DA171216 Et annet ytterliggående standpunkt som muslimenes krig mot julen, dukker opp i sosiale medier når en sak som den på Nylund skole dukker opp.
NL171214 Det er her ikke tatt standpunkt til hvordan en skal forholde seg til for eksempel store og viktig samfunnsområde som helse og samferdsel, sett i forhold til dagens fylkeskommunale og statlige organisering av disse.
DN171213 Norges standpunkt er at det kun er havområdene 12 nautiske mil ut fra land som hører inn under de territoriale farvannene.
DB171213 Være stilltiende nøytral og la fordømmelse, hets og sykeliggjøring fortsette, eller ta et standpunkt .
DB171213 Det betyr mye for oss « samfunnsskadelige » at noen som en hel generasjon lytter til tar et standpunkt .
NL171212 I politikken har man innarbeidede og aksepterte begreper som - « valgflesk » ( lyve til velgerne i den hensikt å forlede dem til å avgi stemme på et grunnlag politikeren ikke har til hensikt å overholde ), « spise kameler » ( stemme mot sin overbevisning og bryte med sitt eget standpunkt eller avgitte lovnader, for å gjøre større vinning i andre sammenhenger ) eller « partipisk » ( et sterkt partiapparat tvinger noen ti
BT171212 ) har aldri tatt noe konkret standpunkt til hvor mye bygget er verdt, men advokat Sam E.
VG171211 Han blir ansett for å være en « 68-er », en radikaler og er blitt kraftig kritisert for å ha for venstrevridde standpunkt , spesielt om den økonomiske politikken.
VG171211 - Det kan ikke være enkelt for deg som kvinne å ta et standpunkt som går imot historiene til åtte ulike kvinner ?
VG171210 - Det taler for seg selv og for regjeringens standpunkt til atomvåpenforbud, kommenterer Kaski.
DB171209 I begge debattene synes kulturministeren å innta et standpunkt som springer ut av en mistenksomhet mot de som har som jobb å gjøre faglige vurderinger eller felle kvalitetsdommer i norsk kulturliv.
DA171209 - Jeg har et nyansert syn på mange ting, og i debatten om likekjønnet samliv har jeg vært en brobygger uten å forlate mitt standpunkt , sier Braut, som var en av pådriverne bak kompromissvedtaket som gir rom for ulike syn i kirken når det gjelder homofil vigsel.
DB171208 - Det var nok en del som oppfattet det som kontroversielt - i den forstand at det var feil å gi folk med et slikt ideologisk standpunkt en jobbsjanse.
AP171208 I de arabiske sendingene til den Israelsk radiostasjonen Makan snakker palestinske ledere om at Trump har inntatt et standpunkt som er ensidig til fordel for Israel.
SA171207 Men Arbeiderpartiet har et prinsipielt standpunkt om at vi står ved vedtaket 8. juni, fordi da forelå det frivillig sammenslåing av de to kommunene, og da har det ligget til grunn for vårt vedtak og vårt forslag her, sa han.
DA171207 Jeg ønsker at de skal se på biskopen som en symbolfigur som de kan identifisere seg med når det gjelder holdninger, standpunkt og profil, sier Lalim.
DA171206 Det blir vanskeligere å for palestinerne å forholde seg til USA som megler når de har tatt et sånt standpunkt i et av de sentrale spørsmålene.
AP171206 Alle partier står på samme standpunkt som da saken ble vedtatt.
AP171206 Til tross for Frps klare standpunkt , karakteriserer Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde det som « prematurt og konfliktskapende » å flytte ambassaden til Jerusalem nå.
AP171206 Forskjellen er at forgjengerne endret standpunkt da de tok plass i Det ovale kontor, etter å ha snakket med en rekke rådgivere i utenriksdepartementet.
VG171205 Han tilhører venstresiden i partiet, blir ansett for å være en « 68-er », en radikaler, og har blitt kraftig kritisert for å ha for venstrevridde standpunkt , spesielt om den økonomiske politikken.
DB171205 « For dette standpunkt har de deretter blitt utsatt for motarbeidelse, gjengjeldelse, ødelagt arbeidsmiljø og de øvrige negative og kritikkverdige reaksjoner fra sin arbeidsgiver, Søgne kommune », skriver advokat Christen Horn Johannessen i sitt sluttinnlegg.
DB171205 « For dette standpunkt har de deretter blitt utsatt for motarbeidelse, gjengjeldelse, ødelagt arbeidsmiljø og de øvrige negative og kritikkverdige reaksjoner fra sin arbeidsgiver, Søgne kommune », skriver advokat Christen Horn Johannessen i sitt sluttinnlegg.
DA171205 Selv om fylkeslaget i Hordaland er splittet, har flertallet konkludert med et ganske tydelig standpunkt : ¶
VG171204 Da må vi i alle fall kunne forvente at det tas et tydelig standpunkt fra norsk side.
DB171202 Liberale standpunkt i asyldebatten karakteriseres ofte som naive og styrt av følelser.
VG171201 Vi kjenner ikke fakta og da blir det en vanskelig sak for oss å ta noe standpunkt i.
VG171201 - Selv om man ikke ønsker å ta et politisk standpunkt som artist, er Israel/Palestina-konflikten såpass betent at det ikke går an å være nøytral, mener vokalist Marie Amdam.
VG171201 - Kritikken går på at a-ha viser støtte til Israels myndigheter ved å holde konsert der, og at det ikke kan sees på som annet enn et politisk standpunkt .
VG171130 Vi har selvfølgelig forståelse for hennes standpunkt , men NAVs oppgave er å vurdere om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt.
DN171130 - Det vil være mitt standpunkt , sier Grøvan til DN.
DB171130 - Jeg har ikke endret standpunkt , men forsoner meg ganske raskt med slike ting, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB da han mandag var tilbake på jobb etter pappapermisjon.
DB171130 Videre forteller den populære programlederen at hun selv har tatt et standpunkt om å eldes med verdighet.
AP171130 På den tiden argumenterte hun slik for eget standpunkt i en stortingsdebatt om saken : ¶
DN171129 Tror du mange river seg i håret innad i Høyre fordi de ikke har tatt standpunkt i saken ?
DB171129 For Ap var det ikke aktuelt å stå hardt på blankpolerte standpunkt , sier Huitfeldt.
DA171129 - Det er litt prematurt å komme med så store investeringer før utfordringene rundt Marienlyst er avklart, mener hun, og understreker at Høyre ikke har kommet fram til et endelig standpunkt om hva som bør skje på Berskaug.
AP171129 Et underlig standpunkt , gitt at både elever og lærere har ønsket en slik norm.
SA171128 Aftenbladet får opplyst at Rogaland Venstre har presset stortingsgruppen sin for å ta et klart standpunkt mot Nye Sandnes, men at dette har vært vanskelig på grunn av inngåtte avtaler med Høyre, Frp og KrF.
DA171128 Ifølge Klassekampen er det en klar sammenheng mellom inntekt og utdanning og standpunkt til EU og EØS.
AP171128 Det er ikke tatt noe standpunkt om, og når, nye stridsvogner skal kjøpes, heller ikke hvilken type det blir snakk om.
AP171127 Det er av den største betydning at politikerne ut fra politiske motiver ikke får anledning til å prøve å forvrenge virkeligheten for at denne skal tilpasses deres politiske standpunkt .
SA171125 Den franske forfatteren Rochefoucauld sa en gang at " få mennesker hadde blitt forelsket om de ikke hadde hørt om det på forhånd ", og i boken " Consuming the romantic utopia " ( 1997 ) tar Illouz et lignende standpunkt og peker på hvordan vår forståelse av begjær og romantiske forhold påvirkes av kulturelle symboler, det vil si, objekter, fortellinger eller bilder som vi oppfatter som knyttet opp mot slike følelser.
DA171125 Det øker sjansen for at man sammen kan vinne valg og at LO får gjennomslag for sine standpunkt , sier Lysbakken.
DA171125 Det øker sjansen for at man sammen kan vinne valg og at LO får gjennomslag for sine standpunkt , sier Lysbakken.
DB171123 Sånn sett er det et ganske ferskt Frp-ståsted Dale markerer, men det er et standpunkt som har fått bred oppslutning på kort tid.
DA171122 Til Dagsavisen Fremtiden utdyper Hovengen sitt standpunkt .
VG171121 Hun forteller at hennes kolleger og hun selv blir ansett som forrædere i Serbia på grunn av deres klare standpunkt angående serbernes rolle i krigen.
VG171121 Stikk i strid med Frps tidligere prinsipielle standpunkt om at de som møter på Stortinget ikke skal sitte i komiteen.
NL171121 Det er et forunderlig standpunkt som ser ut til å være orkestrert av en revansjelysten klikk i Høyres kommunestyregruppe.
DA171121 Stortingsrepresentant Tage Pettersen ( H ) la fort ut en melding på Facebook om at Krfs standpunkt var gledelig.
DA171121 Kristelig Folkeparti ønsker å se an hvilke oppgaver som blir tillagt den nye regionen før de tar et endelig standpunkt .
VG171120 Hverken Høyre eller Senterpartiet har avklart sine standpunkt .
SA171119 Uansett utgangspunkt for Kulturdepartementet, et standpunkt blir nok tatt i god tid før byjubileet.
DN171119 - Jeg synes det han sier om at « de som måtte ta seg tid til å lese boken selv kan ta standpunkt » er mer relevant enn forretningsmoral i denne sammenheng, sier Richard Aarø.
DN171119 - Blir den utgitt i strid med inngåtte avtaler, vil de som måtte ta seg tid til å lese boken, selv kunne ta standpunkt til det.
DB171119 Konsekvensen av Helsedirektoratets standpunkt vil være at svært mange av dagens helseutøvere, uansett profesjon, aldri kan bli godkjent.
VG171116 Nå følger rene utøvere spent med for å se om IOC omsider tar et standpunkt som støtter deres rettigheter eller ikke, sa Tygart.
DB171116 Nå følger rene utøvere spent med for å se om IOC omsider tar et standpunkt som støtter deres rettigheter eller ikke, sa Tygart.
DB171116 Aps utenrikspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, har hevdet at Aps standpunkt er helt i tråd med NATOs strategiske konsept.
DA171116 Det er en markering av et standpunkt , sier Reinås. - « Tråkig » er at Oslo ¶
BT171115 Flere andre partier har hatt samme standpunkt , men reglene er likevel ikke blitt endret.
BT171115 Men folk som Hagen, med hans ytterliggående standpunkt , vil være et problem som hindrer komiteen i å komme til enighet.
AA171115 Ikke noe galt med det, tvert imot ; den som er i stand til å innta et standpunkt bør også være i stand til endre det.
VG171114 Det er farlig for verdens klima at en så stor nasjon inntar et såpass aktivistisk fossilt standpunkt , sier Rasmus Hansson, MDGs talsperson.
DB171114 Hadia Tajik hadde sluppet å stå i NRKs « Debatten » og forsvare et standpunkt som uka etter er forlatt.
DA171114 Jeg er ikke mot oljenæringen, men det har et symbolsk standpunkt for hvilken retning vi vil landet vårt skal ta.
BT171114 Ulike parter har uttalt seg i saken, med ulike perspektiv og standpunkt .
AA171114 SVs Lars Haltbrekken sier Ap-forslaget ikke er deres primære standpunkt , som er umiddelbar, midlertidig stans i returer.
AA171114 SVs Lars Haltbrekken sier Ap-forslaget ikke er deres primære standpunkt , som er umiddelbar, midlertidig stans i returer.
SA171113 SVs Lars Haltbrekken opplyser til Adresseavisen at forslaget ikke er partiets primære standpunkt , som er umiddelbar, midlertidig stans i returer.
NL171113 Det finnes saklige argumenter for ulike standpunkt , men ikke for et brudd på lovgivningen.
DB171113 Følg pengene ! sier en del økonomer, når motivet for et standpunkt ikke synes åpenbart.
DA171113 - Jeg tenker vi har fått klart fram hva som er Buskerud Aps standpunkt i saken, og har en forventning om at Ap opptrer på en måte som gjør at medlemmene i Ap kjenner seg igjen, sier Ødegården.
AA171113 SVs Lars Haltbrekken sier dette ikke er deres primære standpunkt , som er umiddelbar, midlertidig stans i returer.
AA171113 Hva som har forandret seg siden Ap inntok regjeringens standpunkt forrige uke, er vanskelig å forstå, skriver han i en e-post til Adresseavisen.
VG171112 Som alle multilaterale finansinstitusjoner, tar Den afrikanske utviklingsbanken en sterkt standpunkt mot korrupsjon på alle nivåer.
DB171112 - Utenriksministeren ga uttrykk for et personlig standpunkt om at han respekterer denne spanske tradisjonen.
DB171112 Frisvold henviser til en av deres nettsider, som informerer om Jehovas vitners standpunkt om medlemmer som har meldt seg ut eller er blitt ekskludert.
VG171111 Trump har på sin side gjentatt sitt standpunkt om å alltid sette USA først og sier han ikke ønsker å inngå store handelsavtaler.
DN171111 Trump har på sin side gjentatt sitt standpunkt om å alltid sette USA først og sier han ikke ønsker å inngå store handelsavtaler.
DA171111 - Men det er vel positivt for deres standpunkt at forslaget er kommet ?
VG171110 - Han har tatt et standpunkt for å beskytte barna i sin nasjon mot de skadelige virkningene av enhver homofil eller lesbisk agenda, skrev han om Putin på nettstedet sitt.
VG171110 - Dette bør ikke bare være et innenrikspolitisk standpunkt .
SA171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
SA171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
NL171110 I 75 prosent av artiklene argumenterer kommentatoren tydelig for et standpunkt , mens 25 prosent er mer åpne i formen.
FV171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
DB171110 - Vårt standpunkt er tydelig, og det kommer ikke til å forandre seg, slo Hua Chunying, en talsperson for Kinas utenriksdepartement, fast i oktober, ifølge Reuters.
DB171110 Flere lokallag og fylkeslag har bedt om at returene til Afghanistan opphører og er skuffet over stortingsgruppas standpunkt , deriblant Arbeiderpartiet i Bergen.
BT171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
AP171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
AP171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
AA171110 Dermed blir det spanske fotballforbundet nå beskyldt for å ta standpunkt i et svært betent politisk spørsmål.
NL171109 Det er et klokt og ansvarlig standpunkt av Arbeiderpartiet å bidra til et stortingsflertall sammen med regjeringen, slik at returene kan fortsette.
NL171109 I Nordlys sin lederartikkel som er skrevet 09.11.2017 blir det skrevet « Det er et klokt og ansvarlig standpunkt av Arbeiderpartiet å bidra til et stortingsflertall sammen med regjeringen, slik at returene kan fortsette » Så Nordlys synes det er klokt og ansvarlig at 130 afghanske gutter kan risikeres å bli returnert.
DA171109 Og bare det å invitere Rasoulof - regissørens standpunkt og historikk tatt i betraktning - er en politisk handling fra festivalens side.
AP171109 Økokrim har inntatt det standpunkt at notater, møtereferater og korrespondanse med disse kontrollorganene skal være såkalte interne dokumenter og ikke gjøres kjent for siktede eller deres forsvarere.
DB171108 Solbakken er imidlertid ikke redd for å ta et standpunkt , og uttale følgende i et intervju med Dansk TV2.
DA171108 - Ødeleggende Arild Svenson mener likevel at Høyres standpunkt i denne saken er håpløs.
NL171107 NRK og andre medier deltok med sin kampanjejournalistikk og tok standpunkt basert på postnummer.
AA171107 DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier til Aftenposten at det ikke kan være opp til DNB alene å ta et etisk standpunkt om skatteparadiser.
AA171106 - Vi tok et prinsipielt standpunkt om at vi ikke ønsket at kineserne skulle bygge brua.
VG171105 Hennes standpunkt var at alle mennesker hadde like stor verdi, sier Maysan Säärelä til Aftonbladet.
SA171105 Fordi vi ikke er et ensartet samfunn, kan folk som Sigve Haaland og likesinnede som har tatt et standpunkt om at det ikke foreligger noe som helst rom for tilpasning, fortsatt måtte oppleve plutselig nærgående opptreden.
VG171103 Han fremstår som grunnleggerens rake motsetning, med et velpleid ytre og gjennomtenkte politiske standpunkt enda et par knepp til høyre for Grillo, særlig i innvandringsspørsmål, lov og orden samt økonomisk politikk.
VG171102 - Jeg vil ta standpunkt på det senere.
DA171101 Venstres mann i KBU, Kjartan Alexander Lunde, vil avvente å flagge standpunkt .
DA171101 Han vil ikke flagge standpunkt verken for Høyres eller egen del.
