegvesen.
NL170801 I utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten ( KVU ), foreslo Statens vegvesen tilrettelegging for turister som en del av oppgraderingen av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å.
NL170801 Derfor tok Statens vegvesen og Destinasjon Lofoten initiativ til en temadag om turisme og trafikksikkerhet.
NL170801 Statens vegvesen prøver å tilpasse oss behovene innenfor rammene vi har for drift og vedlikehold.
NL170801 Statens vegvesen har ansvar for at det er plasser for å stoppe, hvile, raste og gå på toalett langs vegene.
DB170801 Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke ¶ Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder.
DB170801 Statens helsetilsyn vil bistå med spesialistkompetanse.
DB170801 I dag har politiet og Statens Havarikommisjon for transport brukt dagen til å undersøke ulykkesstedet.
DB170801 Knutsen sier også at Trump støtter seg lite på statens tradisjonelle institusjoner men stoler heller på familiemedlemmer og på folk han vet går hans ærend.
DA170801 | Slik skal det ikke gjøres ¶ 48 kjøretøy ble tatt til side for nærmere kontroll av Statens vegvesen tirsdag ettermiddag, blant annet to personbiler med sykler bakpå.
DA170801 Tirsdag ble tungtransport, lette kjøretøy, bilbelte og vekt kontrollert på Krossmoen av Statens vegvesen.
DA170801 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170801 - Vi hadde 150 kjøretøy som var over vekten av trailere, campingbiler, campinvogner, lette kjørtøy med tilhengere, personbiler med sykler bak på tilhengerfestet og varebiler, sier Tor Helge Torgersen i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170801 Syvertsen får med seg fire personer fra fylkesmannens stab, mens Statens helsetilsyn bidrar med ytterligere to personer med spesialkompetanse.
AA170801 I brevet til Sørlandet sykehus skriver Statens helsetilsyn at de ser alvorlig på informasjonen de har mottatt, og at dette gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken.
AA170801 Ida Glemminge, som er regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, bekrefter nå overfor kanalen at videoopptak viser at de er et ynglende par.
AA170801 Statens vegvesen, som publiserte sin oversikt over trafikkulykker mandag, tror at det kan bli under 100 drepte på norske veier totalt i 2017, om utviklingen fortsetter ut året.
VG170731 Ole Knut Steinset, jobber som rovviltmedarbeider i Statens naturoppsyn.
VG170731 Statens Naturoppsyn : Samme ulv som har herjet i Gran kommune ¶
DA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170731 Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor, viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort.
AA170731 Statens vegvesen melder klokken 20.39 at E6 mellom Klett og Melhus er stengt sør for rundkjøringen på grunn av ulykken.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Statens vegvesen tror at det kan bli under 100 drepte på norske veier totalt i 2017, om utviklingen fortsetter ut året.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Statens vegvesen tror at det kan bli under 100 drepte på norske veier totalt i 2017, om utviklingen fortsetter ut året.
DN170730 Tall fra Statens legemiddelverk viser at det er tatt i bruk 45 legemidler siden Nye metoder ble innført i 2013. ( ©NTB ) ¶
DN170730 I Norge vil det altså si Helsedirektoratets « Nye metoder » og Statens legemiddelverk.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Wong Maye-E / TT / NTB scanpix ¶ Statens ekstreme makt ¶
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea På nær sagt hvilket som helst gatehjørne i Pyongyang blir du påminnet om statens ekstreme makt.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon Aftenposten har gått igjennom ulykkesanalyserapportene ( UAG ) fra Statens vegvesen.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon - Jeg har anmeldt et par tilfeller, og flere av kollegene mine har gjort det samme, men når det kommer på bordet hos den andre etaten, så blir dessverre dette henlagt, sier avdelingsingeniør Cato Roland i Statens vegvesen til NRK.
AA170730 - En trebåt i en sånn høyde kan medføre et veldig høyt tyngdepunkt, sier Harald Ekremsæter i Statens vegvesen Foto : Adressa.no-tipser ¶
AA170730 - En trebåt i en sånn høyde kan medføre et veldig høyt tyngdepunkt, og da må man tenke på veltefaren når man kjører, sier Harald Ekremsæter, fungerende fagleder for utekontroll i Statens vegvesen, til Adresseavisen.
AA170730 I Andebu i Vestfold har unge 18 - 24 år som bor hos foreldrene, bare fått 2200 kr i måneden - under halvparten av hva statens anbefaler.
AA170730 Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig.
AA170730 - Vi fikk et avvik fordi vi ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor vi mente at den enkelte ungdom burde klare seg med mindre enn statens veiledende sats.
AA170730 Etter flere trafikkulykker på E18 i Vestfold, satte Statens vegvesen søndag i verk strakstiltak for å hindre flere uhell.
AA170730 ( ©NTB ) ¶ | Statens bruk av nynorsk stuper under Solberg-regjeringen ¶
AA170730 Aftenposten har gått igjennom ulykkesanalyserapportene ( UAG ) fra Statens vegvesen.
VG170729 Steinar Madsen, fagdirektør i Statens Legemiddelverk, kjenner til CARIS.
AP170729https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1LbEq/Kort-sagt--sondag-30-juli Og det er heller ikke statens rolle å bidra i alle disse prosjektene.
VG170728 Når regjeringen først kutter så kraftig i statens inntekter, for så å advare mot konsekvensene, synliggjør de at det er folk flest som må betale for skattekuttene.
DB170728 Sørlandet sykehus har selv varslet Statens helsetilsyn i etterkant av knivstikkingen.
DB170728 at, Norsk Aeroklubb Flytjenesten, Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga, Norske Alpine redningsgrupper, Norske Redningshunder, Politi, Randaberg kommune, Redningsselskapets Sjøredningskorps, Rovernes beredskapsgruppe, Røldal Skipatrulje, Sandnes kommune, Sivilforsvaret, Sola kommune, Statens Strålevern, Statens vegvesen, Statkraft Energi AS,
DB170728 Flytjenesten, Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga, Norske Alpine redningsgrupper, Norske Redningshunder, Politi, Randaberg kommune, Redningsselskapets Sjøredningskorps, Rovernes beredskapsgruppe, Røldal Skipatrulje, Sandnes kommune, Sivilforsvaret, Sola kommune, Statens Strålevern, Statens vegvesen, Statkraft Energi AS, Statnett SF, Statoil
DB170728 Sørlandet sykehus har varslet Statens helsetilsyn i etterkant av knivstikkingen inne på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag, skriver NRK.
DB170728 Statens helsetilsyn vurderer å granske hva som er gjort for den drapssiktede 15-åringen.
DB170728 Samtidig bevarer vi barnetrygden som en universell velferdsordning uten at statens utgifter øker for mye.
DB170728 Det vil innebære at statens utgifter til barnetrygd øker med 2,5 milliarder kroner til 17,7 milliarder kroner, en 16 prosent økning.
DA170728 Beboere på Bjørndal og andre omkringliggende områder vil bli påført et stort verditap på sine boliger ( i tillegg til helseulempene ) dersom statens reguleringsplan blir vedtatt i sin nåværende form, sier Sven Brun.
DA170728 Sykehuset har selv rutinemessig varslet Statens helsetilsyn etter knivstikkingen.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa I Andebu i Vestfold har unge 18 - 24 år som bor hos foreldrene, bare fått 2200 kr i måneden - under halvparten av hva statens anbefaler.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Dette er statens veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold ( 2017-tall ).
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa - Vi fikk et avvik fordi vi ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor vi mente at den enkelte ungdom burde klare seg med mindre enn statens veiledende sats.
AA170728 Et annet sentralt funn i rapportene er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad som er langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det dokumenteres at det er forsvarlig.
AA170728 - Svar på opphavet får vi først når Rovdata får analysert DNA fra valpene, sier Lars Olav Lund, fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn.
AA170728 Statens naturoppsyn ( SNO ) fikk melding om observasjonen av tre ulvevalper ved en skogsbilvei 17. juli i Elverum kommune, skriver Miljødirektoratet.
AA170728 | Helsetilsynet vurderer gransking etter knivstikkingen i Kristiansand ¶ Statens helsetilsyn vurderer å granske hva som er gjort for den drapssiktede 15-åringen i Kristiansand mens hun var innunder helsevesenet.
AA170728 Sørlandet sykehus har varslet Statens helsetilsyn i etterkant av knivstikkingen inne på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag, skriver NRK.
AA170728 Sykehuset har selv rutinemessig varslet Statens helsetilsyn etter knivstikkingen.
AA170728 Jenta har den siste tiden vært under behandling på Sørlandet sykehus, som har meldt saken inn til Statens helsetilsyn.
DA170727 Nå viser det seg at Statens vegvesen har feilberegnet prisen på den nye veistrekningen.
DA170727 De økte kostnadene skyldes økte og endrede statlige krav sammen med feilberegninger fra Statens vegvesen.
AA170727 Etterforskningslederen forklarer at det er foretatt tekniske undersøkelser av både krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen.
DN170726 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto : Poppe, Cornelius ¶ Statens vegvesen har analysert rundt 80 små og store bompengeprosjekter for å se om de nedbetales etter planen. 30 av prosjektene i analysen er allerede nedbetalt, og de ble i snitt ferdig betalt to år før tiden.
DB170726 Hellene forteller at utrykningspolitiet har doblet aktiviteten på strekningen de siste åra, og at Statens vegvesen har installert rumlefelt på store deler av strekningen.
DB170726 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er rekvirert til å bistå politiet på stedet.
AA170726 Det var Statens naturoppsyn sin båt Toppskarv som fant mannen.
AA170726 Deretter kommer Statens vegvesens arbeid, som vil koste flere titalls millioner, og skader på hus og bygninger.
AA170726 - Både Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) har vært på synfaring og var i ferd med å sette i verk tiltak, sier Søviknes.
AA170726 - Broen er dermed ingen flaskehals, og er det første og viktigste grepet for å normalisere hverdagen i Utvik, sier Sjur Lauvdal, byggeleder i Statens vegvesen, til Fjordingen.
AA170726 Statens vegvesen har analysert rundt 80 små og store bompengeprosjekter for å se om de nedbetales etter planen. 30 av prosjektene i analysen er allerede nedbetalt, og de ble i snitt ferdig betalt to år før tiden.
VG170725 | Frakter reserve-bro til Utvik : Håper veien kan åpnes igjen torsdag ¶ Statens vegvesen krysser fingrene : Går alt som det skal, kan en reserve-bro bli fraktet til Utvik og veien åpnes allerede torsdag.
VG170725 - Vi har reservedeler, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen, region vest.
VG170725 Statens vegvesen region vest hadde ingen konkrete planer om å utbedre eller oppruste broen over Storelva i Utvik, bekrefter fungerende regionsjef Lars Erik Karlsen overfor VG.
DN170725 Omtrent 22 til 25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser.
DB170725 Utvikfjellet vil fortsatt være stengt på ubestemt tid ettersom veien er ødelagt flere steder opp gjennom fjellet, opplyser Statens Vegvesen.
DB170725 ¶ AVHØRSROM : Statens barnehus har egne rom, spesialtilpasset for små barn.
DB170725 Astrid Pettersen, seksjonsleder ved Statens barnehus i Oslo, støtter advokatenes forslag.
DB170725 Tegning : Statens vegvesen ¶ norsk tipping ¶
DA170725 Omtrent 22 til 25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser.
DA170725 Angående varslingen, hadde vi møter med både Statens vegvesen og kommunen for å gjøre tiltak angående broene, sier hun.
AA170725 Dette ble sendt til Statens vegvesen og det var kommet så langt at det ble sendt byggmelding til kommunen, sier Vågane, og forteller at det har de fått bekreftet fra teknisk sjef i Stryn.
AA170725 Det er viktig å ha god oversikt over alle kostnadene, sier Stensvand, som oppfordrer kommunen til snarest å ta kontakt med Statens naturskadeordning.
AA170725 Både Vågane, ordfører i Stryn Sven Flo og representanter for Statens vegvesen, NVE og fylkesmannen i Sogn og Fjordane møttes i Utvik tirsdag for å få overblikk over skadeomfanget.
AA170725 Der skulle de også møte representanter for fylkesmannen, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) for å få et overblikk over skadene og fordele oppgavene i opprydningsarbeidet.
VG170724 « NRK lisensavdelingen har oversendt ovennevnte krav til Statens innkrevingssentral ( SI ) for innkreving med hjemmel i lov om kringkasting av 4. desember 1992 §8-4, lov om tvangsfullbyrdelse av 1. november 2005 ( tvbfl ) §3-1 samt forskrift om saksøktes kostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse § 2, pkt. 2.
VG170724 NRK har dermed bedt Statens innkrevingssentral ( SI ) om å ta utlegg, slik at de skal få pengene sine. » | NRK-veteran Knut Eirik Olsen ( 64 ) fikk Alzheimers i ung alder : - En glemt sykdom ¶
VG170724 Flere skjønner mindre ¶ Statens innbyggerundersøkelse for 2017 avslører at folk sliter med å skjønne innholdet i brev fra helse- og sosialtjenestene, og fra plan- og bygningskontorene.
VG170724 Allerede i 1958 utga Statens Rasjonaliseringsdirektorat ( ! ) en veileder for enklere språk, fordi « et klart og lettlest språk skaper et godt kontaktsforhold, mens et tungt og uklart språk skaper misforståelser og irritasjon », ifølge veilederen for 59 år siden.
DN170724 I januar leverte Statens servicesenter en rapport til regjeringen der det ble advart mot sikkerhetsrisikoen ved outsourcing av IT-drift. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170724 ¶ AVHØRSROM : Statens barnehus har egne rom, spesialtilpasset for små barn.
DB170724 I 2016 ble 1600 barn avhørt ved Statens barnehus i Oslo.
DB170724 I januar leverte Statens servicesenter en rapport til regjeringen der det ble advart mot sikkerhetsrisikoen ved outsourcing av IT-drift.
DB170724 Det blir derfor kjørt ekstra avganger i sambandet i natt, opplyser Statens vegvesen til NTB mandag kveld.
DB170724 - Vi har ikke fått noen indikasjoner på når vannet vil trekke seg tilbake, så vi vet ikke når E6 vil åpnes igjen, sier Jeanette Andresen, trafikkoperatør i Statens vegvesen, til Dagbladet.
DA170724 Oppfordringen fra Ruter, Statens vegvesen, NSB, Bane Nor og Norway Cup er å la bilen stå hjemme og reise kollektivt for å unngå lange køer.
DA170724 - Vi er godt forberedt og har et tett og godt samarbeid med Norway Cup-arrangøren, NSB, Bane Nor, Statens vegvesen, Flytoget og Oslo kommune om transportopplegget i perioden, sier Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter.
AA170724 I januar leverte Statens servicesenter en rapport til regjeringen der det ble advart mot sikkerhetsrisikoen ved outsourcing av IT-drift. ( ©NTB ) ¶
AA170724 - Bjørnen lever i beste velgående, sier Einar Kolden i Statens naturoppsyn og fra det kommunale skadefellingslaget.
VG170723 OFTERE MANGEL : Statens legemiddelverk opplyser at de hittil i år har opplevd 180 mangelsituasjoner.
VG170723 Statens legemiddelverk opplyser at de hittil i år har opplevd 180 mangelsituasjoner.
DN170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
DN170722 Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn ( SNO ) til NRK.
DN170722 - Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.
DN170722 Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske.
DB170722 I 2009 dro hun sammen med representanter fra Hordaland politidistrikt og Statens barnehus i Bergen til Huntsville i Alabama.
DB170722 Avhørsrommet : Avhør av barn skjer på statens barnehus.
DB170722 Avhøret av den 11 år gamle jenta skulle egentlig skje på Statens barnehus i Oslo, som er spesialtilpasset for at barna skal føle seg trygge og være i hyggelige omgivelser.
DB170722 En befolkningsundersøkelse utført av TNS Gallup for Human-Etisk Forbund i 2016, viser også at 58 prosent mener statens verdigrunnlag bør være demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
DB170722 12 prosent mener statens grunnlag bør være vår kristne og humanistiske arv, og 22 vil ha både demokratiske og kristne verdier.
AA170722 Leif Jarle Bergseth, avdelingsingeniør ved utekontroll i Statens vegvesen, reagerer på det han får se i videoen.
AA170722 Ulykken etterforskes videre av politiet i Gjøvik og ulykkesgruppa i Statens vegvesen.
AA170722 Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.
AA170722 Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn ( SNO ) til NRK.
AA170722 - Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.
AA170722 Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske.
VG170721 Dette svekker statens troverdighet blant en allerede utsatt gruppe.
DB170720 Forsker Annechen Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) viser i sin studie « Mat, måltid og moral » ( 2015 ) at svært mange nordmenn har endret kostholdet og synet på mat siden begynnelsen av 2000-tallet.
VG170719 Statens vegvesen var på ulykkesstedet i ettermiddag for å gjøre oppmålinger og undersøkelser.
VG170719 Vi visste jo at det var en viss interesse, men dette har sprengt alle prognoser og estimater fra første stund, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
VG170719 Skal bidra til økt trafikksikkerhet ¶ Statens vegvesen har ikke full oversikt ennå, men tror ordingen først og fremst er populær blant menn, og særlig de yngre.
VG170719 Han kan nå skilte med livretten sin på bilskiltet etter å ha punget ut 9000 kroner til Statens vegvesen.
DB170719 EU er svært kritiske til Israels okkupasjon av Vestbredden, til statens bygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden og blokaden rundt et av verdens mest overbefolkede områder, Gaza.
DB170719 Ifølge Statens vegvesen er det bare tillatt å starte og avslutte en samtale mens mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller om den kan styres via håndfrie løsninger.
DB170719 I en rapport fra Statens vegvesen kommer det fram at distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon, radio eller annet utstyr er vurdert til å ha vært medvirkende faktorer i femten dødsulykker i fjor.
DB170719 Ved hjelp av Flå kommune og Statens Kartverk lokaliserte de raskt stedet, som ligger i et tre år gammelt hyttefelt på Sørbølfjellet, rundt åtte kilometer fra Rv 7.
DB170719 Høyre har for eksempel opp gjennom historien vært mot allmenn stemmerett for menn, stemmerett for kvinner, 8-timers arbeidsdag, skattefinansiert alderstrygd, arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, og Statens Lånekasse for utdanning, for å nevne noe.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Mens partier som KrF og Senterpartiet lønner alle sine traineer etter statens lønnstrinn 23 og 24, får de unge som skal jobbe for Akershus Venstre i valgkampen mat, reisekort og Venstre-anorakk.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Fulltidsstillingene skal vare fra midten av juni til valget, og er lønnet etter statens lønnstrinn 23, tilsvarende en årslønn på 305.800 kroner.
VG170718 januar 1980 : Statens filmkontroll forbyr Monty Python-filmen « Life of Brian ». 11. februar 1980 : Første Pizza Grandiosa produseres. 27. mars 1980 : Alexander Kielland-ulykken. 123 mennesker dør. 9. september 1981 : Norge slår England 2-1 i en VM-kvalifiseringskamp i fotball.
VG170718 Slår tilbake ¶ Statens vegvesen slår fast at de fleste tunge kjøretøy på norske veier har den obligatoriske bombrikken på plass der godt over 90 prosent betaler for passeringer.
VG170718 Kjenner ikke igjen tallene ¶ Statens Vegvesen kjenner ikke igjen tallene fra deres daglige kontroller på veiene, eller opp mot fakta fra betalingssystemet.
VG170718 Jensen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.
VG170718 Statens vegvesen forteller at 16,6 millioner utenlandske kjøretøy, både lette og tunge, passerte en norsk bomstasjon i 2015.
DN170718 - Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern indikerer at innføring av nye systemer ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av befolkningen, sier seniorrådgiver Synne Margrethe Egset i Statens strålevern.
DN170718 - Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern indikerer at innføring av nye systemer ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av befolkningen, sier seniorrådgiver Synne Margrethe Egset i Statens strålevern.
DN170718 - Hva sier du da til argumentet til Statens strålevern om at stråling ikke har noen dokumentert helserisiko ?
DN170718 Statens strålevern ønsker ikke å kommentere artikkelen direkte, men sier til DN at « Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko ».
DB170718 Namtvedt - og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken, skriver Aftenposten.
DB170718 Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt.
DA170718 Tirsdag hadde Statens vegvesen, i tillegg til vanlig tungbilkontroll, kontroll av ferietrafikken på Krossmoen.
DA170718 Illustrasjonsfoto : Statens vegvesen ¶
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp - Det er ikke statens rolle å etterforske om selskaper følger loven, slik Kolberg antyder.
AA170718 Ifølge prosjektleder i Statens vegvesen, Harald I.
AA170718 Det er Statens vegvesen som skal bygge om fergekaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk - Rørvik på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
AA170718 Namtvedt - og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken, skriver Aftenposten.
AA170718 Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt.
AA170718 ¶ Kjære politi og Statens vegvesen : Hvorfor sier dere det motsatte av hverandre ?
AA170718 Kjære politi og Statens vegvesen : Hvorfor sier dere det motsatte av hverandre ?
VG170717 Ifølge Statens vegvesen er sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker, men så langt i juli har kun to personer mistet livet i trafikken.
VG170717 juli ) noe som ifølge Statens vegvesen er historisk lavt.
VG170717 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på ny.
DB170717 Nå forteller hun, på grunnlag Scheel-utvalget, det offentlig nedsatte utvalget som har lagt grunnlaget for de siste års skattereform, og beregninger deres, at 20 prosent, i beste fall 40 prosent, av statens tapte inntekter kan bli dekket av høyere skatteinntekter på lengre sikt.
AP170717https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqx60/Telenor-til-vars-pa-borsen Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.
AA170717 | Milliardkontrakt for bygging av E6 i Soknedal tildelt ¶ Statens vegvesen Region Midt har innstilt AF Gruppen som entreprenør for byggingen av nye E6 gjennom Soknedal.
AA170717 Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.
AA170717 I mars uttalte Harald Inge Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen, at kontraktssummen ville bli på mellom 800 og 1000 millioner kroner.
AA170717 Foto : Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
AA170717 ) og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegsen peker på traseen for ny E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbrua.
AA170717 Einar Kolden, i Statens naturoppsyn og del av det kommunale skadefellingslaget, sier at det ikke er noen tvil om at det er bjørn som står bak angrepene.
AA170717 Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.
AA170717 Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.
VG170716 | Kirsten ( 82 ) fikk 200.000 for lite i pensjon : Nektes etterbetaling ¶ Statens pensjonskasse fikk ikke med seg at Kirsten Karin Tvilde ( 82 ) ble pensjonist.
VG170716 Tvilde har siden ektemannen døde i 1995, fått utbetalt etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse, parallelt med andre pensjonsutbetalinger fra Storebrand.
VG170716 Syv år senere gikk hun fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, men endringen ble ikke registrert hos Statens pensjonskasse.
VG170716 Skarsbak oppfordrer Statens pensjonskasse til å finne en løsning slik at Tvilde får de pengene hun har rettmessig krav på.
VG170716 Men informasjonen nådde likevel ikke Statens pensjonskasse, som mener at hun i tillegg skulle skulle ha varslet dem.
VG170716 MINDRE UTBETALT : Kirsten Karin Tvilde har glipp av flere hundre tusen i pensjon etter at Statens Pensjonskasse ikke fikk med seg at hun ble pensjonist.
VG170716 Kirsten Karin Tvilde fikk i fjor høst et brev fra Statens Pensjonskasse hvor det sto at det har vært en feil i pensjonsutbetalingen siden 2002.
VG170716 Det var Statens pensjonskasse selv som oppdaget feilen i fjor høst.
VG170716 96 prosent riktige saker ¶ Statens pensjonskasse skriver i epost til VG at de ikke kommenterer Tvildes sak fordi den er sendt til trygderetten, og at de avventer en avgjørelse der.
AA170716 Fylkesmannen har sendt sakene videre til Statens helsetilsyn, noe som er prosedyren i saker alvorlige brudd på helsepersonelloven eller spesialisthelsetjenesteloven.
AA170716 Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opprettet tilsynssaker, både mot legen og mot Sykehuset Levanger.
AA170716 Politiet og Statens vegvesen vurderer fortløpende om motorveien skal stenges.
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 En oversikt fra Statens vegvesen viser at i overkant av 50 bilferjer med batteripakker vil være i drift i løpet av 2020.
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 En oversikt fra Statens vegvesen viser at i overkant av 50 bilferjer med batteripakker vil være i drift i løpet av 2020.
AA170715 Andelen folk som oppsøker moskus uten noe særlig kunnskap om den, øker i fellesferien, sier naturoppsyn Frode Aalbu i Statens Naturoppsyn.
VG170714 Overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk mener det er viktig å skille klart mellom ferdiggjøring av legemidler basert på lagrede råvarer, og produksjon av legemidler helt fra bunnen.
VG170714 Han legger til at i tilfeller der det blir mangel på legemidler som brukes av store pasientgrupper gir Statens Legemiddelverk apotek tillatelser til å distribuere utenlandske pakninger.
VG170714 Firmaene har opplyst til Statens Legemiddelverk ( SLV ) at dette skyldes produksjonsvansker.
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen gjennomførte torsdag tilfeldig kontroll ved Krossmoen, Egersund og Sokndal.
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170714 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170714 Av disse ble 12 stoppet for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen.
AA170714 To biler har vært borti hverandre, men vi vet ikke noe om omfang foreløpig, forteller Tim Bull i Statens Vegvesen.
VG170713 Han ble i 2008 dømt til 11 års fengsel med påstand om at han « oppfordret til undergraving av statens makt ».
VG170713 De jobber fremdeles på stedet tidlig torsdag morgen, og ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen er på vei.
VG170713 Rovviltkontakt i Oppland for Statens Naturoppsyn ( SNO ), Stein Olav Windingstad, sier til VG at bonden kontaktet dem fordi han fryktet at det kunne være rovdyr som hadde påført skadene.
NL170713 Vedkommende jobber i dag hos Fylkeslegen, underlagt Statens Helsetilsyn.
NL170713 I april 2017 kommer en rapport om hendelsen der Statens Helsetilsyn påpeker en rekke alvorlige feil, både i den medisinske behandlingen i akuttmottaket, og i ledelsens etterfølgende håndtering av hendelsen.
NL170713 Etter helsepersonelloven har videre alle helsearbeidere en personlig plikt til å varsle Statens Helsetilsyn når liv og helse settes i fare.
DB170713 Han har vært i kontakt med Statens Naturvernoppsyn ( SNO ), som utelukker at det kan være rovdyr som har påført kuene skader.
DB170713 Bilbeltebruk kunne ha begrenset skadeomfanget ved turtistbussulykken på Trollstigveien i fjor sommer, påpeker Statens havarikommisjon for transport ( SHT ). 30. juli i 2016 kolliderte en ukrainsk buss med en personbil på Trollstigveien nær Valldal i Møre og Romsdal.
DA170713 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170713 Vogntoget kom inn til Norge lastet med stål, skriver Statens vegvesen i sin rapport.
DA170713 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170713 Han har vært i kontakt med Statens Naturvernoppsyn ( SNO ), som utelukker at det kan være rovdyr som har påført kuene skader.
AA170713 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har rekonstruert ulykken og kommet fram til at passasjeren som døde og en av de alvorlig skadde ikke brukte bilbelte da ulykken skjedde.
AA170713 Men trøndere er som folk flest ikke alltid like gode til å følge med på skilting så vi ber om ekstra oppmerksomhet når avkjøringen flyttes, sier byggeleder Kjell Olaf Fremstad i Statens vegvesen.
AA170713 Foto : Grafikk : Statens vegvesen ¶
VG170712 For å unngå en mangelsituasjon, ga Statens legemiddelverk norske apotekgrossister midlertidig tillatelse til å hente inn disse tablettene i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land uten å søke om spesielt godkjenningsfritak.
VG170712 Det er for tiden mangel på både Albyl-E 75 mg « Takeda » og Acetylsalisylsyre 75 mg « Actavis » enterotabletter, melder Statens legemiddelverk ( SLV ).
DB170712 Foto : Statens Vegvesen.
DB170712 Foto : Statens Vegvesen ¶ norsk tipping ¶
DB170712 Foto : Statens Vegvesen ¶
DB170712 For eksempel vil en usikret iPad i baksetet fare fremover med en kraft på 96 kg i en kollisjon i 100 kilometer i timen, opplyser Statens vegvesen på egne nettsider ¶
DB170712 - FARLIG : Denne bilen var fullstendig overlastet med planker da den i dag ble stoppet av Statens Vegvesen.
DB170712 ( Dagbladet ) : Under en kontroll ved Lagunen i Bergen i formiddag oppdaget Statens Vegvesen en bil komme mot dem, fullstendig overlastet med planker.
DA170712 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170712 Dette utløste et gebyr på 8300 kroner, heter det i Statens vegvesens rapport fra kontrollen.
DA170712 Fjeld-Eiken kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Statens vegvesen, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVLra/Innrommelse-fra-en-pingle-La-meg-slippe-a-kjore-bil-i-Oslo-sentrum Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sa pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen den gang.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVLra/Innrommelse-fra-en-pingle-La-meg-slippe-a-kjore-bil-i-Oslo-sentrum I mars kom det ferske tall fra Statens vegvesen som viser at hele 44 prosent stryker på oppkjøringen i hovedstaden.
AA170712 - Det er en liten feil med underskiltene, og vi forventer leveranse av nye skilt, forklarer prosjektleder Randi Trøan i Statens vegvesen.
AA170712 - Vi vet sikkert at det er bjørn som har drept sauene, sier rovviltkontakt Johan Olav Skinderhaug i Statens naturoppsyn til Trønderbladet.
AA170712 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170712 Det melder Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
VG170711 Det som er igjen av den såkalte statens territorium finnes i hovedsak i det østlige Syria.
DA170711 Foto : Statens vegvesen ¶ 73 kjøretøy var inne på Vegvesenets kontrollplass tirsdag.
AA170711 Vegard var raskt ute da Statens vegvesen i juni åpnet for at folk kan bestille såkalte personlige bilskilt.
AA170711 - Jeg logga meg på nettsiden til Statens vegvesen da tilbudet ble åpnet.
SA170710 Ifølge statistikk fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk, er vi nå inne i årets mest ulykkesutsatte måneder.
NL170710 Det blir 2 milliarder på 20 år og 4 milliarder med statens andel.
DA170710 | Sjåføren måtte sikre denne lasten bedre ¶ 84 kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen på Krossmoen mandag.
DA170710 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170710 Av de 84 lastebilene var det 20 av dem de fem kontrollørene fra Statens vegvesen valgte å sjekke nærmere.
DA170710 Hun vil ha møter med Statens vegvesen for å komme fram til strakstiltak for å lette på køene i Hillevåg, i etterkant av at Consul Sigval Bergesens vei ble stengt.
DA170710 En liste fra Statens innkrevingssentral viser ubetalte bøter fra sjåfører fra 115 land, melder TV 2.
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bVeKk/-Byliv-skapes-gjennom-summen-av-store-og-sma-tiltak--Janne-Wilberg Sjarmløse « betonggriser » sikrer statens kontorer i Kvadraturen, hva med lage en kampanje : Strikk en pullover til en pullert !
AP170710https://www.aftenposten.no/bil/Sommeren-er-hoysesong-for-trafikkulykker-Her-er-de-storste-farene-som-lurer-10379b.html Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170710https://www.aftenposten.no/bil/Sommeren-er-hoysesong-for-trafikkulykker-Her-er-de-storste-farene-som-lurer-10379b.html Ifølge statistikk fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk, er vi nå inne i årets mest ulykkesutsatte måneder.
AA170710 En liste fra Statens innkrevingssentral viser ubetalte bøter fra sjåfører fra 115 land, melder TV 2.
AA170710 Ved Sandmoen ble de stoppet i en kontroll av Statens vegvesen ca. 18.15, og bilen de satt i ble avskiltet på stedet som følge av manglende EU-kontroll.
AA170710 Lisbeth Holan Hustad, faggruppeleder merkantil i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, forteller at det svaret paret fikk fra vegvesenet var beklagelig.
AA170710 I visshet om at de ikke kom til Norge før rundt sommeren, ringte han derfor Statens vegvesen og Tolldirektoratet for å høre hvordan de skulle gjøre med kontrollen.
AA170710 Hvorfor fikk de da dette rådet av Statens vegvesen ?
AA170710 - Det står også i brevet at hvis Statens vegvesen ikke mottar godkjenningen innen utgangen av de to månedene, blir det lagt inn begjæring om avskilting automatisk, forteller Holan Hustad.
AA170710 Foto : Skjermdump fra animasjon fra Statens vegvesen ¶
AP170708https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/EVBao/2000-villrein-ma-utryddes-i-kampen-mot-skrantesyken--Pal-Prestrud FOTO : Øyvind Angard, Statens naturoppsyn ¶
VG170707 - Bør ikke befolkningen få vite hvordan det står til med statens aller viktigste oppgave ?
NL170707 Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.
NL170707 I samarbeid med Statens vegvesen ble mål og tegninger av M/F Vågan satt sammen med mål og tegninger av fergekaien, denne sammenstillingen viste at klaringen mellom fergen og tårnene skulle være tilstrekkelig.
NL170707 Her har altså alle involverte ; Torghatten, Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen prøvd å legge sin beste vilje til for å øke kapasiteten i høysesongen på sambandet, og så fremstiller Rødvei det som noe negativt og skadelig for omdømmet.
DB170707 I forrige uke sa den irakiske hæren at Den islamske statens herredømme i Mosul er over.
DB170707 « Top Gear » hadde fått tillatelse til å kjøre i maks 140 kilometer i timen av politiet, men Statens vegvesen gjorde målinger på langt over 200 kilometer i timen.
DB170707 - Målingene til Statens vegvesen er i utgangspunktet ikke pålitelig nok til å kjøre straffesaker, men hastighetene var over 200 kilometer i timen.
DB170707 Etter samme mønster var Høyre skeptiske til opprettelsen av Husbanken og Statens Lånekasse, ja de kjempet også mot åtte timers arbeidsdag.
DA170707 Foto : Statens vegvesen ¶ 92 kjøretøy var innom kontrollplassen på Krossmoen fredag.
DA170707 Av disse valgte Statens vegvesen ut 18 for nærmere kontroll.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Veivesenet : Var ferdig prosjektert ¶ Statens vegvesen bekrefter anslaget på 22,2 milliarder kroner, men de presiserer at det var heftet med 10 - 25 prosent usikkerhet.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Han har mange års erfaring fra Statens vegvesen, også som sentral prosjektleder her.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Avdelingsdirektør Svein Røed i Statens vegvesen minner om at hans etat bygget strekningene fra Gardermoen til Minnesund og Skaberud til Kolomoen for 150.000 kroner pr. meter motorvei.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner - Jeg tror definitivt at Statens vegvesen og Nye veier har noe å lære av hverandre.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner - Det er ingen tvil om at Regjeringen med viten og vilje snakker ned Statens vegvesen.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Statens vegvesen anslo byggekostnadene til 22,2 milliarder kroner for strekningen fra Kolomoen til Øyer.
AP170707https://www.aftenposten.no/kultur/i/OVmjb/-Jeg-matte-finne-tilbake-til-meg-selv_-til-musikeren-Det-er-musiker-jeg-er Da han kom på rett kjøl igjen, kappet han alle fortøyninger til sine private næringer, og la løst til kai på statens lønnsregulativ.
AA170707 Nylige endringer i statens lovverk innebar at Morva forble skjermet fra sin advokat og vitner til etter at han var fastspent og den fjerde injeksjonen var satt.
AA170707 Statens siste tilbud var på 30 millioner kroner, altså mindre enn 10 prosent av grunneiernes forlangende.
AA170707 Ulykkesgruppen i Statens vegvesen ble kalt ut etter ulykken, og veien ble sperret forbi stedet.
AA170707 | Legemiddelverket varsler mangel på blodproppmedisin ¶ Statens legemiddelverk melder at det er mangel på to medisiner som brukes for å redusere risiko for blodpropp.
