DA171124 Egentlig er Høyre mot et forvaltningsnivå mellom kommunene og staten , og inntrykket av forvirring blir forsterket av at Høyres fremste fylkespolitiker i Rogaland er så åpenbart uenig i prosjektet til kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170701 | Han får millioner i trøst fra staten
SA170701 Time-ordfører Reinert Kverneland ( H ) kan glede seg over 2,6 millioner trøstekroner fra staten .
DB170701 Menneskerettsdomstolen var uenige med den franske staten : Det kunne ikke stilles krav om medisinske inngrep for å bli kvinne eller mann på papiret.
DB170701 Kravet om diagnosen transseksualisme kunne staten selv ta stilling til.
BT170701 Kort tid etter at IRN fikk en halv million kroner ekstra fra staten til sitt dialogarbeid, ansatte de den kontroversielle Leyla Hasic.
DA170631 Selv om familien vant over staten , er det ikke dermed sagt at de kan komme tilbake til Norge.
DA170631 Selv om de tok en knusende seier over staten i Lagmannsretten, lever de under konstant press og under kummerlige forhold i Kabul.
DA170631 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn, før uttransportering til Afghanistan.
DA170631 I tingretten ble staten frifunnet for fengslingen.
DA170631 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170631 Av Tom Vestreng og NTB ¶ Staten hadde ikke lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014, mener lagmannsretten.
DA170631 - Dette er en grundig og klar dom, og vi håper staten godtar den, sier familiens advokat Mads Andenæs til Dagsavisen.
DA170631 Staten må også betale familien erstatning.
VG170630 Og Helleland og andre kritikere har selvsagt rett i at staten ikke bør opprettholde støtten når det viser seg at offentlige midler går til noe annet enn det som var hensikten.
VG170630 Automateierne saksøkte Staten for brudd på EØS-reglementet, og anket til alle tilgjengelige instanser.
VG170630 Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
SA170630 | Staten vant mot utenlandske Gassled-eiere ¶ Staten ble frifunnet også i lagmannsretten i milliardsøksmålet fra Gassled-eierne Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas.
SA170630 FOTO : Sidali Djarboub / TT / NTB Scanpix ¶ | Staten vant mot utenlandske Gassled-eiere ¶
NL170630 Statsallmenningsutvalget kan foreslå tilpasning i lovverket med staten som grunneier, som et alternativ til Hålogalandsallmenningen som grunneierorgan.
NL170630 Men når det gjelder Langsundforbindelsen, blir byggekostnadene dekket fullt ut av staten .
NL170630 I 2017 betalte staten 21 millioner i driftsstøtte pr. ferjesamband.
NL170630 Staten har innsett at det er bedre samfunnsøkonomi å betale for en fast forbindelse i inntil 40 år enn å fortsette inn i evigheten med å bevilge driftsmidler til ferjer.
DN170630 Statoil får jobben med å se om det er mulig å pumpe CO2 ned i formasjoner under Nordsjøen, som staten håper på.
DN170630 To år tidligere hadde investorene kjøpt rundt 44 prosent av andelene i Gassled, og mente at de ikke hadde fått vite at staten uten videre kunne endre den fremtidige tariffen.
DN170630 To rettsinstanser har nå gitt staten medhold.
DN170630 Tingrettens dom, der staten ble frifunnet, blir dermed stående ", heter det i domsslutningen fra Borgarting fredag.
DN170630 Selv om staten får medhold, retter dommen en viss kritikk mot myndighetene for ikke å ha etablert klarere kjøreregler for Gassled.
DN170630 Etter syv uker i retten på forsommeren 2015, ga Oslo tingrett den høsten staten fullt medhold i at det ikke var noe som hindret staten i å endre tariffen.
DN170630 Etter syv uker i retten på forsommeren 2015, ga Oslo tingrett den høsten staten fullt medhold i at det ikke var noe som hindret staten i å endre tariffen.
DN170630 Det som utløste saken var at staten i juni 2013 vedtok å endre den fremtidige tariffen for det norske gassrørmonopolet Gassled.
DN170630 Borgarting lagmannsrett kunngjorde fredag at staten ved olje- og energidepartementet ikke er pliktig til å betale flere titalls milliarder kroner i erstatning til gassrørinvestorer.
DN170630 Staten endret tariffene ¶
DB170630 - Våre brødre, vi snakker til dere på vegne av staten .
DB170630 Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
DB170630 I 2010 tok det brått slutt, da staten Iowa nektet Tipton å ta ut en premie på 14 millioner dollar, rundt 117 millioner kroner.
BT170630 Sistnevnte har ikke staten noe med å gjøre, så det står for frisørenes regning.
AP170630 Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
AP170630 Nå fremstår samarbeid mot Den islamske staten ( IS ) som umulig.
AA170630 De har sagt seg villige til å bruke alle nødvendige midler mot den isolerte staten .
VG170629 Andre, som Rand Paul, vil at en ny helsereform skal spare staten for enda mer penger.
SA170629 Med din stemme og velgerne i ryggen kunne vi krevd at staten stiller opp.
NL170629 Fylke - eller Staten ?
DN170629 Frigjøringen av Mosul er beviset, tvitrer Abadi og bruker det arabiske akronymet på ekstremistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
DN170629 Etter at Høyesterett har forkastet anken, og dermed gitt Konkurransetilsynet medhold i tolkningen av konkurranseloven, kom landets høyeste domstol likevel til at staten ved Konkurransetilsynet ikke får dekket sine saksomkostninger.
DB170629 Overtakelsen er symbolsk : Det er nå tre år siden at IS-sjefen Abu Bakr al-Baghdadi erklærte at Den såkalte islamske staten ( IS ) hadde opprettet sin egen stat på enorme områder, både i Irak og Syria.
DB170629 - Hvis barnevernstjenesten overlater et lesbisk par med åtte fosterbarn, kan ikke staten lenger bruke argumentet om at det ikke er i barnets beste å bli adoptert av et likekjønnet ektepar, sa Merkel.
DB170629 Hvis staten skal begrense individets frihet, som å bestemme hvordan studenter kan kle seg, må det være riktig.
AP170629 Frigjøringen av Mosul er beviset, tvitrer Abadi og bruker det arabiske akronymet på ekstremistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
AP170629 Frigjøringen av Mosul er beviset, tvitrer Abadi og bruker det arabiske akronymet på ekstremistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
AA170629 Frigjøringen av Mosul er beviset, tvitrer Abadi og bruker det arabiske akronymet på ekstremistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
VG170628 Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
VG170628 Bakgrunn : Saksøker staten for 22.juli-minnesmerke ¶
VG170628 Det er en viktig forutsetning for at staten skal bruke penger på IRN, sier Helleland til VG.
VG170628 - Det er flere ting som gjør at jeg er nødt til å forsikre meg om at når staten bevilger så mye penger til en organisasjon, så må jeg sørge for at de pengene forvaltes på en måte som gjør at de følger forutsetningene for at de skal få de pengene, svarer Helleland.
SA170628 | Truer staten med søksmål etter Turøy-ulykken ¶
BT170628 | Truer staten med søksmål etter Turøy-ulykken ¶
AA170628 De siste fem årene har staten gjennom Norsk pasientskadeerstatning ( NPE ) betalt ut 3,4 milliarder kroner i erstatning etter feilbehandlinger ved norske sykehus.
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | Staten har betalt 3,4 milliarder for feilbehandlinger ¶
AA170628 Utbetalingene fra fondet kommer i tillegg til tilskudd fra staten .
VG170627 Det er en av de få nord-sør-forbindelsene på Østlandet som staten har definert som stamvei, og da må de ta ansvar for å sørge for at veiene er gode, sier han.
SA170627 Men historien viser at når staten får utvidet makt til å legge restriksjoner på ytringsfriheten, kan dette utvikles i en svært skadelig og autoritær retning, fordi slike grenser for ytringsfriheten alltid må bli skjønnsmessige.
NL170627 Hun ønsker også å bidra til at Hurtigruten beholder avtalen med staten mot et vederlag på rundt 800 millioner kroner i året, og sikre at selskapet kan drive gods- og persontransport til 34 steder langs kysten også etter at kontrakten utløper i 2019.
NL170627 Også på andre områder, som for eksempel tilskudd til drift av hurtigbåter og ferger, har fylket fått mindre penger fra Staten å rutte med.
DB170627 PST bruker betegnelsen ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ) om de som de fleste omtaler som IS ( Den islamske staten ).
DB170627 PST bruker betegnelsen ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ) om de som de fleste omtaler som IS ( Den islamske staten ).
DB170627 ¶ STATSBORGERSKAP : Mahad Abib Mahamud saksøkte staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB170627 Tegnene blir stadig tydeligere : Donald Trump forbereder seg på at Iran vil være den neste fienden å beseire når den såkalte islamske staten , IS, er nedkjempet.
DB170627 Israel ser Iran som sin hovedfiende, ikke minst fordi landets regjering mener at iranerne, tross atomavtalen, utvikler atomvåpen som skal brukes mot den jødiske staten .
DA170627 Vi håper å kunne opprettholde antall forestillinger på dette nivået uten ytterligere kutt, men det avhenger av den rammebevilgningene fra staten , sier Anne Carine Tanum.
AP170627 - Retten finner at den nederlandske staten handlet ulovlig, sa dommer Gepke Dulek tirsdag.
AP170627 Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé - i teorien.
AP170627 Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten .
AP170627 Staten regulerer to ting ¶
AP170627 - Staten regulerer to ting gjennom lovverket : Vi gir ut lisens på bakgrunn av økonomisk soliditet, og lisens på bakgrunn av sikkerhet.
AA170627 - Retten finner at den nederlandske staten handlet ulovlig, sa dommer Gepke Dulek tirsdag.
AA170627 Dette kan gi opphav til unødvendige konflikter, og til at staten pålegger seg selv for store begrensninger, sier Graver.
AA170627 - Når det gjelder selskaper, regjerer en holdning om at staten skal holde fingrene av fatet der det dreier seg om forretningsmessige forhold.
AA170627 Men om staten kun skulle ha søkelyset på økt fysisk aktivitet, burde - og kunne - den investert mye tyngre i strukturelle tiltak som steder å være fysisk aktive i byer og tettsteder, gang- og sykkelveier og en time daglig fysisk aktivitet i skolen osv.
AA170627 Idretten har en egenverdi som staten ser er helt vesentlig for engasjementet for idrett.
AA170627 For det andre er premissen om at folkehelse er begrunnelsen for at staten kanaliserer spillemidler til idrettsformål, feil.
VG170626 Nå har hun gått til sak mot den spanske staten , som arvet Dalís eiendom.
VG170626 For at Det konservative partiet skal få det nord-irske partiets støtte, har May måttet forplikte seg til å gi Nord-Irland 16 milliarder kroner i ekstra overføringer fra den britiske staten .
VG170626 Det slås hardt ned på religionsutøvelse som ikke kontrolleres av staten .
VG170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
VG170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
VG170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
SA170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten .
SA170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
SA170626 Illustrasjonsfoto : NTB scanpix  ¶ | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
SA170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
NL170626 Til tross for et raust bidrag fra staten og overskudd på driften, er eierne av Hurtigruten åpenbart ikke fornøyd med tingenes tilstand.
NL170626 Samfunnsoppdraget er mer enn milliardkontrakten med staten .
NL170626 Med en så god økonomisk kontrakt med staten , er ikke Hurtigruten et vanlig cruiserederi.
NL170626 Hurtigruten ønsker seg en ny avtale med staten når den nåværende går ut 31. desember 2019.
NL170626 Det eneste som har hindrer ham i en slik avgjørelse, er avtalen med staten .
DN170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
DN170626 Denne blir lynkjapp ¶ ¶ | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
DN170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
DN170626 ( TDN Finans ) ¶ | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
DB170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det også grunnlag for erstatningskrav mot staten .
DB170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten .
DB170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
DB170626 Ifølge teaterets nettsider handler stykket om forholdet mellom den katolske kirke og den polske staten , og fordømmer myndighetenes manglende respons på beskyldninger om overgrep mot barn av den katolske kirken i Polens medlemmer.
BT170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
BT170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
BT170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
BT170626 Staten skal beskytte barn mot krenkelser, og det finnes ingen unnskyldning for at etater med særskilt plikt til å gripe inn svikter ansvaret sitt.
AP170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten .
AP170626 Byrådet vil også gå i dialog med Staten om en forlengelse av et samarbeid om satsing i Oslo sør.
AA170626 Nord-Irland får 1 milliard pund i ekstra overføringer fra den britiske staten gjennom avtalen som sikrer parlamentarisk støtte til Theresa Mays regjering.
AA170626 I bytte har May lovet 1,0 milliard pund i ekstra overføringer til Nord-Irland fra den britiske staten .
AA170626 - Jeg vil tro det er ganske usannsynlig at kinesiske myndigheter gir nobelkomiteen tillatelse til å dra dit for å overrekke en pris som Kina mente var en fornærmelse av staten , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten . ( ©NTB ) ¶
AA170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
AA170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
AA170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
AA170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶ Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.
AA170626 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
AA170626 | Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale ¶
AA170626 For oss høres dette akkurat ut som om staten nok en gang tvinger samene til å legge bort sin kultur.
VG170625 NRK gikk deretter til sak mot staten på grunn av ombudets avgjørelse, og vant i retten.
NL170625 Hadde ikke staten kjøpt disse tjenestene, hadde vi ikke kunnet ha daglige avganger og anløp i alle de 34 havnene.
NL170625 For Hurtigruten er kontrakten med kystbefolkningen like viktig som kontrakten med staten .
NL170625 Det er nettopp derfor staten kjøper disse tjenestene - slik de gjorde da Hurtigrutens grunnlegger Richard With la ut på den første seilingen i 1893 : For å sikre kritisk infrastruktur.
NL170625 Det er denne verdensunike operasjonen staten betaler for - og som koster penger.
NL170625 Staten kjøper i dag en tjeneste av Hurtigruten.
DB170625 Ifølge mistankene skal også fotballandslaget i Russland være involvert i det som blir omtalt som dopingmisbruk i regi av den russiske staten .
DB170625 I Europa vil en eldre befolkning føre til at staten må bruke mer penger på pensjon, omsorgs- og helsetjenester.
DB170625 Det betyr at hver enkelt pensjonist kommer til å motta pensjonsytelser over flere år, som gjør regninga større for staten .
DB170625 Vi er forpliktet til å hjelpe ! Staten kan ikke delegere dette arbeid til frivillig helsepersonell som må utføre jobben pro-bono.
DB170625 Grunnloven pålegger staten å respektere og sikre menneskerettighetene.
DB170625 Staten er forpliktet til å følge menneskerettighetene og den forpliktelse overvåkes av FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ( CESCR ).
AA170625 - Totalt har vi mobilisert opptil 17 milliarder euro, men den umiddelbare kostnaden for staten er på mindre enn fem milliarder, sier finansminister Pier Carlo Padoan.
VG170624 De personbevisste går nok bare tilbake til å bruke kode, og den kan staten aldri tvinge ut av deg, skriver han i en sms til VG.
SA170624 Kollapsen kan imidlertid føre til nye konflikter hvor særlig den irakiske staten vil komme under press, og IS-bevegelsen vil fortsatt være en trussel.
SA170624 Relasjonen mellom idretten og Staten ble meislet ut i 1957.
FV170624 Relasjonen mellom idretten og Staten ble meislet ut i 1957.
BT170624 | Antikk by ligger i hendene til Den islamske staten
BT170624 Når bremsene er på i Norges viktigste næring, er det en dårlig idé av staten å sette på håndbrekket i tillegg.
BT170624 Relasjonen mellom idretten og Staten ble meislet ut i 1957.
AP170624 Onsdag sprengte IS-ekstremistene den eldgamle og bevaringsverdige al-Nuri-moskeen der Abu Bakr al-Baghdadi først proklamerte den såkalte Islamske staten i 2014.
AP170624 MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.
AP170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
AP170624 Relasjonen mellom idretten og Staten ble meislet ut i 1957.
AA170624 Bondeorganisasjonene og staten har forhandlingspause i helgen, men samtalene om fordelingen av budsjettstøtten på 625 millioner kroner fortsetter mandag.
AA170624 Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer.
AA170624 MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.
AA170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
AA170624 MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.
AA170624 I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
VG170623 Den såkalte islamske staten ( IS ) skylder på et bombeangrep, men i følge irakiske myndigheter sprengte IS moskeen da regjeringsstyrkene nærmet seg.
VG170623 Les gjerne : Carl vant mot staten om vannskuteravgift ¶
SA170623 En TV-kanal vil tilbys inntil 135 millioner i året fra staten , men må ha redaksjon minst 100 kilometer fra Oslo.
NL170623 Det skjer uten at Hurtigruten har noen ny avtale med staten .
NL170623 Avtalen med staten gjør at Hurtigruten mottar nærmere 800 millioner kroner årlig.
DN170623 I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.
DN170623 Fritak fra arbeidsgiveravgiften vil koste 500- og 600 millioner kroner, og MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.
DN170623 Dette vil gi staten 850 millioner kroner, men det er ikke et forslag fra oss, og vårt primærstandpunkt er at det ikke bør være nødvendig med en slik inndekning.
DN170623 I en pressemelding skriver kulturdepartementet at « staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget.
DB170623 Diskusjonen rundt en eventuell kompensasjon fra staten til kommersielle allmennkringkastere startet i august i fjor, da TV 2 meldte at de ikke kom til å søke på regjeringens utlysning om allmennkringkasteravtale fordi den ville kostet dem for mye.
DB170623 Der informeres det om at staten nå tilbyr å kompensere for kostnadene knyttet til oppdraget som kommersiell allmennkringkaster.
DB170623 I den nye avtalen tilbyr staten å kompensere for utgiftene, og gir inntil 675 millioner kroner over fem år.
DB170623 Diskusjonen rundt en eventuell kompensasjon fra staten til kommersielle allmennkringkastere startet i august i fjor, da TV 2 meldte at de ikke kom til å søke på regjeringens utlysning om allmennkringkasteravtale fordi den ville kostet dem for mye.
DA170623 Når en person søker beskyttelse, bruker staten Landinfo-eksperter som uttaler seg om situasjonen i hjemlandet.
DA170623 Jeg oppfatter at det er en kultur for at staten aldri tar feil og at det er underordnet hva internasjonale eksperter måtte mene.
DA170623 Hvorfor skal staten ha informasjonsmonopol på akkurat dette området ?
BT170623 Kollapsen kan imidlertid føre til nye konflikter hvor særlig den irakiske staten vil komme under press, og IS-bevegelsen vil fortsatt være en trussel.
BT170623 I avtalen som lyses ut fredag går det fram at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
BT170623 Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år.
AP170623 Litt før 2050 vil den østafrikanske staten passere USA, nå over 400 millioner innbyggere og da være verdens tredje største land.
AP170623 I avtalen som lyses ut fredag, går det frem at staten vil kompensere for nettkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner pr. år i fem år. | « Skam»-øyeblikkene vi husker best ¶
AA170623 Daesh er den arabiske kortformen for Den islamske staten ( IS ).
AA170623 Han trekker også frem støtten fra byen, fylket, staten og tunge sponsorer.
AA170623 - Jeg mener det var god bruk av våre penger nå, for festivalen ville ikke kommet på plass uten at staten bidro.
AA170623 I avtalen som lyses ut fredag, går det fram at staten vil kompensere for merkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
AA170623 En TV-kanal vil tilbys inntil 135 millioner i året fra staten , men må ha redaksjon minst 100 kilometer fra Oslo.
AA170623 Den søkeren som har de beste planene for disse kravene, vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år.
AA170623 En sjåfør registrert i taxiappen Haxi er tilkjent erstatning på 20.000 kroner av staten etter å ha blitt frikjent i Høyesterett.
VG170622 Demokratisynet har alltid stått sentralt i ( intern ) sosialistisk diskurs, og da særlig i skjæringspunktet mellom pluralistisk demokrati og den sosialistiske ideologiske staten .
VG170622 Altså staten som en ideologisk innretning ?
VG170622 Carl vant mot staten om vannskuter-avgift ¶
SA170622 Israels statsminister Benjamin Netanyahu hadde rett da han sa : « Jeg tror at alle som flytter og evakuerer områder for å etablere en palestinsk stat i dag, gir radikal islam et område hvorfra de kan angripe staten Israel.
SA170622 | Poseavgift kan gi milliardinntekt for staten
SA170622 Både Venstre og KrF har bedt Finansdepartementet regne ut hvor mye staten vil tjene dersom det innføres en plastposeavgift på ei krone eller to.
SA170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
NL170622 Sametinget mener at staten må ta sine folkerettslige forpliktelser på alvor og sikre at kraftutbygging sammen med andre inngrep ikke truer eller legger ned samisk reindrift.
NL170622 Staten arbeider for å redusere reintall med bakgrunn i økologisk bærekraft.
DN170622 Samfunnsøkonomene reagerer blant annet på at staten bare har laget en oppstilling over forventede løpende inntekter og kostnader frem mot 2050.
DN170622 Risikoen for utbyggingsoverskridelser er heller ikke behandlet av staten , til tross for at de to eneste utbyggingen i det norske Barentshavet så langt, Snøhvit og Goliat, gikk på gedigne kostnadsoverskridelser.
DN170622 På generelt grunnlag sier olje- og energiminister Terje Søviknes at rollefordelingen mellom staten og oljeselskapene er klar.
DN170622 Han er klar over at staten gjerne hevder at bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet sammenfaller, og at oljeselskapene derfor er best egnet til å vurdere saken, men han mener det ikke holder.
DN170622 De to har sammen skrevet en rapport på vegne av Greenpeace i forbindelse med at miljøorganisasjonen har gått til sak mot staten for å stoppe leteaktiviteten knyttet til den såkalte 23. konsesjonsrunden fra 2016.
DN170622 De reagerer også på at staten ikke tok med seg oljeprisfallet fra 2014 til 2016 i sine beregninger.
DN170622 - Det en glemmer er at staten er en passiv partner med 78 prosent i alle disse beslutningene.
DN170622 Staten dekker altså kostnadene uten egne selvstendige økonomiske vurderinger, sier Gulowsen.
DN170622 I markedet er det er likevel knyttet stor spenning til torsdagens rentebeskjed : ¶ | Staten passerer 10.000 milliarder kroner i finansielle eiendeler ¶
DN170622 En betydelig del av statens formue er også knyttet til aksjer og kapitalinnskudd i selskaper som staten eier, som for eksempel SDØE, Statkraft, Statnett, NSB og Avinor, samt børsnoterte elskaper der staten er deleier.
DN170622 En betydelig del av statens formue er også knyttet til aksjer og kapitalinnskudd i selskaper som staten eier, som for eksempel SDØE, Statkraft, Statnett, NSB og Avinor, samt børsnoterte elskaper der staten er deleier.
DN170622 Staten har også over 200 milliarder kroner i formue gjennom Statens pensjonsfond Norge.
DA170622 Den islamske staten ( IS ) er mest aktiv på Sinaihalvøya.
DA170622 De hadde saksøkt staten ( Forsvarsdepartementet ) etter at Moss lufthavn Rygge ble nedlagt og Forsvaret tok over driften av brann-, rednings- og plasstjenesten ( BRP ).
DA170622 | Staten frikjent ¶
BT170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
AP170622 Det russiske utenriksdepartementet melder torsdag at de med høy grad av sikkerhet kan si at lederen for Den islamske staten ( IS ), Abu Bakr al-Baghdadi, er død, melder nyhetsbyrået RIA ifølge Reuters.
AP170622 Professor Klaus Mohn skriver i Aftenposten at oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi staten en nettonåverdi på 133 milliarder kroner - eller, i henhold til hans beregningsforutsetninger, en evigvarende, årlig inntekt til hver nordmann på 762 kroner.
AP170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
AA170622 Daesh er én av mange forkortelser for gruppen som selv kaller seg Den islamske staten ( IS ).
AA170622 Sinne mot staten , AUF og Frp ¶
AA170622 For enkelte har sinnet flyttet seg fra gjerningsmannen til staten , som de følte sviktet dem, men også til AUF og Fremskrittspartiet.
DN170621 Regninga er det staten , og til syvende og sist norske skattebetalere, som må ta.
DN170621 Den norske staten tar til gjengjeld store deler av den økonomiske risikoen ved at selskapene får fradrag for kostnadene knyttet til leting og utbygging. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170621 Greenpeace har sammen med Natur og ungdom forlengst saksøkt staten med krav om at 23. konsesjonsrunde skal kjennes ugyldig.
DB170621 Hagen at han ikke hadde « hatt noe imot om også staten vurderte noe tilsvarende, og da kunne det blant ramme det lille smykket til Sylvi Listhaug når hun er på jobb ».
DB170621 Daesh er én av mange forkortelser for gruppen som selv kaller seg Den islamske staten ( IS ).
DB170621 Han understreker at staten har gitt klarsignal for at kommunene selv skal kunne innføre tiggeforbud.
DB170621 I en pressemelding skriver Utstranda Vel at naboene det gjelder vil ta stilling til om de vil gå til søksmål eller ikke, etter at staten har bestemt seg for hva de vil bygge, og etter at byggesaken er behandlet på vanlig måte.
DB170621 Argumentene falt imidlertid for døve ører for forsamlingen i den da nylig uavhengige staten Malta.
DA170621 Samtidig skiftet den ytterliggående opprørsgruppen hans navn til Den islamske staten ( IS ).
DA170621 Midtøsten strir nå med større problemer, som trusselen fra Iran og ekstremistene i Den islamske staten .
DA170621 Han understreker at staten har gitt klarsignal for at kommunene selv skal kunne innføre tiggeforbud.
DA170621 For å si det litt generelt : For å ta bort nyansen i hvordan denne norske staten er og prøve å forenkle den.
DA170621 Staten må da først bestemme seg for hva de ønsker å bygge, deretter, i tråd med plan- og bygningsloven, søke om omregulering og byggetillatelse med Hole kommune som saksbehandler.
DA170621 Den svekker også rettssikkerheten for dem som sies opp i staten ved at de ikke lenger kan gå til domstolen for å prøve om oppsigelsen er saklig, opplyser Gayorfar.
BT170621 Landet ble dømt for menneskerettighetsbrudd fordi staten ikke gjorde nok for å sikre barn kontakt med begge foreldre.
AP170621 - Det mislyktes staten , både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk når de trengte det som mest.
AP170621 Men det er en del forbehold og aktører, inkludert staten , som er viktige i det arbeidet, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AA170621 - Det mislyktes staten , både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk da de trengte det som mest.
SA170620 Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige om å forhandle med staten om jordbruksoppgjøret.
NL170620 Her skal Ramberg ha ros for å ha tatt en lederrolle i partnerskapet mellom staten , fylkeskommunen og Tromsø kommune.
DB170620 ISIS er et annet navn på den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
DA170620 Dette skal finansieres av de kommersielle TV-kanalene med et matchende bidrag fra staten på tilsvarende beløp.
DA170620 Staten og kommuner er en stor og viktig bestiller av arkitektur- og design.
DA170620 For selv om staten bevilger penger til kommunenes skolehelsetjeneste, er det ikke alltid pengene brukes til dette- heller ikke i Drammen.
BT170620 ISIS er et annet navn på den ytterliggående islamistgruppen som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
AP170620 Kan firmaer være med på søksmål mot staten der politiske initiativ fra Det hvite hus angripes ?
AP170620 I mars i fjor gikk den samme terrorgruppen, som hadde bånd til Den islamske staten ( IS ), til angrep mot flyplassen og T-banen i Brussel.
AP170620 Nyhetsbyrået Reuters melder samtidig at mannen hadde sverget troskap til ekstremistgruppen Den islamske staten ( IS ).
AA170620 ISIS er et annet navn på den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ). ( ©NTB ) ¶
VG170619 At staten skal legge til rette for at det unnfanges barn som ikke har to foreldre i sitt liv, skaper en sårbarhet som barn bør få slippe.
SA170619 Hagen tapte pensjonssaken han førte mot staten i alle rettsinstanser.
DN170619 Legger staten opp til en skjerpet tone mot utenlandsk eierskap på norsk sokkel ?
DB170619 - I land som Australia, New Zealand og India er cricketspillerne superstjerner, og landslaget får støtte av staten og store sponsorkontrakter fra næringslivet.
DB170619 Staten bør ta større ansvar sier Ap.
DB170619 Sinte mennesker ser at staten svikter i en viktig grunnleggende plikt : Å holde dem trygge », skriver Independent.
DB170619 juni ber Kari Elisabeth Kaski staten om å ta grep så « vanlige folk » kan få råd til å bo i Oslo ; og i klassisk sosialistisk ånd skal dette gjøres gjennom statlige ordninger som på et eller annet utopisk vis skal føre til at alle som ønsker det kan kjøpe seg bolig i Oslo.
DB170619 Macron har sett et forbilde i « den nordiske modellen », med samarbeid mellom fagbevegelse, arbeidsgivere og staten .
DA170619 Hagen tapte pensjonssaken han førte mot staten i alle rettsinstanser.
AP170619 Nedskytingen skjedde ved Tabqa, rett vest for Raqqa, som SDF-militsen forsøker å erobre fra Den islamske staten ( IS ).
AP170619 Hagen tapte pensjonssaken han førte mot staten i alle rettsinstanser.
AA170619 Selv sier han at han bare ville hjelpe Den islamske staten ( IS ), og at han selv ikke hadde tenkt å spille noen aktiv rolle i et eventuelt angrep.
AA170619 - Fredningen betyr at staten mener anlegget er så viktig at det må sikres autentisk, sier riksantikvar Jørn Holme til NRK.
AA170619 » Konsekvensen av et slikt luthersk grunnsyn er, ifølge « Kirkens grunn », nettopp at staten ikke urettmessig kan ta seg til rette når det gjelder forkynnelsens innhold og kirkelige ordninger.
AA170619 Perspektivet blir utvidet til å gjelde alle deler av samfunnslivet der staten vil innskrenke samvittighetsfriheten.
AA170619 Menighetene som hadde vært splittet i ulike kirkestrider i årene før krigen, sto nå samlet i kirkekampen mot den nazistiske staten .
AA170619 Med offentliggjøringen av « Kirkens grunn » gikk den kirkelige kampen mot den nazistiske staten inn i en ny fase.
AA170619 For 75 år siden sto daværende domprost Arne Fjellbu helt sentralt i en av de mest spektakulære hendelsene i den ikkevoldelige motstanden mot den nazistiske staten .
AA170619 Ble avsatt : For 75 år siden sto daværende domprost Arne Fjellbu helt sentralt i en av de mest spektakulære hendelsene i den ikkevoldelige motstanden mot den nazistiske staten .
AA170619 Men hva om staten plutselig skal bestemme hvilke nettsteder du kan besøke og hvilke tjenester du kan benytte deg av ?
VG170618 Den norske oljen endte ikke opp i privat eie, staten beholdt den, og i dag er vi alle rike.
VG170618 juni tillot Maria Holtane-Berge og advokat Harald Stabell seg å si på vegne av « naboene » at vi vurderer rettssak mot staten hvis minnestedet blir vedtatt lagt til Utøya-kaia.
DB170618 Terrorgruppa forfekter radikal islam, og har sverget troskap til den såkalte Islamske staten .
AP170618 Men Black Saturday - brannene som herjet staten Victoria i Australia, er landets hittil verste brannkatastrofe.
AP170618 Så har han regnet ut fortjenesten ved utvinningen i LoVeSe og fordelt den på staten og oljeselskapene.
VG170617 Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket, men tapte.
DN170617 Forhindre at Carrier flyttet produksjonen til Mexico : Allerede før Trump tiltrådte som president, sørget han for at selskapet, som lager klimaanlegg, fikk en skattefordel på syv millioner dollar og dermed ble værende i staten Indiana.
DA170617 Sammen med Superunions prosjekt om Y-blokken er det et interessant trekk som gir en indirekte kritikk av det rådende politiske klimaet i den staten museet jobber på oppdrag for og er finansiert av.
BT170617 Han påpeker at det i staten er generelle regler for dekning av kostnader i forbindelse med å arbeide andre steder enn det vanlige, og at disse gjelder også for politi- og lensmannsetaten.
AP170617 Dette var det første terrorangrepet i Iran som Den islamske staten ( IS ) har påtatt seg ansvaret for.
AP170617 Det skal ha vært disse som ga jordaneren Abu Musab al-Zarqawi et oppholdssted i Iran før han dro videre til Irak og opprettet Al-Qaida i Irak, forløperen til Den islamske staten ( IS ).
VG170616 | X Games søker staten om 3,5 mill. til skateboard i Oslo ¶
VG170616 Skateboard-proff Karsten Kleppan ( 26 ) mener det « absolutt er en god idé » at X Games har søkt staten om 3,5 millioner for å få til et comeback for den OL-klare sporten hans i Oslo.
VG170616 Nå har imidlertid Henning Andersen i SAHR Productions A/S søkt staten om 3,5 millioner i tilskudd til X Games-skateboarding samme sted - i Skur 13 i Oslo - etter at de har fått ja til en søknad om 18 millioner fra staten til X Games for snowboard og freeski i 2018.
VG170616 Nå har imidlertid Henning Andersen i SAHR Productions A/S søkt staten om 3,5 millioner i tilskudd til X Games-skateboarding samme sted - i Skur 13 i Oslo - etter at de har fått ja til en søknad om 18 millioner fra staten til X Games for snowboard og freeski i 2018.
VG170616 Bakgrunn : X Games og egenorganisert idrett jubler : Millioner fra staten
VG170616 Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ).
VG170616 Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som « kalif Ibrahim », forkortet gruppen navnet til Den islamske staten ( IS ).
VG170616 Statsminister Theresa May kunngjorde fredag at staten har gitt 5 millioner pund til et eget fond for ofrene etter storbrannen i London.
VG170616 Overfor VG sier advokaten at formuesskatten bare sørger for at staten kan stjele penger fra eldre som har tjent godt og betalt skatt hele livet sitt.
VG170616 - Når du er pensjonert og vil nyte livet, kommer staten med formuesskatten og tar fra deg den muligheten.
SA170616 Det er grove beskyldninger mot staten Israel presten Ivar Aartun kommer med i sitt innlegg i Aftenbladet fredag 9. juni.
NL170616 Sametinget er antakelig den eneste instansen som kan ta opp kampen om likeverdig utmarksbruk, og forhandle frem endringer med staten .
NL170616 Motorferdselloven - stjerneeksempel på diskriminering ¶ Staten verner på den norske måten som er i total konflikt med oss.
NL170616 Det hele blir fullkomment når det økonomiske hovedargumentet for flytting fra Bodø var at en ny rullebane ble for kostbar - en kostnad som Staten nå har besluttet å ta likevel.
DN170616 Staten ved Skatt vest anket dommen inn til Høyesterett, som altså har bestemt at det ikke er grunnlag for å slippe den inn til behandling.
DN170616 Staten anket ¶
DB170616 At sikkerheten er såpass god må også tilskrives at staten utøver sterk kontroll over samfunnslivet.
DB170616 Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som « kalif Ibrahim », forkortet gruppen navnet til Den islamske staten ( IS ).
DB170616 * Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ).
DB170616 Hun får heller ikke forlate staten .
DB170616 Sosialtjenesten i Arkansas har ansvaret for alle førskoleaktiviteter i staten , og har informert om at ulykken vil undersøkes.
BT170616 Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ).
BT170616 Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som « kalif Ibrahim », forkortet gruppen navnet til Den islamske staten ( IS ).
AP170616 Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ).
AP170616 Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som « kalif Ibrahim », forkortet gruppen navnet til Den islamske staten ( IS ).
AP170616 Abu Bakr al-Baghdadi og jihadistgruppen Den islamske staten ( IS ) erklærte at de hadde opprettet et kalifat i Syria og Irak i juni 2014 og at alle muslimer nå måtte adlyde Baghdadi.
AP170616 Det konservative parlamentsmedlemmet Andrew Bridgen mente at Corbyns krav om « å rekvirere privat eiendom når det finnes ledige studentboliger lokalt, passer helt med hans markante marxistiske meninger om at all privat eiendom burde tilhøre staten ».
AP170616 Etter avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen om det franske nikabforbudet i 2014, synes det klart at staten har adgang til å innføre et slikt forbud.
AP170616 Familiegjenforening tar de som en selvfølge at staten skal besørge.
VG170615 Staten , ved landbruksdepartementet, tilbød 410 millioner.
VG170615 Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
SA170615 Gruppeleder Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap og fylkesvaraordfører Marianne Chesak vil at staten skal ta en større andel av de 10,2 milliardene Bussveien er beregnet å koste.
SA170615 Byvekstavtalen, der Staten lover å betale 50 prosent av Bussveien, ble underskrevet i Stavanger torsdag formiddag.
FV170615 Kanonmuseet fikk penger fra Staten , og søndag feirer de med Kanondagen.
FV170615 Hege Boman Grundekjøn i Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum og direktør John Olsen i Vest-Agder-museet kan glede seg over at Staten har tildelt vedlikeholdspenger for å stoppe rusten på kanonen.
DN170615 Dersom CO2-avgiftene skal gå til fondet i stedet for statskassen, kan staten gå glipp av inntekter på mer enn fire milliarder kroner.
DB170615 Presidentskapet på Stortinget går enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
DB170615 Selv om Cuba er på vei mot en slags blandingsøkonomi, er det staten som eier og driver all industri, infrastrukturer og hotellkjedene.
BT170615 Det er samfunnet, altså staten , som straffer.
BT170615 Så når staten sender en representant for et bestemt livssyn til alle, er det ikke likebehandling.
AP170615 I Nord-Syria er Tyrkia bekymret over terrorister fra den islamske staten ( IS ), men kanskje aller mest for kurdernes sterke stilling.
AP170615 Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
AA170615 - Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler.
VG170614 Hadde regjeringen forhandlet med partene innenfor rammen av lønnsvekst de siste fire årene istedenfor skattelette og lignende til gruppen, ville kostnadene til staten faktisk ligget ca. en milliard kroner lavere enn hva som er tilfellet i dag.
VG170614 6 milliarder kroner, mens summen av skatteletter og lignende ligger på et inntektstap for staten på ca. 7,2 milliarder kroner.
SA170614 Vi tror at gjenopprettelsen av staten i 1948 var en oppfyllelse av Bibelens forutsigelser.
SA170614 Det er derfor gledelig at staten nå har kommet på banen gjennom programmet « nasjonale turstier », som på sikt bør sikre finansiering av nødvendig infrastruktur på disse toppattraksjonene.
NL170614 Troms KrFU mener staten burde sette opp felles retningslinjer som fylkene må følge opp fordi dette vil sørge for lik bruk av hjelpemidler.
NL170614 Viljen til å endre århundregammel praksis er tilsynelatende ikke stor der i gården, til tross for at kirken og staten ikke lenger er grunnlovsfestet slik de engang var.
NL170614 I Troms og Nordland, der loven ikke gjelder, går pengene til staten .
DB170614 Staten har delvis nasjonalisert virksomhetene, eller så har de overregulert dem slik at de fleste andre private selskaper har gått konkurs og har blitt lagt ned.
DB170614 Ved salg får staten, ved Husbanken, tilbake verdien av den andelen staten eier.
DB170614 Ved salg får staten , ved Husbanken, tilbake verdien av den andelen staten eier.
DB170614 Én modell kan være delt eierskap, hvor staten går inn som medeier i en bolig tilsvarende kravet til egenkapital eller lavere.
DB170614 Scenario 5 : « Den perfekte fascistiske staten ».
DB170614 Scenario 4 : « Demokrati », som i Kinas tilfelle kanskje kunne bety et system med indirekte valg både i staten og i partiet, men ikke særlig sannsynlig, mener Ringen, som minner om følgende : « Det Kina har gjenoppfunnet, er diktaturet, ikke demokratiet ».
DB170614 Korrupsjonen finnes over alt i et kleptokrati der partifolk og offentlige tjenestemenn beriker seg på å plyndre staten og fellesgodene.
DA170614 Kampen mot Den islamske staten i Irak er ennå ikke over, men den påfølgende konflikten har allerede startet - den om et uavhengig Kurdistan.
DA170614 I sin tid i det nyetablerte Irak ble de kurdiske områdene i nord innlemmet i den felles staten sammen med de sunnimuslimske og sjiamuslimske araberne lenger sør - til tross for at de hadde lite til felles.
DA170614 Eid er sterkt kritisk til den internasjonale BDS-bevegelsen ( Boikott, desinvesteringer og sanksjoner ), som, med deres egne ord, jobber for boikott av « den israelske staten , israelske selskaper og annen virksomhet som støtter eller profitterer på den israelske okkupasjonen av Palestina ».
DA170614 Hun hadde helst sett at staten fortsatt sa nei til vannscootere.
DA170614 Dette mener jeg staten er best egnet til å håndtere.
AP170614 Den styrtrike staten i Persiabukta står overfor et smertefullt valg.
AP170614 Vinmonopolet : Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap eid av staten .
AP170614 Nå kan det ende med at staten ved Vinmonopolet overtar dette salget.
AP170614 Eid av staten .
VG170613 X Games og egenorganisert idrett jubler : Millioner fra staten
VG170613 PLO anerkjente staten Israels eksistens.
VG170613 - Det kan være en utfordring for de som er under 22 år, men det er i dag ingen rett å få staten til å betale for videregående skole.
VG170613 Det betyr at staten skal ta regningen dersom arbeidstakeren i perioder ikke makter å møte opp på arbeid.
SA170613 at vi må vente til staten bestemmer seg hvor den vil ha nytt tinghus.
NL170613 Taxfree skaper reelle inntekter for staten .
NL170613 Det mest nærliggende alternativet er at staten tar utgiften med å finansiere det gjeldende flyplasstilbudet over statsbudsjettet.
NL170613 Jeg forstår det dithen, at hvis konvensjonen blir underskrevet, så vil det kunne medføre, at staten kan ekspropriere våre landområder når det måtte finne det nødvendig, med sametingets velsignelse.
NL170613 Det er også bekymringsfullt og forkastelig, at det skal være opp til staten å bestemme om det skal være grunn til å konsultere andre organisasjoner i saker, som har stor betydning for deres interesser ( Kap.
FV170613 JERUSALEM : - Jeg er en sterk motstander av kulturell boikott, uten at jeg dermed nødvendigvis støtter staten Israel.
DN170613 Norwegian Air Shuttle har inngått en ny avtale med den svenske staten for flyvninger av statlige ansatte i Sverige.
DB170613 Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶ Staten håvet inn på aksjeinvesteringer i 2016 ¶
DB170613 Det betyr at hver enkelt pensjonist kommer til å motta pensjonsytelser lengre, som gjør pensjonsregningene større og dyrere for staten .
DB170613 - Den handler dels om avveiningen mellom hva foreldre har rett til å gjøre med sine barn, utfra det de mener er best for barnet, og hvilken rett og plikt staten har til å gripe inn av hensyn til barnets beste, skriver han til Dagbladet i en e-post.
DB170613 Løsninger som blir til i brytningsfeltet mellom sivilt samfunn og staten bidrar ikke bare til mer balansert ivaretakelse av våre menneskerettslige forpliktelser - men også til opprettholdelse av den tillit et fungerende demokrati forutsetter.
DB170613 Lea bor i fosterhjem, og fostermor har tatt kontakt med oss fordi hun vil at flere skal bli kjent med farene for barna når staten gir mor metadon under svangerskapet.
DB170613 LAR-medikamenter er i motsetning til blåmuggost og tobakk noe staten anbefaler og deler ut gratis.
DB170613 Da kan staten stille krav.
DA170613 Qatar, en superrik oljenasjon på den andre siden av Midtøsten, har i flere år blitt anklaget for å finansiere de mer ekstreme islamistgrupperingene som kjemper i Syria, inkludert IS, Den islamske staten .
DA170613 På én uke gikk Frp fra å mene at det ikke kommer « på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud », til å øke tilbudet med over 50 prosent, 215 millioner kroner.
DA170613 Den nye enigheten på borgerlig side innebærer at oppgjøret sendes tilbake til forhandling mellom staten og bondeorganisasjonene, der det skal tas utgangspunkt i en ramme på 625 millioner kroner.
BT170613 Strekningen Bergen-Arna er en jernbane som finansieres av staten , og fungerer som skinnegående kollektivtilbud for arnabuer.
AP170613 - Hensikten vil i så fall være at staten er med og absorberer store kapitalinnflytelser for deretter å ha muskler nok til å kompensere for store utgifter, sier Svendsen.
AP170613 I januar 2014 erobret av den ytterliggående jihadistgruppen Den islamske staten ( IS ), som drev Nusrafronten og opprørere fra Den frie syriske hær ( FSA ) ut av byen.
AP170613 Staten punget ut 328 millioner kroner for operasjonen.
AP170613 Staten punget ut 328 millioner kroner for operasjonen.
AA170613 I tillegg mottar staten 33 milliarder kroner i utbytte fra alle selskapene for regnskapsåret 2016, skriver Mæland. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Gjennom tolv departement forvalter staten eierskap i 74 selskaper.
AA170613 Den norske staten hadde en totalavkastning på 22,8 prosent på investeringene i børsnoterte selskaper i 2016, inkludert utbytter.
AA170613 ( ©NTB ) ¶ | Staten hadde god avkastning på aksjeinvesteringene ¶
VG170612 FNs menneskerettighetskontor har mottatt det de karakteriserer som troverdige rapporter om at den såkalte islamske staten ( IS ) har intensivert drapene på sivile i områder de fortsatt kontrollerer.
VG170612 Det kan være en utfordring for dem som er under 22 år, men det er i dag ingen rett å få staten til å betale for videregående skole.
DN170612 Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.
DN170612 Begrunnelsen er at bondeorganisasjonene selv valgte å bryte forhandlingene med staten og partiene mener det vil kunne sette avtaleinstituttet i fare om budsjettstøtten økes.
DN170612 Tidligere salgs - og markedsdirektør i Funcom, Morten Schjelle Larssen, krever millionerstatning fra staten etter at han ble frikjent i Funcom-saken etter flere år som siktet og tiltalt.
DB170612 ( Dagbladet ) : To menn på 27 og 29 er siktet for tortur, etter at 27-åringen tatoverte « Jeg er en tyv og en taper » i panna til en 17-åring i São Bernardo do Campo, i staten Sao Paulo i Brasil.
DB170612 I middelalderen het den mektige staten Kiev- Rus.
DA170612 Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.
BT170612 FRUSTRERT : Mens østlendinger får jernbanen betalt av staten , må Jon Kennet Aase punge ut med bompenger for at andre skal kjøre Bybanen i Bergen.
FV170611 For hver passasjer som går om bord i et passasjerfly, håver staten inn avgiftskroner.
DN170611 Feilaktig sykefravær koster staten årlig et milliardbeløp, og samtidig påføres arbeidsgiverne flere hundre millioner i tap.
DN170611 Tidligere salgs - og markedsdirektør i Funcom, Morten Schjelle Larssen, krever millionerstatning fra staten etter at han ble frikjent i Funcom-saken etter flere år som siktet og tiltalt.
AP170611 Ekstremistgruppen Den islamske staten ( IS ) har tatt på seg skylden for angrepet.
AP170611 - Den gode nyheten er at nedturen i olje er over, bedriftene på fastlandet investerer forsiktig og staten har ikke noe innstramningsbehov.
AP170611 SAS mener avgiften, som er innført for å gi staten inntekter, virker mot sin hensikt : ¶
AP170611 Regjeringen regner med at avgiften vil gi staten en inntekt på 1,8 milliarder kroner i år.
AP170611 Flypassasjeravgiften ble forsøkt markedsført som en miljøavgift, men forlikspartnerne erkjente raskt at det mer er snakk om en såkalt fiskal avgift - en avgift som skulle sikre staten inntekter for å finansiere forliket.
AP170611 Eller som Finansdepartementet skrev i statsbudsjettet for i år : « Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser.
AP170611 Begrunnelse : Finansminister Siv Jensens departement skriver at flypassasjeravgiften er begrunnet med at den skal gi staten inntekter.
AA170611 - Qatar vil ikke iverksette tiltak overfor innbyggere i Qatar som er statsborgere i land som har brutt diplomatiske bånd eller trappet ned den diplomatiske representasjonen med staten Qatar, heter det i en kunngjøring som er videreformidlet av statlige medier.
VG170610 Onsdag la Averys nye advokat, Kathleen Zellner frem et 1.272 sider langt dokument for staten Wisconsin, og krever at Avery får en ny rettssak, ifølge RollingStone.
VG170610 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket, men tapte.
DB170610 Mahad Abib Mahamud saksøker staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB170610 I dag kan man si at kongen - det vil si staten - garanterer at du får en viss mengde varer og tjenester for pengene dine.
DB170610 Hvordan garanterer staten at norske kroner er gangbar mynt i Norge ?
AP170610 Bilde tatt i forbindelse med Breiviks ankesak mot staten i januar.
AA170610 Kirken er ikke lenger underlagt staten , men styrer seg selv i de fleste anliggender.
VG170609 ¶ SAKSØKTE STATEN : Anders Behring Breivik tapte på alle punkter.
VG170609 Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten fordi han mener soningen strider mot forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ).
VG170609 Staten ble der frikjent på alle punkter.
VG170609 Sak mot staten ¶ 22. juli-drapsmannen soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter angrepene der 77 mennesker ble drept.
VG170609 SAK MOT STATEN : Anders Behring Breivik anla sak mot staten på grunn av soningsforhold.
VG170609 SAK MOT STATEN : Anders Behring Breivik anla sak mot staten på grunn av soningsforhold.
VG170609 I fjor anla han sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3, som dreier seg om nedverdigende og uverdig behandling, samt for brudd på artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, i tillegg til manglende behandling av hans mentale tilstand.
SA170609 | Westerdals betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner etter forlik med staten
SA170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
SA170609 Nå er det igjen trøbbel for Qatar, den lille, oljerike staten som skulle arrangere VM for å binde regionen sammen.
SA170609 Det betyr at den lille, oljerike staten skal arrangere fotball-VM i 2022.
NL170609 Swedbank ( 2012 ) gjorde en detaljert undersøkelse i 2012 som viste at en svenske med en månedslønn på 25 000 kroner bidro med 17 000 i kroner til staten .
NL170609 Samtidig står disse individene på bar bakke dersom staten eller kommunen svikter.
NL170609 Når vi legger til staten eller kommunen som mellomledd vil tjenesten automatisk bli dyrere, men de blir nødvendigvis ikke bedre.
NL170609 Her igjen, hvorfor gjør vi det når det er staten sitt sykehus ?
NL170609 Har vi blitt lært opp til at det er staten som skal ta vare på oss ?
NL170609 Alle de etablerte partiene er stort sett enige i at staten burde ha mange oppgaver.
NL170609 Staten slipper og er ikke utsatt for denne konkurransen.
NL170609 Staten har ingen intensiv til å arbeide raskere når de kan øke sine inntekter gjennom innteksskatt, kommunal eiendomsavift og lignende.
NL170609 Videre trenger vi solidaritet, forståelse og anerkjennelse i staten som er etablert på territoriet til to folk.
NL170609 Samisk er et av to offisielle språk i Norge, Kongen har erklært at staten Norge er etablert på territoriet til to folk nordmenn og samer, og kongen har bedt om unnskyldning for fornorskningsprosessen.
NL170609 Dette er ikke kjent av folk flest i resten av staten som er etablert på territoriet til to folk.
NL170609 Dette er bare noen av de tingene som skjer i staten som er etablert på territoriet til to folk.
DN170609 Privatskolen har inngått forlik med staten og betaler tilbake penger den har fått i statsstøtte.
DN170609 mai svarte staten med sitt tilbud med ramme på 410 millioner.
DB170609 ¶ FORLIK : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og Kunnskapsdepartmentet har gått med på et krav som er halvparten av det de egentlig mente at skolen skyldte staten .
DB170609 Westerdals har inngått forlik med staten og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
DB170609 Med forliket, blir rettsaken mellom skolen og staten unngått.
DB170609 Hun varsler at Ap vil stille skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i Stortinget for å få en forklaring på hvorfor staten nå velger å gi seg på et så lavt beløp.
DB170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
DB170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
DA170609 Her er det personer som forsøker å destabilisere staten og innføre nasjonalsosialisme.
DA170609 | Westerdals betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner etter forlik med staten
DA170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170609 Nå er det igjen trøbbel for Qatar, den lille, oljerike staten som skulle arrangere VM for å binde regionen sammen.
AP170609 Det betyr at den lille, oljerike staten skal arrangere fotball-VM i 2022.
AA170609 | Westerdals betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner etter forlik med staten
AA170609 - Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.
VG170608 . Både Oslo ( langsjakk-VM ) og Stavanger ( hurtig- og lynsjakk-VM ) søkte om støtte og garantier fra staten .
VG170608 kroner i støtte og garanti fra staten .
VG170608 Saksøkte staten
VG170608 I mars i år slo imidlertid Borgarting lagmannsrett fast at staten likevel ikke har behandlet Breivik på en umenneskelig måte, og ga han ikke medhold i noen av punktene.
VG170608 I en pressemelding går det frem at Høyesterett har besluttet « ikke å gi samtykke til videre behandling » av Breiviks anke etter søksmålet han anla mot staten i fjor.
VG170608 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3, som dreier seg om nedverdigende og uverdig behandling, samt for brudd på artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, i tillegg til manglende behandling av hans mentale tilstand.
SA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
SA170608 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten .
FV170608 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten .
FV170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
DN170608 på regionreform ¶ Staten kan spare 600 millioner kroner på å slå sammen 19 fylker til 11 regioner, ifølge leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget Helge André Njåstad ( Frp ).
DN170608 Etter kort tid ble det klart at anleggene ikke var bygget etter forskriftene og at de langsiktige kraftkontraktene med den italienske staten var bygget på forfalskede dokumenter.
DN170608 - Israel er uten tvil blitt særbehandlet, helt siden staten ble opprettet i 1948, sier NRKs mangeårige korrespondent i Midtøsten, Odd Karsten Tveit.
DB170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DB170608 ¶ FÅR IKKE ANKE : Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten .
DB170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
DB170608 juni 2017 besluttet ikke å gi samtykke til videre behandling av Anders Behring Breiviks anke i det søksmålet Breivik har anlagt mot staten , står det i pressemeldingen.
DB170608 Staten frikjent på alle punkter : Breiviks soning ikke i strid med menneskerettighetene ¶
DB170608 Diktaturet i Nord-Korea, forbrytelser mot menneskeheten i Syria, de uhyrlige ytterliggående i DAECH ( arabisk og fransk for Den Islamske Staten ( IS ) ) og russisk militær uansvarlig framrykking utgjør også trusler mot den liberale, demokratiske verden, deriblant Canada, sa utenriksministeren.
DA170608 « Loving » er spillefilmen om ekteparet Mildred og Richard Loving, som i 1950-årenes USA ble fengslet og kastet ut av staten Virginia fordi de inngikk ekteskap.
DA170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
DA170608 Anders Behring Breivik forlater rettssalen siste dag av ankesaken mot staten .
DA170608 ( NTB ) ¶ Staten fornøyd med Breivik-gjennomslag ¶
DA170608 Mens det siste tilbudet fra staten til bondeorganisasjonene før bruddet var på 550 millioner kroner.
DA170608 Først ble det brudd mellom staten og bøndene.
BT170608 ADVARER : Fornybar-investor Jens Ulltveit-Moe mener den norske staten tar for høy risiko ved fremtidige oljeinvesteringer i Barentshavet.
BT170608 Hver gang staten foretar seg noe, er det lommebøkene til vanlige folk som får svi.
AP170608 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som førte ankesaken på vegne av staten , sier han er meget godt fornøyd med beslutningen om å avvise anken fra Behring Breivik.
AP170608 Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.
AP170608 Høyesterett avviste torsdag anken til terroristen Anders Behring Breivik i søksmålet han har anlagt mot staten .
AP170608 Men staten er ikke en øy som er tjent med å isoleres fra omverdenen.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Dersom kommunene ikke klarer å verne dyrket mark, er det på tide at staten sikrer et mer effektivt vern.
AA170608 | Terroren, staten og samfunnet ¶
AA170608 Terroristene fikk rett i at staten slo tilbake mot terroren.
AA170608 Terrorisme forandrer staten .
AA170608 Når folk i tillegg innser at staten kun tjener den rike elitens interesser, vil de vende seg mot staten og slutte seg til en progressiv kamp for felles frihet.