DA171101 - Alt som har kommet fram etter beslutningen, har styrket vår tro på at vi tok rett standpunkt .
VG171031 Derfor mener jeg det var riktig å ta et klart standpunkt , og jeg er glad resultatet ble som det ble.
NL171031 Det endrer ikke mitt standpunkt .
DN171031 På siden av sonderingene med Venstre, men sentralt plassert i regjeringen, gir Søviknes uttrykk for frustrasjon over et slikt standpunkt .
NL171030 88% av de som har tatt standpunkt til profitt i velferden, er i mot at kommunene skal overlate drift av velferdstjenestene til kommersielle selskap.
SA171029 Etter et aldri så lite standpunkt rundt retten voksne har til å velge selv om de vil bære hijab eller ikke, fortsatte hun : «...
DB171029 - Jeg tror Japan revurderer sitt standpunkt om atomvåpen om de føler seg skuffet over USA.
NL171027 Men Ap har nå tydeligvis sementert sitt standpunkt og vil i allianse med Høyre og Frp gå inn for LTP-ens flytting av de maritime overvåkningsflyene til Evenes.
NL171027 Halvannen måned etter valgnederlaget melder nå Ap-lederen i intervju med VG at det ikke er aktuelt for Ap å endre standpunkt med hensyn til skjebnen for Andøya flystasjon.
DB171025 TYDELIG STANDPUNKT : Miljøarbeider Eunike Hoksrød ( 39 ) angrer ikke på stuntet, selv om enkelte tok mente det var feil av henne.
DB171025 Hun valgte å vise puppene sine til det mørkkledde følget, for å tydelig vise sitt standpunkt rundt det som foregikk.
AP171025 Så får du selv ta et standpunkt på om du fortsatt mener begrepet er misvisende eller ikke.
AP171025 Hva er ditt standpunkt rundt at folk dør bare fordi de ikke får tatt aborten de trenger, Tormod ?
AP171025 Det er viktig å belyse temaet og få folk til å ta standpunkt .
AA171025 - Dette var et prinsipielt standpunkt , sier han.
DB171024 Solveig Horne er en politiker som lytter og flere ganger har endret standpunkt etter innspill fra miljøer hun ellers er politisk uenig med.
DB171024 Vi står fast ved vårt standpunkt om å ikke vise barn så langt det lar seg gjøre, sier hun.
SA171023 - Det er nok riktig å si at debatten, ikke minst folkemøtet på Tou Scene i forrige uke, har påvirket meg til å endre standpunkt .
DB171023 « Feig » : Thorvald Stoltenberg har selv blitt kalt feig for å ta et standpunkt andre ikke er enig i.
DB171023 | - Det koster å ta standpunkt .
VG171021 Det burde jo ikke være et kontroversielt standpunkt , tvert imot.
DB171019 Det franske magasinet Elle er blant de som har valgt å ta et standpunkt mot magasinforsiden til Les Inrockuptibles.
AP171019 - Iranske myndigheter er, gjennom bilaterale kanaler og i multilaterale arenaer der menneskerettighetsspørsmål blir tatt opp, godt kjent med Norges prinsipielle standpunkt mot dødsstraff.
DN171018 Hun forsvarte støtten til HRS ved blant annet å vise til at organisasjonen er den eneste på listen med et annet standpunkt til innvandring enn de øvrige.
AP171018 En risiko de fleste med sosiale antenner og omsorg for eget navn og rykte forsøker å unngå, mange ved å velge standpunkt via magefølelsen : Mener venstresiden det, mener jeg det også.
DB171017 Hun mener vi bruker dette for å markere et standpunkt , gjerne i kanaler vi ofte bruker på en daglig basis.
BT171017 For å rettferdiggjøre sitt standpunkt beskriver han en person med en gryende snue som bruker dette som unnskyldning for å skofte arbeid, mens den egentlige grunnen er at han er en lat person som ikke gidder å fjerne snø fra bilen.
DA171013 Det skal være mulig å innta et innvandringskritisk standpunkt , men dessverre er det for mange som ikke greier være innvandringskritiske uten samtidig å ty til hets, trusler og rasisme.
VG171011 I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre.
VG171011 HAR SNUDD : I sitt nye standpunkt mener nå KrF at 14 uker til far skal komme som en ytterligere utvidelse av permisjonstiden, slik at den blir enda lengre.
DA171010 - Siden forslaget skal opp i komiteen, må vi behandle det i stortingsgruppa før vi kommer tilbake med vårt standpunkt , sier Ropstad.
AP171010 Saugstad argumenterer som om jeg mener at ME « bare er psykisk » - men det er å tillegge meg et standpunkt jeg ikke har.
VG171009 Vi må være så attraktive som mulig, sier Ulvang, som ikke selv vil ta standpunkt til forslagene.
DB171009 Kritikere fra konservativt politisk ståsted i USA spekulerer i om Weinstein, som er en profilert demokrat, blir skånet på grunn av sitt politiske standpunkt , skriver New York Times.
DB171009 Det er mildt sagt et svært spesielt standpunkt å innta i 2017.
AP171009 Kravet om å offentliggjøre betenkningen kommer etter uttalelser fra regjeringen om at Brexit er « ustoppelig » og at parlamentarikerne neste år vil måtte ta standpunkt til avtalen som ligger på bordet, uansett hvor god eller dårlig den måtte være.
AP171009 - Påstanden om at artikkel 50 er irreversibel, har hele tiden vært en myte satt ut av Brexit-tilhengere som vil hindre det britiske folket fra å endre standpunkt .
VG171008 I et intervju med den spanske storavisen El Pais gjorde statsministeren det klart at hans standpunkt om å holde Spania forent er ufravikelig.
DB171006 Brende omtalte Norges standpunkt som « et klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på innfløkte utfordringer.
DB171006 Brende omtalte Norges standpunkt som « et klart veivalg mot populisme og enkle løsninger » på innfløkte utfordringer.
DA171006 Vi er trygge på vårt standpunkt , og folk kan stole på KrF.
AP171005 Også CNN omtaler republikanernes uvanlige standpunkt , og siterer Wisconsin-senator Ron Johnson på at han har ingen problemer med å forby bump stocks.
NL171004 Det er nettopp det vi ønsker, at tvangssamenslåing og sentralisering skal bli snakket om, lest om og bidra til at folk tar standpunkt .
VG171003 NHO har med dette ikke tatt standpunkt til hvorvidt formålet med aksjonen ligger innenfor hva som anses som lovlig.
DB171003 Selv musikk som påberoper seg å være apolitisk har tatt et standpunkt , nemlig stilltiende aksept for tingenes stillstand.
DB171003 Venstrepartiet Podemos, med sine underbruk, støtter katalanernes rett til å uttrykke seg i folkeavstemning, men er for splittet til å ta standpunkt til uavhengighet.
VG171002 Statens avgjørelse om å kutte i statsstøtten til organisasjonen skal også ha bidratt til at Nortura landet på sitt standpunkt , ifølge avisa.
SA171002 Han har tatt et tydelig standpunkt i katalanernes kamp for uavhenighet.
DB171002 Det at staten vurderer å kutte i statsstøtten til organisasjonen skal også ha bidratt til at Nortura landet på sitt standpunkt , ifølge avisa.
DA171002 Det at staten vurderer å kutte i statsstøtten til organisasjonen skal også ha bidratt til at Nortura landet på sitt standpunkt , ifølge avisa.
DA171002 Også vi har sagt at saken legges ut etter første gangs reguleringsbehandling, og så tar vi standpunkt etter svarene som kommer inn.
AP171002 Han har tatt et tydelig standpunkt i katalanernes kamp for uavhenighet.
AP171001 Til tross for flere hundre skadede, mener han at staten har reagert med « fasthet og ro » i situasjonen, og han holder fast ved regjeringens standpunkt om at det « ikke har vært en folkeavstemning » i Catalonia i dag.
DB170930 - Det er det boliglagets standpunkt at en heving ikke kan skje før kontrakten løper ut i 2046, sier Midgaard.
VG170928 Pittsburghs sjeftrener Mike Sullivan hevdet nylig under en pressekonferanse at laget og klubben ved det ikke tar « noe som helst » politisk standpunkt , og at det er urettferdig å kritisere Sidney Crosby for beslutningen.
SA170927 » Det er nok et strategisk standpunkt for å unngå å skremme katalanerne, sier Nymark.
SA170927 Men likevel velger de å ikke ta et offisielt standpunkt til om folket skal svare ja eller nei til løsrivelse.
SA170927 Erik Spoelstra er trener for Miami Heat og mener at NFL-spillerne har tatt et tøft og riktig standpunkt .
SA170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer, sa han ifølge New York Times.
SA170927 - De tar et standpunkt
NL170927 De påstår sågar at dette er et faglig begrunnet standpunkt .
FV170927 » Det er nok et strategisk standpunkt for å unngå å skremme katalanerne, sier Nymark.
FV170927 Men likevel velger de å ikke ta et offisielt standpunkt til om folket skal svare ja eller nei til løsrivelse.
BT170927 » Det er nok et strategisk standpunkt for å unngå å skremme katalanerne, sier Nymark.
BT170927 Men likevel velger de å ikke ta et offisielt standpunkt til om folket skal svare ja eller nei til løsrivelse.
BT170927 Erik Spoelstra er trener for Miami Heat og mener at NFL-spillerne har tatt et tøft og riktig standpunkt .
BT170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer, sa han ifølge New York Times.
BT170927 - De tar et standpunkt
AP170927 » Det er nok et strategisk standpunkt for å unngå å skremme katalanerne, sier Nymark.
AP170927 Men likevel velger de å ikke ta et offisielt standpunkt til om folket skal svare ja eller nei til løsrivelse.
AP170927 Erik Spoelstra er trener for Miami Heat og mener at NFL-spillerne har tatt et tøft og riktig standpunkt .
AP170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer, sa han ifølge New York Times.
AP170927 - De tar et standpunkt
VG170926 Norge må ta et standpunkt om at barn skal ikke gifte seg, uansett hvor de bor.
NL170926 Fra ulike hold er den norske regjering blitt kritisert for sitt standpunkt til denne avtalen.
NL170926 I andre helsefaglige beslutninger har vi sett at standpunkt kan gjøres om.
DB170926 Langt flere jenter får gode karakterer i norsk sammenlignet med gutter, der hele 41 prosent av jentene gikk ut av grunnskolen med 5 eller 6 i norsk standpunkt .
DB170926 Jentenes snitt til standpunkt var 4,2, mens guttenes snitt var 3,5.
DB170926 Her fikk guttene i snitt karakteren 3,5 i standpunkt fra ungdomsskolen.
DB170926 De største kjønnsforskjellene er norsk hovedmål - både standpunkt og eksamen.
DB170926 Andelen gutter med 5 eller 6 i norsk standpunkt var 16 prosent.
DB170926 trinn, men jentene får overtaket både på eksamen og i standpunkt matematikk på 10. trinn.
AP170926 I politikken har man et standpunkt inntil man får et nytt, og man må rose heller enn å kritisere Johansen for nå å ha snudd.
AP170926 Dessuten må man se på egne meninger som et synspunkt, og ikke et standpunkt .
AA170926 Langt flere jenter får gode karakterer i norsk sammenlignet med gutter, der hele 41 prosent av jentene gikk ut av grunnskolen med 5 eller 6 i norsk standpunkt .
AA170926 Jentenes snitt til standpunkt var 4,2, mens guttenes snitt var 3,5.
AA170926 Her fikk guttene i snitt karakteren 3,5 i standpunkt fra ungdomsskolen.
AA170926 De største kjønnsforskjellene er norsk hovedmål - både standpunkt og eksamen.
AA170926 Andelen gutter med 5 eller 6 i norsk standpunkt var 16 prosent.
AA170926 trinn, men jentene får overtaket både på eksamen og i standpunkt matematikk på 10. trinn.
AP170925 - Vi har hele tiden hatt en moderat skatt som standpunkt .
VG170924 Ledende talspersoner uttrykker også høyrenasjonalistiske standpunkt , som da Alexander Gauland sa at tyskerne har rett til å være stolte over tyske soldaters tjeneste i to verdenskriger.
SA170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet, men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt .
FV170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet, men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt .
DB170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet, men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt .
DA170923 Så da India i 1998 stolt annonserte at de hadde utviklet atomvåpen, tok « Indias stolthet » Arundhati Roy tydelig standpunkt imot.
AP170923 Og hun har ingen problemer med å endre standpunkt .
AP170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet, men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt .
AP170922 - To av tre russere lot ikke kollektive forestillinger få avgjørende betydning på det standpunkt de inntok, påpeker Levada-senteret.
VG170921 - Det vil vi trolig ta standpunkt til på mandag, opplyser hans forsvarer Benedict de Vibe til VG.
DN170921 Han peker på KrFs standpunkt om en Sentrum-Høyre-regjering, og at man alternativt er beredt til opposisjon.
DN170920 Men så langt har regjeringen ikke ønsket å gå ut med noe offisielt standpunkt i saken.
DB170920 Mitt eget standpunkt , som kalles hedonisme, er at moralen har sitt opphav i evnen til å føle glede og lidelse.
DB170920 Dette er et ganske vanlig standpunkt blant fagfilosofer : Rundt 70 prosent av fagfilosofer er ateister og blant ateistiske fagfilosofer er rundt 60 prosent moralske realister.
VG170919 Statsadvokat Geir Evanger opplever at Harnes har tatt et prinsipielt standpunkt om ikke å forklare seg for politiet, men han vet ikke hva som er grunnen til at Nokas-Betew er taus.
DA170919 Dette var et avgjørende standpunkt , ikke bare i henhold til hans egen syn, men også i debatten om Israels framtid.
AP170918 Eller var tiden moden til å ta et sterkere standpunkt ?
AP170918 UiOs standpunkt bygger på et verdisyn der toleranse handler om å tåle religiøse, sosiale eller politiske synspunkt man ikke selv uten videre forstår eller deler.
VG170917 Det forandrer ikke mitt standpunkt i denne saken.
AP170917 Det handler litt om å stå på et standpunkt over tid, sier Vedum.
AA170917 Da EU klimakommissær i helgen antydet at USA igjen ville slutte seg til klimaavtalen, ga Det hvite hus beskjed om at Trump-administrasjonen ikke har endret standpunkt , og at USA kun kan godta avtalen hvis amerikanske interesser blir bedre ivaretatt. ( ©NTB ) ¶
DB170916 De søkte " Det tredje standpunkt " : Begge maktblokkene skulle kritiseres like mye og Norge skulle innta en brubyggerrolle i en verden på full fart mot atomdrevet høyspenning.
DA170915 Han forklarer sitt standpunkt med at Venstres og Frps verdisyn kolliderer.
DA170915 - Det er greit med diskusjon og dialog, men det må være veldig overbevisende argumentasjon for at jeg eventuelt skal endre standpunkt , sier han.
DN170914 Vestfold Venstres standpunkt er at det ikke er aktuelt å gå i regjering med Fremskrittspartiet.
DN170914 Han forklarer sitt standpunkt med at Venstres og Frps verdisyn kolliderer.
DN170914 - Det er greit med diskusjon og dialog, men det må være veldig overbevisende argumentasjon for at jeg eventuelt skal endre standpunkt , sier han.
DB170914 - Det rir oss som en mare at vi ikke klarer å ta et standpunkt .
DN170913 « Bitcoin er nyttig for kriminelle, derfor må den forbys », er et standpunkt mange har hatt på veien til å forstå hva som gjør bitcoin - ikke bare blockchain - så genial og robust, sier forfatteren.
DB170913 Han hadde begrunnet et standpunkt med at « Men Per Fugelli har jo sagt det.
DA170913 Sånn er det vel med oss alle at vi opp gjennom et liv i god mening inntar et standpunkt vi innser etterpå var feil, sa Fugelli til P4 i 2014.
AA170913 Sånn er det vel med oss alle at vi opp gjennom et liv i god mening inntar et standpunkt vi innser etterpå var feil, sa Fugelli til P4 i 2014.
VG170912 - Arbeiderpartiet har ikke tatt noen selvstendige standpunkt til reformen.
VG170912 Partiet har altså ikke endret standpunkt etter valgnederlaget mandag.
DB170912 - Jeg tror faktisk folk liker politikere som tør å stå i en storm og stå for et standpunkt .
DB170912 Der majoriteten tidligere i liten grad ga oppmerksomhet til homoseksualitet ( med unntak av en aggressiv gnist på 2000-tallet, da et av de politiske partiene satte kampen mot homofile rettigheter høyt på agendaen ) og andre saker som kjennetegner konservative samfunn, var de nå tvunget til å ta et standpunkt .