DA170706 | Nå skal bomringen bygges ¶ Statens vegvesen starter nå å bygge de første av 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren.
DA170706 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
DA170706 De første bomstasjonene som blir bygd er tre bomstasjoner som alle er nær Forus, i Sola kommune : Moseidsletta, Røynebergveien og Åsenveien, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170706 - Vi starter på disse tre bomstasjonene neste uke, sier byggeleder Solveig Espedal Walskaar i Statens vegvesen.
DA170706 Statens vegvesen gjør flere tiltak for at det skal skje så raskt og smidig som mulig.
DA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
AP170706https://www.aftenposten.no/bil/Hvor-fort-kan-du-egentlig-kjore-med-tilhenger-10372b.html Statens Vegvesenet har utformet en egen tilhengerkalkulator hvor du får mer informasjon ¶
AA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
VG170705 VENTER GODKJENNING : Denne listen med medisiner til godkjenning har norske kreftleger sendt til Statens legemiddelverk - som eksempel på hvor lang tid prosessen kan ta.
VG170705 Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren.
VG170705 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på nytt.
DB170705 Regjeringens Perspektivmelding viser at det fra 2031 og framover vil bli et stadig økende gap mellom statens inntekter og utgifter.
DA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170705 En dyretransport ble stoppet med overlast på drivaksel under Statens vegvesens kontroll på Krossmoen onsdag.
DA170705 - På grunn av at kjøretøyet inneholdt levende dyr, fikk de lov å kjøre til egnet sted for omlasting, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170705 Av disse valgte Statens vegvesen å kontrollere 19 kjøretøy spesielt, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.
DA170705 Når barn ikke er i stand til å yte motstand, er det statens klare plikt å beskytte deres grunnleggende religionsfrihet.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Statens vegvesen foreslås å ha en sentral rolle, både til å gi tillatelse og ved tilsyn.
AA170705 Kreditering : Statens Vegvesen ¶ | - Det er forskjell på møssmær og møssmør ¶
AA170705 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170705 - Vi gjennomførte kontrollen med et spesielt fokus på bruk av bilbelte og det biltekniske hos lette kjøretøy, opplyser fagleder Jan Ivar Moen for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170705 - Et eksempel på hvordan det absolutt ikke skal være, sier Statens vegvesen.
AA170705 pic.twitter.com/4ySEel6zws ¶ - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) July 4, 2017 ¶
AA170705 Utekontrollen i Statens vegvesen hadde onsdag kontroll ved Sandmoen i Trondheim.
AA170705 I en oppdatert Twitter-melding skriver Statens vegvesen at to blir anmeldt for manglende førerrett for tilhenger og at ti fikk gebyr. 5250 kjøretøy sjekket i kontrollen med ANPR kamera. 2 blir anmeldt for manglende førerett for tilhenger, 10 fikk gebyr.
AA170705 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170705 - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) July 5, 2017 ¶
VG170704 I mars i år fattet Statens helsetilsyn vedtak om å begrense Oslo-legens autorisasjon som lege.
VG170704 Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en e-post hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken.
VG170704 Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) har et standardbudsjett for en nøktern husholdning : For to voksne og to barn ( 8 og 5 ) beregner SIFO 19.000 i måneden.
NL170704 " Avdeling for samer og minoriteter " ( SAMI ) i KMD har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DB170704 Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, tror på Weng når hun opplever at det har vært mange unødvendig skumle situasjoner på rulleski på trafikkerte veier.
DB170704 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170704 Statens Vegvesens svar ¶
DA170704 | Denne var for dårlig sikret ¶ Statens vegvesen hadde 150 kjøretøy innom Krossmoen kontrollstasjon tirsdag ettermiddag.
DA170704 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170704 Politiet var med Statens vegvesen på tirsdagens trafikkontroll på Sokn i Rogaland.
DA170704 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶
DA170704 - Politiet ila et gebyr på 1500 kroner for å ikke benytte bilbelte og to forenklede forelegg på 1650 kroner for bruk av mobiltelefon under kjøring, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
AA170704 Bidtnes forteller at de på forhånd har jobbet mye med sikkerheten rundt arrangementet, og at de har hatt et godt samarbeid med politi, brannvesen og Statens vegvesen gjennom planleggingen.
AA170704 - Vi fikk tillatelse fra Statens vegvesen til å sperre av ett felt gjennom sentrum, og dermed fikk vi et større publikumsområde med god avskjerming mellom publikum og trafikken.
AA170704 Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en epost til VG hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken.
VG170703 Selv den feilaktige dommen i tingretten i 2016 hvor den norske stat ble dømt for brudd på menneskerettighetene, la liten vekt på soningsforholdene i seg selv, og mest vekt på det man mente var mangelfull begrunnelse for det strenge soningsregimet fra statens side.
VG170703 * For hvert bruksområde må Statens legemiddelverk ( SLV ) og Beslutningsforum vurdere medisinen på nytt.
DA170703 Statens vegvesen hadde 102 kjøretøy innom kontrollplassen, og et av disse nektet altså å stanse.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Den har en analyse av statens finanser frem til 2060, gitt en lang liste av forutsetninger og videreføring av gjeldende trender og politikk.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt - Med perspektivmeldingens utsikter for statsbudsjettet, hvorfor svekker dere statens inntekter gjennom skattelettelser ?
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Den har en analyse av statens finanser frem til 2060, gitt en lang liste av forutsetninger og videreføring av gjeldende trender og politikk.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html - Med perspektivmeldingens utsikter for statsbudsjettet, hvorfor svekker dere statens inntekter gjennom skattelettelser ?
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ett tapt liv ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Det er 16 færre enn på samme tidspunkt i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/8yReE/Aftenposten-mener-Siv-Jensens-skatteparadoks I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Siv-Jensens-skatteparadoks-624497b.html I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AA170703 Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.
AA170703 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170703 Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170703 Omkjøring er ifølge Statens vegvesen skiltet, og vil skje via fylkesvei 885, 860 og 862.
AA170703 Foto : Rune Petter Ness ¶ Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at Europavei 6 mellom Moholt og Sluppen, i retning fra Trondheim til Værnes, vil holdes midlertidig stengt i deler av uke 27 på grunn av asfaltarbeid.
AA170703 - I nordgående retning på Omkjøringsveien vil det forgå asfaltfresing og dekkelegging, sier Runar Kvalshaug, trafikkoperatør i Statens vegvesen.
AA170703 ¶ Det skal ikke lenger være kø på E14 i retning Meråker, ifølge Statens vegvesen.
AA170703 Ifølge trafikkoperatør Per Morten Trymer hos Statens vegvesen skyldes køen lysreguleringa ved veiarbeidene ved Reinå bru i Meråker.
AA170703 Det er ikke mer kø i retning Meråker og Sverige, ifølge Statens vegvesen ¶
AA170703 - Køen ble oppløst da vegarbeiderne på stedet begynte å dirigere bilistene, sier Mohammad Amiri i Statens vegvesen rett før kl. 19 mandag ettermiddag.
SA170702 | Vi har høstet mye lærdom fra kryssene i Hillevåg ¶ Statens vegvesen er klar over problemet og jobber med det.
SA170702 Statens vegvesen vil gjerne benytte sjansen til å utfordre beboere i Hillevåg, og i andre deler av byområdet.
SA170702 Statens vegvesen har ingen planer om umiddelbare tiltak i Hillevåg, men vi er klar over problemet og jobber med det.
DB170702 Etter litt om og men kom svaret fra statens mann i Hordaland : ¶
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Tallene fra Statens veivesen viser den samme tendensen som oversiktene fra Trygg Trafikk, hvis tal frem til og med mai også viste en nedgang i antall omkomne.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170702 Klokken 14.34 melder politiet at trafikken går forbi ulykkesstedet, men det skal ifølge Statens vegvesen være redusert framkommelighet.
AA170702 Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
VG170701 Ved å lure Statens kartverk til å tinglyse et forfalsket skjøte, ble de registrert som eiere av bygården på Grünerløkka i Oslo.
FV170701https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ble-en-roligere-sjafor-etter-a-ha-jobbet-med-ulykker-703280b.html Johan Mjaaland har vært leder i Statens vegvesen siden 90-tallet.
FV170701https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ble-en-roligere-sjafor-etter-a-ha-jobbet-med-ulykker-703280b.html Fredag er det siste dag på jobb for lederen i Statens vegvesen i Vest-Agder.
DN170701 Det er forskere ved Statens väg- og transportforskningsinstitut ( VTI ) i Sverige som har gjennomført testen, melder Teknisk Ukeblad.
DB170701 Fem av mennene skal også ha vært med på å forfalske et skjøte tinglyst av Statens kartverk.
DB170701 Til grunn for konflikten ligger konstitusjonen fra 1952, hvor det står : " Sri Lanka skal gi buddhismen forrang, i overensstemmelse med dette er det statens forpliktelse å fostre Buddhas lære.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Haualand hevder at « Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-stengt-til-mandag-624404b.html Brynstunnelen i Oslo åpner igjen mandag morgen, ifølge Statens vegvesen.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-stengt-til-mandag-624404b.html Statens vegvesen opplyser at begge tunnelløpene vil bli åpnet mandag 3. juli klokka 6.00 for vanlig trafikk.
AP170701https://www.aftenposten.no/norge/Bedrageribande-domt-til-opp-mot-atte-ars-fengsel-624423b.html Samtlige skal ha vært med på å forfalske et skjøte på Grünerløkka i Oslo tinglyst av Statens kartverk.
AA170701 Det sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen, region midt, og forklarer videre at det kan være noe av årsaken til at det i Stavsjøfjelltunnelen gjennom mai er målt såpass lav gjennomsnittsfart.
AA170701 - Vi har full tillit til at våre gode samarbeidspartnere i Statens vegvesen og politiet vurderer hvor slike målinger passer på best mulig måte.
AA170701 Brynstunnelen i Oslo åpner igjen mandag morgen, ifølge Statens vegvesen.
AA170701 Statens vegvesen opplyser at begge tunnelløpene vil bli åpnet mandag 3. juli klokka 6.00 for vanlig trafikk. ( ©NTB ) ¶
DA170631 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170631 - Kjøretøyet ble dermed avskiltet og alt gods måtte lastes over på annet kjøretøy, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
VG170630 Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.
VG170630 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170630 Foreløpig ser det fint ut i taket innover i tunnelen, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens veivesen til VG.
NL170630 Statens opprinnelige grunn i Nordland og Troms er statsallmenning.
NL170630 Men etter hvert kommer kanskje avisa dit hen at den støtter statens syn.
FV170630https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Senker-fartsgrensen-pa-Varoddbroa-703289b.html For å unngå trafikkfarlige situasjoner på E 18, har Statens vegvesen bestemt at farten reduseres også på den gamle Varoddbrua.
DN170630https://www.dn.no/nyheter/2017/06/30/2050/Olje/dom-slakter-advokatbruk Tilkjente saksomkostninger i lagmannsretten blir redusert med et par millioner kroner sammenlignet med statens krav.
DN170630https://www.dn.no/nyheter/2017/06/30/2050/Olje/dom-slakter-advokatbruk Retten beklager seg samtidig over at motparten ikke har fremmet innsigelser mot statens saksomkostningskrav, og at det er vanskelig for retten å vurdere rimeligheten av kravet i mangel av slike innsigelser.
DN170630 Det ene handler om den type bransjer vi har, den andre er at mye av kapitalen er på statens hånd.
DN170630 Trude Sundset leder statens CO2-selskap Gassnova, og ga fredag Statoil oppdraget med å lage en forstudie av CO2-lager i Nordsjøen.
DN170630 Fredag ga statens CO2-selskap Gassnova en kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av et CO2-lager til Statoil.
DB170630 - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik.
DA170630 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170630 - Det var snakk om flytende, ubrennbar gass, men et slikt hjul på avveie kunne gått skikkelig gale uansett, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Morten Trevdal til RA.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html På Twitter meldte Statens vegvesen i morges at de forventer lange køer, og oppfordrer til å reise kollektivt i stedet. #Brynstunnelen sørgående løp stengt.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html Nå er vi i gang med å kartlegge den stengte delen av tunnelen og utbedre skaden, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html - Statens vegvesen ( @VegvesenOst ) June 30, 2017 ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Ulvik vil ikke svare på om det er Statens vegvesen eller Veidekke som har ansvaret for at betongen i tunneltaket ikke var festet skikkelig.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik, sier det er for tidlig å si noe om ansvar.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Denne har gradvis løsnet, og i natt løsnet mellom fire og seks kvadratmeter av den 4 cm tykke betongen, ifølge byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Øystein Kroken.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Statens vegvesen sier i en pressemelding at stengingen i Brynstunnelen vil påvirke utfarten i fellesferien, som starter denne helgen.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Statens vegvesen har arbeidet med å reparere skadene, i hovedsak ved pigging av betong, i hele dag.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Motorsyklist-omkom-i-ulykke-i-Oppland-624390b.html - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html FOTO : Statens Vegvesen ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Bildet er fra Statens vegvesen sitt webkamera ved Djupdalen rett før Skedsmovollen.
AA170630 Senioringeniør Randi Trøan i Statens vegvesen forteller at skiltene kom på plass i løpet av torsdagen.
AA170630 - Vi etterforsker på stedet, og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, sier Norevik. ( ©NTB ) ¶
AA170630 I en pressemelding skriver Statens vegvesen at lange køer må forventes på E6 og Ring 3 inntil videre.
DB170629 Statens vegvesen har, i en rapport fra 2013, kommet frem til at det vil koste 45 og 75 milliarder kroner å fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesveinettet.
DA170629 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170629 Av de 56 kjøretøyene ble 14 stoppet for nærmere kontroll, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Advarer-mot-a-ta-bort-varseltrekanten-336259b.html Statens legemiddelverk vil fjerne varseltrekanten på legemidler, og sier man ikke kan bruke trekanten som fasit.
AA170629 Det er en svensk campingvogn, sier Kristin Ekren, trafikkoperatør i Statens vegvesen.
AA170629 Leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen, sier det er stor fare for at denne typen last kan falle av under kjøring.
AA170629 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170629 - Ser dessverre en del slike tilfeller, sier Statens vegvesen.
AA170629 - I tillegg til en ganske stor overlast, var lasten sikret på en slik måte at deler av det kunne ha falt av under kjøring, forteller leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
VG170628 Og i dag er jeg evig takknemlig for at vi i Norge har Statens Lånekasse, som muliggjorde at også jeg kunne fikk ta høyere utdanning.
VG170628 Rammen for oppgjøret er økt fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
SA170628 Vraket : Statens havarikommisjon for transport viste i april frem restene av ulykkeshelikopteret LN-OJF i sine lokaler på Kjeller ved Lillestrøm.
SA170628 Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon nekter pårørende alt innsyn i Turøy-ulykkens dokumenter.
NL170628 En konseptvalgutredning på sin side er grundigere, og tar for seg alle aspekter ved et så stort samferdselsprosjekt i regi av Statens vegvesen.
DB170628 ( Dagbladet ) : Tidligere i dag hadde Statens vegvesen kontroll av både lette og tunge kjøretøy på E39 i Rogaland.
DB170628 Men det kan virke som om Stortinget ikke er enig med seg selv, for denne uka stemte Stortingsflertallet mot et forslag om å sørge for at barn som er asylsøkere har et likeverdig tilbud sammenliknet med andre barn som er underlagt statens omsorg.
DA170628 Illustrasjonsfoto : Roy Storvik ¶ Statens vegvesen sjekket både lette og tunge kjøretøy på E 39 Krossmoen i Rogaland onsdag.
DA170628 | Her var bremsene for dårlige ¶ Statens vegvesen kontrollerte 15 kjøretøy under dagens kontroll på Sokn.
DA170628 Vogntoget på bildet hadde for dårlig parkbrems på tilhengeren, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170628 Foto : Statens vegvesen ¶
BT170628https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Truer-staten-med-soksmal-etter-Turoy-ulykken-336078b.html Vraket : Statens havarikommisjon for transport viste i april frem restene av ulykkeshelikopteret LN-OJF i sine lokaler på Kjeller ved Lillestrøm.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Truer-staten-med-soksmal-etter-Turoy-ulykken-336078b.html Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon nekter pårørende alt innsyn i Turøy-ulykkens dokumenter.
AA170628 - Det som har skjedd er at vi har en liten forsinkelse på levering av trafikkskiltene, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Roar Dypvik.
AA170628 Uten dispensasjon kunne det veie 45 tonn, og det hadde derfor ifølge Statens vegvesen en overlast på 25 tonn.
AA170628 Det hadde derfor stor overvekt, sier Trine Giskås, fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170628 - Jeg husker ikke at vi har skrevet ut et så høyt gebyr tidligere, sier Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170628 Statens vegvesen hadde kontroll i Verdal tirsdag ettermiddag.
AA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
VG170627 VG har vært i kontakt med Statens vegvesen, som ikke har kunnet kommentere denne saken tirsdag.
VG170627 Han legger til at en slik utredning kan ta mange år, og at kommunen derfor har vært i kontakt med Statens vegvesen om å utbedre veien.
VG170627 Den har to ekstra bilskilt i tillegg til det offisielle fra Statens Veivesen.
VG170627 ILLUSTRASJON : STATENS VEGVESEN ¶
VG170627 Det viser nye beregninger fra Statens vegvesen som har sett på hva bilistene må betale når den nye motorveien fra Lysaker til Drengsrud i Asker står ferdig.
VG170627 - Våre overslagsberegninger viser at det vil koste mellom 25 og 30 kroner per bomsnitt, sier prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, til VG.
VG170627 På mandag hadde Statens vegvesen fått inn hele 10.995 søknader fra 6500 personer.
SA170627 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170627 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170627 | To kjøretøy fikk til sammen 18.400 kroner i gebyr for overlast ¶ Statens Vegvesen kjørte mandag rundt på Forus og hanket inn 11 kjøretøy for kontroll.
SA170627 FOTO : Statens Vegvesen ¶
FV170627 I en periode var det manuell dirigering av trafikken, men klokka 16.11 opplyser Statens vegvesen at strekningen er åpen etter bilberging.
DB170627 Avsetningene Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde er på til sammen nesten 1,3 milliarder kroner.
DA170627 Her er det nok en del flaks med i bildet at ikke hengeren har løsnet fra kjøretøyet, heter det i rapporte fra Statens vegvesen.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶ 164 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på Krossmoen ved E 39 tirsdag. 11 kjøretøy ble plukket ut til nærmere kontroll.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶ 164 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på Krossmoen ved E 39 tirsdag. 11 kjøretøy ble plukket ut til nærmere kontroll.
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170627 Etter ferien blir det full fart, forteller fungerende prosjektleder, Anne Margrethe Skretting, i Statens vegvesen. 346,2 millioner ¶
DA170627 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170627 - Et vogntog som var for tungt og måtte avlastes fikk et gebyr på 46.000 kroner, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Morten Trevland.
DA170627 Men de millionærene som eier « velferdsbedrifter » og som faktisk lever på statens regning, har høyresiden som bruker alle sine krefter på å forsvare dem.
DA170627 Høyresiden er bekymra for at mange av dem som ikke kan arbeide og mener de lever på statens regning.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AA170627 Statens naturoppsyn ( SNO ) bekrefter at 20 sauer er tatt av ulv utenfor ulvesonen i Samdalsområdet i Ringebu kommune i Oppland.
AA170627 | Lagmannsretten avviser statens Farida-anke ¶
AA170627 Lagmannsretten har avvist statens anke i Farida-saken, om 11-åringen og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.
AA170627 Sentralbanklovutvalget foreslo fredag at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
VG170626 Da Liu i 2009 ble dømt til 11 års fengsel var domstolens begrunnelse at han « oppfordret til undergraving av statens makt ».
VG170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170626 FOTO : Statens Vegvesen ¶ | 11 rogalandskommuner sammen om velferdsteknologi ¶
SA170626 / Forsvaret ¶ | 11 kjøretøy tatt med til stikkprøvekontroll ¶ Statens Vegvesen kjørte mandag rundt på Forus og hanket inn 11 tilfeldige kjøretøy for kontroll.
SA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
SA170626 Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble tatt av ulv i Askim i indre Østfold i midten av mai.
DN170626https://www.dn.no/nyheter/2017/06/26/2222/Politikk/staten-enig-med-bondene-om-ny-jordbruksavtale Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
DN170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
DN170626 I helgen forsikret Modi at India er et næringslivsvennlig land hvor statens rolle ligger på et minimumsnivå.
DB170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
DB170626 Det skriver Solvik-Olsens egne byråkrater i Statens vegvesen i sitt vedtaksbrev.
DA170626 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har vært i sving mandag.
DA170626 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170626 Mulighetsstudien skal etter planen behandles administrativt og politisk i høst gjennom en etablert samarbeidsavtale hvor Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR deltar.
DA170626 Leserinnlegg signert Roar Midtbø Jensen ( avdelingsdirektør i Statens vegvesen ), Bente Hedum ( rådmann i Moss ) og Håkon Bjarne Johnsen ( fylkesdirektør ).
DA170626 Hensikten med mulighetsstudien er å avklare det tekniske og økonomiske handlingsrommet og hvordan Moss kommune som planmyndighet og Statens vegvesen som tiltakshaver skal arbeide videre med å avklare løsning for en ny riksvei 19. | 20.000 cruiser inn denne uken ¶
DA170626 Dette innebærer at Statens vegvesen ser på mulighetene for tunnelløsninger.
DA170626 juni en overskrift og en ingress som etterlater et inntrykk av at Statens vegvesen nå planlegger riksvei 19 i dagløsninger gjennom Moss.
DA170626 Statens vegvesen arbeider for tiden med en mulighetsstudie for å følge opp det regjeringen har bestemt etter fullført konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring og det som nå er gitt av føringer etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018 - 2029.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Snart-smeller-det-pa-E16-336094b.html Helge Rong, medievakt i Statens vegvesen, bekrefter at det foregår mye tunnelarbeid for tiden, og at det derfor er mye kolonnekjøring på kvelds- og nattestid.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Staten-enig-med-bondene-om-ny-jordbruksavtale-336193b.html Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html NSB, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget samarbeider for å gi kundene de beste løsningene i sommer.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html Flyttingen av flere tusen reisende i rushtiden byr på utfordringer for Ruter, NSB og Statens vegvesen.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html Endret kjøremønster ¶ Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å være oppmerksomme på at kjøremønsteret i Oslo vil endre seg i sommer, også gjennom døgnet.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html Det vil bli ekstra kø og trafikk som følge av jernbanestenging og omkjøringer for tunnelstengningene, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Rikke Brouer-Wangen.
AA170626 I helgen forsikret Modi at India er et næringslivsvennlig land hvor statens rolle ligger på et minimumsnivå.
AA170626 Bildet er av Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold i mai.
AA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
AA170626 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
NL170625 Statens kjøp gjør det mulig å gå til 34 havner, to ganger om dagen, hver dag, hele året.
DN170625 Ulvene formerer seg og her er tre ulvevalper i Osdalenreviret fotografert av Statens Naturoppsyn.
DN170625 Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold nylig.
DN170625 Foto : Statens Naturoppsyn ¶
DB170625 Dette er statens ansvar !
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkiske-politi-avfyrer-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html Jeg kommer ikke til å gå med det tyrkiske flagget i paraden heller, på grunn av statens voldelige undertrykking, men vil nok ha et banner for å vise støtte med våre venner i Tyrkia, sier Akpinar.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkisk-politi-avfyrte-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html Jeg kommer ikke til å gå med det tyrkiske flagget i paraden heller, på grunn av statens voldelige undertrykking, men vil nok ha et banner for å vise støtte med våre venner i Tyrkia, sier Akpinar.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-623946b.html ( Fra Statens Vegvesens sangbok ) FOTO : Skjermdump ¶
DB170624 I dag forvalter Kulturrådet, gjennom en rekke utvalg, tre separate fond : Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
DB170624 - Alle støtteordningene under Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde tildeles på bakgrunn av kunstnerisk kvalitet og klare kriterier og retningslinjer for de ulike ordningene.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html For det andre har statens oljeinntekter falt med 270 milliarder kroner.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Det finnes de som mener at vi burde ha strammet inn livreimen når statens inntekter faller.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Flytter-E6-for-a-bevare-krigsfangeleirer-i-Nordland-623928b.html Arkivfoto : NTB scanpix ¶ Statens vegvesen og entreprenøren som bygger ut E6, har gått med på å legge om veien av hensyn til krigsfangeleirene, melder NRK.
AA170624 Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.
VG170623 Imens det kjente bilprogrammet med blant andre Matt leBlanc, kjent som Joey i Friends, som programleder gjorde innspillinger, målte Statens vegvesen råkjøring i over 200 km/t.
VG170623 I en pressemelding opplyser politiet at Statens vegvesen tok kontakt og fortalte om farsmålinger på Rv. 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen.
VG170623 Det gikk to timer mellom de to målingene, opplyser Statens vegvesen til TV2.
VG170623 Å sikre innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave.
SA170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
SA170623 SPU betyr Statens pensjonsfond utland.
SA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
SA170623 | Vil Statens vegvesen vurdere umiddelbare tiltak for trafikkavvikling i Hillevåg ?
SA170623 Så spørsmålet til Statens vegvesen blir dermed : Vil dere vurdere umiddelbare tiltak ?
SA170623 mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når b
SA170623 mai 2017, fikk jeg til svar at dette har også Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) tatt opp og henviste til samme svar som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når b
SA170623 | Ingen nye krav etter helikopter-smell på Sola ¶ Statens havarikommisjon for transport fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i sin rapport om helikopterulykken på Stavanger lufthavn, Sola 5. juli i fjor.
SA170623 Politiet sikret ulykkesstedet fram til krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen kom til Nærbø.
NL170623 Brua på Storslett er av en slik befatning at Statens Vegvesen har en tidsramme på ferdigstilling av ny bru i løpet av 3 år.
DN170623 I forslaget anbefaler et enstemmig utvalg at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.
DN170623 Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år ».
DB170623 Meldte fra ¶ Statens vegvesen hadde gitt Top Gear gitt tillatelse til å stenge av veien i perioder på visse strekninger.
DB170623 Det var Statens vegvesen i Møre og Romsdal som meldte fra til politiet om fartsmålingene.
DB170623 - Vi har målt høy hastighet, og det var innenfor den perioden som veien var utlånt, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen til Dagbladet.
DA170623 Kjekt å se at så gamle lastebiler blir tatt så godt vare på, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170623 Denne klassikeren rullet inn under Statens vegvesens kontroll på E 39 fredag.
DA170623 Statens vegvesen skryter av tilstanden på veteranbilen, imotsetning til mange andre lastebiler på veiene av vesentlig nyere årgang.
DA170623 | Ny riksvei kan ende opp i dagen ¶ Statens vegvesen vet ikke om de klarer å legge nye riksvei 19 i tunnel gjennom hele sentrum.
DA170623 Roar Midtbø Jensen, Statens vegvesens avdelingsdirektør i Østfold, forteller at det fortsatt er et åpent spørsmål hvordan riksvei 19 skal gå gjennom Moss sentrum.
DA170623 Først da starter Statens vegvesen arbeidet med rv19.
DA170623 Først da starter Statens vegvesen arbeidet med riksvei 19.
DA170623 Bane Nor vil ikke lenger vente på Statens vegvesen ; De forventer å være ferdige i 2024.
DA170623 Statens vegvesens prislapp på 2,7 milliarder kroner i plangrunnlaget kan derfor ende opp med endres betraktelig, avhengig av hva slags løsning de velger.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Regjeringen-vil-gi-135-millioner-i-aret-til-kommersiell-allmennkringkaster-336063b.html I avtalen som lyses ut fredag går det fram at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Regjeringen-vil-gi-135-millioner-i-aret-til-kommersiell-allmennkringkaster-336063b.html Statens bidrag til TV-kanalen vil være 135 millioner kroner per år i fem år.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank SPU betyr Statens pensjonsfond utland.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html SPU betyr Statens pensjonsfond utland.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Top-Gear-team-kan-ha-kjort-i-244-kilometer-i-timen-623886b.html Målingen er gjort med sensorer som ligger fast i veibanen og ingen fra Statens vegvesen eller politiet var til stede da målingene ble gjort.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ferietrafikken-tetter-utfartsarene-fredag-ettermiddag-623885b.html Ved å klikke på de blå prikkene får du opp bilder fra Statens Vegvesens webkameraer.
AP170623https://www.aftenposten.no/kultur/Regjeringen-vil-gi-135-millioner-i-aret-til-kommersiell-allmennkringkaster-623822b.html I avtalen som lyses ut fredag, går det frem at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner pr. år i fem år. | « Skam»-øyeblikkene vi husker best ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/kultur/Regjeringen-vil-gi-135-millioner-i-aret-til-kommersiell-allmennkringkaster-623822b.html Statens bidrag til TV-kanalen vil være 135 millioner kroner pr. år i fem år.
AA170623 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170623 Busslommene må flyttes, i tillegg til at veimerking og lyskryss må gjøres om, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Roar Dypvik.
AA170623 - Vi har sett en trafikkøkning i denne gata, uten at vi har noen fasit på hva som er årsaken, så det er derfor bestilt et prøveprosjekt, forteller Randi Trøan, senioringeniør i Statens vegvesen.
AA170623 | Målt til over 200 km/t under « Top Gear»-innspilling ¶ Statens vegvesen varslet politiet etter at det ble målt hastigheter over 200 km/t på Atlanterhavsveien.
AA170623 Tønnesen sier Statens vegvesen automatisk teller biler i det norske veinettet ved hjelp av sensorer som ligger i bakken.
AA170623 Ga tillatelse ¶ Statens vegvesen ga tillatelse til at veien skulle periodevis stenges i forbindelse med opptak til den kjente tv-serien. 22. juni 2017 fikk politiet informasjon fra Statens vegvesen om fartsmålinger på riksvei 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal.
AA170623 Avdelingsleder i Statens vegvesen Ole Jan Tønnesen bekrefter at de har meldt i fra til politiet om at noen har kjørt for fort.
AA170623 juni 2017 fikk politiet informasjon fra Statens vegvesen om fartsmålinger på riksvei 64 Atlanterhavsvegen på Eldhusøya og i bunnen av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår derfor at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Målingen er gjort med sensorer som ligger fast i veibanen og ingen fra Statens vegvesen eller politiet var til stede da målingene ble gjort.
AA170623 I avtalen som lyses ut fredag, går det fram at staten vil kompensere for merkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
AA170623 Statens sivilrettsforvaltning tilkjente 20.000 kroner i oppreisning.
VG170622 Siden 2005 har Ulykkesanalysegruppene ( UAG ) i Statens vegvesen gransket alle dødsulykker på norske veier for å finne årsaken til ulykkene.
VG170622 Det viser Statens vegvesens dybdeanalyser av fjorårets dødsulykker på norske veier.
VG170622 - Det er en betydelig andel og vi er ikke helt sikre på hvorfor vi ser denne økningen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
VG170622 - Burde Statens vegvesen ha gjort mer ?
FV170622 Ifølge Statens vegvesen skal det asfalteres ved Mjåvann industriområde fra 20. juni til 23. juni.
DN170622 | Fillerister statens kalkyler ¶ Statens egne lønnsomhetsberegninger i forkant av den pågående oljeletingen i Barentshavet er faglig uholdbare.
DN170622 | Fillerister statens kalkyler ¶
DN170622 Samfunnsøkonomiprofessor Knut Einar Rosendahl ved Universitetet på Ås mener statens lønnsomhetskalkyler for petroleumsaktivitet i Barentshavet står til stryk.
DN170622 Leder av Greenpeace Norge Truls Gulowsen kaller statens lønnsomhetsberegninger for slurvete.
DN170622 Heller ikke CO2-kostnader nasjonalt eller internasjonalt ble tillagt vekt i statens regnestykke.
DN170622 Staten har også over 200 milliarder kroner i formue gjennom Statens pensjonsfond Norge.
DN170622 Oljefondets verdi var ved utgangen av første kvartal på rundt 8.000 milliarder kroner, noe som ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tilsvarer mer enn 80 prosent av statens totale finansformue.
DN170622 For første gang er statens finansielle eiendeler over 10 billioner kroner.
DN170622 En betydelig del av statens formue er også knyttet til aksjer og kapitalinnskudd i selskaper som staten eier, som for eksempel SDØE, Statkraft, Statnett, NSB og Avinor, samt børsnoterte elskaper der staten er deleier.
DN170622 Den norske statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ).
DN170622 Den norske statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ).
DN170622 Statens nettofordringer, fordringer fratrukket gjeld, i offentlig forvaltning samlet, var ved utgangen av første kvartal på nesten 9.400 milliarder kroner - rundt tre ganger BNP.
DB170622 Det er kritisk for statens langsiktige inntjeningspotensial.
DA170622 De 18 ansatte er samtidig dømt til å betale 123.250 kroner til Forsvarsdepartementet, for å dekke statens sakskostnader i tingretten.
AA170622 Foto : Statens vegvesen ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
AA170622 Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere er vi nødt til å stenge veien helt i en periode på sju uker, skriver prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen i en pressemelding på vegvesen.no.
AA170622 - Trafikk til eiendommene langs den stengte veien slippes frem, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen til Adresseavisen.
AA170622 Teknikere fra politiet har gjort undersøkelser på stedet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen ble varslet.
AA170622 Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er klar, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170622 Statens vegvesens fagfolk rykker ut på alle dødsulykker og analyserer hva som skjedde.
VG170621 Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.
VG170621 Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
SA170621 kroner per år utover avkastningen på kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.
SA170621 Statens andel av disse inntektene er beregnet til rundt 3900 mrd. 2017 kroner.
SA170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
FV170621 Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte stedet natt til onsdag.
DB170621 Video : Lars Gangås / Statens naturoppsyn ¶
DB170621 ULVESPOR : Statens naturoppsyn viser hvordan du kan bli sikrere på at sporene du ser i snøen er laget av ulv.
DB170621 Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, har ansvar for merkingen.
DB170621 Byråden og kommunaldirektøren viste til at at både Fylkesmannen og Statens helsetilsyn har fastslått at Lars og Jonas, de to unge mennene med alvorlig autisme, i flere år fikk uforsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik.
DB170621 * Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
DB170621 Politiet og ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen er på stedet og gjør nødvendige undersøkelser, melder politiet.
DB170621 « Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
DB170621 Planen var å returnerne til travbanen i dag for å følge dronning Elizabeth til statens åpning av parlamentet - noe prins Charles nå tar over.
DA170621 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170621 juli trer lov om statens ansatte i kraft til erstatning for tjenestemannsloven.
BT170621 - Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet, skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.
BT170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AP170621https://www.aftenposten.no/bil/Flere-tar-automatgir-lappen--Om-15-ar-vil-det-vare-unodvendig-a-kunne-gire-10294b.html Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AP170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AP170621 Etablere en sentral database hos Statens helsetilsyn med erfaringer fra tilsyn, slik at tjenestene kan lære av det som er avdekket.
AP170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AA170621 Statens Vegvesen opplyser at Jonsvannsvegen ved Bregnevegen ble stengt i forbindelse med brannen.
AA170621 ¶ Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
AA170621 Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.
AA170621 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170621 Elektrisk drevne ferger ¶ Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet Fv 715 Flakk - Rørvik for elferger.
AA170621 Statens vegvesen har et snittall på antall brukere av fergene hver dag på 1850 kjøretøy.
AA170621 - Jaktlag som er godkjent av Statens naturoppsyn, bør ha stående tillatelse til å ta ut ulv raskt hvis den kommer til beiteområder, slik at færrest mulig dyr blir tatt, og færrest mulig lider unødig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.
AA170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170621 Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte stedet natt til onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170621 Hvis dagens velferdsnivå opprettholdes, vil den offentlige pengebruken være større enn statens inntekter i 2030, i følge regjeringens perspektivmelding.
AA170621 Da blir det desto viktigere å sørge for at statens penger ikke skusles bort.
VG170620 Ulven ble skutt klokken 22.15 mandag kveld etter at det var gitt fellingstillatelse tidligere på dagen, ifølge Esben Bø i Statens naturoppsyn ( SNO ).