AA170608 Når folk i tillegg innser at staten kun tjener den rike elitens interesser, vil de vende seg mot staten og slutte seg til en progressiv kamp for felles frihet.
AA170608 Handlingene skapte ikke solidaritet blant arbeiderne og motstand mot staten ; de skapte isteden økt fremmedfrykt.
AA170608 For hundre år siden representerte terroren et stort paradoks : anarkistene ønsket å svekke staten ; istedet styrket de den, skriver kronikkforfatteren.
AA170608 For 100 år siden representerte terroren et stort paradoks : anarkistene ønsket å svekke staten ; isteden styrket de den.
AA170608 Dette vil fange folks oppmerksomhet og få dem til å innse at staten er et voldsapparat.
AA170608 De svekket ikke staten ; de styrket den.
AA170608 De diskuterer sjelden hvordan terrorismen forandrer staten .
VG170607 | X Games og egenorganisert idrett jubler : Millioner fra staten
VG170607 X Games fikk 18 millioner fra staten i fjor til arrangementet i Hafjell i mars i år.
VG170607 Nå langer også den totalitære staten Nord-Korea ut mot Donald Trumps avgjørelse om å trekke USA ut av klimaavtalen.
VG170607 Rikdommen har gitt den lille staten stor innflytelse, men nå har nabolandene fått nok av Qatars solospill.
VG170607 Nå vingeklippes den rike, lille staten av mektige naboer på den arabiske halvøy.
DA170607 Staten må ta mye mer ansvar, sier han.
DA170607 Etter sju dager med forhandlinger mellom staten og bondeorganisasjonene, ble det brudd 16. mai.
AP170607 Dette er første gang terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten hevder å stå bak angrep i Iran.
AP170607 Den føderale staten har gått på flere sviende nederlag i lavere domstoler i saken om president Donald Trumps presidentordre om dette.
AP170607 Staten har bedt om hastebehandling for å få en slutt på de midlertidige forføyningene fra de lavere domstolene.
AP170607 Dette er første gang terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten hevder å stå bak angrep i Iran.
AP170607 Det faktum at Den islamske staten har tatt på seg skylden for angrepet, beviser at de var involvert i dette brutale angrepet, heter det i meldingen som er blitt offentliggjort av iranske medier.
AP170607 Derfor er det meget alvorlig at nettopp de går ut og legger skylden på Saudi-Arabia og derigjennom hevder at de støtter Den islamske staten .
AP170607 Statsråden svarte krystallklart : « Det er siden staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten gjennomført en rekke salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten til fylkeskommuner og kommuner.
AP170607 Der ber partiet om at « Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført ».
AA170607 Det siste tilbudet fra staten til bondeorganisasjonene før bruddet var på 550 millioner kroner.
VG170606 Snarere ville det vært et problem om staten definerer det som nødvendig ( ! ) å kunne pålegge sine ansatte å avslutte uskyldige menneskeliv.
VG170606 Lagmannsretten : Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengslet ¶
SA170606 Higgins vant i den sørlige staten Louisiana, i et distrikt som stemte helt klart i favør for Donald Trump.
NL170606 Skal man oppnå forpliktelsene må staten fremme dialog og samarbeid, eller så frykter jeg at man vil få lignende saker i rettssystemet som Jovsset Ante saken.
NL170606 Norge som stat må innse forpliktelsene, der staten må ivareta reindriftsnæringen og den samiske kulturen ( saken til Jovsset Ante Sara handler om at Norge ikke har klart dette ), men staten er også forpliktet til å verne om rovdyrene gjennom Bernkonvensjonen.
NL170606 Norge som stat må innse forpliktelsene, der staten må ivareta reindriftsnæringen og den samiske kulturen ( saken til Jovsset Ante Sara handler om at Norge ikke har klart dette ), men staten er også forpliktet til å verne om rovdyrene gjennom Bernkonvensjonen.
NL170606 Løsningen på disse problemene ble tilskudd fra staten som subsidierte pris til fisker slik at industrien kunne overleve.
NL170606 ( Fiskeriavtalen ) På det meste utgjorde tilskuddene fra Staten 1/3 av fangstverdien.
DN170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten , også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
DN170606 Lxs også : ¶ 17 prosent av studentene strøk på eksamen i regnskap ¶ Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶
DN170606 Lxs også : ¶ Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶
DN170606 Flere flyr med Norwegian ¶ ¶ | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶
DB170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten , også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
DB170606 Foretaksformen brukes der hvor staten engasjerer seg i forretningsmessig virksomhet, som for eksempel Statkraft, Statnett og Statskog m.fl.
AP170606 - Kampene vil bli harde, for Daesh ( Den islamske staten ) er villige til å dø i forsøket på å forsvare sin såkalte hovedstad, sier Silo til Reuters.
AA170606 Higgins vant i den sørlige staten Louisiana, i et distrikt som stemte helt klart i favør for Donald Trump.
AA170606 Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.
AA170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten , også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier stortingspresident Olemic Thommessen ( H ).
AA170606 ( ©NTB ) ¶ | Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal ¶
AA170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten , også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
VG170605 May mener staten bør sikre et integrert og samlet storsamfunn, og ikke en « samling av adskilte lokalsamfunn » hvor ekstreme ideologier kan få grobunn.
VG170605 Filmskaperne, deriblant Terry George som også regisserte og skrev manus til den sterke « Hotell Rwanda » om folkemordet på tutsiene i den afrikanske staten i 1994, hevder at de er blitt utsatt for en bevisst svertekampanje som Tyrkia selv står bak.
SA170605 I alt var det 37 passasjerer på bussen da den kolliderte med lastebilen og tok fyr nær byen Bareilly i staten Uttar Pardesh, sier politiet.
DN170605 ¶ Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener billige lån fra staten til næringslivet skal sørge for at landet greier å finansiere velferdsstaten i fremtiden.
DB170605 « Målet er klart, og det er å påtvinge et formynderskap på staten .
DB170605 Vi som var vokst opp med de forferdelige historiene om Holocaust, tyskernes utryddelse av nærmere seks millioner jøder, hadde en enorm sympati med Israel, den unge jødiske staten .
DB170605 Palestinerne hadde vi knapt hørt om, selv om 750 000 av dem hadde måttet flykte da staten Israel ble opprettet i 1948.
AP170605 I alt var det 37 passasjerer på bussen da den kolliderte med lastebilen og tok fyr nær byen Bareilly i staten Uttar Pardesh, sier politiet.
AP170605 Staten skal ikke bestemme hva du skal spise.
AP170605 Etter nok en terroraksjon i Europa, er det lett å glemme fremgangen i kampen mot banden av voldsmenn som kaller seg « Den islamske staten » ( IS ).
AA170605 Regjeringens forslag til ny lov for ansatte i staten innebærer slik jeg ser det, en ytterligere svekkelse av arbeidsmiljøloven.
AA170605 Dette til tross for at staten aldri går konkurs, og til tross for at det er ansatte som produserer noe, som også tilfører penger i statskassa.
NL170604 Prising av produkter som ikke er en del av statsavtalen og der staten selv fastsetter prisene, kan bli en utfordring.
NL170604 Med mindre Staten er kreative i konkurransegrunnlaget, kan resultatet bli noe helt annet enn det en forventet i utgangspunktet.
NL170604 Kravene til fartøy må tilpasses det staten har lov å subsidiere, det vil si ren passasjertransport mellom anløpsstedene.
NL170604 Kan Staten hindre Hurtigruten AS å bruke sitt eget merkenavn for å sikre like konkurransevilkår ?
NL170604 Det er ikke lov for Staten å subsidiere godstransport og turisme.
NL170604 Dermed kan ikke Staten sette som krav i konkurransegrunnlaget at det skal brukes store cruiselignende fartøy med alle bekvemmeligheter.
DB170604 Jeg vil bruke talentene og ferdighetene som Allah har gitt meg til å etablere og forsvare den islamske staten .
AP170604 Like etter at den islamske staten tok over Mosul sommeren 2014, ble spillene forbudt og hallene stengt.
AP170604 Ekstremistgruppen Den islamske staten ( IS ) tok på seg skylden for de to seneste angrepene, mens Al-Qaida sto bak angrepene i 2005.
DB170603 I 1947 blir Palestina delt og grunnen lagt for opprettelsen av staten Israel.
AP170603 Innbyggere inspiserer skadene etter et luftangrep mot Raqqa, byen som regnes som hovedstaden til den såkalte islamske staten .
AP170603 Er dette den islamske staten ? brølte han.
AP170603 - Er dette den islamske staten ?
AP170603 Men når hovedmålet er å spare staten for penger, er det slett ikke sikkert resultatet blir så vakkert å se på », skrev Kristjánsson, og ba Traaseth og hennes « stat i staten » holde fingrene fra fatet.
AP170603 Men når hovedmålet er å spare staten for penger, er det slett ikke sikkert resultatet blir så vakkert å se på », skrev Kristjánsson, og ba Traaseth og hennes « stat i staten » holde fingrene fra fatet.
VG170602 Og Donald Trump vant staten Pennsylvania, som Pittsburgh tross alt ligger i.
DN170602 « Skeie Technology bestrider kravet, da den avgitte garantien ikke dekker krav under petroleumsskatteloven og alminnelig skattelov », heter det i selskapets årsrapport fra 2015, der det også opplyses at staten i tillegg holder Bjarne Skeie personlig ansvarlig for tilbakebetaling av 326 millioner kroner relatert til seismikkjøpet siden han tidligere var enestyre i E&P Holding.
DN170602 Spørsmålet er om familieselskapet Skeie Technology må dekke datterselskapets gjeld til staten med utgangspunkt i en garanti gitt i 2008.
DN170602 I oktober haler staten oljegründer Bjarne Skeie for retten.
DN170602 Den kommende rettssaken mellom staten og Skeie Technology gjelder spørsmålet om E&P Holdings ubetalte skattegjeld kan kreves dekket av morselskapet, skriver advokat Hallvard Gilje Aarseth hos Regjeringsadvokaten.
DN170602 - Statens syn er at morselskapsgarantien i utgangspunktet omfatter ethvert krav som staten måtte ha mot E&P Holding knyttet til E&P Holdings oljevirksomhet - herunder også skattekrav.
DN170602 - Staten retter ikke noe krav mot Skeie Technology fordi Skeie Technology er aksjonær, men fordi Skeie Technology har avgitt en garantierklæring.
DB170602 Selv om Putin blankt avviser at den russiske staten har vært involvert i hacking, sa han at det er « teoretisk mulig » at spenningen mellom Russland og Vesten kan ha inspirert individer til å utføre cyberangrep.
DB170602 Moran kaller politiets oppførsel i denne saken « kriminell », og sier at politiet i staten bør kikke nærmere på flere saker fra tiden før våpenlaben ble stengt.
DB170602 Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har de siste åra vært kjent for sine møter med Anders Behring Breivik, og for sitt vitnemål i rettsprosessen hvor Breivik gikk til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene.
DB170602 Ifølge Dagbladets kommentator Marie Simonsen leverte Rosenqvist i tingretten et knusende vitnemål både mot Breivik og staten i sin beskrivelse av hvordan andre fanger ble behandlet.
DB170602 Til NRK sier han at de eldre føler seg diskriminert og satt på siden av samfunnet når de ikke kan benytte seg av teknologien staten krever av dem.
DA170602 Likevel drar staten gledelig kredittkortet for Jesus, Muhammad, Vishnu og Shiva m.fl.
AP170602 En mer alvorlig beskjed fra en norsk domstol kan staten ikke få.
AA170602 PKK har i over 30 år ført et væpnet opprør mot den tyrkiske staten .
VG170601 Terrororganisasjonen Den islamske staten ( IS ) påtok seg skylden for angrepet.
VG170601 Han står imidlertid fortsatt på at staten ikke har hatt noen rolle i angrepene.
VG170601 The New York Time skriver at « mens president Trump forsøker å reversere Obama-administrasjonens politikk som omhandler klimaendring, framstår staten California som den amerikanske nasjonens virkelige klimaforhandler med omverdenen » ¶
VG170601 Og han skaffer seg tre mektige motstandere : Kina, EU og staten California.
VG170601 Den amerikanske staten , med 48 millioner innbyggere og verdens sjette største økonomi, opererer uavhengig av den amerikanske administrasjonen i Washington D.
VG170601 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.
VG170601 « Det er svært uheldig at staten ikke har tatt initiativ til nye forhandlinger mellom partene når det er staten som foreslår endringer.
VG170601 « Det er svært uheldig at staten ikke har tatt initiativ til nye forhandlinger mellom partene når det er staten som foreslår endringer.
VG170601 Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
VG170601 Oslopakke 3 er et skjørt politisk forlik mellom mange ulike politiske partier i to fylker, og staten har et særlig ansvar for å beholde enigheten om pakken, » skriver stortingsgruppen.
SA170601 mai, der han påtaler staten Israels årelange mishandling og terrorisering av palestinske barn.
SA170601 Kristelig Folkeparti utvider foreldrepermisjonen og varsler kraftige økninger i hvor mye barnefamiliene skal få i støtte fra staten .
SA170601 Staten kan spare noen kroner når flere inntektskilder enn i dag skal komme til fratrekk ved beregning av etterlønn for stortingsrepresentanter som får innvilget det.
NL170601 Formelt skjer ikke subsidieringa direkte over statsbudsjettet, men staten har bestemt at vindkraftverka skal subsidieres gjennom " grønne sertifikat " og at utgiftene til dette belastes strømforbrukerne gjennom nettleie.
DN170601 Etikkrådet anbefalte i starten av mai Staten Pensjonsfond Utland å utelukke disse selskapene, og dette er grunnen til at KLP nå ekskluderer dem.
DB170601 Den norske staten tar resten.
DB170601 Et annet alternativ en kan se for seg er at staten styrer enda strammere for å sikre innbyggernes tjenester, ved at de løfter oppgaver ut av kommunene.
DB170601 - Staten New York forplikter seg til å oppfylle de standardene som ligger i Parisavtalen, uavhengig av Washingtons uansvarlige handlinger.
DA170601 Norwegian Hospitality Ships AS har levert søksmålsvarsel til staten ».
DA170601 Aps byrådspolitikere i Oslo mente imidlertid at staten burde respektere kompromisset fra Oslopakke 3-forhandlingene i fjor.
DA170601 Byen vår, staten vår, tjenestene våre, bedriftene vi jobber i, de aller fleste av dem trenger på en eller annen måte å ta teknologi på alvor.
DA170601 - Et skikkelig løft med flere miljøarbeidere og helsesøster må staten bidra til med øremerkede midler.
AP170601 - Vi bekjemper hatkriminalitet og den tyrkiske staten vil alltid beskytte flyktningenes rettigheter.
AA170601 Å få pensjonsslippen tilbake på papir vil koste staten ti millioner kroner i 2017, og 30 millioner kroner i året etter det, opplyser KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.
VG170531 Terrororganisasjonen Den islamske staten ( IS ) påtok seg skylden for angrepet.
VG170531 Ergo var dette til syvende og sist penger som den venezuelanske staten skyldte seg selv.
VG170531 Kjempet : Carl vant mot staten om vannscooteravgift ¶
VG170531 | Lagmannsretten : Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengslet ¶
VG170531 SLUTT PÅ BARNEFENGSLINGER : Jusprofessor Mads Andenæs er meget fornøyd med dommen i Lagmannsretten som slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Trandum.
VG170531 Lagmannsretten slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
VG170531 I tingretten ble staten frifunnet for fengslingen.
VG170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
VG170531 En ny dom stopper all barnefengsling i Norge og kritiserer staten for brudd på torturbestemmelsen, da en afghansk familie ble fengslet med fire barn på Trandum i 2014.
VG170531 Dommen er ikke rettskraftig, men Andenæs håper at staten ikke vil anke og at Høyesterett eventuelt ikke vil ta saken inn.
VG170531 Staten må betale familien erstatning.
SA170531 Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt.
NL170531 Tjøme kommune med FRP/H ! ! innførte boplikt- noe som senket prisene og førte til økt skatteinngang og overføringer fra staten .
DN170531 - Det er regjeringsadvokaten på vegne av staten mot Skeie Technology, sier Knudsen.
DB170531 Til sammenligning regner forskerne med at befolkningen i snitt årlig snyter staten for om lag tre prosent av skatten de skylder.
DB170531 Ikke bare fordi staten er snytt for skatteinntekter, men også fordi den er snytt for et sannferdig bilde av behovet for kutt i formuesskatten.
DA170531 | Vant over staten i retten ¶
DA170531 Selv om familien vant over staten , er det ikke dermed sagt at de kan komme tilbake til Norge.
DA170531 Selv om de tok en knusende seier over staten i Lagmannsretten, lever de under konstant press og under kummerlige forhold i Kabul.
DA170531 Lagmannsretten har slått fast at staten ikke kan fengsle barn.
DA170531 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn, før uttransportering til Afghanistan.
DA170531 I tingretten ble staten frifunnet for fengslingen.
DA170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170531 Av Tom Vestreng og NTB ¶ Staten hadde ikke lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014, mener lagmannsretten.
DA170531 - Dette er en grundig og klar dom, og vi håper staten godtar den, sier familiens advokat Mads Andenæs til Dagsavisen.
DA170531 Staten må også betale familien erstatning.
BT170531 AU PAIR-ORDNINGEN : Den norske staten må slutte å holde sin beskyttende hånd over et arrangement som forsyner norske milliardærer med billig vaskehjelp, skriver BTs kommentator.
AP170531 Samtidig vil effekten av en eventuell amerikansk tilbaketrekning bli hemmet av at flere av delstatene - anført av California - allerede har fått på plass klimalover som ikke vil bli påvirket av hva den føderale staten velger å gjøre.
AP170531 - Praksis i Oslo kommune er den samme som i staten gjennom skattemeldingen.
AP170531 Får erstatning fra staten
AP170531 | Staten dømt for brudd på menneskerettighetene ¶
AP170531 Staten brøt loven da fire afghanske barn satt fengslet på Trandum i august 2014, mener retten.
AP170531 Økokrim mener ifølge tiltalen undertegnet av førstestatsadvokat Marianne Bender at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten .
AA170531 Tyrkia ser på YPG som en terrorgruppe med tilknytning til den kurdiske PKK-geriljaen, som i over 30 år har ført et væpnet opprør mot den tyrkiske staten .
AA170531 Vurderingen må få konsekvenser for fengslingspraksisen, sier advokat og jussprofessor Mads Andenæs som saksøkte staten på vegne av familien.
AA170531 Lagmannsretten har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7 - 14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
AA170531 Det la også grunnlaget for framveksten av den norske staten i middelalderen.
AA170531 Tidligere var det staten v / Kulturdepartementet som oppnevnte styreleder og halvparten av styret i TSO.
VG170530 Malaysia har ikke direkte anklaget Nord-Korea for å stå bak drapet, men det har vært spekulert i at ordren om å drepe Kim kom fra høyt hold i den isolerte staten , der han ville vært en potensiell utfordrer til stillingen som landets øverste leder.
SA170530 Politidirektør Odd Reidar Humlegård leder en stat i staten , konstaterer Aftenbladet.
SA170530 Staten har også innført et tak på utslipp av karbondioksid og gitt anledning for selskaper og industrier til å kjøpe og selge utslippskvoter innen California.
SA170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
SA170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
SA170530 Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
DN170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
DN170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
DN170530 Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
DB170530 I partiprogrammet heter det at Oslo SV vil « søke staten om å få innføre en egen eiendomsskatt for boliger folk ikke bor i selv, slik at det blir mindre lønnsomt å spekulere i bolig ».
DB170530 I en undersøkelse av hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan det offentlige kan stimulere disse, mener vi at tidsskriftene og kritikk burde hatt en større plass.
DA170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
DA170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
DA170530 Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
AP170530 På den måten fikk de mange sentralt plasserte statsansatte som var lojale til bevegelsen fremfor til staten og politisk ledelse, sier Wigen.
AP170530 Gülen-bevegelsen er blitt anklaget for å ha bygget opp en stat i staten i Tyrkia.
AP170530 - De arresterte en rekke offiserer og profilerte kritikere av Erdogan basert på oppdiktede anklager om kuppforsøk, og sørget samtidig for å arrestere journalister som skrev om hvordan gülenistene selv hadde posisjonert seg i staten , sier Wigen.
AP170530 Terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten ( IS ), hevder å stå bak begge angrepene, ifølge Al Jazeera.
AP170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet skal ha vært på 550 millioner kroner.
AP170530 Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
AP170530 Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med.
AP170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
AP170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AP170530 Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
AP170530 Hvorfor gjelder ikke det for staten selv ?
AA170530 Støtten er ytterst omstridt i Tyrkia, fordi myndighetene der regner YPG som en terrorgruppe på lik linje med den kurdiske PKK-geriljaen som i over 30 år har ført et væpnet opprør mot den tyrkiske staten .
AA170530 Malaysia har ikke direkte anklaget Nord-Korea for å stå bak drapet, men det har vært spekulert i at ordren om å drepe Kim kom fra høyt hold i den isolerte staten , der han ville vært en potensiell utfordrer til stillingen som landets øverste leder.
AA170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
AA170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170530 Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
AA170530 Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret er budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen : Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.
AA170530 Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.
AA170530 Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.
AA170530 - Utgangspunktet er jo tilbudet som staten har lagt fram.
SA170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
SA170529 Macron sa at han ønsker en demokratisk overgang i Syria, men ikke dersom staten rakner.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
NL170529 Hva er konsekvensene for slike som Jovsset Ánte Sara om staten tar fra dem reindrifta de er født inn i ?
DN170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DN170529 Macron sa at han ønsker en demokratisk overgang i Syria, men ikke dersom staten rakner.
DB170529 At den såkalte islamske staten ( IS ) har sivile i siktet er ikke noe nytt. 27. mars rapporterte Independent fra innsiden i Mosul.
DA170529 Dette skulle gi staten 1 milliard kroner i merinntekt.
DA170529 Målet er å gi lærerne et nytt statusløft, gjennom høyere lønn, et bedre videreutdanningstilbud som staten tar mer av kostnaden for, og å gjøre lærertittelen til en beskyttet tittel.
DA170529 Og det er ikke slik at staten i dag gir rehabiliteringstilskudd til kommunale sykehjem.
DA170529 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
DA170529 Striden om minnesmerket ble etter hvert så betent at naboene trakk staten for retten for å hindre et minnesmerke på Sørbråten.
DA170529 Dette skulle gi staten 1 milliard kroner i merinntekt.
AP170529 I mellomtiden har staten delegert helseoppgaver tilbake til kommunene.
AP170529 Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.
AP170529 Dersom staten mener at det kan være rimelig å tilbakeføre eiendom, synes vi selvsagt at det er positivt.
AP170529 - Jeg forstår at det kan virke litt underlig at kommunen skal kjøpe en tomt fra staten som en gang ble overført fra kommunen, slik Stortinget bestemte.
AP170529 - Det var Stortinget som bestemte at sykehuseiendommene skulle overtas av staten .
AP170529 Staten ved Helse Sør-Øst er villig til å selge tomten - som de fikk gratis - tilbake til giveren Oslo kommune.
AA170529 Ali var advokaten som gikk til sak mot den egyptiske staten fordi regjeringen ville gi to øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia.
AA170529 Striden om minnesmerket ble etter hvert så betent at naboene trakk staten for retten for å hindre et minnesmerke på Sørbråten.
AA170529 Dette skulle gi staten 1 milliard kroner i merinntekt.
AA170529 Sør-Trøndelag fylkeskommune har, i fellesskap med de andre fylkene, utfordret staten til å komme på banen.
AA170529 Slik vil staten kunne målrette sin satsing ved å kanalisere støtte til den felles poolen.
AA170529 Statskog eies hundre prosent av staten - altså oss alle.
AA170529 Jeg vet jeg kan plukke bær, kjøpe fiskekort og få rett til å jakte, selv om staten ikke er grunneier.
AA170529 Det er derfor jeg blir så urolig når staten selger enda mer av arvesølvet vårt.
NL170528 For å illustrere hvorfor dette kommer til å bli økende oppgaver for Tromsø kommune kan det være nyttig å se det på en bakgrunn for hvordan hovedfordeling av oppgaver og finansiering av disse har vært mellom staten og Tromsø kommune de siste 45 år, og hvordan dette bør gjøres fremover - en kortversjon av Tromsø 1.0 til 3.0 ¶
NL170528 Dimensjonene av disse virkningene for næringslivet kan for eksempel illustreres ved at bevilgningene fra staten til UiT økte med nær to milliarder til årlig drift i min tid som rektor ( 2002-2013 ).
NL170528 Staten har i hovedsak finansiert både teoridelen ( Kunnskapsdepartementet, KD ) og praksisdelen ( Helse-og omsorgsdepartementet, HOD ) med hovedfokus på spesialisthelsetjenesten og finansiering av praksisopplæring særlig innen denne ¶
NL170528 Vi mener Staten har lagt sperringer i veien i form av regelverk helt siden krigens dager, og av denne grunn er det enda ikke blitt bygget noen jernbane hit opp.
NL170528 Jo det er flere grunner, og de fleste har med at Staten igjen har lagt sperringer for dette.
NL170528 Hva om staten ikke var en begrensning for all type utvikling med sine lover og regler, men heller bare konsentrerte seg om primæroppgavene : å opprettholde lov og orden ?
NL170528 Staten har vist at den ikke klarer oppgaven.
DB170528 Derfor foreslår vi i barnevernsreformen at staten skal ha ansvaret for dette også i framtida, sier Horne.
DB170528 Snart kommer mitt søksmål mot staten som jeg har forberedt gjennom mange år, sier eks-advokat Marius Reikerås til Dagbladet.
DA170528 I saker hvor barn interneres sammen med foreldrene, mener staten regelverket tillater internering i fire uker av gangen.
AP170528 Slik gjør han staten Israel til representant for alle jøder.
AP170528 Se hvor mye du sparer på å kjøre elbil i byen Nå kjører nesten femti tusen elbil og nyter fordelene staten byr på, enn så lenge.
VG170527 Du må leve mange år studielån og foreldrene dine før du kommer opp, sier han og mener at landslagsutøvere fra fattige og lite mediefokuserte særforbund burde hatt en grunnlønn fra staten .
VG170527 Det er viktig at staten tar personene som står bak angrepet for å sikre at folk i Egypt ikke blir redde, mener Khalil.
VG170527 Den islamske staten ( IS ) har påtatt seg skylden for tidligere angrep på kristne i Egypt, og har advart om at flere vil komme.
VG170527 Stortingets utredningsavdeling har tatt utgangspunkt i selskaper hvor staten har et direkte eierskap og hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene.
VG170527 I programmet er vi tydelige på at vi mener staten skal beholde kontrollen over de store lokomotivene staten er inne i nå, og at hovedkontorene skal være i Norge.
VG170527 I programmet er vi tydelige på at vi mener staten skal beholde kontrollen over de store lokomotivene staten er inne i nå, og at hovedkontorene skal være i Norge.
NL170527 I fornorskningens navn har dermed staten fratatt innbyggerne betydelige ressurser, noe lokalmiljøene sliter svært med i dag.
NL170527 I 1866 kjøper staten ved forstvesenet furuskogen i Nordreisa og Kvænangens allmenning.
NL170527 Først i 1950 kommer Staten inn i matrikkelen som eier av gnr. 33/1 i Kvænangen.
DN170527 Mener staten må bli mer personlig ¶ ¶
DN170527 | Mener staten må bli mer personlig ¶
DN170527 Teknologirådet mener staten må bli mer som Ikea, Amazon og Google og involvere seg tettere i innbyggernes liv.
DA170527 Idet gruppen Den islamske staten ( IS ) er i ferd med å tape terreng i Irak og Syria, blir internett som arena viktigere for ekstremistgruppen, mener eksperter - både gjennom rekruttering, propaganda, oppfordringer og opprettelser av nettverk og kontakter.
DA170527 Så truer staten å kaste meg i fengsel hvis jeg ikke oppgir mine kilder, sier han til Dagsavisen.
DA170527 I sør har vi Hamas, i nord har vi Hizbollah og i nordøst har vi Den islamske staten .
DA170527 - Vi satt i rettssalen, og staten krevde at vi skulle oppgi navnene på soldatene som hadde snakket med oss, forteller Shaul, og minnes den dramatiske dagen i fjor.
SA170526 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
SA170526 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
SA170526 Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver på vegne av staten .
SA170526 Oppdraget er klart : Å sørge for størst mulig inntekter til staten .
SA170526 Nå er staten hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.
SA170526 I tillegg er staten medeier i felter gjennom sin eierandel i Statoil.
SA170526 Gjennom sitt direkte eierskap i feltene, med selskapet Petoro, solgte staten olje og gass for nesten 110 milliarder kroner bare i fjor.
SA170526 Gjennom Petoro eier staten rundt en tredjedel av olje- og gassressursene på norsk sokkel.
SA170526 Det forvalter andeler i norsk olje- og gassvirksomhet som staten eier direkte.
SA170526 Staten eide alle aksjene i Statoil frem til 2001.
NL170526 Med bygningene på plass forpliktet staten seg til å ta det økonomiske ansvaret for driften.
DN170526 Det er staten ved Landbruksdepartementet som har ansvaret og bruker åtte millioner i året på drift.
DB170526 Tiden er inne for en full gjennomgang av norsk petroleumspolitikk hvor vi svarer på spørsmål som : Hva betyr Parisavtalen for norsk oljepolitikk, hvor stor del av risikoen er det rett at staten skal ta og hvilke klimahensyn skal petroleumspolitikken ha ?
DB170526 Gjennom gunstige investeringsfradrag tar staten faktisk en større del av risikoen enn selskapene.
DB170526 Tros- og livssynssamfunn som aktivt diskriminerer sine medlemmer skal ikke få økonomisk støtte fra staten .
DB170526 Staten må avslutte særbehandlingen av Den norske kirke.
DB170526 Staten bør overta hele dette ansvaret.
DB170526 * Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.
DB170526 Over 600 reindriftsutøvere stilte seg bak et initiativ om å gå til søksmål mot staten på bakgrunn av myndighetenes vedtak om « forholdsmessig reduksjon av reintall » - en form for kollektiv avstraffelse som gikk ut på at alle reineiere innenfor hvert distrikt ble pålagt å redusere sitt reintall ( og dermed sitt inntektsgrunnlag ) prosentvis likt ( opptil 50% ).
DB170526 I skyggen av altoppslukende saker som flyktningkrise og gnisninger mellom stormaktene har staten Norge begått sitt verste overgrep mot sin egen urbefolkning i nyere tid - nemlig tvangsnedslaktingen av de store reinflokkene i Finnmark.
DB170526 Alt dette er nå i ferd med å snu idet den unge berørte reineieren Jovsset Ánte Sara - i en Davids kamp mot Goliat - har vunnet over staten i to rettsinstanser, mens staten nå har besluttet å anke saken til høyesterett.
DB170526 Alt dette er nå i ferd med å snu idet den unge berørte reineieren Jovsset Ánte Sara - i en Davids kamp mot Goliat - har vunnet over staten i to rettsinstanser, mens staten nå har besluttet å anke saken til høyesterett.
DB170526 Staten må ha nok data-kyndige til å passe på på våre personlige opplysninger om helsa.
DA170526 Derfor er det oppsiktsvekkende og samtidig betryggende at Stavanger SV har tatt en ekstrarunde om bompengene som skal finansiere mye av byvekstavtalen mellom staten , fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren.
DA170526 En ny regel fra januar i år om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger har ført til millioninntekter for staten .
DA170526 Staten trumfer individet.
BT170526 Dette høres kanskje ikke så veldig farlig ut, men når du kommuniserer med venner og bekjente via Facebook og Snapchat, krysser denne informasjonen den norske grensen og kan lagres av staten .
BT170526 Staten skal sørge for borgernes trygghet, men til hvilket formål ?
AP170526 De skal ha mishandlet fanger basert på vage og lite pålitelige opplysninger om at fangene har tilknytning til Den islamske staten ( IS ).
AP170526 Mens europeiske etterretningstjenester i årevis har advart mot terrorfaren fra de tusenvis av unge som har reist til Syria for å krige for Den islamske staten , så er det nå ytterligere en gruppe ekstreme islamister som det advares mot.
AP170526 I USA opplever staten Minnesota sitt verste utbrudd av sykdommen på flere tiår, med utspring i det somaliske innvandringsmiljøet, etter at vaksinemotstandere har holdt en rekke møter der.
AP170526 Tandsæther påpeker at kontrakten mellom staten og leverandøren Motorola Solutions er tydelig på at kritiske feil skal løses raskt.
AP170526 Frem til mars var det Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ) som fulgte opp kontrakten med Motorola Solutions på vegne av staten .
AA170526 En ny regel fra januar i år om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger har ført til millioninntekter for staten .
AA170526 Men det er all mulig grunn til å tro at misbruk av ordningen vil bli mindre interessant dersom staten og arbeidsgiver ikke stiller opp med 100 prosent lønn fra første sykedag.
AA170526 Heller ikke regjeringen er spesielt interessert i å utfordre trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom staten , arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene nå.
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
DN170525 Det kinesiske ratingbyrået Dagong Global Credit Rating i Shanghai, som har tette bånd til staten , gir på sin side Kina nesten topprating, med AA+.
DN170525 Sent onsdag kveld kom også uavhengige CBO og Joint Committee on Taxation ( JCT ) med regnestykket for hvor mye Trumps helsereform vil spare staten , hvis den blir vedtatt.
DB170525 I 2011 uttalte David Cameron at den multikulturelle staten hadde feilet.
AP170525 Tyrkerne anklager Gülen og hans tilhengere for å stå bak fjorårets mislykkede kuppforsøk og for å ha bygget opp en konspiratorisk « stat i staten ».
AP170525 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
AP170525 « De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten ».
AP170525 Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver på vegne av staten .
AP170525 Oppdraget er klart : Å sørge for størst mulig inntekter til staten .
AP170525 Nå er staten hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.
AP170525 I tillegg er staten medeier i felter gjennom sin eierandel i Statoil.
AP170525 Gjennom sitt direkte eierskap i feltene, med selskapet Petoro, solgte staten olje og gass for nesten 110 milliarder kroner bare i fjor.
AP170525 Gjennom Petoro eier staten rundt en tredjedel av olje- og gassressursene på norsk sokkel.
AP170525 Det forvalter andeler i norsk olje- og gassvirksomhet som staten eier direkte.
AP170525 Staten eide alle aksjene i Statoil frem til 2001.
VG170524 Dette med fridager og helligdager er noe som kommer ut av kirkens forhold til Staten og det ikke-kirkelige samfunnet.
SA170524 Det er flere grunner til at vi stemmer imot den fremforhandlede byvekstavtalen mellom staten , fylkeskommunen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.
DN170524 Ifølge Axios har budsjettet lagt inn forutsetninger om to tusen milliarder dollar i ekstra inntekter for staten som følge av økt økonomisk vekst.
DB170524 Dette må også turister som skal besøke staten gjøre. #PopeFrancis doesn't expect women to wear black and veil.
DB170524 Hvordan kan det forsvares, når både Staten , Akershus og Oslo sier nei til økt biltrafikk ?
DA170524 For at Popsenteret skal få støtte fra staten , må det gå sammen med andre museer slik at det blir en større regional enhet.
DA170524 En av grunnene til dette, ifølge kulturbyråden, er at de årlige bevilgningene fra Oslo kommune har sunket år for år siden oppstarten i 2012, og at staten hvert år sier nei til statlig driftstilskudd.
DA170524 - Staten har sagt at skal man få driftstilskudd må man konsolidere.
DA170524 « Hvordan vil Oslopakke 3-avtalen bli påvirket av at staten bryter avtalen og hvilke konsekvenser vil det få for det framtidige Oslopakke 3-samarbeidet ? » er spørsmålet han stilte Solvik-Olsen mandag.
BT170524 Direktoratet er blitt en stat i staten .
AP170524 Han har også rast mot staten hun leder.
AP170524 De religiøse lederne føler seg stigmatisert og mistenkeliggjort og svarer med å være defensive og lite interessert i samarbeid med staten , skriver Casey.
AP170524 Den islamske staten har påtatt seg ansvaret, men det er uklart hvilken rolle terrororganisasjonen eventuelt har hatt i angrepet.
AP170524 President Rodrigo Duterte har erklært unntakstilstand på den sørlige øya Mindanao etter kamper mellom hæren og opprørere med bånd til den såkalte islamske staten ( IS ).
AP170524 Den islamske staten har påtatt seg ansvaret, men det er uklart hvilken rolle terrororganisasjonen eventuelt har hatt i angrepet.
AA170524 Nedsalget fra det strategiske oljelageret skal gi staten inntekter på rundt 16,6 milliarder dollar de neste ti årene.
VG170523 Ap-nesteder Hadia Tajik mer enn antyder at justisminister Anders Anundsen lot POD få opptre som « stat i staten » under sin tid i statsråd-stolen.
VG170523 - Har POD blitt en « stat i staten » under Anundsen som justisminister ?
VG170523 Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
VG170523 * Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
NL170523 Minst 22 mennesker mistet livet, og den Islamske Staten ( IS ) har tatt på seg ansvaret.
NL170523 Det er heller ikke snakk om at staten står fritt til å bestemme hvem som skal inn i manntallet.
NL170523 At nordisk samekonvensjon åpner for at staten gir andre enn samer rett til å stå i Sametingets valgmanntall, er en misforståelse.
NL170523 | Staten vil ikke gi andre enn samer stemmerett til sametingsvalgene ¶
NL170523 I den mye omtalte rettsaken mellom staten og den unge reineieren Jovsset-Ántte, brukes FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 som viktigste begrunnelse for at sistnevnte vant saken.
DN170523 IS ( Den såkalte islamske staten ) tok tirsdag på seg ansvaret for angrepet.
DN170523 Budsjettforslaget gjenspeiler Mick Mulvaneys tro på en minst mulig rolle for staten .
DA170523 Norges Bondelag er på sin side lunkne til å fortsette forhandlingene med staten , og mener Stortinget nå må ta over ¶
DA170523 De er langt fra fornøyde med det siste tilbudet i jordbruksoppgjøret fra staten på 550 millioner kroner, og det ble derfor brudd i forhandlingene forrige uke.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten , men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen, fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
BT170523 Rundt 1 milliard kroner skilte tilbudet fra staten og kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
BT170523 At statsråden minnet om at jordbruket får snaut 15 milliarder kroner i samlede overføringer fra staten og at kravet fra bondeorganisasjonene ville ha gitt en inntektsvekst på 9 prosent, langt mer enn andre grupper, gjorde heller ikke inntrykk på de frammøtte.
BT170523 - Tilbudet fra staten i år er bedre enn resultatet i 2015 og 2016 som Bondelaget signerte på, framholdt Dale - igjen uten at bøndene lot seg overbevise.
AP170523 Den islamske staten ( IS ) har tatt på seg skylden for angrepet mot konsertlokalet i Manchester mandag kveld.
AP170523 22-åringen som sto bak terrorangrepet i Manchester, skal ha vært på reise i Syria og hadde « beviselig » koblinger til Den islamske staten , sier den franske innenriksministeren Garard Collomb til fransk TV onsdag morgen, skriver Manchester Evening News.
AP170523 Terrorgruppen Den islamske staten ( IS ) tar på seg skylden for angrepet gjennom sitt eget propagandaorgan Amaq, melder nyhetsbyrået Reuters.
AP170523 Tidligere har Sivertsen også fastslått at det ikke er byrådet i Oslo som skal styre utbyggingen av E18, det er det staten som skal.
AA170523 Budsjettforslaget gjenspeiler Mick Mulvaneys tro på en minst mulig rolle for staten .
AA170523 Nå vil staten gjeninnføre en gammel tilskuddsordning som skal gjøre det mer attraktivt å etablere seg som fastlege, opplyser statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170523 Det er neppe tilfeldig at utspillet kommer nå, like etter at Den norske legeforening startet forhandlingene med staten om en ny tariffavtale.
AA170523 Av hensyn til pasientene må staten være villig til strekke seg langt. | 17-åring med sprengladning fengslet i to nye uker ¶
VG170522 Et hat som er gitt næring gjennom alle kriger, opptøyer og mislykkede forhandlinger, helt siden staten Israel ble opprettet i 1948, lar seg neppe stoppe av Donald Trump, selv om han skulle ønske det.
VG170522 Det faktum at Trump mener at en slik avtale vil bidra til å « utradere ISIS », den såkalte islamske staten , gjør den amerikanske presidenten i enda oppsatt på å ordne opp i Det hellige land.
VG170522 For Norge betyr en sterk prisøkning milliarder i økte inntekter til staten og fornyet optimisme i oljenæringen.
VG170522 Er de ikke folkevalgt for å gjøre det som er best for landet og befolkningen ? Staten har gitt bonden i oppgave å produsere trygg norsk mat i hele landet, men tar bort evnen til å gjennomføre det ?
VG170522 Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
VG170522 * Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
VG170522 Skulle det bli kostnadsoverskridelser har staten sagt seg villig til å bla opp ytterligere 1,6 milliarder kroner.
VG170522 Av dette betaler staten 5,1 milliarder kroner.
NL170522 Etter unionsoppløsninga i 1905 støtte staten Norge både på økonomiske og politiske utfordringer.
DN170522 Senere har Fredriksen både kjøpt og solgt aksjer i selskapet frem til han i september 2016 ble sittende med 15,9 millioner aksjer etter å ha kjøpt seg opp i selskapet da den norske staten , som fortsatt er største eier, solgte seg kraftig ned i selskapet.
DN170522 Bakgrunnen for toget er forrige ukes brudd i jordbruksforhandlingene mellom staten og bøndene.
DN170522 Bøndene har brutt forhandlingene med Staten , men får støtte av LO.
DB170522 Byrådsleder Raymond Johansen mener staten overkjører den lokale viljen dersom E18 bygges ut som opprinnelig planlagt.
DB170522 - Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
DA170522 Ville staten ved helseministeren kunne ha bestemt at det nye sykehuset skulle ligge på Ullandhaug dersom byvekstavtalen hadde foreligget ?
DA170522 Rammene for byregionens utvikling fører til nye kostnader som staten må ta større ansvar for.
DA170522 Kan man ikke løse dette gjennom byvekstavtalen må staten komme inn med midler fra andre departementers budsjett.
DA170522 Det er staten selv som er skyld i det mest markante bruddet på dette planprinsippet ved å legge det nye sykehuset til Ullandhaug.
DA170522 Derfor har Arbeiderpartiet foreslått at staten dekker 70 prosent av kostnadene.
DA170522 Byvekstavtalen mellom staten , fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er nylig signert.
DA170522 Avtalesamarbeidet mellom staten og byregionene har endret tema fra bymiljøavtaler under Miljøverndepartementet, via byutviklingsavtaler under Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til byvekst under Samferdselsdepartementet som et ledd i gjennomføringen av NTP.
DA170522 Staten vil ikke være med å bære ekstra kostnader ved budsjettoverskridelser.
DA170522 Staten skal bidra med 50 prosent, men fylkeskommunen vil få betydelige kostnader på driftsbudsjettet som ansvarlig for kollektivtrafikken.
DA170522 Staten må derfor framover etablere et strammere regime og øke insentivene for å få ned utslippene.
DA170522 Med dagens system er vi fanget i et lønnssystem der sykepleiernes lønn utvikles i tråd med hva som skjer i KS og staten .
DA170522 - Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
BT170522 TØFT : - Det har vært tøft å ha hengende over seg staten og helseforetak slik jeg har hatt de siste årene, sier pensjonert lungelege Amund Gulsvik ( 75 ).
BT170522 - Det har vært tøft å ha hengende over seg staten og helseforetak slik jeg har hatt de siste årene.
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 - enmilliontohundreogåttitotusensekshundreogni - kroner til Amund Gulsvik innen to uker fra forkynnelsen av dommen. 5.
BT170522 Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen tok 12. januar 2015 ut stevning ved Oslo tingrett med krav om at Amund Gulsvik dømmes til å betale 4 103 548 kroner som urettmessig utbetalt lønn og 604 389,97 kroner som urettmessig utbetalte utgiftsrefusjoner med tillegg av renter.
BT170522 Helse Bergen HF, staten v/Universitetet i Bergen og Innovest AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
BT170522 For øvrig forkastes anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen. 3.
BT170522 Det ble videre nedlagt påstand om fastsettelsesdom for at gjenstående midler etter GenKols-studien tilhører Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen i fellesskap.
BT170522 Derfor er staten ved Universitet i Bergen part i søksmålet.
BT170522 De ankende parter, Helse Bergen HF og staten v/Universitetet i Bergen, har i kravet mot Gulsvik i hovedtrekk anført : Forskningsmidlene knyttet til GenKols-studien har hele tiden tilhørt institusjonene i fellesskap, og Innovest hadde ikke rett til å overføre gjenværende forskningsmidler til en PK-konto for Gulsvik.
BT170522 Ankemotparten, Amund Gulsvik, har til anken fra Helse Bergen HF og staten v/Universitetet i Bergen i hovedtrekk anført : Institusjonene eier ikke de gjenværende forskningsmidlene.
BT170522 1.2 Staten ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen er ikke utskilt som egen virksomhet og har ikke partsevne etter tvisteloven § 1-2.
BT170522 Et liberalt samfunn vil gjerne bruke skadeprinsippet for å avgjøre når staten bør gripe inn mot enkeltmennesket : Så lenge du ikke skader andre, kan du gjøre som du vil.
BT170522 Tv-serien Twin Peaks, skapt av David Lynch, med mordet på Laura Palmer som orkanens øye, en vanlig småby i Nord-øst av staten Washington på den kanadiske grensen.
AP170522 Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
AA170522 Byrådsleder Raymond Johansen mener staten overkjører den lokale viljen dersom E18 bygges ut som opprinnelig planlagt.
AA170522 - Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med.
AA170522 Bakgrunnen for toget er forrige ukes brudd i jordbruksforhandlingene mellom staten og bøndene.
AA170522 Det må vi også kunne kreve, når arrangementet får ti millioner kroner fra staten og tre millioner fra både Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU.
SA170521 | Transportselskaper mener staten ødelegger bransjen ¶
SA170521 De mener staten ødelegger livsgrunnlaget for transportbedrifter.
DB170521 Det skjer for eksempel når staten går inn med ekstra midler i Ladies Tour of Norway som starter om en drøy uke, for å støtte den framgangen som endelig er på gang i internasjonal kvinnesykling.
DB170521 Mødre som ber om avlastningshjelp fra staten fordi far overhodet ikke stiller opp.
DA170521 Når Trump snakker om å bekjempe Den islamske staten ( IS ), ser han på dette som en kamp mellom islam og kristendommen.
DA170521 Ettersom Oslo kommune har reguleringsmyndighet må staten også ta hensyn til hva kommunen ønsker å bruke tomtene til.
AP170521 Si ;D-innlegg : Tenk så teit om staten helt tilfeldig skulle valgt deg ut til yrket forfatter - når det eneste du var flink til, var å snekre.
AA170521 Her følger tips om to steder som garantert kan produsere inntekter til staten og holde førerkortpressa i gang : ¶
AA170521 Aldri før har de brutt jordbruksforhandlingene med staten med større frimodighet enn i år.
VG170520 Det var staten på marerittet for Russland.
VG170520 Staten er langt borte, og opptatt av abstrakte ting som flyktningkrisen, økonomi og brexit.
VG170520 SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten .
VG170520 Konkurranseutsettingsprosjektet i jernbanen skal reverseres, og i partiprogrammet står det at 80 prosent av kollektivinvesteringer i storbyene skal finansieres av staten .
VG170520 Staten har for tilfellet fått uriktige opplysninger og tildelingen har skjedd på feilaktig grunnlag.
SA170520 Og for å være ekstra snille må fylkeskommunen garantere for 6.5 milliarder i ekstra lån for dette, samt at vi låner fra Norske Veier til en rente på 5-6 prosent, mens staten subsidierer lån til Tyskland som brukes til veier der nede for 1.8 prosent rente.
SA170520 Hadde Samferdselsdepartementet gitt større tilslag i bompengefinansieringen, hadde vi ikke måttet betale nesten 80 prosent selv i bompenger for Ryfast, og i tillegg innførte denne regjeringen moms på det, slik at staten dekker i grunnen ingenting.
DN170520 Konkurranseutsettingsprosjektet i jernbanen skal reverseres, og i partiprogrammet står det at 80 prosent av kollektivinvesteringer i storbyene skal finansieres av staten .
DB170520 - Vi må endre denne staten , og særlig råtne nasjonalforsamlingen vi har, uttalte Maduro tidligere denne måneden, ifølge CNN.
DB170520 - Vi vil bruke alle mulige midler loven tillater for å få den norske staten til å respektere vår verdighet.
DA170520 - Det begynner å bli få argumenter igjen for at staten ikke skal komme med bedre økonomiske insentiver for å utnytte solenergien.
BT170520 Vi i Initiativ Laksevåg mener at Bergen kommune og staten ved Statsbygg som styrer KVU-prosessen ( konseptvalgutredning ), må se lokalisering av marin FoU-klynge i sammenheng med byutvikling på Laksevåg.
AP170520 Et nytt avtaleverk mellom arbeidsgivere og arbeidstagere med staten involvert skal sikre finansiering av permisjonene som må til når man har fri fra jobb for å ta etter- og videreutdanning.
AP170520 Det er veldig mye mer krevende både for de det gjelder og for staten .
AP170520 Da er det viktig at staten hjelper til i starten, som for eksempel med støtte til elsykler.
VG170519 « Snyltere på staten ».
SA170519 Nå har noen kommuner i Rogaland fått penger fra staten for å gi fattige et løft i lokalsamfunnet.
NL170519 mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk ( Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ).
DN170519 - Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten .
DA170519 - Vi vil bruke alle mulige midler loven tillater for å få den norske staten til å respektere vår verdighet.
AP170519 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at staten hittil i år har tatt inn 3 milliarder kroner mer i skatt enn i fjor på samme tid, så norsk økonomi ser ut til å gå oppover, men ikke takket være oljeskatter, snarere tvert imot.
AP170519 - Staten må være mer opptatt av høy kvalitet.
AA170519 Bondeorganisasjonene brøt denne uken forhandlingene med staten og har innledet aksjoner flere steder i landet i protest mot det de opplever som manglende sammenheng mellom tilbudet fra regjeringen og Stortingets vilje.
VG170518 PS : Staten har bidratt med i alt 52 mill. kroner til det forestående sykkel-VM i Bergen.
VG170518 Fjorårets skiskytter-VM i Oslo derimot hadde ingen støtte eller garanti fra staten .
VG170518 kroner i støtte og garanti fra staten .
NL170518 Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten , som vi da er en uskyldig part i.
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten .
NL170518 Professor Peter Ørebech har påvist i en artikkel i tidsskriftet Lov og Rett ( nr 6/2007 ) at rettighetene til fiske i Nord-Norge tilhører kystbefolkninga i landsdelen - ikke staten .
NL170518 Oppfatninga om at samer har en større rett til sjøfiske enn andre fiskere, er basert på at staten etter folkerettens regler om beskyttelse av urfolk er forplikta til å gi samene ei positiv særbehandling.
NL170518 Når rettighetene til fiske tilhører heile kystbefolkninga i nord, har staten ingen rett til å ta kvoteandeler fra etnisk norske fiskere for så å dele ut disse rettighetene til samiske fiskere.
NL170518 For det er ikke staten som eier fisken, i alle fall ikke i vår landsdel.
NL170518 For at staten skal ha en forpliktelse til å gi samer større fiskekvoter enn andre, må det jo være ei forutsetning at det er staten som er eier av fisken og dermed har rett til å disponere over denne.
NL170518 For at staten skal ha en forpliktelse til å gi samer større fiskekvoter enn andre, må det jo være ei forutsetning at det er staten som er eier av fisken og dermed har rett til å disponere over denne.
NL170518 Den norske staten har ingen folkerettslig forpliktelse til å stjele fiskerettigheter som tilhører heile kystbefolkninga for å tilgodese samene.
NL170518 Historien om det moderne Nord-Norge handler om store strategiske satsinger fra Staten .
NL170518 Hennes kompass er at Staten skal være tilrettelegger, ikke hovedrolleinnehaver.
DN170518 Det var tirsdag ettermiddag det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og næringsorganisasjonene.
DN170518 Vi skal vise hvorfor vi ikke greide å bli enige med staten , sier Felde.
DN170518 Etter at det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten , skal jordbruksoppgjøret nå til behandling i Stortinget 16. juni.
DN170518 Når minst halvparten av totalopplaget kommer fra abonnement kan avisen søke pressestøtte fra staten .
DN170518 Men totalsummen som blir gitt fra staten vil ikke bli noe større, så pengene vil bli tatt fra de andre avisene som får støtte, sier Østeraas.
DB170518 Leif Forsell som ledet forhandlingene for staten det året i midten.
DB170518 Han sier at tilbudet fra staten kolliderer med et uttalt mål fra Stortinget om at « inntektsgapet » mellom bøndene og andre grupper i samfunnet skulle krympes.
DB170518 - Betyr det at det er bøndenes mest dramatiske aksjon at det også er det verste tilbudet dere har fått fra staten noensinne ?
AP170518 Astan Quds Razavi er landets nest største landeier, bare slått at den iranske staten , opplyste økonomer til Wall Street Journal for ti år siden.
AP170518 Programkomiteen er åpen om at staten kan trenge en « viss økning » i skatte- og avgiftsnivået » for at MDGs regnestykke skal gå i hop.
AP170518 Vi skal vise hvorfor vi ikke greide å bli enige med staten , sier Felde.
AP170518 Etter at det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten , skal jordbruksoppgjøret nå til behandling i Stortinget 16. juni.
AP170518 Bøndenes organisasjoner har brutt forhandlingene med staten om jordbruksavtalen.
AA170518 Tilbudet fra staten vil gi 8.100 kroner per bondeårsverk, tilsvarende 2,25 prosent.
AA170518 Vi skal vise hvorfor vi ikke greide å bli enige med staten , sa Bondelagsleder i Sogn og Fjordane, Anders Felde, til NRK torsdag.
AA170518 Videre påpeker han at matvarekjeden vil vise forsiktighet og respekt for bøndenes synspunkter, selv om de opplever at det er uheldig at de som uskyldig part rammes av en konflikt som er mellom staten og bøndene.
AA170518 - Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten .
AA170518 Vi skal vise hvorfor vi ikke greide å bli enige med staten , sier Felde.
AA170518 Etter at det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten , skal jordbruksoppgjøret nå til behandling i Stortinget 16. juni.
AA170518 Norgesgruppen sier de er en uskyldig part som rammes av en konflikt mellom bøndene og staten .
AA170518 Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten , som vi da er en uskyldig part i.
DN170517 Den innebar at staten kontrollerte valutamarkedet og at det ble innført restriksjoner på å føre penger ut av - og inn i - landet.
DB170517 I mars kunne Dagbladet melde at norske diplomater har gjort det klart for kongoleserne at den norske staten ikke kan garantere at norske domstoler ikke slipper French fri, dersom han blir overført for å sone ferdig i Norge.
DB170517 French soner både dødsdom og livsvarig fengsel, men Dagbladet kunne i mars melde at norske diplomater har gjort det klart for kongoleserne at den norske staten ikke kan garantere at norske domstoler ikke slipper French fri, dersom han blir overført for å sone ferdig i Norge.
DB170517 French soner både dødsdom og livsvarig fengsel, men Dagbladet kunne melde i mars at norske diplomater har gjort det klart for kongoleserne at den norske staten ikke kan garantere at norske domstoler ikke slipper French fri, dersom han blir overført for å sone ferdig i Norge.
DB170517 ¶ DREPTE SIN EGEN MOR : Dee Dee Blanchard latet som om dattera hadde funksjonsnedsettelse og fikk stønad fra staten . Én dag fikk dattera nok, og drepte moren.
AA170517 - Det tilbudet som staten har gitt til bøndene er bedre enn tilbudene de aksepterte i 2015 og 2016, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.
AA170517 - Det tilbudet staten har gitt ville ført til en større økning enn andre yrkesgrupper, så ni prosent er et vanvittig krav, sier Bjørnstad.
VG170516 Flere og flere idrettsfolk er ansatt i staten .
