DA170913 Danskenes « starkitekt », Jørn Utzon, var sønn av en skipsbygger her - og i arkitekturen hans finnes det mye inspirasjon fra verftshallene, der han tilbragte mye tid som barn.