VG170620 TAS PRØVER : Den unge hannulven som ble skutt i Ringebu mandag kveld - fotografert hos Statens naturoppsyn i Lom tirsdag.
VG170620 Foto :, Esben Bø, Statens naturoppsyn ¶
NL170620 Som de fleste av bøkene til Aleksijevitsj bygger denne på hundretalls intervjuer med vanlige kvinner og menn som har sine røtter i Det veldige landet som var Sovjetunionen og har gjennomlevd statens oppløsning tidlig på 1990-tallet.
DN170620 - Å sikre borgernes trygghet er statens kjerneoppgave, sier Solberg.
DN170620 Vi frykter at statens ressurser blir brukt mot oss, sier de to.
DB170620 - Skal man innføre laserpekere med over én milliwatt ( mW ) styrke til Norge, må du ha spesiell tillatelse fra Statens strålevern, forklarer Tor Fredriksen, seksjonssjef ved tollregion Oslo og Akershus.
DB170620 I fjor besøkte mellom 80.000 og 90.000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
DB170620 Et system uten tillit blant brukerne er et dårlig system, og truer statens overordnede målsetting om at alle - også innvandrere - skal sikres god og likeverdig tilgang til helsetjenester.
DA170620 | Fikk ikke kjøre rundt med dette i frontruten ¶ Statens vegvesen har igjen vært i sving på kontrollstasjonen på Krossmoen.
DA170620 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170620 Det utløste et gebyr på 17.300 kroner, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170620 Stortinget har over flere år bedt om at kommersiell allmennkringkasting sikres for framtida etter at statens avtale med TV 2 gikk ut ved årsskiftet.
DA170620 I fjor besøkte mellom 80.000 og 90.000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
BT170620 Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.
BT170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/30-elbilsjaforer-tatt-for-ulovlig-kjoring-pa-to-dager-623563b.html ( Kilde : Statens vegvesen ) ¶
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Formuesskatt-er-urettferdig_-ufornuftig-og-en-ulempe--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund---623542b.html Statens inntekter fra formuesskatten er nær uendret i løpet av fireårsperioden.
AP170620 ( Kilde : Statens vegvesen ) ¶
AP170620 Statens inntekter fra formuesskatten er nær uendret i løpet av fireårsperioden.
AA170620 Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.
AA170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
AA170620 I fjor besøkte mellom 80 000 og 90 000 turister Trolltunga, ifølge Statens Naturoppsyn.
AA170620 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er kalt ut.
VG170619 TUT OG KJØR : Statens vegvesen skilt-oppdraget av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i slutten av 2016, og har jobbet frem den dataløsningen, blant annet for å innpasse de nye kjennetegnene mot motorvognregisteret, og lesing av fotobokser og bomstasjoner.
VG170619 Mandag morgen har Statens vegvesen fått inn 9900 søknader.
VG170619 Fredag ettermiddag, bare et drøyt døgn etter at Statens vegvesen hadde åpnet for søknad om personlig bilskilt på nett, var det kommet inn 9000 søknader - og i løpet av helgen er det altså kommet inn ytterligere 900.
FV170619 Det ligger 14 dager nattestengning inne i varslingsplanen som Statens vegvesen har godkjent, men det kan bli forskjøvet, forteller Wikøren.
DN170619 Han er kommet til at statens samlede nettoinntekter blir 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid.
DA170619 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170619 - Vi hadde fokus på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, lastsikring, avgiftskontroll, kontroll av lastebilkran og vektkontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Arnstein Stangeland.
DA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
BT170619https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Luftslott-egner-seg-darlig-til-rassikring-335724b.html Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering.
BT170619 Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering.
AP170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Statens naturoppsyn ( SNO ) har sagt at det er antatt ulv som har tatt sauene.
AA170619 Interessant nok tok den kirkelige motstanden mot den nazistiske statens maktovergrep et uttrykkelig utgangspunkt i evangelisk-luthersk lære.
AA170619 I « Kirkens grunn » ble Luther og den lutherske bekjennelsen brakt på banen for å vise grensene for statens makt.
VG170618 Han er utdannet florist på Statens blomsterdekoratørskole på Vea, han designer vaser, service, sølvtøy og pledd.
VG170618 MÅ VÆRE GODKJENT : Verksteder som skal reparere biler må være godkjent av Statens vegvesen for at de skal være lovlige.
VG170618 Likevel vet under halvparten av landets bileiere hvordan de finner frem til autoriserte verksteder, viser en undersøkelse foretatt av Statens vegvesen.
VG170618 Det viser en undersøkelse av Statens vegvesen, som har oversikt over autoriserte verksteder.
VG170618 Alle godkjente bilverksteder skal ha et skilt som viser at de er et godkjent verksted, sier Statens vegvesen, som har en oversikt over de godkjente verkstedene på sine nettsider.
VG170618 Alle bilverksteder i Norge skal være autorisert og godkjent av Statens vegvesen.
VG170618 - Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html At utvinning i LoVeSe øker statens netto inntekter med 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid, omregnet til dagens verdi.
AP170618 At utvinning i LoVeSe øker statens netto inntekter med 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid, omregnet til dagens verdi.
AA170618 Det opplyser Statens vegvesen på Twitter natt til søndag.
FV170617 Spesielt på sjøen og på strender bør du vise aktsomhet, melder Statens strålevern.
AP170617 https://t.co/U8M1HxDcY2 pic.twitter.com/98HrDvs6Ya ¶ - Statens vegvesen ( @Presserom ) June 16, 2017 ¶
AA170617 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen er også på stedet, siden ulykken involverer et stort kjøretøy og en tunnel, skriver Sunnmørsposten.
AA170617 Statens havarikommisjon skal bistå i arbeidet med å avdekke hva som var årsaken til at flyet gikk ned.
VG170616 Statens provenytap fra dagens taxfree tilsvarer omtrent dette beløpet.
NL170616 Det er et klart rasjonale for at fylkesmannen, Statens representant i en ny arktisk region, ledes fra Finnmark og Vadsø.
FV170616 | Derfor stod byen køfast ¶ Statens vegvesen klarte ikke å skru av de røde lysene som indikerte at Baneheitunnelen og Oddernestunnelen var stengt.
FV170616 FOTO : Statens vegesen ¶
DB170616 Det er bare å betale ti kroner for lite i forskuddsskatt og vente på Statens innkrevingssentral.
DB170616 Gikk på Statens kunstakademi 1995-99 og to år på ArtEZ hogeschool voor de kunsten i Enschede, Nederland.
DB170616 Derfra gikk veien videre til Statens kunstakademi, derfra til samarbeid med Bjarne Melgaard, og siden etablerte kunstnere som blant andre Håkon Bleken.
DA170616 Den var nemlig ikke lett å få godkjent av Statens vegvesen.
BT170616 Ni kontrollører fra Statens vegvesen sjekket kjøretøy på vei nordover på Askøy.
BT170616 Fem var ikke forsikret og åtte må til EU-kontroll, sier inspektør Lars Harald Drange i Statens vegvesen.
BT170616 FOTO : Stig Skarshaug ¶ | 35 biler avskiltet i storkontroll på Askøy ¶ Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på Askøy med skiltskanner. 2874 biler ble kontrollert og 35 avskiltet.
BT170616 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
BT170616 I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AA170616 Kontrolleder Steinar Vist i Statens vegvesen sørger for at en bil blir avskiltet etter kontroll i Verdal fredag.
AA170616 Foto : LEIF ARNE HOLME ¶ Statens vegvesen hadde fredag mellom klokken 07 og 17 en såkalt begjæringskontroll på E6 ved Vekta i Verdal.
AA170616 - I løpet av de 12 timene passerte det 5250 biler, hvorav 81 ble stoppet fordi de er begjært avregistrert, opplyser kontrolleder Steinar Vist, inspektør i Statens vegvesen.
VG170615 Det er tatt DNA-prøver i to omganger for å få et svar på det, sier Ole Knut Steinseth, rovviltmedarbeider for Statens naturoppsyn ( SNO ) i Oppland til lokalavisen Oppland Arbeiderblad.
VG170615 Torsdag formiddag klokken 11 åpnet Statens vegvesen sin digitale søketjeneste hvor folk kan kapre sitt personlige favorittskilt.
VG170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
SA170615 Vi er også godt fornøyd med at arbeidet er gjennomført uten skader med fravær, HMS har stått i høysete, sier fungerende prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen til Aftenbladet.
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
FV170615 | Politikere i køkaoset : Krever redegjørelse fra Statens vegvesen ¶
FV170615 Politikere vil kreve redegjørelse fra Statens vegvesen.
FV170615 Klokka 09.53 valgte Statens vegvesen å åpne de stengte tunnelene som var årsaken til kaoset.
FV170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
DN170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
DB170615 To fra Statens naturoppsyn og to erfarne jegere fra Sverige er hyret inn i jakta.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn skal ulven være svensk, men de utelukker ikke at det kan være flere enn én ulv i området.
DB170615 Ifølge Statens naturoppsyn er dette de ferskeste sporene de foreløpig har å gå etter, så foreløpig har de ikke klart å ta ut noen ulv.
DB170615 Det må enten være at en sau har blitt angrepet, at noen har sett den eller avføring, sier Lars Gangås, fellingsleder i Statens naturoppsyn.
DB170615 Det er Statens naturoppsyn som leder ulvejakta.
DB170615 Store beitetap har ført til at Mattilsynet denne uka har hatt daglige møter med Fylkesmannen i Akershus og Oslo, Fylkesmannen i Oppland og Statens naturoppsyn ( SNO ).
DB170615 Naboene har vunnet i striden om statens opprinnelige plassering av minnesmerket på Sørbråten ; de har blitt inkludert i behandlingen av alternativet på Utøykaia, men det er ikke dermed gitt at deres vilje skal være avgjørende i saken.
DA170615 Etter at saken ble henvist til anke, anmodet påtalemyndigheten Statens vegvesen i Haugesund om å foreta en ny fartsmåling.
DA170615 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170615 Både tunge og lette kjøretøy ble kontrollert ved Stavanger trafikkstasjon på Forus i tidsrommet mellom klokken 06.00 og 09.00, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
BT170615 Med statens store satsing på opera i Oslo fulgte en kulturpolitisk ambisjon om at det skulle legges en ny og forsterket strategi for produksjon og formidling av opera over hele landet.
BT170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Tor-ikke-slippe-sauen-pa-beite-for-det-er-garantert-ulvefritt-Den-garantien-kan-ingen-gi-623252b.html Ulven som skytes, er statens eiendom.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Tor-ikke-slippe-sauen-pa-beite-for-det-er-garantert-ulvefritt-Den-garantien-kan-ingen-gi-623252b.html Sammen med Erik Ola Helstad er det de to som på vegne av Statens Naturoppsyn har ansvaret for ulvejakten.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Tor-ikke-slippe-sauen-pa-beite-for-det-er-garantert-ulvefritt-Den-garantien-kan-ingen-gi-623252b.html Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy, som kan spore bjørn og ulv, men ikke brukes direkte i jakt.
AP170615https://www.aftenposten.no/bil/Apnet-for-kjop-av-personlige-bilskilt--sa-knelte-nettsiden-10270b.html | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
AP170615 Ulven som skytes, er statens eiendom.
AP170615 Sammen med Erik Ola Helstad er det de to som på vegne av Statens Naturoppsyn har ansvaret for ulvejakten.
AP170615 Fellingslederne Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens Naturoppsyn ( SNO ) med jaktlabradoren Sandy som kan spore bjørn og ulv, men ikke brukes direkte på jakt.
AP170615 | Åpnet for kjøp av personlige bilskilt - så knelte nettsiden ¶ Statens Vegvesen slet med nettsidene sine etter at det ble åpnet for registrering av personlige bilskilt torsdag formiddag.
AA170615 Torsdag formiddag hadde Statens vegvesen kontroll på E6 i Malvik.
AA170615 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170615 - Kjøretøyene var begjært avskiltet enten fordi de ikke hadde gjennomført periodisk kjøretøykontroll eller ikke hadde betalt årsavgiften, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen. 26 avskiltet ¶ 26 av dem ble avskiltet på stedet.
AA170615 Statens vegvesen hadde mellom klokken 06 og 11.30 torsdag kontroll på E6 i Malvik.
AA170615 Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen.
AA170615 Undersøkelsen gir oss en god indikasjon på radonsituasjonen i skolenorge, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.
AA170615 Bildet er av Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold i mai.
VG170614 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
SA170614 Kommer det en del regn, så må vi utsette arbeidet, forklarer byggeleder Kjetil Tollefsen i Statens vegvesen.
FV170614 - Vi ser selvfølgelig veldig alvorlig på hendelsen, sier prosjektleder Rolf Ove Lunden i Statens vegvesen.
DB170614 Statens jurister har vurdert om et slikt forbud ligger innenfor konstitusjonelle og menneskerettslige rammer.
DB170614 I Norge er ballettutdannelsen yngre - Operaen hadde en ballettskole fra 1965, Statens balletthøyskole overtok i 1979, og ble senere lagt under Kunsthøyskolen - og har kanskje dermed en større bevegelighet.
DB170614 Intensjonen var å avvise statens legitimitet og forklare hvorfor en slik stat var alt annet en islamsk.
DA170614 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen kjørte onsdag rundt 60 biler gjennom ANPR-kameraet ( skiltgjenkjenningsutstyr ) under en kontroll på E 39 på Sokn.
DA170614 Foto : Arnstein Stangeland, Statens vegvesen ¶
DA170614 Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør for strategi-, veg og transportavdelingen til Statens vegvesen region øst, forklarer at oppdraget de ble gitt av Samferdselsdepartementet trenger en nærmere konkretisering før arbeidet kan starte opp.
DA170614 For over ett år siden fikk Statens vegvesen i oppdrag å utrede videre en veiforbindelse mellom Moss og Horten.
DA170614 Arbeidet med å se på forbindelsen Moss-Horten har derimot ligget på vent hos Statens vegvesen frem til nå.
BT170614 Men vi ser også ofre i barneskolealder, sier seniorrådgiver Marion Ophaug ved Statens barnehus Bergen.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/En-svensk-ulv-star-bak-sauedrap-623095b.html Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/En-svensk-ulv-star-bak-sauedrap-623095b.html Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/En-svensk-ulv-star-bak-sauedrap-623095b.html Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Disse-svenske-hundene-settes-na-inn-i-ulvejakten-i-Norge-623207b.html Vi treffer ham da han ankommer Lyngasæter på Hadeland der han møter Lars Gangås som er fellingsleder og den som skal lede jakten sammen med Erik Ola Helstad, begge jobber i Statens Naturoppsyn.
AP170614 Derfor vil NSB og Statens vegvesen i samarbeid regulere trafikken i Østensjøveien mellom Nils Hansens vei til Tvetenveien.
AP170614 Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.
AP170614 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170614 Vi treffer ham da han ankommer Lyngasæter på Hadeland der han møter Lars Grangås som er fellingsleder og den som skal lede jakten sammen med Erik Ola Helstad, begge jobber i Statens Naturoppsyn.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak, sier Åm.
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sier til Oppland Arbeiderblad at de holder muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
AA170614 Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sa til Oppland Arbeiderblad onsdag morgen at de holdt muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet.
VG170613 Men det er færre med dårlig råd blant pensjonistene enn i andre grupper, ifølge Statens institutt for forbruksforskning.
VG170613 Ulven som herjer i Akershus og Oppland har så langt tatt over 110 sauer, ifølge Jon Petter Bergsrud, lokal rovvilt kontakt hos Statens naturoppsyn i Oppland.
VG170613 Foto : Statens naturoppsyn/NSO ¶
VG170613 Dette vurderes kontinuerlig i samråd med fellingsleder på det kommunale fellingslaget, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovilt i Statens naturoppsyn.
VG170613 De er flådd av Statens naturoppsyn for bedre å kunne se skadene ulven har påført dem.
VG170613 Trafikksikkerhet først ¶ Statens vegvesen opplyser at alle personlige skilt må ha minimum to tegn og maksimalt syv av ordinære norske bokstaver og tall.
VG170613 Kommunikasjonsleder i Statens vegvesen, Simen Narjord, sier til VG at det ønskede bilskiltet må igjennom to prosesser før det blir godkjent for bruk.
VG170613 Fra torsdag kan Gelius igjen pryde bilen sin med etternavnet om han søker Statens vegvesen om lov.
VG170613 Aamodt startet Facebook-gruppen i 2009, etter å ha lest at Statens vegvesen ikke kom til å prioritere personlige bilskilt, ettersom det ikke var et folkekrav å få på plass et slikt system.
VG170613 - Jeg har virkelig vært på dem, og har sendt masse mail til både samferdselsministeren og Statens vegvesen.
VG170613 Statens vegvesen opplyser at det kun er mulig å søke elektronisk, og at det er « førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.
FV170613 Anne-Lise Farstad, leder i Statens barnehus Kristiansand, sier at de har avhørt flere barn som har opplevd seksuelle overgrep i 2016 enn tidligere år.
DB170613 Nå venter vi på tjenestemenn fra politiet som skal undersøke ulykkesstedet sammen med havarikommisjonen til Statens vegvesen, sier operasjonsleder Paul Horne til avisa.
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
DB170613 Debatten om innføring av Digitalt grenseforsvar i året som gikk synliggjør motsetningen mellom retten til privatliv og personvern og statens plikt til å beskytte sine borgere mot terror.
DA170613 | Tommel ned for denne sprekken ¶ Statens vegvesen satte foten ned for denne sprekken i bakre bjelke på hjelperamme.
DA170613 Under dagens tungkjøretøykontroll ved E 39 på Sokn var det den kraftige sprekken i bakre bjelke på hjelperamme på et av de 21 kontrollerte kjøretøyene som fanget Statens vegvesens oppmerksomhet.
DA170613 Kontrollørene i Statens vegvesen likte ikke denne kraftige sprekk i bakre hjelperamme.
DA170613 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170613 - Statens helsetilsyn har en egen undersøkelsesenhet som skal behandle varsler ved dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
DA170613 Vi kunne strekke oss til 550 millioner, som var statens oppdaterte tilbud, og så har vi nå kommet til et kompromiss med Venstre, sier han, og legger til : ¶
DA170613 Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, nektet å gi bøndene en krone mer enn statens første tilbud.
DA170613 For det andre har vi som utgangspunkt at vi går for statens opprinnelige tilbud.
DA170613 « Mener statsråden det er holdbart at Fylkesmannen som statens representant legger til grunn en uriktig rettsoppfatning og som derfor kan ha betydning for lovligheten av kommunens planvedtak. » « Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag », skriver Lundteigen v
BT170613 Det sier Nils Rune Nævdal, inspektør i Statens vegvesen.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/5000-studenter-har-talt-Her-er-de-beste-stedene-a-jobbe-622126b.html Bygging av tunneler og andre prosjekter gjør Statens vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Opp mot 15 prosent mindre biltrafikk over bomstasjonene ¶ Statens vegvesen ¶
AP170613 Bygging av tunneller og andre prosjekter gjør Statens Vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik, som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.
AP170613 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AP170613 Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.
AA170613 Under arbeidet har Statens vegvesen lagt nytt fortau, satt opp støyskjermer på østsiden av veien og anlagt 450 meter med sykkelvei fra Kong Øysteins veg frem til Strindheim skole.
AA170613 - Det har vært et krevende arbeid med mye trafikk forbi, men det har gått bra, sier prosjektleder Odd Nygård i Statens vegvesen.
AA170613 Tallene kommer fram i Statens eierberetning for 2016.
AA170613 - Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 milliarder kroner, opp 70 milliarder kroner fra året før.
AA170613 Både politiet og Statens vegvesens havarikommisjon skal undersøke bilen og ulykkesstedet.
VG170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
VG170612 Les også : Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
SA170612 | Her er den nyeste filmen av Rogfast ¶ Statens vegvesen viste fram denne filmen da Rogfast skulle presenteres på en stor tunnelkonferanse i Bergen nylig.
SA170612 Rogfast blir som verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel presentert på Statens vegvesens stand, og vi viser den siste filmen om prosjektet til fagpersoner fra hele verden.
SA170612 Posted by Rogfast, Statens vegvesen on Monday, June 12, 2017 ¶
SA170612 Første ledd i utbygginga av E39 sørover er ferdig, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen. - 7. juli er en merkedag.
SA170612 Framkomsten og trafikksikkerheten for trafikantene blir mye bedre, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Per Ove Stokkeland.
SA170612 Vi er blant de partiene som ønsker å bruke statens eiermakt i selskapet til å ruste det for framtida.
SA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
FV170612 Statens vegvesen skal nå vurdere om trafikken kan avvikles på en annen måte ved neste lengre veistengning.
FV170612 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
FV170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DN170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DB170612 Statens vegvesens ulykkesgrupper og havarikommisjonen er varslet.
DB170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
DA170612 Høyre og Frp vil fredag primært stemme for statens opprinnelig tilbud, men subsidiært støtte Venstres opplegg og dermed sikre flertall for dette.
DA170612 At alternativet til å akseptere en avtale som er sydd over Venstres lest, kan bli statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner, utelukker han.
DA170612 - Stortinget har jo overprøvd statens tilbud.
BT170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Ulv-tok-ytterligere-12-sauer-i-helgen--na-frykter-bondene-blodig-beitesommer-622969b.html Sannsynligvis samme ulv ¶ Statens naturoppsyns rovviltkontakt for Toten, Gjøvik og Land, Kjell Arvid Briskodden, var ute og lette etter sauekadavre natt til søndag.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Ulv-tok-ytterligere-12-sauer-i-helgen--na-frykter-bondene-blodig-beitesommer-622969b.html - Antallet vil nok stige, sier Ole Knut Steinset, rovviltmedarbeider i Oppland for Statens naturoppsyn.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.
AP170612 Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AP170612 Sannsynligvis samme ulv ¶ Statens naturoppsyns rovviltkontakt for Toten, Gjøvik og Land, Kjell Arvid Briskodden, var ute og lette etter sauekadavre natt til søndag.
AP170612 - Antallet vil nok stige, sier Ole Knut Steinset, rovviltmedarbeider i Oppland for Statens naturoppsyn.
AP170612 Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.
AP170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AP170612 Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AA170612 ¶ Hovedbyggeleder i Statens vegvesen for E6-prosjektet mellom Trondheim og Melhus Svein Soknes.
AA170612 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170612 Dronevideo : Statens vegvesen.
AA170612 Det legges også en fylling for å lage en støyvoll, forklarer hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Svein Soknes.
AA170612 Det kom svært mye vann på et lite område, sier byggeleder i Statens vegvesen, Per Olav Krogstad.
AA170612 Byggeleder i Statens vegvesen, Per Olav Krogstad, og mannskapet hans var mandag morgen i gang med å utbedre skader på fylkesveien.
AA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
AA170612 Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag.
VG170611 Norge har ikke oppdrett av denne typen hunder, men Statens naturoppsyn er i kontakt med sine svenske kolleger for å få hundene hit når det blir behov for det.
VG170611 Ifølge seksjonsleder for rovvilt i Statens naturoppsyn, Lars Bendik Austmo, kan hundene komme hit på kort varsel.
VG170610 Regjeringens nye « konkurrent » til Statens vegvesen, statsselskapet Nye Veier AS, fikk ikke støtte fra Ap da det ble opprettet.
VG170610 Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.
VG170610 Ap lover også å øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent, som er 20 prosent mer enn det regjeringen vil, noe som koster 9,6 milliarder kroner.
SA170610 Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen.
DN170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DB170610 Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, tror på Weng når hun opplever at det har vært mange unødvendig skumle situasjoner på rulleski på trafikkerte veier.
DB170610 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170610 Statens Vegvesen : - Vet at det er et problem ¶
DB170610 Partiet sier de også vil bygge seks nye veier i tillegg til å øke statens andel i kollektivavtalene i byene.
DB170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DB170610 « Statens sivilrettsforvaltning finner at kravstiller, ved å fortelle at han var innblandet i drapet, ved egen atferd har gitt foranledning til etterforskningstiltak med seg », heter det i erstatningsvedtaket.
AA170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
AA170610 Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen. ( ©NTB ) ¶
SA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
NL170609 Det dreier seg om en annen inndeling av statens forvaltning og oppgaver enn i dag, med færre sentralstyrte direktorater og mer folkestyre.
DN170609 Underveis i forhandlingene ble statens tilbud i praksis løftet til rundt 550 millioner kroner. 16. mai brøt organisasjonene forhandlingene.
DN170609 Praksis er da at statens siste tilbud blir lagt frem som forslag til vedtak i Stortinget.
DN170609 Statens tilbud til bøndene var opprinnelig på 410 millioner kroner, omkring 1 milliard kroner lavere enn bondeorganisasjonenes krav.
DN170609 Han er direktør for Federation of American Scientists Projects on Government Secrecy og mener at memorandumet vanskelig kan ses på som statens eiendom.
DB170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
DB170609 I fjor høst varslet privatskolen, som nå er kjøpt opp av Høyskolen Kristiania, at de ville ta statens millionkrav til retten fordi de var uenige.
DB170609 Dagbladet har forsøkt å få svar fra kunnskapsministeren på hvorfor det er så stor differanse mellom statens krav og forliket.
DA170609 410 millioner var statens opprinnelige tilbud til bøndene.
BT170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 ¶ Forbud mot u-sving ved papirfabrikken eller påbudt å svinge til høyre øverst i påkjøringsrampa er de enkleste tiltakene Statens vegvesen vurderer.
AA170609 Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Helge Stabursvik, sier de vil følge nøye med på kø-situasjonen ved Ranheim.
AA170609 Dersom denne adferden i tillegg er med på å øke køene på rampen er det grunn til å gjøre noe, sier senioringeniør i Statens vegvesen, Helge Stabursvik til Adresseavisen.
AA170609 - Uheldig adferd ¶ Statens vegvesen har også registrert at køene i området har økt den siste tiden, men nøler med å kalle adferden for sniking.
AA170609 Statens vegvesen meldte klokken 15.00 fredag at Strindheimtunnelen var midlertidig stengt i østgående retning på grunn av tekniske problemer.
AA170609 Vi har hatt både manuelle og automatiske tellinger, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Randi Trøan.
AA170609 Randi Trøan ( i midten ) leder miljøgateprosjektet på vegne av Statens vegvesen.
AA170609 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 410 millioner var statens opprinnelige tilbud til bøndene.
VG170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden, og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG.
VG170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
VG170608 Flere kommuner har ønsket å innføre lokale forbud, etter at det fra statens side ble åpnet for vannscootere fra og med mai i år.
SA170608 Statens helsetilsyn har myndighet til å gripe inn mot både overgrep, dårlige rutiner og dårlig behandling, men mottar normalt ikke klager fra kontrollkommisjonene.
SA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
FV170608 SIRDAL : Det skriver Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding, der de karakteriserer Sirdal som « asfaltvinner ».
FV170608 FOTO : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
FV170608 - Asfalteringen i Sirdal disse to årene vil binde opp i underkant av halvparten av de årlige bevilgningene som årlig blir avsatt til reasfaltering av fylkesveinettet i Vest-Agder, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Karsten Utsogn.
FV170608 FOTO : Statens naturoppsyn ¶
FV170608 AGDER : Det skriver Statens Naturoppsyn i en pressemelding.
FV170608 Statens naturoppsyn opplyser at aksjonen vil bli fulgt opp i løpet av sommeren.
FV170608 KRISTIANSAND : Det opplyser Statens vegvesen.
FV170608 Statens vegvesen mener nå altså at de trenger mer tid.
FV170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DN170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
DB170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DB170608 Statens autorisasjonskontor ( nå Helsedirektoratet ) har tidligere fått faglig rådgvining av Universitetet i Oslo ( UiO ) vedrørende utdanningen ved ELTE.
DB170608 Statens Vegvesen har bygget flere veier nå, for de har gått under budsjett så noen får det til, sier Berthling-Hansen.
DB170608 Statens Vegvesen har bygget flere veier nå, for de har gått under budsjett så noen får det til, sier Berthling-Hansen.
DA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
DA170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
DA170608 Statens tilbud på 410 millioner kroner tilsa en svakere lønnsutvikling for bøndene enn samfunnet for øvrig.
BT170608 At bilister er statens melkeku, har vi lenge vært smertelig klar over, men jurene er for lengst blitt både såre og blodige.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Her-er-budbilsjaforen-som-har-begynt-a-sykle-622797b.html Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og DHL.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Ekeberg--og-Svartdalstunnelen-nattestengt-i-to-ar-622746b.html Slik ser Statens vegvesens sommerplaner for tunnelsystemet i Ekebergskrenten ut.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Ekeberg--og-Svartdalstunnelen-nattestengt-i-to-ar-622746b.html I Tåsentunnelen vil nattarbeidene fortsette, men til jul blir vi ferdige med den delen, sier Hilde Ulvik i Statens vegvesen.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterett-avviser-anken-til-Behring-Breivik-622802b.html Bakgrunn : Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier ¶
AP170608 Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og DHL.
AP170608 Slik ser Statens vegvesens sommerplaner for tunnelsystemet i Ekebergskrenten ut.
AP170608 I Tåsentunnelen vil nattarbeidene fortsette, men til jul blir vi ferdige med den delen, sier Hilde Ulvik i Statens vegvesen.
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AP170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd.
AP170608 Bakgrunn : Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier ¶
AA170608 | Disse rosa rundballene kan føre til svært alvorlige ulykker ¶ Statens vegvesen vil at grunneiere skal ta ansvar.
AA170608 På vinterstid kan de veie opp mot 800 kilo, skriver Statens vegvesen på Facebook.
AA170608 Hvis man krasjer i rundballene i, for eksempel, 80 kilometer i timen er sannsynlig at det blir en dødsulykke, sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen.
AA170608 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen reagerer på at tunge rundballer plasseres for nærme trønderske veier.
AA170608 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170608 Fra 2009 til 2013 var hun medlem av Statens seniorråd. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170608 - Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen.
AA170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Disse kjøretøyene er heller ikke pålagt å følge den automatiske skiltingen inn til Statens vegvesens tungbilkontroller, og har dermed dessverre altfor ofte gått under vår radar.
AA170608 april gjennomførte Statens vegvesen en kontroll mot varebiler.
AA170608 Statens vegvesen vil nå undersøke om dette bare er en rekke enkelttilfeller, eller om det faktisk dreier seg om en kultur i transportnæringen for en kynisk systematisk utnyttelse av sjåfører.
AA170608 Statens vegvesen antok at mange varebiler ble overlastet.
VG170607 Et utall kameraer er plassert rundt i storbyene, og det er få restriksjoner for statens muligheter til å avlytte telefon og kartlegge nettbruk, skriver New York Times.
VG170607 Tror de vil finne flere ¶ Statens Naturoppsyn konkluderte tirsdag kveld at også det siste angrepet var utført av ulv.
VG170607 Jon Petter Bergsrud i Statens Naturoppsyn bekrefter det også til VG.
DB170607 Den qatarske utenriksministeren sjeik Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sier til CNN at FBI har bekreftet at Qatar har blitt hacket og at det har vært plantet flaske nyheter i statens nyhetsbyrå.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/i/78EL3/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar I Norge har vi en dialog med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn, som har startet « ryddekampanjer » i særlig sårbare områder ( som marine nasjonalparker og populære friluftsområder ).
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar-622687b.html I Norge har vi en dialog med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn, som har startet « ryddekampanjer » i særlig sårbare områder ( som marine nasjonalparker og populære friluftsområder ).
AP170607 I Norge har vi en dialog med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn, som har startet « ryddekampanjer » i særlig sårbare områder ( som marine nasjonalparker og populære friluftsområder ).
AA170607 Klokken 09.20 opplyser Statens Vegvesen at tunnelen er åpnet igjen.
AA170607 Foto : Christine Schefte ¶ Statens Vegvesen melder klokka 08.09 at E6 ved Stavsjøfjelltunnelen mellom Trondheim og Stjørdal er stengt på grunn av et skilt med høydemarkering som er nedkjørt.
AA170607 Klokken 10.23 opplyser Statens vegvesen opplyser at høyre felt i sørgående retning er sperret for trafikk.
AA170607 Så her har folk latt seg friste av godværet og stort lakseinnsig, sier Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn til kanalen.
AA170607 I pinsehelga beslagla Statens naturoppsyn nesten dobbelt så mange ulovlige laksegarn langs Namdalskysten som i løpet av hele fjoråret.
AA170607 Flere av garnene Statens naturoppsyn fant var godt gjemt.
AA170607 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) June 6, 2017 ¶ | Statens Naturoppsyn fant elleve ulovlige laksegarn langs Namdalskysten på ei helg ¶
AA170607 Aps Knut Storberget har tidligere slått fast at budsjettstøtten må opp neste år fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner.
VG170606 Bakgrunn : 68 sauer tatt : - Ser ut som ulven har lekt seg gjennom en hel saueflokk ¶ Statens naturoppsyn ( SNO ) jobber nå med å kunne gi en endelig bekreftelse på om angrepet skyldes ulv.
VG170606 juni klokken 12, og Gran kommune, Gran sauebeitelag, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen jobber nå med å løse situasjonen.
VG170606 KILDER : Statens vegvesen, Bane NOR og Samferdselsdepartementet ¶
VG170606 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
VG170606 Ifølge Statens vegvesen er lønnsomheten vesentlig bedret nå.
VG170606 Denne Skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen la fram i 2015.
SA170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
SA170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
NL170606 Dette førte til den store oppkjøpet av trålkonsejoner fra Statens side ( kondemnerings ordninga ) og fordelingsnøkkelen mellom trål og kystflåte.
DN170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen.
DN170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DN170606 | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶ Statens inntekter økte med 8 milliarder kroner i første kvartal i år, men utgiftene økte enda mer.
DN170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
DN170606 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) kan konstatere at statens utgifter øker mer enn inntektene.
DN170606 Statens utgifter til disse oppgavene framkommer ikke lenger i statsregnskapet, men framkommer som overføringer til Bane Nor.
DN170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
DN170606 Statens inntekter steg med 8 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.
DB170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DB170606 Flere ble opptatt av å redusere inntaket av karbohydratrike produkter og valgte mindre potet fremfor mer kjøtt på tallerkenen, forteller Annechen Bugge, sosiolog og forsker på feltet mat og spisevaner ved Statens Institutt for Forbruksforskning ( SIFO ).
DB170606 Vi må nesten tretti år tilbake i tid for å finne sist gang Stortinget for alvor diskuterte prinsippene de legger til grunn for statens oppgaver og organisering.
DA170606 Det opplyser Svein Røed, leder for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region Øst.
DA170606 Landet rundt er dessuten mange nye offentlige toaletter under bygging eller planlegging, både i regi av kommuner og Statens vegvesen.
BT170606https://www.bt.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
BT170606https://www.bt.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
BT170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
BT170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/-Slaget-om-Raqqa-er-i-gang-622599b.html En kurdiskdominert milits som støttes av USA, har gått til angrep på Den islamske statens syriske « hovedstad » Raqqa.
AP170606https://www.aftenposten.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
AP170606https://www.aftenposten.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
AP170606 En kurdiskdominert milits som støttes av USA, har gått til angrep på Den islamske statens syriske « hovedstad » Raqqa.
AP170606 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
AP170606 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
AA170606 Tirsdag starter arbeidet med det Statens vegvesen selv betegner som en flaskehals på E6.
AA170606 | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶ Statens inntekter økte med 8 milliarder kroner i første kvartal i år, men utgiftene økte enda mer.
AA170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
AA170606 Statens utgifter til disse oppgavene framkommer ikke lenger i statsregnskapet, men framkommer som overføringer til Bane Nor.
AA170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
AA170606 Statens inntekter steg med 8 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.
AA170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen.
AA170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
VG170605 Ifølge Andresen har Statens naturoppsyn ( SNO ) har bekreftet at det er ulv som har tatt dyrene.
VG170605 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
SA170605 » Statens vegvesen ¶
FV170605 Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶ Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
FV170605 Selger skriver under salgsmeldingen som egentlig skal til Statens vegvesens trafikkstasjon, men sender den i stedet med kjøper.