VG170516 De mener det bryter med forvaltningsplanen og holdningen om skrittvis tilnærming som staten stadig forfekter.
VG170516 Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.
VG170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, sier Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson og lede ri næringskomiteen, Geir Pollestad ( Sp ).
VG170516 Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige.
SA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten
SA170516 De siste dagene har staten og bondeorganisasjonene møttes flere ganger.
SA170516 Staten la mandag fram nye forslag, som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
SA170516 - Staten har lagt inn 350 millioner kroner som et potensial for å bedre markedsbalansen.
NL170516 ¶ Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
NL170516 Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
FV170516 - Staten har lagt inn 350 millioner kroner som et potensial for å bedre markedsbalansen.
DN170516 over takst : Staten stanset salget ¶
DN170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, kommenterer Pollestad.
DN170516 Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.
DN170516 Bakgrunn : ¶ Staten forlangt nytt salg, fikk seks millioner mer ¶
DB170516 ¶ VIST STOR VILJE : Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, Hedmark Høyre, mener at staten har vist stor vilje til å strekke seg i jordbruksforhandlingene.
DB170516 Du kan vinne hele 24 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ - Staten har lagt et veldig godt tilbud på bordet og vist stor vilje til å strekke seg i jordbruksforhandlingene, sier Høyres Gunnar Gundersen etter bruddet.
DB170516 Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.
DA170516 orhandlingsleder fra staten Leif Forsell mottok kravene i jordbruksforhandlingene av forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mandag.
DA170516 Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige. 1 milliard under kravet ¶
DA170516 orhandlingsleder fra staten Leif Forsell mottok kravene i jordbruksforhandlingene av forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mandag.
DA170516 Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige. 1 milliard under kravet ¶
BT170516 - Staten har lagt inn 350 millioner kroner som et potensial for å bedre markedsbalansen.
AP170516 - Hovedhensikten med avgiften er å gi staten inntekter.
AP170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, kommenterer Senterpartiets Geir Pollestad.
AA170516 Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.
AA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten
AA170516 De siste dagene har staten og bondeorganisasjonene møttes flere ganger.
AA170516 Staten la mandag fram nye forslag, som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
AA170516 Staten og bondeorganisasjonene hadde også flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige.
AA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten
AA170516 De siste dagene har staten og bondeorganisasjonene møttes flere ganger.
AA170516 Staten la mandag fram nye forslag, som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
AA170516 Une Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne, sier at de har full forståelse for at det var vanskelig for jordbruksorganisasjonene å forhandle på premissene staten la.
AA170516 Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten , skal jordbruksoppgjøret nå til behandling i Stortinget 16. juni.
AA170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt, blant annet at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, sier Pollestad tirsdag.
AA170516 - Staten har lagt et veldig godt tilbud på bordet og vist stor vilje til å strekke seg i jordbruksforhandlingene, sier Høyres Gunnar Gundersen og får med seg landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet ( Frp ), Morten Ørsal Johansen.
AA170516 - Staten har lagt inn 350 millioner kroner som et potensial for å bedre markedsbalansen.
SA170515 Må behandles likt ¶ Staten ønsker å beskytte oss som borgere mot skadevirkningene av rus.
SA170515 En av de mange grunnene til at staten har en paternalistisk tilnærming til narkotikabruk er frykten for en drastisk økning i bruken om man avkriminaliserer eller legaliserer det.
SA170515 Staten bruker i dag store summer for å hindre mennesker i å røyke cannabis og straffe de som gjør det.
SA170515 Å ta mot enslige mindreårige flyktninger koster kommunen ti millioner kroner mer enn det staten betaler.
SA170515 Dag Mossige ( Ap ) synes det er « tragisk » at staten ikke vil betale for at traumatiserte barn fra krigssoner skal få tett oppfølging.
NL170515 ( st.mld 20, side 21 ) Dette er en fortolkning som er motsatt av det staten prosederte, og vant, i Høyesterett i Vollstad-saka.
DN170515 Både mandag formiddag og ettermiddag satt partene i møter, etter at staten og bondeorganisasjonene hadde hatt flere møter gjennom helgen.
DN170515 Vi mener at når forsvaret og den norske staten går god for at jobben vi skal gjøre er trygg, så stoler vi på det, svarer Grieg.
DB170515 På dette tidspunktet var staten så utarmet at den ble et lett bytte.
DA170515 Både mandag formiddag og ettermiddag satt partene i møter, etter at staten og bondeorganisasjonene hadde hatt flere møter gjennom helgen.
AP170515 Både mandag formiddag og ettermiddag satt partene i møter, etter at staten og bondeorganisasjonene hadde hatt flere møter gjennom helgen.
AA170515 Nakba markerer at palestinere flyktet eller ble drevet ut av sine hjem i områdene som siden 1948 har utgjort staten Israel.
AA170515 Israelske styrker og palestinere støtte sammen på Vestbredden mandag da palestinere markerte Nakba, « katastrofen », 69 år etter at staten Israel ble opprettet.
AA170515 Staten og bondeorganisasjonene hadde flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige.
SA170514 Fylket er sponset av staten .
SA170514 Staten er folkehelse.
SA170514 La meg i tillegg nevne at med borgerlig stortingsflertall har staten kraftig økt bidraget til utvikling av gode kollektivløsninger i regionen.
SA170514 Dersom Ap, SV og Sp, med flere, mener staten kunne fjernet bompengene på Nord-Jæren, hvorfor stemmer da deres egne stortingsrepresentanter imot regjeringens forslag om bompengekutt ?
DN170514 Staten vil avvikle det generelle beitetilskuddet for dyr på innmarksbeite, men kompenserer for noe av bortfallet ved økt arealtilskudd.
DB170514 Ulv er på lista over truede arter ( rødlista ) i staten Wyoming, men ikke i Idaho og Montana, ifølge miljøvernorganisasjonen WWF ( World Wide Fund for Nature ).
DA170514 Staten vil avvikle det generelle beitetilskuddet for dyr på innmarksbeite, men kompenserer for noe av bortfallet ved økt arealtilskudd.
AP170514 I 2015 og 2016 søkte seks pasienter om å få refundert utgiftene de har hatt ved Medias-klinikken fra staten .
AP170514 I sine første fem år har han formet den kinesiske staten på nytt, så radikalt at han har ført Folkerepublikken inn i sin tredje historiske fase, etter Maos ideologiske galskap og den økonomiske pragmatismen til Deng Xiaoping og hans meningsfeller.
VG170513 Og tilsvarende for saker som angår ansatte i staten eller kommunene.
VG170513 Dette har vi i Norge klart blant annet fordi staten , arbeidsgiverne og arbeidstagerne jobber tett sammen - om reformer, om lønnsoppgjør, og om problemer som oppstår.
VG170513 Da aksepterte arbeiderne lavere lønnstillegg mot at arbeidsgiverne sikret jobbene, og staten sørget for studieplasser og hjelp til dem som sto uten arbeid.
VG170513 Takstene går frem av Oslopakke 3-avtalen, som ble ferdigforhandlet mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten i fjor.
VG170512 Striden mellom verdens største oppslagsverk på nett og den tyrkiske staten fortsetter, etter at Wikipedia den 29. april ble blokkert av tyrkiske tele- og kommunikasjonsmyndigheter.
VG170512 I vinter skrev Morten Andreas Meyer i Aftenposten at « det kler Høyre og Fremskrittspartiet dårlig at staten på deres vakt blir en stadig viktigere del av økonomien ».
VG170512 « Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten », uttaler han, og legger til : ¶
VG170512 « Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten , men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten », uttaler han, og legger til : ¶
VG170512 « Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten .
VG170512 Schultz påpeker at det å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
VG170512 - Etter 2012 er det gjort endringer som gir innsyn for partene i avtalene som blir inngått mellom de private, kommunen, staten og fosterhjemmet.
SA170512 Rogaland fylkeskommune og kommunene på Nord-Jæren er enige med Staten om en byvekstavtale på til sammen drøyt 8 milliarder kroner.
SA170512 Stormoen legger til at han ikke er misfornøyd med tilskuddet de har fått fra staten , og at de fortsatt jobber med å få inn flere sponsorkroner.
NL170512 ekstra fra staten : - Dette vil svært mange merke i sin hverdag ¶
FV170512 De mener staten må kompensere for ekstrautgiftene.
DN170512 Det han snakker om er de pågående jordbruksforhandlingene mellom staten , Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
DN170512 Derfor har staten tilbudt 2,25 prosent.
DB170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
DA170512 Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren i en pressemelding.
DA170512 Samtidig gir avtalene gir viktige bidrag til utvikling av gode transportløsninger i byene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene på vegne av staten .
DA170512 Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har ledet forhandlingene med staten , sammen med Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, Sandnes-ordfører Stanley Wirak, Sola-ordfører Ole Ueland og Randaberg-ordfører Kristine Enger.
DA170512 Det ble i dag klart at kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren.
DA170512 Den gir rom for forventninger inn i nye forhandlinger med staten i 2018.
DA170512 - Vi er fornøyde med at regionen er blitt enige med staten om en avtale.
DA170512 Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet.
DA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
DA170512 - Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten .
BT170512 Stormoen legger til at han ikke er misfornøyd med tilskuddet de har fått fra staten , og at de fortsatt jobber med å få inn flere sponsorkroner.
AP170512 Stormoen legger til at han ikke er misfornøyd med tilskuddet de har fått fra staten , og at de fortsatt jobber med å få inn flere sponsorkroner.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten , heter det fra ambassaden.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten , men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
AA170512 - Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten .
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten , heter det fra ambassaden.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten , men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
AA170512 - Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten .
NL170511 I tillegg til at han " må tåle inndragning av kniv til staten ", som det heter i forelegget fra Politimesteren i Troms, må mannen punge ut tre tusen kroner i bot.
NL170511 Med prisene vi har så må jo staten være interessert i å spare penger og dermed bruke oss på dette, sier direktøren i FlyViking.
NL170511 Med prisene vi har så må jo staten være interessert i å spare penger og dermed bruke oss på dette, sier direktøren i FlyViking.
NL170511 - Regner med at staten vil være interessert i å spare penger, sier direktør.
DN170511 Inntektene utenom skatt er økt med 3,4 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av økte utbytteinntekter fra selskaper hvor staten har en eierandel ¶
DN170511 Andre punkter inkluderer økt inntektsskatt for folk som tjener over 80.000 pund per år, skatteinntekter til staten som vil gjøre det mulig å sprøyte seks milliarder pund ekstra inn i helsevesenet NHS.
DN170511 Regjeringen har vedtatt at det skal utlyses en ny allmennkringkastingsavtale, der det åpnes for at en allmennkringkaster kan få inntil 138 millioner kroner i årlig kompensasjon for staten .
DB170511 Lover og regler til sjøs bestemmes av staten som skipet seiler under, som f.eks Panama, Liberia og Caymanøyene.
DA170511 Hvis kommunene ser bort fra føringene, risikerer man at staten tar sterkere føringsgrep senere, konstaterer statsråden.
DA170511 I forhandlingene om jordbruksoppgjøret som akkurat nå pågår mellom staten og bondeorganisasjonene, er inntekt et stridstema.
BT170511 - Man kunne alltids bruke mer penger på det, men universitetene eier sine egne bygg og det er ikke aktuelt at staten skal gå inn å bevilge penger til alle universitetsbyggene som trenger vedlikehold, han.
BT170511 Dette innebærer at den samlede økonomiske støtten fra staten til arrangementet er på 52 millioner kroner.
BT170511 Staten vil bruke 5,5 milliarder mindre enn forventet.
BT170511 « Dette var min kamp mot Den islamske staten » - Dette var mitt lille bidrag for å hjelpe, sier Max-Hendrik Wathne Gelink.
BT170511 Pensum i Den islamske staten .
BT170511 FOTO : Irene Jacobsen ¶ | « Dette var min kamp mot Den islamske staten » ¶
AA170511 Samtidig er vi såpass positive til å se på mulighetene at vi håper staten vil lytte til det, sier Rissa-ordfører Ove Vollan ( H ), som skryter av en positiv diskusjon i det felles kommunestyremøtet mellom de to kommunene.
AA170511 Nå får vi se hva staten kommer med.
AA170511 Kommunestyrene i Rissa og Leksvik stiller motkrav til staten .
AA170511 I vedtaket stilles det konkret krav om at staten må innfri 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.
AA170511 Staten må være mer konkret på det.
AA170511 Staten har så langt ikke kommet med lovnader knyttet til dette.
AA170511 Finansdepartementet anslår at denne ordningen vil gi et årlig tap av skatteinntekter til staten på 330 millioner kroner.
AA170511 Praksisen må foregå i kontrollerbare former, men denne ordningen bør ikke være finansiert av staten .
SA170510 | Petoro sender mer penger til staten
DN170510 Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er største aksjonær i Telenor og kontrollerer over 50 prosent av aksjene.
DB170510 Den høye grad av tillit mellom borgere og mellom borgere og staten som det norske samfunnet heldigvis er preget av, er under press av enkeltpolitikere og enkeltpartier i Norge også.
DB170510 Miljøorganisasjoner saksøker staten
DB170510 Greenpeace er en av organisasjonene som saksøker staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet, og sendte inn stevning i fjor høst.
DA170510 Professor Eyal Zisser, ekspert på Midtøsteni byen Haifa, har hovedfokus på Syria, den en gang så dominerende staten ved Israels nordøstlige front.
DA170510 Begge gjorde det klart at sunnistatene trenger framgang i fredsprosessen for å kunne samarbeide med USA mot Den islamske staten ( IS ), sier professor Abu Zaada.
DA170510 Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme.
DA170510 I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.
DA170510 Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.
DA170510 Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet, har 18 tidligere og nåværende ansatte i brann, rednings- og plasstjenesten ( BRP ) på Rygge saksøkt staten ( se faktaboks ).
DA170510 I går gikk startskuddet for forhandlingene mellom bøndene og staten om neste års jordbruksoppgjør.
DA170510 Bøndene krever 1,45 milliarder kroner, men staten vil bare gi 410 millioner.
BT170510 Når staten konstruerer et slikt regime, må de også se til at tjenesteyterne føyer seg etter regelverket.
BT170510 Staten kan ikke tilby ideelle aktører spesialavtaler uten å sørge for tilstrekkelig oppfølging og kontroll.
AA170510 Ankara mener kurdermilitsen er en forlengelse av PKK-geriljaen, som er terrorlistet også av USA og EU etter å ha kjempet et væpnet opprør mot den tyrkiske staten i over 30 år. ( ©NTB ) ¶
AA170510 | Likestillingsombudet ber staten bla opp for fengselsimamer ¶
AA170510 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) er bekymret for religionsfriheten i norske fengsler og foreslår at staten betaler for imamer i fengslene.
AA170510 I rapporten foreslår ombudet derfor at staten må finansiere stillinger for personell fra andre tros- og livssynssamfunn, i tillegg til prester fra Den norske kirke.
VG170509 VG+ : 490 har fått nytt kjønn fra staten
VG170509 Forholdet mellom staten og sivilsamfunnet er heller ikke på sitt beste, og Mood har lovet å bedre dette.
VG170509 Det er uakseptabelt at staten indirekte stimulerer til å sabotere samvær, gjennom barnebidragssystemet.
VG170509 Staten bidrar til å sabotere samvær ¶
VG170509 I sin maktesløshet viser politikerne til rettighetene barna har etter Barnekonvensjonen, men de glemmer det andre leddet i bestemmelsen : « Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre ».
VG170509 Det er åpenbart når VG presenterer denne saken, at staten ikke har god nok kompetanse.
VG170509 Derfor skulle jeg gjerne sett at også staten var mer fremoverlent i disse spørsmålene, sier Thorkildsen.
VG170509 - De ideelle aktørene er gitt en særlig stilling når staten kjøper barnevernstjenester.
SA170509 Bondeorganisasjonene innledet tirsdag forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret.
DN170509 Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme.
DN170509 I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.
DN170509 Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.
DN170509 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler sammen mot staten i oppgjøret.
DN170509 - Vi skal ha ny kontakt med staten utover dagen i dag, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til avisen.
DN170509 - Vi har avtalt et møte nå i ettermiddag der jordbruket vil gi tilbakemelding om hvordan de ser på tilbudet fra staten , sier statens forhandlingsleder Leif Forsell til Nationen.
DB170509 Så kommer det til et punkt hvor staten skal ha avgift, og det blir veldig bråk.
DB170509 Frankrike blir ikke et lett land å samle for Macron, Han har lovt å få statsbudsjettet i balanse for første gang på en menneskealder, ved å skjære ned statsutgiftene med 60 milliarder euro i sine fem tilmålte år, blant annet ved å fjerne 120 000 ansatte i den elefantstore staten .
DA170509 Til sammen har 18 personer saksøkt staten ( Forsvarsdepartementet ).
DA170509 Staten vant ankesak ¶
DA170509 18 tidligere ansatte på flyplassen i Rygge har saksøkt staten , deriblant Morten Nilsen ( i front ).
AP170509 Den tyrkiske staten gir økonomisk støtte til familier som har barn i skolen, og at det også skal gjelde for syriske barn.
AP170509 Det samme regelverket sier at man må kunne livnære seg selv og ikke være en byrde for staten .
AP170509 Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.
AA170509 Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme.
AA170509 I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.
AA170509 Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.
AA170509 Bondeorganisasjonene innledet tirsdag forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret.
VG170508 Kommentar Det er ikke overraskende at noen strekker seg langt for å melke staten for penger.
VG170508 Det er ikke overraskende at noen strekker seg langt for å melke staten for penger.
VG170508 Sett denne ? Staten vil slakte halvparten av Jovssets ( 25 ) rein ¶
DB170508 Staten tar inn 24,4 millioner i bompenger hver eneste dag.
DB170508 - Vi har flere eksempler på godt samarbeid, som handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet og ny lov om ansatte i staten som gir konkrete resultater.
DB170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
DA170508 Av disse har 40.000 kommet i staten .
DA170508 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
DA170508 Som representant for den jødiske staten ønsker ambassaden å uttrykke sin skuffelse og håp om at beslutningen blir omgjort, sier ambassadør Raphael Schutz til NTB.
DA170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden, og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
AA170508 ( På vei ! ) ha blitt hacket av Pawn Storm, en gruppe som ifølge USA er støttet av den russiske staten . ( ©NTB ) ¶
AA170508 Som representant for den jødiske staten ønsker ambassaden å uttrykke sin skuffelse og håp om at beslutningen blir omgjort, sier ambassadør Raphael Schutz til NTB.
VG170507 Bakgrunnen er at partiet mener staten ikke har fulgt opp de regionale rovviltnemndendes vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen i fjor og hittil i år.
SA170507 Staten har investert utdanning i HV-soldaten som plutselig ikke vil mer, mens den unge mannen bare er dømt for det ene fraværet.
DN170507 - Sivil sektor skal ikke kontrolleres av staten , sier Solberg.
DB170507 Hvis de blir oppdaget blir de sendt tilbake til den totalitære staten og risikerer straff.
DA170507 Det er mer enn den franske staten har lyktes i å tilby dem, mener Macron.
AP170507 Fremskrittspartiet varslet krig mot byråkratiet : Nå har staten over 1000 flere byråkrater ¶
AP170507 Staten har investert utdanning i HV-soldaten som plutselig ikke vil mer, mens den unge mannen bare er dømt for det ene fraværet.
AP170507 Høyre nasjonalt mener staten fortsatt skal eie vannkraftproduksjonen i Statkraft.
DN170506 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sa Israels ambassadør Raphael Schutz til NTB fredag.
DB170506 Staten ble opprettet i 1948, og landets første leder fra samme tidspunkt var Kim Il-sung.
AA170506 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sa Israels ambassadør Raphael Schutz til NTB fredag.
VG170505 Det er er ingen god grunn til at staten skal drukne boligeiere i subsidier.
FV170505 Per Berge ble kreftoperert i Tyskland der staten betalte det 80 prosent av utgiftene.
FV170505 Mange er ikke klar over det, men staten dekker i visse tilfeller kreftbehandling i utlandet.
DN170505 Spis lilla - hold deg frisk ¶ Staten vil gi bøndene én milliard mindre enn de vil selv ¶
DN170505 | NTB sender direkte : Staten leverer sitt tilbud i jordbruksoppgjøret fra Oslo klokken 11:00 ¶
DN170505 Norske Skog-sjefen fortsetter i jobben ¶ ¶ | Staten vil gi bøndene én milliard mindre enn de vil selv ¶
DN170505 Forsell fant det ekstra problematisk at kun 150 millioner kroner av kravet skal hentes inn ved prisøkninger, og at godt over 1 milliard kroner dermed må dekkes inn ved budsjettstøtte, altså rene subsidier fra staten .
DN170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
DN170505 De to siste årene har forhandlingene endt i enighet mellom staten og Bondelaget, selv om Småbrukarlaget begge ganger har stått utenfor avtalen.
DN170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
DN170505 At staten kan dekke inn skattekuttene ved økte overføringer til kommunene, mener hun er lite realistisk.
DB170505 Dette er en praksis som er i strid med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland og gjennom et nasjonalt tiggeforbud.
DB170505 Riktignok kan staten feile, men det gjør da vitterlig markedet også.
DB170505 Om det var fri konkurranse som gjaldt på finansmarkedet, hvorfor pøste den amerikanske staten inn 700 milliarder dollar for å redde sektoren under finanskrisen, heller enn å la foretakene - som åpenbart hadde strøket på markedsprøven - gå dukken ?
DB170505 Når vi vet at det kapitalistiske systemet er sterkt avhengig av staten , gir det oss større rom til å utforme økonomisk politikk.
DB170505 I virkeligheten er staten alltid involvert i større eller mindre grad.
DA170505 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sier Schutz til NTB.
DA170505 - Fremskrittspartiet har i mange år vært en trofast støttespiller for Israel og den jødiske staten , men selv blant venner kan det oppstå uenighet, sier han.
DA170505 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sier Schutz til NTB.
DA170505 - Fremskrittspartiet har i mange år vært en trofast støttespiller for Israel og den jødiske staten , men selv blant venner kan det oppstå uenighet, sier han.
BT170505 Staten ønsker å legge om beiteordning for utmarksbeite og slik styrke små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhold.
BT170505 De vil selvsagt ha interesser i forskningsresultatene, men politikerne har likevel ikke ønsket at staten skal overta denne forskningen.
AP170505 Staten dekker kontorplasser.
AP170505 Han ledet stort lenge, inntil det ble avslørt at han hadde gitt kona og to av ungene fiktive stillinger som rådgivere lønnet av staten .
AP170505 Han ledet stort lenge, inntil det ble avslørt at han hadde gitt kona og to av ungene fiktive stillinger som rådgivere lønnet av staten .
AP170505 Frp lovet å gå til krig mot byråkratiet : Nå ha staten over 1000 flere byråkrater ¶
AP170505 I et demokratisk samfunn er det et viktig prinsipp at du som borger skal vite hva staten holder på med.
AA170505 Forsell fant det ekstra problematisk at kun 150 millioner kroner av kravet skal hentes inn ved prisøkninger, og at godt over 1 milliard kroner dermed må dekkes inn ved budsjettstøtte, altså rene subsidier fra staten .
AA170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
AA170505 De to siste årene har forhandlingene endt i enighet mellom staten og Bondelaget, selv om Småbrukarlaget begge ganger har stått utenfor avtalen.
AA170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
AA170505 | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶
AA170505 Forsell fant det ekstra problematisk at kun 150 millioner kroner av kravet skal hentes inn ved prisøkninger, og at godt over 1 milliard kroner dermed må dekkes inn ved budsjettstøtte, altså rene subsidier fra staten .
AA170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
AA170505 De to siste årene har forhandlingene endt i enighet mellom staten og Bondelaget, selv om Småbrukarlaget begge ganger har stått utenfor avtalen.
AA170505 Bondeorganisasjonene har i sitt krav til staten vektlagt behovet for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk.
AA170505 ( ©NTB ) ¶ | Staten underbyr bøndene med 1 milliard ¶
AA170505 Staten ønsker å legge om beiteordning for utmarksbeite og slik styrke små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhold.
VG170504 Den islamske staten ( IS ) utvikler sin egen sosiale medier-plattform for å unngå at det slås ned på deres kommunikasjon og propaganda, fortalte leder for EUs politbyrå, onsdag.
VG170504 Dommer Jean Dalton konkluderte dermed at kvinnen ikke kunne kontrollere eller forstå sine handlinger, og erklærte henne berettiget til et såkalt « forsvar for et forstyrret sinn », som i den australske staten Queenslands lover betyr at vedkommende ikke kan straffeforfølges i det tradisjonelle rettssystemet, ifølge nyhetsbyrået AFP.
VG170504 Hele grunntanken for straffelovene er at samfunnet har gitt staten i oppgave å sørge for at man kan leve trygt.
VG170504 Det er derfor vi har gitt staten voldsmonopol, og det er derfor vi har politi, påtalemyndighet og domstoler rett til å etterforske, fengsle og straffe oss.
SA170504 Alle kjøpere må betale 2,5 prosent av kjøpesummen til staten .
DN170504 Første skritt ble tatt for 11 år siden da Commercial Aircraft Corporation of China ( Comac ) ble etablert i Shanghai med den kinesiske staten som eier.
DN170504 Men, staten stanset salget.
DN170504 Erna Solberg og Siv Jensen må konstatere at det har blitt flere og ikke færre byråkrater i staten de siste årene.
DB170504 Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.
DB170504 Dette handler om hvilket samfunn man vil ha og hvilken tilgang til informasjon man ønsker at staten skal ha, og for noen som er opptatt av at staten skal være liten, slik Frp er, er det veldig bekymringsfullt at noen ønsker å åpne for den type lagringstilgang, sier Hoksrud.
DB170504 Dette handler om hvilket samfunn man vil ha og hvilken tilgang til informasjon man ønsker at staten skal ha, og for noen som er opptatt av at staten skal være liten, slik Frp er, er det veldig bekymringsfullt at noen ønsker å åpne for den type lagringstilgang, sier Hoksrud.
DB170504 Taktikken er like gammel som staten selv.
DB170504 Ideologisk var bestefar Kim både en kommunistisk kameleon og en nasjonal strateg, som paradoksalt nok lanserte juche-ideologien - som betyr selvberging - noe staten slett ikke var i stand til.
DA170504 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ( i midten ) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg har nettopp levert Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine felles krav til staten til forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( th ) Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶
DA170504 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ( i midten ) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg har nettopp levert Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine felles krav til staten til forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( th ) Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶
DA170504 Forsell fant det ekstra problematisk at kun 150 millioner kroner av kravet skal hentes inn ved prisøkninger og at godt over 1 milliard kroner dermed må dekkes inn ved budsjettstøtte, altså rene subsidier fra staten .
BT170504 Professor Anne-Britt Gran ved BI er en dyktig scenariemaker, og har kommet til at staten ikke kan øke sitt kulturengasjement inn i evigheten.
BT170504 Populisme, isolasjonisme, nasjonalisme, mistro til staten og vitenskapen, post-fakta, falske nyheter, og så videre.
BT170504 Alle kjøpere må betale 2,5 prosent av kjøpesummen til staten .
AP170504 Statlig eierskap : Staten kan kjøpe seg opp i viktige nøkkelbedrifter.
AP170504 Statlig eierskap : Staten kan kjøpe seg opp i viktige nøkkelbedrifter.
AP170504 Frp vil overlate finansieringen av både eldreomsorg, skole og sosialhjelp til staten .
AP170504 Alle kjøpere må betale 2,5 prosent av kjøpesummen til staten .
AA170504 Staten fikk samtidig utvidet makt til å gripe inn overfor finansselskaper med økonomiske problemer.
VG170503 Til sammen gir årsavgiften staten nesten ti milliarder kroner i inntekter.
VG170503 I alt skylder kjøretøyeiere staten 733 millioner kroner.
VG170503 300 000 bileiere skylder staten over 700 millioner kroner.
SA170503 I fjor sa Siv Jensen at « hun håper » at det vil være færre byråkrater i staten ved utgangen av denne stortingsperioden.
SA170503 Her kan du lese mer om hvordan staten bruker skattepengene dine : ¶
SA170503 Et eksempel er innføringen av digital post, som gjør at staten lar være å bruke 200 millioner kroner årlig i portoutgifter.
SA170503 Dyrevernalliansen vurderer forbrukeraksjoner dersom staten og bondeorganisasjonene i jordbruks- oppgjøret igjen utsetter forbudet mot tradisjonell burhønsdrift ( bildet ).
DA170503 | Ingen lysning for skogindustrien ¶ Staten har investert milliarder i svensk og finsk skogindustri.
AP170503 Ytterliggående sunnimuslimske islamistgrupper som Al-Qaida og Den islamske staten ( IS ) har utnyttet kaoset og maktvakuumet i Jemen og styrket sin stilling i landet.
AP170503 Han finner at av en samlet løpende avkastning på noe over 3400 milliarder kroner siden 1996, har staten brukt omtrent 1500 milliarder.
AP170503 - Er utskiftningene i tråd med ønsker fra styreleder Wærsted eller staten ?
AP170503 Staten vil støtte vår innstilling.
AP170503 - Staten har en representant i nominasjonskomiteen og gir sitt syn gjennom det.
AP170503 Utenriksministeren flytter ansatte ut av staten for å kutte i byråkratstatistikken.
AP170503 Nå har staten over 1000 flere byråkrater.
AP170503 I fjor sa Siv Jensen at « hun håper » at det vil være færre byråkrater i staten ved utgangen av denne stortingsperioden.
AP170503 Her kan du lese mer om hvordan staten bruker skattepengene dine : ¶
AP170503 Et eksempel er innføringen av digital post, som gjør at staten lar være å bruke 200 millioner kroner årlig i portoutgifter.
AA170503 Årsavgiften gir staten en årlig inntekt på cirka 10 milliarder kroner.
AA170503 Til sammen skylder trønderne staten 59,9 millioner kroner.
VG170502 Det vil ikke si at staten skal se hvilke sider du søker på, men hvem som står bak hvilken IP-adresse.
VG170502 eiderpartiets landsmøte synliggjorde et typisk syn for Arbeiderpartiet og venstresiden som står i kontrast til både kristendemokratisk, liberal og konservativ tankegang : Tendensen til å se på stat og samfunn som utbyttbare størrelser, og dermed en vilje til å sette det sivile samfunnet under både staten og politikken.
VG170502 Likestilling er en sentral verdi og en kamp det er verdt å kjempe, men et annet viktig prinsipp er at det sivile samfunn og trossamfunn ikke er underbruk av staten - ei heller når staten har gode intensjoner.
VG170502 Likestilling er en sentral verdi og en kamp det er verdt å kjempe, men et annet viktig prinsipp er at det sivile samfunn og trossamfunn ikke er underbruk av staten - ei heller når staten har gode intensjoner.
VG170502 Et søksmål mot staten nådde ikke fram.
DB170502 Foss mener at svikten og den manglende dokumentasjonen gjør at det ikke ble lagt til rette for at Staten skulle få best mulig pris for flyene.
DB170502 Barn skal videre ikke bestemme sitt eget kjønn før de når puberteten, og dersom de synes dette er uklart, skal staten besørge hormonbehandling for å utsette puberteten deres til de har bestemt seg.
DA170502 I det nye charteret er denne paragrafen sløyfet, men anerkjennelsen som de palestinske islamistene snakker om, dreier seg kun om den palestinske staten .
DA170502 I Gaza er situasjonen allerede kritisk, stadig flere søker til IS, den islamske staten .
DA170502 En formell anerkjennelse av den jødiske staten er fremdeles fjern.
BT170502 Det er derfor rimelig at DNS er førsteprioritet for staten , sa Fredriksen.
BT170502 - Bergen kommune og de involverte aktører har jobbet aktivt med å få staten med, så vi skal gjøre vårt.
BT170502 Fremdeles er det umulig å spå om Trumps presidentperiode vil ta Bannons retning av en økonomisk etnonasjonalisme basert på handelsbarrierer og ødeleggelsen av den administrative staten , eller Kuschners mer pragmatiske og internasjonale kurs.
AP170502 Dette er fordi angrepene skal ha funnet sted i områder som er kontrollert av Den islamske staten ( IS ).
AP170502 Dette er fordi angrepene skal ha funnet sted i områder som er kontrollert av Den islamske staten ( IS ).
AA170502 Daesh er det arabiske akronymet for den ytterliggående islamistgruppa Den islamske staten ( IS ).
AA170502 Et søksmål mot staten nådde ikke fram.
VG170501 Men akkurat nå skiller ikke den tyrkiske staten på det.
VG170501 - Den tyrkiske staten hevder at hun deltok i opprøret til PKK, men jeg vet at det ikke er sant.
VG170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
VG170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
SA170501 Faktum 2 : Høyesterett har kommentert loven i en dom av 1987 der tre menigheter hadde saksøkt staten fordi de var blitt påtvunget en liturgi de ikke ville ha.
SA170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
FV170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
DB170501 Tiltakene for å beskytte finansnæringen gir moralsk hasard i alle ledd, mener Kvaal : Innskyterne setter pengene inn i banker som tilbyr høyest rente, som de gjerne gjør fordi de sliter mest, mens bankene tar høyere risiko enn de burde fordi staten og skattebetalerne beskytter nedsiden.
DB170501 - Dersom det er slik at vi har malt oss inn et hjørne med et statlig ansvar for bankene som vi ikke kommer ut av, er det visse aktiviteter staten burde håndtere i stedet for markedet - for eksempel betalingsformidling.
DB170501 Politiet i Nagaon-distriktet i den nordøstlige indiske staten Assam sier mandag at de har startet drapsetterforskning etter at de to muslimske mennene døde søndag.
DA170501 Politiet i Nagaon-distriktet i den nordøstlige indiske staten Assam sier mandag at de har startet drapsetterforskning etter at de to muslimske mennene døde søndag.
DA170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
DA170501 Politiet i Nagaon-distriktet i den nordøstlige indiske staten Assam sier mandag at de har startet drapsetterforskning etter at de to muslimske mennene døde søndag.
DA170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge nytt politisk program som bevegelsen legger fram senere mandag kveld.
DA170501 Både AP og Reuters melder at Hamas ikke lenger kommer til å stille direkte krav om at staten Israel må utslettes.
BT170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
AP170501 Han er en tidligere lærer som i 17 år gransket hvordan staten Connecticut fulgte opp lovgivning som skulle beskytte ofre for seksuelle overgrep i skolen.
AP170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
AP170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
AP170501 Fornorskningspolitikken fra staten varte helt frem til etterkrigstiden, der hovedmålet var å omgjøre samer til gode nordmenn.
AP170501 Han forteller at delstaten Rio er nær konkurs, og vært avhengig av overføringer fra staten så lærere og politi skal få utbetalt lønn.
AA170501 Samtidig understrekes det i dokumentet at « kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt ».
AA170501 Hamas kommer ikke lenger til å kreve at staten Israel utslettes, ifølge et nytt politisk program som bevegelsen har lagt fram.
SA170430 Offentlige utgifter utgjør 57 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ), nest høyest i Europa, til dels fordi staten er overadministrert, til dels fordi svært mange pensjonerer seg tidlig.
SA170430 Macrons løsninger er blant annet å slanke staten gjennom å redusere antall byråkrater, og å gjennomføre en pensjonsreform etter nordisk modell, som ivaretar muligheten til tidligpensjon, men som sørger for at det lønner seg å jobbe lenger.
AP170430 Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten navn.
AP170430 Den saudiske staten selger fem prosent av selskapet.
AP170430 Tyrkia regner YPG som en terrororganisasjon på lik linje med PKK-geriljaen, som har ført et væpnet opprør mot den tyrkiske staten i 30 år.
AP170430 FN anslår at minst 5500 tunisiere har kjempet for den islamske staten og al-Qaida i Syria, Irak og Libya - flere enn fra noe annet land.
AP170430 Dette ser nå ut til å ta form i disse fjellene, der den islamske staten også konkurrerer med al-Qaida i islamsk Maghreb, AQIM, om rekrutter og territorium.
AP170430 - Etter hvert som flere krigere vender hjem, vil de være drivstoff for kampen i fjellene mot den tunisiske staten , sier han.
AP170430 Staten ved helseministeren skal fortsatt eie og styre sykehusene, men nå direkte gjennom de lokale foretakene. 12.
AP170430 Staten må ta et større ansvar for å skape attraktive distrikter ¶
AA170430 Men USAs samarbeid med kurderne har komplisert forholdet til NATO-allierte Tyrkia, som anser YPG som en terrorgruppe på lik linje med PKK, det kurdiske arbeiderpartiet som i over 30 år har ført en væpnet kamp mot den tyrkiske staten .
AA170430 Legge ned helseforetak og la staten overta ¶
AA170430 - Det trengs et godt samspill mellom staten og fylkeskommunene.
SA170429 I byvekstavtalene forplikter staten seg til å betale en stor andel av store samferdselsutbygginger i byene.
SA170429 Her samarbeider staten og byene for å løfte byområder som har levekårsutfordringer, og gi menneskene som bor der flere muligheter.
SA170429 | Enighet i tariffoppgjøret i staten
SA170429 Tidlig lørdag kom også staten og Akademikerne til enighet.
SA170429 Også i krav nummer to sto staten fast på at årets tillegg skulle bli satt av til lokale forhandlinger.
SA170429 Enige med staten
SA170429 Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten .
SA170429 Akademikerne og staten ble sittende ved forhandlingsbordet, men også de kom til enighet kort tid senere.
SA170429 Aas sier til NTB at forhandlingsløsningen som ble kjent tidlig lørdag morgen, er mellom LO Stat, YS Stat og Unio og staten .
SA170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
SA170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170429 - I sitt opprinnelige tilbud til oss ønsket staten at alt skulle ut til lokale forhandlinger.
DN170429 | Enighet i tariffoppgjøret i staten
DN170429 Tidlig lørdag kom også staten og Akademikerne til enighet.
DN170429 Også i krav nummer to sto staten fast på at årets tillegg skulle bli satt av til lokale forhandlinger.
DN170429 Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten .
DN170429 Akademikerne og staten ble sittende ved forhandlingsbordet, men også de kom til enighet kort tid senere.
DN170429 Aas sier til NTB at forhandlingsløsningen som ble kjent tidlig lørdag morgen, er mellom LO Stat, YS Stat og Unio og staten .
DN170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
DN170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DN170429 - I sitt opprinnelige tilbud til oss ønsket staten at alt skulle ut til lokale forhandlinger.
DB170429 De mener at staten kan ha brutt med det åttende grunnlovstillegget, som forbyr grusom og uvanlig straff.
DB170429 ( Dagbaldet ) : Staten Arkansas fullbyrdet i går den fjerde dødsstraffen på en uke da 38 år gamle Kenneth Williams ble henrettet.
DA170429 Av både brukerne, reiselivsnæringen, staten og kommunene, i fellesskap.
DA170429 Å begrense midlertidigheten i staten , var et annet viktig gjennomslag for KrF i forhandlingene om ny arbeidsmiljølov, påminner KrF-toppen.
DA170429 Og i et forslag om å erstatte tjenestemannsloven, som ble lagt fram denne måneden, går regjeringen inn for å harmonisere reglene for midlertidighet i staten , med reglene for dette i arbeidsmiljøloven. sofie.prestegard@dagsavisen.no ¶
DA170429 I fjor krevde dere opprinnelig 860 millioner mens Staten tilbød 90.
DA170429 Hvis Staten følger opp vedtaket Stortinget gjorde tidligere i uka, er det gode utsikter for å lykkes.
DA170429 Dere har nettopp overlevert krav til Staten i årets jordbruksoppgjør sammen med Bondelaget.
DA170429 Staten må gå inn med ulike virkemidler.
AP170429 | Enighet i tariffoppgjøret i staten
AP170429 Tidlig lørdag kom også staten og Akademikerne til enighet.
AP170429 Også i krav nummer to sto staten fast på at årets tillegg skulle bli satt av til lokale forhandlinger.
AP170429 Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten .
AP170429 Akademikerne og staten ble sittende ved forhandlingsbordet, men også de kom til enighet kort tid senere.
AP170429 Aas sier til NTB at forhandlingsløsningen som ble kjent tidlig lørdag morgen, er mellom LO Stat, YS Stat og Unio og staten .
AP170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
AP170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP170429 - I sitt opprinnelige tilbud til oss ønsket staten at alt skulle ut til lokale forhandlinger.
AP170429 Men er det virkelig i den sterke staten vi finner mekanismene som gjorde dette mulig ?
AP170429 For mange av oss står Auschwitz som et symbol på den overmektige staten og det egenrådige byråkratiet.
AA170429 | Spanske sjøfolk tapte mot den norske staten
AA170429 Spanjoler som ikke har fått pensjon etter å ha jobbet på norske skip, tapte søksmålet mot den norske staten .
AA170429 I dommen fra Oslo tingrett frifinnes staten ved Arbeids- og sosialdepartementet.
AA170429 Han mener det er viktig å opprettholde produksjonen og finne flere ressurser hvis staten skal ha en sikker inntekt fra olje og gass.
AA170429 | Enighet i tariffoppgjøret i staten
AA170429 Tidlig lørdag kom også staten og Akademikerne til enighet.
AA170429 Også i krav nummer to sto staten fast på at årets tillegg skulle bli satt av til lokale forhandlinger.
AA170429 Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten .
AA170429 Akademikerne og staten ble sittende ved forhandlingsbordet, men også de kom til enighet kort tid senere.
AA170429 Aas sier til NTB at forhandlingsløsningen som ble kjent tidlig lørdag morgen, er mellom LO Stat, YS Stat og Unio og staten .
AA170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
AA170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170429 - I sitt opprinnelige tilbud til oss ønsket staten at alt skulle ut til lokale forhandlinger.
FV170428 FOTO : Kjartan Bjelland ¶ | Staten har skilt Nina fra Hadi, men godtar ikke at hun er alenemor ¶
DB170428 ¶ Brann v Viking og Premier League på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ 200 ME-syke som deltok i et vaksineforsøk på slutten av 1980-tallet undersøker muligheten for å gå til et felles søksmål mot staten .
DB170428 De 200 personene som vurderer å gå til et gruppesøksmål mot staten er medlemmer av Organisasjonen Rettferdighet og oppreisning for meningokokkvaksineskadde ( Rom ).
DB170428 september 2001, har det kommet en strøm av nye lover og forskrifter som har skjerpet straff og virkemidler, og flyttet balansepunktet mellom staten og individet.
DA170428 I saker hvor barn interneres sammen med foreldrene, mener staten regelverket tillater internering i fire uker av gangen.
AP170428 I et drøyt år har dermed mottatt pengestøtte fra staten i tillegg til sin offiserslønn, penger han hver måned reiste til Bayern for å hente.
AP170428 Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten navn.
AP170428 Den saudiske staten selge fem prosent av selskapet.
AA170428 | ME-syke vurderer gruppesøksmål mot staten etter vaksineforsøk ¶ 200 ME-syke som deltok i et vaksineforsøk på slutten av 1980-tallet undersøker muligheten for å gå til et felles søksmål mot staten .
AA170428 | ME-syke vurderer gruppesøksmål mot staten etter vaksineforsøk ¶ 200 ME-syke som deltok i et vaksineforsøk på slutten av 1980-tallet undersøker muligheten for å gå til et felles søksmål mot staten.
AA170428 De 200 personene som vurderer å gå til et gruppesøksmål mot staten er medlemmer av Organisasjonen Rettferdighet og oppreisning for meningokokkvaksineskadde ( Rom ).
VG170427 Nord-Korea for å presse den kommunistiske staten til å stoppe atomvåpenprogrammet, er spørsmålet er hva slags sanksjoner USA vil innføre, og hva slags virkning de vil kunne ha.
SA170427 Vi er vant til å klare oss selv og ikke spørre staten om hjelp.
DB170427 - Årsaken er i så fall at staten hentet disse dokumentene i 2010 - og at jeg ikke hadde tilgang til noen av dem, hevder han.
DB170427 - Breivik og Mulla Krekar får dyre advokater oppnevnt av staten .
DB170427 Kayla Greenwood og familien hennes bestemte seg for å betale for Jasmines flybilletter og ble også med henne til fengselet i Little Rock sørøst i staten Arkansas.
DA170427 - Jeg vil kjempe imot at også båteierne skal bli en melkeku for staten , sier Steffensen.
AP170427 Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten navn.
AP170427 Forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( i midten ) var hard i klypa da han hilste på Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget.
AA170427 Han må si at staten er for bru over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden og ordne opp i arbeidsgiveravgiften.
VG170426 Utvik sier det er vanskelig å si noe om hvor stor støtte slike ekstreme grupper har lokalt, men påpeker at mistroen mot den egyptiske staten er stor, særlig blant beduinbefolkningen.
VG170426 Lokalbefolkningen har ikke tillit til den egyptiske staten , og det er vrient terreng å kjempe i.
VG170426 Staten vinner nok til slutt, men det kan bli stygt, fortsetter han.
VG170426 Hun mener forslaget ene og alene vil føre til fattigdom, færre i arbeid og at staten dytter utgifter på kommunene.
VG170426 Men våre tall illustrerer hvor mye mindre staten trenger å ta inn i bilavgifter.
VG170426 Med disse moderate beregningene kan vi si at staten sparer 1,9 milliarder hvert år på de 100.000 elbilene vi har på veiene i dag, sier Hauge.
VG170426 Han reagerer på at enkelte politikere stadig fokuserer på hvor mye det koster å gi momsfritak til elbiler og fnyser av saken i VG nylig, som viste at staten vil få redusert sine bilavgiftsinntekter med 23 milliarder kroner årlig, når elbilene overtar.
VG170426 Den årlige helsekostnaden for staten Norge er 47 milliarder kroner.
VG170426 - Vi har brukt EUs tall og beregningsmodeller og regnet på hva norske fossilbiler koster staten i helseutgifter hvert år.
VG170426 - Snakkes aldri om hva staten sparer ¶
VG170426 - Men det snakkes aldri om hvor mye staten sparer i helseutgifter på grunn av elbilene.
SA170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
SA170426 - Jeg mener staten bør styre noe, som med kvotering og pappakvotene, det har jeg kjempet for, men alle gangene KrF har økt pappapermisjonen har vi gjort det ved å legge det på toppen og ikke spist av den delen som er til fri fordeling, påpeker Eriksen.
SA170426 Forhandlingsleder for staten Leif Forsell ( i midten ) hilser på leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ( tv ) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg før overleveringen av bøndenes felles krav.
SA170426 Bøndene krever over 1 milliard kroner i økte overføringer fra staten .
SA170426 | Staten kaller bøndenes milliardkrav umusikalsk ¶
DN170426 Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier for første gang at selskapet vil søke nytt anbud med staten fra 2020.
DN170426 Det neste året skal Hurtigrutens toppsjef Daniel Skjeldam kjempe for nytt anbud med staten fra 2020, samtidig som rederiets eiere vurderer børsnotering.
DN170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DN170426 Trump har ikke klart å komme opp med noen inndekkinger i budsjettet som monner, bortsett fra luftige påstander om at lavere skatter i den foreslåtte skattereformen vil føre til økt økonomisk vekst og dermed økte inntekter for staten .
DN170426 Ifølge The Federation of Hotel and Restaurant Associations of India vil den indiske staten og delstatsmyndigheter gå glipp av inntekter på 2000 milliarder rupi ( 260 milliarder kroner ) hvis forbudet håndheves.
DN170426 Den indiske staten og delstatene har behov for inntekter.
DB170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DB170426 Huseier kan kreve at staten kjøper huset til markedsverdi.
DB170426 1,8 milliarder kroner er mottatt i skatterefusjon fra staten .
BT170426 Han påpeker også at den nye avtalen med staten forutsetter at bompengeinntektene er stabile de neste 20 årene.
BT170426 Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter, mens resten må tas lokalt - med bompenger.
BT170426 Aafløy skulle ta for seg det han mener er svakhetene ved den såkalte byvekstavtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått med staten .
AP170426 La folk selv velge skole med penger fra staten : Niks, ikke ennå.
AP170426 Den finske staten eier 50,8 prosent.
AP170426 Jeg mener avstanden er altfor stor mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, både i samfunnssyn, synet på staten og en rekke konkrete saker, sier Ann Kathrine Skjørshammer, fylkesleder i Oslo.
AP170426 - Å si at vi skal gi en belønning for å dele femti-femti, det er et ganske sterkt signal fra staten å gi, og jeg er usikker på om det skal være statens signal, sier Eriksen til NTB.
AP170426 - Jeg mener staten bør styre noe, som med kvotering og pappakvotene, det har jeg kjempet for, men alle gangene KrF har økt pappapermisjonen har vi gjort det ved å legge det på toppen og ikke spist av den delen som er til fri fordeling, påpeker Eriksen.
AA170426 Bøndene krever over 1 milliard kroner i økte overføringer fra staten .
AA170426 ( ©NTB ) ¶ | Staten kaller bøndenes milliardkrav umusikalsk ¶
AA170426 Staten overleverer sitt tilbud i jordbruksforhandlingene 5. mai.
AA170426 Staten overleverer sitt tilbud i jordbruksforhandlingene 5. mai.
VG170425 VG+ : Oljedykkernes kamp mot staten
VG170425 Nordsjødykkerne vant frem med at staten hadde brutt artikkel 8 i konvensjonen ved ikke å gi viktig informasjon til dykkerne slik at de kunne vurdere helse- og livsfare ved dykkingen.
SA170425 | Opera Rogaland håper på mer drahjelp fra staten
DN170425 Bøndene kommer til å kreve en inntektsvekst som er høyere enn andre grupper i samfunnet når de onsdag overleverer sitt krav til staten i årets oppgjør.
DB170425 Den italienske staten gir landsbyen opp til 45 Euro ( rundt 430 kroner ) per dag for hver migrant som landsbyen tar imot.
DA170425 Marianne Borgen, ordfører i Oslo, mener staten burde betalt for gratis kjernetid på AKS Mortensrud også i fortsettelsen.
DA170425 - Staten finansierte prosjektet som et forsøk, og forsøk er i sin natur midlertidige.
BT170425 Dialogen med Lastebileierforbundet, NHO og LO har vært god, og vi har stått på i forhandlingene med staten for å sikre arbeidsplasser og næringsliv i Bergen.
BT170425 Dialogen med Lastebileierforbundet, NHO og LO har vært god, og vi har stått på i forhandlingene med staten for å sikre arbeidsplasser og næringsliv i Bergen.
BT170425 Det nye bompengesystemet, som fylket, byen og staten er enige om, gir nemlig lavere takster for deler av næringstrafikken enn det som er tilfellet i dag.
BT170425 Det er fordi byens politikere som har forhandlet med staten , har kjempet for næringslivet i Bergen sine rammevilkår.
BT170425 Avtalen med staten om finansiering av investeringer i vei, kollektiv, sykkel og gange de neste 20 årene betyr at det etableres en ytre bompengering i Bergen.
AP170425 Fredag denne uken må den amerikanske kongressen vedta et budsjett for å unngå at den føderale staten stopper opp.
AP170425 Forrige gang staten stengte, varte det i 16 dager høsten 2013.
VG170424 Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene.
SA170424 Alle partiene vil at Nytorget skal bli et flott byrom, men endringer må likevel vente til etter at staten i 2020 bestemmer hvor det nye tinghuset skal ligge.
DB170424 Veldig mange av de viktige energiressursene ligger her, ressurser som gir store inntekter for den russiske staten , sier Godzimirski.
DB170424 At Senterpartiet kaller det for privatisering blir litt merkelig, når det faktisk er staten som eier og styrer, sier Frp-statsråden.
DB170424 Sløseri i staten skulle bort, arbeidsuken forlenges, pensjonsalderen økes.
DB170424 ¶ SKATTBAR : Både staten og kommunen vil ha en andel av det boligen din er verdt.
DB170424 Har du noe til overs når gjelden din og fribeløpet på 1.480.000 er trukket fra, tar staten 0,7 prosent og kommunen 0,15 - til sammen 0,85 prosent.
DB170424 Både staten , og i mange tilfeller også kommunen, skal ha sin del av kaka.
AP170424 Videre i sin tale advarte Netanyahu mot at det ville være naivt å tro at antisemittisme ville forsvinne i nær fremtid, at dette er blitt forverret med et « hat fra øst », ledet an av Iran og Den islamske staten .
AP170424 Hun vil blant annet kutte pensjonsalderen til 60 år og bruke staten mer aktivt i økonomien, blant annet gjennom en « reindustrialisering » av landet.
AA170424 - Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen - samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier Solvik-Olsen.
VG170423 Advokater for Cherokee Nation, som teller rundt 300.000 medlemmer i Oklahoma, registrerte torsdag et søksmål i stammedomstolen der de anklager de seks største distributørene og detaljhandlerne for å oversvømme lokalsamfunnene i staten med svært avhengighetsskapende smertestillende midler.
VG170423 VG-leder fra 2012 : VG mener : Staten må ta ansvar for brannberedskapen ¶
DN170423 - Dette vil koster penger både for selskapene og for staten .
DB170423 Stampa leide øya av staten , og brukte det som et hemmelig tilfluktssted i helger og ferier.
DB170423 I stedet for å ta noen skritt mot den sekulære staten , vil K-vedtaket mest sannsynlig bidra til at kulturell kristendom blir et tyngre element i innvandrings- og integreringsdebatten.
DA170423 Kirken og staten er også ferdig skilt nå.
BT170423 Pønkerne okkuperte hus som holdt på å falle fra hverandre i protest mot at staten bare lot hus falle sammen siden de ikke hadde lov å rive dem.
BT170423 De kritiserte samfunnet, staten og barnevernet.
BT170423 Fremfor at folk går på arbeidsledighetstrygd eller andre sosiale ytelser, garanterer staten en flat grunninntekt til alle.
AP170423 Bannon forsøker å få presidenten til å holde sine populistiske valgløfter, og har selv sagt at hans mål er å « demontere staten ».
FV170422 Aps Odd Omland og Tellef Inge Mørland krever at staten må bidra mer til datalagringssenteret i Vennesla.
AP170422 Det ble sagt at selv om det satt en keisertulling på toppen, så spilte det liten rolle, for staten gikk likevel på skinner.
AA170422 « Arbeiderpartiet mener at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene, og ta et særlig ansvar for utbygging og drift av bybaner og busslinjer med egne traseer, som er avgjørende for gode transportløsninger i storbyene. » | Fillon hyller sikkerhetsstyrkene etter
AA170422 I dag bidrar staten med 50 prosent av pengene til superbuss.
AA170422 - Presset på bompengene går ned når staten bidrar med mer.
AA170422 - Men betyr dette at dere vil totalt sett bruke mer på superbuss, eller bare at det blir billigere for dere når staten tar en større andel av regningen ?
AA170422 2,8 milliarder kroner, og staten skal altså bidra med 1,4 milliarder av dette frem til 2025.
AA170422 | Utvist Profetens Ummah-talsmann til sak mot staten
AA170422 En 28-åring som har stått fram som talsmann for Profetens Ummah, og som ble utvist fra Norge i fjor, har gått til sak mot staten for å få opphevet vedtaket.
VG170421 Ifølge Staten har vi ingen familiær relasjon.
VG170421 Visste du dette ? 490 har fått nytt kjønn fra staten
DN170421 Jeg mener det er det beste for staten , aksjonærene og miljøet.
DB170421 Onsdag fikk påtalemyndigheten i staten ytterligere to rettsavgjørelser mot seg.
DB170421 - Det er tilsynelatende sånn at staten bestemte seg for å gjennomføre disse åtte henrettelsene fordi utløpstdatoen på legemiddelet de bruker under henrettelsene holdt på å gå ut.
DB170421 ( Dagbladet ) : For første gang på 12 år har staten Arkansas henrettet en dødsdømt fange. 43 år gamle Ledell Lee ble dømt til døden for drapet på 26 år gamle Debra Reese i 1993.
DA170421 Staten Arkansas har planlagt flere nye henrettelser neste uke.
AP170421 Polen vil at staten skal ha kontroll over støtten til uavhengige organisasjoner.
AP170421 Målt opp mot grunntanken ligger derfor staten veldig godt an : Godt under halvparten av den faktiske avkastningen er brukt på statsbudsjettet, regnet i løpende milliarder kroner.
AP170421 Inntil nylig har rettesnoren i handlingsregelen vært at staten i normale tider skal kunne bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet.