AP170911 I sluttfasen av valgkampen gikk derfor Hareide ut og presiserte partiets standpunkt : Hvis Plan A - en blågrønn regjering - ryker, så vil KrF likevel peke Erna Solberg som statsminister, selv for en regjering kun bestående av Høyre og Frp.
VG170910 Aasan er en av dem som tenker at et tydeligere og mer progressivt standpunkt i klimasaken kunne ha fått ham til å bli.
DB170910 4 - 7 Enig : Det ser ut til at du er enig i flere av våre standpunkt ¶ 0-3 Enig : Du er visst ikke helt enig i Frps politikk Kanskje du endrer mening dersom du leser litt mer om våre standpunkt på www.frp.no ?
DB170910 4 - 7 Enig : Det ser ut til at du er enig i flere av våre standpunkt ¶ 0-3 Enig : Du er visst ikke helt enig i Frps politikk Kanskje du endrer mening dersom du leser litt mer om våre standpunkt på www.frp.no ?
VG170909 Men det er uklokt av nevrologen å formidle denne ene pasientens standpunkt som en slags mal for hvordan andre ALS-syke burde tenke.
VG170906 Han forteller at årsaken til at artisten har så mange følgere på plattformen er at han deler sitt samfunnsengasjement og politiske standpunkt .
VG170906 KrF ønsker ikke å uttale om saken, fordi de vil vente til saken er behandlet i stortingruppen etter valget før de tar et standpunkt .
VG170906 august, altså lenge før Støre kom med sitt nye standpunkt i saken.
NL170906 Høyres standpunkt til nedleggelsen av helikoperbasen på Bardufoss vekker forundring blant lojale høyrefolk.
DB170906 Merkel vil snakke med lederne i de andre medlemslandene for å finne et felles standpunkt til forhandlingene med Tyrkia, sa hun søndag.
DA170906 MDGs Ståle Sørensen viste til at hans parti i sitt alternative statsbudsjett har bevilget 110 millioner til bekjempelse av barnefattigdom, og fremholdt partiets standpunkt om at man ikke skal straffe rusmisbrukere for brukerdoser med narkotika.
AA170906 De tar med dette et partipolitisk standpunkt som direkte åpner for indre uro i skolen.
AA170906 Vi vil derfor ofte ha et standpunkt mellom de to store partiene.
VG170905 Politidirektør Reidar Humlegård hadde nemlig for lengst inntatt et standpunkt .
NL170905 Partiets standpunkt er innhyllet i tåke.
DB170905 - Vår regjerings faste standpunkt på en atomfri halvøy står ved lag, sa talsmann for president Moon, Kim Dong-jo.
DB170905 Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Nordland Ap er glad for at partiet hans nå tar et tydelig standpunkt i spørsmålet.
SA170904 Høyre har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om eggdonasjon, og vil nå vurdere spørsmålet i en større helhet i vårt prinsipprogram.
SA170904 Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot.
FV170904 Høyre har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om eggdonasjon, og vil nå vurdere spørsmålet i en større helhet i vårt prinsipprogram.
FV170904 Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot.
DB170904 - Takk for å ha overtatt sosialdemokratenes standpunkt , sa han smilende.
DA170904 Kjente menn som tok et standpunkt i stemmerettskampen var blant andre forfatteren Arne Garborg og kunstmaleren Fritz Thaulow.
DA170904 For mange var oppkjøpene av myrlappene og innskriving i manntallet et politisk standpunkt og en prinsipiell handling.
AP170904 Høyre har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om eggdonasjon, og vil nå vurdere spørsmålet i en større helhet i vårt prinsipprogram.
AP170904 Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot.
VG170902 - Liverpools standpunkt hva gjelder Barcelonas påstander i dag er at de er absolutt falske.
VG170902 - Liverpool insisterer på at klubbens standpunkt ikke endret seg i det hele tatt.
DB170901 Problemet var ikke hennes standpunkt på noe spesielt område.
DA170901 - Og det har vært ditt standpunkt hele tiden ?
AP170901 Vi har nok velgere som tør å ta tydelige standpunkt , sier hun.
DB170831 For hva er egentlig konsekvensen av et standpunkt om å begrense menneskerettighetene ?
AP170831 Labour var lenge uklare på hva de mente om en overgangsordning etter brexit, men i helgen klargjorde de sitt standpunkt .
DB170830 Antrekk med politisk standpunkt
AP170830 Nye generasjoner som kommer inn i befolkningen har et mer positivt syn enn de eldre som har gått ut, samtidig som individer har skiftet standpunkt i positiv retning i løpet av tidsrommet.
AA170830 Mitt standpunkt er at vi må forsvare det flertallet har gått inn for, sier forslagsstiller Tere Kollbotn fra Rødt.
VG170829 Så vi kjenner oss trygge på at med det signalet vi har fått, at dette ikke er et offisielt norsk standpunkt , men at det ser ut til å være forskjellige meninger i den norske regjeringen.
DA170829 Kanskje ender jeg med å falle ned på et nytt standpunkt .
DN170828 Så får vi se om de tviler seg til et annet standpunkt etter valget, sa Vedum.
DB170827 Straffene er som de er fordi CAS-panelene sier det - og det kan være problematisk fra et standpunkt om rettferdighet i dopingstraffer og rettergangen for atleter, sier Pielke.
DA170826 - MDGs standpunkt om å være fristilt fra blokkene i Moss er naturligvis helt sentralt for at Ap og Høyre finner sammen.
DN170825 - Å endre den er ikke et standpunkt Høyre har eller noe vi vil gjøre noe med i neste stortingsperiode.
DB170825 - Når du har nazister som marsjerer i gatene og vil knuse homolobbyen, er det faktisk en moralsk plikt til å si fra og markere standpunkt, og det å ikke heise flagget er også å flagge standpunkt , ved at man ikke markerer støtte.
DB170825 - Når du har nazister som marsjerer i gatene og vil knuse homolobbyen, er det faktisk en moralsk plikt til å si fra og markere standpunkt , og det å ikke heise flagget er også å flagge standpunkt, ved at man ikke markerer støtte.
DB170825 - Det er nesten bare KrF-kommunene som ikke ville bruke flagget de har sendt, så da virker det som et partipolitisk standpunkt , sier listetopp Eivind Trædal for MDG i Agder.
AP170825 Tror flere vil ta standpunkt til donasjon ¶
AP170825 Den slår blant annet fast at pårørende ikke kan overprøve avdødes standpunkt om dette er kjent, men hvis avdødes standpunkt er ukjent, har de pårørende rett til å si nei.
AP170825 Den slår blant annet fast at pårørende ikke kan overprøve avdødes standpunkt om dette er kjent, men hvis avdødes standpunkt er ukjent, har de pårørende rett til å si nei.
AP170825 - Samtidig med lanseringen i 2018 vil det også bli gjennomført en stor, landsdekkende informasjonskampanje, der hele befolkningen oppfordres til å ta et standpunkt .
AA170825 Solberg sier at Frp bare gjentar et standpunkt partiet har hatt i mange år.
AA170825 Men at Frp i en valgkamp gjentar et standpunkt som de alltid har hatt, det synes jeg ikke er så rart, sier statsministeren til NTB.
AA170825 - I en valgkamp må også Frp få lov til å snakke om hva som er deres primære standpunkt , sier Solberg til NTB.
DB170824 Mange hyllet ham for å ta et modig standpunkt , andre skjelte ham ut for manglende respekt for flagget.
DB170824 - Dette er jo et helt sjokkerende standpunkt og krav fra Høyre, utbryter Giske når Dagbladet gjengir ordlyden i Høyres opprop.
DB170824 Selv om jeg på saklig grunnlag ikke kan sies å være enig med sistnevnte, så er det i alle fall et klart standpunkt .
DB170824 I motsetning til Arbeiderpartiet er vi klare i vårt standpunkt ovenfor industrien og alle de som arbeider der : Vi ønsker fortsatt å satse på dere, og på næringen dere representerer.
DB170824 Det skremmende er at intet annet parti har et så uklart standpunkt ovenfor Norges viktigste næring som nettopp Arbeiderpartiet.
AP170824 Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sa hun til Vårt Land denne uken. | - Jeg vil mye heller ha slike videoer fra Sophie Elise enn flere kleine videoer fra partilederne ¶
AP170824 Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sa hun til Vårt Land denne uken. 3rd-party-bio ¶
DA170823 Sterkt abort-drama som vil utfordre skråsikre standpunkt .
DA170823 Anna Zohra Berrached har gjort noen dramaturgiske valg som forsikrer at « for»- og « mot»-skålene balanserer i jevn høyde hele veien.- Så selv om du går inn i kinosalen med et klart standpunkt vil du forlate den med mye tvil, og en vond følelse i mellomgulvet.
DA170823 Jeg tror de taper mange stemmer ved ikke å ta et tydelig standpunkt i denne saken, sier Myhren.
AA170823 To av dem, kjemistudentene Robert Larsen ( 23 ) og Kayleigh Moe ( 23 ), har tatt et standpunkt , mens resten forteller at de ikke har gjort seg opp noen mening om saken.
AA170823 Informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon Aleksander Sekowski bekrefter at spesielt mange unge ikke har tatt standpunkt til organdonasjon, i forhold til hvor positive de stiller seg til det i undersøkelser.
AA170823 Begge forteller at de har familiemedlemmer som jobber på sykehus, og at det gjorde det lettere for dem å ta et standpunkt .
AA170823 Av de som ikke har formidlet sitt positive standpunkt , svarer 22 prosent at de synes det er et vanskelig tema å snakke om, eller at det bør være en privatsak. 37 prosent svarer at de ikke vet hvordan de skal gå frem for å si ja til organdonasjon, eller at de trenger mer informasjon om organdonasjon.
AA170823 Arthur Laja ( 22 ) er enig i at tilgjengelighet er viktig for at unge skal ta et standpunkt .
AA170823 - Flere av oss i Quak har sterke meninger om hvor viktig organdonasjon er, og det er veldig få unge som har tatt et standpunkt til det.
DN170822 Partifeller som senator Todd Young, speaker Paul Ryan og tidligere presidentkandidat Marco Rubio, tydeliggjorde alle at de har et annet standpunkt enn presidenten, skriver Los Angeles Times.
DB170822 Da hun avla sin positive dop-prøve i september i fjor høst, hadde FIS-ledelsen akkurat valgt å skifte standpunkt i saken mot Martin Johnsrud Sundby.
DB170822 Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, og at de er tydelige på at man ikke skal ha berøringsangst for religiøse symboler.
DB170822 - Vi biter oss merke i det hun sier om at NRK viser et annet standpunkt i dag.
AP170822 Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sier Helleland.
VG170821 - For det første, for å korrigere partiets standpunkt , så vedtok vi nå i vår at Frp ikke vil nedlegge POD.
NL170821 « Folket » kan være alt og ingenting, som når man i den politiske retorikken appellerer til « folk flest » for å forsvare et eller annet standpunkt .
DN170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket, sier Mæland.
DB170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket, sier Mæland.
DB170821 Det er slående hvor langt MDGs standpunkt er fra den egentlige debatten i Norge.
AP170821 Utnevnelsen av Kvarme var kontroversiell på grunn av hans syn på homofilt samliv, der han inntok et mer tradisjonelt standpunkt enn sin forgjenger Gunnar Stålsett.
AA170821 Vi tar det som en endring i standpunkt og forventer selvfølgelig at dette forslaget trekkes, sier hun til NTB.
VG170820 Han beskriver Sps standpunkt i pliktsaken som « syltynt ».
AP170820 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere vedtaket, sier Mæland.
VG170817 Det avgjørende ser ut til å bli hvilket standpunkt Arbeiderpartiet tar.
VG170817 Det avgjørende ser ut til å bli hvilket standpunkt Ap tar.
DB170816 Hva er Høyres standpunkt ?
DB170816 Å stå opp for en slik omfordeling er i og for seg et legitimt standpunkt , men det skaper ikke verdier for Norge.
DA170816 Utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Donald Trump må ta et klart standpunkt mot de høyreekstreme som samlet seg i Charlottesville i USA lørdag.
AA170816 Dette er grupper som står langt unna mine egne standpunkt .
SA170814 På sin første dag som idrettspensjonist tok han er tydelig standpunkt mot doping.
SA170814 Friidrettslegenden tok et tydelig standpunkt om doping.
NL170814 Et bemerkelsesverdig standpunkt .
DB170814 Trump, har vært tydelige i sitt standpunkt angående Nord-Korea og truslene derfra.
AP170814 På sin første dag som idrettspensjonist tok han er tydelig standpunkt mot doping.
AP170814 Friidrettslegenden tok et tydelig standpunkt om doping.
DB170813 Vi får først se om det kommer en protest så får juryen ta standpunkt til det, sa Vebjørn Rodal i NRK-studio om situasjonen.
DB170813 Vi får først se om det kommer en protest så får juryen ta standpunkt til det, sa Vebjørn Rodal i NRK-studio om situasjonen.
DB170813 Den danske avisa Ekstra Bladet tok for flere år siden samme standpunkt , og kaller konsekvent Henrik for kong Henrik hver eneste gang han omtales, ifølge Stavseng.
AP170812 - Vi har ikke tatt standpunkt til det ennå.
VG170811 - Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert og han vil forbli et medlem av Liverpool FC når sommervinduet stenger.
VG170811 - Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert og han vil forbli et medlem av Liverpool FC når sommervinduet stenger, skriver klubben på sine hjemmesider.
VG170811 [ Beijing ] må gjøre sitt standpunkt klart for alle parter, og få de til å forstå at når deres handlinger truer Kinas interesser, kommer Kina til å svare med fast hånd », skriver avisen.
DB170811 Over for lang tid har vi tatt et bastant og blindt moralsk standpunkt overfor narkotiske stoffer, heller enn å fokusere på menneskene stoffene knesetter.
SA170810 - Jeg liker ikke sånne som henne, for jeg har alltid tatt et sterkt standpunkt når det kommer til antidopingspørsmål og jeg synes rene utøvere skal få møte andre rene utøvere.
FV170810 - Jeg liker ikke sånne som henne, for jeg har alltid tatt et sterkt standpunkt når det kommer til antidopingspørsmål og jeg synes rene utøvere skal få møte andre rene utøvere.
DB170810 - KS har ikke noe standpunkt på om man er for eller i mot eiendomsskatt, men mener kommunene skal ha råderett til å påvirke egne inntekter.
DB170810 Samtidig avfeier han det hele med at dette bunner ut i partiets standpunkt i pelssaken.
BT170810 - Jeg liker ikke sånne som henne, for jeg har alltid tatt et sterkt standpunkt når det kommer til antidopingspørsmål og jeg synes rene utøvere skal få møte andre rene utøvere.
AP170810 - Jeg liker ikke sånne som henne, for jeg har alltid tatt et sterkt standpunkt når det kommer til antidopingspørsmål og jeg synes rene utøvere skal få møte andre rene utøvere.
AA170810 - Jeg liker ikke sånne som henne, for jeg har alltid tatt et sterkt standpunkt når det kommer til antidopingspørsmål og jeg synes rene utøvere skal få møte andre rene utøvere.
VG170809 - Men flere burde tenke på om det er slike standpunkt de vil støtte, legger han til.
NL170809 Vårt standpunkt formes i dialog med våre medlemsbedrifter, både innen fiskecamper og innen havfisketurisme.
DB170809 Frp hevder også at Ap har endret standpunkt og går inn for midlertidige ansettelser i offentlig sektor og asylsentre i utlandet.
DB170809 De følger våre standpunkt og bruker det retorisk, men når de skal sette seg ved bordet og gjøre vedtak, så kommer de aldri til å gjennomføre dette, enten det gjelder helsepolitikk eller asylpolitikk eller arbeidslivspolitikk.
VG170808 De inntar ikke et klart standpunkt .
DB170808 Det er et rimelig standpunkt som bør tas med i den videre debatten.
AP170807 Høyre har endre standpunkt på landsmøtet rett og slett fordi vi utredet alternativene, og svarene som kom frem, fremsto ikke som bedre enn dagens modell.
DN170804 - Vi tar et standpunkt .
DB170804 - Vi tar et standpunkt .
DB170804 Dette er jo en klar posisjon og et standpunkt om hvilken kultur/verdi som er best - idet man prøver å gjennomtvinge en bestemt oppfatning av for eksempel likestilling.
AA170804 - Vi tar et standpunkt .
VG170803 Veland mener at når La Liga-presidentens klare standpunkt er at PSG driver med økonomisk doping, burde ikke det skyves under teppet.
VG170803 Statsminister May har så langt ikke tatt et klart standpunkt i spørsmålet om hvordan brexit vil se ut.