DN170605https://www.dn.no/etterBors/2017/06/02/1531/Medier/nrk-avgift-kan-bli-lonnsjustert Dessuten vil den svekke statens inntekter med en halv milliard kroner, sier Grande.
DA170605 Foto : Statens vegvesen/webkamera ¶
DA170605 Som en del av utbyggingsplanene for E6 Manglerud, vurderer Statens vegvesen å legge en åtte felts åpen motorvei i Smalvollveien, en liten vei rett nedenfor boligområdet på Tveita, som munner ut mot E6 på Alnabru.
DA170605 Se kart over mulige traseer på Statens vegvesens nettsider !
DA170605 Nå frykter hun at Statens vegvesen, uansett hva de sier, vil trumfe igjennom en ny trafikkåre i Groruddalen.
DA170605 Her ønsker Statens vegvesen å legge E6 forbi Manglerud i tunnel.
DA170605 Hansen ( 36 ) frykter for sønnens oppvekst når Statens vegvesen vurderer å bygge en åttefelts motorvei rett nedenfor rekkehuset på Tveita.
DA170605 Grafikk : Statens vegvesen ¶
DA170605 Du kan se mer på Statens vegvesens egne nettsider.
DA170605 Dit kommer sinte beboere, politikere fra alle partier - og prosjektleder for E6 Manglerud, Ingun Risnes fra Statens vegvesen.
DA170605 Det som derimot er sikkert, er at Statens vegvesen er i gang med å utvikle et nytt hovedvegsystem i Sørkorridoren i Oslo, som skal avlaste Ring 3 mellom Ryen og Teisen.
DA170605 - Man føler seg ganske liten og maktesløs i kampen mot en stor gigant som Statens vegvesen.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Statens vegvesen lyktes med å innføre tilsvarende metoder i lavlandet for 10 - 15 år siden.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Statens vegvesen lyktes med å innføre tilsvarende metoder i lavlandet for 10 - 15 år siden.
AP170605 Statens vegvesen lyktes med å innføre tilsvarende metoder i lavlandet for 10 - 15 år siden.
AP170605 Det er om lag en times ventetid fra Arsvågen, ifølge Statens vegvesen.
AP170605 7 vil det midlertidige rushtids-forbudet tre i kraft igjen, opplyser Statens vegvesen.
AA170605 Veien kjøres i stykker ¶ Statens vegvesen har også videresendt et ønske om midler til utbedring av denne strekningen til veieier, Sør-Trøndelag fylkeskommune.
AA170605 Roger Stav har sendt erstatningskrav til Statens vegvesen etter at han fikk ødelagt to hjul i et hull i fylkesvei 902 på Rosten.
AA170605 Når det gjelder erstatningskravet fra Roger Stav er den saken under behandling av juristene i Statens vegvesen.
AA170605 Han har sendt brev til Statens vegvesen der han spør om hvor han skal sende regninga for de ødelagte hjulene.
AA170605 Bildene forteller egentlig alt, sier prosjektleder for drift i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag Andreas Tessem.
AA170605 - Vi har nok problemer med de to bruene på Skansen med hver sin operatør, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, om vi ikke skal få en tredje bru, sier Egil Eide.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Roykfylte-biljardhaller-er-apnet-igjen-i-Mosul-etter-IS-620803b.html Ingen skvetter når lyden av fjerne eksplosjoner fra tid til annen overdøver musikken, som også var forbudt i den islamske statens selvoppnevnte kalifat, sammen med sigarettene og vannpipene som klientellet nå fyrer opp i.
AP170604 Ingen skvetter når lyden av fjerne eksplosjoner fra tid til annen overdøver musikken, som også var forbudt i den islamske statens selvoppnevnte kalifat, sammen med sigarettene og vannpipene som klientellet nå fyrer opp i.
AA170604 Noe av oljen hadde lekket ut i vannet, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Morten Eitran.
AA170604 Natt til søndag mottok Statens vegvesen en alarm fra svingbrua på Skansen.
FV170603 Det bør bekymre alle som er opptatt av den jødiske statens overlevelse.
AP170603 På oppdrag fra TV 2 har Statens innkrevingssentral ( SI ) i Mo i Rana satt opp en liste over de personene som er tatt flest ganger for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring siden 2004.
AA170603 På oppdrag fra TV 2 har Statens innkrevingssentral ( SI ) i Mo i Rana satt opp en liste over de personene som er tatt flest ganger for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring siden 2004.
VG170602 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170602 Pinseutfarten har latt seg merke på Østlandet, opplyser trafikkoperatør Tomas Eriksen i Statens vegvesen, region øst.
VG170602 I Midt-Norge er det verre denne fredagen enn det var i påsken, ifølge Statens vegvesen.
FV170602 Mens Statens vegvesen hadde satset på en helhetlig utbygging, kan prosjektet ende med at den blir bygget ut stykkevis og delt.
FV170602 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170602 Skattegjelden med renter samt Økokrim-forelegget gjør at statens krav nå er kommet opp i nærmere 600 millioner kroner.
DN170602 Sandberg håper på ny lakseeksport til Kina ¶ ¶ | Statens krav tårner seg opp ¶
DN170602 - Statens syn er at morselskapsgarantien i utgangspunktet omfatter ethvert krav som staten måtte ha mot E&P Holding knyttet til E&P Holdings oljevirksomhet - herunder også skattekrav.
DB170602 TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DA170602 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170602 - Derfor måtte sjåføren merke bredden med varsellys før videre kjøring, skriver Statens vegvesens kontrollører i sin rapport.
DA170602 Statens vegvesen hadde bistand fra politiet under dagens kontroll.
DA170602 Religion er en privatsak - Fremskrittspartiet mener derfor det ikke er statens oppgave å betale.
DA170602 Det er ikke statens oppgave å finansiere religionsutøvelse.
DA170602 Statens oppgave her begynner og slutter med å beskytte den grunnleggende menneskerettigheten, religionsfrihet.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Sjaforen-sier-han-brukte-ryggekamera-Likevel-sa-han-ikke-jenta-med-rosa-klar-622456b.html Målinger Statens vegvesen gjorde etter ulykken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret settes i revers til et bilde automatisk kommer opp dashbordet.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Sjaforen-sier-han-brukte-ryggekamera-Likevel-sa-han-ikke-jenta-med-rosa-klar-622456b.html Statens vegvesen ¶
AP170602 Var prosjektdirektør for Nødnett - statens største IKT-prosjekt - Så ble han toppsjef for leverandøren som fikk milliardkontrakten ¶
AP170602 Målinger Statens vegvesen gjorde etter ulykken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret settes i revers til et bilde automatisk kommer opp dashbordet.
AP170602 Statens vegvesen ¶
AA170602 Han måtte ut med 9200 kroner, opplyser Jan Ivar Moen, fagleder utekontroll i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.
AA170602 En lastebilsjåfør måtte ut med 9200 kroner for overlast, da Statens vegvesen hadde kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen fredag.
AA170602 Raset er ikke i veien for trafikken, og vi er ikke bekymret for at det skal rase mer, sier trafikkoperatør i Erling Drangsholt i Statens Vegvesen.
AA170602 Statens Vegvesen opplyser at stedet blir ryddet fredag morgen.
AA170602 Han fikk bruksforbud og blir anmeldt, sier Trine Giskås, leder i utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.
AA170602 Foto : LEIF ARNE HOLME ¶ Statens vegvesens utekontrollgruppe holdt en trafikkontroll i Verdal og på Åsen sent torsdag kveld.
AA170602 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
VG170601 - Jeg har fått vite at Statens sivilforvaltning bare skal gi min klient 63.000 kroner i oppreisning og erstatning.
VG170601 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
SA170601 - Jeg kan bekrefte at kommisjonen har avsluttet saken etter å ha konkludert med at det ikke var noen overføringer fra statens midler til den spanske klubben.
NL170601 Dermed blir statens , og da også fellesskapets, inntekter svekket.
DA170601 Politiet og Statens vegvesen gjennomførte torsdag formiddag en kontroll.
DA170601 Foto : Statens vegvesen.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ( Frp ) beskjed om at Regjeringen ønsker sammenhengende utbygging, på strekningen som er statens vei ( riksvei ).
AP170601https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fridde-til-verdens-beste-pa-serviett-Plukket-Beckham-pa-utseende-Slik-bygde-milliardaren-stjernefabrikken-Real-Madrid-236563b.html - Jeg kan bekrefte at kommisjonen har avsluttet saken etter å ha konkludert med at det ikke var noen overføringer fra statens midler til den spanske klubben.
AP170601 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ( Frp ) beskjed om at Regjeringen ønsker sammenhengende utbygging, på strekningen som er statens vei ( riksvei ).
AP170601 - Jeg kan bekrefte at kommisjonen har avsluttet saken etter å ha konkludert med at det ikke var noen overføringer fra statens midler til den spanske klubben.
AA170601 | Ni fikk bruksforbud på bilen på Sandmoen ¶ Statens vegvesen hadde kontroll på Sandmoen i Trondheim onsdag.
AA170601 Onsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll på Sandmoen i Trondheim, skriver de på Twitter.
AA170601 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170601 Avgjørelsen fra Statens sivilforvaltning er på under ti prosent av kravet på 700.000 kroner i erstatning til to av de fire som feilaktig ble siktet for å ha drept Tina Jørgensen i 2000.
VG170531 Stor kåring : Verdens 50 best spisesteder kåret ¶ Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
VG170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
VG170531 Ifølge Statens Vegvesens prognoser kan det skje allerede i 2020.
SA170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
SA170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
DN170531 DN kjenner til at Arbeiderpartiet få dager tilbake vurderte det som problematisk å gå vekk fra den etablerte ordningen med at Stortinget vedtar statens siste forhandlingstilbud ved brudd.
DN170531 - Går KrF og Venstre og i tillegg Arbeiderpartiet bort fra praksisen med å vedta statens siste tilbud ved brudd i jordbruksforhandlingene, kan vi legge bort hele forhandlingssystemet, gå over til bevilgninger over statsbudsjettet, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.
DN170531 Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DN170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DN170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
DB170531 Folk som driver dank på statens regning fikk til og med et eget navn : « Navere »- årets nyord i 2012.
DA170531 Kontrollrommet ved Kola Atomkraftverk i Poljarnyj Zori fotografert under et besøk i regi av Statens strålevern i 1999.
DA170531 Samferdselsdepartementet har i mai 2017 sendt brev til Statens vegvesen om dette.
DA170531 Presisering : Prosjektene som er listet opp i vedlegg 1 ( side 320-324 ) er ikke justert for kompensasjon for premiebetaling til Statens pensjonskasse ( SPK ).
DA170531 Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram.
BT170531 Vi regner med at Statens vegvesen eller Skyss vil kunne svare deg på hvem som er grunneier i de enkelte tilfellene.
BT170531 Einarsen har også sendt spørsmålet til Skyss og til Statens vegvesen uten å ha fått et klart svar.
AP170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
AP170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
AP170531 Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram, sier Samferdselsdepartementet til Dagsavisen.
VG170530 VANT : - Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 Shariati klaget avgjørelsen inn for Statens sivilrettsforvaltning, som forrige uke opphevet Fylkesnemndas avgjørelse.
VG170530 Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 I avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning blir Fylkesnemdas avgjørelse plukket fra hverandre.
VG170530 Fylkesnemnda i Trøndelag tar avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning til etterretning.
VG170530 Det ble klart i en nylig avgjørelse fra Statens sivilrettsforvaltning.
VG170530 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
SA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
FV170530 | Fant ulovlige revefeller i Agder ¶ Statens naturoppsyn har funnet ulovlige revefeller i Vest-Agder.
FV170530 Hvis en hunnrev med valper går i fella, kan valpene sulte ihjel, sier Olaf Landsverk, rådgiver i Statens Naturoppsyn ( SNO ) i Agder.
FV170530 FOTO : Statens naturoppsyn ¶
DN170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
DN170530 Bøndene har vist sin misnøye med statens tilbud gjennom flere demonstrasjoner de siste ukene.
DB170530 Dagbladets beregninger inkluderer kun leiligheter som er tinglyst med én eier hos Statens kartverk.
DB170530 Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
DB170530 Bildet er manipulert etter Statens satser for syrinduft.
DA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
BT170530 Litt før klokken 11 var politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe ferdige på stedet, og i 12.30-tiden var bilene fjernet og veibanen ryddet, skriver operasjonssentralen på Twitter.
BT170530 * Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
BT170530 KK er verd en stående applaus eller ti, og en runde i musikkbaren på statens regning.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Carl-I-Hagen-sjokkert-over-Venstre-og-KrF--ber-Regjeringen-diskutere-kabinettssporsmal-622217b.html Nå er det Arbeiderpartiet som har latt seg lure til « å kjøpe » seg politisk makt og svikte alle andre som har vist moderasjon etter finanskrisen og oljekrisen, sier Hagen som er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støtter statens tilbud.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Carl-I-Hagen-sjokkert-over-Venstre-og-KrF--ber-Regjeringen-diskutere-kabinettssporsmal-622217b.html Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) uttalte etter bruddet at han ble svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene takket nei til statens tilbud.
AP170530 Nå er det Arbeiderpartiet som har latt seg lure til « å kjøpe » seg politisk makt og svikte alle andre som har vist moderasjon etter finanskrisen og oljekrisen, sier Hagen som er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støtter statens tilbud.
AP170530 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) uttalte etter bruddet at han ble svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene takket nei til statens tilbud.
AP170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Shariati klaget vedtaket inn til Statens sivilrettsforvaltning, og vant fram.
AA170530 - Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning.
AA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.
AA170530 Statens tilbud kan bli vedtatt slik det foreligger, eller så går et flertall inn og endrer ramme og innretning.
AA170530 En helt fersk undersøkelse utført for Statens vegvesen viser at vi sykler stadig mindre.
NL170529 I år kommer over 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen.
NL170529 Dette er nesten en tredel av statens inntekter.
FV170529 Disse planleggerne er ikke så imponert over hvordan Statens vegvesen vil bruke 265 millioner kroner på å legge om trafikken i Vestre Strandgate og Havnegata.
DN170529 mai, melder Statens vegvesen på Twitter.
DA170529 « Ut fra dagens forhold er det ikke mulig eller ønskelig å legge til rette for en fullverdig løsning for bussveien med separat tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Kvadrat og Ruten, » skriver Statens vegvesen i sitt forprosjekt til reguleringsplan for bussveien mellom Kvadrat og Ruten.
DA170529 LES OGSÅ : Åtte milliarder til Nord-Jæren ¶ Statens vegvesen er enig i Asplan Viak sin anbefaling om at en midtstilt kollektivfelt gir en bedre helhetlig løsning i dette prosjektet, både for Stavangerveien og søndre del av Strandgata.
DA170529 I arbeidet med forprosjektet har Statens vegvesen vurdert både midtstilt og parallelført bussfelt, både i nordre og søndre del av prosjektet.
DA170529 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170529 Det ble i dag kjent at Statens vegvesen står bak og støtter alle anbefalingene i forprosjektet til bussveien mellom Kvadrat og Ruten.
BT170529 Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal ha kommet til stedet for å undersøke natt til søndag.
AP170529 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet ¶
AP170529 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶ Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29. mai : ¶
AP170529 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AA170529 mai, melder Statens vegvesen på Twitter.
VG170528 Saken er rapportert til fylkeslegen og Statens helsetilsyn og mandag kommer vi til å starte en intern hendelsesanalyse for å gå gjennom punkt for punkt hva som kan ha skjedd, sier Fagerli.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170528 Nå har Statens vegvesen undersøkt hva det egentlig innebærer, og kommet med en kraftig advarsel til oss politikere.
DB170528 Det medfører heller ikke økt biltrafikk inn til Oslo, noe Statens vegvesen bekrefter.
DB170528 Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnaden på prosjektet.
AP170528 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen og bergingsbiler ble tilkalt.
AA170528 Olavs hospital, har varslet fylkeslegen og Statens helsetilsyn.
AA170528 - Vi har varslet fylkeslegen og Statens Helsetilsyn.
AA170528 Statens vegvesen melder at veien ble åpnet noe før klokka 2.
AA170528 Ulykkesgruppa i Statens vegvesen og bergingsbiler ble tilkalt.
VG170527 Undergraver statens legitimitet ¶
VG170527 - De forsøker å undergrave statens legitimitet og støtten til president Abdel Fattah el-Sisi.
VG170527 Kort tid etter ble politiet kontaktet, og Sandblom forteller at Statens vegvesen var på stedet etter omtrent 20 minutter.
VG170527 Stortingets utredningsavdeling har tatt utgangspunkt i selskaper hvor staten har et direkte eierskap og hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene.
NL170527 Men en ting kan vi være enige med Statskog om « Omfordeling av statens verdier skal gjøres av Stortinget, ikke av et statsforetak i et marked.
DB170527 Politiet sier til Avisa Hordaland at Statens vegvesens ulykkesgruppe er på vei.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
AP170527 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsleder Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, ifølge Drammens Tidende.
VG170526 Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sa prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG i forrige uke.
VG170526 Intet problem ¶ Statens vegvesen ser ingen praktiske problemer med å innføre en endring i bompengeinnkrevingen : ¶
VG170526 Dette fungerer allerede greit flere steder, blant annet på E6, sier seksjonssjef Geir Kjønigsen, som jobber med teknisk implementering på Autopass-kontoret i Statens vegvesen.
SA170526 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
SA170526 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶
SA170526 Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass.
SA170526 Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
SA170526 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
SA170526 Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.
NL170526 At hele landsdelen støtter oss danner grunnlaget for statens innsats.
NL170526 Robek er ikke noe geografisk sted, men at fylkesmannen blir en slags « overkommunestyre » fordi den økonomiske styringa i kommunen ikke tilfredsstiller statens krav.
DB170526 Den ble stengt i etterkant av raset, mens Statens Vegvesen fikk vekk steinen.
DB170526 Salvesen understreker også at politi, Statens vegvesen og Trygg Trafikk anbefaler at man sykler to i bredden, og dersom man er flere enn 15 i sykkelgruppa, bør man dele seg i to grupper, slik at man da får en kortere forbikjøring.
DB170526 Men for statens advokat er virkeligheten en annen.
DB170526 Allerede i 2012 advarte undertegnede om hvor ødeleggende statens tvangsslakts-politikk ville bli for reindrifta, og at den « forholdsmessige reduksjonen » særlig ville ramme de unge nyetablererne.
DA170526 Brannen undersøkes av Statens Havarikommisjon.
DA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
DA170526 mai har Statens vegvesen besluttet å midlertidig stenge tunnelen for tunge kjøretøy over 12 meter.
BT170526 To av dem har ikke Statens naturoppsyn klart å få opp fra vannet.
BT170526 Døde hjort i elven er et helt vanlig syn i områder hvor hjorten trekker, ifølge Rein-Arne Golf som er regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Helsevesenet-reagerer-pa-mangler-i-milliardsystem-Tar-opp-mot-to-ar-a-fa-rettet-feil-621518b.html Var prosjektdirektør for Nødnett - statens største IKT-prosjekt - Så ble han toppsjef for leverandøren som fikk milliardkontrakten ¶
AP170526https://www.aftenposten.no/kultur/20-ar-med-reality-TV-Vi-ler-nar-de-dummer-seg-ut-og-foler-oss-bra-nar-vi-vet-bedre-621002b.html Store bedrifter som DNB, Statens forvaltningstjeneste, NRK, Norsk Hydro, Se og Hør og Agderposten måtte stenge de ansattes tilgang til livestrømmingen når deltagerne dusjet, fordi det gikk utover arbeidseffektiviteten og datakapasiteten.
AP170526 | Oslofjordtunnelen åpner mandag, men stenges midlertidig for kjøretøy over 12 meter ¶ Statens vegvesen har besluttet at Oslofjordtunnelen i rushtiden stenges for kjøretøy som er mer enn 12 meter lange.
AP170526 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens Vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet ¶
AP170526 FOTO : STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AP170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø i en pressemelding.
AP170526 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29.mai : ¶
AP170526 Var prosjektdirektør for Nødnett - statens største IKT-prosjekt - Så ble han toppsjef for leverandøren som fikk milliardkontrakten ¶
AP170526 Store bedrifter som DNB, Statens forvaltningstjeneste, NRK, Norsk Hydro, Se og Hør og Agderposten måtte stenge de ansattes tilgang til livestrømmingen når deltagerne dusjet, fordi det gikk utover arbeidseffektiviteten og datakapasiteten.
AA170526 - Meningen har vært å utbedre rekkverket punktvis, men etter at vi har åpnet opp, viser det seg at det er nødvendig å reparere rekkverkene i hele bruenes lengde, forteller byggeleder Terje Bergan i Statens vegvesen.
AA170526 Brannen undersøkes av Statens Havarikommisjon. ( ©NTB ) ¶
AA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
AA170526 mai har Statens vegvesen besluttet å midlertidig stenge tunnelen for tunge kjøretøy over 12 meter.
VG170525 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
SA170525 I år kommer over 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen.
SA170525 Dette er nesten en tredel av statens inntekter.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.
AP170525 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
AP170525 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶
AP170525 Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass.
AP170525 Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972.
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170525 Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.
AA170525 - Vanskelig bergingsarbeid gjør at det kan ta flere timer før semitraileren blir fjernet, sa Roger Dalsaune, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, torsdag.
VG170524 Foto : Statens vegvesen, webcam ¶
VG170524 Politiet hadde lokalisert bilen ved hjelp av kameraene til Statens Vegvesen, og stoppet mannen i 70-årene.
SA170524 Så snart dette er på plass, lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, sier prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen ifølge en pressemelding.
NL170524 Men det betyr ikke at hensikten med politikken har vært lik fra statens side.
DB170524 I følge statens egne beregninger er veien er massivt samfunnsøkonomisk ulønnsom.
DA170524 Foto : Statens vegvesen.
DA170524 En transportør ble i dag anmeldt for ulovlig kabotasje da Statens vegvesen gjennomførte tungtransportkontroll på E 39 ved Krossmoen.
DA170524 Det har ellers vært en nok en travel kveld på E 39 Krossmoen, melder Statens vegvesens kontrollører.
DA170524 - Tilhengeren måtte settes igjen og sjåfør og bil måtte kjøre tomhendte ut av Norge, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170524 Vi holder på å svare dette ut til departementet, og saken ligger i Vegdirektoratet, skriver prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen i en epost til Dagsavisen.
DA170524 Statens vegvesen ser for seg tre nye bomstasjoner på strekningen Solvik-Olsen nå vil bygge ut.
DA170524 Jeg mener man ikke har sett godt nok på detaljene, og dette gjelder også blant annet Statens vegvesen, som ikke ser grundig nok på de samfunnsøkonomiske kostnadene, sier hun.
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
AP170524https://www.aftenposten.no/okonomi/IMF-gir-Regjeringen-skryt_-men-hever-advarende-pekefinger-621828b.html De skryter samtidig av norsk finans- og pengepolitikk etter oljesmellen i 2016, og er blant annet positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent ¶
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
AP170524 De skryter samtidig av norsk finans- og pengepolitikk etter oljesmellen i 2016, og er blant annet positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent ¶
AP170524 FOTO : Statens vegvesen/Norconsult ¶ 26,7 kilometer lang.
AA170524 E6 ble stengt i flere timer mens krimteknikere og Ulykkesgruppa til Statens vegvesen jobbet på stedet.
VG170523 Til denne planen har Oslo kommune og Ap/SV/MDG-byrådet levert innsigelse, slik at reguleringsplanen må vedtas endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge prosjektleder for E18 Vestregionen i Statens vegvesen, Grete Tvedt.
VG170523 OPPE PÅ E18-TUNNELEN : Delvis oppe på den nye Høviktunnelen som vil utgjøre ny E18 fra Oslo til Høvik/Ramstadsletta, er det planlagt både lokalvei, egen bussvei og sykkelvei, i Statens vegvesens planer.
VG170523 NYE E18 : Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer.
VG170523 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
VG170523 ILLUSTRASJON : STATENS VEGVESEN ¶
VG170523 Det opplyser Statens vegvesen til VG.
VG170523 Byggetiden for prosjektet er anslått til 5 år, skriver prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, i en e-post til VG.
VG170523 Alternativet som Oslobyrådet går inn for, en stykkevis utbygging - med en første etappe fra Lysaker til Strand i Bærum, ville ført til en enda lenger byggetid, påpeker Samferdselsdepartementet i et brev til Statens vegvesen.
VG170523 ( Kilder : Statens vegvesen, Oslopakke 3. ) ¶
VG170523 - Statens vegvesen har vurdert nærmere konsekvensene av en etappedeling på Strand.
VG170523 ) ¶ Statens vegvesen venter nå på at det fattes endelig vedtak av reguleringsplan i Bærum kommunestyre 31. mai for E18 Lysaker - Ramstadsletta før de kan komme i gang med arbeidene.
SA170523 « En travel kveld på Krossmoen » skriver Statens vegvesen i sin rapport fra mandagens kontroll.
SA170523 Foto : Statens Vegvesen ¶
SA170523 FOTO : Foto : Statens Vegvesen ¶ Statens vegvesen holdt mandag kontroll ved Krossmoen Kontrollstasjon langs E39.
SA170523 FOTO : Foto : Statens Vegvesen ¶
NL170523 Avdelingen har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DN170523 Da er det statens tilbud som ligger til grunn for Stortingets behandling, sier hun.
DA170523 | Fikk ikke kjøre videre på dette dekket ¶ Statens vegvesen har igjen vært i sving på Krossmoen kontrollstasjon.
DA170523 Foto : Statens vegvesen ¶ 23 kjøretøy har vært innom kontrollplassen på E 39 ved Krossmoen tirsdag.
DA170523 Dekket var ifølge Statens vegvesen helt utslitt, og det måtte skiftes før videre kjøring.
DA170523 - De som skal til flyplassen fra Stavanger og Forus må kjøre under den nye brua, holde til høyre, for så å kjøre over brua, forklarer fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Thornes i en pressemelding.
DA170523 Statens vegvesen har siden desember 2014 jobbet med å bygge toplanskryss i Sømmevågen og firefeltsveg på Flyplassvegen.
DA170523 Når dette er på plass lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.
DA170523 Illustrasjon : Statens vegvesen ¶
DA170523 Fra KrFs side er jeg klar til å gå inn og se om vi kan få flertall og rette opp der statens tilbud ikke treffer spikeren på hodet ut fra innstillingen i jordbruksmeldingen, sier Hjemdal.
DA170523 - Statens tilbud treffer blink på noen områder, mens den på andre områder bommer.
BT170523 - Det er statens opprinnelige tilbud som ligger til grunn for vår behandling.
BT170523 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Men vi tar til etterretning de nye opplysningene som er fremkommet, der Statens vegvesen kommer med tunge argumenter for en annen løsning.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sier han er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html Derfor brøt de forhandlingene - og statens tilbud er nå oversendt til Stortinget.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html Bøndenes organisasjoner mener statens tilbud i årets jordbruksoppgjør var for dårlig til å tette gapet mellom deres inntekt og andres.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html - Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/leder/-Aftenposten-mener-Et-logisk-nederlag-om-E18-621764b.html Siden avtalen i fjor har både Bærum kommune og Statens vegvesen endret syn på hvor akseptabelt det er kun å bygge til Strand.
AP170523 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523 Men vi tar til etterretning de nye opplysningene som er fremkommet, der Statens vegvesen kommer med tunge argumenter for en annen løsning.
AP170523 - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
AP170523 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sier han er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170523 Derfor brøt de forhandlingene - og statens tilbud er nå oversendt til Stortinget.
AP170523 Bøndenes organisasjoner mener statens tilbud i årets jordbruksoppgjør var for dårlig til å tette gapet mellom deres inntekt og andres.
AP170523 - Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.
AP170523 Siden avtalen i fjor har både Bærum kommune og Statens vegvesen endret syn på hvor akseptabelt det er kun å bygge til Strand.
AA170523 - Statens vegvesen skal anlegge en seks meter bred vei igjennom den delen av tomten i forbindelse med superbussprosjektet, og har også tegnet inn store deler av vår eksisterende hage som garasjeanlegg.
VG170522 Ulvekullene ble påvist før helgen i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
VG170522 Foto : Statens Naturoppsyn, NTB scanpix ¶
VG170522 Venstres stortingsgruppe deler Statens vegvesens syn i denne saken : Vi ønsker en helhetlig motorveiutbygging med tunnel under Høvik og flere andre tunneler, som gjør at innbyggerne skal få slippe den omfattende støyen og utslippene de har fra E18 i dag, sier Raja til VG.
VG170522 NYE E18 : Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer.
VG170522 Illustrasjon :, Statens vegvesen ¶
VG170522 Det er en skjør avtale som kan ryke, etter at Statens vegvesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i forrige uke gikk ut mot kompromisset fra i fjor.
VG170522 ( Kilder : Statens vegvesen, Oslopakke 3. ) ¶ 5. juni i fjor undertegnet Oslo og Akershus Oslopakke 3- avtalen, som skulle sørge for at 100 milliarder kroner skal brukes til veier og kollektivsatsing de neste tiårene.
VG170522 Ikke bare skal vi gå dypere og lengre enn noen gang under fjorden men vi skal også bygge den mest sikre undersjøiske tunnelen i verden, sier Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.
VG170522 Statens vegvesen har fått konsulentselskapet ViaNova til å vise hvordan fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim kan bli, men foreløpig er det kun Rogfast som nå virkeliggjøres på den 1100 km lange strekningen ¶
SA170522 Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen ¶
SA170522 Posted by Sømmevågen og Flyplassvegen, Statens vegvesen on Sunday, May 21, 2017 ¶ Statens vegvesen ¶
SA170522 Posted by Sømmevågen og Flyplassvegen, Statens vegvesen on Sunday, May 21, 2017 ¶
SA170522 I videoen under forklarer prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen det nye kjøremønsteret.
DN170522 John Fredriksen og hans familie har solgt unna etter å ha kjøpt statens Entra-aksjer.
DN170522 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
DN170522 Sinnet skyldes at bøndene synes statens tilbud var milevis unna det som trengs.
DB170522 Ulvekullene ble påvist før helga i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
DB170522 Foto : Statens Naturoppsyn / NTB scanpix ¶
DB170522 Foto : Statens Naturoppsyn / NTB Scanpix ¶
DB170522 Nå vil Statens vegvesen ha sammenhengende utbygging til Asker - som først planlagt.
DB170522 Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
DA170522 Skiltene på denne tilhengeren ble tatt av Statens vegvesen på grunn av manglende EU-kontroll.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvevesens kontrollører sjekket vekt, avgifter og EU-kontroll, bremser, lastesikring, teknisk og dokumenter under dagens kontroll ved E 39 på Sokn.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170522 Ny sjåfør må nok også på plass før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170522 Kontrollørene fra Statens vegvesen melder om en travel kveld på kontrollstasjonen Krossmoen på E 39.
DA170522 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170522 Statens vegvesen melder om en travel kveld ved Krossmoen kontrollstasjon på E 39 mandag kveld.
DA170522 Med utgangspunkt i de internasjonale klimaforpliktelsene må tiltak for å redusere klimagassutslippene få en større plass i statens verktøykasse til bruk i byregionene.
DA170522 Byvekstavtalen inneholder nå klare bestemmelser om å samordne de statlige retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjeneproduksjon, og forplikter seg til å lokalisere statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i tråd med disse retningslinjene.
DA170522 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen hefter felles for hele beløpet.
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen dømmes til innen 2 - to- uker fra dommens forkynnelse å betale til Amund Gulsvik kr 1.188.947,- enmillionetthundreogåttiåttetusennihundreogførtisyv- i sakskostnader.
BT170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Dette er scenarioet dersom amputert E18-utbygging skulle bli en realitet, ifølge Statens vegvesen.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Det koker rundt E18 etter at Aftenposten kunne fortelle at Stortinget støtter Statens vegvesen og vil overkjøre byrådet når det gjelder bygging av gigantprosjektet vest for Oslo.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Statens vegvesen ¶
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html - Statens vegvesen er jo underlagt departementet.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Det er ikke Statens vegvesen som bestemmer.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Denne illustrasjonen fra Statens vegvesen viser hvordan veien er tenkt ved Høvik.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det er utrolig at Statens vegvesen vil overkjøre avtalen man ble enige om i fjor.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Statens vegvesen ¶
AP170522 Dette er scenarioet dersom amputert E18-utbygging skulle bli en realitet, ifølge Statens vegvesen.
AP170522 Det koker rundt E18 etter at Aftenposten kunne fortelle at Stortinget støtter Statens vegvesen og vil overkjøre byrådet når det gjelder bygging av gigantprosjektet vest for Oslo.
AP170522 Statens vegvesen ¶
AP170522 - Statens vegvesen er jo underlagt departementet.
AP170522 Det er ikke Statens vegvesen som bestemmer.
AP170522 Denne illustrasjonen fra Statens vegvesen viser hvordan veien er tenkt ved Høvik.
AP170522 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det er utrolig at Statens vegvesen vil overkjøre avtalen man ble enige om i fjor.
AP170522 Statens vegvesen ¶
AP170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
AA170522 Ulvekullene ble påvist før helgen i forbindelse med GPS-merking av ulvene i områdene, opplyser Statens naturoppsyn ( SNO ).
AA170522 Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.
AA170522 Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AA170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
VG170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
FV170521 Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesens arbeidet i natt på ulykkesstedet. | - Gjorde litt vondt å se Larvik feire seieren ¶
FV170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
DB170521 Folk bør beregne ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
DB170521 Statens Vegvesen advarer bilister under Tour of Norway : - Bør beregne ekstra god tid ¶
DB170521 Ulykkeskommisjonen fra Statens vegvesen er også på stedet og gjør sine undersøkelser.
DA170521 Statsbygg er i full gang med å kartlegge området for salg/makeskifte av statens eiendommer.
DA170521 - Samtidig frigjøres statens eiendommer på Adamstuen til annen bruk.
AP170521 Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesens arbeidet i natt på ulykkesstedet.
AP170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
AA170521 Vi stoppa 620 biler til sammen, så når 16 ikke bruker bilbelte er det flere enn forventet, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA170521 Slurv med tilhengere ¶ Statens vegvesen hadde også tilhengerkontroll på Heimdal lørdag.
AA170521 Moen anbefaler alle å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen, som finnes både på nettet og som app, for å finne ut hvor mye du kan dra med din bil og henger.
AA170521 Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170521 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170521 Flere slurvet med tilhengerne da Statens vegvesen hadde kontroll.
AA170521 Statens vegvesen ila flere bøter for manglende bilbeltebruk lørdag.
AA170521 Ifølge Statens vegvesen er veien delvis stengt ved Skjørkleivfossen.
AA170521 Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.
AA170521 Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.
AA170521 - De er ikke så tunge på våren da de har sittet i hiet sitt hele våren, men det er klart at dette har vært en stor bjørn en gang, og i løpet av våren og sommeren legger bjørnen på seg mange, mange kilo før de går i hi igjen til vinteren, sier regionansvarlig for rovvilt Magne Asheim i Statens naturoppsyn til iFinnmark.
VG170520 Gry Moursund er utdannet innen illustrasjon og grafisk design ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.
VG170520 Noen intervjuer, som Daily Telegraph-affæren i 1908, skadet Wilhelms og Tysklands anseelse varig og bidro til den mektige statens tiltagende isolering.
VG170520 SIKRET DNA : Statens naturoppsyn fant syv valper i Osdalsreviret, mens det er født fem i Slettås.
VG170520 Derfor har Statens naturoppsyn oppsøkt områdene for å undersøke dette nærmere.
VG170520 Statens naturoppsyn bekrefter at det er født syv valper i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret, melder Miljødirektoratet fredag kveld.
VG170520 Partiet vil flytte kollektivtrafikken tilbake i statens eierskap.
VG170520 Statens regning ¶
SA170520 I denne perioden blir Røyrdalstunnelen utvidet og fylkesvegen i Dirdal lagt om, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
SA170520 - Vi ber trafikanter kjøre varsomt og respektere skiltingen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Bjarne Våge.