AP170421 I de samme årene brukte staten bare 2,8 prosent av fondet, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170421 - Det kan gi et inntrykk av at staten bruker av oljeformuen som skulle komme fremtidige generasjoner til gode.
AP170421 Målt opp mot grunntanken ligger derfor staten veldig godt an : Godt under halvparten av den faktiske avkastningen er brukt på statsbudsjettet, regnet i løpende milliarder kroner.
AP170421 Inntil nylig har rettesnoren i handlingsregelen vært at staten i normale tider skal kunne bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet.
AP170421 I de samme årene brukte staten bare 2,8 prosent av fondet, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170421 - Det kan gi et inntrykk av at staten bruker av oljeformuen som skulle komme fremtidige generasjoner til gode.
AP170421 Det fører henne til Georgia - landet, ikke staten - hvor hun forhandler opp sin egen pris i en saftig korrupsjonsauksjon mellom opposisjonen og styresmaktene.
AA170421 - Ett av kravene for å kunne anse den aktuelle brannen for å være en terroristhandling, er at gjerningen objektivt sett på alvorlig vis kunne ha skadet staten Sverige.
VG170420 Digitaliseringen i staten går tregt, er ekstremt kostbar og gir på mange områder svake resultater.
VG170420 Det ene er digitaliseringen av staten og offentlig sektor.
SA170420 Selv om Staten har betalt mellom 1,2 til 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til skadde dykkere, har myndighetene ikke fått på plass helseovervåking for negative langtidseffekter.
DN170420 Tror på nullutslipp i 2025 ¶ Staten gikk glipp av 37 millioner på én uke ¶
DB170420 Etterhvert som staten taper inntekter fra olje og gassektoren, må vi ta inn penger via skatt hvis vi skal beholde velferden.
DA170420 Ansvaret for fordeling av lærere mellom skoler bør ikke outsources til staten .
DA170420 Ansvaret for fordeling av lærere mellom skoler bør ikke outsources til staten .
AP170420 Ideen om en uavhengig og offentlig religiøs aktivitet som er helt utenfor kontroll av og også likegyldig til staten får alarmklokkene til å ringe innenfor den ortodokse kirke og etterretningsorganisasjonene, sier Fagan.
AP170420 Folk som er litt bedre stilt kan sikre seg attraktive jobber i staten , partiet eller private bedrifter som kan knyttes til partiet ved å vise sin lojalitet, sier Wigen.
DN170419 Han mener de borgerlige har en feilaktig idé om at de oppgavene vi har foran oss, løser seg av seg selv - bare man kutter i inntektene til staten .
DB170419 - Rent formelt kan staten ta et initiativ gjennom lovendringer, men det er ønskelig at idretten selv er med på prosessen, sier Wikstrøm til avisa Dagens Nyheter.
DB170419 Ofre som har blitt frikjent lever ofte i skjul, og får sjelden erstatning eller beskyttelse fra staten .
DB170419 Ingen har offisielt blitt henrettet av staten for blasfemi.
DB170419 De har biene som hoved- eller tilleggsnæring til annen gårdsnæring, og mottar produksjonstilskudd fra staten . 250 kuber regnes som ett årsverk for en birøkter.
DB170419 I Syria er han i krig mot regimet til president Bashar al-Assad, men også mot kurderne som USA og Russland har bruk for i krigen mot Den Islamske Staten ( IS ), som Erdogan tidligere har støttet, men som han nå hevder å krige mot.
DB170419 Han trakk landet vekk fra en europeisk politisk kultur, han ville endre den sekulære staten , AKP var ikke lenger et muslimsk svar på kristelig-demokratene lenger vest, han trakk landet inn i den politiske kulturen i Midtøsten, han søkte eneveldig og varig makt.
DA170419 - Vi er på mange måter blitt satt sjakk matt etter reguleringsplanen og i å vente på hvor staten skal bygge nytt tinghus.
AP170419 - Hensikten med denne undersøkelsen er at staten skal gjenvinne kontroll over spillmarkedet, sa den svenske statsråden Ardalan Shekarabi da han nylig tok imot utredningen.
AP170419 Han mener de borgerlige har en feilaktig idé om at de oppgavene vi har foran oss, løser seg av seg selv - bare man kutter i inntektene til staten .
AA170419 Når man forskutterer forplikter man staten til å betale penger tilbake igjen.
AA170419 Sjeldent : Ettersom staten innløste alle private jernbaneaksjer, er aksjebrev som dette svært sjeldne.
AA170419 Dette skyldes ifølge Jensen at staten på 1920-tallet løste ut alle de private aksjonærene i statsbanene, og at det egentlig ikke skulle være igjen noen i privat eie.
AA170419 Staten har nemlig en rekke etterkommere fra norske immigranter.
AA170419 25 år etter sesong 2 kommer Mark Frost og David Lynch med fortsettelsen på hendelsene i den lille byen Twin Peaks i staten Washington.
VG170418 Arkansas-guvernør Asa Hutchinson, som har satt datoene for henrettelsene, sier ifølge nyhetsbyrået AP at staten vil fortsette arbeidet for å få de andre henrettelsene gjennomført.
VG170418 Staten anket beslutningen som gjaldt Davis, men gikk ikke videre med beslutningen for Ward.
VG170418 Hvorvidt det skal være fullt fritak for elbiler også i fremtiden har ikke regjeringen tatt stilling til nå, men jeg kan si det slik : Frp har aldri ønsket å bruke bilen som melkeku for å skaffe staten avgiftsinntekter.
VG170418 - Det er helt tydelig en gedigen oppoverbakke i elbil-politikken i Norge : Det er supert at flere kjører elbil og slipper ut mindre, men det er svært kostbart for staten blant annet å subsidiere Tesla-eiere og alle andre, sier sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse.
SA170418 I 2013 vedtok landsmøtet å « innføre et egenbetalingstak for nødvendig tannbehandling » og programfestet at staten skulle dekke « 75 prosent av overskytende utgifter.
DN170418 Det vil si at alt franskmennene tjener over 400 000 euro skal gå rett til staten . 400 000 euro er 20 ganger gjennomsnittsinntekten i Frankrike.
DN170418 | Høyesterett økte erstatningen til én advokat i Transocean-saken ¶ Én av skatteadvokatene i Transocean-saken får i Høyesterett økt erstatningsbeløpet fra staten med 40.000 kroner.
DN170418 Han tilkjennes drøyt 165.000 kroner i erstatning fra staten for behandling av saken i Høyesterett.
DN170418 Einar Brask skatteadvokat og EY-partner får erstatning av staten etter Transocean-saken.
DN170418 Staten ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og de to skatteadvokatene.
DN170418 Blir det billigere for staten når folk kan spørre telefonen sin hva som feiler dem ?
DB170418 I 2015 ble det vedtatt å sette et tak for egenbetaling og la staten ta 75 prosent av de overskytende utgiftene.
DB170418 I alle områdene var det krig som førte til løsrivelsen - i Tsjetsjenia forsøket på løsrivelse - fra den staten disse områdene var en del av.
BT170418 I tillegg poengterer han at partiet fører en « defensiv næringspolitikk » der man ikke våger å satse nok på Norges fortrinn, samt at Høyre « av ideologiske årsaker skal selge oss ned i selskaper der staten har eierandeler som gir gode resultater ».
AP170418 | Frps Keshvari : « Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten » ¶
AP170418 Keshvari vil ikke legge seg opp i pengebruken til dem som jobber, men sier det er « svært betenkelig » dersom de som lever på overføringer fra staten sender penger ut av landet.
AP170418 - Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten , sier han.
AP170418 I 2013 vedtok landsmøtet å « innføre et egenbetalingstak for nødvendig tannbehandling » og programfestet at staten skulle dekke « 75 prosent av overskytende utgifter.
AA170418 Pengene kommer hele regionen til gode, og satsingene de siste årene har sikret avtaler med staten som har gitt et langt bedre kollektivnett. 45 prosent av Miljøpakkens inntekter kommer fra bompenger.
DB170417 Han vil rive fra hverandre selve det byråkratiske maskineri som - i hans verden - har blitt en slags stat i staten uten annen egentlig agenda enn å karre til seg ennå flere ressurser og stadig vokse.
AP170417 Hun er for at staten skal ha en stor og aktiv rolle i økonomien.
AP170417 I tillegg poengterer han at partiet fører en « defensiv næringspolitikk » der man ikke våger å satse nok på Norges fortrinn, samt at Høyre « av ideologiske årsaker skal selge oss ned i selskaper der staten har eierandeler som gir gode resultater ».
AP170417 Å bytte det ut koster staten 31 mrd., og regionale kollektivmyndigheter og togoperatører ytterligere 3 - 5 mrd.
AP170417 Det vil koste staten 36 milliarder kroner.
VG170416 Erdogans AKP-parti mener endringene vil gjøre staten mer effektiv og robust, og at dagens system skaper uklarhet og langsomme beslutningsprosesser. * 1 Opposisjonen mener endringene vil gi presidentembetet altfor mye makt, og at det kan føre til et « én-manns styre ved diktat ».
VG170416 I mellomtiden satte han i gang sin utrenskning av den tyrkiske staten .
DB170416 Ved oppstart av en restaurant er innehaverne pålagt å kjøpe alt av staten .
DB170416 Når staten ikke har disse tingene, må man gå andre steder.
DB170416 ( Dagbladet ) : Ni personer er såret etter skyting på en nattklubb nordøst i byen Columbus i staten Ohio i USA.
DN170415 - Man har sett at i kriser hvor staten ikke får inntektene som den trenger, så kan den ty til pengetrykking.
DB170415 I 2015 sa Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) at valgene var frie, men ikke rettferdige, fordi staten bruker så store ressurser på å drive valgkamp for AKP.
DB170415 Staten kontrollerer og eier moskéer og ansetter imamer.
DB170415 ulike kulturministere skryte av at det aldri har vært gitt mer penger til kulturen, samtidig som teatersjefer landet rundt gråter over at de har fått så altfor lite til å kunne dekke løpende utgifter : Så lenge økningen fra staten er lavere enn det som skal betales ut i pensjonsforpliktelsene, som staten tidligere tok regningen for, får institusjonen i realiteten mindre penger å rutte med.
DB170415 Dermed kan ulike kulturministere skryte av at det aldri har vært gitt mer penger til kulturen, samtidig som teatersjefer landet rundt gråter over at de har fått så altfor lite til å kunne dekke løpende utgifter : Så lenge økningen fra staten er lavere enn det som skal betales ut i pensjonsforpliktelsene, som staten tidligere tok regningen for, får institusjonen i realiteten mindre penger å rutte med.
BT170415 At staten gir pengesterke en eksklusiv fortrinnsrett til de fineste fjellene og flankene, bryter med den norske fjellkulturen.
VG170414 Vi er alltid blitt motarbeidet av staten , sier Ahmet Yildirim til VG.
SA170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
FV170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
DN170414 Myksvoll trekker frem at Erdogan også prøver å knytte grupper som Den islamske staten ( IS ) og Kurdistans arbeiderparti ( PKK ) til nei-siden.
DB170414 - Staten innså at de ikke kunne drive en halvveis bekjempelse av mafiaen.
DB170414 Boko Haram ble grunnlagt i 2002 i den samme staten som jentene ble kidnappet, i Borno, en av Nigerias fattigste delstater.
BT170414 Denne politikken ligner institusjonalisert rasisme, der den norske staten lager og praktiserer et regelverk som forskjellsbehandler mennesker med begrunnelse i både Schengen-avtalen og egen politikk.
BT170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
AP170414 Flyplassen er et samarbeid mellom de to delstatene Berlin og Brandenburg samt staten .
AP170414 Flyplassen er et samarbeid mellom de to delstatene Berlin og Brandenburg samt staten .
AP170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
DN170413 Regelverket for staten harmoniseres dermed med det som gjelder for både privat og resten av offentlig sektor, etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2015.
DN170412 Største aksjonær ¶ Staten V / Nærings- Og Fiskeridepartementet ¶
DN170412 Staten eier 50 prosent av Kongsberg Gruppen, som er et internasjonalt konsern som leverer høyteknologi til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.
DN170412 Bakgrunnen var et påstått skattesvik i 2009, da selskapene i kompaniskap skal ha konspirert for å utnytte refusjonsordningen for oljeleting til å få utbetalt 290 millioner kroner fra staten .
DB170412 For bare femten år siden kom det knapt noe energi fra solceller i staten , men de siste åra er det bygget mange solcellepaneler på takene til private hjem i California.
DB170412 Etter Texas er California den staten i USA med høyest energibehov.
DB170412 YPG trengs for å erobre Raqqa, hovedstaden til Den Islamske Staten ( IS ).
BT170412 Dette prosjektet støttes av Staten gjennom Enova med 1 million kroner.
BT170412 Vi vil blant annet jobbe med å sikre riktig nivå på inntektene fra staten , redusere unødvendig administrasjon, styrke ledelse og få til en hensiktsmessig drift der ansattes ressurser brukes til størst mulig nytte for brukerne våre.
AP170412 Fra nå står alle vantro skuespillere, sangere, idrettsutøvere og samtlige prominente i Tyskland og andre korsfarer-nasjoner på dødslisten til den islamske staten .
VG170411 Etter å ha blitt satt fri saksøkte han den kinesiske staten .
VG170411 Staten har lenge oversett, og i noen tilfeller sponset, diskriminering og vold mot Egypts religiøse minoriteter, tross deres falske løfte om likestilling.
DN170411 Det er staten som skal ta ansvar for de sentrale velferdsoppgavene, men velferdsstaten vil aldri kunne erstatte menneskene som bruker av sin tid på andre, sier Helleland.
DB170411 Hvor slutter staten , og hvor begynner oljebransjen ?
BT170411 Den bør ikke staten tukle med. | - Det blir litt mye kjøtt og litt lite skuespill ¶
BT170411 Videokunstnerne Judy Price og Siri Hermansen har på hvert sitt stillferdige og elegante vis laget kunstfilm om hvordan palestinere forholder seg til den daglige omgangen med staten Israel.
AP170411 Staten har ikke brukt dødsstraff på 12 år, men vil nå henrette syv personer på 11 dager.
AA170411 Det er staten som skal ta ansvar for de sentrale velferdsoppgavene, men velferdsstaten vil aldri kunne erstatte menneskene som bruker av sin tid på andre, sier Helleland.
AA170411 I det arbeidet bør staten gå foran, ikke bak ! | 14 drukninger så langt i 2017 ¶
AA170411 Har staten rotet rundt i gamle arkiver fra 1804 for å finne en « god » mal for lederkabalen hos fylkesmannen ?
AA170411 Det kan virke som at staten mener likestillingen er gått for langt og at det nå er på tide å reversere utviklingen.
AA170411 At staten ikke tilstreber likestilling mer enn de har prestert her gir et dårlig signal, jeg hadde faktisk forventet mer.
VG170410 I utgangspunktet sovner ungdom når voksne mennesker - eller i dette tilfellet, staten - skal lære dem hva som er riktig og galt.
VG170410 * 1 I denne leiren samlet palestinske flyktninger seg etter at staten Israel ble opprettet i 1948. * 1 FN startet operasjoner i leiren i 1952, da med å erstatte telt med bygninger. * 1 Ifølge FN er det 54.116 registrerte flyktninger i leiren.
VG170410 Nå kommer over halvparten av verdiene i fondet fra avkastning, mens resten kommer fra tilførsel av penger fra staten .
VG170410 Oman er den eldste uavhengige staten i den arabiske verden.
SA170410 Den egyptiske grenen av Den islamske staten ( IS ), som tidligere var kjent som Ansar Bayt al-Maqdis, har tatt på seg ansvaret for de to angrepene som kostet minst 44 mennesker livet.
SA170410 Tjenestens sjef, Benedicte Bjørnland, viste blant annet til at Den islamske staten ( IS ) har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.
DN170410 Det er særlig to ulike scenarioer denne handelspolitikken vil kunne føre til - og begge vil påvirke den norske aluminiumsgiganten Norsk Hydro, som er deleid av den norske staten .
DA170410 Tjenestens sjef, Benedicte Bjørnland, viste blant annet til at Den islamske staten ( IS ) har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.
BT170410 Marine Le Pen sier den franske staten ikke er ansvarlig for en hendelse under andre verdenskrig der over 13.000 jøder ble pågrepet i Paris.
AP170410 Så skal det føyes til at vi i Norge har et system der staten sterkt involverer kommunene, som sitter med areal- og planansvar.
AP170410 Dermed ser vi generelt sett et nært samarbeid mellom staten og de berørte kommunene.
AP170410 - Det er staten som bestemmer over riksveier, med andre ord regjering og storting.
AP170410 juli lagde staten og Oslo kommune en grunnsikringsplan for hovedstadens sentrum.
AA170410 Han synes finansieringen fra staten , som dekker 55 prosent av kostnadene, er god.
AA170410 Tjenestens sjef, Benedicte Bjørnland, viste blant annet til at Den islamske staten ( IS ) har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.
AA170410 Og nøyaktig 25 år senere får vi nå endelig fortsettelsen på historien om de merkelige hendelsene i den lille byen Twin Peaks i staten Washington.
VG170409 22.40 på TV 2 Livsstil : « 12 Years a Slave » ( 2014 ) ¶ « 12 Years A Slave » er basert på selvbiografien av Solomon Northup, en fri, sort mann som ble kidnappet i staten New York, og solgt som slave i Louisiana i 1841.
VG170409 - Skvadroner fra Den islamske staten gjennomførte angrepene mot to kirker i Tanta og Alexandria, heter det i kunngjøringen som er formidlet av den ytterliggående islamistgruppas nettsted Amaq.
VG170409 Så mens solkongenLudvig XIV sa at « Staten , det er meg ! », er Trumps implisitte budskap at Folket, det er ham !
VG170409 Om dette kan ha noe for seg i bedriftslivet, blir det helt feil å betrakte staten som én stor bedrift.
VG170409 Et sentralt ord i 1984 er « nytale », som innebærer at Staten omdefinerer ord og uttrykk, slik at de betyr noe helt annet enn før.
DN170409 - Skvadroner fra Den islamske staten gjennomførte angrepene mot to kirker i Tanta og Alexandria, heter det i kunngjøringen som er formidlet av den ytterliggående islamistgruppens nettsted Amaq. | - Nøkkeltallene er veldig mye bedre enn forventet ¶
BT170409 Selvangivelsen ser ut som den gjorde før, men nå heter den « skattemelding », som om den bare var en hyggelig sms fra staten .
BT170409 Færre vil sykemelde seg, det vil føre til økt produktivitet, og hvis vi kutter sykelønnen moderat på 30 prosent vil staten spare 12 milliarder i året.
AP170409 Ifølge TJN er inntekter fra renter, investeringer, rettigheter og patenter skattefrie i staten .
AP170409 Den viser at det økonomiske handlingsrommet for staten vil bli betydelig mindre.
AA170409 En kilde i havnemyndighetene i den delvis autonome staten Puntland opplyser at somaliske pirater har kapret et skip som seiler under tuvalisk flagg.
VG170408 Folk forventer at staten skal beskytte seg selv og borgerne mot anslag som rettes spesielt mot dem, drap og vold som finner sitt motiv i ideologi og ekstremisme.
VG170408 Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen.
VG170408 Prosessen om kjøpet har pågått siden 2014 da grunneieren tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert.
VG170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.
VG170408 Foto : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ Staten betaler 300 millioner kroner for den 217,6 kvadratkilometer store eiendommen som ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard.
VG170408 | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶
VG170408 Hvis ikke staten vil være med å bidra til et av Norges mest lønnsomme prosjekter må vi finne annen måte å finansiere det på, sier Raymond Johansen.
VG170408 Byrådet i Oslo viser til et anmodningsvedtak fra Oslopakke 3, hvor også Høyre, Venstre og KrF stilte seg bak et ønske om at staten tok halve regningen for nytt signalanlegg.
VG170408 - Vi er nylig blitt enige med Oslo og Akershus om at staten skal ta halve regningen for Fornebu-banen og metrotunnel, og det er satt av prosjektmidler til en ny Ahus-bane i Nasjonal Transportplan.
VG170408 - Hvis Oslo vil at staten skal overta ansvaret for sitt transportsystem, så får de heller be om det.
DN170408 Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen.
DN170408 Prosessen om kjøpet har pågått siden 2014 da grunneieren tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert.
DN170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.
DN170408 Foto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix ¶ Staten betaler 300 millioner kroner for den 217,6 kvadratkilometer store eiendommen som ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard.
DN170408 - Jeg mener at det ikke har en direkte link til det, det som er viktig er at vi tenker gjennom at vi ikke bør være i skyttergravene på politibevæpning, vi må ha effektive og raske åter og bevæpning på enkelte områder hvis det trengs, den diskusjonen ¶ | Staten har overtatt giganteiendom på Svalbard ¶
DB170408 ¶ BETALER MYE : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier staten allerede betaler mer for kollektivtrafikken i Oslo enn under de rødgrønne.
DB170408 - Hvis Oslo vil at staten skal overta ansvaret for sitt transportsystem, så får de heller be om det.
DA170408 Tidligere har Trump vært tydelig på at han ikke mener USA skal blande seg i Syria-krigen, bortsett fra angrep mot gruppen Den islamske staten ( IS ).
DA170408 Her er han i Oslo tingrett i fjor under en videooverføring av rettssaken Utøya-gjerningsmannen Anders Behring Brevik anla mot staten .
DA170408 Terroreksperter har flere ganger påpekt at terrorgrupper som Den islamske staten ( IS ) i økende grad har oppfordret enkeltpersoner til å iverksette angrep - delvis som et resultat av at gruppen er svekket på bakken i Syria og Irak.
DA170408 Men dette er en type terror både grupper som Den islamske staten ( IS ) og al-Qaida har oppfordret til, fordi det er langt enklere å utføre enn med avanserte våpen, og samtidig kan gjøre stor skade.
DA170408 Den islamske staten i Irak og Levanten ( ISIL ) endret i 2013 navn til Den islamske staten ( IS ), men enkelte vestlige ledere insisterer på å omtale gruppen ved dens gamle navn for å markere sin motstand mot gruppen.
DA170408 Den islamske staten i Irak og Levanten ( ISIL ) endret i 2013 navn til Den islamske staten ( IS ), men enkelte vestlige ledere insisterer på å omtale gruppen ved dens gamle navn for å markere sin motstand mot gruppen.
BT170408 - Jeg mener at det er blitt bekreftet igjen at USA er den mest uforutsigbare staten av alle.
BT170408 Mange ble opprørt da Islamsk Råd ansatte nikabkledde Leyla Hasic etter å ha fått penger fra staten for å fremme dialog og forståelse.
BT170408 Staten kan ikke fremkalle likestilling ved å forby en praksis som forsvares av kvinner, mente EMD.
BT170408 Staten har skjønt det og sender reiselivsfolk til Rio, Hong Kong og Paris.
AP170408 I snart tre år har krigen i Syria og Irak for mange handlet om å knuse Den islamske staten ( IS ).
AP170408 - Jeg mener at det er blitt bekreftet igjen at USA er den mest uforutsigbare staten av alle.
AP170408 - Hvis Oslo vil at staten skal overta ansvaret for sitt transportsystem, så får de heller be om det.
AP170408 Kort forklart : Den islamske staten Den islamske staten ( IS ) forklart på 3 minutter.
AP170408 Kort forklart : Den islamske staten Den islamske staten ( IS ) forklart på 3 minutter.
VG170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DN170407 - Russland hadde nok håpet at Trump ville handle på det han sa han ville gjøre, nemlig på kampen mot IS ( Den islamske staten ).
DB170407 Mahamud svarte med å saksøke staten v.
DB170407 Organisasjoner som Al-Qaida og Islamske Staten har begrenset kapasitet og er derfor uten mulighet til å gjøre omfattende skade mot hele stater.
DB170407 Spørsmålet er likevel om staten ikke bør utvise mer skjønn, og la gråsonene i saken komme spanjolene til gode.
AA170407 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder. ( ©NTB ) ¶
VG170406 Idretten må tidlig avklare med staten om man kan få en statsgaranti eller ikke.
VG170406 august 2014 at Magomadov og Ahmed reiste sammen til Syria, en måned etter at Den islamske staten ( IS ) erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak.
VG170406 Det finnes ikke personlig skatt, eiendomsskatt eller arveskatt, så staten står selv for det meste av fattigdomsreduksjon, forteller Dalen.
VG170406 Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten
DN170406 | CO2-senter bytter eiere ¶ Staten må ta en enda større rolle i testsenteret for CO2-fangst på Mongstad, men får med seg Total, Shell og Statoil.
DN170406 Slik mener Økokrim de lurte staten for 291 mill.
DB170406 Han gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt i fjor, men både Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
DB170406 Den staten som klarer å få kontroll over Spratly-øyene, sikrer seg med andre ord store naturressurser, samt utvidet kontinentalsokkel og styrket strategisk posisjon.
DA170406 Å sende regningen videre til staten er neppe et kontroversielt forslag blant lokale kommunepolitikere.
DA170406 | Venstre mener staten skal betale for Domkirken ¶
DA170406 Nå går stavangerpolitikere inn for at staten skal ta regningen for middelalderkirkene.
DA170406 - Det har blitt lagt fram et forslag om at staten skal være ansvarlig for vedlikehold av alle middelalderkirker, sier hun.
BT170406 Onsdag ble det kjent at regjeringen foreslår at staten skal betale halvparten av kostnadene knyttet til bybaneutbyggingen i Bergen.
BT170406 I flere måneder har forhandlingene mellom lokale myndigheter og staten pågått.
BT170406 ENIG : Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har sammen med fylkeskommunen og opposisjonspolitikere forhandlet med staten om finansieringen av samferdselsprosjekter i Bergensområdet de kommende årene.
BT170406 Det er resultatet etter bompengeforhandlingene mellom kommunen, fylket og staten .
AP170406 Men det er det urimelig at kommunen skal betale staten for å få tilbake noe som den tidligere har gitt bort vederlagsfritt.
AP170406 Da ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til staten .
AP170406 - Jeg forstår at det kan virke litt underlig at kommunen skal kjøpe en tomt fra staten som en gang ble overført fra kommunen, slik Stortinget bestemte.
AP170406 Men det er det urimelig at kommunen skal betale staten for å få tilbake noe som den tidligere har gitt bort vederlagsfritt.
AP170406 Da ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til staten .
AP170406 - Jeg forstår at det kan virke litt underlig at kommunen skal kjøpe en tomt fra staten som en gang ble overført fra kommunen, slik Stortinget bestemte.
AA170406 Fram til 2003 fikk alle utbetalt 4.000 kroner fra staten for å dekke utgifter til gravferd. ( ©NTB ) ¶
VG170405 Dette er ikke et soloprosjekt : Idretten må også ønske dette, og staten må stille opp, sier Espen Granberg Johnsen.
VG170405 Derfor bidrar staten med midler til ny flyplass i Mo i Rana.
VG170405 Til nå har man klart å overoppfylle NTP, men det er fordi staten har hatt god råd på grunn av oljefondet.
SA170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
FV170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
DN170405 Målet er et styrket samarbeid med staten .
DN170405 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år.
DB170405 Finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
DB170405 Apeland, har nettopp kommet hjem fra et besøk i byen Maar i staten Jonglei i Sør-Sudan.
DB170405 Apeland, har han nettopp kommet hjem fra et besøk i byen Maar i staten Jonglei i Sør-Sudan.
DB170405 ] Vedtak etter § 26b kan ikke påklages, men hvis det reises søksmål mot departementets vedtak, bærer staten alle kostnader med saken. » - Helt uaktuelt å støtte dette forslaget ¶
DB170405 Til Dagbladet sa Choudary at den såkalte islamske staten i Syria og Irak er « den eneste ordentlige islamske staten i verden i dag ».
DB170405 Til Dagbladet sa Choudary at den såkalte islamske staten i Syria og Irak er « den eneste ordentlige islamske staten i verden i dag ».
DB170405 Nå er Choudary og Hussain begge fengslet, med lange dommer foran seg for å ha rekruttert unge til å da til den såkalte islamske staten i Syria og Irak.
DB170405 Som Dagbladet tidligere har skrevet henter de borgerlige inn 37 milliarder i bompenger i løpet av sine fire år i regjering, så nivået av bompengeinntekter til staten vil likevel gå noe ned med den nye transportplanen.
DB170405 Finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
DB170405 Det vil kunne undergrave statsborgerrettslig trygghet, som ellers ville fremmet borgernes lojalitet til staten .
DB170405 At statsborgerskapet er viktig for staten , og i så måte også ønskes å brukes aktivt i politikkutvikling, er rimelig.
DB170405 WhatsApp ble også brukt i en av USAs mest rotete finansskandaler der Navnoor Kang, som forvaltet 50 milliarder dollar for staten New York, ble avslørt i å ta i mot bestikkelser fra obligasjonsmeglere.
DB170405 Det vil kunne undergrave statsborgerrettslig trygghet, som ellers ville fremmet borgernes lojalitet til staten .
DB170405 At statsborgerskapet er viktig for staten , og i så måte også ønskes å brukes aktivt i politikkutvikling, er rimelig.
DA170405 Dette er ikke et soloprosjekt : idretten må også ønske dette, og staten må stille opp, sier Johnsen til VG. | 6 tips for å få gnisten tilbake i forholdet ¶
DA170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
DA170405 Volstad mente Grunnlovens § 97 ga ham vern, men i 2013 frifant Høyesterett staten .
DA170405 Han lurer på om departementet har glemt relativt ferske rettsavgjørelser, og viser blant annet til Ålesund-reder Eivind Volstads søksmål mot staten .
DA170405 - Jeg er lettere sjokkert over at staten gjorde en så stor innsats for å vinne Volstad-saken, og så snur departementet i denne stortingsmeldingen og inntar standpunktet til sin daværende motstander, sier Ørebech.
DA170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
BT170405 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år.
BT170405 Martin Uggla i menneskerettsorganisasjonen Östgruppen sier Tsjetsjenia styres som en egen stat i staten .
BT170405 Målet er et styrket samarbeid med staten .
BT170405 Når kommunen er så opptatt av økonomi, er det påfallende at den ikke utnytter mulighetene for å få nødvendige midler fra staten .
BT170405 I tilskudd fra staten mottar kommunen 620.000 kr for hver person over 16 år som er utviklingshemmet.
BT170405 En rapport fra KPMG viser at kommunen ikke har sikret maksimal refusjon fra staten .
AP170405 Human Rights Watch sier at mens de har kunnet påvise at syriske myndigheter og Den islamske staten har brukt kjemiske våpen, så har de ikke kunnet påvise at opprørerne har brukt slike våpen.
AP170405 Ekspertene mener også at Den islamske staten har brukt sennepsgass. 28. februar 2017 : Russland og Kina legger ned veto mot en FN-resolusjon som ville ha åpnet for sanksjoner mot Syria på grunn av bruken av kjemiske våpen. 4. april 2017 : Minst 72 mennesker blir drept i et angrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, et opprørskontrollert
AP170405 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år.
AP170405 Samtidig er staten fortsatt svak og tørken har rammet hele landet.
AP170405 Human Rights Watch sier dessuten at mens de har kunnet påvise at syriske myndigheter og Den islamske staten har brukt kjemiske våpen, så har de ikke kunnet påvise at opprørerne har brukt slike våpen.
AP170405 Ekspertene mener også at Den islamske staten har brukt sennepsgass. 28. februar 2017 : Russland og Kina legger ned veto mot en FN-resolusjon som ville ha åpnet for sanksjoner mot Syria på grunn av bruken av kjemiske våpen. 4. april 2017 : Minst 72 mennesker blir drept i et angrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, et opprørskontrollert
AP170405 De to andre var nasjonal sikkerhet og det Bannon kalte for dekonstruksjon av den administrative staten .
AP170405 Milliardsummene til Fornebubanen og ny T-banetunnel under hovedstaden innebærer at staten tar rundt 50 prosent av kostnadene for de to store samferdselsprosjektene.
AP170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
AP170405 Barnevern : Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten .
AP170405 Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med.
AP170405 Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med.
AP170405 Som lovet for flere år siden, vil staten også bidra med 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen, som nå er anslått til å koste 12 milliarder kroner.
AP170405 Kostnadene for Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen skal dekkes med 50 prosent av staten .
AP170405 Hva som er kostnader til Fornebubanen og hva som ikke er det, er gjenstand for forhandlinger mellom Oslo, Akershus og staten .
AP170405 Det var allerede godt kjent at staten vil bidra med 50 prosent av kostnadene til ny sentrumstunnel for T-banen.
AP170405 Staten lover å dekke halvparten av kostnadene.
AA170405 Kina er ett av få land som fortsatt har et nært forhold til den isolerte staten , og USA vil at også kineserne skal iverksette strenge økonomiske sanksjoner mot regimet.
AA170405 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år.
AA170405 Martin Uggla i menneskerettsorganisasjonen Östgruppen sier Tsjetsjenia styres som en egen stat i staten .
AA170405 Mahamud gikk til sak mot staten da statsborgerskapet ble tilbakekalt, men UNE og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fikk i mars fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AA170405 Barnevern : Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten .
AA170405 - Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet.
AA170405 Få uker etter at den nye regionreformen ble presentert, vedtok Høyres landsmøte en programformulering om å « overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar ».
VG170404 Ronnie Music ( 46 ) fra den amerikanske staten Georgia er dømt til 21 års fengsel etter å ha investert lottogevinsten sin i store mengder metamfetamin.
VG170404 I stedet valgte eierne - som er Staten , ved Kulturdepartementet - å bevilge akkurat nok penger til å kjøpe litt mer sminke.
DN170404 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med fem rakettester hittil i år i tillegg til to prøveoppskytinger i fjor.
DN170404 Stortinget vedtok tirsdag å støtte familie- og kulturkomiteens innstilling om en ny avtale mellom staten og en kommersiell allmennkringkaster.
DB170404 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med fem rakettester hittil i år i tillegg til to prøveoppskytinger i fjor.
DB170404 Også terrorgruppa IS ( den såkalte islamske staten ) har brukt kjemiske våpen i den blodige konflikten i Syria, skriver BBC.
DB170404 På det punktet synes jeg den svenske staten har vært feig i lang tid, sier hun.
DA170404 I en tidligere skandale skal Erdogans familie ha tjent penger på oljekjøp fra gruppen Den islamske staten ( IS ) i Syria.
DA170404 Partiene i kulturkomiteen er helt enige om hovedbudskapet, nemlig at staten skal støtte en kommersiell allmennkringkaster med opp mot 15 millioner euro, i første omgang i en periode på 3 - 5 år.
DA170404 Partiene i kulturkomiteen er helt enige om hovedbudskapet, nemlig at staten skal støtte en kommersiell allmennkringkaster med opp mot 15 millioner euro, i første omgang i en periode på 3 - 5 år.
BT170404 Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med fem rakettester hittil i år i tillegg til to prøveoppskytinger i fjor.
BT170404 Her ber de om at staten velger en navneutforming og en skrifttype som har mer respekt for byggets arkitektur.
BT170404 Lisbeth er venn med min fetter i Rogaland, som også er direktør i staten .
BT170404 Likerne tikket inn som perler på en snor, og direktøvennene mine i staten var ikke snauere enn at de likte - hele gjengen.
BT170404 Ikke vet jeg om hun trodde at jeg var meg - eller min hundre prosent navnebror - som også er direktør i staten .
BT170404 En rekke direktører i staten har bedt om mitt vennskap, og jeg har ønsket hele gjengen velkommen i mitt face-univers.
BT170404 Det startet med en forespørsel fra en direktør i staten .
BT170404 Deretter tar staten over.
BT170404 Her ber de om at staten velger en navneutforming og en skrifttype som har mer respekt for byggets arkitektur.
BT170404 Få ting provoserer så mye som når selveste Staten tar seg til rette på denne måten.
AP170404 Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med.
AP170404 Her ber de om at staten velger en navneutforming og en skrifttype som har mer respekt for byggets arkitektur.
AA170404 Han hevder at tilliten mellom staten og samfunnet forvitrer når rike får så mye mer i skattelette enn lavtlønte.
AA170404 - At Norge skal prøve å undergrave en annen polarnasjons tillatelser er ikke noe som er mellom meg og Norge, det er mellom Norge og den staten som utsteder tillatelsen, fortsetter Andhøy.
DB170403 Spørsmålet er om disse pengene brukes klokt når ikke staten selv vil vurdere hvordan Paris-avtalen vil påvirke framtidig etterspørsel etter fossil energi.
DA170403 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge.
DA170403 I februar i år gikk han sak mot staten for å få vedtaket kjent ugyldig.
AA170403 Han ble pågrepet i desember 2014 og dømt til fire års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha hisset til hat og vist forakt for staten .
VG170402 Staten vant søksmålet.
VG170402 Staten har allerede tapt mange milliarder kroner på leting som aldri førte til produksjon, Så må vi vurdere sikkerheten nøye. ut fra at det rår ekstreme naturforhold i Barentshavet, sier Trine Skei Grande..Les også : Venstres kronprinspar - dette vil de endre ¶
DA170402 - For meg handlet det også om staten som overkjørte enkeltindivider, og den samiske kulturen.
VG170401 Innvandringsregnskapet er interessant i den forstand at det viser hvilke utgifter staten må legge inn i de totale fremskrivningene, og at en økende innvandrerbefolkning med liten delaktighet i arbeidslivet ikke bare er en utfordring for integreringen, men også for norsk økonomi.
SA170401 De kunne like godt ha svart « god dag, mann, økseskaft » på spørsmålet : Hvordan ( kan dere ) forklare at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
SA170401 DEBATT : Hvordan kan det forklares at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
DN170401 ¶ Største aksjonær ¶ Staten V / Nærings- Og Fiskeridepartementet ¶
DB170401 ] Vedtak etter § 26b kan ikke påklages, men hvis det reises søksmål mot departementets vedtak, bærer staten alle kostnader med saken.
DB170401 I dette kapittelet kan man lese hva staten mener du ikke skal gjøre, og hva du kan straffes for.
DB170401 Dersom man er uenig i behandlingen må man rette søksmål mot staten v./departementet.
DB170401 ¶ STRID OM GODKJENNING : Frp vil at staten skal få ansvaret for godkjenning av hal-al-slakt.
DB170401 Posten stanset med lørdagsombæring, og staten overlot til selskapet Kvikkas å distribuere lørdagsavisene, siden Kvikkas kjenner en fyr med bil.
DB170401 Finansdepartementet har kommet frem til at å videreføre dagens fordeler til lavutslippsbiler alene kan koste staten 30 mrd. kroner i året fra 2025 til 2030.
DB170401 Det vil forverre problemene med at staten får dårligere råd.
AP170401 Staten åpnet nylig for at man kan avvike fra nasjonale støyregler for byggeprosjekter i sentrale deler av Oslo og noen steder i utkanten av Oslo.
AP170401 Eller økonomiredaktør Ola Storeng om perspektivmeldingen : « Hvis kvinnene ikke begynner å føde flere barn, går staten til slutt tom for penger.
AA170401 | Kollektivtransport : Venstre vil at staten skal betale mer ¶ Staten bør betale inntil 70 prosent av investeringskostnadene til større prosjekter innen kollektivtransport, mener Venstre.
AA170401 | Kollektivtransport : Venstre vil at staten skal betale mer ¶
AA170401 Venstre vil dermed at staten skal ta en større andel av kostnadene enn i dag.
AA170401 I Nasjonal transportplan ( NTP ) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.
SA170331 - Det er ikke staten , men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune, heter det i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
SA170331 Hun viser også til at kommunene må " kjøpe tilbake tjenester fra staten ".
SA170331 Dessuten varsler hun at kommuner som får ekstra store kostnader, for eksempel ved å ta over omsorgen for en stor barneflokk, kan få økonomisk hjelp fra staten .
SA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
DN170331 Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken om en rapport fra Vista Analyse der det argumenteres for at Norge tar « dobbelt oljerisiko », ved at staten både eier norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet.
DN170331 Det er i utgangspunktet godt nytt, men fører altså til at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene, påpeker regjeringen.
DB170331 For at staten skal klare det, har vi verneplikt.
DB170331 - I Norge har folket tegnet en kontrakt med staten, om at staten skal forsvare oss.
DB170331 - I Norge har folket tegnet en kontrakt med staten , om at staten skal forsvare oss.
DA170331 Raqqa er et hovedsete for Den islamske staten ( IS ).
DA170331 JERUSALEM ( Dagsavisen ) : Kurdiske styrker nærmer seg fra vest, og gjør seg klare til det avgjørende slaget om hovedstaden til Den islamske staten .
DA170331 Videre foreslår programkomiteen å bruke pengene staten sparer på barnetrygd til gratis barnehage og SFO for alle.
DA170331 Men hvis alle skal få tilbud om gratis barnehageplass, vil det koste staten 12 milliarder kroner, ifølge Breivik.
BT170331 Staten har anket også denne avgjørelsen, og Kvigne ønsker derfor ikke å gå inn i den konkrete saken.
AP170331 Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene.
AP170331 Og staten tar regningen.
AP170331 - Etter høringsrunden har vi nå gått inn for å lovfeste et statlig tilbud om spesialutredning for de aller minste og å gi staten et mye tydeligere ansvar, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170331 Hun viser også til at kommunene må " kjøpe tilbake tjenester fra staten ".
AA170331 Dessuten varsler hun at kommuner som får ekstra store kostnader, for eksempel ved å ta over omsorgen for en stor barneflokk, kan få økonomisk hjelp fra staten .
AA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
VG170330 Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.
VG170330 Da han skrev boken « Revolusjon » i fjor, var det faktisk ganske revolusjonerende da han la fram et forslag om at staten skulle overta ansvaret for alle typer arbeidsledighetstrygd, i stedet for at det ligger i hendene på fagforeninger og ansatte, slik det har vært siden 2. verdenskrig.
VG170330 Staten har gitt politiet adgang til å bruke makt mot egne borgere.
SA170330 Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.
DN170330 - Hadde staten og Forsvaret vunnet frem med sitt syn, ville det vært kroken på døren for sivilt ansatte fagarbeidere innen kort tid, mener forbundssekretær Tor Schwenke i Fellesforbundet.
DN170330 Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.
DB170330 Forføyningen er forlenget til staten Hawaiis søksmål er ferdigbehandlet i rettsvesenet, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170330 Målet - ifølge Bannon - var å ødelegge ( deconstruct ) den administrativt styrte staten .
DB170330 ¶ Du kan vinne vanvittige 550 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Staten er den eneste samfunnsaktøren som har en stående rett til å drepe eller skade folk.
DB170330 Det er også den alvorligste beslutningen staten kan ta.
DB170330 I slutten av desember la kulturminister Linda Hofstad Helleland frem strortingsmeldingen hvor hun slo fast at staten skal støtte en kommersiell allmennkringkaster, med krav om blant annet egne nyhetssendinger og hovedkontor utenfor Oslo.
DB170330 Hele diskusjonen rundt en eventuell kompensasjon fra staten til kommersielle allmennkringkastere startet i august, da TV 2 meldte at de ikke kom til å søke på regjeringens utlysning om allmennkringkasteravtale fordi den ville kostet dem for mye.
DA170330 Samarbeidspartnerne i regionen forhandler nå med staten om å få på plass en byvekstavtale.
DA170330 Avtalen fastsetter det økonomiske bidraget fra staten til Bypakke Nord-Jæren.
AP170330 Opprørerne kan så bruke gevinsten fra plyndringen til å finansiere konfliktaktiviteter, slik tilfellet er med IS ( den Islamske Staten ) i Syria og Irak.
AP170330 Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.
AP170330 SV vil at oljefondet skal trekke seg ut av oljeaksjer og peker på at staten også er overeksponert mot olje gjennom eierskap i Statoil og felter på norsk sokkel, ifølge DN.
AA170330 - Norge anerkjenner selvsagt Syria som en suveren stat, og vi har fra norsk side konsekvent forholdt oss til at det er Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet, sier statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet til NTB.
AA170330 Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse det reviderte forbudet, som ifølge Chin bare er en utvannet versjon av det opprinnelige forbudet, som allerede hadde møtt veggen i to rettsinstanser.
AA170330 I fjor inngikk Akademikerne en egen avtale med staten om at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene.
AA170330 Fristen for forhandlingene med staten er ved midnatt 30. april.
AA170330 Det var det tydelige kravet da mellomoppgjøret i staten startet torsdag.
AA170330 Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
AA170330 Beskjeden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er den samme fra de tre første hovedsammenslutningene : ¶ - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten , i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.
AA170330 - Hadde staten og Forsvaret vunnet fram med sitt syn, ville det vært kroken på døra for sivilt ansatte fagarbeidere innen kort tid, mener forbundssekretær Tor Schwenke i Fellesforbundet. ( ©NTB ) ¶
VG170329 Kommunen og Staten sa at de ikke hadde penger, forteller teaterlegenden, som har vært frilanser siden 1986.
SA170329 Videre er det vedtatt av Stortinget at 50 prosent av Vinmonopolets overskudd skal gå til staten .
SA170329 Overskuddet går til staten
SA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DN170329 Hurtigruten får i snitt 640 millioner kroner årlig i løpet av den åtteårige kontrakten med staten .
DN170329 Imidlertid mente staten ved Skatt øst at begge disse hadde bommet på rettsanvendelsen, og anket saken til Høyesterett.
DN170329 Der fikk staten medhold i at Raise International ikke hadde drevet virksomhet, i skattelovens forstand, men kun sørget for plassering og formidling av kapital.
DN170329 | Går til rettssak mot staten
DN170329 Vi håper å samle en bred front mot staten .
DN170329 Nå blir det rettssak mot staten .
DN170329 Norske rettighetshavere til fiske i Tanavassdraget går til rettssak mot staten som følge av den norsk-finske avtalen, som innebærer kraftig reduksjon i fisket.
DN170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.
DN170329 Det er åpenbart at de har betydelig støtte fra staten , sier fondsforvalter Joseph Fath hos T.
DB170329 Ifølge etterforskeren har staten forsøkt å kuppe landets valg for å hindre montenegrinsk NATO-medlemskap.
DB170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
DA170329 I 2009-2010, da IS gikk under navnet Den islamske staten i Irak, ble gruppen slått tilbake.
DA170329 Staten skal altså løpende sjekke inntekten til 672 000 voksne som mottar barnetrygden.
BT170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
BT170329 Islamsk Råd Norge ( IRN ) fikk en halv million kroner ekstra fra staten for å drive med brobygging og dialog.
AP170329 Staten har ansvar for å beskytte sine innbyggere, herunder også politiet, men samtidig et ansvar for å sikre at tiltak som settes inn ikke går for langt.
AP170329 Samtidig er det viktig å legge til rette for at staten ikke betaler mer enn nødvendig for å få utført tjenesten med tilstrekkelig god standard », skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.
AP170329 Hurtigruten får kompensasjonen fra staten for å sørge for daglige fergeavganger med stopp i 34 havner året igjennom.
AP170329 EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner milliardkompensasjonen som staten betaler til Hurtigruten.
AA170329 Grunnleggerne av staten lot noen hundre begavede studenter slippe militærtjeneste slik at de i stedet kunne hjelpe til å bygge opp igjen jødiske læreinstitusjoner som var gått tapt i holocaust.
AA170329 Hurtigruten får kompensasjonen fra staten for å sørge for daglige ferjeavganger med stopp i 34 havner året igjennom.
AA170329 Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.
VG170328 Vi mener denne bestemmelsen pålegger staten en forpliktelse til å gi enslige flyktningbarn et likeverdig alternativt omsorgstilbud som det øvrige barnevernsbarn i Norge får.
SA170328 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ | Staten dekker privat prøverørsbehandling i utlandet - men ikke i Norge ¶
DN170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten .
DN170328 Ettersom den saudiarabiske staten fortsatt skal eie det meste av selskapet innebærer endringen « kun en dreining i hvordan oljeinntektene tilfaller regjeringen ».
DN170328 Nå gjør vi noe med det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som legger fram loven kalt « Ansatt i staten » sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før påske.
DN170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
DB170328 NY LOV : Torbjørn Røe Isaksen og Jan Tore Sanners nye lov skal få ned bruken av midlertidige ansettelser i staten .
DB170328 En ny lov kalt « Ansatt i staten » sendes over til Stortinget før påske.
DB170328 Det er ikke slik at Høyre plutselig går inn for å få ned antallet midlertidig ansatte i staten , det har vært vår mening hele tiden, sier han.
DB170328 De legger nå fram en lovendring som skal stramme inn på bruken av midlertidige ansettelser i staten .
DB170328 - Høyres standpunkt har hele tiden vært at vi ønsker at det skal bli en likere regulering i staten og i det private.
DB170328 - Det er tre år i det private og det er ingen grunn til at man skal kunne gå fire år i staten , sier Sanner.
DB170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten .
DA170328 Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten .
DA170328 Nå gjør vi noe med det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som legger fram loven kalt « Ansatt i staten » sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før påske.
DA170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
DA170328 Da kan heller staten bruke penger på å finansiere småflyplassene.
DA170328 Staten taper også masse penger på disse avgiftslettelsene.
DA170328 Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder.
BT170328 Trump har også besluttet å oppheve en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av staten .
BT170328 Kvinner kan gjerne velge å være hjemme med ettåringer, men staten skal ikke ta regningen.
BT170328 « Staten kan ikkje bestemma at alle med barn på eitt år skal ut i jobb.
BT170328 Staten skal prioritere de ytelsene som er samfunnstjenlige og nødvendige og bærekraftige på sikt.
BT170328 Staten skal ikke belønne arbeidsdyktige voksne som velger å avstå fra lønnet arbeid.
AP170328 Til veien skal staten bidra med 1,1 mrd., resten skal dekkes av bompenger.
AA170328 Flere personer som lønnes av den tyrkiske staten , er ifølge kildene involvert i kartleggingen av politiske flyktninger og andre Erdogan-kritikere i Sverige.
AA170328 Ettersom den saudiarabiske staten fortsatt skal eie det meste av selskapet innebærer endringen « kun en dreining i hvordan oljeinntektene tilfaller regjeringen ».
AA170328 Flere personer som lønnes av den tyrkiske staten , er ifølge kildene involvert i kartleggingen av politiske flyktninger og andre Erdogan-kritikere i Sverige.
AA170328 Par som velger private klinikker i Norge må dekke kostnadene selv, men om de velger godkjente, private prøverørsklinikker i et EU/EØS-land, kan de få tre forsøk dekt av staten om de innfrir strenge krav.
AA170328 | Staten dekker privat prøverørsbehandling i utlandet - men ikke i Norge ¶
AA170328 Gjennom Bymiljøavtalen har Staten sagt seg villig til å bidra til at Trondheim som regionhovedstad i det nye Trøndelag får et nytt og godt kollektivsystem.
AA170328 AtB vurderer at det ikke blir rett, ut fra erfaringer fra andre steder, og at Staten vil bidra med øremerkede midler til bærekraftig byutvikling for storbyene.
VG170327 På mandagens møte i Oslo skal store og små i norsk idrett gi regjeringen råd om hva som kan gjøres for å legge bedre til rette for egenorganisert idrett - og hvordan Helleland kan sikre at en større del av tilskuddene fra staten går til dette.
VG170327 - Hvis forskningen har rett i at en større del av drivstoffet som selges innen EU stammer fra ulovlige handel betyr det at staten har gått glipp av skattepenger.
VG170327 Håpet er vel at staten tar over, slik som Sp ønsker med posten.
SA170327 Det er rett at Avinor får 2,5 milliarder kroner inn fra taxfree-handelen, men samtidig taper staten en milliard kroner bare i avgifter på alkoholsalget.
SA170327 Næringen er avhengig av å få tildelt nye leteområder for å holde produksjonen, sysselsettingen og inntektene til staten oppe.
DB170327 Statsminister i delstaten Queensland, Annastacia Palaszczuk, har allerede karakterisert « Debbie » som en monstersyklon, og etter den siste oppdateringen fra værtjenesten i staten vil « Debbie » treffe land rundt byen Ayr fra 11-tiden tirsdag lokal tid - 03 natt til tirsdag norsk tid. #CycloneDebbie continues moving towards the #Whitsunday coast, and expected to cross late morning as a
DA170327 - Pengene komme fra belønnningsmidler vi får fra staten for å legge til rette for kollektivtransport, sier Lan Marie Berg.
AP170327 Næringen er avhengig av å få tildelt nye leteområder for å holde produksjonen, sysselsettingen og inntektene til staten oppe.
AP170327 | Noen får 210.000 kroner « av staten » når de fyller 18 år.
AA170327 Det var i denne moskeen Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen av Den islamske staten ( IS ) i 2014.
AA170327 Det virker ikke som om de samme kravene gjelder for staten , sier han.
AA170327 - Vi betaler til det offentlige for veivedlikehold, og om det er kommunen eller staten som har ansvar for veien, er revnende likegyldig for meg.
AA170327 Når Trøndelag blir samlet og blir landets nest største fylke i areal, vil fylket likevel være avhengig av staten på flere måter.
AA170327 Dobbelsporet, elektrifisert jernbane mellom Steinkjer og Trondheim vil være et av de viktigste tiltakene for å samle Trøndelag, men det er staten som må betale for en slik utbygging.
DN170326 | Greenpeace-rapport mener Norge tar dobbel oljerisiko ¶ Staten eier både norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet.
DN170326 Slik sett er altså staten klart overeksponert i petroleumsaksjer », heter det i rapporten.
DN170326 Norske interesser vektlegges tyngre i alt fra sterkere forsvar, med kraftig styrking av Heimevernet, til eierskapspolitikken der for eksempel Oljefondet skal kunne kjøpe seg opp i selskaper staten allerede er eier av.
DN170326 * Ytterliggående sunnimuslimske grupper som al-Qaida og Den islamske staten ( IS ) har utnyttet kaoset og maktvakuumet i Jemen og styrket sin stilling i landet.
DN170326 Ansatte går utenfor bygningen til kjøttpakkeren JBS i Lapa i den brasilianske staten Parana.
DN170326 | Smart kontrakt for ny vei ¶ Staten har valgt offentlig-privat samarbeid med ny vri i bygging av riksvei 3 mellom Løten og Elverum.
DN170326 Staten har valgt OPS ( offentlig-privat samarbeid ) med innovativ vri når riksvei 3 i Hedmark skal bygges ut.
DB170326 - Vi vil ikke kreve at alle skal være organdonorer, for det blir feil at staten skal eie kroppen din.
DB170326 I denne perioden får mor 80 prosent av lønnen sin, betalt av staten .
DA170326 Hun opplever at jødenes tragiske historie sauses sammen med staten Israels kontroversielle politikk.
BT170326 Når staten stiller krav om å innfri nye rettigheter, er det nødvendig med økte bevilgninger, sier Thorsen.
AP170326 Men etter at staten hentet tilbake ansvaret for infrastruktur, har det gått riktig vei, og jernbanen i England er kraftig på offensiven.
AP170326 I Norge er dette foreløpig ikke aktuelt, samtidig som Samferdselsdepartementet har gått tilbake på erklæringen i Jernbanereformen om at alle selskaper på norske linjer skulle leie togsett av staten .
VG170325 Fredag erkjente Welch skyld i angrep med farlig våpen og for å ha kjørt på tvers av staten med et våpen.
VG170325 Politico skriver at et enkelt regnestykke viser at skattereformen kan ryke som følge av fredagens helsedrama : Trump mente han ville spare staten for én billion dollar ved å kvitte seg med Obamacare.
FV170325 | Levekårene på Sørlandet er så dårlige at politikerne ber staten stille opp ¶
FV170325 ) fremmet forslaget om at staten må bli med på en satsing som skal bedre levekårene i Agder.
DB170325 Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.
DB170325 Gjennom min oppvekst med Staten som mamma og pappa savnet jeg barnevernets evne til selvransakelse.
DA170325 « Komitéen mener at manglende kommunal finansiering, uavklarte planprosesser og manglende kvalitetssikring av prosjektet gjør at trikkelinje til Tonsenhagen og videre til Linderud ikke kan realiseres verken helt eller delvis innen 2020, uavhengig av om staten innvilger 50 prosent medfinansiering våren 2017 ».