DB170803 - AUFs standpunkt ligger helt fast.
AP170803 | Jeg hadde 5 i standpunkt , fikk 4 på eksamen, klaget og fikk 3 ¶
DN170802 Hun opplever i likhet med andre forskere at Trump i stor grad følger partilinjen, men trekker frem innvandring som et område der han har gjort partiets standpunkt mer ekstremt.
DB170802 Organisasjonen har i det siste krydret sin motbydelige politiske plattform med andre og antatt mer « spiselige » standpunkt for å rekruttere sympatisører, som parolen de gikk under i Kristiansand lørdag : « Knus homolobbyen ».
DA170802 Fylkesleder Sara Houge i SU understreket ungdomsorganisasjonens standpunkt foran leirdeltakerne på Utøya.
VG170801 - Slike grupperinger som dette lykkes ikke med annet enn å vekke avsky for sine standpunkt , når vi får slike tilstelninger som vi så i helgen, sier Amundsen til VG.
DB170728 Blant disse var en Twitter-melding der Trump anklaget Sessions for å ha et « veldig veikt standpunkt » til den såkalte e-postsaken knyttet til Hillary Clinton.
DB170728 - Jeg forstår hans standpunkt .
DB170728 Derfor er det påfallende at politikerne ikke har satt større press på statseide selskaper, som Statoil, til å ta standpunkt mot skatteparadiser og den aggressive skatteplanleggingen.
DA170728 Likevel er det at Frp vil oppheve sexkjøpsloven ikke nok til å endre kristenvelgerens standpunkt .
VG170726 Det er et standpunkt Arbeiderpartiet ikke kan akseptere, sier Støre.
NL170726 Vi må tåle bedre å høre forskere og opponenter som har andre standpunkt enn oss selv.
AA170726 desember 2001, da EU vedtok å etablere et felles standpunkt og tiltak for å motarbeide terrorisme.
DB170725 Antirasisme forutsetter at du tar et aktivt standpunkt mot diskriminering i alle former, og forstår at et angrep mot andres frihet er et angrep mot din egen.
AP170725 At Thommessen ennå ikke har klargjort sitt standpunkt , omtaler han som « helt vanvittig », « hårreisende » og som « et direkte demokratibrudd ».
AP170725 - Utover å klargjøre sitt standpunkt , hvordan bør stortingspresidenten håndtere dette ?
AA170725 - Justisminister Jeff Sessions har inntatt et VELDIG svakt standpunkt mot Hillary Clintons forbrytelser ( hvor er eposter & DNC-serveren ) & de som lekker etterretningsopplysninger, tvitrer Trump.
DN170723 | Nasjonal front beholder standpunkt om euroexit ¶
DN170723 Sent fredag sa partiets generalsekretær Nicolas Bay til radiokanalen FranceInfo at han mener partiet burde endre standpunkt om eurosamarbeidet.
AP170722 Det er ingen motsetning mellom en partipolitisk uavhengig presse, og pressens rett til tidvis å ta et partipolitisk standpunkt , for eksempel på valgdagen, skriver Per Edgar Kokkvold.
NL170721 Når det gjelder verdenssituasjonen, og anskuelsen av denne, tar hun gjerne et slikt standpunkt : Ja, det er leit med all denne terroren, og det enkelte offer er hver for seg uskyldige.
DB170720 - Che Guevara symboliserte frigjøringskampen i Latin-Amerika, men det som er viktig for oss, er å si at vi ikke tar standpunkt eller side med disse buttonene.
AA170720 Under denne ukens runde var målet å finne fram til punktene der forskjellene er størst, samt å finne ut hvor partene har noenlunde felles standpunkt .
VG170719 Han ønsker å få en avklaring rundt den psykiske helsetilstanden sin før han tar standpunkt til straffskyldspørsmålet, sier Løvgaard.
DB170719 " Jeg tillater meg å spørre om hun ikke mener at de mange offentlige og ideelle barnehagene gir kvalitet og nyskapning ? 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt , vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.
DN170713 Vårt standpunkt er at vi ikke har akseptert å reforhandle eller foreta endringer i den inngåtte avtalen, sier Yeo Han-koo i det sørkoreanske handelsdepartementet til Bloomberg.
DA170713 Vinje sier hun blir forvirret over SVs standpunkt til profitører ¶
DA170712 Vi har et veldig gjennomtenkt standpunkt på dette, konstaterer han.
DA170712 - Sps standpunkt er ja til Buskerud, og at flere oppgaver kan overføres fra kommunene til fylket, slik som barnevern og visse typer rehablitering.
VG170711 Kremlins talsperson Dimitry Peskov reagerte på Stoltenbergs kommentarer ved å gjenta Russlands standpunkt om at Russland aldri har hatt tropper i Ukraina.
DB170710 TV 2s Dag Otto Lauritzen et helt annet standpunkt i diskusjonen, ¶
DA170710 Jeg tror det de opplever på målingene skjer fordi de ikke har tatt klart standpunkt , og fokusert på saker de har tapt.
SA170707 Det er mitt prinsipielle standpunkt , og det mener jeg er viktig, slår Bjerketvedt fast.
FV170707 Det er mitt prinsipielle standpunkt , og det mener jeg er viktig, slår Bjerketvedt fast.
DN170707 I min rolle tar man ikke partipolitisk standpunkt , men samarbeider med ulike regjeringer.
BT170707 Det er mitt prinsipielle standpunkt , og det mener jeg er viktig, slår Bjerketvedt fast.
AP170707 Det er mitt prinsipielle standpunkt , og det mener jeg er viktig, slår Bjerketvedt fast.
DB170705 - Det var en hard avgjørelse, men det er bra juryen tar standpunkt og sier at enkelte ting ikke er lov.
DB170705 Det er et standpunkt det svenske patent- og registreringsverket PRV har gitt Nordfrost medhold i.
DA170705 Frp har i hvert fall tørt å ta et moderne standpunkt i saken - forby rituell omskjæring av barn.
DB170704 nge av oss Midtøsten-journalister som tidligere bare hadde hatt CNN og BBC å holde seg til, ble Al Jazeera raskt et viktig supplement, CNN var til tross for politisk uavhengighet en amerikansk TV-kanal, som ikke minst når USA innledet kriger i Afghanistan og Midtøsten, tok et klart og subjektivt standpunkt .
AA170703 Arbeiderpartiet og Høyre kritiserer hverandres holdning til om Norge bør ta standpunkt til EUs krav om at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo bør slippes fri.
DB170702 Ullrich' standpunkt
DB170702 Hvis fotballen kan tillate politikk og standpunkt på sine arenaer, bør også de folkevalgte ta et så tydelig standpunk på sin hjemmebane.
AP170702 Venstres nestleder sier han er sjokkert og svært kritisk til at norske myndigheter ikke vil ta et like tydelig standpunkt som sine allierte.
DB170701 Fotballpresidenten tar ikke ( offentlig ) standpunkt eller gir ( politiske ) råd på veien til avstemningen 6. juli.
DB170630 - Det bør mane til ettertanke i Frp om hvordan man kommer fram til et politisk standpunkt .
AA170630 Kohl selv ga uttrykk for at han ikke ønsket en offisiell begravelsesseremoni, et standpunkt som fastholdes av hans enke Maike Kohl-Richter. ( ©NTB ) ¶
VG170629 Det vil være umulig for folk i Norge å ta standpunkt om disse spørsmålene, dersom det skapes inntrykk av at ting skjer nærmest på autopilot.
DB170629 - Merkel har endret standpunkt for å hindre at opposisjonen kan angripe henne på dette under valgkampen.
DB170629 Partiet har et standpunkt til det tar et nytt.
AP170629 Og flere partier har inntatt samme standpunkt som Sp i synet på om kommuner bør tvinges til å slå seg sammen.
AP170629 Alle påstandene i valgomaten fylles ut med hvert partis standpunkt og hvor viktig saken er for de ulike partiene.
AP170629 Og flere partier har inntatt samme standpunkt som Sp i synet på om kommuner bør tvinges til å slå seg sammen.
AP170629 Alle påstandene i valgomaten fylles ut med hvert partis standpunkt og hvor viktig saken er for de ulike partiene.
AA170629 Jeg er stolt over å være ordfører i en by som tar et så tydelig standpunkt .
DB170628 I møtet bekreftet jeg at Frp har tatt et standpunkt mot rituell omskjæring.
AA170628 Overfor NTB bekrefter hun møtet og sier videre at Frp har tatt et prinsipielt standpunkt mot rituell omskjæring for å beskytte barn og gi dem bestemmelsesrett over egen kropp.
DN170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt , ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.
DA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt , ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.
AA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt , ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt , ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare. ( ©NTB ) ¶
VG170623 - Lovgiver har tatt standpunkt til hvilke saker hensynet til vitnet, må vike for saken.
SA170622 Dessverre fant få tilstrekkelig grunn for å møte ved stemmelokalet for å uttrykke sitt standpunkt .
DN170621 Amerikanske tjenestemenn sier den siste uttalelsen ikke innebærer at USA har endret standpunkt , selv om den bryter med tidligere uttalelser fra president Donald Trump om krisen.
DA170621 Hagen mente det var et prinsippielt standpunkt , at ingen utadrettede ansatte i kommunen skulle gå i den slags klær, nemlig.
AA170621 Amerikanske tjenestemenn sier den siste uttalelsen ikke innebærer at USA har endret standpunkt , selv om den bryter med tidligere uttalelser fra president Donald Trump om krisen.
NL170620 Men hun sto i stormen og forsvarte sitt standpunkt .
DB170620 Jeg har selv mitt politiske standpunkt , men jeg liker tanken på at de som styrer landet vårt er de som flertallet i Norge vil ha til den jobben.
AP170620 Skiftet standpunkt om sykehus ¶
AP170620 - Dette er en sak hvor Høyre har endret standpunkt .
SA170619 Nesten to av tre nordmenn - 65 prosent av de spurte i junimålingen til Nationen - tar et klart standpunkt mot EU-medlemskap, 24 prosent av de spurte sier ja.
DB170619 Løsningen blir en mellomting - et løst standpunkt som alle selv kan legge hva de vil i.
DA170619 - De vet vårt standpunkt , og vi håper at de forstår at det er viktig å gi bydelen et løft, og muligheten til å starte på nytt, sier hun.
AA170619 Nesten to av tre nordmenn - 65 prosent av de spurte i junimålingen til Nationen - tar et klart standpunkt mot EU-medlemskap, 24 prosent av de spurte sier ja.
SA170616 Overfor Eurosport forklarer sportslig leder Inge André Olsen at klubben « drar det langt for å få oppmerksomhet » rundt sitt standpunkt .
AP170616 Overfor Eurosport forklarer sportslig leder Inge André Olsen at klubben « drar det langt for å få oppmerksomhet » rundt sitt standpunkt .
SA170614 Surov mener at sjakkspillerens politiske standpunkt ikke akkurat har vært en ulempe på veien mot stjernestatus.
FV170614 Surov mener at sjakkspillerens politiske standpunkt ikke akkurat har vært en ulempe på veien mot stjernestatus.
DB170614 Blant de som har tatt et standpunkt , er Scott L.
DA170614 Det er sikkert mange som vil bruke Los standpunkt for sin egen kjøl, men dette vedtaket har vi tatt på egen hånd, sier Bjørnstad om det.
BT170614 Surov mener at sjakkspillerens politiske standpunkt ikke akkurat har vært en ulempe på veien mot stjernestatus.
AP170614 Surov mener at sjakkspillerens politiske standpunkt ikke akkurat har vært en ulempe på veien mot stjernestatus.
VG170613 For å kunne nå ut med et budskap trenger man et spesielt gir, og et uttalt standpunkt fra en sentral figur.
DB170612 En må ha kunnskap og en må ha trening i å reflektere og ta standpunkt .
VG170611 Han er ikke alene om et slikt standpunkt .
DA170610 Det er jo et standpunkt vi alltid har stått for i Norge.
VG170609 Og du har så evig rett : Det er på tide å ta et standpunkt til hvordan vi vil at Norge skal se ut, og hva vi vil bruke den norske naturen til.
VG170608 Svein Melby tror republikanerne vil kunne endre standpunkt til Trump når de oppfatter at presidentskapet hans vil få politiske konsekvenser.
VG170608 Det er på tide å ta et standpunkt til hvordan du vil at Norge skal se ut, og hva du vil bruke den norske naturen til.
DB170608 Problemet er at selv om skolene tar standpunkt har likevel mentaliteten og filosofien godt feste i Steinermiljøene.
DB170608 DØDELIG SYKDOM : - Selv om skolene tar standpunkt har likevel vaksineskepsisen godt feste i Steinermiljøene, skriver artikkelforfatteren.
VG170607 Pressen anklager muslimer for ikke å ta standpunkt , men det gjør vi.
VG170607 - Denne stortingsperioden har Ap blitt vinglete, unnvikende og mer opptatt av prosess enn å ta standpunkt i viktige saker.
SA170607 Med andre ord er hans standpunkt mot rasediskriminering i USA i ferd med å koste ham karrièren.
DB170607 Med andre ord er hans standpunkt mot rasediskriminering i USA i ferd med å koste ham karrieren.
BT170607 Med andre ord er hans standpunkt mot rasediskriminering i USA i ferd med å koste ham karrièren.
AP170607 Med andre ord er hans standpunkt mot rasediskriminering i USA i ferd med å koste ham karrièren.
VG170606 Et etisk standpunkt som er fullt rasjonelt forsvarlig, på både religiøst og sekulært grunnlag.
SA170605 Det er klart at man kan endre mening om det dukker opp ting under høringen som gjør det helt uholdbart å holde på et standpunkt , men det skal ikke komme som en stor overraskelse på tampen av en langvarig sak.
FV170605 Det er klart at man kan endre mening om det dukker opp ting under høringen som gjør det helt uholdbart å holde på et standpunkt , men det skal ikke komme som en stor overraskelse på tampen av en langvarig sak.
BT170605 Det er klart at man kan endre mening om det dukker opp ting under høringen som gjør det helt uholdbart å holde på et standpunkt , men det skal ikke komme som en stor overraskelse på tampen av en langvarig sak.
AP170605 Det er klart at man kan endre mening om det dukker opp ting under høringen som gjør det helt uholdbart å holde på et standpunkt , men det skal ikke komme som en stor overraskelse på tampen av en langvarig sak.
AP170605 Det er klart at man kan endre mening om det dukker opp ting under høringen som gjør det helt uholdbart å holde på et standpunkt , men det skal ikke komme som en stor overraskelse på tampen av en langvarig sak.
FV170603 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
SA170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
SA170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
DA170602 Når vil du gå ut med ditt standpunkt ?
BT170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
AP170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
AP170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
AP170602 - I denne saken har mitt standpunkt vært at vi bør ha åpne forhandlinger fordi det har vært så stor presseoppmerksomhet.
VG170601 - Hvis de er patriotisk, vil de bidra på sine måter - som fra deres standpunkt er rett - å kjempe mot de som sier stygge ting om Russland, legger Putin til.
SA170601 Ifølge BBC skal verdensener Andy Murray ha uttalt at det ville vært vanskelig å boikotte en arena under Australian Open, men at spillerne i forkant av turneringen kunne kommet fram til et felles standpunkt , som kunne gjort ting vanskelig for det australske tennisforbundet.
BT170601 Ifølge BBC skal verdensener Andy Murray ha uttalt at det ville vært vanskelig å boikotte en arena under Australian Open, men at spillerne i forkant av turneringen kunne kommet fram til et felles standpunkt , som kunne gjort ting vanskelig for det australske tennisforbundet.
AP170601 Ifølge BBC skal verdensener Andy Murray ha uttalt at det ville vært vanskelig å boikotte en arena under Australian Open, men at spillerne i forkant av turneringen kunne kommet fram til et felles standpunkt , som kunne gjort ting vanskelig for det australske tennisforbundet.
SA170531 Jeg kan selvfølgelig ikke si at dette er hvert medlem i menighetens personlige mening, men ved å støtte en slik konservativ teologi tar de norske menighetene som nå har blitt en del av Hillsong et tydelig standpunkt .
NL170531 Det er simpelthen umulig å ta et annet standpunkt .
DB170531 Vårt standpunkt på antirasisme er tydelig, uttalte Tavecchio da.
VG170530 - POD har helt siden 2014 hatt som standpunkt at samlokalisering av de norske nødetatene ikke burde være en del av « Nærpolitireformen ».
DN170529 Han mente naboene hadde byttet standpunkt fra å hevde at de eide eiendommen, til at de hadde bruksrett rett før en av de sivilrettslige tvistene i saken.