NL170520 mai ble Statens helsetilsyn varslet om det som kalles en alvorlig hendelse på UNN i Tromsø.
DN170520 Partiet vil flytte kollektivtrafikken tilbake i statens eierskap.
DN170520 Statens regning ¶
DB170520 Der var statens tilbud 410 mill. mens landbruksorganisasjonene krevde 1.4 milliarder.
DB170520 Både Venstre, KrF, Sp, Ap og SV har gitt uttrykk for at statens tilbud er for snaut.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hun-kan-bli-den-ene-gronne-Slik-vil-Une-Bastholm-endre-Norge-621449b.html - Det viktigste for statens inntekter er at folk flest er i jobb.
AP170520 - Det viktigste for statens inntekter er at folk flest er i jobb.
AA170520 Strindvegen stengt, melder Statens vegvesen.
AA170520 Stengt til 17.30 ¶ Statens vegvesen melder at Strindvegen vil være stengt i tidsrommet 14.15 til rundt 17.30 på grunn av fotballkampen.
AA170520 Statens vegvesens ulykkesgruppe ble også innkalt til stedet.
AA170520 Cirka klokken 16.50 meldte Statens vegvesen at feilen var utbedret og tunnelen ble åpnet igjen for trafikk.
AA170520 | For dårlig tilbud til bøndene ¶ ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag representerer partene i jordbruksoppgjøret.
AA170520 Landbruksministeren må ta inn over seg at stortingsflertallet nylig har staket ut en annen kurs for landbruket enn hva statens tilbud innebærer.
AA170520 Da må statens forhandlere utstyres med et rommeligere mandat som harmonerer bedre med stortingsflertallets ståsted, og bøndene må sikte seg inn mot en realistisk løsning.
AA170520 Statens tilbud vil gi en inntektsvekst på 4,5 prosent, noe statsråden mener er raust sammenlignet med andre grupper.
VG170519 Uansett hvilket parti som hadde landbruksministeren, sto departementsråden last og brast ved statens tilbud og forsvarte like naturlig det endelige resultat.
VG170519 Ikke minst for jordbruksorganisasjonene som må godtgjøre hvorfor statens tilbud er så eventyrlig dårlig når det har en høyere ramme enn sluttresultatet som Norges Bondelag akseptere i fjor og året før.
VG170519 Grue var inntil 2009 øverste embetsmann i Landbruksdepartementet og statens forhandlingsleder gjennom 29 jordbruksoppgjør.
VG170519 En strategi som forutsetter brudd for å kunne reforhandle statens tilbud i Stortinget, kan gi kortsiktig gevinst, men vil være begynnelsen på slutten for denne ordningen.
VG170519 - Overveiende sannsynlig at ulv står bak, sier Statens naturoppsyn.
VG170519 Statens naturoppsyn skal nå rapportere hendelsen til rovviltnemnda, som vil ta endelig stilling til om rovdyr står bak hendelsen.
VG170519 Statens naturoppsyn ( SNO ) dro til stedet i 18-tiden torsdag, skriver Smaalenenes Avis.
NL170519 | Hadde kontroll i Lofoten : - Aldri før beslaglagt så mange ulovlige laksegarn så tidlig ¶ Statens naturoppsyn har vært på sin første kontrollrunder etter ulovlig laksegarn i Lofoten og aldri før har de beslaglagt så mange garn så tidlig på sesongen.
NL170519 Nå går statens åpningstilbud til Stortinget - først til Næringskomiteen, og så til endelig avgjørelse den 16. juni i Stortinget.
NL170519 I løpet av 10 intense dagers forhandlinger var ikke statens forhandlingsutvalg under ledelse av Leif Forsell villig til å komme jordbruket i møte.
NL170519 I helse - Norge har Statens helsetilsyn en nøkkelrolle i arbeidet med å følge opp institusjoner og helsepersonell for å forebygge feil.
DB170519 Vi kan ikke utelukke at det er en stor hund, men vi heller mot at det er ulv, sier Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i Oslo, Akershus og Østfold i Statens Naturoppsyn, til Dagbladet.
DB170519 Rovviltkontakt Jan Kåre Lie var sammen med to andre kolleger fra Statens naturoppsyn på stedet i går.
DB170519 - Det var et makabert syn å se alle de døde sauene, sier Rovviltkontakt Mats Finne i Statens naturoppsyn ( SNO ) til avisa.
DA170519 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170519 Foto : Statens vegvesen Her var ikke lasten tilstrekkelig sikret og den utenlandske føreren hadde heller ikke gyldig førerkort.
DA170519 Foto : Statens vegvesen Dette kjøretøyet ble hanket inn for overlast.
DA170519 Forholdet ble anmeldt da det viste seg at sjåføren ikke hadde førerrett for denne type kjøretøy, opplyser kontrolleder Ari Lalo i Statens vegvesen.
DA170519 Dagens kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E39 ble avholdt mellom klokken 07.00 og klokken 14.00 i samarbeidet med politiet, melder Statens vegvesen i en pressemelding. 19 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt.
DA170519 Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
DA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
AP170519 Rovviltkontakt Jan Kåre Lie var ifølge Smaalenenes Avis sammen med to andre kolleger fra Statens naturoppsyn på stedet der 20 sauer ble angrepet nord i Askim torsdag.
AP170519 Finne, som jobber i Statens naturoppsyn ( SNO ) sier til Smaalenenes Avis at han ble kalt ut torsdag kveld, sammen med to andre fra SNO.
AP170519 Statens naturoppsyn skal rapportere hendelsen inn til rovviltnemnda, som vil ta endelig stilling til om rovdyr står bak.
AA170519 Leder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen, forteller at det er krav om underkjøringshinder når lastebiler kjører med platt.
AA170519 Foto : Statens vegvesen Sør-Trøndelag ¶
AA170519 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen hadde torsdag kontroll av tungtransport på Vekta i Malvik.
AA170519 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170519 Denne overlasten var helt unødvendig siden han kunne ha senket akslingen og unngått overlasten, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
AA170519 Flere var skadd og noen måtte avlives, forteller rovviltkontakt Mats Finne i Statens naturoppsyn ( SNO ) til Smaalenenes Avis.
AA170519 Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶ | 143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
AA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
AA170519 Derfor har Statens naturoppsyn oppsøkt områdene for å undersøke dette nærmere.
AA170519 Statens naturoppsyn bekrefter at det er født sju valper i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret, melder Miljødirektoratet fredag kveld.
SA170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sto parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sa nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
NL170518 Det er basert på grundige undersøkelser av vogntoget fra Statens vegvesens side, påpeker politiadvokaten ved Innlandet politidistrikt.
NL170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale står parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
NL170518 - Vi viser vår misnøye med statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
DN170518https://www.dn.no/nyheter/2017/05/18/2051/Politikk/loiten-kan-ga-floyten Ifølge statsråden er dette statens tilbud av 5. mai, med en ramme på 410 millioner kroner, Det var her kuttet på i alt 18 millioner kroner i spritstøtte var tatt inn.
DN170518https://www.dn.no/nyheter/2017/05/18/2051/Politikk/loiten-kan-ga-floyten Fast praksis er da at statens siste formelle tilbud da blir lagt frem som regjeringens forslag til vedtak i Stortinget.
DN170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DB170518 Han og bøndene har en diametralt forskjellig oppfatning av hvor godt statens tilbud egentlig var.
DB170518 Det burde hun få lov til å forsette med også i framtida etter Statens Satser for haiku og sentrallyrikk.
DA170518 Totalt 93 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen på Krossmoen i Eigersund da Statens vegvesen og politiet var i sving torsdag.
DA170518 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170518 Foto : Statens vegvesen Parkeringsplassen på Krossmoen ble full av kjøretøy som ikke fikk kjøre videre.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Her var lasten for lang.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Her måtte det lastes av før kjøretøyet fikk dra videre.
DA170518 Foto : Statens vegvesen Dette kjøretøyet hadde mangel på deksler over eksospotten.
DA170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
BT170518 PROTEST : Cirka klokken 10.30 fredag samlet bønder seg til protest utenfor Statens hus i Bergen.
BT170518 PROTEST : Cirka klokken 10.30 fredag samlet bønder seg til protest utenfor Statens hus i Bergen.
AP170518 En traktor med bilde av landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sto parkert utenfor Landbruks- og matdepartementet i Oslo tirsdag, i forbindelse med at jordbruksorganisasjonene sa nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
AA170518 Tirsdag ettermiddag og kveld hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Trondheim.
AA170518 - Slik som været er nå er det ingen grunn til å kjøre med piggdekk lenger, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.
AA170518 Statens vegvesen hadde tirsdag kveld kontroll i Bispegata.
AA170518 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen i Nord-Trøndelag delte på Twitter torsdag kveld et bilde fra en kontroll, der en bil ble stoppet for overlast.
AA170518 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170518 Etter bruddet i jordbruksforhandlingene er det knyttet spenning til hva vippepartiet Venstre vil gjøre når statens tilbud om en ramme på 410 millioner kroner etter alt å dømme blir sendt til Stortinget.
AA170518 Tirsdagens brudd i jordbruksforhandlingene innebærer at statens tilbud blir utgangspunktet for Stortingets behandling.
AA170518 - Vi forventer at Stortinget håndterer statens tilbud i tråd med føringene som Stortinget selv ga i landbruksmeldingen, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.
AA170518 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
SA170517 gate for biltrafikk ¶ Statens vegvesen mener det er nødvendig å stenge ute bilene fra Olav V. gate for å få plass til Bussveien.
DN170517 Jensen i Statens Vegvesen i en melding.
AA170517 På Miljøpakkens nettsider oppfordrer Statens vegvesen folk som skal bruke gang- og sykkelveien om å være forsiktige.
AA170517 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170517 Vi hadde først inspektørerer på Sluppen, som etter hvert beveget seg til Bispegata, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA170517 Tirsdag hadde Statens vegvesen trafikkontroll i Trondheim, noe som resulterte i flere gebyrer.
AA170517 | 18 tatt for ikke å ha brukt bilbelte ¶ Statens vegvesen med omfattende trafikkontroll tirsdag.
AA170517 Statens vegvesen hadde tirsdag kveld kontroll i Bispegata.
AA170517 Statens siste tilbud på 550 millioner kroner ble avslått av jordbruksorganisasjonene, som hadde fremsatt et krav på 1,45 milliarder kroner.
AA170517 Statens vegvesen vil anmelde begge mennene.
AA170517 Statens vegvesen hadde sent tirsdag kveld kontroll av biler i Verdal.
AA170517 | Bilen var i så dårlig forfatning at både fører og eier fikk førerkortet beslaglagt ¶ Statens vegvesen synes det er alarmerende at ungdommer setter seg bak rattet på biler som er trafikkfarlige.
AA170517 Inspektør Ola Røvik ved Statens vegvesen synes resultatet var negativt.
AA170517 For noen uker siden hadde Statens vegvesen en lignende kontroll i Steinkjer.
AA170517 Faggruppeleder på utekontrollen i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, Trine Giskås, oppsummerer kveldens hendelser.
AA170517 Jensen i Statens vegvesen.
AA170517 Statens vegvesen ble onsdag varslet om muligheter for datalekkasje fra bompengesystemet Autopass.
VG170516 KREVER : Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
VG170516 Det skiller én milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
VG170516 Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
VG170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
SA170516 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170516 Til Aftenbladet sa Helge Eidsnes, regiondirektør i Statens vegvesen den gang følgende : ¶
SA170516 I oktober mente tilsynet at Statens vegvesen hadde visst om ulovlighetene uten å rydde opp.
SA170516 Den omkomne skal, ifølge Statens vegvesen, ha jobbet for en underentreprenør av Marti IAV, det sveitiske firmaet som har hovedentreprisen på Solbakk.
SA170516 Den har trolig ikke vært skikkelig låst, sånn vi foreløpig har forstått det, sier Øyvind Hamre, byggeleder for Statens vegvesen på Solbakk.
SA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
SA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, møtes til nye samtaler i jordbruksoppgjøret.
SA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
SA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
SA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
SA170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
NL170516 Til sammen bedrer Statens vegvesen sikkerheten i 200 norske tunneler i løpet av de neste fire årene.
NL170516 I disse nattetimene jobber Statens vegvesen blant annet med å teste skiltene i Tromsøysundtunnelen.
NL170516 Det forteller Statens vegvesen i en pressemelding : ¶
NL170516 Det ene av Tromsøysundtunnelens to løp var ferdig i september, og Statens vegvesen planlegger å åpne begge løpene til sommeren.
FV170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
FV170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
FV170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
DN170516 Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen mener at statens tilbud på 410 millioner kroner var et godt tilbud.
DN170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DN170516 Statens tilbud gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 2,3 prosent.
DB170516 Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, vil også anbefale sin stortingsgruppe å stemme for statens tilbud.
DB170516 Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen mener at statens tilbud på 410 millioner kroner var et godt tilbud.
DB170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
DB170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
DB170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 | Må punge ut etter kontroll ¶ Statens vegvesen har tirsdag hatt kontroll av bilbeltebruk i Sandnes-området.
DA170516 | Fikk ikke lov å kjøre rundt sånn ¶ 63 kjøretøy ble kontrollert da Statens vegvesen var i sving ved Krossmoen kontrollstasjon i Eigersund tirsdag.
DA170516 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170516 Det måtte lastes av, og sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring, melder Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før.
DA170516 1 milliard under kravet ¶ Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170516 Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før. | - Det er en veldig trist affære ¶
DA170516 1 milliard under kravet ¶ Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
BT170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
BT170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner.
BT170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
AP170516 Slik startet brannen i Oslofjordtunnelen Videoen fra Statens vegvesen viser hvordan brannen 5. mai startet.
AP170516 Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170516 Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som møtte fylkesordførerne.
AP170516 Det er foreløpig ikke klart hva som er årsaken til brannen, men tidligere i mai mente Statens havarikommisjon at funn på brannstedet kan tyde på at det kan dreie seg om et motorhavari.
AP170516 - Kom deg raskest mulig ut av tunnelen hvis det brenner, oppfordrer Statens vegvesen.
AP170516 Statens vegvesen offentliggjorde tirsdag overvåkingsbilder fra den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai.
AP170516 STATENS VEGVESEN / NTB scanpix ¶
AP170516 Den omkomne skal, ifølge Statens vegvesen, ha jobbet for en underentreprenør av Marti IAV, det sveitiske firmaet som har hovedentreprisen på Solbakk.
AP170516 Den har trolig ikke vært skikkelig låst, sånn vi foreløpig har forstått det, sier Øyvind Hamre, byggeleder for Statens vegvesen på Solbakk.
AP170516 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) sier han er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.
AP170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AP170516 Statens tilbud 90 millioner.
AP170516 Statens tilbud 250 millioner.
AP170516 Statens tilbud 1,02 milliarder kroner.
AP170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 Statens vegvesen melder at E6 på strekningen Stjørdal-Trondheim har redusert fremkommelighet i sørgående retning som følge av hendelsen.
AA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fortsetter forhandlingene tirsdag.
AA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( t.v. ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fortsetter forhandlingene tirsdag.
AA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens første tilbud var mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Statens første tilbud var 410 millioner kroner.
AA170516 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170516 Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.
AA170516 Talsperson for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, sier til Nationen at Stortinget nå havner i en vanskelig situasjon fordi det er sterke tradisjoner for at det er statens tilbud som blir lagt til grunn når det er brudd i forhandlingene.
AA170516 Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti kritiserer statens tilbud i jordbruksforhandlingene for å ligge for langt unna Stortingets føringer.
AA170516 Både Høyre og Frp vil oppfordre sine stortingsgrupper til å stemme for statens tilbud.
AA170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
AA170516 Organisasjonene har en helt annen oppfatning av statens tilbud.
AA170516 Statens tilbud i årets oppgjør har en høyere ramme enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men langt under årets krav på 1,45 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner.
VG170515 Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport konkluderer foreløpig med at presenningen var årsaken til styrten.
SA170515 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
SA170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
FV170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
DN170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DB170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
DB170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
DA170515 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170515 Et kjøretøy med dekkskade fikk mangellapp med kort frist for utbedring, opplyser Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
DA170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
DA170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
BT170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon berømmer Smith for innsatsen.
BT170515 Blant dem er ordføreren i Lærdal, direktøren i Statens vegvesen og en rekke representanter fra kommunen og fylkeskommunen.
BT170515 Piloten har fått skryt av undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon for innsatsen etter ulykken.
BT170515 Grung beskylder i praksis Statens Vegvesen ( SVV ) for å være uetterrettelige og lyve for å dekke opp for regjeringen.
AP170515 Det er imidlertid stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i fjor sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AP170515 | Statens vegvesen vil ha sammenhengende E18-utbygging vestover fra Oslo ¶
AP170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
AP170515 Ifølge Statens havarikommisjon kan pilotes innsats ha reddet passasjerenes liv.
AP170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
AA170515 Haakon VII's gate ved Håkon Magnussons gate var stengt i et par timer, men veien ble ved 23-tiden åpnet for trafikk igjen, melder Statens vegvesen.
AA170515 Også ulykkesgruppen til Statens vegvesenet gjorde undersøkelser på stedet.
AA170515 Foto : Statens skogbrannhelikopter ¶
AA170515 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
AA170515 De innledende undersøkelsene av ulykken er nå i gang, og undersøkelsesleder i Statens havarikommisjon, Hans Herdahl, skryter av pilotens innsats, ifølge Bergens Tidende.
AA170515 Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.
AA170515 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
SA170514 - Politipatruljen er på stedet og har fått skiltet ut i veikanten, slik at Statens vegvesen kan sette det opp igjen, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 08.45.
DN170514 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DN170514 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
DN170514 - Det er dialog, men vi opplever at det fortsatt er stor avstand, sier Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, om innspurten i jordbruksoppgjøret.
DN170514 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DN170514 Statens forhandlingsleder Leif Forsell bekrefter at partene i hovedsak diskuterer det overordnede, altså rammen på oppgjøret.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet.
DB170514 TEKNISK KONTROLL : Statens vegvesen har vært aktive med tekniske kontroller av russebusser i hele vår - her under treffet i Halden.
DB170514 Foto : Statens vegvesen.
DA170514 Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav.
DA170514 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
DA170514 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DA170514 Statens forhandlingsleder Leif Forsell bekrefter at partene i hovedsak diskuterer det overordnede, altså rammen på oppgjøret.
AP170514https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-Denne-ulven-er-det-viktig-a-folge-med-pa-621116b.html Linnell ( NINA ) oppfordrer folk til å varsle Statens naturoppsyn ( SNO ) hvis den nærgående ulven i Østmarka skulle begynne å vise tegn til aggressivitet.
AP170514https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-Denne-ulven-er-det-viktig-a-folge-med-pa-621116b.html Heldigvis har vi Statens naturoppsyn til å løse slike utfordringer her i Norge.
AP170514https://www.aftenposten.no/norge/Bent-Hoie-om-omstridt-pasientformidler--Handler-i-stor-grad-om-a-sko-seg-pa-andre-menneskers-lidelse-617762b.html Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
AP170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Linnell ( NINA ) oppfordrer folk til å varsle Statens naturoppsyn ( SNO ) hvis den nærgående ulven i Østmarka skulle begynne å vise tegn til aggressivitet.
AP170514 Heldigvis har vi Statens naturoppsyn til å løse slike utfordringer her i Norge.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
AA170514 Det er den foreløpige konklusjonen fra Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport.
AA170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.
AA170514 Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen. ( ©NTB ) ¶
VG170513 Men først skal det forhandles om en ny jordbruksavtale, og hverken landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) eller statens forhandlingsleder vil uttale seg om potetsprittilskuddet eller annet innhold før jordbruksforhandlingene er avsluttet, ifølge seniorrådgiver Ståle Norang i Landbruksdepartementet.
VG170513 Her må Dale og statens forhandlere ta til fornuften, avslutter Grue.
VG170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue, som tok initiativ til et leserinnlegg i avisen Nationen.
VG170513 Foto : Statens naturoppsyn ( SNO ) ¶
VG170513 - Vi visste godt hvor den var og så sporene godt ettersom det var over en meter snø i området, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn.
VG170513 Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sier prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG.
VG170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig i mars 2019 at enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
VG170513 - Nei, vi legger opp til et system som tar høyde for en times fri bompassering etter passering bomringen innover, svarer prosjektleder Terje Rognlien i Statens vegvesen.
VG170513 ( Kilder : Oslopakke 3-avtalen, Statens vegvesen, Bladet Motor, VG ) ¶
SA170513 Statens vegvesen utførte lørdag kontroll i Stavanger og Sandnes.
SA170513 Snakker ikke ordfører Wirak og Sandnes kommune med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen ?
SA170513 mai står det i kunngjøringen på annonseplass : « Varsel om oppstart av planarbeid av Fylkesvei 509 Oalsgata », « Statens vegvesen skal, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, i gang med å lage en reguleringssak for Oalsgata.
DN170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
DB170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
AP170513 - Statens respons på Sokolovskijs handlinger baserer seg utelukkende på sekulær, russisk lov, sa nestlederen i « Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet » i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.
AA170513 Foto : Statens Naturoppsyn ¶
AA170513 Det tok bare 20 minutter fra fellingstillatelse ble gitt til bjørnen var skutt, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens Naturoppsyn, SNO, til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.
AA170513 Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
AA170513 - Vi visste godt hvor den var og så sporene godt ettersom det var over en meter snø i området, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn. ( ©NTB ) ¶
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
VG170512 Oljeproduksjonen er også noe større enn forventet og øker statens inntekter.
VG170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
VG170512 * 2 VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire. * 1 I påleggskategorien reddes Rema av Ridderosten som er 10 kroner billigere enn hos konkurrentene Kiwi og Extra. * 1 Posene med Polly peanøtter er billigere hos Kiw
VG170512 Politiet og Statens havarikommisjon har benyttet flere videoer i sine undersøkelser av ulykken.
SA170512 I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret : ¶ « (... ) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige.
FV170512 FOTO : Statens vegvesen ¶
DN170512 » Hverken statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, eller landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), vil kommentere saken ettersom forhandlingene pågår.
DN170512 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell ( til vestre ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
DN170512 I 2014 ble det kjent at sjefen i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, Yngve Slyngstad, eier aksjer i gassrederiet Golar LNG.
DN170512 Teknisk Ukeblad har forsøkt å få tilsvar på rapporten fra Statens vegvesen, men har så langt ikke fått svar.
DB170512 Statens havarikommisjon for transport har i ettermiddag offentliggjort en en foreløpig rapport om ulykken.
DB170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
DB170512 ¶ STORKONTROLL : Statens vegvesen hadde denne uka storkontroll av tungtransport på Østlandet.
DB170512 Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad i en pressemelding fra Statens vegvesen.
DB170512 Målrettede kontroller ¶ Statens vegvesen har fra søndag ettermiddag hatt storkontroll på de største grenseovergangene på Østlandet. 1.304 tungbiler har blitt ekstra nøye sjekket.
DB170512 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger.
DA170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
BT170512 I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret : ¶ « (... ) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige.
AP170512 Det var studier ved Statens Kunstakademi som førte meg til Oslo.
AP170512 Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag.
AP170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser etter ulykken.
AP170512 I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.
AP170512 På dette kartet kan du sjekke hvor det asfalteres ¶ Statens vegvesen har laget et kart som viser hvor det legges asfalt.
AP170512 Det vil ifølge Statens vegvesen koste tre milliarder kroner.
AP170512 Asfaltering E6 i Trondheim kommune FOTO : Knut Opeide, Statens vegvesen ¶
AA170512 - Jeg kjørte over noe hardt og rygget tilbake, forteller Hammervold til Statens vegvesen.
AA170512 Kåre Halvorsen, som leder luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport sa torsdag til NRK at kommisjonen tidligst vil presentere en foreløpig konklusjon fredag. ( ©NTB ) ¶
AA170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser etter ulykken.
AA170512 | Forsker anbefaler stans av sivil trafikk under militærøvelser ¶ Statens vegvesen må ta mer styring under øvelsene, mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Per Andreas Langeland.
AA170512 Langeland har evaluert trafikksikkerheten under militærøvelsen Joint Viking i år, og mener Statens vegvesen må ta mer styring under øvelser langs veinettet, skriver NRK.
AA170512 Det er den foreløpige konklusjonen både fra Vest politidistrikt og fra Statens havarikommisjon for transport.
AA170512 Både politiet og Statens havarikommisjon for transport fortsetter sine undersøkelser av ulykken.
VG170511 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170511 Rent praktisk står man overfor tre metoder når stammen skal tas ut : Ordinær jakt, slakting som med tamrein og til slutt at Statens naturoppsyn gjennomfører egen jakt.
VG170511 - Og når ordinær jakt tar slutt, ser vi for oss at Statens naturoppsyn går i gang med ytterligere jakt.
VG170511 - Helikopter er noe av det Statens naturoppsyn bruker, ja.
VG170511 - Statens naturoppsyn har alltid som forutsetning at det de gjør er etisk, sikkerhetsmessig og dyrevernmessig forsvarlig.
SA170511 Arbeidet gjør at vi må stenge tunnelen, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170511 FOTO : Statens Vegvesen ¶
SA170511 Mitsem spør nå « Mener Aftenbladet som Statens vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner.
SA170511 - Vi mener å vite hva som førte til at helikopteret styrtet, sier Kåre Halvorsen, leder for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, til NRK.
NL170511 De fleste tilrettelagte avhørene er foretatt ved Statens barnehus i Bodø, mens noen er gjennomført på barnehus andre steder i landet.
NL170511 Statens vegvesen er selv spent på den endelige prislappen for Tromsøs nye innfartsvei.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2042/Olje/vil-vedta-okokrim-bot Inndrivelse av statens krav tar andre statsinstanser seg av.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2042/Olje/vil-vedta-okokrim-bot Hovedspørsmålet er om oljeselskapet samarbeidet med leverandøren TGS om å utnytte statens såkalte leterefusjonsordning til å få utbetalt 291 millioner kroner kontant på uberettiget vis.
DN170511 Regjeringen legger nå til grunn at statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten vil øke fra 125 milliarder kroner i fjor, til 179 milliarder kroner i år.
DN170511 Høyere oljepriser og effektivisering gjør at statens oljeinntekter trolig øker med 54 milliarder kroner fra kriseåret 2016 til i år.
DN170511 Bruken av olje- og fondsinntekter tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017.
DB170511 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger.
DB170511 Statens viktigste inntektskilde er imidlertid ikke oljepenger, men folk i arbeid.
DA170511 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170511 Arbeidet gjør at vi må stenge tunnelen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord.
DA170511 mai klokken 08.00, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170511 Med statens tilbud til jordbruksavtale for neste år har bøndene mulighet til ytterligere økning. » - Tilbudet viser at Frp sin landbrukspolitikk virker, uttaler Johansen.
DA170511 Det er en avgrunn mellom bøndenes krav på 1,45 milliarder, og statens tilbud på 410 millioner.
DA170511 Bøndenes krav ville gitt en inntektsvekst på 9 prosent - statens tilbud betyr en inntektsvekst på 2,25 prosent.
BT170511 Statens Museum for kunst i København ¶
AP170511https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Siv-Jensen-har-rett-Det-gar-bedre-med-norsk-okonomi-Men-snart-vil-hun-mangle-penger-621007b.html Finansminister Siv Jensen presenterte torsdag Revidert Nasjonalbudsjett med nye opplysninger om utsiktene for norsk økonomi og statens finanser FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
AP170511 Akershusstranda : 0 ( men det blir fjernet 6 uregulerte p-plasser på Statens vegvesens vei ) ¶
AP170511 Fem varmegrader og regnvær : Likevel feiret kongeparet til sjøs ¶ Statens vegvesen ¶
AP170511 Statens Vegvesen ¶
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
AP170511 Finansminister Siv Jensen presenterte torsdag Revidert Nasjonalbudsjett med nye opplysninger om utsiktene for norsk økonomi og statens finanser FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶
AA170511 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170511 Etter en kontroll Statens vegvesen gjennomførte på Sandmoen i Trondheim torsdag, fikk hele elleve lastebiler bruksforbud.
AA170511 34 000 for manglende bombrikke ¶ Statens vegvesen hentet også inn gebyrer under dagens kontroll : Fire gebyr for manglende bombrikker kostet førerne til sammen 34 000 kroner.
AA170511 En kommune som ligger på Robek-lista må ha statens godkjenning for å lage budsjett, ta opp lån og inngå leieavtaler.
VG170510 Riksrevisor Per-Kristian Foss sa den gang til VG at « Statens vegvesen i altfor mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten ».
VG170510 Nå får de også støtte fra Statens vegvesen.
VG170510 VEIDIREKTØR : Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
VG170510 Tirsdag ledet han en delegasjon fra Statens vegvesen som gikk inn i et hastemøte med fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag.
VG170510 Norgesporten bro ¶ * Statens vegvesen region øst bygger ny E18 på strekningen mellom riksgrensen til Sverige og Ørje i Østfold fylke.
VG170510 Dette bekrefter Statens Vegvesen, som har hatt folk for kvalitetssikre produksjonen i Latvias hovedstad Riga.
VG170510 Det er Hæhre entreprenør som har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen å bygge broen.
VG170510 * Hæhre entreprenør har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen om å bygge broa.
VG170510 Statens Vegvesen tror imidlertid at selskapene vil klare å holde fremdriften til den nye datoen 1. oktober.
SA170510 Netto kontantstrøm fra statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ), som forvaltes av Petoro, var på 27 milliarder kroner i første kvartal, en økning på 21 prosent fra i fjor.
DN170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal være klar 30. mai.
DB170510 TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DB170510 Statens vegvesen har lagt ut en lenke med kameraoversikt over trafikken i distriktet.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen har hatt 55 kjøretøy innom kontrollplassen på Krossmoen tirsdag kveld og natt til onsdag.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170510 Hovedfokus på Krossmoen i dag var vekt, avgifter, teknisk, EU- og dokumentkontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen Morten Trevland i en pressemelding. 48 kjøretøyer var innom kontrollplassen.
DA170510 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal være klar 30. mai.
DA170510 Leder Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har vært klar på at statens tilbud har skapt « stor frustrasjon blant bønder », og antydet så sent som mandag denne uka at det var usikkert om hvorvidt bøndene i det hele tatt ville gå i forhandlinger.
DA170510 Harde fronter ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har omtalt bøndenes krav som « ikke spesielt musikalsk », og vist til at det ligger an til moderate lønnsoppgjør ellers i samfunnet.
DA170510 Statens tilbud er over én milliard lavere - 410 millioner.
DA170510 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i midten, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg, er til stede.
BT170510 Politiet har varslet Statens havarikommisjon.
AP170510 Politiet har varslet Statens havarikommisjon.
AP170510 Rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn, Jan H.
AA170510 ISS har til vanlig skjenkebevilling i Statens Hus, men fikk utvidet skjenkeareal for disse arrangementene.
AA170510 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten ?
AA170510 Foto : Terje Svaan ( bildet av Haltbrekken ) og Statens vegvesen ( illustrasjon av ny motorveg mellom Trondheim og Værnes ).
VG170509 Samtidig har Oslofjordtunnelen vært et massivt pengesluk for Statens vegvesen siden åpningen i juni 2000, og verre skal det bli.
VG170509 I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen.
VG170509 Statens vegvesen har etter ny faglig vurdering kommet frem til det samme : Tunnelen må erstattes med et tryggere broløp.
VG170509 Hun viser til at undersøkelser til Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) viser at ni av ti norske arbeidstagere trives på jobb.
VG170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », skriver SHT i pressemeldingen.
VG170509 | Gutt ( 5 ) døde i kranulykke - bremsesvikt ble ikke oppdaget ¶ Statens havarikommisjon har avdekket at bremsesvikten som førte til dødsulykken i mars ikke var fanget opp med sakkyndig kontroll.
VG170509 Nå varsler de Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold : ¶
VG170509 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) iverksatte undersøkelser av ulykken.
SA170509 t, biting av tånegler - vårt siste tabu ?, rett til dagpenger, rett til nattpenger, rett til ukelønn, fem rette og to tilleggstall, forbud mot proffboksing, forbud mot å ta rennafart og slå folk i skallen med et stålrør, oppheving av forbudet mot flerkoneri, hver mann - sin høne, nevnte vi statens glidemiddel på blå resept ?, ja til det Bård Hok
SA170509 n med et stålrør, oppheving av forbudet mot flerkoneri, hver mann - sin høne, nevnte vi statens glidemiddel på blå resept ?, ja til det Bård Hoksrud gjorde i Riga, kast syklistene ut av dopingen, en sunn kropp i et sunt legesenter, kvotering av kvinner i styret, kvotering av menn i kvinner, statens glidemiddel på gul respekt, kontatstøtte til ko
SA170509 kampen mot EF, barns rett til like lange armer, Bring Benny Back !, nei til emu, nei til emo, nei til omo, Børre er homo og nei til hetrofile prester, la bygda leve, la elva leve, åååååå levva livet, spede spira lyt få gro, kampen for tilværelsen, sakkosekkforbud i Undheim sentrum NÅ !, statens gildemiddel på blå resept, ja til atomvåpen, Fri Pl
SA170509 Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ( fra venstre ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder Leif Forsell på pressekonferansen om jordbruksoppgjøret i Landbruksdepartementet nylig.
SA170509 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
DN170509 Bøndenes organisasjoner skal ha kontakt med statens forhandlingsdelegasjon om landbruksoppgjøret tirsdag ettermiddag.
DN170509 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
DN170509 - Vi har avtalt et møte nå i ettermiddag der jordbruket vil gi tilbakemelding om hvordan de ser på tilbudet fra staten, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell til Nationen.
DN170509 Statens tilbud er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bøndene, men høyere enn foregående år.
DB170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », heter det.
DB170509 SHT velger å oversende dette sikkerhetskritiske varselet til både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som relevante offentlige myndigheter i saken », heter det.
DB170509 ( Dagbladet ) : Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oversendt et varsel om sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med undersøkelsen av ulykken med ei mobilkran i Kristiansand 7. mars 2017.
DB170509 - Tusenvis av arbeidsplasser settes i fare, statens inntekter vil falle så dramatisk at vi vil få store problemer med å finansiere velferden vår, sier Søviknes. 50.000 arbeidsplasser alene ¶
DA170509 Viser ikke dette og at veien fra plan til vedtak blir lengre, og fører til økt byråkrati, dobbeltarbeid og uklare ansvarsforhold ? Statens vegvesen skal fremdeles ha ansvar for planlegging og myndighetsutøvelse i veiprosjekter som Nye Veier AS får hovedansvaret for.
DA170509 Tar en og med økt saksbehandlingstid mellom selskapene og økt administrasjon i departementet som skal håndtere statens ansvar, så vil sannsynligvis de samlede kostnader bli større, mens Nye Veier AS sine kostnader vil framstå som mindre.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
DA170509 Nagell-Dahl påstår at det nye selskapet klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til en lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen, uten å vise til tall som dokumenterer påstandene.
DA170509 For Statens vegvesen er det fortsatt slik at kostnadene til ekspropriasjoner er en del av de samlede byggekostnadene, som må dekkes av etaten selv.
DA170509 Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har.
DA170509 Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har.
DA170509 Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 Det er altså Statens vegvesen som skal dekke de grøvste kostnadene for det nye utbyggingsselskapet.
DA170509 Da blir det helt urimelig at utgifter i prosjektene lastes over på Statens vegvesen, for så i neste omgang å bli brukt som bevis på at Nye Veier AS bygger billigere enn den statlige etaten.
DA170509 DEBATT : Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 25 ) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte ( punkt 2.5.2 ) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan.
DA170509 25 ) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte ( punkt 2.5.2 ) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan.
DA170509 FOTO : RUNE KONGSRO ¶ - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 Dette er tatt inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og Norges Bank har i 2016 offentliggjort utelukkelse av 59 selskaper basert på kullkriteriet, mens 11 selskaper er satt til observasjon.