DA170325 Bakgrunnen for hennes frustrasjon er transportkomitéens avvisning av et forslag fra SVs Heikki Eidsvoll Holmås, om at staten må dekke 50 prosent av utgiftene til ny trikkelinje fra Sinsenkrysset over Tonsenhagen og videre til Linderud i Oslo.
AA170325 - Også her trekker staten seg tilbake fra distriktene og lokalsamfunnene.
VG170324 * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.
VG170324 Staten øremerket midlene.
VG170324 Staten har bestemt at det er bo- og driveplikt på gården hvor hun bor.
VG170324 Den såkalte islamske staten ( IS ) hevder å stå bak angrepet i London.
VG170324 Da fikk kommunene pengene fra staten som rammeoverføringer.
VG170324 Da fikk kommunene pengene fra staten som rammeoverføringer.
VG170324 Konflikt i årevis ¶ Staten har vært på leting etter en lokasjon for en storflyplass siden 1990-tallet.
DN170324 Raqqa har de siste årene vært hovedsete i " staten " som IS har prøvd å bygge opp i Syria og Irak.
DN170324 - Øvelsen er uakseptabel med tanke på landets stilling til den suverene staten Takeshima, sier den japanske utenriksministeren Fumio Kishida.
DN170324 Ansatte går utenfor bygningen til kjøttpakkeren JBS i Lapa i den brasilianske staten Parana.
DN170324 Skattegrunnlaget vil øke så mye og staten vil få en betydelig skatteinngang, sa Mochtar Riady, som er en av Indonesias rikeste menn, til Bloomberg i fjor.
DN170324 Det italienske skatteamnestiet fikk frem 80 milliarder euro ( 720 milliarder kroner ) i lyset og førte til fire milliarder dollar i ekstra skatteinntekter for staten .
DB170324 Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.
DB170324 Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.
DB170324 Hvis ikke vil Staten kunne vurdere å selge det ærverdige bygget på Bankplassen.
DB170324 Det er underlig at Staten har en stor bygningsmasse som det ikke finnes planer for, sier arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland.
DA170324 * - Det er en tendens til at staten setter i gang med egenutvikling av løsninger, selv om løsninger allerede finnes i markedet.
AP170324 Terroristorganisasjonen Den islamske staten ( IS ) hyllet Masood som en av « kalifatets soldater » etter angrepet, men uten å navngi ham.
AP170324 Hvis noen lurer på hvem « vi » er, så er det staten : Fremfor å gi de rikeste skattelettelser bør vi på en eller annen måte sørge for at de gamle damene slipper å streve med nettbank.
AA170324 Kravet om reformer blusset for alvor opp i 2014 etter at sunni-opprørere tok kontroll over nesten en tredel av landet og proklamerte Den islamske staten ( IS ).
AA170324 - Øvelsen er uakseptabel med tanke på landets stilling til den suverene staten Takeshima, sier den japanske utenriksministeren Fumio Kishida.
AA170324 Raqqa har de siste årene vært hovedsete i " staten " som IS har prøvd å bygge opp i Syria og Irak.
VG170323 Dommen gir staten medhold i ett av de to hovedspørsmålene, mens motparten fikk medhold i det andre.
VG170323 Delen av dommen hvor staten får medhold, er det samme forholdet som Larsen ble frifunnet for i straffesaken mot ham.
VG170323 Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating lagmannsrett i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten .
VG170323 august 2014 at Magomadov og Ahmed reiste sammen til Syria, en måned etter at Den islamske staten ( IS ) erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak.
VG170323 Paragraf 7a : « Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten » ¶
DN170323 Lxs også : ¶ Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder ¶
DN170323 Den islamske staten ( IS ) tok torsdag ansvaret for terrorudåden, ifølge nyhetsbyrået AFP.
DN170323 Den islamske staten ( IS ) tok torsdag ansvaret for terrorudåden, ifølge nyhetsbyrået AFP.
DN170323 Nå forbereder Berge Gerdt Larsen et gigantsøksmål mot staten .
DN170323 Berge Gerdt Larsen har i årevis kjempet i rettssaler mot staten og påtalemyndigheten.
DN170323 Berge Gerdt Larsen forbereder nå et stort søksmål mot staten .
DN170323 Lxs også : ¶ Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder ¶
DN170323 Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015, viser Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten .
DN170323 Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten .
DN170323 Riksrevisjonen påpeker at det er for lite bruk av eksisterende støtteverktøy i staten : veiledere, standardkontrakter for konsulenttjenester og metodikk for prosjektgjennomføring.
DN170323 DHT Holdings ¶ | Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder ¶
DN170323 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i reformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170323 Det skal vi gjøre, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson da han åpnet konferansen som samler utenriksministere fra 68 land i koalisjonen for å bekjempe Den islamske staten ( IS ).
DB170323 Dersom skattetapet som følge av svart arbeid i Norge er på nivå med det svenske, går staten årlig glipp av 60 milliarder skattekroner.
DB170323 Dersom skattetapet som følge av svart arbeid i Norge er på nivå med det svenske, går staten årlig glipp av 60 milliarder skattekroner, skriver artikkelforfatteren.
DA170323 Stoler ikke på staten
DA170323 Den honduranske staten hadde også fått pålegg om å beskytte henne, men vi visste at sikkerhetstiltakene de hadde satt i gang var helt latterlige, sier honduranske Bertha Zuniga Cáceres ( 26 ).
DA170323 Både i Honduras og andre land har antallet miljø- og landkonflikter der lokalbefolkning står opp mot staten eller store multinasjonale selskaper økt, sier Beate Thoresen i Norsk Folkehjelp.
BT170323 Irakiske regjeringsstyrker og deres allierte innledet i ktober i fjor en offensiv for å gjenerobre storbyen Mosul fra Den islamske staten ( IS ).
AP170323 Islamistgruppen hevder gjerningsmannen var en « soldat av Den islamske staten ».
AP170323 Britiske myndigheter jobber fortsatt ut fra at han var inspirert av radikal islam, men har ikke bekreftet at Den islamske staten ( IS ) står bak.
AP170323 Islamistgruppen IS har etter angrepet hevdet at gjerningsmannen var en « soldat av Den islamske staten ».
AP170323 Så fort vi har sikret oss norsk hovedkontor, kan staten selge seg ned, sier han.
AP170323 « For hver kriminell handling utbetaler staten et honorar » ¶
AP170323 Aldri før har det vært så viktig at staten i løpet av en planperiode legger den beste og mest oppdaterte kunnskapen til grunn for sine samferdselsinvesteringer.
AA170323 Militante islamister med bånd til Den islamske staten ( IS ) har gjennomført en rekke angrep mot egyptiske sikkerhetsstyrker siden landets folkevalgte president Mohamed Mursi ble styrtet i et militærkupp i juli 2013. ( ©NTB ) ¶
AA170323 Så fort vi har sikret oss norsk hovedkontor, kan staten selge seg ned, sier han.
AA170323 Dommen gir staten medhold i ett av de to hovedspørsmålene, mens motparten fikk medhold i det andre.
AA170323 Delen av dommen hvor staten får medhold, er det samme forholdet som Larsen ble frifunnet for i straffesaken mot ham.
AA170323 Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating lagmannsrett i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten .
VG170322 Trygghet for staten og for livene slik de leves i frie liberale demokratier er et absolutt krav til de som styrer oss.
SA170322 På sikt vil staten bidra med inntil en halv milliard kroner i året.
SA170322 Fakta : Hva får man fra staten og hva får man fra forsikringsselskapet ?
SA170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
SA170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene.
DN170322 Den vanskelige økonomiske situasjonen er blitt brukt som et argument for hvorfor staten må støtte opp om mediene.
DB170322 De diskuterte både situasjonen med Den islamske staten ( IS ) i Syria og Irak og forholdet til Russland.
DB170322 ( Dagbladet ) : Utenriksminister Børge Brende var på et møte med 67 utenriksministere i koalisjonen mot Den islamske staten ( IS ) i den amerikanske hovedstaden da nyheten kom om angrepet i London kom.
DB170322 Forskning viser at en ikke-vestlig innvandrer i snitt koster den norske staten over fire millioner kroner - og hver somalier ni millioner.
DA170322 - Jeg er skuffa over at staten ikke oftere ser i vår retning når det etableres nye arbeidsplasser, men det at dagens regjering fortsetter å drive fram sentralisering, overrasker meg dessverre ikke, fortsetter han.
DA170322 - Det er 50.000 stillinger i staten i Oslo.
BT170322 Fakta : Hva får man fra staten og hva får man fra forsikringsselskapet ?
BT170322 TAPTE : Mahad Abib Mahamud saksøkte staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
AP170322 Etter som Den islamske staten blir tvunget på retretten i Syria og Irak, blir stadig flere små og store massegraver avdekket.
AP170322 « Dette landet har mistet evnen til å ha en normal dialog mellom staten og samfunnet », mener avisen.
AP170322 desember i fjor, er også « Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten » fritatt.
AP170322 Og uansett om man bor i en liten eller stor kommune, skal staten legge til rette for at alle kommuner har « likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver.
AP170322 Staten ikke heller ikke skal « blande seg unødig inn i det lokale selvstyret » i plan- og byggesaksprosesser.
AP170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
AP170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene.
AP170322 Fakta : Hva får man fra staten og hva får man fra forsikringsselskapet ?
AA170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene, pluss penger til forskning og utvikling.
FV170321 Fakta : Hva får man fra staten og hva får man fra forsikringsselskapet ?
DN170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170321 - Det er viktig å presisere at naboene ikke har trukket søksmålet foreløpig, men det er midlertidig stanset inntil de får en avklaring fra staten , sier Stabell, til Dagbladet.
DB170321 ( Dagbladet ) : De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket på Sørbråten har saksøkt staten over plasseringen.
DB170321 juli-minnesmerket til Utøyakaia i Hole kommune, for å unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene.
DB170321 - Staten må forstå at vi som bor her trenger ro til å bearbeide det som har skjedd.
DB170321 Macron var nokså tafatt til å begynner med, men Le Pen vekket ham til dyst da emnet var den nærmest « hellige » sekulære staten i Frankrike og fransk identitet.
DA170321 Dersom staten ikke finner å kunne vedta Utøyakaia som nytt minnested, og blir Sørbråten trukket fram igjen, så fortsetter rettssaken om denne plasseringen, sier Stabell.
DA170321 - Hvis staten fatter et vedtak om ny plassering på Utøyakaia, da har naboene vunnet saken om Sørbråten og staten må betale naboene og saksøkerne fulle sakskostnader.
DA170321 - Hvis staten fatter et vedtak om ny plassering på Utøyakaia, da har naboene vunnet saken om Sørbråten og staten må betale naboene og saksøkerne fulle sakskostnader.
DA170321 - Det er absolutt grunn til å spørre hvordan staten kan støtte og legge til rette for kommuner som har utfordringer.
BT170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
AP170321 Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten , kan også fritas.
AP170321 Rettssaken mellom staten og naboene på Utstranda er midlertidig stanset til utredningen er fullført.
AP170321 Naboene på Utstranda og staten har avtalt stans i rettssaken inntil ny plassering av 22. juli-minnesmerket er utredet.
AP170321 Naboene og staten har avtalt stans i rettssaken om plassering av et minnested på Sørbråten.
AP170321 Rettssaken mellom staten og naboene på Utstranda er midlertidig stanset til utredningen er fullført.
AP170321 Naboene på Utstranda og staten har avtalt stans i rettssaken inntil ny plassering av 22. juli-minnesmerket er utredet.
AP170321 Naboene og staten har avtalt stans i rettssaken om plassering av et minnested på Sørbråten.
AA170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
AA170321 Dersom staten ikke finner å kunne vedta Utøyakaia som nytt minnested, og blir Sørbråten trukket fram igjen, så fortsetter rettssaken om denne plasseringen, sier Stabell.
AA170321 - Hvis staten fatter et vedtak om ny plassering på Utøyakaia, da har naboene vunnet saken om Sørbråten og staten må betale naboene og saksøkerne fulle sakskostnader.
AA170321 - Hvis staten fatter et vedtak om ny plassering på Utøyakaia, da har naboene vunnet saken om Sørbråten og staten må betale naboene og saksøkerne fulle sakskostnader.
AA170321 At en kommune bruker penger på noe staten sparer mest på, kan være et tankekors, men den viktigste gevinsten er likevel at folk får bedre helse og et bedre liv.
VG170320 Men staten spytter i mellomlegget, slik at det likevel blir lønnsomt.
VG170320 Barnehagene er i dag fullfinansiert av staten , så det vil ikke gi noen større økonomisk belastning for kommunene, sier hun.
SA170320 Staten vil da fremdeles gå glipp av betydelige summer i avgifter, men vil til gjengjeld styrke Vinmonopolet sin stilling.
DN170320 - Du synes rådyre Teslaer for alltid skal subsidieres av staten ?
DN170320 Staten skal hverken subsidiere eller låne bort penger, bare lage regler som gjør det mulig å utnytte egenkapitalen bedre, og dermed øke aktiviteten på norsk sokkel.
DB170320 Jeg kan utøve terror og angrep mot staten, svindle staten for millioner og milliarder, jeg kan lyve, stjele og drepe, men statsborgerskapet, det mister jeg aldri - uansett hvor mye galt jeg gjør mot landet mitt.
DB170320 Jeg kan utøve terror og angrep mot staten , svindle staten for millioner og milliarder, jeg kan lyve, stjele og drepe, men statsborgerskapet, det mister jeg aldri - uansett hvor mye galt jeg gjør mot landet mitt.
DB170320 FN-systemet er også bygget på det, på samme måte som internasjonal rett : Tanken om at hver borger er representert av myndighetene i den staten hvor de bor, lever og har sin tilknytning.
DB170320 De er født i Norge, og de er norske statsborgere, som meg, men det er en viktig forskjell : De kan når som helst bli gjort statsløse og fratatt sitt norske statsborgerskap - og det uten å ha gjort noe som helst galt annet enn å kanskje ha foreldre som har løyet til staten .
DB170320 Staten vil ta fra Mahamud sitt norske statsborgerskap etter 17 år i Norge.
DA170320 * I vest kontrollerer Den islamske staten ( IS ).
DA170320 Det er mer å hente på tettere samarbeid enn ved at staten skal detaljregulere, mener Get.
DA170320 - Ved å samarbeide tettere innad i bransjen i Norge har vi mer å hente enn ved at staten skal detaljregulere, kommenterer Aamodt til NFI-forslaget om strømmeavgift.
DA170320 Kommunen og staten deler på utgiftene for denne typen boliger, og når færre uføre får statlig bostøtte, må kommunen bidra med desto mer.
DA170320 I januar fikk Oslo kommune overført nærmere 13 millioner kroner fra Husbanken, som administrerer bostøtten på vegne av staten .
AP170320 Byråd Rina Mariann Hansen vil ha mer hjeløp fra staten til å bygge flere idrettsanlegg i Oslo.
AP170320 - Hvis noen anlegg skal få mer av staten , betyr det at færre får...
AP170320 En annen motivasjon var genuin nysgjerrighet knyttet til hva vedtaket betyr og koster, for forbrukere, næringsliv og Staten .
AA170320 Den innebærer at " verken visum eller noen form for oppholdstillatelse vil bli utstedt til noen person som ikke er israelsk statsborger eller har permanent opphold, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med viten har oppfordret offentlig til å boikotte staten Israel eller lovet å delta i en slik boikott ".
VG170319 Sistnevnte ville ha Jolani og suksessen Jabhat al-Nusra tilbake i folden under navnet Den islamske staten i Irak og al-Sham ( ISIS ).
VG170319 Mens ISIS fortsatte sin brutale fremferd overfor lokalbefolkning og andre opprørsgrupper, samt opprettet et kalifat sommeren 2014 under navnet Den islamske staten ( IS ), valgte Jabhat al-Nusra å fortsette sin mer langsomme strategi : ¶
VG170319 Da sendte Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for det som da fortsatt het Den islamske staten i Irak ( ISI - i praksis al-Qaida i Irak ) en av sine betrodde menn, syreren Abu Muhammed al-Jolani, inn i Syria.
SA170319 Ytterliggående sunnimuslimske grupper som al-Qaida og Den islamske staten ( IS ) har utnyttet kaoset og maktvakuumet i Jemen og styrket sin stilling i landet.i ¶
DN170319 Trumps grensemur : Ni meter høy og « vakker » ¶ ¶ | « Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste ¶
DB170319 Straffene er altfor lave, sier mannen, som mener at staten må slå tilbake mot kriminaliteten i forstedene.
DB170319 Det er lett å skylde på staten, men vi som bor her skjønner at staten ikke gjør jobben sin, sier mannen, som er redd kriminaliteten vil stige, dersom det ikke gjøres noe med lover og regler.
DB170319 Det er lett å skylde på staten , men vi som bor her skjønner at staten ikke gjør jobben sin, sier mannen, som er redd kriminaliteten vil stige, dersom det ikke gjøres noe med lover og regler.
DB170319 Solbakken beskyldte også SV for å ha gått en slags luksusfelle, hvor partiet bruker mer penger enn de klarer å få inn til staten .
DA170319 Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste i dette landet.
DA170319 Staten har i dag ikke kontroll over territoriet i nord, og konflikten har spredd seg til sentrale deler av landet, som ikke er inkludert i fredsavtalen fra 2015, etter at jihadistene er jaget ut av de store byene.
BT170319 De nye bompengeutredningene legges frem i møte mellom staten og byrådet mandag.
AP170319 * Ytterliggående sunnimuslimske grupper som al-Qaida og Den islamske staten ( IS ) har utnyttet kaoset og maktvakuumet i Jemen og styrket sin stilling i landet.
AP170319 Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste i dette landet.
AA170319 Jeg synes det er helt naturlig for en statsminister å markere skillet mellom stat og kirke på en måte hvor man respekterer kirken selv om den ikke er en del av staten , fortsatte statsministeren i talen.
AA170319 Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste i dette landet.
AA170319 Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste i dette landet.
AA170319 Advokater og en skog av ulike rådgivere i privateide foretak har staten som stor kunde.
VG170318 Obamas administrerende direktør i justisdepartementet, Neal Katyal, hjelper staten Hawaii med å utfordre det reviderte innreiseforbudet.
VG170318 Retten til ikke å være redd fordi man ber til en gud, blir tiltrukket av samme kjønn eller ytrer politiske meninger som ikke retter seg mot staten eller det bestående, men mot ekstremisme, den er like grunnleggende som de ekstremes rett til å mene hva de vil.
FV170318 jeg er overbevist om at utviklingen av grønne og blå næringer på Sørlandet/Sør-Vestlandet vil skyte fart straks staten gir klare signaler om at de vil sørge for at det legges en ny fiberkabel til kontinentet, skriver artikkelforfatteren.
DB170318 Hauglie langer ut mot Lysbakkens uføreopprør - og sier enkelte uføre kan vente seg 100 000 kroner ekstra fra staten
DB170318 Hauglie langer ut mot Lysbakkens uføreopprør - og sier enkelte uføre kan vente seg 100 000 kroner ekstra fra staten
DB170318 Hauglie langer ut mot Lysbakkens uføreopprør - og sier enkelte uføre kan vente seg 100 000 kroner ekstra fra staten
DB170318 De får også penger i erstatning fra staten .
DB170318 Vi nordmenn er vant til å tenke at staten er på vår side.
DB170318 Når vi ser at staten vinner flere saker enn før, ser det snarere ut som en opptrapping.
DB170318 Når en bruker økte ressurser på å føre flere vitner og eksperter, er det en fare for at staten styrker sin sak i for stor grad.
DB170318 Nå viser NRK at staten bruker mer ressurser på disse sakene og vinner oftere enn før.
DB170318 Nå viser NRK at staten bruker 1,5 millioner mer på å føre klagesakene for domstolene i 2016 enn i 2015, en økning på 65 prosent.
DB170318 Mens staten vant eller delvis vant mellom 54 og 57 prosent av sakene i 2012 og 2013, har de fra 2014 i snitt vunnet 74 prosent av sakene, med en topp i 2016 på 77 prosent.
DB170318 Men når en er som mest sårbar, kan staten være den mest dominerende makten av dem alle.
DB170318 Mange av dem som søker staten om erstatning for pasientskade, befinner seg i en slik situasjon.
DB170318 Det skyldes både at flere saker føres for domstolene og at staten bruker mer ressurser per sak.
DB170318 Det hjelper ikke at staten anker mange av sakene oppover i rettssystemet.
DB170318 Det er ikke slik at staten på død og liv skal vinne slike saker.
DB170318 Staten bør vurdere å øke den grensa og tåle å tape i større grad enn de gjør i dag.
DB170318 | Hugh Hefner kjempet for kvinners rett til selvbestemt abort, og sin rett til å trykke bilder av dem nakne ¶ ¶ 20161106 : Hillary Clinton fikk med seg artisten Katy Perry og samlet nærmere 15000 velgere i Philadelphia i staten Pennsylvania tre dager før valget.
BT170318 Heller tvert imot : Det er bedre at flere ressurser blir lagt i enkelte saker av prinsipiell betydning enn at mange må gå gjennom den belastningen det er å saksøke staten .
BT170318 For noen uker siden slo lagmannsretten fast at staten handler i strid med Flyktningkonvensjonen når den nekter flyktninger reisedokumenter bare på grunn av tvil om identitet.
BT170318 Staten har rett nok anket, så det er uklart hvor det ender.
BT170318 Staten er godt vant med å bli saksøkt i utlendingssaker.
AP170318 Konsernsjef Tone Wille i Posten driver tungtransport for at staten skal få avkastning.
AP170318 - Posten er en del av infrastrukturen i samfunnet, og staten har valgt å eie virksomheten.
AP170318 Staten sier også at den skal ha avkastning på sin kapital.
AA170318 Også landsbyledere i Alula i den delvis autonome staten Puntland opplyser at piratene var sinte på grunn av ulovlig fiske.
AA170318 De får også penger i erstatning fra staten .
VG170317 Over 120.000 mennesker av Rohingya-folket har sittet i flyktningleirer etter at de ble drevet fra hjemmene sine i 2012, da religiøse kamper mellom buddhistene og rohingya muslimene i staten Rakhine i Myanmar, brøt ut.
VG170317 | Reindriftseier vant rettssak mot staten - trenger ikke kvitte seg med halve reinflokken ¶
VG170317 Videre skriver lagmannsretten at selv om begrunnelsen for reduksjon av reindriftstall er rimelig og objektiv, men at terskelen for ulovlig inngrep, selv fra staten , i dette tilfellet er overskrevet.
VG170317 Staten anket saken videre til lagmannsretten, selv om Sara håpet de ikke ville anke var han ikke overrasket over at staten ikke ga seg så lett.
VG170317 Reindriftseier Jovsset Ánte Sara ( 25 ) vant rettssaken i lagmannsretten der staten forlangte at han reduserte buskapen sin fra 150 til 75 dyr.
VG170317 I et intervju med VG i januar sa Sara at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot staten .
VG170317 Han gikk dermed til sak mot staten .
VG170317 Det var staten ved Landbruks- og matdepartementet som hadde bestemt at reineiere i Finnmark måtte redusere buskapene sine, fordi det var for mange reinsdyr i Finnmark.
VG170317 Da reindriftseier Jovsset Ánte Sara ble pålagt å halvere reinflokken sin, gikk han til sak mot staten .
VG170317 Da staten tok saken til lagmannsretten vant han også.
VG170317 Biti ( til høyre ) vant mot staten i tingretten i fjor.
VG170317 Staten anket saken videre til lagmannsretten, selv om Sara håpet de ikke ville anke var han ikke overrasket over at staten ikke ga seg så lett.
FV170317 Han mener det er viktig at staten stiller opp med midler.
DN170317 Kvikkas er selskapet som har kontrakten med staten om lørdagslevering av aviser.
DB170317 Fylkesnes, som kommer fra Troms, vil at oljebransjen og staten skal slutte å vise til « Troms II » eller « Nordland VI », men bruke de faktiske navnene på havområdene.
DB170317 Hauglie langer ut mot Lysbakkens uføreopprør - og sier enkelte uføre kan vente seg 100 000 kroner ekstra fra staten
DB170317 Hauglie langer ut mot Lysbakkens uføreopprør - og sier enkelte uføre kan vente seg 100 000 kroner ekstra fra staten
DB170317 Selskapet er i dag heleid av staten Norge.
DB170317 Det er en menneskerett å kunne stevne staten .
DA170317 Av staten .
BT170317 FOTO : Eirik Brekke ¶ | « Staten psyker oss ut » ¶
BT170317 - Vi blir filleristet av staten , sier han.
AP170317 Medlemmene av Den islamske staten står bak et skrekkvelde i Mosul.
AP170317 Orkla er det største norske selskapet på Oslo Børs som ikke har staten som storaksjonær.
AP170317 | Samisk jubel etter at ung reineier vant over staten for andre gang i retten ¶
AP170317 Sara vant også over staten i tingretten, men staten anket.
AP170317 Sara vant også over staten i tingretten, men staten anket.
AP170317 Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara ( 25 ) trenger ikke å halvere reinflokken sin slik staten har bedt om.
AP170317 Også han takker Sara for å ha tatt belastningen ved å kjøre denne saken mot staten , og sier samene må belage seg på at slike rettssaker kan bli en viktig måte å jobbe i årene fremover for å få gjennomslag for samiske rettigheter.
AP170317 Nå har 25-åringen vunnet over staten i to rettinstanser.
AP170317 Kravet fra staten var at den unge reindriftssamen skulle tåle tvangsslakt av flokken sin fra 150 til 75.
AP170317 Ifølge NSR kan dette forenkles til at " staten ikke har lov til å tvinge en reindriftsutøver til å drive med underskudd, fordi det i praksis vil bety at utøveren nektes å utøve samisk kultur. " - At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter, og saken handler om noe enda større enn det allerede
AP170317 - I dette tilfellet så har staten brutt Jovsset Ánte Saras folkerettslige vern mot statlig inngrep.
AP170317 Staten ønsker få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene.
AP170317 " - At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter, og saken handler om noe enda større enn det allerede viktige spørsmålet om reintallsreduksjoner, sier Aili Keskitalo, som er presidentkandidat ved sametingsvalget for NSR.
AP170317 Men Hugvik innser at både staten og NAV har visse utfordringer når det gjelder å få utviklingshemmede ut i arbeid : ¶
DN170316 Norpost er en underleverandør av Kvikkas, som har kontrakten med staten om lørdagslevering av aviser.
DB170316 » Det tok ikke lang tid før det viste seg at de private aksjonærene fikk en mye bedre avtale enn staten .
DB170316 Vi vil bidra med kapital til statlig eide selskaper der det er fornuftig for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser... Staten må bidra til strategisk eierskap i en framtidsrettet industri.
DB170316 Uansett viser historien om hvordan staten endte opp med investere rundt fem milliarder kroner i Aker Kværner Holding noen av de mange fallgruvene og prinsipielle utfordringene som oppstår når en regjering driver med en aktiv statlig eierskapspolitikk, der investeringer i helt private selskaper benyttes som virkemiddel.
DB170316 Spekulasjoner om et mulig salg til utlandet, særlig russiske interesser, hadde blitt brukt som et pressmiddel for å få staten til å kjøpe.
DB170316 I går skrev Klassekampen at Arbeiderpartiet er skeptisk til et salg av Aker til amerikanske interesser, noe som er naturlig da det var for å unngå et utenlands-salg at staten gikk i seng med Røkke.
DB170316 I 2011 velger Saab og Wallenberg å selge sine aksjer med sikker gevinst, mens Brustad tydeligvis hadde skværet opp med Røkke, ettersom Brustad fikk jobb som daglig leder i nettopp Aker Kværner Holding, der staten fortsatt eier en minoritetsandel, i 2013.
DB170316 I 2007 gikk staten inn som deleier i Aker Kværner.
DB170316 For da valgte Røkke-kontrollerte Aker å selge eierandeler i fire olje- og teknologiselskaper for rundt 1,4 milliarder kroner direkte til Aker Solutions, der staten eide en indirekte eierandel gjennom Aker Kværner Holding.
DB170316 Finansavisen skriver denne uken om ryktene om et mulig oppkjøp av Aker Solutions fra den amerikanske oljeservice-giganten Haliburton, der staten , gjennom sin indirekte eierandel i Aker Kværner Holding, ligger an til å realisere et tap på 1,5 milliarder kroner.
DB170316 Det hjalp lite, da både staten og Røkke stemte for.
DB170316 Det at staten skulle eie selskapet sammen med private aktører, ble særlig trukket frem som positivt av Andersen : « Staten og det private eier sammen og det synes jeg er et godt eksempel på en moderne eierform », sa Andersen til NRK i etterkant av offentliggjøringen av avtalen.
DB170316 Det at staten skulle eie selskapet sammen med private aktører, ble særlig trukket frem som positivt av Andersen : « Staten og det private eier sammen og det synes jeg er et godt eksempel på en moderne eierform », sa Andersen til NRK i etterkant av offentliggjøringen av avtalen.
DB170316 Staten endte opp med betalte 4,8 milliarder kroner for en 30 prosents minoritets-eierandel av holdingselskapet, mens 60 prosent skulle eies av Aker.
DA170316 - Det er få steder hvor inntektene til staten settes mer pris på enn i en budsjettkonferanse i en regjering, sa statsministeren.
BT170316 Det er anslag på at ulykken kostet oljegiganten BP 250 milliarder, en sum som for eksempel Statoil ville hatt store problemer med å håndtere uten betydelig hjelp fra aksjonærene ( staten ).
BT170316 Den kan administreres av kommunene ved at staten øremerker midler som overføres til formålet.
AP170316 Begynt å studere, får penger av staten .
AA170316 Landsbyledere i Alula i den delvis autonome staten Puntland opplyser at piratene ikke hadde noen klare krav, de skal bare ha vært sinte på grunn av ulovlig fiske.
AA170316 - Det er få steder hvor inntektene til staten settes mer pris på enn i en budsjettkonferanse i en regjering, sa statsministeren.
AA170316 | Direktorat : Mange dårlige utredninger i staten
AA170316 Hvis politikere og beslutningstakere ikke vet hvilket problem som skal løses, risikerer vi at staten gjennomfører tiltak som virker mot sin hensikt eller sløses bort penger på tiltak som ikke har effekt, sier fungerende direktør i DFØ, Roger Bjerke.
DB170315 Etter hvert ble Utdanningsdirektoratet også en stat i staten - og en slags gjøkunge som forsøkte å dytte alle andre ut av redet.
DB170315 ¶ TAPTE MOT STATEN : Mahad Abib Mahamud.
DB170315 Mandag tapte Mahad Abib Mahamud sitt søksmål mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), som han mente feilaktig har trukket tilbake statsborgerskapet hans.
DA170315 Mindre inntekter til Staten
DA170315 Det innebærer at også inntektene til staten faller.
BT170315 Har man jobb så må man betale skatt til staten og bidra til samfunnets fellesskap.
AP170315 Synet av den skadede soldaten understreker alvoret i situasjonen for de irakske soldatene som slåss mot Den islamske staten .
AP170315 Lene Wold ble flere ganger forsøkt forhindret i sitt arbeid med boken av den jordanske staten .
AA170315 Det innebærer at også inntektene til staten faller.
VG170314 Jussbuss har vært på flere besøk i Norgerhaven fengsel, og synes det er bekymringsfullt at hvis det skjer noe straffbart i det nederlandske fengselet er det den nederlandske staten som har ansvaret.
VG170314 Oppgjøret de ble enige om vil danne rammen for alle de senere oppgjørene, blant annet i staten og kommunene.
VG170314 Sett denne ? Staten vil slakte halvparten av Jovssets ( 25 ) rein ¶
SA170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
DN170314 Det er anslått at flypassasjeravgiften gir 1,6 milliarder kroner i årlige inntekter til staten .
DN170314 Ifølge aksjonæravtalen mellom partene, som ble inngått sommeren 2007, kan hverken Aker eller staten gjør noe med denne aksjeposten før etter ti år.
DN170314 Dersom staten skal gå i null på sin investering, må Aker Solutions selges til drøyt 90 kroner per aksje, noe som er litt mer enn dobbelt av dagens aksjekurs.
DN170314 - Når ledigheten går ned og veksten går opp så betyr det at staten ikke skal fyre på med mer gass, sa Erna Solberg til Dagens Næringsliv på vei inn til regjeringens budsjettkonferanse.
DN170314 | - Når ledigheten går ned og veksten går opp så betyr det at staten ikke skal fyre på med mer gass ¶
DN170314 Det er også prisen staten må ha for å ikke tape på sin aksjepost i Aker Solutions, sier Augestad.
DB170314 Overprøver kommunene mindre ¶ Staten overprøver kommunene sjeldnere i byggesaker, mineralprosjekter, veibygging og andre typer innsigelsessaker som havner på kommunal- og moderniseringsdepartementets bord.
DB170314 Mange kommuner i distriktene har i en årrekke følt at staten har hatt et jerngrep om utviklingen.
AP170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
AP170314 Nå vurderer han to alternativer : Å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg eller saksøke Staten .
AA170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
AA170314 Det er anslått at flypassasjeravgiften gir 1,6 milliarder kroner i årlige inntekter til staten . ( ©NTB ) ¶
VG170313 * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.
VG170313 REVOLUSJON : - Det trengs et oppgjør med synet på konvertering, ikke-muslimer og staten i mange muslimske land.
VG170313 Det trengs et oppgjør med synet på konvertering, ikke-muslimer og staten i mange muslimske land.
VG170313 Mahamud har imidlertid sagt at staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.
VG170313 Et ID-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, er enda et sentralt bevis Oslo Tingrett trodde på.
VG170313 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket.
SA170313 | Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett ¶ Staten vant over Mahad Abib Mahamud i saken om statsborgerskap.
SA170313 Oslo tingrett mener staten ved UNE har rett i at Mahad Abib Mahamud ikke er fra Somalia, men fra Djibouti.
SA170313 Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at " staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år ".
SA170313 Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding.
SA170313 Dette understreker nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål som har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.
FV170313 | Mahamud vil kjempe videre ¶ Staten vant over Mahad Abib Mahamud i saken om statsborgerskap.
FV170313 Oslo tingrett mener staten ved UNE har rett i at Mahad Abib Mahamud ikke er fra Somalia, men fra Djibouti.
DN170313 ¶ Ap-nestleder Hadia Tajik vil hente mer skatt fra norske eiere slik at staten kan dele dem ut igjen som støtte til næringsutviklingen.
DN170313 | DN mener : Høyre glorifiserer Stoltenberg, Ap glorifiserer staten
DB170313 Mahamud saksøkte staten v./Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få statsborgerskapet tilbake, fordi han selv står fast ved at han ikke har gitt uriktige opplysninger.
DB170313 Hva gjelder utvisningsspørsmålet, gir Oslo tingrett staten medhold i at forholdets alvor i denne saken veier tyngre enn Mahamuds tilknytning til Norge.
DB170313 » Staten mener dette er samme person, og at det er Mahads bror ¶
DB170313 | Vil DNA-teste mannen staten mener er broren hans ¶
DB170313 Staten mener dette er samme person, og at det er Mahads bror ¶
DB170313 Mahamud saksøkte staten v./Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få statsborgerskapet tilbake, fordi han selv står fast ved at han ikke har gitt uriktige opplysninger.
DB170313 - Det er absurd at staten nærmest har fullfinansiert selfangst.
DA170313 * Organiseringen av den bosniske staten skaper ustabilitet og hindrer utvikling, EU kan få Bosnia til å fungere bedre.
DA170313 Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at « staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år ».
DA170313 Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding.
DA170313 Dette understreker nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål som har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.
DA170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
BT170313 Avisen skriver at staten skjuler de reelle kostnadene for kongehuset på flere budsjettposter.
BT170313 Ny vei og bane Arna-Stanghelle vil koste staten over fem milliarder kroner mer enn man trodde for et år siden.
BT170313 Jernbane Arna-Stanghelle kostnad 10,25 milliarder, alt fra staten ( +0,95 mrd. ).
BT170313 fra staten ( +4,1 mrd. ) og 3,4 mrd. bompenger ( - 0,4 mrd. ).
BT170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
BT170313 Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at " staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år ".
BT170313 Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding.
AP170313 Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, for oljelisensene som ble tildelt gjennom den forrige konsesjonsrunden.
AP170313 - Søksmålet har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Gulowsen ¶
AP170313 Saksøkte staten for å få tilbake statsborgerskapet ¶
AP170313 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AP170313 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
AP170313 Ifølge hans advokat vil det om kort tid bli tatt ut søksmål mot staten i del en.
AP170313 Det kommer i tillegg til et krav han allerede har fått fra staten for del en i samme sak.
AP170313 Likevel melder museet om et stort behov for mer støtte fra staten .
AP170313 Staten tar imidlertid ikke eksplisitt høyde for utgiftene til sosialboliger når ressursene fordeles.
AA170313 Dette understreker nok en gang behovet for vårt og Natur og Ungdoms klimasøksmål som har som mål å tvinge staten til å se klima og olje i sammenheng, ikke som to forskjellige saker, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.
AA170313 Naturvernforbundets leder Silje Lundberg mener staten undergraver sitt eget forvaltningssystem med Sanners forslag.
AA170313 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) vil at lokale vedtak skal veie tyngre og at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom lokalt skjønn overstyres.
AA170313 Hun mener staten er bedre egnet til å ta vare på det langsiktige perspektivet i forvaltningen av matjord.
AA170313 | Mahamud vil kjempe videre ¶ Staten vant over Mahad Abib Mahamud i saken om statsborgerskap.
AA170313 Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
AA170313 Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at " staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år ".
AA170313 Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding.
AA170313 Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at " staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år ".
AA170313 Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding.
VG170312 - Det er synd at i henhold til New Yorks lover, kan barn så unge som 14 år gammel, vanligvis jenter bli overtalt eller tvunget inn i ekteskap på tvers av staten .
VG170312 Staten har ikke et godt apparat for å ta vare på dem.
DN170312 ¶ Fordelingseffekten er at grunnrentebeskatningen vrir inntektene fra offentlige vannkraftverk over til staten , sier forfatteren.
DB170312 Mange har kritisert den tyrkiske staten for å drive valgkamp i andre europeiske land.
DA170312 Det var mange anledninger på 1800- og 1900-tallet der tsar Nikolai II og Aleksandra kunne ha reformert staten .
AP170312 Ifølge organisasjonen som kaller seg den islamske staten i Sinai viser dette bildet noen av dets medlemmer i kamp med sikkerhetsstyrkene den 9. januar.
AP170312 Ifølge Human Rights Watch mislyktes staten i å beskytte Egypts kristne og deres institusjoner, til tross for sekteriske trusler.
AP170312 Årsaken er at staten mener han har løyet om hvor han kommer fra.
AP170312 For staten er det omvendt.
AA170312 Årsaken er at staten mener han har løyet om hvor han kommer fra.
AA170312 Først vedtok landsmøtet å legge formuleringen " overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar " inn i partiprogrammet.
AA170312 Dette forventer vi at staten vil finansiere gjennom Bymiljøavtalen.
VG170311 Giulio Perrone ( 64 ), som ifølge Reuters er på listen over Italias mest ettersøkte personer ble fredag arrestert i byen Madero, i staten Tamaulipas, i Mexico.
SA170311 Skatteverdien av den garanterte utbetalingen på investeringen og finansieringen av Maudal kraftverk er derfor langt høyere enn skatteverdien på den garanterte innbetalingen fra staten .
SA170311 I dagens situasjon hvor gjeldsrentene er vesentlig høyere enn friinntektsrenten, vil provenyeffekten for staten være positiv.
DB170311 Statens eiendeler ; bygninger, møbler, kunst, parker og slikt steller Staten med.
DB170311 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
BT170311 Riktignok gjør det gigantiske Oljefondet at staten ikke har trengt å snurpe igjen pengebruken gjennom krisen, slik Gro måtte på 1980-tallet.
BT170311 Den eneste gode nyheten ville vært at staten har en medisin som virker, nemlig penger.
BT170311 Høyre er grunnleggende skeptisk til at staten skal blande seg inn i familiens valg.
AP170311 Noen mente dette ikke var noen staten skulle blande seg inn i.
AP170311 Departementet anslo da at staten kunne gå glipp av 1,8 milliarder i fremtidige, årlige, skatteinntekter.
VG170310 * At presidenten vil kunne få utøvende makt alene, med mulighet til på eget grunnlag å ansette og avsette statsråder og andre høytstående verv i staten .
VG170310 Nå er det ikke så vanskelig å forstå argumenter om at folk flest bør få bestemme selv og at staten ikke skal detaljregulere livene våre.
VG170310 Ingen skal trenge å føle seg tvunget til å motta utbetalinger fra staten .
SA170310 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
SA170310 GJESTEKOMMENTAR : Trump og turbulensen i regionen skaper febrilsk optimisme i den jødiske staten .
SA170310 LO mener det er bra at Høyre tar til fornuft i spørsmålet om flypassasjeravgiften, mens Senterpartiet slår fast at partiet er mot miljøavgifter som bare lages for å skaffe staten penger.
SA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten , sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår fremover.i ¶
DN170310 De siste fire tiårene har det vært forbudt for de fleste representanter for staten å kommentere økonomiske nøkkeldata den første timen, for å skille mellom nøytrale data og tolkingen fra politisk hold, skriver Reuters.
DN170310 | Ber staten dele mediebyrdene ¶
DN170310 Knut Olav Almås ber staten bidra med 600 - 800 millioner kroner i avgiftskutt og annen støtte for å sikre mediemangfold.
DB170310 Videre mener staten at man på grunn av et allmennpreventivt hensyn, må håndheve loven slik at overtredelser får konsekvenser.
DB170310 Møkkelgjerd sier at det av og til hender at personer blir returnert, uten at man vet om den andre staten vil akseptere det.
DB170310 Hvis norske myndigheter har lite dokumentasjon på en utlendings identitet, vil de forsøke å opprette en dialog med den andre staten og få en aksept for at retur kan gjennomføres.
DB170310 Det er staten som har bevisbyrden.
DB170310 De mener at staten har tillagt forholdets alvor for stor vekt, og at tilknytningen til Norge er nødt til å veie sterkere.
DB170310 Basert på opplysningene som framkom i rettssaken mellom Mahamud og staten , skal retten nå bestemme om det er mer sannsynlig at han har gikk uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170310 André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), sier at norske myndigheter er avhengig av å få en form for aksept fra staten personen skal returneres til.
DB170310 - Det er mulig å utstede et reisedokument for en enkeltreise, men Norge er avhengig av at den andre staten aksepterer dette.
DB170310 Staten konkluderer med at « tilknytningen basert på opphold på uriktig grunnlag må ilegges liten vekt, mens forholdets alvor er meget alvorlig ».
DB170310 ( Dagbladet ) : Tidligere denne uka ble det kjente at staten Hawaii tar Donald Trumps innreiseforbud for retten, i et forsøk på å få stoppet det.
DB170310 Da staten blander seg inn for å få en del av kaka, bestemmer de seg for å svi av alt, sier Såheim, som beskriver den skreddersydde jobben som fantastisk.
DB170310 ¶ Må anerkjennes : Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet, skriver politisk leder i Uloba.
DB170310 Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet.
DB170310 I 2009 saksøkte Inge Husmo staten , fordi han ble nektet BPA-timer til å fylle rollen sin som pappa til sine egne barn.
DB170310 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt til sammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene, ifølge Aftenposten.
DA170310 Motstanden handler både om det koster staten for mye, skatteinntektene tas fra de med høyest inntekt, og at reformen gir Washington for mye makt.
DA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten , sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår framover.
DA170310 | Staten vurderer Utøyakaia ¶
DA170310 Når staten subsidierer noe, er det lov å sette noen krav for å få noen positive effekter.
DA170310 Han mente staten måtte ut av folks kjøkken, og at det var familien selv som skulle bestemme hvordan den ville dele permisjonen seg imellom.
BT170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
BT170310 At staten gir fedre rett på en viss del av den, er verken tvang eller inngrep i familiens privatliv.
AP170310 LO mener det er bra at Høyre tar til fornuft i spørsmålet om flypassasjeravgiften, mens Senterpartiet slår fast at partiet er mot miljøavgifter som bare lages for å skaffe staten penger.
AP170310 Naturlig at staten tilpasser seg ¶
AP170310 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) mener det er naturlig at staten tilpasser seg de nye regionene.
AP170310 - Når grensene endres i kommuner og fylkeskommuner, må også staten tilpasse seg, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
AP170310 - Det er ingen ansatte som vil miste jobben på grunn av dette, men man må være forberedt på å flytte på seg, eventuelt å få ny oppgaver, sier Sanner som legger til at staten vil hente ut effektivitetsgevinster ved sammenslåingen, men det skal skje over tid.
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
AA170310 Det er trolig første gang staten ønsker å inndra digital valuta.
AA170310 Så gjør kommunene et vedtak, og blir overprøvd av staten .
AA170310 Sanner mener den nye muligheten til rettslig prøving vil virke disiplinerende og bidra til at staten « vil være mer tilbakeholden med å overkjøre kommunen ».
AA170310 I tillegg skal kommunene kunne gå til sak mot staten .
AA170310 Endringen behandles i statsråd fredag og innebærer en maktforskyvning fra staten i kommunenes favør, skriver Nationen.
AA170310 - Vi sier at dersom staten skal prøve et lokalt vedtak, så skal det legges større vekt på lokaldemokratiet - det skal være velbegrunnet dersom staten konkluderer annerledes enn kommunen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 - Vi sier at dersom staten skal prøve et lokalt vedtak, så skal det legges større vekt på lokaldemokratiet - det skal være velbegrunnet dersom staten konkluderer annerledes enn kommunen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 LO mener det er bra at Høyre tar til fornuft i spørsmålet om flypassasjeravgiften, mens Senterpartiet slår fast at partiet er mot miljøavgifter som bare lages for å skaffe staten penger.
AA170310 Flypassasjeravgiften skaffer om lag 1,6 milliarder kroner i årlige inntekter til staten .
AA170310 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt til sammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene, ifølge Aftenposten.
AA170310 Som Torbjørn Sølsnæs sa fra talerstolen : Det finnes egne partier som flytter makt fra familiene til staten , og det bør ikke være Høyre.
VG170309 VG har også spurt folk hva de vil gjøre hvis staten trenger mer penger. 36 prosent mener den beste løsningen da vil være å øke skatter og avgifter. 19 prosent vil bruke mer av oljefondet, mens 14 prosent heller vil redusere tilbudet til innbyggerne. 31 prosent svarer « vet ikke » på dette spørsmålet.
VG170309 Alle partiers velgere, med unntak av Høyre og Frp, mener den beste løsningen er å øke skatter og avgifter hvis staten skulle komme i pengenød.
VG170309 36 prosent av Høyre-velgerne svarer « vet ikke » når de blir spurt om hva staten skal gjøre hvis den trenger mer penger. 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger.
VG170309 Solberg la til at man ikke kan regne med at staten vil betale for alle kostnader knyttet til klimavennlige løsninger, men støtte forskning og innovasjon for å bygge et mer klimavennlig samfunn.
SA170309 - Med tanke på regionsreformen må vi se på hvilke oppgaver staten skal gjøre, og en tydeliggjøring av hvor de ulike oppgavene skal løses, sier han.
SA170309 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt tilsammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene.
SA170309 Naboene og staten skal etter planen møtes i Ringerike tingrett 25. april.
SA170309 Mens staten , AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene.
SA170309 Juni 2016 : Naboene i Hole kommune tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et minnested på Sørbråten.
SA170309 april starter rettssaken mellom naboene og staten i Ringerike tingrett.
DB170309 French soner både dødsdom og livsvarig fengsel, men norske diplomater har etter det Dagbladet kjenner til gjort det klart for kongoleserne at den norske staten ikke kan garantere at ikke norske domstoler slipper French fri dersom han blir overført for å sone ferdig i Norge.
DB170309 Mange oppfatter barnevernet som « en stat i staten ».
DB170309 Gode lærebøker er ikke staten sitt ansvar Debatt ¶
DB170309 Etter en kort arbeidsgiverperiode overtar staten ansvaret for å betale dagpenger, lik 62,4 prosent av tidligere lønn.
DA170309 Mens Saudi-Arabia vil sikre seg at Iran og den libanesiske Hizbollah-geriljaen ikke overtar områdene som IS, Den islamske staten , blir fordrevet fra.
DA170309 - Jeg lurer på om Høyre vil forlate valgfriheten og si at det er staten som vet best ?
BT170309 - Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier hun.
BT170309 Ny vei og bane Arna-Stanghelle vil koste staten over fem milliarder kroner mer enn man trodde for et år siden.
AP170309 Staten har økt pengebruken, kronen har svekket seg mye og renten er kuttet mot null, noe som har gitt høy boligbygging.
AP170309 Mens staten , AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene.
AA170309 - I dag forsøker Persias arving Iran å ødelegge den jødiske staten .
VG170308 Vi ser på denne typen diskriminering mot den eneste jødiske staten som en del av en politisk kampanje som ønsker å få en slutt på den jødiske uavhengigheten.
VG170308 - Alle stater bestemmer selv hvem som skal ha adgang til staten .
VG170308 Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler - som en forsøksordning.
SA170308 Fra staten hører vi : « Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling og følger opp beslutningene i klimaforliket.
SA170308 Staten er ny støttespiller ¶
DN170308 I en tidligere versjon av denne saken ble det feilaktig hevdet at Staten var med i styrene i selskapene.
DN170308 Dette er for at selskaper der staten er eier, skal kunne drive under samme rammevilkår som selskaper de konkurrerer med.
DN170308 Mange er familieeide og veldig små, og det at staten skal gå inn og sette lovkrav til dem, må være absolutt siste utvei, sier Monica Mæland ¶
DN170308 I selskaper der staten har en eierandel, står det litt bedre til.
DN170308 For bedrifter der staten er på eiersiden, har vi en markant økning i antall kvinnelige styremedlemmer.
DN170308 - Staten har greid å rekruttere kvinner både til styrer og styreledere gjennom bevisst arbeid.
DN170308 Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler - som en forsøksordning.
DN170308 Dette er for at selskaper der staten er eier skal kunne drive under samme rammevilkår som selskaper de konkurrerer med.
DB170308 Selskap og organisasjoner som har femsifrede nummer, leier disse av staten via Nkom.
DB170308 For bruksretten til numrene betaler de et årlig gebyr til Nkom på 2000 kroner, mens avgiften til staten er differensiert ut fra attraktivitet, opplyser Nkom.
DB170308 Ifølge Reuters hevder den Islamske staten ( IS ) å stå bak angrepet.
DB170308 Staten mener Mahad lyver om turen til Norge : - Utallige selvmotsigelser ¶
DB170308 ¶ MENER MAHAD LYVER : Staten mener at Mahad gikk på skole i Djibouti, før han kom til Norge i 2000.
DB170308 Slik staten ser det, er det mange ulike momenter som tilsier at Mahad har en sterk tilknytning til Djibouti.
DB170308 Slik staten ser det kan det ikke forklares på en annen måte enn at han hadde skolegang og fransk før han kom til Norge.
DB170308 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170308 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170308 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170308 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170308 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170308 Staten mener at Mahad har skolegang fra Djibouti og at han behersket fransk før han kom til Norge.
DB170308 Staten mener : ¶
DB170308 I nesten 70 år har parkometre vært forbudt på alle offentlige gater i staten Nord-Dakota i USA.
DB170308 ¶ FÅR MOTBØR : Staten Hawaii vil ha Donald Trumps innreiseforbud for retten, for å få stanset det.
DB170308 Selskapet hadde en milliardkontrakt med den nigerianske staten for å drive privat kystvakt.
DB170308 ¶ VENTER : Dommen i rettssaken mellom Mahad Abib Mahamud og staten , er ventet å falle fredag denne uka.
DB170308 Man kan ikke dømmes fordi staten sår tvil, man kan dømmes om de legger fram konkrete beviser.
DB170308 Staten mener dette er samme person, og at det er Mahads bror : - I strid med Nasjonalt ID-senters egen forklaring ¶
DB170308 - Staten sier at jeg har løyet, uten å kunne bevise det.
DB170308 I år 2000 sluttet staten å godkjenne lærebøkene for skolen.
DB170308 I 2009 vant de klarspråkprisen for staten .
DA170308 Oslo-byrådet vil konkret innlede et samarbeid med staten om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler.
DA170308 Det både utvalget og kulturministeren synes å være helt enig om, er at staten må trå til skal det norske mediemangfoldet bevares, særlig i en overgangsperiode, men at bransjen selv må foreta den nødvendige omstillingen inn i en digital framtid.
DA170308 I april 2013 vant « Elin » en sak mot staten i Høyesterett, som mente staten ikke hadde beskyttet henne godt nok mot ekskjæresten.
DA170308 I april 2013 vant « Elin » en sak mot staten i Høyesterett, som mente staten ikke hadde beskyttet henne godt nok mot ekskjæresten.
AP170308 Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler - som en forsøksordning.
AP170308 Staten er ny støttespiller ¶
AA170308 Dette er for at selskaper der staten er eier, skal kunne drive under samme rammevilkår som selskaper de konkurrerer med.
AA170308 Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler - som en forsøksordning.
AA170308 Oslo-byrådet vil konkret innlede et samarbeid med staten om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler.
VG170307 Ifølge utvalget vil ikke dette føre til store endringer fra dagens ordning, men utvalgsleder Knut Olav Åmås presiserte den fremtidige samfunnsfordelen ved at avstanden mellom NRK og Staten og politikerne gir større frihet begge veier.
VG170307 * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.
VG170307 For å lykkes i rollen som « den fjerde statsmakt » har staten gitt mediene penger.
VG170307 Men rettsikkerhet handler også om at staten og politiet skal ta vare på oss når vi opplever urett.
DN170307 Nå har staten anket til Høyesterett.
DN170307 | Vil ha nok en omkamp i Transocean ¶ Staten har anket den sivile skattesaken mot Transocean-selskapene inn for Høyesterett.
DN170307 Nå har staten valgt å anke sakskomplekset inn for Høyesterett.
DN170307 I dag får kulturminister Linda Hofstad Helleland Mediemangfoldsutvalgets forslag til hvordan staten best kan fordele penger som går til medier.
DB170307 SØKSMÅL : Massedrapsdømte Anders Behring Breivik saksøkte staten for det han mener er uverdige soningsforhold og brudd på menneskerettighetene.
DB170307 Rettssaken Anders Behring Breivik hadde anlagt mot Staten ble grundig dekket.
DB170307 Rettssaken Anders Behring Breivik hadde anlagt mot Staten ble grundig dekket.
DB170307 Men EP fratok henne i forrige uke immuniteten i et tilfelle der en fransk domstol sikter henne for å ha lagt ut bilder av bestialske drap utført av Den Islamske Staten ( IS ) i sosiale media.
DB170307 Denne ganske særegne statsrettslige filosofien oppsummerte hun med : « Den staten som vi vil ha skal være patriotisk.
DB170307 Alle parter blåser opp prisen, men det koster ikke kandidatene noe, fordi Staten tilbakebetaler utgiftene dersom valget går bra nok.
DA170307 Det mer tradisjonelle synet er at den israelske staten verken er legitim eller kan anerkjennes.
DA170307 Et av målene med de nye reglene er å unngå at folk får bostøtte de ikke skulle hatt og senere må betale tilbake store beløp til staten .
DA170307 Naboene motsatte seg de opprinnelige planene om et minnested på Sørbråten, noe som førte til at staten i forståelse med AUF og Støttegruppa pekte på Utøykaia i stedet.
DA170307 Men heller ikke dette er ønskelig for naboene, som reagerer på at staten ikke vil vurdere flere alternativer, skriver Klassekampen.
DA170307 - Jeg konfronterte kommunalminister Jan Tore Sanner nylig med at han har sagt at staten ville se på alternative minnesteder, altså mer enn ett.
BT170307 Fysiologiprofessor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo synes ikke staten skal støtte opp om utdannelser av dette slaget.
BT170307 Utvalget mener at Staten fremdeles må bidra betydelig til å støtte norsk journalistikk, alternativet er for grimt til å forestille seg.
BT170307 Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler kan benyttes.
AP170307 Dette betyr at « boten » for å være uten forsikring nå går til forsikringsselskapene, ikke til staten .
AP170307 Staten gjør ingen uttak fra fondet.