AA170529 Selv om Arbeiderpartiet også var ivrige til å selge unna Statskogs eiendommer mens de satt i regjering, er det beroligende at de nå har skiftet standpunkt .
AP170528 Nå inntar Barin, en forening for utenlandske flyselskaper i Norge, samme negative standpunkt som SAS.
SA170527 Kanter har imidlertid fått merke konsekvensene av sitt politiske standpunkt .
NL170527 Men NRK har ikke noe politisk standpunkt her.
NL170527 Det blir litt rart å mene at andre har en politisk slagside, samtidig som man selv kjører et tydelig standpunkt som er lik regjeringens.
NL170527 Den politiske redaktøren har dundret ut til folket et politisk standpunkt , allerede før debatten er midtveis.
AP170527 Kanter har imidlertid fått merke konsekvensene av sitt politiske standpunkt .
AA170526 - Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på flere år, sa Tusk og viste til at deltakerne har svært ulike standpunkt når det gjelder sentrale spørsmål som klimaendringer og internasjonal handel.
AA170526 Vårt standpunkt er at globaliseringen er en mulighet hvis den håndteres på riktig måte.
VG170525 - Jeg vet ikke om politiet har noe offisielt standpunkt på dette, men politimesteren i Oslo har i hvert fall det, sier politimesteren i Oslo.
VG170525 - Er dette politiets offisielle standpunkt ?
SA170524 Allikevel skal man ikke være redd for å endre standpunkt , tenke seg om og snu.
NL170524 Maggas standpunkt beskrives nå som et svik, ja et slags forræderi.
DA170524 Det er både fordeler og ulemper med forslaget, men jeg skal ikke flagge noe klart standpunkt .
DA170524 juni, og før det skal jeg klokelig ta meg tid til å bli kjent med mine medlemsbedrifter og hvilke standpunkt de har.
DA170524 Kontaktinformasjonen til ansatte ligger på nettsidene, så hvis man ønsker å dele et standpunkt er man velkommen til å ta kontakt der.
NL170523 gjelder den noen av reaksjonene på Ole Henrik Maggas standpunkt i saken.
DB170523 - Vi er sikre på at dere forstår vårt standpunkt ut fra de gjeldende omstendighetene, skriver storklubben videre.
AP170523 Vi kommer til å ha et tydelig standpunkt , men har ikke behandlet ferdig denne saken, sier Heen.
AP170523 Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP, sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.
AP170523 - Hva vil være Arbeiderpartiet sitt standpunkt om E18 når NTP og den egne proposisjonen behandles på Stortinget før sommeren ?
AP170523 - Det som er vårt standpunkt nå er at dette inngår som en behandling av NTP.
VG170522 Dels fordi partene er like fasttømret i sine tidligere standpunkt og at mulighetene for at Israel går med på at grensene skal trekkes slik de var i 1967, forut for Seksdagerskrigen, ikke eksisterer.
AP170521 Fremskrittspartiet mener MDGs standpunkt er galskap.
AP170521 Fremskrittspartiet mener MDGs standpunkt er galskap.
DA170520 - Når det gjelder vår tilnærming til iskanten så opprettholder vi tidligere standpunkt om at vi vil vurdere dette spørsmålet når den helhetlige rulleringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten kommer i 2020.
DN170519 Partipolitisk standpunkt påvirker bare til en viss grad folks tillit til norske medier. 840 av de 5000 deltakerne i Medborgerpanelet er tilfeldig trukket ut og spurt hvilken grad av tillit de har til NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen.
DN170519 Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.
DB170519 På spørsmål om hun mener at demonstrasjonsformen er en god måte å sette et standpunkt på, svarer Berven ja.
NL170518 Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han.
NL170518 I en situasjon hvor både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i vår har klart å komme frem til et standpunkt hvor man åpner for en konsekvensutredning av i alle fall Nordland 6, så velger Nordlys å si nei og atter nei.
NL170518 Det får Nordlys, på basis av opplysninger som ikke har noen slags sammenheng med dette temaet verken i tid eller i geografi, til å reversere sine egne standpunkt .
AA170518 Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han.
VG170517 De tar dette søksmålet som nå er kommet opp seriøst, men de er trygg på eget standpunkt , sier advokaten som mener det ikke er riktig å sammenligne denne saken med potetgulldommen.
VG170517 ADVOKAT : Thomas Rieber-Mohn representerer Norsk Tipping og sier til VG at de er trygge på eget standpunkt , og at saken vil føre frem.
DB170513 Noen har nok ikke tatt standpunkt .
AP170513 Norge må ta standpunkt
AP170513 Det tror ikke jeg heller, men det handler om at det offentlige Norge må ta et standpunkt og et oppgjør med en praksis vi mener er forkastelig.
AP170513 Barn må få være barn, og når de er voksne nok, kan de ta et religiøst standpunkt på egen hånd.
VG170512 Også Arbeiderpartiet ønsket tydelig å ta avstand fra LO-kongressens standpunkt .
DB170512 Det var jammen befriende å endre standpunkt .
DA170512 Også Arbeiderpartiet ønsket tydelig å ta avstand fra LO-kongressens standpunkt .
AP170512 Kommisjonen slo derimot fast at de hadde funnet ut at « det var svært gode muligheter for al-Qaida å få pengestøtte i Saudi-Arabia, hvor ekstreme religiøse standpunkt er vanlige og oversikten over pengegaver er minimale ».
SA170511 Men hvis Vegvesenet, slik spørsmålet antyder, nå omsider har tatt standpunkt , bør offentligheten få vite hva den myndighet som finansierer Ryfast har tenkt å gjøre med saken.
DB170511 - Jeg er helt enig med Thorbjørn Jagland og Europarådets standpunkt i denne saken.
VG170510 Melby sier det fremover blir spennende å se hvilket standpunkt Trumps parti Republikanerne tar til spørsmålet.
VG170510 Organisasjonen Kahal arbeider med foreldre som tviler i spørsmål rundt omskjæring, og de som har tatt standpunkt mot.
VG170510 Et slikt vedtak vil ha stor politisk betydning, fordi LOs holdning til Europa garantert vil påvirke Arbeiderpartiets standpunkt i samme sak.
DN170510 Trump mener demokratene, ledet av senator Chuck Schumer, har endret standpunkt .
DB170510 Han er nok inneforstått med vårt standpunkt i denne saken, sa Azevedo.
DB170510 I Norge har forfattere som Jostein Gaarder og Karl Ove Knausgård tatt tydelige standpunkt på oljeboringen.
AA170510 - Det er helt åpenbart at jeg har skiftet standpunkt når det gjelder de regionale helseforetakene.
SA170509 Dessuten er ikke kongeparet noen værhaner, men tar tydelige standpunkt .
DA170509 Dessuten er ikke kongeparet noen værhaner, men tar tydelige standpunkt .
BT170509 Dessuten er ikke kongeparet noen værhaner, men tar tydelige standpunkt .
DB170506 Det mest beklagelige er likevel at ingen av de tre siterte synes å ha forstått bakgrunnen for mitt standpunkt .
DB170505 Jensen svarer ikke klart på om Frps standpunkt innebærer at de vil felle en slik regjering dersom statsministeren går inn for det.
BT170505 Avisen går så langt at de kaller hans standpunkt « ubegripelig ».
VG170504 En oppdatert oversikt fra Washington Post viser at 20 republikanske representanter fortsatt er imot endringene, mens 36 representanter ennå ikke har flagget noe standpunkt .
AP170504 Hvis mindretallet i programkomiteen får gjennom sitt syn på surrogati, må det også tolkes i retning av at partiet som helhet da er for surrogati - uten at partiet som helhet har tatt standpunkt til om lesbiske par skal få tilbud om assistert befruktning.
AP170504 Hvis mindretallet i programkomiteen får gjennom sitt syn på surrogati, må det også tolkes i retning av at partiet som helhet da er for surrogati - uten at partiet som helhet har tatt standpunkt til om lesbiske par skal få tilbud om assistert befruktning.
AP170504 Aps standpunkt i denne saken lukter av populisme og valgkamp.
DB170502 I tillegg kan det bli debatt om Frps standpunkt til EØS og EU, som partiet for første gang sier tydelig nei til.
VG170430 Som da hun nylig talte til partiet og spurte tilhørerne om de trodde Boris Johnson var i stand til å stå ved et standpunkt i fire dager sammenhengende.
DB170430 Partiet har også et annet viktig velferdspolitisk standpunkt , som handler om nærhet.
AA170430 - Mitt primære standpunkt var et annet alternativ, som sa at vi ville utrede en modell med videreføring av statlig eierskap med sterkere politisk styring, sier Bjørkhaug.
SA170429 Men mener ordføreren at kommunen på grunn av dette vårt standpunkt ikke kan ha noe med oss å gjøre, og at hjemmet derfor bør legges ned ?
AA170427 Med ønske om maks 15 elever per lærer i småskolen mener han KrF tar et viktig standpunkt for å få elever til å lese og skrive tidlig.
AA170426 Han skriver videre at han har besluttet å ta standpunkt i lys av « den ekstraordinære situasjonen vi står overfor ». ( ©NTB ) ¶
AA170426 Han understreker at Høyre nå vil studere alle sider ved avtalen før partiet tar et endelig standpunkt .
VG170425 For Støre tar seg den friheten at han vil høre på mange, og ta imot ulike innspill, før han tar standpunkt i saker.
VG170425 Det som så skjedde var en svært så klar demonstrasjon av at statsministerkandidat Jonas kan ta ut essensen i klare budskap, men kanskje vel så viktig, for de som måtte ha tvilt på det, han kan både trekke en konklusjon, ta standpunkt og gi svært klare politiske føringer.
BT170425 Hangarskipet Carl Vinson på vei mot Nordøst-Asia for å markere USAs standpunkt i den pågående konflikten.
AP170425 Hangarskipet Carl Vinson på vei mot Nordøst-Asia for å markere USAs standpunkt i den pågående konflikten.
SA170424 Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt til dette.
DB170424 - Vårt standpunkt er at vi ikke ønsker det.
BT170424 Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt itl dette, det er helt på det rene og uomtvistet at angelica utviklet spiseforstyrrelse, sa aktor.
AP170424 Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt til dette.
AP170424 - Slik tiltalen lyder, rammen for saken, trenger ikke retten å ta standpunkt til dette.
DB170423 Norsk Jernbaneforbund uttrykker glede over at Senterpartiet så klart signaliserer sitt standpunkt som alternativ til Frp/Høyre-regjeringens jernbanereform, opplyser LO-forbundets nestleder Kjell Næss.
DB170423 - Det er ikke USA villige til, ettersom de har et standpunkt der de ikke belønner dårlig oppførsel, legger Helgesen til.
DB170423 Det ene er at landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet betyr lite hvis ledelsen har et annet standpunkt .
BT170422 » Partiledelsens standpunkt ble vedtatt med overveldende flertall, og partiet åpner dermed for å konsekvensutrede Nordland VI.
SA170421 Det er to grunner til at både « kompromiss»-forslaget og en videreføring av dagens standpunkt vil være et svik mot fisk, natur og framtidige generasjoner.
SA170421 De kan velge å si nei til konsekvensutredning en gang for alle, de kan videreføre dagens standpunkt og gå inn for å konsekvensutrede noen av våre mest unike havområder.
AP170421 Kun ved å ta et slikt standpunkt kan Arbeiderpartiet unngå stempelet som sinke i miljøpolitikken.
DB170420 Jeg synes vi burde tatt et mye tydeligere standpunkt på flere saker, sier han.
DB170420 Den skolen han kommer fra ser det som sitt ypperste mål å forene tilsynelatende uforenlige standpunkt i et spiselig kompromiss.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt , sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt , sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
VG170419 - De har latt os vente ved døren i 54 år, og fra et politisk standpunkt er det utålelig.
VG170418 Regjeringssjefen begrunner sitt endrede standpunkt med at opposisjonen vanskeliggjør de pågående Brexit-forhandlingene.
DB170417 - Noen av spørsmålene har et veldig tydelig liberalt standpunkt , og så sitter det samtidig folk med « Make America Great Again»-caps.
SA170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
FV170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
DB170412 Der hevdes det at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
DB170412 Stoltenberg har nærmet seg Trumps standpunkt i saken, og sagt at flere enn USA må ta ansvar i alliansen.
DA170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
BT170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
AP170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
AA170412 Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.
VG170410 Da ville han ikke slå fast noe konkret prinsipielt standpunkt for eller imot eiendomsskatt.
VG170410 - Jeg tror nok velgerne våre kjenner vårt standpunkt når det gjelder vårt ønske om å holde skattetrykket nede, sa Flåtten onsdag.
SA170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt , men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag.
BT170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt , men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag.
AP170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt , men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag.
AA170410 Det er ikke tatt noe endelig standpunkt til om anke av dommen, men jeg vil formode det, sier forsvarer Thorer Ytterbøl. ( ©NTB ) ¶
VG170407 Jeg tror kinesiske myndigheter setter pris på Norges standpunkt på menneskerettigheter, så lenge det ikke er offentlig, og i alle fall ikke nå.
DN170407 - Trump er jo så uforutsigbar som det er mulig, og han skifter standpunkt stadig vekk, sier Wilhelmsen.
DB170407 - Nordic Choice har alltid hatt tatt et tydelig standpunkt på at alle er like mye verdt, og at alle skal behandles med respekt og toleranse.
DB170406 Heller ikke SV har endret standpunkt .
AP170406 Det er ikke bra, hverken fra et etisk standpunkt eller fra et næringsøkonomisk standpunkt .
AP170406 Det er ikke bra, hverken fra et etisk standpunkt eller fra et næringsøkonomisk standpunkt.
AP170405 - Mitt standpunkt er at psykoanalysen av Hamsun bør dekodes og publiseres, slik at den blir tilgjengelig for alle, sier billedkunstner Thomas Kvam.
DB170404 De aktuelle politikere bør definitivt lytte til fagpersoner, skifte standpunkt og støtte den svake part, dyrene.
AP170404 Kina-ekspert Harald Bøckman råder Erna Solberg til å vise tydelige politiske standpunkt overfor kineserne, fra første stund.
DB170403 Resultatet har blitt en omfattende detaljstyring av et utall gode formål, men programmet har også klare standpunkt for sosialliberale hjertesaker.
DB170403 Liberale standpunkt som ja til altruistisk surrogati ble vedtatt, men utredning av aktiv dødshjelp falt.
DA170403 Men det er synd at Høyre er det eneste partiet med et klart standpunkt i en tid hvor samarbeid på tvers av landegrenser bare blir viktigere og viktigere, sier Bakke-Jensen.
DN170401 Det førte til at en av stortingsrepresentantene ba sin kollega fra samme fylke om å endre standpunkt i andre votering. 24. konsesjonsrunde ¶ | « Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare » ¶
DA170401 General Electric ( GE ) : Strømselskapet, som i 2005 var verdens største i markedsverdi, har gitt alle ansatte beskjed om at Trumps reverseringer ikke endrer deres standpunkt om at klimaendringer bør bekjempes.
DB170331 - Det må kunne stilles kritiske spørsmål om hennes politiske standpunkt , men det er ikke det samme som å hetse mennesket Leyla.
VG170330 Rafiq, som var landets første stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, vet hun tar et kontroversielt standpunkt når hun sier det.
VG170329 Avgjørelsen er riktignok ikke tatt i styret i moskeen, men Ghozlan mener at de skal få behandlet saken og tatt et formelt standpunkt til om de skal fortsette i IRN i løpet av kort tid.
DA170329 Hun er ikke bekymret for at et positivt vedtak vil skremme KrF fra et eventuelt samarbeid etter høstens stortingsvalg, og mener det er på tide at Venstre tar et tydeligere standpunkt i verdispørsmål ved neste forhandlingsrunde.
AA170329 Konflikten mellom Israel og Palestina ble derfor en mulighet til å samle seg om et felles standpunkt .
VG170328 Han skal snart møte Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, som kanskje kan ha med et felles arabisk standpunkt i bagasjen.
DB170328 - Høyres standpunkt har hele tiden vært at vi ønsker at det skal bli en likere regulering i staten og i det private.
AA170328 Denne rapporten tar et klart standpunkt og viser hvilken retning vi bør bevege oss i.
DA170327 Samtidig uttrykker mange velgere frustrasjon og usikkerhet når det gjelder partiers standpunkt og meninger, og mange har uttalt at det er derfor de lar være å stemme.
BT170327 Et samfunn hvor ulike mennesker med ulike standpunkt lever sammen for å bygge et samfunn som et godt for alle.
BT170327 Bergens Tidende må hente frem klassiske hersketekniske merkelapper som « moralistisk parademarsj » for å karakterisere KrFs standpunkt .