DA170509 Det er viktig at avkastningen av Statens pensjonsfond utland brukes på en slik måte at formuen kommer innbyggerne best mulig til gode.
DA170509 - Hva synes Finansdepartementet nå om at det ble opprettet et oljefond ? - Statens pensjonsfond utland har fungert godt som en formuesomplassering fra petroleum i bakken til en finansiell formue.
DA170509 Dette er tatt inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og Norges Bank har i 2016 offentliggjort utelukkelse av 59 selskaper basert på kullkriteriet, mens 11 selskaper er satt til observasjon.
DA170509 Det er viktig at avkastningen av Statens pensjonsfond utland brukes på en slik måte at formuen kommer innbyggerne best mulig til gode.
DA170509 - Hva synes Finansdepartementet nå om at det ble opprettet et oljefond ? - Statens pensjonsfond utland har fungert godt som en formuesomplassering fra petroleum i bakken til en finansiell formue.
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
AP170509 Tirsdag ettermiddag sitter ledelsen i Statens vegvesen i møte med fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten.
AP170509 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170509 Tirsdag ettermiddag sitter ledelsen i Statens vegvesen i møte med fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten.
AP170509 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170509 Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som tirsdag ettermiddag deltok på et hastemøte med fylkesordførerne Anette M.
AP170509 Øyvind Grotterød er fagsjef for Statens vegvesen på Svinesund.
AP170509 Kontrollørene i Statens vegvesen traff riktig da de valgte ut hvilke lastebiler de skulle vinke inn til kontroll på Svinesund tirsdag.
AP170509 FOTO : Statens vegvesen ¶
AA170509 Foto : webkamera, Statens vegvesen ¶
AA170509 Under begge konsertene ble det avholdt skjenkekontroll, som i tirsdagens formannskap førte til at Statens Hus mistet skjenkebevillingen for en uke.
AA170509 I forbindelse med konsertene til Bruce Springsteen på Granåsen og Åge Aleksandersen på Sverresborg Arena i fjor sommer, søkte ISS Facility Services AS, som har skjenkebevilling i Statens Hus, om utvidet skjenkeareal for disse arrangementene.
AA170509 - Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten.
AA170509 | - Jeg regner med at de ansatte ikke drikker til lunsjen ¶ Statens Hus i Trondheim mister skjenkebevilling i én uke etter Bruce og Åge-konserter i fjor sommer.
AA170509 Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.
AA170509 | Havarikommisjonen etter dødsulykke : - Bremsesvikt i mobilkran ikke fanget opp i kontroll ¶ Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oppdaget sviktende rutiner i kontrollen av mobilkranen som kjørte på en liten gutt i Kristiansand i mars.
AA170509 - SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen, heter det i en melding fra SHT.
AA170509 Statens tilbud i årets oppgjør har en ramme på 410 millioner kroner.
AA170509 Det kom fram på hastemøtet mellom Statens vegvesen, fylkesordførerne i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførere tirsdag ettermiddag.
AA170509 Brannen fredag hadde svært mange likhetstrekk med en tilsvarende brann i 2011, har Statens havarikommisjon for transport slått fast.
AA170509 - Det er snø på veiene på Røros, så de som skal ut og kjøre der og har sommerdekk bør ta en ekstra kopp kaffe før de setter seg i bilen, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Erling Drangsholt.
AA170509 | - Folk på Røros bør ta en ekstra kopp morgenkaffe i dag ¶ Statens vegvesen melder om god flyt på de trønderske veiene i morgentrafikken, men på Røros er det vinter.
VG170508 Det som er overraskende, er at statens byråkrater lar det skje.
VG170508 jennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel, sier Ove Solheim, pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
VG170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
VG170508 Les også : Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
VG170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
VG170508 Fylkesordføreren etterlyser umiddelbare sikkerhetstiltak, og mener Statens Vegvesen må ta regningen.
VG170508 Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et « hastemøte » om sikkerheten i tunnelen.
DN170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
DN170508 Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et « hastemøte » om sikkerheten i tunnelen.
DB170508 Den er imidlertid uendret på 2,5 prosent av salgsverdien til boligen, og statens inntekter fra dokumentavgiften har økt i takt med boligprisveksten i Norge de siste årene. 7.
DB170508 - Dokumentavgiften samsvarer ikke med statens kostnader for tinglysningsarbeid, og FrP ønsker derfor å fjerne hele dokumentavgiften.
DB170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
DA170508 Foto : Arnstein Stangeland/Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen hadde søndag kveld 38 kjøretøy innom kontrollplassen på Krossmoen.
DA170508 Dette er en graverende sak og en grov tabbe av Statens vegvesen som heller ingen i verken fylket eller Gjesdal kommune har reagert på.
DA170508 Det er gjort kjent at ledelsen i Gjesdal kommune vil ta saken opp med Statens vegvesen for å få forandret til større veibredde.
DA170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
BT170508 - Jeg har som sagt vært på reise, og har ikke sett noe krav fra Statens innkrevingssentral.
BT170508 februar i år brev til Statens innkrevingssentral om tvangsmulkt på 5000 kroner og dagbøter på 200 kroner for den havarerte slepebåten.
AP170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
AP170508 Men Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, mener det ikke holder med to tunnelløp, og tar til orde for et tredje.
AP170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, om Oslofjordtunnelen.
AA170508 - Vi som bor langs den trafikkfarlige Bratsbergvegen har med håp om endring / utbedring i en årrekke henvendt oss til de ansvarlige offentlige instanser ; Trondheim Kommune, Statens Vegvesen og Politiet.
AA170508 Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.
AA170508 De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
AA170508 | Havarikommisjonen : Tunnelbrannen har likheter med brann i 2011 ¶ Statens havarikommisjon skal undersøke brannen i Oslofjordtunnelen i forrige uke.
AA170508 Inspektører fra Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert etter brannen 5. mai.
AA170508 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter tirsdag Statens vegvesen til et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen.
VG170507 | Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶
VG170507 Kommunalt ansvar ¶ Statens vegvesen sier til VG at det neppe blir aktuelt å betale for tiltakene som etterlyses.
VG170507 Fylkesordfører Roger Ryberg opplever folk som nervøse og forbannede for situasjonen i Oslofjordtunnelen etter lastebilbrannen fredag, og kaller inn Statens vegvesen til et hastemøte.
VG170507 For å få til dette har han og fylkesordføreren i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen førstkommende tirsdag.
VG170507 Statens vegvesen har på sin side anbefalt bro, noe som vil bli dyrere, sikrere og ta lengre tid.
DB170507 I 2016 omkom det 135 personer i trafikkulykker på norske veier, ifølge Statens vegvesen.
DB170507 Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.
DB170507 Ryberg sier det er helt uakseptabelt at Statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått.
DB170507 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170507 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter Statens vegvesen i et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen på tirsdag, skriver NTB.
DB170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene, foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
BT170507 Grunnen til sprengarbeidet er at Statens vegvesen skal lage en sidearm fra E39 Svegatjørn - Rådal, som går mellom Nordås/Sørås og Flyplassvegen.
BT170507 Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Statens vegvesen : Sprenger under Bybanen.
BT170507 Dette vil fungere som en bro for Bybanen, så dette vil trolig gå helt fint, sier teknisk byggeleder Catrine Hatlenes i Statens vegvesen.
BT170507 Solvik Olsen viser til at Statens vegvesen har opprettet en egen krimgruppe.
BT170507 Blålys for Statens vegvesen ¶
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Tirsdag skal det holdes et hastemøte mellom Statens Vegvesen og fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten i tunnelen, melder NTB.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Mandag bekreftet Statens havarikommisjon for transport opplysningene.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen er ødeleggelsene større i tunnelen nå enn i 2011. 500 meter med kabler og lysarmatur - og seks støpte veggelementer må byttes.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Etter at det fredag igjen oppsto brann, regner Statens vegvesen med at det vil ta to til tre uker før den igjen kan åpnes.
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 Han forteller at noen kommuner stiller strengere krav enn Statens vegvesen i forhold til hvordan gravearbeidet skal utføres.
AP170507 Tirsdag skal det holdes et hastemøte mellom Statens Vegvesen og fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten i tunnelen, melder NTB.
AP170507 Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen er ødeleggelsene større i tunnelen nå enn i 2011. 500 meter med kabler og lysarmatur - og seks støpte veggelementer må byttes.
AP170507 Etter at det fredag igjen oppsto brann, regner Statens vegvesen med at det vil ta to til tre uker før den igjen kan åpnes.
AA170507 Perspektivmeldingen slår fast at landet mangler fem milliarder kroner hvert år mellom 2030 og 2060 for å balansere budsjettet, gitt at statens inntekter og utgifter fortsetter slik man i dag tror.
AA170507 Finansminister Siv Jensen snakker om at oljeeventyret i Norge nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å sikre velferden.
AA170507 Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.
AA170507 Ryberg sier det er helt uakseptabelt at Statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått.
AA170507 Fylkesordførerne i Buskerud og Akershus møter Statens vegvesen i et hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen på tirsdag.
AA170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene, foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
FV170506 Ulykkesstrekningen mellom Lillesand og Birkeland får fotoboks med punktmåling, men Statens vegvesen vil helst oppgradere til gjennomsnittsmåling.
DB170506 Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen bekrefter overfor Dagbladet at vegvesenet på et faglig grunnlag er helt enig med Geir A.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for noen uker siden la fram Nasjonal transportplan hadde regjeringen valgt å ikke ta det faglige rådet fra Statens vegvesen til følge.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
DB170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DB170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
DA170506 Vi får informasjon fra politi, brannvesenet og Statens vegvesen i løpet av dagen, og går videre med saken over helgen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonens veiavdeling.
DA170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
DA170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170506 - Veibanen er ødelagt, isolasjonen har smeltet, elektriske installasjoner har brent opp, sier avdelingsdirektør i Akershus Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB.
DA170506 Statens vegvesen har undersøkt skadeomfanget i Oslofjordtunnelen etter brannen fredag,.
AP170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
AP170506 Foto : Statens vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170506 Foto : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
AP170506 Krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet.
AA170506 Grunnen til at Statens vegvesen vet at grevlingen var ute i et nødvendig ærend, var utslaget på kamera da noe falt mot bakken : Fallen object.
AA170506 Statens vegvesen stengte derfor av felte den gikk i, slik at den kunne finne veien ut uforstyrret.
AA170506 Lasten har delvis veltet og Statens vegvesen slår fast at dette er for dårlig sikring.
AA170506 I tillegg fikk 16 gebyr i den samme kontrollen, skriver Statens vegvesen i Sør-Trøndelag på Twitter.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 bilførere ble tatt med for dårlig lastsikring, manglende lys og andre tekniske mangler da Statens vegvesen hadde kontroll på fylkesvei 714 i går.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 bilførere ble tatt med for dårlig lastsikring, manglende lys og andre tekniske mangler da Statens vegvesen hadde kontroll på fylkesvei 714 i går.
AA170506 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170506 7 blir anmeldt etter kontroll på Fv714 i går, førerkort BE, uten lys på tilhenger, misbruk av prøvekjennemerker, modifiserte fjærer, trusler pic.twitter.com/EnMJmqx0MD ¶ - Statens vegvesen ST ( @SVVkontrollST ) May 6, 2017 ¶
AA170506 To av de skarpeste svingene skal også rettes ut, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Line Søreng.
AA170506 Foto : Illustrasjon Statens vegvesen ¶
AA170506 | Vegvesenet vurderer når Oslofjordtunnelen åpner ¶ Statens vegvesen undersøker skadeomfanget i Oslofjordtunnelen etter brannen fredag, og skal vurdere når tunnelen åpner igjen.
AA170506 Vi får informasjon fra politi, brannvesenet og Statens vegvesen i løpet av dagen, og går videre med saken over helgen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonens veiavdeling.
AA170506 Veibanen er ødelagt, isolasjonen har smeltet, elektriske installasjoner har brent opp, sier avdelingsdirektør i Akershus Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB lørdag formiddag.
AA170506 Statsråden har anslått at et nytt tunnelløp kan være ferdig en gang mellom 2022 og 2024, mens Statens vegvesen har anslått at en bro først vil kunne være ferdig bygget tidligst i 2027.
AA170506 Oslofjordtunnelen blir stengt i minst to til tre uker, opplyser Statens vegvesen.
AA170506 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.
AA170506 Krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet. ( ©NTB ) ¶
VG170505 Langsrud forteller at han stoppet på en nødlomme foran lastebilen og varslet Statens Vegvesen.
SA170505 Statens vegvesen er godt fornøyd med nattens og dagens russebusskontroll på Krossmoen.
SA170505 | Kan bli gratis for ferjepassasjerer, elbil samme pris som motorsykkel ¶ Statens vegvesen jobber med autopass-brikker på riksveiferjene.
DN170505 For fem uker siden, la finansminister Siv Jensen frem perspektivmeldingen som viste at oljepengefesten nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å finansiere velferden.
DN170505 Leder Lars Petter Bartnes fikk fredag formiddag overlevert statens tilbud i jordbruksoppgjøret.
DN170505 | NTB sender direkte : Staten leverer sitt tilbud i jordbruksoppgjøret fra Oslo klokken 11:00 ¶ Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell presenterer tilbudet.
DN170505 | Staten vil gi bøndene én milliard mindre enn de vil selv ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
DN170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
DN170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
DN170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
DN170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
DB170505 ¶ TROLLSTIGEN : Jo William Boman ville filme Statens Vegvesen på brøyting av Trollstigen med drone.
DB170505 Pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, forteller at « hemmeligheten » er en GPS som ofte er integrert i maskinen.
DB170505 ( Dagbladet ) : Jo William Boman ( 39 ) visste at Statens Vegvesen skulle brøyte Trollstigen for snø 3. mai.
DB170505 Kilde : Statens vegvesen ¶
DB170505 - Ja, i Statens vegvesen er vi veldig fornøyd med hvordan ATK fungerer i dag.
DA170505 | Russ måtte finne seg nye sjåfører ¶ Statens vegvesen har fredag hatt kontroll av russebusser og - biler ved kontrollstasjonen på Krossmoen.
DA170505 LES OGSÅ : Får likevel drikke medbragt ¶ Statens vegvesen var også med på nattens kontroll.
DA170505 Her fant vi kun småfeil med lys, luft og dekk, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Leif Skretting.
DA170505 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170505 Portofølgen og bevilgningene til Nye Veier tildeles over en 20 års periode i motsetning til Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet.
DA170505 Nye Veier er et 100 prosent statlig eiet selskap som allerede etter kort tid i drift viser at de klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen.
DA170505 Kompetansen i Statens vegvesen skal vi selvsagt fortsatt bygge videre på, men nå har vi to ulike fagmiljø som vi kan sammenligne og spille opp mot hverandre for å få den beste og mest kostnadseffektive løsningen.
DA170505 For Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet er det enkelt for politikere å hente inn ubrukte midler i neste statsbudsjett og bruke dem til andre formål.
DA170505 Et veiselskap som konkurrerer mot det etablerte Statens vegvesen i planlegging av veier er sunt for å utfordre de etablerte måtene veier planlegges og bygges i Norge.
DA170505 De som kjører gjennom Sømmevågen og på Flyplassvegen må gjerne regne litt ekstra tid fram mot sommeren, før veien er ferdig, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170505 - Det betyr at det enda viktigere at folk tar hensyn og holder fartsgrensen, slik at ingen blir skadet, sier fungerende prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen.
BT170505 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
BT170505 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
BT170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
BT170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener innretningen på tilbudet svært godt ivaretar de føringer og prioriteringer Stortinget har lagt til grunn.
BT170505 ), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell under pressekonferansen om jordbruksoppgjøret i Landbruks- og matdepartementet fredag formiddag.
BT170505 Han stoppet bilen, ringte Statens vegvesen og fikk med seg lastebilsjåføren da brannen eskalerte.
AP170505 Tidligere presidenter blir begravet på statens regning og med et omfattende program.
AP170505 Kongen er statens overhode, og hans rolle er intimt forbundet med Norges historie.
AP170505 Sjåfør Terje Langsrud så brannen, stoppet bilen og varslet Statens vegvesen.
AP170505 FOTO : Statens Vegvesen / NTB scanpix ¶
AP170505 Etterslukking kommer til å pågå utover kvelden, før Statens vegvesen vil vurdere skadene, sier fagleder i Follo brannvesen, Freddy Filling, til Aftenposten.
AP170505 Det er vår vurdering nå, etter å ha kartlagt skadeomfanget, opplyser avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170505 Statens vegvesen ber folk om å bruke alternative ruter via Oslo eller via Moss-Horten.
AP170505 Lastebilen var lastet med papir, opplyser Statens Vegvesen.
AA170505 | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell legger i dag frem detaljene i statens tilbud til bøndene.
AA170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell legger i dag frem detaljene i statens tilbud til bøndene.
AA170505 Han stoppet bilen, ringte Statens vegvesen og fikk med seg lastebilsjåføren da brannen eskalerte.
AA170505 | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶ Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.
AA170505 Klokken 11 skal han selv slå an tonen når han på en pressekonferanse i Landbruksdepartementet legger fram detaljene i statens tilbud.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 - Umusikalsk, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell da jordbrukets krav ble lagt fram i forrige uke.
AA170505 Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.
AA170505 Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.
AA170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener innretningen på tilbudet svært godt ivaretar de føringer og prioriteringer Stortinget har lagt til grunn.
AA170505 Kronikkforfatteren : Yngve Rønsen er fastlege og tidligere seniorrådgiver i Statens helsetilsyn ¶
AA170505 Helsetilsynet i fylkene med Statens helsetilsyn som overordnet instans utøver nå systemkontroll over barnevernsinstitusjoner på samme måte som i helsevesenet.
AA170505 Autorisasjon av barnevernspersonell og rett til å klage : Statens helsetilsyn fratok i 2015 autorisasjonen til 160 helsearbeidere på grunn av uforsvarlig yrkesutøvelse.
AA170505 Statens helsetilsyn offentliggjorde nylig resultater fra tilsyn av barnevernet i 225 kommuner og påviste mange brudd på barnevernsloven.
VG170504 VG har sett brevet fra Statens vegvesen der de opplyser at deler av det eldre veinettet dessverre har ulike feil på utformingen, men at de ikke har midler til å rette alle kurver med feil tverrfall.
VG170504 Overingeniør ved Statens vegvesens seksjon for plan og trafikk i Østfold, Odd Ketil Bjerkan, bekrefter overfor VG at de på nytt vil vurdere muligheten for å sette opp autovern.
VG170504 Etter trailervelten i februar 2015 forsøkte han å få satt opp autovern langs veien mot eiendommen hans, men Statens vegvesen avslo.
VG170504 Etter at han igjen fikk en bil gjennom hagehekken i går, tok Søgnen kontakt med Statens vegvesen på nytt i dag.
VG170504 - Stemmer det at det ikke ble satt opp autovern ved hagen til Vidar Søgnen i 2015 fordi Statens vegvesen mente det ikke var farlig for biler å kjøre ut der ?
SA170504 | Statens tilbud til bøndene er klart ¶ Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener bøndenes krav i jordbruksoppgjøret var umusikalske.
SA170504 FOTO : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ | Statens tilbud til bøndene er klart ¶
SA170504 Statens forhandlingsleder Leif Forsell foran Bondelagets leder Lars Petter Bartnes og Småbrukarlagets Merete Furuberg da kravene i årets jordbruksoppgjør ble lagt fram sist uke.
SA170504 I dialogen med Statens vegvesen har Fylkesmannen i Rogaland uttrykt skepsis til den ytre korridoren og motargunentene deres er ikke endret av det fremlagte forslaget til planprogram.
SA170504 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
DB170504 Et par år etter at kostholdsrådene ble utgitt, viste en spørreundersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning at befolkningen hadde lav tillit til helsemyndighetenes kostholdsråd, ifølge Helsedirektoratet.
DA170504 | Statens tilbud til bøndene er klart ¶ Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener bøndenes krav i jordbruksoppgjøret var umusikalske.
DA170504 ( NTB ) ¶ | Statens tilbud til bøndene er klart ¶
DA170504 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ( i midten ) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg har nettopp levert Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine felles krav til staten til forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( th ) Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ Statens tilbud til bondeorganisasjonene legges fram klokken 11 fredag.
BT170504 Brevet til Statens innkrevingssentral gjelder tvangsmulkt for den havarerte slepebåten og er datert 13. februar 2017.
AA170504 Sund i Statens vegvesen.
AA170504 Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling, opplyser Statens vegvesen.
VG170503 Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk sier imidlertid til VG at de vil forsøke å finne en løsning som sikrer at pasienter med alvorlig sykdom kan får CBD.
VG170503 Hennes første år har vært en lang ferd mellom sykehus i Haugesund, Haukeland, Ullevål, Statens senter for epilepsi i Sandvika og Rikshospitalet.
VG170503 De vil nå utfordre både politikerne og Statens legemiddelverk.
VG170503 Statens Legemiddelverk har satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regelverket i Norge.
VG170503 Reinen var svært avmagret og ble hengende etter flokken da tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens naturoppsyn valgte å ta den ut.
VG170503 Da vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
VG170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
SA170503 - Arbeidet med å legge ny asfalt skjer på dagtid, kvelder og netter, sier Bjørn Andersen, byggeleder for asfaltkontrakter i Statens vegvesen, i en pressemelding.
SA170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.i ¶
SA170503 I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
DN170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DB170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DA170503 | Tatt i bilbeltekontroll ¶ Statens vegvesen har hatt bilbeltekontroll.
DA170503 - Arbeidet med å legge ny asfalt skjer på dagtid, kvelder og netter, sier Bjørn Andersen, byggeleder for asfaltkontrakter i Statens vegvesen.
DA170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
DA170503 Samtidig har Statens pensjonsfond utland økt sine plasseringer i svensk og finsk skogindustri til mer enn 20 milliarder kroner.
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
DA170503 - Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein, og legger til : ¶
BT170503 I nye kontrakter vil statens vegvesen gå over til å betale for hver time entreprenøren er ute og strør.
BT170503 Det er Statens vegvesens oppgave å passe på at entreprenørene utfører jobben slik det beskrives i kontraktene.
AP170503https://www.aftenposten.no/viten/-Fro-fra-seks-arter-skal-reparere-norsk-natur-620343b.html Derfor ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO, NINA, Miljødirektoratet og aktører i næringen som Statens veivesen, Norges vassdrags- og energiverk, Jernbaneverket og Forsvarsbygg.
AP170503https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-passert-8000-milliarder--det-utgjor-1_5-millioner-for-hver-av-oss-620386b.html Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170503https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-passert-8000-milliarder--det-utgjor-1_5-millioner-for-hver-av-oss-620386b.html Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.
AP170503 Derfor ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO, NINA, Miljødirektoratet og aktører i næringen som Statens veivesen, Norges vassdrags- og energiverk, Jernbaneverket og Forsvarsbygg.
AP170503 Statens vegvesen anbefalte at de som skulle sydover kjørte E6 over Ryen i stedet og en stund etter klokken 19 hadde køen løst seg opp og trafikken gikk som normalt.
AP170503 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170503 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.
AP170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.
AP170503 I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
AP170503 - Kongehuset får mangfoldige millioner over statsbudsjettet, og bør omfattes av de samme åpenhetsreglene som andre deler av statens virksomhet, sier Nyrud og presiserer at det naturligvis er med unntak for private gjøremål.
AP170503 Skiltansvarlig Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen sier han skal undersøke saken.
AP170503 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt kvalitetssikringsrapporten om fremtidig bruk av statens eiendommer i Tullinløkka-området i Oslo.
AA170503 Foto : Statens vegvesen/Trine Giskås ¶
AA170503 Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.
AA170503 Det melder Statens Vegvesen Sør-Trøndelag på Twitter.
AA170503 Reinen var svært avmagret og ble hengende etter flokken da tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens naturoppsyn valgte å ta den ut.
AA170503 Tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens Naturoppsyn hadde skutt to bukker da flokken stakk, og de så at et dyr ble hengende etter.
SA170502 | Tunnelvask kan bety omkjøring for deg ¶ Statens vegvesen har startet en ny runde tunnelvask.
SA170502 Vi stenger om kvelder og netter for å ikke hindre trafikken for mye, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.
SA170502 mai startet Statens vegvesen med en ny runde tunnelvask.
SA170502 Statens vegvesen ¶
SA170502 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
DB170502 Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.
DB170502 I et brev Per Kristian Eide sendte til Statens Helsetilsyn i 2012, som Dagbladet har fått tilgang til, skriver Eide at det er hans vurdering at to blødninger er « direkte knyttet til » selve biopsien, eller vevsprøven.
AP170502https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterettsdirektoren-70-skulle-ga-av-etter-23-ar-i-jobben-Da-stillingen-var-utlyst_-ble-han-bedt-om-a-sitte-utover-den-normale-aldersgrensen-620265b.html Toppstillingene i domstolene, påtalemyndigheten og statens eget advokatkontor er dominert av menn.
AP170502 Toppstillingene i domstolene, påtalemyndigheten og statens eget advokatkontor er dominert av menn.
AA170502 Statens vegvesen melder på Twitter at det er redusert fremkommelighet.
AA170502 Som Fylkesmannen påpeker i sin kronikk : Sammen med kommunen og Statens vegvesen, får de allerede i dag klager fra folk som har flyttet inn i sin bolig og opplever at støy forringer kvaliteten.
AA170502 Tall fra Statens Lånekasse viser at 25353 studenter fikk støtte til å reise utenlands for å studere i studieåret 2015/16.
SA170501 Statens egen forskningsinstitusjon, STAMI, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterer dette.
DB170501 Rådgiver Jan Robert Halvorsen i Statens vegvesens tilsynsseksjon, region øst, sukker oppgitt.
DB170501 Statens vegvesen mener det hvert år ulovlig godkjennes flere tusen kjøretøy - personbiler, motorsykler og kanskje til og med lastebiler - som kan være livsfarlige på norske veier.
DB170501 Statens vegvesen er meget god fornøyd med sitt nye verktøy.
DB170501 Maksimering av statens inntekter med utgangspunkt i den nåværende produksjonen ville måtte være målet.
AP170501 | Hvorfor vil man skjule statens overgrep ?
SA170430 ) overrekker Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør onsdag til leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag ( t.v. ), og leder Nils T.
DB170430 - Benevnelsen frimenn, inspirert av miljøer i USA som ikke aksepterer statens lover og metoder, blir brukt på miljøet du tilhører.
AP170430https://www.aftenposten.no/verden/I-Tunisia-drar-stadig-farre-IS-krigere-til-Irak-og-Syria-I-stedet-terroriserer-og-dreper-de-sin-egen-befolkning-620051b.html Denne kampen avslører den islamske statens ambisjoner, ifølge sikkerhetsanalytikere.
AP170430 Innen 2020 er målet at halvparten av statens inntekter skal komme fra olje.
AP170430 For få år siden kom 90 prosent av den saudiske statens inntekter fra olje.
AP170430 Denne kampen avslører den islamske statens ambisjoner, ifølge sikkerhetsanalytikere.
AA170430 | Førerkortbeslag og fire avskiltinger etter rånerbil-kontroll i Steinkjer ¶ Statens vegvesen stoppet ti rånerbiler i Steinkjer lørdag kveld.
AA170430 Mellom klokka 19 og 23 lørdag kveld var åtte inspektører i Statens vegvesen ute på innfartsveiene til Steinkjer sentrum med ett mål for øye : se etter ungdomsbiler som kunne være trafikkfarlige.
AA170430 I løpet av kontrollen stanset vi ti kjøretøy som vi eskorterte til trafikkstasjonen for å unngå at de stakk av, forklarer faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Statens vegvesen mener det var et skuffende resultat da de måtte innbringe ti rånerbiler til kontroll.
AA170430 Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 Fire av bilene ble avskiltet ved trafikkstasjonen til Statens vegvesen i Steinkjer.
AA170430 Faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag, står foran noen av de avskiltede rånerbilene som ble stanset lørdag kveld i Steinkjer.
AA170430 Dekk som skraper i innerskjermer bak ved kjøring Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 | Førerkortbeslag og fire avskiltinger etter rånebil-kontroll i Steinkjer ¶ Statens vegvesen stoppet ti rånebiler i Steinkjer lørdag kveld.
AA170430 Mellom klokka 19 og 23 lørdag kveld var åtte inspektører i Statens vegvesen ute på innfartsveiene til Steinkjer sentrum med ett mål for øye : se etter ungdomsbiler som kunne være trafikkfarlige.
AA170430 I løpet av kontrollen stanset vi ti kjøretøy som vi eskorterte til trafikkstasjonen for å unngå at de stakk av, forklarer faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag.
AA170430 Foto : Leif Arne Holme ¶ Statens vegvesen mener det var et skuffende resultat da de måtte innbringe ti rånebiler til kontroll.
AA170430 Foto : statens vegvesen ¶
AA170430 Fire av bilene ble avskiltet ved trafikkstasjonen til Statens vegvesen i Steinkjer.
AA170430 Faggruppeleder for kjøretøy, Ola Røvik, ved Statens vegvesen Nord-Trøndelag, står foran noen av de avskiltede rånebilene som ble stanset lørdag kveld i Steinkjer.
AA170430 Dekk som skraper i innerskjermer bak ved kjøring Foto : statens vegvesen ¶
SA170429 FOTO : Statens Havarikommisjon for Tran ¶
SA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DN170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DB170429 Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er varslet.
AP170429https://www.aftenposten.no/osloby/Etter-14-maneder-med-trafikkaos-apner-tunnelen--for-den-stenger-igjen-620195b.html To til tre kortere stengninger er nødvendige for at arbeid oppå og rundt tunnelen skal bli ferdige, skriver Statens vegvesen.
AP170429 To til tre kortere stengninger er nødvendige for at arbeid oppå og rundt tunnelen skal bli ferdige, skriver Statens vegvesen.
AP170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AP170429 Kurdere i Tyrkia som blir rammet av statens nasjonalistiske, fascistiske og diskriminerende føring av politikk.
AA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
VG170428 Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) mener dykkernes funn av den delen av tannhjulet som viste utmattingssprekken var avgjørende for at forklaringen ble funnet så raskt.
VG170428 I en omfattende underveisrapport slår Statens havarikommisjon nå fast at de har funnet den direkte årsaken til ulykken : En sprekk i et tannhjul som helikopterets varslingssystemer ikke har klart å fange opp.
VG170428 Foto : Statens Havarikommisjon ¶
VG170428 Dermed fikk utmattingssprekken utvikle seg uten å bli oppdaget, skriver Statens havarikommisjon.
VG170428 - I de videre undersøkelsene skal vi se på hvordan disse micro pit ene eller sårene kunne oppstå, sier direktør William Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport på en pressekonferanse fredag.
VG170428 * Statens havarikommisjon for transport la fredag fram en foreløpig rapport.
SA170428 Kreftsyke Mård Kjetil skal løpe Siddisløpet : - Charlotte skal være mine øyne ¶ Statens vegvesen ¶
SA170428 Statens vegvesen ¶
SA170428 FOTO : Statens vegvesen ¶ | - Et krevende år ¶
SA170428 FOTO : Statens Havarikommisjon ¶ | « Ungene mine og kona mi spør meg hver gang om jeg kan gi beskjed når jeg er trygt framme.
DN170428 Fredag la Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) frem en foreløpig rapport om ulykkesårsaken.
DN170428 april, men den inneholdt ikke regnskapet for Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.
DN170428 Foto : Mikaela Berg ¶ Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, økte med 3,5 milliarder kroner til 215,8 milliarder i første kvartal 2017, ifølge en melding fredag.
DN170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.
DN170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170428 SPREKK i TANNHJUL : En sprekk i et tannhjul i en girboks forårsaket Turøy-ulykken, konkluderer Statens havarikommisjon.
DB170428 ( Dagbladet ) : I en ny foreløpig rapport om helikopterulykken på Turøy konkluderer Statens havarikommisjonen med at årsaken til ulykken var en sprekk i et tannhjul i en girboks i helikopteret.
DB170428 De mener de ble syke av statens vaksineforsøk da de var tenåringer, men kun et fåtall har fått erstatning.
DB170428 Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn i Trondheim har sett avisbildene fra Sarpsborg, og bekrefter overfor Dagbladet at det ER ulv - en eller flere.
DB170428 For et par sesongen siden ble en ung ulv fra Østmarka i Oslo registrert i Snilljord vest i Sør-Trøndelag i løpet av to uker, seksjonssjefen i Statens naturoppsyn.
DB170428 Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk sier til Dagbladet at man nå jobber med å få stoffet på narkotikalista.
DB170428 Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.
DB170428 BEKYMRET : Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
DA170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
DA170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag la fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet.
BT170428 Undersøkelsesleder Tor Nørstegård i Statens Havarikommisjon sier undersøkelsene fortsetter, ikke minst for å undersøke hvordan ulike myndigheter fulgte opp en tilnærmet identisk ulykke utenfor Skottland i 2009.
AP170428 Innen 2020 er målet at halvparten av statens inntekter skal komme fra olje.
AP170428 For få år siden kom 90 prosent av den saudiske statens inntekter fra olje.
AP170428 Imidlertid har Statens havarikommisjon god oversikt over komponentene.
AP170428 Her er mange av delene til helikopteret samlet i hangaren til Statens havarikommisjon ved Kjeller flyplass i Lillestrøm.
AP170428 Havariinspektør Jon Sneltvedt og resten av luftfartsavdelingen til Statens havarikommisjon har hatt travle dager før framleggelsen av ettårsrapporten for Turøy-ulykken fredag.
AP170428 Fredag ettermiddag legger Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) frem en omfattende underveisrapport om ulykken.
AP170428 Detaljerte undersøkelser har pågått under oppsyn av Statens havarikommisjon for transport, den britiske havarikommisjonen, AAIB og/eller den franske havarikommisjonen, BEA.
AP170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
AP170428 Det er hovedteorien etter at Statens havarikommisjon la frem sin omfattende underveisrapport, i forbindelse med at ett år har gått siden Super Puma-maskinen styrtet og tok livet til 13 mennesker.
AP170428 Statens havarikommisjon har jobbet på spreng for å ferdigstille ettårsrapporten.
AP170428 Undersøkelsen fra Statens Havarikommisjon har avdekket at ulykken var et resultat av en utmattingssprekk i ett av de åtte andretrinns planetgearene i hovedgearboksen, melder Aftenbladet.
AP170428 FOTO : Statens Havarikommisjon ¶
AP170428 Dette var fortsatt hovedteorien da Aftenbladet møtte Statens Havarikommisjon tidligere denne uken.
AP170428 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170428 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AA170428 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170428 - Mistenker at noen utnytter dette ¶ Statens vegvesen hadde storkontroll av varebiler flere steder i landet i går.
AA170428 - Dette er tredje gang denne sjåføren og foretaket er stoppet og da velger vi å anmelde, sier Trine Giskås, leder i utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Trøndelag.
AA170428 Statens vegvesen har nå anmeldt både sjåføren og selskapet.
AA170428 De mener de ble syke av statens vaksineforsøk da de var tenåringer, men kun et fåtall har fått erstatning.
AA170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.
AA170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170428 Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond var 113 milliarder kroner i fjor.
SA170427 FOTO : Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen ¶
SA170427 Ulykken etterforskes av politiet og granskes av Statens havarikommisjon for transport.
SA170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 Prosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune, har en prislapp på 26 millioner kroner.
FV170427 MANDAL : - Vi har jobbet med å finne andre løsninger for stengningene, men dette blir den løsningen som gir kortest sperreperiode, sier Ole Petter Opsahl, byggeleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.
FV170427 FOTO : Statens vegvesen ( Illustrasjon ) ¶
FV170427 Statens vegvesen vil da tilby båteiere, som har båtplass i fjorden, båtplasser andre steder.
FV170427 Ulykken etterforskes av politiet og granskes av Statens havarikommisjon for transport.
FV170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 | Nye bussbuer i Setesdal ¶ Statens vegvesen skifter ut de laftede leskurene i Setesdal.