AP170307 Han mener forslaget om å bytte barnetrygd med gratis barnehage og gratis SFO kan « bli overraskende dyrt for staten », samt at det å fjerne barnetrygden vil kunne føre til problemer for en del foreldre.
AP170307 I 2017 « sponser » staten NRK og de andre mediene med tilsammen ca. 7,7 milliarder kroner.
AA170307 Formuesskatten gir staten inntekter på over 12 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Moen er glad dersom staten finner måter som bidrar til å sikre mediemangfoldet og som samtidig er plattformuavhengig.
VG170306 CYBERANGREP : Det hvite hus slår tydelig fast at Russlands myndigheter står bak systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser, blant annet med hensikt å påvirke presidentvalget i 2016.
VG170306 * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.
VG170306 Staten har heller ikke tilstrekkelige kontrollsystemer og virkemidler for å sikre og å sørge for at kommunene følger opp sine forpliktelser etter opplæringsloven og barnekonvensjonen.
SA170306 " Verken visum eller noen form for oppholdstillatelse vil bli utstedt til noen person som ikke er israelsk statsborger eller har permanent opphold, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med viten har oppfordret offentlig til å boikotte staten Israel eller lovet å delta i en slik boikott ", heter det i en uttalelse fra Knesset mandag.
DN170306 Slik mener Økokrim de lurte staten for 291 mill.
DN170306 ( DN side 8-9 ) ¶ Staten krever 455 millioner i skatt og renter fra Skeie-selskap ¶
DB170306 Da staten sto bak et stort dopingprogram, ble det møtt av et skuldertrekk, sier Neumann.
DB170306 Videre mener staten det er tvil om hvorvidt Mahad Abib Mahamud er hans riktige navn.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at dokumentene har meget lav bevisverdi.
DB170306 Staten mener at dette dokumentet er falskt, og dermed også rettsstridig, men de har ikke påstått at det ikke er tillatt å skrive på opplysninger etter utstedelse.
DB170306 Staten mener at bekreftelsen fra djiboutiske myndigheter ikke kan ilegges vekt.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Staten har ikke forsøkt å komme i kontakt med somaliske myndigheter for å verifisere bekrefelsene derfra, men politiet har forsøkt å komme i kontakt med djiboutiske myndigheter for å verifisere bekreftelsen derfra.
DB170306 Staten gjør et poeng ut av at Mahad i 2000 opplyste at han ikke var registrert i noe register og synes at det er merkelig at han seinere klarer å framskaffe dokumenter.
DB170306 » Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Slik staten ser det er umulig å forene historiene.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at det ikke framgår av intervjurapporten at faren var kognitivt svekket, og sier at rapportskriver har heller ikke kommentert dette i rapporten.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 » Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 « Frère » er det franske ordet for « bror », og staten mener at denne kontakten dermed kan være Mahads bror, Abdulkuader.
DB170306 Slik staten ser det kan ikke skrivemåte tas til inntekt for at dette er helt andre personer enn Mahads bror og foreldre.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 På bakgrunn av rapporten fra Nasjonalt ID-senter, mener staten at det er sannsynlighetsovervekt for at Mahads bror er samme person som personen som eier det djiboutiske tjenestepasset.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Advokatfullmektig Elise Nygård mener : ¶ Staten synes å mene at det er veldig påfallende at de tre navnene som er oppgitt på ID-kortet, likner navnene til personer i Mahads familie, og mener det er usannsynlig at tre personer kan ha liknende navn.
DB170306 » Staten mener : ¶
DB170306 Staten påpeker at det er gjennomgående at navn og stedsnavn skrives ulikt i de ulike dokumentene.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at personen på bildet til høyre er samme person.
DB170306 Staten mener at det ikke framgår av intervjurapporten at faren var kognitivt svekket, og sier at rapportskriver har heller ikke kommentert dette i rapporten.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten anfører at Nasjonalt ID-senters rapport må ilegges stor vekt.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Staten mener det er påfallende at Mahad hevder å være fra Somalia og ikke fra Djibouti, fordi kontaktlista tilsynelatende inneholder nummeret til flere i Djibouti enn i Somalia.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å frata Mahad statsborgerskapet, men kom inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettssaken.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Advokatfullmektig Elise Nygård mener : ¶ Staten anfører at denne siden misbruker faktum.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å frata Mahad statsborgerskapet, men kom inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettssaken.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Advokatfullmektig Elise Nygård mener : ¶ Staten anfører at denne siden misbruker faktum.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Advokatfullmektig Elise Nygård mener : ¶ Staten mener at reisene betyr at Mahad har sterkere tilknytning til Djibouti framfor Somalia og Etiopia.
DB170306 Staten mener det er påfallende at Mahad har foretatt så mange reiser til Djibouti, og at han utvilsomt har sterk tilknytning til landet.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 I Luxembourg er det nemlig å ulovlig å frakte mer enn 10 000 euro i kontanter inn og ut av den lille staten uten å deklarere det i tollen.
DB170306 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB170306 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten for å få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Staten mener historiene Mahad har forklart seg om ikke er selvopplevde, men oppkonstruerte, og at det er derfor opplysningene ikke stemmer overens.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at det ikke framgår av intervjurapporten at faren var kognitivt svekket, og sier at rapportskriver har heller ikke kommentert dette i rapporten.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 » Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 At Mahad som Midgan skal være president i denne staten , i et område hvor det i hovedsak bor Issa, er lite sannsynlig.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at det ikke framgår av intervjurapporten at faren var kognitivt svekket, og sier at rapportskriver har heller ikke kommentert dette i rapporten.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener at Mahad ikke tilhører denne klanen.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Slik staten ser det, er overføringene påfallende.
DB170306 Saken behandles som forvaltningssak, og staten er nødt til å kunne bevise at det er mer sannynlig at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger, enn at han ikke har det.
DB170306 Retten skal nå avgjøre om staten har bevist at det finnes en overveiende sannsynlighet for at Mahad har oppgitt uriktige opplysninger.
DB170306 Nå har Mahad saksøkt staten , for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170306 Jeg har sendt penger til Etiopia tidligere, men det har ikke staten dokumentert.
DB170306 Staten mener det er påfallende at Mahad har foretatt så mange reiser til Djibouti, og at han utvilsomt har sterk tilknytning til landet.
DB170306 Staten mener det er med på å bevise at han har en tilknytning til landet.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener at Mahad kommer fra Djibouti, og ikke Somalia slik han flere ganger har oppgitt.
DB170306 Staten mener : ¶
DB170306 Den representerer rundt 200000 arbeidsplasser og store inntekter til staten .
DB170306 ( Dagladet ) : I morgen legger Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utreder hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes.
BT170306 Han har gått til sak mot staten to ganger, og vant begge gangene.
BT170306 Det betyr at staten ikke trenger sette i gang nye utredninger, men kan basere seg på den kunnskapen som vi allerede har om dette området fra de siste 16 årene, som er samlet inn i mer enn 90 rapporter.
AP170306 Og der kommer det anbefalinger om hvilke mål og støtteordninger staten skal holde seg med for å bidra til fortsatt mediemangfold.
AP170306 Utvalget har allerede foreslått at en kommersiell NRK-konkurrent skal få 135 millioner kroner i året av staten for å ha daglige nyhetssendinger på riksdekkende TV, samt hovedkontor utenfor Oslo.
AP170306 Tirsdag legger Mediemangfoldsutvalget frem forslagene til hvordan staten best kan fordele pengene som går til NRK og de norske avisene.
AP170306 Ordningen innebærer at avisene får mer penger av staten jo flere aviser de greier å selge.
AP170306 Og hvilke mål bør staten ha for mangfoldet av medier i Norge ?
AP170306 I 2017 « sponser » staten NRK og de andre mediene med tilsammen ca. 7,7 milliarder kroner.
AP170306 - Dette er løsnet litt opp i nå, men jeg er redd for at journalistikken blir sultefôret hvis ikke staten hjelper til.
AA170306 Greenpeace og Natur og Ungdom har på sin side saksøkt staten med sikte på å stanse fremtidig leting etter olje og gass.
DB170305 Tidligere denne uka offentliggjorde føderale aktorer at de hadde pågrepet 13 medlemmer av MS-13 i Brentwood i staten New York.
DB170305 New York-guvernør Cuomo sier at etterforskerne vil se hvorfor hatkriminalitet synes å bre om seg mot jødiske organisasjoner og steder i staten .
DB170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
DB170305 Utvalget anbefalte da at staten fortsatt bør støtte en kommersiell kringkaster i å produsere nyheter i tre til fem år fremover.
DB170305 I fjor høst ble utvalget bedt om å hastelevere en delrapport om temaet, etter at TV 2 nektet å fornye sin avtale dersom staten ikke bedre kompensert utgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.
BT170305 Hvis ikke må staten overta enda flere oppgaver.
AA170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold.
AA170305 Utvalget anbefalte da at staten fortsatt bør støtte en kommersiell kringkaster i å produsere nyheter i tre til fem år fremover.
AA170305 I fjor høst ble utvalget bedt om å hastelevere en delrapport om temaet, etter at TV 2 nektet å fornye sin avtale dersom staten ikke bedre kompensert utgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.
VG170304 Den irske staten har så langt brukt 30 millioner kroner på å undersøke grusomhetene begått på de 18 mødrehjemmene helt opp til våre dager.
VG170304 Den irske staten har gitt en unnskyldning til kvinnene og barna som led på mødrehjemmene i alle disse årene.
AP170304 Næringslivet med NHO i spissen startet torsdag forhandlingene med Staten om å få på plass en avtale om et slikt fond.
AA170304 Etter kirkens frigjøring fra staten , er det nå kirken selv som skal utnevne sine fremste ledere.
VG170303 Vil folk i Oslo godta at staten prioriterer de som reiser med tog så tydelig foran de som bruker t-bane, spør Berg.
VG170303 Staten tar hele regningen for toget, men trolig bare halve regningen for ny t-banetunnel under Oslo sentrum.
DN170303 Nå mener altså Økokrim at avtalen mellom EPH og TGS bare er kommet i stand for å få utbetalt leterefusjon fra staten .
DN170303 Leterefusjonsordningen gjorde at selskapet fikk refundert mesteparten av disse utgiftene kontant fra staten .
DN170303 For skatteåret 2009 fikk EPH utbetalt vel 291 millioner kroner fra staten med bakgrunn i seismikkjøpet.
DN170303 Etter at oljeskattesystemet ble endret i 2005, har staten på elleve år betalt til sammen 97,7 milliarder 2015-kroner til nye oljeselskaper for deres oljeleting.
DN170303 Staten blar opp for leting ¶
DN170303 Staten skal ta hele regningen for jernbanetunnelen, men trolig bare halve regningen for den nye T-banetunnelen under Oslo sentrum, som også er lagt inn i den nye nasjonale transportplanen.
DN170303 Foto : Prakash Mathema/AFP/NTB scanpix ¶ | Staten har ikke noe svar på eierskapets aller viktigste spørsmålet ¶
DB170303 ( Dagbladet ) : Torsdag offentliggjorde føderale aktorer at de har pågrepet 13 medlemmer av MS-13-gjengen i Brentwood i staten New York.
DB170303 e Nina Karin Monsen kommer, men det er uvisst om hun vil bruke sin taletid på å fortelle oss at « ingen ønsker seg homofile barn » eller at gode, heterofile menneskers ekteskap blir « ugyldige » om homofile får den samme rettigheten, som hun tidligere har sagt da hun forsøkte å saksøke den norske staten for å få stoppet homofile ekteskap.
DB170303 Da hun var bare to måneder gammel flyttet familien til Rhode Island, mens to av søsknene ble igjen hos besteforeldrene i staten hun ble født i.
BT170303 Sotrasambandet og Hordfast har også høye bompengeandeler, mens Arna - Stanghelle er tenkt fullfinansiert at staten .
BT170303 Noen samferdselsprosjekter har en høy egenbetalingsandel, andre er helt eller nesten fullfinansiert av staten .
BT170303 Jernbane er generelt dyrere for staten , fordi det ikke lenger er vanlig å betale bompenger på tog.
BT170303 Sotrasambandet og Hordfast har også høye bompengeandeler, mens Arna - Stanghelle er tenkt fullfinansiert at staten .
BT170303 Noen samferdselsprosjekter har en høy egenbetalingsandel, andre er helt eller nesten fullfinansiert av staten .
BT170303 Jernbane er generelt dyrere for staten , fordi det ikke lenger er vanlig å betale bompenger på tog.
BT170303 Veien blir ikke en ringvei før Fjøsanger-Arna er på plass, og det forventes at dette kommer inn i den komplette planen som presenteres i slutten av mars, eller at dette blir en del av byvekstavtalen som Bergen og staten forhandler om og skal sluttføre i løpet av 2017. 3.
BT170303 Over der igjen, er det staten som legger rammene, og har noen tilskuddsordninger.
BT170303 I regjering, har Fremskrittspartiet fått gjennomslag en forsøksordning hvor de eldre har rett på sine tjenester og staten betaler.
AA170303 Soldatene er de seneste ofrene i en 13 år lang blodig konflikt mellom staten og muslimske opprørere i grenseregionene mot Malaysia.
AA170303 Økokrim mener ifølge at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten .
AA170303 Staten skal ta hele regningen for jernbanetunnelen, men trolig bare halve regningen for den nye T-banetunnelen under Oslo sentrum, som også er lagt inn i den nye nasjonale transportplanen.
VG170302 | Papirløse om Trumps mykere linje : - Tør ikke å stole på ham ¶ STATEN ISLAND ( VG ) Trump har signalisert at lovlydige ulovlige innvandrere kan få bli i USA, men blant dem det gjelder er bekymringen fremdeles stor.
VG170302 VG mener : Så var Trump plutselig en president ¶ Staten Island skiller seg ut fra resten av New York, ettersom at Trump vant klart her i presidentvalget.
VG170302 Nord på øya Staten Island i New York er over halvparten av befolkningen latinamerikanske, og det var her fem meksikanere nylig ble pågrepet som en del av en storaksjon over hele USA der totalt 680 personer ble pågrepet for å deporteres.
SA170302 - Det er hyggelig at min suksess blir lagt merke til av staten også, sier Niskanen til Ilta Sanomat dagen etter gullfesten.
DN170302 Nå mener altså Økokrim at avtalen mellom EPH og TGS bare er kommet i stand for å få utbetalt leterefusjon fra staten .
DN170302 Leterefusjonsordningen gjorde at selskapet fikk refundert mesteparten av disse utgiftene kontant fra staten .
DN170302 For skatteåret 2009 fikk EPH utbetalt vel 291 millioner kroner fra staten med bakgrunn i seismikkjøpet.
DN170302 Etter at oljeskattesystemet ble endret i 2005, har staten på elleve år betalt til sammen 97,7 milliarder 2015-kroner til nye oljeselskaper for deres oljeleting.
DN170302 Staten blar opp for leting ¶
DN170302 | Regjeringen vil felle flere ulv, men det er fire andre dyr som tar flere sauer enn ulven ¶ Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv.
DN170302 Kongeørn ( 1400 ) tok faktisk flere lam enn ulven ( 1236 ) basert på skadekompensasjonene fra staten i fjor.
DN170302 I 2013 betalte staten ut 74,9 millioner kroner for rovdyrskade på sau.
DN170302 Basert på erstatningsutbetalingene fra staten , dreper ulven mindre sau enn før i Norge.
DN170302 | Dreper færre sauer enn før ¶ Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv.
DN170302 Basert på erstatningsutbetalingene fra staten , dreper ulven mindre sau enn før i Norge.
DN170302 Foto : Porsche Lxs også : ¶ Staten gikk glipp av 37 millioner på én uke ¶
DN170302 Dette er sektorer hvor staten , provinser og kinesiske byer er største eier.
DB170302 På grunn av pengemangel klarte bare tre norske politidistrikter å nå kravet fra staten om å ansette nyutdannede politifolk i fjor.
DB170302 ¶ SEIERHERRE : Anders Behring Breivik tapte i ankesaken mot staten .
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger.
DA170302 Ifølge avisen Sunday Times, vil Washington nå sende amerikanske soldater som selv skal kjempe på bakken mot IS, Den islamske staten .
DA170302 Dette må staten bidra til ved å finansiere 70 prosent av utgiftene, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
DA170302 Avtalen er inngått mellom partene i arbeidslivet og staten for å få ned sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet.
DA170302 Jeg forventer at staten nå tar føringene fra dommen.
DA170302 Det var på det første spørsmålet at staten tapte i tingretten, men nå har staten vunnet fram med at soningsforholdene ikke er umenneskelige eller uverdige, kommenterer Sejersted.
DA170302 Det var på det første spørsmålet at staten tapte i tingretten, men nå har staten vunnet fram med at soningsforholdene ikke er umenneskelige eller uverdige, kommenterer Sejersted.
DA170302 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling, og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse.
DA170302 Borgarting lagmannsrett ga staten full oppreisning etter at staten ble dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
DA170302 Borgarting lagmannsrett ga staten full oppreisning etter at staten ble dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
DA170302 - Staten ville ikke gi domstolen en tydelig nedre grense for hvordan artikkel 3 skulle anvendes, fordi staten da risikerte tap.
DA170302 Staten har vunnet fram på begge de punktene som var omstridt i saken.
DA170302 Staten får full oppreisning.
DA170302 - Staten ville ikke gi domstolen en tydelig nedre grense for hvordan artikkel 3 skulle anvendes, fordi staten da risikerte tap.
DA170302 - Staten har vunnet fram, og det er vi godt fornøyde med, sa Sejersted.
DA170302 ) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i rettssalen i Skien fengsel siste dag av ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten .
BT170302 | Breivik vant over staten på ett punkt i saken om soningsforholdene ¶
BT170302 DOM : Terrordømte Anders Behring Breivik nådde ikke frem med sitt søksmål mot staten .
BT170302 Prislappen er estimert til 6,5 milliarder kroner, og det finansieres av staten og ved bompenger.
AP170302 Stavanger er i en oppstartsfase med konkrete prosjekter de vil samarbeide med staten om.
AP170302 - Oslo har hatt gode erfaringer med å samarbeide med staten om områderettet innsats.
AP170302 - Er det andre byer som nå vil få hjelp av staten til å løfte utsatte områder ?
AP170302 kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.
AP170302 - Det er hyggelig at min suksess blir lagt merke til av staten også, sier Niskanen til Ilta Sanomat dagen etter gullfesten.
AA170302 Økokrim mener ifølge tiltalen undertegnet førstestatsadvokat Marianne Bender at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten .
VG170301 VG møtte nylig ulovlige innvandrere på Staten Island i New York som fortalte at de er veldig redde for hva som vil skje med dem med Trump ved makten.
VG170301 Men i lys av tingrettens dom i fjor, som slo fast at staten hadde brutt menneskerettighetene overfor Breivik, fryktet vi det verste.
VG170301 Leder Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 * 1 Jens Stoltenberg er som tidligere statsminister, finansminister og olje- og energiminister blant annet arkitekten bak den såkalte handlingsregelen som definer hvor mye staten kan bruke av oljepenger, og en rekke andre reformer i norsk miljø- og energipolitikk.
VG170301 | Staten får medhold i anken mot Breivik ¶ Staten har likevel ikke behandlet Anders Behring Breivik på en umenneskelig og nedverdigende måte, slår Borgarting lagmannsrett fast.
VG170301 Samtidig understreket Emberland at Staten tar innover seg at tingretten fikk fremlagt det meste av den samme dokumentasjonen, og hørt flesteparten av de samme vitnene : ¶
VG170301 Nødvendigheten av Breiviks isolasjon, og sikkerhetsopplegget rundt ham under soningen, har vært sentral i rettens vurdering av om staten har brutt EMK.
VG170301 Les også : Ti spørsmål og svar om Breiviks sak mot staten ¶ - Staten mener tingrettens bevisvurdering var uriktig på mange måter, og at de har tolket terskelen for EMK for lavt.
VG170301 Les også : Ti spørsmål og svar om Breiviks sak mot staten
VG170301 ANKET : Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
VG170301 | Staten får medhold i anken mot Breivik ¶
VG170301 juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
VG170301 Staten , som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.
VG170301 - Staten mener bevisene klart viser at Breivik ikke har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3, eller artikkel 8, innledet advokat Marius Emberland ved regjeringsadvokaten.
VG170301 * Staten har anket dommen.
VG170301 * Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.
VG170301 Les også : Ti spørsmål og svar om Breiviks sak mot staten
VG170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
VG170301 Jeg håpet jo hele tiden at staten skulle vinne denne anken, men det er jo sånn at man har en liten usikkerhet i bakhodet.
VG170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet, men fikk ikke medhold i noen av punktene i lagmannsretten.
VG170301 Bakgrunn : Staten får medhold i lagmannsretten ¶
SA170301 Dette bildet publiserte Den islamske staten ( IS ) den 21. februar.
SA170301 AFTENBLADET MENER : Det var ikke uventet at staten vant ankesaken mot Anders Behring Breivik, men domspremissene viser at det ikke var en opplagt seier.
FV170301 Skulle også Høyesterett gi staten medhold, vil saken bli klaget inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
FV170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, sier Andenæs.
FV170301 Likevel får staten fullt medhold i at soningsforholdene den terrordømte massedrapsmannen er underlagt, er innenfor de rammene menneskerettigheten setter.
FV170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
FV170301 Det blir for gunstig for staten , sier han.
DN170301 Om fire måneder løper omsetningsbegrensningene ut i avtalen mellom staten og Aker.
DN170301 Hvis staten vil ut av Aker Kværner Holding, kreves stortingsbehandling, og Aker forkjøpsrett.
DN170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
DN170301 I dag bruker staten omtrent 15 milliarder i året på barnetrygd.
DN170301 Lxs også : ¶ Staten som venturekapitalist ?
DN170301 Han understreker at fremgangen er bra både for Investinor, staten og ikke minst for selskapene i Investinors portefølje.
DN170301 Han skulle gjerne sett at bunnen ikke hadde vært så dyp, men mener resultatene de siste to årene viser at staten kan drive venturekapitalinvesteringer på kommersielle vilkår.
DB170301 Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.
DB170301 juli-hendelsene Lisbeth Røyneland etter at staten fikk medhold i Breivik-saken.
DB170301 Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad trakk i sitt innledningsforedrag i Skien fengsel fram et eksempel på hvorfor staten mener brevkontrollen er helt rettferdiggjort.
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 Disse punktene frifinnes staten for : ¶ Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes for kravet om krenkelse av EMK artikkel 3.
DB170301 Disse punktene frifinnes staten for : ¶
DB170301 Både staten og Breivik anket dommen fra Oslo tingrett i 2016, sistnevnte fordi han mente kriminalomsorgens brev- og besøkskontroll strider mot EMKs artikkel 8, om retten til privatliv.
DB170301 Breivik hevdet i søksmålet han tok ut mot staten i 2015 at soningsforholdene han lever under bryter menneskerettighetene ved at han er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet.
DB170301 Borgarting langmannsrett mener at staten ikke har brutt EMK art. 8.
DB170301 Advokaten fryktet ikke at hvis staten skulle få medhold i sin anke, at disse to forbedrede forholdene ved Breiviks soning, skal forsvinne.
DB170301 Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes for kravet om krenkelse av EMK artikkel 8 for så vidt gjelder spørsmålet om manglende medisinsk oppfølging.
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dag etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten .
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene.
DB170301 Utenriksministrene snakket blant annet om Arktis, forholdet til Russland, Afghanistan og opptrappingen av kampen mot Den islamske staten ( IS ) i Syria.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dommen som kom tidligere i dag, etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten .
DB170301 Breivik hevdet i søksmålet han tok ut mot staten i 2015 at soningsforholdene han lever under bryter menneskerettighetene ved at han er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet.
DB170301 - Det jeg dog har store motforestillinger mot og utfordringer med er at staten , som den aller viktigste holdningsskaperen vi har i samfunnet, systematisk søker å sortere bort Downs syndrom.
DB170301 - Å oppdra barn i Kina er dyrt, og selv om staten er i ferd med å utvikle et mer omfattende velferdssystem, må man ha spart opp penger.
DB170301 » Her foretar lagmannsretten et tydelig og noe tvilsomt steg vekk fra tingrettens strenge applisering av EMDs metode og til Regjeringsadvokatens gjentatte påstander om at staten må ha et betydelig spillerom.
DB170301 Mens tingretten går langt i å tolke rettspsykiater Randi Rosenqvist på en måte som hun selv ikke vil stå inne for, for å understøtte påstanden om at Breivik ikke er så farlig som staten skal ha det til, går lagmannsretten i andre grøfta og tar ordene hennes for god fisk.
DB170301 Lagmannsretten er imidlertid enig med staten i at de manglende begrunnelsene må ses i lys av at det er foretatt løpende vurderinger i ulike komiteer og grupper som løpende har vurdert Breiviks soningsforhold.
DB170301 Staten Norge tåler innvandringen ¶
DA170301 Tvedt Solberg mener staten må tar større del av de totale utgiftene.
DA170301 « Statsråd Sanner gjorde det helt klart at KMD og staten ikke vil gå inn for å vurdere begge alternativene », skriver de, og uttaler : ¶
DA170301 Paradokset er at statsråd Sanner nå er villig til å starte en ny prosess på samme måte som den forrige uten å involvere alle parter, sier naboene, som nå avventer en tilbakemelding fra staten innen 8. mars, fristen for Statsbyggs vurdering av Utøyakaia.
DA170301 - Staten kunne ikke svare på hvorfor de mener at Utøyakaia er et bedre alternativ til minnested enn Sørbråten for Utstranda sitt nærmiljø.
DA170301 » Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
DA170301 » Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
DA170301 Så langt har staten vunnet fram, og det er vi godt fornøyd med, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.
DA170301 I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000.
DA170301 I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.
DA170301 Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.
DA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
DA170301 Anders Behring Breivik tapte mot staten i menneskerettighetssaken.
DA170301 Anders Behring Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
DA170301 | Staten vant over Breivik ¶
DA170301 juli-hendelsene Lisbeth Røyneland etter at staten fikk medhold i Breivik-saken.
DA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
BT170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
BT170301 I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000.
BT170301 I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.
BT170301 FOTO : NTB scanpix ¶ Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
BT170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
BT170301 Tingretten mente at soningsforholdene bryter med artikkel 3, mens lagmannsretten ga staten fullt medhold.
BT170301 Onsdag tapte han mot staten på alle punkt.
BT170301 Breivik mener soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ), og har saksøkt staten for brudd på artikkel 3 og 8.
BT170301 Anders Behring Breiviks tap mot staten er bare enda et skritt på den seige veien mot EMD i Strasbourg.
BT170301 Staten er en ankevillig motpart, og Breivik har allerede varslet at han tar saken til Høyesterett.
BT170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
BT170301 I dag bruker staten omtrent 15 milliarder i året på barnetrygd.
BT170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
BT170301 I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000.
BT170301 I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.
BT170301 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
BT170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
AP170301 Den islamske staten i Ninawa-provinsen ».
AP170301 Vise dommerne det staten mener er « virkeligheten ».
AP170301 Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.
AP170301 Og da naturlig nok i de punktene hvor staten hadde tapt i tingretten.
AP170301 Og da dommen kom onsdag, ble staten hørt på alle områder : ¶
AP170301 Han vil på ingen måte gå med på at staten tok for lett på saken i tingretten.
AP170301 For da staten i januar i år fikk en ny sjanse til å overbevise de tre dommere i lagmannsretten om at avgjørelsen var helt feil, ble det avgjørende å gå enda mer grundig til verks.
AP170301 Dommen gir staten fullt medhold ¶
AP170301 Dommen er en fullstendig seier for staten .
AP170301 Derfra handlet det om én ting for staten : unngå nytt nederlag.
AP170301 Saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene ¶
AP170301 juli-terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) reiste i 2015 sivil sak mot staten .
AP170301 Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv, men ble dømt til å betale Behring Breiviks sakskostnader på rundt 330.000 kroner.
AP170301 - Staten har vunnet frem på begge de to punktnene som har vært omstridt i saken, sa Sejersted.
AP170301 Lagmannsretten gir staten full oppreisning etter den fellende dommen i tingretten i fjor.
AP170301 Dermed ble staten den gangen felt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens ( EMKs ) forbud mot å utsette noen for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.
AP170301 Lagmannsretten gir staten full oppreisning etter den fellende dommen i tingretten i fjor.
AP170301 Dermed ble staten den gangen felt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens ( EMKs ) forbud mot å utsette noen for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.
AA170301 Naboene hadde allerede saksøkt staten for plasseringen av minnestedet på Sørbråten.
AA170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
AA170301 I dag bruker staten omtrent 15 milliarder i året på barnetrygd.
AA170301 Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.
AA170301 juli-hendelsene Lisbeth Røyneland etter at staten fikk medhold i Breivik-saken.
AA170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Breivik tapte saken mot staten .
AA170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
AA170301 Anders Behring Breivik tapte mot staten i menneskerettighetssaken.
AA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
AA170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
AA170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
AA170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
AA170301 I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000.
AA170301 I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.
AA170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
AA170301 Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
AA170301 Skulle også Høyesterett gi staten medhold, vil saken bli klaget inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, sier Andenæs.
AA170301 Likevel får staten fullt medhold i at soningsforholdene den terrordømte massedrapsmannen er underlagt, er innenfor de rammene menneskerettigheten setter.
AA170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170301 Det blir for gunstig for staten , sier han.
VG170228 OMFORDELER : President Donald Trump vil gi enorme summer til forsvaret - og kutte tilsvarende fra resten av staten i sitt budsjettforslag.
VG170228 Det er planlagt ti kilometer med firefeltsvei, og veien finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
SA170228 I tillegg mener KrF at det er høyst problematisk at staten skal systematisk tilrettelegge for en genetisk og biologisk frakobling av barn fra sitt opphav.
SA170228 DEBATT : KrF mener at det er høyst problematisk at staten skal systematisk tilrettelegge for en genetisk og biologisk frakobling av barn fra sitt opphav.
SA170228 Alle politikere er enige i at vi må trekke grensen et sted for hva staten skal tillate for å oppfylle voksnes barneønske.
SA170228 Staten skal hverken drive skole, helsevesen eller trygdeordninger, proklameres det her, alt dette skal overlates private.
DN170228 Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder.
DN170228 Flere av Oscar-gjestene viste sin støtte til rettighetsorganisasjonen ACLU, som er blant dem som har jobbet mot innreiseforbudet, blant annet ved å gå til sak mot staten .
DB170228 Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder.
DB170228 - Det virker som Schou har glemt at det er kommunene som akseptere og bosetter flyktninger, ikke staten .
DB170228 Dermed må Pennsylvanias høyesterett bestemme hvor i staten jurymedlemmene skal bli valgt fra.
DA170228 Selv om alle som forlater oljebransjen kommer i ny jobb, vil disse arbeidsplassene ikke være i nærheten så lønnsomme for staten .
DA170228 Når det er flere som får penger fra staten enn som betaler inn, blir det vanskelig å levere samme tilbud som i dag.
DA170228 Det er lite for staten , men jeg kan love deg at det er mye for den som jobber knallhardt hver dag for å få bedriften til å gå rundt og håper på pluss i regnskapet om noen år.
DA170228 Det er det kreative, hardt arbeidende folk, og spesielt vestlendinger som er gode til, ikke staten .
DA170228 Andre partier mener det er viktig at Staten eier mest mulig.
DA170228 Bevilgningen til kriminalomsorgen ble redusert med 31,3 millioner kroner i 2017 som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten .
AP170228 Jeg har betalt skatt hele livet, men staten tar mer og mer, sier Krelis Kes.
AP170228 Opp gjennom årene har staten spart store deler av oljeinntektene.
AP170228 I Oljefondet tilfaller nesten alle de 199 milliardene staten som eier av fondet, bortsett fra en drøy milliard som går til fondets egne ansatte som lønn.
AP170228 Derfor hadde staten et Oljefond med 7510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.
AP170228 I løpet av februar ble det kjent at Telenor og Statoil, hvor staten er største aksjonær, har gått på større smeller i utlandet enn det som tidligere var kjent.
AA170228 Flere av Oscar-gjestene viste sin støtte til rettighetsorganisasjonen ACLU, som er blant dem som har jobbet mot innreiseforbudet, blant annet ved å gå til sak mot staten . ( ©NTB ) ¶
AA170228 Det er planlagt ti kilometer med firefeltsvei, og veien finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
AA170228 Det er enighet mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund ( NRL ) og staten om ny reindriftsavtale.
AA170228 - Det ble en relativt kostbar avtale for staten i år, men avtalen er nødvendig for at regjeringen skal kunne videreføre profilen fra de tidligere oppgjørene, sier han til NTB.
AA170228 Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder.
AA170228 Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder.
VG170227 Saksøker staten - vil konkurrere med Norsk Tipping ¶
VG170227 Staten eier gjennom Statens pensjonsfond 2,02 prosent av et selskap som Betsson, som har hovedsete på Malta.
VG170227 Det var i 1991 at oppbruddet av staten Jugoslavia startet, og året etter at Balkan-krigen mellom serbere, kroater og bosnjaker som handlet om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina tok til.
VG170227 Brevet fra al-Akeedi var skrevet på et standardisert skjema fra Den islamske staten ( IS ) og merket med « Departementet for soldater, Martyrbrigaden ».
VG170227 OMFORDELER : Trump vil gi enorme summer til forsvaret - og kutte tilsvarende fra resten av staten .
VG170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
SA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
DN170227 - Det er uheldig at deler av næringslivet er så opptatt av privatisering og å konkurrere med staten .
DB170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
DB170227 De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket på Sørbråten har saksøkt staten over plasseringen. 25. april skal partene møte i Ringerike tingrett.
DB170227 juli foreslo derfor Utøyakaia som plassering for minnesmerket, for å unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene.
DA170227 Rasmus Hansson ( MDG ) mener robotskatt kan være en ny måte å hente inntektene som staten trenger.
DA170227 Hansson mener vi er nødt til å se på nye måter å hente inntektene som staten trenger.
DA170227 Han mener et typisk eksempel er Facebook, som er verdt kolossalt med penger på børsen og håver inn enorm profitt, men skaper minimalt med arbeidsplasser, og tilfører staten lite skatt.
DA170227 - Der stadig mer av omsetningen og verdiskapingen blir knyttet til færre arbeidsplasser, må staten ha et sosialt sikkerhetsnett, mener Hansson.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.
AP170227 Staten har også lovet å bidra til de store kollektivprosjektene i storbyene.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.
AP170227 Staten har også lovet å bidra til de store kollektivprosjektene i storbyene.
AP170227 Mindre enn seks år etter at Behring Breivik angrep regjeringen, forvaltningen og AUFs sommerleir på Utøya med en 900 kilo tung bombe og ekspanderende ammunisjon, er det en reell mulighet for at staten blir dømt i en rettsprosess mot den terrordømte massedrapsmannen.
AP170227 Breivik fortsatt farlig ¶ Staten er ikke uenig i at sikkerhetsregimet i fengselet er svært strengt.
AP170227 Staten valgte å toppe laget og satte inn Sejersted selv i ankerunden.
AP170227 Staten ble dømt for brudd på artikkel 3, men frikjent for brudd på artikkel 8.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.
AP170227 Sammen med advokat Arild Karl Humlen har han saksøkt Staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.
AP170227 Staten sa nei til å finansiere prosjektet.
AA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
AA170227 - Storsamfunnet skal stille opp, sa Amundsen, som ikke kan si når eller hvordan staten skal bidra for å sikre tryggere bebyggelse for folk i Longyearbyen.
AA170227 - Det er uheldig at deler av næringslivet er så opptatt av privatisering og å konkurrere med staten .
AA170227 Han foreslår å enten etablere en risikolånsordning for landbruket eller en garantiordning der staten stiller garanti for lån fra ordinære banker.
AA170227 I 2015 betalte staten 14 milliarder kroner for private spesialisttjenester, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170227 ( ©NTB ) ¶ | 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter gikk til private ¶ Staten kjøpte private spesialisttjenester for 14 milliarder i 2015, viser nye tall fra SSB.
AA170227 Selvstendig næringsdrivende er enten « ufrivillig næringsdrivende » fordi det ikke finnes jobber å søke på, eller vi er « drømmere » som lever ustabile og risikofylte liv som staten ikke bør oppmuntre oss til å fortsette med.
AA170227 Samtidig er det en kjensgjerning at Mist har en helt annen finansieringsmodell opp mot staten enn det vi i Nord-Trøndelag har.
DB170226 Bevillingen til kriminalomsorgen ble redusert med 31,3 millioner kroner i 2017 som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten , opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet ( KDI ), skriver Dagsavisen.
DA170226 Irakisk-kurdiske Peshmerga-soldater kjemper sammen med irakiske regjeringsstyrker mot Den islamske staten IS.
DA170226 Barn som søker asyl i Norge blir tildelt en verge av staten som skal sikre barnets rettigheter.
AP170226 - Det er nødvendig fordi staten på lengre sikt ikke har råd til å betale full pensjon.
DB170225 Jeg synes at det er altfor store summer det er snakk om, og det er ikke greit at en privat stiftelse, som får så store statlige overføringer til sin drift, avtaler etterlønn langt utover det som er vanlig i staten , sier kulturministeren til NRK.
DB170225 Nettselskapenes virksomhet er regulert av staten .
BT170225 Under rettssaken mellom staten og bioingeniøren Mahad Abib Mahamud, sprakk nok en kontroversiell sak i Aftenposten : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet.
BT170225 Under rettssaken mellom staten og bioingeniøren Mahad Abib Mahamud, sprakk nok en kontroversiell sak i Aftenposten : Et ektepar skal ha gitt uriktige opplysninger for 27 år siden, og nå risikerer tre generasjoner å miste statsborgerskapet.
AP170225 fra staten , EU og fylket Västra Götaland.
AA170225 Vi jobber med at staten tar tilbake eierskapet og ansvaret for viktige næringsveier, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170225 Jeg synes at det er altfor store summer det er snakk om, og det er ikke greit at en privat stiftelse, som får så store statlige overføringer til sin drift, avtaler etterlønn langt utover det som er vanlig i staten , sier kulturministeren til NRK.
VG170224 Staten : - Dette er falske dokumenter ¶ Staten viser også at de ikke har tillit til dokumentene hans, som det somaliske id-kortet, utsendt av somaliske myndigheter.
VG170224 SAKSØKER : Advokat Arild Karl Humlen i rettsaken hvor Mahamud saksøker staten ved UNE.
VG170224 Mahamuds advokater mener også staten har misforstått hva som er riktige navn og at det å knytte navn som er tilsynelatende like til samme person, ikke er holdbart.
VG170224 Mahamud har imidlertid sagt at staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.
VG170224 Mahad Mahamud mener imidlertid staten tar feil av både navn, personer og forklaringer.
VG170224 Kan staten gjøre Mahad statsløs ?
VG170224 IKKE BROR : Mahad Abib Mahamud hevder staten tar feil av hans bror og forretningsvenn.
VG170224 Historien hans er ikke sannsynlig, argumenterer staten .
VG170224 Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.
VG170224 Et id-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, har vært et av statens sentrale bevis på at også 31-åringen er djiboutisk.
VG170224 Dette har ikke staten gjort, fastslo Nygård i Oslo tingrett i går.
VG170224 - Saken har bekreftet det vi visste på forhånd alle bevisene fra staten må endres og skrus til for for å få det til å passe etter statens oppfatning.
VG170224 - Det staten har argumentert for er at det samlede bevisbildet viser at forklaringen hans til norske myndigheter ikke har vært riktig, sier Bratterud.
VG170224 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket.
VG170224 Staten : - Mahad lyver ¶
VG170224 Staten : - Dette er falske dokumenter ¶
VG170224 - Staten må tilbakekalle tidligere oppholdstillatelser for så å kunne benytte paragraf 66 om utvisning.
SA170224 I praksis vil det ikke være noen fordel å la staten ta seg av saker med omsorgsovertakelse i barnevernet, skriver Elisabeth Gording Stang, professor i barnerett.
DN170224 Med en pris på 1,8 milliarder kroner, innebærer kontrakten en besparelse for staten på 1,1 milliard sammenlignet med opprinnelig prisanslag.
DN170224 Foto : Elin Høyland ¶ | Staten som venturekapitalist ?
DB170224 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud ble fratatt det norske statsborgerskapet i fjor, fordi norske myndigheter mener han kommer fra Djibouti, og ikke Somalia, som han selv har oppgitt.
DB170224 Nå saksøker han staten for å få statsborgerskapet tilbake.
DB170224 Hadde svaret vært det samme når det er vennen din, læreren eller politiet som spør ? Staten mener språktest styrker saken mot Mahamud.
DB170224 Men foreløpig har norske politikere demonstrert en påfallende mangel på handlekraft - og det til tross for at både Telenor, DNB og Orkla har staten blant sine største eiere og derfor forvalter viktige verdier som Norge skal leve av i framtida.
DB170224 Staten mener at filmskaper ikke er regissør ¶
DB170224 Når genetikk og historisk tilknytning vektlegges mer enn kulturell tilhørighet, er den åpenbare følgen å ekskludere alle nykommere, noe som virker hemmende på integreringsprosessen og svekker nykommernes tillit til staten og folk rundt dem, skal vi tro forskningen på området ( se pdf ).
DB170224 Og staten kan vi fint greie oss uten.
DB170224 Her i Norge, som har pøst milliarder av kroner inn i den nye staten Sør-Sudan for å få den opp og stå, er det lett å være helt oppgitt over de sørsudanske ledernes fullstendig ansvarsløse framferd.
DA170224 USAs justisdepartement er ute etter nærmere 100 millioner dollar i erstatning fra Armstrong etter anklager om at amerikaneren bedro staten da US Postal Service sponset laget han ledet.
DA170224 Den dopingdømte syklisten Lance Armstrong må i retten i november etter at han ble saksøkt av staten for nærmere 100 millioner dollar.
DA170224 I samråd med sin advokat og sine støttespillere vil han nå gå til rettssak mot staten .
DA170224 Hun er nemlig vokst opp i byen Mauduguri i staten Borno nord i Nigeria, midt i hjertet av det som ble regnet som Boko Haram-land.
DA170224 Da hun vokste opp, var staten Borno kalt « fredens hjem », kjent for sin gjestfrihet og mangfold av kulturer.
AP170224 | Statens advokat : Mahads historie gir ikke mening ¶ Staten står fast ved at Mahad Abib Mahamud må fratas sitt norske statsborgerskap.
AP170224 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AP170224 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
AP170224 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier etterlønnsavtalen til Nasjonalmuseets avtroppende direktør Audun Eckhoff er langt utover det som er vanlig i staten .
AA170224 | Statens advokat : Mahads historie gir ikke mening ¶ Staten står fast ved at Mahad Abib Mahamud må fratas sitt norske statsborgerskap.
AA170224 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.
AA170224 Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet.
AA170224 Kontrakten mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten , er solid, styrende og solidarisk.
VG170223 Saudi-Arabia fengsler menneskerettighetsforkjempere under påskudd av at de har fornærmet staten .
VG170223 | Mahads lærer : Han hadde bedre forutsetninger i fransk ¶ Staten mener Mahad Abib Mahamud var for god i fransk til å kunne komme fra Somalia.
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud gjør seg klar til siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 SISTE DAG : Advokatfullmektig Elise Nygård ( t.h ) og advokat Arild Karl Humlen før siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.
VG170223 Et av argumentene fra staten er at Mahamuds språkkunnskaper i fransk var for gode tidlig etter han ankom Norge for at han kan være fra et ikke-fransktalende land som Somalia.
VG170223 Bioingeniør Mahad Abib Mahamud ( 30 ) saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170223 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket.
VG170223 Staten : - For god i fransk ¶
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud deltar i det som er siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.
VG170223 Bioingeniør Mahad Abib Mahamud ( 30 ) saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170223 - Jeg er enig med staten å ha en sunn skeptisk og være kritisk, men det er noe annet enn å avfeie alle dokumenter det er etter min mening nedverdigende og et diskriminerende utgangspunkt i alle fall for mennesker i offentlige stillinger som uttaler seg på vegne av sin egen stat, sier Humlen til VG.
VG170223 - IKKE BROR : Mahad Abib Mahamud påstår at mannen staten hevder er hans bror ikke er hans bror men hans forretningsvenn med liknende navn.
VG170223 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket.
VG170223 Staten mener derfor at Mahads bror er djiboutisk statsborger.
VG170223 Staten : - Dokumentasjon fremstår som falsk ¶
DN170223 I november tapte den innsidedømte Eltek-gründeren Alain Angelil og hans kone en skattesak mot staten ved Skatt øst.
DB170223 ¶ SAKSØKER STATEN : Etter at Mahad Mahamuds norske statsborgerskap ble tilbakekalt i fjor, saksøker han nå staten v/Utlendingsnemnda ( UNE ).
DB170223 ¶ SAKSØKER STATEN : Etter at Mahad Mahamuds norske statsborgerskap ble tilbakekalt i fjor, saksøker han nå staten v/Utlendingsnemnda ( UNE ).
DB170223 Språktesten er egnet til å styrke saksøkers tilknytning til Etiopia, og ikke til Djibouti, slik staten anfører, sa Nygård.
DB170223 Språkanalysen var egentlig ikke en del av argumentasjonen da UNE vedtok å ta fra Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet, men har kommet inn som tilleggsdokumentasjon fra staten i forkant av rettsaken.
DB170223 Mahamud saksøker staten v/Utlendingsnemnda ( UNE ), etter at han i fjor ble fratatt statsborgerskapet, fordi norske myndigheter mener at han kommer fra Djibouti, og ikke Somalia, som han oppga da han kom til Norge i 2000.
DB170223 Da skal staten legge fram sin prosedyre.
DB170223 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sammen med advokat Arild Humlen.
DB170223 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) har saksøkt staten ved Utlendingsnemda ( UNE ), fordi statsborgerskapet hans i fjor ble tilbakekalt.
DB170223 Staten mener Mahads « utrolige » franskresultater viser at han lyver.
DB170223 Staten mener Mahad kommer fra det franskspråklige landet Djibotui.
DB170223 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶ | 85 år gammel mann funnet død i sjøen ved Os ¶
BT170223 Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.
AP170223 De to andre var nasjonal sikkerhet og det Bannon kalte for « dekonstruksjon av den administrative staten ».
AP170223 « Stat og kirke har skilt lag, men staten kompenserer ved å gjeninnføre arvesynden av pur nestekjærlighet og i god gammelkristen ånd », skriver Bjørn Varegg.
AP170223 Men staten skal vedstå seg sine forpliktelser.
AP170223 La staten bestemme traseer for europaveier og andre hovedfartsårer av nasjonal interesse.
AP170223 Gi ansvaret for fylkesveiene tilbake til staten , som de overlot fylkene i 2010.
AA170223 Bymiljøavtalen, som ble undertegnet i 2016 sørger for at halvparten av kostnadene til superbussprosjektet blir dekket av Staten og resten over Miljøpakken.
AA170223 Denne uken vurderer Oslo tingrett samme problemstilling i en rettssak der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten ved UDI etter at 30-åringen ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge.
AA170223 I en ny meningsmåling svarer over halvparten av de spurte at de er imot at staten bruker tvang for å få kommuner til å slå seg sammen.
VG170222 Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.
VG170222 Staten : - Motstridende forklaringer ¶ Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.
VG170222 Spørsmålet om hvem som er Mahads bror har blitt sentralt i retten etter at Mahad hevder staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.
VG170222 NEKTER : Mahad Abib Mahamud, nekter for at det staten mener er broren hans, faktisk er broren hans, og hevder imidlertid det er hans foretingsvenn.
VG170222 Les også : UDI tilbakekalte rekordmange statsborgerskap i fjor ¶ Staten : - Fremstår som falskt dokument ¶
VG170222 FREMSTÅR FALSKE : Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten representerer staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) mener at dokumentene utsendt fra somaliske myndigheter fremstår som falske.
VG170222 Dette mener staten er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin : ¶
VG170222 Bioingeniør Mahad Abib Mahamud ( 30 ) saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170222 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett.
VG170222 * Det staten mener er usann forklaring om « vennen » Abdoukalder - som staten sier viser seg å være hans bror.
VG170222 * Det staten mener er usann forklaring om « vennen » Abdoukalder - som staten sier viser seg å være hans bror.
VG170222 * De motstridende forklaringene mener staten angår blant annet hvordan han kom til Norge, antall døde søsken, klantilhørighet og bosted.
VG170222 Staten mener derfor at Mahads bror er djiboutisk statsborger.
VG170222 Staten : - Motstridende forklaringer ¶
VG170222 * Staten mener også at han har fremlagt falske dokumenter fra Somalia.
VG170222 For min del kunne jeg tenkt meg en og annen justering av regionsgrensene, men det skal regionene, staten og Stortinget samarbeide videre om for å få til.
VG170222 Sammenslåingen var gunstig økonomisk - den nye kommunen fikk beholde begge de såkalte basistilskuddene fra staten - slik at Re kommune har hatt to slike tilskudd i 15 år.
VG170222 Derfor var det ikke forbausende at tilbudet fra staten om « gratis penger » til eierne av enebolig resulterte i en sterk etterspørsel, » skrev svenske Boverket i en evalueringsrapport fra 2008.
SA170222 Å foreslå og beslutte å ta barn fra foreldre er et så stort inngrep i den private sfære at det er rimelig å spørre om kun staten bør foreslå og gjennomføre det.
SA170222 | Barnevernet : Staten bør overta i saker med omsorgsovertakelse ¶
SA170222 Panelet foreslo også at mer av tjenestene burde overføres fra staten til kommunene.
SA170222 KRONIKK : Dersom staten, ved Bufetat, overtar barnevernssaker hvor barn kan bli flyttet ut av hjemmet, ville vi fått en todelt barnevernstjeneste - med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester, og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.
SA170222 KRONIKK : Dersom staten , ved Bufetat, overtar barnevernssaker hvor barn kan bli flyttet ut av hjemmet, ville vi fått en todelt barnevernstjeneste - med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester, og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.
SA170222 Hva om staten overtok ansvaret for vurdering i alle sakene hvor det er tale om omsorgsovertakelse ?
SA170222 Etter dette er det mitt forslag at staten , ved Bufetat, overtar undersøkelsene.
SA170222 En slik organisering av barneverntjenesten ville gitt oss en todelt tjeneste - med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester, og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.
FV170222 Men det betyr at staten taper milliardinntekter.
DB170222 Staten og Mahad krangler om 13 punkter, punkter staten mener beviser at Mahad opprinnelig kommer fra Djibouti og ikke fra Somalia, som han oppga som hjemland da han kom til Norge i 2000.
DB170222 - Dette er et falskt dokument ¶ Staten og Mahad krangler om 13 punkter, punkter staten mener beviser at Mahad opprinnelig kommer fra Djibouti og ikke fra Somalia, som han oppga som hjemland da han kom til Norge i 2000.
DB170222 ( Dagbladet ) : Denne uka behandles Mahad Abib Mahamud ( 30 ) søksmål mot staten ved UNE, i Oslo tingrett.
DB170222 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170222 The Times skriver i dag at mannen som utførte selvmordsangrepet er et britisk medlem av Den islamske staten ( IS ).
DB170222 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
DB170222 ¶ SAKSØKER STATEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
DB170222 Staten og Mahad krangler hovedsakelig om 13 punkter, der staten mener å kunne bevise at Mahad oppga uriktige opplysninger da han kom til Norge i 2000.
DB170222 Mener å kunne bevise at Mahads opplysninger ikke stemmer : - Ganske enkelt en annen historie ¶ Staten og Mahad krangler hovedsakelig om 13 punkter, der staten mener å kunne bevise at Mahad oppga uriktige opplysninger da han kom til Norge i 2000.
DB170222 Mahad mistet i fjor statsborgerskapet og saksøker nå staten ved UNE for å få tilbake statsborgerskapet.
DB170222 - Har staten selv sjekket ektheten ved disse dokumentene ?
DB170222 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
BT170222 Det var ikke bare kongen og staten som enhet som ikke fikk trosfrihet eller være sekulær.
AA170222 I underlagsdokumentene som Fylkesmannen og regjeringen jar jobbet med, gjøres det klinkende klart at staten sikre milliardsatsingen på ny kampflybase med en sterk kommunestruktur på Fosen. «... begge ( har ) sagt ja til sammenslåing, men uenighet rundt bl.a. kommunesenter har gjort at de ikke har kommet fram til en felles løsning.
VG170221 REPRESENTERER STATEN : F.v.
VG170221 Han reagerer på det han kaller unøyaktighet i bevisene til staten .
VG170221 Bioingeniør Mahad Abib Mahamud ( 30 ) saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170221 Argumentet er at staten har feilkonkludert med hvilke personer disse navnene tilhører.
VG170221 : Mahad Abib Mahamud, advokatfullmektig Elise Nygård og advokat Arild Karl Humlen, idet saken startet i Oslo tingrett, der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170221 : Advokat Erik Bratterud ( UNE ) og advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum representerer staten ved UNE i Mahad-skaken.
VG170221 - Det har aldri vært fremlagt av staten i saken nettopp fordi staten mener at dette ikke er noe bevis.
VG170221 - Det har aldri vært fremlagt av staten i saken nettopp fordi staten mener at dette ikke er noe bevis.
VG170221 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett.
VG170221 - Staten har tatt utgangspunkt i navn som likner og konkludert med at det må være samme person.
SA170221 Den islamske staten er under hardt press.
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning, utvikling og kultur.
DB170221 Siden resten av staten også har hatt rekordnedbør sist høst og i vinter, er den fire år lange tørkeperioden i California over.
DB170221 I RETTEN : Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
DB170221 Bratterud sier at staten ikke bedstrider at Mahad er etnisk somalier, men sier at Djibouti tidligere ble omtalt som « fransk Somalia » og at landet innehar en stor andel etniske somaliere.
DB170221 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 ¶ DIREKTE : Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
DB170221 Mahamud mener staten mangler konkrete bevis - og at han har håndfaste bevis på det motsatte.
DB170221 ( Dagbladet ) : Staten mener han ikke kommer fra Somalia, men fra nabolandet Djibouti.
DB170221 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 Setter spørsmålstegnNettartiklene tipseren skal ha skrevet, er imidlertid bare et av mange beviser staten mener de har mot Mahamud.
DB170221 I tillegg setter staten spørsmål ved alt fra Mahads språk- og geografikunnskaper, valutatransaksjoner til Djibouti, og hyppige besøk til landet.
DB170221 Faktumet vi presenterer, viser et helt annet bilde enn det staten bygger på, sier han. 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 Det ventes at kvaliteten på UDIs beviser blir et sentralt spørsmål i saken - og prosessfullmektig Elise Nygård har flere ganger i sitt innledningsforedrag i dag gjort et poeng ut av ulike stavemåter og skrivefeil i sakspapirene fra staten .
DB170221 Staten synes disse navnene ligner så mye på hverandre at de like gjerne har slått dem sammen til en person, mens det egentlig er forskjellige personer, sier Humlen.
DB170221 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 Nettartiklene tipseren skal ha skrevet, er imidlertid bare et av mange beviser staten mener de har mot Mahamud.
DB170221 I tillegg setter staten spørsmål ved alt fra Mahads språk- og geografikunnskaper, valutatransaksjoner til Djibouti, og hyppige besøk til landet.
DB170221 Faktumet vi presenterer viser et helt annet bilde enn det staten bygger på, sier han.
DB170221 Det ventes at kvaliteten på UDIs beviser blir et sentralt spørsmål i saken - og prosessfullmektig Elise Nygård har flere ganger i sitt innledningsforedrag i dag gjort et poeng utav ulike stavemåter og skrivefeil i sakspapirene fra staten .
DB170221 Staten synes disse navnene ligner så mye på hverandre at de like gjerne har slått dem sammen til en person, mens det egentlig er forskjellige personer, sier Humlen.
DB170221 - Det blir som enhver annen avgift staten pålegger deg.
DB170221 - Prisen på strøm er det jo markedet og i stor grad været som bestemmer, mens nettleien langt på vei er regulert av staten .
DA170221 De har nylig sørget for å frigi den østlige delen av byen fra Den islamske staten IS.
BT170221 Den islamske staten er under hardt press.
AP170221 Hvis staten kunne provoseres til å svare med for eksempel internering uten rettssak eller « forsterket avhør », skulle dette styrke terroristenes støtte i befolkningen.