BT170327 BT har selvsagt full anledning til å kritisere KrFs standpunkt i denne saken, men det blir noe påtatt når lederskribenten skyver sin egen liberalitet foran seg i et forsøk på å belære KrF om liberale verdier og toleranse.
AA170325 Få ting er viktigere i Senterpartiet enn grasrota, og store deler av grasrota i Senterpartiet har allerede tatt et tydelig standpunkt .
VG170324 Vi må respektere andres standpunkt .
DB170324 For å underbygge sitt standpunkt viste tingretten videre til en dom fra Gulating lagmannsrett som på dette tidspunktet ikke var rettskraftig.
DB170324 Etter vår mening kan ikke denne dommen tas til inntekt for et så bastant standpunkt som tingretten tar.
DB170324 Fordelen er at du faktisk får svar på det du spør om, uten for mye tja og njo og gif-er og forvirrende ironi : Folk tvinges til å ta et standpunkt . guide : ¶
BT170324 Mens de tidligere har unngått å ta et standpunkt , vil det bli langt vanskeligere nå, sier Kleven.
AP170324 På Facebook forrige helg mente Holm blant annet at Gulowsen hadde samme standpunkt og brukte samme argumentasjon som ExxonMobils raffinerisjef : ¶
VG170323 Dette betyr at lagmannsretten i den sivile saken tar et annet standpunkt enn dommerne i straffesaken.
DA170323 Jeg håper landsmøtet lander på et fornuftig standpunkt i denne saken, sier Tvinnereim som kaller det opprinnelige forslaget « lite gjennomtenkt ».
AA170323 Dette betyr at lagmannsretten i den sivile saken tar et annet standpunkt enn dommerne i straffesaken.
VG170321 Nasjonal Front-leder Le Pen var som vanlig klar i sitt standpunkt om sistnevnte tema.
VG170321 Det som er utslagsgivende for en persons standpunkt , kan være helt underordnet for en annen.
DB170321 Vårt standpunkt da er det samme som nå.
DB170321 Det er viktig at hun tar et standpunkt , siden hun jo er et forbilde for mange unge.
DA170321 Mitt standpunkt er at samtaleopptakene er den eneste grunnen til at jeg fremmet mistillitsforslaget, mener Danielsen.
DB170320 Når det gjelder samtlige undersøkte artikler, tok rundt 66 prosent ikke noe standpunkt til problemstillingen.
DB170320 Forfatterne oppgir imidlertid at av de studiene som tok et standpunkt , konkluderte 97 prosent med følgende : ¶
BT170319 - Et uforståelig standpunkt akkurat nå, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til Aftenposten.
BT170319 Absolutte krav er slik sett ikke et godt standpunkt .
AA170319 Det gjelder både identitet, kultur og politiske standpunkt .
VG170318 HARDT UT : Utenriksminister Rex Tillerson har tidligere ikke uttalt mye, men tar nå harde standpunkt mot blant annet Nord-Korea.
VG170318 - Trumps standpunkt om en ett-Kina-politikk ble avklart i telefonsamtalen med president Xi.
SA170318 I argumentasjonen overfor diskrimineringsmyndighetene har vårt prinsipale standpunkt vært at de har tolket loven feil når de i tidligere saker har lagt til grunn at lovens ord « religion » ikke bare betyr « tro », men også « trosutøvelse ».
AP170318 - Et uforståelig standpunkt akkurat nå, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
DA170317 Oslo SV har ganske klare standpunkt på dette spørsmålet, men hvordan vi skal forstå hovedkravene er en annen diskusjon, sier Amundsen, som understreker at det er han som enkeltperson som har fremmet kravet foran SVs landsmøte til helgen.
DN170316 Ingen av partiene mener de har skiftet standpunkt i dette spørsmålet.
DA170316 Bergs klokkertro på politimakt er muligens et sterkt standpunkt i seg selv i disse tider, og helt i tråd med hans tidligere glorifisering av det amerikanske militæret i kalkunen « Battleship » og « Lone Survivor ».
DA170316 « Det tredje standpunkt » ¶
DA170316 - SVs tradisjonelle tredje standpunkt har ikke vært pasifisme, men uavhengighet.
AP170316 Ingen av partiene mener de har skiftet standpunkt i dette spørsmålet.
DB170315 - At det er mulig å vinne valg som et tydelig liberalt parti, og at det er viktig med klare standpunkt og at man står opp for det man mener at er rett.
DB170315 Å engasjere seg i debatter og å gi uttrykk for standpunkt knyttet til pedofili og seksuelle overgrep mot barn er som å stikke hånda inn i et vepsebol.
DB170315 - I den verdenen vi lever i nå vil nok alle filmer som har tjent store penger før eller siden vil bli spilt inn på nytt, og at det spørsmålet om hvorvidt det er « nødvendig » fra et kunstnerisk standpunkt er irrelevant, fortsetter han.
DB170313 ¶ AVKLARING : Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, oppfordrer Høyre til å avklare sitt standpunkt om søndagsåpent.
DA170313 I samtlige spørsmål landet landsmøtet ned på standpunkt som trakk dem nærmere KrF.
DN170312 - AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt , sier han.
DA170312 - AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt , sier han.
AA170312 - EU må ha et felles standpunkt mot dette, mener presidentkandidaten.
AA170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt , sier han.
AA170312 - AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170311 Det er i tråd med NHOs standpunkt , ifølge Skogen Lund.
VG170310 Vi har tatt et standpunkt som vi føler er riktig og naturlig.
VG170310 Vårt parti skal føle at de er komfortabel med en prosess som eventuelt endrer et standpunkt , sier Høyre-lederen ¶
VG170310 Og når man skal endre et standpunkt i et parti, og jeg legger ikke skjul på at stemningen har gått i den retningen, så må man se alle sider av saken, sier Solberg til VG.
VG170310 UTSETTER Å TA ET STANDPUNKT : Helseminister Bent Høie.
VG170310 Debatten gikk hett for seg etter at Bent Høie foreslo å utsette å ta et standpunkt .
VG170310 - Vi er ikke feige, men det er ikke alltid vi ender opp på standpunkt som alle andre er enige i, sier Høie.
DN170310 Pruitts standpunkt står i sterk kontrast til konsensus blant internasjonale vitenskapsmiljøer og forutsetningene for Parisavtalen, som USA har signert.
DB170310 Hvis et parti skal skifte standpunkt i en slik sak, må hele partiet føle at det har vært en prosess på forhånd.
DB170310 - Når du skifter et standpunkt i en slik sak, er det noen som har diskutert saken mye, mens det er andre som ikke har det.
DB170310 En av dem, Malthe-Sørensen, sa rett ut at vegringen mot å ta et standpunkt er hensyn til KrF.
DB170310 Det mener jeg at man ikke føler nå, sa Solberg og anbefalte landsmøte å vente et år med å ta standpunkt .
DB170310 Jeg gjør det i et parti hvor våre beste og sterkeste politikere markerer seg tøft på hver sin side og hvor reaksjonen fra ledelsen ikke er å diktere fasit, men i stedet å gi en fra hver side utvidet taletid så alle delegatene har fått et godt grunnlag for å bestemme før de tar standpunkt .
DA170310 Pruitts standpunkt står i sterk kontrast til konsensus blant internasjonale vitenskapsmiljøer og forutsetningene for Parisavtalen, som USA har signert.
DA170310 Men partiet endrer standpunkt om fedrekvoten.
BT170310 Jeg trodde vi var partiet som tok gjennomtenkte standpunkt , ikke partiet som feiget ut, sa Emma Erlandsen fra Hordaland Unge Høyre.
BT170310 - Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti endrer standpunkt , så bruker vi god tid.
BT170310 Jeg trodde vi var partiet som tok gjennomtenkte standpunkt , ikke partiet som feiget ut, sa Emma Erlandsen fra Hordaland Unge Høyre.
BT170310 - Jeg håper at vi kan være enig om at når et konservativt parti endrer standpunkt , så bruker vi god tid.
AP170310 - Når du har en sak hvor mange synes det er vanskelig å gå brått fra ett standpunkt til annet uten en bred debatt, synes jeg det er viktig.
AA170310 Pruitts standpunkt står i sterk kontrast til konsensus blant internasjonale vitenskapsmiljøer og forutsetningene for Parisavtalen, som USA har signert.
AA170310 - Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt , så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.
AA170310 Men partiet endrer standpunkt om fedrekvoten.
AA170310 - Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt , så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.
AA170310 Skal du skifte standpunkt , så er det ikke bare fordi man har hatt en kampanje for å ta det opp i fylkeslagene.
DB170309 Resultatet er at jeg har endret standpunkt .
SA170308 Den kom i går og vi er ikke helt ferdige når det gjelder avklaringer for å gå ut med et standpunkt , sier Skogstad.
FV170308 Den kom i går og vi er ikke helt ferdige når det gjelder avklaringer for å gå ut med et standpunkt , sier Skogstad.
DB170308 Dels ble dette gjort for å vise at de står sammen som gruppe og at de også i møtet med retten bruker humor for å markere sine standpunkt og budskap, skriver Meling.
BT170308 Den kom i går og vi er ikke helt ferdige når det gjelder avklaringer for å gå ut med et standpunkt , sier Skogstad.
AP170308 Hareide er ikke bare opptatt av hvilket standpunkt Høyre lander på, men også hvilke argumenter som blir brukt i debatten.
AP170308 Den kom i går og vi er ikke helt ferdige når det gjelder avklaringer for å gå ut med et standpunkt , sier Skogstad.
SA170307 Vi ser i hvert fall ikke umiddelbart at sistnevnte nødvendigvis er tjent med hennes standpunkt .
DB170307 Det å gi uttrykk for sitt standpunkt på forhånd, er en inhabiliterende grunn.
DB170307 - Det er kritikkverdig at de som sitter på beslutningsmyndigheten og skal fatte et vedtak, på forhånd går ut og gir uttrykk for sitt standpunkt .
AA170307 Partiet har hatt et mangeårig standpunkt om å fjerne formuesskatten.
DB170306 Holden sier at at forsvaret ikke har tatt standpunkt til om temaet for samtalen faktisk var Jensen eller ei.
BT170306 - Vårt standpunkt i dag er å beholde barnetrygden, men dette er en diskusjon vi må ta framover, sier familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til NTB.
AA170306 - Vårt standpunkt i dag er å beholde barnetrygden, men dette er en diskusjon vi må ta framover, sier familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til NTB.
AP170305 På det landsmøtet kan den russiske ambassadøren få orkesterplass til hvordan Venstre skal baute seg frem til et standpunkt når det gjelder ulike mulige regjeringskoalisjoner etter valget.
AA170305 - Men det viktigste er likevel at Trondheim kommune til våren skal ta endelig standpunkt til gamle Ilsvikøras skjebne, sier formannen i Ilsvikøra Velforening, Jorunn Pedersen, som er født Wiggen og forteller at hennes barn nå vokser opp som femte generasjon av en tallrik og kjent familie på Øra.
AA170305 Venstres standpunkt står ved lag, understreker partilederen.
VG170304 Syv av fylkeslederne i Venstre uttrykker overfor VG at de ønsker å avslutte samarbeidet helt med Fremskrittspartiet etter stortingsvalget, mens andre vil ikke ta et standpunkt før landsmøtet har sagt sitt.
SA170304 Sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt, ifølge VG.
SA170304 Urban Nilsson forteller til Adresseavisen at det fra hans standpunkt var relativt udramatisk.
DN170304 Andre vil ikke ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt, ifølge VG.
DB170304 Sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt, ifølge VG.
DB170304 Simon Bennett, leder av den Internationale Eurovision fanklubben, uttalte til BBC at han trodde det lå politikk bak stemmegivningen og at folk ønsket å ta aktive standpunkt i konflikten mellom Russland og Ukraina.
DA170304 VG skriver lørdag at sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt.
DA170304 EU-parlamentet vil svekke ordningen, og vi har gang på gang forsøkt å få regjeringens standpunkt på dette.
DA170304 Ap har et klart standpunkt : Vi må minimum ha dagens ordning også etter 2020, og det må være et tydelig krav fra norske myndigheter.
BT170304 Syv fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt, ifølge VG.
BT170304 Urban Nilsson forteller til Adresseavisen at det fra hans standpunkt var relativt udramatisk.
AP170304 Urban Nilsson forteller til Adresseavisen at det fra hans standpunkt var relativt udramatisk.
AP170304 Urban Nilsson forteller til Adresseavisen at det fra hans standpunkt var relativt udramatisk.
AA170304 Sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt, ifølge VG.
AA170304 VG skriver lørdag at sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt.
VG170303 - Her er nok dere og jeg et ulikt standpunkt , ulik politikk, ulik ideologi.
DA170228 Mange forbinder utdelingen med tant og fjas, men det er en av arenaene kjendisene har til å markere sine standpunkt .
DB170227 LAHTI ( Dagbladet ) : Der verdens beste langrennskvinner svarte svært unnvikende og forsiktig på Dagbladets problemstilling om de synes det er greit at tidligere EPO-dømte Natalja Matvejeva er tilbake i sporten og sterkere enn noensinne, tok Petter Northug et tydelig standpunkt : ¶
DB170227 Han oppfordrer Aps landsmøte i april til å ta et klart standpunkt til fraværsgrensa.
DB170227 Flere mener imidlertid at anklagene mot 41-åringen burde fått konsekvenser for den prestisjefulle Oscar-nominasjonen, og at Hollywood burde tatt et standpunkt mot seksuell trakassering ved å unnlate å gi prisen til Affleck.
AP170226 Vårt standpunkt er at pensjonene skal reguleres med om lag det samme som lønningene.
DB170225 Om du får dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.
DB170225 Gebyret er 1057 kroner per eksamen for : ¶ fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter ¶ fag du ikke har bestått ( karakter 1 ) som elev eller privatist ¶
DB170225 KrF vil ikke gå inn for tvang og Ap går lengre og lengre vekk fra sitt tidligere standpunkt om at tvang kunne rettferdiggjøres.
DA170225 Vinner hun, er det vel så mye en symbolsk støtte til hennes standpunkt mot Trump og usannferdige nyhetsformidlere.
DA170225 I stedet brukte hun verdifull taletid for åpent kamera til å vise at Hollywood har tatt standpunkt .
BT170225 Selskapet har tidligere vært utsatt for boikott fra våpenlobbyister og homomotstandere på grunn av liberale standpunkt .
DB170224 Husker ingenting ¶ ¶ STANDPUNKT : Der langrennsjentene vegrer seg mot å snakke om tidligere EPO-dømte Natalja Matvejeva, er Petter Northug like klar i sitt budskap som han har vært med Johannes Dürr.
DB170224 Men vi har et ansvar for å sette klubbens langsiktige interesser foran personlige standpunkt , uansett hvor vanskelig det er, uttaler Leicesters nestleder Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ifølge klubben selv.
DA170224 Klanen og klubben tok sammen et klart standpunkt og startet Vålerenga mot Rasisme, og plutselig ble det stuereint å holde med Vålerenga.
AP170224 Venstre skal lande sitt standpunkt på landsmøtet 2. april.
AP170224 Nye Veiers standpunkt er at kun saker som er avgjort i rettsapparatet gir grunnlag for å avvise selskaper.
AP170224 Venstre skal lande sitt standpunkt på landsmøtet 2. april.
AP170224 Venstre skal lande sitt standpunkt på landsmøtet 2. april.
VG170223 - Politidirektoratet er tilfreds med departementets standpunkt , men har for øvrig ingen kommentarer.
VG170223 - Han tar der standpunkt i saken og underminerer varslingssaken ved å henvise til prioriteringer og selvfølgeligheter om at det er ledelsens oppgave å prioritere, og uttaler blant annet at politiet ikke kan følge opp « alle tips », skriver hun i klagebrevet til departementet.
VG170223 Hun forteller at MDG allerede har tatt standpunkt i saken om foreldelsesfrister, men at det gjenstår å finne ut hvor lang fristen skal være.
AA170223 Han avdramatiserer noe som er ekstreme standpunkt .
AA170223 Ekstreme standpunkt
SA170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
DN170222 - Vi vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken.
DB170222 Nå har presidenten presisert sitt standpunkt .
DA170222 Terning sier regjeringen nå vil benytte alle mulige påvirkningsmuligheter for å endre EUs standpunkt i saken.
BT170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
AP170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
AA170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
VG170221 Ifølge Terning kommer regjeringen til å bruke alle mulige påvirkningsmuligheter for å endre EU sitt standpunkt i denne saken.
VG170221 - Selv om kommisjonen ikke ønsker endringer, er det positivt at flere land nå støtter vårt standpunkt .