DB170427 « Oslo kommune arbeider med å endre Oslo kommunes reiseregulativ i tråd med statens bestemmelser.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Så det endrer seg av seg selv, uten statens innblanding.
AP170427 Så det endrer seg av seg selv, uten statens innblanding.
AP170427 Bøndene har lagt frem sitt tilbud, mens Statens forhandlingsleder, som nå er Leif Forsell og ikke Per Harald Grue, som hadde oppgaven siden slaget ved Svolder, sukker over kravets størrelse.
AA170427 Trygg Trafikk jobber sammen med kommunen og Statens vegvesen med å etablere soner rundt enkelte skoler, der det ikke skal være lov til å kjøre.
AA170427 Dette, sammen med en rekke andre tiltak, førte til at boligfinansieringen flyttet seg fra Statens Husbank til den private banksektoren.
AA170427 Det første var opprettingen av Statens Husbank i 1945.
VG170426 Verken Transportøkomomisk Institutt eller Statens folkehelseinstitutt sier de i dag har tilgjengelig materiale som kan underbygge eller bekrefte de EU-baserte regnestykkene til Bellona.
VG170426 Han mener det er latterlig å kutte i elbilgodene når man ikke setter noen grenser for hvor mye en fossilbil kan belaste statens helsebudsjetter.
VG170426 mai, skriver Statens vegvesen.
VG170426 Statens vegvesen mener trafikantene har vist stor tilpasningsevne.
SA170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
SA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
SA170426 Bondelaget beskriver kravet som ambisiøst, et begrep statens forhandlingsleder Leif Forsell også tok i bruk.
SA170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
SA170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
FV170426 Hva man skal gjøre med dagens E 39 over Kvinesheia er et av de store spørsmålene når Statens vegvesen nå planlegger firefelts vei mellom Lyngdal og Sandnes.
FV170426 FOTO : Statens Vegvesen ¶
DN170426 | Forsvaret slår ut statens eget flyverksted ¶
DB170426 - Vi ser klare likhetstrekk mellom den bruddflaten vi ser her og det bruddet som ble funnet etter ulykken på engelsk sektor i 2009, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport.
DB170426 Vegvesenet har ikke anledning til å tilby noen annen pris enn det som fagfolkene i samarbeid har kommet fram til, uttalte Gjermund Urset hos Statens vegvesen til avisa i fjor sommer.
DB170426 VIL IKKE FLYTTE : Harry Andersen skulle gjerne beholdt i huset sitt i mange år til, men så ikke noe annet valg enn å selge det til Statens vegvesen.
DB170426 Når Statens vegvesen erverver boliger som står i veien for et veiprosjekt, skal prisen tilsvare markedsverdi.
DB170426 Ingen kjøper et hus som skal rives, så min eneste mulighet var å selge det til Statens vegvesen, sier han.
DB170426 I onsdagens utgave av Hammerfestingen, påpeker Statens vegvesen at de ikke har tvunget Andersen ut av huset.
DB170426 I fjor gikk han med på å selge huset til Statens vegvesen, og fikk utbetalt 1,4 millioner kroner for eiendommen.
DB170426 Hvis han var misfornøyd, kunne han latt være å selge, sier Tom Eirik Malin, grunnerverver på eiendomsseksjonen i Statens vegvesen, til Dagbladet.
DB170426 Flere mener de har fått for lite i erstatning, og i september møtes Statens vegvesen og misfornøyde huseiere i Hammerfest tingrett.
DB170426 Etter at Statens vegvesen i 2007 la fram forslaget om ny vei, tunneler og rundkjøringer i Hammerfest, har Andersen måttet forholde seg til en usikker framtid rundt sin egen boligsituasjon.
DB170426 Statens vegvesen har tidligere opplyst til Hammerfestingen at boligene som ble kjøpt opp som følge av veiplanene, ble erstattet etter markedsverdi.
DA170426 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170426 Av 84 kjøretøy som var innom kontrollplassen på Sokn onsdag ble 18 plukket ut for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
BT170426 Statens vegvesen regner med nærmest en halvering.
BT170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
BT170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
AP170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
AP170426 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
AP170426 Da vil også Statens havarikommisjon komme med en foreløpig rapport.
AA170426 Det heter i forslaget at « rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen og AtB og redegjøre for formannskapet hvilke tiltak som kan gjennomføres, lengde på eventuelle midlertidige ordninger og ikke minst hvor store forsinkelser det blir for buss i rute hvis flere trafikkgrupper skal bruke kollektivfeltene.
AA170426 Krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe er sendt til stedet.
AA170426 Både nødetatene og Statens vegvesen rykket ut til stedet.
AA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
AA170426 Bondelaget beskriver kravet som ambisiøst, et begrep statens forhandlingsleder Leif Forsell også tok i bruk.
AA170426 Analyser viser ifølge Statens vegvesen at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.
AA170426 Forhandlingene i årets jordbruksoppgjør innledes onsdag, når statens forhandlingsleder Leif Forsell mottar kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170426 Forhandlingene i årets jordbruksoppgjør innledes onsdag, når statens forhandlingsleder Leif Forsell mottar kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170426 - Vi ser klare likhetstrekk mellom den bruddflaten vi ser her og det bruddet som ble funnet etter ulykken på engelsk sektor i 2009, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport. ( ©NTB ) ¶
VG170425 Slik så det ut på veien mellom Asker og Lier mandag : ¶ Statens vegvesen kan opplyse om mange glatte veier på Vestlandet også i morgentimene tirsdag.
VG170425 Med unntak av Statens arbeidsmiljøinstitutt er disse tilknyttet store sykehus ¶
VG170425 « Tilstrekkelig » ¶ Statens arbeidsmiljøinstitutt som i fjor utredet 83 nordmenn for mulig yrkessykdom, viser til at det er to ulike juridiske begrep som ligger til grunn når man skal fastslå årsakssammenheng : ¶
VG170425 Med unntak av Statens arbeidsmiljøinstitutt er disse tilknyttet store sykehus, sier hun.
SA170425 Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 Det er ellers litt forvirrende at Statens Vegvesen på sine hjemmesider ( 18. april 2017 ) opplyser at Stavanger kommune, fylkeskommunen, Ryfylke-kommunene og Stavanger Næringsforening skal bidra med til sammen 363 millioner kroner, mens nettavisen skriver at bidraget fra kommunene og « næringslivet » utgjør 372 millioner kroner.
SA170425 DEBATT : Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 Hva skjer med Hundvåg den dagen Ryfast står klar, var ett av spørsmålene som ikke ble besvart da Statens vegvesen tirsdag holdt sitt første folkemøte om Ryfast. 040912ryfast2a.jpg FOTO : Fredrik Refvem ¶
SA170425 ( Illustrasjon : Statens vegvesen ) ¶
FV170425 Den ble ikke sett kjørende, og er derfor ikke tatt inn til kontroll på vekta hos Statens vegvesen, sier operasjonsleder Martin Ugland.
DN170425 Selskapsskatten og andre skatter og avgifter fra næringslivet står i dag for rundt ti prosent av statens inntekter i USA.
DN170425 Men kritikerne tror ikke på Trump og Mnuchins såkalte dynamiske modeller, der vekst kompenserer for statens inntektstap.
DB170425 Og på en rekke riksveier, særlig i Akershus, Hedmark og Oppland er det glatte partier og definitivt ikke føre for sommerdekk, sier trafikkoperatør Nils Jakob Aae i Statens vegvesen til Dagbladet.
DB170425 Her finner du trafikkmeldinger og webkameraer fra Statens vegvesen.
DB170425 - Førerkortet kan ryke med sommerdekk ¶ Statens vegvesen region øst rapporterer om snøfrie og våte hovedveier rundt Oslo tirsdag morgen.
DA170425 - Begge kjøretøyene måtte fjerne last før videre kjøring, melder kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DA170425 Statens vegvesen kontrollerte 56 kjøretøy ved E 39 Sokn mandag kveld.
DA170425 | Kjørte rundt med dette dekket ¶ Statens vegvesen har tirsdag igjen hatt kontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon.
DA170425 Foto : Statens vegvesen ¶ 20 kjøretøy ble kontrollert for vekt.
DA170425 Her viste det seg at kjøretøyet var brukt i en god stund uten å bli omregistrert eller vist for kontroll, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
DA170425 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170425 Men vi håper på å få et svar på de spørsmålene vi har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til NRK tirsdag.
DA170425 Oslo kommune har hele tida vært oppmerksom på at finansieringen fra statens side gjelder fire skoleår.
BT170425 Det er Statens vegvesen som har finregnet på hvor mye bompengeinntekter man kan få inn i den nye bompengepakken, som partene i Bergensprogrammet ble enige om 6. april.
VG170424 Fra disse utgiftene trekker man fra direkte personskatter og indirekte skatter ( moms, avgifter ) fra Fastlands-Norge ( statens olje- og gassinntekter fra utvinning på sokkelen er altså ikke med ).
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
SA170424 Innspill ¶ Statens vegvesen har gjennomført informasjonsmøter i de berørte kommuner langs E39.
DN170424 Kongressen må vedta å forlenge statens lånefasiliteter, og dette må vedtas innen lørdag.
DB170424 - Vi ser en rekke venstredreininger, sier Solberg og peker på asyl og innvandringspolitikken, i synet på den kristne kulturarv, statens rolle i økonomien og i skolepolitikken.
DB170424 ¶ Foto : Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet ¶
DB170424 På grunn at potensialet for skader i årets beitesesong, fikk derfor Statens naturoppsyn en ekstraordinær tillatelse til å felle en bjørn i Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag.
DB170424 Lars Bendik Austmo ved Statens Naturoppsyn forteller Dagbladet at det var en hannbjørn som ble felt, og at det skjedde fra helikopter. 125 brunbjørner ble registrert i Norge i 2016, viser tall fra Rovdata.
DB170424 I utgangspunktet er det fra og med i dag ikke lenger lov til å bruke piggdekk i store deler av landet : På Statens vegvesen skriver de at piggdekk ikke er tillatt fra og med første mandag etter 2. påskedag, unntatt i Nord-Norge.
DB170424 Han hadde brukt av statens midler på sin kone og barn.
DA170424 | Denne bilen ble avskiltet ¶ Statens vegvesen har gjennomført en såkalt ANPR-kontroll på Sola mandag.
DA170424 Foto : Statens vegvesen ¶
BT170424 Også for statseide bedrifter følger Arbeiderpartiet en dogmatisk linje, ved å kategorisk si nei til å redusere statens eierskap.
AP170424 Det kan spare en for mye bry underveis, spesielt på dager med vanskelige kjøreforhold, sier Peder Tømmervåg, som leder Statens vegvesens veitrafikksentral på Østlandet, til NTB.
AA170424 | Denne lastsikringen fikk Statens vegvesen til å reagere ¶ Statens vegvesen varsler nye kontroller etter nedslående resultat da de kontrollerte tilhengere.
AA170424 | Denne lastsikringen fikk Statens vegvesen til å reagere ¶
AA170424 Lastsikringen får Statens vegvesen til å reagere.
AA170424 Lasten på denne tilhengeren fikk Statens vegvesen til å reagere.
AA170424 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 førere ble anmeldt etter at Statens vegvesen hadde kontroll av tilhengere på Heggstadmoen og Tiller i Trondheim.
AA170424 Foto : Statens vegvesen ¶ 12 førere ble anmeldt etter at Statens vegvesen hadde kontroll av tilhengere på Heggstadmoen og Tiller i Trondheim.
AA170424 Det ene bildet Statens vegvesen tok under kontrollen viser en stol som holder på å falle ned fra tilhengeren.
AA170424 - Noen av førerne som ble anmeldt mangler riktig førerkort, andre hadde ikke satt i ledningen til lysene på tilhengeren og noen ble anmeldt for manglende lastsikring, sier fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.
AA170424 Statens vegvesen hadde også en kontroll av tilhengere i forrige uke i Melhus.
AA170424 | Skjøt bjørn fra helikopter i Selbu ¶ Statens naturoppsyn felte mandag bjørnen de har jaktet på de siste ukene.
AA170424 I samarbeid med et kommunalt skadefellingslag avlivet Statens naturoppsyn mandag bjørnen som har holdt til i Selbu siden før påske.
AA170424 Frode Aalbu, regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn Sør-Trøndelag, opplyser at avlivingen skjedde ved Øråsen cirka klokken 12.30.
AA170424 Foto : Statens naturoppsyn ¶
AA170424 Da terrenget ble brattere, måtte helikopteret overta jakten, sier Even Bjørnes i Statens naturoppsyn.
AA170424 Statens naturopsyn har lenge vært på jakt etter en bjørn i Selbu.
AA170424 | Nå kan du miste bompengerabatten ¶ Statens vegvesen foreslår å fjerne bompengerabatter på veiprosjekter over hele Trøndelag.
AA170424 Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen.
AA170424 Foto : Christine Schefte ¶ Statens vegvesen vil fjerne bompengerabattene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og på en rekke andre bompengeveger over hele Trøndelag.
AA170424 Statens vegvesen ønsker at trafikantene heller skal betale etterskuddsvis.
AA170424 Statens vegvesen vil fjerne noen av rabattene som folk får på bompengene blant annet her på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.
AA170424 Statens vegvesen har sendt ut forslag om endringene til lokalpolitikerne i de berørte kommunene, og håper på saksbehandling i løpet av våren.
AA170424 Statens vegvesen foreslår nemlig at alle som kjører lette kjøretøy og som samtidig har autopassbrikke, skal få 20 prosent rabatt i fremtiden.
AA170424 Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.
AA170424 Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.
AA170424 Da EFTAs overvåkingsorgan ( ESA ) godkjente statens subsidier i dagens Hurtigrute-avtale framhevet de samtidig at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse når Samferdselsdepartementet inngår ny avtale om denne ruten.
AA170424 På grunn at potensialet for skader i årets beitesesong, fikk derfor Statens naturoppsyn en ekstraordinær tillatelse til å felle en bjørn i Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag.
SA170423 - Det er en god stein som har rast ut i veibanen, men mye har også blitt fanget opp av en betongfender, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i Statens vegvesen.
FV170423 - Det er en god stein som har rast ut i veibanen, men mye har også blitt fanget opp av en betongfender, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i Statens vegvesen.
DB170423 Trafikantene anbefales å beregne mer tid enn normalt », melder Statens vegvesen på Twitter.
AP170423 Sjekk føret på veiene med Vegvesenets webkameraer ¶ Statens vegvesen ¶
AA170423 Torsdag startet Statens vegvesen arbeidet med å bygge en 250 meter lang gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på Strindheim til Gildheim bussholdeplass.
AA170423 Ifølge Statens vegvesen ble det ikke bygd en gangvei ned til bussholdeplassen på Gildheim fra denne siden fordi det ikke var forventet så mye busstrafikk.
AA170423 Da skal vi etter planen være ferdig med prosjektet, forteller byggeleder Jonas Sæther i Statens vegvesen.
AA170423 Statens vegvesen opplyste lørdag at veien ville bli stengt mens man jobbet med å ta ned bomstasjonene på strekningen.
AA170423 Morten Eitran, trafikkoperatør ved Statens vegvesen, sier at dette er en vanskelig strekning fordi omkjøringsmulighetene er lange og vanskelige.
VG170422 Til tross for flere advarsler la Statens Vegvesen røret omtrent én meter for høyt i forhold til Trarabekken som skulle renne gjennom røret.
VG170422 Til tross for flere advarsler gjorde Statens Vegvesen feil da de skulle legge et rør i bakken ved nye E18 i Østfold.
VG170422 Nå har Samferdselsdepartementet pålagt Statens Vegvesen å rette opp i feilen.
VG170422 I 2014 besluttet departementet at Statens vegvesen måtte rydde opp.
VG170422 FOR HØYT : Det to meter brede dreneringsrøret som Statens Vegvesen la ned ligger omtrent én meter for høyt for bekken under som skal renne gjennom.
VG170422 ADVARTE : Morten Authen føler seg overkjørt av Statens Vegvesen etter å ha advart om rør-feilen flere ganger.
VG170422 Statens vegvesen sa seg da enige i at røret lå for høyt, og for å bøte på feilen valgte de å legge ned et nytt rør i riktig høyde.
VG170422 Statens Vegvesen sier at de så at det ble feil allerede da de la ned det første røret.
SA170422 | Fire fikk kjøreforbud og 14 fikk gebyr etter kontroll ¶ Statens vegvesen kontrollerte 1037 kjøretøy lørdag.
SA170422 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
AA170422 Foto : Statens vegvesen webkamera ¶
AA170422 I en lang periode var han instituttleder og professor ved Statens kunst- og håndverksskole i Oslo.
SA170421 Nå jobber Statens vegvesen med å få kontakt med dem som har benyttet seg av verkstedet.
FV170421 Politiet mener en korrupsjonssiktede ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) har utstedt førerkort bruktbilforhandler Geir Egil Olsen ikke hadde krav på.
FV170421 Klokka 13.08 melder Statens vegvesen at hovedåren er helt åpen for trafikk etter bilberging.
DB170421 Frans Widerberg var elev av Alexander Schultz ved Statens Kunstakademi i 1957-60, skriver Store norske leksikon.
DA170421 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170421 Blidensol sykehjem har kunnet klage på kravet om utlevering av opplysninger til Statens helsetilsyn.
AP170421 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger.
AP170421 Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger.
AP170421 Illustrasjonsfoto : Kyrre Lien / NTB scanpix FOTO : Lien, Kyrre / SCANPIX ¶ Statens vegvesen opplyser at tre fjelloverganger mellom Øst- og Vestlandet er stengt.
AA170421 Klokken 11.20 melder politiet på twitter at Statens vegvesens ulykesgruppe skal undersøke saken nærmere.
AA170421 Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerte kontrakten.
AA170421 Daglig leder Tore Løkke i selskapet med samme navn og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen undertegnet torsdag kontrakten, som har en verdi på 100 millioner kroner.
AA170421 Byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen trafikkåpning på alle delstrekningene senhøsten 2018, og ferdigstillelse av sideterrenget våren 2019.
AA170421 Foto : Webkamera Statens vegvesen ¶
VG170420 Siden har flere museer hatt besøk av mannen, blant annet Kungliga Myntkabinettet, som har statens samlinger av mynter og sedler.
VG170420 Vi er veldig glade for å være ferdige, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.
DN170420 | Med Støre blir statens eierskap enda større ¶
DB170420 Trump truet med hangarskipet som skulle nå nord-koreanske farvann, rett etter lørdagens feiring av 105-års jubileet for fødselen til statens grunnlegger Kim Il Sung.
DA170420 Også i dag var mannskaper fra Statens vegvesen på plass på Sokn kontrollstasjon. 63 kjøretøy ble vinket inn, 12 av disse ble gjenstand for nærmere kontroll, melder kontrolleder Morten Trevland i en pressemelding.
DA170420 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170419 Sjefingeniør Arild Ragnøy i Statens vegvesen sier til Dagsavisen at det ikke er noe prinsipielt i veien for å ha fotobokser i 30-sonen.
BT170419 Trafikkplanlegger Helge Hopen mener Statens vegvesens utregninger for Nordhordlandstunnelen bommer grovt, og kan være årsaken til at prosjektet er skjøvet langt ut i tid.
AP170419 Moss-Horten : Vil Solvik-Olsen bruke 74 milliarder på en motorvei ingen vil ha ? Statens vegvesen foreslo i 2014 at det skal bygges bro eller tunnel mellom Moss og Horten, tett på store befolkningskonsentrasjoner og ved verneområder av nasjonal verdi.
AA170419 Vi har fått et brev om dette, men vi har sagt at det må gå via Statens vegvesen slik at de kan gi oss en faglig anbefaling.
AA170419 Vi får ikke godkjenning av Statens vegvesen til byggestart 2018 hvis ikke all finansiering er på plass, sier ordfører Rita Ottervik.
AA170419 Da må vi vite hvilke forpliktelser Statens vegvesen tar på seg, slik at vi vet at pengene sannsynligvis er der når regningen skal betales.
AA170419 Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjennomført undersøkelser på stedet, og politiet skal gjennomføre tekniske undersøkelser av kjøretøyet.
AA170419 Statens vegvesen opplyste at fylkesvei 300 blir midlertidig stengt mellom Kyrksæterøra og Storodden snuplass på grunn av brannen. | 170 nestenulykker mellom traktor og tog ¶
AA170419 - Vi hadde bare noen gamle spor å følge, så nå håper vi at det kommer litt snø, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn til Adresseavisen.
AA170419 - Statens tvangsinnløste alle aksjene, men det var noen som ikke ville levere fra seg sine, sier Jensen.
AA170419 Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn.
AA170419 Det er ennå ikke fastsatt når den blir åpent for vanlig gjennomkjøring, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
AA170419 Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn, melder NRK..
VG170418 Rovviltansvarlig Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn ( SNO ) i Oslo, Akershus og Østfold sier til VG at han er sikker på at det er en ulv familien har observert.
VG170418 Ifølge Nilsen ville føreren blitt stoppet øyeblikkelig dersom Statens Vegvesen hadde fått øye på tilhengeren.
VG170418 - Å fyttirakkern, utbryter Lars Helge Rasch i Statens Vegvesen region sør når han får se bildet.
VG170418 - Dette er fullstendig galimatias, sier Statens Vegvesen etter å ha sett bildet av en fører som frakter en trampoline på en tilhenger - fullt montert og stående sidelengs.
SA170418 Spørsmålet er om det er samme skilpadde som Statens naturoppsyn prøvde å fange for ni år siden.
DB170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
DB170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
DB170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
DB170418 Norge eier, hovedsakelig gjennom Oljefondet og statens eierskap i Statoil, dobbelt så mye olje- og gassaksjer som vi burde ut ifra normal finansiell risikospredningsstrategi.
DA170418 Foto : Statens vegvesen ¶ 56 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på E 39 ved Sokn tirsdag. 21 av disse ble tatt til side for nærmere kontroll.
DA170418 Foto : Statens vegvesen ¶ 56 kjøretøy var innom Statens vegvesens kontrollplass på E 39 ved Sokn tirsdag. 21 av disse ble tatt til side for nærmere kontroll.
DA170418 Fire kjøretøy fikk skriftlig varsel for tekniske mangler, opplyser Statens vegvesen i sin kontrollrapport.
DA170418 - Det dreier seg om omfattende skader, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
BT170418 FOTO : Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
BT170418 Det er revet hull på sikkerhetsnettet i taket, og det ytterste laget av fjellet har sprukket opp over et større område på grunn av den sterke varmen, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
BT170418 Statens vegvesen jobber nå med å få oversikt over skadene.
BT170418 Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
BT170418 Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
BT170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
BT170418 Brøytemannskaper fra Statens vegvesen er nå i gang med å brøyte seg gjennom de enorme snømassene.
BT170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
BT170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
AP170418 Var lenge favoritt, men en stor skandale knyttet til lønning av egen kone og barn med statens midler, har svekket ham.
AP170418 FOTO : Jens Tveit, Statens vegvesen ¶
AP170418 Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170418 - Det dreier seg om omfattende skader, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
AA170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170418 - Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.
AA170418 Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.
VG170417 SKJERMDUMP : Statens Vegvesen ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170417 SKJERMDUMP : Statens Vegvesen ¶
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170417 - Det er ingen køer på veiene, og det ser egentlig ut til at påsketrafikken er over, forteller trafikkoperatør Mari Aarrestad i Statens Vegvesen.
SA170417 Statens vegvesen ¶
DB170417 Også ifølge Statens Vegvesen skulle det gjennomføres vedlikeholdsarbeid i tunnelen i natt.
DB170417 Ifølge Statens vegvesen er det planlagt vedlikeholdsarbeid i tunnelen fra 19.00 den 17. april til 07.00 den 18. april.
DB170417 Foto : Statens vegvesen ¶ 14 millioner i potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶
BT170417 OPPKLARING : Regionveisjef Helge Eidsnes medgir at Statens vegvesen oppga feil tall i bompengeandel for nye E16 i sitt grunnlagsdokument i fjor.
BT170417 | Bommet med åtte milliarder kroner ¶ Statens vegvesen regnet åtte milliarder kroner feil i sitt bompengeregnestykke i vest.
BT170417 Slik beskriver statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) reaksjonen i Samferdselsdepartementet da Statens vegvesens regnefeil ble presentert for dem i fjor høst.
BT170417 I tillegg til bompengetabben, har Statens vegvesen også bommet stygt på kostnadene for flere av prosjektene.
BT170417 Da ble det nemlig klart for politikerne at fagfolkene i Statens vegvesen hadde overvurdert bompengegrunnlaget for en rekke samferdselsprosjekter på Vestlandet.
AP170417https://www.aftenposten.no/norge/Sa-ulv-i-Drobak--Den-var-svar-og-flott-619329b.html Wilberg i Statens Naturoppsyn.
AP170417https://www.aftenposten.no/norge/Sa-ulv-i-Drobak--Den-var-svar-og-flott-619329b.html En lokal rovdyrkontakt fra Statens naturoppsyn har mandag oppsøkt det som trolig er spor fra ulv over en myr i Frogn.
AP170417 Bare for statens utgifter til det nye europeiske signalsystemet ERTMS, kunne man bygget 31 mil med ny jernbane, skriver Leufstadius og hennes kollega Mattias Andersson i stockholmsavisen Svenska Dagbladet.
AP170417 Wilberg i Statens Naturoppsyn.
AP170417 En lokal rovdyrkontakt fra Statens naturoppsyn har mandag oppsøkt det som trolig er spor fra ulv over en myr i Frogn.
AA170417 Trafikken flyter fint inn til Trondheim, opplyser Statens Vegvesen.
AA170417 - Det eneste stedet hvor det er antydning til kø er ved Klettkrysset i retning Trondheim, sier trafikkoperatør Magnus Storrø hos Statens Vegvesen i 17.30-tiden mandag.
AA170417 Bystyret ber Statens vegvesen vurdere oppstart i 2018.
VG170416 AQAP oppgir overfor VG følgende årsaker til dette : ¶ * 1 På grunn av Den islamske statens ( IS ) forurensede tankegods har utlendinger/ikke-jemenitter glemt al-Qaidas budskap og deres sinn har blitt forurenset.
VG170416 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶
VG170416 Klokken 14:24 søndag melder Statens Vegvesen om følgende føreforhold på fjellovergangene : ¶ * 1 E16 Filefjell : Snødekke, lett bris og lett snø. * 1 E134 Haukelifjell : Bart og vått.
VG170416 - Det er en del trafikk på veiene, men ingen store hendelser så langt, sier trafikkoperatør Nils Aae i Statens Vegvesen første påskedag.
AP170416 Parabolenes gravplass var et resultat av Den islamske statens kampanje for å fjerne alt som kunne gi lokalbefolkningen en kontakt med omverdenen.
AP170416 I den islamske statens rettssystem er det ikke lenger jurister som dømmer, men menn som har viet seg til studier av Koranen.
AP170416 Abdul ble svar skyldig, men dommeren kunne fortelle ham at mens IS' politifolk fulgte koranens bud, så fulgte de vantro politifolkene statens regler.
AP170416 Men det ventes også en del trafikk andre påskedag ettersom påsketrafikken de siste årene har jevnet seg noe ut på disse to dagene, ifølge Statens vegvesen.
AA170416 Men det ventes også en del trafikk andre påskedag ettersom påsketrafikken de siste årene har jevnet seg noe ut på disse to dagene, ifølge Statens vegvesen.
AA170416 I Oslo-området gikk påsketrafikken også greit ifølge Statens vegvesen, bortsett fra ved Sandvika der oppsto forsinkelser fra Holmen og fram mot Sandvika på ettermiddagen.
BT170415 Så treffsikker er altså statens økonomiske omsorg.
AP170415 Tore Kaurin, avdelingsdirektør ved Statens vegvesen, Region sør.
AP170415 Gladmeldingen her er at arbeidet i de to tunnelene vil være avsluttet før sommeren, ifølge avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen, Region sør.
AP170415 Statens vegvesen ¶
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, var med 4,93 prosent av aksjene nest største aksjonær i Credit Suisse ved utgangen av 2016.
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, hadde ved utgangen av 2016 en eierandel i Credit Suisse på 4,93 prosent, ifølge fondets hjemmeside.
DB170414 august 1993 i « Villa Parafina » i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
BT170414 august 1993 i " Villa Parafina " i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
AA170414 august 1993 i " Villa Parafina " i Oslo, som i dag er statens representasjonsbolig.
AA170414 Generelt kan Statens vegvesen opplyse at påskestrafikken er rolig i begge fylkene.
VG170413 Reklame eller annen innretning som er plassert på veiens eiendomsområde, og på eller nært trafikkskilt uten tillatelse, kan fjernes av Statens vegvesen uten varsel, sier han.
VG170413 For å kunne gjøre dette må man søke Statens vegvesen om tillatelse, og få innvilget søknaden.
VG170413 Politiet og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen er nå ferdige på stedet, og veien er åpnet for ferdsel.
DB170413 Her er hun på Statens barnehus i Skippergata i Oslo.
AA170413 Bilene fra Innherred ble også sjekket av Statens vegvesen under turen til Sverige.
AA170413 Politiet og Statens vegvesen samarbeider i storkontroll på Vinje, og skryter av ungdommen.
AA170413 I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.
AA170413 Der hadde Statens vegvesen og politiet kontroll av kjøretøyene.
AA170413 - Vi snur bare dersom det blir problemer, sier de to som fikk bilene sine kontrollert og godkjent av politi og Statens Vegvesen.
AA170413 ¶ Torodd Østerås i Statens vegvesen.
AA170413 Torodd Østerås i Statens vegvesen har snart vært med på kontroll på skjærtorsdag 15 ganger og er fornøyd med hvordan utviklingen har vært siden de startet sammen med politiet.
AA170413 Politiet og Statens vegvesen samarbeider i storkontroll på Vinje, og skryter av ungdommen.
AA170413 I samarbeid med Statens vegvesen kontrollerer politiet alle som drar på harrytur til Sverige skjærtorsdag.
VG170412 Vi er veldig opptatt av sikkerheten og tryggheten til folk, og det er vår oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene har systemer som gjør at folk ikke blir skadet, forteller Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, til VG.
VG170412 RISIKOVURDERER : Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, er svært opptatt av at folks skal føle jeg trygge og sikre når de ferdes i alpinanleggene.
VG170412 Kilde : Statens jernbanetilsyn ¶
VG170412 Dette kommer frem i en fersk sikkerhetsrapport fra Statens jernbanetilsyn om taubaner.
VG170412 Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge.
VG170412 Statens jernbanetilsyn : ¶
DN170412 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, har i flere år vært den største aksjonæren i Tesco - med en investering verdt 9,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016.
DB170412 Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen og politiet har igangsatt etterforskning.
DB170412 Lovforslaget høres komisk ut når det rammer menns seksualliv, men har umiskjennelige likhetstrekk med den høyst seriøse ordlyden i statens lovtekster om abort.
DA170412 Det går ut over dyrevelferden og helsen og øker sykdomsrisikoen, sier Unni Kjærnes, forsker ved Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ).
AA170412 Vi vil snakke med dem der og har en stor teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen på Ådalsvollen.
AA170412 Denne bilen fra Rissa ble stanset av Steinar Vist i Statens vegvesen.
AA170412 Bæsj, spor og observasjoner av store rovdyr er så interessant at Statens naturoppsyn ber deg om å melde fra, enten med en app eller på internett. 23.000 personer er allerede registrert i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn ( SNO ) vil ha flere brukere.
AA170412 23.000 personer er allerede registrert i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn ( SNO ) vil ha flere brukere.
VG170411 - Jeg vil ta initiativ til et tilsvarende møte med næringen i Norge og Statens vegvesen over påsken, for å se på hva som kan være teknisk mulig og samtidig praktisk gjennomførbart, skriver Solvik-Olsen i en e-post til VG.
FV170411 - Ulovlig, sier Statens vegvesen.
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2049/Arbeidsliv/mener-statens-satser-er-en-kilde-til-skjult-delvis-skattefri-lonn | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶ Statens faste reisesatser bør fjernes, mener Revisorforeningen.
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2049/Arbeidsliv/mener-statens-satser-er-en-kilde-til-skjult-delvis-skattefri-lonn | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2049/Arbeidsliv/mener-statens-satser-er-en-kilde-til-skjult-delvis-skattefri-lonn Foto : Per Ståle Bugjerde ¶ - Statens reiseregulativ med faste satser er unødvendig byråkratisk og gir offentlig ansatte ekstra lønn, sier revisorforeningens Per Hanstad.
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2049/Arbeidsliv/mener-statens-satser-er-en-kilde-til-skjult-delvis-skattefri-lonn Statens satser ¶
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2049/Arbeidsliv/mener-statens-satser-er-en-kilde-til-skjult-delvis-skattefri-lonn Statens reisesregulativ betyr byråkrati, høye kostnader og skjult ekstralønn, mener administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening.
DN170411 | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶ Statens faste reisesatser bør fjernes, mener Revisorforeningen.
DN170411 | Mener statens satser er en kilde til « skjult, delvis skattefri lønn » ¶
DN170411 Foto : Per Ståle Bugjerde ¶ - Statens reiseregulativ med faste satser er unødvendig byråkratisk og gir offentlig ansatte ekstra lønn, sier revisorforeningens Per Hanstad.
DN170411 Statens satser ¶
DN170411 Statens reisesregulativ betyr byråkrati, høye kostnader og skjult ekstralønn, mener administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening.
DB170411 Norsk oljepolitikk har fra starten vært innrettet slik at oljebransjens interesser er lik statens interesser.
DB170411 Utover den rent ansvarlige og nødvendige siden ved å virkelig ta tak i statens luksusproblem, kan en slik tilnærming også ha en taktisk gunstig dimensjon for Arbeiderpartiet.
DB170411 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern i en pressemelding.
DB170411 Ifølge Statens strålevern betyr sen påske at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense.
DA170411 Men det er trøst å få hos Statens vegvesen, Veitrafikksentralen.
DA170411 Foto : Statens vegvesen/webkamera ¶
AP170411 Den islamske statens ( IS ) egyptiske gren har tatt på seg ansvaret for angrepene.
AP170411 Riksvei 706 ved Cecilienborg er midlertidig stengt som følge av brannen, melder Statens vegvesen.
AA170411 - Jeg vil ta initiativ til et møte med næringen i Norge og Statens vegvesen over påsken, for å se på hva som kan være teknisk mulig og samtidig praktisk gjennomførbart, skriver Solvik-Olsen. ( ©NTB ) ¶
VG170410 SJEF : Yngve Slyngstad er administrerende direktør i Norges Bank Investment Management, som er ansvarlig for Statens pensjonsfond utland.
VG170410 Første kvartal ga meget god avkastning for Statens Pensjonsfond Utland, mer kjent som oljefondet.
SA170410 FOTO : STATENS VEGVESEN ¶
FV170410 Ved 15-tiden meldte Statens vegvesen om redusert framkommelighet på strekningen på grunn av bilberging.
DB170410 Da bør du lese dette ¶ fra instabank ¶ Statens seniorråd har kjempet for å få et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.
DB170410 Statens seniorråd mener at mennesker skal behandles individuelt og ikke tillegges særskilte egenskaper bare fordi man tilhører en bestemt aldersgruppe.
DA170410 Han skulle bli murer som sin far, men brøt etter noen måneder og startet på boklinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ( 1953-55 ).
DA170410 Han gikk på Statens Kunstakademi i Oslo 1957-59, og han har studert ved Goldsmith's College School of Art i London.
BT170410 Både tidligere president Jacques Chirac og dagens president François Hollande har beklaget den franske statens rolle i pågripelsene i juli 1942.
BT170410 En ny bro ville for lengst stått ferdig om Bergen, Fjell og Statens vegvesen hadde klart å bli enige.
AP170410 Han viser til at Statens vegvesen har fått i oppgave å gå gjennom utbyggingsplanen.
AP170410 Det er Oslo, Akershus og Statens vegvesen som sammen skal bli enige om veien videre, mens Regjeringen nå åpner for en mye større utbygging enn det er enighet om lokalt, sier byrådsleder Raymond Johansen.