AP170221 Bush og Trumps argumenter bygger på at islamistisk terrorisme er en ny type trussel, en eksistensiell trussel mot staten som er langt mer alvorlig enn det andre terrorister står for.
AP170221 Politico har beregnet at hver eneste tur til Mar-a-Lago koster den føderale staten rundt 25 millioner kroner.
AP170221 I tillegg til utgiftene den føderale staten har med reisene, belastes også lokale myndigheter.
AP170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.
AP170221 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i intervjuer med Mahamud og hans foreldre.
AP170221 Mahamud har saksøkt staten ved UNE etter å ha blitt fratatt sitt norske statsborgerskap.
AP170221 Mahad Abib Mahamud møter staten ved Utlendingsnemnda i tingretten.
AA170221 Dommen kom etter at Selahattin Demirtas ble kjent skyldig i å ha snakket nedsettende om den tyrkiske staten og dens institusjoner.
AA170221 Forbudet ble opphevet etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven. ( ©NTB ) ¶ | 74 døde migranter drev i land i Libya ¶ 74 omkomne migranter har drevet i land ved byen Zawiya i Libya, opplyser Røde Halvmåne.
AA170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.
AA170221 Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i intervjuer med Mahamud og hans foreldre.
AA170221 Staten mener på sin side å ha flere beviser på at Mahamud forklarte seg uriktig da han kom til Norge.
AA170221 30-åringen har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
BT170220 Dette problemet er staten for lengst rammet av.
BT170220 Dette selv om staten eier 70 prosent av Carte Blance og åpenbart har et ansvar også for denne institusjonen.
AP170220 Men søndag sa påtalemyndigheten for første gang at den russiske staten er involvert.
AP170220 Både påtalemyndigheten i Montenegro og kilder i den britiske regjeringen hevder at det var staten Russland som sto bak kuppforsøket før valget i Montenegro.
AP170220 I varehandel, finans, staten, kommunene, staten og en del statlige bedrifter var lønnsveksten nesten identisk med 2,4 - 2,5 prosent i fjor.
AP170220 I varehandel, finans, staten , kommunene, staten og en del statlige bedrifter var lønnsveksten nesten identisk med 2,4 - 2,5 prosent i fjor.
AA170220 Breivik stevnet i 2015 staten for brudd på menneskerettighetene under soningen.
VG170219 Samtidig forhandler de med den amerikanske staten om et enormt forlik i en sak som angår tvilsom forretningspraksis. * 1 I et møte med den britiske politikeren Nigel Farage skal Trump ha bedt den innflytelsesrike politikeren å forhindre noen planlagte vindmøller som kom til å ødelegge utsikten fra den nye golfbanen hans i Skottland, ifølge New Y
VG170219 * 1 Luksushotellet Trump International ligger noen steinkast fra Det hvite hus, og bygget leies fra staten .
VG170219 I Nord-Korea hersker Kim Jong-un over den mest totalitære staten på jorden. 25 millioner mennesker blir daglig hjernevasket og terrorisert.
DB170219 Juridisk kjønn er rett og slett den måten staten har registret oss som kjønn i sine systemer og er synlig i personnummer og i identifikasjonspapirer.
DA170219 » Dette skrev den italienske Forsvarerforeningen på sin hjemmeside i april i fjor da den norske staten og Kriminalomsorgen ble dømt i Oslo tingrett i for umenneskelig behandling av terroristen Anders Behring Breivik.
DA170219 Vestibylens tunge statuer og direktørens massive, utskårede skrivebord symboliserer makten i et land hvor staten ofte oppleves som fraværende blant dem som trenger den mest.
DA170219 Noen tok til orde for « nattvekterstaten », der staten bare skulle sørge for politi og forsvar.
DA170219 Det er nok ikke akkurat en vinnersak i dag, å si at man vil avvikle staten .
DA170219 De ville ha et fullstendig opphør av staten , der private bedrifter skulle løse alle utfordringer...
AA170219 - Det som er på spill, er to visjoner for samfunnet, to visjoner for utvikling, to visjoner for staten , sier landets venstreorienterte president Rafael Correa.
VG170218 Mitt svar, sa Macron, og viste til stolpene i den franske staten , liberté, egalité og fraternité, er : ¶
VG170218 Sist staten flyttet tilsyn ut av Oslo, gikk det ikke så bra, ifølge en evaluering regjeringen mottok i 2009.
FV170218 De ber nå kommunene og staten legge til rette for at frivillige ikke blir hindret av at renovatørfirmaene tar betalt for å gjenvinne plasten.
DN170218 Eierne i Silver satt fredag kveld i krisemøter etter at staten fredag satte Silver under administrasjon.
DN170218 Erstatningskravet ble lagt frem av aktor Katherine Ampuero, som nylig ble utnevnt av justisdepartementet til å representere staten i Odebrecht-saken, skriver Reuters.
DN170218 - Skaden som er påført staten , oppfatningen av den og landets institusjoner, er uberegnelig, sier Ampuero.
DB170218 Senere i talen forsvarte han innreiseforbudet sitt, et forbud som ble forføyet av en domstol i staten Washington.
DB170218 Nettopp dette har staten protestert mot i en annen rettsak, som Humlens kollega skal føre for Høyesterett.
DB170218 - Saken ble trukket fordi den var farlig for UNE og staten , sier han til Dagbladet.
DB170218 - Staten bruker sin overlegne makt og styrke til å tvinge asylsøkere som vinner saker i retten til å føre nye saker, sa Humlen til Dagbladet i desember i fjor.
DB170218 Denne uka er jeg glad jeg ikke jobber i staten .
DB170218 Skal staten først investere i å stimulere til verdiskaping og varig trygghet, bør den droppe overformynderiet.
DB170218 Godt lederskap er å snu organisasjonskartet opp-ned og gjøre staten til en tilrettelegger istedenfor en mikromanager.
DB170218 Aksel Braanen Sterri, eller den som for tiden går rundt ikledd huden hans, forsvarer reformen og skriver varmt om å tvinge de med nedsatt arbeidsevne til å være på jobb i like mange timer som alle andre - bare jobbe saktere og få mindre betalt ! Staten skal dekke en del av lønna, og åpne opp for det vi allerede ser i liknende ordninger ; at det i praksis oppfordrer arbeidsgivere til å diskriminere mot normale
DA170218 Slike jobber er det få av andre steder i staten .
DA170218 - Ved varsel om oppsigelse vil de berørte få fortrinnsrett i seks måneder, fram til fratredelsesdatoen, hvis det blir tilsvarende ledige stillinger internt, og deretter fortrinnsrett i staten i ett år.
BT170218 For tre år siden betalte staten 28 prosent av gjeldsrentene dine.
BT170218 Vi ønsker å ta ansvar lokalt, men vi trenger at staten tar sin del av ansvaret.
BT170218 Han registrerer at Ap vil at staten skal finansiere kostnadene med innsamling av såkalt « herreløs plast ».
BT170218 Men hvorfor i alle dager skal staten drive og gi meg ekstra penger av den grunn ?
BT170218 I tillegg får man et såkalt bidragsforskudd fra staten , mellom 700 og 1910 kroner i måneden for hvert barn, hvis man er helt alene om omsorgen og tjener under 476 800 kroner i året.
BT170218 Staten skal hjelpe de som trenger det mest.
BT170218 Staten kan trygt konsentrere seg om andre enn meg, når det gjelder å dele ut penger til det daglige brød.
BT170218 Staten kan ikke være alt for alle, men den skal være sterk for de som trenger det mest.
BT170218 Men hvorfor i alle dager skal staten drive og gi meg ekstra penger av den grunn ?
BT170218 I tillegg får man et såkalt bidragsforskudd fra staten , mellom 700 og 1910 kroner i måneden for hvert barn, hvis man er helt alene om omsorgen og tjener under 476 800 kroner i året.
BT170218 Staten skal hjelpe de som trenger det mest.
BT170218 Staten kan trygt konsentrere seg om andre enn meg, når det gjelder å dele ut penger til det daglige brød.
BT170218 Staten kan ikke være alt for alle, men den skal være sterk for de som trenger det mest.
AP170218 Oppgaven var å verne den islamske staten mot kuppforsøk og utenlandsk innblanding.
AP170218 Da staten var for fattig til å betale dem lønn, til å gi dem et budsjett, fikk de i stedet eierandeler i selskaper, sier han.
AP170218 De ber nå kommunene og staten legge til rette for at frivillige ikke blir hindret av at renovatørfirmaene tar betalt for å gjenvinne plasten.
AA170218 Erstatningskravet ble lagt fram av aktor Katherine Ampuero, som nylig ble utnevnt av justisdepartementet til å representere staten i Odebrecht-saken, skriver Reuters.
AA170218 - Skaden som er påført staten , oppfatningen av den og landets institusjoner, er uberegnelig, sier Ampuero.
AA170218 I MDG synes vi det hadde vært spennende å peke ut Finnmark som et fylke der staten kan bidra til å få testet ut mer effektiv teknologi, mer miljøvennlig drivstoff og bedre prosedyrer for å få ned klimagassutslippene fra luftfarten, sier Hansson.
VG170217 Jeg fikk en følelse av at de måtte finne et argument for at staten skulle bruke 230 mill. kroner, sier Strittmatter til nih.no.
VG170217 Haugen reiste til USA og staten Colorado for å ta en utdanning etter skrekkskaden.
VG170217 Vi følger tre unge, kvinnelige trygdemottakere som ønsker å leve av sitt eget utseende og som spekulerer i å oppnå stadig flere ytelser fra staten og fra velmenende menn.
VG170217 Det er ulovlig for amerikanske borgere å forhandle på vegne av staten uautorisert, så spørsmålet er dermed hvor mye substans det har vært i samtalene mellom Flynn og den russiske ambassadøren, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.
VG170217 Nå har han fått erstatning fra staten .
SA170217 Den ene fabrikken skal produsere motorer og girkasser i staten Guanajuato, mens den andre, i den nordlige byen Chihuahua, skal levere bildeler.
SA170217 - Når staten ikke engang viser kundene i Silver respekt ved å vente på en avgjørelse i rettsapparatet om en slik overtakelse vil være grunnlovsstridig, peker dette igjen på en stat som slett ikke ønsket noen løsning for selskapet, fortsetter Grimsgaard Andersen.
SA170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
DN170217 - Når staten ikke engang viser kundene i Silver respekt ved å vente på en avgjørelse i rettsapparatet om en slik overtakelse vil være Grunnlovsstridig, peker dette igjen på en stat som slett ikke ønsket noen løsning for selskapet, mener den tidligere styrelederen.
DN170217 Abid Raja ( V ) er kritisk til at Finansdepartementet ikke ga Silver Pensjonsforsikring utsatt frist for å oppfylle kapitalkravet, og ber settestatsråd Sylvi Listhaug forklare hvilke konsekvenser en utsatt frist ville hatt for staten , selskapet og selskapets kunder.
DN170217 - Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten , Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre ? spør Raja, som overfor Nettavisen karakteriserer det hele som et pensjonsran : ¶
DN170217 Russiske myndigheter sier videre at den norske staten har vært delaktig å spre propaganda om Russland i norske medier - og viser spesifikt til de siste ukenes nyheter om russiske dataangrep mot norske myndigheter.
DB170217 WIDERØE ER ENERÅDENDE PÅ ANBUDSRUTENE : Staten setter makspriser på anbudsrutene.
DB170217 Staten setter makspris på anbudsrutene ¶ Staten ved Samferdselsdepartementet setter makspriser på anbuds-rutene.
DB170217 Men i Norge har vi mange små flyplasser, og i tillegg endel ruter som flys på oppdrag fra staten ; ikke fordi de er lønnsomme, men fordi det anses som samfunnsmessig viktig å opprettholde et flytilbud der.
DB170217 I tillegg til at staten setter krav til maksimalpris er det også krav om sosiale rabatter som for eksempel barnerabatter og honnørbilletter på disse rutene.
DB170217 For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt.
DB170217 Det er Staten ved Samferdselsdepartementet som setter maksimalpriser på anbudsnettet.
DB170217 Staten setter makspris på anbudsrutene ¶
DB170217 Dersom prislappen på Donald Trumps turer ligger på samme nivå, vil de tre turene til Mar-a-Lago koste staten og skattebetalerne i underkant av 10 millioner dollar.
DB170217 Blir ikke trodd av staten
DB170217 Ved å underskrive Bernkonvensjonen tok staten kontroll over rovdyrforvaltningen fremfor å føre en ren utrydningspolitikk, og det er ikke lenger opp til lokale jegere og bønder selv å avgjøre om de skal skyte disse dyrene eller ikke.
DB170217 Hvorvidt det er « culling » eller lisensiert jakt kan kanskje være et poeng i en annen sammenheng, men når staten lisensierer jakt, altså at de samme jegerne den ene dagen kan drepe truede rovdyr lovlig, og den neste dagen kriminaliseres for det, er ut fra et rettssosiologisk perspektiv svært uheldig, ja enda verre, da en slik politikk sender svært uklare normative signaler.
DB170217 - Når staten og Norsk filminstitutt ikke vil ta helse-, miljø- og sikkerhetsproblematikk i sine forskrifter, gir de heller ikke bransjen det signalet som etter vår mening er nødvendig for å rydde opp, sier han.
DA170217 JAFFA ( Dagsavisen ) : Imad følger offensiven mot hjembyen Raqqah, som er hovedstaden til Den islamske staten IS, fra sitt skjulested i sørlige Syria.
DA170217 Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser.
DA170217 DEBATT : Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser.
BT170217 Den ene fabrikken skal produsere motorer og girkasser i staten Guanajuato, mens den andre, i den nordlige byen Chihuahua, skal levere bildeler. 9000 ansatte i Mexico ¶
BT170217 Her må staten på banen via Enova.
BT170217 De ber nå kommunene og staten legge til rette for at frivillige ikke blir hindret av at renovatørfirmaene tar betalt for å gjenvinne plasten.
BT170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
AP170217 Velkomen til Sogn og Fjordane » ¶ - Staten møter seg selv i døren ¶
AP170217 Lokalt ser Jorid Jagtøyen i Melhus mange saker der hun mener staten og sentrale føringer er for sterke : ¶
AP170217 Jagtøyen i Melhus bruker utbyggingen av E6 i Trøndelag som et siste eksempel på at staten tar makt lokalt : ¶
AP170217 Staten møter seg selv i døren : Det blir feil uansett, sier Jagtøyen.
AP170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
AA170217 Den ene fabrikken skal produsere motorer og girkasser i staten Guanajuato, mens den andre, i den nordlige byen Chihuahua, skal levere bildeler.
AA170217 Mubarak Ahmed Taleb gikk sammen med sin to år eldre søster til sak mot staten .
AA170217 Styreleder Holger Gustavsen sier til Finansavisen at han mener tilsynsrapporten har mange feil og at dette vil bli belyst når han møter staten i retten.
AA170217 Stiftelsen har saksøkt staten fordi utbetalingen av nye bevilgninger er stoppet.
AA170217 - Når staten ikke engang viser kundene i Silver respekt ved å vente på en avgjørelse i rettsapparatet om en slik overtakelse vil være grunnlovsstridig, peker dette igjen på en stat som slett ikke ønsket noen løsning for selskapet, fortsetter Grimsgaard Andersen.
AA170217 - Når staten ikke engang viser kundene i Silver respekt ved å vente på en avgjørelse i rettsapparatet om en slik overtakelse vil være grunnlovsstridig, peker dette igjen på en stat som slett ikke ønsket noen løsning for selskapet, fortsetter Grimsgaard Andersen.
AA170217 - Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten , Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre ? spør Raja, som overfor Nettavisen karakteriserer det hele som et pensjonsran : ¶
AA170217 NSB forblir heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 En 27-årig amerikaner som nesten tok livet av en norsk eksdirektør for å beskytte seg selv og kona, har fått en halv million i erstatning fra staten , melder VG.
AA170217 Staten har vokst jevnt og trutt med skiftende regjeringer.
VG170216 | Ulovlige innvandrere til VG : - Vi er veldig redde ¶ STATEN ISLAND ( VG ) Donald Trump har lovet storoffensiv mot ulovlige innvandrere.
VG170216 Timer etter at VG besøkte Staten Island ble det kjent at en 23-åring fra Seattle som er omfattet av DACA er blitt arrestert.
VG170216Staten Island møter vi flere andre ulovlige innvandrere som ikke tør å la seg intervjue.
VG170216 Køen inn til El Centro del Immigrante på Staten Island i New York strekker seg helt ut på gaten.
VG170216 I dette området på Staten Island bor det svært mange latinamerikanere.
VG170216 Støre har vist til beregninger som antyder at oljefondet vil være tomt innen fire tiår dersom staten fortsetter å bruke penger slik Solberg-regjeringen til nå har gjort.
VG170216 Den private leverandøren må ha avtale med staten .
VG170216 Den private klinikken har en avtale med staten som gjør at pasienter som har rett til hjerteundersøkelse, kan betale vanlig egenandel på 345 kroner.
VG170216 De kan velge hvilke pasienter de vil behandle og hvor mange, så bare kommer pengene inn fra staten , sier Micaelsen.
VG170216 | Slik skal staten spare penger på innkjøp - 2,5 millioner kroner bare på kaffe ¶
VG170216 Innkjøpssenteret vårt anslår at staten kan spare mellom 5 og 10 prosent i reduserte innkjøpskostnader - altså 1-2 milliarder i året, sier Strømsnes.
VG170216 Foto : Tore Kristiansen, VG ¶ Staten skal i løpet av året kjøpe inn alt fra blyanter, musematter, drivstoff og kaffe for alle de 200 statlige organer i Norge.
VG170216 Det viktige er at staten betaler alt for mye og at selskapene må levere på både kvalitet og pris, sier Mæland.
VG170216 - Betyr det at det blir en leverandør av kaffe til hele Staten ?
VG170216 Staten kjøper varer og tjenester for rundt 100 milliarder kroner årlig.
VG170216 Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo.
VG170216 FLYTTESJAU : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) vil flytte inntil 1800 arbeidsplasser i staten ut av hovedstaden.
VG170216 Da må det være mulig for dem å få en karriere i staten uten å flytte til hovedstaden, sier André N.
VG170216 Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo.
VG170216 Da må det være mulig for dem å få en karriere i staten uten å flytte til hovedstaden, sier Venstres kommunalpolitiske talsmann André N.
VG170216 - Er det ikke naturlig at staten tar grep for å sikre kunnskapsarbeidsplasser over hele landet ?
VG170216 I Oslopakke 3-avtalen som staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.
DN170216 Stordalen, Anders Buchardt og staten gjennom investeringsfondet Investinor.
DN170216 Silver saksøker staten
DN170216 « Silver overleverte torsdag morgen en begjæring til Oslo byfogdembete om midlertidig forføyning med forbud mot at staten fatter vedtak om å sette Silver Pensjonsforsikring as under offentlig administrasjon », skriver Silver i en melding torsdag ettermiddag.
DN170216 | Silver saksøker staten
DN170216 Det er en unødvendig og særnorsk innføring av nye EU-regler som er årsak til at staten hindrer Silvers fortsatte eksistens.
DN170216 Administrerende direktør Mikkel Berg i Silver vil gå til sak mot staten .
DN170216 I Oslopakke 3-avtalen som staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.
DB170216 I Oslopakke 3-avtalen som staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.
DB170216 Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.
DB170216 Oslo katolske bispedømme anker dommen etter å ha tapt søksmålet mot staten i medlemsrotsaken, erfarer Vårt Land.
DB170216 Bispedømmet saksøkte staten for å få omgjort vedtaket om at de må tilbakebetale 40 millioner kroner de hadde fått for medlemmer de hadde registrert med den såkalte « telefonkatalogmetoden ».
DB170216 Bispedømmet gikk til søksmål fordi staten krevde tilbakebetaling av 40 millioner kroner som følge av medlemsrot.
DB170216 Hvilke valg kandidaten kommer til å ta i saker som er viktig for den fremmede staten , er av særlig interesse å få klarhet i, trekker Grandhagen fram som eksempel.
DB170216 Politikere som sitter i posisjon, må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for de ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere.
DB170216 Han mener utflyttingen river ned tilliten til staten som arbeidsgiver.
DB170216 I løpet av et døgn begynte historien å handle om en e-tjeneste som angivelig var ute etter å hevne seg, og det gikk ikke lenge før det ble spekulert i at « the deep state » var på ferde, en konspirasjonsteori om en stat i staten styrt av militæret, e-tjenesten og Wall Street.
DB170216 Maktutredningens hovedpåstand er at folkestyret og den norske staten er under press fra flere kanter.
DB170216 Statoil fikk klarsignal til å sette i gang med byggingen av kraftverket sitt, med staten som lydig og raus garantist for finansieringen av renseprosjektet.
DB170216 På samme måte som med Mongstad stiller nemlig staten raust opp med gunstige skattevilkår som gjør at skattebetalerne i praksis tar 78 prosent av regninga for investeringene.
DB170216 Prosjektet har altså ikke bare vært en fiasko for staten , det har vært en fiasko for Statoil også.
DB170216 Hvis framtida blir like skuffende som den ble for Statoil på Mongstad, blir regningen for staten forferdelig dyr.
DB170216 Det verste er likevel det totalt urealistiske kostnadsbildet Statoil presenterte for å lokke staten inn i dette eventyret.
DB170216 Det er likevel ikke riktig å si at klimabevegelsen vant - det var staten og Statoil som tapte.
DA170216 . Byrådet er beredt til å ta vår del av ansvaret for å ta imot flyktninger som trenger bosetning, i samarbeid med staten , andre kommuner og frivillige organisasjoner ».
DA170216 - Det er 50.000 stillinger i staten i Oslo.
DA170216 Bevillingen til kriminalomsorgen ble redusert med 31,3 millioner kroner i 2017 som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten , opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet ( KDI ).
BT170216 Jo mer staten bidrar med, desto mindre behov er det for økte bompenger i Bergen.
AP170216 I Oslopakke 3-avtalen som staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.
AP170216 Likevel har de ikke krav på voldsoffererstatning fra staten , slår Høyesterett fast.
AA170216 Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon, skriver Nettavisen.
AA170216 Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30 - 40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid ".
AA170216 I Oslopakke 3-avtalen som staten , Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.
AA170216 Siden 2009 har Statkraft levert 26,6 milliarder kroner i utbytte til staten , men i år er det ikke noe å hente, skriver Dagens Næringsliv.
AA170216 Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon, skriver Nettavisen.
AA170216 Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30 - 40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid ".
VG170215 Det er jo Staten som er helt på trynet her.
VG170215 Nord-Korea ¶ Staten ble opprettet i 1948, og heter offisielt Den demokratiske folkerepublikken Korea.
VG170215 De fleste av landets 24,9 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom, med 2 - 300 gram mat fra staten daglig. 18 millioner trenger hjelp for å overleve.
VG170215 Amerikanske kommentatorer skriver om « den dype staten ».
VG170215 « Vil statsråden ta initiativ til å opprette et nordisk samvirkefond for barnekreftforskning, hvor staten , ideelle aktører og private sammen kan finansiere forskning på barnekreft, behandlingsmetoder og rehabilitering for barn. » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen.
VG170215 | Papirløse Caleb ( 44 ) vant mot staten : Nå får han studere og jobbe ¶
VG170215 HÅP : Caleb Eyasu Aron fra Eritrea ( til venstre ) og advokatfullmektig Georg Schjerven Hansen håper ikke staten anker igjen.
VG170215 Han er en av flyktningene med innvilget asyl som i fire år har kjempet mot staten for å få rett til reisepapirer.
VG170215 De vant i tingretten i november 2015, men staten valgte å anke.
VG170215 Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.
SA170215 | Miljørettssaken mot staten i november ¶ 13. november starter Norges første miljørettssak.
SA170215 I november tar både Greenpeace og Natur og Ungdom staten til retten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet.
FV170215 Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30 - 40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid ".
FV170215 Totalt betaler staten 408 millioner av de om lag 1,7 milliardene det kostet å bygge kilden.
DN170215 I Silvers pressemelding understrekte styreleder Stig Grimsgaard Andersen at selskapet vil støtte kundene som vil ønske å gå til gruppesøksmål mot staten .
DN170215 I Silvers pressemelding understreket styreleder Stig Grimsgaard Andersen at selskapet vil støtte kundene som vil ønske å gå til gruppesøksmål mot staten .
DN170215 Statoil fikk bygge sitt gasskraftverk mot at staten forpliktet seg til å få til fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
DN170215 Ifølge Silver er det « betydelig risiko » for at staten vil kutte 30-40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid.
DN170215 Han understreker at selskapet vil støtte kundene som vil ønske å gå til gruppesøksmål mot staten .
DN170215 Staten hevder en slik overtakelse skal trygge folks pensjonsmidler.
DB170215 Etter å ha fått høre om rivalens « apekatt-kur », klaget Leicester til Abraham Lyons, som krevde at staten etterforsket Wolves.
DB170215 - Her står staten overfor ressurssvake motparter som ikke har fri sakførsel.
DB170215 - Staten bruker sin overlegne makt og styrke til å tvinge asylsøkere som vinner saker i retten til å føre nye saker, sa Humlen til Dagbladet i desember i fjor, da saken hvor dommen nå har falt var oppe i retten.
DB170215 I dag bruker staten skattepengene våre til å ta mesteparten av risikoen for oljeselskapenes letevirksomhet.
DA170215 Dersom en tilsvarende nedgang hadde blitt oppnådd på landsbasis, ville det spart staten for over to milliarder kroner i sykepenger, ifølge Nav.
DA170215 Nå lurer de på hva i all verden de skal gjøre med alle turistene, og krangler om hvem som skal betale for utgiftene de påfører - kommunen, fylket eller staten ! påpeker hun, og etterlyser handling.
AP170215 Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30 - 40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid ".
AP170215 Jeg håper det bidrar til at de ser at de faktisk må ta vare på de store samfunnsinvesteringene, sier han og viser til at staten allerede har vært med på å ruste opp halvparten av bygningsmassen.
AA170215 En canadisk domstol slår fast at staten sviktet sitt samfunnsansvar overfor flere tusen urfolksbarn, som i to tiår ble ført bort fra sine hjem.
AA170215 Norge har kun fulgt tilstrekkelig opp tre av sju forslag til forebyggende tiltak mot korrupsjon i staten , mener Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.
AA170215 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
AA170215 Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30 - 40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid ".
VG170214 Staten tilfører UKAD rundt 52 millioner kroner årlig.
FV170214 De føler seg lurt av staten .
DN170214 Det tar dermed lengre tid for dem å få igjen pengene fra staten enn for store oljeselskaper.
DN170214 Samtidig fortsetter forberedelsene i forkant av det opprinnelige søksmålet, der delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren som inkluderer innreiseforbudet, bryter med loven.
DB170214 Nå er det imidlertid innført en ny lov, som gjør at staten kan ta ut tiltale selv om offerets familie tilgir.
DB170214 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sa direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl i en pressemelding 6. februar, da saken ble kjent.
DB170214 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som skal føre saken for staten , mener den ikke hører hjemme i rettsapparatet og at en rettssak overprøver demokratiet.
DB170214 Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
DB170214 oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
DB170214 Staten kan ikke fullt ut lønne alle som ønsker å være kunstnere.
BT170214 De unge er lei av korrupte politikere, og krever at staten begynner å oppføre seg skikkelig.
BT170214 De unge er lei av korrupte politikere, og krever at staten begynner å oppføre seg skikkelig.
AP170214 Planen fører til at staten vil tape 6,200 milliarder dollar i inntekter over en tiårsperiode, mener Tax Policy Center.
AP170214 Derfra gjennom staten New York til Niagara Falls i Ontario, Canada, og tilbake langs Historic Route 20, Finger Lakes og gjennom blant annet Skaneateles, før noen dager i New York City. − Vi ønsket å stå fritt til å bli noen dager hvis vi trivdes godt et sted, og til å reise raskt videre når vi hadde lyst ti
AA170214 Samtidig fortsetter forberedelsene i forkant av det opprinnelige søksmålet, der delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren som inkluderer innreiseforbudet, bryter med loven.
AA170214 Våpenhvilen mellom staten og PKK-geriljaen brøt sammen for nesten to år siden, da det ikke ble noen framgang i fredssamtalene mellom de to partene.
AA170214 | Klimarettssak mot staten i november ¶ 13. november starter Norges første klimarettssak.
AA170214 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som skal føre saken for staten , mener den ikke hører hjemme i rettsapparatet og at en rettssak overprøver demokratiet.
AA170214 Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
AA170214 oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
VG170213 Regjeringsadvokaten må nå bestemme om staten vil anke lagmannsrettens avgjørelse, etter dialog med UNE og departementet.
VG170213 POLITISK PRESS : - Jusprofessor Mads Andenæs har vært med å føre saken mot staten .
VG170213 Nå får papirløse flyktninger med asyl rett til pass, førerkort, bankkonto og å jobbe i Norge, etter at Staten tapte i lagmannsretten.
VG170213 Han er forsvarer for flyktningene som har fått asyl i Norge og som i fire år har kjempet en kamp mot staten .
VG170213 HAR RETT TIL IDENTITETSPAPIRER : - Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra staten i en sak der ni personer som har fått asyl, ble nektet reisebevis.
VG170213 - Det er vanskelig å vinne frem mot staten .
VG170213 Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.
VG170213 Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.
VG170213 Selvsagt et populært fotomotiv, for Mount Olympic i staten Washington i USA er en mektig og imponerende bakgrunnskulisse med sine snøkledde fjelltopper.
VG170213 Fisgard fyrtårn ble bygget i kolonitiden før staten Canada var etablert.
SA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten.
SA170213 FOTO : Tore Meek / NTB scanpix ¶ | Staten tapte rettssak om reisebevis ¶
SA170213 Erichsen / SCANPIX ¶ Staten mente at myndighetene etter norsk lov kunne nekte å utstede ID-dokumenter dersom det er tvil om søkernes identitet.
SA170213 De sju saksøkerne gikk til sak og vant fram i tingretten, men staten anket.
SA170213 Staten ved Utlendingsnemnda er også dømt til å betale 150.000 kroner i sakskostnader.
SA170213 Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett ¶
DN170213 Jernbaneentreprenør NRC frykter for vedlikeholdet på blant annet Sørlands- og Nordlandsbanen etter at staten barberer Bane Nor-budsjettet med totalt to milliarder kroner.
DN170213 Eier : staten
DN170213 Direktoratet skal bestille - og betale - det staten vil ha.
DN170213 Dette er de såkalte « tjenestekjøpene » - tilskudd for å opprettholde togtilbud staten vil ha, men som ikke kan drives lønnsomt.
DB170213 For dem som har for små ressurser til å kjøpe egen bolig, hjelper det ikke om staten tar mer av sparepengene og inntekten din.
DA170213 TA KONSEKVENSEN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener Ap-nestleder Trond Giske ( Ap ) løper fra gamle løfter om at staten igjen skal ha ansvaret for forhandlingene med lærerne.
DA170213 Hva skjedde med den Trond Giske som under den opprivende lærerstreiken i 2014, var krystallklar på at han ville at staten heller skulle forhandle med lærerne ?
DA170213 Det er ikke for seint for Arbeiderpartiet å få det med i programmet, sier Finborud, som mener prinsippet om kollektive tariffavtaler er den viktigste grunnen til å forholde seg til staten , fremfor kommunene, gjennom KS.
DA170213 Da det var lærerstreik for tre år siden var det en gjengangeren fra Giske at han ville flytte forhandlingsansvaret tilbake til staten .
DA170213 Ap-nestleder Trond Giske står ved sitt standpunkt om at staten igjen bør føre forhandlingene med lærerne.
DA170213 - Vi kommer til å etterlyse at lærerne får forhandle med staten .
DA170213 - Jeg vil foreslå tilbakeføring av forhandlingsansvaret for lærerne til staten for landsmøtet i Ap, gjengir Frifagbevelgelse.
DA170213 - Jeg vil realisere mest mulig av Høyres politikk, både for dem som er sosialt utsatt og for vanlige folk som jobber og står på, og som ikke vil at staten skal styre for mye i hverdagen deres, sier Tetzschner.
BT170213 Da må staten være klar over hvilket ansvar de har påtatt seg, sier Schjelderup.
BT170213 Alle byene bør heller fortsette kampen for at staten skal flagge ut arbeidsplasser fra Oslo.
AA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten.
AA170213 De sju saksøkerne gikk til sak og vant fram i tingretten, men staten anket.
AA170213 | Staten tapte rettssak om reisebevis ¶
AA170213 Staten ved Utlendingsnemnda er også dømt til å betale 150.000 kroner i sakskostnader.
AA170213 Staten mente at myndighetene etter norsk lov kunne nekte å utstede ID-dokumenter dersom det er tvil om søkernes identitet.
AA170213 Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170213 Husholdningene er forgjeldet, mens staten er svært rik.
VG170212 De som har kjempet for lovendringen mener den er i tråd med tradisjonelle familieverdier og at staten ikke har noe med å blande seg inn i hva som skjer i hjemmet.
DN170212 Obos-leilighet steg én million på 66 dager ¶ | Staten bombarderer bedriftenes innbokser ¶
DN170212 Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening har sett seg lei på at staten bombarderer bedrifter med digitale meldinger.
DN170212 Staten pøser inn e-meldinger i Altinn, klager Per Hanstad, administrerende direktør i Den norske Revisorforening.
DB170212 Han ble funnet død på elvebredden av en elv i den amerikanske staten av en familie på fisketur.
DB170212 I flere tilfeller har staten , representert ved Statens Naturoppsyn, derfor vært nødt til å skyte jerv når de er i hiet på vinterstid, med varierende hell.
DB170212 Som takk for innsatsen hun har gjort for Norge, både som førstedame og etter det, besluttet regjeringen i 2002 å gi prinsessen ærespensjon fra staten .
BT170212 Styret i Hordaland Høyre foreslår at staten skal forplikte seg til ytterligere ti milliarder til bybane og store kollektivtiltak i byene.
BT170212 Vi ønsker at staten skal dekke mer av regningen for bybaneutbyggingen, slik at bompengebelastningen ikke blir for høy for bergenserne.
BT170212 Siden det blir stadig færre biler i bomringen må enten bompengene skrus opp for dem som fremdeles må kjøre, slik vi allerede har sett med Frp og Høyre i regjering, eller så må staten ta en større del av investeringskostnadene.
BT170212 Frølich burde vite at staten gir penger til kollektiv gjennom gjensidig forpliktende avtaler med byene.
VG170211 Den kan også gå tilbake til dommeren James Robart i Seattle, som midlertidig sperret forbudet etter at staten Washington og Minnesota oppfordret en landsomfattende stopp den 27. januar.
VG170211 Landsorganisasjonen i Norge ( LO ), Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), og flere andre store organisasjoner, er bekymret for at den foreslåtte omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrås ( SSB ) forskningsavdeling kan ødelegge det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten , arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som
BT170211 Styret i Hordaland Høyre foreslår at staten skal forplikte seg til ytterligere ti milliarder til bybane og store kollektivtiltak i byene.
BT170211 Som takk for innsatsen hun har gjort for Norge, både som førstedame og etter det, besluttet regjeringen i 2002 å gi prinsessen ærespensjon fra staten .
AP170211 Vi samer har en lang historie, men det er ikke en bra en, og det har staten sørget for. | - Når noen spør hvem som er pappaen til Sverre, svarer vi « begge » ¶
AA170211 Som takk for innsatsen hun har gjort for Norge, både som førstedame og etter det, besluttet regjeringen i 2002 å gi prinsessen ærespensjon fra staten . ( ©NTB ) ¶
AA170211 De frykter endringen kan ødelegge grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten , arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som den norske modellen.
VG170210 Ifølge den brasilianske tv-kanalen Globo TV skal også 200 biler være stjålet i Vitoria i løpet av en dag, ti ganger så mange som blir stjålet i løpet av én dag i hele staten
VG170210 Selv om en ekspansiv politikk har vært riktig og tilpasset situasjonen i norsk økonomi etter arven fra Arbeiderpartiets oljesmurte økonomi og fallet i oljeprisen, er det store behov for nytenkning og omstilling av staten Norge.
VG170210 Det er store behov for nytenkning og omstilling av staten Norge.
VG170210 Debatt Det er store behov for nytenkning og omstilling av staten Norge.
VG170210 Staten har i utgangspunktet også en menneskerettslig plikt til å beskytte sine borgere.
SA170210 . Det har staten bestemt.
FV170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
DN170210 Det var staten , ved Skatt vest, som sto bak konkursbegjæringen.
DN170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
DB170210 Flyktningene fra Syria har lagt så store byrder på den greske staten at den er nær ved å kollapse.
DB170210 I et intervju sist søndag truet Trump med å ta fra California « enorme mengder penger » fordi staten var « ute av kontroll ».
DB170210 24 av de nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket på Sørbråten har derfor saksøkt staten . 25. april skal partene møte i Ringerike tingrett, og det er satt av tre uker til saken.
DB170210 Talepunktet om at dette foreløpig bare skal gjelde for en begrenset gruppe, ble også brukt ( og da med adskillig mer relevans ) til å møte kritikken om at det blir for krevende for kommunene å skulle levere alle disse jobbene til unge som går ut av AAP ( selv om staten skal kompensere de. for merkostnadene ved å opprette disse nye stillingene ).
DA170210 Forkjempere for lovendringen mener den er i tråd med tradisjonelle familieverdier og at staten ikke har noe med å blande seg inn i hva som skjer i hjemmet.
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
AP170210 En annen mulighet er at den føderale staten gir opp angrepet mot den midlertidige forføyningen og venter til saken kommer opp i full bredde i den føderale domstolen i Seattle.
AP170210 Dette er straffbart siden det er staten som lønner assistenter i nasjonalforsamlingen.
AP170210 I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
AP170210 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sa direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ).
AP170210 « Lenin ønsket å tilintetgjøre staten , og det er også mitt mål.
AA170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
AA170210 - Vi vil fortsette på tross av truslene fra staten og påtalemyndigheten, sa Herrou til radiokanalen Europe 1 før dommen falt fredag.
AA170210 Fareed Mumuni fra Brooklyn erkjente også skyld for å ha forsøkt å drepe en FBI-agent med kjøkkenkniv da sistnevnte skulle gjennomsøke hjemme til Mumuni på Staten Island.
VG170209 Ebba Grøns « Staten och kapitalet » leveres med en politisk intensitet som minner om Hålogaland Teaters glansperiode som politisk teater på 70-tallet.
VG170209 Staten har fått medhold i tre av dem.
VG170209 30-åringen har saksøkt staten for å ha fratatt ham statsborgerskapet etter å ha bodd i landet i 17 år.
SA170209 Ved hjelp av sin nye teknologiske plattform - « Den nakne sannhet » - fikk bevegelsen etablert fakta om at fellesskapet, ved staten , finansierer nær 90 prosent av oljeselskapenes milliardinvesteringer på å lete etter ny olje og gass, og dermed sitter igjen med den store risikoeksponeringen.
SA170209 I Norge hadde bevegelsen festet seg ved advarselen fra regjeringens eget utvalg for Grønn konkurransekraft, det såkalte Kreutzer-utvalget, om at Norge kunne komme til å lide store økonomiske tap dersom staten fortsatte å subsidiere oljeselskapenes lete- og utbyggingsvirksomhet på felt som i beste fall kunne komme i produksjon 10 - 20 år frem i tid.
SA170209 Staten plasserte videre en mindre del av sin formue i grønn infrastruktur, i partnerskap med private investorer og fond.
FV170209 Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Holtane-Berg, som henvendte seg direkte til Sanner med beskjed om at nå må staten begynne å høre på dem.
FV170209 Naboene på Utstranda har gått til sak mot staten for å stanse den planlagte oppføringen av minnesmerket " Memory Wound " på Sørbråten.
DN170209 Det er gjennomgangsmelodien blant børsselskapene hvor staten er medeier, viser ferske regnskapstall for 2016.
DB170209 Politiet pågrep den ene munken i den nordlige staten Rakhine søndag etter å ha fått tips om at han fraktet en ulovlig last i bilen.
DB170209 Hva om disse passasjervennlige reguleringene ble forutsetning for persontransport, for å beskytte kunden, ikke dagens reguleringer som først og fremst beskytter en eksisterende forretningsmodell og staten for skattesnyteri ?
DB170209 Representant for de 24 saksøkerne som har stevnet staten , Anne Gry Ruud, bor noen få hundre meter fra Utøya-kaia, hvor skadde ungdommer reddet seg i land etter angrepet 22. juli.
DB170209 I desember ble det klart at staten ikke ønsket å endre plassering for minnestedet etter 22. juli, og tilbød i stedet en økonomisk kompensasjon til naboene.
DB170209 Hussaini mener naboene som har gått til sak mot staten bør være glade for at AUF foreslår en ny plassering.
DB170209 Det var de ikke interesserte i, og mente at « staten forsøkte å kjøpe dem ».
DB170209 De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket på Sørbråten har saksøkt staten over plasseringen. 25. april skal partene møte i Ringerike tingrett.
DB170209 juli nå foreslår Utøyakaia som plassering for minnesmerket, er for unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene.
DB170209 - Staten må forstå at vi som bor her trenger ro til å bearbeide det som har skjedd.
DB170209 - Staten har nådd et bunnivå, de forsøker å kjøpe oss ¶
DB170209 Lenin ville ødelegge staten , og det er mitt mål også.
DB170209 Her demonstrerer Trump at han selv er viktigere enn staten har er valgt for å lede.
DA170209 Til og med amputasjoner som straff er blitt gjenopptatt, forteller han, og sammenligner sjia-regimet med sunnimuslimske IS, den islamske staten i Irak og Syria.
DA170209 For øvrig henviser de til Statsbygg, som er ansvarlig instans for innkjøp av bygningsmasse til staten .
DA170209 - Det er jo pussig at staten hiver ut departementet sitt, og så selger de bygningen etterpå.
DA170209 Staten vurderer om kommunene har lov til å boikotte varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden, ifølge Vårt Land.
DA170209 30-åringen har saksøkt staten for å ha fratatt ham statsborgerskapet etter å ha bodd i landet i 17 år.
DA170209 Naboene på Utstranda skulle etter planen møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet « Memory Wound » på Sørbråten.
BT170209 Politiet pågrep den ene munken i den nordlige staten Rakhine søndag etter å ha fått tips om at han fraktet en ulovlig last i bilen.
BT170209 Naboene har saksøkt staten , og rettssaken skulle opp i vår.
BT170209 Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Holtane-Berg, som henvendte seg direkte til Sanner med beskjed om at nå må staten begynne å høre på dem.
BT170209 Naboene på Utstranda har gått til sak mot staten for å stanse den planlagte oppføringen av minnesmerket " Memory Wound " på Sørbråten.
AP170209 Politiet pågrep den ene munken i den nordlige staten Rakhine søndag etter å ha fått tips om at han fraktet en ulovlig last i bilen.
AP170209 Staten leier flere telelinjer av private leverandører, og det er her det har gått galt.
AP170209 Naboene på Utstranda møter staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet « Memory Wound » på Sørbråten.
AP170209 Holtane-Berg sa direkte til statsråden at staten nå må begynne å høre på dem, og at de ikke vil ha et minnesmerke langs stranda.
AA170209 Politiet pågrep den ene munken i den nordlige staten Rakhine søndag etter å ha fått tips om at han fraktet en ulovlig last i bilen.
AA170209 Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.
AA170209 Holtane-Berg sa direkte til statsråden at staten nå må begynne å høre på dem, og at de ikke vil ha et minnesmerke langs stranda.
AA170209 - Jeg har vært bistandsadvokat der fornærmede har reagert veldig sterkt på at tiltalte skal få vesentlig strafferabatt fordi staten ikke har klart å avvikle saken innen rimelig tid, sier advokat Kjetil Nilsen til NRK.
AA170209 Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.
AA170209 Holtane-Berg sa direkte til statsråden at staten nå må begynne å høre på dem, og at de ikke vil ha et minnesmerke langs stranda.
AA170209 Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Holtane-Berg, som henvendte seg direkte til Sanner med beskjed om at nå må staten begynne å høre på dem.
AA170209 Naboene på Utstranda har gått til sak mot staten for å stanse den planlagte oppføringen av minnesmerket " Memory Wound " på Sørbråten.
AA170209 Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.
VG170208 Høyres nye økonomiske trylleformel, som partiet har utviklet sammen med Fremskrittspartiet, sier at jo lavere skattene blir, jo mere penger får staten .
SA170208 Hvorfor får man ikke støtte av staten til å få dette apparatet som kronisk syk ?
SA170208 Hvor mange millioner ville ikke den norske staten spart på å gi hvert eneste menneske som trenger det en glukosemåler ?
SA170208 Staten vil ikke satse på produktet, derfor må pasienten selv skaffe utstyret.
DB170208 Christian har fulgt etter Ana til staten Georgia, der hun besøker moren.
DB170208 For det andre reduserer det staten utgifter.
DB170208 Det vil også frata staten og byråkratene i NAV makta over den enkelte trygdemottaker.
DB170208 At kommunene eller staten tar seg av store deler av dette, er trolig nødvendig.
DB170208 Kulturminister Linda Helleland ( H ) uttalte den gangen til NRK at hun ikke kunne love penger fra staten , og håpet at moteuka skulle få nok privat finansiering til at de ville klare seg.
BT170208 Det var kristendommen som ga staten et normativt utgangspunkt for lovgivningen, og dermed en stat hvis mål var å trygge menneskeverdet til det enkelte mennesket.
BT170208 Det har i den senere tid vokst frem en tro på at den moderne sekulære staten ikke trenger et normativt fundament for sin lovgivning.
BT170208 Bergens Tidende mener at det er på tide å gjøre den norske staten religionsnøytral, og at kirken tas ut av Grunnloven - uten at avisen gjør rede for hvordan vi i fremtiden skal argumentere for lovene som er bygget på etiske vurderinger.
BT170208 januar til orde for at staten bør ta et endelig oppgjør med sine relasjoner til religionen, rettere sagt til kristen tro, og skriver : « Religion hører til i de tusen hjem, ikke på Stortinget.
AP170208 Selv om Den norske kirke er skilt fra staten og mye er forandret, er det lite trolig at folk får vie seg selv, det tar presten seg av.
AA170208 Det er forventet at en slik avgift kan gi staten en inntekt på 200 - 300 milliarder dollar årlig.
VG170207 I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
VG170207 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ).
VG170207 Les også : Staten saksøkes etter nytt traktorkjøp i Forsvaret ¶
DN170207 På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier Amundsen til NRK.
DN170207 I nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
DN170207 - Hvis du ikke vil si hvor stor andel det bør være, hvordan skal det bli bedre ? - Staten har klart å få kjønnsbalanse uten et lovkrav.
DB170207 - Jeg er Texans- og Cowboys-fan først og fremst, men den vellykkede Superbowl-finalen i Houston i går var en stor seier for hele staten , og jeg vil ikke at noe skal skygge for det.
DB170207 Hvis staten tar deler av regninga kan det derimot bli lønnsomt for både bedrifter og kommunen å tilby trygdemottakere jobber.
DB170207 Når staten lisensierer ulvedrap medfører det dermed et dobbelt press : De skytes både legalt og illegalt, den legale jakten reduserer ikke den illegale.
DB170207 En viktig årsak til det er at den normdannende effekt et forbud mot ulovlig jakt kan ha, sterkt reduseres når staten selv iverksetter jakt på truede rovdyr.
DA170207 - Vi kommer til å presse veldig på staten , sier Raymond Johansen.
DA170207 På grunn av regjeringens hastverk frykter de nå at mange kolleger kan bli oppsagt i ukene framover, med de negative konsekvensene det kan få for både den enkelte, arbeidsledighetsstatistikken og staten i form av tapte skatteinntekter og økte utgifter til blant annet dagpenger.
BT170207 På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier Amundsen til NRK.
BT170207 I nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
BT170207 På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier Amundsen til NRK.
BT170207 I nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
AP170207 Nyhetsbyrået Reuters skriver at Trump har gitt indikasjoner på at han vurderer å kutte støtten til opprørere i Syria og muligens vil alliere seg med Assad i kampen mot Den islamske staten ( IS ).
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Staten delprivatiserte og børsnoterte Statoil-konsernet i 2001. 2015 ble det første året dette konsernet gikk i underskudd.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
AP170207 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ).
AP170207 I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
AP170207 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ).
AP170207 LONDON ( Aftenposten ) : Når overskuddet i Statoil fordunster, er det staten som får regningen.
AP170207 LONDON ( Aftenposten ) : Når overskuddet i Statoil fordunster, er det staten som får regningen.
AP170207 Det er her selskapet møter de internasjonale investorene som eier mesteparten av den tredjedelen av aksjene som staten ikke eier.
AA170207 Det er merkelig at Vegvesenet ikke kan prioritere dette fordi staten ennå ikke har fått planene inn i Nasjonal transportplan.
AA170207 I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
AA170207 Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ).
AA170207 På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier Amundsen til NRK.
AA170207 I nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten .
VG170206 For å kunne betale for 40 års pensjonisttilværelse, må vi betale 100 prosent av lønna i pensjonsavgift til staten i de årene vi faktisk arbeider.
VG170206 Så i staten er det sånn at du ikke skal miste lønnen din uansett, sier hun.
VG170206 Etter det Klassekampen forstår innebærer søksmålet mot staten et krav på flere titalls millioner kroner.
VG170206 | Staten saksøkes etter nytt traktorkjøp i Forsvaret ¶
SA170206 Staten har kjørt store kampanjer for å lokke flere unge til helsearbeiderfaget.
DB170206 Politiets sikkerhetstjeneste har åpnet terroretterforskning mot de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DB170206 Statsminister Solberg lovet forsamlingen i Trondheim i dag at staten i dag har en politikk som ønsker å « harmonisere rettslige standarder » for samene i Norge, Sverige og Finland.
DB170206 Det viser seg i at likestilling og grenser for barneoppdragelse trekkes fram som spesielle områder hvor staten må ta en aktiv rolle.
DB170206 Den unge reineireren saksøkte staten etter vedtak om halvvering av reinflokken og vant.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 Etter det Klassekampen forstår innebærer søksmålet mot staten et krav på flere titalls millioner kroner.
AA170206 Etter det Klassekampen forstår innebærer søksmålet mot staten et krav på flere titalls millioner kroner.
AA170206 ( ©NTB ) ¶ | Staten saksøkes etter nytt traktorkjøp i Forsvaret ¶
AA170206 Politiets sikkerhetstjeneste har åpnet terroretterforskning mot de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
AA170206 Ved forrige korsvei, på landsmøtet i 2015, ble det vedtatt å sette et tak for egenbetaling og la staten ta 75 prosent av de overskytende utgiftene.
AA170206 Programkomiteen går også inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner.
AA170206 For å kunne betale for 40 års pensjonisttilværelse, må vi betale 100 prosent av lønna i pensjonsavgift til staten i de årene vi faktisk arbeider.
AA170206 - Det er ikke ofte at staten etablerer nye arbeidsplasser utenfor Oslo.
VG170205 Dette vakte betydelig oppsikt i landet som vant den kalde krigen mot Sovjetunionen, all den tid Putin var tidligere agent i KGB, altså en erklært dødsfiende av den amerikanske staten .
VG170205 g vi i mediene skriver om hatet mot muslimer, får vi prompte svar på tiltale fra et lite, men iherdig miljø som mener vi bevisst underspiller islams mørkere sider, dens « sanne essens », som i manges « islamkritikeres » øyne er det som nå for tiden uttrykkes av salafistene i den såkalte islamske staten - et syn som selvsagt også deles av IS-ekstremistene selv.
SA170205 Arbeiderpartiet går inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner.
SA170205 Ap vil også at staten skal stille krav til planer for å få flere kvinnelige sjefer.  ¶
SA170205 | Shell krever en halv milliard av staten
SA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift.
SA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift fra 1. september 2011 til 31. desember 2012.
SA170205 Shell har saksøkt staten og krever tilbakebetalt 575 millioner kroner i avgifter på diesel.
SA170205 Staten har på sin side innkalt NTNU-professor Edd Anders Blekkan, som har vært kritisk til miljøeffekten av GTL i et livsløpsperspektiv.
DN170205 Selskapene i gassrørstriden kan sende størsteparten av advokatregningen til staten , som de saksøker.
DN170205 Justisministeren i staten Washington Bob Ferguson kalte fredag dommen for " historisk " og " viktig ".
AP170205 DN skrev at Ap i det nye programmet går inn for at minst 40 prosent av personene i valgkomiteene til selskaper staten eier skal være kvinner.
AP170205 Hvert år bruker staten rundt halvannen milliard på skoleutvikling.
AA170205 | Shell krever en halv milliard av staten
AA170205 Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift fra 1. september 2011 til 31. desember 2012.
AA170205 Shell har saksøkt staten og krever tilbakebetalt 575 millioner kroner i avgifter på diesel.
AA170205 Staten har på sin side innkalt NTNU-professor Edd Anders Blekkan, som har vært kritisk til miljøeffekten av GTL i et livsløpsperspektiv.
AA170205 Arbeiderpartiet går inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner.
AA170205 Ap vil også at staten skal stille krav til planer for å få flere kvinnelige sjefer.
VG170204 Hun kunne omtrent ikke tro det da hun ble anklaget for å ha « splittet den tyrkiske staten ».
VG170204 Det er svært vanskelig å se for seg den spedbygde 49-åringen som noen trussel mot den tyrkiske staten , like fullt ble landets mest alvorlige lovparagrafer brukt mot henne da hun ble pågrepet 16. august i fjor.
VG170204 Washingtons delstatsadvokat Bob Ferguson møter pressen etter at en dommer i staten åpnet for å oppheve Trumps innreiseforbud.
VG170204 Vi tror derimot at om staten hadde vært villig til å se på noen av sine mest rigide restriksjoner på snus og e-sigaretter, som riktignok ikke er totalt ufarlige, men som representerer en radikalt redusert kreftfare sammenlignet med tjæreholdig tobakk, vil det i langt større grad kunne nå frem til den siste gruppen.
VG170204 Kreftforeningen mener at staten i større grad skal subsidiere røykeslutt.
VG170204 Enten at staten går inn og sponser disse substituttene ved å øremerke deler av inntektene fra tobakksavgiften.
VG170204 Eks-offiserene i Norge har mistet inntekten, og ble i tillegg varslet om at alle deres eiendeler i Tyrkia, bolig og sparepenger, er konfiskert av den tyrkiske staten .
SA170204 Stortingspolitikere fra Venstre, Senterpartiet og KrF ønsker at reseptbelagte røykeavvenningsmedisiner bør sponses av staten og settes på blå resept.
SA170204 Derfor bør ingen dypdykking skje før det er helt klart og avgjort hvem som har alt ansvar mellom selskaper og staten , også det erstatningsmessige for eventuelt skader både for dykkere og pårørende.
DB170204 Spørsmål som gjelder ytringsfrihet, religionsfrihet, rettsstaten eller balansen mellom staten og individet, er i beste fall annenrangs politiske temaer.
DB170204 Vi mener en løsning kan være en helt ny ordning der staten , gjennom Husbanken, kan bli medeier, inntil 15 prosent, i en bolig.
DB170204 Et tredje tiltak som vil sikre flere boliger, er at staten tar større ansvar for boligbygging.
DB170204 De som eier får store fordeler fra staten , mens de på leiemarkedet verken får skattefradrag eller gevinsten av å spare i egen bolig.
DB170204 Da vil risikoen fordeles mellom privatpersonen og staten, samtidig som staten har sikkerhet i at de eier en del av boligen.
DB170204 Da vil risikoen fordeles mellom privatpersonen og staten , samtidig som staten har sikkerhet i at de eier en del av boligen.
DB170204 Staten må vite hvor mange boliger det er behov for og bidra til at det bygges nok boliger der det er behov.
AP170204 Staten sliter med å betale landets sikkerhetsstyrker, som er livsviktige for å holde al-Shabaab stangen.
AA170204 Få timer før kunngjøringen fra Revolusjonsgarden omtalte USAs forsvarsminister James Mattis Iran som den staten i verden som gir mest støtte til terrorisme.
AA170204 Stortingspolitikere fra Venstre, Senterpartiet og KrF ønsker at reseptbelagte røykeavvenningsmedisiner bør sponses av staten og settes på blå resept.