SA170221 « Med sexkjøpsloven har det norske samfunn tatt standpunkt om at det å være horekunde ikke er kultur, men kriminalitet », skriver Randi Mobæk ( bildet ), her fra 8. mars 2015.
SA170221 Med sexkjøpsloven har det norske samfunn tatt standpunkt om at det å være horekunde ikke er kultur, men kriminalitet.
DB170221 - Også når det gjelder hans standpunkt .
DA170221 På borgerlig side har vi også disse uenighetene, men vi har samarbeidet mye og vi har respekt for hverandres standpunkt i disse sakene, sier Asheim.
AA170221 Terning sier regjeringen nå vil benytte alle mulige påvirkningsmuligheter for å endre EUs standpunkt i saken.
VG170220 Vi var forberedt på det, siden vi ikke er moralistiske eller tar et tydelig standpunkt , sier hun og utdyper : ¶
VG170220 Dette bør få lederen av Arbeiderpartiet til å våkne og til å tørre å ta et klart og entydig standpunkt om at EU-samarbeidet er viktigere enn noen gang, ikke minst for Norge.
VG170220 Det er lenge siden en toneangivende avis i norsk offentlighet har tatt et så klart standpunkt for et fullverdig norsk medlemskap i EU som det VG gjorde pålederplass 16. februar.
VG170220 Men det er langt flere ordførere som ikke vil benytte en eventuell ankemulighet - selv om de er imot tvang, eller som sier at de ikke har tatt et standpunkt til muligheten.
DB170219 Boikott er selvfølgelig et hederlig standpunkt og en tydelig markering.
FV170218 Ønsker å ta et standpunkt
FV170218 Han sier at målet med sketsjen er å ta et standpunkt .
DB170217 Hun peker også på at om Bayan velger å ta av seg hijaben, er det hennes standpunkt .
AA170217 Sps Liv Signe Navarsete sier hun vil støtte forslagene fra SV og Venstre, og KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ikke ser noen grunn til å gå bort fra partiets standpunkt fra i fjor, da KrF stemte for evaluering. ( ©NTB ) ¶
VG170216 I lys av at 70 prosent av velgermassen sier de er mot norsk EU-medlemskap, koster det Ap lite å dysse ned partiets prinsipale standpunkt gjennom de siste femti år.
VG170215 Trump har ennå ikke offisielt tatt noe standpunkt til bosettingene, bare uttrykt forsiktig skepsis.
DB170215 Flynn var én av president Donald Trumps nærmeste og viktigste rådgivere, og representerte også to av Trumps mest kontroversielle standpunkt : sjarmoffensiven mot Russland og kampen mot radikal islamistisk terrorisme.
DB170214 Samtidig som at den polske stjerna håner Johaug for hennes positive dopingprøve, slakter hun den franske skiskytterstjerna Martin Fourcade for å ha tatt et tydelig standpunkt i kampen mot doping.
DB170214 Ikke minst bør vi også angi hvilken vitenskapelig økosystemteori vi støtter et slikt standpunkt på.
AA170214 Hun etterlyser nå aktive innvandrerorganisasjoner og religiøse miljøer som tar et tydelig standpunkt mot vold i nære relasjoner eller i oppdragelsen av barn.
VG170213 Vi må forberedt på at det er ting vi må endre, men det er veldig bra at det nå tas et standpunkt om dette.
SA170213 Høyre kan ikke følge tradisjonelt verdikonservative standpunkt , kun for å være konservative.
DB170213 Men med hånden Trump-administrasjonens kjernepoltikk, med sin økonomiske nasjonalisme og tøffe standpunkt på innvandring, er nok epostene fra Miller flyttet bort fra spamfilteret igjen.
DB170213 Organisasjonen har etter grundige interne diskusjoner tatt klart standpunkt , og generalsekretær Anne-Marie Helland utfordret denne uka Kristelig Folkeparti ( KrF ) til å gjøre det samme.
DA170213 Kunnskapsministeren er for øvrig glad for at Ap ikke har endret standpunkt i denne saken.
DA170213 Ap-nestleder Trond Giske står ved sitt standpunkt om at staten igjen bør føre forhandlingene med lærerne.
AP170213 I 2013 svarte så mange som 72 prosent av befolkningen at de mente journalister lot seg påvirke av sitt politiske standpunkt .
DB170212 I norsk politisk sammenheng har Kristelig Folkeparti dessverre skilt seg ut med et uklart standpunkt i denne saken.
DB170212 Dette er et oppsiktsvekkende standpunkt .
DB170211 - I stedet for å bli sint og opprørt kan du ta et standpunkt og trekke opp grenser.
DB170211 Det er et rent politisk standpunkt .
DB170210 Han er nok inneforstått med vårt standpunkt i denne saken.
DB170210 Jeg synes derfor det er synd at det bare er Christian Tybring-Gjedde som kommenterer mitt innlegg fra sitt selvsentrerte standpunkt .
AP170210 Selv om Sp er et sentrumsparti, og i mange saker har et standpunkt som ligger mellom Ap og Høyre, representerer Sp et ytterpunkt både når sykehusstruktur, kommunesammenslåing, politireform, landbrukspolitikk og rovdyrpolitikk står på dagsordenen.
AP170210 Selv om Sp er et sentrumsparti, og i mange saker har et standpunkt som ligger mellom Ap og Høyre, representerer Sp et ytterpunkt både når sykehusstruktur, kommunesammenslåing, politireformen, landbrukspolitikken og rovdyrpolitikk står på dagsordenen.
AA170210 - Min klient opprettholder sitt standpunkt og nekter fortsatt straffskyld, opplyste 26-åringens forsvarer Arve Opdahl til Adresseavisen torsdag.
AA170210 Et klart standpunkt der, og vi snur det her, mener Gunnes, som ga uttrykk for det i desember også.
VG170209 Under høringen fikk Sessions' konservative standpunkt rundt blant annet abort og homofilt ekteskap demokratene til å spørre ham om hvordan han kan opprettholde loven som en justisminister med slike synspunkt.
SA170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
BT170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AP170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AA170209 - Min klient opprettholder sitt standpunkt og nekter fortsatt straffskyld, sier advokat Arve Opdahl, som forsvarer den varetektsfengslede mannen fra Melhus.
VG170208 - I mediaoppslag som har kommet etter at varselet ble offentlig kjent, har Politidirektøren kommentert og tatt standpunkt til varselet.
DN170206 Ta et standpunkt .
VG170205 SNUR : Tapet av Ludvig ( bildet ) har fått eieren Mari Gerhardsen til å revurdere sitt standpunkt i ulvedebatten.
DB170205 Mange bedrifter har for eksempel tatt et miljøstandpunkt, og kleskjeden Beneton tok et kontroversielt standpunkt allerede på 80-tallet.
DB170205 Det blir tannløst å skulle ta standpunkt i en sak alle er enig i, sier Samuelsen og viser til kaffekjeden Starbucks´ nylige ønske om å ansette flyktninger i USA, som et eksempel på det motsatte.
DB170205 - Om man tar et standpunkt i en sak, er det selvsagt at ikke alle vil være enige i det.
VG170203 - Jeg synes ikke hun var noen stor tenker, men jeg husker hvordan hun kunne argumentere ubøyelig for sitt standpunkt helt til du ba til Gud om at klokken måtte ringe, sier en tidligere lærer til bladet Cosmopolitan.
VG170203 At innvandrings- og integreringsministeren synes å ville oppgi sitt primære standpunkt om valgfrihet fordi fakta peker en annen retning, er gode nyheter.
DB170203 Trump-administrasjonen har ennå ikke tatt et offisielt standpunkt på bosetningsaktiviteten og ser fram til å fortsette samtalene, blant annet med statsminister Netanyahu når han besøker president Trump senere denne måneden ».
DB170203 Jeg tillegger de ikke standpunkt eller kritkk.
DB170203 - Reklamefilmen ble lagt ut på YouTube samme dag som den internasjonale minnedagen for Holocaust, dagen hvor president Donald Trump også markerte sterke politiske standpunkt som skapte relasjoner blant folket.
DB170202 Når Russland nå viser at « dette må dere betale for », blir det et slags innlegg i debatten med mål om å endre Norges standpunkt , sier Wilhelmsen.
BT170202 Jeg har problemer med å forstå hva som skal være poenget med skepsis og kritisk tvil om man ikke klarer å resonnere seg frem til en beslutning eller et standpunkt som samsvarer med den granskningen man har gjort.
DB170201 ¶ REAGERER : Dyrevernorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på det de mener er en løgn om organisasjonens standpunkt i ulvedebatten, i videoen som er lastet opp på Senterpartiets Facebook-side.
AP170201 Under høringen i Senatet i midten av januar motsa Tillerson flere av Trumps utenrikspolitiske standpunkt , som for eksempel i spørsmål om atomvåpenpolitikk, internasjonale handelsavtaler, klimaendringene og forholdet til Mexico.
SA170131 Står partiene ved sine tidligere standpunkt , blir avgiften innført, sier Per A.
DB170131 Hadde nasjonalistiske standpunkt
AP170131 Nye Veiers standpunkt er at kun saker som er avgjort i rettsapparatet gir grunnlag for å avvise selskaper.
DB170130 Skuespiller Kerry Washington ( 39 ) benyttet også den røde løperen til å vise sitt politiske standpunkt .
AP170130 Men påstanden er ikke dokumentert, og min erfaring er at personer som er trygge som ateister, ikke begynner å skifte standpunkt i slike situasjoner, sier Olberg.
DN170129 I strid med USAs tidligere standpunkt , har Trump lovet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte ambassaden dit - noe som politisk uholdbart for palestinerne som ser Øst-Jerusalem som hovedstad i deres framtidige stat.
SA170127 Nemlig at vi henter inn kunnskap og kommer nærmere et standpunkt på hva som skal skje der, og om disse områdene kan åpnes for oljeleting.
BT170127 Jeg har ingen formening om hvorfor han har endret standpunkt nå.
AP170127 Jeg har ingen formening om hvorfor han har endret standpunkt nå.
DB170126 - Jeg trodde på forhånd at Antidoping Norge ville vinne fram med sitt standpunkt om 14 måneders utestengelse, og den første dagen synes jeg det gikk mye i den retning.
DB170126 Verken konflikten eller Kinas standpunkt er nytt.
DB170123 Det å ta et annet navn setter jo et standpunkt .
DB170120 Det er et standpunkt Semb og kompani bør ta opp til vurdering.
SA170119 Både Melhus ( Vollmarka ), og ikke minst Klæbu har vist interesse for å få banen til sin kommune, men duoen mener det er en ansvarsfraskrivelse hvis ikke Skjetlein også blir utredet før det tas endelig standpunkt .
FV170119 Kanskje er det umulig umulig å forene de to i et felles standpunkt , sier Frølich.
FV170119 Både Melhus ( Vollmarka ), og ikke minst Klæbu har vist interesse for å få banen til sin kommune, men duoen mener det er en ansvarsfraskrivelse hvis ikke Skjetlein også blir utredet før det tas endelig standpunkt .
BT170119 Kanskje er det umulig umulig å forene de to i et felles standpunkt , sier Frølich.
BT170119 Kanskje er det umulig umulig å forene de to i et felles standpunkt , sier Frølich.
AP170119 Kanskje er det umulig umulig å forene de to i et felles standpunkt , sier Frølich.
AP170119 Kanskje er det umulig umulig å forene de to i et felles standpunkt , sier Frølich.
DB170116 Det er et standpunkt politiske motstandere både har forsøkt å latterliggjøre og har brukt i et forsøk på å skremme velgere fra å stemme grønt.
AP170116 At Renovasjonsetatens direktør Pål Sommernes nå går av, endrer ikke Rødts standpunkt om mistillitsforslag.
AP170116 Fra et pragmatisk synsvinkel er det et standpunkt man kan ha forståelse for.
SA170115 - Det går fint, jeg ser det fra deres standpunkt også.
FV170115 - Det går fint, jeg ser det fra deres standpunkt også.
DN170115 - AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170115 - Nei, vi hadde jo håpet på motsatt standpunkt og jobber for det.
AP170115 - Er Regjeringens standpunkt i ulvesaken en gavepakke til Sp ?
AP170115 - Nei, vi hadde jo håpet på motsatt standpunkt og jobber for det.
AP170115 - Er Regjeringens standpunkt i ulvesaken en gavepakke til Sp ?
AP170115 - Det går fint, jeg ser det fra deres standpunkt også.
SA170114 De vurderingene kan vi andre mene hva vi vil om, jeg har tidligere gjort mitt standpunkt klart : Om det noensinne skulle være på sin plass med et internt opprykk i Brann, så var det på stopperplassen i 2017.
BT170114 De vurderingene kan vi andre mene hva vi vil om, jeg har tidligere gjort mitt standpunkt klart : Om det noensinne skulle være på sin plass med et internt opprykk i Brann, så var det på stopperplassen i 2017.
AP170114 De vurderingene kan vi andre mene hva vi vil om, jeg har tidligere gjort mitt standpunkt klart : Om det noensinne skulle være på sin plass med et internt opprykk i Brann, så var det på stopperplassen i 2017.
BT170113 La oss håpe at den retoriske tåken letter på Torgallmenningen i dag, og at valgkampen preges av klar tale og tydelige standpunkt .
AP170113 I 2013 hadde Høie et klart standpunkt imot eggdonasjon, i tråd med Høyres stortingsprogram.
AP170113 Han vil ikke si om han har endret standpunkt . 20 spørsmål du ikke har turt spørre om eggdonasjon ¶
AP170113 Det finnes gode argumenter for begge standpunkt , og jeg er opptatt av at det er viktig at disse spørsmålene diskuteres grundig, og at man ikke forenkler diskusjonen.
AP170112 Motstanderresearch kan på sitt beste gi velgerne innsikt i ting som de burde få vite om, som for eksempel at en kandidat endret et politisk standpunkt like etter at de mottok et valgkampbidrag.
DN170111 De skal også ha vært fornøyde med at begge kandidatene, både Clinton og Trump, nå hadde tatt standpunkt mot amerikansk deltagelse i handelsavtalene TTIP og TTP, og at de generelt var imot store multinasjonale handelsavtaler.
AP170111 Hagen har ikke faglig belegg for sitt standpunkt at klimaendringene ikke er menneskeskapte ; han velger å ignorere kunnskap som ikke passer med hans ideologi.
AP170111 Ville det ikke vært et bedre familiekonservativt standpunkt å gi dem tilgang til eggdonasjon ?
DN170110 Olje- og energiminister Terje Søviknes mener oljenæringen vil bli skuffet over Aps standpunkt om oljevirksomhet i Lofoten.
DN170110 Vi har vært positive til olje- og gass i Barentshavet, og i Nordland helt til vi fikk et flertall på 24 mot 17 mot konsekvensutredning og endret standpunkt .
AP170110 Ingenting i programarbeidet til Høyre og Frp indikerer at disse partiene vil endre standpunkt på landsmøtene til våren.
AP170110 Aps verneforslag er også et standpunkt som i første omgang gjelder for 2017 - 2021.
AP170110 Ingenting i programarbeidet til Høyre og Frp indikerer at disse partiene vil endre standpunkt på landsmøtene til våren.
AP170110 Aps verneforslag er også et standpunkt som i første omgang gjelder for 2017 - 2021.
AP170110 Ingenting i programarbeidet til Høyre og Frp indikerer at disse partiene vil endre standpunkt på landsmøtene til våren.
AP170110 Aps verneforslag er også et standpunkt som i første omgang gjelder for 2017 - 2021.
AP170110 Ingenting i programarbeidet til Høyre og Frp indikerer at disse partiene vil endre standpunkt på landsmøtene til våren.
AP170110 Aps verneforslag er også et standpunkt som i første omgang gjelder for 2017 - 2021.
SA170109 - Fremskrittspartiet og Høyre har vært tydelige på vårt standpunkt , og det skal jo være et valg til høsten.
SA170109 − Jeg er fornøyd med at vi har klart å lande et standpunkt som både tar hensyn til behovene hos oljenæringen og industrien, og samtidig klarer å ivareta hensynet til miljøet og naturressursene, sier Tajik.
SA170109 Da debatten rundt medisinbruken blusset opp igjen i sommer i anledning Martin Johnsrud Sundby-saken, var hun tydelig på sitt standpunkt .
FV170109 Det var sjelden at han tok standpunkt uten å ha tenkt i gjennom grundig og han var alltid blid og forekommende.
FV170109 Da debatten rundt medisinbruken blusset opp igjen i sommer i anledning Martin Johnsrud Sundby-saken, var hun tydelig på sitt standpunkt .