AP170410 Bakgrunnen er som følger : I forliket om Oslopakke 3 ble Oslo, Akershus og Statens vegvesen enige om å stoppe utbyggingen av E18 ved Strand og deretter bli enige om den videre byggingen.
AP170410 Det er statens rolle å legge til rette for gode liv, ikke ødelegge dem.
AA170410 Den tidligere finansministeren bekrefter til Hamar Arbeiderblad at han har søkt på stillingen som statens representant i Hedmark og Oppland.
AA170410 Det meldte Statens Vegvesen på Twitter mandag kveld.
AA170410 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 11. april 2017 ¶
AA170410 Det meldte Statens Vegvesen på Twitter mandag kveld.
AA170410 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) 11. april 2017 ¶
SA170409 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170409 - Vi utfører arbeidet i henhold til reguleringsplanen, sier Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.
AP170409 Fakta : Oljefondet ¶ Statens løpende inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir i utgangspunktet ført inn i Oljefondet.
VG170408 | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶ Statens kjøp av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er nå formelt gjennomført.
VG170408 I fjor høst aksepterte grunneieren statens bud på 300 millioner kroner, og fredag ble kjøpet formelt gjennomført etter at Stortinget ga sin tilslutning.
SA170408 Frps Tybring-Gjedde én time etter angrepet : Sveriges statsminister må si unnskyld til folket for innvandringen ¶ Statens vegvesen ¶
FV170408 Et ulovlig langt vogntog ble fredag hanket inn av mannskap fra Statens vegvesen i Søgne.
DN170408 | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶ Statens kjøp av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er nå formelt gjennomført.
DN170408 I fjor høst aksepterte grunneieren statens bud på 300 millioner kroner, og fredag ble kjøpet formelt gjennomført etter at Stortinget ga sin tilslutning.
DN170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen, lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
DA170408 Kirken vant Statens byggeskikkpris i 2016, som første kirkebygg, og ble også nominert til Arkitekturprisen 2015.
AP170408 Studien, gjennomført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, har evaluert seks områder i Norge som i mer eller mindre grad er utformet etter Shared space-prinsipper : ¶
AP170408 På bestilling fra Statens vegvesen har forskere ved Transportøkonomisk institutt ( TØI ) undersøkt samhandling mellom trafikanter i seks « shared spaces » i Norge.
AP170408 - Dette vil sannsynligvis være mest ressurskrevende for de store statlige registrene som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene, og for de statlige etatene som nytter seg av registre, heter det i kommunereformen, lagt fram for Stortinget av kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) onsdag.
VG170407 I 1960 giftet han seg med Aasa Brækka, som også var elev ved Statens Kunstakademi.
VG170407 I 1956 var han militærnekter og avtjente siviltjeneste i Bergen før han året etter begynte ved Statens Kunstakademi i Oslo.
VG170407 I 1953 begynte han på Boklinjen ved Statens Kunst- og Håndverksskole.
VG170407 Ikke alle skal reise så langt, men antageligvis er påskeuken den største folkeforflyttelsen vi har i året, og det merkes på trafikken og veiene, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef hos Statens vegvesen.
VG170407 I påsketrafikken i fjor registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker hvor to personer mistet og 11 ble hardt skadd.
SA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
SA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
SA170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
SA170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
SA170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
FV170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
FV170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
FV170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
FV170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
FV170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
DN170407 Leder Yngve Slyngstad for Statens pensjonsfond med k tredje beste kvartalsresultat noensinne.
DB170407 Og akkurat dét er et av Statens Vegvenens viktigste råd til folk som skal ut i påsketrafikken.
DB170407 I påsken vil dessuten Statens vegvesens fem vegtrafikksentraler gi løpende informasjon om trafikkavvikling og veiforhold.
DB170407 I fjor registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker i løpet av påsken, hvor to personer mistet livet og 11 ble hardt skadd.
DB170407 Foto : Statens Vegvesen ¶
DB170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
DB170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
DA170407 Det har vært diskusjoner, men så sent som i forrige uke gikk politikerne på Stortinget inn for disse plasseringene, sier sekretariatsleder for Bypakke Nord-Jæren i Statens vegvesen, Stine Haave Åsland.
BT170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
BT170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407https://www.aftenposten.no/bil/-Man-ma-bare-finne-seg-i-a-sta-bom-stille-Det-er-ikke-noe-hokus-pokus--10038b.html Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
AP170407https://www.aftenposten.no/bil/-Man-ma-bare-finne-seg-i-a-sta-bom-stille-Det-er-ikke-noe-hokus-pokus--10038b.html I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
AP170407https://www.aftenposten.no/bil/-Man-ma-bare-finne-seg-i-a-sta-bom-stille-Det-er-ikke-noe-hokus-pokus--10038b.html Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
AP170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AP170407 Økt trafikk betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
AP170407 I påsketrafikken i 2016 registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
AP170407 Er det kolonnekjøring kan det lønne seg å velge en annen vei, er rådet fra Statens vegvesen.
AA170407 Slik får bilister beskjed om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveier, sier Rune Nedgård i Statens vegvesen. | - Har ikke opplevd den så gal som dette ¶
AA170407 I påsketrafikken i 2016 registrert Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og elleve ble hardt skadd.
AA170407 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170407 | Oljefondet fikk tredje beste kvartalsresultat noensinne ¶ Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2017 en avkastning på 3,8 prosent, nesten 300 milliarder kroner.
AA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AA170407 Han hadde sin kunstneriske utdannelse blant annet fra atelieret til Birger Moss Johansen, Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
AA170407 Statens penger til ny bru ligger nemlig i siste del av transportplanen, ikke i den første.
VG170406 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170406 Et spørsmål om tid før det hadde gått galt, sier Statens Vegvesen.
VG170406 Da Statens Vegvesen stoppet det russiske vogntoget nær svenskegrensa på RV2 var det heller ikke bare det vågale forsøket på å reparere dekket som var galt.
SA170406 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170406 - Dette kunne endt katastrofalt hvis bilen ikke hadde blitt stoppet, skriver kontrollør Ari Lalo i Statens vegvesen i en pressemelding.
SA170406 Statens vegvesen ¶ | - IS har likvidert over 30 personer i Syria ¶
DN170406 Kina har lenge vært den isolerte statens viktigste allierte og har fått kritikk for ikke å slå ned på utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram.
DB170406 Luftfartstilsynet forholder seg til Statens Havarikommisjon for Transport sin vurdering av hendelsen hvor de fant at den ikke skal klassifiseres som en alvorlig hendelse.
DB170406 Og viser til KrFs mindretallsforslag om å sikre at alle landets barneavdelinger har minst en lege med spesialkompetanse på barn utsatt for vold, samt gi Statens Barnehus ansvar for oppfølging og behandling av barn som, begår seksuelle overgrep.
DB170406 Hun er tilfreds med hvordan Kjell Ingolf Ropstad i justiskomiteen har fulgt opp Ap's engasjement for styrking av Statens barnehus.
DB170406 Her fra et besøk på Statens barnehus.
DB170406 Det store problemet er at planen er skudd sammen i et politisk klima der statens økonomiske handlingrom er enormt, rett før virkeligheten blir en ganske annen.
DB170406 Signalene kommer fra uventet hold - fra statens egen arkivetat, Arkivverket.
DA170406 Da bør det være statens oppgave å ta vare på dem.
DA170406 - Pile of Sápmi er et politisk statement som viser til den urovekkende statlige tvangsreduseringen av rein, et problem som dukker opp i skygge av statens satsing på industrialisering i nordområdene.
AA170406 Kina har lenge vært den isolerte statens viktigste allierte og har fått kritikk for ikke å slå ned på utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram. ( ©NTB ) ¶
AA170406 Sikkerhetssjef Arvid Økland i Norled sier at selskapet og Statens vegvesen nå går gjennom hendelsen.
AA170406 Hun bekrefter at ferjeselskapet og Statens vegvesen nå arbeider sammen for å finne ut hva som skjedde.
AA170406 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | - Vi ser svært alvorlig på dette ¶ Statens vegvesen og ferjeselskapet Norled vil nå gå gjennom hendelsen da ferjelemmen falt i sjøen like etter at et vogntog hadde kjørt over.
AA170406 Eksperter på ferjekaianlegg fra Statens vegvesen var også på plass på Brekstad onsdag kveld.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
AA170406 - Nå vil vi avvente rapporten som blir skrevet fra Statens vegvesen og fartøyet.
AA170406 - Fartøyet og Statens vegvesen lager nå en rapport.
AA170406 Trafikksikkerhetsekspert i Statens vegvesen Helge Stabursvik viser deg hvordan.
AA170406 Her er tolv tips fra Statens vegvesen før du legger ut på biltur.
AA170406 - Påskeegg må også sikres i bilen, ifølge trafikksikkerhetsekspert Helge Stabursvik i Statens vegvesen.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
VG170405 I tillegg kommer rundt 200 millioner årlig i såkalt tilleggsavgift, får VG opplyst hos Statens vegvesen.
VG170405 I NTP får Statens vegvesen ifølge avisen penger til et tunnelløp nummer to.
VG170405 Han forteller at transportetatene ( Statens vegvesen, Bane Nor, Avinor og Kystverket ) har hatt en pakke med egne ønsker, som er omtrent på samme størrelse som regjeringen har foreslått.
FV170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170405 I 2011 ble han tildelt Statens æreslønn for sitt forfatterskap.
DA170405 Illustrasjon : Statens vegvesen/Norconsult ¶
DA170405 Til sammenligning ble det ifølge Statens vegvesen krevet inn 9,2 milliarder i 2014.
DA170405 Prosjektlederen i Statens vegvesen ser syv år senere at den 2,7 mil lange tunnelen stadig nærmer seg byggestart.
DA170405 Prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen, her i nærheten av hvor Rogfast skal bygges.
DA170405 I tillegg har akkurat Statens vegvesen inngått avtale om leie av jord for å sette opp en stor brakkerigg.
AP170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
AP170405 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170405 Statens vegvesen melder at flere strekninger har natt til onsdag blitt stengt, også lenger nord i landet.
AA170405 Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.
AA170405 Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.
AA170405 På det som skulle være omkjøringsveg for veiarbeidene glemte Statens vegvesen å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og ettersyn, og det oppsto huller i veien.
AA170405 Kari Ødegård i Statens vegvesen anslår at de årlig mottar rundt 100 forespørsler eller erstatningskrav i denne type saker i Midt-Norge, og at det betales ut erstatning i mellom 0 og 10 av sakene.
AA170405 Hverken Statens vegvesen eller Trondheim bydrift har oversikt over hvor mye penger de har utbetalt i erstatning til folk som har ødelagt bilene sine på hullete veger.
AA170405 Etter en konkret vurdering erstattet Statens vegvesen en del av disse skadene.
AA170405 Adresseavisen har vært i kontakt med Trondheim kommune og Statens vegvesen for å forsøke å finne ut av hvor mye penger som er utbetalt til folk som har ødelagt bilen sin på dårlige veger.
AA170405 - Vi har ikke konkrete tall på hvor mye som er utbetalt de siste 10 årene i erstatning, sier Kari Ødegård som er seksjonsleder i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen.
AA170405 - Men det er gjerne Statens vegvesen som eier veiene.
AA170405 Statens vegvesen vil ha et ansvar kun hvis vi ikke har sørget for å ha en entreprenør som utfører vedlikeholdet.
AA170405 Da sa Statens vegvesen at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170405 Klokken 08.50 melder Statens vegvesen at Fv 701 Kjerringøya på strekningen Meldal-Storås er midlertidig stengt.
AA170405 Klokka 20:32 meldte Statens vegvesen at veien var åpnet igjen.
AA170405 Fergesambandet er innstilt på grunn av tekniske problemer fra klokken 08.32 onsdag, meldte Statens vegvesen onsdag morgen.
AA170405 Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.
AA170405 Norsk Fyrhistorisk Forening og Statens vegvesen er tildelt prestisjetunge EU-priser for kulturvern.
AA170405 EUs kulturminnepris i kategoriene " Spesiell innsats " og " Bevaring " er tildelt henholdsvis Norsk Fyrhistorisk Forening og Statens vegvesen.
AA170405 Statens vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse.
AA170405 Statens vegvesen har vunnet prisen i kategorien " Bevaring " for prosjektet om Kongevegen over Filefjell.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170404 Bildet viser Statens barnehus i Stavanger, hvor mange slike avhør i vold- og ovegrepssaker mot barn gjennomføres.
DB170404 Han opplyser at de i fremtiden vil, i samarbeid med Statens Vegvesen, gjennomgå rutinene for kontroll og vedlikehold av disse bruene for å se om det er behov for endringer.
DB170404 En vanlig formulering de pleier å få fra veieiere som kommuner og Statens Vegvesen er at « veien stilles til disposisjon slik den er » og at « man ferdes på eget ansvar ».
BT170404 Det er statens kunnskapsløshet som henger i ny skrift på Jernbanestasjonen nå.
AP170404 Ifølge en rapport fra Statens vegvesen, vil tre nye hus måtte vike, fordi veivesenet må utvide veien under Strandlokket for å gi plass til midlertidig, omdirigert trafikk.
AP170404 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170404 Det er stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.
AA170404 Noen minutter før politiet meldte om trafikkuhellet, meldte Statens vegvesen at det sto en bil med motorstans i sørgående felt.
AA170404 Foto : Statens vegvesen ¶ Statens vegvesen Sør-Trøndelag skriver på Twitter torsdag kveld at et vogntog ble stanset med for tung last på Sandmoen.
AA170404 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170404 Foto : STATENS VEGVESEN ¶ Statens vegvesens utekontrollgruppe fanget opp vogntoget i en bremsekontroll i Verdal.
AA170404 Foto : STATENS VEGVESEN ¶
AA170404 | Her kan du se hvilke veier som får ny asfalt i år ¶ Statens vegvesen lanserer ny tjeneste som viser hvor veier skal asfalteres i år.
AA170404 Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170404 - Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet, ifølge Statens vegvesen.
AA170404 Statens vegvesen har nå laget et klikkbart kart der man ser hvilke veier som skal asfalteres i løpet av 2017.
AA170404 Ifølge Perspektivmeldingen som ble lagt fram fredag i forrige uke, vil det være et gap mellom statens inntekter og utgifter på 5 milliarder kroner i 2030 dersom ingenting gjøres.
AA170404 Avtalen om bymøbler mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Clear Channel omfatter bysykler, leskur og gatetoalett.
AA170404 Foto : ODD HELGE LØVSETH ¶ Statens naturoppsyn ( SNO ) har gjennomført tellingen, der hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver.
VG170403 | Rogaland : Kjempebot til tungt kjøretøy ¶ Statens vegvesen i Rogaland skrev søndag ut en bot på 247.000 kroner for ulovlig kjøring med mobilkran i Rennesøy i Rogaland.
VG170403 Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
VG170403 Foto : Statens vegvesen ¶
VG170403 Klinikksjef Kathinka Meirik ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag bekrefter overfor Trønder-Avisa at Helse Nord-Trøndelag fredag sendte ut et varsel om alvorlig hendelse til fylkeslegen og Statens helsetilsyn, i forbindelse med drapssaken i Steinkjer. - - Jeg kan ikke si så mye om dette, på grunn av taushetsplikten.
VG170403 Hun legger til at det i løpet av de første dagene blir avklart om det er fylkeslegen eller Statens helsetilsyn som får ansvaret for tilsynssaken.
VG170403 Fredag sendte Helse Nord-Trøndelag på eget initiativ et varsel til fylkeslegen i Nord-Trøndelag og til Statens Helsetilsyn - om en alvorlig hendelse, etter « Lov om spesialisthelsetjenesten » ¶
SA170403 Etter ulykken ble mobilkranen undersøkt av Statens vegvesen.
SA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
FV170403 Etter ulykken ble mobilkrana undersøkt av Statens vegvesen på Rige.
DN170403 | Reduserte inntekter i statsregnskapet ¶ Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner, og utgiftene økte med 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal 2015.
DN170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
DN170403 Dette tilsvarer et underskudd på 60 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.
DN170403 Avsetningen fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder kroner.
DN170403 kvartal i fjor viser statens inntekter en nedgang på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgiftene på nær 2 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal året før.
DN170403 Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
DN170403 Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal for to år siden, og beløper seg nå til 61 milliarder kroner.
DA170403 Vekten her var 61 tonn, opplyser kontrolleder Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DA170403 Totalt var det 16 kjøretøy som ble kontrollert av Statens vegvesen søndag.
DA170403 Mobilkranen ble vinket inn på kontrollplassen da disse ikke kan forflyttes i helgene uten en skriftlig tillatelse, melder Statens vegvesen.
DA170403 Mobilkranen ble stoppet da Statens vegvesen gjennomførte tungkjøretøykontroll på E39 ved Sokn søndag kveld.
DA170403 Illustrasjon : Statens vegvesen / Norconsult ¶
DA170403 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.
DA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
BT170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
AP170403 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
AP170403 FOTO : Statens vegvesen ¶
AP170403 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen til Aftenbladet.
AP170403 | Lav oljepris kutter statsinntektene med 10 prosent ¶ Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner, og utgiftene økte med 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal 2015.
AP170403 Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.
AP170403 Dette tilsvarer et underskudd på 60 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland.
AP170403 Budsjettet kraftig i rødt ¶ Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
AP170403 Avsetningen fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder kroner.
AP170403 kvartal i fjor viser statens inntekter en nedgang på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgiftene på nær 2 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal året før FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶
AP170403 Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal for to år siden, og beløper seg nå til 61 milliarder kroner.
AA170403 Både Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen vil kommende uke holde midlertidig stengt grunnet vedlikeholdsarbeid, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170403 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170403 Den midlertidige traséen blir derfor liggende i minst 14 måneder, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Håvard Bidtnes.
AA170403 Statens vegvesen gjennomfører tekniske undersøkelser av bilen og mopeden, opplyser politioverbetjenten.
AA170403 - Det er på grunn av veiene og kurvene på veiene at det ikke er lov til å kjøre med et så langt vogntog på E6 nord for Asphaugen, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, Trine Giskås.
AA170403 Det er fortsatt uavklart om det er Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som kommer til å undersøke saken, skriver Trønder-Avisa.
AA170403 | Rogaland : Stor bot til tungt kjøretøy ¶ Statens vegvesen i Rogaland skrev søndag ut en bot på 247.000 kroner for ulovlig kjøring med mobilkran i Rennesøy i Rogaland.
AA170403 Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen ¶
AA170403 Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.
AA170403 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
AA170403 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170403 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen til Aftenbladet.
AA170403 Færre biler i sentrum kan gjøre Midtbyen mer attraktiv, men er ikke noe effektivt tiltak for å klare statens krav om nullvekst i personbiltrafikken, nedfelt i Bymiljøavtalen.
SA170402 Kontrollørene fra Statens vegvesen skrev ut stort gebyr søndag.
SA170402 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170402 Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.
DN170402 Om man i det hele tatt er i tvil på hvordan den norske statens finansielle posisjon står seg sammenlignet med andre nasjoner, kan det kanskje være verdt å lese oppsummeringen av kredittvurderingen.
AP170402 april, får Statens vegvesen penger til prosjekt tunnelløp nummer to.
AA170402 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 2, 2017 ¶ | - Jeg ble litt stressa og så ga jeg gass ¶
AA170402 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 2, 2017 ¶
AA170402 april, får Statens vegvesen penger til å bygge et nytt, brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver Aftenposten.
VG170401 Kilde : Statens institutt for forbruksforskning ¶
DB170401 ( Dagbladet ) : I løpet av årets tre første måneder har 21 person har mistet livet i trafikken, viser ferske tall fra Statens vegvesen.
DB170401 Sp : - Ikke statens oppgave ¶
DB170401 Ethvert militært forsvar av en stat, som ikke er en isolert øy, må derfor være bygget opp rundt bakkestyrkene som kjernen, fordi det bare er de som kan sikre statens territorielle integritet.
DB170401 Dette har sammenheng med at statlige myndigheters viktigste oppgave, som deres autoritet og folkets tillit står og faller med, er å forsvare statens territorielle integritet.
AP170401 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170401 Veien var aldri stengt, opplyser trafikkoperatør Anita Berglund hos Statens Vegvesen, Midt.
AA170401 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) April 1, 2017 ¶
AA170401 Det er ti færre enn i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
AA170401 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet for å foreta undersøkelser sammen med krimteknikere, sier operasjonslederen like før klokken 1 natt til lørdag.
FV170331 Det blir f FOTO : Statens vegvesen/Rambøll ¶
DN170331 Finansminister Siv Jensen varsler at statens utgifter til velferd kommer til å stige kraftig, men lover at det ikke skal finansieres med skatteøkninger.
DN170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
DB170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
DB170331 - Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet, sier operasjonsleder Frode Gjøsund i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/I-arene-fremover-oker-statens-utgifter-kraftig-Regjeringen-avviser-okt-skatt-for-a-tette-gapet-618359b.html | I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/I-arene-fremover-oker-statens-utgifter-kraftig-Regjeringen-avviser-okt-skatt-for-a-tette-gapet-618359b.html Statens utgifter vil om noen år løpe fra inntektene.
AP170331 | I årene fremover øker statens utgifter kraftig.
AP170331 Statens utgifter vil om noen år løpe fra inntektene.
AP170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AP170331 Tilbudet til de aller minste barna fra null til tre år er ikke statens ansvar i dag.
AA170331 - Netanyahu holdes fanget av bosetterne og er mer opptatt av å overleve politisk enn av den israelske statens beste, heter det i en kunngjøring fra Peace Now, som hevder at beslutningen om å opprette nok en bosetning på Vestbredden bringer israelere og palestinere ett steg nærmere " apartheid ". ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Netanyahu holdes fanget av bosetterne og er mer opptatt av å overleve politisk enn av den israelske statens beste, heter det i en kunngjøring fra Peace Now, som hevder at beslutningen om å opprette nok en bosetning på Vestbredden bringer israelere og palestinere ett steg nærmere " apartheid ". ( ©NTB ) ¶
AA170331 Det enkleste er å sende en mail til Statens vegvesen, sier Riege.
AA170331 Natt til lørdag bistår Ulykkesgruppa til Statens vegvesen politiets krimtekniker på stedet.
AA170331 Natt til lørdag bisto Ulykkesgruppa til Statens vegvesen politiets krimtekniker på stedet.
AA170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
AA170331 Nå skal Statens vegvesen skal vurdere behovet for nye tiltak mot skred i Lavangsdalen.
AA170331 Statens vegvesen skal vurdere flere strekninger i løpet av formiddagen.
AA170331 Statens vegvesen opplyser at veien tidligst åpnes i ettermiddag.
AA170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AA170331 Fredag vil Vegvesenet inspisere terrenget med helikopter, og det blir gjort vurdering om man må utløse skred, opplyser Statens vegvesen til Nordlys.
VG170330 Norge først i verden med rusgrenser i trafikken ¶ Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i 2015 viser at i 22 av totalt 102 dødsulykker med 117 drepte har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Statens vegvesen melder at alle fire feltene på E39 fra Schancheholen til rundkjøringen ved Madlaveien i Stavanger stenges hele helgen.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fram til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Statens vegvesen melder at alle fire feltene på E39 fra Schancheholen til rundkjøringen ved Madlaveien i Stavanger stenges hele helgen.
SA170330 Påkøringsrampen fra Ullandhaugveien sørover blir åpen under arbeidet med å rive broen, opplyser Statens vegvesen.
SA170330 Meningen var at veien skulle være stengt til mandag klokken 06.00, men nå melder Statens vegvesen dette : ¶
SA170330 FOTO : Statens vegvesen ¶
SA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, sier delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen.
SA170330 Arbeidet fører til at Statens vegvesen stenger E 39 fra fredag klokken 18 til mandag 3. april klokken 06.00.
SA170330 Først ga Fylkesmannen i Rogaland midlertidig dispensasjon i 5 år til at Finnøy Betong kan utvide virksomheten, men nå har statens forlengede arm varslet at vedtaket kan bli omgjort på grunn av en mangelfull støyrapport.
DN170330 Lxs også : ¶ Statens børs-topper gikk ned i lønn ¶
DB170330 Ifølge tall fra Statens Vegvesen passerer det i snitt 45 000 biler under den brua hver dag.
DB170330 Så mye tjente statens børstopper ¶
DB170330 Meldingen tegner opp utsiktene for statens inntekter og utgifter i tiårene som kommer, og gir oss dermed rammene for hva som skal til for å sikre en bærekraftig politikk.
DB170330 I etterkant av 2011 gjennomførte vi i Norge en omfattende pensjonsreform, og utsiktene til statens fremtidige inntekter ble brått bedre, fordi mange nå står i arbeid lengre.
DA170330 Det er mulig å gå eller sykle til og fra Mosvatnet på sykkel- og gangstien over miljøkulverten, opplyser delprosjektleder Dag Daland i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170330 Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.
DA170330 - Her er vi i dialog med Bymiljøetateten og Statens Vegvesen, og så sent som i forrige uke purret jeg opp et svar.
BT170330 - Ryker mye penger ¶ Statens vegvesen og Jernbaneverket skulle etter planen ha lagt frem en silingsrapport i høst der en skal stå igjen med noen få trasealternativer.
BT170330 FOTO : Statens vegvesen ( webkamera ) ¶
AP170330 Det som gjelder for alle parter er å følge trafikkreglene, sier seksjonssjef Kaisa Froyn i Statens vegvesen.
AP170330 Statens Vegvesen ¶ Statens Vegvesen ¶
AP170330 Statens Vegvesen ¶
AP170330 Det lurer jeg på etter omsider å ha fått innsyn i tilsynsrapportene som gjorde at både Statens helsetilsyn og Aftenposten i begynnelsen av mars i år konkluderte med at helsevesenet ga jenta forsvarlig hjelp.
AA170330 Snøen som kom over bilene, var såkalt « sprut » fra skredet, sier Knut Øvervoll, som er seksjonsleder i Statens vegvesen i Troms.
AA170330 Ifølge Statens vegvesen ville konsekvensene sannsynligvis blitt langt større uten skredvollen ved veien.
VG170329 Den tyrkiske statens eierandel i flyselskapet Turkish Airlines, i bankene Halkbank og Ziraat, i børsen i Istanbul og i Türk Telekom utgjør nå sikkerhet i fondet.
SA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
FV170329 « Fylkeskommunen ber Statens Vegvesen lage et forberedende anbud hvor selskaper kan prekvalifisere seg til å delta i en anbudsprosess på en fastlandsforbindelse til Hidra.
FV170329 Avisen Agder skrev tidligere i mars at det billigste alternativet fra Statens vegvesen ble satt til 1,070 milliarder kroner.
DN170329 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ | Statens børs-topper gikk ned i lønn ¶
DN170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.
DB170329 I tillegg er ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, opplyser operasjonsleder André Kråkenes.
DB170329 I tillegg er ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, opplyser operasjonsleder André Kråkenes.
DB170329 Tilrådingene går ut på at Statens vegvesen bør gjennomgå og forbedre praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
DB170329 Havarikommisjonen kom med fire sikkerhetstilrådinger - én til Statens vegvesen, to til Forsvaret og én til begge to.
DB170329 Forsvaret og Statens vegvesen får kritikk etter at mann ( 46 ) døde i kollisjon med stridsvogn ¶
DB170329 Både Forsvaret og Statens vegvesen har opplyst til Dagbladet at de ser på tilrådingene og allerede har iverksatt tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170329 Både Statens vegvesen og Forsvaret blir rådet til å forbedre skilting og varsling i kampsoner, og Forsvaret får også beskjed om at kjøreopplæringen av beltekjøretøy bør omfatte splitfriksjon når kjøretøyene ferdes på offentlig vei.
DB170329 ( Dagbladet ) : I dag avga Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ) sin rapport i forbindelse med en dødsulykke som fant sted 9. mars i fjor, da en varebil kolliderte med en stridsvogn.
DB170329 « Statens havarikommisjon for transport presenterer et troverdig bilde av hvordan ulykken skjedde.
DB170329 Statens vegvesen hadde tillatt at bergepanservogna kjørte uten ledsagerbil.
DB170329 Varslingstilhengerne i kampsonene, som var godkjent av Statens vegvesen, var etter det SHT mener, ikke tilstrekkelig for å opplyse ordinær trafikk om at de kjørte inn i en kampsone der store militære kjøretøy opererte uten ledsagerbil.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 Også Statens vegvesen får kritikk av Havarikommisjonen, Anders Hovdum, fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, sier til Dagbladet at de tar rapporten på største alvor.
DB170329 Også Statens vegvesen får kritikk av Havarikommisjonen, Anders Hovdum, fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, sier til Dagbladet at de tar rapporten på største alvor.
DB170329 Ifølge Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ), som nå har avgitt rapport om ulykka, hadde Statens Vegvesen gitt Forsvaret fritak fra krav om ledsagerbil for kjøring med stridsvogna.
DB170329 Ifølge Statens Havarikommisjon for Transport ( SHT ), som nå har avgitt rapport om ulykka, hadde Statens Vegvesen gitt Forsvaret fritak fra krav om ledsagerbil for kjøring med stridsvogna.
DB170329 - Vi ser tilrådingene som Statens havarikommisjon kommer med, og de har vurdert at vi kunne ha merket bedre og at vi må gjøre flere og bedre tiltak for å forbedre skilting og varsling slik at trafikantene blir oppmerksomme på slike øvelser, sier han.
DB170329 - Vi har nylig avslutta en øvelse i Finnmark, Joint Viking, der vi sammen med Statens vegvesen har prøvd å utføre sikkerhetsarbeidet på en enda bedre måte, for å unngå saker som dette.
DB170329 » « Undersøkelsen har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei me
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil. » « Undersøkelsen har vist at vilkår
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette. » | Barnefar siktet for uaktsomt drap etter babydødsfall i Sarpsborg ¶
DB170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DA170329 - Det er enda en indikator på den islamske statens nedgang, en indikator som i stor grad har vært oversett, skriver ICSR på sine nettsider.
DA170329 Statens vegvesen har innsigelse på den delen av prosjektet.
DA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
DA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
BT170329 SMITTEALARM : Her på et fryselager i Borgund i Lærdal jobbet sent i fjor Arne Golf fra Statens Naturoppsyn og veterinær Torodd Urnes.
BT170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
AA170329 Hun har i årevis blitt lønnet på statens regning som ektemannens assistent uten at paret har kunnet dokumentere nøyaktig hva hun har gjort.
AA170329 Mellom klokken 05 og 12 onsdag hadde Statens vegvesen kontroll av kjøretøy på Sandmoen i Trondheim. 4069 kjøretøy ble sjekket. 27 av dem var begjært avskiltet.
AA170329 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | 27 kjøretøy mistet skiltene i kontroll i Trondheim ¶ Statens vegvesen sjekket over 4000 biler i kontrollen på Sandmoen.
AA170329 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170329 Dette er rent trafikksikkerhetsarbeid, sier fagleder Jan Ivar Moen for utekontrollen til Statens vegvesen.
AA170329 Dette er den andre store kontrollen Statens vegvesen har hatt denne uken.
AA170329 Det ble vedkommende anmeldt av Statens vegvesen for.
AA170329 Undersøkelsene har vist at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. 46-åringen var på vei til jobb da varebilen han kjørte kolliderte med stridsvognen.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Foto : NTB SCANPIX ¶ Statens havarikommisjon kom onsdag med sin rapport etter dødsulykken i Snåsa i Nord-Trøndelag 7. mars i fjor der en 46 år gammel mann fra Selbu mistet livet i en frontkollisjon med en bergingspanservogn, skriver Trønder-Avisa.
AA170329 Undersøkelsene har vist at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. 46-åringen var på vei til jobb da varebilen han kjørte kolliderte med stridsvognen.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Statens havarikommisjon kom onsdag med sin rapport etter dødsulykken i Snåsa i Nord-Trøndelag 7. mars i fjor der en 46 år gammel mann fra Selbu mistet livet i en frontkollisjon med en bergingspanservogn, skriver Trønder-Avisa.
AA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
AA170329 I tillegg til at alle nødetater rykket ut, ble ulykkesgruppen til Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for transport varslet, ifølge operasjonsleder André Kråkenes.
AA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
SA170328 | Roste kommunens mobbeinnsats - anklaget voksne for krangling og løgner ¶ Statens mobbehjelpere roste kommunens innsats mot mobbing i skolen.
SA170328 Til høyre statens veileder Torunn Tinnesand som rett etter holdt et rosende innlegg om kommunens innsats mot mobbing. | - Ordføreren har skjønt lite ¶
SA170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
SA170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
SA170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
SA170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
SA170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
SA170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
SA170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
FV170328 Mette Stausland fra Kristiansand er tildelt statens kunstnerstipend i sju år framover.
FV170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
FV170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
FV170328 FOTO : Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
FV170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
FV170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
FV170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
DB170328 Luis Alberto Rodriguez, talsmann for statens sikkerhet, uttaler til Fox News at tunnelåpningen var gjemt i ei hytte som fangene hadde bygget på ulovlig vis.
DA170328 Foto : Statens vegvesen ¶
DA170328 Av disse ble 16 tatt inn for nærmere kontroll, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170328 - Kjøretøyet ble tatt til side og måtte tilbringe store deler av dagen på kontrollplassen, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Kenneth Holm Vestby.
DA170328 Illustrasjon : Statens vegvesen / Norconsult ¶
DA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html Kilde : Statens vegvesen ¶
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje. etatsavis ¶
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
BT170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
BT170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje. etatsavis ¶
BT170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
BT170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
BT170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
BT170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
BT170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
AP170328https://www.aftenposten.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tom-Tvedt-etter-sparking-av-Inge-Andersen-Varsler-rydding_-avviser-hemmelighold-233040b.html - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
AP170328 Prosjektleder for E16 Bagn - Bjørgo, Svein Røed, Bjarte Næss, Skanska, regionveisjef Per Morten Lund, Statens vegvesen og Jan Arne Johansen, Skanska, foran søndre tunnelåpning på Bagnskleivtunnelen.
AP170328 Per Kollstad, Statens vegvesen ¶
AP170328 Arbeidet har startet ni måneder tidligere enn planlagt FOTO : Per Kollstad, Statens vegvesen ¶
AP170328 Statens vegvesen ¶
AP170328 Statens vegvesen har sjekket med sine veteraner.
AP170328 Kilde : Statens vegvesen ¶
AP170328 KAN VISE TIL ØKNING I STRYKPROSENT : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
AP170328 I tillegg til strengere krav, henger det også sammen med at dagens unge tar for lett på dette med lappen, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
AP170328 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at fylkene som gjør det best på oppkjøring - er fylkene som gjør det dårligst på teoriprøven.
AP170328 Dette sliter vi mest med ¶ Statens vegvesen har ikke noen oversikt over hva det er folk sliter mest med i forbindelse med teoriprøven.
AP170328 Dagens unge tar for lett på lappen, mener Statens vegvesen.
AP170328 - I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre.
AA170328 Vi gjør det på denne måten for å gjøre anleggsområdet mer effektivt og trafikksikkert, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.
AA170328 Foto : Statens vegvesen ¶
AA170328 - Statens vegvesen VTS ( @VTSMidt ) March 28, 2017 ¶ | - Det var noen nervøse timer ¶
AA170328 Vårt Land skriver at par som velger offentlige prøverørsklinikker i Norge får dekt tre forsøk på statens regning, med forbehold om lang ventetid.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Stengt flere dager : - Det er uaktuelt å rydde veien før en steinblokk på vel 30 kubikk som henger i fjellpartiet er fjernet, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen.
AA170328 I utviklingen av ny rutestruktur har AtB brukt regional transportmodell fra Statens vegvesen for å finne dagens reisestrømmer og framtidig potensial for kollektivreiser.
VG170327 Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.
VG170327 Hovedstaden kommer desidert på bunnen i oversikten fra Statens vegvesen.
SA170327 | Tverrforbindelsen tar time-out på ferden mot E39 ¶ Statens vegvesen tar et halvt års pause i planleggingen av siste bit av tverrforbindelsen fra Ganddal til E39.