AA170204 Mahad Abid Mahamud har saksøkt staten for å få kjent vedtaket om å frata ham statsborgerskapet ugyldig.
VG170203 Den islamske staten ( IS ) har påtatt seg ansvaret. * 14. juli 2016 : Minst 84 mennesker ble kjørt ned og drept, ti av dem barn, i Nice i Sør-Frankrike hvor 30.000 mennesker var samlet for å feire nasjonaldagen.
VG170203 Vi kan virkelig ikke fatte hvorfor staten skal betale folk for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste.
VG170203 Det er svært uheldig at staten belønner folk for å holde seg hjemme.
VG170203 Klimaet gjør også at Brunei kan skilte med en frodig og grønn natur, som i forening med grandiose, gullkledde moskeer og andre bygninger, gjør staten til et helt spesielt syn.
VG170203 Brunei, den bittelille staten med drøye 400.000 innbyggere som ligger på nordkysten av øya Borneo.
DN170203 Det er staten , ved Skatt vest, som står bak konkursbegjæringen.
DN170203 Dette får blant annet Calpers, pensjonsfondet til offentlig ansatte i staten California, til å reagere kraftig.
DB170203 - Ingenting er uaktuelt, sa presidenten om hva som bør gjøres for å konfrontere destabiliserende oppførsel fra den prestestyrte staten .
DB170203 Vi har et prinsipp i norsk forvaltning, som forenklet sagt innebærer at den som skal bli pålagt en plikt eller fratatt en rett, skal bli hørt i den prosessen som fører til at staten krever noe eller fratar noe.
DB170203 Domstolen tar deretter stilling til lovligheten av vedtaket dersom den som mister sitt statsborgerskap velger å saksøke staten .
BT170203 Staten fikk samtidig utvidet makt til å gripe inn overfor finansselskaper med økonomiske problemer.
BT170203 Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.
AP170203 - Når grunnen til at de sitter fengslet der er en ren avklaring av identitet, vil fengsling lett bli uproporsjonalt, og Staten må finne mindre inngripende tiltak.
AA170203 Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.
SA170202 « Næringsforeningen er helt enig med Leif Høybakk i at staten burde tatt et større ansvar og redusert bompengebelastningen betydelig.
SA170202 Næringsforeningen er helt enig med Leif Høybakk og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger i at staten burde tatt et større ansvar og redusert bompengebelastningen betydelig.
DN170202 Jusprofessor reagerer kraftig på advokatkostnadene i en milliardstrid som flere gasselskaper har anlagt mot staten .
DN170202 Ankesaken i gassrørstriden der staten er saksøkt, startet tirsdag i Borgarting lagmannsrett denne uken.
DN170202 Populært utløser en krone fra staten to fra bedriftene og gir syv kroner i økt verdiskaping, sier hun.
BT170202 Blogger Eivind Berge får utbetalt erstatning fra Staten , etter at regjeringsadvokatens anke er avvist av Høyesterett.
BT170202 Staten anket erstatningsspørsmålet til Høyesterett, men de har nå avvist anken.
SA170201 Ifølge trusselvurderingen utgjør ekstreme islamister fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, selv om antall nye personer som radikaliseres i dag fortsatt er lavt og svært få personer er ventet å reise til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DB170201 Nivået på månedslønnen i 2016 var på henholdsvis 46 500 kroner i staten og 39 500 kroner i kommuner og fylkeskommuner.
DB170201 Ifølge trusselvurderingen utgjør ekstreme islamister fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, selv om antall nye personer som radikaliseres i dag fortsatt er lavt og svært få personer er ventet å reise til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DB170201 Staten Norge greier seg.
DB170201 Reformens sentrale punkter er at staten fortsatt skal eie jernbaneinfrastrukturen, mens et nytt jernbanedirektorat skal legge mer langsiktige planer for infrastruktur, bestilling av togtilbud og anbud på togstrekninger.
BT170201 en pilot i Sverige får 1 million i lønn, betaler vi den samme summen til staten i form av ulike sosiale omkostninger.
AP170201 Domstolen kan vike unna problemstillingen hvis de mener staten ikke kunngjorde sine retningslinjer om transkjønnede på riktig måte.
AP170201 en pilot i Sverige får 1 million i lønn, betaler vi den samme summen til staten i form av ulike sosiale omkostninger.
AP170201 Hva koster innvandrere Staten ?
AP170201 Dette koster innvandrere Staten
AP170201 Staten har investert store beløp i å bygge en vintersikker E16 over Filefjell.
AP170201 Både Slottet, parken og bygningene ellers eies av staten , men disponeres av kongeparet.
DN170131 Men vi vil uansett vedstå oss de avtaler staten har inngått, sier Aps samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Eirik Sivertsen.
DN170131 Denne våren skal politikerne diskutere om kaken bør deles på en ny måte ¶ Staten bidrar med nesten åtte milliarder kroner til finansieringen av norske medier.
DN170131 Staten bidrar med nesten åtte milliarder kroner til norske medier, hvis en regner med både NRK-lisens og momsfritaket som både papiraviser og digitale nyhetstjenester nå nyter godt av.
DB170131 ¶ MARSJERTE MOT KASTESYSTEMET : Mange tusen deltok i en demonstrasjon i den indiske staten Uttar Pradesh mot kastesystemet i 2014.
DB170131 Den franske staten foran hestekuren Kommentar ¶
DB170131 ¶ SPYDSPISS : Jeg forventer at staten , som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn, skriver Marius Aursand.
DB170131 Jeg vet også at jeg kunne « valgt » å slutte å jobbe og motta uføretrygd fra staten , fordi jeg er syk nok til det.
DB170131 Jeg forventer at staten skal mene noe med et inkluderende arbeidsliv.
DB170131 Jeg forventer at staten , som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn.
DB170131 Heldigvis for meg har min arbeidsgiver, staten , inngått en avtale med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om å skape et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
AP170131 La folk selv velge skole med pengestøtte fra staten
AP170131 Ansettelsesstopp i den føderale staten .
AP170131 La folk selv velge skole med pengestøtte fra staten
AP170131 Ansettelsesstopp i den føderale staten .
DB170130 I framtida skal togselskapene motta et rammetilskudd fra staten , men ellers selv fastsette billettprisen.
SA170129 Jubileet er også en markering av at staten og Kirken skilte lag 1. januar i år.
SA170129 I talen understreket Solberg også at staten vil fortsette å støtte Kirken med penger og lovverk så den forblir en folkekirke.
SA170129 Hun framholdt at det var reformasjonen selv som bar i seg kimen til den moderne sekulære staten og et flerreligiøst samfunn.
AP170129 Det var grunnideen for staten - som Woodrow Wilson sa : 'alle kan i prinsippet bli amerikanere', sier seniorforskeren til Aftenposten.
AP170129 Regjeringens sentraliseringsprosjekt glemmer at vi trenger eksportrettet næringsliv rundt om i Norge som skaper inntekter til staten , formuer å forvalte og selskaper å ha hovedkontor for.
FV170128 Hos Staten endte mye av pengene i andre deler av landet.
FV170128 FOTO : Kristin Ellefsen Kristiansand Folkebibliotek fikk til sammen 6 millioner av " krisepengene " fra staten , og dermed ble det gjort flere utbedringer enn kommunen hadde råd til med egne midler.
FV170128 FOTO : Bjelland, Kjartan Kvales Minne sykehjem i Tveit fikk rehabilitert mange beboerrom med 6 millioner kroner fra " krisepengene " fra staten .
DB170128 I 2015 ble en norskpakistaner dømt til åtte års fengsel etter straffelovens paragraf 147, for å ha planlagt terrorhandlinger og støttet Den islamske staten ( IS ) og Nusrafronten i Syria.
AP170128 I et stadig mer pluralistisk Norge bør imidlertid alle trossamfunn være formelt og reelt likestilte i forhold til staten .
SA170127 Ifølge OL-komiteen krever en søknad at den svenske staten , berørte kommuner og idretten selv er positive.
DN170127 Han vil også legalisere cannabis, noe han er mener kan gi staten store inntekter gjennom moms på salget.
DN170127 Han mener staten i stedet bør bruke pengene på å få folk i arbeid.
DB170127 I Mammoth-fjellene øst i staten , mot grensen til Nevada, har det falt rekordmengder med snø de siste dagene.
DB170127 Både i oktober, desember og nå i januar har staten , som har vært sterkt plaget av tørke og vannmangel, fått store mengder regn, de fleste vannreservoarene er fulle og tørketiden ser ut til å være over.
DB170127 Bare i januar har det falt mer enn seks meter snø fjellområde øst i staten .
DB170127 Det var på en konferanse om styring i staten at DNB-sjef Rune Bjerke luftet sitt syn på bankens framtid, foran 800 ansatte i departementer og statlige virksomheter, melder Dagens Næringsliv.
DB170127 Ap vil lansere et kompetanseløft i kommunesektoren, som skal finansieres gjennom et spleiselag mellom staten , kommunene og arbeidstakerne.
DB170127 Intervjuordningen er en frivillig ordning som har vært gjeldende i staten siden 2014 og går ut på å innkalle minst én søker med innvandrerbakgrunn som er kvalifisert til stillingen. 1 av 4 søkere med innvandrerbakgrunn ble ansatt etter intervjurundene hos bedriftene som var med på intervjuordningen.
DB170127 Fem hundre år etter Luther er det på høy tid å få en tydelig avklaring av forholdet mellom staten og religionen.
DB170127 Den norske kirke « forblir Norges folkekirke og understøttes som så av staten ».
DB170127 januar i år svekket båndene til staten .
BT170127 Årsakene er sammensatte, men handler stort sett om at tilliten til staten og dens institusjoner er betydelig redusert de siste årene.
BT170127 Staten bør være mer interessert i unike fiskebestander enn å gi dem kun midlertidighet.
BT170127 Årsakene er sammensatte, men handler stort sett om at tilliten til staten og dens institusjoner er betydelig redusert de siste årene.
BT170127 Ifølge OL-komiteen krever en søknad at den svenske staten , berørte kommuner og idretten selv er positive.
AP170127 Staten må skape arbeidsplasser, ikke stole på at jobben blir gjort av de aller rikeste, skriver Mia Cathryn Haugen Chamberlain ( 18 ).
AP170127 Den går ut på å gi oss barn mulighet til å klage til FNs barnekomité dersom rettighetene våre brytes og staten ikke har gjort nok. | 18-åring mistet lappen etter 14 dager ¶
AP170127 Ifølge OL-komiteen krever en søknad at den svenske staten , berørte kommuner og idretten selv er positive.
VG170126 Slik som det er nå, har ikke reindriftseiere styring på sin egen fremtid, men det har staten , sier Sara.
VG170126 Sara sier til VG at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot staten .
VG170126 Saksøkte staten
VG170126 Jovsset Ánte Sara saksøkte staten og vant i første rettsinstans.
VG170126 Han gikk til sak mot staten da han fikk beskjed om å slakte halve reinflokken sin.
VG170126 Det var uakseptabelt for Sara, som gikk til sak mot staten .
VG170126 Dersom Sara også vinner denne rettsrunden mot staten , vil det være en viktig seier for næringen, forteller hun.
VG170126 Dersom staten vinner rettsaken i lagmannsretten, må han redusere reinflokken til 75 dyr.
VG170126 Biti ( til høyre ) vant mot staten i tingretten i fjor.
VG170126 Bakteppet for rettssaken er at det er for mange reinsdyr i Finnmark, og i 2013 besluttet staten ved Landbruks- og matdepartementet å ta grep.
VG170126 - Jeg håpet selvfølgelig på at de ikke ville anke, men jeg forventet ikke at staten ville gi seg så lett, sier Sara, som har troen på at han vil vinne frem i lagmannsretten også.
VG170126 - Det er modig gjort av en ung gutt å gå til sak mot staten .
VG170126 | Staten vil slakte halvparten av Jovssets ( 25 ) rein - nå er ankesaken i gang ¶
VG170126 Staten anket saken videre til lagmannsretten, som nå har startet behandlingen av ankesaken.
SA170126 Nest største bidragsyter er finanssektoren, som bidro med kun en brøkdel av inntektene til staten , nemlig 15,7 milliarder.
SA170126 Ja, tar vi alle andre næringer i Norge og legger sammen deres direkte bidrag til staten , så utgjør det knapt halvparten av oljesektorens bidrag til vår felles velferd.
DN170126 Den japanske staten stiller med finansiering til større infrastrukturprosjekter på Filippinene og selskaper fra hele verden flokker til landet for å delta i en høy økonomisk vekst.
DN170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
DB170126 Oslo får fire ganger høyere bevilgning fra staten nå sammenlignet med under rødgrønn regjering.
DB170126 Så lenge vi har oljepenger å ta av, så er det mer sannsynlig at manglende inntekter for staten vil hentes fra oljefondet enn upopulære kutt i offentlig virksomhet og ytelser, akkurat slik den sittende regjeringen har gjort.
DB170126 Han mener den norske staten allerede er stor og at pengene heller burde kunne hentes fra effektivisering og prioritering.
DB170126 Valls snakker om « en politisk kamp » for den sekulære staten « mot presset fra salafistene som vil påtvinge oss deres orden » og en kamp for « frigjøring av kvinnene ».
DB170126 Han svarer at høyresida forfølger muslimer i navnet til den sekulære staten .
DB170126 Han henviste til loven om trosfrihet og den sekulære staten .
BT170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
BT170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
BT170126 Paradokset er at Norges idrettsforbund er fullstendig avhengig av den ordentlige staten .
BT170126 Norges idrettsforbund er en stat i staten - og med betydelig makt overfor den ordentlige staten .
BT170126 Norges idrettsforbund er en stat i staten - og med betydelig makt overfor den ordentlige staten.
BT170126 Norges idrettsforbund er en stat i staten , skriver Mathias Fischer.
BT170126 Staten og Idrettsforbundet har en uheldig gjensidig avhengighet.
BT170126 Staten eier Norsk Tipping og fordeler tippemidlene, og pengene strømmer inn i kassen til den organiserte idretten.
AP170126 Staten skal på solid slankekur ¶
AP170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
AP170126 Petersburg, som i dag er museum og eies av staten .
AP170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
AP170126 - Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.
AP170126 januar 2017 er Den norske kirke skilt fra staten som et selvstendig rettssubjekt.
DN170125 Staten tar 50 prosent av regningen.
DN170125 Det er enighet om at staten tar halvparten av regningen med Fornebubanen, som anslås til å koste rundt 13 milliarder kroner.
DN170125 Staten tar halve regningen ¶
DB170125 Dessuten betaler ikke fiskeriindustrien, i motsetning til andre nasjonale naturressurser som petroleum og kraftproduksjon, grunnrenteskatt til staten , til tross for at det er veldokumentert at fiskeriene nå har betydelige grunnrenteinntekter.
DB170125 Staten er delt inn i fire ministerier, blant annet sannhetsministeriet, som driver med propaganda og omskriving av virkeligheten.
AP170125 Tirsdag kveld skrev Aftenposten at alt var klart for den lenge forsinkede avtalen om hvor mye staten skal bidra med til store kollektivprosjekter i Oslo og Akershus.
AP170125 Men ikke alle utvidelser, som ombygging av Majorstuen stasjon, vil bli dekket av staten med 50 prosent.
AP170125 I tillegg kommer årlige belønningsmidler fra staten på et tresifret antall millioner.
AP170125 I dag ble avtalen undertegnet der staten lover milliarder til Fornebubanen.
AP170125 Det føltes åpenbart litt småkleint da Raymond Johansen fikk overrakt bymiljøavtalen med staten av sin nære medarbeider Lan Marie Nguyen Berg.
AP170125 Bymiljøavtalen mellom Staten og Oslo og Akerhus er et faktum.
AP170125 ), Lan Marie Nguyen Berg, Lars Aksnes og Elisabeth Enger undertegner avtalen mellom staten og Oslo og Akershus om i første rekke Fornebubanen.
SA170124 « Vi vil gi flere muligheten til å drive kulturarbeid uten å være helt avhengig av staten - det gir en god følelse », skriver Svein Harberg.
SA170124 Høyre vil gi flere muligheten til å drive kulturarbeid uten å være helt avhengig av staten - det gir en god følelse.
DN170124 Foto : Lan Hongguang/AP/NTB Scanpix Den kinesiske staten ønsker full kontroll over digitalt innhold.
DN170124 Lxs også : ¶ | Staten betaler halvparten av Fornebubanen ¶
DB170124 Det var den britiske forretningskvinnen og forkjemperen for filantropi, Gina Miller som saksøkte staten med krav om at utmeldingen må godkjennes av Parlamentet.
DB170124 ISRAELS STATSMINISTER Benjamin Netanyahu hadde trolig en av sine beste politiske dager under regjeringskonferansen søndag, den første i det mange israelere håper skal bli « den nye tid », med betingelsesløs amerikansk støtte til alt den jødiske staten foretar seg.
BT170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
BT170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
BT170124 Slikt kan ikke staten legge til rette for.
BT170124 Den norske staten må slutte å holde sin beskyttende hånd over et arrangement som forsyner norske milliardærer med billig vaskehjelp.
BT170124 AU PAIR-ORDNINGEN : Den norske staten må slutte å holde sin beskyttende hånd over et arrangement som forsyner norske milliardærer med billig vaskehjelp, skriver BTs kommentator.
AP170124 President Trump er imidlertid ikke enig med sine partifeller i Kongressen om hvordan og hvor mye skattene skal kuttes, og hvordan staten skal kompensere for inntektstapet.
AP170124 JONATHAN ERNST / REUTERS ¶ Staten skal på en dramatisk slankekur ¶
AP170124 Hva han vil gjøre videre : Det er et forslag fra den konservative tenketanken Heritage Foundation som ligger til grunn for Trump-teamets slanking av staten .
AP170124 Kanskje er det noen her som er mer opptatt av å få staten til å ta en større del av regningen, enn av stor fart i utbyggingen ?
AP170124 Allerede i 1996 besluttet regjeringen at det skulle bygges bane til Fornebu, men først over 20 år er planene klare og pengene fra staten på bordet.
AP170124 - Hvis kommunene ikke blir enige internt og seg imellom, må staten inn.
AP170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
AP170124 Så skulle byutviklingsavtaler, en annen konstruksjon Regjeringen har lansert, være en avtale mellom staten og byene om utnyttelsen av arealer.
AP170124 Onsdag underskrives avtalen med staten som skulle vært på plass våren 2015.
AP170124 Når det har trukket ut skyldes det uenighet om hva 50 prosent av et prosjekt faktisk innebærer, og hvor sterke krav staten kan stille til bygging av boliger og knutepunkter langs bane- og busstraseene, i Oslo og Akershus.
AP170124 Lenge var det slik at avtalene staten skulle inngå med byene om kollektivbidrag skulle hete bymiljøavtaler.
AP170124 I årevis har staten og de store byene kranglet om hvor store bidragene skal være til utbygging av store bane- og bussløsninger.
AP170124 Først lanserte Ketil Solvik-Olsen bymiljøavtaler, som skulle avgjøre hvor mye penger staten skulle hjelpe byene med til de store kollektivprosjektene.
AP170124 Før hadde vi store problemer med at Staten vedtok krav og mål, uten at det nødvendigvis fulgte med finansiering for gjennomføring.
AP170124 For staten undertegner Elisabeth Enger, sjef for Jernbanedirektoratet og Lars Aksnes, direktør i Veidirektoratet.
AP170124 Fakta : Disse ni byområdene skal gjøre avtaler med staten
AP170124 Det som i mange år har hett belønningsordninger, summer staten har gitt til byer som har gjort en innsats for å bedre forholdene for kollektiv, sykkel og gange, smelter nå sammen med den nye avtalen.
AP170124 De disiplinerer og forplikter Staten over flere år.
AP170124 Byutviklings- og nå byvekstavtaler skal sikre forutsigbarhet, slik at fylker og kommuner vet hva staten vil, at boliger bygges der de bør, og at fylkeskommuner binder seg til å gjennomføre tiltakene som inngår i avtalene.
AP170124 Akershus og Oslos avtale med staten undertegnes onsdag morgen ca. kl. 09 hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AP170124 | Staten legger opp mot syv milliarder kroner på bordet for å få bygget Fornebubanen ¶
AP170124 Staten ønsker ikke å betale halvparten av en storstilt ombygging av Majorstuen stasjon, og bare deler av « parkeringsplassen » for T-banesett på Fornebu.
AP170124 Staten må inn ettersom fylkeskommunene ikke selv kan finansiere store kollektivprosjekter.
AP170124 Staten bidrar med 3,7 milliarder, og alt skal være klart i august 2019.
AP170124 Oslo katolske bispedømme tapte tidligere i år søksmålet mot staten , som har krevd tilbakebetalt 40 millioner kroner i medlemsrotsaken.
DB170123 Boko Haram sverget i mars 2015 troskap til Den islamske staten ( IS ) og deres kalifat.
DB170123 Hun frykter også at staten kan straffeforfølge henne om hun ikke går tilbake til islam.
DB170123 - Disse stormene har knust lokalsamfunn og hjem i de sørlige delene av Georgia, og staten stiller alle ressurser tilgjengelig for de berørte områdene, heter det i en uttalelse fra Georgias guvernør, Nathan Deal, skriver BBC.
DB170123 I desember mener staten at filmskaper ikke er regissør ¶
DB170123 Norge bidro i krigen i Afghanistan, var med på å bombe Libya og våre nærmeste allierte knuste den irakiske staten .
BT170123 Jeg har en mulighet til påvirke i min stilling og får betalt av staten for å formidle.
DN170122 - Det er svært bekymringsverdig at den norske staten med sin enorme frie finansformue er så fullstendig overvektet i gamle etablerte bedrifter på børs, sier investor og tidligere McKinsey-topp Trond Riiber Knudsen til DN.
AP170122 desember i fjor over at de hadde klart å frigjøre den siste bydelen som Den islamske staten ( IS ) holdt i byen Sirte, den gamle diktatoren Muammar al-Gadafis tidligere bastion.
AP170122 Obamacare sørget for at nærmere 20 millioner flere mennesker fikk tilgang til slike forsikringer, men reformen ble sterkt kritisert av republikanerne fordi de mener at den er for dyr og at den gir den føderale staten i Washington for mye makt.
AP170122 - I USA er idealet å starte med to tomme hender og å gjøre suksess, men så vet du at staten tar mye tilbake til slutt.
AP170122 - I USA er idealet å starte med to tomme hender og å gjøre suksess, men så vet du at staten tar mye tilbake til slutt.
DB170121 For 12500 tilskuere på Stjernen-Sparta matcher de 105 491 hockeyentusiastene som så tidenes publikumssuksess, folketallene i Østfold og staten Michigan tatt i betraktning.
DB170121 - Jeg registrerer at SV gjør seg høy og mørk i denne saken, men det kommer fra samme parti som etter åtte år i regjering gang på gang stemte mot å gjøre noe med den den svært urimelige ordningen hvor staten avkorter hver pensjon for gifte og samboende pensjonister, sier finansministeren.
AP170121 Det koster det amerikanske samfunnet 160 milliarder dollar - 1350 milliarder kroner - mer enn de samlede inntektene til den norske staten .
AP170121 Staten ikke har råd til å finansiere prosjektene selv, men vil måtte spytte i en del av kostnadene, sa Chao.
DB170120 I Russland har du noen grupper som er nesten like gode som stater på dette, og de er åpenbart forbundet med staten .
DB170120 Reell verdi for staten pr. arbeidsplass i petroleumsnæringen viser seg å være vesentlig høyere.
DB170120 Disse arbeidsplassene var således mer enn 16 ganger mer verdt for staten , enn arbeidsplassene i landets øvrige bransjer.
DB170120 Vi bør heller ikke alltid anta at alt staten gjør tåler offentlighetens søkelys.
BT170120 VANT : I 2010 saksøkte Nina staten for ikke å ha beskyttet henne godt nok.
AP170120 I valgkampen garanterte Trump at han ville knuse Den islamske staten ( IS ).
DN170119 Hvis staten skal komme ut i null, må Aker Solutions selges for det dobbelte av dagens børskurs.
DN170119 I programforslaget legges det opp til at staten skal legge strammere føringer for å få kommunen til å bygge høyere og tettere, særlig nær kollektivknutepunkt.
BT170119 I programforslaget legges det opp til at staten skal legge strammere føringer for å få kommunen til å bygge høyere og tettere, særlig nær kollektivknutepunkt.
BT170119 I Tyskland kan selvstendig næringsdrivende tjene inntil 16.000 euro før staten belaster dem med skatt.
BT170119 Hvorfor kan ikke staten bidra økonomisk for å få kuttet kollektivprisene i og rundt storbyene ? 8.
SA170118 Kutt i lørdagsavisene betyr færre aviser å distribuere for Kvikkas, men staten betaler fortsatt full pris.
SA170118 - Det er langt fra rimelig at staten skal betale for en jobb som ikke blir gjort.
SA170118 Her er staten og Aker ASA begge eiere.
DN170118 Kutt i lørdagsavisene betyr færre aviser å distribuere for Kvikkas, men staten betaler fortsatt full pris.
DN170118 - Det er langt fra rimelig at staten skal betale for en jobb som ikke blir gjort.
DN170118 Den snille investoren Staten sitter på investeringsfond til mange titalls milliarder, men opptrer som en amatørinvestor. mer ¶
DB170118 Da sier staten at det allerede er for mange p-plasser ved Gardermoen.
DB170118 Når politiet i saken til Qandeel Baloch registrerer mordet som en forbrytelse mot staten heller enn et drap, er det nytt, fordi en forbrytelse mot staten ikke kan godtgjøres ved blodpenger.
DB170118 Når politiet i saken til Qandeel Baloch registrerer mordet som en forbrytelse mot staten heller enn et drap, er det nytt, fordi en forbrytelse mot staten ikke kan godtgjøres ved blodpenger.
DB170118 Nå er Pakistan inne i en utvikling der kvinner krever mer selvstedighet, samtidig som staten prøver å overkjøre gamle holdninger.
DB170118 Imidlertid er det innført en ny lov, som gjør at staten kan ta ut tiltale selv om offerets familie tilgir.
DB170118 Han tror ikke det vil skje noen radikal endring, men synes det ser ut som at staten vinner litt fram, på bekostning av det andre systemet.
DB170118 - Det er helt nytt at staten tar et tak.
DB170118 Sejersted sier videre at staten er uenige i Storrviks påstand om at Breivik ikke har noen å snakke med om at han føler et « trykk inne i seg ».
DB170118 SKIEN ( Dagbladet ) : Siste dag av ankebehandlingen av Anders Behring Breiviks ( 37 ) søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, er satt av til terroristens advokat Øystein Storrviks prosedyre.
DB170118 - Vanskelig ¶ Staten , ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, sier Breivik i prinsippet kan få treffe andre innsatte - selv om han sitter på såkalt særskilt høyt sikkerhetsnivå ( SHS ).
DB170118 - Men staten er enig i at en relasjon er av en helt annen karakter om man på sikt finner en annen innsatt som er villig til å snakke med ham - som ikke er høyreekstrem, ikke er voldelig, ikke vil smugle ut et budskap, osv.
DB170118 Eier : Staten v/Kings Bay Kull Company A/S ¶
BT170118 I utlendingssaker er ofte den norske staten mer standhaftig og mindre ettergivende enn andre europeiske land.
BT170118 Fordi den norske staten er så myk, må den andre siden være hard.
BT170118 Det er ingenting nytt ved at den norske staten slår hardt ned på løgn og misbruk av velferdsordninger.
BT170118 Derfor tviholder også staten på sitt i tilfelle det en gang i fremtiden blir mulig å få menneskene ut.
BT170118 Sistnevnte har vært husløse siden 2008, og i fjor høst ble det gjort en iherdig innsats fra en rekke hold for å få staten til å åpne kassen for å realisere scenekunsthuset Sentralbadet.
BT170118 Skal staten tilrettelegge for at barn blir løsrevet fra sitt biologiske opphav ?
BT170118 Hvis det er like rettigheter som er hovedargumentet, hvorfor skal staten da nekte barnløse menn å få barn ?
AP170118 Det er slik den såkalte islamske staten ( IS ) har ønsket av kvinner skal gå kledd i Mosul de siste to årene.
AP170118 - Hvordan kan staten gå så høyt ut ?
AP170118 - Hvordan kan staten , etter å ha blitt dømt i tingretten for soningsregimet til Breivik, gå så høyt på banen at de avslutter med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik retorisk.
AP170118 Tingretten mente staten har utsatt Breivik for umenneskelig og uverdig behandling i fengsel ved en for stor grad av isolasjon og en for omfattende bruk av nakenransakelser, håndjernpåsettelser, gripemanøvre og andre kontrolltiltak.
AP170118 Breivik har saksøkt staten for å ha brutt hans menneskerettigheter under soning, og fikk delvis medhold i dette av Oslo tingrett i fjor.
SA170117 Over hele landet eier staten eiendommer som hangarer, flyplasser, boliger, kontorer, historiske bygninger, fjellanlegg og andre typer anlegg som brukes av Forsvaret.
DB170117 Som i tingretten mener også staten at artikkel 8 ikke er brutt.
DB170117 Marius Emberland innleder Regjeringsadvokatens prosedyre i lagmannsrettssaken der terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten for å bryte EMK under soningen hans.
DB170117 I Oslo tingrett fikk Breivik medhold i at artikkel 3 er brutt - en dom staten straks anket.
DB170117 Breivik mener Kriminalomsorgen, og dermed staten , driver torturliknende og umenneskelig behandling av ham ( brudd på EMKs art. 3 ) ; han har siden juli 2011 sittet isolert og ble i begynnelsen underlagt svært mange nakenundersøkelser.
DB170117 Analundersøkelser ¶ Staten henviser i sin prosedyre til en rekke andre EMD-saker, som sakene den kurdiske separatistlederen Abdullah Öcalan anla mot Tyrkia, og saken drapsmannen Franciscus Cornelis van der Ven reiste mot Nederland i 2003.
DB170117 Staten avviser at Breivik er umenneskelig behandlet og nektes retten til privatliv.
DB170117 Med mindre trafikk i bomringene er man nødt til å legge en større del av kollektivfinansieringen hos staten , mener Anna Elisa Tryti.
DB170117 De fikk først ikke tillatelse av staten , fordi det ikke kunne innføres på riksveier.
DB170117 - Derfor vil vi ha staten til å finansiere 70 prosent, i stedet for 50 prosent som de har lovet i Nasjonal transportplan.
DB170117 ¶ Hva vil du gjøre med 160 millioner ? fra norsk tipping ¶ Staten frifinnes etter søksmålet fra Oslo katolske bispedømme i medlemsrotsaken, melder Vårt Land.
DB170117 Oslo katolske bispedømme ( OKB ) stevnet staten da Kulturdepartementet opprettholdt kravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
DB170117 Dommen slår fast at Oslo katolske bispedømme ikke har rettskrav på at staten etterbetaler støtte for « medlemmer » trossamfunnet ikke visste om per 1. januar i vedkommende år.
DB170117 Bispedømmet har krevd at staten sletter kravet om tilbakebetaling av 40 millioner kroner i medlemstilskudd.
DB170117 ¶ PROSEDERER : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted holder i dag prosedyre i ankesaken der massemorder Anders Behring Breivik har saksøkt staten .
DB170117 Han har valgt å holde på med skriving, lesing og studier, og å jobbe videre med prosjektet sitt, sier regjeringsadvokaten i sin prosedyre i lagmannsrettssaken der terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) under soningen hans.
DA170117 Nord-Jæren-kommunene og fylkeskommunen skal forhandle med staten om de 30 milliardene i bompengefinansierte Bypakke Nord-Jæren, nå omdøpt til Byvekstavtalen.
DA170117 Han er klar på at det er viktig å enes med staten raskt.
DA170117 - Vår oppgave blir å sørge for at staten tar mest mulig av kostnadene, fastslår Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.
DA170117 - Men det klinger bedre, ja, og det kan ligge i det at staten signaliserer at man vil ta mer hensyn til arealdelen, sier Sagen Helgø.
DA170117 - Jeg tror det blir bra, og føler at staten er opptatt av å finne gode løsninger, men det blir tunge tak, sier Stanley Wirak.
BT170117 At staten samler digital informasjon om alle sine borgere som preventivt tiltak, er et alvorlig inngrep i privatlivet.
BT170117 I RETTEN : Ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten .
BT170117 Frisk og uberørt av soningsregimet, svarer staten .
BT170117 FOTO : Henning Carr Ekroll ¶ | Staten mener Behring Breivik-saken er unik : Han er frisk og uberørt av soningsregimet ¶
BT170117 Kommunene trenger økte overføringer fra staten , slik at de kan takle høyere lærerlønn og slik at de kan ansette flere for å øke lærertettheten. 6.
BT170117 Kommunene trenger økte overføringer fra staten , slik at de kan takle høyere lærerlønn og slik at de kan ansette flere for å øke lærertettheten. 6.
AP170117 Tirsdag og onsdag er det prosedyrer i ankesaken i Borgarting i fengselet i Skien der Behring Breivik har gått til søksmål mot staten .
AP170117 Frisk og uberørt av soningsregimet, svarer staten .
AP170117 Det vil staten for all del unngå at skjer igjen.
AP170117 Over hele landet eier staten hangarer, flyplasser, boliger, kontorbygninger, fjellanlegg og andre typer bygninger og anlegg som brukes av Forsvaret.
AP170117 Forvaltningen av forsvarseiendommene er i dag ivaretatt gjennom en New Public Management-modell der staten leier ut eiendommene til seg selv.
AP170117 Vår oppfatning er at staten satte til side samtykker som allerede var gitt, sier Lisa Wade.
AP170117 Oslo kommune betaler ut tilskudd, men det staten som beregner hvilke tros- og livssynssamfunn som skal få og hvor mange tilskuddet skal baseres på.
AP170117 OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte.
AP170117 Nå har Oslo tingrett slått fast at staten frifinnes etter søksmålet fra Oslo katolske bispedømme, og at myndighetenes tilbakebetalingskrav på over 40 millioner er rettmessig, ¶
AP170117 Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte « telefonkatalogmetoden », som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger.
AP170117 Der vant ikke bispedømmet frem, og staten ved Kulturdepartementet ble frifunnet ¶
AP170117 - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden.
AP170117 - Nå som staten har fått medhold i saken, er det naturlig at vi ber om å få tilbakebetalt tilskuddet, og vi vil ta opp dette med Oslo katolske bispedømme, uttaler byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen ( Ap ) til Aftenposten.
DN170116 | Songa tapte rettssak mot staten
DB170116 Landet spiller en viktig, om enn brysom, rolle i krigen mot Den Islamske Staten ( IS ) i Syria.
AP170116 Dette avviser Mahamud og har saksøkt staten .
SA170115 Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.
FV170115 Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.
DN170115 PLO oppfordret vertsnasjonen Frankrike « til umiddelbart å anerkjenne staten Palestina med Øst-Jerusalem som hovedstad », samt at alle de rundt 70 landene som deltok på Paris-møtet å « anerkjenne Palestina i likhet med Israel ».
DN170115 Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.
DB170115 Det som startet med en anmeldelse om legemsfornærmelse, og som politiet i Oslo først ville henlegge, endte med at mannen som var anklaget for vold får 143.333 kroner i oppreisning og erstatning av staten .
DB170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket, og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar.
DB170115 I noen av sakene er beviskvaliteten som staten bygger på skremmende dårlig, sier han.
DB170115 Han mener for det første at beviskvaliteten staten bygger på i mange av sakene er for dårlig, og har også tidligere i år skrevet om dette i en kommentar i Dagbladet.
DB170115 Det er umulig å føre motbevis når staten sier at vitner, fødselsattester og dokumenter fra Irak og Somalia kan en ikke stole på per se.
DB170115 Staten sier man er i startgropen.
DB170115 Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.
DB170115 Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.
DB170115 I bevisførselen fra staten er også en språkanalyse av hans somaliske dialekt, som de mener ikke stemmer med en person som er født i Mogadishu.
DB170115 Det gjelder i særlig grad forbrukerne, produsentene og staten .
AP170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket, og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar, skriver NTB.
AP170115 MDGs politikk medfører også mindre inntekter til staten fra oljevirksomheten, samtidig som partiet fremmer forslag om en svært lang smørbrødliste av tiltak innen f.eks. jernbanesektoren.
AP170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket, og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar, skriver NTB.
BT170114 STRIDENS KJERNE : Hvis en fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge fører til en ytterligere nedgang i villaksbestanden og truer mangfoldet av villaksstammer, mener jussprofessor Ole Kristian Fauchald at staten bryter Grunnlovens miljøparagraf.
BT170114 Hvis oppdrettsnæringen truer villaksen, åpner Grunnloven for å gå til sak mot staten , mener jussprofessor.
BT170114 Siden nesten tre fjerdedeler av USAs humle produseres i staten Washington, der vi bor, er det en spesielt aktiv bryggerinæring her.
AP170114 februar møter han staten i Oslo tingrett.
AP170114 februar møter han staten i Oslo tingrett.
DN170113 En engelskspråklig tv-kanal eid av den russiske staten ble torsdag sendt direkte på nettsidene til C-SPAN, som kontinuerlig kringkaster amerikansk politikk.
DB170113 - Det foreslås at staten bekoster mobilnett ?
DB170113 - Det blir det ikke noen forebyggende effekt av, sier ordføreren, som mener staten bør koste på seg mobilnett til kommunen hvis radiomerkinga skal ha noe for seg.
DB170113 - Det foreslås at staten bekoster mobilnett ?
DB170113 - Det blir det ikke noen forebyggende effekt av, sier ordføreren, som mener staten bør koste på seg mobilnett til kommunen hvis radiomerkinga skal ha noe for seg.
DB170113 Saksøker staten for isolasjonsskader : Nevnte ikke fysiske plager med ett ord Dagbladet Pluss ¶
DB170113 Frank Eide, avdelingens leder, forklarer seg i dag i Borgarting lagmannsrett, i menneskerettssaken Breivik har anlagt mot staten .
DB170113 Da terroristens sak ble behandlet i Oslo tingrett i fjor, fikk han medhold i at staten har brutt Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 - om tortur og umenneskelig behandling.
DB170113 Saksøker staten for isolasjonsskader : Nevnte ikke fysiske plager med ett ord Dagbladet Pluss ¶
DB170113 Ifølge staten er dette en god begrunnelse for å fortsette brevsensuren, og det framholdes at Breivik har god adgang til å klage.
DB170113 Han vitner i rettssaken mellom terroristen og staten .
DB170113 Han har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon i tida i fengsel - for tortur og umenneskelig behandling ( artikkel 3 ) og manglende tilgang på privatliv ( artikkel 8 ).
DB170113 i et brev beskrevet en brutal flukt og har gjort gjentatte forsøk på å kontakte voldelige høyreekstreme i andre land, ifølge staten for å bygge nettverk med meningsfeller.
DB170113 Staten , representert ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og hans kolleger Marius Emberland og Hilde Ruus, mener isolasjonen er rettferdiggjort fordi Breivik fremdeles er farlig ; han har bl.a. i et brev beskrevet en brutal flukt og har gjort gjentatte forsøk på å kontakte voldelige høyreekstreme i
DB170113 I RETTEN : Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten for brudd på menneskerettene under soningen hans.
DB170113 - Hvorfor ønsker du å gjøre dette ? spør advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten - som representerer Breiviks motpart staten i søksmålet terroristen har anlagt fordi han mener soningen strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon. - 23. juli 2011 lastet jeg ned manifestet ( Breiviks ideologiske skriv, red.anm. ).
DB170113 For å bidra til kollektivutvikling, tar AP også inn i partiprogrammet et forslag om at staten skal ta inntil 70 prosent investeringskostnadene på nye kollektivprosjekter i storbyene.
DB170113 På sine nettsider skriver forbundet at siden NRK er finansiert direkte og indirekte av Staten gjennom lisensen, er dette i prinsippet statsstøtte.
DB170113 januar at « Den eneste bærekraftige modellen jeg ser som et alternativ er at staten ikke lenger finansierer tro- og livssynssamfunn ».
DB170113 Staten betaler for en stor del, og så må enkeltpersonene betale mindre egenandeler.
DB170113 Og terrorgruppa IS ( den såkalte islamske staten ) kontrollerer mesteparten av byen.
BT170113 Er det greit at staten legger til rette for det ?
AP170113 Hun vil at staten skal frata homofile sine barn, og mener det er « ekstremistisk » å hevde at « homofile også er mennesker ».
AP170113 Bak loven ligger også en frykt fra at barn skal få for stor makt, og at staten kan bruke dette til urettmessige å gripe inn i russiske familiers indre liv.
AP170113 I tillegg skal det gi en moderne form for penger som folk virkelig kan stole på ved at staten og sentralbanken med all sin makt og velde stiller seg bak pengene.
AP170113 Nå må hun selv betale 2,5 millioner kroner til staten og sone seks års fengsel om dommen fra Nedre Romerike tingrett blir stående.
AP170113 Anders Behring Breivik har søksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er brudd på menneskerettighetene.
DB170112 Terroristen har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene strider med Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ).
DB170112 Motparten, staten , fikk imidlertid medhold i at de ikke har brutt artikkel 8, som omhandler retten til privatliv.
DB170112 Mens staten mener Breivik er i god fysisk og psykisk form, mener hans advokat Øystein Storrvik at klienten har tatt mental skade av å sitte isolert siden han ble pågrepet 22. juli 2011.
DB170112 I tingretten fikk Breivik medhold i at staten har brutt Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3, om tortur og umenneskelig behandling, bl.a. fordi isolasjonen har vart for lenge og ikke er godt nok begrunnet.
DB170112 Under utspørringen fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som representerer motparten staten , ga terroristen uttrykk for at han har forlatt vold som middel, og er villig til å unnskylde seg etter terrorhandlingene 22. juli 2011 - på visse betingelser.
DB170112 I Oslo tingrett i fjor ble han irettesatt for å snakke hovedsakelig om sin høyreekstreme ideologi, men i dag kunngjorde han at han ønsket å holde seg til saken - søksmålet mot staten om brudd på menneskerettene.
DB170112 ¶ PSYKIATER : Psykiater Randi Rosenqvist er innkalt som vitne i ankebehandlingen av Anders Behring Breiviks søksmål mot staten .
DB170112 Fordi vi påpeker at man skal opp om morran og bidra på lik linje med resten av samfunnet, dersom man skal kreve støtte fra staten .
BT170112 Mer konsentrert om temaene han og advokaten mener er kjernen i saken der staten er dømt for menneskerettighetsbrudd.
BT170112 FOR STATEN : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører ankesaken i Borgarting for staten som ble dømt for menneskerettighetsbrudd i tingretten.
BT170112 FOR STATEN : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører ankesaken i Borgarting for staten som ble dømt for menneskerettighetsbrudd i tingretten.
AP170112 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører ankesaken i Borgarting for staten , kalte Behring Breivik både rasjonell og veltalende i retten torsdag ¶
AP170112 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører ankesaken i Borgarting for staten , kalte Behring Breivik både rasjonell og veltalende i retten torsdag ¶
AP170112 Hold deg til staten
SA170111 Hun sier at hun håper Staten også tar sin del av regningen.
SA170111 - Før jul orienterte jeg kulturminister Linda Hofstad Helleland om at Stavanger ville sende en søknad, og jeg håper Staten blir med på dugnaden som må til for å betale for arrangementet, sier Sagen Helgø. 200 spillere ¶
FV170111 Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
DN170111 Ved å fjerne effektavgiften har staten gått glipp av betydelige beløp.
DN170111 Lxs også : ¶ | Staten gikk glipp av 37 millioner på én uke ¶
DN170111 Sandnes vil ha motytelser fra staten for blant annet å drive med daglige nyhetssendinger.
DB170111 SPLEISELAG : Jonas Gahr Støre vil at partene i arbeidslivet skal inngå i et spleiselag med staten om en kompetansereform for arbeidslivet.
DB170111 Onsdag lanserte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Dagbladet en ny kompetanseform som bygger på et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.
DB170111 Det er fornuftig å dra inn partene i arbeidslivet, men staten må ta et tydelig ansvar og ikke dytte det over på partene.
DB170111 ¶ SAKSØKER : Terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten fordi han mener soningsregimet hans strider mot menneskerettighetene.
DB170111 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fortsetter sitt innledningsforedrag i Skien fengsel, der Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet Breivik har anlagt mot staten .
DB170111 Breivik har stevnet staten for å ha brutt Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 8 - om retten til privatliv - i forbindelse med soningen hans.
DB170111 Staten på sin side påpeker at de aller fleste av de over 4000 brevene til og fra terroristen har gått igjennom sensuren, bare ca. 15 % er stoppet.
DB170111 | Preste-pragmatikeren ¶ ¶ STATEN BETALER : - Vi kan ikke leve med en finansieringsordning som gir kirken flerfoldige milliarder hvert eneste år, og hvor kostnaden til « de andre » øker for hvert eneste medlem som melder seg ut av « folkekirken ».
DB170111 Jeg setter pris på at staten gjør dette i dag, jeg tjener jo på det.
DB170111 Den eneste bærekraftige modellen jeg ser som et alternativ er at staten ikke lenger finansierer denne siden av kulturen, ut over verneverdige bygninger som må tas vare på av kulturhistoriske hensyn.
DB170111 Burde den norske staten finansiere tros- og livssynssamfunn i det hele tatt ?
BT170111 Statsråd Jan Tore Sanner ( H ) sier bybaneforhandlingene mellom staten og Bergen skal gå som planlagt uten innblanding fra omegnskommunene.
AP170111 Ved skatter, avgifter, direkte deltagelse på sokkelen og utbytte fra Statoil trekker staten inn det meste av verdien av utvunnet olje og gass.
AP170111 Til angrep på uenighet innad i staten
AP170111 Regjeringsadvokaten svarer slik på om han er enig i at det er et problem for saken og for staten at Riksadvokaten og han er så uenig om den fysiske og psykiske helsen til Storrviks klient.
AP170111 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten .
AP170111 Men han er svært uenige med staten om terroristens egenrapportering er egnet til å regulere hans soningshverdag.
AP170111 I halvannen dag har regjeringsadvokat Fredrik Sejersted dunket igjennom argumenter staten mener viser at soningsforholdene til terroristen er « utpreget humane », langt unna menneskerettighetsbrudd og ikke kan defineres som isolasjon.
AP170111 Det var bruddet på artikkel tre i menneskerettighetene staten ble dømt for i første runde.
AP170111 Deretter gikk Storrvik til angrep på det han mener er et problem for saken og staten : ¶
AP170111 - Den personen staten prøver å tegne et bilde av gjennom disse utdragene, som munter og blid, er det noe du kjenner igjen ?
AP170111 Partifelle Jenny Klinge har også vist til at staten « er i en dårligere økonomisk situasjon enn tidligere » som begrunnelse for forslaget.
FV170110 FOTO : Uleberg, Odd Inge ¶ | Staten mener Breivik er mer ekstrem enn før 22. juli ¶
FV170110 Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
FV170110 Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
FV170110 ( ©NTB ) ¶ | Staten mener Breivik er mer ekstrem enn før 22. juli ¶
DN170110 Regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med grunnloven og kan danne grunnlag for søksmål mot staten , mener jusprofessor.
DN170110 Det betyr i praksis at hvis villaksens status er truet, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten , sier Fauchald til DN.
DN170110 - Mener du et søksmål mot staten basert på grunnlovens paragraf 112 har gode muligheter til å nå frem ?
DN170110 - Jeg mener det er gode argumenter for at man i en gitt situasjon vil kunne fremme et søksmål mot staten , sier han.
DN170110 Sandnes for at TV 2 må få kompensasjon fra staten for å fortsette med nyheter og kommersiell allmennkringkasting fra Bergen.
DB170110 | Fredrik Sejersted skal sørge for at staten frikjennes i Breivik-saken ¶
DB170110 Da var det snakk om at staten ville etablere et mottak med opp til 1000 asylsøkere.
DB170110 Nå saksøkes staten for omstridt test ¶
DB170110 ¶ SAKSØKTE STATEN : Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, og i dag statet ankeforhandlingene i Skien fengsel.
DB170110 ¶ SAKSØKTE STATEN : Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, og i dag statet ankeforhandlingene i Skien fengsel.
DB170110 SKIEN ( Dagbladet ) : Terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene strider med Den europeiske menneskerettskonvensjon.
DB170110 Etter den forrige behandlingen av Anders Behring Breiviks søksmål mot staten var Breivik opptatt av at alle de ansatte ved avdelingen der han soner, skulle vite at han spilte en rolle under rettssaken, at prosessen var en del av « hans mediestrategi ».
DB170110 BREIVIKS MOTPART : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten .
DB170110 - Tror Breivik saksøkte staten bare for å få oppmerksomhet ¶
DB170110 SKIEN ( Dagbladet ) : Da Anders Behring Breivik ( 37 ) ankom Skien fengsel i dag, hvor Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet han har anlagt mot staten , startet han med å gjøre en høyreekstrem hilsen.
DB170110 Da dommen forelå i fjor vår anket staten på det første punktet.
DB170110 Breivik saksøkte også staten for brudd på EMK artikkel 8 ( om retten til privatliv ), men fikk ikke medhold i dette.
DB170110 Borgarting lagmansrett starter i dag behandlingen av ankesaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene.
DB170110 - Tror Breivik saksøkte staten bare for å få oppmerksomhet Fengselet stoppet sju brev til Breiviks kvinner.
DB170110 Staten anket dommen etter at Breivik i fjor fikk medhold i at han hadde blitt utsatt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMK ), artikkel 3 ( om tortur og umenneskelig behandling ) under soningen.
DB170110 Staten , formelt ved Justisdepartementet, representeres av regjeringsadvokatene Fredrik Sejersted og Marius Emberland.
DB170110 | Fredrik Sejersted skal sørge for at staten frikjennes i Breivik-saken ¶
DB170110 Det er nesten ingen som ønsker å være avhengig av støtte fra staten .
BT170110 STRIDENS KJERNE : Hvis en fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge fører til en ytterligere nedgang i villaksbestanden og truer mangfoldet av villaksstammer, mener jussprofessor Ole Kristian Fauchald at staten bryter Grunnlovens miljøparagraf.
BT170110 Hvis oppdrettsnæringen truer villaksen, åpner Grunnloven for å gå til sak mot staten , mener jussprofessor.
BT170110 Staten mener Breivik er ute etter å etablere et internasjonalt terrornettverk, og anfører at det er nødvendig å drive en svært streng kontroll med hans kommunikasjon med omverdenen.
BT170110 Staten mener Breivik er ute etter å etablere et internasjonalt terrornettverk, og anfører at det er nødvendig å drive en svært streng kontroll med hans kommunikasjon med omverdenen.
AP170110 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten , hilser på massedrapsmannen Anders Behring Breivik før ankebehandlingen startet tirsdag.
AP170110 Jan Tomas Espedal, ¶ Staten mener soningsforholdene er langt unna noe brudd på menneskerettighetene.
AP170110 Han er fortsatt en høyreekstrem fundamentalist, sa Sejersted til retten og la til at staten mener Behring Breivik er den samme personen nå som da han gjennomførte terrorangrepene 22. juli 2011.
AP170110 Deretter håndhilste han på Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten .
AP170110 - Han er fortsatt en høyreekstrem fundamentalist ¶ Staten vil i ankesaken bruke mer tid på å tydeliggjøre de systematiske risikovurderingene de mener er gjort i terroristens soning.
SA170109 En nasjonal danseinstitusjon hvor staten eier 70 prosent.
DN170109 Lysbakken mener dette ikke er nok, og foreslo i forrige uke at staten skal gå inn som deleier av unge eller lavtlønte førstegangskjøperes boliger.
DN170109 Men andre mediebransjetopper er kritiske til forslaget, fordi man mener det er skreddersydd for TV 2, som inntil nyttår hadde en kommersiell allmennkringkastingsavtale med staten .
DN170109 Rett før jul leverte kulturminister Linda Hofstad Helleland en stortingsmelding om fremtidens kommersielle allmennkringkasting - som kan åpne veien for en ny avtale mellom staten og TV 2.
DB170109 I SKIEN : Freddy Lie var til stede i Skien fengsel da tingretten i mars i fjor behandlet Anders Behring Breiviks søksmål mot staten .
DB170109 Han var også til stede i Skien fengsel i mars i fjor under massemorderens søksmål mot staten .
DB170109 Han tilbrakte 41 dager i tingretten under straffesaken mot terroristen i 2012, og han var også til stede i Skien fengsel i mars i fjor da tingretten der behandlet Breiviks søksmål mot staten .
DB170109 Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt.
DB170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
DB170109 Han var opptatt av at samfunnsviktig journalistikk støttes av staten , men det må gjøres gjennom økt likebehandling av mediene.
DB170109 Fra nyttår har de stått uten avtale med staten .
DB170109 - Staten må sørge for likest mulige rammevilkår for mediene.
DB170109 I tingretten ble staten dømt for å ha utsatt terroristen Anders Behring Breivik for umenneskelig behandling.
DB170109 Da saken gikk i tingretten var det stor forvirring om hvordan det kunne ha seg at domstolen dømte staten for å ha brutt menneskerettighetene til vår verste terrorist.
AP170109 Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt.
AP170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
AP170109 Staten har anket tingrettens dom om at Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er krenket.
AP170109 - Uansett tjener staten , med momsen, mer på disse bilene enn meg.
BT170108 Han mener dette først og fremst bunner i en frustrasjon over at staten ikke er villig til å bidra mer for å finansiere viktige kollektivtiltak som Bybanen.
BT170108 STRESSET : Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ( Ap ) og byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) er bekymret over fremdriften i forhandlingene med staten om penger til Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen.
DB170107 Jeg synes at det gjelder for staten vår også.
AP170107 De kriger bare mot terrorister, og viser til at noen av opprørerne i Wadi Barada tilhører Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, som i likhet med Den islamske staten ( IS ) ikke omfattes av våpenhvilen.
AP170107 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skal selv føre ankesaken på vegene av staten .
AP170107 Kjetil Mujezinović Larsen, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, tror heller ikke staten nødvendigvis vil endre selve strategien, siden de legger til grunn at tingrettens dom nokså klart ikke er korrekt.
AP170107 Kjetil Mujezinović Larsen er enig i at terskelspørsmålet vil bli sentralt, men sier dette tross alt var et sentralt tema for staten også under tingrettens behandling.
AP170107 Jeg tror derfor at staten vil føre samme strategi, men enda klarere adressere de temaene der staten er mest uenig med tingretten, sier advokat Thomas Horn, partner i Schjødt og en av Norges fremste eksperter på isolasjonsspørsmål og menneskerettigheter.
AP170107 Jeg tror derfor at staten vil føre samme strategi, men enda klarere adressere de temaene der staten er mest uenig med tingretten, sier advokat Thomas Horn, partner i Schjødt og en av Norges fremste eksperter på isolasjonsspørsmål og menneskerettigheter.
AP170107 Eksperter Aftenposten har snakket med, tror staten vil følge samme strategi som i tingretten, tross nederlaget.
AP170107 Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde : Naturlig at jeg selv går inn, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ¶
AP170107 Staten mener på sin side at tingretten har lagt terskelen altfor lavt.
AP170107 Staten , som ble dømt til å betale over 330.000 kroner i saksomkostninger, mener dommen er helt feil.
AP170107 - Staten vil nok ha sterkt fokus på begrunnelsen for soningsregimet, på betydningen av de kompenserende tiltakene som er iverksatt for å motvirke skadelige virkninger, og på hvilken kontakt Breivik faktisk har med andre personer, for å begrunne at dette etter statens syn ikke er umenneskelig behandling i
AP170107 - Staten har ikke endret synspunkt, men mener at tingretten har vurdert både reglene og den faktiske situasjonen feil.
AP170107 ( ©NTB ) ¶ | Staten led nederlag mot terroristen i første runde.
SA170106 Den handler ofte om rykter og springer ikke sjelden ut fra et syn om at staten ikke bør ha noen som helst rett til å gripe inn i familier.
SA170106 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) varsler at staten vil bidra med mer enn halvparten av finansieringen i første fase av det trønderske snøprosjektet.
SA170106 | Staten gir 2,3 millioner til grønt s