DB170109 Nasjonal talsperson Rasmus Hansson kaller forslaget et hjelpeløst forsøk på å ta et skikkelig standpunkt .
DB170109 - Fremskrittspartiet og Høyre har vært tydelige på vårt standpunkt , og det skal jo være et valg til høsten.
BT170109 Da debatten rundt medisinbruken blusset opp igjen i sommer i anledning Martin Johnsrud Sundby-saken, var hun tydelig på sitt standpunkt .
AP170109 - I så fall ser jeg frem til å gå i valgkamp med et slikt standpunkt , forsikrer hun.
AP170109 - Dette fremstår som et hjelpeløst forsøk på å unngå å ta et skikkelig standpunkt .
AP170109 - I så fall ser jeg frem til å gå i valgkamp med et slikt standpunkt , forsikrer hun.
AP170109 - Dette fremstår som et hjelpeløst forsøk på å unngå å ta et skikkelig standpunkt .
AP170109 - I så fall ser jeg frem til å gå i valgkamp med et slikt standpunkt , forsikrer hun.
AP170109 - Vi er glad for Stortingets standpunkt - at de sørger for at garantiordningen på fem år opprettholdes.
AP170109 Da debatten rundt medisinbruken blusset opp igjen i sommer i anledning Martin Johnsrud Sundby-saken, var hun tydelig på sitt standpunkt .
DB170108 Man skulle tro at standpunktet om at Norge ikke skal delta i bevaringen av ulv, er et standpunkt som mediene ville utfordre.
DB170105 De fastholder et urokkelig standpunkt når det gjelder sanksjoner mot Nord-Korea, og for et tett samarbeid med Sør-Korea, mener Cho June-hyuck.
DB170104 Statsministeren kom med sitt standpunkt på sin Facebook-side bare få timer etter at soldaten ble dømt onsdag.
AP170104 Ekteparet Grethe og Kjell Sterner fra Enebakk sier de er medlemmer av SV og at de jobber for at partiet skal endre standpunkt i rovviltspørsmålet.
SA170103 Forlaget, Münchens institutt for tysk samtidshistorie ( IFZ ), sier at de ikke har som mål å spre høyreekstrem ideologi, og at utgivelsen har beriket debatten om autoritære politiske standpunkt i dagens vestlige samfunn.
SA170103 Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.
DB170103 Samtidig bekrefter Veterinærforeningen at de har bred støtte blant sine medlemmer for sitt standpunkt mot pelsdyroppdrett.
AP170103 Forlaget, Münchens institutt for tysk samtidshistorie ( IFZ ), sier at de ikke har som mål å spre høyreekstrem ideologi, og at utgivelsen har beriket debatten om autoritære politiske standpunkt i dagens vestlige samfunn.
AP170103 Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.
AA170103 Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.
DB170102 Kanskje vil amerikanerne innta standpunkt som er mindre verdiprinsipielt.
SA170101 Ved å være en friby for forfulgte forfattere tar vi et tydelig standpunkt for ytringsfrihet.
DB170101 å ha dobbeltkommunikasjon som modus operandi utnytter man dessuten pressens forutsigbare reaksjonsjournalistikk ; der ett hårreisende utsagn blir fulgt av fordømmelse som blir fulgt av benektelse som blir fulgt av korrigering av standpunkt som blir fulgt av fordømmelse av fordømmelsen av opprinnelig standpunkt som blir fulgt av intervju med statsråd som har stått tappert i stormen.
DB170101 Ved å ha dobbeltkommunikasjon som modus operandi utnytter man dessuten pressens forutsigbare reaksjonsjournalistikk ; der ett hårreisende utsagn blir fulgt av fordømmelse som blir fulgt av benektelse som blir fulgt av korrigering av standpunkt som blir fulgt av fordømmelse av fordømmelsen av opprinnelig standpunkt som blir fulgt av intervju med statsråd som har stått tappert i stormen.
SA161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer.
BT161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer.
AP161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer.
AP161220 Naturvernforbundet tar ikke standpunkt til selve bygget, som er tegnet av prestisjearkitektene i Snøhetta.
AP161201 Mattis er tilhenger av en tøffere linje mot Iran, et standpunkt han deler med USAs påtroppende president Donald Trump.
AP161127 Som følge av Karjakins politiske standpunkt , er forholdet til Ponomarjov i dag kjølig.
VG161115 Å behovsprøve trygdeordningen er dyrt og lite effektivt, og i seg selv et merkelig standpunkt fra Venstre som ellers jobber for mindre byråkrati.
AP161108 Etter at Skulestad skule på Voss i fjor ikke deltok på julegudstjenesten i fjor har rektorene ved alle skolene i kommunen tatt et felles standpunkt .
BT161024 Vi tok et standpunkt på vi synes ikke det passet seg der og da.
SA161005 - Vi tar det for gitt at alle jenter har mulighet til å delta på idrettsbanen, men i mange land er det fortsatt viktig at religiøse ledere tar et standpunkt .
AP161005 - Vi tar det for gitt at alle jenter har mulighet til å delta på idrettsbanen, men i mange land er det fortsatt viktig at religiøse ledere tar et standpunkt .
AP160930 Advokatforeningen om Norges rolle i FN : Norge burde vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn.
AP160920 | Advokatforeningen : - Norge burde vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn.
AP160920 Norge burde derfor vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn.
AP160920 Norge burde derfor vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn, i stedet fremstår vi mer som en versting, sier lederen i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg Mette Yvonne Larsen.
AP160919 Jeg har gått og grunnet på dette noen dager etter at regjeringen gikk ut med sitt standpunkt om å la dette være på lokalt nivå.
AP160919 Frp har flere ganger fremmet et slikt forslag, men har vært lojale i regjeringen og ikke motsatt seg Høyres standpunkt om å la forbudene være på lokalt nivå.
AP160907 Maken har vi ikke sett i Norge, og det gjorde det utfordrende å i det hele tatt ta standpunkt til det, sier byantikvar Janne Wilberg til NRK.
AP160830 Høyres standpunkt er mer drevet av ideologi enn vårt, vi har en mer pragmatisk tilnærming til dette.
AP160830 - Har du allerede tatt et personlig standpunkt ?
AP160830 - Har du allerede tatt et personlig standpunkt ?
AP160828 så full at de sliter med å gå selv, så er de heller ikke i stand til å ta standpunkt om hvorvidt de vil ligge med deg.
AP160813 Den tyske Ukraina-eksperten Andreas Umland er blant de mange analytikerne som støtter Ukrainas standpunkt og påpeker at landet ikke har noe å tjene på slike angrep.
AP160724 - Dette er en forspilt mulighet til å ta et standpunkt , sier tidligere WADA-sjef Dick Pound.
SA160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
BT160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
AP160719 Flere andre ganger hadde Indiana-guvernøren store problemer med å svare direkte på intervjuerens spørsmål om Trump og hans standpunkt .
AP160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
BT160712 Hennes opprinnelige standpunkt gir en ekstra forpliktelse : Troverdigheten vil forsvinne totalt dersom hun ikke gjør sitt ytterste for å gjennomføre flertallets vilje.
AP160709 - Virkeligheten er at Ap har vinglet fra standpunkt til standpunkt gjennom hele året og mangler egne politiske svar på mange av de store utfordringene som regjeringen jobber med, ikke minst omstilling og nye arbeidsplasser, sier han.
AP160709 - Virkeligheten er at Ap har vinglet fra standpunkt til standpunkt gjennom hele året og mangler egne politiske svar på mange av de store utfordringene som regjeringen jobber med, ikke minst omstilling og nye arbeidsplasser, sier han.
SA160628 Tabloidavisen Daily Mirror, som tok standpunkt på bli-siden i debatten, gjør et poeng et poeng ut av at England ryker ut av Europa igjen.
AP160628 Tabloidavisen Daily Mirror, som tok standpunkt på bli-siden i debatten, gjør et poeng et poeng ut av at England ryker ut av Europa igjen.
SA160622 Det er et standpunkt Flesland gjentar i dag : ¶
FV160622 Det er et standpunkt Flesland gjentar i dag : ¶
BT160622 Det er et standpunkt Flesland gjentar i dag : ¶
AP160622 Det er et standpunkt Flesland gjentar i dag : ¶
AP160620 Han tror ikke Corbyn liker å ha samme standpunkt som sin politiske hovedmotstander statsminister David Cameron fra det konservative partiet ¶
AP160610 Uenighet er blitt omtalt som kuvendinger og glideflukt fra forliket og tidligere standpunkt .
AP160603 Det hviler et stort ansvar på de som nå endrer standpunkt , uttaler Tybring-Gjedde.
AP160601 Solhjell har i SV slåss intenst for « Det tredje standpunkt » i utenrikspolitikken, som bl.a. innebærer uavhengighet mellom USA og Russland.
AP160528 I noen saker er det likevel nødvendig å ta politisk standpunkt til metodebruken, men da må vi vite mer om sammenhengen og hva som står på spill, sier Tajik.
SA160523 At det ikke er fristende for bedriftsledere å engasjere seg i en sak der til og med mange lokalpolitikere vegrer seg for å si sin mening offentlig og ventet lengst mulig med å flagge et standpunkt , er fullt forståelig.
AP160508 Saken ble heftig diskutert i partiet, men i landsstyret var det senere klar overvekt av støtte til Hanssons standpunkt .
SA160428 Men å lese aviser, se og høre på nyheter, der det formidles holdninger og standpunkt fra den sittende regjeringen, er verre.
AP160427 Denne gangen ønsket de å hente ut informasjon om religiøst og politisk standpunkt .
AP160427 Det er vanskelig å velge standpunkt .
AP160424 Presidentens tydelige standpunkt i den britiske EU-debatten har vakt reaksjoner i Storbritannia.
AP160414 De som deltok i markeringen må svare for det, men vårt prinsipielle standpunkt er at en støttemarkering for en drapsmann kan man aldri akseptere.
AP160407 - Selv om Høyre har et standpunkt som så godt som hele partiet står bak, så er vi ikke et diktatur, sier hun til VG.
AP160405 Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har overfor Aftenposten varslet at de vil ta diskusjonen en gang til, og setter døren på gløtt for å endre standpunkt .
AP160404 På spørsmål om Arbeiderpartiet står fast på tidligere standpunkt , sier Marianne Marthinsen : ¶
AP160404 Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti sier at også hans parti vurderer å endre standpunkt : ¶
AP160403 - Det er jo et tradisjonelt standpunkt at USA tar en for stor del av byrden.
AP160331 - Men lokalt har dere tatt standpunkt , og der vil dere, sannsynligvis som eneste parti i bydelsutvalget, at småhusstrøket skal omformes til det noen liker å kalle et mini-Manhattan ?
AP160330 Trump foretar denne u-svingen samtidig som han nekter for å ha skiftet standpunkt .
AP160325 - Jeg tror Vesten er i ferd med å endre standpunkt i forhold til Russland, sa den Putin-tro kommentatoren Leonid Krutakov til Pravda.
AP160321 Kirkelige standpunkt i politiske saker kan vekke sterke følelser og meninger, slik vi har sett i klimadebatten.
AP160321 - Vi har sett at det kan føre til utmeldinger av kirken når den tar standpunkt som oppfattes som politiske.
AP160316 Fra en forskers standpunkt er dette ganske hårreisende.
AP160310 Hvis ingen kandidat får minst 1237 stemmer, vil kandidatenes organisasjoner bearbeide delegasjonene - og hverandre - til å skifte standpunkt .
AP160310 Johansen : Sanners flagging av standpunkt endrer ikke dagens lov ¶
AP160306 - Han har en god trackrecord i partiet, han er en uredd politiker som tør å gå ut med viktige standpunkt i vanskelige saker, han leverer god politikk på integrering og han er en meget god representant for Oslo Høyre i partiet, sier leder av Høyres valgkomité, Sveinung Steinsland i en pressemelding.
AP160303 Lærerstillingene skal bidra til økt lærertetthet på skoler som har gjennomsnittlig gruppestørrelse over 20 elever pr lærer og grunnskolepoeng ( standpunkt og eksamen ) under landssnittet.
AP160226 Og vi må ikke endre standpunkt etter hva som står i dagens aviser, sier Listhaug.
AP160224 Lenge var dette et opplagt standpunkt .
AP160224 Vil oppklare Venstres standpunkt : Vi ga ikke opp kampen ¶
AP160224 Vi vil derfor oppklare hva som er og har vært Venstres standpunkt i saken.
AP160223 - Zeros primære standpunkt til hvordan vi løser klimautfordringene er ikke at folk skal slutte å fly, men at luftfarten skal foregå uten utslipp, mener Zero.
AP160219 Det er ikke så lett for Apple og tekno-bransjen å få goodwill fra folk flest, når de har et standpunkt som direkte vil kunne ødelegge en terror-etterforskning.
DA160215 Men KrF står fast på sitt standpunkt i saken, og tar det inn i forslaget til nytt partiprogram.
AP160215 SV endrer standpunkt og vil heller ha nytt museum på Tøyen.2011 : Frp går i juni med på fortsatt støtte til Lambda.
AP160213 Corbyn selv er en gammel EU-motstander som nå meget mot sin vilje har skiftet standpunkt , tvunget av sitt eget parti, men han kommer ikke til å kaste seg inn i striden med noen som helst entusiasme.
AP160212 Det er viktig at venstresiden ikke krever at man må signere på alt for å ta standpunkt innenfor et tema.
AP160212 - Det er på en måte satt et standpunkt i år med en jury, det har fungert bra.
AP160211 - Et personlig standpunkt forandres ikke, men det er ikke jeg som bestemmer.
AP160211 - Er ikke dette et overraskende standpunkt ?
AP160204 Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg, kaller byrådets standpunkt « uklokt » og frykter nå at hele Oslopakke 3, som er den overordnede planen for vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus, kan ryke.
DA160203 Han har en god trackrecord i partiet, han er en uredd politiker som tør å gå ut med viktige standpunkt i vanskelige saker, han leverer god politikk på integrering og han er en meget god representant for Oslo Høyre i partiet, sier leder av Høyres valgkomité, Sveinung Steinsland til Dagsavisen.
AP160203 Tidligere denne måneden gjorde nemlig Cameron det klart at det er opp til hvert enkelt kabinettsmedlem å velge hvor de vil stå i dette spørsmålet, « selv om regjeringen har tatt et klart standpunkt ».
AP160203 Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg, kaller byrådets standpunkt « uklokt » og frykter nå at hele Oslopakke kan ryke.
AP160201 Det nye trenger mer tid for å kunne ta et standpunkt .
AP160130 Schibsted-toppen avviser at han har endret standpunkt , men sier : - Vi har et åpent sinn, ja.
AP160127 Han mener disse momentene driver saken i øyeblikket : ¶ * * • Svarfristen for fase 1, når kommunene må flagge standpunkt , nærmer seg. • Respekt for Stortinget kombinert med påtrykk fra Kommunalministeren og Fylkesmannen. • Kommunene skjønner de blir pålagt flere krevende oppgaver i fremtiden. • Det nye inntektssystemet straffer de minste og minst endring
AP160126 Her er en gjennomgang av hvordan Russland har skiftet standpunkt .
AP160126 Det norske utenriksdepartementet går raskt ut og forsikret at uttalelsen ikke innebærer noe nytt standpunkt fra russisk side. 8.
BT160123 Når vi skal sikre en god hverdagsintegrering må vi være tydelige på våre verdier, normer og standpunkt .
AP160115 Ved å skrive om egne holdninger og standpunkt bygde selgerne en slags identitet, noe som så ut til å kunne vekke tillit hos potensielle kunder.
AP160115 Hun har lang politisk erfaring, er en solid politiker og har kjente politiske standpunkt - også på utenrikspolitikken.
AP160115 Da er dømmekraft og utenrikspolitikk en del viktigere enn innenrikspolitiske standpunkt .
AP160113 At det sportslige skal telle, er vårt klare standpunkt .
AP160109 En som har møtt opp på et vagmøte for Donald Trump i Michigan etterlater liten tvil om sitt standpunkt i den amerikanske våpendebatten.
SA160105 « At vi som medarbeidere i kirken setter hverandre høyt helt uavhengig av standpunkt .
DA160105 Men kirken har ikke bare en rett, men også en plikt til å ta standpunkt til spørsmål av stor etisk og moralsk karakter.
DA160105 Den tar ikke partipolitisk standpunkt .
DA160105 Men kirken har ikke bare en rett, men også en plikt til å ta standpunkt til spørsmål av stor etisk og moralsk karakter.
DA160105 Den tar ikke partipolitisk standpunkt .
DA160105> Den tar ikke partipolitisk standpunkt .
DA160105> target="avis" href= Den tar ikke partipolitisk standpunkt .